Specialbørnehavens første virksomhedsplan blev skrevet i 2003 og er siden revideret i 2007 og nu igen i 2013.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Specialbørnehavens første virksomhedsplan blev skrevet i 2003 og er siden revideret i 2007 og nu igen i 2013."

Transkript

1 2013

2 2

3 Indhold Forord...4 Information...5 Adresse...5 Åbningstider...5 Kørselsordning...5 Lovgrundlag...6 Målgruppe...6 Specialbørnehavens overordnede mål...6 Menneskesyn...6 Værdigrundlag...6 Historisk tilbageblik...7 Beskrivelse af børnehaven...8 Personalenormering...9 Jobprofiler...10 Lederens ansvarsområde:...10 Stedfortræderens ansvarsområde:...10 Pædagogens ansvars- og arbejdsområde:...10 Fysioterapeutens arbejdsområde...10 Administrativ medarbejders ansvarsområde:...11 Organisation...12 Fysioterapi Tale-hørepædagogisk bistand...14 Det pædagogiske arbejde...17 En dag i børnehaven Kommunikation Læring i børnehaven Struktur...22 Leg Udeleg Ture Svømning Ridning...27 Musik...28 Børn med multiple funktionsnedsættelser...29 LP- i Specialbørnehaven Åkanden...31 Om LP-modellen...31 Modellen...31 Børnehavens traditioner Forældresamarbejde Forældrebestyrelsen Årskalender Velkommen til nye forældre

4 Forord Specialbørnehavens første virksomhedsplan blev skrevet i 2003 og er siden revideret i 2007 og nu igen i For os, der til daglig er i børnehaven, betyder arbejdet med en virksomhedsplan, at vi får mulighed for at diskutere de værdier, der ligger til grund for vores arbejde, og derigennem opnå en fælles forståelse. Ved at sætte fokus på det arbejde, vi udfører og beskrive det, kan vi nå frem til en større bevidsthed om håndteringen af det. Virksomhedsplanen er således først og fremmest et arbejdsredskab for os selv. Samtidig kan den være udgangspunkt for samarbejdet med nye forældre. Gennem virksomhedsplanen kan de få indblik i børnehavens hverdag og hvordan vi arbejder, og den kan være med til at afklare, hvilke forventninger der er realistisk at have til børnehavens arbejde. Endelig kan virksomhedsplanen fungere som information til eksterne samarbejdspartnere. Vores kommende plan for virksomhedsplanen er, at den skal være et dynamisk redskab og tids aktuel. Virksomhedsplanen afspejler fundamentet til Specialbørnehaven Åkandens pædagogiske arbejde, derfor skal der ske en fortsat refleksion, evaluering og justering af den pædagogiske praksis og grundlaget herfor. Dette vil løbende blive tilføjet virksomhedsplanen så den er svarende til tiden. Vi vil som tilføjelse til virksomhedsplanen arbejde med læreplaner. Tanken er at det skal ske gradvist i de kommende år. 4

5 Information Adresse Specialbørnehaven Åkanden Åbjergvej Frederikssund Tlf Leder: Susanne B. Westphalen Åbningstider Mandag til fredag fra klokken Børnehaven holder lukket Grundlovsdag, fredag efter Kr. himmelfartsdag og fra den 24/12 til den 1/1 begge dage inkl.. Kørselsordning Alle børn kan tilbydes kørselsordning. Børnene hentes på deres bopæl om morgenen og køres med taxabusser ad en fastlagt rute til børnehaven, hvortil de ankommer kl Om eftermiddagen køres børnene til deres hjem. Forældrene kan vælge mellem to hjemkørsler enten kl eller kl Man vælger hjemkørselstidspunkt for et år ad gangen. 5

6 Lovgrundlag Specialbørnehaven er en daginstitution, hørende under Frederikssundskommune, opvækst, uddannelse og kultur, afdelingen for dagtilbud. Den drives i henhold til lov om social service 32 som omhandler kommunalbestyrelsens forpligtelse til at sørge for, at der er det nødvendige antal pladser til børn, der på grund af betydelig og varigt nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne, har et særligt behov for støtte, behandling m.v., der ikke kan dækkes gennem ophold i et af de almindelige dagtilbud. Målgruppe Specialbørnehaven modtager hjemmeboende børn i alderen 0-6 år. Børn med betydelig og varigt fysisk og/eller psykisk funktionsevne. Det kan eksempelvis være børn med kromosomafvigelser og syndromer, børn med multiple funktionsnedsættelser, cerebral parese, autisme eller epilepsi, og børn med uforklarlig udviklingshæmning. Specialbørnehavens overordnede mål Det er Specialbørnehavens mål at skabe optimale udviklingsmuligheder for det enkelte barn og at styrke dets selvtillid, selvværd og livskvalitet. At samarbejde med forældrene om dette, samt at støtte og vejlede i de forhold, der er forbundet med at have et barn med handicap. Menneskesyn Børn har ret til et respektfuld, indholdsrigt og værdigt liv. Ethvert barn er født kompetent med muligheder for at udvikle sig. Værdigrundlag Alle børn har brug for: anerkendelse og følelsen af at være værdifuld. et godt børnemiljø som grobund for udvikling og læring. nærhed og omsorg, så de føler sig trygge og får lyst til at møde nye udfordringer. mulighed for at påvirke sine omgivelser, få indflydelse og blive forstået. mulighed for at danne relationer og være en del af fællesskabet. der er plads til at være barn, have det sjovt, opleve glæde og deltage i leg og aktiviteter. 6

7 Historisk tilbageblik Børnehaven blev bygget i Det var den første Specialbørnehave beliggende i Frederiksborg Amt. De første år var vi den eneste institution på Åbjergvej. Vi har siden fået naboer. Vores nabo til den ene side er Skolen ved Kæret, en specialskole, der modtager børn fra børnehaveklassen og op til 10. klasse. En af skolens faciliteter er et opvarmet svømmebassin, som børnehaven benytter 1-2 gange om ugen. Vores nabo til den anden side er Åbjerggård, en døgninstitution, hvor børn og unge i alderen 6-18 år kan bo. Da børnehaven startede, var der plads til 15 børn fordelt på 3 stuer. Åbningstiden var fra kl Køkken-alrum fungerede som både gymnastiksal, mødelokale og frokoststue for personalet. I 1997 blev børnehaven udvidet med endnu en stue med plads til 5 børn, en gymnastiksal, et stort mødelokale, personalestue og bedre kontor-, toilet- og garderobefaciliteter. I de følgende år blev der arbejdet med at skabe en legeplads med muligheder for leg og udvikling for alle børn uanset udviklingstrin. Resultatet blev en legeplads der rummer muligheder for stor motorisk udfoldelse og sanseoplevelser på flere plan. August 2004 blev en af de bestående grupper omdannet til en gruppe for børn med en diagnose indenfor autismespektret. Det fysiske miljø blev ændret, der blev skabt en fysisk struktur med arbejdspladser, plads til leg, hvile og pause, plads til spisning osv. Personalet blev gennem kurser, supervision og tværfagligt samarbejde uddannet til at kunne udføre et kvalificeret arbejde med denne gruppe børn. Gruppen eksisterede i 2 år, hvor der blev høstet gode erfaringer, men da der ikke var nogen børn med autismediagnose på venteliste, måtte stuens specialgruppe omlægges til en stue for børn med andre diagnoser, men med et behov for ekstra struktur forudsigelighed. Det er fortsat vores ønske at få en specialgruppe for børn med autisme diagnoser. Fra januar 2007 overgik vi til region hovedstaden, handicapvirksomheden. Efter to år i region hovedstaden, overtog Frederikssund kommune driften af Specialbørnehaven, hvor vi i 2010 kom til at høre under opvækst og uddannelse, fagområdet dagtilbud. Der har gennem årene været et faldende behov for specialpædagogiske dagtilbud, hvilket har betydet at børnehaven har været gennem tilpasninger i forhold til det aktuelle behov. Fra august 2012 er børnehaven normeret til 13 børn, med en fleksibilitet til at kunne opnormeres til 15 børn. 7

8 Beskrivelse af børnehaven Specialbørnehaven fremstår i dag som en institution med plads til 15 børn fordelt på henholdsvis grøn, gul og blå stue. Hver stue er indrettet med to grupperum, badeværelse med toilet og puslebord, garderobe og et lille depot. Stuernes indretning ændrer sig efter børnenes behov, men generelt bærer huset præg af at være et genkendeligt, struktureret, inspirerende og hyggeligt miljø. Derudover har vi et fællesrum med køkken, en personalestue, et rum til taleundervisning, en gymnastiksal, som både bruges af fysioterapeuter og pædagoger i det daglige arbejde med børnene men også til årets fester og forældrearrangementer. Vi anvender den gamle røde stue som samlingspunkt for leg med 0-1 kontakter, leg gennem aktiv læring og computerrum. Endelig er der diverse rum til administration. Børnehaven er beliggende i bunden af en villavej i udkanten af Frederikssund ca. 20 minutters gang fra stationen, tæt ved dejlige naturområder med både bakket terræn, gode stisystemer og søer. Vi har en dejlig, stor legeplads med cykelbane, stilleområde med sandkasse og sansehave, bålplads og et stort areal med gynger, vippe rutschebane og klatretårn. 8

9 Personalenormering Institutionen har en normering svarende til 23,5 timer pr barn pr uge. Med et fleksibelt børnetal, er det forskelligt hvordan personaletimerne er fordelt. Ved 5 børn på en stue vil stuens team typisk bestå af 2 pædagoger på 37 timer ugentlig, 1 pædagog med 28,5 og 1 med 15 timer. Stedfortræderen arbejder i det ene team. Den samlede time normering dækker personale- og stuemøder, møder med forældre, arrangementer, skrivning af behandlingsoplæg, udvikling af pædagogiske materialer, administrations tid, forældresamarbejde og pædagogisk arbejde med børnene. Ud over det pædagogiske personale og ledelse, har børnehaven tilknyttet en fysioterapeut 32 timer, en Tale hørepædagog tilknyttet 18 timer og en ergoterapeut 6 timer, alle tre tilknyttet PPR Frederikssund. På kontoret en administrativ medarbejder 15 timer. Rengøring varetages af ISS som har kontrakt med Frederikssund kommune. Servicemedarbejder til pedelarbejde er ansat i Frederikssunds kommunes service enhed. Havearbejde varetages af Hede Danmark som har kontrakt med Frederikssund kommune. 9

10 Jobprofiler Lederens ansvarsområde: - det overordnede ansvar for at totalbudgettet overholdes. - at personalet ansættes og arbejder efter gældende regler. - at personalet kommer til udviklingssamtale hvert år, hvor efteruddannelse, pædagogisk arbejde m.v. drøftes. - at det pædagogiske tilbud udføres og udvikles. - koordinerende i forhold til forældre, øvrige faggrupper og samarbejdspartnere. - faglig og kollegial supervision til personalet. - overordnet praktikansvarlig. - Samle materiale samt redigere og udskrive virksomhedsplanen. Stedfortræderens ansvarsområde: Indledningsvis skal nævnes, at der ikke er afsat ressourcer i budgettet til administrativt arbejde for stedfortræderen. Institutionen har besluttet, at såfremt økonomien tillader det, skal stedfortræder én gang ugentlig, i samarbejde med lederen, udføre administrative opgaver. Følgende opgaver er for tiden aftalt som stedfortræderens arbejdsopgaver: - udarbejde arbejdsplaner. - ansvarlig for institutionens drift ved leders fravær. -udgøre ledelsesteam i samarbejde med leder. Pædagogens ansvars- og arbejdsområde: - Udarbejde behandlingsoplæg og handleplaner. - Forældresamarbejde. - Tværfagligt samarbejde. - Planlægge og udføre pædagogiske handleforløb. - Praktisk arbejde. - Samarbejde med øvrige teams i institutionen. - Planlægning af møder. - Budgetansvarlig for udlagte midler. - Ansvarlig i forhold til udarbejdede regler og personalepolitikker. Fysioterapeutens arbejdsområde - Individuel undersøgelse -individuel behandling -holdtræning -Rådgivning/vejledning til personale og forældre -Afprøvning og indstilling af hjælpemidler -Bandagering -Tilrettelægge arbejds- og behandlingsplaner -Tværfagligt samarbejde -Rapportskrivning i forbindelse med det årlige behandlingsmøde 10

11 Administrativ medarbejders ansvarsområde: - Kontering og bogføring af bilag, kasseregnskab, budget - Oprettelse og afmelding af personale, afstemning af løn, indrapportering af arbejdstidsskemaer. - Indkaldelse af forældre og samarbejdspartnere til behandlingsmøder samt udsendelse af rapporter hertil. - Kontaktperson mellem institutionen og forvaltningens IT-afdeling samt supervisor for personalet i diverse IT-programmer. - Telefonpasning samt postansvarlig. 11

12 Organisation Institutionens leder har det økonomiske budgetansvar og træffer afgørelser i alle økonomiske forhold. Lederen har efter godkendelse i bestyrelsen uddelegeret budgetansvaret for midler til indkøb af legetøj, beskæftigelsesmaterialer, udflugter m.v. til de 3 team. Hvert team får en sum penge til ovennævnte poster ved budgetårs begyndelse. Institutionen har 3 børneteam og et administrationsteam. Der holdes teammøde med repræsentant fra hvert team ½ time ugentlig. Teammødet beskæftiger sig hovedsagelig med praktiske opgaver. Der holdes personalemøde en gang om måneden, hvor alle medarbejdere deltager. Der er udarbejdet en fast struktur for afholdelse af Personalemøder. Leder og stedfortræder er mødeleder, referent går på skift. Dagsorden fordeles til stuerne onsdag kl. 12 før mødet. Der vedlægges materialer og lign. som skal benyttes ved mødet. 2 samtale grupper bestående af personale på tværs af huset, samles før eller under mødet efter behov, for at drøfte et aktuelt emne, pædagogisk emne eller kollegial supervision. På dagsorden er der faste punkter som pædagogisk emne, stuens kvarter og orientering fra henholdsvis leder, tillidsmand og arbejdsmiljørepræsentant.. Der holdes stuemøde en gang om måneden. På stuemøderne planlægges det pædagogiske arbejde med børnene. I forbindelse med P. møder afholdes fire gange årligt formelle P. møder hvor emner med relevans til MED aftalen tages op. MED-aftalen skal sikre, at alle medarbejdere enten direkte eller gennem en medarbejderrepræsentant har mulighed for medindflydelse og medbestemmelse på deres egne arbejdspladsforhold og rammerne for arbejdet. 12

13 Fysioterapi. Til Åkanden er der tilknyttet en fysioterapeut, der er ansat i Frederikssund PPR. Det samlede timetal er normeret til 32 timer pr uge. Tildeling af fysioterapi. Børnene får tildelt fysioterapi ud fra diagnose og behov efter faste retningslinjer. Mål for fysioterapien. Det overordnede mål er at forbedre eller vedligeholde barnets funktionsniveau. Der opstilles individuelle mål for det enkelte barn afhængigt af barnets behov. Målsætningen sættes med udgangspunkt i kroppens funktion, aktivitet og deltagelse, personlige faktorer og omgivelsesfaktorer. Dette med henblik på at sikre barnet størst mulig indflydelse på eget liv. Forældresamarbejde. Målene for arbejdet med børnene fastsættes i samarbejde med forældre og pædagoger. Formidlingen af det, der arbejdes med, kan bl.a. foregå ved, at forældrene overværer fysioterapien, ved forældrekonsultationer, den årlige fysioterapeutrapport og gennem kontaktbogen. Fysioterapien gives i form af individuel fysioterapi. Fysioterapeuten arbejder med de ting, barnet på det givne tidspunkt har behov for og lyst til fysioterapi på små hold i samarbejde med pædagogerne vejledning til forældre og pædagoger f.eks. om, hvordan barnet 1. i hverdagen øver dets motoriske færdigheder (f.eks. at kravle eller gå) 2. får stimuleret dets sanser (f.eks. ved at lege med forskellige slags materialer eller gynge) 3. øver færdigheder med passende hjælp og bruger disse færdigheder, når barnet mestrer dem (f.eks. at kravle op på sin Triptrapstol) 4. vurdering af behov for hjælpemidler, indstilling og tilpasning af disse samt instruktion af andre i at bruge dem Tværfagligt samarbejde og møder. Fysioterapeuten indgår i det tværfaglige samarbejde både internt og eksternt og deltager i behandlingsmøder og statusmøder efter behov. 13

14 Tale-hørepædagogisk bistand Til Åkanden er der tilknyttet en tale- og hørelærer, der er ansat i Frederikssund PPR. Målet for den tale-hørepædagogiske indsats Det overordnede mål med den talepædagogiske bistand er at styrke det enkelte barns kommunikative og tale-sproglige færdigheder med henblik på at øge dets udfoldelsesmuligheder i barne-, ungdoms- og voksenlivet. Endvidere er det et mål, at støtte og inspirere de enkelte stuer til at videreudvikle det kommunikative miljø og det sproglige arbejde med børnene. Tale-hørelærerens indsats Tale- og hørelæreren foretager en vurdering af barnets kommunikative, tale-, høre- og/eller sproglige udvikling. Vurderingen munder ud i en konklusion. Det kan variere, i hvilken udstrækning, og hvordan tale- og hørelæreren bliver inddraget. Afhængig af barnets kommunikative og tale-sproglige vanskeligheder vil der være forskellige indsatsmuligheder: Individuel undervisning med deltagelse af en forælder. Tale- og hørelæreren tager i det enkelte tilfælles stilling til hvor mange undervisningsgange, der skal tilbydes. Efter forløbet bliver der foretaget en revurdering og stillingtagen til det videre forløb. Forældrene skal være interesseret i at deltage i undervisningen samt følge op på denne hjemme. Individuel undervisning med deltagelse af en forælder og pædagoger. Tale- og hørelæreren tager i det enkelte tilfælles stilling til, hvor mange undervisningsgange der skal tilbydes. Efter forløbet bliver der foretaget en revurdering og stillingtagen til det videre forløb. Forældrene og pædagoger skal være interesseret i at deltage i undervisningen samt følge op på denne hjemme og i børnehaven. Individuel undervisning i børnehaven. Der vil blive foretaget en revurdering og stillingstagen til det videre forløb hvert halve år. Undervisning på barnets stue i det omfang pædagogerne og tale- og hørelæreren i samarbejde finder, det er hensigtsmæssigt. Der vil blive foretaget en revurdering og stillingstagen til det videre forløb hvert halve år. Rådgivning og vejledning om det enkelte barns sprog og kommunikation til forældre og pædagoger. I samarbejde med forældrene og de tværfaglige medarbejdere tager den konkrete undervisning og rådgivning udgangspunkt i at støtte barnet i sin kommunikation og i sit sproglige udtryk. Der kan evt. inddrages alternativ støttende kommunikation som eksempelvis tegn til tale, symbolmateriale, kontakter, talemaskine og/eller relevante apps på ipad. Tværfagligt samarbejde og møder Tale- og hørelæreren er en del af det tværfaglige team omkring det enkelte barn, og deltager i behandlingsmøderne, og i statusmøderne efter behov. 14

15 Ergoterapeutisk bistand Til Åkanden er tilknyttet en ergoterapeut, der er ansat i Frederikssund PPR. Det samlede timetal er i 2013 normeret til 6 timer pr uge. Tilbuddet er primært tænkt som en rådgivende og vejledende funktion set i forhold til det tværfaglige samarbejde, en forebyggende indsats med tanke på en tidlig indsats. Det primære arbejde vil bestå af; Observationer Vurderinger Undersøgelser/test Råd og vejledning Individuelt om det enkelte barn. Råd og vejledning om det enkelte barn til det tværfaglige personale, herunder pædagoger, terapeuter og talehørelærere, samt til forældre Hold/gruppe aktiviteter Generel vejledning til stueteams Råd og vejledning kan være indenfor følgende områder Kommunikation og computer Sansestimulering Indretning af lokaler ift. barnet Stimulering af håndfunktion Spisning/mundmotorik Understøttelse ved leg og ADL (dvs. guidning i almindelig daglige aktiviteter, herunder leg) Holdaktiviteter Pædagogernes arbejdsstilling Barnets handleplan Yderligere vurderinger for et behandlingsbehov Små korte forløb Der kan tilbydes en indsats i form af kortere forløb ift. specifik problematik, hvorefter personalet selv kan fortsætte ud fra yderligere råd og vejledning. Arbejdet omkring den ergoterapeutiske indsats er begrænset af den tid, der er afsat, og som også skal give plads til ergoterapeutens møder og uddannelse i passende mængde, prioriteres i samarbejde med Specialbørnehavens leder. Der ydes som udgangspunkt ikke forløb, der er knyttet til genoptræningsplaner. Genoptræningsforløb kan eventuelt aftales som særlig ydelse fra PPR Frederikssund efter nærmere aftale med ledelsen af PPR. 15

16 Psykologbetjening af specialbørnehaven Åkanden Til Åkanden er tilknyttet en psykolog, der er ansat i Frederikssund PPR. Det samlede timetal er i 2013 normeret til 5 timer pr uge. Samarbejde med Åkandens leder og det pædagogiske personale: Medvirke til udvikling af det pædagogiske miljø i samarbejde med Åkandens leder Supervision og rådgivning til personalet Deltagelse i LP møder efter aftale Deltagelse i øvrige møder efter behov. Udredning af børn fra specialbørnehaven - testning I det omfang, børnehaven har behov for en pædagogisk-psykologisk vurdering af et barn i specialbørnehaven for at fremme dets udvikling eller der er behov for en pædagogisk psykologisk vurdering i forhold til skole placering, vil psykologen evt. i samarbejde med tale/høre læreren og fysioterapeuten i Åkanden udarbejde en. En pædagogisk-psykologisk vurdering vil indeholde testning i de tilfælde, hvor testning vil kunne bibringe ny nyttig viden. Tværfagligt samarbejde Psykologen samarbejder med Åkandens tale/hørelærere, fysioterapeut og ergoterapeut efter behov. Samarbejde med forældre Der tilbydes rådgivning til forældrene i forhold til de specialpædagogiske problemstillinger, der kan opstå i forbindelse med deres børn. Der ydes ikke psykologbistand til familiebehandling Skoleplacering I efteråret inden skolestart det følgende år udarbejdes der for alle børn en afsluttende PPV med vurdering af, om der fortsat er behov for vidtgående specialpædagogisk bistand. 16

17 Det pædagogiske arbejde Det pædagogiske arbejde bliver planlagt i forhold til det enkelte barns udvikling og særlige behov, et trygt og udfordrerne miljø Med udgangspunkt i normaludviklingen Med udgangspunkt i barnets ressourcer Med respekt, forståelse, og accept af barnets livsverden Med relationer som en forudsætning for det pædagogiske arbejde Vi arbejder efter dag- og ugeplaner, som er baseret på de enkelte børns handleplaner således, at der skabes struktur og mulighed for genkendelse og forudsigelighed i børnenes hverdag. Hvor det er muligt, indgår den specifikke behandling og træning i leg, personlig pleje og praktiske gøremål. Det pædagogiske arbejde foregår i et tæt tværfagligt samarbejde med børnehavens fysioterapeuter og talepædagoger og med børnenes forældre. Hvert barn er tildelt en kontaktpædagog, som sørger for at koordinere pædagogik og samarbejde. I de følgende afsnit beskriver vi, hvordan det pædagogiske arbejde er indlagt i dagligdagen. 17

18 En dag i børnehaven. Dagligdagen i børnehaven er forskellig fra stue til stue, men fælles for stuerne er en struktureret dagligdag med faste planlagte aktiviteter, som tager udgangspunkt i det enkelte barns udvikling, behov og interesser. En struktureret hverdag giver børnene mulighed for genkendelse og forudsigelighed. Det er med til at skabe en forventning til dagen i dag og vil hjælpe barnet til at føle sig tryg. Nogle af børnene ankommer til børnehaven kl med bus, andre bliver kørt af deres forældre. De børn der kommer med bus, bliver modtaget ude ved bussen af en pædagog fra stuen. Det er rart at blive modtaget af en man kender godt. Sammen går vi ind i børnehaven og i garderoben skal overtøjet af, tasken pakkes ud, madpakken i køleskabet og kontaktbogen ind på stuen. Børnene hjælper til, så godt de kan. Den første time bruger vi på stuen. Her læser vi i kontaktbogen og taler med barnet om, hvad der er sket siden i går. Nogle børn leger, mens andre har det bedst med at sidde med et stykke legetøj. Vi gennemgår dagstavlen sammen med det enkelte barn. Tavlen fortæller hvad barnet skal den pågældende dag. Aktiviteterne vises med konkreter, billeder eller symboler afhængig af barnets funktionsniveau. Vi holder morgensamling hver morgen, hvor vi sidder rundt om bordet. Vi synger en godmorgensang, og forskellige sange med konkreter og bevægelse og en slutsang. Den første time på stuen er med til at give barnet oplevelsen af, at nu er jeg i børnehave sammen med de andre børn og voksne, og det er genkendeligt, trygt og rart. Inden vi begynder på formiddagens aktiviteter, bliver børnene tilbudt en tår at drikke. Bagefter får børnene skiftet ble, andre sidder på wc eller potte. Hvert barn har sit eget skema for hele ugen, med forskelligt indhold fra dag til dag. Der er fysioterapi, taleundervisning og mundmotoriske lege, ridning og svømning, sang og musik og gåture. Der er også mulighed for at lege indendørs og på legepladsen. En stor del af det pædagogiske arbejde, er indlagt i de daglige gøremål, såsom af og påklædning, spisning osv. Vi spiser frokost ca. kl. 11. Efter frokost er der toiletbesøg. Ved 12- tiden er der middagshvil. Nogle børn sover udenfor i krybber, andre inde på en madras. De større børn som ikke længere sover til middag, får også et hvil. Når børnene har sovet, er der tid til at lege inden vi skal spise frugt. De børn der benytter busordningen, bliver hentet enten kl eller kl , og kørt hjem. Nogle af børnene bliver hentet af mor eller far. Der er færre personaleressourcer om eftermiddagen, så de fleste dage slår vi os sammen på stuerne og hjælper hinanden. Vi leger enten på stuerne eller på legepladsen, høre musik eller gå en tur. For de fleste af børnene har det været en lang dag, fyldt med udfordringer og indtryk, så de har brug for bare at lege og hygge sig sammen. 18

19 Kommunikation. Kommunikation er grundlaget for samvær og udvikling. Det er vigtigt at kunne udtrykke behov, tanker og følelser, og at forstå sine omgivelser. Kommunikation er mange ting. Det er f. eks. mimik, kropssprog, øjenkontakt, øjenudpegning, små bevægelser, lyde og ord. Fælles for de fleste af børnehavens børn er vanskeligheder omkring kommunikation. Vi søger derfor at møde og støtte børnene der hvor de er i deres udvikling, og at give dem lyst og mod til at bruge og udvikle deres kommunikative ressourcer. Vi arbejder med totalkommunikation. Det vil sige at benytte alle til rådighed værende former, metoder og hjælpemidler, som kan være med til at styrke kontakt og forståelse mellem barnet og dets omgivelser. Ligeledes søger vi at skabe et godt kommunikativt miljø med nærvær, ro, relation, forudsigelighed og viden. Vi anvender forskellige hjælpemidler og ofte flere på en gang. Tegn til tale: Kontakter: Konkreter: Fotografier: Symboler: Håndtegn til understøttelse af talt sprog Bruges ved enkel kommunikation som f. eks. ja/nej Ting der kan ses og føles og som har en fastsat betydning f. eks. en ske i hånden spise Bruges til at fortælle om en oplevelse, og kan samles i mapper til pege og samtale bøger. - og som forberedelse til en aktivitet eller til at vælge ud fra Vi bruger Boardmaker symboler forenklede farvetegninger til forberedelse eller til at vælge ud fra Både fotos og symboler kan sættes sammen til længere forløb. Det kan være dagens aktiviteter sat op på en tavle eller en strimmel til at have i hånden hvorpå man kan se forløbet af en længere aktivitet f. eks. en bustur til skoven og hjem igen. Fotos og symboler benyttes ligeledes ved PECS billedudvekslings kommunikation, samt til at sætte på en eye-gaze, når der arbejdes med øjenudpegning. Ordkort: Computer: Symboler med enkel tekst Giver barnet en oplevelse af at kunne få noget til at ske, når det trykker på kontakt eller touch skærm - giver mulighed for at snakke om det, der sker på skærmen - kan bruges til opbygning af lydbøger og som talemaskine. 19

20 I-pad: til leg med Apps, videoklip og billeder. Simple og mere avancerede talemaskiner: tilsvarende foto eller symbol. der gengiver ord, når barnet trykker på det Disse kan nogle børn få bevilget som personligt hjælpemiddel. Børnehavens personale kan være med til opstart og brugen af talemaskinen. For at forstå og støtte barnets kommunikation er det nødvendigt at have viden og kendskab til dets hverdag og de ting, der sker omkring det hjemme og i børnehaven, og det er af stor betydning, at der er et nært samarbejde mellem forældre, talepædagog, fysioterapeut, ergoterapeut og stuens pædagoger. 20

21 Læring i børnehaven. Alle børnene i børnehaven har mål og indsatsområder i deres udviklingsplaner, som beskriver hvor de er på vej hen i deres udvikling og hvad de skal lære i den kommende periode. I småbørnsalderen er det især i samspillet/kommunikationen med den voksen at barnet lære. Det sker, når den voksen møder barnet hvor det er, og får barnet til at række sig længere, end det ville have gjort på egen hånd. Når barnet efterfølgende mestre en ny færdighed, er der sket en læring. Et læringsmiljø med kendte rammer og forudsigelighed giver mulighed for udvikling og læring. Hverdagen i børnehaven er tilpasset det enkelte barn. Vi vægter at barnet er aktiv i sin læring, og har fokus på børnenes potentialer og interesser. Legen er et centralt læringsrum, hvor barnet har mulighed for at udforske, opdage og afprøve nye færdigheder. Legen giver gode muligheder for at øve sig på det vanskelige. 21

22 Struktur For at skabe rum for udvikling, arbejder vi ud fra en struktureret pædagogik, som bl.a. bygger på genkendelighed og forudsigelighed. Vi benytter visuelle støttesystemer til at tydeliggøre, hvilke aktiviteter, barnet skal til og til at vise, hvad der forventes af barnet. Støttesystemerne kan være billeder, symboler (boardmaker) eller konkreter. En Visuel struktur hjælper til at fastholde mening og hukommelse. Den strukturerede pædagogik afspejler sig i vores fysiske miljø, som bygger på meningsfuldhed og overskuelighed. At have faste aktiviteter bestemte steder, hjælper med at knytte sted og rum til handling og skaber derved forudsigelighed. Omverdensstruktur er desuden med til at støtte opbygningen af den indre struktur for barnet. Vi oplever at vores børn har et behov for struktur i en eller anden grad. Nogen har et større behov, bl.a børn med diagnose indenfor autismespektret. Vi arbejder med at tilpasse strukturen så det tilgodeser det enkelte barns behov. Rammerne skal være med til at frigive energi hos barnet, energi der i stedet kan bruges på at lege og lære. Rammerne skal fungere tilpas, og fungere som en støtte og ikke en hæmning. Følgende eksempel viser en struktur omkring en læringssituation for et barn med en autisme diagnose. Vi arbejder med arbejdsborde, hvor barnet selvstændigt arbejder med opgaver, som barnet har lært gennem et træningsforløb med en pædagog. Opgaverne ligger i kasser som barnet tager i en bestemt rækkefølge og gør hver opgave færdig før den næste påbegyndes. Målet er at opbygge rutiner som barnet på sigt kan anvende til at tilegne sig ny viden og færdigheder. Et støttesystem kan være en strimmel med flere symboler som viser et legeforløb f.eks. først skal barnet rutsje dernæst gynge, cykle osv. 22

Rævestuens målsætning og profil

Rævestuens målsætning og profil Rævestuens målsætning og profil Med denne side vil vi gerne fortælle dig mere om Rævestuen, - hvem vi er, vores faglige grundlag, målsætninger og vores tilbud til dig og dit barn. Vi mener, at kunne gøre

Læs mere

Forældrefolder. Børnehuset Troldemosen. Tlf. 3998 4480. Bank-Mikkelsens Vej 23 2820 Gentofte. www.bhtroldemosen.dk. Email: troldemosen@gentofte.

Forældrefolder. Børnehuset Troldemosen. Tlf. 3998 4480. Bank-Mikkelsens Vej 23 2820 Gentofte. www.bhtroldemosen.dk. Email: troldemosen@gentofte. Børnehuset Troldemosen Bank-Mikkelsens Vej 23 2820 Gentofte Forældrefolder Tlf. 3998 4480 www.bhtroldemosen.dk Email: troldemosen@gentofte.dk HB Handicap-Befordring tlf.36 72 10 10 8 Forældrebestyrelse

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Det Pædagogiske arbejde 2. Tale-Høre bistand 2. Fysioterapeutisk behandling 2. Ergoterapeutisk behandling 2.

Indholdsfortegnelse. Det Pædagogiske arbejde 2. Tale-Høre bistand 2. Fysioterapeutisk behandling 2. Ergoterapeutisk behandling 2. Forældrefolder Indholdsfortegnelse Det Pædagogiske arbejde 2 Tale-Høre bistand 2 Fysioterapeutisk behandling 2 Ergoterapeutisk behandling 2 Psykolog 3 Studerende 3 Kommunikation 3 Relationer 3 Ture ud

Læs mere

Læreplan for Privatskolens vuggestue

Læreplan for Privatskolens vuggestue Læreplan for Privatskolens vuggestue Privatskolens læreplan beskriver institutionens pædagogik og indeholder læringsmål for de indskrevne børn. Der er ikke tale om en national læreplan, eller en læreplan

Læs mere

2. BESKRIVELSE AF BØRNEHAVEN... 1

2. BESKRIVELSE AF BØRNEHAVEN... 1 Specialbørnehaven 16 17 18 19 20 21 22 23 24 Indholdsfortegnelse 1..MÅLSÆTNING... 1 2. BESKRIVELSE AF BØRNEHAVEN... 1 2.2 ÅBNINGSTIDER... 1 2.2 Ferie... 1 2.3 PERSONALE... 2 2.4 LIDT OM PÆDAGOGIKKEN...

Læs mere

Barnets alsidige personlige udvikling - Toften

Barnets alsidige personlige udvikling - Toften Barnets alsidige personlige udvikling - Toften Sammenhæng Børns personlige udvikling sker i en omverden, der er åben og medlevende. Børn skal opleve sig som værdsatte individer i betydende fællesskaber.

Læs mere

Velkommen til Dr. Alexandrines Børnehave

Velkommen til Dr. Alexandrines Børnehave Velkommen til Dr. Alexandrines Børnehave Dr. Alexandrines Børnehave er en af de institutioner i Aarhus kommune som varetager opgaven med inklusion af børn med handicap. Med denne folder ønsker vi, at byde

Læs mere

BLÅBJERG BØRNEHAVE. - Helt ude i skoven... for dit barns skyld! Blåbjerg Friskole og Børnehave

BLÅBJERG BØRNEHAVE. - Helt ude i skoven... for dit barns skyld! Blåbjerg Friskole og Børnehave BLÅBJERG BØRNEHAVE - Helt ude i skoven... for dit barns skyld! Blåbjerg Friskole og Børnehave Klintingvej 170 Stausø 6854 Henne Telefon: 30 29 66 04 eller 75 25 66 04 E-mail: bornehave@blaabjergfriskole.dk

Læs mere

SKOVBRYNET. - Et specialpædagogisk tilbud i Aarhus Kommune for børn 0-6 år

SKOVBRYNET. - Et specialpædagogisk tilbud i Aarhus Kommune for børn 0-6 år SKOVBRYNET - Et specialpædagogisk tilbud i Aarhus Kommune for børn 0-6 år 1 OM SPECIALDAGTILBUD SKOVBRYNET Specialdagtilbud Skovbrynet er et særligt tilbud i Aarhus Kommune for børn i alderen 0-6 år. Dagtilbuddet

Læs mere

Det vil sige, det vi vil gøre og lægge vægt på i 2013 /14

Det vil sige, det vi vil gøre og lægge vægt på i 2013 /14 Afrapportering af Læreplaner 2013 /14 Det vil sige, det vi vil gøre og lægge vægt på i 2013 /14 Den alsidige personlige udvikling Afrapportering af Læreplaner 2013 /14 Alsidig personlig udvikling Vi forstår

Læs mere

Læreplaner. Vores mål :

Læreplaner. Vores mål : Læreplaner Trivsel, læring og udvikling er tre centrale begreber for os i Børnehuset Trinbrættet. I den forbindelse ser vi læreplaner som et vigtigt redskab.vores grundsyn er, at hvis børn skal lære noget

Læs mere

Informationspjece 2010. Byskovgård. Specialafdelingen

Informationspjece 2010. Byskovgård. Specialafdelingen Informationspjece 2010 Byskovgård Specialafdelingen Byskovgård Specialafdelingen Søløverne En del af en integreret institution Byskovgård er en integreret børneinstitution med en vuggestueafdeling, en

Læs mere

Læreplaner for vuggestuen Østergade

Læreplaner for vuggestuen Østergade Læreplaner for vuggestuen Østergade Indledning: Vuggestuens værdigrundlag: - Tryghed: Det er vigtigt, at børn og forældre føler sig trygge ved at komme i vuggestuen, og at vi som personale er trygge ved,

Læs mere

Guldsmeden en motorikinstitution

Guldsmeden en motorikinstitution Guldsmeden en motorikinstitution Hvad er det Guldsmeden gør anderledes end andre vuggestuer og børnehaver? Guldsmedens børnehave- og vuggestue-børn bliver udfordret motorisk hver dag. Vi laver motorikbaner,

Læs mere

Pædagogisk læreplan Børnehuset Tusindfryd

Pædagogisk læreplan Børnehuset Tusindfryd Kulturelle udtryksformer og værdier Personlige kompetence r/alsidig personlighedsudvikling Sociale kompetencer BARNET Krop og bevægelse Sprog Natur og naturfænomen 1 Personlige kompetencer/ alsidig personlighedsu

Læs mere

Pædagogiske tiltag til læreplanen: På vej mod 3 år. Krop og bevægelse. At være kropsbevidst:

Pædagogiske tiltag til læreplanen: På vej mod 3 år. Krop og bevægelse. At være kropsbevidst: Pædagogiske tiltag til læreplanen: På vej mod 3 år. Krop og bevægelse. At være kropsbevidst: - sikre at der er plads til at udfolde sig på fysisk. - tilbyde forskellige bevægelseslege,sanglege,hoppelege.

Læs mere

1 Bevægelsespolitik 2012 for Børnehuset Ved Søerne

1 Bevægelsespolitik 2012 for Børnehuset Ved Søerne 1 Bevægelsespolitik 2012 for Børnehuset Ved Søerne Denne bevægelsespolitik er udarbejdet på tværs af afdelingerne i institutionen. Alle medarbejdere har deltaget i udarbejdelsen på et fælles personalemøde.

Læs mere

Pædagogiske læreplaner for børnehaven Græshopperne.

Pædagogiske læreplaner for børnehaven Græshopperne. Pædagogiske læreplaner for børnehaven Græshopperne. Personlige kompetencer. - At styrke selvtillid og selvværd. - At barnet kan give udtryk for egne følelser og troen på sig selv - At børnene udviser empati

Læs mere

Pædagogiske lærerplaner: Personlig udvikling.

Pædagogiske lærerplaner: Personlig udvikling. Pædagogiske lærerplaner: Personlig udvikling. - At give barnet lyst og mod til at udforske og afprøve egne og sine omgivelsers grænser. - At barnet udfolder sig som en selvstændig, stærk og alsidig person,

Læs mere

OVERORDNEDE RAMMER FOR ARBEJDET MED DE SEKS LÆREPLANSTEMAER

OVERORDNEDE RAMMER FOR ARBEJDET MED DE SEKS LÆREPLANSTEMAER OVERORDNEDE RAMMER FOR ARBEJDET MED DE SEKS LÆREPLANSTEMAER Overordnede læringsmål Inklusion i det omfang det enkelte barn kan magter det! Der arbejdes med læreplanstemaer på stuerne om fredagen. De 3

Læs mere

Velkommen til Magdalene Haven

Velkommen til Magdalene Haven Velkommen til Magdalene Haven Vi er glade for, at I har valgt Magdalene Haven og vi håber at I bliver glade for at have jeres barn her i vores hus. Magdalene Haven er en integreret institution bygget i

Læs mere

Barnets alsidige personlige udvikling Sociale kompetencer Sprog Krop og bevægelse Naturen og naturfænomener Kulturelle udtryksformer og værdier

Barnets alsidige personlige udvikling Sociale kompetencer Sprog Krop og bevægelse Naturen og naturfænomener Kulturelle udtryksformer og værdier Med pædagogiske læreplaner sætter vi ord på alle de ting, vi gør i hverdagen for at gøre vores børn så parate som overhovedet muligt til livet udenfor børnehaven. Vi tydelig gør overfor os selv hvilken

Læs mere

BLÅBJERG FRISKOLE OG BØRNEHAVE

BLÅBJERG FRISKOLE OG BØRNEHAVE PÆDAGOGISKE LÆREPLANER - 1 Indholdsfortegnelse Forside 1 Indholdsfortegnelse 2 Velkommen i Blåbjerg Børnehave 3 Vision for børnehaven. Hvorfor læreplaner 4 Barnets Alsidige Personlige udvikling 5 Sociale

Læs mere

Læreplan for dagplejen. Pædagogisk målsætning for dagplejen. Dagplejens læringssyn. Børnemiljø i dagplejen.

Læreplan for dagplejen. Pædagogisk målsætning for dagplejen. Dagplejens læringssyn. Børnemiljø i dagplejen. 1 Læreplan for dagplejen. Forvaltningen på dagtilbudsområdet har udarbejdet en fælles ramme for arbejdet med læreplaner, som dagplejen også er forpligtet til at arbejde ud fra. Det er med udgangspunkt

Læs mere

Ringsted Private Skovbørnehave St. Bøgeskovvej 30 B 4100 Ringsted Telefon: 3810 5040 Hjemmeside: www.ringstedskovborn.dk

Ringsted Private Skovbørnehave St. Bøgeskovvej 30 B 4100 Ringsted Telefon: 3810 5040 Hjemmeside: www.ringstedskovborn.dk Ringsted Private Skovbørnehave St. Bøgeskovvej 30 B 4100 Ringsted Telefon: 3810 5040 Hjemmeside: www.ringstedskovborn.dk Hvad er Skovbørnehaven i St. Bøgeskov? Verdens dejligste børnehave med højt til

Læs mere

Børnehusets åbningstider: Mandag torsdag kl. 6.30-17.00 Fredag kl. 6.30-16.00

Børnehusets åbningstider: Mandag torsdag kl. 6.30-17.00 Fredag kl. 6.30-16.00 Børnehuset Møgelkær havde opstart den 1. april 2008 og er en privat integreret institution. Vi er normeret til 80 børn, 25 vuggestuebørn (0-3 år) og 55 børnehavebørn (3-6 år). I børnehaven er der tre grupper.

Læs mere

SCT. IBS SKOLES BØRNEHAVE

SCT. IBS SKOLES BØRNEHAVE SCT. IBS SKOLES BØRNEHAVE Børnehavens Formål Børnehaven bygger på det kristne livs- og menneskesyn. Det er institutionens mål at fremme børnenes forståelse for den personlige værdighed hos mennesket, og

Læs mere

Tema og fokuspunkter for 3-6 årige i børnehaveafdelingen.

Tema og fokuspunkter for 3-6 årige i børnehaveafdelingen. Tema og fokuspunkter for 3-6 årige i børnehaveafdelingen. Sociale kompetencer Børn skal anerkendes og respekteres som det menneske det er - de skal opleve at hører til og føle glæde ved at være en del

Læs mere

Barnets alsidige personlige udvikling Højen vuggestuen

Barnets alsidige personlige udvikling Højen vuggestuen Barnets alsidige personlige udvikling Højen vuggestuen Sammenhæng Børns personlige udvikling sker i en omverden, der er åben og medlevende. Børn skal opleve sig som værdsatte individer i betydende fællesskaber.

Læs mere

Børnehaven Neptun Neptunvej 77 8260 Viby J 87 13 81 01. lonsc@aarhus.dk www.bhneptun.dk

Børnehaven Neptun Neptunvej 77 8260 Viby J 87 13 81 01. lonsc@aarhus.dk www.bhneptun.dk Børnehaven Neptun Neptunvej 77 8260 Viby J 87 13 81 01 lonsc@aarhus.dk www.bhneptun.dk 1 Velkommen til Børnehaven Neptun Børnehaven Neptun er en almindelig børnehave som efter mange års erfaring også varetager

Læs mere

VELKOMMEN TIL VIDENSGRUPPEN 0 7 ÅR.

VELKOMMEN TIL VIDENSGRUPPEN 0 7 ÅR. VIDENSGRUPPEN For børn med nedsat fysisk/psykisk funktionsevne, hvor de daglige aktiviteter og træningen er tilpasset det enkelte barn med stor vægt på det tværfaglige samarbejde æ VELKOMMEN TIL VIDENSGRUPPEN

Læs mere

Vi arbejder på, at give børnene tydelighed omkring hvilke læringsmiljøer, der er tilgængelige. Vi lægger vægt på:

Vi arbejder på, at give børnene tydelighed omkring hvilke læringsmiljøer, der er tilgængelige. Vi lægger vægt på: Bilag 1. Pædagogisk Handleplan De Tre Huse: Dagligdagen overordnede principper: Institutionen består af 3 huse på 2 matrikler. Højager vuggestue og Fredskovhellet vuggestue og Fredskovhellet børnehave.

Læs mere

Pædagogisk læreplan for Mariehønen

Pædagogisk læreplan for Mariehønen Pædagogisk læreplan for Mariehønen Der skal i alle dagtilbud, ifølge dagtilbudsloven, udarbejdes pædagogiske læreplaner. Læreplanerne skal indeholde mål for hvilke kompetencer og erfaringer den pædagogiske

Læs mere

MINI-SØHULEN LÆRINGSMÅL

MINI-SØHULEN LÆRINGSMÅL MINI-SØHULEN LÆRINGSMÅL Mini-Søhulen Børnene har i overgangen fra børnehave til Mini-Søhulen brug for en pædagogik, der kan bygge bro mellem de to verdener. De to verdener er forskellige i forhold til

Læs mere

Rønnehusets læreplan tager sit udgangspunkt i det allerede udarbejdede værdigrundlag.

Rønnehusets læreplan tager sit udgangspunkt i det allerede udarbejdede værdigrundlag. Rønnehusets læreplan tager sit udgangspunkt i det allerede udarbejdede værdigrundlag. Læreplanen omhandler følgende 6 temaer: 1. Barnets alsidige personlige udvikling (personlige kompetencer) 2. Sociale

Læs mere

Læreplan for Privatskolens børnehave

Læreplan for Privatskolens børnehave Læreplan for Privatskolens børnehave Privatskolens læreplan beskriver institutionens pædagogik og indeholder læringsmål for de indskrevne børn. Der er ikke tale om en national læreplan, eller en læreplan

Læs mere

syddjurs.dk Tilbud til børn med særlige udviklingsbehov

syddjurs.dk Tilbud til børn med særlige udviklingsbehov syddjurs.dk Tilbud til børn med særlige udviklingsbehov Specialpædagogisk Team Drivhuset 2 Specialpædagogisk Team er en del af den tidlige og forebyggende indsats på dagtilbudsområdet. Målgruppen er børn,

Læs mere

PRAKTIKBESKRIVELSE. A. Beskrivelse af praktikstedet

PRAKTIKBESKRIVELSE. A. Beskrivelse af praktikstedet PRAKTIKBESKRIVELSE Praktikbeskrivelsen består af 3 hoveddele: A. Beskrivelse af praktikstedet B. Uddannelsesplan for første praktikperiode a) Pædagogens praksis C. Uddannelsesplan for anden og tredje praktikperiode

Læs mere

MINI-SØHULEN LÆRINGSMÅL

MINI-SØHULEN LÆRINGSMÅL MINI-SØHULEN LÆRINGSMÅL Velkommen i Mini-Søhulen! Vi håber, I finder jer til rette og føler jer vel modtaget - vi er spændte og forventningsfulde, og glæder os til at se jer. Anni Iversen 01-03-2013 Side

Læs mere

Temaer i de pædagogiske læreplaner

Temaer i de pædagogiske læreplaner Temaer i de pædagogiske læreplaner 1. Barnets alsidige personlige udvikling 2. Sociale kompetencer 3. Sprog 4. Krop og bevægelse 5. Natur og naturfænomener 6. Kulturelle udtryksformer og værdier Barnets

Læs mere

Læreplaner Børnehuset Regnbuen

Læreplaner Børnehuset Regnbuen Læring i Børnehuset Regnbuen. Læreplaner Børnehuset Regnbuen Læring er: Læring er når børn tilegner sig ny viden, nye kompetencer og erfaringer. Læring er når barnet øver sig i noget det har brug for,

Læs mere

Læreplaner. Dokumentation: Billeder Opvisninger

Læreplaner. Dokumentation: Billeder Opvisninger Læreplaner Alsidig personlighedsudvikling I børnehaven vil vi gerne børnene. Det giver sig til udtryk i indlevende og engagerede voksne, der har tid til den enkelte og dennes behov. Vi tror på børnene

Læs mere

7100 Vejle 7100 Vejle 75828955 75828955

7100 Vejle 7100 Vejle 75828955 75828955 Børnegården Uhrhøj Børnegården Uhrhøj Jellingvej 165 Gemmavej 1 a 7100 Vejle 7100 Vejle 75828955 75828955 Værdigrundlag: Børnegården Uhrhøj er en institution hvor det er godt for alle at være. At den enkelte

Læs mere

BORNHOLMS FRIE IDRÆTSSKOLES BØRNEHAVE 2017

BORNHOLMS FRIE IDRÆTSSKOLES BØRNEHAVE 2017 Pædagogiske læreplaner : BORNHOLMS FRIE IDRÆTSSKOLES BØRNEHAVE 2017 1. Barnets personlige kompetencer 2. Sociale kompetencer 3. Sprog 4. Krop og bevægelse 5. Natur og naturfænomener 6. Kulturelle udtryksformer

Læs mere

Den daglige pædagogiske praksis i Børneinstitutionen Frøgården Vuggestueafdelingen.

Den daglige pædagogiske praksis i Børneinstitutionen Frøgården Vuggestueafdelingen. 1 Den daglige pædagogiske praksis i Børneinstitutionen Frøgården Vuggestueafdelingen. 2 Den daglige pædagogiske praksis i Vuggestueafdelingen. I denne folder har vi forsøgt at beskrive vores mål for den

Læs mere

Læreplan/udviklingsplan/kompetencehjulet

Læreplan/udviklingsplan/kompetencehjulet Med udgangspunkt i de seks temaer, som BUPL, FOA, KL har udarbejdet: 1) Barnets alsidige personlige udvikling (personlige kompetencer) 2) Sociale kompetencer 3) Sprog og kommunikation 4) Krop og bevægelse

Læs mere

Barndommen og livet skal handle om at skabe et godt børneliv og tilgodese det gode børneliv HER OG NU.

Barndommen og livet skal handle om at skabe et godt børneliv og tilgodese det gode børneliv HER OG NU. AT LEGE ER AT LÆRE Barndommen og livet skal handle om at skabe et godt børneliv og tilgodese det gode børneliv HER OG NU. Med udgangspunkt i Pandrup kommunes mål vedr. læreplaner, der skal tage højde for

Læs mere

Den første tid i Børnehuset. Vi vil fra personalets side gøre vores til, at børn og forældre får en god start i Børnehuset.

Den første tid i Børnehuset. Vi vil fra personalets side gøre vores til, at børn og forældre får en god start i Børnehuset. Om Børnehuset Søndergården. Børnehuset Søndergården ligger i et spændende, nybygget boligområde med mange forskellige bebyggelser. Området er tæt beliggende ved Måløv station og ved flotte grønne områder.

Læs mere

Pædagogiske Læreplaner for Dagplejen Syd, Horsens Kommune

Pædagogiske Læreplaner for Dagplejen Syd, Horsens Kommune I Dagplejen Syd arbejder vi generelt med Krop og Bevægelse på Skaber læringsmiljø, der giver børnene plads, muligheder og udfordringer for bevægelse ude og inde Leg i haven, på legepladser, forskelligt

Læs mere

De pædagogiske læreplaner konkrete handleplaner

De pædagogiske læreplaner konkrete handleplaner De pædagogiske læreplaner konkrete handleplaner Indholdsfortegnelse De pædagogiske læreplaner - konkrete handleplaner... 0 Mål for barnets personlige udvikling... 2 Mål for barnets sociale kompetencer...

Læs mere

Pædagogiske læreplaner. Lerpytter Børnehave Lerpyttervej 25 7700 Thisted

Pædagogiske læreplaner. Lerpytter Børnehave Lerpyttervej 25 7700 Thisted Pædagogiske læreplaner Lerpytter Børnehave Lerpyttervej 25 7700 Thisted Vision I Lerpytter Børnehave ønsker vi at omgangstonen, pædagogikken og dagligdagen skal være præget af et kristent livssyn, hvor

Læs mere

Virksomhedsplan Læreplan 2015/2016

Virksomhedsplan Læreplan 2015/2016 Virksomhedsplan Læreplan 2015/2016 1 Den Lille Vuggestue på landet Centalgårdsvej 121 9440 Aabybro Telefon: 22 53 58 29 Læreplan for Den lille Vuggestue på landet 2015/16 Den lille vuggestue er en privatejet

Læs mere

Velkommen. Børnehuset Digterparken

Velkommen. Børnehuset Digterparken Velkommen til Børnehuset Digterparken Dr.Holst Vej 52, 8230 Åbyhøj Tlf: 87138205 www.digterparken.dagtilbud-aarhus.dk S. 1 S. 2 Kære forældre Vi er glade for at kunne byde jer velkommen til Børnehuset

Læs mere

Pædagogiske læreplaner for vuggestueafdelingen i Børnehuset Syd

Pædagogiske læreplaner for vuggestueafdelingen i Børnehuset Syd Pædagogiske læreplaner for vuggestueafdelingen i Børnehuset Syd Læreplanerne for de 0-3 årige lægger sig tæt op af eller er identiske med dem, der udarbejdet for de 3-6 årige. Det er især målene, der er

Læs mere

PÆDAGOGISKE LÆREPLANER

PÆDAGOGISKE LÆREPLANER PÆDAGOGISKE LÆREPLANER FOR HØJGÅRDENS BØRNEHAVE INDLEDNING Servicelovens 8a siger, at det enkelte dagtilbud skal udarbejde en pædagogiske læreplan for børn i aldersgruppen ½ - 2 år og aldersgruppen fra

Læs mere

Pædagogisk læreplan Børnehuset Den Grønne Kile 2015 2016.

Pædagogisk læreplan Børnehuset Den Grønne Kile 2015 2016. Personlige kompetencer / alsidig personligheds udvikling børnenes udvikling og At give plads til at børnene udvikler sig som selvstændige, stærke og alsidige personer, der selv kan tage initiativ. At skabe

Læs mere

Læreplaner 2013 Sydmors Børnehus

Læreplaner 2013 Sydmors Børnehus Læreplaner 2013 Sydmors Børnehus De 6 temaer er: 1. Barnets alsidige personlige udvikling 2. Sociale kompetencer 3. Sprog 4. Krop og Bevægelse 5. natur og Naturfænomener 6. Kulturelle udtryksformer og

Læs mere

Læreplan Læreplanens lovmæssige baggrund

Læreplan Læreplanens lovmæssige baggrund Læreplanens lovmæssige baggrund Dagtilbudslovens 8 8. Der skal i alle dagtilbud udarbejdes en skriftlig pædagogisk læreplan for børn i aldersgruppen 0-2 år og børn i aldersgruppen fra 3 år til barnets

Læs mere

Børnegården. Nye mål. Bilag pkt.8 Alsidige personlige udvikling.

Børnegården. Nye mål. Bilag pkt.8 Alsidige personlige udvikling. Alsidige personlige udvikling. Målsætning 0 3 år Barnet udvikler en begyndende kompetence til: At handle selvstændigt. At have indlevelse i andre. At være psykisk robust. Vi har en anerkendende tilgang

Læs mere

Læreplan for Abildgård børnehave

Læreplan for Abildgård børnehave Læreplan for Abildgård børnehave Ud fra et grundlæggende menneskesyn, at alle mennesker er unikke og værdifulde og set i forhold til det demokratiske samfund vi er en del af; må vores intention med opdragelse

Læs mere

Langsø Børnehave De pædagogiske læreplaner 2015-16.

Langsø Børnehave De pædagogiske læreplaner 2015-16. Langsø Børnehave De pædagogiske læreplaner 2015-16. Personalet vil sikre de bedste udviklingsmuligheder for børnene i Børnehuset, samt medvirke til at børn med særlige behov og deres familier, får optimale

Læs mere

Den pædagogiske læreplan

Den pædagogiske læreplan Den pædagogiske læreplan Trivsel Udvikling Ansvar Tillid Gode oplevelser Sociale relationer Engagement Rummelige voksne Sund kost Venner Godt vejr Omsorg Plads til alle Leg Anerkendelse Naturoplevelser

Læs mere

Alsidige personlige kompetencer

Alsidige personlige kompetencer Alsidige personlige kompetencer Barnets alsidige personlige udvikling forudsætter en lydhør og medleven omverden, som på én gang vil barnet noget og samtidig anerkender og involverer sig i barnets engagementer

Læs mere

Familien går en spændende og forandringsrig tid i møde, når barnet starter i børnehave.

Familien går en spændende og forandringsrig tid i møde, når barnet starter i børnehave. På vej i Børnehave Målet er, at vi sammen med jer arbejder for, at skabe en rød tråd i dit barns liv, hvor helhed og sammenhæng skal sikre trivsel ved overgangen fra dagpleje eller vuggestue til børnehave.

Læs mere

Børn med særlige behov tilgodeses ved at der laves en individuel udviklingsprofil med tilhørende handleplan.

Børn med særlige behov tilgodeses ved at der laves en individuel udviklingsprofil med tilhørende handleplan. Personlig kompetence Børn skal have mulighed for: at udvikle sig som selvstændige, stærke og alsidige personligheder at tilegne sig sociale og kulturelle erfaringer at opleve sig som værdifulde deltagere

Læs mere

PÆDAGOGISKE LÆREPLANER 2013 SCT. IB SKOLE`S BØRNEHAVE

PÆDAGOGISKE LÆREPLANER 2013 SCT. IB SKOLE`S BØRNEHAVE PÆDAGOGISKE LÆREPLANER 2013 SCT. IB SKOLE`S BØRNEHAVE 1. Barnets alsidige Personlige Udvikling 2. Sociale kompetencer 3. Sprog 4. Krop og bevægelse 5. Natur og Naturfænomener 6. Kulturelle udtryksformer

Læs mere

Pædagogiske Læreplaner vuggestuen. i Kastanieborgen

Pædagogiske Læreplaner vuggestuen. i Kastanieborgen Pædagogiske Læreplaner vuggestuen i Kastanieborgen Folketinget besluttede i 2004, at alle daginstitutioner skal arbejde med udgangspunkt i en pædagogisk læreplan, der skal omhandle følgende seks fokusområder:

Læs mere

Børnehøjen. At lege er at leve...

Børnehøjen. At lege er at leve... Børnehøjen At lege er at leve... Præsentation af Stavtrup Dagtilbud STAVTRUP DAGTILBUD BESTÅR AF 7 AFDELINGER: 1 DAGPLEJEAFDELING OG 6 INSTITUTIONSAFDELINGER, DER TILSAMMEN PASSER CA. 285 BØRN I ALDEREN

Læs mere

Hvem er vi. En god start

Hvem er vi. En god start BØRNEHAVEN BAVNEHØJ Velkommen til Børnehaven Bavnehøj Herluf Trolles Gade 6 8200 Aarhus N. tlf.: 20354620 Pædagogisk Leder: Jane Iversen kontakt mail: jai@aarhus.dk Hvem er vi Vi er en børnehave med plads

Læs mere

Jytte s Jyt dagpleje

Jytte s Jyt dagpleje Jytte s dagpleje Jyttes dagpleje 2015 Kontakt oplysninger: Jytte Troelsgaard Rugvænget 11 6600 Vejen Tlf.: 22888040 Jytte Troelsgaard Redigeret af Karina Bjørbæk Gerdsen KÆRE FORÆLDRE. Velkommen i dagplejen.

Læs mere

Fælles PUP læreplanstemaerne Børnehuset Spirebakken

Fælles PUP læreplanstemaerne Børnehuset Spirebakken Fælles PUP læreplanstemaerne Børnehuset Spirebakken Alsidig personlig udvikling Områdets fælles mål for udvikling af børnenes alsidige personlige udvikling er, At barnet oplever sejre og lærer, at håndtere

Læs mere

Læreplaner for børnehaven Østergade

Læreplaner for børnehaven Østergade Indledning: Børnehavens værdigrundlag: Tryghed: Tillid: Nærvær: Det er vigtigt at børn og forældre føler sig trygge ved at komme i børnehaven, og at vi som personale er trygge ved at komme på arbejde.

Læs mere

Pædagogiske læreplaner Holme dagtilbud

Pædagogiske læreplaner Holme dagtilbud Pædagogiske læreplaner Holme dagtilbud De pædagogiske læreplaner sætter mål for det pædagogiske arbejde i Holme dagtilbud. Vi opfatter børnenes læring som en dynamisk proces der danner og udvikler gennem

Læs mere

Annys Dagpleje. Kontakt oplysninger: Anny Schlünsen Kronborgvej 1 B 6600 Vejen Tlf: 26 25 51 67 Mail: annyschlunsen@gmail.com

Annys Dagpleje. Kontakt oplysninger: Anny Schlünsen Kronborgvej 1 B 6600 Vejen Tlf: 26 25 51 67 Mail: annyschlunsen@gmail.com Anny s dagpleje Annys Dagpleje 2015 Kontakt oplysninger: Anny Schlünsen Kronborgvej 1 B 6600 Vejen Tlf: 26 25 51 67 Mail: annyschlunsen@gmail.com Anny Schlünsen Redigeret af Maria Moesgaard KÆRE FORÆLDRE.

Læs mere

Anettes dagpleje. Kontakt oplysninger: Lundtoftevej 2, Bæksbølling 6683 Føvling Tlf.:

Anettes dagpleje. Kontakt oplysninger: Lundtoftevej 2, Bæksbølling 6683 Føvling Tlf.: Anette s dagpleje Anettes dagpleje 2015 Kontakt oplysninger: Lundtoftevej 2, Bæksbølling 6683 Føvling Tlf.: 6127780 Anette Igidie Fuglsang Lindgren Redigeret af Karina Bjørbæk Gerdsen KÆRE FORÆLDRE. Jeg

Læs mere

Ejby Private Børnehave. Pædagogisk læreplan. for

Ejby Private Børnehave. Pædagogisk læreplan. for Pædagogisk læreplan for 1 Indhold 1. Idégrundlag 2. Læring og pædagogik 3. De 6 temaer: Sproglig udvikling Sociale kompetencer Personlig udvikling Natur og naturfænomener Kulturelle udtryksformer Krop

Læs mere

Pædagogisk læreplan for Skovvejens børnehave

Pædagogisk læreplan for Skovvejens børnehave Kulturelle udtryksformer og værdier Personlige kompetence r/alsidig personlighedsudvikling Sociale kompetencer BARNET Krop og bevægelse Sprog Natur og naturfænomen 1 Personlige kompetencer/ alsidig personlighedsu

Læs mere

Lindas dagpleje 2015. Kontakt oplysninger: Linda Aagaard Kulmbach Søndergade 61 6670 Holsted Tlf.: 75 39 13 50 / 29 21 19 50 bkulmbach@stofanet.

Lindas dagpleje 2015. Kontakt oplysninger: Linda Aagaard Kulmbach Søndergade 61 6670 Holsted Tlf.: 75 39 13 50 / 29 21 19 50 bkulmbach@stofanet. Linda s dagpleje Lindas dagpleje 2015 Kontakt oplysninger: Linda Aagaard Kulmbach Søndergade 61 6670 Holsted Tlf.: 75 39 13 50 / 29 21 19 50 bkulmbach@stofanet.dk Linda Aagaard Kulmbach Redigeret af Maria

Læs mere

Georgs Æske er en integreret institution med en vuggestuegruppe en børnehavegruppe og en specialgruppe.

Georgs Æske er en integreret institution med en vuggestuegruppe en børnehavegruppe og en specialgruppe. Læreplan 2006 Indeks Grundlaget for det pædagogiske arbejde i Georgs Æske Vores syn på læring Vores målsætning og værdigrundlag Hvordan arbejder vi Barnets alsidige personlige udvikling Sociale kompetencer

Læs mere

Børnehaven Næshøjs fokuspunkter 2011

Børnehaven Næshøjs fokuspunkter 2011 Børnehaven Næshøjs fokuspunkter 2011 Årets særlige fokus tema: Sociale relationer. 1. Sociale relationer. 2. Barnets alsidige personlige udvikling. 3. Krop og bevægelse. 4. Kulturelle udtryksformer og

Læs mere

Idræt og sundhed. Tovværkets Børnegård er idræt og sundhedsinstitution

Idræt og sundhed. Tovværkets Børnegård er idræt og sundhedsinstitution Idræt og sundhed Tovværkets Børnegård er idræt og sundhedsinstitution I 2009 fik Tovværkets Børnegård bevis på at være Idræts- og sundhedsinstitution. Tovværkets Børnegård har gennem et kursusforløb skabt

Læs mere

BEVÆGELSESPOLITIK Vuggestuen Toppen

BEVÆGELSESPOLITIK Vuggestuen Toppen BEVÆGELSESPOLITIK Vuggestuen Toppen Aktive børn lærer bedre og trives bedst Børn er ikke kun hoved, men i høj grad krop. De oplever verden gennem kroppen, og det er vigtigt, at de hos os oplever glæden

Læs mere

Pædagogisk lærerplan for Klitmøller Fribørnehave 2011/2012. bilag

Pædagogisk lærerplan for Klitmøller Fribørnehave 2011/2012. bilag Pædagogisk lærerplan for Klitmøller Fribørnehave 2011/2012 bilag c bilag C Pædagogisk lærerplan for Klitmøller Fribørnehave 2011/2012 Vision for børneområdet i Klitmøller Børnelivet i Klitmøller tager

Læs mere

Uddannelsesplan for PAU elever 2014

Uddannelsesplan for PAU elever 2014 Kære Elev Velkommen til Vi glæder os til at lære dig at kende og håber på et godt samarbejde. På de følgende sider kan du læse om hvad vi står for og hvilke krav og forventninger du kan stille til os og

Læs mere

Pædagogisk læreplan Vuggestuen Forteleddet

Pædagogisk læreplan Vuggestuen Forteleddet Pædagogisk læreplan Vuggestuen Forteleddet Pædagogisk læreplan Vuggestuen Forteleddet 0-3 år I forbindelse med vores pædagogiske arbejde med læreplaner afholder vi Status- og udviklingssamtaler med hvert

Læs mere

Læreplaner Dagplejen i Fredericia kommune

Læreplaner Dagplejen i Fredericia kommune Barnet skal føle sig værdifuldt Barnet skal have mulighed for læring Barnet skal kunne håndtere modspil Barnet skal blive selvhjulpen Barnet udvikler indlevelsesevne Jeg aflæser og handler på barnets signaler

Læs mere

Læreplaner for Solsikken/Tusindfryd

Læreplaner for Solsikken/Tusindfryd Læreplaner for Solsikken/Tusindfryd Indhold Barnets alsidige personlighedsudvikling... 2 Sociale kompetencer... 3 Sprog... 5 Krop og bevægelse... 6 Natur og naturfænomener... 7 Kulturelle udtryksformer

Læs mere

Definition af de 6 læreplanstemaer i børnehaven

Definition af de 6 læreplanstemaer i børnehaven Definition af de 6 læreplanstemaer i børnehaven 1. Personlige kompetencer Kolding Kommunes overordnede mål: ved at være lydhør og medlevende vil vi udvikle barnets personlige kompetencer, så det oplever

Læs mere

Læreplanstema - Barnets alsidige og personlige udvikling: Mål:

Læreplanstema - Barnets alsidige og personlige udvikling: Mål: Læreplanstema - Barnets alsidige og personlige udvikling: Barnet føler sig unik. Barnet bliver selvstændigt og selvhjulpen med de forudsætninger som barnet har. Barnet oplever sig selv om værdifuld deltager

Læs mere

Læreplanstemaerne det overordnede mål:

Læreplanstemaerne det overordnede mål: Læreplanstemaerne det overordnede mål: Personlige kompetencer (barnets alsidige og personlige udvikling) Sociale kompetencer (barnets evne til at indgå i sociale relationer) Sprog Krop og bevægelse Naturen

Læs mere

Malenes dagpleje 2015 Kontakt oplysninger: Malene Schlünsen Preston Kragelundvej 8A 6622 Bække Tlf.: 41 40 30 85

Malenes dagpleje 2015 Kontakt oplysninger: Malene Schlünsen Preston Kragelundvej 8A 6622 Bække Tlf.: 41 40 30 85 Malene s dagpleje Malenes dagpleje 2015 Kontakt oplysninger: Malene Schlünsen Preston Kragelundvej 8A 6622 Bække Tlf.: 41 40 30 85 Malene Schlünsen Preston Redigeret af Maria Moesgaard KÆRE FORÆLDRE. Først

Læs mere

Velkommen til Billum Børnehave. I børnehaven lægger vi vægt på: Hvem er vi?

Velkommen til Billum Børnehave. I børnehaven lægger vi vægt på: Hvem er vi? Velkommen til Billum Børnehave. Med denne pjece vil vi gerne sige velkommen til jer og jeres barn, samt give en kort introduktion til hverdagen i Børnehaven. I børnehaven lægger vi vægt på: At barnet accepteres,

Læs mere

Udviklingsplan for Frederikssund Syd 2012 2015

Udviklingsplan for Frederikssund Syd 2012 2015 Udviklingsplan for Frederikssund Syd 2012 2015 Udviklingsplanen skal sætte et strategisk fokus og bruges som et dialogværktøj, der danner rammen for en fælles retning for Frederikssund Syd. Der er udmeldt

Læs mere

Vuggestuens lærerplaner

Vuggestuens lærerplaner Vuggestuens lærerplaner Barnets personlige og alsidige udvikling - at barnet får respekt for andre børn, og udvikler empati - at barnet er i god trivsel og udvikling - at barnet lærer, hvad der er rigtigt

Læs mere

Pædagogiske læreplaner i vuggestuen

Pædagogiske læreplaner i vuggestuen Personlig alsidig udvikling Pædagogiske læreplaner i vuggestuen Når vi udvikler børnenes personlige alsidige kompetencer, giver vi dem evnen til at: Føle sig unik og værdifuld for fællesskabet Være fortrolige

Læs mere

Barnets alsidige personlige udvikling

Barnets alsidige personlige udvikling Barnets alsidige personlige udvikling - Må opleve sig værdifuld og værdsat - Udvikler sig selvstændigt og initiativrigt - Kender sine forskellige følelser og kan udtrykke og afpasse dem efter situationen

Læs mere

Mål og indsatsområder for juni 2014 maj 2015 For yngste- mellemgruppen

Mål og indsatsområder for juni 2014 maj 2015 For yngste- mellemgruppen Mål og indsatsområder for juni 2014 maj 2015 For yngste- mellemgruppen Vi vil arbejde med forskellige temaer og pædagogiske læreplaner henover året. Temaet er Hvem er jeg hvad kan jeg? og Kom og leg med

Læs mere

Skovbørnehaven ved Vallekilde-Hørve Friskoles Læreplan og. Børnemiljøvurdering. August 2014

Skovbørnehaven ved Vallekilde-Hørve Friskoles Læreplan og. Børnemiljøvurdering. August 2014 Skovbørnehaven ved Vallekilde-Hørve Friskoles Læreplan og Børnemiljøvurdering. August 2014 Ifølge dagtilbudsloven, afsnit 2, kapitel 2, 8, skal der i alle dagtilbud udarbejdes en skriftlig pædagogisk læreplan

Læs mere

LÆREPLANER FOR TROLLEGÅRDEN

LÆREPLANER FOR TROLLEGÅRDEN LÆREPLANER FOR TROLLEGÅRDEN 2008 November, December, Januar Februar Marts, April Kultur, Motorik Sprog Maj, Juni, Juli August, September, Oktober Natur og naturfænomener Personlige og sociale Kompetencer.

Læs mere

Pædagogiske læreplaner

Pædagogiske læreplaner Pædagogiske læreplaner KROP OG BEVÆGELSE Børnene skal have mulighed for at være i bevægelse, samt støttes i at videreudvikle kroppens funktioner Børnene skal have kendskab til kroppens grundlæggende funktioner,

Læs mere