Start på Arduino og programmering

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Start på Arduino og programmering"

Transkript

1 Programmering for begyndere Brug af Arduino Start på Arduino og programmering EDR Hillerød Knud Krogsgaard Jensen / OZ1QK 1

2 Start på Arduino og programmering Sidste gang (Introduktion) Programmeringssproget C Programstruktur (Det gentages og udbygges) Indholdet i en mikroprocessor Præsentation af Arduino En mulig brug i Power Meter 2

3 Start på Arduino og programmering Denne gang er planen: Repetition af programstruktur (Hvad er et C program) Lidt mere om variable Løkker At få programmet til at gøre noget forskelligt afhængig af data Lidt om test af programmer Filtyper (Kildetekst, Hex-filer, biblioteksfiler m.m.) Fra kildetekst til mikroprocessor (Oversættelse af C-kode) Start pogrammering af Arduino / Mulige projekter 3

4 Programstruktur Sidst havde vi følgende program: Nu med nogle kommentarer void main (void) int a, b, c; //Dette er heltal a = 5; b = 4; c = a + b; /* Her har vi et resultat som ikke bruges til noget */ 4

5 Programstruktur i Arduino - Ikke noget main() /* Blink2 Tænder og slukker en diode. Tænd og sluk tiden begynder med at være i100 ms og øges trinvis til 2 s med en løkke. KKJ 25. august */ // Pin 13 er forbundet til en LED. int led = 13; /* setup routine kører en gang når reset trykkes (programstart): */ void setup() /* initialize the digital pin as an output.*/ pinmode(led, OUTPUT); /*the loop routine runs over and over again forever: */ void loop() for (int n = 1; n <= 20; n++) digitalwrite(led, HIGH); delay(n * 100); // venter i n * 100ms digitalwrite(led, LOW); delay(n * 100); // venter i n * 100ms

6

7 Start på Programmering Variable og variabeltyper 7

8 Variabeltyper De vigtigste variable til vores brug: Type Egenskab Mindste Værdi Største værdi long Heltal int Heltal float / double Real tal E E+38 boolean Logisk variabel false (0) true (1) 8

9 Variable Husk at heltal gemmes i heltal osv. (God stil) main() int a; float c; c = 3.14; a = c;.. Her taber man decimalerne. Vi får kun en advarsel ved oversættelse! Der er eksempler hvor det går helt galt! 9

10 C Navngivning Brug navne der siger fortæller noget. Det er meget enkelt. I stedet for f for frekvens, så skriv frekvens eller frekv I stedet for n så skriv antal. (n eller i er ok i en løkke.) osv. I bestemmer jo selv Husk I skal også forstå det om et år Det fylder ikke mere i processoren den ved det alligevel ikke. God navngivning gælder både for variable, konstanter og funktioner! 10

11 C - Navngivning Programmeringskursus, Kursusaften 2 Skal man bruge PI ( ᴫ) så brug navnet. Konstant som ikke kan ændres laves således: const float PI = 3,1415; (Tildeling skal ske med det samme!) Og så det er det formelle: Et navn skal begynde med et bogstav eller _ (understregning) Forskel på store og små bogstaver Må ikke bruge reserverede ord. (Dvs. f.eks. int, goto, continue) Det er kun de første otte bogstager der gælder! Nogle bøger foreslår at man lader forskellige variabeltyper begynde med et bestemt bogstav: F. eks. Heltal med i eller n, duble med d. 11

12 Start på Programmering VALG OG LØKKER 12

13 Valg og løkker Det er programdele af typen main(void) if (a > 7) lcd.setcursor (3,0); // Første linje, position 3 lcd.print ( Stort tal indlæst ); else lcd.setcursor (3,0); // Første linje, position 3 lcd.print ( Lille tal indlæst ); 13

14 Relationsoperatorer Følgende muligheder har vi for at sammenligne. Operator Betydning < Mindre end <= Mindre end eller lig med > Større end >= Større end eller lig med == Lig med!= Forskellig fra 14

15 Valg og løkker Der er følgende muligheder for valg og løkker if if.. else switch while do while for Dem tager vi en af gangen 15

16 Valg og løkker if Program eksempel main(void) if (a == 7) lcd.setcursor (3,0);; // Første linje, position 3 lcd.print ( Tallet er syv ); lcd.setcursor (3,0); lcd.print ( Dette udskrives altid );. 16

17 Valg og løkker if else Den har vi jo set tidligere (ændret lidt her) main(void) if (a == 7) lcd.setcursor (3,0); // Første linje, position 3 lcd.print ( Tallet er syv ); else llcd.setcursor (3,0); // Første linje, position 3 lcd.print ( Tallet er ikke syv ); En lille ændring og 17

18 Valg og løkker if else Hvis man skriver sådan: main(void) if (a = 7) // Bemærk et enkelt lighedstegn lcd.curcer (0,3); // Første linje, position 3 lcd.print ( Tallet er syv ); else lcd.curcer (0,3); // Første linje, position 3 lcd.print ( Tallet er ikke syv ); Skriver programmet altid Tallet er syv og tildeler variablen a værdien 7!!! 18

19 Valg og løkker switch Switch bruges hvis man har en række muligheder som man skal vælge mellem. int mulighed;... switch (mulighed) case 1: lcd.print ( Mulighed 1 ); break; case 2: lcd.print ( Mulighed 2 ); break; case 3: lcd.print ( Mulighed 2 ); break; default: lcd.print ( Ukendt mulighed ); Kan naturligvis også laves med nogle if- sætninger Bemærk : mulighed skal være en heltal type Husk break!! -- Default god ide! Vender tilbage til det fordi man kan lade variablen mulighed antage nogle værdier, der giver mere mening. 19

20 Valg og løkker switch Skal man lave flere ting i hvert tilfælde bliver konstruktionen: int mulighed; switch (mulighed) case 1: lcd.print ( Mulighed 1 ); // Her sker et eller andet break; case 2: lcd.print ( Mulighed 2 ); // Her kan der være mange linjer break; case 3: case 4: cd.print ( Mulighed 3 eller 4 ); // Her sker noget mere break; default: lcd.print ( Ukendt mulighed )

21 Valg og løkker while while sætning gør noget indtil et eller andet.. int n = 10; //Man kan godt tildele en værdi samtidig med definition af en variabel while (n > 0) //.her sker et eller andet n= n - 1; Løkken slutter aldrig hvis man kommer til at lægge sammen. Så bliver n ved at være større end 0!!!! 21

22 Valg og løkker do while Denne løkke ser således ud. do. // her sker et eller andet while (betingelse); do while løkken gennemløbes altid en gang Husk det sidste semikolon! Eksempel: int n =77;... do lcd.setcursor (3,0);; lcd.print ( Tallet er:,n ); n = n + 2; delay(2000); while ( n < 100);... 22

23 Valg og løkker for... Denne løkke har formen:. for (initialværdi, betingelse, iteration) // her gøres et eller andet. Et eksempel:. int sum = 0; for (int n = 0; n< 5; n++) sum = sum + n; Ved start af løkke er sum = 0. Derefter bliver sum : n 0, 1, 2, 3, 4 sum 0, 1, 3, 6, 10 Det kikker vi lige lidt mere på. 23

24 Eksempel på Papir test.. int sum = 0; for (int n = 0; n< 5; n++) trin sum n trin sum n sum = sum + n;. 24

25 Eksempel på Papir test.. int sum = 0; for (int n = 0; n< 5; n++) sum = sum + n;. trin sum n trin sum n

26 Eksempel på Papir test.. int sum = 0; for (int n = 0; n< 5; n++) sum = sum + n;. trin sum n trin sum n

27 Eksempel på Papir test.. int sum = 0; for (int n = 0; n< 5; n++) sum = sum + n;. trin sum n trin sum n

28 Eksempel på Papir test.. int sum = 0; for (int n = 0; n< 5; n++) sum = sum + n;. trin sum n trin sum n

29 Eksempel på Papir test.. int sum = 0; for (int n = 0; n< 5; n++) sum = sum + n;. trin sum n trin sum n

30 Eksempel på Papir test.. int sum = 0; for (int n = 0; n< 5; n++) sum = sum + n;. trin sum n trin sum n

31 Eksempel på Papir test.. int sum = 0; for (int n = 0; n< 5; n++) sum = sum + n;. trin sum n trin sum n

32 Eksempel på Papir test.. int sum = 0; for (int n = 0; n< 5; n++) sum = sum + n;. trin sum n trin sum n

33 Eksempel på Papir test.. int sum = 0; for (int n = 0; n< 5; n++) sum = sum + n;. trin sum n trin sum n

34 Eksempel på Papir test.. int sum = 0; for (int n = 0; n< 5; n++) sum = sum + n;. trin sum n trin sum n

35 Eksempel på Papir test.. int sum = 0; for (int n = 0; n< 5; n++) sum = sum + n;. trin sum n trin sum n løkken slutter 35

36 Afslutning af en løkke Måder af afslutte løkker på. break - den har vi haft i switch- sætninger continue goto - Den kan være uheldig Punkterne uddybes evt. senere hvis der ikke er tid nu. 36

37 Brug af break Vi har set det brugt i case-sætninger. Kan bruges til at komme ud af en løkke. Eksempel: for (x = 0; x < 255; x ++) digitalwrite(pwmpin, x); sens = analogread(sensorpin); if (sens > threshold) // bail out on sensor detect x = 0; break; delay(50);

38 Brug af continue continue bruges til at komme ud af en løkke (do, for eller while) Eksempel (Hov jeg har ikke behandlet &&) for (x = 0; x < 255; x ++) if (x > 40 && x < 120) // create jump in values continue; digitalwrite(pwmpin, x); delay(50);

39 Brug af goto Brug af goto er meget omdiskuteret og jeg synes man skal undgå at bruge det. Nu findes det! Eksempel som er ok: for(byte r = 0; r < 255; r++) for(byte g = 255; g > -1; g= g 1) for(byte b = 0; b < 255; b++) if (analogread(0) > 250) goto bailout; // more statements... bailout:

40 Start på programmering

41 Start på programmering Her er skrevet noget program.

42 Test af programmer Man kan gøre følgende: Man kan bruge display og skrive testværdier ud Ulempe: Ødelægger det pæne layout man har lavet Dur ikke hvis man netop skal have display til at virke Dur ikke hvis der ikke er et display Man kan bruge seriel overvågning Det har den fordel at man kan gøre det på pc'en og gribe mindre ind i det program man nu har skrevet. En egentlig debugging funktion findes ikke i Arduino 42

43 Program som skal testes #include <LiquidCrystal.h> void setup() lcd.begin(16, 2); lcd.print("hello, world!");// Print a message to the LCD. void loop() int tid; lcd.setcursor(0, 1); tid = millis()/1000; lcd.print(millis()/1000); delay(2000);

44 Test ved hjælp af seriel overvågning #include <LiquidCrystal.h> void setup() Serial.begin(9600); // send and receive at 9600 baud lcd.begin(16, 2); lcd.print("hello, world!");// Print a message to the LCD. Serial.print("Hello world er skrevet til Display "); void loop() int tid; lcd.setcursor(0, 1); tid = millis()/1000; lcd.print(millis()/1000); Serial.print("Loop er slut. "); Serial.println( tid); delay(2000);

45

46

47

48 Test bruges ikke mere fjernes senere #include <LiquidCrystal.h> void setup() //Serial.begin(9600); // send and receive at 9600 baud lcd.begin(16, 2); // Print a message to the LCD. lcd.print("hello, world!"); //Serial.print("Hello world er skrevet til Display "); void loop() int tid = 10; lcd.setcursor(0, 1); tid = millis()/1000; lcd.print(millis()/1000); //Serial.print("Loop er slut. "); //Serial.println( tid); delay(2000);

49 Start på Programmering Fra kildetekst til mikroprocessor 49

50 Start på programmering Nu skal vi se hvordan vi kommet fra C til noget mikroprocessoren forstår. C-kode Oversæt Build Link Hex-fil Hex-fil 50

51

52 Start på Programmering Lidt mere om processen Preprocessor Henter funktioner uden for kildeteksten Kompileren Checker syntaks i kildekoden Output er objektfiler (en eller flere) Linker Fra en eller flere objektfiler laves en exe fil Exe filen sendes ned i mikroprocessoren og udføres der. 52

53 Start på Programmering Lidt mere om processen Preprocessor Henter funktioner uden for kildeteksten Kompileren Checker syntaks i kildekoden Output er objektfiler (en eller flere) Linker Fra en eller flere objektfiler laves en exe fil Exe filen sendes ned i mikroprocessoren og udføres der. 53

54 Programmering /Preprocessor Her er kendt C-kode: #include <LiquidCrystal.h> main(void) int a; if (a > 7) lcd.setcursor (1,3); lcd.print ( Stort tal indlæst ); else lcd.setcursor (1,3); lcd.print ( Lille tal indlæst ); #include <LiquidCrystal.h> sikre at alle funktioner er kendt. Her er det lcd.setcursor () lcd.print () som defineres. Vi udnytter altså noget kode som er lavet. Derefter kan syntaks test laves. Nu er alt kendt forhåbentlig. 54

55 Programmering /Kompiler Preprocessor Henter funktioner uden for kildeteksten Kompileren Checker syntaks i kildekoden Checker alle variable er kendt og bruges på den rigtig måde. Checker om løkker er lavet lovligt ikke om de gør som vi tror Checker om funktioner er kendt og om semikoloner er sat rimeligt Output er objektfiler (en eller flere) Linker Fra en eller flere objektfiler laves en exe fil 55

56 Programmering / linker Programmerings kursus Preprocessor Henter funktioner uden for kildeteksten Kompileren Checker syntaks i kildekoden Output er objektfiler (en eller flere) Linker Fra en eller flere objektfiler laves en exe fil HEX fil Her sikres f.eks. at funktioner virkelig har indhold At bruge #include <.> sikrer kun at funktionerne findes i en prototype. 56

57 Start på Arduino og programmering Planen for i aften var: Repetition af programstruktur --- Lidt mere om variable Løkker og papirtest Filtyper Fra kildetekst til mikroprocessor Start programmering 57

58 Projekter??? Kan vi måske nå meget mere end vi regnede med!!! Vi holder fast i at det er et begynderkursus Det er hel elmetærer emner der behandles Programmerne er simple I det mindste indtil andet besluttes Der er nogen her som har prøvet det før. Det kan måske udnyttes ved: De hjælper os andre med programmering De kan forberede dele af projekter som vi andre når Kan vi skitsere projekter som vi andre han bruge?

59 Start på Arduino Start på programmering efter en Pause 59

60 Gang i Arduino Nu skal vi programmerer! Først : Har alle startet Arduino fra deres Pc? Jeg har lavet en I gang med Arduino til udlevering. Vi kikker først på programmet Blink Så retter vi lidt i det Så laver vi en helt ny udgave med lidt mere programmering i

61 /* Blink Turns on an LED on for one second, then off for one second, repeatedly. This example code is in the public domain. */ // Pin 13 has an LED connected on most Arduino boards. // give it a name: int led = 13; // the setup routine runs once when you press reset: void setup() // initialize the digital pin as an output. pinmode(led, OUTPUT); // the loop routine runs over and over again forever: void loop() digitalwrite(led, HIGH); // turn the LED on (HIGH is the voltage level) delay(1000); // wait for a second digitalwrite(led, LOW); // turn the LED off by making the voltage LOW delay(1000); // wait for a second

62 /* Blink Turns on an LED on for one second, then off for one second, repeatedly. This example code is in the public domain. */ // Pin 13 has an LED connected on most Arduino boards. Give it a name: int led = 13; // the setup routine runs once when you press reset: void setup() pinmode(led, OUTPUT); // initialize the digital pin as an output. void loop() // the loop routine runs over and over again forever. digitalwrite(led, HIGH); // turn the LED on (HIGH is the voltage level) delay(1000); // wait for a second digitalwrite(led, LOW); // turn the LED off by making the voltage LOW delay(1000); // wait for a second digitalwrite(led, HIGH); delay(3000); digitalwrite(led, LOW); delay(3000);

63 Blink med lidt mere programmering Jeg vil foreslå at I lave et program hvor: Dioden begynder med at blinke hurtigt og så langsommere indtil et vist punkt og så forfra igen. Bruge en for-løkke.

64 /* Blink2 Tænder og slukker en diode. Tænd og sluk tiden begynder med at være 100 msek og øges trinvis til 2 sekunder med en løkke. */ // Pin 13 er forbundet til en LED. Diode benet får et navn: int led = 13; void setup() pinmode(led, OUTPUT); void loop() for (int n = 1; n <= 20; n++) digitalwrite(led, HIGH); // tænder LED (HIGH er + 5 Voltl) delay(n * 100); // venter i n * 100 msek digitalwrite(led, LOW); // slukker LED ved at gøre spændingen LOW delay(n * 100); // venter i n * 100 msek

65 For løkke til display /* LiquidCrystal Library Forløkke til display */ #include <LiquidCrystal.h> LiquidCrystal lcd(12, 11, 5, 4, 3, 2); void setup() Serial.begin(9600); lcd.begin(16, 2); lcd.print("hello, world!"); delay(2000); void loop() lcd.clear(); delay(500); lcd.setcursor(2,0); lcd.print("n = "); lcd.setcursor(2,2); lcd.print("sum ="); int sum = 0; for (int n = 0; n< 5; n++) sum = sum + n; lcd.setcursor(8+n*2,0); lcd.print(n); lcd.setcursor(8+n*2,1); lcd.print(sum); delay(2000);

66 Program med for løkke

67 Programmering af Arduino Forslag Gem de ændrede programmer i jeres PC Lav andre udgaver - eksperimenter lidt!

68 Programmering af Arduino Arbejde på egen hånd

69 Arduino og programmering Til slut: Hvordan har det været i aften? Er der noget jeg skal lave anderledes i fremtiden? Hvis der noget I tumler med som I gerne vil have belyst så ring eller skriv en mail. Jeg vil forsøge at tage det op den følgende gang. 69

70 Arduino og programmering Tak for i aften På gensyn den mandag den 8. oktober Det er på mandag 70

Fra programmering til mikroprocessor

Fra programmering til mikroprocessor Programmering for begyndere Brug af Arduino Fra programmering til mikroprocessor EDR Hillerød Knud Krogsgaard Jensen / OZ1QK 1 Start på Arduino og programmering Programmerings kursus Sidste gang (Introduktion)

Læs mere

Analoge indgange og A/D konvertering. Analoge udgange

Analoge indgange og A/D konvertering. Analoge udgange Programmering for begyndere Brug af Arduino Programmeringskursus Analoge indgange og A/D konvertering Analoge udgange Knud Krogsgaard Jensen OZ1QK Oversigt Oversigt over i aften: A/D konvertering iterations

Læs mere

// inkluder library kode: #include #include // Initialiser display LiquidCrystal lcd(12, 11, 5, 4, 3, 2);

// inkluder library kode: #include <LiquidCrystal.h> #include <Serial.h> // Initialiser display LiquidCrystal lcd(12, 11, 5, 4, 3, 2); /* OZ1HJR Program til styring af Mercury Motor SM-42BYG011-25 (ROB-09238) med EasyDriver V4.4 (ROB-10267). Når MS1 og MS2 begge er High, er et step (1.8 grader) opløst i 8 mikrostep. Et mikrostep svarer

Læs mere

Indholdsfortegnelse Indledning... 2 Projektbeskrivelse... 2 Dette bruger vi i projektet... 2 Komponenter... 2 Software... 2 Kalibrering...

Indholdsfortegnelse Indledning... 2 Projektbeskrivelse... 2 Dette bruger vi i projektet... 2 Komponenter... 2 Software... 2 Kalibrering... Indholdsfortegnelse Indledning... 2 Projektbeskrivelse... 2 Dette bruger vi i projektet... 2 Komponenter... 2 Software... 2 Kalibrering... 3 Kildekoden... 4 Variabler... 4 Setup... 4 Loop... 4 Indledning

Læs mere

Brug af digitale ind og udgange

Brug af digitale ind og udgange Programmering for begyndere Brug af Arduino Programmeringskursus Brug af digitale ind og udgange Oversigt over aftenen Digitale ind- og udgange Det er der ikke så meget i: Digitale indgange kan tænde og

Læs mere

Interrupt - Arduino. Programmering for begyndere Brug af Arduino. Kursusaften 6 EDR Hillerød Knud Krogsgaard Jensen / OZ1QK

Interrupt - Arduino. Programmering for begyndere Brug af Arduino. Kursusaften 6 EDR Hillerød Knud Krogsgaard Jensen / OZ1QK Programmering for begyndere Brug af Arduino Programmeringskursus Interrupt - Arduino EDR Hillerød Knud Krogsgaard Jensen / OZ1QK Interrupts Programmeringskursus Genbrug Interrupts Betyder blot at man afbryder

Læs mere

Arduinostyret klimaanlæg Afsluttende projekt informationsteknologi B

Arduinostyret klimaanlæg Afsluttende projekt informationsteknologi B Arduinostyret klimaanlæg Afsluttende projekt informationsteknologi B Udarbejdet af: Mathias R W Sørensen, klasse 3.4 Udleveringsdato: 02-03-2012 Afleveringsdato: 11-05-2012 IT-vejleder: Karl G. Bjarnason

Læs mere

Hvorfor & Hvordan lære Elever At programmere Arduinoer

Hvorfor & Hvordan lære Elever At programmere Arduinoer Hvorfor & Hvordan lære Elever At programmere Arduinoer Jens Dalsgaard Nielsen JDN / No.1 Teknologi konkurrencen IPADs, mobilos, HTC'er Medicentre JDN / No.2 IPAD, Iphone, HTC,... 1000 Mhz 8000000 kbyte

Læs mere

danske karakterer på Lcd

danske karakterer på Lcd Arduino og LCD ( 16/3-13 ) Når Arduinoen kobles til et LCD-display, kan man ikke umiddelbart skrive de danske karakterer æ, ø og å. Bag hver karakterplads i LCD-en er der en 8-bit RAM. Hvis der skrives

Læs mere

Arduinostyret klimaanlæg Afsluttende projekt programmering C

Arduinostyret klimaanlæg Afsluttende projekt programmering C Arduinostyret klimaanlæg Afsluttende projekt programmering C Udarbejdet af: Mathias R W Sørensen, klasse 3.4 Udleverings-dato: 02-03-2012 Afleverings-dato: 11-05-2012 Programmeringvejleder: Karl G. Bjarnason

Læs mere

Arduino kursus lektion 3:

Arduino kursus lektion 3: Arduino kursus lektion 3: I denne lektion skal vi lave få en diode til at fade op og ned! Herefter skal denne diode bruges sammen med en lysføler til at lave en smart lysfølsom diode som selv justere lyset

Læs mere

Example sensors. Accelorometer. Simple kontakter. Lysfølsomme. modstande. RFID reader & tags. Temperaturfølsomme. Flex Sensor.

Example sensors. Accelorometer. Simple kontakter. Lysfølsomme. modstande. RFID reader & tags. Temperaturfølsomme. Flex Sensor. Simple kontakter Accelorometer Example sensors Lysfølsomme modstande RFID reader & tags Temperaturfølsomme modstande Flex Sensor Ultralyds afstandsmåler Piezo Pressure/vibration Piezo Sound/buzzer Peltier

Læs mere

CANSAT & ARDUINO step by step

CANSAT & ARDUINO step by step CANSAT & ARDUINO step by step Jens Dalsgaard Nielsen SATLAB Aalborg Universitet Danmark jdn@space.aau.dk 1/51 Arduino CANSAT - MÅL At måle ved hjælp af sensor temperatur, tryk, acceleration, CO2, lys,...

Læs mere

Hvorfor & Hvordan lære. at programmere Arduinoer

Hvorfor & Hvordan lære. at programmere Arduinoer Hvorfor & Hvordan lære Jens Dalsgaard Nielsen at programmere Arduinoer JDN / No.1 http://es.aau.dk/staff/jdn/edu/courses/14-2/ars mine slides alle kodeeksempler Et C/arduino kursus http://es.aau.dk/staff/jdn/edu/courses/14-2/imperativ/

Læs mere

Hvorfor & Hvordan lære Elever At programmere Arduinoer

Hvorfor & Hvordan lære Elever At programmere Arduinoer Hvorfor & Hvordan lære Elever At programmere Arduinoer Jens Dalsgaard Nielsen JDN / No.1 Teknologi konkurrencen IPADs, mobilos, HTC'er Medicentre JDN / No.2 IPAD, Iphone, HTC,... 1000 Mhz 8000000 kbyte

Læs mere

Adgangskontrol med Arduino

Adgangskontrol med Arduino Adgangskontrol med Arduino AfAsbjørnAndreasen,BasthiannBildeogTobiasHøjsgaard Klasse2.4 RoskildeTekniskeGymnasium Formål med system Viharforsøgtatfremstilleetsystem,derskalkunneforhindreellertilladeadgangtiléneller

Læs mere

Microcontroller, Arduino

Microcontroller, Arduino Microcontroller, Arduino Kompendium til Arduino-programmering i Teknologi. Vi skal lære at lave programmer til uc for at kunne lave el-produkter. Vi skal forstå princippet i programmering af en uc og se

Læs mere

Alt elektronik heri er købt via http://dx.com, og arduino udviklingssoftware er hentet fra http://arduino.cc.

Alt elektronik heri er købt via http://dx.com, og arduino udviklingssoftware er hentet fra http://arduino.cc. Få-tiden-til-at-gå-[DIGITAL]-ur =============================== Copyright 2013, Richard Jørgensen. Alle ophavsretlige rettigheder frafaldet 2015. (Kopier og brug som du har lyst.) Forord: ===== Denne vejledning

Læs mere

Integer.parseInt(args[0]) konverterer tegnstreng (f.eks. "10") til heltal (10). if (udtryk) else

Integer.parseInt(args[0]) konverterer tegnstreng (f.eks. 10) til heltal (10). if (udtryk) else Programmering 1999 Forelæsning 2, fredag 3. september 1999 Betingede ordrer: if-, if Indlejrede betingede ordrer Løkker med begrænset iteration: for Løkker med ubegrænset iteration: while Betingede ordrer,

Læs mere

Programmering i C. Lektion oktober 2008

Programmering i C. Lektion oktober 2008 Programmering i C Lektion 2 20 oktober 2008 Historie Processen At kompilere 2 / 23 Fra sidst 1 Historie 2 Processen 3 At kompilere Historie Processen At kompilere 3 / 23 ALGOL 60 1963 CPL 1966 BCPL 1969

Læs mere

Arduino kursus lektion 4:

Arduino kursus lektion 4: Arduino kursus lektion 4: I denne lektion skal vi bruge et digitalt termometer til at aflæse temperaturen! Herefter skal vi tænde 3 dioder som hver indikerer forskellige temperaturer! Opgave 1: Temperatursensor

Læs mere

Arduino Programmering

Arduino Programmering Microcontroller, Arduino I teknologi skal vi lære at lave programmer til uc for at have muligheden til eksamen at kunne lave intelligente el-produkter. I hvert fald skal vi have set mulighederne, og forstået

Læs mere

Microcontroller, Arduino

Microcontroller, Arduino Microcontroller, Arduino Programmerbar elektronik. uc Vi skal lære at lave programmer til uc for at kunne lave el-produkter. Forstå princippet i programmering af en uc og se mulighederne. Programmeringen

Læs mere

Programmering i C Intro og grundlæggende C 5. marts 2007

Programmering i C Intro og grundlæggende C 5. marts 2007 Programmering i C Intro og grundlæggende C 5. marts 2007 Mads Pedersen, OZ6HR mads@oz6hr.dk Plan for kurset Ma. 5/3: Ma. 19/3: Ma. 2/4: To. 12/4: Formål, intro, grundlæggende Videre, sprogkonstruktioner

Læs mere

Sådan forbindes Arduinoen via et fumlebræt til ATTiny45 chippen.

Sådan forbindes Arduinoen via et fumlebræt til ATTiny45 chippen. Arduino software: https://www.arduino.cc/en/main/software Klaus modeltog, det levende hus: http://www.moppe.dk/levhusel.html TV simulation: http://www.herberts-n-projekt.de/basteleien-1/belebtes-haus/

Læs mere

Navn: Søren Guldbrand Pedersen Klasse: 2i Fag: up/ansi Opgave: Brev til Sigurd Lære: John Austin Side 1 af 8 Dato: 14-05-2003

Navn: Søren Guldbrand Pedersen Klasse: 2i Fag: up/ansi Opgave: Brev til Sigurd Lære: John Austin Side 1 af 8 Dato: 14-05-2003 Side 1 af 8 Dato: 14-05-2003 Til Sigurd Som aftalt vil jeg her fremsende vores program til vores 80C535 kit og display. Det gik jo ud på at vi skulle starte med at få den til at intialiserer displayet,

Læs mere

Optimering af fraværsregistrering

Optimering af fraværsregistrering Journal Optimering af fraværsregistrering Eksamensprojekt i Programmering C, klasse 3.4, 2011 AFLEVERET 09-05-2014 Indhold Abstract... Fejl! Bogmærke er ikke defineret. Problemformulering... 2 Produktet...

Læs mere

Programmering i C Programmering af microcontroller i C (4 af 4) 12. april 2007

Programmering i C Programmering af microcontroller i C (4 af 4) 12. april 2007 Programmering i C Programmering af microcontroller i C (4 af 4) 12. april 2007 Mads Pedersen, OZ6HR mads@oz6hr.dk Plan i dag Afrunding af OZ3VB's program Fra "almindelig C" til "microcontroller C" Lighederne

Læs mere

ARDUINO PROGRAMMERING

ARDUINO PROGRAMMERING ARDUINO PROGRAMMERING Teknologisk Institut Opgaver i programmering af Arduino Indholdsfortegnelse Kapitel 1... 2 Arduino Uno mikrokontroller... 2 Digitalt signal... 3 Analogt signal... 3 Arduino Uno Specifikationer...

Læs mere

Programmering i C. Kursusintroduktion. Lektion september Målgruppe 2 Indhold 3 Form 4 Materiale. Målgruppe Indhold Form Materiale

Programmering i C. Kursusintroduktion. Lektion september Målgruppe 2 Indhold 3 Form 4 Materiale. Målgruppe Indhold Form Materiale Programmering i C Lektion 1 16. september 2008 Målgruppe Indhold Form Materiale Kursusintroduktion 1 Målgruppe 2 Indhold 3 Form 4 Materiale 2 / 21 Målgruppe Indhold Form Materiale Folk der har styr på

Læs mere

Programmering. Det rent og skært nødvendige, det elementært nødvendige! Morten Dam Jørgensen

Programmering. Det rent og skært nødvendige, det elementært nødvendige! Morten Dam Jørgensen Programmering Det rent og skært nødvendige, det elementært nødvendige! Morten Dam Jørgensen Oversigt Undervisningen Hvad er programmering Hvordan er et program organiseret? Programmering og fysik Nobelprisen

Læs mere

LRESULT CALLBACK WndProc(HWND hwnd, UINT message, WPARAM wparam, LPARAM lparam) { int wmid, wmevent; programmering med

LRESULT CALLBACK WndProc(HWND hwnd, UINT message, WPARAM wparam, LPARAM lparam) { int wmid, wmevent; programmering med LRESULT CALLBACK WndProc(HWND hwnd, UINT message, WPARAM wparam, LPARAM lparam) int wmid, wmevent; PAINTSTRUCT Introduktion ps; til HDC hdc; programmering med switch (message) case WM_COMMAND: wmid = LOWORD(wParam);

Læs mere

Lige siden den elektroniske computers opfindelse i slutningen af 1940, har det været muligt at få en computer til at beregne ting.

Lige siden den elektroniske computers opfindelse i slutningen af 1940, har det været muligt at få en computer til at beregne ting. Denne guide er oprindeligt udgivet på Eksperten.dk C++ Historie og Programmering - Del 1 Denne guide er til dig der altid har undret dig over hvordan du får en computer til at udføre specifikke opgaver.

Læs mere

Eksempel: Skat i år 2000

Eksempel: Skat i år 2000 Kursus 02199: Programmering afsnit 2.1-2.7 Anne Haxthausen IMM, DTU 1. Værdier og typer (bl.a. char, boolean, int, double) (afsnit 2.4) 2. Variable og konstanter (afsnit 2.3) 3. Sætninger (bl.a. assignments)

Læs mere

Forelæsning Uge 2 Mandag

Forelæsning Uge 2 Mandag Forelæsning Uge 2 Mandag Sætninger Simple sætninger (assignment, interne og eksterne metodekald) Sammensatte sætninger (blok, selektion, gentagelse) Udtryk og operatorer Java syntax og style guide Afleveringsopgave:

Læs mere

Forelæsning Uge 2 Torsdag

Forelæsning Uge 2 Torsdag Forelæsning Uge 2 Torsdag Java syntax og style guide Sætninger Simple sætninger (assignment, interne og eksterne metodekald) Sammensatte sætninger (blok, selektion, gentagelse) Udtryk og operatorer Brug

Læs mere

Projekt Træningsmaskine

Projekt Træningsmaskine Computer- og El-teknik A. Holstebro Tekniske Gymnasium - HTX Projekt Træningsmaskine Afleveret: Fredag d. 10/10-2008. Udarbejdet af: Bent Arnoldsen, Holstebro HTX. Gruppemedlem: Hjalmar Krarup Andersen,

Læs mere

//--------------------------------- Definition af porte og funktioner -------------------------

//--------------------------------- Definition af porte og funktioner ------------------------- Temeraturmåler (C-program).txt // Initialiserings-sekvens #include #pragma model=medium #pragma code=0x0000 #pragma xdata=0x4000 #pragma asm=on #pragma parameters=register //#define display P4

Læs mere

I 2 C BUSSEN KØRER MED ARDUINO IND I FORÅRET

I 2 C BUSSEN KØRER MED ARDUINO IND I FORÅRET Mandag den 14 januar 2013 I 2 C BUSSEN KØRER MED ARDUINO IND I FORÅRET OZ1QK Knud Krogsgaard Jensen 1 ARDUINO I 2 C - BUSSEN ELLER?? Plan for I aften: Jeg siger noget i 10 minutter I fortæller lidt om

Læs mere

QUICK START Updated: 18. Febr. 2014

QUICK START Updated: 18. Febr. 2014 QUICK START Updated: 18. Febr. 2014 For at komme hurtigt og godt igang med dine nye Webstech produkter, anbefales at du downloader den senest opdaterede QuickStart fra vores hjemmeside: In order to get

Læs mere

Lektion 6 / Analog Arduino

Lektion 6 / Analog Arduino 1 Jeremiah Teipen: Electronic Sandwich BSPR11 Lektion 6 / Analog Arduino Mogens Jacobsen / moja@itu.dk Siden sidst 2 Har I fået nogle LEDs til at blinke? Har I brugt kontakter? Hvad har I eksperimenteret

Læs mere

University of Southern Denmark Syddansk Universitet. DM502 Forelæsning 2

University of Southern Denmark Syddansk Universitet. DM502 Forelæsning 2 DM502 Forelæsning 2 Repetition Kompilere og køre Java program javac HelloWorld.java java HeloWorld.java Debugge Java program javac -g HelloWorld.java jswat Det basale Java program public class HelloWorld

Læs mere

Modeljernbane elektronik for begyndere...og dem der vil igang med at bygge deres egne dekodere

Modeljernbane elektronik for begyndere...og dem der vil igang med at bygge deres egne dekodere 2015 Modeljernbane elektronik for begyndere...og dem der vil igang med at bygge deres egne dekodere Dette dokument giver en grundlæggende indføring i standard elektronik komponenter og deres virkemåde,

Læs mere

Programmering i C. Lektion 4. 5. december 2008

Programmering i C. Lektion 4. 5. december 2008 Programmering i C Lektion 4 5. december 2008 Funktioner Eksempel Fra sidst 1 Funktioner 2 Eksempel Funktioner Eksempel Eksempel: 1 / f u n k t i o n s p r o t o t y p e r / i n t i n d l a e s ( void )

Læs mere

Kapitel 3 Betinget logik i C#

Kapitel 3 Betinget logik i C# Kapitel 3 i C# er udelukkende et spørgsmål om ordet IF. Det er faktisk umuligt at programmere effektivt uden at gøre brug af IF. Du kan skrive små simple programmer. Men når det bliver mere kompliceret

Læs mere

Af: OZ7EC Erik Christiansen Chiptemperatur med Arduino

Af: OZ7EC Erik Christiansen Chiptemperatur med Arduino Af: OZ7EC Erik Christiansen Chiptemperatur med Arduino Dette er en artikel i en serie, hvor jeg vil forsøge at bringe dig tættere på din mikroprocessor, uanset typen. Jeg kører med Arduino Uno, d.v.s.

Læs mere

Sproget Six. Til brug i rapportopgaven på kurset Oversættere. Vinter 2006. Abstract

Sproget Six. Til brug i rapportopgaven på kurset Oversættere. Vinter 2006. Abstract Sproget Six Til brug i rapportopgaven på kurset Oversættere Vinter 2006 Abstract Six er baseret på det sprog, der vises i figur 6.2 og 6.4 i Basics of Compiler Design. Den herværende tekst beskriver basissproget

Læs mere

Projekt Når maskinen reagerer - Dataopsamling og aktuatorer

Projekt Når maskinen reagerer - Dataopsamling og aktuatorer Projekt Når maskinen reagerer - Dataopsamling og aktuatorer Af Nikki Mitchell og Jacob Thuesen Nikki Mitchell og Jacob Thuesen Side 1 af 20 08-02-2010 Indledning... 3 Formål... 3 Teori... 4 Arduino opgave

Læs mere

Arduino opgaver. I dette dokument er der inspiration til en række programmerings-opgaver til Arduino.

Arduino opgaver. I dette dokument er der inspiration til en række programmerings-opgaver til Arduino. : Hyperlinks til forskellige opgaver: #Binære_tal, #Knightrider, #Dot_Matrix-display, #Fra_Debug_vindue_til_Ardu, #Hej_mor, #Pernille, #Interrupts, #Keypad, #LCD, #Morse, #Potentiometer, #RF_ID, #RGB,

Læs mere

University of Southern Denmark Syddansk Universitet. DM502 Forelæsning 3

University of Southern Denmark Syddansk Universitet. DM502 Forelæsning 3 DM502 Forelæsning 3 Indlæsning fra tastatur Udskrift til skærm Repetition Beregning af middelværdi Gentagelse med stop-betingelse (while) Heltalsdivision Division med nul Type-casting ( (double) ) Betinget

Læs mere

Noter til C# Programmering Iteration

Noter til C# Programmering Iteration Noter til C# Programmering Iteration Programflow Programmer udfører det meste af deres arbejde vha. forgrening og løkker. Løkker Mange programmeringsproblemer kan løses ved at gentage en handling på de

Læs mere

Programmering C Eksamensprojekt. Lavet af Suayb Köse & Nikolaj Egholk Jakobsen

Programmering C Eksamensprojekt. Lavet af Suayb Köse & Nikolaj Egholk Jakobsen Programmering C Eksamensprojekt Lavet af Suayb Köse & Nikolaj Egholk Jakobsen Indledning Analyse Læring er en svær størrelse. Der er hele tiden fokus fra politikerne på, hvordan de danske skoleelever kan

Læs mere

SO - Projekt Teknologi B og Informations teknologi B. Jonas R, Mathias, Jonas D og Nielsedrengen

SO - Projekt Teknologi B og Informations teknologi B. Jonas R, Mathias, Jonas D og Nielsedrengen SO - Projekt Teknologi B og Informations teknologi B Jonas R, Mathias, Jonas D og Nielsedrengen 2012 INTRODUKTION TIL FORLØBET... 4 TEKNOLOGI DEL... 4 FORMÅL... 4 ANALYSE... 4 Problemformulering...4 Tre

Læs mere

Intro til AVR. Mads Pedersen, OZ6HR mads@oz6hr.dk

Intro til AVR. Mads Pedersen, OZ6HR mads@oz6hr.dk Intro til AVR Mads Pedersen, OZ6HR mads@oz6hr.dk Projektidé Brug en AVR-microcontroller Mål temperatur vha. temperatursensor Vis på display Send til computer og vis temperatur Slide 2 Plan 27/10-2005:

Læs mere

Arduino. Processoren på kittet er fra Atmel, af AVR-familien, og hedder Atmega 328.

Arduino. Processoren på kittet er fra Atmel, af AVR-familien, og hedder Atmega 328. kompendium. Dette kompendium er ikke et forsøg på at være fyldestgørende, for at komme i gang med at programmere, men er en samling af informationer og tips. Og der er en række links til materialer på

Læs mere

Programmering i C Videre med C (2 af 4) 19. marts 2007

Programmering i C Videre med C (2 af 4) 19. marts 2007 Programmering i C Videre med C (2 af 4) 19. marts 2007 Mads Pedersen, OZ6HR mads@oz6hr.dk Plan i dag Brush-up fra sidst Videre med C Kontrolløkker (while, for, ) Conditional Execution (if, if/else) Funktioner

Læs mere

BRP Tal. Om computer-repræsentation og -manipulation. Logaritmer

BRP Tal. Om computer-repræsentation og -manipulation. Logaritmer BRP 13.9.2006 Tal. Om computer-repræsentation og -manipulation. Logaritmer 1. Opgaverne til i dag dækker det meste af stoffet 2. Resten af stoffet logaritmer binære træer 3. Øvelse ny programmeringsopgave

Læs mere

Embedded controller, almen.

Embedded controller, almen. Ver. 310807 s. 1 Bilag 3 Valgfri specialefagskatalog Data- og kommunikationsuddannelsen Undervisningsministeriet September 2007 /Steen Albertsen Ver. 310807 s. 2 Embedded controller, almen. Varighed 1

Læs mere

Programmering i C. Lektion november 2008

Programmering i C. Lektion november 2008 Programmering i C Lektion 3 18. november 2008 Kontrolstrukturer Udvælgelse Gentagelse Eksempler Fra sidst 1 Kontrolstrukturer 2 Udvælgelse 3 Gentagelse 4 Eksempler Kontrolstrukturer Udvælgelse Gentagelse

Læs mere

Indledning. Hvorfor det forholder sig sådan har jeg en masse idéer om, men det bliver for meget at komme ind på her. God fornøjelse med læsningen.

Indledning. Hvorfor det forholder sig sådan har jeg en masse idéer om, men det bliver for meget at komme ind på her. God fornøjelse med læsningen. Indledning...2 Variabler...13 Eksempel: 1...13 Eksempel 2:...13 Eksempel 3:...15 Eksempel 4:...16 Metoder...17 Metode (intet ind og intet ud)...17 Metode (tekst ind)...18 Metode (tekst ind og tekst ud)...19

Læs mere

Sammenlign og byt. Et eksempel på dokumentering af et program

Sammenlign og byt. Et eksempel på dokumentering af et program Sammenlign og byt Et eksempel på dokumentering af et program Sammenlign og byt Jeg har valgt, som et eksempel, at dokumentere et meget enkelt program som indlæser to tal, sammenligner dem og udskriver

Læs mere

Netværk & elektronik

Netværk & elektronik Netværk & elektronik Oversigt Ethernet og IP teori Montering af Siteplayer modul Siteplayer teori Siteplayer forbindelse HTML Router (port forwarding!) Projekter Lkaa Mercantec 2009 1 Ethernet På Mars

Læs mere

Crash Course i Programmering. HumTek, RUC

Crash Course i Programmering. HumTek, RUC Crash Course i Programmering HumTek, RUC Kursus mål At give en basal introduktion til programmering i sproget Processing At give et overblik over sprogets potentiale At have det sjovt :-) Kursus form Meget

Læs mere

PHP 3 UGERS FORLØB PHP, MYSQL & SQL

PHP 3 UGERS FORLØB PHP, MYSQL & SQL PHP 3 UGERS FORLØB PHP, MYSQL & SQL Uge 1 & 2 Det basale: Det primære mål efter uge 1 og 2, er at få forståelse for hvordan AMP miljøet fungerer i praksis, og hvordan man bruger PHP kodesproget til at

Læs mere

Arduino opgaver Teknologi

Arduino opgaver Teknologi : I dette dokument er der inspiration til en række programmerings-opgaver til Arduino. Opgaverne bliver i nogen grad sværere og sværere op gennem opgavenumrene. Opgaverne kan laves ved at opbygge kredsløb

Læs mere

Under 'Microsoft Block Editor', klik 'New project' for at åbne block editor-værktøjet.

Under 'Microsoft Block Editor', klik 'New project' for at åbne block editor-værktøjet. 8 3. Nedtælling Nu skal du lave en nedtæller. Det er en god måde at lære variabler på og hvordan du skal kode micro:bit til at gøre dét, du vil have, at den skal vise. Du skal bruge: 1 x BBC micro:bit

Læs mere

Forelæsning Uge 2 Mandag

Forelæsning Uge 2 Mandag Forelæsning Uge 2 Mandag Sætninger Simple sætninger (assignment, interne og eksterne metodekald) Sammensatte sætninger (blok, selektion, gentagelse) Udtryk og operatorer Java syntax og style guide Afleveringsopgave:

Læs mere

Kursus 02199: Programmering. Kontrol af programudførelsen. afsnit 3.1-3.5. if (indkomst > 267000) topskat = (indkomst-267000) * 0.

Kursus 02199: Programmering. Kontrol af programudførelsen. afsnit 3.1-3.5. if (indkomst > 267000) topskat = (indkomst-267000) * 0. Kursus 02199: Programmering afsnit 3.1-3.5 Anne Haxthausen IMM, DTU 1. Kontrol af programudførn (afsnit 3.1) 2. Valg-sætninger (if og switch) (afsnit 3.2 og 3.3) 3. Bloksætninger (afsnit 3.2) 4. Logiske

Læs mere

"# $%$ " # $ % $ $ " & ( ) *+!,! Sum_Cost >= 5000SirName = Beltov Continue = %!- + ( ( - True) Continue *! If Antal <= 20 Then EnhedsOmk = 1.

# $%$  # $ % $ $  & ( ) *+!,! Sum_Cost >= 5000SirName = Beltov Continue = %!- + ( ( - True) Continue *! If Antal <= 20 Then EnhedsOmk = 1. "# $$ " # $ && & ' $ $ " & ) *+, Sum_Cost >= 5000SirName = Beltov Continue = True) Continue *, + If Antal

Læs mere

Python programmering. Per Tøfting. MacFest

Python programmering. Per Tøfting. MacFest Python programmering MacFest 2005 Per Tøfting http://pertoefting.dk/macfest/ Indhold Måder at afvikle Python program på Variabler Data typer Tal Sekvenser Strenge Tupler Lister Dictionaries Kontrolstrukturer

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Programmering C ved mst Termin Juni 117 Institution Uddannelse Fag og niveau Lærer Hold Erhvervsskolerne Aars hhx Programmering C Michael Stenner (mst) 2-3g16 pro Forløbsoversigt

Læs mere

Python 3 kursus lektion 1:

Python 3 kursus lektion 1: Python 3 kursus lektion 1: Her laves et nyt program Her køre programmet! Her skrives koden: Gem (CTRL-s) Tryk F5 (for at køre) www.madsmatik.dk d.14-01-2016 1/5 At skrive til skærmen: Hello World Man kan

Læs mere

Jeg har i forbindelse med it og programmering designet og udviklet et it-produkt, som kan beregne rødder i en anden gradsligning.

Jeg har i forbindelse med it og programmering designet og udviklet et it-produkt, som kan beregne rødder i en anden gradsligning. Indhold Beregn rødder... 2 Beskrivelse af kærneproblemet... 2 Plan for brugerfladen for programmet... 3 Operationer på inddata... 4 Output - Beskrivelse af uddata... 4 Flowchart - programmets logiske opbygning/struktur...

Læs mere

9. Tyverialarm med buzzer

9. Tyverialarm med buzzer 22 9. Tyverialarm med buzzer Også i denne øvelse skal du bruge både micro:bits pins og LED-displayet. Micro:bit har et accellerometer, som har indbygget x-y-z-akse, dvs den registrerer, hvilken retning,

Læs mere

Introduktion til funktioner, moduler og scopes i Python

Introduktion til funktioner, moduler og scopes i Python Denne guide er oprindeligt udgivet på Eksperten.dk Introduktion til funktioner, moduler og scopes i Python Denne artikel er fortsættelsen af "I gang med Python", som blevet publiceret her på sitet for

Læs mere

Kursusarbejde 3 Grundlæggende Programmering

Kursusarbejde 3 Grundlæggende Programmering Kursusarbejde 3 Grundlæggende Programmering Arne Jørgensen, 300473-2919 klasse dm032-1a 21. november 2003 Indhold 1. Kode 2 1.1. forestillinger.h............................................. 2 1.2. forestillinger.cc.............................................

Læs mere

Video Projector Controller. Brugermanual

Video Projector Controller. Brugermanual Jægergårdsgade 152/05A DK-8000 Aarhus C DENMARK WWW.WAHLBERG.DK l Video Projector Controller Brugermanual WWW.WAHLBERG.DK TELEPHONE +45 86 18 14 20 CELL PHONE +45 40 52 20 88 EMAIL: mads@wahlberg.dk Feb

Læs mere

Åben uddannelse, Efterår 1996, Oversættere og køretidsomgivelser

Åben uddannelse, Efterår 1996, Oversættere og køretidsomgivelser 3/10/96 Seminaret den 26/10 vil omhandle den sidste fase af analysen og de første skridt i kodegenereringen. Det drejer sig om at finde betydningen af programmet, nu hvor leksikalsk og syntaktisk analyse

Læs mere

5. Kontrolstrukturer - Motivation og Oversigt

5. Kontrolstrukturer - Motivation og Oversigt 5. Kontrolstrukturer - Motivation og Oversigt I dette og de følgende afsnit vil vi - vigtigst af alt - møde forgreninger og løkker. Sådanne kaldes kontrolstrukturer, fordi vi med disse kan kontrollere

Læs mere

Enes Kücükavci Roskilde Tekniske Gymnasium 20 05 2010 Mathias Turac Informationsteknolog B Vejleder: Karl Bjranasson Programmering C

Enes Kücükavci Roskilde Tekniske Gymnasium 20 05 2010 Mathias Turac Informationsteknolog B Vejleder: Karl Bjranasson Programmering C Indhold Indledning(Enes)... 2 Problemstilling (Enes)... 2 Teori (Enes)... 2 Løsningsforslag (Enes)... 4 RFID relæet (Mathias)... 6 Krav (Enes og Mathias)... 8 Målgruppen (Mathias)... 8 Rekvirent... 8 Implementering(Mathias)...

Læs mere

Indholdsfortegnelse If-sætningen... 3 Opgaver... 4 OR, AND sammen med if-sætningen... 5 Rand() funktion... 5 Opgave... 5 Include() funktionen...

Indholdsfortegnelse If-sætningen... 3 Opgaver... 4 OR, AND sammen med if-sætningen... 5 Rand() funktion... 5 Opgave... 5 Include() funktionen... Modul 2 Indholdsfortegnelse If-sætningen... 3 Opgaver... 4 OR, AND sammen med if-sætningen... 5 Rand() funktion... 5 Opgave... 5 Include() funktionen... 6 Opgave... 6 POST/GET og formular... 6 Opgaver...

Læs mere

Bevisteknikker. Bevisteknikker (relevant både ved design og verifikation) Matematisk induktion. Matematisk induktion uformel beskrivelse

Bevisteknikker. Bevisteknikker (relevant både ved design og verifikation) Matematisk induktion. Matematisk induktion uformel beskrivelse Bevisteknikker Bevisteknikker (relevant både ved design og verifikation) Bevisførelse ved modstrid (indirekte bevis) Antag, at det givne teorem er falsk Konkluder, at dette vil føre til en modstrid Teorem:

Læs mere

Introduktion til programmering. Af mikroprocessor Atmel ATmega328P i en Arduino Uno

Introduktion til programmering. Af mikroprocessor Atmel ATmega328P i en Arduino Uno Introduktion til programmering Af mikroprocessor Atmel ATmega328P i en Arduino Uno Min baggrund: Intel 4004, 4 bit, maskinsprog Intel 8008, 8 bit, maskinsprog bit for bit I sprogene: assembler, Fortran

Læs mere

up/ansi Eksamensspørgsmål

up/ansi Eksamensspørgsmål Side af 3 Dato: 26-06-2003 up/ansi Eksamensspørgsmål Spørgsmål : Erklæring af variable Skal placeres i første blok kan også placeres blandt erklæringer / definitioner af funktioner, dette er dog IKKE klogt.

Læs mere

Programmeringseksempel tl BCxxxx (Seriel)

Programmeringseksempel tl BCxxxx (Seriel) APP-NOTE 600005 Beckhoff Application Note Date: 8/28/2006 Document Status: First Draft Beckhoff Automation Aps Naverland 2, DK-2600 Glostrup Phone +45 43 46 76 20 Fax +45 43 46 63 35 Programmeringseksempel

Læs mere

Forelæsning Uge 4 Mandag

Forelæsning Uge 4 Mandag Forelæsning Uge 4 Mandag Algoritmeskabeloner Kan (ved simple tilretningerne) bruges til at implementere metoder, der gennemsøger en arrayliste (eller anden objektsamling) og finder objekter, der opfylder

Læs mere

Sproget Rascal (v. 2)

Sproget Rascal (v. 2) Sproget Rascal (v. 2) Til brug i K1 på kurset Oversættere Opdateret 29/11 2004 Abstract Rascal er et simpelt Pascal-lignende imperativt sprog. Dette dokument beskriver uformelt Rascals syntaks og semantik

Læs mere

C++ Gratis PDF-udgave Forlaget Libris 1996-2004

C++ Gratis PDF-udgave Forlaget Libris 1996-2004 C++ Gratis PDF-udgave Forlaget Libris 1996-2004 Gratis PDF-udgave af C++ I 1996 udgav vi for første gang C++ af Kris Jamsa. Første udgave var på bogform, som dengang kostede kr. 228,-. I 1999 udgav vi

Læs mere

Qwpikkemandtyuiopåasdfghjklæøzxc vbnmqwertyuiopåasdflortefissezxcvb nmqwertyuiopåasdfghjklæsupernørd mqwertyuiopåasdfghjklæøzxcvbnmq

Qwpikkemandtyuiopåasdfghjklæøzxc vbnmqwertyuiopåasdflortefissezxcvb nmqwertyuiopåasdfghjklæsupernørd mqwertyuiopåasdfghjklæøzxcvbnmq Qwpikkemandtyuiopåasdfghjklæøzxc vbnmqwertyuiopåasdflortefissezxcvb nmqwertyuiopåasdfghjklæsupernørd mqwertyuiopåasdfghjklæøzxcvbnmq Projekt varmemåler wertyuiopåasdfghjklæøzxcvbnmqwe Afsluttende projekt

Læs mere

Danmarks Tekniske Universitet

Danmarks Tekniske Universitet side af sider Danmarks Tekniske Universitet Skriftlig prøve, den. maj 00. Kursusnavn Algoritmer og datastrukturer Kursus nr. 06. Tilladte hjælpemidler: Alle hjælpemidler. Vægtning af opgaverne: Opgave

Læs mere

Programmering I Java/C#

Programmering I Java/C# Programmering I Java/C# Dit første projekt Datatekniker Intro to C# C# (C Sharp) Et enkelt, moderne, generelt anvendeligt, objektorienteret programmeringssprog Udviklet af Microsoft, ledet af danskeren

Læs mere

Programmeringseksempel til CX/IPC

Programmeringseksempel til CX/IPC APP-NOTE 610004 Beckhoff Application Note Date: 7/17/2009 Document Status: 1.1 Beckhoff Automation Aps Naverland 2, DK-2600 Glostrup Phone +45 43 46 76 20 Fax +45 43 46 63 35 Programmeringseksempel til

Læs mere

Navn: Søren Guldbrand Pedersen Klasse: 2i Fag: up/ansi C Opgave: Brev til Sigurd Lære: John Austin Side 1 af 13 Dato:

Navn: Søren Guldbrand Pedersen Klasse: 2i Fag: up/ansi C Opgave: Brev til Sigurd Lære: John Austin Side 1 af 13 Dato: Side 1 af 13 Dato: 03-06-03 Til Sigurd Som aftalt får du nu tilbygningen til 80C535 kittet, keyboard og programmet med programopdatering. Den sidste opgave her, gik så ud på at tilslutte et tastatur, og

Læs mere

Kursusarbejde 2 Grundlæggende Programmering

Kursusarbejde 2 Grundlæggende Programmering Kursusarbejde 2 Grundlæggende Programmering Arne Jørgensen, 300473-2919 klasse dm032-1a 31. oktober 2003 Indhold 1. Kode 2 1.1. hotel.h.................................................... 2 1.2. hotel.cc...................................................

Læs mere

University of Southern Denmark Syddansk Universitet. DM502 Forelæsning 4

University of Southern Denmark Syddansk Universitet. DM502 Forelæsning 4 DM502 Forelæsning 4 Flere kontrolstrukturer for-løkke switch-case Metoder Indhold Arrays og sortering af arrays String-funktioner for-løkke Ofte har man brug for at udføre det samme kode, for en sekvens

Læs mere

Flowchart og Nassi ShneidermanN Version. Et flowchart bruges til grafisk at beskrive et forløb. Det kan fx være en microcontrollers programafvikling.

Flowchart og Nassi ShneidermanN Version. Et flowchart bruges til grafisk at beskrive et forløb. Det kan fx være en microcontrollers programafvikling. Flowchart Et flowchart bruges til grafisk at beskrive et forløb. Det kan fx være en microcontrollers programafvikling. Der findes nogle gode programmer til at tegne flowcharts med, men de skal købes. Fx

Læs mere

//Udskriver System.out.println("Hej " + ditfornavn + " " + ditefternavn + "."); System.out.println("Du er " + dinalder + " aar gammel!

//Udskriver System.out.println(Hej  + ditfornavn +   + ditefternavn + .); System.out.println(Du er  + dinalder +  aar gammel! Denne guide er oprindeligt udgivet på Eksperten.dk Brugerinput i Java Denne her artikel gennemgår diverse ting ved brug af brugerinput i Java. Den starter med det simple og fortæller derefter skridt for

Læs mere

Java Programmering. En bog for begyndere. Skrevet af Henrik Kressner

Java Programmering. En bog for begyndere. Skrevet af Henrik Kressner Java Programmering En bog for begyndere Skrevet af Henrik Kressner Indholdsfortegnelse Introduktion...3 1 Introduktion til Java...4 1.1 Javakoden...4 1.2 Det første program...6 1.2 Skriv til skærmen...6

Læs mere

LCD Character display Intro

LCD Character display Intro LCD Character display Intro Der findes flere typer af LCD karakter-displays, fra forskellige firmaer. Her er vist en type, der er blå. Pins: Nummer 1 fra venstre Her er vist en nærmere beskrivelse af de

Læs mere

Opgaven fortsat. Opfølgning på Opgave 2 og Use Cases. Opgaven. Trin 1: Væsentlige begreber. Resultatliste: 100 bryst, herrer

Opgaven fortsat. Opfølgning på Opgave 2 og Use Cases. Opgaven. Trin 1: Væsentlige begreber. Resultatliste: 100 bryst, herrer Opfølgning på Opgave 2 og Use Cases originally by Michael R. Hansen modified/extended by Anne E. Haxthausen Informatics and Mathematical Modelling Technical University of Denmark Opgaven fortsat Efter

Læs mere