CareWare 2010 Det velfærdsteknologiske manifest 11. februar 2010, Århus Rådhus

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "CareWare 2010 Det velfærdsteknologiske manifest 11. februar 2010, Århus Rådhus"

Transkript

1

2 CareWare 2010 Det velfærdsteknologiske manifest 11. februar 2010, Århus Rådhus

3 Initiativtagerne og styregruppe bag CareWare 2010 Center for Pervasive Healthcare

4 Kolofon CareWare 2010, 11. februar 2010, Århus Rådhus Manifest koncept og udvikling Århus Kommune, Region Midtjylland, Innovation Lab Grafisk design, idé & layout Søren Martin Mark Andersen, Innovation Lab Skribenter Teknologisk overblik: Anne Thomas, Morten Povlsen, Innovation Lab Workshops, outputs og aftryk: Jannie Friis Kristensen, Mads Thimmer, Anne Thomas, Innovation Lab Redaktionsansvarlig Kenneth Eg Madsen, Innovation Lab Copyright Århus Kommune & Innovation Lab, 2010

5 Kapitel 1. Vision og mål CareWare forord CareWares vision og mål Kapitel 2: Velfærdsteknologisk overblik Det velfærdsteknologiske manifest Linse 1: Individ Linse 2: Service Linse 3: Arbejdsgange Linse 4: Organisering Linse 5: information Det samlede teknologiske overblik Kapitel 3: CareWare outputs benspænd og anbefalinger Overblik skab et system for udveksling på tværs Samarbejde skab en fremsynet samarbejdsmodel Innovation skab opskriften på en resultatorienteret idékultur Forretning skab grobunden for de velfærdsteknologiske forretningsmodeller Internationalt skab den internationale sammenhæng Kapital skab nye fordelingsvilkår og uddelingskriterier Kapitel 4: CareWare aftryk Manifestets anbefalinger Kapitel 5: Deltagere på CareWare 2010

6 Kapitel 1. Vision og mål CareWare 2010 står der på dette manifest. Mens begrebet manifest repræsenterer noget gammeldags alene på grund af dets historie, så er ordet CareWare tydeligvis et barn af informationsalderen. Og det er ikke tilfældigt. Første gang, ordet manifest dukkede op på skrift, var i 1620 i en oversættelse af Paolo Sarpis History of the councel of Trent. Der optræder det i sætningen, De blev så vældigt overraskede over hans manifest, at de aldrig ville tillade det at blive offentliggjort. En noget sørgelig skæbne for en tekst, hvis eksistens det er at sætte en helt ny bevægelse i gang. Dokumentet i din hånd er det tydeligvis allerede gået lidt bedre for. Og derfor bærer det nu videre på denne tradition: At udpege en tydelig retning for andre at følge. Denne gang er retningen lagt i dette nye ord: CareWare. En hybrid af noget i familie med software og hardware. Og hverken software eller hardware er noget i sig selv. Det er begreber skabt til interaktion med andre apparater og imellem mennesker. De indgår altid som en del af et større hele og er kun

7 Kapitel 1. Vision og mål helt værdifuldt, når det indgår i udvidede netværk. Det samme kunne man sige om ordet Care, der ligger tæt på det danske ord at kære sig om. Det minder os nok om sundhedssektoren, men det bevæger sig i en anden retning. En retning væk fra gamle begreber som sygehus, behandlingsforløb og effektiviseringsprocesser. Det definerer måske snarere et teknolgi- og vidensystem til at fremme velfærd. Dermed signalerer CareWare i stil med begrebet manifest, et paradigmeskifte. Vi vil skabe en bevægelse på velfærdsområdet. Vi vil opnå nye store og uforudsete resultater, og vi gør det ved at fokusere på alt det udenom og alt det, der opstår, når viden konvergerer, og enkeltdele spiller sammen i nye sammenhænge. Med dette dokument ønsker vi at udpege en fælles retning for en idékultur med international positionering. En fælles retning, der spiller overens med markedet og den tilgængelige kapital. Et fingerpeg om en ny og fremsynet samarbejdsmodel med et indbygget system for udveksling på tværs. Vi gør det, fordi vi allerede har stærke store kort på hånden, når det gælder medicin, behandling, analyse, forskning og hjælpemidler. Og spændende små tilkommere med 3D-visualisering, sensorbaseret interaktionsudstyr og nano-kvaliteter i mange retninger.

8 Kapitel 1. Vision og mål Nu vil vi gerne besvare spørgsmålene: Hvad bringer vi på banen, når vi sammensætter det kendte i nye sammenhænge og tilsætter det uventede? Hvor langt kan vi nå ved at bevæge os i samme nye retning?

9 CareWare Manifest Kapitel 1. Vision og mål CareWare er en saltvandsindsprøjtning til velfærdsteknologiens udvikling i Danmark og har til formål at samle det velfærdsteknologiske aktørfelt i Danmark.... Hvad er CareWare? Hvorfor er CareWare nødvendig? Med Careware ser vi på de teknologiske Vi kunne starte med at spørge: Skal Dan- muligheder, når vi får brug hjælp, pleje mark være med eller skal Danmark ikke og behandling. Men velfærdsteknologi? være med? Men hvorfor være med, når Handler det også om merværdi for den man kan være foran og på forkant med enkelte borger, som har behov for hjælp udviklingen? For Danmark er nemlig med og støtte? Og handler det om lukrative og og markerer sig på flere områder. Men nyttige forbindelser mellem det offentlige udgangspunktet må være, at Danmark og dansk erhvervsliv? Ja! Og initiativet, kan og skal være en førende spiller i den CareWare, er sat i verden for at belyse og internationale velfærdsteknologi-elite. proaktivt handle på netop dette. Sundhed og velfærd handler om hver Fra 3D-patientjournaler, tele-medicin og enkelt borger i Danmark, og derfor er virtuelle lægekonsultationer til robotter i CareWare et fælles og fremadskuende hjemmet. CareWare stiller skarpt på den projekt, som skal sikre Danmark en billet nyeste velfærdsteknologi og gør den til fremtiden. håndgribelig, og udstillingen stiller teknologierne åbent til skue, så du kan se, høre og røre ved fremtiden inden for velfærdsog sundhedsteknologi.

10 CareWare Manifest Kapitel 1. Vision og mål Hvor skal vi hen med CareWare? Fremad! Det er ambitionen at få skabt en platform, der kan flytte Danmark - samlet videre mod nye højder og mål. CareWare vil derfor være en årlig begivenhed en international konference med en stor udstilling, som er åben for alle. Én enkeltstående begivenhed kan ikke gøre det alene udviklingen er et andet sted om et år, og derfor afvikler vi CareWare hvert år, så alle borgere og virksomheder kan komme på omgangshøjde eller endnu bedre; komme et skridt foran udviklingen, så man får overblik over de muligheder, der er til rådighed, og de, der kommer lige om lidt. Hvordan gør vi CareWare til en succes? Der skal høstes erfaringer, sættes nye mål, og der skal udformes konkrete anbefalinger til en fremtidig national strategi og handling. CareWare 2010 bliver et fælles løft, der bringer os tættere på en realisering af denne vision. Det klare mål med denne første CareWare er at samle et manifest, der skal kunne bruges som politisk pejlemærke. Vi holder dørene åbne! Den årlige udstilling er den enkelte borgers mulighed for at hive familien med ind i fremtiden og se på, hvordan mulighederne for den omsorg, som vi alle får brug for, ser ud i årene, der kommer. Udstillingerne er gratis.

11 Kapitel 2. Det velfærdteknologiske overblik Det velfærdsteknologiske overblik Fra sygehusvæsen til sundhedssektor Patienter og sygdomsforløb vil være sekundære i forhold til indsatsen overfor kunder, der efterspørger services til bevaring og styrkelse af deres helbred. Fra centralsygehus til lommeklinik Sundhedsservice leveres ambulant i umiddelbar tilgængelighed for kunden. Fra egen læge til hjemmeapotekeren Diagnostisk udstyr markedsføres til private på lige fod med de medicinske faggrupper. Vi køber analysekits i håndkøb. Fra generelle kostråd til personlig diagnose pr sms Enhver borger kan frit få unikke individuelle data analyseret online og leveret på alle personlige elektroniske enheder. Fra én medicinsk hovedcomputer til håndholdte apparater for alle Glem alt om store kapitaltunge apparater. Servere vil levere beregningskraft til små håndholdte apparater, der kan skifte analysefunktion ved simpel download af software.

12 Kapitel 2. Det velfærdteknologiske overblik Den vigtigste teknologiske tendens er ikke at finde blandt de traditionelle forskningsområder. Ej heller er den at udpege blandt de mange nye specialer som nano-, robot- eller bioteknologi. Den vigtigste tendens ligger nemlig lige midt imellem dem alle. Vi kalder den konvergens, og det er en smeltedigel af muligheder. Det er, når blodbaner selv giver besked om indhold, og pilleglasset doserer vitaminer afhængigt af vejrforholdet. Det er, når specialistviden når ud til Fru Hansen i Rødovre samtidig med, at alverdens servere leverer virarespons til eksperten. Teknologi kommer ikke længere til at effektivisere processer og forbedre service. Den kommer til at redefinere, hvordan vi i det hele taget opfatter sundhedsservices og alle de processer, der hører med dertil. Vi har til det formål defineret fem linser: Service Arbejdsgange Organisering Information Individ Linserne er indbyrdes afhængige og uadskillelige. Tendenser beskrevet under en linse er afgørende for en anden. Men udsigterne præsenteret under hver enkelt kan læses for sig, og hver især give et fingerpeg om nye retninger, der kommer til at skabe nye muligheder for, hvordan vi forstår og forvalter vores sundhed. For hver linse har vi beskrevet baggrunden for den kommende teknologiske udvikling, og det er vores håb, at de fem linser samlet vil give det overblik, der er nødvendigt for inspiration på tværs. Området er enormt og uudtømmeligt, men vi kan give et kig ind i nogle af mulighederne muligheder, der kan ses fra flere vinkler.

13 CareWare Manifest Kapitel 2. Det velfærdteknologiske overblik Linse 1: Individ Definition: Ethvert levende væsen med bevidsthed, ønsker, behov og rettigheder. Baggrund Det moderne menneske konsulterer nettet, før de konsulterer deres praktiserende læge. Individet - ikke sygehusvæsnet - tager i fremtiden den centrale rolle som behandler. Udbredelsen af internettet giver blandt andet mere informerede patienter. Især virtuelle, sociale netværk er betydelige opinionsdannere, ikke mindst når det gælder emner omkring sundhed. En myriade af hjemmesider, debatfora og sundhedsrelaterede blogs udgør tilsammen en vidensbase, der supplerer, men også udfordrer officielle sundhedsvejledninger. Det gælder hele sundhedsområdet, bredt dækkende alle områder som fitness, kost, toxikologi, Det biovidenskabelige team hos Ergonomidesign har skabt en prototype, der viser et muligt scenarie for fremtidens interaktion mellem individ, medicinsk fagpersonale og service institutioner. Kilde: stresshåndtering, småbørnspleje og kroniske sygdomme. Der ligger et kæmpe omsætningspotentiale i services og produkter, der giver den enkelte forbruger en enten reel eller oplevet øget kontrol over forbrugerens eget og nærmestes helbred. Walmart faciliterer små drop-in klinikker til mindre helbredstjek. Kilde: ITFT /

14 Kapitel 2. Det velfærdteknologiske overblik Linse 1: Individ Udsigt 1: Patienten som projektansvarlig Kombinationen af intelligens i alle ting, og alliancer mellem internet udbydere og aktører indenfor sundhedsområdet vil bringe nye servicesystemer til verden. Dit helbred bliver i den allermest fysiske forstand lagt i din hånd. Apoteker, forsikringsselskaber, mediehuse og helsekostforretninger kan sælge serviceløsninger, der, i stil med det vi kender, fra I-phonen tilbyder dig en palette af forskellige programmer, der ovenikøbet kan integrere med øvrige elektoniske enheder i dit hjem: Badevægten, termometeret, sensoren i madrassen. Data synkroniseres, analyseres øjeblikkeligt og kan sammenlignes med datasæt tilgængelige i skyen. Du genererer selv din journal, også længe før du bliver syg. Ansvaret for helbredet vil i stil med det økonomiske ansvar være sammensat af en række synlige private valg, der omfatter både sociale omstændigheder, arbejdsrelationer, kost og kondition, for at nævne blot nogle få. Udsigt 2: Lettere adgang til små diagnoser Håndkøbsanalyser vinder hastigt udbredelse både på de nordamerikanske og europæiske markeder, men også på vigtige vækstmarkeder som Indien og Kina. Grænsen mellem hvilken medicin, der er receptpligtig og hvad, der kan købes i håndkøb, rykkes hele tiden. Specielt er ældreområdet udsat for en hastig liberalisering. Vitaminer og mineraler, sammen med behandling af forkølelse og hoste, er fortsat det dominerende marked. Men i takt med, at diagnose-kits bliver tilgængelige i udgaver, der adskiller sig meget lidt - hvis overhovedet - fra det udstyr, de praktiserende læger har til rådighed, vil endnu større områder blive alment accepteret som husmedicin. I USA har Walmart introduceret drop-in-klinikker, hvor man kan få minutrådgivning på en række almindeligt forekommende, men ukomplicerede symptomområder. Holder Chris Andersons longtail-teori vand også på sundhedsområdet, vil vi se en stadigt bredere palette af diagnoser, der etableres udenom det officielle system, mens det offentlige behandlingssystem vil blive stadig mere fokuseret på tungere sager. Teknologien hjælper patienter til selvhjælp, almindeligt plejepersonale kan varetage mere krævende opgaver, og specialister kan assistere og fokusere på det, de er gode til, hvilket giver bedre ressourcefordeling, men et væsentligt øget behov for f.eks. automatiseret validering af diagnostiske data.

15 Kapitel 2. Det velfærdteknologiske overblik Linse 2: Service Definition: Et stykke arbejde, der udføres af mennesker til nytte for en anden. Baggrund Traditionelt har sundhedsvæsenet været betragtet som et behandlingssystem. I sundhedssektoren er kunden ofte karakteriseret som patienten eller den syge. Men de fleste kunder i fremtidens sundhedssektor er faktisk raske mennesker, som efterspørger viden og behandlingstilbud, der sikrer, at de forbliver raske. Den fagligt kyndige læge bliver ikke primært kontaktet, når behandling er nødvendig, hans rådgiverfunktion er efterspurgt af en langt større kreds. Og sundhedsvæsenets rækkevidde bliver strakt til det yderste. Kun få ønsker åbenlyst at blive behandlet på et sygehus. Fremtidens sundhedsteknologi vil derfor tage udgangspunkt i at bringe behandleren så tæt på kunden, som det er muligt og nødvendigt. Kunden tager teknologier i anvendelse, som gør det muligt at være sund og levekraftig uden at være afhængig af en behandler. En velvære monitoreringsløsning kalder WellAWARE deres system til at levere fysiologiske data til familie og plejepersonale specielt med fokus på ældresegmentet. Kilde: Robotten her tillader speciallæger at gå stuegang fra privatadressen. Læge patient kontakten er et fokusområde hos InTouch health, der beretter om udbredt billigelse hos patienterne. Kilde:

16 Kapitel 2. Det velfærdteknologiske overblik Linse 2: Service Udsigt 1: Patienter vil have omsorgsfulde robotter Udsigt 2: Behandling af livskvalitet kommer i fokus Udsigt 3: Overvågning indgår som del af egenbehandling Patienter verden over genoptrænes i dag i et samarbejde mellem deres personlige terapeut og deres programmerede assistent. Alt fra dedikerede sundhedsrobotter til udvidede udgaver af den familiære Xbox tages i brug til at aktivere patienter efter udskrivningen. Det forlyder oven i købet, at relationerne til disse enheder bliver så nære, at hvis en robot går i stykker beder patienten specifikt om at få samme robot igen efter endt reparation frem for at få en ny, leveret med det samme. På stuegangen ser vi også robotterne introduceret. Her i en form, hvor hovedet udgøres af en skærm med fjernvisning af ens egen læge eller specialist. Et flertal af de adspurgte patienter foretrak at få besøg af denne robotrepræsentant af deres egen læge frem for at blive visiteret af en anden læge i levende udgave. Interessant er det, at det ikke kun er de unge, der tager imod disse teknologiske plejere. Også ældre værdsætter den øgede rækkevidde, som robotter tilfører sundhedsområdet geografisk såvel som i længden af behandlingstilbuddet. WHO har for længst udvidet definitionen af sundhed og dermed gjort op med behandlingssystemet som den teknologisk orienterede, reparerende virksomhed. Mens amerikanske økonomiske analyser peger på, at 4/5 af udgifterne på sygehusene går til de kroniske sygdomme, som bl.a. diabetes, muskel- og skeletlidelser, KOL samt hjerte-karsygdomme og visse sindslidelser, påpeger samme rapport, at disse patienters fravær fra arbejdslivet er en endnu større belastning for samfundsøkonomien. I Danmark er der sat fokus på fjernbehandling af visse kroniske sygdomme. Vi spår, at indsatsområdet vil spredes ud til også at sætte ind overfor en samlet øget livskvalitet for disse patienter og dermed en øget anvendelse af denne gruppes ressourcer. Frem for at fokusere isoleret på telemedicin, vil teknologien ses taget i anvendelse til at integrere sygdomsramte i arbejdsmarkedet og sociale sammenhænge. Systemer til fjernovervågning tilbyder analyse af en bred vifte af bevægelsesmønstre til en automatiseret vurdering af aktivitetsniveau, søvnrytme o.lign. Dette overordnede realtidsbillede af en beboer kan tilbyde afgørende input omkring ændret adfærd såsom fravær af toiletbesøg over længere perioder, alarmerende nedsat aktivitet eller manglende indtagelse af medicin. Automatiseret pleje af ældre, psykisk syge og ressourcesvage langtidssyge, der ikke magter egenbehandling, giver en ny forbedret mulighed for et tæt-på-normalt liv i egne omgivelser. En skizofren kvinde berettede om væsentligheden af, at hendes kontakt med familien gik fra at være kontrol af medicinering til at være planer om forestående højtider og tilsvarende basale kvaliteter

17 Kapitel 2. Det velfærdteknologiske overblik Linse 3: Arbejdsgange Definition: Et forløb eller en måde, hvorpå arbejdet er tilrettelagt. Baggrund Internetteknologiernes hastige udvikling og stadigt mere dominerende rolle i samfundet vil understøtte og diktere udviklingen mod nye arbejdsgange i sundhedssystemet. Her synes især to trends at dominere. For det første vil centrale elementer af den sociale realtidsbølge fra nettet gøre sit indtog i de sundhedsfaglige systemer, hvor personalet vil samarbejde på tværs af virtuelle og kollaborative platforme. For det andet vil internettet i stigende grad række ud i den fysiske verden. Antallet af nye enheder, som hvert år kobles på nettet, vil fremadrettet blive talt i milliarder, og heraf vil mennesker udgøre en forsvindende lille del. De øvrige enheder er fysiske objekter som hospitalssengen eller den transportable elektrokardiografimaskine, som via sin opkobling kan kommunikere med omgivelserne og de administrative systemer. En kollaborativ online platform set fra oven, hvor sundhedsfagligt personale kan udveksle viden. Kilde: Et eksempel på fremtidens patientarmbånd. Teknologien kan bruges på både mennesker og udstyr. Kilde:

18 Kapitel 2. Det velfærdteknologiske overblik Linse 3: Arbejdsgange Udsigt 1: Videnudspredelse og diagnosticering I dag er det i modsætning til tidligere brugen af it i privatsfæren, som dikterer udviklingen af og forventningerne til arbejdspladsen. Det gør sig også gældende i sundhedssystemet, hvor de traditionelt tunge administrative og sundhedsfaglige systemer suppleres af mere dynamiske og kollaborative platforme, som er født ud af internettet og understøtter mobilitet. Forvent at fremtidens tur på skadestuen meget vel kan blive et møde med læger og sygeplejersker, som anvender mikro-blogging for at sprede viden lynhurtigt blandt kollegaer i virtuelle netværk. Nutidens sporadiske og spontane anvendelse af sociale realtidsplatforme afløses snarligt af morgendagens fuldvoksne platforme, som er skræddersyede til at sprede den kollektive viden og intelligens indenfor sundhedsområdet på tværs af geografi og organisatoriske skæl. Udsigt 2: Optimering af fysisk materiel og ressourcer Internettet forgrener sig i de kommende år yderligere ud i det sundhedsfaglige rum. Det at netværke og gå online er ikke længere udelukkende forbeholdt enheder som PC eren og mobiltelefonen. Vi vil opleve, at en myriade af enheder vil kommunikere virtuelt og trådløst. Det kan være alt fra pilleglasset over blodposen til patienter og andet vigtigt medicinsk udstyr, som udstyres med trådløse mikrochips. Sundhedssystemets arbejdsgange og mange sikkerhedsrutiner er komplekse, men nu er det heldigvis sådan, at de internetteknologier, som er under udvikling, elsker kompleksitet. Anvendt rigtigt har vi muligheden for at sige farvel til lister, afkrydsningsskemaer, forglemmelse og menneskelige fejl. Til gengæld vil vi kunne sige goddag til bedre patienthåndtering, højere kvalitet og mere tid til det sundhedsfaglige arbejde via intelligensautomatisering og sammenbinding af it-systemer og den virkelige verden.

19 CareWare Manifest Kapitel 2. Det velfærdteknologiske overblik Linse 4: Organisering Definition: Praktisk organisering af arbejdet for at udnytte de givne ressourcer bedst muligt. Baggrund Udviklingen går i øjeblikket mod en fysisk centralisering af sundhedsfaglige kompetencer og ressourcer. I et optimeringsperspektiv er udviklingen naturlig, men bekymringen i befolkningen er ofte, at det sker på bekostning af randområderne. Fremadrettet vil vi opleve, at ny teknologi vil agere løftestang for en virtuel decentralisering, som indenfor det sundhedsfaglige område vil gøre verden mindre, og ressourcer og kompetencer mere mobile. Den teknologiske udvikling har efterhånden nået et punkt, hvor fysisk tilstedeværelse ikke længere er et ufravigeligt krav. Specialister kan gennem virtualiserede kommunikationskanaler En mikroelektromekanisk chip eller blot lab-ona-chip, som man bruges til diagnostisering af en lang række sygdomme. Kilde: assistere kollegaer og/eller robotter når som helst og hvor som helst. Samtidigt vil dyrt og meget avanceret udstyr blive suppleret af mobile mikroenheder, som tjener samme funktion, og som bringes i anvendelse i randområderne, så hurtig diagnosticering sikres, og den rette behandling kan igangsættes. Et billede fra ORF projektet (Operating Room Of The Future), som tester ny teknologi indenfor blandt andet distanceoperationer. Kilde:

20 Kapitel 2. Det velfærdteknologiske overblik Linse 4: Organisering Udsigt 1: Bevægelige medarbejdere Mobilitet vil fremadrettet være et grundvilkår i enhver stillingsbetegnelse. Det betyder dog ikke, at man rent fysisk skal bevæge sig. Mobilitet dækker faktisk mere over evnen til ikke at lade geografien begrænse ens arbejdsradius. Fremtidens kommunikationsværktøjer er skalerbare og understøtter udviklingen. Det handler om at vælge den rette kombination af værktøjer i den givne situation. Den sundhedsfaglige specialist er fremtidens pilot, som via cockpittet modtager alle de nødvendige informationer. Det højopløselige kamera gør det muligt at se operationsfeltet tredimensionelt og med 10 gange forstørrelse. Samtidigt trækkes data om patientens sundhedstilstand direkte ind i cockpittet, så specialisten konstant har alle oplysninger i realtid og lige ved hånden. Fremtiden byder altså på direkte adgang til unikke kompetencer, som tidligere var stærkt begrænset af geografiske og økonomiske flaskehalse. Udsigt 2: Mobile mikroenheder Udviklingen inden for sundhedshardware ændrer i de kommende år karakter. Den samme udvikling, som vi oplevede med forbrugerelektronik, vil komme til sundhedshardware hvilket betyder, at alt vil blive mobilt og kommer i helt nye formfaktorer. Udviklingen vil gå fra de traditionelle stationære enheder til lab-on-a-chip-designs integreret direkte i vores mobile enheder. Det lyder måske nærmest utopisk, men rent faktisk, har mange af nutidens mobile enheder en hardwarekapacitet, som gør, at de udstyret med de rigtige sensorer og adgang til de rigtige services sagtens vil kunne løse opgaver på linje med moderne sundhedshardware. Hvorfor ikke udnytte, at vi lever i en verden, hvor hardware er mobilt, og software er funktionalitet, som leveres på bestilling via det mobile internet? Under alle omstændigheder giver det god mening, at vi i fremtiden understøtter en udbredt mulighed for selvdiagnosticering via mobilteknologi, så datakommunikation kan supplere fremtidens lægebesøg.

21 CareWare Manifest Kapitel 2. Det velfærdteknologiske overblik Linse 5: Information Definition: Fremstilling af fakta, data eller instruktioner på ethvert medie og i enhver form. Baggrund Informationsalderens næste guldfeber handler om data. Forstår man at indsamle, strukturere og tilgængeliggøre de enorme mængder af data, der eksisterer overalt, kan man meget vel stå med en kæmpe fordel. Vi lever i en tid, hvor adgangen til organiserede data i realtid aldrig har været lettere tilgængelig. Nu bliver indsamling og adgang til behandlede data også tilgængelig for almindelige private forbrugere, som via enkle og intuitive brugerflader kan få hjælp til alt fra overvågning af vitaminbeholdningen i blodet til avancerede viratest. Der er altså tale om en udvikling i retning af at gøre information og services tilgængelig for Et tidligt forsøg på at udvikle et såkaldt Body Area Network. Et personligt netværk til monitorering af hjerte, søvn og andre vitale signaler døgnet rundt. Kilde: almindelig mennesker. Denne smart-pille har indbygget fordøjelig sensorteknologi, der kan transmittere information til en microelektronisk modtgaer, der kan bæres som plaster eller under huden. Kilde:

22 Kapitel 2. Det velfærdteknologiske overblik Linse 5: Information Udsigt 1: Kliniske data til realtime input Vi vil forventeligt opleve en fremtidig udvikling, hvor enorme mængder af personlige og kliniske data vil blive kontinuerligt uploadet til internettet, så vi selv og andre kan bruge dem, dele dem og få gavn af dem. Via indlejrede sensorer i vores tøj, armbåndsure, halskæder og sko vil det være muligt at monitorere vores biometriske data. Disse enorme datamængder, som uploades til internettet, vil være tilgængelige for et netværk af intelligente objekter. Det kan f.eks. være mobile enheder, det intelligente hjem og vores omgivelser i almindelighed. I princippet vil vores biometriske data være tilgængelige hvor som helst og når som helst både for os og for alle dem, som vi har givet adgang som f.eks. læger, familien og andre relevante netværk. Væn dig med andre ord til, at kliniske data på nøgleparametre vil blive kontinuerligt overvåget, så den individuelle medicinering og behandling kan foregå nærmest i realtid. Udsigt 2: Visualisering og opsamling af store datamængder Klimaforandringer bliver først virkelige, når vi ser dem visuelt. På samme måde forholder det sig med sundhed og helbred. Det kan være meget vanskeligt at forholde sig til, at ens helbred er skrantende, hvis man ikke kan få syn for sagen. I takt med at kliniske data kan indhentes i realtid fra sensorer på kroppen, så vil vi også opleve, at de kan visualiseres. Dette skaber grundlag for udviklingen af adfærdsregulerende services. Vi vil som samfund være mere tilbøjelige til at ændre adfærd, hvis vi kender til de nøjagtige visuelle konsekvenser af fed kost, røg og alkohol. Langt flere vil i så fald ændre livsstil og vaner. Nu virker det måske så enkelt, som at vise rygeren sine rygerlunger og alkoholikeren skrumpeleveren, men det er en bredere tendens end som sådan. Datavisualisering vil slå igennem indenfor så forskellige områder som livsstilssygdomme, epidemisk kontrol og vaccination. I fremtiden vil vi måske endda abonnere på sensordata om miljøpåvirkningerne i nabolaget.

23 Lettere adgang til små diagnoser Individ CareWare Manifest Kapitel 2. Det velfærdteknologiske overblik Stuegang fra privaten Patienten som projektansvarlig Analyse af handlemønstre Service Minut diagnoser Vidensspredning og diagnosticering Optimering af fysisk materiel og ressourcer Interaktion med patienten Patienter vil have omsorgsfulde robotter Behandling af livskvalitet kommer i fokus Overvågning indgår som del af egenbehandling Arbejdsgange Mobile mikroenheder Bevægelige medarbejdere Smartpillen Body Area Network Organisering Online fællesskab Digitalt patientarmbånd Information Mikroelektronisk diagnostisering af sygdomme Distanceoperationer Kliniske data til realtime input Visualisering og opsamling af store datamængder

24 Kapitel 3: CareWare outputs: udfordringer og anbefalinger CareWare outputs udfordringer & anbefalinger

25 Kapitel 3: CareWare outputs: udfordringer og anbefalinger Overblik Skab et system for udveksling på tværs I det store hele er Danmark en lille region i verden. Alligevel er vi på det velfærdsteknologiske felt på mange måder langt fremme også længere, end vi selv tror. Men vi kommer kun videre ved at blive stadigt bedre til at skabe overblik over projekter, aktiviteter og indsatser og ved at koordinere disse i et system for erfaringsudveksling. På overbliksworkshoppen blev der ikke bare blive skabt overblik, men også fremsat forslag til en struktur, der skal fremme og sikre overblikket på sigt. Udfordringer Anbefalinger Kulturkløften mellem offentlig og privat er stor det kan være svært at finde de relevante personer i det offentlige. Kommunikationsløsninger er situationsbestemte og kontekstafhængige. Et info space. En teknologiinformationsplatform, hvor offentlige, organisationer, uddannelsesinstitutioner og private erhverv samles om idéer og mål med det klare mål at udvikle velfærdsteknologi. Konkurrence om midler forstærkes af puljeordninger, lovgivning og bureaukrati. Og fordi vi bevæger os på eet forretningsområde. Alle bidragsydere til offentligt støttede innovationsprojekter skal registreres i én database. Evt. skabe en pendant til amerikanske FDA. Udvikling i en sparetid og manglende politisk vilje til at prioritere udvikling af velfærdsteknologier. Manglende tid til udvikling på brugerniveau. Manglende redskaber vidensfora, men samtidig er det fulde overblik ikke ønskværdigt. Behovet for overblik er situations- og kontekstafhængig Der skal udvikles incitamentsstrukturer, som øger investeringsviljen og viljen til at dele viden, som løser velfærdsbehov. Målet er at imødekomme barrierer som udviklingsomkostninger, licitationsregler og organisationsressourcer.

26 Kapitel 3: CareWare outputs: udfordringer og anbefalinger Samarbejde Skab en fremsynet samarbejdsmodel I Danmark har det ikke været hårde markedskræfter, der har drevet den velfærdsteknologiske udvikling, men derimod evnen til at samarbejde bredt og tage udgangspunkt i brugernes behov. Samarbejdsworkshoppen fremsatte forslag til hvordan, man sikrer og bedrer den brede samarbejdskultur og brugerinddragelsen, så den også rækker internationalt og henover offentlig-privat virksomhedsskel. Alt sammen på en måde, som giver mening og værdi for såvel samfundsmæssig resultatskabelse som markedskræfter. Udfordringer Anbefalinger Samarbejde mellem offentlige og private parter. Innovation er forudsætning for udvikling for alle. At skabe fælles succeskriterier på tværs af politiske, forskningsmæssige, kommercielle og menneskelige interesser. Frigørelse af medarbejdere og personale til samarbejdsprocesser. Den gode historie om projekter og idéer skal offentliggøres og belønnes. Regelforenkling på OPI-området og risikovillighed fra statslig side og herunder se på IPR-regler og finansiering. Kapital skal tilvejebringes i samarbejde mellem det private og offentlige nem og hurtigt. Fleksibilitet i samarbejdsmodellerne er et krav. Projekter skal altid forankres hos borgerne og medarbejderne. Medarbejdere skal undervises i innovationsprocesser forud of involvering i projekter, som en del af tværfaglig ledelse, og der skal kunne til frikøb i forbindelse med deltagelse i disse. Man skal teste idéerne bredt evt. i open space idébørser, som OGSÅ skal inkludere helt lavpraktiske løsninger.

Alice Ilona Jensen Jobkonsulent Sygedagpengeafd. E-mail: aij@silkeborg.dk Mobil: Tlf: 89 70 47 23

Alice Ilona Jensen Jobkonsulent Sygedagpengeafd. E-mail: aij@silkeborg.dk Mobil: Tlf: 89 70 47 23 Alice Ilona Jensen Jobkonsulent E-mail: aij@silkeborg.dk 89 70 47 23 Anders Pedersen Socialrådgiver/Jobkonsulent E-mail: ape@silkeborg.dk 89 70 47 49 Anette Riis Anette Ulrik Psykolog E-mail: arn@silkeborg.dk

Læs mere

ROBOCLUSTER. Nationalt innovationsnetværk for vækst og innovation gennem udvikling og udnyttelse af robotteknologi

ROBOCLUSTER. Nationalt innovationsnetværk for vækst og innovation gennem udvikling og udnyttelse af robotteknologi ROBOCLUSTER Nationalt innovationsnetværk for vækst og innovation gennem udvikling og udnyttelse af robotteknologi Veje til innovation Aalborg 6 Oktober Nationalt innovationsnetværk Samler de danske robotkompetencer

Læs mere

Horsens på Forkant med Sundhed

Horsens på Forkant med Sundhed Horsens på Forkant med Sundhed Mandag den 2. september 2013 begyndte projektet Horsens på Forkant med Sundhed med at tilbyde relevante borgere i Horsens Kommune deltagelse i projektet Horsens på Forkant

Læs mere

Dansk Skytte Union 50m Hjemmebaneturnering 2014 - Senior

Dansk Skytte Union 50m Hjemmebaneturnering 2014 - Senior 60 liggende 5. omgang total 1. division 1 Ballerup 1 1872,6 10 9378,1 50 2 Kolding 1 1865,0 7 9277,0 31 3 DSB/ASF 1 1865,2 7 7431,0 29 4 Viborg 1 1852,7 4 9247,6 22 5 Bredstrup-Pjedsted 1 1843,9 0 9195,7

Læs mere

Strategi: Velfærdsteknologi og digitalisering

Strategi: Velfærdsteknologi og digitalisering Strategi: Velfærdsteknologi og digitalisering Fremtidens senior- og handicapservice 2014 2018 Indledning Strategien er en del af den samlede strategi for Fremtidens senior- og handicapservice 2014-2018,

Læs mere

Danskernes holdning til velfærdsteknologi og fremtidens ældrepleje

Danskernes holdning til velfærdsteknologi og fremtidens ældrepleje Danskernes holdning til velfærdsteknologi og fremtidens ældrepleje november 2008 Resumé Hvis vi skal sikre vores fælles velfærd på langt sigt, står vi i dag over for store udfordringer og vigtige valg.

Læs mere

Map of the future. Innovation Bolig og Beklædning

Map of the future. Innovation Bolig og Beklædning Map of the future Innovation Bolig og Beklædning Hvordan navigerer din virksomhed i fremtidens livsstils industri? Kunne det være interessant med et landkort over fremtidens ukendte territorier? Ville

Læs mere

PROGRAM Konference om kronisk sygdom med fokus på lighed i sundhed. Den 18. marts 2015 Kl. 9.00-16.00 DGI-Byen, København

PROGRAM Konference om kronisk sygdom med fokus på lighed i sundhed. Den 18. marts 2015 Kl. 9.00-16.00 DGI-Byen, København PROGRAM Konference om kronisk sygdom med fokus på lighed i sundhed Den 18. marts 2015 Kl. 9.00-16.00 DGI-Byen, København PROGRAM Kl. 8.15-9.00 Registrering og morgenmad Kl. 9.00-9.15 Velkomst v. Sophie

Læs mere

CoLab Denmark. Oplæg Kenneth Mikkelsen / Programchef @ CoLab Denmark. Sund Vækst hus, København 2015-24-02

CoLab Denmark. Oplæg Kenneth Mikkelsen / Programchef @ CoLab Denmark. Sund Vækst hus, København 2015-24-02 Oplæg Kenneth Mikkelsen / Programchef @ CoLab Denmark Sund Vækst hus, København 2015-24-02 Hvad er velfærdsteknologi? - vi har vel alle en idé om det Er det Tendenser og trends - Internet of things! Øget

Læs mere

Find vej til offentlige penge og tilbud til fornyelse, forskning og finansiering

Find vej til offentlige penge og tilbud til fornyelse, forskning og finansiering Find vej til offentlige penge og tilbud til fornyelse, forskning og finansiering Børsen 16. juni 2011 Susanne Duus, ABT-fonden (fremover Fonden for Velfærdsteknologi) 1 Baggrund for ABT-fonden >Demografisk

Læs mere

PLAN OG UDVIKLING GIS-STRATEGI 2012-2016

PLAN OG UDVIKLING GIS-STRATEGI 2012-2016 PLAN OG UDVIKLING GIS-STRATEGI 2012-2016 Indhold 1 INDLEDNING 3 2 STRATEGIGRUNDLAGET OG HANDLINGSPLAN 5 3 VISION 6 4 PEJLEMÆRKER OG PRINCIPPER 8 4.1 TEKNOLOGI 8 4.1.1 Principper 8 4.2 KOMMUNIKATION 9 4.2.1

Læs mere

områder, som selvfølgelig er fremadrettet Virksomhedsplan 2014-2015

områder, som selvfølgelig er fremadrettet Virksomhedsplan 2014-2015 områder, som selvfølgelig er fremadrettet Virksomhedsplan 2014-2015 41 42 43 S Strategiarbejde Indsats navn Fysioterapi til personer med psykisk sygdom Hovedansvarlig Fysioterapeut Helen Andersen Strategitema

Læs mere

OPI og udviklingen af velfærdsteknologi Region Syddanmark. v/regionsdirektør Mikkel Hemmingsen

OPI og udviklingen af velfærdsteknologi Region Syddanmark. v/regionsdirektør Mikkel Hemmingsen OPI og udviklingen af velfærdsteknologi Region Syddanmark v/regionsdirektør Mikkel Hemmingsen Offentlig-privat samarbejde Offentlig-privat samarbejde er en grundsten for Syddansk Vækstforums erhvervsfremmetiltag

Læs mere

Sygepleje, ergoterapi og fysioterapi

Sygepleje, ergoterapi og fysioterapi Sammendrag af strategier Sygepleje, ergoterapi og fysioterapi Århus Sygehus 2005-2008 Forskning Evidensbasering og monitorering Dokumentation Århus Universitetshospital Århus Sygehus Virkeliggørelse af

Læs mere

Politik for grunduddannelse på Aarhus Universitetshospital

Politik for grunduddannelse på Aarhus Universitetshospital Politik for grunduddannelse på Aarhus Universitetshospital Aarhus Universitetshospital Uddannelsesrådet Indholdsfortegnelse Politik for grunduddannelsesområdet Aarhus Universitetshospital... 1 Formål med

Læs mere

Bilag 2. Nye indsatser i Nye veje til sundhed og omsorg

Bilag 2. Nye indsatser i Nye veje til sundhed og omsorg KØBENHAVNS KOMMUNE Sundheds- og Omsorgsforvaltningen Program for Sund Vækst NOTAT Til Sundheds- og Omsorgsudvalget den 19. juni 2014 Bilag 2. Nye indsatser i Nye veje til sundhed og omsorg Et notat til

Læs mere

Danmarks Jægerforbund Resultat hold 31-05-2015

Danmarks Jægerforbund Resultat hold 31-05-2015 Placering Nr Navn Foreningsnr Foreningsby Skydning Junior Hold Træf Skud Træf Skud 1 23 Vamdrup Junior 87 128 94 Kasper Hjorth 4308 Vamdrup og Omegns Jagtforening 35 42 100 Mikkel Dall 4308 28 43 96 Frederik

Læs mere

Sundhedsområdet som accelerator for erhvervsudvikling

Sundhedsområdet som accelerator for erhvervsudvikling Sundhedsområdet som accelerator for erhvervsudvikling Kick-off møde Program for Kick-off den 5. februar 2009: 12:00-12:40 Frokost og velkomst v/ Lene Jensen, Randers Kommune 12:40-13:20 Introduktion til

Læs mere

Strategi for KORA: Opstartsårene, og årene frem til 2020

Strategi for KORA: Opstartsårene, og årene frem til 2020 3. maj 2013.JRSK/brdi Strategi for KORA: Opstartsårene, og årene frem til 2020 Den samfundsøkonomiske udfordring De demografiske ændringer i befolkningen og den økonomiske krise presser finansieringen

Læs mere

OPI-Lab er et laboratorium for offentligprivat innovation og velfærdsteknologi på tværs af regioner, kommuner og virksomheder.

OPI-Lab er et laboratorium for offentligprivat innovation og velfærdsteknologi på tværs af regioner, kommuner og virksomheder. OPI-Lab er et laboratorium for offentligprivat innovation og velfærdsteknologi på tværs af regioner, kommuner og virksomheder. OPI guidelines OPI-Lab er et laboratorium for offentlig-privat innovation

Læs mere

RESULTATLISTE FOR FINALEN - SENIOR

RESULTATLISTE FOR FINALEN - SENIOR RESULTATLISTE FOR FINALEN - SENIOR Skyttens Navn Bane 1. 2. 3. 4. 5. mel / 1 6. 7. 8. mel /2 9. 1. slut e 1. e 2. e 3. e 4 Kim Jensen 12 12,3 Susanne poulsen 96,9 96,9 Stig Bjerregård 95,6 95,6 Peter skov

Læs mere

Den gode udskrivelse for den ældre medicinske patient

Den gode udskrivelse for den ældre medicinske patient Den gode udskrivelse for den ældre medicinske patient BRO, November 2013, Gruppe 2 Susanne Jørgensen, Koordinerende visitator i Høje Taastrup Kommune. Uddannet sygeplejerske Steen Jensen, Social og Sundhedsassistent

Læs mere

Fynsk Sprint Cup - 1 etape 26-05-2012, Faaborg By, Fa Allerød OK. H-55 14:57 86801 L Gert Nielsen

Fynsk Sprint Cup - 1 etape 26-05-2012, Faaborg By, Fa Allerød OK. H-55 14:57 86801 L Gert Nielsen Allerød OK H-55 14:57 86801 L Gert Nielsen Ballerup OK H-21 14:16 443885 Lars Bukkehave D-50 14:29 151495 Annette Bonde D-55 14:33 139370 Johanne Lind D-35 14:37 86804 L Mette Rich H-45 14:47 86799 L Jakob

Læs mere

****** (fire ud af seks stjerner) Glem janteloven og nej- sigerne

****** (fire ud af seks stjerner) Glem janteloven og nej- sigerne Glem janteloven og nej- sigerne Frugtbare partnerskaber mellem offentlige institutioner og private virksomheder kan skabe innovative forandringer og nye produkter, som kan eksporteres, påstår ny spændende

Læs mere

Hvorfor er velfærdsteknologi nødvendig

Hvorfor er velfærdsteknologi nødvendig Hvorfor er velfærdsteknologi nødvendig Demografi og forventninger Rikke Sølvsten Sørensen Servicestyrelsens grundlag Servicestyrelsen arbejder for at skabe bedre sociale forhold for socialt udsatte børn,

Læs mere

BRUGERVENLIGHED, ØKONOMI OG DRIFT MÅ I HØJSÆDET I FREMTIDENS SYSTEMER Når lokationsinformationer er tilgængelige i realtid hvordan sikrer vi så

BRUGERVENLIGHED, ØKONOMI OG DRIFT MÅ I HØJSÆDET I FREMTIDENS SYSTEMER Når lokationsinformationer er tilgængelige i realtid hvordan sikrer vi så BRUGERVENLIGHED, ØKONOMI OG DRIFT MÅ I HØJSÆDET I FREMTIDENS SYSTEMER Når lokationsinformationer er tilgængelige i realtid hvordan sikrer vi så optimal anvendelse hos personalet uden at overinformere?

Læs mere

Tilmelding til faglæreruddannelse

Tilmelding til faglæreruddannelse Ayoub Saidi Københavns Tekniske Skole Rebslagervej 11 2400 København NV onsdag 24-06-2015 00:00 GF 2 Workshop torsdag 25-06-2015 00:00 Digitale undervisningsmaterialer Jens Larsen Københavns Tekniske Skole

Læs mere

Aarhus Brandvæsen, Januar 2015. Ledelsen. Staben. Beredskabschef Lars Hviid. Afdelingsleder Per Dyrvig Forebyggende Afdeling

Aarhus Brandvæsen, Januar 2015. Ledelsen. Staben. Beredskabschef Lars Hviid. Afdelingsleder Per Dyrvig Forebyggende Afdeling Ledelsen Beredskabschef Lars Hviid Sekretariatsleder Karina Gregersen Sekretariatet Per Dyrvig Forebyggende Afdeling Lene Ø. Hansen Salg & Service Anders Rathcke Operativ Afdeling Staben Stabsmedarbejder

Læs mere

TDC understøtter sundhedssektoren med kommunikations løsninger

TDC understøtter sundhedssektoren med kommunikations løsninger TDC understøtter sundhedssektoren med kommunikations løsninger Offentlig-privat samarbejde om de nye sygehuse i Danmark 10. marts 2011 Jesper Stig Mølbæk Christensen Kommunikations løsninger TDC har de

Læs mere

Herefter blev afholdt fire workshops om de fire temaer i vækst- og udviklingsstrategien: Sund vækst Grøn Vækst Kreativ vækst Smart vækst

Herefter blev afholdt fire workshops om de fire temaer i vækst- og udviklingsstrategien: Sund vækst Grøn Vækst Kreativ vækst Smart vækst OPSAMLING FRA VÆKSTMØDE OM REVUS 27. MAJ 2015 1. Baggrund Region Hovedstaden afholdt onsdag den 27. maj vækstmøde og workshop om regionens vækst- og udviklingsstrategi Copenhagen hele Danmarks hovedstad

Læs mere

resultater2007.xls 19-12-201317:27:35

resultater2007.xls 19-12-201317:27:35 Grunddata Starttidspunkt gruppe 1 14:00 Starttidspunkt gruppe 2 14:00 Starttidspunkt gruppe 3 14:00 Starttidspunkt gruppe 4 14:00 Starttidspunkt gruppe 5 14:00 Starttidspunkt gruppe 6 14:00 Starttidspunkt

Læs mere

Vvs-branchens Faglæreruddannelse

Vvs-branchens Faglæreruddannelse Grillarrangement Starttidspunkt tirsdag 23-06-2015 00:00 Sluttidspunkt tirsdag 23-06-2015 00:00 Aksel Lykke Mathies Baunsgård Ulrik Vestergaard Kim Fusager Peter Henriksen Flemming Thane Kallehave James

Læs mere

K O N F E R E N C E P R O G R A M

K O N F E R E N C E P R O G R A M O N S D A G D. 9. S E P T E M B E R 2 0 1 5 Kl. 10.00-11.00: Esbjerg-modellen Kan sundhedsvæsnet sætte borgeren i centrum uden at det går ud over den sundhedsfaglige kvalitet? Siden 2010 har Esbjerg kommune

Læs mere

Connect2Care. Udvikling af åben infrastruktur for IKT-baserede produkter på social- og sundhedsområdet. UNIK projektmøde. 25.

Connect2Care. Udvikling af åben infrastruktur for IKT-baserede produkter på social- og sundhedsområdet. UNIK projektmøde. 25. Connect2Care Udvikling af åben infrastruktur for IKT-baserede produkter på social- og sundhedsområdet UNIK projektmøde 25. januar, Aarhus University Connect2Care Use of New technologies in Innovative solutions

Læs mere

Opdateret startliste for Kreds-/By-stævne 30. januar 2011

Opdateret startliste for Kreds-/By-stævne 30. januar 2011 01 09:30 BANE HOLD KREDS 1 ISG 1 Jan T. Bertelsen HC 33 Ole Guldager Jensen HC 42 Henriette Mortensen DC 84 Peter Bæk HE 111 2 3 N Lakering A/S 1 Jimmy Lykke HE 96 Jens K. Poulsen HE 90 3 BE INSTALLATION

Læs mere

Strategi: Organisering, ledelse og kommunikation

Strategi: Organisering, ledelse og kommunikation Strategi: Organisering, ledelse og kommunikation Fremtidens senior- og handicapservice 2014-2018 Indledning Rebild Kommune skal fremadrettet løfte flere og mere komplekse opgaver end i dag. Dette bl.a.

Læs mere

Velfærdsteknologiske virksomheder ser lyst på fremtiden

Velfærdsteknologiske virksomheder ser lyst på fremtiden Januar 2012 Velfærdsteknologiske virksomheder ser lyst på fremtiden AF KONSULENT MILLE KELLER HOLST, MIKH@DI.DK Velfærdsteknologi er et område i vækst også i Danmark. Teknologien kan bidrage til at udvikle

Læs mere

I regi af Region Midtjylland arbejdes der med et projekt om Big data 2 og på nationalt niveau arbejdes der med

I regi af Region Midtjylland arbejdes der med et projekt om Big data 2 og på nationalt niveau arbejdes der med Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten Fra Borgmesterens afdeling Dato 22. juli 2015 Videreudvikling af Open data Aarhus 1. Resume Open Data Aarhus (ODAA) er et Smart Aarhus initiativ, der sammen

Læs mere

Et stærkt offentligt sundhedsvæsen

Et stærkt offentligt sundhedsvæsen Udarbejdet af: AC FOA FTF KTO Sundhedskartellet Danske Regioner Dansk Sygeplejeråd Foreningen af Speciallæger HK/Kommunal LO Yngre Læger Et stærkt offentligt sundhedsvæsen Juni 2010 Vi har et godt offentligt

Læs mere

Rangliste 25 m Standardpistol

Rangliste 25 m Standardpistol Rangliste 25 m Standardpistol Forening max max2 max3 Snit. % Dame Pia Villemoes Søværnets IF, København 546 545 544 545,0 95, 2 Anja Christensen Skytteklubben DSB/ASF Århus 55 54 3 Dorte Thorsen IF Flyvestation

Læs mere

Shared Care i psykiatrien. Evaluering af Shared Care projektet v/sara Lea Rosenmeier

Shared Care i psykiatrien. Evaluering af Shared Care projektet v/sara Lea Rosenmeier Shared Care i psykiatrien Evaluering af Shared Care projektet v/sara Lea Rosenmeier Succeskriterier for Shared Care projektet Bedre behandling for brugere af psykiatrien med en kronisk sygdom Sammenhængende

Læs mere

Region Midtjylland. Region Midtjylland har 1,28 millioner indbyggere Det svarer til 23 procent af den samlede befolkning i Danmark

Region Midtjylland. Region Midtjylland har 1,28 millioner indbyggere Det svarer til 23 procent af den samlede befolkning i Danmark Indkøb & Medicoteknik i Region Midtjylland V/Afdelingschef Frank Neidhardt www.regionmidtjylland.dk Region Midtjylland Region Midtjylland har 1,28 millioner indbyggere Det svarer til 23 procent af den

Læs mere

HELHED OG INDIVID STRATEGI MED VISION, VÆRDIER OG FOKUSOMRÅDER FOR BISPEBJERG OG FREDERIKSBERG HOSPITALER 2012-2015

HELHED OG INDIVID STRATEGI MED VISION, VÆRDIER OG FOKUSOMRÅDER FOR BISPEBJERG OG FREDERIKSBERG HOSPITALER 2012-2015 Strategi 2012-2015 Bispebjerg Hospital Frederiksberg Hospital HELHED OG INDIVID STRATEGI MED VISION, VÆRDIER OG FOKUSOMRÅDER FOR BISPEBJERG OG FREDERIKSBERG HOSPITALER 2012-2015 Region Hovedstaden 2 FORORD

Læs mere

Region Midtjylland Sundhed. Referat

Region Midtjylland Sundhed. Referat Region Midtjylland Sundhed 30. juni 2015 /ELSJOA Referat til møde i Koordinationsudvalg for hospitaler og universitet 26. maj 2015 kl. 15:30 i HL's mødelokale, Nørrebrogade 44 Indholdsfortegnelse Pkt.

Læs mere

UNIK OVERSIGT OVER FUNDING TIL INNOVATIONSPROJEKTER. Use of New Technologies in Innovative Solutions for Chronic Patients

UNIK OVERSIGT OVER FUNDING TIL INNOVATIONSPROJEKTER. Use of New Technologies in Innovative Solutions for Chronic Patients UNIK OVERSIGT OVER FUNDING TIL INNOVATIONSPROJEKTER Use of New Technologies in Innovative Solutions for Chronic Patients OVERSIGT OVER FUNDING TIL INNOVATIONSPROJEKTER Indhold Danske Fonde 3 Det Frie Forskningsråd

Læs mere

Læringsmiljø/undervisningsdiff_, jun 25. Fabrikantworkshops, jun 25 Energioptimering, jun 26. Grillarrangement, jun 24 Frokost torsdag, jun 26

Læringsmiljø/undervisningsdiff_, jun 25. Fabrikantworkshops, jun 25 Energioptimering, jun 26. Grillarrangement, jun 24 Frokost torsdag, jun 26 Aksel Lykke AARHUS TECH Allan Petersen EUC Sjælland Benny Larsen EUC Sjælland Bent-Ole Bohn TEKNIQ Bjarne Pedersen Selandia Brian Berndsen EUC Syd Brian Vestergaard EUC Sjælland Carsten Olsen Borregaard

Læs mere

Kl. 10.30-11.15 Anders Flarup - Kl. 17.00-19.15 Hans Jørgen Jensen - Kl. 08.00-09.30 Anders Flarup -

Kl. 10.30-11.15 Anders Flarup - Kl. 17.00-19.15 Hans Jørgen Jensen - Kl. 08.00-09.30 Anders Flarup - Arena Nord 1 Fredag Vagt 1 Vagt 2 Bemærkninger Kl. 11.00-14.00 Mette Lambertsen Trine Andersen Kl. 14.45-18.15 Hans Jørgen Jensen - Kl. 18.15-21.15 Mette Lambertsen Trine Andersen Lørdag Vagt 1 Vagt 2

Læs mere

Sundhedsstatistik : en guide

Sundhedsstatistik : en guide Sundhedsstatistik : en guide Officiel statistik danske hjemmesider og netpublikationer: Danmarks Statistik Danmarks Statistik er den centrale myndighed for dansk statistik, der indsamler, bearbejder og

Læs mere

Robotter på DNU? Christian Klit Johansen 5. maj 2010 ROBOCLUSTER

Robotter på DNU? Christian Klit Johansen 5. maj 2010 ROBOCLUSTER Robotter på DNU? Christian Klit Johansen 5. maj 2010 ROBOCLUSTER Nationalt innovationsnetværk for vækst og innovation gennem udvikling og udnyttelse af robotteknologi Nationalt innovationsnetværk Samler

Læs mere

Danske Regioners oplæg til fremtidens akutberedskab bygger på følgende indsatsområder:

Danske Regioners oplæg til fremtidens akutberedskab bygger på følgende indsatsområder: N O T A T Debatoplæg: Fremtidens akutberedskab - fra vision til handling 20-04-2006 Sag nr. 06/398 Dokumentnr. 24261/06 Resume: Regionernes ambition er at skabe et sundhedsvæsen, som er internationalt

Læs mere

Fremtidens Danmark. Teknologisk Institut, Center for Arbejdsliv - Projektchef Birgit Lübker

Fremtidens Danmark. Teknologisk Institut, Center for Arbejdsliv - Projektchef Birgit Lübker Fremtidens Danmark Vores arbejde har sigte på at udvikle teknologier og services, der faciliterer en hverdag, hvor mennesker får gode muligheder for at bo, arbejde og leve - at mestre situationen og yde

Læs mere

Fælles LUU konference Torsdag den 9. oktober 2014 Hindsgavl Slot, Hindsgavl Allé 7, 5500 Middelfart

Fælles LUU konference Torsdag den 9. oktober 2014 Hindsgavl Slot, Hindsgavl Allé 7, 5500 Middelfart Fælles LUU konference Torsdag den 9. oktober 2014 Hindsgavl Slot, Hindsgavl Allé 7, 5500 Middelfart Deltagerliste AMU Fyn AMU Nordjylland AMU Vest Bornholms Erhvervsskole CELF Den jydske Haandværkerskole

Læs mere

It og Sundhed uddannelsen. Sundhed kræver IT

It og Sundhed uddannelsen. Sundhed kræver IT It og Sundhed uddannelsen Sundhed kræver IT Vi ved, det er muligt at udvikle et samlet system, der kan lette behandlernes arbejdsgange, øge sikkerheden omkring patienterne og optimere behandlingen. Det

Læs mere

CIVILSAMFUND I UDVIKLING - fælles om global retfærdighed

CIVILSAMFUND I UDVIKLING - fælles om global retfærdighed CIVILSAMFUND I UDVIKLING - fælles om global retfærdighed CISUs STRATEGI 2014-2017 CISUs STRATEGI 2014 2017 Civilsamfund i udvikling fælles om global retfærdighed Vedtaget af CISUs generalforsamling 26.

Læs mere

Serviceassistenterne i fokus

Serviceassistenterne i fokus Kost- og servicesektoren F O A F A G O G A R B E J D E Serviceassistenterne i fokus Konference 4 juni 2008 Sammendrag Redaktion: Mie Andsersen og Lone Kaufmann Politisk ansvarlig: Ann. Marie Liepke Layout:

Læs mere

SÆT BORGEREN I CENTRUM MOBILE PLATFORM

SÆT BORGEREN I CENTRUM MOBILE PLATFORM SÆT BORGEREN I CENTRUM MOBILE PLATFORM UDFORDRINGER FOR BRUGERINDDRAGELSE I SUNDHEDSSEKTOREN Sundhedssektoren oplever i stigende grad en række eksterne pres fra behandlere, patienter og pårørende i forhold

Læs mere

Dame. Danmarks Jægerforbund Resultat individuelle 19-09-2013

Dame. Danmarks Jægerforbund Resultat individuelle 19-09-2013 Dame 1 80 Marianne Rasmussen 6604 423 G 2 87 Janne Schmidt 7811 417 S 3 79 Anette Trip Lassen 4101 378 B 4 73 Gitte Madsen 2106 376 5 75 Lisbeth Teglgård 2023 364 6 81 Kristina Rasmussen 6604 357 7 91

Læs mere

DBC Strategi 2017. DBC har nye udfordringer i de kommende år

DBC Strategi 2017. DBC har nye udfordringer i de kommende år DBC Strategi 2017 DBC har nye udfordringer i de kommende år Digital transition er stadig det grundvilkår, der bestemmer DBC s strategi. Også i de kommende år. Med alt hvad det indebærer med teknologi,

Læs mere

Ledelse af borger- og patientforløb på tværs af sektorer

Ledelse af borger- og patientforløb på tværs af sektorer Ledelse af borger- og patientforløb på tværs af sektorer Side 1 af 7 Baggrund og kontekst for projektet Den danske velfærdsstat ændrer sig markant i disse år og der er lagt spor ud til et nyt paradigme

Læs mere

ANSØGNINGSSKEMA FÆLLES PULJE

ANSØGNINGSSKEMA FÆLLES PULJE ANSØGNINGSSKEMA FÆLLES PULJE INITIATIVETS TITEL: Sammen om Sundhed 1. ANSØGERE OG SAMARBEJDSPARTNERE Ansøger (projektansvarlig): Navn: Sager der Samler v/paul Natorp, formand E-mail: paul@sagerdersamler.dk

Læs mere

Hvilke teknologier bruges allerede succesfuldt i sundhedssektoren? - Med fokus på IT understøttelse af det tværsektorielle samarbejde

Hvilke teknologier bruges allerede succesfuldt i sundhedssektoren? - Med fokus på IT understøttelse af det tværsektorielle samarbejde Hvilke teknologier bruges allerede succesfuldt i sundhedssektoren? - Med fokus på IT understøttelse af det tværsektorielle samarbejde 7. Marts 2011 Souschef, MedCom Programleder, National Telemedicin LHF@medcom.dk

Læs mere

Effektiv digitalisering. - Digitaliseringsstyrelsens strategi 2012-2015. April 2012

Effektiv digitalisering. - Digitaliseringsstyrelsens strategi 2012-2015. April 2012 April 2012 Effektiv digitalisering - Digitaliseringsstyrelsens strategi 2012-2015 Baggrund Danmark står med væsentlige økonomiske udfordringer og en demografi, der betyder færre på arbejdsmarkedet til

Læs mere

Fælles konference om Overvægt - et fælles ansvar den 1. november 2011 i ToRVEhallerne i Vejle

Fælles konference om Overvægt - et fælles ansvar den 1. november 2011 i ToRVEhallerne i Vejle Fælles konference om Overvægt - et fælles ansvar den 1. november 2011 i ToRVEhallerne i Vejle Program for konferencen Overvægt et fælles ansvar Ordstyrer: cand. brom. Regitze Siggaard, partner i Aktivo

Læs mere

Projekt Sundhedsbarometer

Projekt Sundhedsbarometer Projekt Sundhedsbarometer Præsentation af resultater Caretech Innovation, projekt C-02 0 Projekt partnere Caretech Innovation, Alexandra Instituttet A/S Wei-con ApS Mercon A/S Aarhus Universitet, Institut

Læs mere

Midtvejsevaluering - fra midtvejsevaluering til slutevaluering

Midtvejsevaluering - fra midtvejsevaluering til slutevaluering Midtvejsevaluering - fra midtvejsevaluering til slutevaluering Referat fra seminaret Seminar om projektets midtvejsevaluering Onsdag den 9. november 2011 blev midtvejsevalueringen af projektet behandlet.

Læs mere

Fokus 2014 + Fælles forståelse af det som skal være i fokus. Fokus 2014+ skal være genkendelig i hverdagen. Det politiske afsæt

Fokus 2014 + Fælles forståelse af det som skal være i fokus. Fokus 2014+ skal være genkendelig i hverdagen. Det politiske afsæt Fokus 2014 + Fælles forståelse af det som skal være i fokus Fokus 2014+ er årsaftalen mellem Kommunalbestyrelsen og Koncerndirektionen. Fokus 2014 + beskriver, hvad den kommunale organisation skal kunne

Læs mere

OPLÆG TEMADAG FOR KOMMUNALE LEDERE

OPLÆG TEMADAG FOR KOMMUNALE LEDERE DIAS 1 OPLÆG TEMADAG FOR KOMMUNALE LEDERE Kvalitet i Velfærdsteknologi Eller Velfærdsteknologi & Kvalitet Henriette Mabeck,MI. Ph.D. - KMD Future Solutions HVEM ER GIRAFFEN- DER SKAL SIGE NOGET NU? DIAS

Læs mere

Deltagerliste. Konference for udbydere og lokale uddannelsesudvalg på EPOS' område 2009. Deltagere. 61 deltagere. Elevkoordinator

Deltagerliste. Konference for udbydere og lokale uddannelsesudvalg på EPOS' område 2009. Deltagere. 61 deltagere. Elevkoordinator Deltagerliste 61 deltagere Konference for udbydere og lokale uddannelsesudvalg på ' område 2009 Afholdt: 20. oktober 2009 Deltagere Alice Andersen Elevkoordinator Anders Hoff Pædagogisk konsulent Anette

Læs mere

Patienten I eget hjem anno 2025 Er teknikeren vigtigere end klinikeren?

Patienten I eget hjem anno 2025 Er teknikeren vigtigere end klinikeren? Patienten I eget hjem anno 2025 Er teknikeren vigtigere end klinikeren? Jane Clemensen Lektor, CIMT, Odense University Hospital, SDU, University College Lillebælt Agenda Bevægelser i sundhedssektoren.

Læs mere

Nye trends. i samarbejde og organisering. Konference

Nye trends. i samarbejde og organisering. Konference Nye trends i samarbejde og organisering Konference 27. januar 2014 Nye trends i samarbejdet og organisering Nye samarbejdsmodeller i sundhedsvæsenet skal understøtte sammenhængende og effektive patientforløb.

Læs mere

Resultater for DM Duathlon 2012

Resultater for DM Duathlon 2012 DM Duathlon 2012 Age Group Results May 06, 2012 Results By Race Management Systems, Inc. Female 18 to 39 1 369 Karina Louise Sørensen Ninjas 39:51.75 1:14.73 1:09:39.99 0:55.29 19:50.78 2:11:32.54 2 417

Læs mere

Vores st yringsredskab

Vores st yringsredskab It strategi 2014 Vores st yringsredskab Når Råbjerg Mile bevæger sig hen over toppen af Nordjylland med 15-30 meter om året ændres udviklingen på vejen. Vi kan ikke stoppe milen, ligesom vi ikke kan stoppe

Læs mere

kompetenceudvikling Århus Universitetshospital Århus Sygehus

kompetenceudvikling Århus Universitetshospital Århus Sygehus Strategisk kompetenceudvikling Århus Universitetshospital Århus Sygehus Strategisk kompetenceudvikling Århus Universitetshospital Århus Sygehus 2007 Hvorfor strategisk kompetenceudvikling? Århus Universitetshospital,

Læs mere

Projektevaluering. Caretech Innovation. Projekt Mobiladgang for læger og andet sundhedspersonale (C-47)

Projektevaluering. Caretech Innovation. Projekt Mobiladgang for læger og andet sundhedspersonale (C-47) 1 Projektevaluering Caretech Innovation Projekt Mobiladgang for læger og andet sundhedspersonale (C-47) Deltagere/partnere: Systematic A/S Regionshospitalet Randers og Grenå Caretech Innovation Dato: 8.

Læs mere

Økonomisk genopretning og ny styringsmodel Flerårige økonomiaftaler Genopretning af det offentlige sundhedsbudget

Økonomisk genopretning og ny styringsmodel Flerårige økonomiaftaler Genopretning af det offentlige sundhedsbudget 5. maj 2015 Notat Udfordringer på sundhedsområdet, der bør løses ved økonomiforhandlingerne for 2016 Den 5. maj 2015 indleder Danske Regioner og Finansministeriet de årlige forhandlinger om regionernes

Læs mere

Herreklub torsdagsmatch 6. juni 2013, frit valg af teested

Herreklub torsdagsmatch 6. juni 2013, frit valg af teested Herreklub torsdagsmatch 6. juni 2013, frit valg af teested Tee 1 Rasmus Jønson 6 9 41 hvid 2 Kim Nielsen 9,3 13 38 hvid 3 Dan Christensen 12,2 14 37 gul 4 Lars Peter Mølvang 4,9 6 36 gul 5 Kurt Pedersen

Læs mere

KURSUS. MidtLab. Offentlig innovation på tværs - for innovatører i regioner og kommuner. Region Midtjylland. MidtLab

KURSUS. MidtLab. Offentlig innovation på tværs - for innovatører i regioner og kommuner. Region Midtjylland. MidtLab KURSUS Offentlig innovation på - for innovatører i regioner og kommuner MidtLab Region Midtjylland MidtLab Afdelingsnavn Afdelingsnavn Afdelingsnavn Kursus: Offentlig innovation på - for innovatører i

Læs mere

Kompetencer for den professionelle palliative indsats. Marianne Mose Bentzen

Kompetencer for den professionelle palliative indsats. Marianne Mose Bentzen Kompetencer for den professionelle palliative indsats Marianne Mose Bentzen Disposition 1. Formål og organisering 2. Udfordringer 3. Kommunikatorrollen 4. Ideer til implementering WHO s mål for den palliative

Læs mere

Rangliste 25 m Standardpistol

Rangliste 25 m Standardpistol Rangliste 5 m Standardpistol Forening max max max Snit. % Junior Dame 4 5 6 Herre 4 5 6 7 8 9 0 4 5 6 7 8 9 0 4 5 6 7 8 Frederik Larsen Skytteklubben DSB/ASF Århus 5 Pia Villemoes Søværnets IF, København

Læs mere

Det gode og aktive hverdagsliv. Aabenraa Kommunes politik for ældre

Det gode og aktive hverdagsliv. Aabenraa Kommunes politik for ældre Det gode og aktive hverdagsliv Aabenraa Kommunes politik for ældre Forord Kære læser! I Aabenraa Kommune har vi en vision om, at alle kommunens ældre borgere har mulighed for at leve et godt, aktivt og

Læs mere

Visionsplan 2020 for dansk nefrologi

Visionsplan 2020 for dansk nefrologi Visionsplan 2020 for dansk nefrologi Kronisk nyresygdom For højt blodtryk Akut nyresvigt Autoimmune nyresygdomme Transplantation Dialyse Medicinsk behandling og lindring af nyresvigt Medfødte og arvelige

Læs mere

SUNDHEDSPOLITIK INDHOLD SUNDHEDSPOLITIK

SUNDHEDSPOLITIK INDHOLD SUNDHEDSPOLITIK INDHOLD Vision, mål og værdier... 4 Sundhed - et fælles ansvar... 5 Lighed i sundhed... 7 Sundhed og trivsel blandt børn og unge... 9 Den mentale sundhed skal styrkes...11 Sunde arbejdspladser og en sund

Læs mere

Dansk Industri: Netværk for Sundhedsteknologi

Dansk Industri: Netværk for Sundhedsteknologi Dansk Industri: Netværk for Sundhedsteknologi Jens Andersen Adm. direktør Region Sjælland Formand for RSI s styregruppe Sundheds-it: Mere i fokus end nogen sinde Myter om hvad der er godt, skidt og galt

Læs mere

Sponsorflyvning 2009

Sponsorflyvning 2009 Sponsorflyvning 2009 Duenummer Erstatning Firma Plac Præmie Privat Plac Præmie Duemand Plac Præmie Hastighed 068-09-0008 Ole Nielsen 1 5000 Arne Poulsen 1 5000 1.505,70 196-09-9050 196-09-9060 Nordjysk

Læs mere

Derfor gennemfører vi Operation MOVE

Derfor gennemfører vi Operation MOVE U N I V E R S I T Y C O L L E G E L I L L E B Æ L T Derfor gennemfører vi Operation MOVE UNIVERSITY COLLEGE 2011 stod på Innovation det hed NEW WAYS Evalueringen på vores 360 graders ledermåling i 2010

Læs mere

Rikke Berntsen. Nørresundby. Har gennemført 17 km i tiden 1:50:50

Rikke Berntsen. Nørresundby. Har gennemført 17 km i tiden 1:50:50 Rikke Berntsen Start nr.: 1079 Nørresundby Har gennemført 17 km i tiden 1:50:50 Lars R. Kongsbak Start nr.: 1077 Frederikshavn Har gennemført 12,75 km i tiden 1:06:58 Jane Clausen FKI Start nr.: 1028 Frederikshavn

Læs mere

Social-, Børne- og Integrationsministeriet. Kommunikationsstrategi

Social-, Børne- og Integrationsministeriet. Kommunikationsstrategi Social-, Børne- og Integrationsministeriet Kommunikationsstrategi 2 KOMMUNIKATIONSSTRATEGI Social-, Børne- og Integrationsministeriet arbejder for at skabe reelle fremskridt for den enkelte borger. Det

Læs mere

Har borgeren ret til velfærdsteknologi?

Har borgeren ret til velfærdsteknologi? Har borgeren ret til velfærdsteknologi? Hvem bestemmer og hvem betaler? Niels-Erik Mathiassen Robotterne kommer Robotter og velfærdsteknologi Der er en forudfattet mening om robotter Skabt og vedligeholdt

Læs mere

POLITIK FOR ADMINISTRation OG SERVICE FOR BORGERNE I RANDERS KOMMUNE. Vi sætter os i borgerens sted...

POLITIK FOR ADMINISTRation OG SERVICE FOR BORGERNE I RANDERS KOMMUNE. Vi sætter os i borgerens sted... POLITIK FOR ADMINISTRation OG SERVICE FOR BORGERNE I RANDERS KOMMUNE Vi sætter os i borgerens sted... Målsætninger for administration og service i Randers Kommune Helhed og Sammenhæng Mødet med borgeren

Læs mere

Alexandra Instituttet Digitale muligheder i eget hjem

Alexandra Instituttet Digitale muligheder i eget hjem Alexandra Instituttet Digitale muligheder i eget hjem gunnar.kramp@alexandra.dk Alexandra Instituttet A/S Anvendelsesorienteret forskning Pervasive computing it i alting Viden baseret på den nyeste forskning

Læs mere

ET SUNDHEDSVÆSEN MED PATIENTEN I FOKUS

ET SUNDHEDSVÆSEN MED PATIENTEN I FOKUS ET SUNDHEDSVÆSEN MED PATIENTEN I FOKUS DSR S ANBEFALINGER TIL DE FÆLLES AKUTMODTAGELSER DSR S ANBEFALINGER TIL DE FÆLLES AKUTMODTAGELSER De fælles akutmodtagelser (FAM erne) er etableret for at højne kvaliteten

Læs mere

med fokus på sundhedsteknologi, innovation og lederskab

med fokus på sundhedsteknologi, innovation og lederskab DEBAT: Hvor langt er vi med at implementere sundhedsteknologi, innovation og lederskab i Danmark? DEN LEDENDE SYGEPLEJERSKE 2014 med fokus på sundhedsteknologi, innovation og lederskab KONFERENCE DEN 26.

Læs mere

VUC Videnscenter et ambitiøst væksthus for viden. Af Julie Kock Clausen, konsulent i VUC Videnscenter, VUC Sekretariatet

VUC Videnscenter et ambitiøst væksthus for viden. Af Julie Kock Clausen, konsulent i VUC Videnscenter, VUC Sekretariatet VUC Videnscenter et ambitiøst væksthus for viden Af Julie Kock Clausen, konsulent i VUC Videnscenter, VUC Sekretariatet VUC Videnscenter er sat i verden for at varetage to opgaver: at arbejde for at igangsætte

Læs mere

Baggrundsnotat: Digitalisering i den offentlige sektor

Baggrundsnotat: Digitalisering i den offentlige sektor Baggrundsnotat: Digitalisering i den offentlige sektor Digitalisering er et væsentligt værktøj i bestræbelserne på at modernisere den offentlige sektor. Digitalisering af den offentlige sektor skal især

Læs mere

Opdateret venteliste Seniorklubben pr. 15.05.14 NB! Giv venligst besked til Seniorklubben såfremt der sker ændring af telefonnummer og emailadresse

Opdateret venteliste Seniorklubben pr. 15.05.14 NB! Giv venligst besked til Seniorklubben såfremt der sker ændring af telefonnummer og emailadresse Opdateret venteliste Seniorklubben pr. 15.05.14 NB! Giv venligst besked til Seniorklubben såfremt der sker ændring af telefonnummer og emailadresse Nr. i rækkenmedl.nr. Navn Tlf. Mobiltlf. E-mail Føds.dato

Læs mere

Visioner for sygehusvæsenet i Region Sjælland 2020. Vi skaber fremtidens sygehusvæsen gennem sammenhæng og udvikling

Visioner for sygehusvæsenet i Region Sjælland 2020. Vi skaber fremtidens sygehusvæsen gennem sammenhæng og udvikling Visioner for sygehusvæsenet i Region Sjælland 2020 Vi skaber fremtidens sygehusvæsen gennem sammenhæng og udvikling 4 6 20 22 Vi skaber fremtidens sygehusvæsen gennem sammenhæng og udvikling Visioner Vi

Læs mere

Accelerace og Green Tech Center kommer nu med et unikt tilbud om udvikling af din virksomhed Green Scale Up

Accelerace og Green Tech Center kommer nu med et unikt tilbud om udvikling af din virksomhed Green Scale Up Accelerace og Green Tech Center kommer nu med et unikt tilbud om udvikling af din virksomhed Green Scale Up Accelerace har gennem de seneste 7 år arbejdet tæt sammen med mere end 250 af de mest lovende

Læs mere

Erhvervspolitiske udfordringer og muligheder - velfærdsteknologi i. Ved Kjeld Zacho Jørgensen Adm. direktør 4. Maj 2010 Kold College i Odense

Erhvervspolitiske udfordringer og muligheder - velfærdsteknologi i. Ved Kjeld Zacho Jørgensen Adm. direktør 4. Maj 2010 Kold College i Odense Erhvervspolitiske udfordringer og muligheder - velfærdsteknologi i Ved Kjeld Zacho Jørgensen Adm. direktør 4. Maj 2010 Kold College i Odense TRE EKSEMPLER PÅ VELFÆRDSTEKNOLOGI Teletolkning i sundhedsvæsenet:

Læs mere

Svendborg Kommune Digitaliseringsstrategi 2012 2015

Svendborg Kommune Digitaliseringsstrategi 2012 2015 Svendborg Kommune Digitaliseringsstrategi 2012 2015 Digitaliseringsstrategi hvorfor gør vi det I dag er de mobile platforme en naturlig del af vores hverdag. Tablets, smartphones, bærbare pc er er med

Læs mere

Falck A/S. - Welfare Tech. Annette Hyldebrandt Public Affairs Manager 17. april 2013

Falck A/S. - Welfare Tech. Annette Hyldebrandt Public Affairs Manager 17. april 2013 Falck A/S - Welfare Tech Annette Hyldebrandt Public Affairs Manager 17. april 2013 Agenda Anbefalingerne fra vækstteamet for sundhedsog velfærdsløsninger Vækst og eksport inden for sundheds- og velfærdsområdet

Læs mere