AKTIEINFO Magasinet Aktieinfo årgang - 6. udgave

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "AKTIEINFO Magasinet Aktieinfo 02-04-2013 12. årgang - 6. udgave"

Transkript

1 AKTIEINFO Magasinet Aktieinfo årgang - 6. udgave Sammen er vi bedst Redaktion André Perman, Lau Svenssen og John Stihøj. INDHOLD: Side 2-3: Aktiekommentar: Sæsonen for Q1 regnskaber indledes om få dage. Kan selskaberne fortsætte indtjeningsfremgangen? Grækenland, Cypern, Italien og i værste konsekvens også Frankrig truer Eurosamarbejdet. Vi forventer en positiv stemning også i april, men så kommer maj måned. Sell in May and go away kan i år blive en selvopfyldende profeti. Side 3-4: Cockpit - Stockpick: Fokus på de vigtigste begivenheder i anden halvdel af marts nyheder som kan få betydning for finansmarkederne fremadrettet. Side 5-8: Sektoranalyse af Bulk-rederier med fokus på DS NORDEN, Golden Ocean Group og Jinhui. Side 9-10: Atlantic Petroleum: Udsigt til produktionsnedgang og lavere indtjening i På længere sigt forekommer aktien dog at være interessant. Side 10-11: NKT: Stagnation præger selskabet. Prognosen for 2013 kan vise sig at være for optimistisk. Side 11-12: Schouw & Co.: Efter en fordobling af aktiekursen på få måneder er det tid til en pause. Side 12 13: Lundbeck: Nye produkter giver stort potentiale for aktien. Side 14-15: Amerikanske aktier med månedlig udbyttebetaling: André Perman påviser, at selskaber med månedligt udbytte har større potentiale end selskaber med kvartårligt udbytte. Næste udgave af Magasinet Aktieinfo udkommer den

2 AKTIEKOMMENTAR Flere aktieindeks ligger over eller tæt på deres All-Time-High. En af undtagelserne er DAX i Tyskland, der har 5 % i afstand op til sit topniveau lige over Parlamentarisk usikkerhed i Italien efter det spegede valg i februar, og problemerne omkring Cypern har ikke kunnet knægte optimismen med undtagelse af DAX i Tyskland. At Tyskland halter efter de fleste andre lande skyldes, at tyskerne er den store bidragsyder (betaler) til at holde Eurosamarbejdet fasttømret. Og desværre er Euro-krisen langt fra ovre. Grækenland er trådt lidt i baggrunden, mens Cypern er kommet frem i forreste linje. Landets banksystem bliver formentlig reddet af en hjælp fra EU på 10 mia. EUR og et bidrag på 7 mia. EUR fra landets eget banksystem. Redningsplanen er strikket snedigt sammen. Laiki-banken splittes op i to dele. Den dårlige del vil på sigt blive nedlagt. Den gode del af banken overføres til landets største bank Bank of Cyprus. Indskydere med over EUR på kontoen skal bidrage ved at en del af indskuddet går tabt og en anden del konverteres til aktier i Bank of Cyprus. Mange sorte russiske penge menes at være gemt i skattely på Cypern, og denne type af kunder har ingen ondt af. Desværre rammer aftalen også almindelige mennesker, som har et indskud på mere end EUR på en konto i Cypern. Men sådan er gamet. Alternativet kunne jo have været, at hele andelen af indskuddet over EUR ville være gået tabt, og at Cypern måtte forlade Euro-samarbejdet. Cyperns økonomi udgør kun ½ % af EU s BNP, og derfor burde problemerne for EU og Cypern nu være løst. Indikationerne for discounten er op til 40 %, forlyder det. Chokerende bliver det. Investorer og bankkunder frygter imidlertid en Cypern-løsning, hvis eksempelvis banker i Italien, Spanien og andre lande i EU måtte komme i problemer. EU s ledere har derfor travlt med at betegne Cypern som et særtilfælde af frygt for flugt af valuta ud af de hårdt plagede sydeuropæiske lande i retning mod nord. Det vil nemlig i sig selv kunne føre til en eskalering af problemerne for EU. Konklusionen efter Cypern-redningen er, at banker nu lettere kan saneres (fordi indskydere og långiver skal acceptere en delvis ombytning til aktier), og en svag nation kan ikke bakke sit lands store banker op i praksis, dvs. man skal som kunde se både på selve bankens økonomiske styrke og det pågældende lands statsgæld. Ingen tør tænke på, hvordan Frankrigs reelle forhold er skruet sammen for nu at nævne et vigtigt spørgsmål af denne art. Anden halvdel af marts har været præget af få nyheder. Alle venter på starten af en ny regnskabssæson for Q1. Spørgsmålet er, om virksomhederne kan blive ved med at overraske positivt? Makroøkonomiske nøgletal peger i retning af en forbedret amerikansk økonomi. Forbrugertilliden ligger fortsat på et pænt niveau. Udviklingen på boligmarkedet i USA er meget vigtigt, og også her synes der at være en bedring i gang. Væksten er fortsat høj i BRIK-landene. Problemet er og bliver Europa, hvor en markant forbedring ligger et par år ude i fremtiden. Internationale virksomheder synes at klare udfordringerne bedst. Derimod har indenlandsk eller europæisk orienterede danske virksomheder fortsat vanskelige forhold. Aktiefesten synes derfor fortsat at gå udenom en række mindre danske selskaber, mens de store som Novo Nordisk, Novozymes, Coloplast og Chr. Hansen er stærkt ombejlede. Det afspejler dog også strukturen hos køberne, der går efter store, likvide aktier, dvs. papirer som hurtigt kan sælges igen. Dermed indikeres spekulativ adfærd hos køberne og ikke langsigtet investering som motivation. De ovenfor nævnte aktier synes imidlertid efter lang tids selvforstærkende optur at være kommet op i priser, som vanskeligt kan forsvares. I et hjørne af C20-listen finder vi en aktie som FLSmidth, der helt har mistet sit positive momentum. Det forekommer at være uretfærdigt. FLSmidth henter størstedelen af sin omsætning i verdens vækstlande, og her er der stadig høj aktivitet. Opsamling af FLSmidth på det aktuelle niveau burde være et godt køb - også henset til udsigten til et udbytte på 9 kr., hvis aktien ejes henover generalforsamlingen den Lundbeck synes først lige at være lettet se nærmere omtale andetsteds i Magasinet. 2

3 Investorernes Darling-aktie for få år siden var Vestas, hvorefter der har været en frygtelig nedtur. Aktiekursen er nu igen steget med næsten 50 % i år, hvilket givetvis skyldes short-inddækning. Alligevel udestår der fortsat åbne shortpositioner i et omfang svarende til cirka 15 % af aktiekapitalen. Det holder hånden under aktiekursen. Vi frygter imidlertid regnskabet fra Vestas den Q1 har været et kvartal præget af ordretørke med kun offentliggjorte ordrer for 271 MW mod 915 MW i samme periode sidste år. Pas på med aktien. Alle taler om muligheden for en forestående, større nedadrettet korrektion. Vi frygter absolut en sådan udvikling. Imidlertid synes risikoen for en vending i trenden at være begrænset ud fra det faktum, at alle taler om den. Når alle taler om en korrektion, så reduceres risikoen for at den indfinder sig. Største risiko for aktierne på kort sigt er den forestående Q1-regnskabssæson,og ikke mindst at vi nærmer os maj måned. Netop i år kan det gamle mundheld Sell in May and stay away blive selvopfyldende. Alle har nemlig fokus herpå. Den afgørende økonomiske opgave i Europa kommer op straks efter valget i Tyskland (22-09), idet man så skal tage rigtigt fat på løsningen af Eurogældspuklen inklusiv banksystemet og finde en fordeling af tab og tilskud til de svage lande. Kommer Frankrig med i denne gruppe? Man skubber en snebold foran sig, som skal løses for at kunne genstarte EU s økonomiske udvikling i positiv retning. Men ingen vil starte før et nyt mandat er sikret i det land, som skal betale ca. 40 % af regningen Tyskland. Det er denne situation i Q4 vi holder os for øje frem for noget andet. I princippet er det ventetid frem hertil, og Cypern-løsningen var et bidrag til at forhindre en eksplosion og dermed kickstart af denne saneringsproces. Vores råd er, at man skal holde ud så længe man tør, men især at man skal have en robust portefølje bestående af veldrevne selskaber og gerne med en politik om høje udbytter. Verden er præget af store udfordringer og usikkerhed, men normalt vinder optimismen og fornuften i det lange løb. COCKPIT STOCK PICK Novo Nordisk: Eli Lilly har sammen med partneren Boehringer Ingelheim indsendt registreringsansøgning for diabetesmidlet Empaglifloxin til de amerikanske sundhedsmyndigheder FDA. Der er tale om en potentiel (indirekte) konkurrent til Novos storsælgende Victoza-præparat. Novo frygter dog ikke ny konkurrence, idet Empaglifloxin jf. Novo ikke har samme succes med at sænke patienternes blodsukker og ej heller fører til samme vægttab, som tilfældet er med Victoza. JP Morgan Chase deler ikke denne holdning, da banken ser kritisk på Novo i en ny rapport. Jf. JP Morgan Chase taber Novo terræn til konkurrenterne på udviklingsområdet, og banken mener ikke investorerne har fokus på dette. Lundbeck har udvidet sit nye samarbejde med Otsuka (om et skizofreni lægemiddel) til også at omfatte dets R&Dprojekt Lu AE58054 for Alzheimers. Dette stof er nået frem til Fase III, men Lundbeck har ikke hidtil kunnet/villet indgå partnerskab før denne dyre, afsluttende proces. Det er nu sket og dermed reduceres risikoen for selskabet. Delingen sker ikke præcis 50/50, men oplysninger herom vil ikke blive offentliggjort. 3

4 TDC storaktionæren NTC (fem kapitalfonde via et selskab i Luxembourg) har nu solgt deres sidste fælles aktier, men nogle af de fem er fremdeles medejere i mindre omfang på individuel basis. Dermed er restlageret placeret, og aktien burde få plads til en kursstigning. Vi gætter på som niveau. Genmab har modtaget en royalty på 20 mio. kr. fra partneren GlaxoSmithKline. Det sker som følge af, at Arzerra har opnået godkendelse på det japanske marked. Sanistål løftede sidste år omsætningen med 3,4 % til 4,45 mia. kr. Driftsresultat blev fordoblet til 180,3 mio. kr., men heraf skyldes 61,6 mio. kr. avancer ved frasalg af ejendomme. Reguleret herfor var tallet 118,7 mio. kr., hvilket kan sammenlignes med 91,5 mio. kr. i For 2013 venter selskabet et driftsresultat i intervallet mio. kr. IT-selskabet Columbus omsatte sidste år for 892,5 mio. kr. og fik et driftsresultat på 52,1 mio. kr. For 2013 venter ledelsen en lille fremgang til 900 mio. kr. i omsætning og et EBITDA-resultat på 60 mio. kr. Harboes Bryggerier nedjusterer forventningerne til 2012/13 efter en uventet modgang på selskabets markeder. Det har ført til et underskud på 3,5 mio. kr. i Q3, hvorfor prognosen for driftsresultatet (EBITDA) for 2012/13 sænkes til 110 mio. kr. mod før 130 mio. kr. I Q3 var EBITDA-resultatet 17 mio. kr. Rella Holding, der ejer aktier i Aller-koncernen, fik i 2012 et nettoresultat på 33 mio. kr. ned fra 43 mio. kr. året før. For 2013 regner ledelsen med et nettoresultat på 32 mio. kr. Udviklingen i Aller-koncernen, hvori man ejer 61 %, er dog afgørende. Tredje kvartal har udviklet sig dårligere end malingproducenten Flügger forventede. Det er især salget i december, der skuffer. Alligevel er ledelsen i stand til at fastholde prognosen om et driftsresultat på mio. kr. dog nu med forventning om et resultat i den nedre del af intervallet. Entreprenørvirksomheden Arkil opjusterede for få uger siden forventningerne til Det endelige resultat endte alligevel over den senest opreviderede prognose med en omsætning på mio. kr. og et nettoresultat på 40,9 mio. kr. (7,8 mio. kr. i 2011). For 2013 forventer ledelsen en omsætning på mio. kr. og et nettoresultat på mio. kr. Nike løftede i Q3 af det forskudte regnskabsår 2012/13 omsætningen med 9 % til 6,2 mia. USD og overskud pr. aktie med hele 20 % til 73 cent. Programmet om opkøb af egne aktier for 8 mia. USD i de næste fire år fortsætter. Indtil nu er der købt egne aktier for 548 mio. USD. Oracle fik i Q3 et overskud pr. aktie på 88 cent. I indeværende kvartal venter selskabet et resultat på cent. Det var ikke godt nok for investorerne, der sendte kursen ned med 7 % på regnskabet. 4

5 BULK-SKIBSFART: 2013 TEGNER HÅRDT MEN HEREFTER FREMGANG IGEN Fragtmarkedet gennemlever en ny og langstrakt periode med lave rater inden for Bulk, der omfatter transport af råvarer som jernmalm, kul, korn og råmaterialer som cement, stål og lignende. Det er udbuddet af skibe der er kernen i problemerne, idet efterspørgslen fortsat vokser i højt tempo. Jævnfør DS NORDEN voksede mængderne sidste år med 5,5 %, og det faktiske tonnagebehov steg med hele 7 % pga. praktiske forhold (forsinkelser, strejker, lavere fart mv.). Men tilgangen af skibe var på 10 %, og de nye skibe er desuden væsentligt mere effektive end de gamle. Skrotning hjælper heldigvis, og 5,3 % af den eksisterende flåde fragik ad denne vej. Høje oliepriser medfører slow steaming, hvor rederierne tilpasser skibenes fart i forhold til de tidsfrister og fragtmuligheder, der skal håndteres, men det sker som det er muligt. Lavere fart giver en reel reduktion i udbuddet af fragtkapacitet. Årsagen til denne struktur er tilgangen af nybygninger fra de store ordrebøger, som rederne nåede at bestille inden krisen ramte i Værfterne forsøger at udskyde arbejdet af hensyn til både dem selv og kundernes ofte svigtende evne til at betale. Tilgangen i 2013 fortsætter i endnu højere gear - formentlig med 12 % svarende til +82 mio. TDW i lasteevne. Skrotningerne kan skønnes til 4 %, og verdensflåden vil dermed vokse med 8 %. Væksten i behovet bliver formentlig %, så reserven vil vokse yderligere. Balancen i markedet ser dog ud til at udvikle sig i positiv retning igen herefter. Overkapaciteten (ultimo 2013 skøn: 10 % overskydende kapacitet) skal så først udnyttes og neutraliseres, før rederne igen vil stå stærkt. Fra 2014 ser der ud til at fremkomme den omvendte situation, da ordrebogen så er ved at være leveret og rederierne er svære at lokke til nye projekter. Kassen er nemlig tom, og bankerne bestemmer i mange firmaer. Her er DS NORDEN en positiv undtagelse pga. dets stærke økonomi og fornuftige dispositioner, men de nøjes med at bestille få nye skibe med forbedrede egenskaber omkring lavt brændstofforbrug og evne til at sejle i is af hensyn til de nye muligheder for passage nord om Rusland. Markedets udvikling på kort sigt vil blive styret af efterspørgslen. Forløbet for udbuddet af skibe er nogenlunde sikkert ud fra ordrebogen selv om afvigelserne angiveligt er store i nedadgående retning. Det giver håb om en mindre udvidelse og dermed forbedret balance i markedet. Udsvingene i transportbehovet styres af importen i de store lande i Asien, hvor Kina og Indien er i centrum. Vægten er stor både fra volumen og afstandene, der er store og følgelig optager skibene i mange døgn. Væksten i Kina ventes at blive lidt højere i år med 8,2 % (7,8 %). Indien har oplevet et afbræk i væksten, men her forventes også mere acceleration med en vækstrate på 5,9 % (4,5 %). Varemæssigt er kul inde i en kraftig positiv udvikling. El-værker er kundekredsen, og det drejer sig om lave priser på kul sammen med et stort drop i prisen på CO 2 kvoter. Kul (miljø-uvenligt) trænger atter frem på bekostning af naturgas. Kullet skal sejles over lange afstande fra fx Australien og Indonesien. Samtidig er brændværdien forholdsvis lav, og mængderne øges derfor endnu mere. Kina vil også få en voldsom stigning i sin kulimport, jf. Golden Ocean Group (læs nedenfor) Skønnet for 2013 er da også positivt med +7,3 % jf. Platou (fremgår af DS NORDEN s årsberetning). Under normale omstændigheder ville det blive anset for særdeles flot. Imidlertid påregnes en tilgang af nye skibe på mindst 12 %, og perspektivet er derfor en udvidelse af den faktiske overkapacitet. Skrotning kan skønnes til 4 %, men denne mekanisme vil straks blive bremset, hvis raterne forbedres - rederne vil så prøve at presse lidt mere ud af deres gamle skibe. Der er elastik på dette punkt. Baltic Dry Indekset har været presset i bund i denne vinter med værdier under 700, hvorefter en forbedring kom i gang, der har ført til en dagsværdi på nu 931. Dækningsbidraget er presset langt ned, men det kan fortsat betale sig at sejle frem for at vælge oplægning. Priserne på skibe afspejler de hårde tider, og second hand tonnage er faldet med % i pris i løbet af

6 Nybygningspriserne falder også men her går det mere moderat for sig, da værfterne ikke vil bygge med decideret tab før det er tvingende nødvendigt for at holde folkene beskæftiget. Skift til andre skibstyper, primært offshore udstyr, er den positive mulighed, men hverken skibe til containere eller tankfart kan hjælpe. Tank er om muligt endnu svagere end Bulk og der er kun få nye ordrer. Positive udsigter for branchen Samtidig er det langsigtede perspektiv positivt. Det er reelt tidsfaktoren og pengemangel som nu skal hjælpe i form af et dyk i tilgangen af nye skibe næste år og udsigt til en langstrakt pause pga. rederiernes elendige økonomi. Årene kan udvikle sig til Sælgers marked for søtransport pga. manglende styrke til køb af nye skibe, så der i stedet kan opstå mangel på moderne, effektive skibe. En Joker findes dog også i dette spil, nemlig udvidelsen af Panama-kanalen, der pga. forsinkelser først åbner de nye sluseanlæg i De omfattende rejser fra fx Brasilien til Kina med jernmalm vil blive forkortet, og denne effektivisering vil reducere behovet for skibe i væsentligt omfang. Det gælder for alle store skibe fra den gamle Panamax-gruppe ( TDW) og opad til de største skibe. Samtidig vil det åbne nye muligheder for den nye type på TDW, der er konstrueret under hensyn til max-dybgang i en række havne, hvor passage af Panama ofte vil indgå (fx korn fra US Golf havne til Asien). For de mindre skibe ( TDW), som indgår i stort tal hos DS NORDEN, er der ingen ændring direkte fra denne fornyelse. Den eksisterende Panama-kanal blev åbnet i 1914, og de maksimale mål for skibe (sluser og dybgang) er ikke ændret siden. DS NORDEN (186,7) har foretaget en ekstraordinær nedskrivning af sine skibe på 300 mio. USD. Resultatet endte dermed på -279 mio. USD, men der er altså trods alt fortsat tale om et beskedent overskud fra den ordinære forretning. I de foregående år har rederiet haft fordel af kontraktdækning til høje rater, der kunne holde indtjeningen oppe. Imidlertid er denne buffer ved at være opbrugt, og dermed rammer nedgangen i fragtraterne nu selskabet efter en forsinkelse. Foreløbig giver det udsigt til et svagt forløb af 2013 med et ordinært underskud, men befragtningspolitikken afspejler styrken til at vente på et opsving. I Bulk er 76 % afdækket, men det er altså sket til lavere rater. Tank har kun sikret 27 % af det kendte beskæftigelsesbehov. Ledelsen holder en stor del af især de mindre Bulk-skibe beskæftiget i spotmarkedet og med afvikling af rejser underlagt de store aftaler med industriselskaber angående deres bulk-transportopgaver med flere års udstrækning. Denne side af virksomheden understreger ledelsens ansvarlige linje med udvidelse og konsolidering af aktiviteten. Samlet står DS NORDEN stærkt økonomisk set, og man kan derfor udnytte attraktive muligheder, hvis de dukker op. Tank ser ud til at komme først på benene igen med ratestigninger, og her satses på udvidelse i et trinvis forløb med 25 egne skibe som målsætning - foreløbig. Aktien har en indre værdi på 231 kr. (40,9 USD), mens Net Aset Value, dvs. den reelle markedsværdi af egenkapitalen justeret for værdien af charteraftalernes nutidsværdi inkl. værdien af købsoptioner på skibene, ligger lidt lavere på 213 kr. (37,6 USD). Der skal udloddes 3 kr. i udbytte og desuden påregnes anvendt 30 mio. USD (svarende til 4,2 kr. pr. aktie) på opkøb af egne aktier. Kurs/indre værdi forholdet er beregnet ud fra NAV-tallet på 0,9 (186,7/213). Det må anses for højt set i forhold til andre rederiaktier, der i reglen er lavt prissat ud fra nøgletal. 6

7 P/E kan ikke anvendes som følge af et forventet mellemstort underskud i indeværende år. DS NORDEN er et stærkt rederi, men branchen er blodrød og i betragtning af udsigten til et tungt forløb af 2013 forekommer aktien ikke interessant som placering. Der skal fremkomme et positivt oplæg til udviklingen i de nærmest kommende år, før aktien vil kunne tiltrække og fastholde investorer i et sådant omfang, at aktiekursen før alvor kan rykke op over 200. Ingen indikationer foreligger herom. Afvent køb til priser rundt 150. En sådan chance kan hurtigt komme. Golden Ocean Group (5,61 NOK; Oslo Børs kode: GOGL) har en børsværdi på 2,5 mia. NOK (427 musd). Bulk-rederiet er en del af John Fredriksen s virksomhedsimperium (41 % ejet via Hemen Holding; andre børsnoterede JF-forbundne selskaber er Frontline, Seadrill, Marine Harvest mv.) og er hjemmehørende på Bermuda (børsnoteret i 2004). Rederiet arbejder med hovedvægten i Panamax (18 styk), ligesom man har 6 Cape Size skibe. Der er 4 skibe i ordre (Ice Class Panamax ere), hvor der udestår betaling af 89 musd. Egenkapitalen er bogført med 538 musd, og flåden er bogført til 868 musd. Nettogælden er opgjort til 405 musd. Gearingen er dog noget højere og vel reelt rundt 1:1, da der også er leasing, charteraftaler og de resterende betalinger på fire nybygninger. Ledelsen er optimistisk med udsigterne fremover med Kina som vækstmotor, og her fokuseres der nu på et stærkt stigende behov for import af kul, der udgør to-tredjedele af landets samlede energiforbrug. Relativ lav brændværdi for kul indebærer et stort tonnagebehov, og afstandene vil vokse i takt med stigningen i behovet, hvor eksempelvis Indonesien i dag klarer en væsentlig del, og afstanden her er forholdsvis kort. Australien får formentlig en stærk stigende betydning. I 2012 fik selskabet kun et overskud på 12 musd, svarende til EPS 0,03 USD, dvs. tæt på nulpunktet. Men Frederiksen er altid hurtig til at udnytte chancer i markedet og store omlægninger kommer pludseligt væltende med køb/salg og ophævelse af kontrakter. Investorerne værdsætter denne dynamik sammen med stringent fokusering på værdiskabelse og udlodning af udbytte, der her også omfatter opkøb af egne aktier, når der en gang imellem er for mange penge i kassen (trods en stilling for selskabet med nettolåntagning i bankerne). Kurs/Indre værdi forholdet ligger på 0,8 (427/538 musd). Tilliden til John Frederiksens evne til at drive forretning indebærer en højere pris, altså en slags indirekte goodwill, da investorerne flokkes om ham og altid er parat til at følge efter for at udnytte de Upside Chancer, som han er så god til at satse på før alle andre. Budskabet fra ledelsen i GOGL er, at tiderne snart vil blive bedre for Bulkers, og at man er klar til at være med. Vi er lidt mere forsigtige. Vurderingen af aktien er Hold/Langsigtet Køb. Risikoprofilen er høj, da Bulk-markedet er følsomt over for udsving i konjunkturforholdene og en række økonomiske parametre (råvarepriser, olieprisen, USD, renter). 7

8 Jinhui (10,95 NOK; Oslo Børs kode: JIN) har en markedsværdi for de 84 mio. styk udestående aktier på 920 mnok (157 musd). Selskabet er registret på Bermuda og er 55 % ejet af Jinhui Holdings m.fl. Flåden er fokuseret på den moderne mellemstørrelse Supramax ( TDW), der er velegnet til at betjene industrikunder med normale havneforhold, dvs. ikke krav om at benytte de store terminalanlæg men langt flere og mindre havne. Man ejer 38 skibe og har kun et i ordre. Der er tale om 34 Supramax ere og 4 Panamax ere. Jinhui er interessant fra et dansk synspunkt ved at være placeret i netop det segment, som var kernen i NORDEN s optur og det har fremdeles central betydning for dem. Desuden har man 3 Capesize skibe ( TDW) inde på timecharter, men det er et segment, der er hårdt ramt (stor afhængighed af transport af jernmalm og kul). Økonomisk er soliditeten god med en bogført egenkapital på 853 musd. Flåden er bogført til 1,2 mia. USD. Gearingen med gæld er derfor lav med et forhold på 1:0,4. Imidlertid beror vurderingen af den økonomiske styrke dog på skibenes faktiske værdi ved et salg, og der kan være tale om en urealiseret manko pga. de pt. meget lave fragtrater og et svagt marked for second hand skibe. Afdækningen med udlejning af skibe er på 38 % for 2013, og EBITDA cash flow et vil derfor blive lavere i år. Man står heldigvis stærkt, da der kun er forpligtelser for en nybygning og gælden er lav ligesom der fortsat genereres et positivt cash flow. Aktien skiftede fuldstændigt niveau efter Finanskrisens udbrud (top ved 80 NOK) ned i ca. 10 NOK og herefter et rebound til ca. 30 NOK, der så alligevel ikke kunne holde, hvorefter en ny nedtur sendte aktien ned til 10 NOK som blev et nyt prisniveau for aktien. Bundprisen har senest været ca. 6,5 NOK. Vi ser positivt på aktiens muligheder, idet discounten er ekstrem med et Kurs/indre værdi forhold på ca. 0,2 (157/853 musd). Udbytte er ikke betalt siden Ledelsen er grundlæggende optimistisk og forventer at kunne udvide aktiviteten, når markedsforholdene i deres segment af Bulk-markedet atter kommer ind i en fase med holdbar styrkelse. Langsigtet Køb er vores vurdering af aktien, herunder at vi ikke kan se nogen afgørende trussel mod selskabets evne til at overleve i denne benhårde branche. 8

9 ATLANTIC PETROLEUM DANMARKS SVAR PÅ DE NORSKE OLJEMYG Atlantic Petroleum (kurs 162,5) er et lille, men spændende færøsk olieselskab noteret på Børsen i København. Aktiviteterne med investering i oliefelter og licensrettigheder startede i 1998 med tildeling af de første olielicenser ved Færøerne. Siden er investeringsomfanget vokset betydeligt, således at selskabet i dag er medejer af ca. 40 licenser fordelt på Færøerne, England, Irland, Norge og Holland. England er afgørende for indtjeningen, idet der her ejes andele i producerende felter, der suppleres med to yderligere i Aktiviteten i Norge er ny, idet udvidelsen til dette land først skete med købet af Emergy Exploration i november sidste år. Der er ligeledes købt andele på hollandsk søterritorium. Selskabet andele i tre producerende felter i den nordlige del af Nordsøen er placeret i UK-område. Felterne er kendt under navnene Chestnut, Ettrick og Blackbird. Næste projekt er Perthfeltet ud for Skotland. Aktiviteten med deltagelse i små oliefelter med overskuelige forhold økonomisk og tidsmæssigt er meget udbredt i Norge, hvor sådanne selskaber kaldes Oljemyg. Flere af denne type selskaber, eksempelvis DNO International, Interoil, Norse Energy, Panoro Energy og Questere, er noteret på Børsen i Norge og har oplevet Bonanza-lignende tilstande i takt med olieprisens stigning og i særdeleshed ved positive nyheder om nye fund og tilladelser til udvinding. Den samme begejstring har endnu slet ikke overgået den danske aktie Atlantic Petroleum. Hos Atlantic Petroleum gælder det om at udvælge de rigtige investeringer efter grundige analyser af de kendte, sandsynlige og mulige olieforekomster. Herefter drejer det sig om at udnytte olieforekomsterne hurtigt, billigt og maksimalt. Effektiv drift opnås ved at benytte flydende anlæg, som efterfølgende kan flyttes til andre felter, ligesom eventuelt nye brønde kan kobles op til den opbyggede infrastruktur på feltet. Ledelsen synes at have hands-on i denne proces, og de foretagne køb af licenser og andele i oliefelter forekommer at være sket til rimelige priser. Atlantic Petroleum må betegnes som et sekundært olieselskab, idet man opererer i et segment uden for de store aktørers bevågenhed (underskoven af oliefelter). Den lave interesse fra de store olieselskaber muliggør køb af nye aktiviteter til rimelige priser for et selskab som Atlantic Petroleum. Selskabets strategi er at fortsætte det høje væksttempo i det omfang årets overskud berettiger til det. Og med den høje oliepris giver det god mening at satse på at øge outputtet. Al olie kan jo sælges og det endda til en høj pris. Implicit vil ekspansionen dog også betyde, at der ikke er udsigt til udlodning af udbytter i de næste mange år. Pengene skal jo bruges til efterforskning og feltudbygning. I 2009 var der i selskabet et underskud på 55 mio. kr. Det har i de seneste tre år været afløst af overskud på 109 mio. kr. i 2010 og 67 mio. kr. i både 2011 og Det har genereret et stort positivt cash-flow, der har muliggjort udvidelsen af forretningen blev et rekordår for selskabet med en samlet produktion på tønder olie. Det frie cash flow steg til 368 mio. kr. fra 270 mio. kr. i Beskatning (udskudt skat) ramte imidlertid selskabet hårdt sidste år. Driftsoverskuddet blev 247 mio. kr. mod 126 mio. kr. året før, men netto endte årets overskud uændret på 67 mio. kr. Sidste år belastede en udskudt skat i England nemlig resultatet med hele 83 mio. kr. En høj oliepris, succes med udnyttelsen af olieboringerne og skatten er forhold, der har stor betydning for selskabets resultater. På den korte bane er udfordringen selve produktionstallene. Ledelsen har højst overraskende meddelt, at der i år kun påregnes et output på tønder olie, hvilket er en betragtelig 9

10 nedgang i forhold til Det vil også medføre en betydelig nedgang i årets forventede overskud. Jvf. selskabets egen prognose vil EBITDAX (=driftsoverskud før renter, skat, afskrivninger og udgifter til efterforskningsboringer) lande i intervallet mio. kr. Til sammenligning var tallet for 2012 på 274 mio. kr. Da hensigten er løbende at udvide aktiviteterne, står vi uforstående overfor denne produktions- og indtjeningsnedgang. Baseret på midterværdien af ledelsens udmelding kan man således påregne en omsætning i 2013 på ca. 500 mio. kr. og et nettoresultat omkring 25 mio. kr. Denne udregning er dog behæftet med stor usikkerhed, idet beskatningsforhold kan ændre prognosen betydeligt i begge retninger. Olieprisen vil også have stor betydning, og her er vores holdning, at olieprisen har større risiko for at falde end chance for at stige. Så fra den parameter er der næppe en positiv regulering at hente. Trods de lidt matte udsigter for 2013 forekommer aktien alligevel at være interessant for langsigtede investorer, der er villige til at se bort fra udbytter i hvert fald i de næste fem år. Egenkapitalen, der for en stor dels vedkommende udgøres af en likvid beholdning, er nemlig ved udgangen af 2012 opgjort til 527 mio. kr. Børsværdien ved kurs 162,5 er 427 mio. kr. Aktien handler således til en K/I på blot 0,81. Der er tale om en aktie med et højt risiko/afkast forhold, men indholdet med oliefelter og dygtig udnyttelse af disse burde tilsige mulighed for en stærkt stigende aktiekurs på 3-5 års sigt. Worst Case er et drop i olieprisen. NKT I TOMGANG Resultatet for 2012 blev særdeles flot, hvilket dog skyldes en engangsindtægt på 1,4 mia. kr. fra salget af ejerandelen i NKT Flexibles. Selve forretningsomfanget stod derimod i stampe med et organisk omsætningsfald på 2 %. Målt på operationelt EBITDA var der dog fremgang på 18 % til mio. kr. NKT består af tre delkoncerner: 1) NKT Cables (56 % af omsætningen i 2012), der primært producerer og sælger energikabler til højspændingssystemer. 2) Nilfisk-Advance (42 % af omsætningen), der producerer og sælger rengøringsudstyr primært til det professionelle segment. 3) Photonics (2 % af omsætningen), der leverer systemløsninger og produkter til samling af optiske fibre. NKT Cables oplevede en negativ vækst på 4 % og fortsat udfordringer på kabelfabrikken i Köln. I Nilfisk-Advance var der tale om en uændret omsætning, men her bidrog omkostningstilpasninger til at forbedre resultatet. Photonics oplevede en organisk vækst på 10 %, men denne del af forretningen har endnu kun marginal betydning. Regnskabet for 2012 er som sådan godkendt, idet det levede op til ledelsens egne, men nedjusterede forventninger, herunder de mål der er opstillet for i planen kaldet Powered by NKT. En af målsætningerne er, at nettogælden maksimalt må udgøre 2,5 x operationelt EBITDA. Efter salget af NKT Flexibles er gælden blevet nedbragt fra mio. kr. til mio. kr., hvorved forholdet mellem gæld og EBITDA er bragt ned på 1,8 gange. Det giver NKT nyt finansielt råderum indenfor de udstukne rammer. Om der er opkøb i støbeskeen meldes der dog intet om. Formentlig skal NKT Cables komme på skinner igen mht. indtjeningsevne, før bestyrelsen vil starte på nye store og krævende tiltag. Investorerne tog godt imod regnskabet, idet kursen blev sendt op nær 240 for siden så at falde tilbage. Vi deler ikke markedets begejstring. Selve forretningen udvikler sig nemlig efter vores mening skuffende med fald i omsætningen, ligesom vi står uforstående overfor, hvordan der fortsat kan være indkøringsproblemer med 10

11 kabelfabrikken i Köln. Da fabrikken blev åbnet for et par år siden, var der næsten ingen grænser for, hvor god en investering ledelsen mente fabrikken var. Selv om der i de senere år har været et boom i etablering af højhastighedsbaner til tog i Kina, synes denne fest at gå uden om NKT, hvilket også må udlægges som skuffende. Man fremstiller nemlig køretråd i Kina som en vigtig satsning på vækst. De seneste år har været vanskelige for tunge produktionsvirksomheder som NKT, og der er ikke udsigt til nogen nævneværdig forbedring i Ledelsen melder da også neutralt ud for 2013 med en flad omsætningsudvikling og et operationelt EBITDA som i De lave vækstudsigter i år for Europa gør dog, at vi tror ledelsens prognose vil vise sig at være for optimistisk. Ud fra ledelsens estimater er der udsigt til et overskud pr. aktie i 2013 på 5-6 kr. hvorved aktien handler til en P/E 2013E (213:5/6) på Det er særdeles højt. I favør af en investering i selskabet trækker det, at aktien handler under indre værdi, og at det tekniske oplæg ser interessant ud. Den store risiko i relation til en investering i NKT er den af EU s konkurrencemyndigheder rejste undersøgelse om mulig karteldannelse blandt en række kabelproducenter, herunder NKT. Franske Nexans har, som vi i tidligere analyser har påpeget, hensat et større beløb til en eventuel bøde. Det er ikke tilfældet hos NKT. Sagen drejer sig om markedet for søkabler og nedgravede højspændingskabler i perioden NKT har ikke foretaget hensættelser og forsvarer dette med, at selskabet i nævnte periode ikke producerede søkabler, at man ikke i modsætning til flere andre selskaber har fået foretaget en ransagning af EU s konkurrencemyndigheder, og at man ikke kan tage stilling til den eventuelle størrelse af en ikke-forventet bod. En eventuel erstatningssag fra EU s konkurrencemyndigheder udgør et låg over aktiekursen, ligesom sagen uanset det videre forløb er forbundet med store omkostninger til advokater m.m. plus tab af image for selskabet. SCHOUW & CO. Konglomeratet består af fem separat drevne delkoncerner: BioMar, Fibertex Personal Care, Fibertex Nonwovens, Grene og Hydra-Grene. Selskabet ejer desuden 50 % af Xergi (biogasanlæg) og en aktiepost i Vestas på 4 mio. styk svarende til en ejerandel på 2 % af dette selskab. Delkoncernen Martin Professional blev i slutningen af 2012 solgt til Harman International Industries. Martin (professionelt lys) har længe været et smertensbarn, men i 2012 kom vendingen med overskud, og straks valgte man at slå til, da der fremkom et godt købstilbud. Salget udløser en avance på 250 mio. kr., der vil blive indtægtsført i Q1 regnskabet. Likviditetsmæssigt giver det 820 mio. kr., idet man beholder to ejendomme, som fortsat udlejes til det nu frasolgte selskab. Desuden har man solgt en aktiepost i Lerøy Seafood for 150 mio. kr. Schouw har derfor ikke alene fået god plads til nye investeringer men også reduceret risikoprofilen, idet Martin var placeret i en meget ustabil branche. Det største datterselskab, BioMar, er eksponeret over for uforudsigelige udsving inden for fiskeopdræt. En speciel risiko gælder i øjeblikket for varekreditter ydet til kunder i de svage sydeuropæiske lande. Udviklingen inden for havbrug er heldigvis fortsat overordnet set positiv, men erhvervet påvirkes af store udsving i priserne på fisk. Sygdomsudbrud er også en trussel, som optræder uden varsel. Spredningen på stadig flere lande hjælper til at reducere konsekvenserne af sådanne angreb. Samlet forventes i 2013 et fald i indtjeningen på ca. 10 % for BioMar. 11

12 Det er Schouw s største datterselskab (i særdeleshed målt i omsætning pga. et stort vareforbrug, der videresælges; varedebitorer bliver derved til meget store beløb). Grene og Hydra-Grene klarer sig godt, og der er plads til vækst her. Hydra-Grene satser med start af produktion i Indien og Kina på at opnå vækst inden for maskinindustri og vindmøllefremstilling i disse to store lande. Desværre oplever vindmøller et knæk i vækstkurven, og det rammer Hydra-Grene som underleverandør. De to Fibertex selskaber ser ud til at stå over for den mest interessante udvikling i de nærmest kommende år. Fibertex Personal Care investerer i Malaysia i en kapacitetsudvidelse på 30 %. Den sidste store udvidelse blev færdig i Høj kvalitet og tæt samarbejde med de store kunder inden for fremstilling af bleer mv. er opskriften på succes. I Europa er der derimod stagnation. Fibertex Nonwovens producerer nålefilt, der søges forbedret og tilpasset nye former for anvendelse. Schouw udvidede ved køb i 2011 af det franske selskab Tharreau, der leverer til bilfabrikkerne. Materialet bruges indvendigt til beskærmelse mod stød og støjdæmpning. Desværre er franske biler blevet hårdt ramt af dyk i afsætningen, og det rammer naturligvis underleverandørerne. Nettogælden er i Q1 reduceret til ca. 1,0 mia. kr., og egenkapitalen er nu ca. 4,8 mia.kr. Økonomisk er der således nu plads til nye opkøb for 1,5-2,0 mia. kr. Schouw satser altid på at købe veldrevne firmaer i modne brancher med stabile markedsforhold, hvor der er potentiale for at forbedre driften og resultaterne. Hidtil har ledelsen i Schouw vist sig som meget dygtige købmænd. Imidlertid er sælgerne af firmaer også blevet dygtige til at presse priserne op. Derfor gør Schouw nok klogest i lige at vente og se, hvor længe den lave vækst i Europa vil fortsætte, idet fortsat lav vækst vil kunne åbne adgang til opkøb til rimelige priser på ny. De svage konjunkturer er formentlig årsag til ledelsens forsigtige prognose for 2013, som indeholder udsigt til en nedgang i driftsresultatet fra sidste års rekordhøje niveau. Med mindre vi ser en opjustering af prognosen for 2013, synes aktiens kortsigtede kurspotentiale opbrugt efter en optur fra 125 til nu 185. Toppen på kort sigt vil formentlig ligge ved den aktuelle kurs på 200. P/E ud fra indeværende års forventede overskud (uden salgsgevinsten) er lav med kun 8,8. Aktiens indre værdi er 196, hvoraf de 5 kr. skal udloddes som udbytte. Anbefalingen er på kort sigt Hold/Sælg. LUNDBECK ER SNART KLAR MED NYE PRODUKTER Lundbecks virkefelt er rettet mod hjernesygdomme som depression, angst, OCD, Alzheimers, Parkinsons og nu også et middel mod alkoholafhængighed. Udfordringen for Lundbeck består i at få godkendt en arvtager til de storsælgende produkter, Cipralex/Lexapro, hvis patenter løbende ophører fra land til land. Svaret er et nyt depressionslægemiddel, Brintellix, som er under godkendelse. Udviklingsindsatsen (R&D) er intensiv med fire projekter i fase III og to i fase II. Udgiften til de fremadrettede R&D-aktiviteter er på hele 2,9 mia. kr. svarende til 20 % af omsætningen mod branchens norm på 15 %, altså 5 % ekstra. Partnerskabsaftaler er et vigtigt led i strategien for både R&D og salg. Produkter og patenter skal nemlig udnyttes maksimalt. Det haster med at få nye produkter sendt på markedet, således at salgsnedgangen som følge af patentudløb på Cipralex/Lexapro ikke slår for hårdt igennem på salget og bundlinjen. Patentet er allerede udløbet i USA, og det ses straks af salgstallene. Her er der altså et hul inden afløseren Brintellix lanceres. I Europa er der definitivt patentudløb i Til gengæld er Lexapro sikret endnu 6 års eneret i Japan. Depressionslægemidlet Brintellix får afgørende betydning fremadrettet for Lundbeck. Hvis Brintellix for alvor kan fungere som en nyskabelse, er salgspotentialet enormt, da konkurrencen vil være mindre end for Cipralex/Lexapro. Foreløbig venter man på godkendelserne i USA og EU. 12

13 To andre produkter er nu klar til salg. Det gælder et middel mod skizofreni udført som depotformulering, hvor det aktive stof, aripiprazol, tilhører samarbejdspartneren Otsuka. Det andet er en regulær nyhed i form af Selincro, der skal benyttes mod alkoholafhængighed. Nu skal det så vise sig, om det kan lykkes at udbrede denne behandlingsmetode, som dæmper lystfølelsen ved alkohol. Behandlerne er nemlig slet ikke vant til at få nye medicinske løsninger til rådighed, og salgsarbejdet bliver krævende. Potentialet salgsmæssigt er svært at bedømme, men det kan blive et guldæg - selv om USA slet ikke vil komme til at indgå som marked. Ud over egen produktudvikling er Lundbeck hele tiden på jagt efter at overtage R&D-projekter fra små forskningsfirmaer, der ikke selv kan klare de store udgifter efter startfasen. Det har givet adgang til Selincro, der netop er blevet godkendt i Europa, og Desmoteplase mod slagtilfælde, der muligvis bliver klar næste år. FDA godkendte Lundbecks og partneren Otsukas langtidsvirkende middel mod skizofreni, Abilify Maintena. Produktet blev tilgængeligt på det amerikanske marked den Potentialet er stort, for Abilify blev det bedst sælgende lægemiddel i USA i Q Fordelen ved produktet er, at det kun skal tages en gang om måneden, og skizofrene kan have svært ved at tage deres medicin hver dag. Lundbeck og Otsuka har desuden indgået en aftale om at udvide deres eksisterende samarbejde til at omfatte salget af Abilify i 14 EU-lande fra Her kan Lundbeck udnytte sin stærke organisation inden for salg. Indtjeningen blev halveret i 2012, men en moderat forbedring er i udsigt i år afhængig af godkendelsen af Brintellix. Lundbeck er inde i en afgørende bundfase, hvor 2013 også bliver et svagt år rent indtjeningsmæssigt. Mange variable faktorer er i spil i denne overgangsfase, hvilket øger usikkerheden. Ledelsen har tilkendegivet, at perioden med unormal lav indtjening vil strække sig over årene Et lavpunkt frygtes nok mere end det forventes i 2014, hvor Cipralex indtægterne vil høre op og Cash Cow en dermed næsten helt stopper. Spørgsmålet er, i hvilket omfang Brintellix og de andre nye produkter vil kunne opveje det. Fra 2015 påregnes ny fremgang. Investorer hader usikkerhed. En betydelig usikkerhed vil blive fjernet, når Brintellix måtte blive godkendt af sundhedsmyndighederne først i USA og så i Europa. Ansøgning om godkendelse er sendt til de amerikanske sundhedsmyndigheder, FDA. Selskabets afhængighed af et enkelt, stort produkt (Cipralex/Lexapro udgør 43 % af salget i 2013) og den vedvarende kamp for at opfinde nye produkter påvirker investorernes opfattelse. Den er blevet (alt for) negativ, og aktien har også afkastmæssigt skuffet. Da Lundbeckfonden ejer 70 % af aktierne i selskabet, er der kun aktier til en værdi på 6,1 mia. kr. i frit flow. Når usikkerheden forsvinder, kan det derfor gå meget hurtigt op for denne aktie. Samtidig synes Downside Risk på det nuværende niveau at være begrænset. Seneste positive nyhed fra selskabet kom den 26-03, hvor der blev annonceret et udvidet samarbejde med japanske Otsuka omkring Lu AE58054 mod Alzheimers. Samarbejdet omfatter udvikling og kommercialisering på vigtige markeder i USA, Canada, Østasien inkl. Japan, store europæiske markeder og i Norden. Aftalen kaster en milepælsbetaling på 150 mio. USD af sig. Omkostninger til salg, udvikling og kommercialisering deles ligeligt mellem parterne. Afsluttende klinisk program forventes igangsat senere i Ved succesfuld udvikling er der udsigt til yderligere milepælsbetalinger på op til 675 mio. USD til Lundbeck. Langsigtede investorer bør kraftigt overveje køb af denne aktie også selvom den hoppede 10 % på nyheden om det udvidede samarbejde med Otsuka. De aggressive/risikovillige investorer kan købe allerede nu (kurs 107), mens de mere forsigtige vil afvente godkendelserne af Brintellix, hvilket dog kan betyde et hop på kr. i aktiekursen. Pointen er, at Lundbeck - forudsat disse godkendelser falder på plads vil have sikret sig en periode på 8-10 år med udsigt til stor vækst og høj indtjening, hvilket set med investorernes øjne må blive værdsat, så snart erkendelsen herom står klar for dem - og dette vil så kun være et spørgsmål om tid. 13

14 POTENTIALE I AKTIER MED MÅNEDLIG UDBYTTEBETALING Med en anslået formue på 1,5 mia. USD er JR Shaw en af de rigeste mænd i Canada. Han grundlagde sit firma i 1966 i en alder af 32. I løbet af de efterfølgende 28 år forvandlede han den beskedne forretning til Shaw Communications (NYSE: SJR). Selskabet er Canadas næststørste kabel- og satellit-tv selskab med 3 millioner abonnenter og en aktuel markedsværdi på næsten 11 mia. USD. I årenes løb har JR og hans to sønner lavet en masse gode forretningsmæssige beslutninger. En af Shaws bedste beslutninger - overgangen til månedlig udbyttebetaling - har beriget hans aktionærer med milliarder af dollars. Ud af de næsten aktivt-handlede værdipapirer på de amerikanske aktiemarkeder er der i øjeblikket blot 70 virksomheder - mindre end 0,1 % - der har denne gennemprøvede værdiforøgende karakteristik. Det hele startede i januar 2005, da Shaw Communications erklærede årets første dividendeudlodning. Det var der ikke noget usædvanligt i, da selskabet længe havde genereret frie pengestrømme og målrettet jagten på høj kvalitets- og høj margin-kunder. Og JR Shaw havde altid været god til at dele firmaets rigdom med aktionærerne gennem en regelmæssig udbytteudbetaling og en udbytteprocent over gennemsnittet. Det usædvanlige var, at Shaw begyndte at tilbyde aktionærerne noget, der svarer til en fast månedlig løn: virksomheden skiftede nemlig fra at betale udbytte på kvartalsbasis til at udbetale udbytte 12 gange om året. Siden den første månedlige udbytteudbetaling for lidt over otte år siden er Shaw Communication B-aktien vokset over 211 % i værdi. Til sammenligning er Toronto Stock Exchange Index - det toneangivende indeks for det canadiske marked - kun steget lige over 82 % i samme tidsperiode. Man kan ganske logisk mene, at skiftet til månedligt udbytte kun er en overfladisk gimmick. Det er de samme penge, der udbetales til aktionærerne, da det årlige udbyttebeløb ikke er blevet forhøjet som sådan - man får blot beløbet fordelt på 12 betalinger i stedet for fire. Men der en anden logik, der forklarer hvorfor disse firmaer viser noget fundamentalt tiltrækkende for aktieinvestorer ved at skifte over til månedlig dividendeudbetaling. Det er en simpel symmetri til, hvordan vi alle faktisk lever vore liv, måned til måned. Hvis vi ikke betaler af på vores huslån hver måned, får vi sandsynligvis et surt telefonopkald fra vores bank sammen med et betragteligt rykkergebyr. Og hvis vi ikke betaler vores telefon- eller kabellicensregninger hver måned, opdager vi også hurtigt, at vi ikke kan foretage udgående opkald eller se tv. Ville det derfor ikke være rart, hvis en virksomhed, vi ejede aktier i, behandlede os på samme måde? Når en virksomhed forpligter sig til at betale et månedligt udbytte, er det et godt tegn på, at de virkelig har aktionærernes bedste interesser for øje. Det er rart at få et månedlig udbytte i hånden, lige netop når det er tid til at betale reelle leveomkostninger. En analyse foretaget for nylig at websiden StreetAuthority.com viser sort på hvidt, at Shaw Communications og de andre selskaber, der betaler månedlig udbytte, beviseligt outperformer markedet med stor margin. StreetAuthority har gennemgået deres database af aktier og selekteret virksomheder, der tilbyder udbytter på over 3 %, der ikke har nedsat deres udbetaling i det forløbne år og som betaler månedlige udbytter. Denne filtrering blev udført for hvert kvartal mellem 31. december 2002 og 31. december 2012, og nye virksomheder blev tilføjet til listen efterhånden som andre, der ikke længere opfyldte kriterierne, blev elimineret. Resultaterne taler således for sig selv: 14

15 Det genbalancerede indeks af selskaber, der opfylder disse specifikke filtreringskriterier, gav et afkast på 595,1 % i denne 10-årige periode, sammenlignet med blot 97,3 % for S&P 500-indekset. Det må vist kendetegnes som en ganske overbevisende outperformance for de månedlige udbyttebetalere. En anden interessant aktie blandt de månedlige udbyttebetalere er Enbridge Income Fund (OTC: EBGUF). Enbridge Income Fund er aktiv på tre forretningsområder: transport og opbevaring af råolie, naturgas-transmission og grøn energi. Disse segmenter genererer stabile og pålidelige pengestrømme, som ikke skulle blive påvirket af volatilitet i råvarepriserne eller økonomiske forhold. Det skyldes, at naturgasledninger ejet af Enbridge Alliance er 98,5 % booket via langsigtede kontrakter med store olie- og gasproducenter. Disse selskaber betaler for at reservere kapacitet på rørledningen, uanset om de bruger den eller ej. Enbridges grønne energi segment består af en række vind- og solenergi anlæg i Canada. Dette er også en lav risiko aktivitet, idet den producerede strøm sælges på årige aftaler til faste priser. Men den mest spændende vækstmulighed for Enbridge er deres olietransport og olieopbevaringssegment. The Bakken Shale er et af Nordamerikas største og hurtigst voksende oliefelter. I midten af dette årti vil Bakken-satsningen sandsynligvis producere 1,5-2,0 millioner tønder olie om dagen, op fra omkring tønder i dag. Tidligere på året annoncerede Enbridge Income Fund og dens modstykke i USA, et master kommanditselskab kaldet Enbridge Energy Partners (NYSE: EEP), færdiggørelsen af Bakken Expansion Project, som er et projekt, der har øget kapaciteten for at flytte olien ud af Bakken og ud på Enbridge Energy s hovedledninger i USA. Meget af den øgede kapacitet er allerede solgt på langfristede faste kapacitetskontrakter (såkaldte take-or-paykontrakter) med store producenter som modpart. Med et aktuelt udbytte på 5,2 % og potentiale for en øgning af dividendeudbetalingen, forekommer Enbridge Income Fund at være et godt køb under kurs 28 USD. Også statistikken med månedlig udbyttebetaling taler for en investering i selskabet. Generelle informationer: Aktieinfo Danmark ApS og vore skribenter kan ikke drages til ansvar for rigtigheden af de nævnte oplysninger i magasinet Aktieinfo, ej heller for opstået tab eller manglende fortjeneste som følge af, at råd og forslag følges, og efterfølgende viser sig at være tabsgivende eller resulterer i ikke opnået fortjeneste. Aktieinfo og dets ansatte kan have aktier i selskaber, som omtales i magasinet. Vi anbefaler altid læserne at rådføre sig med et pengeinstitut eller en børsmægler forinden der disponeres, Der er ikke tale om opfordringer til at købe eller sælge værdipapirer. Investering på de finansielle markeder er forbundet med risiko. Alle grafer i magasinet leveres af Magasinet er til personligt brug og må ikke videredistribueres til tredjemand. 15

Markedskommentar juli: Græsk aftale og råvarer fald

Markedskommentar juli: Græsk aftale og råvarer fald Nyhedsbrev Kbh. 3. aug. 2015 Markedskommentar juli: Græsk aftale og råvarer fald I Juli måned fik den græske regering endelig indgået en aftale med Trojkaen (IMF, ECB og EU). Den økonomiske afmatning i

Læs mere

Big Picture 1. kvartal 2015

Big Picture 1. kvartal 2015 Big Picture 1. kvartal 2015 Jeppe Christiansen CEO Februar 2015 The big picture 2 Økonomiske temaer 2015 Er USA i et økonomisk opsving? Er Europa igen i 0-vækst? Er aktierne for dyre? Vil renterne forblive

Læs mere

Investeringsforeningen Fionia Invest Aktier. Halvårsrapport 2008

Investeringsforeningen Fionia Invest Aktier. Halvårsrapport 2008 Investeringsforeningen Fionia Invest Aktier Halvårsrapport 2008 Indholdsfortegnelse Ledelsesberetning... 3 Anvendt regnskabspraksis... 5 Resultatopgørelse... 6 Balance... 6 Hoved- og nøgletal... 6 2 Investeringsforeningen

Læs mere

DAF Århus 04-12-2013. Program: Indledning. Status på markedet. Hvad kan der tænkes at ske i 2014? Aktietips. Pause. Kort præsentation af Aktieinfo.

DAF Århus 04-12-2013. Program: Indledning. Status på markedet. Hvad kan der tænkes at ske i 2014? Aktietips. Pause. Kort præsentation af Aktieinfo. DAF Århus 04-12-2013 Program: Indledning. Status på markedet. Hvad kan der tænkes at ske i 2014? Aktietips. Pause Kort præsentation af Aktieinfo. Spørgsmål. www.aktieinfo.net/abb Aktieinfo gør-det-selv-aktiefolkets

Læs mere

29. oktober 2014. Global økonomi er stabil

29. oktober 2014. Global økonomi er stabil 29. oktober 2014 Global økonomi er stabil Af Jeppe Christiansen Adm. direktør for Maj Invest De globale aktiemarkeder har udvist betydelige svingninger de sidste par uger. Årsagerne hertil er mange. Dels

Læs mere

Markedskommentar. Pulje Nyt - 4. kvartal 2014. Temaer på de finansielle markeder

Markedskommentar. Pulje Nyt - 4. kvartal 2014. Temaer på de finansielle markeder Markedskommentar Temaer på de finansielle markeder Årets sidste kvartal var kendetegnet ved kraftige fald i renteniveauet og i olieprisen. De kraftige rentefald betød, at obligationer generelt klarede

Læs mere

Banker presses på overskuddet

Banker presses på overskuddet N O T A T Banker presses på overskuddet 11. oktober 2012 Bankernes overskud er lavt i disse år både historisk set og når der sammenlignes med andre sektorer. Det viser nye tal fra Finanstilsynet samt en

Læs mere

Markedskommentar april: Stigende vækst- og inflationsforventninger i Europa!

Markedskommentar april: Stigende vækst- og inflationsforventninger i Europa! Nyhedsbrev Kbh. 5. maj. 2015 Markedskommentar april: Stigende vækst- og inflationsforventninger i Europa! Efter 14 mdr. med stigninger kunne vi i april notere mindre fald på 0,4 % - 0,6 %. Den øgede optimisme

Læs mere

PFA INVEST NYHEDSBREV - OKTOBER 2014

PFA INVEST NYHEDSBREV - OKTOBER 2014 PFA INVEST NYHEDSBREV - OKTOBER 2014 MARKEDSKOMMENTAR OKTOBER 2014 Fortsat udsigt til økonomisk opsving i USA Europa mere tvivlsomt PFA har en forventning om, at det økonomiske opsving i USA vil fortsætte

Læs mere

Markedskommentar maj: Rentechok og græske forhandlinger!

Markedskommentar maj: Rentechok og græske forhandlinger! Nyhedsbrev Kbh. 3. jun. 2015 Markedskommentar maj: Rentechok og græske forhandlinger! Maj blev en måned med udsving, men det samlede resultat blev begrænset til afkast på mellem -0,2 % og + 0,4 %. Fokus

Læs mere

Markedskommentar oktober: Yo-yo aktiemarked!

Markedskommentar oktober: Yo-yo aktiemarked! Nyhedsbrev Kbh. 3.nov 2014 Markedskommentar oktober: Yo-yo aktiemarked! Oktober måned blev en meget urolig måned. En vækstforskrækkelse fra Tyskland og uro i verden i form af Ebola og Ukraine/Rusland krisen

Læs mere

overblik Statistisk Virksomhedernes energiomkostninger 3. KVARTAL 2015

overblik Statistisk Virksomhedernes energiomkostninger 3. KVARTAL 2015 overblik Statistisk Virksomhedernes energiomkostninger 3. KVARTAL 2015 > > Elprisen 2 > > Olieprisen 2 > > Gasprisen 3 > > Kulprisen 4 > > Eltariffer 4 > > Kvoteprisen 5 Energipriserne har overordnet haft

Læs mere

Meddelelse nr. 1 / 22.01.2015 Side 1 af 5

Meddelelse nr. 1 / 22.01.2015 Side 1 af 5 Meddelelse nr. 1 / 22.01.2015 Side 1 af 5 Til NASDAQ OMX Copenhagen A/S Nikolaj Plads 6 1007 København K Årsrapport 2013/14 for Aller Holding A/S Aller Holding A/S har udsendt sin årsrapport for regnskabsåret

Læs mere

Dansk økonomi på slingrekurs

Dansk økonomi på slingrekurs Dansk økonomi på slingrekurs Af Steen Bocian, cheføkonom, Danske Bank I løbet af det sidste halve år er der kommet mange forskellige udlægninger af, hvordan den danske økonomi rent faktisk har det. Vi

Læs mere

Et naturligt spørgsmål er derfor, om aktiemarkedet er blevet spekuleret for højt op af investorer, som begejstret køber fremtidens vindere?

Et naturligt spørgsmål er derfor, om aktiemarkedet er blevet spekuleret for højt op af investorer, som begejstret køber fremtidens vindere? 30. september 2014 Er aktiemarkedet blevet for dyrt? Af Jeppe Christiansen Adm. direktør for Maj Invest I september blev et af de mest succesrige kinesiske selskaber med navnet Alibaba børsnoteret i New

Læs mere

Informationsmøde Investeringsforeningen Maj Invest

Informationsmøde Investeringsforeningen Maj Invest Informationsmøde Investeringsforeningen Maj Invest Jeppe Christiansen CEO September 2014 Agenda 1. Siden sidst 2. The big picture 3. Investeringsstrategi 2 Siden sidst 3 Maj Invest-investeringsmøder Investering

Læs mere

Exiqon har konstant øget deres omsætning lige siden deres børsnotering med høje vækstrater. De seneste tre år har deres vækstrater kun været omkring

Exiqon har konstant øget deres omsætning lige siden deres børsnotering med høje vækstrater. De seneste tre år har deres vækstrater kun været omkring Exiqon A/S Exiqon er et dansk Life Science selskab der sælger analyser, reagenser og andre materialer til forskningsbrug rettet mod pharma selskaber og universiteter. Jeg har fulgt Exiqon længere over

Læs mere

Markedskommentar august: Black August vækstnedgang i Kina giver aktienedtur

Markedskommentar august: Black August vækstnedgang i Kina giver aktienedtur Nyhedsbrev Kbh. 3. sep. 2015 Markedskommentar august: Black August vækstnedgang i Kina giver aktienedtur Uro i Kina sætte sine blodrøde spor i aktiemarkederne i august måned. Vi oplevede de største aktiefald

Læs mere

Jensen & Møller Invest A/S Delårsrapport 1. kvartal 2006 Side 2 af 7. Hoved- og nøgletal

Jensen & Møller Invest A/S Delårsrapport 1. kvartal 2006 Side 2 af 7. Hoved- og nøgletal Jensen & Møller Invest A/S Delårsrapport 1. kvartal 2006 Side 2 af 7 Hoved- og nøgletal Hovedtal (t.kr.) 2006 2005 2005 Resultatopgørelse Resultat af udlejning 251 74 897 Avance ved salg af lejligheder

Læs mere

Derfor skal du investere

Derfor skal du investere Derfor skal du investere Investering er ofte lig med store kursudsving og mange bekymringer. Er det ikke bedre blot at spare op og undgå risiko? Nej, for hvis du ikke investerer, mister du penge hver dag,

Læs mere

Markedskommentar Orientering Q4 2014

Markedskommentar Orientering Q4 2014 Markedskommentar Temaer på de finansielle markeder Årets sidste kvartal var kendetegnet ved kraftige fald i renteniveauet og i olieprisen. De kraftige rentefald betød, at obligationer generelt klarede

Læs mere

Topdanmarks Kapitalmodel

Topdanmarks Kapitalmodel Topdanmarks Kapitalmodel Alternativer til egenkapital Topdanmark anser egenkapital for at være et blandt flere instrumenter til beskyttelse mod risiko. Formålet med at have egenkapital ud over det lovpligtige

Læs mere

Markedskommentar marts: Den perfekte storm!

Markedskommentar marts: Den perfekte storm! Nyhedsbrev Kbh. 7. apr. 2015 Markedskommentar marts: Den perfekte storm! Marts blev også en god måned med afkast på 1,0 % - 1,8 % i vores afdelinger. Afkastene er et resultat af stigende aktiekurser og

Læs mere

INVESTERINGSBREV FEBRUAR 2012

INVESTERINGSBREV FEBRUAR 2012 INVESTERINGSBREV FEBRUAR 2012 SCHMIEGELOW Investeringsrådgivning er 100 % uvildig og varetager alene kundens interesser. Vi modtager ikke honorar, kick-back eller lignende fra formueforvaltere eller andre.

Læs mere

Sell in May? 13. oktober 2015. Af Peter Rixen Senior Porteføljemanager peter.rixen@skandia.dk 2.0% 1.5% 1.0% 0.5% 0.0% -0.5% -1.0%

Sell in May? 13. oktober 2015. Af Peter Rixen Senior Porteføljemanager peter.rixen@skandia.dk 2.0% 1.5% 1.0% 0.5% 0.0% -0.5% -1.0% Sell in May? Af Peter Rixen Senior Porteføljemanager peter.rixen@skandia.dk Det er ikke kun vejret, som har vist sig fra den kedelige side denne sommer. Aktiemarkedet har været ramt af en koldfront, der

Læs mere

Global 2007 Tegningsperiode: 11. september - 24. september 2002

Global 2007 Tegningsperiode: 11. september - 24. september 2002 Global 2007 Tegningsperiode: 11. september - 24. september 2002 PLUS PLUS - en sikker investering Verdens investeringsmarkeder har i den seneste tid været kendetegnet af ustabilitet. PLUS Invest er en

Læs mere

Markedskommentar november: ECB vil gøre, hvad der er nødvendigt!

Markedskommentar november: ECB vil gøre, hvad der er nødvendigt! Nyhedsbrev Kbh. 2. nov. 2014 Markedskommentar november: ECB vil gøre, hvad der er nødvendigt! November måned blev en fin måned for amerikanske og europæiske aktier. Vores 3 afdelinger er steget med mellem

Læs mere

Hedgeforeningen HP. Danske Obligationer. Investeringsrådgiver. HP Fondsmæglerselskab A/S Kronprinsessegade 18, 1. sal DK-1306 København K

Hedgeforeningen HP. Danske Obligationer. Investeringsrådgiver. HP Fondsmæglerselskab A/S Kronprinsessegade 18, 1. sal DK-1306 København K HP Hedge marts 2010 HP Hedge gav et afkast på 2,90% i marts måned. Det betyder, at det samlede afkast for første kvartal 2010 blev 7,79%. Afdelingen har nu eksisteret i lige over 3 år, og det er tid at

Læs mere

Regnskabsåret 2011 i bygge- og anlægsbranchen

Regnskabsåret 2011 i bygge- og anlægsbranchen Efter at 2010 var et ekstremt hårdt år for bygge- og anlægsbranchen, så viser regnskabsåret 2011 en mindre fremgang for branchen. Virksomhederne har i stort omfang fået tilpasset sig den nye situation

Læs mere

Ledelsesberetning for 1. halvår 2008

Ledelsesberetning for 1. halvår 2008 Ledelsesberetning for 1. halvår 2008 Bestyrelsen for Investeringsforeningen Nielsen Global Value har på et bestyrelsesmøde i dag behandlet og godkendt regnskabet for 1. halvår 2008, hvilket herved fremlægges.

Læs mere

Sparinvest Emerging Markets Corporate Value Bonds. En afdeling, der kombinerer value-investering med virksomhedsobligationer i de nye markeder

Sparinvest Emerging Markets Corporate Value Bonds. En afdeling, der kombinerer value-investering med virksomhedsobligationer i de nye markeder Sparinvest Emerging Markets Corporate Value Bonds En afdeling, der kombinerer value-investering med virksomhedsobligationer i de nye markeder Investeringsunivers for Sparinvest Emerging Markets Corporate

Læs mere

Jyske Bank 19. december 2013. Dansk økonomi. fortsat lovende takter

Jyske Bank 19. december 2013. Dansk økonomi. fortsat lovende takter Jyske Bank 9. december Dansk økonomi fortsat lovende takter Fortsat lovende takter Fremgangen er vendt tilbage til l dansk økonomi i løbet af. Målt på BNP-væksten er. og. kvartal det bedste halve år siden.

Læs mere

Markedskommentar august: Regnskaber, virksomhedskøb og stimuli overvinder geopolitisk risiko

Markedskommentar august: Regnskaber, virksomhedskøb og stimuli overvinder geopolitisk risiko Nyhedsbrev Kbh. 1.sep 2014 Markedskommentar august: Regnskaber, virksomhedskøb og stimuli overvinder geopolitisk risiko August måned blev en særdeles god måned for både aktier og obligationer med afkast

Læs mere

Topdanmarks Kapitalmodel

Topdanmarks Kapitalmodel Topdanmarks Kapitalmodel Alternativer til egenkapital Topdanmark anser egenkapital for at være et blandt flere instrumenter til beskyttelse mod risiko. Formålet med at have egenkapital ud over det lovpligtige

Læs mere

egetæpper a/s Delårsrapport 2008/09 (1. maj - 31. oktober 2008) CVR-nr. 38 45 42 18

egetæpper a/s Delårsrapport 2008/09 (1. maj - 31. oktober 2008) CVR-nr. 38 45 42 18 Delårsrapport 2008/09 (1. maj - 31. oktober 2008) CVR-nr. 38 45 42 18 Indhold Hoved- og nøgletal for koncernen 2 Ledelsespåtegning 3 Ledelsesberetning 4 Resultatopgørelsen for perioden 1. maj - 31. oktober

Læs mere

Øjebliksbillede 4. kvartal 2014

Øjebliksbillede 4. kvartal 2014 Øjebliksbillede 4. kvartal 2014 DB Øjebliksbillede for 4. kvartal 2014 Introduktion 4. kvartal er ligesom de foregående kvartaler mest kendetegnet ved lav vækst, lave renter og nu, for første gang i mange

Læs mere

Summer School I: Forstå et regnskab, Balance

Summer School I: Forstå et regnskab, Balance Summer School I: Forstå et regnskab, Balance Børsen-tv v/ Senioranalytiker i Sydbank Jacob Pedersen, CFA Foto: Sydbank 1 Din balance! Værdier (aktiver) og finansieringen af disse (passiver) Aktiver gæld

Læs mere

Markedskommentar maj: ECB stimuli og tiltagende M&A aktiviteter understøtter alle aktivklasser

Markedskommentar maj: ECB stimuli og tiltagende M&A aktiviteter understøtter alle aktivklasser Nyhedsbrev Kbh. 2. juni 2014 Markedskommentar maj: ECB stimuli og tiltagende M&A aktiviteter understøtter alle aktivklasser Maj måned blev en særdeles god måned for både aktier og obligationer med afkast

Læs mere

Berlin III A/S. NASDAQ OMX Copenhagen A/S. Berlin III A/S Selskabets nye strategi.

Berlin III A/S. NASDAQ OMX Copenhagen A/S. Berlin III A/S Selskabets nye strategi. NASDAQ OMX Copenhagen A/S nr. 94 / 2012 Birkerød, 27. april 2012 CVR. nr. 29 24 64 91 www.berlin3.dk Berlin III A/S Selskabets nye strategi. Som nævnt i tidligere selskabsmeddelelser skal bestyrelsen herved

Læs mere

Til OMX Den Nordiske Børs København Fondsbørsmeddelelse nr. 3/2008 Hellerup, 15. april 2008 CVR nr. 21 33 56 14

Til OMX Den Nordiske Børs København Fondsbørsmeddelelse nr. 3/2008 Hellerup, 15. april 2008 CVR nr. 21 33 56 14 Til OMX Den Nordiske Børs København Fondsbørsmeddelelse nr. 3/2008 Hellerup, 15. april 2008 CVR nr. 21 33 56 14 Delårsrapport for perioden 1. januar - 31. marts 2008 Bestyrelsen for Dan-Ejendomme Holding

Læs mere

Analyse: Prisen på egenkapital og forrentning

Analyse: Prisen på egenkapital og forrentning N O T A T Analyse: Prisen på egenkapital og forrentning Bankerne skal i fremtiden være bedre polstrede med kapital end før finanskrisen. Denne analyse giver nogle betragtninger omkring anskaffelse af ny

Læs mere

Side 1 af 7 Signallisten skifter fra storm til ustadigt. Tre nye køb-signaler på listen 3. februar 2012 - Af Jesper Lund, direktør for Delfin Invest Aktiebarometeret stiger til 40. Det øger muligheden

Læs mere

UDVIDET INVESTERING I NETBANK

UDVIDET INVESTERING I NETBANK UDVIDET INVESTERING I NETBANK Udvidet investering i netbank er en integreret del af Danske Netbank og giver dig et bedre overblik over dine værdipapirhandler, depoter og afkast. Du kan også bruge Udvidet

Læs mere

Summer School V: Mere avancerede kurs/nøgletal

Summer School V: Mere avancerede kurs/nøgletal Summer School V: Mere avancerede kurs/nøgletal Børsen-tv v/ Senioranalytiker i Sydbank Jacob Pedersen, CFA Foto: Sydbank 1 Hvorfor kursnøgletal? Formål: Værdiansættelse af aktien Nøgletallenes beregning:

Læs mere

Markedskommentar juni: Centralbankerne dikterer stadig markedets udvikling

Markedskommentar juni: Centralbankerne dikterer stadig markedets udvikling Nyhedsbrev Kbh. 4. juli 2014 Markedskommentar juni: Centralbankerne dikterer stadig markedets udvikling Juni måned blev igen en god måned for både aktier og obligationer med afkast på 0,4 % - 0,8 % i vores

Læs mere

Markedskommentar. Pulje Nyt - 1. kvartal 2013. Temaer på de finansielle markeder i 1. kvartal. Afkast på forskellige aktivtyper i kvartalet

Markedskommentar. Pulje Nyt - 1. kvartal 2013. Temaer på de finansielle markeder i 1. kvartal. Afkast på forskellige aktivtyper i kvartalet Markedskommentar Temaer på de finansielle markeder i 1. kvartal Året 2013 startede på den samme positive facon, som 2012 sluttede: Investorerne ville have afkast og de var dermed villige til at påtage

Læs mere

Formandens mundtlige beretning 2012

Formandens mundtlige beretning 2012 Side 1 Side 2 Side 3 Formandens mundtlige beretning 2012 A/S Formandens beretning 1/15 Grundlaget for det moderne NKT er skabt gennem aktivt ejerskab. Som vi så i filmen, har koncernen arbejdet på at fokusere

Læs mere

A/S Difko ValueBuilding III. A/S Difko. ValueBuilding-projekt

A/S Difko ValueBuilding III. A/S Difko. ValueBuilding-projekt 1 A/S Difko valuebuilding III ValueBuilding-projekt 2 Difko udbød i 2010 A/S Difko ValueBuilding I. I dag er flere af ejendommene steget i værdi, og én af ejendommene er allerede solgt med stor gevinst.

Læs mere

Dansk Aktiemesse 2011 København 20. september. Koncerndirektør Lars Bonde. Præsentation kan downloades på www.tryg.com

Dansk Aktiemesse 2011 København 20. september. Koncerndirektør Lars Bonde. Præsentation kan downloades på www.tryg.com Dansk Aktiemesse 2011 København 20. september Koncerndirektør Lars Bonde Præsentation kan downloades på www.tryg.com Forbehold Visse udsagn i denne præsentation er baseret på ledelsens opfattelse, antagelser

Læs mere

Notat om Vexa Pantebrevsinvest A/S

Notat om Vexa Pantebrevsinvest A/S November 2007 Notat om Vexa Pantebrevsinvest A/S Investeringsprodukt Ved køb af aktier i Vexa Pantebrevsinvest investerer De indirekte i fast ejendom i Danmark, primært i parcelhuse på Sjælland. Investering

Læs mere

Byggeøkonomuddannelsen

Byggeøkonomuddannelsen Byggeøkonomuddannelsen Overordnet virksomhedsøkonomi Ken L. Bechmann 9. september 2013 1 Dagens emner/disposition Kort introduktion til mig og mine emner Årsregnskabet Regnskabsanalyse nøgletal Værdifastsættelse

Læs mere

Nordsøindtægter større end ventet - olieeventyr er langt fra slut

Nordsøindtægter større end ventet - olieeventyr er langt fra slut Nordsøindtægter større end ventet - olieeventyr er langt fra slut Nyt olieprisskøn fra Det Internationale Energi Agentur er en massiv opjustering i forhold til Finansministeriets hidtil anvendte antagelse.

Læs mere

Markedskommentar februar: Hjælpepakke, nøgletal og billige energi øger optimismen!

Markedskommentar februar: Hjælpepakke, nøgletal og billige energi øger optimismen! Nyhedsbrev Kbh. 3. mar. 2015 Markedskommentar februar: Hjælpepakke, nøgletal og billige energi øger optimismen! Julen varer lige til påske! Der er vist noget om snakken i år. Festen fra januar måned er

Læs mere

PFA INVEST NYHEDSBREV - MARTS 2015

PFA INVEST NYHEDSBREV - MARTS 2015 PFA INVEST NYHEDSBREV - MARTS 2015 MARKEDSKOMMENTAR MARTS 2015 Tegn på at foråret breder sig i Europa Konjunkturindikatorer for starten af 2015 signalerer, at det positive momentum i økonomien fortsætter,

Læs mere

Som opfølgning på dette udsendes denne skrivelse som kort gennemgår følgende punkter:

Som opfølgning på dette udsendes denne skrivelse som kort gennemgår følgende punkter: Opdatering Solen skinner, Novo har igen igen brudt 1000 og selv Vestas er nu steget så meget at vi er knap 30% over aktionsgrænsen. MEN vigtigst af alt er at vi nu tjener penge: Break Even blev midt i

Læs mere

Skatteregler for udbytte hæmmer risikovilligheden

Skatteregler for udbytte hæmmer risikovilligheden Skatteregler for udbytte hæmmer risikovilligheden Denne analyse sammenligner afkastet ved en investering på en halv million kroner i risikobehæftede aktiver fremfor i mere sikre aktiver. De danske beskatningsregler

Læs mere

Kapitel 6 De finansielle markeder

Kapitel 6 De finansielle markeder Kapitel 6. De finansielle markeder 2 Kapitel 6 De finansielle markeder 6.1 Verdens finansielle markeder For bedre at forstå størrelsen af verdens finansielle markeder vises i de følgende tabeller udviklingen

Læs mere

LÆGERNES PENSIONSBANKS BASISINFORMATION OM VÆRDIPAPIRER - IKKE KOMPLEKSE PRODUKTER

LÆGERNES PENSIONSBANKS BASISINFORMATION OM VÆRDIPAPIRER - IKKE KOMPLEKSE PRODUKTER LÆGERNES PENSIONSBANKS BASISINFORMATION OM VÆRDIPAPIRER - IKKE KOMPLEKSE PRODUKTER Indledning Lægernes Pensionsbank tilbyder handel med alle børsnoterede danske aktier, investeringsbeviser og obligationer

Læs mere

CIMBER STERLING. Præsentation af 2. kvartal 2010/11. 14. december 2010. Henriette Schütze CFO. Side 1

CIMBER STERLING. Præsentation af 2. kvartal 2010/11. 14. december 2010. Henriette Schütze CFO. Side 1 CIMBER STERLING Præsentation af 2. kvartal 2010/11 14. december 2010 Henriette Schütze CFO Side 1 Disclaimer Materialet indeholder fremadrettede udsagn. Disse fremadrettede udsagn er udsagn vedrørende

Læs mere

PFA INVEST NYHEDSBREV - JUNI 2015

PFA INVEST NYHEDSBREV - JUNI 2015 PFA INVEST NYHEDSBREV - JUNI 2015 MARKEDSKOMMENTAR JUNI 2015 USA kæmper for at genfinde kadencen De fleste amerikanske konjunkturindikatorer peger på moderat vækst i USA i andet kvartal, efter at reviderede

Læs mere

NYT FRA NATIONALBANKEN

NYT FRA NATIONALBANKEN 1. KVARTAL 2015 NR. 1 NYT FRA NATIONALBANKEN UDSIGT TIL STØRRE VÆKST I DANMARK Nationalbanken opjusterer skønnet for væksten i dansk økonomi i år og til næste år. Skønnet er nu en vækst i BNP på 2,0 pct.

Læs mere

LEMPELIG PENGEPOLITIK EN MEDVIRKENDE ÅRSAG TIL FINANSKRISEN

LEMPELIG PENGEPOLITIK EN MEDVIRKENDE ÅRSAG TIL FINANSKRISEN LEMPELIG PENGEPOLITIK EN MEDVIRKENDE ÅRSAG TIL FINANSKRISEN Den nuværende finanskrise skal i høj grad tilskrives en meget lempelig pengepolitik i USA og til dels eurolandene, hvor renteniveau har ligget

Læs mere

Nordsø-rapporten Samfundet mister milliarder på olien

Nordsø-rapporten Samfundet mister milliarder på olien Nordsø-rapporten Samfundet mister milliarder på olien Enhedslistens finansordfører Frank Aaen har udarbejdet følgende rapport, der dokumenterer, at det danske samfund får for lidt ud af vores ressourcer

Læs mere

FORMANDSBERETNING Ekstraordinær generalforsamling i Auriga Industries A/S den 7. oktober 2014

FORMANDSBERETNING Ekstraordinær generalforsamling i Auriga Industries A/S den 7. oktober 2014 Side 1 af 5 FORMANDSBERETNING Ekstraordinær generalforsamling i Auriga Industries A/S den 7. oktober 2014 Slide 1 - Forside Kære aktionærer, medarbejdere og gæster: hjertelig velkommen til denne ekstraordinære

Læs mere

Jeg vil forsøge at tage temperaturen på FLSmidth (hvad kan vi vente os, af en kommende Q2 rapport)

Jeg vil forsøge at tage temperaturen på FLSmidth (hvad kan vi vente os, af en kommende Q2 rapport) Jeg vil forsøge at tage temperaturen på FLSmidth (hvad kan vi vente os, af en kommende Q2 rapport) Opgaven er at finde ud af, hvordan det går for FLS med at leve op til egne forventninger for 2011, her

Læs mere

SELSKABSMEDDELELSE NR. 203 27. marts 2015

SELSKABSMEDDELELSE NR. 203 27. marts 2015 Copenhagen Network A/S Adresse: Copenhagen Network A/S c/o Beierholm A/S Gribskovvej 2 2100 København Ø Danmark SELSKABSMEDDELELSE NR. 203 27. marts 2015 Årsrapport for 2014 Bestyrelse og direktion har

Læs mere

Guide til årsopgørelsen 2012

Guide til årsopgørelsen 2012 Guide til årsopgørelsen 2012 Sådan indberetter du din skat, når du ejer investeringsbeviser Indholdsfortegnelse Guide til skatteopgørelsen for 2012... side 3 Har du solgt beviser i 2012?... side 4 Brug

Læs mere

Regnskabsberetning. Bruttomarginen var 49,9%, hvilket var 1,1%-point lavere end i 2006. Udviklingen skyldes de stigende råvarepriser.

Regnskabsberetning. Bruttomarginen var 49,9%, hvilket var 1,1%-point lavere end i 2006. Udviklingen skyldes de stigende råvarepriser. 6 Ledelsens beretning Regnskabsberetning Nettoomsætning (Mia. kr.) 46 43 4 37 34 31 +1% +1% -2% +9% Organisk Opkøb Valuta Forbedret omkostningsstruktur (%) 6 5 4 3 2 1 Dækningsgrad 1 Driftsomkostninger

Læs mere

Jura Netværket København 14 september 2011. Sep-11 1

Jura Netværket København 14 september 2011. Sep-11 1 Jura Netværket København 14 september 211 Sep-11 1 NAVITASHIP 3 mæglere med samlet 5+ års shipping erfaring indenfor drift, agentur og skibsmægling i Danmark og udland. Baseret i Hellerup. Fokus primært

Læs mere

COWI-koncernen. Halvårsrapport januar-juni 2005. Highlights: Nettoomsætning er øget fra 1.243 mdkk til 1.293 mdkk (+4 pct.)

COWI-koncernen. Halvårsrapport januar-juni 2005. Highlights: Nettoomsætning er øget fra 1.243 mdkk til 1.293 mdkk (+4 pct.) Halvårsrapport januar-juni Highlights: Nettoomsætning er øget fra 1.243 mdkk til 1.293 mdkk (+4 pct.) Resultat af primær drift er øget fra 48 mdkk til 57 mdkk (+20 pct.) Overskudsgrad er øget fra 3,8 pct.

Læs mere

Præsentation af D/S NORDEN

Præsentation af D/S NORDEN Præsentation af D/S NORDEN ved adm. direktør Carsten Mortensen DDF s Virksomhedsdag den 3. maj 26 1 AGENDA Overblik Forretningsmodel Tørlast Tank Forventninger til 26 Q&A session Carsten Mortensen (f.

Læs mere

Temahæfte 1 udgivet af Foreningen Registrerede Revisorer FRR 1. udgave 2003. Holdingselskabet virksomhedens pengetank

Temahæfte 1 udgivet af Foreningen Registrerede Revisorer FRR 1. udgave 2003. Holdingselskabet virksomhedens pengetank Temahæfte 1 udgivet af Foreningen Registrerede Revisorer FRR 1. udgave 2003 Holdingselskabet virksomhedens pengetank Indhold Holdingselskaber er ikke kun forbeholdt store koncerner! Hvorfor etablere et

Læs mere

Dagens makronyt Fed uden overraskelser

Dagens makronyt Fed uden overraskelser Dagens makronyt Fed uden overraskelser Fed vil undgå at forurolige de finansielle markeder, så vent ikke de store overraskelser i aften. ECB fremlægger i dag sin kvartalsvise undersøgelse af bankernes

Læs mere

LudInvest - status ultimo 2013

LudInvest - status ultimo 2013 LudInvest - status ultimo 2013 2013 har været et fint LI år med en stigning på ca. 40% imod sølle 27% for C20 vi kan således takke vores egen genialitet (og en anelse held) for de ca. DKK 15.000.- ekstra

Læs mere

Ordinær generalforsamling

Ordinær generalforsamling Ordinær generalforsamling 30. april 2015 side 1 Velkommen Jens Due Olsen, Formand for bestyrelsen side 2 5. Beslutning om anvendelse af overskud eller dækning af tab i henhold til den godkendte årsrapport

Læs mere

Markedskommentar juni: Græsk krise tager fokus!

Markedskommentar juni: Græsk krise tager fokus! Nyhedsbrev Kbh. 3. jul. 2015 Markedskommentar juni: Græsk krise tager fokus! Juni blev en måned, hvor den græske krise tog al fokus fra et Europa på vej mod opsving. Usikkerheden gav aktiekursfald. Der

Læs mere

Q1 2015. Markedskommentar

Q1 2015. Markedskommentar Markedskommentar Kære Læser! Temaer på de finansielle markeder i 1. kvartal 2015 Et godt Nytår starter som bekendt med en stor nytårsraket, og man må sige, at aktiemarkederne er startet året 2015 som en

Læs mere

Finansudvalget 2011-12 FIU alm. del Bilag 8 Offentligt

Finansudvalget 2011-12 FIU alm. del Bilag 8 Offentligt Finansudvalget 2011-12 FIU alm. del Bilag 8 Offentligt Finansudvalget Den økonomiske konsulent Til: Dato: Udvalgets medlemmer og stedfortrædere 12. oktober 2011 Notat om dansk økonomi (Nationalbankens

Læs mere

Artikel til Berlingske Tidende den 15. marts 2014 Af Jeppe Christiansen

Artikel til Berlingske Tidende den 15. marts 2014 Af Jeppe Christiansen Artikel til Berlingske Tidende den 15. marts 2014 Af Jeppe Christiansen Cand.polit. Jeppe Christiansen er adm. direktør i Maj Invest. Han har tidligere været direktør i LD og før det, direktør i Danske

Læs mere

Markedskommentar. Pulje Nyt 2. kvartal 2012

Markedskommentar. Pulje Nyt 2. kvartal 2012 Markedskommentar Temaer på de finansielle markeder i 2. kvartal 2. kvartal af 2012 var præget af den sydeuropæiske gældskrise samt det generelle makroøkonomiske billede. Trods en positiv start på kvartalet,

Læs mere

8/2 2013 Exiqon Analyse / Made by Investor1989

8/2 2013 Exiqon Analyse / Made by Investor1989 Exiqon en fantastisk turn around case Exiqon aktien er en jeg har fulgt igennem længere tid og købt stille og roligt op i inden regnskabet i går. Det er en aktie der har haft nogle usikkerhedsmomenter

Læs mere

Markedskommentar Orientering Q2 2012

Markedskommentar Orientering Q2 2012 Markedskommentar Temaer på de finansielle markeder i 2. kvartal 2. kvartal af 2012 var præget af den sydeuropæiske gældskrise samt det generelle makroøkonomiske billede. Trods en positiv start på kvartalet,

Læs mere

Hedgeforeningen HP. Danske Obligationer. HP Hedge Ultimo april 2010. Index 100 pr. 15. marts 2007

Hedgeforeningen HP. Danske Obligationer. HP Hedge Ultimo april 2010. Index 100 pr. 15. marts 2007 HP Hedge april 2010 HP Hedge gav et afkast på 1,29% i april. Det er ensbetydende med et samlet afkast for 2010 på 9,18%. Benchmark for afdelingen er CIBOR 12 + 5%, som det var målsætningen minimum at matche

Læs mere

om investering og økonomi Nr. 4 = Februar 2006 Udsagn 1: Kapitalfondene er et forbigående modefænomen

om investering og økonomi Nr. 4 = Februar 2006 Udsagn 1: Kapitalfondene er et forbigående modefænomen alpha ATP's om investering og økonomi Nr. 4 = Februar 2006 Kapitalfonde - myter og realiteter Danskerne har lært et helt nyt ord på det seneste - kapitalfonde. Men hvad er en kapitalfond? Hvordan opererer

Læs mere

Formandens beretning. Alf Duch-Pedersen Formand. 29. marts 2011

Formandens beretning. Alf Duch-Pedersen Formand. 29. marts 2011 Formandens beretning Alf Duch-Pedersen Formand 29. marts 2011 1 Disclaimer Vigtig meddelelse Dette materiale er ikke og skal ikke opfattes eller fortolkes som et tilbud om at sælge eller udstede værdipapirer

Læs mere

PFA INVEST NYHEDSBREV - FEBRUAR 2015

PFA INVEST NYHEDSBREV - FEBRUAR 2015 PFA INVEST NYHEDSBREV - FEBRUAR 2015 MARKEDSKOMMENTAR FEBRUAR 2015 Centralbankerne overgår hinanden Nu med ECB i front Mere end seks år efter at den amerikanske centralbank initierede det første af sine

Læs mere

Jutlander Bank s beskrivelse af værdipapirer

Jutlander Bank s beskrivelse af værdipapirer Jutlander Bank s beskrivelse af værdipapirer Indledning I banken kan du som udgangspunkt frit vælge, hvordan du vil investere dine penge. En begrænsning er dog f.eks. gældende lovregler om pensionsmidlernes

Læs mere

Tyrkiets økonomi er igen i bedring - kommer der nye kriser? Jesper Fischer-Nielsen Danske Analyse 18. november 2003

Tyrkiets økonomi er igen i bedring - kommer der nye kriser? Jesper Fischer-Nielsen Danske Analyse 18. november 2003 Tyrkiets økonomi er igen i bedring - kommer der nye kriser? Jesper Fischer-Nielsen Danske Analyse 18. november 23 Der er 3 store spørgsmål for udvikling de kommende år Er det igangværende opsvinget holdbart?

Læs mere

MEDDELELSE OM VÆSENTLIGE ÆNDRINGER I DE I TILBUDS- DOKUMENT AF 8. MAJ 2012 ANGIVNE OPLYSNINGER UNITED FOOD TECHNOLOGIES INTERNATIONAL S.A.L.

MEDDELELSE OM VÆSENTLIGE ÆNDRINGER I DE I TILBUDS- DOKUMENT AF 8. MAJ 2012 ANGIVNE OPLYSNINGER UNITED FOOD TECHNOLOGIES INTERNATIONAL S.A.L. MEDDELELSE OM VÆSENTLIGE ÆNDRINGER I DE I TILBUDS- DOKUMENT AF 8. MAJ 2012 ANGIVNE OPLYSNINGER vedr. UNITED FOOD TECHNOLOGIES INTERNATIONAL S.A.L. S pligtmæssige købstilbud til ejerne i AQUALIFE A/S CVR-nr.

Læs mere

INVESTERINGER GIVER STØRST AFKAST UDEN FOR DANMARK

INVESTERINGER GIVER STØRST AFKAST UDEN FOR DANMARK Marts 2014 INVESTERINGER GIVER STØRST AFKAST UDEN FOR DANMARK AF KONSULENT MATHIAS SECHER, MASE@DI.DK Det er mere attraktivt at investere i udlandet end i Danmark. Danske virksomheders direkte investeringer

Læs mere

Danske realkreditobligationer uskadt gennem europæisk

Danske realkreditobligationer uskadt gennem europæisk NR. 6 JUNI 2010 Danske realkreditobligationer uskadt gennem europæisk tumult I den senere tid har usikkerheden omkring den græske gældssituation skabt uro på mange finansielle markeder, men danske realkreditobligationer

Læs mere

INVESTERING I BOLIGEJENDOMME I BERLIN

INVESTERING I BOLIGEJENDOMME I BERLIN INVESTERING I BOLIGEJENDOMME I BERLIN BLIV MEDEJER AF GOD OG VELBELIGGENDE UDLEJNINGSEJENDOM I BERLIN. Nu får du mulighed for at blive medejer af en 16 anparter), hvor Andersen Development velbeliggende

Læs mere

Royal Greenland A/S. Halvårsrapport. 1. oktober 2013 31. marts 2014

Royal Greenland A/S. Halvårsrapport. 1. oktober 2013 31. marts 2014 Royal Greenland A/S Halvårsrapport 1. oktober 2013 31. marts 2014 Side 1 af 8 Indholdsfortegnelse Side Royal Greenland øger kerneforretningen 3 Selskabets forventede udvikling 5 Hoved- og nøgletal for

Læs mere

PFA INVEST NYHEDSBREV - JULI 2015

PFA INVEST NYHEDSBREV - JULI 2015 PFA INVEST NYHEDSBREV - JULI 2015 MARKEDSKOMMENTAR JULI 2015 Juni præget af stor volatilitet på de finansielle markeder Aktiemarkederne blev i juni hårdt ramt af frygten for stigende renter og usikkerheden

Læs mere

Hedgeforeningen HP. Danske Obligationer. Mar. Apr. Maj Jun. Jul. Aug. Sep. Okt. Nov. Dec. 2007

Hedgeforeningen HP. Danske Obligationer. Mar. Apr. Maj Jun. Jul. Aug. Sep. Okt. Nov. Dec. 2007 HP Hedge juli 2009 Juli måned var atter en rigtig god måned for HP Hedge, som endelig er tilbage i en kurs omkring 100. Den indre værdi er nu 100,64, og det betyder at afkastet i juli var 4,44%. Afkastet

Læs mere

adserving International A/S Resultatresume 1. juli 2007 / 30. juni 2008 Selskabets Revisor: Nørre Farimagsgade 11 1364 København K

adserving International A/S Resultatresume 1. juli 2007 / 30. juni 2008 Selskabets Revisor: Nørre Farimagsgade 11 1364 København K Pressemeddelelse nr. 24/2008 29. september 2008 adserving International A/S Resultatresume 1. juli 2007 / 30. juni 2008 Selskabets Revisor: Nørre Farimagsgade 11 1364 København K Selskabets godkendte rådgiver:

Læs mere

Største opsparing i den private sektor i over 40 år

Største opsparing i den private sektor i over 40 år Største opsparing i den private sektor i over 4 år De reviderede tal for nationalregnskabet gav en lille opjustering af vækstbilledet i 1. halvår 212. Samlet ligger tallene på linje med grundlaget for

Læs mere

DONG og Goldman Sachs: Det ligner en dårlig forretning

DONG og Goldman Sachs: Det ligner en dårlig forretning DONG og Goldman Sachs: Det ligner en dårlig forretning Statens salg af DONG til Goldman Sachs vil indirekte staten koste 6,86 mia. kr., hvis DONG børsnoteres med 50 procent værdistigning. Kun hvis DONGs

Læs mere

International økonomi & Finansiering

International økonomi & Finansiering International økonomi & Finansiering International økonomi Hvorfor international økonomi? Massivt opkøb i statsobligationer Britiske topchefer kræver fortsat EUmedlemsskab Amerikanske investorer afventer

Læs mere

Den økonomiske krise ramte skævt i dansk erhvervsliv

Den økonomiske krise ramte skævt i dansk erhvervsliv Den økonomiske krise ramte skævt i dansk erhvervsliv Nye reviderede nationalregnskabstal viser, at BNP sidste år faldt med 4,9 pct. Det dækker imidlertid over enorme forskelle på tværs af det danske erhvervsliv.

Læs mere