Indholdsfortegnelserne - artikel for artikel. Søg og du skal finde søgemulighederne på hjemmesiden. Forfatterregister. Blad for blad.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Indholdsfortegnelserne - artikel for artikel. Søg og du skal finde søgemulighederne på hjemmesiden. Forfatterregister. Blad for blad."

Transkript

1 Emneregister Opbygningen af et emneregister er også en nydannelse - som det i øvrigt har krævet blod, sved og tårer at konstruere, eftersom vi ikke har kunnet finde noget forlæg, inspiration eller noget, der ligner, andre steder. For at komplementere søgemaskine-funktionen og give optimale muligheder for at søge på tværs i bladene har redaktionen gennemlæst alle artikler og tildelt hver et antal nøgleord. Emneregisteret er således bygget op fra grunden ud fra bidragene til STOF gennem de sidste 5 år. Emneregisteret består foreløbigt af 68 emner. Man kan klikke direkte på emne-ordene, se en oversigt over relevante artikstofbladet.dk Søg og du skal finde søgemulighederne på hjemmesiden Mulighederne er mange, når man skal designe en hjemmeside. Vigtigst har i første omgang været at få indholdet og funktionerne på plads. Hvad skal siden rumme? Hvad skal siden kunne? Og især: Hvordan skal brugeren kunne gå til indholdet? Her har vi valgt at prioritere overskuelighed, brugervenlighed og tilgængelighed. Vores mål har været, at besøgende på sitet med ét blik hen over forsiden skulle få overblik over, hvad siden handler om, og hvilke muligheder der er og at folk skal kunne finde noget om, hvad de søger. Derfor er der etableret hele fem tilgange til indholdet ud fra den betragtning, at brugerne af hjemmesiden kan have forskellige behov og ønsker - og forskellige forudsætninger for at søge. Og en sjette tilgang søges etableret med læsernes hjælp. Derom senere. Hvad angår grafisk design, har vi i første omgang valgt at lade grafikken fra bladet slå igennem på hjemmesiden ved at vise forsiderne og ved at gøre artiklerne tilgængelige i det originale format. Vi håber på et senere tidspunkt at kunne opgradere den grafiske og visuelle oplevelse af selve hjemmesiden til samme niveau, som bladet repræsenterer. Blad for blad Hvis man clicker på bladforsiderne, får man hele bladet i pdf-format. Hvis man har lyst til at gå på opdagelse i et bestemt blad, er denne mulighed etableret. Vi har dermed også muliggjort, at de, som har det fint med at læse bladet i elektronisk format frem for i papirformat, kan gøre dette. Vi har således også gjort det muligt at læse artikler i blade, som er udgået, idet der ikke længere foreligger et restoplag af de pågældende numre. Dertil kommer, at artikler tit bringes i blokke, med flere artikler om samme emne, og denne sammenhæng kan også tilgodeses i dette format. Endelig er forsiderne en genkendelsesfaktor, som for læsere af bladet i papirformat kan muliggøre, at man bedre kan genfinde artikler, man måtte søge. Indholdsfortegnelserne - artikel for artikel Ønsker man ikke at bladre i hele bladet, kan man vælge at gå ind i materialet via indholdsfortegnelserne. Her finder man korte beskrivelser af de enkelte artikler, og man kan også her genfinde den sammenhæng og de blokke, som artiklerne originalt blev bragt i. Igen regner vi med, at der kan være en vis genkendelsesfaktor: Som læser ved man måske, at der var en artikel i et bestemt nummer, som man ønsker at genfinde. Via indholdsfortegnelsen kan man gå direkte til bestemte artikler uden at skulle bladre hele bladet igennem. Forfatterregister Dette register er en nydannelse, som omfatter alle skribenter, der har bidraget til STOF fra 2003 til nu. Forfatterregisteret er lavet med henblik på, at nogle læsere kunne tænkes at søge artikler af bestemte skribenter og måske kunne være interesseret i at læse mere af samme skribent, hvis én artikel var af interesse. Når man klikker på en forfatter, kommer man videre til en oversigt over vedkommendes samlede bidrag. Hér kan man klikke direkte på den artikel, som har interessere, og se artiklen i originalversion. På sigt er det tanken, at de enkelte forfattere kan lave en forfatterprofil, hvor man kan læse mere om vedkommende, end man finder i den lille vignet i bladet - samt eventuelt finde kontaktinformation. Denne mulighed vil blive udbygget gradvist, i det omfang forfatterne måtte ønske det - og leverer det nødvendige indhold til redaktionen.

2 ler, derefter klikke direkte på de artikler, som har ens interesse - og se disse i originalversion. Nogle emner er naturligvis bedre dækket ind end andre. Emneordene er fordelt på syv kategorier. De fleste kategorier opleves forhåbentlig som logiske og velkendte. Kategorien Fra spalterne er ulogisk på den måde, at alt jo har stået i STOF s spalter. Der var imidlertid behov for en brokkasse, hvor det, som ikke hørte hjemme andre steder for eksempel klassikerne kunne placeres. Hvilken kategori, et emne befinder sig i, er dog altid en skønssag. Hvis man savner et emne, kan det betyde flere ting: Enten står emnet i en anden kategori, end man tror, eller måske har vi endnu ikke haft artikler om emnet. Det kan også være, at emneregisteret ikke er fintmasket nok, eller at vi har valgt et andet emneord. Redaktionen modtager meget gerne dine kommentarer og forslag til forbedringer af emneregisteret. Vi har givet det vores bedste skud, men der er givetvis plads til forbedringer. Et konkret udbytte af arbejdet med emneregistret er, at det er blevet mere klart, hvad der er indtil nu er skrevet om et bestemt emne. Emneregisteret giver et overblik og kan udgøre et værktøj for både redaktionen og for vores skribenter, som bedre kan se, hvad andre har skrevet om samme emne indtil nu. Ved at kigge emnerne igennem får nye læsere et godt overblik over, hvilke temaer og diskussioner der fylder mest på feltet. Det er også blevet mere klart, hvor de hvide pletter er lokaliseret. Nogle emner er helt klart underbelyst, og vi vil stærkt opfordre til bidrag om emner, der kun er få eller ingen artikler om. Søgemaskine Ingen hjemmeside uden en søgefunktion. På STOF s hjemmeside har vi benyttet en udgave af Google, som er forudindstillet til i første omgang kun at søge i bladets artikler. Redaktionen har ikke Google-optimeret indholdet af hjemmesiden. Det skyldes blandt andet, at vi ikke har ønsket at tilrette artiklerne med henblik på at blive fundet, men har holdt fast i originalversionerne. Vores søgemaskine laver en fritekst-søgning, så man kan søge på et hvilket som helst søgeord i søgemaskinen ikke kun på emneord, som er forhåndsdefineret. Figurerer dit søgeord i en artikel, skulle det gerne give ét hit. Findes ordet i mange artikler, kan søgningen give for mange hits, og der kan være brug for en mere specificeret søgning. Man skal også være opmærksom på, at Google endnu ikke har været ude i alle hjørnerne af hjemmesidens indhold, så visse - måske vigtige og centrale artikler om det ønskede emne ikke nødvendigvis kommer op. Det er derfor klogt at komplementere en fritekst-søgning med, hvad emneregisteret måtte tilbyde. Abonnement + Som interesseret læser er man som bekendt velkommen til at tegne abonnement på bladet. Det skal der ikke herske tvivl om. STOF er gratis at abonnere på. Men jo flere abonnenter, jo flere udgifter for bladet. Portoen vejer rigtig tungt i budgettet, så vi er i et dilemma: På den ene side vil vi gerne have bladet ud til rigtig mange interesserede og ser for eksempel gerne, at bladet bruges af undervisere og studerende. På den anden side kan for stor succes sprænge budgettet og det går ikke. Vi vil derfor gerne dele følgende overvejelser med vore læsere: Det er for det første redaktionens håb, at rigtig mange nye potentielle læsere fremover vil benytte sig af muligheden for at læse blad og artikler via de mange muligheder på vores nye hjemmeside. Alle pdf-filer kan frit printes ud, og vi håber, at denne mulighed vil blive benyttet. For det andet håber vi, at de abonnenter, som ikke længere bruger bladet, vil afmelde det: Det kan være, fordi man ikke længere arbejder på området, fordi man som studerende for nogle år siden havde brug for bladet i forbindelse med en opgave og nu er et helt andet sted, eller fordi - og det håber vi gælder i de fleste tilfælde man ikke synes, at man har brug for papirudgaven, nu hvor den elektroniske udgave foreligger. I så fald er man velkommen til at afmelde bladet, så vi sparer på portoen. Opgiv i denne forbindelse venligst din , så vi kan give dig besked, hver gang et nyt blad udkommer. For det tredje beder vi om, at man melder flytning til os, hvis man skifter arbejdsplads eller bopæl, så vi ikke skal udsende bladet to gange til den samme. Også det sparer portoudgifter. Hvis tilstedeværelsen på nettet trods ovenstående skulle resultere i voldsomt stigende abonnementstegning, kan det blive nødvendigt med jævne mellemrum at bede alle vore læsere om at forny deres abonnement, således at vi ikke permanent sender bladet til læsere, der måske for længst er flyttet til andre græsgange professionelt eller interessemæssigt. Nye abonnenter skal af samme grund skrive deres adresse til os ved tilmeldingen. Vi arbejder i skrivende stund på en ny tilmeldings/afmeldings side, så det bliver nemmere at sende flyttemeddelelser, opsigelse af abonnement m.m. Open access & copyright Der er fuldstændig åben adgang til alle STOF s artikler på internettet. De kan læses og downloades uden begrænsninger. Også forskningsbaserede artikler er altså frit tilgængelige for offentligheden. I forhold til copyright er linien den, at alle artikler fra STOF må citeres i uddrag, linkes til, downloades og printes frit til personlig og undervisningsmæssig brug uden kopieringsafgifter - dog altid med angivelse af kilde: STOF og forfatternavn. Drejer det sig derimod om gengivelse af hele artikler, større ud-

3 drag eller grafik eller drejer det sig om kommerciel brug - må en sådan brug fortsat kun ske efter skriftlig aftale med såvel forfatteren som redaktionen. Gamle numre af Stof Stof - og senere STOF - har eksisteret i 10 år. Fra blev Stof udgivet af det nu nedlagte Narkotikaråd. STOF genopstod i 2003 i Center for Rusmiddelforsknings regi og kører i sin nuværende form på sjette år. Forskellen mellem det gamle og det nye blad er altså dels udgiveren, dels om navnet skrives Stof eller STOF. En anden forskel er, at det gamle Stof for en betragtelig dels vedkommende blev skrevet af journalister, mens det nye STOF kun skrives af folk fra feltet herunder en del forskere. Det betyder, at det nye STOF er blevet et decideret fagblad, og at artiklerne i STOF går mere i dybden med emnerne, end man gør i dagspressen. Redaktionen af STOF har som overordnet målsætning at søge at fremme vidensudvikling og erfaringsudveksling og således at bygge bro mellem forskning og praksis og mellem mennesker med forskellige fagområder. Endnu en væsentlig forskel mellem det gamle og det nye blad er, at hjemmesiden for nærværende næsten udelukkende er bygget op om artiklerne fra det nye STOF. Kun disse er altså direkte tilgængelige på Søgemaskinen på hjemmesiden søger kun i artikler fra de sidste 5 år og ikke i de gamle blade. Artikler fra det gamle Stof kan naturligvis være af interesse. Den særligt interesserede kan indtil videre benytte sig af hvor alle de gamle blade ligger i rtf-format (kun tekst ingen grafik). Link findes på forsiden af den nye hjemmeside under Artikler med patina. Af arbejdsmæssige hensyn er artikler fra de gamle numre af Stof med få undtagelser endnu ikke indarbejdet i forfatterog emneregistrene. Det er redaktionens hensigt, at væsentlige artikler fra de i alt 16 ældre numre af Stof i løbet af det næste års tid vil blive indarbejdet i disse registre, så adgangen til det lidt ældre materiale gøres lettere. Links Redaktionen har en ambition og forhåbning om, at andre hjemmesider vil linke til STOF s hjemmeside eller til artikler fra STOF. Vi kontakter løbende webmestre for andre hjemmesider med henblik herpå, men det er en stor opgave, og vi håber meget, at læserne vil være behjælpelige med at løse opgaven med at få etableret links. Institutioner, foreninger, eller hjemmesideredaktører, som finder det relevant at linke til STOF, opfordres hermed til at gøre dette. Den konkrete udformning af linket er helt op til den, der vil linke, men til brug for formålet har vi dels lavet et logo i forskellige udformninger, som man kan benytte sig af, og som kan hentes fra forsiden på stof.6. Man kan også cut and paste forsider, sådan som eksempelvis har gjort det. Hvis redaktionen på nogen måde kan være behjælpelig med materiale til brug for links, skal man endelig kontakte os. Vi takker for enhver hjælp til at gøre lidt reklame for bladet og hjemmesiden Kalender STOF har længe bragt en oversigt over kommende nationale & internationale konferencer, seminarer m.m. med relevans for misbrugsområdet. Vi ved, at denne funktion er værdsat af såvel arrangører som potentielle deltagere, og fortsætter med at tilbyde denne tjeneste på den nye hjemmeside. Foruden at give overblik over, hvad der rører sig på feltet, hvilke emner der bliver sat til diskussion på konferencer o.l., kan man også bruge kalenderen på en anden måde: Eftersom de færreste kan overkomme selv at deltage i samtlige arrangementer, så kan man hente inspiration, papers, navne på spændende oplægsholdere m.m. via arrangørernes links. Gemmer man links til spændende konferencer, man gerne ville have været med til, og/eller som handler om netop de emner, man selv interesserer sig for, kan man ofte finde gode afrapporteringer, powerpoints, oplæg osv. når arrangementet er løbet af stabelen. Vi opdaterer kalenderen og sletter afholdte arrangementer jævnligt, så listen ikke bliver for uoverskuelig. Forsøgsvis har vi prøvet at arbejde med en separat liste med alle afholdte konferencer i et kalender-arkiv, men det blev hurtigt for stort og uanvendeligt, så vi opfordrer besøgende til selv at gemme de links, der er relevante for netop dem. For at holde kalenderen så opdateret og komplet som muligt

4 bedes arrangører venligst sende oplysninger til redaktør Birgitte Jensen på For at få et arrangement optaget i kalenderen kræves det kun, at arrangementet skal være relevant for interesserede på misbrugsfeltet. Det må ikke primært være kommercielt. Der skal opgives link til program og/eller arrangør. Tid og sted skal fremgå, og der skal være adgang for offentligheden arrangementet skal ikke være for internt. At skrive en artikel til STOF : Alle artikler skrives af mennesker, der arbejder på misbrugsområdet eller interesserer sig for feltet, og skribenterne lægger stort hjerte og mange kræfter i deres artikler. Det gør STOF til et ganske særligt blad. Redaktionen har personlig kontakt med alle, der skriver i bladet, og følger med i skriveprocessen alt efter, hvor meget den enkelte forfatter er interesseret i at udveksle idéer og diskutere artiklen undervejs i forløbet. Vi giver meget gerne sparring undervejs. Vi samarbejder med skribenterne om alt fra foreløbige udkast og synopser til næsten færdige artikler. Af samme grund ønsker vi ikke at sætte en begrænsende skrivevejledning op for eventuelle skribenter. Vi vil gerne have, at alle, der har noget på hjerte, føler sig velkomne i STOF s spalter. Hvis du har gode ideer - eller har en skribent i maven - skal du ikke holde dig tilbage. Vi har dog nogle foretrukne formkrav, som måske er værd at nævne her: Længde: En god længde på en artikel er ca anslag med mellemrum det passer til to opslag i bladet (4 sider) med plads til overskrifter, illustrationer m.m. Sprog: STOF er et formidlende tidsskrift, der henvender sig til en bred skare af rusmiddel-interesserede læsere. Som artikelforfatter bør du derfor holde dig målgruppen for øje, så du ikke skriver en videnskabelig artikel. Find niveauet ved at læse andre artikler i bladet. Redaktionen forbeholder sig ret til at afvise manuskripter, som ikke lever op til tidsskriftets redaktionelle standard. Placér det vigtige, det nye og spændende helt fremme i artiklen. Gør stoffet levende. Sproget skal være enkelt og klart. Brug kun fagtermer, når det er strengt nødvendigt. Fagudtryk, fremmedord og slang skal oversættes i parentes første gang de bruges, men hvis ordene findes på dansk, hvorfor så ikke bruge de danske udtryk? Format: Færdige artikler beder vi om at få sendt i rtf-format, uden koder og kun med slutnoter. Begræns i det hele taget brugen af noter og henvisninger. Til gengæld vil vi gerne have forslag til illustrationer og billedtekster til din artikel! Hvis du gerne vil have grafik, tabeller o.l. med i artiklen, skal det sendes på en separat fil, som vores layouter kan arbejde videre med i sit system. Emnevalg: Artikler om alle stofrelaterede emner er velkomne. Du kan nu se på hjemmesidens emneregister, hvad der før har været bragt om et emne. Vi forsøger i så vid udstrækning som muligt at få et emne belyst fra flere sider. Derfor hører vi gerne på et tidligt tidspunkt, hvis du brygger på en artikel. Til STOF nr. 12 påtænker vi at bringe artikler om blandt andet heroin, Minnesota og pårørende. Du er meget velkommen til at bidrage med indlæg om disse eller andre emner. Oplysninger om dig: Vi bringer kun undtagelsesvis anonyme indlæg, og redaktionen kender i så fald skribentens identitet og baggrund for ønsket om anonymitet. Når du skriver en artikel, vil vi gerne have mindst følgende oplysningerne: Navn, uddannelse, ansættelse og nuværende faglige interesse i stikord eller andre relevante oplysninger i relation til artiklen. Vi skal også have et billede af dig. Hvis du ønsker det, laver vi en forfatterprofil med yderligere oplysninger i netudgaven af det pågældende nummer. Der vil være mulighed for at lægge links ind til andre hjemmesider samt, hvis det ønskes, kontaktinformation til forfatteren. Skrivelyst: Arbejdet med at skrive en artikel til STOF bærer lønnen i sig selv, da bladets økonomi desværre ikke tillader honorering af artikler. Mennesker med vidt forskellig baggrund har skrevet til STOF gennem tiden. Som skribent får man mulighed for at sætte sine overvejelser i spil blandt mange engagerede STOF-læsere - både i bladet og nu også på hjemmesiden. Redaktionen hører ofte fra skribenter, at deres artikel i STOF har givet anledning til flere henvendelser fra læsere, som interesserer sig for samme emne. Det kan f.eks. dreje sig om at man er ved at starte et projekt, der anvender den metode, de har skrevet om, eller lignende, så at skrive i STOF kan også være netværksfremmende! Efterhånden som bliver kendt som en betydelig netressource på feltet, kan vi vist godt love, at en artikel i STOF bringer dine tanker ud over rampen i det ganske land. Så, god skrivelyst! Vi glæder os til at høre fra dig..! Smagsdommere efterlyses Misbrugsfeltet er stort og uoverskueligt for alle: Hvad har været godt at læse i STOF? Med læsernes hjælp søger vi at etablere en slags kanon, der kan være en 6. tilgang til hjemmesidens indhold. Hvad har været vigtigst? Hvad var mest udbytterigt? Vi vil derfor gerne opfordre vores læsere til at indsende

5 BIRGITTE JENSEN & MICHAEL JOURDAN STOF-redaktionen læseråd til andre, hvor man på få linier redegør for, hvilken eller hvilke STOF-artikler man finder særlig anbefalelsesværdige og hvorfor. For folk, der er nye på feltet, kan det være en stor hjælp at stifte bekendtskab med, hvad mere rutinerede læsere prioriterer som et must. Se mere herom på forsiden af hjemmesiden. En boganmelder i maven? Lejlighedsvis har STOF bragt anmeldelser af bøger, men kun få i forhold til de mange, som kunne være interessante at omtale. I dette nummer bringer vi f.eks. én regulær boganmeldelse. For, som minimum, at kunne gøre opmærksom på nogle af de nyudgivelser, vi får kendskab til, har vi valgt formidle forlagenes omtaler af disse bøger. Vi søger derfor boganmeldere! Har du tid og lyst til at indgå i et korps af boganmeldere på STOF? Du bestemmer selv, hvilke bøger og hvor mange bøger du vil anmelde. Vi kan ikke aflønne din indsats, men vi kan for det meste skaffe bøger hjem til anmeldelse fra såvel danske som udenlandske forlag, og du får så bogen, du anmelder, til ejendom. Det drejer sig mestendels om nyudgivelser, men lidt ældre udgivelser kan også komme på tale. Hvis du er interesseret i at høre nærmere, så kontakt os. En anden form for boganmeldelser, vi også godt kunne tænke os at opdyrke, hvis det kan lade sig gøre, drejer sig om klassikere: Har du en bog på reolen, som du vender tilbage til gang på gang og anbefaler til kolleger og andre interesserede, fordi den for dig rummer så meget væsentligt, der er værd at vide i forhold til misbrugsområdet så vil du måske skrive om den i STOF? Personlige anmeldelser af gode bøger og deres anvendelsesmuligheder er en sjælden ting på feltet. Dét vil vi gerne være med til at gøre noget ved både i bladet og på hjemmesiden. Muligheder og visioner Ovenfor er nævnt en del af de muligheder og visioner, som ligger bag konstruktionen af hjemmesiden i den form den har fået. Hertil kommer et par ekstra facetter: Sitet er bygget med et program, der giver muligheder for forskellige former for interaktivitet, hvor STOF s hjemmeside kan bruges som afsæt for spørgsmål til vores læsere, som i bearbejdet form kan blive til en eller flere artikler. Vi forestiller os for eksempel at starte en tråd med temaet: Hvad er fascinationen og det inspirerende ved at arbejde på dette felt? Hvad er drivkraften? Hvad er motivationen? En anden mulighed, som nu åbner sig, er, at artikler kan publiceres i flere versioner. Det sker jævnligt, at vi ikke kan bringe gode artikler, fordi de er for lange, eller at vi må forkorte artikler, som fortjener at blive bragt i fuld længde, men hvor pladsen i det trykte blad ikke tillader dette. Fremover vil der være mulighed for at bringe den korte version i bladet, og den fulde version directors cut på hjemmesiden. Endelig vil der i fremtiden være rigere mulighed for som læser at give sit besyv med. Artiklerne kan eksempelvis lægge op til en afstemning på hjemmesiden. Eller forfatteren kan vælge at tilknytte en blog til sin artikel, hvor diskussionen kan fortsætte. Vi håber at kunne realisere disse muligheder, og at de vil blive benyttet af skribenterne. Inden vi gik i gang med at lave hjemmesiden havde vi to mål: 1. At gøre alle STOF-artikler tilgængelige på nettet på overskuelig vis. 2. At udnytte hjemmesiden til at få flere læsere, flere skribenter og mere kontakt med vores målgruppe mellem bladudgivelserne. Som det fremgår af historien om hjemmesiden har vi med lanceringen af overstået punkt 1. Eftersom bladet STOF kun udkommer to gange om året, håber vi på redaktionen, at hjemmesiden kan medvirke til, at vi får mere kontakt og føling med vores læsere også mellem udgivelserne. Redaktionen vil bl.a. bruge sitet til at efterlyse forslag til emner, vi skal tage op, opfordre skribenter til at skrive artikler om de temaer, vi arbejder på at belyse, foreslå bøger til anmeldelse o.l.. Vi håber, at læserne vil spille med og bruge mulighederne for at påvirke det, der kommer i bladet og på hjemmesiden. Så: Brug hjemmesiden, vær med til at udbrede kendskabet til den og skriv til & med redaktionen! STOF er læsernes blad og det er også!

Få din egen hjemmeside

Få din egen hjemmeside I dette afsnit lærer du at bygge din egen hjemmeside tilføje tekst og billeder lave dit eget design lægge en baggrund på hjemmesiden I næste nummer får du hjælp til at bygge en større hjemmeside til en

Læs mere

Få din egen hjemmeside

Få din egen hjemmeside I dette afsnit lærer du at bygge din egen hjemmeside tilføje tekst og billeder lave dit eget design lægge en baggrund på hjemmesiden I næste nummer får du hjælp til at bygge en større hjemmeside til en

Læs mere

Hjemmesiden er opdelt i et sidehoved, en sidefod og mellem disse 3 kolonner: venstre, midterste og højre. Højre kolonne vises dog kun på forsiden.

Hjemmesiden er opdelt i et sidehoved, en sidefod og mellem disse 3 kolonner: venstre, midterste og højre. Højre kolonne vises dog kun på forsiden. Hjemmesiden er opdelt i et sidehoved, en sidefod og mellem disse 3 kolonner: venstre, midterste og højre. Højre kolonne vises dog kun på forsiden. VENSTRE kolonne indeholder flere elementer (se illustration

Læs mere

Opgaveteknisk vejledning Word 2016 til Mac. Tornbjerg Gymnasium 10. december 2015

Opgaveteknisk vejledning Word 2016 til Mac. Tornbjerg Gymnasium 10. december 2015 Opgaveteknisk vejledning Word 2016 til Mac Tornbjerg Gymnasium 10. december 2015 Gem!!! Så snart et dokument er oprettet skal det gemmes under et fornuftigt navn, gør det til en vane at gemme hele tiden

Læs mere

CINAHL er en forkortelse for Cumulative Index to Nursing and Allied Health Literature.

CINAHL er en forkortelse for Cumulative Index to Nursing and Allied Health Literature. 0 Indhold 1) Basens indhold... 1 2) Adgang til basen... 1 3) Sign In / My EBSCOhost... 2 4) Søgemetoder... 3 4.a Fritekstsøgning... 3 4. b Begrænsning / afgrænsning... 4 4.c Er der adgang til artiklens

Læs mere

1. Hvad skal Naturvejlederforeningen kommunikere? (hvilke budskaber) 25. marts 2014

1. Hvad skal Naturvejlederforeningen kommunikere? (hvilke budskaber) 25. marts 2014 25. marts 2014 Kommunikationsplan for Naturvejlederforeningen - udkast Forslag til konkrete tiltag, der kan sættes i værk for at føre kommunikationsstrategien ud i livet. Nedenstående tiltag skal løbende

Læs mere

Studenterportalen. Registrering og upload af bacheloropgaver og andre afgangsprojekter. Professionshøjskolen Metropol, marts 2011

Studenterportalen. Registrering og upload af bacheloropgaver og andre afgangsprojekter. Professionshøjskolen Metropol, marts 2011 Studenterportalen Registrering og upload af bacheloropgaver og andre afgangsprojekter Professionshøjskolen Metropol, marts 2011 Forord Dette materiale har til formål at beskrive hvordan du registrerer

Læs mere

Kommunikationsstrategi

Kommunikationsstrategi NETOP netværk for oplysning Kommunikationsstrategi for lokalforeninger - 2011 Martin T. Hansen 1 Intro NETOPs medlemsforeninger er meget forskellige og har meget forskellige måder at kommunikere på. Som

Læs mere

SIGIL Sådan opretter du en e- bog Step by Step

SIGIL Sådan opretter du en e- bog Step by Step SIGIL Sådan opretter du en e- bog Step by Step Af Gitte Winter Graugaard Nov. 2013, Sigil version 0.7.2 1 Her følger en intro skridt for skridt til at oprette en e- bog i SIGIL og publicere den på SAXO

Læs mere

Manuskriptvejledning for Juristen

Manuskriptvejledning for Juristen Manuskriptvejledning for Juristen Forfattervejledning til udarbejdelse af manuskript til tidsskriftartikler Indsendelse af manuskripter Juristen modtager bidrag inden for alle retsområder. Tidsskriftet

Læs mere

Kommunikatørens. Guide til Platforme. lahme.dk

Kommunikatørens. Guide til Platforme. lahme.dk Kommunikatørens Guide til Platforme lahme.dk Kommunikatørens Guide til Platforme 2 Kære læser, Ja, måske ved du allerede alt det, jeg vil fortælle dig i det nedenstående. Måske har du slet ikke brug for

Læs mere

Opgaveteknisk vejledning Word 2013. Tornbjerg Gymnasium 10. december 2015

Opgaveteknisk vejledning Word 2013. Tornbjerg Gymnasium 10. december 2015 Opgaveteknisk vejledning Word 2013 Tornbjerg Gymnasium 10. december 2015 Gem!!! Så snart et dokument er oprettet skal det gemmes under et fornuftigt navn, gør det til en vane at gemme hele tiden mens man

Læs mere

Den store danske encyklopædi

Den store danske encyklopædi Den store danske encyklopædi Gratis og online Version: August 2012 Indholdsfortegnelse Den Store Danske...4 Licensbetingelser og...4 Nye artikler...5 Oprindelige artikler...5 Nye artikler/orindelige artikler...5

Læs mere

Velkommen som DIS-Danmark medlem

Velkommen som DIS-Danmark medlem Velkommen som DIS-Danmark medlem 3. udgave april 2013 DIS-Danmark Indholdsfortegnelse Velkommen som medlem i DIS-Danmark... 4 Hvad er DIS-Danmark?... 4 Generelt... 4 Lokalforeningerne... 4 Medlemsbladet

Læs mere

FRA IDE TIL FÆRDIG BOG FORFATTERVEJLEDNING

FRA IDE TIL FÆRDIG BOG FORFATTERVEJLEDNING FRA IDE TIL FÆRDIG BOG FORFATTERVEJLEDNING Disse sider er ment som en hjælp til at overskue processen, fra du kommer med en ide til en udgivelse, til den færdige bog ligger i boghandlen. Har du en god

Læs mere

Dansk/historie-opgaven

Dansk/historie-opgaven Dansk/historie-opgaven - opbygning, formalia, ideer og gode råd Indhold 1.0 FORMELLE KRAV... 2 2.0 OPGAVENS OPBYGNING/STRUKTUR... 2 2.1 FORSIDE... 2 2.2 INDHOLDSFORTEGNELSE... 2 2.3 INDLEDNING... 2 2.4

Læs mere

Her vil jeg gerne være Det er sådan dine kunder skal tænke

Her vil jeg gerne være Det er sådan dine kunder skal tænke Her vil jeg gerne være Det er sådan dine kunder skal tænke I denne gennemgang lægger vi vægt på hjemmesidens opbygning. For at få det optimale udbytte af en hjemmeside skal mange elementer spille sammen.

Læs mere

1. Om synopsis. Koncept bogens bærende ide. Målgruppe og anvendelse

1. Om synopsis. Koncept bogens bærende ide. Målgruppe og anvendelse Om denne folder Denne folder er henvendt til dig, der skal tilrettelægge og redigere en antologi til udgivelse hos Samfundslitteratur. Den skal ses som supplement til folderen Forfatter hos Samfundslitteratur,

Læs mere

Opgaveteknisk vejledning Word 2011 til Mac. Tornbjerg Gymnasium 10. december 2015

Opgaveteknisk vejledning Word 2011 til Mac. Tornbjerg Gymnasium 10. december 2015 Opgaveteknisk vejledning Word 2011 til Mac Tornbjerg Gymnasium 10. december 2015 Gem!!! Så snart et dokument er oprettet skal det gemmes under et fornuftigt navn, gør det til en vane at gemme hele tiden

Læs mere

Krav og forventninger til anmeldere

Krav og forventninger til anmeldere Krav og forventninger til anmeldere Indhold Fra lærer til lærer... 1 Kvalitet, habilitet og troværdighed... 2 Læremidlets anvendelse... 2 It baserede læremidler... 2 Udnyttes det digitale potentiale?...

Læs mere

Manual til Groupcare: Indhold, formål og brug

Manual til Groupcare: Indhold, formål og brug Manual til Groupcare: Indhold, formål og brug Indledning Groupcare er en elektronisk, internetbaseret kommunikationsform som vi bruger i forbindelse med din DOL-uddannelse. Grundlæggende set er Groupcare

Læs mere

Hardeknud gruppe. Brugermanual. Tilegnet redaktører af gruppeweb hjemmeside

Hardeknud gruppe. Brugermanual. Tilegnet redaktører af gruppeweb hjemmeside Hardeknud gruppe Brugermanual Tilegnet redaktører af gruppeweb hjemmeside Indhold Indledning... 4 Om denne brugermanual... 4 Formålet med Gruppeweb... 4 Hjemmesidens opbygning... 4 Redaktører... 5 Log

Læs mere

ipad for let øvede, modul 8 Underholdning på ipad Læsning

ipad for let øvede, modul 8 Underholdning på ipad Læsning 12052014AS ipad for let øvede modul 8 Underholdning på ipad Læsning I dette modul vil vi beskæftige os med nogle af de muligheder, der er for at læse på ipad'en. Aviser/dagblade Vi har i modul 2 vist,

Læs mere

Online Markedsføring SMAGSPRØVE MED TO EMNER FRA KURSET

Online Markedsføring SMAGSPRØVE MED TO EMNER FRA KURSET Online Markedsføring SMAGSPRØVE MED TO EMNER FRA KURSET SMAGSPRØVE PÅ ONLINE MARKEDSFØRING KURSUS PERMISSION MARKETING 2 MEN HVAD SÅ MED DE 99 %, SOM KIGGER FORBI OG IKKE KØBER ABONNEMENT? HVAD KAN VI

Læs mere

BESTEMMELSE FOR FAK FORSKNINGSPUBLIKATION. Revideret maj 2016.

BESTEMMELSE FOR FAK FORSKNINGSPUBLIKATION. Revideret maj 2016. BESTEMMELSE FOR FAK FORSKNINGSPUBLIKATION Revideret maj 2016. Ref.: a. FAKPUB DE.990-1 Forsvarsakademiets forskningsstrategi b. Vejledning vedrørende FAK eksterne digitale magasin, bilag 2 til FAKDIR 340-1

Læs mere

nr. 11. sommer 2008 tidsskrift for stofmisbrugsområdet

nr. 11. sommer 2008 tidsskrift for stofmisbrugsområdet nr. 11. sommer 2008 tidsskrift for stofmisbrugsområdet REDAKTION: Mads Uffe Pedersen (ansvarshavende) Birgitte Jensen Michael Jourdan (redaktører) Grafisk tilrettelæggelse: Lucky Seven / Info@lucky7.dk

Læs mere

Folkekirken.dk. Koncept for folkekirken.dk

Folkekirken.dk. Koncept for folkekirken.dk Folkekirken.dk Koncept for folkekirken.dk Udkast 27.08.0916.06.09 Koncept for folkekirken.dk 27.08.09 Folkekirken.dk er Den Danske Folkekirkes hjemmeside. For driften af folkekirken.dk gælder følgende:

Læs mere

Vejledning for emneredaktører til EUKN.dk s hjemmeside

Vejledning for emneredaktører til EUKN.dk s hjemmeside 8. december 2006. Vejledning for emneredaktører til EUKN.dk s hjemmeside Der er nogle grundopgaver, som vi forventer, emneredaktionerne løser. Det er: en kort beskrivelse til emnets forside levering af

Læs mere

Lær at sælge med LinkedIn. Del 1: Din profil

Lær at sælge med LinkedIn. Del 1: Din profil Lær at sælge med LinkedIn Del 1: Din profil Kom godt i gang 1) Undgå at spamme dit netværk med ligegyldige opdateringer Før du går i gang med at ændre i din profil, er der en vigtig ting, du skal gøre.

Læs mere

CV FORM MÅLGRUPPE KOMMENTARER

CV FORM MÅLGRUPPE KOMMENTARER Rekrutteringsdatabaser Rekrutterings-databaser Jobcentre Jobbaser Fagforeninger Jobudbydere A-kasser Udvalget er stort af rekrutterings- og CV-banker, hvor dit CV kan blive optaget. De findes blandt andet

Læs mere

MANUAL. Siteloom CMS

MANUAL. Siteloom CMS MANUAL Siteloom CMS www.hjerteforeningen.dk/cms Brugernavn: Password: 3. september, 2012 BASIS FUNKTIONER 1. Kalender... 4 1.a. Opret... 5 1.b. Rediger eller slet... 8 2. Sider... 10 2.a Opret side...

Læs mere

Strategirapport for Bloggen alletidersslankekur.dk

Strategirapport for Bloggen alletidersslankekur.dk Kan du heller ikke finde rundt i alle de slankekure, du bliver bombaderet med i ugeblade, aviser og tv så se med på min blog, hvor jeg foreløbig har samlet 23 slankekure her kan du finde lige den, der

Læs mere

Den Store Danske er blevet gratis! - en manual fra Skolekonsulenterne.dk. Versionsdato: November 2009

Den Store Danske er blevet gratis! - en manual fra Skolekonsulenterne.dk. Versionsdato: November 2009 Den Store Danske er blevet gratis! - en manual fra Skolekonsulenterne.dk Versionsdato: November 2009 Alle uddrag, screendumps m.m. i denne appetizer er Den Store Danske Indholdsfortegnelse Generelt om

Læs mere

Du kan først gemme artiklen, når du har udfyldt de obligatoriske felter, som er markeret med *.

Du kan først gemme artiklen, når du har udfyldt de obligatoriske felter, som er markeret med *. Opret en Artikel Multisite + kk.dk: Artikel Version: 1 Artiklen er en primær indholdstype, som bruges til indhold med lang holdbarhed. Altså indhold som ikke skal skiftes ud særligt ofte. Artiklen bruges

Læs mere

BRUG HOVEDET! -SØG ORDENTLIGT PÅ NETTET

BRUG HOVEDET! -SØG ORDENTLIGT PÅ NETTET BRUG HOVEDET! -SØG ORDENTLIGT PÅ NETTET MINDSPOT.dk Redaktion: Mindspot Layout: IT & Kommunikation Tryk: Lasertryk Borgerservice og Biblioteker Hovedbiblioteket Møllegade 1, 8000 Århus C +45 8940 9274

Læs mere

Få din egen hjemmeside

Få din egen hjemmeside I dette afsnit lærer du at bygge din egen hjemmeside tilføje tekst og billeder lave dit eget design lægge en baggrund på hjemmesiden I næste nummer får du hjælp til at bygge en større hjemmeside til en

Læs mere

Manuskriptvejledning De Studerendes Pris

Manuskriptvejledning De Studerendes Pris Fremsendelse af artikel Artikler skrevet på baggrund af bachelorprojekter, der er afleveret og bestået i det annoncerede tidsrum, kan deltage i konkurrencen om De Studerendes Pris. Det er kun muligt at

Læs mere

Ansvarlig Handling Indhold

Ansvarlig Handling Indhold Opgaver i forbindelse med datatræk fra UC Viden til Baseline 2013 og videnregnskabet (Alle skal indtaste nedenstående handlinger i UC Viden) Ansvarlig Handling Indhold Medarbejdere Inddatere Skriftlige

Læs mere

Google. Bliv mestersurfer! Version: August 2012

Google. Bliv mestersurfer! Version: August 2012 Google Bliv mestersurfer! Version: August 2012 Indholdsfortegnelse Denne manual...4 Google-konto?...4 Google.dk - forsiden...4 Nettet...5 Billeder...5 Google Maps...5 Google Oversæt...5 Blogs...5 Indeks...5

Læs mere

BRUGERVEJLEDNING BIERMAN & BIERMAN APS TIDSSKRIFTSYSTEM

BRUGERVEJLEDNING BIERMAN & BIERMAN APS TIDSSKRIFTSYSTEM BRUGERVEJLEDNING BIERMAN & BIERMAN APS TIDSSKRIFTSYSTEM ADMINISTRATIONSTJENSTE FOR TIDSSKRIFTER OG AVISER Bierman & Bierman ApS Vestergade 126 7200 Grindsted Tlf. 75 32 02 88 mail@bierman.dk Version 03.2012

Læs mere

Retningslinjer for redigering og skrivestil på ballerup.dk

Retningslinjer for redigering og skrivestil på ballerup.dk Sidst opdateret: 14. feb. 2011 Retningslinjer for redigering og skrivestil på ballerup.dk Indhold Introduktion... 1 Midtersektion... 2 Overskriften/titlen:... 2 Hovedbillede/Topbillede:... 2 Resume:...

Læs mere

Bæredygtig Open Access for danske videnskabelige tidsskrifter

Bæredygtig Open Access for danske videnskabelige tidsskrifter Bæredygtig Open Access for danske videnskabelige tidsskrifter Forslag til Workshop om Alternative forretningsmodeller for videnskabelige tidsskrifter Forsknings- og Innovationsstyrelsen Den Sorte Diamant,

Læs mere

Skriv endnu bedre. Det får du ud af at deltage: Deltag på et intensivt seminar om. Som deltager får du den nye inspirerende bog Skriv så!

Skriv endnu bedre. Det får du ud af at deltage: Deltag på et intensivt seminar om. Som deltager får du den nye inspirerende bog Skriv så! Deltag på et intensivt seminar om Skriv endnu bedre Det får du ud af at deltage: n Få ny inspiration til dine tekster n Bruger du tiden rigtigt? De fleste kan skrive hurtigere og bedre n Fang dine læsere

Læs mere

1.0 FORMELLE KRAV... 2 2.0 HVORDAN OPGAVENS OPBYGNING... 2

1.0 FORMELLE KRAV... 2 2.0 HVORDAN OPGAVENS OPBYGNING... 2 SRO-opgaven - opbygning, formalia, ideer og gode råd Indhold 1.0 FORMELLE KRAV... 2 2.0 HVORDAN OPGAVENS OPBYGNING... 2 2.1 OPBYGNING/STRUKTUR... 2 2.2 FORSIDE... 2 2.3 INDHOLDSFORTEGNELSE... 3 2.4 INDLEDNING...

Læs mere

At vurdere websteder. UNI C 2008 Pædagogisk IT-kørekort. af Eva Jonsby og Lena Müller oversat til dansk af Kirsten Ehrhorn

At vurdere websteder. UNI C 2008 Pædagogisk IT-kørekort. af Eva Jonsby og Lena Müller oversat til dansk af Kirsten Ehrhorn At vurdere websteder af Eva Jonsby og Lena Müller oversat til dansk af Kirsten Ehrhorn Trykt materiale, f.eks. bøger og aviser, undersøges nøje inden det udgives. På Internet kan alle, der har adgang til

Læs mere

Vejledning til opbygning af hjemmesider

Vejledning til opbygning af hjemmesider Side 1 af 9 Vejledning til opbygning af hjemmesider Hvis du er inde på din klubs hjemmeside, fx på forsiden, kan du nu gå i gang med at redigere. For at få redigeringsværktøjet frem, skal du klikke på

Læs mere

// KOM GODT IGANG MED NYHEDSBREVE //

// KOM GODT IGANG MED NYHEDSBREVE // // KOM GODT IGANG MED NYHEDSBREVE // Nyhedsbreve er et effektivt markedsføringsredskab, når det anvendes rigtigt, og et fremragende supplement til øget salg og service over for dine nuværende og potentielle

Læs mere

I denne manual kan du finde en hurtig introduktion til hvordan du:

I denne manual kan du finde en hurtig introduktion til hvordan du: VORES NORDSJÆLLAND HURTIGT I GANG MANUAL 01: Bruger HVAD INDEHOLDER DENNE MANUAL? I denne manual kan du finde en hurtig introduktion til hvordan du: 1. Finder Vores Nordsjælland hjemmesiden 2. Opretter

Læs mere

Sociale Medier & SEO-pakker: Karakteristikker

Sociale Medier & SEO-pakker: Karakteristikker Sociale Medier & SEO-pakker: Karakteristikker Account Mananger Vi tilbyder en engageret kundechef, som er tilgængelig i kontortiden via telefon, e-mail og Skype for at løse enhver problemstilling. Kundechefen

Læs mere

Manual til hjemmeside i Typo3

Manual til hjemmeside i Typo3 Manual til hjemmeside i Typo3 Gode tips og genvejstaster Ét linieskift Ctrl + A Ctrl + C Ctrl + X Ctrl + V shift + enter (tasten du normalt bruger til linieskift) Markér alt Kopier Klip Sæt ind Oprettelse

Læs mere

Trin for trin guide til Google Analytics

Trin for trin guide til Google Analytics Trin for trin guide til Google Analytics Introduktion #1 Opret bruger #2 Link Google Analytics til din side #3 Opret konto #4 Udfyld informationer #5 Gem sporings id #6 Download WordPress plugin #7 Vent

Læs mere

Vejledning til PURE for redaktører på IHK. Peter Hald 5.11.2010

Vejledning til PURE for redaktører på IHK. Peter Hald 5.11.2010 Vejledning til PURE for redaktører på IHK Peter Hald 5.11.2010 Dette er en tilrettet udgave af Vejledning til PURE for publikationsredaktører i VIA, af Charlotte Greve 02.02.2010 1 Vejledning for godkendelsesprocedure,

Læs mere

Nationalt Videncenter for Læsning

Nationalt Videncenter for Læsning side 44 Det særlige ved at lave projekter i Nationalt Videncenter for Læsning Af: Henriette Romme Lund, kommunikationskonsulent i Nationalt Videncenter for Læsning Det store fokus på formidling og den

Læs mere

TJEN PENGE PÅ NETTET

TJEN PENGE PÅ NETTET TJEN PENGE PÅ NETTET [Skriv tekst] Side 0 Indholdsfortegnelse Indledning... 1 Hvilke fordele er der ved at tjene penge på nettet?... 1 Måder du kan tjene penge på nettet... 2 Din egen blog... 2 Produktanmeldelser...

Læs mere

Om at samle erfaringerne fra de senere års dansk-albanske samarbejde

Om at samle erfaringerne fra de senere års dansk-albanske samarbejde Miqësia - dansk-albansk forening http://miqesia.dk Erfaringsprojektet 12.01.2005 Til de institutioner, organisationer, firmaer og enkeltpersoner der i de senere år har været involveret i dansk-albansk

Læs mere

Mikkel Skovs hjemmeside Ledervedlejning

Mikkel Skovs hjemmeside Ledervedlejning Mikkel Skovs hjemmeside Ledervedlejning Version 1.1 10/08/2008 Indhold Indledning...1 Åbningsside...2 Login...5 Leder Info...5 Oprettelse af indhold...5 Oprettelse af artikel...5 Gem artikel...11 Hvem

Læs mere

Open Access med Pure

Open Access med Pure Open Access med Pure I 2014 vedtog Uddannelses- og Forskningsministeriet Danmarks Nationale Strategi for Open Access med henblik på at skabe fri adgang til dansk forskning. 1 Universiteternes Open Access-procenten

Læs mere

Manuskriptvejledning pr. 2015 Bachelorprisen

Manuskriptvejledning pr. 2015 Bachelorprisen Manuskriptvejledning pr. 2015 Bachelorprisen Fremsendelse af artikel Artikler skrevet på baggrund af bachelorprojekter, der er afleveret og bestået på det annoncerede tidspunkt, kan deltage i konkurrencen

Læs mere

Open access. Open Access på Aarhus Universitet. Gør dine publikationer mere synlige og tilgængelige på nettet

Open access. Open Access på Aarhus Universitet. Gør dine publikationer mere synlige og tilgængelige på nettet Open access Gør dine publikationer mere synlige og tilgængelige på nettet 2 (OA) spiller en vigtig rolle, hvis du ønsker at gøre dine videnskabelige publikationer mere synlige og tilgængelige online handler

Læs mere

Vejledning til referencehåndteringssystemet. Forsvarets Bibliotekscenter Anita Elleby

Vejledning til referencehåndteringssystemet. Forsvarets Bibliotekscenter Anita Elleby Vejledning til referencehåndteringssystemet Forsvarets Bibliotekscenter Anita Elleby Jeg håber, at du vil få glæde af denne vejledning til referencehåndteringssystemet Zotero. Hvis du får problemer undervejs

Læs mere

Absalon - guide. Login. Opbygning

Absalon - guide. Login. Opbygning Absalon - guide Login Alle ansatte og studerende på Københavns Universitetet har adgang til Absalon. For at komme ind i Absalon skal du logge dig på www.kunet.dk med dit CPR nr. og din PIN-kode. Når du

Læs mere

Bilag 6.1 SYDDANSK UNIVERSITET / ONLINE STRATEGI. Vision: Scenarier

Bilag 6.1 SYDDANSK UNIVERSITET / ONLINE STRATEGI. Vision: Scenarier Bilag 6.1 SYDDANSK UNIVERSITET / ONLINE STRATEGI Vision: Scenarier Et internationalt universitet med fokus på de studerende Vejviseren til dit rette valg Destination for læring & oplysning Livet & menneskene

Læs mere

Silkeborg Review Mine sider

Silkeborg Review Mine sider Silkeborg Review Mine sider Datagrundlag Det er vigtigt, at de informationer man viser kan hentes let (hurtigt) fra bibliotekssystemet eller Brønden. Det vil betyde rigtig meget for hastighed i præsentationen

Læs mere

Kom videre med brugen af LinkedIn - Webinar

Kom videre med brugen af LinkedIn - Webinar Kom videre med brugen af LinkedIn - Webinar Velkommen webinaret starter snart På dette webinar vil underviseren (dagens host ) assisteres af en chatmaster. Du er velkommen til at stille spørgsmål eller

Læs mere

Kort introduktion til Google.

Kort introduktion til Google. Google Side 1 af 10 Kort introduktion til Google.... 2 Tilpas din søgning... 2 Generelle Tips... 2 Udelukkelse af ord... 2 Brug af *... 3 Sætningssøgninger... 3 Jeg Føler Mig Heldig... 3 Avanceret søgning...

Læs mere

Tillæg til Libris-hæftet: WordPress. Temaredigering og sikkerhed m.m.

Tillæg til Libris-hæftet: WordPress. Temaredigering og sikkerhed m.m. Tillæg til Libris-hæftet: WordPress Temaredigering og sikkerhed m.m. 1. Temaopbygning og -redigering I det trykte hæfte gennemgår jeg, hvordan du installerer temaer i WordPress. Der findes tusindvis af

Læs mere

Sådan får virksomheder succes med LinkedIn

Sådan får virksomheder succes med LinkedIn Sådan får virksomheder succes med LinkedIn Ny bog fyldt med præcise vejledninger giver tip til, hvordan virksomheder kan få noget kommercielt ud af LinkedIn. Af Ulla Bechsgaard, Ledersucces.dk Arbejd professionelt

Læs mere

Højkvalitetsdata: Dokumentation, videndeling mv.

Højkvalitetsdata: Dokumentation, videndeling mv. Styregruppen for Højkvalitetsdata 23. juli 2008 Dokumentationsvejledning Højkvalitetsdata: Dokumentation, videndeling mv. Styregruppen for højkvalitetsdata består af: Hans Hummelgaard (fmd.) (akf og medlem

Læs mere

MANUAL AF FILIP WALLBERG & RUNE MICHELSEN

MANUAL AF FILIP WALLBERG & RUNE MICHELSEN MANUAL AF FILIP WALLBERG & RUNE MICHELSEN NB! Denne manual er også fuldt ud anvendelig til arbejdet på radionyheder.dk og tvnyheder.dk, da disse sites er bygget op i nøjagtig samme system! Indhold Om

Læs mere

MANUAL. Siteloom CMS

MANUAL. Siteloom CMS MANUAL Siteloom CMS www.hjerteforeningen.dk/cms Brugernavn: Password: 3. oktober, 2013 BASIS FUNKTIONER 1. Kalender... 4 1.a. Opret... 5 1.b. Rediger eller slet... 9 2. Sider...12 2.a. Opret side...13

Læs mere

Hvad er BPI? BPI (Biblioteksproduceret indhold) er den fælles artikelbase for alle danske folkebiblioteker.

Hvad er BPI? BPI (Biblioteksproduceret indhold) er den fælles artikelbase for alle danske folkebiblioteker. Hvad er BPI? BPI (Biblioteksproduceret indhold) er den fælles artikelbase for alle danske folkebiblioteker. Hvem har adgang til BPI? Webjournalister på alle DDB-biblioteker. Skribenterne skal have rettigheder

Læs mere

Introduktion til dokumentstyringssystemet

Introduktion til dokumentstyringssystemet 10. Hvordan afslutter jeg e-dok? Når du har afsluttet søgning og læsning af dokumenter, skal du klikke på Logoff i menuen i højre side af skærmbilledet 11. Hvad gør jeg, hvis jeg ikke kan anvende e-dok?

Læs mere

Skriv endnu bedre. Det får du ud af at deltage: Deltag på et intensivt seminar om

Skriv endnu bedre. Det får du ud af at deltage: Deltag på et intensivt seminar om Deltag på et intensivt seminar om Skriv endnu bedre Underviser: Anne Katrine Lund, cand.mag. og ph.d. i retorik Som deltager får du den nye inspirerende bog Skriv så! med hjem Det får du ud af at deltage:

Læs mere

Manual til Dynamicweb Februar 2010

Manual til Dynamicweb Februar 2010 Manual til Dynamicweb Februar 2010 Login... 2 Skabeloner og formater... 3 Filarkivet... 4 Lav en PDF... 5 Opret en ny side... 7 Navngiv siden... 9 Aktiver siden... 9 Sorter sider... 9 Flyt siden... 11

Læs mere

Forbrugerpanelet om privatlivsindstillinger og videregivelse af personlige oplysninger

Forbrugerpanelet om privatlivsindstillinger og videregivelse af personlige oplysninger Forbrugerpanelet om privatlivsindstillinger og videregivelse af personlige oplysninger Knap hver tredje respondent (29%) er ikke bekendt med, at de kan ændre på privatlivsindstillingerne i deres browser,

Læs mere

Portalen & CampusNet Intranet og netbaseret samarbejde på DTU

Portalen & CampusNet Intranet og netbaseret samarbejde på DTU Portalen & CampusNet Intranet og netbaseret samarbejde på DTU Find uddybende vejledninger, support og seneste nyt her: http://portalen.dtu.dk/portalen Portalen Er det fælles intranet for hele DTU Her kan

Læs mere

Manual til Wordpress. 1. Log ind på din Wordpress-side. Indhold:

Manual til Wordpress. 1. Log ind på din Wordpress-side. Indhold: Manual til Wordpress Sådan opdaterer du din hjemmeside i Wordpress: Dette er en manual til de mest grundlæggende ting, så du selv kan redigere indholdet eller tilføje nyt på din hjemmeside. Guiden er skrevet

Læs mere

Tidsskriftet Dansk Musikterapi læserundersøgelse, maj 2015

Tidsskriftet Dansk Musikterapi læserundersøgelse, maj 2015 Tidsskriftet Dansk Musikterapi læserundersøgelse, maj 2015 Ulla Holck, ph.d., lektor ved Musikterapiuddannelsen og leder af CEDOMUS, Aalborg Universitet. Kontakt: holck@hum.aau.dk I maj 2015 udsendte redaktionen

Læs mere

Nordicom-Information 35 (2013) 3-4

Nordicom-Information 35 (2013) 3-4 Nordicom-Information 35 (2013) 3-4 Gratis adgang Det centrale spørgsmål er: Hvordan kan vi øge anvendelsen af den viden, vi producerer? Open Access er en vej till at øge anvendelsen og nytten af det, vi

Læs mere

FÅ SVAR PÅ DINE PC-SPØRGSMÅL:

FÅ SVAR PÅ DINE PC-SPØRGSMÅL: FÅ SVAR PÅ DINE PC-SPØRGSMÅL: Velkommen til det nye I Komputer for alles Spørg os Forum har læserne fået løst næsten 0.000 pc-problemer i de seneste år. Nu har vi gjort den populære tjeneste endnu bedre,

Læs mere

Nyhedsbrev februar 2012

Nyhedsbrev februar 2012 Nyhedsbrev februar 2012 Kære medlemmer, kære partnere Så viser kalenderen 2012, og endnu et halvt år er gået siden sidste nyhedsbrev fra Moment Talent. Vi håber I alle er kommet godt og sikkert ind i det

Læs mere

Punkt 5.3.1 Forslag projektside, landbrugsinfo.dk FORSIDE, MIDTERSPALTE PROJEKT VIRKSOMHEDSRÅDGIVNING

Punkt 5.3.1 Forslag projektside, landbrugsinfo.dk FORSIDE, MIDTERSPALTE PROJEKT VIRKSOMHEDSRÅDGIVNING Punkt 5.3.1 Forslag projektside, landbrugsinfo.dk Bilag III FORSIDE, MIDTERSPALTE PROJEKT VIRKSOMHEDSRÅDGIVNING 46 linjer, der beskriver formålet med projektet med fokus på modtager værdi. Her nævnes desuden

Læs mere

Læs Komputer for alle på pc en

Læs Komputer for alle på pc en NY SMART TJENESTE TIL PC OG TABLET: Læs Komputer for alle på pc en Nu kan du læse dit Komputer for alle på både pc, tablet og mobiltelefon. Det er helt gratis, og du modtager naturligvis stadig dit trykte

Læs mere

Pinterest Kickstart din pinning

Pinterest Kickstart din pinning Pinterest Kickstart din pinning www.amnielsen.com Pinte- Det sociale netværk Pinterest er ikke voldsomt brugt i Danmark, men i USA har Pinterest de seneste par år været det nye sort i marketing og salgsøjemed

Læs mere

ZoomMagazine.dk Danmarks bedste online livsstilsmagasin

ZoomMagazine.dk Danmarks bedste online livsstilsmagasin ZoomMagazine.dk Danmarks bedste online livsstilsmagasin ZoomMagazine.dk indeholder læsestof om alt hvad der vedrører den enkelte i hverdagen. Mode, personlig pleje, karriere, underholdning, elektronik,

Læs mere

MANUAL. Siteloom CMS

MANUAL. Siteloom CMS MANUAL Siteloom CMS www.hjerteforeningen.dk/cms Brugernavn: Password: 13. marts, 2014 BASIS FUNKTIONER 1. Kalender... 4 1.a. Opret... 5 1.b. Rediger eller slet... 9 2. Sider...12 2.a. Opret side...13 2.b.

Læs mere

Bliv opdaget på Internettet! - 10 gode råd til at optimere din hjemmeside til søgemaskiner

Bliv opdaget på Internettet! - 10 gode råd til at optimere din hjemmeside til søgemaskiner Bliv opdaget på Internettet! - 10 gode råd til at optimere din hjemmeside til søgemaskiner Af Henrik Bro og Martin T. Hansen I har måske allerede en flot, og informativ hjemmeside. Og alle jeres kursister

Læs mere

REDAKTIONELLE RETNINGSLINJER FOR OPGAVESKRIVNING

REDAKTIONELLE RETNINGSLINJER FOR OPGAVESKRIVNING REDAKTIONELLE RETNINGSLINJER FOR OPGAVESKRIVNING Januar 2007 Journalnr. 7-16-28-00-06/7330 Sygeplejerskeuddannelsen i Vejle 1 Indholdsfortegnelse Indledning...3 Formål...3 Layout...3 Sideopsætning...3

Læs mere

Spørgeskema SNIK atletiks hjemmeside

Spørgeskema SNIK atletiks hjemmeside Spørgeskema SNIK atletiks hjemmeside 1 2 3 4 5 Kommentarer: 1. har sommetider ledt forgæves efter arrangementer, og der er flere ting der fremgår af FB gruppen som jeg ikke har kunne finde på websitet,

Læs mere

Arbejdshæfte - Hjælpeværktøj. til Fotosafari og Medarbejderbytte

Arbejdshæfte - Hjælpeværktøj. til Fotosafari og Medarbejderbytte til Fotosafari og Medarbejderbytte Arbejdshæftet findes på CD som pdf-fil. Skemaer er vedlagt som wordfiler Denne CD er udgivet af: 2 Arbejdshæfte til Fotosafari og Medarbejderbytte 3 Værktøjer til erfaringsudveksling

Læs mere

Resultatkontrakt 2006

Resultatkontrakt 2006 Resultatkontrakt 2006 1. Indledning...3 2. Formål, opgaver, mission og værdier...3 3. Vision...4 4. Strategi og resultatkrav/indsatsområder...7 4.1 Resultatkrav vedr. forankring og formidling af viden:...8

Læs mere

Kom godt i gang med I-bogen

Kom godt i gang med I-bogen Kom godt i gang med I-bogen At åbne bogen Det allerførste, du skal gøre, for at kunne arbejde med i-bogen, er at aktivere den. Det gøres ved at oprette en konto på systime.dk og derefter aktivere bogen

Læs mere

Guide til reglerne for kopiering af tekster og noder på grundskoler

Guide til reglerne for kopiering af tekster og noder på grundskoler Ver. 03.06.15 Guide til reglerne for kopiering af tekster og noder på grundskoler 1 Hvad og hvor meget må du kopiere? Digitalkopiering eller fotokopiering? Kildehenvisning skal på kopierne Sådan opgør

Læs mere

Hvor længe har du været medlem af Forfatterhaab.dk?

Hvor længe har du været medlem af Forfatterhaab.dk? Hvor længe har du været medlem af Forfatterhaab.dk? 0-3 mdr. 3 13% 3-6 mdr. 4 17% 6-12 mdr. 3 13% 1-2 år 7 30% mere end 2 år 6 26% Hvordan blev du bekendt med foreningen? Internettet 18 78% mund til mund

Læs mere

Definitioner på publikationstyper i PURE

Definitioner på publikationstyper i PURE Definitioner på publikationsr i PURE Definition Bidrag til tidsskrift/avis Artikel, peer reviewed Artikel Letter Kommentar / debat Review Videnskabelig anmeldelse Editorial Tidsskriftsartikel Anmeldelse

Læs mere

Interviewer: Men da du så kom ind på siden hvad var dit førstehåndsindtryk af den så?

Interviewer: Men da du så kom ind på siden hvad var dit førstehåndsindtryk af den så? Transskribering af interview med EL Udført tirsdag den 27. November 2012 Interviewer: Hvordan fik du kendskab til Pinterest? EL: Øj, det er et godt spørgsmål! Hvordan gjorde jeg det? Det ved jeg ikke engang.

Læs mere

Starthjælp. til e-bogs- og bogprojekter via mybod

Starthjælp. til e-bogs- og bogprojekter via mybod Starthjælp til e-bogs- og bogprojekter via mybod mybod starthjælp Velkommen til mybod! Med din registrering har du fået adgang til alle vigtige funktioner og værktøjer, som du skal bruge for selv at udgive

Læs mere

Velkommen til REX onlinehjælp

Velkommen til REX onlinehjælp Velkommen til REX onlinehjælp I REX onlinehjælp kan du finde information om følgende emner: Indhold Velkommen til REX onlinehjælp... 1 Søgning... 3 Hvordan kan du bruge søgefeltet i enkel søgning?... 3

Læs mere

Aktionsforskningsgruppe i samarbejde mellem Taos Institute og MacMann Berg Invitation til at deltage i dagsordensættende og innovativ praksisudvikling

Aktionsforskningsgruppe i samarbejde mellem Taos Institute og MacMann Berg Invitation til at deltage i dagsordensættende og innovativ praksisudvikling Aktionsforskningsgruppe i samarbejde mellem Taos Institute og MacMann Berg Invitation til at deltage i dagsordensættende og innovativ praksisudvikling Ambitionen Det er MacMann Bergs vision at være dagsordensættende

Læs mere