DDS Skjoldhøj Referat Grupperådsmødet (Lisbjerg hytten)

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "DDS Skjoldhøj Referat Grupperådsmødet 09-03-2014 (Lisbjerg hytten)"

Transkript

1 DDS Skjoldhøj Referat Grupperådsmødet (Lisbjerg hytten) Tilstede var: Formand, Gruppeledere, Kasserer, Bestyrelsesmedlemmer, Ledere og Forældre. Gruppeleder Preben Larsen bød fremmødte velkommen til grupperådsmødet. 1. Valg af dirigent og referent Som dirigent valgtes Anni Røgils, som referent Monica Pedersen Anni konstaterede at der indkaldt til grupperådsmødet efter reglerne og at grupperådsmødet var beslutningsdygtigt. (Afgøres ved simpelt flertal). 2. Beretning fra bestyrelsen og ledergruppen Beretningerne findes sidst i dokumentet. Gruppeleder Preben fremlagde gruppen og bestyrelsens samlede beretning for det forgangne år. Vedlagt som dokument. 3. Fremlæggelse af årsregnskab og status for 2013 til godkendelse Monica fremlagde årregnskabet, og det godkendtes uden bemærkninger. 4. Behandling af indkomne forslag Der var ingen indkomne forslag at behandle 5. Væsentlige beslutninger om gruppens fremtid, herunder a. forelæggelse af gruppens udviklingsplan Anni fremlagde udviklingsplanen, som kun er justeret en smule i forhold til forrige år. Udviklingsplanen er vedlagt som dokument.. b. beslutninger i øvrigt om gruppens udvikling, spejderarbejde mv. Der blev orienteret om de forskellige sommerlejre i grenene. c. vedtagelse af budget for 2014, herunder fastsættelse af kontingent. Monica fremlagde budget. Bestyrelsen foreslog uændret kontingent 450 kr/år og Budget for 2014 blev godkendt. 6. Fastsættelse af antallet af bestyrelsesmedlemmer Antallet af bestyrelsesmedlemmer sættes til 10 personer Bestyrelsen blev præsenteret

2 7. Valg til bestyrelsen a. Valg af bestyrelsesformand, kasserer og evt. øvrige forældre Formand Mette Knoblauch var ikke på valg.. Kasserer Monica Pedersen var ikke på valg Forældremedlem Martin Jessen var på valg og modtog ikke genvalg. Tak for den mangeårige indsats Forældremedlem Dennis Rasmussen blev valgt Forældremedlem Lone Norra var ikke på valg. b. unge Sarah og Emma Olsen blev valgt som unge medlemmer c. ledere og gruppeleder Preben Larsen (Gruppeleder) modtog genvalg Anni Røgilds (Gruppeleder) modtog genvalg Tine Larsen var ikke på valg Lene Sebald var ikke på valg 8. Valg af gruppens medlemmer til korpsrådet Emma Olsen og Tine Larsen blev valgt. 9. Valg af gruppens 5 repræsentanter til divisionsrådet. Preben Larsen, Anni Røgilds, Monica Pedersen, Søren Vestergaard og Mette Knoblauch blev alle genvalgt. 10. Valg af revisor og revisor supleant Revisor er Dorte Bøgh Kaa blev genvalgt Revisor supleant er Jann Lund blev genvalgt. 11. Eventuelt Ledere (Anni): Tak til alle forældre for støtte og opbakning i årets løb. Information om divisionssommerlejr i 2015 og stor lejr i 2017 Forældre: Der var dialog omkring information/tavle/mail/uddeling af sedler Formanden (Mette): Mette takkede lederne for arbejdet med børnene og opfordrede forældrene til at bidrage hvor de kan; med rengøring, lodsedler og kræmmermarked. Derudover var der 3 grupper med Hytte/udeliv/Fundraising og hvervning af nye ledere Ideerne bliver behandlet på de næste leder og bestyrelsesmøder. Bilag - Gruppen og bestyrelsens beretning for Gruppens udvikingsplan

3 Samlet beretning Skjoldhøj Gruppe Vi har i år valgt en ny tilgang til beretningsdelen, da der jo ofte er en del overlap mellem de forskellige grene. Derfor er denne mundtlige beretning et sammenkog af de aktiviteter der er foregået i Skjoldhøj Gruppe dette år, og i vil så i referatet kunne se en mere udførlig beretning omhandlende den gren som jeres spejdere er i. Gruppen har efterhånden i nogen år haft en støt stigende flok medlemmer, hvilket vi jo både er glade og lidt stolte over. I dag har vi 94 medlemmer heraf 13 ledere. Det er en stigning på 14 siden sidste år. De mange spejdere har også betydet at vi i år har haft et stop for tilgang i mikro og minigrenen dette er valgt ud fra en betragtning om lederkapacitet, plads og et ønske om at det spejderarbejde vi laver, også er af ordentlig kvalitet. Ledermæssigt hænger gruppen sammen, og det fungerer, men vi har efterhånden mere og mere brug for de ekstra hænder ex. er der pt 2 ledere i juniorgrenen til 14 børn, men efter sommerferien er der omkring 25 børn, og så er det lige i underkanten. Vi vil derfor gerne i gang med en mere aktiv lederhvervning. Mere om det senere på mødet. Bestyrelsen har i det forløbne år afholdt 4 møder, deres primære opgaver har været at følge op på økonomi, og det generelle overblik, hjælpe med ex. søgning af fonde dette har ledt til et tilskud på fra Trygfonden til et førstehjælpskursus for tropsspejdere og ledere. Samtidig bruger vi bestyrelsen til praktiske opgaver f.eks. i forbindelse med arbejdsdage osv. Martin har i en række år, været medlem af vores bestyrelse, men stopper desværre i år, vi vil derfor lige sikre os at vi får sagt ordentlig tak for den indsats du har lagt i vores gruppe. Tak for det! Årets gang: Mikroerne: Startede 2013 med knivbevis, og sørøvertema. Sommerlejren gik til Forlev Spejdercenter i Pinsen, hvor temaet var H.C. Andersen, her var masser af god stemning, mad på bål og aktiviteter med rod i temaet. Troppen hjalp med opbygning af lejren. Året har også budt på mange ture i skoven, og meget arbejde med natur, der har været sørøvertema, elektronik skilledag og meget mere. Et af de store fokuspunkter er at hvordan man er en god kammerat, at snakke pænt til hinanden, og lytte både til lederne og hinanden. Minierne: Sommerlejren foregik i Granlyhytten ved Hundslund, har var der gåtur til stranden, hvor der blev fisket krabber, der blev fremstillet gransaft og lavet hyldeblomst pandekager og drik. Efteråret gik med håndværks og naturmærke, ligesom vi havde en overnatning i telt i begyndelsen af oktober måned, hvilket de klarede rigtig flot. I november havde vi inviteret alle minierne i divisionen på besøg, og vi havde en fantastisk aften sammen med 80 andre minispejdere. Juniorerne: Har i foråret været på besøg hos spejderne i Hasle, ofr at prøve at ryste spejderne lidt sammen, foråret bød også på en weekendtur til Ry, hvor vi bl.a. var i Labyrinthia. Sommerlejren gik til Assenbæk Spejdercenter, hvor der var lidt udfordringer i og med Anni var på barsel men vi

4 havde hjælp af et par gode forældre og en mikroleder på skift undervejs, en stor tak for det, spejderne havde en rigtig god lejr. I efteråret har vi været meget ude, og har bl.a. taget duelighedstegnet håndværk udvidet, derudover har vi været på en sheltertur til Ry, for at ryste alle de nye spejdere sammen. Troppen: Vi brugte meget af foråret på at forberede os til sommerens vandretur til Norge, dette var primært i forbindelse med weekendture omkring Ry. Selve turen til Norge bød på meget kolde bade i smeltevandssøer, stormvejr der var ved at blæse teltene væk så lederne måtte ud og tøjre (spejderne opdagede ingenting), og selvfølgelig en masse skridt i vandrestøvlerne. Vi besøgte også den store landslejr i Norge, og vandrede op til Preikestolen, hvor vi nød den fantastiske udsigt. Efter ferien lavede vi 3 patruljer, og har siden været på en række ture. Patruljesamarbejdskursus/weekend, flagermuslygteløb et natløb for storspejdere, og i januar var vi på sheltertur ved Egå Engsø hvor det var isende koldt. Selve møderne er spejderne selv involveret i at planlægge, og det går faktisk rigtig godt, at de selv skal tage ansvar. Fælles: I løbet af året har vi i gruppen haft en række arrangementer som vi er fælles om, dette er rygraden i gruppen, og det der samler os: Sct. Georgsdag d. 23/4 Her aflægger spejderne spejderløftet, lederne laver amatørteater og der spises morgenmad inden vi tager i skole og på arbejde. I foråret var vi på divisionsturnering på Kulsø Spejdercenter, en stor oplevelse for alle sammen med ca. 300 andre spejdere troppen vandt præmie for deres rumsterstang, der var foropgaven til årets turnering. Foråret bøde også på toiletrengøring og oprydning på Kræmmermarkedet, samt lodseddelsalg. Dette er gruppens primære fundraising, og gør at vi slipper for rigtig mange andre opgaver tak for hjælpen til alle i der deltog et par timer undervejs. Vi deltog også i Ravnerok i Tilst, med en karrusel primært for at vise ansigt, og bidrage til hvad vi synes er et godt initiativ. Umiddelbart efter ferien afholder vi en sommerfest med grill og oprykning, hvor spejderne skifter fra gren til gren der var et stort fremmøde, og vi ledere nyder at have mulighed for at møde og småsnakke med I forældre. I oktober tager lederne afsted på en weekendtur for at snakke om det kommende år, juletur, udviklingsplan og lad os bare indrømme at det sociale også er ret vigtigt. I år fokuserede vi lidt mere på hverdagen, og de udfordringer vi har der, frem for de helt store tanker omkring udviklingsplanen, som vi derfor har valgt bare at opdatere en smule. Året slutter med juleturen, hvor vi i år havde ca. 60 spejdere med. Vi havde også hjælp fra et par friske forældre som stod i køkkenet under hele arrangementet, det var en rigtig stor hjælp, som giver os mulighed for at koncentrere os om spejderne. Juleturen er hygge, kreativitet, ryste sammen, leg og en hel masse andet.

5 Her i februar har de fleste af jeres børn deltaget i Tænkedag dette afholdes i forbindelse med grundlæggeren af spejderne (Robert Baden Powell) fødselsdag her indsamles 2 kr. pr. påbegyndt spejderår, og disse sendes efterfølgende til spejderarbejde i lande med færre ressourcer. Alt i alt et forrygende år med fuld fart på, og endnu engang tak til de af jer der har hjulpet med rengøring i hytten, kræmmermarked, lodsedler, arbejdsdag og alle de andre ting vi har spurgt om hjælp til i løbet af året. Beretning for 2013 for Mikro Vi startede 2013 med at snitte og tage knivbevis. Vi havde elektronik skille dag og lavede vores egen pude til sommerlejren. Vi havde også sørøvertema, hvor vi lavede vores eget svær, havde søslag og spiste beskøjtere. Vi var flere gange i skoven og brugte meget tid på naturen og regler i naturen. Dernæst øvede vi os på snitte tænde bål til sommerlejren. Sommerlejren foregik i pinsen på Forlev spejdercenter, hvor temaet var H.C. Andersen. Vi havde 14 spejdere med og de store tropsspejdere tog til Forlev om fredagen, og satte telte op og byggede lejrplads (spisebord, fedtfælde, huggeplads, bålsted) til os, som kom til lejren lørdag morgen. En super lejr med god stemning, mad på bål og massevis af sjove H.C. Andersen tema aktiviteter. Efter sommerferien rykkede de fleste spejdere op til mini spejder, men i løbet af de første par måneder blev vi hurtigt en masse nye spejdere, således er vi nu 16 drenge og 3 piger. Vi har i efteråret haft førstehjælp (pølseløb), været i skoven, fisket og sejlet med båd, taget Danmarksmærket, lært om verdenshjørnerne, lært om reflekser, været på juletur og lært om spejderloven, hvor det vigtigste er venskab. Næsten alle børnene var med på juletur og havde en dejlig weekend. Udover det praktiske, arbejder vi meget med at man skal være en god kammerat, man skal tie stille når de voksne taler (vi tier også stille når de skal fortælle noget:0). Vi skal alle tale pænt til hinanden. Vi voksne er meget opmærksomme på at være tilstede, samt at møde børnene hvor de er og fx undgå for meget tab og vind, da det er svært i den alder. Derudover er vores mål at man også lærer noget gennem spejderaktiviteterne. Fremtiden: Vi fortsætter vores stil jvf. Ovenstående og i praksis skal vi arbejde med Klar dig selv mærket. Vi skal i skoven flere gange. Vi skal have et Afrika tema og lave vores eget legetøj. Derudover skal vi igen på Forlev Spejdercenter i Pinsen med 2 overnatninger, så det skal vi også forberede os på; lave bål, lave bålmad (mad hygiejne og opvask). Børnene der skal i 2. klasse efter sommerferien skal være minispejdere, og vi er meget opmærksomme på at de gamle spejdere efter sommerferien får nye udfordringer.

6 Beretning mini 2013 Foråret gik med at blive bedre til alle de basis færdigheder, som vi har brug for på sommerlejren, vi deltog også i den fælles divisionsturnering, og havde en rigtig god tur. Sommerlejren foregik i Granlyhytten ved Hundslund, her var der gåtur til stranden, hvor der blev fisket krabber, der blev fremstillet gransaft og lavet hyldeblomst pandekager og drik, og rigtig mange andre hyggelige aktiviteter. Efter sommerferien fik vi et ordentligt boost, og nåede op på 28 minispejdere, vi besluttede derfor at oprette en venteliste. Det har været et forrygende spejderår, med fuld fart på, men spejderne er rigtig gode til at se efter hinanden, og på trods af at vi er rigtig mange, så har vi kun ganske få konflikter. Efteråret gik med håndværks og naturmærke, ligesom vi havde en overnatning i telt i begyndelsen af oktober måned, hvilket de klarede rigtig flot, det kan jo godt være lidt små koldt på det tidspunkt af året. I november havde vi inviteret alle minierne i divisionen på besøg, og vi havde en fantastisk aften sammen med 80 andre minispejdere. Vi havde selvfølgelig også en masse minispejdere med på juleturen, der var med til at skabe masser af liv omkring os. 2014: Vi er startet ud med mærket kultur og samfund, hvilket bl.a. vil tage os en tur på byløb, på spejdermuseum, og fokusere på tænkedag, Sct. Georgsdag og spejderloven. Sommerlejren i uge 28, vil foregår ved en hytte nær silkeborg. Beretning for Junior 2013 Sidste del af foråret 2013 Vi var på besøg hos juniorspejderne i Hasle, de havde lavet et løb i området med opgaver, arrangementet var for at ryste spejderne sammen inden Divisionsturneringen, og det lykkedes også ganske godt, et godt arrangement. Divisionsturneringen var vi også på, og vi havde en rigtig god divi på Kulsø Spejdercenter, her fik juniorerne dystet mod de andre juniorspejder i divisionen. Her i mellem har vi en møder med praktisk gøren og det meste foregår udendørs Vi var også på weekendtur i Sletten og en tur i Labyrinthia v/ GL Ry. Sommerlejer 2013 var noget af en udfordring da vi manglede Anni som den garvede leder til at tage sig af det praktiske, Anni var jo gået på barsel, men alt i alt klarede vi det rigtig godt da vi

7 havde hjælp fra et par rigtige gode forældre og en mikroleder på skift til at hjælpe i ugens løb, og det skal de have et rigtig stort tak for. Spejderne gav udtryk for at de havde haft en rigtig god lejr tur på Assenbækmølle spejdercenter Efteråret byder på en masse udendørs aktiviteter, vi startede med at sige goddag til hinanden da vi fik en masse nye spejder i junior grenen og goddag til en ny leder da Lene rykkede op fra mini til junior. Vi havde et fælles juniormøde i divisionen, det var hos Marselisspejderne hvor vi havde en rigtig hyggelig aften, de havde arrangeret et løb i området. Vi startede så på et duelighedstegn Håndværk udvidet hvor de skulle lave noget i træ, filtning og andre forskellige ting, samt kniv, sav og økse bevis da vi har fået nogle nye spejder Ja, ikke at komme uden om, så skal vi ud på vores Shelter tur i Ry, en rigtig Weekend tur hvor vi bliver rystet rigtig godt sammen. Så skal vi også på vores årlige Juletur og som sædvanlig er en rigtig dejlig tur som vi ikke glemmer lige med det samme. 2014: Vi vil også i foråret have en del aktiviteter udendørs, samt et par weekend ture Vi skal i gang med duelighedstegnet natur udvidet og Udeliv udvidet Der vi også være Divisionsturnering samt et arrangement hvor FDF og Spejderne indtager Tivoli friheden i lighed med 2012 arrangementet. Beretning for troppen 2013 På de første møder i april forberedte spejderne sig til divisionstuneringen hvor de skulle lave en rumsterstang som foropgave. På divi skulle de på et langt dagsløb med en masse poster undervejs. Søndag havde vi en stor Pindturnering. Begge patruljer klarede sig godt til divi og vandt henholdsvis 1. og 2. plads for deres rumsterstænger. I maj tog vi til Forlev og byggede lejrplads for mikroerne som skulle på sommerlejr hele Pinsen. Lørdag pakkede vi rygsækkene og vandrede rundt i landskabet på vej mod Ry hvor vi købte aftensmad. Derefter gik vi ud til shelterne ved Knudsø hvor vi overnattede. Næste morgen gik vi ind til Ry igen og spiste is inden vi blev hentet.

8 I juni var vi på vandre tur hvor vi startede med at overnatte i telte ved en hytte nær Ry. Lørdag morgen gik vi ind til Ry og købte mad. Vi gik gennem skoven ind til Sletten hvor vi overnattede i sheltere. Vi lavede mad med vores hjemmelavet ovntørret mad så vi fik det afprøvet inden Norge. Søndag vandrede vi op til Himmelbjerget hvor vi blev hentet. Vi trænede hele juni måned med vandreture hver søndag på fire timer rundt i nærområdet og for at være i træning til sommerlejren. Sommerlejr i Norge i uge 28 Vi kørte i bus og biler til Hirtshals hvor vi sejlede til Kristiansand. Derfra kørte vi videre til Hovden hvor vi overnattede på en rasteplads. Her stiftede vi det første bekendtskab med de norske knotter, som efterlod os med røde kløende knopper på arme og ben. Vi parkerede bilerne udenfor Hovden og tog på en tre dages vandretur på fjeldet. Vi gik fra et vådt og sumpet område og op til højden hvor der stadig sne. Nogle badede i de meget kolde smeltevandssøer under høje skrig. Undervejs oplevede vi både høj sol, regn og tåge. Da vi kom tilbage til Hovden lavede vi aftensmad og kørte et langt stykke vej og endte ved en dæmning hvor vi overnattede. Det stormede om natten og teltene var ved at blæse væk så vi måtte ud og tøjre dem, men ungerne sov fra det hele. Om morgenen kørte vi op til foden af bjerget Kjerag hvor vi vandrede 3 timer for at komme op til toppen. De fleste stod på en stor sten kilet ned mellem klipperne og ude ved skrænten var der en kilometer lige ned til Lysefjorden. Vi overnattede på en overnatningsplads ved Lysebotten. Vi kørte til Stavanger og besøgte Norges landslejr. Vi overnattede på en rasteplads hvor der både var toilet og badesø, men ingen drikkevand. Vi kørte til Preikestolen og vandrede op i tågen til toppen. Imens vi spiste frokost lettede tågen og vi kunne nyde den smukke udsigt ud over Lysefjorden. Efter turen til toppen kørte vi mod Kristiansand hvor vi fandt en super campingplads hvor vi kunne få et varmt bad. Dagen efter kørte vi mod Kristiansand og undervejs så vi en foss og et stort vikingefund. Vi fortsatte til færgen og sejlede hjem til Danmark med nogle trætte og sovende spejdere. Efter sommerferien rykkede der syv nye spejdere op og så vi lavede tre nye patruljer.

9 I september havde vi to patruljer af sted på KANT på Kulsø. De var sammen med spejdere fra andre grupper. Det var vist en meget våd weekend med våde soveposer fordi de ikke havde været så omhyggelige med at bygge bivuak. I oktober var vi på tur til Skummelvadhytten. Det meste af weekenden gik med forskellige samarbejdsøvelser og et løb, for at ryste de nye patruljer sammen. I november havde vi 8 spejdere af sted på Flagermuslygteløb som er et natløb fra kl lørdag aften til kl søndag morgen. I november havde vi også et fællestrops møde med de andre spejdere i divisionen. Det forgik i Mølleparken med temaet Ild. Vi var på juletur med resten af gruppen hvor troppen søndag lavede et løb for de andre spejdere. I januar var vi på sheltertur til Egå Engsø. Vi vandrede fra hytten og ud til Engsøen som var helt frosset til. Det blæste og vinden var isnende kold så vi lavede et stort bål vi kunne varme os ved. Til aftensmad lavede vi en tre retters menu på trangia, men vi frøs så pandekagerne lavede vi næste morgen i stedet. Det var en sjov men kold tur alt vores vand var frossen om morgenen. Møderne: De fleste af møderne har været patruljemøder som de selv har planlagt. På tropsmøderne har vi bl.a. lavet katapulter og skudt med ild. Vi i gang med at lave knive med dem der ikke har gjort det før Vi har gang i en patruljekonkurrence hvor vi kåre den bedste patrulje til sommer og til jul.

10 Kommende planer Nogle af spejderne har sagt de gerne vil tage 50 kilometermærket så vi skal ud og på nogle vandreture. Vi skal i gang med at bygge shelterne som de har bygget små modeller af. Vi vil gerne lave hængekøjer som vi kan tage med på tur og overnatte i. Til sommer skal vi til Helsingør på Gurredam spejdercenter i uge 28.

Til efterårets oprykning sendte vi 6 spejdere til minigrenen. Heldigvis er der efterfølgende kommet nye mikrospejdere til så vi p.t. er 12 spejder.

Til efterårets oprykning sendte vi 6 spejdere til minigrenen. Heldigvis er der efterfølgende kommet nye mikrospejdere til så vi p.t. er 12 spejder. Mikro spejder 2014 I foråret 2015 havde vi besøg fra Waingunga stammen og havde et forlænget spejdermøde sammen med dem. Her lavede vi fælles aftenmad og havde mulighed på at hilse på hinanden. På årets

Læs mere

Divisionschefernes beretning

Divisionschefernes beretning Divisionschefernes beretning DIV ledelsen Det lykkedes jo at få valgt en kvindelig DC, Malene. Det kneb lidt med en kasserer, så Nopper tilbød at fortsætte indtil vi fandt en anden, mange tak for det.

Læs mere

Referat Grupperådsmøde Skjoldhøj Gruppe d. 3/3 2013. 1) Valg af dirigent og referent Dirigent: Jan Olsen Referent: Anni Røgilds

Referat Grupperådsmøde Skjoldhøj Gruppe d. 3/3 2013. 1) Valg af dirigent og referent Dirigent: Jan Olsen Referent: Anni Røgilds Referat Grupperådsmøde Skjoldhøj Gruppe d. 3/3 2013 1) Valg af dirigent og referent Dirigent: Jan Olsen Referent: Anni Røgilds 2) Beretning fra bestyrelsen og ledergruppen Se bilag 3) Fremlæggelse af årsregnskab

Læs mere

Referat fra Grupperådsmøde i Erik den Røde 2014 Tirsdag d. 25. februar, kl. 17.30 i hytten. Tilstede: 38 stk. (forældre og ledere)

Referat fra Grupperådsmøde i Erik den Røde 2014 Tirsdag d. 25. februar, kl. 17.30 i hytten. Tilstede: 38 stk. (forældre og ledere) Referat fra Grupperådsmøde i Erik den Røde 2014 Tirsdag d. 25. februar, kl. 17.30 i hytten. Tilstede: 38 stk. (forældre og ledere) A. Valg af dirigent og referent. Dirigent: Jannie Karlsen Referent: Dagmar

Læs mere

BERETNING FOR 2015 FOR 1. OTTERUP GRUPPE

BERETNING FOR 2015 FOR 1. OTTERUP GRUPPE BERETNING FOR 2015 FOR 1. OTTERUP GRUPPE Beretning fra formanden Det var så 2015 for spejderne, lederne og os forældre og jeg syntes året er gået stærkt. Vi har ikke været ramt af mangel på ledere i 2015,

Læs mere

Beretning 2014 fra Skanderborg gruppe

Beretning 2014 fra Skanderborg gruppe Beretning 2014 fra Skanderborg gruppe 2014 har været endnu et godt spejderår i gruppen, hvor vi gerne vil sige tak for lån af jeres dejlige børn, som vi har trænet til at blive gode spejdere uanset deres

Læs mere

Minilederne Christine og Rune blev gift 1. august. Spejderne stod i espalier udenfor kirken. Stort tillykke til brudeparret.

Minilederne Christine og Rune blev gift 1. august. Spejderne stod i espalier udenfor kirken. Stort tillykke til brudeparret. Nyt fra gruppelederen Efter mange oplevelser på sommerens lejre, er vi klar til at starte på et nyt spejderår. Se billeder fra sommerlejrene her: www.trelleborg-spejderne.dk Vi siger farvel og mange tak

Læs mere

Referat fra grupperådsmøde den 1. marts 2015 Skjoldhøj Gruppe, Det Danske Spejderkorps

Referat fra grupperådsmøde den 1. marts 2015 Skjoldhøj Gruppe, Det Danske Spejderkorps Referat fra grupperådsmøde den 1. marts 2015 Skjoldhøj Gruppe, Det Danske Spejderkorps 1. Valg af dirigent og referent. Anni Røgilds blev valgt som dirigent. Lone Norre blev valgt som referent. 2. Beretning

Læs mere

Referat af. grupperådsmøde i Orion

Referat af. grupperådsmøde i Orion Referat af grupperådsmøde i Orion 23. februar 2014 Referat af Grupperådsmøde i Orion 23. februar 2014 Side 1 af 6 Deltagere: Bestyrelsen, ledere og 30 forældre i alt 44 personer Christian Nedergaard blev

Læs mere

KNUDEN januar 2016 BROAGER DRENGEGRUPPE DET DANSKE SPEJDERKORPS DYBBØL DIVISION KNUDEN

KNUDEN januar 2016 BROAGER DRENGEGRUPPE DET DANSKE SPEJDERKORPS DYBBØL DIVISION KNUDEN KNUDEN januar 2016 BROAGER DRENGEGRUPPE KNUDEN Januar 2016 1 BROAGER DRENGEGRUPPE Formanden har ordet 2015 har været præget af en usikker start på året, hvor det var vanskeligt at finde en ny formand.

Læs mere

I udviklingsplanen for 2013 havde vi tre indsatsområder:

I udviklingsplanen for 2013 havde vi tre indsatsområder: Divisionschefernes beretning 2013 I udviklingsplanen for 2013 havde vi tre indsatsområder: Styrke patruljearbejdet og børn leder børn Styrke ledertræningen i divisionen Gøre samarbejdet i divisionsledelsen

Læs mere

Referat af grupperådsmøde 28. februar 2010. Første stop Formandens beretning. S K O V F O L K E T - D E B L Å I H A D E R S L E V

Referat af grupperådsmøde 28. februar 2010. Første stop Formandens beretning. S K O V F O L K E T - D E B L Å I H A D E R S L E V Referat af grupperådsmøde 28. februar 2010 Alle samledes uden for varmestuen, hvor formand Klaus forklarede om dagens program og den anderledes gå-turs-generalforsamling. Formanden foreslog sig selv som

Læs mere

Det Danske Spejderkorps 1 2. Århus Gruppe

Det Danske Spejderkorps 1 2. Århus Gruppe Universet Det Danske Spejderkorps 1 2. Århus Gruppe December 201 2 / Januar 201 3 1Fødselsdage spejder år 1 8/1 2 Kristoffer Brix Vartenberg 1 6 år 29/1 2 Astrid Ørbæk Seliger 1 0 år 6/1 Joakim Townsley

Læs mere

D E T D A N S K E S P E J D E R K O R P S. Det Der Sker. Nr. 3 2012

D E T D A N S K E S P E J D E R K O R P S. Det Der Sker. Nr. 3 2012 D E T D A N S K E S P E J D E R K O R P S Det Der Sker Nr. 3 2012 D E T D A N S K E S P E J D E R K O R P S Kære spejdere og forældre Sommerlejrene Så er vi hjemme igen fra årets sommerlejre. Alle har

Læs mere

Referat. Grupperådsmøde 2011 Erik den Røde Det Danske Spejderkorps

Referat. Grupperådsmøde 2011 Erik den Røde Det Danske Spejderkorps Referat Grupperådsmøde 2011 Erik den Røde Det Danske Spejderkorps Grupperådsmødet blev afholdt den 27. februar 2011 i Ravnsøhytten. a) Valg af dirigent og referent Joe Schubert blev valgt som dirigent.

Læs mere

Bladet Hawerthi-1. Rødovre Jan-marts 2011-1 -

Bladet Hawerthi-1. Rødovre Jan-marts 2011-1 - Bladet HawerthiHawerthi-1. Rødovre JanJan-marts 2011-1- Indhold Side 3 Grupperådsmøde 4 Mikro-/Mini, 4 Mærkedage mikro/mini 5 Mikro-/Miniprogram 6 Datoer til dine forældres planlægning 7 Juniorprogram

Læs mere

SPEJDERNYT. September 2012. 35.000 spejdere og en oplevelse for livet, det var hvad der mødte flere spejdere fra Esbønderup gruppe i sommers.

SPEJDERNYT. September 2012. 35.000 spejdere og en oplevelse for livet, det var hvad der mødte flere spejdere fra Esbønderup gruppe i sommers. SPEJDERNYT Nyhedsbrev fra KFUM-Spejderne, Esbønderup gruppe September 2012 Årgang. 02 NR. 07 www.spejdernet.dk/esb Spejdernes Lejr 2012 35.000 spejdere og en oplevelse for livet, det var hvad der mødte

Læs mere

MorescoSpejderne. Logo Bruges som udgangspunkt altid MORESCO. Spejderne MORESCO. Spejderne MORESCO MORESCO. Spejderne MORESCO. Spejderne.

MorescoSpejderne. Logo Bruges som udgangspunkt altid MORESCO. Spejderne MORESCO. Spejderne MORESCO MORESCO. Spejderne MORESCO. Spejderne. Moresco Logo Bruges som udgangspunkt altid Sekundært Logo Bruges kun hvis det andet slet ikke kan lade sig gøre Praktisk brug På sigt laver vi en hel stribe eks på brugen af vores logo. Det første element

Læs mere

Gruppeblad - Pionererne 60. årg. August - September - Oktober Nr. 4 2011

Gruppeblad - Pionererne 60. årg. August - September - Oktober Nr. 4 2011 Postkort fra dem der var i Skotland Gruppeblad - Pionererne 60. årg. August - September - Oktober Nr. 4 2011 Der blev hængt i da vi lavede bålhytte. EKKO Redaktionen Højsagervej 7, 5884 Gudme Tlf. 41 27

Læs mere

DDS Skjoldhøj Referat Grupperådsmødet 27-02-2011 (Gruppetur til Sandbjerglejren)

DDS Skjoldhøj Referat Grupperådsmødet 27-02-2011 (Gruppetur til Sandbjerglejren) DDS Skjoldhøj Referat Grupperådsmødet 27-02-2011 (Gruppetur til Sandbjerglejren) Tilstede var: Formand, Gruppeleder, Kasserer, Bestyrelsesmedlemmer, Ledere og Forældre. Formanden (Sigurd) bød fremmødte

Læs mere

Sjølund Gruppe Det Danske Spejderkorps Www. sjolund.spejder.dk nr. 118 22. årgang april 2016. Sjølund KOKS

Sjølund Gruppe Det Danske Spejderkorps Www. sjolund.spejder.dk nr. 118 22. årgang april 2016. Sjølund KOKS Sjølund Gruppe Det Danske Spejderkorps Www. sjolund.spejder.dk nr. 118 22. årgang april 2016 Sjølund KOKS Indholdsfortegnelse: Indholdsfortegnelse Fælles program Familiespejd Mikro Mini Junior Trop Referat

Læs mere

Mødetid på Poulholm 17:15 19:00

Mødetid på Poulholm 17:15 19:00 Mødetid på Poulholm 17:15 19:00 Hej Mini spejdere. Efter en lang sommer ferie og en fantastisk sommerlejr, er vi mere end klar til at tage fat på et nyt spejder år. Vi starter med at tage afsked med dem

Læs mere

UNIVERSET 2015 Medlemsblad for 12. Århus Gruppe

UNIVERSET 2015 Medlemsblad for 12. Århus Gruppe UNIVERSET 2015 Medlemsblad for 12. Århus Gruppe HUSK: GRUPPERÅDSMØDET TIRSDAG DEN 23. FEBRUAR JULETUR Universet-januar.indd 1 GRUPPERÅDSMØDE NYTÅR 07-01-2016 19:44:00 FØDSELSDAGE 6/1 Isabella Hansen 10/1

Læs mere

Temaet for årets Gruppetur var Tilbage til det gamle spejderarbejde, og det indebar mad over bål.

Temaet for årets Gruppetur var Tilbage til det gamle spejderarbejde, og det indebar mad over bål. Formandens beretning Spejderåret 2013 startede med vores årlige generalforsamling i februar. I marts måned blev der i Hytten i Jyllandsgade afholdt kursusdag for gruppens ledere, seniorer og bestyrelse.

Læs mere

D E T D A N S K E S P E J D E R K O R P S. Det Der Sker. Nr. 2 2011

D E T D A N S K E S P E J D E R K O R P S. Det Der Sker. Nr. 2 2011 D E T D A N S K E S P E J D E R K O R P S Det Der Sker Nr. 2 2011 D E T D A N S K E S P E J D E R K O R P S Forår = friluftsliv = Spejderliv Hej kære spejdere og forældre Sikke en Vinterlejr vi havde i

Læs mere

Årsberetning 2009 Jubilæumsåret 2010 Vision 2015. Vi har brug for dig. Silkeborg gruppe visioner 2015 1 af 8. s målsætning 2011

Årsberetning 2009 Jubilæumsåret 2010 Vision 2015. Vi har brug for dig. Silkeborg gruppe visioner 2015 1 af 8. s målsætning 2011 Årsberetning 2009 Jubilæumsåret 2010 Vision 2015 Vi har brug for dig s målsætning 2011 Silkeborg gruppe visioner 2015 1 af 8 Velkommen til jubilæumsåret 2010 Tiderne skifter, samfundet ændres, spejderarbejdet

Læs mere

PRINS HAMLETS GRUPPE Det Danske Spejderkorps Referat af grupperådsmøde Søndag den 24. februar 2013 kl. 10.00 i Prins Hamlets hytte.

PRINS HAMLETS GRUPPE Det Danske Spejderkorps Referat af grupperådsmøde Søndag den 24. februar 2013 kl. 10.00 i Prins Hamlets hytte. PRINS HAMLETS GRUPPE Det Danske Spejderkorps Referat af grupperådsmøde Søndag den 24. februar 2013 kl. 10.00 i Prins Hamlets hytte. Divisionen: Divisionschef Signe. Der var mødt 15 op til grupperådsmødet.

Læs mere

Vi håber alle har haft en god sommerferie og er klar til at starte igen. Vi starter lige på og hårdt med at gøre klar til Høstmarkedet.

Vi håber alle har haft en god sommerferie og er klar til at starte igen. Vi starter lige på og hårdt med at gøre klar til Høstmarkedet. RY SKOVMUS Hej Skovmus og forældre Vi håber alle har haft en god sommerferie og er klar til at starte igen. Vi starter lige på og hårdt med at gøre klar til Høstmarkedet. Vi skal have gjort klar til vores

Læs mere

D E T D A N S K E S P E J D E R K O R P S

D E T D A N S K E S P E J D E R K O R P S Mødereferat Grupperådsmøde d. 22. februar 2012 Dagsorden 1. Velkommen og valg af dirigent og referent 2. Tilbageblik på alt det sjove (og sure) i 2011 3. Gennemgang af regnskab for 2011 4. Gruppens fremtid

Læs mere

Juni-Juli 2008 Ry Skovmus

Juni-Juli 2008 Ry Skovmus Juni-Juli 2008 Ry Skovmus Hallo Skovmus, så er det forår, kan I mærke at det kribler og krabler. Snart kan man bade uden at få lungebetændelse. Komme ud i teltene, og tænde bål, og side og hygge medens

Læs mere

Beretning fra forløbne år herunder orientering om arrangementer tilknyttet Rolands gruppe

Beretning fra forløbne år herunder orientering om arrangementer tilknyttet Rolands gruppe Valg af dirigent og referent Dirigent Uffe Beck Referent Lene Beck Mødet konstateres lovligt varslet og indkaldt. Beretning fra forløbne år herunder orientering om arrangementer tilknyttet Rolands gruppe

Læs mere

Grupperådsmødet - Beretning 2015

Grupperådsmødet - Beretning 2015 Grupperådsmødet - Beretning 2015 Fælles aktiviteter: Gruppens sommerlejr gik til Fur fantastik tur med masser af glade spejdere der fik set øen. Se mere pr. gren. Klatretårnet er næsten fjernet kun stolper

Læs mere

WWW.NAKSKOVSPEJDERNE.DK. 44. årgang oktober - november 2015

WWW.NAKSKOVSPEJDERNE.DK. 44. årgang oktober - november 2015 WWW.NAKSKOVSPEJDERNE.DK 44. årgang oktober - november 2015 Fra oprykningen 2015 Ledermangel/om rokering hos Nakskovspejderne. Vi står akut og mangler en leder til vores mikorafdeling, det kræver ikke så

Læs mere

Beretning for DDS Hjortespring Gruppe til grupperådsmødet den 2. april 2016

Beretning for DDS Hjortespring Gruppe til grupperådsmødet den 2. april 2016 Beretning for DDS Hjortespring Gruppe til grupperådsmødet den 2. april 2016 Der kan stilles spørgsmål til nedenstående beretning ved grupperådsmødet, som afholdes i forbindelse med vores familieweekend

Læs mere

11-årig har sovet i telt i et år

11-årig har sovet i telt i et år 11-årig har sovet i telt i et år I dag har Frede Vinther Rasmussen sovet telt hver nat i et år. Du er her:forside > 11-årig har sovet i telt i et år TEKST: Peter Skov Jørgensen FOTO: Da 11-årige Frede

Læs mere

Sjølund Koks. nr. 94 17. årgang maj 2011. BRYLLUPSNUMMER, se side 6 og 7! Se fotoreportage i næste nummer www. vordingborgspejderne.

Sjølund Koks. nr. 94 17. årgang maj 2011. BRYLLUPSNUMMER, se side 6 og 7! Se fotoreportage i næste nummer www. vordingborgspejderne. 1 D E T D A N S K E S P E J D E R K O R P S Sjølund Koks nr. 94 17. årgang maj 2011 SNUMMER, se side 6 og 7! Se fotoreportage i næste nummer www. vordingborgspejderne.dk 2 Indholdsfortegnelse 13 Troppen

Læs mere

Indkaldelse til Generalforsamling i Stavnsholt Vikingerne Torsdag d. 23 februar 2012 kl. 18.30

Indkaldelse til Generalforsamling i Stavnsholt Vikingerne Torsdag d. 23 februar 2012 kl. 18.30 Indkaldelse til Generalforsamling i Stavnsholt Vikingerne Torsdag d. 23 februar 2012 kl. 18.30 Hermed følger indkaldelsen til vores generalforsamling i Stavnsholt Vikingerne. Det plejer at være rimelig

Læs mere

Grupperådsmøde (generalforsamling) for De Blå Spejdere i Rårup den 16. februar 2015 kl. 17.00 i spejderhytten i Rårup.

Grupperådsmøde (generalforsamling) for De Blå Spejdere i Rårup den 16. februar 2015 kl. 17.00 i spejderhytten i Rårup. Referat af: Grupperådsmøde (generalforsamling) for De Blå Spejdere i Rårup den 16. februar 2015 kl. 17.00 i spejderhytten i Rårup. a) Valg af dirigent og referent Alex valgt til dirigent og Bettina valgt

Læs mere

Det Blå Blad. Glade Brabrand-FDFere i Jotunheimen Sommerlejr 2015! FDF Brabrands Kredsblad. Årgang 2015, nr. 3

Det Blå Blad. Glade Brabrand-FDFere i Jotunheimen Sommerlejr 2015! FDF Brabrands Kredsblad. Årgang 2015, nr. 3 Det Blå Blad FDF Brabrands Kredsblad Glade Brabrand-FDFere i Jotunheimen Sommerlejr 2015! Årgang 2015, nr. 3 Kontaktliste Puslingeledere Kathrine Fischer 60193758 kathrine@fdfbrabrand.dk Tumlingeledere

Læs mere

Grupperådsmøde 2012 Forældrerepræsentanter (5 i alt, der skal vælges 4):

Grupperådsmøde 2012 Forældrerepræsentanter (5 i alt, der skal vælges 4): 1) Valg af dirigent (Forslag: Susanne Hillbrandt) 2) Valg af referent (Forslag: Anders Skytte) 3) Beretning fra lederne samt bestyrelsen 4) Regnskab 2011 og Budget 2012 5) Indkomne forslag. Forslag skal

Læs mere

PROGRAM GOD JUL OG GODT NYTÅR TIL JER ALLE

PROGRAM GOD JUL OG GODT NYTÅR TIL JER ALLE Kontaktpersoner for Laksegruppen. Ledere: Gl Pernille Justesen 86981777 23460010 per-pernille@postkasse.com Ga Alex Weinreich 86428424 61616498 alexweinreich@mail.dk Ga Christine Weinreich 86428424 25383022

Læs mere

Arrangementskalender. Langesø Spejderne Fasanvej 10, Langesø www.langesoe-spejderne.dk 2-2011

Arrangementskalender. Langesø Spejderne Fasanvej 10, Langesø www.langesoe-spejderne.dk 2-2011 Arrangementskalender Langesø Spejderne Fasanvej 10, Langesø www.langesoe-spejderne.dk Efterårslejr 19. - 22. oktober Julehygge 21. november Fredslys 23. november Juletur til Troldhøj 2. - 4. december 24.

Læs mere

Referat. Grupperådsmøde 2013 Erik den Røde Det Danske Spejderkorps

Referat. Grupperådsmøde 2013 Erik den Røde Det Danske Spejderkorps Referat Grupperådsmøde 2013 Erik den Røde Det Danske Spejderkorps Grupperådsmødet blev afholdt den 18. februar 2013 i Egehytten. a) Valg af dirigent og referent Joe Schubert blev valgt som dirigent. Jannie

Læs mere

Man skal forandre for at bevare

Man skal forandre for at bevare U D G I V E S AF : R O L A N D S G R U P P E S K A L B J E R G ROLANDSPOSTEN Årgang 54, nummer 1 28. Juni 2014 Man skal forandre for at bevare I bestyrelsen har vi i samarbejde med spejderlederne drøftet

Læs mere

En dag på sommerlejr med Polyfemos!

En dag på sommerlejr med Polyfemos! En dag på sommerlejr med Polyfemos! Vi bliver vækket præcis kl. 7:00 - undtagen dagen efter natdyk, hvor vi får lov til at sove længe - til kl. 8:00. Så skal vi være friske og ned og morgenbade. Efter

Læs mere

Generalforsamling i VBK

Generalforsamling i VBK Generalforsamling i VBK Referat af ordinær generalforsamling d. 24.11.2015 1. Valg af dirigent samt referent og 2 stemmetællere. 2. Bestyrelsens beretning formand Per Nørgaard Klaus Rasmussen blev valgt

Læs mere

Ridderlejr April 2012

Ridderlejr April 2012 Kastrup Gruppe nyt Ridderlejr April 2012 Lige efter påske afholdt vi vores Ridderlejr. Lejren var en stor succces. Børnene havde en rigtig god tid sammen, hvor der blev leget masser af fælles lege på tværs

Læs mere

KNUDEN januar 2009. Indkaldelse til grupperådsmøde. Søndag den 22. februar kl. 10.00 i Illerhytten. Broager Drengegruppe - Uglekløften - 6310 Broager

KNUDEN januar 2009. Indkaldelse til grupperådsmøde. Søndag den 22. februar kl. 10.00 i Illerhytten. Broager Drengegruppe - Uglekløften - 6310 Broager D E T D A N S K E S P E J D E R K O R P S KNUDEN januar 2009 Broager Drengegruppe - Uglekløften - 6310 Broager KNUDEN Indkaldelse til grupperådsmøde Søndag den 22. februar kl. 10.00 i Illerhytten Tilmelding

Læs mere

D E T D A N S K E S P E J D E R K O R P S. Sjølund Koks. nr. 103 19. årgang Januar 2013. www. vordingborgspejderne.dk TJEK, TJEK, TJEK...

D E T D A N S K E S P E J D E R K O R P S. Sjølund Koks. nr. 103 19. årgang Januar 2013. www. vordingborgspejderne.dk TJEK, TJEK, TJEK... 1 D E T D A N S K E S P E J D E R K O R P S Sjølund Koks nr. 103 19. årgang Januar 2013 www. vordingborgspejderne.dk TJEK, TJEK, TJEK... 2 9 Indholdsfortegnelse Forside Indhold og deadline Fælles program

Læs mere

Referat af Grupperådsmøde i Hawerthi-1. Rødovre Lørdag den 31. januar 2015

Referat af Grupperådsmøde i Hawerthi-1. Rødovre Lørdag den 31. januar 2015 Referat af Grupperådsmøde i Hawerthi-1. Rødovre Lørdag den 31. januar 2015 Stemmeberettige deltagere: Jørgen Skorstensgaard, kassér, Vestskov Division Ledere til stede: Lene Hansen, Dan Norén, Charlotte

Læs mere

Referat af ordinært divisionsrådsmøde mandag d. 15. April 2013. Ole Andersen bød på divisionsledelsens vegne divisionsrådet med gæster velkommen

Referat af ordinært divisionsrådsmøde mandag d. 15. April 2013. Ole Andersen bød på divisionsledelsens vegne divisionsrådet med gæster velkommen Referat af ordinært divisionsrådsmøde mandag d. 15. April 2013 Ole Andersen bød på divisionsledelsens vegne divisionsrådet med gæster velkommen 1. Valg af dirigent og referent: John Søgaard blev foreslået

Læs mere

September, oktober & november 2011 23. ÅRGANG

September, oktober & november 2011 23. ÅRGANG September, oktober & november 2011 23. ÅRGANG Kredsleder Søren W. Nielsen...26 83 50 01 Formand Jørgen Bæk...75 82 48 65 Puslinge Tove Pedersen...75 82 59 13 Tumlinge Ann R. Nielsen...40 54 05 61 Pilte

Læs mere

Pinsetræf 2012. Så ventede vi alle spændt - som vi plejer - på vejrudsigten til Pinse-Najad-stævnet.

Pinsetræf 2012. Så ventede vi alle spændt - som vi plejer - på vejrudsigten til Pinse-Najad-stævnet. Pinsetræf 2012 Så ventede vi alle spændt - som vi plejer - på vejrudsigten til Pinse-Najad-stævnet. 31 både var tilmeldt + 5 både fra Göteborg s Najad klub. Og sandelig om ikke vejrudsigten var så god

Læs mere

Gruppeleder Charlie byder velkommen, og der er enighed om at generalforsamlingen er lovligt indvarslet.

Gruppeleder Charlie byder velkommen, og der er enighed om at generalforsamlingen er lovligt indvarslet. Referat af Grupperådsmøde lørdag d. 2. marts 2013 Hammermølle gruppe, DDS Pkt. 1; Gruppeleder Charlie byder velkommen, og der er enighed om at generalforsamlingen er lovligt indvarslet. Charlie vælges

Læs mere

GRIBBEN VI TRODSEDE REGNEN! Mandag d. 19. August, blev der holdt Stor ipad dag på Gribskov efterskole.

GRIBBEN VI TRODSEDE REGNEN! Mandag d. 19. August, blev der holdt Stor ipad dag på Gribskov efterskole. GRIBBEN August 2013 NR. 1 VI TRODSEDE REGNEN! VI CYKLEDE CA. 40 KM PÅ 3 DAGE. hdjfksadbfksbfwvcbnsvmhjsgfkjwedl hdjfksadbfksbfwvcbnsvmhjsgfkjwedl hdjfksadbfksbfwvcbnsvmhjsgfkjwedl Selvom det regnede på

Læs mere

KNUDEN februar 2012 KNUDEN. Invitation til fælles morgenmad og grupperådsmøde den 26. februar 2012

KNUDEN februar 2012 KNUDEN. Invitation til fælles morgenmad og grupperådsmøde den 26. februar 2012 KNUDEN februar 2012 KNUDEN Invitation til fælles morgenmad og grupperådsmøde den 26. februar 2012 Februar 2012 1 Broager Drenge inviterer forældre og søskende til fælles morgenmad Søndag den 26. februar

Læs mere

Referat af Grupperådsmøde De Vilde Svaner, Nivå Søndag, den 24. februar 2013 kl på Gurredam

Referat af Grupperådsmøde De Vilde Svaner, Nivå Søndag, den 24. februar 2013 kl på Gurredam Referat af Grupperådsmøde De Vilde Svaner, Nivå Søndag, den 24. februar 2013 kl. 11-12 på Gurredam Tilstede: ca. 20-25 forældre, unge og ledere. Formand for bestyrelsen Bente Rasmussen åbnede mødet og

Læs mere

Valbyparkspejderne. August - Oktober 201 4

Valbyparkspejderne. August - Oktober 201 4 Valbyparkspejderne August - Oktober 201 4 GL Kære spejdere og forældre! Vi håber I alle har haft en god sommerferie og for dem af jer der har været på sommerlejr, at I har haft en super lejr. Nu starter

Læs mere

Mødereferat. Generalforsamling

Mødereferat. Generalforsamling Mødereferat Generalforsamling Tidspunkt: Sted: MAN 5 OKT 2009 kl.1900 Fredensborg Bibliotek Jernbanegade 3, 1 sal 3480 Fredensborg Dagsorden 1. Valg af dirigent 2. Formandens beretning 3. Fremlæggelse

Læs mere

Referat Ordinær Generalforsamling 2008 Grundejerforeningen Æblehaven 39 57 onsdag den 30.04.2008 kl.19.30 hos Janne og Tonny

Referat Ordinær Generalforsamling 2008 Grundejerforeningen Æblehaven 39 57 onsdag den 30.04.2008 kl.19.30 hos Janne og Tonny Referat Ordinær Generalforsamling 2008 Grundejerforeningen Æblehaven 39 57 onsdag den 30.04.2008 kl.19.30 hos Janne og Tonny Dagsorden 1 valg af dirigent 2 bestyrelsens beretning ved formanden 3 aflæggelse

Læs mere

Referat fra Mjølners Grupperådesmøde lørdag den 2. marts 2013

Referat fra Mjølners Grupperådesmøde lørdag den 2. marts 2013 Referat fra Mjølners Grupperådesmøde lørdag den 2. marts 2013 Formanden Annette Heydenreich byder velkommen til grupperådsmødet, og til det efterfølgende fødselsdags arrangement, hvor Mjølners 35 års fødselsdag,

Læs mere

April Maj Juni 2011 1. Sundby Det Danske Spejderkorps

April Maj Juni 2011 1. Sundby Det Danske Spejderkorps April Maj Juni 2011 1. Sundby Det Danske Spejderkorps Side: 1 Adresseliste 1. Sundby Mikrogrenen Mikl Berit Carlsen Offenbachvej 31, 2. mf 2450 SV 21 47 10 37 Berit@kadnet.dk Mika Martin Jørgensen Lergravsvej

Læs mere

Mikroskopet. Januar - marts 2016. Mikrospejderflokken i Waingunga-Stammen. Møderne holdes mandag kl. 17.15-18.30.

Mikroskopet. Januar - marts 2016. Mikrospejderflokken i Waingunga-Stammen. Møderne holdes mandag kl. 17.15-18.30. Mikroskopet Januar - marts 2016 Mikrospejderflokken i Waingunga-Stammen Møderne holdes mandag kl. 17.15-18.30. Spejdergården Poulholm, Gl. Skivevej 99 www.waingungastammen.gruppe.dds.dk Kære mikrospejdere

Læs mere

Grupperådsmøde Søndag den 24. februar 2013 kl. 13 15 i Spejderskoven

Grupperådsmøde Søndag den 24. februar 2013 kl. 13 15 i Spejderskoven S K O V F O L K E T - D E B L Å I H A D E R S L E V Grupperådsmøde Søndag den 24. februar 2013 kl. 13 15 i Spejderskoven DET DANSKE SPEJDERKORPS Grupperådsmøde Vi vil gerne invitere spejdere, forældre

Læs mere

44. årgang juni - september 2015

44. årgang juni - september 2015 WWW.NAKSKOVSPEJDERNE.DK 44. årgang juni - september 2015 ALLE SPEJDERE OG FORÆLDRE ØNSKES EN GOD LANG OG SOLRIG SOMMERFERIE Salg af lodsedler 2015 Billeder af de spejdere der har solgt flest i hver afdeling

Læs mere

Pinsetræf 2016 på Bornholm 13. 16. maj

Pinsetræf 2016 på Bornholm 13. 16. maj Pinsetræf 2016 på Bornholm 13. 16. maj Kom til Hullehavn Camping (5806) og nyd pinsen. Traditionen tro afholdes der Pinsetræf på Hullehavn Camping ved Svaneke. Turen går til Bornholm en ø, der har alt.

Læs mere

MANDAG DEN 3.MARTS 2014 KL 19:30 i VATELUNDEN, Sandskrænten, 2850 Nærum.

MANDAG DEN 3.MARTS 2014 KL 19:30 i VATELUNDEN, Sandskrænten, 2850 Nærum. VATELUINDEN 4Ø 2d-22~ København, den 6Sebruar 2014 Hej venner, Så er det atter tid til repræsentantskabsmøde i Vatelunden Divisionschefer, suppleanter. hvtteråd m.fl. til: - REPRÆSENTANTSKABSMØDE MANDAG

Læs mere

Referat af grupperådsmøde i Reden 5. Aalborg den 10. februar 2014

Referat af grupperådsmøde i Reden 5. Aalborg den 10. februar 2014 Referat af grupperådsmøde i Reden 5. Aalborg den 10. februar 2014 1. Valg af dirigent og referent Dirigent: Kalle Referent: Laura 2. Beretninger a. Formanden: Jakob brugte sin beretning på at fortælle

Læs mere

Nyt fra gruppelederen

Nyt fra gruppelederen Nyt fra gruppelederen Et nyt spejderår er startet, teltene er lagt på plads, og vi kan se tilbage på de mange gode oplevelser fra sommerens lejre på Næsbycentret og i Østrig. Se billeder på hjemmesiden

Læs mere

Grupperådsmøde. Kære spejdere og forældre i Ballerup Gruppe

Grupperådsmøde. Kære spejdere og forældre i Ballerup Gruppe Grupperådsmøde Kære spejdere og forældre i Ballerup Gruppe Kom til det årlige grupperådsmøde og informationsmøde om Spejdernes Lejr onsdag den 22. februar fra 18.00 til 20.00 i Kantinen på Egebjergskolen.

Læs mere

Pionergrenen Af Petra Wolfhagen

Pionergrenen Af Petra Wolfhagen Pionergrenen Af Petra Wolfhagen Pionergrenen er for spejdere mellem 18 og 25 år. I Grib Skov Trop ligger pionergrenen under tropsledelsen. Det er tropsledelsen der er ansvarlig for arbejdet hos pionererne

Læs mere

Nyt fra gruppelederen

Nyt fra gruppelederen Nyt fra gruppelederen Efteråret er kommet med kulde, blæst og flotte farver i naturen, alle afdelinger er kommet godt i gang efter sommerferien, og alle har været på tur eller løb her i efteråret. Siden

Læs mere

SPEJDERNES ORDBOG. Besnøring Knob bundet med besnøringsreb/sisal. Holder rafter sammen. Skal typisk kunne bære vægten af et byggeprojekt med rafter.

SPEJDERNES ORDBOG. Besnøring Knob bundet med besnøringsreb/sisal. Holder rafter sammen. Skal typisk kunne bære vægten af et byggeprojekt med rafter. SPEJDERNES ORDBOG Adventurespejd Udfordrende løb for tropsspejdere findes over hele landet, året rundt. Afbud Man skal melde afbud, når man ikke kan deltage på møder, ture og arrangementer. Besnøring Knob

Læs mere

Sommerskole. Sommerskole i Kirkeladen. En verden udenfor. Fællesskab på den fede måde

Sommerskole. Sommerskole i Kirkeladen. En verden udenfor. Fællesskab på den fede måde Sommerskole En verden udenfor Fællesskab på den fede måde 2013 Sommerskole i Kirkeladen Kære sommerskoledeltagere. Efter en skøn uge i dejligt selskab, synes vi, at I skal vide, at det var skønt at være

Læs mere

Referat fra bestyrelsesmøde Broager Drenge 29/4 2015 kl. 19.00

Referat fra bestyrelsesmøde Broager Drenge 29/4 2015 kl. 19.00 Referat fra bestyrelsesmøde Broager Drenge 29/4 2015 kl. 19.00 Deltagere: Aage, Carsten, Ursus, Tina, Charlotte, Gregers, Flemming, Henrik, John, Lindy, Tine, Flemming J. Ikke til stede: Vicki Elling,

Læs mere

D E T D A N S K E S P E J D E R K O R P S

D E T D A N S K E S P E J D E R K O R P S GRUPPERÅDSMØDET d. 27. FEBRUAR 2014 Sted: Dirigent: Referent: Baldersborgen, Baldersbuen 16c, 2640 Hedehusene Kjeld Vestergaard Jens Zoëga Hansen DAGSORDEN a) Valg af dirigent og referent b) Skriftlige

Læs mere

SPEJDERNYT. Maj 2013. Sommerlejr 2013 Har du sat kryds i kalenderen? Ellers er det på høje tid! Nyhedsbrev fra KFUM-Spejderne, Esbønderup gruppe

SPEJDERNYT. Maj 2013. Sommerlejr 2013 Har du sat kryds i kalenderen? Ellers er det på høje tid! Nyhedsbrev fra KFUM-Spejderne, Esbønderup gruppe SPEJDERNYT Nyhedsbrev fra KFUM-Spejderne, Esbønderup gruppe Maj 2013 Årgang. 03 NR. 08 www.spejdernet.dk/esb Sommerlejr 2013 Har du sat kryds i kalenderen? Ellers er det på høje tid! Ledere og grupperåd

Læs mere

ERIK DEN RØDE ÅRSBERETNING 2013

ERIK DEN RØDE ÅRSBERETNING 2013 ERIK DEN RØDE ÅRSBERETNING 2013 MIKRO GRENEN Endnu et mikro-år er gået. Vi startede året ud med at lave suppe efter en historie. Mette læste og så skulle mikroerne finde de ingredienser der passede til

Læs mere

Leder og adresseoversigt: Nr. 1 januar 2015 65. ÅRGANG

Leder og adresseoversigt: Nr. 1 januar 2015 65. ÅRGANG Leder og adresseoversigt: Gruppeledelse: Gruppeleder: Lasse Christensen, 5534 3194, Gruppeassistent: Ebbe Brintow, 5537 1947, Senoirerklanen (16-23 år): Tobias Tønnesen Troppen (Storspejdere) (12-16 år):

Læs mere

TUPLA. GråstenSpejderne Juni-juli-august 2014. GraastenSpejderne DDS

TUPLA. GråstenSpejderne Juni-juli-august 2014. GraastenSpejderne DDS TUPLA GråstenSpejderne Juni-juli-august 2014 GraastenSpejderne DDS 1 Forsidebillede: Glade Mikrospejdere og der kommer flere og flere til! 2 Gruppen Sommeren er over os, og det er fantastisk! Vi nyder

Læs mere

Status. Kvalitets kriterier. Mål for turen

Status. Kvalitets kriterier. Mål for turen Status Bestyrelsen og personalet på Friskolen blev ved Friskolens opstart i august 2012 i fællesskab enige om, at man hvert år ved et nyt skoleårs begyndelse, arrangerer en sammenrystningstur med én overnatning

Læs mere

D E T D A N S K E S P E J D E R K O R P S. Sjølund Koks. nr. 108 20. årgang januar 2014. www. vordingborgspejderne.dk TJEK, TJEK, TJEK...

D E T D A N S K E S P E J D E R K O R P S. Sjølund Koks. nr. 108 20. årgang januar 2014. www. vordingborgspejderne.dk TJEK, TJEK, TJEK... 1 D E T D A N S K E S P E J D E R K O R P S Sjølund Koks nr. 108 20. årgang januar 2014 www. vordingborgspejderne.dk TJEK, TJEK, TJEK... 2 9 Indholdsfortegnelse Forside Indhold og deadline Fælles program

Læs mere

DDS Skjoldhøj Referat Grupperådsmødet (True)

DDS Skjoldhøj Referat Grupperådsmødet (True) DDS Skjoldhøj Referat Grupperådsmødet 26-02-2012 (True) Tilstede var: Formand, Gruppeleder, Kasserer, Bestyrelsesmedlemmer, Ledere og Forældre. Formanden (Sigurd) bød fremmødte velkommen til grupperådsmødet.

Læs mere

ÅRSBERETNINGER 2013 FOR 1. HELSINGØR GRUPPE DET DANSKE SPEJDERKORPS

ÅRSBERETNINGER 2013 FOR 1. HELSINGØR GRUPPE DET DANSKE SPEJDERKORPS ÅRSBERETNINGER 2013 FOR 1. HELSINGØR GRUPPE DET DANSKE SPEJDERKORPS Indhold Bestyrelsen... side 3 Gruppelederne... side 4 Familiespejd... side 6 Mikro... side 7 Mini... side 8 Junior... side 9 Trop...

Læs mere

UNIVERSET. 2015 Medlemsblad for 12. Århus Gruppe HUSK: TILMELD TIL OPRYKNING

UNIVERSET. 2015 Medlemsblad for 12. Århus Gruppe HUSK: TILMELD TIL OPRYKNING UNIVERSET 2015 Medlemsblad for 12. Århus Gruppe HUSK: TILMELD TIL OPRYKNING OPRYKNING SOMMERLEjR ÅBENT HUS GRUPPEN Kære spejdere og forældre! Velkommen tilbage efter sommerferien. I år var vi jo alle på

Læs mere

Grupperådsmøde 1. Marts 2015 kl. 11.00. Grevespejderne

Grupperådsmøde 1. Marts 2015 kl. 11.00. Grevespejderne Grupperådsmøde 1. Marts 2015 kl. 11.00 Grevespejderne Indhold Invitation..3 Dagsorden.4 Giv en hånd.......5 Datoplan.6 Udviklingsplan...7 Grevespejderne 2 Bøgehegnet 103 kld. DK-2670 Greve mail@grevespejderne.dk

Læs mere

4. klasses avis 17. 21. maj 2010

4. klasses avis 17. 21. maj 2010 4. klasses avis 17. 21. maj 2010 Den fede overraskelse Mandag morgen klokken tidlig tog 4 og 5 til tyskland med tog I toget fik de at vide hvad de skulle alle dagene. Mandag med tog, tirsdag kanotur, onsdag

Læs mere

DAGSORDEN GRUPPERÅDSMØDE Søndag den 2/3 kl. 10.00

DAGSORDEN GRUPPERÅDSMØDE Søndag den 2/3 kl. 10.00 DAGSORDEN GRUPPERÅDSMØDE Søndag den 2/3 kl. 10.00 a. Valg af dirigent og referent. b. Beretning fra bestyrelsen (ledergruppens beretninger er vedlagt som bilag) c. Fremlæggelse af årsregnskab og status

Læs mere

NR. 6 JUNI 2001 ÅRG. 67

NR. 6 JUNI 2001 ÅRG. 67 Levende løsninger til en farverig verden Udvikling, Rådgivning & Projektering af websites til den private og offentlige sektor Content Management Systemer Kompetencer: Egen software: Databaseudvikling

Læs mere

Referat af bestyrelsesmøde i Bagsværd Gruppe

Referat af bestyrelsesmøde i Bagsværd Gruppe Referat af bestyrelsesmøde i Bagsværd Gruppe Dato & Tid: Sted: Til: Tirsdag d. 2. december 2014 kl. 20:00 22:00 Sambo Bagsværd Gruppes Bestyrelse: Tilstede: Anders Theilgaard Madsen (Trops- og Gruppeleder)

Læs mere

Februar 2013 BESTYRELSEN PÅSKELEJR 2013 SOMMERENS HOLD

Februar 2013 BESTYRELSEN PÅSKELEJR 2013 SOMMERENS HOLD Februar 2013 BESTYRELSEN PÅSKELEJR 2013 SOMMERENS HOLD BESTYRELSEN FORMAND Birgitte Holm Petersen 39565841 NÆSTFORMAND Mikael Gajhede 30257403 KASSERER Torben Aagaard 32555612 SEKRETÆR Jan Mouritsen 31905161

Læs mere

Nyhedsbrev. Bredalsparkens Fritidscenter August 2014. Velkommen tilbage fra sommerferie

Nyhedsbrev. Bredalsparkens Fritidscenter August 2014. Velkommen tilbage fra sommerferie Nyhedsbrev Bredalsparkens Fritidscenter August 2014 Velkommen tilbage fra sommerferie Jeg håber at I alle har haft en dejlig sommerferie og atter har samlet energi til en ny klubsæson. Flere af jer deltog

Læs mere

Referat fra Grupperådsmøde, Esbern Snare 22-02-2015

Referat fra Grupperådsmøde, Esbern Snare 22-02-2015 Referat fra Grupperådsmøde, Esbern Snare 22-02-2015 Gruppestyrelsens formand, Tonny Larsen, bød velkommen og indstillede til, at grupperådet valgte en dirigent. A. Valg af dirigent og referent Kandidat

Læs mere

VESTERGÅRDENS. nyhedsbrev

VESTERGÅRDENS. nyhedsbrev VESTERGÅRDENS nyhedsbrev november nyt Kære Forældre og børn på Vestergården Så blev det tid til et nyt nyhedsbrev. Vi vil starte med at ønske Dorte velkommen tilbage fra barsel. Dorte starter i o.y, og

Læs mere

Referat af Grupperådsmøde(generalforsamling) for De Blå Spejdere i Rårup den 28. januar 2013 kl. 17.00 i spejderhytten i Rårup.

Referat af Grupperådsmøde(generalforsamling) for De Blå Spejdere i Rårup den 28. januar 2013 kl. 17.00 i spejderhytten i Rårup. Referat af Grupperådsmøde(generalforsamling) for De Blå Spejdere i Rårup den 28. januar 2013 kl. 17.00 i spejderhytten i Rårup. a. Valg af dirigent og referent Katrine er valgt som dirigent Bettina er

Læs mere

Svend Grate Gruppe. Grupperådsmøde. Onsdag 15. februar 2017 kl

Svend Grate Gruppe. Grupperådsmøde. Onsdag 15. februar 2017 kl Svend Grate Gruppe Det Danske Spejderkorps Grupperådsmøde Onsdag 15. februar 2017 kl 18.30 20.00 Dagsorden Indledning (velkommen, dirigent, referent) Årets gang i Svend Grate Gruppe (formandens beretning,

Læs mere

Megalipperne KFUM Spejderne i Hillerød Sommerlejr 2006 29.juli - 5. august

Megalipperne KFUM Spejderne i Hillerød Sommerlejr 2006 29.juli - 5. august Megalipperne KFUM Spejderne i Hillerød Sommerlejr 2006 29.juli - 5. august Thurøbund Hytten, DDS Grastenvej 204 C 5700 Svendborg www.thurobund.dk 1 Vi mødtes alle på Frydenborg lørdag den 29. juli 2006

Læs mere

Det er svært at nå halvvejs rundt om et springvand på de 10 sek. selvudløseren har

Det er svært at nå halvvejs rundt om et springvand på de 10 sek. selvudløseren har Efter en meget spændende og programfyldt uge i sidste uge, har vi fået skruet tempoet lidt ned denne her uge. Vi havde set så meget frem til den berømte sommerlejr, at det blev helt tomt bagefter. Der

Læs mere

Mini program forår 2015

Mini program forår 2015 Mini program forår 2015 Hej alle Minier og forældre. Vi håber at i alle har haft en god juleferie og at i ikke har savnet os alt for meget. Neden for kan i se vores program for det næste halve år og vi

Læs mere

Grupperådsmøde 2013 Bent Byg Gruppe. 23. februar 2013

Grupperådsmøde 2013 Bent Byg Gruppe. 23. februar 2013 Grupperådsmøde 2013 Bent Byg Gruppe 23. februar 2013 Dagsorden 1. Valg af dirigent og referent 2. Beretning a) lederne og bestyrelsen fortæller om deres oplevelser fra 2012 og viser billeder fra ture og

Læs mere