Energieffektivisering for fremtiden. Konference arrangeret af DTU i samarbejde med DI Energibranchen og Dansk Energi

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Energieffektivisering for fremtiden. Konference arrangeret af DTU i samarbejde med DI Energibranchen og Dansk Energi"

Transkript

1 Energieffektivisering for fremtiden Konference arrangeret af DTU i samarbejde med DI Energibranchen og Dansk Energi

2 DTU International Energy Report 2012 Energy efficiency improvements A key element in the global transition to non-fossil energy Konklusioner og anbefalinger Hans Hvidtfeldt Larsen, Vicedekan DTU Nationallaboratoriet for Bæredygtig Energi

3 Om rapportserien DTU International Energy Report serien beskæftiger sig med globale, regionale og nationale perspektiver på aktuelle og fremtidige energispørgsmål. Skrevet af DTU-forskerne i samarbejde med førende danske og internationale ti eksperter. Baseret på internationalt anerkendt videnskabeligt materiale med udførlige referencer. Gennemgås kritisk af uafhængige internationale energieksperter. Redigeres i overensstemmelse med de højeste internationale videnskabelige kvalitetsstandarder.

4 Globale tendenser Øget energieffektivitet kan reducere CO 2 -udledningen i perioden frem til 2050 markant. Der kan høstes store gevinster for små investeringer. Klimaudfordringen og finanskrisen kræver nye muligheder for grøn vækst. Det kan ske ved at revolutionere vores energi- og industriproduktion og erstatte de fossile brændsler med bæredygtig energi.

5 Globale tendenser Energieffektivitet er et vigtigt led i denne revolution fordi øget energieffektivitet mindsker behovet for at investere i ny energiinfrastruktur nedskærer udgifterne til brændstof øger konkurrenceevnen og giver forbrugerne større velfærd

6 Drivkræfter for den globale energipolitik Forsyningssikkerhed og klimaændringer er stadig de væsentligste drivkræfter for energipolitikken i de fleste lande i verden. De fleste studier på globalt og nationalt plan peger på energieffektivisering i i som en vigtig del af løsningen. Effektivitetsforbedringer i både produktion og forbrug af energi er nøgleelementer i de fleste scenarier for forsyningssikkerhed og klimaændringer. Energieffektivitet er kernen i EUs strategi med hensyn til klimaændringer og forsyningssikkerhed.

7 Omkostninger ved energieffektivisering Samfundets omkostninger ved energieffektivisering er lavere end de private omkostninger fordi der er en samfundsmæssig værdi forbundet med nedsat global opvarmning. Derfor bør der indføres en bred vifte af offentlige politikker og instrumenter, der kan sænke de private omkostninger. Energieffektivisering er relevant for langt de fleste sektorer og kræver initiativer fra en stor og ofte forskelligartet gruppe af aktører.

8 Energieffektivisering energibesparelse Energieffektivitet er at levere samme service med et lavere forbrug af energi. Energibesparelse er mindre efterspørgsel efter energi, herunder ændringer i forbrugernes livsstil.

9 Industri i udviklingslande sluger mest energi Industrien tegner sig på verdensplan for cirka en tredjedel af det globale endelige energiforbrug. Heraf tegner OECD landene sig for omkring 40 %, mens størstedelen, ca. 60 %, forbruges i udviklingslandene.

10 Effektiviseringsmuligheder i industrien Destillation tegner sig for 4 % af energiforbruget i den vestlige verden. Nye metoder kan sænke energiforbruget med op til 80 %. I Affald-til-energi (WTE) anlæg overstiger el-virkningsgraden ik i sjældent %. Det kommercielle mål er i første omgang at komme over 30 %. Små kraftvarmeværker baseret på forgasning af biomasse og gasmotorer har høj effektivitet. Det giver mulighed for at konvertere biomassefyrede varmeværker til effektive kraftvarmeværker.

11 Effektiviseringsmuligheder Bygninger Lavenergibygninger i kan yde et væsentligt bidrag i en bæredygtig udvikling mod et ikke-fossilt energisystem. Energibesparende teknologier i renovering af den eksisterende boligmasse kan sænke varmebehovet, så det bliver næsten lige så lavt som i nye bygninger. Belysning Belysning tegner sig for 6,5 % af det samlede energiforbrug på verdensplan og ineffektive lyskilder udfases. Et alternativ er LED belysning, som dog stadig er i udviklingsfasen.

12 Effektiviseringsmuligheder Kommunikationsnet 2-4 % af det globale l energiforbrug går til kommunikationsinfrastrukturen, især til internettet. Indførsel af optisk teknologi kræver en fuldstændig di omstrukturering af netværkene. Transport Effektivitetsforbedringer for både diesel- og benzinmotorer kan være op til 50 % i lette køretøjer, mere for tunge køretøjer. Når den nødvendige infrastruktur er på plads, vil 85 % af de danske privatbilister kunne få dækket deres kørselsbehov af elbiler.

13 Effektivitetsforbedringer i VE teknologier Energieffektivisering har en anden dimension når det drejer sig om vedvarende energiteknologier som vind og sol, end i forbindelse med andre teknologier inden for industri, transport og traditionel elproduktion. Energieffektivitet knytter sig her til arealforbrug, energiproduktion per arealenhed og muligheder for at integrere teknologierne i bygninger mv. eller muligheder for placering på fjerne lokaliteter såsom off-shore. Vedvarende energis primære effekt på den globale energieffektivitet ligger derfor i andelen af vedvarende energi i det samlede energiforbrug og hvordan det påvirker energieffektiviteten for andre energiteknologier.

14 Effektive bæredygtige forsyningsteknologier Vindenergi Skal vindmøller anvendes så effektivt som muligt, skal møllerne placeres i store vindmølleparker, hvorved infrastrukturen kan konsolideres. Vindenergi kan blive rygraden i det globale elsystem og komme til at spille en vigtig rolle i udvikling af et effektivt og bæredygtigt elsystem.

15 Effektive bæredygtige forsyningsteknologier Solenergi Kun en brøkdel af de tilgængelige li ressourcer af solenergi udnyttes. Større udnyttelse er afhængig af en række flaskehalse i form af materia- ler, investeringer i i produktion, maskiner, jordarealer og infrastruktur. PV og CSP er blandt de VEteknologier der har den højeste energiproduktion per arealenhed. Bioenergi Biomasse til bioenergi dyrkes ofte på et areal, der kunne bruges til mad, foder og fibre. Derfor må udviklingen af metoder til omdannelse af organiske affaldsprodukter til bioenergi styrkes.

16 Effektiv energiomsætning Brændselsceller og elektrolyse El-virkningsgrader i på 60 % til %, hvis brændselscellen kombineres med en dampturbine. Fra et energieffektivitetsperspektiv kan der opnås synergi ved at kombinere brændselsceller med varmepumper og varmelagring. Spildvarme Spildvarme kan anvendes som energikilde for Stirlingmotorer som producerer strøm. Spildvarme kan også udnyttes i varmepumper, der omdanner lavtemperatur spildvarme til nyttig høj-temperatur varme.

17 Energilagring og markeder Energilagring kan komme til at spille en stor rolle i at løse problemet med varierende efterspørgsel. Problemet med el-lagring er høje investeringsomkostninger. Energilagring i distributionsnet og lavspændingsnet er af vital betydning for integration af vedvarende energi. Lagring spiller også en vigtig rolle i elforsyningen til de mere end 1 milliard mennesker verden over, som endnu ikke er tilsluttet elnettet.

18 Motivering og adfærdsændringer Der er vidt forskellige potentialer og barrierer for effektivitetsforbedringer inden for bygninger, private husholdninger, industri, offentlige og private tjenester og transport. Derfor er der behov for en bred vifte af incitamenter, som også tager højde for usikkerhederne om fremtidige energipriser i og anlægsomkostninger. Antallet af husholdningsapparater fortsætter med at stige. Derfor bør kravene til effektivitetsforbedringer i husholdningsapparater skærpes.

19 Anbefalinger Energieffektivisering bør fremmes mest muligt som et af de vigtigste bidrag til at udvikle globale ikke-fossile energisystemer til gavn for energisikkerhed og klimaforandringer. Energipolitik, regler og tilskudsordninger bør videreudvikles på en sådan måde, at de støtter højere energieffektivitet og indførelse af vedvarende d energi. Det internationale samfund bør udvikle politikker der kan forbedre energieffektiviteten i industrisektoren i udviklingslandene, som står for 60 % af det samlede energiforbrug i den globale industrisektor.

20 Anbefalinger Der er brug for markante effektivitets- forbedringer i transportmidler der benytter fossile brændstoffer, som globalt set vil dominere transportsektoren i mange år endnu. Styrket t forskning og demonstration ti i nye teknologier til transportsektoren, så det globale transportbehov kan opfyldes på bæredygtig vis efter Udvikling af metoder til at omdanne organiske affaldsprodukter, da arealanvendelse til produktion bioenergi ofte konkurrerer med produktion af mad, foder og fibre. F&U i energilagring bør styrkes. F&U i nye lyskilder som LED belysning bør styrkes.

21 Anbefalinger Krav til lavenergibygninger skal både opfylde de energimæssige krav og kravene til godt indeklima. Hvis elbiler skal opnå en reel markedsandel i Danmark skal der etableres den fornødne infrastruktur til opladning. Initiativer til energieffektivisering bør baseres på en bred vifte af incitamenter, der afspejler den måde energien bruges på. Kravene til effektivitetsforbedringer i husholdningsapparater bør skærpes, da den teknologiske udvikling og de stigende energipriser i det sidste årti har øget det økonomiske potentiale væsentligt.

22 Tak for opmærksomheden

1 Vores energi VORES ENERGI REGERINGEN NOVEMBER 2011

1 Vores energi VORES ENERGI REGERINGEN NOVEMBER 2011 1 Vores energi VORES ENERGI 1 REGERINGEN NOVEMBER 2011 2 1 Vores energi 1 Vores energi Klodens svindende ressourcer og den stigende globale efterspørgsel efter energi presser priserne på de fossile brændsler

Læs mere

Faktaark til Energistrategi 2050

Faktaark til Energistrategi 2050 Hasforth, Torsten Stormgade 2-6 1470 København K Tlf. 3392 2800 Fax 3392 2801 kemin@kemin.dk www.kemin.dk Faktaark til Energistrategi 2050 Kontoret for National Energi 24-02-2011 J nr. / Hasforth, Torsten

Læs mere

En visionær dansk energipolitik

En visionær dansk energipolitik En visionær dansk energipolitik Det er regeringens vision, at Danmark på langt sigt helt skal frigøre sig fra fossile brændsler kul, olie og naturgas. I stedet skal vi anvende vedvarende energi. I dag

Læs mere

Strategisk energiplan 1.0

Strategisk energiplan 1.0 Strategisk energiplan 1.0 Bæredygtig energiforsyning i Hedensted Kommune Strategisk energiplan for Hedensted Kommune 2013 1 Indholdsfortegnelse Tiden er inde til handling 4 Brikker til en bæredygtig energistrategi

Læs mere

Energi med Vækst Energi med Vækst...1

Energi med Vækst Energi med Vækst...1 Side 1 af 15 Energi med Vækst Energi med Vækst...1 Energi med vækst 13 anbefalinger...2 3 overordnede anbefalinger...3 1. Ny national strategi for biomasse og det biobaserede samfund...3 2. Effektive energimarkeder

Læs mere

ENERGIÅRET STATUS 2015

ENERGIÅRET STATUS 2015 ENERGIÅRET STATUS 2015 forskning udvikling demonstration ENERGIÅRET Årsrapport om de danske energiforskningsprogrammer Udgives i samarbejde mellem Dansk Energi (programmet ELFORSK), Energinet.dk (programmet

Læs mere

Brint og brændselsceller i fremtidens energisystem

Brint og brændselsceller i fremtidens energisystem Brint og brændselsceller i fremtidens energisystem + PARTNERSKABET FOR BRINT OG BRÆNDSELSCELLER Brint og brændselsceller bidrager til at løse Danmarks store udfordringer Brint og brændselsceller i fremtidens

Læs mere

CENTRALE POINTER TIL BRUG FOR KOMMUNALE/REGIONALE PROJEKTER OM STRATEGISK ENERGIPLANLÆGNING

CENTRALE POINTER TIL BRUG FOR KOMMUNALE/REGIONALE PROJEKTER OM STRATEGISK ENERGIPLANLÆGNING CENTRALE POINTER TIL BRUG FOR KOMMUNALE/REGIONALE PROJEKTER OM STRATEGISK ENERGIPLANLÆGNING STATUSNOTAT August 2014 14.08.2014 1/29 1. Resumé og hovedpointer... 3 2. Projekter om strategisk energiplanlægning...

Læs mere

Indhold NYT BILLED. Praktis 24 Ugeplan 24 Oplæg 24 Need to know 26

Indhold NYT BILLED. Praktis 24 Ugeplan 24 Oplæg 24 Need to know 26 SMART GRIDS CPH Summer School 2012 Fremtidens energiforsyning 2 NYT BILLED Indhold Intro 4 Summer School 2012 4 Bæredygtig energiforsyning og Smart Grid i København i 2050 5 Praktis 24 Ugeplan 24 Oplæg

Læs mere

Smart Grid i Danmark

Smart Grid i Danmark Smart Grid i Danmark Indhold Forord... 4 Resume...5 Rammer og forudsætninger for rapporten... 8 1. Energisystemet står ved en skillevej... 9 1.1 Danmarks klima- og energimål vil ændre vilkårene... for

Læs mere

Energistrategi for Aalborg Kommune frem til 2030

Energistrategi for Aalborg Kommune frem til 2030 Energistrategi for Aalborg Kommune frem til 2030 Maj 2011 Udgiver: Hjemmeside: Aalborg Kommune Forsyningsvirksomhederne Stigsborg Brygge 5 9400 Nørresundby www.forsyning.dk Udgivelse: maj 2011 Titel: Energistrategi

Læs mere

EN HALVERING AF ENERGIFORBRUGET I DANSKE BYGNINGER FREM MOD 2050

EN HALVERING AF ENERGIFORBRUGET I DANSKE BYGNINGER FREM MOD 2050 EN HALVERING AF ENERGIFORBRUGET I DANSKE BYGNINGER FREM MOD 2050 INDLEDNING Energibesparelser ses af en stadigt stigende kreds af aktører inklusiv Det Internationale Energiagentur som det billigste virkemiddel

Læs mere

ANNUAL CLIMATE OUTLOOK 2011

ANNUAL CLIMATE OUTLOOK 2011 CONCITOs fremskrivning HOVEDRAPPORT ANNUAL CLIMATE OUTLOOK 2011 CONCITO 2011 100 90 80 Danmarks historiske udslip (mio. ton CO2e) 70 60 50 40 30 Danmarks 2050-pathway 20 10 0 1990 2000 2010 2020 2030 2040

Læs mere

Issue Paper. Arbejdsgruppe G1. Smart Grid Netværket. Fremtidssikring af elnettet. Håndtering af op til 50 pct. fluktuerende elproduktion i 2020

Issue Paper. Arbejdsgruppe G1. Smart Grid Netværket. Fremtidssikring af elnettet. Håndtering af op til 50 pct. fluktuerende elproduktion i 2020 Issue Paper Arbejdsgruppe G1 Smart Grid Netværket Fremtidssikring af elnettet Håndtering af op til 50 pct. fluktuerende elproduktion i 2020 i. Indholdsfortegnelse I. INDHOLDSFORTEGNELSE... 2 II. FORORD...

Læs mere

Energipolitisk redegørelse 2015. Klima-, energi- og bygningsministerens redegørelse til Folketinget om energipolitikken

Energipolitisk redegørelse 2015. Klima-, energi- og bygningsministerens redegørelse til Folketinget om energipolitikken Energipolitisk redegørelse 2015 Klima-, energi- og bygningsministerens redegørelse til Folketinget om energipolitikken 29/4-2015 1. De europæiske rammer og udfordringer EU 2030 I oktober 2014 besluttede

Læs mere

Det første skridt er ikke nok til den store transformation - EU's medlemsstater og Parlamentet skal forbedre EU's klimalovgivning markant

Det første skridt er ikke nok til den store transformation - EU's medlemsstater og Parlamentet skal forbedre EU's klimalovgivning markant Det første skridt er ikke nok til den store transformation - EU's medlemsstater og Parlamentet skal forbedre EU's klimalovgivning markant Klimaændringer er en af de alvorligste trusler mod frihed, menneskers

Læs mere

Energipolitisk Redegørelse 2003

Energipolitisk Redegørelse 2003 Energipolitisk Redegørelse 2003 Økonomi- og erhvervsministerens redegørelse i henhold til lov om energipolitiske foranstaltninger Maj 2003 1. Et åbent og internationalt orienteret energimarked Regeringens

Læs mere

strategisk energiplan 2015-2025

strategisk energiplan 2015-2025 strategisk energiplan 2015-2025 Vision: Bornholm er et CO2-neutralt samfund baseret på bæredygtig og vedvarende energi i 2025 e i b ENERGY INNOVATION BORNHOLM 1 Forord e i b ENERGY INNOVATION BORNHOLM

Læs mere

Dansk transport uden kul og olie - hvordan? Et oplæg til debat om hvordan dansk transport bliver uafhængig af fossile brændsler inden 2050

Dansk transport uden kul og olie - hvordan? Et oplæg til debat om hvordan dansk transport bliver uafhængig af fossile brændsler inden 2050 Dansk transport uden kul og olie - hvordan? Et oplæg til debat om hvordan dansk transport bliver uafhængig af fossile brændsler inden 2050 1 Dansk transport uden kul og olie hvordan? Et oplæg til debat

Læs mere

Energiproblemer og energipolitik

Energiproblemer og energipolitik Energiproblemer og energipolitik Kommissionens bidrag til Det Europæiske Råds møde den 22. maj 2013 Energiproblemer og energipolitik Kommissionens bidrag til Det Europæiske Råds møde den 22. maj 2013 Forud

Læs mere

Vind som varmelever andør

Vind som varmelever andør Vind som varmelever andør Udgivet af Vindmølleindustrien Januar 2005 Redaktion: Claus Bøjle Møller og Rosa Klitgaard Andersen Grafik & Layout: Katrine Sandstrøm Vindmølleindustrien Vester Voldgade 106

Læs mere

ANNUAL CLIMATE OUTLOOK 2014 SAMMENFATNING OG ANBEFALINGER

ANNUAL CLIMATE OUTLOOK 2014 SAMMENFATNING OG ANBEFALINGER CONCITO 2014 ANNUAL CLIMATE OUTLOOK 2014 SAMMENFATNING OG ANBEFALINGER Sammenfatning og anbefalinger Den klimapolitiske, økonomiske og samfundsmæssige udvikling i det forgangne år har bevirket, at Danmarks

Læs mere

Rådsmøde (energi) den 4. marts 2014

Rådsmøde (energi) den 4. marts 2014 Europaudvalget 2014 Rådsmøde 3299 - transport, tele og energi Bilag 1 Offentligt S AM L E N OT AT Klima-. Energi- og Bygningsministeriet 18. februar 2014 Rådsmøde (energi) den 4. marts 2014 Dagsorden 1.

Læs mere

INDBLIK I EU-POLITIK. Klima. En verden, vi kan lide, med et klima, vi kan lide. En lavkulstoføkonomi sætter gang i den økonomiske vækst og skaber job

INDBLIK I EU-POLITIK. Klima. En verden, vi kan lide, med et klima, vi kan lide. En lavkulstoføkonomi sætter gang i den økonomiske vækst og skaber job INDBLIK I EU-POLITIK Klima En verden, vi kan lide, med et klima, vi kan lide En lavkulstoføkonomi sætter gang i den økonomiske vækst og skaber job INDHOLD Hvorfor vi behøver en europæisk politik for klimaindsats...

Læs mere

ANNUAL CLIMATE OUTLOOK 2010

ANNUAL CLIMATE OUTLOOK 2010 CONCITOs fremskrivning CONCITO 2010 HOVEDRAPPORT ANNUAL CLIMATE OUTLOOK 2010 100 90 80 Danmarks historiske udslip (mio. ton CO2e) 70 60 50 40 30 Danmarks 2050-pathway 20 10 0 1990 2000 2010 2020 2030 2040

Læs mere

KAPITEL 1: INDLEDNING...5 KAPITEL 2: METODEOVERVEJELSER...10 3. ENERGIKORTLÆGNING AF VESTSJÆLLANDS AMT...21

KAPITEL 1: INDLEDNING...5 KAPITEL 2: METODEOVERVEJELSER...10 3. ENERGIKORTLÆGNING AF VESTSJÆLLANDS AMT...21 KAPITEL 1: INDLEDNING...5 1.1 Problemfelt...5 1.2 Problemformulering...8 KAPITEL 2: METODEOVERVEJELSER...10 2.1 Afgrænsninger...10 2.2 De to plansystemer...11 2.3 Det specifikke og det almene...12 2.4

Læs mere

Randers Kommune. Klimaplan 2030 Strategisk energiplan

Randers Kommune. Klimaplan 2030 Strategisk energiplan Randers Kommune Klimaplan 2030 Strategisk energiplan Klimaplan 2030 Klimaplan 2030 er en handlingsplan vedrørende Randers Kommunes klimamål og implementering af CO 2 reducerende tiltag frem til år 2030.

Læs mere

danmarks nationale strategi for bæredygtig udvikling FÆLLES FREMTID udvikling i balance regeringen

danmarks nationale strategi for bæredygtig udvikling FÆLLES FREMTID udvikling i balance regeringen danmarks nationale strategi for bæredygtig udvikling FÆLLES FREMTID udvikling i balance regeringen j u n i 2 0 0 2 NORDISK MILJØMÆRKNING Regeringen, juni, 2002 Danmarks nationale strategi for bæredygtig

Læs mere

Skatter og afgifter som instrument i klimapolitikken

Skatter og afgifter som instrument i klimapolitikken Skatter og afgifter som instrument i klimapolitikken 11. marts 2014 HOVEDRAPPORT Denne hovedrapport er det endelige resultat af et flerårigt projekt om brug af skatter og afgifter i klimapolitikken gennemført

Læs mere

Hvad kan vi gøre ved klimaudfordringerne? debatoplæg til borgerne fra Region Sjælland

Hvad kan vi gøre ved klimaudfordringerne? debatoplæg til borgerne fra Region Sjælland Hvad kan vi gøre ved klimaudfordringerne? debatoplæg til borgerne fra Region Sjælland Indhold Forord 3 Et resumé 4 Mennesker og klimaforandringer 6 Om kilder til de menneskeskabte klimaforandringer 10

Læs mere