AKTIEINFO Magasinet Aktieinfo årgang - 6. udgave

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "AKTIEINFO Magasinet Aktieinfo 02-04-2013 12. årgang - 6. udgave"

Transkript

1 AKTIEINFO Magasinet Aktieinfo årgang - 6. udgave Sammen er vi bedst Redaktion André Perman, Lau Svenssen og John Stihøj. INDHOLD: Side 2-3: Aktiekommentar: Sæsonen for Q1 regnskaber indledes om få dage. Kan selskaberne fortsætte indtjeningsfremgangen? Grækenland, Cypern, Italien og i værste konsekvens også Frankrig truer Eurosamarbejdet. Vi forventer en positiv stemning også i april, men så kommer maj måned. Sell in May and go away kan i år blive en selvopfyldende profeti. Side 3-4: Cockpit - Stockpick: Fokus på de vigtigste begivenheder i anden halvdel af marts nyheder som kan få betydning for finansmarkederne fremadrettet. Side 5-8: Sektoranalyse af Bulk-rederier med fokus på DS NORDEN, Golden Ocean Group og Jinhui. Side 9-10: Atlantic Petroleum: Udsigt til produktionsnedgang og lavere indtjening i På længere sigt forekommer aktien dog at være interessant. Side 10-11: NKT: Stagnation præger selskabet. Prognosen for 2013 kan vise sig at være for optimistisk. Side 11-12: Schouw & Co.: Efter en fordobling af aktiekursen på få måneder er det tid til en pause. Side 12 13: Lundbeck: Nye produkter giver stort potentiale for aktien. Side 14-15: Amerikanske aktier med månedlig udbyttebetaling: André Perman påviser, at selskaber med månedligt udbytte har større potentiale end selskaber med kvartårligt udbytte. Næste udgave af Magasinet Aktieinfo udkommer den

2 AKTIEKOMMENTAR Flere aktieindeks ligger over eller tæt på deres All-Time-High. En af undtagelserne er DAX i Tyskland, der har 5 % i afstand op til sit topniveau lige over Parlamentarisk usikkerhed i Italien efter det spegede valg i februar, og problemerne omkring Cypern har ikke kunnet knægte optimismen med undtagelse af DAX i Tyskland. At Tyskland halter efter de fleste andre lande skyldes, at tyskerne er den store bidragsyder (betaler) til at holde Eurosamarbejdet fasttømret. Og desværre er Euro-krisen langt fra ovre. Grækenland er trådt lidt i baggrunden, mens Cypern er kommet frem i forreste linje. Landets banksystem bliver formentlig reddet af en hjælp fra EU på 10 mia. EUR og et bidrag på 7 mia. EUR fra landets eget banksystem. Redningsplanen er strikket snedigt sammen. Laiki-banken splittes op i to dele. Den dårlige del vil på sigt blive nedlagt. Den gode del af banken overføres til landets største bank Bank of Cyprus. Indskydere med over EUR på kontoen skal bidrage ved at en del af indskuddet går tabt og en anden del konverteres til aktier i Bank of Cyprus. Mange sorte russiske penge menes at være gemt i skattely på Cypern, og denne type af kunder har ingen ondt af. Desværre rammer aftalen også almindelige mennesker, som har et indskud på mere end EUR på en konto i Cypern. Men sådan er gamet. Alternativet kunne jo have været, at hele andelen af indskuddet over EUR ville være gået tabt, og at Cypern måtte forlade Euro-samarbejdet. Cyperns økonomi udgør kun ½ % af EU s BNP, og derfor burde problemerne for EU og Cypern nu være løst. Indikationerne for discounten er op til 40 %, forlyder det. Chokerende bliver det. Investorer og bankkunder frygter imidlertid en Cypern-løsning, hvis eksempelvis banker i Italien, Spanien og andre lande i EU måtte komme i problemer. EU s ledere har derfor travlt med at betegne Cypern som et særtilfælde af frygt for flugt af valuta ud af de hårdt plagede sydeuropæiske lande i retning mod nord. Det vil nemlig i sig selv kunne føre til en eskalering af problemerne for EU. Konklusionen efter Cypern-redningen er, at banker nu lettere kan saneres (fordi indskydere og långiver skal acceptere en delvis ombytning til aktier), og en svag nation kan ikke bakke sit lands store banker op i praksis, dvs. man skal som kunde se både på selve bankens økonomiske styrke og det pågældende lands statsgæld. Ingen tør tænke på, hvordan Frankrigs reelle forhold er skruet sammen for nu at nævne et vigtigt spørgsmål af denne art. Anden halvdel af marts har været præget af få nyheder. Alle venter på starten af en ny regnskabssæson for Q1. Spørgsmålet er, om virksomhederne kan blive ved med at overraske positivt? Makroøkonomiske nøgletal peger i retning af en forbedret amerikansk økonomi. Forbrugertilliden ligger fortsat på et pænt niveau. Udviklingen på boligmarkedet i USA er meget vigtigt, og også her synes der at være en bedring i gang. Væksten er fortsat høj i BRIK-landene. Problemet er og bliver Europa, hvor en markant forbedring ligger et par år ude i fremtiden. Internationale virksomheder synes at klare udfordringerne bedst. Derimod har indenlandsk eller europæisk orienterede danske virksomheder fortsat vanskelige forhold. Aktiefesten synes derfor fortsat at gå udenom en række mindre danske selskaber, mens de store som Novo Nordisk, Novozymes, Coloplast og Chr. Hansen er stærkt ombejlede. Det afspejler dog også strukturen hos køberne, der går efter store, likvide aktier, dvs. papirer som hurtigt kan sælges igen. Dermed indikeres spekulativ adfærd hos køberne og ikke langsigtet investering som motivation. De ovenfor nævnte aktier synes imidlertid efter lang tids selvforstærkende optur at være kommet op i priser, som vanskeligt kan forsvares. I et hjørne af C20-listen finder vi en aktie som FLSmidth, der helt har mistet sit positive momentum. Det forekommer at være uretfærdigt. FLSmidth henter størstedelen af sin omsætning i verdens vækstlande, og her er der stadig høj aktivitet. Opsamling af FLSmidth på det aktuelle niveau burde være et godt køb - også henset til udsigten til et udbytte på 9 kr., hvis aktien ejes henover generalforsamlingen den Lundbeck synes først lige at være lettet se nærmere omtale andetsteds i Magasinet. 2

3 Investorernes Darling-aktie for få år siden var Vestas, hvorefter der har været en frygtelig nedtur. Aktiekursen er nu igen steget med næsten 50 % i år, hvilket givetvis skyldes short-inddækning. Alligevel udestår der fortsat åbne shortpositioner i et omfang svarende til cirka 15 % af aktiekapitalen. Det holder hånden under aktiekursen. Vi frygter imidlertid regnskabet fra Vestas den Q1 har været et kvartal præget af ordretørke med kun offentliggjorte ordrer for 271 MW mod 915 MW i samme periode sidste år. Pas på med aktien. Alle taler om muligheden for en forestående, større nedadrettet korrektion. Vi frygter absolut en sådan udvikling. Imidlertid synes risikoen for en vending i trenden at være begrænset ud fra det faktum, at alle taler om den. Når alle taler om en korrektion, så reduceres risikoen for at den indfinder sig. Største risiko for aktierne på kort sigt er den forestående Q1-regnskabssæson,og ikke mindst at vi nærmer os maj måned. Netop i år kan det gamle mundheld Sell in May and stay away blive selvopfyldende. Alle har nemlig fokus herpå. Den afgørende økonomiske opgave i Europa kommer op straks efter valget i Tyskland (22-09), idet man så skal tage rigtigt fat på løsningen af Eurogældspuklen inklusiv banksystemet og finde en fordeling af tab og tilskud til de svage lande. Kommer Frankrig med i denne gruppe? Man skubber en snebold foran sig, som skal løses for at kunne genstarte EU s økonomiske udvikling i positiv retning. Men ingen vil starte før et nyt mandat er sikret i det land, som skal betale ca. 40 % af regningen Tyskland. Det er denne situation i Q4 vi holder os for øje frem for noget andet. I princippet er det ventetid frem hertil, og Cypern-løsningen var et bidrag til at forhindre en eksplosion og dermed kickstart af denne saneringsproces. Vores råd er, at man skal holde ud så længe man tør, men især at man skal have en robust portefølje bestående af veldrevne selskaber og gerne med en politik om høje udbytter. Verden er præget af store udfordringer og usikkerhed, men normalt vinder optimismen og fornuften i det lange løb. COCKPIT STOCK PICK Novo Nordisk: Eli Lilly har sammen med partneren Boehringer Ingelheim indsendt registreringsansøgning for diabetesmidlet Empaglifloxin til de amerikanske sundhedsmyndigheder FDA. Der er tale om en potentiel (indirekte) konkurrent til Novos storsælgende Victoza-præparat. Novo frygter dog ikke ny konkurrence, idet Empaglifloxin jf. Novo ikke har samme succes med at sænke patienternes blodsukker og ej heller fører til samme vægttab, som tilfældet er med Victoza. JP Morgan Chase deler ikke denne holdning, da banken ser kritisk på Novo i en ny rapport. Jf. JP Morgan Chase taber Novo terræn til konkurrenterne på udviklingsområdet, og banken mener ikke investorerne har fokus på dette. Lundbeck har udvidet sit nye samarbejde med Otsuka (om et skizofreni lægemiddel) til også at omfatte dets R&Dprojekt Lu AE58054 for Alzheimers. Dette stof er nået frem til Fase III, men Lundbeck har ikke hidtil kunnet/villet indgå partnerskab før denne dyre, afsluttende proces. Det er nu sket og dermed reduceres risikoen for selskabet. Delingen sker ikke præcis 50/50, men oplysninger herom vil ikke blive offentliggjort. 3

4 TDC storaktionæren NTC (fem kapitalfonde via et selskab i Luxembourg) har nu solgt deres sidste fælles aktier, men nogle af de fem er fremdeles medejere i mindre omfang på individuel basis. Dermed er restlageret placeret, og aktien burde få plads til en kursstigning. Vi gætter på som niveau. Genmab har modtaget en royalty på 20 mio. kr. fra partneren GlaxoSmithKline. Det sker som følge af, at Arzerra har opnået godkendelse på det japanske marked. Sanistål løftede sidste år omsætningen med 3,4 % til 4,45 mia. kr. Driftsresultat blev fordoblet til 180,3 mio. kr., men heraf skyldes 61,6 mio. kr. avancer ved frasalg af ejendomme. Reguleret herfor var tallet 118,7 mio. kr., hvilket kan sammenlignes med 91,5 mio. kr. i For 2013 venter selskabet et driftsresultat i intervallet mio. kr. IT-selskabet Columbus omsatte sidste år for 892,5 mio. kr. og fik et driftsresultat på 52,1 mio. kr. For 2013 venter ledelsen en lille fremgang til 900 mio. kr. i omsætning og et EBITDA-resultat på 60 mio. kr. Harboes Bryggerier nedjusterer forventningerne til 2012/13 efter en uventet modgang på selskabets markeder. Det har ført til et underskud på 3,5 mio. kr. i Q3, hvorfor prognosen for driftsresultatet (EBITDA) for 2012/13 sænkes til 110 mio. kr. mod før 130 mio. kr. I Q3 var EBITDA-resultatet 17 mio. kr. Rella Holding, der ejer aktier i Aller-koncernen, fik i 2012 et nettoresultat på 33 mio. kr. ned fra 43 mio. kr. året før. For 2013 regner ledelsen med et nettoresultat på 32 mio. kr. Udviklingen i Aller-koncernen, hvori man ejer 61 %, er dog afgørende. Tredje kvartal har udviklet sig dårligere end malingproducenten Flügger forventede. Det er især salget i december, der skuffer. Alligevel er ledelsen i stand til at fastholde prognosen om et driftsresultat på mio. kr. dog nu med forventning om et resultat i den nedre del af intervallet. Entreprenørvirksomheden Arkil opjusterede for få uger siden forventningerne til Det endelige resultat endte alligevel over den senest opreviderede prognose med en omsætning på mio. kr. og et nettoresultat på 40,9 mio. kr. (7,8 mio. kr. i 2011). For 2013 forventer ledelsen en omsætning på mio. kr. og et nettoresultat på mio. kr. Nike løftede i Q3 af det forskudte regnskabsår 2012/13 omsætningen med 9 % til 6,2 mia. USD og overskud pr. aktie med hele 20 % til 73 cent. Programmet om opkøb af egne aktier for 8 mia. USD i de næste fire år fortsætter. Indtil nu er der købt egne aktier for 548 mio. USD. Oracle fik i Q3 et overskud pr. aktie på 88 cent. I indeværende kvartal venter selskabet et resultat på cent. Det var ikke godt nok for investorerne, der sendte kursen ned med 7 % på regnskabet. 4

5 BULK-SKIBSFART: 2013 TEGNER HÅRDT MEN HEREFTER FREMGANG IGEN Fragtmarkedet gennemlever en ny og langstrakt periode med lave rater inden for Bulk, der omfatter transport af råvarer som jernmalm, kul, korn og råmaterialer som cement, stål og lignende. Det er udbuddet af skibe der er kernen i problemerne, idet efterspørgslen fortsat vokser i højt tempo. Jævnfør DS NORDEN voksede mængderne sidste år med 5,5 %, og det faktiske tonnagebehov steg med hele 7 % pga. praktiske forhold (forsinkelser, strejker, lavere fart mv.). Men tilgangen af skibe var på 10 %, og de nye skibe er desuden væsentligt mere effektive end de gamle. Skrotning hjælper heldigvis, og 5,3 % af den eksisterende flåde fragik ad denne vej. Høje oliepriser medfører slow steaming, hvor rederierne tilpasser skibenes fart i forhold til de tidsfrister og fragtmuligheder, der skal håndteres, men det sker som det er muligt. Lavere fart giver en reel reduktion i udbuddet af fragtkapacitet. Årsagen til denne struktur er tilgangen af nybygninger fra de store ordrebøger, som rederne nåede at bestille inden krisen ramte i Værfterne forsøger at udskyde arbejdet af hensyn til både dem selv og kundernes ofte svigtende evne til at betale. Tilgangen i 2013 fortsætter i endnu højere gear - formentlig med 12 % svarende til +82 mio. TDW i lasteevne. Skrotningerne kan skønnes til 4 %, og verdensflåden vil dermed vokse med 8 %. Væksten i behovet bliver formentlig %, så reserven vil vokse yderligere. Balancen i markedet ser dog ud til at udvikle sig i positiv retning igen herefter. Overkapaciteten (ultimo 2013 skøn: 10 % overskydende kapacitet) skal så først udnyttes og neutraliseres, før rederne igen vil stå stærkt. Fra 2014 ser der ud til at fremkomme den omvendte situation, da ordrebogen så er ved at være leveret og rederierne er svære at lokke til nye projekter. Kassen er nemlig tom, og bankerne bestemmer i mange firmaer. Her er DS NORDEN en positiv undtagelse pga. dets stærke økonomi og fornuftige dispositioner, men de nøjes med at bestille få nye skibe med forbedrede egenskaber omkring lavt brændstofforbrug og evne til at sejle i is af hensyn til de nye muligheder for passage nord om Rusland. Markedets udvikling på kort sigt vil blive styret af efterspørgslen. Forløbet for udbuddet af skibe er nogenlunde sikkert ud fra ordrebogen selv om afvigelserne angiveligt er store i nedadgående retning. Det giver håb om en mindre udvidelse og dermed forbedret balance i markedet. Udsvingene i transportbehovet styres af importen i de store lande i Asien, hvor Kina og Indien er i centrum. Vægten er stor både fra volumen og afstandene, der er store og følgelig optager skibene i mange døgn. Væksten i Kina ventes at blive lidt højere i år med 8,2 % (7,8 %). Indien har oplevet et afbræk i væksten, men her forventes også mere acceleration med en vækstrate på 5,9 % (4,5 %). Varemæssigt er kul inde i en kraftig positiv udvikling. El-værker er kundekredsen, og det drejer sig om lave priser på kul sammen med et stort drop i prisen på CO 2 kvoter. Kul (miljø-uvenligt) trænger atter frem på bekostning af naturgas. Kullet skal sejles over lange afstande fra fx Australien og Indonesien. Samtidig er brændværdien forholdsvis lav, og mængderne øges derfor endnu mere. Kina vil også få en voldsom stigning i sin kulimport, jf. Golden Ocean Group (læs nedenfor) Skønnet for 2013 er da også positivt med +7,3 % jf. Platou (fremgår af DS NORDEN s årsberetning). Under normale omstændigheder ville det blive anset for særdeles flot. Imidlertid påregnes en tilgang af nye skibe på mindst 12 %, og perspektivet er derfor en udvidelse af den faktiske overkapacitet. Skrotning kan skønnes til 4 %, men denne mekanisme vil straks blive bremset, hvis raterne forbedres - rederne vil så prøve at presse lidt mere ud af deres gamle skibe. Der er elastik på dette punkt. Baltic Dry Indekset har været presset i bund i denne vinter med værdier under 700, hvorefter en forbedring kom i gang, der har ført til en dagsværdi på nu 931. Dækningsbidraget er presset langt ned, men det kan fortsat betale sig at sejle frem for at vælge oplægning. Priserne på skibe afspejler de hårde tider, og second hand tonnage er faldet med % i pris i løbet af

6 Nybygningspriserne falder også men her går det mere moderat for sig, da værfterne ikke vil bygge med decideret tab før det er tvingende nødvendigt for at holde folkene beskæftiget. Skift til andre skibstyper, primært offshore udstyr, er den positive mulighed, men hverken skibe til containere eller tankfart kan hjælpe. Tank er om muligt endnu svagere end Bulk og der er kun få nye ordrer. Positive udsigter for branchen Samtidig er det langsigtede perspektiv positivt. Det er reelt tidsfaktoren og pengemangel som nu skal hjælpe i form af et dyk i tilgangen af nye skibe næste år og udsigt til en langstrakt pause pga. rederiernes elendige økonomi. Årene kan udvikle sig til Sælgers marked for søtransport pga. manglende styrke til køb af nye skibe, så der i stedet kan opstå mangel på moderne, effektive skibe. En Joker findes dog også i dette spil, nemlig udvidelsen af Panama-kanalen, der pga. forsinkelser først åbner de nye sluseanlæg i De omfattende rejser fra fx Brasilien til Kina med jernmalm vil blive forkortet, og denne effektivisering vil reducere behovet for skibe i væsentligt omfang. Det gælder for alle store skibe fra den gamle Panamax-gruppe ( TDW) og opad til de største skibe. Samtidig vil det åbne nye muligheder for den nye type på TDW, der er konstrueret under hensyn til max-dybgang i en række havne, hvor passage af Panama ofte vil indgå (fx korn fra US Golf havne til Asien). For de mindre skibe ( TDW), som indgår i stort tal hos DS NORDEN, er der ingen ændring direkte fra denne fornyelse. Den eksisterende Panama-kanal blev åbnet i 1914, og de maksimale mål for skibe (sluser og dybgang) er ikke ændret siden. DS NORDEN (186,7) har foretaget en ekstraordinær nedskrivning af sine skibe på 300 mio. USD. Resultatet endte dermed på -279 mio. USD, men der er altså trods alt fortsat tale om et beskedent overskud fra den ordinære forretning. I de foregående år har rederiet haft fordel af kontraktdækning til høje rater, der kunne holde indtjeningen oppe. Imidlertid er denne buffer ved at være opbrugt, og dermed rammer nedgangen i fragtraterne nu selskabet efter en forsinkelse. Foreløbig giver det udsigt til et svagt forløb af 2013 med et ordinært underskud, men befragtningspolitikken afspejler styrken til at vente på et opsving. I Bulk er 76 % afdækket, men det er altså sket til lavere rater. Tank har kun sikret 27 % af det kendte beskæftigelsesbehov. Ledelsen holder en stor del af især de mindre Bulk-skibe beskæftiget i spotmarkedet og med afvikling af rejser underlagt de store aftaler med industriselskaber angående deres bulk-transportopgaver med flere års udstrækning. Denne side af virksomheden understreger ledelsens ansvarlige linje med udvidelse og konsolidering af aktiviteten. Samlet står DS NORDEN stærkt økonomisk set, og man kan derfor udnytte attraktive muligheder, hvis de dukker op. Tank ser ud til at komme først på benene igen med ratestigninger, og her satses på udvidelse i et trinvis forløb med 25 egne skibe som målsætning - foreløbig. Aktien har en indre værdi på 231 kr. (40,9 USD), mens Net Aset Value, dvs. den reelle markedsværdi af egenkapitalen justeret for værdien af charteraftalernes nutidsværdi inkl. værdien af købsoptioner på skibene, ligger lidt lavere på 213 kr. (37,6 USD). Der skal udloddes 3 kr. i udbytte og desuden påregnes anvendt 30 mio. USD (svarende til 4,2 kr. pr. aktie) på opkøb af egne aktier. Kurs/indre værdi forholdet er beregnet ud fra NAV-tallet på 0,9 (186,7/213). Det må anses for højt set i forhold til andre rederiaktier, der i reglen er lavt prissat ud fra nøgletal. 6

7 P/E kan ikke anvendes som følge af et forventet mellemstort underskud i indeværende år. DS NORDEN er et stærkt rederi, men branchen er blodrød og i betragtning af udsigten til et tungt forløb af 2013 forekommer aktien ikke interessant som placering. Der skal fremkomme et positivt oplæg til udviklingen i de nærmest kommende år, før aktien vil kunne tiltrække og fastholde investorer i et sådant omfang, at aktiekursen før alvor kan rykke op over 200. Ingen indikationer foreligger herom. Afvent køb til priser rundt 150. En sådan chance kan hurtigt komme. Golden Ocean Group (5,61 NOK; Oslo Børs kode: GOGL) har en børsværdi på 2,5 mia. NOK (427 musd). Bulk-rederiet er en del af John Fredriksen s virksomhedsimperium (41 % ejet via Hemen Holding; andre børsnoterede JF-forbundne selskaber er Frontline, Seadrill, Marine Harvest mv.) og er hjemmehørende på Bermuda (børsnoteret i 2004). Rederiet arbejder med hovedvægten i Panamax (18 styk), ligesom man har 6 Cape Size skibe. Der er 4 skibe i ordre (Ice Class Panamax ere), hvor der udestår betaling af 89 musd. Egenkapitalen er bogført med 538 musd, og flåden er bogført til 868 musd. Nettogælden er opgjort til 405 musd. Gearingen er dog noget højere og vel reelt rundt 1:1, da der også er leasing, charteraftaler og de resterende betalinger på fire nybygninger. Ledelsen er optimistisk med udsigterne fremover med Kina som vækstmotor, og her fokuseres der nu på et stærkt stigende behov for import af kul, der udgør to-tredjedele af landets samlede energiforbrug. Relativ lav brændværdi for kul indebærer et stort tonnagebehov, og afstandene vil vokse i takt med stigningen i behovet, hvor eksempelvis Indonesien i dag klarer en væsentlig del, og afstanden her er forholdsvis kort. Australien får formentlig en stærk stigende betydning. I 2012 fik selskabet kun et overskud på 12 musd, svarende til EPS 0,03 USD, dvs. tæt på nulpunktet. Men Frederiksen er altid hurtig til at udnytte chancer i markedet og store omlægninger kommer pludseligt væltende med køb/salg og ophævelse af kontrakter. Investorerne værdsætter denne dynamik sammen med stringent fokusering på værdiskabelse og udlodning af udbytte, der her også omfatter opkøb af egne aktier, når der en gang imellem er for mange penge i kassen (trods en stilling for selskabet med nettolåntagning i bankerne). Kurs/Indre værdi forholdet ligger på 0,8 (427/538 musd). Tilliden til John Frederiksens evne til at drive forretning indebærer en højere pris, altså en slags indirekte goodwill, da investorerne flokkes om ham og altid er parat til at følge efter for at udnytte de Upside Chancer, som han er så god til at satse på før alle andre. Budskabet fra ledelsen i GOGL er, at tiderne snart vil blive bedre for Bulkers, og at man er klar til at være med. Vi er lidt mere forsigtige. Vurderingen af aktien er Hold/Langsigtet Køb. Risikoprofilen er høj, da Bulk-markedet er følsomt over for udsving i konjunkturforholdene og en række økonomiske parametre (råvarepriser, olieprisen, USD, renter). 7

8 Jinhui (10,95 NOK; Oslo Børs kode: JIN) har en markedsværdi for de 84 mio. styk udestående aktier på 920 mnok (157 musd). Selskabet er registret på Bermuda og er 55 % ejet af Jinhui Holdings m.fl. Flåden er fokuseret på den moderne mellemstørrelse Supramax ( TDW), der er velegnet til at betjene industrikunder med normale havneforhold, dvs. ikke krav om at benytte de store terminalanlæg men langt flere og mindre havne. Man ejer 38 skibe og har kun et i ordre. Der er tale om 34 Supramax ere og 4 Panamax ere. Jinhui er interessant fra et dansk synspunkt ved at være placeret i netop det segment, som var kernen i NORDEN s optur og det har fremdeles central betydning for dem. Desuden har man 3 Capesize skibe ( TDW) inde på timecharter, men det er et segment, der er hårdt ramt (stor afhængighed af transport af jernmalm og kul). Økonomisk er soliditeten god med en bogført egenkapital på 853 musd. Flåden er bogført til 1,2 mia. USD. Gearingen med gæld er derfor lav med et forhold på 1:0,4. Imidlertid beror vurderingen af den økonomiske styrke dog på skibenes faktiske værdi ved et salg, og der kan være tale om en urealiseret manko pga. de pt. meget lave fragtrater og et svagt marked for second hand skibe. Afdækningen med udlejning af skibe er på 38 % for 2013, og EBITDA cash flow et vil derfor blive lavere i år. Man står heldigvis stærkt, da der kun er forpligtelser for en nybygning og gælden er lav ligesom der fortsat genereres et positivt cash flow. Aktien skiftede fuldstændigt niveau efter Finanskrisens udbrud (top ved 80 NOK) ned i ca. 10 NOK og herefter et rebound til ca. 30 NOK, der så alligevel ikke kunne holde, hvorefter en ny nedtur sendte aktien ned til 10 NOK som blev et nyt prisniveau for aktien. Bundprisen har senest været ca. 6,5 NOK. Vi ser positivt på aktiens muligheder, idet discounten er ekstrem med et Kurs/indre værdi forhold på ca. 0,2 (157/853 musd). Udbytte er ikke betalt siden Ledelsen er grundlæggende optimistisk og forventer at kunne udvide aktiviteten, når markedsforholdene i deres segment af Bulk-markedet atter kommer ind i en fase med holdbar styrkelse. Langsigtet Køb er vores vurdering af aktien, herunder at vi ikke kan se nogen afgørende trussel mod selskabets evne til at overleve i denne benhårde branche. 8

9 ATLANTIC PETROLEUM DANMARKS SVAR PÅ DE NORSKE OLJEMYG Atlantic Petroleum (kurs 162,5) er et lille, men spændende færøsk olieselskab noteret på Børsen i København. Aktiviteterne med investering i oliefelter og licensrettigheder startede i 1998 med tildeling af de første olielicenser ved Færøerne. Siden er investeringsomfanget vokset betydeligt, således at selskabet i dag er medejer af ca. 40 licenser fordelt på Færøerne, England, Irland, Norge og Holland. England er afgørende for indtjeningen, idet der her ejes andele i producerende felter, der suppleres med to yderligere i Aktiviteten i Norge er ny, idet udvidelsen til dette land først skete med købet af Emergy Exploration i november sidste år. Der er ligeledes købt andele på hollandsk søterritorium. Selskabet andele i tre producerende felter i den nordlige del af Nordsøen er placeret i UK-område. Felterne er kendt under navnene Chestnut, Ettrick og Blackbird. Næste projekt er Perthfeltet ud for Skotland. Aktiviteten med deltagelse i små oliefelter med overskuelige forhold økonomisk og tidsmæssigt er meget udbredt i Norge, hvor sådanne selskaber kaldes Oljemyg. Flere af denne type selskaber, eksempelvis DNO International, Interoil, Norse Energy, Panoro Energy og Questere, er noteret på Børsen i Norge og har oplevet Bonanza-lignende tilstande i takt med olieprisens stigning og i særdeleshed ved positive nyheder om nye fund og tilladelser til udvinding. Den samme begejstring har endnu slet ikke overgået den danske aktie Atlantic Petroleum. Hos Atlantic Petroleum gælder det om at udvælge de rigtige investeringer efter grundige analyser af de kendte, sandsynlige og mulige olieforekomster. Herefter drejer det sig om at udnytte olieforekomsterne hurtigt, billigt og maksimalt. Effektiv drift opnås ved at benytte flydende anlæg, som efterfølgende kan flyttes til andre felter, ligesom eventuelt nye brønde kan kobles op til den opbyggede infrastruktur på feltet. Ledelsen synes at have hands-on i denne proces, og de foretagne køb af licenser og andele i oliefelter forekommer at være sket til rimelige priser. Atlantic Petroleum må betegnes som et sekundært olieselskab, idet man opererer i et segment uden for de store aktørers bevågenhed (underskoven af oliefelter). Den lave interesse fra de store olieselskaber muliggør køb af nye aktiviteter til rimelige priser for et selskab som Atlantic Petroleum. Selskabets strategi er at fortsætte det høje væksttempo i det omfang årets overskud berettiger til det. Og med den høje oliepris giver det god mening at satse på at øge outputtet. Al olie kan jo sælges og det endda til en høj pris. Implicit vil ekspansionen dog også betyde, at der ikke er udsigt til udlodning af udbytter i de næste mange år. Pengene skal jo bruges til efterforskning og feltudbygning. I 2009 var der i selskabet et underskud på 55 mio. kr. Det har i de seneste tre år været afløst af overskud på 109 mio. kr. i 2010 og 67 mio. kr. i både 2011 og Det har genereret et stort positivt cash-flow, der har muliggjort udvidelsen af forretningen blev et rekordår for selskabet med en samlet produktion på tønder olie. Det frie cash flow steg til 368 mio. kr. fra 270 mio. kr. i Beskatning (udskudt skat) ramte imidlertid selskabet hårdt sidste år. Driftsoverskuddet blev 247 mio. kr. mod 126 mio. kr. året før, men netto endte årets overskud uændret på 67 mio. kr. Sidste år belastede en udskudt skat i England nemlig resultatet med hele 83 mio. kr. En høj oliepris, succes med udnyttelsen af olieboringerne og skatten er forhold, der har stor betydning for selskabets resultater. På den korte bane er udfordringen selve produktionstallene. Ledelsen har højst overraskende meddelt, at der i år kun påregnes et output på tønder olie, hvilket er en betragtelig 9

10 nedgang i forhold til Det vil også medføre en betydelig nedgang i årets forventede overskud. Jvf. selskabets egen prognose vil EBITDAX (=driftsoverskud før renter, skat, afskrivninger og udgifter til efterforskningsboringer) lande i intervallet mio. kr. Til sammenligning var tallet for 2012 på 274 mio. kr. Da hensigten er løbende at udvide aktiviteterne, står vi uforstående overfor denne produktions- og indtjeningsnedgang. Baseret på midterværdien af ledelsens udmelding kan man således påregne en omsætning i 2013 på ca. 500 mio. kr. og et nettoresultat omkring 25 mio. kr. Denne udregning er dog behæftet med stor usikkerhed, idet beskatningsforhold kan ændre prognosen betydeligt i begge retninger. Olieprisen vil også have stor betydning, og her er vores holdning, at olieprisen har større risiko for at falde end chance for at stige. Så fra den parameter er der næppe en positiv regulering at hente. Trods de lidt matte udsigter for 2013 forekommer aktien alligevel at være interessant for langsigtede investorer, der er villige til at se bort fra udbytter i hvert fald i de næste fem år. Egenkapitalen, der for en stor dels vedkommende udgøres af en likvid beholdning, er nemlig ved udgangen af 2012 opgjort til 527 mio. kr. Børsværdien ved kurs 162,5 er 427 mio. kr. Aktien handler således til en K/I på blot 0,81. Der er tale om en aktie med et højt risiko/afkast forhold, men indholdet med oliefelter og dygtig udnyttelse af disse burde tilsige mulighed for en stærkt stigende aktiekurs på 3-5 års sigt. Worst Case er et drop i olieprisen. NKT I TOMGANG Resultatet for 2012 blev særdeles flot, hvilket dog skyldes en engangsindtægt på 1,4 mia. kr. fra salget af ejerandelen i NKT Flexibles. Selve forretningsomfanget stod derimod i stampe med et organisk omsætningsfald på 2 %. Målt på operationelt EBITDA var der dog fremgang på 18 % til mio. kr. NKT består af tre delkoncerner: 1) NKT Cables (56 % af omsætningen i 2012), der primært producerer og sælger energikabler til højspændingssystemer. 2) Nilfisk-Advance (42 % af omsætningen), der producerer og sælger rengøringsudstyr primært til det professionelle segment. 3) Photonics (2 % af omsætningen), der leverer systemløsninger og produkter til samling af optiske fibre. NKT Cables oplevede en negativ vækst på 4 % og fortsat udfordringer på kabelfabrikken i Köln. I Nilfisk-Advance var der tale om en uændret omsætning, men her bidrog omkostningstilpasninger til at forbedre resultatet. Photonics oplevede en organisk vækst på 10 %, men denne del af forretningen har endnu kun marginal betydning. Regnskabet for 2012 er som sådan godkendt, idet det levede op til ledelsens egne, men nedjusterede forventninger, herunder de mål der er opstillet for i planen kaldet Powered by NKT. En af målsætningerne er, at nettogælden maksimalt må udgøre 2,5 x operationelt EBITDA. Efter salget af NKT Flexibles er gælden blevet nedbragt fra mio. kr. til mio. kr., hvorved forholdet mellem gæld og EBITDA er bragt ned på 1,8 gange. Det giver NKT nyt finansielt råderum indenfor de udstukne rammer. Om der er opkøb i støbeskeen meldes der dog intet om. Formentlig skal NKT Cables komme på skinner igen mht. indtjeningsevne, før bestyrelsen vil starte på nye store og krævende tiltag. Investorerne tog godt imod regnskabet, idet kursen blev sendt op nær 240 for siden så at falde tilbage. Vi deler ikke markedets begejstring. Selve forretningen udvikler sig nemlig efter vores mening skuffende med fald i omsætningen, ligesom vi står uforstående overfor, hvordan der fortsat kan være indkøringsproblemer med 10

11 kabelfabrikken i Köln. Da fabrikken blev åbnet for et par år siden, var der næsten ingen grænser for, hvor god en investering ledelsen mente fabrikken var. Selv om der i de senere år har været et boom i etablering af højhastighedsbaner til tog i Kina, synes denne fest at gå uden om NKT, hvilket også må udlægges som skuffende. Man fremstiller nemlig køretråd i Kina som en vigtig satsning på vækst. De seneste år har været vanskelige for tunge produktionsvirksomheder som NKT, og der er ikke udsigt til nogen nævneværdig forbedring i Ledelsen melder da også neutralt ud for 2013 med en flad omsætningsudvikling og et operationelt EBITDA som i De lave vækstudsigter i år for Europa gør dog, at vi tror ledelsens prognose vil vise sig at være for optimistisk. Ud fra ledelsens estimater er der udsigt til et overskud pr. aktie i 2013 på 5-6 kr. hvorved aktien handler til en P/E 2013E (213:5/6) på Det er særdeles højt. I favør af en investering i selskabet trækker det, at aktien handler under indre værdi, og at det tekniske oplæg ser interessant ud. Den store risiko i relation til en investering i NKT er den af EU s konkurrencemyndigheder rejste undersøgelse om mulig karteldannelse blandt en række kabelproducenter, herunder NKT. Franske Nexans har, som vi i tidligere analyser har påpeget, hensat et større beløb til en eventuel bøde. Det er ikke tilfældet hos NKT. Sagen drejer sig om markedet for søkabler og nedgravede højspændingskabler i perioden NKT har ikke foretaget hensættelser og forsvarer dette med, at selskabet i nævnte periode ikke producerede søkabler, at man ikke i modsætning til flere andre selskaber har fået foretaget en ransagning af EU s konkurrencemyndigheder, og at man ikke kan tage stilling til den eventuelle størrelse af en ikke-forventet bod. En eventuel erstatningssag fra EU s konkurrencemyndigheder udgør et låg over aktiekursen, ligesom sagen uanset det videre forløb er forbundet med store omkostninger til advokater m.m. plus tab af image for selskabet. SCHOUW & CO. Konglomeratet består af fem separat drevne delkoncerner: BioMar, Fibertex Personal Care, Fibertex Nonwovens, Grene og Hydra-Grene. Selskabet ejer desuden 50 % af Xergi (biogasanlæg) og en aktiepost i Vestas på 4 mio. styk svarende til en ejerandel på 2 % af dette selskab. Delkoncernen Martin Professional blev i slutningen af 2012 solgt til Harman International Industries. Martin (professionelt lys) har længe været et smertensbarn, men i 2012 kom vendingen med overskud, og straks valgte man at slå til, da der fremkom et godt købstilbud. Salget udløser en avance på 250 mio. kr., der vil blive indtægtsført i Q1 regnskabet. Likviditetsmæssigt giver det 820 mio. kr., idet man beholder to ejendomme, som fortsat udlejes til det nu frasolgte selskab. Desuden har man solgt en aktiepost i Lerøy Seafood for 150 mio. kr. Schouw har derfor ikke alene fået god plads til nye investeringer men også reduceret risikoprofilen, idet Martin var placeret i en meget ustabil branche. Det største datterselskab, BioMar, er eksponeret over for uforudsigelige udsving inden for fiskeopdræt. En speciel risiko gælder i øjeblikket for varekreditter ydet til kunder i de svage sydeuropæiske lande. Udviklingen inden for havbrug er heldigvis fortsat overordnet set positiv, men erhvervet påvirkes af store udsving i priserne på fisk. Sygdomsudbrud er også en trussel, som optræder uden varsel. Spredningen på stadig flere lande hjælper til at reducere konsekvenserne af sådanne angreb. Samlet forventes i 2013 et fald i indtjeningen på ca. 10 % for BioMar. 11

12 Det er Schouw s største datterselskab (i særdeleshed målt i omsætning pga. et stort vareforbrug, der videresælges; varedebitorer bliver derved til meget store beløb). Grene og Hydra-Grene klarer sig godt, og der er plads til vækst her. Hydra-Grene satser med start af produktion i Indien og Kina på at opnå vækst inden for maskinindustri og vindmøllefremstilling i disse to store lande. Desværre oplever vindmøller et knæk i vækstkurven, og det rammer Hydra-Grene som underleverandør. De to Fibertex selskaber ser ud til at stå over for den mest interessante udvikling i de nærmest kommende år. Fibertex Personal Care investerer i Malaysia i en kapacitetsudvidelse på 30 %. Den sidste store udvidelse blev færdig i Høj kvalitet og tæt samarbejde med de store kunder inden for fremstilling af bleer mv. er opskriften på succes. I Europa er der derimod stagnation. Fibertex Nonwovens producerer nålefilt, der søges forbedret og tilpasset nye former for anvendelse. Schouw udvidede ved køb i 2011 af det franske selskab Tharreau, der leverer til bilfabrikkerne. Materialet bruges indvendigt til beskærmelse mod stød og støjdæmpning. Desværre er franske biler blevet hårdt ramt af dyk i afsætningen, og det rammer naturligvis underleverandørerne. Nettogælden er i Q1 reduceret til ca. 1,0 mia. kr., og egenkapitalen er nu ca. 4,8 mia.kr. Økonomisk er der således nu plads til nye opkøb for 1,5-2,0 mia. kr. Schouw satser altid på at købe veldrevne firmaer i modne brancher med stabile markedsforhold, hvor der er potentiale for at forbedre driften og resultaterne. Hidtil har ledelsen i Schouw vist sig som meget dygtige købmænd. Imidlertid er sælgerne af firmaer også blevet dygtige til at presse priserne op. Derfor gør Schouw nok klogest i lige at vente og se, hvor længe den lave vækst i Europa vil fortsætte, idet fortsat lav vækst vil kunne åbne adgang til opkøb til rimelige priser på ny. De svage konjunkturer er formentlig årsag til ledelsens forsigtige prognose for 2013, som indeholder udsigt til en nedgang i driftsresultatet fra sidste års rekordhøje niveau. Med mindre vi ser en opjustering af prognosen for 2013, synes aktiens kortsigtede kurspotentiale opbrugt efter en optur fra 125 til nu 185. Toppen på kort sigt vil formentlig ligge ved den aktuelle kurs på 200. P/E ud fra indeværende års forventede overskud (uden salgsgevinsten) er lav med kun 8,8. Aktiens indre værdi er 196, hvoraf de 5 kr. skal udloddes som udbytte. Anbefalingen er på kort sigt Hold/Sælg. LUNDBECK ER SNART KLAR MED NYE PRODUKTER Lundbecks virkefelt er rettet mod hjernesygdomme som depression, angst, OCD, Alzheimers, Parkinsons og nu også et middel mod alkoholafhængighed. Udfordringen for Lundbeck består i at få godkendt en arvtager til de storsælgende produkter, Cipralex/Lexapro, hvis patenter løbende ophører fra land til land. Svaret er et nyt depressionslægemiddel, Brintellix, som er under godkendelse. Udviklingsindsatsen (R&D) er intensiv med fire projekter i fase III og to i fase II. Udgiften til de fremadrettede R&D-aktiviteter er på hele 2,9 mia. kr. svarende til 20 % af omsætningen mod branchens norm på 15 %, altså 5 % ekstra. Partnerskabsaftaler er et vigtigt led i strategien for både R&D og salg. Produkter og patenter skal nemlig udnyttes maksimalt. Det haster med at få nye produkter sendt på markedet, således at salgsnedgangen som følge af patentudløb på Cipralex/Lexapro ikke slår for hårdt igennem på salget og bundlinjen. Patentet er allerede udløbet i USA, og det ses straks af salgstallene. Her er der altså et hul inden afløseren Brintellix lanceres. I Europa er der definitivt patentudløb i Til gengæld er Lexapro sikret endnu 6 års eneret i Japan. Depressionslægemidlet Brintellix får afgørende betydning fremadrettet for Lundbeck. Hvis Brintellix for alvor kan fungere som en nyskabelse, er salgspotentialet enormt, da konkurrencen vil være mindre end for Cipralex/Lexapro. Foreløbig venter man på godkendelserne i USA og EU. 12

13 To andre produkter er nu klar til salg. Det gælder et middel mod skizofreni udført som depotformulering, hvor det aktive stof, aripiprazol, tilhører samarbejdspartneren Otsuka. Det andet er en regulær nyhed i form af Selincro, der skal benyttes mod alkoholafhængighed. Nu skal det så vise sig, om det kan lykkes at udbrede denne behandlingsmetode, som dæmper lystfølelsen ved alkohol. Behandlerne er nemlig slet ikke vant til at få nye medicinske løsninger til rådighed, og salgsarbejdet bliver krævende. Potentialet salgsmæssigt er svært at bedømme, men det kan blive et guldæg - selv om USA slet ikke vil komme til at indgå som marked. Ud over egen produktudvikling er Lundbeck hele tiden på jagt efter at overtage R&D-projekter fra små forskningsfirmaer, der ikke selv kan klare de store udgifter efter startfasen. Det har givet adgang til Selincro, der netop er blevet godkendt i Europa, og Desmoteplase mod slagtilfælde, der muligvis bliver klar næste år. FDA godkendte Lundbecks og partneren Otsukas langtidsvirkende middel mod skizofreni, Abilify Maintena. Produktet blev tilgængeligt på det amerikanske marked den Potentialet er stort, for Abilify blev det bedst sælgende lægemiddel i USA i Q Fordelen ved produktet er, at det kun skal tages en gang om måneden, og skizofrene kan have svært ved at tage deres medicin hver dag. Lundbeck og Otsuka har desuden indgået en aftale om at udvide deres eksisterende samarbejde til at omfatte salget af Abilify i 14 EU-lande fra Her kan Lundbeck udnytte sin stærke organisation inden for salg. Indtjeningen blev halveret i 2012, men en moderat forbedring er i udsigt i år afhængig af godkendelsen af Brintellix. Lundbeck er inde i en afgørende bundfase, hvor 2013 også bliver et svagt år rent indtjeningsmæssigt. Mange variable faktorer er i spil i denne overgangsfase, hvilket øger usikkerheden. Ledelsen har tilkendegivet, at perioden med unormal lav indtjening vil strække sig over årene Et lavpunkt frygtes nok mere end det forventes i 2014, hvor Cipralex indtægterne vil høre op og Cash Cow en dermed næsten helt stopper. Spørgsmålet er, i hvilket omfang Brintellix og de andre nye produkter vil kunne opveje det. Fra 2015 påregnes ny fremgang. Investorer hader usikkerhed. En betydelig usikkerhed vil blive fjernet, når Brintellix måtte blive godkendt af sundhedsmyndighederne først i USA og så i Europa. Ansøgning om godkendelse er sendt til de amerikanske sundhedsmyndigheder, FDA. Selskabets afhængighed af et enkelt, stort produkt (Cipralex/Lexapro udgør 43 % af salget i 2013) og den vedvarende kamp for at opfinde nye produkter påvirker investorernes opfattelse. Den er blevet (alt for) negativ, og aktien har også afkastmæssigt skuffet. Da Lundbeckfonden ejer 70 % af aktierne i selskabet, er der kun aktier til en værdi på 6,1 mia. kr. i frit flow. Når usikkerheden forsvinder, kan det derfor gå meget hurtigt op for denne aktie. Samtidig synes Downside Risk på det nuværende niveau at være begrænset. Seneste positive nyhed fra selskabet kom den 26-03, hvor der blev annonceret et udvidet samarbejde med japanske Otsuka omkring Lu AE58054 mod Alzheimers. Samarbejdet omfatter udvikling og kommercialisering på vigtige markeder i USA, Canada, Østasien inkl. Japan, store europæiske markeder og i Norden. Aftalen kaster en milepælsbetaling på 150 mio. USD af sig. Omkostninger til salg, udvikling og kommercialisering deles ligeligt mellem parterne. Afsluttende klinisk program forventes igangsat senere i Ved succesfuld udvikling er der udsigt til yderligere milepælsbetalinger på op til 675 mio. USD til Lundbeck. Langsigtede investorer bør kraftigt overveje køb af denne aktie også selvom den hoppede 10 % på nyheden om det udvidede samarbejde med Otsuka. De aggressive/risikovillige investorer kan købe allerede nu (kurs 107), mens de mere forsigtige vil afvente godkendelserne af Brintellix, hvilket dog kan betyde et hop på kr. i aktiekursen. Pointen er, at Lundbeck - forudsat disse godkendelser falder på plads vil have sikret sig en periode på 8-10 år med udsigt til stor vækst og høj indtjening, hvilket set med investorernes øjne må blive værdsat, så snart erkendelsen herom står klar for dem - og dette vil så kun være et spørgsmål om tid. 13

14 POTENTIALE I AKTIER MED MÅNEDLIG UDBYTTEBETALING Med en anslået formue på 1,5 mia. USD er JR Shaw en af de rigeste mænd i Canada. Han grundlagde sit firma i 1966 i en alder af 32. I løbet af de efterfølgende 28 år forvandlede han den beskedne forretning til Shaw Communications (NYSE: SJR). Selskabet er Canadas næststørste kabel- og satellit-tv selskab med 3 millioner abonnenter og en aktuel markedsværdi på næsten 11 mia. USD. I årenes løb har JR og hans to sønner lavet en masse gode forretningsmæssige beslutninger. En af Shaws bedste beslutninger - overgangen til månedlig udbyttebetaling - har beriget hans aktionærer med milliarder af dollars. Ud af de næsten aktivt-handlede værdipapirer på de amerikanske aktiemarkeder er der i øjeblikket blot 70 virksomheder - mindre end 0,1 % - der har denne gennemprøvede værdiforøgende karakteristik. Det hele startede i januar 2005, da Shaw Communications erklærede årets første dividendeudlodning. Det var der ikke noget usædvanligt i, da selskabet længe havde genereret frie pengestrømme og målrettet jagten på høj kvalitets- og høj margin-kunder. Og JR Shaw havde altid været god til at dele firmaets rigdom med aktionærerne gennem en regelmæssig udbytteudbetaling og en udbytteprocent over gennemsnittet. Det usædvanlige var, at Shaw begyndte at tilbyde aktionærerne noget, der svarer til en fast månedlig løn: virksomheden skiftede nemlig fra at betale udbytte på kvartalsbasis til at udbetale udbytte 12 gange om året. Siden den første månedlige udbytteudbetaling for lidt over otte år siden er Shaw Communication B-aktien vokset over 211 % i værdi. Til sammenligning er Toronto Stock Exchange Index - det toneangivende indeks for det canadiske marked - kun steget lige over 82 % i samme tidsperiode. Man kan ganske logisk mene, at skiftet til månedligt udbytte kun er en overfladisk gimmick. Det er de samme penge, der udbetales til aktionærerne, da det årlige udbyttebeløb ikke er blevet forhøjet som sådan - man får blot beløbet fordelt på 12 betalinger i stedet for fire. Men der en anden logik, der forklarer hvorfor disse firmaer viser noget fundamentalt tiltrækkende for aktieinvestorer ved at skifte over til månedlig dividendeudbetaling. Det er en simpel symmetri til, hvordan vi alle faktisk lever vore liv, måned til måned. Hvis vi ikke betaler af på vores huslån hver måned, får vi sandsynligvis et surt telefonopkald fra vores bank sammen med et betragteligt rykkergebyr. Og hvis vi ikke betaler vores telefon- eller kabellicensregninger hver måned, opdager vi også hurtigt, at vi ikke kan foretage udgående opkald eller se tv. Ville det derfor ikke være rart, hvis en virksomhed, vi ejede aktier i, behandlede os på samme måde? Når en virksomhed forpligter sig til at betale et månedligt udbytte, er det et godt tegn på, at de virkelig har aktionærernes bedste interesser for øje. Det er rart at få et månedlig udbytte i hånden, lige netop når det er tid til at betale reelle leveomkostninger. En analyse foretaget for nylig at websiden StreetAuthority.com viser sort på hvidt, at Shaw Communications og de andre selskaber, der betaler månedlig udbytte, beviseligt outperformer markedet med stor margin. StreetAuthority har gennemgået deres database af aktier og selekteret virksomheder, der tilbyder udbytter på over 3 %, der ikke har nedsat deres udbetaling i det forløbne år og som betaler månedlige udbytter. Denne filtrering blev udført for hvert kvartal mellem 31. december 2002 og 31. december 2012, og nye virksomheder blev tilføjet til listen efterhånden som andre, der ikke længere opfyldte kriterierne, blev elimineret. Resultaterne taler således for sig selv: 14

15 Det genbalancerede indeks af selskaber, der opfylder disse specifikke filtreringskriterier, gav et afkast på 595,1 % i denne 10-årige periode, sammenlignet med blot 97,3 % for S&P 500-indekset. Det må vist kendetegnes som en ganske overbevisende outperformance for de månedlige udbyttebetalere. En anden interessant aktie blandt de månedlige udbyttebetalere er Enbridge Income Fund (OTC: EBGUF). Enbridge Income Fund er aktiv på tre forretningsområder: transport og opbevaring af råolie, naturgas-transmission og grøn energi. Disse segmenter genererer stabile og pålidelige pengestrømme, som ikke skulle blive påvirket af volatilitet i råvarepriserne eller økonomiske forhold. Det skyldes, at naturgasledninger ejet af Enbridge Alliance er 98,5 % booket via langsigtede kontrakter med store olie- og gasproducenter. Disse selskaber betaler for at reservere kapacitet på rørledningen, uanset om de bruger den eller ej. Enbridges grønne energi segment består af en række vind- og solenergi anlæg i Canada. Dette er også en lav risiko aktivitet, idet den producerede strøm sælges på årige aftaler til faste priser. Men den mest spændende vækstmulighed for Enbridge er deres olietransport og olieopbevaringssegment. The Bakken Shale er et af Nordamerikas største og hurtigst voksende oliefelter. I midten af dette årti vil Bakken-satsningen sandsynligvis producere 1,5-2,0 millioner tønder olie om dagen, op fra omkring tønder i dag. Tidligere på året annoncerede Enbridge Income Fund og dens modstykke i USA, et master kommanditselskab kaldet Enbridge Energy Partners (NYSE: EEP), færdiggørelsen af Bakken Expansion Project, som er et projekt, der har øget kapaciteten for at flytte olien ud af Bakken og ud på Enbridge Energy s hovedledninger i USA. Meget af den øgede kapacitet er allerede solgt på langfristede faste kapacitetskontrakter (såkaldte take-or-paykontrakter) med store producenter som modpart. Med et aktuelt udbytte på 5,2 % og potentiale for en øgning af dividendeudbetalingen, forekommer Enbridge Income Fund at være et godt køb under kurs 28 USD. Også statistikken med månedlig udbyttebetaling taler for en investering i selskabet. Generelle informationer: Aktieinfo Danmark ApS og vore skribenter kan ikke drages til ansvar for rigtigheden af de nævnte oplysninger i magasinet Aktieinfo, ej heller for opstået tab eller manglende fortjeneste som følge af, at råd og forslag følges, og efterfølgende viser sig at være tabsgivende eller resulterer i ikke opnået fortjeneste. Aktieinfo og dets ansatte kan have aktier i selskaber, som omtales i magasinet. Vi anbefaler altid læserne at rådføre sig med et pengeinstitut eller en børsmægler forinden der disponeres, Der er ikke tale om opfordringer til at købe eller sælge værdipapirer. Investering på de finansielle markeder er forbundet med risiko. Alle grafer i magasinet leveres af Magasinet er til personligt brug og må ikke videredistribueres til tredjemand. 15

Ugen har budt på nye køb i Rockwool og Topdanmark, mens vi er gjort på PP i Royal Unibrew. Med venlig hilsen Aktieinfo

Ugen har budt på nye køb i Rockwool og Topdanmark, mens vi er gjort på PP i Royal Unibrew. Med venlig hilsen Aktieinfo Opdateret den 23-11-2017 Indledning til denne uges tekniske analyser: Det danske indeks ser svagt ud. Til gengæld er oplægget for de tre amerikanske indeks meget opløftende. DAX kæmper med at holde sig

Læs mere

NYHEDSBREV. Fokus på risiko: Udbredt fokus: Trend Ratio Ro i maven. Slå Benchmark Is i maven

NYHEDSBREV. Fokus på risiko: Udbredt fokus: Trend Ratio Ro i maven. Slå Benchmark Is i maven 01 December 2017 NYHEDSBREV Udbredt fokus: Slå Benchmark 30-50 - 70 Is i maven Fokus på risiko: Trend Ratio 0-100 Ro i maven Som investor er det altid hensigtsmæssigt at forholde sig til det marked man

Læs mere

Markedskommentar april: Stigende vækst- og inflationsforventninger i Europa!

Markedskommentar april: Stigende vækst- og inflationsforventninger i Europa! Nyhedsbrev Kbh. 5. maj. 2015 Markedskommentar april: Stigende vækst- og inflationsforventninger i Europa! Efter 14 mdr. med stigninger kunne vi i april notere mindre fald på 0,4 % - 0,6 %. Den øgede optimisme

Læs mere

Markedskommentar juli: Græsk aftale og råvarer fald

Markedskommentar juli: Græsk aftale og råvarer fald Nyhedsbrev Kbh. 3. aug. 2015 Markedskommentar juli: Græsk aftale og råvarer fald I Juli måned fik den græske regering endelig indgået en aftale med Trojkaen (IMF, ECB og EU). Den økonomiske afmatning i

Læs mere

Markedskommentar maj: Rentechok og græske forhandlinger!

Markedskommentar maj: Rentechok og græske forhandlinger! Nyhedsbrev Kbh. 3. jun. 2015 Markedskommentar maj: Rentechok og græske forhandlinger! Maj blev en måned med udsving, men det samlede resultat blev begrænset til afkast på mellem -0,2 % og + 0,4 %. Fokus

Læs mere

Omsætning. 900 Omsætning

Omsætning. 900 Omsætning Analyse SP Group A/S En anden aktie vi har taget en større position i er en aktie der de seneste 3 4 år har foretaget en rigtig turn around, og nu ser ud til at være på rette spor mod fremtidige gevinster.

Læs mere

Med venlig hilsen Aktieinfo

Med venlig hilsen Aktieinfo Opdateret den 03-03-2017 Indledning til denne uges tekniske analyser: Det ser ualmindelig godt ud for alle analyserede indeks, hvor oplæggene entydigt peger mod videre opgang. DAX er brudt over 12.000

Læs mere

Dansk økonomi på slingrekurs

Dansk økonomi på slingrekurs Dansk økonomi på slingrekurs Af Steen Bocian, cheføkonom, Danske Bank I løbet af det sidste halve år er der kommet mange forskellige udlægninger af, hvordan den danske økonomi rent faktisk har det. Vi

Læs mere

Aktieindekseret obligation knyttet til

Aktieindekseret obligation knyttet til Aktieindekseret obligation Danske Aktier Aktieindekseret obligation knyttet til kursudviklingen i 15 førende, danske aktieselskaber Notering på Københavns Fondsbørs 100 % hovedstolsgaranti Danske Aktier

Læs mere

Big Picture 1. kvartal 2015

Big Picture 1. kvartal 2015 Big Picture 1. kvartal 2015 Jeppe Christiansen CEO Februar 2015 The big picture 2 Økonomiske temaer 2015 Er USA i et økonomisk opsving? Er Europa igen i 0-vækst? Er aktierne for dyre? Vil renterne forblive

Læs mere

Markedskommentar november: Mens vi venter på ECB og FED!

Markedskommentar november: Mens vi venter på ECB og FED! Nyhedsbrev Kbh. 2. dec. 2015 Markedskommentar november: Mens vi venter på ECB og FED! November blev en forholdsvis rolig måned med stigende aktier og en styrket dollar ift. til euroen. Det resulterede

Læs mere

Markedskommentar august: Black August vækstnedgang i Kina giver aktienedtur

Markedskommentar august: Black August vækstnedgang i Kina giver aktienedtur Nyhedsbrev Kbh. 3. sep. 2015 Markedskommentar august: Black August vækstnedgang i Kina giver aktienedtur Uro i Kina sætte sine blodrøde spor i aktiemarkederne i august måned. Vi oplevede de største aktiefald

Læs mere

Øjebliksbillede 3. kvartal 2015

Øjebliksbillede 3. kvartal 2015 Øjebliksbillede 3. kvartal 2015 DB Øjebliksbillede for 3. kvartal 2015 Introduktion Generelt må konklusionen være, at det meget omtalte opsving endnu ikke er kommet i gear. Både væksten i BNP, privat-

Læs mere

Exiqon har konstant øget deres omsætning lige siden deres børsnotering med høje vækstrater. De seneste tre år har deres vækstrater kun været omkring

Exiqon har konstant øget deres omsætning lige siden deres børsnotering med høje vækstrater. De seneste tre år har deres vækstrater kun været omkring Exiqon A/S Exiqon er et dansk Life Science selskab der sælger analyser, reagenser og andre materialer til forskningsbrug rettet mod pharma selskaber og universiteter. Jeg har fulgt Exiqon længere over

Læs mere

Markedskommentar november: Amerikansk skattereform og danske aktienedtur!

Markedskommentar november: Amerikansk skattereform og danske aktienedtur! Nyhedsbrev Kbh. 4. dec 2017 Markedskommentar november: Amerikansk skattereform og danske aktienedtur! November blev en blandet måned med fortsat aktiefremgang i USA, mens Europa og specielt Danmark havde

Læs mere

Finansudvalget FIU alm. del Bilag 48 Offentligt

Finansudvalget FIU alm. del Bilag 48 Offentligt Finansudvalget 2012-13 FIU alm. del Bilag 48 Offentligt Finansudvalget Den økonomiske konsulent Til: Dato: Udvalgets medlemmer 7. december 2012 OECD s seneste økonomiske landerapport samt overblik over

Læs mere

Markedsværdi af flåden NORDEN fortsætter den planlagte udbygning af flåden og har 7 nybygninger i ordre på nuværende tidspunkt.

Markedsværdi af flåden NORDEN fortsætter den planlagte udbygning af flåden og har 7 nybygninger i ordre på nuværende tidspunkt. Dampskibsselskabet NORDEN A/S Københavns Fondsbørs Meddelelse nr. 14 Nikolaj Plads 6 25. november 2002 1067 København K KW/BS Side 1 af 9 Delårsrapport 3. kvartal 2002 DE TRE FØRSTE KVARTALER I HOVEDPUNKTER

Læs mere

Markedskommentar juni: Centralbankerne dikterer stadig markedets udvikling

Markedskommentar juni: Centralbankerne dikterer stadig markedets udvikling Nyhedsbrev Kbh. 4. juli 2014 Markedskommentar juni: Centralbankerne dikterer stadig markedets udvikling Juni måned blev igen en god måned for både aktier og obligationer med afkast på 0,4 % - 0,8 % i vores

Læs mere

Stigende udenlandsk produktion vil øge efterspørgslen

Stigende udenlandsk produktion vil øge efterspørgslen ERHVERVSØKONOMISK ANALYSE Oktober 2015 Stigende udenlandsk produktion vil øge efterspørgslen efter danske underleverancer Danske virksomheder har mange underleverancer til erhvervslivet i udlandet. Væksten

Læs mere

Med venlig hilsen Aktieinfo. A.P. Møller B Købt (imod hovedtrenden)

Med venlig hilsen Aktieinfo. A.P. Møller B Købt (imod hovedtrenden) Opdateret den 16-11-2017 Indledning til denne uges tekniske analyser: I denne uge har vi set en koordineret nedadrettet korrektion på alle indeks. De tre amerikanske indeks ligger dog fortsat i stærkt

Læs mere

overblik Statistisk Virksomhedernes energiomkostninger 3. KVARTAL 2015

overblik Statistisk Virksomhedernes energiomkostninger 3. KVARTAL 2015 overblik Statistisk Virksomhedernes energiomkostninger 3. KVARTAL 2015 > > Elprisen 2 > > Olieprisen 2 > > Gasprisen 3 > > Kulprisen 4 > > Eltariffer 4 > > Kvoteprisen 5 Energipriserne har overordnet haft

Læs mere

Webcast 15. august 2013 CEO Jens Bjerg Sørensen. Regnskab for første halvår 2013

Webcast 15. august 2013 CEO Jens Bjerg Sørensen. Regnskab for første halvår 2013 Webcast 15. august 213 CEO Jens Bjerg Sørensen Regnskab for første halvår 213 H1 213: Et halvår som forudset Halvår overordnet som forventet Omsætningen under 212 i Q1, men højere i Q2 EBIT lavere end

Læs mere

Informationsmøde Investeringsforeningen Maj Invest

Informationsmøde Investeringsforeningen Maj Invest Informationsmøde Investeringsforeningen Maj Invest Jeppe Christiansen CEO September 2014 Agenda 1. Siden sidst 2. The big picture 3. Investeringsstrategi 2 Siden sidst 3 Maj Invest-investeringsmøder Investering

Læs mere

Præsentation af analysen C20 by Numbers 2017

Præsentation af analysen C20 by Numbers 2017 Præsentation af analysen C0 by Numbers 017 Juni 017 1 PwC s analyse C0 by Numbers PwC har for femte år i træk lavet analysen C0 by Numbers, som giver dig et indblik i udviklingen i regnskabstallene for

Læs mere

NYHEDSBREV. Max Drawdown og Duration - Kongetallene

NYHEDSBREV. Max Drawdown og Duration - Kongetallene NYHEDSBREV Max Drawdown og Duration - Kongetallene Kære læser Vi fortsætter i dette nyhedsbrev vores fokus på Risikostyring. I sidste måneds nyhedsbrev beskrev vi hvorfor God risikostyring er afgørende

Læs mere

Årsrapport 2010, A.P. Møller - Mærsk Gruppen Pressemeddelelse. 2010 i hovedtræk

Årsrapport 2010, A.P. Møller - Mærsk Gruppen Pressemeddelelse. 2010 i hovedtræk A.P. Møller - Mærsk A/S Pressemeddelelse 23. februar 2011 1/6 Årsrapport 2010, A.P. Møller - Mærsk Gruppen Pressemeddelelse (Tal for 2009 i parentes) Bestyrelsen i A.P. Møller - Mærsk A/S har i dag behandlet

Læs mere

Markedskommentar juli: Regnskaber, stimuli og nøgletal sender aktierne op

Markedskommentar juli: Regnskaber, stimuli og nøgletal sender aktierne op Nyhedsbrev Kbh. 4. aug. 2016 Markedskommentar juli: Regnskaber, stimuli og nøgletal sender aktierne op Juli måned blev særdeles god trukket af gode regnskaber med fine forventninger til fremtiden, udsigten

Læs mere

Markedskommentar oktober: Super Mario, robuste nøgletal og gode regnskaber løfter aktiestemningen!

Markedskommentar oktober: Super Mario, robuste nøgletal og gode regnskaber løfter aktiestemningen! Nyhedsbrev Kbh. 4. nov. 2015 Markedskommentar oktober: Super Mario, robuste nøgletal og gode regnskaber løfter aktiestemningen! Aktierne gjorde et meget flot comeback i oktober måned. En kombination af

Læs mere

Jyske Bank 19. december 2013. Dansk økonomi. fortsat lovende takter

Jyske Bank 19. december 2013. Dansk økonomi. fortsat lovende takter Jyske Bank 9. december Dansk økonomi fortsat lovende takter Fortsat lovende takter Fremgangen er vendt tilbage til l dansk økonomi i løbet af. Målt på BNP-væksten er. og. kvartal det bedste halve år siden.

Læs mere

Økonomisk analyse af 150 mindre virksomheder i Sydvestjylland. November 2014

Økonomisk analyse af 150 mindre virksomheder i Sydvestjylland. November 2014 Økonomisk analyse af 15 mindre virksomheder i Sydvestjylland. November 214 2 Indholdsfortegnelse 4 5 6 9 1 13 14 Indledning Kommentar Rentabilitet Soliditetsgrad Likviditet Virksomhedernes tilstand Kontaktpersoner

Læs mere

Markedskommentar. 4. maj 2010

Markedskommentar. 4. maj 2010 Markedskommentar 4. maj 2010 Afkastforventninger danske aktier (KFX) Indtjening i KFX-indekset Kurs Andel KFX værdi 2007 2008 2009 2010 2011 2012 pct. mia.kr. mia.kr. mia.kr. mia.kr. mia.kr. mia.kr. mia.kr.

Læs mere

Investeringsforeningen Fionia Invest Aktier. Halvårsrapport 2008

Investeringsforeningen Fionia Invest Aktier. Halvårsrapport 2008 Investeringsforeningen Fionia Invest Aktier Halvårsrapport 2008 Indholdsfortegnelse Ledelsesberetning... 3 Anvendt regnskabspraksis... 5 Resultatopgørelse... 6 Balance... 6 Hoved- og nøgletal... 6 2 Investeringsforeningen

Læs mere

Meddelelse nr. 1 / 22.01.2015 Side 1 af 5

Meddelelse nr. 1 / 22.01.2015 Side 1 af 5 Meddelelse nr. 1 / 22.01.2015 Side 1 af 5 Til NASDAQ OMX Copenhagen A/S Nikolaj Plads 6 1007 København K Årsrapport 2013/14 for Aller Holding A/S Aller Holding A/S har udsendt sin årsrapport for regnskabsåret

Læs mere

Regnskabsåret 2011 i bygge- og anlægsbranchen

Regnskabsåret 2011 i bygge- og anlægsbranchen Efter at 2010 var et ekstremt hårdt år for bygge- og anlægsbranchen, så viser regnskabsåret 2011 en mindre fremgang for branchen. Virksomhederne har i stort omfang fået tilpasset sig den nye situation

Læs mere

Velkommen til generalforsamling i BIL Nordic Invest

Velkommen til generalforsamling i BIL Nordic Invest Bilag 1 Velkommen til generalforsamling i BIL Nordic Invest Dagsorden 1. Fremlæggelse af årsrapport til godkendelse, herunder ledelsens beretning for det forløbne regnskabsår og eventuelt forslag til anvendelse

Læs mere

Meddelelse nr. 19/2014: Delårsrapport 1. januar 30. juni 2014

Meddelelse nr. 19/2014: Delårsrapport 1. januar 30. juni 2014 Meddelelse nr. 19/2014 c/o SmallCap Danmark A/S København, d. 4. august 2014 Meddelelse nr. 19/2014: Delårsrapport 1. januar 30. juni 2014 Bestyrelsen for Strategic Investments A/S har på et møde d.d.

Læs mere

Markedskommentar. Pulje Nyt - 4. kvartal 2014. Temaer på de finansielle markeder

Markedskommentar. Pulje Nyt - 4. kvartal 2014. Temaer på de finansielle markeder Markedskommentar Temaer på de finansielle markeder Årets sidste kvartal var kendetegnet ved kraftige fald i renteniveauet og i olieprisen. De kraftige rentefald betød, at obligationer generelt klarede

Læs mere

I ugens løb er vi blevet stoppet ud med tab i Lundbeck, mens der er foretaget nye køb i Coloplast, Sydbank og TDC. Med venlig hilsen Aktieinfo

I ugens løb er vi blevet stoppet ud med tab i Lundbeck, mens der er foretaget nye køb i Coloplast, Sydbank og TDC. Med venlig hilsen Aktieinfo Opdateret den 23-09-2016 Indledning til denne uges tekniske analyser: Alle analyserede indeks er fortsat i optrend. Stærkest er oplægget for Nasdaq. C20 falder i dag, og dermed lægges der pres på 50 dages

Læs mere

Big Picture 3. kvartal 2015

Big Picture 3. kvartal 2015 Big Picture 3. kvartal 2015 Jeppe Christiansen CEO September 2015 The big picture 2 Økonomiske temaer Er USA i et økonomisk opsving? Vil Europa fortsætte sin fremgang? Vil finanskrisen i Kina blive global?

Læs mere

August måneds hovedkonklusioner:

August måneds hovedkonklusioner: MÅNEDSINFO august, 2017 MÅNEDSINFO ser verden i et lidt større perspektiv. Vi anvender de samme analysemetode som i WEEKENDINFO, dvs. trendretning og trendhastighed (momentum). Med venlig hilsen Søren

Læs mere

Hedgeforeningen HP. Danske Obligationer. I januar opnåede afdelingen et afkast på 0,87%.

Hedgeforeningen HP. Danske Obligationer. I januar opnåede afdelingen et afkast på 0,87%. HP Hedge ultimo januar 2012 I januar opnåede afdelingen et afkast på 0,87%. Benchmark er cibor+5% kilde: Egen produktion Afkastet skyldes flot performance i det gamle højtforrentede segment, som dels har

Læs mere

DAF Århus 04-12-2013. Program: Indledning. Status på markedet. Hvad kan der tænkes at ske i 2014? Aktietips. Pause. Kort præsentation af Aktieinfo.

DAF Århus 04-12-2013. Program: Indledning. Status på markedet. Hvad kan der tænkes at ske i 2014? Aktietips. Pause. Kort præsentation af Aktieinfo. DAF Århus 04-12-2013 Program: Indledning. Status på markedet. Hvad kan der tænkes at ske i 2014? Aktietips. Pause Kort præsentation af Aktieinfo. Spørgsmål. www.aktieinfo.net/abb Aktieinfo gør-det-selv-aktiefolkets

Læs mere

Markedskommentar september: Præsidentvalg, afventende centralbanker og Deutsche Bank!

Markedskommentar september: Præsidentvalg, afventende centralbanker og Deutsche Bank! Nyhedsbrev Kbh. 5. okt. 2016 Markedskommentar september: Præsidentvalg, afventende centralbanker og Deutsche Bank! September måned blev en forholdsvis rolig måned med fokus på problemerne hos Deutsche

Læs mere

Markedskommentar maj: Udsigt til amerikansk rentestigning øger markedstilliden!

Markedskommentar maj: Udsigt til amerikansk rentestigning øger markedstilliden! Nyhedsbrev Kbh. 2. jun. 2016 Markedskommentar maj: Udsigt til amerikansk rentestigning øger markedstilliden! Maj blev en god måned på aktiemarkederne godt hjulpet af fornuftige nøgletal og en bedre markedstillid

Læs mere

Juli måneds hovedkonklusioner:

Juli måneds hovedkonklusioner: Mens den ugentlige WEEKENDINFO analyserer det nordiske aktieunivers, vil vi i MÅNEDSINFO se verden i et lidt større perspektiv. Vi anvender de samme analysemetode som i WEEKENDINFO, dvs. trendretning og

Læs mere

Hedgeforeningen HP. Danske Obligationer. HP Hedge Ultimo april 2010. Index 100 pr. 15. marts 2007

Hedgeforeningen HP. Danske Obligationer. HP Hedge Ultimo april 2010. Index 100 pr. 15. marts 2007 HP Hedge april 2010 HP Hedge gav et afkast på 1,29% i april. Det er ensbetydende med et samlet afkast for 2010 på 9,18%. Benchmark for afdelingen er CIBOR 12 + 5%, som det var målsætningen minimum at matche

Læs mere

Banker presses på overskuddet

Banker presses på overskuddet N O T A T Banker presses på overskuddet 11. oktober 2012 Bankernes overskud er lavt i disse år både historisk set og når der sammenlignes med andre sektorer. Det viser nye tal fra Finanstilsynet samt en

Læs mere

PFA INVEST NYHEDSBREV - OKTOBER 2014

PFA INVEST NYHEDSBREV - OKTOBER 2014 PFA INVEST NYHEDSBREV - OKTOBER 2014 MARKEDSKOMMENTAR OKTOBER 2014 Fortsat udsigt til økonomisk opsving i USA Europa mere tvivlsomt PFA har en forventning om, at det økonomiske opsving i USA vil fortsætte

Læs mere

Markedskommentar Orientering Q1 2011

Markedskommentar Orientering Q1 2011 Markedskommentar Finansmarkederne har i første kvartal 2011 været noget u- stabile og uden klare tendenser. Udsigt til stigende inflation og renteforhøjelser gav kursfald på især statsobligationer. Men

Læs mere

I ugens løb har vi taget gevinst i Pandora. Nye køb er gennemført i A.P. Møller Mærsk, FLSmidth, Sydbank, TDC, Tryg, Vestas og Ericsson.

I ugens løb har vi taget gevinst i Pandora. Nye køb er gennemført i A.P. Møller Mærsk, FLSmidth, Sydbank, TDC, Tryg, Vestas og Ericsson. Opdateret den 05-04-2013 Indledning til denne uges tekniske analyser: Helligdagene er ovre og der er nu igen fuld fart på aktierne. De amerikanske indeks ligger alle godt med klare tekniske købssignaler.

Læs mere

Med venlig hilsen Aktieinfo

Med venlig hilsen Aktieinfo Opdateret den 24-02-2012 Indledning til denne uges tekniske analyser: Det har igen været en god uge for aktierne. Trods ugens opgang er kun C20 overkøbt, mens de øvrige indeks alle er i en position til

Læs mere

Stærkt M&A-marked i Danmark i 2013 og positive forventninger til 2014

Stærkt M&A-marked i Danmark i 2013 og positive forventninger til 2014 Stærkt M&A-marked i i 2013 og positive forventninger til 2014 Johannes Vasehus Sørensen Managing Partner Corporate Finance Uffe Ambjørn Director Corporate Finance Resumé Det danske M&A-marked har været

Læs mere

29. oktober 2014. Global økonomi er stabil

29. oktober 2014. Global økonomi er stabil 29. oktober 2014 Global økonomi er stabil Af Jeppe Christiansen Adm. direktør for Maj Invest De globale aktiemarkeder har udvist betydelige svingninger de sidste par uger. Årsagerne hertil er mange. Dels

Læs mere

Markedskommentar juni: Robust overfor Brexit

Markedskommentar juni: Robust overfor Brexit Nyhedsbrev Kbh. 5. jul. 2016 Markedskommentar juni: Robust overfor Brexit Selvom juni måned resulterede i et britisk farvel til EU, har vores All Weather porteføljer vist sig robuste overfor den efterfølgende

Læs mere

Sell in May? 13. oktober 2015. Af Peter Rixen Senior Porteføljemanager peter.rixen@skandia.dk 2.0% 1.5% 1.0% 0.5% 0.0% -0.5% -1.0%

Sell in May? 13. oktober 2015. Af Peter Rixen Senior Porteføljemanager peter.rixen@skandia.dk 2.0% 1.5% 1.0% 0.5% 0.0% -0.5% -1.0% Sell in May? Af Peter Rixen Senior Porteføljemanager peter.rixen@skandia.dk Det er ikke kun vejret, som har vist sig fra den kedelige side denne sommer. Aktiemarkedet har været ramt af en koldfront, der

Læs mere

Sæsonkorrigeret lønmodtagerbeskæftigelse og ledighed (omregnet til fuldtidspersoner) Tusinde 2.640. Tusinde 170

Sæsonkorrigeret lønmodtagerbeskæftigelse og ledighed (omregnet til fuldtidspersoner) Tusinde 2.640. Tusinde 170 Status på udvalgte nøgletal maj 216 Fra: 211 Status på den økonomiske udvikling Fremgangen på arbejdsmarkedet fortsatte med endnu en stigning i beskæftigelsen og et fald i ledigheden i marts. Forbrugertilliden

Læs mere

Finansiel planlægning

Finansiel planlægning Side 1 af 7 SYDDANSK UNIVERSITET Erhvervsøkonomisk Diplomuddannelse HD 2. del Regnskab og økonomistyring Finansiering Eksamen Finansiel planlægning Tirsdag den 8. januar 2008 kl. 9.00-13.00 Alle hjælpemidler

Læs mere

Markedskommentar Orientering Q1 2013

Markedskommentar Orientering Q1 2013 Markedskommentar Temaer på de finansielle markeder i 1. kvartal Året 2013 startede på den samme positive facon, som 2012 sluttede: Investorerne ville have afkast og de var dermed villige til at påtage

Læs mere

C20+ by Numbers Analyse af udviklingen i C20

C20+ by Numbers Analyse af udviklingen i C20 www.pwc.dk/c20bynumbers C20+ by Numbers Analyse af udviklingen i C20 s analyse C20+ by Numbers har for tredje år i træk lavet analysen C20 by Numbers, som giver dig et indblik i udviklingen i regnskabstallene

Læs mere

23. september 2013 Emerging markets i økonomisk omstilling. Af Jeppe Christiansen Adm. direktør for Maj Invest

23. september 2013 Emerging markets i økonomisk omstilling. Af Jeppe Christiansen Adm. direktør for Maj Invest 23. september 2013 Emerging markets i økonomisk omstilling Af Jeppe Christiansen Adm. direktør for Maj Invest En lang række emerging markets-lande har været i finansielt stormvejr de sidste tre måneder.

Læs mere

Hedgeforeningen HP. Danske Obligationer. Investeringsrådgiver. HP Fondsmæglerselskab A/S Kronprinsessegade 18, 1. sal DK-1306 København K

Hedgeforeningen HP. Danske Obligationer. Investeringsrådgiver. HP Fondsmæglerselskab A/S Kronprinsessegade 18, 1. sal DK-1306 København K HP Hedge marts 2010 HP Hedge gav et afkast på 2,90% i marts måned. Det betyder, at det samlede afkast for første kvartal 2010 blev 7,79%. Afdelingen har nu eksisteret i lige over 3 år, og det er tid at

Læs mere

Danmark går glip af udenlandske investeringer

Danmark går glip af udenlandske investeringer Den 15. oktober 213 MASE Danmark går glip af udenlandske investeringer Nye beregninger fra DI viser, at Danmark siden 27 kunne have tiltrukket udenlandske investeringer for 5-114 mia. kr. mere end det

Læs mere

Markedskommentar januar: Europa er på vej ud af USA's skygge!

Markedskommentar januar: Europa er på vej ud af USA's skygge! Nyhedsbrev Kbh. 3. feb. 2017 Markedskommentar januar: Europa er på vej ud af USA's skygge! Januar blev en god måned for aktier, mens de europæiske renter steg og dollaren blev svækket. Pæne regnskaber

Læs mere

Big Picture 3. kvartal 2016

Big Picture 3. kvartal 2016 Big Picture 3. kvartal 2016 Jeppe Christiansen CEO September 2016 Big Picture 1981 1982 1983 1984 1985 1986 1987 1988 1989 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005

Læs mere

Markedskommentar august: Regnskaber, virksomhedskøb og stimuli overvinder geopolitisk risiko

Markedskommentar august: Regnskaber, virksomhedskøb og stimuli overvinder geopolitisk risiko Nyhedsbrev Kbh. 1.sep 2014 Markedskommentar august: Regnskaber, virksomhedskøb og stimuli overvinder geopolitisk risiko August måned blev en særdeles god måned for både aktier og obligationer med afkast

Læs mere

Markedskommentar juli: Gode regnskaber og nøgletal, behersket inflation og fortsat faldende dollar!

Markedskommentar juli: Gode regnskaber og nøgletal, behersket inflation og fortsat faldende dollar! Nyhedsbrev Kbh. 3. aug 2017 Markedskommentar juli: Gode regnskaber og nøgletal, behersket inflation og fortsat faldende dollar! Dollaren fortsatte med at falde i juli. Det skyldes en kombination af en

Læs mere

A.P. Møller B Indlæg købsordre

A.P. Møller B Indlæg købsordre Opdateret den 09-12-2016 Indledning til denne uges tekniske analyser: Det tyske DAX-indeks er i denne uge steget med hele 7 %. Optimismen er generelt meget stor, og alle indeks bortset fra det danske ligger

Læs mere

Analyse: Prisen på egenkapital og forrentning

Analyse: Prisen på egenkapital og forrentning N O T A T Analyse: Prisen på egenkapital og forrentning Bankerne skal i fremtiden være bedre polstrede med kapital end før finanskrisen. Denne analyse giver nogle betragtninger omkring anskaffelse af ny

Læs mere

Begyndende fremgang i europæisk byggeaktivitet kan løfte dansk eksport

Begyndende fremgang i europæisk byggeaktivitet kan løfte dansk eksport ERHVERVSØKONOMISK ANALYSE Oktober 15 Begyndende fremgang i europæisk byggeaktivitet kan løfte dansk eksport Nedgangen i den europæiske bygge- og anlægsaktivitet er bremset op og nu svagt stigende efter

Læs mere

GLOBAL KONJUNKTUR: TØMMERMÆND I VESTEN

GLOBAL KONJUNKTUR: TØMMERMÆND I VESTEN GLOBAL KONJUNKTUR: TØMMERMÆND I VESTEN FINANSKRISER Gearing og nedgearing af økonomien BRIK landene (ex. Rusland) gik uden om Finanskrisen mens Vesten er i gang med en kraftig nedgearing ovenpå historisk

Læs mere

Markedskommentar oktober: Yo-yo aktiemarked!

Markedskommentar oktober: Yo-yo aktiemarked! Nyhedsbrev Kbh. 3.nov 2014 Markedskommentar oktober: Yo-yo aktiemarked! Oktober måned blev en meget urolig måned. En vækstforskrækkelse fra Tyskland og uro i verden i form af Ebola og Ukraine/Rusland krisen

Læs mere

Jensen & Møller Invest A/S Delårsrapport 1. kvartal 2006 Side 2 af 7. Hoved- og nøgletal

Jensen & Møller Invest A/S Delårsrapport 1. kvartal 2006 Side 2 af 7. Hoved- og nøgletal Jensen & Møller Invest A/S Delårsrapport 1. kvartal 2006 Side 2 af 7 Hoved- og nøgletal Hovedtal (t.kr.) 2006 2005 2005 Resultatopgørelse Resultat af udlejning 251 74 897 Avance ved salg af lejligheder

Læs mere

Global 2007 Tegningsperiode: 11. september - 24. september 2002

Global 2007 Tegningsperiode: 11. september - 24. september 2002 Global 2007 Tegningsperiode: 11. september - 24. september 2002 PLUS PLUS - en sikker investering Verdens investeringsmarkeder har i den seneste tid været kendetegnet af ustabilitet. PLUS Invest er en

Læs mere

WEEKENDINFO uge 18, 2017 SEHESTED & RAAHEDE

WEEKENDINFO uge 18, 2017 SEHESTED & RAAHEDE WEEKENDINFO gennemgår 6 markeder Bedste nordiske marked? 10 industri- indeks Bedste nordiske industri- indeks? 200 aktier Bedste nordiske aktier? Tilsammen et godt overblik og beslutningsgrundlag i samarbejdet

Læs mere

Sparekassen Sjælland Fyn ( SSF )

Sparekassen Sjælland Fyn ( SSF ) Sparekassen Sjælland Fyn ( SSF ) SSF blev stiftet i 1825 af lokale godsejere på Frydendal (hedder i dag Torbenfeld Gods) og blev børsnoteret i 2015. SSF har 47 filialer i alt og nye filialer på vej i Helsingør,

Læs mere

C20 by Numbers 2017 Baggrundsmateriale Årsrapporter for

C20 by Numbers 2017 Baggrundsmateriale Årsrapporter for www.pwc.dk/cbynumbers C by Numbers 17 Baggrundsmateriale Årsrapporter for 11-1 Om PwC s analyse C by Numbers Formål Analysens formål er at identificere den økonomiske udvikling og retning, som de største

Læs mere

ROBLON A/S. Halvårsmeddelelse 1998/99 (side 1 af 5)

ROBLON A/S. Halvårsmeddelelse 1998/99 (side 1 af 5) Københavns Fondsbørs Nikolaj Plads 6 1067 København K 15. juni 1999. Pr. telefax: 33 12 86 13 ROBLON A/S (side 1 af 5) Bestyrelsen for ROBLON A/S har på sit møde i dag behandlet og godkendt selskabets

Læs mere

Øjebliksbillede 4. kvartal 2014

Øjebliksbillede 4. kvartal 2014 Øjebliksbillede 4. kvartal 2014 DB Øjebliksbillede for 4. kvartal 2014 Introduktion 4. kvartal er ligesom de foregående kvartaler mest kendetegnet ved lav vækst, lave renter og nu, for første gang i mange

Læs mere

Udsigterne for 2015. Generalforsamling i SEBinvest april 2015

Udsigterne for 2015. Generalforsamling i SEBinvest april 2015 Udsigterne for 2015 Generalforsamling i SEBinvest april 2015 Indhold Konklusion Basis scenarie Baggrund Lidt banaliteter 0-rente miljø Hvad siger det noget om? Konsekvens 2015 Basis scenarie Risici 08-04-2015

Læs mere

HOVEDBEGIVENHEDER PR. 30. SEPTEMBER 2001

HOVEDBEGIVENHEDER PR. 30. SEPTEMBER 2001 Pr. 3. kvartal 2001 A/S Dampskibsselskabet TORM Marina Park Sundkrogsgade 10 DK-2100 Copenhagen Ø Denmark Tel: +45 39 17 92 00 Fax: +45 39 17 93 93 Telex: 22315 TORM DK E-mail: Website: Comtext: mail@torm.dk

Læs mere

Markedskommentar marts: Den perfekte storm!

Markedskommentar marts: Den perfekte storm! Nyhedsbrev Kbh. 7. apr. 2015 Markedskommentar marts: Den perfekte storm! Marts blev også en god måned med afkast på 1,0 % - 1,8 % i vores afdelinger. Afkastene er et resultat af stigende aktiekurser og

Læs mere

Ingen opdateringer af kalender og nyheder pga. serverproblemer.

Ingen opdateringer af kalender og nyheder pga. serverproblemer. Oversigt 11. april 212 af Peter Jensen, pj@demetra.dk Obligationsmarkedet i Danmark, Tyskland og USA har fået et pænt løft de seneste handelsdage. Det sker i kølvandet på en skuffende arbejdsmarkedsrapport

Læs mere

Meddelelse nr. 25/2014: Delårsrapport 1. januar 30. september 2014

Meddelelse nr. 25/2014: Delårsrapport 1. januar 30. september 2014 Meddelelse nr. 25/2014 c/o SmallCap Danmark A/S København, d. 7. november 2014 Meddelelse nr. 25/2014: Delårsrapport 1. januar 30. september 2014 Bestyrelsen for Strategic Investments A/S har på et møde

Læs mere

OLIE OG GAS PRODUKTION I USA

OLIE OG GAS PRODUKTION I USA OLIE OG GAS PRODUKTION I USA OLIE OG GAS PRODUKTION I USA DELTAG SOM PARTNER I ATTRAKTIVE OLIE- OG DELTAG GAS PROJEKTER SOM PARTNER I ATTRAKTIVE I USA OLIE- OG GAS PROJEKTER I USA Investeringsselskabet

Læs mere

Årsrapport 2005/06 fortsat fremgang i omsætning og resultat

Årsrapport 2005/06 fortsat fremgang i omsætning og resultat Årsrapport 2005/06 fortsat fremgang i omsætning og resultat Ambu s bestyrelse har i dag godkendt årsrapport 2005/06 for regnskabsåret 1. oktober 2005-30. september 2006. Hovedpunkter 2005/06 blev endnu

Læs mere

Som opfølgning på dette udsendes denne skrivelse som kort gennemgår følgende punkter:

Som opfølgning på dette udsendes denne skrivelse som kort gennemgår følgende punkter: Opdatering Solen skinner, Novo har igen igen brudt 1000 og selv Vestas er nu steget så meget at vi er knap 30% over aktionsgrænsen. MEN vigtigst af alt er at vi nu tjener penge: Break Even blev midt i

Læs mere

NTR Holding planlægger ejendomsrelaterede investeringer

NTR Holding planlægger ejendomsrelaterede investeringer Københavns Fondsbørs Fondsbørsmeddelelse nr. 10 / 2007 NTR Holding A/S Lyngbyvej 20, 3. 2100 København Ø Tel.: 3915 8040 Fax: 3915 8049 E-mail: ntr@ntr.dk www.ntr.dk Kontaktperson: Direktør Bjørn Petersen,

Læs mere

Regnskabsberetning. Bruttomarginen var 49,9%, hvilket var 1,1%-point lavere end i 2006. Udviklingen skyldes de stigende råvarepriser.

Regnskabsberetning. Bruttomarginen var 49,9%, hvilket var 1,1%-point lavere end i 2006. Udviklingen skyldes de stigende råvarepriser. 6 Ledelsens beretning Regnskabsberetning Nettoomsætning (Mia. kr.) 46 43 4 37 34 31 +1% +1% -2% +9% Organisk Opkøb Valuta Forbedret omkostningsstruktur (%) 6 5 4 3 2 1 Dækningsgrad 1 Driftsomkostninger

Læs mere

Regnskabsåret 2010 i bygge- og anlægsbranchen

Regnskabsåret 2010 i bygge- og anlægsbranchen Dansk Byggeris regnskabsanalyse for året 2010 viser, at krisen som brød ud i lys lue tilbage i 2008, for alvor begyndte at kræve sine ofre i bygge- og anlægsbranchen i 2010. Regnskaberne afspejler, at

Læs mere

Markedskommentar August: Investorvenlige centralbanker og lavere omkostninger!

Markedskommentar August: Investorvenlige centralbanker og lavere omkostninger! Nyhedsbrev Kbh. 5. sep. 2016 Markedskommentar August: Investorvenlige centralbanker og lavere omkostninger! August måned blev en fornuftig og mindre begivenhedsrig måned domineret af mindre aktiestigninger

Læs mere

Big Picture 2. kvartal 2016 WEB

Big Picture 2. kvartal 2016 WEB Big Picture 2. kvartal 2016 WEB Jeppe Christiansen CEO Juni 2016 The big picture 2 Vækst i global økonomi (% p.a.) 6% 5% 4% 3% 2% 1% 0% -1% -2% -3% Kilde: IMF 3 1981 1982 1983 1984 1985 1986 1987 1988

Læs mere

AgroMarkets LandboThy Okt. 2015. v/jens Schjerning

AgroMarkets LandboThy Okt. 2015. v/jens Schjerning AgroMarkets LandboThy Okt. 2015 v/jens Schjerning Kontakt: Jens Schjerning Chef Economist jens@agromarkets.dk 21 42 56 20 Landbrugets udfordring Økonomi svineproduktion Akkumuleret underskud 10 år minus

Læs mere

INVESTERINGSBREV FEBRUAR 2012

INVESTERINGSBREV FEBRUAR 2012 INVESTERINGSBREV FEBRUAR 2012 SCHMIEGELOW Investeringsrådgivning er 100 % uvildig og varetager alene kundens interesser. Vi modtager ikke honorar, kick-back eller lignende fra formueforvaltere eller andre.

Læs mere

egetæpper a/s Delårsrapport 2008/09 (1. maj - 31. oktober 2008) CVR-nr. 38 45 42 18

egetæpper a/s Delårsrapport 2008/09 (1. maj - 31. oktober 2008) CVR-nr. 38 45 42 18 Delårsrapport 2008/09 (1. maj - 31. oktober 2008) CVR-nr. 38 45 42 18 Indhold Hoved- og nøgletal for koncernen 2 Ledelsespåtegning 3 Ledelsesberetning 4 Resultatopgørelsen for perioden 1. maj - 31. oktober

Læs mere

Aktiebrev : Bet at home.com AG:

Aktiebrev : Bet at home.com AG: Aktiebrev 3 2014: Som jeg har nævnt flere gange på det sidste, så er de nuværende aktiemarkeder ikke præget af en masse flotte tilbud og man skal nærmest lede efter nålen i en høstak for at finde investeringer

Læs mere

Ordinær generalforsamling 2012

Ordinær generalforsamling 2012 Ordinær generalforsamling 2012 18. april 2012 build with ease Dagsorden 1. Ledelsens beretning om selskabets virksomhed i det forløbne år 2. Fremlæggelse og godkendelse af den reviderede årsrapport 2011

Læs mere

COWI-koncernen. Halvårsrapport januar-juni 2005. Highlights: Nettoomsætning er øget fra 1.243 mdkk til 1.293 mdkk (+4 pct.)

COWI-koncernen. Halvårsrapport januar-juni 2005. Highlights: Nettoomsætning er øget fra 1.243 mdkk til 1.293 mdkk (+4 pct.) Halvårsrapport januar-juni Highlights: Nettoomsætning er øget fra 1.243 mdkk til 1.293 mdkk (+4 pct.) Resultat af primær drift er øget fra 48 mdkk til 57 mdkk (+20 pct.) Overskudsgrad er øget fra 3,8 pct.

Læs mere

Bestyrelsen for Jensen & Møller Invest A/S har på et møde i dag behandlet selskabets delårsrapport for 1. halvår 2010.

Bestyrelsen for Jensen & Møller Invest A/S har på et møde i dag behandlet selskabets delårsrapport for 1. halvår 2010. Jensen & Møller Invest A/S CVR nr. 53 28 89 28 Rosenvængets Hovedvej 6 2100 København Ø Tlf. 35 27 09 02 Fax 35 38 19 50 www.jensen-moller.dk E-mail: jmi@danskfinancia.dk NASDAQ OMX Copenhagen A/S Postboks

Læs mere

Delårsrapport 2. kvartal 2011/12 Ved CEO Lars Marcher og CFO Anders Arvai

Delårsrapport 2. kvartal 2011/12 Ved CEO Lars Marcher og CFO Anders Arvai Delårsrapport 2. kvartal 2011/12 Ved CEO Lars Marcher og CFO Anders Arvai Agenda Udviklingen i 2. kvartal 2011/12 Status på GPS Four Forventninger til 2011/12 Hovedpunkter i 2. kvartal 2011/12 Væsentlig

Læs mere