PRODUKTANVENDELSE GULV. Ved nedlægning af spånplader som undergulv skelnes mellem fire konstruktionstyper: Strøafstand max.

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "PRODUKTANVENDELSE GULV. Ved nedlægning af spånplader som undergulv skelnes mellem fire konstruktionstyper: Strøafstand max."

Transkript

1 Min. 00mm PRODUKTANVENDELSE GULV. Ved nedlægning af spånplader som undergulv skelnes mellem fire konstruktionstyper: BÆRENDE UNDERGULV - en gulvkonstruktion, hvor gulvspånpladerne er selvbærende på udlagte strøer/bjælker. BÆRENDE UNDERGULV m. flyverstød - en gulvkonstruktion, hvor gulvspånpladerne er selvbærende på udlagte strøer/bjælker, men hvor det er tilladt at udføre endesamlinger mellem strøer/bjælker. Max. 600mm Samling over strø/bjælke SVØMMENDE GULV - en gulvkonstruktion, der ikke er fastgjort og kan bevæge sig uafhængigt af det bærende underlag. Gulvpladerne lægges direkte på et egnet isoleringsmateriale. Ved påbegyndelse af næste række, kan overskydende rest fra foregående række benyttes dog minimum 00mm. REST RENOVERINGSGULV - en gulvkonstruktion, der anvendes, hvor der er behov for en afretning af et eksisterende gulv, f.eks. et ældre trægulv. Max. 600mm KONTROL MÆRKNING GODKENDELSE Alle NOVOPAN's gulvplader er fremstillet, kontrolleret og mærket i overensstemmelse med Boligministeriets gældende forskrifter og anvisninger. En løbende kontrol, foretaget af Dancert TP samt NOVOPAN's produktions- og kvalitetskontrol, sikrer, at produkterne lever op til de europæiske produktstandarder for spånplader. Betondæk Isolering Fugtspærre Min mm MÆRKNING NOVOPAN fremstiller to gulvkvaliteter, der er mærket: Anvendelsesklasse : EN -6 til brug i almindeligt opvarmede rum og mærket: Min mm CE 07-CPD-80 NOVOPAN årstal EN 986 EN -6-E- FLOORING-D FL -s mm/densitet>60 kg/m - Produktionsdato - Denne side op Anvendelsesklasse : EN -7 til brug i uopvarmede rum - imprægneret mod svamp og råd er mærket: CE 07-CPD-80 NOVOPAN årstal EN 986 EN -7-E- Eksisterende Bræddegulv FLOORING-D FL -s mm/densitet>60 kg/m - Produktionsdato - Denne side op NOVOPAN TRÆINDUSTRI A-S PINDSTRUP 8550 Ryomgård Tlf.: Fax: NT 0/08

2 BÆRENDE UNDERGULV Relativ luftfugtighed i lokalet ca. 55% ved 8 C. Relativ betonfugt < 85% ved 8 C. TRANSPORT LAGRING AKKLIMATISERING Pladerne skal håndteres således, at kanter og flader ikke beskadiges, og skal desuden lagres tørt på et plant underlag. Gulvspånpladerne skal altid være beskyttet mod fugt. Dette krav må strengt overholdes under transport, lagring og nedlægning. Pladerne skal ALTID akklimatiseres ca. uge inden nedlægning i det lokale, hvor de skal anvendes. Bygningen skal være udtørret for byggefugt, opvarmet og ventileret. 8 C RF RF 55% ISOLERING FUGTSPÆRRE For at sikre den rette placering af isoleringsmaterialer og fugtspærre, f.eks. ved rør- og andre gennemføringer, henvises til leverandørerne af isoleringsmaterialer. ANVENDELSESKLASSER LIMNINGSKLASSER Anvendelsesklasse : EN -6 er klassificeringen til brug i permanent opvarmede rum med en relativ luftfugtighed, der på årsbasis kun overstiger 65% i nogle få uger - dvs. almindelig beboelse. FAST FEDER DOBBELTPROFIL Anvendelsesklasse : EN -7 er klassificeringen til brug i uopvarmede rum med en relativ luftfugtighed, der på årsbasis kun overstiger 85% i nogle få uger - dvs. i uudnyttede tagetager, ventilerede fugtpåvirkede konstruktioner, i fritidshuse, som underlag for godkendte tætningssystemer i vådrum. Pladerne leveres desuden imprægneret mod svamp og råd, mærket "SR" og "G". BÆRENDE UNDERGULV UDLAGT PÅ STRØER Der anvendes mm gulvplader, kontrolmærket fra fabrikken og godkendt som: 600mm NOVOPAN fremstiller to gulvkvaliteter, der er mærket: Anvendelsesklasse : EN -6 til brug i almindeligt opvarmede rum og mærket: CE 07-CPD-80 NOVOPAN årstal EN 986 EN -6-E- FLOORING-D FL -s mm/densitet>60 kg/m - Produktionsdato - Denne side op Anvendelsesklasse : EN -7 til brug i uopvarmede rum - imprægneret mod svamp og råd er mærket: FUGTSPÆRRE Inden udlægning af gulvstrøer lægges en effektiv fugtspærre over betondæk for at forhindre eventuelle fugtskader på strøer og gulve, f.eks. en 0,0 mm typegodkendt langtidsholdbar plastfolie. Fugtspærren udlægges ALTID med min. 50 mm overlæg gerne tapet i samlingerne og evt. fastgjort mod rummets sider. Samme fremgangsmåde anvendes ved betonetageadskillelse. CE 07-CPD-80 NOVOPAN årstal EN 986 EN -7-E- FLOORING-D FL -s mm/densitet>60 kg/m - Produktionsdato - Denne side op Strø Isoleret rør Murpap UNDERSTØTNING Strøer/bjælkers fugtindhold må højst være på -%, når disse nedlægges. Strøer/bjælker skal være dimensioneret nøjagtigt, helst fuldkantede og udlagt med en fra midte til midte på max. 600 mm - eller i henhold til skemaet. Til understøtning af pladekanterne udlægges strøer/bjælker langs væggene og ved enderne med en på max. 50 mm. Fugtspærre STRØDIMENSIONER Bredde x højde i mm 57 x 8 T 50 x x 50 6 x 6 50 x x x 00 OPKLODSNINGSAFSTAND i maks. mm Ved strøender bør en være max. 00 mm mellem første og anden opklodsning.

3 BÆRENDE UNDERGULV GULVE MED NORMAL BELASTNING, lastkategori A og B, DS 0 Ved særlig stor belastning langs væggene lægges en ekstra strø/bjælke. Den angivne strø på max. 600 mm fra midte til midte er KUN gældende ved udlægning af gulv på strø-/bjælkelag til en max. belastning på 00 kg/m og en punktlast på maks.,0kn. GULVE MED EKSTRA HÅRD BELASTNING I denne belastningsgruppe skal man være opmærksom på, at bjælker, strøer og opklodsninger er dimensioneret korrekt. Belastningen forudsættes jævnt fordelt. Ved kraftigere konstant belastning i f.eks. auditorier, klasseværelser, lagerrum, arkivrum med mange tunge reoler og lignende, må der foretages en ekstra understøtning i form af reduceret strø jf. skemaet. ANVENDELSESOMRÅDER NORMAL BELASTNING ANVENDELSESOMRÅDER GULVE MED EKSTRA HÅRD BELASTNING Understøtnings Belastning Nedbøjning Almindelige beboelsesrum 600 mm 00 kg/m (kan lægges med flyverstød) Kontorer og let erhverv (ikke arkivrum) 600 mm 00 kg/m Auditorier, klasseværelser, balkoner 00 mm 00 kg/m 0, mm Butikslokaler, lagerrum, forsamlingslokaler, arkivrum 00 mm 600 kg/m 0, mm Understøtnings Belastning Nedbøjning Almindelige beboelsesrum, kontorer og let erhverv 80 mm 500 kg/m 0,6 mm Auditorier, klasseværelser, balkoner 00 mm 700 kg/m 0,6 mm Butikslokaler, lagerrum, forsamlingslokaler, arkivrum 00 mm 800 kg/m 0,6 mm De viste eksempler i produktanvendelsen er gældende i: Klimaklasse og ved en maksimal punktlast på kn svarende til lastkategori A og B, jf. DS 0. Klimaklasse og ved en maksimal punktlast på kn ved anvendelse af EN -7 med en maksimal belastning på 00 kg/m og understøtnings på 00 mm svarende til lastkategori A, B og D, jf. DS 0. NEDLÆGNING Gulvspånpladerne nedlægges i forbandt på tværs af de oprettede strøer/bjælker med retsiden opad, dvs. den mærkede side, og med endestødene samlet på midten af strøer/bjælker. Samlinger mellem strøer - flyverstød - må således ALDRIG forekomme i andre anvendelsesområder end almindelige beboelsesrum (se Bærende undergulv - flyverstød). Pladerne bør dække mindst to strø-/bjælkee. Pladernes frie kanter mod vægge og åbninger skal være understøttet. UDVIDELSESFUGER For at give plads til eventuel udvidelse af pladerne ved fugtpåvirkning, skal der være en på mm pr. løbende EKSEMPEL PÅ OPKLODSNING VED VÆG: mm SPAANDEX gulvplade. Kamsøm/skrue med delgevind. Strø 50x50 mm.. 5 Blød klods. 6 PE-folie. 7 Beton meter gulv, dog mindst mm fra alle vægge, søjler og rørgennemføringer. Ved udlægning af gulvflader over 5 m udføres udvidelsesfuger, der min. skal være 5 mm. Udvidelsesfugen kan udføres på flere måder f.eks. med aluminiumsprofiler fra MIGUA eller tilsvarende. UDFØRELSE AF UDVIDELSESFUGE: Gulvbeklædning f.eks. linoleum. 5 Strø 50 x 50 mm. mm SPAANDEX gulvplade. 6 /kiler. Udvidelsesfuge. 7 PE-folie. Kamsøm/skrue med delgevind. 8 Beton

4 BÆRENDE UNDERGULV LIMNING Den dobbelte limstuds påfører lim to steder i en arbejdsgang. Der limes på oversiden af begge fedre som illustreret. Limen skal efter samling af pladerne være synlig. Overskydende lim tørres af. I Limningen kan udføres, når gulvpladen ligger på den blivende plads. Der skal anvendes ca. / liter lim pr. 5 løbende meter. Ved limning i anvendelsesklasse anbefales en -komponent PVAC-lim, f.eks. Cascol 05, Bostik 70, DANA C-0 eller tilsvarende. Ved limning i anvendelsesklasse anbefales en fugtbestandig lim (D), f.eks. Cascol 7, Bostik 70, DANA B eller tilsvarende. Limleverandørens anvisning følges nøje, specielt med hensyn til rummets og materialernes temperatur. De limede gulvspånplader skal hærde ca. et døgn. I denne periode må gulvet ikke belastes eller trafikeres. SØMNING FASTGØRELSE Gulvspånpladerne fastgøres til strøer/bjælker med selvskærende skruer med delgevind, kamsøm, ringsøm eller tilsvarende. Pladerne skrues/sømmes med max. 50 mm langs alle understøttede pladekanter og med max. 00 mm langs alle mellemunderstøtninger. Søm/skruer dykkes - mm, og hullerne må IKKE spartles, da det senere kan give ujævnheder i gulvoverfladen. FØLGENDE TYPER OG STØRRELSER ANBEFALES Skruer med delgevind,5 x 60 mm Gulvsøm NKT,8 x 65 mm ringede og spiralsnoede Ringsøm NKT Pistol,9 x 6 mm ringede Plata-flex NKT, x 55 mm SLIBNING OVERFLADEBEHANDLING Alle pladesamlinger skal slibes, inden belægning med f.eks. tæppe, linoleum, vinyl, kork eller lignende foretages. Går der længere tid, inden gulvbelægningen monteres, BØR gulvet afdækkes med plastfolie for at beskytte overfladen mod hurtig udtørring/opfugtning. Tyndere belægninger giver risiko for markering af samlinger og eventuelle ujævnheder i spånpladegulvet. GULVVARME Gulvspånplader fra NOVOPAN kan anvendes i forbindelse med gulvvarme. Varmesystemet skal være shuntstyret og indrettet således, at vandets fremløbstemperatur ALDRIG kan overstige 0-5 C. Inden nedlægningen af spånpladegulvet, sænkes fremløbstemperaturen til ca. 0 C. Tre døgn efter nedlægningen hæves temperaturen gradvist med 5 C pr. døgn, indtil den ønskede temperatur er nået. Leverandørens anvisninger for varmesystemet bør altid følges. Der kan anvendes varmesystemer fra Wirsbo, Roth Scandinavia A/S eller tilsvarende. BÆRENDE UNDERGULV I TYSKLAND Gulvplader fra NOVOPAN kan, som i Danmark, anvendes i Tyskland til nedlægning på strøer udlagt med en strø fra midte til midte på 600 mm. Denne anvendelse gælder for bærende undergulve i almindeligt boligbyggeri, hvor pladerne ikke har yderligere afstivende eller bærende funktion i bygningskonstruktionen. Beregningerne til eftervisning af konstruktionens bæreevne kan fås ved henvendelse til: NOVOPAN TRÆINDUSTRI A-S, Tlf eller Fussbodenverlegeplatten der Firma NOVOPAN können mit einem Balkenabstand von 600 mm verlegt werden, sofern der Fussboden keine zusätzliche tragende Funktion erfüllt. Der eigenverantwortliche Standsicherheitsnachweis erhalten Sie bei Anfrage bei NOVOPAN TRÆINDUSTRI A-S, Tel oder

5 REST BÆRENDE UNDERGULV - flyverstød NOVOPAN's dobbeltprofil er godkendt til nedlægning af undergulve med flyverstød, dvs. endesamlinger mellem de bærende strøer/bjælker. Godkendelsen gælder KUN nedlægning af undergulv med flyverstød i almindelig beboelse for såvel anvendelsesklasse som. I Udførelsen af flyverstød skal ske efter nedenstående særlige retningslinier: Anvendelse i lokaler med en max. belastning på 00 kg/m, dvs. almindelig beboelse. Gulvspånpladens stemplede side vendes opad. Endesamlingerne forskydes mindst 00 mm. Samlingsmetoden er IKKE godkendt i Tyskland. Nedlægningsanvisningerne under "Bærende undergulv" skal følges og er forudsætningen for et godt resultat - vær især opmærksom på at: strøen IKKE må overstige 600 mm. fastgørelsen af pladekanterne skal foretages med en max. skrue på 50 mm. påfør så meget lim, at den er synlig i samlingerne - overskydende lim tørres af. Ved påbegyndelse af næste række, kan overskydende rest fra foregående række benyttes dog minimum 00mm. Min. 00mm Max. 600mm 5

6 SVØMMENDE GULV Gulvkonstruktionen: Svømmende gulv anvendes, hvor isoleringsmaterialet udlægges på et plant underlag f.eks. beton, brædder, eller evt. afrettet ovntørret sand. Underlaget skal være plant med en max. tolerance på +/- mm målt med et retholt over m. I svømmende gulvkonstruktioner er gulvets max. belastning afhængig af den anvendte isolerings bæreevne. Fugtspærren placeres bedst lige under spånpladen. Udlægges gulvspånpladen på et betonunderlag og ved etageadskillelse, SKAL der udlægges en fugtspærre - til gengæld skal der som regel ikke lægges fugtspærre, hvis underlaget er af organisk materiale. I sådanne tilfælde kan der være risiko for svamp og råd. Der henvises i øvrigt til leverandøren af isoleringsmaterialer og dampspærre. Nedlægningsanvisningerne under "Bærende undergulv" er retningsgivende og forudsætningen for et godt resultat. Min mm FUGTSPÆRRE Som fugtspærre anvendes en godkendt ældningsbestandig 0,0 mm PE-folie, der har en Z-værdi lig eller større end den færdige gulvbelægning. Betondæk Isolering Fugtspærre RENOVERINGSGULV Gulvkonstruktionen: mm gulvspånplader er velegnede til renoveringsgulv, hvor mindre ujævnheder forekommer i underlaget, samt til gulve med hård belastning f.eks. klasseværelser, butikslokaler etc. Nedlægningsanvisningerne under "Bærende undergulv" er retningsgivende og forudsætningen for et godt resultat. BEHANDLING AF DET EKSISTERENDE GULV Inden arbejdet påbegyndes, vurderes det eksisterende undergulv. Gulvbrædder bør stadig være stabile og sømmet fast til underlaget. I nogle tilfælde skal der eftersømmes for at trække de gamle brædder ned på plads og eliminere evt. knirk fra det eksisterende undergulv. FUGTSPÆRRE Som fugtspærre anvendes en typegodkendt ældningsbestandig 0,0 mm PE-folie, der har en Z-værdi lig eller større end den færdige gulvbelægning. Hvis gulvpladerne lægges på betonunderlag, skal der udlægges en fugtspærre. Er underlaget af organisk materiale, må der som regel ikke lægges fugtspærre. I sådanne tilfælde kan der være risiko for svamp og råd. UDJÆVNING AF UNDERLAG Ved renoveringsgulv udjævnes underlaget bedst ved afhøvling, alternativt kan anvendes udjævningsmasser egnet til træ. Hvis der anvendes udjævningsmasser, skal man være opmærksom på den tilførte fugt. Til afretning af betongulve anbefales cementbaserede udjævningsmasser. Det anbefales at udlægge et trindæmpende. Eksisterende Bræddegulv Min. mm Buchs Grafiske

Pindstrup 8550 Ryomgård Danmark T. 8974 7400 F. 8974 7497 www.novopan.dk salg@novopan.dk

Pindstrup 8550 Ryomgård Danmark T. 8974 7400 F. 8974 7497 www.novopan.dk salg@novopan.dk Pindstrup 8550 Ryomgård Danmark T. 8974 7400 F. 8974 7497 www.novopan.dk salg@novopan.dk Novopan Klimagulv - ligger lunt under Nem gulvvarmeløsning med novopan klimagulv NOVOPAN TRÆINDUSTRI A-S gør det

Læs mere

Montagevejledning. Massive gulve. Tronholmen 10 8960 Randers SØ Tel: 46 92 75 70 www.alpogroup.dk

Montagevejledning. Massive gulve. Tronholmen 10 8960 Randers SØ Tel: 46 92 75 70 www.alpogroup.dk Montagevejledning Massive gulve Tronholmen 10 8960 Randers SØ Tel: 46 92 75 70 www.alpogroup.dk Montagevejledning Massive gulve Inden du går i gang med at lægge dit nye gulv er det vigtigt at forberede

Læs mere

06 DK. Vejledning. Gulvvarme

06 DK. Vejledning. Gulvvarme 06 DK Vejledning Gulvvarme Dinesen om gulvvarme Oktober 2010 Gulvvarme under Dinesen gulve Side 3 Side 4 Indhold Gulvvarme under Dinesen gulve 6 Forudsætninger Fugt 6 Træets egenskaber 6 Varmebehov 7

Læs mere

KRAV TIL UNDERGULVE OG GULVVARME

KRAV TIL UNDERGULVE OG GULVVARME KRAV TIL UNDERGULVE KÄHRS TRÆGULVE 1 2008-11 DK KRAV TIL UNDERGULVE OG GULVVARME AB Gustaf Kähr Hamngatan 4 SE-211 22 Malmö Sverige Telefon: 45 87 90 22 Fax: 45 87 65 22 E-mail: infodanmark@kahrs.com www.kahrs.dk

Læs mere

Vejledning. Før lægning

Vejledning. Før lægning Vejledning Før lægning April 2014 Et Dinesen gulv er et unikt stykke af naturen. Det er et levende materiale, som skal behandles med omhu. Vores vejledninger fortæller i detaljer, hvordan man får det bedste

Læs mere

2008-11 DK LÆGNINGSANVISNING FOR KÄHRS TRÆGULVE 1 LÆGNING AF TRÆGULVE

2008-11 DK LÆGNINGSANVISNING FOR KÄHRS TRÆGULVE 1 LÆGNING AF TRÆGULVE LÆGNINGSANVISNING FOR KÄHRS TRÆGULVE 1 2008-11 DK LÆGNING AF TRÆGULVE AB Gustaf Kähr Hamngatan 4 SE-211 22 Malmö Sverige Telefon: 45 87 90 22 Fax: 45 87 65 22 E-mail: infodanmark@kahrs.com www.kahrs.dk

Læs mere

Støbe- og Spartelguide LIP selvnivellerende gulvspartelmasser LIP standfaste spartelmasser LIP støbemasse LIP tilbehør og værktøj

Støbe- og Spartelguide LIP selvnivellerende gulvspartelmasser LIP standfaste spartelmasser LIP støbemasse LIP tilbehør og værktøj www.lip.dk Støbe- og Spartelguide LIP selvnivellerende gulvspartelmasser LIP standfaste spartelmasser LIP støbemasse LIP tilbehør og værktøj - når der bygges på kvalitet! Indhold Indledning..............................................................

Læs mere

Installationsvejledning

Installationsvejledning DK Installationsvejledning deviheat devimat - selvklæbende varmemåtter for tynde gulve www.devi.dk 1 Indhold Produktspecifikationer 2 Generelle installations forhold 3 Dimensionering 4 Installation 4 Styring/regulering

Læs mere

LÆGNING AF TRÆGULVE KÄHRS TRÆGULVE MED WOODLOC 5S OG TILBEHØR FLYDENDE LÆGNING

LÆGNING AF TRÆGULVE KÄHRS TRÆGULVE MED WOODLOC 5S OG TILBEHØR FLYDENDE LÆGNING LÆGNINGSANVISNING FOR KÄHRS TRÆGULVE 1 2014-05 DK LÆGNING AF TRÆGULVE KÄHRS TRÆGULVE MED WOODLOC 5S OG TILBEHØR FLYDENDE LÆGNING E-mail: infodanmark@kahrs.com www.kahrs.dk AB Gustaf Kähr Hamngatan 4 SE-211

Læs mere

Tillægsvejledning. Fuldlimning

Tillægsvejledning. Fuldlimning Tillægsvejledning Fuldlimning 1 Fuldlimning med Stauf produkter Douglas, Fyr, Eg For at få et vellykket resultat er det vigtigt, at gulvet lægges korrekt, og at de beskrevne produkter anvendes efter anvisningerne.

Læs mere

Leca terrændæk. Naturlige fordele:

Leca terrændæk. Naturlige fordele: Dato: Januar 2010 Blad: 03-18 Gruppe: Terrændæk og fundamenter Leca terrændæk Naturlige fordele: Varmeisolerende Kapillarbrydende Muliggør effektiv trykudligning for radon Hurtig og nem udlægning Tilpasser

Læs mere

Vådrum med gipspladevægge

Vådrum med gipspladevægge Vådrum med gipspladevægge Maj 2007 Grundlæggende krav Projektering Konstruktioner og materialer Procesbeskrivelse - monteringsforløb Drift og vedligehold Vådrum med gipspladevægge Maj 2007 Udgivet af:

Læs mere

fermacell Fibergips Montagevejledning Lette væg- og loftkonstruktioner Juni 2015

fermacell Fibergips Montagevejledning Lette væg- og loftkonstruktioner Juni 2015 fermacell Montagevejledning Lette væg og loftkonstruktioner Juni 2015 54 10 9 8 7 6 5 4 3 2 4. Montagevejledning Indhold 4.1. Om denne vejledning 4.2. Introduktion af de 3 samlingsteknikker 4.2.1 Spartelkantsamling

Læs mere

fermacell Montagevejledning vægge og lofter Lette konstruktioner med fermacell fibergips

fermacell Montagevejledning vægge og lofter Lette konstruktioner med fermacell fibergips fermacell Montagevejledning vægge og lofter Lette konstruktioner med fermacell fibergips Indhold Indledning 2 En anderledes gipsplade, 6 stærke fordele 4 De 3 samlingsteknikker 6 Materialer 10 Nødvendigt

Læs mere

GRANAB STRØSYSTEM MONTERINGSVEJLEDNING

GRANAB STRØSYSTEM MONTERINGSVEJLEDNING GRANAB STRØSYSTEM MONTERINGSVEJLEDNING Granab Strøsystem 0 og 7000 er testet og certificeret af SP Sveriges Tekniska Forskningsinstitut. Velkommen til Granab AB GRANAB fremstiller strøsystemer til boliger,

Læs mere

FIBERGIPSPLADER Montage og overfladebehandling

FIBERGIPSPLADER Montage og overfladebehandling FIBERGIPSPLADER Montage og overfladebehandling Hvor går grænsen? 4. udgave 2014 Januar 2014 4. udgave Redaktion: Danske Malermestre Dansk Byggeri Malersektionen Fermacell Scandinavia Produktion: Adam Pade

Læs mere

- et naturligt valg POREBETON. Opstillingsvejledning for plader

- et naturligt valg POREBETON. Opstillingsvejledning for plader - et naturligt valg POREBETON Opstillingsvejledning for plader 1.1 VÆRKTØJ For at opnå et godt resultat er det nødvendigt at bruge det rigtige værktøj: En pallevogn til evt. flytning af de små håndterbare

Læs mere

FIBERGIPSPLADER Montage og overfladebehandling

FIBERGIPSPLADER Montage og overfladebehandling FIBERGIPSPLADER Montage og overfladebehandling Hvor går grænsen? 3. udgave 2013 Sommeren 2013 3. udgave 1. oplag Redaktion: Danske Malermestre Fermacell Scandinavia Gyproc A/S Knauf Danogips Produktion:

Læs mere

Lægningsvejledning. Safetred Universal og Safetred Spectrum. Läggningsanvisning. December 2012 PLASTGOLV

Lægningsvejledning. Safetred Universal og Safetred Spectrum. Läggningsanvisning. December 2012 PLASTGOLV Lægningsvejledning Läggningsanvisning Safetred Universal og Safetred Spectrum December 2012 PLASTGOLV 1. Forudsætninger 1.1 Underlaget skal være rent, tørt og jævnt samt fri for revner. Evt.pletter efter

Læs mere

Gipsmontage og overfladebehandling

Gipsmontage og overfladebehandling Gipsmontage og overfladebehandling Hvor går grænsen? 3. udgave 2005 Juni 2005 3. udgave 1. oplag Redaktion: Niels Strange, Træsektionen, Dansk Byggeri Jørgen Heien, Malersektionen, Dansk Byggeri Lillian

Læs mere

Jackon. vådrum. Den professionelle vådrumsplade til komplette indretninger og renoveringer V Å D R U M. Godkendelse MK 7.32/1651.

Jackon. vådrum. Den professionelle vådrumsplade til komplette indretninger og renoveringer V Å D R U M. Godkendelse MK 7.32/1651. Jackon vådrum V Å D R U M Den professionelle vådrumsplade til komplette indretninger og renoveringer Væg Gulv Godkendelse MK 7.32/1651 Godkendelse MK 7.22/1687 01-2013 erstatter 06-2011 2Jackon vådrum

Læs mere

Taganvisning. Flade varme tage

Taganvisning. Flade varme tage Taganvisning Flade varme tage Blad 320 Dato: Februar 2008. Erstatter: Taganvisning, Februar 2006 Projektering konstruktioner Indholdsfortegnelse Projektering - Tagkonstruktioner - - - - - - Anvendelse

Læs mere

Gulvlæggerens Quickguide

Gulvlæggerens Quickguide Gulvlæggerens Quickguide Altid lige ved hånden www.schonox.dk samt www.casco.dk på din smartphone eller tablet Gulvafretning 4-28 Gulvafretning...4 Træ- og bræddegulve samt spån- og gipsplader...8 Beton...9

Læs mere

Byggematerialer i topkvalitet til professionelle og gør-det-selv folk. Direkte salg til alle. Svalehaleplader i stål

Byggematerialer i topkvalitet til professionelle og gør-det-selv folk. Direkte salg til alle. Svalehaleplader i stål Odense LAVPRIS Tømmerhandel A/S Lumbyvej 75 DK-5000 Odense C Telf.: +45 66 18 27 93 Fax +45 66 18 06 30 SE nr.: 17 91 90 32 Bil-tlf.: +45 20 45 13 60 E-mail: info@olt.dk www.olt.dk Byggematerialer i topkvalitet

Læs mere

6.1 Schlüter -DITRA 25

6.1 Schlüter -DITRA 25 D I T R A M Å T T E AFKOBLING, TÆTNING OG DAMPTRYKUDLIGNING Anvendelse og funktion Schlüter -DITRA 25 er en polyethylenmåtte med svalehaleformede underskårne kvadratiske fordybninger, som på bagsiden er

Læs mere

Vådrumskonstruktioner for keramiske fliser og natursten i bolig og let erhverv Januar 2010 DK

Vådrumskonstruktioner for keramiske fliser og natursten i bolig og let erhverv Januar 2010 DK NAVERVEJ 13 DK-4000 ROSKILDE TLF. 46 75 58 00 Vådrumskonstruktioner for keramiske fliser og natursten i bolig og let erhverv Januar 2010 DK Optimal sikkerhed med mira CE certificerede systemer til vådrumstætning

Læs mere

Byg om, Byg nyt, Byg selv

Byg om, Byg nyt, Byg selv Byg om, Byg nyt, Byg selv Byggevejledning for gips og stål til din bolig Denne byggevejledning er et praktisk værktøj til dig som skal bygge om, bygge nyt eller bygge selv. Byggevejledningen beskriver,

Læs mere

Den lille lune. - for byggefagfolk

Den lille lune. - for byggefagfolk Den lille lune - for byggefagfolk Maj 2007 Indledning A/S har udgivet denne nye udgave af Den Lille Lune. Meget er ændret som følge af de nye tillæg til Bygningsreglementet som træder i kraft i 2006, hvor

Læs mere

JACKON VÅDRUM Ì FUGTSIKRING Ì UNDERLAG TIL FLISER Ì VÆGGE, INDRETNING OG INDBYGNING. jackon.dk. Lette løsninger for et bedre klima!

JACKON VÅDRUM Ì FUGTSIKRING Ì UNDERLAG TIL FLISER Ì VÆGGE, INDRETNING OG INDBYGNING. jackon.dk. Lette løsninger for et bedre klima! JACKON VÅDRUM Ì FUGTSIKRING Ì UNDERLAG TIL FLISER Ì VÆGGE, INDRETNING OG INDBYGNING 10-2014 (1. revidering 07-2015) erstatter 02-2013 jackon.dk Lette løsninger for et bedre klima! Byg fugtsikre badeværelser

Læs mere

Konstruktionskatalog. Bygningsdele med Papiruld

Konstruktionskatalog. Bygningsdele med Papiruld Konstruktionskatalog Bygningsdele med Papiruld Forord Dette konstruktionskatalog er udarbejdet for at vise de mange muligheder ved isolering med Papiruld. Kataloget beskriver isolering af adskillige konstruktioner

Læs mere