BRENDERUP OGSÅ MED PLADS TIL Udviklingsplan for Brenderup

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "BRENDERUP OGSÅ MED PLADS TIL. 2014 Udviklingsplan for Brenderup"

Transkript

1 BRENDERUP OGSÅ MED PLADS TIL DIG 2014 Udviklingsplan for Brenderup I og omkring Brenderup er der en del erhvervsliv og forretninger. Meget centralt ligger både vuggestue, børnehave, kommunal og privat skole, kirke og foreningsliv. - Der er også en plads til dig. U D V I K L I N G S P L A N F O R B R E N D E R U P

2 FORORD Der er en del erhvervsdrivende og forretninger i og omkring Brenderup. Meget centralt ligger både vuggestue, børnehave, kommunal og privat skole, kirke m.v. Mange forskellige former for foreningsliv blomstrer, og der er også en plads til dig. I bybilledet møder vi mange unge mennesker fra hele verden samt danske kursister, unge som ældre, der gæster Brenderup Højskole. Højskolen danner desuden ramme for bl.a. musikforeningen, der gennem året har mange spændende og aktuelle koncerter. Naturen i Brenderup området byder både på strand med badevand, på skove med vandrestier samt grusbelagte eller asfalterede cykleveje. Den nedlagte jernbane, jordbærbanen mod Bogense og Odense, der giver mange kilometer gennem et naturskønt område, er i dag udlagt til gode stier. Specielt for Brenderup kan man handle lokale afgrøder, der bliver solgt langs vejen. En 100 årig gammel tradition, der stadig holdes i hævd. Den fynske øst/vest motorvej er 5 km (5 min) væk. Nærmeste togstation er Ejby for lokaltog, alternativt Middelfart station, og både regionalbus og teletaxi dækker vort område. Denne rapport beskriver Brenderup og lokalsamfundets tanker og planer for fremtiden. Udviklingsplanen er et dynamisk værktøj, der hele tiden tilpasses, og forandrer sig i takt med muligheder og betingelser for udvikling. Finansiering og samarbejdspartnere Denne udviklingsplan er en del af LAG Middelfarts projekt Udvikling af lokalsamfundene i Middelfart Kommune. Projektet gennemføres af LAG Middelfart i samarbejde med Middelfart Kommune, DGI og Landdistriktshuset med tilskud fra Landdistrikts-pulje samt Landdistriktsprogrammet via Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter, EU og LAG Middelfart. Projektet har til formål at give borgere, foreningsrepræsentanter og erhvervsdrivende i de enkelte landsbysamfund et redskab, som er med til at bidrage til udviklingen i såvel lokalsamfundene som i kommunen og være med til at bidrage til den fortsatte udvikling, som gør områderne til gode steder at bo. Dette med udgangspunkt i de lokale ressourcer, som findes i lokalområderne. Bistand ift. gennemførelse af aktiviteterne i udviklingsplanen og fundraising kan fås via LAG Middelfart og Middelfart Kommune. Se kontaktoplysninger bagest i udviklingsplanen. Side 2

3 INDHOLDSFORTEGNELSE FORORD... 2 INDHOLDSFORTEGNELSE... 3 BRENDERUP SOGN SILKESOGNET ET HISTORISK RIDS... 5 Humle økonomi... 5 Jordbærbanen... 6 Frugtcentralen... 6 BRENDERUP EN BY MED DET HELE... 7 Handelslivet i Brenderup... 7 Logistik... 8 Turisme... 8 Smag og oplev Middelfart... 8 Nuværende aktiviteter... 9 Lillebælt Waters... 9 Daginstitutioner... 9 Skoler... 9 Munkegården... 9 Dagligvarebutikker Frugt og grønt Læge, dyrlæge, Bank og sparekasse autoværksteder, frisører og detailhandel For de historieinteresserede For de ældre Mødested, sport og kultur for alle VISIONEN BESLUTTET INDSATS Transport Event Udstråling Ungeindsats Kommunikation og markedsføring Sundhed og aktivitet Handel og Erhverv IGANGVÆRENDE ARBEJDE Kollektiv trafik Byens udstråling Ungeindsats Brenderups eventudvalg Strandfest Varbjerg Strand Tyrolerfest Brenderup Aktivitetscenter Mulige kommende arrangementer i Brenderup Side 3

4 Kommunikation Brenderup Hjemmeside og Facebook side Projekt Fredsskov BRENDERUP AKTIVITESCENTER LOKALUDVALGET FOR BRENDERUP Side 4

5 BRENDERUP SOGN SILKESOGNET ET HISTORISK RIDS D E R H A R V Æ R E T N O G E N H E R - L Æ N G E. D E N Æ L D S T E S K R I F T L I G E K I L D E P Å N AV N E T B R E N D E R U P E R F R A B R A G N A T H O R P S T E D E T M E D B R E G N E R E N R E F E R E N C E T I L A T D E R O P R I N D E L I G T VA R M E G E T S K O V I O M R Å D E T. Landsbyen er dog ældre, f.eks. er kirken oprindeligt bygget i romansk stil. Sporene i omegnen rækker langt tilbage. Der er fundet bopladser ved Bro helt tilbage fra f.kr.. Ved Køstrup er der udgravet bebyggelse og gravpladser fra bronzealderen over jernalderen frem til vikingetiden. I 1500-tallets Brenderup var der relativt mange selvejer bønder, måske fordi de naturgivne forhold allerede den gang gav gode økonomiske forhold. Fra midten af 1400-tallet var der to betydende hovedgårde i området Holsegård og Kærsgård. Familien Bille ejede den største - Kærsgård - i 275 år fra En af gårdens mere kendte ejere var Anna Trolle, enke efter Erik Bille. En historie fortæller, at hun havde en hund, som hun holdt meget af, og da den døde, lod Anna Trolle den begrave på kirkegården. Præsten gravede den op, huggede hovedet af den og smed den udenfor kirkegården. Anna Trolle begravede så hunden i bronzealderhøjen Korshøj øst for Kærsgård. Så i Brenderup ved vi, hvor hunden ligger begravet! Anna Trolle er dog mere kendt for sine fremsynede initiativer. Hun sendte et hold bønder til Prøjsen for at lære moderne humledyrkning et initiativ som lagde grunden til senere økonomisk fremgang i sognet. I 1712 etablerede hun en skole for sognets børn. En skole som netop har fejret 300 års jubilæum, nu som kommunal folkeskole med klasse. Humle økonomi Fra midten af 1700-tallet har humlen haft væsentlig økonomisk betydning for sognet. Omkring år 1800 dyrkede næsten alle gårdmænd, husmænd med og uden jord, humle. Flere husmænd havde humlehandel som næringsvej. I midten af 1800-tallet topper humle-eventyret. I slutningen af 1800-tallet er det ved at være slut. Dansk humle var til hjemmebrygning af øl, men duede ikke til det bajerske øl, som med Carlsberg i spidsen langsomt fortrængte det hjemmebryggede øl. Slut med humle var ikke slut med specialproduktioner i Brenderup sogn! I sidste halvdel af 1800-tallet blev der dyrket tobak på nordkysten mellem Middelfart og Båring, og det bredte sig videre til Brenderup, og ikke mindst med 1. verdenskrigs stigende priser på tobak blev det en ny god forretning for egnen. I 1929 søgte og analyserede ingeniøren Eckardt Sidenius sig frem til det ideelle sted for tobaksdyrkning i Danmark Brenderup havde de ideelle klima- og jordbundsforhold. Grundlaget for en ny specialproduktion var videnskabeligt bevist! Salget af dansk (dvs. fynsk) tobak boomede igen under 2. verdenskrig, men da der igen blev adgang til udenlandsk tobak var det slut. Fra slutningen af 1800-tallet var andre specialproduktioner på vej frem i området frugtavl og senere bær- og grøntsags avl. Og det er her endnu! Jernbanestrækning mod Odense, som den ser ud i 2013 Side 5

6 Jordbærbanen I 1911 åbnede jernbanen Middelfart-Brenderup- Odense og Brenderup-Bogense. Brenderup blev en stationsby. Banen fik tilnavnet Jordbærbanen, da en stor del af godset bestod af frugt og bær til København og Århus. Omkring stationen voksede hurtigt en stationsby frem med handelsliv, bank, gæstgivergård og mindre håndværkervirksomheder. Altså en by i fremgang og så alligevel ikke helt. Udviklingen stagnerede i 1930 erne. Stationsbyen var fra starten i konkurrence med de oprindelige byer Skovshøjrup og Brenderup Kirkeby. Udviklingen blev spredt ud, og oplandet kunne ikke bære en udvikling til en stor og sammenhængende stationsby. Brenderup fik sin noget diffuse struktur. Jernbanen mistede sin betydning i løbet af 1950 erne konkurrencen fra lastbiler og rutebiler blev for hård, og jernbanen lukkede i Frugtcentralen Brenderup Frugtsamlercentral blev stiftet i 1934, handelen med frugt og grønt måtte sættes i system for at modsvare tidens krav om større samlede leverancer til bl.a. Københavns Grønttorv. Frugtcentralen havde fremgang, den måtte udvides gang på gang. I 1957 blev der investeret i først kølerum og dernæst dybfrostanlæg. Det var et storstilet og ambitiøst projekt. Desværre gik det galt. En fejlslagen jordbærhøst i 1966 og samtidige overbud fra konkurrerende konservesfabrikker med deraf følgende manglende leverancer til de dyre køle- og fryseanlæg knækkede frugtcentralens økonomi. Adskillige Brenderup-borgere tabte mange penge på konkursen. Frugtcentralen blev reorganiseret og kørte videre med forskellige ejere indtil den blev for lille til at klare sig i stordrift-konkurrence i slutningen af 1980 erne. Brenderup er en skole-, kultur- og idrætsby. I 1911 åbnede Brenderup Realskolen, en borgerlig skole med ambition om at hæve undervisningen op på bymæssigt niveau. Der har i en periode været både teknisk skole og en mindre pigeefterskole. Og i 1986 åbnede Brenderup Folkehøjskole Nordisk Fredshøjskole i den gamle gæstgivergård. Højskolen har siden skiftet navn til blot Brenderup Højskole. Højskolen er et af omdrejningspunterne i Brenderups kulturliv, og er bl.a. hjemsted for Brenderup Musikforening. Med opførelse af Brenderup Aktivitetscenter i 1999 fik Brenderup og omegns børn og voksne gode rammer for udfoldelse af sportslige aktiviteter. Forsamlingshuset er blevet selvejende og blev udvidet med ny sal i 2013, og danner lige som højskole og aktivitetscenter ramme for mange aktiviteter. Mindestenen Brenderup realskole 2013 Brenderup Højskole 2013 På hjørnet Brenderupvej/Fruerhøjvej står en mindesten. Side 6

7 Som et af de få steder i Danmark findes der en mindesten, der er rejst af kvinder i taknemlighed for kvinders valgret. Rejst i Kilde: Silkesognet. Brenderups historie fra oldtid til nutid. Peter Dragsbo m.fl Udgivet med støtte fra Justesens Familiefond. BRENDERUP EN BY MED DET HELE I B R E N D E R U P, H V O R V I B O R, D E T E R D E N B E D S T E B Y P Å J O R D O G V I H A R T R O M M E R O G T R O M P E T E R, H V I S D U T R Æ N G E R T I L E N D A N S Brenderup har servicen i orden. Der er servicetilbud til alle aldre og behov. Deler man Danmark op i forskellige typer af byer, vil Brenderup fremgå som en oplands by. En by, der har oplevet en betydelig vækst, med dertil hørende udfordringer i forhold til identitet. Hen ad vejen er den blevet et hjemsted for tilflyttere med arbejde uden for byen. Byen har en størrelse, der gør, at de fleste indbyggere interesserer sig for det lokale. Det er ofte nemt at integrere nye borgere i byen, da der ikke er lukkede fællesskaber, der umiddelbart holder tilflyttere ude. Som oplands by vil Brenderup kunne opleve en stigende popularitet i fremtiden, da den vil kunne tilbyde hygge, bymiljø, oplevelser og historie. Her er plads til borgeren, der ønsker at skabe sine egne rammer for sig selv og sin familie. Handelslivet i Brenderup Gennem tiden har der i Brenderup været mange forskellige forretninger. Både i Brenderup stationsby og i Brenderup kirkeby. Byen har haft flere slagterforretninger, bagere, købmandsforretninger, dagligvarebutik, frisører, mekanikere, cykelforretning, boghandler, posthus mv. Flere af disse små selvstændige forretninger er her i Brenderup, som i rigtig mange andre mindre byer, svundet en del ind. Til trods for et mindre udbud i dag, kan vi dog fortsat klare de fleste indkøb til hverdagen her. I alt er der over 40 mindre selvstændige virksomheder. Viden om kendes Brenderup bl.a. for Werenberg, Livingly, Flensted Mobiler, 7 eren og DOB. For at støtte de lokale virksomheder, opfordres til at kommunale opgaver i området bliver udført af lokale håndværkere/virksomheder. Det er en økonomisk udfordring at drive forretning på traditionel vis i et område med et relativt lille indbyggertal. Derfor må de forretningsdrivende drive forretning på en utraditionel måde, hvilket der også er flere der benytter sig af. De muligheder, der bliver benyttet i dag, er forretning på deltid det vil sige, at forretningen kun har åbent enkelte dage om ugen, eller forretningen bliver drevet ved hjælp af frivillig arbejdskraft. Løsningen er fin for byen, da forretninger skaber liv og kolorit på byen. Det var ønskværdigt at der kom flere forskellige butikker, og det er et område, som der vil blive sat mere fokus på i de kommende år. I lokaludvalget vil der blive arbejdet med muligheder til at fremme interessen i at få flere forskellige butikker til byen. I øjeblikket sker der en positiv udvikling i byen, idet der er flere virksomheder og forretninger, der etablerer sig. Side 7

8 Med de aktiviteter der er i gang i øjeblikket, tegner det godt for Brenderups landsbyliv. Det er dog vigtigt at der bliver lavet planer og konkrete tiltag, således at det til stadighed bliver attraktivt og muligt at opstarte sin butik eller forretning i området. Logistik Brenderup er opdelt i 2 områder. I den nordlige del ligger Brenderup stationsby med den gamle stationsbygning, privatskole, højskole, dagligvarehandel, læge, dyrlæge, bank, automekanikere og blomsterbutikker. I den modsatte ende af byen, afstand ca. 1,5 km, ligger Brenderup kirkeby med kirke, kommunal skole, brugskunst, bolighus og idrætshal. Områderne er bundet sammen af den primære vej, Rugårdsvej. Herudover er der fællesveje, Brenderupvej og Fruerhøjvej. Det nedlagte jernbaneareal, der i dag er udlagt til offentligt stisystem. Der arbejdes for øget trafiksikkerhed på Rugårdsvej, Bubbelvej samt på Middelfart/Bogensevej. Byrådet har i 2014 afsat midler til cykelsti mellem Harndrup og Brenderup. Skal man til/fra Brenderup leverer Fynbus i dag mulighed for at komme til Middelfart, Bogense og Odense. Der er primært morgen- og eftermiddag afgange. Herudover kan man benytte Teletaxi indenfor en bestemt tidsperiode. Den kollektive trafik er dog primært begrænset til hverdagene, inden for skoleperioden. Herudover er der en lokal bustrafik, der kører i rute i området, så man f.eks. kan komme til nærmeste by med togtrafik. Ny kommunal udstykning i Brenderup Kirkeby, 2013 Herudover er der erhvervsjord, med gode tilkørselsforhold fra motorvejen. Turisme Brenderup ligger med let adgang til skov og strand. Dette giver et rigtigt godt udgangspunkt for at lave interessante udflugtsmål for både Brenderup borgere og turister fra nær og fjern. I dag er der kun få strukturerede tiltag/tilbud for turister. Området byder dog på mange muligheder, hvis der blev lavet en indsats for aktiviteterne, idet materiellet findes i området. Smag og oplev Middelfar t Bogense/Middelfart landevejen er tidligere blevet benævnt Danmarks længste grønttorv. Baggrunden herfor er de private ejendomme, hvorfra der blev solgt afgrøder fra køkkenhaven. Traditionen holdes stadig i hævd i Brenderup og man kan i løbet af sommeren købe alle slags bær, kartofler, blomster, æbler og pærer. Vejsalget giver et unikt kendetegn for Brenderup, da det skaber hygge og intensitet i området for både lokale og turister. Ved Varbjerg Havn kan man desuden i foråret og sommeren igennem købe friskfanget fisk af lokal fisker. Det er muligt flere steder i byen at købe velplacerede både private og offentlige byggegrunde, tæt på skole og idrætsfaciliteter. Side 8

9 området et intimt og nærværende miljø. Der er en lille lokal havn med sit særkende i form af den gule gravko ved indsejlingen til havnen. Den sørger for fri indsejling, da sandet ellers lukker havnen til. Nuværende aktiviteter Kjærsgårds transportmuseum Månedlige musikarrangementer afholdes af musikforeningen Kurser arrangeret af Højskolen Brunch, musik, marked mv. arrangeret af Forsamlingshuset Årligt DM i hestevognskørsel på godset Kærsgård Byens fest i august Kunstudstilling på Højskolen Muligheder for aktiviteter: Cykeltur med historisk islæt evt. med frokost i det grønne Bazar med lokale specialiteter Karettur gennem skoven Islandske heste rideture ved stranden Udlejning af havkajak Morten Korch museum (støtteforening stiftet og er under opstart) Natursti på nedlagt jernbaneareal med skulpturer og fitness redskaber (indvielse forår 2014) Kreativt værksted Nogle af aktiviteterne kan iværksættes relativt nemt og hurtigt. Andre kræver forarbejde og en økonomisk igangsætning. Lillebælt Waters Vejbod 2013 Lillebælt Waters er et udviklingsprojekt, der har til formål at udvikle oplevelser ved Lillebælt. Varbjerg strand og Båring vig har et dejligt børnevenligt strandområde, et lokalt attraktivt område med mange små sommerhuse, der giver Ved stranden er der flere badebroer og der er ligeledes anlagt flisegang fra vejen, Feddet, ned til badebroen for kørestolsbrugere. Vigen er ideel til havkajak sejlads og ofte kan man møde marsvin i farvandet. Interessen for området kan styrkes ved udleje af havkajak samt opsætning af plancher om den lille hval samt oplysning om de sten og planter man kan finde på stranden og i vandet. Daginstitutioner Til de mindste er der i 2009 åbnet en privat vuggestue Nøddeskallen, og derudover har Brenderup et veludbygget net af dygtige, engagerede kommunale og private dagplejere. Den kommunale børnehave Troldehøjen er i 2010 blevet udbygget med en nærliggende skovbørnehave-filial. Skoler Vi er så heldige at have to skoler fra 0. til 9./10. klasse folkeskolen Anna Trolles Skole i Brenderup Kirkeby og privatskolen Brenderup og Omegns Realskole i Brenderup Stationsby. To skoler i sund konkurrence med hver deres profil, begge moderne og med en høj faglig standard. Den første med en musisk præget tilgang til læring, den anden med en mere klassisk boglig tilgang. Munkegården Munkegården er en skole og et bosted, hvor unge mellem år bor i små bofællesskaber. Bostedet er for unge med boglige Side 9

10 vanskeligheder og som har brug for en ekstra hånd til at lære at bo selv og finde hjælp til uddannelse. Der er uddannelser inden for jordbrug, håndværk og levnedsmiddel. Dagligvarebutikker Vi har en driftig Dagli Brugs med fine lokaler, og i sommeren 2013 åbnede en Fakta-butik, begge i Brenderup Stationsby. Et stort udbud af økologiske varer fås i Miljøtorvet, og Bageren sælger dejligt frisk brød. Frugt og grønt Bogensevej mellem Miljøtorvet og Bageren er kendt som Danmarks længste grønthandel. Og mange andre steder i og omkring Brenderup sælges årstidens friske frugt og grønt. Læge, dyrlæge, Brenderup har et moderne lægehus med udryknings-læge, så hjælpen er nær, hvis det alvorlige uheld er ude Og til vores firbenede venner og kanariefugle har vi en dyrlægepraksis med det nyeste udstyr. Bank og sparekasse autoværksteder, frisører og detailhandel Nordfyns Bank har en pengeautomat i Dagli Brugsens lokaler. Desuden findes også Jysk Andelskasse (JAK) i Brenderup Kirkeby, med mulighed for en personlig betjening. Du kan få repareret din bil på et af byens autoværksteder, blive klippet i en af byens frisørsaloner, få ordnet og anlagt have, malet dit hus, købe møbler i bolighuset, spise en pizza og en masse andet. For de historieinteresserede Lokalarkivet for gammel Ejby Kommune ligger i ny istandsatte lokaler i den gamle stationsbygning. Med mange frivillige drives et velfungerende lokalt arkiv. Der holdes gennem året foredrag med forskellige emner og foredragsholdere For de ældre Vi har et aktivt dagcenter, og det er også muligt at få en tryg bolig lige ved siden af. Vi har flere klynger af mindre andels- og lejeboliger med aktive ældrefællesskaber. Mødested, spor t og kultur for alle Brenderup Aktivitetscenter Brenderup Forsamlingshus er i 2012 blevet selvstændigt og er i gang med en større udbygning. Vi har en idrætshal Brenderup Aktivitetscenter hvor der også pusles med udbygningsplaner, fordi gymnastik-fodboldbadminton-motions-spinning-aktivitetsniveauet er så højt at rammerne er mere end fyldt ud. På Brenderup Højskole har vi Brenderup Musikforening med et rigt og varieret program. Er byens og lokalområdets musikformidler, med ca. 10 koncerter om året. Side 10

11 Brenderup Højskole lægger desuden lokaler til Brenderup Lokaludvalgs mødevirksomhed. Her holdes der møder i alt 11 gang om året. Halmhuset - koncerthus Herudover er der i lokalerne på Højskolen en kunstforening, der gennem året har 6 skiftende udstillinger. Begge foreninger fremviser et program af høj kvalitet og giver inspiration, glæde og oplevelser i hverdagen. Side 11

12 VISIONEN Brenderup og omegn har et rigtigt godt udgangspunkt for fremtiden. Som beskrevet er der positive udviklingsmuligheder for oplandsbyer, som kan tilbyde rum, intensitet og nærvær. Kigger vi på statistikken, bliver vi på specielle alderstrin, flere i Brenderup i de kommende år. Og især flere børn og unge, så der vil være god brug for og et godt grundlag for gode uddannelsestilbud. Visionen for Brenderup kan ikke defineres på et enkelt område. Ligeledes er der kortsigtede og langsigtede perspektiver. Brenderups kendetegn bunder både i lange traditioner, historie og interesse. I lokaludvalget ønsker man At støtte op om byens skoler og sørge for at fastholde Brenderup som et alsidigt uddannelsessted At værne om et unikt kendetegn for byen Danmarks længste grønttorv. Fastholde og opmuntre til nuværende og fremtidige vejboder og øvrige lokale private handlende. Dette ikke mindst også i forhold til fremtidig omstilling for global bæredygtighed. Kan man visuelt vise Brenderup frem? Navnet Brenderup bunder i det gamle ord for stedet med de mange bregner Kunne man tilplante grøfter ved indfaldsvejene, offentlige arealer (helt eller delvist), plantekasser og lignende med bregner? At fastholde og opbygge fællesskaber og gode rammer hvor man kan mødes, til glæde og gavn. Kunne man tænke en kombineret park/legeplads med mountainbike bane på det kommunale areal bag Forsamlingshuset? I fællesskab skal vi arbejde med, hvordan vores by ser ud og opleves. I forhold til byens udstråling er vores vision, at vi får lagt lidt nostalgi ind i bybilledet. Vi har brug for mere charme og hygge. Det kunne være en brostensbelagt Stationsvej (helt eller delvis) med pæne fliser, torv, sladrebænk og plantekasser. Vi vil udvikling af vores by. Vi har interesse for transition (omstilling) tæt relation til tankegangen omkring bæredygtighed og vil bl.a. arbejde med emner som Marked med lokale varer (frugt, grønt, fisk, gaveartikler, blomster o.lign) Time banking (udvidet vennetjeneste) Bæredygtig energi (alternativ til fossile brændstoffer) I samarbejde med de nuværende erhvervsdrivende vil der søges oprettet en gruppe, der skal arbejde med hvilke muligheder, man kan tilbyde en ny virksomhed i området. Det kunne være opstartshjælp, enten økonomisk, fagligt eller praktisk. Herudover vil vi støtte og inspirere til, at der til stadighed findes en bred vifte af aktiviteter for unge og ældre i området. At udbrede kendskabet til Brenderup via hjemmesiden og via de sociale medier er aktuelt på facebook.com søg siden: brenderupfyn

13 BESLUTTET INDSATS også med plads til dig Hele året 2013 og begyndelse af 2014 har stået i udviklingens tegn. Startende med et borgermøde hvor projektets ramme blev fremlagt og et efterfølgende gruppearbejde. Deltagerne gennemførte en SWOT analyse på lokalsamfundet stærke og svage sider i forhold til den dagligdag vi kender i dag. Efterfølgende en beskrivelse af stærke og svage sider målt i forhold til den fremtid der venter. Det resulterede i at forsamlingen besluttede at arbejde med følgende indsatsområder. Transport Indsatsområdet rummer bredt begrebet transport. Det betyder at der kikkes på infrastrukturen i forhold til de forskellige transportformer. Der skal arbejdes med udvikling af den kollektive trafik, såvel offentlig som lokale arrangementer, der giver nye muligheder. Endelig er en stor opgave at skabe nye stier, der kan sikre sammenhæng mellem de nuværende og nye der etableres. Event Lokalområdet ønsker at skabe et eller flere arrangementer, som kan tiltrække turister og handlende. Der skal tænkes nyt og måske stort. Et andet indsatsområde på oplevelsesområdet er åbent hus arrangementer, markeder og lignende tiltag. Udstråling Når man bevæger sig rundt i lokalområdet Brenderup, hvordan møder området så de lokale borger og gæster, turister og erhvervsfolk. Det visuelle indtryk betyder meget og her tænkes på husenes stand, erhvervsområder der ikke længere benyttes, dårlige fortov og adgangsforhold. Målet er at lokalsamfundet er indbydende og motiverer til at stoppe op for en kop kaffe, handel eller oplevelse. Kommunikation og markedsføring En stærk og velfungerende hjemmeside og tilsvarende Facebook side er en væsentlig del af fremtidens kommunikation. En kalenderside, der kan spille sammen med alle foreninger og andre lokalsamfund. Vi skal hele tiden kunne finde en opdateret aktivitetsliste og mulighed for oplevelser. Informationstavler opsættes rundt om i lokalsamfundet. Der hvor folk mødes jævnligt. Sundhed og aktivitet Der er spændende planer om etablering af fitness for mænd med tunge redskaber. Herudover er der stor interesse for spinning i Brenderup Aktivitetscenter. Der er både hold dag, aften og weekend. I Miljøbutikken bliver der holdt kurser om sund ernæring og der bliver hver fredag bagt specielle brød. Ungeindsats Der skal gøres en stor indsats for at fastholde de unge i lokalsamfundet. Ungdomsklubben skal udvikles, hallen skal tilbyde de rigtige muligheder for unge mennesker og der skal være mulighed for film, IT, udfordringer m.m. Skovfitness Pave Å ved Varbjerg Strand Brenderup vil gerne være et sundt sted at leve, hvilket betyder at der skal være en bred vifte af Side 13

14 mulige aktiviteter, i hverdagen og i weekenderne. Dette medfører også en god og indbydende adgang til naturen. Handel og Erhverv Handelslivet skal fastholdes og udvikles gennem forskellige aktiviteter og tiltag, der styrker de nuværende producerende og handlende, men også meget gerne tiltrækker nye potentielle virksomheder og arbejdspladser. IGANGVÆRENDE ARBEJDE Nedenstående følger en beskrivelse af de nuværende indsatsområder, aktiviteter og tiltag der arbejdes med, for at styrke og implementere borgere i lokalsamfundet i Brenderup. Til glæde for lokale borgere og gæster. Tilbygning til Brenderup forsamlingshus, indviet Her holdes selskaber, møder og foredrag. Bestyrelsen har aktiviteter, ca. 1 gang i kvartalet. Her kan man nyde brunch, musik og andre aktiviteter, der sættes i gang. Markedsdag juli I samarbejde med de øvrige lokale handlende, vil der blive holdt marked 1-2 gange i foråret/sommeren. Tilskud fra Nordea Fonden til køb af kajakker til Varbjerg Strand. Det har givet mulighed for at skabe nye aktiviteter ved Varbjerg strand. Nybygget Fakta på Stationsvej Den nye dagligvarebutik har givet større interesse og mulighed for området som handelsby. Side 14

15 Nyetableret erhvervsvirksomhed på Stationsvej, Til stor glæde for byens borgere. Natur og oplevelsessti med skulpturer på nedlagt baneareal, indvielse forår Kunstner Allan Bo Jensen. Der arbejdes løbende med forskønnelse af byen. Sladrebænk, plantekasser, nye fliser m.v. 12 mill kr. bevilget til etablering af ekstra idrætshal Det forventes at arbejdet vil påbegynde i forår/sommer 2014 Der er i budgettet for 2014/2015 afsat knapt 8 mio kr. til cykelsti mellem Harndrup og Brenderup Side 15

16 Kollektiv trafik På et fællesmøde for Brenderups borgere i november 2012, var det et meget stort ønske om styrkelsen af den kollektive trafik. På baggrund heraf, vil der i løbet af år 2014 blive arbejdet med lokaltrafikken. Arbejdsgruppen opstartes i lokaludvalgets regi. Primært må den kollektive trafik omhandle de personer, der ikke selv kan transportere sig. Det betyder den primære målgruppe vil være unge under 18 år, samt pensionister. For at få et mere klart billede af borgernes ønsker, vil der blive iværksat en undersøgelse blandt Brenderups borgere. Her tænkes på en skriftlig spørgeskemaundersøgelse om behov og ønsker. Resultatet heraf vil indgå i et arbejdsredskab til relevante samarbejdspartnere, indenfor Middelfart kommune samt Fynbus. Sammen med dette materiale tænkes udarbejdet befolkningsprognose samt forslag til den kollektive trafiks drift i vores område. Det er ønsket, at en færdig rapport kan være færdig i efteråret Byens udstråling Et vigtigt parameter for at man trives i byen og udefra kommende finder Brenderup interessant er byens udstråling. Spørgsmål man kunne stille umiddelbart; - Er der pænt og ryddeligt? - Hvordan er vejenes og fortovenes beskaffenhed? - Har vi tilstrækkelig udsmykning højtidsbelysning/plantekummer mv. - Har vi bygninger, der skæmmer? - Centrum bytorv? repræsentanter fra lokaludvalget. Der blev samlet penge ind fra erhvervslivet, og af beløbet kunne der købes belysning julestjerner - til hele Stationsvej samt lyskæder til øvrige forretninger/virksomheder i byen og enkelte private langs Rugårdsvej. Et tiltag, der har vakt positiv interesse i byen. Der vil blive arbejdet på at danne en arbejdsgruppe, der vil arbejde med konkrete initiativer til at øge byens udstråling. Der vil blive opfordret til at henvende sig til lokaludvalget gennem lokaludvalgets hjemmeside eller via facebook og der vil blive lavet opslag i Dagli Brugsen. Det kan være rigtig svært at finde centrum af Brenderup. Byen er delt i en stationsby-del og en kirkeby-del. Det er håbet, at med den forestående cykelsti, vil der blive et lidt mere sammenhængende Brenderup. Byens centrum må findes på Stationsvej. Her var det ønskeligt om der kunne skabes et bytorv, med hygge, charme og by-information. Tanker om dette kunne evt. være en forespørgsel til arkitektskolen om mulighed for at lave studieprojekt. En tanke til arbejdsgruppen, der vil arbejde med byens udstråling. Ungeindsats Ved tilbygning af den nye idrætshal ved Brenderup Aktivitetscenter, er der et håb, at der bliver mulighed for at lave et tilholdssted for forenings-løse unge. Unge, der ikke i øjeblikket har et socialt fællesskab gennem idræt. Første tiltag blev gjort i I løbet af året blev der dannet en arbejdsgruppe omkring julebelysning. Gruppen bestod af 2 repræsentanter fra erhvervslivet og 2 Side 16

17 Brenderups eventudvalg 2014 Eventudvalget i Brenderup vil igangsætte events, der har til formål at styrke sammenholdet og samarbejdet i de forskellige lokalforeninger, udarbejde events til glæde for alle borgere i Brenderup og derved bidrage til udviklingen af vores lokalsamfund. Strandfest Varbjerg Strand Målet er: - At styrke sammenholdet og samarbejdet i de forskellige lokalforeninger. - At oparbejde et lille beskedent overskud, da arrangementet er bygget på frivillig arbejdskraft. Delmål: - At give børn, voksne, turister m.m. en kreativ udendørsdag/aften. Tid: Slut juli/start august Forventet deltagere: BIF, Spejderne, Lokale kunstnere, Højskolen Beskrivelse af arrangementet: Strandfesten i Brenderup er tænkt som et heldagsarrangement, hvor man kan komme og deltage i de forskellige aktiviteter, som man har lyst. Der vil blive udarbejdet og uddelt et program, hvor alle aktiviteterne beskrives. Som aktivitet den pågældende dag tilbydes blandt andet: Mobil/GPS løb for hele familien. Indsamling og udsmykning af sten i samarbejde med en lokal kunstner. Teambuilding/lege for hele familien. Strandfitness. Zumbatomic for børn. Cirkeltræning i det fri. Muligheden for at fange krabber og få information og vejledning i krabbernes levevis. Mulighed for bagning af snobrød samt pandekager. Stande langs vejen på stranden, hvor lokale har mulighed for at opstille en stand, hvori de kan sælge og fortælle om deres produkter. 5 km løb med guide. Historie fortælling. Grisefest/måltid. De fleste aktiviteter vil være gratis at deltage i. Tyrolerfest Brenderup Aktivitetscenter Mål: - At styrke sammenholdet og samarbejdet i de forskellige lokalforeninger. - At oparbejde et overskud til glæde for de hjælpende foreninger samt lokaludvalget, da arrangementet er bygget på frivillig arbejdskraft. Delmål: - At styrke det sociale sammenhold for voksne i Brenderup Tid: oktober 2014 Forventet deltagere: BIF, Fjelsted-Harndrup gymnastikforening, Brenderup aktivitetscenter Beskrivelse af arrangementet: En tyrolerfest er et efterspurgt arrangement, da det tidligere med stor succes har været afholdt i Brenderup. Arrangementet byder på fællesspisning og dans. Mulige kommende arrangementer i Brenderup Vikingedag i skoven: man prøver at leve som en viking i skoven, med tøj som vikingerne havde på, oplevelser, madlavning, og fremstilling af redskaber. Arrangementet vil være tilknyttet en instruktør. Skattejagt i skoven med GPS. Et arrangement for hele familien/voksne/motionister. 80ér fest, julefrokost samt div. temafester Ren by- samle skrald i byen, info omkring skraldet. O-løb med kort / vej i.dk 5 km løb i Brenderup/ cykelløb, evt. med forskellige poster. Svampetur i skoven, vejledere fra naturcenteret i Middelfart. Førstehjælpskursus til voksne og børn Side 17

18 Kommunikation Brenderup Målbeskrivelse for kommunikationsgruppen Brenderup Fyn. Denne gruppe har til formål at fremme kommunikationen i og omkring Brenderup for at sikre, at information om aktiviteter og tiltag kommer ud til flest muligt. Endvidere skal den være med til at udbrede kendskabet til Brenderup og omegns muligheder. Dette er både i forhold til nuværende borgere, men også i forhold til turister og tilflyttere. også med plads til dig med til at skabe dialog mellem foreninger, således at arrangementer kan ligge til gavn for alle og flest mulige har mulighed for at deltage. Dette gælder specielt for aktiviteter/fester i hhv. Aktivitetscentret og Forsamlingshuset. Arrangementer der har almen bred interesse som fx loppemarkeder, bagagerums salg vil ud over hjemmeside og Facebook side blive slået op på Kultunaut. Informationer der i høj grad berører borgere i Brenderup og omegn vil vi formidle på følgende måder: 1. Tilbyde at indsamle informationer fra foreninger, erhvervsliv og private, som vi vil lægge ud på hjemmesiden samt Facebook Siden: BrenderupFyn. Derudover lægge aktiviteter på Kultunaut, hvis dette ønskes. 2. Tilbyde erhvervsliv, foreninger og private selv at kunne skrive om deres arrangement på Facebook siden og oplyse om muligheden for at informere via Kultunaut. 3. Tilbyde alle borgere og andre interesserede at modtage nyhedsbrev fra Brenderup Fyn Information til borgerne om disse tiltag vil blive udbredt ved: At kontakte foreninger og erhvervsliv for at oplyse om dette nye tiltag og derved finde ud af, om de har interesse i at bidrage til formidling At lægge flyers i/på Brugsen, Strøgkiosken, Aktivitetscentret, Højskolen, Brenderup Realskole, Anna Trolles Skole, Miljøtorvet og andre relevante steder mod deres godkendelse af, at have det liggende. Der vil blive oprettet en mailadresse hvortil borgere kan sende deres oplysninger, hvis de ønsker nyhedsbreve tilsendt. Formålet med disse tiltag er at sørge for, at så mange som muligt bliver klar over, hvad der foregår i Brenderup, som kan have interesse. Samtidig skal det være Udbredelse af kendskabet til Brenderup Fyn i forhold til turister og tilflyttere, vil primært foregå via hjemmeside og Facebook side. Herudover evt. udvide til en flyer, i/på Brugsen, Strøgkiosken, Miljøtorvet og andre relevante steder i sommerperioden, hvor der er mange turister i området. Evt. vedlægge flyer ved nøgleudlevering fra Miljøtorvet mod deres godkendelse af, at have det liggende. For at udbrede kendskabet til Brenderup, vil vi opfordre borgere til at dele deres gode historier om området. Det kan være historien om deres hjem hvad rummer hjemmet af historier og anekdoter og hvorfor har de netop valgt dette hjem. Historien om, hvorfor netop Brenderup er deres hjemby og de altid har boet her. Historien om, hvorfor de valgte at flytte til Brenderup. Desuden vil informationer fra Lokalhistorisk Arkiv indgå i fortællingen om Brenderup Kommunikationsgruppen vil undersøge muligheden for at overgå til hjemmeside og kalender fra Infoland, en kalender, der forbinder lokalsamfundene, så det bliver muligt at følge med i, hvad der sker andre steder. Herunder vil vi undersøge: 1. Hvor mange af de omkringliggende lokalsamfund, der har en hjemmeside via infoland. Dette vil vi gøre ved at kontakte de andre lokaludvalg for at høre, hvordan deres model ser ud. Side 18

19 2. Undersøge hvordan finansieringen skal løses. Dette vil vi gøre ved at forhøre det lokale erhvervs-/foreningsliv om deres interesse i at betale for dette system Hjemmeside og Facebook side Målet med disse sider er, at de bliver gjort levende og hele tiden er opdateret, således at folk har lyst til at vende tilbage til siderne og se, hvad der sker. Facebook siden er gratis at drive og vedligeholde. Der gøres dog opmærksom på, at ikke alle, der synes godt om siden nødvendigvis modtager alle nyheder, da Facebook har ændret deres politikker, således at der skal betales for det antal personer, vi ønsker at nå med opslag. Fra lokaludvalgets side er der afsat et beløb pr. år til promovering af arrangementer. Middelfart kommune har bevilget en fælles hjemmeside for alle lokaludvalg i kommunen. I løbet af 2013 blev det meste materiale fra den oprindelige hjemmeside lagt over på den nye infoland hjemmeside. Web-master og lokaludvalget var på kursus for at lære den nye hjemmeside at kende. Fra 2014 er hjemmesiden godt i luften og facebooksiden Brenderup Fyn pr i alt 411 likes. Projekt Fredsskov Brenderup Dagcenter, Centerrådet Målet er at der etableres et stimulerende og inspirerende fritidsareal på skovgrunden bag dagcentret så der kan tiltrækkes børn fra skoler og institutioner, samt familier til området. Dagcenterbrugerne og beboere fra Åbakkevej vil kunne få glæde af den øgede aktivitet i området. Derudover vil aktiviteterne kunne inddrages som en del af dagcentrets aktivitetstilbud til borgerne. Da der allerede nu er en del frivillige tilknyttet forskellige aktiviteter på dagcentrets grund, vil disse kunne øge aktivitetstilbuddene. I den nære fremtid, skal det vurderes, hvorvidt området er egnet til dette og hvor meget der må ændres på den nuværende natur. Centerrådet ser sig ikke i stand til at være hovedaktør på projektet, men vil være aktivt støttende og ideskabende. Der er stadig en del usikkerhedspunkter der skal afklares, men denne korte beskrivelse kan give en fornemmelse af om projektet er noget der skal arbejdes videre på. En mere dybdegående projektbeskrivelse kan først påbegyndes når der er afklaring på området og bygninger. Side 19

20 BRENDERUP AKTIVITESCENTER Brenderup aktivitetscenter, har de senere år været igennem en rivende udvikling, hvor man har set en øget bruger tilslutning, samt mange nye aktiviteter igangsat. Brugerne af centeret er alle aldre, derforuden er der stigende tilslutning til arrangementer, både inden fra sportens verden, men også i stigende grad arrangementer hvor emnet omhandler alt lige fra kultur til udstillinger. arrangement kan fastholdes, samt at vi løbende får muligheden for at udvikle og udbygge stedet, således de fysiske rammer passer til efterspørgslen, men også at den måde stedet drives på løbende tilpasser sig tidens trend og krav. Byggestart i Brenderup Aktivitetscenter er et sted for alle og fremtiden. Dagligdagen er præget at af liv og samvær, og hvor mange bruger centerets faciliteter som et sted man kan opholde sig og mødes med venner og bekendte. Fremtiden for Brenderup aktivitetscenter, er at det skal fastholdes i sin nuværende gode ånd og livlige sted at mødes, det skal være et sted hvor alle aldre han mødes samt et trygt og sikkert sted hvor forældre kan sende deres børn til, med ro i sindet. Der vil på sigt blive oprettet faciliteter hvor unge / børn kan opholde sig efter endt skoletid frem til deres sportsaktiviteter starter, hvor der er mulighed for at lave lektier, spille spil eller bare være. De nuværende fysiske rammer er fyldt til bristepunktet, og vil snarligt skulle udbygges for at kunne imødegå de stadig stigende ønsker om aktiviteter og plads. Der skal bygges en hel hal med tilhørende tilskuerpladser således foreningerne vil få muligheden for at afholde større arrangementer hvor 2 haller er påkrævet. Med denne udbygning dannes der også grundlag for at foreningerne kan flytte mange af deres aktiviteter hjem til Brenderup, som i dag er tvunget til at afholdt på eksterne lokaliteter grundet pladsmangel. Udover en hal mere vil der skulle tilbygges nødvendige servicefaciliteter, herunder omklædning, og opholdsareal/fest arealer. Nøglen til at Brenderup Aktivitetscenter forbliver en succes, er at den høje grad af frivilligt Side 20

Vi har arbejdet med de punkter, som idegruppen lagde op til ved Borgermødet den 2/9 2015.

Vi har arbejdet med de punkter, som idegruppen lagde op til ved Borgermødet den 2/9 2015. Skive Kommune Teknisk Forvaltning, Plan og Support Rådhuspladsen 2, 7800 Skive eller tek@skivekommune.dk Civilingeniør Fejl! Hyperlinkreferencen er ugyldig. Teknisk Forvaltning - Plan & Support - Plan

Læs mere

Lokalområde Holme-Olstrup / Toksværd

Lokalområde Holme-Olstrup / Toksværd Lokalråd og Toksværd Lokalområde / Toksværd Vi ønsker et stærkt lokalsamfund bygget på sammenhold, omsorg og gensidig respekt! Vi vil være synlige Lokalråd og Toksværd Forord: Hvad og hvorfor har vi sat

Læs mere

en landsby i stærk udvikling

en landsby i stærk udvikling Lyne en landsby i stærk udvikling Ansvarlig: Arbejdsgruppen Lyne December 2009 Foto: Gunnar Schmidt Indhold Indhold 2 Lyne s lokal historie 3 Lokal analyse...3 Befolkningsanalyse..4 Input.4 Hvad viser

Læs mere

Kommunens indsats? Din indsats?

Kommunens indsats? Din indsats? FÆLLESSKAB / SAMMENHOLD / SAMLINGSSTEDER Tilskud til forsamlingssteder/ landsbypuljer/ LAG landsbypuljen +forsamlingshuspuljen forsamlingshuspuljen Skab rammer opbakning på nye ideer fra foreninger Bevarelse

Læs mere

Kultur- og Fritidspolitik

Kultur- og Fritidspolitik Kultur- og Fritidspolitik Nordfyns Kommune Revideret den 15. august 2014 Dokument nr. 480-2014-852344 Sags nr. 480-2013-36230 Indhold FORORD... 2 INDLEDNING... 3 VISIONEN... 4 VÆRDIER... 5 NORDFYNS KOMMUNE

Læs mere

Visioner for fremtidens Køge Nord. Fra erhverv, landsby og boligområde til attraktiv stationsby anno 2035

Visioner for fremtidens Køge Nord. Fra erhverv, landsby og boligområde til attraktiv stationsby anno 2035 Visioner for fremtidens Køge Nord Fra erhverv, landsby og boligområde til attraktiv stationsby anno 2035. The triangle of growth Befolkningsudviklingen 2012-2030 (prog. 2011) God infrastruktur ved Køge

Læs mere

Udviklingsstrategi. for landdistrikter

Udviklingsstrategi. for landdistrikter Udviklingsstrategi for landdistrikter Indhold Indledning 2 Landdistrikterne under forandring 3 Prioriterede udfordringer i kommunens landdistrikter 4 Initiativer idéer til tværgående projekter 5 Idéer

Læs mere

Udviklingsplan for Hald

Udviklingsplan for Hald Udviklingsplan for Hald fremkommet på Borgermøde 24. Februar 2011 på Hald Skole Et arbejdsredskab for Lokalrådet for Hald og Omegn www.haldogomegn.dk Projekt Hald giver Facebook baghjul, der bl.a. omfatter

Læs mere

Magneter i Øster Velling

Magneter i Øster Velling Magneter i Øster Velling Baggrund for projektet Landsbyen Øster Velling er en dejlig lille landsby med små 200 beboere (274 i sognet) som ligger i et naturskønt område. Men ligesom en lang række andre

Læs mere

Gjern fremtidens lokalsamfund! Hvordan skal vi udvikle Gjern?

Gjern fremtidens lokalsamfund! Hvordan skal vi udvikle Gjern? Resume af borgermøde indkaldt af Gjern Lokalråd Indledning: Gjern Lokalråd inviterede i samarbejde med Landdistrikternes Hus og LAG Silkeborg til borgermøde den 27. september 2012 under overskriften: Gjern

Læs mere

Smag og Oplev Middelfart 19. marts 2012

Smag og Oplev Middelfart 19. marts 2012 Smag og Oplev Middelfart 19. marts 2012 LAG Middelfart og projektet Hvem er LAG Middelfart? Forening under Landdistriktsprogrammet 2007-2013 Landdistriktsprogrammets overordnede formål er at skabe attraktive

Læs mere

Gruppe 1. Tog / Kollektiv trafik Yderligere butiksdød Lukning af Rådhus Urbanisering Manglende tilflytning Erhvervsvirksomhederne - lukning

Gruppe 1. Tog / Kollektiv trafik Yderligere butiksdød Lukning af Rådhus Urbanisering Manglende tilflytning Erhvervsvirksomhederne - lukning Gruppe 1 1. Ændring af planforhold i hovedgaden 2. Udvikling af Rådhus til kultur / Borgerhus 3. Søg prof. Hjælp - Studieprojekt Natcafe Medborgerhus Yderligere kulturliv Fibernet Velkomstpakke til tilflyttere

Læs mere

Det gode liv på landet i Norddjurs Kommune

Det gode liv på landet i Norddjurs Kommune NORDDJURS KOMMUNE Det gode liv på landet i Norddjurs Kommune Landdistriktspolitik 2013 2016 1. Indhold 2. Indledning...2 3. Fakta om Norddjurs Kommune...3 4. Mål og udviklingstemaer...4 4.1. Dialog, samarbejde

Læs mere

Lintrup. det idéelle hjørne

Lintrup. det idéelle hjørne 2010 2020 Lintrup det idéelle hjørne A n s v a r lig : L o k a lr å d e t i L in tr u p S e p te m b e r 2 0 1 0 Indhold Indhold...2 Forord...2 Lokal Udviklingsplan...3 Lintrup s historie...3 Lokal analyse...3

Læs mere

LAG Favrskov, Landsbyrådet og Favrskov Kommune Projekt Landsbyplaner og Landsbylokalplaner Resume af borgermøde i VELLEV

LAG Favrskov, Landsbyrådet og Favrskov Kommune Projekt Landsbyplaner og Landsbylokalplaner Resume af borgermøde i VELLEV Indledning: LAG Favrskov, Landsbyrådet og Favrskov Kommune Projekt Landsbyplaner og Landsbylokalplaner Resume af borgermøde i VELLEV Landbyrådsrepræsentanten fra Vellev inviterede i samarbejde med Landdistrikternes

Læs mere

Projektbeskrivelse for Handelstorvet

Projektbeskrivelse for Handelstorvet 1 Projektbeskrivelse for Handelstorvet Projekttitel:? Arbejdstitel: Handelstorvet Forslag Downtown Projektansvar: Arbejdsgruppen Handelstorvet bestående af: Eigil List Løjt Lands Fællesråd Gitte Christensen

Læs mere

Vedr.: Årets Landsby i Assens Kommune 2013.

Vedr.: Årets Landsby i Assens Kommune 2013. Assens Kommune Landdistriktsrådet landdistrikter@assens.dk Turup 11. juni 2013 Vedr.: Årets Landsby i Assens Kommune 2013. Turup Borgergruppe ansøger hermed om at Turup Landsby bliver Årets Landsby 2013.

Læs mere

VELKOMMEN TIL LÆBORG SOGN - ET GODT STED AT BO

VELKOMMEN TIL LÆBORG SOGN - ET GODT STED AT BO VELKOMMEN TIL LÆBORG SOGN - ET GODT STED AT BO FÆLLESSKAB, STILHED, NÆRHED, UDSYN 2 INDHOLD 4 INTRODUKTION 6 FORENINGER OG INSTITUTIONER I SOGNET 6 Friskolen 7 KFUM spejderne 8 Læborg Multihus 9 LG&U 10

Læs mere

Spørgeskemaopsamling. Antal registrerede besvarelser: 281

Spørgeskemaopsamling. Antal registrerede besvarelser: 281 18.12.2012 Spørgeskemaopsamling Antal registrerede besvarelser: 281 Spørgsmål Antal svar Svar % Køn? 269 96 Alder? 266 95 Hvor bor du? 265 94 Nævn 3 gode ting ved Hedensted bymidte og beskriv hvorfor 231

Læs mere

HORNE VISION 2020. 200 elever i Horne skole!

HORNE VISION 2020. 200 elever i Horne skole! Horne Vision 2020 HORNE VISION 2020 200 elever i Horne skole! 2020 Fremtidens Horne Hornes fremtid som aktiv landsby er afhængig af tilflytning primært af en karaktér som kan styrke byens trivsel herunder

Læs mere

Projektbeskrivelse. Øster Snede Aktivitetspark

Projektbeskrivelse. Øster Snede Aktivitetspark Projektbeskrivelse Øster Snede Aktivitetspark Sole IF Aktivitetspark Missionshus Skole, SFO og børnehave 1. Projekttitel Øster Snede Aktivitetspark Placering: Ribevej 65, Øster Snede, 8723 Løsning i Hedensted

Læs mere

Mere industri. Adgang til natur. (meget) bedre intergration = aktivt medborgerskab. Cykelstier til Bording, Herning + Harrild Hede

Mere industri. Adgang til natur. (meget) bedre intergration = aktivt medborgerskab. Cykelstier til Bording, Herning + Harrild Hede Kommunes største by 15.855 indbyggere *pr. 1. januar 2014 Ungdomsmiljø Bedre byplanlægning m.h.t. arkitektur Turister! Meget mere aktivt torv Mere industri (meget) bedre intergration = aktivt medborgerskab

Læs mere

Sammen om det gode liv. Kultur- og Fritidspolitik

Sammen om det gode liv. Kultur- og Fritidspolitik Sammen om det gode liv Kultur- og Fritidspolitik 2017 - Sammen om det gode liv Du sidder nu med Aabenraa Kommunes Kultur- og Fritidspolitik, der gælder fra 2017 og frem med overskriften Sammen om det gode

Læs mere

BYG JERES HUS I EN ÆBLELUND TÆT VED HAVET

BYG JERES HUS I EN ÆBLELUND TÆT VED HAVET STOLPEGAARD - FÆLLES FACILITETER ET STENKAST FRA HAVET UNIK PLACERING INDFLYTNINGSKLAR FRA 2,7 MIO. KR. GØR DRØMMEN TIL VIRKELIGHED: BYG JERES HUS I EN ÆBLELUND TÆT VED HAVET Byg jeres drømmehus i det,

Læs mere

Fra Landsby til Tog. Udkast Oplæg til økonomiudvalgets budgetseminar 2014 Middelfart kommune

Fra Landsby til Tog. Udkast Oplæg til økonomiudvalgets budgetseminar 2014 Middelfart kommune Fra Landsby til Tog Udkast Oplæg til økonomiudvalgets budgetseminar 2014 Middelfart kommune Transportgruppen har i samarbejde med lokaludvalget i Fjelsted/Harndrup og Brenderup udarbejdet et oplæg til

Læs mere

Hvordan skal vi udvikle Skjoldelev?

Hvordan skal vi udvikle Skjoldelev? LAG Favrskov, Landsbyrådet og Favrskov Kommune Projekt Landsbyplaner og Landsbylokalplaner Resume af borgermøde i SKJOLDELEV Indledning: Landbyrådsrepræsentanten fra Skjoldelev inviterede i samarbejde

Læs mere

Bredsten Balle. Udvikling i fællesskab. Bredsten Balle. registrering af. september 2009. side

Bredsten Balle. Udvikling i fællesskab. Bredsten Balle. registrering af. september 2009. side Bredsten Balle Udvikling i fællesskab registrering af Bredsten Balle side Bredsten kirke Bredsten Balle registrering af side Bredsten Balle - INFO Indbyggertal 2008 Hjemmeside Bredsten og Balle 1622 pers

Læs mere

Sammen. skaber vi kulturen, som giver fællesskab og identitet i hverdagen. Kultur og Fritidspolitik 2015-2018

Sammen. skaber vi kulturen, som giver fællesskab og identitet i hverdagen. Kultur og Fritidspolitik 2015-2018 Sammen skaber vi kulturen, som giver fællesskab og identitet i hverdagen Kultur og Fritidspolitik 2015-2018 Indledning Med Kultur og Fritidspolitik 2015-2018 ønsker Byrådet at sætte retningen for arbejdet

Læs mere

Projekt Felding 2010. Mette Saaugaard Henrik Tønnesen Finn Lillelund fmd. Borgerforeningen fmd. IdrætsCenter Syd fmd.

Projekt Felding 2010. Mette Saaugaard Henrik Tønnesen Finn Lillelund fmd. Borgerforeningen fmd. IdrætsCenter Syd fmd. Projekt Felding 2010 Med Projekt Felding 2010, har borgerne i Nr. Felding skabt et projekt, der både rækker langt ind i fremtiden, og som også et godt bud på, hvordan landsbyerne globalt kan sikre vækst

Læs mere

SAMMEN. skaber vi kulturen, som giver fællesskab og identitet i hverdagen

SAMMEN. skaber vi kulturen, som giver fællesskab og identitet i hverdagen SAMMEN skaber vi kulturen, som giver fællesskab og identitet i hverdagen Kultur og Fritidspolitik 2015-2018 Indledning Vision Politikkens omdrejningspunkt tager afsæt i Egedal Kommunes vision om: Hverdag

Læs mere

Rapport. Fem koncepter for danske forsamlingshuse. Landsforeningen Danske Forsamlingshuse

Rapport. Fem koncepter for danske forsamlingshuse. Landsforeningen Danske Forsamlingshuse Rapport Fem koncepter for danske forsamlingshuse Landsforeningen Danske Forsamlingshuse 5 koncepter for danske forsamlingshuse Der findes i Danmark cirka 1250 forsamlingshuse, hvoraf ca. 800 er medlemmer

Læs mere

LAG Favrskov, Landsbyrådet og Favrskov Kommune Projekt Udviklingsplaner og Landsbylokalplaner Resume af borgermøde i LADING

LAG Favrskov, Landsbyrådet og Favrskov Kommune Projekt Udviklingsplaner og Landsbylokalplaner Resume af borgermøde i LADING Indledning: LAG Favrskov, Landsbyrådet og Favrskov Kommune Projekt Udviklingsplaner og Landsbylokalplaner Resume af borgermøde i LADING Landbyrådsrepræsentanten fra Lading og Lokalrådet i Lading inviterede

Læs mere

Godt liv på landet i fremtiden

Godt liv på landet i fremtiden Godt liv på landet i fremtiden Næstved kommune Jesper Bo Jensen, ph.d. fremtidsforsker Privat forbrug (Gennemsnitlig stigning 2,6% p.a.) Mængdeindeks 9000 8000 7000 6000 5000 4000 3000 2000 1000 0 1846

Læs mere

Kultur- og Fritidspolitik

Kultur- og Fritidspolitik Kultur og Fritid Dato: 31-10-2016 Sagsnr.: 15/25492 Sagsbehandler: Lise Lotte Urfe Direkte tlf.: 7376 8234 E-mail: llu@aabenraa.dk Kultur- og Fritidspolitik 2017 - Sammen om det gode liv Du sidder nu med

Læs mere

Grønne Hjerte fra pendler-by til nærværs-by

Grønne Hjerte fra pendler-by til nærværs-by 1 Grønne Hjerte fra pendler-by til nærværs-by 1. Projekt titel Grønne Hjerte 2. Ansøger Baptistspejderne i Holbæk og Regstrup v/jimmy Singerholm Olsen Adresse: Hovedgaden 24, 4440 Mørkøv. Mail: jimmysingerholm@gmail.com

Læs mere

Hvordan skal vi udvikle Haldum?

Hvordan skal vi udvikle Haldum? LAG Favrskov, Landsbyrådet og Favrskov Kommune Projekt Udviklingsplaner og Landsbylokalplaner Resume af borgermøde i HALDUM Indledning: Borgerforeningen i Halduminviterede i samarbejde med Landdistrikternes

Læs mere

Sindal. Publiceret af Cathrine Borg 06 januar 2016 klokken 14:01 Powered by Enalyzer

Sindal. Publiceret af Cathrine Borg 06 januar 2016 klokken 14:01 Powered by Enalyzer Sindal Publiceret af Cathrine Borg 06 januar 2016 klokken 14:01 Powered by Enalyzer Side 1 Sindal Publiceret af Cathrine Borg 06 januar 2016 klokken 14:01 Powered by Enalyzer Svar status Ikke svaret Afvist

Læs mere

2012-2022. Gudbjerg et rart sted at bo!

2012-2022. Gudbjerg et rart sted at bo! 2012-2022 Gudbjerg et rart sted at bo! Denne udviklingsplan er en del af LAG Svendborgs projekt Udviklingsplaner for lokalsamfund i Svendborg Kommune også kendt under navnet Visionsplaner eller Hvor skal

Læs mere

Hovedgård Hallen et aktivt samlingssted for hele byen

Hovedgård Hallen et aktivt samlingssted for hele byen Hovedgård Hallen et aktivt samlingssted for hele byen Foto: BOGO Projektbeskrivelse I Hovedgård ønsker vi at udvikle Hovedgård Hallen til et aktivt og imødekommende samlingssted for alle byens borgere

Læs mere

Hej Jørgen! Jeg har her skrevet tidslinien for ansøgningsprocessen

Hej Jørgen! Jeg har her skrevet tidslinien for ansøgningsprocessen Udvalget for Landdistrikter og Øer 2012-13 ULØ Alm.del Bilag 195 Offentligt Hej Jørgen! Jeg skriver til dig i min egenskab af formand for Grønbjerg-Langelund Lokalråd, og i dette tilfælde, også som den

Læs mere

LAG Midt-Nordvestsjælland

LAG Midt-Nordvestsjælland LAG Midt-Nordvestsjælland Tilskud til udvikling af liv og erhverv i landdistrikterne Lokale aktionsgrupper (LAG er) er lokalt forankrede foreninger, som skaber udvikling og innovation i lokalsamfundene

Læs mere

Idræts- og Fritidspolitik. for Ringsted Kommunes borgere og foreningsliv

Idræts- og Fritidspolitik. for Ringsted Kommunes borgere og foreningsliv Idræts- og Fritidspolitik for Ringsted Kommunes borgere og foreningsliv Ringsted Kommune marts 2012 Idræts- og Fritidspolitik for Ringsted Kommunes Borgere og foreningsliv Indhold 1. Kort om papir og proces

Læs mere

Borgermøde Høje-Taastrup Kommune 7. april 2008

Borgermøde Høje-Taastrup Kommune 7. april 2008 Borgermøde Høje-Taastrup Kommune 7. april 2008 Borgermødet på Hedehusene Fritidscenter begyndte kl. 19.30, omkring 130 deltagerne havde fundet deres pladser, da Borgmester Michael Ziegler og Viceborgmester

Læs mere

Alsønderup Sogns Lokalråd Landsbyvision 2011. Lokalrådet December 2011

Alsønderup Sogns Lokalråd Landsbyvision 2011. Lokalrådet December 2011 Alsønderup Sogns Lokalråd Landsbyvision 2011 Lokalrådet December 2011 1 Kilde. Kms/Hillerød kommune 2 Baggrund Sommeren 2011 afholdt lokalrådet for Alsønderup sogn en visionsdag på Kulsviergården i Alsønderup,

Læs mere

Branding- og markedsføringsstrategi

Branding- og markedsføringsstrategi Branding- og markedsføringsstrategi for Assens Kommune 1. Indledning: Assens Kommunes vision Vilje til vækst realiserer vi gennem tre indsatsområder: Flere vil bo her, Vækst og udvikling og Alle får en

Læs mere

LAG Favrskov, Landsbyrådet og Favrskov Kommune Projekt Udviklingsplaner og Landsbylokalplaner Resume af borgermøde i VOLDUM

LAG Favrskov, Landsbyrådet og Favrskov Kommune Projekt Udviklingsplaner og Landsbylokalplaner Resume af borgermøde i VOLDUM Indledning: LAG Favrskov, Landsbyrådet og Favrskov Kommune Projekt Udviklingsplaner og Landsbylokalplaner Resume af borgermøde i VOLDUM Landbyrådsrepræsentanten fra Voldum og Lokalrådet i Voldum inviterede

Læs mere

Bordreferater Dialogmøde i Faxe den 1. oktober 2015

Bordreferater Dialogmøde i Faxe den 1. oktober 2015 Bordreferater Dialogmøde i Faxe den 1. oktober 2015 Bord 1 Tema 1: Udvikling og liv i byen Der mangler synlighed vedr. turisme. Hvor kan man for eksempel finde materiale om turisme? Byen er blevet mere

Læs mere

Hvordan skal vi udvikle Grundfør?

Hvordan skal vi udvikle Grundfør? LAG Favrskov, Landsbyrådet og Favrskov Kommune Projekt Landsbyplaner og Landsbylokalplaner Resume af borgermøde i GRUNDFØR Indledning: Landbyrådsrepræsentanten fra Grundfør og Borgerforeningen i Grundfør

Læs mere

På hat med Gadbjerg. Gadbjerg side 21. registrering af. september 2009

På hat med Gadbjerg. Gadbjerg side 21. registrering af. september 2009 På hat med registrering af side 21 vartegn registrering af side 22 DTK Kort25 Trad. - INFO Indbyggertal 2008 by 630 pers sogn 1311 pers Hjemmeside www.gadbjerg.dk Afstande - Vejle 20 km - Give 12 km Offentlig

Læs mere

LAG Favrskov, Landsbyrådet og Favrskov Kommune Projekt Udviklingsplaner og Landsbylokalplaner Resume af borgermøde i HOULBJERG

LAG Favrskov, Landsbyrådet og Favrskov Kommune Projekt Udviklingsplaner og Landsbylokalplaner Resume af borgermøde i HOULBJERG Indledning: LAG Favrskov, Landsbyrådet og Favrskov Kommune Projekt Udviklingsplaner og Landsbylokalplaner Resume af borgermøde i HOULBJERG Landbyrådsrepræsentanten fra Houlbjerg og Borgerforeningen i Houlbjerg

Læs mere

Cubion A/S Ny Haderslev Kommune Forslag til overordnet vision 2007-2017 d. 20. september 2006 Side 1. Haderslev Kommune. Forslag til overordnet vision

Cubion A/S Ny Haderslev Kommune Forslag til overordnet vision 2007-2017 d. 20. september 2006 Side 1. Haderslev Kommune. Forslag til overordnet vision Cubion A/S Ny Haderslev Kommune Forslag til overordnet vision 2007-2017 d. 20. september 2006 Side 1 Haderslev Kommune Forslag til overordnet vision 2007-2017 De beslutninger, vi tager nu, er med til at

Læs mere

JUNGSHOVED LOKALRÅD LOKAL UDVIKLINGSPLAN FOR JUNGSHOVED. Jungshoved et sving ud i naturen

JUNGSHOVED LOKALRÅD LOKAL UDVIKLINGSPLAN FOR JUNGSHOVED. Jungshoved et sving ud i naturen JUNGSHOVED LOKALRÅD LOKAL UDVIKLINGSPLAN FOR JUNGSHOVED Jungshoved et sving ud i naturen Foto Tage Klee Lokal udviklingsplan for Jungshoved, Vordingborg kommune, vedtaget på borgermøde juni 2016 Handlingsplan

Læs mere

Haderslev Kommune På vej mod 2017. De beslutninger, vi tager nu, er med til at forme vores fremtid Citat: Peter Drucker

Haderslev Kommune På vej mod 2017. De beslutninger, vi tager nu, er med til at forme vores fremtid Citat: Peter Drucker Haderslev Kommune På vej mod 2017 De beslutninger, vi tager nu, er med til at forme vores fremtid Citat: Peter Drucker Haderslev Kommune 25.01.2007 På vej mod 2017 Haderslev Kommune 25.01.2007 Side 2

Læs mere

Udviklingsplan 5762. Forslag til præsentation på borgermøde 26. september 2011 på Gymnastikhøjskolen i Ollerup

Udviklingsplan 5762. Forslag til præsentation på borgermøde 26. september 2011 på Gymnastikhøjskolen i Ollerup Udviklingsplan 5762 Forslag til præsentation på borgermøde 26. september 2011 på Gymnastikhøjskolen i Ollerup Formål Formålet med udviklingsplanen er at skabe de bedst mulige betingelser for, at 5762 Vester

Læs mere

Favrskov Kommunes Landsbyråd er etableret af Favrskov Kommune og har følgende formålsparagraffer:

Favrskov Kommunes Landsbyråd er etableret af Favrskov Kommune og har følgende formålsparagraffer: Projektbeskrivelse Projekttitel Virtuelt netværk til landsbyerne i Favrskov Kommune Oplysninger om ansøger Favrskov Kommunes Landsbyråd er etableret af Favrskov Kommune og har følgende formålsparagraffer:

Læs mere

Ansøgning om tilladelse til etablering af aktivitetshus ved Båring Strand

Ansøgning om tilladelse til etablering af aktivitetshus ved Båring Strand Middelfart Kommune Båring d. 2/4-2013 Att.: Jacob Kloch Østergade 21 5580 Nr. Åby Ansøgning om tilladelse til etablering af aktivitetshus ved Båring Strand På vegne af foreningen Båring Vig Kystaktiviteter

Læs mere

for Sall Udviklingsplanen for Sall fremkommet på Borgermøde den 10. Februar 2011 i Forsamlingshuset i Sall www.sallnet.dk

for Sall Udviklingsplanen for Sall fremkommet på Borgermøde den 10. Februar 2011 i Forsamlingshuset i Sall www.sallnet.dk Udviklingsplanen for Sall Udviklingsplanen for Sall fremkommet på Borgermøde den 10. Februar 2011 i Forsamlingshuset i Sall www.sallnet.dk Et arbejdsredskab for Sall Lokalråd Støttet af Landdistriktspuljen

Læs mere

NordvestKRAFT er et Landsbysamarbejde mellem Abildå, Ørnhøj, Sørvad og Vind i Herning Kommune.

NordvestKRAFT er et Landsbysamarbejde mellem Abildå, Ørnhøj, Sørvad og Vind i Herning Kommune. Den. 3. november 2015 Ansøgning til Landsbyprisen 2016 fra NordvestKRAFT. NordvestKRAFT er et Landsbysamarbejde mellem Abildå, Ørnhøj, Sørvad og Vind i Herning Kommune. Siden efteråret 2012 har repræsentanter

Læs mere

Hvordan skal vi udvikle Selling?

Hvordan skal vi udvikle Selling? LAG Favrskov, Landsbyrådet og Favrskov Kommune Projekt Udviklingsplaner og Landsbylokalplaner Resume af borgermøde i SELLING Indledning: Landbyrådsrepræsentant Jesper Dissing Henckel fra Selling inviterede

Læs mere

Hvor stor en procentdel af projektets samlede budget udgør ovenstående beløb? 70 %

Hvor stor en procentdel af projektets samlede budget udgør ovenstående beløb? 70 % Journalnummer (udfyldes af Vordingborg Kommune) 1. Projektets titel Erhvervsmesse 2015 i Køng-Lundby 2. Beløb der søges finansieret af LUP-puljen Hvilket beløb søges fra LUP-puljen: ca. 32.000 kr. Hvor

Læs mere

1 of 7 NYT LYS I MØRKE

1 of 7 NYT LYS I MØRKE 1 of 7 NYT LYS I MØRKE 1 2 of 7 BAGGRUNDEN FOR PROJEKTET Langs det grønne bånd, der snor sig langs med jernbanen ind i det indre af Syddjurs Kommune, finder man fire jernbanebyer bundet sammen af Grenaabanen

Læs mere

Brian Dybro Formand for Sundhedsudvalget. November Mad- og måltidsstrategien er vedtaget i Odense Byråd d. 23. november 2016.

Brian Dybro Formand for Sundhedsudvalget. November Mad- og måltidsstrategien er vedtaget i Odense Byråd d. 23. november 2016. Sammen om bedre Måltider er Odenses strategi på mad- og måltidsområdet. I strategien kan du læse vores fælles historie og de seks bærende politiske værdier for mad og måltider i Odense. Strategien handler

Læs mere

Ansøgningsvejledning

Ansøgningsvejledning September 2016 Ansøgningsvejledning Landdistrikter landet over står midt i den største omstilling i nyere tid. Befolkningstilvæksten til de større byer er accelereret, og det har efterladt især de mindre

Læs mere

Silkeborgegnens Lokale AktionsGruppe

Silkeborgegnens Lokale AktionsGruppe Silkeborg Kommune Teknik- og Miljøafdelingen Søvej 1 8600 Silkeborg Sendt via hjemmesiden under Din mening og pr. e-mail til teknikogmiljoe@silkeborg.dk Kirsten Kruckow Sorringvej 77, Voel 8600 Silkeborg

Læs mere

I Byrådets overordnede vision lægges der vægt på botilbud og stærk sammenhæng mellem by og land.

I Byrådets overordnede vision lægges der vægt på botilbud og stærk sammenhæng mellem by og land. Landdistriktspolitik Vision I Byrådets overordnede vision lægges der vægt på botilbud og stærk sammenhæng mellem by og land. I Byrådets vision for en landdistriktspolitik indebærer dette, at Ringsted Kommune

Læs mere

Forslag. til udviklingsarbejde i lokalsamfundene - proces for projekt Udvikling i en hel kommune

Forslag. til udviklingsarbejde i lokalsamfundene - proces for projekt Udvikling i en hel kommune Teknik- og Miljøforvaltningens sekretariat Middelfart Kommune Østergade 21 5580 Nørre Aaby www.middelfart.dk Telefon +45 8888 5500 Direkte +45 8888 4798 Fax +45 8888 5501 Dato: 24. maj 2011 Sagsnr.: 201103042-12

Læs mere

Sammen om det gode liv Kultur- og Fritidspolitik

Sammen om det gode liv Kultur- og Fritidspolitik Sammen om det gode liv Kultur- og Fritidspolitik Sammen om det gode liv Du sidder nu med Aabenraa Kommunes Kultur og Fritidspolitik, der gælder fra 2017 og frem. I Aabenraa Kommune er kultur- og fritidslivet

Læs mere

Byskitser Kommuneplan , hæfte 2

Byskitser Kommuneplan , hæfte 2 Byskitser Kommuneplan 2013-2025, hæfte 2 Vedtaget af Viborg Byråd den 22. maj 2013 BILLEDE placeres her Om plansystemet Dette hæfte om byskitser er en del af Kommuneplan 2013 2025 for Viborg Kommune. I

Læs mere

Velkommen. Charlotte Frandsen og Morten Birkerod

Velkommen. Charlotte Frandsen og Morten Birkerod Velkommen Der kan være mange gode grunde til, at du besøger Tornøes Hotel og dejlige Kerteminde. Du kan være på udkig efter oplevelser. Være deltager i et interessant møde med kolleger eller kunder. Være

Læs mere

Temamøde 19. september 2012

Temamøde 19. september 2012 Brønderslev bymidte Temamøde 19. september 2012 Aktuelle udfordringer 110 105 100 95 90 85 80 2000M01 2000M07 2001M01 2001M07 2002M01 2002M07 2003M01 2003M07 2004M01 2004M07 2005M01 2005M07 2006M01 2006M07

Læs mere

PROJEKTIDEÈ: 1. Nimtofte og Omegns Aktivitetscenter. 2. Målgrupper. 3. Aktiviteterne. 4. Struktur overordnet og praktisk. 5. Åbningstider. 6.

PROJEKTIDEÈ: 1. Nimtofte og Omegns Aktivitetscenter. 2. Målgrupper. 3. Aktiviteterne. 4. Struktur overordnet og praktisk. 5. Åbningstider. 6. PROJEKTIDEÈ: 1. Nimtofte og Omegns Aktivitetscenter 2. Målgrupper 3. Aktiviteterne 4. Struktur overordnet og praktisk 5. Åbningstider 6. Lokaler 7. Støtte/Opbakning 8. Tidsplan Hvor starter vi... 1. Nimtofte

Læs mere

Forslag til ny kultur- og idrætspolitik 2016

Forslag til ny kultur- og idrætspolitik 2016 Forslag til ny kultur- og idrætspolitik 2016 Til alle foreninger, organisationer, interessenter og borgere i Fredericia kommune, Fredericia, den 11. april 2016 Arbejdet med at skabe en ny kultur- og idrætspolitik

Læs mere

Detailhandel - Levende bymidter eller butiksdød? Handelsbyernes konkurrence og roller

Detailhandel - Levende bymidter eller butiksdød? Handelsbyernes konkurrence og roller Detailhandel - Levende bymidter eller butiksdød? Handelsbyernes konkurrence og roller Kristian Bransager, 8. januar 2013 Levende bymidter eller butiksdød! Eksempler fra Hjørring bymidte Dagligvarer på

Læs mere

Introduktion for byrådet

Introduktion for byrådet Introduktion for byrådet Slagelse, 13. Januar 2014 En vision bliver til En politisk skabende 1-årig proces Grundig analyse af Slagelse Kommunes udfordringer og styrker Slagelse Kommune Vision Et enigt

Læs mere

Borris Rådet Tillæg til udviklingsplan 2010-2020 (Udarbejdet forår 2012)

Borris Rådet Tillæg til udviklingsplan 2010-2020 (Udarbejdet forår 2012) Borris Rådet Tillæg til udviklingsplan 2010-2020 (Udarbejdet forår 2012) Indledning Borris Rådet inviterede i samarbejde med Landdistrikternes Hus til borgermøde den 22. maj 2012 under overskriften: Borris

Læs mere

Strukturbillede VIBY Sjælland

Strukturbillede VIBY Sjælland Strukturbillede VIBY Sjælland Indhold Forord 3 Visionen 4 Hovedstrukturen 5 Fra vision til plan 5 Boliger 5 Bymidten 6 Erhverv 7 Den grønne struktur 7 Trafikstruktur 7 Vedtaget af Roskilde Byråd den 18.

Læs mere

BORGERMØDE KULTUR OG FRITID 17. MAJ 2016

BORGERMØDE KULTUR OG FRITID 17. MAJ 2016 BORGERMØDE KULTUR OG FRITID 17. MAJ 2016 Program 19:00 Intro ved Emrah Tuncer og Svend Due Mikkelsen 19:15 Intro til fortællingerne ved Emrah Tuncer 19:30 Basar 2x20 minutter ved 2 selvvalgte stande +20

Læs mere

Bomiva Kommentarer/ideer/forslag Nuværende forhold fremtidig udvikling

Bomiva Kommentarer/ideer/forslag Nuværende forhold fremtidig udvikling Bomiva Kommentarer/ideer/forslag Nuværende forhold fremtidig udvikling 19. sep. 2015 SPØTTRUP OMRÅDET Bomiva har almennyttige boliger i flere af byerne i Spøttrup området. I Rødding, Krejbjerg og Balling

Læs mere

Boligpolitik Ballerup Kommune 2017

Boligpolitik Ballerup Kommune 2017 Boligpolitik Ballerup Kommune 2017 INDLEDNING Ballerup Kommune er et dejligt sted at bo omgivet af natur, tæt på storbyen, med mange arbejdspladser og et aktivt foreningsliv. Kommunalbestyrelsen har store

Læs mere

Bilag: Ansøgning med budget, Projektbeskrivelse, Brev fra Assens Kunstråd

Bilag: Ansøgning med budget, Projektbeskrivelse, Brev fra Assens Kunstråd Til Assens Kommune II 11'41 1 MUSEUM VESTFYN Assens, d. 12. februar 2016 Vedr. : Ansøgning om tilskud til udstilling Vedhæftet følger ansøgning med bilag om tilskud på 240.000 til realisering og markedsføring

Læs mere

Handlingsplan. Borgerforeningen Sdr. Nissum-Fjand

Handlingsplan. Borgerforeningen Sdr. Nissum-Fjand Handlingsplan Borgerforeningen Sdr. Nissum-Fjand Projekt Vækstgrupper for landdistriktsudvikling Borgerforeningen Sdr. Nissum-Fjand Indledning Denne handlingsplan er kommet i stand på 2 møder med Borgerforeningens

Læs mere

Skodsbøl Landsbylaug Historie Vision Strategi Handling

Skodsbøl Landsbylaug Historie Vision Strategi Handling Historie Vision Strategi Handling Indledning... 3 Historie... 3 Vision... 3 Strategi... 4 Handling... 5 Projekt 1: Tilslutning af EL... 5 Projekt 2: Tilslutning af Varmepumpe... 6 Projekt 3: Tilslutning

Læs mere

Zynergi-Netværkets aktivitetskalender 2012-2013. Zynergi er visionen om vækst gennem læring, videndeling og et stærkt netværk

Zynergi-Netværkets aktivitetskalender 2012-2013. Zynergi er visionen om vækst gennem læring, videndeling og et stærkt netværk Zynergi-Netværkets aktivitetskalender 2012-2013 Zynergi er visionen om vækst gennem læring, videndeling og et stærkt netværk Den Europiske Landbrugsfond for Udvikling af Landdistrikterne: Netværksordningen

Læs mere

UDVIK- LINGS- PLAN. Lydum 2020

UDVIK- LINGS- PLAN. Lydum 2020 UDVIK- LINGS- PLAN Lydum 2020 Naturen er vores styrke og kilde til store oplevelser. Gå selv på opdagelse i naturen, pas på den og del den med andre. Sammen fortæller vi verden om vores natur - #viinaturen

Læs mere

Forslag til Strategisk udviklingsplan for Fjordklyngen

Forslag til Strategisk udviklingsplan for Fjordklyngen Forslag til Baggrund I det nordvestlige hjørne af Viborg Kommune ligger landsbyerne Ulbjerg, Skringstrup, Sundstrup, Nr. Rind, Låstrup og Skals. Disse seks landsbyer, som igennem nedenstående forløb, er

Læs mere

Frivillig ved Viby sogn. Meningsfyldt Inspirerende Plads til alle talenter Fællesskab Kulturelle oplevelser

Frivillig ved Viby sogn. Meningsfyldt Inspirerende Plads til alle talenter Fællesskab Kulturelle oplevelser Frivillig ved Viby sogn Meningsfyldt Inspirerende Plads til alle talenter Fællesskab Kulturelle oplevelser 1 Bliv frivillig Hvis du går og tror, at kirkens arbejde kun består i det, som præster, ansatte

Læs mere

Masterplan for udviklingen af landsbyerne

Masterplan for udviklingen af landsbyerne Masterplan for udviklingen af landsbyerne Ødis, Ødis Bramdrup og Fovslet Sogneforeningen, Tænketanken ØSU og andre interessenter 2015 Vi ønsker: Muligheder for udstykning af byggegrunde på Skolebakken

Læs mere

VELKOMMEN TIL HESSELAGER

VELKOMMEN TIL HESSELAGER VELKOMMEN TIL HESSELAGER Hesselager kommer man ikke uden om. Der er det hele skov, mark, strand og by. Uanset hvilken indfaldsvej der vælges, havner man midt i hovedgaden - trods det er en gennemgående

Læs mere

Kontaktoplysninger: Det Bæredygtige Bofællesskab ved Gribskov og Esrum Sø CVR-nummer: Tingbakken 18, 3230 Græsted

Kontaktoplysninger: Det Bæredygtige Bofællesskab ved Gribskov og Esrum Sø CVR-nummer: Tingbakken 18, 3230 Græsted Vision: At skabe en bæredygtig, miljø- og klimavenlig økolandsby med 10-12 huse og et stort fælleshus. Økolandsbyen skal fungere som en off-grid selvforsynende enhed med egen forsyning af varme og elektricitet

Læs mere

Borgmester Uffe Jensens tale ved Nytårskur 2015

Borgmester Uffe Jensens tale ved Nytårskur 2015 Borgmester Uffe Jensens tale ved Nytårskur 2015 Odder Parkhotel, den 12. januar 2015 Velkomst Velkommen til nytårskur. Det er dejligt at se den store opbakning til den traditionsrige nytårskur i Odder

Læs mere

Byskitser Kommuneplan , hæfte 2

Byskitser Kommuneplan , hæfte 2 Byskitser Kommuneplan 2013-2025, hæfte 2 Vedtaget af Viborg Byråd den 22. maj 2013 BILLEDE placeres her Om plansystemet Dette hæfte om byskitser er en del af Kommuneplan 2013 2025 for Viborg Kommune. I

Læs mere

12. Nordenskov Nordenskov By Åbent land Nordenskov. Rammer

12. Nordenskov Nordenskov By Åbent land Nordenskov. Rammer 12. Nordenskov 12.01 Nordenskov By 12.10 Åbent land Nordenskov Rammer 12.01 Nordenskov By Status Nordenskov er en lokalby med udviklingspotentiale inden for bosætning. Byen er placeret ca. 13 km øst/nordøst

Læs mere

Fotos: Karl Petersen m. fl.

Fotos: Karl Petersen m. fl. 1 Fotos: Karl Petersen m. fl. Øster Lindet Lokalråd Udviklingsplanen tager udgangspunkt i holdninger tilkendegivet på borgermødet d. 26. maj. Forord: Øster Lindet vil gerne med eksemplets magt vise, at

Læs mere

Bevaringsværdige bygninger

Bevaringsværdige bygninger 18. Sig 18.01 Sig By 18.10 Åbent land Sig Bevaringsværdige bygninger Rammer 18.01 Sig By Status Sig er en lokalby med udviklingspotentiale indenfor bosætning og turisme. Byen ligger ca. 8 km nord for

Læs mere

Lunden. Det rekreative område. Status: Det Grønne Bånd

Lunden. Det rekreative område. Status: Det Grønne Bånd Lunden Det rekreative område Status: Det Grønne Bånd Vraa - en grøn by Vraa er en grøn by midt i en smuk natur og midt i et aktivt landbrugsområde - og ud over serviceerhvervene var det var landbruget,

Læs mere

Ansøgningsskema Puljen til understøttelse af Lokale Udviklingsplaner (LUP-puljen)

Ansøgningsskema Puljen til understøttelse af Lokale Udviklingsplaner (LUP-puljen) Dette skema skal udfyldes ved ansøgning til LUP-puljen. Der må gerne vedlægges bilag, men ansøgningsskemaet skal give et kort, præcist, samlet overblik over projektet. Journalnummer (udfyldes af Vordingborg

Læs mere

VISION VEJEN. Fra visioner til handling HANDLINGSKATALOG

VISION VEJEN. Fra visioner til handling HANDLINGSKATALOG VISION VEJEN Fra visioner til handling HANDLINGSKATALOG Forord Missionen, visionen og indsatsområderne er rammen for det videre arbejde. Handlingskataloget konkretiserer det kommende arbejde og vil i foråret

Læs mere

Udvikling af Nørreådalen - aktive beboere og landsbyer i ådalen. Visions- og idékatalog for udviklingen i ådalen 2012 2022

Udvikling af Nørreådalen - aktive beboere og landsbyer i ådalen. Visions- og idékatalog for udviklingen i ådalen 2012 2022 Udvikling af Nørreådalen - aktive beboere og landsbyer i ådalen Visions- og idékatalog for udviklingen i ådalen 2012 2022 UDKAST 21. marts 2012 1 1. Introduktion til Kataloget Visions- og idékataloget

Læs mere

Byskitser Kommuneplan , hæfte 2

Byskitser Kommuneplan , hæfte 2 Byskitser Kommuneplan 2013-2025, hæfte 2 Vedtaget af Viborg Byråd den 22. maj 2013 BILLEDE placeres her Om plansystemet Dette hæfte om byskitser er en del af Kommuneplan 2013 2025 for Viborg Kommune. I

Læs mere