Globalt - socialt - udfordrende GLOBALT SOCIALT UDFORDRENDE. Studieretninger på Rungsted Gymnasium

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Globalt - socialt - udfordrende GLOBALT SOCIALT UDFORDRENDE. Studieretninger på Rungsted Gymnasium 2013-2016"

Transkript

1 . GLOBALT SOCIALT UDFORDRENDE Studieretninger på Rungsted Gymnasium

2 . GLOBALT SOCIALT UDFORDRENDE Et globalt gymnasium Hvor vi har skolepartnerskaber i Kina, Indien og Tyskland. Alle elever kommer naturligvis på studierejse, men du kan også vælge mellem 3 delvis engelsksprogede studieretninger. Som det eneste gymnasium i landet udbyder vi både Japansk og Kinesisk på A-niveau. Et socialt gymnasium Med masser af aktiviteter på tværs af klasser og årgange: Vi har idrætsdag, CSR dag, sciencedag, fredagscafeer, musikcafeer, musical og frivillige aktiviteter i idræt, billedkunst, musik, mediefag og drama samt masser af andre tilbud. Et udfordrende gymnasium Hvor vi stiller krav til dig men så har du til gengæld alle muligheder for at få en studentereksamen i top.

3 Musik Musik A - Engelsk A - Matematik B eller Mediefag B Denne studieretning er for dig, som brænder for musikken og ønsker et indblik i både de praktiske og teoretiske sider af faget. Du vil blive i stand til at forene musikkens kreativitet med matematikkens logik eller undersøge hvorledes medierne spiller en stor rolle for musikken. Endelig vil dine engelsksproglige kompetencer blandt andet gøre dig i stand Du vil arbejde både teoretisk og praktisk med musik fra forskellige genrer. Du vil lære sangteknik og indgå i forskellige sammenspilskonstruktioner. Du kommer til at optræde ved skolens caféaftener, morgenmøder mv., da faget musik er en integreret del af skolens sociale liv. Dine engelskkundskaber vil blive videreudviklet både skriftligt og mundtligt, og du vil få indblik i engelsk kultur. Du vil få indblik i hvordan matematikken eksempelvis kan forklare skalaer og rytmers funktion i musik. Du vil lære noget om film og medier samt deres betydning for musikken Studieretningsfagene. samarbejder om Hvordan forener man bedst matematikkens logik med musikkens kreativitet? Hvordan spiller musikken sammen med medierne i f.eks. musikvideoer Hvad er det der gør, at en violin lyder anderledes end en trompet? Hvilken betydning har engelsksproget musik haft for verdenssamfundet? Du skal vælge et valgfag på mindst C- niveau. Hvis du vælger et fag på A-niveau, skal det være matematik eller sprog 2 (kinesisk, tysk, fransk, spansk, japansk). Desuden skal du vælge et naturvidenskabeligt fag på B-niveau.

4 Biosport Biologi A - Matematik B - Idræt B Denne studieretning er for dig, der brænder for idrætten og gerne vil forstå mennesket og naturen ud fra en biologisk synsvinkel. Du er interesseret i sundhed og kan lide at bruge kroppen. Du vil blandt andet blive i stand til at lave naturvidenskabelige undersøgelser af sammenhængen mellem menneske, natur og miljø. Du kommer til at beskæftige dig med et bredt udvalg af idrætsgrene i både teori og praksis: Fx basket, volley, fodbold, softball, tennis, badminton, squash, svømning, dans, atletik, orienteringsløb, kano, kajak og skiløb. Du lærer at opstille matematiske beregningsmodeller til forsøg og undersøgelser. Der er ekskursioner og virksomhedsbesøg i forbindelse med undervisningen. Der er fokus på teambuilding. Du lærer at tilrettelægge og gennemføre træningsprogrammer og har mulighed for at opnå DIF-trænercertifikat.. Studieretningsfagene samarbejder om Hvordan forebygges livsstilssygdomme? Kroppens muligheder og begrænsninger under forskellige ydre vilkår. Hvordan påvirker kosten vores ydeevne? Doping - virkninger og bivirkninger. Krop og identitet. Genetik. Du skal vælge et valgfag på A-niveau, som skal være matematik, engelsk eller sprog 2 (kinesisk, tysk, fransk, spansk, japansk). Samt et valgfag på enten C- eller B- niveau. NB: Det er ikke muligt at få 5 A- niveau fag på denne studieretning!

5 Bioteknologi Bioteknologi A - Matematik A - Fysik B Denne studieretning er for dig, der gerne vil vide mere om, hvordan vi kan anvende vores viden om levende organismers biologi og kemi til løsning af teknologiske problemer i produktion og i sygdomsbehandling. Samtidig er studieretningen en bred indføring i matematisk og naturvidenskabelig erkendelse og tankegang. Studieretningsfagene. samarbejder om Du kommer til at arbejde meget i laboratoriet med både biologiske, kemiske og fysiske forhold. Undersøgelser og forsøg understøttes af et grundigt kendskab til matematik, således at data kan behandles på et højt niveau. Studieretningen indebærer også et antal besøg på bioteknologiske virksomheder samt forsknings- og undervisningscentre, hvor du får mulighed for at lære om det nyeste indenfor området. Den daglige undervisning foregår som en blanding af teoretisk undervisning, problem- og opgaveløsning og eksperimentelt arbejde. Hvordan kan stamcelleforskning anvendes til sygdomsbehandling? Hvad bruger vi enzymer til i dag - og hvad kan vi i fremtiden? Hvordan udvikler man ny medicin og vacciner? Hvad kan vi bruge gensplejsning til - og hvordan gør man? Hvordan opstiller og anvender man matematiske modeller, der kan beskrive fx enzymers aktivitet? Alkohol-kemi, fysiologi og energi - fra øl til 1., 2. og 3.-generations biobrændsel. Du skal vælge et valgfag på mindst C- niveau. Hvis du vælger et valgfag på A-niveau skal det være engelsk, fysik, kemi eller sprog 2 (kinesisk, tysk, fransk, spansk, japansk).

6 Science Classic Matematik A - Fysik B - Kemi B Denne studieretning er for dig, som brænder for naturvidenskab, og som kan lide at udforske naturen og eksperimentere med naturvidenskab. Det er studieretningen, som giver dig forståelse for, hvordan naturen hænger sammen. Kombinationen af fagene matematik på A- niveau og fysik og kemi på B-niveau gør dig i stand til selvstændigt og på højt niveau at planlægge og udføre naturvidenskabelige forsøg. Studieretningsfagene. samarbejder om Dette er en papirløs klasse med IPads i stedet for bøger. Hvad består Universet af? Hvordan kan man simplest beskrive bevægelse? Du vil få et grundigt indblik i fysikkens, matematikkens og kemiens verden, hvilket vil give dig grundlaget for en bred forståelse af naturvidenskab. Du vil få mulighed for at lave en stor mængde forsøg. Du vil i den daglige undervisning arbejde med elektronisk dataopsamling og avancerede matematikprogrammer, som også anvendes på mange naturvidenskabelige uddannelser. Du vil opleve en meget naturlig sammenhæng mellem de tre studieretningsfag. Hvilken sammenhæng er der mellem at blive udsat for radioaktivitet og ens sundhedstilstand? Hvilken sammenhæng er der mellem planeters bevægelser og hvordan ting bevæger sig ved overfladen af Jorden? Hvordan virker alternative energikilder, og hvordan påvirker det vores levevis? Hvad er naturvidenskabelig viden, og hvordan udvikles den? Du skal du vælge et valgfag på mindst C- niveau. Samt et fag på A-niveau som skal være enten fysik, kemi, engelsk eller sprog 2 (kinesisk, tysk, fransk, spansk, japansk). NB: Det er ikke muligt at få 5 A-niveau fag på denne studieretning!

7 Global Science Class Mathematics A - Social Science A - Fysik B - Kemi C Denne studieretning er for dig, der er interesseret i samspillet mellem naturvidenskab og det globale samfund. Undervisningen i matematik, samfundsfag, engelsk og historie foregår på engelsk, således at du opnår kompetencer til f.eks. internationale science studier i udlandet eller i Danmark. Der er afsluttende eksamen i samfundsfag, historie og matematik på engelsk. Du vil arbejde med elektronisk dataopsamling og avancerede matematikprogrammer, som også anvendes på mange naturvidenskabelige uddannelser. Du vil få et indblik i fysikkens, matematikkens og kemiens verden, hvilket vil give dig en grundlæggende forståelse af naturvidenskab. Du vil arbejde med globalisering og dens betydning for vores identitet. Du vil få indblik i økonomiske, politiske og kulturelle forskelle i den globale verden. Du vil arbejde med statistiske analyser på højt niveau Du vil komme på virksomhedsbesøg, for eksempel hos virksomheder, der arbejder med vedvarende energi. Studieretningsfagene. samarbejder om Hvordan virker alternative energikilder, og hvordan påvirker det vores levevis? Hvad er naturvidenskabelig viden, og hvordan udvikles den? Kan Danmark klare sig økonomisk i en globaliseret verden? Hvorledes er naturvidenskaben blevet global og hvilke internationale problemer kan den være med til at løse. Du skal vælge et valgfag på mindst C- niveau. Hvis du vælger et valgfag på A-niveau skal det være engelsk, fysik eller sprog 2 (kinesisk, tysk, fransk, spansk, japansk).

8 Det globale samfund Samfundsfag A - Engelsk A - Matematik B Denne studieretning er for dig, der har lyst til at få et nuanceret indblik i globaliseringens mange aspekter; politisk, økonomisk og kulturelt. Du er globalt orienteret og har mod på at skulle læse komplicerede tekster på engelsk og arbejde med matematiske argumenter og analyser. Du vil udvikle dine kompetencer indenfor både mundtlig og skriftlig engelsk. Du vil arbejde med globalisering og dens betydning for vores identitet. Du vil få indblik i økonomiske, politiske og kulturelle forskelle i den globale verden. Du vil arbejde med statistiske analyser på højt niveau. Sammenligning af politik og samfundsforhold i engelsksprogede lande med tilsvarende danske forhold. Herunder belyses identitet, etnicitet og multikulturelle samfund både gennem litteratur, samfundsfaglig teori og statistik. Du vil opleve, hvordan samfundsfag og matematik kan samarbejde om at beregne og analysere udviklingstendenser, hvad enten det er indenfor økonomi, befolkning eller miljø. Studieretningsfagene. samarbejder om Hvad betyder globaliseringen for vores identitet? Er vi på vej mod at få en fælles global kultur? Gør globaliseringen verden mere fredelig og sikker? Kan Danmark klare sig økonomisk i en globaliseret verden? Bliver USA s dominans i verden erstattet af Indien, Brasilien og Kina? Du skal vælge et valgfag på mindst C- niveau. Valgfag på A-niveau skal være matematik eller sprog 2 (kinesisk, tysk, fransk, spansk, japansk). Desuden skal du vælge et naturvidenskabeligt fag på B-niveau.

9 Global Society Class Social Science A - English A - Matematik B Dette er studieretningen for dig, der er globalt orienteret og ønsker at tilegne dig kompetencer f.eks. med henblik på et videre studieforløb i udlandet eller på engelsksprogede studier i Danmark. Ca. 1/3 af undervisningen foregår på engelsk, nemlig i fagene engelsk A, samfundsfag A og historie A. Der er afsluttende eksamen i disse fag på engelsk. Du vil opleve en markant udvikling af dine kompetencer indenfor både mundtlig og skriftlig engelsk. Du vil arbejde med globalisering og dens betydning for vores identitet. Du vil få indblik i økonomiske, politiske og kulturelle forskelle i den globale verden. Du vil arbejde med statistiske analyser på højt niveau Sammenligning af politik og samfundsforhold i engelsksprogede lande med tilsvarende danske forhold. Herunder belyses identitet, etnicitet og multikulturelle samfund både gennem litteratur, samfundsfaglig teori og statistik Du vil opleve, hvordan samfundsfag og matematik kan samarbejde om at beregne og analysere udviklingstendenser, hvad enten det er indenfor økonomi, befolkning eller miljø. Engelsksprogede foredrag, virksomhedsbesøg eller deltagelse i engelsksprogede events.. Studieretningsfagene samarbejder om Hvad betyder globaliseringen for vores identitet? Hvorledes kommunikerer vi på engelsk på tværs af kulturer og betyder det at vi får en fælles global kultur? Gør globaliseringen verden mere fredelig og sikker? Kan Danmark klare sig økonomisk i en globaliseret verden? Bliver USA's dominans i verden erstattet af Indien, Brasilien og Kina? Du skal vælge et valgfag på mindst C- niveau. Valgfag på A-niveau skal være matematik eller sprog 2 (kinesisk, tysk, fransk, spansk, japansk). Desuden skal du vælge et naturvidenskabeligt fag på B-niveau.

10 Global Business Class Social Science A - Matematik B - Business Studies C Denne studieretning er for dig, der er internationalt orienteret og interesseret i virksomheder og deres handlemuligheder i en globaliseret verden f.eks. med henblik på et videre studieforløb i udlandet eller på engelsksprogede studier i Danmark. Undervisningen i Samfundsfag A, Historie A og Erhvervsøkonomi C foregår på engelsk, og der er afsluttende eksamen i disse fag på engelsk. Du vil deltage i engelsksprogede foredrag, virksomhedsbesøg eller deltagelse i engelsksprogede events. Du kommer til at arbejde med statistiske undersøgelser f.eks. valgundersøgelser og markedsundersøgelser. I samfundsfag og erhvervsøkonomi laver vi undersøgelsesdesignet og i matematik bearbejder og analyserer vi datamaterialet. Du kommer til at lave fremskrivninger til at belyse fremtidens arbejdsstyrke og antal af pensionister, miljøproblemer, fattigdom og ulighed. Du vil komme til at arbejde med økonomiske modeller til matematisk at belyse effekterne af forskellige økonomiske beslutninger. Studieretningsfagene. samarbejder om Hvordan sikres danske virksomheders konkurrence- og innovationsevne i en global verden? Hvad sker der med velfærden, hvis vi hæver eller sænker skatten? Hvilken økonomisk politik er bedst til at sikre fortsat økonomisk vækst? Hvordan ser den moderne forbruger ud? Hvilken global udfordring er størst: Miljø, vækst eller krig? Du skal vælge engelsk på A-niveau. Desuden skal du vælge et naturvidenskabeligt fag på B-niveau.

11 Økonomi og samfund Samfundsfag A - Matematik B - Erhvervsøkonomi C eller Innovation C Denne studieretning er for dig, der har lyst til at få større indsigt i politiske og økonomiske samfundsforhold. Du kan lide at arbejde med matematik og interesserer dig for virksomheder og deres handlemuligheder i en globaliseret verden. Du vil blandt andet blive i stand til at arbejde med økonomiske modeller og kunne identificere den moderne forbruger. Med faget innovation får du samtidig redskaber til systematisk at få, udvikle og virkeliggøre ideer. Dette er en papirløs klasse med IPads i stedet for bøger. Du kommer til at arbejde med statistiske undersøgelser f.eks. valgundersøgelser og markedsundersøgelser. I samfundsfag og erhvervsøkonomi laver vi undersøgelsesdesignet og i matematik bearbejder og analyserer vi datamaterialet. Du kommer til at lave fremskrivninger til at belyse fremtidens arbejdsstyrke og antal af pensionister, miljøproblemer, fattigdom og ulighed. Du vil komme til at arbejde med økonomiske modeller til matematisk at belyse effekterne af forskellige økonomiske beslutninger. Du vil i innovation arbejde med, hvordan man kan udvikle idéer og forretningskoncepter.. Studieretningsfagene samarbejder om Hvordan sikres danske virksomheders konkurrence- og innovationsevne i en global verden? Hvad sker der med velfærden, hvis vi hæver eller sænker skatten? Hvilken økonomisk politik er bedst til at sikre fortsat økonomisk vækst? Hvordan ser den moderne forbruger ud? Hvilken global udfordring er størst: Miljø, vækst eller krig? Du skal vælge et naturvidenskabeligt fag på B-niveau. Du skal vælge et valgfag på A-niveau. Dette skal være engelsk, matematik eller dit sprog 2 (tysk, fransk) Hvis dit sprog 2 er et begyndersprog (spansk, japansk, kinesisk) skal du også vælge engelsk på A-niveau

12 Sport, sundhed og samfund Samfundsfag A - Matematik B - Idræt B Denne studieretning er for dig, der brænder for idrætten og er interesseret i idrættens rolle i samfundet og i det enkelte menneskes liv. Studieretningen vil give dig et indblik i samfundets fokus på sundhed, livsstil og idrætsvaner. Du vil eksempelvis også komme til at arbejde matematisk med sammenhængen mellem BMI og kondital, lave bevægelsesanalyser mv. Særligt for denne studieretning er: Praktisk og teoretisk idræt. Indsigt i sportens rolle i samfundet. Tilrettelæggelse og udførelse af din egen træning samt mulighed for at opnå DIF-trænercertifikat Ekskursion til Institut for Idræt, skiture, kano og kajak. Gennemføre kvantitative undersøgelser med en selvvalgt problemstilling.. Studieretningsfagene samarbejder om Hooliganisme/tilskuervold. Idrættens kommercielle betydning. Hører sport og politik sammen? Sportens identitetsdannende funktion. Sundhedsidealer. Samfundsmæssige omkostninger ved livstilssygdomme. Beskæftige dig med identitetsdannelse. Få en forståelse for politiske og økonomiske sammenhænge i vores demokrati. Du skal vælge et valgfag på A-niveau. Det skal være matematik, engelsk eller sprog 2 (tysk, fransk,) Desuden skal du vælge et naturvidenskabeligt fag på B-niveau. Du skal vælge et valgfag på A-niveau. Dette skal være engelsk, matematik eller dit sprog 2 (tysk, fransk) Hvis dit sprog 2 er et begyndersprog (spansk, japansk, kinesisk) skal du også vælge engelsk på A-niveau

13 Sprog og samfund Engelsk A - Matematik B - Samfundsfag B Denne studieretning er for dig, der kan lide matematik og gerne vil anvende faget til at belyse samfundsfaglige forhold. Derudover vil du gerne have styrket dine kompetencer i engelsk og have indblik i forskellige typer samfund både lokalt og i den engelsksprogede del af verden. Det vil give dig gode muligheder i en globaliseret verden. Du får styrket dine kompetencer i engelsk samtidig med at du arbejder med samfundsfag og matematik. Vi arbejder med, hvad der bestemmer forskellige samfundsforhold som f.eks. migration, ulighed/levevilkår og vælgeradfærd gennem statistisk analyse. Du vil arbejde med fremskrivninger og prognoser i matematik til at belyse befolkningsudvikling, økonomisk vækst, miljøproblemer med mere. Du vil få kendskab til samfundsfaglige teorier, som kobles med både fiktion og statistik. Det vil give dig et indblik i, hvordan identitetsdannelse påvirkes i en global tidsalder. Studieretningsfagene. samarbejder om Hvad er kultur? Det vil vi undersøge gennem arbejde med forskellige eksempler på kulturer herunder især engelsksprogede kulturer. Hvordan skaber man økonomisk vækst, og hvordan er det lykkedes Kina og Indien at få så store vækstrater? Er fremtidens lønmodtager en migrantarbejder? Hvordan adskiller samfundsforhold i USA og GB sig fra de danske? Du skal vælge et valgfag på mindst C- niveau. Du skal vælge et fag på A-niveau som kan være matematik, samfundsfag eller sprog 2 (kinesisk, tysk, fransk, spansk, japansk). Desuden skal du vælge et naturvidenskabeligt fag på B-niveau. NB: Det er ikke muligt at få 5 A- niveau fag på denne studieretning!

14 Medier og kommunikation Engelsk A - Mediefag B - Samfundsfag B Denne studieretning er for dig, der har interesse for kommunikation, film og medier i det globale samfund. Du får mulighed for at styrke dine kompetencer i engelsk. Det giver dig gode muligheder i en globaliseret verden, ligesom du får større indsigt i samfundet både økonomisk, socialt og politisk. Herunder vil mediernes rolle og indflydelse på samfundet naturligt være i fokus. Du kommer igennem alle faser i et produktionsforløb og lærer at optage og redigere din egen film. Du får kompetencer indenfor medieteori, film- og litteraturanalyse. Du får muligheden for at blive rigtig god til at tale og skrive engelsk samt et indblik i kultur og samfundsforhold i engelsksprogede lande. Du bliver trænet i praktisk og teoretisk arbejde med kommunikation. Gennem arbejdet med medier og samfundsfag bliver du i stand til at forholde dig kritisk til mediepåvirkningen i din dagligdag.. Studieretningsfagene samarbejder om Medier og identitetsdannelse i det globale samfund: I hvor høj grad bestemmer medierne, hvem vi er? Hvor kommer vores idealer og værdier fra? Den medieskabte virkelighed: Afspejler medierne virkeligheden, eller skaber de den? Findes der objektiv journalistik, og kan en film ændre verden? Opbygning og indhold i fiktionsfilm: Hvorfor er der så mange dårlige film? Og hvad er en god film? Du skal vælge et valgfag på A-niveau som skal være samfundsfag eller sprog 2 (kinesisk, tysk, fransk, spansk, japansk) Et valgfag på B- eller C-niveau. Hvis du ønsker at vælge samfundsfag på A-niveau skal du vælge matematik på B-niveau. Desuden skal du vælge et naturvidenskabeligt fag på B-niveau. NB: Det er ikke muligt at få 5 A- niveau fag på denne studieretning!

15 Identitet og samfund Engelsk A - Psykologi B - Samfundsfag B Denne studieretning er for dig, der har interesse i samfundet og de mange globale muligheder og hastige forandringer. Du vil få indblik i nye forståelser af identitet i det senmoderne samfund. Du vil beskæftige dig med medievaner og kommunikationsformer og undersøge, hvordan vi påvirker og påvirkes af det omgivende samfund. Du får mulighed for at arbejde med det engelske sprog, samfund og identitetsdannelse. Du beskæftiger dig med, hvorledes mennesker kommunikerer, tænker og handler. Du får indsigt i nyere forskning indenfor litteratur, samfundsfag og psykologi. Du vil se nærmere på samfundsmæssige fænomener som f.eks. velfærd, medier, narcissisme, stress og identitetsdannelse. Du opnår kompetencer indenfor analyse, kommunikation og sproglig formidling.. Studieretningsfagene samarbejder om Mediernes betydning i det moderne samfund. Global kommunikation, politik og kulturforståelse. Selviscenesættelse og de nye identiteter i teori og litteratur og de sociale mediers betydning for disse. Retorik og kommunikationsmodeller. Hvad betyder det, at unge i dag har mange valgmuligheder? Dit valgfag på A-niveau skal være dit sprog 2 (kinesisk, tysk, fransk, spansk, japansk). Desuden skal du vælge et naturvidenskabeligt fag på B-niveau. NB: Det er ikke muligt at få 5 A- niveau fag på denne studieretning!

16 Sprog Classic Engelsk A - Spansk A - Tysk B eller Fransk B Denne studieretning er for dig, der ønsker at indgå i internationale sammenhænge, hvor det at tale og forstå flere verdenssprog er nøglen til kommunikation og kulturforståelse. Og det er for dig, der har interesse for, hvordan litteratur, film, medier og kunst kommer til udtryk i forskellige kulturer. Kommunikation på flere sprog: Du vil blive god til at tale og forstå flere verdenssprog. Du vil komme på et sprogophold i et af de tre sprogområder. Du vil gennem gode sprogkundskaber kunne skabe fremtidsmuligheder både i Europa, USA og resten af verden: F.eks. Latinamerika, Canada og Afrika. Du vil få en bred kulturforståelse gennem moderne verdenslitteratur, kunst og film. Du vil få indsigt i forskellige kulturer, deres historie og samfundsforhold. Du vil arbejde med retorik og kommunikationsanalyse.. Studieretningsfagene samarbejder om Undersøgelser af sammenhængen mellem storbyens kultur og subkulturer og udtryksformer som f.eks. Street Art, musik, romaner og film. Hvordan sikrer man, at alle mennesker føler sig integreret i det multi-kulturelle samfund? Selvforståelse og identitet i forskellige nationale og regionale kulturer. Ungdomskultur og identitetsdannelse på tværs af nationale forskelle. Du skal vælge et valgfag på mindst B- niveau. Hvis du vælger et fag på A-niveau skal det være tysk eller fransk. Desuden skal du vælge et naturvidenskabeligt fag på B-niveau.

17 Fællesfag Dansk A Historie A Religion C Oldtidskundskab C Engelsk B Matematik C Idræt C Samfundsfag C Fysik C Naturgeografi C eller Kemi C Biologi C Naturvidenskabeligt Grundforløb Almen Sprogforståelse (AP) Almen Studieforberedelse (AT). 2. fremmedsprog Fortsættersprog: Tysk B eller Fransk B Begyndersprog: Kinesisk A, Japansk A eller Spansk A Kunstnerisk fag Billedkunst C, Musik C, Mediefag C eller Dramatik C

18 Valgfag Valgfag oprettet i 2012 Erhvervsøkonomi C Innovation C Psykologi C Tysk A Fransk A Engelsk A Fysik B Fysik A Biologi B Kemi B Naturgeografi B Mulige valgfag Billedkunst B Biologi A, B Datalogi C Design B. Engelsk A, B Erhvervsøkonomi C Filosofi B, C Fransk forts. A Fysik A, B Idræt B Kemi A, B, C Kinesiske områdestudier C Latin A Matematik A, B Mediefag B Musik A, B Naturgeografi B, C Psykologi B, C Religion B Samfundsfag A, B Tysk forts A

19 Relevante links

20 . GLOBALT SOCIALT UDFORDRENDE Rungsted Gymnasium Stadion Alle Rungsted Kyst Tlf:

Globalt - socialt - udfordrende

Globalt - socialt - udfordrende Studieretninger på Rungsted Gymnasium 2012-2015 Musik og kreativitet Musik A - Engelsk A - Matematik B Denne studieretning er for dig, som brænder for musikken og ønsker at udforske musikkens verden. I

Læs mere

Studieretninger 2012-2015 Rungsted Gymnasium. Globalt - socialt - udfordrende

Studieretninger 2012-2015 Rungsted Gymnasium. Globalt - socialt - udfordrende Studieretninger 2012-2015 Rungsted Gymnasium 2. fremmedsprog: fransk fortsætter B, tysk fortsætter B, japansk begynder A, spansk begynder A, kinesisk begynder A Kunstnerisk fag: Inden gymnasiet skal du

Læs mere

Studieretninger på Rungsted Gymnasium

Studieretninger på Rungsted Gymnasium . GLOBALT SOCIALT UDFORDRENDE Studieretninger på Rungsted Gymnasium 2015-2018 Et globalt gymnasium Alle elever kommer på studierejse, og undervisningen tilrettelagt så den har globalt udsyn. Vi er det

Læs mere

8. Engelsk A, Samf B, Psykologi C

8. Engelsk A, Samf B, Psykologi C Studieretningsbeskrivelse for 8. Engelsk A, Samf B, Psykologi C I studieretningerne sætter de tre fag præg på undervisningen i klassens øvrige fag. Det sker gennem et samarbejde mellem to eller flere fag

Læs mere

Studieretninger Rungsted Gymnasium

Studieretninger Rungsted Gymnasium Studieretninger 2011-214 Rungsted Gymnasium Inden gymnasiet skal du vælge 2. fremmedsprog: fransk fortsætter B, tysk fortsætter B, japansk begynder A, spansk begynder A Kunstnerisk fag: billedkunst, musik,

Læs mere

Udbud af studieretninger ved Århus Statsgymnasium I skoleåret 13/14

Udbud af studieretninger ved Århus Statsgymnasium I skoleåret 13/14 Udbud af studieretninger ved Århus Statsgymnasium I skoleåret 13/14 2. fremmedsprog og kunstneriske fag har betydning for dine muligheder for valg af studieretninger. I skemaet nedenfor kan du ved at vælge

Læs mere

1b. Mat A, Kemi A, Fys B

1b. Mat A, Kemi A, Fys B Studieretningsbeskrivelse for 1b. Mat A, Kemi A, Fys B I studieretningerne sætter de tre fag præg på undervisningen i klassens øvrige fag. Det sker gennem et samarbejde mellem to eller flere fag om et

Læs mere

Fra elev til student 2010

Fra elev til student 2010 Fra elev til student 2010 Optagelse Når du har afsluttet 9. eller 10. klasse, har du krav på at blive optaget i gymnasiet, hvis du l har udarbejdet en uddannelsesplan l har søgt om optagelse i umiddelbar

Læs mere

StudiePlanner STX STX. Frederikshavn Gymnasium & HF-kursus. Frederikshavn Gymnasium & HF-kursus

StudiePlanner STX STX. Frederikshavn Gymnasium & HF-kursus. Frederikshavn Gymnasium & HF-kursus StudiePlanner 1 Find DIN retning! 2 EN STUDENTEREKSAMEN KRÆVER: 4 fag på A-niveau 3 fag på B-niveau 7 fag på C-niveau De obligatoriske fag udgør hovedparten af gymnasieuddannelsen. Studieretningsfag og

Læs mere

4. Bio A, Mat B, Psykologi C

4. Bio A, Mat B, Psykologi C Studieretningsbeskrivelse for 4. Bio A, Mat B, Psykologi C I studieretningerne sætter de tre fag præg på undervisningen i klassens øvrige fag. Det sker gennem et samarbejde mellem to eller flere fag om

Læs mere

1. Sprog og Identitet

1. Sprog og Identitet 1. Sprog og Identitet Engelsk A, Spansk begynder A og Psykologi B Engelsk Engelsk Engelsk Engelsk A Spansk begynder Spansk begynder Spansk begynder Spansk begynder A Psykologi Psykologi Psykologi B Samfundsfag

Læs mere

6. Samf A, Mat A, Naturgeografi B,

6. Samf A, Mat A, Naturgeografi B, Studieretningsbeskrivelse for 6. Samf A, Mat A, Naturgeografi B, I studieretningerne sætter de tre fag præg på undervisningen i klassens øvrige fag. Det sker gennem et samarbejde mellem to eller flere

Læs mere

STUDIERETNINGER PÅ RIBE KATEDRALSKOLE

STUDIERETNINGER PÅ RIBE KATEDRALSKOLE STUDIERETNINGER PÅ RIBE KATEDRALSKOLE På Ribe Katedralskole er grundforløbet tilrettelagt ens for alle elever, så eleverne uden problemer kan ændre deres foreløbige ønske om studieretning, når der til

Læs mere

5. Bio A, Idræt B, Mat B

5. Bio A, Idræt B, Mat B Studieretningsbeskrivelse for 5. Bio A, Idræt B, Mat B I studieretningerne sætter de tre fag præg på undervisningen i klassens øvrige fag. Det sker gennem et samarbejde mellem to eller flere fag om et

Læs mere

Din tid. Nutid. Fremtid. Studieretninger 2014-2017

Din tid. Nutid. Fremtid. Studieretninger 2014-2017 Din tid. Nutid. Fremtid. Studieretninger 2014-2017 Kunstnerisk MUSIK A ENGELSK A DRAMA C ELLER BILLEDKUNST C ELLER MEDIEFAG C Hvis du brænder for musik, både det praktiske, men også det teoretiske, så

Læs mere

STUDIERETNINGER SPROG KUNST SAMFUNDSFAG NATURVIDENSKAB. Faglighed, fornyelse og fællesskab.

STUDIERETNINGER SPROG KUNST SAMFUNDSFAG NATURVIDENSKAB. Faglighed, fornyelse og fællesskab. STUDIERETNINGER 2017-2020 SPROG KUNST SAMFUNDSFAG NATURVIDENSKAB www.gladgym.dk Faglighed, fornyelse og fællesskab Valg af studieretning Kære 1g elev og dine forældre På Gladsaxe gymnasium tilbyder vi

Læs mere

3. Biotek A, Mat A, Fysik B

3. Biotek A, Mat A, Fysik B Studieretningsbeskrivelse for 3. Biotek A, Mat A, Fysik B I studieretningerne sætter de tre fag præg på undervisningen i klassens øvrige fag. Det sker gennem et samarbejde mellem to eller flere fag om

Læs mere

Samfundsfag C Samfundsfag C Oldtidskundskab Religion. Naturvidenskabeligt grf

Samfundsfag C Samfundsfag C Oldtidskundskab Religion. Naturvidenskabeligt grf Sproglige studieretninger Studieretning 1a Engelsk A, Fransk A/Spansk A og Tysk fortsætter B Bio/Fys/NatGeo B Tysk (fort) B Tysk (fort) B Tysk (fort) B Valg B (mindst)(c B) Studieretning 1b Engelsk A,

Læs mere

Til kommende elever 2013

Til kommende elever 2013 Til kommende elever 2013 Velkommen til Roskilde Gymnasium Faglighed Forskellighed Fællesskab STX Gymnasiet er en 3-årig gymnasial uddannelse, der er studieforberedende og giver adgang til alle videregående

Læs mere

STX, studieretninger 2013-14

STX, studieretninger 2013-14 1 STX, studieretninger 2013-14 STX Studentereksamen varer 3 år. Du får en bred viden om mange forskellige fag. Du er selv med til at beslutte nogle af de fag, du skal arbejde med i din skoletid, selv om

Læs mere

Obligatoriske fag og niveauer

Obligatoriske fag og niveauer Obligatoriske fag og niveauer Hver elev skal mindst have 4 fag på A-niveau samt normalt 3 fag på B- niveau og normalt 7 fag på C-niveau. Kravet opfyldes gennem obligatoriske fag, studieretningsfag og valgfag.

Læs mere

Studieretning NGG Studieretning 2006-2008 Studieretning 1.gz: Eng Mat - Samf: Engelsk (A) Matematik (B) Samfundsfag (B)

Studieretning NGG Studieretning 2006-2008 Studieretning 1.gz: Eng Mat - Samf: Engelsk (A) Matematik (B) Samfundsfag (B) Studieretning NGG Studieretning 2006-2008 Studieretning 1.gz: Eng Mat - Samf: Engelsk (A) Matematik (B) Samfundsfag (B) Hvilke fag og niveauer tilbydes på studieretningen? Det overordnede skema for 1.

Læs mere

BIOLOGI OG SUNDHED BIOLOGI A MATEMATIK B KEMI B

BIOLOGI OG SUNDHED BIOLOGI A MATEMATIK B KEMI B BIOLOGI OG SUNDHED BIOLOGI A MATEMATIK B KEMI B STX - MENNESKET I DEN GLOBALE VERDEN SAMMENHÆNGEN MELLEM MENNESKE OG NATUR Studieretningen sætter fokus på menneskets biologi og sundhed. I biologi og kemi

Læs mere

Scan & tjek WEB APP. StudiePlanner. Frederikshavn Gymnasium & HF-kursus STX

Scan & tjek WEB APP. StudiePlanner. Frederikshavn Gymnasium & HF-kursus STX Scan & tjek WEB PP StudiePlanner STX 2013 2014 Frederikshavn Gymnasium & HF-kursus EN STUDENTEREKSMEN KRÆVER: 4 fag -niveau 3 fag B-niveau 7 fag -niveau De De obligatoriske fag udgør hovedparten af af

Læs mere

2014: Humanistisk-sproglig studieretning (Amerikalinjen)

2014: Humanistisk-sproglig studieretning (Amerikalinjen) 2014: Humanistisk-sproglig studieretning (Amerikalinjen) Studieretningsfag: Spansk begyndersprog A, Engelsk A Naturvidenskabelige fag: og Naturgeografi C Spansk A Engelsk A 335 timer Valgfag B* B* Naturgeo.

Læs mere

STUDIERETNINGER

STUDIERETNINGER STUDIERETNINGER 2017-2018 Naturvidenskabelige studieretninger På de naturvidenskabelige studieretninger har du mulighed for at specialisere dig indenfor fag som fysik, kemi og biologi. Du vil i høj grad

Læs mere

Oversigt over SR 1/15: Matematik A, Fysik B og Kemi B

Oversigt over SR 1/15: Matematik A, Fysik B og Kemi B Oversigt over SR 1/15: Matematik A, Fysik B og Kemi B og fag, der skal vælges i løbet af 2g) og de øvrige fag. så skal du kun vælge et C- niveau valgfag i 3g, da dit 2. fremmedsprog tæller som det 4. A-

Læs mere

Samfundsfaglige studieretninger på Zahles 2016-2019

Samfundsfaglige studieretninger på Zahles 2016-2019 Samfundsfaglige studieretninger på Zahles 2016-2019 Samfund 1: samfundsfag A, matematik B, erhvervsøkonomi C Samfund 2: samfundsfag A, matematik B, psykologi C Samfund 3: samfundsfag A, matematik B, idræt

Læs mere

Karakterstatistik for December 2013

Karakterstatistik for December 2013 nasievej 10 December 2013 Udskrevet klokken 10:22:36 Side 1/7 nasievej 10 Januar 2014 Arabisk, niveau A - Mundtlig Arabisk, niveau A - Skriftlig Arabisk, niveau B - Mundtlig Biologi, niveau C - Mundtlig

Læs mere

Studieretningsudbud på Rødovre Gymnasium 2015

Studieretningsudbud på Rødovre Gymnasium 2015 Januar 2015 Studieretningsudbud på Rødovre Gymnasium 2015 Naturvidenskabelige studieretninger 1. Matematik, Fysik og Kemi Matematik A, Fysik B og Kemi B Elevvalg: 2. fremmedsprog, kunstfag til C-niveau,

Læs mere

1a. Mat A, Fys A, Kemi B

1a. Mat A, Fys A, Kemi B Studieretningsbeskrivelse for 1a. Mat A, Fys A, Kemi B I studieretningerne sætter de tre fag præg på undervisningen i klassens øvrige fag. Det sker gennem et samarbejde mellem to eller flere fag om et

Læs mere

Studieretningsudbud på Rødovre Gymnasium 2016

Studieretningsudbud på Rødovre Gymnasium 2016 Januar 2016 Studieretningsudbud på Rødovre Gymnasium 2016 Naturvidenskabelige studieretninger 1. Matematik, Fysik og Kemi Matematik A, Fysik B og Kemi B Elevvalg: 2. fremmedsprog, kunstfag til C-niveau,

Læs mere

3 årig STX uddannelse

3 årig STX uddannelse 3 årig STX uddannelse Forår 2010 Efter 9. klasse afgangsprøve i: OPTAGELSESKRAV til gymnasiet Fem bundne prøver dansk (mundtlig og skriftlig) matematik (skriftlig) engelsk (mundtlig) fysik (mundtlig) To

Læs mere

A C? B Studieretninger 2016

A C? B Studieretninger 2016 A C? B tudieretninger 2016 tudievejlederne hjælper dig Klaus Holleufer Mariann Wulff Morten Mortensen Marie Odgaard kh@skanderborg-gym.dk mw@skanderborg-gym.dk mm@skanderborg-gym.dk od@skanderborg-gym.dk

Læs mere

Gymnasiet Sprog & Kultur Natur & Videnskab Musik & Kreativitet Krop & Sundhed Sprog & Samfund

Gymnasiet Sprog & Kultur Natur & Videnskab Musik & Kreativitet Krop & Sundhed Sprog & Samfund Gymnasiet Sprog & Kultur Natur & Videnskab Musik & Kreativitet Krop & Sundhed Sprog & Samfund... mange års erfaring gør en forskel! 1 Hvad vælger du? På VHG kan du vælge mellem 7 forskellige studieretninger.

Læs mere

Gymnasiets opbygning 1 STUDENTEREKSAMEN STX. Optagelse Struktur Grundforløb og studieretninger Valgfag

Gymnasiets opbygning 1 STUDENTEREKSAMEN STX. Optagelse Struktur Grundforløb og studieretninger Valgfag 1 STUDENTEREKSAMEN STX Optagelse Struktur Grundforløb og studieretninger Valgfag Hvad giver en studentereksamen (STX) dig? 2 Den bredest mulige adgang til videregående uddannelser Studiekompetence - så

Læs mere

Studieretninger 2015-2016

Studieretninger 2015-2016 Studieretninger 2015-2016 Orienteringsaften for kommende elever og deres forældre onsdag den 14. januar 2015 kl. 19.00 Studieretninger Uanset hvilken studieretning og hvilke valgfag, du vælger, så skal

Læs mere

Oversigt over SR 1/16: Matematik A, Fysik B og Kemi B

Oversigt over SR 1/16: Matematik A, Fysik B og Kemi B Oversigt over SR 1/16: Matematik A, Fysik B og Kemi B Skemaet viser studieretningsfag, valgte fag (både fag der skal vælges inden skolestart og fag, der skal vælges i løbet af 2g) og de øvrige fag. så

Læs mere

STUDENTER EKSAMEN STX

STUDENTER EKSAMEN STX 2013 STUDENTER EKSAMEN STX Freja, Vester Skerninge Jeg valgte SG, fordi de havde den studieretning, jeg gerne ville på. I min videre uddannelse vil jeg gerne arbejde med både drama og musik, og det var

Læs mere

Studieretningsudbud til skoleåret 2014 15

Studieretningsudbud til skoleåret 2014 15 Studieretningsudbud til skoleåret 2014 15 Naturvidenskabelige studieretninger 1. Matematik A, Fysik B og Kemi B Skolen vælger: Biologi eller naturgeografi C Eleven ønsker: Tysk eller fransk fortsættersprog

Læs mere

2. Mat A, Fys B, Kemi B

2. Mat A, Fys B, Kemi B Studieretningsbeskrivelse for 2. Mat A, Fys B, Kemi B I studieretningerne sætter de tre fag præg på undervisningen i klassens øvrige fag. Det sker gennem et samarbejde mellem to eller flere fag om et fælles

Læs mere

2016: Humanistisk-sproglig studieretning (Super sproglig)

2016: Humanistisk-sproglig studieretning (Super sproglig) 2016: Humanistisk-sproglig studieretning (Super sproglig) Studieretningsfag: Spansk begyndersprog A, Naturvidenskabelige fag: og Naturgeografi C Spansk A Valgfag B* B* Naturgeo. C Matematik C 1 Samf..

Læs mere

STX Udbud 2014-15 STX

STX Udbud 2014-15 STX 1 STX Udbud 2014-15 STX Studentereksamen varer 3 år. Du får en bred viden om mange forskellige fag. Du er selv med til at beslutte nogle af de fag, du skal arbejde med i din skoletid, selv om der også

Læs mere

A C? B Studieretninger 2015

A C? B Studieretninger 2015 A C? B tudieretninger 2015 Velkommen til kanderborg Gymnasium På de næste sider kan du se noget om de mange fag og de forskellige studieretninger som vi tilbyder på kanderborg Gymnasium. Du kan også se

Læs mere

Karakterstatistik for Januar 2013

Karakterstatistik for Januar 2013 nasievej 10 Januar 2013 Arabisk, niveau A - Mundtlig Arabisk, niveau B - Mundtlig Datalogi, niveau C - Mundtlig Dramatik, niveau C - Mundtlig Engelsk, niveau B - Mundtlig Erhvervsøkonomi, niveau C - Mundtlig

Læs mere

INDHOLD. 3 Kære kommende elev. 3 Gymnasiet - almendannende og studieforberedende. 4 Den overordnede struktur. 4 Dine valg - hvad og hvornår?

INDHOLD. 3 Kære kommende elev. 3 Gymnasiet - almendannende og studieforberedende. 4 Den overordnede struktur. 4 Dine valg - hvad og hvornår? GYMNASIET SORØ AKADEMI 2015 1 INDHOLD 3 Kære kommende elev 3 Gymnasiet - almendannende og studieforberedende 4 Den overordnede struktur 4 Dine valg - hvad og hvornår? 5 Grundforløbet 5 Valgfag 6 Studieretningerne

Læs mere

Sagsfremstilling til møde i Viby Gymnasium s bestyrelse den 19. juni 2012

Sagsfremstilling til møde i Viby Gymnasium s bestyrelse den 19. juni 2012 Sagsfremstilling til møde i Viby Gymnasium s bestyrelse den 19. juni 2012 Punkt. nr. 3 Dagsordenspunkt: Udbud af studieretninger og frie valgfag for skoleåret 2013-2014 Sagsfremstilling: Bestyrelsen skal

Læs mere

STUDIE- RETNINGER 1 STØVRING GYMNASIUM MATEMATIK A FYSIK B KEMI B MATEMATIK A BIOLOGI B KEMI B ENGELSK A SAMFUNDSFAG B MATEMATIK B

STUDIE- RETNINGER 1 STØVRING GYMNASIUM MATEMATIK A FYSIK B KEMI B MATEMATIK A BIOLOGI B KEMI B ENGELSK A SAMFUNDSFAG B MATEMATIK B STUDIE- RETNINGER 1 MATEMATIK A FYSIK B KEMI B 2 MATEMATIK A BIOLOGI B KEMI B 3 ENGELSK A SAMFUNDSFAG B BIOLOGI B 4 ENGELSK A SAMFUNDSFAG B MATEMATIK B 5 ENGELSK A TYSK A SAMFUNDSFAG B 6 ABROAD ENGELSK

Læs mere

STUDIESTART BORUPGAARD GYMNASIUM

STUDIESTART BORUPGAARD GYMNASIUM STUDIESTART 2017 BORUPGAARD GYMNASIUM HVORFOR BOAG? HVORFOR STX? Det, der for dig er opgaven lige nu, er at vælge gymnasium. Når du vælger Borupgaard, kommer du til et stort gymnasium med mange muligheder.

Læs mere

STUDIERETNINGER 2016-2019 SR1 SR2 SR3 SR4 SR5 SR6 MA A MA A BI A SA A EN A EN A FY B BT A MA B MA B SA B ME B KE B FY B ID B EØ C PS C SA B

STUDIERETNINGER 2016-2019 SR1 SR2 SR3 SR4 SR5 SR6 MA A MA A BI A SA A EN A EN A FY B BT A MA B MA B SA B ME B KE B FY B ID B EØ C PS C SA B STUDIERETNINGER 2016-2019 SR1 SR2 SR3 SR4 SR5 SR6 MA A MA A BI A SA A EN A EN A FY B BT A MA B MA B SA B ME B KE B FY B ID B EØ C PS C SA B SR7 SR8 SR9 SR10 MU A EN A EN A EN A EN A TYF A FRB A SPB A FI

Læs mere

Studieretninger 2013-2016

Studieretninger 2013-2016 Studieretninger 2013-2016 Studieretninger 2013 2016 Naturvidenskabelige studieretninger: Matematik A Fysik B Kemi B.. side 2-3 Biologi A Idræt B Kemi B Matematik B.side 4-5 Samfundsvidenskabelig studieretning:

Læs mere

2017: Sproglig studieretning med fire sprog (supersproglig)

2017: Sproglig studieretning med fire sprog (supersproglig) 17: Sproglig studieretning med fire sprog (supersproglig) Studieretningsfag: Engelsk A, Spansk beg. A, Tysk forts./fransk forts. B Grund 1.&2. semester 3. semester 4. semester 5. semester 6. semester forløb

Læs mere

Obligatoriske fag på de 4 gymnasiale uddannelser

Obligatoriske fag på de 4 gymnasiale uddannelser Obligatoriske fag på de 4 gymnasiale uddannelser HHX HTX STX HF Dansk A Engelsk A Engelsk B Engelsk B Engelsk B Tysk eller Fransk B 2. fremmedsprog B eller A Samtidshistorie B Teknologihistorie C Historie

Læs mere

Studieretninger 2013-16. Udbud af. 22. januar 2013. 22.01.2013 1:33 bl

Studieretninger 2013-16. Udbud af. 22. januar 2013. 22.01.2013 1:33 bl Udbud af Studieretninger 2013-16 22. januar 2013 1:33 bl 2 Studieretninger 2013-16 Naturvidenskabelige studieretninger BIOTEK A + MATEMATIK A + Fysik B BIOLOGI A + Matematik B + Idræt B FYSIK A + MATEMATIK

Læs mere

2016-2017. Handelsgymnasiet

2016-2017. Handelsgymnasiet 2016-2017 Handelsgymnasiet Handelsgymnasiet - hhx? Studentereksamen Giver adgang til de videregående uddannelser Kontakt til erhvervslivet Fokus på samfund, sprog, økonomi, marketing Kikki Student (Marketing)

Læs mere

Grundforløbet på STX. Uddannelseschef Mette Pryds. Det er nemt at vælge Katedralskolen, når du først har prøvet

Grundforløbet på STX. Uddannelseschef Mette Pryds. Det er nemt at vælge Katedralskolen, når du først har prøvet Grundforløbet på STX Uddannelseschef Mette Pryds Hvad er grundforløbet? Afklaringsforløb frem mod elevernes endelige valg af studieretning Hvordan afklares vores elever? Skriftlig info-folder Eleverne

Læs mere

Studieretninger 2014-2017

Studieretninger 2014-2017 Studieretninger 2014-2017 Studieretninger 2014 2017 Naturvidenskabelige studieretninger: Matematik A Fysik B Kemi B.. side 2-3 Biologi A Idræt B Kemi B Matematik B... side 4-5 Samfundsvidenskabelig studieretning:

Læs mere

Vejen videre. Orientering om Ringkjøbing Gymnasium

Vejen videre. Orientering om Ringkjøbing Gymnasium Orientering om Ringkjøbing Gymnasium 1 Optagelseskrav Efter 9./10. klasse med aflagt afgangsprøve fra folkeskolen i dansk, matematik, fysik/kemi, engelsk + 2 prøver mere efter lodtrækning. Undervisning

Læs mere

Gymnasiet. Vesthimmerlands Gymnasium & HF. ... mange års erfaring gør en forskel!

Gymnasiet. Vesthimmerlands Gymnasium & HF. ... mange års erfaring gør en forskel! Gymnasiet Sprog & Kultur Natur & Videnskab Musik & Kreativitet Krop & Sundhed Sprog & Samfund Vesthimmerlands Gymnasium & HF... mange års erfaring gør en forskel! 1 Hvad vælger du? På VHG kan du vælge

Læs mere

For skoleårene 2013-2016

For skoleårene 2013-2016 Studieretninger For skoleårene 2013-2016 Herlufsholm Skole Mangler du udfordringer? Vil du være del af et stærkt og sjovt elevfællesskab? Skal din skole være mere end bare en skole? Studieretning 1 Kunst

Læs mere

Studieretninger 2009. Information om Ordrup Gymnasium

Studieretninger 2009. Information om Ordrup Gymnasium Studieretninger 2009 Information om Ordrup Gymnasium Velkommen til Ordrup Gymnasium I denne folder kan du orientere dig om, hvilke studieretninger vi udbyder i 2009 på OG. Der er 10 forskellige at vælge

Læs mere

Studieretninger 2016-2019

Studieretninger 2016-2019 Studieretninger 2016-2019 Studieretninger 2016 2019 Naturvidenskabelige studieretninger: Matematik A Fysik B Kemi B..side 2-3 Biologi A Idræt B Kemi B Matematik B... side 4-5 Samfundsvidenskabelig studieretning:

Læs mere

Grundforløb første halve år 2015-2018

Grundforløb første halve år 2015-2018 Grundforløb første halve år 2015-2018 Dansk Engelsk Almen Billedkunst/ Fysik Matematik Naturvidenskabeligt Samfunds- Biologi Idræt sprogforståelse musik grundforløb fag Studieretningsforløb 2½ år Naturvidenskabelige

Læs mere

Katedralskolen: stx og hf

Katedralskolen: stx og hf Katedralskolen: stx og hf STX og hf Begge er almendannende Begge kan bruges til at få adgang til en videregående uddannelse. Begge indeholder en række almindelige fag kendt fra folkeskolen og selvfølgelig

Læs mere

Student på kun 2 år! HF Enkeltfag Fagpakker 2-årig STX En hel HF Uddannelsesprogram

Student på kun 2 år! HF Enkeltfag Fagpakker 2-årig STX En hel HF Uddannelsesprogram Student på kun 2 år! 2-årig STX 2017-2019 2-årig STX på Voksenuddannelsescenter Frederiksberg (VUF) Vil du have en gymnasial uddannelse? Er du seriøs, engageret og målrettet? Så er 2-årig STX noget for

Læs mere

2017/2018 PRÆCIS HVILKE FAG KAN DU FÅ PÅ STX OG HF? Katalog over studieretninger, valgfag og studiepakker på SG

2017/2018 PRÆCIS HVILKE FAG KAN DU FÅ PÅ STX OG HF? Katalog over studieretninger, valgfag og studiepakker på SG 2017/2018 PRÆCIS HVILKE FAG KAN DU FÅ PÅ STX OG HF? Katalog over studieretninger, valgfag og studiepakker på SG Indholdsfortegnelse STX: Matematik A Bioteknologi A Fysik B... 3 STX: Matematik A Fysik B

Læs mere

NATURVIDENSKAB NATURVIDENSKAB STUDIE STUDIE RETNING RETNING

NATURVIDENSKAB NATURVIDENSKAB STUDIE STUDIE RETNING RETNING NATURVIDENSKAB A B B 01 NATURVIDENSKAB Bioteknologi A A B 02 A niveau* ** C niveau*** *) Hvis du har tysk, skal du vælge et A-fag i 3.g. Muligheder: A, kemi A, tysk A, engelsk A. **) Hvis du vælger fysik

Læs mere

Sagsfremstilling til møde i Viby Gymnasium og HF s bestyrelse den 17. juni 2010

Sagsfremstilling til møde i Viby Gymnasium og HF s bestyrelse den 17. juni 2010 Sagsfremstilling til møde i Viby Gymnasium og HF s bestyrelse den 17. juni 2010 Punkt. nr. 3 Dagsordenspunkt: Udbud af studieretninger og frie valgfag for skoleåret 2011-2012 Sagsfremstilling: Bestyrelsen

Læs mere

Holstebro Gymnasium og HF. Studentereksamen stx. Studieretninger

Holstebro Gymnasium og HF. Studentereksamen stx. Studieretninger Holstebro Gymnasium og HF Studentereksamen stx 2016 Studieretninger 2 Studentereksamen på Holstebro Gymnasium og HF Denne brochure giver dig et overblik over de studieretninger og de valgfag, du kan vælge

Læs mere

Student på kun 2 år! 2-årig STX på Studenterkursus 2015 2017

Student på kun 2 år! 2-årig STX på Studenterkursus 2015 2017 Student på kun 2 år! 2-årig STX på Studenterkursus 2015 2017 2-årig STX på Voksenuddannelsescenter Frederiksberg (VUF) Vil du have en gymnasial uddannelse? Er du seriøs, engageret og målrettet? Så er 2-årig

Læs mere

Studieretningsbeskrivelser fra de københavnske gymnasier

Studieretningsbeskrivelser fra de københavnske gymnasier Studieretningsbeskrivelser fra de københavnske gymnasier Bilag 2 Studieretningsfagene er angivet med det planlagte fagniveau. Det endelige fagniveau fastlægges i forbindelse med elevernes endelige studieretningsvalg

Læs mere

STX MULERNES LEGATSKOLE. Dit kloge valg. Idræt-B. studieretning. Eneste gymnasium i Odense med særligt godkendt

STX MULERNES LEGATSKOLE. Dit kloge valg. Idræt-B. studieretning. Eneste gymnasium i Odense med særligt godkendt Dit kloge valg MULERNES LEGATSKOLE STX Eneste gymnasium i Odense med særligt godkendt Idræt-B studieretning Mulernes Legatskole Gillestedvej 11 5240 Odense NØ Tlf. 6610 2642 www.mulerne-gym.dk ÉN GANG

Læs mere

Velkommen til informationsmøde på Nyborg Gymnasium. Den 21. januar 2015 Kl. 19:00 PROGRAM

Velkommen til informationsmøde på Nyborg Gymnasium. Den 21. januar 2015 Kl. 19:00 PROGRAM Velkommen til informationsmøde på Nyborg Gymnasium Den 21. januar 2015 Kl. 19:00 PROGRAM Program 1. Velkomst og introduktion til skolen ved rektor Trine Rhein-Knudsen 2. Orientering og spørgsmål vedrørende

Læs mere

Handelsgymnasiet HHX. Varde Handelsskole og Handelsgymnasium. Klar til livet. Velkommen til

Handelsgymnasiet HHX. Varde Handelsskole og Handelsgymnasium. Klar til livet. Velkommen til Handelsgymnasiet HHX Varde Handelsskole og Handelsgymnasium Klar til livet Velkommen til Varde Handelsskole og Handelsgymnasium Handelsgymnasiet HHX Velkommen på handelsgymnasiet HHX Tættere på virkeligheden

Læs mere

STX og HF Udbud 2013-14

STX og HF Udbud 2013-14 STX og HF Udbud 2013-14 STX Studentereksamen varer 3 år. Du får en bred viden om mange forskellige fag. Du er selv med til at beslutte nogle af de fag, du skal arbejde med i din skoletid, selv om der også

Læs mere

FIND DIN RETTE HYLDE. Ind i gymnasiet: Hvis du har spørgsmål om optagelseskrav til gymnasiet, skal du kontakte din UU-vejleder.

FIND DIN RETTE HYLDE. Ind i gymnasiet: Hvis du har spørgsmål om optagelseskrav til gymnasiet, skal du kontakte din UU-vejleder. Ind i gymnasiet: Hvis du har spørgsmål om optagelseskrav til gymnasiet, skal du kontakte din UU-vejleder. Ud af gymnasiet: Spørgsmål om adgangskrav til de videregående uddannelser efter gymnasiet skal

Læs mere

Studieretninger

Studieretninger Studieretninger 2017-2020 Studieretninger 2017-2020 Naturvidenskabelige studieretninger: Se lille præsentationsvideo her - Eliteidrætsprofilen: Matematik A Idræt A Fysik B Kemi B - Naturvidenskabsprofilen:

Læs mere

HF PÅ VUC AARHUS.» Adgangsgivende uddannelser, fag og fagpakker

HF PÅ VUC AARHUS.» Adgangsgivende uddannelser, fag og fagpakker PÅ VUC AARHUS» Adgangsgivende uddannelser, fag og fagpakker To -spor på VUC Aarhus Hvis du vil studere på VUC Aarhus, skal du vælge ét af nedenstående to spor. Uanset hvilket spor du vælger, kan du få

Læs mere

Oprettede studieretninger på de gymnasiale uddannelser 2008

Oprettede studieretninger på de gymnasiale uddannelser 2008 Oprettede studieretninger på de gymnasiale uddannelser 2008 Af Susanne Irvang Nielsen Rapporten ser på hvilke studieretninger og studieretningsfag de elever, der påbegyndte gymnasiet (stx inkl. studenterkurser,

Læs mere

Velkommen til Nordfyns Gymnasium. www.nordfyns-gym.dk

Velkommen til Nordfyns Gymnasium. www.nordfyns-gym.dk Velkommen til Nordfyns Gymnasium Gymnasiet STX Aftenens program 19.00 20.00 20.30 20.30 21.00 Velkomst, generel orientering 1. orientering om studieretninger 2. orientering om studieretninger Fagbasar

Læs mere

5 Rektor byder velkommen. 6 Hvad er vigtigt for os? 7 Særlige tilbud. 8-9 Besøg os. 10-13 Studieretninger på GHG 2015

5 Rektor byder velkommen. 6 Hvad er vigtigt for os? 7 Særlige tilbud. 8-9 Besøg os. 10-13 Studieretninger på GHG 2015 5 Rektor byder velkommen 6 Hvad er vigtigt for os? 7 Særlige tilbud 8-9 Besøg os 10-13 Studieretninger på GHG 2015 14-15 Naturvidenskabelige studieretninger 16-17 Samfundsvidenskabelige studieretninger

Læs mere

F A GL IGHE DL'A MOUR MÖGLICHKEITENSJÆL VIBORG KATEDRALSKOLE. Kollegiet. Optagelse i gymnasiet. Valg før starten på gymnasiet

F A GL IGHE DL'A MOUR MÖGLICHKEITENSJÆL VIBORG KATEDRALSKOLE. Kollegiet. Optagelse i gymnasiet. Valg før starten på gymnasiet Kollegiet har været mit hjem de sidste to år, og jeg har oplevet et fantastisk sammenhold mellem os kollegianere. (Charlotte 3.g) flotte bygninger og det gode sociale liv. (Jeppe 2.g) have modtaget undervisning

Læs mere

Bilag om naturvidenskab i stx og htx efter gymnasiereformen 1

Bilag om naturvidenskab i stx og htx efter gymnasiereformen 1 DANMARK I DEN GLOBALE ØKONOMI SEKRETARIATET FOR MINISTERUDVALGET Prins Jørgens Gård 11, 1218 København K Telefon 33 92 33 00 - Fax 33 11 16 65 Bilag om naturvidenskab i stx og htx efter gymnasiereformen

Læs mere

Vælg din STUDIERETNING

Vælg din STUDIERETNING Vælg din STUDIERETNING 2017 Tidsplan for dit valg af studieretning Ons-tors uge 36-39 Undervisning i studieretningsfag: - Sproglige studieretninger - Samfundsvidenskabelige studieretninger - Naturvidenskabelige

Læs mere

STUDENTER EKSAMEN STX

STUDENTER EKSAMEN STX 2011 STUDENTER EKSAMEN STX Sofie, Svendborg Det tiltaler mig meget, at der er så stor valgfrihed, når vi skal vælge fag. At man kan gå efter sine egne ønsker... Team Danmark-elev, 4-årig STX Kasper, Vindeby

Læs mere

Analyse af studenterne 2009 fra de 3-årige gymnasiale uddannelser (stx, hhx og htx)

Analyse af studenterne 2009 fra de 3-årige gymnasiale uddannelser (stx, hhx og htx) Analyse af studenterne fra de 3-årige gymnasiale uddannelser (stx, hhx og htx) Af Kristine Flagstad De naturvidenskabelige fag blev styrket via gymnasiereformen. Det viste analysen af studenterne i 2008.

Læs mere

Dit kloge valg MULERNES LEGATSKOLE STX. Mulernes Legatskole Gillestedvej Odense NØ Tlf

Dit kloge valg MULERNES LEGATSKOLE STX. Mulernes Legatskole Gillestedvej Odense NØ Tlf Dit kloge valg MULERNES LEGATSKOLE STX Mulernes Legatskole Gillestedvej 11 5240 Odense NØ Tlf. 6610 2642 www.mulerne-gym.dk N GANG MULER ALTID MULER Her er plads til alle, der har evnerne og viljen Selvfølgelig

Læs mere

Samfundsfag C Samfundsfag C Oldtidskundskab Religion. Naturvidenskabeligt grf

Samfundsfag C Samfundsfag C Oldtidskundskab Religion. Naturvidenskabeligt grf Sproglige studieretninger Studieretning 1a Engelsk A, Fransk A/Spansk A og Tysk fortsætter B Fransk A/Spansk A Fransk A/Spansk A Fransk A/Spansk A Fransk A/Spansk A Tysk (fort) B Tysk (fort) B Tysk (fort)

Læs mere

2017: Sproglig studieretning med tre sprog (supersproglig)

2017: Sproglig studieretning med tre sprog (supersproglig) 17: Sproglig studieretning med tre sprog (supersproglig) Studieretningsfag: Engelsk A, Spansk beg. A, Tysk forts./fransk forts. B Fag Grund 1.&2. semester 3. semester 4. semester 5. semester 6. semester

Læs mere

Brønderslev Gymnasium og HF. Følg os på Facebook Brønderslev Gymnasium og HF

Brønderslev Gymnasium og HF. Følg os på Facebook Brønderslev Gymnasium og HF Brønderslev Gymnasium og Islands Allé 20 Tlf.: 98 822 722 9700 Brønderslev post@brslev-gym.dk Følg os på Facebook Brønderslev Gymnasium og På Brønderslev Gymnasium og er uddannelse aldrig en hyldevare.

Læs mere

STUDIESTART BORUPGAARD GYMNASIUM

STUDIESTART BORUPGAARD GYMNASIUM STUDIESTRT ORUPGRD GYMNSIUM ET GODT STED T LÆRE ET GODT STED T VÆRE DET LMENE GYMNSIUM Hvis du efter folkeskolen vælger det almene gymnasium (stx), får du en meget bredt anvendelig uddannelse. Rækken af

Læs mere

Oversigt studieretninger

Oversigt studieretninger Oversigt studieretninger 2017-18 Fysik A Matematik A Kemi B Matematik A Fysik A Kemi B Dansk A Engelsk B Biologi C Historie A Idræt C Samfundsfag C Kunstneriske fag C 2. fremmedsprog B * ** *Frit C- eller

Læs mere

Studieretningsudbud 2013

Studieretningsudbud 2013 12. november 2012 Studieretningsudbud 2013 Naturvidenskabelige studieretninger 1. Matematik, Fysik og Kemi Matematik A, Fysik B og Kemi B Elevvalg: 2. fremmedsprog, kunstfag til C-niveau, samt et frit

Læs mere

STØVRING GYMNASIUM. Studieretningsønske 2017

STØVRING GYMNASIUM. Studieretningsønske 2017 STØVRING GYMNASIUM Studieretningsønske 2017 Studieretningsønske 2017 I skal angive ønske om studieretning i lectio senest d. 11.10 kl. 22.00. I skal besvare et spørgeskema om studieretninger, 2. fremmedsprog

Læs mere

Studieretninger

Studieretninger Studieretninger 2017-2020 Studieretninger 2017-2020 Naturvidenskabelige studieretninger: Se lille præsentationsvideo her - Eliteidrætsprofilen: Matematik A Idræt A Fysik B Kemi B - Naturvidenskabsprofilen:

Læs mere

Velkommen til orienteringsaften 2013 på Svendborg Gymnasium & HF

Velkommen til orienteringsaften 2013 på Svendborg Gymnasium & HF Velkommen til orienteringsaften 2013 på Svendborg Gymnasium & HF Kravene til de unge er store 95 % af en årgang skal have en ungdomsuddannelse Ungdomsarbejdsløshed Den globale verden STX & HF Fester Kreative

Læs mere

GYMNASIET SORØ AKADEMI

GYMNASIET SORØ AKADEMI GYMNASIET SORØ AKADEMI 2014 1 INDHOLD 3 Kære kommende elev 3 Gymnasiet - almendannende og studieforberedende 4 Den overordnede struktur 4 Dine valg - hvad og hvornår? 5 Grundforløbet 5 Valgfag 6 Studieretningerne

Læs mere

STUDIESTART BORUPGAARD GYMNASIUM

STUDIESTART BORUPGAARD GYMNASIUM STUDIESTRT ORUPGRD GYMNSIUM ET GODT STED T LÆRE ET GODT STED T VÆRE DET LMENE GYMNSIUM Hvis du efter folkeskolen vælger det almene gymnasium (stx), får du en meget bredt anvendelig uddannelse. Rækken af

Læs mere

STUDIERETNINGER STØVRING GYMNASIUM MATEMATIK A FYSIK B KEMI B MATEMATIK A BIOLOGI B KEMI B ENGELSK A SAMFUNDSFAG B ENGELSK A SAMFUNDSFAG B BIOLOGI B

STUDIERETNINGER STØVRING GYMNASIUM MATEMATIK A FYSIK B KEMI B MATEMATIK A BIOLOGI B KEMI B ENGELSK A SAMFUNDSFAG B ENGELSK A SAMFUNDSFAG B BIOLOGI B STUDIERETNINGER 1 MATEMATIK A FYSIK B KEMI B 3 ENGELSK A SAMFUNDSFAG B BIOLOGI B 5 ENGELSK A TYSK A SAMFUNDSFAG B MATEMATIK A BIOLOGI B KEMI B 4 ENGELSK A SAMFUNDSFAG B MATEMATIK B 6 ABROAD ENGELSK A SPANSK

Læs mere

STUDIERETNINGSPROJEKT 3.G 2014/2015

STUDIERETNINGSPROJEKT 3.G 2014/2015 STUDIERETNINGSPROJEKT 3.G 2014/2015 Formål Formålet med studieretningsprojektet er, at eleverne arbejder selvstændigt med at fordybe sig i og formidle en faglig problemstilling inden for et selvvalgt område

Læs mere