El-branchens faglæreruddannelse 2014

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "El-branchens faglæreruddannelse 2014"

Transkript

1 El-branchens faglæreruddannelse 2014 TEC Frederiksberg 25. juni 2014 Kim Behnke, Forskningschef, Energinet.dk

2 Elforsyning, Smart Grid, det intelligente elnet Program onsdag 25. juni kl. 9:00 12:00 Indledning (9: ) Begreber og rammer for Smart Grid 1. del (9:10 9:50) Hvorfor er Smart Grid blevet en del af fremtidens klima- og energipolitik? 2. del (9:50 10:30) Smart Grid i vores hjem og liv Pause (10:30 10:45) 3. del (10:45 11:25) Smart Grid rammer og vilkår 4. del ( :00) Smart Grid i selve elsystemet Juni 2014 Smart Grid - det intelligente elsystem 2

3 Elforsyning, Smart Grid, det intelligente elnet Faglige indhold 1. del Hvorfor er Smart Grid blevet en del af fremtidens klima- og energipolitik? De danske klima- og energimål Hvilke energiteknologier har vi og får vi? Smart Energy når energisystemerne smelter sammen 2. del Smart Grid i vores hjem og liv Hvilke teknologier får vi i egne hjem? Læring fra igangværende demonstrationsprojekter Smart Consumer, vi skal selv deltage er det Smart Living? 3. del Smart Grid rammer og vilkår Tilpasning af afgifter og tariffer Markedspladser for elhandel Værdikæde, hvem tjener, hvem taber og hvad med samfundsøkonomien? 4. del Smart Grid i selve elsystemet Intelligens i det lokale elsystem Intelligens i transmissionssystemet Hvad nu, hvis det slet ikke lykkedes med Smart Grid? Juni 2014 Smart Grid - det intelligente elsystem 3

4 Juni 2014 Smart Grid - det intelligente elsystem 4

5 Begreber og organisationer Hvem er hvad? Dansk Energi (DE) er brancheforening for energisektoren Energistyrelsen er energimyndigheden Energitilsynet er den nationale regulator Klima-, Energi- og Bygningsministeriet Energinet.dk er systemoperatør (TSO) ENTSO-E er den europæiske organisation for 41 TSO er EU Kommissionens Smart Grid rapporter EU Smart Grid Platform GRID+, Samarbejdsplatform for Smart Grid Alt skal være smart. Smart Grid Styring og regulering af alle distribuerede energi ressourcer (DER) med IKT Smart Energy Sammenkobling af el, gas, varme og transport i nye energisystemer Smart Cities Større byområder med energieffektivisering og brug af VE Smart Consumer Den fleksible kunde, der optimere el og energiforbrug mod VE Smart Meter Digital elmåler, der registrerer elforbruget hver time og kan fjernaflæses Smart Phone Dem lærte vi hurtigt at bruge Juni 2014 Smart Grid - det intelligente elsystem 5

6 Energinet.dk Vi forbinder energi og mennesker Juni 2014 Smart Grid - det intelligente elsystem 2

7 Om Energinet.dk 700 Juni 2014 Smart Grid - det intelligente elsystem 7

8 Juni 2014 Smart Grid - det intelligente elsystem 8

9 Store investeringer - stabil tarif Beslutning om 4,3 mia. kr. nye investeringer 21. maj 2014 Juni 2014 Smart Grid - det intelligente elsystem 9

10 Forsyningssikkerhed i Danmark Juni 2014 Smart Grid - det intelligente elsystem 10

11 Vi sikrer el og gas hvert minut Energinet.dk har ansvaret for, at der er el i stikkontakten og gas i hanerne - både i dag kl og i 2050 Juni 2014 Smart Grid - det intelligente elsystem 11

12 Vi leverer høj forsyningssikkerhed I 2013 udnævnte OECD Danmark til for 3. år i træk, at have den højeste forsyningssikkerhed med 99,991 % Juni 2014 Smart Grid - det intelligente elsystem 12

13 Udfordring ved omstillingen Elproduktion og elforbrug følges ikke ad Juni 2014 Smart Grid - det intelligente elsystem 13

14 Sådan arbejder vi med udfordringerne Hvad gør vi, når vinden ikke blæser, eller solen ikke skinner? Juni 2014 Smart Grid - det intelligente elsystem 14

15 Kort bane Juni 2014 Smart Grid - det intelligente elsystem 15

16 Mellemlang bane Juni 2014 Smart Grid - det intelligente elsystem 16

17 Lang bane Juni 2014 Smart Grid - det intelligente elsystem 17

18 Grøn omstilling Juni 2014 Smart Grid - det intelligente elsystem 18

19 Juni 2014 Smart Grid - det intelligente elsystem 19

20 Juni 2014 Smart Grid - det intelligente elsystem 20

21 Hvorfor er Smart Grid blevet en del af fremtidens klima- og energipolitik? Juni 2014 Smart Grid - det intelligente elsystem 21

22 Ambitiøs dansk klima- og energipolitik Politiske mål % af elforbruget skal komme fra vindkraft 2030 Slut med anvendelse af kul og olie i el- og varmeproduktionen 2035 Alt el og varme er baseret på vedvarende energi 2050 Al energiforsyning er baseret på vedvarende energi, inkl. transport, industri osv. Link: Juni 2014 Smart Grid - det intelligente elsystem 22

23 Nordeuropa er placeret i området med masser af vind Elektricitet Transmission Gas Transmission Juni 2014 Smart Grid - det intelligente elsystem 23

24 Energisystemet er under forandring Europa er midt i en historisk omstilling af energisystemet - Danmark er i front I 2020 skal vindkraft udgøre 50 % af elforbruget - i 2013 udgjorde vindkraften 32 % af elforbruget. I 2035 skal el- og varmeforsyningen baseres på vedvarende energi I 2050 skal Danmark være 100 % fossilfri Juni 2014 Smart Grid - det intelligente elsystem 24

25 Energinet.dk s rolle i grøn omstilling Vi indpasser mere vind, sol, biogas samtidig med at vi bevarer forsyningssikkerheden Juni 2014 Smart Grid - det intelligente elsystem 25

26 Sikker balance i energien Horns Reef Juni 2014 Smart Grid - det intelligente elsystem 26

27 CO 2 -emission fra el leveret til kunderne Juni 2014 Smart Grid - det intelligente elsystem 27

28 Nøgletal 2013 Elproduktion i Danmark Import fra Norge, Sverige og Tyskland VE-andel på 46 % af elforbruget Vind-andel på 32,7 % af elforbruget Men også stigning i elproduktionen fra kul Link: MILJOE/Miljoerapportering/Sider/default.aspx Juni 2014 Smart Grid - det intelligente elsystem 28

29 Omstillingen er i fuld gang det ses på miljødata Juni 2014 Smart Grid - det intelligente elsystem 29

30 Grøn omstilling men til hvad? 2013 Frem til 2023 Frem til 2023 Juni 2014 Smart Grid - det intelligente elsystem 30

31 Elforsyning balance 50 gange i sekundet Lager kapacitet vil være en god hjælp Vandkraft og pumpekraft (er i Norge) Fleksibelt forbrug virtuelt lager Energi konvertering (P2G) Store batterier eller CAES Kraftvarmeværker og udlandsforbindelser Juni 2014 Smart Grid - det intelligente elsystem 31

32 Energinet.dk prioriteter mod 2020 Produktion Virkemidler og løsninger 50% vindkraft 50%? + + Robust transmissions net, stærke udlandsforbindelser og fuld markedsintegration Fleksibilitet i forbrug og produktion, lagring, samarbejde med varme- og transportsektorerne Smart Grid til effektiv kontrol og markedsbaseret regulering af elsystemet samt integration af lokale energiressourcer mange baseret på gas Juni 2014 Smart Grid - det intelligente elsystem 32

33 Ex 1: Elproduktion med 50 % vindkraft 50 % vindkraft (p.a.) og elproduktion fra kraftvarmeværker i klassisk januar måned Elproduktionen vil overstige forbruget med 62 % Eloverløb (ikke dansk anvendt el) bliver 7 TWh p.a. eller 40 % af vindenergien Der skal eksporteres MW i visse timer Juni 2014 Smart Grid - det intelligente elsystem 33

34 Ex 2: Elproduktion og kedeldrift med 50 % vind 50 % vindkraft (p.a.) og elproduktion kun lidt kraftvarme i klassisk januar måned Reservekedler har overtaget 24 % af varmeproduktionen - el kraftværker udfases Eloverløb (ikke dansk anvendt el) reduceres fra 40 % til 17 % af vindenergien Der skal eksporteres MW i visse timer Juni 2014 Smart Grid - det intelligente elsystem 34

35 Ex 3: Elproduktion og nyt elforbrug med 50 % vind 50 % vindkraft (p.a.) - nyt elforbrug, ingen kraftvarme i klassisk januar måned Reservekedler kun til 5 % af varmeproduktionen - el kraftværker udfaset Etablering af 900 MW varmepumper og MW elpatroner Eloverløb (ikke dansk anvendt el) reduceres fra 40 % til 4 % af vindenergien Juni 2014 Smart Grid - det intelligente elsystem 35

36 Hvad når Danmark inden 2020 Udlandsforbindelser og øget markedsdeltagelse MW ekstra kapacitet til og fra Danmark Nyt elforbrug i Danmark oliefyr skiftes ud med varmepumper (yderligere til 2030) Nye MW Elkedler i fjernvarme (Studstrup, Avedøre, Nordjylland, Fyn MW i hvert anlæg) med >2.000 driftstimer om året Eksisterende 450 MW Elpatroner i kraftvarme (10-15 MW enheder) med <1.000 driftstimer om året elbiler (der er i dag enheder) MW elektrolyseanlæg med >3.000 driftstimer om året Smart Grid Smart Energy Alle har fjernaflæste digitale elmålere. DataHub services, timeafregning, engrosmodel, Nordisk detailmarked og anden markedsudvikling 10 aggregatorer og lokale markedspladser efter DanGrid modellen Juni 2014 Smart Grid - det intelligente elsystem 36

37 Vindkraft udfordring tre uger i november Vindkraft produktion overstiger det klassiske elorbrug optimering med: 1. Udlandsforbindelser 2. Nyt fleksibelt forbrug og lagring 2035 Med 75 % klassisk elforbrug Fleksibelt nyt forbrug Eksempler Elektrificering af industri til erhverv, industri og processer Private varmepumper og el til varme/køling Store varmepumper og kedler i fjernvarmenet og varmelagre på kraftvarmeværker Elektrificering af transport (EV) Lagre: Batterier (LV-net), CAES, Elektrolyse og P2G Vindkraft produktionen er mindre end det klassiske elforbrug balancering med: 1. Udlandsforbindelser 2. Indenlandsk fleksibel produktion og lagre Fleksibel elproduktion Eksempler Vand- og geotermisk kraft Kraftværker (b-gas og biomasse) CHP enheder (b-gas og CCGT) Mikro CHP Lagre: Batterier (LV-net) og CAES Juni 2014 Smart Grid - det intelligente elsystem 37

38 Hvad gør vi når det ikke blæser? Juni 2014 Smart Grid - det intelligente elsystem 38

39 Elsystemets anatomi AC systemets krav Levering af Energi Effekt Systemydelser Centrale Kraftværker Decentrale kraftvarmeværker Vindmøller Havvindmølleparker Udlandsforbindelser HVDC teknologi Udlandsforbindelser VSC teknologi Synkron kompensator FACTS komponenter (Statcom og SVC) DC/AC inverteret produktion Forbrug balancering MWh (energi) MW (effekt) Mvar (reaktiv effekt) Volt (spænding) Lokalt Lokalt MVA (kortslutningseffekt) Lokalt Inerti Hz (frekvens) Juni 2014 Smart Grid - det intelligente elsystem 39

40 2013 Elsystemet tegnet skematisk (DK2) HVAC Juni 2014 Smart Grid - det intelligente elsystem 40

41 Elsystemet tegnet skematisk (DK2) HVAC? Juni 2014 Smart Grid - det intelligente elsystem 41

42 Elsystemet tegnet skematisk (DK2) HVAC (til reaktiv effektkompensering af kabler) Juni 2014 Smart Grid - det intelligente elsystem 42

43 Fremtiden = sammentænkning af energisystemerne Import el El-system Export el Vind Bio Gas Kraftvarme Elektrolyse Central varmep. Decentral varmep. El-proces lys, it, køl Fjern- og blokvarme systemer Sol- Procesvarme Bølge Bio, affald mv. Kul Naturg Ethanol Anaerob Gasbehandling Gas-systemer (metan/syntesegas/h2) Termisk forgasnin Varmep Kedel EV ICE/FC Bygn opvarmn. Vejtransport Banetransport Olie Gaslagre Søtransport Import Flydende brændstoffer (Benzin, Diesel, Metanol, DME etc.) Flytransport Juni 2014 Smart Grid - det intelligente elsystem 43

44 Den langsigtede udvikling Fjernvarmesystemet det tredje ben i de sammenhængende energisystemer Kraftvarme skifter til varmekraft ikke altid samproduktion Elektrificering - med fortrængning af fossile brændsler Gradvis konvertering til et grønt gassystem og kæmpe lagringspotentiale Juni 2014 Smart Grid - det intelligente elsystem 44

45 Fokus på samlet system performance ved vurdering af nye koncepter i el- og gas-systemet Sandsynlighed for, at der er energitjenester til rådighed til konkurrencedygtige priser, når de efterspørges af forbrugeren uden at Danmark bringes i et uhensigtsmæssigt afhængighedsforhold til andre lande. Redegørelse om forsyningssikkerheden i DK, ENS, 2010 Energi-værdikæden Energi-ressourcer Energi-system Energi-tjenester Bygn. opvarmning Procesvarme Lys, it, køling etc. Transport Bæredygtig ressource-anvendelse Robusthed for gamechangers vurderes Robust, integreret system (økonomisk og teknisk) Minimerede og stabile omkostninger (betalbart) Robusthed for nye behov vurderes --- El- og gas system-koncepter evalueres derfor i analysen ift. hele energisystemet --- Juni 2014 Smart Grid - det intelligente elsystem 45

46 Hvorfor er Smart Grid blevet en del af fremtidens klima- og energipolitik? 1. EU har målene for år 2020: 20 % VE, 20 % mindre CO 2 - udledning og 20 % energieffektivisering. Danmark har mål for 2020: 30 % VE, heraf 50 % vindkraft i elforsyningen, 10 % VE i transportsektoren, 40 % mindre CO 2 -udledning og 20 % energieffektivisering. Hvad betyder det at Danmarks målsætninger er højere end EU s? 2. Danmarks elforsyning baseret på 50 % vindkraft i 2020 Hvorfra skal de resterende 50 % elforsyning komme? 3. Fra 2030 er kul udfaset. Fra 2035 skal al el- og varmeforsyning være baseret på VE. 60 % af danske ejendomme opvarmes med fjernvarme. Fjernvarme kommer fra kølevand på kraftværker med kul som brændsel. Hvorfra skal fjernvarmen komme efter 2035? Link: Juni 2014 Smart Grid - det intelligente elsystem 46

47 Smart Grid i vores hjem og liv Juni 2014 Smart Grid - det intelligente elsystem 47

48 Smart Grid omstilling af elsystemet Elsystemet skal udstyres med ekstra intelligens 15 år Inden for de næste 15 år vil elsystemet ændre sig lige så drastisk som telekommunikationen Smart Grid leverer en del af værktøjerne Juni 2014 Smart Grid - det intelligente elsystem 48

49 Juni 2014 Smart Grid - det intelligente elsystem 49

50 Smart Grid er fremtiden I Danmark er de fleste brikker til Smart Grid lagt! Juni 2014 Smart Grid - det intelligente elsystem 50

51 Smart Grid roller og kommunikation Alle Distribuerede Energi Ressourcer produktion og forbrug skal kunne anvendes og være online med avancerede IKT systemer - PROSUMERS Juni 2014 Smart Grid - det intelligente elsystem 51

52 1 milliard i fordel ved Smart Grid i 2025 Den samfundsøkonomiske gevinst ved valg af Smart Grid udviklingen mod 2025 i stedet for Dum Grid er omkring 1 milliard. Smart Grid i Danmark rapport fra Primære bidrag, Investeringer i net målere, kontrol systemer og komponenter til sikring af system stabilitet. Investeringer i Smart Meter for alle kunder og kontrol elektronik Residential Gateway Besparelser ved at undgå netforstærkninger i distributionsnettet Besparelser ved køb af balancekraft og reserver Udbytte fra el- og energibesparelses initiativer Besparelser ved at reducere brugen af traditionelle kraftværker Hovedsponsoren bliver ejere af kraftværker baseret på fossile brændstoffer Gevinsten optræder hos elkunderne og serviceudbydere Juni 2014 Smart Grid - det intelligente elsystem 52

53 Smart Grid - det illustrative eksempel Studie i 0,4 kv-kabel med 48 private huse hos NRGi-Net, Horsens Max. kapacitet i kablet 3 elbiler lader på samme tid med 16 A 3-faset i kogetimen kl. 18:00!! 65 elbiler kan oplade deres daglige forbrug, hvis det er fordelt mellem kl. 16:00 og kl. 7:00 Høj værdi ved Smart Grid-løsninger til balancering af nettet! Juni 2014 Smart Grid - det intelligente elsystem 53

54 Smart Grid Stamtræet i Danmark 109 Smart Grid projekter 2011 Smart Grid teknik prioritering 2011 Danmark # 1 med 22% af projekter 2012 Smart Grid F&U Roadmap 2013 Smart Grid i Danmark anbefalinger Smart Grid Netværk 2011 Status 35 Smart Grid anbefalinger 2012 Smart Grid Strategi 2013 Juni 2014 Smart Grid populært 2011 Projekt rapport Smart Grid virksomheder 2012 Link: Smart Grid - det intelligente elsystem DanGrid Koncept og Roadmap

55 Smart Grid fra producent til forbruger Ikke kun for husstande, men også for industri, virksomheder, serviceerhverv etc. Reguleret forretning Kommerciel forretning Juni 2014 Smart Grid - det intelligente elsystem 55

56 Smart Meter ny digital elmåler Måle elforbruget f.eks. hvert 5 minut Mulighed for at deltage i flere elmarkede Automatisk aflæsning Eksempler Juni 2014 Smart Grid - det intelligente elsystem 56

57 Styringsenhed prissignaler og automatik Central for overvågning af hjemmet Modtage og reagere på prissignaler Automatisk styring af temperatur, lys osv. Eksempler Juni 2014 Smart Grid - det intelligente elsystem 57

58 Hårde hvidevare - der kan kommunikere Masser af nye modeller på vej men standarder mangler Vaskemaskiner, dybfryser, opvaskemaskine mest oplagt Første omgang kan en særlig adapter være løsningen Eksempler Juni 2014 Smart Grid - det intelligente elsystem 58

59 Solceller de første prosumer Produktion af ejendommens elforbrug Mest produktion midt på dagen = producent Ingen produktion aften og nat = konsument Eksempler Juni 2014 Smart Grid - det intelligente elsystem 59

60 potentielle varmepumper i private huse Store potentiale for varmepumper i områder uden kollektiv varmeforsyning Fjernvarme Naturgas Oliefyr i område IV (potentielt varmepumpe) Kilde: BBR og ENS Energidata (www.ens.dk) Juni 2014 Smart Grid - det intelligente elsystem 60

61 Totalomkostning over 5-års periode Potentialer for individuelle varmepumper Totaløkonomien for udvalgte teknologier. Totaløkonomien er her defineret som omkostningen set over en 5-års periode ud fra en antagelse om, at brugeren vil skelne til økonomien i en lidt længere tidshorisont end blot det første år efter købet Oliefyr Træpillefyr Jordvarme VP Luft-vand VP Afskrivning og renter Brændselsudgift Vedligehold Juni 2014 Smart Grid - det intelligente elsystem 61

62 Individuelle varmepumper Fortrængning af olie Andet valg for mange i område IV er afgiftsfri biomasse Udfordring ved behov for belåning af ejendom Bidrag til elsektoren: Opregulering. Kan flytte forbrug i 1-3 timer over et døgn Afhængig af en Smart Grid løsning for ikke at belaste elsystemet og for at kunne bruges til regulering Afhængig af at boligen har: Passiv varmelager fx akkumuleringstank Er velisoleret og helst med gulvvarme Juni 2014 Smart Grid - det intelligente elsystem 62

63 Varmepumper det fornuftige valg Skrot dit oliefyr kampagne med tilskud - gav nye varmepumpeanlæg i Danmark Tjenes hurtigt hjem olieprisen er igen over $ 100 pr. tønde Vand til vand løsninger giver det bedste resultat Eksempler Juni 2014 Smart Grid - det intelligente elsystem 63

64 Opdateret potentialer for individuelle varmepumper Antal varmepumper i hvert scenarie (afrundet) Høj vækst Mellem vækst Lav vækst Opdateret analyse fra Dansk Energi, DONG Energy og Energinet.dk Scenarier: Lav Mellem Høj vækst i antal individuelle varmepumper Potentialer ved 6 kw pr. enhed og energiforbrug på kwh om året Anholt havvindmølleparken leverer MWh/år År Antal Effekt (MW) Energi (MWh) Juni 2014 Smart Grid - det intelligente elsystem 64

65 Service udbyder et illustrativt eksempel? Fra oliefyr til varmepumper selskabet OK Ny forretningsmodel når fyringsolie udfases i 2030 Er allerede aktive i elmarkedet Er Danmarks største leverandør af varmepumper Har den direkte kundekontakt! Juni 2014 Smart Grid - det intelligente elsystem 65

66 Elektricitet til transport = Stor CO 2 reduktion Energiforbrug ved transport Juni 2014 Smart Grid - det intelligente elsystem 66

67 EDISON Storskala elbilprojekt i Danmark Elmarked Elbil Elhandler Balanceansvarlig Electric vehicles in a Distributed and Integrated market using Sustainable energy and Open Networks Juni 2014 Smart Grid - det intelligente elsystem 67

68 Elbiler nu kommer de? Elbiler er afgiftsfri indtil udgangen af bliver de store år for rigtige elbiler Der er jo også hybrid-biler, men de er med afgift! Eksempler Juni 2014 Smart Grid - det intelligente elsystem 68

69 # Smart Energy # Smart City # Smart Consumers CITIES (DTU and AAU) Smart City Kalundborg (SEAS-NVE) DREAM I projekt Billund (DTI) DREAM II projekt Fur (DTI) VPP4SGR - Grundfos Campus, Aarhus (AU) EDGE (AAU) ebutler (Saseco) Smart Grid Samsø (DTI) Smart Grid Livø (Naturstyrelsen) Project Zero Sønderborg Nordhavnsprojektet, København EcoGrid EU projektet, Bornholm Juni 2014 Smart Grid - det intelligente elsystem 69

70 EcoGrid EU prototypen på fremtidens elsystem Demonstration af et elsystem med over 50 % VE og fleksibelt forbrug for optimal anvendelse af vindkraften Bornholm er et unikt sted for demonstrationen 2000 elkunder deltager Test af et nyt 5 min elmarked Test af nye markedsprodukter med borger involvering Samarbejde med andre Smart grid projekter på Bornholm Lokalt engagement gennem Bright Green Island visionen Juni 2014 Smart Grid - det intelligente elsystem 70

71 EcoGrid EU projektet med lokalt engagement

72 Udstyr Green Wave Reality (IBM) Udstyr Synco Living (Siemens) 5 min. Smart Meter (L&G) Central enhed Varme styring og kontrol Rum temperatur måler Web server

73 My EcoGrid priser My EcoGrid månedlig rapport My EcoGrid forbrugsprofil

74 Følg EcoGrid EU projektet på hjemmesiderne Midtvejsrapport

75 Når det virker i LEGO. Juni 2014 Smart Grid - det intelligente elsystem 75

76 Smart Grid udviklingen i Europa Danmark fortsat i spidsen Europakommissionens JRC, Joint Research Center Smart Grid Projects Outlook 2014

77 Hovedbudskaber fra JRC Smart Grid Outlook 2014 Danmark har fortsat en meget fornem placering blandt EU landene Siden den første rapport i 2011 har Danmark ligget i spidsen. Rapporten indeholder 43 nye danske Smart Grid projekter, med en samlet projektsum på 91,7 millioner EUR siden sidste JRC rapport De danske projekter har mere fokus på Forskning end på Demonstration For det samlede total budget har Danmark en placering som # 6 For det samlede budget korrigeret for indbyggertal eller elforbrug (MWh) har Danmark fortsat en fornem placering som # 1 De fleste danske projekter omhandler integration af vedvarende energi Der er i dette års rapport lavet en særlig analyse af, hvem der står i spidsen for Europæisk samarbejde. Her er DTU meget fornemt i spidsen. Juni 2014 Smart Grid - det intelligente elsystem 77

78 Juni 2014 Smart Grid - det intelligente elsystem 78

79 Juni 2014 Smart Grid - det intelligente elsystem 79

80 Juni 2014 Smart Grid - det intelligente elsystem 80

81 Juni 2014 Smart Grid - det intelligente elsystem 81

82 Smart Grid i vores hjem og liv 1. SE har opgjort at én familie med en varmepumpe kan spare ca kr. om året, hvis elforbruget afregnes ud fra Spotmarkedet og ikke som fast elpris endda uden aktiv regulering 95 % af danske familie køber i dag el til fast pris. Ny Fra 2016 vil det blive muligt at blive timeafregnet og ikke kun timemålt Skal det være obligatorisk for alle at være timeafregnet? 2. Elforsyningen i Danmark vil fra 2035 være 100 % baseret på VE Skal vi fortsat spare på elforbruget, når det kommer fra VE? 3. I Danmark har vi 99,991 % af tiden el til rådighed, forsyningssikkerhed er et samfundsgode. Det samfundsøkonomiske tab hvis 1 MWh ikke levers er over kr. Skal der være pligt til at være fleksibel og hjælpe elsystemet? Link: Juni 2014 Smart Grid - det intelligente elsystem 82

83 Juni 2014 Smart Grid - det intelligente elsystem 83

84 Smart Grid rammer og vilkår Juni 2014 Smart Grid - det intelligente elsystem 84

85 Større igangværende Smart Grid projekter EcoGrid EU-projektet på Bornholm med aktiv deltagelse af familier og erhverv i test af et 5 min. marked for balancering af et elsystem med over 50 % VE. EU PF7 støtte med 15 partnere. I spidsen er Østkraft, Energinet.dk og DTU. Smart City Kalundborg projektet i Kalundborg med fokus teknologier og nye forretningsmodeller for sammenhængende energisystemer med større erhverv. Projektet er under ledelse af SEAS-NVE. CITIES projektet om udvikling af fremtidens sammenhængende energisystemer og IT løsninger. Projektet er under ledelse af DTU. DREAM projektet om udvikling af forretningsmodel for byområder, der vil overgå til VE med varmepumper, elbiler og Smart Grid. Projektet støttes af ForskEL og er under ledelse af DTI. TotalFlex projektet om udvikling af nye markedsprodukter for et elsystem med over 50 % vindkraft. Projektet er under ledelse af firmaet NEOGRID. Green Tech Centre etablerer et living lab for Smart Grid i Vejle. Privat støtte. Projektet samarbejder med INSERO. Smart Grid Open projektet angår etablering af et testcenter for nye Smart Grid teknologier. Projektet er under ledelse af DTI. Juni 2014 Smart Grid - det intelligente elsystem 85

86 Smart Grid hvad mangler vi? Markedsaktører serviceudbydere, med kundenære produkter Kunderne har brug for samlet energirådgivning Varmepumpe, jordvarme, solvarme, solceller? Skal et projekt starte med en efterisolering før varmepumpe? Installatøren er den direkte kontakt og Smart Grid ambassadør Kunderne har brug for turnkey løsninger Samle teknologier til komplette løsninger for optimale kundeløsninger Identificering af relevant el (energi) forbrug til Smart Grid løsning Bred energividen fra installatører eller grupper af leverandører Kunderne skal gå hele vejen Slip fastprisaftalen og få fleksibel spotafregning - der er penge at hente Udfordre elhandlerne på nye markedsprodukter Udvikling af ny værdikæde alle skal kunne se en forretning Elmarked>balanceansvarlige>aggregatorer>elhandlere>kunder Netvirksomhed>IKT leverandør>serviceudbydere>kunder Juni 2014 Smart Grid - det intelligente elsystem 86

87 Juni 2014 Smart Grid - det intelligente elsystem 87

88 Fælles netværk rapportering om Smart Grid Link: Rapporter tilgængelige på Juni 2014 Smart Grid - det intelligente elsystem 88

89 Juni 2014 Smart Grid - det intelligente elsystem 89

90 Fra 200 til 535 kr./mwh inden for få timer EMD International A/S Juni 2014 Smart Grid - det intelligente elsystem 90

91 Der er flere markedspladser for handel med el Større fleksibilitet og hurtig respons giver adgang til handel i markeder med større værdi. Forbrugsenheder kan reagere meget hurtigt. Juni 2014 Smart Grid - det intelligente elsystem 91

92 Muligheder i elmarkederne Day Ahead NOIS Balance Ansvarlige og aggregatorer Day ahead spot markedet - Day ahead køb og salg via FBA og PBA - Produktionsplaner til Energinet.dk - Betaling for ubalancer Elbas markedet - Handel mellem PBA og FBA - Intraday, 2 time før driftstimen Regulerkraft markedet (op/ned) - Bud fra PBA til Energinet.dk - Min 10 MW 15 min. aktivering - Ændre DKK og MW indtil 45 min. før driftstimen Reserve marked (op/ned) - Årlige kontrakter (meget få) - Månedlige udbud - Daglige udbud - Skal levere bud i regulerkraft markedet Juni 2014 Smart Grid - det intelligente elsystem 92

93 Markedsudvikling Eks. markeder DER i elmarkederne den danske tilgang Spot markedet (Day Ahead) Stor volumen alle kan deltage Regulerkraft markedet (balance markedet) Stigende volumen, mindst 10 MW bud og 15 min. respons tid Hurtig regulering (primær) Lille volumen overfyldt marked Fleksibilitetsmarked (DanGrid) under udvikling Produkter er allarede tilgængelige (NEAS= READY, DONG Energy = eflex og SE = inet) 5 minutters marked (EcoGrid EU) under F&U Funktion af regulerkraftmarkedet + dynamisk lokal nettarif Vigtig markedsudvikling godkendt Smart Meter med fjernaflæsning og DataHub (2013) Engrosmarked model (2015) med timeafregning (2016) og variable tariffer (2014) Fortsat FU&I projekter til nye markedsprodukter Juni 2014 Smart Grid - det intelligente elsystem 93

94 Hvad er engrosmodellen TSO Komplet ændring af det danske detailmarked for el fra efteråret 2015 Juni 2014 Smart Grid - det intelligente elsystem 94

95 DataHub gør detailmarkedet klar til udvikling DataHub en er klar til at tilbyde Roaming af elmålerdata for elbil ladning i løbet af 2-3 år Fuld udrulning af Smart Meter inden 2020 i 2014 er over 65 % installeret. Engrosmodellen Supplier Centric Model fra efteråret 2015 Ikke-regulerede priser og fuld Day Ahead prissætning tilbydes fra 2016 Dynamiske nettariffer er taget i brug af 3 DSO er Varmepumper enheder i 2030 er driver fro Fleksibelt elforbrug Juni 2014 Smart Grid - det intelligente elsystem 95

96 2012 elprisen, ELPRISEN private DANMARK 2,222 kr./kwh 1 KWH 25 % moms Markedspris Abonnementer Statsafgifter DNO tarif Elsparebidrag TSO tarif PSO tarif Danmark har høje elpriser inkl. alle afgifter. Blandt de fire dyreste i EU. Bulgarien er billigst. Men målt efter købekraft er Bulgarien dyrest og Danmark femte billigst. Juni 2014 Smart Grid - det intelligente elsystem 96

97 DIAGRAMTITEL 2012 elpris, st. virksomheder - 0,648 kr./kwh Statsafgifter PSO tarif Markedspris TSO tarif Elsparebidrag DNO tarif Abonnementer Juni 2014 Smart Grid - det intelligente elsystem 97

98 Børsens priskryds nu øre/kwh Vindkraft tarif 60 PSO Gaskraft 40 Kulkraft A-kraft 25 Vandkraft Vindkraft bud Forbrug MWh Juni 2014 Smart Grid - det intelligente elsystem 98

99 Børsens priskryds i fremtiden øre/kwh Vindkraft tarif 60 PSO Gaskraft 40 Kulkraft A-kraft 25 Vandkraft Vindkraft bud Forbrug MWh Juni 2014 Smart Grid - det intelligente elsystem 99

100 Udviklingen i PSO-støtten, Juni 2014 Smart Grid - det intelligente elsystem 100

101 2013 PSO tilskud til miljøvenlig elproduktion Juni 2014 Smart Grid - det intelligente elsystem 101

102 Smart Grid gennem standardisering Danmark støtter arbejdet med åbne internationale standarder. I DanGrid arbejdet er der branchemæssigt besluttet at støtte og arbejde efter IEC standarderne. IEC Standarder bliver til efter arbejde i CEN/CENELEC, hvor alle branchefolk m.v. kan bidrage til udarbejdelsen. Dansk Standard deltager og har danske arbejdsgrupper. USA og Europa samarbejder om IEC standarderne. Europakommissionen har med en række Mandat arbejder søgt at fremme udviklingen. EU har bedt ENTSO-E om at fremme udviklingen af Network Codes for alle dele af elsystemet. Det skal siden blive til forordninger med umiddelbar retsvirkning. I Danmark er Energinet.dk myndighed til at udstede regler i form af Tekniske- og Markedsforskrifter Der er mange regler for tilslutning af elproducerende anlæg men næsten ingen for elforbrugende apparater. Alle nationale forskrifter og grid codes skal indordnes efter de fælles europæiske. Link: Juni 2014 Smart Grid - det intelligente elsystem 102

103 Danske Markeds- og Tekniske forskrifter Juni 2014 Smart Grid - det intelligente elsystem 103

104 Standardisering? Ja, tak! også for IKT delen De nødvendige IKT systemer for Smart Grid i distributionssystemerne Marked Driftsovervågning Service Udbydere Retailer / Wholesaler Aggregator RTO/ISO Ops EMS Transmission EMS WAMS Demand Response Distribution DMS Asset Mgmt MDMS Utility Provider CIS Billing Third-Party Provider Retail Energy Provider CIS Billing Energy Market Clearinghouse Enterprise Bus Enterprise Bus Enterprise Bus Home / Building Manager ISO/RTO Participant Internet / e-business RTO SCADA Transmission SCADA Metering System Distribution SCADA Internet / e-business Aggregator Others Market Services Interface Plant Control System Produktion Domæne Datanetværk Generators Aktører Gateway Aktør Kommunikations linje Kommunikationslinje skifter ejer / domæne Wide Area Networks Substation LANs Substation Device Transmission Substation Controller Data Collector Electric Storage Field Device Distributed Generation Field Area Networks Distribution Substation Controller Energy Services Interface Meter Customer Equipment Customer EMS Electric Vehicle Premises Networks Forbruger / Prosumer Distributed Generation Electric Storage Appliances Thermostat Juni 2014 Smart Grid - det intelligente elsystem 104

105 EVCOM Elbil (EV) kommunikation Vigtig standardisering EVCOM bidrager til EU s M468 mandat i CEN-CENELEC Det angår WG Smart Charging og TC/WG arbejdet på nøgle standarderne IEC TC57 (TR ), IEC TC69 WG4 (IEC 61851), and ISO/IEC JWG CI (ISO/IEC15118) EVCOM er også i dialog med Green emotion projektet om emi3, NWIP standardiseringen af EVSE backend kommunikation EVCOM løsningen gøres klar til fuld dataflow til og fra den nationale DataHub i Danmark Juni 2014 Smart Grid - det intelligente elsystem 105

106 Network Codes Process - Current Status Recent Developments

107 What and who is ENTSO-E

108 Order of work Decided by the EC Influenced by and informs Through a Priority List agreed upon through consultation ENTSO-E s Three- Year Work Plan RfG Requirement for Generators CACM Capacity Allocation and Congestion Management Therefore current network codes are developed in this order DCC Demand Connection Code OS Operational Security OPS Operational Planning and Scheduling LFCR Load Frequency Control and Reserves FCA Forward Capacity Allocation EB Electricity Balancing HVDC High Voltage Direct Current Connection requirements E&R Emergency and restoration

109 Current status of Network Codes

110 Sources of information Network Codes Mini Website

111 Sources of information Corporate ENTSO-E Website https://www.entsoe.eu/major-projects/network-code-development/

112 Involvement of TSO in Standardisation bodies (in relation with transmission topics) Indicative and not exhaustive Component TC10 Fluids for electrotechnical applications 1 CLC - TC 7X Overhead electrical conductors TC36 Insulators Insulated bushings Insulators for OHL Insulators for substations Installation 5 TC 81 Lightning protection TC 99 Power installation exceeding 1 kv Equipment TC 14 Power transformers TC 17 Switchgear and controlgear TC 11 Overhead lines TC 20 Electric cables TC37 Surge arresters TC33 Power capacitors TC Equipment & tools for live working 1 3 System CLC - TC 8X System aspects of electrical energy supply Grid integration of Large- Capacity RES 3 TC 13 Equipment for electrical energy measurement & load control 4 1 TC 57 Power systems management TC118 Smart Grid user interface TC115 HVDC transmission for DC >100 kv TC77 Electromagnetic compatibility Low frequency phenomena High frequency phenomena High power transient phenomena TC 28 Insulation co-ordination 2 Generation TC 82 Solar photovoltaic energy system TC117 Solar thermal electric plants 2 TC 88 Wind turbines TC114 Marine energy wave and tidal energy converters General (Horizontal) 1 TC 106 Electromagnetic fields in the human environment TC Environmental conditions, classification and methods of test

113 Den danske dagsorden for udbredelse af Smart Grid Europæisk samarbejde om større Smart Grid Smart Cities projekter Integration af Distribuerede Energi Ressourcer (DER) Markedsintegration af forbrug (DR) og udvikling af detailmarkedet Standardisering IEC familien for Smart Grid udbredelse Konkrete projekter CHPCOM, EVCOM og HPCOM et PVCOM projekt kan støde til Vind til varme Smart Grid Ready varmepumper ca stk. i 2030 Kunde engagement Serviceudbydere med Smart Consumer klar produkter Smart Energy projekter sammenkobling mellem el, varme, transport og gas for at udbrede VE Smart City projekter større projekter for replikering og skallering af viden fra tidligere projekter Juni 2014 Smart Grid - det intelligente elsystem 113

114 Nøgle aktører i Danmark - Smart Grid Smart Grid organisationer Dansk Energi Intelligent Energi DI Energi Klima-, Energi- og Bygningsministeriet (KEBMIN) Udvalgte vigtige Smart Grid projekter ipower PowerLabDK EcoGrid EU Smart City Kalundborg Green Tech Center CITIES DREAM TotalFlex CITIES Juni 2014 Smart Grid - det intelligente elsystem 114

115 Smart Grid rammer og vilkår 1. Smart Meter installeres og ejes af netvirksomheden. Smart Meter registrerer kundens adfærd og ændrede adfærd, så der kan afregnes. Residential Gateway (e-box) er et kommercielt produkt for kommunikation, styring og regulering af elforbrugende enheder. Hvor meget kontrol vil vi selv have, og hvor meget vil vi overlade til f.eks. elhandleren? 2. Hvis en familie vælger at blive Prosumer skiftevis producent og konsument af el - da vil købt el koste 2,22 kr./kwh og leveret el blive afregnet til markedspris (0,25 0,50 kr./kwh) Hvilke incitamenter vil være de bedste for at fremme Smart Grid? 3. Smart Meter data samles i den nationale DataHub. De mange måledata kan brugs til visualisering, energioptimering, statistik osv. Hvad gør vi med Cyber privacy? Link: Juni 2014 Smart Grid - det intelligente elsystem 115

116 Smart Grid i selve elsystemet Juni 2014 Smart Grid - det intelligente elsystem 116

117 I januar 2014 dækkede vindkraften 63,3 % af elforbruget 11. marts 2014 kun 9 MW ud af MW vindmøller producerede el men 480 MW af 585 MW solceller producerede el Juni 2014 Smart Grid - det intelligente elsystem 117

118 Fremtiden er her allerede Juni 2014 Smart Grid - det intelligente elsystem 118

119 Overskud af vindkraft i januar dage og 0-priser EMD International A/S Juni 2014 Smart Grid - det intelligente elsystem 119

120 Også nætter uden vindkraft og dage med sol EMD International A/S Juni 2014 Smart Grid - det intelligente elsystem 120

121 Det danske el og gassystem virker i dag og i morgen Forsyningssikkerhed i 99,991 % af tiden OECD Danmark har højeste for 3. år i træk Samproduktion mellem el og varme Alt el bliver solgt på velfungerende marked Balancering af vindkraften med udlandsforbindelser Overskud af kraftværker og decentrale kraftvarmeværker (målt i kapacitet) endnu en periode Vækst i vindkraft dag for dag Behov for at gentænke markedspladserne! Vi skal bruge lager masser af lager Juni 2014 Smart Grid - det intelligente elsystem 121

122 El produktion og energilagring i den fossile verden Endstedværkets kullager proces og lager er afkoblet ton kul = ca. 1 års max. forbrug = ca. 300 mio. elbiler (EV) Termisk og mekanisk inerti giver desuden systemydelser til elsystemet Juni 2014 Smart Grid - det intelligente elsystem 122

123 Lagring af el vejen til 100 % vedvarende energi Elektricitet skal bruges når det produceres! Nedlukning af vindkraft og solenergi må ikke være normal drift El kan lagres til senere brug men det indebærer tab Sammentænkte løsninger mellem el-gas-varme kan minimere tabet Den mest effektive form for ellagring er virtuel lagring Flytte fleksibelt forbruget i tid indenlandsk eller i udlandet Den billigste form for ellagring er vandkraft i udlandet Kræver gode udlandsforbindelser mod nord Den miljømæssige løsning er at fortrænge fossile brændsler Lagre el i anden energiform fx til transport og varme Den optimale løsning er at gemme el som gas Gas kan omsættes til el og varme, når VE-produktionen ikke genererer el Juni 2014 Smart Grid - det intelligente elsystem 123

124 Lagring af el i praksis Masser af vindkraft til alle når det blæser El til udlandet El til fjernvarme El til lokal varme El til transport El til batterier > Markedsoptimering > Samtidighed med vindkraft > Effektivt og fleksibelt > Meget langsom udvikling > Lokale lagre og fleksibilitet Behov for stabil elforsyning når det ikke blæser? El til brint til metan VE-gas til el > Store potentialer i P2G > VE-el med stor fleksibilitet Juni 2014 Smart Grid - det intelligente elsystem 124

125 Forstærket dansk fokus på lagring af energi Behov for balancering af vindkraft med lagerfaciliteter Behov for konvertering mellem el og andre lagerbare energier (fx varme) Lagring af el som energi der er i stand til at understøtte elsystemet direkte eller indirekte Teknologier til sikring af effektbalancen i elsystemet og ikke kun energibalancen Behov for lagerkapacitet både på transmissions- og distributionsniveau Link: Juni 2014 Smart Grid - det intelligente elsystem 125

126 Juni 2014 Smart Grid - det intelligente elsystem 126

127 Ny udlandsforbindelse COBRA kablet til NL Nyt marked Øget forsyningssikkerhed Støtte fra EU Juni 2014 Smart Grid - det intelligente elsystem 127

128 600 MW havvindmøllepark og ekstra forbindelse Vigtig udlandsforbindelse mellem Tyskland og Sjælland Sverige har foreløbigt takket nej HVAC og HVDC kabler og teknologi i parallel drift Støtte fra EU Juni 2014 Smart Grid - det intelligente elsystem 128

129 Udfordringer for eltransmissionssystemet Elsystem med 50 % vindkraft om 6 år Udviklingen fortsætter mod 100 % VE i elsystemet Hvorfra skal de resterende 50 % elforsyning komme? Og hvad gør elsystemet når det ikke blæser? Store kraftværker udfases gradvist Elsystemet mangler kraftværkernes systembærende egenskaber Stigende elektrificering af samfundet El til varme, køling, ventilation og transport Der skal transporteres meget mere el i fremtiden Fortsat mere decentral produktion (DER) Solceller på villatage uden tilsvarende forbrug udfordre elsystemet Juni 2014 Smart Grid - det intelligente elsystem 129

130 Energinet.dk løsningsbidrag til elsystemet Udlandsforbindelser giver; Øget kapacitet mod naboerne (Norge, Sverige og Tyskland) Adgang til nye markeder (Holland, UK m.v.) Stærkt og robust transmissionsnet i Danmark Kabellægge 150 og 132 kv AC-nettet plus udvalgte 400 kv strækninger vil være en teknisk udfordring af transmissionssystemet Behov for nye systemkomponenter fx Synkronkompensatorer, SVC, STATCOM m.v. Behov for flere og avancerede målinger til bedre overblik i kontrolrum Intelligens i elsystemet Smart Grid er ikke kun for lokale net - intelligensen skal gå hele vejen op gennem elsystemet Juni 2014 Smart Grid - det intelligente elsystem 130

131 Hvorfra skal systemegenskaberne komme? Centrale kraftværker kan bidrage med alle systembærende egenskaber til transmissionssystemet HVAC forbindelser mod Tyskland (DK1) og Sverige (DK2) har alle egenskaber Nye HVDC forbindelser (VSC teknologi) kan bidrage med visse egenskaber Synkronkompensatorer som systemkomponenter kan levere inerti og kortslutningseffekt særligt behov for HVDC forbindelser Nye systemkomponenter som SVC anlæg og STATCOM kan bidrage med dynamisk spændingsregulering, reaktiv effekt og effekt stabilisering Havvindmølleparker kan bidrage med visse systemegenskaber Decentrale kraftvarmeværker (under 100 kv) har mange egenskaber Juni 2014 Smart Grid - det intelligente elsystem 131

132 Intelligent transmission optimale investeringer Optimering af overføringsevnen i eksisterende transmissionsnet Lokal målinger af fx temperatur og vind optimerer kapaciteten Mest mulig kapacitet for markedsaktørerne og markedskobling Optimeret udbygning af transmissionsnettet Målinger og belastningsprofiler til bedre netplanlægning Optimeret placering af systemkomponenter i transmissionssystemet Hvor kommer de nye udlandsforbindelser, og med hvilken teknologi? Hvor reduceres kraftværkskapaciteten? Optimeret drift af elsystemet tættere på kanten PMU/WAMS systemer med avancerede målinger. Giver præcist dynamisk overblik over elsystemets tilstand og mulighed for Early Warning System Awareness IT-værktøjer til dynamisk overblik. Giver kontrolrum øget mulighed for at optimere driften af elsystemet ved hjælp af hurtige støtteværktøjer kan begrænse investeringer Juni 2014 Smart Grid - det intelligente elsystem 132

133 Hvor er forretningsmodellen i England? Juni 2014 Smart Grid - det intelligente elsystem 133

134 DanGrid DER hjælper med services TSO har brug for fleksibilitet til at balancere transmissionssystemet TSO har tre kilder til balancering, kraftværker, udlandsforbindeler og aggregerede DER ressourcer DSO har brug for fleksibilitet for at håndtere situationer med lokale flaskehalse i nettet DSO har bruge for meget mindre effekt, men med præcis lokation Aggregatoren og den balancansvarlige er nøgleaktører for DER udnyttelse Juni 2014 Smart Grid - det intelligente elsystem 134

135 Den danske Smart Grid model - DanGrid Optimal anvendelse af alle distribuerede ressourcer (DER) Både TSO og DSO kan aktivere de distribuerede ressourcer Aggregatorer og balanceansvarlige er nøgleaktørerne Først marked og så mulig teknisk aktivering for balancering af elsystemet Der bliver en ny markedsplatform for fleksible ressourcer styret af DSO rne Juni 2014 Smart Grid - det intelligente elsystem 135

136 Behov for investeringer hvem betaler? Udvikling i to trin 1. TRIN øget anvendelse af det eksisterende net med avancerede målinger. Undgå unødvendige netinvesteringer. 2. TRIN yderligere udnyttelse af den eksisterende kapacitet ved at kunne tilslutte mere elforbrug uden at lave netinvesteringer idet det nye forbrug er fleksibelt. Investeringer i måleudstyr og SCADA systemer Juni 2014 Smart Grid - det intelligente elsystem 136

137 IKT sikre at nettet bliver intelligent Internationalt peges særligt på to standarder til smart grid, som hver især har en række delstandarder og beslægtede standarder. Den ene er IEC som oprindeligt blev udviklet til brug i transformerstationer, men som i dag er udvidet til en lang række andre områder, fx DER-enheder. Informationsmodellen i IEC er baseret på de såkaldte Logical Nodes hvormed information kan struktureres harmoniseret. Den anden er IEC som oprindeligt blev udviklet til brug i kontrolrum, men som i dag via beslægtede standarder dækker en lang række systemmæssige aktiviteter i elsystemet, fx elmarkeder. Informationsmodellen i IEC hedder Common Information Model CIM. Der pågår en harmonisering af de to informationsmodeller med henblik på at definere en samlet informationsmodel for hele elsystemet og dets tilknyttede komponenter og processer. Juni 2014 Smart Grid - det intelligente elsystem 137

138 Eksemplet med et vandtårn 500 kw elektrisk pumpe DSO har brug for 5-10 timers fleksibilitet om året for at undgå flaskehals i det lokale elnet En bilateral kontrakt mellem vandforsyningen og DSO en bliver indgået Den balanceansvarlige bliver informeret Den balanceansvarlige og vandforsyningen bliver enige om yderligere 50 timers fleksibilitet Ny aktiv DER Fordel for TSO Fordel for alle Steinhauser i West Branch, Michigan, USA. Juni 2014 Smart Grid - det intelligente elsystem 138

139 Læs hele rapporten Juni 2014 Smart Grid - det intelligente elsystem 139

Fremtiden for el-og gassystemet

Fremtiden for el-og gassystemet Fremtiden for el-og gassystemet Decentral kraftvarme -ERFA 20. maj 2014 Kim Behnke, Chef for forskning og miljø, Energinet.dk kbe@energinet.dk Energinet.dk Vi forbinder energi og mennesker 2 Energinet.dk

Læs mere

Varmepumpedagen 2013 Varmepumper i Smart Energy systemer

Varmepumpedagen 2013 Varmepumper i Smart Energy systemer Varmepumpedagen 2013 Varmepumper i Smart Energy systemer Kim Behnke, Forskningschef, Energinet.dk kbe@energinet.dk Målrettet dansk klima- og energipolitik 2012 2020 2030 2035 2050 30 % vind 42 % VE 50

Læs mere

Smart Grid Netværkets rapport. Nettemadag 2011. 24. november 2011. kbe@energinet.dk

Smart Grid Netværkets rapport. Nettemadag 2011. 24. november 2011. kbe@energinet.dk Smart Grid Netværkets rapport Nettemadag 2011 24. november 2011 kbe@energinet.dk Rapportering fra Ministerens Smart Grid Netværk Rapporter tilgængelige fra 23. oktober 2011 på www.kemin.dk x x 1. Hovedanbefaling:

Læs mere

Fremtidens energi er Smart Energy

Fremtidens energi er Smart Energy Fremtidens energi er Smart Energy Partnerskabet for brint og brændselsceller 3. april 2014 Kim Behnke, Chef for forskning og miljø, Energinet.dk kbe@energinet.dk I januar 2014 dækkede vindkraften 63,3

Læs mere

Test-en-elbil Afslutningskonference 23. Juni 2014 Trafikstyrelsen

Test-en-elbil Afslutningskonference 23. Juni 2014 Trafikstyrelsen Test-en-elbil Afslutningskonference 23. Juni 2014 Trafikstyrelsen Jeannette Møller Jørgensen JMJ@energinet.dk Forskningskoordinator Energinet.dk Om Energinet.dk 23. juni 2014 Test-en-elbil 2 Et elsystem

Læs mere

Samfundet bliver elektrisk

Samfundet bliver elektrisk Samfundet bliver elektrisk reduce..but use with Aarhus 6. juni 2012 Kim Behnke Energinet.dk Sektionschef Miljø, Forskning og Smart Grid Dansk klima- og energipolitik med ambitioner 40 % mindre CO 2 udledning

Læs mere

Smart energi - Smart varme

Smart energi - Smart varme Smart energi - Smart varme Fossil frie Thy 22. august 2012 Kim Behnke Energinet.dk Sektionschef Miljø, Forskning og Smart Grid Dansk klima- og energipolitik med ambitioner 40 % mindre CO 2 udledning i

Læs mere

Kraftvarmeværkernes fremtid - udfordringer og muligheder. Kraftvarmedag 21. marts 2015 v/ Kim Behnke kim.behnke@mail.dk

Kraftvarmeværkernes fremtid - udfordringer og muligheder. Kraftvarmedag 21. marts 2015 v/ Kim Behnke kim.behnke@mail.dk Kraftvarmeværkernes fremtid - udfordringer og muligheder Kraftvarmedag 21. marts 2015 v/ Kim Behnke kim.behnke@mail.dk Ambitiøs dansk klima- og energipolitik Bred politisk opbakning i Folketinget om at

Læs mere

Nye roller for KV-anlæggene

Nye roller for KV-anlæggene Nye roller for KV-anlæggene Gastekniske Dage 2010 Vejle, 12. maj 2010 Kim Behnke Forsknings- og miljøchef, Energinet.dk kbe@energinet.dk Uafhængighed af fossile brændsler Hvad angår Danmark, der vil jeg

Læs mere

Fremtidens energiforsyning - et helhedsperspektiv

Fremtidens energiforsyning - et helhedsperspektiv Fremtidens energiforsyning - et helhedsperspektiv Gastekniske dage 18. maj 2009 Dorthe Vinther, Planlægningschef Energinet.dk 1 Indhold 1. Fremtidens energisystem rammebetingelser og karakteristika 2.

Læs mere

Koncept for styring af elsystemet - en del af Elsystem 2025 og det danske Smart Grid koncept

Koncept for styring af elsystemet - en del af Elsystem 2025 og det danske Smart Grid koncept Koncept for styring af elsystemet - en del af Elsystem 2025 og det danske Smart Grid koncept Carsten Strunge, M.Sc.E.E. Miljø, Forskning og Udvikling, Energinet.dk S-557 Smart Grid Temadag, 6. oktober

Læs mere

Power-to-gas i dansk energiforsyning

Power-to-gas i dansk energiforsyning Power-to-gas i dansk energiforsyning Årets gaskonference 2014, 14. november 2014 Søren Dupont Kristensen Direktør, Systemudvikling og Elmarked sdk@energinet.dk 1 Agenda 1. Energinet.dks strategi og den

Læs mere

Hvorfor er Danmark det perfekte foregangsland med elbiler

Hvorfor er Danmark det perfekte foregangsland med elbiler Hvorfor er Danmark det perfekte foregangsland med elbiler Fremtidens danske elbilmarked hvornår og hvordan Dansk Industri 26.08.2009 Anders Bavnhøj Hansen, Energinet.dk, Strategisk planlægning E-mail:

Læs mere

Automationsstrategi - hvor svært kan det være?

Automationsstrategi - hvor svært kan det være? Automationsstrategi - hvor svært kan det være? Smart Grid: Hvad bliver forskellen på energioptimering og smart grid optimering? v/ Chefkonsulent Steen Kramer Jensen, Energinet.dk 1 Agenda Energinet.dk?

Læs mere

Fremtidens elsystem - scenarier, problemstillinger og fokusområder

Fremtidens elsystem - scenarier, problemstillinger og fokusområder Fremtidens elsystem - scenarier, problemstillinger og fokusområder Net Temadag 2009 24. november 2009 Dorthe Vinther, udviklingsdirektør Energinet.dk 1 Indhold Udfordringen for det danske elsystem Fremtidsscenarier

Læs mere

EcoGrid EU En prototype på et europæisk Smart Grid. Maja Felicia Bendtsen Østkraft Holding A/S September 2012

EcoGrid EU En prototype på et europæisk Smart Grid. Maja Felicia Bendtsen Østkraft Holding A/S September 2012 EcoGrid EU En prototype på et europæisk Smart Grid Maja Felicia Bendtsen Østkraft Holding A/S September 2012 PJ Uafhængig af fossile brændsler i 2050 Energi forbrug i Danmark 300 250 200 150 100 50 1980

Læs mere

Fremtidens Integrerede Energisystem. Loui Algren loa@energinet.dk Energianalyse Energinet.dk

Fremtidens Integrerede Energisystem. Loui Algren loa@energinet.dk Energianalyse Energinet.dk Fremtidens Integrerede Energisystem Loui Algren loa@energinet.dk Energianalyse Energinet.dk Dagsorden Kort om Energinet.dk Scenarie for et samfundsøkonomisk effektivt energisystem baseret på vedvarende

Læs mere

Transportsektoren er en stor udfordring for fremtidens energipolitik. Power to the People. Jørgen S. Christensen, Dansk Energi

Transportsektoren er en stor udfordring for fremtidens energipolitik. Power to the People. Jørgen S. Christensen, Dansk Energi Transportsektoren er en stor udfordring for fremtidens energipolitik Power to the People Jørgen S. Christensen, Dansk Energi 1 Agenda De energipolitiske udfordringer Der er behov for flere brændselstyper

Læs mere

Elsystemets samspil med vindkraft, naturgas og de vandbårne systemer

Elsystemets samspil med vindkraft, naturgas og de vandbårne systemer Elsystemets samspil med vindkraft, naturgas og de vandbårne systemer Anders Bavnhøj Hansen, Energinet.dk, Strategisk Planlægning ABH@Energinet.dk 1 Disposition 1. Udfordringen for elsystemet frem til 2025

Læs mere

Notat om den fremtidige el-, gas- og fjernvarmeforsyning

Notat om den fremtidige el-, gas- og fjernvarmeforsyning Notat om den fremtidige el-, gas- og fjernvarmeforsyning Anders Michael Odgaard Nordjylland Tel. +45 9682 0407 Mobil +45 2094 3525 amo@planenergi.dk Vedrørende Til brug for udarbejdelse af Energiperspektivplan

Læs mere

Mere vindkraft hvad så?

Mere vindkraft hvad så? Mere vindkraft hvad så? Vindtræf 2009, Danmarks Vindmølleforening 7. november 2009 Dorthe Vinther, udviklingsdirektør Energinet.dk 1 Agenda Udfordringen for det danske elsystem Effektiv indpasning af vindkraft

Læs mere

Samspillet mellem energisystemerne

Samspillet mellem energisystemerne Samspillet mellem energisystemerne IDA konference om optimering af fremtidens energisystemer 8. oktober 2014 Solar A/S Anders Bavnhøj Hansen Chefkonsulent, Msc Systemudvikling og elmarked E-mail: abh@energinet.dk

Læs mere

Fremtidens energisystem

Fremtidens energisystem Fremtidens energisystem Besøg af Netværket - Energy Academy 15. september 2014 Ole K. Jensen Disposition: 1. Politiske mål og rammer 2. Fremtidens energisystem Energinet.dk s analyser frem mod 2050 Energistyrelsens

Læs mere

Fremtidens Forsyningsmix - Smart Grids

Fremtidens Forsyningsmix - Smart Grids Fremtidens Forsyningsmix - Smart Grids 17. september 2010 Siemens A/S Andreea Balasiu Salgchef Tlf: 44 77 43 75 E-mail: andreea.balasiu@siemens.com Elektrisk energi rygraden i vores samfund Vi betjener

Læs mere

Det intelligente, elektrificerede energisystem og lagring af energi

Det intelligente, elektrificerede energisystem og lagring af energi Det intelligente, elektrificerede energisystem og lagring af energi Partnerskabet for brint og brændselsceller København 7. juni 2011 Kim Behnke Sektionschef Miljø, Forskning og Smart Grid Sammenhængende

Læs mere

Økonomisk/teknisk analyse af power-togas i energisystemet

Økonomisk/teknisk analyse af power-togas i energisystemet Økonomisk/teknisk analyse af power-togas i Gastekniske dage 12-13 maj 2015 Anders Bavnhøj Hansen, Chefkonsulent, MSc Energinet.dk, afdeling for energianalyse Energiforligs-analyserne viser flere retninger

Læs mere

Gas til el el til gas

Gas til el el til gas Gas til el el til gas Dansk Gastekniske Dage 2011 6. april 2011 Kim Behnke Forskningschef, Energinet.dk kbe@energinet.dk Sammenhængende energiplanlægning for 2050 allerede nu er der visionære mål Energinet.dk

Læs mere

Celleregulator Fuldskala Test 2010

Celleregulator Fuldskala Test 2010 Celleregulator Fuldskala Test 2010 Nettemadag om fremtidens elsystem 25. november 2010 Trinity hotel og konferencecenter Fredericia Per Lund Denne præsentation Baggrund og introduktion 1. test. Markedsdrift

Læs mere

Balancering af elsystemet - nu og i fremtiden

Balancering af elsystemet - nu og i fremtiden Balancering af elsystemet - nu og i fremtiden Kim Behnke Energinet.dk Forsknings- og miljøchef kbe@energinet.dk Energiforliget 21. februar 2008, udvalgte punkter Vindkraften vil stige med 40 % frem til

Læs mere

Energivision 2030 - hvad koster det? Et overslag over prisen på udfasning af fossil energi indtil 2030

Energivision 2030 - hvad koster det? Et overslag over prisen på udfasning af fossil energi indtil 2030 Energivision 2030 - hvad koster det? Et overslag over prisen på udfasning af fossil energi indtil 2030 Af Gunnar Boye Olesen, Vedvarende Energi og International Network for Sustainable Energy - Europe

Læs mere

Effektiv anvendelse af vindkraftbaseret el i Danmark

Effektiv anvendelse af vindkraftbaseret el i Danmark Effektiv anvendelse af vindkraftbaseret el i Danmark Samspil mellem vindkraft, varmepumper og elbiler RESUME VARMEPUMPER Effektiv anvendelse af vindkraftbaseret el i Danmark Udgivet af Oplag: 500 Rapporten

Læs mere

Smart Grid - den danske status. INSERO Energy, 3. februar 2015, v/ Kim Behnke kim.behnke@mail.dk

Smart Grid - den danske status. INSERO Energy, 3. februar 2015, v/ Kim Behnke kim.behnke@mail.dk - den danske status INSERO Energy, 3. februar 2015, v/ Kim Behnke kim.behnke@mail.dk mere end det intelligente elsystem - er kun en del af systemerne. Energy og City er komplette og komplekse systemer

Læs mere

Den danske energisektor 2025 Fremtidens trends

Den danske energisektor 2025 Fremtidens trends SDU 31. maj 12 Den danske energisektor 2025 Fremtidens trends På vej mod en vedvarende energi-region Syddanmark / Schleswig-Holstein Sune Thorvildsen, DI Energibranchen Dagsorden Energiaftale af 22. marts

Læs mere

Den danske el-markedsmodel i et internationalt perspektiv

Den danske el-markedsmodel i et internationalt perspektiv ENERGI I FORANDRING Den danske el-markedsmodel i et internationalt perspektiv Morten Hultberg Buchgreitz 2020 strategi 1 Opretholde markedsførende position; firdoble kapacitet 2 Forstærke regional position;

Læs mere

Hvad er nødvendigt for et smart elsystem? Fleksibelt elforbrug! Jørgen S. Christensen Afdelingschef Dansk Energi

Hvad er nødvendigt for et smart elsystem? Fleksibelt elforbrug! Jørgen S. Christensen Afdelingschef Dansk Energi Hvad er nødvendigt for et smart elsystem? Fleksibelt elforbrug! Jørgen S. Christensen Afdelingschef Dansk Energi Agenda Elsystemet og fremtiden Produktion og forbrug skal passe sammen Kan vi komme helt

Læs mere

FOSSILFRI DANMARK KAN VI? VIL VI?

FOSSILFRI DANMARK KAN VI? VIL VI? FJERNVARMEINDUSTRIENS ÅRSMØDE 2015 FOSSILFRI DANMARK KAN VI? VIL VI? Kim Behnke Vicedirektør Dansk Fjernvarme kib@danskfjernvarme.dk 10. september 2015 FJERNVARMENS AKTUELLE STATUS Dansk Fjernvarmes positioner

Læs mere

MIDT Energistrategi i et nationalt perspektiv

MIDT Energistrategi i et nationalt perspektiv Strategisk energiplanlægning i de midtjyske kommuner MIDT Energistrategi i et nationalt perspektiv 28. oktober 2014 Jørgen Krarup Energianalyse jkp@energinet.dk Tlf.: 51380130 1 AGENDA 1. Formålet med

Læs mere

Fjernvarmens oversete fleksibilitet 1 )

Fjernvarmens oversete fleksibilitet 1 ) Paul-Frederik Bach Fjernvarmens oversete fleksibilitet 1 ) Udviklingsbehov ved øget samspil mellem elsystemet og fjernvarmesystemet Wind Power and District Heating: New Business Opportunity for CHP: Sale

Læs mere

Energi og Infrastruktur

Energi og Infrastruktur Energi og Infrastruktur Transportens Innovationsnetværk den 18. juni 2009 v/lærke Flader v/lærke Flader Chefkonsulent, Dansk Energi Energi og Infrastruktur Oplæggets indhold: De energipolitiske udfordringer

Læs mere

Vindkraft I Danmark. Erfaringer, økonomi, marked og visioner. Energiforum EF Bergen 21. november 2007

Vindkraft I Danmark. Erfaringer, økonomi, marked og visioner. Energiforum EF Bergen 21. november 2007 Vindkraft I Danmark Erfaringer, økonomi, marked og visioner Energiforum EF Bergen 21. november 2007 Hans Henrik Lindboe Ea Energianalyse a/s www.eaea.dk Danmarks energiforbrug i 25 år PJ 900 600 300 0

Læs mere

Hvem skal investere i fremtidens energiinfrastrukturer? Peder Ø. Andreasen, Energinet.dk

Hvem skal investere i fremtidens energiinfrastrukturer? Peder Ø. Andreasen, Energinet.dk Hvem skal investere i fremtidens energiinfrastrukturer? Peder Ø. Andreasen, Energinet.dk Med denne præsentation skal det slås fast, at Det politiske mål om fossil uafhængighed er på plads Gassen er et

Læs mere

Den innovative leder. Charles Nielsen, direktør El-net, Vand og Varme, TREFOR A/S

Den innovative leder. Charles Nielsen, direktør El-net, Vand og Varme, TREFOR A/S Den innovative leder Charles Nielsen, direktør El-net, Vand og Varme, TREFOR A/S Den innovative leder Disposition 2 Præsentation af Charles Nielsen Definitioner: Leder og ledelse - Innovation Den store

Læs mere

Produktionsmiks i fremtidens Danmark/Europa

Produktionsmiks i fremtidens Danmark/Europa Produktionsmiks i fremtidens Danmark/Europa Seminar for aktører på elmarkedet 11. oktober 212 Lasse Sundahl Lead Regulatory Advisor Overskrifter Politisk drevne ændringer af elsystemet i Europa DK og alle

Læs mere

Udvikling af nye VE-løsninger, - hjælper Klimakommissionen? - Hvor hurtigt og billigt kan vi gøre det?

Udvikling af nye VE-løsninger, - hjælper Klimakommissionen? - Hvor hurtigt og billigt kan vi gøre det? Udvikling af nye VE-løsninger, - hjælper Klimakommissionen? - Hvor hurtigt og billigt kan vi gøre det? (Energivision 2030 - økonomi) Klimakommissionens rapport -det betyder den for dig og mig! Seminar

Læs mere

85/15 DONG Energy. Knud Pedersen, VP DONG Energy Distribution

85/15 DONG Energy. Knud Pedersen, VP DONG Energy Distribution 85/15 DONG Energy Knud Pedersen, VP DONG Energy Distribution Den danske vandsektor som en del af Danmarks energiforsyning hvad er mulighederne inden for eksport og teknologi, og hvad er udfordringerne?

Læs mere

Et energisystem fri af fossile brændsler - elsektorens rolle. Jesper Koch, Dansk Energi

Et energisystem fri af fossile brændsler - elsektorens rolle. Jesper Koch, Dansk Energi Et energisystem fri af fossile brændsler - elsektorens rolle Jesper Koch, Dansk Energi MERE VEDVARENDE ENERGI ENERGIEFFEKTIVITET EL BLIVER CENTRAL ENERGIBÆRER 2011 Der findes vel realistisk set ikke en

Læs mere

UDVIKLING FREM FOR AFVIKLING Naturgas som en del af en renere løsning. Kraftvarmedagen 15. marts 2014 Ole Hvelplund

UDVIKLING FREM FOR AFVIKLING Naturgas som en del af en renere løsning. Kraftvarmedagen 15. marts 2014 Ole Hvelplund UDVIKLING FREM FOR AFVIKLING Naturgas som en del af en renere løsning Kraftvarmedagen 15. marts 2014 Ole Hvelplund Klar til nye udfordringer Fossilfrit DK Udfordringen Fakta om naturgas Grøn gas Gassens

Læs mere

Alternative drivmidler og fremtidens energisystem

Alternative drivmidler og fremtidens energisystem Alternative drivmidler og fremtidens Temamøde i Energistyrelsen om alternative drivmidler til transport Anders Bavnhøj Hansen, (E-mail: abh@energinet.dk) Strategisk Planlægning Energinet.dk 15. dec. 2011

Læs mere

Fire årtier med et stabilt energiforbrug

Fire årtier med et stabilt energiforbrug Udbytte og muligheder for kommunerne i et integreret vedvarende energisystem (Smart Energy Systems) Brian Vad Mathiesen bvm@plan.aau.dk GATE 21 - BORGMESTERFORUM KØBENHAVN, APR/29 2014 SUSTAINABLE ENERGY

Læs mere

Fremtidens energisystem struktur og priser Årsdag for Partnerskabet for brint og brændselsceller d. 18 april 2012

Fremtidens energisystem struktur og priser Årsdag for Partnerskabet for brint og brændselsceller d. 18 april 2012 Fremtidens energisystem struktur og priser Årsdag for Partnerskabet for brint og brændselsceller d. 18 april 2012 Anders Kofoed-Wiuff Ea Energianalyse a/s www.eaea.dk ANALYER OG PLANER PEGER I SAMME RETNING

Læs mere

Fremtidens danske energisystem

Fremtidens danske energisystem Fremtidens danske energisystem v. Helge Ørsted Pedersen Ea Energianalyse 25. november 2006 Ea Energianalyse a/s 1 Spotmarkedspriser på råolie $ pr. tønde 90 80 70 60 50 40 30 20 10 0 1970 '72 '74 '76 '78

Læs mere

ForskEL 10469 Intelligent Fjernstyring af Individuelle Varmepumper Erfaringsseminar Vind til Varme Energinet.dk 8. maj 2012

ForskEL 10469 Intelligent Fjernstyring af Individuelle Varmepumper Erfaringsseminar Vind til Varme Energinet.dk 8. maj 2012 ForskEL 10469 Intelligent Fjernstyring af Individuelle Varmepumper Erfaringsseminar Vind til Varme Energinet.dk 8. maj 2012 Styring af varmepumper i forhold til elmarkederne Oplæg v/ Projektleder Lotte

Læs mere

Smart Grid - fremtidens energisystem. 28.02.2012 David Victor Tackie, Stærkstrømsingeniør

Smart Grid - fremtidens energisystem. 28.02.2012 David Victor Tackie, Stærkstrømsingeniør Smart Grid - fremtidens energisystem 28.02.2012 David Victor Tackie, Stærkstrømsingeniør Agenda Elsystemet i dag Elsystemets fremtidige udfordringer Er smart grid løsning? Opskriften til et smart grid

Læs mere

Gassens rolle på kort og lang sigt. Torben Brabo, Gasdivisionsdirektør, Energinet.dk

Gassens rolle på kort og lang sigt. Torben Brabo, Gasdivisionsdirektør, Energinet.dk Gassens rolle på kort og lang sigt Torben Brabo, Gasdivisionsdirektør, Energinet.dk Gassystemets rolle fra 2012 til 2050 Energiaftale 2012 Klimalov 2013 Lov om transport 2013 Gasinfrastrukturens rolle

Læs mere

Energi i fremtiden i et dansk perspektiv

Energi i fremtiden i et dansk perspektiv Energi i fremtiden i et dansk perspektiv AKADEMIERNAS ENERGIDAG 27 august 2010 Mariehamn, Åland Afdelingschef Systemanalyse Risø DTU Danmark Verden står overfor store udfordringer Danmark står overfor

Læs mere

DataHub. Kraft i Vest. 27. September 2013. John Griem, Energinet.dk

DataHub. Kraft i Vest. 27. September 2013. John Griem, Energinet.dk DataHub Kraft i Vest 27. September 2013 John Griem, Energinet.dk Overblik Om Energinet.dk Baggrund for at lave en DataHub DataHub ens funktionalitet Engrosmodellen Fakta om Energinet.dk Selvstændig, offentlig

Læs mere

TEKNOLOGISKE UDFORDRINGER FOR MINDRE OPERATØRER. Kate Wieck-Hansen

TEKNOLOGISKE UDFORDRINGER FOR MINDRE OPERATØRER. Kate Wieck-Hansen TEKNOLOGISKE UDFORDRINGER FOR MINDRE OPERATØRER Kate Wieck-Hansen OVERSIGT Politiske udfordringer Afgifter og tilskud Anlægstyper med biomasse Tekniske udfordringer Miljøkrav VE teknologier Samaarbejde

Læs mere

Indkøb af regulerkraft, specialregulering og øvrige systemydelser

Indkøb af regulerkraft, specialregulering og øvrige systemydelser Indkøb af regulerkraft, specialregulering og øvrige systemydelser Temadag hos Dansk Fjernvarme den 31. august 2015 Henning Parbo, Energinet.dk Temadag: Kraftvarmeværkers deltagelse i elmarkederne 1 Indkøb

Læs mere

vejen mod et dansk energisystem uden fossile brændsler

vejen mod et dansk energisystem uden fossile brændsler vejen mod et dansk energisystem uden fossile brændsler UDFORDRING: STORT PRES PÅ OLIE OG GASRESSOURCER mb/d 120 100 80 60 40 20 0 1990 2000 2010 2020 2030 Natural gas liquids Non conventional oil Crude

Læs mere

Region Midtjylland Kommunemøde om transport, energieffektiviseringer og besparelser - strategisk energiplanlægning

Region Midtjylland Kommunemøde om transport, energieffektiviseringer og besparelser - strategisk energiplanlægning Region Midtjylland Kommunemøde om transport, energieffektiviseringer og besparelser - strategisk energiplanlægning Varmeværker i nye samarbejdsrelationer kristensen consult aps Regeringens/Folketingets

Læs mere

Biogas i fremtidens varmeforsyning. Direktør Kim Mortensen

Biogas i fremtidens varmeforsyning. Direktør Kim Mortensen Biogas i fremtidens varmeforsyning Direktør Kim Mortensen Hvor meget fjernvarme? Nu 1,6 mio. husstande koblet på fjernvarme svarende til 63 % På sigt ca. 75 % - dvs. ca. 2 mio. husstande i byområder Udenfor

Læs mere

Stategier for opladning af elbiler

Stategier for opladning af elbiler Stategier for opladning af elbiler Ph.D. Jakob Munch Jensen Udviklingsingeniør, DONG Energy, Danmark Oversigt DONG Energy Edison projektet Elmarkedet Ladestrategier 2 Oversigt DONG Energy Edison projektet

Læs mere

Intelligent Energistyring AmbA

Intelligent Energistyring AmbA Intelligent Energistyring AmbA Ordinær Generalforsamling den 30. april 2013 1 Andelshavere ArosTeknik 2 Hvorfor et andelsselskab omkring Smart Grid? Danmark har brug for en åben IT-platform, der kan kommunikere

Læs mere

FJERNVARMENS UDFORDRINGER OG MULIGHEDER I ET ELEKTRIFICERET ENERGISYSTEM ANALYSECHEF JESPER KOCH, GRØN ENERGI

FJERNVARMENS UDFORDRINGER OG MULIGHEDER I ET ELEKTRIFICERET ENERGISYSTEM ANALYSECHEF JESPER KOCH, GRØN ENERGI FJERNVARMENS UDFORDRINGER OG MULIGHEDER I ET ELEKTRIFICERET ENERGISYSTEM ANALYSECHEF JESPER KOCH, GRØN ENERGI Fjernvarmen i 2050 Hvorfra Hvordan Hvorledes? Fjernvarmen i gang med en kolossal omstilling

Læs mere

Bedre vindmølleøkonomi gennem lokalt ejerskab, flere landmøller og integration af el og varme.

Bedre vindmølleøkonomi gennem lokalt ejerskab, flere landmøller og integration af el og varme. Bedre vindmølleøkonomi gennem lokalt ejerskab, flere landmøller og integration af el og varme. Nordisk folkecenter 18 April 2013 Frede Hvelplund Aalborg Universitet Department of Development and Planning

Læs mere

Kraftvarmens udvikling i Danmark Thomas Dalsgaard, EVP, DONG Energy. 31. oktober, 2014

Kraftvarmens udvikling i Danmark Thomas Dalsgaard, EVP, DONG Energy. 31. oktober, 2014 Kraftvarmens udvikling i Danmark Thomas Dalsgaard, EVP, DONG Energy 31. oktober, 2014 Sol og vind har medført faldende elpriser Den grønne omstilling af det danske elsystem Indtjeningsmarginen på elsalg

Læs mere

Workshop for projektet Remote Services for CHP ForskEL projekt nr. 10242. Torsdag den 6. Januar kl. 9:00 til 15:30 Energinet.dk, Tonne Kjærsvej 65

Workshop for projektet Remote Services for CHP ForskEL projekt nr. 10242. Torsdag den 6. Januar kl. 9:00 til 15:30 Energinet.dk, Tonne Kjærsvej 65 Workshop for projektet Torsdag den 6. Januar kl. 9:00 til 15:30 Energinet.dk, Tonne Kjærsvej 65 Dagens program Formålet med projektet Hvad er formålet med 1. del af denne workshop? -At fortælle om et ForskEL

Læs mere

GRØN VÆKST FAKTA OM STØTTE TIL GRØNNE VIRKSOMHEDER REGERINGEN. Møde i Vækstforum den 25. 26. februar 2010

GRØN VÆKST FAKTA OM STØTTE TIL GRØNNE VIRKSOMHEDER REGERINGEN. Møde i Vækstforum den 25. 26. februar 2010 GRØN VÆKST FAKTA OM STØTTE TIL GRØNNE VIRKSOMHEDER Møde i Vækstforum den 25. 26. februar 21 REGERINGEN GRØN VÆKST FAKTA OM STØTTE TIL GRØNNE VIRKSOMHEDER Møde i Vækstforum den 25. 26. februar 21 REGERINGEN

Læs mere

FOSSILFRI DANMARK KAN VI? VIL VI?

FOSSILFRI DANMARK KAN VI? VIL VI? AKTUEL ENERGIPOLITIK FOSSILFRI DANMARK KAN VI? VIL VI? Kim Mortensen direktør Dansk Fjernvarme kmo@danskfjernvarme.dk 9.. september 2015 FJERNVARMENS AKTUELLE STATUS Dansk Fjernvarmes positioner Nyt Energi-,

Læs mere

Hvad er EU's rimelige andel af en global klimaindsats? Og hvor langt kunne vi nå til 2030?

Hvad er EU's rimelige andel af en global klimaindsats? Og hvor langt kunne vi nå til 2030? Hvad er EU's rimelige andel af en global klimaindsats? Og hvor langt kunne vi nå til 2030? Debat: Er EU spydspids eller hæmsko i klimakampen? mandag den 25. november 2013 VedvarendeEnergi og INFORSE-Europe

Læs mere

Decentral Kraftvarme. Har det en berettigelse i fremtidens el-system

Decentral Kraftvarme. Har det en berettigelse i fremtidens el-system Decentral Kraftvarme Har det en berettigelse i fremtidens el-system Decentral kraftvarme relationer mod el-systemet Et lille tilbage blik 1. CHP relation mod el markedet 2. Elforbrug til varmeproduktion

Læs mere

Varmepumper tendenser og udvikling. Svend V. Pedersen, Energi sektionen for køle og varmepumpeteknik

Varmepumper tendenser og udvikling. Svend V. Pedersen, Energi sektionen for køle og varmepumpeteknik Varmepumper tendenser og udvikling Svend V. Pedersen, Energi sektionen for køle og varmepumpeteknik Indhold Situation i EU og Danmark, politiske mål. Politiske mål EU Politiske mål Danmark og udfasning

Læs mere

Behov for flere varmepumper

Behov for flere varmepumper Behov for flere varmepumper Anbefaling til fremme af varmepumper Dansk Energi og Dansk Fjernvarme anbefaler i fælleskab: 1. At der hurtigt tages politisk initiativ til at give økonomisk hjælp til etablering

Læs mere

Hvad styrer prisudviklingen i elmarkedet?

Hvad styrer prisudviklingen i elmarkedet? Hvad styrer prisudviklingen i elmarkedet? Vindenergi Danmarks 10 års jubilæum Horsens den 11. november 2009 Hans Henrik Lindboe a/s www.eaea.dk Elforbrug i Danmark ca. 35 TWh Elsystemet i Danmark Et internationalt

Læs mere

Velkommen til Avanceret Energilagring. Dr. Frank Elefsen, CTO Energy & Climate, fre@dti.dk

Velkommen til Avanceret Energilagring. Dr. Frank Elefsen, CTO Energy & Climate, fre@dti.dk Velkommen til Avanceret Energilagring Dr. Frank Elefsen, CTO Energy & Climate, fre@dti.dk Teknologisk Institut har eksisteret siden 1906 Se fremad, fremad! Aflur den kommende tid, de veje, den vil bane

Læs mere

Fremtidens Energisystem - Kommunernes bidrag

Fremtidens Energisystem - Kommunernes bidrag Fremtidens Energisystem - Kommunernes bidrag Strategisk energiplanlægning, Region Midtjylland Torsdag den 6. juni 2013 Rasmus Munch Sørensen, Systemplanlægning 1 Tre virkemidler til effektivt at indpasse

Læs mere

strategisk energiplan 2015-2025

strategisk energiplan 2015-2025 strategisk energiplan 2015-2025 Vision: Bornholm er et CO2-neutralt samfund baseret på bæredygtig og vedvarende energi i 2025 OSTKRAFT Samarbejde om vækst og udvikling på Bornholm. Understøtte kommunens

Læs mere

12. oktober 2010, kl. 15.15 i Eigtveds Pakhus: Tale på Varmepumpedagen 2010. (det talte ord gælder) Tak! Intro

12. oktober 2010, kl. 15.15 i Eigtveds Pakhus: Tale på Varmepumpedagen 2010. (det talte ord gælder) Tak! Intro 12. oktober 2010, kl. 15.15 i Eigtveds Pakhus: Tale på Varmepumpedagen 2010 (det talte ord gælder) 7. oktober 2010 Intro Tak! De sidste par uger har været noget hektiske. Som I ved barslede Klimakommissionen

Læs mere

Vind som varmelever andør

Vind som varmelever andør Vind som varmelever andør Udgivet af Vindmølleindustrien Januar 2005 Redaktion: Claus Bøjle Møller og Rosa Klitgaard Andersen Grafik & Layout: Katrine Sandstrøm Vindmølleindustrien Vester Voldgade 106

Læs mere

Energiens Tingsted 2013. Samlet resultat

Energiens Tingsted 2013. Samlet resultat Energiens Tingsted 2013 Samlet resultat Biomasseressourcen Gruppe 1 Mål Hvad vil vi opnå for brug af biomasse i energisystemet i Danmark i 2035? En samlet energi fra biomasse på 250-300 PJ. En væsentlig

Læs mere

2.1 Brugervenlighed i betjening af opladning. 2.2 Opladningstid. 2.3 Åbne og internationalt standardiserede løsninger

2.1 Brugervenlighed i betjening af opladning. 2.2 Opladningstid. 2.3 Åbne og internationalt standardiserede løsninger Notat Aspekter vedr. krav til elbil ladeinfrastruktur 29. september 2010 ABH/ LRO 1. Baggrund Det vurderes, at en god ladeinfrastruktur i det offentlige rum er værdifuldt for at understøtte en udbredelse

Læs mere

Lavenergibyggeri. - en udfordring for fjernvarmen. Temamøde 30. november 2011. Per Kristensen Brædstrup Fjernvarme

Lavenergibyggeri. - en udfordring for fjernvarmen. Temamøde 30. november 2011. Per Kristensen Brædstrup Fjernvarme Lavenergibyggeri - en udfordring for fjernvarmen Temamøde 30. november 2011 Per Kristensen Brædstrup Fjernvarme Uddrag af Overordnede politikker Formål samt mål og midler for Brædstrup Fjernvarme Brædstrup

Læs mere

Varmeværker som lokale aftagere af fast biomasse. Søren Schmidt Thomsen

Varmeværker som lokale aftagere af fast biomasse. Søren Schmidt Thomsen Varmeværker som lokale aftagere af fast biomasse Søren Schmidt Thomsen Disposition Kort præsentation Udgangspunktet Lidt historik Dansk energipolitik EU energipolitik Hvad sker der så fremadrettet? Dansk

Læs mere

Europæisk infrastruktur og europæisk indre marked for energi

Europæisk infrastruktur og europæisk indre marked for energi Europæisk infrastruktur og europæisk indre marked for energi DEO møde 14. November, København Klaus Thostrup Energinet.dk 1 Om Energinet.dk 2 Elnet 3 Gasnet Dato - Dok.nr. 4 Det europæiske gassystem- stor

Læs mere

Smart Grid-Strategi. - fremtidens intelligente energisystem

Smart Grid-Strategi. - fremtidens intelligente energisystem Smart Grid-Strategi - fremtidens intelligente energisystem Klima-, Energi- og Bygningsministeriet April 2013 Smart Grid-Strategi 3 Indhold Forord 5 Resumé af strategien og de vigtigste initiativer 7 1.

Læs mere

Fremtidens energisystem - det bygger vi nu

Fremtidens energisystem - det bygger vi nu Fremtidens energisystem - det bygger vi nu Brancheforeningen Decentral Kraftvarme Middelfart 30. maj 2012 Kim Behnke Energinet.dk Sektionschef Miljø, Forskning og Smart Grid Nøglepunkter fra dansk energipolitik

Læs mere

Carsten Rudmose HMN Naturgas I/S

Carsten Rudmose HMN Naturgas I/S Gastekniske dage, maj 2012 Metansamfundet - Opgradering af biogas med brint et udviklingsprojekt støttet af Region Midtjylland Carsten Rudmose HMN Naturgas I/S Deltagere i projektet HIRC - Hydrogen Innovation

Læs mere

Nettoafregning for decentral kraftvarme: Beregningseksempler og konsekvenser af nettoafregning

Nettoafregning for decentral kraftvarme: Beregningseksempler og konsekvenser af nettoafregning Nettoafregning for decentral kraftvarme: Beregningseksempler og konsekvenser af nettoafregning FJERNVARMENS TÆNKETANK Dato: 25. marts 2015 Udarbejdet af: John Tang Kontrolleret af: Jesper Koch og Nina

Læs mere

Smart Grid-Strategi - fremtidens intelligente energisystem

Smart Grid-Strategi - fremtidens intelligente energisystem Smart Grid-Strategi - fremtidens intelligente energisystem Klima-, Energi- og Bygningsministeriet April 2013 Smart Grid-Strategi 3 Indhold Forord 5 Resumé af strategien og de vigtigste initiativer 7 1.

Læs mere

Fossilfri energi Hvad er den fremtidige udfordring?

Fossilfri energi Hvad er den fremtidige udfordring? Fossilfri energi Hvad er den fremtidige udfordring? Vindmøller ved Sprogø, Sund & Bælt Tyge Kjær Roskilde Universitet Udfordringen Emnerne: - Hvort stort er energiforbruget i dag og hvad skal vi bruge

Læs mere

Visionsplan for Ærøs energiforsyning

Visionsplan for Ærøs energiforsyning Udkast til Visionsplan for Ærøs energiforsyning Ærø Kommune og Udvalget for Bæredygtig Energi (UBE) ønsker at understøtte en udvikling frem mod 100 % selvforsyning med vedvarende energi på Ærø. Ønsket

Læs mere

Fossilfri fjernvarme Jørgen G. Jørgensen. Varmepumpedagen 2010 12. oktober 2010 Eigtved Pakhus

Fossilfri fjernvarme Jørgen G. Jørgensen. Varmepumpedagen 2010 12. oktober 2010 Eigtved Pakhus Fossilfri fjernvarme Jørgen G. Jørgensen Varmepumpedagen 2010 12. oktober 2010 Eigtved Pakhus Væsentligste kilder (September 2010) Konklusion - 1 Medvind til varmepumper i Danmark Op til 500.00 individuelle

Læs mere

Fremtidens Energiforsyning

Fremtidens Energiforsyning Fremtidens Energiforsyning Professor Ib Chorkendorff Department of Physics The Danish National Research Foundation Center for Individual Nanoparticle Functionality DG-CINF at the Technical University of

Læs mere

Mulighederne, intentionerne og resultaterne bag SDVP2 Steen Kramer Jensen, Insero Energy

Mulighederne, intentionerne og resultaterne bag SDVP2 Steen Kramer Jensen, Insero Energy Mulighederne, intentionerne og resultaterne bag SDVP2 Steen Kramer Jensen, Insero Energy 1 En gennemgang af mulighederne, intentionerne og resultaterne bag den åbne og standardiserede IT-platform udviklet

Læs mere

Husholdningernes energiforbrug og - produktion

Husholdningernes energiforbrug og - produktion Introduktion og baggrund Brændende spørgsmål Udfordringen Husholdningernes energiforbrug og - produktion Dette notat giver en kort indføring til området Husholdningernes energiforbrug og - produktion :

Læs mere

Vindkraft og kraftvarme i konflikt eller samspil?

Vindkraft og kraftvarme i konflikt eller samspil? 1 Vindkraft og kraftvarme i konflikt eller samspil? I forbindelse med Energinet.dk s EcoGrid.dk projekt bemærkede jeg, at rigelighed af el forekommer på tidspunkter, hvor der efterspørges varme til fjernvarmesystemerne.

Læs mere

Fakta om Kinas udfordringer på klima- og energiområdet

Fakta om Kinas udfordringer på klima- og energiområdet Fakta om Kinas udfordringer på klima- og energiområdet Side 1 1. Kinas voksende energiforbrug Kina har siden slutningen af 1970 erne haft økonomiske vækstrater på 8-10 pct. om året og er i dag et øvre

Læs mere

eflex projektet Poul Brath

eflex projektet Poul Brath eflex projektet Poul Brath Udgangspunktet Mere vindenergi på produktionssiden: Fluktuerende elproduktion Flere og nye elforbrugene apparater: specielt elbilen kan skabe uhensigtsmæssige effektpeaks i elnettet

Læs mere

Mindre CO2 og mere VE Konkrete udfordringer for Hovedstadsområdet

Mindre CO2 og mere VE Konkrete udfordringer for Hovedstadsområdet Varmeplan Hovedstaden - Klima mål, miljø og VE Varme-seminar I Dansk Design center 9. juni 2008 Mindre CO2 og mere VE Konkrete udfordringer for Hovedstadsområdet Henrik Lund Professor i energiplanlægning

Læs mere

Effektiv indpasning af vindkraft i Danmark

Effektiv indpasning af vindkraft i Danmark Effektiv indpasning af vindkraft i Danmark Vindtræf 2014 1. November 201, Risø Hans Henrik Lindboe, Ea Energianalyse a/s 1 Om Ea Energianalyse Konsulentfirma der rådgiver og forsker inden for energi- og

Læs mere