BRENDERUP OGSÅ MED PLADS TIL Udviklingsplan for Brenderup

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "BRENDERUP OGSÅ MED PLADS TIL. 2014 Udviklingsplan for Brenderup"

Transkript

1 BRENDERUP OGSÅ MED PLADS TIL DIG 2014 Udviklingsplan for Brenderup I og omkring Brenderup er der en del erhvervsliv og forretninger. Meget centralt ligger både vuggestue, børnehave, kommunal og privat skole, kirke og foreningsliv. - Der er også en plads til dig. U D V I K L I N G S P L A N F O R B R E N D E R U P

2 FORORD Der er en del erhvervsdrivende og forretninger i og omkring Brenderup. Meget centralt ligger både vuggestue, børnehave, kommunal og privat skole, kirke m.v. Mange forskellige former for foreningsliv blomstrer, og der er også en plads til dig. I bybilledet møder vi mange unge mennesker fra hele verden samt danske kursister, unge som ældre, der gæster Brenderup Højskole. Højskolen danner desuden ramme for bl.a. musikforeningen, der gennem året har mange spændende og aktuelle koncerter. Naturen i Brenderup området byder både på strand med badevand, på skove med vandrestier samt grusbelagte eller asfalterede cykleveje. Den nedlagte jernbane, jordbærbanen mod Bogense og Odense, der giver mange kilometer gennem et naturskønt område, er i dag udlagt til gode stier. Specielt for Brenderup kan man handle lokale afgrøder, der bliver solgt langs vejen. En 100 årig gammel tradition, der stadig holdes i hævd. Den fynske øst/vest motorvej er 5 km (5 min) væk. Nærmeste togstation er Ejby for lokaltog, alternativt Middelfart station, og både regionalbus og teletaxi dækker vort område. Denne rapport beskriver Brenderup og lokalsamfundets tanker og planer for fremtiden. Udviklingsplanen er et dynamisk værktøj, der hele tiden tilpasses, og forandrer sig i takt med muligheder og betingelser for udvikling. Finansiering og samarbejdspartnere Denne udviklingsplan er en del af LAG Middelfarts projekt Udvikling af lokalsamfundene i Middelfart Kommune. Projektet gennemføres af LAG Middelfart i samarbejde med Middelfart Kommune, DGI og Landdistriktshuset med tilskud fra Landdistrikts-pulje samt Landdistriktsprogrammet via Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter, EU og LAG Middelfart. Projektet har til formål at give borgere, foreningsrepræsentanter og erhvervsdrivende i de enkelte landsbysamfund et redskab, som er med til at bidrage til udviklingen i såvel lokalsamfundene som i kommunen og være med til at bidrage til den fortsatte udvikling, som gør områderne til gode steder at bo. Dette med udgangspunkt i de lokale ressourcer, som findes i lokalområderne. Bistand ift. gennemførelse af aktiviteterne i udviklingsplanen og fundraising kan fås via LAG Middelfart og Middelfart Kommune. Se kontaktoplysninger bagest i udviklingsplanen. Side 2

3 INDHOLDSFORTEGNELSE FORORD... 2 INDHOLDSFORTEGNELSE... 3 BRENDERUP SOGN SILKESOGNET ET HISTORISK RIDS... 5 Humle økonomi... 5 Jordbærbanen... 6 Frugtcentralen... 6 BRENDERUP EN BY MED DET HELE... 7 Handelslivet i Brenderup... 7 Logistik... 8 Turisme... 8 Smag og oplev Middelfart... 8 Nuværende aktiviteter... 9 Lillebælt Waters... 9 Daginstitutioner... 9 Skoler... 9 Munkegården... 9 Dagligvarebutikker Frugt og grønt Læge, dyrlæge, Bank og sparekasse autoværksteder, frisører og detailhandel For de historieinteresserede For de ældre Mødested, sport og kultur for alle VISIONEN BESLUTTET INDSATS Transport Event Udstråling Ungeindsats Kommunikation og markedsføring Sundhed og aktivitet Handel og Erhverv IGANGVÆRENDE ARBEJDE Kollektiv trafik Byens udstråling Ungeindsats Brenderups eventudvalg Strandfest Varbjerg Strand Tyrolerfest Brenderup Aktivitetscenter Mulige kommende arrangementer i Brenderup Side 3

4 Kommunikation Brenderup Hjemmeside og Facebook side Projekt Fredsskov BRENDERUP AKTIVITESCENTER LOKALUDVALGET FOR BRENDERUP Side 4

5 BRENDERUP SOGN SILKESOGNET ET HISTORISK RIDS D E R H A R V Æ R E T N O G E N H E R - L Æ N G E. D E N Æ L D S T E S K R I F T L I G E K I L D E P Å N AV N E T B R E N D E R U P E R F R A B R A G N A T H O R P S T E D E T M E D B R E G N E R E N R E F E R E N C E T I L A T D E R O P R I N D E L I G T VA R M E G E T S K O V I O M R Å D E T. Landsbyen er dog ældre, f.eks. er kirken oprindeligt bygget i romansk stil. Sporene i omegnen rækker langt tilbage. Der er fundet bopladser ved Bro helt tilbage fra f.kr.. Ved Køstrup er der udgravet bebyggelse og gravpladser fra bronzealderen over jernalderen frem til vikingetiden. I 1500-tallets Brenderup var der relativt mange selvejer bønder, måske fordi de naturgivne forhold allerede den gang gav gode økonomiske forhold. Fra midten af 1400-tallet var der to betydende hovedgårde i området Holsegård og Kærsgård. Familien Bille ejede den største - Kærsgård - i 275 år fra En af gårdens mere kendte ejere var Anna Trolle, enke efter Erik Bille. En historie fortæller, at hun havde en hund, som hun holdt meget af, og da den døde, lod Anna Trolle den begrave på kirkegården. Præsten gravede den op, huggede hovedet af den og smed den udenfor kirkegården. Anna Trolle begravede så hunden i bronzealderhøjen Korshøj øst for Kærsgård. Så i Brenderup ved vi, hvor hunden ligger begravet! Anna Trolle er dog mere kendt for sine fremsynede initiativer. Hun sendte et hold bønder til Prøjsen for at lære moderne humledyrkning et initiativ som lagde grunden til senere økonomisk fremgang i sognet. I 1712 etablerede hun en skole for sognets børn. En skole som netop har fejret 300 års jubilæum, nu som kommunal folkeskole med klasse. Humle økonomi Fra midten af 1700-tallet har humlen haft væsentlig økonomisk betydning for sognet. Omkring år 1800 dyrkede næsten alle gårdmænd, husmænd med og uden jord, humle. Flere husmænd havde humlehandel som næringsvej. I midten af 1800-tallet topper humle-eventyret. I slutningen af 1800-tallet er det ved at være slut. Dansk humle var til hjemmebrygning af øl, men duede ikke til det bajerske øl, som med Carlsberg i spidsen langsomt fortrængte det hjemmebryggede øl. Slut med humle var ikke slut med specialproduktioner i Brenderup sogn! I sidste halvdel af 1800-tallet blev der dyrket tobak på nordkysten mellem Middelfart og Båring, og det bredte sig videre til Brenderup, og ikke mindst med 1. verdenskrigs stigende priser på tobak blev det en ny god forretning for egnen. I 1929 søgte og analyserede ingeniøren Eckardt Sidenius sig frem til det ideelle sted for tobaksdyrkning i Danmark Brenderup havde de ideelle klima- og jordbundsforhold. Grundlaget for en ny specialproduktion var videnskabeligt bevist! Salget af dansk (dvs. fynsk) tobak boomede igen under 2. verdenskrig, men da der igen blev adgang til udenlandsk tobak var det slut. Fra slutningen af 1800-tallet var andre specialproduktioner på vej frem i området frugtavl og senere bær- og grøntsags avl. Og det er her endnu! Jernbanestrækning mod Odense, som den ser ud i 2013 Side 5

6 Jordbærbanen I 1911 åbnede jernbanen Middelfart-Brenderup- Odense og Brenderup-Bogense. Brenderup blev en stationsby. Banen fik tilnavnet Jordbærbanen, da en stor del af godset bestod af frugt og bær til København og Århus. Omkring stationen voksede hurtigt en stationsby frem med handelsliv, bank, gæstgivergård og mindre håndværkervirksomheder. Altså en by i fremgang og så alligevel ikke helt. Udviklingen stagnerede i 1930 erne. Stationsbyen var fra starten i konkurrence med de oprindelige byer Skovshøjrup og Brenderup Kirkeby. Udviklingen blev spredt ud, og oplandet kunne ikke bære en udvikling til en stor og sammenhængende stationsby. Brenderup fik sin noget diffuse struktur. Jernbanen mistede sin betydning i løbet af 1950 erne konkurrencen fra lastbiler og rutebiler blev for hård, og jernbanen lukkede i Frugtcentralen Brenderup Frugtsamlercentral blev stiftet i 1934, handelen med frugt og grønt måtte sættes i system for at modsvare tidens krav om større samlede leverancer til bl.a. Københavns Grønttorv. Frugtcentralen havde fremgang, den måtte udvides gang på gang. I 1957 blev der investeret i først kølerum og dernæst dybfrostanlæg. Det var et storstilet og ambitiøst projekt. Desværre gik det galt. En fejlslagen jordbærhøst i 1966 og samtidige overbud fra konkurrerende konservesfabrikker med deraf følgende manglende leverancer til de dyre køle- og fryseanlæg knækkede frugtcentralens økonomi. Adskillige Brenderup-borgere tabte mange penge på konkursen. Frugtcentralen blev reorganiseret og kørte videre med forskellige ejere indtil den blev for lille til at klare sig i stordrift-konkurrence i slutningen af 1980 erne. Brenderup er en skole-, kultur- og idrætsby. I 1911 åbnede Brenderup Realskolen, en borgerlig skole med ambition om at hæve undervisningen op på bymæssigt niveau. Der har i en periode været både teknisk skole og en mindre pigeefterskole. Og i 1986 åbnede Brenderup Folkehøjskole Nordisk Fredshøjskole i den gamle gæstgivergård. Højskolen har siden skiftet navn til blot Brenderup Højskole. Højskolen er et af omdrejningspunterne i Brenderups kulturliv, og er bl.a. hjemsted for Brenderup Musikforening. Med opførelse af Brenderup Aktivitetscenter i 1999 fik Brenderup og omegns børn og voksne gode rammer for udfoldelse af sportslige aktiviteter. Forsamlingshuset er blevet selvejende og blev udvidet med ny sal i 2013, og danner lige som højskole og aktivitetscenter ramme for mange aktiviteter. Mindestenen Brenderup realskole 2013 Brenderup Højskole 2013 På hjørnet Brenderupvej/Fruerhøjvej står en mindesten. Side 6

7 Som et af de få steder i Danmark findes der en mindesten, der er rejst af kvinder i taknemlighed for kvinders valgret. Rejst i Kilde: Silkesognet. Brenderups historie fra oldtid til nutid. Peter Dragsbo m.fl Udgivet med støtte fra Justesens Familiefond. BRENDERUP EN BY MED DET HELE I B R E N D E R U P, H V O R V I B O R, D E T E R D E N B E D S T E B Y P Å J O R D O G V I H A R T R O M M E R O G T R O M P E T E R, H V I S D U T R Æ N G E R T I L E N D A N S Brenderup har servicen i orden. Der er servicetilbud til alle aldre og behov. Deler man Danmark op i forskellige typer af byer, vil Brenderup fremgå som en oplands by. En by, der har oplevet en betydelig vækst, med dertil hørende udfordringer i forhold til identitet. Hen ad vejen er den blevet et hjemsted for tilflyttere med arbejde uden for byen. Byen har en størrelse, der gør, at de fleste indbyggere interesserer sig for det lokale. Det er ofte nemt at integrere nye borgere i byen, da der ikke er lukkede fællesskaber, der umiddelbart holder tilflyttere ude. Som oplands by vil Brenderup kunne opleve en stigende popularitet i fremtiden, da den vil kunne tilbyde hygge, bymiljø, oplevelser og historie. Her er plads til borgeren, der ønsker at skabe sine egne rammer for sig selv og sin familie. Handelslivet i Brenderup Gennem tiden har der i Brenderup været mange forskellige forretninger. Både i Brenderup stationsby og i Brenderup kirkeby. Byen har haft flere slagterforretninger, bagere, købmandsforretninger, dagligvarebutik, frisører, mekanikere, cykelforretning, boghandler, posthus mv. Flere af disse små selvstændige forretninger er her i Brenderup, som i rigtig mange andre mindre byer, svundet en del ind. Til trods for et mindre udbud i dag, kan vi dog fortsat klare de fleste indkøb til hverdagen her. I alt er der over 40 mindre selvstændige virksomheder. Viden om kendes Brenderup bl.a. for Werenberg, Livingly, Flensted Mobiler, 7 eren og DOB. For at støtte de lokale virksomheder, opfordres til at kommunale opgaver i området bliver udført af lokale håndværkere/virksomheder. Det er en økonomisk udfordring at drive forretning på traditionel vis i et område med et relativt lille indbyggertal. Derfor må de forretningsdrivende drive forretning på en utraditionel måde, hvilket der også er flere der benytter sig af. De muligheder, der bliver benyttet i dag, er forretning på deltid det vil sige, at forretningen kun har åbent enkelte dage om ugen, eller forretningen bliver drevet ved hjælp af frivillig arbejdskraft. Løsningen er fin for byen, da forretninger skaber liv og kolorit på byen. Det var ønskværdigt at der kom flere forskellige butikker, og det er et område, som der vil blive sat mere fokus på i de kommende år. I lokaludvalget vil der blive arbejdet med muligheder til at fremme interessen i at få flere forskellige butikker til byen. I øjeblikket sker der en positiv udvikling i byen, idet der er flere virksomheder og forretninger, der etablerer sig. Side 7

8 Med de aktiviteter der er i gang i øjeblikket, tegner det godt for Brenderups landsbyliv. Det er dog vigtigt at der bliver lavet planer og konkrete tiltag, således at det til stadighed bliver attraktivt og muligt at opstarte sin butik eller forretning i området. Logistik Brenderup er opdelt i 2 områder. I den nordlige del ligger Brenderup stationsby med den gamle stationsbygning, privatskole, højskole, dagligvarehandel, læge, dyrlæge, bank, automekanikere og blomsterbutikker. I den modsatte ende af byen, afstand ca. 1,5 km, ligger Brenderup kirkeby med kirke, kommunal skole, brugskunst, bolighus og idrætshal. Områderne er bundet sammen af den primære vej, Rugårdsvej. Herudover er der fællesveje, Brenderupvej og Fruerhøjvej. Det nedlagte jernbaneareal, der i dag er udlagt til offentligt stisystem. Der arbejdes for øget trafiksikkerhed på Rugårdsvej, Bubbelvej samt på Middelfart/Bogensevej. Byrådet har i 2014 afsat midler til cykelsti mellem Harndrup og Brenderup. Skal man til/fra Brenderup leverer Fynbus i dag mulighed for at komme til Middelfart, Bogense og Odense. Der er primært morgen- og eftermiddag afgange. Herudover kan man benytte Teletaxi indenfor en bestemt tidsperiode. Den kollektive trafik er dog primært begrænset til hverdagene, inden for skoleperioden. Herudover er der en lokal bustrafik, der kører i rute i området, så man f.eks. kan komme til nærmeste by med togtrafik. Ny kommunal udstykning i Brenderup Kirkeby, 2013 Herudover er der erhvervsjord, med gode tilkørselsforhold fra motorvejen. Turisme Brenderup ligger med let adgang til skov og strand. Dette giver et rigtigt godt udgangspunkt for at lave interessante udflugtsmål for både Brenderup borgere og turister fra nær og fjern. I dag er der kun få strukturerede tiltag/tilbud for turister. Området byder dog på mange muligheder, hvis der blev lavet en indsats for aktiviteterne, idet materiellet findes i området. Smag og oplev Middelfar t Bogense/Middelfart landevejen er tidligere blevet benævnt Danmarks længste grønttorv. Baggrunden herfor er de private ejendomme, hvorfra der blev solgt afgrøder fra køkkenhaven. Traditionen holdes stadig i hævd i Brenderup og man kan i løbet af sommeren købe alle slags bær, kartofler, blomster, æbler og pærer. Vejsalget giver et unikt kendetegn for Brenderup, da det skaber hygge og intensitet i området for både lokale og turister. Ved Varbjerg Havn kan man desuden i foråret og sommeren igennem købe friskfanget fisk af lokal fisker. Det er muligt flere steder i byen at købe velplacerede både private og offentlige byggegrunde, tæt på skole og idrætsfaciliteter. Side 8

9 området et intimt og nærværende miljø. Der er en lille lokal havn med sit særkende i form af den gule gravko ved indsejlingen til havnen. Den sørger for fri indsejling, da sandet ellers lukker havnen til. Nuværende aktiviteter Kjærsgårds transportmuseum Månedlige musikarrangementer afholdes af musikforeningen Kurser arrangeret af Højskolen Brunch, musik, marked mv. arrangeret af Forsamlingshuset Årligt DM i hestevognskørsel på godset Kærsgård Byens fest i august Kunstudstilling på Højskolen Muligheder for aktiviteter: Cykeltur med historisk islæt evt. med frokost i det grønne Bazar med lokale specialiteter Karettur gennem skoven Islandske heste rideture ved stranden Udlejning af havkajak Morten Korch museum (støtteforening stiftet og er under opstart) Natursti på nedlagt jernbaneareal med skulpturer og fitness redskaber (indvielse forår 2014) Kreativt værksted Nogle af aktiviteterne kan iværksættes relativt nemt og hurtigt. Andre kræver forarbejde og en økonomisk igangsætning. Lillebælt Waters Vejbod 2013 Lillebælt Waters er et udviklingsprojekt, der har til formål at udvikle oplevelser ved Lillebælt. Varbjerg strand og Båring vig har et dejligt børnevenligt strandområde, et lokalt attraktivt område med mange små sommerhuse, der giver Ved stranden er der flere badebroer og der er ligeledes anlagt flisegang fra vejen, Feddet, ned til badebroen for kørestolsbrugere. Vigen er ideel til havkajak sejlads og ofte kan man møde marsvin i farvandet. Interessen for området kan styrkes ved udleje af havkajak samt opsætning af plancher om den lille hval samt oplysning om de sten og planter man kan finde på stranden og i vandet. Daginstitutioner Til de mindste er der i 2009 åbnet en privat vuggestue Nøddeskallen, og derudover har Brenderup et veludbygget net af dygtige, engagerede kommunale og private dagplejere. Den kommunale børnehave Troldehøjen er i 2010 blevet udbygget med en nærliggende skovbørnehave-filial. Skoler Vi er så heldige at have to skoler fra 0. til 9./10. klasse folkeskolen Anna Trolles Skole i Brenderup Kirkeby og privatskolen Brenderup og Omegns Realskole i Brenderup Stationsby. To skoler i sund konkurrence med hver deres profil, begge moderne og med en høj faglig standard. Den første med en musisk præget tilgang til læring, den anden med en mere klassisk boglig tilgang. Munkegården Munkegården er en skole og et bosted, hvor unge mellem år bor i små bofællesskaber. Bostedet er for unge med boglige Side 9

10 vanskeligheder og som har brug for en ekstra hånd til at lære at bo selv og finde hjælp til uddannelse. Der er uddannelser inden for jordbrug, håndværk og levnedsmiddel. Dagligvarebutikker Vi har en driftig Dagli Brugs med fine lokaler, og i sommeren 2013 åbnede en Fakta-butik, begge i Brenderup Stationsby. Et stort udbud af økologiske varer fås i Miljøtorvet, og Bageren sælger dejligt frisk brød. Frugt og grønt Bogensevej mellem Miljøtorvet og Bageren er kendt som Danmarks længste grønthandel. Og mange andre steder i og omkring Brenderup sælges årstidens friske frugt og grønt. Læge, dyrlæge, Brenderup har et moderne lægehus med udryknings-læge, så hjælpen er nær, hvis det alvorlige uheld er ude Og til vores firbenede venner og kanariefugle har vi en dyrlægepraksis med det nyeste udstyr. Bank og sparekasse autoværksteder, frisører og detailhandel Nordfyns Bank har en pengeautomat i Dagli Brugsens lokaler. Desuden findes også Jysk Andelskasse (JAK) i Brenderup Kirkeby, med mulighed for en personlig betjening. Du kan få repareret din bil på et af byens autoværksteder, blive klippet i en af byens frisørsaloner, få ordnet og anlagt have, malet dit hus, købe møbler i bolighuset, spise en pizza og en masse andet. For de historieinteresserede Lokalarkivet for gammel Ejby Kommune ligger i ny istandsatte lokaler i den gamle stationsbygning. Med mange frivillige drives et velfungerende lokalt arkiv. Der holdes gennem året foredrag med forskellige emner og foredragsholdere For de ældre Vi har et aktivt dagcenter, og det er også muligt at få en tryg bolig lige ved siden af. Vi har flere klynger af mindre andels- og lejeboliger med aktive ældrefællesskaber. Mødested, spor t og kultur for alle Brenderup Aktivitetscenter Brenderup Forsamlingshus er i 2012 blevet selvstændigt og er i gang med en større udbygning. Vi har en idrætshal Brenderup Aktivitetscenter hvor der også pusles med udbygningsplaner, fordi gymnastik-fodboldbadminton-motions-spinning-aktivitetsniveauet er så højt at rammerne er mere end fyldt ud. På Brenderup Højskole har vi Brenderup Musikforening med et rigt og varieret program. Er byens og lokalområdets musikformidler, med ca. 10 koncerter om året. Side 10

11 Brenderup Højskole lægger desuden lokaler til Brenderup Lokaludvalgs mødevirksomhed. Her holdes der møder i alt 11 gang om året. Halmhuset - koncerthus Herudover er der i lokalerne på Højskolen en kunstforening, der gennem året har 6 skiftende udstillinger. Begge foreninger fremviser et program af høj kvalitet og giver inspiration, glæde og oplevelser i hverdagen. Side 11

12 VISIONEN Brenderup og omegn har et rigtigt godt udgangspunkt for fremtiden. Som beskrevet er der positive udviklingsmuligheder for oplandsbyer, som kan tilbyde rum, intensitet og nærvær. Kigger vi på statistikken, bliver vi på specielle alderstrin, flere i Brenderup i de kommende år. Og især flere børn og unge, så der vil være god brug for og et godt grundlag for gode uddannelsestilbud. Visionen for Brenderup kan ikke defineres på et enkelt område. Ligeledes er der kortsigtede og langsigtede perspektiver. Brenderups kendetegn bunder både i lange traditioner, historie og interesse. I lokaludvalget ønsker man At støtte op om byens skoler og sørge for at fastholde Brenderup som et alsidigt uddannelsessted At værne om et unikt kendetegn for byen Danmarks længste grønttorv. Fastholde og opmuntre til nuværende og fremtidige vejboder og øvrige lokale private handlende. Dette ikke mindst også i forhold til fremtidig omstilling for global bæredygtighed. Kan man visuelt vise Brenderup frem? Navnet Brenderup bunder i det gamle ord for stedet med de mange bregner Kunne man tilplante grøfter ved indfaldsvejene, offentlige arealer (helt eller delvist), plantekasser og lignende med bregner? At fastholde og opbygge fællesskaber og gode rammer hvor man kan mødes, til glæde og gavn. Kunne man tænke en kombineret park/legeplads med mountainbike bane på det kommunale areal bag Forsamlingshuset? I fællesskab skal vi arbejde med, hvordan vores by ser ud og opleves. I forhold til byens udstråling er vores vision, at vi får lagt lidt nostalgi ind i bybilledet. Vi har brug for mere charme og hygge. Det kunne være en brostensbelagt Stationsvej (helt eller delvis) med pæne fliser, torv, sladrebænk og plantekasser. Vi vil udvikling af vores by. Vi har interesse for transition (omstilling) tæt relation til tankegangen omkring bæredygtighed og vil bl.a. arbejde med emner som Marked med lokale varer (frugt, grønt, fisk, gaveartikler, blomster o.lign) Time banking (udvidet vennetjeneste) Bæredygtig energi (alternativ til fossile brændstoffer) I samarbejde med de nuværende erhvervsdrivende vil der søges oprettet en gruppe, der skal arbejde med hvilke muligheder, man kan tilbyde en ny virksomhed i området. Det kunne være opstartshjælp, enten økonomisk, fagligt eller praktisk. Herudover vil vi støtte og inspirere til, at der til stadighed findes en bred vifte af aktiviteter for unge og ældre i området. At udbrede kendskabet til Brenderup via hjemmesiden og via de sociale medier er aktuelt på facebook.com søg siden: brenderupfyn

13 BESLUTTET INDSATS også med plads til dig Hele året 2013 og begyndelse af 2014 har stået i udviklingens tegn. Startende med et borgermøde hvor projektets ramme blev fremlagt og et efterfølgende gruppearbejde. Deltagerne gennemførte en SWOT analyse på lokalsamfundet stærke og svage sider i forhold til den dagligdag vi kender i dag. Efterfølgende en beskrivelse af stærke og svage sider målt i forhold til den fremtid der venter. Det resulterede i at forsamlingen besluttede at arbejde med følgende indsatsområder. Transport Indsatsområdet rummer bredt begrebet transport. Det betyder at der kikkes på infrastrukturen i forhold til de forskellige transportformer. Der skal arbejdes med udvikling af den kollektive trafik, såvel offentlig som lokale arrangementer, der giver nye muligheder. Endelig er en stor opgave at skabe nye stier, der kan sikre sammenhæng mellem de nuværende og nye der etableres. Event Lokalområdet ønsker at skabe et eller flere arrangementer, som kan tiltrække turister og handlende. Der skal tænkes nyt og måske stort. Et andet indsatsområde på oplevelsesområdet er åbent hus arrangementer, markeder og lignende tiltag. Udstråling Når man bevæger sig rundt i lokalområdet Brenderup, hvordan møder området så de lokale borger og gæster, turister og erhvervsfolk. Det visuelle indtryk betyder meget og her tænkes på husenes stand, erhvervsområder der ikke længere benyttes, dårlige fortov og adgangsforhold. Målet er at lokalsamfundet er indbydende og motiverer til at stoppe op for en kop kaffe, handel eller oplevelse. Kommunikation og markedsføring En stærk og velfungerende hjemmeside og tilsvarende Facebook side er en væsentlig del af fremtidens kommunikation. En kalenderside, der kan spille sammen med alle foreninger og andre lokalsamfund. Vi skal hele tiden kunne finde en opdateret aktivitetsliste og mulighed for oplevelser. Informationstavler opsættes rundt om i lokalsamfundet. Der hvor folk mødes jævnligt. Sundhed og aktivitet Der er spændende planer om etablering af fitness for mænd med tunge redskaber. Herudover er der stor interesse for spinning i Brenderup Aktivitetscenter. Der er både hold dag, aften og weekend. I Miljøbutikken bliver der holdt kurser om sund ernæring og der bliver hver fredag bagt specielle brød. Ungeindsats Der skal gøres en stor indsats for at fastholde de unge i lokalsamfundet. Ungdomsklubben skal udvikles, hallen skal tilbyde de rigtige muligheder for unge mennesker og der skal være mulighed for film, IT, udfordringer m.m. Skovfitness Pave Å ved Varbjerg Strand Brenderup vil gerne være et sundt sted at leve, hvilket betyder at der skal være en bred vifte af Side 13

14 mulige aktiviteter, i hverdagen og i weekenderne. Dette medfører også en god og indbydende adgang til naturen. Handel og Erhverv Handelslivet skal fastholdes og udvikles gennem forskellige aktiviteter og tiltag, der styrker de nuværende producerende og handlende, men også meget gerne tiltrækker nye potentielle virksomheder og arbejdspladser. IGANGVÆRENDE ARBEJDE Nedenstående følger en beskrivelse af de nuværende indsatsområder, aktiviteter og tiltag der arbejdes med, for at styrke og implementere borgere i lokalsamfundet i Brenderup. Til glæde for lokale borgere og gæster. Tilbygning til Brenderup forsamlingshus, indviet Her holdes selskaber, møder og foredrag. Bestyrelsen har aktiviteter, ca. 1 gang i kvartalet. Her kan man nyde brunch, musik og andre aktiviteter, der sættes i gang. Markedsdag juli I samarbejde med de øvrige lokale handlende, vil der blive holdt marked 1-2 gange i foråret/sommeren. Tilskud fra Nordea Fonden til køb af kajakker til Varbjerg Strand. Det har givet mulighed for at skabe nye aktiviteter ved Varbjerg strand. Nybygget Fakta på Stationsvej Den nye dagligvarebutik har givet større interesse og mulighed for området som handelsby. Side 14

15 Nyetableret erhvervsvirksomhed på Stationsvej, Til stor glæde for byens borgere. Natur og oplevelsessti med skulpturer på nedlagt baneareal, indvielse forår Kunstner Allan Bo Jensen. Der arbejdes løbende med forskønnelse af byen. Sladrebænk, plantekasser, nye fliser m.v. 12 mill kr. bevilget til etablering af ekstra idrætshal Det forventes at arbejdet vil påbegynde i forår/sommer 2014 Der er i budgettet for 2014/2015 afsat knapt 8 mio kr. til cykelsti mellem Harndrup og Brenderup Side 15

16 Kollektiv trafik På et fællesmøde for Brenderups borgere i november 2012, var det et meget stort ønske om styrkelsen af den kollektive trafik. På baggrund heraf, vil der i løbet af år 2014 blive arbejdet med lokaltrafikken. Arbejdsgruppen opstartes i lokaludvalgets regi. Primært må den kollektive trafik omhandle de personer, der ikke selv kan transportere sig. Det betyder den primære målgruppe vil være unge under 18 år, samt pensionister. For at få et mere klart billede af borgernes ønsker, vil der blive iværksat en undersøgelse blandt Brenderups borgere. Her tænkes på en skriftlig spørgeskemaundersøgelse om behov og ønsker. Resultatet heraf vil indgå i et arbejdsredskab til relevante samarbejdspartnere, indenfor Middelfart kommune samt Fynbus. Sammen med dette materiale tænkes udarbejdet befolkningsprognose samt forslag til den kollektive trafiks drift i vores område. Det er ønsket, at en færdig rapport kan være færdig i efteråret Byens udstråling Et vigtigt parameter for at man trives i byen og udefra kommende finder Brenderup interessant er byens udstråling. Spørgsmål man kunne stille umiddelbart; - Er der pænt og ryddeligt? - Hvordan er vejenes og fortovenes beskaffenhed? - Har vi tilstrækkelig udsmykning højtidsbelysning/plantekummer mv. - Har vi bygninger, der skæmmer? - Centrum bytorv? repræsentanter fra lokaludvalget. Der blev samlet penge ind fra erhvervslivet, og af beløbet kunne der købes belysning julestjerner - til hele Stationsvej samt lyskæder til øvrige forretninger/virksomheder i byen og enkelte private langs Rugårdsvej. Et tiltag, der har vakt positiv interesse i byen. Der vil blive arbejdet på at danne en arbejdsgruppe, der vil arbejde med konkrete initiativer til at øge byens udstråling. Der vil blive opfordret til at henvende sig til lokaludvalget gennem lokaludvalgets hjemmeside eller via facebook og der vil blive lavet opslag i Dagli Brugsen. Det kan være rigtig svært at finde centrum af Brenderup. Byen er delt i en stationsby-del og en kirkeby-del. Det er håbet, at med den forestående cykelsti, vil der blive et lidt mere sammenhængende Brenderup. Byens centrum må findes på Stationsvej. Her var det ønskeligt om der kunne skabes et bytorv, med hygge, charme og by-information. Tanker om dette kunne evt. være en forespørgsel til arkitektskolen om mulighed for at lave studieprojekt. En tanke til arbejdsgruppen, der vil arbejde med byens udstråling. Ungeindsats Ved tilbygning af den nye idrætshal ved Brenderup Aktivitetscenter, er der et håb, at der bliver mulighed for at lave et tilholdssted for forenings-løse unge. Unge, der ikke i øjeblikket har et socialt fællesskab gennem idræt. Første tiltag blev gjort i I løbet af året blev der dannet en arbejdsgruppe omkring julebelysning. Gruppen bestod af 2 repræsentanter fra erhvervslivet og 2 Side 16

17 Brenderups eventudvalg 2014 Eventudvalget i Brenderup vil igangsætte events, der har til formål at styrke sammenholdet og samarbejdet i de forskellige lokalforeninger, udarbejde events til glæde for alle borgere i Brenderup og derved bidrage til udviklingen af vores lokalsamfund. Strandfest Varbjerg Strand Målet er: - At styrke sammenholdet og samarbejdet i de forskellige lokalforeninger. - At oparbejde et lille beskedent overskud, da arrangementet er bygget på frivillig arbejdskraft. Delmål: - At give børn, voksne, turister m.m. en kreativ udendørsdag/aften. Tid: Slut juli/start august Forventet deltagere: BIF, Spejderne, Lokale kunstnere, Højskolen Beskrivelse af arrangementet: Strandfesten i Brenderup er tænkt som et heldagsarrangement, hvor man kan komme og deltage i de forskellige aktiviteter, som man har lyst. Der vil blive udarbejdet og uddelt et program, hvor alle aktiviteterne beskrives. Som aktivitet den pågældende dag tilbydes blandt andet: Mobil/GPS løb for hele familien. Indsamling og udsmykning af sten i samarbejde med en lokal kunstner. Teambuilding/lege for hele familien. Strandfitness. Zumbatomic for børn. Cirkeltræning i det fri. Muligheden for at fange krabber og få information og vejledning i krabbernes levevis. Mulighed for bagning af snobrød samt pandekager. Stande langs vejen på stranden, hvor lokale har mulighed for at opstille en stand, hvori de kan sælge og fortælle om deres produkter. 5 km løb med guide. Historie fortælling. Grisefest/måltid. De fleste aktiviteter vil være gratis at deltage i. Tyrolerfest Brenderup Aktivitetscenter Mål: - At styrke sammenholdet og samarbejdet i de forskellige lokalforeninger. - At oparbejde et overskud til glæde for de hjælpende foreninger samt lokaludvalget, da arrangementet er bygget på frivillig arbejdskraft. Delmål: - At styrke det sociale sammenhold for voksne i Brenderup Tid: oktober 2014 Forventet deltagere: BIF, Fjelsted-Harndrup gymnastikforening, Brenderup aktivitetscenter Beskrivelse af arrangementet: En tyrolerfest er et efterspurgt arrangement, da det tidligere med stor succes har været afholdt i Brenderup. Arrangementet byder på fællesspisning og dans. Mulige kommende arrangementer i Brenderup Vikingedag i skoven: man prøver at leve som en viking i skoven, med tøj som vikingerne havde på, oplevelser, madlavning, og fremstilling af redskaber. Arrangementet vil være tilknyttet en instruktør. Skattejagt i skoven med GPS. Et arrangement for hele familien/voksne/motionister. 80ér fest, julefrokost samt div. temafester Ren by- samle skrald i byen, info omkring skraldet. O-løb med kort /www.find vej i.dk 5 km løb i Brenderup/ cykelløb, evt. med forskellige poster. Svampetur i skoven, vejledere fra naturcenteret i Middelfart. Førstehjælpskursus til voksne og børn Side 17

18 Kommunikation Brenderup Målbeskrivelse for kommunikationsgruppen Brenderup Fyn. Denne gruppe har til formål at fremme kommunikationen i og omkring Brenderup for at sikre, at information om aktiviteter og tiltag kommer ud til flest muligt. Endvidere skal den være med til at udbrede kendskabet til Brenderup og omegns muligheder. Dette er både i forhold til nuværende borgere, men også i forhold til turister og tilflyttere. også med plads til dig med til at skabe dialog mellem foreninger, således at arrangementer kan ligge til gavn for alle og flest mulige har mulighed for at deltage. Dette gælder specielt for aktiviteter/fester i hhv. Aktivitetscentret og Forsamlingshuset. Arrangementer der har almen bred interesse som fx loppemarkeder, bagagerums salg vil ud over hjemmeside og Facebook side blive slået op på Kultunaut. Informationer der i høj grad berører borgere i Brenderup og omegn vil vi formidle på følgende måder: 1. Tilbyde at indsamle informationer fra foreninger, erhvervsliv og private, som vi vil lægge ud på hjemmesiden samt Facebook Siden: BrenderupFyn. Derudover lægge aktiviteter på Kultunaut, hvis dette ønskes. 2. Tilbyde erhvervsliv, foreninger og private selv at kunne skrive om deres arrangement på Facebook siden og oplyse om muligheden for at informere via Kultunaut. 3. Tilbyde alle borgere og andre interesserede at modtage nyhedsbrev fra Brenderup Fyn Information til borgerne om disse tiltag vil blive udbredt ved: At kontakte foreninger og erhvervsliv for at oplyse om dette nye tiltag og derved finde ud af, om de har interesse i at bidrage til formidling At lægge flyers i/på Brugsen, Strøgkiosken, Aktivitetscentret, Højskolen, Brenderup Realskole, Anna Trolles Skole, Miljøtorvet og andre relevante steder mod deres godkendelse af, at have det liggende. Der vil blive oprettet en mailadresse hvortil borgere kan sende deres oplysninger, hvis de ønsker nyhedsbreve tilsendt. Formålet med disse tiltag er at sørge for, at så mange som muligt bliver klar over, hvad der foregår i Brenderup, som kan have interesse. Samtidig skal det være Udbredelse af kendskabet til Brenderup Fyn i forhold til turister og tilflyttere, vil primært foregå via hjemmeside og Facebook side. Herudover evt. udvide til en flyer, i/på Brugsen, Strøgkiosken, Miljøtorvet og andre relevante steder i sommerperioden, hvor der er mange turister i området. Evt. vedlægge flyer ved nøgleudlevering fra Miljøtorvet mod deres godkendelse af, at have det liggende. For at udbrede kendskabet til Brenderup, vil vi opfordre borgere til at dele deres gode historier om området. Det kan være historien om deres hjem hvad rummer hjemmet af historier og anekdoter og hvorfor har de netop valgt dette hjem. Historien om, hvorfor netop Brenderup er deres hjemby og de altid har boet her. Historien om, hvorfor de valgte at flytte til Brenderup. Desuden vil informationer fra Lokalhistorisk Arkiv indgå i fortællingen om Brenderup Kommunikationsgruppen vil undersøge muligheden for at overgå til hjemmeside og kalender fra Infoland, en kalender, der forbinder lokalsamfundene, så det bliver muligt at følge med i, hvad der sker andre steder. Herunder vil vi undersøge: 1. Hvor mange af de omkringliggende lokalsamfund, der har en hjemmeside via infoland. Dette vil vi gøre ved at kontakte de andre lokaludvalg for at høre, hvordan deres model ser ud. Side 18

19 2. Undersøge hvordan finansieringen skal løses. Dette vil vi gøre ved at forhøre det lokale erhvervs-/foreningsliv om deres interesse i at betale for dette system Hjemmeside og Facebook side Målet med disse sider er, at de bliver gjort levende og hele tiden er opdateret, således at folk har lyst til at vende tilbage til siderne og se, hvad der sker. Facebook siden er gratis at drive og vedligeholde. Der gøres dog opmærksom på, at ikke alle, der synes godt om siden nødvendigvis modtager alle nyheder, da Facebook har ændret deres politikker, således at der skal betales for det antal personer, vi ønsker at nå med opslag. Fra lokaludvalgets side er der afsat et beløb pr. år til promovering af arrangementer. Middelfart kommune har bevilget en fælles hjemmeside for alle lokaludvalg i kommunen. I løbet af 2013 blev det meste materiale fra den oprindelige hjemmeside lagt over på den nye infoland hjemmeside. Web-master og lokaludvalget var på kursus for at lære den nye hjemmeside at kende. Fra 2014 er hjemmesiden godt i luften og facebooksiden Brenderup Fyn pr i alt 411 likes. Projekt Fredsskov Brenderup Dagcenter, Centerrådet Målet er at der etableres et stimulerende og inspirerende fritidsareal på skovgrunden bag dagcentret så der kan tiltrækkes børn fra skoler og institutioner, samt familier til området. Dagcenterbrugerne og beboere fra Åbakkevej vil kunne få glæde af den øgede aktivitet i området. Derudover vil aktiviteterne kunne inddrages som en del af dagcentrets aktivitetstilbud til borgerne. Da der allerede nu er en del frivillige tilknyttet forskellige aktiviteter på dagcentrets grund, vil disse kunne øge aktivitetstilbuddene. I den nære fremtid, skal det vurderes, hvorvidt området er egnet til dette og hvor meget der må ændres på den nuværende natur. Centerrådet ser sig ikke i stand til at være hovedaktør på projektet, men vil være aktivt støttende og ideskabende. Der er stadig en del usikkerhedspunkter der skal afklares, men denne korte beskrivelse kan give en fornemmelse af om projektet er noget der skal arbejdes videre på. En mere dybdegående projektbeskrivelse kan først påbegyndes når der er afklaring på området og bygninger. Side 19

20 BRENDERUP AKTIVITESCENTER Brenderup aktivitetscenter, har de senere år været igennem en rivende udvikling, hvor man har set en øget bruger tilslutning, samt mange nye aktiviteter igangsat. Brugerne af centeret er alle aldre, derforuden er der stigende tilslutning til arrangementer, både inden fra sportens verden, men også i stigende grad arrangementer hvor emnet omhandler alt lige fra kultur til udstillinger. arrangement kan fastholdes, samt at vi løbende får muligheden for at udvikle og udbygge stedet, således de fysiske rammer passer til efterspørgslen, men også at den måde stedet drives på løbende tilpasser sig tidens trend og krav. Byggestart i Brenderup Aktivitetscenter er et sted for alle og fremtiden. Dagligdagen er præget at af liv og samvær, og hvor mange bruger centerets faciliteter som et sted man kan opholde sig og mødes med venner og bekendte. Fremtiden for Brenderup aktivitetscenter, er at det skal fastholdes i sin nuværende gode ånd og livlige sted at mødes, det skal være et sted hvor alle aldre han mødes samt et trygt og sikkert sted hvor forældre kan sende deres børn til, med ro i sindet. Der vil på sigt blive oprettet faciliteter hvor unge / børn kan opholde sig efter endt skoletid frem til deres sportsaktiviteter starter, hvor der er mulighed for at lave lektier, spille spil eller bare være. De nuværende fysiske rammer er fyldt til bristepunktet, og vil snarligt skulle udbygges for at kunne imødegå de stadig stigende ønsker om aktiviteter og plads. Der skal bygges en hel hal med tilhørende tilskuerpladser således foreningerne vil få muligheden for at afholde større arrangementer hvor 2 haller er påkrævet. Med denne udbygning dannes der også grundlag for at foreningerne kan flytte mange af deres aktiviteter hjem til Brenderup, som i dag er tvunget til at afholdt på eksterne lokaliteter grundet pladsmangel. Udover en hal mere vil der skulle tilbygges nødvendige servicefaciliteter, herunder omklædning, og opholdsareal/fest arealer. Nøglen til at Brenderup Aktivitetscenter forbliver en succes, er at den høje grad af frivilligt Side 20

Gruppe 1. Tog / Kollektiv trafik Yderligere butiksdød Lukning af Rådhus Urbanisering Manglende tilflytning Erhvervsvirksomhederne - lukning

Gruppe 1. Tog / Kollektiv trafik Yderligere butiksdød Lukning af Rådhus Urbanisering Manglende tilflytning Erhvervsvirksomhederne - lukning Gruppe 1 1. Ændring af planforhold i hovedgaden 2. Udvikling af Rådhus til kultur / Borgerhus 3. Søg prof. Hjælp - Studieprojekt Natcafe Medborgerhus Yderligere kulturliv Fibernet Velkomstpakke til tilflyttere

Læs mere

Udviklingsplan for Hald

Udviklingsplan for Hald Udviklingsplan for Hald fremkommet på Borgermøde 24. Februar 2011 på Hald Skole Et arbejdsredskab for Lokalrådet for Hald og Omegn www.haldogomegn.dk Projekt Hald giver Facebook baghjul, der bl.a. omfatter

Læs mere

2012-2022. Gudbjerg et rart sted at bo!

2012-2022. Gudbjerg et rart sted at bo! 2012-2022 Gudbjerg et rart sted at bo! Denne udviklingsplan er en del af LAG Svendborgs projekt Udviklingsplaner for lokalsamfund i Svendborg Kommune også kendt under navnet Visionsplaner eller Hvor skal

Læs mere

Lintrup. det idéelle hjørne

Lintrup. det idéelle hjørne 2010 2020 Lintrup det idéelle hjørne A n s v a r lig : L o k a lr å d e t i L in tr u p S e p te m b e r 2 0 1 0 Indhold Indhold...2 Forord...2 Lokal Udviklingsplan...3 Lintrup s historie...3 Lokal analyse...3

Læs mere

Lokalområde Holme-Olstrup / Toksværd

Lokalområde Holme-Olstrup / Toksværd Lokalråd og Toksværd Lokalområde / Toksværd Vi ønsker et stærkt lokalsamfund bygget på sammenhold, omsorg og gensidig respekt! Vi vil være synlige Lokalråd og Toksværd Forord: Hvad og hvorfor har vi sat

Læs mere

Mere industri. Adgang til natur. (meget) bedre intergration = aktivt medborgerskab. Cykelstier til Bording, Herning + Harrild Hede

Mere industri. Adgang til natur. (meget) bedre intergration = aktivt medborgerskab. Cykelstier til Bording, Herning + Harrild Hede Kommunes største by 15.855 indbyggere *pr. 1. januar 2014 Ungdomsmiljø Bedre byplanlægning m.h.t. arkitektur Turister! Meget mere aktivt torv Mere industri (meget) bedre intergration = aktivt medborgerskab

Læs mere

Kommunens indsats? Din indsats?

Kommunens indsats? Din indsats? FÆLLESSKAB / SAMMENHOLD / SAMLINGSSTEDER Tilskud til forsamlingssteder/ landsbypuljer/ LAG landsbypuljen +forsamlingshuspuljen forsamlingshuspuljen Skab rammer opbakning på nye ideer fra foreninger Bevarelse

Læs mere

LAG Favrskov, Landsbyrådet og Favrskov Kommune Projekt Udviklingsplaner og Landsbylokalplaner Resume af borgermøde i VOLDUM

LAG Favrskov, Landsbyrådet og Favrskov Kommune Projekt Udviklingsplaner og Landsbylokalplaner Resume af borgermøde i VOLDUM Indledning: LAG Favrskov, Landsbyrådet og Favrskov Kommune Projekt Udviklingsplaner og Landsbylokalplaner Resume af borgermøde i VOLDUM Landbyrådsrepræsentanten fra Voldum og Lokalrådet i Voldum inviterede

Læs mere

Visioner for fremtidens Køge Nord. Fra erhverv, landsby og boligområde til attraktiv stationsby anno 2035

Visioner for fremtidens Køge Nord. Fra erhverv, landsby og boligområde til attraktiv stationsby anno 2035 Visioner for fremtidens Køge Nord Fra erhverv, landsby og boligområde til attraktiv stationsby anno 2035. The triangle of growth Befolkningsudviklingen 2012-2030 (prog. 2011) God infrastruktur ved Køge

Læs mere

LAG Favrskov, Landsbyrådet og Favrskov Kommune Projekt Landsbyplaner og Landsbylokalplaner Resume af borgermøde i VELLEV

LAG Favrskov, Landsbyrådet og Favrskov Kommune Projekt Landsbyplaner og Landsbylokalplaner Resume af borgermøde i VELLEV Indledning: LAG Favrskov, Landsbyrådet og Favrskov Kommune Projekt Landsbyplaner og Landsbylokalplaner Resume af borgermøde i VELLEV Landbyrådsrepræsentanten fra Vellev inviterede i samarbejde med Landdistrikternes

Læs mere

Borgerservice og dagligvarebutik i landsbyen Oddense

Borgerservice og dagligvarebutik i landsbyen Oddense Projektbeskrivelse (billede af brugsen udefra) Etablering af Borger Invest Oddense ApS til investering, renovering og drift af ejendom til brug for Borgerservice og dagligvarebutik i landsbyen Oddense

Læs mere

Indhold Forord 3 Landdistrikterne i Ikast-Brande Kommune Byrådets visioner 4 Liste og kort over kommunens landsbyer Bosætning

Indhold Forord 3 Landdistrikterne i Ikast-Brande Kommune Byrådets visioner 4 Liste og kort over kommunens landsbyer Bosætning Landdistriktspolitikken for Ikast-Brande Kommune Visioner og indsatsområder August 2011 Indhold Forord 3 Landdistrikterne i Ikast-Brande Kommune 4 Byrådets visioner 4 Liste og kort over kommunens landsbyer

Læs mere

Projekt Felding 2010. Mette Saaugaard Henrik Tønnesen Finn Lillelund fmd. Borgerforeningen fmd. IdrætsCenter Syd fmd.

Projekt Felding 2010. Mette Saaugaard Henrik Tønnesen Finn Lillelund fmd. Borgerforeningen fmd. IdrætsCenter Syd fmd. Projekt Felding 2010 Med Projekt Felding 2010, har borgerne i Nr. Felding skabt et projekt, der både rækker langt ind i fremtiden, og som også et godt bud på, hvordan landsbyerne globalt kan sikre vækst

Læs mere

Rapport. Fem koncepter for danske forsamlingshuse. Landsforeningen Danske Forsamlingshuse

Rapport. Fem koncepter for danske forsamlingshuse. Landsforeningen Danske Forsamlingshuse Rapport Fem koncepter for danske forsamlingshuse Landsforeningen Danske Forsamlingshuse 5 koncepter for danske forsamlingshuse Der findes i Danmark cirka 1250 forsamlingshuse, hvoraf ca. 800 er medlemmer

Læs mere

Favrskov Kommunes Landsbyråd er etableret af Favrskov Kommune og har følgende formålsparagraffer:

Favrskov Kommunes Landsbyråd er etableret af Favrskov Kommune og har følgende formålsparagraffer: Projektbeskrivelse Projekttitel Virtuelt netværk til landsbyerne i Favrskov Kommune Oplysninger om ansøger Favrskov Kommunes Landsbyråd er etableret af Favrskov Kommune og har følgende formålsparagraffer:

Læs mere

Borris Rådet Tillæg til udviklingsplan 2010-2020 (Udarbejdet forår 2012)

Borris Rådet Tillæg til udviklingsplan 2010-2020 (Udarbejdet forår 2012) Borris Rådet Tillæg til udviklingsplan 2010-2020 (Udarbejdet forår 2012) Indledning Borris Rådet inviterede i samarbejde med Landdistrikternes Hus til borgermøde den 22. maj 2012 under overskriften: Borris

Læs mere

Under sidste års valgkamp var der stor interesse for udviklingen i Fanø s turisme.

Under sidste års valgkamp var der stor interesse for udviklingen i Fanø s turisme. 1 Nytårskur FET 2014 den 22. januar kl. 17-19.00 Kære Alle. Velkommen til nytårskuren, velkommen til et nyt år. På øen kan vi ligeledes byde velkommen til et nyt byråd. Nye udvalgsformænd og ikke mindst

Læs mere

Hvordan skal vi udvikle Haldum?

Hvordan skal vi udvikle Haldum? LAG Favrskov, Landsbyrådet og Favrskov Kommune Projekt Udviklingsplaner og Landsbylokalplaner Resume af borgermøde i HALDUM Indledning: Borgerforeningen i Halduminviterede i samarbejde med Landdistrikternes

Læs mere

BYG JERES HUS I EN ÆBLELUND TÆT VED HAVET

BYG JERES HUS I EN ÆBLELUND TÆT VED HAVET STOLPEGAARD - FÆLLES FACILITETER ET STENKAST FRA HAVET UNIK PLACERING INDFLYTNINGSKLAR FRA 2,7 MIO. KR. GØR DRØMMEN TIL VIRKELIGHED: BYG JERES HUS I EN ÆBLELUND TÆT VED HAVET Byg jeres drømmehus i det,

Læs mere

Forslag. til udviklingsarbejde i lokalsamfundene - proces for projekt Udvikling i en hel kommune

Forslag. til udviklingsarbejde i lokalsamfundene - proces for projekt Udvikling i en hel kommune Teknik- og Miljøforvaltningens sekretariat Middelfart Kommune Østergade 21 5580 Nørre Aaby www.middelfart.dk Telefon +45 8888 5500 Direkte +45 8888 4798 Fax +45 8888 5501 Dato: 24. maj 2011 Sagsnr.: 201103042-12

Læs mere

Hvordan skal vi udvikle Selling?

Hvordan skal vi udvikle Selling? LAG Favrskov, Landsbyrådet og Favrskov Kommune Projekt Udviklingsplaner og Landsbylokalplaner Resume af borgermøde i SELLING Indledning: Landbyrådsrepræsentant Jesper Dissing Henckel fra Selling inviterede

Læs mere

Skovløkke Lokalråds Udviklingsplan 2018. Vision for udviklingsplan 2018

Skovløkke Lokalråds Udviklingsplan 2018. Vision for udviklingsplan 2018 Skovløkke Lokalråds Udviklingsplan 2018 Vision for udviklingsplan 2018 Med målsætningerne i de 6 fokusområder vil vi gøre Skovløkkeområdet til et mærkbart bedre sted at bo og vi vil øge bosætningen i området

Læs mere

HAARBY LOKALHISTORISKE FORENING. Byvandring 20-08- 2014. Ruten: Linien 2 Algade Skolevej Strandgade Algade Linien 2

HAARBY LOKALHISTORISKE FORENING. Byvandring 20-08- 2014. Ruten: Linien 2 Algade Skolevej Strandgade Algade Linien 2 HAARBY LOKALHISTORISKE FORENING. Byvandring 20-08- 2014. Ruten: Linien 2 Algade Skolevej Strandgade Algade Linien 2 Landindpektørboligen. I 1889 startede landinspektør H. P. Jacobsen sin landinspektørvirksomhed

Læs mere

Notat Internt arbejdspapir Ladestandere, opstilling i Middelfart Kommune

Notat Internt arbejdspapir Ladestandere, opstilling i Middelfart Kommune Teknik- og Miljøforvaltningens sekretariat Middelfart Kommune Østergade 21 5580 Nørre Aaby www.middelfart.dk Sagsnr.: 200900570-17 Notat Internt arbejdspapir Ladestandere, opstilling i Middelfart Kommune

Læs mere

SAMMEN. skaber vi kulturen, som giver fællesskab og identitet i hverdagen

SAMMEN. skaber vi kulturen, som giver fællesskab og identitet i hverdagen SAMMEN skaber vi kulturen, som giver fællesskab og identitet i hverdagen Kultur og Fritidspolitik 2015-2018 Indledning Vision Politikkens omdrejningspunkt tager afsæt i Egedal Kommunes vision om: Hverdag

Læs mere

Bilag A: Ansøgning om LAG s støtte til projektet: Funder Kirkeby Så samler vi trådene

Bilag A: Ansøgning om LAG s støtte til projektet: Funder Kirkeby Så samler vi trådene Bilag A: Ansøgning om LAG s støtte til projektet: Funder Kirkeby Så samler vi trådene Projektbeskrivelse: Funder Kirkeby Så samler vi trådene Kort info om landsbyen Funder Kirkeby: Funder Kirkeby er en

Læs mere

Sammen. skaber vi kulturen, som giver fællesskab og identitet i hverdagen. Kultur og Fritidspolitik 2015-2018

Sammen. skaber vi kulturen, som giver fællesskab og identitet i hverdagen. Kultur og Fritidspolitik 2015-2018 Sammen skaber vi kulturen, som giver fællesskab og identitet i hverdagen Kultur og Fritidspolitik 2015-2018 Indledning Med Kultur og Fritidspolitik 2015-2018 ønsker Byrådet at sætte retningen for arbejdet

Læs mere

Forslag til Strategisk udviklingsplan for Fjordklyngen

Forslag til Strategisk udviklingsplan for Fjordklyngen Forslag til Baggrund I det nordvestlige hjørne af Viborg Kommune ligger landsbyerne Ulbjerg, Skringstrup, Sundstrup, Nr. Rind, Låstrup og Skals. Disse seks landsbyer, som igennem nedenstående forløb, er

Læs mere

Generalforsamling i Baaring Banke Lokaludvalg, torsdag den 23. april, 2015

Generalforsamling i Baaring Banke Lokaludvalg, torsdag den 23. april, 2015 Generalforsamling i Baaring Banke Lokaludvalg, torsdag den 23. april, 2015 Generalforsamlingen foregik i biblioteket i Roerslev-Blankes Forsamlingshus, kl. 19.30 Dagsordenen var følgende: 1. Valg af dirigent

Læs mere

Seniorlivspolitik. Svendborg Kommune

Seniorlivspolitik. Svendborg Kommune Seniorlivspolitik Svendborg Kommune 1 Indholdsfortegnelse Indledning 4 Et aktivt seniorliv 7 Sundhed og forebyggelse 8 Omgivelser og boliger samt transport 10 Pleje og omsorg 12 Kommunikation 15 Idékatalog

Læs mere

Hvor stor en procentdel af projektets samlede budget udgør ovenstående beløb? 70 %

Hvor stor en procentdel af projektets samlede budget udgør ovenstående beløb? 70 % Journalnummer (udfyldes af Vordingborg Kommune) 1. Projektets titel Erhvervsmesse 2015 i Køng-Lundby 2. Beløb der søges finansieret af LUP-puljen Hvilket beløb søges fra LUP-puljen: ca. 32.000 kr. Hvor

Læs mere

Fitnesscenter/kondicenter. Ridehal. Netcafe

Fitnesscenter/kondicenter. Ridehal. Netcafe Fritidsliv og foreningsliv for alle aldre Etablering af ungdomsklub Fitnesscenter/kondicenter Ridehal Netcafe Mulighed for flere udendørsaktiviteter, street fodbold basket udendørs skøjtebane om vinteren.

Læs mere

Silkeborgegnens Lokale AktionsGruppe

Silkeborgegnens Lokale AktionsGruppe Silkeborg Kommune Teknik- og Miljøafdelingen Søvej 1 8600 Silkeborg Sendt via hjemmesiden under Din mening og pr. e-mail til teknikogmiljoe@silkeborg.dk Kirsten Kruckow Sorringvej 77, Voel 8600 Silkeborg

Læs mere

Besøg Lolland, og få inspiration til udvikling i landdistrikter og yderområder

Besøg Lolland, og få inspiration til udvikling i landdistrikter og yderområder Besøg Lolland, og få inspiration til udvikling i landdistrikter og yderområder Få inspiration til de udfordringer, du står overfor lige nu: Læs om de 16 inspirerende projekter i vores publikationer Kom

Læs mere

Parcelhusgrunde. NYBOVEJ, Ny Nørup. 7182 Bredsten. RealMæglerne - handler med omtanke! Bent & H.B. Nielsen statsaut. ejendomsmæglere, MDE

Parcelhusgrunde. NYBOVEJ, Ny Nørup. 7182 Bredsten. RealMæglerne - handler med omtanke! Bent & H.B. Nielsen statsaut. ejendomsmæglere, MDE Parcelhusgrunde NYBOVEJ, Ny Nørup 7182 Bredsten RealMæglerne - handler med omtanke! Bent & H.B. Nielsen statsaut. ejendomsmæglere, MDE INDHOLD FAKTA SIDE 2 TILSLUTNINGSAFGIFTER SIDE 2 AFSTANDE SIDE 2 UDSTYKNINGSBESKRIVELSE

Læs mere

VI HAR DET HELE LIGE HER

VI HAR DET HELE LIGE HER studsgaardby.dk STUDSGÅRD facebook.com/studsgaardtonul VI HAR DET HELE LIGE HER DAGPLEJE BØRNEHAVE FRITIDSHJEM OG KLUB FRISKOLE GRØN BYDEL SPORTSPLADS MINIHAL IDRÆTSFORENING TOGSTATION NATUR BORGERFORENING

Læs mere

- om område- og byfornyelse - fra ansøgning til program - TEMAERNE - videre forløb efter i aften

- om område- og byfornyelse - fra ansøgning til program - TEMAERNE - videre forløb efter i aften Velkommen til Bredebro - by i bevægelse - efter kommunesammenlægningen - om område- og byfornyelse - fra ansøgning til program - TEMAERNE - videre forløb efter i aften Områdefornyelse drejer sig om at

Læs mere

Resultatkontrakt. Vedrørende Fremtidens landsby Projekt: Børnebondegård Horsens

Resultatkontrakt. Vedrørende Fremtidens landsby Projekt: Børnebondegård Horsens Resultatkontrakt Vedrørende Fremtidens landsby Projekt: Børnebondegård Horsens Kontraktens start: 5. april 2011 Kontraktens slut: 1. juli 2014 Journalnummer: 13376231510 Kontraktens parter Region: Region

Læs mere

Bevaringsværdige bygninger

Bevaringsværdige bygninger 18. Sig 18.01 Sig By 18.10 Åbent land Sig Bevaringsværdige bygninger Rammer 18.01 Sig By Status Sig er en lokalby med udviklingspotentiale indenfor bosætning og turisme. Byen ligger ca. 8 km nord for

Læs mere

FJORDENS DAG 2014 SPONSORSAMARBEJDE

FJORDENS DAG 2014 SPONSORSAMARBEJDE FJORDENS DAG 2014 SPONSORSAMARBEJDE DET ER HELT NATURLIGT at bidrage til Fjordens Dag Siden 1991 har Fjordens Dag sat fokus på miljøet i de fynske fjordområder. I dag er Fjordens Dag et af Danmarks største

Læs mere

Status på større projekter i Kultur og Fritid pr. august 2014

Status på større projekter i Kultur og Fritid pr. august 2014 Dato August 2014 Doknr. 98847-14 Sag. nr. 11-3121 på større projekter i Kultur og Fritid pr. august 2014 Projekter som Kultur og Fritid er ansvarlig for i 2014 1. Fritids-, Idræts- og Kulturpolitik Fritids-,

Læs mere

At der er et bredt tilbud af aktiviteter til borgere uanset funktionsniveau.

At der er et bredt tilbud af aktiviteter til borgere uanset funktionsniveau. Et aktivt Seniorliv Alle seniorer i Svendborg Kommune. Mål og Visioner At der er et bredt tilbud af aktiviteter til borgere uanset funktionsniveau. At seniorer er aktive deltagere og medskabere i udvikling

Læs mere

V I L I G S A T A L O G

V I L I G S A T A L O G 2 0 0 8 dviklingsrådet Hll Helle Øtd Øst dækker gerbæk ktorskoledistrikt t ikt. Heri ligger byerne Hjortkjær, Årre, Fåborg, gerbæk og tarup ofterup. er sidder i udviklingsråd dikli ådhll Helle Øt Øst:

Læs mere

Jelling Friskole nu med 100 elever!

Jelling Friskole nu med 100 elever! -------------------------------------------------------------------------- Nyhedsbrev nr. 24 marts 2015 -------------------------------------------------------------------------- Jelling Friskole nu med

Læs mere

ANSØGNING OM TILSKUD TIL UDVIKLINGSPROJEKTER INDEN FOR REGIONAL UDVIKLING OG VÆKSTFORUM

ANSØGNING OM TILSKUD TIL UDVIKLINGSPROJEKTER INDEN FOR REGIONAL UDVIKLING OG VÆKSTFORUM ANSØGNING OM TILSKUD TIL UDVIKLINGSPROJEKTER INDEN FOR REGIONAL UDVIKLING OG VÆKSTFORUM Skemaet udfyldes elektronisk og indsendes på mail:tilskud@regionsjaelland.dk Det er vigtigt, at alle felter er besvaret

Læs mere

Generalforsamling i Skelund Landsbyforening 20 marts 2014 i Den Bette Skole. Velkommen til alle jer

Generalforsamling i Skelund Landsbyforening 20 marts 2014 i Den Bette Skole. Velkommen til alle jer Generalforsamling i Skelund Landsbyforening 20 marts 2014 i Den Bette Skole Velkommen til alle jer Skelund Landsbyforening vil gerne byde alle nye borgere velkommen til Skelund og omegn Skelund er en aktiv

Læs mere

BORGERPLAN FOR LANDSBYEN VINDUM

BORGERPLAN FOR LANDSBYEN VINDUM BORGERPLAN FOR LANDSBYEN VINDUM Udarbejdet ultimo 2006 Indholdsfortegnelse. Forsiden viser Byens grønne område og legeplads Indholdsfortegnelse - Nutid i Vindum Billede af Vejen ind gennem Vindum by. Billeder

Læs mere

Hylke, Årets Landsby 2015

Hylke, Årets Landsby 2015 Hylke, Årets Landsby 2015 Hylke er en aktiv østjysk landsby, hvor fundamentet er frivillighed og innovative ideer. Vi er vant til at holde sammen og gå imod strømmen for at bevare, men i særdeleshed udvikle,

Læs mere

Nye tider nye roller

Nye tider nye roller Mellemby Nye tider nye roller - Mellembyernes udfordringer Et pilotprojekt med Landdistrikternes Fællesråd og byerne Egtved, Glamsbjerg, Gram, Holsted, Ølgod og Ørbæk. Projektets formål er at understøtte

Læs mere

Gode råd til kommunalbestyrelsen sammenfatning af gruppearbejdet

Gode råd til kommunalbestyrelsen sammenfatning af gruppearbejdet Møde om borgerbudgetter den 16. marts 2015 Gode råd til kommunalbestyrelsen sammenfatning af gruppearbejdet Hvilke temaer, synes du er vigtigst, når vi samme skal udvikle kommunen med borgerbudgetter Hvem

Læs mere

UDKAST TIL ERHVERVSPOLITIK

UDKAST TIL ERHVERVSPOLITIK UDKAST TIL ERHVERVSPOLITIK INDLEDNING Vordingborg Kommunes erhvervspolitik danner den overordnede ramme for kommunens arbejde med erhvervsudvikling og skal medvirke til at virkeliggøre Kommunalbestyrelsens

Læs mere

I Lem er vi bevidste om, at politikerne i Ringkøbing-Skjern kommune har mange opgaver, der skal løses og tages stilling til.

I Lem er vi bevidste om, at politikerne i Ringkøbing-Skjern kommune har mange opgaver, der skal løses og tages stilling til. Lem 9. maj 2007 Kære byrådsmedlemmer I Lem er vi bevidste om, at politikerne i Ringkøbing-Skjern kommune har mange opgaver, der skal løses og tages stilling til. Vi synes det er vigtigt, at I alle får

Læs mere

Udviklingsplan. Ejby april 2014

Udviklingsplan. Ejby april 2014 Udviklingsplan Ejby april 2014 Vi vil det hele De vil det hele? Ta r de så ikke også munden fuld?! Nej for i Ejby er vi udmærket klar over, at der skal prioriteres og fokuseres, og at vi skal kunne kravle,

Læs mere

TEMA 1 Unge og frivilligt arbejde

TEMA 1 Unge og frivilligt arbejde TEMA 1 Unge og frivilligt arbejde Vækstmiljøer ex ungdomshuset Arvefølge I første omgang uforpligtende Begrænse opgaver Ind med modermælken Henvende sig til ungdomsinstitutionerne og sælge varen Skolerne

Læs mere

Velkommen til Ulstrup Efterskole

Velkommen til Ulstrup Efterskole V Velkommen til Ulstrup Efterskole Værdigrundlag Ulstrup Efterskoles værdier bygger på en gensidig ansvarlighed, arbejdsfællesskab og respekt for forskelligheden, således at den enkelte elev, gennem praktiske

Læs mere

AKTIVITETSHUSET SOLHJEM AKTIVITETSHUS / MEDBORGERHUS FOR BJERGBY-MYGDAL OMRÅDET. Peterspladsen, dyrefigurer af Peter Jensen

AKTIVITETSHUSET SOLHJEM AKTIVITETSHUS / MEDBORGERHUS FOR BJERGBY-MYGDAL OMRÅDET. Peterspladsen, dyrefigurer af Peter Jensen AKTIVITETSHUSET SOLHJEM AKTIVITETSHUS / MEDBORGERHUS FOR BJERGBY-MYGDAL OMRÅDET Peterspladsen, dyrefigurer af Peter Jensen Foreningen Aktivitethuset Solhjem Stiftet 19. marts 2015 Formand: Kresten Andersen

Læs mere

Tirsdag den 29. april, 2014 afholdtes ordinær generalforsamling i Asperup-Roerslev Lokaludvalg.

Tirsdag den 29. april, 2014 afholdtes ordinær generalforsamling i Asperup-Roerslev Lokaludvalg. Tirsdag den 29. april, 2014 afholdtes ordinær generalforsamling i Asperup-Roerslev Lokaludvalg. Generalforsamlingen foregik i biblioteket i Roerslev-Blankes Forsamlingshus, kl. 19.30 Dagsordenen var følgende:

Læs mere

Idekatalog. fra udviklingsværkstedet. Hvordan gør vi Skelund og opland til et bedre sted at bo?

Idekatalog. fra udviklingsværkstedet. Hvordan gør vi Skelund og opland til et bedre sted at bo? Idekatalog fra udviklingsværkstedet Hvordan gør vi Skelund og opland til et bedre sted at bo? Skelund Midtpunkt søndag den 27. november 2005 21. november 2005 Nærværende idekatalog er et referat med alle

Læs mere

Tilbud om motion og socialt samvær- Vinter og forår 2014

Tilbud om motion og socialt samvær- Vinter og forår 2014 Kontakt: Lokalcenter Kristiansminde Margrethekær 2 4000 Roskilde. Kontakt for tilmelding. Mitra ergoterapeut i Dagcenter Tlf.: 46 31 66 74 Vi mødes over en kop kaffe og taler om alt mellem himmel og jord.

Læs mere

Koncept for decentral formidlingsstruktur i Nationalpark Skjern Å. Oktober 2010

Koncept for decentral formidlingsstruktur i Nationalpark Skjern Å. Oktober 2010 Koncept for decentral formidlingsstruktur i Nationalpark Skjern Å Oktober 2010 Kort om konceptet Borgerinddragelse og lokal forankring har været centrale elementer i det hidtidige arbejde med Nationalpark

Læs mere

ANSØGNINGSSKEMA TIL FORSTADSPULJEN Ansøgningen sendes til Plankontoret, Rådhuset, Flakhaven 2, 5000 Odense C.

ANSØGNINGSSKEMA TIL FORSTADSPULJEN Ansøgningen sendes til Plankontoret, Rådhuset, Flakhaven 2, 5000 Odense C. ANSØGNINGSSKEMA TIL FORSTADSPULJEN Ansøgningen sendes til Plankontoret, Rådhuset, Flakhaven 2, 5000 Odense C. Ansøger (forening/navn) Ubberud Hallen i samarbejde med Ubberud Idrætsforening Cvr. nr. 26157705

Læs mere

Projekt - Sundby Mors Havn

Projekt - Sundby Mors Havn Onsdag den 9. Marts Projekt - Sundby Mors Havn Profileringsmøde med Morsø kommune Jesperhus Blomsterpark. Hvad kan vi profilere os på i vores område, og på den måde skabe flere arbejdspladser, og tiltrække

Læs mere

Krejbjerg - Nyt September 2015

Krejbjerg - Nyt September 2015 Krejbjerg - Nyt September 2015 Fælles nyt fra foreninger i Krejbjerg og omegn HØSTFEST Lørdag, den 19. september kl. 19.00 holdes årets høstfest i Krejbjerg Forsamlingshus. I år prøver vi at gøre det på

Læs mere

Minihal Vestrup. Claus Broch Christensen 12/10/2012

Minihal Vestrup. Claus Broch Christensen 12/10/2012 2014 Claus Broch Christensen 12/10/2012 Indholdsfortegnelse Forord... 3 Baggrund.... 3 Vision, mission og mål... 4 Vision... 4 Mission... 4 Mål... 4 Projekt indhold.... 5 Placering og udformning... 6 Budget

Læs mere

Beretning. Årsmøde i Starup Tofterup lokalråd onsdag den 18 april 2012. kl. 19:00 i Multihuset. BERETNING. VELKOMMEN.

Beretning. Årsmøde i Starup Tofterup lokalråd onsdag den 18 april 2012. kl. 19:00 i Multihuset. BERETNING. VELKOMMEN. Årsmøde i Starup Tofterup lokalråd onsdag den 18 april 2012. kl. 19:00 i Multihuset. BERETNING. VELKOMMEN. Som noget nyt har vi i år, gjort opmærksom på årsmødet ved at sende en elektronisk meddelelse

Læs mere

Svendborg set udefra Råstof fra tilflytterseminar 6. september 2008

Svendborg set udefra Råstof fra tilflytterseminar 6. september 2008 Svendborg set udefra Råstof fra tilflytterseminar 6. september 2008 Indspil fra workshop 1. runde Styrker Bymæssige kvaliteter Skønne omgivelser, gratis oplevelser (kultur) Svendborg Sund Havet Mod Motorvejen

Læs mere

Mødenotat fra dialogmøde i Ørslev

Mødenotat fra dialogmøde i Ørslev Anja Valhøj Dato 15. november 2007. Sagsnr: 28680 Inden mødet invitation og annoncering i lokalaviser Deltagere Knap 35 engagerede borgere deltog i mødet med følgende fra dialogudvalget: Henrik Holmer

Læs mere

humlebæk FOR LIVSNYDERE I ALLE ALDRE

humlebæk FOR LIVSNYDERE I ALLE ALDRE humlebæk FOR LIVSNYDERE I ALLE ALDRE Humlebæk v.1 jmdanmark.dk byen ved øresund Humlebæk side 3 JM Danmark, der er en af nordens førende projektudviklere af boliger og boligområder, opfører de kommende

Læs mere

Gateway Blokhus Erhvervsliv samarbejder med Naturstyrelsen

Gateway Blokhus Erhvervsliv samarbejder med Naturstyrelsen Gateway Blokhus Erhvervsliv samarbejder med Naturstyrelsen Helle Larsen, Hune Bageri Merete Hansen, Hune Blokhus Cykeludlejning Baggrunden/opstarten på samarbejde med Naturstyrelsen Merete Startede samarbejde

Læs mere

Pædagogisk afdelingsleder Havrehedskolen. Job- og Kravprofil

Pædagogisk afdelingsleder Havrehedskolen. Job- og Kravprofil Pædagogisk afdelingsleder Job- og Kravprofil Indhold Indledning... 2 Ansættelsesudvalg... 2 Tidsplan... 2 Nordfyns Kommunes skolevæsen... 3... 4 Ledelsesopgaven... 5 Arbejdsopgaver... 5 Lederprofil...

Læs mere

Højfyns. Frilu scenter. - centrum for aktivt friluftsliv

Højfyns. Frilu scenter. - centrum for aktivt friluftsliv Højfyns Frilu scenter - centrum for aktivt friluftsliv Indhold 1. Indledning... 3 2. Idé... 3 2.1 Fra spejderhytte til Højfyns Friluftscenter... 4 2.1.1 Højfyns Friluftscenter - Den centrale friluftsbase...

Læs mere

Barnets alsidige personlige udvikling Sociale kompetencer Sprog Krop og bevægelse Naturen og naturfænomener Kulturelle udtryksformer og værdier

Barnets alsidige personlige udvikling Sociale kompetencer Sprog Krop og bevægelse Naturen og naturfænomener Kulturelle udtryksformer og værdier Med pædagogiske læreplaner sætter vi ord på alle de ting, vi gør i hverdagen for at gøre vores børn så parate som overhovedet muligt til livet udenfor børnehaven. Vi tydelig gør overfor os selv hvilken

Læs mere

Egevænget 8 AROS. Statsautoriserede ejendomsmæglere, Valuarer MDE. Søndergade 12-8464 Galten Tlf. 86946655-846@edc.dk

Egevænget 8 AROS. Statsautoriserede ejendomsmæglere, Valuarer MDE. Søndergade 12-8464 Galten Tlf. 86946655-846@edc.dk Egevænget 8 Sag: 84600631 edc.dk AROS Statsautoriserede ejendomsmæglere, Valuarer MDE Søndergade 12-8464 Galten Tlf. 86946655-846@edc.dk Boligen Opført 1973 Rum/Værelser 4/4 Bolig 130 m² Grund 917 m² Energimærke:

Læs mere

Politik for medborgerskab og samspil med frivillige (kort udgave)

Politik for medborgerskab og samspil med frivillige (kort udgave) Politik for medborgerskab og samspil med frivillige (kort udgave) Medborgerskab og samspil med frivillige Hvordan bringer vi det aktive medborgerskab i spil og styrker samspillet med de frivillige kræfter

Læs mere

Centerleder for Gormshallen i Jelling

Centerleder for Gormshallen i Jelling Centerleder for Gormshallen i Jelling Jelling er en aktiv by med et fantastisk sammenhold, og vi ønsker at Gormshallen skal være drivkraften i den fortsatte udvikling af aktiviteter i Jelling - både indenfor

Læs mere

Den 19. november 2010. Aftale om dispositionsplan

Den 19. november 2010. Aftale om dispositionsplan Den 19. november 2010 Aftale om dispositionsplan Formålet med nærværende aftale er at bekræfte enigheden mellem Brabrand Boligforening og Århus Kommune om den endelige dispositionsplan for Gellerup og

Læs mere

Tema 4: Fællesskab. Ansvarlig for projekterne fremover Landsbyforeningen. Fælles mad aften 2-4 gange om året

Tema 4: Fællesskab. Ansvarlig for projekterne fremover Landsbyforeningen. Fælles mad aften 2-4 gange om året Tema 4: Fællesskab Fællesskab i et område, en landsby, en beboerforening eller et landdistrikt er noget af det vigtigste der findes. Fællesskab betyder at man får mulighed for at blive en del af fællesskabet

Læs mere

ALKEN * BJEDSTRUP * BOES * ILLERUP * SVEJSTRUP. Delprojekt Alken Købmandshandel

ALKEN * BJEDSTRUP * BOES * ILLERUP * SVEJSTRUP. Delprojekt Alken Købmandshandel UDKAST FORENINGEN LIV I LANDSBYEN - et socialøkonomisk projekt - ALKEN * BJEDSTRUP * BOES * ILLERUP * SVEJSTRUP Delprojekt Alken Købmandshandel Foreningen Liv i Landsbyen Foreningen Alken Mejeri Alken,

Læs mere

Idekatalog. fra borgermødet. Hvordan gør vi Glerup og opland til et bedre sted at bo?

Idekatalog. fra borgermødet. Hvordan gør vi Glerup og opland til et bedre sted at bo? Idekatalog fra borgermødet Hvordan gør vi Glerup og opland til et bedre sted at bo? Glerup Samlingshus onsdag den 23. november 2005 1 25. november 2005 Nærværende idekatalog er et referat med alle de tanker

Læs mere

Fuglsøcentret. Kursus og konferencecenter

Fuglsøcentret. Kursus og konferencecenter Fuglsøcentret Kursus og konferencecenter VELKOMMEN >> Et besøg på Fuglsøcentret er noget ganske særligt! Det er et ophold, hvor service, engagement og rummelighed går hånd i hånd med ro, smuk natur og

Læs mere

Foråret er på vej, og dermed er det også blevet tid til generalforsamling i Munkebo Gymnastikforening.

Foråret er på vej, og dermed er det også blevet tid til generalforsamling i Munkebo Gymnastikforening. Generalforsamling i Munkebo Gymnastikforening 26. marts 2012 Formandens årsberetning Foråret er på vej, og dermed er det også blevet tid til generalforsamling i Munkebo Gymnastikforening. Dette er min

Læs mere

Den selvejende landsby - Tirsdag d. 25. februar 2014, Astrup

Den selvejende landsby - Tirsdag d. 25. februar 2014, Astrup Den selvejende landsby - Filskov Tirsdag d. 25. februar 2014, Astrup 1 På forkant i udkanten Filskov Friplejehjem 2 Filskov Byen med det gode sammenhold Indhold Filskov som lokalsamfund. Den intakte landsby

Læs mere

Udviklingsplan for. Bording Kirkeby. Borgerforeningen i Bording Kirkeby & Bording Kirkeby Medborgerhus

Udviklingsplan for. Bording Kirkeby. Borgerforeningen i Bording Kirkeby & Bording Kirkeby Medborgerhus Udviklingsplan for Bording Kirkeby Borgerforeningen i Bording Kirkeby & Bording Kirkeby Medborgerhus Januar 2009 Indhold Forord...3 Landsbyens identitet...4 Målsætning og indsatstemaer...5 Status og befolkningsstatistik...7

Læs mere

Prøve i Dansk 1. Skriftlig del. Læseforståelse 1. Maj-juni 2009. Delprøve 1: Opgave 1 Opgave 2 Opgave 3. Tekst- og opgavehæfte

Prøve i Dansk 1. Skriftlig del. Læseforståelse 1. Maj-juni 2009. Delprøve 1: Opgave 1 Opgave 2 Opgave 3. Tekst- og opgavehæfte Prøve i Dansk 1 Maj-juni 2009 Skriftlig del Læseforståelse 1 Tekst- og opgavehæfte Delprøve 1: Opgave 1 Opgave 2 Opgave 3 Hjælpemidler: Ingen Tid: 60 minutter Navn CPR-nummer Produktionsnr. 01 Dato Prøvenummer

Læs mere

Som sagt så gjort, vi kørte længere frem og lige inden broen på venstre side ser vi en gammel tolænget gård (den vender jeg tilbage til senere )

Som sagt så gjort, vi kørte længere frem og lige inden broen på venstre side ser vi en gammel tolænget gård (den vender jeg tilbage til senere ) Vi havde lejet et sommerhus på Gammelby Møllevej 57, men vi skulle først hente nøglerne i en Dagli' Brugsen i Børkop. Det kunne vi desværre først gøre fra kl.16.00. Herefter kunne vi endelig sætte GPSen

Læs mere

Handleplan for opbakning og udvikling af kulturlivet

Handleplan for opbakning og udvikling af kulturlivet Handleplan for opbakning og udvikling af kulturlivet Formål Denne handleplan for opbakning og udvikling af kulturlivet er en del af Temaplan for Sundhed, Kultur og Fritid. Kulturlivet er en vigtig del

Læs mere

Luftfoto 1:2500. Hop med på vognen, ta den gode omvej i Nr. Aaby

Luftfoto 1:2500. Hop med på vognen, ta den gode omvej i Nr. Aaby Luftfoto 1:2500 Hop med på vognen, ta den gode omvej i Nr. Aaby VISION I Middelfart Kommune ønsker man i sundhedsøjemed at se muligheder frem for begrænsninger. Det indebærer, at der gerne må tænkes i

Læs mere

Nyt centralt havnebyrum og Multimediehus

Nyt centralt havnebyrum og Multimediehus Nyt centralt havnebyrum og Multimediehus Læs mere på www.multimediehuset.dk Århus Kommune Hvad og hvor? Samspil mellem by, bygning og havn Omdannelsen af De Bynære Havnearealer er et af de største udviklingsprojekter

Læs mere

Opsamling fra workshop d. 16. april 2015

Opsamling fra workshop d. 16. april 2015 Opsamling fra workshop d. 16. april 2015 Gruppe 1 Borsætning! Gruppen fokuserer på bosætning i Nordfjends. Deres vision er, at det er bosætning, der skal styrke Nordfjends, samt at der skal satses på få,

Læs mere

Vilkår for projektstøtte i Nyborg kommune

Vilkår for projektstøtte i Nyborg kommune LAG Nyborg Vilkår for projektstøtte i Nyborg kommune LAG Nyborg - kort fortalt Denne folder informerer om LAG Nyborg og vilkårene for at søge projektstøtte herfra. (LAG står iøvrigt for: Lokal AktionsGruppe).

Læs mere

Kultur- og fritidspolitik Handlinger 2011 10.11.10. Kultur- og udviklingsafdelingen 2010

Kultur- og fritidspolitik Handlinger 2011 10.11.10. Kultur- og udviklingsafdelingen 2010 Kultur- og fritidspolitik Handlinger 2011 10.11.10 Kultur- og udviklingsafdelingen 2010 Kultur- og fritidspolitikken for Norddjurs Kommune blev vedtaget af kommunalbestyrelsen den 1. juli 2008. Politikken

Læs mere

Velkommen til vort bud på en Kultur-, Fritids- og Turismepolitik for Lejre. Velkommen til OPLEV LEJRE.

Velkommen til vort bud på en Kultur-, Fritids- og Turismepolitik for Lejre. Velkommen til OPLEV LEJRE. UDVALGET FOR KULTUR OG FRITID - i Lejre Kommune Kære Borger, Kære Gæst - i Lejre Velkommen til vort bud på en Kultur-, Fritids- og Turismepolitik for Lejre. Velkommen til OPLEV LEJRE. Meningen med vore

Læs mere

- Renoveringsarbejde Travlt kaffestuen mm.

- Renoveringsarbejde Travlt kaffestuen mm. Stabil fremgang i medlemstallet Støtteforeningen Hirtshals Fyr bag en lang række aktiviteter i 2013 398 medlemmer i Støtteforeningen Hirtshals Fyr ved årsskiftet, og det skulle være mærkeligt, hvis ikke

Læs mere

Syddjurs Danmarks sundeste kommune. V/ Pernille Brinch

Syddjurs Danmarks sundeste kommune. V/ Pernille Brinch Syddjurs Danmarks sundeste kommune V/ Pernille Brinch Agenda Hvorfor fokusere på idræt og folkesundhed? Hvordan kan Syddjurs markere sig på landkortet? 2 Hvorfor fokusere på idræt og folkesundhed? Den

Læs mere

Dianalund UdviklingsRåd DUR

Dianalund UdviklingsRåd DUR Dianalund UdviklingsRåd DUR Til Sorø Kommune: 14. september 2014 pbc-hrc plan@soroe.dk Borgmester Gert Jørgensen Bidrag fra Dianalund Udviklingsråd/DUR til Udviklings- og planstrategi 2014 Sorø Kommunes

Læs mere

Kravprofil til brug ved ansættelse af leder til VitaPark Odder

Kravprofil til brug ved ansættelse af leder til VitaPark Odder Kravprofil til brug ved ansættelse af leder til VitaPark Odder Kolding, den 10. november 2014 KEN BAGGRUND Dette notat er udarbejdet i forbindelse med rekruttering og udvælgelse af kandidater til stillingen

Læs mere

Efterårsprogram 2015

Efterårsprogram 2015 Efterårsprogram 2015 Kære beboer Velkommen til Nivå Nu s efterårsprogram 2015. Her kan du læse om de forskellige aktiviteter, som vi laver i dit lokalområde i løbet af efteråret, og du kan finde kontaktoplysninger

Læs mere

Introduktion til byen Vinge. Levende by. Nærværende natur. 1

Introduktion til byen Vinge. Levende by. Nærværende natur. 1 Introduktion til byen Vinge Levende by. Nærværende natur. 1 2 Vinge Levende by. Nærværende natur. 3 4 Vinge Introduktion til byen Vinge Udgivelsen er baseret på helhedsplanen for Vinge udviklet af et tværfagligt

Læs mere

Barndommen og livet skal handle om at skabe et godt børneliv og tilgodese det gode børneliv HER OG NU.

Barndommen og livet skal handle om at skabe et godt børneliv og tilgodese det gode børneliv HER OG NU. AT LEGE ER AT LÆRE Barndommen og livet skal handle om at skabe et godt børneliv og tilgodese det gode børneliv HER OG NU. Med udgangspunkt i Pandrup kommunes mål vedr. læreplaner, der skal tage højde for

Læs mere

TAG PULSEN PÅ ESBJERG DET GODE LIV SOM LÆGE I ESBJERG

TAG PULSEN PÅ ESBJERG DET GODE LIV SOM LÆGE I ESBJERG TAG PULSEN PÅ ESBJERG DET GODE LIV SOM LÆGE I ESBJERG 2 PRAKTISERENDE LÆGE I ESBJERG Der er gode muligheder for at slå sig ned som praktiserende læge i Esbjerg Kommune. I Esbjerg by findes mange af byens

Læs mere