TIRSDAG d. 5. NOVEMBER BYBÆKSKOLEN Kl

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "TIRSDAG d. 5. NOVEMBER BYBÆKSKOLEN Kl. 19.00"

Transkript

1 I dette nummer af KULTURNYT fortæller de partier, der stiller op til valget d. 19. november om deres syn på kulturpolitik i Furesø kommune. Alle partier er blevet bedt om at besvare 3 spørgsmål: 1. Hvad har dit parti specielt gjort for kulturen i indeværende byrådsperiode? 2. Hvilke planer har dit parti for kulturelle tiltag for den kommende byrådsperiode? 3. En kort redegørelse for dit partis langsigtede kulturpolitik for Furesø Kommune. Partierne fremstår i alfabetisk rækkefølge i forhold til det bogstav, der på stemmesedlerne henviser til partiet. Derudover i KULTURNYT også noget om puljer specielt for kulturen, som foreninger i kommunen kan søge. Der er stadig lidt tilbage. Se sidste sider Og endelig som altid nogle tilbud til medlemsforeningerne. Og HUSK evalueringsmøde omkring kulturdagen/foreningsfestivallen, der blev afholdt i september. TIRSDAG d. 5. NOVEMBER BYBÆKSKOLEN Kl Ud over evaluering mulighed for at se det nye kulturhus, som Bybækskolen er blevet omdannet til. Redaktion: Tom Høst

2 Henrik Poulsen Hvad har dit parti specielt gjort for kulturen i den indeværende byrådsperiode? Socialdemokraterne opnår ikke resultater alene, men sammen med andre partier, folkeoplysningsudvalg, foreninger og kommunens borgere og medarbejdere. På kulturområdet har vi i perioden bl.a. medvirket til, at: Immigrantmuseet er åbnet, Mosegården er renoveret, Skovhuset er bevaret, egnsteatret Undergrunden er startet, Farum Kulturhus er udvidet med værksteder, Satellitten renoveres, kulturhuset Stien er åbnet. Nedskæringer på bibliotekerne er erstattet med udvikling og digitalisering. Biograferne er digitaliserede. Forsamlingshusene fortsætter med plads til foreninger og aktiviteter. Furesø Musikskole er fortsat blandt landets største, og Furesø blev udpeget som årets Spil Dansk kommune i Hvilke planer har dit parti for kulturelle tiltag for den kommende byrådsperiode? Socialdemokraterne vil fortsætte linjen i næste byrådsperiode med at udvikle det, som er, og være med til at sætte ny initiativer i gang: Ny idrætshal ved Søndersø, renovering af Værløsehallerne og andre idrætsanlæg i kommunen, udvikle Bybæk-arealet, åbne Flyvestationen for kulturlivet, sætte skub i ungekulturen bl.a. med skole for rapmusik, gøre kultur- og fritidsaktiviteter mere åbne for alle, også for borgere uden for foreningslivet, f.eks. et parkouranlæg i Farum, skabe flere fælles kulturoplevelser, f.eks. en årlig filmfestival for og med børn og unge, der kan skabe synergi mellem skole, kulturliv og erhvervsliv i kommunen. En kort redegørelse for dit partis langsigtede kulturpolitik for Furesø Kommune Socialdemokraternes langsigtede kulturpolitik er at realisere den vision, vi har skabt enighed om i Byrådet: Vi skal være en kommune med stærke fællesskaber, hvor borgeren engagerer sig og tager ansvar, hvor vi har et rigt og varieret kultur- og fritidsliv med brugerindflydelse. Furesø har ikke én, men mange kulturer. Kulturudbuddet i Furesø Kommune skal både have et breddesnit, hvor foreningerne får en væsentlig rolle sammen med kommunens egne institutioner som f.eks. Furesø Musikskole, og et elitesnit, hvor udøvende kunstnere kan inspirere til en større oplevelseshorisont. Her har de etablerede kulturinstitutioner som Skovhuset, Grafen, Galleriet i Farum Kulturhus og Undergrunden en væsentlig rolle. Bibliotekerne skal fortsætte udviklingen i retning af bredt funderede kulturhuse, der kan indgå i samarbejdsprojekter med kommunale og private kulturaktiviteter. Et blomstrende, varieret kulturliv er essentiel for en Furesø. Det skaber samhørighed, tiltrækker nye borgere og giver plads for spændende tværgående samarbejder mellem skoler, erhvervsliv og kommunens kulturinstitutioner.

3 Helle Katrine Møller Hvad har dit parti specielt gjort for kulturen i den indeværende byrådsperiode? Vi har gjort mange synlige ting. Men for at trække de lidt mere usynlige frem først, så oplever jeg selv, at der er kommet mere ro og koncentration på aktiviteter i perioden. Det er kulturfolkets egen for tjeneste, men jeg bilder mig ind, at det også har haft betydning, at der fra politisk hold har været mere lydhørhed over for de udfordringer, der har været, og meget mere konsekvent retning i det, vi har villet politisk. Som formand for Kultur-, Fritids- og idrætsudvalgets formand har jeg arbejdet for kulturen bredt set ikke kun for mine egne radikale projekter. Jeg bilder mig ind, at det har bidraget til at gøre dagsordenen mere aktivitets-orienteret og mindre hvad-får-de-andre præget end før. Og så er der jo alle nyskabelserne: Immigrantmuseet flyver, Furesø har fået et egnsteater med eksperienterende opera som omdrejningspunkt, og de unge har nu det ungekulturhus, som de har haft behov for meget længe. Den gamle Bybækskole er nu indrettet som midlertidige lokaler til foreninger og aktiviteter. Alt det har Radikale Venstre været primus motor for. Vi har gennemført disse nye tiltag uden at skære noget videre i det eksisterende. De gode gamle kulturforeninger som fx Furesø Teater, Grafen og jazz-foreningerne kører for fuld udblæsning, det samme gør kulturhusene. Der er kun én forening, der for alvor har lidt i den seneste periode, og det er Fandango. Der har simpelthen været alt for få politiske dumheder at gøre grin med! Hvilke planer har dit parti for kulturelle tiltag for den kommende byrådsperiode? Først og fremmest vil jeg gerne have lidt flere muskler til de ting, vi har sat i værk. Større driftsbudgetter simpelthen, så de kan komme endnu bedre ud over rampen til folk. Vi skal også have snakket fremtid for bibliotekerne. Hvilken rolle skal de spille? Hvad skal de fokusere på? Der bliver også et stort kulturelt fingeraftryk på udviklingen af flyvestationen, og vi skal have noget ud af Hovedstadens Filmfond, som vi er en del af. Vi skal endvidere gøre alle kultur- og fritidstilbuddene mere synlige for borgerne. Og for turister. En kort redegørelse for dit partis langsigtede kulturpolitik for Furesø Kommune. Furesøs DNA er den smukke natur og det rige kultur-, fritids- og idrætsliv. Kulturlivet er altså et af de helt centrale indsatspunkter, når vi taler Furesø kommunes attraktivitet. Derfor vil kulturen også i næste byrådsperiode stå meget højt på den radikale agenda. Vi skal have mere af det samme, men vi skal også have kulturblikket rettet mod fremtiden. Vi skal eksperimentere og udvikle.

4 Egil F. Huldgaard Hvad har dit parti specielt gjort for kulturen i den indeværende byrådsperiode? Det Konservative Folkeparti er det borgerlige parti, der er mest opmærksom på bevarelse og udvikling af vor kulturelle arv. Derfor sætter vi stor pris på indsatsen fra Kulturelt samråd og andre kulturelle aktører. Hvis vi skal fremhæve en vinkel, har vi i denne periode især arbejdet for at sikre vor musikalske kultur via en årlig Ungemusical. Derudover har vi støttet etableringen af Egnsteatret og arbejdet for at fastholde at vi også fremover har høj aktivitet i andre dele af vores kulturliv f.eks. via Farum Kulturhus, Musikskolen, Furesø teater, børneteatret m.m. Den lokale kultur har fået nye muligheder for at udvikle sig f.eks. via etableringen af Stien, der især vil henvende sig til borgere omkring Farum Midtpunkt, og via en bemanding af Kombibiblioteket i Hareskovby, der især vil henvende sig til borgere i Hareskovby. Kultur kræver mennesker og samarbejdet mellem en offentlig institution (som f.eks. et bemandet Stien eller et bemandet bibliotek) og de lokale frivillige er afgørende for udvikling af kommunens kulturliv. Hvilke planer har dit parti for kulturelle tiltag for den kommende byrådsperiode? Vi ser gerne en fortsat udvikling af vores musikalske kultur, herunder en fortsat udvikling af Musikskolen f.eks. at Musikskolen tilbyder flere lokale timer som følge af skolereformen. Kulturelle tiltag skal i høj grad komme fra borgerne. Vi politikere stiller rammerne til rådighed eller er med til at skabe dem. Heldigvis er Furesø en meget kulturelt aktiv kommune og med de tiltag, der er taget i denne byrådsperiode bliver opgaven i høj grad at udvikle vor kultur indenfor de rammer, der allerede er skabt. Dog vil børnenes deltagelse i kulturlivet, være et væsentligt fokus og udviklingsområde. En kort redegørelse for dit partis langsigtede kulturpolitik for Furesø Kommune. Furesø er Danmarks kreative kommune. Det skal den fortsat være. Denne status kan f.eks. understøttes ved at tiltrække en kreativ uddannelsesinstitution til Furesø. Vi har i dag kun et privat gymnasium og det vil være naturligt, at en erhvervsskole eller lign. etableres i Furesø. Hvis denne er en kreativ skole indenfor arkitektur, kunst, musik, forfatter- eller filmskole, vil dette kunne bygge videre på vore kreative værdier. Kulturen benyttes i høj grad af borgere med nogle år på bagen og ikke så meget af yngre borgere. Vi bør udvikle tilbud og tiltag, der sikrer at vore børn får en kulturel ballast med fra Furesø kommune. Igen er der basis for at fremhæve den årlige Ungemusical, som et rigtig godt eksempel på dette

5 Jane Isdal Hvad har dit parti specielt gjort for kulturen i den indeværende byrådsperiode? Hvad er der sket i denne periode på Kulturområdet. Som en del af byrådsflertallet har SF været med til mange beslutninger, så som ekstrabevilling til Skovhuset, så de kan opretholde deres udstillinger, Egnsteateret er blevet oprettet, ungemusikalen, syng dansk dagen med mange flotte og gode arrangementer. Hvilke planer har dit parti for kulturelle tiltag for den kommende byrådsperiode? SF ønsker at beholde de forskelligheder som er i kommunen. De to biografer, Galaksen, Farum kulturhus, bibliotekerne både med hensyn til udlån af bøger og alle de arrangementer som foregår på et bibliotek. En kort redegørelse for dit partis langsigtede kulturpolitik for Furesø Kommune. I fremtiden kunne SF godt ønske sig, at man som borger kunne komme på biblioteket når man ønskede det, og flere borgerrettet aktiviteter, og så skal der tænkes utraditionelt. Vi ligger tæt på København og alle deres tilbud, skal derfor ikke have helt det sammen, men lidt af det og så noget som er Furesøs.Gøre brug af Flyvestationen til Kulturelle formål, det er kun fantasien der sætter grænser.

6 Hvad har dit parti specielt gjort for kulturen i den indeværende byrådsperiode? Mogens B. Andersen Liberal Alliance har ikke været repræsenteret i byrådet i den forløbne periode, men løbende fulgt byrådsmøderne. Hvilke planer har dit parti for kulturelle tiltag for den kommende byrådsperiode? Liberal Alliance Furesø har noteret os borgernes ønsker på kulturområdet, som de er udtrykt i vision Furesø'; " Vi skaber løsninger sammen" Det er de ønsker, der skal arbejdes ud fra." Liberal Alliance Furesø har en positiv indstilling til forslag som indeholder et bæredygtigt privat engagement indenfor kultur og fritid. Ønsker til kulturelle begivenheder skal komme fra græsrødderne, og bør i videst muligt omfang økonomisk kunne hvile i sig selv. Kommunale midler bør primært bruges på fritidsaktiviteter til unge. Helt konkret synes vi at der skal arbejdes for at vores mange gode faciliteter, herunder Farum Park i højere grad end i dag udnyttes til kultur arrangementer, der kan sætte Furesø på landkortet, og gøre det lidt mere sjovt at være ung i Furesø. En kort redegørelse for dit partis langsigtede kulturpolitik for Furesø Kommune. Vi ser ingen særlig forskel på den kortsigtede som langsigtede kulturpolitik. Midler hertil er et prioriteringsspørgsmål i det totale budget.

7 Per Kattrup Hvad har dit parti specielt gjort for kulturen i den indeværende byrådsperiode? DANSK FOLKEPARTI har i den nuværende valgperiode arbejdet på- og været med til at gennemføre at Furesø Kommune i dag er en god, sund og grøn Bopælskommune. Det er vigtigt for borgernes trivsel, at der er rigeligt med fritidstilbud og aktiviteter og DF har derfor i sin første periode i byrådet prioriteret kulturpolitiken på lige fod med en aktiv ældrepolitik. Hvilke planer har dit parti for kulturelle tiltag for den kommende byrådsperiode? Furesø Kommune er i dag HOVEDSTADENS HAVE med store grønne skovområdet, historiske samlingsposter og med en kulturel baggrund opbygget over hundrede af år. Vi vil fortsat kæmpe vor at bevare disse naturområder, give dem liv og vise dem intresse også for de mange mennesker fra andre dele af Danmark og fra hele verden, som søger oplevelser og informationer om fortiden. Uden at kende vor fortid kender vi heller ikke vor nutid. Vi vil i næste byrådsperiode fortsætte med at tiltrække den moderne turist. Turisme giver flere arbejdspladser, er erhvervsfremmende og skaber omsætning og fremgang for erhvervslivet. Vi ønsker også at borgerne og erhvervslivet i deres hverdag og til salgfremme bruger de lokale seværdigheder, museer og specialiteter, så det bliver attraktivt at komme til Furesø Kommune at bo, at det bliver et sted hvor ældre og yngre generationer i fællesskab opnår livsglæde, livskvalitet og indhold. En kort redegørelse for dit partis langsigtede kulturpolitik for Furesø Kommune. Jeg vil som nyt byrådsmedlem i Furesø Kommune fortsætte mine aktiviteter, bruge min viden og kreativitet bl.a. i kulturstederne Skovhuset ved Søndersø, Farum Kulturhus og i Galaxens teater og musikverden. Jeg ønsker derfor aktiv indflydelse på Furesø Kommunes kultur- og arkitekturpolitik.

8 Lars Carpens Furesø har nogle af de mest kultur- og idrætsaktive borgere i landet, og det er en styrkelse af fællesskabet, når borgere mødes og glædes ved aktiviteter som teater, musik, idræt, naturoplevelser eller frivilligt arbejde. Venstre vil værne om vore kulturhuse, og det særdeles vigtige samspil kulturhusene udgør med Farum Bytorv og Værløse Bymidte. Venstre ønsker at kommunen aktivt deltager i FCNs erhvervsnetværk med henblik på at skabe vækst og udvikling i kommunen. Det er vigtigt, at kommunen er lydhøre overfor alle typer af foreninger, som vil være med til at udvikle Furesø. Det kan være teaterforeninger, kunstforeninger, musikforeninger, idrætsforeninger, beboerforeninger, besøgsvenner eller andre, som ønsker at skabe aktiviteter til glæde for en større gruppe af Furesøs borgere. Furesø har en masse idrætsfaciliteter og endnu flere, der gerne vil benytte dem. Venstre vil arbejde for at vores idrætsfaciliteter får øget tilgængelighed. F.eks. skal Farum Svømmehal være mere tilgængelig for borgerne. Vi skal udnytte vores mange faciliteter til det maksimale. Vi skal udvide åbningstiderne, bruge ledige haller f.eks. om formiddagene til seniorer/pensionister, og være åbne overfor flere nye anvendelsesmuligheder, og vi skal bygge en ny fleksibel idrætshal i Værløse for at imødekomme den store efterspørgsel efter træningsfaciliteter. Venstre ønsker, at undersøge mulighederne for etablering af en idrætshøjskole i Furesø. Vi vil skabe mulighed for at integrere kultur-, fritids- og idrætsforeningernes aktiviteter med skoler og pasningstilbud. For så tidligt som muligt at bibringe de unge lyst og interesse for foreningslivet."

9 Øivind Vilsholm Hvad har Enhedslisten gjort for kulturen i den indeværende byrådsperiode? Uden en plads i byrådet, har vi holdt os til det, vi har kunnet påvirke på græsrodsniveau. Mange medlemmer er aktive i de kulturelle foreninger, hvor de har bidraget i det frivillige arbejde. Hvilke planer har Enhedslisten for kulturelle tiltag i den kommende byrådsperiode? Enhedslisten satser først og fremmest på at bakke op om alle de frivillige foreningers store arbejde. Byrådet skal være klar med en økonomisk håndsrækning, når der er gode initiativer, så en udvidelse af kulturpuljen vil stå højt på vores ønskeseddel. Vi ved også, at en forhøjelse af de faste støttebeløb til de kulturelle fyrtårne vil kunne give mere kvalitet - f.eks. i Kulturhuset i Farum og i Skovhuset. Vi har selvfølgelig også kig på Flyvestationen, og kan der findes midler til at Flymuseum, som ikke kommer til at gå fra den øvrige kultur, så vil vi gerne arbejde videre med det. Men andre ideer skal også i spil. Enhedslistens langsigtede kulturpolitik i Furesø Kommune Foreningernes arbejde er der, hvor vi ser, at Furesø har sin styrke. Det skal fortsat være omdrejningspunktet, og det kunne være interessant at tænke mere i samspillet mellem det frivillige og det professionelle. Vi vil gerne sætte gang i en proces, hvor f.eks. Galaksen og Furesø Museer kunne spille endnu mere sammen med de forskellige foreninger. Men det skal vi selvfølgelig først og fremmest drøfte med de forskellige foreninger, for det skal være lysten, der driver værket.

10 I Furesø kommune har man besluttet at Folkeoplysningsloven også dækker de kulturelle foreninger. Det betyder at kulturelle foreninger kan låne lokaler til aktiviteter hos kommunen - gratis. Eneste krav er at foreningen er en godkendt forening. Ansøgning om dette sendes til Folkeoplysningsudvalget/FOU (se adresse nedenfor), her kan I søge om godkendelse og samtidig søges om at blive lokalelånsberettiget. DOG: I Galaksen skal betales -ikke leje- men for pedel, lys og lyd, opstilling/nedtagning samt et administrationsgebyr. På FOU-møde den 16./ blev der dog åbnet mulighed for at de kulturelle foreninger kan søge FOU om tilskud til dette. På FOU-møde den 29/ blev følgende vedtaget vedr. tilskud til Jubilæumsaktiviteter: at der kun gives tilskud til konkrete jubilæumsaktiviteter at der kun gives tilskud til godkendte foreninger at der gives tilskud ved 10, 25, 50, 75 og 100 års jubilæer at tilskuddet fast udgør 100,- kr. pr. år dog aldrig mere end den forventede udgift til den konkrete aktivitet Kulturpulje Furesø Hvad kan man søge om puljemidler til? Du kan søge om puljemidler til nye initiativer på kulturområdet i Furesø Kommune. Det skal være helt nye initiativer, udviklingsarbejde eller enkeltstående projekter som fornyer og udvikler kulturområdet i Furesø Kommune. F.eks.: - Aktiviteter, der omfatter alle borgere i Furesø - Nye aktiviteter nye ideer som sætter fokus på kulturen i Furesø - PR beløbet skal være realistisk i.f.t. det p.t. gældende prisniveau - Undervisning, der er relevant for arbejdet i en frivillig, kulturel forening - Udgifter til udøvende, fremmede kunstnere, instruktører, og lignende. - Der skal ikke prioriteres mellem arrangementer for voksne og for børn - Ved større arrangementer kan der gives en "regnvejrs"-underskudsgaranti FOU bevilger som hovedregel underskudsgaranti til foreningerne fra Kulturpuljen. En underskudsgaranti vil sige, at hvis arrangementet giver underskud, kan underskud-det dækkes op til det beløb, der er givet i underskudsgaranti. Hvem kan søge om puljemidler? Alle frivillige kulturelle foreninger, der er godkendt som forening af FOU samt enkeltpersoner. Hvilke kriterier skal være opfyldt? Ansøgningen skal indeholde følgende: - Formålet hvad er ideen med aktiviteten - Indholdet Hvordan skal det foregå - Målgruppen Hvem henvender foreningen sig til - Medvirkende hvem medvirker ved udførelsen - Tidspunkt hvornår finder arrangementet sted - Sted- Hvor finder arrangementet sted - Budget for arrangementer, herunder hvor stor en andel der betales af foreningen og hvor stor en andel, der er deltagerbetaling. FORTSÆTTES NÆSTE SIDE

11 Hvad gives der ikke tilskud til? - Bespisning - Alm. foreningsarrangementer - der kun er rettet mod foreningens medlemmer - Arrangementer, der i forvejen får eksterne tilskud såsom puljen "Budgetterede tilskud" dog kan FOU bevillige evt. tilskud til helt nye initiativer - Driftsmidler og materialer - Kulturelle foreninger, der ikke er hjemmehørende i Furesø kommune - Kommercielle aktiviteter. Hvornår kan man søge? Man kan søge hele året. Ansøgningerne behandles af udvalget ved udvalgets møder. Folkeoplysningsudvalget vil i hvert enkelt tilfælde træffe afgørelse om tildeling af puljemidler ud fra såvel de nævnte retningslinjer som ud fra den samlede vurdering. Ansøgningen skal sendes til Kultur og Fritid, Furesø Kommune, Kulturhuset, Stavnsholtvej 3, 3520 Farum eller på til: Eventpuljen Kriterier for at søge er følgende: Eventpuljen er til nytænkning af kulturen for borgere i Furesø Kommune. Hvem kan søge? Alle kulturinstitutioner i Furesø Kommune, ikke-folkeoplysende foreninger, grupper og enkeltpersoner kan søge om midler fra Eventpuljen. Puljen er på kr. i Hvad kan man søge om midler til? Man kan søge om midler til nye aktiviteter og projekter. Formålet for puljen er understøttelse af ungekultur, men også andre aktiviteter kan komme i betragtning. Ansøgninger skal beskrive motivationen for projektet, og være vedlagt en projektbeskrivelse. Det er Kultur-, Idræts- og Fritidsudvalget, der behandler ansøgningerne. Udvalget kan også selv foreslå projekter. Hvornår kan man søge? Kultur-, Fritids- og Idrætsudvalget behandler ansøgninger 2 gange årligt. Til mødet den 12. september er ansøgningsfristen den 23. august. Ansøgningen skal sendes til Kultur og Fritid, Furesø Kommune, Kulturhuset, Stavnsholtvej 3, 3520 Farum eller på til: Den digitale kulturkalender Download med QR-koden

12 Koncert Kor- workshop på Spildanskdagen den 31. oktober 2013 kl i Galaksen, Værløse Glasbjergene til tekst af Eva Chortsen og musik af John Høybye. Efter de sidste års succeser er vi blevet mere modige og prøver kræfter med et lidt mere krævende værk. Til værket indgår 12 malerier, som vil blive vist og visualiseret samtidig med musikken. Om værket er skrevet følgende: "12 billeder i tekst og musik" står der på forsiden af denne udgivelse, og så er det meste jo sagt! Et meget frugtbart samspil mellem billedkunsten (12 fantastiske billeder, der repræsenter noget af det ypperste fra Anna og Michael Ancher over Oluf Høst til Carl Henning Pedersen), lyrikken og musikken. Eva Chortsen har til hvert af billederne skrevet et digt, der er en præcisering af det centrale i billedet, men som også tilfører digterens egne associationer. John Høybye har, i sin vanlige, legende tilgang til musik og komposition, skrevet og arrangeret smukke melodier, der klæder såvel billederne som digtene. Medvirkende: 140 korsangere fra Furesø Kommune og omegn Klaver: Carl Ulrik Munk Andersen Sax: Jesper Løvdal Bas: Mikkel Nielsen Trommer: Gunnar Kristiannsen Visualisering: Torben Olander Dirigent: John Høybye

NYHEDSBREV NR. 4 - JANUAR 2013

NYHEDSBREV NR. 4 - JANUAR 2013 NYHEDSBREV NR. 4 - JANUAR 2013 S IDE 2 Tirsdag den 5. februar klokken 19.30 i Farum Kulturhus Vi vil lære vore medlemsforeninger at bruge KultuNaut. Vi vil lære din forening at bruge KultuNaut, for at

Læs mere

Kultur- og idrætspolitik

Kultur- og idrætspolitik Kultur- og idrætspolitik Fredensborg Kommune l Godkendt af Byrådet den XX 1 Forord Kultur- og idrætslivet binder hverdagen sammen for rigtig mange mennesker og er med til at gøre Fredensborg Kommune til

Læs mere

1. Budgetbemærkninger - Fritids og Kulturudvalg

1. Budgetbemærkninger - Fritids og Kulturudvalg NOTAT ØDC Økonomistyring 17-08- 1. bemærkninger - Fritids og Kulturudvalg -21 Udvalgets ansvarsområder og opgaver Udvalget består af tre politikområder: Fritid Kultur Integrationspulje Fritid Politikområdet

Læs mere

Kulturpolitik Brønderslev Kommune 2014

Kulturpolitik Brønderslev Kommune 2014 Tilgængelighed og formidling Samhørighed og sammenhængskraft Kultur og identitet Kulturpolitik Brønderslev Kommune 2014 Rum til at spire Frivillighed og ansvar Forord Brønderslev Kommunes vision mod 2020

Læs mere

Kulturpolitik. Mange stærke Fællesskaber. Skanderborg Kommune

Kulturpolitik. Mange stærke Fællesskaber. Skanderborg Kommune Kulturpolitik Mange stærke Fællesskaber Skanderborg Kommune 1 Indledning Mange stærke fællesskaber det er undertitlen på kulturpolitikken. Med politikken opfordrer vi til, at udnytter vore fantastiske

Læs mere

KULTUR OG FRITIDSPOLITIK I SAMSØ KOMMUNE

KULTUR OG FRITIDSPOLITIK I SAMSØ KOMMUNE KULTUR OG FRITIDSPOLITIK I SAMSØ KOMMUNE INDHOLDSFORTEGNELSE Værdier 2 Overordnede Kulturpolitiske formål 3 FORMÅL FOR OMRÅDERNE 5 BIBLIOTEK 5 MUSEUMSOMRÅDET 5 MUSIK 6 TEATER 6 FILM OG BIOGRAF 7 LOKALRADIO

Læs mere

Fritids- og kulturpolitik for Solrød Kommune

Fritids- og kulturpolitik for Solrød Kommune SOLRØD KOMMUNE - BYRÅDET Fritids- og kulturpolitik for Solrød Kommune I Solrød Kommune er der kultur- og fritidstilbud til alle borgere overalt i kommunen. I fritids- og kulturlivet vokser vi fra barnsben

Læs mere

Folkeoplysningspolitik. Politik for Hedensted Kommune

Folkeoplysningspolitik. Politik for Hedensted Kommune Folkeoplysningspolitik Politik for Hedensted Kommune Indholdsfortegnelse VISION og MÅL...3 FRITIDSUDVALGET - Organisering og opgaver...4 Rammer...5 Samspil og udvikling...5 Partnerskaber...5 Brugerinddragelse...5

Læs mere

Forslag til. Folkeoplysningspolitik

Forslag til. Folkeoplysningspolitik Forslag til Kerteminde Kommune 231111 2011-19114 1440-29400 1 Vision, værdier og målsætninger for folkeoplysningsområdet i Kerteminde Kommune 2 Indledning Aktiviteterne inden for fritidslivet opstår i

Læs mere

Puls, sjæl og samarbejde

Puls, sjæl og samarbejde Puls, sjæl og samarbejde Politik for Kultur, Fritid og Frivillighed i Ringsted Kommune I Ringsted har vi et rigt og varieret fritids- og foreningsliv og et kulturliv, der byder på gode oplevelser for børn

Læs mere

LOGO1TH_LS_POSr d. By- og Udviklingsforvaltningen Nytorv 11 6000 Kolding Tlf. 7979 7979

LOGO1TH_LS_POSr d. By- og Udviklingsforvaltningen Nytorv 11 6000 Kolding Tlf. 7979 7979 LOGO1TH_LS_POSr d By- og Udviklingsforvaltningen Nytorv 11 6000 Kolding Tlf. 7979 7979 KULTURUDVALGETS Politiske fokusområder 2014-2015 Mødesteder og midlertidighed Kultur er fyrtårne og fysiske rammer.

Læs mere

Kunst- og kulturpolitik INDDRAGELSE, ENGAGEMENT OG MANGFOLDIGHED

Kunst- og kulturpolitik INDDRAGELSE, ENGAGEMENT OG MANGFOLDIGHED Kunst- og kulturpolitik 2017-2020 INDDRAGELSE, ENGAGEMENT OG MANGFOLDIGHED INDHOLD Velkommen til Kunst- og kulturpolitik 2017-2020... 4 Børnekultur... 7 Ungdomskultur... 9 Kultur i byen og på landet...11

Læs mere

Puls, sjæl og samarbejde. Politik for Kultur, Fritid og Frivillighed i Ringsted Kommune

Puls, sjæl og samarbejde. Politik for Kultur, Fritid og Frivillighed i Ringsted Kommune Puls, sjæl og samarbejde Politik for Kultur, Fritid og Frivillighed i Ringsted Kommune Puls Sjæl Samarbejde Puls, sjæl og samarbejde Politik for Kultur, Fritid og Frivillighed i Ringsted Kommune I Ringsted

Læs mere

NYHEDSBREV FRA KULTURELT SAMRÅD FURESØ AUGUST / SEPTEMBER 2013

NYHEDSBREV FRA KULTURELT SAMRÅD FURESØ AUGUST / SEPTEMBER 2013 NYHEDSBREV FRA KULTURELT SAMRÅD FURESØ AUGUST / SEPTEMBER 2013 7 sider DAGENS PROGRAM 11.00 KULTURDAGEN ÅBNES V. borgmester Ole Bondo Christensen 11.15 FANDANGO 2 numre fra sidst opførte forestilling vises

Læs mere

Fritids-, Kultur- og Bosætningsudvalget

Fritids-, Kultur- og Bosætningsudvalget Fritids-, Kultur- og Bosætningsudvalget Aktiviteterne på Fritids-, Kultur- og Bosætningsudvalgets område er alle omfattet af Vision 2020, der viser vejen for, hvordan kommunens fritids- og kulturliv skal

Læs mere

Vedr.: Høringssvar på Københavns Kommunes Kultur- og Fritidspolitik 2011-2013

Vedr.: Høringssvar på Københavns Kommunes Kultur- og Fritidspolitik 2011-2013 Kultur- og Fritidsforvaltningen Planlægning Att.: Mads Kamp Hansen 26. september 2011 Vedr.: Høringssvar på Københavns Kommunes Kultur- og Fritidspolitik 2011-2013 Hermed fremsendes høringssvar på Københavns

Læs mere

Kulturstrategi for Odense / Visioner

Kulturstrategi for Odense / Visioner Kulturstrategi for Odense / Visioner OKTOBER 2004 Kulturstrategi for Odense / ER Kulturstrategi for Odense er en sammenfatning af de mange idéer og forslag der er opstillet i Udkast til kulturstrategi

Læs mere

Folkeoplysningspolitik. Politik for Hedensted Kommune

Folkeoplysningspolitik. Politik for Hedensted Kommune Folkeoplysningspolitik Politik for Hedensted Kommune Indholdsfortegnelse VISION og MÅL...3 FRITIDSUDVALGET - Organisering og opgaver...4 Rammer...5 Samspil og udvikling...5 Partnerskaber...5 Brugerinddragelse...5

Læs mere

Et rigt og udviklende kulturliv

Et rigt og udviklende kulturliv Et rigt og udviklende kulturliv Kulturpolitik for Region Midtjylland 2016 SAM SPIL VIKLING VÆRK SYN TALENT OG NET KREATIVITET Region Midtjylland Regional Udvikling www.ru.rm.dk Ny kulturpolitik for Region

Læs mere

Kultur-, Fritids- og Idrætspolitik i Nyborg Kommune

Kultur-, Fritids- og Idrætspolitik i Nyborg Kommune Kultur-, Fritids- og Idrætspolitik i Nyborg Kommune VISION Netop i Nyborg! Midt i Danmark og med udkig til Sprudlende kultur, levende fritid og idræt og gi ŕ os oplevelser og udsyn! hele verden: er med

Læs mere

Forslag til ny kultur- og idrætspolitik 2016

Forslag til ny kultur- og idrætspolitik 2016 Forslag til ny kultur- og idrætspolitik 2016 Til alle foreninger, organisationer, interessenter og borgere i Fredericia kommune, Fredericia, den 11. april 2016 Arbejdet med at skabe en ny kultur- og idrætspolitik

Læs mere

Folkeoplysningspolitik for Ballerup Kommune

Folkeoplysningspolitik for Ballerup Kommune Folkeoplysningspolitik for Ballerup Kommune Indledning Ballerup Kommune har tradition for at udvikle kommunen og byen i dialog med borgerne. I vision 2020 hedder det, at Vi satser på mennesker. Mennesker

Læs mere

Kultur skaber identitet. Det handler om mennesker. - hele mennesker - hele livet!

Kultur skaber identitet. Det handler om mennesker. - hele mennesker - hele livet! Kultur skaber identitet. Det handler om mennesker. - hele mennesker - hele livet! Når vi mennesker mødes, opstår kultur. Vi skaber i fællesskab værdier og bånd, som gennem livet er bestemmende for vore

Læs mere

gladsaxe.dk/kultur Kultur fritid idræt

gladsaxe.dk/kultur Kultur fritid idræt gladsaxe.dk/kultur Kultur fritid idræt Kultur-, fritids- og idrætspolitik 2013-2016 Kultur-, Fritids- og Idrætspolitik 2013-2016 Indledning Kultur-, fritids- og idrætslivet er med til at gøre Gladsaxe

Læs mere

Lemvig Kommunes Foreningsportal

Lemvig Kommunes Foreningsportal Kopi fra Lemvig Kommunes hjemmeside 14. september 2012 Links Lemvig Kommunes Foreningsportal http://www.lemvig.dk/folkeoplysningspolitik.aspx?id=1942 Folkeoplysningspolitik Introduktion Folketinget vedtog

Læs mere

Folkeoplysningen i Skanderborg Kommune

Folkeoplysningen i Skanderborg Kommune Folkeoplysningen i Skanderborg Kommune 2016 Indhold Indledning - Den folkeoplysende virksomhed i Skanderborg Kommune.. 3 Vision. 4 Mål.. 4 Folkeoplysningsudvalget. 6 Rammer for den folkeoplysende virksomhed..

Læs mere

3. Udbredelse af kendskabet til kunst og kultur i Furesø Kommune specielt med fokus på skolesøgende børn.

3. Udbredelse af kendskabet til kunst og kultur i Furesø Kommune specielt med fokus på skolesøgende børn. Skovhusets bestyrelse 19.03.2015 Skovhusets oplæg til brug for møde med KFIU d. 14.4.15. 1. KFIU`s beslutning Uddrag af KFIU-referat af møde d. 6 nov. 2014: Forvaltningen indstiller: 1. At udvalget godkender

Læs mere

KULTURSTRATEGI FOR FREDENSBORG KOMMUNE

KULTURSTRATEGI FOR FREDENSBORG KOMMUNE KULTURSTRATEGI FOR FREDENSBORG KOMMUNE INDLEDNING Et varieret og aktivt kulturliv spiller en vigtig rolle i visionen om, at skal være et attraktivt sted at bo med unikke og forskelligartede bysamfund og

Læs mere

Kultur- og Fritidspolitik 2016-2019

Kultur- og Fritidspolitik 2016-2019 Kultur- og Fritidspolitik 2016-2019 - Udkast - Foto: Thomas Petri København er tre gange kåret af et internationalt magasin som verdens bedste by at bo og leve i. Det er der mange gode grunde til. Blandt

Læs mere

Sammen. skaber vi kulturen, som giver fællesskab og identitet i hverdagen. Kultur og Fritidspolitik 2015-2018

Sammen. skaber vi kulturen, som giver fællesskab og identitet i hverdagen. Kultur og Fritidspolitik 2015-2018 Sammen skaber vi kulturen, som giver fællesskab og identitet i hverdagen Kultur og Fritidspolitik 2015-2018 Indledning Med Kultur og Fritidspolitik 2015-2018 ønsker Byrådet at sætte retningen for arbejdet

Læs mere

Indhold. Forord 3 Indledning 4 Vision 5 Udfordringer 6 Ambitioner 7. Målsætninger 9. Fra vision til handling 14-15

Indhold. Forord 3 Indledning 4 Vision 5 Udfordringer 6 Ambitioner 7. Målsætninger 9. Fra vision til handling 14-15 Børnekultur politik Indhold Forord 3 Indledning 4 Vision 5 Udfordringer 6 Ambitioner 7 Kulturgarantien 7 Kulturfærge Frederikshavn 8 Synlig Børnekultur 8 Målsætninger 9 Kultur- og Fritidsudvalget 9 Børneinstitutioner,

Læs mere

Udkast til Frederikssund Kommunes Fritidspolitik 2015-2019

Udkast til Frederikssund Kommunes Fritidspolitik 2015-2019 Udkast til Frederikssund Kommunes Fritidspolitik 2015-2019 Forord Fritidspolitikken fastlægger retningen for fritids-, idræts- og kulturområdet. Fritidsudvalget ønsker at understøtte og udvikle byområder,

Læs mere

Furesø Kommune Borgermøde om budget Onsdag d.12. juni 2013

Furesø Kommune Borgermøde om budget Onsdag d.12. juni 2013 Furesø Kommune Borgermøde om budget 2014-17 Onsdag d.12. juni 2013 Prioriteringsdebat - program Lære hinanden at kende Præsentation af Vision Furesø Debat ved bordene om Vision Furesø og hvordan den skal

Læs mere

Nye tiltag/aktivitetsændringer med kompenserende finansieringsforslag og effektvurderinger BUDGETPERIODEN Udvalg Kultur- og fritidsudvalget

Nye tiltag/aktivitetsændringer med kompenserende finansieringsforslag og effektvurderinger BUDGETPERIODEN Udvalg Kultur- og fritidsudvalget Kultur- og fritidsudvalget Kultur, Natur og Fritid PHS 11. maj 2016 Projektnavn: Vestjyllands Kunstpavillon Funktion: Politikområde: Fritidslivspolitikken Politisk mål: Vi skal styrke de eksisterende kultur-

Læs mere

SAMMEN. skaber vi kulturen, som giver fællesskab og identitet i hverdagen

SAMMEN. skaber vi kulturen, som giver fællesskab og identitet i hverdagen SAMMEN skaber vi kulturen, som giver fællesskab og identitet i hverdagen Kultur og Fritidspolitik 2015-2018 Indledning Vision Politikkens omdrejningspunkt tager afsæt i Egedal Kommunes vision om: Hverdag

Læs mere

Folkeoplysningspolitik 2012-2016. Center for Børn & Kultur

Folkeoplysningspolitik 2012-2016. Center for Børn & Kultur Folkeoplysningspolitik 2012-2016 Center for Børn & Kultur 1 Indhold Formål...3 Borgernes deltagelse i foreningsaktiviteter...4 Rammer for foreningsarbejdet...6 Samspil mellem foreninger og selvorganiserede

Læs mere

DRAGØR KOMMUNES FOLKEOPLYSNINGSPOLITIK

DRAGØR KOMMUNES FOLKEOPLYSNINGSPOLITIK DRAGØR KOMMUNES FOLKEOPLYSNINGSPOLITIK DRAGØR KOMMUNE Indhold: 1. Hvorfor en folkeoplysningspolitik... 3 2. Visioner for og formålet med folkeoplysningspolitikken... 3 3. Målsætninger for borgernes deltagelse

Læs mere

Folkeoplysningspolitik i Favrskov Kommune

Folkeoplysningspolitik i Favrskov Kommune Folkeoplysningspolitik i Favrskov Kommune Målsætning for folkeoplysningspolitikken Favrskov Kommunes målsætning for folkeoplysningspolitikken er, at foreninger udbyder et varieret og mangfoldigt fritidstilbud

Læs mere

Temaplan for Sundhed, Kultur & Fritid. Godkendt i Byrådet d.10.09. 2013

Temaplan for Sundhed, Kultur & Fritid. Godkendt i Byrådet d.10.09. 2013 Temaplan for Sundhed, Kultur & Fritid Godkendt i Byrådet d.10.09. 2013 Vejen Kommune 10-09-2013 Forord Vejen kommunes temaplan for Sundhed, Kultur & fritid 2014-2022 er baseret på et samarbejde på tværs

Læs mere

Folkeoplysningspolitik - politik for folkeoplysende virksomhed

Folkeoplysningspolitik - politik for folkeoplysende virksomhed Folkeoplysningspolitik - politik for folkeoplysende virksomhed Guldborgsund Kommune Kultur- og fritidsafdelingen Parkvej 37 4800 Nykøbing F. Indhold Introduktion side 3 Vision side 4 Målsætninger side

Læs mere

Udkast Allerød Kommunes kulturpolitik. Forord. Indledning. Kultur- og Idrætsudvalget

Udkast Allerød Kommunes kulturpolitik. Forord. Indledning. Kultur- og Idrætsudvalget Udkast Allerød Kommunes kulturpolitik Forord Kultur- og Idrætsudvalget Indledning Allerød kommunes kulturhistorie går langt tilbage. Allerød er første gang nævnt i kilderne i år 1260 som Alryth. Al er

Læs mere

Debatmateriale til Furesø Kommunes borgermøde om budget

Debatmateriale til Furesø Kommunes borgermøde om budget Debatmateriale til Furesø Kommunes borgermøde om budget 2014-17 Dette oplæg giver information og inspiration til det borgermøde, som Furesø Kommune har inviteret til den 12. juni 2013. På borgermødet præsenteres

Læs mere

Kulturelle tilskud. Rammer og vilkår - retningslinjer for tilskud. Revideret september 2016

Kulturelle tilskud. Rammer og vilkår - retningslinjer for tilskud. Revideret september 2016 Kulturelle tilskud Rammer og vilkår - retningslinjer for tilskud Revideret september 2016 Kulturelle tilskud rammer og vilkår Rudersdal Kommune har en frivillighedspolitik, der har til formål at styrke,

Læs mere

Målsætninger for borgernes deltagelse i den folkeoplysende voksen-undervisning og det frivillige folkeoplysende foreningsarbejde...

Målsætninger for borgernes deltagelse i den folkeoplysende voksen-undervisning og det frivillige folkeoplysende foreningsarbejde... Indhold Indhold... 2 Introduktion... 3 Vision... 3 Målsætninger for borgernes deltagelse i den folkeoplysende voksen-undervisning og det frivillige folkeoplysende foreningsarbejde... 4 Særlige indsatsområder...

Læs mere

Furesø Kommune Borgermøde om budget Onsdag d.12.juni 2013

Furesø Kommune Borgermøde om budget Onsdag d.12.juni 2013 Furesø Kommune Borgermøde om budget 2014-17 Onsdag d.12.juni 2013 Baggrundsspørgsmål Hvad er dit køn? 1. Kvinde 2. Mand 3. Ønsker ikke at svare Hvad er din alder? 1. 18 29 2. 30 39 3. 40 49 4. 50 59 5.

Læs mere

Furesø Kommunes Fritidspolitik

Furesø Kommunes Fritidspolitik Furesø Kommune Furesø Kommunes Fritidspolitik - Politik for kommunens kulturelle-, folkeoplysende- og idrætslige område UDKAST 3 1. FORORD [overskrift] [Tekst] Et af Furesø Kommunes helt særlige kendetegn

Læs mere

Introduktion Vision Målsætninger Skanderborg Kommune og den folkeoplysende virksomhed Folkeoplysningen i et nutidigt perspektiv

Introduktion Vision Målsætninger Skanderborg Kommune og den folkeoplysende virksomhed Folkeoplysningen i et nutidigt perspektiv 1 af 5 17-09-2012 15:11 Forside» Borger» Kultur og Fritid» Folkeoplysning» Folkeoplysningspolitik Politik for folkeoplysende virksomhed Indhold Introduktion Vision Målsætninger Skanderborg Kommune og den

Læs mere

Kultur- og Fritidspolitik

Kultur- og Fritidspolitik Kultur- og Fritidspolitik Nordfyns Kommune Revideret den 15. august 2014 Dokument nr. 480-2014-852344 Sags nr. 480-2013-36230 Indhold FORORD... 2 INDLEDNING... 3 VISIONEN... 4 VÆRDIER... 5 NORDFYNS KOMMUNE

Læs mere

Kultur. Politik for Herning Kommune

Kultur. Politik for Herning Kommune Kultur Politik for Herning Kommune Indhold Forord af Johs. Poulsen, Formand for Kultur- og Fritidsudvalget 5 Kulturpolitik - vision 7 1 - Børne- og ungekultur 9 2 - Kulturelle fyrtårne 11 3 - Kultur nedefra

Læs mere

Referat Udvalget for Kultur & Fritid onsdag den 11. april 2012. Kl. 17:00 i Mødelokale 1, Allerslev

Referat Udvalget for Kultur & Fritid onsdag den 11. april 2012. Kl. 17:00 i Mødelokale 1, Allerslev Referat Udvalget for Kultur & Fritid onsdag den 11. april 2012 Kl. 17:00 i Mødelokale 1, Allerslev Indholdsfortegnelse 1. KF - Godkendelse af dagsorden...1 2. KF - Temadrøftelse 11.04.12...2 3. KF- Ansøgning

Læs mere

Kultur- og fritidspolitik for Faxe Kommune

Kultur- og fritidspolitik for Faxe Kommune Kultur- og fritidspolitik for Faxe Kommune Indhold Indledning...3 Udgangspunkt...4 Pejlemærker...4 Værdier...7 Målgrupper...9 Afrunding...11 2 Indledning Kultur- og fritidslivet og de tilknyttede arrangementer,

Læs mere

KULTURPOLITIK Vedtaget af Byrådet d.19.december 2012

KULTURPOLITIK Vedtaget af Byrådet d.19.december 2012 KULTURPOLITIK Vedtaget af Byrådet d.19.december 2012 HILLERØD KOMMUNE 1 Kulturpolitik Kultur handler om mennesker og om, hvordan vi indretter os i samfund og fællesskaber om hvor vi kommer fra og måske

Læs mere

Folkeoplysningspolitik

Folkeoplysningspolitik Folkeoplysningspolitik 1 Demokratiforståelse og aktivt medborgerskab Folkeoplysningsloven af 2011 forpligter alle kommuner til at udfærdige en politik for Folkeoplysningsområdet gældende fra 1. januar

Læs mere

Kulturelle tilskud. Rammer og vilkår - retningslinjer for tilskud

Kulturelle tilskud. Rammer og vilkår - retningslinjer for tilskud Kulturelle tilskud Rammer og vilkår - retningslinjer for tilskud Kulturelle tilskud rammer og vilkår Rudersdal Kommune har formuleret en frivillighedspolitik, der har til formål at styrke, synliggøre og

Læs mere

33l. Folkeoplysningspolitik

33l. Folkeoplysningspolitik 33l Folkeoplysningspolitik Godkendt af Byrådet den 1. oktober 2012 1 Forord Med den seneste ændring af folkeoplysningsloven er rammerne lagt for en ny folkeoplysningspolitik, der både favner de frivillige

Læs mere

Fritids-, Kultur- og Bosætningsudvalget

Fritids-, Kultur- og Bosætningsudvalget Fritids-, Kultur- og Bosætningsudvalget Vision 2020 Aktiviteterne på Fritids-, Kultur- og Bosætningsudvalgets område er alle omfattet af Vision 2020, der skal vise vejen for, hvordan kommunens fritids-

Læs mere

VISION VEJEN. Din holdning - Jeres By - Vores Vejen PLADS TIL AT LYKKES

VISION VEJEN. Din holdning - Jeres By - Vores Vejen PLADS TIL AT LYKKES VISION VEJEN Din holdning - Jeres By - Vores Vejen PLADS TIL AT LYKKES Byerne driver fremtidens vækst. Befolkningstilvæksten foregår fortrinsvis omkring de større byer. Her sker også den største vækst

Læs mere

Kulturpolitik i Kolding

Kulturpolitik i Kolding Kolding Kommunes Kulturpolitik 2016-2017 Kolding Kommune By- og Udviklingsforvaltningen, Kulturområdet Kulturpolitik i Kolding 2016-2017 - kulturdynamik og fællesskab Forord...2 Kultur i Kolding...3 Kulturpolitiske

Læs mere

FRIVILLIGHEDSPOLITIK for det sociale område

FRIVILLIGHEDSPOLITIK for det sociale område FRIVILLIGHEDSPOLITIK for det sociale område Forord...4 Den overordnede vision...6 Bærende principper...8 Understøttelse af frivilligheden...10 Mangfoldighed og respekt...12 Synliggørelse af det frivillige

Læs mere

Kulturpuljen Retningslinjer for tilskud til kulturelle formål

Kulturpuljen Retningslinjer for tilskud til kulturelle formål Kulturpuljen Retningslinjer for tilskud til kulturelle formål Kolding Kommune By- og Udviklingsforvaltningen, Kulturområdet Kulturpuljen Retningslinjer for tilskud til kulturelle formål Forord Kulturlivet

Læs mere

Projekt. Springflod - en kulturfestival i Vadehavsregionen

Projekt. Springflod - en kulturfestival i Vadehavsregionen Projekt Springflod - en kulturfestival i Vadehavsregionen Projektbeskrivelse maj 2006 Springflod en kulturfestival i Vadehavsregionen Kortfattet beskrivelse af projektet Målet er at skabe en kulturfestival,

Læs mere

ALLERØD KOMMUNE FRITIDSPOLITIK

ALLERØD KOMMUNE FRITIDSPOLITIK LLERØD KOMMUNE FRITIDSPOLITIK LLERØD KOMMUNE 2012 Indhold Indhold... 2 Forord... 3 kens indhold... 4 Visioner... 5 Strategi... 5 Indsatsområder, mål og handlinger... 7 Revision og evaluering... 11 2 Forord

Læs mere

Udvalget Kultur og fritid

Udvalget Kultur og fritid Udvalget Kultur og fritid Udvalget for Kultur og fritid er ansvarlig for et politikområde: Kultur og fritid. Politikområde 15. Kultur og fritid Udvalget for Kultur og fritid varetager opgaver indenfor

Læs mere

EGNS-AVIS for området V.4RLØSE-EGNEN 3500 Værløse side 12 Fortsættelse af Hareskov-Værløse Avis, der udsendtes første gangt-9'1945 Uge 3-2010 Kultur, Fritidsog Idrætsudvalget havde møde den 6.1. Man godkendte

Læs mere

Høringsudkast juni 2012 Kultur & Fritidsudvalget 12. juni for Esbjerg Kommune

Høringsudkast juni 2012 Kultur & Fritidsudvalget 12. juni for Esbjerg Kommune Høringsudkast juni 2012 Kultur & Fritidsudvalget 12. juni 2012 for Esbjerg Kommune Forord Esbjerg Kommune er begunstiget med et stærkt kulturliv, der rummer en mangfoldighed af engagerede kulturaktører.

Læs mere

Folkeoplysningspolitik for Hvidovre Kommune

Folkeoplysningspolitik for Hvidovre Kommune Udkast til Folkeoplysningspolitik for Hvidovre Kommune Folkeoplysningsudvalgets forslag af 10.11.11 1. Præsentation og målsætning 1 Det folkeoplysende arbejde, som foregår i kommunens foreningsliv aftenskolerne,

Læs mere

FRITIDSPOLITIK 2013-2017 - Politik for kultur-, fritids- og idrætsområdet

FRITIDSPOLITIK 2013-2017 - Politik for kultur-, fritids- og idrætsområdet FRITIDSPOLITIK 2013-2017 - Politik for kultur-, fritids- og idrætsområdet 1. FORORD Et af Furesø Kommunes helt særlige kendetegn er den meget høje andel af kreative og aktive borgere inden for sport,

Læs mere

Idræt og motion til alle københavnere

Idræt og motion til alle københavnere Idræt og motion til alle københavnere Idrættens værdi for København er stor. Et aktivt deltagende idrætsliv: skaber livsglæde for den enkelte, forbedrer de sociale kompetencer og lærer ikke mindst børn

Læs mere

Kulturpolitik Syddjurs som Kulturkommune frem mod 2017

Kulturpolitik Syddjurs som Kulturkommune frem mod 2017 Kulturpolitik Syddjurs som Kulturkommune frem mod 2017 Der arbejdes målrettet og strategisk med kulturudviklingen i kommunen. I forlængelse af byrådets beslutning af juni 2011 udnyttes synergien i sammenhæng

Læs mere

Indhold. Indledning Vision Udfordringer Ambitioner Kulturgarantien Synlig Børnekultur Målsætninger

Indhold. Indledning Vision Udfordringer Ambitioner Kulturgarantien Synlig Børnekultur Målsætninger Børnekultur politik Indhold Indledning 3 Vision 4 Udfordringer 5 Ambitioner 6 Kulturgarantien Synlig Børnekultur Målsætninger 2 6 7 8 Børneinstitutioner, skoler og institutioner for unge 8 Museerne 8 Musikskolen

Læs mere

Samarbejdsaftale. for perioden 2015-2017 mellem Svendborg Kommune og Svendborg Teater

Samarbejdsaftale. for perioden 2015-2017 mellem Svendborg Kommune og Svendborg Teater Samarbejdsaftale for perioden 2015-2017 mellem Svendborg Kommune og Svendborg Teater Indholdsfortegnelse 1. Formål 2. Aftalens parter 3. Kontaktdata 4. Vedtægter 5. Ledelse og organisation 6. Hjemsted

Læs mere

Slagelse Kommune. En dynamisk og visionær kulturpolitik

Slagelse Kommune. En dynamisk og visionær kulturpolitik Slagelse Kommune En dynamisk og visionær kulturpolitik Indholdsfortegnelse Forord... s. 3 Indledning... s. 5 Fem ledende principper for kulturpolitikken... s. 5 Kulturpolitiske visioner... s. 6 En dynamisk

Læs mere

FURESØ IDRÆTSRÅD Kultur-, Fritids- og Idrætsudvalget den 10. marts 2011

FURESØ IDRÆTSRÅD Kultur-, Fritids- og Idrætsudvalget den 10. marts 2011 FURESØ IDRÆTSRÅD Kultur-, Fritids- og Idrætsudvalget den 10. marts 2011 AGENDA 1. Præsentation af 2. Drift af egne anlæg/faciliteter 3. Kommerciel anvendelse af kommunale anlæg/faciliteter 4. Træningsfaciliteter

Læs mere

3.2 KULTUR. Randers Kommune - Visionsproces 2020

3.2 KULTUR. Randers Kommune - Visionsproces 2020 3.2 KULTUR Randers Kommune - Visionsproces 2020 Kulturpolitikken i Randers Kommune Der er tre temaer i kulturpolitikken: 1. Børn og kultur Sikring af børns møde med den professionelle kunst og kultur 2.

Læs mere

Fritids- og Kulturudvalget

Fritids- og Kulturudvalget Dok. nr. 2489494/11 NOTA 24. maj 2011 Fritids- og Kulturudvalget Fritids- og Kulturudvalget har ansvaret for de kommunale tilbud og støtte til de mange frivillige kræfter i kommunen. De kommunale tilbud

Læs mere

Furesø Kommunes Fritidspolitik

Furesø Kommunes Fritidspolitik [overskrift] [Tekst] Furesø Kommune Furesø Kommunes Fritidspolitik 2013-2017 - Politik for kommunens kulturelle-, folkeoplysende- og idrætslige område HØRINGSOPLÆG Furesø Kommune Stiager 2 3500 Værløse

Læs mere

VISION VEJEN. Din holdning - Jeres By - Vores Vejen

VISION VEJEN. Din holdning - Jeres By - Vores Vejen VISION VEJEN Din holdning - Jeres By - Vores Vejen Byerne driver fremtidens vækst. Befolkningstilvæksten foregår fortrinsvis omkring de større byer. Her sker også den største vækst i arbejdspladser, service,

Læs mere

Indhold. Indledning Vision Udfordringer Ambitioner Kulturgarantien Synlig Børnekultur Målsætninger

Indhold. Indledning Vision Udfordringer Ambitioner Kulturgarantien Synlig Børnekultur Målsætninger Børnekultur politik Indhold Indledning 3 Vision 4 Udfordringer 5 Ambitioner 6 Kulturgarantien Synlig Børnekultur Målsætninger 2 6 7 8 Børneinstitutioner, skoler og institutioner for unge 8 Museerne 8 Musikskolen

Læs mere

18. Kulturpulje 2015 Åbent

18. Kulturpulje 2015 Åbent 18. Kulturpulje 2015 Åbent Forretningsudvalget 2521842 Brevid: Resume Kulturpuljen 2015 har modtaget 27 ansøgninger, som tilsammen har søgt om ca. 9,4 mio. kr. Der indstilles 12 projekter til tilskud,

Læs mere

KULTURNYT nr. 8 OKTOBER 2013

KULTURNYT nr. 8 OKTOBER 2013 KULTURNYT nr. 8 OKTOBER 2013 Velkommen til Nyhedsbrev nr. 8 fra Kulturelt Samråd. I dette nyhedsbrev kan du bl.a. læse om: Kulturdag 2013 Borgmestertalen ved Kulturdag Gæstetaler ved Kulturdag Græsrodsprisen

Læs mere

Referat Forenings- og Fritidsudvalget

Referat Forenings- og Fritidsudvalget Referat : Torsdag den 05. december 2013 Mødetidspunkt: Kl. 17:00 Sluttidspunkt: Kl. 18:00 Mødested: Stengade 72 Bemærkninger: Medlemmer: Anders Glargaard (Undervisningsområdet) Karsten Bernstein (Undervisningsområdet)

Læs mere

KULTURUDVALGETS BEMÆRKNINGER

KULTURUDVALGETS BEMÆRKNINGER HORSENS KOMMUNE BUDGET 217 1 KULTURUDVALGETS BEMÆRKNINGER Hovedoversigt 132.728.127 kr. Politikområde Biblioteker 37.587.23 kr. Museer 11.584.477 kr. Musikaktiviteter 6.76.65 kr. Idræt 23.47.342 kr. Fritidsaktiviteter

Læs mere

Styrker og svagheder inden for kultur- og fritidsområdet i Faxe Kommune

Styrker og svagheder inden for kultur- og fritidsområdet i Faxe Kommune Styrker og svagheder inden for kultur- og fritidsområdet i Faxe Kommune I tilknytning til dagsordenspunktet om ny kultur- og fritidspolitik 2015-2019 har administrationen udarbejdet et notat om styrker

Læs mere

Indledning Vision Målsætninger Rammer for folkeoplysende virksomhed Udvikling af folkeoplysningen... 4

Indledning Vision Målsætninger Rammer for folkeoplysende virksomhed Udvikling af folkeoplysningen... 4 1 Indhold Indledning... 3 Vision... 3 Målsætninger... 3 Rammer for folkeoplysende virksomhed... 3 Udvikling af folkeoplysningen... 4 Folkeoplysningen i samspil med øvrige politikområder... 4 Afgrænsning

Læs mere

Referat Kultur- og Turismeudvalget

Referat Kultur- og Turismeudvalget Referat : Mandag den 11. januar 2016 Mødetidspunkt: Kl. 16:00 Sluttidspunkt: Kl. 17:20 Mødested: Bølgen, Ålsgårde Bemærkninger: Temamøde fra kl. 12-16 på Bølgen, Ålsgårde. Medlemmer: Henrik Møller (A)

Læs mere

Status på større projekter i Kultur og Fritid pr. august 2014

Status på større projekter i Kultur og Fritid pr. august 2014 Dato August 2014 Doknr. 98847-14 Sag. nr. 11-3121 på større projekter i Kultur og Fritid pr. august 2014 Projekter som Kultur og Fritid er ansvarlig for i 2014 1. Fritids-, Idræts- og Kulturpolitik Fritids-,

Læs mere

Fritidspolitik 2010. Folkeoplysningsudvalget

Fritidspolitik 2010. Folkeoplysningsudvalget Fritidspolitik 2010 Folkeoplysningsudvalget Gode fritidstilbud kommer ikke af sig selv. De skal planlægges og organiseres, ofte af frivillige, der bruger deres fritid, energi og engagement på det. Fritiden

Læs mere

Notat vedr. tilskud og puljer på kultur- og fritidsområdet

Notat vedr. tilskud og puljer på kultur- og fritidsområdet Notat vedr. tilskud og puljer på kultur- og fritidsområdet I følgende notat beskrives de puljer og ordninger på kultur- og fritidsområdet, der er søgbare af foreninger m.v. Kultursamvirket kulturpuljen

Læs mere

Kulturpolitik. Kulturpolitik i Rebild Kommune

Kulturpolitik. Kulturpolitik i Rebild Kommune Kulturpolitik Kulturpolitik i Rebild Kommune Januar 2014 Center Kultur og Fritid Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 2 Indledning... 3 Byrådets vision... 4 Januar 2006... 4 Værdigrundlag... 5 Mål

Læs mere

FOLKEOPLYSNINGSPOLITIK POLITIK FOR DEN FRIE FOLKEOPLYSENDE VIRKSOMHED

FOLKEOPLYSNINGSPOLITIK POLITIK FOR DEN FRIE FOLKEOPLYSENDE VIRKSOMHED FOLKEOPLYSNINGSPOLITIK POLITIK FOR DEN FRIE FOLKEOPLYSENDE VIRKSOMHED 1. UDGAVE, 2011 INDHOLD 1 INDLEDNING... 3 2 VISION... 3 3 LEJRE KOMMUNE OG DEN FOLKEOPLYSENDE VIRKSOMHED... 4 4 MÅLSÆTNING... 4 5 FOLKEOPLYSNINGSPOLITIKKEN

Læs mere

Folkeoplysningspolitikken træder i kraft den 23.februar 2012 og gælder frem til

Folkeoplysningspolitikken træder i kraft den 23.februar 2012 og gælder frem til Folkeoplysningspolitik Dragør Kommunes Folkeoplysningspolitik Indhold: 1. Hvorfor en folkeoplysningspolitik. 2. Visioner for og formålet med folkeoplysningspolitikken. 3. Målsætninger for borgernes deltagelse

Læs mere

Folkeoplysningspolitik

Folkeoplysningspolitik Kultur Glostrup Kommune Center for Kultur og Borgerkontakt Godkendt af Glostrup Kommunalbestyrelse den 16.08.2017 Folkeoplysningspolitik Indledning Foreningslivet og oplysningsforbundenes tilbud er en

Læs mere

Småøernes Aktionsgruppe

Småøernes Aktionsgruppe Vejledning om støtte via Småøernes Aktionsgruppe Vi støtter projekter, som viser nye veje og skaber fremskridt på de 27 småøer synliggør muligheder og kvaliteter på småøerne styrker samarbejde og fællesskab

Læs mere

Radikal Politik i Skive Kommune

Radikal Politik i Skive Kommune Radikal Politik i Skive Kommune En gevinst for landskaberne i Salling, for fjordmiljøet ved vore kyster, for forebyggelse og sundhed for den enkelte, for et aktivt kultur og fritidsliv og for uddannelsesniveauet

Læs mere

Jammerbugt Kommunes. Kultur- og fritidspolitik

Jammerbugt Kommunes. Kultur- og fritidspolitik Jammerbugt Kommunes - og fritidspolitik Godkendt af Kommunalbestyrelsen den 8. oktober 2009 Vi udvikler gennem samarbejde! Jammerbugt Kommune betragter et levende kultur- og fritidsliv som en motor for

Læs mere

POLITISK IMPLEMENTERING AF VISIONEN: FOKUSOMRÅDER FOR FRITIDS- OG IDRÆTSOMRÅDET FRITID OG IDRÆT KOLDING KOMMUNE POLITISKE FOKUSOMRÅDER

POLITISK IMPLEMENTERING AF VISIONEN: FOKUSOMRÅDER FOR FRITIDS- OG IDRÆTSOMRÅDET FRITID OG IDRÆT KOLDING KOMMUNE POLITISKE FOKUSOMRÅDER POLITISK IMPLEMENTERING AF VISIONEN: FOKUSOMRÅDER FOR FRITIDS- OG IDRÆTSOMRÅDET FRITID OG IDRÆT 1 FYSISKE RAMMER Hvordan udvikler vi bygninger og offentlige rum, så de understøtter og bidrager til fritids-

Læs mere

biblioteker, som ventes etableret i 2013 samt med effektivisering og forbedringer i forhold til informationsformidling både centralt og decentralt.

biblioteker, som ventes etableret i 2013 samt med effektivisering og forbedringer i forhold til informationsformidling både centralt og decentralt. Fokusområder Kulturudvalget gennemfører i 2012 en temadrøftelse på kulturområdet, hvor der er fokus på en række temaområder: - udvikling af biblioteksområdet - evt. etablering af en kulturskole for børn

Læs mere

Turisme og event. Politik for Herning Kommune

Turisme og event. Politik for Herning Kommune Turisme og event Politik for Herning Kommune Indhold Forord af Lars Krarup, Borgmester 5 Turisme- og eventpolitik - vision 7 1 - Erhvervsturisme 9 2 - Events 11 3 - Ferieturisme 13 4 - Attraktionsudvikling

Læs mere

BORGERMØDE KULTUR OG FRITID 17. MAJ 2016

BORGERMØDE KULTUR OG FRITID 17. MAJ 2016 BORGERMØDE KULTUR OG FRITID 17. MAJ 2016 Program 19:00 Intro ved Emrah Tuncer og Svend Due Mikkelsen 19:15 Intro til fortællingerne ved Emrah Tuncer 19:30 Basar 2x20 minutter ved 2 selvvalgte stande +20

Læs mere

KULTURUDVIKLINGS- PULJEN BUDGET 2016 VEJLEDNING OG RETNINGSLINJER VERSION 1,0 - DECEMBER 2015

KULTURUDVIKLINGS- PULJEN BUDGET 2016 VEJLEDNING OG RETNINGSLINJER VERSION 1,0 - DECEMBER 2015 KULTURUDVIKLINGS- PULJEN BUDGET 2016 VEJLEDNING OG RETNINGSLINJER VERSION 1,0 - DECEMBER 2015 GULDBORGSUND KOMMUNE DECEMBER 2015 INDHOLDSFORTEGNELSE Om Kulturudviklingspuljen...2 Tema for Kulturudviklingspuljen

Læs mere