Analyse: Prisen på egenkapital og forrentning

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Analyse: Prisen på egenkapital og forrentning"

Transkript

1 N O T A T Analyse: Prisen på egenkapital og forrentning Bankerne skal i fremtiden være bedre polstrede med kapital end før finanskrisen. Denne analyse giver nogle betragtninger omkring anskaffelse af ny kapital via aktier og den aktuelle indtjening. Egenkapital blev forrentet højt i årene op til finanskrisen. Det er vanskeligt at skønne over fremtidens krav til forrentningen af bankernes egenkapital, da det afhænger af mange faktorer. Bliver banker fx opfattet som en mere sikker investering, fordi de bliver bedre polstrede? Eller bliver de mindre efterspurgte på grund af dårlige afkastudsigter og en øget risiko for at blive afviklet? Hvordan klarer alternative brancher sig? Har ikke-finansielle virksomheder langt større indtægter, vil investorinteressen hurtigt bevæge sig derhen. Omkostningerne ved at rejse ny kapital vurderes for tiden at ligge over afkastet i den danske banksektor. Cost of Equity befinder sig aktuelt skønnet omkring de 10 pct. (jf. figur 1). Den er dog meget afhængig af den risikofri rente, som stort set har været 1,5 pct. over det seneste år (10-årig statsobligationsrente). Stiger den til fx 3 pct., når pengepolitikken verden over normaliseres, vil Cost of Equity stige tilsvarende. Det er dog tydligt, at det afkast, som investorerne kan have rimelige forventninger til, for tiden ligger over det reelle afkast, da egenkapitalforrentningen er lavere end Cost of Equity. 20. februar 2014 Kontakt Niels Storm Stenbæk Direkte Stabil indtjening i Sverige Til sammenligning har de svenske banker forrentet egenkapitalen noget bedre gennem de senere år (jf. figur 1.). Det skyldes til dels, at de har haft færre nedskrivninger, da den svenske økonomi har klaret sig bedre end den danske. Og dels, at de svenske banker har haft en mere stabil indtjening, da efterspørgslen efter banklån, modsat i Danmark, har været uændret høj gennem krisen.

2 Side 2 Figur 1. Kapitalomkostninger ift. afkast for danske og svenske banker Anm.: Finanstilsynet, Den Svenske Bankforening, Børsen og Finansrådets beregninger. Cost of Equity er estimeret via CAPM for Danske Bank, Nordea, Jyske Bank og Sydbank. Egenkapitalforrentning er opgjort på institutniveau for hele sektoren og er efter skat. Er en lav forrentning et problem? Svaret er ja, for de eksisterende aktionærer er det selvfølgeligt ikke optimalt. De kan i princippet sælge deres bankaktier, og i stedet handle ikke-bankaktier, hvor afkastet for tiden er højere. Men bankaktierne handles til meget lave værdier for tiden, hvorfor mange risikerer at realisere et kurstab. De lave afkast kan også blive et problem, hvis bankerne i fremtiden skal tiltrække nye aktionærer. Man kan argumentere for, at de eksisterende aktionærer blot kunne aftage den nye aktiekapital, men den skal også forrentes (risikojusteret) mindst lige så godt som i andre brancher. Derfor bør indtjeningen stige, når grundlaget den skal forrentes på, bliver større. Danske bankaktier er dyre i forhold til den indtjening, de pt. genererer 1, når der sammenlignes med de svenske banker. Omkring 80 pct. af bankerne har en Kurs-Indre værdi (P/I) under 1 (se figur 2). En krones egenkapital i en bank kan dermed mange steder købes for under 1 kr. 1 Vurderet ud fra danske pengeinstitutter noteret i C20, Large, Mid og Small Cap.

3 Side 3 Figur 2. Udvikling i kurs-indre værdi for danske banker Anm.: Finanstilsynet og Finansrådets beregninger. Medianbanken er den bank, hvor 50 pct. af bankerne har en højere værdi, og 50 pct. har en lavere værdi. Som det fremgår af figur 3, ligger et par håndfulde banker med en P/E (price earning) over Det vil sige, at investorer betaler mere end 20 kr. for et forventet fremtidigt årligt overskud på 1 kr. Banker, der har en negativ forrentning, får en negativ P/E i figuren. Til sammenligning skal investorer betale noget mindre for 1 kr. indtjening blandt de 4 store svenske banker 3 (jf. figur 3.). P/E ligger her mellem 12,6 og 14,5. Kun en lille håndfuld danske banker klarer sig bedre end de svenske målt på P/E. 2 En PE på 20 svarer ca. til en årlig investeringsforrentning på 5 pct., hvis kursværdien af en aktie svarer til den indre værdi i banken, dvs. KI svarer til værdien 1. 3 Nordea, SEB, SHB og Swedbank.

4 Side 4 Figur 3. P/E i 24 børsnoterede danske pengeinstitutter og 4 svenske, januar PE Negative værdier Børsen, Nordnet og Finansrådets beregninger. Anm.: P/E er price-earning nøgletallet. Seneste informationer er fra 2/ For svenske banker 10/ P/E er den seneste muligt beregnede værdi. Når P/E er høj, er egenkapitalforrentningen alt andet lige lav (se boks 1 for sammenhængen mellem disse tre nøgletal). Boks 1: Relation mellem egenkapital, indtjening og børskurser Der kan opstilles følgende nøgletalsrelation: =, hvor P er kursen, E er indtjening og I er egenkapital. P/I bliver dermed kurs-indre værdi, E/I egenkapitalforrentningen før skat og P/E Price-Earning forholdet. I figur 4 ses den beregnede egenkapitalforrentning (ud fra P/I og P/E) for de 24 noterede danske pengeinstitutter primo januar Man skal være opmærksom på, at det ikke svarer til den reelle forrentning for 2013 men et estimat, da resultatet endnu ikke kendes for samtlige banker. Det fremgår, at 21 ud af 24 banker aktuelt ligger under en to-cifret forrentning, og 6 banker har pt. ligefrem negativ forrentning.

5 Figur 4. Estimeret egenkapitalforrentning før skat i noterede danske pengeinstitutter, januar 2014 Side 5 Anm.: Børsen og Finansrådets beregninger. Seneste informationer er fra 2/ ROE beregnet ud fra sammenhæng mellem P/I og P/E, se boks 1. Dvs. ROE er i denne figur ikke defineret på samme måde som i figur 1. Indtjening og aktieudstedelser i konjunkturforløbet I gode tider er det nemmere at rejse kapital, såvel som at forrente den på et rimeligt niveau. Som det ses af boks 2, er egenkapitalforrentningen i bankerne konjunkturafhængig. Når det går godt i økonomien, går det også godt for bankerne. Nedskrivningerne og fundingomkostningerne er lavere, udlånet er højere og renten normalt også.

6 Boks 2: Forrentning af egenkapital og konjunkturafhængighed For at teste sammenhængen mellem bankernes egenkapitalforrentning og konjunkturen estimeres følgende simple relation på individuelle banker: Side 6 ROE, =a+b BNP +trend+fejlled ROE er egenkapitalforrentningen før skat for bank i i periode t, og ændringen i BNP er realvæksten ift. år t-i. Relationen estimeres for perioden 2003 til Der bruges forskellige versioner af fejlledet. BNP er ved en OLS-estimation (og FE estimation i øvrigt) højt signifikant. Når BNP-væksten øges med 1 pct.point hænger det sammen med, at egenkapitalforrentningen stiger med ca. 2,8 pct.point, alt andet lige. Er væksten i BNP således fx -0,4 pct, og egenkapitalforrentningen -4,3 pct. før skat, vil en vækst på 0,6 pct. betyde en egenkapitalforrentning på -1,5 pct. Effekten varierer dog på tværs af banker. Der skal desuden tages forbehold for, at andre faktorer bedre kan forklare forrentningen. Forklaringsgraden er således lav. Inddrages lags af ROE (og ændres estimationsteknik) forbedres den fx betydelig. BNP bibeholder dog sin signifikante effekt i ca. samme størrelsesorden. Danmarks Statistik, Finanstilsynet og Finansrådets beregninger. Økonomien vil formentligt kun langsomt forbedres, så der kan være behov for særskilte tiltag for at forbedre indtjeningen på kort bane. Både fordi indtjeningen er lav for tiden, men også fordi der er behov for at rejse mere kapital. Det illustreres herunder med et eksempel. Det antages, at investorenes krav til forrentningen af egenkapital i fremtiden er fast, fx på et niveau på 10 pct. (dvs. venstresiden i relationen i boks 1 har værdien 10). Ligger den under 10 pct., kan banken i princippet 1) mindske egenkapitalen (I) eller 2) forsøge at øge indtjeningen (E) og 3) en kombination af 1) og 2). At mindske egenkapitalen er imidlertid ikke en option qua den nye regulering, der kræver bedre polstring Indtjeningen må altså op. Hvis egenkapitalen holdes uændret, skal 6 af de oven for beskrevne 24 banker for det første vende et underskud til et overskud. Af de resterende 18 banker er blot 3 i mål, hvis kravet er en forrentning på 10 pct. Hvis kravet til egenkapitalforrentningen falder som følge af den højere polstring, bliver implikationen mindre drastisk for bankerne. Med til historien hører, at mange banker allerede i dag har øget kapitaldækningen. Dels i forventning om, at reglerne ville blive vedtaget, dels som et markedskrav, dvs. for at imødekomme investorernes implicitte ønske om, at bankerne blev bedre polstret.

7 Side 7 Dertil kommer, at en del danske kreditinstitutter reelt ikke har muligheden for at udstede decideret aktiekapital. Endelig tilsiger den såkaldte Market- Timing teori, at virksomheder generelt helst vil undgå at rejse aktiekapital i en lavkonjunktur, hvor aktiekurserne normalt er lavere. Konklusionen er, at hvis bankerne skal anskaffe mere kapital via aktiemarkedet, så skal bankernes indtjening markant forbedres. Fx via lavere omkostninger og højere indtægter i form af højere gebyrer og renteindtægter.

Lav efterspørgsel forklarer det faldende bankudlån men udlånet forventes at stige igen

Lav efterspørgsel forklarer det faldende bankudlån men udlånet forventes at stige igen n o t a t Lav efterspørgsel forklarer det faldende bankudlån men udlånet forventes at stige igen 8. december 29 Kort resumé Henover året har der været megen fokus på faldet i bankernes udlån til virksomhederne.

Læs mere

Samråd i ERU den 24. april 2015 om realkreditinstitutternes bidragssatser mv.

Samråd i ERU den 24. april 2015 om realkreditinstitutternes bidragssatser mv. Erhvervs-, Vækst- og Eksportudvalget 2014-15 ERU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 197 Offentligt INSPIRATIONSPUNKTER [KUN DET TALTE ORD GÆLDER] 24. april 2015 Samråd i ERU den 24. april 2015 om realkreditinstitutternes

Læs mere

DANSK NEJ TIL BANKUNIONEN KAN KOSTE MILLIARDER

DANSK NEJ TIL BANKUNIONEN KAN KOSTE MILLIARDER NOTAT DANSK NEJ TIL BANKUNIONEN KAN KOSTE MILLIARDER Kontakt: Cheføkonom, Mikkel Høegh +45 21 54 87 97 mhg@thinkeuropa.dk RESUME Bankunionen kan opfattes som en forsikringsordning, og når man tegner en

Læs mere

Skatteregler for udbytte hæmmer risikovilligheden

Skatteregler for udbytte hæmmer risikovilligheden Skatteregler for udbytte hæmmer risikovilligheden Denne analyse sammenligner afkastet ved en investering på en halv million kroner i risikobehæftede aktiver fremfor i mere sikre aktiver. De danske beskatningsregler

Læs mere

Niveauer og virkninger af egenkapital i banker Nyt kapitel

Niveauer og virkninger af egenkapital i banker Nyt kapitel Niveauer og virkninger af egenkapital i banker Nyt kapitel Resumé og konklusioner Der vurderes samlet set at være klare samfundsøkonomiske gevinster ved nye internationale krav om, at kreditinstitutter

Læs mere

Value Drivers. Value Drivers INDLEDNING... 1

Value Drivers. Value Drivers INDLEDNING... 1 Value Drivers Indledning INDLEDNING... 1 1 NØGLETAL....2 1.1 Nøgletalsmodel...2 1.2 Et eksempel...4 1.3 Resumé...9 2 KURSDANNELSEN...1 2.1 Aktiekurs og aktiepris...1 2.2 Kursmodel...11 2.2.1 Kurs/RA eller

Læs mere

Rød certificering Finanssektorens Uddannelsescenter. Kompendium om Aktiefutures og aktieterminsforretninger

Rød certificering Finanssektorens Uddannelsescenter. Kompendium om Aktiefutures og aktieterminsforretninger Rød certificering Finanssektorens Uddannelsescenter Kompendium om Aktiefutures og aktieterminsforretninger Version 1, opdateret den 17. august 2015 INDHOLDSFORTEGNELSE INDHOLD OG AFGRÆNSNING... 3 1. INDLEDNING...

Læs mere

Finansiel sta bi li tet

Finansiel sta bi li tet Danmarks Nationalbank Finansiel sta bi li tet 2006 D A N M A R K S N A T I O N A L B A N K 2 0 0 6 FINANSIEL STABILITET 2006 Det lille billede på forsiden viser et karakteristisk udsnit af Nationalbankens

Læs mere

Jutlander Bank s beskrivelse af værdipapirer

Jutlander Bank s beskrivelse af værdipapirer Jutlander Bank s beskrivelse af værdipapirer Indledning I banken kan du som udgangspunkt frit vælge, hvordan du vil investere dine penge. En begrænsning er dog f.eks. gældende lovregler om pensionsmidlernes

Læs mere

Efter kapitaltilførsel. Uden kapitaltilførsel

Efter kapitaltilførsel. Uden kapitaltilførsel Erhvervs-, Vækst- og Eksportudvalget 212-13 ERU alm. del, endeligt svar på spørgsmål 91 Offentligt Økonomi- og Erhvervsministeriet Finansministeriet 14. januar 29 Udlånsvækst med/uden statslig kapital

Læs mere

Implicit statsgaranti

Implicit statsgaranti Implicit statsgaranti Hvad er værdien af at være SIFI og hvad er konsekvenserne? Ledende økonom Nikolaj Warming Larsen og student Alexander Karlsson 02/04/2014 1 1 Hovedkonklusioner Store pengeinstitutter

Læs mere

Pensionsbranchens økonomi - regnskabsanalyse 2009

Pensionsbranchens økonomi - regnskabsanalyse 2009 MARKEDSUDVIKLING SKADESFORSIKRING FORSIKRING & PENSIONS ÅRSMØDE JANUAR 28 SIDE 1 Pensionsbranchens økonomi - regnskabsanalyse Jonathan Kahlke Jan V. Hansen Philip Heymans Allé 1 29 Hellerup Telefon 41

Læs mere

Markedskommentar oktober: Yo-yo aktiemarked!

Markedskommentar oktober: Yo-yo aktiemarked! Nyhedsbrev Kbh. 3.nov 2014 Markedskommentar oktober: Yo-yo aktiemarked! Oktober måned blev en meget urolig måned. En vækstforskrækkelse fra Tyskland og uro i verden i form af Ebola og Ukraine/Rusland krisen

Læs mere

Derfor skal du investere

Derfor skal du investere Derfor skal du investere Investering er ofte lig med store kursudsving og mange bekymringer. Er det ikke bedre blot at spare op og undgå risiko? Nej, for hvis du ikke investerer, mister du penge hver dag,

Læs mere

Notat vedrørende afkastkrav til elsektorens realkapitalinvesteringer

Notat vedrørende afkastkrav til elsektorens realkapitalinvesteringer Michael Møller 22/04/2014 Notat vedrørende afkastkrav til elsektorens realkapitalinvesteringer Elsektoren har et betydeligt realkapitalapparat. Det kan med fordel deles op i det allerede eksisterende kapitalapparat

Læs mere

EN OPLAGT FUSION I DET VESTJYSKE

EN OPLAGT FUSION I DET VESTJYSKE HD FINANSIEL RÅDGIVNING VEJLEDER JESPER RAALSKOV EN OPLAGT FUSION I DET VESTJYSKE UDARBEJDET AF THOMAS PRIESS ØSTERGAARD HD-FR Specialeafhandling En oplagt fusion i det vestjyske S i d e 1 Indhold 1.0

Læs mere

Rød certificering Finanssektorens Uddannelsescenter. Kompendium om Aktieoptioner

Rød certificering Finanssektorens Uddannelsescenter. Kompendium om Aktieoptioner Rød certificering Finanssektorens Uddannelsescenter Kompendium om Aktieoptioner Version 1, opdateret den 19. marts 2015 BAGGRUND... 4 INDHOLD OG AFGRÆNSNING... 4 1. INDLEDNING... 4 2. OPBYGNING OG STRUKTUR...

Læs mere

Risikopræmien på aktier

Risikopræmien på aktier 73 Risikopræmien på aktier Niki Saabye, Handelsafdelingen INDLEDNING OG SAMMENFATNING Emnet for denne artikel er risikopræmien på aktier defineret som aktiers forventede merafkast over den risikofrie rente.

Læs mere

Ejerforhold i danske virksomheder

Ejerforhold i danske virksomheder N O T A T Ejerforhold i danske virksomheder 20. februar 2013 Finansrådet har i denne analyse gennemgået Nationalbankens værdipapirstatistik for at belyse, hvordan ejerkredsen i danske aktieselskaber er

Læs mere

KONKURRENCE REDEGØRELSE

KONKURRENCE REDEGØRELSE KONKURRENCE REDEGØRELSE 2 KAPITEL 3 Finansielle ydelser og investeringsforeninger 3.1 RESUMÉ OG KONKLUSIONER Det er vigtigt for samfundsøkonomien, at den finansielle sektor fungerer effektivt. Det kræver

Læs mere

Futures. Futures 1. Q09-0195 Futures Brochure_0806b_fnl.indd 1 8/6/09 12:27:32 PM

Futures. Futures 1. Q09-0195 Futures Brochure_0806b_fnl.indd 1 8/6/09 12:27:32 PM Futures Optioner og futures opfattes ofte som relativt komplekse, finansielle instrumenter. Derfor har NASDAQ OMX udarbejdet pjecerne Værd at vide om optioner, Værd at vide om futures samt Beskatning af

Læs mere

Nordisk Forsikringstidskrift 2/2013. Konkurrencen på skadesforsikringsområdet. Sammenfatning

Nordisk Forsikringstidskrift 2/2013. Konkurrencen på skadesforsikringsområdet. Sammenfatning Konkurrencen på skadesforsikringsområdet Sammenfatning I denne artikel beskrives konkurrenceforholdene på det danske skadesforsikringsmarked, og der sammenlignes på de områder, hvor talgrundlaget er til

Læs mere

Revision af pengeinstitutter

Revision af pengeinstitutter Revision af pengeinstitutter Hvor meget information kan en revisor overskue? Ledende økonom Nikolaj Warming Larsen 03/04/2014 1 Hovedkonklusioner Det overordnede mål med ekstern revision af finansielle

Læs mere

Hvordan virker pengepolitikken i Danmark? 1

Hvordan virker pengepolitikken i Danmark? 1 Hvordan virker pengepolitikken i Danmark? Af Peter Askjær Drejer, Statistisk Afdeling Marianne Clausager Koch, Økonomisk Afdeling Morten Hedegaard Rasmussen, Økonomisk Afdeling Morten Spange, Økonomisk

Læs mere

Rød certificering Finanssektorens Uddannelsescenter. Kompendium Unoterede aktier

Rød certificering Finanssektorens Uddannelsescenter. Kompendium Unoterede aktier Rød certificering Finanssektorens Uddannelsescenter Kompendium Unoterede aktier Version 1, opdateret den 25. juni 2015 Indholdsfortegnelse BAGGRUND... 3 INDHOLD OG AFGRÆNSNING... 3 1. INDLEDNING... 3 2.

Læs mere

En tænkt situation! Fusion mellem

En tænkt situation! Fusion mellem En tænkt situation! Fusion mellem og HD Finansiel rådgivning Aalborg Universitet Mette Hvidberg, Studienr. 20102247 Vejleder: Jesper Raalskov 30. april 2012 I DLED I G... 4 E GLISH SUMMARY... 5 PROBLEMFORMULERI

Læs mere

Rentevåbnet løser ikke vækstkrisen

Rentevåbnet løser ikke vækstkrisen . marts 9 af Jeppe Druedahl og chefanalytiker Frederik I. Pedersen (tlf. 1) Rentevåbnet løser ikke vækstkrisen Analysen viser, at de renter, som virksomhederne og husholdninger låner til, på trods af gentagne

Læs mere

Basisinformationer om værdipapirhandel (finansielle instrumenter)

Basisinformationer om værdipapirhandel (finansielle instrumenter) Basisinformationer om værdipapirhandel (finansielle instrumenter) Indledning I GrønlandsBANKEN kan du som udgangspunkt frit vælge, hvordan du vil investere dine penge. Du har således fuld indflydelse på,

Læs mere

Pres på kronen årsager og konsekvenser

Pres på kronen årsager og konsekvenser Pres på kronen årsager og konsekvenser Af Peter Rixen Senior Porteføljemanager peter.rixen@skandia.dk Det har været en meget begivenhedsrig start på det danske obligationsmarked i 20. Den Europæiske Centralbank

Læs mere

N O T A T. Bankernes udlån er ikke udpræget koncentreret på enkelte erhverv.

N O T A T. Bankernes udlån er ikke udpræget koncentreret på enkelte erhverv. N O T A T Kapital Nyt Baggrund Virksomhedernes optagelse af banklån sker, når opsvinget er vedvarende men er forskelligt fra branche til branche Konklusioner 2. februar 21 Bankernes udlån er ikke udpræget

Læs mere