Kvartalsorientering 3. kvartal 2008 for Søndagsavisen a-s

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Kvartalsorientering 3. kvartal 2008 for Søndagsavisen a-s"

Transkript

1 Den 5. november 2008 Selskabsmeddelelse nr Kvartalsorientering 3. kvartal 2008 for Søndagsavisen a-s Forventningerne til resultat før skat for 2008 fastholdes på mio. kr., trods en meget negativ udvikling på annoncemarkederne. Salg af Gratistidningar i Sverige AB er gennemført. Søndagsavisen.dk og myliving lanceret som planlagt. Fortsat fokus på økonomisk optimering. Fortsættende aktiviteter 3. kvt. ÅTD 3. kvt. 2. kvt. 1. kvt. 4. kvt. 3. kvt. 2. kvt. 1. kvt. Året DKK mio Nettoomsætning 945, ,7 290,3 327,1 327,8 362,0 335,9 359,5 376, ,9 Indeks ifht. samme periode forrige år 88,2 86,4 91,0 87,1 Resultat af primær drift -22,0 39,8-14,2-6,1-1,8-25,6-0,3 11,0 29,1 14,2 Overskudsgrad -2,3% 3,7% -4,9% -1,9% -0,6% -7,1% -0,1% 3,1% 7,7% 1,0% Resultat før skat -31,3 33,6-17,6-9,7-3,9-35,2-2,4 9,5 26,4-1,6 Koncernens omsætning for de fortsættende aktiviteter i 3. kvartal 2008 udgjorde 290,3 mio. kr. og var 45,6 mio. kr. eller 14 % lavere end i samme periode i Resultat før skat for de fortsættende aktiviteter blev -17,6 mio. kr. i 3. kvartal Resultatet reduceredes med 15,2 mio. kr. i forhold til 3. kvartal Resultatet er utilfredsstillende, men som forventet. De norske konkurrencemyndigheder har, som meddelt i selskabsmeddelelse nr den 20. oktober 2008, godkendt salget af Norsk Avisdrift AS. Handlen gennemførtes med effekt pr. 23. oktober Som meddelt i selskabsmeddelelse nr den 25. september 2008, er der indgået aftale vedrørende VLT AB s køb af 66,7 % af aktierne i Gratistidningar i Sverige AB for 400 mio. SEK. Det forventes, at de svenske konkurrencemyndigheder godkender salget af Gratistidningar i Sverige AB, og dermed fuldføres den annoncerede strategi om frasalg af Norsk Avisdrift AS og Gratistidningar i Sverige AB som tidligere oplyst i selskabsmeddelelse nr den 8. februar I løbet af 3. kvartal 2008 er den negative tendens på annoncemarkederne forstærket med betydelige markedsfald inden for især stillingsannoncemarkedet til følge. Inden for distributionsaktiviteterne er der indgået 2-årige aftaler med COOP og Dansk Supermarked gældende for 2009 og 2010 som også meddelt i selskabsmeddelelse nr den 15. august 2008 og nr den 31. oktober Den 3. oktober lanceredes og og den trykte avis Søndagsavisen har de seneste måneder gennemgået en løbende forandringsproces. Forventninger til året 2008 Den yderligere negative udvikling på annoncemarkederne samt tab af markedsandele inden for distributionsaktiviteterne påvirker forventningerne til årets omsætning negativt, mens omkostningsbesparelser kompenserer for den resultatmæssige effekt heraf. Forventningerne til koncernens nettoomsætning reduceres med 75 mio. kr. til mio. kr. Resultat før skat forventes uændret at udgøre mio. kr. i Yderligere oplysninger kan fås hos adm. direktør Mads Dahl Andersen, telefon Kvartalsorientering 3. kvartal 2008 for Søndagsavisen a-s Selskabsmeddelelse nr af side 1 af 6

2 Danmark på avis- og distributionsmarkedet blev den negative tendens yderligere forstærket, ligesom tab af markedsandele inden for især distributionsaktiviteterne også påvirker negativt. Koncernens nettoomsætning i Danmark i 3. kvartal udgjorde 283,8 mio. kr., hvilket er 45,1 mio. kr. eller 14 % lavere end i 3. kvartal 2007, hvor omsætningen udgjorde 328,9 mio. kr. For 3. kvartal 2008 år til dato var koncernens danske nettoomsætning 922,8 mio. kr. Dette er 125,8 mio. kr. eller 12 % lavere sammenlignet med samme periode året før. Den negative omsætningsudvikling skyldes dels en yderligere negativ udvikling på annoncemarkederne inden for især markedet for stillingsannoncer og dels tab af markedsandele inden for distributionsaktiviteterne. Inden for distributionsforretningen er resultatudviklingen positivt påvirket af de tidligere gennemførte omkostningsreducerende tiltag, ligesom kvaliteten fortsat er på et meget tilfredsstillende niveau. Resultat af primær drift i Danmark var -13,7 mio. kr. i 3. kvartal 2008, hvilket er 12,3 mio. kr. lavere end i 3. kvartal Den negative resultatudvikling er utilfredsstillende, men samlet set som forventet og skyldes primært negativ omsætningsudvikling på Søndagsavisen og OFiR inden for stillingsannoncer. Endvidere har Helsingør Dagblad tabt trykkunder, ligesom nye konkurrenter på midt-ugeavismarkedet har påvirket resultatet negativt. For 3. kvartal 2008 år til dato var koncernens resultat af primær drift i Danmark -23,2 mio. kr. Dette er 57,5 mio. kr. lavere sammenlignet med samme periode året før. For 2. og 3. kvartal i 2008 var resultattilbagegangen betydelig mindre end i 1. kvartal 2008, idet den negative udvikling i 2007 først fandt sted fra og med 2. kvartal af dette år. Bestyrelsen for Søndagsavisen a-s har besluttet, at Mads Dahl Andersen udover opgaven som adm. direktør for Søndagsavisen a-s fremover tillige overtager ansvaret for koncernens samlede distributionsaktiviteter. Sverige aftale om salg af Gratistidningar i Sverige AB (GISAB) til VLT AB Den 25. september 2008 meddeltes i selskabsmeddelelse nr at Søndagsavisen a-s havde indgået aftale om salg af Gratistidningar i Sverige AB (GISAB) til VLT AB. Som følge heraf er GISAB klassificeret som ophørende aktivitet. I første omgang sælges 66,7 % af aktierne til en pris på 400 mio. SEK på gældfri basis. Der er endvidere indgået aftale om, at Søndagsavisen a-s sælger de resterende 33,3 % af aktierne til en minimumspris på 160 mio. SEK umiddelbart efter regnskabsaflæggelsen for Såfremt en række opstillede forudsætninger omkring GISAB s vækst og indtjening for opfyldes, kan salgsprisen blive højere. Aftalen er betinget af godkendelse fra de svenske konkurrencemyndigheder. Søndagsavisen a-s forventer, at myndighederne godkender salget. Overtagelse finder sted umiddelbart efter myndighedernes godkendelse. Kvartalsorientering 3. kvartal 2008 for Søndagsavisen a-s Selskabsmeddelelse nr af side 2 af 6

3 GISAB udgør størstedelen af koncernens svenske aktiviteter. Nettoomsætningen for koncernens svenske aktiviteter steg i 3. kvartal 2008 med 27 % eller 14,1 mio. kr. til i alt 67,1 mio. kr. sammenlignet med 3. kvartal For 3. kvartal 2008 år til dato er nettoomsætningen øget med 20 % eller 37,2 mio. kr. sammenlignet med samme periode året før. Omsætningsvæksten skyldes primært højere omsætning på Mitt i aviserne. Bortfaldet af reklameskat, som fandt sted ultimo 2007, påvirker ligeledes positivt om end i mindre grad. Resultat af primær drift var 9,8 mio. kr. i 3. kvartal 2008, hvilket er 11,2 mio. kr. højere end i 3. kvartal For 3. kvartal 2008 år til dato var resultat af primær drift 35,4 mio. kr. Dette repræsenterer en overskudsgrad på 16 %, og resultatet er 25,2 mio. kr. højere end i samme periode i Det forbedrede resultat er en konsekvens af den øgede omsætning samt forbedret driftsmargin. Øvrige lande MatchWork UK lavere omsætning i lokal valuta, Norsk Avisdrift AS solgt MatchWork UK s omsætningsudvikling bærer præg af afmatningen i markedet for stillingsannoncer. Væksten i lokal valuta var således på -4% i 3. kvartal 2008 sammenlignet med samme kvartal I danske kroner var væksten yderligere negativ på grund af det svagere engelske pund. For 3. kvartal 2008 år til dato var væksten i omsætningen -5 % sammenlignet med samme periode sidste år. MatchWork s etablering af et salgskontor i Tyskland og Sverige er gennemført og udviser tilfredsstillende vækstrater. De norske konkurrencemyndigheder har, som meddelt i selskabsmeddelelse nr den 20. oktober 2008, godkendt salget af Norsk Avisdrift AS. Handlen gennemførtes med effekt pr. 23. oktober Norsk Avisdrifts omsætning udgjorde 25,9 mio. kr. i 3. kvartal 2008 år til dato, hvilket repræsenterer et fald på 2 mio. kr. eller 7 % sammenlignet med samme periode sidste år. Resultat af primær drift blev imidlertid forbedret med 0,8 mio. kr. til 0,7 mio. kr. Internet Opbremsning på jobmarkedet, men fortsat videreudvikling af OFiR. Søndagsavisen.dk og myliving.dk lanceret som planlagt De samlede internetaktiviteters nettoomsætning udgjorde 22,5 mio. kr. i 3. kvartal Dette er på niveau med omsætningen i samme periode sidste år. For 3. kvartal 2008 år til dato udgjorde omsætningen 75,0 mio. kr., hvilket repræsenterer en vækst på 9 % sammenlignet med samme periode i Omsætningsudviklingen påvirkes positivt af BoligPortal.dk, som er Danmarks største portal for leje og udlejning af boliger, og som udvikler sig meget positivt med høj vækst. FORUM og MatchWork udviser vækst om end lavere end forventet, mens OFiR s vækst er negativ som følge af fald i marked og markedsandel. Kvartalsorientering 3. kvartal 2008 for Søndagsavisen a-s Selskabsmeddelelse nr af side 3 af 6

4 Resultat af primær drift udgjorde -9,1 mio. kr. i 3. kvartal 2008, hvilket er 7,2 mio. kr. lavere end i 3. kvartal Den negative resultatudvikling skyldes primært opbremsningen på markedet for stillingsannoncer, den fortsatte indsats inden for videreudvikling af OFiR s produkter samt omkostninger til forretningsudviklingsprocessen inden for Onlineområdet. Lanceringen af og re-positioneringen af fandt sted den 3. oktober Endvidere har den trykte avis Søndagsavisen de seneste måneder gennemgået en løbende forandringsproces, hvilket blandt andet har medført et optimeret layout i avisen og redaktionelle ændringer med det formål at konvertere læsere til brugere på Dette har blandt andet resulteret i lanceringen af som er et print-online produkt med opslag om charterrejser, der delvist er produceret af onlinebrugerne. Tilsvarende er lanceret som et site, hvor der er fokus på boligindretning. De kommende 12 måneder vil byde på lancering af en lang række online produkter, hvor der skal skabes brugere og sidevisninger gennem den trykte avis Søndagsavisen. I avisen øges fokus på at inspirere læserne til at gå online og involvere sig aktivt. Forventningerne til året 2008 Den yderligere negative udvikling på annoncemarkederne samt tab af markedsandele inden for distributionsaktiviteterne påvirker forventningerne til årets omsætning negativt, mens omkostningsbesparelser kompenserer for den resultatmæssige effekt heraf. Forventningerne til koncernens nettoomsætning reduceres med 75 mio. kr. til mio. kr. Resultat før skat forventes uændret at udgøre mio. kr. i Salget af Norsk Avisdrift AS og det forventede salg af Gratistidningar i Sverige AB påvirker resultatet positivt med engangsindtægter på i alt ca. 295 mio. kr. Inden for distributionsaktiviteterne i Danmark er det primære fokus at indgå aftaler for 2009, mens fokus for Søndagsavisen og Onlineaktiviteterne er på løbende lancering af online produkter. Kvartalsorientering 3. kvartal 2008 for Søndagsavisen a-s Selskabsmeddelelse nr af side 4 af 6

5 Nettoomsætning og resultat af primær drift fordelt på lande og på forretningsområder Nettoomsætning 3. kvt. ÅTD 3. kvt. 2. kvt. 1. kvt. 4. kvt. 3. kvt. 2. kvt. 1. kvt. Året DKK mio Geografisk Danmark 922, ,6 283,8 319,3 319,7 355,5 328,9 351,8 367, ,1 Indeks ifht. samme periode forrige år 88,0 86,3 90,8 86,9 Sverige 221,5 184,3 67,1 84,5 69,9 84,8 53,0 69,3 62,0 269,1 Indeks ifht. samme periode forrige år 120,2 126,6 122,0 112,7 Øvrige lande 43,7 48,3 11,8 16,7 15,2 16,2 14,0 17,5 16,8 64,5 Indeks ifht. samme periode forrige år 90,4 84,3 95,4 90,3 I alt 1.188, ,3 362,7 420,5 404,8 456,5 395,9 438,6 446, ,7 Indeks ifht. samme periode forrige år 92,7 91,6 95,9 90,6 Ophørende aktiviteter 242,9 209,5 72,4 93,4 77,0 94,5 60,0 79,1 70,4 303,9 Indeks ifht. samme periode forrige år 115,9 120,8 118,1 109,4 Fortsættende aktiviteter 945, ,7 290,3 327,1 327,8 362,0 335,9 359,5 376, ,9 Indeks ifht. samme periode forrige år 88,2 86,4 91,0 87,1 Forretningsområder Avisudgivelse & Distribution 1.113, ,6 340,2 394,0 378,8 434,0 373,4 415,5 423, ,7 Indeks ifht. samme periode forrige år 91,8 91,1 94,8 89,4 Internet 75,0 68,6 22,5 26,6 25,9 22,5 22,5 23,2 23,0 91,0 Indeks ifht. samme periode forrige år 109,3 100,1 114,7 112,9 I alt 1.188, ,3 362,7 420,5 404,8 456,5 395,9 438,6 446, ,7 Indeks ifht. samme periode forrige år 92,7 91,6 95,9 90,6 Ophørende aktiviteter 242,9 209,5 72,4 93,4 77,0 94,5 60,0 79,1 70,4 303,9 Indeks ifht. samme periode forrige år 115,9 120,8 118,1 109,4 Fortsættende aktiviteter 945, ,7 290,3 327,1 327,8 362,0 335,9 359,5 376, ,9 Indeks ifht. samme periode forrige år 88,2 86,4 91,0 87,1 Kvartalsorientering 3. kvartal 2008 for Søndagsavisen a-s Selskabsmeddelelse nr af side 5 af 6

6 Resultat af primær drift 3. kvt. ÅTD 3. kvt. 2. kvt. 1. kvt. 4. kvt. 3. kvt. 2. kvt. 1. kvt. Året DKK mio Geografisk Danmark -23,2 34,3-13,7-6,9-2,6-26,5-1,4 9,1 26,6 7,8 Overskudsgrad -2,5% 3,3% -4,8% -2,2% -0,8% -7,5% -0,4% 2,6% 7,2% 0,6% Sverige 35,4 10,2 9,8 18,5 7,0 20,6-1,4 8,7 3,0 30,9 Overskudsgrad 16,0% 5,5% 14,7% 21,9% 10,1% 24,3% -2,7% 12,5% 4,8% 11,5% Øvrige lande 0,7 5,4-0,4 0,8 0,3 1,2 1,9 2,1 1,3 6,5 Overskudsgrad 1,6% 11,1% -3,6% 5,0% 1,7% 7,3% 13,4% 12,2% 8,0% 10,1% I alt 12,9 49,9-4,3 12,5 4,7-4,7-1,0 19,9 30,9 45,2 Overskudsgrad 1,1% 3,9% -1,2% 3,0% 1,2% -1,0% -0,2% 4,5% 6,9% 2,6% Ophørende aktiviteter 34,9 10,1 9,9 18,6 6,5 20,9-0,7 8,9 1,8 30,9 Overskudsgrad 14,4% 4,8% 13,7% 19,9% 8,4% 22,1% -1,2% 11,3% 2,6% 10,2% Fortsættende aktiviteter -22,0 39,8-14,2-6,1-1,8-25,6-0,3 11,0 29,1 14,2 Overskudsgrad -2,3% 3,7% -4,9% -1,9% -0,6% -7,1% -0,1% 3,1% 7,7% 1,0% Forretningsområder Avisudgivelse & Distribution 27,2 45,5 4,8 15,9 6,4 1,8 0,9 15,3 29,2 47,2 Overskudsgrad 2,4% 3,8% 1,4% 4,0% 1,7% 0,4% 0,2% 3,7% 6,9% 2,9% Internet -14,3 4,3-9,1-3,5-1,7-6,3-1,9 4,6 1,6-2,0 Overskudsgrad -19,0% 6,3% -40,5% -13,2% -6,4% -28,1% -8,4% 19,7% 7,2% -2,2% I alt 12,9 49,9-4,3 12,5 4,7-4,7-1,0 19,9 30,9 45,2 Overskudsgrad 1,1% 3,9% -1,2% 3,0% 1,2% -1,0% -0,2% 4,5% 6,9% 2,6% Ophørende aktiviteter 34,9 10,1 9,9 18,6 6,5 20,9-0,7 8,9 1,8 30,9 Overskudsgrad 14,4% 4,8% 13,7% 19,9% 8,4% 22,1% -1,2% 11,3% 2,6% 10,2% Fortsættende aktiviteter -22,0 39,8-14,2-6,1-1,8-25,6-0,3 11,0 29,1 14,2 Overskudsgrad -2,3% 3,7% -4,9% -1,9% -0,6% -7,1% -0,1% 3,1% 7,7% 1,0% Kvartalsorientering 3. kvartal 2008 for Søndagsavisen a-s Selskabsmeddelelse nr af side 6 af 6

Kvartalsorientering 1. kvartal 2008 for Søndagsavisen a-s

Kvartalsorientering 1. kvartal 2008 for Søndagsavisen a-s Den 7. maj 2008 Selskabsmeddelelse nr. 07-08 Kvartalsorientering 1. kvartal 2008 for Søndagsavisen a-s Resumé Forventninger til resultat før skat for 2008 fastholdes på 0-20 mio. kr. Omkostningsreducerende

Læs mere

Kvartalsorientering 1. kvartal 2009 for Søndagsavisen a-s

Kvartalsorientering 1. kvartal 2009 for Søndagsavisen a-s Den 6. maj 2009 Selskabsmeddelelse nr. 11-09 Kvartalsorientering 1. kvartal 2009 for Søndagsavisen a-s Med baggrund i en gennemgribende restrukturering, hvor omkostningsniveauet er sænket markant og udviklingsaktiviteter

Læs mere

Halvårsrapport 2008 for Søndagsavisen a-s

Halvårsrapport 2008 for Søndagsavisen a-s Den 6. august 2008 Selskabsmeddelelse nr. 12-08 Halvårsrapport 2008 for Søndagsavisen a-s Der forventes uændret et resultat før skat for 2008 på 20-40 mio. kr. Negativ tendens på annoncemarkederne. Fortsat

Læs mere

Halvårsrapport 2009 for Søndagsavisen a-s

Halvårsrapport 2009 for Søndagsavisen a-s Den 5. august 2009 Selskabsmeddelelse nr. 17-09 Halvårsrapport 2009 for Søndagsavisen a-s Søndagsavisen a-s realiserer et resultat for første halvår 2009, som er bedre end i samme periode året før. Betydeligt

Læs mere

KVARTALSORIENTERING 1. KVARTAL 2014

KVARTALSORIENTERING 1. KVARTAL 2014 KVARTALSORIENTERING 1. KVARTAL 214 Den 8. maj 214 Selskabsmeddelelse nr. 5-14 Eksekvering af igangsatte initiativer forløber planmæssigt. Omsætning og resultat som forventet i 1. kvartal 214 og uændrede

Læs mere

Årsregnskabsmeddelelse 2008 for Søndagsavisen a-s

Årsregnskabsmeddelelse 2008 for Søndagsavisen a-s Den 5. februar 2009 Selskabsmeddelelse nr. 03-09 Årsregnskabsmeddelelse 2008 for Søndagsavisen a-s Året 2008 - Frasalg af udenlandske aktiviteter. Meget vanskeligt marked. Betydelige omkostningsreduktioner.

Læs mere

KVARTALSORIENTERING 1. KVARTAL 2015

KVARTALSORIENTERING 1. KVARTAL 2015 KVARTALSORIENTERING 1. KVARTAL 215 Den 7. maj 215 Selskabsmeddelelse nr. 4-15 Flere end 35. husstande er nu tilmeldt NejTak+, som fortsætter fremgangen planmæssigt. Koncernens omsætning og resultat var

Læs mere

KVARTALSORIENTERING 1. KVARTAL 2012 FOR NORTH MEDIA A/S

KVARTALSORIENTERING 1. KVARTAL 2012 FOR NORTH MEDIA A/S Den 8. maj 2012 Selskabsmeddelelse nr. 06-12 KVARTALSORIENTERING 1. KVARTAL 2012 FOR NORTH MEDIA A/S Koncernens resultat er som forventet tilfredsstillende i 1. kvartal 2012. Helårsforventningerne til

Læs mere

Yderligere oplysninger kan fås hos adm. direktør Lars Nymann Andersen og økonomidirektør Kåre Wigh på telefon nummer 39 57 70 00.

Yderligere oplysninger kan fås hos adm. direktør Lars Nymann Andersen og økonomidirektør Kåre Wigh på telefon nummer 39 57 70 00. Den 4. november 211 Selskabsmeddelelse nr. 12-11 Kvartalsorientering 3. kvartal 211 for North Media A/S North Media A/S fortsætter den positive indtjeningsfremgang. Koncernens nåede 18,5 mio. kr. i 3.

Læs mere

DELÅRSRAPPORT 1. HALVÅR 7. AUGUST 2014

DELÅRSRAPPORT 1. HALVÅR 7. AUGUST 2014 DELÅRSRAPPORT 1. HALVÅR 2014 7. AUGUST 2014 Agenda Halvåret i hovedtræk Udvikling i aktiviteter Fokus og forventninger til 2014 Baggrund Finansiel udvikling i 1H 2014 7. august 2014 2 Implementering og

Læs mere

Halvårsrapport 2011 for North Media A/S

Halvårsrapport 2011 for North Media A/S Den 3. august 2011 Selskabsmeddelelse nr. 09-11 Halvårsrapport 2011 for North Media A/S North Media A/S fortsætter den solide indtjeningsfremgang. EBIT for 1. halvår 2011 blev 80,8 mio. kr., hvilket er

Læs mere

KVARTALSORIENTERING 3. KVARTAL 2015

KVARTALSORIENTERING 3. KVARTAL 2015 KVARTALSORIENTERING 3. KVARTAL 215 Den 5. november 215 Selskabsmeddelelse nr. 9-15 FK Distribution er kraftigt negativt påvirket af en urimelig priskonkurrence fra Post Danmark: Det totale antal breve

Læs mere

Søndagsavisen a-s Gladsaxe Møllevej 28 2860 Søborg Telefon: + 45 39 57 75 00 Telefax: + 45 39 66 14 08 Internet: www.son.dk CVR-nr.

Søndagsavisen a-s Gladsaxe Møllevej 28 2860 Søborg Telefon: + 45 39 57 75 00 Telefax: + 45 39 66 14 08 Internet: www.son.dk CVR-nr. Københavns Fondsbørs Nicolai Plads 6 1007 København K Søndagsavisen a-s Gladsaxe Møllevej 28 2860 Søborg Telefon: + 45 39 57 75 00 Telefax: + 45 39 66 14 08 Internet: www.son.dk CVR-nr. DK 66 59 01 19

Læs mere

Resultat - Basisindtjening fastholdt gennem fald i omkostninger

Resultat - Basisindtjening fastholdt gennem fald i omkostninger Resultat - Basisindtjening fastholdt gennem fald i omkostninger Mio. kr. 2002 2001 Indeks 02/01 Basisindtægter 27.065 28.307 96 Omstruktureringsomkostninger 350 100 - Omkostninger 15.139 16.175 94 Basisindtjening

Læs mere

Søndagsavisen a-s Gladsaxe Møllevej 28 2860 Søborg Telefon: + 45 39 57 75 00 Telefax: + 45 39 66 14 08 Internet: www.son.dk CVR-nr.

Søndagsavisen a-s Gladsaxe Møllevej 28 2860 Søborg Telefon: + 45 39 57 75 00 Telefax: + 45 39 66 14 08 Internet: www.son.dk CVR-nr. Københavns Fondsbørs Nicolai Plads 6 1007 København K Søndagsavisen a-s Gladsaxe Møllevej 28 2860 Søborg Telefon: + 45 39 57 75 00 Telefax: + 45 39 66 14 08 Internet: www.son.dk CVR-nr. DK 66 59 01 19

Læs mere

esoft systems FIRST NORTH-MEDDELELSE NR. 64-06.08-2013 Halvårsmeddelelse esoft systems a/s esoft systems

esoft systems FIRST NORTH-MEDDELELSE NR. 64-06.08-2013 Halvårsmeddelelse esoft systems a/s esoft systems - 06.08-2013 esoft systems Halvårsmeddelelse esoft systems a/s 2013 2 HALVÅRSMEDDELELSE 2013 Omsætning Resultat Investeringer Omsætning Esoft systems a/s, der omfatter alle aktiviteter i gruppen, har i

Læs mere

Søborg, den 21. marts 2001 Fondsbørsmeddelelse nr. 3/2001, side 1 af 19

Søborg, den 21. marts 2001 Fondsbørsmeddelelse nr. 3/2001, side 1 af 19 Søndagsavisen a-s Telefax nr. 33 12 86 13 Gladsaxe Møllevej 28 2860 Søborg Københavns Fondsbørs Telefon +45 39 57 75 00 Nikolaj Plads 6 Telefax +45 39 57 75 80 1067 København K. Internet: www.sondagsavisen.dk

Læs mere

Tilfredsstillende kvartal i Nordfyns Bank

Tilfredsstillende kvartal i Nordfyns Bank Tilfredsstillende 1.-3. kvartal i har i årets første 3 kvartaler af 2015 realiseret et resultat før skat på 29,9 mio. kr. 35,5 mio. kr. mod 37,0 mio. kr. for samme periode sidste Periodens resultat før

Læs mere

Årsregnskabsmeddelelse 2007 for Søndagsavisen a-s

Årsregnskabsmeddelelse 2007 for Søndagsavisen a-s Den 8. februar 2008 Selskabsmeddelelse nr. 01-08 Årsregnskabsmeddelelse 2007 for Søndagsavisen a-s Hovedpunkter for året 2007 et særdeles vanskeligt år for Søndagsavisen a-s Koncernens omsætning udgjorde

Læs mere

Halvårsmeddelelse for 1. halvår 2001/2002

Halvårsmeddelelse for 1. halvår 2001/2002 Halvårsrapport for perioden 1. juni 2001 30. november 2001 Meddelelse nr. 01.04 Københavns Fondsbørs Nikolaj Plads 6 1067 København K Struer, den 16. januar 2002 Halvårsmeddelelse for 1. halvår 2001/2002

Læs mere

Halvårsrapport 2012. HANDELSBANKEN CAPITAL MARKETS 8. august 2012

Halvårsrapport 2012. HANDELSBANKEN CAPITAL MARKETS 8. august 2012 Halvårsrapport 2012 HANDELSBANKEN CAPITAL MARKETS 8. august 2012 Agenda Præsentation ved: Lars Nymann Andersen Administrerende direktør, North Media Kåre Wigh Økonomidirektør, North Media Arne Ullum Mediadirektør,

Læs mere

Yderst tilfredsstillende resultater i frasolgte aktiviteter

Yderst tilfredsstillende resultater i frasolgte aktiviteter Yderst tilfredsstillende resultater i frasolgte aktiviteter UDDRAG PÅ DANSK FRA Delårsrapport 1. KVT. 2015 / Resumé / 1 af 5 Selskabsmeddelelse nr. 7/2015 / 30. april 2015 Uddrag PÅ DANSK Delårsrapporten

Læs mere

SP Group A/S - delårsrapport for 1. kvartal 2004. Nettoomsætning blev 173 mio. kr. mod 153 mio. kr. i samme periode sidste år.

SP Group A/S - delårsrapport for 1. kvartal 2004. Nettoomsætning blev 173 mio. kr. mod 153 mio. kr. i samme periode sidste år. Københavns Fondsbørs A/S Nikolaj Plads 1007 København K Søndersø, den 26. april 2004 Fondsbørsmeddelelse nr.5/2004 5 sider i alt SP Group A/S - delårsrapport for 1. kvartal 2004 Nettoomsætning blev 173

Læs mere

Delårsrapport: 3. kvartal 2008/2009

Delårsrapport: 3. kvartal 2008/2009 NASDAQ OMX Den Nordiske Børs København 26.03.2009 side 1 af 7 Delårsrapport: 3. kvartal 2008/2009 Bestyrelsen har i dag behandlet og godkendt delårsrapporten efter udløb af 3. kvartal af forretningsåret.

Læs mere

Til OMX Den Nordiske Børs København

Til OMX Den Nordiske Børs København Rettelse vedrører alene overskrifter i tabel med segmentoplysninger. Til OMX Den Nordiske Børs København København, den 28. november 2008 Selskabsmeddelelse nr. 149/2008 fra Green Wind Energy A/S Kvartalsmeddelelse

Læs mere

esoft systems a/s regnskab 3. kvartal 2008/09

esoft systems a/s regnskab 3. kvartal 2008/09 First North meddelelse nr. 27-2009 12.5.2009 Periodeoplysning for perioden 1.7.2008-31.3.2009 esoft systems a/s regnskab 3. kvartal 2008/09 - Forsat tilfredsstillende tilgang af ny kunder i Danmark og

Læs mere

Online OFIR. Ofir.dk BoligPortal.dk BostadsPortal.se Søndagsavisen.dk MinReklame.dk MatchWork.com

Online OFIR. Ofir.dk BoligPortal.dk BostadsPortal.se Søndagsavisen.dk MinReklame.dk MatchWork.com Online North Media-koncernen er en af Danmarks ældste udbydere af internetbaserede services. Koncernens internetaktiviteter blev påbegyndt i 1996, og North Media har siden opbygget en stærk position på

Læs mere

Koncernens indtjeningsforventning til 2016 fastholdes og præciseres

Koncernens indtjeningsforventning til 2016 fastholdes og præciseres Den 3. november 2016 Selskabsmeddelelse nr. 11-16 Koncernens indtjeningsforventning til 2016 fastholdes og præciseres I 3. kvartal 2016 er FK Distributions omsætningsudvikling fortsat påvirket af tabet

Læs mere

Agenda. Finansielle hovedtal Udvikling på forretningsområder Forventninger

Agenda. Finansielle hovedtal Udvikling på forretningsområder Forventninger Årsregnskab 2001 Agenda Finansielle hovedtal Udvikling på forretningsområder Forventninger 2 Resumé af regnskabsåret 2001 Resultat efter skat: 6.984 mio. kr. Resultat pr. aktie er steget 14% Egenkapitalforrentning:

Læs mere

Selskabsmeddelelse nr. 2016 02 1. marts 2016 Offentliggørelse af Årsrapport 2015

Selskabsmeddelelse nr. 2016 02 1. marts 2016 Offentliggørelse af Årsrapport 2015 Selskabsmeddelelse nr. 2016 02 1. marts 2016 Offentliggørelse af Årsrapport 2015 William Demant leverer solid vækst i både omsætning og indtjening Organisk vækst på 8 % i engrossalg af høreapparater i

Læs mere

Præsentation af Jobindex

Præsentation af Jobindex Præsentation af Jobindex Program for Præsentation Hvorfor investere i Jobindex? Lidt om jobannonce markedet og en frygtelig masse grafer Lidt om historien bag Jobindex og hvor firmaet står lige nu Fremtidsvisioner

Læs mere

Delårsmeddelelse for 3. kvartal 2001/2002

Delårsmeddelelse for 3. kvartal 2001/2002 Delårsmeddelelse for perioden 1. Juni 2001-28. Februar 2002 Meddelelse nr. 01.06 Københavns Fondsbørs Nikolaj Plads 6 1067 København K Struer, den 17. April 2002 Delårsmeddelelse for 3. kvartal 2001/2002

Læs mere

Salget steg 10% til 1.254 mio. kr., heraf skyldes 3 procentpoint en stigning i koncernens faktureringsvalutaer.

Salget steg 10% til 1.254 mio. kr., heraf skyldes 3 procentpoint en stigning i koncernens faktureringsvalutaer. Pressemeddelelse 9. maj 2001 Novozymes A/S Regnskabsmeddelelse for 1. kvartal 2001 Salget steg 10% til 1.254 mio. kr., heraf skyldes 3 procentpoint en stigning i koncernens faktureringsvalutaer. Resultat

Læs mere

Athena IT-Group A/S. CVR-nr. 19 56 02 01. Kvartalsrapport for 1 kvt. 2010/2011

Athena IT-Group A/S. CVR-nr. 19 56 02 01. Kvartalsrapport for 1 kvt. 2010/2011 Athena IT-Group A/S CVR-nr. 19 56 02 01 Kvartalsrapport for 1 kvt. 2010/2011 First North Meddelelse nr. 57, 2010 Vojens den 27. oktober 2010 Athena fik rekordresultat i 1. kvartal Efter omfattende omstruktureringer

Læs mere

Årsrapport 2008. CVR Nr. 66 59 01 19

Årsrapport 2008. CVR Nr. 66 59 01 19 Årsrapport 2008 CVR Nr. 66 59 01 19 DEL I --- Årsrapport for koncernen Side Generelle oplysninger 1 Ledelsesberetning 2 Hoved- og nøgletal 2 Årsberetning 4 Regnskabsberetning 7 Corporate governance 10

Læs mere

Rapport for 1. kvartal 2004/05 (1. oktober - 31. december 2004)

Rapport for 1. kvartal 2004/05 (1. oktober - 31. december 2004) 22. februar 2005 Fondsbørsmeddelelse nr. 7-2004/05 Rapport for 1. kvartal 2004/05 (1. oktober - 31. december 2004) I 1. kvartal 2004/05 har der været fokus på markedsføring og produktionsoptimering af

Læs mere

North Media investerer fortsat i at udvikle og transformere de enkelte forretningsområder til nye annoncemedievaner hos detailhandel og forbrugere.

North Media investerer fortsat i at udvikle og transformere de enkelte forretningsområder til nye annoncemedievaner hos detailhandel og forbrugere. 583.000 Den 4. maj 2016 Selskabsmeddelelse nr. 05-16 North Media investerer fortsat i at udvikle og transformere de enkelte forretningsområder til nye annoncemedievaner hos detailhandel og forbrugere.

Læs mere

Til Københavns Fondsbørs 26. november 2002 BG 20/2002

Til Københavns Fondsbørs 26. november 2002 BG 20/2002 Til Københavns Fondsbørs 26. november 2002 BG 20/2002 REGNSKABSMEDDELELSE FOR 3. KVARTAL 2002 Bestyrelsen for Bryggerigruppen A/S har i dag behandlet og vedtaget perioderegnskabet for 1. januar 30. september

Læs mere

Delårsrapport for 1. kvartal 2008

Delårsrapport for 1. kvartal 2008 Delårsrapport for 1. kvartal 2008 Brødrene A & O Johansen A/S Rørvang 3 * 2620 Albertslund Tlf.: 70 28 00 00 * Fax: 70 28 01 01 CVR-nr.: 58 21 06 17 side 1/6 (Alle beløb er i hele 1.000 kr.) Resultatopgørelse

Læs mere

Halvårsrapport 2007/2008 for Euroinvestor.com A/S Stigende aktivitetsniveau på alle Euroinvestors forretningsområder

Halvårsrapport 2007/2008 for Euroinvestor.com A/S Stigende aktivitetsniveau på alle Euroinvestors forretningsområder Halvårsrapport 2007/2008 for Euroinvestor.com A/S Stigende aktivitetsniveau på alle Euroinvestors forretningsområder Resume: Euroinvestor.com A/S opnåede for 1. halvår 2007/2008 en omsætning på DKK 12,5

Læs mere

F.E. BORDING A/S HALVÅRSRAPPORT 2008 HALVÅRSRAPPORT 2008

F.E. BORDING A/S HALVÅRSRAPPORT 2008 HALVÅRSRAPPORT 2008 F.E. Bording A/S Turbinevej 4-6 DK-2730 Herlev www.bording.dk Tlf. Fax CVR. nr. : : : +4570115011 +4544515282 1622941 OMX Den Nordiske Børs Nikolaj Plads 6 1007 København K Herlev, den 27. august 2008

Læs mere

KVARTALSORIENTERING 1. KVARTAL 2013

KVARTALSORIENTERING 1. KVARTAL 2013 KVARTALSORIENTERING 1. KVARTAL 213 Fejl! Ingen tekst med den anførte typografi i dokumentet. North Media A/S 1 Den 3. maj 213 Selskabsmeddelelse nr. 7-13 Koncernens resultat blev bedre end forventet i

Læs mere

Årsrapport Årsrapport 2009

Årsrapport Årsrapport 2009 Årsrapport 20 CVR NR. 66 59 01 19 09 Side 1 Årsrapport for koncernen Side Ledelsesberetning 1 Generelle oplysninger 25 Virksomhedsbeskrivelse 26 Regnskabspåtegninger 31 Koncernregnskab 35 Noteoversigt

Læs mere

ÅRSRAPPORT CARNEGIE 8. FEBRUAR - 2013. 8. februar 2013 1

ÅRSRAPPORT CARNEGIE 8. FEBRUAR - 2013. 8. februar 2013 1 ÅRSRAPPORT 2012 CARNEGIE 8. FEBRUAR - 2013 8. februar 2013 1 Agenda Præsentation af North Media A/S Årsrapport 2012 ved: Lars Nymann Andersen Administrerende direktør, CEO Mads Dahl Andersen Administrerende

Læs mere

Delårsrapport 1. halvår 2004 for Aalborg Boldspilklub A/S.

Delårsrapport 1. halvår 2004 for Aalborg Boldspilklub A/S. Københavns Fondsbørs Børsmeddelelse nr. 2004/17 Aalborg den 26.august 2004 for Aalborg Boldspilklub A/S. Hovedkonklusionerne for første halvår 2004: - Resultatet før skat (EBT) for 2. kvartal 2004 er et

Læs mere

Solid fremgang i både omsætning og indtjening

Solid fremgang i både omsætning og indtjening Fondsbørsmeddelelse 3. kvartal EDB Gruppen A/S Solid fremgang i både omsætning og indtjening Med en omsætningsvækst på over 20 % inkl. opkøb er EDB Gruppen godt på vej til at indfri forventningen til 2008

Læs mere

Delårsrapport for 1. kvartal 2006

Delårsrapport for 1. kvartal 2006 Delårsrapport for 1. kvartal 2006 Brødrene A & O Johansen A/S Rørvang 3 * 2620 Albertslund Tlf.: 70 28 00 00 * Fax: 70 28 01 01 CVR-nr.: 58 21 06 17 side 1/6 (Alle beløb er i hele 1.000 kr.) Resultatopgørelse

Læs mere

Regnskabsmeddelelse 2010

Regnskabsmeddelelse 2010 Regnskabsmeddelelse 2010 Historisk godt år for JP/Politikens Hus JP/Politikens Hus fik i 2010 et overskud på 267,1 mio. kroner før skat. Det er en fremgang på 197,5 mio. kroner i forhold til året før.

Læs mere

DELÅRSRAPPORT Q1 2009/10 Ved CEO Lars Marcher og CFO Anders Arvai

DELÅRSRAPPORT Q1 2009/10 Ved CEO Lars Marcher og CFO Anders Arvai DELÅRSRAPPORT Q1 2009/10 Ved CEO Lars Marcher og CFO Anders Arvai AGENDA Udviklingen i 1. kvartal 2009/10 Strategi GPS Four opfølgning Forventninger til 2009/10 HOVEDPUNKTER (1) FORRETNINGSMÆSSIG UDVIKLING

Læs mere

SP Group A/S halvårsmeddelelse for 1. januar til 30. juni 2004. Nettoomsætningen blev 353 mio. kr. mod 312 mio. kr. i samme periode sidste år.

SP Group A/S halvårsmeddelelse for 1. januar til 30. juni 2004. Nettoomsætningen blev 353 mio. kr. mod 312 mio. kr. i samme periode sidste år. Københavns Fondsbørs A/S Nikolaj Plads 1007 København K Søndersø, den 25. august 2004 Fondsbørsmeddelelse nr. 9/2004 5 sider i alt SP Group A/S halvårsmeddelelse for 1. januar til 30. juni 2004 Nettoomsætningen

Læs mere

Temadag om økologisk slagtekyllingeproduktion. 1. februar 2016

Temadag om økologisk slagtekyllingeproduktion. 1. februar 2016 Temadag om økologisk slagtekyllingeproduktion 1. februar 2016 Agenda 1. Kort introduktion 2. Økologi i Danmark hvordan udvikler økologien sig? 3. Afsætning af kylling og økologiske kyllinger i Danmark

Læs mere

ÅRSRAPPORT 5. FEBRUAR 2015

ÅRSRAPPORT 5. FEBRUAR 2015 ÅRSRAPPORT 2014 5. FEBRUAR 2015 Agenda 2014 i hovedtræk Fokus og forventninger 2015 Finansiel udvikling 2014 Udvikling i selskaber 5. februar 2015 2 Succesfuld vækst med NejTak+ er det vigtigste strategiske

Læs mere

Rapport for 3. kvartal 2004/05 (1. april - 30. juni 2005)

Rapport for 3. kvartal 2004/05 (1. april - 30. juni 2005) 30. august 2005 Fondsbørsmeddelelse nr. 10-2004/05 Rapport for 3. kvartal 2004/05 (1. april - 30. juni 2005) Ambu har fortsat lanceringen af nye produkter i 3. kvartal. Omsætningen af de nye produkter

Læs mere

Delårsrapport for perioden 1. juni 2004-28. februar 2005 for Bang & Olufsen a/s

Delårsrapport for perioden 1. juni 2004-28. februar 2005 for Bang & Olufsen a/s Københavns Fondsbørs Nikolaj Plads 6 1067 København K Struer, den 13. april 2005 Delårsrapport for perioden 1. juni 2004-28. februar 2005 for Bang & Olufsen a/s Omsætningsfremgang i tredje kvartal, hvor

Læs mere

Halvårsrapport 2010 for North Media A/S (tidligere Søndagsavisen a-s)

Halvårsrapport 2010 for North Media A/S (tidligere Søndagsavisen a-s) Den 4. august 2010 Selskabsmeddelelse nr. 10-10 Halvårsrapport 2010 for North Media A/S (tidligere Søndagsavisen a-s) North Media A/S EBIT før særlige poster blev 50,2 mio. kr. i 1. halvår 2010. Resultatet

Læs mere

mermaid technology a/s Halvårsmeddelelse for 1. halvår 2009 (1. januar 30. juni).

mermaid technology a/s Halvårsmeddelelse for 1. halvår 2009 (1. januar 30. juni). Meddelelse # 65 27. august mermaid technology a/s Halvårsmeddelelse for (1. januar 30. juni). : Stor ordreindgang, men omsætningsnedgang i samt nedgang i resultatet før afskrivninger (EBITDA). Tabel 1.

Læs mere

Forlagsstatistikken 2006: Nettoomsætningen steg 2 % i 2006

Forlagsstatistikken 2006: Nettoomsætningen steg 2 % i 2006 statistik Forlagsstatistikken 2006: Nettoomsætningen steg 2 % i 2006 Danske forlags nettoomsætning (ekskl. forhandlerrabat og moms) blev i 2006 2,292 mia. kr. mod 2,234 mia. kr. i 2005, 2,010 mia. kr.

Læs mere

SKAKO A/S - generalforsamling den 18. april 2016

SKAKO A/S - generalforsamling den 18. april 2016 SKAKO A/S - generalforsamling den 18. april 2016 Bestyrelsens beretning om selskabets virksomhed i regnskabsåret 2015 Velkommen til den årlige generalforsamling i SKAKO koncernen. Det glæder bestyrelsen,

Læs mere

F.E. Bording 4. juni 2015

F.E. Bording 4. juni 2015 j- j- a- s- o- n- d- j- f- m- a- m- j- j- PRAETORIAN RESEARCH Ingen pardon Selvom Bordings forventning til resultatudviklingen i år er på 25%, og selvom denne forventning blev opretholdt i forbindelse

Læs mere

Helping you grow. Meddelelsen afspejler frasalg af Cheminova

Helping you grow. Meddelelsen afspejler frasalg af Cheminova UDDRAG PÅ DANSK FRA Delårsrapport 3. KVT. 2014 / Resumé / 1 af 5 19. november 2014 Uddrag PÅ DANSK Meddelelsen afspejler frasalg af Cheminova Delårsrapporten er udarbejdet og offentliggjort på engelsk.

Læs mere

esoft systems FIRST NORTH-MEDDELELSE NR. 88 17.03.2016 esoft systems ÅRSREGNSKAB 2015 for perioden 01.01.2015-31.12.2015 CVR-nr.

esoft systems FIRST NORTH-MEDDELELSE NR. 88 17.03.2016 esoft systems ÅRSREGNSKAB 2015 for perioden 01.01.2015-31.12.2015 CVR-nr. 17.03.2016 esoft systems ÅRSREGNSKAB 2015 for perioden 01.01.2015-31.12.2015 CVR-nr. 25 36 21 95 2 Koncernens hovedaktiviteter Udviklingen i aktiviteter og økonomiske forhold Forventninger til fremtiden

Læs mere

Extern D l e å lå t rsrappor t januar september november 2011

Extern D l e å lå t rsrappor t januar september november 2011 Extern Delårsrapport januar september 2011 9. november 2011 Omstillings- og effektiviseringsindsatser for at imødegå markeds- og resultatudvikling Resultat jul-sep 2011 i sammendrag ag Nettoomsætningen

Læs mere

Delårsrapport for Dantax A/S for perioden 1. juli 2008-31. marts 2009

Delårsrapport for Dantax A/S for perioden 1. juli 2008-31. marts 2009 Dantax A/S Bransagervej 15 DK-9490 Pandrup Tlf. (+45) 98 24 76 77 Fax (+45) 98 20 40 15 e-mail:ps@dantax-radio.dk CVR. nr. 36 59 15 28 NASDAQ OMX Copenhagen A/S Pandrup, den 12. maj 2009 Delårsrapport

Læs mere

Velkommen til analytikermøde. Præsentation af 1. halvårsregnskab 2001

Velkommen til analytikermøde. Præsentation af 1. halvårsregnskab 2001 Velkommen til analytikermøde Præsentation af 1. halvårsregnskab 2001 Agenda Finansielle hovedtal Fremskridt i fusionen Udvikling på forretningsområder Forventninger 2 Resumé af 1. halvår 2001 Resultat

Læs mere

Mermaid A/S - Halvårsmeddelelse 1. halvår 2012 (1. januar 30. juni).

Mermaid A/S - Halvårsmeddelelse 1. halvår 2012 (1. januar 30. juni). Mermaid A/S - Halvårsmeddelelse 1. halvår 2012 (1. januar 30. juni). Selskabets forventninger til ordreindgangen i 1. halvår 2012 er ikke blevet indfriet, hvilket primært tilskrives markedets fortsatte

Læs mere

Årsrapport 2010 Side 1. Årsrapport CVR NR. 66 59 01 19

Årsrapport 2010 Side 1. Årsrapport CVR NR. 66 59 01 19 Årsrapport 21 Side 1 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2 1 2 2 1 2 2 1 2 2 1 2

Læs mere

For yderligere information: www.trygvesta.com. Pressemøde februar 2010. Pressemøde 25. februar 2010 Resultat for 2009

For yderligere information: www.trygvesta.com. Pressemøde februar 2010. Pressemøde 25. februar 2010 Resultat for 2009 For yderligere information: www.trygvesta.com 1 Pressemøde 25. februar 2010 Resultat for 20 2 Resultat 20 Stine Bosse, CEO Salg, omkostninger og resultat Højdepunkter for 20 og forventninger til 2010 3

Læs mere

Årsregnskabsmeddelelse pr. 30. juni 2007

Årsregnskabsmeddelelse pr. 30. juni 2007 Side 1 af 7 Meddelelse nr. 9/2007 28. september 2007 Årsregnskabsmeddelelse pr. 30. juni 2007 Stærk toplinie-vækst, men betydelige investeringer i salg og distribution fører som tidligere meddelt til fald

Læs mere

Selskabsmeddelelse nr. 2014 07 13. november 2014 Periodemeddelelse, tredje kvartal

Selskabsmeddelelse nr. 2014 07 13. november 2014 Periodemeddelelse, tredje kvartal Selskabsmeddelelse nr. 2014 07 13. november 2014 Periodemeddelelse, tredje kvartal Et turbulent amerikansk marked driver Oticons stykvækst i USA til lavere priser Udviklingen på det amerikanske marked

Læs mere

Bang & Olufsen a/s. Årsrapport 2004/05

Bang & Olufsen a/s. Årsrapport 2004/05 Bang & Olufsen a/s Årsrapport 004/05 Resultatopgørelse Nettoomsætning Bruttoresultat Udviklingsomkostninger Distribution og marketingomk. Administrationsomkostninger mv. Resultat af primær drift Resultat

Læs mere

Generalforsamling. April 2010. Generalforsamling. Temaer som back-up

Generalforsamling. April 2010. Generalforsamling. Temaer som back-up Generalforsamling April 2010 Generalforsamling Temaer som back-up Årsregnskab 2009 DONG Energy er en af Nordeuropas førende energikoncerner med hovedsæde i Danmark. Vores forretning er baseret på at fremskaffe,

Læs mere

TIL KØBENHAVNS FONDSBØRS

TIL KØBENHAVNS FONDSBØRS TIL KØBENHAVNS FONDSBØRS Frederiksberg, den 26. april 2007 Fondsbørsmeddelelse nr. 4/2007 Delårsrapport for perioden 1. januar - 31. marts 2007 Dicentia har opnået et resultat indenfor budget i 1. kvartal

Læs mere

Codan køber Trygg-Hansa for 3,6 milliarder kroner af SEB

Codan køber Trygg-Hansa for 3,6 milliarder kroner af SEB PRESSEMEDDELELSE (bilag til fondsbørsmeddelelse) 21. juni 1999 Codan køber for 3,6 milliarder kroner af SEB Den danske forsikringskoncern vandt kampen om Sveriges fjerdestørste skadeforsikringsselskab

Læs mere

1. halvår Præsentation af regnskabet. København, 21. august 2003

1. halvår Præsentation af regnskabet. København, 21. august 2003 1. halvår 2003 Præsentation af regnskabet København, 21. august 2003 1. Resumé af første halvår 2003 Resumé af 1. halvår 2003 - Tilfredsstillende resultat Overskud efter skat stiger 11 pct. til 4.803 mio.

Læs mere

First North Meddelelse nr. 67 30. august 2012

First North Meddelelse nr. 67 30. august 2012 First North Meddelelse nr. 67 30. august 2012 Halvårsmeddelelse for 2012 Bestyrelsen for Wirtek A/S har behandlet og godkendt halvårsregnskabet for første halvår 2012 for Wirtek koncernen. Omsætning for

Læs mere

Børsnoterede certifikater Bull & Bear

Børsnoterede certifikater Bull & Bear Børsnoterede certifikater Bull & Bear Bull & Bear-certifikater passer til dig, der har en fast tro på, hvilken vej markedet vil gå, uanset om du tror på en stigning eller et fald. Bull & Bear-certifikater

Læs mere

København den 28.februar 2007. Notabene.net A/S offentliggøre halvårsregnskab for regnskabsåret 2006/2007. Tilfredsstillende vækst og indtjening

København den 28.februar 2007. Notabene.net A/S offentliggøre halvårsregnskab for regnskabsåret 2006/2007. Tilfredsstillende vækst og indtjening First North meddelelse nr. 54 / 28. februar 2007 København den 28.februar 2007 Notabene.net A/S offentliggøre halvårsregnskab for regnskabsåret 2006/2007 Tilfredsstillende vækst og indtjening Notabene.net

Læs mere

Halvårsregnskab 2000

Halvårsregnskab 2000 Halvårsregnskab 2000 Hovedbegivenheder På trods af forstærkede reserver på 400 mio. kr. blev resultatet 312 mio. kr. i 1. halvår 2000 (1. halvår 1999: 354 mio. kr.) Korrigeret for orkanskader/eureko-gevinst

Læs mere

Til NASDAQ OMX Nordic Copenhagen GlobeNewswire

Til NASDAQ OMX Nordic Copenhagen GlobeNewswire Til NASDAQ OMX Nordic Copenhagen GlobeNewswire Faaborg, den 20. august 2009 Selskabsmeddelelse nr. 11/2009 Delårsrapport for 1. halvår 2009 Bestyrelsen og direktionen har i dag behandlet og godkendt delårsrapporten

Læs mere

Præsentation af Jobindex Finansanalytikerforeningens Virksomhedsdag 3. juni 2008

Præsentation af Jobindex Finansanalytikerforeningens Virksomhedsdag 3. juni 2008 Præsentation af Jobindex Finansanalytikerforeningens Virksomhedsdag 3. juni 2008 Temaer for Præsentation Historien bag Jobindex kort fortalt Er Jobindex ved at blive den dominerede spiller på jobannoncemarkedet?

Læs mere

Meddelelse nr. 9, 12. november 1999 Side 1 of 6

Meddelelse nr. 9, 12. november 1999 Side 1 of 6 Til Københavns Fondsbørs Pressen Meddelelse nr. 9 12. november 1999 Omsætningen i 3. kvartal blev DKK 1 mia. svarende til en stigning på 22% i forhold til samme kvartal 1998 Resultat før skat i 3. kvartal

Læs mere

Bestyrelsens beretning for Gabriel Holding A/S regnskabsåret 2014/15 v/bestyrelsesformand Jørgen Kjær Jacobsen

Bestyrelsens beretning for Gabriel Holding A/S regnskabsåret 2014/15 v/bestyrelsesformand Jørgen Kjær Jacobsen Bestyrelsens beretning for Gabriel Holding A/S regnskabsåret 2014/15 v/bestyrelsesformand Jørgen Kjær Jacobsen Det er igen i år en fornøjelse at skulle aflægge bestyrelsens beretning om regnskabsåret,

Læs mere

Capinordic A/S erhverver Nordisk Fondservice AB - den hurtigst voksende svenske forvalter af fondförsäkringer

Capinordic A/S erhverver Nordisk Fondservice AB - den hurtigst voksende svenske forvalter af fondförsäkringer Capinordic A/S Strandvejen 58 Box 69 DK-2900 Hellerup Tlf +45 8816 3000 Fax +45 8816 3003 CVR nr. 13255342 nr. 13/2007 info@capinordic.com www.capinordic.com Den 7. maj 2007 Capinordic A/S erhverver Nordisk

Læs mere

Søndagsavisen a-s Københavns Fondsbørs

Søndagsavisen a-s Københavns Fondsbørs Søndagsavisen a-s Københavns Fondsbørs Direktionssekretariat Nikolaj Plads 6 Gladsaxe Møllevej 28 1067 København K. 2860 Søborg Telefon 39 57 75 00 Telefax 39 66 14 08 Internet: www.son.dk CVR-nr. DK 66

Læs mere

Arealudviklingsselskabet I/S

Arealudviklingsselskabet I/S NOTAT 29. april Arealudviklingsselskabet I/S CVR-nr. 30 82 37 02 Kvartalsrapport for 1. kvartal 1 Indholdsfortegnelse Side Ledelsesberetning... 3 Resultatopgørelse... 8 Balance... 9 Pengestrømsopgørelse...

Læs mere

Europaudvalget 2006 KOM (2006) 0594 Offentligt

Europaudvalget 2006 KOM (2006) 0594 Offentligt Europaudvalget 2006 KOM (2006) 0594 Offentligt Udkast NOTAT DEPARTEMENTET Dato 4.. september 2007 J. nr. 140-1 Erhvervs- og Færdselskontoret Karoline Lolk Telefon 33 92 33 21 klo@trm.dk Den svenske model

Læs mere

GA s konjunkturbarometer

GA s konjunkturbarometer Branche- og Kommunikationsafdelingen GA s konjunkturbarometer for den grafiske branche Oktober 21 Oversigt: 1. Konjunkturindikatorer 2. Salg fra grafiske virksomheder 3. Salg af papir i Danmark 4. Udenrigshandel

Læs mere

Admiral Capital A/S Delårsrapport for perioden 1. juli - 31. december 2015

Admiral Capital A/S Delårsrapport for perioden 1. juli - 31. december 2015 Nasdaq Copenhagen A/S nr. 3 / 2016 Aarhus, 29. februar 2016 CVR. nr. 29 24 64 91 www.admiralcapital.dk Admiral Capital A/S Delårsrapport for perioden 1. juli - 31. december 2015 Bestyrelsen i Admiral Capital

Læs mere

Omsætningsvækst på 25% for eksisterende produkter og solide forventninger til næste generation af celletællere

Omsætningsvækst på 25% for eksisterende produkter og solide forventninger til næste generation af celletællere Delårsrapport for 1. halvår 2008/09 (1. juli - 31. december 2008) Omsætningsvækst på 25% for eksisterende produkter og solide forventninger til næste generation af celletællere ChemoMetec har i 1. halvår

Læs mere

Aktie information. Aktieinformation

Aktie information. Aktieinformation Aktieinformation Indhold 1 Forespørgesel... 3 1.1 Dataindsamling... 3 2 Danske Bank... 4 2.1 Aktieværdi... 4 2.2 Udbytte... 4 3 Jyske Bank... 5 3.1 Aktieværdi... 5 3.2 Udbytte... 5 4 Nordea Bank... 6 4.1

Læs mere

Delårsrapport for 1.-3. kvartal 2014

Delårsrapport for 1.-3. kvartal 2014 Delårsrapport for 1.-3. kvartal 2014 Brødrene A & O Johansen A/S Rørvang 3 * 2620 Albertslund Tlf.: 70 28 00 00 * Fax: 70 28 01 01 * www.ao.dk CVR-nr.: 58 21 06 17 Selskabsmeddelelse nr. 11/2014 1/15 Indholdsfortegnelse

Læs mere

Bestyrelsen for Scandinavian Brake Systems A/S (SBS) har i dag behandlet og godkendt regnskabet for perioden 1. januar 30. september 2010.

Bestyrelsen for Scandinavian Brake Systems A/S (SBS) har i dag behandlet og godkendt regnskabet for perioden 1. januar 30. september 2010. OMX Nordic Exchange Copenhagen A/S Svendborg, den 18. november 2010 FONDSBØRSMEDDELELSE NR. 16-2010 PERIODEMEDDELELSE 01.01.-30.09.2010 Bestyrelsen for Scandinavian Brake Systems A/S (SBS) har i dag behandlet

Læs mere

Halvårsmeddelelse for 1. halvår 2002/03

Halvårsmeddelelse for 1. halvår 2002/03 Københavns Fondsbørs Nikolaj Plads 6 1067 København K Struer, den 15. januar 2003 Halvårsmeddelelse for 1. halvår 2002/03 Halvårsregnskabet er udarbejdet efter den nye årsregnskabslov, hvorfor periodens

Læs mere

Rapport for 2. kvartal 2004/05 (1. januar - 31. marts 2005)

Rapport for 2. kvartal 2004/05 (1. januar - 31. marts 2005) 10. maj 2005 Fondsbørsmeddelelse nr. 8-2004/05 Rapport for 2. kvartal 2004/05 (1. januar - 31. marts 2005) Salget af nye produkter udviklede sig positivt i 2. kvartal 2004/05 og bidrager væsentligt til

Læs mere

EDB Gruppen vinder markedsandele

EDB Gruppen vinder markedsandele Fondsbørsmeddelelse EDB Gruppen vinder markedsandele Nettoomsætningen blev i 2. kvartal 2007 218 mio. kr. mod 204 mio. kr. i den samme periode sidste år. Det svarer til en omsætningsstigning på 6,9 % EDB

Læs mere

Rapport for 3. kvartal 2006/07 (1. april juni 2007)

Rapport for 3. kvartal 2006/07 (1. april juni 2007) 21. august 2007 Rapport for 3. kvartal 2006/07 (1. april - 30. juni 2007) InterMail har i 3. kvartal 2006/2007 fortsat integrationen af virksomheden, OP Kuvert, som blev overtaget den 15. januar 2007 for

Læs mere

29. maj 2002 Fondsbørsmeddelelse nr. 4/2002 7 sider i alt. Københavns Fondsbørs Nikolaj Plads 6 1067 København K

29. maj 2002 Fondsbørsmeddelelse nr. 4/2002 7 sider i alt. Københavns Fondsbørs Nikolaj Plads 6 1067 København K Jensen & Møller Invest A/S CVR nr. 53 28 89 28 Rosenvængets Hovedvej 6 2100 København Ø Tlf. 35 27 09 02 Fax 35 38 19 50 www.jensen-moller.dk E-mail: jmi@danskfinancia.dk Københavns Fondsbørs Nikolaj Plads

Læs mere

Andersen & Martini leverede et overskud før skat på godt 2 mio. kr. for 2011

Andersen & Martini leverede et overskud før skat på godt 2 mio. kr. for 2011 Nasdaq OMX Copenhagen A/S Meddelelse nr. 4 /2012 Nikolaj Plads 6 Fondskode DK 10283597 1067 København K CVR nummer 15313714 Den 29. marts 2012 Andersen & Martini leverede et overskud før skat på godt 2

Læs mere

Årsrapport 2010, A.P. Møller - Mærsk Gruppen Pressemeddelelse. 2010 i hovedtræk

Årsrapport 2010, A.P. Møller - Mærsk Gruppen Pressemeddelelse. 2010 i hovedtræk A.P. Møller - Mærsk A/S Pressemeddelelse 23. februar 2011 1/6 Årsrapport 2010, A.P. Møller - Mærsk Gruppen Pressemeddelelse (Tal for 2009 i parentes) Bestyrelsen i A.P. Møller - Mærsk A/S har i dag behandlet

Læs mere

Referat fra ordinær generalforsamling i European LifeCare Group A/S (tidligere Danske Lægers Vaccinations Service A/S)

Referat fra ordinær generalforsamling i European LifeCare Group A/S (tidligere Danske Lægers Vaccinations Service A/S) Søborg, den 31. maj 2016 Referat fra ordinær generalforsamling i European LifeCare Group A/S (tidligere Danske Lægers Vaccinations Service A/S) Generalforsamlingen blev afholdt på selskabets adresse den

Læs mere