Årsrapport 2010 Side 1. Årsrapport CVR NR

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Årsrapport 2010 Side 1. Årsrapport CVR NR. 66 59 01 19"

Transkript

1 Årsrapport 21 Side Årsrapport CVR NR

2 Indholdsfortegnelse Årsrapport for koncernen Side Ledelsesberetning 1 Generelle oplysninger 25 Virksomhedsbeskrivelse 26 Regnskabspåtegninger 31 Koncernregnskab 35 Noteoversigt 41 Bestyrelse og direktion 78 Koncernstruktur 8 Regnskab for moderselskab 81 Koncernens adresser 97 Benævnelser Koncernen benævnes i årsrapporten som North Media eller koncernen. Der henvises til moderselskabet med betegnelsen North Media A/S eller moderselskabet. Årsrapport 21 Side 2

3 Koncern Koncern mio. kr. Omsætning EBIT mio. kr. EBIT ,9-54, ,4 Koncern ,5 19,5 Koncern ,5 mio. kr. Omsætning ,6 EBIT 11,2 mio. kr EBIT 11, ,9-54, , ,5 19, , ,6 11, , EBIT Omsætning EBIT Omsætning Print mio. kr. Omsætning EBIT ,4-19, Koncern Print , mio. kr. Pengestrømme mio. kr. Omsætning ,4 EBIT 17, , ,4-19, Koncern , ,2 71 mio. kr. Pengestrømme , ,4 17, , , , EBIT EBIT Omsætning -5 Online mio. kr. Omsætning EBIT 93,5-28, Online ,3-41,6 2 2 Koncern mio. kr. Omsætning 69,2 EBIT -49,7 1 1 mio. kr. Udbytte og vederlag 93,5-28, ,1 71,3-41,6 5 5 Koncern 21 13,4 69,2-49,7 1 1 mio. kr. Udbytte og 211 vederlag 24, , , , EBIT Omsætning -1-5 EBIT Omsætning -5-1 EBIT EBIT EBIT Omsætning Omsætning Omsætning -5 Omsætning EBIT før særlige 15 poster EBIT før særlige poster Pengestrømme fra driftsaktiviteter 1 Pengestrømme 15 fra driftsaktiviteter Udbytte og vederlag udbetalt til aktionærer 3 Udbytte og 3 vederlag udbetalt til aktionærer Ledelsesberetning North Media A/S realiserer ny markant resultatfremgang EBIT, mio. kr. EBIT, mio. kr. EBIT, mio. kr. North Media koncernen realiserede markant resultatfremgang i 21. EBIT før særlige poster blev 11,2 Koncern mio. kr., hvilket er en fremgang på 9,7 mio. kr. i forhold til 29. Siden mio. 28 kr. er resultatet EBITforbedret med 164,6 mio. kr ,4 Den væsentligste årsag til koncernens 29 resultatfremgang 19,5er øget omsætning og positiv udvikling i kvalitet og 21effektivitet inden 11,2 for distributionsenheden. Årets aktiviteter og tiltag blev præget af ekstrem lav aktivitet på markedet for stillingsannoncering både i avisen og på internettet, hvilket gør omsætnings- og indtjeningsudviklingen utilfredsstillende for Søndagsavisen, Ofir og MatchWork. På Søndagsavisen blev faldet i stillingsannoncerne delvist opvejet af, at mange års fald i Søndagsavisens markedsandele for tekstannoncering blev vendt i 21. Pengestrømmene fra fortsættende driftsaktiviteter udgjorde 148 mio. kr. i 21, hvilket er 17 mio. kr. mere end i 29. Koncernen har et stærkt likviditetsmæssigt fundament med likvide beholdninger på 99,4 mio. kr. samt beholdning af værdipapirer på 48,8 mio. kr. pr. 31. december 21. Koncernens nettorentebærende gæld (der udgør et likviditetsindestående) inkl. værdipapirer udgjorde Koncern 57,7 mio. kr. pr. 31. december 21. Ved udgangen af 29 udgjorde den mio. -62,9 kr. mio. Pengestrømme kr. I løbet af 21 er der udbetalt udbytte 28 og kontant vederlag 1,5 til aktionærerne på i alt 128,5 mio. kr , Processen omkring et muligt salg eller 21 indgåelse af en 147,7 strategisk alliance for FK Distribution blev standset grundet ændrede forventninger til liberalisering af postmarkedet Pr. 31. december 21 fratrådte Mads Dahl Andersen som adm. direktør for North Media A/S for i stedet at varetage stillingen som adm. direktør for FK Distribution A/S, koncernens absolut største dattervirksomhed. Pr.1. januar 211 tiltrådte Lars Nymann Andersen som ny adm. direktør for North Media A/S. Lars Nymann Andersen har været ansat i koncernen siden 21, senest som adm. direktør for Helsingør Dagblad A/S. Koncernens nettoomsætning forventes at udgøre mio. kr. i 211. Koncernens EBIT forventes at udgøre mio. kr. i 211 ekskl. regnskabsmæssig gevinst ved salg af kapitalandelen i det svenske selskab GISAB. GISAB s resultatudvikling har været særdeles positiv i 21, hvilket påvirker prisen på de resterende 33,3 % aktier, der som aftalt sælges til en Koncern mio. kr. Udbytte og vederlag pris baseret på indtjeningen i perioden Salgssummen ventes 29 5,1 at udgør ca. 25 mio. SEK, hvilket er 5 mio. SEK mere end tidligere 21 13,4 forventet og salget forventes gennemført efter GISAB s regnskabsaflæggelse for ,66 Bestyrelsen indstiller til generalforsamlingen, at der ikke udbetales ordinært udbytte. Efter gennemførelse af salget af GISAB samt modtagelse af salgssummen planlægges udbetaling af ekstraordinært udbytte på kr. pr. aktie. Dette svarer til mio. kr. og forventes at finde sted i maj 211, såfremt beslutning om udbetaling træffes. mio. kr mio. kr mio. kr EBIT før særlige poster Koncern Koncern mio. kr. Omsætning EBIT mio. kr. EBIT ,9-54, , ,5 19, , ,6 11, ,2 Omsætning, mio. kr Omsætning, mio. kr Omsætning, mio. kr Print mio. kr. Omsætning EBIT ,4-19,2 Koncern ,2 71 mio. kr. Pengestrømme ,4 17,2 28 1, , ,7 Omsætning, mio. kr Omsætning, mio. kr Omsætning, mio. kr Online mio. kr. Omsætning EBIT 93,5-28,8 71,3-41,6 Koncern 69,2-49,7 mio. kr. Udbytte og vederlag 29 5, , ,66 Omsætning, mio. kr Omsætning, mio. kr EBIT før særlige poster Omsætning, mio. kr EBIT, mio. kr. EBIT, mio. kr. EBIT, mio. kr. EBIT, mio. kr. EBIT, mio. kr. EBIT, mio. kr. EBIT, mio. kr. EBIT, mio. kr. EBIT, mio. kr. EBIT før særlige poster Pengestrømme fra driftsaktiviteter Udbytte og vederlag udbetalt til aktionærer Pengestrømme fra driftsaktiviteter Pengestrømme fra driftsaktiviteter Udbytte og vederlag udbetalt til aktionærer Udbytte og vederlag udbetalt til aktionærer mio. kr mio. kr mio. kr mio. kr mio. kr mio. kr mio. kr mio. kr mio. kr Årsrapport 21 Side 1

4 Ledelsesberetning Koncernens hoved- og nøgletal mio.kr Resultatopgørelsen: Nettoomsætning 1.138,7 1.28,5 1.16, , ,6 Dækningsbidrag 535,7 441,7 455,1 571,6 829,3 EBITDA 156,4 74,9 6,7 114,8 253,3 Afskrivninger 46,2 55,4 61,1 77, 73,3 EBIT før særlige poster 11,2 19,5-54,4 37,8 18, Særlige poster -28, -13,2-52,9-28,6, Finansielle poster, netto 4,3-4,4-9,6-8,3-7,6 Resultat før skat (EBT), fortsættende aktiviteter 13, 3,4-12, -1,6 174,5 Skat af årets resultat 15,3 6,9-14,1-3,3 42,8 Resultat for fortsættende aktiviteter, efter skat 87,7-3,5-15,9 1,7 131,7 Avance ved salg af virksomhed -,3 1,7 299,4,, Resultat for ophørte aktiviteter, efter skat -1,6 1,9 11,7 22,4, Årets resultat 85,8 9,1 25,2 24,1 131,7 Totalindkomst 78,5 1,9 195, 3,8 136,1 Balance, ultimo: Aktiver i alt 762,2 82,9 923,1 979,8 929,2 Aktiekapital 1,3 1,3 111,4 111,4 111,4 Egenkapital (inkl. minoritetsinteresser) 498,2 573,4 661,4 49,1 55,4 Nettorentebærende gæld -57,7-62,9 85,5 27,8 1,7 Netto arbejdskapital (NWC) -63, -44,2 96,7-21,9-39,2 Investeret kapital 44,5 51,5 746,9 697,9 66, Årets investering i materielle aktiver 8,8 11,5 35,1 12,4 86,5 Frit cash flow 166,4 42,6-25, -6,8 14,8 Pengestrømsopgørelsen: Pengestrømme fra driftsaktivitet 147,7 41, 1,5 94,4 182,4 Pengestrømme fra investeringsaktivitet -43, -53,4-65,8-15,9-125,7 Pengestømme fra finansieringsaktivitet -158,7-54,1-24,2-54,5-2,5 Årets pengestrømme (fortsættende aktiviteter) -54, -66,5-88,5-111, 36,2 Øvrige oplysninger: Gennemsnitligt antal medarbejdere Antal aktier ultimo, t.stk. á 5 kr Beholdning af egne aktier, t.stk Kurs ultimo, DKK 36, 34,5 19,8 3,4 87,7 Nøgletal: Dækningsgrad (%) 47, 42,9 39,2 39,9 49,8 Overskudsgrad (EBIT) (%) 9,7 1,9-4,7 2,6 1,8 Egenkapitalandel (%) 65,4 71,4 71,6 5, 54,4 Egenkapitalforrentning (ROE) (%) (1) 16, 1,5 35,6 4,8 31,5 Forrentning af kapitalgrundlag (ROIC) (%) 23,2 3,1-7,5 5,8 33,3 Årets indtjening pr. aktie (EPS) fortsættende aktivitet 4,1 -,3-4,6 -,3 5,7 Årets indtjening pr. aktie (EPS) i alt (1) 4,,2 11,,7 5,7 Pris/indtjening (P/E) (1) 9, 172,5 1,8 43,4 15,5 Kurs indre værdi (K/I) 1,4 1,2,7 1,4 3,9 Årets pengestrøm pr. aktie (CFPS) 7,5 2,,1 4,5 8,7 Udbytte pr. aktie 6,5 2,5,, 1, Definition af nøgletal, se note 3 Koncernens hovedtal er tilpasset for ophørende aktiviteter for 28 og 29. Koncernens hovedtal er anført for fortsættende aktiviteter med mindre andet er anført. Note 1: Nøgletallet inkluderer også ophørte aktiviteter. Side 2 North Media A/S

5 EBIT Omsætning EBIT EBIT Omsætning Omsætning EBIT Omsætning EBIT EBIT Omsætning Omsætning Ledelsesberetning Revenue, DKKm Revenue, DKKm Revenue, DKKm ÅRSBERETNING samlede nedskrivning udgjorde 28, mio. kr. og er driftsført under særlige poster. Koncern Koncernen har i 21 genereret pengestrømme EB fra driften på 148 mio. kr. I årets løb er der købt Koncern Koncern Koncern egne aktier for 22 mio. kr. og investeret i materielle EBIT før særlige poster EBIT før særlige poster EBIT Koncern Koncern Koncern mio. kr. aktiver for 8,8 mio. kr. og der er udbetalt mio. EBIT kr. udbytte mio. kr. EBIT EBIT mio. kr. Omsætning EBIT mio. kr. EBIT ,9-54, , ,5 19, , ,6 11, , , og 15kontant vederlag til 28 aktionærerne på 28-54,4 i alt 128, ,4-54,4 19,5 mio. kr. Pr. 31. december 2921 har koncernen 29 19,5 et 2919,5 19,5 1.1 Print Pengestrømme fra driftsaktiviteter Pengestrømme fra driftsaktiviteter 11, mio. kr. Omsætning EBIT 1 stærkt 1 likviditetsmæssigt 21fundament 21 med 11,2likvide 21 11,2 11, ,4-19,2 Koncern ,2 71 mio. kr. Pengestrømme ,4 17,2 28 1, , 29 41, , ,7 beholdninger på 99,4 mio. kr. og en beholdning af 5værdipapirer med en kursværdi på 48,8 mio. kr. 5 Koncern mio. kr. Omsætning EBIT mio. kr. EBIT ,9-54, , ,5 19, , ,6 11, ,2 Omsætning, mio. kr Omsætning, mio. kr. kr Print mio. kr. Omsætning EBIT ,4-19,2 Koncern ,2 71 mio. kr. Pengestrømme ,4 17,2 28 1,5 Online mio. kr. Omsætning EBIT Omsætning, mio. kr EBIT, mio. mio. kr. kr. 93,5-28,8 93,5-28,8 71,3-41,6 Koncern 71,3-41,6 Koncern 69,2-49,7 mio. kr. Udbytte og vederlag 69,2-49,7 mio. kr. Udbytte og vederlag 29 5,1 29 5, , ,4 Som tidligere oplyst, sælges den resterende 33,3 % , ,66 ejerandel af GISAB efter aflæggelse af GISAB s årsregnskab for 21. Salgsprisen er resultatafhængig, og det forventes, at den endelige pris vil udgøre ca. 25 mio. SEK, hvilket er ca. 5 mio. SEK mere EBIT Revenue Omsætning EBIT Revenue end tidligere forventet. Den højere salgspris er et EBIT Omsætning -1 resultat af en særdeles tilfredsstillende resultatudvikling i især 21. Der er indgået aftale om salg af 18 mio. SEK på termin til en gennemsnitlig salgskurs på DKK/SEK 77,54. Ejerandelen på 33,3 % er bogført 2 Cas til 18,8 mio. kr. i koncernens årsrapport EBIT North Media koncernen realiserede en markant resultatfremgang 1.15i EBIT før sær- 15 Koncern Koncern for 21 og indgår som aktiver bestemt for salg , Koncern 15 lige 71 poster blev 11,2 mio. kr., hvilket er en Processen omkring mio. et muligt kr. Pengestrømme salg eller indgåelse mio. kr. Pengestrømme fremgang på 9,7 mio. kr. i forhold til 29. mio. kr. Pengestrømme , af 1en strategisk alliance 28 for FK Distribution 1,5 A/S er 28 1, indstillet som tidligere meddelt i kvartalsorienteringen 5 for 3. kvartal 21. I forbindelse 147,7 med libe ,7 41, 29 1,5 1 41, Printaktiviteterne har med et EBIT før særlige poster (i 1.5 det følgende benævnt EBIT) på 17,25 mio. raliseringen af postmarkederne i Europa 21 var det 147, , kr. mod 71, mio. kr. i 29 skabt en tilfredsstillende 1. indtjening. For distributionsforretningen rence på tværs af landene i Europa. Det var i den 1. forventningen, at der ville opstå betydelig konkur- 5 er det lykkedes at genvinde en del af de tidligere forbindelse -5 bestyrelsens vurdering, at en større og tabte markedsandele, samtidig med at de seneste mere kapitalstærk virksomhed, ville have bedre års igangsatte effektiviseringstiltag har fået fuld effekt i EBIT 21. Søndagsavisen Revenue har specielt EBIT i den sidste Revenue Distribution A/S end North Media A/S. De kraftigt forudsætninger for at udnytte og videreudvikle FK del af 21 oplevet EBIT en betydelig Omsætning vækst på non-job faldende postmængder i Europa i almindelighed -5 annoncemarkedet, men er negativt påvirket af den og i Danmark i særdeleshed har imidlertid bevirket, at det i dag ikke forventes, at det vil være at- negative markedssituation på markedet for trykte stillingsannoncer. Printaktiviteterne realiserede i traktivt for North Media A/S, hverken at sælge eller 2 21 en overskudsgrad 2 på 162 % i 21 mod 7% 2 Div indgå strategiske alliancer omkring FK Distribution A/S. EBIT i , ,6 Onlineaktiviteterne 15 realiserede i 21 et negativt 15 Det er ledelsens Koncern 3 vurdering, at der er et attraktivt Koncern 1-49,7 EBIT på 49,7 mio. kr., hvilket 1 1 er 8,1 mio. kr. større 1 vækstpotentiale for mio. FK kr. Udbytte Distribution Koncern og vederlag A/S, men at mio. kr. Udbytte og vederlag 25 end tabet 1 i 29 og betegnes som stærkt utilfredsstillende. Resultatet er som 5 forventet, 5 idet der er 5 en særlig konkurrencesituation, 21 som 29 13,4 kræver en 215,1 2 13,4 1 virksomheden befinder 29sig på et mio. marked 5,1 kr. Udbytte med og vederlag 29 5,1 5 investeret 5 massivt i en række nye forretningsområder, samtidig med at det er valgt at opretholde fratrådte Mads Dahl Møberg Andersen 211 pr 31. de koncentreret og fokuseret 211 ledelsesindsats. 24,66 21 Derfor ,4 24,66 24,66 et højt aktivitetsniveau inden for forretningsudvikling af koncernens jobrelaterede -5-5 aktiviteter cember 21 stillingen som administrerende direktør for North Media A/S for at koncentrere sig om opgaven som administrerende direktør for FK 5-1 Som følge af den negative -1 udvikling -1 inden for -1 Distribution A/S, koncernens absolut største dattervirksomhed. primært EBITonlineaktiviteterne Revenue besluttedes EBIT det i første halvår af 21 at nedskrive alle immaterielle Revenue -1-1 EBIT Omsætning aktiver relateret til tabsgivende aktiviteter. Den Omsætning, mio. kr Omsætning, mio. kr Omsætning, mio. kr EBIT, mio. kr. EBIT, mio. kr. EBIT, mio. kr. Revenue, DKKm Revenue, DKKm Revenue, DKKm mio. kr mio. kr Online Udbytte og vederlag udbetalt til aktionærer mio. kr. Omsætning EBIT mio. kr Omsætning, mio. kr Omsætning, mio. kr Omsætning, mio. kr EBIT, DKKm EBIT, DKKm EBIT, DKKm EBIT, mio. kr. EBIT, mio. kr. EBIT, mio. kr. EBIT, mio. kr. EBIT, mio. kr. mio. kr mio. kr mio. kr Udbytte og vederlag udbetalt til aktionærer EBIT, DKKm EBIT, DKKm EBIT, DKKm DKKm DKKm DKKm Årsrapport 21 Side 3

6 EBIT Omsætning EBIT EBIT Omsætning Omsætning EBIT Omsætning EBIT EBIT Omsætning Omsætning Ledelsesberetning Omsæ EBI EBIT Omsætning Pr. 1. januar 211 er Lars Nymann Andersen tiltrådt som administrerende direktør for North Media PRINT Koncern Print A/S. Lars Nymann Koncern Andersen er jurist og har været EBIT før særlige poster Koncern Koncern Koncern Koncern mio. kr. Omsætning mio. kr. EBIT mio. kr. Omsætning EBIT mio. kr. EBIT ,9-54, , ,9-54, ,4 mio. kr. mio. ansat kr. Revenue i koncernen Omsætning siden mio. EBIT 21, kr. senest Revenue som EBITadmini- strerende ,9 direktør for 167,4 datterselskaberne 28-54,4-19,2 116,9 Helsingør , ,5 EBIT 19, , ,5 19, , ,6 11, , ,6 11, , Dagblad ,5 A/S og MinReklame 957, ,5 ApS. Lars 128,5 71 Nymann 19,5 Print Print Pengestrømme fra driftsaktiviteter mio. kr. Omsætning EBIT mio. kr. Omsætning EBIT Andersen 21 er således 169,4 velbevandret i koncernens ,4-19,2 Koncern ,4-19,2 Koncern , ,2 17,2 1138, ,2 11,2 71 mio. kr. Pengestrømme ,2 71 mio. kr. Pengestrømme ,4 17,2 28 1, ,4 17, , , 29 41, , ,7 medievirksomheder, som fremover også vil blive hans hovedfokusområde Online Online Udbytte og vederlag udbetalt til aktionærer mio. kr. Omsætning EBIT mio. kr. Omsætning EBIT 93,5-28,8 93,5-28,8 71,3-41,6 Koncern 71,3-41,6 Koncern 69,2-49,7 mio. kr. Udbytte og vederlag 69,2-49,7 mio. kr. Udbytte og vederlag 29 5,1 29 5, , ,4 Under indtryk af de senere års meget store underskud på koncernens onlineaktiviteter, vil de , ,66 1. enkelte selskaber tage deres hidtidige forretningsmodel og strategi op til en grundig gennemgang med henblik på, at også disse selskaber skal opnå en positiv omsætningsudvikling og lønsom drift. EBIT Omsætning Revenue EBIT Revenue Dette arbejde er igangsat og forventes at kunne EBIT Omsætning give synlige resultater fra andet halvår 211. Revenue, DKKm For hele året 211 forventes koncernens nettoomsætning at andrage Print mio. kr., hvilket 1.2 for FK Distribution. 1.2 Søndagsavisen 2 vinder Vækst i omsætning og fortsat øget indtjening Print Online mio. kr. svarer Revenue til en vækst på 3-8 % sammenlignet med markedsandele 2 på non-job annoncemarkedet, men påvirkes negativt af det meget lave 2 mio. kr. EBIT Revenue EBIT mio. kr. Omsætning EBIT , ,2 167, ,2 93,5-28, ,2 niveau 15 på markedet for stillingsannoncer ,2 71 Koncernens EBIT forventes 71,3 at blive , , ,2 169,4 mio , kr., svarende til en forøgelse 69,2 på 1-4 mio. -49,7kr. Koncernens overskudsgrad forventes således øget fra onsaktiviteterne i FK Distribution samt aviserne Koncernens 1 printsegment består af distributi ,7 % i 21 til ca. 11 % i 211. Søndagsavisen, 5 Helsingør Dagblad og Lokalavisen 5 Nordsjælland. 1. Bestyrelsen indstiller til generalforsamlingen den marts 211, at der ikke udbetales ordinært Printsegmentet har gennem 21 udviklet sig positivt -5 og realiserede en 95omsætningsvækst udbytte. Efter gennemførelse af salget af GISAB -5på 12 samt modtagelse af salgssummen planlægges udbetaling af ekstraordinært udbytte på kr. pr. marked, -1 hvor det for distributionsvirksomheden % i forhold 29til Dette er sket 28 i et vanskeligt EBIT Revenue EBIT Revenue aktie. Dette svarer til mio. kr. og forventes er lykkedes at EBIT genvinde nogle Omsætning markedsandele, at finde sted i maj 211, såfremt beslutning om udbetaling træffes. ste del af 21 har oplevet en betydelig vækst på samtidig med at Søndagsavisen specielt i den sid- non-job annoncemarkedet. Omvendt har der været betydelige fald på markedet 2 2 for stillingsannon- Online Online 2 mio. kr. Revenue mio. kr. EBIT Revenue EBITcer. Aviserne Helsingør Dagblad og Lokalavisen 93,5-28,8 93, ,8 Nordsjælland har ligeledes udviklet sig positivt, og 71,3-41,6 71,3-41,6 Helsingør Dagblad er blandt de meget få dagblade 69,2-49,7 69,2 1-49,7 som er lykkedes med 1 at øge 1antallet af solgte eksemplarer, omend tallene er beskedne i størrelse. Revenue, DKKm Revenue, DKKm Omsætning, mio. kr Omsætning, mio. Omsætning, kr. Omsætning, mio. kr mio. kr kr Omsætning, mio. kr EBIT, mio. kr. EBIT, mio. kr. EBIT, mio. kr. Revenue, DKKm Revenue, DKKm Revenue, DKKm mio. kr mio. kr mio. kr 5 5 EBIT, mio. mio. kr. kr. EBIT, mio. kr. Aktiviteter og tiltag i 21 De tidligere års igangsatte effektiviseringsprojekter fortsatte i 21 i FK Distribution og har med ført betydelige omkostningsbesparelser i forhold -1-1 til EBIT året før. Revenue EBIT Revenue Omsætning, mio. kr Omsætning, mio. kr EBIT, DKKm Omsætning, mio. kr EBIT, DKKm EBIT, DKKm EBIT, mio. kr. EBIT, mio. kr. EBIT, mio. kr. mio. kr mio. kr mio. kr 2 EBIT før særlige poster 15 1 Pengestrømme fra driftsaktiviteter 5 Udbytte og vederlag udbetalt til akt Som et resultat af ønsket om en fortsat forbedret distributionskvalitet er der i 21 arbejdet målrettet på at videreudvikle og produktmodne et elektronisk nøglesystem: BeKey, der skal lette omdelernes adgang til låste opgange. Systemet giver via Side 4 North Media A/S

7 Ledelsesberetning en mobiltelefon adgang til låste opgangsdøre på en rute i det begrænsede tidsvindue, hvor reklametryksagerne omdeles. Systemet er testet og produktmodnet gennem 21 og forventes at blive opsat på et betydeligt antal opgangsdøre i løbet af 211 og 212. For Søndagsavisen blev 21 et år med fortsat fokus på at øge kvaliteten af avisen gennem en fortsat styrkelse af det redaktionelle indhold. På salgssiden blev der gennemført en styrkelse af organisationen med henblik på en forøgelse af salgseffektiviteten gennem en mere målrettet salgsindsats. Der er samtidig udviklet mere automatiserede annoncesystemer, der muliggør, at kunderne selv kan oprette og indtaste annoncer i avisen. Søndagsavisen står ved udgangen af 21 med 1,3 mio. ugentlige læsere, som den avis i Danmark med det suverænt største antal ugentlige læsere. Dermed er Søndagsavisen et oplagt valg for mellemstore og store annoncører med et regionalt annonceringsbehov i weekenden; det tidspunkt hvor forbrugerne planlægger ugens indkøb, større investeringer inden for bl.a. bolig og langvarige forbrugsgoder og ser efter ledige stillinger. Helsingør Dagblad har været gennem en omfattende strukturel omlægning de seneste 2 år. Trykkerimaskinerne blev solgt i 21 og forventes at være demonteret og fjernet i løbet af første kvartal 211. På avisen Helsingør Dagblad og Nordsjællands Avis er der gennemført effektiviseringer og samtidig forbedringer inden for såvel det journalistiske som på det salgsmæssige område. Dette har resulteret i et øget antal abonnementer samt øgede annonceindtægter. er dog utilfredsstillende. Aviserne Helsingør Dagblad og Lokalavisen Nordsjælland har haft beskeden omsætningsmæssig udvikling, men et betydeligt bedre og mere positivt resultat end de foregående år. Forventninger til udviklingen i 211 For FK distribution forventes en fortsat intens prisfokus på markedet for omdeling af tryksager, og FK Distribution forventer uændrede markedsandele i 211. Det primære fokus vil fortsat være stram omkostningskontrol og fokus på effektiviseringsmuligheder. Der arbejdes sideløbende med at udvikle markedet for adresseløse forsendelser til annoncører, der historisk ikke har brugt dette virkningsfulde medie samt at videreudvikle markedet for segmenterede tryksager. Omdeling af tryksager til de enkelte husstande er det mest effektive middel for detailhandelskæder til at generere omsætning i deres butikker. Langt hovedparten af de danske husstande bruger de ugentlige tryksager aktivt til at optimere og planlægge de ugentlige indkøb. De vanskelige markedsvilkår for specielt print jobannoncemarkedet forventes at fortsætte i 211. Søndagsavisen har særligt i 2. halvår af 21 taget markedsandele på non-job, og dette forventes at fortsætte i 211. Herudover forventes Søndagsavisen i et vist omfang at blive begunstiget af det kommende folketingsvalg, der forventes at bidrage positivt til avisens omsætningsvækst. Regnskabsmæssigt resultat i 21 Nettoomsætningen på printsegmentet udgjorde i ,5 mio. kr., hvilket er 112,3 mio. kr. eller 12 % højere end i 29. Omsætningsstigningen relaterede sig primært til distributionsforretningen. I løbet af 21 har Søndagsavisen oplevet en fortsat afmatning på stillingsannoncemarkedet, mens non-job annoncemarkedet har udviklet sig positivt, særligt i 2. halvår af 21. EBIT for printsegmentet blev 17,2 mio. kr. i 21 og er således øget med 99,2 mio. kr. i forhold til året før. Dette anses som meget tilfredsstillende. Resultatet er opnået ved en kombination af en øget omsætning og fortsatte effektiviseringsgevinster inden for primært distributionsforretningen. På Søndagsavisen er det lykkedes at reducere effekten af det markante fald i den lukrative jobomsætning via vækst inden for non-job og omkostningsreduktioner. Søndagsavisens samlede resultat Årsrapport 21 Side 5

8 EBIT Omsætning EBIT EBIT Omsætning Omsætning EBIT Omsætning EBIT EBIT Omsætning Omsætning EBIT Omsætning EBIT EBIT Omsætning Omsætning Omsæ Omsæ Ledelsesberetning EBI EBI ,7 EBIT Omsætning ONLINE MatchWork har brugt 21 til at flytte en lang række kunder Koncern over til den nyudviklede Helios Koncern platform. Der er samtidig mio. kr. indgået partneraftaler EBIT EBIT før særlige poster EBIT før særlige poster Koncern Koncern Koncern Koncern mio. kr. Omsætning mio. kr. EBIT mio. kr. Omsætning EBIT mio. kr. EBIT evenue ,9 EBIT -54, , ,9-54, , ,5 19, , ,5 19,5 EBIT før særlige poster 29 19,5 EBIT med mio. kr ,6 11, ,2 Koncern ,6 11,2 Koncern 21 11,2 mio. kr. Omsætning EBIT mio. kr. EBIT ,9-54, ,4 116,9-28, , ,5 19, ,5 15en række distributører, 28der skal forestå -54, ,6 11, ,2-19,2 salg og support af selskabets produkter Koncern 128,5-41,6 19,5 Koncern 19, mio. kr. Pengestrømme Print Print Pengestrømme fra driftsaktiviteter Pengestrømme fra driftsaktiviteter mio. kr. Omsætning EBIT mio. kr. Omsætning EBIT 1138, , ,4 11,2-19,2 Koncern ,4 1-19,2 Koncern mio. 11,2 kr. Udbytte og ,2 71 mio. kr. Pengestrømme ,2 71 mio. kr. Pengestrømme ,4 17,2 28 1,5 vederlag Print ,4 17,2 Pengestrømme fra driftsaktiviteter 28 1,5 17, , mio. kr. Omsætning EBIT , , , ,4-19,2 Koncern , ,2 71 mio. kr. Pengestrømme På Søndagsavisen.dk blev der gennemført markante omkostningstilpasninger, hvilket har bragt 13, ,4 17,2 28 1, , 5, , , Online 1.5 Online Udbytte og vederlag udbetalt til aktionærer ,7 Udbytte og vederlag udbetalt til aktionærer mio. kr. Omsætning EBIT mio. kr. Omsætning EBIT 93,5-28,8 93,5-28,8 aktiviteten i resultatmæssig balance i slutningen af 71,3-41,6 Koncern 71,3-41,6 Koncern 69,2-49,7 mio. kr. Udbytte og vederlag Online 69,2-49,7 Udbytte og vederlag udbetalt til aktionærer mio. kr. Udbytte og vederlag , ,1 mio. kr. Omsætning EBIT 29 5, ,4 93,5-28, , ,66 71,3-41,6 Koncern , Udviklingen af det nye koncept Lokalia. dk 69,2-49,7 1. mio. kr. Udbytte og vederlag 29 5, , ,66 1. fortsatte i 21, og der er indgået en række partneraftaler. Lokalia er fortsat ikke omsætningsska bende EBIT EBIT Omsætning Revenue Omsætning EBIT Revenue BoligPortal.dk leverede en høj omsætnings- og resultatvækst gennem hele året. Både lejeboligsitet EBIT Omsætning og det nye ejerboligsite oplevede en pæn vækst i antallet af besøgende. Revenue, DKKm Omsætning, mio. kr mio. kr Omsætning, kr Omsætning, Omsætning, mio. mio. kr. mio. kr EBIT, mio. kr. EBIT, mio. kr. EBIT, mio. kr. Omsætning, mio. kr Omsætning, mio. kr Omsætning, mio. kr Revenue, DKKm EBIT, mio. kr. EBIT, mio. kr. EBIT, mio. kr. mio. kr mio. kr mio. kr Omsætning, mio. kr EBIT, DKKm Omsætning, mio. kr Omsætning, mio. kr mio. kr mio. kr mio. kr EBIT, mio. kr. EBIT, mio. kr. EBIT, mio. kr. EBIT, EBIT, mio. mio. EBIT, kr. kr. mio. kr. mio. kr mio. kr mio. kr EBIT, DKKm DKKm Væksthuset har siden sin stiftelse i slutningen af evenue EBIT Positiv 2 udvikling for BoligPortal og markant 2 29 primært haft til opgave at udvikle en svensk 167,4 EBIT ,2 reduktion af omkostningsniveauet for Søndagsavisen.dk. 15 På jobmarkedet har Ofir 15 i 1. stadsportal.se er mio. fortsat kr. i en Pengestrømme opbygningsfase og mio. er kr. Pengestr 15pendant til den Koncern danske BoligPortal.dk. Sitet Koncern Bo- -28,8 957, ,4-41, ,2 kvartal 211 introduceret en ny strategi. 1endnu ikke omsætningsskabende. 28 Koncern 1, , mio. kr. Udbytte 41, og vederlag 29 Koncernens onlinesegment består af Ofir.dk, Regnskabsmæssigt 21 resultat i ,7 215,1 MatchWork.com, 5 Søndagsavisen.dk, BoligPortal. 5 Nettoomsætningen for onlinesegmentet 21 udgjorde 13,4 dk, MinReklame.dk, Væksthuset samt det nyetablerede Lokalia.dk. rende til en tilbagegang på 3 %. Omsætningsreduk i 21 69,2 mio. kr. mod 71,3 mio. 211 kr. i 29, sva-24,6tionen skyldes primært nedlæggelse af en række 95 Koncernens onlineforretning 95-5 har haft en utilfredsstillende 29 udvikling 21 i 21 med 28tab af 29 kunder og ikke overskudsgivende produkter og den lave aktivitet på online jobannoncemarkedet. 28 markedsandele på specielt de jobrelaterede ydelser. BoligPortal EBIT har fortsat de Omsætning tidligere års positive EBIT for onlinesegmentet udgjorde i 21 et tab -1 EBIT Revenue EBIT -1 Revenue udvikling og har gennem 21 øget markedsandelen. mio. kr. i forhold til 29. Dette er stærkt utilfreds- på 49,7 mio. kr., svarende til en tilbagegang på 8,1 stillende men forventet, idet der er investeret massivt evenue i en række nye forretningsområder, ligesom 2 Aktiviteter og tiltag 2i EBIT Koncernens onlineaktiviteter har været præget af det er valgt at opretholde et højt aktivitetsniveau 93, ,8 de meget vanskelige 15 markedsvilkår 15 med et meget 15 inden for forretningsudvikling af koncernens jobrelaterede 71,3 69,2 1-41,6 fastlåst jobmarked på såvel det offentlige som det -49,7 private segment på 1 meget 1 lave niveauer. Denne tilbageholdenhed har påvirket omsætningsudviklingen 1 aktiviteter. Koncern mio. kr. Udbytte og vederlag Forventninger til 29 udviklingen i 211 5,1 Koncern mio. kr. Udbytte og ve 29 5 på såvel Ofir som 5 MatchWork. 5 5 For Ofir vil fokus i være at implementere 13,4 den 21 nye strategi rent teknisk 211 med nødvendige 24,66 systemunderstøttelser og med at udvikle platformen og 211 Med navnet Ofir & Søndagsavisen. To medier ét -5-1 jobmarked er der udviklet en ny strategi for de to mediers aktiviteter -5indenfor stillingsmarkedet. De to medier, Ofir & Søndagsavisen supplerer hinanden, idet Ofir -1 som internet -1 site i særlig grad -5-1 brugerfladen for såvel arbejdsgiver som arbejdstager. Strategien vil blive understøttet af markedsføringskampagner og en øget salgsindsats. Revenue, DKKm Revenue, DKKm Omsætning, mio. kr Revenue, DKKm Revenue, DKKm EBIT, DKKm EBIT, DKKm EBIT, mio. kr. tiltrækker EBIT de aktivt Revenue jobsøgende, EBIT hvor Søndagsavisens styrke i særlig grad skal ses i forhold til de pas- Revenue sivt jobsøgende, de, der egentlig ikke søger et nyt job, men som lader sig friste, når de ser en for dem attraktiv stilling. Med dette som udgangspunkt er der udarbejdet en ny strategi til begge medier. Strategien lanceres i 2. kvartal 211. EBIT, DKKm EBIT, DKKm De øvrige forretningsenheder under onlinesegmentet vil i løbet af den første del af 211 blive gennemgået med henblik på at undersøge mulighederne for forretningsudvikling mod mere lønsomme forretningsmodeller. Fokus vil ligeledes være på at udnytte synergipotentialerne imellem koncernens forskellige aktiviteter. DKKm DKKm Side 6 North Media A/S

9 Ledelsesberetning IKKE FORDELTE OMKOSTNINGER Ikke fordelte omkostninger består af koncernrelaterede aktiviteter, der ikke fordeles til driftsaktiviteterne i print og onlinesegmentet samt drift af koncernens ejendomme. Resultat af primær drift inden for de ikke fordelte omkostninger udgjorde -1,3 mio. kr. i 21. I samme periode sidste år udgjorde ikke fordelte omkostninger -9,9 mio. kr. Resultatet for 21 er negativt påvirket af omkostninger på netto 1,1 mio. kr. relateret til ændringer i direktionen som oplyst i selskabsmeddelelse nr dateret 12. november 21. Herudover er der i løbet af året afholdt en række omkostninger i forbindelse med den juridiske omstrukturering af koncernen, som besluttedes på den ordinære generalforsamling den 23. april 21. Omstruktureringen betød, at koncernen ændrede navn fra Søndagsavisen a-s til North Media A/S, og at koncernens moderselskab nu er holdingselskab for koncernens driftsselskaber, bortset fra nogle administrative koncernfunktioner. De egentlige aktiviteter er således udskilt i separate datterselskaber og koncernens distributionsselskab skiftede i efteråret navn fra Forbruger-Kontakt A/S til FK Distribution A/S for at ensarte og lette kommunikationen i hverdagen. IGANGVÆRENDE RETSSAGER Som oplyst i selskabsmeddelelse nr og 13-9 dateret 2. maj 29 er Søndagsavisen a-s (nu North Media A/S) i Østre Landsret blevet tilkendt en erstatning på 75 mio. kr. af Post Danmark A/S som kompensation for det tab, Forbruger-Kontakt (nu FK Distribution A/S) har lidt som følge af Post Danmark A/S misbrug af sin dominerende stilling. Søndagsavisen a-s (nu North Media A/S) er endvidere tilkendt erstatning på i alt 4 mio. kr. til dækning af sagens omkostninger. Post Danmark A/S har anket afgørelsen for Højesteret. Det vides ikke, hvornår der foreligger en endelig afgørelse. Indtil denne foreligger, indregnes erstatningen ikke i resultat og resultatforventninger, ligesom eventuelle omkostninger løbende udgiftsføres. KONCERNENS FORVENTNINGER TIL ÅRET 211 For 211 forventes en positiv udvikling i resultatet på trods af forventningen om et fortsat meget svagt stillingsannoncemarked samt fortsat høje omkostninger til forretningsudvikling af koncernens jobaktiviteter. Der forventes fortsat intens konkurrence på markedet for omdeling af uadresserede tryksager. Det forventes, at markedsandelen i 211 kan opretholdes på niveauet for 21 og at nye kundesegmenter kan bidrage positivt til omsætningsudviklingen og dermed kan kompensere for en gradvis stigning i antallet af nej-takker. På non-job annoncemarkederne er der gennem 21 sket en gradvis bedring, hvilket forventes at fortsætte i 211. Det er forventningen, at den igangværende butikskonsolidering, hvor en række mindre butikker lukker, vil fortsætte i løbet af 211. Den øgede koncentration på færre, men større butikker passer bedre til Søndagsavisens mere regionale dækning og vil understøtte den igangværende salgs- og markedsmæssige strategi. Koncernens online aktiviteter vil fortsat være stærkt underskudsgivende og fokus vil uændret være på at skabe et bedre fundament for en fremtidig vækst. Samlet set skal 211 samtidig være året, hvor de mange igangværende initiativer på avis og online forretningerne skal materialisere sig i markant forbedrede og nyskabende produkter, som udgør grundlaget for en fremtidig omsætningsvækst og bedre indtjening. På kort sigt forventes kun mindre forbedringer i de underliggende driftsresultater, idet ressourcer vil blive allokeret til produktforbedringer og yderligere markedsføring for at understøtte fundamentet for den fremtidige vækst. Koncernens samlede driftsinvesteringer i 211 forventes at udgøre i størrelsesorden 2 mio. kr. Investeringerne kan primært henføres til distributionsforretningen. Investeringerne i onlineforretningen vil løbende blive udgiftsført. For 211 er koncernens forventninger til den regnskabsmæssige udvikling som følger: Koncernens nettoomsætning: mio. kr. EBIT for fortsættende aktiviteter: mio.kr. Omkostninger til ophørende aktiviteter vil udgøre ca. 3 mio. kr. Indeholdt i dette beløb er ikke indregnet en eventuel positiv eller negativ værdiregulering af ejendom bestemt for salg i forhold til værdien i balancen pr. 31. december 21. Koncernens samlede driftsinvesteringer vil udgøre ca. 2 mio. kr., mens ordinære afskrivninger forventes at udgøre ca. 35 mio. kr. Årsrapport 21 Side 7

10 Ledelsesberetning BESTYRELSESBESLUTNINGER OG FORSLAG TIL GENERALFORSAMLINGEN Bestyrelsen indstiller til generalforsamlingen den 25. marts 211, at der ikke udbetales ordinært udbytte. Efter gennemførelse af salget af GISAB samt modtagelse af salgssummen planlægges udbetaling af ekstraordinært udbytte på kr. pr. aktie. Dette svarer til mio. kr. og forventes at finde sted i maj 211, såfremt beslutning om udbetaling træffes. Segmentoplysninger pr. kvartal Nettoomsætning Året 4. kvt. 3. kvt. 2. kvt. 1. kvt. 4. kvt. 3. kvt. 2. kvt. 1. kvt. mio.kr Print 1.69,5 957,2 31,6 249, 273,1 245,8 255,2 226,9 247,3 227,8 Indeks ift. samme periode forrige år 111,7 89,7 118,1 19,7 11,4 17,9 99,7 9,9 88,4 8,8 Online 69,2 71,3 15,7 16,4 17,7 19,4 15,9 17,7 18,9 18,8 Indeks ift. samme periode forrige år 97,1 76,3 98,7 92,7 93,7 13,2 85,9 78,7 71,1 72,6 Fortsættende aktiviteter i alt 1.138,7 1.28,5 317,3 265,4 29,8 265,2 271,1 244,6 266,2 246,6 Indeks ift. samme periode forrige år 11,7 88,6 117, 18,5 19,2 17,5 98,8 89,9 86,9 8,1 EBIT før særlige poster Året 4. kvt. 3. kvt. 2. kvt. 1. kvt. 4. kvt. 3. kvt. 2. kvt. 1. kvt. mio.kr Print 17,2 71, 63, 29,1 46,2 31,9 37,6 18,2 17,5-2,3 Overskudsgrad 15,9% 7,4% 2,9% 11,7% 16,9% 13,% 14,7% 8,% 7,1% -1,% Online -49,7-41,6-11,2-11,6-14,2-12,7-1,5-11,4-1,7-9, Overskudsgrad -71,8% -58,3% -71,3% -7,7% -8,2% -65,5% -66,% -64,4% -56,6% -47,9% Ikke fordelte omkostninger -1,3-9,9-1,3 1, -1,,,1-1,1-2,4-6,5 Koncernens EBIT, fortsættende aktiviteter 11,2 19,5 41,5 18,5 31, 19,2 27,2 5,7 4,4-17,8 Overskudsgrad 9,7% 1,9% 13,1% 7,% 1,7% 7,2% 1,% 2,3% 1,7% -7,2% Side 8 North Media A/S

11 Ledelsesberetning REGNSKABSBERETNING RESULTATOPGØRELSE (FORTSÆTTENDE AKTIVITETER) Dækningsbidrag Koncernens samlede dækningsbidrag for 21 blev 535,7 mio. kr., hvilket er en stigning på 94, mio. kr. i forhold til sidste år. Dækningsgraden er forbedret fra 42,9 % i 29 til 47, % i 21. Forbedringen skyldes bl.a., at de seneste års igangsatte effektiviseringstiltag har haft fuld effekt i 21. Personaleomkostninger Personaleomkostningerne udgør 267,2 mio.kr. for 21, hvilket er et fald på 5,9 mio. kr. eller 2 % i forhold til 29. Omkostningerne i 21 er negativt påvirket af omkostninger på netto 1,1 mio. kr. relateret til ændringer i direktionen som tidligere oplyst i selskabsmeddelelse nr dateret den 12. november 21. Øvrige omkostninger Øvrige omkostninger udgør 118,9 mio. kr., og er steget med 19,1 mio.kr. Omkostningsstigningen skyldes forøgede markedsføringsomkostninger, samt omkostninger relateret til BeKey og Lokalia. Andel af resultat fra associerede virksomheder Resultat fra associerede virksomheder indeholder resultatet fra koncernens 33,3 % ejerskab af GI- SAB, samt resultatet for Vestsjællandske Distriktsblade. Kapitalandelen i GISAB er ultimo 21 flyttet til aktiver bestemt for salg. Finansielle poster Finansielle indtægter indeholder en urealiseret kursgevinst på 8,2 mio. kr. på selskabets beholdning af børsnoterede aktier, samt udbytte og realiseret kursgevinst på,4 mio. kr. Finansielle omkostninger udgøres primært af renter på selskabets realkreditlån. Særlige poster Som følge af den negative udvikling inden for primært onlineaktiviteterne besluttedes det i første halvår af 21 at nedskrive alle immaterielle aktiver relateret til tabsgivende aktiviteter. Den samlede nedskrivning udgjorde 28, mio. kr. og er driftsført under særlige poster. I 29 udgjorde de særlige poster primært nedskrivningen af goodwill relateret til MatchWork på 12,1 mio. kr. Resultat før skat Resultat før skat for fortsættende aktiviteter i 21 blev 13, mio. kr. I 29 var det tilsvarende resultat 3,4 mio. kr. Resultatforbedringen skyldes den væsentlige forbedring af primær drift. Skat Den samlede skat i koncernen for fortsættende aktiviteter andrager 15,3 mio. kr. og svarer til en effektiv skatteprocent på 14,9 %. Den lave skatteprocent skyldes bl.a. anvendelse af udskudte rentefradrag og kurstab på aktier, der er blevet udnyttet i 21. Skatteværdien af underskuddene har ikke tidligere været indregnet som skatteaktiv. Samtidig indregnes resultat af associerede virksomheder efter skat. Avance/tab ved salg af virksomhed I 21 er indregnet en mindre justering af avancen ved salg af GISAB et tab på,3 mio. kr. For 29 udgjorde beløbet ligeledes en justering af avancen i forbindelse med salget af GISAB. Som tidligere oplyst, sælges den resterende 33,3 % ejerandel af GISAB efter aflæggelse af GISAB s årsregnskab for 21. Salgsprisen beregnes på basis af GISAB s indtjening i perioden 28-21, og det forventes, at den endelige pris vil udgøre ca. 25 mio. SEK, hvilket er ca. 5 mio. SEK mere end tidligere forventet. Den højere salgspris er et resultat af en særdeles tilfredsstillende resultatudvikling i især 21. Der er indgået aftale om salg af 18 mio. SEK på termin til en gennemsnitlig salgskurs på DKK/SEK 77,54. Ejerandelen på 33,3 % er bogført til 18,8 mio. kr. i koncernens årsrapport for 21 og er klassificeret som aktiver bestemt for salg. Årets resultat for ophørende aktiviteter Årets resultat for ophørende aktiviteter udgør et tab på 1,6 mio. kr., der kan henføres til den nu lukkede trykkeriaktivitet. Årets resultat Årets resultat blev 85,8 mio. kr. i 21. Dette er 76,7 mio. kr. bedre end i 29, og afspejler forbedringen i de underliggende driftsresultater. Investeringer Årets samlede investeringer i immaterielle og materielle aktiver var 9,5 mio. kr. Heraf udgør investeringer i materielle aktiver 8,8 mio. kr. Tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser Tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser udgjorde 83,8 mio. kr. ved udgangen af 21. Året før, ved udgangen af 29, var tilgodehavenderne 64,5 mio. kr. Stigningen kan bl.a. henføres til forøgede omsætning, samt en stigning i forudfaktureringer. Årsrapport 21 Side 9

12 Ledelsesberetning Anden gæld Pr. 31. december 21 udgjorde anden gæld 96,2 mio. kr., hvilket er 13,9 mio. kr. mere end pr. 31. december 29, hvor anden gæld udgjorde 82,3 mio. kr. Stigningen skyldes primært en forøgelse af momsgæld relateret til den forøgede omsætning. Pengestrømme og rentebærende gæld Årets pengestrømme i 21 blev -55,9 mio. kr. mod 145, mio. kr. i 29. Pengestrømme fra driftsaktiviteter fra fortsættende aktiviteter i 21 blev 147,7 mio. kr., hvilket var 16,7 mio. kr. bedre end i 29. Årsagen til stigningen er primært det forbedrede driftsresultat, samt en forbedring af den negative arbejdskapital. Pengestrømme fra investeringsaktiviteter fra fortsættende aktiviteter i 21 blev -43, mio. kr., mens de var -53,4 mio. kr. i 29. Den overvejende del af investeringsaktiviteterne i 21 kan henføres til investering i værdipapirer. Samtidig er investeringsniveauet faldet yderligere i forhold til 29. Finansieringsaktiviteternes pengestrømme for fortsættende aktiviteter var -158,7 mio. kr. i 21 og bestod hovedsagelig af udlodning af ekstraordinært udbytte, og betaling af kontant vederlag til aktionærerne som led i den juridiske omlægning af koncernstrukturen, for i alt 128,5 mio. kr. I 29 var pengestrømme fra finansieringsaktiviteter -54,1 mio. kr. og var primært relateret til ekstraordinært udbytte. De samlede pengestrømme for fortsættende aktiviteter var -54, mio. kr. i 21, hvilket er 12,5 mio. kr. bedre end i 29, hvor de tilsvarende pengestrømme var -66,5 mio. kr. De samlede pengestrømme for ophørte aktiviteter var -1,9 mio. kr. i 21 mod 211,5 mio. kr. i 29. I 29 var posten påvirket væsentligt af betaling fra salget af GISAB. Den 31. december 21 havde koncernen likvide beholdninger på 99,4 mio. kr. og langfristede realkreditlån på 77,3 mio. kr. Kapitalstruktur Koncernens likviditetsmæssige indestående, beholdning af værdipapirer samt langfristede gæld udgjorde pr. 31. december 21 et indestående på 99,4 mio. kr., værdipapirer med en værdi på 48,8 mio. kr. samt rentebærende kreditforeningslån inklusive dagsværdi af renteswap på 9,5 mio. kr. Koncernens samlede nettorentebærende gæld udgør et likviditets indestående inkl. værdipapirer på 57,7 mio. kr. Ved udgangen af 29 havde koncernen et indestående på 155,3 mio. kr., et rentebærende kreditforeningslån på 85,7 mio. kr. og en renteswap med en dagsværdi (gæld) på 6,7 mio. kr. Koncernens samlede nettorentebærende gæld var et likviditets indestående på 62,9 mio. kr. Koncernen har fortsat et stærkt finansielt beredskab, særligt under hensyntagen til betalingen fra salget af de resterende 33,3% af aktierne i GISAB. Bestyrelsen vurderer løbende koncernens likviditet og kapitalstruktur i forhold til det fremtidige finansieringsbehov. Egenkapital og beholdning af egne aktier Den 31. december 21 udgjorde koncernens egenkapital 498,2 mio. kr., hvilket er 75,2 mio. kr. lavere end foregående år. Reduktionen skyldes primært udlodning af ekstraordinært udbytte, betaling af kontant vederlag til aktionærerne som led i den juridiske omlægning af koncernstrukturen, for i alt 128,5 mio. kr., samt køb af egne aktier for 22, mio. kr. Egenkapitalen er modsat forøget med årets totalindkomst på 78,5 mio. kr. Ved udgangen af 21 udgjorde koncernens beholdning af egne aktier 582 t. stk. svarende til 2,9 % af aktiekapitalen. Side 1 North Media A/S

13 Ledelsesberetning Ofirs helt nydesignede hjemmeside Søndagsavisens hjemmeside med nyt grafisk design. Årsrapport 21 Side 11

14 Ledelsesberetning VIRKSOMHEDSLEDELSE North Medias virksomhedsledelse er rodfæstet i koncernens værdier om kundefokus, ansvarlighed, kvalitet, fairness og positiv aggressivitet. Hos North Media er fokus først og fremmest på kunden, og på at udvikle og levere værdiskabende produkter og services, der sætter os i stand til at skabe vækst og værdi for kunden og for os. Vi tager ansvar i vore relationer med kunderne og med hinanden. Når tingene går som planlagt, men også når det uventede pludselig indtræffer, er ejerskab, ærlighed og omtanke grundsubstansen i vores ageren. For kun ved at udvise ansvarlighed i enhver handling og på ethvert tidspunkt, kan vi træffe de rigtige beslutninger til gavn for vores kunder, medarbejdere, aktionærer og øvrige interessenter. North Media vil være kendt for kvaliteten af vores produkter og services, og vi arbejder vedvarende og utrætteligt med at sikre denne gennem grundighed, effektivitet og fokus på optimering i alle produkter, processer og dialoger. Vi mener, at værdiskabende kvalitetsprodukter leveret til rette tid og til den rigtige pris er grundlaget for langvarige relationer. Vores succes er baseret på en passion, for det vi gør, og på evnen og modet til at tænke nyt. Bestyrelse og direktion Generalforsamlingen er North Media A/S øverste myndighed, der vælger selskabets bestyrelse, og er ansvarlig for den overordnede ledelse af selskabet. Bestyrelsen fører tilsyn med selskabets virksomhed, og påser, at selskabet ledes forsvarligt og i overensstemmelse med selskabets vedtægter, aktieselskabsloven og andre love, der måtte have betydning for selskabet. Bestyrelsens væsentligste opgaver er at fastlægge de overordnede mål og strategier, udstikke klare retningslinjer for ansvarsfordeling, planlægning og risikostyring, samt at udvælge en kompetent direktion og være en tilgængelig og aktiv sparringspartner for denne. Bestyrelsen består af fire medlemmer med selskabets hovedaktionær, Richard Bunck, som formand. Direktionen er ansvarlig for den daglige ledelse af selskabet. Direktionen udarbejder, i overensstemmelse med de af bestyrelsen udarbejdede retningslinjer og anvisninger, handlingsplaner og budgetter, der understøtter selskabets strategi, og rapporterer løbende resultatudvikling, risici og andre væsentlige informationer til bestyrelsen. Direktionen blev indtil udgangen af 21 ledet af Mads Dahl Andersen, som administrerende direktør for koncernen. Pr. 1. januar 211 har Lars Nymann Andersen overtaget posten som administrerende direktør for koncernen. I 21 havde Mads Dahl Andersen det overordnede koncerndirektionsansvar for Ofir, MatchWork, BoligPortal, MinReklame og Helsingør Dagblad, hvis daglige ledelse blev varetaget af direktører, som inden for specifikke opgaver og projekter også koordinerede aktiviteter direkte med bestyrelsen og den øvrige koncerndirektion. Herudover varetog Mads Dahl Andersen stillingen som direktør for koncernens distributionsaktiviteter på Forbruger-Kontakt. Foruden Mads Dahl Andersen udgjordes koncerndirektionen af Arne Ullum Laursen, der er direktør med ansvar for Søndagsavisen, Søndagsavisen.dk, HR og it-drift, samt af Kåre Stausø Wigh, der er økonomidirektør, CFO. Bestyrelsen og den administrerende direktør udgør selskabets øverste operationelle ledelse (Chief Operating Decision Makers, CODM) med fokus på og ansvar for koncernens segmenter Print og Online. Direktionen er ansvarlig for de enkelte forretningsområder/segmenter og den tværgående produkt- og forretningsudvikling. Ledelsesændringer Som oplyst i selskabsmeddelelse nr dateret 12. november 21 har bestyrelsen udpeget Lars Nymann Andersen som ny administrerende direktør for North Media A/S med tiltrædelse den 1. januar 211. Lars Nymann Andersen har overtaget Mads Dahl Andersens overordnede koncerndirektionsansvar som beskrevet ovenfor. Det primære fokus for Lars Nymann Andersen vil i første omgang være koncernens avis og online aktiviteter Mads Dahl Møberg Andersen vil fra 1. januar 211 koncentrere sig om opgaven som administrerende direktør for FK Distribution A/S, og er derfor fratrådt sin stilling som administrerende direktør for North Media A/S med udgangen af 21. Efter en udskiftning i ledelsen af datterselskabet Ofir A/S, der varetager salget af stillingsannoncer til såvel Søndagsavisen som til Ofir.dk, har bestyrelsen bedt bestyrelsesformand Richard Bunck om at varetage rollen som adm. direktør i datterselskabet. Side 12 North Media A/S

15 Ledelsesberetning CORPORATE GOVERNANCE Bestyrelsen og direktionen i North Media A/S forholder sig løbende til selskabets politikker og procedurer vedrørende god selskabsledelse. NAS- DAQ OMX Copenhagens Anbefalinger for god selskabsledelse i børsnoterede selskaber udgør sammen med gældende lovgivning og retningslinjer fastsat af bestyrelsen fundamentet for dette arbejde. Det er bestyrelsens opfattelse, at selskabet grundlæggende lever op til NASDAQ OMX Copenhagens Anbefalinger for god selskabsledelse, og bestyrelsen overvejer til stadighed, hvorledes anbefalingerne kan bidrage til at sikre den maksimale værdiskabelse for selskabets aktionærer. Komitéen for god selskabsledelse har i april 21 foretaget en revision af anbefalingerne i lyset af selskabsloven af 29. North Media A/S har i den forbindelse valgt at følge hovedparten af disse anbefalinger. Som eksempel kan nævnes, at bestyrelsen i 21 har vedtaget en kommunikations- og interessentpolitik, ligesom bestyrelsens arbejds- og opgavekalender nu afspejler såvel forretningsorden for bestyrelsen som anbefalinger for god selskabsledelse. Bestyrelsesmedlemmernes kompetence og sagkundskab bliver ligeledes gennemgået mindst én gang årligt ligesom bestyrelsen foretager selvevaluering og vurdering af direktionen i forbindelse med et møde uden deltagelse af direktionen. Bestyrelsens bidrag og resultater vurderes også i løbet af året under et fast tilbagevendende punkt på bestyrelsens årskalender. North Media A/Ss bestyrelsesformand Richard Bunck er hovedaktionær og dermed ikke uafhængig. Bestyrelsesmedlem Ulrik Holsted-Sandgreen er advokat og partner i Bech-Bruun Advokatfirma, som udfører professionel rådgivning til selskabet. Ulrik Holsted-Sandgreen betegnes derfor ikke som uafhængig. Bestyrelsens øvrige 2 medlemmer er uafhængige, og dermed opfyldes anbefalingen af, at mindst halvdelen af bestyrelsesmedlemmerne er uafhængige. For at imødekomme anbefalingen vedrørende information om bestyrelsesmedlemmerne i North Media A/S, udbygges medlemmernes CV er på hjemmesiden. Samtidig oplyses bestyrelsesmedlemmernes valgperiode og anciennitet i bestyrelsen. Nedenfor beskrives de områder, hvor North Media har fastlagt retningslinjer og politikker, der afviger fra Anbefalinger for god selskabsledelse. Bestyrelsens sammensætning forretningsorden og arbejdsfordeling Selskabet har ikke fastsat en aldersgrænse for bestyrelsesmedlemmer, da det er bestyrelsens opfattelse, at det er det enkelte medlems erfaring og kvalifikationer og ikke vedkommendes alder, der er afgørende for, om den enkelte kan tilføre værdi til bestyrelsens arbejde. Der er ikke udarbejdet en fast arbejds- og opgavebeskrivelse for formandens og næstformandens pligter og ansvar idet disse løbende vurderes under hensyntagen til opgavernes art, omfang og relevans. Dette skønnes at give den bedste mulighed for at agere hurtigt og kompetent. Der er ikke medarbejdervalgte bestyrelsesmedlemmer i North Media. Bestyrelsens og direktionens vederlag Aflønning til bestyrelse, direktion og ledende medarbejdere oplyses i årsrapporten. North Media A/S s overordnede vederlagspolitik sikrer, at selskabet tilbyder en konkurrencedygtig aflønning, der afspejler indsats og resultater, og som er på niveau med sammenlignelige børsnoterede selskaber. Vederlagspolitikken, som er gengivet nedenfor, skal således medvirke til at tiltrække og fastholde kvalificerede medlemmer af såvel selskabets bestyrelse som direktion og øvrige ledelse. Direktionens samlede aflønning fastsættes af bestyrelsen, der agerer vederlagsudvalg. Det er bestyrelsens vurdering at det er mest hensigtsmæssigt at den til hver en tid kan foretage justeringer i ledelsens vederlag, uden en forudgående godkendelse fra aktionærerne. Bestyrelsen modtager et fast årligt honorar og deltager ikke i North Medias aktieoptionsprogram, ligesom bestyrelsens medlemmer ikke er bonusaflønnet. Direktionens medlemmer, de øvrige direktører og underdirektører i virksomheden modtager en fast grundløn samt virksomhedsbetalt pensionsbidrag på et konkurrencedygtigt niveau. Derudover forefindes en bonusordning baseret på væksten i nettoomsætning og væksten i EBIT samt på niveauet for årets EBIT. Denne bonus, der prioriterer lønsom omsætningsvækst, er begrænset til at udgøre maksimalt 1 % af den årlige grundløn. Bonusen udbetales efter generalforsamlingens godkendelse af regnskabet og er endelig. På nuværende tidspunkt er der ingen planer om at tildele Årsrapport 21 Side 13

16 Ledelsesberetning yderligere aktieoptioner, men såfremt dette måtte ændres vil tildelingen følge de tidligere godkendte Overordnede retningslinjer for tildeling af aktieoptioner og incitamentsaflønning af bestyrelse og direktion som fastsat på generalforsamlingen den 4. april 28. I forbindelse med eventuel opsigelse af direktionsmedlemmer eller andre ledende medarbejdere udgør det maksimale opsigelsesvarsel og fratrædelsesgodtgørelse 12 måneders løn. Der er ikke etableret ydelsesbaserede pensionsordninger. Da det er bestyrelsens opfattelse, at oplysninger om vederlag er et privat anliggende offentliggøres sædvanligvis ikke oplysninger om de enkelte bestyrelses- og direktionsmedlemmers individuelle fratrædelsesordninger og samlede vederlag. I årsrapporten oplyses således den samlede bestyrelses vederlag, ligesom direktionens samlede vederlag og bonus oplyses. Øvrige forhold Det er besluttet at anbefalingerne omkring overtagelsesforsøg ikke følges, idet disse ikke skønnes relevante under hensyntagen til selskabets ejerstruktur, hvor hovedaktionær Richard Bunck via et 1% ejet og kontrolleret holdingselskab, Baunegård ApS ejer mere end 5% af aktiekapitalen. Bestyrelsen har på nuværende tidspunkt valgt ikke at etablere en whistleblower-ordning. Bestyrelsen vurderer løbende hensigtsmæssigheden af en sådan ordning. INCITAMENTSPROGRAMMER På generalforsamlingen den 4. april 28 blev der vedtaget overordnede retningslinjer for incitamentsaflønning af bestyrelse og direktion. Bestyrelsen kan tildele direktionsmedlemmer og andre ledende medarbejdere et individuelt variabelt antal aktieoptioner. Såfremt bestyrelsen i et givet regnskabsår vælger at tildele aktieoptioner, vil de tildelte aktieoptioners beregnede teoretiske markedsværdi på tildelingstidspunktet maksimalt kunne udgøre 1 % af den årlige faste løn. Værdien beregnes efter Black & Scholes modellen. North Media har ikke tildelt aktieoptioner siden 28. For en nærmere beskrivelse af koncernens aktieoptionsprogram henvises til note 8 og 23. SAMFUNDSANSVAR Politik Koncernens håndtering af de elementer, der falder ind under begrebet samfundsansvar har historisk været en naturlig del af de enkelte forretningsenheders strategiske og operationelle hverdag, idet alle forretningsenheder ledes og drives baseret på et stærkt værdigrundlag, der er grundlaget for virksomhedens politikker, regler, forretningsgange, m.v. Selskabs- og samfundsansvar er således en integreret del af vores værdigrundlag, hvor et af vores grundprincipper er at udvise ansvarlighed og tage ansvar for medarbejdernes arbejdsforhold, situation og miljø samt sikre at medarbejdere i samme situation behandles ens. Ligeledes udviser vi fairness og udøver godt købmandskab, som er til fordel for både kunden og North Media. North Media A/S fokuserer løbende på at forbedre forhold relateret til koncernens sociale ansvar på lige fod med koncernens arbejde med konstant at forbedre andre processer og politikker. Ansvarlighed i alle sammenhænge er en integreret del af koncernens værdisæt og er dermed et centralt element med stor relevans for koncernens vision, målsætninger og strategi. Dette indebærer, at selskabet vedvarende har fokus på ikke bare at følge og overholde danske og internationale regler og konventioner, men også gennem løbende kontrol, optimering, operationalisering og rapportering at udnytte ansvarlig adfærd til at øge finansiel, social og miljømæssig performance. Afrapporteringen foretages typisk som led i den øvrige rapportering til den ansvarlige ledelse. På nuværende tidspunkt afrapporteres de enkelte elementer ikke samlet som led i en samlet CSR afrapportering, idet det skønnes, at elementerne er mere naturligt knyttet til de enkelte divisioner. Bestyrelsen har vurderet at der med den forskelligartethed der er imellem koncernens segmentaktiviteter, ikke er værdi i at udarbejde fælles politikker, rammer, mål og procedurer for det fremadrettede arbejde med samfundsansvar. North Media A/S fokuserer på følgende væsentlige forhold, der falder inden for rammerne af CSR arbejdet. Side 14 North Media A/S

17 Ledelsesberetning Løn og arbejdsvilkår for koncernens mange avisomdelere North Media A/S er via sin distributionsforretning blandt Danmarks største arbejdspladser for unge medarbejdere. Jobbet som avisomdeler er ofte første gang der tjenes penge uden for hjemmet. Dette stiller ekstra store krav til os som virksomhed og til vores organisation, systemer og procedurer, for at sikre, at den enkelte medarbejder hos os får en positiv og god oplevelse med sit første job. Introduktionen til jobbet sker altid i dialog med såvel omdeleren som dennes forældre. Der gennemføres en grundig instruktion og opfølgning, og der er udarbejdet et omfattende instruktionsmateriale, der baseret på mange års erfaring tager sigte på at introducere den unge omdeler til jobbet både før, under og efter arbejdets udførelse. For at sikre at medarbejderen til hver en tid får en aflønning, der afspejler den arbejdsindsats, der er udført på den enkelte rute, foretages mange forskelligartede kontroller, som alle skal sikre, at vi overholder arbejdsmiljøreglerne, og at omdelerne får en retmæssig løn, som afspejler arbejdsindsatsen. Distributionsforretningen har et stort korps af medarbejdere, der løbende udfører instruktion samt evaluerer og kontrollerer, at vi lever op til vore ambitioner. Integration af nydanskere Virksomhedens personalepolitik er baseret på virksomhedens stærke værdigrundlag, hvor det tilstræbes, at der gives lige muligheder til alle, og at alle i hovedsagen skal leve op til de samme krav. Dette har givet en god integration af de ca. 7 % af medarbejderne i koncernens 2 pakketerminaler, der er nydanskere og har medført, at arbejdslederstillingerne i høj grad varetages af nydanskere, hvilket i sig selv giver en god integration en selvforstærkende virkning. Sygefravær i produktionen Sygefraværet i produktionen har gennem de seneste 3 år været jævnt faldende, og er i 21 faldet til 5,5 dage om året inkl. langtidssyge. Det svarer til en sygefraværsprocent på 2,65. Nedenfor er sygefraværet vist i perioden 28-21, og sammenholdt med branchetal. Der findes endnu ikke branchetal for 21. Det er koncernens målsætning at fortsætte den flotte udvikling, dels ved at fortsætte med den meget tætte medarbejderinvolvering, men også ved at fortsætte den systematiske indsats for at modvirke og forebygge arbejdsulykker. 15 Sygefravær 12 Antal sygedage Sygefravær DA området Sygefravær FK Pakketerminaler Årsrapport 21 Side 15

18 Ledelsesberetning Forbrug af avispapir og trykfarve hos underleverandører North Media samarbejder med en række af Danmarks største og bedste trykkerier. Søndagsavisens samarbejdspartnere anvender standardpapir, der er godkendt af og indkøbt via Pressens Fællesindkøb. Pressens Fællesindkøb sikrer, at papiret er produceret på en måde, så det lever op til kravene i Riokonventionen fra Konventionsteksten siger - let forenklet - at råvaren skal komme fra bæredygtige produktionsområder, og der skal kunne fremstilles fornybare produkter. Til produktion af avispapir anvendes træ fra hovedsagelig nordiske skove, flis fra savværker, genbrugspapir og vand. Det vand, der bruges i produktionsprocessen renses og genbruges eller returneres til naturen renere end det var, da det blev pumpet ind til produktionen. Der anvendes ikke klor til blegning af avispapiret. Der anvendes ikke træ fra tropiske regnskove, og hver gang der fældes to træer til avispapirproduktion, så plantes der tre nye træer. Skovarealet øges derfor år for år. Tryksværte består af pigment, der i sort trykfarve består af sod, bindemiddel, der er fremstillet af harpiks, og mineralsk eller vegetabilsk olie. Derudover indgår kridt og enkelte andre ingredienser. Langt hovedparten af det brugte avispapir genanvendes til æggebakker, køkkenrulle, toiletpapir, bølgepap eller anden emballage og til nyt avispapir. Energiforbrug: North Media koncernen har gennem 21 påbegyndt en detaljeret kortlægning af energiforbruget på koncernens domicilejendom i Gladsaxe. Formålet med kortlægningen har været at undersøge mulighederne for at reducere energiforbruget til såvel computerservere, belysninglys, opvarmning, ventilation og køling. Generelt er koncernens bygninger nye, og indrettet med lavenergi belysning ligesom ventilationssystemer løbende er forbedret. Der har samtidig gennem de sidste 3 år været fokus på at konsolidere den omfattende serverpark og i den forbindelse vælge servere med lavt energiforbrug. Den teknologiske udvikling har givet en række nye muligheder specielt inden for ventilation, køling og belysning. På baggrund af den detaljerede kortlægning af energiforbruget der er foretaget i 21 har koncernen opstillet en ambitiøs målsætning om at reducere det samlede energiforbrug i Gladsaxe med 3% i 213 i forhold til forbruget i 29. Dette svarer til en reduktion på i alt 62 MwH. Arbejdet med at reducere energiforbruget i Gladsaxe har i 21 medført en væsentlig ændring af ventilationsstyringen, der medfører at energiforbruget til såvel opvarmning som køling af bygningen forventes reduceret med 35% fra 211, svarende til en besparelse på i alt 3 MwH. Herudover er identificeret en række øvrige forbedringsmuligheder som forventes implementeret i løbet af 211 og 212. I takt med at de enkelte initiativer implementeres og resultaterne kan måles i en reduktion af det faktiske energiforbrug vil koncernen overføre relevante initiativer til koncernens 2 distributionsterminaler. Der vil løbende på koncernens hjemmeside blive rapporteret omkring energiforbruget på de 3 ejendomme samt en nærmere beskrivelse af de enkelte initiativer. Side 16 North Media A/S

19 Ledelsesberetning RISICI OG RISIKOSTYRING Bestyrelsen gennemgår årligt risikostyringssystemer, kontroller og politikker. Hovedformålet med gennemgangen er at sikre, at risici, som kan være kritiske for koncernens evne til at opnå de opstillede mål er identificeret og afdækket. Risikoområdet ledes overordnet som den øvrige del af koncernen ud fra principperne i den grundlæggende ledelsesstruktur, som er beskrevet i afsnittet om Corporate Governance. Den daglige opfølgning og styring af risici foretages via en struktur af interne politikker, koncepter og procedurer. I North Media anskues risici i fem niveauer og illustreres således: Kontrol og risikostyring i forbindelse med regnskabsaflæggelse Financielle risici Operationelle risici Markedesrisici Megatrends og politiske risici Let at påvirke Vanskelig at påvirke MEGATRENDS OG POLITISKE RISICI Megatrends og politiske risici har lang inkubationstid og kan materialisere sig inden for en periode på 3 år eller på endnu længere sigt. Megatrends består af den udvikling og de strømninger, som på globalt plan sætter retningen for, hvordan og i hvilke medier eksempelvis virksomheder annoncerer og kommunikerer med deres nuværende og potentielle kunder, samt hvordan forbrugerne kan erhverve den ønskede information på rette tid og sted. North Media ønsker at være på forkant med denne udvikling og arbejder derfor aktivt med produktudvikling inden for både Print og Online aktiviteter samt med at forbinde de 2 medier for derved at opnå større brugs- og nytteværdi for både annoncører og forbrugere. Politisk og lovgivningsmæssig regulering påvirker North Media segmenter i større eller mindre grad. Printaktiviteterne kan være følsomme overfor ændringer i lovgivningen inden for elementer, der indgår i henholdsvis produktion og distribution af aviser og adresseløse tryksager i øvrigt, eksempelvis inden for håndtering af papiraffald eller ansættelse af omdelere under 18 år. I Danmark er sikring af fair konkurrencevilkår på distributionsmarkedet vitalt for opnåelse af et tilfredsstillende resultat, og derfor er den fremtidige regulering af markedet og håndhævelsen heraf fra konkurrencemyndighedernes side central. North Media arbejder gennem det politiske system på at tilsikre dette. Ligeledes kan væsentlige ændringer i f.eks. lejelovgivningen have påvirkning på Online segmentet. Stramninger inden for f.eks. rammerne for at drive online-portaler med udbud af lejeboliger kan vise sig at være både til fordel eller ulempe for North Media, som via Boligportal.dk driver seriøs formidling af lejeboliger. Ledelsen i North Media arbejder målrettet på at sikre, at politiske beslutningstagere har et veldokumenteret og korrekt beslutningsgrundlag, samt at der er den nødvendige indsigt i de faktorer, som påvirker og har interesse for North Medias interessenter. Årsrapport 21 Side 17

20 Ledelsesberetning MARKEDSRISICI Markedsrisici påvirker alle markedsdeltagere på de markeder, som North Media opererer på. North Media definerer markedsrisikoen som værende relevant nu og inden for de næste 1-2 år. North Media er ligesom andre virksomheder påvirket af den makroøkonomiske udvikling. I kraft af tilknytningen til annoncemarkedet generelt og stillingsannoncemarkedet i særdeleshed, er de dele af koncernen, der relaterer sig til stillingsannoncemarkedet væsentligt påvirket af udviklingen i konjunkturerne. Dette gælder såvel stillingsannonceomsætningen i den trykte avis, som Ofir.dk og Matchwork. De øvrige dele af koncernen, herunder distributionen af adresseløse forsendelser for specielt detailhandelen, er kun i begrænset omfang påvirket af konjunkturerne. Distributionen af adresseløse forsendelser til kunder uden for detailhandelen er dog i nogen grad påvirket af konjunkturerne. Der har gennem en længere årrække været betydelig overkapacitet på gratisavismarkedet, hvilket har medført et væsentligt prispres og en reduktion af gennemsnitsannoncepriserne. Dette prispres forventes at fortsætte, hvorfor der investeres i automatisering af arbejdsprocesser til imødegåelse af dette prispres. North Media er finansielt forberedt på at agere i det pressede marked og på at fortsætte produktudviklingen, så yderligere priserosion minimeres. Avispapir er en væsentlig råvare i produktionen af aviserne. Som følge af koncernens medlemskab af Pressens Fællesindkøb er der adgang til at købe avispapir til samme fordelagtige priser som øvrige dagblade og gratisaviser i Danmark. Som følge heraf er markedsrisikoen på avispapirpriser begrænset. North Media får trykt sine aviser i et snævert tidsvindue i perioden fra torsdag eftermiddag til fredag morgen/formiddag. For at sikre tilfredsstillende trykpriser samt uafhængighed af trykkerierne bliver avisen trykt på en række forskellige trykkerier. Herudover forsøges det gennem længerevarende trykkontrakter at sikre, at trykpriserne til stadighed er konkurrencedygtige, og at eventuelle ændringer i trykpriser kan justeres i annoncepriserne. Inden for enkelte områder af onlineforretningen er der fortsat usikkerhed omkring den fremtidige forretningsmodel. Der arbejdes løbende med forskellige modeller for at sikre en tilfredsstillende indtjening. OPERATIONELLE RISICI North Media definerer operationelle risici som processer, der er forbundet med den daglige drift, som ved nedbrud, på kort- eller langt sigt, kan skade virksomhedens resultater. Printaktiviteternes største risici er nedbrud af centrale it-systemer eller brand på terminaler eller kontorbygninger. De væsentligste risici ligger i distributionsaktiviteterne, som ved langvarige nedbrud på terminalerne kan have væsentlig betydning for koncernens resultat. Avisaktiviteterne vil kun i mindre omgang være påvirket af et eventuelt it-nedbrud, idet produktionen hurtig vil kunne flyttes til øvrige servere. Trykningen af avisen vil i tilfælde af nedbrud på enkelte trykkerier hurtigt kunne omdirigeres til andre trykkerier, idet der er ledig trykkapacitet i markedet. På distributionsmarkedet er en høj kvalitet central for konkurrenceevnen. North Medias distributionsterminaler i Taastrup og Tilst har haft væsentlig betydning for den stadige udbygning af kvalitetsniveauet. Sorteringsanlæg pakker tryksagerne i husstandssæt med en meget lille fejlpromille, og omdelingskvaliteten sikres i øvrigt gennem uddannelse og kontrolopringninger. North Media arbejder løbende og tæt med udvalgte kunder for kontinuerligt at forbedre kvaliteten. Kvaliteten af avisen Søndagsavisen styres dels af interne kontrolprocedurer i de redaktionelle og prepress relaterede processer, mens trykkvaliteten er beskrevet i kravspecifikationer til de eksterne trykkerier. På North Medias hovedsæde i Gladsaxe har it-faciliteterne deres eget nødstrømsanlæg, der automatisk kobler til, såfremt strømforsyningen fra det offentlige net svigter. På de to distributionsterminaler i Taastrup og Tilst er der ligeledes etableret nødstrøm, der muliggør kontrolleret nedlukning af virksomhedens it-systemer i tilfælde af strømsvigt. Alle vitale servere er dublerede og anbragt i fysisk adskilte serverrum, og der gennemføres back-up procedurer af alle produktionsservere hver nat, således at der forefindes to sæt ens data. Inergen, aircondition, røg-, brand- og fugtalarmer er installeret. Side 18 North Media A/S

Yderligere oplysninger kan fås hos adm. direktør Lars Nymann Andersen og økonomidirektør Kåre Wigh på telefon nummer 39 57 70 00.

Yderligere oplysninger kan fås hos adm. direktør Lars Nymann Andersen og økonomidirektør Kåre Wigh på telefon nummer 39 57 70 00. Den 4. november 211 Selskabsmeddelelse nr. 12-11 Kvartalsorientering 3. kvartal 211 for North Media A/S North Media A/S fortsætter den positive indtjeningsfremgang. Koncernens nåede 18,5 mio. kr. i 3.

Læs mere

Halvårsrapport 2012. HANDELSBANKEN CAPITAL MARKETS 8. august 2012

Halvårsrapport 2012. HANDELSBANKEN CAPITAL MARKETS 8. august 2012 Halvårsrapport 2012 HANDELSBANKEN CAPITAL MARKETS 8. august 2012 Agenda Præsentation ved: Lars Nymann Andersen Administrerende direktør, North Media Kåre Wigh Økonomidirektør, North Media Arne Ullum Mediadirektør,

Læs mere

KVARTALSORIENTERING 1. KVARTAL 2015

KVARTALSORIENTERING 1. KVARTAL 2015 KVARTALSORIENTERING 1. KVARTAL 215 Den 7. maj 215 Selskabsmeddelelse nr. 4-15 Flere end 35. husstande er nu tilmeldt NejTak+, som fortsætter fremgangen planmæssigt. Koncernens omsætning og resultat var

Læs mere

Kvartalsorientering 1. kvartal 2009 for Søndagsavisen a-s

Kvartalsorientering 1. kvartal 2009 for Søndagsavisen a-s Den 6. maj 2009 Selskabsmeddelelse nr. 11-09 Kvartalsorientering 1. kvartal 2009 for Søndagsavisen a-s Med baggrund i en gennemgribende restrukturering, hvor omkostningsniveauet er sænket markant og udviklingsaktiviteter

Læs mere

Halvårsrapport 2011 for North Media A/S

Halvårsrapport 2011 for North Media A/S Den 3. august 2011 Selskabsmeddelelse nr. 09-11 Halvårsrapport 2011 for North Media A/S North Media A/S fortsætter den solide indtjeningsfremgang. EBIT for 1. halvår 2011 blev 80,8 mio. kr., hvilket er

Læs mere

Kvartalsorientering 1. kvartal 2008 for Søndagsavisen a-s

Kvartalsorientering 1. kvartal 2008 for Søndagsavisen a-s Den 7. maj 2008 Selskabsmeddelelse nr. 07-08 Kvartalsorientering 1. kvartal 2008 for Søndagsavisen a-s Resumé Forventninger til resultat før skat for 2008 fastholdes på 0-20 mio. kr. Omkostningsreducerende

Læs mere

Halvårsrapport 2009 for Søndagsavisen a-s

Halvårsrapport 2009 for Søndagsavisen a-s Den 5. august 2009 Selskabsmeddelelse nr. 17-09 Halvårsrapport 2009 for Søndagsavisen a-s Søndagsavisen a-s realiserer et resultat for første halvår 2009, som er bedre end i samme periode året før. Betydeligt

Læs mere

KVARTALSORIENTERING 1. KVARTAL 2014

KVARTALSORIENTERING 1. KVARTAL 2014 KVARTALSORIENTERING 1. KVARTAL 214 Den 8. maj 214 Selskabsmeddelelse nr. 5-14 Eksekvering af igangsatte initiativer forløber planmæssigt. Omsætning og resultat som forventet i 1. kvartal 214 og uændrede

Læs mere

DELÅRSRAPPORT 1. HALVÅR 7. AUGUST 2014

DELÅRSRAPPORT 1. HALVÅR 7. AUGUST 2014 DELÅRSRAPPORT 1. HALVÅR 2014 7. AUGUST 2014 Agenda Halvåret i hovedtræk Udvikling i aktiviteter Fokus og forventninger til 2014 Baggrund Finansiel udvikling i 1H 2014 7. august 2014 2 Implementering og

Læs mere

KVARTALSORIENTERING 1. KVARTAL 2013

KVARTALSORIENTERING 1. KVARTAL 2013 KVARTALSORIENTERING 1. KVARTAL 213 Fejl! Ingen tekst med den anførte typografi i dokumentet. North Media A/S 1 Den 3. maj 213 Selskabsmeddelelse nr. 7-13 Koncernens resultat blev bedre end forventet i

Læs mere

Meddelelse nr. 1 / 22.01.2015 Side 1 af 5

Meddelelse nr. 1 / 22.01.2015 Side 1 af 5 Meddelelse nr. 1 / 22.01.2015 Side 1 af 5 Til NASDAQ OMX Copenhagen A/S Nikolaj Plads 6 1007 København K Årsrapport 2013/14 for Aller Holding A/S Aller Holding A/S har udsendt sin årsrapport for regnskabsåret

Læs mere

Til OMX Den Nordiske Børs København Fondsbørsmeddelelse nr. 3/2008 Hellerup, 15. april 2008 CVR nr. 21 33 56 14

Til OMX Den Nordiske Børs København Fondsbørsmeddelelse nr. 3/2008 Hellerup, 15. april 2008 CVR nr. 21 33 56 14 Til OMX Den Nordiske Børs København Fondsbørsmeddelelse nr. 3/2008 Hellerup, 15. april 2008 CVR nr. 21 33 56 14 Delårsrapport for perioden 1. januar - 31. marts 2008 Bestyrelsen for Dan-Ejendomme Holding

Læs mere

KVARTALSORIENTERING 1. KVARTAL 2012 FOR NORTH MEDIA A/S

KVARTALSORIENTERING 1. KVARTAL 2012 FOR NORTH MEDIA A/S Den 8. maj 2012 Selskabsmeddelelse nr. 06-12 KVARTALSORIENTERING 1. KVARTAL 2012 FOR NORTH MEDIA A/S Koncernens resultat er som forventet tilfredsstillende i 1. kvartal 2012. Helårsforventningerne til

Læs mere

Kvartalsorientering 3. kvartal 2008 for Søndagsavisen a-s

Kvartalsorientering 3. kvartal 2008 for Søndagsavisen a-s Den 5. november 2008 Selskabsmeddelelse nr. 17-08 Kvartalsorientering 3. kvartal 2008 for Søndagsavisen a-s Forventningerne til resultat før skat for 2008 fastholdes på 295-315 mio. kr., trods en meget

Læs mere

Halvårsrapport 2010 for North Media A/S (tidligere Søndagsavisen a-s)

Halvårsrapport 2010 for North Media A/S (tidligere Søndagsavisen a-s) Den 4. august 2010 Selskabsmeddelelse nr. 10-10 Halvårsrapport 2010 for North Media A/S (tidligere Søndagsavisen a-s) North Media A/S EBIT før særlige poster blev 50,2 mio. kr. i 1. halvår 2010. Resultatet

Læs mere

Brd. Klee A/S. CVR.nr Delårsrapport for perioden 1. oktober marts 2014

Brd. Klee A/S. CVR.nr Delårsrapport for perioden 1. oktober marts 2014 Brd. Klee A/S CVR.nr. 46 87 44 12 Delårsrapport for perioden 1. oktober 2013 31. marts 2014 For yderligere oplysninger kan direktør Lars Ejnar Jensen kontaktes på telefon 43 86 83 33 Brd. Klee A/S Delårsrapport

Læs mere

Bestyrelsen for Jensen & Møller Invest A/S har på et møde i dag behandlet selskabets delårsrapport for 1. halvår 2010.

Bestyrelsen for Jensen & Møller Invest A/S har på et møde i dag behandlet selskabets delårsrapport for 1. halvår 2010. Jensen & Møller Invest A/S CVR nr. 53 28 89 28 Rosenvængets Hovedvej 6 2100 København Ø Tlf. 35 27 09 02 Fax 35 38 19 50 www.jensen-moller.dk E-mail: jmi@danskfinancia.dk NASDAQ OMX Copenhagen A/S Postboks

Læs mere

KVARTALSORIENTERING 3. KVARTAL 2015

KVARTALSORIENTERING 3. KVARTAL 2015 KVARTALSORIENTERING 3. KVARTAL 215 Den 5. november 215 Selskabsmeddelelse nr. 9-15 FK Distribution er kraftigt negativt påvirket af en urimelig priskonkurrence fra Post Danmark: Det totale antal breve

Læs mere

Til NASDAQ OMX Copenhagen A/S GlobeNewswire Faaborg, den 28. august 2012 Selskabsmeddelelse nr. 10/2012

Til NASDAQ OMX Copenhagen A/S GlobeNewswire Faaborg, den 28. august 2012 Selskabsmeddelelse nr. 10/2012 Til NASDAQ OMX Copenhagen A/S GlobeNewswire Faaborg, den 28. august 2012 Selskabsmeddelelse nr. 10/2012 Delårsrapport for SKAKO A/S for 1. januar 30. juni 2012: Omsætningsvækst og positivt resultat i SKAKO

Læs mere

Delårsrapport for 1. halvår 2016

Delårsrapport for 1. halvår 2016 19.08.16 Meddelelse nr. 31, 2016 Delårsrapport for 1. halvår 2016 På et møde afholdt i dag har bestyrelsen for Monberg & Thorsen A/S godkendt delårsrapporten for perioden 1. januar 30. juni 2016. Delårsrapporten

Læs mere

Årsrapport Årsrapport 2009

Årsrapport Årsrapport 2009 Årsrapport 20 CVR NR. 66 59 01 19 09 Side 1 Årsrapport for koncernen Side Ledelsesberetning 1 Generelle oplysninger 25 Virksomhedsbeskrivelse 26 Regnskabspåtegninger 31 Koncernregnskab 35 Noteoversigt

Læs mere

Brd. Klee A/S. CVR.nr. 46 87 44 12. Delårsrapport for perioden 1. oktober 2010 31. marts 2011

Brd. Klee A/S. CVR.nr. 46 87 44 12. Delårsrapport for perioden 1. oktober 2010 31. marts 2011 Brd. Klee A/S CVR.nr. 46 87 44 12 Delårsrapport for perioden 1. oktober 2010 31. marts 2011 For yderligere oplysninger kan direktør Lars Ejnar Jensen kontaktes på telefon 43 86 83 33 Brd. Klee A/S Delårsrapport

Læs mere

Meddelelse nr. 10 2008 Kvartalsrapport, 1. kvartal 2008 Til NASDAQ OMX Den Nordiske Børs København

Meddelelse nr. 10 2008 Kvartalsrapport, 1. kvartal 2008 Til NASDAQ OMX Den Nordiske Børs København Side 1/7 22. maj 2008 Kvartalsrapport for 1. kvartal 2008 for Rockwool International A/S Bestyrelsen for Rockwool International A/S har i dag behandlet og godkendt kvartalsrapporten for 1. kvartal 2008.

Læs mere

Brd. Klee A/S. CVR.nr Delårsrapport for perioden 1. oktober marts 2017

Brd. Klee A/S. CVR.nr Delårsrapport for perioden 1. oktober marts 2017 Brd. Klee A/S CVR.nr. 46 87 44 12 Delårsrapport for perioden 1. oktober 2016 31. marts 2017 For yderligere oplysninger kan direktør Lars Ejnar Jensen kontaktes på telefon 43 86 83 33 Brd. Klee A/S Delårsrapport

Læs mere

Delårsrapport for 1. halvår 2017

Delårsrapport for 1. halvår 2017 17. august 2017 Meddelelse nr. 13, 2017 Delårsrapport for 1. halvår 2017 På møde afholdt i dag har bestyrelsen for Monberg & Thorsen A/S godkendt delårsrapporten for perioden 1. januar 30. juni 2017. Delårsrapporten

Læs mere

Halvårsrapport 2008 for Søndagsavisen a-s

Halvårsrapport 2008 for Søndagsavisen a-s Den 6. august 2008 Selskabsmeddelelse nr. 12-08 Halvårsrapport 2008 for Søndagsavisen a-s Der forventes uændret et resultat før skat for 2008 på 20-40 mio. kr. Negativ tendens på annoncemarkederne. Fortsat

Læs mere

Brd. Klee A/S. CVR.nr. 46 87 44 12. Delårsrapport for perioden 1. oktober 2014 31. marts 2015

Brd. Klee A/S. CVR.nr. 46 87 44 12. Delårsrapport for perioden 1. oktober 2014 31. marts 2015 Brd. Klee A/S CVR.nr. 46 87 44 12 Delårsrapport for perioden 1. oktober 2014 31. marts 2015 For yderligere oplysninger kan direktør Lars Ejnar Jensen kontaktes på telefon 43 86 83 33 Brd. Klee A/S Delårsrapport

Læs mere

Jensen & Møller Invest A/S Delårsrapport 1. halvår 2011

Jensen & Møller Invest A/S Delårsrapport 1. halvår 2011 Jensen & Møller Invest A/S CVR nr. 53 28 89 28 Rosenvængets Hovedvej 6 2100 København Ø Tlf. 35 27 09 02 Fax 35 38 19 50 www.jensen-moller.dk E-mail: jmi@danskfinancia.dk OMX Den Nordiske Børs København

Læs mere

SELSKABSMEDDELELSE NR. 203 27. marts 2015

SELSKABSMEDDELELSE NR. 203 27. marts 2015 Copenhagen Network A/S Adresse: Copenhagen Network A/S c/o Beierholm A/S Gribskovvej 2 2100 København Ø Danmark SELSKABSMEDDELELSE NR. 203 27. marts 2015 Årsrapport for 2014 Bestyrelse og direktion har

Læs mere

Bestyrelsen for Jensen & Møller Invest A/S har på et møde i dag behandlet selskabets delårsrapport for 1. halvår 2011. Perioden i hovedtræk:

Bestyrelsen for Jensen & Møller Invest A/S har på et møde i dag behandlet selskabets delårsrapport for 1. halvår 2011. Perioden i hovedtræk: Jensen & Møller Invest A/S CVR nr. 53 28 89 28 Rosenvængets Hovedvej 6 2100 København Ø Tlf. 35 27 09 02 Fax 35 38 19 50 www.jensen-moller.dk E-mail: jmi@danskfinancia.dk OMX Den Nordiske Børs København

Læs mere

Meddelelse nr. 8 2003 Kvartalsrapport, 1. kvartal 2003 Til Københavns Fondsbørs

Meddelelse nr. 8 2003 Kvartalsrapport, 1. kvartal 2003 Til Københavns Fondsbørs Side 1/6 21. maj 2003 Kvartalsrapport for 1. kvartal 2003 for Rockwool International A/S Hovedpunkter Omsætningen steg med 1 % i forhold til 1. kvartal 2002. Med uændrede valutakurser ville den være steget

Læs mere

Til NASDAQ OMX Copenhagen A/S GlobeNewswire Faaborg, den 28. maj 2015 Selskabsmeddelelse nr. 05/2015. Delårsrapport for SKAKO A/S for 1.

Til NASDAQ OMX Copenhagen A/S GlobeNewswire Faaborg, den 28. maj 2015 Selskabsmeddelelse nr. 05/2015. Delårsrapport for SKAKO A/S for 1. Til NASDAQ OMX Copenhagen A/S GlobeNewswire Faaborg, den 28. maj 2015 Selskabsmeddelelse nr. 05/2015 Delårsrapport for SKAKO A/S for 1. kvartal 2015 Lavere ordrebeholdning ved indgangen til året har påvirket

Læs mere

Solar A/S Q Kvartalsinformation

Solar A/S Q Kvartalsinformation Solar Kvartalsinformation Q4 2014 1 Solar A/S Q4 2014 Kvartalsinformation Der er ikke foretaget revision eller review af kvartalsinformationen CVR nr. 15908416 1 Solar Kvartalsinformation Q4 2014 2 Kvartalstal

Læs mere

Bestyrelsen for Tivoli A/S har på bestyrelsesmøde den 29. maj 2012 behandlet og godkendt delårsrapporten for perioden 1. januar 31. marts 2012.

Bestyrelsen for Tivoli A/S har på bestyrelsesmøde den 29. maj 2012 behandlet og godkendt delårsrapporten for perioden 1. januar 31. marts 2012. Direktionen Vesterbrogade 3 Postboks 233 1630 København V Telefon 33 75 02 16 Fax 33 75 03 47 CVR-nr. 10 40 49 16 Tivoli A/S Fondsbørsmeddelelse nr. 7-2012 Tivoli, den 29. maj 2012 Delårsrapport for perioden

Læs mere

Delårsrapport for 1. kvartal 2008

Delårsrapport for 1. kvartal 2008 Delårsrapport for 1. kvartal 2008 Brødrene A & O Johansen A/S Rørvang 3 * 2620 Albertslund Tlf.: 70 28 00 00 * Fax: 70 28 01 01 CVR-nr.: 58 21 06 17 side 1/6 (Alle beløb er i hele 1.000 kr.) Resultatopgørelse

Læs mere

Bestyrelsen for Tivoli A/S har på bestyrelsesmøde den 25. maj 2010 behandlet og godkendt delårsrapporten for perioden 1. januar 31. marts 2010.

Bestyrelsen for Tivoli A/S har på bestyrelsesmøde den 25. maj 2010 behandlet og godkendt delårsrapporten for perioden 1. januar 31. marts 2010. Direktionen Vesterbrogade 3 Postboks 233 1630 København V Telefon 33 75 02 16 Fax 33 75 03 47 CVR-nr. 10 40 49 16 Tivoli A/S Fondsbørsmeddelelse nr. 5-2010 Tivoli, den 25. maj 2010 Delårsrapport for perioden

Læs mere

A/S. Til NASDAQ. Resume Bestyrelsen A/S. Delårsrapport. kr.) Vibration og. For. 11 38 60 Fax: +45 63 SKAKO. Tel.: +45 63.

A/S. Til NASDAQ. Resume Bestyrelsen A/S. Delårsrapport. kr.) Vibration og. For. 11 38 60 Fax: +45 63 SKAKO. Tel.: +45 63. Til NASDAQ OMX Copenhagen A/S GlobeNewswire Faaborg, den 27. oktober 2011 Selskabsmeddelelsee nr. 14/2011 Delårsrapport for SKAKO A/S for 1. januar 30. september 2011: Rekordresultatt i Vibrationn og fortsat

Læs mere

TIL ERHVERVS- OG SELSKABSSTYRELSEN REGNSKABSMEDDELELSE FOR 1. KVARTAL 2004 FOR POST DANMARK KONCERNEN INDHOLD

TIL ERHVERVS- OG SELSKABSSTYRELSEN REGNSKABSMEDDELELSE FOR 1. KVARTAL 2004 FOR POST DANMARK KONCERNEN INDHOLD TIL ERHVERVS- OG SELSKABSSTYRELSEN REGNSKABSMEDDELELSE FOR 1. KVARTAL 2004 FOR POST DANMARK KONCERNEN INDHOLD Hovedtal og nøgletal Kommentarer til regnskabet Egenkapitalforklaring Forventninger til 2004

Læs mere

ÅRSRAPPORT 5. FEBRUAR 2015

ÅRSRAPPORT 5. FEBRUAR 2015 ÅRSRAPPORT 2014 5. FEBRUAR 2015 Agenda 2014 i hovedtræk Fokus og forventninger 2015 Finansiel udvikling 2014 Udvikling i selskaber 5. februar 2015 2 Succesfuld vækst med NejTak+ er det vigtigste strategiske

Læs mere

IC COMPANYS A/S VEDERLAGSPOLITIK

IC COMPANYS A/S VEDERLAGSPOLITIK IC COMPANYS A/S VEDERLAGSPOLITIK I overensstemmelse med Anbefalingerne for god selskabsledelse har IC Companys A/S's bestyrelse vedtaget en vederlagspolitik for selskabets bestyrelse og direktion, som

Læs mere

Delårsrapport for 1. kvartal 2009

Delårsrapport for 1. kvartal 2009 Delårsrapport for 1. kvartal 2009 Brødrene A & O Johansen A/S Rørvang 3 * 2620 Albertslund Tlf.: 70 28 00 00 * Fax: 70 28 01 01 CVR-nr.: 58 21 06 17 side 1/6 (Alle beløb er i hele 1.000 kr.) Resultatopgørelse

Læs mere

Delårsrapport for perioden 1. januar 30. juni 2011

Delårsrapport for perioden 1. januar 30. juni 2011 SELSKABSMEDDELELSE Meddelelse nr. 7/2011 Fjerritslev, 25. august 2011 Bestyrelsen har i dag godkendt koncernens delårsrapport for perioden 1. januar - 30. juni 2011. Positivt halvårsresultat i Migatronic

Læs mere

Bestyrelsen for Tivoli A/S har på bestyrelsesmøde den 15. august 2008 behandlet og godkendt delårsrapporten for perioden 1. april 30. juni 2008.

Bestyrelsen for Tivoli A/S har på bestyrelsesmøde den 15. august 2008 behandlet og godkendt delårsrapporten for perioden 1. april 30. juni 2008. Direktionen Vesterbrogade 3 Postboks 233 1630 København V Telefon 33 75 02 16 Fax 33 75 03 47 CVR-nr. 10 40 49 16 Tivoli A/S Fondsbørsmeddelelse nr. 10-2008/09 Tivoli, den 15. august 2008 Delårsrapport

Læs mere

Til NASDAQ OMX Copenhagen A/S GlobeNewswire Faaborg, den 29. oktober 2012 Selskabsmeddelelse nr. 14/2012

Til NASDAQ OMX Copenhagen A/S GlobeNewswire Faaborg, den 29. oktober 2012 Selskabsmeddelelse nr. 14/2012 Til NASDAQ OMX Copenhagen A/S GlobeNewswire Faaborg, den 29. oktober 2012 Selskabsmeddelelse nr. 14/2012 Delårsrapport for SKAKO A/S for 1. januar 30. september 2012: Øget markedsindsats og positivt resultat

Læs mere

Bestyrelsen for Tivoli A/S har på bestyrelsesmøde den 27. maj 2013 behandlet og godkendt delårsrapporten for perioden 1. januar 31. marts 2013.

Bestyrelsen for Tivoli A/S har på bestyrelsesmøde den 27. maj 2013 behandlet og godkendt delårsrapporten for perioden 1. januar 31. marts 2013. Direktionen Vesterbrogade 3 Postboks 233 1630 København V Telefon 33 75 02 16 Fax 33 75 03 47 CVR-nr. 10 40 49 16 Tivoli A/S Fondsbørsmeddelelse nr. 6-2013 Tivoli, den 27. maj 2013 Delårsrapport for perioden

Læs mere

COWI-koncernen. Halvårsrapport januar-juni 2005. Highlights: Nettoomsætning er øget fra 1.243 mdkk til 1.293 mdkk (+4 pct.)

COWI-koncernen. Halvårsrapport januar-juni 2005. Highlights: Nettoomsætning er øget fra 1.243 mdkk til 1.293 mdkk (+4 pct.) Halvårsrapport januar-juni Highlights: Nettoomsætning er øget fra 1.243 mdkk til 1.293 mdkk (+4 pct.) Resultat af primær drift er øget fra 48 mdkk til 57 mdkk (+20 pct.) Overskudsgrad er øget fra 3,8 pct.

Læs mere

Delårsrapport for 1. halvår 2008

Delårsrapport for 1. halvår 2008 Til OMX Nordic Exchange Copenhagen Company News Service Faaborg, den 21. august 2008 Fondsbørsmeddelelse nr. 09/2008 Delårsrapport for 1. halvår 2008 Resume for 1. halvår 2008 SKAKO Industries koncernen

Læs mere

Delårsrapport for perioden 1. januar 30. juni 2014

Delårsrapport for perioden 1. januar 30. juni 2014 SELSKABSMEDDELELSE Meddelelse nr. 6/2014 Fjerritslev, 20. august 2014 Bestyrelsen har i dag godkendt koncernens delårsrapport for perioden 1. januar - 30. juni 2014. Positivt halvårsresultat i Migatronic

Læs mere

Bestyrelsen for Jensen & Møller Invest A/S har på et møde i dag behandlet selskabets delårsrapport for 1. halvår 2014.

Bestyrelsen for Jensen & Møller Invest A/S har på et møde i dag behandlet selskabets delårsrapport for 1. halvår 2014. Jensen & Møller Invest A/S CVR nr. 53 28 89 28 Charlottenlund Stationsplads 2 2920 Charlottenlund Tlf. 35 27 09 02 Fax 35 38 19 50 www.jensen-moller.dk E-mail: jmi@danskfinancia.dk Nasdaq OMX Copenhagen

Læs mere

Til NASDAQ OMX Copenhagen A/S GlobeNewswire Faaborg, den 24. maj 2016 Selskabsmeddelelse nr. 06/2016. Delårsrapport for SKAKO A/S for 1.

Til NASDAQ OMX Copenhagen A/S GlobeNewswire Faaborg, den 24. maj 2016 Selskabsmeddelelse nr. 06/2016. Delårsrapport for SKAKO A/S for 1. Til NASDAQ OMX Copenhagen A/S GlobeNewswire Faaborg, den 24. maj 2016 Selskabsmeddelelse nr. 06/2016 Delårsrapport for SKAKO A/S for 1. kvartal 2016 SKAKO fastholder forventningerne til året Resultatet

Læs mere

Rapport for 1. kvartal 2006/07 (1. oktober - 31.december 2006)

Rapport for 1. kvartal 2006/07 (1. oktober - 31.december 2006) Københavns Fondsbørs A/S Nikolaj Plads 6 1007 København K. Fondsbørsmeddelelse nr. 6 2006/07 23. januar 2007 Rapport for 1. kvartal 2006/07 (1. oktober - 31.december 2006) InterMail tog i 1. kvartal 2006/07

Læs mere

Dansk Industri Invest AS

Dansk Industri Invest AS Delårsrapport for 1. halvår 2016 Frasalg af HVAC- og Telecom EMEA-aktiviteterne. Som oplyst i selskabsmeddelelse nr. 3 fra 24. marts 2014 indgik Dansk Industri Invest A/S (tidligere Dantherm A/S) aftale

Læs mere

Meddelelse nr Kvartalsrapport, 1. kvartal 2004 Til Københavns Fondsbørs

Meddelelse nr Kvartalsrapport, 1. kvartal 2004 Til Københavns Fondsbørs Side 1/6 28. maj 2004 Kvartalsrapport for 1. kvartal 2004 for Rockwool International A/S Bestyrelsen for Rockwool International A/S har dags dato behandlet og godkendt nærværende kvartalsrapport for 1.

Læs mere

Brd. Klee A/S. CVR.nr Delårsrapport for perioden 1. oktober marts 2016

Brd. Klee A/S. CVR.nr Delårsrapport for perioden 1. oktober marts 2016 Brd. Klee A/S CVR.nr. 46 87 44 12 Delårsrapport for perioden 1. oktober 2015 31. marts 2016 For yderligere oplysninger kan direktør Lars Ejnar Jensen kontaktes på telefon 43 86 83 33 Brd. Klee A/S Delårsrapport

Læs mere

Omsætningen er steget med 13.201 t. kr. eller 15,9 % (den underliggende organiske vækst er positiv med 3,8 %).

Omsætningen er steget med 13.201 t. kr. eller 15,9 % (den underliggende organiske vækst er positiv med 3,8 %). Meddelelse 5/2015 Bestyrelsen for Danske Hoteller A/S har dags dato behandlet halvårsrapporten for 2015. Danske Hoteller havde i 2015 igen en solid resultatfremgang i første halvår. Der er pæn fremgang

Læs mere

Meddelelse nr Kvartalsrapport, 3. kvartal 2004 Til Københavns Fondsbørs

Meddelelse nr Kvartalsrapport, 3. kvartal 2004 Til Københavns Fondsbørs Side 1/6 26. november 2004 Kvartalsrapport for 3. kvartal 2004 for Rockwool International A/S Bestyrelsen for Rockwool International A/S har dags dato behandlet og godkendt nærværende kvartalsrapport for

Læs mere

Til NASDAQ OMX Copenhagen A/S GlobeNewswire Faaborg, den 27. oktober 2016 Selskabsmeddelelse nr. 15/2016

Til NASDAQ OMX Copenhagen A/S GlobeNewswire Faaborg, den 27. oktober 2016 Selskabsmeddelelse nr. 15/2016 Til NASDAQ OMX Copenhagen A/S GlobeNewswire Faaborg, den 27. oktober 2016 Selskabsmeddelelse nr. 15/2016 Delårsrapport for SKAKO A/S for perioden 1. - 3. kvartal 2016 Vi fastholder forventningerne til

Læs mere

Til NASDAQ OMX Nordic Copenhagen GlobeNewswire

Til NASDAQ OMX Nordic Copenhagen GlobeNewswire Til NASDAQ OMX Nordic Copenhagen GlobeNewswire Delårsrapport for 9 måneder 2009 Faaborg, den 29. oktober 2009 Selskabsmeddelelse nr. 15/2009 Bestyrelsen og direktionen har behandlet og godkendt delårsrapporten

Læs mere

Delårsrapport for perioden 1. januar til 30. juni 2009

Delårsrapport for perioden 1. januar til 30. juni 2009 København, den 27. august 2009 Meddelelse nr. 8/2009 Danionics A/S Lersø Parkallé 42, 2. DK 2100 København Ø, Denmark Telefon: +45 70 23 81 30 Telefax: +45 70 30 05 56 E-mail: investor@danionics.dk Website:

Læs mere

Årsrapport 2009 Brødrene Hartmann A/S. Præsentation ved Peter A. Poulsen, CEO og Tom Wrensted, CFO

Årsrapport 2009 Brødrene Hartmann A/S. Præsentation ved Peter A. Poulsen, CEO og Tom Wrensted, CFO Årsrapport 2009 Brødrene Hartmann A/S Præsentation ved Peter A. Poulsen, CEO og Tom Wrensted, CFO 0 UDVIDELSE AF DIREKTIONEN Peter Arndrup Poulsen CEO Tom Wrensted CFO Magali Depras CCO Søren Tolstrup

Læs mere

Delårsrapport for Dantax A/S for perioden 1. juli marts 2017

Delårsrapport for Dantax A/S for perioden 1. juli marts 2017 Dantax A/S Bransagervej 15 DK-9490 Pandrup Tlf. (+45) 98 24 76 77 Fax (+45) 98 20 40 15 CVR. nr. 36 59 15 28 NASDAQ Copenhagen A/S Pandrup, den 23. maj 2017 Delårsrapport for Dantax A/S for perioden 1.

Læs mere

Koncernens indtjeningsforventning til 2016 fastholdes og præciseres

Koncernens indtjeningsforventning til 2016 fastholdes og præciseres Den 3. november 2016 Selskabsmeddelelse nr. 11-16 Koncernens indtjeningsforventning til 2016 fastholdes og præciseres I 3. kvartal 2016 er FK Distributions omsætningsudvikling fortsat påvirket af tabet

Læs mere

Corporate Governance, fortsat Bestyrelsen fastlægger selskabets vederlagspolitikker Der er ingen aktiebaserede incitamentsprogrammer. Koncernens nøgleledelse er omfattet af resultatorienteret bonusprogram.

Læs mere

Der er ikke foretaget revision eller review af kvartalsinformationen

Der er ikke foretaget revision eller review af kvartalsinformationen CVR-NR.: 15 90 84 16 Q4 2015 KVARTALSINFORMATION Der er ikke foretaget revision eller review af kvartalsinformationen Ansvarsfraskrivelse Kvartalsinformationen er offentliggjort dags dato på dansk og engelsk

Læs mere

Meddelelse nr. 9/2012 Side 1 af 6

Meddelelse nr. 9/2012 Side 1 af 6 Meddelelse nr. 9/2012 Side 1 af 6 København, den 23. marts 2012 NASDAQ OMX Copenhagen A/S Nikolaj Plads 6 1007 København K Rella Holding A/S årsregnskab 2011 Bestyrelsen for Rella Holding A/S har i dag

Læs mere

Regnskabsberetning. Bruttomarginen var 49,9%, hvilket var 1,1%-point lavere end i 2006. Udviklingen skyldes de stigende råvarepriser.

Regnskabsberetning. Bruttomarginen var 49,9%, hvilket var 1,1%-point lavere end i 2006. Udviklingen skyldes de stigende råvarepriser. 6 Ledelsens beretning Regnskabsberetning Nettoomsætning (Mia. kr.) 46 43 4 37 34 31 +1% +1% -2% +9% Organisk Opkøb Valuta Forbedret omkostningsstruktur (%) 6 5 4 3 2 1 Dækningsgrad 1 Driftsomkostninger

Læs mere

KONSEKVENSER AF ÆNDRING AF REGNSKABSPRAKSIS

KONSEKVENSER AF ÆNDRING AF REGNSKABSPRAKSIS Til Københavns Fondsbørs Faxe, den 22. august 2002 BG 17/2002 KONSEKVENSER AF ÆNDRING AF REGNSKABSPRAKSIS Som meddelt i delårsrapporten for 1. kvartal 2002 udarbejdes Bryggerigruppens regnskaber fra 1.

Læs mere

Meddelelse#188-Halvårsmeddelelse 1. halvår 2015 (1. januar 30. juni).

Meddelelse#188-Halvårsmeddelelse 1. halvår 2015 (1. januar 30. juni). Meddelelse#188-Halvårsmeddelelse 1. halvår 2015 (1. januar 30. juni). Markedsvilkår fortsat presset første halvår af 2015 MultiQ s erhvervelse af majoritet i Mermaid A/S Pr. 12. maj 2015 overtog MultiQ

Læs mere

egetæpper a/s Delårsrapport 2008/09 (1. maj - 31. oktober 2008) CVR-nr. 38 45 42 18

egetæpper a/s Delårsrapport 2008/09 (1. maj - 31. oktober 2008) CVR-nr. 38 45 42 18 Delårsrapport 2008/09 (1. maj - 31. oktober 2008) CVR-nr. 38 45 42 18 Indhold Hoved- og nøgletal for koncernen 2 Ledelsespåtegning 3 Ledelsesberetning 4 Resultatopgørelsen for perioden 1. maj - 31. oktober

Læs mere

Delårsrapport for perioden 1. juli til 30. september 2011

Delårsrapport for perioden 1. juli til 30. september 2011 København, den 25. november 2011 Meddelelse nr. 12/2011 Danionics A/S Dr. Tværgade 9, 1. DK 1302 København K, Denmark Telefon: +45 88 91 98 70 Telefax: +45 88 91 98 01 E-mail: investor@danionics.dk Website:

Læs mere

Admiral Capital A/S Hovedpunkter i delårsrapport for perioden 1. juli til 31. december

Admiral Capital A/S Hovedpunkter i delårsrapport for perioden 1. juli til 31. december NASDAQ OMX Copenhagen A/S nr. 5 / 2015 Aarhus, 27. februar 2015 CVR. nr. 29 24 64 91 www.re-cap.dk Admiral Capital A/S Hovedpunkter i delårsrapport for perioden 1. juli til 31. december 2014 Bestyrelsen

Læs mere

ÅRSRAPPORT CARNEGIE 8. FEBRUAR - 2013. 8. februar 2013 1

ÅRSRAPPORT CARNEGIE 8. FEBRUAR - 2013. 8. februar 2013 1 ÅRSRAPPORT 2012 CARNEGIE 8. FEBRUAR - 2013 8. februar 2013 1 Agenda Præsentation af North Media A/S Årsrapport 2012 ved: Lars Nymann Andersen Administrerende direktør, CEO Mads Dahl Andersen Administrerende

Læs mere

GENERALFORSAMLING. Brødrene Hartmann A/S. 11. april 2012

GENERALFORSAMLING. Brødrene Hartmann A/S. 11. april 2012 GENERALFORSAMLING Brødrene Hartmann A/S 11. april 2012 1 DAGSORDEN 1. Bestyrelsens beretning om selskabets virksomhed i det forløbne regnskabsår 2. Fremlæggelse af den reviderede årsrapport til godkendelse

Læs mere

Selskabets direktion kan kontaktes på telefon , alternativt fra kl i dag. Den 20. august 1999

Selskabets direktion kan kontaktes på telefon , alternativt fra kl i dag. Den 20. august 1999 Til Københavns Fondsbørs A/S Meddelelse nr. 99-08 I alt 7 sider Kontaktperson: Adm. direktør Niels Jacobsen HALVÅRSRAPPORT 1999 Bestyrelsen for William Demant Holding A/S har i dag på et bestyrelsesmøde

Læs mere

I lighed med tidligere år afholdte Tivoli bestyrelsesmøde på Tivolis fødselsdag den 15. august 2015. Tivoli kunne i år fejre sin 172 års fødselsdag.

I lighed med tidligere år afholdte Tivoli bestyrelsesmøde på Tivolis fødselsdag den 15. august 2015. Tivoli kunne i år fejre sin 172 års fødselsdag. Direktionen Vesterbrogade 3 Postboks 233 1630 København V Telefon 33 75 02 16 Fax 33 75 03 47 CVR-nr. 10 40 49 16 Tivoli A/S Fondsbørsmeddelelse nr. 8-2015 Tivoli, den 15. august 2015 Delårsrapport for

Læs mere

Delårsrapport for perioden 1/10 31/

Delårsrapport for perioden 1/10 31/ Per Aarsleff A/S Hovedkontor Main Office Lokesvej 15 DK-8230 Åbyhøj Denmark Tel +45 8744 2222 Fax +45 8744 2249 CVR-nr. 24 25 77 97 Kontor Øst Office Copenhagen Industriholmen 2 DK-2650 Hvidovre Denmark

Læs mere

Bestyrelsen for Jensen & Møller Invest A/S har på et møde i dag behandlet selskabets delårsrapport for 1. halvår 2012.

Bestyrelsen for Jensen & Møller Invest A/S har på et møde i dag behandlet selskabets delårsrapport for 1. halvår 2012. Jensen & Møller Invest A/S CVR nr. 53 28 89 28 Charlottenlund Stationsplads 2 2920 Charlottenlund Tlf. 35 27 09 02 Fax 35 38 19 50 www.jensen-moller.dk E-mail: jmi@danskfinancia.dk OMX Den Nordiske Børs

Læs mere

EDB Gruppen vinder markedsandele

EDB Gruppen vinder markedsandele Fondsbørsmeddelelse EDB Gruppen vinder markedsandele Nettoomsætningen blev i 2. kvartal 2007 218 mio. kr. mod 204 mio. kr. i den samme periode sidste år. Det svarer til en omsætningsstigning på 6,9 % EDB

Læs mere

RTX GENERALFORSAMLING 26. JANUAR Strømmen 6 DK-9400 Noerresundby tel:

RTX GENERALFORSAMLING 26. JANUAR Strømmen 6 DK-9400 Noerresundby  tel: RTX GENERALFORSAMLING 26. JANUAR 2015 Strømmen 6 DK-9400 Noerresundby www.rtx.dk info@rtx.dk tel: +45 9632 2300 1 Bestyrelsen har udpeget AdvokatMaleneKrogsgaard, Advokatfirmaet Vingaardshus, til dirigent

Læs mere

mio. kr. 1. kvt. 1. kvt. 1/1-31/12. RESULTATOPGØRELSE Omsætning inkl. forpagtere og lejere 95,1 95, ,1

mio. kr. 1. kvt. 1. kvt. 1/1-31/12. RESULTATOPGØRELSE Omsætning inkl. forpagtere og lejere 95,1 95, ,1 HOVED- & NØGLETAL 2017 2016 2016 1. kvt. 1. kvt. 1/1-31/12 (3 mdr.) (3 mdr.) (12 mdr.) RESULTATOPGØRELSE Omsætning inkl. forpagtere og lejere 95,1 95,5 1.288,1 Nettoomsætning 75,5 76,5 945,2 Samlede indtægter

Læs mere

12. maj 2009. Bestyrelsen i Land & Leisure A/S har på sit bestyrelsesmøde i dag behandlet og godkendt halvårsrapporten for perioden 01.10.08-31.03.09.

12. maj 2009. Bestyrelsen i Land & Leisure A/S har på sit bestyrelsesmøde i dag behandlet og godkendt halvårsrapporten for perioden 01.10.08-31.03.09. Fondsbørsmeddelelse 2009/12 NASDAQ OMX København Nikolaj Plads 6 1007 København K 12. maj 2009 Vedr.: halvårsrapport Bestyrelsen i har på sit bestyrelsesmøde i dag behandlet og godkendt halvårsrapporten

Læs mere

Delårsrapport for Dantax A/S for perioden 1. juli september 2016

Delårsrapport for Dantax A/S for perioden 1. juli september 2016 Dantax A/S Bransagervej 15 DK-9490 Pandrup Tlf. (+45) 98 24 76 77 Fax (+45) 98 20 40 15 CVR. nr. 36 59 15 28 NASDAQ Copenhagen A/S Pandrup, den 25. oktober 2016 Delårsrapport for Dantax A/S for perioden

Læs mere

Generelle retningslinjer for incitamentsaflønning

Generelle retningslinjer for incitamentsaflønning Generelle retningslinjer for incitamentsaflønning Retningslinjerne gælder for incitamentsaflønning for bestyrelsen og direktionen i Bang & Olufsen a/s. Incitamentsaflønningen vil afhænge af individuelle

Læs mere

Til NASDAQ OMX Nordic Copenhagen GlobeNewswire

Til NASDAQ OMX Nordic Copenhagen GlobeNewswire Til NASDAQ OMX Nordic Copenhagen GlobeNewswire Faaborg, den 21. april 2009 Selskabsmeddelelse nr. 05/2009 Delårsrapport for 1. kvartal 2009 Bestyrelsen og direktionen har i dag behandlet og godkendt delårsrapporten

Læs mere

Nuværende mål for kapitalstrukturen er en egenkapitalandel på 30% excl. værdi af goodwill.

Nuværende mål for kapitalstrukturen er en egenkapitalandel på 30% excl. værdi af goodwill. Anbefalinger for god selskabsledelse Land & Leisure A/S følger i al væsentlighed Nasdaq OMX Copenhagen A/S s anbefalinger for god selskabsledelse. Land & Leisure A/S ledelse forholder sig således løbende

Læs mere

Meddelelse nr. 25/2014: Delårsrapport 1. januar 30. september 2014

Meddelelse nr. 25/2014: Delårsrapport 1. januar 30. september 2014 Meddelelse nr. 25/2014 c/o SmallCap Danmark A/S København, d. 7. november 2014 Meddelelse nr. 25/2014: Delårsrapport 1. januar 30. september 2014 Bestyrelsen for Strategic Investments A/S har på et møde

Læs mere

Overordnede retningslinier for incitamentsaflønning af bestyrelse, direktion og øvrige medarbejdere i Nordic Tankers A/S

Overordnede retningslinier for incitamentsaflønning af bestyrelse, direktion og øvrige medarbejdere i Nordic Tankers A/S Nordic Tankers A/S generalforsamling 22. april 2010 Bilag 2. Overordnede retningslinier for incitamentsaflønning af bestyrelse, direktion og øvrige medarbejdere i Nordic Tankers A/S I overensstemmelse

Læs mere

North Media investerer fortsat i at udvikle og transformere de enkelte forretningsområder til nye annoncemedievaner hos detailhandel og forbrugere.

North Media investerer fortsat i at udvikle og transformere de enkelte forretningsområder til nye annoncemedievaner hos detailhandel og forbrugere. 583.000 Den 4. maj 2016 Selskabsmeddelelse nr. 05-16 North Media investerer fortsat i at udvikle og transformere de enkelte forretningsområder til nye annoncemedievaner hos detailhandel og forbrugere.

Læs mere

Bestyrelsen for Tivoli A/S har på bestyrelsesmødet behandlet og godkendt delårsrapporten for perioden 1. januar 30. september 2012.

Bestyrelsen for Tivoli A/S har på bestyrelsesmødet behandlet og godkendt delårsrapporten for perioden 1. januar 30. september 2012. Direktionen Vesterbrogade 3 Postboks 233 1630 København V Telefon 33 75 02 16 Fax 33 75 03 47 CVR-nr. 10 40 49 16 Tivoli A/S Fondsbørsmeddelelse nr. 13-2012 Tivoli, den 26. november 2012 Delårsrapport

Læs mere

Tivoli, den 31. oktober Tivoli A/S Fondsbørsmeddelelse nr

Tivoli, den 31. oktober Tivoli A/S Fondsbørsmeddelelse nr Direktionen Vesterbrogade 3 Postboks 233 1630 København V Telefon 33 75 02 16 Fax 33 75 03 47 CVR-nr. 10 40 49 16 Tivoli A/S Fondsbørsmeddelelse nr. 8-2014 Tivoli, den 31. oktober 2014 Delårsrapport for

Læs mere

Meddelelse nr. 08/2015: Delårsrapport 1. januar 31. marts 2015

Meddelelse nr. 08/2015: Delårsrapport 1. januar 31. marts 2015 Meddelelse nr. 08/2015 c/o SmallCap Danmark A/S København, d. 30. april 2015 Meddelelse nr. 08/2015: Delårsrapport 1. januar 31. marts 2015 Bestyrelsen for Strategic Investments A/S har på et møde d.d.

Læs mere

Tivoli A/S Fondsbørsmeddelelse nr kvartal 2016

Tivoli A/S Fondsbørsmeddelelse nr kvartal 2016 Direktionen Vesterbrogade 3 Postboks 233 1630 København V Telefon 33 75 02 16 Fax 33 75 03 47 CVR-nr. 10 40 49 16 Tivoli A/S Fondsbørsmeddelelse nr. 12 3. kvartal 2016 Tivoli, den 27. oktober 2016 Delårsrapport

Læs mere

Delårsrapport for 1. kvartal 2012

Delårsrapport for 1. kvartal 2012 Delårsrapport for 1. kvartal 2012 Rørvang 3 * 2620 Albertslund Tlf.: 70 28 00 00 * Fax: 70 28 01 01 * www.ao.dk CVR-nr.: 58 21 06 17 Indholdsfortegnelse Selskabsmeddelelse nr. 9/2012, resumé... side 3

Læs mere

Kvartalsrapport. 1. kvartal KVARTALSRAPPORT 1K Tilfredsstillende resultat på niveau med 1. kvartal

Kvartalsrapport. 1. kvartal KVARTALSRAPPORT 1K Tilfredsstillende resultat på niveau med 1. kvartal Kvartalsrapport Tilfredsstillende resultat på niveau med 1. kvartal 2014 1. kvartal - 2015 17. april 2015 Hoved- og nøgletal TELE Greenland Koncernen, finansielle hoved- og nøgletal 1K 2015 1K 2014 Ændring

Læs mere

Til NASDAQ OMX Nordic Copenhagen GlobeNewswire

Til NASDAQ OMX Nordic Copenhagen GlobeNewswire Til NASDAQ OMX Nordic Copenhagen GlobeNewswire Faaborg, den 21. april 2010 Selskabsmeddelelse nr. 06/2010 Delårsrapport for 1. kvartal 2010 Bestyrelsen og direktionen har i dag behandlet og godkendt delårsrapporten

Læs mere

Bestyrelsen for Jensen & Møller Invest A/S har på et møde i dag behandlet selskabets periodemeddelelse for 1. -3. kvartal 2011.

Bestyrelsen for Jensen & Møller Invest A/S har på et møde i dag behandlet selskabets periodemeddelelse for 1. -3. kvartal 2011. Jensen & Møller Invest A/S CVR nr. 53 28 89 28 Rosenvængets Hovedvej 6 2100 København Ø Tlf. 35 27 09 02 Fax 35 38 19 50 www.jensen-moller.dk E-mail: jmi@danskfinancia.dk OMX Den Nordiske Børs København

Læs mere

Jensen & Møller Invest A/S Delårsrapport 1. kvartal 2006 Side 2 af 7. Hoved- og nøgletal

Jensen & Møller Invest A/S Delårsrapport 1. kvartal 2006 Side 2 af 7. Hoved- og nøgletal Jensen & Møller Invest A/S Delårsrapport 1. kvartal 2006 Side 2 af 7 Hoved- og nøgletal Hovedtal (t.kr.) 2006 2005 2005 Resultatopgørelse Resultat af udlejning 251 74 897 Avance ved salg af lejligheder

Læs mere

Delårsrapport for Dantax A/S for perioden 1. juli 2015-30. september 2015

Delårsrapport for Dantax A/S for perioden 1. juli 2015-30. september 2015 Dantax A/S Bransagervej 15 DK-9490 Pandrup Tlf. (+45) 98 24 76 77 Fax (+45) 98 20 40 15 CVR. nr. 36 59 15 28 NASDAQ OMX Copenhagen A/S Pandrup, den 27. oktober 2015 Delårsrapport for Dantax A/S for perioden

Læs mere

Delårsrapport for Dantax A/S for perioden 1. juli 2008-31. marts 2009

Delårsrapport for Dantax A/S for perioden 1. juli 2008-31. marts 2009 Dantax A/S Bransagervej 15 DK-9490 Pandrup Tlf. (+45) 98 24 76 77 Fax (+45) 98 20 40 15 e-mail:ps@dantax-radio.dk CVR. nr. 36 59 15 28 NASDAQ OMX Copenhagen A/S Pandrup, den 12. maj 2009 Delårsrapport

Læs mere

Meddelelse nr. 19/2014: Delårsrapport 1. januar 30. juni 2014

Meddelelse nr. 19/2014: Delårsrapport 1. januar 30. juni 2014 Meddelelse nr. 19/2014 c/o SmallCap Danmark A/S København, d. 4. august 2014 Meddelelse nr. 19/2014: Delårsrapport 1. januar 30. juni 2014 Bestyrelsen for Strategic Investments A/S har på et møde d.d.

Læs mere