AKTIONÆRINFORMATION EGNSINVEST EJENDOMME TYSKLAND A/S NR. 2/ ÅRGANG 5

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "AKTIONÆRINFORMATION EGNSINVEST EJENDOMME TYSKLAND A/S NR. 2/2015 - ÅRGANG 5"

Transkript

1 AKTIONÆRINFORMATION EGNSINVEST EJENDOMME TYSKLAND A/S NR. 2/ ÅRGANG 5

2 INDHOLD 2 Selskabets drift 4 Erhverslejemål kræver noget særligt 6 De ægte og tilflytterene 8 På poter i Berlin 10 Demokrati i byudvikling 12 Et træ fyldt med bøger UDGIVELSE EgnsINVEST Ejendomme Tyskland A/S Vitus Berings Plads Horsens REDAKTION Thorkild Steen Sørensen (ansv.) Ulla Sørensen KONCERN HOVED- OG NØGLETAL PERIODEN (t.kr.) 1/1-31/ /1-31/ /1-31/ Nettoomsætning Resultat af primær drift Finansielle poster (netto) Dagsværdiregulering Periodens resultat Investeringsejendomme til dagsværdi Balancesum Egenkapital eksklusiv minioritetsinteresser NØGLETAL Resultat pr. aktie efter skat 2,36 kr. 0,77 kr. 7,22 kr. Egenkapital forrentning efter skat 1,86% 0,66% 6,00% Soliditetgrad 34,28% 32,26% 33,8% AKTIEN Kurs ultimo i perioden ,5 96 Indre værdi 128,31 116,93 125,41 Kurs/Indre værdi pr. 31/12 0,83 0,85 0,77 Omsætning i mio. kr. 24,0 8,0 46,3 PORTEFØLJEN Antal ejendomme 21 Antal lejemål 697 Antal m UDVIKLING I AKTIEKURS OG INDRE VÆRDI LAYOUT/PRODUKTION/FOTO Charlotte Baagø SKRIBENTER Charlotte Baagø Indre værdi Aktiekurs TRYK Zeuner A/S, Aarhus N. BERL!N er svanemærket. Eftertryk kun tilladt efter aftale med EgnsINVEST. FOTOS EgnsINVEST Owen Massey McKnight FORSIDEN Charlotte Baagø januar marts 2015 DOWNLOAD MATERIALE Periodemeddelelsen for EgnsINVEST Ejendomme Tyskland A/S - 1. kvartal 2015 kan downloades fra hjemmesiden: 2 JUNI 2015

3 SELSKABETS DRIFT RESULTAT PÅ 6,9 MIO. KR. EgnsINVEST Ejendomme Tyskland A/S har realiseret et tilfredsstillende resultat i årets første tre måneder på 6,9 mio. kr. før skat. 4,2 mio. kr. kommer fra dagsværdiregulering af investeringsejendomme og 2,7 mio. kr. fra driften. UDLODNING AF UDBYTTE VEDTAGET Den 21. maj 2015 blev der afholdt ordinær generalforsamling i EgnsINVEST Ejendomme Tyskland A/S. Generalforsamlingen tog årsberetningen til efterretning og årsrapporten for 2014 blev godkendt, herunder udlodning af udbytte på 0,75 kr. pr. aktie á 100 kr. svarende til 0,75% af aktiekapitalen på kr. Udbyttet andrager kr. Til bestyrelsen i selskabet blev Knud Lomborg, Ane-Lene Kjølby og Thorkild Steen Sørensen genvalgt. På det konstituerende bestyrelsesmøde blev Knud Lomborg genvalgt som formand og Ane-Lene Kjølby genvalgt som næstformand i selskabet. Der var genvalg til selskabets revisor, Deloitte, Statsautoriseret Revisionspartnerselskab. HOVEDAKTIVITETER OG NØGLETAL FOR PERIODEN ER FØLGENDE: EgnsINVEST Ejendomme Tyskland A/S har i 1. kvartal 2015 realiseret et resultat før skat på i alt 6,9 mio. kr. hvoraf 4,2 mio. kr. kan henføres til dagsværdiregulering af investeringsejendomme. Resultatet før kurs- og værdireguleringer (EBVAT) er på 2,7 mio. kr. Der er i perioden foretaget værdiregulering for i alt 4,2 mio. kr., svarende til 0,42% af selskabets samlede anlægsaktiver. Selskabets indre værdi er i perioden steget med 2,26% til 128,31. Børskursen er i perioden steget fra 96,0 til 107,0 svarende til en stigning på 10,3%. Siden er børskursen steget yderligere, hvilket fremgår af grafen. Selskabets tomgang er 1,2% for boliger og 4,4% for erhverv pr. 31. marts 2015, i alt 1,6% (11 lejemål). Egenkapitalforrentningen før skat udgør 2,32% for perioden. Soliditeten udgør 34,28%. De likvide beholdninger udgør 2,3 mio. kr. LEDELSENS FORVENTNINGER Resultatet for perioden 1. januar marts 2015 før kurs- og værdireguleringer (EBVAT) udgør 2,7 mio. kr. Resultatet vurderes som tilfredssstillende. Selskabet fastholder, at forventningerne til EBVAT for regnskabsåret 2015 vil ligge i intervallet 9,5-10,0 mio. kr. Hertil kommer værdireguleringer af selskabets ejendomme. Tomgangen forventes at ligge i niveauet 2% for boliger og ca. 4% for erhverv. Under hensyntagen til udskiftningen af lejere og istandsættelse af lejligheder, inden nye lejere kan flytte ind, anses det ikke for realistisk at få en lavere tomgang. Der er ubenyttede kreditter i selskabet på 30,5 mio. kr. som kan bruges til renoveringsprojekter og andre tiltag på ejendommene.n EBVAT Resultatet efter renter, men før dagsværdireguleringer og særlige poster. JUNI

4 Når et boliglejemål opsiges, er det i de fleste tilfælde lidt spartelmasse og maling, der skal fordeles, før en ny lejer kan flytte ind. Så simpelt er det sjældent, når det er et erhvervslejemål, som skifter lejer. Erhvervslejemål Af Ulla Sørensen EgnsINVEST Ejendomme Tyskland A/S portefølje består primært af boligejendomme. Strategien rummer dog også mulighed for erhvervslejemål typisk butikker og restauranter i stueplan, og liberale erhverv, kontorer, showroom m.v. på andre etager. Selskabet ejer omkring 90 erhvervslejemål, og når disse skifter lejere, er det nogle andre forhold, der er fokus på, end når et boliglejemål skal have nye beboere. Tilkørselsforhold for vareaflæsning, lagerplads, attraktiv placering af indgangspartiet, store panoramavinduer og muligheden for at benytte arealet foran lejemålet kan være blandt de aktiver, et godt erhvervslejemål skal kunne tilbyde udover indretning, faciliteter og ikke mindst beliggenhed, der passer til virksomhedens behov og image. For mange lejere spiller også den karakter, ejendommen udstråler i form af sin arkitektur samt måden, den er blevet vedligeholdt eller moderniseret ind. Hvor et revisionskontor måske foretrækker en smukt udskåret hoveddør af mørkt træ, stuklofter og gulvtæpper, kan et råt betongulv med malerpletter og frihed til selv at kunne bestemme rummets indretning være det ideelle for kunstfotografen. EgnsINVEST Ejendomme Tyskland A/S har også fokus på, om en udskiftning af en virksomhed i et givet lejemål medfører nogle gener for de eksisterende lejere og for naboer. Der tænkes på, om der vil være støj eller lugtgener forbundet med skiftet, om forretningstypen passer til ejendommen og om det vil omfatte for store indgreb i bygningen at etablere den. Ikke mindst er der fokus på, om den forretningsidé, lejeren kommer med, virker holdbar og fornuftig. RESTAURANTER STILLER SÆRLIGE KRAV Qua Berlins popularitet som turistby og ejendommenes centrale beliggenhed er der etableret restauranter eller caféer i flere af selskabets ejendomme. Det, at der produceres mad, stiller krav til hygiejnefaciliteterne, til udluftning og til filtre, der kan sortere lugte fra. En restaurant betyder også, at mange mennesker dagligt vil bevæge sig ind og ud af huset især i aftentimerne. Alle de nævnte forhold er selskabet opmærksom på, inden en lejekontrakt underskrives, især hvis det drejer sig om en nyetablering. Hvis der ikke tidligere har været restaurant i lejemålet, er det som regel også forbundet med relativt store 4 JUNI 2015

5 PORTEFØLJEN FRA ERHVERV TIL BOLIG Generelt er beliggenheden naturligvis afgørende for hvilket erhverv, der kan etableres i et givet erhvervslejemål. Et supermarked, og en tandlæge har naturligvis ikke det samme behov for synlighed og daglig trafik omkring forretningen. Byens udvikling har også indflydelse på, hvilke erhverv, der kan placeres i en ejendom. omkostninger at etablere den. Udover køkkenet, de tekniske installationer, omklædningsrum til personalet og kundetoiletter er der ofte også ønske om en særlig indretning, der passer til restaurantens menukort. MEDANSVAR FRA LEJERNE Det er naturligvis ikke kun restauranter, som stiller krav om en særlig indretning, når de lejer sig ind. Den langt større diversitet i erhvervslejemålene betyder, at arbejdet med at finde nye lejere, når et bliver tomt, ofte er en større udfordring end ved boliglejemål. Det kræver mere individuel forhandling mellem selskabet og en potentiel ny lejer, og der kan være flere parametre i spil, inden betingelserne for en lejekontrakt falder på plads. Ofte er lejerne også langt mere involverede og tager et større ansvar for ombygningen og indretningen af deres lejemål. Der er flere eksempler på, at EgnsINVEST Ejendomme Tyskland A/S har godkendt en ombygning og indretning, som lejerne selv har både udført og betalt. Når byen udvikler sig, må ejendomsmarkedet følge med. Berlin har i gennem de seneste syv til otte år været i en rivende udvikling, hvor kvarterer har skiftet karakter. Det betyder, at der løbende sker en udskiftning af både indbyggere og erhvervstyper rundt omkring i Berlin. Når nye behov dukker op hos de folk, der dagligt færdes i et kvarter, dukker der også nye butikker og arbejdspladser op. Det modsatte er også tilfældet, at der i nogle kvarterer, er et mindre behov for erhverslejemål. I disse situationer kan det være fornuftigt for selskabet at ombygge disse til boliger. Stuelejligheder er ikke ualmindelige i Berlin. Der kan komme mange kreative løsninger i spil, for at indrette et tidligere erhvervslejemål til bolig, som både indeholder muligheden for at udnytte panoramavinduer, den anderledes indretning og arealer foran lejemålet. n JUNI

6 BEFOLKNINGEN Ægte berlinere og tilflyttere et billede af Berlins befolkningsudvikling Dem fra Baden-Württemberg flytter til Pankow, Mitte og Friedrichshain-Kreuzberg. Dem, som flytter væk, flytter ikke så langt, men bliver i Brandenburg, og de ægte berlinere flytter uden for S-baneringen. Af Ulla Sørensen Siden murens fald er der rokeret voldsomt rundt på befolkningen i Berlin. 2,9 mio. er flyttet til byen og 2,7 mio. har forladt den. I alt bor der godt 25 år efter murens fald i byen. Historien om udviklingen i Berlins indbyggertal rummer dog en langt større historie, der nærmest lever op til den gamle talemåde det skal være skidt, før det kan blive godt. Genforeningen af Tyskland og Berlinmurens fald betød store omvæltninger i Berlin. Mange virksomheder måtte lukke, fordi de ikke var konkurrencedygtige de vestberlinske som følge af, at subsidierne forsvandt, og de østberlinske som følge af, at de var nedslidte og havde forældet teknologi. Resultatet blev, at antallet af arbejdspladser i Berlin skrumpede til omkring en tredjedel, og at berlinerne i stort tal vendte byen ryggen. Igennem halvfemserne faldt indbyggertallet således. Bunden blev nået i 2003, hvor der boede i byen. En beslutning om at gøre Berlin til Tysklands hovedstad i såvel ord som handling har ændret billedet. Massive investeringer rundt omkring i byen samt andre tiltag blev iværksat i halvfemserne og er fortsat op igennem nullerne. Som det fremgår af grafen, har indsatsen haft den ønskede effekt. Udviklingen er vendt, og siden 2010 har der været et boom i antallet af nye indbyggere. TIL- OG FRAFLYTTERE Går man bag de store tal, bliver det muligt at se, hvem der er flyttet til, og hvem der er flyttet fra byen i løbet af de 25 år, og hvor de er flyttet hen. 6 JUNI 2015

7 af Berlins nye indbyggere siden murens fald kommer fra andre delstater i Tyskland, heraf knap en tredjedel fra nabodelstaten Brandenburg. Særligt den centrale del af Berlin har været et populært sted at slå sig ned for tilflytterne. Pankow, Mitte og Friedrichshain- Kreuzberg har de seneste år således udviklet sig til at blive et af de mest hotte steder at flytte til i Tyskland, hvilket har ændret befolkningssammensætningen, så der i den centrale del af Berlin i dag bor flere nytilflyttere end indfødte berlinere. Til- og fraflytningen betyder, at byen smelter mere og mere sammen med Brandenburg, som også kan defineres som Berlins opland. En tredjedel af de berlinere, der er flyttet fra byen, har valgt at slå sig ned netop her, mens resten har valgt andre steder i Tyskland. Brandenburg, som ligger i det tidligere DDR, er i den sammenhæng et enkeltstående tilfælde, da det primært har været de vestlige delstater, der har tiltrukket de frafaldende berlinerne. Det forklares naturligvis med, at muligheder for at få arbejde i Tysklands vestlige delstater er og har været bedre end i de østlige. Flytningen fra øst til vest har også fundet sted internt i Berlin. De ægte berlinere er flyttet fra den centrale del af byen til primært de vestlige ydredistrikter uden for S-baneringen. UDSKIFTNING I DE UDENLANDSKE BEFOLKNINGSGRUPPER Udviklingen i Berlin er dog langt fra båret af indfødte tyskere alene. Den største udenlandske befolkningsgruppe i Berlin kommer fra Tyrkiet. De kom til Vestberlin i 60 erne og bosatte sig primært i Neuköln- og Kreuzberg-bydelene langs med muren. Der bor således få med tyrkisk baggrund i Mitte, Friedrichshain, Prenzlauer Berg eller andre af de østlige bydele. Hvorvidt netop denne befolkningsgruppe bliver ved med at være den største, er dog tvivlsomt. De seneste år er antallet, der flytter tilbage til Tyrkiet nemlig vokset, mens immigrationen er faldet. I stedet har udvidelsen af EU, mod Østeuropa medført, at østeuropærerne med Polen i spidsen har fundet vej til den tyske hovedstad. Finanskrisen, har også præget befolkningsudviklingen. Stor arbejdsløshed og økonomisk krise i for eksempel Spanien, Grækenland og Italien har haft indflydelse på tilflytningen. Særligt de centrale distrikter så som Charlottenburg-Wilmersdorf, Mitte og Friedrichshain-Kreuzberg har været attraktive steder at slå sig ned for de sydeuropæiske immigranter. Danmark har også taget Berlin til sig, og der er således flere danskere, som slår sig ned i byen, end der rejser fra den. Hvad årsagen til den udvikling er, siger statistikken ikke noget om, men det berlinske kulturliv vil være et godt bud Udvikling i indbyggertallet i Berlin BERLIN BOOMER FORTSAT Udviklingen i tilflytning, fraflytning og rundt-flytning er på ingen måde løjet af. Der forventes en vækst i antallet af indbygger på mellem og inden 2030, så der i 2030 bor / mennesker i Berlin. Det kommer blandt andet til udtryk ved, at der hvert minut finder en flytning sted. For EgnsINVEST Ejendomme Tyskland A/S er både den forventede udvikling i befolkningstallet og antallet af flyttebiler, der dagligt kører rundt på vejene i Berlin positiv, da det medvirker til at skabe vækst og udvikling også på ejendomsmarkedet. n Kilde: Amt für Statistik Berlin Brandenburg Indbyggertallet JUNI

8 BYLIV Berlins status som metropol i Europa har været et faktum i adskillige år. På en ny front er byen også ved at udvikle sig til et madmekka for byens hunde og katte. Rundt om i byen åbner der restauranter og slagterforretninger, udelukkende med varer og service til de kære dyr. Poteaftryk overalt i Berlin Af Charlotte Baagø NÅR KÆLEDYRET BLIVER FAMILIE Man siger, at hunden er menneskets bedste ven og ens ven fortjener vel det bedste, ikke? Når kæledyret får status af partner, kender forkælelsen ingen grænser. Vi har herhjemme længe set hunde i halsbånd med swarovskisten og klædt i dyre og moderigtige dækkener. Men nu kan hundeejere i Berlin gøre endnu mere for deres elskede kæledyr. New York, Paris og London har i flere år haft restauranter for kæledyr og deres ejere. Det fænomen har også bredt sig til Berlin. Så til glæde for nogle og til undren for andre, skyder der nu både restauranter og gourmetforretninger for hunde op rundt om i byen. I Friedrichshain ligger for eksempel slagterforretningen Bones For Dogs, som sælger forskellige former for frisk kød, tilskudsolie og kødben. Så kan Fido selv få lov at vælge sin favoritspise direkte ved slagterens disk. HUNDEMEKKA I CHARLOTTENBURG-WILMERSDORF Området ved Grunewald-skoven i Charlottenburg-Wilmersdorf tiltrækker generelt mange hundeejere, da det er tilladt at lade sin hund løbe løs visse steder. Noget de fleste hunde i byen sjældent har mulighed for at prøve. Tæt ved selve jagtslottet Grunewald, åbnede der i år en restaurant, som består af en række salgsboder med forskellige lækkerier til hundene. Så mens hunden forkæles med en lækker snack, kan ejeren nyde en kop kaffe på cafeområdet foran slottet. Indvielsen af restauranten blev foretaget af den tyske sanger og entertainer Henry de Winter og hans ruhårede terrier Bobby, som er kendt for at optræde med sin herre ved en del af hans koncenter. Det er også i Charlottenburg-Wilmersdorf, at man finder to gourmetrestauranter for hunde og katte. De bærer navnet Pets Deli og sælger her flere slags kvalitetskød fx okse, kalkun og kænguru og tilbehør som broccoli og bær. Prisen for et komplet måltid til hunden ligger mellem 3 og 6 euro. Ønsker man kager til dessert, koster de 4 euro. Man kan vælge at tage måltidet med hjem, eller lade det servere for hunden i de specielt indrettede omgivelser med madskåle i passende højde. Noget, der nok mest er til glæde for ejerne, da de fleste hunde er godt tilfredse, hvis de blot får en fyldt madskål, uanset hvilke fancy omgivelser den bliver serveret i POSITIVT SYN PÅ HUNDE Generelt er hunde og deres ejere velkomne mange steder i Berlin, også på almindelige restauranter. At medbringe sin hund ved besøg i byen er også muligt, da flere af de store hotelkæder tilbyder forskellige former for service til gæsternes hunde. Har man månedskort til bus og tog, kan hunden medbringes gratis. Hunde af de helt store racer skal dog bære mundkurv i de offentlige transportmidler, og hvis bussen er godt fuld sker det også, at buschaufføren afviser en mindre hund, hvis den ikke bærer mundkurv. Men selv om man generelt ser positivt på hunde i Berlin, ønsker man også at regulere antallet. Det gøres via den årlige hundeskat. Hundeejere skal betale 120 euro for den første hund og 180 euro for eventuelle efterfølgende hunde. Pets Deli restauranterne er selvfølgelig behørigt markeret på Google Maps, lige som mange andre restauranter. Det fremgår dog ikke, at det drejer sig om et spisested udelukkende for kæledyr, så man kan sikkert få sig en overraskelse, hvis man intetanende ringer for at reservere et bord. n 8 JUNI 2015

9 I Friedrichshain ligger forretningen Bones for Dogs, som udelukkende sælger kvalitetskød til hunde. FØLG UDVIKLINGEN I SELSKABET. MODTAG NYHEDER OG MEDDELELSER DIREKTE PÅ MAIL Tilmelding på JUNI

10 BYEN DEBATTERER Berlinerne skal spørges. Den demokratiske proces står højt på dagsordenen for de store projekter, som myndighederne sætter i gang. Af Ulla Sørensen At skaffe boliger nok til de mange nye indbyggere er en af Berlins største udfordringer, derfor arbejdes der målrettet med at finde egnede byggegrunde, som kan anvendes til formålet. Ved udgangen af 2014 var der registreret 226 byggeprojekter, som vil resultere i nye boliger. Mange af de registrerede projekter er naturligvis af mindre karakter, men der er også flere områder i Berlin, som i høj grad kommer til at skifte karakter, når og hvis projekterne gennemføres. Når myndighederne i Berlin ønsker at forandre byen, for eksempel for at kunne bygge et nyt boligområde, er et meget vigtigt led i processen at høre, hvad de eksisterende borgere synes om idéen. STEMME OM ET UDVIKLINGSPROJEKT Sidste år drejede det sig om området, hvor den tidligere Tempelhof-lufthavn ligger. Det store areal har siden lufthavnen blev lukket fungeret som et sted, hvor berlinerne kan dyrke deres udendørs fritidsinteresser og slappe af, og det er et meget populært rekreativt område. Her ønskede myndighederne at bygge nyt langs kanten af det 300 ha store grønne areal og havde fremlagt et projekt, der både indeholdt opførelse af boliger, butikker og offentlige institutioner. En stor gruppe berlinere var dog ikke enige med politikerne og fik stablet en underskriftindsamling på benene, som resulterede i, at spørgsmålet om arealets anvendelse kom ud i en folkeafstemning sidste år i juni. Berlinernes svar til myndighedernes Tempelhofprojekt blev et klart NEJ TAK. Generelt er der en stor lyst til at høre berlinernes mening. Når der er ønske og ideer om at forandre særligt centrale områder af byen bliver de inviteret til at deltage i processen. Den demokratiske byudviklingsproces betyder for eksempel, at der nogle steder afholdes workshops, hvor borgerne Kick-off Udstilling 10 JUNI 2015 Forelæsning

11 Demokratisk byudvikling inviteres ind for at komme med ideer til det givne projekt. Borgerne er i disse tilfælde tidligt med i processen og bidrager til de løsninger, der præsenteres senere. Et eksempel på, at den demokratiske proces bliver ført helt ud, er i gang for øjeblikket. DEMOKRATISK PROCES I MITTE Projektet kaldes Alte Mitte neue Liebe og handler om, hvordan arealet mellem Fjernsynstårnet, floden Spree, Berlins Rådhus og Mariekirken skal se ud i fremtiden. Det er et af de sidste prominente områder i den historiske del af Mitte, hvor man ikke har lagt sig fast på, hvilken udformning arealet skal have, og hvad det skal udnyttes til. Zur Diskussion Berlins myndigheder for byudvikling har ønsket at involvere og motivere borgerne i Mitte til at deltage i processen med at udvikle området. Tidligere på året har der således været en dialogproces på hjemmesiden hvor de har inviteret borgere i Mitte til at komme med deres input. Emnerne, som borgerne kunne skrive et indlæg om har for eksempel været: stedets historie, hvilken funktion området skal have, hvordan bydelen skal forbindes med nabobydelene osv. Dialogprocessen sluttede i maj, og det er muligt at læse alle input på hjemmesiden og på den måde orientere sig om, hvad der er vigtig for den enkelte og hvilke tanker borgerne har til de forskellige emner. Næste proces er netop gået i gang og betyder, at der frem til efteråret vil blive afholdt både forelæsninger, workshops med indlagte gåture i området, publikumsinvolverende teateraftener, udstillinger m.v. I september er der lagt op til et såkaldt halvlegsseminar, hvor der samles op på processen, inden dialogfase nummer to går i gange i december. FOR OG IMOD AFHÆNGER AF SITUATIONEN Det er naturligvis ikke ved alle projekter, borgerinddragelsen er så omfattende som her. Ved almindelige byggeprojekter er der en lovmæssig høring, som vi kender det fra Danmark. Det kan i nogle tilfælde resultere i protester fra borgerne i området for eksempel hvis et nyt boligbyggeri betyder, at de mister deres parkeringsplads, som det er tilfældet ved et projekt i udkanten af bydelen Prenzlauer Berg. I andre tilfælde følges nye byggeprojekter med positiv interesse, fordi de tilfører en bydel noget, den mangler såsom skoler og børnehaver samt generelt forskønnelse. Hver situation er unik. Det man skal have for øje er, at nybyggeri handler om både at tilgodese dem, der allerede bor i et område, og dem som ønsker at flytte til. n Forum r Diskussion Workshop Dialog JUNI

12 Bøgerne i træet Det kunne lyde som titlen på en børnebog, men faktisk skal det forstås bogstaveligt som bøger, der står i et træ i Prenzlauer Berg. Af Charlotte Baagø På hjørnet af Kollwitzstraße og Sredzkistraße, ud for Cafe Anna Blume, står et træ. Der er ikke tale om et normalt træ, da det hverken har grene eller blade, men derimod en masse små rum med plexiglas låger for. GRATIS VIDEN TIL ALLE Træet består faktisk af fem forskellige træer fra Grunewald skoven i Charlottenburg-Wilmersdorf, og er bygget af unge skovbrugsstuderende. Ideen er, at træet fungerer som en offentlig åben boghylde. Alle er velkomne til at tage en af bøgerne bag lågerne, blot skal man modsat også aflevere en bog til træet. Projektet hviler udelukkende på tillid, og der er ingen kontrol med indholdet i træet, som kan rumme op mod 100 brugte bøger. Her er blot ønsket om at dele viden frit mellem mennesker. Man kan vælge at beholde en valgt bog efter endt læsning eller bytte den igen. Det var oprindelig de tyske kunstnere Clegg & Guttmann, der med deres installation Die Offene Bibliothek i Graz (1991) søsatte ideen. Siden har fænomenet spredt sig til både Østrig og Schweiz. STOR KREATIVITET Der er kreeret mange sjove og skæve former for åbne bogreoler rundt omkring. Udover skabe i utallige udformninger, er også gamle udtjente telefonbokse populære at anvende til formålet. Det er alligevel særdeles kreativt af de unge skovbrugs-studerende at kombinere deres fag og glæde for Bogtræet der står på hjørnet af Kollwitzstraße og Sredzkistraße. Foto: Owen Massey McKnight. træ til et bogtræ, og det passer perfekt ind blandt de mange almindelige træer, som er en kendt del af bymiljøet i Berlin. n Reserveret til PostDanmark

Jensen & Møller Invest A/S Delårsrapport 1. kvartal 2006 Side 2 af 7. Hoved- og nøgletal

Jensen & Møller Invest A/S Delårsrapport 1. kvartal 2006 Side 2 af 7. Hoved- og nøgletal Jensen & Møller Invest A/S Delårsrapport 1. kvartal 2006 Side 2 af 7 Hoved- og nøgletal Hovedtal (t.kr.) 2006 2005 2005 Resultatopgørelse Resultat af udlejning 251 74 897 Avance ved salg af lejligheder

Læs mere

Til OMX Den Nordiske Børs København Fondsbørsmeddelelse nr. 3/2008 Hellerup, 15. april 2008 CVR nr. 21 33 56 14

Til OMX Den Nordiske Børs København Fondsbørsmeddelelse nr. 3/2008 Hellerup, 15. april 2008 CVR nr. 21 33 56 14 Til OMX Den Nordiske Børs København Fondsbørsmeddelelse nr. 3/2008 Hellerup, 15. april 2008 CVR nr. 21 33 56 14 Delårsrapport for perioden 1. januar - 31. marts 2008 Bestyrelsen for Dan-Ejendomme Holding

Læs mere

Admiral Capital A/S Hovedpunkter i delårsrapport for perioden 1. juli til 31. december

Admiral Capital A/S Hovedpunkter i delårsrapport for perioden 1. juli til 31. december NASDAQ OMX Copenhagen A/S nr. 5 / 2015 Aarhus, 27. februar 2015 CVR. nr. 29 24 64 91 www.re-cap.dk Admiral Capital A/S Hovedpunkter i delårsrapport for perioden 1. juli til 31. december 2014 Bestyrelsen

Læs mere

INVESTERING I BOLIGEJENDOMME I BERLIN

INVESTERING I BOLIGEJENDOMME I BERLIN INVESTERING I BOLIGEJENDOMME I BERLIN BLIV MEDEJER AF GOD OG VELBELIGGENDE UDLEJNINGSEJENDOM I BERLIN. Nu får du mulighed for at blive medejer af en 16 anparter), hvor Andersen Development velbeliggende

Læs mere

Brd. Klee A/S. CVR.nr. 46 87 44 12. Delårsrapport for perioden 1. oktober 2014 31. marts 2015

Brd. Klee A/S. CVR.nr. 46 87 44 12. Delårsrapport for perioden 1. oktober 2014 31. marts 2015 Brd. Klee A/S CVR.nr. 46 87 44 12 Delårsrapport for perioden 1. oktober 2014 31. marts 2015 For yderligere oplysninger kan direktør Lars Ejnar Jensen kontaktes på telefon 43 86 83 33 Brd. Klee A/S Delårsrapport

Læs mere

EgnsINVEST Ejendomme Tyskland A/S indgår betinget aftale om erhvervelse af ejendomsinvesteringsselskab med ejendom beliggende i Berlin

EgnsINVEST Ejendomme Tyskland A/S indgår betinget aftale om erhvervelse af ejendomsinvesteringsselskab med ejendom beliggende i Berlin Horsens den 28. december 2012 EgnsINVEST Ejendomme Tyskland A/S indgår betinget aftale om erhvervelse af ejendomsinvesteringsselskab med ejendom beliggende i Berlin EgnsINVEST Ejendomme Tyskland A/S ("EGNETY"

Læs mere

Regnskabsmeddelelse for perioden 1. januar 30. september 2000 for EjendomsSelskabet Norden A/S

Regnskabsmeddelelse for perioden 1. januar 30. september 2000 for EjendomsSelskabet Norden A/S Den 14. november 2000 Københavns Fondsbørs Nikolaj Plads 6 1067 København K Telefax nr. 33 12 86 13 Regnskabsmeddelelse for perioden 1. januar 30. september 2000 for EjendomsSelskabet Norden A/S Periodens

Læs mere

Bestyrelsen for Jensen & Møller Invest A/S har på et møde i dag behandlet selskabets delårsrapport for 1. halvår 2014.

Bestyrelsen for Jensen & Møller Invest A/S har på et møde i dag behandlet selskabets delårsrapport for 1. halvår 2014. Jensen & Møller Invest A/S CVR nr. 53 28 89 28 Charlottenlund Stationsplads 2 2920 Charlottenlund Tlf. 35 27 09 02 Fax 35 38 19 50 www.jensen-moller.dk E-mail: jmi@danskfinancia.dk Nasdaq OMX Copenhagen

Læs mere

Bestyrelsen for Jensen & Møller Invest A/S har på et møde i dag behandlet selskabets periodemeddelelse for 1. -3. kvartal 2010.

Bestyrelsen for Jensen & Møller Invest A/S har på et møde i dag behandlet selskabets periodemeddelelse for 1. -3. kvartal 2010. Jensen & Møller Invest A/S CVR nr. 53 28 89 28 Rosenvængets Hovedvej 6 2100 København Ø Tlf. 35 27 09 02 Fax 35 38 19 50 www.jensen-moller.dk E-mail: jmi@danskfinancia.dk OMX Den Nordiske Børs København

Læs mere

egetæpper a/s Delårsrapport 2008/09 (1. maj - 31. oktober 2008) CVR-nr. 38 45 42 18

egetæpper a/s Delårsrapport 2008/09 (1. maj - 31. oktober 2008) CVR-nr. 38 45 42 18 Delårsrapport 2008/09 (1. maj - 31. oktober 2008) CVR-nr. 38 45 42 18 Indhold Hoved- og nøgletal for koncernen 2 Ledelsespåtegning 3 Ledelsesberetning 4 Resultatopgørelsen for perioden 1. maj - 31. oktober

Læs mere

Nyhedsbrev 3. Kære Aktionær / Læser

Nyhedsbrev 3. Kære Aktionær / Læser Kære Aktionær / Læser Nu hvor overgangen til det nye år er vel overstået er det blevet tid til tredje udgave af vores nyhedsbrev. I denne udgave vil vi kort: Præsentere selskabets nye bestyrelsesmedlem

Læs mere

First North Meddelelse nr. 52 27. august, 2010

First North Meddelelse nr. 52 27. august, 2010 First North Meddelelse nr. 52 27. august, 2010 Halvårsmeddelelse for 2010 Bestyrelsen for Wirtek A/S har behandlet og godkendt halvårsregnskabet for første halvår 2010 for Wirtek koncernen. Omsætning for

Læs mere

EgnsINVEST Ejendomme Tyskland A/S indgår betinget aftale om erhvervelse af ejendomsinvesteringsselskab med fire ejendomme beliggende i Berlin

EgnsINVEST Ejendomme Tyskland A/S indgår betinget aftale om erhvervelse af ejendomsinvesteringsselskab med fire ejendomme beliggende i Berlin Horsens, 23. december 2011 EgnsINVEST Ejendomme Tyskland A/S indgår betinget aftale om erhvervelse af ejendomsinvesteringsselskab med fire ejendomme beliggende i Berlin EgnsINVEST Ejendomme Tyskland A/S

Læs mere

Formandens beretning. v. Bo Heide-Ottosen

Formandens beretning. v. Bo Heide-Ottosen Formandens beretning v. Bo Heide-Ottosen Året - Velkommen Tredje år som ejendomsinvesteringsselskab Victoria Properties investeringer omfatter velbeliggende lav-risiko erhvervs- og boligejendomme i det

Læs mere

Halvårsmeddelelse 1999 EjendomsSelskabet Norden A/S Highlights

Halvårsmeddelelse 1999 EjendomsSelskabet Norden A/S Highlights Den 9. august 1999 JSP/ah Københavns Fondsbørs Nikolaj Plads 6 1067 København K Fax nr. 33 12 86 13 Halvårsmeddelelse 1999 EjendomsSelskabet Norden A/S Highlights EjendomsSelskabet Norden har haft en positiv

Læs mere

Berlin High End A/S Generalforsamling d. 1 nov. 2010

Berlin High End A/S Generalforsamling d. 1 nov. 2010 Moderselskabet: Berlin High End A/S. vs Koncernen: Berlin High End A/S og samtlige tyske datterselskaber konsolideret efter dansk praksis. 2009/2010 vs 2008/2009: 2008/2009 Fuld omsætning med oprindelige

Læs mere

INVESTERINGER GIVER STØRST AFKAST UDEN FOR DANMARK

INVESTERINGER GIVER STØRST AFKAST UDEN FOR DANMARK Marts 2014 INVESTERINGER GIVER STØRST AFKAST UDEN FOR DANMARK AF KONSULENT MATHIAS SECHER, MASE@DI.DK Det er mere attraktivt at investere i udlandet end i Danmark. Danske virksomheders direkte investeringer

Læs mere

Til NASDAQ OMX Nordic Copenhagen GlobeNewswire

Til NASDAQ OMX Nordic Copenhagen GlobeNewswire Til NASDAQ OMX Nordic Copenhagen GlobeNewswire Delårsrapport for 9 måneder 2009 Faaborg, den 29. oktober 2009 Selskabsmeddelelse nr. 15/2009 Bestyrelsen og direktionen har behandlet og godkendt delårsrapporten

Læs mere

German High Street Properties A/S

German High Street Properties A/S German High Street Properties A/S DELÅRSRAPPORT FOR PERIODEN 1. JANUAR - 31. MARTS 2012 Selskabsoplysninger Selskabet German High Street Properties A/S Sundkrogsgade 21 2100 København Ø CVR-nr: 30 69 16

Læs mere

- Omsætningen i 1. halvår 2007 er realiseret med kr. 52,6 mio., hvilket er en stigning på kr. 9 mio. i forhold til samme periode af 2006

- Omsætningen i 1. halvår 2007 er realiseret med kr. 52,6 mio., hvilket er en stigning på kr. 9 mio. i forhold til samme periode af 2006 Københavns Fondsbørs Børsmeddelelse nr. 2007/16 Aalborg den 14. august 2007 for Aalborg Boldspilklub A/S. Hovedkonklusionerne for første halvår 2007: - Aalborg Boldspilklub A/S (AaB) har i 2. kvartal 2007

Læs mere

VELKOMMEN TIL HOTELS DESIGNED TO SAY YES!

VELKOMMEN TIL HOTELS DESIGNED TO SAY YES! VELKOMMEN TIL K Ø B E N H AV N RADISSON BLU ROYAL HOTEL Hammerichsgade 1, DK-1611 København V, Danmark T: +45 33 42 60 00 F: +45 33 42 61 00 copenhagen@radissonblu.com radissonblu.dk/royalhotel-koebenhavn

Læs mere

Delårsrapport for 1. kvartal 2008

Delårsrapport for 1. kvartal 2008 Delårsrapport for 1. kvartal 2008 Brødrene A & O Johansen A/S Rørvang 3 * 2620 Albertslund Tlf.: 70 28 00 00 * Fax: 70 28 01 01 CVR-nr.: 58 21 06 17 side 1/6 (Alle beløb er i hele 1.000 kr.) Resultatopgørelse

Læs mere

Bestyrelsen for Jensen & Møller Invest A/S har på et møde i dag behandlet selskabets periodemeddelelse for 1. -3. kvartal 2012.

Bestyrelsen for Jensen & Møller Invest A/S har på et møde i dag behandlet selskabets periodemeddelelse for 1. -3. kvartal 2012. Jensen & Møller Invest A/S CVR nr. 53 28 89 28 Charlottenlund Stationsplads 2 2920 Charlottenlund Tlf. 35 27 09 02 Fax 35 38 19 50 www.jensen-moller.dk E-mail: jmi@danskfinancia.dk OMX Den Nordiske Børs

Læs mere

SEB Administration A/S

SEB Administration A/S SEB Administration A/S Halvårsrapport pr. 30. juni 2015 GENERELLE OPLYSNINGER Ledelse Bestyrelse Peder Natéus, formand Steen Winther Poulsen Alice Lykke (medarbejdervalgt) Doris Nielsen Markussen (medarbejdervalgt)

Læs mere

Kvartalsrapport for første kvartal 2008 - Foreningen Fast Ejendom, Dansk Ejendomsportefølje

Kvartalsrapport for første kvartal 2008 - Foreningen Fast Ejendom, Dansk Ejendomsportefølje side 1 af 8 OMX Københavns Fondsbørs Nikolaj Plads 6 Postboks 1040 1007 København K Fondsbørsmeddelelse nr.8/2008 Kvartalsrapport, 1. kvartal Foreningen Fast Ejendom f.m.b.a. Tuborg Boulevard 12 2900 Hellerup

Læs mere

Meddelelse nr. 8 2003 Kvartalsrapport, 1. kvartal 2003 Til Københavns Fondsbørs

Meddelelse nr. 8 2003 Kvartalsrapport, 1. kvartal 2003 Til Københavns Fondsbørs Side 1/6 21. maj 2003 Kvartalsrapport for 1. kvartal 2003 for Rockwool International A/S Hovedpunkter Omsætningen steg med 1 % i forhold til 1. kvartal 2002. Med uændrede valutakurser ville den være steget

Læs mere

Flytning af statsinstitutioner. vækst. fra Bonn til Berlin har skabt grobund for AKTIONÆRINFORMATION EGNSINVEST EJENDOMME TYSKLAND A/S

Flytning af statsinstitutioner. vækst. fra Bonn til Berlin har skabt grobund for AKTIONÆRINFORMATION EGNSINVEST EJENDOMME TYSKLAND A/S NR. 3/2015 - ÅRGANG 5 AKTIONÆRINFORMATION EGNSINVEST EJENDOMME TYSKLAND A/S Flytning af statsinstitutioner fra Bonn til Berlin har skabt grobund for vækst INDHOLD 3 Selskabets drift 4 Innovation og iværksættere

Læs mere

Til NASDAQ OMX Nordic Copenhagen GlobeNewswire

Til NASDAQ OMX Nordic Copenhagen GlobeNewswire Til NASDAQ OMX Nordic Copenhagen GlobeNewswire Faaborg, den 21. april 2009 Selskabsmeddelelse nr. 05/2009 Delårsrapport for 1. kvartal 2009 Bestyrelsen og direktionen har i dag behandlet og godkendt delårsrapporten

Læs mere

DEN DANSKE MARITIME FOND

DEN DANSKE MARITIME FOND DEN DANSKE MARITIME FOND Årsrapporten er fremlagt og godkendt af bestyrelsen den 29. marts 2010 (dirigent) CVR-nr. 28 89 38 25 Årsrapport 2009 AMALIEGADE 33 B * DK - 1256 KØBENHAVN K * TLF.: +45 77 40

Læs mere

Hoved- og nøgletal 2. kvartal 2. kvartal 1. halvår 1. halvår tkr. 2015 2014 2015 2014 2014

Hoved- og nøgletal 2. kvartal 2. kvartal 1. halvår 1. halvår tkr. 2015 2014 2015 2014 2014 Hoved- og nøgletal 2. kvartal 2. kvartal 1. halvår 1. halvår tkr. 2015 2014 2015 2014 2014 Hovedtal Nettoomsætning i alt 37.669 28.996 61.867 56.743 125.740 Af- og nedskrivninger 1.684 976 3.232 105.607

Læs mere

PERIODEMEDDELELSE 1. januar - 31. marts 2011

PERIODEMEDDELELSE 1. januar - 31. marts 2011 PERIODEMEDDELELSE 1. januar - 31. marts 2011 EgnsINVEST Ejendomme Tyskland A/S CVR-nr. 30 55 77 51 Indhold 03 Selskabets profil 04 Oplysninger om selskabet 05 Ledelsespåtegning 06 Ledelsesberetning 12

Læs mere

H A L V Å R S R A P P O R T 2 0 1 1 EgnsINVEST Ejendomme Tyskland A/S CVR-nr. 30 55 77 51

H A L V Å R S R A P P O R T 2 0 1 1 EgnsINVEST Ejendomme Tyskland A/S CVR-nr. 30 55 77 51 H A L V Å R S R A P P O R T 2 0 1 1 EgnsINVEST Ejendomme Tyskland A/S CVR-nr. 30 55 77 51 Indhold 03 Selskabets profil 04 Oplysninger om selskabet 05 Ledelsespåtegning 06 Ledelsesberetning 09 Oplysninger

Læs mere

Prenzl berg - atmosfære, boheme og kunst

Prenzl berg - atmosfære, boheme og kunst NR. 2/2012 - ÅRGANG 2 Prenzl berg - atmosfære, boheme og kunst Aktionærinformation FRA EgnsINVEST Ejendomme Tyskland A/S Renoveringsbølgen ruller INDHOLD 2 Lederen 3 Fra New York til Berlin 6 Prenzl berg

Læs mere

PERIODEMEDDELELSE for 1.-3. kvartal 2011

PERIODEMEDDELELSE for 1.-3. kvartal 2011 PERIODEMEDDELELSE for 1.-3. kvartal 2011 EgnsINVEST Ejendomme Tyskland A/S CVR-nr. 30 55 77 51 Indhold 03 Selskabets profil 04 Oplysninger om selskabet 05 Ledelsespåtegning 06 Ledelsesberetning 09 Oplysninger

Læs mere

Ejendomsselskabet Nordtyskland 1. 3. kvartal 2013 og budget 2014

Ejendomsselskabet Nordtyskland 1. 3. kvartal 2013 og budget 2014 1. 3. kvartal og budget 2014 Regnskabsrapport for 1. 3. kvartal Det ordinære overskud for perioden er 7,9 mio. EUR, hvilket er det samme som det budgetterede. Lejeindtægterne er 29,3 mio. EUR, hvilket

Læs mere

VICTOR INTERNATIONAL A/S

VICTOR INTERNATIONAL A/S Nasdaq OMX Copenhagen A/S Nikolaj Plads 6 1007 København K Meddelelse nr. 2015/04 27. april 2015 4 sider inkl. denne Fondsbørsmeddelelse nr. 4-2015 Referat af ordinær generalforsamling i Victor International

Læs mere

BERLIN III A/S Generalforsamling 14. oktober 2011

BERLIN III A/S Generalforsamling 14. oktober 2011 BERLIN III A/S Generalforsamling 14. oktober 2011 Dagsorden 1. Bestyrelsens beretning om selskabets virksomhed i det forløbne år 2. Fremlæggelse af årsrapport til godkendelse 3. Beslutning om anvendelse

Læs mere

Ordinær generalforsamling 2013

Ordinær generalforsamling 2013 Ordinær generalforsamling 2013 NTR Holding A/S Rådhuspladsen 16, 1. 1550 København Tel.: +45 8896 8666 Fax: +45 8896 8806 E-mail: ntr@ntr.dk www.ntr.dk CVR-NR 62 67 02 15 År 2013, den 18. april kl. 15.00

Læs mere

Vedtægter. Roskilde Grøn Energi A/S. Sagsansvarlig Pernille Aagaard Truelsen Partner, advokat (L), ph.d.

Vedtægter. Roskilde Grøn Energi A/S. Sagsansvarlig Pernille Aagaard Truelsen Partner, advokat (L), ph.d. Sagsansvarlig Pernille Aagaard Truelsen Partner, advokat (L), ph.d. Sagsbehandler Pernille Aagaard Truelsen Partner, advokat (L), ph.d. Åboulevarden 49, 4. sal 8000 Aarhus C Telefon: 86 18 00 60 Mobil:

Læs mere

Den 27. marts 2007, kl. 15.00, afholdtes ordinær generalforsamling i Sjælsø Gruppen A/S i TV Byen/Gyngemosen, Mørkhøjvej 500, 2860 Søborg.

Den 27. marts 2007, kl. 15.00, afholdtes ordinær generalforsamling i Sjælsø Gruppen A/S i TV Byen/Gyngemosen, Mørkhøjvej 500, 2860 Søborg. Sjælsø Gruppen A/S CVR-nummer 89801915 Den 27. marts 2007, kl. 15.00, afholdtes ordinær generalforsamling i Sjælsø Gruppen A/S i TV Byen/Gyngemosen, Mørkhøjvej 500, 2860 Søborg. Udover aktionærer var selskabets

Læs mere

German High street properties a/s DelÅrsrapport for perioden 1. Januar - 31. Marts 2015

German High street properties a/s DelÅrsrapport for perioden 1. Januar - 31. Marts 2015 German High Street Properties A/S DelÅrsrapport for Perioden 1. Januar - 31. Marts Selskabsoplysninger Selskabet German High Street Properties A/S Mosehøjvej 17 2920 Charlottenlund CVR-nr: 30 69 16 44

Læs mere

Service-Løn A/S. Bugattivej 8, 7100 Vejle. Årsrapport for. CVR-nr. 10 01 64 52

Service-Løn A/S. Bugattivej 8, 7100 Vejle. Årsrapport for. CVR-nr. 10 01 64 52 Gunhilds Plads 2 DK-7100 Vejle Tlf. 75 82 10 55 Fax 75 83 18 79 www.martinsen.dk CVR. nr. 32 28 52 01 Service-Løn A/S Bugattivej 8, 7100 Vejle Årsrapport for 2011 CVR-nr. 10 01 64 52 Årsrapporten er fremlagt

Læs mere

Roblon har god fremgang i omsætning og resultat i 1. kvartal 2014/15.

Roblon har god fremgang i omsætning og resultat i 1. kvartal 2014/15. Roblon A/S PO box 120 Nordhavnsvej 1 9900 Frederikshavn Denmark Fondsbørsmeddelelse nr. 4 2015 Tel. +45 9620 3300 Fax +45 9620 3399 info@roblon.com www.roblon.com CVR no. 5706 8515 Delårsrapport for 2014/15

Læs mere

COWI-koncernen. Halvårsrapport januar-juni 2005. Highlights: Nettoomsætning er øget fra 1.243 mdkk til 1.293 mdkk (+4 pct.)

COWI-koncernen. Halvårsrapport januar-juni 2005. Highlights: Nettoomsætning er øget fra 1.243 mdkk til 1.293 mdkk (+4 pct.) Halvårsrapport januar-juni Highlights: Nettoomsætning er øget fra 1.243 mdkk til 1.293 mdkk (+4 pct.) Resultat af primær drift er øget fra 48 mdkk til 57 mdkk (+20 pct.) Overskudsgrad er øget fra 3,8 pct.

Læs mere

adserving International A/S Resultatresume 1. juli 2007 / 30. juni 2008 Selskabets Revisor: Nørre Farimagsgade 11 1364 København K

adserving International A/S Resultatresume 1. juli 2007 / 30. juni 2008 Selskabets Revisor: Nørre Farimagsgade 11 1364 København K Pressemeddelelse nr. 24/2008 29. september 2008 adserving International A/S Resultatresume 1. juli 2007 / 30. juni 2008 Selskabets Revisor: Nørre Farimagsgade 11 1364 København K Selskabets godkendte rådgiver:

Læs mere

Bruttoindtjeningen på kunderelaterede forretninger er øget med kr. 135 mio. til kr. 803 mio.

Bruttoindtjeningen på kunderelaterede forretninger er øget med kr. 135 mio. til kr. 803 mio. Københavns Fondsbørs BESTYRELSEN Vestergade 8-16 DK-8600 Silkeborg Telefon 89 22 20 01 Telefax 89 22 24 96 25.04. Jyske Bank-koncernens kvartalsrapport for - RESULTAT FØR SKAT KR. 471 MIO. FORRENTER PRIMOEGENKAPITALEN

Læs mere

ASL 4 INVEST ApS. OBS: Dette er et udkast af årsrapporten. For at færdiggøre indberetningen til EogS skal du gøre følgende:

ASL 4 INVEST ApS. OBS: Dette er et udkast af årsrapporten. For at færdiggøre indberetningen til EogS skal du gøre følgende: OBS: Dette er et udkast af årsrapporten. For at færdiggøre indberetningen til EogS skal du gøre følgende: 1. 2. 3. Først afslutte indtastningen af årsrapporten. Det gør du på den sidste side under punktet

Læs mere

Hovedpunkter,i,delårsrapport,for,Berlin,IV,A/S,,perioden,1.,juli,,31.,december,2012,

Hovedpunkter,i,delårsrapport,for,Berlin,IV,A/S,,perioden,1.,juli,,31.,december,2012, Nasdaq&OMX&Copenhagen&A/S& & & & Selskabsmeddelelse& nr.02&/&2013& Aarhus,&19.&februar&2013& CVR.&nr.&29&14&98&60&&&& www.berlin4.dk& & & Hovedpunkter,i,delårsrapport,for,Berlin,IV,A/S,,perioden,1.,juli,,31.,december,2012,

Læs mere

Den 19. november 2010. Aftale om dispositionsplan

Den 19. november 2010. Aftale om dispositionsplan Den 19. november 2010 Aftale om dispositionsplan Formålet med nærværende aftale er at bekræfte enigheden mellem Brabrand Boligforening og Århus Kommune om den endelige dispositionsplan for Gellerup og

Læs mere

Service-Løn A/S. Bugattivej 8, 7100 Vejle. Årsrapport for

Service-Løn A/S. Bugattivej 8, 7100 Vejle. Årsrapport for Gunhilds Plads 2 DK-7100 Vejle Tlf. 75 82 10 55 Fax 75 83 18 79 www.martinsen.dk CVR. nr. 32 28 52 01 Service-Løn A/S Bugattivej 8, 7100 Vejle Årsrapport for 2012 CVR-nr. 10 01 64 52 Årsrapporten er fremlagt

Læs mere

Ejendomsselskabet Borups Allé P/S

Ejendomsselskabet Borups Allé P/S Årsrapport 2014 Ejendomsselskabet Borups Allé P/S Ejendomsselskabet Borups Allé P/S Årsrapport for perioden 31. juli 2014 31. december 2014 CVR 36 05 53 83 (1. regnskabsår) Årsrapporten er fremlagt og

Læs mere

For 2014/15 forventes et samlet overskud i niveauet 2 mio. kr. efter skat. Bestyrelsen foreslår, at der ikke udbetales udbytte for året 2013/14.

For 2014/15 forventes et samlet overskud i niveauet 2 mio. kr. efter skat. Bestyrelsen foreslår, at der ikke udbetales udbytte for året 2013/14. Dantax A/S Bransagervej 15 DK-9490 Pandrup Tlf. (+45) 98 24 76 77 Fax (+45) 98 20 40 15 e-mail:ps@dantaxradio.dk CVR. nr. 36 59 15 28 NASDAQ OMX Copenhagen A/S Pandrup, den 23. september 2014 Årsregnskabsmeddelelse

Læs mere

Berlin III A/S. NASDAQ OMX Copenhagen A/S. Berlin III A/S Selskabets nye strategi.

Berlin III A/S. NASDAQ OMX Copenhagen A/S. Berlin III A/S Selskabets nye strategi. NASDAQ OMX Copenhagen A/S nr. 94 / 2012 Birkerød, 27. april 2012 CVR. nr. 29 24 64 91 www.berlin3.dk Berlin III A/S Selskabets nye strategi. Som nævnt i tidligere selskabsmeddelelser skal bestyrelsen herved

Læs mere

Udgivelse EgnsINVEST Ejendomme Tyskland A/S Vitus Berings Plads 5 8700 Horsens info@ejdtyskland.dk

Udgivelse EgnsINVEST Ejendomme Tyskland A/S Vitus Berings Plads 5 8700 Horsens info@ejdtyskland.dk Aktionærinformation FRA EgnsINVEST Ejendomme Tyskland A/S NR. 2/2013 - ÅRGANG 3 Udvikling i pagt med Berlins særkende Berlin har oplevet en markant vækst. Den proces, som blev sat i gang for at sætte Berlin

Læs mere

SIKALEDDET. Ledige byggegrunde med direkte adgang til naturskønne omgivelser.

SIKALEDDET. Ledige byggegrunde med direkte adgang til naturskønne omgivelser. Ledige byggegrunde med direkte adgang til naturskønne omgivelser. Ledige boliggrunde tæt på by, indkøbsmuligheder, S-tog og med direkte adgang til fælleden. Dato 6.06.205 Version 0 Revideret - SIKALEDDET

Læs mere

German High street properties a/s DelÅrsrapport for perioden 1. Januar - 30. Juni 2015

German High street properties a/s DelÅrsrapport for perioden 1. Januar - 30. Juni 2015 German High Street Properties A/S DelÅrsrapport for Perioden 1. Januar - 30. juni Selskabsoplysninger Selskabet German High Street Properties A/S Mosehøjvej 17 2920 Charlottenlund CVR-nr: 30 69 16 44 Regnskabsår:

Læs mere

FORSIKRINGSSELSKABET PRIVATSIKRING A/S HALVÅRSRAPPORT 2015. CVR-nr. 25 07 14 09

FORSIKRINGSSELSKABET PRIVATSIKRING A/S HALVÅRSRAPPORT 2015. CVR-nr. 25 07 14 09 FORSIKRINGSSELSKABET PRIVATSIKRING A/S HALVÅRSRAPPORT 2015 CVR-nr. 25 07 14 09 Indholdsfortegnelse Generelle oplysninger 3 Ledelsesberetning 4 Ledelsespåtegning 6 Resultatopgørelse Totalindkomstopgørelse

Læs mere

BOSÆTNINGSPOLITIK 2013

BOSÆTNINGSPOLITIK 2013 BOSÆTNINGSPOLITIK 2013 Randers Kommune Temamøde byrådet d. 25. oktober 2012 Negativ vækst Vækst i tilflytning Positiv vækst Gevinstkommuner Udviklingskommuner Herning Viborg Kolding Odense Esbjerg Vesthimmerlands

Læs mere

ÅRSRAPPORT 2014. Egnsinvest Ejendomme Tyskland A/S CVR. NR. 30 55 77 51 CMYK: 60-30-5-30. Webfarve: 116-132-150

ÅRSRAPPORT 2014. Egnsinvest Ejendomme Tyskland A/S CVR. NR. 30 55 77 51 CMYK: 60-30-5-30. Webfarve: 116-132-150 ÅRSRAPPORT Egnsinvest Ejendomme Tyskland A/S CVR. NR. 30 55 77 51 CMYK: 60-30-5-30 Webfarve: 116-132-150 ÅRSRAPPORTENS FOTOS Motiverne i årsrapporten viser broer i Berlin. Alle fotos er egen produktion.

Læs mere

Danske Speditører Den økonomiske udvikling 2012/13. Oktober 2013

Danske Speditører Den økonomiske udvikling 2012/13. Oktober 2013 Danske Speditører Den økonomiske udvikling 2012/13 Oktober 2013 Indhold 3 5 8 11 12 14 15 Indledning Rentabilitet Elementer i rentabiliteten Soliditet Likviditet Speditionsvirksomhedernes tilstand Kontaktpersoner

Læs mere

Enestående Ejendom i Bredgade, tæt ved Kongens Nytorv Bredgade 14 1260 København K

Enestående Ejendom i Bredgade, tæt ved Kongens Nytorv Bredgade 14 1260 København K JAKOB KRISTENSEN E JE N DO M S AD M I NI ST R AT IO N Enestående Ejendom i Bredgade, tæt ved Kongens Nytorv Bredgade 14 1260 København K Samlet etage areal Afkast 1. år Hæftelser til overtagelse Pris ved

Læs mere

ÅRSRAPPORT 2013. EgnsINVEST Ejendomme Tyskland A/S CVR. NR. 30 55 77 51 CMYK: 60-30-5-30. Webfarve: 116-132-150

ÅRSRAPPORT 2013. EgnsINVEST Ejendomme Tyskland A/S CVR. NR. 30 55 77 51 CMYK: 60-30-5-30. Webfarve: 116-132-150 EgnsINVEST Ejendomme Tyskland A/S CVR. NR. 30 55 77 51 CMYK: 60-30-5-30 Webfarve: 116-132-150 ÅRSRAPPORTENS FOTOS Motiverne i årsrapporten er fra vinteren /2014 i Berlin og viser udsigterne fra lejlighederne

Læs mere

DjurslandS.net. Idrætsvej 2, 8585 Glesborg. Årsrapport for. CVR. nr. 27 07 92 53

DjurslandS.net. Idrætsvej 2, 8585 Glesborg. Årsrapport for. CVR. nr. 27 07 92 53 DjurslandS.net Idrætsvej 2, 8585 Glesborg Årsrapport for 2003 CVR. nr. 27 07 92 53 Indholdsfortegnelse Side Påtegninger Ledelsespåtegning 2 Revisionspåtegning 3 Ledelsesberetning Foreningsoplysninger 4

Læs mere

German High Street Properties A/S Sundkrogsgade 21 2100 København Ø

German High Street Properties A/S Sundkrogsgade 21 2100 København Ø Selskabsoplysninger Selskabet German High Street Properties A/S Sundkrogsgade 21 2100 København Ø CVR-nr: 30 69 16 44 Regnskabsår: 1. januar 31. december Hjemstedskommune: Gentofte Direktion Bestyrelse

Læs mere

Ordinær generalforsamling

Ordinær generalforsamling Ordinær generalforsamling 30. april 2015 side 1 Velkommen Jens Due Olsen, Formand for bestyrelsen side 2 5. Beslutning om anvendelse af overskud eller dækning af tab i henhold til den godkendte årsrapport

Læs mere

København den 28.februar 2007. Notabene.net A/S offentliggøre halvårsregnskab for regnskabsåret 2006/2007. Tilfredsstillende vækst og indtjening

København den 28.februar 2007. Notabene.net A/S offentliggøre halvårsregnskab for regnskabsåret 2006/2007. Tilfredsstillende vækst og indtjening First North meddelelse nr. 54 / 28. februar 2007 København den 28.februar 2007 Notabene.net A/S offentliggøre halvårsregnskab for regnskabsåret 2006/2007 Tilfredsstillende vækst og indtjening Notabene.net

Læs mere

VEDTÆGTER FOR FORENINGEN BOLIGNET-AARHUS

VEDTÆGTER FOR FORENINGEN BOLIGNET-AARHUS ! " # $% &'()*+,(-./0121(3 444,(-./0121(3 & 5 %" 67 %7 %$7" 9229 LH/kh/cl 27.10.2004 VEDTÆGTER FOR FORENINGEN BOLIGNET-AARHUS 1. Navn og hjemsted Foreningens navn er Foreningen BoligNet-Aarhus. Foreningens

Læs mere

Delårsrapport. Halvårsrapport for perioden 1. januar - 30. juni 2011 for perioden 1. januar - 30. september 2009 GERMAN HIGH STREET II A/S

Delårsrapport. Halvårsrapport for perioden 1. januar - 30. juni 2011 for perioden 1. januar - 30. september 2009 GERMAN HIGH STREET II A/S Investea German German High High Street Street Properties II A/S A/S Delårsrapport Halvårsrapport for perioden 1. januar - 30. juni for perioden 1. januar - 30. september 2009 GERMAN HIGH STREET II A/S

Læs mere

Sjælden udbudt ejendom

Sjælden udbudt ejendom Sjælden udbudt ejendom Salg af 341 m² erhvervsejerlejlighed med udsigt til søerne Til Salg Østerbrogade 52, 1. tv. 2100 København Ø Unik herskabslejlighed med smukke trægulve og flotte dekorative stuklofter

Læs mere

Arla på Sønderhøj Merværdi ved optimering af de fysiske rammer. v/facilitychef Hardy Kjærgaard, Arla

Arla på Sønderhøj Merværdi ved optimering af de fysiske rammer. v/facilitychef Hardy Kjærgaard, Arla Arla på Sønderhøj Merværdi ved optimering af de fysiske rammer v/facilitychef Hardy Kjærgaard, Arla Kort om Arla Arla Foods er verdens 8. største mejeriselskab og verdens største leverandør af økologiske

Læs mere

Nordea Kredit Realkreditaktieselskab har i dag offentliggjort vedlagte Årsregnskabsmeddelelse 2012 med følgende overskrifter:

Nordea Kredit Realkreditaktieselskab har i dag offentliggjort vedlagte Årsregnskabsmeddelelse 2012 med følgende overskrifter: København, 30. januar 2013 Til: NASDAQ OMX Copenhagen A/S Nordea Kredit Realkreditaktieselskab Årsregnskabsmeddelelse 2012 Selskabsmeddelelse nr. 10, 2013 Nordea Kredit Realkreditaktieselskab har i dag

Læs mere

BYG JERES HUS I EN ÆBLELUND TÆT VED HAVET

BYG JERES HUS I EN ÆBLELUND TÆT VED HAVET STOLPEGAARD - FÆLLES FACILITETER ET STENKAST FRA HAVET UNIK PLACERING INDFLYTNINGSKLAR FRA 2,7 MIO. KR. GØR DRØMMEN TIL VIRKELIGHED: BYG JERES HUS I EN ÆBLELUND TÆT VED HAVET Byg jeres drømmehus i det,

Læs mere

Den Nordiske Børs Aktionæraften Radisson SAS Scandinavia Hotel 4. juni 2008

Den Nordiske Børs Aktionæraften Radisson SAS Scandinavia Hotel 4. juni 2008 Den Nordiske Børs Aktionæraften Radisson SAS Scandinavia Hotel 4. juni 2008 Agenda 1) Hvem er Victoria Properties? 2) Hvorfor Tyskland? 3) Sådan arbejder Victoria Properties 4) Hvad vil Victoria Properties?

Læs mere

Omsætningen er steget med 13.201 t. kr. eller 15,9 % (den underliggende organiske vækst er positiv med 3,8 %).

Omsætningen er steget med 13.201 t. kr. eller 15,9 % (den underliggende organiske vækst er positiv med 3,8 %). Meddelelse 5/2015 Bestyrelsen for Danske Hoteller A/S har dags dato behandlet halvårsrapporten for 2015. Danske Hoteller havde i 2015 igen en solid resultatfremgang i første halvår. Der er pæn fremgang

Læs mere

GENERALFORSAMLING I ROYAL GREENLAND A/S I NUUK 10. FEBRUAR 2014

GENERALFORSAMLING I ROYAL GREENLAND A/S I NUUK 10. FEBRUAR 2014 GENERALFORSAMLING I ROYAL GREENLAND A/S I NUUK 10. FEBRUAR 2014 Dagsordenens pkt. a: Beretning om selskabets virksomhed. I regnskabsåret 2012/2013, som sluttede den 30. september 2013, opnåede Royal Greenland

Læs mere

Berlins erhvervsliv i topform

Berlins erhvervsliv i topform NR. 4/2014 - ÅRGANG 4 AKTIONÆRINFORMATION EGNSINVEST EJENDOMME TYSKLAND A/S Øvrige tjenesteydelser industri Byggeri Offentlige tjenesteydelser, sundhed & uddannelse Handel,transport, hotel & restauration

Læs mere

Lejeprospekt Fremleje Lokalerne

Lejeprospekt Fremleje Lokalerne Lejeprospekt Fremleje Lokalerne Bjødstrupvej 20A, 8270 Højbjerg Synlige lækre indrettede butikslokaler Samlet areal: 1.200 m 2 Årlig leje ekskl. drift: 1. år kr. 300,- pr. m 2 2. år. kr. 400,- pr. m 2

Læs mere

af størrelsesgrænser medfører flere B- virksomheder

af størrelsesgrænser medfører flere B- virksomheder Ændringer til årsregnskabsloven: Forhøjelse af størrelsesgrænser medfører flere B- virksomheder Kontakt Kim Tang Lassen Telefon: 3945 3522 Mobil: 2381 0467 E-mail: kil@pwc.dk Rasmus Risager Eriksen Telefon:

Læs mere

Husorden afd. 13-15 og16

Husorden afd. 13-15 og16 Husorden afd. 13-15 og16 HUSORDEN Store Tingbakke, Vodskov Generelt Denne husorden skal ses i sammenhæng med nødvendigheden af at opretholde faste regelsæt i en fælles bebyggelse som Store Tingbakke,

Læs mere

Bestyrelsen i Bispebjerg Kollegiet A/S har den 18. august 2015 afholdt bestyrelsesmøde, hvor selskabets delårsrapport blev behandlet.

Bestyrelsen i Bispebjerg Kollegiet A/S har den 18. august 2015 afholdt bestyrelsesmøde, hvor selskabets delårsrapport blev behandlet. 66 1 Halvårsmeddelelse for 1. halvår 2015 Bestyrelsen i har den 18. august 2015 afholdt bestyrelsesmøde, hvor selskabets delårsrapport blev behandlet. Rapporten følger her. Resume: Halvårsresultat for

Læs mere

EKSEMPELREGNSKAB IFRS FOR SELSKAB ABC A/S. Vejledning til revisorer og regnskabskyndige

EKSEMPELREGNSKAB IFRS FOR SELSKAB ABC A/S. Vejledning til revisorer og regnskabskyndige EKSEMPELREGNSKAB IFRS FOR SELSKAB ABC A/S Vejledning til revisorer og regnskabskyndige Denne vejledning er udgivet af Erhvervsstyrelsen december 2013 Koncernens totalindkomstopgørelse for 2012 Note 2012

Læs mere

VEDTÆGTER FOR FORENINGEN BOLIGNET-AARHUS SMBA

VEDTÆGTER FOR FORENINGEN BOLIGNET-AARHUS SMBA H Ø R L Y C K & S T E F F E N S E N ADVOKATFIRMA ERIK HØRLYCK ADVOKAT (H) LIC.JUR. KLOSTERGADE 28, 8100 ÅRHUS C HANS ERIK STEFFENSEN ADVOKAT (H) TELEFON 86 19 64 00 LARS M. HARESKOV ADVOKAT (H) TELEFAX

Læs mere

Bemærk, at pressemeddelelsen efter aftale først må offentliggøres den 20. august 2013 kl. 17.00 halvårs- regnskab 2013

Bemærk, at pressemeddelelsen efter aftale først må offentliggøres den 20. august 2013 kl. 17.00 halvårs- regnskab 2013 Pressemeddelse Halvårsregnskab 2013 // 1 Bemærk, at pressemeddelelsen efter aftale først må offentliggøres den 20. august 2013 kl. 17.00 halvårs- regnskab 2013 Pressemeddelse Halvårsregnskab 2013 // 2

Læs mere

Delårsrapport for 1. halvår 2015

Delårsrapport for 1. halvår 2015 1 af 18 Delårsrapport for 1. halvår Victoria Properties A/S nærmer sig afslutning af afviklingen af Koncernens ejendomsportefølje Perioderegnskabet i overskrifter: Salget af Koncernenes ejendomme forløber

Læs mere

Til NASDAQ OMX Copenhagen A/S GlobeNewswire Faaborg, den 28. maj 2015 Selskabsmeddelelse nr. 05/2015. Delårsrapport for SKAKO A/S for 1.

Til NASDAQ OMX Copenhagen A/S GlobeNewswire Faaborg, den 28. maj 2015 Selskabsmeddelelse nr. 05/2015. Delårsrapport for SKAKO A/S for 1. Til NASDAQ OMX Copenhagen A/S GlobeNewswire Faaborg, den 28. maj 2015 Selskabsmeddelelse nr. 05/2015 Delårsrapport for SKAKO A/S for 1. kvartal 2015 Lavere ordrebeholdning ved indgangen til året har påvirket

Læs mere

Frydenland Holding ApS CVR-nr. 27624669. Årsrapport 2013

Frydenland Holding ApS CVR-nr. 27624669. Årsrapport 2013 Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR nr. 33963556 Weidekampsgade 6 Postboks 1600 0900 København C Telefon 36 10 20 30 Telefax 36 10 20 40 www.deloitte.dk Frydenland Holding ApS CVR-nr.

Læs mere

CVR-nr. 19 05 27 02. Årsrapporten er fremlagt og godkendt på foreningens ordinære generalforsamling den 31/03 2014. Dirigent

CVR-nr. 19 05 27 02. Årsrapporten er fremlagt og godkendt på foreningens ordinære generalforsamling den 31/03 2014. Dirigent Byens Netværk CVR-nr. 19 05 27 02 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på foreningens ordinære generalforsamling den 31/03 2014 Dirigent Indholdsfortegnelse Påtegninger Ledelsespåtegning Den uafhængige

Læs mere

Forældrekøbsguiden 2015. Køb og salg Husleje og fremleje Skat og fradrag Salg og overdragelse

Forældrekøbsguiden 2015. Køb og salg Husleje og fremleje Skat og fradrag Salg og overdragelse Forældrekøbsguiden 2015 Køb og salg Husleje og fremleje Skat og fradrag Salg og overdragelse 1 Forældrekøbsguiden 2015 Denne guide er til dig, der overvejer at købe studiebolig til dit barn. Guiden giver

Læs mere

VELKOMMEN. RESTAURANTER Kursuscenteret har to restauranter, en pejsestue og et kabinet. Fra Skovrestauranten, som

VELKOMMEN. RESTAURANTER Kursuscenteret har to restauranter, en pejsestue og et kabinet. Fra Skovrestauranten, som KOMFORT KOMFORT AUDITORIUM DDANNELSE KONFERENCE DDANNELSE KOK GOUMET MØDELOKALER KOMFORT KOMFORT TEKNIK OVERNATNING ET ANDERLEDES KURSUSCENTER MED ATTRAKTIVE PRISER handelsfagskolen.dk VELKOMMEN KURSUS

Læs mere

Meddelelse nr. 1 / 22.01.2015 Side 1 af 5

Meddelelse nr. 1 / 22.01.2015 Side 1 af 5 Meddelelse nr. 1 / 22.01.2015 Side 1 af 5 Til NASDAQ OMX Copenhagen A/S Nikolaj Plads 6 1007 København K Årsrapport 2013/14 for Aller Holding A/S Aller Holding A/S har udsendt sin årsrapport for regnskabsåret

Læs mere

Hotel Valentin Star på Menorca. af Perhaps. 26. september 2014

Hotel Valentin Star på Menorca. af Perhaps. 26. september 2014 Hotel Valentin Star på Menorca af Perhaps 26. september 2014 Fra den 25. maj 2014 til den 8. juni 2014 gæstede vi Hotel Valentin Star i Cala n Bosch på Menorca. Hotellet har fire stjerner, og er et voksenhotel.

Læs mere

K Ø B E N H A V N Å R H U S L O N D O N B R U X E L L E S

K Ø B E N H A V N Å R H U S L O N D O N B R U X E L L E S VEDTÆGTER For EgnsINVEST Ejendomme Tyskland A/S CVR-nr. 30557751 K Ø B E N H A V N Å R H U S L O N D O N B R U X E L L E S K R O M A N N R E U M E R T, A D V O K A T F I R M A SUNDKROGSGADE 5, D K - 2

Læs mere

Årsregnskab for moderselskabet. Københavns Lufthavne A/S

Årsregnskab for moderselskabet. Københavns Lufthavne A/S Københavns Lufthavne A/S Lufthavnsboulevarden 6 DK - 2770 Kastrup CVR-nr. 14 70 72 04 Årsregnskab for moderselskabet Københavns Lufthavne A/S 2014 I henhold til årsregnskabsloven 149, stk. 2 er årsregnskabet

Læs mere

INVESTEA GERMAN HIGH STREET II A/S. Velkommen. Ordinær generalforsamling i Investea German High Street II A/S Den 23. april 2009

INVESTEA GERMAN HIGH STREET II A/S. Velkommen. Ordinær generalforsamling i Investea German High Street II A/S Den 23. april 2009 Velkommen Ordinær generalforsamling i Investea German High Street II A/S Den 23. april 2009 1 Dagsorden 1. Bestyrelsens beretning om selskabets virksomhed i det forløbne år 2. Fremlæggelse af revideret

Læs mere

KONSEKVENSER AF ÆNDRING AF REGNSKABSPRAKSIS

KONSEKVENSER AF ÆNDRING AF REGNSKABSPRAKSIS Til Københavns Fondsbørs Faxe, den 22. august 2002 BG 17/2002 KONSEKVENSER AF ÆNDRING AF REGNSKABSPRAKSIS Som meddelt i delårsrapporten for 1. kvartal 2002 udarbejdes Bryggerigruppens regnskaber fra 1.

Læs mere

Totalrenoverede ejerlejligheder i Østerbros eftertragtede ambassadekvarter

Totalrenoverede ejerlejligheder i Østerbros eftertragtede ambassadekvarter Totalrenoverede ejerlejligheder i Østerbros eftertragtede ambassadekvarter Hovedstadens eksklusive åndehul At bo på Østerbro har altid været forbundet med en vis prestige, og historisk set har det hovedsagligt

Læs mere

ÅRSRAPPORT 2012 Danske Havnevirksomheder

ÅRSRAPPORT 2012 Danske Havnevirksomheder ÅRSRAPPORT 2012 Danske Havnevirksomheder DI nr.: 771 CVR-nr.: 25 85 59 81 Indholdsfortegnelse Side Oplysninger om foreningen 1 Ledelsespåtegning 2 Den uafhængige revisors påtegning 3 Den kritiske revisors

Læs mere

GLOBAL FOREST A/S KVARTALSRAPPORT 2. KVARTAL

GLOBAL FOREST A/S KVARTALSRAPPORT 2. KVARTAL GLOBAL FOREST A/S KVARTALSRAPPORT 2. KVARTAL 2014 Kære Global Forest investorer 15. juli 2014 Global Forest fremsender hermed kvartalsorientering for 2. kvartal 2014. Rapporten er urevideret. Rapporten

Læs mere

Lejeopstilling for lejemålet Rådhuspladsen 55, 3. sal og 4. th., 1550 København V

Lejeopstilling for lejemålet Rådhuspladsen 55, 3. sal og 4. th., 1550 København V Lejeopstilling for lejemålet Rådhuspladsen 55, 3. sal og 4. th., 1550 København V Lejemålene Rådhuspladsen 55, 3. sal og 4. th. 1550 København V Sagsnr. 21.550 Smuk, klassisk og charmerende ejendom på

Læs mere

360 GRADERS EFTERSYN. Sundby-Hvorup Boligselskab Nr. Uttrup Afdeling 8

360 GRADERS EFTERSYN. Sundby-Hvorup Boligselskab Nr. Uttrup Afdeling 8 360 GRADERS EFTERSYN Sundby-Hvorup Boligselskab Nr. Uttrup Afdeling 8 360 GRADERS EFTERSYNET HVAD ER ET 360 GRADERS EFTERSYN? TILSTANDEN I AFDELING 8 Sundby-Hvorup Boligselskab har i løbet af de sidste

Læs mere