UDVIKLING I LANDDISTRIKTERNE - LANDDISTRIKTSPULJEN 2006

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "UDVIKLING I LANDDISTRIKTERNE - LANDDISTRIKTSPULJEN 2006"

Transkript

1 UDVIKLING I LANDDISTRIKTERNE - LANDDISTRIKTSPULJEN 2006

2 Indhold Forord... 4 Indledning... 5 Forsøgsprojekter Emnerne for forsøgsprojekter Hvem har ansøgt? Størrelsen på de bevilligede tilskud Forsøgsprojekternes geografiske fordeling Forsknings- og informationsprojekter Oversigt over støttede projekter Forsøgsprojekter Forsknings- og informationsprojekter Baggrund for Indenrigs- og Sundhedsministeriets Landdistriktspulje Indenrigs- og Sundhedsministeriets Landdistriktspulje Forsøgsprojekter Informationsprojekter Indenrigs- og Sundhedsministeriet og landdistriktsområdet Regeringens rådgivende udvalg på landdistriktsområdet

3 Forord Indenrigs- og Sundhedsministeriets Landdistriktspulje giver penge til projekter, som er med til at skabe levende lokalsamfund i Danmarks landdistrikter. Den ene type projekter er forsøgsprojekter, der på forskellig vis skaber udvikling i et konkret lokalområde. Den anden type projekter er forsknings- og informationsprojekter, som viser nye veje for udviklingen i landdistrikterne. Denne publikation beskriver de støttede projekter i Året 2006 har været præget af forberedelserne til kommunalreformen. Blandt andet for at understøtte dette arbejde har Landdistriktspuljen lagt særligt vægt på projekter, som styrker lokalområdets kompetencer og projekter, som styrker de lokale netværk gennem borgerdeltagelse. Mange støttede projekter har taget fat i dette tema ved at oprette eller udvide lokalsamfundsfora i de nye kommuner med henblik på at styrke dialogen dels med hinanden og dels med de nye kommunalbestyrelser. Det vidner om, at man er optaget af, hvad kommunalreformen betyder for landdistrikterne. Jeg er glad for at se, at der er mange, som er gået aktivt ind i arbejdet. Lars Løkke Rasmussen Indenrigs- og sundhedsminister 4

4 Indledning Denne elektroniske publikation er en redegørelse for uddelingen af Landdistriktspuljen for I de første afsnit præsenteres statistiske oversigter over den geografiske fordeling, den indholdsmæssige fordeling, fordeling af ansøgere og fordeling af tilskudsstørrelser for henholdsvis forsøgsprojekter og forsknings- og informationsprojekter. Det bemærkes, at da projekterne blev bevilget i 2006, opererer denne publikation med kommunestrukturen fra før 1. januar Herefter gives en oversigt over alle støttede projekter i 2006 fordelt på emne. Afslutningsvis redegøres der for baggrunden for Landdistriktspuljen, blandt andet for indsatsområder og kriterier for tildeling af støtte. Efterfølgende beskrives regeringens rådgivende udvalg på landdistriktsområdet. Håbet med denne publikation er, at den vil være interessant for ildsjæle, foreninger og institutioner i landdistrikter, der har blik for de lokale udfordringer og mod på at starte en positiv udvikling i lokalområdet. 5

5 Forsøgsprojekter Indenrigs- og Sundhedsministeriet har fra Landdistriktspuljen for 2006 tildelt 20,6 mio. kr. i tilskud til 170 forsøgsprojekter. 1. Emnerne for forsøgsprojekter Kategorien Tværgående initiativer rummer 42 pct. af forsøgsprojekterne, jf. figur 1. Tværgående initiativer omfatter typisk demokrati- og netværksprojekter, samt projekter der sigter på oprettelse af landsbykontorer, landdistriktskoordinatorer og landdistriktspolitik. Projekter, der i lyset af kommunalreformen har haft et ønske om at koordinere landdistriktspolitik og tiltag på tværs af kommunegrænserne, udgør ligeledes en andel af denne gruppe. Kultur- og fritidsaktiviteter udgør 35 pct. og er dermed den næststørste kategori. Her gives støtten til en bred skare af aktiviteter både i forbindelse med enkeltstående projekter eller som en del af længevarende projekter. De beskæftigelsesudviklende projekter, herunder bl.a. etablering af nye arbejdspladser og indsatser rettet mod det lokale erhvervsliv, findes i kategorien Erhvervsudvikling og beskæftigelse. Denne kategori udgør i pct. af de støttede projekter. De resterende 7 pct. af projekterne er projekter inden for forsknings-, rådgivnings-, oplysnings-, og debataktiviteter i relation til landdistrikterne. 6

6 Figur 1: Støttede forsøgsprojekter fordelt efter emne, pct. 42% 35% 7% 16% Kultur- og fritidsaktiviteter Forskning, rådgivning, oplysning, debat Erhvervsudvikling og beskæftigelsesfremme Tværgående udviklingsprojekter 7

7 2. Hvem har ansøgt? Landdistriktspuljen ansøges af et bredt udvalg af foreninger og institutioner. Figur 2 viser, at 61 pct. af forsøgsprojekterne afvikles i foreningsregi. Foreninger er en bred betegnelse for eksempelvis borgerforeninger, idrætsforeninger, fritidsforeninger og kulturforeninger. Projekter, der er forankret i kommunalt, amtsligt eller andet offentligt regi, udgør henholdsvis 11 pct. og 6 pct. af projekterne. Selvejende institutioner, som eksempelvis visse skoler, tegner sig i 2006 for 12 pct. af projekterne. Det er også muligt for enkeltpersoner at opnå støtte fra Landdistriktspuljen, hvilket i 2006 har været tilfældet for 10 pct. af forsøgsprojekterne. Enkeltpersoner har dog kun mulighed for at opnå støtte, såfremt projektet retter sig mod en bred kreds af borgere. Figur 2: Støttede forsøgsprojekter fordelt efter ansøgertype, pct. 11% 6% 12% 10% 61% Forening Selvejende institution eller lign. Offentlig institution Enkeltperson Kommune eller amt 8

8 3. Størrelsen på de bevilligede tilskud Der er ingen regler for hvor små eller store tilskud, der kan ydes fra Landdistriktspuljen, men der ydes typisk ikke tilskud over kr. til forsøgsprojekter. I 2006 blev der i gennemsnit givet ca kr. i støtte pr. forsøgsprojekt. Herunder befandt lidt over halvdelen af projekterne sig i størrelsesordenen mellem kr. og kr. I 2006 var der således 22 pct. af projekterne, der modtog støtte på mellem kr. og kr. og 33 pct. af projekterne, der modtog støtte på mellem kr. og kr. 32 pct. af projekterne har modtaget støtte på under kr., og 13 pct. modtog støtte på over kr. Tendensen er, at de fleste projekter får tildelt relativt små beløb, hvilket er udtryk for et ønske om at støtte mange projekter, selvom det ikke altid er muligt at støtte projekterne med de fulde beløb. Det er desuden Indenrigs- og Sundhedsministeriets ønske, at der er en vis lokal medfinansiering af projekterne, om end dette ikke er et krav. Figur: 3 Støttede forsøgsprojekter fordelt efter tilskuddets størrelse, pct. 13% 32% 33% 22% kr kr kr. Over kr. 9

9 4. Forsøgsprojekternes geografiske fordeling Af figur 4 fremgår det, at alle egne af landet har modtaget støtte fra Landdistriktspuljen for Nordjyllands Amt tegner sig for den største andel af projekterne, idet flere end 20 forsøgsprojekter har hjemsted her. Det fremgår videre, at flertallet af amter har modtaget tilskud fra Landdistriktspuljen til mellem 11 og 20 projekter. I Ribe og Vejle amter samt Bornholms Regionskommune er der givet tilskud til mellem 2 og 10 projekter. Færrest tilskud er der givet til projekter med adresse i Frederiksborg, Københavns og Roskilde Amt. Figur 4: Geografisk fordeling af støttede forsøgsprojekter Færre end Flere end 20 Note: Københavns og Frederiksberg Kommuner er ikke medtaget. 10

10 Forsknings- og informationsprojekter En del af Landdistriktspuljens midler anvendes til at støtte forsknings- og informationsprojekter. Formålet hermed er at støtte projekter, der bidrager med bredt målrettet information om landdistrikternes udviklingsmuligheder og udfordringer. I 2006 har i alt 12 projekter modtaget informationsmidler under Landdistriktspuljen, hvilket svarer til en samlet bevilling på ca. 2,5 mio. kr. Derudover har Landdistrikternes Fællesråd og Center for Forskning og Udvikling i Landdistrikterne hver modtaget kr. til informationsaktiviteter på landdistriktsområdet. 11

11 Oversigt over støttede projekter 1. Forsøgsprojekter Forsøgsprojekter fordelt efter emne Projekttitel Beløb bevilget, kr. Erhvervsudvikling og beskæftigelsesfremme Ansøger Afsætning af Ø-Lam Øhavets Smakkecenter Buyers and Sellers - Et forsøgsprojekt om produktive salgsnetværk for iværksættere på Nordfyn Nordfyns Erhvervsråd - Center for Erhvervsinformation En kickstarter for bosætning og turisterhverv på Norddjursland Center for Turismeudvikling i Grenaa og Nørre Djurs Kommuner Erhvervsparadis for mikrovirksomheder Vordingborg Erhvervsforening

12 Forsøgsprojekt med ny erhvervsudvikling via lokal produktion, forarbejdning, distribution og anvendelse af rapsafgrøder parallelt med at være katalysator for integrationen mellem eksisterende og Energitjenesten Sjælland nye landdistriktsborgere Fra pæreskud til æblelokomotiv Slow Food Sydhavsøerne Grenaa Tekniske Skole Djursland grønne og blå værdier - landdistriktskoordination Gudhjem Mølle - Det bornholmske madhus - til fremme af den bornholmske nicheproduktion LAG Bornholm Iværksætter i Odsherred - aktivt fremme af ikke-lokale iværksætteres beskæftigelsesskabende projekter i Odsherred Formidlingshus Odsherred Kreative iværksættere i et engageret landdistrikt Bredebro Kommune Kulinarisk Netværk Storstrømmen - katalysator for udvikling af regionale produkter og småskalavirksomheder et forsøgsprojekt Lolland-Falsters Familiebrug Lolland-Falster Free Lance, LFFL videreførelse af kompetenceudviklende netværk for enkeltmandsvirksomheder i Foreningen LFFL Storstrøms Amt Multinationalitet i lokale netværk Udviklingspark Nord (UpN) Netværk fra kyst til kyst Arbejdsgruppen Nicheproduktion i et udkantsområde - demonstration af lokale udviklingsmuligheder Foreningen Landbrugets Naturplan for Køng Sogn Oplevelsesnetværk Hovslund Skoledistrikts Fremme Resultatorienteret netværksudvikling i den sydligste del af Vest-

13 Temadag i opstart af gårdbutik Sydhavsøernes Landboforening Tønder Biofuel Peter B. Nissen Udvikling af mikrovirksomheder og iværksætteri i landdistrikter på Vestsjælland Erhvervs- og Videncenter Vestsjælland Udvikling langs Vadehavet med regionale fødevarer som dynamo Ribe Erhvervs- og Turistråd Udviklingsværksted med fokus på regionale produkter - i et globalt samarbejde - til skabelse af nye arbejdspladser. Et pilotprojekt Svaneke Købmandshandel anno 1836 Vækst og nye arbejdspladser på Sydvestmors - Netværksdannelse og markedsføring af landdistrikternes virksomheder Erhvervsudvikling Karby Værksted for iværksættere på Landet Nordsjællands Landboforening Forskning og information Finansieringsmuligheder i landdistrikterne Center for Regional- og Turismeforskning Foredragsvirksomhed og kulturelle audiovisuelle arrangementer Femø Beboerforening Jungshovedposten Jungshoved skole, lokalråd og menighedsråd Klik på Junget og Omegn Junget-Grætterup-Thorum Motionsforening v/ Leif Just Landsbynet Landdistriktsrådet for Morsø Kommune Moderne landsbyliv Sæby Museum Nærområdets virtuelle samlingssted Torben Christiansen Opgradering af Poulstrup.net Præsentation af den nordvestlige del af Ribe Amt Kirsten Jensen Træning af ressourcepersoner i landdistrikter LandboNord Udvikling af Formidlingen i NaturskoleNetværk langs Jyllands Vest Ringkjøbing Amt på vegne af NaturskoleNetværkets partne-

14 Kultur og fritidsaktiviteter Aktivitet, motion og sundhedsfremme for børn og unge i Branderup Sogn Branderup Borgerforenings Børne- og Ungdomsudvalg Aktivitetsområde Pandrup Kommunale Ungdomsskole Attraktive bevægelsesmiljøer for børn i landdistrikter Skørping og Valsgård Skole BAMOK - Båring Asperup Musik- og Kulturforening Knud Bentholm Barndommens land Sallingsund og Omegns Museum Beboerforeningsjubilæum 20 år Fjelsø-Klotrup Beboerforening Bevinget Bodil Thomsen Bjørnen arbejder Inger Bloch Borgerinddragelse om kultur- og friluftsaktiviteter i landdistriktet Vester Nebel Bent dandrade Den første landsby der holder filmfestival Mette Nielsen Den grønne kile i Biersted Elmer Bendtsen Digital Kunstfestival 2006 med lokal forankring, Samsøs nye kunstfestival går sin 2. sæson i møde Foreningen Fast Video Efter skoleklub 1-2 dage om ugen i alderen år Lillian Toft Etablering af mødreklub og petanquebane, samt kursus i sang og skuespil i Løve Løve Kulturforening Forenings- og klubaktiviteter i Klim Olav Pretzmann Foreningskalender i et landdistrikt Winnie Hansen

15 Færdiggørelse af petanquebaner Allerslev Ungdoms- og Idrætsforening - Petanque Afdelingen Hemmet Aktivitets- og Kulturhus Hemmet Aktivitets- og Kulturhus Historiefortællere Rømø - Skærbæk Turistforening IDOM/RÅSTED - et lokalt kraftcenter Den selvejende institution Idom-Råsted Hallen Idræts- og kulturhus i Roager - borgerdeltagelse og borgerinddragelse i lokalt netværksregi Familieaktiviteter Roager og Spandet Roager Skole Kvik 70, Roager Beboerforening, Spandet Sogneforening, Information om idræts- og kulturaktiviteter i Vorbasse nye Fritidscenter Haludvalget for Vorbasse Fritidscentrer Kaptajn Jagd-projektet Kaptajn Jagd-projektet Kultur og samarbejde i Thyborønhallen Thyborønhallen Kulturfest Voldum Lokalråd Kulturkoordinator Fællesrådet for foreninger i Svaneke, Ibsker, Årsdale, Listed Kulturnetværket Artitide Artitide Kunst- og Kulturcenter Sølyst Foreningen til etablering af Kunst- og Kulturcenter Sølyst Landsbyfilmfestival Danmarks første Hørdum Kulturlandsby Lille Mølle Frilufts- og aktivitetssted i Ådum sogn Arbejdsgruppen "Aktivitetssted Lille Mølle" Liv i landsbyen - udvikling af Halvrimmen gennem en levende kulturel infrastruktur Halvrimmen skole Liv i lokalhistorien 23 sogne i Han Herred skriver fælles historie Jensdamsgaard Magneter i Øster Velling Øster Velling Forsamlingshus Netværkssamarbejde om udvikling af samlingssted i landsbyen

16 Onsdagsskole - et kulturelt mødested i landsbyen Nørreballe Niels Brixvold Passage Comedia Skive Ungdomsskole Pavillon i Oue s anlæg "Gåsedammen" Oue Borgerforening v/jens Andersen Projektering af Arentsminde Kulturcenter Arentsminde Kulturcenter Projektering af Multihus i Bøvlingbjerg Bøvling Borgerforening Ramsø amatørscenes 40- års jubilæum Ramsø Amatørscene "Stalden" Renovering/Fornyelse af legeplads Børnehaven Myretuen Skals Natur- & Aktivitets Park Skals Efterskole Skipper Klements Plads i Ryaa Hanne Welløv Skovsgård Multihus - Pilotprojekt til udvikling af et aktivt miljø for alle aldre i et landdistrikt Skovsgård Idrætscenter - Multihus Telte til Oue-Valsgaard spejderne Oue-Valsgaard Spejderne Udendørsaktiviteter ved Lintrup Aktivitetscenter Lintrup Aktivitetscenter Udvikling af samarbejdet mellem fritidsorganisationerne og såvel Øster Højst skole og Øster Højst Ungdoms- og idrætsforening den danske som den tyske skole i Øster Højst Uropførelse af musicalen "Baronessen fra Benzintanken" baseret på det originale filmmanuskript fra Foreningen Vindebroen Vamdrup Kultur & Fritidscenter - Driftssamspil mellem offentlige og private aktører i fritidskulturelle sammenhænge samt fælles indsats Vamdrup Kultur & Fritidscenter for nye tilgængelighedsprincipper i driften Velkommen til Grumstrup Foreningen Grumstrup Forsamlingshus Vifferdsz den vidtbefarne - udvikling af en kulturaktivitet i Himmerland Haverslev Borgerforening

17 Tværgående udviklingsprojekter Alle veje fører til Rom - fra visioner til handling i Lemvig Kommunes Landdistrikter Lokalrådet i Lemvig Kommune Bedre vilkår for institutionens brugere med særlig vægt på samfundets svage grupper kulturhus Sen selvejende institution Vilsbæk børne-, ungdoms- og Borgere, brugere og beboere i kulturmiljøet Hashøj NV Troels Brandt Borgerindflydelse i forbindelse med udvikling af Ålbæk Havn Ålbæk Havn af 1991 Byg og Bo i Øster Hornum Øster Hornum Borger- og Håndværkerforening Danmarks bedste nærdemokrati. Et spil om fremtiden i det nye kommunale Danmark Gjern Kommune En rigtig Møldrup historie. Eventyret om de 11 der blev til 12 - og så bliver de mange flere Møldrup Kommune Er du med - borger? Landdistriktspolitik med handling og perspektiv Fuglebjerg Kommune Errindlevs Fremtid Errindlev-Hallen Et levedygtigt landdistrikt i en ny storkommune - kultur og natur som udviklingsfaktor Folkeforeningen Halkær Ådal Find sammen om fælles haveprodukter Østhimmerlands 4H udvalg Flere beboere til Rømø Ø-Foreningen, Rømø Forsøgsprojekt vedr. udvikling, implementering af samarbejdsmodel for Hadsund Kulturcenter, Sundhedscenter og beboerforeninger Hadsund Kommune Fortsat integration af flygtninge i lokalsamfundet ved hjælp af frivillige Lis B. Guldbæk

18 Hejnsvig på Toppen Hejnsvig på Toppen Hele Nordvestsjælland med Idéudviklingsværksteder som værktøj til vitalisering af områdets landdistrikter Leader+ Vestsjælland Helhedsplan for udvikling af blå/grøn turisme i Tambohusområdet Thyholm Kommune Hvad vil vi med ådalen? - lokale dialogfora om ådalenes fremtid Århus-Hadsten Landboforening Høst Festival Lokalrådet for Faldsled/Millinge/Svanninge I bestyrelsen, og hvad så? - et kursus for bestyrelsesmedlemmer i små landdistriktsforeninger Familie & Samfund Idéudvikling og netværksstyring på lokale betingelser Sindal Udviklingscenter Implementering af lokalsamfundspolitik i den kommende storkommune: Faaborg-Midtfyn Kommune Lokalsamfund i Faaborg-Midtfyn Kommune Informationsprojekt til styrkelse af Lokalområdet Borbjerg-Hvam via allerede nedsatte styregrupper baseret på borgerdeltagelse Gitte Linde Inspiration, erfaringsudveksling og netværksdannelse i Rødding og Ny Vejen Kommune Rødding Landdistriktsråd v/jens Chr. Andersen Integreringsprojekt. Integrering af landkommuners frivillige sociale arbejde Frivillighedsformidlingen "Kontakt mellem Mennesker" Jels - Strategi og vision frem til Jels Lokalråd Kompetenceudvikling af ildsjæle Landsbyrådet i Ribe Amt Kompetenceudvikling i Landdistrikterne baseret på et e- learningskoncept Nørager Kommune Koordinator til landdistriktsudvikling i Ny Haderslev Kommune Fokusgruppen for landdistrikterne i Nyhaderslev Kommune Kriminalitetsforebyggende indsats i Aarup og dens landdistrikter Aarup Kommune

19 Landbokultur - bykultur i 4 udvalgte kommuner på Sjælland og Familielandbrugets Familieudvalg på Sjælland og Lolland Lolland-Falster Falster Landdistrikter i nye storkommuner Udviklingsnetværk Nordjylland-Vest Liv i landdistrikterne i fremtidens kommune Rosenholm kommune Lokalsamfundene i Ny Assens Kommune - en kompetent og visionær samarbejdspartner Kommune Foreningen for Fremtidens Landdistrikter i Ny Assens Lokalt samspil Mors-Thy Familieland Muslingebyen Løgstør Projekt Muslingebyen Løgstør Netværk i landdistrikter - workshop for landdistriktsaktører i Nordvestjylland Camilla Hvidbak Abildgaard Netværker og landdistriktsudvikling - et udviklingsprojekt om netværksdannelser Center for læring og udvikling Netværksdannelse - Landsbyerne i Hobro kommune på vej ind i en ny struktur Landsbyrådet i Hobro Kommune Netværksdannelse for organisationer og borgere ved visionsudvikling for Kolindsund - omdannelse til rekreativt vådområde med henblik på udvikling af turismeerhvervet og etablering af attraktive Grenaa Kommune bosætningsområder med store naturværdier Netværksdannelse, grundlag for engagement, udvikling og bosætning i landdistriktet Djursland Landboforening Ny på landet - New farmers H, LandboUngdom og Udvalget for deltidslandmænd Nærdemokrati i nye rammer Thyholm Kommune Nærvær, tryghed og engagement - det er nu dit samfund er på Dorit Thuehøj Rask

20 Partnerskabsprocesser på Lolland-Falster - klar til nye udfordringer og muligheder Kommunesamarbejdet Lolland-Falster, Holeby Kommune Perspektiver for fremtiden i Hammershøj Hammershøj Borgerforening Projekt Hvilsom 2010 landsbyen fra landbrugssamfundet til vidensamfundet Hvilsom Beboerforening v/peter Bak På oplevelsestur med Ida Idas Venner, støtteforening for Bogø-Stubbekøbing overfarten På sporet af den nye ungdomskultur - Ungdommen som en positiv ressource i landdistriktet Egvad Kommune På tværs af kommunegrænsen Initiativudvalget v/ Anker Lohmann-Hansen Route 26 - vejen til unges forbliven i et landdistrikt Havredal gl. Skole Sammenhæng i Døstrup - Netværk ind og ud Døstrup Idrætsforening Skygge for solens stråler på legeplads i børnehave Alfehuset Springflod - en identitetsskabende Vadehavsfællesskab Ribe Kommune Styrkelse af tværgående netværk i landsbymiljøet gennem borgerdeltagelse Jens Rasmussen Syv Sogne Samarbejdet Peter Sten Hansen Talentpleje og tiltrækningskraft i landdistrikterne - udvikling af kompetencemiljø i Landdistrikterne - et Danmark i balance Institut for Serviceudvikling a/s (ISU) Trundholm Mose som ressourcer for lokal udvikling Kim Holst Udstykninger i Gludsted Landsforeningen for Gludsted og Omegn Udvikling af visioner og spilleregler for nærdemokrati samt forsøg med borger- og brugerinvolvering i Ny Svendborg Kommune Ny Svendborg Kommune

21 Vejrumbro - Liv ned til åen op til byen Vejrumbro og Omegns Borgerforening Young Island Netværket af Ungdomsråd - NAU

22 2. Forsknings- og informationsprojekter Informationsprojekter Projekttitel Beløb bevilget, kr. Ansøger Center for Forskning og Udvikling i Landdistrikterne Center for Forskning og Udvikling i Landdistrikterne Landdistrikternes Fællesråd Landdistrikternes Fællesråd Liv uden vækst? Nye strategier for udvikling af Danmarks udkantområder Dansk Byplanlaboratorium Vi har brug for hinanden - fokus på landdistrikterne Varde Messerne Besøgslandbrug - den direkte formidling af viden om dansk landbrug og livet i landdistrikterne I/S LandboSjælland Antologi om aktuel landdistriktsforskning og dens sigtelinjer CFUL Informationsfolder om landboturisme Landsforeningen for Landboturisme Barrierer, udfordringer og muligheder for øget brug af IKT blandt mindre erhvervsdrivende i landdistrikter Dansk Landbrugsrådgivning, Landscentret PIXI-bog til gamle og nye politikere Landdistrikternes Fællesråd Afholdelse af "Nordic-Scottish University Network for Rural and Regional Development" på Rødding Højskole KVL (tidligere CFUL/IFUL) Organisering af landdistriktsindsatsen efter Strukturreformen med særligt fokus på udkantsområder Center for Regional- og Turismeforskning

23 Baggrund for Indenrigsog Sundhedsministeriets Landdistriktspulje I dette afsnit beskrives Indenrigs- og Sundhedsministeriets Landdistriktspulje, ministeriets rolle i forhold til landdistriktsområdet samt regeringens rådgivende udvalg på landdistriktsområdet. 1. Indenrigs- og Sundhedsministeriets Landdistriktspulje Indenrigs- og Sundhedsministeriets Landdistriktspulje har i perioden givet tilskud til en række forsøgs-, forsknings- og informationsprojekter i landdistrikterne. I 2006 var der afsat 23,3 mio. kr. i puljen. Landdistriktspuljen yder primært tilskud til forsøgsprojekter, der kan medvirke til at forbedre landdistrikternes udviklingsmuligheder. Projekterne omfatter bl.a. kulturog fritidsaktiviteter, erhvervsudvikling, beskæftigelsesfremme, netværk og borgerinddragelse i landdistrikter samt oplysning. Herudover yder puljen tilskud til forsknings- og informationsprojekter, der belyser landdistrikternes udviklingsvilkår og informerer om udviklingsmulighederne i landdistrikterne. Formålet med Landdistriktspuljen er: At skabe nye, utraditionelle og varige arbejdspladser i landdistrikterne, herunder nicheproduktion, evt. som en kombination af privat og offentligt arbejde. At styrke bosætningen i landdistrikterne. At styrke integrationen af nye landdistriktsborgere, såvel danskere som nydanskere. At fastholde og udvikle den offentlige og private service i landdistrikterne, herunder styrke initiativer til opretholdelse af basale servicefaciliteter. At styrke de lokale kulturaktiviteter. 24

24 At styrke sociale, kulturelle og uddannelsesmæssige initiativer rettet mod børn og unge i landdistrikterne, herunder aktiviteter for socialt svagt stillede børn og unge. At belyse landdistrikternes udviklingsvilkår, herunder erhvervsvilkår og befolkningens levevilkår. Landdistriktspuljen yder tilskud til foreninger, enkeltpersoner, selvejende institutioner eller lignende, amtskommuner, kommuner og offentlige institutioner. Enkeltpersoner vil dog kun kunne opnå tilskud til almennyttige projekter, dvs. projekter der retter sig mod en bred kreds af personer. 2. Forsøgsprojekter Ved fordelingen af 2006-puljen blev der lagt særlig vægt på, at et forsøgsprojekt styrker udviklingen af lokale netværk, herunder også andre netværk på tværs af landdistrikter eller mellem landdistrikter og andre aktører. Ved tildeling af tilskud til forsøgsprojekter bliver der i øvrigt lagt vægt på: At projektet har et udviklingspotentiale og bidrager til at forbedre lokalområdets udviklingsmuligheder. At projektet har længerevarende perspektiver, således at igangsatte aktiviteter fortsætter efter bevillingsperioden. At projektet bygger på et folkeligt engagement og har en lokal forankring, dvs. gennemføres af lokale grupper. At projektet bidrager til udvikling af samarbejder primært mellem foreninger og lokalsamfund og sekundært mellem myndigheder, institutioner (fx børneinstitutioner og skoler) og virksomheder At erfaringerne fra projektet formidles til en bred kreds af interesserede. Hvis ansøger er en kommune eller amtskommune lægges der vægt på, om denne har formuleret en landdistriktspolitik. Endvidere lægges der vægt på kvalitet og omfang af borgerinddragelse i projektet. Herudover skal projektet kunne gennemføres inden for rammerne af gældende lovgivning. Det er desuden en fordel, at der til projektet er søgt og opnået støtte fra andre puljer, fonde el. lign, herunder også fra andre ministerier. Landdistriktspuljen kan støtte medfinansiering af Leader+ og Artikel 33 projekter, såfremt disse projekter falder inden for Landdistriktspuljens formål. Der lægges i så 25

25 fald særlig vægt på muligheden for gennem medfinansiering at øge synergieffekten mellem de forskellige puljer. Der ydes ikke tilskud til: Egentlig erhvervsaktivitet, som vil kunne indebære konkurrenceforvridning. Enkeltstående anlægsaktiviteter eller almindelige vedligeholdelsesopgaver, herunder til halbyggeri, ombygning/istandsættelse af forsamlingshuse, trafiksanering eller sti-anlæg. Enkeltstående IT-projekter som fx anlæg af bredbåndsnet. Turistanlæg og -faciliteter, herunder til oprettelse af museer, besøgsmål, informationstavler eller turistbrochurer. Erhvervelse af fast ejendom. Der kan dog gives tilskud til enkeltstående anlægsaktiviteter, almindelige vedligeholdelsesopgaver, turistanlæg og faciliteter samt erhvervelse af fast ejendom, såfremt disse aktiviteter udgør en begrænset del af et bredere projekt. Der ydes kun i meget begrænset omfang støtte til inventar. 3. Informationsprojekter Udover forsøgsprojekter yder Landdistriktspuljen tilskud til forsknings- og informationsprojekter. Der er løbede ansøgningsfrist til denne del af puljen. Projekter, som støttes, har karakter af informationsvirksomhed, der har til formål at belyse landdistrikternes udviklingsvilkår og at informere bredt om udviklingsmulighederne i landdistrikterne. Der kan således være tale om eksempelvis film, temadage, skriftlig information og andre initiativer, der kan bringe viden om livet i landdistrikterne ud til en bred skare af mennesker. Ved tildeling af støtte lægges der vægt på, at projektet bidrager til at øge fokus på og viden om landdistrikter og i det hele taget synliggør landdistrikternes muligheder og udfordringer. Det vægter således højt, at der i projektet som udgangspunkt er bredt fokus på information om og udvikling af landdistrikter generelt. Projekterne skal derfor som udgangspunkt heller ikke afgrænses til et særligt geografisk område. 26

26 Yderligere oplysninger kan fås ved henvendelse til: Indenrigs- og Sundhedsministeriet Kommunaladministrativt kontor Slotsholmsgade København K Telefon: Endvidere kan man via ministeriets hjemmeside få information om de projekter, som er bevilget støtte i perioden : 27

27 Indenrigs- og Sundhedsministeriet og landdistriktsområdet Indenrigs- og Sundhedsministeriet har det koordinerende ansvar i forhold til regeringens landdistriktspolitik. Herudover har flere ministerier fokus på landdistrikterne i forskellige mere sektorspecifikke sammenhænge. Regeringens landdistriktspolitik drejer sig overordnet om at sikre landdistrikternes attraktivitet både for dem, der allerede bor der, og for dem der overvejer at flytte derhen. Det er regeringens mål at skabe de bedst mulige rammer for, at bosætning og erhvervsliv kan udvikle sig gunstigt i landdistrikterne. Det indbefatter fx, at der både er offentlige og private servicetilbud inden for en rimelig pendlerafstand. Det er samtidig vigtigt, at de lokale beboere og kommunerne selv kan udfylde rammerne under hensyntagen til lokale udviklingsmuligheder, behov og ønsker. Et redskab til dette er fx formulering af en landdistriktspolitik. Regeringen igangsætter løbende initiativer, der har til formål at styrke landdistrikterne. Indsatsområderne samt udviklingen i landdistrikterne og de udfordringer, som landets tyndtbefolkede områder står overfor, er senest beskrevet i regeringens landdistriktsredegørelse til Folketinget afgivet i april Redegørelsen er tilgængelig på Indenrigs- og Sundhedsministeriets hjemmeside Regeringens rådgivende udvalg på landdistriktsområdet I 2005 blev der dannet et nyt rådgivende udvalg på landdistriktsområdet som afløsning for Indenrigs- og Sundhedsministeriets hidtidige landdistriktsgruppe. I udvalget er repræsenteret landdistriktsaktørerne bredt inden for erhvervsliv, kultur, landdistriktsforeninger og miljø

28 Det rådgivende udvalg kan rådgive alle ministre på arbejdsområder, der har landdistriktsaspekter. Udvalget bidrager bl.a. med generel orientering til de relevante ministre om udfordringer og muligheder i landdistrikterne, foreslår forskningsprojekter og fungerer som forum for diskussioner på tværs af sektorgrænser. Det rådgivende udvalg på landdistriktsområdet består af: Indenrigs- og Sundhedsminister Lars Løkke Rasmussen 4H, der er en almennyttig forening, der har til formål at skabe selvstændige, nysgerrige, ansvarlige og engagerede børn og unge ved praktiske og kreative aktiviteter med fx natur, dyr, jord og mad. Formålet er også at give børn og unge indflydelse, indsigt i demokrati og erfaring med selv at skabe udvikling og aktivitet. 4H har rødder i landbruget og landbokulturen og rækker ind i det moderne bysamfund. De 4 H er står for: Hånd, Hoved, Hjerte og Helbred. 4H har medlemmer i 125 klubber og 4H gårde. De Samvirkende Købmænd, der er brancheorganisation for ca købmænd i og uden for kæder. Medlemmerne har tilsammen en markedsandel på ca. 1/3 af dagligvaresalget i Danmark. Organisationen, som blev stiftet i 1907, varetager medlemmernes interesser ved at forsøge at influere lovgivning, der berører dagligvarehandlen, fx inden for butiksstrukturudviklingen og lukkeloven. Danske Gymnastik- og Idrætsforeninger (DGI), der er hovedorganisation for lokale foreninger og 1,3 mio. medlemmer. DGI har til formål at styrke de frivillige foreninger som ramme om idræt med vægt på fællesskab, udfordring og sundhed. DGI tilbyder medlemsforeningerne kurser, stævner, turneringer samt varetager de lokale foreningers interesser i forhold til lovgivning og idrætspolitiske spørgsmål. DGI blev dannet ved sammenslutning af to organisationer i Friluftsrådet, der er en paraplyorganisation for 93 organisationer, der varetager friluftsinteresser i Danmark. Friluftsrådets formål er at støtte og op- 29

29 muntre til friluftsliv og naturforståelse under hensyntagen til natur og miljø. Rådet har til opgave at varetage de tilsluttede organisationers og den almene befolknings behov for og interesser i friluftsliv. Desuden skal Friluftsrådet fungere som rådgivende organ over for offentlige myndigheder. Kommunernes Landsforening (KL), der er interesse- og medlemsorganisation for kommunerne i Danmark. KL opstod i 1970 som følge af den daværende kommunalreform. Det er KL s opgave at varetage kommunernes fælles interesser, bistå de enkelte kommuner med rådgivning og serviceydelser samt sørge for aktuel og relevant information til kommunerne. Landbrugsraadet, der er erhvervsorganisation for jordbruget og fødevareindustrien og blev stiftet i Landbrugsraadet har til formål at varetage interesserne for landbrug, gartneri, akvakultur og fødevareindustri med henblik på at styrke sektorens konkurrenceevne og omdømme. Landbrugsraadet repræsenterer endvidere sektoren i fælles anliggender over for omverdenen. Landdistrikternes Fællesråd, der blev stiftet 1997 og er en paraplyorganisation, der arbejder for at forbedre vilkårene for borgere, erhvervsliv og den offentlige og private service i landsbyerne og landdistrikterne med henblik på at styrke bosætningen. Fællesrådet virker gennem netværkssamarbejde, oplysnings- og rådgivningsvirksomhed og repræsenterer og formidler fælles holdninger for medlemmerne. Landsforeningen af Landsbysamfund, der blev oprettet i 1976 og repræsenterer ca. 500 medlemsorganisationer. Foreningen varetager lokalsamfundenes, landsbyernes, udkanternes og landdistrikternes interesser og arbejder for at influere lovgivning og planlægning samt formidle viden og rådgive om landdistriktsforhold. Medlemsbladet Landsbynyt udkommer til ca. 650 modtagere; foruden medlemsforeninger og kommuner også til abonnerende folketingsmedlemmer og ministerier. og 30

30 Sammenslutningen af Danske Småøer, der blev stiftet i 1974 og består af 27 øer fordelt over hele landet. Formålet med foreningen er at forbedre kontakten mellem øernes befolkninger, at skabe og udbygge kontakter til private og offentlige institutioner samt at fremme bosætning, erhvervsudvikling og oplysning om øerne. Foreningen arbejder for at fremme øernes interesser over for myndigheder og samarbejdsorganisationer. 31

Vejledning om tilskud til forsøgsprojekter i landdistrikterne fra Landdistriktspuljen 2017, 2. runde

Vejledning om tilskud til forsøgsprojekter i landdistrikterne fra Landdistriktspuljen 2017, 2. runde Vejledning om tilskud til forsøgsprojekter i landdistrikterne fra Landdistriktspuljen 2017, 2. runde Indhold Indledning... 3 1. Formålet med Landdistriktspuljen... 3 2. Hvilke forsøgsprojekter kan få tilskud?...

Læs mere

Vejledning om tilskud til forsøgsprojekter. fra Indenrigs- og Socialministeriets Landdistriktspulje for 2010

Vejledning om tilskud til forsøgsprojekter. fra Indenrigs- og Socialministeriets Landdistriktspulje for 2010 Vejledning om tilskud til forsøgsprojekter i landdistrikterne fra Indenrigs- og Socialministeriets Landdistriktspulje for 2010 Indhold 1. Formålet med Indenrigs- og Socialministeriets Landdistriktspulje...3

Læs mere

Vejledning om tilskud til forsøgsprojekter i landdistrikterne fra Landdistriktspuljen 2016, 2. runde

Vejledning om tilskud til forsøgsprojekter i landdistrikterne fra Landdistriktspuljen 2016, 2. runde Vejledning om tilskud til forsøgsprojekter i landdistrikterne fra Landdistriktspuljen 2016, 2. runde Indhold Indledning... 3 1. Formålet med Landdistriktspuljen... 3 2. Hvilken type af forsøgsprojekter

Læs mere

Vejledning om tilskud til forsøgsprojekter i landdistrikterne fra Landdistriktspuljen 2018, 1. runde

Vejledning om tilskud til forsøgsprojekter i landdistrikterne fra Landdistriktspuljen 2018, 1. runde Vejledning om tilskud til forsøgsprojekter i landdistrikterne fra Landdistriktspuljen 2018, 1. runde Indhold Indledning... 3 1. Formålet med Landdistriktspuljen... 3 2. Hvilke forsøgsprojekter kan få tilskud?...

Læs mere

Vejledning om tilskud til forsøgsprojekter i landdistrikterne fra Landdistriktspuljen 2015

Vejledning om tilskud til forsøgsprojekter i landdistrikterne fra Landdistriktspuljen 2015 Vejledning om tilskud til forsøgsprojekter i landdistrikterne fra Landdistriktspuljen 2015 Indhold Indledning... 3 1. Formålet med Landdistriktspuljen... 3 2. Hvilken type af forsøgsprojekter kan der ydes

Læs mere

Vejledning om tilskud til forsøgsprojekter i landdistrikterne fra Landdistriktspuljen 2017, 1. runde

Vejledning om tilskud til forsøgsprojekter i landdistrikterne fra Landdistriktspuljen 2017, 1. runde Vejledning om tilskud til forsøgsprojekter i landdistrikterne fra Landdistriktspuljen 2017, 1. runde Indhold Indledning... 3 1. Formålet med Landdistriktspuljen... 3 2. Hvilke forsøgsprojekter kan få tilskud?...

Læs mere

Vejledning om tilskud til forsknings- og informationsprojekter. fra Indenrigs- og Socialministeriets Landdistriktspulje for 2010

Vejledning om tilskud til forsknings- og informationsprojekter. fra Indenrigs- og Socialministeriets Landdistriktspulje for 2010 Vejledning om tilskud til forsknings- og informationsprojekter fra Indenrigs- og Socialministeriets Landdistriktspulje for 2010 Indhold 1. Forsknings- og informationsprojekternes formål og karakter...3

Læs mere

UDVIKLING I LANDDISTRIKTERNE LANDDISTRIKTSPULJEN 2008

UDVIKLING I LANDDISTRIKTERNE LANDDISTRIKTSPULJEN 2008 UDVIKLING I LANDDISTRIKTERNE LANDDISTRIKTSPULJEN 2008 Indhold Indledning...4 Forsøgsprojekter...5 1. Emnerne for forsøgsprojekter...5 2. Hvem har ansøgt?...7 3. Størrelsen på de bevilligede tilskud...8

Læs mere

Vejledning om tilskud til Forsknings- og informationsprojekter i landdistrikterne fra Landdistriktspuljen 2017, 1. runde

Vejledning om tilskud til Forsknings- og informationsprojekter i landdistrikterne fra Landdistriktspuljen 2017, 1. runde Vejledning om tilskud til Forsknings- og informationsprojekter i landdistrikterne fra Landdistriktspuljen 2017, 1. runde Indhold Indledning... 3 1. Formålet med Landdistriktspuljen... 3 2. Hvilke forsknings-

Læs mere

UDVIKLING I LANDDISTRIKTERNE - LANDDISTRIKTSPULJEN 2005

UDVIKLING I LANDDISTRIKTERNE - LANDDISTRIKTSPULJEN 2005 UDVIKLING I LANDDISTRIKTERNE - LANDDISTRIKTSPULJEN 2005 Udgivet af: Indenrigs- og Sundhedsministeriet Økonomisk Afdeling Slotsholmsgade 10-12 1216 København K. Telefon: 72 26 90 00 Telefax: 72 26 90 01

Læs mere

UDVIKLING I LANDDISTRIKTERNE LANDDISTRIKTSPULJEN 2007

UDVIKLING I LANDDISTRIKTERNE LANDDISTRIKTSPULJEN 2007 UDVIKLING I LANDDISTRIKTERNE LANDDISTRIKTSPULJEN 2007 Indhold Forord...4 Indledning...5 Forsøgsprojekter...6 1. Emnerne for forsøgsprojekter...6 2. Hvem har ansøgt?...8 3. Størrelsen på de bevilligede

Læs mere

Vejledning om tilskud til forsknings- og informationsprojekter fra Landdistriktspuljen 2015

Vejledning om tilskud til forsknings- og informationsprojekter fra Landdistriktspuljen 2015 Vejledning om tilskud til forsknings- og informationsprojekter fra Landdistriktspuljen 2015 Indhold 1. Forsknings- og informationsprojekternes formål og karakter... 3 1.1. Hvad kan der ydes tilskud til?...

Læs mere

Vejledning om tilskud til forsknings- og informationsprojekter fra Landdistriktspulje for 2012

Vejledning om tilskud til forsknings- og informationsprojekter fra Landdistriktspulje for 2012 Vejledning om tilskud til forsknings- og informationsprojekter fra Landdistriktspulje for 2012 Indhold 1. Forsknings- og informationsprojekternes formål og karakter... 3 1.1. Hvad kan der ydes tilskud

Læs mere

Vejledning om tilskud til forsknings- og informationsprojekter fra Landdistriktspuljen 2014

Vejledning om tilskud til forsknings- og informationsprojekter fra Landdistriktspuljen 2014 Vejledning om tilskud til forsknings- og informationsprojekter fra Landdistriktspuljen 2014 Indhold 1. Forsknings- og informationsprojekternes formål og karakter... 3 1.1. Hvad kan der ydes tilskud til?...

Læs mere

Landdistriktspolitik for Lemvig Kommune

Landdistriktspolitik for Lemvig Kommune Landdistriktspolitik 2007-2013 for Lemvig Kommune Lemvig Kommune Rådhusgade 2 7620 Lemvig Side 1 af 8 1. Indledning 2. Tidshorisont Det er af stor værdi for Lemvig Kommune, at man i kommunen har landdistrikter

Læs mere

Et helt Danmark. Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter Afdelingschef Christian Lützen, clu@mbbl.dk

Et helt Danmark. Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter Afdelingschef Christian Lützen, clu@mbbl.dk Et helt Danmark Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter Afdelingschef Christian Lützen, clu@mbbl.dk Den kongelige forestilling at bestemme at der oprettes et Ministerium for By, Bolig og Landdistrikter,

Læs mere

Vilkår for projektstøtte i Nyborg kommune

Vilkår for projektstøtte i Nyborg kommune LAG Nyborg Vilkår for projektstøtte i Nyborg kommune LAG Nyborg - kort fortalt Denne folder informerer om LAG Nyborg og vilkårene for at søge projektstøtte herfra. (LAG står iøvrigt for: Lokal AktionsGruppe).

Læs mere

Udviklingsstrategi for LAG Fanø-Varde under landdistriktsprogrammet for perioden 2014 2020. februar 2015

Udviklingsstrategi for LAG Fanø-Varde under landdistriktsprogrammet for perioden 2014 2020. februar 2015 Udviklingsstrategi for LAG Fanø-Varde under landdistriktsprogrammet for perioden 2014 2020 februar 2015 1 Indhold Kort resumé af strategien... 2 Formalia... 2 Strategiens vision og handlingsplan, mål,

Læs mere

LAG Midt-Nordvestsjælland

LAG Midt-Nordvestsjælland LAG Midt-Nordvestsjælland Tilskud til udvikling af liv og erhverv i landdistrikterne Lokale aktionsgrupper (LAG er) er lokalt forankrede foreninger, som skaber udvikling og innovation i lokalsamfundene

Læs mere

Dansk landdistriktspolitik i nyere tid

Dansk landdistriktspolitik i nyere tid Udvalget for Landdistrikter og Øer 2016-17 ULØ Alm.del Bilag 82 Offentligt Institut for Geovidenskab og Naturforvaltning Dansk landdistriktspolitik i nyere tid Hanne Tanvig, seniorrådgiver, PhD Sektion

Læs mere

Regeringens arbejde for et sammenhængende Danmark. v. departementschef Claes Nilas

Regeringens arbejde for et sammenhængende Danmark. v. departementschef Claes Nilas Regeringens arbejde for et sammenhængende Danmark v. departementschef Claes Nilas Tendensen: urbanisering Urbanisering: Stigende koncentration af et samfunds befolkning i byerne. Befolkningsudviklingen

Læs mere

LANDDISTRIKTSPOLITIK I ESBJERG KOMMUNE RETNINGSLINJER FOR PULJEN TIL LOKALE PROJEKTER

LANDDISTRIKTSPOLITIK I ESBJERG KOMMUNE RETNINGSLINJER FOR PULJEN TIL LOKALE PROJEKTER LANDDISTRIKTSPOLITIK I ESBJERG KOMMUNE RETNINGSLINJER FOR PULJEN TIL LOKALE PROJEKTER Formål Formålet med Puljen til lokale projekter er at tilskynde lokale aktører til at igangsætte initiativer til udvikling

Læs mere

F. STRATEGIENS VISION OG HANDLINGSPLAN, MÅL, AKTIVITETER OG FORVENTEDE RESULATER

F. STRATEGIENS VISION OG HANDLINGSPLAN, MÅL, AKTIVITETER OG FORVENTEDE RESULATER 1 of 7 F. STRATEGIENS VISION OG HANDLINGSPLAN, MÅL, AKTIVITETER OG FORVENTEDE RESULATER F.1. UDVIKLINGSSTRATEGIENS VISION LAG Djurslands vision er at videreudvikle og synliggøre Djursland som et områdefyldt

Læs mere

Erhvervsudvikling på Samsø. Handlingsplan

Erhvervsudvikling på Samsø. Handlingsplan Erhvervsudvikling på Samsø Handlingsplan 2007-2008 1. Indledning Erhvervsudviklingsstrategien for Samsø 2007-2013 er godkendt af Samsø Kommunalbestyrelse den 23. januar 2007 og af Samsø Vækstudvalg den

Læs mere

Pulje til opprioritering af det fysiske miljø i udkantsområder

Pulje til opprioritering af det fysiske miljø i udkantsområder Retningslinjer for tilskud fra Indenrigs- og Sundhedsministeriets Pulje til opprioritering af det fysiske miljø i udkantsområder (Indsatspuljen) Revideret 2011 Indhold Indhold... 2 1. Formålet med puljen...

Læs mere

Retningslinjer for tilskud fra Indenrigs- og Socialministeriets. Pulje til opprioritering af det fysiske miljø i udkantsområder

Retningslinjer for tilskud fra Indenrigs- og Socialministeriets. Pulje til opprioritering af det fysiske miljø i udkantsområder Retningslinjer for tilskud fra Indenrigs- og Socialministeriets Pulje til opprioritering af det fysiske miljø i udkantsområder (Indsatspuljen) 2010 Indhold 1. Formålet med puljen...3 2. Hvem kan søge puljen...3

Læs mere

Liste over forsøgsprojekter, der har modtaget tilskud fra Landdistriktspuljens forsøgsmidler i 2012

Liste over forsøgsprojekter, der har modtaget tilskud fra Landdistriktspuljens forsøgsmidler i 2012 Liste over forsøgsprojekter, der har modtaget tilskud fra Landdistriktspuljens forsøgsmidler i 2012 Modtager Projekttitel Tilsagnets beløb Udviklingsrådet for Erhverv & Turisme (UdviklingVejen) NIRAS Konsulenterne

Læs mere

SAMMEN. skaber vi kulturen, som giver fællesskab og identitet i hverdagen

SAMMEN. skaber vi kulturen, som giver fællesskab og identitet i hverdagen SAMMEN skaber vi kulturen, som giver fællesskab og identitet i hverdagen Kultur og Fritidspolitik 2015-2018 Indledning Vision Politikkens omdrejningspunkt tager afsæt i Egedal Kommunes vision om: Hverdag

Læs mere

I Byrådets overordnede vision lægges der vægt på botilbud og stærk sammenhæng mellem by og land.

I Byrådets overordnede vision lægges der vægt på botilbud og stærk sammenhæng mellem by og land. Landdistriktspolitik Vision I Byrådets overordnede vision lægges der vægt på botilbud og stærk sammenhæng mellem by og land. I Byrådets vision for en landdistriktspolitik indebærer dette, at Ringsted Kommune

Læs mere

Udvikling i landdistrikterne - Lokal udviklingsstrategi og muligheder for støtte

Udvikling i landdistrikterne - Lokal udviklingsstrategi og muligheder for støtte Udvikling i landdistrikterne - Lokal udviklingsstrategi og muligheder for støtte Fødevareministeriets Netværkscenter Hvad er en udviklingsstrategi? En overordnet beskrivelse af de aktiviteter, aktionsgruppen

Læs mere

LANDDISTRIKTERNES FÆLLESRÅD

LANDDISTRIKTERNES FÆLLESRÅD . Nuværende bestyrelse: Formand: Steffen Husted Damsgaard, Lemvig Næstformand: Karsten Gram, Gråsten Bestyrelsesmedlemmer: Lars Høgh, Hjørring Frederik Kaae Kirk, København NV Mads Munk Jepsen, Mellerup

Læs mere

Sammen. skaber vi kulturen, som giver fællesskab og identitet i hverdagen. Kultur og Fritidspolitik 2015-2018

Sammen. skaber vi kulturen, som giver fællesskab og identitet i hverdagen. Kultur og Fritidspolitik 2015-2018 Sammen skaber vi kulturen, som giver fællesskab og identitet i hverdagen Kultur og Fritidspolitik 2015-2018 Indledning Med Kultur og Fritidspolitik 2015-2018 ønsker Byrådet at sætte retningen for arbejdet

Læs mere

Fritids-, Kultur- og Bosætningsudvalget

Fritids-, Kultur- og Bosætningsudvalget Fritids-, Kultur- og Bosætningsudvalget Aktiviteterne på Fritids-, Kultur- og Bosætningsudvalgets område er alle omfattet af Vision 2020, der viser vejen for, hvordan kommunens fritids- og kulturliv skal

Læs mere

Landdistriktspolitik og handlingsplan Indledning

Landdistriktspolitik og handlingsplan Indledning Landdistriktspolitik 2015-2018 og handlingsplan 2017-2018 Indledning Ringkøbing- Skjern Kommunes vision Naturens rige er udtryk for at byrådet gennem naturen vil sikre borgerne det gode liv og at skabe

Læs mere

Årsmøde 2012. Beretning

Årsmøde 2012. Beretning Årsmøde 2012 Beretning New deal..! 30. marts 2012 v/ formand Steffen Husted Damsgaard A - medlemmer Landsforeningen af Menighedsråd Landsforeningen for Økosamfund Plantning & Landskab B - medlemmer Assens

Læs mere

Evaluering af Landsbyhjemmesider fælles indsats for bosætning i Rebild kommunes landdistrikter

Evaluering af Landsbyhjemmesider fælles indsats for bosætning i Rebild kommunes landdistrikter Evaluering af Landsbyhjemmesider fælles indsats for bosætning i Rebild kommunes landdistrikter (Der er i alt modtaget 31 besvarede skemaer) Hvordan har projektet medvirket til at nå de konkrete mål i LAG-himmerlands

Læs mere

NATIONALPARK VADEHAVET PROJEKTKONSULENT JOHN FRIKKE

NATIONALPARK VADEHAVET PROJEKTKONSULENT JOHN FRIKKE NATIONALPARK VADEHAVET PROJEKTKONSULENT JOHN FRIKKE Indhold Vadehavet / Nationalpark Vadehavet? Historien Loven Geografien Organisationen Økonomien Nationalparkplanen, vision og målsætninger Aktiviteterne

Læs mere

Handlingsplan gældende for 2018 For Landdistriktspolitikken Indledning

Handlingsplan gældende for 2018 For Landdistriktspolitikken Indledning Handlingsplan gældende for 2018 For Landdistriktspolitikken 2015-2018 Indledning Ringkøbing- Skjern Kommunes vision Naturens rige er udtryk for at byrådet gennem naturen vil sikre borgerne det gode liv

Læs mere

Notat vedr. tilskud og puljer på kultur- og fritidsområdet

Notat vedr. tilskud og puljer på kultur- og fritidsområdet Notat vedr. tilskud og puljer på kultur- og fritidsområdet I følgende notat beskrives de puljer og ordninger på kultur- og fritidsområdet, der er søgbare af foreninger m.v. Kultursamvirket kulturpuljen

Læs mere

Demokratistrategi for 2007 Lolland Kommune

Demokratistrategi for 2007 Lolland Kommune Demokratistrategi for 2007 Lolland Kommune November 2006 Indholdsfortegnelse 1. Indledning...3 2. Indsatsområder...3 3. Målsætninger for demokratistrategien...4 4. Fem forskellige former for dialog med

Læs mere

Forslag til Strategisk udviklingsplan for Fjordklyngen

Forslag til Strategisk udviklingsplan for Fjordklyngen Forslag til Baggrund I det nordvestlige hjørne af Viborg Kommune ligger landsbyerne Ulbjerg, Skringstrup, Sundstrup, Nr. Rind, Låstrup og Skals. Disse seks landsbyer, som igennem nedenstående forløb, er

Læs mere

Borgermøde. Præstø under LUP

Borgermøde. Præstø under LUP Borgermøde Præstø under LUP Præstø Lokalråd 30. oktober 2012 Dagsorden 1) Kend din by - Præstø s historie Kaj Christiansen fortæller 2) LUP en Lokal Udviklings Plan Præsentation af begrebet (Henrik Reiche)

Læs mere

Investeringer i landdistrikter Debat om projektstyring, netværk og samarbejde

Investeringer i landdistrikter Debat om projektstyring, netværk og samarbejde Investeringer i landdistrikter Debat om projektstyring, netværk og samarbejde Ved Jørgen Hammer (substitut for Michael Skovgaard, Tejn) Nyker Borgerforening Bornholmske Borgerforeningers Samvirke Paraplyorganisation

Læs mere

Formål med Sund By Netværket

Formål med Sund By Netværket Formål med Sund By Netværket Sund By Netværket er et netværk for kommuner og regioner som politisk har besluttet at indgå i et forpligtende samarbejde for at styrke og udvikle det lokale sundhedsfremmende

Læs mere

Projektstøtte i Kerteminde kommune

Projektstøtte i Kerteminde kommune Kerteminde LAG Projektstøtte i Kerteminde kommune Information om Kerteminde LAG Formålet med denne folder er kort at redegøre for Kerteminde LAG og vilkårene for at søge projektstøtte. LAG står for Lokal

Læs mere

Vejledning om støtte fra LAG Vejen. Gode råd i forbindelse med ansøgning om støtte fra LAG Vejen

Vejledning om støtte fra LAG Vejen. Gode råd i forbindelse med ansøgning om støtte fra LAG Vejen Vejledning om støtte fra Gode råd i forbindelse med ansøgning om støtte fra Vi støtter projekter, som Understøtter udviklingen af unikke lokalsamfund med fokus på levevilkår, sundhed og bæredygtighed Herefter

Læs mere

Uddrag af resultatkontrakter mellem IFUL og hhv. Indenrigs- og Socialministeriet og Fødevareministeriet.

Uddrag af resultatkontrakter mellem IFUL og hhv. Indenrigs- og Socialministeriet og Fødevareministeriet. Bilag 02-10 Uddrag af resultatkontrakter mellem IFUL og hhv. Indenrigs- og Socialministeriet og Fødevareministeriet. Resultatkontrakt mellem Fødevareministeriet og Institut for Forskning og Udvikling i

Læs mere

Udviklingsstrategi. for landdistrikter

Udviklingsstrategi. for landdistrikter Udviklingsstrategi for landdistrikter Indhold Indledning 2 Landdistrikterne under forandring 3 Prioriterede udfordringer i kommunens landdistrikter 4 Initiativer idéer til tværgående projekter 5 Idéer

Læs mere

Efterårsmødet mellem Udvalget for Økonomi og Erhverv og udviklingsrådene

Efterårsmødet mellem Udvalget for Økonomi og Erhverv og udviklingsrådene Mælkefestival Ølgod BY Night Land og BY Branding af Ølgod -TV Syd og medier Arbejdet med udviklingsplaner Struktur eks. Helle Øst og Helle Vest Udviklingsplaner Iværksætterhus Kulturhus Hallen Byskovcenter

Læs mere

Arbejde med udviklingsplan og organisering. Landlolland 17. februar 2011

Arbejde med udviklingsplan og organisering. Landlolland 17. februar 2011 Arbejde med udviklingsplan og organisering Landlolland 17. februar 2011 Præsentation Jens Peter Jacobsen Landdistriktskoordinator Faaborg-Midtfyn Kommune Ros-Mari Mattsson Lokalrådsformand Krarup-Espe

Læs mere

UDVIKLING I LANDDISTRIKTER

UDVIKLING I LANDDISTRIKTER Samfundsudviklingen har i mange år sat Danmarks landdistrikter og yderområder under pres. Forandringerne sker hurtigt og udfordringerne er mange. Erfaringerne fra Viborg Amt viser, at en målrettet indsats

Læs mere

Lintrup. det idéelle hjørne

Lintrup. det idéelle hjørne 2010 2020 Lintrup det idéelle hjørne A n s v a r lig : L o k a lr å d e t i L in tr u p S e p te m b e r 2 0 1 0 Indhold Indhold...2 Forord...2 Lokal Udviklingsplan...3 Lintrup s historie...3 Lokal analyse...3

Læs mere

Det gode lokale samarbejde. - anbefalinger til et godt samarbejde mellem kommuner og frivillige sociale organisationer

Det gode lokale samarbejde. - anbefalinger til et godt samarbejde mellem kommuner og frivillige sociale organisationer Det gode lokale samarbejde - anbefalinger til et godt samarbejde mellem kommuner og frivillige sociale organisationer Rådet for Frivilligt Socialt Arbejde Februar 2007 Øvrige publikationer/foldere i samme

Læs mere

for Sall Udviklingsplanen for Sall fremkommet på Borgermøde den 10. Februar 2011 i Forsamlingshuset i Sall www.sallnet.dk

for Sall Udviklingsplanen for Sall fremkommet på Borgermøde den 10. Februar 2011 i Forsamlingshuset i Sall www.sallnet.dk Udviklingsplanen for Sall Udviklingsplanen for Sall fremkommet på Borgermøde den 10. Februar 2011 i Forsamlingshuset i Sall www.sallnet.dk Et arbejdsredskab for Sall Lokalråd Støttet af Landdistriktspuljen

Læs mere

Metode: - at man gør brug af lokale ressourcer danner en Lokal Aktionsgruppe.

Metode: - at man gør brug af lokale ressourcer danner en Lokal Aktionsgruppe. Referat fra offentligt informationsmøde om lokale aktionsgrupper Onsdag d. 30. maj kl. 19 21.30 Bernstorffminde efterskole, Bernstorffminde 4, 5600 Faaborg Ca. 75 deltagere Landdistriktskoordinator Jens

Læs mere

Fokus på koblingen mellem. SKOLEUDVIKLING og LANDDISTRIKTSUDVIKLING. Jens Jungersen fm., Børne- og familieudvalget, Jammerbugt Kommune

Fokus på koblingen mellem. SKOLEUDVIKLING og LANDDISTRIKTSUDVIKLING. Jens Jungersen fm., Børne- og familieudvalget, Jammerbugt Kommune Fokus på koblingen mellem SKOLEUDVIKLING og LANDDISTRIKTSUDVIKLING Jens Jungersen fm., Børne- og familieudvalget, Jammerbugt Kommune Hvorfor igangsætte ny proces? Baggrund Landdistriktskommune decentral

Læs mere

Vindmøller som løftestang for lokal udvikling i yderområderne. Fra den rådne banan til den grønne agurk!

Vindmøller som løftestang for lokal udvikling i yderområderne. Fra den rådne banan til den grønne agurk! Vindmøller som løftestang for lokal udvikling i yderområderne. Fra den rådne banan til den grønne agurk! Lokal accept af vindmøller med udgangspunkt i lokal udbytte/ejerskab herunder almennyttigt ejerskab.

Læs mere

ERHVERVS- OG UDVIKLINGS- UDVALGET

ERHVERVS- OG UDVIKLINGS- UDVALGET ERHVERVS- OG UDVIKLINGS- UDVALGET (side 80-91) 80 Erhvervs- og udviklingsudvalget Jf. vedtægten for styrelsen af de kommunale anliggender i Nordfyns Kommune varetager udvalget den umiddelbare forvaltning

Læs mere

Udvikling i Landdistrikterne - Landdistriktspuljen 2003

Udvikling i Landdistrikterne - Landdistriktspuljen 2003 Udvikling i Landdistrikterne - Landdistriktspuljen 2003 Udvikling i Landdistrikterne Landdistriktspuljen 2003 Udgiver: Tryk: Indenrigs- og Sundhedsministeriet 2. økonomiske kontor Slotsholmsgade 10-12

Læs mere

Det gode liv på landet i Norddjurs Kommune

Det gode liv på landet i Norddjurs Kommune NORDDJURS KOMMUNE Det gode liv på landet i Norddjurs Kommune Landdistriktspolitik 2013 2016 1. Indhold 2. Indledning...2 3. Fakta om Norddjurs Kommune...3 4. Mål og udviklingstemaer...4 4.1. Dialog, samarbejde

Læs mere

VEJLEDNING OM STØTTE TIL PROJEKTER PÅ DE SMÅ ØER FRA MINISTERIET FOR BY, BOLIG OG LANDDISTRIKTERS LANDDISTRIKTSPULJE 2. ANSØGNINGSRUNDE, 2013

VEJLEDNING OM STØTTE TIL PROJEKTER PÅ DE SMÅ ØER FRA MINISTERIET FOR BY, BOLIG OG LANDDISTRIKTERS LANDDISTRIKTSPULJE 2. ANSØGNINGSRUNDE, 2013 VEJLEDNING OM STØTTE TIL PROJEKTER PÅ DE SMÅ ØER FRA MINISTERIET FOR BY, BOLIG OG LANDDISTRIKTERS LANDDISTRIKTSPULJE 2. ANSØGNINGSRUNDE, 2013 Side 1 af 7 Indhold 1 - Østøtteloven... 3 2 - Projekter der

Læs mere

Turismestrategi frem mod 2021

Turismestrategi frem mod 2021 Turismestrategi frem mod 2021 Indholdsfortegnelse Forord... 3 1. Overordnet om turistpolitiske overvejelser... 4 1.1 Regionale samarbejder... 5 1.1.1. Destination Fyn... 5 1.1.2 Naturturisme I/S... 6 2.

Læs mere

Fællesskabelse i Faaborg-Midtfyn Kommune. Dialogmøde om egnsprofiler. Bjarne Ibsen. Professor Syddansk Universitet

Fællesskabelse i Faaborg-Midtfyn Kommune. Dialogmøde om egnsprofiler. Bjarne Ibsen. Professor Syddansk Universitet Fællesskabelse i Faaborg-Midtfyn Kommune Dialogmøde om egnsprofiler Bjarne Ibsen Professor Syddansk Universitet Verden skrumper og det gør Fyn også En personlig beretning fra Fåborg sogn For 50 år siden

Læs mere

Liv på landet. Tag del i udviklingen i landdistrikterne

Liv på landet. Tag del i udviklingen i landdistrikterne Liv på landet Tag del i udviklingen i landdistrikterne Tag del i debatten om de danske landdistrikter Der er højt til loftet på landet. Himlen er simpelthen større. Det er den fornemmelse man får, når

Læs mere

VEJLEDNING OM STØTTE TIL PROJEKTER PÅ DE SMÅ ØER 2. ANSØGNINGSRUNDE, 2015

VEJLEDNING OM STØTTE TIL PROJEKTER PÅ DE SMÅ ØER 2. ANSØGNINGSRUNDE, 2015 VEJLEDNING OM STØTTE TIL PROJEKTER PÅ DE SMÅ ØER MINISTERIET FOR BY, BOLIG OG LANDDISTRIKTERS LANDDISTRIKTSPULJE 2. ANSØGNINGSRUNDE, 2015 Side 1 af 7 Indhold 1 - Østøtteloven... 3 2 - Projekter der kan

Læs mere

Ildsjæle gør forskellen

Ildsjæle gør forskellen Ildsjæle gør forskellen Lokalt engagement og stolthed på jammerbugtsk Strategi for kultur, fritid og landdistrikter Indhold Forord... 1 Ildsjæle gør forskellen... 2 Vision... 3 Mål... 3 Strategiske spor...

Læs mere

Jeg vil derfor også sige mange tak for opbakningen til denne konference med temaet Visioner for vandkanten.

Jeg vil derfor også sige mange tak for opbakningen til denne konference med temaet Visioner for vandkanten. Det talte ord gælder [Åbningstale: Visioner for vandkanten] Først og fremmest vil jeg gerne sige tak til KU og VisitDenmark for, at vi i samarbejde har fået stablet denne konference på benene. Det er en

Læs mere

Hvor stor en procentdel af projektets samlede budget udgør ovenstående beløb? 70 %

Hvor stor en procentdel af projektets samlede budget udgør ovenstående beløb? 70 % Journalnummer (udfyldes af Vordingborg Kommune) 1. Projektets titel Erhvervsmesse 2015 i Køng-Lundby 2. Beløb der søges finansieret af LUP-puljen Hvilket beløb søges fra LUP-puljen: ca. 32.000 kr. Hvor

Læs mere

Folkeoplysningspolitik

Folkeoplysningspolitik Folkeoplysningspolitik 2016-2019 Folkeoplysningspolitik 2016-2019 1 Indhold Folkeoplysningspolitik...3 Folkeoplysningsudvalget...3 Indsatsområder 2016-2019...4 Årlige handleplaner...4 Frivillighed og aktivt

Læs mere

Inspirationsaften 2013 Erhverv og vækst i Lejre Kommune. Onsdag den 2. oktober 2013

Inspirationsaften 2013 Erhverv og vækst i Lejre Kommune. Onsdag den 2. oktober 2013 Inspirationsaften 2013 Erhverv og vækst i Lejre Kommune Onsdag den 2. oktober 2013 Program 17.00-17.15 Vision for vækst og erhverv i Lejre her er strategien hvor skal vi hen v. borgmester Mette Touborg

Læs mere

Syddjurs Kommune vi gør det sammen

Syddjurs Kommune vi gør det sammen Syddjurs Kommune vi gør det sammen Vision for Syddjurs Kommune, vedtaget i byrådet den 26. november 2014 Vision og indsatsområder Vision og indsatsområder/temaer til Planstrategi Nedenstående vision blev

Læs mere

Fritids-, Kultur- og Bosætningsudvalget

Fritids-, Kultur- og Bosætningsudvalget Fritids-, Kultur- og Bosætningsudvalget Vision 2020 Aktiviteterne på Fritids-, Kultur- og Bosætningsudvalgets område er alle omfattet af Vision 2020, der skal vise vejen for, hvordan kommunens fritids-

Læs mere

Smag og Oplev Middelfart 19. marts 2012

Smag og Oplev Middelfart 19. marts 2012 Smag og Oplev Middelfart 19. marts 2012 LAG Middelfart og projektet Hvem er LAG Middelfart? Forening under Landdistriktsprogrammet 2007-2013 Landdistriktsprogrammets overordnede formål er at skabe attraktive

Læs mere

Folkeoplysningspolitik i Favrskov Kommune

Folkeoplysningspolitik i Favrskov Kommune Folkeoplysningspolitik i Favrskov Kommune Målsætning for folkeoplysningspolitikken Favrskov Kommunes målsætning for folkeoplysningspolitikken er, at foreninger udbyder et varieret og mangfoldigt fritidstilbud

Læs mere

Turistpolitik for Haderslev Kommune

Turistpolitik for Haderslev Kommune Turistpolitik for Haderslev Kommune K O M M U N E Januar 2004 - B Y G G E R B R O M E L L E M F O R T I D O G F R E M T I D... 1 Udvikling & Kultur: Claus Dall, organisationskonsulent Henrik Ørnstrup,

Læs mere

Landsplanredegørelse 2013

Landsplanredegørelse 2013 Miljøminister Ida Auken nst@nst.dk U D K A S T 27-09-2013 Sag nr. 12/996 Dokumentnr. 40395/13 Landsplanredegørelse 2013 Under forhøringen til denne landsplanredegørelse i 2012 fremførte Danske Regioner

Læs mere

Politik for Kulturhovedstad 2017

Politik for Kulturhovedstad 2017 Politik for Kulturhovedstad 2017 Vision Hvordan kan vi medvirke til, at lokale kunst- og kulturmiljøer bidrager endnu mere offensivt og værdsættes for deres kompetencer og bidrag til den samlede udvikling

Læs mere

Referat Erhvervsudvalget's møde Torsdag den 10-03-2011 Kl. 15:00 Proces Support A/S

Referat Erhvervsudvalget's møde Torsdag den 10-03-2011 Kl. 15:00 Proces Support A/S Referat Erhvervsudvalget's møde Torsdag den 10-03-2011 Kl. 15:00 Proces Support A/S Deltagere: Henrik Nielsen, Bjarne Hansen, Christian Kaastrup, Grete Schødts Afbud: Morten Petersen Indholdsfortegnelse

Læs mere

Fællessekretariatet for BolivVejle. Mai Norlyk Karen Sommer Møller Analysemedarbejder jan. 2010 Kommunikationsmedarbejder juni 2010

Fællessekretariatet for BolivVejle. Mai Norlyk Karen Sommer Møller Analysemedarbejder jan. 2010 Kommunikationsmedarbejder juni 2010 Fællessekretariatet for BolivVejle Mai Norlyk Karen Sommer Møller Analysemedarbejder jan. 2010 Kommunikationsmedarbejder juni 2010 Visionen for BolivVejle Vision for BolivVejle At boligselskaberne og Vejle

Læs mere

Strategi for frivillighed og partnerskaber

Strategi for frivillighed og partnerskaber Strategi for frivillighed og partnerskaber 2017-2019 i Bornholms Regionskommune (BRK) Bornholms Regionskommunes Frivillighedsstrategi har til formål internt i kommunen, at udmønte den fælles frivillighedspolitik,

Læs mere

Indhold Forord 3 Landdistrikterne i Ikast-Brande Kommune Byrådets visioner 4 Liste og kort over kommunens landsbyer Bosætning

Indhold Forord 3 Landdistrikterne i Ikast-Brande Kommune Byrådets visioner 4 Liste og kort over kommunens landsbyer Bosætning Landdistriktspolitikken for Ikast-Brande Kommune Visioner og indsatsområder August 2011 Indhold Forord 3 Landdistrikterne i Ikast-Brande Kommune 4 Byrådets visioner 4 Liste og kort over kommunens landsbyer

Læs mere

EU s Landdistriktsprogram 2014-2020 og Landdistriktspuljen

EU s Landdistriktsprogram 2014-2020 og Landdistriktspuljen Præsentation til Fondsmesse 2014 den 30. oktober 2014 EU s Landdistriktsprogram 2014-2020 og Landdistriktspuljen v/ Gert Kristoffersen 1 Lokaldrevet udvikling via lokale aktionsgrupper er en tilskudsordning

Læs mere

Landudvikling Slagelse Lokal aktionsgruppe i Slagelse Kommune

Landudvikling Slagelse Lokal aktionsgruppe i Slagelse Kommune Landudvikling Slagelse Lokal aktionsgruppe i Slagelse Kommune Den Europæiske Landbrugsfond for Udvikling af Landdistrikterne: Danmark og Europa investerer i landdistrikterne Lokal Aktionsgruppe - LAG Lokalt

Læs mere

Politik for Nærdemokrati

Politik for Nærdemokrati Politik for Nærdemokrati oktober 2010 Indholdsfortegnelse 1 Indledning... 3 1.1 Baggrund... 3 1.2 Formål... 3 2 Rammer for nærdemokratiet... 4 2.1 Definition af lokalområder... 4 2.2 Lokal repræsentation...

Læs mere

Lokal udviklingsstrategi for. LAG Billund. under landdistriktsprogrammet for perioden 2007-2013. 2. udgave - november 2008.

Lokal udviklingsstrategi for. LAG Billund. under landdistriktsprogrammet for perioden 2007-2013. 2. udgave - november 2008. Lokal udviklingsstrategi for LAG Billund under landdistriktsprogrammet for perioden 2007-2013. 2. udgave - november 2008 Pixiudgave Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 2 Formalia... 3 Strategi...

Læs mere

Lokal Udviklingsstrategi for. LAG Vejen. Under landdistriktsprogrammet For perioden 2007-2008. Kongeåen ved Foldingbro. Version 2, 2009 - pixiudgave

Lokal Udviklingsstrategi for. LAG Vejen. Under landdistriktsprogrammet For perioden 2007-2008. Kongeåen ved Foldingbro. Version 2, 2009 - pixiudgave Lokal Udviklingsstrategi for LAG Vejen Under landdistriktsprogrammet For perioden 2007-2008 Kongeåen ved Foldingbro Version 2, 2009 - pixiudgave 1 Indhold Formalia; Navn og adresse... 3 Strategi... 4 Overordnede

Læs mere

Radikal Politik i Skive Kommune

Radikal Politik i Skive Kommune Radikal Politik i Skive Kommune En gevinst for landskaberne i Salling, for fjordmiljøet ved vore kyster, for forebyggelse og sundhed for den enkelte, for et aktivt kultur og fritidsliv og for uddannelsesniveauet

Læs mere

Kulturpolitik Syddjurs som Kulturkommune frem mod 2017

Kulturpolitik Syddjurs som Kulturkommune frem mod 2017 Kulturpolitik Syddjurs som Kulturkommune frem mod 2017 Der arbejdes målrettet og strategisk med kulturudviklingen i kommunen. I forlængelse af byrådets beslutning af juni 2011 udnyttes synergien i sammenhæng

Læs mere

På vej mod... - et mødested for, med og af borgerne

På vej mod... - et mødested for, med og af borgerne På vej mod... - et mødested for, med og af borgerne Ingen har det hele tilsammen har vi alt - som centrale aktører på Mols ønsker vi at skabe et tæt samarbejde mellem skole, børnehave, hal og foreningsliv

Læs mere

Demokratiske Iværksættere Indhold

Demokratiske Iværksættere Indhold Demokratiske Iværksættere Indhold 1. Demokratisk handling, der giver forvandling 2. Begrundelser for projekter 2.1. Efterskoleforeningens formål 2.2. Projektets formål 3. Om projektet 3.1. Projektet tilbyder

Læs mere

Høringsmøde på Rømø om Nationalpark Vadehavet

Høringsmøde på Rømø om Nationalpark Vadehavet Høringsmøde på Rømø om Et bud på udviklingsperspektiver ved v/ borgmester Laurids Rudebeck 10. august 2010 1. Udviklingsperspektivet er grundlaget for vores positive indstilling til 2. Nogle konkrete bud

Læs mere

Projekt. Springflod - en kulturfestival i Vadehavsregionen

Projekt. Springflod - en kulturfestival i Vadehavsregionen Projekt Springflod - en kulturfestival i Vadehavsregionen Projektbeskrivelse maj 2006 Springflod en kulturfestival i Vadehavsregionen Kortfattet beskrivelse af projektet Målet er at skabe en kulturfestival,

Læs mere

initiativ design Kvalitet nærhed globalisering læring Visionsdokument for Kolding Kommune Læs mere på

initiativ design Kvalitet nærhed globalisering læring Visionsdokument for Kolding Kommune Læs mere på design Omsorg globalisering Kvalitet læring nærhed initiativ Visionsdokument for Kolding Kommune forord Dette er Kolding Byråds vision for den fremtidige udvikling af Kolding Kommune. Visionen er udformet

Læs mere

Kommunale friluftsstrategier og planlægning for friluftsliv

Kommunale friluftsstrategier og planlægning for friluftsliv Kommunale friluftsstrategier og planlægning for friluftsliv Disposition Friluftsliv i nuværende kommuneplaner Friluftsstrategier - hvad er det og hvordan arbejder kommunerne med dem? Hvorfor lave en friluftsstrategi?

Læs mere

Landdisktrikternes aktionsgrupper

Landdisktrikternes aktionsgrupper Landdisktrikternes aktionsgrupper Hvad er LAG. Lokalt politisk og borgerligt forankret forening understøttet af EU midler, som vil drive udviklingen af landdistrikterne/fiskeriområder i bredt samspil med

Læs mere

strategi for nærdemokrati

strategi for nærdemokrati strategi for nærdemokrati i Slagelse Kommune 2009 Slagelse Kommune Ledelsessekretariatet Rådhuspladsen 11, 4200 Slagelse Tlf. 58 57 36 00 slagelse@slagelse.dk Visionen brandmen.dk Slagelse Kommune vil

Læs mere

LAG Randers, Skive, Viborg og Djursland; Fælles høringssvar til Udkast til Landdistriktsprogrammet 2014-20

LAG Randers, Skive, Viborg og Djursland; Fælles høringssvar til Udkast til Landdistriktsprogrammet 2014-20 LAG Randers, Skive, Viborg og Djursland; Fælles høringssvar til Udkast til Landdistriktsprogrammet 2014-20 Indledningsvist vil vi sige, at der er mange positive elementer i udkastet til det nye Landdistriktsprogram.

Læs mere

Mulighederne i Landdistriktsprogrammet. Mulighederne i Landdistriktsprogrammet fra

Mulighederne i Landdistriktsprogrammet. Mulighederne i Landdistriktsprogrammet fra Mulighederne i Landdistriktsprogrammet fra 2005-2013 Mulighederne i Landdistriktsprogrammet Else Torp Christensen fra 2005-2013 Udvikling og Centerservice Else Torp Christensen, dgivning, Landscentret

Læs mere

Blomstrende Landsby. Et udviklingsprogram for kommuner, landsbyer og lokalsamfund. Programbeskrivelse

Blomstrende Landsby. Et udviklingsprogram for kommuner, landsbyer og lokalsamfund. Programbeskrivelse Blomstrende Landsby Et udviklingsprogram for kommuner, landsbyer og lokalsamfund Version 04 20. oktober 2009 1 Udviklingsprogrammet Blomstrende Landsby Udviklingsprogrammet Blomstrende Landsby giver landsbyer

Læs mere

Programskitse Syddansk Grøn Vækst program. Oplæg til KKR Syddanmark, KKU Syddanmark, Region Syddanmark og Syddansk Vækstforum

Programskitse Syddansk Grøn Vækst program. Oplæg til KKR Syddanmark, KKU Syddanmark, Region Syddanmark og Syddansk Vækstforum Programskitse Syddansk Grøn Vækst program Oplæg til KKR Syddanmark, KKU Syddanmark, Region Syddanmark og Syddansk Vækstforum Særlig pulje til kommuner og regioner Fødevareministeriet har afsat en særlig

Læs mere