Ordensregler. for. Ejerforeningen. Matr. Nr. 18 R. Sohngårdsholm

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Ordensregler. for. Ejerforeningen. Matr. Nr. 18 R. Sohngårdsholm"

Transkript

1 Ordensregler for Ejerforeningen Januar udgave Side 1 af 6

2 Ordensregler for Ejerforeningen Affald: Affald skal være forsvarligt indpakket og anbringes i de dertil indrettede containere. Flasker og papir SKAL afleveres i dertil opstillede containere på parkeringspladserne. Storskrald stilles ud til Gertrud Rasksvej, når der er storskraldsindsamling. Vedr. datoer for storskraldsindsamling, se opslag i skralderum og i vaskeribygning. Endvidere opfordres beboere til at benytte genbrugspladsen på Over Kæret. Affaldsrummene må ikke benyttes til flasker, papir og storskrald. Skralderum til blok 2 ved lejlighed nr. 61 må ikke længere benyttes grundet nye regulativer om, at der skal være adgang til skralderum med sækkevogn. Der henvises til et af de øvrige to skralderum ved henholdsvis blok 1 og blok 3. Vaskeri: Vaskeridøren skal altid være aflåst. Der betales depositum 200 kr. for udlevering af nøgle. Nøglen fås hos Lisbeth Foverskov i Nr.17. Depositum tilbagebetales, når nøglen afleveres. Bortkommer en nøgle, betaler brugeren for en ny. For brug af vaskerummet betales kr. 100 pr. måned. Beløbet opkræves sammen med fællesudgifterne. Bestyrelsen opfordrer beboerne til at benytte vaskeriet med omtanke og henviser i øvrigt til brugerreglerne, som er ophængt i vaskeriet. Ruder: Er der sket skade på en rude, skal denne straks udskiftes. Der er i Ejerforeningen ikke tegnet forsikring herfor. Musik og Støj: Der opfordres generelt til at tage hensyn til naboerne, når der holdes fest, spilles høj musik o.l. Med andre ord: VIS HENSYN Januar udgave Side 2 af 6

3 Vaskemaskiner og andre tekniske hjælpemidler til lettelse for husførelsen skal installeres således, at de ikke ved støj eller på anden måde er til gene for ejendommen eller dennes beboere. Vedr. håndværkere og gør-det-selv-folk : I tidsrummet fra kl alle dage må der ikke bores, hamres eller på anden måde larmes i lejlighederne. Husdyr: Det er tilladt at holde 1 husdyr per lejlighed, men dog ikke kamphunde. Husdyr må ikke luftes på ejerforeningens arealer, herunder også private altaner og skal føres i bånd. Ligeledes må husdyr ikke være til gene for andre beboere. I øvrigt gælder den almindelige lovbekendtgørelse om hunde nr. 380 af 26. juni 1969 med senere ændringer: 4 Forstyrrer en hund de omboendes ro ved gentagen eller vedholdende gøen eller tuden og der indgives klage derover til politiet, giver dette besidderen pålæg om at holde hunden indelukket, eller hvis denne foranstaltning ikke hjælper, eller hunden allerede holdes indelukket, at lade den fjerne. Hvis reglerne ikke overholdes, kan bestyrelsen kræve husdyret fjernet. Altankasser: Det er tilladt at opsætte altankasser, når de er vandtætte og forsvarligt opsatte. Dog kan bestyrelsen påbyde kasser fjernet, såfremt de misklæder ejendommen. Svalegange: For beboere på 1. sal gøres opmærksom på, at svalegangene er flugtveje, hvorfor henstilling af havemøbler, cykler, blomsterkrukker osv. på svalegangen ikke er tilladt. Postkasser: Navneskilt til postkasser fås ved henvendelse til bestyrelsen. Reklamer nej tak skilte fås ved henvendelse til Postvæsenet. Der må ikke benyttes hjemmelavede skilte. Vedligeholdelse: Udvendig vedligeholdelse foretages af ejerforeningen. Dvs at der ikke må foretages reparationer eller maling af ejendommens ydre, ydersiden af vinduernes træværk eller af døre eller garageporte uden bestyrelsens samtykke. Der må ikke ændres på lejlighedens farver udvendigt, da alle lejligheder skal fremtræde ensartet. Al indvendig vedligeholdelse af lejlighed tilfalder ejer. Det er derfor IKKE ejerforeningens/viceværtens opgave at udføre indvendige reparationer i lejligheden. Lejere skal derfor ved eventuelle problemer henvende sig til udlejeren. Januar udgave Side 3 af 6

4 Arbejdsdage: Der vil fremover blive afholdt fælles arbejdsdage og alle ejere som lejere opfordres til at deltage. Kælder: Kælderdøre skal altid være aflåste. Til hver lejlighed findes et kælderrum, der bør være aflåst, hvori forskellige genstande kan opbevares. Cykler anbringes i cykelstativer i kælder. Genstande udenfor kælderrum må ikke forefindes og fjernes derfor på eget ansvar. Der må IKKE hensættes genstande til storskald i kælderen. Vedr. datoer for storskraldsordning se opslag i skralderum og vaskeribygning. Have: Der må IKKE laves egen have eller plantes blomster og buske uden for terrasse. Der henvises til opstillede betonrør, hvor der kan plantes frit af alle. Antenner o.l.: Antenner, paraboler, reklameskilte o.l. må kun opsættes med bestyrelsens samtykke. Herfor søges skriftlig tilladelse. En sådan tilladelse kan til enhver tid tilbagekaldes af bestyrelsen med rimeligt varsel. Der forefindes Stofa i alle lejligheder med mulighed for valg af forskellige pakkeløsninger. Yderligere information herom ved henvendelse til Stofa. Parkering: Parkeringspladsen er kun til indregistrerede køretøjer samt motorcykler, dog må trailere og campingvogne ikke langtidsparkeres. Motorkøretøjer må ikke henstilles op ad ejendommens murværk, ej heller på grønne områder samt flisebelægning foran indgangsdør til lejligheder, men skal henstilles på parkeringspladsen. Knallerter må dog parkeres i opstillede cykelstativer foran bygningen ved indgangsdøren. Al motorkørsel på gangstierne er ikke tilladt. Ejerforeningens fællesarealer: Fællesarealer må benyttes af alle. Januar udgave Side 4 af 6

5 Klager: Alle klager fra beboere sker til bestyrelsen, der foretager det videre fornødne. Den til enhver tid siddende bestyrelse fremgår af det seneste referat fra ordinær generalforsamling samt sidste side i nærværende husordenen. Ved salg af lejlighed: Sælger skal sørge for at afmelde varme og el, ligesom sælger og køber skal melde flytning til administrator. Udover disse regler må enhver beboer iagttage, hvad der hører til god husorden og efterkomme, hvad der i så henseende påbydes af ejerforeningens bestyrelse for i egen og samtlige beboeres interesse at opretholde gode og velordnede forhold. Ajourføring af ordensregler: Nærværende ordensregler gennemgås og ajourføres løbende af den til enhver tid siddende bestyrelse og ajourførte regler udsendes i forbindelse med den ordinære generalforsamling. Har du spørgsmål eller er du i tvivl om noget er du meget velkommen til at kontakte bestyrelsen. På ejerforeningens vegne. Bestyrelsen Januar udgave Side 5 af 6

6 Fortegnelse over Vicevært, Administrator og Bestyrelse: Vicevært: Bjarne Jensen tlf Administrator: Spar Nord Bolig tlf Bestyrelse: Formand Jens Kristian Kristiansen tlf Knud Christensen tlf Geert Hansen tlf / Katrine Severinsen tlf Bente Adamsen tlf Januar udgave Side 6 af 6

EF Dybendalsvej 67-73

EF Dybendalsvej 67-73 EF Dybendalsvej 67-73 Beboervejledning www.dybendalsvej.dk Version 1 April 2012 EF DYBENDALSVEJ 67-73 1 VELKOMMEN Denne beboervejledning er udfærdiget til brug for samtlige beboere i EF Dybendalsvej 67-73,

Læs mere

Husorden. A. Det påhviler enhver ejer eller udlejer efter bedste evne at sørge for, at der hersker god orden i ejendommen.

Husorden. A. Det påhviler enhver ejer eller udlejer efter bedste evne at sørge for, at der hersker god orden i ejendommen. Denne håndbog er en samling af de muligheder, forpligtigelser og rettigheder medlemmerne af Ejerforeningen Solgården 1 har. Det er bestyrelsens ønske at den kan være en hjælp i de situationer den enkelte

Læs mere

Husorden for ejerforeningen. H. Schneekloths vej 3-13

Husorden for ejerforeningen. H. Schneekloths vej 3-13 Husorden for ejerforeningen H. Schneekloths vej 3-13 Opdateret januar 2015 Husorden for H. Schneekloths vej 3-13 Denne husorden er henvendt til nuværende og nye beboere for at give en samlet information

Læs mere

ORDENSREGLER AFD. 9-9C

ORDENSREGLER AFD. 9-9C ORDENSREGLER AFD. 9-9C PORSGRUNNSVEJ,BILDBJERG PARKVEJ, BILDBJERGVEJ, BYGVANGEN OG MANDALSVEJ A AFFALD På afdelingens område er der opsat affaldscontainere til køkkenaffald. Brug disse med omtanke. Taber

Læs mere

Et godt miljø Er meget værd!!!

Et godt miljø Er meget værd!!! ORDENSREGLEMENT Et godt miljø Er meget værd!!! ORDENSREGLEMENT En boligafdeling med mange beboere er et minisamfund. Man bliver bare mere eller mindre afhængig af hinanden man bliver fælles om mange ting

Læs mere

Velkommen til E/F Grøndalsbo

Velkommen til E/F Grøndalsbo Grønd Velkommen til bo Velkommen til Grøndalsbo Bestyrelsen for ejerforeningen Grøndalsbo vil gerne byde velkommen til vores ejendom. Ejendommen er opført i 1938, og har gennemgået en stor renovering i

Læs mere

Husorden for ejerforeningen Fyrholm

Husorden for ejerforeningen Fyrholm Husorden for ejerforeningen Fyrholm Kære naboer, Fyrholm indgår i en af Københavns mest spændende bebyggelser, Sluseholmen, som er anlagt med sigte på at skabe gode udfoldelsesmuligheder så tæt på centrum

Læs mere

Afdeling 1. Sv en debjer gv ej 1 A, B, og C

Afdeling 1. Sv en debjer gv ej 1 A, B, og C BOLIGFORENINGEN Afdeling 1 Sv en debjer gv ej 1 A, B, og C Denne husorden er lavet for, at alle beboere skal kunne trives sammen. Er der beboere, der overtræder husordenen, vil det kunne medføre, at Boligforeningen,

Læs mere

INDHOLD. Fællesarealer 3. Kældre 4. Ved hoveddøre 6. Anlæg og gårde 6. Altaner 7. Støj 8. Fælles installationer 9. Ejervedligehold og renovering 10

INDHOLD. Fællesarealer 3. Kældre 4. Ved hoveddøre 6. Anlæg og gårde 6. Altaner 7. Støj 8. Fælles installationer 9. Ejervedligehold og renovering 10 INDHOLD Fællesarealer 3 Kældre 4 Ved hoveddøre 6 Anlæg og gårde 6 Altaner 7 Støj 8 Fælles installationer 9 Ejervedligehold og renovering 10 Husdyr 11 Udlejning 12 Nøgler, brikker 12 Affald 12 Overtrædelse

Læs mere

Velkommen Til Vallensbækhus

Velkommen Til Vallensbækhus Velkommen Til Vallensbækhus Indeholder vores husorden plus nogle praktiske oplysninger. Læs den! Brug den! Så vi alle kan færdes og bo i et godt boligmiljø. Indhold AFFALD...2 ALTANER...2 BADEVÆRELSER...3

Læs mere

Denne husorden er lavet for, at alle beboere skal kunne trives sammen. Er der beboere, der overtræder husordenen, vil det kunne medføre, at

Denne husorden er lavet for, at alle beboere skal kunne trives sammen. Er der beboere, der overtræder husordenen, vil det kunne medføre, at B O L IG F O R E N IN G E N Denne husorden er lavet for, at alle beboere skal kunne trives sammen. Er der beboere, der overtræder husordenen, vil det kunne medføre, at Boligforeningen, med baggrund i vedtægterne,

Læs mere

Husorden og beboerinformation. Skodsborg Solgård. Marts 2013 ver. 2.2

Husorden og beboerinformation. Skodsborg Solgård. Marts 2013 ver. 2.2 Husorden og beboerinformation Skodsborg Solgård Marts 2013 ver. 2.2 Administrationsselskab Boligexperten Administration A/S Vesterbrogade 12 1620 København V Tlf.: 33 22 99 41 E-mail: adm@boligexperten.dk

Læs mere

Kantorparken 55-65 8240 Risskov

Kantorparken 55-65 8240 Risskov Ejerforeningen Blok 4 Kantorparken 55-65 8240 Risskov Kantorparken 55-65, set fra Parksiden, foto taget af John Jensen, KP 61 Husorden og orientering Revideret 2014 Velkommen til Kantorparken Blok 4 Vi

Læs mere

HUSORDEN for FYRHOLM KONTAKT. Affald

HUSORDEN for FYRHOLM KONTAKT. Affald HUSORDEN for FYRHOLM KONTAKT Ejerforeningen Fyrholm er til for at varetage vedtægterne og den daglige drift af Fyrholm. Det gælder for såvel ejere som lejere. Fyrholm skal være det bedste sted at bo. Og

Læs mere

HUSORDEN FOR. HVIDOVREBO Afdeling 4 Hvidovrevej 315 329

HUSORDEN FOR. HVIDOVREBO Afdeling 4 Hvidovrevej 315 329 HUSORDEN FOR HVIDOVREBO Hvidovrevej 315 329 Denne husorden er lavet for, at alle beboere skal kunne trives sammen. Er der beboere, der overtræder husordenen, vil det kunne medføre, at boligforeningen,

Læs mere

HUSORDEN AFDELING I OG II

HUSORDEN AFDELING I OG II HUSORDEN AFDELING I OG II Godkend på afdelingsmødet 26-09-2012 Revideret med tilføjelser på afdelingsmødet den 24. september 2013 Indhold INDLEDNING... 2 OVERHOLDELSE AF HUSORDEN... 2 KLAGE... 2 ÆNDRINGER

Læs mere

HUSORDENSREGLEMENT. for HØJHUSET ØRBYGÅRD MEDELBYVEJ 2-4

HUSORDENSREGLEMENT. for HØJHUSET ØRBYGÅRD MEDELBYVEJ 2-4 HUSORDENSREGLEMENT for HØJHUSET ØRBYGÅRD MEDELBYVEJ 2-4 (Revideret februar 2013) Overholdelse af ordensreglementet I henhold til lejekontrakten er lejerne pligtige til at overholde ordensreglementet, da

Læs mere

HUSORDEN FOR BEBOERNE I VALBY CENTRET III EJERFORENINGEN VALBY CENTRET III. (www.ef-valbycenter3.dk)

HUSORDEN FOR BEBOERNE I VALBY CENTRET III EJERFORENINGEN VALBY CENTRET III. (www.ef-valbycenter3.dk) HUSORDEN FOR BEBOERNE I VALBY CENTRET III EJERFORENINGEN VALBY CENTRET III (www.ef-valbycenter3.dk) (Husordenen er vedtaget på generalforsamlingen den 30. august 2004 og ændret på generalforsamlinger den

Læs mere

Husorden afd. 71 Mågevej - Randersvej

Husorden afd. 71 Mågevej - Randersvej 1. Affald: Den almindelige dagrenovation indpakkes i plastposer eller lignende. Poserne lukkes forsvarligt og skal smides i skraldespanden. Der må ikke henstilles affald på trapper eller andre fællesarealer.

Læs mere

Aviser og blade: Aviser og blade må kun henkastes i de dertil beregnede containere.

Aviser og blade: Aviser og blade må kun henkastes i de dertil beregnede containere. Husorden Ejendommen Falen 6-14, 5000 Odense C Denne Husorden har til hensigt at give korte og præcise informationer om såvel dagligdags problemer som mere specifikke spørgsmål vedrørende ejendommen Falen

Læs mere

Kantorparken Blok III Husorden og orientering

Kantorparken Blok III Husorden og orientering Ejerforeningen Kantorparken Blok III Husorden og orientering Revideret 2014 Velkommen til Kantorparken Blok III Hjerteligt velkommen til Kantorparken Blok III. Vi håber, at alle nye beboere hurtigt vil

Læs mere

Husorden. for alle beboere i ejendommen. Bolvighus Bernhard Bangs Alle 2, 4 og 8 Frederiksberg

Husorden. for alle beboere i ejendommen. Bolvighus Bernhard Bangs Alle 2, 4 og 8 Frederiksberg Husorden for alle beboere i ejendommen Bolvighus Bernhard Bangs Alle 2, 4 og 8 Frederiksberg 1. Opslagstavler - klager Opslagstavlerne kan frit benyttes af beboerne til information vedrørende emner, der

Læs mere

HUSORDENSREGLEMENT FOR. Ejerforeningen SKOTGÅRDEN

HUSORDENSREGLEMENT FOR. Ejerforeningen SKOTGÅRDEN HUSORDENSREGLEMENT FOR Ejerforeningen SKOTGÅRDEN Jensløvs Tværvej 1A 5B 2920 Charlottenlund Ejerforeningens bestyrelse og Qvortrup Administration A/S April 2010 Side 1 I Ejerforeningen Skotgården, med

Læs mere

A/B Greve Midtby III

A/B Greve Midtby III l); \c;q t Udkast til husorden for A/B Greve Midtby III Almindelige bestemmelser. Enhver beboer har pligt til at overholde foreningens husorden, således som det er fastlagt i efterfølgende (alfabetisk

Læs mere

HUSORDEN FOR BEBOERNE I AFDELING 7.

HUSORDEN FOR BEBOERNE I AFDELING 7. BOLIGSELSKABET BIRKEBO 4.1 Afdeling 7 Byager Vænge HUSORDEN FOR BEBOERNE I AFDELING 7. Under henvisning til huslejekontraktens bestemmelser anmodes beboerne om at medvirke til, at der hersker god orden

Læs mere

HUSORDEN FOR AFDELING 14 S BEBOERE. Velkommen i boligforeningen. Fjordblink. Afdeling 14 - Saltumvej HUSORDEN / REGLEMENT

HUSORDEN FOR AFDELING 14 S BEBOERE. Velkommen i boligforeningen. Fjordblink. Afdeling 14 - Saltumvej HUSORDEN / REGLEMENT Velkommen i boligforeningen Fjordblink Afdeling 14 - Saltumvej HUSORDEN / REGLEMENT Forord:... 3 Boligens vedligeholdelse... 4 1. Inde i boligen... 4 1.1 Maling i lejeboligerne... 4 1.2 Maling udvendig...

Læs mere

HUSORDEN VIBO AFDELING 105 HAVEKILDEGÅRD

HUSORDEN VIBO AFDELING 105 HAVEKILDEGÅRD BOLIGFORENINGEN VIBO HUSORDEN VIBO AFDELING 105 HAVEKILDEGÅRD VEDTAGET PÅ DET ORDINÆRE AFDELINGSMØDE JUNI 1997 REV. 13. FEBRUAR 2013 Et godt klima er meget værd! Med disse sider vil vi gerne orientere

Læs mere

Velkommen som beboer i Isbjerg Parken

Velkommen som beboer i Isbjerg Parken Velkommen som beboer i Isbjerg Parken Når man flytter ind i en bolig, ønsker man naturligvis at komme så godt ud af det med de andre beboere som muligt. Derfor har hver afdeling et sæt fælles regler husorden

Læs mere

Parkering og motorkørsel

Parkering og motorkørsel Indledning Antenner Affald Altaner og altankasser Bad og toilet Cykler, barnevogne Fællesarealer Have Husdyr Hårde hvidevarer Leg og boldspil Lofts- og kælderrum Maskiner og brug af grill Musik Parkering

Læs mere

Velkommen som beboer i Isbjerg Parken

Velkommen som beboer i Isbjerg Parken Velkommen som beboer i Isbjerg Parken Når man flytter ind i en bolig, ønsker man naturligvis at komme så godt ud af det med de andre beboere som muligt. Derfor har hver afdeling et sæt fælles regler husorden

Læs mere