UDVIKLING I LANDDISTRIKTERNE LANDDISTRIKTSPULJEN 2007

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "UDVIKLING I LANDDISTRIKTERNE LANDDISTRIKTSPULJEN 2007"

Transkript

1 UDVIKLING I LANDDISTRIKTERNE LANDDISTRIKTSPULJEN 2007

2

3 Indhold Forord...4 Indledning...5 Forsøgsprojekter Emnerne for forsøgsprojekter Hvem har ansøgt? Størrelsen på de bevilligede tilskud Forsøgsprojekternes geografiske fordeling...10 Forsknings- og informationsprojekter...11 Oversigt over støttede projekter Forsøgsprojekter Forsknings- og informationsprojekter...21 Baggrund for Velfærdsministeriets Landdistriktspulje Velfærdsministeriets Landdistriktspulje Forsøgsprojekter Forsknings- og Informationsprojekter...24 Velfærdsministeriet og landdistriktsområdet Regeringens rådgivende udvalg på landdistriktsområdet...26

4 Forord Velfærdsministeriets Landdistriktspulje giver penge til projekter, som på forskellig vis er med til at udvikle Danmarks landdistrikter. Forsøgsprojekter sætter aktiviteter i gang i et specifikt lokalområde. Forsknings- og informationsprojekter peger på nye udfordringer og muligheder for landdistrikterne generelt. Nærværende publikation beskriver de projekter, som puljen støttede i Set i lyset af at kommunalreformen trådte i kraft d. 1. januar 2007, er der ved denne uddeling lagt særligt vægt på projekter, der fremmer landdistriktsudvikling i de nye kommuner og projekter, der sætter fokus på et lokalområdes ressourcer, muligheder og kvaliteter. Mange af de støttede projekter har taget handsken op ved at igangsætte processer, som skal resultere i landdistriktspolitikker i de nye kommuner eller udarbejde branding-strategier og handlingsplaner for lokalområder. Derudover støttes projekter, der fremmer erhvervsudvikling, bosætning, lokale kultur- og fritidsaktiviteter, netværksdannelse og kompetenceudvikling. I en tid præget af forandringer i de lokale strukturer er det essentielt, at beboerne i landdistrikterne selv tager initiativ og medvirker til at skabe udviklingen. Med Landdistriktspuljen bakker jeg op om lokale initiativer, hvor ildsjæle gør et stort stykke arbejde for at gøre vores landdistrikter attraktive. Karen Jespersen Velfærdsminister 4

5 Indledning Denne elektroniske publikation er en redegørelse for uddelingen af Landdistriktspuljen for I de første afsnit præsenteres statistiske oversigter over den geografiske fordeling, den indholdsmæssige fordeling, fordeling af ansøgere og fordeling af tilskudsstørrelser for henholdsvis forsøgsprojekter og forsknings- og informationsprojekter. Herefter gives en oversigt over alle støttede projekter i 2007 fordelt på emne. Afslutningsvis redegøres der for baggrunden for Landdistriktspuljen, blandt andet for indsatsområder og kriterier for tildeling af støtte. Efterfølgende beskrives regeringens rådgivende udvalg på landdistriktsområdet. Håbet med denne publikation er, at den vil være interessant for ildsjæle, foreninger og institutioner i landdistrikter, der har blik for de lokale udfordringer og mod på at starte en positiv udvikling i lokalområdet. 5

6 Forsøgsprojekter Indenrigs- og Sundhedsministeriet (fra 23. november 2007 Velfærdsministeriet) har fra Landdistriktspuljen for 2007 tildelt 21 mio. kr. i tilskud til 151 forsøgsprojekter. 1. Emnerne for forsøgsprojekter Kategorien Tværgående udviklingsprojekter rummer 49 pct. af forsøgsprojekterne, jf. figur 1. Tværgående udviklingsprojekter omfatter typisk demokrati- og netværksprojekter, kompetenceudviklingsprojekter samt projekter der sigter på oprettelse af landsbykontorer, landdistriktskoordinatorer og landdistriktspolitik. Kategorien omfatter endvidere projekter, der handler om dette års fokusområder. Det vil for det første sige projekter, der sætter fokus på et lokalområdes ressourcer, muligheder, kvaliteter med videre. For det andet er der tale om projekter, der i lyset af kommunalreformen sætter fokus på landdistriktsudvikling i de nye kommuner. Kultur- og fritidsaktiviteter udgør 30 pct. af forsøgsprojekter, og er dermed den næststørste kategori. Her gives støtten til en bred skare af aktiviteter både i forbindelse med enkeltstående projekter eller som en del af længevarende projekter. De beskæftigelsesudviklende projekter, herunder bl.a. etablering af nye arbejdspladser og indsatser rettet mod det lokale erhvervsliv, findes i kategorien Erhvervsudvikling og beskæftigelse. Denne kategori udgør i pct. af de støttede projekter. De resterende 2 pct. af projekterne er projekter inden for henholdsvis forsknings-, rådgivnings-, oplysnings-, og debataktiviteter i relation til landdistrikterne samt miljøforbedringer og ressourcebesparelser. 6

7 Figur 1: Støttede forsøgsprojekter fordelt efter emne, pct. 30% 49% 1% 1% 19% Kultur- og fritidsaktiviteter Forskning, rådgivning, oplysning, debat Tværgående udviklingsprojekter Erhvervsudvikling og beskæftigelsesfremme Miljøforbedringer og ressourcebesparelser 7

8 2. Hvem har ansøgt? Landdistriktspuljen ansøges af et bredt udvalg af foreninger og institutioner. Figur 2 viser, at 57 pct. af forsøgsprojekterne afvikles i foreningsregi. Foreninger er en bred betegnelse for eksempelvis borgerforeninger, idrætsforeninger, fritidsforeninger og kulturforeninger. Projekter, der er forankret i kommunalt, regionalt eller andet offentligt regi, udgør henholdsvis 18 pct. og 3 pct. af projekterne. Selvejende institutioner, som eksempelvis visse skoler, tegner sig i 2007 for 13 pct. af projekterne. Det er også muligt for enkeltpersoner at opnå støtte fra Landdistriktspuljen, hvilket i 2007 har været tilfældet for 9 pct. af forsøgsprojekterne. Enkeltpersoner har dog kun mulighed for at opnå støtte, såfremt projektet retter sig mod en bred kreds af borgere. Figur 2: Støttede forsøgsprojekter fordelt efter ansøgertype, pct. 18% 3% 13% 57% 9% Forening Selvejende institution eller lign. Offentlig institution Enkeltperson Kommune eller region 8

9 3. Størrelsen på de bevilligede tilskud Der er ingen regler for hvor små eller store tilskud, der kan ydes fra Landdistriktspuljen, men der ydes typisk ikke tilskud over kr. til forsøgsprojekter. I 2007 blev der i gennemsnit givet ca kr. i støtte pr. forsøgsprojekt. Ca. 60 pct. af projekterne modtog tilskud mellem kr. og kr. I 2007 var der således 25 pct. af projekterne, der modtog støtte på mellem kr. og kr. og 35 pct. af projekterne, der modtog støtte på mellem kr. og kr. 19 pct. af projekterne har modtaget støtte på under kr., og 21 pct. af projekterne modtog støtte på over kr. Tendensen er, at de fleste projekter får tildelt relativt små beløb, hvilket er udtryk for et ønske om at støtte mange projekter, selvom det ikke altid er muligt at støtte projekterne med de fulde beløb. Det er desuden Velfærdsministeriets ønske, at der er en vis lokal medfinansiering af projekterne, om end dette ikke er et krav. Figur: 3 Støttede forsøgsprojekter fordelt efter tilskuddets størrelse, pct. 21% 19% 25% 35% Over

10 4. Forsøgsprojekternes geografiske fordeling Af tabel 1 fremgår det, at projekter i alle regioner har modtaget støtte fra Landdistriktspuljen for Region Midtjylland tegner sig for den største andel af projekterne, idet flere end 46 forsøgsprojekter har hjemsted her. Derefter følger Region Nordjylland og Region Syddanmark med henholdsvis 38 og 36 projekter. I Region Sjælland har 22 projekter modtaget tilskud. Færrest projekter har hjemsted i Region Hovedstaden. Der er her hovedsageligt tale om projekter med adresse på Bornholm. Tabel 1: Geografisk fordeling af støttede forsøgsprojekter Region Nordjylland 36 projekter Region Midtjylland 46 projekter Region Syddanmark 38 projekter Region Hovedstaden 9 projekter Region Sjælland 22 projekter 10

11 Forsknings- og informationsprojekter En del af Landdistriktspuljens midler anvendes til at støtte forsknings- og informationsprojekter. Formålet hermed er at støtte projekter, der bidrager med bredt målrettet information om landdistrikternes udviklingsmuligheder og udfordringer. I 2007 har i alt 13 projekter modtaget informationsmidler under Landdistriktspuljen, hvilket svarer til en samlet bevilling på ca. 2,6 mio. kr. Derudover støtter Landdistriktspuljen Institut for Forskning og Udvikling i Landdistrikterne, som er oprettet pr. 1. juli 2006 ved Syddansk Universitet. Instituttet har i 2007 modtaget kr. til sine aktiviteter i henhold til resultatkontrakt mellem ministeriet og Syddansk Universitet. Endelig har Landdistrikternes Fællesråd modtaget til informationsaktiviteter på landdistriktsområdet. 11

12 Oversigt over støttede projekter 1. Forsøgsprojekter Forsøgsprojekter fordelt efter emne Projekttitel Beløb bevilget, kr. Erhvervsudvikling og beskæftigelsesfremme Ansøger Regionale Erhvervsinnovatører Teknologisk Institut Udbygning af netværk til præsentation af nordjyske specialiteter Rådet for Agroindustri Skabelsen af butik "Viktoria Arden" Cafe Viktoria - Værestedet i Arden Produktion af organisk gødning af biomassefiber Foreningen Bio Energipark Tønder Fælles markedsføring af virksomheder langs hærvejen i Aabenraa Kommune Hovslund Skoledistrikts Fremme Udvikling af produkter og arbejdspladser i et afgrænset geografisk område Vadehav Marsk og Mad Netværket af små fødevareproducenter i Odsherred Odsherred Erhvervsråd 12

13 Liv på Landet Gudenådalens Familielandbrug Center for Planteressourcer, Langeland Langeland Kommune Oplevelsesøkonomi og fælles markedsføring af virksomheder langs Drivvejen Netværksgruppen "RingNet" Netværk for små fødevareproducenter - Lokale Mad Originaler EUC Nordvest Håndværk uden grænser Svaneke Købmandshandel anno 1836 Kulturelle iværksættere i Thy Sydthy Erhvervs- og Uddannelsescenter Det smager af Thy Landsbygruppen Thy Vestjyske Fjorde - udvikling af netværk mv Lemvigegnens Landboforening Fyrbøder til det bornholmske kunsthåndværkerfyrtårn ACAB Kunst og erhverv - en tretrinsraket Erhvervsudvikling Karby Strategisk samarbejde om udvikling af underskoven af mikro- og små økologiske fødevarevirksomheder i landdistrikterne Økologisk Landsforening Bæredygtig erhvervsudvikling i Lejre Kommune REUR - Roskilde Egnens Erhvervsudviklingsråd Fra kulturmiljøer til kreative og innovative virksomheder i Gribskov Kommune Gribskov Kommune - Kultur og Fritid Gastronomisk turisme netværk Fonden Fyntour Nordiske bier som bierhverv Danish Bee Consult Kulinarisk oplevelsesturisme på småøerne: ressourcer, udvikling og branding Småøernes Fødevarenetværk Nyttiggørelse af ilanddrevet tang Bornholms Regionskommune, Faste anlæg Lokalområders muligheder for nicheproduktion i brint & brændselscelle teknologi til marine og søfarts applikationer Samsø Energiakademi Kompetenceudvikling af turismevirksomheder i landdistrikterne - formidling i netværk Storstrøms ErhvervsCenter 13

14 Innovation gennem netværk mellem erhvervskvinder fra virksomheder i landdistrikter og byområder i Vendsyssel Frederikshavn Erhvervsråd Fremme af lokalt producerede fødevarer igennem netværket Regional Madkultur Sjælland Erhvervs- og Videncenter Sjælland Forskning og information Viden om - et ressourcekatalog for forbrugere, foreninger mv Dansk Landbrug Sydhavsøerne Kultur- og fritidsaktiviteter Udvikling i landsbysamfundet Arbejdsgruppen vedr. Forsamlingsgaarden v/ Ravsted Sogns Borgerforening Lokal igangsætter og nye fritids- og kulturaktiviteter i Bredebro Bredebro Idrætscenter Salling Forsamlingshus - Kraftcenter i lokalsamfundet Foreningen Salling Forsamlingshus Økologiske Sommeraftener Foreningen Økologiske Sommeraftener Sindal Mølle Knud Gammelgaard Hvad mon man laver på landet? Børn og voksne kigger med! Vestsjællands 4H Spændende aktiviteter i læ og tørvejr i naturen Vestsjællands 4H Maritimt fællesskab i Genner Bugt Strandskaderne Styrke Fællesskabet i Landsbymiljø v. Bovlund Forsamlingshus Bovlund Teater- og Foredragsforening Græsrodsradio - lyt om nyt på landet Støtteforeningen Radio Valdes Venner Optimal udnyttelse af forholdene ved Ejerslev Havn Foreningen for Ejerslev Havn Huset på Næsset Huset på Næsset Projekt "Teiresias" Prometheus Branding af oplevelsespark i Kjellerup Aktivitetshuset Kernen Nissum Fjord Netværket Nissum Fjord Styregruppe Thy Madfestival Det Thylandske landøkonomiske Selskab 14

15 Levendgørelse af Sømosen og dens glemte kulturhistorie Venneforeningen for Thorup Lokalhistoriske Arkiv ==/ UBU ROI Ungdomsskolen Skive Multicom - et kulturhus der især retter sig mod unge i lokalområdet Startskuddet Landsbyforeningerne i Vokslev vil redde Huul Mølle Vokslev Borgerforening Kunst- og kulturcenter Sølyst Foreningen til etablering af Kunst- og Kulturcenter Sølyst Vikingebyen i Sebbersund Vikingebyen i Sebbersund Styrkelse og udvikling af samarbejdet mellem fritidsorganisationer - såvel den danske skole og børnehave som den tyske skole og Øster Højst Skole, Ungdoms- og Idrætsforening børnehave Gang i Torslev Borgerforening Torslev Borgerforening Natur- og kulturdatabase i Søhøjlandet Søhøjlandets Økomuseum Kulturformidling i lokalsamfundet Lokalrådet Korinth & Øster Hæsinge Gode råvarer - sund og velsmagende mad Landbrugsmessen Gl. Estrup v/ Peter Hoe Kalvslund sognegård Kalvslund Borgerforening Et billede af Bedsted Bedsted Sogn Borgerforening Etablering af ny multikunstgræsbane i Tuse/Allerup lokalområde i Ny Holbæk Kommune Tusehallen Skovsgård Multihus - udvikling af et aktivt miljø for alle aldre i et landdistrikt Skovsgård Idrætscenter - Multihus Sakskøbing - Æblets hovedstad Hotel Saxkøbing Projekt Skrave på landkortet Skrave Ungdoms- og Idrætsforening Kultur og samvær i Himlingøje Himlingøje Bylaug Kunst- og kulturfestival i Grønhøj Frivillige i Grønhøj Forsat liv på Nordpolen - 2. del Landsbyrådet for Herskind/Skivholme Interaktiv elektronisk naturformidling - et udviklingsprojekt i Rold Skov Natur- og Kulturcenter Rold Skov Natur- og Kulturcenter 15

16 Projekt "ud i idrætten" for årige i Hadsund Hadsund Skole og Hadsund Motion Kulturkøbmanden - som lokalt udviklingslokomotiv S/I Kulturkøbmanden Liv i oplandet Margit Borg-Jensen Dansk revyfestival Dansk Revyfestival Videreudvikling og forankring af samspillet mellem ungdommens ressourcer og lokalområdets øvrige ressourcer Egvad Kommunale Ungdomsskole Klubbernes Open Air Festival Landsforeningen Ungdomsringen Contemporay Visual Art Centre Vestjylland Foreningen ET4U Udvikling af 4H i landdistrikterne Bornholms 4H Miljøforbedringer og ressourcebesparelser Boligopvarmning med lokalt biomasse Sydhavsøernes Landboforening Landdistriktsudvikling via decentrale bæredygtige spildevandsløsninger Udvikling af Landboliv Tværgående udviklingsprojekter Udredning af fremtidsmulighederne for Fasterholt Fasterholt Borgerforening Pilotprojekt for opstart af lokalkredse Landsforeningen af Landsbysamfund Vores Landdistrikter - om potentialer, ressourcer og lysten til at udvikle Kalundborg Kommune Smagfulde Rækker Mølle - Strategi for landdistriktsudvikling Foreningen Kultur i Rækker Mølle Barn af et landdistrikt Lokalråd Hashøj NV Herrup som moderne landsby Herrup- Bjergby Fællesforening Lokale ressourcer som basis for landdistriktsudvikling Vesthimmerlands Kommune Skovlandet - identitet og profilering af den sydlige del af Silkeborg Kommune Arbejdsgruppen for lokalråd for Vinding, Vrads og Bryrup 16

17 Udviklingscenter for foreninger og mindre innovative virksomheder - UFV LV-Gruppen Hovborg-filmen, en film der byder indenfor Hovborg Lokalråd Viborgs Landdistrikter - En ny og samlet strategi Tjele Landsbyråd Hvordan udnyttes et lokalområdes vilkår og værdier fremadrettet? Event & Aktiv - Forum for Sydmors Projektkonkurrence i Ringkøbing-Skjern Kommunes landdistrikter Ringkøbing-Skjern Kommune Udvikling i lokalsamfund gennem lokale ressourcer og potentialer - et mobilt læringskoncept KVL, Center for skov, Landskab og Planlægning Døstrup - Fremtid og vækst Døstrup Idrætsforening Bro eller ingenmandsland mellem storkommunerne Fællesinitiativet ved Troldhedens Foreninger Lokalråd Gudme Hesselagers Sogns Borgerforening Netværket "Ålbæks ressourcer og muligheder" Aalbæk Borgerforening Kulturelt Ressourcekatalog Brandbjerg Højskole Lokalt Samspil Landsbygruppen Thy Afdækning af værdier og ressourcer i den Nye Hedensted Kommunes landdistrikter Hedensted Kommune Øget bosætning på Langeland Langeland Kommune Temadag for aktører i landdistrikterne Hedens og Fjordens Landbrugscenter I/S Bosætnings- og Erhvervsstrategi på De Danske Småøer Torben B. Nielsen Ny kommune - Nye muligheder Svendborg Kommune Synliggørelse af socialt frivilligt arbejde i den nye Svendborg kommune Sydfyns Frivilligcenter Kortlægning af tomme landejendomme på Nordfyn Nordfyns Erhvervsråd/Nordfyns Kommune Branding af Femø Femø Borgerforening 17

18 Mariagerfjord - Hævet over vandene Landsbyrådet i Hobro Kommune En hel kommune - udvikling og implementering af en fælles landdistriktspolitik Jammerbugt Kommune Fælles plan for fremtidigt samarbejde Højer Design Efterskole Landsbyforum Vordingborg Udviklingsråd for Erhverv og Turisme Christiansfeld - en levende by Christiansfeld Bydelsforum Landsbyer i bevægelse CVU Sønderjylland, University College Udvikling af bæredygtige foreninger når 1+1 ikke kun skal give Sønderjyske madglæder Iværksætteri en mulighed for landdistrikterne LandboSyd Landsbyer og parcelhuskvarterer - videndeling og udviklingsmuligheder Landliv A/S Viden, muligheder og livskvalitet i landdistrikterne Djurslands Landboforening Værktøj til en fremtidsproces for positiv vækst i Norddjurs Kommune Norddjurs Kommune Vækstgruppen for landdistriktsudvikling i Ny Holstebro Kommune Ny Holstebro Kommune Fra Kølby til Hou - udvikling og dialog i Ny Aalborg Kommune Landsbyerne i Aalborg Kommune 3Ø udviklingsplan for Askø/Lilleø, Femø og Fejø Fejøforeningen Vision Morsø landdistriktsudviklingsprojekt - Kodeks for godt medborgerskab på Mors Landdistriktsrådet for Morsø Kommune Thy - et aktivt liv i naturen Surfklubben NASA Kortlægning, kvalificering og aktivering af lokale kvaliteter i Struer Kommunes landdistrikter Struer Kommune Stenild - En borgernes udviklingsplan plan Stenild Foredrags- og Aktivitetsforening Nautrup som aktivt leve- og bosted Else Marie Poulsen Landsbysamvirke for landsbyerne i Ny Skanderborg Kommune - fysisk og digitalt netværk Landsbysamvirket 18

19 Brande Ærø som Vedvarende Energi Demonstratiorium gennem lokal forankring VE-organisationen Ærø En fremtidssikret strategisk planlægning i landdistrikterne i feltet mellem landbrugsstrategi og kommuneplanstrategi Skive Kommune Ressourcebaseret og deltagerdrevet landdistriktsudvikling i Ny Vejle Kommune Vejle Kommune Landdistriktsinnovator i Vesthimmerland Landsbyudvalget for Vesthimmerland Kommune Aktivering af idrætsforeningernes sociale kapitel i landdistriktsudviklingen DGI-Østjylland Netværk og Lokalsamfund - Som ressourcer i landdistrikterne Frederikshavn Kommune Iværksættelse af fælles miljø- og naturformidling for jordbrugere og deres lokalsamfund Århus-Hadsten Landboforening Strategier og handlingsplaner for udviklingen i de udvalgte lokalsamfund i Faaborg-Midtfyn Kommune Fynsland - Lokalsamfund i Faaborg-Midtfyn Kommune Sammenhæng i Valsgård netværk på tværs Valsgård IF 83 Udvikling af Favrskov Kommunes 37 forsamlingshuse Initiativgruppen for landsbyråd og Favrskov Kommune Kom godt ind i Ny Tønder Kommune Tønder Kommunes Landdistriktsråd Ny udsigt fra Skamlingsbanke! Kolding Sjølund Udvikling Bælum som trækkraft for en positiv udvikling Bælum Solbjerg Skole Sindal - synlig og attraktiv Sindal Udviklingscenter Skave Skaves fremtid i den nye Holstebro Kommune Styregruppen for Skaves fremtid Børn, bosætning og kultur på landet Børnekulturcenter Trekanten Det lokale demokrati som et levevilkår på landet - med afsæt i skoler og børneinstitutioner Morsø Kommune Dialog over det åbne land Landwirtschaftlicher Hauptverein für Nordschleswig 19

20 Lokale handlingsplaner - hvordan? Haderslev Kommune Projekt Landkort Dansk Landbrugsrådgivning, Landscentret Nærdemokratisk formulering af en landdistriktspolitik i den nye Silkeborg Kommune Silkeborg Kommune Kortlægning af natur- og landskabsressourcer Sønderborg Kommune Succesfuld kommunesammenlægning - få liv i dialogen Dansk Landbrugsrådgivning, Landscentret Når vi ved hvem vi er Midtdjurs Kommune Etablering af borgerinddragelse i landdistrikternes udvikling Midtdjurs Kommune BBS på nettet Bornholmske Borgerforeningers Samvirke Borgerinddragelse i udarbejdelse af strategi og politik for landdistrikterne i Herning Kommune Herning Kommune 20

21 2. Forsknings- og informationsprojekter Informationsprojekter Projekttitel Beløb bevilget, kr. Ansøger Resultatkontrakt mellem Velfærdsministeriet og Institut for forskning og Udvikling i Landdistrikterne Institut for Forskning og Udvikling i Landdistrikterne Informations- og netværksopgaver Landdistrikternes Fællesråd Råd til landdistrikter Per Henrik Hansen Jagten på landlivet / 100 mio. ledige kvadratmeter - og ingen danser Documentary.dk Små skoler på landet Landdistrikternes Fællesråd Ekstra oplag af pjecen: Kørekort til landdistrikterne Landdistrikternes Fællesråd Oplysningsrejse til 77 kommuner med landdistrikter Landsforeningen af Landsbysamfund Landbolivet i medierne Aarhus Universitet/ Institut for Informations- og medievidenskab At se muligheder og at skabe synlige resultater Leader+ Udviklingsprojekt Nordjylland-Vest Landtur07 Sydhavsøerne Dansk Landbrug Sydhavsøerne Formidling af landdistriktsprojekt Norddjurs, Ringkjøbing-Skjern og Skive Kommuner New Scandinavian Cooking på Lolland-Falster, Fejø og Lilleø Kommunesamarbejdet Lolland-Falster Langt ude - et liv i de nordiske randområder DR Idéudvikling til en film om Emil, Emilie og erhvervsmuligheder i landdistrikterne Nature Consult Godt naboskab - nye dialoginitiativer i landdistrikterne LandboSjælland 21

22 Baggrund for Velfærdsministeriets Landdistriktspulje I dette afsnit beskrives Velfærdsministeriets Landdistriktspulje, ministeriets rolle i forhold til landdistriktsområdet samt regeringens rådgivende udvalg på landdistriktsområdet. 1. Velfærdsministeriets Landdistriktspulje Velfærdsministeriets Landdistriktspulje har i perioden givet tilskud til en række forsøgs-, forsknings- og informationsprojekter i landdistrikterne. I 2007 var der afsat 23,7 mio. kr. i puljen. Landdistriktspuljen yder primært tilskud til forsøgsprojekter, der kan medvirke til at forbedre landdistrikternes udviklingsmuligheder. Projekterne omfatter bl.a. kulturog fritidsaktiviteter, erhvervsudvikling, beskæftigelsesfremme, netværk og borgerinddragelse i landdistrikter samt oplysning. Herudover yder puljen tilskud til forsknings- og informationsprojekter, der belyser landdistrikternes udviklingsvilkår og informerer om udviklingsmulighederne i landdistrikterne. Formålet med Landdistriktspuljen er: At skabe nye, utraditionelle og varige arbejdspladser i landdistrikterne, herunder nicheproduktion, evt. som en kombination af privat og offentligt arbejde. At styrke bosætningen i landdistrikterne. At styrke integrationen af nye landdistriktsborgere, såvel danskere som nydanskere. At fastholde og udvikle den offentlige og private service i landdistrikterne, herunder styrke initiativer til opretholdelse af basale servicefaciliteter. At styrke de lokale kulturaktiviteter. 22

23 At styrke sociale, kulturelle og uddannelsesmæssige initiativer rettet mod børn og unge i landdistrikterne, herunder aktiviteter for socialt svagt stillede børn og unge. At belyse landdistrikternes udviklingsvilkår, herunder erhvervsvilkår og befolkningens levevilkår. Landdistriktspuljen yder tilskud til foreninger, enkeltpersoner, selvejende institutioner eller lignende, amtskommuner, kommuner og offentlige institutioner. Enkeltpersoner vil dog kun kunne opnå tilskud til almennyttige projekter, dvs. projekter der retter sig mod en bred kreds af personer. 2. Forsøgsprojekter Ved fordelingen af 2007-puljen blev der lagt særlig vægt på projekter, der enten havde til formål at sætte fokus på et lokalområdes ressourcer, muligheder, kvaliteter mv. (f.eks. i form af et ressourcekatalog/ en strategi/ en handlingsplan/ branding); eller projekter, der i lyset af kommunalreformen satte fokus på landdistriktsudvikling i de nye kommuner. Ved tildeling af tilskud til forsøgsprojekter bliver der i øvrigt lagt vægt på: At projektet har et udviklingspotentiale og bidrager til at forbedre lokalområdets udviklingsmuligheder. At projektet har længerevarende perspektiver, således at igangsatte aktiviteter fortsætter efter bevillingsperioden. At projektet bygger på et folkeligt engagement og har en lokal forankring, dvs. gennemføres af lokale grupper. At projektet bidrager til udvikling af samarbejder primært mellem foreninger og lokalsamfund og sekundært mellem myndigheder, institutioner (fx børneinstitutioner og skoler) og virksomheder At erfaringerne fra projektet formidles til en bred kreds af interesserede. Hvis ansøger er en kommune eller en region lægges der vægt på, om denne har formuleret en landdistriktspolitik. Endvidere lægges der vægt på kvalitet og omfang af borgerinddragelse i projektet. Herudover skal projektet kunne gennemføres inden for rammerne af gældende lovgivning. Det er desuden en fordel, at der til projektet er søgt og opnået støtte fra andre puljer, fonde el. lign, herunder også fra andre ministerier. 23

24 Landdistriktspuljen kan medfinansiere projekter under akse 3 og 4 i EU s landdistriktsprogram. Forudsætningen for at opnå støtte til medfinansiering er, at det ansøgte projekt falder inden for Landdistriktspuljens formål og kriterier. Der ydes ikke tilskud til: Egentlig erhvervsaktivitet, som vil kunne indebære konkurrenceforvridning. Enkeltstående anlægsaktiviteter eller almindelige vedligeholdelsesopgaver, herunder til halbyggeri, ombygning/istandsættelse af forsamlingshuse, trafiksanering eller sti-anlæg. Enkeltstående IT-projekter som fx anlæg af bredbåndsnet. Turistanlæg og -faciliteter, herunder til oprettelse af museer, besøgsmål, informationstavler eller turistbrochurer. Erhvervelse af fast ejendom. Der kan dog i begrænset omfang ydes tilskud til materialer, inventar og lignende, såfremt udgifterne hertil udgør en mindre del af et bredere projekt. 3. Forsknings- og Informationsprojekter Udover forsøgsprojekter yder Landdistriktspuljen tilskud til forsknings- og informationsprojekter. Der er løbede ansøgningsfrist til denne del af puljen. Projekter, som støttes, har karakter af informationsvirksomhed, der har til formål at belyse landdistrikternes udviklingsvilkår og at informere bredt om udviklingsmulighederne i landdistrikterne. Der kan således være tale om eksempelvis film, temadage, skriftlig information og andre initiativer, der kan bringe viden om livet i landdistrikterne ud til en bred skare af mennesker. Ved tildeling af støtte lægges der vægt på, at projektet bidrager til at øge fokus på og viden om landdistrikter og i det hele taget synliggør landdistrikternes muligheder og udfordringer. Det vægter således højt, at der i projektet som udgangspunkt er bredt fokus på information om og udvikling af landdistrikter generelt. Projekterne skal derfor som udgangspunkt heller ikke afgrænses til et særligt geografisk område. 24

25 Yderligere oplysninger kan fås ved henvendelse til: Velfærdsministeriet Økonomisk Afdeling Holmens Kanal 1060 København K Telefon: Endvidere kan man via ministeriets hjemmeside få information om de projekter, som er bevilget støtte i perioden

26 Velfærdsministeriet og landdistriktsområdet Velfærdsministeriet har det koordinerende ansvar i forhold til regeringens landdistriktspolitik. Herudover har flere ministerier fokus på landdistrikterne i forskellige mere sektorspecifikke sammenhænge. Regeringens landdistriktspolitik drejer sig overordnet om at sikre landdistrikternes attraktivitet både for dem, der allerede bor der, og for dem der overvejer at flytte derhen. Det er regeringens mål at skabe de bedst mulige rammer for, at bosætning og erhvervsliv kan udvikle sig gunstigt i landdistrikterne. Det indbefatter fx, at der både er offentlige og private servicetilbud inden for en rimelig pendlerafstand. Det er samtidig vigtigt, at de lokale beboere og kommunerne selv kan udfylde rammerne under hensyntagen til lokale udviklingsmuligheder, behov og ønsker. Et redskab til dette er fx formulering af en landdistriktspolitik. Regeringen igangsætter løbende initiativer, der har til formål at styrke landdistrikterne. Indsatsområderne samt udviklingen i landdistrikterne og de udfordringer, som landets tyndtbefolkede områder står overfor, er senest beskrevet i regeringens landdistriktsredegørelse til Folketinget afgivet i april Redegørelsen er tilgængelig på Velfærdsministeriets hjemmeside. 1. Regeringens rådgivende udvalg på landdistriktsområdet I 2005 blev der dannet et nyt rådgivende udvalg på landdistriktsområdet som afløsning for Velfærdsministeriets hidtidige landdistriktsgruppe. I udvalget er repræsenteret landdistriktsaktørerne bredt inden for erhvervsliv, kultur, landdistriktsforeninger og miljø. Det rådgivende udvalg kan rådgive alle ministre på arbejdsområder, der har landdistriktsaspekter. Udvalget bidrager bl.a. med generel orientering til de relevante 26

Vejledning om tilskud til forsøgsprojekter i landdistrikterne fra Landdistriktspuljen 2015

Vejledning om tilskud til forsøgsprojekter i landdistrikterne fra Landdistriktspuljen 2015 Vejledning om tilskud til forsøgsprojekter i landdistrikterne fra Landdistriktspuljen 2015 Indhold Indledning... 3 1. Formålet med Landdistriktspuljen... 3 2. Hvilken type af forsøgsprojekter kan der ydes

Læs mere

Nulvækst koster job i samtlige kommuner i Danmark

Nulvækst koster job i samtlige kommuner i Danmark Nulvækst koster job i samtlige kommuner i Danmark I Konvergensprogram 2014 er der forudsat en realvækst i det offentlige forbrug fra 2015-2020. Med nulvækst fra 2015 vil det offentlige forbrug være 20

Læs mere

UDVIKLING I LANDDISTRIKTERNE - LANDDISTRIKTSPULJEN 2006

UDVIKLING I LANDDISTRIKTERNE - LANDDISTRIKTSPULJEN 2006 UDVIKLING I LANDDISTRIKTERNE - LANDDISTRIKTSPULJEN 2006 Indhold Forord... 4 Indledning... 5 Forsøgsprojekter... 6 1. Emnerne for forsøgsprojekter... 6 2. Hvem har ansøgt?... 8 3. Størrelsen på de bevilligede

Læs mere

kraghinvest.dk Kommunale pasningsudgifter pr. barn (0-10 årig) Ivan Erik Kragh Januar 2014 Resumé

kraghinvest.dk Kommunale pasningsudgifter pr. barn (0-10 årig) Ivan Erik Kragh Januar 2014 Resumé kraghinvest.dk Kommunale pasningsudgifter pr. barn (0-10 årig) Ivan Erik Kragh Januar 2014 Resumé Vi har i dette notat se nærmere på pasningsudgifterne pr. barn i landets kommuner og regioner. Vi fandt

Læs mere

Sygeplejersker i lederstillinger 1 i KL og DR, i perioden 2007 til 2013

Sygeplejersker i lederstillinger 1 i KL og DR, i perioden 2007 til 2013 Bettina Carlsen Juni 2013 Sygeplejersker i lederstillinger 1 i KL og DR, i perioden 2007 til 2013 - I såvel kommunerne (KL) som regionerne (DR) er andelen og antallet af fuldtidsbeskæftigede sygeplejersker

Læs mere

Se hvad nulvækst koster i besparelse i din kommune og region

Se hvad nulvækst koster i besparelse i din kommune og region Se hvad nulvækst koster i besparelse i din kommune og region Nulvækst fra og med 2014 svarer til en nedskæring på 22 mia. kr. og 33.000 job i forhold til regeringens Konvergensprogram 2013. I dette papir,

Læs mere

Region Kommune Tilskud 0l at Tilskud 0l Tilskud 0l Bliv kommunal dagplejerbemærkninger passe egne privat privat børn pasning 0-2 pasning 3-6

Region Kommune Tilskud 0l at Tilskud 0l Tilskud 0l Bliv kommunal dagplejerbemærkninger passe egne privat privat børn pasning 0-2 pasning 3-6 Hovedstaden Albertslund Kommune x x Hovedstaden Allerød Kommune x x Hovedstaden Ballerup Kommune x x Hovedstaden Bornholms Regions kommune x x Hovedstaden Brøndby Kommune x x Hovedstaden Dragør Kommune

Læs mere

Erhvervsudvikling på Samsø. Handlingsplan

Erhvervsudvikling på Samsø. Handlingsplan Erhvervsudvikling på Samsø Handlingsplan 2007-2008 1. Indledning Erhvervsudviklingsstrategien for Samsø 2007-2013 er godkendt af Samsø Kommunalbestyrelse den 23. januar 2007 og af Samsø Vækstudvalg den

Læs mere

Årsmøde 2012. Beretning

Årsmøde 2012. Beretning Årsmøde 2012 Beretning New deal..! 30. marts 2012 v/ formand Steffen Husted Damsgaard A - medlemmer Landsforeningen af Menighedsråd Landsforeningen for Økosamfund Plantning & Landskab B - medlemmer Assens

Læs mere

Oline-Lokalebørs Statistikken

Oline-Lokalebørs Statistikken Oline-Lokalebørs Statistikken Nr. Juli. Kvartal 9 SÅ SKAL DU KUN SØGE ET STED Fortsat stigende ledighed Ledigheden for kontorlokaler stiger fortsat. Således er ledigheden på landsplan steget med, procentpoint

Læs mere

HVER TREDJE TAXI PÅ LANDET LUKKET PÅ FEM ÅR

HVER TREDJE TAXI PÅ LANDET LUKKET PÅ FEM ÅR Transportudvalget 2011-12 L 78 Bilag 5 Offentligt Bevarlandtaxaernes landsdækkende undersøgelse af land- og bytaxier i Danmark NY UNDERSØGELSE OM UDKANTSDANMARK: HVER TREDJE TAXI PÅ LANDET LUKKET PÅ FEM

Læs mere

Regeringens arbejde for et sammenhængende Danmark. v. departementschef Claes Nilas

Regeringens arbejde for et sammenhængende Danmark. v. departementschef Claes Nilas Regeringens arbejde for et sammenhængende Danmark v. departementschef Claes Nilas Tendensen: urbanisering Urbanisering: Stigende koncentration af et samfunds befolkning i byerne. Befolkningsudviklingen

Læs mere

Vejledning om tilskud til forsknings- og informationsprojekter fra Landdistriktspulje for 2012

Vejledning om tilskud til forsknings- og informationsprojekter fra Landdistriktspulje for 2012 Vejledning om tilskud til forsknings- og informationsprojekter fra Landdistriktspulje for 2012 Indhold 1. Forsknings- og informationsprojekternes formål og karakter... 3 1.1. Hvad kan der ydes tilskud

Læs mere

SÅDAN STIGER SKATTEN I DIN KOMMUNE

SÅDAN STIGER SKATTEN I DIN KOMMUNE SÅDAN STIGER SKATTEN I DIN KOMMUNE Vi har regnet på den nye af en for et gennemsnitligt parcel- eller rækkehus i de forskellige kommuner. Allerede i dag er der stor forskel på erne og dermed også stor

Læs mere

Udviklingsstrategi for LAG Fanø-Varde under landdistriktsprogrammet for perioden 2014 2020. februar 2015

Udviklingsstrategi for LAG Fanø-Varde under landdistriktsprogrammet for perioden 2014 2020. februar 2015 Udviklingsstrategi for LAG Fanø-Varde under landdistriktsprogrammet for perioden 2014 2020 februar 2015 1 Indhold Kort resumé af strategien... 2 Formalia... 2 Strategiens vision og handlingsplan, mål,

Læs mere

Kvalitetssikringsrapport Kvalitetssikring af produktionsnummer og antal tilbud

Kvalitetssikringsrapport Kvalitetssikring af produktionsnummer og antal tilbud November 2013 Kvalitetssikringsrapport Kvalitetssikring af produktionsnummer og antal tilbud November 2011 februar 2012 INDHOLD Indhold... 2 1. Indledning... 3 2. Metode og målgruppe til kvalitetssikringen...

Læs mere

Færre udnytter muligheden for at gå på efterløn Målt i forhold til alle, der har mulighed for at gå på efterløn, er udnyttelsesgraden faldet.

Færre udnytter muligheden for at gå på efterløn Målt i forhold til alle, der har mulighed for at gå på efterløn, er udnyttelsesgraden faldet. Ældre Sagen september 213 Efterlønsmodtagere Antallet af efterlønsmodtagere falder Fra 27 til 212 er antallet af fuldtids-efterlønsmodtagere 1 faldet fra 138.11 til 13.272 personer svarende til et fald

Læs mere

Hjemmehjælp til ældre 2012

Hjemmehjælp til ældre 2012 Ældre Sagen august 2013 Hjemmehjælp til ældre 2012 Færre hjemmehjælpsmodtagere og færre minutter pr. modtager I 2012 var der godt 130.000 over 65 år, der var visiteret til at modtage hjemmehjælp, mens

Læs mere

Kommunale erhvervsaffaldsgebyrer 2012. Udarbejdet af Håndværksrådet Marts 2012 Senest opdateret d. 13. juli 2012

Kommunale erhvervsaffaldsgebyrer 2012. Udarbejdet af Håndværksrådet Marts 2012 Senest opdateret d. 13. juli 2012 Kommunale erhvervsaffaldsgebyrer 2012 Udarbejdet af Håndværksrådet Marts 2012 Senest opdateret d. 13. juli 2012 Region Hovedstaden Alle beløb ekskl. moms Kommune - Gruppe 1 Adm. Gebyr Ordning - Gruppe

Læs mere

Stadig flere elever går på privatskole

Stadig flere elever går på privatskole Procent Stadig flere elever går på privatskole Et ud af seks børn eller 16,5 pct., der netop har startet det nye skoleår, går på privatskole. Det er en stigning på 36,4 pct. siden 2. Tendensen er landsdækkende.

Læs mere

Vilkår for projektstøtte i Nyborg kommune

Vilkår for projektstøtte i Nyborg kommune LAG Nyborg Vilkår for projektstøtte i Nyborg kommune LAG Nyborg - kort fortalt Denne folder informerer om LAG Nyborg og vilkårene for at søge projektstøtte herfra. (LAG står iøvrigt for: Lokal AktionsGruppe).

Læs mere

Der kan frit citeres fra rapporten med angivelse af kilde.

Der kan frit citeres fra rapporten med angivelse af kilde. Publikationen er udgivet af Servicestyrelsen Skibhusvej 52B, 3. 5000 Odense C Tlf: 72 42 37 00 E-mail: servicestyrelsen@servicestyrelsen.dk www.servicestyrelsen.dk Der kan frit citeres fra rapporten med

Læs mere

Befolkningens alderssammensætning hvor mange ældre er der?

Befolkningens alderssammensætning hvor mange ældre er der? Befolkningens alderssammensætning hvor mange ældre er der? Folkepensionsalderen er i dag 65 år. Derfor er det her valgt at tage udgangspunkt i de 65+årige som ældre, selvom folkepensionsalderen tidligere

Læs mere

PRISLISTE ONLINE PRODUKTER

PRISLISTE ONLINE PRODUKTER LISTE ONLINE PRODUKTER ONLINE start ONLINE basis ONLINE PROFIL 1 ONLINE PROFIL 2 ONLINE PROFIL 3 ONLINE PROFIL 5 Kort tekst på resultatside (uden billede, tekst og link) (uden billede, tekst og link) 2

Læs mere

Tilsyn med fortidsminder

Tilsyn med fortidsminder Tilsyn med fortidsminder Kulturarvsstyrelsen overtager tilsynet med fortidsminder Kulturarvsstyrelsen har det nationale ansvar for vores ca. 30.000 fortidsminder. nordjyllands historiske museet for thy

Læs mere

Personer registreret med betalingsanmærkninger i RKI register

Personer registreret med betalingsanmærkninger i RKI register Personer med betalingsanmærkninger i RKI register Betalingsanmærkninger Sag-snit pr. Snit beløb Snit beløb Analyse Personer Vækst Beløb totalt pr. sag Januar 2008* 462.565 185.084 4,37% 2,50 kr 7.301.684.757

Læs mere

Elever i segregerede og inkluderede tilbud fordelt på elevernes bopælskommune, 2014/15

Elever i segregerede og inkluderede tilbud fordelt på elevernes bopælskommune, 2014/15 Børne- og Undervisningsudvalget 2014-15 (2. samling) BUU Alm.del Bilag 6 Offentligt Elever i segregerede og inkluderede tilbud fordelt på elevernes bopælskommune, 2014/15 Inklusionsgraden for hele landet

Læs mere

De store kommuner taber på jobcentrene

De store kommuner taber på jobcentrene - mela - 08.12.2008 Kontakt: Mette Langager - mela@ftf.dk - Tlf: 33 36 88 00 De store kommuner taber på jobcentrene Allerede til sommer overtager kommunerne ansvaret for de statslige dele af jobcentrene.

Læs mere

Den danske fattigdom er mest udbredt på Sjælland

Den danske fattigdom er mest udbredt på Sjælland Den danske fattigdom er mest udbredt på Sjælland Regeringens ekspertudvalg for fattigdom har udarbejdet en dansk fattigdomsgrænse. På baggrund af den nye fattigdomsgrænse viser tal fra AE, at antallet

Læs mere

AMU-udbydere og VUC ere fordelt på dækningsområder for de nye VEU-centre

AMU-udbydere og VUC ere fordelt på dækningsområder for de nye VEU-centre AMU-udbydere og VUC ere fordelt på dækningsområder for de nye VEU-centre Regioner Geografiske dækningsområder for VEU-centre Kommuner AMU-udbydere fra januar 2010 og VUC ere Region Nordjylland Dækningsområde

Læs mere

Store forskelle på, hvor i landet tandlægebesøget bliver fravalgt

Store forskelle på, hvor i landet tandlægebesøget bliver fravalgt Store forskelle på, hvor i landet besøget bliver fravalgt Antallet af danskere, der ikke har været til 3 år i træk, er vokset med 10 pct. fra 2003 til 2008. Og der er store forskelle på hvor i landet,

Læs mere

Folk i job flytter til storbyområderne

Folk i job flytter til storbyområderne Folk i job flytter til storbyområderne I perioden 009 til 011 er 36.000 personer flyttet fra en kommune til en anden i Danmark. Der er dog stor forskel på arbejdsmarkedstilknytningen blandt folk, som flytter

Læs mere

Status for særlig uddannelsesydelse februar 2013

Status for særlig uddannelsesydelse februar 2013 21. februar 2013 Michel Klos Status for særlig uddannelsesydelse februar 2013 Regeringen og Enhedslisten indgik i forbindelse med finansloven for 2013 en aftale om at etablere en ny særlig uddannelsesordning

Læs mere

LAG Silkeborg. Tilskud & udvikling i lokalsamfundene i Silkeborg Kommune 31. oktober 2009

LAG Silkeborg. Tilskud & udvikling i lokalsamfundene i Silkeborg Kommune 31. oktober 2009 LAG Silkeborg Tilskud & udvikling i lokalsamfundene i Silkeborg Kommune 31. oktober 2009 LAG Silkeborgs temaer / indsatsområder Gode vilkår for det gode liv Erhverv og nye jobs Sundhed og oplevelser Natur,

Læs mere

Implementering af Fælles Medicinkort i kommunerne

Implementering af Fælles Medicinkort i kommunerne Implementering af Fælles Medicinkort i kommunerne E-Sundhedsobservatoriet - Årskonference 2013 Poul Erik Kristensen, KL Overordnet plan for FMK implementering i kommuner Mobilisering Integrationsprojekt

Læs mere

Bilag til rapport: Doktorleg i børnehaven

Bilag til rapport: Doktorleg i børnehaven Bilag til rapport: Doktorleg i børnehaven www.børnogseksualitet.dk Bilag 1. Antal børnehaver i kommunerne I kolonne 1 er angivet alle de 98 kommuner i Danmark. I kolonne 2 er opgjort antal børnehaver i

Læs mere

Profilmodel 2010 på kommuner fremskrivning af en ungdomsårgangs uddannelsesniveau

Profilmodel 2010 på kommuner fremskrivning af en ungdomsårgangs uddannelsesniveau Profilmodel 2010 på kommuner fremskrivning af en ungdomsårgangs sniveau Af Tine Høtbjerg Henriksen Profilmodellen 2010 er en fremskrivning af, hvordan en ungdomsårgang 1 forventes at uddanne sig i løbet

Læs mere

VEJLEDNING OM STØTTE TIL PROJEKTER PÅ DE SMÅ ØER FRA MINISTERIET FOR BY, BOLIG OG LANDDISTRIKTERS LANDDISTRIKTSPULJE 2. ANSØGNINGSRUNDE, 2013

VEJLEDNING OM STØTTE TIL PROJEKTER PÅ DE SMÅ ØER FRA MINISTERIET FOR BY, BOLIG OG LANDDISTRIKTERS LANDDISTRIKTSPULJE 2. ANSØGNINGSRUNDE, 2013 VEJLEDNING OM STØTTE TIL PROJEKTER PÅ DE SMÅ ØER FRA MINISTERIET FOR BY, BOLIG OG LANDDISTRIKTERS LANDDISTRIKTSPULJE 2. ANSØGNINGSRUNDE, 2013 Side 1 af 7 Indhold 1 - Østøtteloven... 3 2 - Projekter der

Læs mere

Efteruddannelse i arbejdet med udsatte børn og unge

Efteruddannelse i arbejdet med udsatte børn og unge Efteruddannelse i arbejdet med udsatte børn og unge For at styrke en forebyggende indsats i forhold til udsatte børn og unge, er der i perioden 2010-12 afsat 33 mio. kr. (11 mio. kr. pr. år) hertil jf.

Læs mere

Vejledning om støtte fra LAG Vejen. Gode råd i forbindelse med ansøgning om støtte fra LAG Vejen

Vejledning om støtte fra LAG Vejen. Gode råd i forbindelse med ansøgning om støtte fra LAG Vejen Vejledning om støtte fra Gode råd i forbindelse med ansøgning om støtte fra Vi støtter projekter, som Understøtter udviklingen af unikke lokalsamfund med fokus på levevilkår, sundhed og bæredygtighed Herefter

Læs mere

Danskernes formuer udvikler sig utroligt skævt

Danskernes formuer udvikler sig utroligt skævt Danskernes formuer udvikler sig utroligt skævt Danmarks Statistik har offentliggjort en ny opgørelse af formuerne blandt danske familier. Det er første gang, at Danmarks Statistik offentliggør formuestatistik,

Læs mere

Indhold Forord 3 Landdistrikterne i Ikast-Brande Kommune Byrådets visioner 4 Liste og kort over kommunens landsbyer Bosætning

Indhold Forord 3 Landdistrikterne i Ikast-Brande Kommune Byrådets visioner 4 Liste og kort over kommunens landsbyer Bosætning Landdistriktspolitikken for Ikast-Brande Kommune Visioner og indsatsområder August 2011 Indhold Forord 3 Landdistrikterne i Ikast-Brande Kommune 4 Byrådets visioner 4 Liste og kort over kommunens landsbyer

Læs mere

DAMUSA Sammenfatningsrapport 1. Vælg en af nedenstående muligheder: "Jeg er..." Svarprocent: 100% (N=1448)

DAMUSA Sammenfatningsrapport 1. Vælg en af nedenstående muligheder: Jeg er... Svarprocent: 100% (N=1448) 1. Vælg en af nedenstående muligheder: "Jeg er..." Svarprocent: 100% (N=1448) Spørgsmålstype: Vælg en Nuværende elev 244 17% Tidligere elev 69 5% Kommende elev (står på venteliste) 43 3% Underviser 67

Læs mere

Kommunale investeringer i Dansk Turisme 2011

Kommunale investeringer i Dansk Turisme 2011 Kommunale investeringer i Dansk Turisme 2011 Formålet med dette katalog er at samle de offentlige investeringer i turismen og dermed skabe en oversigt over, hvad der investeres i turismen fra offentlig

Læs mere

Notat. Muligheder og konsekvenser ved ændring af skat, grundskyld og dækningsafgift

Notat. Muligheder og konsekvenser ved ændring af skat, grundskyld og dækningsafgift Notat Center for Økonomi og Ejendomme Økonomi og Planlægning Stengade 59 3000 Helsingør Tlf. 49282318 Mob. 25312318 tlj11@helsingor.dk Dato 11.08.2015 Sagsbeh. Thomas Ljungberg Jørgensen Muligheder og

Læs mere

Har du en gravhøj i baghaven? Kulturarvsstyrelsen har overtaget tilsynet med de danske fortidsminder

Har du en gravhøj i baghaven? Kulturarvsstyrelsen har overtaget tilsynet med de danske fortidsminder Har du en gravhøj i baghaven? Kulturarvsstyrelsen har overtaget tilsynet med de danske fortidsminder Har du en gravhøj i baghaven? Kulturarvsstyrelsen har overtaget tilsynet med de danske fortidsminder.

Læs mere

Hovedbestyrelsens forslag til strukturændringer til behandling på landsforeningens generalforsamling 4. november 2006

Hovedbestyrelsens forslag til strukturændringer til behandling på landsforeningens generalforsamling 4. november 2006 Hovedbestyrelsens forslag til strukturændringer til behandling på landsforeningens generalforsamling 4. november 2006 Denne side indeholder koncentrater af de forslagstekster, der jf. vedtægterne skal

Læs mere

Silkeborgegnens Lokale AktionsGruppe

Silkeborgegnens Lokale AktionsGruppe Silkeborg Kommune Teknik- og Miljøafdelingen Søvej 1 8600 Silkeborg Sendt via hjemmesiden under Din mening og pr. e-mail til teknikogmiljoe@silkeborg.dk Kirsten Kruckow Sorringvej 77, Voel 8600 Silkeborg

Læs mere

Kommunale byggesagsgebyrer for erhvervsbyggeri

Kommunale byggesagsgebyrer for erhvervsbyggeri DI Den 8. juni 2009 jual Kommunale byggesagsgebyrer for erhvervsbyggeri i 2009 1. Sammenfatning Følgende analyse belyser forskellene i byggesagsgebyrerne kommunerne imellem. Dette gøres ved, at opstille

Læs mere

Inspirationsaften 2013 Erhverv og vækst i Lejre Kommune. Onsdag den 2. oktober 2013

Inspirationsaften 2013 Erhverv og vækst i Lejre Kommune. Onsdag den 2. oktober 2013 Inspirationsaften 2013 Erhverv og vækst i Lejre Kommune Onsdag den 2. oktober 2013 Program 17.00-17.15 Vision for vækst og erhverv i Lejre her er strategien hvor skal vi hen v. borgmester Mette Touborg

Læs mere

Ulighedens Danmarkskort 2013 Store variationer i danske børns trivsel

Ulighedens Danmarkskort 2013 Store variationer i danske børns trivsel Ulighedens Danmarkskort 2013 Store variationer i danske børns trivsel Børn, der lever med store sociale og økonomiske udfordringer i deres tidlige år, oplever ofte, at problemerne følger dem ind i ungdoms-

Læs mere

Kulturstrategi. for. Bornholms Regionskommune 2014-2017

Kulturstrategi. for. Bornholms Regionskommune 2014-2017 Kulturstrategi for Bornholms Regionskommune 2014-2017 1 Indholdsfortegnelse Baggrund... 3 Politisk målsætning... 5 Oversigt over indsatsområder... 5 Målgruppe... 5 Udgangspunkt... 5 Indsatsområder... 7

Læs mere

VEJLEDNING OM STØTTE TIL PROJEKTER PÅ DE SMÅ ØER 2. ANSØGNINGSRUNDE, 2015

VEJLEDNING OM STØTTE TIL PROJEKTER PÅ DE SMÅ ØER 2. ANSØGNINGSRUNDE, 2015 VEJLEDNING OM STØTTE TIL PROJEKTER PÅ DE SMÅ ØER MINISTERIET FOR BY, BOLIG OG LANDDISTRIKTERS LANDDISTRIKTSPULJE 2. ANSØGNINGSRUNDE, 2015 Side 1 af 7 Indhold 1 - Østøtteloven... 3 2 - Projekter der kan

Læs mere

Q1 Dit barns alder. Besvaret: 216 Sprunget over: 0 0% 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 1,39% 3 2,31% 5 5,09% 11 12,96% 28 11,11% 24 13,43% 29

Q1 Dit barns alder. Besvaret: 216 Sprunget over: 0 0% 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 1,39% 3 2,31% 5 5,09% 11 12,96% 28 11,11% 24 13,43% 29 Q1 Dit barns alder Besvaret: 216 Sprunget over: 0 10 8 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 1,39% 3 2,31% 5 5,09% 11 12,96% 28 11,11% 24 13,43% 29 11,11% 24 12,04%

Læs mere

ERHVERVS- OG UDVIKLINGS- UDVALGET

ERHVERVS- OG UDVIKLINGS- UDVALGET ERHVERVS- OG UDVIKLINGS- UDVALGET (side 80-91) 80 Erhvervs- og udviklingsudvalget Jf. vedtægten for styrelsen af de kommunale anliggender i Nordfyns Kommune varetager udvalget den umiddelbare forvaltning

Læs mere

Ulighedens Danmarkskort 2013 Danske børns opvækstvilkår

Ulighedens Danmarkskort 2013 Danske børns opvækstvilkår Ulighedens Danmarkskort 2013 Danske børns opvækstvilkår Rundt omkring i de danske kommuner vokser børn op under ganske forskellige vilkår. Vi tegner i denne analyse et Danmarkskort over børnenes opvækstvilkår

Læs mere

Sammen. skaber vi kulturen, som giver fællesskab og identitet i hverdagen. Kultur og Fritidspolitik 2015-2018

Sammen. skaber vi kulturen, som giver fællesskab og identitet i hverdagen. Kultur og Fritidspolitik 2015-2018 Sammen skaber vi kulturen, som giver fællesskab og identitet i hverdagen Kultur og Fritidspolitik 2015-2018 Indledning Med Kultur og Fritidspolitik 2015-2018 ønsker Byrådet at sætte retningen for arbejdet

Læs mere

Favrskov Kommunes Landsbyråd er etableret af Favrskov Kommune og har følgende formålsparagraffer:

Favrskov Kommunes Landsbyråd er etableret af Favrskov Kommune og har følgende formålsparagraffer: Projektbeskrivelse Projekttitel Virtuelt netværk til landsbyerne i Favrskov Kommune Oplysninger om ansøger Favrskov Kommunes Landsbyråd er etableret af Favrskov Kommune og har følgende formålsparagraffer:

Læs mere

Stor forskel på jobmulighederne i landets kommuner

Stor forskel på jobmulighederne i landets kommuner Stor forskel på jobmulighederne i landets kommuner Situationen på det danske arbejdsmarked er generelt begyndt at lysne. Der er dog stor forskel på, hvor godt det går i de enkelte kommuner. Bedst går det

Læs mere

LandLabDK PROJEKTBESKRIVELSE

LandLabDK PROJEKTBESKRIVELSE 1. marts 2013 BLENSTRUP - ST. BRØNDUM TERNDRUP SIEM HELLUM - BÆLUM med oplande. Erhvervsudvikling og levevilkår - lokale ressourcer og helhedsorienteret udvikling mellem samarbejdende lokalsamfund i den

Læs mere

Fonds. messen14. Torsdag den 30. oktober 2014 kl. 12-18. Nykøbing Mors Jyske Bank Mors Arena. www.fondsmessen.dk. konference

Fonds. messen14. Torsdag den 30. oktober 2014 kl. 12-18. Nykøbing Mors Jyske Bank Mors Arena. www.fondsmessen.dk. konference Fonds Gratis fundraising konference messen14 Nykøbing Mors Jyske Bank Mors Arena Torsdag den 30. oktober 2014 kl. 12-18 www.fondsmessen.dk Få mulighed for at møde et bredt udsnit af de største danske fonde

Læs mere

Det tager ca. 5 minutter at udfylde spørgeskemaet, som er ganske kort.

Det tager ca. 5 minutter at udfylde spørgeskemaet, som er ganske kort. Om undersøgelsen BDO Kommunernes Revision og Dansk Facilities Management netværk gennemfører i samarbejde en kortlægning af organiseringen af ejendomsdriften i landets kommuner. Kortlægningen gennemføres

Læs mere

Vejledning for kommunerne om adgang til Affaldsdatasystemet

Vejledning for kommunerne om adgang til Affaldsdatasystemet Vejledning for kommunerne om adgang til Affaldsdatasystemet Adgang til Miljøstyrelsens Affaldsdatasystem via www.virk.dk kræver følgende: Digital medarbejdersignatur, som fås fra kommunens lokale virk-administrator

Læs mere

Hvem går på efterløn som 60 eller 61-årige?

Hvem går på efterløn som 60 eller 61-årige? Efterløn Hvem går på efterløn som 60 eller 61-årige? Analysen viser, at det især er blandt ufaglærte og kvinder at en stor andel går på efterløn som 60 eller 61-årig. Derudover viser analysen, at der er

Læs mere

Folkeskolelærernes undervisningstid

Folkeskolelærernes undervisningstid Folkeskolelærernes undervisningstid, 2013/14 - Folkelærernes gennemsnitlige undervisningsandel er i skoleåret 2013/14 36,2 procent (brutto) og 41,9 procent netto for kommuner på 2005-arbejdstidsaftalen.

Læs mere

Tildelinger i puljen til mindre projekter marts 2015

Tildelinger i puljen til mindre projekter marts 2015 Tildelinger i puljen til mindre projekter marts 2015 Region Hovedstaden Møderum til Valby Kino Valby Kinos Venner i Københavns Kommune modtager 180.000 kr. til ombygning af et uudnyttet loftsrum i foreningens

Læs mere

SAMMEN. skaber vi kulturen, som giver fællesskab og identitet i hverdagen

SAMMEN. skaber vi kulturen, som giver fællesskab og identitet i hverdagen SAMMEN skaber vi kulturen, som giver fællesskab og identitet i hverdagen Kultur og Fritidspolitik 2015-2018 Indledning Vision Politikkens omdrejningspunkt tager afsæt i Egedal Kommunes vision om: Hverdag

Læs mere

Data og kommentarer vedrørende kvantitativ beskrivelse af pædagogers ansættelse i deltids- eller heltidsstillinger

Data og kommentarer vedrørende kvantitativ beskrivelse af pædagogers ansættelse i deltids- eller heltidsstillinger Data og kommentarer vedrørende kvantitativ beskrivelse af pædagogers ansættelse i deltids- eller heltidsstillinger I forbindelse med fase 1 i projektet Deltidsstillinger til fuldtidsstillinger for pædagoger

Læs mere

Thisted Nykøbing Aabybro Brønderslev Hjørring Frederikshavn. Aalborg Aars Hobro

Thisted Nykøbing Aabybro Brønderslev Hjørring Frederikshavn. Aalborg Aars Hobro Udbudsområde (kommuner) Deltagere i Institutionssamarbejde Udbudssteder Erhvervstemaer Årligt optag Hjørring, Frederikshavn, Brønderslev, Jammerbugt, Thisted, Morsø, Læsø EUC Nordvest, SOSU STV, SOSU Nord

Læs mere

Tabel 1.a: Oversigt over ledighedsforløb Vælg A-kasse:

Tabel 1.a: Oversigt over ledighedsforløb Vælg A-kasse: Tabel 1.a: Oversigt over ledighedsforløb Vælg A-kasse: Hovedstaden-Sjælland Albertslund Allerød Ballerup Bornholm Brøndby Egedal Faxe Fredensborg Frederiksberg Frederikssund Furesø Gentofte Gladsaxe Glostrup

Læs mere

Fondsfinansierede projekter

Fondsfinansierede projekter 1 of 8 Fondsfinansierede projekter Projektnavn Projektresumé Kategori Projektsu m* Finansiering Pulje Statu s Partnere Klimavenlig sommerhusturis me Analyseprojekt til afdækning af vækst og beskæftigelsesmuligh

Læs mere

Der er for PensionDanmarks medlemmer som for befolkningen i øvrigt store forskelle mellem kommunerne i antallet af tilkendte førtidspensioner.

Der er for PensionDanmarks medlemmer som for befolkningen i øvrigt store forskelle mellem kommunerne i antallet af tilkendte førtidspensioner. Nr. 4 / Februar 2012 Der er væsentlige forskelle på kommunernes rammebetingelser og befolkningssammensætning. Men ingen af disse faktorer kan forklare de store kommunale forskelle i antallet af førtidspensioner.

Læs mere

Udvikling i landdistrikterne - Lokal udviklingsstrategi og muligheder for støtte

Udvikling i landdistrikterne - Lokal udviklingsstrategi og muligheder for støtte Udvikling i landdistrikterne - Lokal udviklingsstrategi og muligheder for støtte Fødevareministeriets Netværkscenter Hvad er en udviklingsstrategi? En overordnet beskrivelse af de aktiviteter, aktionsgruppen

Læs mere

Et helt Danmark. Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter Afdelingschef Christian Lützen, clu@mbbl.dk

Et helt Danmark. Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter Afdelingschef Christian Lützen, clu@mbbl.dk Et helt Danmark Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter Afdelingschef Christian Lützen, clu@mbbl.dk Den kongelige forestilling at bestemme at der oprettes et Ministerium for By, Bolig og Landdistrikter,

Læs mere

Kultursamarbejdet har fået 2 nye medlemmer i 2012: Orkester Midtvest og Struer Musikskole.

Kultursamarbejdet har fået 2 nye medlemmer i 2012: Orkester Midtvest og Struer Musikskole. Årsberetning 2012 Årsberetning for 2012 1 Kultursamarbejdets medlemmer er pt. Lemvig Kommune, Struer Kommune, Holstebro Kommune, Herning Kommune, Ikast-Brande Kommune, Ringkøbing-Skjern Kommune og 59 kulturinstitutioner,

Læs mere

Politik for medborgerskab og samspil med frivillige (kort udgave)

Politik for medborgerskab og samspil med frivillige (kort udgave) Politik for medborgerskab og samspil med frivillige (kort udgave) Medborgerskab og samspil med frivillige Hvordan bringer vi det aktive medborgerskab i spil og styrker samspillet med de frivillige kræfter

Læs mere

LAG Faaborg-Midtfyn. Projektstøtte i Faaborg-Midtfyn Kommune. Med midler fra Landdistriktprogrammet 2007 2013. LAG Faaborg-Midtfyn - 12 -

LAG Faaborg-Midtfyn. Projektstøtte i Faaborg-Midtfyn Kommune. Med midler fra Landdistriktprogrammet 2007 2013. LAG Faaborg-Midtfyn - 12 - LAG Faaborg-Midtfyn Projektstøtte i Faaborg-Midtfyn Kommune Med midler fra Landdistriktprogrammet 2007 2013 Vi støtter projekter, som Skaber attraktive levevilkår i landdistrikterne Skaber nye arbejdspladser

Læs mere

Funktionelle erhvervsregioner

Funktionelle erhvervsregioner Funktionelle erhvervsregioner Når kommuner arbejder på tværs af grænser: International frem for sognebaseret vækstkultur KL s Erhvervstemadag 13. september 2013 v/ Gregers André Pilgaard og Jan Beyer Schmidt-Sørensen,

Læs mere

1) Valg af dirigent Lars B. Hansen blev valgt.

1) Valg af dirigent Lars B. Hansen blev valgt. Referat fra Generalforsamling afholdt den 13. marts 2013 Generalforsamlingen startede kl. 18.00 med spisning (stegt flæsk og persillesovs), hvori ca. 60 voksne og børn deltog. Glædeligt med det store fremmøde.

Læs mere

Metode: - at man gør brug af lokale ressourcer danner en Lokal Aktionsgruppe.

Metode: - at man gør brug af lokale ressourcer danner en Lokal Aktionsgruppe. Referat fra offentligt informationsmøde om lokale aktionsgrupper Onsdag d. 30. maj kl. 19 21.30 Bernstorffminde efterskole, Bernstorffminde 4, 5600 Faaborg Ca. 75 deltagere Landdistriktskoordinator Jens

Læs mere

Ulige levevilkår i de danske kommuner

Ulige levevilkår i de danske kommuner Ulige levevilkår i de danske kommuner Sammenvejer man en bred vifte af indikatorer for, hvor det er bedst at bo i Danmark, ligger Allerød kommune som den kommune, der samlet set er mest attraktiv at bo

Læs mere

Fusioner mellem ungdomsuddannelsesinstitutioner 1999-2013

Fusioner mellem ungdomsuddannelsesinstitutioner 1999-2013 Fusioner mellem ungdomsuddannelsesinstitutioner 1999-2013 Tabellen viser, hvilke fusioner ungdomsuddannelsesinstitutionerne har foretaget fra 1999-2013. Tabellen er ordnet alfabetisk efter den bestående

Læs mere

Kulturstrategi. for. Bornholms Regionskommune 2014-2017

Kulturstrategi. for. Bornholms Regionskommune 2014-2017 Kulturstrategi for Bornholms Regionskommune 2014-2017 1 Indholdsfortegnelse Baggrund... 3 Politisk målsætning... 4 Oversigt over indsatsområder... 4 Målgruppe... 4 Udgangspunkt... 4 Indsatsområder... 6

Læs mere

Strategi for samarbejdet mellem Sociale Forhold og Beskæftigelse og civilsamfundet VÆR MED. bliv frivillig i Sociale Forhold og Beskæftigelse

Strategi for samarbejdet mellem Sociale Forhold og Beskæftigelse og civilsamfundet VÆR MED. bliv frivillig i Sociale Forhold og Beskæftigelse Strategi for samarbejdet mellem Sociale Forhold og Beskæftigelse og civilsamfundet VÆR MED bliv frivillig i Sociale Forhold og Beskæftigelse strategi Aktivt medborgerskab er en grundpille i et velfungerende

Læs mere

Appendiks. Kompetenceudviklingsprogrammet 2002-2004

Appendiks. Kompetenceudviklingsprogrammet 2002-2004 Appendiks Kompetenceudviklingsprogrammet 2002-2004 Appendiks Kompetenceudviklingsprogrammet 2002-2004 2005 Indhold Appendiks 2005 Danmarks Evalueringsinstitut Trykt hos Vester Kopi Eftertryk med kildeangivelse

Læs mere

Ny kredsstruktur. Arbejdsopgaver

Ny kredsstruktur. Arbejdsopgaver - dele - hjælp - møder - medlemshvervning - arrangere - deltage - oprette F JAfd. J.nr. KOP til Aarhus den 23. september 2013 Forslag til Repræsentantskabsmødet &-9. november 2013 Fremsat af Hovedbestyrelsen

Læs mere

SKABELON TIL SLUTRAPPORT for projekter under ordningen om etablering af nye arbejdspladser og attraktive levevilkår landdistrikterne

SKABELON TIL SLUTRAPPORT for projekter under ordningen om etablering af nye arbejdspladser og attraktive levevilkår landdistrikterne SKABELON TIL SLUTRAPPORT for projekter under ordningen om etablering af nye arbejdspladser og attraktive levevilkår landdistrikterne Udgave august 2012 Slutrapporten skal indeholde en beskrivelse af projektet

Læs mere

Bilag: Erhvervsuddannelserne

Bilag: Erhvervsuddannelserne Bilag: Erhvervsuddannelserne Dette bilag viser hvordan tilmeldingen til erhvervsuddannelserne fordeler sig på erhvervsuddannelsesinstitutionerne for 2014 og 2015. Bilaget indeholder 26 tabeller. Tabel

Læs mere

ERHVERVS- OG FRITIDSUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE

ERHVERVS- OG FRITIDSUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE ERHVERVS- OG FRITIDSUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE REFERAT FRA MØDE NR. 15 TORSDAG DEN 24. JANUAR 2008, KL. 16.00 PÅ OTTERUP RÅDHUS, MØDELOKALE 5 Erhvervs- og Fritidsudvalget 24. januar 2008 Side: 2 Fraværende:

Læs mere

Udviklings- og driftsmål

Udviklings- og driftsmål Udviklingsmål koblet til Byrådets Vision Indsatsområde/ Arbejdspladser Der skal skabes flere arbejdspladser. Bosætning Der skal tiltrækkes flere bosættere i Slagelse Kommune. Flere arbejdspladser i h.t.

Læs mere

Koncept for decentral formidlingsstruktur i Nationalpark Skjern Å. Oktober 2010

Koncept for decentral formidlingsstruktur i Nationalpark Skjern Å. Oktober 2010 Koncept for decentral formidlingsstruktur i Nationalpark Skjern Å Oktober 2010 Kort om konceptet Borgerinddragelse og lokal forankring har været centrale elementer i det hidtidige arbejde med Nationalpark

Læs mere

KKR Midtjylland 10. juni 2011. Status 1. januar 31. maj 2011. Strategi 2011-13

KKR Midtjylland 10. juni 2011. Status 1. januar 31. maj 2011. Strategi 2011-13 KKR Midtjylland 10. juni 2011 Status 1. januar 31. maj 2011 Strategi 2011-13 Geografisk fordeling af vækstkortlægninger (specialiseret erhvervsservice) 1. januar 31. maj 2011 Geografisk fordeling af vækstkortlægninger

Læs mere

EKSPORT I TAL - REGIONEN OG KOMMUNERNE I PERSPEKTIV

EKSPORT I TAL - REGIONEN OG KOMMUNERNE I PERSPEKTIV Regional Udviklingsplan EKSPORT I TAL - REGIONEN OG KOMMUNERNE I PERSPEKTIV Virksomheder Beskæftigelse Omsætning Udvikling SYDDANSKE EKSPORTVIRKSOMHEDER VIDEN TIL VÆKST EKSPORTEN I TAL er et initiativ

Læs mere

Gode råd til kommunalbestyrelsen sammenfatning af gruppearbejdet

Gode råd til kommunalbestyrelsen sammenfatning af gruppearbejdet Møde om borgerbudgetter den 16. marts 2015 Gode råd til kommunalbestyrelsen sammenfatning af gruppearbejdet Hvilke temaer, synes du er vigtigst, når vi samme skal udvikle kommunen med borgerbudgetter Hvem

Læs mere

Notat. Behov for oprydning i affaldsgebyr-junglen

Notat. Behov for oprydning i affaldsgebyr-junglen Notat Behov for oprydning i affaldsgebyr-junglen Virksomheder skal betale et affaldsgebyr til dækning af de kommunale administrative udgifter i forbindelse med håndtering af erhvervsaffald. De beløb, virksomheder

Læs mere

Antal med under 7. Antal med over 7

Antal med under 7. Antal med over 7 Undervisningsministeriet 13. februar 2014 Oversigt over, hvor mange af de nuværende gymnasieelever, der ikke ville være blevet optaget, hvis der havde været adgangskrav på karakteren 7 - Fordelt på de

Læs mere

Institutioner, der udbyder erhvervsrettede ungdomsuddannelser

Institutioner, der udbyder erhvervsrettede ungdomsuddannelser Institutioner, der udbyder erhvervsrettede ungdomsuddannelser Orientering om fordeling af midler til strategisk kompetenceløft og tilskud til praktikpladsopsøgende indsats Strategisk kompetenceløft Regeringen

Læs mere

Ulighedens Danmarkskort 2013 Socioøkonomisk ulighed

Ulighedens Danmarkskort 2013 Socioøkonomisk ulighed Ulighedens Danmarkskort 2013 Socioøkonomisk ulighed Ulighed er mange ting, men ofte når emnet diskuteres er fokus på den socioøkonomiske ulighed. Mest grundlæggende er den økonomiske ulighed. Den måles

Læs mere

Frivillighedspolitik 2011-2014 på det sociale område

Frivillighedspolitik 2011-2014 på det sociale område Frivillighedspolitik 2011-2014 på det sociale område Indledning I Horsens Kommune er der en lang tradition for at løfte i flok på social- og sundhedsområdet. Mange borgere i Horsens Kommune bruger en del

Læs mere

Præsentation af Innovation Fur. Borgermøde den 27. oktober 2010 Fur Færgekro

Præsentation af Innovation Fur. Borgermøde den 27. oktober 2010 Fur Færgekro Præsentation af Innovation Fur Borgermøde den 27. oktober 2010 Fur Færgekro Dagsorden Ideen bag Innovation Fur Initiativtagere Igangsætning - projektsekretariat Betydning for borgere og virksomheder på

Læs mere