CareWare 2010 Det velfærdsteknologiske manifest 11. februar 2010, Århus Rådhus

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "CareWare 2010 Det velfærdsteknologiske manifest 11. februar 2010, Århus Rådhus"

Transkript

1

2 CareWare 2010 Det velfærdsteknologiske manifest 11. februar 2010, Århus Rådhus

3 Initiativtagerne og styregruppe bag CareWare 2010 Center for Pervasive Healthcare

4 Kolofon CareWare 2010, 11. februar 2010, Århus Rådhus Manifest koncept og udvikling Århus Kommune, Region Midtjylland, Innovation Lab Grafisk design, idé & layout Søren Martin Mark Andersen, Innovation Lab Skribenter Teknologisk overblik: Anne Thomas, Morten Povlsen, Innovation Lab Workshops, outputs og aftryk: Jannie Friis Kristensen, Mads Thimmer, Anne Thomas, Innovation Lab Redaktionsansvarlig Kenneth Eg Madsen, Innovation Lab Copyright Århus Kommune & Innovation Lab, 2010

5 Kapitel 1. Vision og mål CareWare forord CareWares vision og mål Kapitel 2: Velfærdsteknologisk overblik Det velfærdsteknologiske manifest Linse 1: Individ Linse 2: Service Linse 3: Arbejdsgange Linse 4: Organisering Linse 5: information Det samlede teknologiske overblik Kapitel 3: CareWare outputs benspænd og anbefalinger Overblik skab et system for udveksling på tværs Samarbejde skab en fremsynet samarbejdsmodel Innovation skab opskriften på en resultatorienteret idékultur Forretning skab grobunden for de velfærdsteknologiske forretningsmodeller Internationalt skab den internationale sammenhæng Kapital skab nye fordelingsvilkår og uddelingskriterier Kapitel 4: CareWare aftryk Manifestets anbefalinger Kapitel 5: Deltagere på CareWare 2010

6 Kapitel 1. Vision og mål CareWare 2010 står der på dette manifest. Mens begrebet manifest repræsenterer noget gammeldags alene på grund af dets historie, så er ordet CareWare tydeligvis et barn af informationsalderen. Og det er ikke tilfældigt. Første gang, ordet manifest dukkede op på skrift, var i 1620 i en oversættelse af Paolo Sarpis History of the councel of Trent. Der optræder det i sætningen, De blev så vældigt overraskede over hans manifest, at de aldrig ville tillade det at blive offentliggjort. En noget sørgelig skæbne for en tekst, hvis eksistens det er at sætte en helt ny bevægelse i gang. Dokumentet i din hånd er det tydeligvis allerede gået lidt bedre for. Og derfor bærer det nu videre på denne tradition: At udpege en tydelig retning for andre at følge. Denne gang er retningen lagt i dette nye ord: CareWare. En hybrid af noget i familie med software og hardware. Og hverken software eller hardware er noget i sig selv. Det er begreber skabt til interaktion med andre apparater og imellem mennesker. De indgår altid som en del af et større hele og er kun

7 Kapitel 1. Vision og mål helt værdifuldt, når det indgår i udvidede netværk. Det samme kunne man sige om ordet Care, der ligger tæt på det danske ord at kære sig om. Det minder os nok om sundhedssektoren, men det bevæger sig i en anden retning. En retning væk fra gamle begreber som sygehus, behandlingsforløb og effektiviseringsprocesser. Det definerer måske snarere et teknolgi- og vidensystem til at fremme velfærd. Dermed signalerer CareWare i stil med begrebet manifest, et paradigmeskifte. Vi vil skabe en bevægelse på velfærdsområdet. Vi vil opnå nye store og uforudsete resultater, og vi gør det ved at fokusere på alt det udenom og alt det, der opstår, når viden konvergerer, og enkeltdele spiller sammen i nye sammenhænge. Med dette dokument ønsker vi at udpege en fælles retning for en idékultur med international positionering. En fælles retning, der spiller overens med markedet og den tilgængelige kapital. Et fingerpeg om en ny og fremsynet samarbejdsmodel med et indbygget system for udveksling på tværs. Vi gør det, fordi vi allerede har stærke store kort på hånden, når det gælder medicin, behandling, analyse, forskning og hjælpemidler. Og spændende små tilkommere med 3D-visualisering, sensorbaseret interaktionsudstyr og nano-kvaliteter i mange retninger.

8 Kapitel 1. Vision og mål Nu vil vi gerne besvare spørgsmålene: Hvad bringer vi på banen, når vi sammensætter det kendte i nye sammenhænge og tilsætter det uventede? Hvor langt kan vi nå ved at bevæge os i samme nye retning?

9 CareWare Manifest Kapitel 1. Vision og mål CareWare er en saltvandsindsprøjtning til velfærdsteknologiens udvikling i Danmark og har til formål at samle det velfærdsteknologiske aktørfelt i Danmark.... Hvad er CareWare? Hvorfor er CareWare nødvendig? Med Careware ser vi på de teknologiske Vi kunne starte med at spørge: Skal Dan- muligheder, når vi får brug hjælp, pleje mark være med eller skal Danmark ikke og behandling. Men velfærdsteknologi? være med? Men hvorfor være med, når Handler det også om merværdi for den man kan være foran og på forkant med enkelte borger, som har behov for hjælp udviklingen? For Danmark er nemlig med og støtte? Og handler det om lukrative og og markerer sig på flere områder. Men nyttige forbindelser mellem det offentlige udgangspunktet må være, at Danmark og dansk erhvervsliv? Ja! Og initiativet, kan og skal være en førende spiller i den CareWare, er sat i verden for at belyse og internationale velfærdsteknologi-elite. proaktivt handle på netop dette. Sundhed og velfærd handler om hver Fra 3D-patientjournaler, tele-medicin og enkelt borger i Danmark, og derfor er virtuelle lægekonsultationer til robotter i CareWare et fælles og fremadskuende hjemmet. CareWare stiller skarpt på den projekt, som skal sikre Danmark en billet nyeste velfærdsteknologi og gør den til fremtiden. håndgribelig, og udstillingen stiller teknologierne åbent til skue, så du kan se, høre og røre ved fremtiden inden for velfærdsog sundhedsteknologi.

10 CareWare Manifest Kapitel 1. Vision og mål Hvor skal vi hen med CareWare? Fremad! Det er ambitionen at få skabt en platform, der kan flytte Danmark - samlet videre mod nye højder og mål. CareWare vil derfor være en årlig begivenhed en international konference med en stor udstilling, som er åben for alle. Én enkeltstående begivenhed kan ikke gøre det alene udviklingen er et andet sted om et år, og derfor afvikler vi CareWare hvert år, så alle borgere og virksomheder kan komme på omgangshøjde eller endnu bedre; komme et skridt foran udviklingen, så man får overblik over de muligheder, der er til rådighed, og de, der kommer lige om lidt. Hvordan gør vi CareWare til en succes? Der skal høstes erfaringer, sættes nye mål, og der skal udformes konkrete anbefalinger til en fremtidig national strategi og handling. CareWare 2010 bliver et fælles løft, der bringer os tættere på en realisering af denne vision. Det klare mål med denne første CareWare er at samle et manifest, der skal kunne bruges som politisk pejlemærke. Vi holder dørene åbne! Den årlige udstilling er den enkelte borgers mulighed for at hive familien med ind i fremtiden og se på, hvordan mulighederne for den omsorg, som vi alle får brug for, ser ud i årene, der kommer. Udstillingerne er gratis.

11 Kapitel 2. Det velfærdteknologiske overblik Det velfærdsteknologiske overblik Fra sygehusvæsen til sundhedssektor Patienter og sygdomsforløb vil være sekundære i forhold til indsatsen overfor kunder, der efterspørger services til bevaring og styrkelse af deres helbred. Fra centralsygehus til lommeklinik Sundhedsservice leveres ambulant i umiddelbar tilgængelighed for kunden. Fra egen læge til hjemmeapotekeren Diagnostisk udstyr markedsføres til private på lige fod med de medicinske faggrupper. Vi køber analysekits i håndkøb. Fra generelle kostråd til personlig diagnose pr sms Enhver borger kan frit få unikke individuelle data analyseret online og leveret på alle personlige elektroniske enheder. Fra én medicinsk hovedcomputer til håndholdte apparater for alle Glem alt om store kapitaltunge apparater. Servere vil levere beregningskraft til små håndholdte apparater, der kan skifte analysefunktion ved simpel download af software.

12 Kapitel 2. Det velfærdteknologiske overblik Den vigtigste teknologiske tendens er ikke at finde blandt de traditionelle forskningsområder. Ej heller er den at udpege blandt de mange nye specialer som nano-, robot- eller bioteknologi. Den vigtigste tendens ligger nemlig lige midt imellem dem alle. Vi kalder den konvergens, og det er en smeltedigel af muligheder. Det er, når blodbaner selv giver besked om indhold, og pilleglasset doserer vitaminer afhængigt af vejrforholdet. Det er, når specialistviden når ud til Fru Hansen i Rødovre samtidig med, at alverdens servere leverer virarespons til eksperten. Teknologi kommer ikke længere til at effektivisere processer og forbedre service. Den kommer til at redefinere, hvordan vi i det hele taget opfatter sundhedsservices og alle de processer, der hører med dertil. Vi har til det formål defineret fem linser: Service Arbejdsgange Organisering Information Individ Linserne er indbyrdes afhængige og uadskillelige. Tendenser beskrevet under en linse er afgørende for en anden. Men udsigterne præsenteret under hver enkelt kan læses for sig, og hver især give et fingerpeg om nye retninger, der kommer til at skabe nye muligheder for, hvordan vi forstår og forvalter vores sundhed. For hver linse har vi beskrevet baggrunden for den kommende teknologiske udvikling, og det er vores håb, at de fem linser samlet vil give det overblik, der er nødvendigt for inspiration på tværs. Området er enormt og uudtømmeligt, men vi kan give et kig ind i nogle af mulighederne muligheder, der kan ses fra flere vinkler.

13 CareWare Manifest Kapitel 2. Det velfærdteknologiske overblik Linse 1: Individ Definition: Ethvert levende væsen med bevidsthed, ønsker, behov og rettigheder. Baggrund Det moderne menneske konsulterer nettet, før de konsulterer deres praktiserende læge. Individet - ikke sygehusvæsnet - tager i fremtiden den centrale rolle som behandler. Udbredelsen af internettet giver blandt andet mere informerede patienter. Især virtuelle, sociale netværk er betydelige opinionsdannere, ikke mindst når det gælder emner omkring sundhed. En myriade af hjemmesider, debatfora og sundhedsrelaterede blogs udgør tilsammen en vidensbase, der supplerer, men også udfordrer officielle sundhedsvejledninger. Det gælder hele sundhedsområdet, bredt dækkende alle områder som fitness, kost, toxikologi, Det biovidenskabelige team hos Ergonomidesign har skabt en prototype, der viser et muligt scenarie for fremtidens interaktion mellem individ, medicinsk fagpersonale og service institutioner. Kilde: stresshåndtering, småbørnspleje og kroniske sygdomme. Der ligger et kæmpe omsætningspotentiale i services og produkter, der giver den enkelte forbruger en enten reel eller oplevet øget kontrol over forbrugerens eget og nærmestes helbred. Walmart faciliterer små drop-in klinikker til mindre helbredstjek. Kilde: ITFT /

14 Kapitel 2. Det velfærdteknologiske overblik Linse 1: Individ Udsigt 1: Patienten som projektansvarlig Kombinationen af intelligens i alle ting, og alliancer mellem internet udbydere og aktører indenfor sundhedsområdet vil bringe nye servicesystemer til verden. Dit helbred bliver i den allermest fysiske forstand lagt i din hånd. Apoteker, forsikringsselskaber, mediehuse og helsekostforretninger kan sælge serviceløsninger, der, i stil med det vi kender, fra I-phonen tilbyder dig en palette af forskellige programmer, der ovenikøbet kan integrere med øvrige elektoniske enheder i dit hjem: Badevægten, termometeret, sensoren i madrassen. Data synkroniseres, analyseres øjeblikkeligt og kan sammenlignes med datasæt tilgængelige i skyen. Du genererer selv din journal, også længe før du bliver syg. Ansvaret for helbredet vil i stil med det økonomiske ansvar være sammensat af en række synlige private valg, der omfatter både sociale omstændigheder, arbejdsrelationer, kost og kondition, for at nævne blot nogle få. Udsigt 2: Lettere adgang til små diagnoser Håndkøbsanalyser vinder hastigt udbredelse både på de nordamerikanske og europæiske markeder, men også på vigtige vækstmarkeder som Indien og Kina. Grænsen mellem hvilken medicin, der er receptpligtig og hvad, der kan købes i håndkøb, rykkes hele tiden. Specielt er ældreområdet udsat for en hastig liberalisering. Vitaminer og mineraler, sammen med behandling af forkølelse og hoste, er fortsat det dominerende marked. Men i takt med, at diagnose-kits bliver tilgængelige i udgaver, der adskiller sig meget lidt - hvis overhovedet - fra det udstyr, de praktiserende læger har til rådighed, vil endnu større områder blive alment accepteret som husmedicin. I USA har Walmart introduceret drop-in-klinikker, hvor man kan få minutrådgivning på en række almindeligt forekommende, men ukomplicerede symptomområder. Holder Chris Andersons longtail-teori vand også på sundhedsområdet, vil vi se en stadigt bredere palette af diagnoser, der etableres udenom det officielle system, mens det offentlige behandlingssystem vil blive stadig mere fokuseret på tungere sager. Teknologien hjælper patienter til selvhjælp, almindeligt plejepersonale kan varetage mere krævende opgaver, og specialister kan assistere og fokusere på det, de er gode til, hvilket giver bedre ressourcefordeling, men et væsentligt øget behov for f.eks. automatiseret validering af diagnostiske data.

15 Kapitel 2. Det velfærdteknologiske overblik Linse 2: Service Definition: Et stykke arbejde, der udføres af mennesker til nytte for en anden. Baggrund Traditionelt har sundhedsvæsenet været betragtet som et behandlingssystem. I sundhedssektoren er kunden ofte karakteriseret som patienten eller den syge. Men de fleste kunder i fremtidens sundhedssektor er faktisk raske mennesker, som efterspørger viden og behandlingstilbud, der sikrer, at de forbliver raske. Den fagligt kyndige læge bliver ikke primært kontaktet, når behandling er nødvendig, hans rådgiverfunktion er efterspurgt af en langt større kreds. Og sundhedsvæsenets rækkevidde bliver strakt til det yderste. Kun få ønsker åbenlyst at blive behandlet på et sygehus. Fremtidens sundhedsteknologi vil derfor tage udgangspunkt i at bringe behandleren så tæt på kunden, som det er muligt og nødvendigt. Kunden tager teknologier i anvendelse, som gør det muligt at være sund og levekraftig uden at være afhængig af en behandler. En velvære monitoreringsløsning kalder WellAWARE deres system til at levere fysiologiske data til familie og plejepersonale specielt med fokus på ældresegmentet. Kilde: Robotten her tillader speciallæger at gå stuegang fra privatadressen. Læge patient kontakten er et fokusområde hos InTouch health, der beretter om udbredt billigelse hos patienterne. Kilde:

16 Kapitel 2. Det velfærdteknologiske overblik Linse 2: Service Udsigt 1: Patienter vil have omsorgsfulde robotter Udsigt 2: Behandling af livskvalitet kommer i fokus Udsigt 3: Overvågning indgår som del af egenbehandling Patienter verden over genoptrænes i dag i et samarbejde mellem deres personlige terapeut og deres programmerede assistent. Alt fra dedikerede sundhedsrobotter til udvidede udgaver af den familiære Xbox tages i brug til at aktivere patienter efter udskrivningen. Det forlyder oven i købet, at relationerne til disse enheder bliver så nære, at hvis en robot går i stykker beder patienten specifikt om at få samme robot igen efter endt reparation frem for at få en ny, leveret med det samme. På stuegangen ser vi også robotterne introduceret. Her i en form, hvor hovedet udgøres af en skærm med fjernvisning af ens egen læge eller specialist. Et flertal af de adspurgte patienter foretrak at få besøg af denne robotrepræsentant af deres egen læge frem for at blive visiteret af en anden læge i levende udgave. Interessant er det, at det ikke kun er de unge, der tager imod disse teknologiske plejere. Også ældre værdsætter den øgede rækkevidde, som robotter tilfører sundhedsområdet geografisk såvel som i længden af behandlingstilbuddet. WHO har for længst udvidet definitionen af sundhed og dermed gjort op med behandlingssystemet som den teknologisk orienterede, reparerende virksomhed. Mens amerikanske økonomiske analyser peger på, at 4/5 af udgifterne på sygehusene går til de kroniske sygdomme, som bl.a. diabetes, muskel- og skeletlidelser, KOL samt hjerte-karsygdomme og visse sindslidelser, påpeger samme rapport, at disse patienters fravær fra arbejdslivet er en endnu større belastning for samfundsøkonomien. I Danmark er der sat fokus på fjernbehandling af visse kroniske sygdomme. Vi spår, at indsatsområdet vil spredes ud til også at sætte ind overfor en samlet øget livskvalitet for disse patienter og dermed en øget anvendelse af denne gruppes ressourcer. Frem for at fokusere isoleret på telemedicin, vil teknologien ses taget i anvendelse til at integrere sygdomsramte i arbejdsmarkedet og sociale sammenhænge. Systemer til fjernovervågning tilbyder analyse af en bred vifte af bevægelsesmønstre til en automatiseret vurdering af aktivitetsniveau, søvnrytme o.lign. Dette overordnede realtidsbillede af en beboer kan tilbyde afgørende input omkring ændret adfærd såsom fravær af toiletbesøg over længere perioder, alarmerende nedsat aktivitet eller manglende indtagelse af medicin. Automatiseret pleje af ældre, psykisk syge og ressourcesvage langtidssyge, der ikke magter egenbehandling, giver en ny forbedret mulighed for et tæt-på-normalt liv i egne omgivelser. En skizofren kvinde berettede om væsentligheden af, at hendes kontakt med familien gik fra at være kontrol af medicinering til at være planer om forestående højtider og tilsvarende basale kvaliteter

17 Kapitel 2. Det velfærdteknologiske overblik Linse 3: Arbejdsgange Definition: Et forløb eller en måde, hvorpå arbejdet er tilrettelagt. Baggrund Internetteknologiernes hastige udvikling og stadigt mere dominerende rolle i samfundet vil understøtte og diktere udviklingen mod nye arbejdsgange i sundhedssystemet. Her synes især to trends at dominere. For det første vil centrale elementer af den sociale realtidsbølge fra nettet gøre sit indtog i de sundhedsfaglige systemer, hvor personalet vil samarbejde på tværs af virtuelle og kollaborative platforme. For det andet vil internettet i stigende grad række ud i den fysiske verden. Antallet af nye enheder, som hvert år kobles på nettet, vil fremadrettet blive talt i milliarder, og heraf vil mennesker udgøre en forsvindende lille del. De øvrige enheder er fysiske objekter som hospitalssengen eller den transportable elektrokardiografimaskine, som via sin opkobling kan kommunikere med omgivelserne og de administrative systemer. En kollaborativ online platform set fra oven, hvor sundhedsfagligt personale kan udveksle viden. Kilde: Et eksempel på fremtidens patientarmbånd. Teknologien kan bruges på både mennesker og udstyr. Kilde:

18 Kapitel 2. Det velfærdteknologiske overblik Linse 3: Arbejdsgange Udsigt 1: Videnudspredelse og diagnosticering I dag er det i modsætning til tidligere brugen af it i privatsfæren, som dikterer udviklingen af og forventningerne til arbejdspladsen. Det gør sig også gældende i sundhedssystemet, hvor de traditionelt tunge administrative og sundhedsfaglige systemer suppleres af mere dynamiske og kollaborative platforme, som er født ud af internettet og understøtter mobilitet. Forvent at fremtidens tur på skadestuen meget vel kan blive et møde med læger og sygeplejersker, som anvender mikro-blogging for at sprede viden lynhurtigt blandt kollegaer i virtuelle netværk. Nutidens sporadiske og spontane anvendelse af sociale realtidsplatforme afløses snarligt af morgendagens fuldvoksne platforme, som er skræddersyede til at sprede den kollektive viden og intelligens indenfor sundhedsområdet på tværs af geografi og organisatoriske skæl. Udsigt 2: Optimering af fysisk materiel og ressourcer Internettet forgrener sig i de kommende år yderligere ud i det sundhedsfaglige rum. Det at netværke og gå online er ikke længere udelukkende forbeholdt enheder som PC eren og mobiltelefonen. Vi vil opleve, at en myriade af enheder vil kommunikere virtuelt og trådløst. Det kan være alt fra pilleglasset over blodposen til patienter og andet vigtigt medicinsk udstyr, som udstyres med trådløse mikrochips. Sundhedssystemets arbejdsgange og mange sikkerhedsrutiner er komplekse, men nu er det heldigvis sådan, at de internetteknologier, som er under udvikling, elsker kompleksitet. Anvendt rigtigt har vi muligheden for at sige farvel til lister, afkrydsningsskemaer, forglemmelse og menneskelige fejl. Til gengæld vil vi kunne sige goddag til bedre patienthåndtering, højere kvalitet og mere tid til det sundhedsfaglige arbejde via intelligensautomatisering og sammenbinding af it-systemer og den virkelige verden.

19 CareWare Manifest Kapitel 2. Det velfærdteknologiske overblik Linse 4: Organisering Definition: Praktisk organisering af arbejdet for at udnytte de givne ressourcer bedst muligt. Baggrund Udviklingen går i øjeblikket mod en fysisk centralisering af sundhedsfaglige kompetencer og ressourcer. I et optimeringsperspektiv er udviklingen naturlig, men bekymringen i befolkningen er ofte, at det sker på bekostning af randområderne. Fremadrettet vil vi opleve, at ny teknologi vil agere løftestang for en virtuel decentralisering, som indenfor det sundhedsfaglige område vil gøre verden mindre, og ressourcer og kompetencer mere mobile. Den teknologiske udvikling har efterhånden nået et punkt, hvor fysisk tilstedeværelse ikke længere er et ufravigeligt krav. Specialister kan gennem virtualiserede kommunikationskanaler En mikroelektromekanisk chip eller blot lab-ona-chip, som man bruges til diagnostisering af en lang række sygdomme. Kilde: assistere kollegaer og/eller robotter når som helst og hvor som helst. Samtidigt vil dyrt og meget avanceret udstyr blive suppleret af mobile mikroenheder, som tjener samme funktion, og som bringes i anvendelse i randområderne, så hurtig diagnosticering sikres, og den rette behandling kan igangsættes. Et billede fra ORF projektet (Operating Room Of The Future), som tester ny teknologi indenfor blandt andet distanceoperationer. Kilde:

20 Kapitel 2. Det velfærdteknologiske overblik Linse 4: Organisering Udsigt 1: Bevægelige medarbejdere Mobilitet vil fremadrettet være et grundvilkår i enhver stillingsbetegnelse. Det betyder dog ikke, at man rent fysisk skal bevæge sig. Mobilitet dækker faktisk mere over evnen til ikke at lade geografien begrænse ens arbejdsradius. Fremtidens kommunikationsværktøjer er skalerbare og understøtter udviklingen. Det handler om at vælge den rette kombination af værktøjer i den givne situation. Den sundhedsfaglige specialist er fremtidens pilot, som via cockpittet modtager alle de nødvendige informationer. Det højopløselige kamera gør det muligt at se operationsfeltet tredimensionelt og med 10 gange forstørrelse. Samtidigt trækkes data om patientens sundhedstilstand direkte ind i cockpittet, så specialisten konstant har alle oplysninger i realtid og lige ved hånden. Fremtiden byder altså på direkte adgang til unikke kompetencer, som tidligere var stærkt begrænset af geografiske og økonomiske flaskehalse. Udsigt 2: Mobile mikroenheder Udviklingen inden for sundhedshardware ændrer i de kommende år karakter. Den samme udvikling, som vi oplevede med forbrugerelektronik, vil komme til sundhedshardware hvilket betyder, at alt vil blive mobilt og kommer i helt nye formfaktorer. Udviklingen vil gå fra de traditionelle stationære enheder til lab-on-a-chip-designs integreret direkte i vores mobile enheder. Det lyder måske nærmest utopisk, men rent faktisk, har mange af nutidens mobile enheder en hardwarekapacitet, som gør, at de udstyret med de rigtige sensorer og adgang til de rigtige services sagtens vil kunne løse opgaver på linje med moderne sundhedshardware. Hvorfor ikke udnytte, at vi lever i en verden, hvor hardware er mobilt, og software er funktionalitet, som leveres på bestilling via det mobile internet? Under alle omstændigheder giver det god mening, at vi i fremtiden understøtter en udbredt mulighed for selvdiagnosticering via mobilteknologi, så datakommunikation kan supplere fremtidens lægebesøg.

21 CareWare Manifest Kapitel 2. Det velfærdteknologiske overblik Linse 5: Information Definition: Fremstilling af fakta, data eller instruktioner på ethvert medie og i enhver form. Baggrund Informationsalderens næste guldfeber handler om data. Forstår man at indsamle, strukturere og tilgængeliggøre de enorme mængder af data, der eksisterer overalt, kan man meget vel stå med en kæmpe fordel. Vi lever i en tid, hvor adgangen til organiserede data i realtid aldrig har været lettere tilgængelig. Nu bliver indsamling og adgang til behandlede data også tilgængelig for almindelige private forbrugere, som via enkle og intuitive brugerflader kan få hjælp til alt fra overvågning af vitaminbeholdningen i blodet til avancerede viratest. Der er altså tale om en udvikling i retning af at gøre information og services tilgængelig for Et tidligt forsøg på at udvikle et såkaldt Body Area Network. Et personligt netværk til monitorering af hjerte, søvn og andre vitale signaler døgnet rundt. Kilde: almindelig mennesker. Denne smart-pille har indbygget fordøjelig sensorteknologi, der kan transmittere information til en microelektronisk modtgaer, der kan bæres som plaster eller under huden. Kilde:

22 Kapitel 2. Det velfærdteknologiske overblik Linse 5: Information Udsigt 1: Kliniske data til realtime input Vi vil forventeligt opleve en fremtidig udvikling, hvor enorme mængder af personlige og kliniske data vil blive kontinuerligt uploadet til internettet, så vi selv og andre kan bruge dem, dele dem og få gavn af dem. Via indlejrede sensorer i vores tøj, armbåndsure, halskæder og sko vil det være muligt at monitorere vores biometriske data. Disse enorme datamængder, som uploades til internettet, vil være tilgængelige for et netværk af intelligente objekter. Det kan f.eks. være mobile enheder, det intelligente hjem og vores omgivelser i almindelighed. I princippet vil vores biometriske data være tilgængelige hvor som helst og når som helst både for os og for alle dem, som vi har givet adgang som f.eks. læger, familien og andre relevante netværk. Væn dig med andre ord til, at kliniske data på nøgleparametre vil blive kontinuerligt overvåget, så den individuelle medicinering og behandling kan foregå nærmest i realtid. Udsigt 2: Visualisering og opsamling af store datamængder Klimaforandringer bliver først virkelige, når vi ser dem visuelt. På samme måde forholder det sig med sundhed og helbred. Det kan være meget vanskeligt at forholde sig til, at ens helbred er skrantende, hvis man ikke kan få syn for sagen. I takt med at kliniske data kan indhentes i realtid fra sensorer på kroppen, så vil vi også opleve, at de kan visualiseres. Dette skaber grundlag for udviklingen af adfærdsregulerende services. Vi vil som samfund være mere tilbøjelige til at ændre adfærd, hvis vi kender til de nøjagtige visuelle konsekvenser af fed kost, røg og alkohol. Langt flere vil i så fald ændre livsstil og vaner. Nu virker det måske så enkelt, som at vise rygeren sine rygerlunger og alkoholikeren skrumpeleveren, men det er en bredere tendens end som sådan. Datavisualisering vil slå igennem indenfor så forskellige områder som livsstilssygdomme, epidemisk kontrol og vaccination. I fremtiden vil vi måske endda abonnere på sensordata om miljøpåvirkningerne i nabolaget.

23 Lettere adgang til små diagnoser Individ CareWare Manifest Kapitel 2. Det velfærdteknologiske overblik Stuegang fra privaten Patienten som projektansvarlig Analyse af handlemønstre Service Minut diagnoser Vidensspredning og diagnosticering Optimering af fysisk materiel og ressourcer Interaktion med patienten Patienter vil have omsorgsfulde robotter Behandling af livskvalitet kommer i fokus Overvågning indgår som del af egenbehandling Arbejdsgange Mobile mikroenheder Bevægelige medarbejdere Smartpillen Body Area Network Organisering Online fællesskab Digitalt patientarmbånd Information Mikroelektronisk diagnostisering af sygdomme Distanceoperationer Kliniske data til realtime input Visualisering og opsamling af store datamængder

24 Kapitel 3: CareWare outputs: udfordringer og anbefalinger CareWare outputs udfordringer & anbefalinger

25 Kapitel 3: CareWare outputs: udfordringer og anbefalinger Overblik Skab et system for udveksling på tværs I det store hele er Danmark en lille region i verden. Alligevel er vi på det velfærdsteknologiske felt på mange måder langt fremme også længere, end vi selv tror. Men vi kommer kun videre ved at blive stadigt bedre til at skabe overblik over projekter, aktiviteter og indsatser og ved at koordinere disse i et system for erfaringsudveksling. På overbliksworkshoppen blev der ikke bare blive skabt overblik, men også fremsat forslag til en struktur, der skal fremme og sikre overblikket på sigt. Udfordringer Anbefalinger Kulturkløften mellem offentlig og privat er stor det kan være svært at finde de relevante personer i det offentlige. Kommunikationsløsninger er situationsbestemte og kontekstafhængige. Et info space. En teknologiinformationsplatform, hvor offentlige, organisationer, uddannelsesinstitutioner og private erhverv samles om idéer og mål med det klare mål at udvikle velfærdsteknologi. Konkurrence om midler forstærkes af puljeordninger, lovgivning og bureaukrati. Og fordi vi bevæger os på eet forretningsområde. Alle bidragsydere til offentligt støttede innovationsprojekter skal registreres i én database. Evt. skabe en pendant til amerikanske FDA. Udvikling i en sparetid og manglende politisk vilje til at prioritere udvikling af velfærdsteknologier. Manglende tid til udvikling på brugerniveau. Manglende redskaber vidensfora, men samtidig er det fulde overblik ikke ønskværdigt. Behovet for overblik er situations- og kontekstafhængig Der skal udvikles incitamentsstrukturer, som øger investeringsviljen og viljen til at dele viden, som løser velfærdsbehov. Målet er at imødekomme barrierer som udviklingsomkostninger, licitationsregler og organisationsressourcer.

26 Kapitel 3: CareWare outputs: udfordringer og anbefalinger Samarbejde Skab en fremsynet samarbejdsmodel I Danmark har det ikke været hårde markedskræfter, der har drevet den velfærdsteknologiske udvikling, men derimod evnen til at samarbejde bredt og tage udgangspunkt i brugernes behov. Samarbejdsworkshoppen fremsatte forslag til hvordan, man sikrer og bedrer den brede samarbejdskultur og brugerinddragelsen, så den også rækker internationalt og henover offentlig-privat virksomhedsskel. Alt sammen på en måde, som giver mening og værdi for såvel samfundsmæssig resultatskabelse som markedskræfter. Udfordringer Anbefalinger Samarbejde mellem offentlige og private parter. Innovation er forudsætning for udvikling for alle. At skabe fælles succeskriterier på tværs af politiske, forskningsmæssige, kommercielle og menneskelige interesser. Frigørelse af medarbejdere og personale til samarbejdsprocesser. Den gode historie om projekter og idéer skal offentliggøres og belønnes. Regelforenkling på OPI-området og risikovillighed fra statslig side og herunder se på IPR-regler og finansiering. Kapital skal tilvejebringes i samarbejde mellem det private og offentlige nem og hurtigt. Fleksibilitet i samarbejdsmodellerne er et krav. Projekter skal altid forankres hos borgerne og medarbejderne. Medarbejdere skal undervises i innovationsprocesser forud of involvering i projekter, som en del af tværfaglig ledelse, og der skal kunne til frikøb i forbindelse med deltagelse i disse. Man skal teste idéerne bredt evt. i open space idébørser, som OGSÅ skal inkludere helt lavpraktiske løsninger.

Udviklingsstrategi 2015

Udviklingsstrategi 2015 Udviklingsstrategi 2015 Indholdsfortegnelse Indledning... 3 Innovation i praksis... 4 Fokusområder 2015... 4 Fokusområde 1: Involvering af brugere, borgere og erhverv i velfærdsudviklingen... 6 Fokusområde

Læs mere

VOX POP fra temadagen om fremtidens sygepleje

VOX POP fra temadagen om fremtidens sygepleje VOX POP fra temadagen om fremtidens sygepleje 354 gæster var mødt op til temadagen om muligheder og udfordringer for fremtidens sygepleje. Temadagen blev afholdt den 1. december på Comwell Middelfart og

Læs mere

VÆRD AT VIDE FORBYGGENDE SELVMONITORERING

VÆRD AT VIDE FORBYGGENDE SELVMONITORERING VÆRD AT VIDE FORBYGGENDE SELVMONITORERING Faglige input produceret af og for partnerne i Lev Vel, delprojekt Forebyggende selvmonitorering Velfærdsteknologi i Forfatter: Af Julie Bønnelycke, vid. assistent,

Læs mere

Strategi: Velfærdsteknologi og digitalisering

Strategi: Velfærdsteknologi og digitalisering Strategi: Velfærdsteknologi og digitalisering Fremtidens senior- og handicapservice 2014 2018 Indledning Strategien er en del af den samlede strategi for Fremtidens senior- og handicapservice 2014-2018,

Læs mere

Døstrup IF Svinget 11 9500 Hobro www.dostrupif.dk Klublotto vinderne

Døstrup IF Svinget 11 9500 Hobro www.dostrupif.dk Klublotto vinderne Klublotto vinderne 2009 25 Rigmor Madsen 58 Lisbeth Sørensen 66 Lars Pedersen (LP) 24 Klaus Rasmussen 14 Michael Nielsen 51 Familien Pedersen 9 Jørgen Hedemand 55 Henrik Nielsen 60 Døstrup kortklub 49

Læs mere

Ældre- og Handicapforvaltningen, Aalborg Kommune Aalborg på Forkant Innovativ udvikling i sundhed og velfærd. Forundersøgelse. Aalborg på Forkant

Ældre- og Handicapforvaltningen, Aalborg Kommune Aalborg på Forkant Innovativ udvikling i sundhed og velfærd. Forundersøgelse. Aalborg på Forkant Forundersøgelse - bedre sundhed og mere omsorg og pleje for færre ressourcer Udvikling af innovative sundheds- og velfærdsløsninger i Ældre- og Handicapforvaltningen i Aalborg Kommune 1 Indholdsfortegnelse

Læs mere

MTB-O Sletten Stræktider Plads Navn Klasse Tid D-16

MTB-O Sletten Stræktider Plads Navn Klasse Tid D-16 MTB-O Sletten Stræktider -06-06-2009 Plads Navn Klasse D-16 1 Caroline Ryge Carlsen Ok Øst Birkerød 1:13:08 03:30= 19:54= 32:06= 38:48= 56:57= 59:46= 63:32= 70:57= 03:30= 16:24= 12:12= 06:42= 18:09= 02:49=

Læs mere

Matcher. Stilling. Gruppe H1

Matcher. Stilling. Gruppe H1 Matcher 1 : Køge OK - O-63/NFR/Maribo : 55-64 2 : Køge OK - OK Skærmen Værløse : 66-50 3 : Køge OK - DSR/Fredensborg/Vinderød : 66-47 4 : O-63/NFR/Maribo - OK Skærmen Værløse : 60-47 5 : O-63/NFR/Maribo

Læs mere

ROBOCLUSTER. Nationalt innovationsnetværk for vækst og innovation gennem udvikling og udnyttelse af robotteknologi

ROBOCLUSTER. Nationalt innovationsnetværk for vækst og innovation gennem udvikling og udnyttelse af robotteknologi ROBOCLUSTER Nationalt innovationsnetværk for vækst og innovation gennem udvikling og udnyttelse af robotteknologi Veje til innovation Aalborg 6 Oktober Nationalt innovationsnetværk Samler de danske robotkompetencer

Læs mere

Dansk Skytte Union 50m Hjemmebaneturnering 2014 - Senior

Dansk Skytte Union 50m Hjemmebaneturnering 2014 - Senior 60 liggende 5. omgang total 1. division 1 Ballerup 1 1872,6 10 9378,1 50 2 Kolding 1 1865,0 7 9277,0 31 3 DSB/ASF 1 1865,2 7 7431,0 29 4 Viborg 1 1852,7 4 9247,6 22 5 Bredstrup-Pjedsted 1 1843,9 0 9195,7

Læs mere

Horsens på Forkant med Sundhed

Horsens på Forkant med Sundhed Horsens på Forkant med Sundhed Mandag den 2. september 2013 begyndte projektet Horsens på Forkant med Sundhed med at tilbyde relevante borgere i Horsens Kommune deltagelse i projektet Horsens på Forkant

Læs mere

socialøkonomiske virksomheder

socialøkonomiske virksomheder 10 STRATEGI socialøkonomiske virksomheder // SOCIAL ANSVARLIGHED SKAL GØRE EN FORSKEL København har vedtaget en strategi for socialøkonomiske virksomheder. København vil med strategien sætte fokus på dén

Læs mere

Dansk Skytte Union 50m Hjemmebaneturnering Senior

Dansk Skytte Union 50m Hjemmebaneturnering Senior 60 liggende 4. omgang total 1. division 1 Ballerup 1 1876,9 10 7505,5 40 2 Kolding 1 1842,3 4 7412,0 24 3 DSB/ASF 1 1846,9 6 5565,8 22 4 Viborg 1 1850,6 8 7394,9 18 5 Bredstrup-Pjedsted 1 1819,9 0 7351,8

Læs mere

Alice Ilona Jensen Jobkonsulent Sygedagpengeafd. E-mail: aij@silkeborg.dk Mobil: Tlf: 89 70 47 23

Alice Ilona Jensen Jobkonsulent Sygedagpengeafd. E-mail: aij@silkeborg.dk Mobil: Tlf: 89 70 47 23 Alice Ilona Jensen Jobkonsulent E-mail: aij@silkeborg.dk 89 70 47 23 Anders Pedersen Socialrådgiver/Jobkonsulent E-mail: ape@silkeborg.dk 89 70 47 49 Anette Riis Anette Ulrik Psykolog E-mail: arn@silkeborg.dk

Læs mere

Støtte fra Erhvervspuljen til Aarhus Kommunes deltagelse i samarbejdet omkring MedTech Innovation Consortium gældende for en 3-årig periode.

Støtte fra Erhvervspuljen til Aarhus Kommunes deltagelse i samarbejdet omkring MedTech Innovation Consortium gældende for en 3-årig periode. Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten Fra Borgmesterens Afdeling Dato 2. oktober 2015 Støtte fra Erhvervspuljen til Aarhus Kommunes deltagelse i samarbejdet omkring MedTech Innovation Consortium

Læs mere

Strategi: Velfærdsteknologi og digitalisering

Strategi: Velfærdsteknologi og digitalisering Strategi: Velfærdsteknologi og digitalisering Fremtidens senior- og handicapservice 2014 2018 Indledning Strategien er en del af den samlede strategi for Fremtidens senior- og handicapservice 2014-2018,

Læs mere

Patienters og borgeres behov for kompleks sygepleje

Patienters og borgeres behov for kompleks sygepleje Gør tanke til handling VIA University College Patienters og borgeres behov for kompleks sygepleje - hvordan uddanner vi til det? 1 Frem mod en justeret sygeplejerskeuddannelse. Udfordringer, muligheder

Læs mere

Danmarks Jægerforbund Resultat individuelle Placering Nr Navn Foreningsnummer Forenings by Total

Danmarks Jægerforbund Resultat individuelle Placering Nr Navn Foreningsnummer Forenings by Total Dame Træf Skud 1 8 Laila Terkelsen 1053 Krogager Jagtforening 34 41 2 16 Jette Østergaard-Jensen 1052 Ansager og Omegns Jagtforening 34 42 3 153 Anja Pedersen 1061 Ølgod Jagtforening 32 40 4 5 Solveig

Læs mere

Fornavn Efternavn Klub Start nr. MFM1 Alan Kristensen, Alan SMT Silkeborg 1151 MFM Alan Nørgaard, Alan SMT Silkeborg MFM Allan Bak, Allan SMT

Fornavn Efternavn Klub Start nr. MFM1 Alan Kristensen, Alan SMT Silkeborg 1151 MFM Alan Nørgaard, Alan SMT Silkeborg MFM Allan Bak, Allan SMT Fornavn Efternavn Klub Start nr. MFM1 Alan Kristensen, Alan SMT Silkeborg 1151 MFM Alan Nørgaard, Alan SMT Silkeborg 14233 MFM Allan Bak, Allan SMT Silkeborg 9233 MFM Alma Heinesen, Alma SMT Silkeborg

Læs mere

SmartCare. CareWare 2012. Bedre arbejdsliv i velfærdssektoren. Nu.

SmartCare. CareWare 2012. Bedre arbejdsliv i velfærdssektoren. Nu. SmartCare CareWare 2012 Bedre arbejdsliv i velfærdssektoren. Nu. Udstilling 18. april 2012 International konference, udstilling, workshop og netværk 19. april 2012 CareWare 2012, SmartCare Sundheds-, velfærds-

Læs mere

CoLab Denmark. Oplæg Kenneth Mikkelsen / Programchef @ CoLab Denmark. Sund Vækst hus, København 2015-24-02

CoLab Denmark. Oplæg Kenneth Mikkelsen / Programchef @ CoLab Denmark. Sund Vækst hus, København 2015-24-02 Oplæg Kenneth Mikkelsen / Programchef @ CoLab Denmark Sund Vækst hus, København 2015-24-02 Hvad er velfærdsteknologi? - vi har vel alle en idé om det Er det Tendenser og trends - Internet of things! Øget

Læs mere

Klubmesterskab i cykling Brande Motion. Hvis der er fejl og mangler modtager jeg gerne henvendelser/jan Svendsen

Klubmesterskab i cykling Brande Motion. Hvis der er fejl og mangler modtager jeg gerne henvendelser/jan Svendsen Klubmesterskab i cykling Brande Motion. Hvis der er fejl og mangler modtager jeg gerne henvendelser/jan Svendsen Tour de Uhre Rasing/Jens Lyns Mindeløb Vi har ikke resultaterne 1984-89. I 1989 fik løbet

Læs mere

Døstrup IF Svinget Hobro Klublotto vinderne

Døstrup IF Svinget Hobro  Klublotto vinderne Klublotto vinderne 2009 25 Rigmor Madsen 58 Lisbeth Sørensen 66 Lars Pedersen (LP) 24 Klaus Rasmussen 14 Michael Nielsen 51 Familien Pedersen 9 Jørgen Hedemand 55 Henrik Nielsen 60 Døstrup kortklub 49

Læs mere

PLAN OG UDVIKLING GIS-STRATEGI 2012-2016

PLAN OG UDVIKLING GIS-STRATEGI 2012-2016 PLAN OG UDVIKLING GIS-STRATEGI 2012-2016 Indhold 1 INDLEDNING 3 2 STRATEGIGRUNDLAGET OG HANDLINGSPLAN 5 3 VISION 6 4 PEJLEMÆRKER OG PRINCIPPER 8 4.1 TEKNOLOGI 8 4.1.1 Principper 8 4.2 KOMMUNIKATION 9 4.2.1

Læs mere

områder, som selvfølgelig er fremadrettet Virksomhedsplan 2014-2015

områder, som selvfølgelig er fremadrettet Virksomhedsplan 2014-2015 områder, som selvfølgelig er fremadrettet Virksomhedsplan 2014-2015 41 42 43 S Strategiarbejde Indsats navn Fysioterapi til personer med psykisk sygdom Hovedansvarlig Fysioterapeut Helen Andersen Strategitema

Læs mere

Hjemmehjælpskommissionen. Visitatorernes årsmøde 2013

Hjemmehjælpskommissionen. Visitatorernes årsmøde 2013 Hjemmehjælpskommissionen Visitatorernes årsmøde 2013 1 stevns kommune Baggrunden og rammerne for kommissionens arbejde Demografi antallet af 80+ årige fordobles de næste 30 år Beskrive udfordringer og

Læs mere

Resultater Jæger. Jæger

Resultater Jæger. Jæger Jæger Allan Stigsen Jæger Kl. 12:00 361 Jørgen Nielsen JÆ Jæger Kl. 11:15 357 John Christensen JÆ Jæger Kl. 08:15 340 Flemming Carlsen JÆ Jæger Kl. 10:45 338 Per Jensen JÆ Jæger Kl. 10:15 334 Morten Røge

Læs mere

Accelerace og Green Tech Center kommer nu med et unikt tilbud om udvikling af din virksomhed Green Scale Up

Accelerace og Green Tech Center kommer nu med et unikt tilbud om udvikling af din virksomhed Green Scale Up Accelerace og Green Tech Center kommer nu med et unikt tilbud om udvikling af din virksomhed Green Scale Up Accelerace har gennem de seneste 7 år arbejdet tæt sammen med mere end 250 af de mest lovende

Læs mere

10. møde i Styregruppen for den ældre medicinske patient

10. møde i Styregruppen for den ældre medicinske patient Emne 10. møde i Styregruppen for den ældre medicinske patient Mødedato Onsdag den 6. marts 2013 kl. 10.00 11.30 Sted Deltagere Steen Dalsgård Jespersen, (formand) Arne Cyron, Region Sjælland Britt Bergstedt,

Læs mere

Ny vision for sundhedsvæsenet i Region Syddanmark

Ny vision for sundhedsvæsenet i Region Syddanmark Diskussionsoplæg 5. oktober 2010 Ny vision for sundhedsvæsenet i Region Syddanmark Der skal udarbejdes en ny vision for Region Syddanmarks sundhedsvæsen, der kan afløse den foreløbige vision, der blev

Læs mere

Officialsliste DM-L & DJM-L 2015. Lørdag d. 4. juli kl. 09.30. Officialsmøde kl. 08.30. NB! Officials bedes være iklædt HVIDE shorts/bukser

Officialsliste DM-L & DJM-L 2015. Lørdag d. 4. juli kl. 09.30. Officialsmøde kl. 08.30. NB! Officials bedes være iklædt HVIDE shorts/bukser Lørdag d. 4. juli kl. 09.30 Officialsmøde kl. 08.30 Stævneledelse Elisabeth Grandt Speaker Per Stilling Pedersen Sekretariat: Jette Jørgensen EL - tidtagning Karsten Elm Heinz Torben Larsen 2,4 Esbjerg

Læs mere

KORSØRLØBET 2003. Piger indtil 10 år

KORSØRLØBET 2003. Piger indtil 10 år KORSØRLØBET 2003 Piger indtil 10 år 1 MATHILDE THORSEN 0.10.08,6 2 ANNE KNUDSEN 0.10.10,8 3 SABINE OLSEN 0.10.16,4 4 PERNILLE HANSEN 0.10.36,0 5 ELINE KRISTIANSEN 0.11.19,9 6 JOSEFINE MIKKELSEN 0.11.32,8

Læs mere

Fælles LUU konference Onsdag den 7. oktober 2015 Hindsgavl Slot, Hindsgavl Allé 7, 5500 Middelfart

Fælles LUU konference Onsdag den 7. oktober 2015 Hindsgavl Slot, Hindsgavl Allé 7, 5500 Middelfart Fælles LUU konference Onsdag den 7. oktober 2015 Hindsgavl Slot, Hindsgavl Allé 7, 5500 Middelfart Deltagerliste AMU Fyn Per Hansen Jan Petersen AMU Nordjylland Vagn Ole Petersen Frede Holst Andersen Leif

Læs mere

HJÆLPETEKNOLOGIER. Find eller skab, hvad der er brug for, og brug det rigtig! 8. september 2010 Ivan Kjær Lauridsen

HJÆLPETEKNOLOGIER. Find eller skab, hvad der er brug for, og brug det rigtig! 8. september 2010 Ivan Kjær Lauridsen HJÆLPETEKNOLOGIER Find eller skab, hvad der er brug for, og brug det rigtig! 8. september 2010 Ivan Kjær Lauridsen Udbud / efterspørgsel efter arbejdskraft personaleplanlægning i Århus Kommune set fra

Læs mere

BDO Coast 2 Coast 2014 - MTB 85 KM Deltager

BDO Coast 2 Coast 2014 - MTB 85 KM Deltager BDO Coast 2 Coast 2014 - MTB 85 KM Deltager Klub/Firma Post nr By Deltager Fredag Lørdag Fredag Lørdag AL-Bank 10 allan simonsen 0 0 0 Nej tak... Nej tak, den fikser jeg selv. Nej tak, den fikser jeg selv.

Læs mere

OPI-Lab er et laboratorium for offentligprivat innovation og velfærdsteknologi på tværs af regioner, kommuner og virksomheder.

OPI-Lab er et laboratorium for offentligprivat innovation og velfærdsteknologi på tværs af regioner, kommuner og virksomheder. OPI-Lab er et laboratorium for offentligprivat innovation og velfærdsteknologi på tværs af regioner, kommuner og virksomheder. OPI guidelines OPI-Lab er et laboratorium for offentlig-privat innovation

Læs mere

Udkast maj 2013. Ældrepolitik

Udkast maj 2013. Ældrepolitik Udkast maj 2013 Ældrepolitik Vision Omsorgskommunen Ringsted Ældrepolitikken sætter rammen og afstikker retningen for initiativer og indsatser på ældre og sundhedsområdet i Ringsted Kommune og har sit

Læs mere

OPI og udviklingen af velfærdsteknologi Region Syddanmark. v/regionsdirektør Mikkel Hemmingsen

OPI og udviklingen af velfærdsteknologi Region Syddanmark. v/regionsdirektør Mikkel Hemmingsen OPI og udviklingen af velfærdsteknologi Region Syddanmark v/regionsdirektør Mikkel Hemmingsen Offentlig-privat samarbejde Offentlig-privat samarbejde er en grundsten for Syddansk Vækstforums erhvervsfremmetiltag

Læs mere

Navn Billettype Vælg 7 kl. årgang

Navn Billettype Vælg 7 kl. årgang Kasper Grotrian Andersen Elev 7. Kl. årgang 06/07 Sandie Haubro Gedsted Hansen Elev 7. kl. årgang 06/07 Christina Mathilde Hougaard Elev 7. kl. årgang 06/07 Tobias Krogh Sæderup Elev 7. kl. årgang 06/07

Læs mere

TEKNOLOGISK FREMSYN Bio- og Sundhed. Jens Peter Vittrup Specialkonsulent Videnskabsministeriet

TEKNOLOGISK FREMSYN Bio- og Sundhed. Jens Peter Vittrup Specialkonsulent Videnskabsministeriet TEKNOLOGISK FREMSYN Bio- og Sundhed Jens Peter Vittrup Specialkonsulent Videnskabsministeriet VTU S TEKNOLOGISKE FREMSYN! Pilotprojekt med FFL-bevilling til 2004! Formål! At afprøve forskellige former

Læs mere

Odsherred Kommune. Strategi for velfærdsteknologi 2012 2016

Odsherred Kommune. Strategi for velfærdsteknologi 2012 2016 Odsherred Kommune Strategi for velfærdsteknologi 2012 2016 Godkendt i Byrådet 30. oktober 2012 Indhold 1 INDLEDNING 3 2 STRATEGIGRUNDLAGET OG HANDLINGSPLAN 4 3 VISION 5 4 PEJLEMÆRKER OG PRINCIPPER 7 4.1

Læs mere

Map of the future. Innovation Bolig og Beklædning

Map of the future. Innovation Bolig og Beklædning Map of the future Innovation Bolig og Beklædning Hvordan navigerer din virksomhed i fremtidens livsstils industri? Kunne det være interessant med et landkort over fremtidens ukendte territorier? Ville

Læs mere

Oversigt over skolebilleder 1965-66 (Klik for at springe til ønsket side)

Oversigt over skolebilleder 1965-66 (Klik for at springe til ønsket side) Oversigt over skolebilleder 1965-66 (Klik for at springe til ønsket side) Als skole 1.a Klasse Als skole 1.b Klasse Als skole 2. Klasse Als skole 3. Klasse Als skole 4. Klasse Als skole 5. Klasse Als skole

Læs mere

Hold A - Michael Jensen. Hold B - Kim Morton

Hold A - Michael Jensen. Hold B - Kim Morton Hold A - Michael Jensen 1 Carina Brenøe 0 61225785 cbrenoe29@gmail.com 2 Dorte Jacobsen 43907959 24247127 dorte.jak@gmail.com 3 Lisbeth Seierø 43900809 26830809 lisbeth.seiero@gmail.com 4 Helle Wiil 0

Læs mere

REFERAT OPSTARTSMØDE I DET NATIONALE BENCHMARKNETVÆRK. 17. JANUAR 2012 Odense Centralbibliotek

REFERAT OPSTARTSMØDE I DET NATIONALE BENCHMARKNETVÆRK. 17. JANUAR 2012 Odense Centralbibliotek REFERAT OPSTARTSMØDE I DET NATIONALE BENCHMARKNETVÆRK 17. JANUAR 2012 Odense Centralbibliotek TILSTEDE: Elisabeth Kaper Buch, Herning Bibliotekerne Lone Westphall, Herning Bibliotekerne (Konsulent) Henrik

Læs mere

Indledning. Ældrepolitikken retter sig både

Indledning. Ældrepolitikken retter sig både Ældrepolitik 2 blank Indhold: Indledning...4 Vision Omsorgskommunen Ringsted...6 Dialogmodellen...7 Tryghed og kvalitet...8 Pejlemærkerne Deltagelse, fællesskab og ansvar...9 Forskellige behov...10 Faglighed

Læs mere

Hold. Fornavn Efternavn Klasse Skydetid

Hold. Fornavn Efternavn Klasse Skydetid Hold. Fornavn Efternavn Klasse Skydetid 1. 1. Poul Mølgaard V Veteran Kl. 08:00 2. Lars Hauge JÆ Jæger Kl. 08:00 3. Peter Johansen M Mester Kl. 08:00 4. Anders Bruun M Mester Kl. 08:00 5. Per sen M Mester

Læs mere

Enhver klage fra en borger

Enhver klage fra en borger Actionkonference i århus FOA-formand til debatmøde på Lokalcenter Tranbjerg Ældresagens natteravne i Århus Enhver klage fra en borger er en gave Forebyggende hjemmebesøg fra de nye sundhedsklinikker Århus

Læs mere

Hvad er Pervasive Healthcare?

Hvad er Pervasive Healthcare? Hvad er Pervasive Healthcare? Forskningschef, Ph.D. Center for Pervasive Computing Datalogisk Institut Aarhus Universitet Agenda Hvad er Pervasive Computing Center for Pervasive Computing i Århus Visioner

Læs mere

I regi af Region Midtjylland arbejdes der med et projekt om Big data 2 og på nationalt niveau arbejdes der med

I regi af Region Midtjylland arbejdes der med et projekt om Big data 2 og på nationalt niveau arbejdes der med Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten Fra Borgmesterens afdeling Dato 22. juli 2015 Videreudvikling af Open data Aarhus 1. Resume Open Data Aarhus (ODAA) er et Smart Aarhus initiativ, der sammen

Læs mere

Et stærkt offentligt sundhedsvæsen

Et stærkt offentligt sundhedsvæsen Udarbejdet af: AC FOA FTF KTO Sundhedskartellet Danske Regioner Dansk Sygeplejeråd Foreningen af Speciallæger HK/Kommunal LO Yngre Læger Et stærkt offentligt sundhedsvæsen Juni 2010 Vi har et godt offentligt

Læs mere

Ny Dansk Rekord på flg. distance:

Ny Dansk Rekord på flg. distance: KBU Åbningsstævne Grøndal Centret den 25+26. august 2012 Opdateret : 26-08-2012 19:53 Ny Dansk Rekord på flg. distance: 2 mandshold 4 serier Carsten Trane Christian Larsen Pin-crackers Politiet I.F I alt

Læs mere

Dansk Skytte Union 50m Hjemmebaneturnering 2014 - Senior

Dansk Skytte Union 50m Hjemmebaneturnering 2014 - Senior 60 liggende 1. omgang total 1. division 1 Ballerup 1 1878,1 10 1878,1 10 2 Kolding 1 1852,4 8 1852,4 8 3 Bredstrup-Pjedsted 1 1846,0 6 1846,0 6 4 Hvidovre SF 1 1839,9 4 1839,9 4 5 Viborg 1 1835,7 2 1835,7

Læs mere

Resultater. for Hanstholm løbet 2005

Resultater. for Hanstholm løbet 2005 Resultater for Hanstholm løbet 2005 RESULTATER - : KVINDER 4.2 KM 327 EMMA LEU HANSTHOLM 20.40 11 0.00 3 424 LINETTE K LARSEN HANSTHOLM 24.36 9 0.00 8 336 KRISTINA MADSEN THISTED 29.39 12 0.00 24 426 KATHARINA

Læs mere

Danmarks Jægerforbund Resultat hold 31-05-2015

Danmarks Jægerforbund Resultat hold 31-05-2015 Placering Nr Navn Foreningsnr Foreningsby Skydning Junior Hold Træf Skud Træf Skud 1 23 Vamdrup Junior 87 128 94 Kasper Hjorth 4308 Vamdrup og Omegns Jagtforening 35 42 100 Mikkel Dall 4308 28 43 96 Frederik

Læs mere

Bilag 1 b. Organisatoriske aspekter, kommune

Bilag 1 b. Organisatoriske aspekter, kommune Organisatoriske aspekter, region refid 36, side 7: Den helt overordnede og langsigtede vision er en sammenhængende indsats på tværs af eksisterende sektorer. refid 36, side 10: Det er en ledelsesmæssig

Læs mere

Strategi for innovation og velfærdsteknologi i Sundhed & Omsorg, Esbjerg Kommune

Strategi for innovation og velfærdsteknologi i Sundhed & Omsorg, Esbjerg Kommune Strategi for innovation og velfærdsteknologi i Sundhed & Omsorg, Esbjerg Kommune 1 Udfordringer Esbjerg Kommunes servicetilbud vil i stigende grad blive udfordret i de kommende år. Vi vil blive mødt med

Læs mere

Ørnehøj Herreklub A-gruppen 28. juli 2016 Se dine slag på de enkelte huller på side 4

Ørnehøj Herreklub A-gruppen 28. juli 2016 Se dine slag på de enkelte huller på side 4 Ørnehøj Herreklub A-gruppen 28. juli 2016 Se dine slag på de enkelte huller på side 4 Placering Total Navn Nr. Score Nr. Score Nr. Score Nr. Score 1 99-1007 Morten Bech 1 89,7 6 29,9 3 29,9 10 29,9 2 99-1567

Læs mere

Design og innovation på Sygehus Lillebælt

Design og innovation på Sygehus Lillebælt Design og innovation på Sygehus Lillebælt Innovationsudvalget den 22. august 2013 Dorthe Crüger, lægelige direktør Helle Adolfsen, sygeplejefaglig direktør Niels Nørgaard Pedersen, adm. sygehusdirektør

Læs mere

Velfærdsteknologi til borgere med udviklingshæmning og mentale/kognitive handicap -hvad findes, hvad kan teknologierne?

Velfærdsteknologi til borgere med udviklingshæmning og mentale/kognitive handicap -hvad findes, hvad kan teknologierne? Velfærdsteknologi til borgere med udviklingshæmning og mentale/kognitive handicap -hvad findes, hvad kan teknologierne? Lone Gaedt Teknologisk Institut Center for Velfærds- og Interaktionsteknologi Pædagogisk

Læs mere

Udviklingsprojekt CENTER FOR ART+TECH COPENHAGEN HUB

Udviklingsprojekt CENTER FOR ART+TECH COPENHAGEN HUB Udviklingsprojekt CENTER FOR ART+TECH COPENHAGEN HUB Store potentialer i krydsfeltet mellem kunst og teknologi D.O.U.G. the drawing robot - Synkroniseret med menneskelig bevægelse Helsingør Kommunes Byråd

Læs mere

,76 Ralph Køster,, Helsingør Firma Idræt ,93 Jan Dahl,, FKBU ,67 Erik Pedersen,, FKS-Odense

,76 Ralph Køster,, Helsingør Firma Idræt ,93 Jan Dahl,, FKBU ,67 Erik Pedersen,, FKS-Odense Herre M pulje 1 1 4 4 1750 83 21,08 Kim Jensen,, FFFIF 2 2 2 1354 83 16,31 Henrik Sørensen,, FKBU Herre A pulje 1 1 4 4 1184 77 15,38 Regner Sørensen,, Nykøbing Falster Firmasport 2 3 3 1170 67 17,46 Preben

Læs mere

BRN. Strategi

BRN. Strategi BRN Strategi 2017-2018 Indholdsfortegnelse Introduktion til BRN...4 Status efter første strategiperiode.....7 Vision, mission og mål........8 Vores indsatsområder......9 Vores samarbejdsmodel.....10 Sådan

Læs mere

Klubmesterskab i cykling Brande Motion. Hvis der er fejl og mangler modtager jeg gerne henvendelser/jan Svendsen

Klubmesterskab i cykling Brande Motion. Hvis der er fejl og mangler modtager jeg gerne henvendelser/jan Svendsen Klubmesterskab i cykling Brande Motion. Hvis der er fejl og mangler modtager jeg gerne henvendelser/jan Svendsen Tour de Uhre Rasing/Jens Lyns Mindeløb Vi har ikke resultaterne 1984-89. I 1989 fik løbet

Læs mere

Sygepleje, ergoterapi og fysioterapi

Sygepleje, ergoterapi og fysioterapi Sammendrag af strategier Sygepleje, ergoterapi og fysioterapi Århus Sygehus 2005-2008 Forskning Evidensbasering og monitorering Dokumentation Århus Universitetshospital Århus Sygehus Virkeliggørelse af

Læs mere

Herresingle Veteran M +35 Pulje 1. Herredouble Veteran M +35/+40. Damesingle Veteran M +35/+40. Mixed double Veteran M +35

Herresingle Veteran M +35 Pulje 1. Herredouble Veteran M +35/+40. Damesingle Veteran M +35/+40. Mixed double Veteran M +35 Herresingle Veteran M +35 Pulje 1 DBF Midtjylland JM-Veteraner 200 1 Leif Søndergaard 3. 2 Jakob Østergaard Horsens 1. 1-2 / / (2) 1-3 /2 / (3) 2-3 / /8 (2) 3 Michael G. Larsen Aalborg Triton 2. Herredouble

Læs mere

RESULTATLISTE FOR FINALEN - SENIOR

RESULTATLISTE FOR FINALEN - SENIOR RESULTATLISTE FOR FINALEN - SENIOR Skyttens Navn Bane 1. 2. 3. 4. 5. mel / 1 6. 7. 8. mel /2 9. 1. slut e 1. e 2. e 3. e 4 Peter Hvidbjerg 1,1 1,1 Kim Jensen 99,8 99,8 Birger Groesmeyr 99,7 99,7 Niels

Læs mere

De Danske Mesterskaber M GROVPISTOL 15 M STANDARDPISTOL 15 M FRIPISTOL

De Danske Mesterskaber M GROVPISTOL 15 M STANDARDPISTOL 15 M FRIPISTOL De Danske Mesterskaber 2008 15 M GROVPISTOL 15 M STANDARDPISTOL 15 M FRIPISTOL De Danske Mesterskaber 15 meter Pistol 4. - 6. APRIL 2008 Korsør Grovpistol Herre 48 deltagere 10 Hold Fripistol Junior 037

Læs mere

Workshop om SOSUassistenternes

Workshop om SOSUassistenternes Workshop om SOSUassistenternes kompetencer Hvordan kan sundhedsuddannelserne være med til at styrke fokus på de kliniske kompetencer og samarbejdet mellem faggrupper og sektorer? Ursula Dybmose, KL, Hans

Læs mere

100 meter Sted Dato Resultat Bemærkning Jørn Palsten, 43 Randers Peter Rasmussen, 40 Århus

100 meter Sted Dato Resultat Bemærkning Jørn Palsten, 43 Randers Peter Rasmussen, 40 Århus 100 meter Sted Dato Resultat Bemærkning Jørn Palsten, 43 Randers 20.06.65 10.5 Peter Rasmussen, 40 Århus 09.06.58 10.6 Jens Pedersen, 43 Randers 31.05.64 10.7 Ove Reimers, 58 Århus 13.09.78 10.8 Preben

Læs mere

Til: Centerledelseskredsen. Frigøre mere tid til patienterne Rigshospitalets Effektiviseringsstrategi 2012-2014. 1. Indledning

Til: Centerledelseskredsen. Frigøre mere tid til patienterne Rigshospitalets Effektiviseringsstrategi 2012-2014. 1. Indledning Til: Centerledelseskredsen Direktionen Afsnit 5222 Blegdamsvej 9 2100 København Ø Telefon 35 45 55 66 Fax 35 45 65 28 Mail torben.stentoft@rh.regionh.dk Ref.: TS Frigøre mere tid til patienterne Rigshospitalets

Læs mere

FÆLLES BUDSKABSMODEL FOR REGION MIDTJYLLAND

FÆLLES BUDSKABSMODEL FOR REGION MIDTJYLLAND FÆLLES BUDSKABSMODEL FOR REGION MIDTJYLLAND RM på tværs af de decentrale enheder og fag Sundhed Psykiatri og Social Regional Udvikling Stabsfunktioner BUDSKABSTEMAER via analysen > Indholdsrigt job > Modig

Læs mere

Aarhus Brandvæsen, Januar 2015. Ledelsen. Staben. Beredskabschef Lars Hviid. Afdelingsleder Per Dyrvig Forebyggende Afdeling

Aarhus Brandvæsen, Januar 2015. Ledelsen. Staben. Beredskabschef Lars Hviid. Afdelingsleder Per Dyrvig Forebyggende Afdeling Ledelsen Beredskabschef Lars Hviid Sekretariatsleder Karina Gregersen Sekretariatet Per Dyrvig Forebyggende Afdeling Lene Ø. Hansen Salg & Service Anders Rathcke Operativ Afdeling Staben Stabsmedarbejder

Læs mere

R E S U L T A T - L I S T E F R A. Jyllandsstævnet 9.okt.1999 Vingsted

R E S U L T A T - L I S T E F R A. Jyllandsstævnet 9.okt.1999 Vingsted +----------------------------------+ De Danske Skytteforeninger StævneProgram v1.12 +----------------------------------+ Dato:10/10/1999 12:30 R E S U L T A T - L I S T E F R A Jyllandsstævnet 9.okt.1999

Læs mere

TEKNOLOGI I FREMTIDENS PLEJESEKTOR

TEKNOLOGI I FREMTIDENS PLEJESEKTOR Program Torsdag den 27. oktober 2011 kl. 13.30-17.30 V-Cen-TAH, lokale B3-104, Aalborg Universitet HVORDAN BANES VEJEN FOR TRIVSEL FOR ÆLDRE OG HANDICAPPEDE GENNEM TEKNOLOGISK INNOVATION? Temamøde i ATV

Læs mere

Dato: 30-05-2012 Tid: 12:00 16:00 Journalnr.: U0200-7-04-21-11. Campus Silkeborg, Nattergalevej 1, 8600 Silkeborg, mødelokale B128

Dato: 30-05-2012 Tid: 12:00 16:00 Journalnr.: U0200-7-04-21-11. Campus Silkeborg, Nattergalevej 1, 8600 Silkeborg, mødelokale B128 Mødeforum: Uddannelsesudvalg for Sygeplejerskeuddannelsen Dato: 30-05-2012 Tid: 12:00 16:00 Journalnr.: U0200-7-04-21-11 Sted: Mødeleder: Deltagere: Afbud: Referent: Campus Silkeborg, Nattergalevej 1,

Læs mere

Kommunal telemedicin/telecare strategi - hvordan opnås bedst mulig understøttelse af Det Nære Sundhedsvæsen

Kommunal telemedicin/telecare strategi - hvordan opnås bedst mulig understøttelse af Det Nære Sundhedsvæsen Kommunal telemedicin/telecare strategi - hvordan opnås bedst mulig understøttelse af Det Nære Sundhedsvæsen Poul Erik Kristensen, KL, center for social og sundhed Morten Thomsen, Konsulent for KL (Devoteam)

Læs mere

TDC understøtter sundhedssektoren med kommunikations løsninger

TDC understøtter sundhedssektoren med kommunikations løsninger TDC understøtter sundhedssektoren med kommunikations løsninger Offentlig-privat samarbejde om de nye sygehuse i Danmark 10. marts 2011 Jesper Stig Mølbæk Christensen Kommunikations løsninger TDC har de

Læs mere

Med kurs mod fremtidens sundhedsvæsen

Med kurs mod fremtidens sundhedsvæsen N O T A T 06-06-2006 Med kurs mod fremtidens sundhedsvæsen Regionerne har sat kurs mod et sundhedsvæsen i international front Visionen er at fremtidssikre sundhedsvæsenet til gavn for den danske befolkning

Læs mere

DI&DSI Gå Hjem Møde: Onsdag 30. september 2009 Privat-offentligt samarbejde om udvikling og udbredelse af teknologi til sundhedssektoren

DI&DSI Gå Hjem Møde: Onsdag 30. september 2009 Privat-offentligt samarbejde om udvikling og udbredelse af teknologi til sundhedssektoren DI&DSI Gå Hjem Møde: Onsdag 30. september 2009 Privat-offentligt samarbejde om udvikling og udbredelse af teknologi til sundhedssektoren Rapport af projektleder Henning Voss Præsentation ved Jes Søgaard

Læs mere

JUELSMINDE IF HJÆLPERPLAN KUV STÆVNE

JUELSMINDE IF HJÆLPERPLAN KUV STÆVNE HJÆLPERPLAN KUV STÆVNE 23.-24. & 25. Marts 2012 1 Indholdsfortegnelse Side 3: Opstilling til spisning, klargøring af baner & nedpakning Side 4: Stævnekontor og guider Side 5: Kiosk og nattevagter Side

Læs mere

Klubmesterskab i cykling Brande Motion. Hvis der er fejl og mangler modtager jeg gerne henvendelser/jan Svendsen

Klubmesterskab i cykling Brande Motion. Hvis der er fejl og mangler modtager jeg gerne henvendelser/jan Svendsen Klubmesterskab i cykling Brande Motion. Hvis der er fejl og mangler modtager jeg gerne henvendelser/jan Svendsen Tour de Uhre Rasing/Jens Lyns Mindeløb Vi har ikke resultaterne 1984-89. I 1989 fik løbet

Læs mere

Alice Birkbak. Distance 10 KM Start nr.: 7 Distance 10 KM Forventet tid Faktisk tid 01:53:00

Alice Birkbak. Distance 10 KM Start nr.: 7 Distance 10 KM Forventet tid Faktisk tid 01:53:00 Alice Birkbak Start nr.: 7 Forventet tid 02.00-02.01 01:53:00 Allan Dacke Sæby Start nr.: 588 Forventet tid 00.38-00.39 00:39:25 Anders Skamris Frederikshavn Start nr.: 582 Forventet tid 00.42-00.43 00:44:00

Læs mere

Find vej til offentlige penge og tilbud til fornyelse, forskning og finansiering

Find vej til offentlige penge og tilbud til fornyelse, forskning og finansiering Find vej til offentlige penge og tilbud til fornyelse, forskning og finansiering Børsen 16. juni 2011 Susanne Duus, ABT-fonden (fremover Fonden for Velfærdsteknologi) 1 Baggrund for ABT-fonden >Demografisk

Læs mere

Invitation. til den nytænkende kommune. Vi inviterer 10 kommuner til at indgå i et advisory board for ældrepleje og service

Invitation. til den nytænkende kommune. Vi inviterer 10 kommuner til at indgå i et advisory board for ældrepleje og service Forebyggende selvmonitorering styres af DELTA www.madebydelta.com Vi inviterer 10 kommuner til at indgå i et advisory board for ældrepleje og service Tænker din kommune nyt inden for ældrepleje? Så har

Læs mere

RESULTATLISTE DDSN 15m Pistolturnering Individuelle resultater

RESULTATLISTE DDSN 15m Pistolturnering Individuelle resultater RESULTATLISTE DDSN 15m Pistolturnering 2013-14 Individuelle resultater Standardpistol BK Runde 1 Runde 2 Runde 3 Runde 4 SUM 1 103691 Mikkel H. Wendell 251 0 0 0 251 Standardpistol Junior Runde 1 Runde

Læs mere

RESULTATLISTE Pistolturnering 15m - runde 2 DDS SP v.3.14.4.1 Holdkonkurrence: Gruppe 1 - Ung og Klasse 1-4 1 St. Restrup Skf. 32639 Heidi Bergholt Madsen Klasse: 1 283/98 16916 Rune Knudsen Klasse: 1

Læs mere

KLUBMESTERSKAB LØRDAG 2. maj 2015

KLUBMESTERSKAB LØRDAG 2. maj 2015 RÆKKE: MESTER HS 1. Jimmi(2014) 2. Peter V 3. Frederik N. 4. Mads F. Kl. 09:30 BANE 2 KL. 10:00 BANE 2 KL. 11:00 BANE 2 RÆKKE: MESTER HD SPILLER NR. 1: Peter V. / Tom L. SPILLER NR. 2: Frederik N. / Mads

Læs mere

Udfordringer og muligheder i sundhedsvæsenet

Udfordringer og muligheder i sundhedsvæsenet Udfordringer og muligheder i sundhedsvæsenet Leif Vestergaard Pedersen www.regionmidtjylland.dk Sygehusvæsnets økonomiske forhold og mulighed for eventuelt at formindske udgiften Årsager: Befolkningens

Læs mere

RESULTATLISTE DDSN 15m Pistolturnering Individuelle resultater

RESULTATLISTE DDSN 15m Pistolturnering Individuelle resultater RESULTATLISTE DDSN 15m Pistolturnering 2012-13 Individuelle resultater Luftpistol Klasse 1 1 16916 Rune Knudsen 291 291 582 291 2 32639 Heidi Bergholt Madse 289 287 576 288 3 14860 Bo Lykholt Andreasen

Læs mere

SAMMENSKRIV fra dialogmøde 18. april 2017 kl

SAMMENSKRIV fra dialogmøde 18. april 2017 kl STED: Sofiendalsvej 3, 9200 Aalborg SV DELTAGERE: Kreds Navn Antal deltagere Kreds Nordjylland Jytte Wester Jannie E. A. Hvilsted (deltager til kl. 12) Anne Marie Jørgensen Tanja Høgh S. Larsen Christina

Læs mere

Den gode udskrivelse for den ældre medicinske patient

Den gode udskrivelse for den ældre medicinske patient Den gode udskrivelse for den ældre medicinske patient BRO, November 2013, Gruppe 2 Susanne Jørgensen, Koordinerende visitator i Høje Taastrup Kommune. Uddannet sygeplejerske Steen Jensen, Social og Sundhedsassistent

Læs mere

Tilbagemelding på første seance af Leder Forums NEW WAYS forløb

Tilbagemelding på første seance af Leder Forums NEW WAYS forløb Tilbagemelding på første seance af Leder Forums NEW WAYS forløb INDHOLD n Overordnet procesforløb for NEW WAYS n Program for d. 15. november arrangementet n Opsamling på Café rundrejsen n Fremadrettede

Læs mere

Danmarksturnering. 10 meter riffel

Danmarksturnering. 10 meter riffel Danmarksturnering 10 meter riffel Resultatliste 2012-2013 1. omgang Startet i 1980 1. omgang total 1. Division A Særslev 1 1763 2 1763 2 B Trehøje 1 1751 2 1751 2 C Viborg 1 1749 2 1749 2 c ÅRK 1 1699

Læs mere

Sundhedsområdet som accelerator for erhvervsudvikling

Sundhedsområdet som accelerator for erhvervsudvikling Sundhedsområdet som accelerator for erhvervsudvikling Kick-off møde Program for Kick-off den 5. februar 2009: 12:00-12:40 Frokost og velkomst v/ Lene Jensen, Randers Kommune 12:40-13:20 Introduktion til

Læs mere

Velfærdsteknologi med Servicestyrelsen

Velfærdsteknologi med Servicestyrelsen Velfærdsteknologi med Servicestyrelsen Hvad er vores Grundlag? Servicestyrelsen arbejder for at skabe bedre sociale forhold for socialt udsatte børn, unge og voksne, mennesker med handicap samt ældre Det

Læs mere

PROGRAM Konference om kronisk sygdom med fokus på lighed i sundhed. Den 18. marts 2015 Kl. 9.00-16.00 DGI-Byen, København

PROGRAM Konference om kronisk sygdom med fokus på lighed i sundhed. Den 18. marts 2015 Kl. 9.00-16.00 DGI-Byen, København PROGRAM Konference om kronisk sygdom med fokus på lighed i sundhed Den 18. marts 2015 Kl. 9.00-16.00 DGI-Byen, København PROGRAM Kl. 8.15-9.00 Registrering og morgenmad Kl. 9.00-9.15 Velkomst v. Sophie

Læs mere

Strategi for Telepsykiatrisk Center ( )

Strategi for Telepsykiatrisk Center ( ) Område: Psykiatrien i Region Syddanmark Afdeling: Telepsykiatrisk center Dato: 30. september 2014 Strategi for Telepsykiatrisk Center (2014-2015) 1. Etablering af Telepsykiatrisk Center Telepsykiatri og

Læs mere

Vejen til mere kvalitet og effektivitet

Vejen til mere kvalitet og effektivitet INNOVATIONSPLAN 2013-2015 Innovation i Helsingør Kommune Vejen til mere kvalitet og effektivitet Indholdsfortegnelse 1. En innovationskultur - hvorfor?... 2 2. Hvad er innovation?... 3 3. Hvad er grundlaget

Læs mere

Tænketank for brugerinddragelse. Baggrund. Fokus på brugerinddragelse. Vi er ikke i mål med brugerinddragelse

Tænketank for brugerinddragelse. Baggrund. Fokus på brugerinddragelse. Vi er ikke i mål med brugerinddragelse Tænketank for brugerinddragelse Danske Patienter har modtaget 1,5 mio. kr. fra Sundhedsstyrelsens pulje til vidensopsamling om brugerinddragelse til et projekt, der har til formål at sikre effektiv udbredelse

Læs mere