Dagsorden: MOLLERUP GOLF CLUB. Bestyrelsesmøde 23. maj 2013

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Dagsorden: MOLLERUP GOLF CLUB. Bestyrelsesmøde 23. maj 2013"

Transkript

1 MOLLERUP GOLF CLUB Bestyrelsesmøde 23. maj 2013 Der var indkaldt til bestyrelsesmøde for MOLLERUP GOLF CLUB kl den 23. maj 2013 i klubbens lokaler Mollerupvej 7 Risskov. Til stede: Fraværende: Referent: Hans Chr. Ralking (HC) Niels Halleløv (NH) Marianne Maegaard (MM) Per Bech (PB) Knud Høgh (KH) Tove Vestergaard (TVP) Thor Petersen (TP) Charlie Herbst (CH) Jacob Søholt (JS) (suppleant) Nina Adersen (NA) (suppleant) Poul Lindberg (PL) Charlie Herbst (CH) Dagsorden: 1. Godkendelse af referat fra 8. april Godkendelse af dagsorden 3. Orientering fra a) Formanden b) Forretningsføreren c) Udvalgene 4. Økonomi status 5. Baneforhold 6. Medlemsformer og indskud 7. Bestyrelsens arbejde fremover, herunder nedsættelse af forretningsudvalg mv. 8. Godkendelse af medlemmer i udvalgene 9. Forretningsplanen for Eventuelt 11. Næste møde(r) 12. Personale og fortrolige sager 23/

2 1. Godkendelse af referat Referatet blev godkendt og underskrevet. 2. Godkendelse af dagsorden 3. Orientering fra HC anmodede om, at der kom et punkt på dagsordenen vedr. Baneforhold. Dette punkt indgår som pkt. 5 i dagsordenen.. A: Formanden (HC): 1. Orienterede om, at der nu var udarbejdet et Prospekt Multihal på grunden Mollerupvej 26, som ville kunne benyttes som træningshal i vintersæsonen. En sådan ny multihal kan naturligvis kun være en mulighed såfremt golfklubben får skøde på Mollerupvej 26, samt at projektet godkendes af en generalforsamling. Der arbejdes videre med sagen, men det blev besluttet, at der ikke skulle bruges penge i projektet, før en endelig overtagelse af grunden kunne komme på tale. 2. Ligeledes orienterede formanden om, at der til et byrådsmedlem var fremsendt forslag til overdækning af nogle udslagssteder på driving range. 3. Der har været afholdt møde med chefen for Den Jyske Opera for et eventuel samarbejde om et projekt Opera i Engene. Operaen kan stille med 24 operasangere samt en pianist den 5. september 2013 uden omkostninger for MGC. Derudover er det aftalt at et sådan projekt kunne være en årlig tilbagevendende begivenhed specielt med henblik på år 2017, hvor Aarhus er Kulturby. 4. Fuglekasseudvalget arbejder videre med projektet om opstilling af orienterings kasser ved hullerne 1 og 10 samt en oversigtstavle med en oversigt over det naturliv, der kan opleves på banen. Thor Pedersen er bestyrelsens tovholder og der regnes med et budget på maks kr. 5. Aarhus kommunes Kulturudvalg afholder et ordinært udvalgsmøde i klubbens lokaler den 20. august 2013 kl I den forbindelse har klubben fået en ½ time med udvalget. B: Forretningsføreren (CH): 1. CH havde intet til orientring.. C: Udvalgene: Baneudvalget (TP) Udvalgsformanden og HC har haft et møde med Ulrik vedr. overgangen til anden baneudvalgsformand. Udvalget er på plads, og der indkaldes snarest til udvalgsmøde. 23/

3 Trivselsudvalget (PB) Husudvalget (NH) Sponsorudvalget (HC) Turneringudvalget (KH) Sportsudvalget (MM) Begynderudvalget NH) 4. Økonomi status (TVP+CH) 5. Baneforhold. Nyhedsbrevet er lige blevet udsendt, ligesom der arbejdes med en opdatering af klubbens hjemmeside. Der blev forevist et udkast til ny layout på hjemmesiden. Dette toges til efterretning. Der arbejdes i øjeblikket med en eventuel video baneguide. Niels Andersen har orienteret PB om at han i øjeblikket laver nogle golf tips i samarbejde med DGU. Klubbens pro vil blive inddraget i arbejdet. Sommergolf afvikles alle torsdage i juli med gunstart kl a) Der afholdes møde med klubbens advokat torsdag den 30. maj for en juridisk orientering af vores situation med de fortsatte mangler. Der har ikke været afholdt møde i udvalget siden sidste bestyrelsesmøde, idet forhandlingerne med Erhvervsklubben om en samarbejdsaftale for 2013 først nu er blevet forhandlet på plads. Det nye Sponsor- og erhvervsudvalg vil snarest blive indkaldt. Klubben er blevet medlem af Skejby Erhvervsforening. De 3 klubturneringer der foreløbig er blevet afviklet har haft et rigtigt godt fremmøde, Både eliten og juniorer køre planmæssigt. De afholdte onsdagsturneringer bliver afviklet stille og roligt, med et gennemsnitligt fremmøde på ca. 50 personer, hvilket er mindre fremmøde end forventet. Muligheden for at benytte alle 18 huller til onsdagsturneringerne slutter med udgangen af juni måned. Balancen pr. 30/ følger ikke det forventede, idet der på salg af events og sponsorsiden ikke er opnået de budgetmæssige forventninger. Likviditetsmæssig ser det ud til at vi kan holde os inden for vores likviditetsramme frem til Derefter ser vi ingen problemer likviditetsmæssigt. Bestyrelsen forventer et nyt reduceret budget for events og sponsorsiden til næste bestyrelsesmøde. Grundet det store pres på banen her i forårssæsonen forespurgte HC om der kunne 23/

4 gøres noget ved det, og om banekontrol/baneservice var blevet etableret. CH kunne hertil oplyse at banekontrol/service var begyndt at køre, og at vi var 5 til dette arbejde. Der var lavet en aftale med Simon om at der kunne tages vand øl og andet med ud på banen i forbindelse med kontrollen. CH oplyste, at der var muligheder i golfbox for at sætte en begrænsning ind om, hvor stor et samlet HCP må være i en bold. Oplyste endvidere, at der ofte var huller i tiderne på banen, da der er mange der ikke får bekræftet deres bestilte tid, enten fordi de ikke går ind for at bekræfte tiden eller slet ikke dukker op til tiden. Vedr. det sidste forhold er der i golfbox mulighed for at se hvem, der ikke bekræfter tiderne og hvor mange, der er tale om inden for en bestemt tidsperiode. Endvidere er der mulighed for at fratage medlemmer retten til at bestille tid, såfremt bestyrelsen bestemmer sig for dette. Det blev aftalt, at CH udskriver en statistik for maj måned vedr. ikke bekræftede tider til næste bestyrelsesmøde. 6. Medlemsformer og indskud (TVP) TVP forespurgte bestyrelsen om det var nu vi skulle genindføre indskudet, da vi nu havde en venteliste. Det blev besluttet, at vi stadig følger nøje med i markedsudviklingen, inden vi tager skridt til at indføre et indskud igen. 7. Bestyrelsens arbejde fremover, herunder nedsættelse af forretningsudvalg mv. HC forspurgte om der kunne blive plads i bestyrelsens kalender for at afvikle en stradegi dag i år. Der var ikke rigtig muligheder her før sommerferien. HC foreslog at der blev nedsat et forretningsudvalg, ligesom han havde udarbejdet et kommissorium for et sådant udvalg. Bestyrelsen besluttede at nedsætte et forretningsudvalg. Følgende blev valgt til udvalget: HC NH TVP og CH 8. Godkendelse af udvalgsmedlemmer (HC) 9. Forretningsplanen for 2013 (HC) 10. Eventuelt. 11. Næste møder/r Samtlige udvalg har nu fremsendt forslag til udvalgsmedlemmer. Samtlige udvalgsmedlemmer blev godkendt af bestyrelsen. HC og PL har udarbejdet et forslag til ændringer i Forretningsplanen for Idet PL ikke var tilstede ved mødet, og da det var ham, der skulle være oplægsholder på bestyrelsesmødet, blev det besluttet, at udvalgene skal fremkomme med eventuelle forslag til planen inden næste bestyrelsesmøde. Intet til dette punkt 23/

5 12. Personale og fortrolige sager Der er aftalt følgende møder 27/6 19/8 23/9 24/10 21/11 og 19/ Møde blev hævet kl af formanden. Referatet er sendt og skrevet af: Charlie Herbst Godkendt af: Hans Chr. Ralking Niels Halleløv Tove V. Pasalic Poul Lindberg Marianne Maegaard Thor Petersen Knud Høgh Per Bech 23/

MOLLERUP GOLF CLUB. Bestyrelsesmøde. 23. september 2013

MOLLERUP GOLF CLUB. Bestyrelsesmøde. 23. september 2013 MOLLERUP GOLF CLUB Bestyrelsesmøde 23. september 2013 Referat fra bestyrelsesmøde i Mollerup Golf Club, kl. 16.30 22.00 i klubbens lokaler Mollerupvej 7 Risskov. Til stede: Afbud: Dagsorden: Hans Chr.

Læs mere

Mollerup Golf Club. Bestyrelsesmøde. Tirsdag d. 20. Januar 2015 kl. 16.30

Mollerup Golf Club. Bestyrelsesmøde. Tirsdag d. 20. Januar 2015 kl. 16.30 Mollerup Golf Club Bestyrelsesmøde Tirsdag d. 20. Januar 2015 kl. 16.30 Referat af bestyrelsesmøde i MOLLERUP GOLF CLUB den 20. Januar 2015 kl. 16.30 i klubbens lokaler Mollerupvej 7 Risskov. Tilstede:

Læs mere

MOLLERUP GOLF CLUB. Bestyrelsesmøde. 23. maj 2012

MOLLERUP GOLF CLUB. Bestyrelsesmøde. 23. maj 2012 MOLLERUP GOLF CLUB Bestyrelsesmøde 23. maj 2012 Der var indkaldt til bestyrelsesmøde for MOLLERUP GOLF CLUB kl. 17.00 den 23. maj 2012 i klubbens lokaler Mollerupvej 7 Risskov. Til stede: Fraværende: Referent:

Læs mere

Gæster: Poul Lindberg (MGC s interne revisor) og Claus Gråbæk (Econta) deltog i mødet til og med pkt. 4.

Gæster: Poul Lindberg (MGC s interne revisor) og Claus Gråbæk (Econta) deltog i mødet til og med pkt. 4. Mollerup Golf Club Bestyrelsen Mødereferat Mødedato og sted: mandag, den 13. april 2015 i Klubhuset Deltagere: H. C. Ralking (HC) Niels Halleløv (NCH) Knud Høgh (KH) Marianne Maegaard (MM) Jesper Lorentzen

Læs mere

Marianne Maegaard (MM) Morten Nielsen Olesen (MNO suppleant) Anne Terndrup (AT suppleant)

Marianne Maegaard (MM) Morten Nielsen Olesen (MNO suppleant) Anne Terndrup (AT suppleant) Mollerup Golf Club Bestyrelsen Mødereferat Mødedato og sted: tirsdag, den 16. juni 2015 i Klubhuset Deltagere: H. C. Ralking (HC) Niels Halleløv (NCH) Knud Høgh (KH) Marianne Maegaard (MM) Jesper Lorentzen

Læs mere

Gæster: Konsulent Kim Uldahl Pedersen, DGU og Hanne Jacobsen deltog under pkt. 5.

Gæster: Konsulent Kim Uldahl Pedersen, DGU og Hanne Jacobsen deltog under pkt. 5. Mollerup Golf Club Bestyrelsen Mødereferat Mødedato og sted: tirsdag, den 19. maj 2015 i Klubhuset Deltagere: H. C. Ralking (HC) Niels Halleløv (NCH) Knud Høgh (KH) Marianne Maegaard (MM) Jesper Lorentzen

Læs mere

Kim Nørrebo KN Medl. Af bestyrelsen

Kim Nørrebo KN Medl. Af bestyrelsen Side 1 af 5 Dato 7 april 2005 kl. 19.00 Sted Deltagere Afbud Klubhuset Charlie Herbst CH Formand Kenneth Radoor KR Næstformand Lars Storr LS Sekretær Alice Ogstrup AO Kassere Merethe Aggergren MA Medl.

Læs mere

Tilstedeværende: Christian Høybye (CH), André W. Kobberholm (AK), Kasper Lilja-Nielsen (KLN), Emil Clemmensen (EC), Rune Andersson (RA)

Tilstedeværende: Christian Høybye (CH), André W. Kobberholm (AK), Kasper Lilja-Nielsen (KLN), Emil Clemmensen (EC), Rune Andersson (RA) Referat af bestyrelsesmøde 24/6-2015 Tilstedeværende: Christian Høybye (CH), André W. Kobberholm (AK), Kasper Lilja-Nielsen (KLN), Emil Clemmensen (EC), Rune Andersson (RA) Fraværende: Charly Witt (eksamen)

Læs mere

Ligeledes begynder vi etablering af den ventede greenkeepergård senest uge 26.

Ligeledes begynder vi etablering af den ventede greenkeepergård senest uge 26. Referat fra bestyrelsesmøde, torsdag 12. juni 2014 kl. 18:30 Mødested: Alssund Golfklub - klubhuset Afbud fra Bjarne P. Wulf, Claus Peter Christensen og Preben Mylliin. 1 Godkendelse af referat fra den

Læs mere

Årsberetning 2010. E s b j e r g B ø r n e - o g U n g d o m s t e a t e r Teaterhuset, Borgergade 25 6700 Esbjerg Cvr-nr: 77 07 37 28

Årsberetning 2010. E s b j e r g B ø r n e - o g U n g d o m s t e a t e r Teaterhuset, Borgergade 25 6700 Esbjerg Cvr-nr: 77 07 37 28 Årsberetning 2010. Før vi blev en forening: Der var været 4 forestillinger i 2010, før vi blev en forening. Vi var et forretningsudvalg, der bestod af Halla, Henrik, Gitte, Nicki, Mads og Mark. Jimmy deltog,

Læs mere

Referat af Generalforsamlingen i Asserbo Golf Club d. 25. marts 2012.

Referat af Generalforsamlingen i Asserbo Golf Club d. 25. marts 2012. Referat af Generalforsamlingen i Asserbo Golf Club d. 25. marts 2012. Referent: Klubchef Arne K. Larsen AGCs Formand, William Grahn, bød velkommen og gik herefter over til dagsordenen. Punkt 1: Valg af

Læs mere

Møllevænget & Storgaarden

Møllevænget & Storgaarden Møllevænget & Storgaarden Referat fra bestyrelsesmøde mandag den 7. april 2014 kl. 17.00 Mødested: Marsvej 1, 8960 Randers SØ Referat bestyrelsesmøde MSBolig 07.04.2014 side 1 Mødedeltagere: Bestyrelsen

Læs mere

Referat fra Generalforsamling 2013

Referat fra Generalforsamling 2013 Referat fra Generalforsamling 2013 Hovedstadens Jernbane-Idræt Sekretær: Claus A. Pedersen. hi.sekretaer@gmail.com Tid: 26. februar 2013. Sted: Klublokalerne, Gl. Ellebjerg station. Fremmødte: 20 fremmødte

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling i Kalundborg Golfklub tirsdag den 26. februar 2014.

Referat af ordinær generalforsamling i Kalundborg Golfklub tirsdag den 26. februar 2014. Referat af ordinær generalforsamling i Kalundborg Golfklub tirsdag den 26. februar 2014. Til stede var 103 stemmeberettigede medlemmer. Inden generalforsamlingens start mindedes de fremmødte i stilhed

Læs mere

Bestyrelsens beretning. Generalforsamling tirsdag den 26. november 2013.11.23

Bestyrelsens beretning. Generalforsamling tirsdag den 26. november 2013.11.23 Bestyrelsens beretning. Generalforsamling tirsdag den 26. november 2013.11.23 Velkommen til generalforsamlingen. Det er dejligt at se, der kommer så mange til generalforsamlingen. Normalt var det jo ikke

Læs mere

(CP). 1. (30 MAR 31 MAR

(CP). 1. (30 MAR 31 MAR Referat af bestyrelsesmøde i FN Museet d. 2. maj 2012, kl. 15.00. Mødet blev afviklet i Veteranhjemmet, Frøslevlejren. Til stede var: Jens Søndergaard (JS), Gert T. Knudsen (GTK), Per A. Rasmussen (PAR),

Læs mere

Læs inde i bladet. Indlæg fra Mark...side..30 Referat fra Generalforsamling..side..7 Taylormade Tourbus besøger FGK.side..29

Læs inde i bladet. Indlæg fra Mark...side..30 Referat fra Generalforsamling..side..7 Taylormade Tourbus besøger FGK.side..29 Læs inde i bladet Indlæg fra Mark...side..30 Referat fra Generalforsamling..side..7 Taylormade Tourbus besøger FGK.side..29 Blad Nr. 2 Maj 2013 Frederikssund Golfklub Egelundsgården Skovnæsvej 9 3630 Jægerspris

Læs mere

Referat af bestyrelsesmøde den 24. juni 2014. Dagsorden: Afbud fra Henrik Lerfeldt og Lars Lundby Underskrives ved næste møde.

Referat af bestyrelsesmøde den 24. juni 2014. Dagsorden: Afbud fra Henrik Lerfeldt og Lars Lundby Underskrives ved næste møde. Referat af bestyrelsesmøde den 24. juni 2014. Dagsorden: A. Konstatering af fremmødte B. Gennemgang og underskrift af referater fra sidste møde Afbud fra Henrik Lerfeldt og Lars Lundby Underskrives ved

Læs mere

R E F E R A T. Fra ordinær generalforsamling TORSDAG, DEN 21. MARTS 2013 kl. 19.00 i Himmelbjerg Golf Club afholdt i Mulligan s Pub.

R E F E R A T. Fra ordinær generalforsamling TORSDAG, DEN 21. MARTS 2013 kl. 19.00 i Himmelbjerg Golf Club afholdt i Mulligan s Pub. R E F E R A T Fra ordinær generalforsamling TORSDAG, DEN 21. MARTS 2013 kl. 19.00 i Himmelbjerg Golf Club afholdt i Mulligan s Pub. Referent: Jane Bach Sørensen Til stede var 52 stemmeberettigede medlemmer

Læs mere

Referat Ordinær generalforsamling Blokhus Golf Klub Tirsdag den 26. november 2013 Nordstjernen, Blokhus kl. 19.00

Referat Ordinær generalforsamling Blokhus Golf Klub Tirsdag den 26. november 2013 Nordstjernen, Blokhus kl. 19.00 Referat Ordinær generalforsamling Blokhus Golf Klub Tirsdag den 26. november 2013 Nordstjernen, Blokhus kl. 19.00 Formanden bød velkommen, og takkede for det store fremmøde. Der var 230 stemmeberettigede

Læs mere

Forslag fra medlemmerne. Der er ikke indkommet forslag til behandling.

Forslag fra medlemmerne. Der er ikke indkommet forslag til behandling. Referat fra Ordinær Generalforsamling - tirsdag den 24. januar 2015 Dagsorden: 1. Formand Bo de Neergaard byder velkommen. 2. Valg af dirigent. 3. Beretning om klubbens virksomhed det forløbende år. 4.

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling 2010. 3. Det reviderede årsregnskab/årsrapport forelægges til godkendelse.

Referat af ordinær generalforsamling 2010. 3. Det reviderede årsregnskab/årsrapport forelægges til godkendelse. Referat af ordinær generalforsamling 2010 onsdag den 14. april 2010, kl. 19.30 afholdtes ordinær generalforsamling i Lillerødhallen Dagsorden 1. Valg af dirigent. 2. Bestyrelsens beretning om det forløbne

Læs mere

PROTOKOL GENERALFORSAMLING

PROTOKOL GENERALFORSAMLING Ordinær generalforsamling i Kaj Lykke Golfklub - 2015 Tidspunkt: Tirsdag den 24. februar 2015 Sted: Bramming Kultur & Fritidscenter, Idræts Alle 10, 6740 Bramming Tidspunkt: kl. 19:00 Dagsorden: 1. Valg

Læs mere

Referat af bestyrelsesmøde i Viborg Golfklub

Referat af bestyrelsesmøde i Viborg Golfklub Referat af bestyrelsesmøde i Viborg Golfklub Tid: Torsdag den 27. oktober 2011 Fremmødte: Formand - Uffe Steffensen (US) Næstformand - Marianne D. Jensen (MDJ) Sportsansvarlig - Peter Bragh (PB) Baneansvarlig

Læs mere

Fraværende: Jonas Andersson (JA) Louise G. Thystrup forlod bestyrelsesmødet inden det sluttede pga kraftig forkølelse

Fraværende: Jonas Andersson (JA) Louise G. Thystrup forlod bestyrelsesmødet inden det sluttede pga kraftig forkølelse Referat af bestyrelsesmøde 27/1-2015 Tilstedeværende: Christian Høybye (CH), André W. Kobberholm (AWK), Kasper Lilja-Nielsen (KLN), Søren B. Sparre (SBS), Mikkel Z. Pedersen (MZP), Louise G. Thystrup (LGT)

Læs mere

Referat af bestyrelsesmødet, tirsdag den 15-6-10

Referat af bestyrelsesmødet, tirsdag den 15-6-10 Referat af bestyrelsesmødet, tirsdag den 15-6-10 Sted : Holbækvej 106 B 1 sal med møde fra 17.00. til 21.00. Mad fra kl. 16.30 Afbud : Poul Christensen, Lone Nielsen, Allan Kierulff, Jens Leitritz, Michael

Læs mere

Torsdag den 14. marts kl. 19.00 fælleshuset på Kronosvej 142, 9210 Aalborg SØ

Torsdag den 14. marts kl. 19.00 fælleshuset på Kronosvej 142, 9210 Aalborg SØ Referat fra generalforsamling i Petanqueklubben Nordjylland Torsdag den 14. marts kl. 19.00 fælleshuset på Kronosvej 142, 9210 Aalborg SØ 1. Valg af dirigent, referent og 2 stemmetællere Referent: Margit

Læs mere

Referat af LØS Bestyrelsesmøde 11/5 2015

Referat af LØS Bestyrelsesmøde 11/5 2015 Referat af LØS Bestyrelsesmøde 11/5 2015 Indholdsfortegnelse 1. Velkommen til bestyrelsesmødet... 2 2. Siden sidst... 2 3. Valg af mødeleder og referent... 2 4. Godkendelse af dagsorden og referat af sidste

Læs mere

Referat af ekstraordinær generalforsamling i A/B Nørre Allé 3 & Guldbergsgade 4

Referat af ekstraordinær generalforsamling i A/B Nørre Allé 3 & Guldbergsgade 4 Advokatfirmaet Fabritius Tengnagel og Heine EJENDOMSADMINISTRATIONEN 4-B A/S Anette Kirkeskov HD Andelsboligforeninger Ejerforeninger Udlejningsejendomme Erhvervsejendomme Referat af ekstraordinær generalforsamling

Læs mere

Generalforsamling i Trørød Tennisklub i Rundforbi Tennishal, Rundforbivej 140, 2850 Nærum Onsdag 26. februar 2014 kl. 19.00

Generalforsamling i Trørød Tennisklub i Rundforbi Tennishal, Rundforbivej 140, 2850 Nærum Onsdag 26. februar 2014 kl. 19.00 Generalforsamling i Trørød Tennisklub i Rundforbi Tennishal, Rundforbivej 140, 2850 Nærum Onsdag 26. februar 2014 kl. 19.00 Dagsorden 1. Valg af dirigent 2. Formandens beretning 3. Forelæggelse af revideret

Læs mere