Undervisningsbeskrivelse

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Undervisningsbeskrivelse"

Transkript

1 Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Maj 2015 Institution VUC Vest, Stormgade 47, 6700 Esbjerg Uddannelse HF net-undervisning, HFe Fag og niveau HF matematik B. Anvendt materialer: 1) Vejen til matematik B2 (elektronisk pdf), 2. udgave, Knud Erik Nielsen og Esper Fogh, forlaget HAX. 2) Notesamling: Matematisk Huskeliste STX C & HF C, af Ken Mathiasen 3) Hjemmesiden (samling af matematiske undervisningsvideoer) Lærer(e) Hold Ken Mathiasen NmaB115snet14 - Net Esbjerg Matematik C-B Oversigt over gennemførte undervisningsforløb 1. Introduktion til mat B Introduktion til net-matematik og repetition af matematik C. 2. Funktionsbegrebet Funktionsbegrebet, andengradspolynomium, grænseværdi, CAS 3. Differentialregning Differentialkvotient, monotoni, tangentligning 4. Optimering Modellering og optimering 5. Integralregning Stamfunktion, ubestemt integral, bestemt integral, arealfunktion 6. Statistik Deskriptiv statistik, grupperede og ikke grupperede. Statistiske test (Chi2 og GOF) 7. Opsamling Repetition, opgave rutine 8. Projekt opgaver Eksperimentel matematik, CAS værktøj, Styr på mine mat-noter 9. Eksamensforberedelse Mundtlig præsentation, skriftlig opgavestrategi 4/ Med forbehold for censors kommentarer Side 1 af 8

2 Beskrivelse net-baseret undervisningen. Undervisningen er individuel. Undervisningen er internetbaseret og foregår ved at eleven sidder selvstændig og arbejder med et tematiseret opgaveark. Et opgaveark begynder typisk med at eleven ser en video hvori emnet forklares. Herefter læser eleven et afsnit i lærebogen og regner en opgave - nogle gange følges op med yderligere en video eller lærebogslæsning. "Lektionen" afsluttes med opgave regning fra HAX B2 bogen (der er facit til alle regnestykkerne). Undervejs er læreren i løbende kontakt ( support) med eleven. De enkelte opgaveark Her er et link til det samlede undervisningsmateriale: https://www.dropbox.com/sh/dcbhpuplv2omeyl/aaaimk-c6exoszdorwidfj98a?dl=0 Beskrivelse af de enkelte undervisningsforløb (1 skema for hvert forløb) 1. Intro. til mat. B Introduktion til net-matematik og repetition af matematik C a) regneregler, hierarki, potensregler, logaritmeregler b) linjens ligning, grafisk og matematisk ligningsløsning c) lineære sammenhænge, potens- og eksponentielle-sammenhænge d) Trigonometri (pytagoras, cos, sin, tan, sinus- og cosinus-relation) e) Deskriptiv statistik (grupperede og ikke grupperede observationer) f) Øvrigt (herunder kapitalfremskrivning, CAS værktøj, indekstal) Omfang 5 % Repetition Kompetencer: selvstændigt arbejde med matematik Selvstændig repetition og opgaveløsning. Skriftlig aflevering af to hele HF C sæt. 4/ Med forbehold for censors kommentarer Side 2 af 8

3 2. Funktionsbegrebet Funktionsbegrebet, andengradspolynomium, grænseværdi, CAS a) Matematikfundamentet forstærkes med elevspecifikke opgaver og med individuel træning af forskellige matematikemner b) Funktionsbegrebet, f(x) c) CAS lommeregnere software og skriftlighed d) Grænseværdi, kontinuerte kurver e) Andengradspolynomium f) Regression Omfang 20 % Funktionsbegrebet Tilegnelse af viden på et net-matematik-hold Selvstændig viden tilegnelse. Skriftlig dialog med lærer ( ). Skriftlig aflevering. - Aflevering af dele af HF Matematik B sæt (2014 juni HF B). Mundtlig videoaflevering. - Præsentation af løsning af andengradsligning. 3. Differentialregning Differentialkvotient, monotoni, tangentligning a) Differentialkvotient b) Tangentens ligning c) Monotoniforhold Omfang 20 % Fagligt mål: Kendskab til og anvendelse af differentialkvotient og regneregler for differentialkvotient. Kompetencer: Selvstændig løsning af opgaver med brud CAS værktøj. Individuel arbejde. Mundtlig videoaflevering. Bevis at f '(x) = 2x når f(x) = x 2. Skriftlig aflevering, Lim, Tangent, første afledte. 4/ Med forbehold for censors kommentarer Side 3 af 8

4 4. Optimering Modellering og optimering a) Modellering b) Optimering Omfang 10 % Abstraktionsniveau - arbejdet med bogstaver og modeller Skriftlig aflevering, Modellering og optimering. 5. Integralregning Stamfunktion, ubestemt integral, bestemt integral, arealfunktion Omfang 15 % a) Stamfunktion, ubestemt integral b) Bestemt integral c) Arealfunktion Fagligt mål: Kendskab til og anvendelse af stamfunktion i forbindelse med ubestemt integral, og i forbindelse med bestemt integral og arealbestemmelse Kompetencer: Selvstændig læsning af tekst med logisk og matematisk indhold. Selvstændig viden tilegnelse. Skriftlig dialog med lærer ( ). To skriftlig afleveringer; Integralregning og et STX Matematik B sæt. Mundtlig videoaflevering. Bevis at A'(x) = f (x). 4/ Med forbehold for censors kommentarer Side 4 af 8

5 6. Statistik Deskriptiv statistik, grupperede og ikke grupperede. Omfang 10% Statistiske test (Chi2 og GOF) a) Grupperede og ikke grupperede observationer (re-cap) b) Chi 2 test c) GOF test d) Statistik og CAS-værktøj Fagligt mål: Kendskab til og anvendelse hypotesetest. Kompetencer: Selvstændig løsning af opgaver med brud CAS værktøj. Selvstændig viden tilegnelse. Skriftlig dialog med lærer ( ). To skriftlige afleveringer ; statistik og et STX Matematik B sæt. 7. Opsamling Repetition og opgaverutine Skriftlig opgaveregning (to matematik B eksamenssæt) Elevvalgte repetitionsemner Omfang 10 % Gruppearbejde med andre elever (via ) Opgaverutiner Gruppearbejde, informationssøgning, rapportskrivning To skriftlige afleveringer (to hele matematik B sæt). Aflevering af en fælles grupperapport 8. Projekt opgaver Eksperimentel matematik, CAS værktøj, Styr på mine mat-noter Der er løbende i forløbet gennemført tre projektopgaver En almindelig gruppearbejde og to som distanceret gruppearbejde 1) De matematiske pendul 2) Lav en brugervejledning til et CAS-værktøj 3) Lav en Mat B repetitionsbog Omfang Varighed: ca. 4 elevtimer pr. projekt Gruppearbejde, projektsamarbejde Dialog med med-studerende 4/ Med forbehold for censors kommentarer Side 5 af 8

6 9. Eksamens forberedelse Mundtlig præsentation, skriftlig opgavestrategi Overblik over materiale til eksamensspørgsmålene Præsentationsteknik, mundtlig og skriftlig Elevvalgte repetitionsemner Omfang 10 % Præsentationsteknik, mundtlig og skriftlig Mundtlig fremlæggelse En skriftlig aflevering (et matematik B sæt). 4/ Med forbehold for censors kommentarer Side 6 af 8

7 Neden for fortegnelse over de mundtlige eksamensspørgsmål: (med forbehold for censors kommentarer). HF Matematik B. Eksamensspørgsmål, maj Trigonometri Gør rede for definitionen af sinus og cosinus. Bevis formlen for arealet af en trekant og sinusrelationen. 2. Trigonometri Gør rede for definitionen af sinus og cosinus. Bevis cosinusrelationen. 3. Eksponentiel udvikling Gør rede for eksponentiel udvikling og for beregning af forskrift ud fra to punkter. Omtal frem- og tilbageskrivning af kapital. Benyt gerne et eksempel fra din projektrapport. Gør bl.a. rede for fordoblings- og halveringskonstant for eksponentiel udvikling 4. Potens udvikling Gør rede for potensfunktioner, samt for anvendelse af potensmodeller. Gør rede for beregning af forskrift ud fra to punkter. Forklar hvorledes regression kan anvendes til at finde a og b. Benyt gerne et eksempel fra din projektrapport. 5. Deskriptiv statistik Gør rede for statistisk beskrivelse af et observationssæt (grupperede, ikke grupperede). Omtal histogram, sumkurve, kvartilsæt og boksplot. Gør rede for begreberne stikprøve og population og hvilke overvejelser, man skal gøre sig i forbindelse med udvælgelse af en stikprøve. 6. Andengradspolynomier. 4/ Med forbehold for censors kommentarer Side 7 af 8

8 Du skal bl.a. komme ind på løsning af andengradsligning, toppunktets koordinater og konstanternes betydning for grafens beliggenhed. Omtal evt. anvendelse af andengradsligning. 7. Lineære funktioner og differentialregning Gør rede for den lineære vækstmodel. Udled formlen for hældningskoefficient. Gør rede for tangenten til grafen for en differentiabel funktion. 8. Differential- og integralregning Gør rede for begrebet differentialkvotient. Udled differentialkvotienten for x Omtal differentiation af en sum. Omtal begrebet stamfunktion og giv eksempler. 9. Differential- og integralregning. Gør rede for begrebet differentialkvotient. Udled differentialkvotienten for x 2. Omtal arealfunktion. Gør rede for beregning af arealet under en graf v.h.a. stamfunktion. 10. Differentialregning Gør rede for begrebet differentialkvotient. Udled differentialkvotienten for x 2. Giv et eller flere eksempler på optimering. 11. Statistik, chi i anden test Vælg et simpelt eksempel og forklar beregninger til chi-i-anden-test for uafhængighed. Omtal bl.a. antal frihedsgrader, nulhypotese, forventede værdier, teststørrelse, p- værdi og signifikansniveau. Omtal chi-i-anden-test for goodness of fit. Benyt gerne et eksempel fra din projektrapport. 4/ Med forbehold for censors kommentarer Side 8 af 8

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin 2. juni 2014 Institution Kolding HF og VUC, Ålegården 2, 6000 Kolding (tovholder) VUC Vest, Stormgade 47,

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Vinter 2014 Institution 414 Københavns VUC Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold hfe Matematik B Trine Eliasen

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Sommer 2015 Institution 414 Københavns VUC Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold HFe Mat C-B Henrik Jessen

Læs mere

1 Ligninger. 2 Ligninger. 3 Polynomier. 4 Polynomier. 7 Vækstmodeller

1 Ligninger. 2 Ligninger. 3 Polynomier. 4 Polynomier. 7 Vækstmodeller 1 Ligninger a. Fortæl om algebraisk og grafisk løsning af ligninger ud fra ét eller flere eksempler. b. Gør rede for algebraisk løsning af andengradsligningen ax 2 + bx + c = 0. 2 Ligninger a. Fortæl om

Læs mere

Oversigt over gennemførte undervisningsforløb

Oversigt over gennemførte undervisningsforløb Undervisningsbeskrivelse Termin Maj/juni 2015 Institution Favrskov Gymnasium Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold stx Matematik B Janne Skjøth Winde 2.s mab Oversigt over gennemførte undervisningsforløb

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Maj juni 2012 Institution Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) VUF - Voksenuddannelsescenter Frederiksberg Hf

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Juni 2013 Institution Uddannelse Fag og niveau Lærere Hold Favrskov Gymnasium Stx Matematik A Peter Lundøer

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Maj - juni 2015, skoleåret 14/15 Institution Herning HF og VUC Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold HF Matematik

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Termin Maj-juni 2015 Institution Horsens HF & VUC Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold Hfe Matematik C Bodil Krongaard Lindeløv mac2 Oversigt over gennemførte undervisningsforløb

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Institution Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold Maj-juni 2015 Skoleår 2014/2015 Thy-Mors HF & VUC Hf2 Matematik,

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Maj-juni 2011 Institution Uddannelsescenter Herning, afd. HHX-Ikast Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Termin Maj-juni 2014 Institution Svendborg Erhvervsskole Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold HHX Matematik B 1. år: Dorthe Jørstad/Folmer Laursen 2. år: Folmer Laursen HH213MATB3

Læs mere

Beviserne: Som en det af undervisningsdifferentieringen er a i lineære, eksponentiel og potens funktioner er kun gennemgået for udvalgte elever.

Beviserne: Som en det af undervisningsdifferentieringen er a i lineære, eksponentiel og potens funktioner er kun gennemgået for udvalgte elever. År Sommer 2015 Institution Horsens HF & VUC Uddannelse HF2-årigt Fag og Matematik C niveau Lærer Søren á Rógvu Hold 1b Oversigt over forløb Forløb 1 Forløb 2 Forløb 3 Forløb 4 Forløb 5 Forløb 6 Forløb

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Sommer 2014 Institution VUC Vestegnen Uddannelse Fag og niveau Lærer 2hf Matematik C Søren Fritzbøger Hold

Læs mere

til emneopgaver eller projekter, som du skal lave. Disse kan du se til sidst i materialet.

til emneopgaver eller projekter, som du skal lave. Disse kan du se til sidst i materialet. Kære selvstuderende i matematik A materiale, der kan udgøre dit eksaminationsgrundlag. rslag til Eksaminationsgrundlaget for matematik C og nationsgrundlaget for selvstu- - s- C-, B- og A-niveau. Du kan

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin August 2011 juni 2012 Institution Handelsgymnasiet Tradium, Rådmands Boulevard Uddannelse Fag og niveau Lærer(e)

Læs mere

Anvendt litteratur : Mat C v. Bregendal, Nitschky Schmidt og Vestergård, Systime 2005

Anvendt litteratur : Mat C v. Bregendal, Nitschky Schmidt og Vestergård, Systime 2005 Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin juni 2011 Institution Campus Bornholm Uddannelse Fag og niveau Lærer Hold Hhx Matematik C Peter Seide 1AB

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse for: 670e 1208 Ma

Undervisningsbeskrivelse for: 670e 1208 Ma Undervisningsbeskrivelse for: 670e 1208 Ma Fag: Matematik C->B, HFE Niveau: B Institution: VoksenUddannelsescenter Frederiksberg (147248) Hold: 670e 1208 Ma (Matematik C-B, halvårshold) Termin: December

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Sommer 15 Institution 414 Københavns VUC Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold Hf Matematik C Kristian Møller

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Maj-juni 09/10 Institution Frederikshavn Handelsskole Uddannelse HHX Fag og niveau Matematik A (2 årigt forløb

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Maj-juni 2015 Institution VUC Hvidovre-Amager Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold HF Matematik C Suna Vinther

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Institution Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold Maj- juni, 14-15 Horsens HF & VUC HF 2- årigt Matematik

Læs mere

Side 1 af 10. Undervisningsbeskrivelse. Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser. Termin Maj-juni 2009/10

Side 1 af 10. Undervisningsbeskrivelse. Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser. Termin Maj-juni 2009/10 Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Maj-juni 2009/10 Institution Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold Handelsskolen Sjælland Syd, Vordingborg

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Sommer 2015 Institution Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold VUC Lyngby hf2 matematik C Steffen Jørgensen

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Juni, 12/13 Institution VID Gymnasier Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold hhx Matematik C Hasse Rasmussen

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Maj-juni 2015 Institution VUC Vest - Esbjerg Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold Hfe Matematik C Peter

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Maj-juni 2015 Institution Uddannelse Fag og niveau Lærer Hold VUC Skive-Viborg Hfe Matematik C Claus Ryberg

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Sommer 2015 Institution Campus vejle Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold HHX Matematik C PEJE (Pernille

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Sommer 2015 Institution 414 Københavns VUC Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold Hf2 Matematik C Michael

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Institution Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold Termin hvori undervisningen afsluttes: maj-juni 14/15 IBC-Fredericia

Læs mere