Europaudvalget EUU alm. del E 28 Offentligt

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Europaudvalget 2009-10 EUU alm. del E 28 Offentligt"

Transkript

1 Europaudvalget EUU alm. del E 28 Offentligt Europaudvalget og Fødevareudvalget EU-konsulenten EU-note Til: Dato: Udvalgets medlemmer og stedfortrædere 18. marts 2010 Nye og gældende EU-regler for fødevaremærkning og anprisninger Sammenfatning I lyset af de igangværende forhandlinger om en ny forordning om fødevareinformation til forbrugerne skitserer denne note den gældende lovgivning i Danmark for såvel mærkning som anprisning af fødevarer. Kommissionens forslag rummer bl.a. obligatorisk næringsdeklaration af 5 næringsstoffer i forhold til et fastsat referenceindtag (såkaldt GDA-mærkning), samt størrelse og placering af oplysningerne på pakninger. Europa-Parlamentets miljøudvalg har netop afsluttet sin behandling og anbefaler bl.a., at indføre både obligatorisk GDA-mærkning og mærkning pr. 100 g/ml, og at der ikke indføres et ernæringsmærke (f.eks. nøglehul eller trafiklys). Europa-Parlamentets forventes at vedtage sin endelige udtalelse i maj Herefter skal der opnås politisk enighed i Rådet, inden andenbehandlingen indledes. 1/9

2 Gældende regler om mærkning og næringsdeklaration af fødevarer De gældende regler om næringsdeklaration gælder alle færdigpakkede fødevarer og gør det som udgangspunkt frivilligt at næringsdeklarere. Næringsdeklarationen er dog obligatorisk, hvis produktet anprises eller er tilsat vitaminer eller mineraler. 1 Næringsdeklarationer er oplysninger, som skal styrke forbrugeren i at vælge en afbalanceret kost. De gældende regler er fastsat ved to EF-direktiver om hhv. næringsdeklaration og mærkning af fødevarer generelt 2. Mængden af næringsstoffer skal angives pr. 100 gram eller milliliter. Der kan suppleres med portionsangivelser, hvis portionsstørrelsen er klart defineret. Som minimum skal anvendes den korte næringsdeklaration med følgende oplysninger (i nævnte rækkefølge): Energi, protein, kulhydrat og fedt. Alternativt kan anvendes den lange næringsdeklaration, som bliver obligatorisk hvis man anpriser en sundhedsvirkning eller en ernæringsfordel ved blot én af de nedenstående ingredienser. Her gælder også en fast rækkefølge: Energi, protein, kulhydrat, heraf sukkerarter, fedt, heraf mættede fedtsyrer, kostfibre og natrium (forbrugeren skal gange med 2,5 for at udregne saltindhold). Det er frivilligt at opgøre en række yderligere ingredienser. Det er dog obligatorisk at deklarere alle anpriste næringsstoffer. Gældende regler om anprisninger Ernærings- og sundhedsanprisninger er enhver form for fremhævelse af en fødevares ernærings- eller sundhedsmæssige egenskab gennem mærkning, reklame eller lignende. Det er frivilligt for producenten at bruge dem, men 1 Folketinget vedtog beslutning om, at opfordre regeringen til at arbejde for, at fødevarer skal forsynes med en obligatorisk standardiseret næringsdeklaration, hvor indholdet af næringsstoffer angives pr. 100 g eller pr. 100 ml (B120 i Samling , 2. samling) 2 Rådets direktiv nr. 90/496/EØF om næringsdeklaration af levnedsmidler (som ændret gennem kommissionsdirektiver, senest i 2008) og Rådsdirektiv 2000/13/EF om indbyrdes tilnærmelse af medlemsstaternes lovgivning om mærkning af og præsentationsmåder for levnedsmidler samt om reklame for sådanne levnedsmidler 2/9

3 anprisningerne skal være godkendt ifølge anprisningsforordningen 3. Forordningen gælder alle fødevarer, både færdigpakkede og ikke-færdigpakkede. Ernæringsanprisninger er enhver angivelse eller indikation af, at fødevaren har særlige ernæringsmæssige egenskaber. Det kan f.eks. være et højt eller lavt indhold af fedt, sukker eller energi eller indhold af andre stoffer (f.eks. kostfibre eller vitaminer). Forordningens bilag rummer en positivliste over de anprisninger, der er tilladte samt hvilke kriterier fødevarer skal overholde for at måtte benytte anprisningerne 4. F.eks. må fedtfattig kun benyttes som anprisning på fødevarer med mindre end 3 gram fedt pr. 100 gram faste fødevarer og 1,5 gram pr. 100 ml. for væsker. Sundhedsanprisninger er enhver angivelse eller indikation af, at fødevaren har en sundhedsmæssig effekt. Det kan f.eks. være ved at hævde, at fødevaren kan reducere sygdomsrisici, kan forbedre børns udvikling og helbred eller har andre sundhedsvirkninger. Sundhedsanprisninger skal være tilstrækkelig videnskabeligt dokumenteret og godkendes af EFSA for at blive optaget på en positivliste i forordningen. 5 Medlemslandene kontrollerer denne proces gennem en forskriftskomitéprocedure 6. Anprisningsforordningen bygger desuden på princippet om, at du ikke må anprise fødevarer, der samlet set har en negativ effekt på sundheden. F.eks. må du ikke anprise et lavt fedtindhold, hvis et produkt har for meget salt eller sukker i forhold til produktkategorien. For at håndhæve dette skal Kommissionen udvikle en række ernæringsprofiler, som fastsætter grænseværdierne for næringsstofferne. Kommissionen har endnu ikke præsenteret ernæringsprofilerne, på trods af forordningens deadline den 19. januar Ernæringsprofilerne vil bl.a. også gøre det umuligt at anprise tilsatte vitaminer og mineraler til i øvrigt usunde fødevarer. Europa-Parlamentets ordfører, Renate Sommer (EPP), lægger op til at slette disse profiler og har indtil videre fundet støtte i Miljøudvalget. Det vil betyde at det kun er anprisninger, som er deciderede vildledende, som vil kunne forbydes. 3 Europa-Parlamentets og Rådets forordning om ernærings- og sundhedsanprisninger (1924/2006/EF af 20. december 2006) 4 Kommissionens liste over tilladte ernæringsanprisninger kan findes her: m 5 Lister over godkendte og afviste sundhedsanprisninger kan læses her: 6 Forskriftskomitéproceduren betyder, at Kommissionens forslag kan afvises af et kvalificeret flertal af medlemsstater. 3/9

4 Nye regler på vej om fødevaremærkning - Kommissionens forslag Kommissionen fremlagde i februar 2008 sit forslag til en ny forordning om fødevareinformation til forbrugerne (KOM(2008) 40). Forslaget samler EU s gældende horisontale mærkningsbestemmelser i én forordning, der skaber et fælles grundlag for både mærkning af færdigpakkede fødevarer og andre former for formidling af fødevareinformation, som f.eks. næringsdeklarationer. Forslaget omfatter enhver form for fødevareinformation og alle fødevarer, der skal markedsføres i EU. Næringsdeklarering af ikke-færdigpakkede fødevarer forbliver dog et nationalt anliggende. Forordningen om ernærings- og sundhedsanprisninger forbliver stort set uændret. Ændring af reglerne om næringsdeklarationer Den væsentligste ændring i forslaget er revisionen af reglerne om næringsdeklarationer. Således indfører forslaget - med visse undtagelser - obligatorisk næringsdeklaration om energi, fedt, mættet fedt, kulhydrater og salt, som skal påføres forsiden af pakningen. Derudover kan der frivilligt angives indholdet af bl.a. transfedt, umættet fedt, flerumættet fedt, stivelse, kostfibre, proteiner samt vitaminer og mineraler, såfremt de indgår i en betydelig mængde i fødevaren. Med forslaget indføres et nyt koncept for angivelse af næringsstofindhold, idet varens indhold (pr. 100 g/ml eller pr. portion) af energi og visse næringsstoffer skal angives i forhold til et fastsat referenceindtag, der henviser til et vejledende dagligt indtag for en voksen (også kaldet GDA-mærkning). Referenceværdierne fastsættes i et bilag, som kan ændres af Kommissionen gennem komitéprocedure. Formålet med denne type mærkning er at vise, hvor meget den pågældende fødevare giver forbrugeren af energi, fedt, sukker, salt osv. i forhold til et vejledende samlet indtag af mad og drikke på én dag (referenceindtaget). Kommissionens forslag svarer til et vejledende indtag for en gennemsnitlig voksen kvinde, der er begrænset fysisk aktiv. Vin, øl og spiritus er undtaget reglerne om næringsdeklaration. Blandede produkter med alkohol (såkaldte alcopops) bliver omfattet af den nye forordning. Fem år efter ikrafttræden skal det vurderes, om alle alkoholiske drikke skal omfattes af reglerne. 4/9

5 Ændring af mærkningsreglerne Med forslaget bibeholdes de vigtigste obligatoriske mærkningsoplysninger, herunder: fødevarens betegnelse ingrediensliste datoen for mindste holdbarhed / sidste anvendelsesdato særlige opbevarings- og anvendelsesforskrifter oprindelsesland (hvis undladelse heraf kan vildlede forbrugeren) alkoholindhold af drikkevarer, der indeholder mere end 1,2 volumenprocent alkohol. De nye mærkningselementer i forslaget omfatter bl.a. krav om mærkning med indhold af allergene ingredienser i alle fødevarer (også ikke-færdigpakkede fødevarer) og nye tekniske krav til udformning af obligatoriske oplysninger, herunder frontplacering og skriftstørrelse (3 mm). Mulighed for supplerende nationale regler Kommissionens forslag åbner op for, at medlemsstaterne kan vedtage supplerende regler om f.eks. obligatoriske oplysninger om specifikke typer eller kategorier af fødevarer, der er begrundet i særlige beskyttelsesværdige hensyn. Danmark vil derfor bl.a. kunne opretholde brugen af nøglehulsmærket. Desuden kan medlemsstaterne fortsat selv regulere mærkningen af ikkefærdigpakkede fødevarer. Forhandlingsprocessen Forslaget har været behandlet i Rådet og Europa-Parlamentet, siden det blev fremsat. Europaudvalget afgav forhandlingsmandat den 10. juli 2009 ved en tidlig forelæggelse. Forhandlingsmandatet kan læses nederst i denne note. Der forventes ikke at kunne opnås en førstebehandlingsaftale mellem Rådet og Parlamentet. Europa-Parlamentet ventes at vedtage sin førstebehand- 5/9

6 lingsudtalelse på sessionen den maj 2010 efter Miljøudvalget (som hovedudvalg 7 ), vedtog sin udtalelse den 16. marts Rådet forventes at kunne vedtage en fælles holdning i løbet af Udtalelse fra Europa-Parlamentets Miljøudvalg Miljøudvalget har vedtaget et udkast til Europa-Parlamentets samlede udtalelse. Det skete bl.a. på baggrund af næsten 800 indkomne ændringsforslag, herunder også fra Landbrugsudvalget og Indre markedsudvalget. Den samlede udtalelse blev vedtaget med 52 stemmer for, 2 imod og 5 hverken for eller imod. Der var dog meget snævre flertal på en række konkrete ændringsforslag i det samlede kompromis, som bl.a. indeholder: Obligatorisk GDA-mærkning (på linje med Kommissionens forslag). Udvidelse til 10 obligatoriske næringsstoffer i en næringsdeklaration ved tilføjelse af protein, fibre samt naturligt og kunstigt transfedt. (desuden ændres opgørelse af salt til opgørelse af natrium). Obligatorisk angivelse i pr. 100 g/ml i næringsdeklarationen. Angivelse pr. portion kan kun gives som supplement, såfremt portionsstørrelsen er tydeligt angivet sammen med antallet af portioner i pakningen. Portionsindpakkede fødevarer skal deklareres pr. portion. Der lægges desuden op til at udforme retningslinjer for portionsstørrelser. Uklar holdning til mærkning på forsiden af pakningen, da et forslag om kun energiindhold på forsiden blev vedtaget (ÆF 140) og et andet forslag, der kræver energi, fedt, mættede fedtsyrer, sukkerarter og salt på forsiden, også blev vedtaget (ÆF 462). Ingen obligatorisk ernæringsmærkning (trafiklys, nøglehulsmærker eller lignende) (nedstemt med 30 stemmer for, 32 imod). Ingen næringsdeklaration på alkoholiske varer Fjernelse af krav til minimumskriftstørrelse på 3 mm i næringsdeklarationer. Ingen mærkning af overfladebehandlede fødevarer (frugt og grønt) Obligatorisk oprindelsesmærkning for kød, fjerkræ, mælk, frugt og grønt. 7 Sagen er også blevet behandlet i Landbrugsudvalget og i Indre markedsudvalget (hvor Christel Shaldemose (S) er rapporteur) 6/9

7 Fødevarer med allergifremkaldende stoffer skal mærkes. Kravet gælder også ikke-færdigpakkede fødevarer, idet der dog tages hensyn til den mest hensigtsmæssige formidlingsform ved salgsstedet. Indførelse af mærkning af imiterede fødevarer (fødevarer, der foregiver at bestå af andre ingredienser end dem der er benyttet) med f.eks. efterligning eller fremstillet med [X] i stedet for [Y]. Muligheden for at indføre nationale regler er bibeholdt. Sletning af ernæringsprofiler i anprisningsforordningen (1924/2006), som skulle have sikret, at der ikke kan anprises egenskaber af en fødevarer, som samlet set har en negativ virkning på sundheden. Udtalelsen er stadig kun en foreløbig tilkendegivelse af Parlamentets holdning. Den kan stadig gennemgå ændringer i forbindelse med behandlingen på Europa-Parlamentets session den maj Der kan hentes yderligere information om holdninger til og viden om GDAmærkning og dens alternativer i bl.a. Teknologirådets rapport fra Fødevareudvalgets høring den 20. maj Rapporten han læses her: =dk Med venlig hilsen Anders Nymark (3638) 7/9

8 Bilag Europaudvalgets forhandlingsmandat til regeringen fra 10. juni 2009: Danmark udtrykker sig generelt positivt over for forslaget, der indeholder mange forbedringer og lægger især vægt på: En udformning af mærkningsreglerne, som sikrer effektiv forbrugeroplysning; Præcision og enkelhed af hensyn til erhvervets administration af mærkningsreglerne, der sikrer harmoniserede mærkningsregler på horisontalt niveau i videst muligt omfang; At næringsdeklaration bliver obligatorisk og får et indhold, der vurderes som et nyttigt redskab for forbrugerne, herunder at protein indgår i den obligatoriske næringsdeklaration; At næringsdeklaration skal være enkel, let forståelig og ernæringsmæssigt relevant samt bygge på et solidt ernæringsfagligt grundlag; At næringsdeklaration altid skal foretages pr. 100 g/ml, og at deklaration pr. portion kan være et supplement hertil; At et tilpasset GDA kun bliver et frivilligt supplement til en obligatorisk næringsdeklaration pr. 100 g/ml; At angivelse af portionsstørrelser bliver realistiske, og at det tydeligt fremgår af mærkningen, hvilken portion der ligger til grund for GDAprocenterne; At EFSA eller anden sagkundskab inddrages i forbindelse med fastlæggelsen af portionsstørrelser; At der for referenceværdier tages udgangspunkt i én gennemsnitlig værdi; At det klart fremgår af mærkningen, hvilken referenceperson der er udgangspunktet, så forbrugeren kan forholde sig til det; At der etableres et fælles europæisk ernæringsmærke, som gør det lettere for forbrugerne at træffe det sunde valg; At al obligatorisk mærkning skal være let læselig; En fleksibel tilgang i forhold til ikke-færdigpakkede fødevarer og fødevarer, der pakkes i umiddelbar nærhed af forbrugeren; At produktionsdato skal anføres i hele handelskæden; 8/9

9 Mærkning af frisk frugt og grønt, hvis det efter høst har gennemgået en holdbarhedsforlængende behandling; Mærkning med allergene ingredienser af færdigpakkede fødevarer og at disse oplysninger med hensyn til ikke-færdigpakkede fødevarer stilles til rådighed for forbrugerne; Mulighed for at fødevareinformation kan gives i digital form. Regeringen har oversendt en opsummering over danske interessenters holdninger til mandatet, som de er kommet til udtryk i den nedsatte Task Force om ernæringsdeklaration og ernæringsmærkning. Opsummeringen kan læses her: 9/9

EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS FORORDNING (EU)

EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS FORORDNING (EU) L 304/18 Den Europæiske Unions Tidende 22.11.2011 EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS FORORDNING (EU) Nr. 1169/2011 af 25. oktober 2011 om fødevareinformation til forbrugerne, om ændring af Europa-Parlamentets

Læs mere

Høringssvar - udkast til vejledning om næringsdeklaration af fødevarer

Høringssvar - udkast til vejledning om næringsdeklaration af fødevarer 19. maj 2014 meps Deres sagsnr: 2014-27-33-00009/DWL Fødevarestyrelsen Dagny Løvoll Warming Cand.brom/Ernæring Sendt pr. e-mail til: dlw@fvst.dk & maola@fvst.dk Høringssvar - udkast til vejledning om næringsdeklaration

Læs mere

NB! Denne vejledning opdateres løbende på grundlag af de kompetente myndigheders erfaringer eller nye oplysninger, der tilvejebringes.

NB! Denne vejledning opdateres løbende på grundlag af de kompetente myndigheders erfaringer eller nye oplysninger, der tilvejebringes. EUROPA-KOMMISSIONEN GENERALDIREKTORATET FOR SUNDHED OG FORBRUGERE December 2012 VEJLEDNING TIL BRUG FOR MYNDIGHEDERS KONTROL MED OVERHOLDELSE AF EU-LOVGIVNINGEN OM: Europa-Parlamentets og Rådets forordning

Læs mere

Om reklame for sund mad på spisesteder

Om reklame for sund mad på spisesteder Om reklame for sund mad på spisesteder Der er regler for, hvad du må skrive, når du markedsfører en fødevare eller en madret med, at den har særlige ernæringsmæssige egenskaber eller en gavnlig effekt

Læs mere

Energimærkning. Anbefalingerne, lovgivningen og fødevarekontrollen. v/else Molander Fødevarestyrelsen, Ernæring

Energimærkning. Anbefalingerne, lovgivningen og fødevarekontrollen. v/else Molander Fødevarestyrelsen, Ernæring Energimærkning Anbefalingerne, lovgivningen og fødevarekontrollen v/else Molander Fødevarestyrelsen, Ernæring Anbefalingerne Kalorier på menutavlen Energimærkning på mad eller drikke, der sælges i fastfoodkæder,

Læs mere

Retningslinjer for GDA mærkning i Danmark

Retningslinjer for GDA mærkning i Danmark Juni, 2008 Retningslinjer for GDA mærkning i Danmark GDA er en mærkning på emballagen af mad og drikkevarer og viser indholdet af energi (kalorier), sukker,, mættet og salt (natrium). GDA står for Guideline

Læs mere

DI Fødevarer takker for muligheden for at kommentere på udkast til ny bekendtgørelse om anvendelse af Nøglehulsmærket.

DI Fødevarer takker for muligheden for at kommentere på udkast til ny bekendtgørelse om anvendelse af Nøglehulsmærket. 28. marts 2014 meps Deres sagsnr: J.nr.: 2013-27-2301-001399 Fødevarestyrelsen Fuldmægtig, Cand. Jur. Marianne Øhlenschäger Sendt pr. e-mail til: maola@fvst.dk Og hoering@fvst.dk Høringssvar: Udkast til

Læs mere

Beriget Mad - mulighed eller trussel?

Beriget Mad - mulighed eller trussel? Beriget Mad - mulighed eller trussel? Konference afholdt af Teknologirådet. Resumé og ekspertindlæg fra konference på Christiansborg den 13. september 2001 Rapport: Beriget mad mulighed eller trussel?

Læs mere

Vejledning om mærkning af fødevarer

Vejledning om mærkning af fødevarer 1126 Fødevarestyrelsen Vejledning om mærkning af fødevarer Juli 2014 Gældende fra 13. december 2014 Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 7 1.1 Mærkningsforordningen... 7 1.2 Kommissionens Q&A`s... 8 2.

Læs mere

Europaudvalget 2013-14 EUU Alm.del EU Note 20 Offentligt

Europaudvalget 2013-14 EUU Alm.del EU Note 20 Offentligt Europaudvalget 2013-14 EUU Alm.del EU Note 20 Offentligt Europaudvalget og Fødevareudvalget EU-konsulenten EU-note Til: Dato: Udvalgenes medlemmer 8. februar 2015 Kommissionen foreslår nye regler for økologisk

Læs mere

(Retsakter, hvis offentliggørelse er obligatorisk)

(Retsakter, hvis offentliggørelse er obligatorisk) 31.3.2006 Den Europæiske Unions Tidende L 93/1 I (Retsakter, hvis offentliggørelse er obligatorisk) RÅDETS FORORDNING (EF) Nr. 509/2006 af 20. marts 2006 om garanterede traditionelle specialiteter i forbindelse

Læs mere

Sundhedsanprisninger som forbrugerinformation

Sundhedsanprisninger som forbrugerinformation Sundhedsanprisninger som forbrugerinformation Statusrapport ved afslutning af fase 1, januar 2014 Deltagere fra respektive organisationer: Partnere fra Måltidspartnerskabet Fødevarestyrelsen: Dagny Løvoll

Læs mere

Europaudvalget 2008 2907 - transport, tele og energi Bilag 1 Offentligt

Europaudvalget 2008 2907 - transport, tele og energi Bilag 1 Offentligt Europaudvalget 2008 2907 - transport, tele og energi Bilag 1 Offentligt Samlenotat til Folketingets Europaudvalg og Folketingets Udvalg for Videnskab og Teknologi Samlenotat for telepunkter på rådsmøde

Læs mere

Europaudvalget 2011 KOM (2011) 0142 Bilag 1 Offentligt

Europaudvalget 2011 KOM (2011) 0142 Bilag 1 Offentligt Europaudvalget 2011 KOM (2011) 0142 Bilag 1 Offentligt NÆRHEDS- OG GRUNDNOTAT TIL FOLKETINGETS EUROPAUDVALG 5. maj 2011 Kommissionens forslag til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv om kreditaftaler

Læs mere

NYE NORDISKE NÆRINGSSTOFANBEFALINGER NATIONALE KOSTRÅD TIDSSKRIFT OM SUKKER OG ERNÆRING NR. 2 DECEMBER 2013

NYE NORDISKE NÆRINGSSTOFANBEFALINGER NATIONALE KOSTRÅD TIDSSKRIFT OM SUKKER OG ERNÆRING NR. 2 DECEMBER 2013 NYE NORDISKE NÆRINGSSTOFANBEFALINGER NATIONALE KOSTRÅD TIDSSKRIFT OM SUKKER OG ERNÆRING NR. 2 DECEMBER 2013 Ungdomars matvanor i Norden All information och de många insatserna inom skolbespisningen har

Læs mere

Europaudvalget 2009 2983 - transport, tele og energi Bilag 2 Offentligt

Europaudvalget 2009 2983 - transport, tele og energi Bilag 2 Offentligt Europaudvalget 2009 2983 - transport, tele og energi Bilag 2 Offentligt NOTAT DEPARTEMENTET Dato 26. november 2009 Dok.id J. nr. 121-36 Internationalt Kontor Supplerende samlenotat om forordning om mærkning

Læs mere

Samlenotat til rådsmøde for Beskæftigelse og Sociale Anliggender (EPSCO) den 15. oktober 2013

Samlenotat til rådsmøde for Beskæftigelse og Sociale Anliggender (EPSCO) den 15. oktober 2013 Europaudvalget 2013 Rådsmøde 3263 - beskæftigelse m.v. Bilag 2 Offentligt N O T A T Samlenotat til rådsmøde for Beskæftigelse og Sociale Anliggender (EPSCO) den 15. oktober 2013 3. oktober 2013 J.nr. 2013-6458

Læs mere

Samlenotat om EPSCO-rådsmødet den 20. juni 2013 - Beskæftigelsesministeriets punkter

Samlenotat om EPSCO-rådsmødet den 20. juni 2013 - Beskæftigelsesministeriets punkter Europaudvalget 2013 Rådsmøde 3247 - beskæftigelse m.v. Bilag 1 Offentligt N O T A T Samlenotat om EPSCO-rådsmødet den 20. juni 2013 - Beskæftigelsesministeriets punkter 29. maj 2013 J.nr. 2013-3459 JAIC/rmh,

Læs mere

Europaudvalget 2008 2861 - Transport, tele og energi Bilag 2 Offentligt

Europaudvalget 2008 2861 - Transport, tele og energi Bilag 2 Offentligt Europaudvalget 2008 2861 - Transport, tele og energi Bilag 2 Offentligt NOTAT DEPARTEMENTET Dato 26. marts 2008 J. nr. 121-25 EU- og Luftfartskontoret Rasmus Winckelmann Ottesen Telefon 33 92 43 65 rwo@trm.dk

Læs mere

Samlenotat vedr. rådsmøde for beskæftigelse og sociale anliggender den 17. juni 2011

Samlenotat vedr. rådsmøde for beskæftigelse og sociale anliggender den 17. juni 2011 Europaudvalget 2011 Rådsmøde 3099 - beskæftigelse m.v. Bilag 1 Offentligt B e s k æ f t i g e l s e s m i n i s t e r i e t S o c i a l m i n i s t e r i e t Samlenotat vedr. rådsmøde for beskæftigelse

Læs mere

Europaudvalget 2006 2767 - beskæftigelse m.v. Bilag 1 Offentligt

Europaudvalget 2006 2767 - beskæftigelse m.v. Bilag 1 Offentligt Europaudvalget 2006 2767 - beskæftigelse m.v. Bilag 1 Offentligt 1 Samlenotat for rådsmødet (beskæftigelse, socialpolitik, sundhed og forbrugerbeskyttelse) den 30. november 1. december 2006 - sundhedspunkterne

Læs mere

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER. Forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS DIREKTIV. om forbrugerrettigheder

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER. Forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS DIREKTIV. om forbrugerrettigheder KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER Forslag til Bruxelles, den 8.10.2008 KOM(2008) 614 endelig 2008/0196 (COD) C6-0349/08 EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS DIREKTIV om forbrugerrettigheder {SEK(2008)

Læs mere

VEJLEDNING OM GENNEMFØRELSE AF ARTIKEL 11, 12, 16, 17, 18, 19 OG 20 I FORORDNING (EF) NR. 178/2002 OM DEN GENERELLE FØDEVARELOVGIVNING

VEJLEDNING OM GENNEMFØRELSE AF ARTIKEL 11, 12, 16, 17, 18, 19 OG 20 I FORORDNING (EF) NR. 178/2002 OM DEN GENERELLE FØDEVARELOVGIVNING 20. december 2004 VEJLEDNING OM GENNEMFØRELSE AF ARTIKEL 11, 12, 16, 17, 18, 19 OG 20 I FORORDNING (EF) NR. 178/2002 OM DEN GENERELLE FØDEVARELOVGIVNING KONKLUSIONERNE FRA DEN STÅENDE KOMITÉ FOR FØDEVAREKÆDEN

Læs mere

GRUNDNOTAT TIL FOLKETINGETS EUROPAUDVALG

GRUNDNOTAT TIL FOLKETINGETS EUROPAUDVALG Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri NaturErhvervstyrelsen/Center for Fiskeri Sagsnr:14-7140-000017/ Den 13. juni 2014 FVM 292 GRUNDNOTAT TIL FOLKETINGETS EUROPAUDVALG om udkast til discardplan

Læs mere

Europaudvalget 2014 (Omtryk - 17-11-2014 - Revideret samlenotat) Rådsmøde 3350 - transport, tele og energi Bilag 1 Offentligt

Europaudvalget 2014 (Omtryk - 17-11-2014 - Revideret samlenotat) Rådsmøde 3350 - transport, tele og energi Bilag 1 Offentligt Europaudvalget 2014 (Omtryk - 17-11-2014 - Revideret samlenotat) Rådsmøde 3350 - transport, tele og energi Bilag 1 Offentligt NOTAT TIL FOLKETINGETS EUROPAUDVALG Rådsmøde (telekommunikation) den 27. november

Læs mere

Samlenotat for Rådsmødet for Beskæftigelse og Sociale Anliggender (EPSCO) den 20. maj 2013

Samlenotat for Rådsmødet for Beskæftigelse og Sociale Anliggender (EPSCO) den 20. maj 2013 Europaudvalget 2013 Rådsmøde 3247 - beskæftigelse m.v. Bilag 2 Offentligt Samlenotat for Rådsmødet for Beskæftigelse og Sociale Anliggender (EPSCO) den 20. maj 2013 Social- og Integrationsministeriets

Læs mere

Europaudvalget (2. samling) EU-note - E 7 Offentligt

Europaudvalget (2. samling) EU-note - E 7 Offentligt Europaudvalget (2. samling) EU-note - E 7 Offentligt Europaudvalget EU-konsulenten Til: Dato: Udvalgets medlemmer og stedfortrædere 4. december 2007 Forskelle mellem forfatningstraktaten og Lissabon-traktaten

Læs mere

G R U N D - O G N Æ R H E D S N O T A T

G R U N D - O G N Æ R H E D S N O T A T Europaudvalget 2012 KOM (2012) 0131 Bilag 1 Offentligt G R U N D - O G N Æ R H E D S N O T A T April 2012 Forslag til Europa-parlamentets og Rådets direktiv om håndhævelse af direktiv 96/71/EF om udstationering

Læs mere

Europaudvalget 2010 Rådsmøde 3003 - økofin Bilag 2 Offentligt

Europaudvalget 2010 Rådsmøde 3003 - økofin Bilag 2 Offentligt Europaudvalget 2010 Rådsmøde 3003 - økofin Bilag 2 Offentligt 1. marts 2010 Supplement til samlenotat vedr. rådsmødet (ECOFIN) den 16. marts 2010 1. (FF) Alternative investeringsenheder Politisk drøflelse

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Forord...4. 1. Indledning...6

Indholdsfortegnelse. Forord...4. 1. Indledning...6 Vejledning til bekendtgørelse om krav til information og samtykke ved lagring af eller adgang til oplysninger i slutbrugerens terminaludstyr, Cookie-bekendtgørelsen. 2. udgave, april 2013 Indholdsfortegnelse

Læs mere