På bærende gulv med LK Sporplade EPS 16

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "På bærende gulv med LK Sporplade EPS 16"

Transkript

1 På bærende gulv med LK Sporplade EPS 6 Udførelse LK gulvvarmesystem med LK Sporplade EPS 6 er beregnet til udlægning på bærende gulve, hvor der er behov for en særlig lav byggehøjde. Systemet er opbygget af en 6 mm sporplade med en limet varmefordelingsplade af 0,5 mm aluminium. Varmefordelingspladen dækker hele sporpladens overflade. Sporplade med tilhørende vende- og føderørsplade er fremstillet i ekspanderet polystyren (EPS) med meget gode egenskaber ved både kort- og langtidsbelastning. Forudsætninger Forudsætningen for at gulvvarmesystemet fungerer godt, er en termostatstyret regulering af fremløbstemperaturen samt en korrekt udført og dokumenteret indstilling af primær- og sekundærflowet. Pladerne lægges på en bærende gulvkonstruktion. Med en bærende gulvkonstruktion menes betongulv eller mm spånpladegulv forlagt med maks. 600 mm c/c-afstand. Ved belægning med fliser skal gulv-konstruktionen med mm gulvspånplade modsvare den stivhed, der opnås med maks. 00 mm c/c-afstand, før gulvvarmepladerne monteres. Systemet lægges flydende eller fast, afhængigt af typen af gulvbelægning, se afsnittet Belægning. Konstruktionsprincip. Bærende gulvkonstruktion. Dampspærre. LK Sporplade EPS 6 00 x 600 x 6 mm med 4 stk. spor, c/c 50 mm, tilpasset LK Gulvvarmerør. Pladen har en limet varmefordelingsplade af aluminium. 4. LK Vendeplade EPS 6 Dim. 600 x 00 x 6 mm Cellfoam 6. Limlag Limlag mellem gulvvarmeplade og bærende undergulv, samt mellem gulvvarmeplade og fliser. Belægning (For mere udførlig information om montage, se afsnittet Montering af belægning ). Parket- og laminatgulve Gulvvarmepladerne lægges flydende på den underliggende dampspærre. Konstruktionen dækkes med cellfoam og derefter gulvbelægning. Vinyl- og linoleumsgulve Gulvvarmepladerne lægges flydende på den underliggende dampspærre. Ved vinyl- eller linoleumsbelægning kræves et mellemgulv af mm gulvspånplade udlagt på cellfoam. DK..C

2 Vådrum samt alternativ løsning til tørre rum Gulvvarmepladerne limes på undergulvet. Herefter påføres gulvspartelmasse for at etablere fald påmin. mm mod gulvafløb. Derpå monteres vinylbelægningen. Fliser og klinker Gulvvarmepladerne limes på underlaget. Fliser/ klinker limes/lægges direkte på gulvvarmepladerne. Min. størrelse på flisen skal være 0x0 cm. Vådrum Gulvvarmepladerne limes på underlaget. Herefter påføres gulvspartelmasse for at etablere fald på min. mm mod gulvafløb. Derpå monteres tætningslag og fliser. LK Varmekredsfordeler LK Varmekredsfordeler monteres som anvist på tegningen. Læs først den medfølgende monteringsvejledning. Udlægning af gulvvarmeplader Før udlægning af pladerne skal undergulvet kontrolleres mht. planhed, dvs. en maks. hældning på +- mm ved meters målelængde og +-, mm ved 0,5 meters målelængde. Undergulvet støvsuges rent for snavs og støv. Gulvvarmepladerne kan limes på sugende underlag, som beton, spånplader, gipsplader og cement. Underlaget skal være rentgjort for olie, fedt, maling og andre midler, der forringer bindeevnen. Pladerne limes med Bostik Multi Tac. Limen fordeles/trækkes ud med en tandet limspartel med m²/l. Vende- og sporpladerne justeres/centreres, så rørsporene passer sammen. Tørretid/hærdetid: ca. timer.. Vendeplade Læg vendepladerne ud. Den første vendeplade tilpasses (evt. afkortes), så rørvendingerne passer medden planlagte rørføring. Etablér en 5 mm bevægelsesfuge mod vægge og andre faste objekter.. Sporplade Sporpladerne lægges med en 5 mm bevægelsesfuge mod vægge og andre faste objekter. Sporpladerne afkortes med en stiksav. Kontrollér for evt. metalgrater i rørsporene, og fjern dem med en fil el.lign.. Føderørsplade Føderørspladerne kan anvendes til gulvvarmerørenes transportstrækning til andre rum/varmezoner, når sporpladen ikke har spor nok. Føderørspladerne anvendes også til udfyldning langs vægge, hvor sporpladen ikke passer helt med rummets mål. Etablér en 5 mm bevægelsesfuge mod vægge og andre faste objekter. Limning af gulvvarmeplader Vi anbefaler to forskellige fabrikater af lim når pladerne skal limes mod et bærende gulv. Fabrikat Bostik Multi Tac er godt at anvende når man efterstræber så lav en byggehøjde som muligt. Limen skal dog ikke anvendes på gulv, hvor man mistænker problemer med fugt f.eks. et kældergulv. Er der risiko for fugt skal man i stedet anvende limen af fabrikat Kiilto Flytfix. Se mere omkring de respektive fabrikater nedenfor. Husk at gulvvarme ikke løser et evt. fugtproblem. Årsagen til fugtproblemer skal afklares først. Bostik Gulvvarmepladerne kan limes med Bostik Multi Tac mod sugende underlag såsom beton, spånplade, gipsplade og cementbaserede plader/underlag. Tilstødende fugt må ej forekomme. DK..C

3 Underlaget skal være rent og fri for olie, fedt, farve eller andre emner som kan forstyrre forbindelsen. Pladerne limes med Bostik Multi Tac. Limen fordeles/trækkes med takket limspartel til ca. m /l. Juster/centrer vende- og sporpladerne således at rørsporerne passer ud for hinanden. Tørretid/hærdetid ca. timer. Tørretiden påvirkes af temperatur og luftfugtighed i rummet. Ved limning af gulvvarmepladerne mod undergulvet er det særlig vigtigt at gulvvarmepladerne presses ned i limen for at få optimal vedhæftning. Det kan være nødvendigt at anvende sandsække/ vægte eller evt. at skrue pladerne mod underlaget for at få optimal vedhæftning. Undgå unødig færden på pladerne før limen har hærdet ordentligt. Byggehøjde for limen: ca. mm Bostik Multi Tac lagerføres af LK. Kiilto Gulvvarmepladerne kan limes med Kiilto Flytfix mod sugende underlag såsom beton, spånplade, gipsplade og cementholdige plader. Underlaget skal være rent og fri for olie, fedt, farve eller andre emner som kan forstyrre forbindelsen. Juster/centrer vende- og sporplader således at rørsporene passer ud for hinanden. Tørretid/hærdetid ca. -8 timer. Tørretiden påvirkes af temperaturen samt luftfugtigheden i rummet. Bland Kiilto Flytfix med Kiilto Fixbinder, 5 liter Fixbinder til 0 kg Flytfix (OBS! Ikke vand). Træk limen ud med en spartel og smør det ordentligt ind inden du trækker det af. Anvend tandstørrelse 6-8 til pladen. Læg din plade og tryk den ordentligt ned i limen. Ved limning af gulvvarmepladerne mod undergulvet er det særlig vigtigt at gulvvarmepladerne presses ned i limen for at opnå den bedste vedhæftning. Det kan være nødvendigt at anvende sandsække/vægte eller skrue pladerne fast mod underlaget, for at få ordentlig vedhæftning. Undgå unødig færden på pladerne før limen har hær- det ordentligt. Tørretid/hærdetid ca. -8 timer. Tørretiden påvirkes af temperaturen samt luftfugtigheden i rummet. Byggehøjde for lim: ca. -4 mm Kiilto Flytfix og Kiilto Fixbinder lagerføres af LK. Priming af gulvvarmeplader Pladens overside skal primes i de tilfælde hvor man har tiltænkt at lægge fliser direkte på pladen. Anvend Kiilto Start Primer. Kiilto Start Primer har udemærkede egenskaber som primer på cellplast og aluminium. Kontroller at pladerne er rene, støvsug rillerne grundigt. Evt. olie og fedt tørres af. Påfør Kiilto Start Primer ved hjælp af pensel. Husk at prime ned i de uudnyttede rørspor. Lad primeren tørre ordentligt. (Overfladen skal være helt tør). Kiilto Start Primer lagerføres af LK. Udlægning af rør Planlæg rørføringen, så fremkommeligheden af frem- og returledninger ikke hindres. Udlægningen af rørene udføres iht. den udarbejdede montagetegning. Som hjælpemiddel ved udlægningen af rørene anvendes en LK Rørafvikler. Vær opmærksompå strømningsretningen i vendingerne, så fremløbsledningen kommer nærmest ydervæggen. Mærk rørene med nummer og navn iht. tegningen. Kontrollér før udlægningen, at der ikke er skidt og snavs i sporene. Afkortning af rør udføres med en PE-X-rørsaks. Hvis flere gulvvarmekredse skal tilsluttes varmekredsfordeleren, er der risiko for utilstrækkelig bæreevne i overgulvet. I sådanne tilfælde er det en god idé at fjerne en del af sporpladen ved varmekredsfordeleren, og fylde hulrummet med gulvspartelmasse. DK..C

4 4. Udlægning af rør Røret presses (stampes) ned i sporpladens spor. Efter montage skal røret ligge nede i sporet og må under ingen omstændigheder berøre den overliggende belægning. flydende. Gulvspånpladerne limes sammen i not og fer iht. gulvspånpladeproducentens anvisninger. Etablér en 0 mm bevægelsesfuge mod vægge og andre faste objekter. Gulvbelægningen limes herefter på spånpladen iht. producentens anvisninger. Vådrum samt alternativ løsning til tørre rum er rene, støvsug alternativt våttorka grundigt. Evt. olie og fedt på pladerne tørres af. Pladerne primes med Kiilto Start Primer. Husk at prime ned i de uudnyttede rørspor. Påfør gulvspartelmasse Kiilto Fiberflex for at etablere fald på min. mm mod gulvafløb. Tørretid /hærdetid: -4 døgn (den relativt lange tørretid skyldes, at udtørringen er ensidig). Gulvbelægningen limes herefter på. Følg anvisningerne fra den pågældende producent samt GVK. Montering af belægning Parket- og laminatgulve Gulvvarmepladerne lægges flydende, se afsnittet Udlægning af gulvvarmeplader. Konstruktionen dækkes med cellfoam (gulvpap bør ikke anvendes ved gulvvarmeinstallation, da det kan give knirkelyde). Herefter lægges belægningen flydende på tværs af gulvvarmekredsenes retning. Følg anvisningerne fra gulvproducenten samt GBR s retningslinjer for trægulve. Spørg altid LK til råds ved gulvtykkelser på over 5 mm. Vinyl- og linoleumsgulve Gulvvarmepladerne lægges flydende, se afsnittet Udlægning af gulvvarmeplader. Konstruktionen dækkes med cellfoam (gulvpap bør ikke anvendes ved gulvvarmeinstallation, da det kan give knirkelyde). Herpå lægges mm gulvspånplader Fliser og klinker er rene, støvsug grundigt. Evt. olie og fedt på pladerne tørres af. Pladerne primes med Kiilto Start Primer. Påfør også primer i ubrugte rørspor. Tørretid - tim. Når primeren er tør kan påsætning af fliser påbegyndes. Anvend Kiilto Flytfix som påføres med kammet spartel. Følg Kiiltos anvisning. Vådrum er rene, støvsug grundigt. Evt. olie og fedt på pladerne tørres af. Pladerne primes med Kiilto Start Primer. Påfør også primer i ubrugte rørspor. Tørretid: - timer. DK..C

5 I vådrum påføres et lag gulvspartelmasse på den primede gulvvarmeplade til etablering af fald. Min. tykkelse for gulvspartelmasse ved gulvafløb er mm. Anvend Kiilto Fiberflex. Tørretid/hærdetid: -4 døgn (den relativt lange tørretid skyldes, at udtørringen er ensidig). Herefter lægges tætningslag og fliser. Følg anvisningerne fra den pågældende producent og BKR. Produktoversigt, lim & primer Nedenstående fabrikat/produkter anbefales til limning og priming af vores plader. Kombiner aldrig forskellige fabrikater således at de får direkte kontakt med hinanden. F.eks. Bostik Primer med Kiilto Flytfix. LK art nr Produktnavn Anvendelse Bemærkning Forbrug Tørretid 50 Kiilto Flytfi x, 0 kg Limning af gulvvarmepladen 5 Kiilto Fixbinder, 5 liter Limning af gulvvarmepladen 5 Kiilto Start Primer, liter Priming af gulvvarmepladen Bland 5 L Fixbinder med 0 kg Flytfi x Bland 5 L Fixbinder med 0 kg Flytfi x Kombiner kun med Kiilto produkter 50 Kiilto Flytfi x, 0 kg Limning af fl iser Blandes efter instruktionen på posen Ej lagervare Kiilto Fiberfl ex Til opbygning af fald Anvend kun med Kiilto Start Primer Ej lagervare Kiilto Rot & Varmegulvspartel Til opbygning af fald Anvend kun med Kiilto Start Primer - kg/m² -8 timer 5 l /0 kg Flytfi x Ikke aktuelt l/0m² - timer.5-6 kg/m² -8 timer,6 kg/m²/mm -4 døgn,7 kg/m²/mm -5 døgn LK art nr Produktnavn Anvendelse Bemærkning Forbrug Tørretid 5 Bostik Multi Tac, 0 l Limning af gulvvarmepladen Ej lagervare Bostik Primer/ Fugtspærre 600 Ej lagervare Bostik Fix Flyt Priming af gulvvarmepladen Limning af fl iser på gulvvarmepladen Bruges ej ved tilstødende fugt Kombiner kun med Bostik produkter Anvend kun med Bostik primer 600 Ej lagervare Bostik Fiber Quick Til opbygning af fald Anvend kun med Bostik primer 600 m²/l timer l / 8 m² - timer 4-8 kg/m² 0-4 timer,65 kg/m²/mm 5-6 døgn DK..C

VÅDRUMSGUIDE. Underlag og forarbejde Vægkonstruktion med lægteskelet Gulvkonstruktion med lægteskelet Massiv vægkonstruktion Massiv gulvkonstruktion

VÅDRUMSGUIDE. Underlag og forarbejde Vægkonstruktion med lægteskelet Gulvkonstruktion med lægteskelet Massiv vægkonstruktion Massiv gulvkonstruktion V+G +95 VÅDRUMSGUIDE Underlag og forarbejde Vægkonstruktion med lægteskelet Gulvkonstruktion med lægteskelet Massiv vægkonstruktion Massiv gulvkonstruktion Udgave marts 2013 VATTENTÄTA VÅ TUTRYMMEN Til

Læs mere

Pindstrup 8550 Ryomgård Danmark T. 8974 7400 F. 8974 7497 www.novopan.dk salg@novopan.dk

Pindstrup 8550 Ryomgård Danmark T. 8974 7400 F. 8974 7497 www.novopan.dk salg@novopan.dk Pindstrup 8550 Ryomgård Danmark T. 8974 7400 F. 8974 7497 www.novopan.dk salg@novopan.dk Novopan Klimagulv - ligger lunt under Nem gulvvarmeløsning med novopan klimagulv NOVOPAN TRÆINDUSTRI A-S gør det

Læs mere

06 DK. Vejledning. Gulvvarme

06 DK. Vejledning. Gulvvarme 06 DK Vejledning Gulvvarme Dinesen om gulvvarme Oktober 2010 Gulvvarme under Dinesen gulve Side 3 Side 4 Indhold Gulvvarme under Dinesen gulve 6 Forudsætninger Fugt 6 Træets egenskaber 6 Varmebehov 7

Læs mere

Vejledning. Før lægning

Vejledning. Før lægning Vejledning Før lægning April 2014 Et Dinesen gulv er et unikt stykke af naturen. Det er et levende materiale, som skal behandles med omhu. Vores vejledninger fortæller i detaljer, hvordan man får det bedste

Læs mere

Tillægsvejledning. Fuldlimning

Tillægsvejledning. Fuldlimning Tillægsvejledning Fuldlimning 1 Fuldlimning med Stauf produkter Douglas, Fyr, Eg For at få et vellykket resultat er det vigtigt, at gulvet lægges korrekt, og at de beskrevne produkter anvendes efter anvisningerne.

Læs mere

Støbe- og Spartelguide LIP selvnivellerende gulvspartelmasser LIP standfaste spartelmasser LIP støbemasse LIP tilbehør og værktøj

Støbe- og Spartelguide LIP selvnivellerende gulvspartelmasser LIP standfaste spartelmasser LIP støbemasse LIP tilbehør og værktøj www.lip.dk Støbe- og Spartelguide LIP selvnivellerende gulvspartelmasser LIP standfaste spartelmasser LIP støbemasse LIP tilbehør og værktøj - når der bygges på kvalitet! Indhold Indledning..............................................................

Læs mere

Installationsvejledning

Installationsvejledning DK Installationsvejledning deviheat devimat - selvklæbende varmemåtter for tynde gulve www.devi.dk 1 Indhold Produktspecifikationer 2 Generelle installations forhold 3 Dimensionering 4 Installation 4 Styring/regulering

Læs mere

KRAV TIL UNDERGULVE OG GULVVARME

KRAV TIL UNDERGULVE OG GULVVARME KRAV TIL UNDERGULVE KÄHRS TRÆGULVE 1 2008-11 DK KRAV TIL UNDERGULVE OG GULVVARME AB Gustaf Kähr Hamngatan 4 SE-211 22 Malmö Sverige Telefon: 45 87 90 22 Fax: 45 87 65 22 E-mail: infodanmark@kahrs.com www.kahrs.dk

Læs mere

Gulvlæggerens Quickguide

Gulvlæggerens Quickguide Gulvlæggerens Quickguide Altid lige ved hånden www.schonox.dk samt www.casco.dk på din smartphone eller tablet Gulvafretning 4-28 Gulvafretning...4 Træ- og bræddegulve samt spån- og gipsplader...8 Beton...9

Læs mere

Montagevejledning. Massive gulve. Tronholmen 10 8960 Randers SØ Tel: 46 92 75 70 www.alpogroup.dk

Montagevejledning. Massive gulve. Tronholmen 10 8960 Randers SØ Tel: 46 92 75 70 www.alpogroup.dk Montagevejledning Massive gulve Tronholmen 10 8960 Randers SØ Tel: 46 92 75 70 www.alpogroup.dk Montagevejledning Massive gulve Inden du går i gang med at lægge dit nye gulv er det vigtigt at forberede

Læs mere

håndbogen Alt du skal vide om

håndbogen Alt du skal vide om håndbogen Alt du skal vide om Støbning Flisemontering Spartling Fugning Vandtætning Flise- og klinkepleje 4. udgave december 2011 Indhold Sikre løsninger... 3 mira produkter... 4 Støbning af slidlag...

Læs mere

Lægningsvejledning. Safetred Universal og Safetred Spectrum. Läggningsanvisning. December 2012 PLASTGOLV

Lægningsvejledning. Safetred Universal og Safetred Spectrum. Läggningsanvisning. December 2012 PLASTGOLV Lægningsvejledning Läggningsanvisning Safetred Universal og Safetred Spectrum December 2012 PLASTGOLV 1. Forudsætninger 1.1 Underlaget skal være rent, tørt og jævnt samt fri for revner. Evt.pletter efter

Læs mere

norament formtrapper monteringsvejledning

norament formtrapper monteringsvejledning norament formtrapper monteringsvejledning norament formtrapper er egnet til ligeløbstrapper norament formtrapper er en færdig profil, hvor forkant, trin og stødtrin er i ét stykke. De er egnet til indendørs

Læs mere

JACKON VÅDRUM Ì FUGTSIKRING Ì UNDERLAG TIL FLISER Ì VÆGGE, INDRETNING OG INDBYGNING. jackon.dk. Lette løsninger for et bedre klima!

JACKON VÅDRUM Ì FUGTSIKRING Ì UNDERLAG TIL FLISER Ì VÆGGE, INDRETNING OG INDBYGNING. jackon.dk. Lette løsninger for et bedre klima! JACKON VÅDRUM Ì FUGTSIKRING Ì UNDERLAG TIL FLISER Ì VÆGGE, INDRETNING OG INDBYGNING 10-2014 (1. revidering 07-2015) erstatter 02-2013 jackon.dk Lette løsninger for et bedre klima! Byg fugtsikre badeværelser

Læs mere

GRANAB STRØSYSTEM MONTERINGSVEJLEDNING

GRANAB STRØSYSTEM MONTERINGSVEJLEDNING GRANAB STRØSYSTEM MONTERINGSVEJLEDNING Granab Strøsystem 0 og 7000 er testet og certificeret af SP Sveriges Tekniska Forskningsinstitut. Velkommen til Granab AB GRANAB fremstiller strøsystemer til boliger,

Læs mere

2008-11 DK LÆGNINGSANVISNING FOR KÄHRS TRÆGULVE 1 LÆGNING AF TRÆGULVE

2008-11 DK LÆGNINGSANVISNING FOR KÄHRS TRÆGULVE 1 LÆGNING AF TRÆGULVE LÆGNINGSANVISNING FOR KÄHRS TRÆGULVE 1 2008-11 DK LÆGNING AF TRÆGULVE AB Gustaf Kähr Hamngatan 4 SE-211 22 Malmö Sverige Telefon: 45 87 90 22 Fax: 45 87 65 22 E-mail: infodanmark@kahrs.com www.kahrs.dk

Læs mere

LÆGNING AF TRÆGULVE KÄHRS TRÆGULVE MED WOODLOC 5S OG TILBEHØR FLYDENDE LÆGNING

LÆGNING AF TRÆGULVE KÄHRS TRÆGULVE MED WOODLOC 5S OG TILBEHØR FLYDENDE LÆGNING LÆGNINGSANVISNING FOR KÄHRS TRÆGULVE 1 2014-05 DK LÆGNING AF TRÆGULVE KÄHRS TRÆGULVE MED WOODLOC 5S OG TILBEHØR FLYDENDE LÆGNING E-mail: infodanmark@kahrs.com www.kahrs.dk AB Gustaf Kähr Hamngatan 4 SE-211

Læs mere

6.1 Schlüter -DITRA 25

6.1 Schlüter -DITRA 25 D I T R A M Å T T E AFKOBLING, TÆTNING OG DAMPTRYKUDLIGNING Anvendelse og funktion Schlüter -DITRA 25 er en polyethylenmåtte med svalehaleformede underskårne kvadratiske fordybninger, som på bagsiden er

Læs mere

Ansvarlig styrke. Vådrum Vandtætning med Alfix

Ansvarlig styrke. Vådrum Vandtætning med Alfix Ansvarlig styrke Vådrum Vandtætning med Alfix DK Introduktion Denne brochure beskriver udførelse af vandtætning i vådrum med et system af produkter, der opfylder de europæiske krav i henhold til ETAG 022

Læs mere

Vådrumskonstruktioner for keramiske fliser og natursten i bolig og let erhverv Januar 2010 DK

Vådrumskonstruktioner for keramiske fliser og natursten i bolig og let erhverv Januar 2010 DK NAVERVEJ 13 DK-4000 ROSKILDE TLF. 46 75 58 00 Vådrumskonstruktioner for keramiske fliser og natursten i bolig og let erhverv Januar 2010 DK Optimal sikkerhed med mira CE certificerede systemer til vådrumstætning

Læs mere

fermacell Powerpanel H2O Uorganisk vådrumsplade Projektering og montage

fermacell Powerpanel H2O Uorganisk vådrumsplade Projektering og montage fermacell Powerpanel H2O Uorganisk vådrumsplade Projektering og montage Opbygning. Powerpanel H 2 O er en cementbundet letbetonplade med sandwichstruktur og armering på begge sider under dæklagene i form

Læs mere

Den lille jævne. weber.floor - et godt og sikkert valg til bolig - kontor - industri 1

Den lille jævne. weber.floor - et godt og sikkert valg til bolig - kontor - industri 1 Den lille jævne weber.floor - et godt og sikkert valg til bolig - kontor - industri 1 Indholdsfortegnelse: Signaturforklaringer/ordforklaringer Signaturforklaringer... 4-5 Ordforklaringer...6-7 Generelt/forudsætninger

Læs mere

Jackon. vådrum. Den professionelle vådrumsplade til komplette indretninger og renoveringer V Å D R U M. Godkendelse MK 7.32/1651.

Jackon. vådrum. Den professionelle vådrumsplade til komplette indretninger og renoveringer V Å D R U M. Godkendelse MK 7.32/1651. Jackon vådrum V Å D R U M Den professionelle vådrumsplade til komplette indretninger og renoveringer Væg Gulv Godkendelse MK 7.32/1651 Godkendelse MK 7.22/1687 01-2013 erstatter 06-2011 2Jackon vådrum

Læs mere

Fliseopsætningog lægning

Fliseopsætningog lægning Fliseopsætningog lægning www.lip.dk Råd og vejledning - når der bygges på kvalitet! Fliseprojektet er en stensikker løsning Smukke langtidsholdbare løsninger Mulighederne er mange og kun fantasien sætter

Læs mere

Udførelsesvejledning. LIP Facadesystem. www.lip.dk. - når der bygges på kvalitet!

Udførelsesvejledning. LIP Facadesystem. www.lip.dk. - når der bygges på kvalitet! www.lip.dk Udførelsesvejledning til LIP Facadesystem - når der bygges på kvalitet! Indhold Indledning....................................................... 3 Systemets opbygning med isolering....................................

Læs mere

Weber GDS WEBER GDS GDS- HÅNDBOGEN. Guide til gør-det-selv opgaver inden for bl.a. opmuring, støbning, pudsning, vandskuring, fugning og maling.

Weber GDS WEBER GDS GDS- HÅNDBOGEN. Guide til gør-det-selv opgaver inden for bl.a. opmuring, støbning, pudsning, vandskuring, fugning og maling. Weber GDS WEBER GDS GDS- HÅNDBOGEN Guide til gør-det-selv opgaver inden for bl.a. opmuring, støbning, pudsning, vandskuring, fugning og maling. Weber GDS-Håndbogen Indholdsfortegnelse Godkendt af din håndværker...

Læs mere

Vi vil gerne starte med en tak for at De valgte BV-Trappen A/S som leverandør af Deres nye trappe.

Vi vil gerne starte med en tak for at De valgte BV-Trappen A/S som leverandør af Deres nye trappe. Vi vil gerne starte med en tak for at De valgte som leverandør af Deres nye trappe. Denne monteringsvejledning er ment som en hjælp til samling og montering af Deres trappe. Den dækker de almindelige ting

Læs mere

Ansvarlig styrke. Flisemontering Nye fliser med Alfix

Ansvarlig styrke. Flisemontering Nye fliser med Alfix Ansvarlig styrke Flisemontering Nye fliser med Alfix DK Introduktion Få en god start med Alfix En beklædning af keramiske fliser udgør et stift lag. En forudsætning for et godt resultat er derfor et fast

Læs mere

Byg om, Byg nyt, Byg selv

Byg om, Byg nyt, Byg selv Byg om, Byg nyt, Byg selv Byggevejledning for gips og stål til din bolig Denne byggevejledning er et praktisk værktøj til dig som skal bygge om, bygge nyt eller bygge selv. Byggevejledningen beskriver,

Læs mere

Byggematerialer i topkvalitet til professionelle og gør-det-selv folk. Direkte salg til alle. Svalehaleplader i stål

Byggematerialer i topkvalitet til professionelle og gør-det-selv folk. Direkte salg til alle. Svalehaleplader i stål Odense LAVPRIS Tømmerhandel A/S Lumbyvej 75 DK-5000 Odense C Telf.: +45 66 18 27 93 Fax +45 66 18 06 30 SE nr.: 17 91 90 32 Bil-tlf.: +45 20 45 13 60 E-mail: info@olt.dk www.olt.dk Byggematerialer i topkvalitet

Læs mere