AKTIONÆRINFORMATION EGNSINVEST EJENDOMME TYSKLAND A/S NR. 2/ ÅRGANG 5

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "AKTIONÆRINFORMATION EGNSINVEST EJENDOMME TYSKLAND A/S NR. 2/2015 - ÅRGANG 5"

Transkript

1 AKTIONÆRINFORMATION EGNSINVEST EJENDOMME TYSKLAND A/S NR. 2/ ÅRGANG 5

2 INDHOLD 2 Selskabets drift 4 Erhverslejemål kræver noget særligt 6 De ægte og tilflytterene 8 På poter i Berlin 10 Demokrati i byudvikling 12 Et træ fyldt med bøger UDGIVELSE EgnsINVEST Ejendomme Tyskland A/S Vitus Berings Plads Horsens REDAKTION Thorkild Steen Sørensen (ansv.) Ulla Sørensen KONCERN HOVED- OG NØGLETAL PERIODEN (t.kr.) 1/1-31/ /1-31/ /1-31/ Nettoomsætning Resultat af primær drift Finansielle poster (netto) Dagsværdiregulering Periodens resultat Investeringsejendomme til dagsværdi Balancesum Egenkapital eksklusiv minioritetsinteresser NØGLETAL Resultat pr. aktie efter skat 2,36 kr. 0,77 kr. 7,22 kr. Egenkapital forrentning efter skat 1,86% 0,66% 6,00% Soliditetgrad 34,28% 32,26% 33,8% AKTIEN Kurs ultimo i perioden ,5 96 Indre værdi 128,31 116,93 125,41 Kurs/Indre værdi pr. 31/12 0,83 0,85 0,77 Omsætning i mio. kr. 24,0 8,0 46,3 PORTEFØLJEN Antal ejendomme 21 Antal lejemål 697 Antal m UDVIKLING I AKTIEKURS OG INDRE VÆRDI LAYOUT/PRODUKTION/FOTO Charlotte Baagø SKRIBENTER Charlotte Baagø Indre værdi Aktiekurs TRYK Zeuner A/S, Aarhus N. BERL!N er svanemærket. Eftertryk kun tilladt efter aftale med EgnsINVEST. FOTOS EgnsINVEST Owen Massey McKnight FORSIDEN Charlotte Baagø januar marts 2015 DOWNLOAD MATERIALE Periodemeddelelsen for EgnsINVEST Ejendomme Tyskland A/S - 1. kvartal 2015 kan downloades fra hjemmesiden: 2 JUNI 2015

3 SELSKABETS DRIFT RESULTAT PÅ 6,9 MIO. KR. EgnsINVEST Ejendomme Tyskland A/S har realiseret et tilfredsstillende resultat i årets første tre måneder på 6,9 mio. kr. før skat. 4,2 mio. kr. kommer fra dagsværdiregulering af investeringsejendomme og 2,7 mio. kr. fra driften. UDLODNING AF UDBYTTE VEDTAGET Den 21. maj 2015 blev der afholdt ordinær generalforsamling i EgnsINVEST Ejendomme Tyskland A/S. Generalforsamlingen tog årsberetningen til efterretning og årsrapporten for 2014 blev godkendt, herunder udlodning af udbytte på 0,75 kr. pr. aktie á 100 kr. svarende til 0,75% af aktiekapitalen på kr. Udbyttet andrager kr. Til bestyrelsen i selskabet blev Knud Lomborg, Ane-Lene Kjølby og Thorkild Steen Sørensen genvalgt. På det konstituerende bestyrelsesmøde blev Knud Lomborg genvalgt som formand og Ane-Lene Kjølby genvalgt som næstformand i selskabet. Der var genvalg til selskabets revisor, Deloitte, Statsautoriseret Revisionspartnerselskab. HOVEDAKTIVITETER OG NØGLETAL FOR PERIODEN ER FØLGENDE: EgnsINVEST Ejendomme Tyskland A/S har i 1. kvartal 2015 realiseret et resultat før skat på i alt 6,9 mio. kr. hvoraf 4,2 mio. kr. kan henføres til dagsværdiregulering af investeringsejendomme. Resultatet før kurs- og værdireguleringer (EBVAT) er på 2,7 mio. kr. Der er i perioden foretaget værdiregulering for i alt 4,2 mio. kr., svarende til 0,42% af selskabets samlede anlægsaktiver. Selskabets indre værdi er i perioden steget med 2,26% til 128,31. Børskursen er i perioden steget fra 96,0 til 107,0 svarende til en stigning på 10,3%. Siden er børskursen steget yderligere, hvilket fremgår af grafen. Selskabets tomgang er 1,2% for boliger og 4,4% for erhverv pr. 31. marts 2015, i alt 1,6% (11 lejemål). Egenkapitalforrentningen før skat udgør 2,32% for perioden. Soliditeten udgør 34,28%. De likvide beholdninger udgør 2,3 mio. kr. LEDELSENS FORVENTNINGER Resultatet for perioden 1. januar marts 2015 før kurs- og værdireguleringer (EBVAT) udgør 2,7 mio. kr. Resultatet vurderes som tilfredssstillende. Selskabet fastholder, at forventningerne til EBVAT for regnskabsåret 2015 vil ligge i intervallet 9,5-10,0 mio. kr. Hertil kommer værdireguleringer af selskabets ejendomme. Tomgangen forventes at ligge i niveauet 2% for boliger og ca. 4% for erhverv. Under hensyntagen til udskiftningen af lejere og istandsættelse af lejligheder, inden nye lejere kan flytte ind, anses det ikke for realistisk at få en lavere tomgang. Der er ubenyttede kreditter i selskabet på 30,5 mio. kr. som kan bruges til renoveringsprojekter og andre tiltag på ejendommene.n EBVAT Resultatet efter renter, men før dagsværdireguleringer og særlige poster. JUNI

4 Når et boliglejemål opsiges, er det i de fleste tilfælde lidt spartelmasse og maling, der skal fordeles, før en ny lejer kan flytte ind. Så simpelt er det sjældent, når det er et erhvervslejemål, som skifter lejer. Erhvervslejemål Af Ulla Sørensen EgnsINVEST Ejendomme Tyskland A/S portefølje består primært af boligejendomme. Strategien rummer dog også mulighed for erhvervslejemål typisk butikker og restauranter i stueplan, og liberale erhverv, kontorer, showroom m.v. på andre etager. Selskabet ejer omkring 90 erhvervslejemål, og når disse skifter lejere, er det nogle andre forhold, der er fokus på, end når et boliglejemål skal have nye beboere. Tilkørselsforhold for vareaflæsning, lagerplads, attraktiv placering af indgangspartiet, store panoramavinduer og muligheden for at benytte arealet foran lejemålet kan være blandt de aktiver, et godt erhvervslejemål skal kunne tilbyde udover indretning, faciliteter og ikke mindst beliggenhed, der passer til virksomhedens behov og image. For mange lejere spiller også den karakter, ejendommen udstråler i form af sin arkitektur samt måden, den er blevet vedligeholdt eller moderniseret ind. Hvor et revisionskontor måske foretrækker en smukt udskåret hoveddør af mørkt træ, stuklofter og gulvtæpper, kan et råt betongulv med malerpletter og frihed til selv at kunne bestemme rummets indretning være det ideelle for kunstfotografen. EgnsINVEST Ejendomme Tyskland A/S har også fokus på, om en udskiftning af en virksomhed i et givet lejemål medfører nogle gener for de eksisterende lejere og for naboer. Der tænkes på, om der vil være støj eller lugtgener forbundet med skiftet, om forretningstypen passer til ejendommen og om det vil omfatte for store indgreb i bygningen at etablere den. Ikke mindst er der fokus på, om den forretningsidé, lejeren kommer med, virker holdbar og fornuftig. RESTAURANTER STILLER SÆRLIGE KRAV Qua Berlins popularitet som turistby og ejendommenes centrale beliggenhed er der etableret restauranter eller caféer i flere af selskabets ejendomme. Det, at der produceres mad, stiller krav til hygiejnefaciliteterne, til udluftning og til filtre, der kan sortere lugte fra. En restaurant betyder også, at mange mennesker dagligt vil bevæge sig ind og ud af huset især i aftentimerne. Alle de nævnte forhold er selskabet opmærksom på, inden en lejekontrakt underskrives, især hvis det drejer sig om en nyetablering. Hvis der ikke tidligere har været restaurant i lejemålet, er det som regel også forbundet med relativt store 4 JUNI 2015

5 PORTEFØLJEN FRA ERHVERV TIL BOLIG Generelt er beliggenheden naturligvis afgørende for hvilket erhverv, der kan etableres i et givet erhvervslejemål. Et supermarked, og en tandlæge har naturligvis ikke det samme behov for synlighed og daglig trafik omkring forretningen. Byens udvikling har også indflydelse på, hvilke erhverv, der kan placeres i en ejendom. omkostninger at etablere den. Udover køkkenet, de tekniske installationer, omklædningsrum til personalet og kundetoiletter er der ofte også ønske om en særlig indretning, der passer til restaurantens menukort. MEDANSVAR FRA LEJERNE Det er naturligvis ikke kun restauranter, som stiller krav om en særlig indretning, når de lejer sig ind. Den langt større diversitet i erhvervslejemålene betyder, at arbejdet med at finde nye lejere, når et bliver tomt, ofte er en større udfordring end ved boliglejemål. Det kræver mere individuel forhandling mellem selskabet og en potentiel ny lejer, og der kan være flere parametre i spil, inden betingelserne for en lejekontrakt falder på plads. Ofte er lejerne også langt mere involverede og tager et større ansvar for ombygningen og indretningen af deres lejemål. Der er flere eksempler på, at EgnsINVEST Ejendomme Tyskland A/S har godkendt en ombygning og indretning, som lejerne selv har både udført og betalt. Når byen udvikler sig, må ejendomsmarkedet følge med. Berlin har i gennem de seneste syv til otte år været i en rivende udvikling, hvor kvarterer har skiftet karakter. Det betyder, at der løbende sker en udskiftning af både indbyggere og erhvervstyper rundt omkring i Berlin. Når nye behov dukker op hos de folk, der dagligt færdes i et kvarter, dukker der også nye butikker og arbejdspladser op. Det modsatte er også tilfældet, at der i nogle kvarterer, er et mindre behov for erhverslejemål. I disse situationer kan det være fornuftigt for selskabet at ombygge disse til boliger. Stuelejligheder er ikke ualmindelige i Berlin. Der kan komme mange kreative løsninger i spil, for at indrette et tidligere erhvervslejemål til bolig, som både indeholder muligheden for at udnytte panoramavinduer, den anderledes indretning og arealer foran lejemålet. n JUNI

6 BEFOLKNINGEN Ægte berlinere og tilflyttere et billede af Berlins befolkningsudvikling Dem fra Baden-Württemberg flytter til Pankow, Mitte og Friedrichshain-Kreuzberg. Dem, som flytter væk, flytter ikke så langt, men bliver i Brandenburg, og de ægte berlinere flytter uden for S-baneringen. Af Ulla Sørensen Siden murens fald er der rokeret voldsomt rundt på befolkningen i Berlin. 2,9 mio. er flyttet til byen og 2,7 mio. har forladt den. I alt bor der godt 25 år efter murens fald i byen. Historien om udviklingen i Berlins indbyggertal rummer dog en langt større historie, der nærmest lever op til den gamle talemåde det skal være skidt, før det kan blive godt. Genforeningen af Tyskland og Berlinmurens fald betød store omvæltninger i Berlin. Mange virksomheder måtte lukke, fordi de ikke var konkurrencedygtige de vestberlinske som følge af, at subsidierne forsvandt, og de østberlinske som følge af, at de var nedslidte og havde forældet teknologi. Resultatet blev, at antallet af arbejdspladser i Berlin skrumpede til omkring en tredjedel, og at berlinerne i stort tal vendte byen ryggen. Igennem halvfemserne faldt indbyggertallet således. Bunden blev nået i 2003, hvor der boede i byen. En beslutning om at gøre Berlin til Tysklands hovedstad i såvel ord som handling har ændret billedet. Massive investeringer rundt omkring i byen samt andre tiltag blev iværksat i halvfemserne og er fortsat op igennem nullerne. Som det fremgår af grafen, har indsatsen haft den ønskede effekt. Udviklingen er vendt, og siden 2010 har der været et boom i antallet af nye indbyggere. TIL- OG FRAFLYTTERE Går man bag de store tal, bliver det muligt at se, hvem der er flyttet til, og hvem der er flyttet fra byen i løbet af de 25 år, og hvor de er flyttet hen. 6 JUNI 2015

7 af Berlins nye indbyggere siden murens fald kommer fra andre delstater i Tyskland, heraf knap en tredjedel fra nabodelstaten Brandenburg. Særligt den centrale del af Berlin har været et populært sted at slå sig ned for tilflytterne. Pankow, Mitte og Friedrichshain- Kreuzberg har de seneste år således udviklet sig til at blive et af de mest hotte steder at flytte til i Tyskland, hvilket har ændret befolkningssammensætningen, så der i den centrale del af Berlin i dag bor flere nytilflyttere end indfødte berlinere. Til- og fraflytningen betyder, at byen smelter mere og mere sammen med Brandenburg, som også kan defineres som Berlins opland. En tredjedel af de berlinere, der er flyttet fra byen, har valgt at slå sig ned netop her, mens resten har valgt andre steder i Tyskland. Brandenburg, som ligger i det tidligere DDR, er i den sammenhæng et enkeltstående tilfælde, da det primært har været de vestlige delstater, der har tiltrukket de frafaldende berlinerne. Det forklares naturligvis med, at muligheder for at få arbejde i Tysklands vestlige delstater er og har været bedre end i de østlige. Flytningen fra øst til vest har også fundet sted internt i Berlin. De ægte berlinere er flyttet fra den centrale del af byen til primært de vestlige ydredistrikter uden for S-baneringen. UDSKIFTNING I DE UDENLANDSKE BEFOLKNINGSGRUPPER Udviklingen i Berlin er dog langt fra båret af indfødte tyskere alene. Den største udenlandske befolkningsgruppe i Berlin kommer fra Tyrkiet. De kom til Vestberlin i 60 erne og bosatte sig primært i Neuköln- og Kreuzberg-bydelene langs med muren. Der bor således få med tyrkisk baggrund i Mitte, Friedrichshain, Prenzlauer Berg eller andre af de østlige bydele. Hvorvidt netop denne befolkningsgruppe bliver ved med at være den største, er dog tvivlsomt. De seneste år er antallet, der flytter tilbage til Tyrkiet nemlig vokset, mens immigrationen er faldet. I stedet har udvidelsen af EU, mod Østeuropa medført, at østeuropærerne med Polen i spidsen har fundet vej til den tyske hovedstad. Finanskrisen, har også præget befolkningsudviklingen. Stor arbejdsløshed og økonomisk krise i for eksempel Spanien, Grækenland og Italien har haft indflydelse på tilflytningen. Særligt de centrale distrikter så som Charlottenburg-Wilmersdorf, Mitte og Friedrichshain-Kreuzberg har været attraktive steder at slå sig ned for de sydeuropæiske immigranter. Danmark har også taget Berlin til sig, og der er således flere danskere, som slår sig ned i byen, end der rejser fra den. Hvad årsagen til den udvikling er, siger statistikken ikke noget om, men det berlinske kulturliv vil være et godt bud Udvikling i indbyggertallet i Berlin BERLIN BOOMER FORTSAT Udviklingen i tilflytning, fraflytning og rundt-flytning er på ingen måde løjet af. Der forventes en vækst i antallet af indbygger på mellem og inden 2030, så der i 2030 bor / mennesker i Berlin. Det kommer blandt andet til udtryk ved, at der hvert minut finder en flytning sted. For EgnsINVEST Ejendomme Tyskland A/S er både den forventede udvikling i befolkningstallet og antallet af flyttebiler, der dagligt kører rundt på vejene i Berlin positiv, da det medvirker til at skabe vækst og udvikling også på ejendomsmarkedet. n Kilde: Amt für Statistik Berlin Brandenburg Indbyggertallet JUNI

8 BYLIV Berlins status som metropol i Europa har været et faktum i adskillige år. På en ny front er byen også ved at udvikle sig til et madmekka for byens hunde og katte. Rundt om i byen åbner der restauranter og slagterforretninger, udelukkende med varer og service til de kære dyr. Poteaftryk overalt i Berlin Af Charlotte Baagø NÅR KÆLEDYRET BLIVER FAMILIE Man siger, at hunden er menneskets bedste ven og ens ven fortjener vel det bedste, ikke? Når kæledyret får status af partner, kender forkælelsen ingen grænser. Vi har herhjemme længe set hunde i halsbånd med swarovskisten og klædt i dyre og moderigtige dækkener. Men nu kan hundeejere i Berlin gøre endnu mere for deres elskede kæledyr. New York, Paris og London har i flere år haft restauranter for kæledyr og deres ejere. Det fænomen har også bredt sig til Berlin. Så til glæde for nogle og til undren for andre, skyder der nu både restauranter og gourmetforretninger for hunde op rundt om i byen. I Friedrichshain ligger for eksempel slagterforretningen Bones For Dogs, som sælger forskellige former for frisk kød, tilskudsolie og kødben. Så kan Fido selv få lov at vælge sin favoritspise direkte ved slagterens disk. HUNDEMEKKA I CHARLOTTENBURG-WILMERSDORF Området ved Grunewald-skoven i Charlottenburg-Wilmersdorf tiltrækker generelt mange hundeejere, da det er tilladt at lade sin hund løbe løs visse steder. Noget de fleste hunde i byen sjældent har mulighed for at prøve. Tæt ved selve jagtslottet Grunewald, åbnede der i år en restaurant, som består af en række salgsboder med forskellige lækkerier til hundene. Så mens hunden forkæles med en lækker snack, kan ejeren nyde en kop kaffe på cafeområdet foran slottet. Indvielsen af restauranten blev foretaget af den tyske sanger og entertainer Henry de Winter og hans ruhårede terrier Bobby, som er kendt for at optræde med sin herre ved en del af hans koncenter. Det er også i Charlottenburg-Wilmersdorf, at man finder to gourmetrestauranter for hunde og katte. De bærer navnet Pets Deli og sælger her flere slags kvalitetskød fx okse, kalkun og kænguru og tilbehør som broccoli og bær. Prisen for et komplet måltid til hunden ligger mellem 3 og 6 euro. Ønsker man kager til dessert, koster de 4 euro. Man kan vælge at tage måltidet med hjem, eller lade det servere for hunden i de specielt indrettede omgivelser med madskåle i passende højde. Noget, der nok mest er til glæde for ejerne, da de fleste hunde er godt tilfredse, hvis de blot får en fyldt madskål, uanset hvilke fancy omgivelser den bliver serveret i POSITIVT SYN PÅ HUNDE Generelt er hunde og deres ejere velkomne mange steder i Berlin, også på almindelige restauranter. At medbringe sin hund ved besøg i byen er også muligt, da flere af de store hotelkæder tilbyder forskellige former for service til gæsternes hunde. Har man månedskort til bus og tog, kan hunden medbringes gratis. Hunde af de helt store racer skal dog bære mundkurv i de offentlige transportmidler, og hvis bussen er godt fuld sker det også, at buschaufføren afviser en mindre hund, hvis den ikke bærer mundkurv. Men selv om man generelt ser positivt på hunde i Berlin, ønsker man også at regulere antallet. Det gøres via den årlige hundeskat. Hundeejere skal betale 120 euro for den første hund og 180 euro for eventuelle efterfølgende hunde. Pets Deli restauranterne er selvfølgelig behørigt markeret på Google Maps, lige som mange andre restauranter. Det fremgår dog ikke, at det drejer sig om et spisested udelukkende for kæledyr, så man kan sikkert få sig en overraskelse, hvis man intetanende ringer for at reservere et bord. n 8 JUNI 2015

9 I Friedrichshain ligger forretningen Bones for Dogs, som udelukkende sælger kvalitetskød til hunde. FØLG UDVIKLINGEN I SELSKABET. MODTAG NYHEDER OG MEDDELELSER DIREKTE PÅ MAIL Tilmelding på JUNI

10 BYEN DEBATTERER Berlinerne skal spørges. Den demokratiske proces står højt på dagsordenen for de store projekter, som myndighederne sætter i gang. Af Ulla Sørensen At skaffe boliger nok til de mange nye indbyggere er en af Berlins største udfordringer, derfor arbejdes der målrettet med at finde egnede byggegrunde, som kan anvendes til formålet. Ved udgangen af 2014 var der registreret 226 byggeprojekter, som vil resultere i nye boliger. Mange af de registrerede projekter er naturligvis af mindre karakter, men der er også flere områder i Berlin, som i høj grad kommer til at skifte karakter, når og hvis projekterne gennemføres. Når myndighederne i Berlin ønsker at forandre byen, for eksempel for at kunne bygge et nyt boligområde, er et meget vigtigt led i processen at høre, hvad de eksisterende borgere synes om idéen. STEMME OM ET UDVIKLINGSPROJEKT Sidste år drejede det sig om området, hvor den tidligere Tempelhof-lufthavn ligger. Det store areal har siden lufthavnen blev lukket fungeret som et sted, hvor berlinerne kan dyrke deres udendørs fritidsinteresser og slappe af, og det er et meget populært rekreativt område. Her ønskede myndighederne at bygge nyt langs kanten af det 300 ha store grønne areal og havde fremlagt et projekt, der både indeholdt opførelse af boliger, butikker og offentlige institutioner. En stor gruppe berlinere var dog ikke enige med politikerne og fik stablet en underskriftindsamling på benene, som resulterede i, at spørgsmålet om arealets anvendelse kom ud i en folkeafstemning sidste år i juni. Berlinernes svar til myndighedernes Tempelhofprojekt blev et klart NEJ TAK. Generelt er der en stor lyst til at høre berlinernes mening. Når der er ønske og ideer om at forandre særligt centrale områder af byen bliver de inviteret til at deltage i processen. Den demokratiske byudviklingsproces betyder for eksempel, at der nogle steder afholdes workshops, hvor borgerne Kick-off Udstilling 10 JUNI 2015 Forelæsning

11 Demokratisk byudvikling inviteres ind for at komme med ideer til det givne projekt. Borgerne er i disse tilfælde tidligt med i processen og bidrager til de løsninger, der præsenteres senere. Et eksempel på, at den demokratiske proces bliver ført helt ud, er i gang for øjeblikket. DEMOKRATISK PROCES I MITTE Projektet kaldes Alte Mitte neue Liebe og handler om, hvordan arealet mellem Fjernsynstårnet, floden Spree, Berlins Rådhus og Mariekirken skal se ud i fremtiden. Det er et af de sidste prominente områder i den historiske del af Mitte, hvor man ikke har lagt sig fast på, hvilken udformning arealet skal have, og hvad det skal udnyttes til. Zur Diskussion Berlins myndigheder for byudvikling har ønsket at involvere og motivere borgerne i Mitte til at deltage i processen med at udvikle området. Tidligere på året har der således været en dialogproces på hjemmesiden hvor de har inviteret borgere i Mitte til at komme med deres input. Emnerne, som borgerne kunne skrive et indlæg om har for eksempel været: stedets historie, hvilken funktion området skal have, hvordan bydelen skal forbindes med nabobydelene osv. Dialogprocessen sluttede i maj, og det er muligt at læse alle input på hjemmesiden og på den måde orientere sig om, hvad der er vigtig for den enkelte og hvilke tanker borgerne har til de forskellige emner. Næste proces er netop gået i gang og betyder, at der frem til efteråret vil blive afholdt både forelæsninger, workshops med indlagte gåture i området, publikumsinvolverende teateraftener, udstillinger m.v. I september er der lagt op til et såkaldt halvlegsseminar, hvor der samles op på processen, inden dialogfase nummer to går i gange i december. FOR OG IMOD AFHÆNGER AF SITUATIONEN Det er naturligvis ikke ved alle projekter, borgerinddragelsen er så omfattende som her. Ved almindelige byggeprojekter er der en lovmæssig høring, som vi kender det fra Danmark. Det kan i nogle tilfælde resultere i protester fra borgerne i området for eksempel hvis et nyt boligbyggeri betyder, at de mister deres parkeringsplads, som det er tilfældet ved et projekt i udkanten af bydelen Prenzlauer Berg. I andre tilfælde følges nye byggeprojekter med positiv interesse, fordi de tilfører en bydel noget, den mangler såsom skoler og børnehaver samt generelt forskønnelse. Hver situation er unik. Det man skal have for øje er, at nybyggeri handler om både at tilgodese dem, der allerede bor i et område, og dem som ønsker at flytte til. n Forum r Diskussion Workshop Dialog JUNI

12 Bøgerne i træet Det kunne lyde som titlen på en børnebog, men faktisk skal det forstås bogstaveligt som bøger, der står i et træ i Prenzlauer Berg. Af Charlotte Baagø På hjørnet af Kollwitzstraße og Sredzkistraße, ud for Cafe Anna Blume, står et træ. Der er ikke tale om et normalt træ, da det hverken har grene eller blade, men derimod en masse små rum med plexiglas låger for. GRATIS VIDEN TIL ALLE Træet består faktisk af fem forskellige træer fra Grunewald skoven i Charlottenburg-Wilmersdorf, og er bygget af unge skovbrugsstuderende. Ideen er, at træet fungerer som en offentlig åben boghylde. Alle er velkomne til at tage en af bøgerne bag lågerne, blot skal man modsat også aflevere en bog til træet. Projektet hviler udelukkende på tillid, og der er ingen kontrol med indholdet i træet, som kan rumme op mod 100 brugte bøger. Her er blot ønsket om at dele viden frit mellem mennesker. Man kan vælge at beholde en valgt bog efter endt læsning eller bytte den igen. Det var oprindelig de tyske kunstnere Clegg & Guttmann, der med deres installation Die Offene Bibliothek i Graz (1991) søsatte ideen. Siden har fænomenet spredt sig til både Østrig og Schweiz. STOR KREATIVITET Der er kreeret mange sjove og skæve former for åbne bogreoler rundt omkring. Udover skabe i utallige udformninger, er også gamle udtjente telefonbokse populære at anvende til formålet. Det er alligevel særdeles kreativt af de unge skovbrugs-studerende at kombinere deres fag og glæde for Bogtræet der står på hjørnet af Kollwitzstraße og Sredzkistraße. Foto: Owen Massey McKnight. træ til et bogtræ, og det passer perfekt ind blandt de mange almindelige træer, som er en kendt del af bymiljøet i Berlin. n Reserveret til PostDanmark

Periodemeddelelse 2014

Periodemeddelelse 2014 Periodemeddelelse Egnsinvest Ejendomme Tyskland A/S CVR. NR. 30 55 77 51 1. januar - 30. september Periodemeddelelsens FOTOS Motiverne i periodemeddelelsen er fra vinteren / i Berlin og viser udsigten

Læs mere

PERIODEMEDDELELSE 1. JANUAR MARTS EgnsINVEST Ejendomme Tyskland A/S CVR. NR

PERIODEMEDDELELSE 1. JANUAR MARTS EgnsINVEST Ejendomme Tyskland A/S CVR. NR PERIODEMEDDELELSE 1. JANUAR - 31. MARTS EgnsINVEST Ejendomme Tyskland A/S CVR. NR. 30 55 77 51 EgnsINVEST Ejendomme Tyskland A/S Årsrapportens fotos Motiverne i årsrapporten viser detaljer fra selskabets

Læs mere

PERIODEMEDDELELSE 1. JANUAR SEPTEMBER 2016

PERIODEMEDDELELSE 1. JANUAR SEPTEMBER 2016 09.03.2011. - CMYK PERIODEMEDDELELSE 1. JANUAR - 30. SEPTEMBER EgnsINVEST Ejendomme Tyskland A/S CVR. NR. 30 55 77 51 EgnsINVEST Ejendomme Tyskland A/S Fotos Motiverne i periodemeddelelsen viser detaljer

Læs mere

HALVÅRSRAPPORT 2015. Egnsinvest Ejendomme Tyskland A/S CVR. NR. 30 55 77 51. 1. januar - 30. juni 2015 CMYK: 60-30-5-30. Webfarve: 116-132-150

HALVÅRSRAPPORT 2015. Egnsinvest Ejendomme Tyskland A/S CVR. NR. 30 55 77 51. 1. januar - 30. juni 2015 CMYK: 60-30-5-30. Webfarve: 116-132-150 Egnsinvest Ejendomme Tyskland A/S CVR. NR. 30 55 77 51 1. januar - 30. juni CMYK: 60-30-5-30 Webfarve: 116-132-150 HALVÅRSRAPPORTENS FOTOS Motiverne i rapporten viser broer i Berlin. Alle fotos er egen

Læs mere

HALVÅRSRAPPORT 1. JANUAR JUNI EgnsINVEST Ejendomme Tyskland A/S CVR. NR

HALVÅRSRAPPORT 1. JANUAR JUNI EgnsINVEST Ejendomme Tyskland A/S CVR. NR HALVÅRSRAPPORT 1. JANUAR - 30. JUNI EgnsINVEST Ejendomme Tyskland A/S CVR. NR. 30 55 77 51 EgnsINVEST Ejendomme Tyskland A/S Halvårsrapportens fotos Motiverne i halvårsrapporten viser detaljer fra selskabets

Læs mere

HALVÅRSRAPPORT 2014. Egnsinvest Ejendomme Tyskland A/S CVR. NR. 30 55 77 51. 1. januar - 30. juni 2014 CMYK: 60-30-5-30. Webfarve: 116-132-150

HALVÅRSRAPPORT 2014. Egnsinvest Ejendomme Tyskland A/S CVR. NR. 30 55 77 51. 1. januar - 30. juni 2014 CMYK: 60-30-5-30. Webfarve: 116-132-150 HALVÅRSRAPPORT Egnsinvest Ejendomme Tyskland A/S CVR. NR. 30 55 77 51 1. januar - 30. juni CMYK: 60-30-5-30 Webfarve: 116-132-150 HALVÅRSRAPPORTENS FOTOS Motiverne i halvårsrapporten er fra vinteren /

Læs mere

Jensen & Møller Invest A/S Delårsrapport 1. kvartal 2006 Side 2 af 7. Hoved- og nøgletal

Jensen & Møller Invest A/S Delårsrapport 1. kvartal 2006 Side 2 af 7. Hoved- og nøgletal Jensen & Møller Invest A/S Delårsrapport 1. kvartal 2006 Side 2 af 7 Hoved- og nøgletal Hovedtal (t.kr.) 2006 2005 2005 Resultatopgørelse Resultat af udlejning 251 74 897 Avance ved salg af lejligheder

Læs mere

EgnsINVEST Ejd.,Tyskland A/S

EgnsINVEST Ejd.,Tyskland A/S EgnsINVEST Ejd.,Tyskland A/S Investér i fast ejendom i Tyskland og få del i det økonomiske opsving Tysklands turnaround har dette en meget fokuseret strategi, da der investeres i boligejendomme på attraktive

Læs mere

Periodemeddelelse 2015

Periodemeddelelse 2015 Periodemeddelelse Egnsinvest Ejendomme Tyskland A/S CVR. NR. 30 55 77 51 1. januar - 31. marts CMYK: 60-30-5-30 Webfarve: 116-132-150 PERIODEMEDDELELSENS FOTOS Motiverne i rapporten viser broer i Berlin.

Læs mere

PERIODEMEDDELSE 1. KVT. EGNSINVEST EJENDOMME TYSKLAND A/S CVR. NR

PERIODEMEDDELSE 1. KVT. EGNSINVEST EJENDOMME TYSKLAND A/S CVR. NR 2017 PERIODEMEDDELSE 1. KVT. EGNSINVEST EJENDOMME TYSKLAND A/S CVR. NR. 30 55 77 51 EgnsINVEST Ejendomme Tyskland A/S Periodemeddelelsens fotos Motiverne i periodemeddelelsen viser detaljer fra udvalgte

Læs mere

PERIODEMEDDELSE 3. KVT. EGNSINVEST EJENDOMME TYSKLAND A/S CVR. NR

PERIODEMEDDELSE 3. KVT. EGNSINVEST EJENDOMME TYSKLAND A/S CVR. NR PERIODEMEDDELSE 3. KVT. EGNSINVEST EJENDOMME TYSKLAND A/S CVR. NR. 30 55 77 51 EgnsINVEST Ejendomme Tyskland A/S Periodemeddelelsens fotos Motiverne i periodemeddelelsen viser detaljer fra udvalgte S-

Læs mere

PERIODEMEDDELELSE 2015

PERIODEMEDDELELSE 2015 PERIODEMEDDELELSE Egnsinvest Ejendomme Tyskland A/S CVR. NR. 30 55 77 51 1. januar - 30. september PERIODEMEDDELELSENS FOTOS Motiverne i rapporten viser broer i Berlin. Alle fotos er egen produktion. Der

Læs mere

Å R S B E R E T N I N G 2 0 1 0 EgnsINVEST Ejd., Tyskland A/S CVR-nr. 30 55 77 51

Å R S B E R E T N I N G 2 0 1 0 EgnsINVEST Ejd., Tyskland A/S CVR-nr. 30 55 77 51 Å R S B E R E T N I N G 2 0 1 0 EgnsINVEST Ejd., Tyskland A/S CVR-nr. 30 55 77 51 Selskabets profil EgnsINVEST Ejd., Tyskland A/S er et selskab, der investerer i ejendomme beliggende i Tyskland. Investeringsstrategien

Læs mere

INVESTERING I BOLIGEJENDOMME I BERLIN

INVESTERING I BOLIGEJENDOMME I BERLIN INVESTERING I BOLIGEJENDOMME I BERLIN BLIV MEDEJER AF GOD OG VELBELIGGENDE UDLEJNINGSEJENDOM I BERLIN. Nu får du mulighed for at blive medejer af en 16 anparter), hvor Andersen Development velbeliggende

Læs mere

Nordicom A/S Kvartalsrapport 1. kvartal 2004

Nordicom A/S Kvartalsrapport 1. kvartal 2004 Nordicom A/S Omsætningen i 1. kvartal blev øget til 112,2 mio. kr. (1. kvt. 2003: 54,8 mio. kr.). Det er en fremgang på 57,4 mio. kr. eller 104,7%. Nordicom A/S har i 1. kvartal 2004 opnået et resultat

Læs mere

Admiral Capital A/S Hovedpunkter i delårsrapport for perioden 1. juli til 31. december

Admiral Capital A/S Hovedpunkter i delårsrapport for perioden 1. juli til 31. december NASDAQ OMX Copenhagen A/S nr. 5 / 2015 Aarhus, 27. februar 2015 CVR. nr. 29 24 64 91 www.re-cap.dk Admiral Capital A/S Hovedpunkter i delårsrapport for perioden 1. juli til 31. december 2014 Bestyrelsen

Læs mere

Jensen & Møller Invest A/S periodemeddelelse for 1. januar - 31. marts 2009.

Jensen & Møller Invest A/S periodemeddelelse for 1. januar - 31. marts 2009. Jensen & Møller Invest A/S CVR nr. 53 28 89 28 Rosenvængets Hovedvej 6 2100 København Ø Tlf. 35 27 09 02 Fax 35 38 19 50 www.jensen-moller.dk E-mail: jmi@danskfinancia.dk OMX Den Nordiske Børs København

Læs mere

Bestyrelsen for Jensen & Møller Invest A/S har på et møde i dag behandlet selskabets delårsrapport for 1. halvår 2010.

Bestyrelsen for Jensen & Møller Invest A/S har på et møde i dag behandlet selskabets delårsrapport for 1. halvår 2010. Jensen & Møller Invest A/S CVR nr. 53 28 89 28 Rosenvængets Hovedvej 6 2100 København Ø Tlf. 35 27 09 02 Fax 35 38 19 50 www.jensen-moller.dk E-mail: jmi@danskfinancia.dk NASDAQ OMX Copenhagen A/S Postboks

Læs mere

21. maj 2003 Fondsbørsmeddelelse nr. 6/2003 7 sider i alt. Københavns Fondsbørs Nikolaj Plads 6 1067 København K

21. maj 2003 Fondsbørsmeddelelse nr. 6/2003 7 sider i alt. Københavns Fondsbørs Nikolaj Plads 6 1067 København K Jensen & Møller Invest A/S CVR nr. 53 28 89 28 Rosenvængets Hovedvej 6 2100 København Ø Tlf. 35 27 09 02 Fax 35 38 19 50 www.jensen-moller.dk E-mail: jmi@danskfinancia.dk Københavns Fondsbørs Nikolaj Plads

Læs mere

Til OMX Den Nordiske Børs København Fondsbørsmeddelelse nr. 3/2008 Hellerup, 15. april 2008 CVR nr. 21 33 56 14

Til OMX Den Nordiske Børs København Fondsbørsmeddelelse nr. 3/2008 Hellerup, 15. april 2008 CVR nr. 21 33 56 14 Til OMX Den Nordiske Børs København Fondsbørsmeddelelse nr. 3/2008 Hellerup, 15. april 2008 CVR nr. 21 33 56 14 Delårsrapport for perioden 1. januar - 31. marts 2008 Bestyrelsen for Dan-Ejendomme Holding

Læs mere

Årsrapport 2005/06 fortsat fremgang i omsætning og resultat

Årsrapport 2005/06 fortsat fremgang i omsætning og resultat Årsrapport 2005/06 fortsat fremgang i omsætning og resultat Ambu s bestyrelse har i dag godkendt årsrapport 2005/06 for regnskabsåret 1. oktober 2005-30. september 2006. Hovedpunkter 2005/06 blev endnu

Læs mere

Brd. Klee A/S. CVR.nr Delårsrapport for perioden 1. oktober marts 2014

Brd. Klee A/S. CVR.nr Delårsrapport for perioden 1. oktober marts 2014 Brd. Klee A/S CVR.nr. 46 87 44 12 Delårsrapport for perioden 1. oktober 2013 31. marts 2014 For yderligere oplysninger kan direktør Lars Ejnar Jensen kontaktes på telefon 43 86 83 33 Brd. Klee A/S Delårsrapport

Læs mere

Brd. Klee A/S. CVR.nr Delårsrapport for perioden 1. oktober marts 2017

Brd. Klee A/S. CVR.nr Delårsrapport for perioden 1. oktober marts 2017 Brd. Klee A/S CVR.nr. 46 87 44 12 Delårsrapport for perioden 1. oktober 2016 31. marts 2017 For yderligere oplysninger kan direktør Lars Ejnar Jensen kontaktes på telefon 43 86 83 33 Brd. Klee A/S Delårsrapport

Læs mere

Ordinær generalforsamling 2012

Ordinær generalforsamling 2012 Ordinær generalforsamling 2012 18. april 2012 build with ease Dagsorden 1. Ledelsens beretning om selskabets virksomhed i det forløbne år 2. Fremlæggelse og godkendelse af den reviderede årsrapport 2011

Læs mere

Bestyrelsen for Jensen & Møller Invest A/S har på et møde i dag behandlet selskabets periodemeddelelse for 1. -3. kvartal 2010.

Bestyrelsen for Jensen & Møller Invest A/S har på et møde i dag behandlet selskabets periodemeddelelse for 1. -3. kvartal 2010. Jensen & Møller Invest A/S CVR nr. 53 28 89 28 Rosenvængets Hovedvej 6 2100 København Ø Tlf. 35 27 09 02 Fax 35 38 19 50 www.jensen-moller.dk E-mail: jmi@danskfinancia.dk OMX Den Nordiske Børs København

Læs mere

Regnskabsmeddelelse for perioden 1. januar 30. september 2000 for EjendomsSelskabet Norden A/S

Regnskabsmeddelelse for perioden 1. januar 30. september 2000 for EjendomsSelskabet Norden A/S Den 14. november 2000 Københavns Fondsbørs Nikolaj Plads 6 1067 København K Telefax nr. 33 12 86 13 Regnskabsmeddelelse for perioden 1. januar 30. september 2000 for EjendomsSelskabet Norden A/S Periodens

Læs mere

Jensen & Møller Invest A/S Delårsrapport 1. halvår 2011

Jensen & Møller Invest A/S Delårsrapport 1. halvår 2011 Jensen & Møller Invest A/S CVR nr. 53 28 89 28 Rosenvængets Hovedvej 6 2100 København Ø Tlf. 35 27 09 02 Fax 35 38 19 50 www.jensen-moller.dk E-mail: jmi@danskfinancia.dk OMX Den Nordiske Børs København

Læs mere

Ordinær Generalforsamling 25. oktober 2016 kl Velkommen

Ordinær Generalforsamling 25. oktober 2016 kl Velkommen Ordinær Generalforsamling 25. oktober 2016 kl. 11.00 Velkommen Dagsorden 1. Bestyrelsens beretning om selskabets virksomhed i det forløbne år 2. Fremlæggelse af årsrapport til godkendelse, herunder godkendelse

Læs mere

Bestyrelsen for Jensen & Møller Invest A/S har på et møde i dag behandlet selskabets delårsrapport for 1. halvår 2014.

Bestyrelsen for Jensen & Møller Invest A/S har på et møde i dag behandlet selskabets delårsrapport for 1. halvår 2014. Jensen & Møller Invest A/S CVR nr. 53 28 89 28 Charlottenlund Stationsplads 2 2920 Charlottenlund Tlf. 35 27 09 02 Fax 35 38 19 50 www.jensen-moller.dk E-mail: jmi@danskfinancia.dk Nasdaq OMX Copenhagen

Læs mere

INVESTERINGER GIVER STØRST AFKAST UDEN FOR DANMARK

INVESTERINGER GIVER STØRST AFKAST UDEN FOR DANMARK Marts 2014 INVESTERINGER GIVER STØRST AFKAST UDEN FOR DANMARK AF KONSULENT MATHIAS SECHER, MASE@DI.DK Det er mere attraktivt at investere i udlandet end i Danmark. Danske virksomheders direkte investeringer

Læs mere

Bestyrelsen for Jensen & Møller Invest A/S har på et møde i dag behandlet selskabets delårsrapport for 1. halvår 2011. Perioden i hovedtræk:

Bestyrelsen for Jensen & Møller Invest A/S har på et møde i dag behandlet selskabets delårsrapport for 1. halvår 2011. Perioden i hovedtræk: Jensen & Møller Invest A/S CVR nr. 53 28 89 28 Rosenvængets Hovedvej 6 2100 København Ø Tlf. 35 27 09 02 Fax 35 38 19 50 www.jensen-moller.dk E-mail: jmi@danskfinancia.dk OMX Den Nordiske Børs København

Læs mere

Brd. Klee A/S. CVR.nr. 46 87 44 12. Delårsrapport for perioden 1. oktober 2014 31. marts 2015

Brd. Klee A/S. CVR.nr. 46 87 44 12. Delårsrapport for perioden 1. oktober 2014 31. marts 2015 Brd. Klee A/S CVR.nr. 46 87 44 12 Delårsrapport for perioden 1. oktober 2014 31. marts 2015 For yderligere oplysninger kan direktør Lars Ejnar Jensen kontaktes på telefon 43 86 83 33 Brd. Klee A/S Delårsrapport

Læs mere

Delårsrapport for 1. kvartal 2009

Delårsrapport for 1. kvartal 2009 Delårsrapport for 1. kvartal 2009 Brødrene A & O Johansen A/S Rørvang 3 * 2620 Albertslund Tlf.: 70 28 00 00 * Fax: 70 28 01 01 CVR-nr.: 58 21 06 17 side 1/6 (Alle beløb er i hele 1.000 kr.) Resultatopgørelse

Læs mere

EgnsINVEST Ejendomme Tyskland A/S indgår betinget aftale om erhvervelse af ejendomsinvesteringsselskab med ejendom beliggende i Berlin

EgnsINVEST Ejendomme Tyskland A/S indgår betinget aftale om erhvervelse af ejendomsinvesteringsselskab med ejendom beliggende i Berlin Horsens den 28. december 2012 EgnsINVEST Ejendomme Tyskland A/S indgår betinget aftale om erhvervelse af ejendomsinvesteringsselskab med ejendom beliggende i Berlin EgnsINVEST Ejendomme Tyskland A/S ("EGNETY"

Læs mere

First North Meddelelse nr august 2014

First North Meddelelse nr august 2014 First North Meddelelse nr. 76 21. august 2014 Halvårsmeddelelse for 2014 Bestyrelsen for Wirtek A/S har behandlet og godkendt halvårsregnskabet for første halvår 2014 for Wirtek koncernen. Omsætning for

Læs mere

egetæpper a/s Delårsrapport 2008/09 (1. maj - 31. oktober 2008) CVR-nr. 38 45 42 18

egetæpper a/s Delårsrapport 2008/09 (1. maj - 31. oktober 2008) CVR-nr. 38 45 42 18 Delårsrapport 2008/09 (1. maj - 31. oktober 2008) CVR-nr. 38 45 42 18 Indhold Hoved- og nøgletal for koncernen 2 Ledelsespåtegning 3 Ledelsesberetning 4 Resultatopgørelsen for perioden 1. maj - 31. oktober

Læs mere

Formandens beretning. v. Bo Heide-Ottosen

Formandens beretning. v. Bo Heide-Ottosen Formandens beretning v. Bo Heide-Ottosen Året - Velkommen Tredje år som ejendomsinvesteringsselskab Victoria Properties investeringer omfatter velbeliggende lav-risiko erhvervs- og boligejendomme i det

Læs mere

Nyt kulturhus i Tingbjerg

Nyt kulturhus i Tingbjerg Nyt kulturhus i Tingbjerg Tingbjerg og Utterlevshuse skal have et nyt kulturhus og bibliotek. Huset er for alle beboere i Tingbjerg og Utterslevhuse. Her kan du læse mere om, hvordan huset kommer til at

Læs mere

Berlin High End A/S Generalforsamling d. 1 nov. 2010

Berlin High End A/S Generalforsamling d. 1 nov. 2010 Moderselskabet: Berlin High End A/S. vs Koncernen: Berlin High End A/S og samtlige tyske datterselskaber konsolideret efter dansk praksis. 2009/2010 vs 2008/2009: 2008/2009 Fuld omsætning med oprindelige

Læs mere

Brd. Klee A/S. CVR.nr Delårsrapport for perioden 1. oktober marts 2016

Brd. Klee A/S. CVR.nr Delårsrapport for perioden 1. oktober marts 2016 Brd. Klee A/S CVR.nr. 46 87 44 12 Delårsrapport for perioden 1. oktober 2015 31. marts 2016 For yderligere oplysninger kan direktør Lars Ejnar Jensen kontaktes på telefon 43 86 83 33 Brd. Klee A/S Delårsrapport

Læs mere

Nordicom A/S. Q1 rapport 2005

Nordicom A/S. Q1 rapport 2005 Nordicom A/S Nordicom opnåede i 2005 et resultat før skat på 27,4 mio. kr. ( 2004 15,3 mio. kr.), som er en fremgang på 12,1 mio. kr. i forhold til 2004. Omsætningen i årets i første kvartal udgør 150,6

Læs mere

Bestyrelsen for Tivoli A/S har på bestyrelsesmøde den 15. august 2008 behandlet og godkendt delårsrapporten for perioden 1. april 30. juni 2008.

Bestyrelsen for Tivoli A/S har på bestyrelsesmøde den 15. august 2008 behandlet og godkendt delårsrapporten for perioden 1. april 30. juni 2008. Direktionen Vesterbrogade 3 Postboks 233 1630 København V Telefon 33 75 02 16 Fax 33 75 03 47 CVR-nr. 10 40 49 16 Tivoli A/S Fondsbørsmeddelelse nr. 10-2008/09 Tivoli, den 15. august 2008 Delårsrapport

Læs mere

Delårsrapport for Dantax A/S for perioden 1. juli 2015-30. september 2015

Delårsrapport for Dantax A/S for perioden 1. juli 2015-30. september 2015 Dantax A/S Bransagervej 15 DK-9490 Pandrup Tlf. (+45) 98 24 76 77 Fax (+45) 98 20 40 15 CVR. nr. 36 59 15 28 NASDAQ OMX Copenhagen A/S Pandrup, den 27. oktober 2015 Delårsrapport for Dantax A/S for perioden

Læs mere

Meddelelse nr Kvartalsrapport, 1. kvartal 2004 Til Københavns Fondsbørs

Meddelelse nr Kvartalsrapport, 1. kvartal 2004 Til Københavns Fondsbørs Side 1/6 28. maj 2004 Kvartalsrapport for 1. kvartal 2004 for Rockwool International A/S Bestyrelsen for Rockwool International A/S har dags dato behandlet og godkendt nærværende kvartalsrapport for 1.

Læs mere

Meddelelse nr. 8 2003 Kvartalsrapport, 1. kvartal 2003 Til Københavns Fondsbørs

Meddelelse nr. 8 2003 Kvartalsrapport, 1. kvartal 2003 Til Københavns Fondsbørs Side 1/6 21. maj 2003 Kvartalsrapport for 1. kvartal 2003 for Rockwool International A/S Hovedpunkter Omsætningen steg med 1 % i forhold til 1. kvartal 2002. Med uændrede valutakurser ville den være steget

Læs mere

29. maj 2002 Fondsbørsmeddelelse nr. 4/2002 7 sider i alt. Københavns Fondsbørs Nikolaj Plads 6 1067 København K

29. maj 2002 Fondsbørsmeddelelse nr. 4/2002 7 sider i alt. Københavns Fondsbørs Nikolaj Plads 6 1067 København K Jensen & Møller Invest A/S CVR nr. 53 28 89 28 Rosenvængets Hovedvej 6 2100 København Ø Tlf. 35 27 09 02 Fax 35 38 19 50 www.jensen-moller.dk E-mail: jmi@danskfinancia.dk Københavns Fondsbørs Nikolaj Plads

Læs mere

7. Behandling af forslag, som måtte være fremsat af bestyrelsen eller aktionærer

7. Behandling af forslag, som måtte være fremsat af bestyrelsen eller aktionærer Ordinær generalforsamling 2010 NTR Holding A/SRådhuspladsen 16,1. 1550 København V Tel.: 88 96 86 66 Fax: 88 96 88 06 E-mail: ntr@ntr.dk www.ntr.dk År 2010, den 15. april kl. 15.00 afholdtes ordinær generalforsamling

Læs mere

- AaB og Peter Rudbæk har pr. 23. maj 2002 stoppet samarbejdet. Poul Erik Andreasen overtager indtil videre cheftrænerposten.

- AaB og Peter Rudbæk har pr. 23. maj 2002 stoppet samarbejdet. Poul Erik Andreasen overtager indtil videre cheftrænerposten. Københavns Fondsbørs Børsmeddelelse nr. 2002/4 Aalborg den 28. maj 2002 Delårsrapport 2002 for Aalborg Boldspilklub A/S. Hovedkonklusionerne for første kvartal 2002: - Indtægter udgør kr. 9,7 mio. mod

Læs mere

Kvartalsrapport for første kvartal 2008 - Foreningen Fast Ejendom, Dansk Ejendomsportefølje

Kvartalsrapport for første kvartal 2008 - Foreningen Fast Ejendom, Dansk Ejendomsportefølje side 1 af 8 OMX Københavns Fondsbørs Nikolaj Plads 6 Postboks 1040 1007 København K Fondsbørsmeddelelse nr.8/2008 Kvartalsrapport, 1. kvartal Foreningen Fast Ejendom f.m.b.a. Tuborg Boulevard 12 2900 Hellerup

Læs mere

Delårsrapport for 1. kvartal 2008

Delårsrapport for 1. kvartal 2008 Delårsrapport for 1. kvartal 2008 Brødrene A & O Johansen A/S Rørvang 3 * 2620 Albertslund Tlf.: 70 28 00 00 * Fax: 70 28 01 01 CVR-nr.: 58 21 06 17 side 1/6 (Alle beløb er i hele 1.000 kr.) Resultatopgørelse

Læs mere

Halvårsrapport 2007 - Foreningen Fast Ejendom, Dansk Ejendomsportefølje f.m.b.a.

Halvårsrapport 2007 - Foreningen Fast Ejendom, Dansk Ejendomsportefølje f.m.b.a. side 1 af 8 OMX Københavns Fondsbørs Nikolaj Plads 6 Postboks 1040 1007 København K Fondsbørsmeddelelse nr. 13/2007 Halvårsrapport Foreningen Fast Ejendom f.m.b.a. Tuborg Boulevard 12 2900 Hellerup Tlf.

Læs mere

Meddelelse nr. 1-1999 22. februar 1999 5 sider

Meddelelse nr. 1-1999 22. februar 1999 5 sider Københavns Fondsbørs Nikolaj Plads 6 1067 København K Fax: 33 12 86 13 Meddelelse nr. 1-1999 22. februar 1999 5 sider Halvårsmeddelelse for perioden 01.07.-31.12.98 Bestyrelsen for JAMO A/S har i dag behandlet

Læs mere

- Omsætningen i 1. halvår 2007 er realiseret med kr. 52,6 mio., hvilket er en stigning på kr. 9 mio. i forhold til samme periode af 2006

- Omsætningen i 1. halvår 2007 er realiseret med kr. 52,6 mio., hvilket er en stigning på kr. 9 mio. i forhold til samme periode af 2006 Københavns Fondsbørs Børsmeddelelse nr. 2007/16 Aalborg den 14. august 2007 for Aalborg Boldspilklub A/S. Hovedkonklusionerne for første halvår 2007: - Aalborg Boldspilklub A/S (AaB) har i 2. kvartal 2007

Læs mere

Befolkning og boliger i Frederiksberg Kommune

Befolkning og boliger i Frederiksberg Kommune Befolkning og boliger i Frederiksberg Kommune Kortlægning af status og udviklingstendenser v/ Thomas Jensen, COWI December 1 I FREDERIKSBERG KOMMUNE Befolknings- og boliganalyse formålet: Generel del at

Læs mere

EjendomsSelskabet Norden A/S

EjendomsSelskabet Norden A/S Den 15. maj 2000 JSP/ah Københavns Fondsbørs Nikolaj Plads 6 1067 København K Fax nr. 33 12 86 13 EjendomsSelskabet Norden A/S Kvartalsmeddelelse for perioden 1. januar 31. marts 2000 Resultat før skat

Læs mere

Meddelelse nr. 10 2008 Kvartalsrapport, 1. kvartal 2008 Til NASDAQ OMX Den Nordiske Børs København

Meddelelse nr. 10 2008 Kvartalsrapport, 1. kvartal 2008 Til NASDAQ OMX Den Nordiske Børs København Side 1/7 22. maj 2008 Kvartalsrapport for 1. kvartal 2008 for Rockwool International A/S Bestyrelsen for Rockwool International A/S har i dag behandlet og godkendt kvartalsrapporten for 1. kvartal 2008.

Læs mere

Velkommen til ordinær generalforsamling 2008

Velkommen til ordinær generalforsamling 2008 Velkommen til ordinær generalforsamling 2008 Foreningen Fast Ejendom, Dansk Ejendomsportefølje f.m.b.a. 22. april 2008 Dagsorden 1. Bestyrelsens beretning 2. Fremlæggelse af årsrapport og forslag om udlodning

Læs mere

Delårsrapport for perioden 1. juli til 30. september 2011

Delårsrapport for perioden 1. juli til 30. september 2011 København, den 25. november 2011 Meddelelse nr. 12/2011 Danionics A/S Dr. Tværgade 9, 1. DK 1302 København K, Denmark Telefon: +45 88 91 98 70 Telefax: +45 88 91 98 01 E-mail: investor@danionics.dk Website:

Læs mere

REGNSKABSMEDDELELSE. Halvårsrapport

REGNSKABSMEDDELELSE. Halvårsrapport 2016 2014 REGNSKABSMEDDELELSE Halvårsrapport H1 LEDELSENS KOMMENTAR Energi Danmark koncernen realiserede i 1. halvår 2016 et resultat før skat på 55,356 mio. kr. og en samlet koncernomsætning på 8.314

Læs mere

Axel Towers. Bliv en del af Københavns nye landemærke

Axel Towers. Bliv en del af Københavns nye landemærke Axel Towers Bliv en del af Københavns nye landemærke Må vi invitere dig med op? Arkitekturen er geometrisk forførende. Facaden vil kun blive smukkere og smukkere med årene. Beliggen heden er enestående.

Læs mere

Keops Kollegiet Bispebjerg A/S Halvårsmeddelelse for 1. halvår 2006

Keops Kollegiet Bispebjerg A/S Halvårsmeddelelse for 1. halvår 2006 8 Halvårsmeddelelse for 1. halvår 2006 1 Indberettet til Dansk AMP den 31. august 2006 Bestyrelsen i har i dag afholdt bestyrelsesmøde, hvor selskabets halvårsrapport blev behandlet. Rapporten er vedlagt.

Læs mere

NR. 4/2015 - ÅRGANG 5 AKTIONÆRINFORMATION EGNSINVEST EJENDOMME TYSKLAND A/S

NR. 4/2015 - ÅRGANG 5 AKTIONÆRINFORMATION EGNSINVEST EJENDOMME TYSKLAND A/S NR. 4/2015 - ÅRGANG 5 AKTIONÆRINFORMATION EGNSINVEST EJENDOMME TYSKLAND A/S KONCERN HOVED- OG NØGLETAL INDHOLD 3 Selskabets drift 4 Berlin vokser opad 8 Spreeparken genåbner 10 Berlin som Global City 10

Læs mere

GR HOLDING 2009 A/S. Østre Stationsvej Odense C. Årsrapport 1. januar december 2015

GR HOLDING 2009 A/S. Østre Stationsvej Odense C. Årsrapport 1. januar december 2015 GR HOLDING 2009 A/S Østre Stationsvej 1-5 5000 Odense C Årsrapport 1. januar 2015-31. december 2015 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 31/05/2016 Nicoline

Læs mere

Halvårsmeddelelse 1999 EjendomsSelskabet Norden A/S Highlights

Halvårsmeddelelse 1999 EjendomsSelskabet Norden A/S Highlights Den 9. august 1999 JSP/ah Københavns Fondsbørs Nikolaj Plads 6 1067 København K Fax nr. 33 12 86 13 Halvårsmeddelelse 1999 EjendomsSelskabet Norden A/S Highlights EjendomsSelskabet Norden har haft en positiv

Læs mere

Danica Pension. Konference. Investering i og udvikling af Lyngby

Danica Pension. Konference. Investering i og udvikling af Lyngby Danica Pension Konference om Investering i og udvikling af Lyngby Danica Pension En af Lyngbys store virksomheder Danica Pension er en del af Danske Bank koncernen, Danica Pension har hovedkontor i Lyngby

Læs mere

Halvårsrapport for 1. halvår 2006/07, Keops EjendomsObligationer VI (Sverige) A/S

Halvårsrapport for 1. halvår 2006/07, Keops EjendomsObligationer VI (Sverige) A/S 8 1 Halvårsrapport for 1. halvår 2006/07, Keops Indberettet til Københavns Fondsbørs via Company News Service den 16. maj 2007 Bestyrelsen i Keops har i dag afholdt bestyrelsesmøde, hvor koncernens halvårsrapport

Læs mere

Delårsrapport for Dantax A/S for perioden 1. juli september 2016

Delårsrapport for Dantax A/S for perioden 1. juli september 2016 Dantax A/S Bransagervej 15 DK-9490 Pandrup Tlf. (+45) 98 24 76 77 Fax (+45) 98 20 40 15 CVR. nr. 36 59 15 28 NASDAQ Copenhagen A/S Pandrup, den 25. oktober 2016 Delårsrapport for Dantax A/S for perioden

Læs mere

Brd. Klee A/S telefon kontaktperson: Direktør Lars Ejnar Jensen. Side 1 af 5

Brd. Klee A/S telefon kontaktperson: Direktør Lars Ejnar Jensen. Side 1 af 5 Side 1 af 5 Nasdaq Omx A/S Nikolaj Plads 2 1007 København K. Albertslund, den 11 maj 2010 Delårsrapport for perioden 01. oktober 2009 til 31. marts 2010 Ledelsespåtegning Bestyrelse og direktion har dags

Læs mere

Delårsrapport for 1. halvår 2005

Delårsrapport for 1. halvår 2005 Delårsrapport for 1. halvår 2005 Brødrene A & O Johansen A/S Rørvang 3 * 2620 Albertslund Tlf.: 70 28 00 00 * Fax: 70 28 01 01 CVR-nr.: 58 21 06 17 side 1/5 (Alle beløb er i hele 1.000 kr.) 2. kvartal

Læs mere

BORGERMØDE OM ALLERØD KOMMUNES UDVIKLING DEBAT- OG INFORMATIONSMATERIALE OM: - BOLIG- OG BEFOLKNINGSUDVIKLING

BORGERMØDE OM ALLERØD KOMMUNES UDVIKLING DEBAT- OG INFORMATIONSMATERIALE OM: - BOLIG- OG BEFOLKNINGSUDVIKLING BORGERMØDE OM ALLERØD KOMMUNES UDVIKLING DEBAT- OG INFORMATIONSMATERIALE OM: - BOLIG- OG BEFOLKNINGSUDVIKLING - DEN KOMMUNALE KERNEVELFÆRD BØRN, SKOLE OG ÆLDREOMRÅDET - UDVIKLING AF HANDEL OG KULTUR I

Læs mere

Bestyrelsen for Jensen & Møller Invest A/S har på et møde i dag behandlet selskabets periodemeddelelse for 1. -3. kvartal 2012.

Bestyrelsen for Jensen & Møller Invest A/S har på et møde i dag behandlet selskabets periodemeddelelse for 1. -3. kvartal 2012. Jensen & Møller Invest A/S CVR nr. 53 28 89 28 Charlottenlund Stationsplads 2 2920 Charlottenlund Tlf. 35 27 09 02 Fax 35 38 19 50 www.jensen-moller.dk E-mail: jmi@danskfinancia.dk OMX Den Nordiske Børs

Læs mere

TEKNISK GYMNASIUM SØNDERBORG. Byen. At handle i byen

TEKNISK GYMNASIUM SØNDERBORG. Byen. At handle i byen TEKNISK GYMNASIUM SØNDERBORG Byen At handle i byen Mads, Jacob H. og Mette 1a 11-10-2013 Titelblad Teknisk Gymnasium Sønderjylland Byen At handle i byen Sider i alt: Af Mads Knapp, Jacob Hjorth og Mette

Læs mere

Flyttetendenser. Bilag til Bosætningsstrategien for Næstved Kommune 2015

Flyttetendenser. Bilag til Bosætningsstrategien for Næstved Kommune 2015 Flyttetendenser Bilag til Bosætningsstrategien for Næstved Kommune 2015 Indhold Udarbejdelse af materialer....3 Generelle flyttetendenser....4 Tilflyttere....6 Fraflyttere....8 Anbefalinger til bosætningsstrategien...10

Læs mere

Bestyrelsen for Jensen & Møller Invest A/S har på et møde i dag behandlet selskabets periodemeddelelse for 1. -3. kvartal 2011.

Bestyrelsen for Jensen & Møller Invest A/S har på et møde i dag behandlet selskabets periodemeddelelse for 1. -3. kvartal 2011. Jensen & Møller Invest A/S CVR nr. 53 28 89 28 Rosenvængets Hovedvej 6 2100 København Ø Tlf. 35 27 09 02 Fax 35 38 19 50 www.jensen-moller.dk E-mail: jmi@danskfinancia.dk OMX Den Nordiske Børs København

Læs mere

Nyhedsbrev 3. Kære Aktionær / Læser

Nyhedsbrev 3. Kære Aktionær / Læser Kære Aktionær / Læser Nu hvor overgangen til det nye år er vel overstået er det blevet tid til tredje udgave af vores nyhedsbrev. I denne udgave vil vi kort: Præsentere selskabets nye bestyrelsesmedlem

Læs mere

Delårsrapport for Dantax A/S for perioden 1. juli september 2017

Delårsrapport for Dantax A/S for perioden 1. juli september 2017 Dantax A/S Bransagervej 15 DK-9490 Pandrup Tlf. (+45) 98 24 76 77 Fax (+45) 98 20 40 15 CVR. nr. 36 59 15 28 NASDAQ Copenhagen A/S Pandrup, den 25. oktober 2017 Delårsrapport for Dantax A/S for perioden

Læs mere

KVARTALSMEDDELELSE 3. KVARTAL 2001/2002 FOR HARBOES BRYGGERI A/S Perioden 1. maj januar 2002

KVARTALSMEDDELELSE 3. KVARTAL 2001/2002 FOR HARBOES BRYGGERI A/S Perioden 1. maj januar 2002 FONDSBØRSMEDDELELSE Harboes Bryggeri A/S telefon 58 16 88 88 Kontaktperson: Adm. direktør Bernhard Griese KVARTALSMEDDELELSE 3. KVARTAL 2001/2002 FOR HARBOES BRYGGERI A/S Perioden 1. maj 2001 31. januar

Læs mere

Periodemeddelelse 1. januar 31. marts 2010

Periodemeddelelse 1. januar 31. marts 2010 Periodemeddelelse 1. januar 31. marts 2010 Selskabsmeddelelse nr. 07/2010 11. maj 2010 Kontaktperson: bankdirektør Flemming Jensen tlf. 55 86 15 36 Side 1 af 8 Hovedpunkter Regnskabet for perioden 1. januar

Læs mere

Delårsrapport for Dantax A/S for perioden 1. juli marts 2017

Delårsrapport for Dantax A/S for perioden 1. juli marts 2017 Dantax A/S Bransagervej 15 DK-9490 Pandrup Tlf. (+45) 98 24 76 77 Fax (+45) 98 20 40 15 CVR. nr. 36 59 15 28 NASDAQ Copenhagen A/S Pandrup, den 23. maj 2017 Delårsrapport for Dantax A/S for perioden 1.

Læs mere

Rapport for 1. kvartal 2004/05 (1. oktober - 31. december 2004)

Rapport for 1. kvartal 2004/05 (1. oktober - 31. december 2004) 22. februar 2005 Fondsbørsmeddelelse nr. 7-2004/05 Rapport for 1. kvartal 2004/05 (1. oktober - 31. december 2004) I 1. kvartal 2004/05 har der været fokus på markedsføring og produktionsoptimering af

Læs mere

Bestyrelsen for Jensen & Møller Invest A/S har på et møde i dag behandlet selskabets periodemeddelelse for 1. kvartal 2010.

Bestyrelsen for Jensen & Møller Invest A/S har på et møde i dag behandlet selskabets periodemeddelelse for 1. kvartal 2010. Jensen & Møller Invest A/S CVR nr. 53 28 89 28 Rosenvængets Hovedvej 6 2100 København Ø Tlf. 35 27 09 02 Fax 35 38 19 50 www.jensen-moller.dk E-mail: jmi@danskfinancia.dk OMX Den Nordiske Børs København

Læs mere

BYG JERES HUS I EN ÆBLELUND TÆT VED HAVET

BYG JERES HUS I EN ÆBLELUND TÆT VED HAVET STOLPEGAARD - FÆLLES FACILITETER ET STENKAST FRA HAVET UNIK PLACERING INDFLYTNINGSKLAR FRA 2,7 MIO. KR. GØR DRØMMEN TIL VIRKELIGHED: BYG JERES HUS I EN ÆBLELUND TÆT VED HAVET Byg jeres drømmehus i det,

Læs mere

Kvartalsrapport. 1. kvartal KVARTALSRAPPORT 1K Tilfredsstillende resultat på niveau med 1. kvartal

Kvartalsrapport. 1. kvartal KVARTALSRAPPORT 1K Tilfredsstillende resultat på niveau med 1. kvartal Kvartalsrapport Tilfredsstillende resultat på niveau med 1. kvartal 2014 1. kvartal - 2015 17. april 2015 Hoved- og nøgletal TELE Greenland Koncernen, finansielle hoved- og nøgletal 1K 2015 1K 2014 Ændring

Læs mere

Delårsrapport for 1. halvår 2016

Delårsrapport for 1. halvår 2016 19.08.16 Meddelelse nr. 31, 2016 Delårsrapport for 1. halvår 2016 På et møde afholdt i dag har bestyrelsen for Monberg & Thorsen A/S godkendt delårsrapporten for perioden 1. januar 30. juni 2016. Delårsrapporten

Læs mere

Delårsrapport for 1. halvår 2008

Delårsrapport for 1. halvår 2008 Til OMX Nordic Exchange Copenhagen Company News Service Faaborg, den 21. august 2008 Fondsbørsmeddelelse nr. 09/2008 Delårsrapport for 1. halvår 2008 Resume for 1. halvår 2008 SKAKO Industries koncernen

Læs mere

Hoved- og nøgletal 3. kvartal 3. kvartal 1/1-30/9 1/1-30/9 tkr. 2015 2014 2015 2014 2014

Hoved- og nøgletal 3. kvartal 3. kvartal 1/1-30/9 1/1-30/9 tkr. 2015 2014 2015 2014 2014 Hoved- og nøgletal 3. kvartal 3. kvartal 1/1-30/9 1/1-30/9 tkr. 2015 2014 2015 2014 2014 Hovedtal Nettoomsætning i alt 42.830 38.504 104.697 95.247 125.740 Af- og nedskrivninger 1.583-2.688 4.815 102.920

Læs mere

Hoved- og nøgletal 3. kvartal 3. kvartal 1/1-30/9 1/1-30/9 tkr. 2013 2012 2013 2012 2012

Hoved- og nøgletal 3. kvartal 3. kvartal 1/1-30/9 1/1-30/9 tkr. 2013 2012 2013 2012 2012 Side 1 af 12 Side 2 af 12 Hoved- og nøgletal 3. kvartal 3. kvartal 1/1-30/9 1/1-30/9 tkr. 2013 2012 2013 2012 2012 Hovedtal Nettoomsætning i alt 33.014 35.146 84.324 104.098 129.885 Afskrivninger 1.980

Læs mere

Ordinær generalforsamling, d. 18. april 2016

Ordinær generalforsamling, d. 18. april 2016 Ordinær generalforsamling, d. 18. april 2016 Dagsorden til ordinær generalforsamling 1. Bestyrelsens beretning om selskabets forhold i 2015 2. Fremlæggelse af årsrapport samt eventuelt koncernregnskab

Læs mere

Hoved- og nøgletal 2. kvartal 2. kvartal 1. halvår 1. halvår tkr. 2013 2012 2013 2012 2012

Hoved- og nøgletal 2. kvartal 2. kvartal 1. halvår 1. halvår tkr. 2013 2012 2013 2012 2012 Side 1 af 13 Side 2 af 13 Side 3 af 13 Hoved- og nøgletal 2. kvartal 2. kvartal 1. halvår 1. halvår tkr. 2013 2012 2013 2012 2012 Hovedtal Nettoomsætning i alt 29.246 33.594 51.309 68.952 129.885 Afskrivninger

Læs mere

Hoved- og nøgletal 2. kvartal 2. kvartal 1. halvår 1. halvår tkr. 2015 2014 2015 2014 2014

Hoved- og nøgletal 2. kvartal 2. kvartal 1. halvår 1. halvår tkr. 2015 2014 2015 2014 2014 Hoved- og nøgletal 2. kvartal 2. kvartal 1. halvår 1. halvår tkr. 2015 2014 2015 2014 2014 Hovedtal Nettoomsætning i alt 37.669 28.996 61.867 56.743 125.740 Af- og nedskrivninger 1.684 976 3.232 105.607

Læs mere

ÅRSRAPPORT 2014. Egnsinvest Ejendomme Tyskland A/S CVR. NR. 30 55 77 51 CMYK: 60-30-5-30. Webfarve: 116-132-150

ÅRSRAPPORT 2014. Egnsinvest Ejendomme Tyskland A/S CVR. NR. 30 55 77 51 CMYK: 60-30-5-30. Webfarve: 116-132-150 ÅRSRAPPORT Egnsinvest Ejendomme Tyskland A/S CVR. NR. 30 55 77 51 CMYK: 60-30-5-30 Webfarve: 116-132-150 ÅRSRAPPORTENS FOTOS Motiverne i årsrapporten viser broer i Berlin. Alle fotos er egen produktion.

Læs mere

Delårsrapport for perioden 1. januar - 30. juni 2007

Delårsrapport for perioden 1. januar - 30. juni 2007 Side 1 af 7 sider Københavns Fondsbørs Meddelelse nr. 5/2007 Nicolai Plads 6 Fondskode DK 0010283597 1007 København K CVR nr. 15313714 Kontaktpersoner Adm. Direktør Peter Hansen Tlf. 3693 1111 Delårsrapport

Læs mere

Hoved- og nøgletal 1. kvartal 1. kvartal tkr. 2015 2014 2014

Hoved- og nøgletal 1. kvartal 1. kvartal tkr. 2015 2014 2014 Side 1 af 12 Side 2 af 12 Side 3 af 12 Hoved- og nøgletal 1. kvartal 1. kvartal tkr. 2015 2014 2014 Hovedtal Nettoomsætning i alt 24.198 27.747 125.699 Af- og nedskrivninger 1.548 104.631 104.146 Øvrige

Læs mere

VELKOMMEN TIL HOTELS DESIGNED TO SAY YES!

VELKOMMEN TIL HOTELS DESIGNED TO SAY YES! VELKOMMEN TIL K Ø B E N H AV N RADISSON BLU ROYAL HOTEL Hammerichsgade 1, DK-1611 København V, Danmark T: +45 33 42 60 00 F: +45 33 42 61 00 copenhagen@radissonblu.com radissonblu.dk/royalhotel-koebenhavn

Læs mere

EgnsINVEST Ejendomme Tyskland A/S indgår betinget aftale om erhvervelse af ejendomsinvesteringsselskab med fire ejendomme beliggende i Berlin

EgnsINVEST Ejendomme Tyskland A/S indgår betinget aftale om erhvervelse af ejendomsinvesteringsselskab med fire ejendomme beliggende i Berlin Horsens, 23. december 2011 EgnsINVEST Ejendomme Tyskland A/S indgår betinget aftale om erhvervelse af ejendomsinvesteringsselskab med fire ejendomme beliggende i Berlin EgnsINVEST Ejendomme Tyskland A/S

Læs mere

Velkommen til ordinær generalforsamling 2011

Velkommen til ordinær generalforsamling 2011 Velkommen til ordinær generalforsamling 2011 Foreningen Fast Ejendom, Dansk Ejendomsportefølje f.m.b.a. 26. april 2011 Dirigent Som generalforsamlingens dirigent har bestyrelsen udpeget Michael Budtz advokat

Læs mere

PANORAMA OVER AALBORG

PANORAMA OVER AALBORG PANORAMA OVER AALBORG fjordtårnet.dk Helt i front Ved Limfjordens bred, højt hævet over Nørresundby midtby, ligger Fjordtårnet. Som et fyrtårn står den flotte nye bygning og knejser og lyser op med den

Læs mere

COWI-koncernen. Halvårsrapport januar-juni 2005. Highlights: Nettoomsætning er øget fra 1.243 mdkk til 1.293 mdkk (+4 pct.)

COWI-koncernen. Halvårsrapport januar-juni 2005. Highlights: Nettoomsætning er øget fra 1.243 mdkk til 1.293 mdkk (+4 pct.) Halvårsrapport januar-juni Highlights: Nettoomsætning er øget fra 1.243 mdkk til 1.293 mdkk (+4 pct.) Resultat af primær drift er øget fra 48 mdkk til 57 mdkk (+20 pct.) Overskudsgrad er øget fra 3,8 pct.

Læs mere

MEDICAL DISTRIBUTION HOLDING ApS

MEDICAL DISTRIBUTION HOLDING ApS MEDICAL DISTRIBUTION HOLDING ApS Årsrapport 1. januar 2014-31. december 2014 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 02/06/2015 Gry Hafstrøm Dirigent Side 2 af

Læs mere

German High Street Properties A/S

German High Street Properties A/S German High Street Properties A/S DELÅRSRAPPORT FOR PERIODEN 1. JANUAR - 31. MARTS 2012 Selskabsoplysninger Selskabet German High Street Properties A/S Sundkrogsgade 21 2100 København Ø CVR-nr: 30 69 16

Læs mere