AKTIEINFO Magasinet Aktieinfo årgang - 6. udgave

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "AKTIEINFO Magasinet Aktieinfo 02-04-2013 12. årgang - 6. udgave"

Transkript

1 AKTIEINFO Magasinet Aktieinfo årgang - 6. udgave Sammen er vi bedst Redaktion André Perman, Lau Svenssen og John Stihøj. INDHOLD: Side 2-3: Aktiekommentar: Sæsonen for Q1 regnskaber indledes om få dage. Kan selskaberne fortsætte indtjeningsfremgangen? Grækenland, Cypern, Italien og i værste konsekvens også Frankrig truer Eurosamarbejdet. Vi forventer en positiv stemning også i april, men så kommer maj måned. Sell in May and go away kan i år blive en selvopfyldende profeti. Side 3-4: Cockpit - Stockpick: Fokus på de vigtigste begivenheder i anden halvdel af marts nyheder som kan få betydning for finansmarkederne fremadrettet. Side 5-8: Sektoranalyse af Bulk-rederier med fokus på DS NORDEN, Golden Ocean Group og Jinhui. Side 9-10: Atlantic Petroleum: Udsigt til produktionsnedgang og lavere indtjening i På længere sigt forekommer aktien dog at være interessant. Side 10-11: NKT: Stagnation præger selskabet. Prognosen for 2013 kan vise sig at være for optimistisk. Side 11-12: Schouw & Co.: Efter en fordobling af aktiekursen på få måneder er det tid til en pause. Side 12 13: Lundbeck: Nye produkter giver stort potentiale for aktien. Side 14-15: Amerikanske aktier med månedlig udbyttebetaling: André Perman påviser, at selskaber med månedligt udbytte har større potentiale end selskaber med kvartårligt udbytte. Næste udgave af Magasinet Aktieinfo udkommer den

2 AKTIEKOMMENTAR Flere aktieindeks ligger over eller tæt på deres All-Time-High. En af undtagelserne er DAX i Tyskland, der har 5 % i afstand op til sit topniveau lige over Parlamentarisk usikkerhed i Italien efter det spegede valg i februar, og problemerne omkring Cypern har ikke kunnet knægte optimismen med undtagelse af DAX i Tyskland. At Tyskland halter efter de fleste andre lande skyldes, at tyskerne er den store bidragsyder (betaler) til at holde Eurosamarbejdet fasttømret. Og desværre er Euro-krisen langt fra ovre. Grækenland er trådt lidt i baggrunden, mens Cypern er kommet frem i forreste linje. Landets banksystem bliver formentlig reddet af en hjælp fra EU på 10 mia. EUR og et bidrag på 7 mia. EUR fra landets eget banksystem. Redningsplanen er strikket snedigt sammen. Laiki-banken splittes op i to dele. Den dårlige del vil på sigt blive nedlagt. Den gode del af banken overføres til landets største bank Bank of Cyprus. Indskydere med over EUR på kontoen skal bidrage ved at en del af indskuddet går tabt og en anden del konverteres til aktier i Bank of Cyprus. Mange sorte russiske penge menes at være gemt i skattely på Cypern, og denne type af kunder har ingen ondt af. Desværre rammer aftalen også almindelige mennesker, som har et indskud på mere end EUR på en konto i Cypern. Men sådan er gamet. Alternativet kunne jo have været, at hele andelen af indskuddet over EUR ville være gået tabt, og at Cypern måtte forlade Euro-samarbejdet. Cyperns økonomi udgør kun ½ % af EU s BNP, og derfor burde problemerne for EU og Cypern nu være løst. Indikationerne for discounten er op til 40 %, forlyder det. Chokerende bliver det. Investorer og bankkunder frygter imidlertid en Cypern-løsning, hvis eksempelvis banker i Italien, Spanien og andre lande i EU måtte komme i problemer. EU s ledere har derfor travlt med at betegne Cypern som et særtilfælde af frygt for flugt af valuta ud af de hårdt plagede sydeuropæiske lande i retning mod nord. Det vil nemlig i sig selv kunne føre til en eskalering af problemerne for EU. Konklusionen efter Cypern-redningen er, at banker nu lettere kan saneres (fordi indskydere og långiver skal acceptere en delvis ombytning til aktier), og en svag nation kan ikke bakke sit lands store banker op i praksis, dvs. man skal som kunde se både på selve bankens økonomiske styrke og det pågældende lands statsgæld. Ingen tør tænke på, hvordan Frankrigs reelle forhold er skruet sammen for nu at nævne et vigtigt spørgsmål af denne art. Anden halvdel af marts har været præget af få nyheder. Alle venter på starten af en ny regnskabssæson for Q1. Spørgsmålet er, om virksomhederne kan blive ved med at overraske positivt? Makroøkonomiske nøgletal peger i retning af en forbedret amerikansk økonomi. Forbrugertilliden ligger fortsat på et pænt niveau. Udviklingen på boligmarkedet i USA er meget vigtigt, og også her synes der at være en bedring i gang. Væksten er fortsat høj i BRIK-landene. Problemet er og bliver Europa, hvor en markant forbedring ligger et par år ude i fremtiden. Internationale virksomheder synes at klare udfordringerne bedst. Derimod har indenlandsk eller europæisk orienterede danske virksomheder fortsat vanskelige forhold. Aktiefesten synes derfor fortsat at gå udenom en række mindre danske selskaber, mens de store som Novo Nordisk, Novozymes, Coloplast og Chr. Hansen er stærkt ombejlede. Det afspejler dog også strukturen hos køberne, der går efter store, likvide aktier, dvs. papirer som hurtigt kan sælges igen. Dermed indikeres spekulativ adfærd hos køberne og ikke langsigtet investering som motivation. De ovenfor nævnte aktier synes imidlertid efter lang tids selvforstærkende optur at være kommet op i priser, som vanskeligt kan forsvares. I et hjørne af C20-listen finder vi en aktie som FLSmidth, der helt har mistet sit positive momentum. Det forekommer at være uretfærdigt. FLSmidth henter størstedelen af sin omsætning i verdens vækstlande, og her er der stadig høj aktivitet. Opsamling af FLSmidth på det aktuelle niveau burde være et godt køb - også henset til udsigten til et udbytte på 9 kr., hvis aktien ejes henover generalforsamlingen den Lundbeck synes først lige at være lettet se nærmere omtale andetsteds i Magasinet. 2

3 Investorernes Darling-aktie for få år siden var Vestas, hvorefter der har været en frygtelig nedtur. Aktiekursen er nu igen steget med næsten 50 % i år, hvilket givetvis skyldes short-inddækning. Alligevel udestår der fortsat åbne shortpositioner i et omfang svarende til cirka 15 % af aktiekapitalen. Det holder hånden under aktiekursen. Vi frygter imidlertid regnskabet fra Vestas den Q1 har været et kvartal præget af ordretørke med kun offentliggjorte ordrer for 271 MW mod 915 MW i samme periode sidste år. Pas på med aktien. Alle taler om muligheden for en forestående, større nedadrettet korrektion. Vi frygter absolut en sådan udvikling. Imidlertid synes risikoen for en vending i trenden at være begrænset ud fra det faktum, at alle taler om den. Når alle taler om en korrektion, så reduceres risikoen for at den indfinder sig. Største risiko for aktierne på kort sigt er den forestående Q1-regnskabssæson,og ikke mindst at vi nærmer os maj måned. Netop i år kan det gamle mundheld Sell in May and stay away blive selvopfyldende. Alle har nemlig fokus herpå. Den afgørende økonomiske opgave i Europa kommer op straks efter valget i Tyskland (22-09), idet man så skal tage rigtigt fat på løsningen af Eurogældspuklen inklusiv banksystemet og finde en fordeling af tab og tilskud til de svage lande. Kommer Frankrig med i denne gruppe? Man skubber en snebold foran sig, som skal løses for at kunne genstarte EU s økonomiske udvikling i positiv retning. Men ingen vil starte før et nyt mandat er sikret i det land, som skal betale ca. 40 % af regningen Tyskland. Det er denne situation i Q4 vi holder os for øje frem for noget andet. I princippet er det ventetid frem hertil, og Cypern-løsningen var et bidrag til at forhindre en eksplosion og dermed kickstart af denne saneringsproces. Vores råd er, at man skal holde ud så længe man tør, men især at man skal have en robust portefølje bestående af veldrevne selskaber og gerne med en politik om høje udbytter. Verden er præget af store udfordringer og usikkerhed, men normalt vinder optimismen og fornuften i det lange løb. COCKPIT STOCK PICK Novo Nordisk: Eli Lilly har sammen med partneren Boehringer Ingelheim indsendt registreringsansøgning for diabetesmidlet Empaglifloxin til de amerikanske sundhedsmyndigheder FDA. Der er tale om en potentiel (indirekte) konkurrent til Novos storsælgende Victoza-præparat. Novo frygter dog ikke ny konkurrence, idet Empaglifloxin jf. Novo ikke har samme succes med at sænke patienternes blodsukker og ej heller fører til samme vægttab, som tilfældet er med Victoza. JP Morgan Chase deler ikke denne holdning, da banken ser kritisk på Novo i en ny rapport. Jf. JP Morgan Chase taber Novo terræn til konkurrenterne på udviklingsområdet, og banken mener ikke investorerne har fokus på dette. Lundbeck har udvidet sit nye samarbejde med Otsuka (om et skizofreni lægemiddel) til også at omfatte dets R&Dprojekt Lu AE58054 for Alzheimers. Dette stof er nået frem til Fase III, men Lundbeck har ikke hidtil kunnet/villet indgå partnerskab før denne dyre, afsluttende proces. Det er nu sket og dermed reduceres risikoen for selskabet. Delingen sker ikke præcis 50/50, men oplysninger herom vil ikke blive offentliggjort. 3

4 TDC storaktionæren NTC (fem kapitalfonde via et selskab i Luxembourg) har nu solgt deres sidste fælles aktier, men nogle af de fem er fremdeles medejere i mindre omfang på individuel basis. Dermed er restlageret placeret, og aktien burde få plads til en kursstigning. Vi gætter på som niveau. Genmab har modtaget en royalty på 20 mio. kr. fra partneren GlaxoSmithKline. Det sker som følge af, at Arzerra har opnået godkendelse på det japanske marked. Sanistål løftede sidste år omsætningen med 3,4 % til 4,45 mia. kr. Driftsresultat blev fordoblet til 180,3 mio. kr., men heraf skyldes 61,6 mio. kr. avancer ved frasalg af ejendomme. Reguleret herfor var tallet 118,7 mio. kr., hvilket kan sammenlignes med 91,5 mio. kr. i For 2013 venter selskabet et driftsresultat i intervallet mio. kr. IT-selskabet Columbus omsatte sidste år for 892,5 mio. kr. og fik et driftsresultat på 52,1 mio. kr. For 2013 venter ledelsen en lille fremgang til 900 mio. kr. i omsætning og et EBITDA-resultat på 60 mio. kr. Harboes Bryggerier nedjusterer forventningerne til 2012/13 efter en uventet modgang på selskabets markeder. Det har ført til et underskud på 3,5 mio. kr. i Q3, hvorfor prognosen for driftsresultatet (EBITDA) for 2012/13 sænkes til 110 mio. kr. mod før 130 mio. kr. I Q3 var EBITDA-resultatet 17 mio. kr. Rella Holding, der ejer aktier i Aller-koncernen, fik i 2012 et nettoresultat på 33 mio. kr. ned fra 43 mio. kr. året før. For 2013 regner ledelsen med et nettoresultat på 32 mio. kr. Udviklingen i Aller-koncernen, hvori man ejer 61 %, er dog afgørende. Tredje kvartal har udviklet sig dårligere end malingproducenten Flügger forventede. Det er især salget i december, der skuffer. Alligevel er ledelsen i stand til at fastholde prognosen om et driftsresultat på mio. kr. dog nu med forventning om et resultat i den nedre del af intervallet. Entreprenørvirksomheden Arkil opjusterede for få uger siden forventningerne til Det endelige resultat endte alligevel over den senest opreviderede prognose med en omsætning på mio. kr. og et nettoresultat på 40,9 mio. kr. (7,8 mio. kr. i 2011). For 2013 forventer ledelsen en omsætning på mio. kr. og et nettoresultat på mio. kr. Nike løftede i Q3 af det forskudte regnskabsår 2012/13 omsætningen med 9 % til 6,2 mia. USD og overskud pr. aktie med hele 20 % til 73 cent. Programmet om opkøb af egne aktier for 8 mia. USD i de næste fire år fortsætter. Indtil nu er der købt egne aktier for 548 mio. USD. Oracle fik i Q3 et overskud pr. aktie på 88 cent. I indeværende kvartal venter selskabet et resultat på cent. Det var ikke godt nok for investorerne, der sendte kursen ned med 7 % på regnskabet. 4

5 BULK-SKIBSFART: 2013 TEGNER HÅRDT MEN HEREFTER FREMGANG IGEN Fragtmarkedet gennemlever en ny og langstrakt periode med lave rater inden for Bulk, der omfatter transport af råvarer som jernmalm, kul, korn og råmaterialer som cement, stål og lignende. Det er udbuddet af skibe der er kernen i problemerne, idet efterspørgslen fortsat vokser i højt tempo. Jævnfør DS NORDEN voksede mængderne sidste år med 5,5 %, og det faktiske tonnagebehov steg med hele 7 % pga. praktiske forhold (forsinkelser, strejker, lavere fart mv.). Men tilgangen af skibe var på 10 %, og de nye skibe er desuden væsentligt mere effektive end de gamle. Skrotning hjælper heldigvis, og 5,3 % af den eksisterende flåde fragik ad denne vej. Høje oliepriser medfører slow steaming, hvor rederierne tilpasser skibenes fart i forhold til de tidsfrister og fragtmuligheder, der skal håndteres, men det sker som det er muligt. Lavere fart giver en reel reduktion i udbuddet af fragtkapacitet. Årsagen til denne struktur er tilgangen af nybygninger fra de store ordrebøger, som rederne nåede at bestille inden krisen ramte i Værfterne forsøger at udskyde arbejdet af hensyn til både dem selv og kundernes ofte svigtende evne til at betale. Tilgangen i 2013 fortsætter i endnu højere gear - formentlig med 12 % svarende til +82 mio. TDW i lasteevne. Skrotningerne kan skønnes til 4 %, og verdensflåden vil dermed vokse med 8 %. Væksten i behovet bliver formentlig %, så reserven vil vokse yderligere. Balancen i markedet ser dog ud til at udvikle sig i positiv retning igen herefter. Overkapaciteten (ultimo 2013 skøn: 10 % overskydende kapacitet) skal så først udnyttes og neutraliseres, før rederne igen vil stå stærkt. Fra 2014 ser der ud til at fremkomme den omvendte situation, da ordrebogen så er ved at være leveret og rederierne er svære at lokke til nye projekter. Kassen er nemlig tom, og bankerne bestemmer i mange firmaer. Her er DS NORDEN en positiv undtagelse pga. dets stærke økonomi og fornuftige dispositioner, men de nøjes med at bestille få nye skibe med forbedrede egenskaber omkring lavt brændstofforbrug og evne til at sejle i is af hensyn til de nye muligheder for passage nord om Rusland. Markedets udvikling på kort sigt vil blive styret af efterspørgslen. Forløbet for udbuddet af skibe er nogenlunde sikkert ud fra ordrebogen selv om afvigelserne angiveligt er store i nedadgående retning. Det giver håb om en mindre udvidelse og dermed forbedret balance i markedet. Udsvingene i transportbehovet styres af importen i de store lande i Asien, hvor Kina og Indien er i centrum. Vægten er stor både fra volumen og afstandene, der er store og følgelig optager skibene i mange døgn. Væksten i Kina ventes at blive lidt højere i år med 8,2 % (7,8 %). Indien har oplevet et afbræk i væksten, men her forventes også mere acceleration med en vækstrate på 5,9 % (4,5 %). Varemæssigt er kul inde i en kraftig positiv udvikling. El-værker er kundekredsen, og det drejer sig om lave priser på kul sammen med et stort drop i prisen på CO 2 kvoter. Kul (miljø-uvenligt) trænger atter frem på bekostning af naturgas. Kullet skal sejles over lange afstande fra fx Australien og Indonesien. Samtidig er brændværdien forholdsvis lav, og mængderne øges derfor endnu mere. Kina vil også få en voldsom stigning i sin kulimport, jf. Golden Ocean Group (læs nedenfor) Skønnet for 2013 er da også positivt med +7,3 % jf. Platou (fremgår af DS NORDEN s årsberetning). Under normale omstændigheder ville det blive anset for særdeles flot. Imidlertid påregnes en tilgang af nye skibe på mindst 12 %, og perspektivet er derfor en udvidelse af den faktiske overkapacitet. Skrotning kan skønnes til 4 %, men denne mekanisme vil straks blive bremset, hvis raterne forbedres - rederne vil så prøve at presse lidt mere ud af deres gamle skibe. Der er elastik på dette punkt. Baltic Dry Indekset har været presset i bund i denne vinter med værdier under 700, hvorefter en forbedring kom i gang, der har ført til en dagsværdi på nu 931. Dækningsbidraget er presset langt ned, men det kan fortsat betale sig at sejle frem for at vælge oplægning. Priserne på skibe afspejler de hårde tider, og second hand tonnage er faldet med % i pris i løbet af

6 Nybygningspriserne falder også men her går det mere moderat for sig, da værfterne ikke vil bygge med decideret tab før det er tvingende nødvendigt for at holde folkene beskæftiget. Skift til andre skibstyper, primært offshore udstyr, er den positive mulighed, men hverken skibe til containere eller tankfart kan hjælpe. Tank er om muligt endnu svagere end Bulk og der er kun få nye ordrer. Positive udsigter for branchen Samtidig er det langsigtede perspektiv positivt. Det er reelt tidsfaktoren og pengemangel som nu skal hjælpe i form af et dyk i tilgangen af nye skibe næste år og udsigt til en langstrakt pause pga. rederiernes elendige økonomi. Årene kan udvikle sig til Sælgers marked for søtransport pga. manglende styrke til køb af nye skibe, så der i stedet kan opstå mangel på moderne, effektive skibe. En Joker findes dog også i dette spil, nemlig udvidelsen af Panama-kanalen, der pga. forsinkelser først åbner de nye sluseanlæg i De omfattende rejser fra fx Brasilien til Kina med jernmalm vil blive forkortet, og denne effektivisering vil reducere behovet for skibe i væsentligt omfang. Det gælder for alle store skibe fra den gamle Panamax-gruppe ( TDW) og opad til de største skibe. Samtidig vil det åbne nye muligheder for den nye type på TDW, der er konstrueret under hensyn til max-dybgang i en række havne, hvor passage af Panama ofte vil indgå (fx korn fra US Golf havne til Asien). For de mindre skibe ( TDW), som indgår i stort tal hos DS NORDEN, er der ingen ændring direkte fra denne fornyelse. Den eksisterende Panama-kanal blev åbnet i 1914, og de maksimale mål for skibe (sluser og dybgang) er ikke ændret siden. DS NORDEN (186,7) har foretaget en ekstraordinær nedskrivning af sine skibe på 300 mio. USD. Resultatet endte dermed på -279 mio. USD, men der er altså trods alt fortsat tale om et beskedent overskud fra den ordinære forretning. I de foregående år har rederiet haft fordel af kontraktdækning til høje rater, der kunne holde indtjeningen oppe. Imidlertid er denne buffer ved at være opbrugt, og dermed rammer nedgangen i fragtraterne nu selskabet efter en forsinkelse. Foreløbig giver det udsigt til et svagt forløb af 2013 med et ordinært underskud, men befragtningspolitikken afspejler styrken til at vente på et opsving. I Bulk er 76 % afdækket, men det er altså sket til lavere rater. Tank har kun sikret 27 % af det kendte beskæftigelsesbehov. Ledelsen holder en stor del af især de mindre Bulk-skibe beskæftiget i spotmarkedet og med afvikling af rejser underlagt de store aftaler med industriselskaber angående deres bulk-transportopgaver med flere års udstrækning. Denne side af virksomheden understreger ledelsens ansvarlige linje med udvidelse og konsolidering af aktiviteten. Samlet står DS NORDEN stærkt økonomisk set, og man kan derfor udnytte attraktive muligheder, hvis de dukker op. Tank ser ud til at komme først på benene igen med ratestigninger, og her satses på udvidelse i et trinvis forløb med 25 egne skibe som målsætning - foreløbig. Aktien har en indre værdi på 231 kr. (40,9 USD), mens Net Aset Value, dvs. den reelle markedsværdi af egenkapitalen justeret for værdien af charteraftalernes nutidsværdi inkl. værdien af købsoptioner på skibene, ligger lidt lavere på 213 kr. (37,6 USD). Der skal udloddes 3 kr. i udbytte og desuden påregnes anvendt 30 mio. USD (svarende til 4,2 kr. pr. aktie) på opkøb af egne aktier. Kurs/indre værdi forholdet er beregnet ud fra NAV-tallet på 0,9 (186,7/213). Det må anses for højt set i forhold til andre rederiaktier, der i reglen er lavt prissat ud fra nøgletal. 6

7 P/E kan ikke anvendes som følge af et forventet mellemstort underskud i indeværende år. DS NORDEN er et stærkt rederi, men branchen er blodrød og i betragtning af udsigten til et tungt forløb af 2013 forekommer aktien ikke interessant som placering. Der skal fremkomme et positivt oplæg til udviklingen i de nærmest kommende år, før aktien vil kunne tiltrække og fastholde investorer i et sådant omfang, at aktiekursen før alvor kan rykke op over 200. Ingen indikationer foreligger herom. Afvent køb til priser rundt 150. En sådan chance kan hurtigt komme. Golden Ocean Group (5,61 NOK; Oslo Børs kode: GOGL) har en børsværdi på 2,5 mia. NOK (427 musd). Bulk-rederiet er en del af John Fredriksen s virksomhedsimperium (41 % ejet via Hemen Holding; andre børsnoterede JF-forbundne selskaber er Frontline, Seadrill, Marine Harvest mv.) og er hjemmehørende på Bermuda (børsnoteret i 2004). Rederiet arbejder med hovedvægten i Panamax (18 styk), ligesom man har 6 Cape Size skibe. Der er 4 skibe i ordre (Ice Class Panamax ere), hvor der udestår betaling af 89 musd. Egenkapitalen er bogført med 538 musd, og flåden er bogført til 868 musd. Nettogælden er opgjort til 405 musd. Gearingen er dog noget højere og vel reelt rundt 1:1, da der også er leasing, charteraftaler og de resterende betalinger på fire nybygninger. Ledelsen er optimistisk med udsigterne fremover med Kina som vækstmotor, og her fokuseres der nu på et stærkt stigende behov for import af kul, der udgør to-tredjedele af landets samlede energiforbrug. Relativ lav brændværdi for kul indebærer et stort tonnagebehov, og afstandene vil vokse i takt med stigningen i behovet, hvor eksempelvis Indonesien i dag klarer en væsentlig del, og afstanden her er forholdsvis kort. Australien får formentlig en stærk stigende betydning. I 2012 fik selskabet kun et overskud på 12 musd, svarende til EPS 0,03 USD, dvs. tæt på nulpunktet. Men Frederiksen er altid hurtig til at udnytte chancer i markedet og store omlægninger kommer pludseligt væltende med køb/salg og ophævelse af kontrakter. Investorerne værdsætter denne dynamik sammen med stringent fokusering på værdiskabelse og udlodning af udbytte, der her også omfatter opkøb af egne aktier, når der en gang imellem er for mange penge i kassen (trods en stilling for selskabet med nettolåntagning i bankerne). Kurs/Indre værdi forholdet ligger på 0,8 (427/538 musd). Tilliden til John Frederiksens evne til at drive forretning indebærer en højere pris, altså en slags indirekte goodwill, da investorerne flokkes om ham og altid er parat til at følge efter for at udnytte de Upside Chancer, som han er så god til at satse på før alle andre. Budskabet fra ledelsen i GOGL er, at tiderne snart vil blive bedre for Bulkers, og at man er klar til at være med. Vi er lidt mere forsigtige. Vurderingen af aktien er Hold/Langsigtet Køb. Risikoprofilen er høj, da Bulk-markedet er følsomt over for udsving i konjunkturforholdene og en række økonomiske parametre (råvarepriser, olieprisen, USD, renter). 7

8 Jinhui (10,95 NOK; Oslo Børs kode: JIN) har en markedsværdi for de 84 mio. styk udestående aktier på 920 mnok (157 musd). Selskabet er registret på Bermuda og er 55 % ejet af Jinhui Holdings m.fl. Flåden er fokuseret på den moderne mellemstørrelse Supramax ( TDW), der er velegnet til at betjene industrikunder med normale havneforhold, dvs. ikke krav om at benytte de store terminalanlæg men langt flere og mindre havne. Man ejer 38 skibe og har kun et i ordre. Der er tale om 34 Supramax ere og 4 Panamax ere. Jinhui er interessant fra et dansk synspunkt ved at være placeret i netop det segment, som var kernen i NORDEN s optur og det har fremdeles central betydning for dem. Desuden har man 3 Capesize skibe ( TDW) inde på timecharter, men det er et segment, der er hårdt ramt (stor afhængighed af transport af jernmalm og kul). Økonomisk er soliditeten god med en bogført egenkapital på 853 musd. Flåden er bogført til 1,2 mia. USD. Gearingen med gæld er derfor lav med et forhold på 1:0,4. Imidlertid beror vurderingen af den økonomiske styrke dog på skibenes faktiske værdi ved et salg, og der kan være tale om en urealiseret manko pga. de pt. meget lave fragtrater og et svagt marked for second hand skibe. Afdækningen med udlejning af skibe er på 38 % for 2013, og EBITDA cash flow et vil derfor blive lavere i år. Man står heldigvis stærkt, da der kun er forpligtelser for en nybygning og gælden er lav ligesom der fortsat genereres et positivt cash flow. Aktien skiftede fuldstændigt niveau efter Finanskrisens udbrud (top ved 80 NOK) ned i ca. 10 NOK og herefter et rebound til ca. 30 NOK, der så alligevel ikke kunne holde, hvorefter en ny nedtur sendte aktien ned til 10 NOK som blev et nyt prisniveau for aktien. Bundprisen har senest været ca. 6,5 NOK. Vi ser positivt på aktiens muligheder, idet discounten er ekstrem med et Kurs/indre værdi forhold på ca. 0,2 (157/853 musd). Udbytte er ikke betalt siden Ledelsen er grundlæggende optimistisk og forventer at kunne udvide aktiviteten, når markedsforholdene i deres segment af Bulk-markedet atter kommer ind i en fase med holdbar styrkelse. Langsigtet Køb er vores vurdering af aktien, herunder at vi ikke kan se nogen afgørende trussel mod selskabets evne til at overleve i denne benhårde branche. 8

9 ATLANTIC PETROLEUM DANMARKS SVAR PÅ DE NORSKE OLJEMYG Atlantic Petroleum (kurs 162,5) er et lille, men spændende færøsk olieselskab noteret på Børsen i København. Aktiviteterne med investering i oliefelter og licensrettigheder startede i 1998 med tildeling af de første olielicenser ved Færøerne. Siden er investeringsomfanget vokset betydeligt, således at selskabet i dag er medejer af ca. 40 licenser fordelt på Færøerne, England, Irland, Norge og Holland. England er afgørende for indtjeningen, idet der her ejes andele i producerende felter, der suppleres med to yderligere i Aktiviteten i Norge er ny, idet udvidelsen til dette land først skete med købet af Emergy Exploration i november sidste år. Der er ligeledes købt andele på hollandsk søterritorium. Selskabet andele i tre producerende felter i den nordlige del af Nordsøen er placeret i UK-område. Felterne er kendt under navnene Chestnut, Ettrick og Blackbird. Næste projekt er Perthfeltet ud for Skotland. Aktiviteten med deltagelse i små oliefelter med overskuelige forhold økonomisk og tidsmæssigt er meget udbredt i Norge, hvor sådanne selskaber kaldes Oljemyg. Flere af denne type selskaber, eksempelvis DNO International, Interoil, Norse Energy, Panoro Energy og Questere, er noteret på Børsen i Norge og har oplevet Bonanza-lignende tilstande i takt med olieprisens stigning og i særdeleshed ved positive nyheder om nye fund og tilladelser til udvinding. Den samme begejstring har endnu slet ikke overgået den danske aktie Atlantic Petroleum. Hos Atlantic Petroleum gælder det om at udvælge de rigtige investeringer efter grundige analyser af de kendte, sandsynlige og mulige olieforekomster. Herefter drejer det sig om at udnytte olieforekomsterne hurtigt, billigt og maksimalt. Effektiv drift opnås ved at benytte flydende anlæg, som efterfølgende kan flyttes til andre felter, ligesom eventuelt nye brønde kan kobles op til den opbyggede infrastruktur på feltet. Ledelsen synes at have hands-on i denne proces, og de foretagne køb af licenser og andele i oliefelter forekommer at være sket til rimelige priser. Atlantic Petroleum må betegnes som et sekundært olieselskab, idet man opererer i et segment uden for de store aktørers bevågenhed (underskoven af oliefelter). Den lave interesse fra de store olieselskaber muliggør køb af nye aktiviteter til rimelige priser for et selskab som Atlantic Petroleum. Selskabets strategi er at fortsætte det høje væksttempo i det omfang årets overskud berettiger til det. Og med den høje oliepris giver det god mening at satse på at øge outputtet. Al olie kan jo sælges og det endda til en høj pris. Implicit vil ekspansionen dog også betyde, at der ikke er udsigt til udlodning af udbytter i de næste mange år. Pengene skal jo bruges til efterforskning og feltudbygning. I 2009 var der i selskabet et underskud på 55 mio. kr. Det har i de seneste tre år været afløst af overskud på 109 mio. kr. i 2010 og 67 mio. kr. i både 2011 og Det har genereret et stort positivt cash-flow, der har muliggjort udvidelsen af forretningen blev et rekordår for selskabet med en samlet produktion på tønder olie. Det frie cash flow steg til 368 mio. kr. fra 270 mio. kr. i Beskatning (udskudt skat) ramte imidlertid selskabet hårdt sidste år. Driftsoverskuddet blev 247 mio. kr. mod 126 mio. kr. året før, men netto endte årets overskud uændret på 67 mio. kr. Sidste år belastede en udskudt skat i England nemlig resultatet med hele 83 mio. kr. En høj oliepris, succes med udnyttelsen af olieboringerne og skatten er forhold, der har stor betydning for selskabets resultater. På den korte bane er udfordringen selve produktionstallene. Ledelsen har højst overraskende meddelt, at der i år kun påregnes et output på tønder olie, hvilket er en betragtelig 9

10 nedgang i forhold til Det vil også medføre en betydelig nedgang i årets forventede overskud. Jvf. selskabets egen prognose vil EBITDAX (=driftsoverskud før renter, skat, afskrivninger og udgifter til efterforskningsboringer) lande i intervallet mio. kr. Til sammenligning var tallet for 2012 på 274 mio. kr. Da hensigten er løbende at udvide aktiviteterne, står vi uforstående overfor denne produktions- og indtjeningsnedgang. Baseret på midterværdien af ledelsens udmelding kan man således påregne en omsætning i 2013 på ca. 500 mio. kr. og et nettoresultat omkring 25 mio. kr. Denne udregning er dog behæftet med stor usikkerhed, idet beskatningsforhold kan ændre prognosen betydeligt i begge retninger. Olieprisen vil også have stor betydning, og her er vores holdning, at olieprisen har større risiko for at falde end chance for at stige. Så fra den parameter er der næppe en positiv regulering at hente. Trods de lidt matte udsigter for 2013 forekommer aktien alligevel at være interessant for langsigtede investorer, der er villige til at se bort fra udbytter i hvert fald i de næste fem år. Egenkapitalen, der for en stor dels vedkommende udgøres af en likvid beholdning, er nemlig ved udgangen af 2012 opgjort til 527 mio. kr. Børsværdien ved kurs 162,5 er 427 mio. kr. Aktien handler således til en K/I på blot 0,81. Der er tale om en aktie med et højt risiko/afkast forhold, men indholdet med oliefelter og dygtig udnyttelse af disse burde tilsige mulighed for en stærkt stigende aktiekurs på 3-5 års sigt. Worst Case er et drop i olieprisen. NKT I TOMGANG Resultatet for 2012 blev særdeles flot, hvilket dog skyldes en engangsindtægt på 1,4 mia. kr. fra salget af ejerandelen i NKT Flexibles. Selve forretningsomfanget stod derimod i stampe med et organisk omsætningsfald på 2 %. Målt på operationelt EBITDA var der dog fremgang på 18 % til mio. kr. NKT består af tre delkoncerner: 1) NKT Cables (56 % af omsætningen i 2012), der primært producerer og sælger energikabler til højspændingssystemer. 2) Nilfisk-Advance (42 % af omsætningen), der producerer og sælger rengøringsudstyr primært til det professionelle segment. 3) Photonics (2 % af omsætningen), der leverer systemløsninger og produkter til samling af optiske fibre. NKT Cables oplevede en negativ vækst på 4 % og fortsat udfordringer på kabelfabrikken i Köln. I Nilfisk-Advance var der tale om en uændret omsætning, men her bidrog omkostningstilpasninger til at forbedre resultatet. Photonics oplevede en organisk vækst på 10 %, men denne del af forretningen har endnu kun marginal betydning. Regnskabet for 2012 er som sådan godkendt, idet det levede op til ledelsens egne, men nedjusterede forventninger, herunder de mål der er opstillet for i planen kaldet Powered by NKT. En af målsætningerne er, at nettogælden maksimalt må udgøre 2,5 x operationelt EBITDA. Efter salget af NKT Flexibles er gælden blevet nedbragt fra mio. kr. til mio. kr., hvorved forholdet mellem gæld og EBITDA er bragt ned på 1,8 gange. Det giver NKT nyt finansielt råderum indenfor de udstukne rammer. Om der er opkøb i støbeskeen meldes der dog intet om. Formentlig skal NKT Cables komme på skinner igen mht. indtjeningsevne, før bestyrelsen vil starte på nye store og krævende tiltag. Investorerne tog godt imod regnskabet, idet kursen blev sendt op nær 240 for siden så at falde tilbage. Vi deler ikke markedets begejstring. Selve forretningen udvikler sig nemlig efter vores mening skuffende med fald i omsætningen, ligesom vi står uforstående overfor, hvordan der fortsat kan være indkøringsproblemer med 10

11 kabelfabrikken i Köln. Da fabrikken blev åbnet for et par år siden, var der næsten ingen grænser for, hvor god en investering ledelsen mente fabrikken var. Selv om der i de senere år har været et boom i etablering af højhastighedsbaner til tog i Kina, synes denne fest at gå uden om NKT, hvilket også må udlægges som skuffende. Man fremstiller nemlig køretråd i Kina som en vigtig satsning på vækst. De seneste år har været vanskelige for tunge produktionsvirksomheder som NKT, og der er ikke udsigt til nogen nævneværdig forbedring i Ledelsen melder da også neutralt ud for 2013 med en flad omsætningsudvikling og et operationelt EBITDA som i De lave vækstudsigter i år for Europa gør dog, at vi tror ledelsens prognose vil vise sig at være for optimistisk. Ud fra ledelsens estimater er der udsigt til et overskud pr. aktie i 2013 på 5-6 kr. hvorved aktien handler til en P/E 2013E (213:5/6) på Det er særdeles højt. I favør af en investering i selskabet trækker det, at aktien handler under indre værdi, og at det tekniske oplæg ser interessant ud. Den store risiko i relation til en investering i NKT er den af EU s konkurrencemyndigheder rejste undersøgelse om mulig karteldannelse blandt en række kabelproducenter, herunder NKT. Franske Nexans har, som vi i tidligere analyser har påpeget, hensat et større beløb til en eventuel bøde. Det er ikke tilfældet hos NKT. Sagen drejer sig om markedet for søkabler og nedgravede højspændingskabler i perioden NKT har ikke foretaget hensættelser og forsvarer dette med, at selskabet i nævnte periode ikke producerede søkabler, at man ikke i modsætning til flere andre selskaber har fået foretaget en ransagning af EU s konkurrencemyndigheder, og at man ikke kan tage stilling til den eventuelle størrelse af en ikke-forventet bod. En eventuel erstatningssag fra EU s konkurrencemyndigheder udgør et låg over aktiekursen, ligesom sagen uanset det videre forløb er forbundet med store omkostninger til advokater m.m. plus tab af image for selskabet. SCHOUW & CO. Konglomeratet består af fem separat drevne delkoncerner: BioMar, Fibertex Personal Care, Fibertex Nonwovens, Grene og Hydra-Grene. Selskabet ejer desuden 50 % af Xergi (biogasanlæg) og en aktiepost i Vestas på 4 mio. styk svarende til en ejerandel på 2 % af dette selskab. Delkoncernen Martin Professional blev i slutningen af 2012 solgt til Harman International Industries. Martin (professionelt lys) har længe været et smertensbarn, men i 2012 kom vendingen med overskud, og straks valgte man at slå til, da der fremkom et godt købstilbud. Salget udløser en avance på 250 mio. kr., der vil blive indtægtsført i Q1 regnskabet. Likviditetsmæssigt giver det 820 mio. kr., idet man beholder to ejendomme, som fortsat udlejes til det nu frasolgte selskab. Desuden har man solgt en aktiepost i Lerøy Seafood for 150 mio. kr. Schouw har derfor ikke alene fået god plads til nye investeringer men også reduceret risikoprofilen, idet Martin var placeret i en meget ustabil branche. Det største datterselskab, BioMar, er eksponeret over for uforudsigelige udsving inden for fiskeopdræt. En speciel risiko gælder i øjeblikket for varekreditter ydet til kunder i de svage sydeuropæiske lande. Udviklingen inden for havbrug er heldigvis fortsat overordnet set positiv, men erhvervet påvirkes af store udsving i priserne på fisk. Sygdomsudbrud er også en trussel, som optræder uden varsel. Spredningen på stadig flere lande hjælper til at reducere konsekvenserne af sådanne angreb. Samlet forventes i 2013 et fald i indtjeningen på ca. 10 % for BioMar. 11

AKTIEINFO Magasinet Aktieinfo 01-10-2013 12. årgang - 17 udgave

AKTIEINFO Magasinet Aktieinfo 01-10-2013 12. årgang - 17 udgave AKTIEINFO Magasinet Aktieinfo 01-10-2013 12. årgang - 17 udgave Sammen er vi bedst Redaktion Lau Svenssen og John Stihøj. INDHOLD: Side 2-3: Aktiekommentar: Aktierne er i All-Time-High trods mange tændte

Læs mere

AKTIEINFO Magasinet Aktieinfo 15-02-2015 14. årgang - 3.udgave

AKTIEINFO Magasinet Aktieinfo 15-02-2015 14. årgang - 3.udgave AKTIEINFO Magasinet Aktieinfo 15-02-2015 14. årgang - 3.udgave Sammen er vi bedst Redaktion Lau Svenssen og John Stihøj. INDHOLD: Side 2: Aktiekommentar: Aktiefesten kan formentlig fortsætte men kun med

Læs mere

15-12-2008 22. udgave 7. årgang Leveret via e-mail: kr. 600,- halvårligt / kr. 800,- helårligt

15-12-2008 22. udgave 7. årgang Leveret via e-mail: kr. 600,- halvårligt / kr. 800,- helårligt 15-12-2008 22. udgave 7. årgang Leveret via e-mail: kr. 600,- halvårligt / kr. 800,- helårligt Udgivet af: Aktieinfo Kobbelhave 44-6000 Kolding - Tlf. 75 51 02 48 www.aktieinfo.net Redaktion: André Perman,

Læs mere

AKTIEINFO Magasinet Aktieinfo 15-01-2014 13. årgang - 1.udgave

AKTIEINFO Magasinet Aktieinfo 15-01-2014 13. årgang - 1.udgave AKTIEINFO Magasinet Aktieinfo 15-01-2014 13. årgang - 1.udgave Sammen er vi bedst Redaktion Lau Svenssen og John Stihøj. INDHOLD: Side 2-3: Aktiekommentar: Danske aktier outperformer i forhold til udlandet.

Læs mere

Magasinet FINANS-Info

Magasinet FINANS-Info Magasinet FINANS-Info Uafhængigt investeringsmagasin. 15-09-2007 16. udgave, 6. årgang. Leveret i PDF-format via e-mail kr. 600,- halvårligt / kr. 800,- helårligt Pr. brev i Danmark: kr. 800,- halvårligt

Læs mere

INDHOLDSFORTEGNELSE: 15-09-2008 16. udgave 7. årgang Leveret i PDF-format via email Kr. 600,- halvårligt Kr. 800,- helårligt

INDHOLDSFORTEGNELSE: 15-09-2008 16. udgave 7. årgang Leveret i PDF-format via email Kr. 600,- halvårligt Kr. 800,- helårligt 15-09-2008 16. udgave 7. årgang Leveret i PDF-format via email Kr. 600,- halvårligt Kr. 800,- helårligt INDHOLDSFORTEGNELSE: Side 2 7: Aktiekommentar Down side risiko 8-9%. Stor Upside når vi kommer gennem

Læs mere

Analyse af H+H International A/S 31. marts 2014

Analyse af H+H International A/S 31. marts 2014 Konklusion Efter massive tab i årene 2009-13 er der udsigt til et beskedent positivt resultat i indeværende år. Afsætningen forventes at vokse moderat opgjort i mængde, og kombineret med stram styring

Læs mere

Analyse af Solar A/S 24. marts 2014

Analyse af Solar A/S 24. marts 2014 Konklusion 2013 var et svært år for Solar. Omsætningen på 1.532 mio. svarede til et fald på 6,5 % sammenlignet med 2012, og overskuddet landede på 3 mio.. Omkostninger til restruktureringer og IT-systemet

Læs mere

28/02/14. Danske Aktier. Anbefalinger. Flyvere og dykkere. Ændringer af analysedækning. Analyser af danske aktier

28/02/14. Danske Aktier. Anbefalinger. Flyvere og dykkere. Ændringer af analysedækning. Analyser af danske aktier 28/02/14 Danske Aktier Anbefalinger Flyvere og dykkere Ændringer af analysedækning Analyser af danske aktier Indholdsfortegnelse Flyvere: Størst potentiale på kort sigt 4 Dykkere: Mindst potentiale på

Læs mere

Rockwool styrer mod opjustering

Rockwool styrer mod opjustering Rockwool styrer mod opjustering Det skal gå usædvanligt dårligt for Rockwool i 2. halvår, hvis selskabet skal undgå at komme med en senere opjustering af årsforventningen. Resultatet ventes at lande på

Læs mere

INVESTERINGSFORENINGEN CARNEGIE WORLDWIDE. Kvartalsorientering 4. kvartal 2009 Tema: Tilbage til normale tilstande i 2010? Kunsten at vælge fra

INVESTERINGSFORENINGEN CARNEGIE WORLDWIDE. Kvartalsorientering 4. kvartal 2009 Tema: Tilbage til normale tilstande i 2010? Kunsten at vælge fra INVESTERINGSFORENINGEN CARNEGIE WORLDWIDE Kvartalsorientering 4. kvartal 2009 Tema: Tilbage til normale tilstande i 2010? Kunsten at vælge fra Indholdsfortegnelse Forord 3 Tilbage til normale tilstande

Læs mere

Valutakrig Lavere afkastkrav vil under støtte aktier. Kvartals- Orientering Nr 1 2015

Valutakrig Lavere afkastkrav vil under støtte aktier. Kvartals- Orientering Nr 1 2015 25år Valutakrig Lavere afkastkrav vil under støtte aktier Kvartals- Orientering Nr 1 2015 Indholdsfortegnelse 03 Leder 04 Valutakrig 08 Lavere afkastkrav vil under støtte aktier 12 Carnegie WorldWide Investorkonference

Læs mere

Aktionærorientering: Formuemagasin

Aktionærorientering: Formuemagasin Københavns Fondsbørs Nikolaj Plads 6 1007 København K Århus, den 19. januar 2007 Aktionærorientering: Formuemagasin Formuepleje Safe A/S udgiver i dag kvartalsorienteringen Formuemagasin, som indeholder

Læs mere

Aktionærorientering: Formuemagasin

Aktionærorientering: Formuemagasin Københavns Fondsbørs Nikolaj Plads 6 1007 København K Århus, den 19. januar 2007 Aktionærorientering: Formuemagasin Formuepleje Merkur A/S udgiver i dag kvartalsorienteringen Formuemagasin, som indeholder

Læs mere

Danske Aktier. Anbefalinger. 20. december 2013. Analyser af danske aktier. Flyvere: Aktier med størst potentiale på kort sigt

Danske Aktier. Anbefalinger. 20. december 2013. Analyser af danske aktier. Flyvere: Aktier med størst potentiale på kort sigt 20. december 2013 Danske Aktier Anbefalinger Analyser af danske aktier Flyvere: Aktier med størst potentiale på kort sigt Dykkere: Aktier med mindst potentiale på kort sigt Indholdsfortegnelse Flyvere:

Læs mere

SmallCap Danmark A/S Årsrapport 2012 62. regnskabsår

SmallCap Danmark A/S Årsrapport 2012 62. regnskabsår SmallCap Danmark A/S Årsrapport 2012 62. regnskabsår INDHOLD Ledelsesberetning Hoved- og nøgletal 2 Forord 3 Ledelsens årsberetning 4 Investment cases 10 Profil SmallCap Danmark A/S 13 Aktien og investorerne

Læs mere

30/04/15. Danske Aktier. Anbefalinger. Flyvere og dykkere. Ændringer af analysedækning. Analyser af danske aktier

30/04/15. Danske Aktier. Anbefalinger. Flyvere og dykkere. Ændringer af analysedækning. Analyser af danske aktier 30/04/15 Danske Aktier Anbefalinger Flyvere og dykkere Ændringer af analysedækning Analyser af danske aktier Indholdsfortegnelse Flyvere: Størst potentiale på kort sigt 4 Dykkere: Mindst potentiale på

Læs mere

Gode muligheder for gevinst i 2015

Gode muligheder for gevinst i 2015 DECEMBER 2014 JANUAR 2015 Gode muligheder for gevinst i 2015 Billig olie er et tveægget sværd for økonomien Kig mod udviklingslandene efter afkast Platinum edition Skelsættende udvikling i Rusland 1 AKTIER

Læs mere

Formue. Safe. Sådan undgår Formuepleje tab. Følg den globale jagt på afkast. Fejrer 25 års jubilæum

Formue. Safe. Sådan undgår Formuepleje tab. Følg den globale jagt på afkast. Fejrer 25 års jubilæum Aktionærmagasin fra formueplejeselskaberne // 2. kvartal 2013 // 28. årgang Formue Sådan undgår Formuepleje tab Følg den globale jagt på afkast Safe Fejrer 25 års jubilæum Det var Claus Hommelhoff (foto)

Læs mere

SmallCap Danmark A/S Årsrapport 2010 60. regnskabsår

SmallCap Danmark A/S Årsrapport 2010 60. regnskabsår SmallCap Danmark A/S Årsrapport 2010 60. regnskabsår INDHOLD Ti års hoved- og nøgletal 2 Forord 3 Ledelsens årsberetning 4 Investment cases 12 Profil SmallCap Danmark A/S 14 Aktien og investorene 16 IR-politik

Læs mere

hvad der tjener Vestas bedst 4 Overblik 8 Det moderne globale samfund 10 Forandringens vinde 14 Udvikling og dialog 22 Projektforretning 26

hvad der tjener Vestas bedst 4 Overblik 8 Det moderne globale samfund 10 Forandringens vinde 14 Udvikling og dialog 22 Projektforretning 26 Årsrapport 2005 hvad der tjener Vestas bedst 4 Overblik 8 Det moderne globale samfund 10 Udvikling af det moderne samfund kræver energi og politisk fremsynethed Vindkraft bider skeer med de fossile brændsler

Læs mere

Dampskibsselskabet NORDEN A/S

Dampskibsselskabet NORDEN A/S Amaliegade 49 Fondsbørsmeddelelse nr. 3/2002 1256 København K side 1/94 Telefon: 33 15 04 51 22. marts 2002 Telefax: 33 15 61 99 www.ds-norden.com KONTAKTPERSON: Adm. direktør Steen Krabbe - telefon: 33

Læs mere

... OG FORTSÆTTER MED AT VÆRE KONTRÆR

... OG FORTSÆTTER MED AT VÆRE KONTRÆR MARKEDSRAPPORT VI HOLDER KURSEN... OG FORTSÆTTER MED AT VÆRE KONTRÆR NUMMER 1 APRIL 2015 www.skagenfondene.dk LEDER Tænk langsigtet MEST LØNSOM Nogle gange er det klogt med lidt perspektiv på tingene.

Læs mere

Kvartalsorientering 3. kvartal 2007

Kvartalsorientering 3. kvartal 2007 Kvartalsorientering 3. kvartal 2007 Globale konsekvenser af det amerikanske boligmarked Forventninger Fakta fra de enkelte afdelinger INVESTERINGSFORENINGEN CARNEGIE WORLDWIDE Kunsten at vælge fra Forord

Læs mere

Mundtlig beretning. 4. marts 2015

Mundtlig beretning. 4. marts 2015 4. marts 2015 Mundtlig beretning Forestil jer at I træder ind ad døren i en af vores filialer og bliver budt velkommen af en robot, der kan hjælpe med jeres bankforretninger. Det lyder som science fiction,

Læs mere

Formue. Erik Møller den ukuelige fighter. Formuepleje låner gratis. Fokus på investorbeskyttelse. Et af europas bedste aktieteams bag Formuepleje

Formue. Erik Møller den ukuelige fighter. Formuepleje låner gratis. Fokus på investorbeskyttelse. Et af europas bedste aktieteams bag Formuepleje Aktionærmagasin fra formueplejeselskaberne // 4. kvartal 2012 // indhold 27. årgang Formue Formuepleje låner gratis Fokus på investorbeskyttelse Et af europas bedste aktieteams bag Formuepleje Erik Møller

Læs mere

En verden af kriser og rådvildhed. Ny finanskrise ligger på lur. Tilliden, der forsvandt. Råvarernes paradigmeskifte

En verden af kriser og rådvildhed. Ny finanskrise ligger på lur. Tilliden, der forsvandt. Råvarernes paradigmeskifte 2011 // september En verden af kriser og rådvildhed s i d e // 04 Ny finanskrise ligger på lur s i d e // 13 Tilliden, der forsvandt s i d e // 20 Råvarernes paradigmeskifte s i d e // 22 Fra Overfloden

Læs mere

ROCKWOOL INTERNATIONAL A/S

ROCKWOOL INTERNATIONAL A/S HD studiet i Finansiering Hovedopgave - maj 2009 Opgaveløser: Vejleder: Rasmus Kristian Mogensen Palle Nierhoff Opgave nr. 41 VÆRDIANSÆTTELSE OG AKTIEANALYSE ROCKWOOL INTERNATIONAL A/S Handelshøjskolen

Læs mere

Indhold. Navne og adresser. Påtegninger Ledelsespåtegning...3 Revisionspåtegning...3

Indhold. Navne og adresser. Påtegninger Ledelsespåtegning...3 Revisionspåtegning...3 Investeringsforeningen Alfred Berg Årsrapport 2009 Indhold Påtegninger Ledelsespåtegning...3 Revisionspåtegning...3 Beretninger Ledelsesberetning...4 Årsberetning, Årsberetning, Alfred Berg, afdeling Danmark...8

Læs mere

Formue. fokuseret risikostyring giver balanceret afkast. Sådan arbejder investeringskomiteen. Hængekøje eller sved på panden?

Formue. fokuseret risikostyring giver balanceret afkast. Sådan arbejder investeringskomiteen. Hængekøje eller sved på panden? INVESTORmagasin fra formueplejeforeningerne // 4. kvartal 2014 // 29. årgang Formue fokuseret risikostyring giver balanceret afkast Sådan arbejder investeringskomiteen LEDER: Hængekøje eller sved på panden?

Læs mere