Horsens på Forkant med Sundhed

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Horsens på Forkant med Sundhed"

Transkript

1 Horsens på Forkant med Sundhed Mandag den 2. september 2013 begyndte projektet Horsens på Forkant med Sundhed med at tilbyde relevante borgere i Horsens Kommune deltagelse i projektet Horsens på Forkant med Sundhed. Sundhedsfaglige på Hospitalsenheden Horsens, Medicinsk Afdeling og Horsens Kommune, Sundhed & Omsorg er involveret i dette projektarbejde. Projektet er i dialog med PLO Midt om inddragelse af de praktiserende læger, og de er en krumtap i det videre samarbejde. Det vigtigste budskab er, at det er et udviklingsprojekt, hvorfor det kan opleves som et ufuldendt produkt. Sundhedsfaglige skal sammen med borgerne være med til at udvikle og afprøve den telemedicinske løsning igennem de næste to år og dermed være med til at påvirke fremtidens sundhedsvæsen. Resume Horsens på Forkant med Sundhed er et tværsektorielt udviklings- og forskningsprojekt med fokus på fremtidens behandling af og kommunikation med kronisk syge borgere i Horsens Kommune. Projektet skal føre til udviklingen af næste generation af telemedicinske løsninger i kraft af Sundheds-hotspottet udviklet på baggrund af brugernes behov. Det tværsektorielle værktøj skal på én gang fremme samarbejdet imellem sundhedssektorerne og forbedre borgernes muligheder for at mestre egen sygdom. Projekt Horsens på Forkant med Sundhed skal imødekomme den stigende efterspørgsel efter sundhedsydelser, idet antallet af ældre borgere stiger og dermed også antallet af personer med kroniske lidelser.

2 En mulighed for at forbedre sundhedsvæsenets kvalitet og effektivitet er ved at anvende en telemedicinsk platform. Det kalder på udvikling af nye telemedicinske løsninger, der tager udgangspunkt i borgernes behov og situation, og som på nye måder sammenfletter specialer og sundhedssektorerne hos kommune, hospital, praktiserende læger og apotekerne. Målet er at sikre en højere faglig, organisatorisk og patientoplevet kvalitet i det samlede sundhedsvæsen. Horsens Kommune og Hospitalsenheden Horsens er gået sammen om projekt Horsens på Forkant med Sundhed med visionen om at skabe et sammenhængende sundhedstilbud til kronisk syge borgere og med udgangspunkt i brugernes behov. Projektet understøtter både det sammenhængende og det nære sundhedsvæsen, da hele værdikæden i sundhedsvæsenet er en del af projektet. Om projektet Projekt Horsens på Forkant med Sundhed gennemføres som et OPI-projekt (offentligt og privat innovationssamarbejde), og der er indgået partnerskab med konsortiet Telesundhed, som består af Falck Hjælpemidler, Copenhagen Living Lab og Next Step Citizen. Tilsvarende er der indgået en forskningsaftale med Syddansk Universitet og Aarhus Universitet omkring en samfundsøkonomisk forskningsindsats, hvori projektets værdi vil blive målt. Herudover er der indgået en forskningsindsats med fokus på tværsektoriel ledelse. Projektet løber fra august 2012 til august Udvikling af organisation og teknologi Projekt Horsens på Forkant med Sundhed tager udgangspunkt i brugerdreven innovation, hvor teknologi og kommunikationsformer udvikles med udgangspunkt i brugernes situation og behov, og hvor teknologien understøtter nationale standarder. Projektet består af tre udviklingsfaser af hvert et halvt års varighed, hvor brugernes input omformes til tekniske og organisatoriske behov. På baggrund af behovsanalysen udvikles en telemedicinsk platform ( Sundheds-hotspot ), som testes og implementeres. Projektet er således et led i at skabe en model for en sømløs, tværsektoriel, telemedicinsk løsning, hvilket følger anbefalingerne i den nationale telemedicinske strategi. Målgruppe Målgruppen er borgere med diabetes, hjerteinsufficiens, Kronisk Obstruktiv Lungesygdom (KOL) samt den ældre medicinske borger. I alt 800 borgere vil få mulighed for at deltage frem til august De bliver udvalgt efter specifikke inklusionskriterier defineret af sundhedsfaglige. Da der er tale om et forskningsprojekt, vil halvdelen af de inkluderede borgere følge det normale forløb i sundhedssektoren, mens den anden halvdel får tilbudt den telemedicinske løsning. Borgerne deltager på frivillig basis.

3 Vision og mål Visionen med projektet er at skabe et sammenhængende sundhedsvæsen med udgangspunkt i brugernes behov. Målene med projektet er: At udvikle et fleksibelt og sammenhængende behandlingstilbud til borgere med kroniske sygdomme. At udvikle et behandlingstilbud og patientforløb på tværs af sundhedssektorerne og med en fælles, understøttende teknologi. At imødekomme den stigende efterspørgsel efter sundhedsydelser med bestående ressourcer (optimere og målrette), så det økonomiske pres lettes på det offentlige sundhedssystem. At øge borgernes evne til at mestre egen kronisk sygdom, herunder forebygge og fremme en sund livsstil. At udvikle det tværsektorielle Sundheds-hotspot som en fælles platform for deling af data og som et kommunikationsværktøj imellem borgere, kommune, praktiserende læger og hospital. At teste det tværsektorielle værktøj Fælles servicecenter som platform for fælles servicetjenester som f.eks. teknologi og logistik. Udviklingen af det fælles servicecenter foregår i et særskilt projekt. At udvikle en kravspecifikation til udbud af en telemedicinsk løsning, som matcher nationale standarder. Dette med henblik på udbredelse af løsningen. Projektets udbytte Projekt Horsens på Forkant med Sundhed har potentialet til at få stor samfundsmæssig nytteværdi. En telemedicinsk løsning i form af et Sundheds-hotspot kan give f.eks. kronisk syge borgere en langt større fleksibilitet i deres hverdag samt frigive ressourcer til andre borgere. Løsningen vil desuden gøre videndeling og samarbejde langt lettere på tværs af sundhedssektorerne: kommuner, praktiserende læger, apoteker og hospitaler. Viden om brugerbehov og den telemedicinske løsning, som nu udvikles på tværs af faggrænser og patientgrupper, kan desuden føre til stordriftsfordele i kommuner, regioner osv. Som eksempel på projektets potentiale kan nævnes hverdagen for erhvervsaktive borgere med diabetes. De vil med den telemedicinske løsning kunne undgå nogle af de fysiske ambulatoriebesøg, da de erstattes af virtuelle besøg via telemedicin. Derved sparer borgeren tid på kørsel og skal ikke tage fri fra arbejde. Et andet eksempel er, at en sundhedsfaglig kan følge hyppige målinger fra en borger over en given periode f.eks. i forbindelse med ændring af medicin. Dette uden fysiske besøg i borgerens eget hjem, eller at borgeren skal komme til fysisk konsultation ved egen læge eller i ambulatoriet.

4 Fakta: Telemedicin betyder: At borgeren selv foretager målinger med udleveret udstyr. Målingerne sendes elektronisk via et Sundheds-hotspot til en sundhedsfaglig, som borgeren efterfølgende kan tale med via skærm. Sammen kan den sundhedsfaglige og borgeren tale om resultaterne og planlægge det videre forløb. Hvad er et Sundheds-hotspot? Sundheds-hotspot betyder en fælles elektronisk platform til deling af information, som borger, kommune, egen læge, hospital og apotek kan anvende. Dog også en betegnelse for en ny samarbejdsform på tværs af sektorerne. Platformen er udviklet i projektet og vil blive videreudviklet i projektperioden med flere funktioner. På sigt er det målet, at den også kan tilgås via webapplikation og/eller app. Projektets partnere: Projektet er et offentligt/privat samarbejde mellem: Horsens Kommune Region Midtjylland i kraft af Hospitalsenheden Horsens PLO Horsens Apotekerforeningen Regionens Center for telemedicin Indkøb og Medicoteknik IT Region Midtjylland og andre specialenheden i Region Midtjylland Konsortiet Telesundhed : Falck Hjælpemidler A/S, Copenhagen Living Lab og Next Step Citizen. Forskning: Syddansk Universitet, Aarhus Universitet og Region Midtjylland. Kontakt Ved yderligere spørgsmål er du velkommen til at kontakte projektleder Wenche Svenning Mail: eller mobil: På vegne af formand Thomas Hahn, Ledende overlæge Medicinsk afdeling & næstformand Tage Carlsen, Ældre & Sundhedschef i Sundhed & Omsorg, Sundhed & Socialservice Med venlig hilsen Wenche Svenning, Projektleder Horsens på Forkant med Sundhed

5

Horsens På Forkant med Sundhed

Horsens På Forkant med Sundhed Horsens På Forkant med Sundhed Udvikling af et Sundheds-Hotspot Malene S. Jensen, Horsens Kommune Christina E. Antonsen, Hospitalsenheden Horsens Hvorfor gør vi det? Ressourcer findes udenfor offentlige

Læs mere

OPI-Lab er et laboratorium for offentligprivat innovation og velfærdsteknologi på tværs af regioner, kommuner og virksomheder.

OPI-Lab er et laboratorium for offentligprivat innovation og velfærdsteknologi på tværs af regioner, kommuner og virksomheder. OPI-Lab er et laboratorium for offentligprivat innovation og velfærdsteknologi på tværs af regioner, kommuner og virksomheder. OPI guidelines OPI-Lab er et laboratorium for offentlig-privat innovation

Læs mere

Projektbeskrivelse - Fælles Servicecenter

Projektbeskrivelse - Fælles Servicecenter Projektbeskrivelse - Fælles Servicecenter 23. oktober 2014 1 Executive Summary Der eksisterer et stort antal projekter inden for telesundhed i kommuner og regioner. Tiden er kommet til at få projekterne

Læs mere

Punkt nr. 2 - Sundhedsaftalen Bilag 1 - Side -1 af 12. Udkast til politiske visioner og mål for Sundhedsaftalen 2015-2018

Punkt nr. 2 - Sundhedsaftalen Bilag 1 - Side -1 af 12. Udkast til politiske visioner og mål for Sundhedsaftalen 2015-2018 Punkt nr. 2 - Sundhedsaftalen Bilag 1 - Side -1 af 12 Udkast til politiske visioner og mål for Sundhedsaftalen 2015-2018 Punkt nr. 2 - Sundhedsaftalen Bilag 1 - Side -2 af 12 Indledning Mange borgere,

Læs mere

Høringsudkast 2014 - Sundhedsaftale Administrative del

Høringsudkast 2014 - Sundhedsaftale Administrative del Indholdsfortegnelse Kapitel 1: Organisering, implementering og opfølgning... 5 1.1 Den politiske og administrative organisering af samarbejdet om sundhedsaftalen... 5 1.2 Implementeringsplan og opfølgning

Læs mere

Tal. med om. det! Mere kvalitet og bedre anvendelse af ressourcer i regionerne

Tal. med om. det! Mere kvalitet og bedre anvendelse af ressourcer i regionerne Tal med om det! Mere kvalitet og bedre anvendelse af ressourcer i regionerne 1 Mere kvalitet og bedre anvendelse af ressourcer - tal med om det! Denne folder skal give inspiration til dialog i regionernes

Læs mere

National handlingsplan for den ældre medicinske patient

National handlingsplan for den ældre medicinske patient 22. december 2011 National handlingsplan for den ældre medicinske patient Regeringen og satspuljepartierne er enige om, at der er behov for en national handlingsplan for den ældre medicinske patient. Parterne

Læs mere

Kommunernes strategi for telesundhed

Kommunernes strategi for telesundhed Kommunernes strategi for telesundhed April 2013 Indholdsfortegnelse Indledning... 3 Visionen for telesundhed i kommunerne... 3 Mål for kommunerne med telesundhed... 3 Visionens betydning for borgere, medarbejdere

Læs mere

INDHOLDSFORTEGNELSE. Side 2 af 14 INDLEDNING... 3 VIDENDELER... 5. Arbejdsopgaver... 7 UNDERSTØTTER TELEMEDICINSKE INITIATIVER...

INDHOLDSFORTEGNELSE. Side 2 af 14 INDLEDNING... 3 VIDENDELER... 5. Arbejdsopgaver... 7 UNDERSTØTTER TELEMEDICINSKE INITIATIVER... Arbejdsområder INDHOLDSFORTEGNELSE INDLEDNING... 3 VIDENDELER... 5 Arbejdsopgaver... 6 UNDERSTØTTER TELEMEDICINSKE INITIATIVER... 6 Arbejdsopgaver... 7 SAMARBEJDER PÅ TVÆRS... 7 TVÆRSEKTORIELT SAMARBEJDE...

Læs mere

Regionernes fælles strategi for digitalisering af sundhedsvæsenet

Regionernes fælles strategi for digitalisering af sundhedsvæsenet UDKAST 21-11-2012 De fem regioner Regionernes fælles strategi for digitalisering af sundhedsvæsenet Til godkendelse 29-11-2012 Martin Thor Hansen (mth@regioner.dk) [Vælg en dato] Ledelsesresumé... 2 Afsæt

Læs mere

Strategi for velfærdsteknologi

Strategi for velfærdsteknologi Strategi for velfærdsteknologi 1. Baggrund Hørsholm Kommune ønsker, også i fremtiden, at levere den samme kvalitet i de forskellige indsatser på sundheds- og omsorgsområdet. Samtidig vil kommunen give

Læs mere

Region Hovedstaden. Region Hovedstadens Innovationspolitik 2020 Nyt, nyttigt, nyttiggjort

Region Hovedstaden. Region Hovedstadens Innovationspolitik 2020 Nyt, nyttigt, nyttiggjort Region Hovedstaden Region Hovedstadens Innovationspolitik 2020 Nyt, nyttigt, nyttiggjort 1 region hovedstadens innovationspolitik 2020 Region Hovedstaden Kongens Vænge 2 3400 Hillerød Januar 2013 Oplag

Læs mere

MØDETIDSPUNKT MØDESTED. Sundhedskoordinationsudvalget 05-09-2014 09:00. Mødelokale på regionsgården. Sundhedskoordinationsudvalget - mødesager

MØDETIDSPUNKT MØDESTED. Sundhedskoordinationsudvalget 05-09-2014 09:00. Mødelokale på regionsgården. Sundhedskoordinationsudvalget - mødesager DAGSORDEN Sundhedskoordinationsudvalget - mødesager Sundhedskoordinationsudvalget MØDETIDSPUNKT 05-09-2014 09:00 MØDESTED Mødelokale på regionsgården Side 1 af 10 INDHOLDSLISTE 1. Godkendelse af dagsordenen

Læs mere

KVALITET FØRST Patientsikkerhed og patientinddragelse Effektivitet og lighed i behandlingen - en kvalitetspolitik

KVALITET FØRST Patientsikkerhed og patientinddragelse Effektivitet og lighed i behandlingen - en kvalitetspolitik Region Hovedstaden KVALITET FØRST Patientsikkerhed og patientinddragelse Effektivitet og lighed i behandlingen - en kvalitetspolitik Region Hovedstaden kvalitetspolitik - 1 Hvorfor en kvalitetspolitik?

Læs mere

Projektevaluering. Caretech Innovation. C-01 Remote Rehabilitation and Support (RRS)

Projektevaluering. Caretech Innovation. C-01 Remote Rehabilitation and Support (RRS) 1 Projektevaluering Caretech Innovation C-01 Remote Rehabilitation and Support (RRS) Deltagere/partnere: Center for elektiv Kirurgi, Regionshospitalet Silkeborg TDC A/S Caretech Innovation Dato 7.marts

Læs mere

NYE VEJE TIL SUNDHED OG OMSORG FIRE VELFÆRDSTEKNOLOGISKE SPOR PÅ VEJ MOD 2025

NYE VEJE TIL SUNDHED OG OMSORG FIRE VELFÆRDSTEKNOLOGISKE SPOR PÅ VEJ MOD 2025 NYE VEJE TIL SUNDHED OG OMSORG FIRE VELFÆRDSTEKNOLOGISKE SPOR PÅ VEJ MOD 2025 NYE VEJE TIL SUNDHED OG OMSORG FIRE VELFÆRDS- TEKNOLOGISKE SPOR PÅ VEJ MOD 2025 3 05 07 11 19 27 33 43 53 KØBENHAVN GEARER

Læs mere

SUNDHEDSDATA I SPIL. En politik om hvordan sundhedsdata kan gøre gavn DANSKE REGIONER 2015 / 1

SUNDHEDSDATA I SPIL. En politik om hvordan sundhedsdata kan gøre gavn DANSKE REGIONER 2015 / 1 SUNDHEDSDATA I SPIL En politik om hvordan sundhedsdata kan gøre gavn DANSKE REGIONER 2015 / 1 3 Regionernes vision for brug af sundhedsdata 9 Sundhedsvæsenets håndtering af sundhedsdata i dag 13 Vi bruger

Læs mere

Mere sundhed i det nære

Mere sundhed i det nære Mere sundhed i det nære v r s ision un er, dh må ed saf l og tale n 2 018 - på borgerens præmisser 5 1 20 e k s iti r fo l o P die r væ Region Midtjylland og de 19 midtjyske kommuner 1. februar 2015 Indholdsfortegnelse

Læs mere

Innovationsstrategi 2013-2016

Innovationsstrategi 2013-2016 Innovation på Hospitalsenheden Horsens Innovationsstrategi 2013-2016 Hospitalsenheden Horsens Kvalitet og Sundheds-it Innovationsenheden Forord Innovationsstrategien afløser innovationskonceptet fra 2009,

Læs mere

Strategi for fysioterapi til personer med kronisk sygdom

Strategi for fysioterapi til personer med kronisk sygdom Notat Danske Fysioterapeuter Profession & kompetence Strategi for fysioterapi til personer med kronisk sygdom Baggrund Der er aktuelt i Danmark omkring 1,7 mio. mennesker, som lider af kronisk sygdom,

Læs mere

Det nære sundhedsvæsen. sammenfatning

Det nære sundhedsvæsen. sammenfatning Det nære sundhedsvæsen sammenfatning Forord Hvordan skal vi indrette vores sundhedsvæsen, så vi får mest sundhed for pengene? Det er et spørgsmål, som flere og flere er optagede af, ikke mindst i en situation

Læs mere

O2MATIC Bedre monitorering og iltregulering af KOL-patienter

O2MATIC Bedre monitorering og iltregulering af KOL-patienter Region Hovedstaden Center for Regional Udvikling O2MATIC Bedre monitorering og iltregulering af KOL-patienter Erfaringer med offentlig-private innovationssamarbejder i Region Hovedstaden O2MATIC Bedre

Læs mere

OPI-PROGRAM ET NYT LIV MED TYPE 2 DIABETES

OPI-PROGRAM ET NYT LIV MED TYPE 2 DIABETES OPI-PROGRAM ET NYT LIV MED TYPE 2 DIABETES Indhold Indledning... 3 Visionen er et innovationsmiljø i verdensklasse... 3 Behov for nye løsninger til personer med kronisk sygdom... 3 Fokus på type 2 diabetes...

Læs mere

Patientens rejse i sundhedssektoren -

Patientens rejse i sundhedssektoren - Patientens rejse i sundhedssektoren - projekt PaRIS eller 1 Sammenhængende patientforløb gennem brugerdreven innovation www.ouh.dk/paris Indlæg ved: Projektleder, lean sort bælte, MCC, SD, RN, Mette Mollerup

Læs mere

Formål. Konkret vil projektet:

Formål. Konkret vil projektet: Formål Projektets overordnede formål er at skabe grundlag for en kraftig vækst i omfanget af OPI- og OPS-projekter. Det skal ske gennem illustrative demonstrationseksempler og ved at udvikle konkrete værktøjer

Læs mere

DIGITAL VELFÆRD EN LETTERE HVERDAG

DIGITAL VELFÆRD EN LETTERE HVERDAG FÆLLESOFFENTLIG STRATEGI FOR DIGITAL VELFÆRD 2013-2020 DIGITAL VELFÆRD EN LETTERE HVERDAG REGERINGEN / KL / DANSKE REGIONER SEPTEMBER 2013 INDHOLD FORORD 3 NÅR VELFÆRDEN BLIVER DIGITAL 4 INITIATIVER I

Læs mere

VELFÆRD. Selvhjulpen med ny teknologi

VELFÆRD. Selvhjulpen med ny teknologi VELFÆRD Selvhjulpen med ny teknologi 1010101001011001010101001010101100101101010100101100101010100101010110010110101 Hvis vi ikke gør noget, vil det på langt sigt blive vanskeligt at imødekomme borgernes

Læs mere

PARTNERSKAB FOR BÆREDYGTIG SUNDHED LØSNINGSKATALOG

PARTNERSKAB FOR BÆREDYGTIG SUNDHED LØSNINGSKATALOG PARTNERSKAB FOR BÆREDYGTIG SUNDHED LØSNINGSKATALOG PARTNERSKAB FOR BÆREDYGTIG SUNDHED Ønsker du mere information om Partnerskab for Bæredygtig Sundhed, baggrundsmateriale, eller er du interesseret i at

Læs mere

Sundhedsplan Høringsudkast December 2012. Region Hovedstaden. Høringsudkast. Sundhedsplan. - Status for planer på sundhedsområdet

Sundhedsplan Høringsudkast December 2012. Region Hovedstaden. Høringsudkast. Sundhedsplan. - Status for planer på sundhedsområdet Sundhedsplan Høringsudkast December 2012 Region Hovedstaden Høringsudkast Sundhedsplan - Status for planer på sundhedsområdet December 2012 Sundhedsplan Høringsudkast December 2012 Indholdsfortegnelse

Læs mere