STX - VG. Studentereksamen - STUDIEHÆFTE for Virum Gymnasium. Vi rummer mere... VG - Studiehæfte STX

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "STX - VG. Studentereksamen - STUDIEHÆFTE for 2013-2014 Virum Gymnasium. Vi rummer mere... VG - Studiehæfte STX"

Transkript

1 STX - VG Studentereksamen - STUDIEHÆFTE for Virum Gymnasium 1 Vi rummer mere...

2 1. MATEMATIK - FYSIK - KEMI 2. BIOTEKNOLOGI - MATEMATIK - FYSIK 3. BIOLOGI - KEMI - MATEMATIK 4. BIOLOGI - IDRÆT - MATEMATIK 5. MATEMATIK - SAMFUNDSFAG 6. SAMFUNDSFAG - MATEMATIK 7. ENGELSK - SAMFUNDSFAG - MATEMATIK 8. TYSK - ENGELSK 9. FRANSK - ENGELSK 10. SPANSK - ENGELSK 11. LATIN - ENGELSK 12. ENGELSK - SPANSK - TYSK/FRANSK 13. MUSIK - ENGELSK 14. MUSIK - MATEMATIK STUDIEHÆFTE for 2013/2014 Velkommen side 3 Oversigt over dine valg - og fremtiden side 4 Elevdemokrati - Elevrådet side 5 Sprogvalgene side 6 Valg af kunstneriske fag side 8 Gymnasiets fag side 10 Studieretningerne side 12 De enkelte studieretninger m/elevudtalelser side 16 To nye valgfag side 30 Kinesisk Begyndersprog side 31 Talentudvikling på VG side 32 Studier i ind- og udland side 33 Studiemiljø, samvær og kultur side 34 Hvorfor VG? side 35 Team Danmark på VG side 38 Orienteringsaften - åbent hus side 39 Redaktion: Pia Gars Jensen (ansvarshavende), Hanne Christensen, Lene Svanholm Rosenbeck og Gunnar Bay (grafisk design). Korrektur: Redaktionen samt Anne Carlsson og Carsten Erichsen. 1. udgave Velkommen til VG Kære elev i 9. og 10. klasse Du er ved at afslutte folkeskolen og skal vælge en ungdomsuddannelse. Hvis du ønsker en gymnasieuddannelse, skal du vælge mellem STX (det almene gymnasium), HTX, HHX eller HF. Hvis du vælger STX, skal du foretage flere valg : Hvilken skole vil du gerne gå på? Hvad vil du have som kunstnerisk fag (billedkunst, dramatik, mediefag eller musik)? Hvilket fremmedsprog vil du have ved siden af engelsk (fransk, tysk, spansk eller kinesisk)? Og endelig skal du give et bud på, hvilken studieretning du ønsker. Det skal du tage stilling til, når du melder dig til gymnasiet, men studieretningsvalget er kun foreløbigt, for først når du er ved at være færdig med det første halve års grundforløb, vælger du endeligt din studieretning. I januar måned 2014 begynder du så på din endelige studieretning, senere skal du vælge et par valgfag, og når du er blevet student i 2016, skal du nok til at vælge en videregående uddannelse valgene fortsætter! I dette hæfte kan du læse om de valg, du skal foretage dig, og hvad de betyder. Du kan også læse om livet på vores skole. I august 2012 oprettede vi 14 1g klasser, året før 12 og i 3g har vi 10 klasser. Det betyder, at der er mange muligheder for at engagere sig, f.eks. i elevråd, musical, sport og talentudvikling. Der er også mange studieretninger og valgfag at vælge imellem, så du kan få dine ønsker til din uddannelse opfyldt. Jeg håber, at hæftet vil give dig overblik over de muligheder og udfordringer, du kan møde på Virum Gymnasium. På vej til en dejlig skoledag... Mads Pedersen Konstitueret rektor 2 3

3 Oversigt Her kan du se en oversigt over, hvilke valg du skal træffe og hvornår! Du kan også se dit samlede gymnasieforløb Februar Du skal vælge: 1) Gymnasium. 2) Andet fremmedsprog. 3) Kunstnerisk fag. 4) Foreløbigt ønske om studieretning. Maj juni August December Du får at vide, hvilket gymnasium du er optaget på. Undervisningen begynder i grundforløbsklassen. Endeligt valg af studieretning. Foreløbigt valg af valgfag Januar Undervisningen begynder i studieretningsklassen Februar Endeligt valg af valgfag Juni Du bliver student. Elevdemokrati på Virum Gymnasium Elevrådet byder velkommen! På Virum Gymnasium har vi naturligvis et elevråd, og det består af en repræsentant og en suppleant fra hver klasse. Vi er dermed 36 elever, der opretholder dialogen mellem de mange elever og de forskellige elev-, lærer- og ledelsesrepræsenterede udvalg, og som varetager elevernes interesser. En gang om måneden evaluerer vi de seneste begivenheder, ideer og ønsker men for at opnå de bedste resultater, er det vigtigt, at alle bliver hørt. Derfor har vi brug for dig, der har lyst til at deltage i elevdemokratiet - det er nemlig her, at din mening bliver hørt. Derudover er elevrådet også en chance for at lære mange andre elever på skolen at kende, på tværs af klasser og årgange. Samtidigt opnår man indsigt og får indflydelse i hverdagen. Det lyder måske som en tyngende opgave, men byrden er ikke større end, at den kan passes inden for skoletiden. Hvis du har lyst til at repræsentere din klasse og ytre din mening, er du mere end velkommen i elevrådet. Vi glæder os til at se jer! Elevrådsformændene Jesper og Rasmus 4 Glade studenter Elevrådet

4 SPROGENE SPROGVALGET - der ikke kan gøres om! Du skal vælge fremmedsprog nr. 2, før du begynder i gymnasiet. I gymnasiet skal du have mindst to fremmedsprog. Alle elever har engelsk som fremmedsprog nr. 1. Dit 2. og evt. 3. fremmedsprog skal du vælge, når du ansøger om optagelse i gymnasiet. Du kan gå videre på fortsætterniveau med det sprog, som du har i folkeskolen, fransk eller tysk. Du kan også vælge et sprog, du ikke har haft i forvejen. På Virum Gymnasium tilbyder vi fransk, spansk og tysk samt kinesisk som sprog nr. 2 og 3. Fortsættersprog kan du afslutte på enten A- eller B-niveau. Begyndersprog skal normalt føres op til A-niveau. FRANSK BEGYNDERSPROG Du lærer fransk fra basis. Kommunikation er omdrejningspunktet. Du får træning i at forstå sproget og i at formulere dig på skrift og i tale. Du arbejder med moderne tekster, internet, film og billeder. Du får kendskab til kultur, historie og samfundsforhold i Frankrig og andre fransktalende lande. FRANSK FORTSÆTTERSPROG Du videreudvikler din evne til at forstå fransk og til at formulere dig på skrift og i tale. Kommunikation og kulturel forståelse er centrale omdrejningspunkter. Du arbejder med forskelligartet materiale, som tekster fra bøger, artikler, film, tv, internet og billeder. Det giver dig indsigt i kultur, historie og samfundsforhold i Frankrig og andre fransktalende lande. SPANSK BEGYNDERSPROG Du lærer spansk fra basis. Kommunikation er omdrejningspunktet. Du får træning i at forstå sproget og i at formulere dig på skrift og i tale. Du arbejder med moderne tekster, internet, film, tv og billeder. Du får kendskab til kultur, historie og samfundsforhold i Spanien og Latinamerika, hvilket giver et godt grundlag for samspil med andre fag. TYSK BEGYNDERSPROG Her lærer du det tyske sprog fra grunden og opøver færdigheder i at anvende sproget til kommunikation. Der arbejdes fortrinsvis med moderne tekster, internet, film og billeder. Gennem dette arbejde bliver du præsenteret for kulturelle, historiske og samfundsmæssige forhold i tysksprogede lande. TYSK FORTSÆTTERSPROG I gymnasiet videreudvikler du de evner, som du har med fra folkeskolen, i at kommunikere på tysk. Ved at arbejde med forskelligartet materiale får du viden om og forståelse for kulturelle, historiske og samfundsmæssige forhold i tysksprogede lande. Tilsvarende får du mulighed for at kombinere viden fra tyskfaget med viden fra andre fagområder. KINESISK BEGYNDERSPROG Du lærer kinesisk fra basis. Kommunikation er omdrejningspunktet for faget, og du lærer at begå dig sprogligt såvel som kulturelt i Kina. Du vil lære at tale og forstå kinesisk, samt beherske de mest basale skrifttegn. I undervisningen anvendes primært moderne tekster samt internet, film, TV og billeder. Gennem faget opnår du kendskab til kinesiske kultur- og samfundsforhold, hvilket giver et godt grundlag for samspil med andre fag. 6 7

5 ... i hele 1g: de Kunstneriske fag - kan ikke gøres om!... i hele 1g: de Kunstneriske fag - kan ikke gøres om! Billedkunst Dramatik Mediefag Musik Faget billedkunst forsøger at besvare spørgsmålet, hvordan forskellige visuelle udtryksformer afspejler vores syn på verden. Faget er både teoretisk og meget praktisk - man arbejder selv med at skabe billeder inden for forskellige teknikker og genrer. Målet med undervisningen er at opbygge en kunst- og kulturhistorisk viden. Dette gøres gennem oplevelse og analyse af kunst (f.eks. museumsbesøg) og i det praktiske arbejde. Det praktiske og teoretiske samles og beskrives i elevens portfolio, som danner udgangspunkt for den afsluttende eksamen. I dramatik arbejdes med teater på mange forskellige måder. Først og fremmest skal du selv stå på en scene og lære, hvordan du bruger krop og stemme til at skabe et scenisk udtryk. Du skal arbejde med teorier bag scenearbejdet og fordybe dig i et par teaterhistoriske perioder, for bedre at kunne forstå nogle af teatrets centrale begreber. I den afsluttende forestilling, som vises for et publikum, skal du kombinere din teoretiske og praktiske viden om teater, og dermed blive i stand til at realisere en kunstnerisk idé. I mediefag lærer du at forholde dig analytisk, kritisk og nuanceret til de forskellige medieprodukter, som vi alle sammen kender fra TV, film og internet. Intet er helligt og alt kan diskuteres - fra nyhedsudsendelser over realityshows og reklamer til ungdomskomedier og gysere. Mediefag er i høj grad et praktisk og konkret fag, hvor du lærer, hvordan medieproduktion foregår, da vi gennem hele forløbet laver produktioner som musikvideoer, reklamefilm, novelle-film, dokumentarfilm og journalistiske indslag. I musik skal du synge og spille på instrumenter, og stifte bekendtskab med mange forskellige musikgenrer. Dermed udvides din musikalske horisont og dit analytiske musikøre trænes. Du skal arbejde med teori og lære at skrive noder og rytmer. Din klasse skal optræde med sammenspilsnumre på skolen, og dermed udvikles dine samarbejdsevner, og du oplever det musikalske fællesskab, man får ved at spille og synge sammen. Du skal vælge et af de kunstneriske fag - før du begynder i gymnasiet. Du skal vælge et af de kunstneriske fag - før du begynder i gymnasiet. 8 9

6 oversigt til orienteringshæftet 2010 STUDIE RETNINGS FORLØB 2½ år 3g + 2g + 1g OBLIGATORISKE FAG: Dansk A Historie A Engelsk B 2. fremmedsprog (fortsætter B/begynder A) Matematik C Samfundsfag C Fysik C Biologi C Kemi C eller Naturgeografi C (Enten fysik, biologi, kemi/naturgeografi skal vælges på B niveau) Kunstnerisk fag C Idræt C Religion C Oldtidskundskab C STUDIERETNINGSFAG: Normalt 3 fag Studieretningsprojekt (i 3.g) VALGFAG: 1 3 valgfag afhængig af den enkelte studieretning. Ligger normalt i 3.g. Almen Studieforberedelse GRUND FORLØB ½ år 1g OBLIGATORISKE FAG: Dansk Engelsk 2. fremmedsprog Fysik Biologi Matematik Samfundsfag Kunstnerisk fag Idræt Naturvidenskabeligt grundforløb Almen sprogforståelse GYMNASIETS OPBYGNING Alle fag på VG A-niveau B-niveau C-niveau Biologi Billedkunst Astronomi Bioteknologi Biologi Billedkunst Engelsk Dramatik Datalogi Fransk Begyndersprog Fransk Fortsættersprog Design Fransk Fortsættersprog Fysik Dramatik Fysik Idræt Erhvervsøkonomi Kemi Kemi Filosofi Kinesisk Begyndersprog Matematik Innovation Matematik Mediefag Kemi Musik Musik Kinesisk Områdestudium Samfundsfag Naturgeografi Latin Spansk Begyndersprog Psykologi Mediefag Tysk Begyndersprog Religion Musik Tysk Fortsættersprog Samfundsfag Naturgeografi Tysk Fortsættersprog Psykologi Koncentration i timerne Retorik

7 De 14 STUDIERETNINGER Natur- 1 Matematik A Fysik A/B Kemi A/B videnskabelige 2 Bioteknologi A Matematik A Fysik B 3 Biologi A Kemi B Matematik B 4 Biologi A Idræt B Matematik B Samfunds- 5 Matematik A Samfundsfag B videnskabelige 6 Samfundsfag A Matematik B 7 Engelsk A Samfundsfag B Matematik B 8 Tysk A Engelsk A Sproglige 9 Fransk A Engelsk A 10 Spansk A Engelsk A 11 Latin A Engelsk A 12 Engelsk A Spansk A Tysk/Fransk A/B Kunstneriske 13 Musik A Engelsk A 14 Musik A Matematik B For at blive student kræves ét af følgende fag på A-niveau: Matematik, Biologi, Fysik, Kemi, Engelsk eller Fortsættersprog Ydermere skal du have: en række fag, som er obligatoriske og uafhængige af, hvilken studieretning du vælger. 3 naturvidenskabelige fag på C-niveau: Fysik, biologi og enten kemi eller naturgeografi. Et af disse fag skal du desuden hæve til B-niveau. 2 3 særlige studieretningsfag, som kan være en videreførelse af fag, du har i forvejen eller helt nye fag. 1 3 valgfag, afhængig af den enkelte studieretning. Kommentarer Når der angives A/B betyder det, at studieretningen oprettes med A, hvis næsten alle dens elever ønsker det, ellers tilbydes A-niveauet som valgfag. I studieretninger med matematik B vil der altid være mulighed for at tage et A-niveau i matematik som valgfag. I studieretning 12 fortsætter man med 2. fremmedsprog fra folkeskolen og begynder på 3. sprog (spansk) i januar. Når vi sammensætter studieretningerne endeligt i december i 1g, vil vi forsøge at opfylde jeres samlede fagønsker bedst muligt. Derfor kan studieretningerne blive anderledes end de her skitserede og eventuelt indeholde andre fag

8 A Dansk Historie Valgfag Her kan man se alle de obligatoriske fag. Hver kasse repræsenterer normalt 1 fag i 1 år. De 8 tomme kasser kan man selv fylde ud med studieretningsfag, naturvidenskabelige fag og frie valgfag. Når man har udfyldt alle kasserne, har man opfyldt de krav, der står beskrevet på side 13. Valgfag B A Dansk Historie Engelsk Sprog 2 Nv Idræt C B Dansk Historie Historie Engelsk Engelsk Sprog Sprog 22 Fysik Nv Matematik Samfundsfag Oldtidskundskab Religion Kunstnerisk fag Nv: Biologi Nv C Dansk Historie Engelsk Sprog 2 Fysik Matematifunds- Sam- Et eksempel: Studieretning nr. 7: Engelsk A, samfundsfag B, matematik B. fag Idræt Oldtidskundskab Religion Kunstnerisk fag Nv: Biologi Nv A Dansk Historie Engelsk Sa/Ma/ Et eksempel: Studieretning nr. 7: Engelsk Sprog A, 2 samfundsfag B, matematik B. A Dansk Historie Engelsk Sa/Ma/ B Dansk Historie Engelsk Sprog 2 Bio/Ke/ Sprog 2 Fy Matematik Samfundsfag Her er et eksempel på en studieretning, hvor vi har udfyldt de 8 tomme kasser. Det er studieretning nr. 7: Engelsk A, Matematik B og Samfundsfag B. De gule kasser er fyldt ud med studieretningsfag, de blå med naturvidenskabelige fag og de grønne med valgfag. C B Dansk Dansk Historie Historie Engelsk Engelsk Sprog Sprog 2 2 Fysik Bio/Ke/ Matematik Matematik Fy Sam- Samfundsfafundsfag Idræt Oldtidskundskab Religion Kunstnerisk fag Biologi Kemi Valgfag Idræt C Dansk Historie Engelsk Sprog 2 Fysik Matematik Samfundsfag Oldtidskundskab Religion Kunstnerisk fag Biologi Kemi Valgfag På de følgende sider er beskrevet de studieretninger, som VG udbyder i det kommende år. Ved hver studieretning har vi fyldt de 8 tomme kasser ud med de relevante fag og valgmuligheder for hver enkelt studieretning. Kasserne illustrerer altså de fag og niveauer, man skal vælge ud over de obligatoriske, som alle skal have

9 1. Matematik A, Fysik A/B, Kemi A/B. A-niveau Ma Fy/Ke/Eng/2. spr B-niveau Ma Fy Ke C-niveau Bio Ke Valgfag De naturvidenskabelige studieretninger... Virum Gymnasium er en dei af netværket Danske Science Gymnasier (DASG). I de naturvidenskabelige studieretninger vil du møde kombinationer af de naturvidenskabelige fag og matematik. Du vil opleve, hvordan matematikken udover at være et selvstændigt fag bliver redskab for de naturvidenskabelige. Typisk for de naturvidenskabelige studieretninger er - at I arbejder og udfører eksperimenter i vores nye science-lokaler. - at der er kontakt til de videregående uddannelser, fx samarbejde med LIFE på Københavns Universitet og med DTU. - at der er mulighed for at deltage i såvel nationale som internationale naturvidenskabelige projekter, fx Biologiolympiade eller Georg Mohr-Konkurrencen. - at computeren bliver et naturligt redskab i arbejdet med at undersøge virkeligheden. Frederik Schöller, 3a Matematik A, Fysik A/B, Kemi A/B Mit navn er Frederik Schöller, og jeg har valgt studieretningen Matematik A, Fysik A. Det har jeg gjort, da det altid har været disse fag, der har interesseret mig. Jeg interesserer mig også for musik jeg spiller klaver på ottende år men har valgt blot at hæve musik til B-niveau i 3g udenfor studieretningen. Jeg føler, at den naturvidenskabelige studieretning har været det rette valg for mig, da jeg stort set hver dag lærer noget nyt og spændende om, hvordan verden hænger sammen. Samtidig åbner MatFys for stort set alle uddannelser. På studieretning 1 og 2 kan du afslutte begyndersprog efter 2 år. På studieretning 1 dog kun hvis du vælger fysik eller kemi på A-niveau. Tobias Thejll-Madsen, 3b 2. Bioteknologi A, Matematik A, Fysik B A-niveau Biotek Ma B-niveau Biotek Ma Fy C-niveau Bio Ke Valgfag Bioteknologi A, Matematik A, Fysik B Jeg valgte studieretningen Bioteknologi A, Matematik A og Fysik B, fordi jeg har en stor interesse for de naturfaglige fag. Jeg vidste, at jeg skulle have matematik på højt niveau, da mange uddannelser kræver dette, men jeg var lidt i tvivl om, hvilke naturfaglige fag, jeg skulle supplere med. Jeg valgte bioteknologi, fordi samarbejdet mellem kemi og biologi giver en bred viden, når man samtidig har fysik. Så når jeg er færdig på gymnasiet, ved jeg noget om alle naturfagene og kan tage næsten alle naturvidenskabelige uddannelser. Dertil skal siges, at bioteknologi er et nyt fag i konstant udvikling, hvorfor man kan arbejde med helt ny viden. Dét syntes jeg lød spændende. STUDIERETNINGER VG Dorte - Studiehæfte Kühnau STX instruerer elever i kemi. På opdagelse i biologi 16 17

10 3. Biologi A, Kemi B, Matematik B A-niveau Bio Ma/Eng/2. spr B-niveau Bio Ke Ma C-niveau Bio Ke Valgfag Biologi A, Kemi B, Matematik B 4. Biologi A, Idræt B, Matematik B A-niveau Bio Ma/Eng/2. spr B-niveau Bio Idræt Ma C-niveau Bio Ke Valgfag Biologi A, Idræt B, Matematik B Julie Svendsen, 3c Jeg har Biologi på A-niveau, og har i år hævet matematik til A-niveau. Det har været det helt rigtige valg for mig, da jeg er utrolig interesseret i anatomi og mennesket generelt. Desuden har jeg også kemi på B-niveau, hvilket er et fag, som går godt sammen med biologi. Jeg er typen, der elsker, at der kun er et svar, som man kan sætte to streger under, og derfor føler jeg, at Matematik A er den rette løsning for netop mig. Denne studieretning er spændende, men også udfordrende, og den giver et godt indblik i naturvidenskabens verden. Elisabeth Hem-Jensen, 2c. Jeg valgte lige netop denne studieretning, da jeg interesserer mig meget for biologi, specielt hvad der omhandler naturen. Efter gymnasiet har jeg tænkt mig at studere til skov- og landskabsingeniør på Skovskolen i Nødebo. Uddannelsen kræver en gymnasial uddannelse med matematik og biologi på mindst B-niveau, og derfor tænkte jeg, at denne studieretning var perfekt. Det er muligt at hæve matematik til A niveau, som mange uddannelser kræver. Udover biologien er jeg rigtig glad for at have idræt på B-niveau i studieretningen, da det er et skønt og afvekslende fag, hvor man får ny energi til de andre timer. Desuden tror jeg, at jeg får lyst til at videreuddanne mig indenfor motion og idræt i naturen. Forsøg i kemi STUDIERETNINGER 18 19

11 Til studieretning 5, 6 og 7: Hvis du tager et tredje fremmedsprog, f.eks. latin C som valgfag, behøver du ikke at vælge et naturvidenskabeligt fag på B-niveau, men kan frit vælge et andet B-niveau fag. De samfundsvidenskabelige studieretninger Matematik A, Samfundsfag B, Biologi C. A-niveau Ma Sa/Eng/2. spr I de samfundsvidenskabelige studieretninger vil det faglige indhold blive tonet efter, hvilket niveau de tre fag samfundsfag, engelsk og matematik indgår på. Jeres kompetencer fra engelsk og matematik vil styrke arbejdet i samfundsfag. Typisk for de samfundsvidenskabelige studieretninger er - at det internationale perspektiv åbner vores øjne for omverdenen. - at der sættes fokus på politiske, sociologiske, økonomiske forhold i såvel Danmark som især i de engelsksprogede lande. - at emner som globaliseringens udfordringer og internationale forhold vil blive sat på dagsordenen. - at livet uden for skolen trækkes med ind i undervisningen, fx ved besøg i Dansk Industri og fagforeninger samt møder med politikere eller som tilskuere til Debatten på DR2. B-niveau Ma Sa Bio/Ke/Fy C-niveau Bio Ke Valgfag Alma Scheel Wegener, 2e Matematik A, Samfundsfag B Jeg hedder Alma Scheel Wegener og går i 2e, hvor vi har studieretningen Matematik A- Samfundsfag B. Mine overvejelser omkring valg af studieretning har været en kombination af hvilke fag, som er adgangsgivende og hvilke, som interesser mig. Desuden ved jeg endnu ikke, hvilken vej jeg vil gå efter gymnasiet. Derfor har det været vigtigt for mig at vælge en bred studieretning. En bred linje åbner døre til mange forskellige uddannelser. Jeg er rigtig glad for mit valg af studieretning, som kombinerer det matematiske, det samfundsfaglige og det sproglige, da der er mulighed for at hæve enten engelsk eller andet fremmedsprog til højt niveau. Det er vigtigt, at fagene interesserer mig. Det gør det sjovere og mere spændende at gå i gymnasiet. Forberedelse i samfundsfag til præsidentvalget i USA STUDIERETNINGER 20 21

12 Magnus Philip Ritzau, 3d. 6. Samfundsfag A, Matematik B, Biologi C A-niveau Sa Ma/Eng/2.spr B-niveau Sa Ma Bio/Ke/Fy C-niveau Bio Ke Valgfag Samfundsfag A, Matematik B, Biologi C Jeg valgte studieretningen Samfundsfag A, Matematik B, fordi det var fag, der på forhånd interesserede mig. Linjen åbner mange døre for uddannelse senere hen, og fagene spiller godt sammen med de øvrige A-fag, historie og dansk. Samfundsfag er både spændende og relevant det giver en dybere forståelse af det samfund og den verden, vi lever i. Matematik har jeg i 3g hævet til A-niveau, og det er hårdt og kræver, at du følger med hele tiden. Til gengæld får du en viden, som kan være svær at få senere - i modsætning til de sproglige fag. Herudover har jeg valgt Spansk A, hvilket har været rigtig sjovt og positivt. Faget i sig selv er interessant, og man får venner på tværs af klasserne og grænserne: Spansk giver nemlig mulighed for udveksling med studerende fra Barcelona dét kan anbefales! Jeg har altså 5 A-fag, men det kan godt lade sig gøre! 7. Engelsk A, Samfundsfag B, Matematik B. A-niveau Eng Sa/Ma/2. spr B-niveau Sa Ma Bio/Ke/Fy C-niveau Bio Ke Valgfag Engelsk A, Samfundsfag B, Matematik B Jeg var meget i tvivl om, hvilken studieretning jeg skulle vælge, da jeg startede på VG, fordi jeg endnu ikke havde besluttet mig for, i hvilken retning jeg ville gå uddannelsesmæssigt i fremtiden. Derfor valgte jeg studieretningen Engelsk A/ Matematik B/ Samfundsfag B, fordi jeg så denne linje som meget fleksibel, men også fordi mange uddannelser kræver matematik på mindst b-niveau. Jeg har senere valgt at hæve matematik til A, samtidig med, Mathias Gundelach, 3h at jeg også har hævet fysik til B. Hermed er min linje nu en blanding af samfundsvidenskabelige og naturvidenskabelige fag. På denne måde har jeg endnu ikke specialiseret mig inden for en specifik retning af fag, og jeg har derfor mange muligheder at vælge imellem i fremtiden. Til studieretning 5, 6 og 7: Hvis du tager et tredje fremmedsprog, f.eks. latin C som valgfag, behøver du ikke at vælge et naturvidenskabeligt fag på B-niveau, men kan frit vælge et andet B-niveau fag. På besøg i Rigsdagen i Berlin Lars Løkke Rasmussen på VG STUDIERETNINGER 22 23

13 De sproglige studieretninger... I de sproglige studieretninger vil du møde kombinationer af engelsk og fransk, spansk og tysk og mulighed for latin. Du vil opleve, hvordan det bliver lettere at lære flere sprog, jo mere sprog man kan. Men sprogfag er mere end sprogindlæring. Det er også kulturfag. Typisk for de sproglige studieretninger er - at du vil komme til at beherske flere af de store sprog og kunne se sammenhænge mellem dem. - at du vil arbejde intensivt med de forskellige fremmedsprogskompetencer: tale, lytte og skrive. - at du vil se sprogfaget som indgangen til kulturforståelse og internationalt samarbejde og som en nødvendighed for at kunne begå sig i en globaliseret verden. - at der søges kontakter til de relevante lande, fx ved vores udvekslingsaftale med et gymnasium uden for Barcelona. Anne Sofie Berg, 3j 8. Tysk forts. A, Engelsk A, Samfundsfag B/Psykologi C A-niveau Eng Ty B-niveau Valgfag Sa/Valgfag Bio/Natgeo/Fy C-niveau Bio Natgeo Valgfag/psykologi Engelsk A, Tysk A Jeg har valgt en sproglig studieretning Engelsk A og Tysk A idet jeg synes, at det er en vigtig egenskab at kunne kommunikere med folk rundt omkring i verden. Jeg er helt vild med tysk, og er ikke i tvivl om, at jeg vil vælge en uddannelse, hvor der er mulighed for, at jeg kan bruge det i min hverdag. I efteråret var jeg i Berlin på AT-tur og blev overrasket over, hvor meget jeg har lært. Jeg kunne tale med tyskere og forstå størstedelen af, hvad de sagde samtidig med, at de forstod, hvad jeg sagde det var vildt fedt! Efter gymnasiet vil jeg til England eller Australien for at få brugt og videreudviklet mit engelsk. Desuden vil jeg gerne til Tyskland, hvis ikke i mit sabbatår, så for at studere. Til studieretning 8, 9 og 10: Hvis du tager et tredje fremmedsprog, f.eks. latin C som valgfag, kan du vælge matematik B i stedet for et naturvidenskabeligt fag på B-niveau. Pauline Ravn, 3h 9. Fransk forts. A, Engelsk A, Samfundsfag B/Psykologi C A-niveau Eng Fra B-niveau Valgfag Sa/Valgfag Bio/Natgeo/Fy C-niveau Bio Natgeo Valgfag/psykologi Engelsk A, Fransk A Jeg har engelsk og fransk på A-niveau og disse to fag kan supplere hinanden, hvilket er en stor hjælp for mig. Da jeg skulle vælge fag, var det vigtigste at vælge de fag, hvor jeg vidste, jeg kunne udvikle mig, samtidig med at jeg havde en interesse for fagene. Fransk på A-niveau er et meget spændende og sjovt fag og åbner en ny verden indenfor bl.a. kultur. Jeg ved ikke, hvilken uddannelse jeg vil søge efter gymnasiet, men da jeg har lyst til at komme ud at rejse, er jeg meget glad for mit valg af studieretning, og jeg føler mig godt dækket ind. STUDIERETNINGER 24 25

14 Til studieretning 8, 9 og 10: Hvis du tager et tredje fremmedsprog, f.eks. latin C som valgfag, kan du vælge matematik B i stedet for et naturvidenskabeligt fag på B-niveau. 10. Spansk A, Engelsk A, Samfundsfag B/Psykologi C A-niveau Eng Sp B-niveau Valgfag Sa/Valgfag Bio/Natgeo/Fy C-niveau Bio Natgeo Valgfag/psykologi NY STUDIERETNING 11. Latin A, Engelsk A, Naturgeografi A-niveau Eng La B-niveau Valgfag La Bio/Natgeo/Fy/Ma C-niveau Bio La Natgeo Spansk A, Engelsk A Peter Sandgrav Jensen, 2k. Jeg har valgt denne studieretning, fordi jeg altid har haft en stor interesse for sprog. Min største inspiration til at vælge spansk i gymnasiet har nok været mine søskende, som også valgte denne studieretning, og jeg har kun hørt positivt fra dem. Vi har netop igen haft en spanier boende hjemme hos os en uges tid. Denne gang er det mig, der deltager i 2g-udvekslingen med et gymnasium i Badalona. Til foråret skal jeg så besøge min spanier, dét glæder jeg mig til. Efter gymnasiet vil jeg tage et sabbatår i et spansktalende land og herefter starte på CBS, hvor jeg vil bruge de sproglige kompetencer, som jeg har fået igennem årene. Latinske inskriptioner i Jerusalem Den tre-sproglige STUDIERETNING 12. Engelsk A, Spansk A, Tysk forts. A/B ell. Fransk forts. A/B A-niveau Eng Sp B-niveau Valgfag Sp Bio/Natgeo/Fy/Ma C-niveau Bio Sp Natgeo Udvekslingsstuderende fra Badalona ved Barcelona på besøg ved Marmorkirken På denne tre-sproglige studieretning kan du vælge matematik B i stedet for et naturvidenskabeligt fag på B-niveau. London calling! STUDIERETNINGER 26 27

15 Til studieretning 13 og 14: Hvis du har matematik på B- eller A-niveau og vælger et tredje fremmedsprog, f.eks. latin C som valgfag, behøver du ikke at vælge et naturvidenskabeligt fag på B-niveau, men kan frit vælge et andet B-niveau fag. De kunstneriske studieretninger... I de kunstneriske studieretninger er Musik A det bærende fag, som kan kombineres på forskellige måder med fagene matematik og engelsk. Ved det indgående arbejde med musik vil du opleve, hvordan et kunstnerisk fag i samarbejdet med andre fag kan tilføje nye vinkler. Typisk for de kunstneriske studieretninger er - at der er rig mulighed for at udfolde sig musikalsk, hvad enten det er som sanger, musiker eller teoretiker. - at du vil opleve, hvordan den teoretiske side af faget underbygger den praktiske. - at sammenspil giver dig mulighed for både at prøve kræfter med instrumenter, du ikke er fortrolig med, og lærer dig, hvor afhængig man er af hinanden i musikkens verden. - at du vil møde det professionelle musikmiljø ved koncerter eller musikteaterforestillinger udenfor skolen. Sara Benedicte Neukirch, 3m 13. Musik A, Engelsk A, Biologi C A-niveau Mu Eng B-niveau Mu Valgfag Bio/Natgeo/Fy C-niveau Bio Natgeo Valgfag Musik A, Engelsk A Jeg vidste fra starten, hvilke A-fag jeg ville have. Min interesse for musik har altid været stor, og derfor synes jeg, det ville være spændende at studere nærmere. Allerede tidligt besluttede jeg at afslutte matematik på c-niveau, hvilket gav mig mulighed for at få psykologi i både 2. og 3g. Jeg er enormt glad for min linje, da jeg har fået de fag, som jeg har størst interesse for. Jeg synes, det er vigtigt at vælge nogle fag, som man ved, man kan skrive nogle gode opgaver i, uden at det føles som en kæmpe udfordring. Jeg har været meget sikker mht. studieretning, men det betyder på ingen måde, at jeg præcist ved, hvad jeg vil lave i fremtiden. 14. Musik A, Matematik B, Biologi C A-niveau Mu Ma/Eng/2. spr B-niveau Mu Ma Bio/Ke/Fy C-niveau Bio Ke Valgfag Der spilles og synges for fuld udblæsning til VG s forårskoncert Johannes Barnkob, 3c Musik A, Matematik B Min linje hedder Musik A Matematik B Kemi C. Jeg har valgt at hæve matematik til A-niveau. Et af de bedste råd jeg som 3g er kan give, er at man skal vælge ud fra, hvad man synes er spændende samt dét man er god til. Netop dette er grunden til, at jeg har valgt musik på A-niveau, og da jeg stadig er glad for musik og får spillet meget på min guitar, er jeg rigtig tilfreds med mit valg. Hvis jeg så kommer til at mangle nogle fag på nogle bestemte niveauer, kan jeg altid tage supplerende kurser efter gymnasiet. Jeg er super glad for at gå på Virum Gymnasium, så pøj pøj med det og glæd jer til det bliver jeres tur! 29 STUDIERETNINGER

16 To nye valgfag på C-niveau Innovation - på C-niveau LÆR AT STARTE DIN EGEN VIRKSOMHED: I innovationsfaget lærer du at arbejde systematisk og kreativt med ideudvikling som fundament for opstart af egen virksomhed. Du skal kunne redegøre for grundlæggende innovationsbegreber. Du skal blive i stand til at anvende kreative teknikker til udvikling af forretningsideer. Du skal kunne redegøre for forretningsmodeller som grundlag for en virksomheds overlevelse. Du skal kunne anvende en relevant forretningsmodel som styringsredskab af egen virksomhed. Du skal kunne forklare, hvordan nye ideer til produkter og serviceydelser spredes indenfor en branche samt mellem brancher. Du skal blive i stand til at kombinere grundlæggende ideer om teamsamarbejde og teammedlemmers roller ved opstart af egen virksomhed. Faget vil bygge på en høj grad af samspil mellem på den ene side fagets teori og metode og på den anden side aktuelle og virkelighedsnære problemstillinger som Young Enterprise og European Business Games, hvor I driver små rigtige fiktive virksomheder ud fra en velovervejet ide. Et nyt sprog på A-niveau Kinesisk Begyndersprog Riget i midten kommer til Virum! Som noget helt nyt udbyder Virum Gymnasium nu Kinesisk A som begyndersprog i 1g. Vi har i et par år udbudt Kinesisk områdestudium på C-niveau og interessen for kinesisk kultur og sprog er stigende. De sidste to år har vi haft rejser i 3g til Beijing. I Kinesisk A lærer du at tale og forstå kinesisk gennem træning af udtale, lytte-øvelser, tekstlæsning og opbygning af basalt ordforråd. Herudover lærer du at skrive de 200 mest ofte fremkomne skrifttegn. Forskelligartet materiale vil blive anvendt i undervisningen, herunder både tekstmateriale, internet, film, TV og billeder. I takt med den sproglige indlæring vil du også opnå en grundlæggende viden om kinesiske kultur- og samfundsforhold - emner som du arbejder med i den sproglige indlæring. Med Kinesisk A bliver du i stand til at kunne begå dig i landet socialt såvel som sprogligt, og det giver dig en god ballast i tilfælde af du ønsker at arbejde videre med sproget efter endt gymnasial uddannelse. Kinesisk A afsluttes med en skriftlig og/eller en mundtlig eksamen. NB: Kinesisk A kan ikke vælges sammen med studieretning 6 (Samf A) og studieretningerne 13 og 14 med (Musik A), da det så ifølge reglerne ville blive 5. A-fag. 3g elever i Beijing sept Brainstorming Retorik - på C-niveau Retorik er at tale og kommunikere, så det overbeviser modtageren. Retorik kan bruges i alle fag - her lærer du nemlig at formulere dig på den bedst mulige måde over for dem, du skriver eller taler til - hvad enten det er i din skoleopgave eller talen til din far. Gennem den mundtlige del af faget lærer du at holde oplæg, der fænger. Du vil blive styrket i at tale foran et publikum samt modtage og give konstruktiv kritik. I den skriftlige del af faget lærer du at skrive overbevisende tekster, der efterlader et indtryk hos læseren. Du vil også lære at arbejde over længere tid med en skriftlig opgave fra idéfase til det sidste punktum. Vi skal blandt andet arbejde med argumentationslære og begreberne: Etos, logos og patos som betyder troværdighed, fornuft og følelser. Vi skal analysere god og dårlig argumentation ud fra påstand, belæg og hjemmel. Vi vil arbejde med forskelligt materiale blandt andet politiske udtalelser, festtaler, blogs, læserbreve, klummer, hjemmesider, anmeldelser, kampagnemateriale og reklamer. Obama-retorik 30 31

17 Talentudvikling VG satser på talentudvikling På VG kan talentfulde elever finde mange spændende udfordringer. Man kan deltage i eksterne talentaktiviteter på Akademiet for Talentfulde Unge (ATU), være med i en talentkonkurrence eller tage på udlandshold for at blive dygtigere til et sprog. Skolen udbyder også faglige studiekredse, kreative udfordringer i musical og kor og intellektuel inspiration i skolens foredragsrække Det lille universitet. De mange aktiviteter fordeler sig over alle videnskabelige og kreative fagområder og har det til fælles, at de hæver niveauet i forhold til den daglige undervisning. Er man Team Danmark- og MGK-elev, tilbyder VG individuel tilrettelæggelse af undervisningen, så det bliver lettere at få hverdagen til at hænge sammen. Videnskab og verden uden for gymnasiet Alle talentaktiviteter giver eleverne mulighed for at møde verden uden for gymnasiet. Det er nemlig i mødet med akademisk videnskab og autentiske miljøer, at talentfulde elever udvikler deres talent. Og talentudviklingen har en positiv sideeffekt. Forskning viser, at den ikke kun gavner de bedste, men at effekten spreder sig til kammeraterne. Derfor er talentudviklingen med til at løfte det faglige niveau på VG. At rejse er at lære. Aktiviteter uden for huset udgør en anderledes og vigtig del af undervisningen og kan være både flerfaglige og særfaglige. I forbindelse med AT-forløb er flere fag i spil. Det kan f. eks. være ture med fysik, biologi og historie. Éndagsekskursioner foretages til museer, virksomheder, institutioner, natur og boligområder, udstillinger, biografer og teatre. Virum Gymnasium ligger i et dejligt naturområde, som bliver flittigt benyttet af mange fag f.eks. biologi, naturgeografi, historie og idræt. Studier i ind- og udland I slutningen af 1g vil der blive arrangeret en tur af tre dages varighed. I 2g skal eleverne på studietur til udlandet med to fag. Studieturen er placeret i marts/april. I 3g er der i efteråret mulighed for en AT-rejse på tværs af klasserne i ind- og udland. Udvalgte tilbud til talentfulde VG-elever ATU: Akademiet for Talentfulde Unge Det lille Universitet Studieophold i udlandet Talentkonkurrencer: Historiekonkurrence, Gazellespillet, Bio OL, Drughunter, Georg Mohr-konkurrencen, English Speaking Union osv. Studiekredse: Skrivning, litteratur, latin, samfundsfag, fysik, kemi, matematik, biologi og engelsk Musical, musikcafé, kor og turnéer MGK: Du kan gå på VG, mens du tager Musikalsk Grundkursus på Københavns Musikskole TD: Du kan gå på VG, mens du er Team Danmark-elev 2j i Ostia, studietur til Rom 32 3g AT8-studietur til Jerusalem ved Grædemuren 33

18 Studiemiljø, samvær og kultur O-Show VG på Tværs Frikvartershygge Venskab Nye lokaler Hvorfor VG? Vores valg... Route 66 Tænksomhed Skakklubben VG5-løb i Sorgenfri Slotspark Virum-ånden 34 Rejser Lektiecafé Idrætsstævner: VGs DM-hold i fodbold Fester 35 Anders Borup, 3h Hvorfor valgte du VG? Da jeg skulle vælge gymnasium, var jeg ude og besøge flere forskellige, bl.a. Virum Gymnasium. VG var ikke det største eller nyeste, men jeg syntes, at atmosfæren og stemningen var helt unik, og derfor valgte jeg stedet. Her var en rigtig positiv atmosfære, både i de klasser jeg var inde i og i frikvartererne. Det virkede, som om alle var glade og havde det godt sammen. Udover det havde jeg kun hørt positive ting om VG fra elever, der allerede gik her. De havde det alle sammen godt socialt samtidig med et højt fagligt niveau. Jeg går nu i 3g og har på intet tidspunkt fortrudt mit valg af VG. Tre gode ting ved VG: - Positiv og glad atmosfære - Højt fagligt niveau - Venlige og engagerede lærere

19 Thomas Føhrby, 2m Morten Bredmose, 2a Hvorfor valgte du VG? Hvorfor valgte du VG? Min storebror gik på VG, og derfor kom jeg der indimellem. Jeg havde hørt så meget godt om det sociale fællesskab, og de gange jeg var der, var det glade, søde og imødekommende mennesker, der vrimlede rundt i forhallen og på gangene og smilede venligt til mig, hvad enten jeg kendte dem eller ej. Man følte sig velkommen og det var en rigtig vigtig faktor for mit gymnasievalg. Tre gode ting ved VG: - VG s sociale liv. Festerne, elevkoncerterne og især årets VG-Musical giver virkelig sammenholdet et kæmpe boost. - De altid hjælpsomme, inspirerende og fagligt dygtige lærere giver én lyst til at lære mere. - Følelsen af at der er plads til alle. Alle accepteres, for hvem de er. Da jeg efter 9. klasse skulle vælge gymnasium, var det første jeg tænkte på, Virum. Det var der flere grunde til. Mine venner havde fortalt mig om VG s ånd, og dets væld af traditioner og sociale aktiviteter. Grundtanken på VG er, at det skal være et sted, hvor alle er velkomne, og et rart sted at være. Det følte jeg, passede rigtig godt til mig. Jeg går nu i 2g på Virum Gymnasium, og jeg har aldrig fortrudt mit valg. Udover de mange traditioner og alt det sociale, så byder gymnasiet også på meget kompetente lærere. Derfor; leder du efter et gymnasium, hvor det sociale og det faglige vægtes lige, og hvor man behandler hinanden ligeværdigt, så er VG stedet for dig. Tre gode ting ved VG: - Mangfoldigt. Folk er meget åbne, hvilket gør det nemt at tale med hinanden på tværs af årgangene/klasserne. - Højt fagligt niveau/kvalificerede lærere. - Traditioner og Sociale aktiviteter. Nuria Hissabu, 3a Hvorfor valgte du VG? Hvorfor valgte du VG Team Danmark? Frederikke Uhrskou Støchkel, 3c Der er flere grunde til, at jeg valgte VG. En af dem er, at min søster gik her, og på den måde fik jeg mange gode indtryk. Bl.a. har VG en lang historie og dermed mange fede traditioner og fester. Derudover er VGs atmosfære meget stemningsfyldt, da man virkelig føler sig som en del af helheden/fællesskabet. På VG oplever man flere forskellige typer, og der er derfor rig mulighed for at finde et sted at passe ind. Sidst men ikke mindst har man, som ny elev, De Runde Borde at se frem til i 3g. Tre gode ting ved VG: - Motiverende og dedikerede lærere - Socialt fællesskab - Der gøres plads til elevernes engagement i hverdagen Jeg har valgt et 4-årigt TeamDanmark-forløb på VG, fordi jeg følte, at jeg ikke skulle skynde mig at blive student. At være 4-årig elev gør det muligt at få min dagligdag med skole og sport til at fungere på en nogenlunde afslappende måde. Jeg spiller tennis i Holte Tennisklub to gange om dagen alle hverdage og spiller turneringer i weekenderne både i Danmark og i udlandet. I 1g var mit skema normalt, men i 2.-3g har jeg fået mulighed for at udskyde fag, så jeg har haft mere tid både før og efter skole til at træne og lave lektier. Til sommer bliver mine klassekammerater studenter, men det er ok at fortsætte i 4g, hvor jeg skal afslutte mine udskudte fag sammen med andre TD-elever

20 Team Danmark på Virum Gymnasium - måske noget for dig? Er du eliteidrætsudøver har du mulighed for et Team Danmark gymnasieforløb (3-årigt eller 4-årigt). Du bliver herved en del af eliteidrætsudøvermiljøet på Virum Gymnasium, er i løbende dialog med Team Danmark koordinatoren, og vi sørger sammen med dig for, at der er bedst mulig sammenhæng mellem dit sportsliv og dit uddannelsesliv. Du kan høre nærmere om Team Danmark-ordningen ved at kontakte Team Danmark koordinator Thomas Madsen på tlf eller mail ORIENTERINGSAFTEN PÅ VIRUM GYMNASIUM Mandag den 28. januar 2013 kl Besøg VG for en dag! Kom og oplev en skoledag på Virum Gymnasium i januar eller februar Du kan tilmelde dig via gymnasiets hjemmeside eller ringe til VG s kontor: Tlf Det nye skoleår begynder onsdag den 14. august 2013 kl Trine Bentzen på søen! Henvend dig trygt til vore dygtige gymnasievejledere: De har svar på alt mellem himmel og jord - så godt som! 38 39

Gymnasiet Sprog & Kultur Natur & Videnskab Musik & Kreativitet Krop & Sundhed Sprog & Samfund

Gymnasiet Sprog & Kultur Natur & Videnskab Musik & Kreativitet Krop & Sundhed Sprog & Samfund Gymnasiet Sprog & Kultur Natur & Videnskab Musik & Kreativitet Krop & Sundhed Sprog & Samfund... mange års erfaring gør en forskel! 1 Hvad vælger du? På VHG kan du vælge mellem 7 forskellige studieretninger.

Læs mere

StudiePlanner STX STX. Frederikshavn Gymnasium & HF-kursus. Frederikshavn Gymnasium & HF-kursus

StudiePlanner STX STX. Frederikshavn Gymnasium & HF-kursus. Frederikshavn Gymnasium & HF-kursus StudiePlanner 1 Find DIN retning! 2 EN STUDENTEREKSAMEN KRÆVER: 4 fag på A-niveau 3 fag på B-niveau 7 fag på C-niveau De obligatoriske fag udgør hovedparten af gymnasieuddannelsen. Studieretningsfag og

Læs mere

3 årig STX uddannelse

3 årig STX uddannelse 3 årig STX uddannelse Forår 2010 Efter 9. klasse afgangsprøve i: OPTAGELSESKRAV til gymnasiet Fem bundne prøver dansk (mundtlig og skriftlig) matematik (skriftlig) engelsk (mundtlig) fysik (mundtlig) To

Læs mere

Studentereksamen - STUDIEHÆFTE for 2014-2015

Studentereksamen - STUDIEHÆFTE for 2014-2015 STX - VG Studentereksamen - STUDIEHÆFTE for 2014-2015 Virum Gymnasium Vi rummer mere... 1 VG - Studiehæfte STX 1. MATEMATIK - FYSIK - KEMI 2. BIOTEKNOLOGI - MATEMATIK - FYSIK 3. BIOLOGI - KEMI - MATEMATIK

Læs mere

Studieretninger 2016-2017

Studieretninger 2016-2017 Studieretninger 2016-2017 Orienteringsaften for kommende elever og deres forældre onsdag den 13. januar 2016 kl. 19.00 Studieretninger Uanset hvilken studieretning og hvilke valgfag, du vælger, så skal

Læs mere

STX - VG. Studentereksamen - STUDIEHÆFTE 2015-2016. Virum Gymnasium. Vi rummer mere... VG - Studiehæfte STX

STX - VG. Studentereksamen - STUDIEHÆFTE 2015-2016. Virum Gymnasium. Vi rummer mere... VG - Studiehæfte STX STX - VG Studentereksamen - STUDIEHÆFTE 2015-2016 Virum Gymnasium Vi rummer mere... 1 VG - Studiehæfte STX 1. MATEMATIK - FYSIK - KEMI 2. BIOTEKNOLOGI - MATEMATIK - FYSIK 3. BIOLOGI - KEMI - MATEMATIK

Læs mere

Studieretninger 2012-2015 Rungsted Gymnasium. Globalt - socialt - udfordrende

Studieretninger 2012-2015 Rungsted Gymnasium. Globalt - socialt - udfordrende Studieretninger 2012-2015 Rungsted Gymnasium 2. fremmedsprog: fransk fortsætter B, tysk fortsætter B, japansk begynder A, spansk begynder A, kinesisk begynder A Kunstnerisk fag: Inden gymnasiet skal du

Læs mere

Velkommen til Virum Gymnasium

Velkommen til Virum Gymnasium Velkommen til Virum Gymnasium Åbent hus mandag den 26. januar 2015 kl. 19.30 Virum Gymnasium Fuglsangvej 66 2830 Virum Tlf: 45 83 21 41. www.virum-gym.dk vg@edu.virum-gym.dk Festsalen: Tag en snak med

Læs mere

STX Udbud 2014-15 STX

STX Udbud 2014-15 STX 1 STX Udbud 2014-15 STX Studentereksamen varer 3 år. Du får en bred viden om mange forskellige fag. Du er selv med til at beslutte nogle af de fag, du skal arbejde med i din skoletid, selv om der også

Læs mere

Obligatoriske fag og niveauer

Obligatoriske fag og niveauer Obligatoriske fag og niveauer Hver elev skal mindst have 4 fag på A-niveau samt normalt 3 fag på B- niveau og normalt 7 fag på C-niveau. Kravet opfyldes gennem obligatoriske fag, studieretningsfag og valgfag.

Læs mere

Student på kun 2 år! 2-årig STX på Studenterkursus 2015 2017

Student på kun 2 år! 2-årig STX på Studenterkursus 2015 2017 Student på kun 2 år! 2-årig STX på Studenterkursus 2015 2017 2-årig STX på Voksenuddannelsescenter Frederiksberg (VUF) Vil du have en gymnasial uddannelse? Er du seriøs, engageret og målrettet? Så er 2-årig

Læs mere

Scan & tjek WEB APP. StudiePlanner. Frederikshavn Gymnasium & HF-kursus STX

Scan & tjek WEB APP. StudiePlanner. Frederikshavn Gymnasium & HF-kursus STX Scan & tjek WEB PP StudiePlanner STX 2013 2014 Frederikshavn Gymnasium & HF-kursus EN STUDENTEREKSMEN KRÆVER: 4 fag -niveau 3 fag B-niveau 7 fag -niveau De De obligatoriske fag udgør hovedparten af af

Læs mere

GYMNASIET SORØ AKADEMI

GYMNASIET SORØ AKADEMI GYMNASIET SORØ AKADEMI 2014 1 INDHOLD 3 Kære kommende elev 3 Gymnasiet - almendannende og studieforberedende 4 Den overordnede struktur 4 Dine valg - hvad og hvornår? 5 Grundforløbet 5 Valgfag 6 Studieretningerne

Læs mere

Velkommen. Det er nemt at vælge Katedralskolen, når du først har oplevet den...

Velkommen. Det er nemt at vælge Katedralskolen, når du først har oplevet den... Velkommen Det er nemt at vælge Katedralskolen, når du først har oplevet den... Hej Elevrådsformanden siger... Hjerteligt velkommen til Nykøbing Katedralskole! At gå fra folkeskolen til stx eller HF er

Læs mere

Obligatoriske fag på de 4 gymnasiale uddannelser

Obligatoriske fag på de 4 gymnasiale uddannelser Obligatoriske fag på de 4 gymnasiale uddannelser HHX HTX STX HF Dansk A Engelsk A Engelsk B Engelsk B Engelsk B Tysk eller Fransk B 2. fremmedsprog B eller A Samtidshistorie B Teknologihistorie C Historie

Læs mere

Velkommen til orienteringsmøde STX HHX EUD/EUX

Velkommen til orienteringsmøde STX HHX EUD/EUX Velkommen til orienteringsmøde STX HHX EUD/EUX Tirsdag den 20. januar 2015 kl. 19.30 Orientering om gymnasiets struktur, årets gang og særlige tilbud STX HHX EUD/EUX HG Årets gang Noget særligt 1/2 år

Læs mere

A M G Y M GYMNASIUM INFO 2013 N A S I S I U M MUNKENSDAM STUDENTEREKSAMEN (STX) INFORMATIONSHÆFTE 2010-2011

A M G Y M GYMNASIUM INFO 2013 N A S I S I U M MUNKENSDAM STUDENTEREKSAMEN (STX) INFORMATIONSHÆFTE 2010-2011 FORTOHÆFT 2010-2011 Y FO 2013 Y Y Y TTR (TX) unkensdam ymnasium TX-gymnasiet i olding 2 Hvorfor vælge det almene gymnasium og tage en studentereksamen (TX)? varet er: fordi en studentereksamen på én og

Læs mere

ORIENTERING OM STX PÅ 2 ÅR 2015-16

ORIENTERING OM STX PÅ 2 ÅR 2015-16 ORIENTERING OM STX PÅ 2 ÅR 2015-16 Hvad er Århus Akademi? Århus Akademi er et af de få steder i landet, hvor du kan tage en studentereksamen, STX, på 2 år. Vi starter 2-3 klasser på det 2-årige STX hvert

Læs mere

Velkommen til Paderup Gymnasium. Værdigrundlag og profil. Paderup Gymnasium er et alment gymnasium, som er både studieforberedende og alment dannende.

Velkommen til Paderup Gymnasium. Værdigrundlag og profil. Paderup Gymnasium er et alment gymnasium, som er både studieforberedende og alment dannende. 2009 Velkommen til Paderup Gymnasium Værdigrundlag og profil Paderup Gymnasium er et alment gymnasium, som er både studieforberedende og alment dannende. Udover det faglige, der selvsagt skal være i top,

Læs mere

RØDKILDE 2015/2016 SKOLEN - VALGFAG - STUDIERETNINGER

RØDKILDE 2015/2016 SKOLEN - VALGFAG - STUDIERETNINGER RØDKILDE 2015/2016 SKOLEN - VALGFAG - STUDIERETNINGER RØDKILDE GYMNASIUM HVAD SKAL VI GØRE DIG TIL? Her på Rødkilde Gymnasium er det vores mission at give dig de bedste forudsætninger med på vejen og gøre

Læs mere

Velkommen til Paderup Gymnasium. Værdigrundlag og profil

Velkommen til Paderup Gymnasium. Værdigrundlag og profil 2010 Velkommen til Paderup Gymnasium Værdigrundlag og profil Paderup Gymnasium er et alment gymnasium, som er både studieforberedende og alment dannende. Udover det faglige, der selvsagt skal være i top,

Læs mere

ÅRHUS AKADEMI HF & STUDENTERKURSUS ORIENTERING OM. Studenterkursus

ÅRHUS AKADEMI HF & STUDENTERKURSUS ORIENTERING OM. Studenterkursus ÅRHUS AKADEMI HF & STUDENTERKURSUS ORIENTERING OM Studenterkursus Hvad er Århus Akademi? Århus Akademi er et af de få steder i landet, hvor du kan tage en studentereksamen, STX, på 2 år. Vi starter 2-3

Læs mere

Vejen videre. Orientering om Ringkjøbing Gymnasium

Vejen videre. Orientering om Ringkjøbing Gymnasium Orientering om Ringkjøbing Gymnasium 1 Optagelseskrav Efter 9./10. klasse med aflagt afgangsprøve fra folkeskolen i dansk, matematik, fysik/kemi, engelsk + 2 prøver mere efter lodtrækning. Undervisning

Læs mere

STUDIERETNINGER HANDELSGYMNASIET HHX. Vi giver dig nye muligheder 2016-2017

STUDIERETNINGER HANDELSGYMNASIET HHX. Vi giver dig nye muligheder 2016-2017 STUDIERETNINGER HANDELSGYMNASIET HHX Vi giver dig nye muligheder 2016-2017 VELKOMMEN TIL HANDELSGYMNASIET HHX HHX-UDDANNELSEN HANDELSGYMNASIET ER ET GODT VALG. HHX er en moderne gymnasial uddannelse med

Læs mere

Studieretninger 2014-2017

Studieretninger 2014-2017 Studieretninger 2014-2017 Studieretninger 2014 2017 Naturvidenskabelige studieretninger: Matematik A Fysik B Kemi B.. side 2-3 Biologi A Idræt B Kemi B Matematik B... side 4-5 Samfundsvidenskabelig studieretning:

Læs mere

fyr op under ambitionerne

fyr op under ambitionerne fyr op under ambitionerne En moderne gymnasial uddannelse med fokus på samfundet, økonomi, kultur og det internationale. Anne Weimar Rasmussen 3. hhx - Jeg har været i praktik inden for bunkertrading og

Læs mere

STUDIERETNINGER HANDELSGYMNASIET HHX. vi giver dig nye muligheder 2015-2016

STUDIERETNINGER HANDELSGYMNASIET HHX. vi giver dig nye muligheder 2015-2016 STUDIERETNINGER HNDELSGYMNSIET HHX vi giver dig nye muligheder 2015-2016 VELKOMMEN TIL HNDELSGYMNSIET HHX HHX-UDDNNELSEN HNDELSGYMNSIET ER ET GODT VLG. HHX er en moderne gymnasial uddannelse med fokus

Læs mere

Hvem er vi? Joan Gjerlev Eriksen Uddannelsesleder HF. Pernille Dahl Uddannelsesleder 1.g

Hvem er vi? Joan Gjerlev Eriksen Uddannelsesleder HF. Pernille Dahl Uddannelsesleder 1.g Velkommen til BG Hvem er vi? Joan Gjerlev Eriksen Uddannelsesleder HF Pernille Dahl Uddannelsesleder 1.g STX og HF Skræddersyede studieretninger og hf-toninger Målrettet forberedelse til videre uddannelse

Læs mere

S T E N H U S G Y M N A S I U M & H F 12 11 / 0 2 3

S T E N H U S G Y M N A S I U M & H F 12 11 / 0 2 3 STENHUS 201 1 / 12 G Y M N A S I U M & HF 3 8 gode grunde Vælg din egen fremtid 8 gode grunde 3-årig gymnasieuddannelse eller 2-årig hf-uddannelse? Det vil give dig muligheden for at vælge den uddannelse,

Læs mere

Velkommen til. Virum Gymnasium

Velkommen til. Virum Gymnasium Velkommen til Virum Gymnasium Orienteringsaften mandag den 27. januar 2014 kl. 19.30 Virum Gymnasium Fuglsangvej 66 2830 Virum Tlf: 45 83 21 41. Fax: 45 83 21 42 Hjemmeside: www.virum-gym.dk e-mail: vg@edu.virum-gym.dk

Læs mere

Sukkertoppen og Vibenhus 2013/14

Sukkertoppen og Vibenhus 2013/14 Sukkertoppen og Vibenhus 2013/14 Htx kort og kontant Htx er en af de tre muligheder, du har for at tage en studentereksamen. De to andre hedder hhx og stx. Htx giver adgang til alle videregående uddannelser

Læs mere

Gymnasiet på NGG. nordsjællands grundskole og gymnasium samt hf. NGG Christianshusvej 16 2970 Hørsholm Tlf. 4557 2321 Fax 4557 2124 ngg@ngg.dk ngg.

Gymnasiet på NGG. nordsjællands grundskole og gymnasium samt hf. NGG Christianshusvej 16 2970 Hørsholm Tlf. 4557 2321 Fax 4557 2124 ngg@ngg.dk ngg. nordsjællands grundskole og gymnasium samt hf NGG Christianshusvej 16 2970 Hørsholm Tlf. 4557 2321 Fax 4557 2124 ngg@ngg.dk ngg.dk Frederiksberg Bogtrykkeri A/S 94013 Gymnasiet på NGG Velkomst Kære kommende

Læs mere

HHX. Esnord.dk. Handelsgymnasium Helsingør - din uddannelse til fremtiden EUD EUX HG HHX HTX 10 KURSUS

HHX. Esnord.dk. Handelsgymnasium Helsingør - din uddannelse til fremtiden EUD EUX HG HHX HTX 10 KURSUS Handelsgymnasium Helsingør - din uddannelse til fremtiden På HHX giver projektarbejde indsigt i, hvordan man driver virksomhed i det virkelige liv. Mathias Fredsby, HHX3 Esnord.dk EUD EUX HG HHX HTX 10

Læs mere

HF i Aars. ... på den almindelige måde. eller med sport og film. Vesthimmerlands Gymnasium & HF. ... mange års erfaring gør en forskel!

HF i Aars. ... på den almindelige måde. eller med sport og film. Vesthimmerlands Gymnasium & HF. ... mange års erfaring gør en forskel! HF i Aars... på den almindelige måde eller med sport og film Vesthimmerlands Gymnasium & HF... mange års erfaring gør en forskel! 1 Hvad kan en HF-eksamen bruges til? En HF-eksamen kan bruges til alle

Læs mere

Eliteidræt og uddannelse. For Team Danmark og øvrige eliteidrætselever. Virum Gymnasium. Vi rummer mere... VG - Elite Idræt

Eliteidræt og uddannelse. For Team Danmark og øvrige eliteidrætselever. Virum Gymnasium. Vi rummer mere... VG - Elite Idræt Malene Degn på vej mod VM sølv på MT B Eliteidræt og uddannelse For Team Danmark og øvrige eliteidrætselever Virum Gymnasium Vi rummer mere... 1 Forord til Elite og udannelse Team Danmark ordningen for

Læs mere

Velkommen i Handelsgymnasiet. Tættere på virkeligheden. eucnord.dk

Velkommen i Handelsgymnasiet. Tættere på virkeligheden. eucnord.dk Velkommen i Handelsgymnasiet Tættere på virkeligheden eucnord.dk Velkommen i Handelsgymnasiet Alle gymnasiale uddannelser i Danmark har som formål at give dig en studieforberedende og almen uddannelse.

Læs mere

Teknisk Gymnasium - din uddannelse til fremtiden

Teknisk Gymnasium - din uddannelse til fremtiden Teknisk Gymnasium - din uddannelse til fremtiden US r H T EN janua ÅB ag den 24.i Hillerød tirsd 00-19.00. kl. 16 Tænk langt tænk selv Brænder du for naturvidenskab, og tænder du på at prøve dine idéer

Læs mere

HANDELSGYMNASIET HHXHJØRRING VELKOMMEN I HANDELSGYMNASIET. eucnord.dk

HANDELSGYMNASIET HHXHJØRRING VELKOMMEN I HANDELSGYMNASIET. eucnord.dk HANDELSGYMNASIET HHXHJØRRING VELKOMMEN I HANDELSGYMNASIET eucnord.dk matematik Velkommen fysik i Handelsgymnasiet programmering Alle gymnasiale uddannelser i Danmark har som formål at give dig en studieforberedende

Læs mere

Studieretninger 2009. Information om Ordrup Gymnasium

Studieretninger 2009. Information om Ordrup Gymnasium Studieretninger 2009 Information om Ordrup Gymnasium Velkommen til Ordrup Gymnasium I denne folder kan du orientere dig om, hvilke studieretninger vi udbyder i 2009 på OG. Der er 10 forskellige at vælge

Læs mere

HANDELSGYMNASIET HHXHJØRRING VELKOMMEN I HANDELSGYMNASIET 2014-15. eucnord.dk

HANDELSGYMNASIET HHXHJØRRING VELKOMMEN I HANDELSGYMNASIET 2014-15. eucnord.dk HANDELSGYMNASIET HHXHJØRRING VELKOMMEN I HANDELSGYMNASIET 2014-15 eucnord.dk matematik Velkommen fysik i Handelsgymnasiet programmering Alle gymnasiale uddannelser i Danmark har som formål at give dig

Læs mere

HF i Aars. ... på den almindelige måde. eller med sport og film. ... mange års erfaring gør en forskel!

HF i Aars. ... på den almindelige måde. eller med sport og film. ... mange års erfaring gør en forskel! HF i Aars... på den almindelige måde eller med sport og film... mange års erfaring gør en forskel! 1 Hvad kan en HF-eksamen bruges til? En HF-eksamen kan bruges til alle videregående uddannelser, såfremt

Læs mere

TEKNISK GYMNASIUM HTXHJØRRING HTX TEKNISK GYMNASIUM HJØRRING 2015. eucnord.dk

TEKNISK GYMNASIUM HTXHJØRRING HTX TEKNISK GYMNASIUM HJØRRING 2015. eucnord.dk TEKNISK GYMNASIUM HTXHJØRRING HTX TEKNISK GYMNASIUM HJØRRING 2015 eucnord.dk Velkommen til HTX Hjørring Studieforberedelse og almendannelse Teknisk Gymnasium tilbyder et fællesskab, hvor aktiviteterne

Læs mere

Studieretninger og valgfag. Gymnasiale uddannelser i Ringkøbing Amt 2005/2006. Gymnasier og HF-kurser. Det Kristne Gymnasium, Ringkøbing...

Studieretninger og valgfag. Gymnasiale uddannelser i Ringkøbing Amt 2005/2006. Gymnasier og HF-kurser. Det Kristne Gymnasium, Ringkøbing... Studieretninger og valgfag Gymnasiale uddannelser i Ringkøbing Amt 2005/2006 Gymnasier og HF-kurser Side Det Kristne Gymnasium, Ringkøbing.......................... 2 Herning Gymnasium......................................

Læs mere

Prøv et gymnasium MED

Prøv et gymnasium MED Prøv et gymnasium MED plads til dine drømme Søvej 6 4900 Nakskov Merkurs Plads 1 4800 Nykøbing F. www.hhxlf.dk Handelsgymnasiet Lolland-Falster er en del af CELF Vi har plads til dine drømme 3 gode grunde

Læs mere

HTX. Esnord.dk TEKNISK GYMNASIUM CAMPUS HELSINGØR EUD EUX HG HHX HTX 10 KURSUS

HTX. Esnord.dk TEKNISK GYMNASIUM CAMPUS HELSINGØR EUD EUX HG HHX HTX 10 KURSUS HTX TEKNISK GYMNASIUM CAMPUS HELSINGØR HTX handler ikke bare om at læse en masse teori, det handler også om at bruge teorien til at skabe et produkt. Signe Blomsterberg, HTX 3B Esnord.dk EUD EUX HG HHX

Læs mere

UU-Frederiksberg. Ungdommens Uddannelsesvejledning Frederiksberg. Finsensvej 86, 2 sal. 2000 Frederiksberg

UU-Frederiksberg. Ungdommens Uddannelsesvejledning Frederiksberg. Finsensvej 86, 2 sal. 2000 Frederiksberg UU-Frederiksberg Ungdommens Uddannelsesvejledning Frederiksberg Finsensvej 86, 2 sal 2000 Frederiksberg www.uu-frederiksberg.dk Vejledning i 8.klasse Kollektiv orientering om uddannelsessystemet Uddannelsesmesse

Læs mere

2 hhx who is the boss? you are

2 hhx who is the boss? you are 2 hhx who is the boss? you are Klar til et liv med udfordringer Du har afsluttet 9. eller 10. klasse med et godt resultat, og du ønsker en 3-årig gymnasial uddannelse og derefter at uddanne dig videre.

Læs mere

Uddannelse i centrum. Aalborg Katedralskole

Uddannelse i centrum. Aalborg Katedralskole Uddannelse i centrum Aalborg Katedralskole Uddannelsestilbud 2014 Aalborg Katedralskole Aalborg Katedralskole er landsdelens ældste gymnasium. Det præcise årstal for skolens start kender vi ikke, men historiske

Læs mere

Scan & tjek WEB APP. StudiePlanner. Frederikshavn Gymnasium & HF-kursus HF SØFART

Scan & tjek WEB APP. StudiePlanner. Frederikshavn Gymnasium & HF-kursus HF SØFART Scan & tjek WEB APP StudiePlanner HF HF SØFART 2014 2013 Frederikshavn Gymnasium & HF-kursus Min onkel har også sejlet med Skoleskibet Danmark, - og nu går jeg i hans fodspor. Jeg vil gerne uddanne mig

Læs mere

TEKNISK GYMNASIUM HTXFREDERIKSHAVN HTX TEKNISK GYMNASIUM FREDERIKSHAVN 2015. eucnord.dk

TEKNISK GYMNASIUM HTXFREDERIKSHAVN HTX TEKNISK GYMNASIUM FREDERIKSHAVN 2015. eucnord.dk TEKNISK GYMNASIUM HTXFREDERIKSHAVN HTX TEKNISK GYMNASIUM FREDERIKSHAVN 2015 eucnord.dk Velkommen til HTX Frederikshavn Studieforberedelse og almendannelse Teknisk Gymnasium tilbyder et fællesskab, hvor

Læs mere

Middelfart Gymnasium & HF

Middelfart Gymnasium & HF STX HF MG+ Middelfart Gymnasium & HF Verden venter på viden - og på dig STX er for dig som:... 4 STX Studentereksamen HF Højere Forberedelseseksamen MG+ Alt det FÆLLES Helt ærligt, noget særligt 2 3 Frihed

Læs mere

HANDELSGYMNASIET KLAR TIL LIVET

HANDELSGYMNASIET KLAR TIL LIVET HANDELSGYMNASIET KLAR TIL LIVET SIDE 2 / HANDELSGYMNASIET.COM KLAR TIL ET LIV MED UDFORDRINGER HAR DU LYST TIL ET LIV MED HANDEL OG EKSPORT? ELLER MED MARKETING OG LEDELSE? VIL DU RUSTES TIL EN VERDEN

Læs mere

VK Det bedste fundament for uddannelse

VK Det bedste fundament for uddannelse 2015 VK Det bedste fundament for uddannelse 1 Idrætsgymnasiet på Viborg Katedralskole Idrætsgymnasiet Viborg Katedralskole giver dig mulighed for at kombinere sport og uddannelse. På Idrætsgymnasiet er

Læs mere

Højere Forberedelseseksamen 2014

Højere Forberedelseseksamen 2014 HF Højere Forberedelseseksamen 2014 2 Svendborg Gymnasium & HF Hvorfor vælge HF på Svendborg Gymnasium? HF åbner mange døre for dig især hvis du overvejer en mellemlang videregående uddannelse. Undervejs

Læs mere

Ikke alle elever vil kunne få deres første prioritet og det er ikke givet, at alle fag oprettes.

Ikke alle elever vil kunne få deres første prioritet og det er ikke givet, at alle fag oprettes. Valgfag på SIM Nu er det tid at vælge, hvilket valgfag du ønsker næste skoleår. Læs de næste par sider godt igennem og vælg så mindst 3 fag, som du skriver på tilmeldingen på sidste side i prioriteret

Læs mere

10. klasse på Skt. Josefs Skole - et vigtigt valg

10. klasse på Skt. Josefs Skole - et vigtigt valg 10. klasse på Skt. Josefs Skole - et vigtigt valg 10. klasse på Skt. Josefs Skole er for dig, der gerne vil styrke din faglighed og samtidigt blive mere afklaret på dit valg af ungdomsuddannelse. Et år

Læs mere

SKOLERNE I ODSHERRED NÅR DU SKAL VÆLGE LINJE INTRODUKTION TIL LINJER FOR ELEVER I KOMMENDE 7. KLASSER

SKOLERNE I ODSHERRED NÅR DU SKAL VÆLGE LINJE INTRODUKTION TIL LINJER FOR ELEVER I KOMMENDE 7. KLASSER SKOLERNE I ODSHERRED NÅR DU SKAL VÆLGE LINJE INTRODUKTION TIL LINJER FOR ELEVER I KOMMENDE 7. KLASSER 1 NÅR DU SKAL VÆLGE LINJE Denne folder er en oversigt over, hvilke linjer, du som elev kan vælge imellem,

Læs mere

RØDKILDE 2012. Skolen Valgfag Studieretninger

RØDKILDE 2012. Skolen Valgfag Studieretninger RØDKILDE 2012 Skolen Valgfag Studieretninger 2 INDHOLDSFORTEGNELSE Vi bruger fjorden meget i undervisningen og hjælper bl.a. Miljøcentret Hvert 3. år opfører vi et stort teaterstykke, som spilles for ca.

Læs mere

HHX & HTX. meningsfuld uddannelse

HHX & HTX. meningsfuld uddannelse HHX & HTX meningsfuld uddannelse studieretning på hhx (internationalt orienteret) international sprog [fremmedsprog a, afsætningsøkonomi a og kulturforståelse b] sprog og økonomi - et sikkert valg har

Læs mere

ÅRHUS AKADEMI HF & STUDENTERKURSUS ORIENTERING OM. Studenterkursus 2013-14

ÅRHUS AKADEMI HF & STUDENTERKURSUS ORIENTERING OM. Studenterkursus 2013-14 ÅRHUS AKADEMI HF & STUDENTERKURSUS ORIENTERING OM Studenterkursus 2013-14 Hvad er Århus Akademi? Århus Akademi er et af de få steder i landet, hvor du Hvad er studenterkursus? Den 2-årige studentereksamen

Læs mere

Ta dine VALGFAG i Ungdomsskolen

Ta dine VALGFAG i Ungdomsskolen Tilmelding til Valgfag 2014/15 Dit navn Din skoles navn Dit klassetrin 1. valgfag 2. valgfag Husk: Din tilmelding skal afleveres på skolens kontor, eller tilmeld dig på www.fusweb.dk 2014 UNGDOMSSKOLEN

Læs mere

Perspektiver for fremmedsprog i gymnasiet. Konference 14. december 2011

Perspektiver for fremmedsprog i gymnasiet. Konference 14. december 2011 Perspektiver for fremmedsprog i gymnasiet Konference 14. december 2011 Hvem er vi? Dorthe Jensen Lundqvist Rektor Handelsgymnasiet i Ballerup (hhx) Fransk og retorik Mette Andersen Rektor Handelsgymnasiet

Læs mere

https://www.retsinformation.dk/forms/r0710.aspx?id=132647

https://www.retsinformation.dk/forms/r0710.aspx?id=132647 Page 1 of 152 Oversigt (indholdsfortegnelse) BEK nr 692 af 23/06/2010 Gældende Offentliggørelsesdato: 25-06-2010 Undervisningsministeriet Vis mere... Kapitel 1 Uddannelsens formål Kapitel 2 Uddannelsens

Læs mere

KLAR TIL LIVET FAG DU KAN BRUGE TIL NOGET

KLAR TIL LIVET FAG DU KAN BRUGE TIL NOGET KLAR TIL LIVET FAG DU KAN BRUGE TIL NOGET SIDE 2 / handelsskolen.com KLAR TIL ET LIV MED UDFORDRINGER Har du lyst til et liv med handel og eksport? Eller med marketing og ledelse? Vil du rustes til en

Læs mere

LÆRERUDDANNELSEN I AARHUS MED DE MANGE MULIGHEDER

LÆRERUDDANNELSEN I AARHUS MED DE MANGE MULIGHEDER LÆRERUDDANNELSEN I AARHUS MED DE MANGE MULIGHEDER Læreruddannelsen i Aarhus Læreruddannelsen i Aarhus er landets største læreruddannelse og udbyder samtlige undervisningsfag. Udover et solidt fundament

Læs mere

Det Tekniske Gymnasium

Det Tekniske Gymnasium Bliv godt rustet til både erhvervslivet og en videregående uddannelse på det innovative gymnasium: Det Tekniske Det Tekniske Det Tekniske er opbygget på samme måde som det almene gymnasium og handelsgymnasiet.

Læs mere

Faglighed, Fællesskab, Fremtid. Midtfyns. Sammen bliver vi klogere

Faglighed, Fællesskab, Fremtid. Midtfyns. Sammen bliver vi klogere Faglighed, Fællesskab, Fremtid Midtfyns Gymnasium Sammen bliver vi klogere liv en del af os En helt ny verden åbner sig, når du træder ind ad døren hos os. Med masser af venner, faglige udfordringer og

Læs mere

Århus Akademi optagelse på HF 2015 Vejledning i udfyldelse af ansøgningsskema

Århus Akademi optagelse på HF 2015 Vejledning i udfyldelse af ansøgningsskema Århus Akademi optagelse på HF 2015 Vejledning i udfyldelse af ansøgningsskema Indhold: 3: Forord 4: Billedkunst B Design C 5: Mediefag B Retorik C 6: Musik B Drama C 7: Psykologi B Mediefag C 8: Idræt

Læs mere

Guide til lektielæsning

Guide til lektielæsning Guide til lektielæsning Gefions lærere har udarbejdet denne guide om lektielæsning. Den henvender sig til alle Gefions elever og er relevant for alle fag. Faglig læsning (=lektielæsning) 5- trinsmodellen

Læs mere

Handelsgymnasiet - hhx

Handelsgymnasiet - hhx Handelsgymnasiet - hhx En gymnasial uddannelse Især for dig, der har lyst til at tage en videregående uddannelse Økonomi, salg, sprog og kultur, kommunikation, reklame eksport, markedsføring, ledelse,

Læs mere

Søjledagen et skolekulturprojekt

Søjledagen et skolekulturprojekt Opsamling og anbefalinger Søjledagen et skolekulturprojekt Indledning Søjledagen der fandt sted i slutningen af november 2010 var et led i et større projekt om skolekultur som har eksisteret på CG gennem

Læs mere

Linjer / valgfag på Skåde Skole

Linjer / valgfag på Skåde Skole Linjer / valgfag på Skåde Skole GENERELT Skåde Skole tilbyder fire linjer for elever i kommende 7., 8. og 9. klasse. Linjerne fortsætter i det resten af skoleforløbet. Eleverne skal vælge mellem: International

Læs mere

Undervisningsmiljøvurdering maj 2010

Undervisningsmiljøvurdering maj 2010 Undervisningsmiljøvurdering maj 2010 Ejer Anna Højgaard Andersen (AA) Udløbsdato 20-05-10 16:00 1 Undervisningsmiljø på Helsingør Gymnasium Dette spørgeskema handler om det fysiske og det psykiske undervisningsmiljø.

Læs mere

Husk skolens informationsaften torsdag den 28. januar 2010 kl. 19:30

Husk skolens informationsaften torsdag den 28. januar 2010 kl. 19:30 Kære kommende elev Det er altid vigtigt at træffe det rigtige valg især når det handler om fremtiden det vil vi godt hjælpe dig med i denne folder. På de næste sider kan du læse om, hvad der er særligt

Læs mere

HF Enkeltfag. Fagpakker En hel HF

HF Enkeltfag. Fagpakker En hel HF HF Enkeltfag Fagpakker En hel HF Uddannelsesprogram 2015-2016 HF-enkeltfag, pakker eller en hel HF-eksamen på Voksenuddannelsescenter Frederiksberg Kursusstart er i uge 34 (17. -21. august 2015) eller

Læs mere

Bilag om undervisning i fremmedsprog 1

Bilag om undervisning i fremmedsprog 1 DANMARK I DEN GLOBALE ØKONOMI 22.11.2005 SEKRETARIATET FOR MINISTERUDVALGET Prins Jørgens Gård 11, 1218 København K Telefon 33 92 33 00 - Fax 33 11 16 65 Bilag om undervisning i fremmedsprog 1 I det følgende

Læs mere

Et år på 10.Vest med oplevelser og læring bringer dig nærmere din ungdomsuddannelse

Et år på 10.Vest med oplevelser og læring bringer dig nærmere din ungdomsuddannelse Et år på 10.Vest med oplevelser og læring bringer dig nærmere din ungdomsuddannelse 10.Vest Østergade 63 Tlf.: 74722910 www.10vest.dk 6270 Tønder Fax.: 74722919 10vest@10vest.dk Hvilken linje - og hvorfor?

Læs mere

Bilag De gymnasiale eksamensresultater og karakterer 2013

Bilag De gymnasiale eksamensresultater og karakterer 2013 ilag De gymnasiale eksamensresultater og karakterer 2013 ilagsfigur 1 Fordelingen af eksamensresultater inkl. bonus blandt studenterne fra hf* 2013 ndel studenter i pct. Note *: Hf er her inkl. hf ere,

Læs mere

Studieretninger. nagym.dk. NærumGymnasium

Studieretninger. nagym.dk. NærumGymnasium Studieretninger nagym.dk 20 15 NærumGymnasium Velkommen til Nærum Gymnasium Nærum Gymnasium (NAG) er et inspirerende og fagligt udfordrende gymnasium. På NAG skaber vi i fælleskab rammerne for læring og

Læs mere

ÅRHUS AKADEMI HF & STX PÅ 2 ÅR ORIENTERING OM 2-ÅRIGT HF 2014-15

ÅRHUS AKADEMI HF & STX PÅ 2 ÅR ORIENTERING OM 2-ÅRIGT HF 2014-15 ÅRHUS AKADEMI HF & STX PÅ 2 ÅR ORIENTERING OM 2-ÅRIGT HF 2014-15 ? Hvad er Århus Akademi? Århus Akademi er landets største 2-årige HF-kursus. Her går hvert år ca. 750 HF-elever, der har det sjovt sammen

Læs mere

Præsentation af uddannelsessystemet

Præsentation af uddannelsessystemet Præsentation af uddannelsessystemet På vej mod uddannelse Fra grundskolen til ungdomsuddannelse I løbet af din skoletid kommer der vigtige valg! Det første vigtige valg er : Tilvalg af 2. fremmedsprog

Læs mere

VK Det bedste fundament for uddannelse

VK Det bedste fundament for uddannelse 2014 VK Det bedste fundament for uddannelse 1 Stephanie, 2.g og rytter Dét at være Team Danmark elev på VK, gør at jeg ikke er nødsaget til at gå på kompromis med min sport pga. min uddannelse, eller omvendt.

Læs mere

Tradium Teknisk Gymnasium

Tradium Teknisk Gymnasium 2013-2014 it dna kreativitet teknologi kommunikation naturvidenskab fremtid Tradium Teknisk Gymnasium htx - viden, videre, verden 2 htx - viden, videre, verden Vil du vide mere? Om verden og virkeligheden.

Læs mere

Rektor. Stillings- og personprofil. Vejen Gymnasium og HF

Rektor. Stillings- og personprofil. Vejen Gymnasium og HF Rektor Stillings- og personprofil Vejen Gymnasium og HF Marts 2015 Indhold 1 Overblik... 3 2 Om Vejen Gymnasium og HF... 4 2.1 De overordnede rammer for skolen... 4 2.2 Elevtal, linjer og medarbejdere...

Læs mere

Brobygning. Velkommen til brobygning på ZBC Vordingborg. zbc.dk. Chr. Richardtsvej 43 4760 Vordingborg Tlf. 5578 8888. Vordingborg

Brobygning. Velkommen til brobygning på ZBC Vordingborg. zbc.dk. Chr. Richardtsvej 43 4760 Vordingborg Tlf. 5578 8888. Vordingborg zbc.dk Brobygning Vordingborg Velkommen til brobygning på ZBC Vordingborg zealand business college Chr. Richardtsvej 43 4760 Vordingborg Tlf. 5578 8888 zbc.dk Kære brobygningselev ZBC har både et handelsgymnasium

Læs mere

Jagten på Danmarks mest idérige unge er sat ind Søvej 6 4900 Nakskov Kringelborg Allé 7 4800 Nykøbing F. htxlf.dk

Jagten på Danmarks mest idérige unge er sat ind Søvej 6 4900 Nakskov Kringelborg Allé 7 4800 Nykøbing F. htxlf.dk Jagten på Danmarks mest idérige unge er sat ind Søvej 6 4900 Nakskov Kringelborg Allé 7 4800 Nykøbing F. htxlf.dk Teknisk gymnasium Lolland-Falster er en del af CELF Skab din egen fremtid 3 gode grunde

Læs mere

HHX - Studieretninger 2013-16

HHX - Studieretninger 2013-16 zbc.dk HHX - Studieretninger 2013-16 Næstved Tre spændende år med oplevelser for livet zealand business college Handelsskolevej 3 4700 Næstved Tlf. 5578 8888 Fra studietur til Argentina Det er spændende

Læs mere

Bagsværd Kostskole og Gymnasium1

Bagsværd Kostskole og Gymnasium1 Bagsværd Kostskole og Gymnasium1 2 Velkommen til en moderne og traditionsrig kostskole i Danmark. Bagsværd Kostskole og Gymnasium er fra 1908. Siden da har mange hundrede børn og unge mennesker haft glæde

Læs mere

Studievalg og videregående uddannelse. Skole v. NN Vejleder Studievalg Nordjylland

Studievalg og videregående uddannelse. Skole v. NN Vejleder Studievalg Nordjylland Studievalg og videregående uddannelse Skole v. NN Vejleder Studievalg Nordjylland Hvem er jeg? Charlotte Høygaard Hansen Vejleder, Studievalg Nordjylland Uddannelse: Student Hjørring Gymnasium og HF Cand.mag.

Læs mere

vucstor.dk Tag en 2-årig hf på VUC Storstrøm Tilmelding på www.optagelse.dk

vucstor.dk Tag en 2-årig hf på VUC Storstrøm Tilmelding på www.optagelse.dk vucstor.dk Tag en 2-årig hf på VUC Storstrøm Tilmelding på www.optagelse.dk Velkommen til VUC Storstrøm Den 2-årige hf er en kompetencegivende ung doms - uddannelse, der giver adgang til de videregående

Læs mere

vucstor.dk Tag en 2-årig hf på VUC Storstrøm Tilmelding på www.optagelse.dk

vucstor.dk Tag en 2-årig hf på VUC Storstrøm Tilmelding på www.optagelse.dk vucstor.dk Tag en 2-årig hf på VUC Storstrøm Tilmelding på www.optagelse.dk Velkommen til VUC Storstrøm Den 2-årige hf er en kompetencegivende ung doms uddannelse, der giver adgang til de videregående

Læs mere

NYHED ngg SportsCollege

NYHED ngg SportsCollege nordsjællands grundskole & gymnasium SAMT HF ngg Det ikke bare prøver, valgfag og lektier det også hygge, fællesskab & fester! hvad kan du forvente af ngg? find nye venner oplev verden! udvid din horisont

Læs mere

International dimension. Sct. Hans Skole

International dimension. Sct. Hans Skole International dimension Sct. Hans Skole Fælles for skolen International uge International dimension i fagene, i årsplaner, på dagsordener Internationalt udvalg Klasseprojekter BHKL i kontakt med Wales

Læs mere

NGG Studieretning X: MA-FY-KE

NGG Studieretning X: MA-FY-KE Studieretning NGG Studieretning X: MA-FY-KE Matematik A - Fysik B - Kemi B Disse sider indeholder en række links til uddannelsessteder og bekendtgørelser etc. Derfor ligger de også på skolens hjemmeside.

Læs mere

Nyt om uddannelsessystemet.1. runde

Nyt om uddannelsessystemet.1. runde Nyt om uddannelsessystemet.1. runde Aalborghus Gymnasium & HF Onsdag den 8. april 2015 Vita Schou, Vejleder Studievalg Nordjylland vas@studievalg.dk Emner Adgangskrav til videregående uddannelser Adgangsbegrænsning

Læs mere

VALGFAG i Ungdomsskolen

VALGFAG i Ungdomsskolen Tilmelding til Valgfag 2015/16 i Ungdomsskolen Dit navn Din skoles navn Dit klassetrin 1. valgfag 2. valgfag Husk: Din tilmelding skal afleveres på skolens kontor, eller tilmeld dig på www.fusweb.dk 2015/16

Læs mere

HHX fyr op under ambitionerne

HHX fyr op under ambitionerne IBC Handelsgymnasiet fyr op under ambitionerne Vi går ud over kanten Vi dyrker skæve vinkler Vi udfordrer fremtidsbilleder Vi bringer potentialer i spil IBC Handelsgymnasiet Velkommen til IBC Handelsgymnasiet

Læs mere

SommerCamp 2014. Sommerhøjskole med støtte fra Satspuljemidler

SommerCamp 2014. Sommerhøjskole med støtte fra Satspuljemidler SommerCamp 2014 Sommerhøjskole med støtte fra Satspuljemidler 1 SommerCamp 3 ugers højskole for 1.500 kr. 3 gode grunde til at tage på SommerCamp Studieforberedelse Vejledning Fællesskab 3 højskoler afholder

Læs mere

Rektormøde 2014 Status på engelsk og tysk stx/hf

Rektormøde 2014 Status på engelsk og tysk stx/hf 1. Højreklik et sted i det grå 2. Rektormøde 2014 Status på engelsk og tysk stx/hf Hanne Kær Pedersen / Bente Hansen Vælg "Gitter og 3. Vælg "Vis hjælpelinjer på Side 1 1. Højreklik et sted i det grå 2.

Læs mere