Vilkår for brug GIS-Byggesag 1 af 48

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Vilkår for brug GIS-Byggesag 1 af 48"

Transkript

1 Vilkår for brug GIS-Byggesag 1 af 48 Tak Tak til Bo Thomsen, GeoConsult For at stille PickDate.dll til rådighed via DirectionsMag.com. Den gamle kalenderfunktion var både grim og dårlig. Resultatet var i skærende kontrast til den forbrugte tid, og antallet af kodelinier var omvendt proportionalt med det designmæssige udtryk. Mapbasic kunne godt snart blive lidt mere visual Pickdate.dll er svagt modificeret. Tak til Kevin G. Mahoney For kodeinspiration. Det må indrømmes, at dialogboksen til Wordskabelonerne og Om-boksen næsten er skrevet af. Tak til de flinke brugere af MapInfo-L på DirectionsMag.com. Det er helt mageløst, hvor megen hjælp man kan få her. Vilkår for brug GIS-Byggesag leveres inkl. kildekode. Modtager har ret til at bortgive kopier af GIS-Byggesag, samt at rette fejl og foretage tilretninger. Modtager har desuden ret til at modificere og distribuere programmet. Modtager har også mulighed for at bundle programmet med andre typer software, dog ikke lukket software. Modtager må tage hensigtsmæssig betaling for kopiering og installation af "pakken/programmet", men ikke for tilretning af kode, med mindre andet aftales med forfatterne. Hvis Modtager vil modificere programmet, er han forpligtet til enten at gøre sine modifikationer frit tilgængelige eller kun anvende modifikationen internt. Man er altid forpligtet til at underrette de oprindelige ophavsmænd om ændringerne, så disse kan komme alle brugere af programmet til gavn. Hvis Modtager vil distribuere det oprindelige program med eller uden modifikationer er han forpligtet til at distribuere GIS-Byggesag sammen med oplysninger om, hvor det er muligt at få fat på GIS-Byggesag (det oprindelige program) og oplysninger de oprindelige ophavsmænd. De oprindelige ophavsmænds navne eller produktnavn må ikke bruges til at sælge afledte produkter.

2 Project-fil Samler alle moduler GIS-Byggesag 2 af 48 [Link] Application=Byg.mbx Module=Byggesager.mbo Module=Byggesagsdato.mbo Module=Sag.mbo Module=Word.mbo Module=Toolhandler.mbo Module=Lagkontrol.mbo Module=Nabohøring.mbo Module=Functions.mbo Module=Om.mbo

3 Modul Byggesager GIS-Byggesag 3 af 48 Include "Mapbasic.def" Include "Icons.def" Include "Menu.def" Declare Sub Main Declare Sub Lagkontrol Declare Sub Send Declare Sub Word Declare Sub find(i_dag, i_sagbeh as Smallint, l_alle as Logical) Declare Sub ChkBruger Declare Sub Søg Declare Sub Zoom Declare Sub FjernSøgning Declare Sub Commit Declare Sub Ejerflet Declare Sub ToolHandler Declare Sub Opdater Declare Sub Dato(datostreng as String) Declare Sub PickTheDate Lib "PickDate" (Byval posx as integer, Byval PosY as integer, Year as integer, Month as integer, Day as integer) Declare sub Dialog (i_sagstype, i_sagbeh AS INTEGER, s_bygemne, s_statusnotat, s_sagind, s_bygnummer, s_ans, s_ans_adr, s_postdist AS STRING, l_egensag, l_word as logical) Declare Sub ChkSag Declare Sub Sagsrapport Declare Sub Statusnotat Declare Sub AfslutSag Declare Sub FærdigmeldSag Declare Sub Statistik Declare Sub Om Declare Sub Admin Declare Sub Help Declare Sub EndHandler() Declare Sub Afslut Declare Sub WinClosedHandler Declare Function ErTabelÅben(ByVal Tabelnavn as String) as Logical Declare Function DanListe$(ByVal TabelNavn as String, ByVal KolNavn as String) as String Declare function GetUserName lib "advapi32.dll" alias "GetUserNameA" (lpbuffer as String, nsize as Integer) as Integer Declare Function user_name_is() as String Global gs_arbsti, gs_wordsti, gs_brugere, gs_brugernavn, gs_flettesag As String Global gi_dataliste As SmallInt, gi_winid as Integer Global gl_dblklik, gl_valgok, gl_btnpad, gl_diaok, gl_outltask As Logical Sub Main Dim i, j As SmallInt, Tabelnavn as String, l_lagok as Logical gs_arbsti = ApplicationDirectory$() OnError GoTo Fejl gi_winid=0 Open Table gs_arbsti + "Dataliste" As Dataliste Interactive Open Table gs_arbsti + "Brugere" As Brugere Interactive Open Table gs_arbsti + "Skabeloner" As Skabeloner Interactive Open Table gs_arbsti + "Wordsti" As Wordsti Interactive Open Table gs_arbsti + "Udvidelser" As Udvidelser Interactive 'Hide 'Hide 'Hide 'Hide 'Hide

4 Modul Byggesager GIS-Byggesag 4 af 48 Open Table gs_arbsti + "Bufferudvidelser" As Bufferudvidelser Interactive' Hide Fetch first From Wordsti gs_wordsti=wordsti.wordsti 'Brugerlisten dannes -> div dialogbokse: gs_brugere=danliste$("brugere","navn") 'Brugeren findes: Select * From Brugere Where Initialer like user_name_is() Into a NoSelect gs_brugernavn=a.navn gl_outltask=a.outlookopgave If gs_brugernavn="" Then Note "Du er ikke oprettet som bruger. Du kan Foretage de nødvendige ændringer i tabellen BRUGERE." Else Print gs_brugernavn+" er logget på som bruger." 'Kontrol af om nødvendige tabeller er åbne: For i = 1 to NumWindows() Next If WindowInfo(WindowID(i), WIN_INFO_TYPE) = WIN_MAPPER 'Kortvindue Then gi_winid=windowid(i)'med nummer i Set Window gi_winid Front Exit For End if For i =1 to TableInfo(Dataliste, TAB_INFO_NROWS ) Fetch rec i From Dataliste Tabelnavn=Dataliste.DataAlias If ErTabelÅben(Tabelnavn)<>1 Then 'Tabellen er ikke åben Run Command "Open Table "+""""+Dataliste.Sti+""""+" As "+Tabelnavn+" Interactive" If gi_winid>0 ' Så er et vindue åbent Then Add Map Auto Layer Tabelnavn Else 'Der ikke noget åbent vindue Map From Tabelnavn gi_winid=frontwindow() End if Else' Tabellen er åben If gi_winid>0 'Så er der et kortvindue åbent - er den tilføjet i lagkontrollen? Then For j =1 to MapperInfo(gi_WinId, MAPPER_INFO_LAYERS) If LayerInfo(gi_WinId, j, LAYER_INFO_NAME )=Tabelnavn

5 Modul Byggesager GIS-Byggesag 5 af 48 Then l_lagok=true exit For End if Next Next If not l_lagok Then Add Map Auto Layer Tabelnavn End if Else 'Der er ikke noget kortvindue Map From Tabelnavn gi_winid=frontwindow() Create Menu "&Byggesag" As "&Til start" Calling Main, "(-", "&Statistik" HelpMsg "Beregn statistik på alle byggesager" Calling Statistik, "(-", "&Om programmet..." HelpMsg "Beskrivelse af dette program" Calling Om, "(-", "&Administrér..." HelpMsg "Brugerindstillinger, filplaceringer m.m." Calling Admin, "(-", "&Hjælp" Calling Help, "(-", "Afslut Byggesag" Calling Afslut Alter Menu Bar Add "Byggesag" If not gl_btnpad 'Så er padden ikke defineret Then Create Buttonpad "Byg" as ToolButton HelpMsg "Opret ny byggesag\nopret ny byggesag" Cursor MI_CURSOR_CROSSHAIR Calling Toolhandler Icon 16 PushButton Icon 113 File gs_arbsti + "\Byggesag.dll" Calling søg HelpMsg "Find byggesager efter dato \nfind byggesager efter dato" PushButton Icon 101 File gs_arbsti + "\Byggesag.dll" Calling Send HelpMsg "Send de udvalgte poster til Word \nflet data i Word" 'PushButton ' Icon 233 File gs_arbsti + "\MLQT32.dll" ' Calling FjernSøgning ' HelpMsg "Fjern alle søgninger\nfjern alle søgninger"

6 Modul Byggesager GIS-Byggesag 6 af 48 PushButton PushButton id 9 PushButton pushbutton PushButton PushButton PushButton PushButton HelpMsg "Find udvalgte og zoom\nfind udvalgte og zoom" Calling zoom Icon 192 HelpMsg "Gem Byggesagstabel\nGem Byggesagstabel" Calling commit Icon 40 HelpMsg "Opdatér Byggesagstabel\nOpdatér Byggesagstabel" Calling Opdater Icon 127 File gs_arbsti + "\Byggesag.dll" helpmsg "Vis sagsoplysninger i Notesblok\nVis sagsoplysninger i Notesblok" calling Sagsrapport icon MI_ICON_MISC_7 id 195 HelpMsg "Nabohøring\nNabohøring" Calling Ejerflet Icon 119 File gs_arbsti + "\Byggesag.dll" HelpMsg "Skriv et statusnotat\nskriv et statusnotat" Calling Statusnotat Icon 131 File gs_arbsti + "\Byggesag.dll" HelpMsg "Sæt status til afsluttet på den valgte sag. Sagsbehandlingen er færdig.\nsæt status til afsluttet på den valgte sag. Sagsbehandlingen er færdig." Calling AfslutSag Icon 121 File gs_arbsti + "\Byggesag.dll" HelpMsg "Færdigmelding er modtaget. Opdatér status på den valgte sag\nfærdigmelding er modtaget. Opdatér status på den valgte sag" Calling FærdigmeldSag Icon 125 File gs_arbsti + "\Byggesag.dll" Title "BYG" 'width 2 ToolbarPosition (2,0) Fixed show gl_btnpad=1 'Buttonpads er nu defineret 'Create Buttonpad Select * From Byggesager Where Færdigmeldt=0 order by Huskedato Into Alle_sager noselect

7 Modul Byggesager GIS-Byggesag 7 af 48 Select * From Byggesager Where Sagsbehandler = gs_brugernavn and Færdigmeldt=0 'Her benyttes "Færdigmeldt", Fordi en afsluttet sag stadig skal varetages af sagsbehandleren. Den dukker ikke op i "Forfaldne sager". order by Byggesager.Afsluttet, Byggesager.Huskedato asc Så kommer de afsluttede til sidst og forstyrrer ikke så meget Into Egne_sager noselect Browse Huskedato, Emne, Statusnotat, Beliggenhed, Sagstype From Egne_sager Add Map Layer Alle_sager Set Map Layer Alle_sager Display off Add Map Layer Egne_sager Set Map Layer Egne_sager Display Global Global Symbol (34, ,12) Set Map Layer Byggesager Display off Select * From Byggesager Where Sagsbehandler like gs_brugernavn And Huskedato - CurDate() <= 0 and Afsluttet=0 'Her benyttes "Afsluttet", da sagsbehandleren ikke er ansvarlig For bygherrens Forhold. Lad os se, om det virker... Into Forfaldne_byggesager order by Huskedato asc noselect If TableInfo(Forfaldne_byggesager,TAB_INFO_NROWS)>0 and gl_diaok=0 'gl_diaok: Er der ikke Foretaget handlinger i programmet, skal sagsbehandleren advares... Then Add Map Layer Forfaldne_byggesager Set Map Layer 1 Display Global Global Symbol MakeSymbol(35,RED,18) Browse * From Forfaldne_byggesager Note "Der er sager, hvor huskedatoen er Forfalden, og sagen ikke er afsluttet!"+chr$(13)+ "Datoen kan ændres ved at markere byggesagen og trykke på ""Opdatér Sag"""+chr$(13)+ "Sagen kan sættes til færdigbehandlet ved at markere sagen og trykke på ""SAG SLUT""" gl_diaok=1 'Print gl_diaok+" Dialog" Else Close Table Forfaldne_byggesager End if Call Lagkontrol Fejl: Print "Fejl"+chr$(13)+Error$() Resume Next End Sub 'Main Sub søg dim i_dage, i_sagbeh as Smallint, l_egensag as Logical DIALOG POSITION 353, 135

8 Modul Byggesager GIS-Byggesag 8 af 48 WIDTH 101 HEIGHT 140 TITLE "Søg byggesager" CONTROL checkbox POSITION 12, 77 Title "Egne sager" id 9012 Value 1 calling ChkSag Into l_egensag CONTROL GroupBox POSITION 5, 3 WIDTH 89 HEIGHT 55 CONTROL StaticText POSITION 12, 8 WIDTH 87 HEIGHT 23 TITLE "Søg byggesager med huskedato indenfor de næste:" CONTROL EditText POSITION 25, 35 WIDTH 20 HEIGHT 12 ID 11 VALUE "14" Into i_dage CONTROL StaticText POSITION 47, 40 WIDTH 40 HEIGHT 30 TITLE " dage" CONTROL GroupBox POSITION 5, 65 WIDTH 89 HEIGHT 45 TITLE "Sagsbehandler" CONTROL PopUpMenu POSITION 11, 90 WIDTH 78 ID 9004 TITLE "Sagsbehandler;"+gs_brugere Into i_sagbeh Disable CONTROL OKButton POSITION 31, 118 WIDTH 38 HEIGHT 14 TITLE "OK" If ( CommandInfo( CMD_INFO_DLG_OK)) Then CALL find(i_dage, i_sagbeh, l_egensag) End if End Sub 'søg

9 Modul Byggesager GIS-Byggesag 9 af 48 Sub ChkBruger OnError GoTo Fejl If ReadControlValue(1) 'Hak i alle sager Then Alter Control 11 Disable 'Dagsøgning Else Alter Control 11 Enable Fejl: Print "Fejl chkbruger: "+Error$() End Sub 'ChkBruger Sub find(i_dage, i_sagbeh as Smallint, l_egensag as Logical) dim ssagbeh as String OnError GoTo Fejl If l_egensag=false Then Fetch rec i_sagbeh-1 From Brugere ssagbeh=brugere.navn Print ssagbeh If ssagbeh="alle" Then ssagbeh="%" End if Else ssagbeh=gs_brugernavn Print ssagbeh Select * From Byggesager Where Huskedato - CurDate()<=i_Dage And Huskedato - CurDate() >= 0 and Færdigmeldt=0 and Sagsbehandler like ssagbeh Into Næste_+str$(i_Dage)+_dage order by Huskedato asc noselect Add Map Layer Næste_+str$(i_Dage)+_dage Set Map Layer 1 Display Global Global Symbol MakeSymbol(34,RED,18) Browse * From Næste_+str$(i_Dage)+_dage 'Else Select * From Byggesager Where Sagsbehandler like ssagbeh And Huskedato - CurDate() <= 0 and Afsluttet=0 Into Forfaldne_byggesager order by Huskedato asc noselect If TableInfo(Forfaldne_byggesager,TAB_INFO_NROWS)>0 Then Add Map Layer Forfaldne_byggesager Set Map

10 Modul Byggesager GIS-Byggesag 10 af 48 Layer 1 Display Global Global Symbol MakeSymbol(35,RED,18) Browse * From Forfaldne_byggesager Else End if Note ssagbeh+" har sager, hvor huskedatoen er overskredet!"+chr$(13)+ "Datoen kan ændres ved at markere byggesagen og trykke på ""Opdatér Sag"""+chr$(13)+ "Sagen kan sættes til færdigbehandlet ved at markere sagen og trykke på ""SAG SLUT""" Close Table Forfaldne_byggesager Fejl: Print "Find: "+Chr$(13)+Error$() End Sub 'Find Sub FjernSøgning dim lag, i, x as Smallint, clrlayer() as String For i =1 to NumTables() If Left$ (TableInfo(i, TAB_INFO_Name), 5)="Query" or Left$ (TableInfo(i, TAB_INFO_Name), 6)="Næste_" or Left$ (TableInfo(i, TAB_INFO_Name), 5)="Alle_b" Next 'If TableInfo(i, TAB_INFO_TYPE)=2 'Kan bruges i stedet, hvis man bare skal lukke temporære tabeller Then x=x+1 redim clrlayer(x) clrlayer(x)=tableinfo(i, TAB_INFO_NAME) End if For i=1 to x Print "Lukker "+clrlayer(i) close table clrlayer(i) Next End Sub 'FjernSøgning Sub Send 'Danner en tekstfil Dim If 'Print chr$(12) i,kolnr, nkol as Smallint, acol as alias, KOLn, tabnavn, kolnavn(), KolString as String SelectionInfo(SEL_INFO_NROWS)=0 Then Note "Der er ikke valgt objekter eller poster." exit Sub

11 Modul Byggesager GIS-Byggesag 11 af 48 End if tabnavn = SelectionInfo(SEL_INFO_TABLENAME) nkol = tableinfo(tabnavn,tab_info_ncols) redim kolnavn(nkol) For kolnr = 1 to nkol KOLn ="COL"+ kolnr kolnavn(kolnr)= columninfo(tabnavn,koln,col_info_name) KolString=KolString+kolnavn(kolnr)+";" Next OnError goto done Open File "C:\Byggesag\Byggesager.txt" For Output As #1 CharSet "WindowsLatin1" Print #1, KolString 'Kolonneoverskrifter er nu dannet tabnavn=selectioninfo(sel_info_selname) Fetch First From tabnavn Do While Not EOT(tabnavn) KolString="" For kolnr =1 to nkol acol =Str$(tabnavn+"."+kolnavn(kolnr)) KolString=KolString+aCol+";" Next Print #1,KolString ' Hver række skrives til filen Fetch Next From tabnavn Loop Close File #1 call Word done: Note "Brevflet: Der er problemer med flettefilen eller Word. Luk evt. Word og start programmet igen."+chr$(13)+ Error$() End Sub 'Send til Word Sub zoom cls If SelectionInfo(SEL_INFO_TABLENAME)="" Then goto Hovsa End if Set Window gi_winid Front Set Map Window gi_winid Zoom 50 Units "m"

12 Modul Byggesager GIS-Byggesag 12 af 48 Run menu Command 306 ' Browse to Selected close table SelectionInfo( SEL_INFO_SELNAME) Exit sub Hovsa: Print "Zoom: "+Chr$(13)+Error$() End Sub 'zoom Sub Commit OnError GoTo Hovsa Commit Table Byggesager Interactive Print "Byggesager er gemt kl. "+ Time(24) Hovsa: Print "Commit: "+Error$() End Sub 'commit Sub Statistik Vi SKAL have noget mere feedback fx fra ledelsen vedr. statistik OnError GoTo Hovsa Select Count(*)"Antal_sager", Month(Huskedato)"Måned",Year(Huskedato)"År", Sagsbehandler From Byggesager Group by Måned,Sagsbehandler Order By Sagsbehandler,Måned Into Statistik_Indgåede_sager Browse * From Statistik_Indgåede_sager Select Count(*)"Antal_sager", Month(Huskedato)"Måned",Year(Huskedato)"År", Sagsbehandler From Byggesager Where Afsluttet=1 Group by Måned,Sagsbehandler Order By Måned,Sagsbehandler Into Statistik_afsluttede_sager Call Sagsrapport Browse * From Statistik_afsluttede_sager Select Count(*)"Antal_sager", Month(Huskedato)"Måned",Year(Huskedato)"År", Sagsbehandler From Byggesager Where Afsluttet=1 and Færdigmeldt=0 Group by Måned,Sagsbehandler Order By Måned,Sagsbehandler Into Statistik_ej_færdigmeldte_sager Call Sagsrapport Browse * From Statistik_ej_færdigmeldte_sager Select Count(*)"Antal",Sagstype, avg(afslutningsdato -stringtodate(sag_indgået))"sagsbehandlingstid, dage" From Byggesager Where Afsluttet=1 Group by Sagstype Into Sagsbehandlingstid Browse * From Sagsbehandlingstid

13 Modul Byggesager GIS-Byggesag 13 af 48 Hovsa: Print "Statistik: "+Error$() End Sub ' Statistik Sub Sagsrapport Dim i,kolnr, nkol as Smallint, acol as alias, KOLn, tabnavn, kolnavn(), KolString as String Onerror goto slut If Selectioninfo(SEL_INFO_NROWS)=0 Then Note "Der er ikke Foretaget noget valg!"+chr$(13)+"vælg en sag fra Byggesagstabellen og tryk på knappen igen!" End if tabnavn=selectioninfo( SEL_INFO_SELNAME) Så kan rutinen genbruges Print "Danner sagsrapport" nkol = tableinfo(tabnavn,tab_info_ncols) 'Print nkol+" = nkol" redim kolnavn(nkol) Open File "C:\Byggesag\Byggesagsrapport.txt" For Output As #1 CharSet "WindowsLatin1" Print #1, " Sagsoplysninger: "+ tabnavn+chr$(10) Fetch First From tabnavn For i = 1 to Tableinfo(Tabnavn, TAB_INFO_NROWS) For kolnr = 1 to nkol KOLn ="COL"+ kolnr Next Fetch Next From tabnavn Print #1,chr$(10) NEXT Close File #1 kolnavn(kolnr)= columninfo(tabnavn,koln,col_info_name) KolString=kolnavn(kolnr) acol=str$(tabnavn+"."+kolnavn(kolnr)) 'Print acol+" acol" Print #1, KolString+ Space$(24-len(kolString))+aCol Run Program "Notepad "+ "C:\Byggesag\Byggesagsrapport.txt" slut: Print "Sagsrapport: "+ Error$() End Sub 'sagsrapport Sub Statusnotat Dim s_statusnotat as String OnError GoTo Hovsa If Selectioninfo(SEL_INFO_NROWS)=0 Then Note "Der er ikke Foretaget noget valg!"+chr$(13)+"vælg en sag fra Byggesagstabellen og tryk på knappen igen!" End if If Selectioninfo(SEL_INFO_TABLENAME) not like "%sage%"

14 Modul Byggesager GIS-Byggesag 14 af 48 Then Note "Du har ikke valgt sager fra en byggesagstabel!"+chr$(13)+"vælg sager, som skal afsluttes fra Byggesagstabellen og tryk på knappen igen!" End if Dialog Title "Skriv et statusnotat For byggesagen" Width 170 Height 60 Control EditText Width 160 Height 30 Into s_statusnotat Control OKButton Control CancelButton Title "Fortryd" If ( CommandInfo( CMD_INFO_DLG_OK)) Then Update Selection Set Statusnotat=s_Statusnotat Commit Table Byggesager Hovsa: Print "Statusnotat: "+Error$() Resume Next End Sub 'Statusnotat Sub AfslutSag OnError GoTo Hovsa If Selectioninfo(SEL_INFO_NROWS)=0 Then Note "Der er ikke Foretaget noget valg!"+chr$(13)+"vælg en sag fra Byggesagstabellen og tryk på knappen igen!" End if If Selectioninfo(SEL_INFO_TABLENAME) not like "%sage%" Then Note "Du har ikke valgt sager fra en byggesagstabel!"+chr$(13)+"vælg sager, som skal afsluttes fra Byggesagstabellen og tryk på knappen igen!" End if If Ask(chr$(13)+"Du er ved at afslutte "+Selectioninfo(SEL_INFO_NROWS)+" sag(er)."+chr$(13)+"sagen sættes til afsluttet, når sagsbehandlingen er færdig og afventer færdigmelding fra ansøgeren."+chr$(13)+"vil du Fortsætte?", "Ja", "Nej") Then Update Selectioninfo(SEL_INFO_SELNAME) Set Afsluttet=1, Afslutningsdato=CurDate() Commit Table Byggesager Hovsa: Print "AfslutSag: "+Error$() Resume Next End Sub'AfslutSag Sub FærdigmeldSag OnError GoTo Hovsa If Selectioninfo(SEL_INFO_NROWS)=0

15 Modul Byggesager GIS-Byggesag 15 af 48 Then Note "Der er ikke Foretaget noget valg!"+chr$(13)+"vælg en sag fra Byggesagstabellen og tryk på knappen igen!" End if If Selectioninfo(SEL_INFO_TABLENAME) not like "%sage%" Then Note "Du har ikke valgt sager fra en byggesagstabel!"+chr$(13)+"vælg sager, som skal afsluttes fra Byggesagstabellen og tryk på knappen igen!" End if If Ask(chr$(13)+"Du er ved at færdigmelde "+Selectioninfo(SEL_INFO_NROWS)+" sag(er)."+chr$(13)+"sagen færdigmeldes, når ansøgeren har meddelt, at byggeriet er færdigt."+chr$(13)+"vil du Fortsætte?", "Ja", "Nej") Then Update Selectioninfo(SEL_INFO_SELNAME) Set Færdigmeldt=1, Færdigmeldingsdato=CurDate() Commit Table Byggesager Call Main() Hovsa: Print "FærdigmeldSag: "+Error$() Resume Next End Sub 'FærdigmeldSag Sub Admin Browse * From Wordsti Browse * From Skabeloner Browse * From Brugere Browse * From Udvidelser Browse * From Bufferudvidelser Browse * From Dataliste End Sub Sub Help Run Program "hh.exe "+ ApplicationDirectory$()+"GIS-Byggesag.chm" End Sub Sub Afslut terminate application "Byg.mbx" End Sub Sub WinClosedHandler If CommandInfo( CMD_INFO_WIN )=gi_winid Then Note "Du har lukket kortvinduet!"+chr$(13)+ "Du kan genoptage byggesagsbehandlingen eller lukke programmet i menupunktet ""Byggesag""" End Sub Sub EndHandler() OnError GoTo Hovsa Close Table Skabeloner Interactive

16 Modul Byggesager GIS-Byggesag 16 af 48 Hovsa: Resume Next End Sub Close Table Brugere Interactive Close Table Dataliste Interactive Close Table Wordsti Interactive

17 Modul Byggesagsdato GIS-Byggesag 17 af 48 Include "mapbasic.def" Declare Sub Dato(datostreng as string) Declare Sub PickTheDate Lib "PickDate" (Byval posx as integer, Byval PosY as integer, Year as integer, Month as integer, Day as integer) Sub Dato(datostreng as string) Dim i_month, i_day,i_year As Integer call PickTheDate (300,300,i_Year,i_Month,i_Day) datostreng=i_year+""+format$( i_month, "00")+""+Format$( i_day, "00") End Sub

18 Modul Sag GIS-Byggesag 18 af 48 include "mapbasic.def" Include "menu.def" Declare sub Dialog (i_sagstype, i_sagbeh AS INTEGER, s_bygemne, s_statusnotat, s_sagind, s_bygnummer, s_ans, s_ans_adr, s_postdist AS STRING, l_egensag, l_word as logical) 'Declare Sub Fortryd Declare Sub ChkSag Global gs_brugere as String sub Dialog (i_sagstype, i_sagbeh AS INTEGER, s_bygemne, s_statusnotat, s_sagind, s_bygnummer, s_ans, s_ans_adr, s_postdist AS STRING, l_egensag, l_word as logical) DIALOG 'POSITION 305, 165 WIDTH 375 HEIGHT 250 TITLE "Sagsoplysninger" CONTROL GroupBox POSITION 14, 10 WIDTH 347 HEIGHT 110 TITLE "Sagsoplysninger" CONTROL RadioGroup POSITION 38, 20 ID 9001 TITLE "BR-S Tilladelsessag;BR-S Anmeldelsessag;BR Tilladelsessag;BR Anmeldelse, landbrug;br Anmeldelse, øvrige;godkendelsessag, øvrige;landzonesag" Det kunne jo egentlig godt være noget, som brugeren kunne tilpasse. Der må vi se Skal så også rettes i Toolhandler! VALUE 2 INTO i_sagstype CONTROL EditText POSITION 173, 38 WIDTH 180 HEIGHT 35 ID 9002 VALUE s_bygemne'"byggesagsemne" INTO s_bygemne CONTROL EditText POSITION 173, 78 WIDTH 180 HEIGHT 35 ID 9013 VALUE s_statusnotat'"statusnotat" INTO s_statusnotat CONTROL EditText POSITION 173, 20 WIDTH 180 'HEIGHT 15 ID 9003 VALUE s_bygnummer'"byggesagsnummer" INTO s_bygnummer

19 Modul Sag GIS-Byggesag 19 af 48 CONTROL GroupBox POSITION 14, 124 WIDTH 347 HEIGHT 30 TITLE "Sagsbehandler og oprettelsesdato" CONTROL Checkbox POSITION 38, 135 ID 9012 TITLE "Egen sag" INTO l_egensag CALLING ChkSag CONTROL PopUpMenu POSITION 120, 135 WIDTH 85 ID 9004 TITLE "Sagsbehandler;"+gs_brugere INTO i_sagbeh Disable CONTROL EditText POSITION 240, 135 WIDTH 65 'HEIGHT 15 ID 9011 VALUE s_sagind'curdate() INTO s_sagind CONTROL GroupBox POSITION 14, 158 WIDTH 347 HEIGHT 50 TITLE "Ansøger" CONTROL EditText POSITION 38, 170 WIDTH 120 HEIGHT 12 ID 9005 VALUE s_ans'"ejer" INTO s_ans CONTROL EditText POSITION 173, 170 WIDTH 180 HEIGHT 12 ID 9006 VALUE s_ans_adr'"ansøgers adresse" INTO s_ans_adr CONTROL EditText POSITION 173, 189 WIDTH 180 HEIGHT 12 ID 9007 VALUE s_postdist'"ansøgers postdistrikt" INTO s_postdist CONTROL CheckBox POSITION 38, 222 WIDTH 89 ID 9008

20 Modul Sag GIS-Byggesag 20 af 48 TITLE "Flet data til Word nu?" VALUE 0 INTO l_word CONTROL OKButton POSITION 239, 222 WIDTH 38 HEIGHT 14 ID 9009 TITLE "OK" CONTROL CancelButton POSITION 303, 222 WIDTH 38 HEIGHT 14 ID 9010 TITLE "Fortryd" end sub Sub ChkSag Print ReadControlvalue(9012) If ReadControlvalue(9012) Then Alter Control 9004 Disable Else Alter Control 9004 Enable End Sub

21 Modul Word GIS-Byggesag 21 af 48 Include "MENU.DEF" Include "MAPBASIC.DEF" Declare Sub Word Declare Sub Chkflet Declare Function DanListe$(ByVal TabelNavn as string, ByVal KolNavn as string) as string Global gs_wordsti, gs_arbsti As String Global gi_doknr As SmallInt Global gl_dblklik As Logical Global gi_winid as Integer Sub Word Dim sdokliste, s_kørfil As String Dim i_antaldokumenter As SmallInt OnError GoTo Hovsa Print gi_winid+" Vinduesnummer" 'Set Window gi_winid Front i_antaldokumenter = TableInfo(Skabeloner,TAB_INFO_NROWS) sdokliste = DanListe$("Skabeloner","Titel") gl_dblklik = False Dialog Title "Vælg flettedokumenter: " Calling Chkflet Control StaticText Position 10,10 Title "Dokumenttitler: (" + Str$(i_AntalDokumenter) + " mulige)" Control ListBox Position 15,20 Title sdokliste Calling Chkflet ID 1 Into gi_doknr Value gi_doknr height 140 width 125 Control StaticText Position 150,20 Title "Sti:" Control StaticText Position 155,30 Title "" ID 2 Width 160 Control StaticText Position 150,50 Title "Filnavn:" Control StaticText Position 155,60 Title "" ID 3 Width 160 Control StaticText Position 150,80 Title "Vælg fra følgende tabel:" Control StaticText Position 155,90 Title "" ID 7 Width 160 Control StaticText Position 150,110 Title "Beskrivelse:" Control StaticText Position 155,120 Title "" ID 4 Width 160 ' Control StaticText Position 155,130 Title "" ID 5 Width 160 ' Control StaticText Position 155,140 Title "" ID 6 Width 160 Control OKButton Title "Flet!" Control CancelButton If CommandInfo(CMD_INFO_DLG_OK) Or gl_dblklik Then Fetch Rec gi_doknr from Skabeloner 'Her kunne man gemme kortvinduet og sætte det ind i et dokument som en kæde, hvis brugeren vælger det. If Skabeloner.billedlink Then s_kørfil ="Save Window "+gi_winid+" as ""C:\Byggesag\Sagsbillede.jpg"" Type ""JPEG"" " Run Command s_kørfil End if s_kørfil = """"+gs_wordsti+""""+""""+ Skabeloner.Sti + "\" + Skabeloner.FilNavn+"""" FNF: If Err() = 844 Then OnError GoTo FNF Run Program s_kørfil OnError GoTo 0

22 Modul Word GIS-Byggesag 22 af 48 Note UCase$(s_KørFil) + chr$(13) + chr$(13) + "Er allerede åben - Luk den først." ElseIf Err() = 370 Then Note UCase$(s_KørFil) + chr$(13) + chr$(13) + "Ikke fundet - Kontakt den ansvarlige." Else Note "Fejl nummer: " + str$(err()) + chr$(13) + error$() + chr$(13) + "Kører " + UCase$(s_KørFil) + chr$(13) + "Kontakt den ansvarlige." Hovsa: Print str$(err())+" "+error$() End Sub Sub Chkflet If TriggerControl() = 1 Then If CommandInfo(CMD_INFO_DLG_DBL) Then gl_dblklik = True gi_doknr = ReadControlValue(1) Dialog Remove Fetch Rec ReadControlvalue(1) From Skabeloner Alter Control 2 Title Skabeloner.Sti Alter Control 3 Title Skabeloner.FilNavn Alter Control 4 Title Skabeloner.Beskrivelse1 ' ' End Sub Alter Control 5 Title Skabeloner.Beskrivelse2 Alter Control 6 Title Skabeloner.Beskrivelse3 If Skabeloner.Billedlink Then Alter Control 7 Title "Byggesager" Else Alter Control 7 Title "Ejer"

23 Modul ToolHandler GIS-Byggesag 23 af 48 Include "Mapbasic.def" Declare Sub Main Declare Sub Toolhandler Declare Sub Dato(sDato as string) Declare Sub Dialog (i_sagstype, i_sagbeh AS INTEGER, s_bygemne, s_statusnotat, s_sagind, s_bygnummer, s_ans, s_ans_adr, s_postdist AS STRING, l_egensag, l_word as logical) Declare Sub Opdater Declare Sub Send Declare Sub Sagsrapport Global gs_brugere, gs_brugernavn, gs_arbsti, gspict as String, gl_outltask as Logical, gi_winid as Integer Sub ToolHandler 'Sætter punktet Dim i_row as smallint', x,y as float OnError goto Fejl Set Map Layer Byggesager Display Global Editable on Create point (CommandInfo(CMD_INFO_X),CommandInfo(CMD_INFO_Y)) Symbol ( 46, BLUE, 12) Set Map Layer Byggesager Display Off Editable Off Run Menu Command 1701 'Vælg i_row=tableinfo(byggesager, TAB_INFO_NROWS) Select * from byggesager where rowid=i_row INTO ByggesagTmp Call Opdater Fejl: Print "Fejl i: Toolhandler -"+chr$(13)+error$()+chr$(13)+"byggesagen er ikke oprettet!" End Sub 'ToolHandler Sub Opdater 'Opdaterer byggesagstabellen DIM i as Smallint, i_sagstype, i_sagbeh AS INTEGER, i_row as smallint, i_ejdnr as Float, s_bygemne, s_statusnotat, s_sagind, s_bygnummer, s_ans, s_ans_adr, s_postdist, ssagbeh, smailadr, srunstring, sbuffertekst, sdato AS STRING, a_bygemne, a_statusnotat, a_sagind, a_bygnummer, a_ans, a_ans_adr, a_postdist, abufalias as Alias, lopgave, laftale, l_egensag, l_word as logical, obufobj as Object OnError GoTo Fejl Select * from Selection INTO ByggesagTmp If SelectionInfo(SEL_INFO_NROWS)=0 Then Note "Der er ikke foretaget noget valg!"+chr$(13)+"vælg en sag fra Byggesagstabellen og tryk på knappen igen!" If SelectionInfo(SEL_INFO_TABLENAME) not like "%sage%" Then Note "Du har ikke valgt sager fra en byggesagstabel!"+chr$(13)+"vælg sager, som skal afsluttes fra Byggesagstabellen og tryk på knappen igen!"

24 Modul ToolHandler GIS-Byggesag 24 af 48 Call Dato(sDato) If not Val(sDato)>0 then print "Du har fortrudt oprettelse af den aktuelle byggesag!" Rollback Table Byggesager Update ByggesagTmp Set Huskedato = sdato Update ByggesagTmp Set Datotekst = Day(Huskedato)+"/"+Month(Huskedato)+" "+Year(Huskedato) Commit table Byggesager If TableInfo(ByggesagTmp,TAB_INFO_NROWS)>1 Then Note "Du har opdateret datoen på flere sager. Outlook kan ikke håndtere flere sagsopdateringer ad gangen! Du bliver nødt til at gemme påmindelsen manuelt i Outlook!" Else Så skal vi hele møllen igennem. kommer først til slut a_bygemne=byggesagtmp.emne If a_bygemne<>"" then s_bygemne=a_bygemne else s_bygemne="byggesagsemne" end If a_statusnotat=byggesagtmp.statusnotat If a_statusnotat<>"" Then s_statusnotat=a_statusnotat else s_statusnotat="statusnotat" end If a_sagind=byggesagtmp.sag_indgået If a_sagind<>"" Then s_sagind=a_sagind else s_sagind=curdate() end If a_bygnummer=byggesagtmp.byggesagsnummer If a_bygnummer<>"" Then s_bygnummer=a_bygnummer else s_bygnummer="byggesagsnummer" end If a_ans=byggesagtmp.ansøger If a_ans<>"" Then s_ans=a_ans else s_ans="ejer" end If a_ans_adr=byggesagtmp.ansøger_adresse If a_ans_adr<>"" Then s_ans_adr=a_ans_adr else s_ans_adr="ansøgers adresse" end If

25 Modul ToolHandler GIS-Byggesag 25 af 48 a_postdist=byggesagtmp.postnr_ansøger If a_postdist<>"" Then s_postdist=a_postdist else s_postdist="ansøgers postdistrikt" end If Call Dialog (i_sagstype,i_sagbeh, s_bygemne, s_statusnotat, s_sagind, s_bygnummer, s_ans, s_ans_adr, s_postdist, l_egensag, l_word) '(Indtastning af data) If not then end If CommandInfo( CMD_INFO_DLG_OK) Rollback Table Byggesager exit Sub Do Case Case 1 Case 2 Case 3 Case 4 Case 5 Case 6 Case 7 End Case i_sagstype Update ByggesagTmp Set Sagstype="BR-S Tilladelsessag (BR98)" Update ByggesagTmp Set Sagstype="BR-S Anmeldelsessag" Update ByggesagTmp Set Sagstype="BR Tilladelsessag" Update ByggesagTmp Set Sagstype="BR Anmeldelse, landbrug" Update ByggesagTmp Set Sagstype="BR Anmeldelse, øvrige" Update ByggesagTmp Set Sagstype="Godkendelsessag, øvrige" Update ByggesagTmp Set Sagstype="Landzonesag" If not l_egensag Then Else Fetch rec i_sagbeh-1 from Brugere ssagbeh = Brugere.navn smailadr = Brugere.Mailadresse print "Sagen overføres til: "+ssagbeh ssagbeh=gs_brugernavn Update ByggesagTmp Set Sagsbehandler=sSagbeh Update ByggesagTmp Set Emne=s_bygemne Update ByggesagTmp Set Statusnotat=s_Statusnotat Update ByggesagTmp Set Byggesagsnummer=s_bygnummer Update ByggesagTmp Set Sag_indgået=s_sagind Update ByggesagTmp Set Ansøger=s_ans Update ByggesagTmp Set Ansøger_adresse=s_ans_adr Update ByggesagTmp Set Postnr_ansøger=s_postdist 'Tabeller: 'Det er svært at undgå matrikeltabellen... hårdtkodet dermed... Add Column "ByggesagTmp" (Ejendomsnummer )

26 Modul ToolHandler GIS-Byggesag 26 af 48 From Mat_reg Set To Ejd_nr Where Contains Add Column "ByggesagTmp" (Matrikelnummer ) From Mat_reg Set To MAS_MATRNR Where Contains Add Column "ByggesagTmp" (Ejerlaug ) From Mat_reg Set To ELAVNAVN Where Contains ''ejertabellen er også ret central-> hårdtkodet... Her fundet i kortet kunne også være opslag på ejd.nr Add Column "ByggesagTmp" (Ejers_navn1 ) From Ejere Set To Ejers_navn Where Contains Add Column "ByggesagTmp" (Ejers_adresse ) From Ejere Set To Ejers_adresse Where Contains Add Column "ByggesagTmp" (Postnr_ejer ) From Ejere Set To Postdistrikt Where Contains i_ejdnr=byggesagtmp.ejendomsnummer Select Ejere.Ejers_navn, Byggesager.Ejers_navn1 from Byggesager, Ejere where Ejere.Ejendomsnummer = Byggesager.Ejendomsnummer and ejere.ejendomsnummer=i_ejdnr and Ejere.Ejerandel tæller>0 group by Byggesager.Ejers_navn1 into navne noselect Add Column "ByggesagTmp" (Ejers_navn2 ) From navne Set To Ejers_navn Where COL13 = COL2 'ESR er måske mere tvivlsom. Den er vigtig for at finde adressen... 'Hvis man brugte Contains vha ejd.nr. i matrikeltab. ville man kunne få mange adresser ved søgning i adressetabellen Add Column "ByggesagTmp" (Beliggenhed ) From Esr Set To Beliggenhed Where ejendomsnummer=ejendomsnummer 'Udvidelser: Fetch First from Udvidelser 'Runtime-tilføjelse: Do While Not EOT(Udvidelser) srunstring="add Column ""ByggesagTmp"" ("+Udvidelser.Felt_byggesagstabel+") "+

27 Modul ToolHandler GIS-Byggesag 27 af 48 Loop "From "+Udvidelser.Tabel+" Set To "+Udvidelser.Felt+ " Where Contains " Run Command srunstring Fetch Next from Udvidelser 'Bufferudvidelser - Runtime-tilføjelse: Create Table "BufObj" (Tmp Logical) file "C:\Byggesag\BufObj.tab" TYPE NATIVE CharSet "WindowsLatin1" 'Det er noedloesningen, hvor meget jeg end har proevet med obufobj, virker det ikke :^( Dog fin performance :-) Create Map For BufObj Fetch First from Bufferudvidelser Do While Not EOT(Bufferudvidelser) i=bufferudvidelser.bufferafstand print i+" m: Bufferafstand til objekter i laget: "+Bufferudvidelser.Tabel Create Object As Buffer From ByggesagTmp Into Table BufObj Width i Units "m" srunstring="select "+ Bufferudvidelser.Felt+" From "+Bufferudvidelser.Tabel+" Where obj Intersects (Select obj from BufObj) Into BufferTmp NoSelect" Run Command srunstring If TableInfo(BufferTmp,TAB_INFO_NROWS)>0 Then Fetch First From BufferTmp sbuffertekst=buffertmp.col1 srunstring="update ByggesagTmp Set "+Bufferudvidelser.FeltByggesagstabel+"="+""""+sBuffertekst+"""" 'print "BufferRunstring: "+srunstring Run Command srunstring Rollback Table BufObj Fetch Next from Bufferudvidelser Loop Commit table Byggesager Drop table BufObj Close table BufferTmp Close table Navne Save Workspace As "C:\Byggesag\Dobbeltklik For At Vise Sagen.wor" ' Kunne også være ApplicationDirectory$() Dette sætter dog relative stier på centrale byggesagsfiler. Fungerer dermed skidt ved åbning fra Outlook! srunstring="save Window "+gi_winid+" as ""C:\Byggesag\Sagsbillede.jpg"" Type ""JPEG"" " ' Billede af kortet gemmes ved sagsoprettelsen Run Command srunstring gspict="c:\byggesag\sagsbillede.jpg" If end If l_word then Call send print "Fletter nu til word"

28 Modul ToolHandler GIS-Byggesag 28 af 48 Open File "C:\Byggesag\OutlookData.txt" For Output As #1 CharSet "WindowsLatin1" Til Outlookintegrationen If SystemInfo(SYS_INFO_RUNTIME) Then 'Så kan man ikke køre et arbejdsområde direkte, der gemmes ikke attachment If gl_outltask Then 'Byggesagen oprettes som en opgave (task) If l_egensag Then 'Sagsbehandlerens egen sag Print #1, "TaskEgenBgs" Print #1, FormatDate$ (sdato) Print #1, "Byggesag: "+ByggesagTmp.beliggenhed Print #1, "Emne: "+s_bygemne Print #1, gspict Print #1, "Statusnotat: "+s_statusnotat Else 'Sagen overføres til en kollega Print #1, "TaskKollegaBgs" Print #1, FormatDate$ (sdato) Print #1, "Byggesag: "+ByggesagTmp.beliggenhed Print #1, "Emne: "+s_bygemne Print #1, smailadr Print #1, gspict Print #1, "Statusnotat: "+s_statusnotat Else 'Byggesagen oprettes som en aftale (appointment) If l_egensag Then 'Sagsbehandlerens egen sag Print #1, "EgenBgs" Print #1, FormatDate$ (sdato) Print #1, "Byggesag: "+ByggesagTmp.beliggenhed Print #1, "Emne: "+s_bygemne Print #1, gspict Print #1, "Statusnotat: "+s_statusnotat Else 'Sagen overføres til en kollega Print #1, "KollegaBgs" Print #1, FormatDate$ (sdato) Print #1, "Byggesag: "+ByggesagTmp.beliggenhed Print #1, "Emne: "+s_bygemne Print #1, smailadr Print #1, gspict Print #1, "Statusnotat: "+s_statusnotat Else ' MI Pro, der gemmes et arbejdsområde If gl_outltask Then 'Byggesagen oprettes som en opgave (task) If l_egensag Then 'Sagsbehandlerens egen sag Print #1, "TaskEgenBgsAttach" Print #1, FormatDate$ (sdato) Print #1, "Byggesag: "+ByggesagTmp.beliggenhed Print #1, "Emne: "+s_bygemne Print #1, "C:\Byggesag\Dobbeltklik For At Vise Sagen.wor" Print #1, gspict Print #1, "Statusnotat: "+s_statusnotat Else 'Sagen overføres til en kollega Print #1, "TaskKollegaBgsAttach" Print #1, FormatDate$ (sdato) Print #1, "Byggesag: "+ByggesagTmp.beliggenhed Print #1, "Emne: "+s_bygemne Print #1, smailadr Print #1, "C:\Byggesag\Dobbeltklik For At Vise Sagen.wor"

29 Modul ToolHandler GIS-Byggesag 29 af 48 Else Close File #1 Print #1, gspict Print #1, "Statusnotat: "+s_statusnotat 'Byggesagen oprettes som en aftale (appointment) If l_egensag Then 'Sagsbehandlerens egen sag Print #1, "EgenBgsAttach" Print #1, FormatDate$ (sdato) Print #1, "Byggesag: "+ByggesagTmp.beliggenhed Print #1, "Emne: "+s_bygemne Print #1, "C:\Byggesag\Dobbeltklik For At Vise Sagen.wor" Print #1, gspict Print #1, "Statusnotat: "+s_statusnotat Else 'Sagen overføres til en kollega Print #1, "KollegaBgsAttach" Print #1, FormatDate$ (sdato) Print #1, "Byggesag: "+ByggesagTmp.beliggenhed Print #1, "Emne: "+s_bygemne Print #1, smailadr Print #1, "C:\Byggesag\Dobbeltklik For At Vise Sagen.wor" Print #1, gspict Print #1, "Statusnotat: "+s_statusnotat Select * From ByggesagTmp Call sagsrapport 'Byg.mbx skal køres vha arb.omr: Open File "C:\Byggesag\Dobbeltklik For At Vise Sagen.wor" For Append As #1 CharSet "WindowsLatin1" Print #1, "Run Application "+ """"+ApplicationDirectory$()+"Byg.mbx""" Close File #1 'Grunden til at denne kode kommer senere end "Save Workspace" er, at MI skal naa at gemme arbejdsomraadet faerdigt - gaelder isaer langsomme pc'er (nu kan Mapbasic altsaa ikke skrive danske bogstaver mere!?) Run Program ApplicationDirectory$()+"Outlook\OutlookInt.exe "+"C:\Byggesag\OutlookData.txt" Ganske enkelt, hva? ;-) Metoden kan i øvrigt vendes, så vi kan læse fra Outlook. Den venter 'Print "Husk, at Outlookintegrationen er midlertidigt udkommenteret!!! Det samme gælder sagsrapporten" '...der er flere sager, som opdateres...pyha Call Main() Altid før fejlhåndtering Fejl: Print "Fejl i Opdateringsrutinen:"+chr$(13)+Error$()+chr$(13) Resume Next 'SlemFejl: Lad os nu se, om vi ikke kan klare os uden 'Note Error$()+chr$(13)+"Du kan ikke oprette en sag, før den anden bruger har gemt byggesagstabellen!" End Sub 'Opdater

30 Modul Lagkontrol GIS-Byggesag 30 af 48 Include "Mapbasic.def" Include "Icons.def" Declare Sub Lagkontrol Declare Sub Tsluk Global gi_dataliste, g_i as Smallint, gl_check(), gl_btnpad as Logical, gs_arbsti as String Sub Lagkontrol Dim s_hjlp, s_ikon as String, i_ikon as Smallint Onerror GoTo Fejl 'Tabelliste til lagkontrollen dannes: Select * From Dataliste Where Lagkontrol=1 Into Dataliste_lagkontrol noselect If gi_dataliste<>tableinfo(dataliste_lagkontrol, TAB_INFO_NROWS ) Then gi_dataliste=tableinfo(dataliste_lagkontrol, TAB_INFO_NROWS ) Redim gl_check(gi_dataliste+102) Create ButtonPad "TSluk" As ToggleButton ID 101 Icon 115 File gs_arbsti + "\Byggesag.dll" Calling TSluk HelpMsg "Tænd og sluk for egne byggesager\ntænd og sluk for egne byggesager" Check ToggleButton ID 102 Icon 117 File gs_arbsti + "\Byggesag.dll" Calling TSluk HelpMsg "Tænd og sluk for alle byggesager\ntænd og sluk for alle byggesager" UNCheck Title "TSluk" 'Width 2 ToolbarPosition (2,1) Show Fixed gl_check(101)=1 gl_check(102)=0 For g_i =1 to gi_dataliste Fetch rec g_i from Dataliste_lagkontrol 'Indeholder kun knapper til lag, der er med i lagkontrollen s_hjlp=dataliste_lagkontrol.hjælpetekst i_ikon=dataliste_lagkontrol.ikon s_ikon=dataliste_lagkontrol.specialikon gl_check(g_i)=dataliste_lagkontrol.vises If gl_check(g_i) Then

31 Modul Lagkontrol GIS-Byggesag 31 af 48 If s_ikon Then s_ikon="alter ButtonPad ""TSluk"" Add ToggleButton ID "+ g_i+" "+s_ikon+" HelpMsg """+ s_hjlp+"\n"+s_hjlp+""" Calling TSluk Check " 'print s_ikon Run Command s_ikon Else Alter ButtonPad "TSluk" Add ToggleButton ID g_i Icon i_ikon HelpMsg s_hjlp+"\n"+s_hjlp Calling TSluk Check Else If s_ikon Then s_ikon="alter ButtonPad ""TSluk"" Add ToggleButton ID "+ g_i+" "+s_ikon+" HelpMsg """+ s_hjlp+"\n"+s_hjlp+""" Calling TSluk UNCheck " Next Else Run Command s_ikon Alter ButtonPad "TSluk" Add ToggleButton ID g_i Icon i_ikon HelpMsg s_hjlp+"\n"+s_hjlp Calling TSluk UnCheck gl_btnpad=1 'Buttonpads er nu defineret Fejl: Print "Lagkontrol:"+chr$(13)+Error$() Resume Next End Sub 'Lagkontrol Sub TSluk Dim i as Smallint, s_lag as String Onerror goto fejl i=commandinfo( CMD_INFO_TOOLBTN) If i<100 Then ElseIf i=101 Then s_lag="egne_sager" ElseIf i=102 Then s_lag="alle_sager" Fetch rec i from Dataliste_lagkontrol s_lag=dataliste_lagkontrol.dataalias

32 Modul Lagkontrol GIS-Byggesag 32 af 48 If gl_check(i)=true Then Set Map Layer s_lag display off Alter Button id i uncheck gl_check(i)=false Else Set Map Layer s_lag display Global Alter Button id i Check gl_check(i)=true Exit sub fejl: Print "TSluk: "+chr$(13)+error$() end sub 'TSluk

33 Modul Nabohøring GIS-Byggesag 33 af 48 Include "Mapbasic.def" Declare Sub Ejerflet Declare Sub TegnPolygon Declare Sub VælgPolygon Declare Sub Word Declare Function ErTabelÅben(ByVal Tabelnavn as String) as Logical Declare Function DanLagListe(ByVal WinID as Integer) As String Global gl_valgok, gl_ejervalgok as Logical, gs_flettesag, gslagorden, gslagordenpoly as String, giwinid as Integer Sub Ejerflet Lidt kompliceret, da den samme knap skal bruges tre gange. (En nabohøringsfunktion kan man da ikke have tre knapper til, vel?) Styret af de to logiske globale variable (se globals). Muligvis volder polygonvalget med eksisterende polygoner problemer, hvis brugeren har overlappende polygoner. Så vælges et objekt fra samme lag. Der kan endvidere være et problem, hvis brugeren giver op på halvvejen og senere vender tilbage. Så husker programmet, at man har gennemløbet en eller flere af funktionerne. Det er desværre et Catch 22, hvis man skal undgå tre knapper Dim i_fletinto,i,ikolnr, nkol as Smallint, acol as alias, KOLn, tabnavn, kolnavn(), KolString as String Onerror goto slut If not gl_valgok Then gslagorden="" gslagordenpoly="" If Selectioninfo(SEL_INFO_TABLENAME)not like "%sag%" Then Note "Der er ikke foretaget valg fra Byggesagstabellen!"+chr$(13)+"Vælg én sag fra Byggesagstabellen og tryk på knappen igen!" ElseIf Selectioninfo(SEL_INFO_NROWS)<>1 Then Note "Du kan kun vælge at foretage høring af én sag!"+chr$(13) +"Vælg én sag fra Byggesagstabellen og tryk på knappen igen!" Else gl_valgok=true Commit Table Selectioninfo(SEL_INFO_SELNAME) As "C:\Byggesag\Temp.TAB" TYPE NATIVE Charset "WindowsLatin1" Open Table "C:\Byggesag\Temp.TAB" Update Temp Set Obj = buffer(obj,30,30,"km")'der bruges en buffer til at joine byggesagen med ejere. Bufferen er 30 km! gl_valgok=true for i = 1 to NumWindows() If WindowInfo(WindowID(i), WIN_INFO_TYPE) = WIN_MAPPER Then giwinid=windowid(i)

34 Modul Nabohøring GIS-Byggesag 34 af 48 next End if Set Window giwinid Front Exit For For i=1 to MapperInfo(giWinid,MAPPER_INFO_LAYERS) If i>1 Then gslagorden=gslagorden+i+"," Next If LayerInfo(giWinid, i, LAYER_INFO_NAME)="Ejere" Then Print "Ejere har lag nummer "+i gslagorden="set Map Order "+gslagorden+"1" Exit For end if If Not SelectionInfo(SEL_INFO_TABLENAME)="Ejere" Tjae, så er vi endnu ikke nået så langt Then DIALOG POSITION 363, 231 TITLE "Angiv metode til ejerflet" CONTROL RadioGroup POSITION 24, 9 TITLE "Udpeg ejere med musen;vælg ejere ved at tegne en polygon;vælg ejere med en polygon fra et andet lag" VALUE 1 INTO i_fletinto CONTROL OKButton POSITION 43, 54 WIDTH 37 HEIGHT 15 CONTROL CancelButton POSITION 107, 54 WIDTH 37 HEIGHT 15 TITLE "Fortryd" If not CommandInfo( CMD_INFO_DLG_OK) Then gl_valgok=0 ' Dermed skal der startes forfra... Print "Fortryd" Set Map order Ejere Skal være øverst; eller næstøverst ved polygonvalg Do Case i_fletinto Case 1 Run Menu Command 1701 Case 2 Call TegnPolygon Case 3

35 Modul Nabohøring GIS-Byggesag 35 af 48 Call VælgPolygon End Case 'Så kommer vi tilbage fra ejervalget... If SelectionInfo(SEL_INFO_TABLENAME)="Ejere" Then gl_ejervalgok=true If gl_ejervalgok Then Run Command gslagorden If gslagordenpoly<>"" Then 'Print "Ny lagorden: "+gslagordenpoly Run Command gslagordenpoly End if Select * from Ejere, Temp Where Temp.obj Contains Ejere.Obj and Ejere.Ejendomsnummer in(select Ejendomsnummer From Selectioninfo(SEL_INFO_SELNAME)) Into Naboflet Group by Ejers_navn Noselect Tabnavn = Naboflet nkol = tableinfo(tabnavn,tab_info_ncols) redim kolnavn(nkol) For ikolnr = 1 to nkol KOLn ="COL"+ ikolnr kolnavn(ikolnr)= columninfo(tabnavn,koln,col_info_name) KolString=KolString+kolnavn(iKolnr)+";" Next OnError goto Wordfejl Open File "C:\Byggesag\Naboflet.txt" For Output As #1 CharSet "WindowsLatin1" Print #1, KolString 'Kolonneoverskrifter er nu dannet Fetch First From tabnavn Do While Not EOT(tabnavn) KolString="" for ikolnr =1 to nkol acol =Str$(tabnavn+"."+kolnavn(iKolnr)) KolString=KolString+aCol+";" next Print #1,KolString ' Hver række skrives her til filen Fetch Next From tabnavn Loop Close File #1 Drop Table Temp Run Menu Command 1701'Almindelig cursor gl_valgok=false gl_ejervalgok = FALSE

36 Modul Nabohøring GIS-Byggesag 36 af 48 Call Word Slut: gl_valgok=false gl_ejervalgok = FALSE Print Error$() Note Der er sket en ukendt fejl. Du bør begynde forfra med Nabohøringsrutinen! Resume Next Wordfejl: Note Error$()+" Der er problemer med flettefilen eller Word. Luk evt. Word og start programmet igen." End sub 'Ejerflet Sub TegnPolygon Run Menu Command 1733 Tegn-en-polygon-valg End Sub Sub VælgPolygon Dim slagliste, slagnavn as String, ilagnr,i as Smallint OnError GoTo Hovsa If Not FrontWindow() Then Note "Du skal have et vindue åbent." ElseIf WindowInfo(FrontWindow(),WIN_INFO_TYPE) <> WIN_MAPPER Then Note "Det forreste vindue skal være et kortvindue." slagliste = DanLagListe(giWinId) If slagliste = "" Then Note "Alle tabeller er blevet lukket"+chr$(13)+ "Gå i byggesagsmenuen og klik på ""Til start""" Dialog Title "Vælg polygonlaget" Control StaticText Position 8,12 Title "Vælg en tabel:" Control ListBox Position 8,24 ID 1 Title slagliste Value 1 Height 60 Width 100 into ilagnr Control OKButton Title "&OK" ' Control CancelButton Title "&Fortryd" If CommandInfo(CMD_INFO_DLG_OK) Then slagnavn=layerinfo(frontwindow(), ilagnr-1, LAYER_INFO_NAME) Set Map Order slagnavn Set Map Layer slagnavn Display Global Run Menu Command 1704'Polygonvalg For i=2 to ilagnr-1 gslagordenpoly=gslagordenpoly+i+"," Next

37 Modul Nabohøring GIS-Byggesag 37 af 48 gslagordenpoly="set Map Order "+gslagordenpoly+"1" Hovsa: Print Error$() End Sub

38 Modul Functions GIS-Byggesag 38 af 48 Include "Mapbasic.def" Declare Function GetUserName lib "advapi32.dll" alias "GetUserNameA" (lpbuffer as string, nsize as integer) as integer Declare Function user_name_is() as string Declare Function ErTabelÅben(ByVal Tabelnavn as String) as Logical Declare Function DanListe$(ByVal TabelNavn as string, ByVal KolNavn as string) as string Declare Function DanLagListe(ByVal WinID as Integer) As String Function user_name_is() as string ' Få brugernavnet fra windows api dim BuffSize, x as integer, user_str, lpbuffer as string BuffSize = 1024 lpbuffer = string$(buffsize, chr$(32)) onerror goto Hovsa x = GetUserName(lpBuffer, BuffSize) user_name_is = lpbuffer exit function Hovsa: user_name_is = "Ukendt" end function 'user_name_is Function ErTabelÅben(ByVal Tabelnavn as String) as Logical Dim n As Integer ErTabelÅben = True OnError Goto Hovsa n = TableInfo(Tabelnavn, TAB_INFO_NROWS) 'print n+" n" Exit Function Hovsa: ErTabelÅben = False Exit Function End Function 'ErTabelÅben Function DanListe$(ByVal Tabelnavn as string, ByVal KolNavn as string) as string Dim akol as Alias Dim stempliste as String If TableInfo(Tabelnavn,TAB_INFO_NROWS) = 0 Then DanListe$ = "" Else akol = Tabelnavn+"."+KolNavn Fetch First From Tabelnavn stempliste = akol Fetch Next From Tabelnavn

39 Modul Functions GIS-Byggesag 39 af 48 While Not EOT(Tabelnavn) stempliste = stempliste+";"+akol Fetch Next From Tabelnavn Wend DanListe$ = stempliste End Function 'DanListe$ Function DanLagListe(ByVal WinID as Integer) As String Dim i, iantallag As SmallInt Dim slagnavn, slagliste As String If WinID <> 0 Then iantallag = MapperInfo(WinID,MAPPER_INFO_LAYERS) For i = 1 to iantallag slagnavn = layerinfo(winid,i,layer_info_name) If slagnavn <> "" Then slagliste = slagliste + ";" + slagnavn Next DanLagListe = slagliste End Function

40 Modul Om GIS-Byggesag 40 af 48 Declare Sub Om Sub Om Dim sappnavn, svernum, s_verdato As String Dim istrlen As SmallInt sappnavn = "GIS - Byggesag" svernum = "1.1" s_verdato = "Maj 2003" If Len(sAppNavn) < 30 Then istrlen = 156 Else istrlen = Len(sAppNavn) * 5 Dialog Title "Om GIS-Byggesag" Control GroupBox Position 8,8 Width istrlen Height 16 Control StaticText Position 12,14 Title sappnavn + " Version " + svernum Control StaticText Position 8,40 Title "Dette program er beregnet til at støtte " Control StaticText Position 8,48 Title "byggesagsbehandlingen." Control StaticText Position 8,60 Title "Programmet er udviklet af" Control StaticText Position 8,68 Title "Nykøbing F., Køge og Stevns kommuner " Control StaticText Position 8,76 Title s_verdato Control StaticText Position 8,86 Title "Programmet er freeware." Control OKButton End Sub ' Om

41 Visual Basic GIS-Byggesag 41 af 48 Attribute VB_Name = "Module1" Option Explicit Dim objbgs As Object Sub Main() Dim CmdParam As String Dim Param1 As String Dim Param2 As String Dim Param3 As String Dim Param4 As String Dim Param5 As String Dim Param6 As String Dim Param7 As String Dim Param8 As String On Error Resume Next CmdParam = Command() If Dir(CmdParam) = "" Then MsgBox "Filen " & CmdParam & " ikke fundet", vbokonly + vbcritical, "Fejl" End Open CmdParam For Input As #1 Input #1, Param1 Input #1, Param2 Input #1, Param3 Input #1, Param4 Input #1, Param5 Input #1, Param6 Input #1, Param7 Input #1, Param8 Close #1 Select Case UCase(Param1) Case "EGENBGS" EgenBgs Param2, Param3, Param4, Param5, Param6 Case "EGENBGSATTACH" EgenBgsAttach Param2, Param3, Param4, Param5, Param6, Param7 Case "KOLLEGABGS" KollegaBgs Param2, Param3, Param4, Param5, Param6, Param7 Case "KOLLEGABGSATTACH" KollegaBgsAttach Param2, Param3, Param4, Param5, Param6, Param7, Param8 Case "TASKEGENBGS" TaskEgenBgs Param2, Param3, Param4, Param5, Param6 Case "TASKEGENBGSATTACH" TaskEgenBgsAttach Param2, Param3, Param4, Param5, Param6, Param7 Case "TASKKOLLEGABGS" TaskKollegaBgs Param2, Param3, Param4, Param5, Param6, Param7 Case "TASKKOLLEGABGSATTACH" TaskKollegaBgsAttach Param2, Param3, Param4, Param5, Param6, Param7, Param8 End Select End End Sub Function EgenBgs(dDato As String, semne As String, sbody As String, spict As String, sstatusnotat As String) 'Appointment Outlook-integration OutlookInt.bas

42 Visual Basic GIS-Byggesag 42 af 48 On Error GoTo ErrOut If Not IsDate(dDato) Then MsgBox ddato & " er ikke en dato" Exit Function Set objbgs = CreateObject("Outlook.Application") With objbgs.createitem(olappointmentitem).subject = semne.body = sbody & Chr(10) & sstatusnotat & Chr(10).Start = Format(dDato, "yyyy-mm-dd").busystatus = 0.AllDayEvent = True.Attachments.Add (spict).save End With Exit Function ErrOut: MsgBox Err.Description, vbokonly + vbcritical, "Fejl i EgenBgs" End Function '******************* Function KollegaBgs(dDato As String, semne As String, sbody As String, smailaddr As String, spict As String, sstatusnotat As String) 'Appointment On Error GoTo ErrOut If Not IsDate(dDato) Then MsgBox ddato & " er ikke en dato" Exit Function Set objbgs = CreateObject("Outlook.Application") With objbgs.createitem(olappointmentitem).subject = semne.body = sbody & Chr(10) & sstatusnotat & Chr(10).Start = Format(dDato, "yyyy-mm-dd").busystatus = 0.AllDayEvent = True.MeetingStatus = 1.Recipients.Add (smailaddr).attachments.add (spict).send End With Exit Function ErrOut: MsgBox Err.Description, vbokonly + vbcritical, "Fejl i KollegaBgs" End Function '********************* Function EgenBgsAttach(dDato As String, semne As String, sbody As String, sattach As String, spict As String, sstatusnotat As String) 'Appointment On Error GoTo ErrOut Outlook-integration OutlookInt.bas

Værktøjer fra værktøjskassen. Søren Breddam, Stevns Kommune

Værktøjer fra værktøjskassen. Søren Breddam, Stevns Kommune Værktøjer fra værktøjskassen Søren Breddam, Stevns Kommune sb@stevns.dk 1stevns kommune Mapbasic i Stevns Kommune Data Kørsel af planlagte opgaver, så data altid er opdaterede. Logfil til overvågning Dagligt

Læs mere

MapBasic hvad kan det bruges til? Insights Danmark 2011

MapBasic hvad kan det bruges til? Insights Danmark 2011 MapBasic hvad kan det bruges til? Insights Danmark 2011 Peter Horsbøll Møller September 2011 Program MapBasic - Hvad er det? MapBasic Eksempel 1 MapBasic Eksempel 2 Links MapBasic hvad er det? MapBasic

Læs mere

Opsætningsfiler, menuer og menupaletter workshop

Opsætningsfiler, menuer og menupaletter workshop Opsætningsfiler, menuer og menupaletter workshop Peter Horsbøll Møller Senior Systems Engineer Maj 2012 Agenda Introduktion til Baggrundskort Læse og skrive opsætningsfiler Menuer og menupunkter Menupaletter

Læs mere

MapBasic brugergruppe. Geografiske objekter. Peter Horsbøll Møller Senior Systems Engineer April 2013

MapBasic brugergruppe. Geografiske objekter. Peter Horsbøll Møller Senior Systems Engineer April 2013 MapBasic brugergruppe Geografiske objekter Slå mute fra hvis I vil sige eller spørge om noget Peter Horsbøll Møller Senior Systems Engineer April 2013 Program MapBasic IDE som udviklingsværktøj Geografiske

Læs mere

Nyheder i MapBasic 10.5 og 11.0

Nyheder i MapBasic 10.5 og 11.0 Nyheder i MapBasic 10.5 og 11.0 MapBasic Udviklerdag 2011 Peter Horsbøll MøllerM Juni 2011 Program Nyheder i MapBasic 10.5 Nyheder i MapBasic 11.0 MapBasic 10.5: IDE MapBasic-editoren understøtter nu filer

Læs mere

MapBasic brugergruppe. Introduktion til MapBasic. Peter Horsbøll Møller Senior Systems Engineer Januar 2013

MapBasic brugergruppe. Introduktion til MapBasic. Peter Horsbøll Møller Senior Systems Engineer Januar 2013 MapBasic brugergruppe Introduktion til MapBasic Slå mute fra hvis I vil sige eller spørge om noget Peter Horsbøll Møller Senior Systems Engineer Januar 2013 Every connection is a new opportunity Every

Læs mere

MapBasic brugergruppe. SQL i MapBasic. Peter Horsbøll Møller Senior Systems Engineer Marts Slå mute fra hvis I vil sige eller spørge om noget

MapBasic brugergruppe. SQL i MapBasic. Peter Horsbøll Møller Senior Systems Engineer Marts Slå mute fra hvis I vil sige eller spørge om noget MapBasic brugergruppe SQL i MapBasic Slå mute fra hvis I vil sige eller spørge om noget Peter Horsbøll Møller Senior Systems Engineer Marts 2013 Program MapBasic IDE som udviklingsværktøj MapBasic-vinduet

Læs mere

Derfor vil jeg bygge dette eksempel på een table hvor der kan tilkyttes personer til ALLE noder og der kan tilføjes et vilkårligt antal niveauer

Derfor vil jeg bygge dette eksempel på een table hvor der kan tilkyttes personer til ALLE noder og der kan tilføjes et vilkårligt antal niveauer Denne guide er oprindeligt udgivet på Eksperten.dk TreeView i Access II Jeg vil i denne anden udgave af treeview føljetonen begynde på et mere brugbart eksempel med et TreeView. Vi laver en ny database

Læs mere

Introduktion til Oracle, Datalogi, RUC Af: Jens Lauterbach (jeans@ruc.dk) 2002

Introduktion til Oracle, Datalogi, RUC Af: Jens Lauterbach (jeans@ruc.dk) 2002 Introduktion til Oracle, Datalogi, RUC Af: Jens Lauterbach (jeans@ruc.dk) 2002 På datalogi har vi en databaseserver, som de studerende på datalogi kan benytte til projekter og som også benyttes i forbindelse

Læs mere

MapBasic Workshop. Peter Horsbøll Møller Systems Engineer Pitney Bowes Business Insight

MapBasic Workshop. Peter Horsbøll Møller Systems Engineer Pitney Bowes Business Insight MapBasic Workshop Peter Horsbøll Møller Systems Engineer Pitney Bowes Business Insight Har du: Installeret MapBasic? Installeret MapInfo Pro? Medbragt filerne jeg sendte i fredags? Målet er at lave denne

Læs mere

"# $%$ " # $ % $ $ " & ( ) *+!,! Sum_Cost >= 5000SirName = Beltov Continue = %!- + ( ( - True) Continue *! If Antal <= 20 Then EnhedsOmk = 1.

# $%$ # $ % $ $ & ( ) *+!,! Sum_Cost >= 5000SirName = Beltov Continue = %!- + ( ( - True) Continue *! If Antal <= 20 Then EnhedsOmk = 1. "# $$ " # $ && & ' $ $ " & ) *+, Sum_Cost >= 5000SirName = Beltov Continue = True) Continue *, + If Antal

Læs mere

Indholdsfortegnelse Forord...8 Makroer samt aktivere Udvikler-fanen...10 Makrosikkerhed (Sikkerhedsindstillinger)...13

Indholdsfortegnelse Forord...8 Makroer samt aktivere Udvikler-fanen...10 Makrosikkerhed (Sikkerhedsindstillinger)...13 1 Indholdsfortegnelse Forord...8 Makroer samt aktivere Udvikler-fanen...10 Hvad er en makro... 10 Hvad kan du bruge en makro til... 10 Hvad en makro er (Visual Basic for Applications)... 11 Det hele sker

Læs mere

Referencer i MicroStation V8i SelectSeries1

Referencer i MicroStation V8i SelectSeries1 Referencer i MicroStation V8i SelectSeries1 Indhold Saved views... 2 LAV ET SAVED VIEW... 2 TILKNYT SAVED VIEWS SOM REFERENCE... 3 Annotation scale og referencer... 7 ØVELSE MED ANNOTATION SCALE... 8 ÆNDRE

Læs mere

Selection Udvælgelse. For at markere mere end en polygon, holdes Ctrl samtidig. Klik på næste polygon. Gentag for i alt 5 polygoner.

Selection Udvælgelse. For at markere mere end en polygon, holdes Ctrl samtidig. Klik på næste polygon. Gentag for i alt 5 polygoner. Selection Udvælgelse Der er flere metoder til at udvælge data i GIS. I de følgende opgaver arbejdes med 3 kategorier: Select med mus Select med udtryk Select med Spatial Query Åbn filen Markblok.shp fra

Læs mere

" #" $ " "!% &'% ' ( ) * " & #

 # $ !% &'% ' ( ) * & # ! # $!% &'% '! #$ #$ ( * & #!! #$%& + &,Dim! - Sub Test( Dim Svar As String Svar = InputBox( Indtast dit Navn MsgBox Dit navn er & Svar Svar & * Sub Test2( MsgBox Goddaw & Svar #Test2( Svar& Test(Test2(Svar

Læs mere

' #$*# ' # #) * #& #& ' # #* #, #$--

' #$*# ' # #) * #& #& ' # #* #, #$-- !"! "$% $ %$ " $&' ( ' $) * ' $* +( ' ) * & & ' *, $-- " " $(. $ /% &%$ & $ &$ $ %% &" ( 1. 00 $ 0 1 $"%$ " 2$ 2. ) " 3 $ * 4* 05 0 $ &'(&%%$ '67 7) 2) 7) 2)7 ' " - - 7) 2 0 $$ 0 '$ " $ 08$$ )2! & & 7)

Læs mere

MS Visual Studio Basic 2010. En kort vejledning

MS Visual Studio Basic 2010. En kort vejledning Du kan hente programmet gratis her: MS Visual Studio Basic 2010 Express http://www.microsoft.com/visualstudio/eng/downloads#d-2010-express Tryk på Install Now og følg vejledningen. Indholdsfortegnelse

Læs mere

Manual for installation og brug af Ad-aware version 2007

Manual for installation og brug af Ad-aware version 2007 Manual for installation og brug af Ad-aware version 2007 af Anette Behrendt Copyright 2007 og alle rettigheder forbeholdt. NB. Du kan aktivere links, ved at klikke på den tynde streg, så bliver du ført

Læs mere

GIS - Byggesag Version 1.1 Bruger- og Installationsvejledning

GIS - Byggesag Version 1.1 Bruger- og Installationsvejledning GIS - Byggesag Version 1.1 Bruger- og Installationsvejledning 27-05-03 Side 1 af 19 Indledning Dette program er udviklet som et led i et afsluttende speciale på MTM-studiet ved Aalborg Universitet og er

Læs mere

SmartAir TS1000. Daglig brug

SmartAir TS1000. Daglig brug SmartAir TS1000 Daglig brug Indhold Brugere... 4 Opret brugere... 4 Brugerliste vinduet... 5 Knapper... 5 Grupper... 6 Søg bruger... 7 Rapport vinduet (brugere)... 7 Døre... 8 Opret døre... 8 Dørliste

Læs mere

StarWars-videointro. Start din video på den nørdede måde! Version: August 2012

StarWars-videointro. Start din video på den nørdede måde! Version: August 2012 StarWars-videointro Start din video på den nørdede måde! Version: August 2012 Indholdsfortegnelse StarWars-effekt til videointro!...4 Hent programmet...4 Indtast din tekst...5 Export til film...6 Avanceret

Læs mere

JAR Øvelse nr. 2. JAR-Manual, Version 1.0. Avanceret søgning. Regionsvejledning

JAR Øvelse nr. 2. JAR-Manual, Version 1.0. Avanceret søgning. Regionsvejledning JAR Øvelse nr. 2 Avanceret søgning Regionsvejledning JAR-Manual, Version 1.0 Øvelse ID: 2 Øvelsesemne: Avanceret søgning Øvelsesbeskrivelse: Gør dig i stand til at bygge avancerede søgninger op. Formål:

Læs mere

IT Support Guide. Installation af netværksprinter (direkte IP print)

IT Support Guide. Installation af netværksprinter (direkte IP print) IT Support Guide Denne guide er hentet på www.spelling.dk Program: Microsoft Windows Vista Program sprog version: ENG (US) Guide emne: Installation af netværksprinter (direkte IP print) Publikationsnr.:

Læs mere

Udvikling af DOTNET applikationer til MicroStation i C#

Udvikling af DOTNET applikationer til MicroStation i C# Udvikling af DOTNET applikationer til MicroStation i C# Praktiske tips for at komme i gang. Gunnar Jul Jensen, Cowi Hvorfor nu det? Mdl og Vba kan det hele Fordelene er : udviklingsmiljøet er eksternt

Læs mere

Workshop G4 MicroStation V8 XM edtion nye værktøjer 2

Workshop G4 MicroStation V8 XM edtion nye værktøjer 2 Workshop G4 MicroStation V8 XM edtion nye værktøjer 2 FØR I BEGYNDER......1 ACCUDRAW...2 ROTATE VIEW...2 ROTATE ELEMENT...2 ANDRE NYE ACCUDRAW SHORTCUTS...2 SHORTCUTS...3 DE VIGTIGSTE...3 CTRL OG EN FUNKTIONSTAST

Læs mere

Kom godt igang med Inventar registrering

Kom godt igang med Inventar registrering Kom godt igang med Inventar registrering (InventoryDB) (Med stregkodesupport) programmet fra PetriSoft Introduktion... 1 Inventar registrering... 2 Værktøjsudleje... 3 Service database til reperationer

Læs mere

vil jeg blive mindet om det af VBA allerede mens jeg skriver koden, da der er tale om en såkaldt kompileringsfejl:

vil jeg blive mindet om det af VBA allerede mens jeg skriver koden, da der er tale om en såkaldt kompileringsfejl: Fejlhåndtering Selv de bedste programmører laver af og til fejl! Dette kommer sikkert som en overraskelse for de fleste, bortset fra de, der har arbejdet med et hvilket som helst større program. Fejl kan

Læs mere

21-05-2008 Side 1 af 7

21-05-2008 Side 1 af 7 -05-008 Side af 7 Grundlæggende funktioner i billedbehandling. NB! Arbejd på en kopi af dit billede, så du altid har det oprindelige liggende, hvis noget skulle gå galt.. Ændring af billedstørrelse i IrfanView

Læs mere

RefWorks Workshop Medicinsk Bibliotek Aalborg Universitetshospital. Oprettelse af konto/log in... 2. RefWorks-databasen... 2

RefWorks Workshop Medicinsk Bibliotek Aalborg Universitetshospital. Oprettelse af konto/log in... 2. RefWorks-databasen... 2 RefWorks vejledning Indhold Oprettelse af konto/log in... 2 RefWorks-databasen... 2 Import af referencer... 2 Pubmed... 3 Embase/Psycinfo/Medline (Ovid)... 4 Cinahl... 5 RefGrab-it... 6 Organisering af

Læs mere

QUICKGUIDE TIL XMEDIA

QUICKGUIDE TIL XMEDIA QUICKGUIDE TIL XMEDIA 1 UPLOAD DINE EGNE BILLEDER TIL "MINE MAPPER" 2 ARBEJD MED EN SKABELON 3 OPRETTELSE AF PDF 4 ÅBN OG ARBEJD VIDERE MED EN SKABELON 1 OPLOAD DINE EGNE BILLEDER TIL MINE MAPPER Opret

Læs mere

! #!! $ % $! & " &'"! & *+ "! " $ $ ""!,-! $!.! $! " # 1!! &' "

! #!! $ % $! & &'! & *+ ! $ $ !,-! $!.! $! # 1!! &' ""# "" # $ % $ & " &'" & " "()" *+ " " $ $ *+" $ %"&'" "( "",- $. + /"&'"-0 $ " # 1 &' " +"% $ %'('" 2 ' ) )030 )030) * )033 " )033 // " " 1 1 41 ")035)036 5- " " " *+773,8 *+ % " " )035& " )036& " 1 %"

Læs mere

Help / Hjælp

Help / Hjælp Home page Lisa & Petur www.lisapetur.dk Help / Hjælp Help / Hjælp General The purpose of our Homepage is to allow external access to pictures and videos taken/made by the Gunnarsson family. The Association

Læs mere

! " # $% &'!& & ' '" & # ' "&()(*& + + +,-' "&( # &(! (! " )(!# &!! (!&!! * (! +& (!!! & " " & & / & & (!

! # $% &'!& & ' ' & # ' &()(*& + + +,-' &( # &(! (! )(!# &!! (!&!! * (! +& (!!! &  & & / & & (! !" #$ "%!"&! " # $% &'!& & ' '" & # ' "&()(*& + + +,-' "&( # &(! (! " )(!# &!! (!&!! * (! +& (!!! & Workbooks( MedarbUndersøgelse ),-.", & & Worksheets( Data )& Charts( DisplayData )&& )& " " & & / & &

Læs mere

HMN Naturgas - WebGIS

HMN Naturgas - WebGIS HMN Naturgas - WebGIS November 5, 2012 WebGIS er en webside, der viser HMN Naturgas gasledninger. Private kan se hvor gas stikledningen ligger på deres egen grund. Visse samarbejdspartnere har fået lidt

Læs mere

Visual Basic for begyndere

Visual Basic for begyndere Denne guide er oprindeligt udgivet på Eksperten.dk Visual Basic for begyndere I denne artikel vil jeg gennemgå Visual Basic (IKKE.NET / Visual Basic 2005 Express Edition) på et begynder-niveau. fed kursiv

Læs mere

Click to edit title style. Få mere ud af dine kort. Tom Probert Peter Horsbøll Møller

Click to edit title style. Få mere ud af dine kort. Tom Probert Peter Horsbøll Møller Click to edit title style Få mere ud af dine kort Tom Probert Peter Horsbøll Møller 1 Program Vision Nyheder i MapInfo Professional 10.5 Demo Datoer og hvor du kan finde mere information MapInfo Professional

Læs mere

Login side 3. Upload af billeder side 8. Upload billeder via Drag&Drop side 14. Udfyld og indsæt valgfri side i playlisten side 17

Login side 3. Upload af billeder side 8. Upload billeder via Drag&Drop side 14. Udfyld og indsæt valgfri side i playlisten side 17 Indholdsfortegnelse: Login side 3 Opdater din crawl side 5 Upload af billeder side 8 Upload billeder via Drag&Drop side 14 Udfyld og indsæt valgfri side i playlisten side 17 Vælg en valgfri side i playlisten

Læs mere

Betjeningsvejledning. for. UniRace

Betjeningsvejledning. for. UniRace Betjeningsvejledning for UniRace 2007 Et konkurrence indtastningsprogram. Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 2 Figur fortegnelse... 3 Indledning... 4 Race info... 4 Indtastning af deltagere...

Læs mere

Hjælp under login på Mit DLR Oktober 2015

Hjælp under login på Mit DLR Oktober 2015 Hjælp under login på Mit DLR Oktober 2015 Jeg logger ind med bruger-id og nøglekort og får at vide, at der ikke er nogen sager i DLR Der er logget ind med forkert NemID. Vi oplever mange henvendelser,

Læs mere

Rigtig SQL Programmering

Rigtig SQL Programmering Rigtig SQL Programmering 1 SQL i Rigtige Programmer Indtil nu har vi brugt SQL direkte i kommandolinje promt/gui program, hvor vi kan lave forespørgsler til databasen I virkeligheden: Programmer kontakter

Læs mere

Data load og udtræk. 2. iteration: implmentation (test af backend) PHP mysql. Loade og parse XML (SimpleXML, Xpath) Filhåndtering i PHP JSON

Data load og udtræk. 2. iteration: implmentation (test af backend) PHP mysql. Loade og parse XML (SimpleXML, Xpath) Filhåndtering i PHP JSON Data load og udtræk 2. iteration: implmentation (test af backend) 1 PHP mysql Loade og parse XML (SimpleXML, Xpath) Filhåndtering i PHP JSON 2 Data udtræk PHP mysql: Processen 1. Forbind til MySQL server

Læs mere

Vejledning til installation af Outlook Kalender Integration

Vejledning til installation af Outlook Kalender Integration Vejledning til installation af Outlook Kalender Integration Inden du går i gang med at installere Outlook Kalender Integration skal du sørge for at have modtaget Brugernavn og Password til licenserne,

Læs mere

Få sin querystring til at fungere. (Nybegyndere)

Få sin querystring til at fungere. (Nybegyndere) Denne guide er oprindeligt udgivet på Eksperten.dk Få sin querystring til at fungere. (Nybegyndere) Artikelen henvender sig til nybegyndere der har problemer med at få sin querystring til at fungere (Access/ASP).

Læs mere

% &$ # '$ ## () %! #! & # &, # / # 0&. ) 123 45 / & #& #

% &$ # '$ ## () %! #! & # &, # / # 0&. ) 123 45 / & #& # !"$!!"$ % &$ '$ () %! %"!" & * function &+! & &, --.& / 0&. ) 123 45 / & & & 6 Sub CalcVecProduct() * &3.5 & 2 &6 / 7$ & & & "%&$&"! 2 " $ " 8 $ & $/ $ $" 9&6 Sub test() streng_y = "det her går " streng_y

Læs mere

Opsætning af Backup. Hvis programmet registreres korrekt vises nedenstående skærmbillede. Genstart herefter programmet.

Opsætning af Backup. Hvis programmet registreres korrekt vises nedenstående skærmbillede. Genstart herefter programmet. Opsætning af Backup Dette er en guide til opsætning af backup med Octopus File Synchronizer. Det første der skal ske er, at programmet skal registreres (programmet kan dog bruges i 30 dage, hvis det ikke

Læs mere

! "# $$ &'()*"* +*, & &"*0* & "# % %- %

! # $$ &'()** +*, & &*0* & # % %- % !"! "# $$ & &'()*"* +*, &- & &"./+0 & &"*0* & & & 1 2 ()))))$$" "# - " # $!&!!" 34 3((5(4 6()))))5 3((5# 7())))) 4 3((58 43((58 3((5#9! 3((5#4 3((584 6 9 # '"!&()!" * " 49 9-3 :; & Private Sub Workbook_Open()

Læs mere

Denne vejledning beskriver integration mellem miljø- og byggesagssystemet GeoEnviron (GE) og ESDH-systemet edoc, der er udviklet af Fujitsu.

Denne vejledning beskriver integration mellem miljø- og byggesagssystemet GeoEnviron (GE) og ESDH-systemet edoc, der er udviklet af Fujitsu. Integration mellem edoc og GeoEnviron Denne vejledning beskriver integration mellem miljø- og byggesagssystemet GeoEnviron (GE) og ESDH-systemet edoc, der er udviklet af Fujitsu. 1. Målsætning Miljø- og

Læs mere

Flotte mosaikbilleder

Flotte mosaikbilleder 1 af 5 08-07-2008 22:24 Forside Programmer Tips & tricks Diverse Hjælp Forum Søgefelt Trin for trin: Flotte mosaikbilleder Download Centarsia Centarsia fylder mindre end 1 MB, så det hentes typisk på mindre

Læs mere

NAVOKAT 2014 Kom godt i gang

NAVOKAT 2014 Kom godt i gang NAVOKAT 2014 Kom godt i gang VEJLEDNING Version 1.00 abakion a/s Maj 2014/TJE INDHOLDSFORTEGNELSE 1 KONFLIKTTJEK OG SØGNING... 3 2 KLIENTKORT... 4 2.1 OPRET KLIENT... 5 2.1.1 Generelt... 6 2.1.2 Korrespondance...

Læs mere

Skrivebordet Windows 10

Skrivebordet Windows 10 Få adgang til Stifinder, Indstillinger og andre apps, du bruger ofte, i venstre side af menuen Start. Hvis du vil se alle dine apps og programmer, skal du vælge Alle apps. Vises der en pil til højre for

Læs mere

Brugervejledning til InfoLand.dk skabelonen

Brugervejledning til InfoLand.dk skabelonen Indhold Indledning... 4 Første gang... 4 Log ind som Administrator og ændre kodeord... 4 Opret Redaktør (dig selv)... 4 Log ind... 4 Log ind med dit eget brugernavn ( Redaktør )... 4 Log ind som Administrator...

Læs mere

BRUGERVEJLEDNING STANDTEKST

BRUGERVEJLEDNING STANDTEKST BRUGERVEJLEDNING STANDTEKST 2 StandTekst Software v/jurjen de Boer Platanvej 4 4200 Slagelse Tlf.: 58 52 28 69 E-mail: mail@standtekst.dk Hjemmeside: www.standtekst.dk Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse...

Læs mere

De vigtigste SQL-sætninger. SQL kap Oprette database. DDL og DML

De vigtigste SQL-sætninger. SQL kap Oprette database. DDL og DML SQL kap 6-7 + 17-20 DDL og DML 1 De vigtigste SQL-sætninger Data Definition Language (DDL) create table: opretter en ny tabel create unique index: tilføjer et index til en tabel drop table : sletter en

Læs mere

Advanced Word Template Brugermanual

Advanced Word Template Brugermanual Advanced Word Template Brugermanual Forord: Advanced Word Template er et værktøj, der anvendes sammen med Microsoft Word til at opbygge ensartet beskrivelser på en mere intelligent måde end Copy and Paste

Læs mere

MapBasic &.NET interaktion. MapBasic.NET. Jakob Lanstorp IT konsulent COWI. Odense 23. Juni 2011. 1 8 jun 2011 MapBasic &.

MapBasic &.NET interaktion. MapBasic.NET. Jakob Lanstorp IT konsulent COWI. Odense 23. Juni 2011. 1 8 jun 2011 MapBasic &. MapBasic &.NET interaktion MapBasic.NET Jakob Lanstorp IT konsulent COWI Odense 23. Juni 2011 1 MapBasic &.NET interaktion Erfaring med MapBasic.NET / Visual Studio Anden programmering 2 Program Hurtig

Læs mere

Eksamen, DSDS, forår 2009

Eksamen, DSDS, forår 2009 Eksamen, DSDS, forår 2009 Introduktion til Scripting, Databaser og Systemarkitektur Jonas Holbech IT Universitetet i København 3. juni 2009 Alle hjælpemidler er tilladte, dog ikke computer og kommunikationsmidler.

Læs mere

Design Diaries.

Design Diaries. Design Diaries http://blog.lykkeeilert.dk/ Patricia Gambula Larsen Patrick Lykke Eilert Ninette Andersen cph-pl130@cphbusiness.dk cph-pe58@cphbusiness.dk cph-na96@cphbusiness.dk INDHOLD Use case model

Læs mere

Indholdsfortegnelse PSpice modul 3. Forudsætninger. Forberedelse til øvelser

Indholdsfortegnelse PSpice modul 3. Forudsætninger. Forberedelse til øvelser Indholdsfortegnelse PSpice modul 3 Model Editor, opret diode ud fra model fundet på internettet.... 2 Parametrisk Analyse... 6 Ekstra - Parametrisk analyse på diode parameter... 9 Forudsætninger For at

Læs mere

PID2000 Archive Service

PID2000 Archive Service PROLON CONTROL SYSTEMS Herstedvesterstræde 56 DK-2620 Albertslund Danmark Tlf.: (+45) 43620625 Fax: (+45) 43623125 PID2000 Archive Service Bruger vejledning Juni 2002 Denne manual beskriver brugen af softwaren

Læs mere

Installation af Novapoint 19.35

Installation af Novapoint 19.35 Installation af Novapoint 19.35 Notatet her er en kort installationsvejledning til Novapoint version 19.35, der kun kan installeres på 64 bit versioner af: AutoCAD 2015 AutoCAD Map 3D 2015 AutoCAD Civil

Læs mere

Program Dokumentation PC Software Skrevet af. Gruppen. Version 1.0

Program Dokumentation PC Software Skrevet af. Gruppen. Version 1.0 Program Dokumentation PC Software Skrevet af Gruppen. Version 1.0 Indholds fortegnelse 1. INDLEDNING...3 1.1. FORMÅL...3 1.2. REFERENCER...3 1.3. VERSIONSHISTORIE...3 1.4. DEFINITIONER...3 1.5. DOKUMENTATIONENS

Læs mere

Muligheden for generering af bogmærkedokumenter i Word slås til på denne måde:

Muligheden for generering af bogmærkedokumenter i Word slås til på denne måde: GENERERING AF WORD-DOKUMENTER I MILJØMODULER Ved behandlingen af miljøsager i GeoEnviron kan I lave dokumenter (til enkeltpersoner), der skrives i Word med udvalgte data fra GeoEnviron. Disse data bliver

Læs mere

Hvordan laver jeg mit eget kort på ArcGIS Online?

Hvordan laver jeg mit eget kort på ArcGIS Online? Hvordan laver jeg mit eget kort på ArcGIS Online? Hvis du ønsker at lave dit eget kort på ArcGIS Online, er det naturligvis også muligt. 1. Start en web browser, tilgå http://www.arcgis.com og log ind.

Læs mere

Android-app til Legacy pa Windows-pc

Android-app til Legacy pa Windows-pc Android-app til Legacy pa Windows-pc Efter at have bøvlet med kamera, kamerastativ, min store 17 bærbare pc, samt blyanter, viskelæder, nøgler, mobiltelefon, briller og hvad man ellers har med på arkivbesøg

Læs mere

WebGT 3.0 - Graveansøgning. Brugervejledning. 25. september 2012. Udgave 1.0

WebGT 3.0 - Graveansøgning. Brugervejledning. 25. september 2012. Udgave 1.0 WebGT 3.0 - Graveansøgning Brugervejledning 25. september 2012 Udgave 1.0 Indholdsfortegnelse 1 INDLEDNING... 3 1.1 OPRETTELSE SOM BRUGER... 3 1.2 NOTIFICERINGSMAILS... 4 2 OPBYGNING OG SAGSGANG... 5 2.1

Læs mere

Anklagemyndighedens Vidensbase

Anklagemyndighedens Vidensbase Anklagemyndighedens Vidensbase Indhold 1 OM DENNE VEJLEDNING... 2 2 LOGIN... 3 3 SØGNINGER... 4 3.1 SØG EFTER DOKUMENTER... 4 3.2 NAVIGÉR DIG FREM... 5 3.3 KOMBINÉR SØGNING OG NAVIGATION... 6 3.4 VISNING

Læs mere

VÆR EFFEKTIV SOM SAS PROGRAMMØR MED SAS ENTERPRISE GUIDE 7.12 GEORG MORSING

VÆR EFFEKTIV SOM SAS PROGRAMMØR MED SAS ENTERPRISE GUIDE 7.12 GEORG MORSING VÆR EFFEKTIV SOM SAS PROGRAMMØR MED SAS ENTERPRISE GUIDE 7.12 GEORG MORSING Copyr i g ht 2013, SAS Ins titut e Inc. All rights res er ve d. Livet som SAS-programmør er blevet lettere med SAS Enterprise

Læs mere

Sådan får du Salmebogen på CD-ROM til at fungere i Internet Explorer 7 både under Windows XP og Windows Vista

Sådan får du Salmebogen på CD-ROM til at fungere i Internet Explorer 7 både under Windows XP og Windows Vista Sådan får du Salmebogen på CD-ROM til at fungere i Internet Explorer 7 både under Windows XP og Windows Vista Beskrivelse af fejlen Salmebogen på CD-ROM har visse problemer med at fungere i Internet Explorer

Læs mere

En Kort Introduktion til Oracle

En Kort Introduktion til Oracle En Kort Introduktion til Oracle Henrik Bulskov 12. februar 2001 bulskov@ruc.dk 1 Start SQL*Plus... 1 1.1 TELNET... 1 1.2 WINDOWS SQL PLUS... 2 2 Kør et SQL-script... 3 3 Hjælp i SQL*Plus... 3 4 Editering

Læs mere

Indhold. Hvordan skaffes programmet. 1 af 13. AVG Antivirus

Indhold. Hvordan skaffes programmet. 1 af 13. AVG Antivirus 1 af 13 AVG Antivirus Indhold Indhold...1 Hvordan skaffes programmet...1 Sådan bruger du AVG...6 Control Center...6 Check for Updates....7 Test Center...8 Scan Computer...8 Scan Selected Areas...9 Test

Læs mere

SAX Simple API for XML.

SAX Simple API for XML. SAX Simple API for XML. En API (Application Programming Interface) et bibliotek eller et sæt af funktioner eller metoder. SAX er et sådant bibliotek af abstrakte metoder som f. eks. startdocument() eller

Læs mere

Brugermanual. Tripple Track Fleet

Brugermanual. Tripple Track Fleet Brugermanual Tripple Track Fleet Version 3.15 Side 1 af 19 Indholdsfortegnelse Installation:... 3 Login:... 3 Se alle biler:... 4 Status skift:... 5 Historie:... 7 Punkt information:... 9 Find adresse:...

Læs mere

gembart. I et skriv og PDF dokumenter Hvordan 1. Åbn 2. Åbn åbnes. filen 1 af 6

gembart. I et skriv og PDF dokumenter Hvordan 1. Åbn 2. Åbn åbnes. filen 1 af 6 PDF dokumenter Her kan du læse om: Hvordan man gør et PDF dokument skrivbart og efterfølgende gembart. Hvilken version af Adobe Readeren, derr er nødvendig for at mann kan skrive i og efterfølgende gemme

Læs mere

FORCE Inspect Online Manual v. 1.02. FORCE Inspect Online Manual. 1 af 18

FORCE Inspect Online Manual v. 1.02. FORCE Inspect Online Manual. 1 af 18 FORCE Inspect Online Manual 1 af 18 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 2 FORCE Inspect Online Manual... 3 Generelt... 3 Login... 3 Main... 4 Intro sektion... 4 Links sektion... 4 News sektion...

Læs mere

Fjernopkobling. - Vejledning i førstegangs fjernopkobling via en IKKE. Banedanmark pc

Fjernopkobling. - Vejledning i førstegangs fjernopkobling via en IKKE. Banedanmark pc Fjernopkobling - Vejledning i førstegangs fjernopkobling via en IKKE Banedanmark pc 1 Installation af software til adgangsportal (gælder ikke brugere, der anvender en Banedanmark pc, eller brugere, der

Læs mere

Start på Arduino og programmering

Start på Arduino og programmering Programmering for begyndere Brug af Arduino Start på Arduino og programmering EDR Hillerød Knud Krogsgaard Jensen / OZ1QK 1 Start på Arduino og programmering Sidste gang (Introduktion) Programmeringssproget

Læs mere

Quickguide Tele- og webkonference via UC

Quickguide Tele- og webkonference via UC Quickguide Tele- og webkonference via UC Du kan oprette en tele- og webkonference via din UC-klients hjemmeside. En telekonference giver dig mulighed for at tale i telefon med flere personer på én gang.

Læs mere

$ %' ) * %' +,! - Myarray %' /0 /0 122 +3 /0 /0

$ %' ) * %' +,! - Myarray %' /0 /0 122 +3 /0 /0 !"#!"# "# %&') * #" % && %' Dim MyArray2) As Integer ) * %' +,! - Myarray MyArray0). %' /0 /0 122 + /0 /0 +4 / 0) Dim MyArray1 to 2) As Integer 5MyarrayMyArray1)" +6 Option Base 1 Option Explicit %' 76

Læs mere

Web Admin 5.5. Brugsvejledning for User admin. Copyright 2003 Gullestrup.net

Web Admin 5.5. Brugsvejledning for User admin. Copyright 2003 Gullestrup.net Web Admin 5.5 Copyright 2003 Gullestrup.net Log ind på systemet Start med at gå ind på http://mailadmin.gullestrup.net i din browser. Indtast din Email Adresse samt Password, som hører til din konto, tryk

Læs mere

Dansk Ride Forbund Stævnesystem 2 Installationsvejledning

Dansk Ride Forbund Stævnesystem 2 Installationsvejledning Dansk Ride Forbund Stævnesystem 2 Installationsvejledning Redigeret Marts 2009 DANSK RIDE FORBUND Stævnesystem 2 Installationsvejledning Side 1 af 19 Indholdsfortegnelse: 1. Minimumskrav 3 2. Download

Læs mere

Installation og opsætning af Outlook klient til Dynamics CRM

Installation og opsætning af Outlook klient til Dynamics CRM Dynamics CRM 4.0 Bredana Systemudvikling A/S - How to Installation og opsætning af Outlook klient til Dynamics CRM Først velkommen til din hostede Dynamics CRM. Med Outlook klienten installeret får du

Læs mere

Under 'Microsoft Block Editor', klik 'New project' for at åbne block editor-værktøjet.

Under 'Microsoft Block Editor', klik 'New project' for at åbne block editor-værktøjet. 8 3. Nedtælling Nu skal du lave en nedtæller. Det er en god måde at lære variabler på og hvordan du skal kode micro:bit til at gøre dét, du vil have, at den skal vise. Du skal bruge: 1 x BBC micro:bit

Læs mere

PROJEKT 3. The Design Diaries. LINK TIL BLOG: Af Mikkel Borg Svendsen & Sebastian Frank MUL B

PROJEKT 3. The Design Diaries. LINK TIL BLOG: Af Mikkel Borg Svendsen & Sebastian Frank MUL B PROJEKT 3 The Design Diaries LINK TIL BLOG: http://mbsgraphic.dk/blog/ Af Mikkel Borg Svendsen & Sebastian Frank MUL B 1 INDHOLDS- FORTEGNELSE HVEM ER BLOGGERNE? 3 USE CASE 4 ATTRIBUT TABEL 5 PHP CODE

Læs mere

RUTruteplanlægningsvejledning. Folkekirkens Nødhjælp Sogneindsamling 2015

RUTruteplanlægningsvejledning. Folkekirkens Nødhjælp Sogneindsamling 2015 RUTruteplanlægningsvejledning Folkekirkens Nødhjælp Sogneindsamling 2015 Indhold 1. Introduktion til RUT... 2 1.1 Om vejledningen... 2 2. Log på RUT... 4 3. Sådan planlægger du ruter... 6 4. Sådan finder

Læs mere

Brugervejledning til diverse i OS X

Brugervejledning til diverse i OS X Brugervejledning til diverse i OS X Gert Søndergaard 19. august 2003 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse...2 Introduktion til Mac OS X...3 Flere brugere på samme maskine...3 Dock - den gamle kvikstart...4

Læs mere

GIS-OIS INTEGRATION BRUGERMANUAL, VERSION 2 I G I S 2 0 0 8

GIS-OIS INTEGRATION BRUGERMANUAL, VERSION 2 I G I S 2 0 0 8 GIS-OIS INTEGRATION BRUGERMANUAL, VERSION 2 I G I S 2 0 0 8 GIS-OIS integration BRUGERMANUAL Udarbejdet for: Titel: Dokumenttype: I GS GIS-OIS integration Brugermanual Software manual Udgave: 1 Dato: 20-05-2008

Læs mere

REFWORKS vejledning til Nationale Kliniske Retningslinjer Fagkonsulentens version (december 2013)

REFWORKS vejledning til Nationale Kliniske Retningslinjer Fagkonsulentens version (december 2013) REFWORKS vejledning til Nationale Kliniske Retningslinjer Fagkonsulentens version (december 2013) 2013 Indholdsfortegnelse 1. Refworks og Nationale Kliniske Retningslinjer... 3 2. Log ind i RefWorks...

Læs mere

Vejledning til Blackboards portfolio værktøj

Vejledning til Blackboards portfolio værktøj Vejledning til Blackboards portfolio værktøj Brug denne vejledning, når du skal udarbejde din undervisningsportfolio i Blackboards portfolio værktøj. Ved at følge alle trinene nedenfor får du udarbejdet

Læs mere

[MARKONLINE I CITRIX]

[MARKONLINE I CITRIX] 2012 [Type text] Udarbejdet af Udarbejdet for Optimering af MarkOnline I Citrix miljøer Indholdsfortegnelse Baggrundsinfo... 2 Symptomerne... 3 MarkOnline starter ikke... 3 MarkOnline startes, men download

Læs mere

Opsætning af brugere og temaer i GIS4Mobile

Opsætning af brugere og temaer i GIS4Mobile Opsætning af brugere og temaer i GIS4Mobile Brugerne og deres adgang til data konfigureres gennem et webinterface, som nås via dette link: http://www.geosms.dk/g4m_websetup Grundlæggende skal det fremhæves

Læs mere

Modul 8: Clouds (Lagring af filer)

Modul 8: Clouds (Lagring af filer) Det sprogpædagogiske kørekort 2012/2013 Modul 8: Clouds (Lagring af filer) Del I Christoph Schepers Studieskolen 8/2012 Indholdsfortegnelse Introduktion... 2 Installer Dropbox (punkt 1-3).. 3 Åbn Dropbox

Læs mere

Netkatalog upload. Forord: Formål:

Netkatalog upload. Forord: Formål: Netkatalog upload Forord: De data, I indsender som e-katalog, genbruges af SKI s kunder i de ordre, der sendes tilbage til Jer. Det er derfor vigtigt, både for kundes efterfølgende fakturakontrol; men

Læs mere

Opret og godkend betalinger i mapper

Opret og godkend betalinger i mapper Kort beskrivelse Opret betaling i mappe Formålet med dette dokument er at beskrive, hvordan du opretter og godkender betalinger i mapper - inklusive: Opret mappe Gem én eller flere betalinger i mapper

Læs mere

Klik på menupunktet Format og herunder Units (eller skriv units på kommandolinien)

Klik på menupunktet Format og herunder Units (eller skriv units på kommandolinien) Kogebog til opsætning af standardtegning i AutoCAD RTS/HED side 1 Formål med standardtegning Når man åbner en ny tom tegning i AutoCAD, er den allerede fyldt med informationer om lag, målsætningsstandarder

Læs mere

Terese B. Thomsen 1.semester Formidling, projektarbejde og webdesign ITU DMD d. 02/11-2012

Terese B. Thomsen 1.semester Formidling, projektarbejde og webdesign ITU DMD d. 02/11-2012 Server side Programming Wedesign Forelæsning #8 Recap PHP 1. Development Concept Design Coding Testing 2. Social Media Sharing, Images, Videos, Location etc Integrates with your websites 3. Widgets extend

Læs mere

Workflow 8.0 stort spring med store forbedringer

Workflow 8.0 stort spring med store forbedringer Workflow 8.0 stort spring med store forbedringer Performanceforbedringer gennem et stærkt samarbejde mellem funktionerne som de kendes og et nyt, overskueligt og gennemført layout. En mærkbar videreudvikling

Læs mere

Mini brugermanual CMD 5.1

Mini brugermanual CMD 5.1 Mini brugermanual CMD 5.1 Kom i gang For at tilgå CMD skal du åbne en web browser og indtaste URL en på dit CMD website i adressefeltet, hvorefter dialogboksen til log in vises. 1. Indtast dit brugernavn

Læs mere

Symantec Enterprise Vault

Symantec Enterprise Vault Symantec Enterprise Vault Vejledning til brugere af Microsoft Outlook 2003/2007 10.0 Begrænset tilføjelsesprogram til Outlook Symantec Enterprise Vault: Vejledning til brugere af Microsoft Outlook 2003/2007

Læs mere

Quick guide til e-learn.sdu.dk (Blackboard) for studerende

Quick guide til e-learn.sdu.dk (Blackboard) for studerende Quick guide til e-learn.sdu.dk (Blackboard) for studerende Der opnås adgang til e-learn.sdu.dk (Blackboard) via single sign-on, sso.sdu.dk/, eller adressen: e-learn.sdu.dk/. Når du har logget på, står

Læs mere

Web Admin 5.5. Brugsvejledning for Domain admin. Copyright 2003 Gullestrup.net

Web Admin 5.5. Brugsvejledning for Domain admin. Copyright 2003 Gullestrup.net Web Admin 5.5 Copyright 2003 Gullestrup.net Log ind på systemet Start med at gå ind på http://mailadmin.gullestrup.net i din browser. Indtast din Email Adresse samt Password, som du tidligere har modtaget

Læs mere