PROJEKT FÆLLESMAGASIN - MIDT-VEST

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "PROJEKT FÆLLESMAGASIN - MIDT-VEST"

Transkript

1 PROJEKT FÆLLESMAGASIN - MIDT-VEST * Et fællesmagasin for Museerne i den vestlige Limfjordsregion. * En række fællesområder til støtte for det generelle museumsarbejde i regionen. * Museernes Bevaringscenter i Skive * Skive Kommunearkiv.

2 Indholdsfortegnelse Baggrund Bygningen Fællesmagasin Fællesområder Bevaringscenter Kommunearkiv Bilag Projekt Fællesmagasin Midt-Vest består af følgende statsanerkendte museer: Museet for Thy og Vester Hanherred, Morslands Historiske Museum, Vesthimmerlands Museum, Holstebro Museum, Energimuseet, Skovgaard Museet i Viborg, Museum Salling, Viborg Museum og Lemvig Museum. Museernes Bevaringscenter i Skive har været tovholder og sekretær for det samlede projektet. 2

3 Baggrund Projekt Fællesmagasin Midt-Vest ønsker at skabe og udvikle en fællesmuseal centerdannelse, der kan fungere som et dynamisk samlingspunkt for museerne i den vestlige limfjordsregion. Ændringen af museumsloven og de stadig stigende krav til alle dele af den museale virksomhed fordrer nytænkning på mange områder. Fra centralt hold tales der om bæredygtige enheder og museumsfusioner, men selv store enheder bliver udfordret, ikke mindst på de museumstekniske områder. Realisering af Projekt Fællesmagasin Midt-Vest vil give nye museumstekniske muligheder og styrke samarbejdet mellem museerne i en større geografisk region. Projektets formål har været at udvikle såvel de fysiske rammer som de samarbejdsformer, der skal danne grundlaget for den fælles udnyttelse af faciliteterne. Det skitseprojekt, der hermed præsenteres, rummer fire hovedelementer: * Et fællesmagasin for museerne i den vestlige limfjordsregion. * En række fællesområder til støtte for det generelle museumsarbejde i regionen. * Museernes Bevaringscenter i Skive. * Skive Kommunearkiv. I projektets udformning er der taget højde for, at centerdannelsen skal kunne udvides med flere funktioner, ligesom størrelsen af de enkelte funktioner skal kunne reguleres. Siden 2008 har deltagerne i Projekt Fællesmagasin Midt-Vest arbejdet frem mod at kunne fremlægge et færdigt skitseprojekt. Arbejdet har omfattet kortlægning af museernes behov og forventninger i forhold til alle centerdannelsens elementer. Der er i perioden gennemført en samlingsgennemgang på alle de deltagende museer med støtte fra Kulturstyrelsens bevaringspulje. Arkitektfirmaet Andreas Ravn har på smukkeste vis givet forarbejdet fra de mange arbejdsgrupper, møder og spørgeskemaer fysisk form. Midlerne til udformningen af selve skitseprojektet er kommet fra de deltagende museer, Museernes Bevaringscenter i Skive og fra Kulturstyrelsens Udviklingspulje. Byggeriets placering Det nye fællesmagasin tænkes opført i nyudstykket erhvervsområde i Skive. Området ligger ved Herningvej, som vil give gode adgangsforhold for alle byggeriets brugere. 3

4 Bygningen Byggeriets planløsning De interne arbejdsgange afspejler i høj grad indretningen af bygningen. Der har været dialog med husets brugere helt fra start. Bygningen er i to etager. Værksteder og pladskrævende aktiviteter er i stueplan. Mere administrative funktioner er på. Hovedindgangen er placeret ved en stor fællesgang, hvor der er direkte adgang til de fleste arbejdsfunktioner. Den brede fællesgang mellem værksteder og magasin giver gode arbejdsforhold til transport af større objekter med truck. Adgang til magasinet sker gennem en sluse. I byggeriets konstruktioner er der lagt særligt vægt på: - Stor tæthed, så driftsudgifterne til klimastyring minimeres. - Stor sikkerhed både med hensyn til brand og tyveri, og i forhold til at minimere risiko for vandskade, f.eks. ved at alle vandinstallationer til brandslanger i magasinet kan føres ind fra sidebygningen, således at der ikke er vandfyldte rør i magasinet. - Nem inspektion og servicering af alle installationer, bl.a. ved at alle tagflader er umiddelbart tilgængelige for inspektion og service af f.eks. kølemaskiner, ventilation, solceller, afløb og brandventilation. * Planløsning der understøtter de interne arbejdsgange. * Konstruktion der underbygger sikker og økonomisk drift. 4

5 Byggeriets konstruktion Magasinbygning: Gulv : Overfladebehandlet, uisoleret betondæk Ydervægge: Isolerede sandwich beton elementer Skillevægge: Betonelementer Indskudt dæk: Betonelementer Tag: Betondæk med tagpap varmttagsløsning Døre: Træ/alu partier. Varme: Ingen varme styret konstant fugtighed. Bevaringscenter og fællesarealer: Gulv: Overfladebehandlet, isoleret betondæk Ydervægge: Helvægs beton elementer, isoleret, skalmur i tegl. Skillevægge: Betonelementer Indskudt dæk: Betonelementer Tag: Betondæk med tagpap varmttagsløsning Vinduer/døre: Træ/alu partier. Varme: Traditionel radiatorvarme kombineret med gulvvarme. Ventilation: Rum og procesventilation. Administration og personalefaciliteter: Gulv: Gulvbelægning, isoleret betondæk Ydervægge: Helvægs beton elementer, isoleret, skalmur i tegl. Skillevægge: Betonelementer / lette gipsvægge Indskudt dæk: Gulvbelægning på betonelementer Tag: Betondæk med tagpap varmttagsløsning Vinduer/døre: Træ/alu partier. Varme: Traditionel radiatorvarme kombineret med gulvvarme. Ventilation: Rum og procesventilation. Se desuden teknisk beskrivelse under bilag. 5

6 Udvidelsesmuligheder Projekt fællesmagasin Midt-Vest tager højde for at såvel fællesmagasinet, som de tilknyttede arbejdsområder vil kunne udvides hvis der bliver behov for det. Magasinområdet vil kunne udvides til næsten den dobbelte størrelse indenfor det afsatte grundstykke ved at udvide magasinbygningen mod syd. Yderligere arbejdsområder eller helt nye elementer i centerdannelsen kan placeres i en bygning nord for centrets indgangsparti parallelt med multirummets facade. Det afgrænsede rum mellem de to bygninger er med til at skabe sammenhæng mellem de arkitektoniske elementer, således at de funktioner, der placeres i bygningen, klart fremstår som en del af centerdannelsen, selvom der ikke er fysisk kontakt mellem bygningerne. Fokusområder: * Fremtidssikring * Fleksibilitet * Funktion 6

7 FÆLLESMAGASIN Hovedformål - Rationel og Fornuftig opbevaring. Fællesmagasin Midt-Vest har til formål at skabe rammerne for en økonomisk og tidssvarende opbevaring, forvaltning og bevaring af museernes samlinger. Magasinet skal kunne honorere de krav, der stilles til magasinering og forvaltning af genstandsmaterialet på de statsanerkendte museer. I dag drives museumsmagasinerne i det midt- og vestjyske område af de enkelte museer. Driftsforholdene er både med hensyn til økonomi og bemanding meget uensartede, og de fleste steder er tilsynet med samlingerne og den daglige drift under pres. Fysisk er magasinerne ofte fordelt på mange adresser og i bygninger af stærkt varierende kvalitet og egnethed. Mange steder er magasinerne uden egentlig klimastyring. For de af museerne, der er blevet kvalitetsvurderet af Kulturstyrelsen indenfor de senere år, har magasinforholdene været et gennemgående kritikpunkt. Realisering af Fællesmagasin Midt-Vest vil på én gang kunne løfte forholdene omkring forvaltning og bevaring af museernes samlinger til et tidssvarende niveau. Magasinområdet i Fællesmagasinet består af fire enheder med forskellig funktion. Hovedmagasin xxx m 3 Klimakrav: 50% Rf. ± 5%, temperaturen reguleres ikke, men svinger langsomt pga. høj isoleringsgrad (kun affugtning). Området har stor tæthed, og lille personbelastning. (klimaanlæg placeres i teknikrum over slusen til magasinet). Lagerkapacitet i Fællesmagasinet Hovedmagasin: ca m 3. Koldt magasin: ca. 220 m 3. Tørt magasin: ca. 60 m 3. Sikringsboks: ca. 20 m 3. I alt: 8930 m 3. 7

8 MAGASINområder Hovedmagasin Hovedmagasin til opbevaring af genstande med almindelig klimafølsomhed. Magasinet er uopvarmet og holdes med en relativ luftfugtighed på ca. 50%. Temperaturen svinger langsomt med årstiderne mellem ca. 10 og 18 o C. Hovedmagasinet er indrettet med mobile pallereoler, mobile lagerreoler, stationære lagerreoler, kompaktsystem til ophængning af billeder, grenreoler og netvægge til lange og store genstande samt åbne arealer til meget store genstande. Stueplan Lagerkapacitet for hovedmagasinet er ca m 3 Koldt magasin Koldt magasin til opbevaring af genstande af især syntetiske materialer som f.eks. diverse plast materialer, gummi, celluloid, fotografiske materialer, lydbånd m.v. samt stærkt syreholdigt papir. Magasinet holdes med en temperatur på ca. 6 o C og en relativ luftfugtighed på ca. 40%. Det kolde magasin er indrettet med mobile lagerreoler og stationære reoler, samt et åbent areal til større genstande. Stueplan Lagerkapacitet for det kolde magasin er ca. 220 m 3 Tørt magasin Tørt magasin til opbevaring af især ustabilt arkæologisk jern og pyritholdigt fossilt materiale. Magasinet holdes med en relativ luftfugtighed på ca. 15%. Temperaturen reguleres ikke, men svinger langsomt som hovedmagasinet. Det tørre magasin indrettes med stationære lagerreoler. Stueplan Lagerkapacitet for det tørre magasin er ca. 60 m 3 Sikringsboks Sikringsboks til opbevaring af genstande med særlige sikkerhedskrav som f. eks. våben, ædelmetaller og lign. Klimaet i sikkerhedsboksen styres ikke separat, men følger hovedmagasinets klima. Sikringsboksen indrettes med stationære lagerreoler. Lagerkapacitet for sikringsboksen er ca. 20 m 3 Stueplan 8

9 Drift- og håndteringsområder Ud over selve magasinområdet består Fællesmagasin Midt-Vest, af en række funktioner, der er nødvendige for magasinets drift: Indgangsområde Indgangsområde med ladestation for pallestabler, teknikrum for klimastyring m.m., omklædning og toiletforhold samt sluseområde med adgangskontrol for indgang til hovedmagasinet. Stueplan Håndteringsområde Håndteringsområde med faciliteter for håndtering, pakning og registrering af genstande til magasinering. Stueplan Desinfektion Desinfektionsenheder med mulighed for varme- og frysedesinfektion af genstande til magasinering. Stueplan Forvalterkontor Kontor for forvalteren (fælles for hele centerdannelsen). Drift og håndtering Stueplan Indgangsområde: 150 m 2 Håndteringsområde: 70 m 2 Desinfektionsenheder: 30 m 2 Forvalterkontor: 15 m 2 9

10 INDRETNING Forslag til indretning af magasinarealerne er udarbejdet i samarbejde med firmaet Hans Schourup A/S. Indretningen er bygget op omkring en række gennemprøvede kompakte opbevaringssystemer, der har vist sig særdeles velegnede til museumsmagasiner. Elementerne svarer i det store hele til de elementer, der er anvendt ved fællesmagasinet i Randers. Lagerkapaciteten i fællesmagasinet tager udgangspunkt i behovsundersøgelser blandt projektets deltagere. Lagerkapacitet for de enkelte systemer er beskrevet i bilag 5. 1: Mobile Pallereoler- 4 anlæg: 70 fag x 3 paller x 5 lag = 4200 pp 2: HS Platform: m 2 3: Kompaktreol LS til stole mv. 198 fag (1800x800) 4: Kompaktreol malerier 22 vogne á 33 m2 vægge 5: Rosss stålreol til arkivkasser mv. 502 fag (1000x500) 6: Fane-magasin 7: Grenreol 8: Netvæg til malerier 6 m x 20 m x 2 9: Kompaktreol Rosss Stålreol til arkivkasser mv. 504 fag (1000x500) 10: Rosss stålreol til arkivkasser mv. 16 fag (1000x300) 10

11 HS Platform med aftageligt gelænder. På platformen står genstande enten frit eller i stationære reoler. Under platformen er der LongSpanreoler. Billedet er fra fællesmagasinet i Randers. Foto: Anne Søbjørn Mobile Pallereoler. Alle pakkeenheder står på paller. Ind- og udtagning foregår med pallestabler. Stabelhøjde i Fællesmagasin Midt-Vest er 6 meter. Total pakkehøjde 7,2 meter. Billedet er fra fællesmagasinet i Randers. Foto: Hans Scourup A/S 11

12 Kompaktreoler. Reolerne flyttes manuelt. Denne reoltype er placeret på 1. sal over lagerhotellet samt i det kolde magasin. Foto: Hans Scourup A/S LongSpanreoler under HS platform. Genstandene er dækket med lagenlærred, for at skærme dem mod støv. Billedet er fra fællesmagasinet i Randers. Foto: Hans Scourup A/S 12

13 Kompaksystem til malerier. Elementerne flyttes manuelt. Denne opbevaringstype er placeret i hovedmagasinet. Foto: Hans Scourup A/S Stationære reoler under platform. Denne reoltype er placeret på 1. sal samt i boksen og det tørre magasin. Foto: Hans Scourup A/S Netvægge til malerier og store genstande. Der er placeret netvægge i magasinets midtersektion til store genstande. Billedet er fra fællesmagasinet i Randers. Foto: Hans Scourup A/S 13

14 fællesområder Hovedformål AT Give plads Formålet med fællesområderne er at skabe egnede faciliteter for de dele af museernes virksomhed, der af pladshensyn eller lignende, vanskeligt kan foregå hos museerne selv, samt at fungere som et udvidet arbejdsområde i forbindelse med museernes brug af fællesmagasinet. Fællesområderne består af tre elementer: multirum, lagerhotel og mødefaciliteter. Frokostrum og øvrige personalefaciliteter er fælles med det øvrige center. Hovedmagasin xxx m 3 Klimakrav: 50% Rf. ± 5%, temperaturen reguleres ikke, men svinger langsomt pga. høj isoleringsgrad (kun affugtning). Området har stor tæthed, og lille personbelastning. (klimaanlæg placeres i teknikrum over slusen til magasinet). Fællesområder Multirum: ca. 450 m 2. Lagerhotel: ca. 290 m 2. Møderum: ca. 100 m 2. Toilet og omklædning: ca. 25 m 2. Frokostrum: ca. 45 m 2. 14

15 Stueplan Multirum Multirummet er, sammen med lagerhotellet, tænkt som et let tilgængeligt og økonomisk attraktivt bufferområde for museerne, drevet af museerne i fællesskab. Det er tanken, at multirummet skal kunne anvendes i forbindelse med alle dele af den museale virksomhed. Multirummet er på 450 m 2. Området er indrettet med en våd og en tør ende, således at flere aktiviteter kan foregå på samme tid. Ud over enkelte faste installationer i den våde ende, er alt inventar i multirummet flytbart. Inventaret er basalt, robust og praktisk. Området bestykkes med reoler og skillevægge på hjul, flytbare højdejusterbare borde, og mobil belysning, således at større eller mindre arbejdsstationer let kan indrettes til den enkelte opgave. Multirummet kan f.eks. indrettes - og anvendes til: Midlertidige kontorarbejdspladser, studiefaciliteter, indkomstrum for museumsgenstande, registrering, dokumentation og foto, udstillingsopbygning, rengøring af museumsgenstande, bearbejdning af arkæologiske fund og meget mere. Stueplan Lagerhotel Lagerhotellet giver museerne mulighed for at få løst korte- og længerevarende opbevaringsopgaver for genstande, materialer og materiel, der ikke hører hjemme på det egentlige magasin. Lagerhotellet kan f.eks. opbevare: Genstande der endnu ikke er registreret, rekvisitter til museernes formidling, publikationer og andet salgsmateriale, nedpakkede udstillinger og udstillingsmaterialer, transportmaterialer fra særudstillinger, materiel til arkæologisk feltarbejdede, arkæologiske jordprøver og meget andet. Lagerhotellet er på 290 m 2. Området er placeret i direkte tilknytning til multirummet, og indrettes med en kombination af faste pallereoler og faste lagerreoler. Området er klimastyret. Stueplan Møde- og personalefaciliteter Mødefaciliteterne består af et mødelokale på 100 m 2 med plads til ca. 50 personer, samt frokostrum og toiletfaciliteter fælles med det øvrige center. Mødelokalet indrettes med AV udstyr og IT forhold, der muliggør at området ud over mødevirksomhed, tillige kan anvendes til kurser og lign. I forbindelse med mødelokalet er der mulighed for at opstille et område til håndbøger, tidsskrifter m.m. 15

16 Museernes Bevaringscenter Hovedformål - Konservering og bevaringsfaglig bistand. Museernes Bevaringscenter i Skive har siden 1972 været den fælles bevaringsinstitution for størstedelen af deltagerne i Projekt Fællesmagasin Midt-Vest. En målrettet og effektiv bevaringsindsats kræver, at bevaringsarbejdet er en integreret del af museernes samlede virksomhed. Med en realisering af Projekt Fællesmagasin Midt-Vest bliver bevaringscentret en del af museernes fælles hus, hvilket giver helt nye muligheder for sammenhæng mellem bevaringsarbejdet og museernes øvrige samlingsarbejde. Den fysiske nærhed mellem fællesmagasinet, bevaringscentret og det samlingsrelaterede arbejde, der vil foregå i multirummet, vil styrke sammenhængen i det museale arbejde og muliggøre en langt bedre og mere målrettet bevaringsindsats for museernes samlinger. Hovedvægten af bevaringscentrets arbejde forventes fortsat at ligge indenfor konservering af arkæologiske materialer, konservering og restaurering af nyeretids kulturhistoriske materialer og præparation og konservering af fossiler og geologisk materiale. Indretningen af bevaringscentret afspejler arbejdet indenfor hovedarbejdsområderne, men der er lagt vægt på stor fleksibilitet i indretningen, således at arbejdsområderne let vil kunne ændres og udvikles i forhold til museernes ønsker og behov. Som eksempel kan nævnes at grovværkstedet, der er et rum i to etagers højde, bl.a. til behandling af store industrigenstande, er forberedt til, at der kan lægges et dæk ind, således at der kan indrettes et konserveringsatelier til f.eks. tekstil- eller farvelagskonservering på første sal over grovværkstedet. Hovedmagasin xxx m 3 Klimakrav: 50% Rf. ± 5%, temperaturen reguleres ikke, men svinger langsomt pga. høj isoleringsgrad (kun affugtning). Området har stor tæthed, og lille personbelastning. (klimaanlæg placeres i teknikrum over slusen til magasinet). Bevaringscenter Almen konservering: ca. 180 m 2. Grov konservering: ca. 100 m 2. Geologisk præparation: ca. 60 m 2. Laboratorieområde: ca. 35 m 2. Kølerum: ca. 5 m 2. Sandblæsningsrum: ca. 15 m 2. Røntgenrum: ca. 10 m 2. Kontorer: ca. 45 m 2. 16

17 Indretning af bevaringscenter Bevaringscentret er indrettet med følgende faciliteter: Almen konservering Arbejdsområde for almen konservering, på 180 m 2 er placeret centralt, med direkte adgang til de fleste af bevaringscentrets øvrige funktioner. Området er indrettes med 4-6 faste arbejdspladser. Grovværksted Grovværksted, på 100 m 2 er et højloftet rum med direkte adgang udefra gennem en port i bygningens gavl. I området placeres maskiner og faciliteter for træ- og metalbearbejdning, samt større, støjende apparatur til frysetørring, plasmareduktion og elektrolyse. Geologisk præparation Arbejdsområde for geologisk præparation, på 60 m 2 er placeret i tilknytning til grovværkstedet. Arbejdsområdet indrettes med to faste arbejdspladser. På grund af støj fra brugen af trykluftsværktøj, lydisoleres området fra bevaringscentrets øvrige arbejdsområder. Stueplan Laboratorium Laboratorieområde, på 35 m 2 er placeret i tilknytning til arbejdsområdet for almen konservering. Laboratorieområdet anvendes til analysearbejde og til konserveringsprocesser, der kræver laboratoriefaciliteter. Området er forsynet med gulvafløb, og er derfor velegnet til f.eks. tekstilvask. Sandblæsning Arbejdsområde for Sandblæsning, på 15 m 2 er placeret i tilknytning til arbejdsområdet for almen konservering. Sandblæsning anvendes primært til afrensning af arkæologisk jern. Arbejdsområdet indrettes med to arbejdsstationer. Røntgen Røntgenanlæg, på 10 m 2 er placeret i tilknytning til arbejdsområdet for almen konservering. Anlægget består af et eksponeringsrum, og et kontrolrum med styringsenhed, filmscanner m.m. Kølerum Kølerum, på 5 m 2 er placeret i tilknytning til laboratorieområdet. Kølerummet holder en temperatur på ca. 5 o C, og anvendes til opbevaring af vådt arkæologisk materiale, kemikalier m.m. Kontor og arkiv Kontor og arkiv på 30 m 2 for bevaringscentrets administration er placeret på 1. sal over arbejdsområdet for almen konservering. Lederkontor Kontor på 14 m 2 for bevaringscentrets leder er placeret i forbindelse med arbejdsområdet for almen konservering i stueetagen. Depot Depot på 25 m 2 for materialer m.m. er placeret på 1. sal over kølerum og sandblæsning. Frokostrum og øvrige personalefaciliteter er fælles med det øvrige center. 17

18 Skive kommunearkiv Hovedformål - Opbevaring af personfølsomme oplysninger under betryggende forhold. Skive kommunearkiv har til formål at bevare, sikre og forvalte de kommunale arkiver i Skive Kommune. Driften af arkivet sker i henhold til arkivlovens 7 om stadsarkiver. Arkivområdet på ca. 290 m 2 er bygningsmæssigt og klimatisk en del af hovedmagasinet, men fysisk afgrænset fra dette. Arkivet indeholder personfølsomme oplysninger, og adgangen til arkivområdet foregår derfor ad en separat indgang med selvstændig adgangskontrol. Kontorfaciliteter på 30 m 2 i tilknytning til magasinet er ligeledes med selvstændig adgangskontrol. Frokostrum og øvrige personalefaciliteter er fælles med det øvrige center. Hovedmagasin xxx m 3 Klimakrav: 50% Rf. ± 5%, temperaturen reguleres ikke, men svinger langsomt pga. høj isoleringsgrad (kun affugtning). Området har stor tæthed, og lille personbelastning. (klimaanlæg placeres i teknikrum over slusen til magasinet). Skive Kommunearkiv Magasinområde: 290 m 2. Klima: C, relativ luftfugtighed ca. 50 %. Kontor: 30 m 2. På grund af personfølsomt arkivmateriale har Kommunearkivet separate adgangsforhold med egen adgangskontrol. 18

19 Bilag 1 Tekniske specifikationer Almindelige byggetekniske krav er ikke medtaget. Hovedmagasin 3000 m 2 Klimakrav: 50% Rf. ± 5%, temperaturen reguleres ikke, men svinger langsomt pga. høj isoleringsgrad (kun affugtning). Området har stor tæthed, og lille personbelastning (klimaanlæg placeres i teknikrum over slusen til magasinet). Faste installationer: Installationer vedr. brand og tyverisikring Internt datanetværk Koldt magasin 200 m 2 Klimakrav: 40% Rf. ± 5%, 4-8 o C (affugtning og køling). Højisoleret område med meget stor tæthed og meget lille personbelastning (klimaanlæg placeres i teknikrum over slusen til magasinet, dog placeres kølemaskine på tag af hensyn til driftsøkonomi og vedligeholdelse). Faste installationer: Installationer vedr. brand og tyverisikring Internt datanetværk Tørt magasin 60 m 2 Klimakrav: 15% Rf. ± 5%, temperaturen reguleres ikke, men svinger langsomt pga. høj isolering (kun affugtning) Området har meget stor tæthed og meget lille personbelastning (klimaanlæg placeres i teknikrum over slusen til magasinet). Faste installationer: Installationer vedr. brand og tyverisikring Internt datanetværk Serverrum 6 m 2 Klimakrav: 50% Rf. ± 15%, o C (køling + evt. affugtning). Kølingen skal kunne håndtere serverkapacitetens energiforbrug (kølemaskine placeres på tag af hensyn til støj og driftsøkonomi). Faste installationer: Installationer vedr. brand og tyverisikring Arbejdsområder i stueplan (håndteringsområde, multirum og bevaringscenter) 1050 m 2 Klimakrav: % Rf., o C (rumventilation, opvarmning, befugtning og affugtning) Områderne har almindelig bygningsstandard og normal personbelastning (Ventilationsanlæg placeres i teknikrum over slusen til magasinet, befugteranlæg placeres formentlig decentralt, hvilket kræver vandtilførsel og muligvis afløb). Der ønskes gulvvarme frem for radiatorer. Faste installationer i håndteringsområde: Installationer vedr. brand og tyverisikring Internt datanetværk Punkt-udsug Faste installationer i multirum: Installationer vedr. brand og tyverisikring Internt datanetværk Installationer for vand og afløb (gulvafløb) i området længst væk fra indgangspartiet Afløb skal være forsynet med sandfang. Punkt-udsug 2 stk. i området længst væk fra indgangspartiet Udtag for trykluft 4 stk. fordelt langs ydervæggen (central kompressor placeres på tag af hensyn til støj) Overdækket areal i forbindelse med multirum: eludtag, udendørs vandhane og afløb med sandfang Faste installationer i bevaringscenter: Installationer vedr. brand og tyverisikring Internt datanetværk Installationer for vand og afløb, gulvafløb i laboratorieområde, grovværksted og vådrum til geologisk præparation. Sandfang i vådrum til geologisk præparation. Krafttilslutning til røntgenanlæg min. 380V 63A Kraftstik til evt. svejseanlæg i grovværksted Kølerum 5 m 2 : Driftstemperatur 4-6 o C (kølemaskine placeres på tag af hensyn til støj og driftsøkonomi) Procesudsug ved faste arbejdspladser m.m.: Stinkskab 2 stk.: 1 i laboratorieområdet, 1 i vådrummet til geologisk præparation Punkt-udsug stk.: 4-6 i det centrale arbejdsrum, 2 i laboratorieområdet, 3 i området for geologisk præparation, 2-3 i grovværksted (heraf 1 til svejsning/lodning). Udsug til kemikalieskab Udsug til elektrolysebad i grovværksted (gnistfrit) Spånsug m 4-6 udtag i grovværksted (den type der anvendes til sløjdlokaler på skoler) Udtag til trykluft stk. fordelt som beskrevet for punkt-udsug (central kompressor placeres på tag af hensyn til støj) Ionbytteranlæg til demineraliseret vand i laboratorieområdet Øvrige arbejdsområder mm. på første sal (kontorer, frokoststue, mødelokale omklædningsfaciliteter mm.) 390 m 2 Klimakrav: alm. indendørsklima o C (rumventilation, opvarmning) Områderne har almindelig bygningsstandard og normal personbelastning (ventilationsanlæg placeres i teknikrum over slusen til magasinet). Faste installationer: Installationer vedr. brand og tyverisikring Internt datanetværk Installationer vedr. bad, toilet og køkkenfaciliteter 19

20 Lagerhotel 290 m 2 Klimakrav: % Rf. (kun affugtning) Området har almindelig bygningsstandard, og lille personbelastning. Faste installationer: Installationer vedr. brand og tyverisikring Desinfektionsenheder Frysedesinfektion 15 m 2 : Højisoleret behandlingsenhed, driftstemperatur -35 o C, ingen styring af luftfugtigheden (kun køling), (kølemaskine placeres på tag af hensyn til støj og driftsøkonomi) Varmedesinfektion 15 m 2 : Højisoleret behandlingsenhed, driftstemperatur 55 o C, 50% Rf. ± 5% (opvarmning, befugtning, evt. affugtning og køling) (teknik placeres i teknikrum over slusen til magasinet) Generelt: Projektet ønsker om muligt at udnytte tagfladen på magasinbygningen til opstilling af solceller for at minimere driftsudgifterne til energi. 20

21 Bilag 2 Organisering og forvaltning af fællesmagasinet Overordnet organisering Fællesmagasin Midt-Vest organiseres som et dynamisk magasin, hvor genstandenes placering styres med baggrund i en optimering af pladsudnyttelsen, og ikke efter samlings- eller typemæssige kriterier, dog placeres særligt følsomme genstande i områder med særlige klima- eller sikringsforhold. Pakkeenheder* Grundlaget for lagerstyringen er såkaldte pakkenheder. En pakkeenhed er en enkelt genstand eller en samling af genstande, der er udstyret med en lokationskode, således at pakkeenheden til enhver tid kan genfindes i magasinet. For at sikre sammenhængen i pakkeenheder med flere genstande vil disse ofte være emballeret f.eks. på en palle, i en kasse eller på anden måde som en samlet enhed. Jo mere ensartede pakkeenhederne er, jo mere optimalt kan magasinet udnyttes. Ved indretningen af magasinet er der taget hensyn til kompakt magasinering af pakkenheder af forskellig størrelse og karakter. Det enkelte museum er ansvarlig for indholdet, organiseringen og pakningen af den enkelte pakkeenhed, og museet bestemmer selv hvad, og hvor meget pakkenheden skal rumme, men museet bestemmer ikke præcis hvor i magasinet pakkenheden placeres. Man kan sige, at det enkelte museums magasinområde består af et antal pakkeenheder med tilhørende lokationskoder. På den måde sikres en kompakt, hensigtsmæssig og overskuelig magasinering, samtidig med at det enkelte museums ansvar for, og indflydelse på, magasineringen af egen samling bibeholdes. (*Betegnelsen er første gang anvendt i forbindelse med indretning af fællesmagasinet i Randers) Lagerstyring Lagerstyringen af fællesmagasinet foregår med baggrund i pakkenhederne. Hver pakkeenhed forsynes med en identifikationskode og en optisk læsbar stregkode. Der oprettes et databasebaseret lagerstyringssystem, med søgemuligheder for såvel indhold som placering af de enkelte pakkeenheder. Lagerstyringssystemet skal kunne kommunikere direkte med museernes genstandsoplysninger f.eks. i REGIN. Adgang og sikkerhed Af sikkerhedshensyn er der kun adgang til magasinområdet for særligt clearet personale, eller for personer i følge med clearet personale. Adgangskontrol til magasinet sikrer personregistrering ved indgang. Det enkelte museum indstiller personer til clearing. Ved udtagning af genstande fra magasinet følges særlige procedurer, der sikrer opdatering af magasinets database samt registrering af den clearede person, der udtager materialet. Det enkelte museum kan kun udtage genstande fra egen samling. Tilbagelevering af genstande til magasinet, samt indlevering af genstande til magasinering, foregår ligeledes efter en fastlagt procedure der sikrer opdatering af magasinets database. Indlevering og tilbagelevering kan kun ske i samarbejde med magasinets forvalter, eller dennes stedfortræder. Forvalterens rolle Forvalteren er ansat af fællesskabet, og er ansvarlig for, at lagerstyringssystemet er opdateret, og at pakkeenhedernes lokationskoder til enhver tid er korrekt, således at alt materiale i magasinet kan genfindes uden problemer. Det er alene forvalteren eller dennes stedfortræder, der må placere nye pakkeenheder eller ændre eksisterende pakkeenheders lokation. Forvalteren er behjælpelig i forbindelse med håndtering af pakkeenheder og genstandsmateriale i magasinet, og er ansvarlig for, at magasinets tekniske forhold er i orden, herunder klimastyring, brand og tyverisikring, løfte- og transportgrej m.m. 21

22 Bilag 3 Oversigt over arealer og lagerkapacitet Arealfordeling i Fællesmagasin Lagerkapacitet i Fællesmagasinet Hovedmagasin: 2925 m 2. Koldt magasin: 200 m 2. Tørt magasin: 60 m 2. Sikringsboks: 20 m 2. Indgangsområde: 150 m 2 Håndteringsområde: 70 m 2 Desinfektionsenheder: 30 m 2 Forvalterkontor: 15 m 2 Arealfordeling i Fællesområder Hovedmagasin: ca m 3. Fordelt på: Mobile pallereoler: 4636 m 3. LongSpanreoler: 690 m 3. Kompaktreoler: 499 m 3. Stationære reoler: 607 m 3. Netvægge: 289 m 3. Fanemagasin: 40 m 3. Grenreoler: 19 m 3. Fri plads til store genstande: ca m 3. Multirum: 450 m 2. Lagerhotel: 290 m 2. Møderum: 100 m 2. Toilet og omklædning: 25 m 2. Frokostrum: 45 m 2. Koldt magasin: ca. 220 m 3. Fordelt på: Kompaktreoler: 116 m 3. Stationære reoler: 12 m 3. Fri plads til store genstande: ca. 92 m 3. Arealfordeling i Bevaringscenter Almen konservering: 180 m 2. Grov konservering: 100 m 2. Geologisk præparation: 60 m 2. Laboratorieområde: 35 m 2. Kølerum: 5 m 2. Sandblæsningsrum: 15 m 2. Røntgenrum: 10 m 2. Kontorer: 45 m 2. Tørt magasin: ca. 60 m 3. Fordelt på: Stationære reoler: 48 m 3. Fri plads til store genstande: ca. 12 m 3. Sikringsboks: ca. 20 m 3. Fordelt på: Stationære reoler: 20 m 3. Lagerkapacitet i alt: 8930 m 3. Arealfordeling i Skive Kommunearkiv Magasinområde: 290 m 2. Kontor: 30 m 2. Bruttoareal i alt: ca m 2. 22

Fællesmagasin for museerne i Midt- og Vestjylland.

Fællesmagasin for museerne i Midt- og Vestjylland. Til muserne i det Midt og Vestjyske område Skive den 6/1-2008 Fællesmagasin for museerne i Midt- og Vestjylland. Med nærværende introduktionsmateriale og spørgeskema ønsker bestyrelsen for Museernes Bevaringscenter

Læs mere

BEVARING - STATUS KUNST

BEVARING - STATUS KUNST ARBEJDET MED GENSTANDE BEVARING - STATUS VejleMuseerne råder over magasiner på følgende steder: Fællesmuseumsmagasinet på Lysholt, Kunstmuseet på Flegborg og magasinet på Vandel Skole. Hvad samlingerne

Læs mere

Beskrivelse af Københavns Museums magasinforhold.

Beskrivelse af Københavns Museums magasinforhold. Beskrivelse af Københavns Museums magasinforhold. Nuværende magasinforhold Københavns Museum opbevarer størstedelen af museets samlinger af kulturhistoriske genstande i magasinlokaler der ikke er egnede

Læs mere

Ny Tandklinik Ringe. Dispositionsforslag til ny tandklinik i Ringe. Adresse: Rolighedsvej 22, 5750 Ringe.

Ny Tandklinik Ringe. Dispositionsforslag til ny tandklinik i Ringe. Adresse: Rolighedsvej 22, 5750 Ringe. Ny Tandklinik Ringe Dispositionsforslag til ny tandklinik i Ringe. Adresse: Rolighedsvej 22, 5750 Ringe. Udarbejdet af: Faaborg-Midtfyn kommune Teknik - Kommunale Bygninger Nørregade 4, 5600 Faaborg Arkitekt:

Læs mere

Kulturarv Fyn Fælles magasin

Kulturarv Fyn Fælles magasin Kulturarv Fyn Fælles magasin Odense Kommune Kultur Odense Slot, Indgang G Nørregade 36-38 Postboks 730 Indledning. I kulturaftalen mellem de 10 fynske kommuner og Kulturministeriet fremgår, at der på museumsområdet

Læs mere

FÆLLESHUS I TISET skitseforslag Marts 2014

FÆLLESHUS I TISET skitseforslag Marts 2014 FÆLLESHUS I TISET skitseforslag Marts 2014 HANS LUND, Arkitekt maa, Tingvej 12, 6630 Rødding, 74841564, 20221073, arkilund@gmail.com 01 Vest for Landsbyen Tiset (6510 Gram) ligger der et anlæg eller stadion

Læs mere

Byggeprogram Kvindehuset Gothersgade 37

Byggeprogram Kvindehuset Gothersgade 37 Sags nr.: 267500 Dato: 2016-11-10 Byggeprogram Kvindehuset Gothersgade 37 Renovering af kvindehuset i Gothersgade 37 Huset bliver i dag brugt til flere forskellige funktioner blandt andet butik, cafe,

Læs mere

Beskrivelse af Vestbanens værksted i Varde

Beskrivelse af Vestbanens værksted i Varde Beskrivelse af Vestbanens værksted i Varde 1. Historie Værkstedet er oprindeligt en del af en ældre ringremise opført i forbindelse med anlægget af Varde - Grindsted jernbane. Den sydøstlige del af remisen

Læs mere

Rum/arbejdsområde: Problemet Ja Nej Bemærkninger. Arbejdsstedets indretning

Rum/arbejdsområde: Problemet Ja Nej Bemærkninger. Arbejdsstedets indretning 1 of 12 Arbejdsstedets indretning Er størrelsen på de enkelte arbejdsrum tilpasset produktionen? Er der tilstrækkelig plads til, at medarbejderne kan arbejde uden hindringer Er der tilstrækkelig plads

Læs mere

Det Maritime Museum AQUARIUS. Tungevågen AQUARIUS MARITIMT VITENSENTER I TUNGEVÅGEN

Det Maritime Museum AQUARIUS. Tungevågen AQUARIUS MARITIMT VITENSENTER I TUNGEVÅGEN 1 Det Maritime Museum AQUARIUS Tungevågen INDHOLDSFORTEGNELSE 3 4. ARKITEKTONISK, URBANT OG LANDSKABELIGT KONCEPT 5-7. CONCEPTUELLE DIAGRAMMER 8. MASTERPLAN OG TVÆRSNIT 9. PLAN -1, +1 10. ARKITEKTUR OG

Læs mere

Ny Materielgård & Beredskabscenter i Haverslev 1. April 2016 Dispositionsforslag

Ny Materielgård & Beredskabscenter i Haverslev 1. April 2016 Dispositionsforslag Ny Materielgård & Beredskabscenter i Haverslev 1. April 2016 Dispositionsforslag 1 Flytning af materielgård og oprettelse af beredskabscenter Rebild Kommune har i Juni 2015 købt Industriparken 16-18 i

Læs mere

Lind D. Lind 1D - 180 Perspektiv set fra havesiden

Lind D. Lind 1D - 180 Perspektiv set fra havesiden Perspektiv set fra havesiden 6830 7990 6830 Evt. carport / garage 41,0 m² Teknik 9470 TV Soveværelse 13,7 m² Bad 6,2 m² Walk-in-Cl. 5,2 m² Opholdsstue 23,4 m² 1260 5690 2520 Terrasse Køkken-alrum 29 m²

Læs mere

Markante nyopførte lagerejendomme med administration ved afkørsel 58 Middelfart

Markante nyopførte lagerejendomme med administration ved afkørsel 58 Middelfart Markante nyopførte lagerejendomme med administration ved afkørsel 58 Middelfart Industribygninger med kombineret lager, administration og velfærdsområde. projektudvikling: arkitekt: ejendomsmægler: Industribygninger

Læs mere

ArteStore Terra, udtræksramme til malerier kører på skinner, der er fastgjort til gulvet. gulvkonstruktion

ArteStore Terra, udtræksramme til malerier kører på skinner, der er fastgjort til gulvet. gulvkonstruktion Museumsindretning 2 ArteStore Terra, udtræksramme til malerier kører på skinner, der er fastgjort til gulvet med formaldehydfri gulvkonstruktion Museum Indretning CONSTRUCTOR Opbevaring er en del af vor

Læs mere

Kulturhistorisk Museum i Randers har givet udtryk for stor interesse i deltagelse i et sådant forpligtende museumssamarbejde.

Kulturhistorisk Museum i Randers har givet udtryk for stor interesse i deltagelse i et sådant forpligtende museumssamarbejde. GENERELLE BETRAGTNINGER VEDRØRENDE MUSEUMSSAMARBEJDET PÅ DJURSLAND Ved Brita Mosdal og Jakob Vedsted, februar 2008 Museet for Syddjurs og Djurslands Museum er enige i, at det er en god ide, at indlede

Læs mere

Lind B. Lind 1B - 180 Perspektiv set fra havesiden

Lind B. Lind 1B - 180 Perspektiv set fra havesiden Perspektiv set fra havesiden 6830 7990 6830 Evt. carport / garage 41,0 m² Teknik TV Soveværelse 13,7 m² Bad 6,2 m² Walk-in-Cl. 5,2 m² Opholdsstue 23,4 m² 1260 5690 2520 Terrasse Køkken-alrum 29 m² opv

Læs mere

Link arkivreoler til kontor, arkiv og let lager

Link arkivreoler til kontor, arkiv og let lager Link arkivreoler til kontor, arkiv og let lager International Sales Division for Link 51 Link arkivreoler Systemet med hundredvis af muligheder Lukkede og åbne gavle til alle formål. Let monterbart tilbehør

Læs mere

Notat. 1. Etablering af den sammenlagte hjemmepleje på én adresse

Notat. 1. Etablering af den sammenlagte hjemmepleje på én adresse Til: Kopi til: ØKU og KMB MADB og INKR BALLERUP KOMMUNE Dato: 10. juni 2015 E-mail: kcs@balk.dk Kontakt: Karsten Schrøder Sagsid: 82.25.00-P20-2-15 Notat Sammenlægning af Hjemmeplejen på Telegrafvej 4

Læs mere

Omdannelse af Fly Forsamlingshus til tidssvarende kulturhus. Fase 1 Projektbeskrivelse

Omdannelse af Fly Forsamlingshus til tidssvarende kulturhus. Fase 1 Projektbeskrivelse Omdannelse af Fly Forsamlingshus til tidssvarende kulturhus Fase 1 Projektbeskrivelse Udarbejdet august 2012 Projektbeskrivelse Omdannelse af Fly Forsamlingshus til tidssvarende kulturhus For at gøre projektet

Læs mere

Bevaringscenter Brugermuseer Beredskab. Samlingsnetværkets årsmøde 25. oktober 2012 Camilla Jul Bastholm Souschef, Bevaringscenter Øst

Bevaringscenter Brugermuseer Beredskab. Samlingsnetværkets årsmøde 25. oktober 2012 Camilla Jul Bastholm Souschef, Bevaringscenter Øst Bevaringscenter Brugermuseer Beredskab Samlingsnetværkets årsmøde 25. oktober 2012 Camilla Jul Bastholm Souschef, Bevaringscenter Øst Agenda: Om Bevaringscenter Øst BCØ s beredskabsindsats før 2011 Store

Læs mere

Indretning af arbejdsplads med storskærme til klinisk logistik

Indretning af arbejdsplads med storskærme til klinisk logistik Indretning af arbejdsplads med storskærme til klinisk logistik Retningslinjer og vejledning December 2014 Koncern HR, Fysisk Arbejdsmiljø Regionshuset Horsens Emil Møllers Gade 41, 8700 Horsens www.fa.rm.dk

Læs mere

A Member of the Constructor Group LANGSPÆNDSREOL. Effektiv opbevaring af specielle og tunge genstande

A Member of the Constructor Group LANGSPÆNDSREOL. Effektiv opbevaring af specielle og tunge genstande A Member of the Constructor Group LANGSPÆNDSREOL Effektiv opbevaring af specielle og tunge genstande Langspændsreol Stærk, holdbar og alsidig - Langspændsreoler giver dig helt nye muligheder for opbevaring

Læs mere

EDB -lokaler APV Fase 1 Skema 5 2002 Ja Nej Årsag, vurdering af behov for ændringer og øvrige bemærkninger Lokalet, herunder størrelsesforhold,

EDB -lokaler APV Fase 1 Skema 5 2002 Ja Nej Årsag, vurdering af behov for ændringer og øvrige bemærkninger Lokalet, herunder størrelsesforhold, Lokalet, herunder størrelsesforhold, materialer, installationer og rengøring Er lokalets areal passsende i forhold til antallet af brugere? Er der plads nok til at udføre arbejdet på en hensigtsmæssig

Læs mere

Oprindelig Bymuseet Djurslands Museum Museet for Syddjurs Gammel Estrup Herregårdsmuseet Kulturhistorisk Museum Randers Skanderborg Museum

Oprindelig Bymuseet Djurslands Museum Museet for Syddjurs Gammel Estrup Herregårdsmuseet Kulturhistorisk Museum Randers Skanderborg Museum Oprindelig Bymuseet Djurslands Museum Museet for Syddjurs Gammel Estrup Herregårdsmuseet Kulturhistorisk Museum Randers Skanderborg Museum Nu Skanderborg Museum Gammel Estrup Herregårdsmuseet Den Gamle

Læs mere

SUNDHEDSHUS I DRONNINGLUND BRØNDERSLEV KOMMUNE FORUNDERSØGELSE VEDR. ETABLERING AF. Model 2 - december 2008

SUNDHEDSHUS I DRONNINGLUND BRØNDERSLEV KOMMUNE FORUNDERSØGELSE VEDR. ETABLERING AF. Model 2 - december 2008 BRØNDERSLEV KOMMUNE FORUNDERSØGELSE VEDR. ETABLERING AF SUNDHEDSHUS I DRONNINGLUND Model 2 - december 2008 Forundersøgelse vedr. etablering af Sundhedshus i Dronninglund Side 3 INDHOLDSFORTEGNELSE: 0.

Læs mere

installationer, inventar, maskiner og tekniske hjælpemidler

installationer, inventar, maskiner og tekniske hjælpemidler Lokalet, herunder størrelsesforhold, materialer, installationer, inventar, maskiner og tekniske hjælpemidler samt rengøring Lærerværelset Er lokalets areal passende i forhold til antallet af brugere, dvs.

Læs mere

Vi er ikke et typehusfirma. men eksperter i at bygge det hus, du vil have DINE DRØMME- TRYGT I HUS

Vi er ikke et typehusfirma. men eksperter i at bygge det hus, du vil have DINE DRØMME- TRYGT I HUS Vi er ikke et typehusfirma men eksperter i at bygge det hus, du vil have DINE DRØMME- TRYGT I HUS VELKOMMEN TIL ALBOHUS Hvilken type er du? Der er mange nødvendige valg at træffe, før man påbegynder et

Læs mere

1. Administrative arealer 1187. 2. Normalklasser 2715. 3. Praksisrum 2075. 4. Fællesfaciliteter 1980. Total 7957

1. Administrative arealer 1187. 2. Normalklasser 2715. 3. Praksisrum 2075. 4. Fællesfaciliteter 1980. Total 7957 AREALOVERSIGT, NETTOAEALER Område/funktion hovednr. Afdeling/funktion 1. Administrative arealer 1187 2. Normalklasser 2715 3. Praksisrum 2075 4. Fællesfaciliteter 1980 Total 7957 ADMINISTRATIVE AREALER

Læs mere

Ny præstebolig i Tistrup Indbudt arkitektkonkurrence

Ny præstebolig i Tistrup Indbudt arkitektkonkurrence kirke parkeringsområde Tistrup kirkevej Beliggenhed Der er med planen søgt at skabe en helhed i mellem kirke og præstegården samtidig med har det med den overordnede planlægning været vigtigt at præstegården

Læs mere

Sjællandsgade 22. Sjællandsgade 22. Det skal du vide om renoveringen i din bolig. November 2013

Sjællandsgade 22. Sjællandsgade 22. Det skal du vide om renoveringen i din bolig. November 2013 Sjællandsgade 22 Husk informationsmøde d. 7. november kl. 19-20 i fælleslokale på 1. sal. Sjællandsgade 22 Det skal du vide om renoveringen i din bolig November 2013 Københavns Kommune og Landsbyggefonden

Læs mere

Mobile arbejdspladser

Mobile arbejdspladser Mobile arbejdspladser ISO-standard skibscontainere ved midlertidigt arbejde af kort varighed Arbejdsmiljø i Jern- og metalindustrien Industriens Branchearbejdsmiljøråd Postbox 7777 1790 København V Telefon:

Læs mere

RUMPROGRAM BASIS - DISPONERING

RUMPROGRAM BASIS - DISPONERING RUMPROGRAM BASIS - DISPONERING Affaldsrummet placeres længst muligt mod nord. Garagen placeres så den har umiddelbar adgang til begge isbaner. Ventilation Almindelige toiletter og handicaptoiletter fordeles

Læs mere

Energirådgivning EnergiMidt

Energirådgivning EnergiMidt Energirådgivning EnergiMidt Silkeborg d. 15 nov. 2012 V. Ulf Rytter Jensen Ingeniør, Fagansvarlig Disposition (40 min.) Fra energiforlig i Folketinget til energibesparelser ved slutbrugeren Netselskabernes

Læs mere

4.675 m² visuel og futuristisk ejendom v/ballerup Byvej

4.675 m² visuel og futuristisk ejendom v/ballerup Byvej 4.675 m² visuel og futuristisk ejendom v/ballerup Byvej MANAGEMENT & UDLEJNING DATEA Lyngby Hovedgade 4 2800 Kgs. Lyngby datea.dk I det attraktive erhvervsområde Lautrupparken i Ballerup, ligger den præsentable

Læs mere

8. Procedure for behandling af genstande før magasinering

8. Procedure for behandling af genstande før magasinering Uddrag fra Brugerhåndbogen 6. udgave, 2015 8. Procedure for behandling af genstande før magasinering 8.1 Rengøring af genstande Genstanden rengøres før magasinering eller præventiv behandling mod skadedyr

Læs mere

Hvidovre Kommune. Udvidelse af kapacitet i Krogstenshaves produktionskøkken. Projektforslag

Hvidovre Kommune. Udvidelse af kapacitet i Krogstenshaves produktionskøkken. Projektforslag Udvidelse af kapacitet i Krogstenshaves produktionskøkken Dato : 24-11-2010 Revisionsdato : 07-12-2010 Sagsnr. : 102405 Projektleder : SH Udarbejdet af : SH/FL/KIKA/dtm Godkendt af : Teknikerbyen 34 2830

Læs mere

Markedsundersøgelse vedr. nye fællesmagasiner Informationsmateriale

Markedsundersøgelse vedr. nye fællesmagasiner Informationsmateriale www.pwc.dk Markedsundersøgelse vedr. nye fællesmagasiner Informationsmateriale 31. oktober 2014 PricewaterhouseCoopers Statsautoriseret Revisionspartnerselskab, CVR-nr. 33 77 12 31 Indledning Bygningsstyrelsen

Læs mere

Engstrandskolen. Hvidovrevej 440, 2650 Hvidovre. Bygningerne er placeret i byzone.

Engstrandskolen. Hvidovrevej 440, 2650 Hvidovre. Bygningerne er placeret i byzone. Engstrandskolen Adresse Placering Beskrivelse af bygningen Hvidovrevej 440, 2650 Hvidovre Bygningerne er placeret i byzone. Engstrandskolen er bygget i 1978 i 2 etaper, og er renoveret i 2003. Bygningerne

Læs mere

De store vinduer er placeret mod nord, og de små mod syd for at lukke et smukt og roligt arbejdslys ind, der ikke overopheder klasselokalerne.

De store vinduer er placeret mod nord, og de små mod syd for at lukke et smukt og roligt arbejdslys ind, der ikke overopheder klasselokalerne. Udbygning af Falkonergårdens Gymnasium Ens Men Forskellige Vores forslag til Falkonergårdens Gymnasiums nye udvidelse består af en ombygning af østfløjen til seks nye klasselokaler med tilhørende grupperum,

Læs mere

Lind C. Lind 1C - 180 Perspektiv set fra havesiden

Lind C. Lind 1C - 180 Perspektiv set fra havesiden Perspektiv set fra havesiden 6830 7990 6830 Evt. carport / garage 41,0 m² vm/tt 9470 TV Soveværelse 13,7 m² Bad 6,2 m² Walk-in-Cl. 5,2 m² Opholdsstue 23,4 m² 1260 5690 2520 Evt. saksespær Terrasse Entré

Læs mere

LEMVIG MUSEUM. Tegn. nr.: Side 0. Sag: Om- og tilbygning. Tegn. nr.: Side 0. Checker. Kontr.: 06-12-12. Int.:

LEMVIG MUSEUM. Tegn. nr.: Side 0. Sag: Om- og tilbygning. Tegn. nr.: Side 0. Checker. Kontr.: 06-12-12. Int.: Side 0 LEMVIG MUSEUM Til- og ombygningen skal sikre adgang for alle til hele museet og øge kvaliteten af oplevelsen og omfatter: Nyt indgangsparti Ny butik/cafe - med glaspartier mod haven Nyt elevatortårn

Læs mere

Beretning til Statsrevisorerne om statsanerkendte museers sikring af kulturarven. Marts 2014

Beretning til Statsrevisorerne om statsanerkendte museers sikring af kulturarven. Marts 2014 Beretning til Statsrevisorerne om statsanerkendte museers sikring af kulturarven Marts 2014 BERETNING OM STATSANERKENDTE MUSEERS SIKRING AF KULTURARVEN Indholdsfortegnelse 1. Introduktion og konklusion...

Læs mere

MUSIKSKOLEN HVIDOVRE KOMMUNE UDKAST TIL BYGGEPROGRAM AF OKTOBER

MUSIKSKOLEN HVIDOVRE KOMMUNE UDKAST TIL BYGGEPROGRAM AF OKTOBER MUSIKSKOLEN HVIDOVRE KOMMUNE UDKAST TIL BYGGEPROGRAM AF OKTOBER 2008 TOTALRÅDGIVER: RAMBØLL DANMARK A/S BAG HAVERNE 32 4600 KØGE ARKITEKT: ARKITEKTERNE KØGE A/S VESTERGADE 20 4600 KØGE Indholdsfortegnelse

Læs mere

Under Egen 32 - Holstebro. ÅBENT HUS Ta familien med til Åbent Hus på Under Egen. Udstillingshuset er komplet indrettet med møbler

Under Egen 32 - Holstebro. ÅBENT HUS Ta familien med til Åbent Hus på Under Egen. Udstillingshuset er komplet indrettet med møbler Byg nyt -og lej det Under Egen 32 - Holstebro Prøvebo jeres nye hus i to år, før I bestemmer jer for, om I vil købe det Med det nye prøvebo-koncept kan I opføre et skræddersyet Holm Hus helt fra bunden

Læs mere

Klimaskærm konstruktioner og komponenter

Klimaskærm konstruktioner og komponenter Klimaskærm konstruktioner og komponenter Indholdsfortegnelse Klimaskærm...2 Bygningsreglementet...2 Varmetab gennem klimaskærmen...2 Transmissionstab...3 Isolering (tag, væg, gulv)...3 Isolering af nybyggeri...3

Læs mere

Om Danbox Klimapavilloner & containere

Om Danbox Klimapavilloner & containere Om Danbox Klimapavilloner & containere Det bedste alternativ Vi oplever ofte, at vore kunder kommer til os, fordi de ønsker et billigt og nemt alternativ til nybyggeri, når de ønsker at udvide produktionen.

Læs mere

UDBEDRING AF FUGTPROBLEMER SKOVPARKEN, NÆSTVED

UDBEDRING AF FUGTPROBLEMER SKOVPARKEN, NÆSTVED UDBEDRING AF FUGTPROBLEMER SKOVPARKEN, NÆSTVED HENRIK M. TOMMERUP RAMBØLL - RENOVERING & BYGNINGSFYSIK HMT@RAMBOLL.DK SKOVPARKEN, ALMENBOLIGER Rambøll har for Lejerbo udarbejdet helhedsplan for renovering

Læs mere

KEjd 25.02.2015. Projektplan for fælles arkiv- og magasinløsning

KEjd 25.02.2015. Projektplan for fælles arkiv- og magasinløsning Projektplan for fælles arkiv- og magasinløsning Magasinbygning Funktionsbygning Indhold Indledning side 3 Fælles arkiv- og magasinløsning - Program Arealer og funktioner overordnet side 6 Opbevarende arkivalier

Læs mere

I 1980 blev opført tilbygning i to etager ved den vestlige gymnastiksal indeholdende to børnehaveklasselokaler.

I 1980 blev opført tilbygning i to etager ved den vestlige gymnastiksal indeholdende to børnehaveklasselokaler. Randers Kommune Folkeskolernes fysiske rammer 2012 NYVANGSSKOLEN 17. NYVANGSSKOLEN Rindsvej 2, 8900 Randers Nyvangsskolen er beliggende i den nordlige del af Randers midtby. Skolen har i skoleåret 2012/13

Læs mere

Centerparken, Rema 1000, Langå MATERIALE-BESKRIVELSE Fjerritslev, 04.03.2008

Centerparken, Rema 1000, Langå MATERIALE-BESKRIVELSE Fjerritslev, 04.03.2008 Centerparken, Rema 1000, Langå MATERIALE-BESKRIVELSE Fjerritslev, 04.03.2008 Kortfattet beskrivelse af konstruktioner, materialer og udstyr for nøglefærdigt byggeri beliggende Bredgade/Markedsgade, 8870

Læs mere

AREALSKEMA RUMKRAV 2015 Prælim. Budget 03.08.2015 side 1

AREALSKEMA RUMKRAV 2015 Prælim. Budget 03.08.2015 side 1 AREALSKEMA RUMKRAV Prælim. Budget 3.8. side 1 FUNKTIONER Lægehus Genoptræning Fælles Beskriver p.t. udelukkende Genoptræningens behov 1. UDENDØRSAREALER 1.1 PARKERINGSPLADSER 6 stk Tjenestebiler 15 stk

Læs mere

Kontordomicil 554 m²

Kontordomicil 554 m² - til leje... Kontordomicil 554 m² Thrige, Haubergsvej 1 5000 Odense C Flagskibet på Thrige udlejes Et af øjeblikkets mest populære og dynamisk erhvervsområder i Odense Primært areal udgør 428 m 2, sekundært

Læs mere

Kontorlejemål Ørestad City 428, 571 og 999 m 2

Kontorlejemål Ørestad City 428, 571 og 999 m 2 Kontorlejemål Ørestad City 428, 571 og 999 m 2 Bliv en del af en international business park med mange fælles faciliteter Moderne kontorejendom centralt i Ørestad 5 min. gang til nærmeste metrostation

Læs mere

Byggeprogram for nye lokaler til Hjemmeplejen Vest i Glesborg

Byggeprogram for nye lokaler til Hjemmeplejen Vest i Glesborg Byggeprogram for nye lokaler til Hjemmeplejen Vest i Glesborg Den nye bygning placeres nordvest for plejecentret. Der er adgang til bygningen fra den eksisterende parkeringsplads. Området er afdækket af

Læs mere

Notat om Politimuseets formelle status og om evt. statsanerkendelse af Museet

Notat om Politimuseets formelle status og om evt. statsanerkendelse af Museet Notat om Politimuseets formelle status og om evt. statsanerkendelse af Museet 1. Indledning Politimuseets formelle status er noget uklar. Henhører det under Politihistorisk Selskab, eller må det på baggrund

Læs mere

Bygning: Bygherre: Rådgiver: Bygningens layout og bygningens brug Bygningens opførelsesår Areal: Bygningstype IndeklimaI

Bygning: Bygherre: Rådgiver: Bygningens layout og bygningens brug Bygningens opførelsesår Areal: Bygningstype IndeklimaI Bygning: Bygherre: Rådgiver: Lyngby Port Nordea Ejendomme Rambøll Danmark Total Concept method Step 1. Creating the action package Bygningens layout og bygningens brug Bygningens opførelsesår: 1992 Areal:

Læs mere

SVØMMEBADSAFFUGTERE FOR KOMFORT OG WELLNESS

SVØMMEBADSAFFUGTERE FOR KOMFORT OG WELLNESS SVØMMEBADSAFFUGTERE FOR KOMFORT OG WELLNESS AFFUGTERE AF HØJ KVALITET OG FLOT DANSK DESIGN TIL INSTALLATIONER I POOL- OG TEKNIKRUM Svøebadsaffugtere for komfort og wellness Effektiv styring af luftfugtigheden

Læs mere

SVØMMEBADSAFFUGTERE FOR KOMFORT OG WELLNESS

SVØMMEBADSAFFUGTERE FOR KOMFORT OG WELLNESS SVØMMEBADSAFFUGTERE FOR KOMFORT OG WELLNESS AFFUGTERE AF HØJ KVALITET OG FLOT DANSK DESIGN TIL INSTALLATIONER I POOL- OG TEKNIKRUM S vøebadsaffugtere for komfort og wellness Effektiv styring af luftfugtigheden

Læs mere

Søjlefrit højloftet lager/produktionslokale i jordplan Kontorer, bad/omklædning m.v.

Søjlefrit højloftet lager/produktionslokale i jordplan Kontorer, bad/omklædning m.v. Søjlefrit højloftet lager/produktionslokale i jordplan Kontorer, bad/omklædning m.v. Rugvænget 11 A, Taastrup Side 2 af lejebeskrivelse for Rugvænget 11 A, Taastrup LOKALER TIL LEJE i ejendommen Rugvænget

Læs mere

BRANDTS MUSEUM FOR KUNST OG VISUEL KULTUR

BRANDTS MUSEUM FOR KUNST OG VISUEL KULTUR V E D T Æ G T E R F O R BRANDTS MUSEUM FOR KUNST OG VISUEL KULTUR Baseret på: Lov nr. 1505/2006, museumsloven med senere ændringer. Lov nr. 1531/2010 om økonomiske og administrative forhold for modtagere

Læs mere

Middelfart kommune Skolerenoveringsplan 2014 4 FJELDSTED HARNDRUP BØRNEUNIVERS RENOVERING OG GENOPRETNING

Middelfart kommune Skolerenoveringsplan 2014 4 FJELDSTED HARNDRUP BØRNEUNIVERS RENOVERING OG GENOPRETNING 4 FJELDSTED HARNDRUP BØRNEUNIVERS RENOVERING OG GENOPRETNING 1 Bygningsplan 2 Skolen består af 5 bygninger, hvoraf 2 er pavillonbygninger. Bygningerne er opført over en periode fra 1961 til 1997. Bygning

Læs mere

Screeningsredskabet HOUSING ENABLER

Screeningsredskabet HOUSING ENABLER 113 Screeningsredskabet HOUSING ENABLER Kortlægningsskema Dato. Navn Boligens adresse...... Identifikationskode 114 Housing Enabler BOLIGENS STANDARD (ifølge Boverket, 2008) FØLGENDE NØDVENDIGE BOLIGFUNKTIONER

Læs mere

HEI idrætsforening Ny sportshal og fintnesscenter

HEI idrætsforening Ny sportshal og fintnesscenter HEI idrætsforening Ny sportshal og fintnesscenter - Samlingssted i lokalområdet - Motion og sundhed for alle aldre - Fleksibilitet, åbenhed og inspiration - Identitet og fælleskab Adresse: Ny sportshal

Læs mere

Bilag 2 Ombygning af Danmarks Rostadion til anvendelse for bredden

Bilag 2 Ombygning af Danmarks Rostadion til anvendelse for bredden Prisoverslag 1, Sparsom renovering Enheds- Sum Pos. Ydelse Enhed Antal pris excl. moms kr 1,0 Renovering af eksisterende bygning 1 1,2 Idræts- og omklædningsfaciliteter og fløjbygning: Renovering af tagkonstruktion.

Læs mere

A Member of the Constructor Group. Lager- og arkivindretning. HI280 Småvarereol. Stålreolen der er skræddersyet til håndtering af smådele

A Member of the Constructor Group. Lager- og arkivindretning. HI280 Småvarereol. Stålreolen der er skræddersyet til håndtering af smådele A Member of the Constructor Group Lager- og arkivindretning HI280 Småvarereol Stålreolen der er skræddersyet til håndtering af smådele HI280 Småvarereol Småvaresystem HI280 Komponenthåndtering og opbevaring

Læs mere

Fællesmagasinet for museer i Midt- og Østjylland

Fællesmagasinet for museer i Midt- og Østjylland Seneste ændringer: 11.11.2010 / lp Fællesmagasinets standarder Mærkning Mærkning af museumsgenstande, emballager og pakkeenheder Generelt Der henvises til KUAS mere generelle Retningslinjer for mærkning

Læs mere

Arkivmæssige hensyn opbevaring og skader

Arkivmæssige hensyn opbevaring og skader Arkivforeningens halvdagsseminar Konservering af Arkivmaterialer 27. oktober 2016 Arkivmæssige hensyn opbevaring og skader Asger Svane-Knudsen Specialkonsulent Bevaringsteknisk koordinator Grundlæggende

Læs mere

HI280 Småvarereol. Fleksibilitet der passer til jeres behov. Bruynzeel Storage Systems A/S Københavnsvej 81 DK-4000 Roskilde

HI280 Småvarereol. Fleksibilitet der passer til jeres behov. Bruynzeel Storage Systems A/S Københavnsvej 81 DK-4000 Roskilde HI280 Småvarereol Fleksibilitet der passer til jeres behov 1 2 Altid en løsning til jeres specifikke behov Alle virksomheder har særlige behov og krav, når der skal indrettes lager til opbevaring og håndtering

Læs mere

LEJEPROSPEKT. Vestergade 81c, 8600 Silkeborg. Sag 1018

LEJEPROSPEKT. Vestergade 81c, 8600 Silkeborg. Sag 1018 LEJEPROSPEKT KONTOR / KLINIK / FORENING ELLER LIBERALT ERHVERV - LOKALER TIL LEJE KONTOR, UDSTILLING, KLINIK, FORENING, UNDERVISNING - MULIGHEDERNE ER MANGE Vestergade 81c, 8600 Silkeborg Sag 1018 BYHUS

Læs mere

MED LOV SKAL LAND BYGGES!

MED LOV SKAL LAND BYGGES! MED LOV SKAL LAND BYGGES! MØDET MED 2 ADVOKATFIRMAER I ÅRHUS RECEPTION ADVOKATFIRMA I ÅRHUS VENTEVÆRELSE ADVOKATFIRMA I ÅRHUS FORDELINGSGANG ADVOKATFIRMA I ÅRHUS BIBLIOTEK ADVOKATFIRMA I ÅRHUS ADVOKATKONTOR

Læs mere

Forprojekt Beskrivelse mm. Udarb.: THP

Forprojekt Beskrivelse mm. Udarb.: THP Prissat forprojekt vedr. Birkerød Svømmehal renovering af omklædnings- og baderum. Projektomfang: Beskrivelse, 21.02.2014 Forprojekt, budget, 21.02.2014. Tegninger, 21.02.2014, (29)3.03 Plan Stue, eksisterende

Læs mere

Danhostel Næstved PROJEKTFORSLAG - MAJ 2017 CASA ARKITEKTER

Danhostel Næstved PROJEKTFORSLAG - MAJ 2017 CASA ARKITEKTER Danhostel Næstved PROJEKTFORSLAG - MAJ 2017 CASA ARKITEKTER PRÆSENTATION Præstøvej 65, 4700 Næstved Ejendommen Præstøvej 65 i Næstved, som oprindeligt i 1976 er bygget som hjem for nonner af Skt. Elisabeth

Læs mere

Notat til Statsrevisorerne om beretning om statsanerkendte museers sikring af kulturarven. Juni 2014

Notat til Statsrevisorerne om beretning om statsanerkendte museers sikring af kulturarven. Juni 2014 Notat til Statsrevisorerne om beretning om statsanerkendte museers sikring af kulturarven Juni 2014 18, STK. 4-NOTAT TIL STATSREVISORERNE 1 Vedrører: Statsrevisorernes beretning nr. 14/2013 om statsanerkendte

Læs mere

Evaluering af undervisningsmiljøet, uge 36, 2005

Evaluering af undervisningsmiljøet, uge 36, 2005 Evaluering af undervisningsmiljøet, uge 36, 2005 84 elever har spørgeskemaet. Alle tal er angivet i antal/procent. Er der JA 51. Rum, der særligt tiltaler dig (f.eks. pga. stemningen, farverne eller indretningen)?

Læs mere

Vedtægter for Middelfart Museum

Vedtægter for Middelfart Museum Vedtægter for Middelfart Museum 1. Museets navn og ejerforhold, art og status Middelfart Museum er en selvejende institution og et statsanerkendt kulturhistorisk museum med lokalhistorisk arkiv. 2. Museets

Læs mere

Bryggers. Stjernehimmel dvs. halogenspots i passende mængde. Til køkken: klassisk fyldningsdør. Døre. Ud: entrédør med glas i top og fyldning nederst.

Bryggers. Stjernehimmel dvs. halogenspots i passende mængde. Til køkken: klassisk fyldningsdør. Døre. Ud: entrédør med glas i top og fyldning nederst. Bryggers Stjernehimmel dvs. halogenspots i passende mængde Til køkken: klassisk fyldningsdør Ud: entrédør med glas i top og fyldning nederst. Hvide gipslofte evt. med stuk Klinker i størrelsen 30 x 30

Læs mere

Produktion/lager og kontorlejemål nær Motorring 3 udlejes SOGNEVEJ 25, BYGN. 36, 46 OG 52 2605 BRØNDBY. LAGER 12.011 m² KONTOR 8.

Produktion/lager og kontorlejemål nær Motorring 3 udlejes SOGNEVEJ 25, BYGN. 36, 46 OG 52 2605 BRØNDBY. LAGER 12.011 m² KONTOR 8. Produktion/lager og kontorlejemål nær Motorring 3 udlejes SOGNEVEJ 25, BYGN. 36, 46 OG 52 2605 BRØNDBY LAGER 12.011 m² KONTOR 8.210 m² Bygning 36 I bygningens facader mod syd og mod nord er der indrettet

Læs mere

Præsentation / Definition. Definition:en Arbejdsplads: Det geografiske sted Bygningen Arbejdsrummet Arbejdsbordet (-pladsen) Fælles-områderne.

Præsentation / Definition. Definition:en Arbejdsplads: Det geografiske sted Bygningen Arbejdsrummet Arbejdsbordet (-pladsen) Fælles-områderne. Udgangspunkt Kontorarbejdspladser Trivselsbegrebet Arbejdspladsen definition Need to have vs. Nice to have Spørgsmål og drøftelse Opgave: Trivsels-projekt Præsentation / Definition Anja Deltagerne Deltagernes

Læs mere

Procedure for præventiv behandling mod skadedyr

Procedure for præventiv behandling mod skadedyr Procedure for præventiv behandling mod skadedyr Rengøring af genstande Genstanden rengøres før magasinering eller præventiv behandling mod skadedyr hjemme på museet eller ved rengøringsbordet i pakkerummet.

Læs mere

Ny Teknisk Skole Silkeborg: Brugerproces for rumprogram & dispositionsforslag Opsamling workshop 1, 13. maj 2014: Auto

Ny Teknisk Skole Silkeborg: Brugerproces for rumprogram & dispositionsforslag Opsamling workshop 1, 13. maj 2014: Auto Ny Teknisk Skole Silkeborg: Brugerproces for rumprogram & dispositionsforslag Opsamling workshop 1, 13. maj 2014: Auto OPSAMLING MØDE 1 Kære brugergruppe for Auto Tak for jeres input og drøftelser på første

Læs mere

ANSØGNING OM STATSANERKENDELSE BILAG 11 KRAV OG ANBEFALINGER. Arbejdsgrundlag, organisation og ledelse

ANSØGNING OM STATSANERKENDELSE BILAG 11 KRAV OG ANBEFALINGER. Arbejdsgrundlag, organisation og ledelse KRAV OG ANBEFALINGER I det næste gives kort svar på, hvordan Forstadsmuseet opfylder eller har planer om at opfylde Kulturstyrelsens krav og anbefalinger til de statsanerkendte museer. Arbejdsgrundlag,

Læs mere

Udgivet med støtte fra EU s Regionalfond FORSLAG TIL UDNYTTELSE AF SUKKERHUSET

Udgivet med støtte fra EU s Regionalfond FORSLAG TIL UDNYTTELSE AF SUKKERHUSET Udgivet med støtte fra EU s Regionalfond SAXKJØBING FORSLAG TIL UDNYTTELSE AF SUKKERHUSET SAXKJØBING SUKKERFABRIK SUKKERFABRIK FORSLAG TIL UDNYTTELSE AF SUKKERHUSET JUNI 2004 ETN ARKITEKTER INDHOLDSFORTEGNELSE:

Læs mere

ARKITEKTTEGNET TRÆHUS. Lavenergiklasse 1

ARKITEKTTEGNET TRÆHUS. Lavenergiklasse 1 ARKITEKTTEGNET TRÆHUS Lavenergiklasse 1 INDHOLD Bemærk: De viste illutrationer er fra andre huse, og kan afvige fra det tilbudte projekt. BESKRIVELSE IDÉ 3 STUEPLAN OG 1 SALSPLAN 4 BESKRIVELSE 5 FACADER

Læs mere

Det Nære og Det Fjerne

Det Nære og Det Fjerne M a r i t i m t V i t e n s e n t e r i Tu n g e v å g e n Stedlig tilpasning Stedets ånd peger på en stilfærdig modulering af et bygningskompleks, og mod en harmonisk indpasning i det svagt kurvede klippelandskab.

Læs mere

VIND ET GAVEKORT REDAKTIONSLOKALE OG VIND 1000,- TIL ARCHI TEGN [KÅRK] KONKURRENCE INDRET KÅRKS LOKALE. http://kaark.aarch.dk

VIND ET GAVEKORT REDAKTIONSLOKALE OG VIND 1000,- TIL ARCHI TEGN [KÅRK] KONKURRENCE INDRET KÅRKS LOKALE. http://kaark.aarch.dk VIND ET GAVEKORT INDRET KÅRKS REDAKTIONSLOKALE OG VIND 1000,- TIL ARCHI TEGN [KÅRK] KONKURRENCE INDRET KÅRKS LOKALE http://kaark.aarch.dk side_2 Indledning Kårk genopstod sidste semester efter længere

Læs mere

Rekvirent: XX. Udført af indeklimakonsulent: Ole Borup. Inspektion udført: København den XX oktober 2014. Sag nr.: 10XXX-14.

Rekvirent: XX. Udført af indeklimakonsulent: Ole Borup. Inspektion udført: København den XX oktober 2014. Sag nr.: 10XXX-14. Rekvirent: XX Udført af indeklimakonsulent: Ole Borup info@termo-service.dk Skibhusvej 428 5000 Odense C +45 29821362 Cvr: 32592368 Inspektion udført: København den XX oktober 2014 Sag nr.: 10XXX-14 Indledning

Læs mere

Spørgeskema vedr fysisk arbejdsmiljø, skolens fællesområder

Spørgeskema vedr fysisk arbejdsmiljø, skolens fællesområder Spørgeskema vedr fysisk arbejdsmiljø, skolens fællesområder Skemaer i alt: 33 Benytter du dig af skolens personalerum? 9 16 8 0 0 Har du behov for at få vejledning i hvordan man benytter personalerummets

Læs mere

5 GELSTED BØRNEUNIVERS - RENOVERING OG GENOPRETNING

5 GELSTED BØRNEUNIVERS - RENOVERING OG GENOPRETNING 5 GELSTED BØRNEUNIVERS - RENOVERING OG GENOPRETNING Bygningsplan 1 2 Skolen består af 8 bygninger fra perioden 1958 til 1998, hvoraf 3 er sammenbyggede. Øvrige er fritstående, og er bl.a. en ombygget villa,

Læs mere

BYGGESJUSK I BYGGERIET

BYGGESJUSK I BYGGERIET BYGGESJUSK I BYGGERIET Michael Simonsen Byggeteknisk Rådgiver Mobil: 40 15 51 40 E-mail: ms@dhv.dk Dansk Håndværk Islands Brygge 26 Tlf.: 32 630 470 Fax 32 600 472 VINDUERS ENERGIMÆSSIGE PERFORMANCE Bygningsdel

Læs mere

Randers Kommune Udviklingsplan for folkeskolerne efterår 2007/forår 2008

Randers Kommune Udviklingsplan for folkeskolerne efterår 2007/forår 2008 Randers Kommune Udviklingsplan for folkeskolerne efterår 2007/forår 2008 PADERUP AFD. JEBJERG AFD. MØRKE AFD. 28 d. FIRKLØVERskolen, Jebjerg afd. Jebjerg afd. Jebjergvej 43, 8870 Langå LÅSBY AFD. Firkløverskolens

Læs mere

Metoder og teknikk for lysgroing av tidligpotet i Danmark. Knud Ravn Nielsen, LMO Samsø

Metoder og teknikk for lysgroing av tidligpotet i Danmark. Knud Ravn Nielsen, LMO Samsø Metoder og teknikk for lysgroing av tidligpotet i Danmark. Knud Ravn Nielsen, LMO Samsø Tidlig høst Lysgroning Forspiring Fordele merudbytte på 15 20 pct. eller 50 80 hkg pr. ha ved korrekt forspiring

Læs mere

815 m 2 lager/produktion 215 m 2 kontorer Sag L3136-MB

815 m 2 lager/produktion 215 m 2 kontorer Sag L3136-MB 815 m 2 lager/produktion 215 m 2 kontorer Kuldyssen 15-17, Taastrup Side 2 af lejebeskrivelse for lokaler i Kuldyssen 15-17, Taastrup LAGER/PRODUKTIONSLOKALER MED KONTORER TIL LEJE i Kuldyssen 15-17, Taastrup

Læs mere

Beskrivelse af ombygningsarbejdet på Ravnholtskolen 2009

Beskrivelse af ombygningsarbejdet på Ravnholtskolen 2009 Beskrivelse af ombygningsarbejdet på Ravnholtskolen 2009 Bygning nr. 5 Indgangsparti m.v. mod vej. Ny aut. alufacadedør (niveaufri)ved indgang komplet med tilpasning af højtsiddende vinduesparti Aut. indv.

Læs mere

Indbyggede udv. elstik

Indbyggede udv. elstik 1.11 Nyt lærred - vinduer skal kunne mørklægges Ny klimadør KT. 3740 11 Depot 12 12.98 m² Værksted BD30M 13.18 m²... 1300 BD30 800 1250 Ny loftmonteret projektor Ny åbning m. 2 nye søjler 79 Stole KT.

Læs mere

8 SKRILLINGESKOLEN - RENOVERING OG GENOPRETNING

8 SKRILLINGESKOLEN - RENOVERING OG GENOPRETNING 8 SKRILLINGESKOLEN - RENOVERING OG GENOPRETNING Bygningsplan 1 2 Skolen består af 10 selvstændige bygninger og 2 udhuse. 7 af bygningerne er opført på samme tid, hvoraf de 6 plus en senere tilbygning er

Læs mere

5. FÅRUP SKOLE. Randers Kommune Folkeskolernes fysiske rammer 2012. Skolebakken 5, 8990 Fårup

5. FÅRUP SKOLE. Randers Kommune Folkeskolernes fysiske rammer 2012. Skolebakken 5, 8990 Fårup Randers Kommune Folkeskolernes fysiske rammer 2012 FÅRUP SKOLE 5. FÅRUP SKOLE Skolebakken 5, 8990 Fårup Fårup Skole er beliggende i Fårup nordvest for Randers. Skolen har i skoleåret 2012/13 270 elever

Læs mere

Klasselokale nr: APV - Fase 1 Skema 1

Klasselokale nr: APV - Fase 1 Skema 1 Lokalet, herunder størrelsesforhold, materialer, installationer og rengøring Er lokalets areal passsende i forhold til antallet af brugere? Er der plads nok til at udføre arbejdet på en hensigtsmæssig

Læs mere

museum, der er blevet til ved storisk Museum Museum Østjylland anden forskning har er kommu- Randers.

museum, der er blevet til ved storisk Museum Museum Østjylland anden forskning har er kommu- Randers. Vedtægter for Museum Østjylland Randers/ /Djursland 1. Navn og ejerforhold, art og status 1..1. Museum Østjylland Randers/Djursland er et statsanerkendt kulturhistorisk museum, der er blevet til ved en

Læs mere

Notat til Statsrevisorerne om beretning om forvaltning af kulturarven. Oktober 2014

Notat til Statsrevisorerne om beretning om forvaltning af kulturarven. Oktober 2014 Notat til Statsrevisorerne om beretning om forvaltning af kulturarven Oktober 2014 FORTSAT NOTAT TIL STATSREVISORERNE 1 Opfølgning i sagen om forvaltning af kulturarven (beretning nr. 13/06) 24. september

Læs mere

Oversigt over statsstøttede kunstmuseer***

Oversigt over statsstøttede kunstmuseer*** Oversigt over statsstøttede kunstmuseer*** Offentlige tilskud (EU, stat, amtskommune og Ikke offentlige tilskud Museum kommune) Af samlede (fonde, sponsorater mm.) Kr. indtægter Kr. Arken 2008 32.698.308

Læs mere