ORDENSREGLER OG PRAKTISKE OPLYSNINGER

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "ORDENSREGLER OG PRAKTISKE OPLYSNINGER"

Transkript

1 ORDENSREGLER OG PRAKTISKE OPLYSNINGER Ordensreglerne er vedtaget på et afdelingsmøde den 11. marts 2009 Bebyggelsen er opført i 1981 og omfatter nr Afdelingen består af 10 boligblokke indeholdende 120 lejemål. Hver blok har 4 1-værelses lejligheder, 4 2-værelses lejligheder, 2 3-værelses lejligheder og 2 4-værelses lejligheder. Morbærhegnet er beliggende i den ydre del af byen, men selvom der er 2½ km til centrum, ligger bebyggelsen rimeligt centralt. Der går bybusser i umiddelbar nærhed af bebyggelsen. De afgår fra enten Borgmester Andersens vej eller fra Stationsvej. Desuden afgår der busser fra stoppestedet Spang på Augustenborg Landevej. Der er vedtaget særskilte ordensregler for husdyrhold i afdelingen. Se side 6. Foreningen udgiver et beboerblad 4 gange årligt KORT OVER OMRÅDET 1

2 EJENDOMS- FUNKTIONÆR Ejendomsfunktionæren har kontor i blok 28 Kontakt til ejendomsfunktionæren, se under afsnit 2: kontaktpersoner RENGØRING Rengøring af fælles opgange foretages af rengøringsfirma. VASKERUM I blok 26, 30, 32, 38 og 44 er der vaskerum. Nr. 26: Til beboerne i nr. 24 og 26 Nr. 30: Til beboerne i nr. 28 og 30 Nr. 32: Til beboerne i nr. 32 og 36 Nr. 38: Til beboerne i nr. 38 og 40 Nr. 44: Til beboerne i nr. 42 og 44 I hvert vaskeri er der 2 vaskemaskiner og 1 tørretumbler Ved indflytning udleveres vasketurslås til reservering af vasketid. Vasketurslåsen skal afleveres ved fraflytning. Huske at flytte eller fjerne din lås fra vasketurstavlen, når du er færdig. Nøgle til vaskerum er den samme som til din lejlighed. VASKETIDER HVERDAGE: kl VASKETIDER SØNDAGE: kl Vasketiderne skal respekteres og også overholdes, hvis du har vaskemaskine i din egen lejlighed. Du skal selv gøre vaskerummet rent efter brug. Maskiner rengøres og gulvet fejes. Rens altid fileteret i tørretumbleren efter brug. Vaskemaskinerne må kun bruges til tøjvask. Du må ikke bruge maskinerne til affarvning/farvning af tøj. VASKEKORT I vaskerummene er der automater til vaskekort. Vaskekortene fås til kr. 100,- og kr. 200,-. Bestilling af vaskekort sker ved at udfylde en bestillingsblanket, som afleveres i ejd.funktionærens postkasse ved nr. 28, hvorefter han senest 2 hverdage herefter vil sørge for, at vaskekortet er leveret. Vaskekort kan også afhentes på Boligforeningens kontor i de normale åbningstider. Betaling af vaskekort sker via huslejen. TØRRING AF TØJ Al tørring og efterbehandling af tøj skal foregå i ét af de 5 tørrerum, der findes i vaskeblokkene eller ved blokkenes udvendige tørrepladser. Tørring af tøj på terrasser og altaner må kun foregå, så det ikke er synligt og generende for andre. Sammenklappelige tørrestativer må gerne sættes op uden at disse generer andre. Max højden for stativer er 1,5 meter fra gulvet. TØRRERUM I de blokke, hvor der er vaskeri findes der et tørrerum, som frit kan benyttes. Tørrerummet fungerer efter princippet først til mølle. Husk at tage tøjet ned, når det er tørt, og gør rent og ryd op efter dig. Nøgle til tørrerummet er den samme som til din lejlighed. De udendørs tørrepladser forefindes ved hver blok og fungerer efter samme princip som tørrerummene. 2

3 RENOVATION OG AFFALD Almindeligt køkkenaffald smides i affaldsskakterne i lukkede poser. Aviser/reklamer samt glas SKAL afleveres ved den grønne miljøstation ved blok 32. Der må ikke stå affald eller lign. ved skakterne! Der må ikke stå inventar eller andet affald udenfor blokkenes indgangsparti! Torsdag mandag: Andet affald f.eks. inventar, pap (-kasser) samt større ting: Kontakt ejendomsfunktionæren på tlf hverdage mellem kl Onsdage er depotet (bag skakterne) i øvrigt åbent indtil kl ! LEGEPLADSER I afdelingens område er der 1 legeplads beliggende ved blok 24. Mellem blok 40, 42 og 44 er der et grønt område beregnet til de lidt større børn. Her er der 2 fodboldmål med net. CARPORTE Afdelingen har en del carporte. Henvendelse om leje af carport skal ske til Boligforeningen. Hvis der ingen ledige carporte er, kan man blive skrevet på venteliste. BARNEVOGNSRUM I stueetagen under trappen er der i hver blok et barnevognsrum. Nøgle hertil kan mod depositum på kr. 50,- købes på Boligforeningens kontor. CYKELRUM Der er aflåst cykelrum i afdelingen. Nøgle hertil kan mod depositum på kr. 100,- købes på Boligforeningens kontor. Der er tillige 5 fælles, indvendige depotrum i de blokke, der ikke har vaskerum. Disse rum er primært beregnet til beboere i de 1-værelses lejligheder. UDENDØRS DEPOTRUM Kan lejes af afdelingens beboere. 1-værelses lejligheder har fortrinsret, da de ingen depotrum har i blokken. Henvendelse om leje af depotrum skal ske til Boligforeningens kontor, hvor du også kan blive skrevet på venteliste. KNALLERTRUM Der findes et aflåst knallertrum, som kan lejes for 50,- kr./mdr. pr. knallert. Henvendelse om leje skal ske til Boligforeningens kontor. HOBBYRUM I blok 36 er der et hobbyrum. Der er arbejdsbord samt skruestik i hobbyrummet. Nøgle kan købes på Boligforeningens kontor. GÆSTEVÆRELSE Vi har et gæsteværelse i blok 40. I værelset er der 2 senge med tilhørende dyner. På værelset er der også toilet og håndvask, men der er ikke bruser. Leje af gæsteværelset kan ske ved henvendelse til Boligforeningens kontor. Gæsteværelset kan lejes af alle beboere i Boligforeningen. BEBOERHUS Boligforeningen har et beboerhus (nr. 34), der kan lejes af alle beboere i foreningen. Henvendelse om leje af huset skal ske til Boligforeningen. 3

4 GRILLNING De normale regler for grillning skal overholdes. Tag derfor altid hensyn til din nabo, når du griller. VARME- VAND OG ELFORBRUG Fjernvarmeforbrug opkræves af Sønderborg Fjernvarme. Vandforbrug opkræves af Sønderborg Kommune. I badeværelser er der målere til varme og vand, hvor du selv kan følge med i dit forbrug. I lejligheder, hvor der er installeret fastnettelefon, fjernaflæses forbruget. I øvrige lejligheder skal der aflæses manuelt. Opgørelse udsendes 1 gang årligt. Elforbrug opkræves af Syd Energi. Skal du aflæse din el-måler, sidder den i rummet bag cykelskuret ved din blok. Dørnøglen passer i låsen. FALCK SERVICE Boligforeningen har en aftale med Falck til at løse problemer, når der opstår uopsættelige skader på boligen uden for kontortid. Nøgleservice. Boligforeningen har ligeledes en aftale om, at lejerne gratis kan deponere reservenøgle til sin lejlighed hos Falck. De til enhver tid gældende regler for Falck servicen kan læses i seneste nummer af Beboerblad. NØGLER Ved fraflytning af lejemålet skal der afleveres 3 originale nøgler. Ved bortkomne nøgler, skal der for egen regning bestilles nye nøgler igennem Boligforeningen. Såfremt der ikke afleveres 3 originale nøgler ved fraflytning, vil Boligforeningen udskifte alle cylindre samt nøgler for fraflytterens regning. TV OG RADIO Afdelingen er tilsluttet DOA (Den overordnede antenneforening), som udbyder et bredt udvalg af radio- og TV programmer. Programmerne bliver løbende revideret. Aktuelle ændringer kan læses på DOA s informationskanal, som også har tekst TV. Antenner samt parabol må ikke opsættes uden foreningens godkendelse. ØVRIGE ORDENSREGLER Enhver boligtager må overvåge, hvad der hører til god husorden og efterkomme, hvad der i så henseende påbydes af foreningen. Ejendommen såvel som anlæg og legepladser, borde og bænke tilhører samtlige boligtagere og stilles under deres velvillige beskyttelse. Møbel- og tæppebankning må kun finde sted ved blokkenes tørrepladser og må under ingen omstændigheder finde sted ud af vinduer og på altaner. Permanent tildækning eller lignende af terrasser og altaner med f.eks. presenninger eller lignende er ikke tilladt. 4

5 Beboere med have / terrasse har pligt til at klippe græs, såfremt der hører græsplæne til, samt de tilhørende hække, ligesom træer og buske skal tyndes ud / klippes. Terrasserne m.v. skal fremstå velholdt og i god stand. Al haveaffald må ikke stå synlig fremme i sorte sække eller lignende på afdelingens areal dette skal afleveres ved haveaffaldspladsen ved blokkene 24 / 26. Motorkøretøjer, plæneklippere eller lignende må ikke opbevares indendørs i blokkene og således heller ikke i de indendørs depotrum. Det er ej heller tilladt at parkere motorkøretøjer eller lignende ved indgangspartierne køretøjerne skal parkeres i de udvendige cykelskure. Trapper og gange skal altid holdes ryddelige, intet må henstilles der. Cykler skal indbringes i de dertil bestemte stativer og barnevogne i de dertil bestemte rum. Børn og voksne må ikke støje på trapper og gange. Musik, også fremkaldt ved mekaniske apparater, sang og støjende adfærd må aldrig foregå på en sådan måde, at det er til gene for de øvrige beboere, særlig ikke for åbne døre og vinduer, og slet ikke i tiden mellem kl og 7.00, medmindre de øvrige beboere i særlige tilfælde sammentykker heri. Om søndagen må støj med værktøj, værktøjsmaskiner og lignende kun ske i tiden kl Boligtageren skal drage omsorg for, at der kun benyttes opløseligt toiletpapir i toiletterne. Klude, vat, avispapir, hår og tandstikkere eller andet affald må ikke kastes i toilettet. Omkostningerne ved oprensning eller istandsættelse på grund af, at de ovennævnte bestemmelser ikke overholdes, bekostes af skadevolderen. I alle tilfælde af sundhedsvedtægters og politiordningers overtrædelse, må boligtageren stå til ansvar og holde afdelingen skadesløs over for myndighederne. Boligtageren er ansvarlig for sin husstands overholdelse af disse påbud. Tilbørlig forsigtighed må udvises ved omgang med ild og lys og med alt, hvad der kan fremkalde brand. Foreningen har altid ret til at besigtige lejlighederne for at konstatere, om vedligeholdelsen har den standard, som kræves. 5

6 ORDENSREGLER vedrørende Husdyrhold Disse ordensregler er et supplement til afd. 21 s ordensregler. 1 Ved husdyr forstås en indekat eller en hund med en vægt på ca. 10 kg., og det må ikke være en kamphund eller muskelhund. Dvs. max et dyr pr. husstand. Der må ikke holdes eksotiske dyr. 2 Husdyret må ikke være til gene for andre lejere. 3. Katten skal holdes inden døre, dog må man gå med dem i snor. 4 Hunden må ikke færdes på ejendommens arealer uden at være i bånd eller ifølge med en person, der har fuldt herredømme over hunden. 5 Dyrene må ikke tilgrise steder i afdelingen, hvor beboere færdes eller bor (andre beboers haver, terrasser samt fællesarealer som veje, fortov, græsplæner, legepladser, opgange og lignende). Sker der alligevel uheld skal ejeren straks fjerne efterladenskaber. 6 Husdyret holdes i helbredsmæssig forsvarlig stand. Alle der holder hund skal have den lovpligtige hundeforsikring tegnet for deres hund. Hunden vil derved være registreret ved myndigheder. 7 Hunden må ikke genere ved hyppig eller langvarig gøen eller hylen. 8 Ejeren forpligter sig til at afrette hunden, således at ejeren kan tilkalde den og få den til at være rolig. 9 Det grundlæggende princip i disse regler for husdyrhold er, at man kan holde en hund eller en indekat, uden at det er til gene for naboerne. Beboerne bør altid sørge for, at det er dem selv, der har husdyret og ikke naboen, således at naboerne ikke belemres med medbeboeres husdyr eller deres efterladenskaber. 10 Overtrædelse af ovennævnte bestemmelser kan medføre, at foreningen med øjeblikkelig varsel vil ophæve ejerens tilladelse til at holde husdyret, og i værste fald kan det medføre ophævelse af lejemålet. 6

ORDENSREGLER AFD. 9-9C

ORDENSREGLER AFD. 9-9C ORDENSREGLER AFD. 9-9C PORSGRUNNSVEJ,BILDBJERG PARKVEJ, BILDBJERGVEJ, BYGVANGEN OG MANDALSVEJ A AFFALD På afdelingens område er der opsat affaldscontainere til køkkenaffald. Brug disse med omtanke. Taber

Læs mere

HUSORDEN ELLEKONEBAKKEN.

HUSORDEN ELLEKONEBAKKEN. HUSORDEN ELLEKONEBAKKEN. Indholdsfortegnelse over emner. A... Affald, Altaner, Antenner B... Bad og toilet, Barnevogne, Beplantning, Boldspil, Boremaskiner C... Campingvogne, Containere store, Cykler D...

Læs mere

Velkommen som beboer i Isbjerg Parken

Velkommen som beboer i Isbjerg Parken Velkommen som beboer i Isbjerg Parken Når man flytter ind i en bolig, ønsker man naturligvis at komme så godt ud af det med de andre beboere som muligt. Derfor har hver afdeling et sæt fælles regler husorden

Læs mere

HUSORDENSREGLEMENT FOR AFDELING 22 FJÆLDEVÆNGET 60-104

HUSORDENSREGLEMENT FOR AFDELING 22 FJÆLDEVÆNGET 60-104 HUSORDENSREGLEMENT FOR AFDELING 22 FJÆLDEVÆNGET 60-104 Et godt klima er meget værd. En boligafdeling med mange lejere er et miniaturesamfund hvor man er mere eller mindre afhængige af hinanden. Man bliver

Læs mere

Velkommen som beboer i Isbjerg Parken

Velkommen som beboer i Isbjerg Parken Velkommen som beboer i Isbjerg Parken Når man flytter ind i en bolig, ønsker man naturligvis at komme så godt ud af det med de andre beboere som muligt. Derfor har hver afdeling et sæt fælles regler husorden

Læs mere

Ordensbestemmelser for Afd. 04 Ortenvej/Vestre Landevej Arbejdernes Andels- Boligforening Varde

Ordensbestemmelser for Afd. 04 Ortenvej/Vestre Landevej Arbejdernes Andels- Boligforening Varde Ordensbestemmelser for Afd. 04 Ortenvej/Vestre Landevej Arbejdernes Andels- Boligforening Varde Indholdsfortegnelse Ordensbestemmelser Beboerklagenævn 1. Generelle bestemmelser ORDENSBESTEMMELSER En boligforening

Læs mere

CARLSRO Rødovre almennyttige Boligselskab. Ordensreglement

CARLSRO Rødovre almennyttige Boligselskab. Ordensreglement CARLSRO Rødovre almennyttige Boligselskab Ordensreglement Vedtaget på afdelingsmødet den 3. maj 2000 Vedtaget på afdelingsmødet den 17. maj 2006 Vedtaget på afdelingsmødet den 14. maj 2014 1 Carlsro en

Læs mere

VILLABYERNES BOLIGSELSKAB

VILLABYERNES BOLIGSELSKAB VILLABYERNES BOLIGSELSKAB ORDENSREGLEMENT Et godt miljø skaber god trivsel. Denne husorden er vedtaget af boligselskabets beboere for at beskytte såvel beboere som bebyggelse, og for at Villabyernes Boligselskab

Læs mere

Ordensreglement for TaB afdeling Nørreby

Ordensreglement for TaB afdeling Nørreby 1. Antenner (Parabol): Tilslutning og opsætning af antenner er ikke tilladt, dog kan der gives dispensation til opstilling af parabol efter anvisning fra afdelingsbestyrelsen eller ejendomskontoret. Denne

Læs mere

Generelle ordensregler

Generelle ordensregler Generelle ordensregler Ordensregler for afdeling 42 er godkendt på afdelingsmødet den 14. januar 2009. ET GODT KLIMA ER MEGET VÆRD En boligafdeling med mange beboere er et miniaturesamfund. Man er mere

Læs mere

Husorden. For. Glumsøparken SAMVIRKENDE BOLIGSELSKABER

Husorden. For. Glumsøparken SAMVIRKENDE BOLIGSELSKABER For Glumsøparken SAMVIRKENDE BOLIGSELSER E-mail: kab@kab-bolig.dk Hjemmeside: www.kab-bolig.dk 1/12 GENERELT En boligafdeling med mange beboere kan sammenlignes med et miniaturesamfund. I bliver mere eller

Læs mere

INFORMATIONSMATERIALE FOR BEBOERNE I AFDELING 79 KORSVANG

INFORMATIONSMATERIALE FOR BEBOERNE I AFDELING 79 KORSVANG INFORMATIONSMATERIALE FOR BEBOERNE I AFDELING 79 KORSVANG Kontakt til boligforeningen: Boligforeningen Kristiansdal, Valmuemarken 27, 5260 Odense S tlf.: 63 14 22 20 Boligkontoret: Stentevej 13 G, 5610

Læs mere

Husorden. For. Jyllandshuse. Samvirkende Boligselskaber

Husorden. For. Jyllandshuse. Samvirkende Boligselskaber For Jyllandshuse Samvirkende Boligselskaber E-mail: kab@kab-bolig.dk Hjemmeside: www.kab-bolig.dk Side 1 af 11 GENERELT En boligafdeling med mange beboere kan sammenlignes med et miniaturesamfund. Vi bliver

Læs mere

TÅSTRUPGÅRD HUSORDEN

TÅSTRUPGÅRD HUSORDEN TÅSTRUPGÅRD HUSORDEN Forord til husorden 3 Affald 4 Altaner 5 Antenner & paraboler 6 Bad & toilet 6 Barnevogne 6 Bilvask 6 Branddøre 7 Cykling og cykler på stier 7 Døre 7 Dørskilte 7 Forsikring 7 Elevatorer

Læs mere

HUSORDEN. for SAB Tingbjerg afd. 1-5. Samvirkende Boligselskaber Tingbjerg I-V Godkendt på afdelingsmødet den 27. november 2000

HUSORDEN. for SAB Tingbjerg afd. 1-5. Samvirkende Boligselskaber Tingbjerg I-V Godkendt på afdelingsmødet den 27. november 2000 HUSORDEN for SAB Tingbjerg afd. 1-5 E-mail: kab@kab-bolig.dk - Hjemmeside:www.kab-bolig.dk Husorden Side 1 af 7 Når mange mennesker bor tæt sammen, som man gør i Tingbjerg, er man nødt til at have et sæt

Læs mere

Husorden. for. Ved Stadion. Gladsaxe Almennyttige Andelsboligforening

Husorden. for. Ved Stadion. Gladsaxe Almennyttige Andelsboligforening for Ved Stadion Gladsaxe Almennyttige Andelsboligforening E-mail: kab@kab-bolig.dk Hjemmeside: www.kab-bolig.dk Side 1 af 14 GENERELT En boligafdeling med mange beboere kan sammenlignes med et miniaturesamfund.

Læs mere

LmenBo. Ekstraordinært afdelingsmøde. Torsdag den 11. april 2013 kl. 19.00 i fælleshuset. Til beboerne afdeling i 50 Telefon 8938 2000. 4.

LmenBo. Ekstraordinært afdelingsmøde. Torsdag den 11. april 2013 kl. 19.00 i fælleshuset. Til beboerne afdeling i 50 Telefon 8938 2000. 4. Dagsorden 4. april 2013 Boligorganisationen AlmenBo Aarhus CVR 59645013 LmenBo Afdelingsbestyrelsen Med venlig hilsen Frydenlunds Allé 8 Postboks 1243 8210 Aarhus V Til beboerne afdeling i 50 Telefon 8938

Læs mere

Indhold. ANDELSBOLIGFORENINGEN DUEVEJ 84-106 2000 FREDERIKSBERG. Velkommen til:

Indhold. ANDELSBOLIGFORENINGEN DUEVEJ 84-106 2000 FREDERIKSBERG. Velkommen til: Velkommen til: ANDELSBOLIGFORENINGEN DUEVEJ 84-106 2000 FREDERIKSBERG Indhold. Lidt om ejendommen Hvem sidder i bestyrelsen Viceværten Ejendomsadministrationen Andelsboligforeningen Kabel - tv Fjernvarmeanlæg

Læs mere

Ejerforeningen Fjordstokkene

Ejerforeningen Fjordstokkene Ejerforeningen Fjordstokkene Beboerhåndbog og husorden Indholdsfortegnelse Indledning... side 3 Bestyrelse... side 3 Fjordstokkene... side 3 Fjordstokkenes vicevært... side 3 Husorden... side 3 Ansvar...

Læs mere

HUSORDENSREGLEMENT. for HØJHUSET ØRBYGÅRD MEDELBYVEJ 2-4

HUSORDENSREGLEMENT. for HØJHUSET ØRBYGÅRD MEDELBYVEJ 2-4 HUSORDENSREGLEMENT for HØJHUSET ØRBYGÅRD MEDELBYVEJ 2-4 (Revideret februar 2013) Overholdelse af ordensreglementet I henhold til lejekontrakten er lejerne pligtige til at overholde ordensreglementet, da

Læs mere

Husorden. For. Bellahøj I-II SAMVIRKENDE BOLIGSELSKABER

Husorden. For. Bellahøj I-II SAMVIRKENDE BOLIGSELSKABER For Bellahøj I-II SAMVIRKENDE BOLIGSELSER Side 1 af10 GENERELT En boligafdeling med mange beboere kan sammenlignes med et miniaturesamfund. I bliver mere eller mindre afhængige at hinanden og I er fælles

Læs mere

Boligforeningen Fjordblink Afd. 15. Husorden & Havereglement

Boligforeningen Fjordblink Afd. 15. Husorden & Havereglement Boligforeningen Fjordblink Afd. 15 Husorden & Havereglement Vedtaget på ekstraordinært afdelingsmøde den 21. januar 2014 Foto: Henrik Bom 1. Husorden for Afdeling 15, Boligforeningen Fjordblink Forord:

Læs mere

Ejerforeningen Bakkebo Nord www.bakkebonord.dk

Ejerforeningen Bakkebo Nord www.bakkebonord.dk Indholdsfortegnelse Velkommen til Bakkebo Nord... 1 Bestyrelsen... 2 Bygninger og lejligheder i Bakkebo Nord... 3 Lejlighedstyper... 4 Låsesystem... 5 Festlokale... 6 Ordensregler for festlokale... 7 Gæsteværelser...

Læs mere

Parkering og motorkørsel

Parkering og motorkørsel Indledning Antenner Affald Altaner og altankasser Bad og toilet Cykler, barnevogne Fællesarealer Have Husdyr Hårde hvidevarer Leg og boldspil Lofts- og kælderrum Maskiner og brug af grill Musik Parkering

Læs mere

Ordensreglement for afd. 23 Taulov Bystræde

Ordensreglement for afd. 23 Taulov Bystræde Ordensreglement for afd. 23 Taulov Bystræde ORDENSREGLEMENT 1. Affald 2. Antenne (paraboler) 3. Bad og toilet 4. Cykling og knallertkørsel 5. Dørskilte 6. Eftersyn af lejligheden 7. Erhverv 8. Fodring

Læs mere

HUSORDENSREGLEMENT FOR AFDELING 32 ENGSKOVBAKKEN 1-142 & 7-119

HUSORDENSREGLEMENT FOR AFDELING 32 ENGSKOVBAKKEN 1-142 & 7-119 HUSORDENSREGLEMENT FOR AFDELING 32 ENGSKOVBAKKEN 1-142 & 7-119 Et godt klima er meget værd. En boligafdeling med mange beboere er et miniaturesamfund hvor man er mere eller mindre afhængige af hinanden.

Læs mere

Husorden gældende for Lundebjerg (vedtaget på afdelingsmødet den 11. september 2013)

Husorden gældende for Lundebjerg (vedtaget på afdelingsmødet den 11. september 2013) Husorden gældende for Lundebjerg (vedtaget på afdelingsmødet den 11. september 2013) Generelt Når man bor i en afdeling som Lundebjerg, ønsker man naturligvis at komme så godt ud af det med de øvrige beboere

Læs mere

Husorden A/B TOFTEVANG

Husorden A/B TOFTEVANG Husorden A/B TOFTEVANG Denne husorden erstatter tidligere husorden af 1. februar 2012. Vedtaget den 10. april 2014. Generelt Alle beboere, andelshavere, lejere, og fremlejere skal overholde denne husorden.

Læs mere

HUSORDEN Amagergade -----------------------------------------------------------------------------------------------------

HUSORDEN Amagergade ----------------------------------------------------------------------------------------------------- HUSORDEN Amagergade Et godt klima i dagligdagen er meget værd! ----------------------------------------------------------------------------------------------------- Almennyttigt boligbyggeri: Boligforeningen

Læs mere

Lejer-info. Afdeling sp 23 Taulov Bystræde. boli.nu Danmarksgade 81 7000 Fredericia 75 92 48 44 adm@boli.nu www.boli.nu

Lejer-info. Afdeling sp 23 Taulov Bystræde. boli.nu Danmarksgade 81 7000 Fredericia 75 92 48 44 adm@boli.nu www.boli.nu Lejer-info Afdeling sp 23 Taulov Bystræde boli.nu Danmarksgade 81 7000 Fredericia 75 92 48 44 adm@boli.nu www.boli.nu 1 Indhold Min bolig... 3 Velkommen i boli.nu... 3 Nye udlejningsregler 2010 i boli.nu...

Læs mere