UDVIKLING I LANDDISTRIKTERNE LANDDISTRIKTSPULJEN 2007

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "UDVIKLING I LANDDISTRIKTERNE LANDDISTRIKTSPULJEN 2007"

Transkript

1 UDVIKLING I LANDDISTRIKTERNE LANDDISTRIKTSPULJEN 2007

2

3 Indhold Forord...4 Indledning...5 Forsøgsprojekter Emnerne for forsøgsprojekter Hvem har ansøgt? Størrelsen på de bevilligede tilskud Forsøgsprojekternes geografiske fordeling...10 Forsknings- og informationsprojekter...11 Oversigt over støttede projekter Forsøgsprojekter Forsknings- og informationsprojekter...21 Baggrund for Velfærdsministeriets Landdistriktspulje Velfærdsministeriets Landdistriktspulje Forsøgsprojekter Forsknings- og Informationsprojekter...24 Velfærdsministeriet og landdistriktsområdet Regeringens rådgivende udvalg på landdistriktsområdet...26

4 Forord Velfærdsministeriets Landdistriktspulje giver penge til projekter, som på forskellig vis er med til at udvikle Danmarks landdistrikter. Forsøgsprojekter sætter aktiviteter i gang i et specifikt lokalområde. Forsknings- og informationsprojekter peger på nye udfordringer og muligheder for landdistrikterne generelt. Nærværende publikation beskriver de projekter, som puljen støttede i Set i lyset af at kommunalreformen trådte i kraft d. 1. januar 2007, er der ved denne uddeling lagt særligt vægt på projekter, der fremmer landdistriktsudvikling i de nye kommuner og projekter, der sætter fokus på et lokalområdes ressourcer, muligheder og kvaliteter. Mange af de støttede projekter har taget handsken op ved at igangsætte processer, som skal resultere i landdistriktspolitikker i de nye kommuner eller udarbejde branding-strategier og handlingsplaner for lokalområder. Derudover støttes projekter, der fremmer erhvervsudvikling, bosætning, lokale kultur- og fritidsaktiviteter, netværksdannelse og kompetenceudvikling. I en tid præget af forandringer i de lokale strukturer er det essentielt, at beboerne i landdistrikterne selv tager initiativ og medvirker til at skabe udviklingen. Med Landdistriktspuljen bakker jeg op om lokale initiativer, hvor ildsjæle gør et stort stykke arbejde for at gøre vores landdistrikter attraktive. Karen Jespersen Velfærdsminister 4

5 Indledning Denne elektroniske publikation er en redegørelse for uddelingen af Landdistriktspuljen for I de første afsnit præsenteres statistiske oversigter over den geografiske fordeling, den indholdsmæssige fordeling, fordeling af ansøgere og fordeling af tilskudsstørrelser for henholdsvis forsøgsprojekter og forsknings- og informationsprojekter. Herefter gives en oversigt over alle støttede projekter i 2007 fordelt på emne. Afslutningsvis redegøres der for baggrunden for Landdistriktspuljen, blandt andet for indsatsområder og kriterier for tildeling af støtte. Efterfølgende beskrives regeringens rådgivende udvalg på landdistriktsområdet. Håbet med denne publikation er, at den vil være interessant for ildsjæle, foreninger og institutioner i landdistrikter, der har blik for de lokale udfordringer og mod på at starte en positiv udvikling i lokalområdet. 5

6 Forsøgsprojekter Indenrigs- og Sundhedsministeriet (fra 23. november 2007 Velfærdsministeriet) har fra Landdistriktspuljen for 2007 tildelt 21 mio. kr. i tilskud til 151 forsøgsprojekter. 1. Emnerne for forsøgsprojekter Kategorien Tværgående udviklingsprojekter rummer 49 pct. af forsøgsprojekterne, jf. figur 1. Tværgående udviklingsprojekter omfatter typisk demokrati- og netværksprojekter, kompetenceudviklingsprojekter samt projekter der sigter på oprettelse af landsbykontorer, landdistriktskoordinatorer og landdistriktspolitik. Kategorien omfatter endvidere projekter, der handler om dette års fokusområder. Det vil for det første sige projekter, der sætter fokus på et lokalområdes ressourcer, muligheder, kvaliteter med videre. For det andet er der tale om projekter, der i lyset af kommunalreformen sætter fokus på landdistriktsudvikling i de nye kommuner. Kultur- og fritidsaktiviteter udgør 30 pct. af forsøgsprojekter, og er dermed den næststørste kategori. Her gives støtten til en bred skare af aktiviteter både i forbindelse med enkeltstående projekter eller som en del af længevarende projekter. De beskæftigelsesudviklende projekter, herunder bl.a. etablering af nye arbejdspladser og indsatser rettet mod det lokale erhvervsliv, findes i kategorien Erhvervsudvikling og beskæftigelse. Denne kategori udgør i pct. af de støttede projekter. De resterende 2 pct. af projekterne er projekter inden for henholdsvis forsknings-, rådgivnings-, oplysnings-, og debataktiviteter i relation til landdistrikterne samt miljøforbedringer og ressourcebesparelser. 6

7 Figur 1: Støttede forsøgsprojekter fordelt efter emne, pct. 30% 49% 1% 1% 19% Kultur- og fritidsaktiviteter Forskning, rådgivning, oplysning, debat Tværgående udviklingsprojekter Erhvervsudvikling og beskæftigelsesfremme Miljøforbedringer og ressourcebesparelser 7

8 2. Hvem har ansøgt? Landdistriktspuljen ansøges af et bredt udvalg af foreninger og institutioner. Figur 2 viser, at 57 pct. af forsøgsprojekterne afvikles i foreningsregi. Foreninger er en bred betegnelse for eksempelvis borgerforeninger, idrætsforeninger, fritidsforeninger og kulturforeninger. Projekter, der er forankret i kommunalt, regionalt eller andet offentligt regi, udgør henholdsvis 18 pct. og 3 pct. af projekterne. Selvejende institutioner, som eksempelvis visse skoler, tegner sig i 2007 for 13 pct. af projekterne. Det er også muligt for enkeltpersoner at opnå støtte fra Landdistriktspuljen, hvilket i 2007 har været tilfældet for 9 pct. af forsøgsprojekterne. Enkeltpersoner har dog kun mulighed for at opnå støtte, såfremt projektet retter sig mod en bred kreds af borgere. Figur 2: Støttede forsøgsprojekter fordelt efter ansøgertype, pct. 18% 3% 13% 57% 9% Forening Selvejende institution eller lign. Offentlig institution Enkeltperson Kommune eller region 8

9 3. Størrelsen på de bevilligede tilskud Der er ingen regler for hvor små eller store tilskud, der kan ydes fra Landdistriktspuljen, men der ydes typisk ikke tilskud over kr. til forsøgsprojekter. I 2007 blev der i gennemsnit givet ca kr. i støtte pr. forsøgsprojekt. Ca. 60 pct. af projekterne modtog tilskud mellem kr. og kr. I 2007 var der således 25 pct. af projekterne, der modtog støtte på mellem kr. og kr. og 35 pct. af projekterne, der modtog støtte på mellem kr. og kr. 19 pct. af projekterne har modtaget støtte på under kr., og 21 pct. af projekterne modtog støtte på over kr. Tendensen er, at de fleste projekter får tildelt relativt små beløb, hvilket er udtryk for et ønske om at støtte mange projekter, selvom det ikke altid er muligt at støtte projekterne med de fulde beløb. Det er desuden Velfærdsministeriets ønske, at der er en vis lokal medfinansiering af projekterne, om end dette ikke er et krav. Figur: 3 Støttede forsøgsprojekter fordelt efter tilskuddets størrelse, pct. 21% 19% 25% 35% Over

10 4. Forsøgsprojekternes geografiske fordeling Af tabel 1 fremgår det, at projekter i alle regioner har modtaget støtte fra Landdistriktspuljen for Region Midtjylland tegner sig for den største andel af projekterne, idet flere end 46 forsøgsprojekter har hjemsted her. Derefter følger Region Nordjylland og Region Syddanmark med henholdsvis 38 og 36 projekter. I Region Sjælland har 22 projekter modtaget tilskud. Færrest projekter har hjemsted i Region Hovedstaden. Der er her hovedsageligt tale om projekter med adresse på Bornholm. Tabel 1: Geografisk fordeling af støttede forsøgsprojekter Region Nordjylland 36 projekter Region Midtjylland 46 projekter Region Syddanmark 38 projekter Region Hovedstaden 9 projekter Region Sjælland 22 projekter 10

11 Forsknings- og informationsprojekter En del af Landdistriktspuljens midler anvendes til at støtte forsknings- og informationsprojekter. Formålet hermed er at støtte projekter, der bidrager med bredt målrettet information om landdistrikternes udviklingsmuligheder og udfordringer. I 2007 har i alt 13 projekter modtaget informationsmidler under Landdistriktspuljen, hvilket svarer til en samlet bevilling på ca. 2,6 mio. kr. Derudover støtter Landdistriktspuljen Institut for Forskning og Udvikling i Landdistrikterne, som er oprettet pr. 1. juli 2006 ved Syddansk Universitet. Instituttet har i 2007 modtaget kr. til sine aktiviteter i henhold til resultatkontrakt mellem ministeriet og Syddansk Universitet. Endelig har Landdistrikternes Fællesråd modtaget til informationsaktiviteter på landdistriktsområdet. 11

12 Oversigt over støttede projekter 1. Forsøgsprojekter Forsøgsprojekter fordelt efter emne Projekttitel Beløb bevilget, kr. Erhvervsudvikling og beskæftigelsesfremme Ansøger Regionale Erhvervsinnovatører Teknologisk Institut Udbygning af netværk til præsentation af nordjyske specialiteter Rådet for Agroindustri Skabelsen af butik "Viktoria Arden" Cafe Viktoria - Værestedet i Arden Produktion af organisk gødning af biomassefiber Foreningen Bio Energipark Tønder Fælles markedsføring af virksomheder langs hærvejen i Aabenraa Kommune Hovslund Skoledistrikts Fremme Udvikling af produkter og arbejdspladser i et afgrænset geografisk område Vadehav Marsk og Mad Netværket af små fødevareproducenter i Odsherred Odsherred Erhvervsråd 12

13 Liv på Landet Gudenådalens Familielandbrug Center for Planteressourcer, Langeland Langeland Kommune Oplevelsesøkonomi og fælles markedsføring af virksomheder langs Drivvejen Netværksgruppen "RingNet" Netværk for små fødevareproducenter - Lokale Mad Originaler EUC Nordvest Håndværk uden grænser Svaneke Købmandshandel anno 1836 Kulturelle iværksættere i Thy Sydthy Erhvervs- og Uddannelsescenter Det smager af Thy Landsbygruppen Thy Vestjyske Fjorde - udvikling af netværk mv Lemvigegnens Landboforening Fyrbøder til det bornholmske kunsthåndværkerfyrtårn ACAB Kunst og erhverv - en tretrinsraket Erhvervsudvikling Karby Strategisk samarbejde om udvikling af underskoven af mikro- og små økologiske fødevarevirksomheder i landdistrikterne Økologisk Landsforening Bæredygtig erhvervsudvikling i Lejre Kommune REUR - Roskilde Egnens Erhvervsudviklingsråd Fra kulturmiljøer til kreative og innovative virksomheder i Gribskov Kommune Gribskov Kommune - Kultur og Fritid Gastronomisk turisme netværk Fonden Fyntour Nordiske bier som bierhverv Danish Bee Consult Kulinarisk oplevelsesturisme på småøerne: ressourcer, udvikling og branding Småøernes Fødevarenetværk Nyttiggørelse af ilanddrevet tang Bornholms Regionskommune, Faste anlæg Lokalområders muligheder for nicheproduktion i brint & brændselscelle teknologi til marine og søfarts applikationer Samsø Energiakademi Kompetenceudvikling af turismevirksomheder i landdistrikterne - formidling i netværk Storstrøms ErhvervsCenter 13

14 Innovation gennem netværk mellem erhvervskvinder fra virksomheder i landdistrikter og byområder i Vendsyssel Frederikshavn Erhvervsråd Fremme af lokalt producerede fødevarer igennem netværket Regional Madkultur Sjælland Erhvervs- og Videncenter Sjælland Forskning og information Viden om - et ressourcekatalog for forbrugere, foreninger mv Dansk Landbrug Sydhavsøerne Kultur- og fritidsaktiviteter Udvikling i landsbysamfundet Arbejdsgruppen vedr. Forsamlingsgaarden v/ Ravsted Sogns Borgerforening Lokal igangsætter og nye fritids- og kulturaktiviteter i Bredebro Bredebro Idrætscenter Salling Forsamlingshus - Kraftcenter i lokalsamfundet Foreningen Salling Forsamlingshus Økologiske Sommeraftener Foreningen Økologiske Sommeraftener Sindal Mølle Knud Gammelgaard Hvad mon man laver på landet? Børn og voksne kigger med! Vestsjællands 4H Spændende aktiviteter i læ og tørvejr i naturen Vestsjællands 4H Maritimt fællesskab i Genner Bugt Strandskaderne Styrke Fællesskabet i Landsbymiljø v. Bovlund Forsamlingshus Bovlund Teater- og Foredragsforening Græsrodsradio - lyt om nyt på landet Støtteforeningen Radio Valdes Venner Optimal udnyttelse af forholdene ved Ejerslev Havn Foreningen for Ejerslev Havn Huset på Næsset Huset på Næsset Projekt "Teiresias" Prometheus Branding af oplevelsespark i Kjellerup Aktivitetshuset Kernen Nissum Fjord Netværket Nissum Fjord Styregruppe Thy Madfestival Det Thylandske landøkonomiske Selskab 14

15 Levendgørelse af Sømosen og dens glemte kulturhistorie Venneforeningen for Thorup Lokalhistoriske Arkiv ==/ UBU ROI Ungdomsskolen Skive Multicom - et kulturhus der især retter sig mod unge i lokalområdet Startskuddet Landsbyforeningerne i Vokslev vil redde Huul Mølle Vokslev Borgerforening Kunst- og kulturcenter Sølyst Foreningen til etablering af Kunst- og Kulturcenter Sølyst Vikingebyen i Sebbersund Vikingebyen i Sebbersund Styrkelse og udvikling af samarbejdet mellem fritidsorganisationer - såvel den danske skole og børnehave som den tyske skole og Øster Højst Skole, Ungdoms- og Idrætsforening børnehave Gang i Torslev Borgerforening Torslev Borgerforening Natur- og kulturdatabase i Søhøjlandet Søhøjlandets Økomuseum Kulturformidling i lokalsamfundet Lokalrådet Korinth & Øster Hæsinge Gode råvarer - sund og velsmagende mad Landbrugsmessen Gl. Estrup v/ Peter Hoe Kalvslund sognegård Kalvslund Borgerforening Et billede af Bedsted Bedsted Sogn Borgerforening Etablering af ny multikunstgræsbane i Tuse/Allerup lokalområde i Ny Holbæk Kommune Tusehallen Skovsgård Multihus - udvikling af et aktivt miljø for alle aldre i et landdistrikt Skovsgård Idrætscenter - Multihus Sakskøbing - Æblets hovedstad Hotel Saxkøbing Projekt Skrave på landkortet Skrave Ungdoms- og Idrætsforening Kultur og samvær i Himlingøje Himlingøje Bylaug Kunst- og kulturfestival i Grønhøj Frivillige i Grønhøj Forsat liv på Nordpolen - 2. del Landsbyrådet for Herskind/Skivholme Interaktiv elektronisk naturformidling - et udviklingsprojekt i Rold Skov Natur- og Kulturcenter Rold Skov Natur- og Kulturcenter 15

16 Projekt "ud i idrætten" for årige i Hadsund Hadsund Skole og Hadsund Motion Kulturkøbmanden - som lokalt udviklingslokomotiv S/I Kulturkøbmanden Liv i oplandet Margit Borg-Jensen Dansk revyfestival Dansk Revyfestival Videreudvikling og forankring af samspillet mellem ungdommens ressourcer og lokalområdets øvrige ressourcer Egvad Kommunale Ungdomsskole Klubbernes Open Air Festival Landsforeningen Ungdomsringen Contemporay Visual Art Centre Vestjylland Foreningen ET4U Udvikling af 4H i landdistrikterne Bornholms 4H Miljøforbedringer og ressourcebesparelser Boligopvarmning med lokalt biomasse Sydhavsøernes Landboforening Landdistriktsudvikling via decentrale bæredygtige spildevandsløsninger Udvikling af Landboliv Tværgående udviklingsprojekter Udredning af fremtidsmulighederne for Fasterholt Fasterholt Borgerforening Pilotprojekt for opstart af lokalkredse Landsforeningen af Landsbysamfund Vores Landdistrikter - om potentialer, ressourcer og lysten til at udvikle Kalundborg Kommune Smagfulde Rækker Mølle - Strategi for landdistriktsudvikling Foreningen Kultur i Rækker Mølle Barn af et landdistrikt Lokalråd Hashøj NV Herrup som moderne landsby Herrup- Bjergby Fællesforening Lokale ressourcer som basis for landdistriktsudvikling Vesthimmerlands Kommune Skovlandet - identitet og profilering af den sydlige del af Silkeborg Kommune Arbejdsgruppen for lokalråd for Vinding, Vrads og Bryrup 16

17 Udviklingscenter for foreninger og mindre innovative virksomheder - UFV LV-Gruppen Hovborg-filmen, en film der byder indenfor Hovborg Lokalråd Viborgs Landdistrikter - En ny og samlet strategi Tjele Landsbyråd Hvordan udnyttes et lokalområdes vilkår og værdier fremadrettet? Event & Aktiv - Forum for Sydmors Projektkonkurrence i Ringkøbing-Skjern Kommunes landdistrikter Ringkøbing-Skjern Kommune Udvikling i lokalsamfund gennem lokale ressourcer og potentialer - et mobilt læringskoncept KVL, Center for skov, Landskab og Planlægning Døstrup - Fremtid og vækst Døstrup Idrætsforening Bro eller ingenmandsland mellem storkommunerne Fællesinitiativet ved Troldhedens Foreninger Lokalråd Gudme Hesselagers Sogns Borgerforening Netværket "Ålbæks ressourcer og muligheder" Aalbæk Borgerforening Kulturelt Ressourcekatalog Brandbjerg Højskole Lokalt Samspil Landsbygruppen Thy Afdækning af værdier og ressourcer i den Nye Hedensted Kommunes landdistrikter Hedensted Kommune Øget bosætning på Langeland Langeland Kommune Temadag for aktører i landdistrikterne Hedens og Fjordens Landbrugscenter I/S Bosætnings- og Erhvervsstrategi på De Danske Småøer Torben B. Nielsen Ny kommune - Nye muligheder Svendborg Kommune Synliggørelse af socialt frivilligt arbejde i den nye Svendborg kommune Sydfyns Frivilligcenter Kortlægning af tomme landejendomme på Nordfyn Nordfyns Erhvervsråd/Nordfyns Kommune Branding af Femø Femø Borgerforening 17

18 Mariagerfjord - Hævet over vandene Landsbyrådet i Hobro Kommune En hel kommune - udvikling og implementering af en fælles landdistriktspolitik Jammerbugt Kommune Fælles plan for fremtidigt samarbejde Højer Design Efterskole Landsbyforum Vordingborg Udviklingsråd for Erhverv og Turisme Christiansfeld - en levende by Christiansfeld Bydelsforum Landsbyer i bevægelse CVU Sønderjylland, University College Udvikling af bæredygtige foreninger når 1+1 ikke kun skal give Sønderjyske madglæder Iværksætteri en mulighed for landdistrikterne LandboSyd Landsbyer og parcelhuskvarterer - videndeling og udviklingsmuligheder Landliv A/S Viden, muligheder og livskvalitet i landdistrikterne Djurslands Landboforening Værktøj til en fremtidsproces for positiv vækst i Norddjurs Kommune Norddjurs Kommune Vækstgruppen for landdistriktsudvikling i Ny Holstebro Kommune Ny Holstebro Kommune Fra Kølby til Hou - udvikling og dialog i Ny Aalborg Kommune Landsbyerne i Aalborg Kommune 3Ø udviklingsplan for Askø/Lilleø, Femø og Fejø Fejøforeningen Vision Morsø landdistriktsudviklingsprojekt - Kodeks for godt medborgerskab på Mors Landdistriktsrådet for Morsø Kommune Thy - et aktivt liv i naturen Surfklubben NASA Kortlægning, kvalificering og aktivering af lokale kvaliteter i Struer Kommunes landdistrikter Struer Kommune Stenild - En borgernes udviklingsplan plan Stenild Foredrags- og Aktivitetsforening Nautrup som aktivt leve- og bosted Else Marie Poulsen Landsbysamvirke for landsbyerne i Ny Skanderborg Kommune - fysisk og digitalt netværk Landsbysamvirket 18

19 Brande Ærø som Vedvarende Energi Demonstratiorium gennem lokal forankring VE-organisationen Ærø En fremtidssikret strategisk planlægning i landdistrikterne i feltet mellem landbrugsstrategi og kommuneplanstrategi Skive Kommune Ressourcebaseret og deltagerdrevet landdistriktsudvikling i Ny Vejle Kommune Vejle Kommune Landdistriktsinnovator i Vesthimmerland Landsbyudvalget for Vesthimmerland Kommune Aktivering af idrætsforeningernes sociale kapitel i landdistriktsudviklingen DGI-Østjylland Netværk og Lokalsamfund - Som ressourcer i landdistrikterne Frederikshavn Kommune Iværksættelse af fælles miljø- og naturformidling for jordbrugere og deres lokalsamfund Århus-Hadsten Landboforening Strategier og handlingsplaner for udviklingen i de udvalgte lokalsamfund i Faaborg-Midtfyn Kommune Fynsland - Lokalsamfund i Faaborg-Midtfyn Kommune Sammenhæng i Valsgård netværk på tværs Valsgård IF 83 Udvikling af Favrskov Kommunes 37 forsamlingshuse Initiativgruppen for landsbyråd og Favrskov Kommune Kom godt ind i Ny Tønder Kommune Tønder Kommunes Landdistriktsråd Ny udsigt fra Skamlingsbanke! Kolding Sjølund Udvikling Bælum som trækkraft for en positiv udvikling Bælum Solbjerg Skole Sindal - synlig og attraktiv Sindal Udviklingscenter Skave Skaves fremtid i den nye Holstebro Kommune Styregruppen for Skaves fremtid Børn, bosætning og kultur på landet Børnekulturcenter Trekanten Det lokale demokrati som et levevilkår på landet - med afsæt i skoler og børneinstitutioner Morsø Kommune Dialog over det åbne land Landwirtschaftlicher Hauptverein für Nordschleswig 19

20 Lokale handlingsplaner - hvordan? Haderslev Kommune Projekt Landkort Dansk Landbrugsrådgivning, Landscentret Nærdemokratisk formulering af en landdistriktspolitik i den nye Silkeborg Kommune Silkeborg Kommune Kortlægning af natur- og landskabsressourcer Sønderborg Kommune Succesfuld kommunesammenlægning - få liv i dialogen Dansk Landbrugsrådgivning, Landscentret Når vi ved hvem vi er Midtdjurs Kommune Etablering af borgerinddragelse i landdistrikternes udvikling Midtdjurs Kommune BBS på nettet Bornholmske Borgerforeningers Samvirke Borgerinddragelse i udarbejdelse af strategi og politik for landdistrikterne i Herning Kommune Herning Kommune 20

21 2. Forsknings- og informationsprojekter Informationsprojekter Projekttitel Beløb bevilget, kr. Ansøger Resultatkontrakt mellem Velfærdsministeriet og Institut for forskning og Udvikling i Landdistrikterne Institut for Forskning og Udvikling i Landdistrikterne Informations- og netværksopgaver Landdistrikternes Fællesråd Råd til landdistrikter Per Henrik Hansen Jagten på landlivet / 100 mio. ledige kvadratmeter - og ingen danser Documentary.dk Små skoler på landet Landdistrikternes Fællesråd Ekstra oplag af pjecen: Kørekort til landdistrikterne Landdistrikternes Fællesråd Oplysningsrejse til 77 kommuner med landdistrikter Landsforeningen af Landsbysamfund Landbolivet i medierne Aarhus Universitet/ Institut for Informations- og medievidenskab At se muligheder og at skabe synlige resultater Leader+ Udviklingsprojekt Nordjylland-Vest Landtur07 Sydhavsøerne Dansk Landbrug Sydhavsøerne Formidling af landdistriktsprojekt Norddjurs, Ringkjøbing-Skjern og Skive Kommuner New Scandinavian Cooking på Lolland-Falster, Fejø og Lilleø Kommunesamarbejdet Lolland-Falster Langt ude - et liv i de nordiske randområder DR Idéudvikling til en film om Emil, Emilie og erhvervsmuligheder i landdistrikterne Nature Consult Godt naboskab - nye dialoginitiativer i landdistrikterne LandboSjælland 21

22 Baggrund for Velfærdsministeriets Landdistriktspulje I dette afsnit beskrives Velfærdsministeriets Landdistriktspulje, ministeriets rolle i forhold til landdistriktsområdet samt regeringens rådgivende udvalg på landdistriktsområdet. 1. Velfærdsministeriets Landdistriktspulje Velfærdsministeriets Landdistriktspulje har i perioden givet tilskud til en række forsøgs-, forsknings- og informationsprojekter i landdistrikterne. I 2007 var der afsat 23,7 mio. kr. i puljen. Landdistriktspuljen yder primært tilskud til forsøgsprojekter, der kan medvirke til at forbedre landdistrikternes udviklingsmuligheder. Projekterne omfatter bl.a. kulturog fritidsaktiviteter, erhvervsudvikling, beskæftigelsesfremme, netværk og borgerinddragelse i landdistrikter samt oplysning. Herudover yder puljen tilskud til forsknings- og informationsprojekter, der belyser landdistrikternes udviklingsvilkår og informerer om udviklingsmulighederne i landdistrikterne. Formålet med Landdistriktspuljen er: At skabe nye, utraditionelle og varige arbejdspladser i landdistrikterne, herunder nicheproduktion, evt. som en kombination af privat og offentligt arbejde. At styrke bosætningen i landdistrikterne. At styrke integrationen af nye landdistriktsborgere, såvel danskere som nydanskere. At fastholde og udvikle den offentlige og private service i landdistrikterne, herunder styrke initiativer til opretholdelse af basale servicefaciliteter. At styrke de lokale kulturaktiviteter. 22

23 At styrke sociale, kulturelle og uddannelsesmæssige initiativer rettet mod børn og unge i landdistrikterne, herunder aktiviteter for socialt svagt stillede børn og unge. At belyse landdistrikternes udviklingsvilkår, herunder erhvervsvilkår og befolkningens levevilkår. Landdistriktspuljen yder tilskud til foreninger, enkeltpersoner, selvejende institutioner eller lignende, amtskommuner, kommuner og offentlige institutioner. Enkeltpersoner vil dog kun kunne opnå tilskud til almennyttige projekter, dvs. projekter der retter sig mod en bred kreds af personer. 2. Forsøgsprojekter Ved fordelingen af 2007-puljen blev der lagt særlig vægt på projekter, der enten havde til formål at sætte fokus på et lokalområdes ressourcer, muligheder, kvaliteter mv. (f.eks. i form af et ressourcekatalog/ en strategi/ en handlingsplan/ branding); eller projekter, der i lyset af kommunalreformen satte fokus på landdistriktsudvikling i de nye kommuner. Ved tildeling af tilskud til forsøgsprojekter bliver der i øvrigt lagt vægt på: At projektet har et udviklingspotentiale og bidrager til at forbedre lokalområdets udviklingsmuligheder. At projektet har længerevarende perspektiver, således at igangsatte aktiviteter fortsætter efter bevillingsperioden. At projektet bygger på et folkeligt engagement og har en lokal forankring, dvs. gennemføres af lokale grupper. At projektet bidrager til udvikling af samarbejder primært mellem foreninger og lokalsamfund og sekundært mellem myndigheder, institutioner (fx børneinstitutioner og skoler) og virksomheder At erfaringerne fra projektet formidles til en bred kreds af interesserede. Hvis ansøger er en kommune eller en region lægges der vægt på, om denne har formuleret en landdistriktspolitik. Endvidere lægges der vægt på kvalitet og omfang af borgerinddragelse i projektet. Herudover skal projektet kunne gennemføres inden for rammerne af gældende lovgivning. Det er desuden en fordel, at der til projektet er søgt og opnået støtte fra andre puljer, fonde el. lign, herunder også fra andre ministerier. 23

24 Landdistriktspuljen kan medfinansiere projekter under akse 3 og 4 i EU s landdistriktsprogram. Forudsætningen for at opnå støtte til medfinansiering er, at det ansøgte projekt falder inden for Landdistriktspuljens formål og kriterier. Der ydes ikke tilskud til: Egentlig erhvervsaktivitet, som vil kunne indebære konkurrenceforvridning. Enkeltstående anlægsaktiviteter eller almindelige vedligeholdelsesopgaver, herunder til halbyggeri, ombygning/istandsættelse af forsamlingshuse, trafiksanering eller sti-anlæg. Enkeltstående IT-projekter som fx anlæg af bredbåndsnet. Turistanlæg og -faciliteter, herunder til oprettelse af museer, besøgsmål, informationstavler eller turistbrochurer. Erhvervelse af fast ejendom. Der kan dog i begrænset omfang ydes tilskud til materialer, inventar og lignende, såfremt udgifterne hertil udgør en mindre del af et bredere projekt. 3. Forsknings- og Informationsprojekter Udover forsøgsprojekter yder Landdistriktspuljen tilskud til forsknings- og informationsprojekter. Der er løbede ansøgningsfrist til denne del af puljen. Projekter, som støttes, har karakter af informationsvirksomhed, der har til formål at belyse landdistrikternes udviklingsvilkår og at informere bredt om udviklingsmulighederne i landdistrikterne. Der kan således være tale om eksempelvis film, temadage, skriftlig information og andre initiativer, der kan bringe viden om livet i landdistrikterne ud til en bred skare af mennesker. Ved tildeling af støtte lægges der vægt på, at projektet bidrager til at øge fokus på og viden om landdistrikter og i det hele taget synliggør landdistrikternes muligheder og udfordringer. Det vægter således højt, at der i projektet som udgangspunkt er bredt fokus på information om og udvikling af landdistrikter generelt. Projekterne skal derfor som udgangspunkt heller ikke afgrænses til et særligt geografisk område. 24

25 Yderligere oplysninger kan fås ved henvendelse til: Velfærdsministeriet Økonomisk Afdeling Holmens Kanal 1060 København K Telefon: Endvidere kan man via ministeriets hjemmeside få information om de projekter, som er bevilget støtte i perioden

26 Velfærdsministeriet og landdistriktsområdet Velfærdsministeriet har det koordinerende ansvar i forhold til regeringens landdistriktspolitik. Herudover har flere ministerier fokus på landdistrikterne i forskellige mere sektorspecifikke sammenhænge. Regeringens landdistriktspolitik drejer sig overordnet om at sikre landdistrikternes attraktivitet både for dem, der allerede bor der, og for dem der overvejer at flytte derhen. Det er regeringens mål at skabe de bedst mulige rammer for, at bosætning og erhvervsliv kan udvikle sig gunstigt i landdistrikterne. Det indbefatter fx, at der både er offentlige og private servicetilbud inden for en rimelig pendlerafstand. Det er samtidig vigtigt, at de lokale beboere og kommunerne selv kan udfylde rammerne under hensyntagen til lokale udviklingsmuligheder, behov og ønsker. Et redskab til dette er fx formulering af en landdistriktspolitik. Regeringen igangsætter løbende initiativer, der har til formål at styrke landdistrikterne. Indsatsområderne samt udviklingen i landdistrikterne og de udfordringer, som landets tyndtbefolkede områder står overfor, er senest beskrevet i regeringens landdistriktsredegørelse til Folketinget afgivet i april Redegørelsen er tilgængelig på Velfærdsministeriets hjemmeside. 1. Regeringens rådgivende udvalg på landdistriktsområdet I 2005 blev der dannet et nyt rådgivende udvalg på landdistriktsområdet som afløsning for Velfærdsministeriets hidtidige landdistriktsgruppe. I udvalget er repræsenteret landdistriktsaktørerne bredt inden for erhvervsliv, kultur, landdistriktsforeninger og miljø. Det rådgivende udvalg kan rådgive alle ministre på arbejdsområder, der har landdistriktsaspekter. Udvalget bidrager bl.a. med generel orientering til de relevante 26

Vejledning om tilskud til forsøgsprojekter. fra Indenrigs- og Socialministeriets Landdistriktspulje for 2010

Vejledning om tilskud til forsøgsprojekter. fra Indenrigs- og Socialministeriets Landdistriktspulje for 2010 Vejledning om tilskud til forsøgsprojekter i landdistrikterne fra Indenrigs- og Socialministeriets Landdistriktspulje for 2010 Indhold 1. Formålet med Indenrigs- og Socialministeriets Landdistriktspulje...3

Læs mere

Vejledning om tilskud til forsøgsprojekter i landdistrikterne fra Landdistriktspuljen 2016, 2. runde

Vejledning om tilskud til forsøgsprojekter i landdistrikterne fra Landdistriktspuljen 2016, 2. runde Vejledning om tilskud til forsøgsprojekter i landdistrikterne fra Landdistriktspuljen 2016, 2. runde Indhold Indledning... 3 1. Formålet med Landdistriktspuljen... 3 2. Hvilken type af forsøgsprojekter

Læs mere

Vejledning om tilskud til forsøgsprojekter i landdistrikterne fra Landdistriktspuljen 2015

Vejledning om tilskud til forsøgsprojekter i landdistrikterne fra Landdistriktspuljen 2015 Vejledning om tilskud til forsøgsprojekter i landdistrikterne fra Landdistriktspuljen 2015 Indhold Indledning... 3 1. Formålet med Landdistriktspuljen... 3 2. Hvilken type af forsøgsprojekter kan der ydes

Læs mere

Vejledning om tilskud til forsøgsprojekter i landdistrikterne fra Landdistriktspuljen 2017, 2. runde

Vejledning om tilskud til forsøgsprojekter i landdistrikterne fra Landdistriktspuljen 2017, 2. runde Vejledning om tilskud til forsøgsprojekter i landdistrikterne fra Landdistriktspuljen 2017, 2. runde Indhold Indledning... 3 1. Formålet med Landdistriktspuljen... 3 2. Hvilke forsøgsprojekter kan få tilskud?...

Læs mere

Vejledning om tilskud til forsøgsprojekter i landdistrikterne fra Landdistriktspuljen 2018, 1. runde

Vejledning om tilskud til forsøgsprojekter i landdistrikterne fra Landdistriktspuljen 2018, 1. runde Vejledning om tilskud til forsøgsprojekter i landdistrikterne fra Landdistriktspuljen 2018, 1. runde Indhold Indledning... 3 1. Formålet med Landdistriktspuljen... 3 2. Hvilke forsøgsprojekter kan få tilskud?...

Læs mere

UDVIKLING I LANDDISTRIKTERNE LANDDISTRIKTSPULJEN 2008

UDVIKLING I LANDDISTRIKTERNE LANDDISTRIKTSPULJEN 2008 UDVIKLING I LANDDISTRIKTERNE LANDDISTRIKTSPULJEN 2008 Indhold Indledning...4 Forsøgsprojekter...5 1. Emnerne for forsøgsprojekter...5 2. Hvem har ansøgt?...7 3. Størrelsen på de bevilligede tilskud...8

Læs mere

Vejledning om tilskud til forsøgsprojekter i landdistrikterne fra Landdistriktspuljen 2017, 1. runde

Vejledning om tilskud til forsøgsprojekter i landdistrikterne fra Landdistriktspuljen 2017, 1. runde Vejledning om tilskud til forsøgsprojekter i landdistrikterne fra Landdistriktspuljen 2017, 1. runde Indhold Indledning... 3 1. Formålet med Landdistriktspuljen... 3 2. Hvilke forsøgsprojekter kan få tilskud?...

Læs mere

Vejledning om tilskud til forsknings- og informationsprojekter. fra Indenrigs- og Socialministeriets Landdistriktspulje for 2010

Vejledning om tilskud til forsknings- og informationsprojekter. fra Indenrigs- og Socialministeriets Landdistriktspulje for 2010 Vejledning om tilskud til forsknings- og informationsprojekter fra Indenrigs- og Socialministeriets Landdistriktspulje for 2010 Indhold 1. Forsknings- og informationsprojekternes formål og karakter...3

Læs mere

Vejledning om tilskud til Forsknings- og informationsprojekter i landdistrikterne fra Landdistriktspuljen 2017, 1. runde

Vejledning om tilskud til Forsknings- og informationsprojekter i landdistrikterne fra Landdistriktspuljen 2017, 1. runde Vejledning om tilskud til Forsknings- og informationsprojekter i landdistrikterne fra Landdistriktspuljen 2017, 1. runde Indhold Indledning... 3 1. Formålet med Landdistriktspuljen... 3 2. Hvilke forsknings-

Læs mere

kraghinvest.dk Kommunale pasningsudgifter pr. barn (0-10 årig) Ivan Erik Kragh Januar 2014 Resumé

kraghinvest.dk Kommunale pasningsudgifter pr. barn (0-10 årig) Ivan Erik Kragh Januar 2014 Resumé kraghinvest.dk Kommunale pasningsudgifter pr. barn (0-10 årig) Ivan Erik Kragh Januar 2014 Resumé Vi har i dette notat se nærmere på pasningsudgifterne pr. barn i landets kommuner og regioner. Vi fandt

Læs mere

LAG Midt-Nordvestsjælland

LAG Midt-Nordvestsjælland LAG Midt-Nordvestsjælland Tilskud til udvikling af liv og erhverv i landdistrikterne Lokale aktionsgrupper (LAG er) er lokalt forankrede foreninger, som skaber udvikling og innovation i lokalsamfundene

Læs mere

Til orientering kan Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter give følgende oplysninger vedrørende Pulje til Landsbyfornyelse:

Til orientering kan Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter give følgende oplysninger vedrørende Pulje til Landsbyfornyelse: Til kommunalbestyrelser, jf. vedhæftede liste Dato: 28. april 2014 Kontor: Bypolitik Sagsnr.: 2014-1225 Sagsbeh.: arp Dok id: 451713 Ansøgning om andel i Pulje til Landsbyfornyelse 2015 Som led i regeringens

Læs mere

Landdistriktspolitik for Lemvig Kommune

Landdistriktspolitik for Lemvig Kommune Landdistriktspolitik 2007-2013 for Lemvig Kommune Lemvig Kommune Rådhusgade 2 7620 Lemvig Side 1 af 8 1. Indledning 2. Tidshorisont Det er af stor værdi for Lemvig Kommune, at man i kommunen har landdistrikter

Læs mere

Retningslinjer for tilskud fra Indenrigs- og Socialministeriets. Pulje til opprioritering af det fysiske miljø i udkantsområder

Retningslinjer for tilskud fra Indenrigs- og Socialministeriets. Pulje til opprioritering af det fysiske miljø i udkantsområder Retningslinjer for tilskud fra Indenrigs- og Socialministeriets Pulje til opprioritering af det fysiske miljø i udkantsområder (Indsatspuljen) 2010 Indhold 1. Formålet med puljen...3 2. Hvem kan søge puljen...3

Læs mere

UDVIKLING I LANDDISTRIKTERNE - LANDDISTRIKTSPULJEN 2006

UDVIKLING I LANDDISTRIKTERNE - LANDDISTRIKTSPULJEN 2006 UDVIKLING I LANDDISTRIKTERNE - LANDDISTRIKTSPULJEN 2006 Indhold Forord... 4 Indledning... 5 Forsøgsprojekter... 6 1. Emnerne for forsøgsprojekter... 6 2. Hvem har ansøgt?... 8 3. Størrelsen på de bevilligede

Læs mere

Sygeplejersker i lederstillinger 1 i KL og DR, i perioden 2007 til 2013

Sygeplejersker i lederstillinger 1 i KL og DR, i perioden 2007 til 2013 Bettina Carlsen Juni 2013 Sygeplejersker i lederstillinger 1 i KL og DR, i perioden 2007 til 2013 - I såvel kommunerne (KL) som regionerne (DR) er andelen og antallet af fuldtidsbeskæftigede sygeplejersker

Læs mere

Bekendtgørelse om landets inddeling i skatteankenævnskredse, vurderingsankenævnskredse, skatte- og vurderingsankenævnskredse samt motorankenævnskredse

Bekendtgørelse om landets inddeling i skatteankenævnskredse, vurderingsankenævnskredse, skatte- og vurderingsankenævnskredse samt motorankenævnskredse BEK nr 7 af // (Gældende) Udskriftsdato: 5. juni 6 Ministerium: Skatteministeriet Journalnummer: Skattemin., j.nr. -7995 Senere ændringer til forskriften Ingen Bekendtgørelse om landets inddeling i skatteankenævnskredse,

Læs mere

Nulvækst koster job i samtlige kommuner i Danmark

Nulvækst koster job i samtlige kommuner i Danmark Nulvækst koster job i samtlige kommuner i Danmark I Konvergensprogram 2014 er der forudsat en realvækst i det offentlige forbrug fra 2015-2020. Med nulvækst fra 2015 vil det offentlige forbrug være 20

Læs mere

Vejledning om tilskud til forsknings- og informationsprojekter fra Landdistriktspuljen 2015

Vejledning om tilskud til forsknings- og informationsprojekter fra Landdistriktspuljen 2015 Vejledning om tilskud til forsknings- og informationsprojekter fra Landdistriktspuljen 2015 Indhold 1. Forsknings- og informationsprojekternes formål og karakter... 3 1.1. Hvad kan der ydes tilskud til?...

Læs mere

Boligudvalget BOU alm. del - Svar på Spørgsmål 136 Offentligt

Boligudvalget BOU alm. del - Svar på Spørgsmål 136 Offentligt Boligudvalget BOU alm. del - Svar på Spørgsmål 136 Offentligt Folketingets Boligudvalg Departementet Holmens Kanal 22 1060 København K Dato: 15. juni 2009 Tlf. 3392 9300 Fax. 3393 2518 E-mail vfm@vfm.dk

Læs mere

Se hvad nulvækst koster i besparelse i din kommune og region

Se hvad nulvækst koster i besparelse i din kommune og region Se hvad nulvækst koster i besparelse i din kommune og region Nulvækst fra og med 2014 svarer til en nedskæring på 22 mia. kr. og 33.000 job i forhold til regeringens Konvergensprogram 2013. I dette papir,

Læs mere

Gennemsnits antal åbningsdage inkl. åbningsdage på søgne- helligdage. Åbningsdage på søgne- helligdage

Gennemsnits antal åbningsdage inkl. åbningsdage på søgne- helligdage. Åbningsdage på søgne- helligdage Kommune nr. Kommune navn Vuggestue 2008 101 København 243,6 2,5 241,1 251 9,9 147 Frederiksberg 248,0 0,0 248,0 251 3,0 151 Ballerup 0,0 0,0 0,0 251-153 Brøndby 0,0 0,0 0,0 251-155 Dragør 244,0 0,5 243,5

Læs mere

Udviklingsstrategi for LAG Fanø-Varde under landdistriktsprogrammet for perioden 2014 2020. februar 2015

Udviklingsstrategi for LAG Fanø-Varde under landdistriktsprogrammet for perioden 2014 2020. februar 2015 Udviklingsstrategi for LAG Fanø-Varde under landdistriktsprogrammet for perioden 2014 2020 februar 2015 1 Indhold Kort resumé af strategien... 2 Formalia... 2 Strategiens vision og handlingsplan, mål,

Læs mere

Ydernumre (praktiserende læger) på FMK i kommunerne. Procentdel af samtlige ydernumre (praktiserende læger), som mangler FMK

Ydernumre (praktiserende læger) på FMK i kommunerne. Procentdel af samtlige ydernumre (praktiserende læger), som mangler FMK Ydernumre (praktiserende læger) på i kommunerne Procentdel af samtlige ydernumre (praktiserende læger), som mangler Kommune Ydere uden Aabenraa Kommune 0 20 Aalborg Kommune 0 56 Aarhus Kommune 0 114 Albertslund

Læs mere

side 1 Ansøgningsvejledning 28. oktober 2014 Yderområder på forkant

side 1 Ansøgningsvejledning 28. oktober 2014 Yderområder på forkant side 1 Ansøgningsvejledning Danmark står midt i den største omstilling i nyere tid. Mens Danmarks befolkning som helhed og specielt i de større byer vokser, oplever mange yderområdekommuner faldende befolkningstal,

Læs mere

Danmark - Regionsopdelt Andel af befolkningen der er registreret i RKI registret Udvikling januar juli 2008

Danmark - Regionsopdelt Andel af befolkningen der er registreret i RKI registret Udvikling januar juli 2008 Danmark - Regionsopdelt af befolkningen der er i RKI registret Udvikling januar 2007 - juli 2008 5,50% Jan. 2007-4,69% Juli 2007-4,67% 5,00% Jan. 2008-4,66% Juli 2008-4,70% 5,11% 5,18% 5,25% 5,28% 4,93%

Læs mere

Til Folketinget - Skatteudvalget

Til Folketinget - Skatteudvalget Skatteudvalget 2009-10 L 221 Svar på Spørgsmål 25 Offentligt J.nr. 2010-311-0047 Dato: 9. juni 2010 Til Folketinget - Skatteudvalget L 221 - Forslag til Lov om ændring af personskatteloven, ligningsloven

Læs mere

Ærø Kommune. Lolland Kommune. Slagelse Kommune. Stevns Kommune. Halsnæs Kommune. Gribskov Kommune. Fanø Kommune. Assens Kommune.

Ærø Kommune. Lolland Kommune. Slagelse Kommune. Stevns Kommune. Halsnæs Kommune. Gribskov Kommune. Fanø Kommune. Assens Kommune. BILAG 8c År 2014 Drikkevand Spildevand I alt Ærø Kommune 3.003 6.753 9756 Lolland Kommune 3.268 5.484 8752 Slagelse Kommune 2.442 5.176 7617 Stevns Kommune 1.845 5.772 7617 Halsnæs Kommune 2.679 4.902

Læs mere

Ydernumre (praktiserende læger) på FMK i kommunerne. Antal ydernumre som mangler FMK

Ydernumre (praktiserende læger) på FMK i kommunerne. Antal ydernumre som mangler FMK Ydernumre (praktiserende læger) på i kommunerne Antal ydernumre som mangler Kommune Ydere uden Aabenraa Kommune 11 21 Aalborg Kommune 7 62 Aarhus Kommune 21 121 Albertslund Kommune 1 12 Allerød Kommune

Læs mere

Tabel 1: Administrative medarbejdere pr. 1.000 indbyggere (mindst til størst)

Tabel 1: Administrative medarbejdere pr. 1.000 indbyggere (mindst til størst) Tabel 1: Administrative medarbejdere pr. 1.000 indbyggere (mindst til størst) Nr. Kommune Nr. Kommune Nr. Kommune 1 155 Dragør 12,3 1 155 Dragør 11,2 1 155 Dragør 10,8 2 480 Nordfyns 12,9 2 727 Odder 12,4

Læs mere

Skatteudvalget SAU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 234 Offentligt (01)

Skatteudvalget SAU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 234 Offentligt (01) Skatteudvalget 2013-14 SAU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 234 Offentligt (01) 27. februar 2014 J.nr. 14-0341223 Til Folketinget Skatteudvalget Hermed sendes svar på spørgsmål nr. 234af 31. januar 2014

Læs mere

Erhvervsudvikling på Samsø. Handlingsplan

Erhvervsudvikling på Samsø. Handlingsplan Erhvervsudvikling på Samsø Handlingsplan 2007-2008 1. Indledning Erhvervsudviklingsstrategien for Samsø 2007-2013 er godkendt af Samsø Kommunalbestyrelse den 23. januar 2007 og af Samsø Vækstudvalg den

Læs mere

Notat. Arbejdspladser i kommunerne. Bo Panduro

Notat. Arbejdspladser i kommunerne. Bo Panduro Notat Arbejdspladser i kommunerne Bo Panduro Arbejdspladser i kommunerne VIVE og forfatteren, 2017 e-isbn: 978-87-93626-17-1 Layout: 1508 Projekt: 11351 VIVE Viden til Velfærd Det Nationale Forsknings-

Læs mere

Elevprognoser. Notat skrevet af: Sophus Bang Nielsen

Elevprognoser. Notat skrevet af: Sophus Bang Nielsen Elevprognoser Notat skrevet af: Sophus Bang Nielsen Efterskoleforeningen Vartov, Farvergade 27 H, 2. 1463 København K Tlf. 33 12 86 80 Fax 33 93 80 94 info@efterskoleforeningen.dk www.efterskole.dk www.efterskoleforeningen.dk

Læs mere

Målrettet erhvervsindsats

Målrettet erhvervsindsats Målrettet erhvervsindsats Et af initiativerne i regeringens strategi om vækst og udvikling i hele Danmark vedrører en målrettet erhvervsindsats i områder, der er præget af tilbagegang, men har et erhvervsgrundlag

Læs mere

Pulje til opprioritering af det fysiske miljø i udkantsområder

Pulje til opprioritering af det fysiske miljø i udkantsområder Retningslinjer for tilskud fra Indenrigs- og Sundhedsministeriets Pulje til opprioritering af det fysiske miljø i udkantsområder (Indsatspuljen) Revideret 2011 Indhold Indhold... 2 1. Formålet med puljen...

Læs mere

Målrettet erhvervsindsats

Målrettet erhvervsindsats Målrettet erhvervsindsats Et af initiativerne i regeringens strategi om vækst og udvikling i hele Danmark er en målrettet erhvervsindsats i områder, der er præget af tilbagegang, men har et erhvervsgrundlag

Læs mere

Tabel 1: Opgørelse af den effektive sagsbehandlingstid i måneder for afgørelser meddelt efter husdyrgodkendelseslovens 11, 12 og 16.

Tabel 1: Opgørelse af den effektive sagsbehandlingstid i måneder for afgørelser meddelt efter husdyrgodkendelseslovens 11, 12 og 16. Bilag 1 Tabel 1: Opgørelse af den effektive sagsbehandlingstid i måneder for afgørelser meddelt efter husdyrgodkendelseslovens 11, 12 og 16. Kommunens effektive sagsbehandlingstid er sagsbehandlingstiden

Læs mere

Vejledning om tilskud til forsknings- og informationsprojekter fra Landdistriktspuljen 2014

Vejledning om tilskud til forsknings- og informationsprojekter fra Landdistriktspuljen 2014 Vejledning om tilskud til forsknings- og informationsprojekter fra Landdistriktspuljen 2014 Indhold 1. Forsknings- og informationsprojekternes formål og karakter... 3 1.1. Hvad kan der ydes tilskud til?...

Læs mere

Virksomhedernes besparelse ved afskaffelse af PSO-afgiften fordelt på kommuner og regioner. Erhvervs- og vækstpolitisk analyse

Virksomhedernes besparelse ved afskaffelse af PSO-afgiften fordelt på kommuner og regioner. Erhvervs- og vækstpolitisk analyse Skatteudvalget 2016-17 SAU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 102 Offentligt Virksomhedernes besparelse ved afskaffelse af PSO-afgiften fordelt på kommuner og regioner Erhvervs- og vækstpolitisk analyse

Læs mere

Regeringens arbejde for et sammenhængende Danmark. v. departementschef Claes Nilas

Regeringens arbejde for et sammenhængende Danmark. v. departementschef Claes Nilas Regeringens arbejde for et sammenhængende Danmark v. departementschef Claes Nilas Tendensen: urbanisering Urbanisering: Stigende koncentration af et samfunds befolkning i byerne. Befolkningsudviklingen

Læs mere

Beskæftigelsesudvalget BEU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 138 Offentligt

Beskæftigelsesudvalget BEU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 138 Offentligt Beskæftigelsesudvalget 2016-17 BEU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 138 Offentligt MINISTEREN Beskæftigelsesudvalget Folketinget Dato J. nr. 29. november 2016 Frederiksholms Kanal 27 F 1220 København

Læs mere

Resultaterne er opdelt i ni landsdele. En liste over hvilke kommuner, der indgår i de respektive landsdele, kan findes bagerst i dette notat.

Resultaterne er opdelt i ni landsdele. En liste over hvilke kommuner, der indgår i de respektive landsdele, kan findes bagerst i dette notat. AN AL YS E N O T AT 26. november 2012 Geografiske forskelle i resultater fra undersøgelsen af de vedtagne budgetter for 2013 på skoleområdet Danmarks Lærerforening har gennem foreningens lokale lærerkredse

Læs mere

Vejledning om tilskud til forsknings- og informationsprojekter fra Landdistriktspulje for 2012

Vejledning om tilskud til forsknings- og informationsprojekter fra Landdistriktspulje for 2012 Vejledning om tilskud til forsknings- og informationsprojekter fra Landdistriktspulje for 2012 Indhold 1. Forsknings- og informationsprojekternes formål og karakter... 3 1.1. Hvad kan der ydes tilskud

Læs mere

Notat. Kommunalvalg. Valgdeltagelse, antal kandidater og kønsfordelingen i kommunalbestyrelsen i kommunerne. Bo Panduro

Notat. Kommunalvalg. Valgdeltagelse, antal kandidater og kønsfordelingen i kommunalbestyrelsen i kommunerne. Bo Panduro Notat Kommunalvalg Valgdeltagelse, antal kandidater og kønsfordelingen i kommunalbestyrelsen i kommunerne Bo Panduro Kommunalvalg - Valgdeltagelse, antal kandidater og kønsfordelingen i kommunalbestyrelsen

Læs mere

Oversigt over de 107 provstier. Københavns Stift. Helsingør Stift

Oversigt over de 107 provstier. Københavns Stift. Helsingør Stift Oversigt over de 107 provstier Side 1 Københavns Stift Vor Frue Provsti: 5 sogne (Københavns Kommune) Amagerbro Provsti: 11 sogne (Københavns Kommune) Bispebjerg-Brønshøj Provsti: 11 sogne (Københavns

Læs mere

Økonomi- og Indenrigsministeriets Kommunale Nøgletal

Økonomi- og Indenrigsministeriets Kommunale Nøgletal Økonomi- og Indenrigsministeriets Kommunale Nøgletal Kom.nr 2007 2008 2009 2010 2011 2012 Undervisningsudgifter (netto) pr. 7-16-årig 1 Langeland Kommune 482 70.751 76.934 84.097 97.876 91.227 91.743 2

Læs mere

Sygeplejerskernes sygefravær i 2011 og 2012

Sygeplejerskernes sygefravær i 2011 og 2012 Bettina Carlsen Juni 2013 Sygeplejerskernes sygefravær i 2011 og 2012 Kommunernes og Regionernes Løndatakontor (KRL) opgør årligt sygefraværet i kommunerne og regionerne. Dette notat omhandler udviklingen

Læs mere

Frustrerede kommuner mister millioner på nyt refusionssystem

Frustrerede kommuner mister millioner på nyt refusionssystem Frustrerede kommuner mister millioner på nyt refusionssystem Foreløbigt beregnede er en på beskæftigelsesområdet. Se konsekvenserne alle landets regioner og kommuner 2016 og 2017. ANALYSE-BUREAU I ØKONOMI

Læs mere

REGIONERNES LØNNINGS- OG TAKSTNÆVN

REGIONERNES LØNNINGS- OG TAKSTNÆVN REGIONERNES LØNNINGS- OG TAKSTNÆVN c/o Danske Regioner Dampfærgevej 22, Postbox 2593, 2100 København Ø Tlf. 35 29 81 00 RLTN OK-Nyt Praksis nr. 023-13 (fejlagtigt udsendt som 015-13 i en mail til regionerne)

Læs mere

Indbetaling til Fonden til fremme af fysioterapeutisk forskning, kvalitetsudvikling, uddannelse, information m.v. for 2014

Indbetaling til Fonden til fremme af fysioterapeutisk forskning, kvalitetsudvikling, uddannelse, information m.v. for 2014 REGIONERNES LØNNINGS- OG TAKSTNÆVN c/o Danske Regioner Dampfærgevej 22, Postbox 2593, 2100 København Ø Tlf. 35 29 81 00 RLTN OK-nyt november 2014 OK-Nyt Praksis nr. 024-14 14-11-2014 Sag.nr. - 12/2084

Læs mere

Økonomisk analyse. Region Syddanmark har størst stigning i andel, der oplever fremgang i sit lokalsamfund. 26. februar 2016

Økonomisk analyse. Region Syddanmark har størst stigning i andel, der oplever fremgang i sit lokalsamfund. 26. februar 2016 Økonomisk analyse 26. februar 2016 Axelborg, Axeltorv 3 1609 København V T +45 3339 4000 F +45 3339 4141 E info@lf.dk W www.lf.dk Region Syddanmark har størst stigning i andel, der oplever fremgang i sit

Læs mere

Region Kommune Tilskud 0l at Tilskud 0l Tilskud 0l Bliv kommunal dagplejerbemærkninger passe egne privat privat børn pasning 0-2 pasning 3-6

Region Kommune Tilskud 0l at Tilskud 0l Tilskud 0l Bliv kommunal dagplejerbemærkninger passe egne privat privat børn pasning 0-2 pasning 3-6 Hovedstaden Albertslund Kommune x x Hovedstaden Allerød Kommune x x Hovedstaden Ballerup Kommune x x Hovedstaden Bornholms Regions kommune x x Hovedstaden Brøndby Kommune x x Hovedstaden Dragør Kommune

Læs mere

Bilag 2: Klyngeinddeling jobcentre

Bilag 2: Klyngeinddeling jobcentre Bilag 2: Klyngeinddeling jobcentre Tabel B1 Alle ydelsesgrupper Klynge I mere end 20 pct. over median Obs antal Præd antal Rang 360 Lolland 104,2 93,5 1 482 Langeland 92,4 89,3 2 400 Bornholm 82,6 83,7

Læs mere

Gennemsnits antal åbningsdage inkl. åbningsdage på søgne- helligdage

Gennemsnits antal åbningsdage inkl. åbningsdage på søgne- helligdage Kommune nr. Kommune navn Vuggestue 2011 på 101 København 237,5 3,5 234,0 253 19,0 147 Frederiksberg 246,0 0,0 246,0 253 7,0 151 Ballerup 0,0 0,0 0,0 253-153 Brøndby 0,0 0,0 0,0 253-155 Dragør 243,0 0,0

Læs mere

Vestjyske Fødevarer og Oplevelser Fase 2

Vestjyske Fødevarer og Oplevelser Fase 2 Vestjyske Fødevarer og Oplevelser Fase 2 Oplysninger om ansøger Vestjyske Fødevarer og Oplevelser er et projekt under Region Midtjyllands indsats vedrørende profilering af små fødevareproducenter og netværk

Læs mere

Indenrigs- og Sundhedsministeriets Kommunale Nøgletal

Indenrigs- og Sundhedsministeriets Kommunale Nøgletal Indenrigs- og Sundhedsministeriets Kommunale Nøgletal Vandafledningsafgift pr. m3 336 Stevns Kommune 24,68 59,88 563 Fanø Kommune 42,5 58,75 492 Ærø Kommune 33,23 57,5 260 Halsnæs Kommune 22,68 53,75 766

Læs mere

Økonomisk analyse. Danskerne: sammenhængskraften mellem land og by er en politisk opgave. 26. oktober 2015

Økonomisk analyse. Danskerne: sammenhængskraften mellem land og by er en politisk opgave. 26. oktober 2015 Økonomisk analyse 26. oktober 2015 Axelborg, Axeltorv 3 1609 København V T +45 3339 4000 F +45 3339 4141 E info@lf.dk W www.lf.dk Danskerne: sammenhængskraften mellem land og by er en politisk opgave Den

Læs mere

Årsmøde 2012. Beretning

Årsmøde 2012. Beretning Årsmøde 2012 Beretning New deal..! 30. marts 2012 v/ formand Steffen Husted Damsgaard A - medlemmer Landsforeningen af Menighedsråd Landsforeningen for Økosamfund Plantning & Landskab B - medlemmer Assens

Læs mere

Fødevareklyngen sikrer beskæftigelsen i yderområderne

Fødevareklyngen sikrer beskæftigelsen i yderområderne Økonomisk analyse 1. juni 2017 Axelborg, Axeltorv 3 1609 København V T +45 3339 4000 F +45 3339 4141 E info@lf.dk W www.lf.dk Fødevareklyngen sikrer n i yderområderne Danmark er på flere måder et stort

Læs mere

Vilkår for projektstøtte i Nyborg kommune

Vilkår for projektstøtte i Nyborg kommune LAG Nyborg Vilkår for projektstøtte i Nyborg kommune LAG Nyborg - kort fortalt Denne folder informerer om LAG Nyborg og vilkårene for at søge projektstøtte herfra. (LAG står iøvrigt for: Lokal AktionsGruppe).

Læs mere

Afgrænsning af yderområder

Afgrænsning af yderområder 11. oktober 2011 Afgrænsning af yderområder Kampagnens afgrænsning af yderområder Kampagnen tager udgangspunkt i en afgrænsning, der sammenfatter yderområderne ifølge tre officielt anvendte definitioner:

Læs mere

KOMMUNENAVN UDDANNELSE ANTAL

KOMMUNENAVN UDDANNELSE ANTAL Kompetencefondsansøgninger for de enkelte kommuner på HK Kommunals område Godkendte ansøgninger pr. kommune. Fra 1.10.13 til 1.12.15 Alle arbejdsområder samlet "Ikke registreret" og "anden udannelse" er

Læs mere

Udkast til: Miniudbud - analyse af det erhvervsmæssige vækstpotentiale i yderkommunerne i Region Midtjylland. 1. Baggrund

Udkast til: Miniudbud - analyse af det erhvervsmæssige vækstpotentiale i yderkommunerne i Region Midtjylland. 1. Baggrund Regionshuset Viborg Oplevelsesøkonomi og Landdistrikter Skottenborg 26 Postboks 21 DK-8800 Viborg Tel. +45 8728 5000 kontakt@rm.dk www.rm.dk Udkast til: Miniudbud - analyse af det erhvervsmæssige vækstpotentiale

Læs mere

Puljen til Fleksibel master i offentlig ledelse er udmeldt

Puljen til Fleksibel master i offentlig ledelse er udmeldt 08-0584 - BORA - 09.03.2009 Kontakt: Bodil Rasmussen - bora@ftf.dk - Tlf: 3336 8869 Puljen til Fleksibel master i offentlig ledelse er udmeldt Puljen for 2009 til finansiering af fleksibel master i offentlig

Læs mere

HVER TREDJE TAXI PÅ LANDET LUKKET PÅ FEM ÅR

HVER TREDJE TAXI PÅ LANDET LUKKET PÅ FEM ÅR Transportudvalget 2011-12 L 78 Bilag 5 Offentligt Bevarlandtaxaernes landsdækkende undersøgelse af land- og bytaxier i Danmark NY UNDERSØGELSE OM UDKANTSDANMARK: HVER TREDJE TAXI PÅ LANDET LUKKET PÅ FEM

Læs mere

Kun fem kommuner har skabt flere arbejdspladser siden 2009

Kun fem kommuner har skabt flere arbejdspladser siden 2009 Kun fem kommuner har skabt flere arbejdspladser siden 2009 Stort set alle landets kommuner har haft et fald i antallet af arbejdspladser fra 2009 til 2012. Det gælder dog ikke Vallensbæk, Herlev, Billund,

Læs mere

Tilgang til ungdomsuddannelserne fra 9. og 10. klasse 2017

Tilgang til ungdomsuddannelserne fra 9. og 10. klasse 2017 Tilgang til ungdomsuddannelserne fra 9. og 10. klasse 2017 Ministeriet har offentliggjort søgetallene fra 9. og 10. klasse til ungdomsuddannelserne. Ministeriet offentliggør ikke søgetallene til den enkelte

Læs mere

Undersøgelse af kommunale hjemmesiders borgerrettede informationer om alkoholbehandlingstilbud

Undersøgelse af kommunale hjemmesiders borgerrettede informationer om alkoholbehandlingstilbud 1 Undersøgelse af kommunale hjemmesiders borgerrettede informationer om alkohol 2014 2 Baggrund for undersøgelse af kommunale websider til borgere med alkoholproblemer Ved kommunalreformen i 2007 fik kommunerne

Læs mere

Retningslinjer for naturrådene fastættes i bekendtgørelse og vejledning om etablering af lokale naturråd, som forventes udstedt primo august 2017.

Retningslinjer for naturrådene fastættes i bekendtgørelse og vejledning om etablering af lokale naturråd, som forventes udstedt primo august 2017. Dato 28. juni 2017 Side 1 af 5 Til Foreningsformænd og -sekretærer Nedsættelse af naturråd frist 1. september Med revisionen af planloven, der blev vedtaget den 1. juni 2017, er det slået fast, at der

Læs mere

Investeringer i landdistrikter Debat om projektstyring, netværk og samarbejde

Investeringer i landdistrikter Debat om projektstyring, netværk og samarbejde Investeringer i landdistrikter Debat om projektstyring, netværk og samarbejde Ved Jørgen Hammer (substitut for Michael Skovgaard, Tejn) Nyker Borgerforening Bornholmske Borgerforeningers Samvirke Paraplyorganisation

Læs mere

Lovtidende A 2010 Udgivet den 26. november 2010

Lovtidende A 2010 Udgivet den 26. november 2010 Finansudvalget - FIU alm. del, endeligt svar på spørgsmål 8 Offentligt Lovtidende A Udgivet den 6. november. november. Nr. 85. Bekendtgørelse om landets inddeling i skatteankenævnskredse, vurderingsankenævnskredse,

Læs mere

Næsten 1 mio. danskere bor under 1.000 meter fra kysten

Næsten 1 mio. danskere bor under 1.000 meter fra kysten Næsten 1 mio. danskere bor under 1.000 meter fra kysten Et særligt kendetegn ved Danmarks geografi er, at vi har en af verdens længste kystlinjer set i forhold til landets størrelse. Den lange danske kystlinje

Læs mere

Sundheds- og Forebyggelsesudvalget 2013-14 SUU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 1026 Offentligt

Sundheds- og Forebyggelsesudvalget 2013-14 SUU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 1026 Offentligt Sundheds- og Forebyggelsesudvalget 2013-14 SUU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 1026 Offentligt Holbergsgade 6 DK-1057 København K T +45 7226 9000 F +45 7226 9001 M sum@sum.dk W sum.dk Folketingets Sundheds-

Læs mere

Skatteudvalget SAU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 145 Offentligt

Skatteudvalget SAU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 145 Offentligt Skatteudvalget 2016-17 SAU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 145 Offentligt 11. januar 2017 J.nr. 16-1853227 Til Folketinget Skatteudvalget Hermed sendes svar på spørgsmål nr. 145 af 14. december 2016

Læs mere

Fællesskabelse i Faaborg-Midtfyn Kommune. Dialogmøde om egnsprofiler. Bjarne Ibsen. Professor Syddansk Universitet

Fællesskabelse i Faaborg-Midtfyn Kommune. Dialogmøde om egnsprofiler. Bjarne Ibsen. Professor Syddansk Universitet Fællesskabelse i Faaborg-Midtfyn Kommune Dialogmøde om egnsprofiler Bjarne Ibsen Professor Syddansk Universitet Verden skrumper og det gør Fyn også En personlig beretning fra Fåborg sogn For 50 år siden

Læs mere

Tilgang til førtidspension for målgruppen for NY CHANCE.TIL ALLE i indsatsens to år.

Tilgang til førtidspension for målgruppen for NY CHANCE.TIL ALLE i indsatsens to år. NOTAT September 2008 Tilgang til førtidspension for målgruppen for NY CHANCE.TIL ALLE i indsatsens to år. J.nr. 06-634-12 2. kontor/upe Formålet med NY CHANCE TIL ALLE er at hjælpe personer, der har modtaget

Læs mere

Notat. Personaleomsætningen i kommunerne. Bo Panduro

Notat. Personaleomsætningen i kommunerne. Bo Panduro Notat Personaleomsætningen i kommunerne Bo Panduro Personaleomsætningen i kommunerne VIVE og forfatterne, 2017 e-isbn: 978-87-93626-21-8 Layout: 1508 Projekt: 11351 VIVE Viden til Velfærd Det Nationale

Læs mere

Dansk landdistriktspolitik i nyere tid

Dansk landdistriktspolitik i nyere tid Udvalget for Landdistrikter og Øer 2016-17 ULØ Alm.del Bilag 82 Offentligt Institut for Geovidenskab og Naturforvaltning Dansk landdistriktspolitik i nyere tid Hanne Tanvig, seniorrådgiver, PhD Sektion

Læs mere

Vindmøller som løftestang for lokal udvikling i yderområderne. Fra den rådne banan til den grønne agurk!

Vindmøller som løftestang for lokal udvikling i yderområderne. Fra den rådne banan til den grønne agurk! Vindmøller som løftestang for lokal udvikling i yderområderne. Fra den rådne banan til den grønne agurk! Lokal accept af vindmøller med udgangspunkt i lokal udbytte/ejerskab herunder almennyttigt ejerskab.

Læs mere

Kvalitetssikringsrapport Kvalitetssikring af produktionsnummer og antal tilbud

Kvalitetssikringsrapport Kvalitetssikring af produktionsnummer og antal tilbud November 2013 Kvalitetssikringsrapport Kvalitetssikring af produktionsnummer og antal tilbud November 2011 februar 2012 INDHOLD Indhold... 2 1. Indledning... 3 2. Metode og målgruppe til kvalitetssikringen...

Læs mere

UDVIKLING I LANDDISTRIKTERNE - LANDDISTRIKTSPULJEN 2005

UDVIKLING I LANDDISTRIKTERNE - LANDDISTRIKTSPULJEN 2005 UDVIKLING I LANDDISTRIKTERNE - LANDDISTRIKTSPULJEN 2005 Udgivet af: Indenrigs- og Sundhedsministeriet Økonomisk Afdeling Slotsholmsgade 10-12 1216 København K. Telefon: 72 26 90 00 Telefax: 72 26 90 01

Læs mere

Notat. Klassekvotienter og andel elever i privatskoler i kommunerne. Bo Panduro

Notat. Klassekvotienter og andel elever i privatskoler i kommunerne. Bo Panduro Notat Klassekvotienter og andel elever i privatskoler i kommunerne Bo Panduro Klassekvotienter og andel elever i privatskoler i kommunerne VIVE og forfatteren, 2017 e-isbn: 978-87-93626-13-3 Layout: 1508

Læs mere

Experian RKI analyse 1. halvår 2013

Experian RKI analyse 1. halvår 2013 Experian RKI analyse 1. halvår 2013 Personer registreret med betalingsanmærkninger i RKI register Betalingsanmærkninger Andel Sag-snit pr. Snit beløb Snit beløb Analyse Personer Vækst registreret person

Læs mere

Samtlige kommuner, stifter og provstier. Fordeling af landskirkeskatten og udligningstilskuddet for 2015

Samtlige kommuner, stifter og provstier. Fordeling af landskirkeskatten og udligningstilskuddet for 2015 Samtlige kommuner, stifter og provstier Fordeling af landskirkeskatten og udligningstilskuddet for 2015 Hermed udmeldes fordelingen af landskirkeskatten og udligningstilskuddet for 2015. Udskrivningsgrundlaget

Læs mere

Hver kommunes andel af landskirkeskatten fremgår af vedlagte bilag 1.

Hver kommunes andel af landskirkeskatten fremgår af vedlagte bilag 1. Samtlige kommuner, stifter og provstier Fordeling af landskirkeskatten og udligningstilskuddet for 2016 Hermed udmeldes fordelingen af landskirkeskatten og udligningstilskuddet for 2016. Udskrivningsgrundlaget

Læs mere

Lokaleportalen.dk. I disse kommuner vil de danske virksomheder bo!

Lokaleportalen.dk. I disse kommuner vil de danske virksomheder bo! Lokaleportalen.dk I disse kommuner vil de danske virksomheder bo! En årlig analyse foretaget af Lokaleportalen.dk, der undersøger hvilke kommuner de danske virksomheder finder mest attraktive som placering

Læs mere

Bilag 2: Klyngeinddeling for kommuner med samme rammevilkår forskellige ydelsesområder

Bilag 2: Klyngeinddeling for kommuner med samme rammevilkår forskellige ydelsesområder Bilag 2: Klyngeinddeling for kommuner med samme rammevilkår forskellige ydelsesområder Tabel B1 Alle ydelsesgrupper Obs antal Præd antal Rang Klynge I mere end 20 pct. over median 360 Lolland 104,2 93,5

Læs mere

Tema 1: Status for inklusion

Tema 1: Status for inklusion Segregeringsgrad Tema 1: Status for inklusion Udvikling i segregeringsgrad januar 2015 - Andelen af segregerede elever i specialklasse på almenskole Pct. Pct. -point Pct. Pct. -point Hele landet 4,7% Hele

Læs mere

Data rummer ikke tal for pendlere, der er bosat eller arbejder uden for landets grænser.

Data rummer ikke tal for pendlere, der er bosat eller arbejder uden for landets grænser. Notat Tværgående Planlægning J.nr. NST-104-00022 Ref. MISHE Den 6. september 2011 Pendlingskort til Forstædernes Tænketank Hermed præsenteres en række pendlingskort baseret på pendlingsdata fra 2008. Kortene

Læs mere

Uddannelse af praktikvejledere på pædagoguddannelsen

Uddannelse af praktikvejledere på pædagoguddannelsen Uddannelse af praktikvejledere på pædagoguddannelsen Til styrkelse af efteruddannelsesindsatsen for praktikvejledere til pædagoguddannelsen er der i perioden 2010-12 afsat 36 mio. kr. (12 mio. kr. pr.

Læs mere

Notat 10. juli 2017 DPN/MSB / J-nr.: /

Notat 10. juli 2017 DPN/MSB / J-nr.: / Notat 10. juli 2017 DPN/MSB / J-nr.: 211808 / 2409759 Store ændringer i liggetiderne på boligmarkedet I store dele af landet var liggetiderne lavere i de første seks måneder af 2017 i forhold til sidste

Læs mere

Kommunernes udgifter til idræt

Kommunernes udgifter til idræt Kommunernes udgifter til idræt Februar 2013 Introduktion Det lokale foreningsliv udgør livsnerven i dansk idræt, og foreningerne er helt afhængige af kommunernes velvilje til at støtte foreningerne økonomisk

Læs mere

Beregning af landskirkeskat. Samtlige kommuner, stifter og provstier. Fordeling af landskirkeskatten og udligningstilskuddet for 2017

Beregning af landskirkeskat. Samtlige kommuner, stifter og provstier. Fordeling af landskirkeskatten og udligningstilskuddet for 2017 Samtlige kommuner, stifter og provstier Fordeling af landskirkeskatten og udligningstilskuddet for 2017 Hermed udmeldes fordelingen af landskirkeskatten og udligningstilskuddet for 2017. Udskrivningsgrundlaget

Læs mere

Tema 1: Resultater, side 1

Tema 1: Resultater, side 1 Tema 1: Resultater, side 1 Gennemsnitlige afgangskarakterer Udvikling i gennemsnitlige afgangskarakterer 2013/2014 - Andel med karakteren 2 eller derover i dansk og matematik Udvikling i andel med karakteren

Læs mere

VELKOMMEN TIL 12 TIL MIDDAG

VELKOMMEN TIL 12 TIL MIDDAG LAG Odder-Hedensted VELKOMMEN TIL 12 TIL MIDDAG Middagsinvitationen er en del af Gentænk Landsbyen, der gennemføres i forbindelse med, at Aarhus er udnævnt som europæisk kulturhovedstad i 2017. I Gentænk

Læs mere

Kun de 9 pct. rigeste betaler topskat i 2022

Kun de 9 pct. rigeste betaler topskat i 2022 Kun de 9 rigeste betaler topskat i 2022 Nye tal fra Skatteministeriet viser, at der i 2022 skønnes at være ca. 437.000 topskattebetalere. Det er mere end en halvering siden 2008, hvor godt 1 million danskere

Læs mere

PLO Analyse Praksis med lukket for tilgang

PLO Analyse Praksis med lukket for tilgang PRAKTISERENDE LÆGERS ORGANISATION Dato 15.12. 2016 Sagsnr. 2016-4559 Aktid. 308901 PLO Analyse Praksis med lukket for tilgang Hovedbudskaber På under tre år er antallet af praksis, der har lukket for tilgang

Læs mere

Smag og Oplev Middelfart 19. marts 2012

Smag og Oplev Middelfart 19. marts 2012 Smag og Oplev Middelfart 19. marts 2012 LAG Middelfart og projektet Hvem er LAG Middelfart? Forening under Landdistriktsprogrammet 2007-2013 Landdistriktsprogrammets overordnede formål er at skabe attraktive

Læs mere

Ved brev af 30. marts 2014 til Kommunernes Landsforening og kommunekontaktrådene udmeldte Udlændingestyrelsen landstallet for 2015 til 4.000 personer.

Ved brev af 30. marts 2014 til Kommunernes Landsforening og kommunekontaktrådene udmeldte Udlændingestyrelsen landstallet for 2015 til 4.000 personer. 4. Asylkontor Kommunernes Landsforening og Kommunekontaktrådene Dato: 29. september 2014 Sagsnummer: 14/027760 Sagsbehandler: drkj Center for Asyl og Økonomi Kommunekvoter for 2015 Ved brev af 30. marts

Læs mere