Fra skaldynge til Mollerup New Course

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Fra skaldynge til Mollerup New Course"

Transkript

1 I forbindelse med indvielsen af klubbens 18 hullers bane i 1995 en stor begivenhed i klubbens historie skrev Jørgen Østergaard Nielsen efterfølgende artikel, der stod at læse i MOLLIGAN, juni Vi står nu ved ny ny milepæl i klubbens historie og benytter lejligheden til at bringe historien igen ikke mindst til glæde for vore mange nye medlemmer. Fra skaldynge til Mollerup New Course eller historien om, hvorfor Flintstone aldrig lærte at spille golf. Af Jørgen Østergaard Nielsen Tiden er ca år før vor tidsregning eller ca år efter, at isen havde sluppet sit tag i Lystrup Enge. På en bakketop tæt ved fjordbredden, vist nok der hvor Carsten har placeret en bænk med tilhørende stade for tårnfalken, når den trænger til at hvile de travle vinger, sidder vor ven Flintstone og gnaver på en knogle af urokse. Mens han gnaver, skuer han årvågent under de buskede bryn, snart på livet på selve bopladsen, snart opmærksomt mod de bagvedliggende skove. Måske skulle man lette sig og søge lidt afveksling til uroksesteg. Gad vide hvordan det smager sammen med Åge Bent s fritter? Skoven rummede foruden urokse - elg, vildsvin, kronhjort, rådyr, odder og vildkat og naturligvis et væld af mindre dyr. De højeste træer rummede redepladser for rovfuglene. I dag, hvor stenalderskovene er væk, må de ty til stålmaster opsat af mennesker til et helt andet formål. Omkring ham er der livlig aktivitet på bopladsen. Det er varmt, fugtigt og vindstille. Børn i leg, hunde der slås og springer buk, mødre og tydeligt vordende mødre, der laver mad over dovne bål, unge mænd, der afprøver hinandens kræfter for at finde den rette placering i køen til kvinderne, en slags handicapsystem, der sikrer stammen de bedst mulige overlevelsesbetingelser. Mændene, der er kommet på eliteholdet, gnaver ben, slubrer i østersskaller og skuer ud over fjorden. I luften over dem svæver rovfugle, tårnfalken og musvågen er her endnu, og en h...s masse måger. De er her også endnu. Og over og omkring hele sceneriet hersker en ulidelig stank. Skaldynger, madlavning, kropslugte, tarmluft, urin og meget andet, det hele forenet i en ubeskrivelig lugtcocktail. Nogle få voksne mænd arbejder ihærdigt i udkanten af bopladsen. Det er flintesmedene. Omkring dem flyver flint og knoglestumper. For slet ikke at tale om eder og forbandelser, når et slag mislykkes. Høres undertiden endnu i anden sammenhæng!! Resterne fra deres foretagsomhed dukker stadig frem ca år senere. Kasserede brokker fra produktionen udgjorde en mindre del af høsten ved efterårets Flintstone-match. I forbindelse med jordarbejdet fandt vi rester fra flintesmedens slibeværksted. Et slibebord hvorpå smeden har givet særligt udvalgte økser en glat overflade. Meget ligger under overfladen endnu og vil gøre det til evig tid, hvis ikke lige der kommer en golf er forbi og ved et tilfælde slår det ud af jorden. Tænk på vor ven Flintstone, hvis det sker, han kunne jo næsten ikke forudse det. Han sad i slutningen af Jægerstenalderen, i den tid der kaldes Ertebølletiden. Hans adresse er som nævnt Lystrup 10 MOLLERUP GOLF CLUB

2 Enge og Egåen er endnu ikke opfundet. Den løber omtrent midt i fjorden, som han skuer ud over. Fjorden var ca. 1 km bred og 5 km lang. Og madmæssigt et skatkammer for stenalderfolket. Torsk, sild, makrel, hornfisk, gedde og ulk (var vistnok indført fra København). Sjældne havpattedyr som øresvin og hvaler gæstede fjorden. Og så naturligvis ål. De fandtes især i området, hvor golffolket har placeret hul 15. Her var et særligt sumpet område med mange ål. Overalt på bunden af fjorden vrimlede det med snegle, muslinger, østers og andre skaldyr. Idag ligger resterne i vejen for muldvarpene. De skubber dem så bare op over jorden. Som om de ikke er i vejen for os. De har vist ikke opdaget, at golf er vigtigere end, at en muldvarp kan finde frem til føden. Eller er det? Men Flintstone havde ikke tid til at opfinde golf. Havde han gjort det, havde han nok også opgivet at anlægge en bane i det fugtige område. Ind imellem kan vi være tilbøjelige til at give ham ret. Flintstone tog konsekvensen og bevægede sig rundt i vådområdet i båd. Når familien skulle med - i en stammebåd. En sådan blev i begyndelsen af 80 erne fundet på den anden side jernbanen (SKALK ), ikke langt fra banens østlige grænse. Båden var fremstillet af bævreasp, sorten findes endnu i området. Ikke sært at Flintstone ikke tænkte på golf. Han manglede iøvrigt også det ekstra gen, vi andre må have fået med os fra vikingetiden. Og så har vandet trods alt trukket sig lidt tilbage. Det må være forklaringen på, at en masse mennesker tosser rundt efter en lille hvid bold, hele året og stort set uanset vejret. Da nutidsmennesket ikke længere behøver at bruge al tiden til at skaffe føde og reproducere slægten, har det været muligt at omdanne Flinstones jagt- og fiskepladser til en herlig tumleplads for Mollerup Golf Club s medlemmer og klubbens gæster. Men ligesom Flintstone måtte pleje sit område, og fremfor alt ikke drive rovdrift på det, er vi idag forpligtede til at værne om det stykke natur, vi har fået til låns. Vi er som Flintstone forpligtet til at aflevere det til vore efterkommere, således at de også om f.eks 7000 år, kan sende en venlig tanke til dem, der i 1995 værnede om stedet. Derfor må vi passe på vor bane og pleje den miljørigtig, således at både banen og dens omgivende miljø ikke skades. Tænk på det, når du bruger banen, husk du har kun naturen til låns og har pligt til at aflevere forsvarligt. Med dette korte historiske tilbageblik ønskes medlemmerne tillykke med den nye bane og en god sæson i MOLLERUP GOLF CLUB 11

3 Da Mollerupgård blev til Århus Golf Club Af H.C. Ralking Der var så dejligt ude på landet; det var sommer! Kornet stod gult, havren grøn, høet var rejst i stakke nede i de grønne enge, og der gik storken på sine lange, røde ben og snakkede ægyptisk, for det sprog havde den lært af sin moder. Rundet om ager og eng var der store skove, og midt i skovene dybe søer, jo, der var rigtignok dejligt derude på landet. Midt i solskinnet lå der en gammel herregård Sådan begynder HC Andersens eventyr om Den grimme ælling, og beskrivelsen kan næsten passe på Mollerupgård, hvis gamle hovedbygning nu forsvinder for at give plads til vores nye klubhus. Molligan har prøvet at bore lidt i gårdens historie, og vi har bl.a. talt med vores genbo, Svend Erik Kristensen, som bor i den hvide gård over for hul 2. Svend Erik er selv født på Gråmøllegård, som ligger bag 8. teested, og han har boet nabo til Mollerupgård det meste af sit liv, så han husker, hvordan Mollerupgård blev til Aarhus Golf Club. Da han var barn, var der så mange ål og gedder i Egåen, at nabogårdens udleje af jagt og 1 km fiskeret indbragte, hvad der svarede til en karls årsløn! Der ses stadig folk med fiskestang ved åen, - men nu er man vist heldig, hvis man fanger en golfbold. Mollerupgård er bygget i Det var ikke en herregård, men en stor og flot proprietærgård med god jord. I Terp er der såmænd en villa, der er en miniatureudgave af Mollerupgård. Gården var på omkring 60 tønder land. Den sidste ejer hed Ras Jessen. Han var en dygtig landmand og gården var veldreven. Han var en af de første på egnen, som fik traktor. Ras Jessen sad også i sognerådet i Skejby kommune. Bent Kjær kan fortælle, at hans far og Ras Jessen var kolleger i sognerådet. Det var dengang man selv skulle angive, hvor meget man havde tjent, og det blev tit til en diskussion mellem landmændene, som prøvede at underdrive. Men først i 1960 erne måtte Ras Jessen, meget mod sin vilje, afstå gården til kommunen, som ville bruge en del af jorden til at lave industrikvarter. De fleste gårde i området ejes i dag af kommunen. Ikke fordi bønderne ønskede at sælge, men de var tvunget til det. Kommunen gjorde området til byzone, hvorved ejendomsskatten blev så høj, at den svarede til indkomsten. Det kan ingen betale og også Ras Jessen måtte sælge. Landmændene havde svært ved at forstå, at landbrugsjord skulle bruges til andre formål, også Ras Jessen. Svend Erik Kristensen fortæller om, hvordan Mollerupgård blev til Aarhus Golf Club. 12 MOLLERUP GOLF CLUB

4 Men hvad var det, Ras Jessen solgte? Jo, der, hvor vi nu har baglade, lå tidligere et værksted og svinestalden. Den bygning blev revet ned omkring Den bygning, hvor vi har proshop, omklædning mv. var den gamle kostald. Den gamle ajlebeholder ligger der såmænd endnu, - under springvandet. Roehuset var op mod enden, hvor vi nu har proshop. Det var en proprietærgård, og så har man også en fodermesterbolig. Det er såmænd det røde hus ved siden af parkeringspladsen (også kaldet Larry s hus ). Lidt væk fra gården lå en staklade. Den har en særlig historie, for den stammede fra landsudstillingen i Parkeringspladsen ja, der var faktisk en branddam med en stor flot flagstang. Og stien, som går på vestsiden af bagladen ned mellem hul 2 og 3, er en gammel kirkesti, som går helt til Lisbjerg kirke. Alt sammen tæt på Egåen, midt i engene, - dansk landidyl. Jo, der var dejligt ude på landet. Nu falder hovedbygningen for entreprenørmaskinerne. Den har tjent som stuehus på en proprietærgård, og den har spillet en rolle i Danmarkshistorien, da krybekælderen under anden verdenskrig blev brugt til at skjule modstandsfolk for Gestapo. Mollerupgård Sylvest Jensen Luftfoto Det Kongelige Bibliotek. MOLLERUP GOLF CLUB 13

5 Hvornår blev det første golfslag så slået i Mollerup? Svaret er 1968, og det skete, da Aarhus Golf Club indviede sit nye 9 hullers baneanlæg på Mollerupgård. Men hvad er nu det? Hvad har Aarhus Golf Club med Mollerup at gøre? Aarhus Golf Club havde sin 9 hullers bane i Skåde, men i besluttede den daværende Holme-Tranbjerg kommune at udstykke arealet. Det blev til bebyggelsen Emiliedalen. Så Aarhus Golf Club var hjemløs. Men i den anden ende af byen kunne Vejlby-Risskov kommune hjælpe. Her havde kommunen overtaget Mollerupgård, fordi man ville lave industriområde, og så var der noget jord til overs. Hvis nogen på en golfrunde ærgrer sig over udsigten til industribygningerne, så tænk i stedet på, at det var den udstykning, der banede vej for, at vi spiller golf i Mollerup. Banen blev tegnet af den legendariske banearkitekt Frederik Dreyer, som var den tids mest brugte banearkitekt. De ni huller svarer til følgende nuværende huller: 1, 14, 15, 16, 2, 3, 4, 5 og 9. Entreprenørarbejdet udførte Hoffmann og Sønner. Det blev klaret med to små traktorer. Det var også Hoffman og Sønner, Hole in one 2009 der anlagde hele industriområdet - for egen regning, for kommunen havde ikke råd. Det blev gjort grundigt, der er beton under alle vejene. Så rykkede golfspillerne ind i landidylen i Egådalen. Svend Erik fortæller, at det var et kulturchok for de lokale. De (altså golfspillerne) virkede snobbede, og gav ikke indtryk af, at golf var for almindelige mennesker. Der er sket meget siden da. Aarhus Golf Club er rykket til Moesgård, Mollerup er blevet en selvstændig golfklub og har fået 18 huller. Men det kan du læse mere om i de følgende numre af Molligan. Seks Mollerup-golfere har scoret Hole-in-one i 2009, heraf fem på hjemmebane. Et stort tillykke til: Bo Pugholm 25. april på hul 7 Steen Fuhr 11. juni på hul 16 Klaus Antonsen 25. juli på hul 11 Louise Jakobsen 7. september på hul 13 Hans Trautner 22. september på hul 11 Ulrik Jespersen 3. oktober på hul 9 på Treudelberg, Hamburg 14 MOLLERUP GOLF CLUB

6 MOLLERUP GOLF CLUBS HISTORIE Århus Golf Club på Mollerups bane Af H.C. Ralking Det var i 1968, Århus Golf Club kunne indvi det nye 9 hullers baneanlæg på Mollerupgårds jord. Kommunen havde stillet ca. 50 tdr. land til rådighed. Banen bestod af vores nuværende hul 1, 14, 15, 16, 2, 3, 4, 5 og 9 (i den rækkefølge). Banen kostede kr. at anlægge! (Til sammenligning kostede det nye teested på hul 1 godt kr. - og det lavede vi selv). Staldlængerne blev sat i stand for ca kr., og her blev indrettet omklædningsrum og hyggelige opholdsfaciliteter. I maj 1973 gør klubben sit første egentlige propagandafremstød. Aarhus Stiftstidende skriver den 18. maj: Alle interesserede kan på banen ved Mollerupgård nær Skejby få lejlighed til at forsøge sig i spillet under kyndig vejledning. Desuden vil klubbens professionelle træner Børge Fransson spille en opvisningsmatch mod 2 af Danmarks bedste amatører. Golf er ikke nogen snobsport - længere, mener klubbens kasserer, guldsmed Poul Anton Rasmussen. Da jeg begyndte i 1951 på den Mesterskabsskiltet kan ses i Aarhus Golf Clubs klubhus. daværende bane i Skåde bakker, bestod klubben faktisk kun af et par kliker, der var meget svære at bryde. I 1973 er kontingentet kr. 800 pr. år for seniorer. Klubben har 240 medlemmer og håber at nå 300. Medlemstallet skulle ligge omkring 600, ifølge Dansk Golf Unions prognoser. Klubbens årlige driftsudgifter er Der er i alt 36 golfbaner i Danmark på det tidspunkt. En måneds tid senere har Stiften igen en artikel fra golfbanen i Skejby. Træner Børge Fransson har startet et kursus for juniorer i alderen 8-18 år, og Stiften bringer et billede af en niårig Søren, der træner. Ham skulle man komme til at høre mere om i klubben. Med sin fjerde sejr sikrede Søren Rolner sig Martini-pokalen til ejendom. En stor begivenhed i en årrække var Martini Cup en som blev spillet første gang i Matchen bestod af 36 hullers slagspil (dvs. fire runder på banen). I 1977 kan Stiften berette, at det samlede danske damelandshold har meldt sig til Martini-matchen til stor begejstring i klubben. Den kun 14-årige Søren Rolner er kommet med som yngste deltager. Stiften skriver om vilkårene for 14 MOLLERUP GOLF CLUB

7 MOLLERUP GOLF CLUBS HISTORIE matchen Banen i Mollerup er uden beplantning, bortset fra højspændingsmasterne, og de giver ikke meget læ. De 9 huller vil da være en virkelig udfordring, også for gode spillere. Søren vandt senere Martini Cup en i 1980, 1983, 1984 og sikrede sig pokalen til ejendom i Og det er jo egentlig ikke så dårligt af en spiller, som Stiften (maj 1983) omtaler som Spilleren med det akavede greb, Søren Rolner Familien Rolner gjorde sig også stærkt gældende ved andre turneringer, f.eks. i 1980 da far, Erik Rolner, og søn, Søren, begge blev klubmestre i henholdsvis Old Boys og herremesterskabet. En anden af klubbens dygtige unge spillere var Lotta Schmidt, der i 1978 som 16-årig vandt DM for damer. Såvel Lotta som Søren bliver senere udtaget til landsholdet. Stemningen i klubben John Hartwig (medlemsnummer 627) begyndte at spille golf i Mollerup i 1977 og er dermed et af de medlemmer i klubben, som har spillet længst. Han husker tiden sådan: Banen var god, men den havde ikke den standard, den har i dag. Der var meget rough, og vi brugte meget tid på at lede efter bolde. De bolde, vi skød over på den anden siden af åen, samlede smeden i Terp op, og han havde et stort udsalg af søbolde, flere skuffer fulde. Martinimatchen og ølmatchen, var de store og populære matcher. Ølmatchen var lokal, og her var gratis udskænkning. Vi var vel ca som spillede torsdagsherrer. Det var oprindeligt kun ni huller, men jeg var sammen med Guldbrandsen med til at få indført, at det blev 18 huller. Det var der en del, som ikke brød sig om. De ville hellere spil og druk. Der blev spillet en hel del om penge, ikke mindst blandt en række af byens kendte spidser. Det hele kørte på en afslappet facon. Der var et godt klubliv, men der var kliker. Det gik i det hele taget meget festligt til. Til tider livligt og hårdt. Det var bestemt ikke hængemuler, der kom i baren. Vores eneste opholdslokale var jo den lille bar. En dag jeg kom ud i klubben, fandt jeg en rullepølsemad siddende fast oppe på loftet! Ind imellem var der også slagsmål, som resulterede i, at en eller flere blev forvist fra klubben. Vi havde en markant formand i Nold, som var med til at formidle den gode, joviale stemning. Jeg lavede hole-in-one på hul 10 (hul 1, anden runde) en lørdag middag i august engang i begyndelsen af firserne. Det blev dyrt. Men jeg kan huske, Nold holdt tale for mig i klubhuset. John Hartwig: Det hele kørte på en afslappet facon. Århus Golfklubs 50-års jubilæum I januar 1981 fyldte Århus Golf Club 50 år. Det blev fejret i august med en række matcher, kulminerende med Martini Cup. Lotta Schmidt, der havde vundet 3 år i træk, måtte nøjes med en 2. plads. Stiften skriver om begivenheden: Ingen golfbane i verden er plaget af så mange elmaster som Århus-klubben på Mollerupgård. Men også den rekord bliver slået. Der skal rejses nye master på banen. - Efterhånden kan vi blot smile lidt af det, siger Torben Bech fra Århus Golf Club. Men det er noget deprimerende at drive idræt på den fa- MOLLERUP GOLF CLUB 15

8 MOLLERUP GOLF CLUBS HISTORIE con. Vi kan godt få en følelse af chikane fra elselskabernes side. Heldigvis har vi den nye bane at se frem til. Eller tror jeg mange ville sige stop. Jubilæet blev også fejret med en stor fest i et telt på golfbanen. Foreningens formand var Arnold Bundegaard, som nogle måske vil huske for Nolds daglige i Aarhus Stiftstidende. Klubben uddelte hædersnåle til civilingeniør Jørgen Hoffmann og civilingeniør Poul Madsen, som begge var medvirkende til, at banen i Mollerup blev etableret. Klubben har på det tidspunkt 462 medlemmer og har betydelig medlemsfremgang. Det skyldes ikke mindst et initiativ i skoleferien, hvor børn under 12 år har kunnet spille gratis. Denne ordning fortsætter året ud. Den nye bane, der er planlagt ved Moesgård, ventes indviet Pris: 6 mio kr. Da banen på Moesgård blev indviet i 1986, blev det andre tider i Mollerup. Anlægget i Mollerup var stadig en del af Århus Golf Club, men skal fungere som indskolingsbane. Hvordan det udvikler sig, vender vi tilbage til i et senere nummer af Molligan. Alt i smedearbejde - tyverisikring - altaner - trapper - gelændre - porte - specialopgaver Metallic-Line, Arresøvej 8 DK-8240 Risskov Telefon: Se mere på: 16 MOLLERUP GOLF CLUB

9 KLUBBENS HISTORIE En lykkelig skilsmisse Af H.C. Ralking En utilfreds fødselar Den 4. august 1990 fyldte Henning Schou, konservativt medlem af Århus byråd, 60 år. Det kunne være ligegyldigt for Molligan, hvis ikke det var fordi, Henning var utilfreds med nogle af de gaver, han fik. Henning var inkarneret sejlsportsmand og så fik han golfudstyr i fødselsdagsgave af konen! Henning besluttede imidlertid, at han hurtigt skulle bevise, at golf ikke var noget for ham, så han gik i gang med begynderprøven. På samme tid gik Knud Theis og spekulerede over, hvordan man kunne få Århus Golf Club delt op, så Mollerup blev selvstændig. Cirka en måned efter sin fødselsdag aflagde Henning begynderprøve ved Knud Theis, og så begyndte der at ske ting i Mollerup. Molligan har sat Henning (medlemsnr. 148, klubbens eneste æresmedlem) og Knud (medlemsnr. 352) stævne på den nye terrasse, for det var her på dette sted, kontakten blev skabt. Vi var mange spillere i Mollerup, som var meget utilfredse med forholdene, forklarer Knud. Vi betalte fuldt kontingent, men pengene gik til banen i Moesgaard, mens vores bane ikke blev vedligeholdt godt nok. Jeg kiggede på regnskaberne og fandt ud af, at vi stort set sendte kr. til Aarhus Golf Club hvert år uden at få ret meget for pengene. Det mente jeg, vi kunne gøre bedre selv. Henning forklarer Vi sad under pergolaen efter prøven og fik en øl, da Knud siger til mig Ved du hvad nu er du blevet medlem af klubben og du sidder i byrådet det må du gøre noget ved. Jeg svarede Jamen, jeg kan jo ikke spille golf. Nej, men det er heller ikke det, vi skal bruge dig til, svarede Knud. Jeg overbevidste ham om, at han havde den viden og erfaring, der skulle til. Nemlig fra sit formandskab i Egå Marina, hvor han havde fået gennemført etablering af lystbådehavnen, siger Knud. Det blev starten på et tæt makkerskab mellem Henning og Knud, som resulterede i, at de var henholdsvis formand og næstformand i en årrække. En lykkelig skilsmisse Det var nu ikke så ligetil at få en deling, så Mollerup blev en selvstændig klub. Henning og Knud drivkræfter bag dannelsen af Mollerup Golf Club. 10 MOLLERUP GOLF CLUB

10 KLUBBENS HISTORIE Forslaget var blevet nedstemt på en generalforsamling. Medlemmerne i Højbjerg ville jo gerne kunne bruge banen i Mollerup som buffer, når der var match. Men der blev nedsat en arbejdsgruppe fra Mollerup, som tog kontakt til bestyrelsen. Formand for Aarhus Golf Club, Christian Krøyer, var egentligt positivt stemt for deling, da forholdene gav problemer i Højbjerg. Forhandlingerne førte til, at der blev indkaldt til en ekstraordinær generalforsamling 5. marts 1992 med det ene punkt på dagsordenen: Deling af klubben. Henning Schou havde en trumf. Han vidste, at byrådet havde vedtaget en principbeslutning om, at banen i Skåde ikke måtte udvides, før banen i Mollerup var udvidet til 18 huller, så den nordlige og sydlige del af byen var ligeligt tilgodeset. Man ville i Aarhus Golf Club gerne udvide til 27 huller, men kunne se frem til først at skulle bekoste en udvidelse i Mollerup med mindre Mollerup blev en selvstændig klub. Og det blev den så med stemmerne 427 for en deling og 121 imod. Der blev aftalt en overtagelsessum på 1,9 mio. kr. 30. april 1992 kunne Mollerup Golf Club holde stiftende generalforsamling på Idrætshøjskolen. Ved delingen havde klubben ca. 340 medlemmer. Knud lavede de første vedtægter på baggrund af kursusmateriale fra DIFs grundkursus 1 & 2. Der blev udskrevet medlemskonkurrence om navn og logo. De første år som selvstændig klub Første nytårsdag 1993 blev Mollerup Golf Club indviet officielt. Sekretariatet var blevet etableret i december På den første ordinære generalforsamling 8. marts 1993 takker formanden, Henning Schou, medlemmerne for deres bidrag af skriveborde og andre kontormøbler, som har sparet klubben for udgifter. Kontingentet i 1993 udgør i øvrigt 2400 kr. Klubben er i det hele taget præget af pionerånd. Vi havde en eventyrlig stemning, et rigtigt godt kammeratskab og blev hurtigt kendt for at have et godt socialt miljø erindrer Henning. Det rygtedes, at det var en hyggelig klub, og i løbet af ca. 1½ år fik vi 450 nye medlemmer. Vi gik fra ca. 340 ved delingen til knap 800, så pro en havde travlt. Plads var der ikke meget af til den voksende medlemskreds. Der var ingen restaurant, kun det lille klublokale at samles i. Julesammenkomsterne foregik derfor i herrernes omklædningsrum. Så blev skabene sat ud på gangen. Baglade var der endnu ikke noget, der hed. Man brugte den gamle svinestald, så godt man kunne også selvom der var flagermus. Knud inviterede via SOK marinere til at spille gratis, og det har i mange år været en tradition. Modydelsen var en plakette til at hænge op i restauranten. Marinesoldaterne var til gengæld flittige til at lægge penge i restauranten, som tjente godt på besøgene. Molligan udkom fra klubbens start, og i første årgang kan man bl.a. læse, at matchprogrammet det første år bestod af 19 forskellige matcher. Den første officielle match bliver spillet den 4. april Vi noterer, at A-rækken blev vundet af Søren Mohn med 35 point, mens Jørgen Winther vandt B-rækken med 33 point fulgt af Jørgen Østergaard med 32 point. Molligan byder også velkommen til nye medlemmer, og i foråret 1993 drejer det sig bl.a. andet om Henrik Vinther MOLLERUP GOLF CLUB 11

11 KLUBBENS HISTORIE Jensen, Lis Petersen, Steen Rider og Thomas Østergaard. Den 9. september 1993 laver Søren Mr. Molligan er klubbens skytshelgen og er opkaldt efter den kendte Thomas Mulligan, 4. jarl af Murphy. Figuren var en indflyttergave fra indvielsen. Mohn i øvrigt sin hole-in-one nr. 13 på hul 13 (nuværende hul 6). Den første lavede han den 2. maj 1980 (og nummer 18 i juli i år). Hvis nogen undrer sig over, hvor Rasmus Klump-figuren kommer fra, så kan det oplyses, at det var en sponsorgave fra Midtbank. En rigtig bane er på 18 huller Også i forbindelse med baneudvidelsen udnyttede Henning sine politiske kontakter. Lone Hindø var rådmand, og Henning kontaktede hende allerede i 1992 og sagde Nu er vi blevet delt. Nu vil vi gerne have 18 huller. Det var vigtigt at få kommunen med, fordi den omkringliggende jord, der skulle bruges til anlægget, tilhørte kommunen, som havde forpagtet den ud. Lone Hindø gik til byrådet, som vedtog at stille jorden til rådighed mod, at klubben selv betalte for at anlægge hullerne. I november 1992 fik klubben tilladelse af kommunen til at anlægge en 18 hullers bane. Men hvad med pengene? Man siger jo, at det typisk koster 1 mio. kroner at anlægge ét hul. Vi fik det lavet utroligt billigt, husker både Henning og Knud. Det skyldtes blandt andet, at træner Michael Jacobsen tegnede de 9 nye huller mod et honorar på kr. Frederik Dreyer, den oprindelige banearkitekt, lovede at kommentere. Og greenkeeperne anlagde banen. Det første spadestik blev taget søndag den 3. oktober 1993 af Lone Hindø, bistået af Henning Schou. Og så var det medlemmernes tur til at hjælpe! Den15. oktober var der stensamling i 3 timer. I Molligan kan ses et billede, hvor spande opfindsomt er bundet til caddyvogne. Som tak fik de 78 frivillige dagen efter lov til at spille en Flintstonematch over 18 forskellige huller. Men de 9 huller var altså endnu ikke anlagt, så der har nok været en del bunkerslag. Når man nu var i gang med forbedringer, kunne par 3-banen lige så godt få en tur også. Den blev lavet om fra 9 til 6 huller for at få bedre huller. Der blev også nyt maskinhus ved den lejlighed. Det hele kostede i alt 3,2 millioner, - utroligt billigt, men så var der nu heller ikke søer med. Men det var der råd for. Entreprenøren, Svend Erik, lavede søen til hul 11 for kr., og den sponsorerede et af medlemmerne, Dueholm. Den 17. juni 1995 blev 18 hullers banen officielt indviet. Det blev en festlig dag, hvor omkring halvdelen af klubbens ca. 850 medlemmer var mødt frem. En af klubbens sponsorer, Ceres, havde hyret Århus Pigegarde, og da garden havde spillet Stars and Strips, kunne det første slag slås. Ny restaurant og baglade Der var også gang i projekterne på andre fronter. Det nye klubhus (altså det 12 MOLLERUP GOLF CLUB

12 KLUBBENS HISTORIE Artikel fra det allerførste nummer af Molligan. MOLLERUP GOLF CLUB 13

13 KLUBBENS HISTORIE gamle, som blev revet ned i vinter) blev indviet ved standerhejsningen lørdag den 1. april Både Henning og Knud er enige om, at vi kom billigt til det. Det kostede kroner. Når det kunne lade sig gøre til den pris, skyldes det, at Henning kendte en udestuefabrikant, som kunne lave lidt om på sine modeller. Og så fik man nogen til at sponsorere gulvtæpper og møbler. Egetæpper lavede f.eks. et gulvtæppe med golfbolde. Mr. Molligan, klubbens skytshelgen, opkaldt efter den kendte Thomas Mulligan, 4. jarl af Murphy, var en indflyttergave fra indvielsen. Figuren har i mange år haft plads i restauranten. Omtrent samtidig fik klubben også ny baglade. Kommunen betalte for nedrivning af den gamle svinestald, og klubben betalte kroner for opførelsen af den nye. Med 550 bagskabe var Mollerup på det tidspunkt den klub i landet med flest skabe. Molligan skriver: Redaktionen af Molligan føler trang til her post festum at rette en varm tak til vor formand. Uden Henning Schous energi og diplomatiske snilde havde vi næppe så tidligt fået klubhusudvidelsen og de 9 nye huller gennemført. Han har faktisk i hele perioden hver dag afsat tid til at følge slagets gang, så alt er gået glat og ubesværet. Sådan en formand er simpelthen et fund. (nr. 3, 1995). Mollerupgårds historie er også Rasmus Jessens historie. Da han solgte Mollerupgård til golfbane kunne han nok beklage, at han ikke mere kunne se sine køer og kvier på marken om morgenen. Men blæs med det, som han sagde, nu går der nogle andre høveder derude. Du kan trygt stole på os Handelsbanken har vi ingen interne salgsmål, budgetter eller bonusløn. Vi tager altid udgangspunkt dig og I Handelsbanken har vi ingen interne salgsmål, budgetter eller bonusløn. Vi tager altid udgangspunkt i dig og din økonomi og skaber personlige løsninger så du din økonomi og skaber personlige løsninger så du bliver tilfreds. Ifølge European Performance Satisfaction bliver tilfreds. Ifølge European Performance Satisfaction Index 2009 er vores kunder Nordens mest tilfredse Index 2009 er vores kunder Nordens mest tilfredse bankkunder. bankkunder. Bliv kunde en bank, hvor det hele handler om dig! Bliv kunde i en bank, hvor det hele handler om dig! Åboulevarden Århus tlf Åboulevarden / 8000 Århus C / tlf MOLLERUP GOLF CLUB

14 Glimt fra årene i Mollerup Golf Club GLIMT FRA ÅRENE Af H.C. Ralking Der bygges og der plantes Den barske vinter forsinkede vores byggeri af det nye hus lød det i formandens beretning på generalforsamlingen. Nej, det er ikke et aktuelt citat. Året er 1996, formanden Henning Schou og det nye hus er bagladen, som erstatter den gamle lade. Der sker hele tiden noget i Mollerup. 18 hullers banen er taget i brug for nylig, og i Molligan har Inge Hansen et stort indlæg med opfordring til medlemmerne om at sponsorere et træ på de nye huller. Det koster 150 kr., og man kan selv være med til at plante træet. Gad vist, hvor mange træer, der blev plantet og hvor mange, der har overlevet? Klublivet udfoldede sig også på andre fronter. Selvom der ikke kan spilles golf, kan man jo godt mødes og have det hyggeligt. Gennem flere år i 1990 erne arrangerede Knud Theis og Ole Wind klubaftner om vinteren. Der var vinsmagning, regelaften, aftner med foredrag om udstyr, middag med musik og sang osv. Og på vinterens sidste klubaften blev glemte effekter bortsolgt på auktion på Mollerup marked. Jo, initiativ og aktiviteter boblede i den nye selvstændige klub. Det er i 1990 erne, interessen for golf vokser markant. I 1990 var der 62 klubber i DGU med medlemmer. I 1995 var der 117 klubber med medlemmer. I Mollerup GC var medlemstallet 982 pr. 30. april 1996, heraf 752 seniorer. Og da der ifølge klubbens vedtagelser kun måtte være 750, betød det, at der blev lukket for tilgang og oprettet venteliste. Gennemsnitsalderen for medlemmerne var 45,58 år. Den første Pro/AM og ny banerekord Lørdag den 20. juli 1996 mødtes 22 af landets professionelle golfspillere og 66 amatører til Skelmose Consulting Pro/ AM match den første Pro/Am i Mollerup. Blandt pro erne var også Mollerups gamle træner Børge Fransson. Der var en samlet kontant præmiesum på kr. til pro erne, og til amatørerne var der præmier til en samlet værdi af kr. Vinder blev Steve Smith, fra Gyttegård, med 68 slag. Ny banerekord. En ganske anden form for turnering var Mollerup Open, der blev spillet hver tirsdag formiddag. Her var reglen, at man skulle være fyldt 40 for at deltage. Denne hyggeturnering var på årsbasis klubbens største, hvad deltagerantal angår. Små forbedringer er også fremskridt I Molligan fra februar 1997 kan sekretariatet meddele, at Vi har fået fremstillet en baneguide over vor bane. Denne kan afhentes gratis på sekretariatet. Og forsiden af Molligan fra februar 1998 er prydet af et billede med en ny flot indgangsportal (på hjørnet ved hul 6). Den 1. juli 1998 tiltrådte Søren Rolner som pro og på Molligans spørgsmål om, hvor længe han bliver som træner i Mollerup, svarer han: Det kan ingen vide men jeg har bestemt ikke planer om noget som helst andet så jeg bliver her! Og så var det i øvrigt den 4. august 1998, at Rasmus Klump for første gang fik rød hue på, da pigerne vandt den traditionsrige match. Året efter, 1999, vandt Søren Danmarksmesterskabet for klubpro er, som MOLLERUP GOLF CLUB 13

15 GLIMT FRA ÅRENE blev spillet på Himmerland Golf & Country Club s New Course, med 6 slag foran konkurrenterne. Søren blev på den baggrund udtaget til at repræsentere Danmark ved EM for klubpro er. Nye banerekorder og seniorklubben bliver til Den 31. maj 2001 blev der sat ny banerekord ved torsdagsherrernes match. Niels Jeremiassen gik i 66 slag på en runde med 5 birdies og 13 par. Og så var det i 2001, Thomas Bjørn spillede mod 18 forskellige juniorer på 18 forskellige baner på én dag. Turen mellem hullerne foregik forstås i helikopter, som den 24. juni landede på det dertil markerede område på hul 13. Juniorerne havde spillet om, hvem der skulle møde Thomas Bjørn, og det blev 15 årige Christian Vinther. Mange tilskuere var mødt frem. Det blev til 19 minutter og 30 sekunders besøg af Thomas Bjørn, hvor han spillede hul 17 i par. Det betød, at han lige akkurat vandt med 4-2 mod Christians 5 2. Også på de indre linjer sker der noget i 2001, for det blev året, da klubben fik sin egen hjemmeside. Og der sker en sammenlægning af Seniorgruppen og tirsdagsmatchen Mollerup Open, som bliver til Mollerup Senior Klub, som spiller på banen hver tirsdag formiddag. Den 30. april 2002 kan klubben fejre sit 10 års jubilæum. Det blev fejret med en jubilæumsmatch den 27. april med tilhørende stor fest. Og det har sikker været en god fest, for matchledelsen må efterfølgende beklagende meddele, at Desværre gik den eneste, håndskrevne officielle resultatliste tabt under festen eller den efterfølgende oprydning. Samtidig kan klubben tage det ombyggede klubhus i brug (klublokaler på 1. sal mv.), og 2002 blev også året, hvor det blev muligt at betale kontingent via PBS. De seneste år, - kalejdoskopisk set Og hvad er der så sket de seneste år? Hvad skete der af udvikling på og omkring banen? Hvad skete der i klublivet? Rigtig mange af Molligans læsere har selv oplevet disse år i klubben, så vi tager kun lige et par hovedpunkter fra hvert år. År 2003 vil blandt andet blive husket for 2 matcher, der udviklede sig lidt usædvanligt. Ved åbningsmatchen steg raketten til vejrs vel sådan ca. 4 meter, hvorefter den foretog en 90 graders 14 MOLLERUP GOLF CLUB Den gamle lade nedrives for at give plads til ny baglade (Molligan, marts 1995, forsiden)

16 GLIMT FRA ÅRENE manøvre for vandret flyvning. Jord til jord missilet eksploderede faretruende tæt på helt uskyldige golfspillere på hul 1. Og ved årets PL Vinimport Match den 28. september var der 62 deltagere, som startede, men kun 61 fuldførte. For en drat i søen! Når man ikke bare vil opgive bolden, men vil forsøge at spille den fra søkanten er det ikke uden risiko. Deltageren oplevede, at hælene bare sank dybere og dybere, og de siv han greb efter, var ikke til megen hjælp, - så han endte med at ramme vandet. Men han fik dog en flaske rødvin for sin store fighterånd. Andre gik det bedre på golfbanen i Molligan kan berette, at ikke mindre end 14 golfere har scoret hole-in-one det år. Der rapporteres ikke om de helt store begivenheder i 2004, men the 19th hole får dog ny servicevogn med køleskab, så Søren nu kan servere kolde drinks og sandwich på banen. I 2005 får gårdspladsen en ansigtsløftning og hovedbygningen bliver fraflyttet. Eliteafdelingen tager initiativ til at oprette en erhvervsklub og pr. 1. december indføres GolfBox. I marts 2006 er ventelisten på godt 350, hvilket svarer til 5 7 års ventetid for dem nederst på listen. Der er 864 seniormedlemmer. Fredag den 16. juni 2006 blev en bemærkelsesværdig dag i klubben. Ved årets Pro-Am satte klubbens amatørspiller med lavest handicap, Christian Vinther, ny banerekord med 65 slag. Han fik dog kun lov at nyde det i 20 minutter! Så kom Søren Rolner ind med en runde i 63 slag. Det er 8 slag under banens par. Runden bød på 8 birdies og 10 par. Begge fik scorekortet op på væggen i klubhuset. En rekordholder for amatører og en for professionelle. Torsdag den 10. august kunne Jesper Vinther dog tangere Sørens rekord, idet Molligan, februar 1998, forsiden han også gik en runde i 63: 9 birdies, 8 par og 1 bogey var også året, hvor vi startede med sandkassegolf, dvs. golføvelser for de 3 9 årige. Det gælder om at komme i gang tidligt, hvis man vil drive det til noget i golf, så måske er der en ny banerekord i vente fra det kuld? Og så fik vi nyt elektronisk låsesystem, så adgang til baglade og klubhus nu sker MOLLERUP GOLF CLUB 15

17 GLIMT FRA ÅRENE ved hjælp af DGU-kort. Nye tider, - det var vist også blevet noget nær umuligt at finde nogen, som ville låse op og i morgen og aften året rundt! Og bestyrelsen meddeler, at fra og med 1. januar 2007 indføres tidsbestilling. Tirsdag den 21. august 2007 afholdt tirsdagspigerne den årlige Pink Cup Match, hvor hele matchfeen m.v. går til Kræftens Bekæmpelse. Tove Forsberg lavede hole-in-one på hul 13, og det udløste en sponsorcheck på kr. fra Willis Forsikring til Kræftens Bekæmpelse. Totalt blev der således overført Jespers scorekort til Kræftens Bekæmpelse. Og så var der også i august 2007 ekstraordinær generalforsamling om nye vedtægter og klubbens køb af ejendommen Mollerupvej 5. Begge dele blev vedtaget. Tirsdag den 1. juli 2008 havde Seniorklubben for første gang inviteret juniorerne til holdmatch, hvor juniorerne spillede på hold med 3 seniorer. Baggrunden var et ønske om at lære hinanden bedre at kende på tværs af generationsskel, så vi fremover kan hilse lidt mere friskt på hinanden, når vi mødes i klubben. Og juniorerne imponerede den ældre generation med flot golfspil. Matchen er senere blevet en tradition. En helt anden match var Kaupting Tour en (Pro/Am), som blev afviklet dels i Åldalen, dels i Mollerup juni Vel en af de største matcher, der er afviklet i Mollerup. Mange frivillige havde meldt sig til at hjælpe, og klubben høstede stor ros for et godt arrangement. År 2009 blev indledt med en ekstraordinær generalforsamling den 13. januar. Her fremlagde bestyrelsen sit forslag til nyt klubhus, - men det blev ikke vedtaget. Der måtte et par medlemsmøder og en del udvalgsarbejde til, før bestyrelsen i slutningen af september kunne få klubhusprojektet vedtaget. Og sidst på året kunne byggeriet så gå i gang, - sådan lige før vinteren satte ind og drillede for alvor. I begyndelsen af 2009 gennemførte klubben den første tilfredshedsundersøgelse blandt medlemmerne, og satte dermed forhåbentlig noget i gang for at sikre det gode klubliv. Og sidst på året så vi store maskiner flytte rundt på store træer, især omkring hul 6 og 8, hvor vi nu fremover vil kunne opleve træ grupperinger. Hermed sætter vi så punktum for denne korte beskrivelse af Mollerups historie på banen og i klublivet. Meget er sket, siden Jessens køer græssede her i 1960 erne. 16 MOLLERUP GOLF CLUB

Mollerup Golf Clubs historie

Mollerup Golf Clubs historie Mollerup Golf Clubs historie Molligan var i en årrække navnet på Mollerup Golf Clubs klubblad. Sidste nummer, 19. årgang, nr. 3 udkom i december 2011. En række artikler i Molligan fortæller træk fra Mollerup

Læs mere

MOLLERUP GOLF CLUB. Bestyrelsesmøde 16. juni 2008

MOLLERUP GOLF CLUB. Bestyrelsesmøde 16. juni 2008 MOLLERUP GOLF CLUB Bestyrelsesmøde 16. juni 2008 Der var indkaldt til bestyrelsesmøde for MOLLERUP GOLF CLUB kl. 17.00 den 16. JUNI 2008 i klubbens lokaler Mollerupvej 7 Risskov. Til stede: var bestyrelsen

Læs mere

MOLLERUP GOLF CLUB. Bestyrelsesmøde. 17. februar 2010

MOLLERUP GOLF CLUB. Bestyrelsesmøde. 17. februar 2010 MOLLERUP GOLF CLUB Bestyrelsesmøde 17. februar 2010 Der var indkaldt til bestyrelsesmøde for MOLLERUP GOLF CLUB kl. 17.00 den 17. februar 2010 i klubbens lokaler Mollerupvej 7 Risskov. Til stede: Fraværende:

Læs mere

Bestyrelsens beretning over året 2016

Bestyrelsens beretning over året 2016 Bestyrelsens beretning over året 2016 Velkommen til generalforsamling, hvor vi aflægger beretning for 2016. Vi indleder med at mindes de af vores medlemmer, som er gået bort i det forløbne år med et minuts

Læs mere

Herreklubben. Referat. Generalforsamlingen 2016

Herreklubben. Referat. Generalforsamlingen 2016 Referat. Generalforsamlingen 2016 1. Valg af dirigent Jens Jepsen udeblev og Asger S. Schmidt foreslog selv at tage hvervet som dirigent. Der blev ikke foreslået andre emner. Dirigenten Bekræftede, at

Læs mere

Herreklubben. Jens takkede for valget, og kunne bekræfte, at der var rettidigt og lovligt indkaldt til generalforsamlingen.

Herreklubben. Jens takkede for valget, og kunne bekræfte, at der var rettidigt og lovligt indkaldt til generalforsamlingen. Herreklubben Referat Ordinær Generalforsamling Lørdag den 31. oktober 2015 kl. 19.00. på Æ Knapp. Deltager: 41 medlemmer af Herreklubben. Velkomst ved Herreklubbens formand: Asger S. Schmidt Dagsorden:

Læs mere

Referat generalforsamling 8. april 2011.

Referat generalforsamling 8. april 2011. Referat generalforsamling 8. april 2011. Emne Generalforsamling Erhvervsklubben i Mollerup Golfklub Dato for møde Tidspunkt Sted 8.april 2010 Kl. 18.30 Mollerup Golf Club Dagsorden 1. Valg af dirigent:

Læs mere

MOLLERUP SENIORKLUB. Referat fra ordinær generalforsamling. tirsdag den 20. oktober 2009 kl

MOLLERUP SENIORKLUB. Referat fra ordinær generalforsamling. tirsdag den 20. oktober 2009 kl MOLLERUP SENIORKLUB Referat fra ordinær generalforsamling tirsdag den 20. oktober 2009 kl. 14.15 Formanden Niels Eilif Hansen bød velkommen til den ordinære generalforsamling i Mollerup Seniorklub. Tilstede

Læs mere

MOLLERUP GOLF CLUB. Bestyrelsesmøde. 16. juni 2010

MOLLERUP GOLF CLUB. Bestyrelsesmøde. 16. juni 2010 MOLLERUP GOLF CLUB Bestyrelsesmøde 16. juni 2010 Der var indkaldt til bestyrelsesmøde for MOLLERUP GOLF CLUB kl. 17.00 den 16. juni 2010 i klubbens lokaler Mollerupvej 7 Risskov. Til stede: Fraværende:

Læs mere

Beretning for Marielyst Golf Klub april 2012

Beretning for Marielyst Golf Klub april 2012 Beretning for Marielyst Golf Klub april 2012 Økonomi Økonomien i Marielyst Golf Klub ser fornuftig ud. Vi kommer ud med et overskud. Det kunne være succes kriteriet, med den sommer vi havde. 6 ugers banelukning

Læs mere

Vi starter på en frisk her i februar og ønsker dem held og lykke!

Vi starter på en frisk her i februar og ønsker dem held og lykke! BERETNING 2009 Sportsligt har vi haft et godt år på senior siden, hvor serie 3 har formået at holde sig i netop serie 3. I foråret skulle vi afslutte den sidste hele sæson. Inden forårets kampe lå vi lige

Læs mere

Stifter af MC Klub i Godthåb Bruno Thomsen I 2008 havde jeg en kammerat som spurgte, om ikke at jeg ville med til at tage kørekort til motorcykel.

Stifter af MC Klub i Godthåb Bruno Thomsen I 2008 havde jeg en kammerat som spurgte, om ikke at jeg ville med til at tage kørekort til motorcykel. Stifter af MC Klub i Godthåb Bruno Thomsen I 2008 havde jeg en kammerat som spurgte, om ikke at jeg ville med til at tage kørekort til motorcykel. Så kunne vi tage det sammen, men jeg tænkte lidt over

Læs mere

Frederikshavn Golf Klub, 25 år 2. april 2017

Frederikshavn Golf Klub, 25 år 2. april 2017 1 Frederikshavn Golf Klub, 25 år 2. april 2017 Velkommen til 25 år jubilæum i Frederikshavn Golfklub. Velkommen til medlemmer, ansatte, sponsorer, samarbejdspartnere og andre venner af Golfklubben og selvfølgelig

Læs mere

Mandagspigerne afholder ordinær generalforsamling

Mandagspigerne afholder ordinær generalforsamling 1. Generalforsamling 2. Mandagspigerne 3. Bagskabe 4. Begynderafdelingen 5. Parmatchklubben 6. Kaninklubben 7. HCA-G3 8. Herreklubben 9. Regionsgolf 10. Vi spiller golf 11. Juniorudvalget 1. GENERALFORSAMLING

Læs mere

På bestyrelsens vegne vil jeg gerne byde alle velkommen her i dag til standerhejsning, hvor vi også skal tage vores nye flotte udestue i brug.

På bestyrelsens vegne vil jeg gerne byde alle velkommen her i dag til standerhejsning, hvor vi også skal tage vores nye flotte udestue i brug. TALE TIL STANDERHEJSNING SØNDAG DEN 24. april kl. 14.00 På bestyrelsens vegne vil jeg gerne byde alle velkommen her i dag til standerhejsning, hvor vi også skal tage vores nye flotte udestue i brug. Særlig

Læs mere

Golf i Brønderslev En tur ned ad Memory Lane" en golffamilies 40 års tilbageblik.

Golf i Brønderslev En tur ned ad Memory Lane en golffamilies 40 års tilbageblik. Golf i Brønderslev En tur ned ad Memory Lane" en golffamilies 40 års tilbageblik. I 1972 kom der en golfbane til byen, og så med den en ENGLÆNDER!!! som træner - Det var noget underligt noget! Men efter

Læs mere

Der var udsendt foreløbig dagsorden ifølge vedtægter for Torsdagsherreklubben i Sønderjyllands Golfklub:

Der var udsendt foreløbig dagsorden ifølge vedtægter for Torsdagsherreklubben i Sønderjyllands Golfklub: Aabenraa 25. august 2015 Referat af ordinær generalforsamling i Sønderjyllands Golfklub, Torsdagsherrerne torsdag den 24. september 2015. Generalforsamlingen blev afviklet i klubhuset efter spisning ved

Læs mere

Referat fra Points generalforsamling 21. april 2016

Referat fra Points generalforsamling 21. april 2016 Referat fra Points generalforsamling 21. april 2016 Startet kl. 20.25 afsluttet kl. 21.10. Der var 21 medlemmer der deltog, inklusiv medlemmerne i bestyrelsen. Valg af dirigent Per Larsen Beretninger Formand

Læs mere

Formandens beretning på generalforsamlingen den 28. februar 2012

Formandens beretning på generalforsamlingen den 28. februar 2012 Formandens beretning på generalforsamlingen den 28. februar 2012 Tøj-sponsor: Velkomst: Velkommen til generalforsamling i HGC - Hammerum Gjellerup Cykel Klub foreningens 12. ordinære generalforsamling.

Læs mere

Hejnsvig Jagtforening 2014/2015

Hejnsvig Jagtforening 2014/2015 Hejnsvig Jagtforening 2014/2015 Aktivitets program for Hejnsvig Jagtforening Foreningens årlige fællesjagt. Lørdag d. 6/12 2014 har vi vores årlige fællesjagt. Vi starter med morgenkaffe i det gamle klubhus

Læs mere

Generalforsamling den 7. marts 2016 kl

Generalforsamling den 7. marts 2016 kl Referat fra generalforsamling i Ishøj GolfKlub den 7. marts 2016 kl. 19. Afholdt på Kanehøjgaard, Køgevej 275, 2635 Ishøj Dagsorden ifølge vedtægterne: 1. Valg af dirigent 2. Bestyrelsens beretning om

Læs mere

Formandens beretning. Blovstrød IF Fodboldafdeling

Formandens beretning. Blovstrød IF Fodboldafdeling Formandens beretning 2000 Blovstrød IF Fodboldafdeling Et fodboldår har igen fundet sin vejs ende, og vi er gået ind i et nyt årtusinde. Jeg vil i det følgende redegøre for væsentlige hændelser i fodboldklubben,

Læs mere

Generalforsamling 2014

Generalforsamling 2014 Generalforsamling 2014 DAGENS MATCH: (No. 1: 2 ks. Manneklubbolde/No. 2: 4 fl. vin/no. 3: 4 Manneklubtrøjer) No. 1: Allan Hansen, Mogens Lundh, Kaj Mortensen (31 point), Svend Skiby 103 point No. 2: Torben

Læs mere

ÅRET DER GIK. Og lidt om det kommende år

ÅRET DER GIK. Og lidt om det kommende år ÅRET DER GIK Og lidt om det kommende år INDHOLD 3 Passebækgård A/S 5 Greenkeeperen 6 Sponsormatch 2017 7 Klubmestre 2016 8 Hole-in-on 2016 9 Tak til vores sponsorer ÅRET DER GIK side 2 PASSEBÆKGÅRD A/S

Læs mere

Sejlklubben Ebeltoft Vig - fællesskab på tværs af generationer

Sejlklubben Ebeltoft Vig - fællesskab på tværs af generationer Kære sejlere FORMANDENS BERETNING 2016 2015/2016 har været et spændende år, med mange aktiviteter i Sejlklubben Ebeltoft Vig. Jeg vil komme omkring Byggeri Sponsor jagt til ungdom og byggeri Vild med vand

Læs mere

MOLLERUP GOLF CLUB. Bestyrelsesmøde. 23. september 2013

MOLLERUP GOLF CLUB. Bestyrelsesmøde. 23. september 2013 MOLLERUP GOLF CLUB Bestyrelsesmøde 23. september 2013 Referat fra bestyrelsesmøde i Mollerup Golf Club, kl. 16.30 22.00 i klubbens lokaler Mollerupvej 7 Risskov. Til stede: Afbud: Dagsorden: Hans Chr.

Læs mere

VELKOMMEN til informationsmøde i Juniorafdelingen

VELKOMMEN til informationsmøde i Juniorafdelingen VELKOMMEN til informationsmøde i Juniorafdelingen Program: 1. Velkomst 2. MGC junior afdeling / hjemmeside 3. MGC juniorudvalg 4. Visioner for juniorafdelingen 5. MGC Pro er / Golfudstyr 6. Træning / Træningshold

Læs mere

MANNEKLUBBEN. GENERALFORSAMLING ONSDAG DEN 25. OKTOBER 2017 (beretningen af formand Finn Kørvel)

MANNEKLUBBEN. GENERALFORSAMLING ONSDAG DEN 25. OKTOBER 2017 (beretningen af formand Finn Kørvel) MANNEKLUBBEN GENERALFORSAMLING ONSDAG DEN 25. OKTOBER 2017 (beretningen af formand Finn Kørvel) VELKOMST: Velkommen til Manneklubbens generalforsamlingen. Klubben består i dag af 86 medlemmer. VI MINDES

Læs mere

Nyhedsbrev fra MIK fodbold

Nyhedsbrev fra MIK fodbold Nyhedsbrev fra MIK fodbold Sommeren er i fuld gang og for en stund er fodbolden erstattet af ferie og afslapning. Dette skal dog ikke forhindre MIK fodbold i at gøre status over forårets bedrifter og kigge

Læs mere

Tildeling af æresmedlemskab til Lucas Bjerregaard

Tildeling af æresmedlemskab til Lucas Bjerregaard Tildeling af æresmedlemskab til Lucas Bjerregaard Motivationstale ved bestyrelsesmedlem Mogens Damm ved generalforsamlingen i Frederikshavn Golf Klub 04.03.2014 Kære Lucas Når Frederikshavn Golfklub ved

Læs mere

Nyhedsbrev fra Roskilde Golf Klub

Nyhedsbrev fra Roskilde Golf Klub oktober 2012 Nyhedsbrev fra Roskilde Golf Klub DM til klubbens junior U19A hold Roskilde Golfklub har fået sit første danske mesterskab for juniorhold, da vores U19A i weekenden slog Svendborg ved finalestævnet

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling i Vestlollands Golfklub tirsdag, den 19. marts 2013 kl. 19.00.

Referat af ordinær generalforsamling i Vestlollands Golfklub tirsdag, den 19. marts 2013 kl. 19.00. Referat af ordinær generalforsamling i Vestlollands Golfklub tirsdag, den 19. marts 2013 kl. 19.00. 1. Valg af dirigent og stemmetællere. Til dirigent blev valgt Gert Meyer Madsen, og han kunne erklære

Læs mere

MOLLERUP GOLF CLUB. Bestyrelsesmøde. 30. april 2009

MOLLERUP GOLF CLUB. Bestyrelsesmøde. 30. april 2009 MOLLERUP GOLF CLUB Bestyrelsesmøde 30. april 2009 Der var indkaldt til bestyrelsesmøde for MOLLERUP GOLF CLUB kl. 18.00 den 30. april 2009 i klubbens lokaler Mollerupvej 7 Risskov. Til stede: Fraværende:

Læs mere

Adjektiver. www.5emner.dk. Sæt kryds. Sæt kryds ved den rigtige sætning. John og Maja har købt et nyt hus. John og Maja har købt et ny hus.

Adjektiver. www.5emner.dk. Sæt kryds. Sæt kryds ved den rigtige sætning. John og Maja har købt et nyt hus. John og Maja har købt et ny hus. Adjektiver bolig www.5emner.dk 01 Sæt kryds Sæt kryds ved den rigtige sætning. Eks. 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 7 John og Maja har købt et nyt hus. John og Maja har købt et ny hus. Freja har lige

Læs mere

Golfens Dag er et bestyrelsesarrangement - godt hjulpet af mange frivillige. Der var mange besøgende og vi havde en fin dag.

Golfens Dag er et bestyrelsesarrangement - godt hjulpet af mange frivillige. Der var mange besøgende og vi havde en fin dag. Tollundgaard Golfklub Generalforsamling 24. februar 2016 Beretning for et 2015 Indledning Hermed aflægger bestyrelsen beretning om et, 2015, der er gået i Tollundgaard Golfklub. Der har været tale om et

Læs mere

Nystrup Start Thisted Forsikring

Nystrup Start Thisted Forsikring Nystrup Start Thisted Forsikring De spillere kom nærmest flaget på par3-hullerne 4, 8 og 11. Det er fra venstre mod højre Else Thomsen, Mikkel T. Pedersen, Sigurd Skovborg, Thora Nielsen, Grethe Nystrup

Læs mere

HERMOD-NYT NYHEDSBREV NR. 4, 2015. Velkommen til 4. udgave af Hermod-Nyt, som formidler nyheder og info, der ikke er at finde på hjemmesiden.

HERMOD-NYT NYHEDSBREV NR. 4, 2015. Velkommen til 4. udgave af Hermod-Nyt, som formidler nyheder og info, der ikke er at finde på hjemmesiden. Velkommen til 4. udgave af Hermod-Nyt, som formidler nyheder og info, der ikke er at finde på hjemmesiden. Bestyrelsen håber at Hermods medlemmer vil benytte sig af muligheden for at være med til at fylde

Læs mere

Jeg vil gerne starte med at oplyse jer om, hvad programmet er for i dag:

Jeg vil gerne starte med at oplyse jer om, hvad programmet er for i dag: Tale ved Standerhejsningen den 2. maj 2015. På bestyrelsens vegne vil jeg gerne byde jer alle velkommen her i dag på en meget flot forårsdag, hvor træerne står lysegrønne og banerne står klar til brug.

Læs mere

Vejledning for nygolfere i 2015

Vejledning for nygolfere i 2015 Opdateret den 15. april Vejledning for nygolfere i 2015 Håndbog for dig som aldrig før har spillet golf Gilleleje Golfklub Sophienlund Alle 13 3250 Gilleleje Tlf.: 49718056 E-mail: info@ggk.dk web: www.ggk.dk

Læs mere

Medlemstallet pr. 31. december 2015

Medlemstallet pr. 31. december 2015 I 2015 kunne vi fejre klubbens 30 års jubilæum, hvilket skete med en jubilæumsturnering i slutningen af august måned med rigtig mange deltagere. Det er glædeligt at medlemmerne støtter op omkring turneringerne

Læs mere

Agdrup Posten. Kolonihaveforeningen Agdrupparken. Blad nr. 1 April 2014

Agdrup Posten. Kolonihaveforeningen Agdrupparken. Blad nr. 1 April 2014 Agdrup Posten Kolonihaveforeningen Agdrupparken Blad nr. 1 April 2014 OBS! Der tages Agdrup forbehold Posten for trykfejl! Oplag 100 stk. Kontorets åbningstid Se aktivitetskalenderen Hjemmeside www.agdrupparken.dk

Læs mere

Dagsorden: MOLLERUP GOLF CLUB. Bestyrelsesmøde 23. maj 2013

Dagsorden: MOLLERUP GOLF CLUB. Bestyrelsesmøde 23. maj 2013 MOLLERUP GOLF CLUB Bestyrelsesmøde 23. maj 2013 Der var indkaldt til bestyrelsesmøde for MOLLERUP GOLF CLUB kl. 16.30 den 23. maj 2013 i klubbens lokaler Mollerupvej 7 Risskov. Til stede: Fraværende: Referent:

Læs mere

Udgivet september 2014. Sponsorkatalog

Udgivet september 2014. Sponsorkatalog Udgivet september 2014 Sponsorkatalog GK Storstrømmen har et omfattende sponsorsamarbejde. Et samarbejde der er til gavn for begge parter. Det er vigtigt at sponsorrelationer opbygges og udvikles i tæt

Læs mere

Hammel Golf Klub. Hammel Golf Klub igen på Golf Danmarkskortet

Hammel Golf Klub. Hammel Golf Klub igen på Golf Danmarkskortet Hammel Golf Klub igen på Golf Danmarkskortet En af HGK s talentfulde juniorer, 15-årige Anne Lasthein Hansen snuppede den samlede sejr i Girls Only Tour 2017. DGU turneringen "Girls Only Tour" består af

Læs mere

SYDSJÆLLANDS GOLFKLUB

SYDSJÆLLANDS GOLFKLUB MOGENSTRU UP SYDSJÆLLANDS GOLFKLUB MOGENSTRUP Banen Flotte resultater af klubbens juniorer 3 Hole in One på 3 dage Resultater fra SuperSenior 14. NYHEDSBREV 22. september 2011 Banen Banen skal klippes

Læs mere

Formandsberetning 2014. Sæsonen 2014 er ved at være slut i Herreklubben, og vi kan se tilbage på et på mange måder rigtig dejligt år.

Formandsberetning 2014. Sæsonen 2014 er ved at være slut i Herreklubben, og vi kan se tilbage på et på mange måder rigtig dejligt år. 1- Formandsberetning 2014. Sæsonen 2014 er ved at være slut i Herreklubben, og vi kan se tilbage på et på mange måder rigtig dejligt år. Vi startede planmæssigt op første onsdag i april måned, og da det

Læs mere

Generalforsamling i Henne golfklub torsdag, den 21. november 2013. Velkommen til Jer alle velkommen til vores revisor Jesper Clausen og til Henne

Generalforsamling i Henne golfklub torsdag, den 21. november 2013. Velkommen til Jer alle velkommen til vores revisor Jesper Clausen og til Henne Generalforsamling i Henne golfklub torsdag, den 21. november 2013. Velkommen til Jer alle velkommen til vores revisor Jesper Clausen og til Henne golfbane a/s Men en særlig velkomst til vores nye træner

Læs mere

Medlemsmøde 15. marts

Medlemsmøde 15. marts MOGENSTRU UP SYDSJÆLLANDS GOLFKLUB MOGENSTRUP Medlemsmøde 15. marts på Fladså Skolen i Mogenstrup Ny formand i Bane/Husudvalget Info fra Juniorudvalget Info fra Herreklubben Info fra Formiddagsdamerne

Læs mere

Kalø Golf Clubs herrehold klarede oprykningsspillet. Nyhedsbrev September 2010 Nr. 6. Generalforsamling. Har du også besøgt vores nye hjemmeside?

Kalø Golf Clubs herrehold klarede oprykningsspillet. Nyhedsbrev September 2010 Nr. 6. Generalforsamling. Har du også besøgt vores nye hjemmeside? Kalø Golf Club Club Golf Kalø Nyhedsbrev September 2010 Nr. 6 Generalforsamling Årets Generalforsamling finder sted onsdag d. 24/11 kl. 19.00 i Møllerens Hus Har du også besøgt vores nye hjemmeside? Hjemmesiden

Læs mere

NR. 23 OKTOBER 2011 ÅRGANG

NR. 23 OKTOBER 2011 ÅRGANG SUPERVETERANERNE NR. 23 OKTOBER 2011 ÅRGANG 6 Kære Siggi Nu nærmer tiden sig til at vi skal skifte formand, derfor vil jeg gerne på holdets vejne sige rigtig mange tak for de 20 år der er gået med dig

Læs mere

Formandens beretning for året 2014

Formandens beretning for året 2014 Formandens beretning for året 2014 Velkommen. Så gik der endnu et år. Og dette har budt på nye udfordringer. Selvfølgelig har de sidste detaljer vedr. overtagelsen fyldt meget, da den er en vigtig del

Læs mere

PROGRAM 2009 T R E H Ø J E G O L F K L U B

PROGRAM 2009 T R E H Ø J E G O L F K L U B PROGRAM 2009 T R E H Ø J E G O L F K L U B MEDLEMSBETINGELSER Alle kvindelige medlemmer af Trehøje Golfklub, der er over 18 år, og har hcp 40 eller derunder kan være medlem af Trehøje-Pigerne. Vi spiller

Læs mere

Stemmeudvalg: Gert Larsen og Jesper Futtrup fra administrationen, Jens Christensen, 137. mf.

Stemmeudvalg: Gert Larsen og Jesper Futtrup fra administrationen, Jens Christensen, 137. mf. Afdelingsmødereferat Dato: 24. marts 2015 76 husstande repræsenteret. Valg af dirigent Ole Davidsen valgt. Stemmeudvalg: Gert Larsen og Jesper Futtrup fra administrationen, Jens Christensen, 137. mf. Referent:

Læs mere

dem fra hinanden. Henning kan godt li regning, men det er måske fordi, han ikke kan læse så godt endnu. Han siger også, at hans far siger, at det er

dem fra hinanden. Henning kan godt li regning, men det er måske fordi, han ikke kan læse så godt endnu. Han siger også, at hans far siger, at det er Jeg skal i skole - Kan du nu skynde dig, siger mor, da jeg med sne på min jakke stormer ind i køkkenet. - Du skulle ikke ha taget med Rasmus Mælkekusk, nu kommer du for sent i skole. Og se hvor du drypper

Læs mere

Nordea Fyn Tour. Oktober Turneringsbetingelser for 2012: Sponsor: Nordea Fonden. Benævnes i daglig tale Nordea.

Nordea Fyn Tour. Oktober Turneringsbetingelser for 2012: Sponsor: Nordea Fonden. Benævnes i daglig tale Nordea. Nordea Fyn Tour Oktober 2011 Turneringsbetingelser for 2012: Sponsor: Nordea Fonden. Benævnes i daglig tale Nordea. Fyn Tour er et samarbejde mellem de fynske golfklubbers, Langelands Golfklubs og Ærø

Læs mere

NR. 22 JULI 2011 ÅRGANG

NR. 22 JULI 2011 ÅRGANG SUPERVETERANERNE NR. 22 JULI 2011 ÅRGANG 6 Så gik den første halvdel af sæsonen, og det er blevet til flere nederlag end sejre, men en stigende formkurve fortæller os, at vi i efteråret helt sikkert vil

Læs mere

Referat fra Brande Golfklubs Generalforsamling Tirsdag den. 16 Marts kl. 19.00 i Klubhuset, Nordlundvej 87, 7330 Brande

Referat fra Brande Golfklubs Generalforsamling Tirsdag den. 16 Marts kl. 19.00 i Klubhuset, Nordlundvej 87, 7330 Brande Referat fra Brande Golfklubs Generalforsamling Tirsdag den. 16 Marts kl. 19.00 i Klubhuset, Nordlundvej 87, 7330 Brande Dagsorden for den ordinære generalforsamling var følgende: 1. Valg af dirigent 2.

Læs mere

NR. 32 JANUAR 2014 ÅRGANG 9 GODT NYTÅR

NR. 32 JANUAR 2014 ÅRGANG 9 GODT NYTÅR SUPERVETERANERNE NR. 32 JANUAR 2014 ÅRGANG 9 GODT NYTÅR Kvartalets side 2 mand G O D Man tror det er løgn, når nogen siger at manden T bliver 52 til januar, men det er rigtigt. Jeg vil vove at påstå at

Læs mere

Årets gang 2007. 2007 Årgang 98, Miniput Yngste:

Årets gang 2007. 2007 Årgang 98, Miniput Yngste: 2007 Årgang 98, Miniput Yngste: Årets gang 2007 Årgang 98, Miniput Yngste: Årgang 98 har haft en meget flot sæson, hvor hovedmålet var at lære at spille den rigtige fodbold a la AB, og helst i den bedste

Læs mere

Beretning til generalforsamling i Ribe Golf Klub den 2. marts 2016

Beretning til generalforsamling i Ribe Golf Klub den 2. marts 2016 Beretning til generalforsamling i Ribe Golf Klub den 2. marts 2016 2015 har på alle måder været et rigtigt godt år for Ribe Golf Klub. Vi har fået vores bane op på et fint niveau, og der har generelt mellem

Læs mere

Agility udvalget i kreds 6

Agility udvalget i kreds 6 Referat fra årsmødet i agility, kreds 6, onsdag, den 16. nov. 2011 i Fakse Ulla Vest bød velkommen til de godt 36 fremmødte. Deltagerne kom fra Maribo, Køge, Fakse, Holbæk, Guldborgsund, Vordingborg, Nykøbing

Læs mere

Referat Ordinær generalforsamling Svebølle Motocross Klub 28.11.2012

Referat Ordinær generalforsamling Svebølle Motocross Klub 28.11.2012 Page 1 of 6 Referat Ordinær generalforsamling Svebølle Motocross Klub 28.11.2012 Dagsorden: 1. Valg af ordstyre 2. Valg af referent 3. Formandens beretning v/per Kaiser 4. Fremlæggelse af revideret regnskab

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling 24. maj 2009

Referat af ordinær generalforsamling 24. maj 2009 Referat af ordinær generalforsamling 24. maj 2009 Velkommen til generalforsamlingen 2009, dejligt at se så mange er mødt op. Dette er mit første år som formand efter jeg overtog den tunge arv efter den

Læs mere

Referat af Generalforsamling i Sønderborg Cykle Klub den 1. marts 2010.

Referat af Generalforsamling i Sønderborg Cykle Klub den 1. marts 2010. 2010 Referat af Generalforsamling i Sønderborg Cykle Klub den 1. marts 2010. 1) Valg af dirigent. Som dirigent blev valgt Karsten Andersen, der kunne konstatere at generalforsamlingen var indkaldt med

Læs mere

VARK V a l l e n s b æ k R u l l e s k ø j t e k l u b

VARK V a l l e n s b æ k R u l l e s k ø j t e k l u b Kære Alle, Så er udendørssæsonen kommet godt i gang, og vi har afholdt et vellykket åbent hus arrangement, som også har givet anledning til nogle nye ansigter i klubben. Det er også den tid på året, hvor

Læs mere

NYHEDSARKIV 2003. Ny formand. 7 sølvårer uddelt. Æresmedlem. Godt kammeratskab. Generalforsamling. Så er vi blevet en madklub!!!!

NYHEDSARKIV 2003. Ny formand. 7 sølvårer uddelt. Æresmedlem. Godt kammeratskab. Generalforsamling. Så er vi blevet en madklub!!!! Ny formand NYHEDSARKIV 2003 På generalforsamligen fik Middelfart Roklub ny formand. Flemming Buhl Rasmussen blev valgt til formand efter Bjarne Jacobsen som havde været formand i 11 år. Mange tak til Bjarne

Læs mere

Velkommen. Herreklubben Nivå Golf Klub. Generalforsamling 2013

Velkommen. Herreklubben Nivå Golf Klub. Generalforsamling 2013 Velkommen Herreklubben Nivå Golf Klub Generalforsamling 2013 NCC 2013-04-18 1 Agenda Velkommen & Indskrivning Generalforsamling Spisning NCC 2013-04-18 2 Dirigent / Beretning 1. Valg af dirigent 2. Beretning

Læs mere

- meget mere end golf

- meget mere end golf Mollerup Golf Club - meget mere end golf graphichouse.dk Møder, kurser, firmafester og events (Company day & Golf for sjov) MGC_Brochure.indd 2 25/11/13 14.15 Skal du eller din virksomhed holde firmafest,

Læs mere

Hvordan er året så gået i udvalgene, her er et sammendrag i tilfældig SPORTUDVALGET (ELITEUDVALG OG JUNIORUDVALG)

Hvordan er året så gået i udvalgene, her er et sammendrag i tilfældig SPORTUDVALGET (ELITEUDVALG OG JUNIORUDVALG) Hvordan er året så gået i udvalgene, her er et sammendrag i tilfældig Rækkefølge: SPORTUDVALGET (ELITEUDVALG OG JUNIORUDVALG) Vi har i år spillet i 4. Division og i kvalifikationsrækken, begge herrer hold.

Læs mere

PROTOKOL GENERALFORSAMLING

PROTOKOL GENERALFORSAMLING Ordinær generalforsamling i Kaj Lykke Golfklub Tidspunkt: Tirsdag den 22. februar 2011 Sted: Klubhuset Bramming Kultur & Fritidscenter, Idræts Alle 10, 6740 Bramming Tidspunkt: kl. 19:00 Dagsorden: 1.

Læs mere

Vi er i år 31 juniorer. 4 nye har meldt sig ind. Det er jo bare herligt. Et stort velkommen til de nye Juniorer. Ta godt i mod dem.

Vi er i år 31 juniorer. 4 nye har meldt sig ind. Det er jo bare herligt. Et stort velkommen til de nye Juniorer. Ta godt i mod dem. Kære alle, Hermed får I et forårs-nyhedsbrev. Sæsonen er kommet rigtig godt i gang. Der har været fuld aktivitet på træningsanlægget og flere af jer har fået spillet en del runder og øvet svinget så det

Læs mere

Referat for MCV generalforsamling 19.02.2013 kl. 1900 i klublokalerne

Referat for MCV generalforsamling 19.02.2013 kl. 1900 i klublokalerne Referat for MCV generalforsamling 19.02.2013 kl. 1900 i klublokalerne 1. Valg af dirigent. Søren Opstiller Søren Valgt 28 stemmeberettige er til stede til denne generalforsamling Afbud fra 8 medlemmer

Læs mere

Åbent Hus. Brugt udstyr søges. Resultater fra SuperSenior. Resultater fra Åbningsturneringen

Åbent Hus. Brugt udstyr søges. Resultater fra SuperSenior. Resultater fra Åbningsturneringen MOGENSTRU UP SYDSJÆLLANDS GOLFKLUB MOGENSTRUP Åbent Hus Brugt udstyr søges Resultater fra SuperSenior Resultater fra Åbningsturneringen Gahrn-Jensen Cup søndag den 17. april - sidste tilmelding torsdag

Læs mere

Dansk Politiidrætsforbund. Fyn Open. den 25. april 2014. Arrangør: Odense-PI

Dansk Politiidrætsforbund. Fyn Open. den 25. april 2014. Arrangør: Odense-PI Dansk Politiidrætsforbund Fyn Open den 25. april 2014 Arrangør: Odense-PI Velkommen til Fyn og til Fyn Open i golf Myter om golf har der i årenes løb været mange af. Golf er for de rige og Golf er kun

Læs mere

Hammerum Gjellerup Cykelklub Generalforsamling 2013 Formandens beretning

Hammerum Gjellerup Cykelklub Generalforsamling 2013 Formandens beretning 1 Hammerum Gjellerup Cykelklub Generalforsamling 2013 Formandens beretning Velkomst: Velkommen til generalforsamling her i HGC- Hammerum Gjellerup Cykel Klub foreningens 13. ordinære generalforsamling.

Læs mere

Referat af generalforsamling, tirsdag den 24. november 2015.

Referat af generalforsamling, tirsdag den 24. november 2015. Referat af generalforsamling, tirsdag den 24. november 2015. Valg af dirigent. Knud Borup Jensen blev valgt som dirigent og konstaterede, at forsamlingen var rettidigt indkaldt, hvorfor den var beslutningsdygtig.

Læs mere

Sæson 2015. Åsøvej 7 4171 Glumsø

Sæson 2015. Åsøvej 7 4171 Glumsø Sæson 2015 Åsøvej 7 4171 Glumsø Træning 2015 Hold Tid Dage Træner Juniorer: Juniorer: Tirsdag kl. 16.00-18.00 12/5-23/6 Jesper D. Larsen 11/8-25/8 Seniorer: Seniorer Tirsdag kl. 18.00-19.00 12/5-23/6 Jesper

Læs mere

Referat af den ordinære generalforsamling for Team HK Køge den 26 februar 2014

Referat af den ordinære generalforsamling for Team HK Køge den 26 februar 2014 Referat af den ordinære generalforsamling for Team HK Køge den 26 februar 2014 Formanden v. Poul Henning byder velkommen og præsenterer bestyrelsen. Tilstede fra bestyrelsen er; Kenni Thunø, Torben Olsen,

Læs mere

Velkommen i VØGAS-LUND Plantage etabl. 1910

Velkommen i VØGAS-LUND Plantage etabl. 1910 Velkommen i VØGAS-LUND Plantage etabl. 1910 Vøgas-Lund er et besøg værd og alle er velkommen Vejrup har noget som ikke ret mange landsbyer kan byde på. En lille skov lige uden for døren, der indgår for

Læs mere

Nielsens Fødselsdagsturnering. Giv en ven en gratis golfoplevelse. FritspilsAftale med Korsør. SuperSenior

Nielsens Fødselsdagsturnering. Giv en ven en gratis golfoplevelse. FritspilsAftale med Korsør. SuperSenior MOGENSTRU UP SYDSJÆLLANDS GOLFKLUB MOGENSTRUP Nielsens Fødselsdagsturnering Giv en ven en gratis golfoplevelse FritspilsAftale med Korsør Hvordan gør du når du kommer til Korsør? SuperSenior 9. NYHEDSBREV

Læs mere

Turneringsprogram 2017

Turneringsprogram 2017 Turneringsprogram 2017 Information fra turneringsudvalget om aktiviteter for året 2017. Der sker en del forandringer i forhold til sidste års turneringsplan. Der er ikke så mange turneringer. Vi gentager

Læs mere

MCC-Nordsjælland Bikernyt...

MCC-Nordsjælland Bikernyt... Årgang 8, Nummer 48 Grå i toppen kør med MCC-Nordsjælland MCC-Nordsjælland Bikernyt... Oktober 2008 I dette nummer: Redaktøren 1 Rørsnæs 1-2 Flygrakan 2-3 Bakken Lukket 3-4 Bestyrrelsen 5 Malerklemmen

Læs mere

Resultat af spørgeskemaundersøgelse blandt Blomsterne

Resultat af spørgeskemaundersøgelse blandt Blomsterne Resultat af spørgeskemaundersøgelse blandt Blomsterne I alt 28 blomster har svaret. Dette giver en svarprocent på 62, hvilket er pænt. Svarprocenten betyder, at svarene i høj grad kan antages at afspejle

Læs mere

Brian Bak, Lise Nielsen og jeg havde gennem flere år talt om at prøve at løbe 78 km i bjergene i Schweiz Swiss Alpine.

Brian Bak, Lise Nielsen og jeg havde gennem flere år talt om at prøve at løbe 78 km i bjergene i Schweiz Swiss Alpine. Swiss Alpine 2010. Brian Bak, Lise Nielsen og jeg havde gennem flere år talt om at prøve at løbe 78 km i bjergene i Schweiz Swiss Alpine. Brian er min kollega i IBM og Lise har jeg kendt gennem 20 år.

Læs mere

Udstykning af arealet startes op allerede nu, så salget kan blive godkendt på generalforsamlingen.

Udstykning af arealet startes op allerede nu, så salget kan blive godkendt på generalforsamlingen. Referat af bestyrelsesmøde, torsdag 3. december kl. 19.00 Mødested: Kontor Syd Afbud: John Larssen 1. Godkendelse af referat fra den 15. oktober 2015 Referatet er godkendt 2. Økonomi samt medlemsstatus.

Læs mere

Generalforsamling. Torsdag 13/3 2014 kl. 19.00

Generalforsamling. Torsdag 13/3 2014 kl. 19.00 Generalforsamling Bjerringbro IF inviterede til generalforsamling Torsdag 13/3 2014 kl. 19.00 Generalforsamlingen blev liver afholdt i Bjerringbro IFs klubhus Dagsorden: 1) Valg af dirigent og referent

Læs mere

Elitenyt uge 5 - Odense Eventyr Golfklub

Elitenyt uge 5 - Odense Eventyr Golfklub Elitenyt uge 5 - Odense Eventyr Golfklub Din Oegk-kontakt: Arne dirckinck-holmfeld mobil: 2365 7219 e-mail: adh@dhplus.dk TDe 3 huller, der omtales som The Bear Trap på PGA National Jeg rejste d. 10 fredag

Læs mere

SØHØJLANDET GOLF ORGANISATION. Jan V. Rasmussen MARKEDSFØRING BEGYNDERE BANEN TURNERINGER KLUBHUS + TRÆNINGSBANE MEDLEMMER

SØHØJLANDET GOLF ORGANISATION. Jan V. Rasmussen MARKEDSFØRING BEGYNDERE BANEN TURNERINGER KLUBHUS + TRÆNINGSBANE MEDLEMMER SØHØJLANDET GOLF Den 1. januar 2015 bliver vi oprettet som selskab i Dansk Golf Union (DGU). Det betyder, at vi kan møde op på DGU s repræsentantskabsmøder med møde- og taleret men ikke med stemmeret.

Læs mere

Design Rengøring Open

Design Rengøring Open Turnerings Program 10. Maj Psykolog Team Classic Blommenslyst Design Rengøring Open 14. Juni Easyfood Invitational Fredericia 16. August Nordea Championship Lillebælt 20. Sep. Design Rengøring Open Kellers

Læs mere

Generalforsamling i MG & BK d. 28. februar 2012

Generalforsamling i MG & BK d. 28. februar 2012 Generalforsamling i MG & BK d. 28. februar 2012 Deltagere: ca. 22 medlemmer Bestyrelsen: Claus Hansen, Henrik Åris, Preben Birk Per Henning, Uffe Lyse, Bo Andreasen, Per Løvstad Fraværende: Referat Dagsorden

Læs mere

Generalforsamling 2008. Velkommen til generalforsamling 2008. Baneomlægning:

Generalforsamling 2008. Velkommen til generalforsamling 2008. Baneomlægning: 1 Generalforsamling 2008 Velkommen til generalforsamling 2008. Baneomlægning: Bestyrelsen har i lang tid beskæftiget sig med tanken om en baneomlægning som allerede udtrykt i klubbens værdigrundlag fra

Læs mere

Sæson Åsøvej Glumsø

Sæson Åsøvej Glumsø Sæson 2016 Åsøvej 7 4171 Glumsø Træning 2016 Hold Tid Dage Træner Juniorer: Seniorer: Øvede Begynder/ Let øvede Tirsdag kl. 16.00-18.00 Tirsdag kl. 18.00-19.00 Torsdag kl. 19.00-20.30 10/5-21/6 9/8-23/8

Læs mere

Husketavlen. Specielle begivenheder 2013. http://www.benniksgaardgolf.dk/dameklubben

Husketavlen. Specielle begivenheder 2013. http://www.benniksgaardgolf.dk/dameklubben Husketavlen Vi spiller med teeoff fra kl. 15:00 til kl. 16:30, dog har vi i år givet tilladelse til teeoff fra kl. 06:00 til 16:30. Vi spiller i 2 serier fordelt med lige antal deltager pr. serie på selve

Læs mere

Vores medlemmer har deltaget i en masse cykel løb. Af de fineste resultater kan nævnes:

Vores medlemmer har deltaget i en masse cykel løb. Af de fineste resultater kan nævnes: Mountainbike Club Vejle CVR.: 34151830 (Gammelt cvr: 30436245) Generalforsamling tirsdag d. 4. februar 2014 Sted: Klublokalerne Til stede: 30 medlemmer og bestyrelsen 1. Valg af dirigent Til dirigent blev

Læs mere

Referat fra den ordinære generalforsamling i Ørnehøj Herreklub den 03. oktober 2015

Referat fra den ordinære generalforsamling i Ørnehøj Herreklub den 03. oktober 2015 Side 1 af 7 Referat fra den ordinære generalforsamling i Ørnehøj Herreklub den 03. oktober 2015 Tilstede: 81 personer inkl. bestyrelsen: Svend Tøfting, Kim Johansen, Morten Bech, Jan Ulrik Hansen og John

Læs mere

Generalforsamling Egå Sejlklub 2015-11-03. 1. Valg af dirigent Per Selmose. 2. Bestyrelsens beretning for det forløbne år

Generalforsamling Egå Sejlklub 2015-11-03. 1. Valg af dirigent Per Selmose. 2. Bestyrelsens beretning for det forløbne år Generalforsamling Egå Sejlklub 2015-11-03 1. Valg af dirigent Per Selmose 2. Bestyrelsens beretning for det forløbne år Storjolle udvalg. Evt. link til film fra Youtube. Kapsejladsudvalg Optimist afdeling

Læs mere

VELKOMMEN TIL FREDERIKSSUND GOLFKLUB

VELKOMMEN TIL FREDERIKSSUND GOLFKLUB VELKOMMEN TIL FREDERIKSSUND GOLFKLUB 2016 SPONSOR & MARKEDSFØRINGSKATALOG 1 BESTYRELSE OG DAGLIG LEDELSE Klubbens bestyrelse består i henhold l klubbens vedtægter af 7 medlemmer. For 2015 består bestyrelsen

Læs mere

Referat fra Generalforsamling i VTK

Referat fra Generalforsamling i VTK Referat fra Generalforsamling i VTK Dato Tirsdag d. 13. marts 2014 Indkaldt af Sted Palle Klubbens lokaler Deltagere Antal stemme berettigede 12 Referent Palle Punkt 1.Valg af dirigent Dirigent Indkaldelse

Læs mere

Standerstrygningstale 2015

Standerstrygningstale 2015 Standerstrygningstale 2015 Så står vi her igen velkommen til jer alle dejligt at se et godt fremmøde. I dag er jo dagen, hvor sommersæsonen for alvor er slut og vi gør op, hvor mange kilometer, vi har

Læs mere

Som sagt så gjort, vi kørte længere frem og lige inden broen på venstre side ser vi en gammel tolænget gård (den vender jeg tilbage til senere )

Som sagt så gjort, vi kørte længere frem og lige inden broen på venstre side ser vi en gammel tolænget gård (den vender jeg tilbage til senere ) Vi havde lejet et sommerhus på Gammelby Møllevej 57, men vi skulle først hente nøglerne i en Dagli' Brugsen i Børkop. Det kunne vi desværre først gøre fra kl.16.00. Herefter kunne vi endelig sætte GPSen

Læs mere