Undervisningsbeskrivelse

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Undervisningsbeskrivelse"

Transkript

1 Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Maj- juni 2010 Institution Frederikshavn Handelsskole Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold hhx Finansiering C David Pedersen Fin3 Oversigt over gennemførte undervisningsforløb Titel 1 Finansielle institutioner og virksomheder Titel 2 Finansielle markeder Titel 3 Finansielle investeringer Titel 4 Virksomhedens balancestruktur Titel 5 Finansiering med egenkapital og fremmedkapital Titel 6 Sammenhængende forløb - case Side 1 af 7

2 Titel 1 Indhold Finansielle institutioner og virksomheder Knud E. Bang, David E. Pedersen og Henrik F. Poulsen, forlaget Systime 2006 Kapitel 2 Pengeinstitutter Kapitel 4 Realkreditinstitutioner Kapitel 5.1 Rentedannelsen (gennem Nationalbanken) Ca 15 % af den anvendte uddannelsestid - redegøre for finansielle institutioner og virksomheder - anvende viden om internationale finansielle markeder til at diskutere prisdannelsen på finansielle produkter Centrale begreber a) Rentemarginal b) Låneformer/lånetyper c) Forskellige former for indlånskonti og udlånskonti d) Debitorvurdering af privatkunder og erhvervskunder e) Priser på forskellige finansielle produkter f) Realkreditobligationer (herunder baggrunden for realkreditsystemet, forskellige amortisationsformer, effektiv rente, forskellige realkreditlån) g) Indfrielse og konvertering af realkreditlån h) Nationalbanken (opgaver og baggrund) Væsentligste arbejdsformer Klasseundervisning, forskellige opgaver, elevoplæg Side 2 af 7

3 Titel 2 Finansielle markeder Indhold Knud E. Bang, David E. Pedersen og Henrik F. Poulsen, forlag: Systime 2006 Kapitel 3 Obligationer Kapitel Rentedannelse Kapitel 6 Aktier Anvendt uddannelsestid ca. 15 % anvende viden om internationale finansielle markeder til at diskutere prisdannelsen på finansielle produkter anvende viden om finansielle investeringsprodukter til at diskutere og vurdere virksomhedens finansielle dispositioner formulere og formidle information om virksomhedens kapitalomkostninger 1) På det redegørende plan a. Redegør for hvad en obligation er b. Redegør for de begreber der anvendes om obligationer i. Den nominelle rente ii. Obligationens løbetid iii. Udtrækning af obligationer iv. (evt. vedhængende renter) c. Redegør for forskellige udstedere af obligationer (også i kap 4) d. Redegør for forskellige obligationstyper e. Redegør for forskellige rentebegreber i. Nominelle ii. Direkte iii. Effektive f. markedsrente og sammenhænge til obligationskurser og effektiv rente 2) Rentedannelse a. Sammenhæng med inflation b. Sammenhæng med økonomisk vækst c. Forholdet mellem den korte og den lange rente 3) Aktier a. Stykstørrelse b. Teoretisk værdi c. Børskurs d. Aktiesplit e. Aktieklasser 4) Børsintroduktion 5) Kapitaludvidelse og kapitalnedsættelse Klasseundervisning og virtuelle arbejdsformer visning af forskellige aktuelle programmer fra Børsen TV og Jyske Bank TV Side 3 af 7

4 Titel 3 Finansielle investeringer Indhold Knud E. Bang, David E. Pedersen og Henrik F. Poulsen, forlaget Systime 2006 Kapitel 7 Finansielle investeringer Væsentligste arbejdsformer Ca 25 % af den anvendte uddannelsestid Kendskab til forskellige typer af finansielle investeringer Eleverne har lært at argumentere for alternative finansielle investeringer. Og har opbygget viden om beslutningsparametre ved valg af investering. Opbygget viden om teorier, der beskriver sammenhænge mellem afkast og risici. Dette er sket med udgangspunkt i diskussioner omhandlende bl.a. aktiekursers stigning og fald som følge af aktuelle i begivenheder i forskellige større danske virksomheder samt den aktuelle økonomiske situation. Investering i værdipapirer o Formålet med investeringen o investeringens tidshorisont o beløbsmæssige omfang o forventninger til fremtiden o skatteforhold Aktier o Aktiemarkedet o Risiko og afkast o Fortjeneste på aktier og kursudvikling Selskabets egne forhold brancheforhold samfundsøkonomiske forhold likviditetsaspekt afkast af alternative investeringer psykologiske forhold og tilfældigheder o Regnskabsrelaterede nøgletal Investeringsforeninger Obligationer o Rentebegreber (nominel rente, direkte rente, effektiv rente) o Fortjeneste på en obligation o Kursudvikling Pengemarkedet Kapitalmarkedet Kreditmarkedet Futures og optioner Klasseundervisning, besøg i Nordjyske Bank, virtuelle arbejdsformer og gruppearbejde samt elevoplæg Side 4 af 7

5 Titel 4 Indhold Virksomhedens balancestruktur Knud E. Bang, David E. Pedersen og Henrik F. Poulsen, forlaget Systime 2006 Kapitel 8: En virksomhedsbalancestruktur Ca 10 % af den anvendte uddannelsestid analysere og vurdere en virksomheds balancestruktur Den vertikale balancestruktur o Soliditetshensyn o Rentabilitetshensyn Den horisontale balancestruktur o Likviditetshensyn o Forrentningshensyn Væsentligste arbejdsformer Klasseundervisning og individuelt arbejde med opgavegennemgang Side 5 af 7

6 Titel 5 Finansiering med egenkapital og fremmedkapital Indhold Knud E. Bang, David E. Pedersen og Henrik F. Poulsen, forlaget Systime 2006 Kapitel 9 Finansiering med egenkapital Kapitel 10 Finansiering med fremmedkapital Kapitel 11 Valg af finansieringskilder Væsentligste arbejdsformer Ca 15 % af den anvendte uddannelsestid At formulere og formidle information om virksomhedens kapitalomkostninger At anvende viden om finansiering med egenkapital og fremmedkapital til at diskutere og vurdere virksomhedens kapitalfremskaffelse. Selskabsformer o Interessentskab o Andelsselskab o Aktieselskab o Anpartsselskab Kapitalomkostninger ved egenfinansiering Anlægs driftskapitalbehov Kapitalomkostninger ved fremmedkapital o Annuitetslån o Stående lån o Serielån o Kassekredit o Leverandørkredit o Leasing o Factoring Egenkapital kontra fremmedkapital Forhold der påvirker finansieringsvalget o likviditetsforløb o Risiko Valutarisiko Inflationsrisiko Likviditetsrisiko o Balancestruktur o Afhængighed o Fleksibilitet o Kapitalomkostninger Klasseundervisning, individuelt arbejde samt opgaveløsning med anvendelse af Excel Side 6 af 7

7 Titel 6 Indhold Væsentligste arbejdsformer Sammenhængende forløb - case Egen case NORD-CATER A/S Ca 15 % af den anvendte uddannelsestid - Anvende viden om lån og realkredit til at optage lånetilbud - Vurdére de modtagne lånetilbud - Beregne, analysere og vurdere nøgletal for virksomhedens balancestruktur - Anvende viden om finansiering med egenkapital og fremmedkapital til at diskutere og vurdere virksomhedens kapitalfremskaffelse - Anvende viden om finansielle investeringsprodukter til at diskutere og vurdere de finansielle dispositioner Gruppearbejde med egen virksomhed, rapport og elevoplæg Side 7 af 7

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Maj-juni 2012 Institution Handelsskolen Silkeborg Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) HHx Finansiering - C Torkil

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin August 2011 Juni 2012 Institution ZBC Næstved Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold HHX Finansiering niveau

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Maj-juni 2014 Institution Handelsskolen Silkeborg Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) HHx Finansiering - C Torkil

Læs mere

Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser

Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Maj-Juni 2011/12 Institution Handelsskolen Sjælland Syd, Vordingborg Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Termin Maj-juni, 2010 Institution Uddannelsescenter Holstebro Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold HHX Finansiering C Ninna Nørtoft (nin) Finansb10 Oversigt over gennemførte

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Maj-juni 2011 Institution Tradium, Hobro afdeling, Kirketoften 7, 9500 Hobro tlf. 98 52 14 55 Uddannelse Fag

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin maj-juni 2014/2015 Institution International Business College, Fredericia - Middelfart Uddannelse Fag og niveau

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Institution Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold Termin hvori undervisningen afsluttes: Juni 2011 Frederikshavn

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin maj-juni - 2011 Institution Handelsgymnasiet i Næstved Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold hhx Virksomhedsøkonomi

Læs mere

Handelsgymnasiet, Roskilde Handelsskole

Handelsgymnasiet, Roskilde Handelsskole Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Maj-Juni 2013, skoleår 2012/13 Institution Handelsgymnasiet, Roskilde Handelsskole Uddannelse Fag og niveau

Læs mere

Handelsgymnasiet Silkeborg Business College

Handelsgymnasiet Silkeborg Business College Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Juni 2014 Institution Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold Handelsgymnasiet Silkeborg Business College HHX

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Institution Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold August 2012 Juni 2015 Svendborg Erhvervsskole HHX Virksomhedsøkonomi

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Juni 2011 Institution Tradium Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold HHX Virksomhedsøkonomi B Annie Kudsk

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Januar Maj 2012 Institution Roskilde Handelsskole Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold Hhx Erhvervscase

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Juni 2006 Institution Selandia Center for Erhvervsrettet Uddannelse Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) hhx

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin 2010-2013 Institution ZBC Ringsted Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold HHX International Økonomi A Allan

Læs mere

628980. 12.12. Nordea Bank Danmark A/S, CVR-nr. 13522197, København. Trykt af Herrmann & Fischer, Rødovre. Om at investere.

628980. 12.12. Nordea Bank Danmark A/S, CVR-nr. 13522197, København. Trykt af Herrmann & Fischer, Rødovre. Om at investere. 628980. 12.12. Nordea Bank Danmark A/S, CVR-nr. 13522197, København. Trykt af Herrmann & Fischer, Rødovre Om at investere Om at investere Om at investere 13. udgave Redaktionen afsluttet januar 2014 I

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Maj-juni 2012 Institution Zealand Business College, Vordingborg Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold Hhx

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Maj-Juni 2011 Institution Handelsskolen Sjælland Syd, Vordingborg Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold HHX

Læs mere

Studieplan. Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser. Oversigt over gennemførte undervisningsforløb i virksomhedsøkonomi

Studieplan. Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser. Oversigt over gennemførte undervisningsforløb i virksomhedsøkonomi Studieplan Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Termin, hvor undervisning afsluttes: maj/juni 2015 Institution Uddannelse Fag og niveau Lærere Hold Campus Vejle HHX Virksomhedsøkonomi

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin August - juni 12/13 Institution Roskilde Handelsskole Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold HHX Markedskommunikation

Læs mere

Basisinformationer om værdipapirhandel (finansielle instrumenter)

Basisinformationer om værdipapirhandel (finansielle instrumenter) Basisinformationer om værdipapirhandel (finansielle instrumenter) Indledning I GrønlandsBANKEN kan du som udgangspunkt frit vælge, hvordan du vil investere dine penge. Du har således fuld indflydelse på,

Læs mere

Jutlander Bank s beskrivelse af værdipapirer

Jutlander Bank s beskrivelse af værdipapirer Jutlander Bank s beskrivelse af værdipapirer Indledning I banken kan du som udgangspunkt frit vælge, hvordan du vil investere dine penge. En begrænsning er dog f.eks. gældende lovregler om pensionsmidlernes

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Juni 2011 Institution ZBC Næstved Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold HHX Afsætning A Helle Back Kruse

Læs mere

Studieordning for finansøkonom fællesdel 2014-2016

Studieordning for finansøkonom fællesdel 2014-2016 Studieordning for finansøkonom fællesdel 2014-2016 Erhvervsakademiuddannelse inden for finansområdet Academy Profession Degree Programme in Financial Management Version 0.2 15.08.2014 1/39 Denne studieordning

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Juni 2012 Institution Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Campus Bornholm HTX Design B Christina Huth Panduro

Læs mere

Studieordningen for finansøkonom 2014

Studieordningen for finansøkonom 2014 Studieordningen for finansøkonom 2014 Erhvervsakademiuddannelse indenfor finansområdet Academy Profession Degree Programme in Financial Management version 1.0 01 09 2014 (27 08 2014 EAL) FÆLLESDEL Denne

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Maj-juni, 2015 Institution International Business College, Kolding Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold

Læs mere

Finansøkonom (AK) Erhvervsakademiuddannelsen inden for finansområdet. Studieordning 2012 2014. September. Bind II: Fagbeskrivelser

Finansøkonom (AK) Erhvervsakademiuddannelsen inden for finansområdet. Studieordning 2012 2014. September. Bind II: Fagbeskrivelser Finansøkonom (AK) Erhvervsakademiuddannelsen inden for finansområdet Studieordning 2012 2014 September Bind II: Fagbeskrivelser Finansielle virksomheder og markeder Vægt: 14 ECTS Placering: 1., 2. og 3.

Læs mere

Studieordning 2014-2016

Studieordning 2014-2016 Studieordning 2014-2016 Finansøkonom Academy Profession Degree Programme in Financial Management Version 0.3 Revideret 27.10.2014 e Fælles del 1. Studieordningens rammer... 2 1.1. Studieordningens ikrafttrædelsesdato...

Læs mere