Brugsvejledning for M-880 digitalt vildtkamera

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Brugsvejledning for M-880 digitalt vildtkamera"

Transkript

1 CAMERA OVERVIEW (cont.) Instructions for M-880 Brugsvejledning for M-880 GameSpy digitalt vildtkamera Digital Camera TAK THANK for dit køb YOU af Grenes for your digital purchase vildtkamera. of the Læs M-880 venligst GameSpy denne brochure, Digital før Camera. du tager Please kameraet i brug. Hvis read du har this spørgsmål booklet before vedrørende using dette the produkt unit. If eller you andre should Moultrie-produkter, have any questions bedes about du kontakte this os ved product hjælp af oplysningerne or any other Moultrie på bagsiden product, af denne please brochure. contact us using the information on I Vildtkamera oversigt Set forfra LED-blitz Kameralinse Lyssensor Sekundær lyssensor Aim LED Bevægelses sensor AIM/OFF/ON Mode-knap Enter-knap LCD Display Navigations-knapper Set fra siden Mikrofon Låsemekanisme til batteriskuffe USB port Port til SD-kort Strømforsyning

2 I Vildtkamera oversigt (fortsat) ON / OFF / AIM-omskifter Anvendes til at tænde, slukke eller indstille kameraet. Når kameraet er i AIM-position, vil den røde LED-lampe på forsiden af kameraet lyse. For at finde centrum for kameraets optagevinkel skal du stille dig foran kameraet og flytte dig til venstre eller højre, mens du observerer AIM LED-lampen. Når du bevæger dig væk fra centrum, vil LED-lampen lyse svagere. Når du bevæger dig mod centrum, vil LED-lampen lyse stærkere. MODE-knap Med [MODE]-knappen kan du vælge mellem Camera Setup (Indstilling) eller Main Screen (Hovedskærm). Når omskifteren er indstillet til Setup, kan du navigere gennem menupunkterne ved hjælp af [UP] og [DOWN]-knapperne. [MODE]-knappen bruges også til at aktivere kameraet og tænde for displayet, når kameraet er i strømbesparende tilstand. ENTER, UP/DOWN og LEFT/RIGHT - knapperne [ENTER]-knappen vælger det punkt, der skal ændres. [UP]/[DOWN] og [LEFT]/[RIGHT]-knapperne anvendes til at gå gennem menupunkterne. Ved at trykke på [ENTER]-knappen igen vælges den indstilling, som er vist på displayet. Du skal også anvende [ENTER]-knappen, hvis du vil tage et billede manuelt. BATTERISKUFFE Kameraet bruger otte (8) AA-Alkaline batterier eller litiumbatterier. Skub låsemekanismen til højre og tag fat i det lille håndtag under afbryderen for at trække batteriskuffen ud. Bemærk: Det anbefales at bruge litiumbatterier for at opnå den bedste ydeevne. PORT TIL SD KORT Anvend SD-kort op til 32 GB til lagring af foto og video. Bemærk: Der skal være installeret et SD-kort for at kameraet kan fungere (sælges separat). USB PORT Download billeder og video til din computer ved at tilslutte det medfølgende kabel (sælges separat) til USB-porten. STRØMFORSYNING Kan udelukkende anvendes med Moultrie PowerPanel- eller Moultrie Battery Box-tilbehør (sælges separat). Bemærk: Brug af andre strømforsyningskilder vil gøre din garanti ugyldig og muligvis skade dit kamera. Side 2

3 II TRIN 1 TRIN 2 TRIN 3 TRIN 4 TRIN 5 TRIN 6 TRIN 7 TRIN 8 TRIN 9 LYNGUIDE Åbn frontlågen med de 2 clips på siden. Skub til låsemekanismen i kameraets bund og træk batteriskuffen ud samtidig. Læg otte (8) AA alkaline eller litiumbatterier i skuffen med polerne som angivet. Skub batteriskuffen på plads igen (batterier medfølger ikke). Indsæt SD-kort (SD-kort medfølger ikke). Træk den medfølgende monteringsrem gennem stropholderne på kameraets bagside og fastgør til et træ eller en pæl ca. 90 cm fra jorden som vist. Tænd kameraet ved at skubbe [ON/OFF/AIM]-omskifteren til ON-position. Stropholder Tryk på [MODE]-knappen én gang for at få kameraets opsætningsmenu. Indstil klokkeslæt og dato ved at trykke på [ENTER]. Anvend [UP/DOWN]-knapperne for at ændre det valgte felt, [LEFT/RIGHT] for at gå til næste felt og [ENTER], når du er færdig. Tryk på pil ned indtil TEMPERATURE vises. Tryk på [ENTER] og tryk på pil ned for at ændre til Celcius. Afslut med [ENTER]. Tryk på [MODE]-knappen og du har 30 sekunder, inden dit kamera tager et billede. Dit kamera vil nu automatisk tage billeder, når der er dyr i området baseret på fabriksindstillingerne nedenfor. Monteringsrem III STANDARDINDSTILLINGER Capture mode (Optagelsesfunktioner) Photo quality (Billedkvalitet) Photo Delay after each photo is taken (Billedforsinkelse efter hvert billede er taget) Motion Freeze (Billedfastfrysning) Multi Shot Count (Multi-foto) Digital Zoom Video Resolution (Videopløsning) Video lenght (Videolængde) Video Audio (Videolyd) Camera name (Kameranavn) Temperature (Temperatur) Informationsbanner trykt på billeder Plot Frequency (Sekvens-frekvens) Plot Duration (Sekvensvarighed) Default Setting (Fabriksindstilling) Delete All? (Slet alt?) MOTION DETECT MODE (stillbillede) HIGH (HØJ) 5 SECONDS 1 MINUT ON OFF NO ZOOM (Ingen zoom) HIGH (HØJ) 5 SEK ON MYCAMERA Fahrenheit ON 15 SECONDS (15 sekunder) 3 HOURS (3 timer) NO (Nej) NO (Nej) Side 3

4 IV OPTAGEFUNKTION Kameraet har fire optagefunktioner, som beskrevet nedenfor. Kameraet er fabriksindstillet til Motion Detect. MOTION DETECT MODE Der tages stillbilleder, når der registreres et dyr. Antallet af billeder, der tages, når der registreres et dyr, kan indstilles i Settings. Billeder gemmes i DCIM/100-mappen på SD-kortet. TIME LAPSE DURATION Kameraet tager billeder med et bestemt interval i løbet af dagen og lægger dem sammen for at skabe en sekvensvideo (*.MTL fil), som kan ses på den medfølgende Moultrie -software. Kameraet tager en billedsekvens to gange om dagen; en gang om morgenen og en gang om aftenen. Sekvensen om morgenen starter 15 minutter før solopgang. Sekvensen om aftenen slutter 15 minutter efter solnedgang. Se nedenstående oversigt. Varigheden af hver sekvens-video kan indstilles i Duration Setting i kameramenuen. Kameraet registrerer automatisk den korrekte tid for solopgang og solnedgang og justerer sig selv i overensstemmelse hermed. Sekvenserne gemmes i :/-mappen på SD-kortet. VIGTIGT: Det tager kameraet 24 timer at indstille sig til det korrekte solopgang- og solnedgangstidspunkt. Som standardindstilling vil kameraet starte sekvens om morgenen kl. 05:45 og afslutte aftenvideoen kl. 18:15. For at stille solopgangs- og solnedgangstiderne tilbage til fabriksindstillingen skal du vælge Default Settings i menuen. 15 minnutter 15 minnutter { Solopgang Solnedgang { Morgen sekvens Aften sekvens BEMÆRK: Kameraet kan stadig udløses, så der kan tages billede i bestemte indstillinger, mens kameraet er i sekvens-tilstand. Se venligst Frequency -indstillingerne i kameraets opsætning. HYBRID CAM MODE Kameraet fungerer i Time Lapse Duration -tilstand i løbet af dagen og Motion Detect -tilstand i løbet af natten. Tredive minutter efter solnedgang vil kameraet gå i Motion Detect -tilstand og tage natbilleder, når PIR-sensoren (Passiv Infrarød Sensor) udløses. VIDEO MODE Kameraet optager en video, når et dyr opfanges af bevægelsessensoren. I dagtimerne vil kameraet optage en video på 5, 15 eller 30 sekunder. I nattetimerne vil kameraet optage en video med en maksimal længde på 10 sekunder. Længden af videoen kan indstilles i SETTINGS. Side 4

5 V KAMERAOPSÆTNING Setup Menu (Opsætningsmenu): [UP/DOWN]-knapperne bruges til at navigere gennem de tilgængelige indstillingsmuligheder. [UP/ DOWN] går til det næste menupunkt, og [ENTER] vælger det punkt, der skal ændres. Yderligere valgmuligheder i menuen bliver tilgængelige ved at trykke på [UP/DOWN]-knappen, når enten den første eller sidste mulighed er fremhævet. setup DATE/TIME MM/DD/YY HH:MMAM Date/Time (Dato/Tid) Indstil dato/tid på SETUP DATE/TIME -skærmbilledet. Anvend [UP/DOWN]-knapperne for at ændre måneden. Tryk på [LEFT/RIGTH]-knapperne for at gå til næste felt. Tryk på [ENTER]-knappen igen for at gemme dine valg. Indstillingen af tid og dato bevares under batteriskift. Tiden justeres ikke automatisk ved skift mellem sommer- og vintertid. CAPTURE MODE motion detect Capture mode (Optagelsestilstand) (fabriksindstilling stillbillede). Tryk på [UP/DOWN]-knapperne for at fremhæve den ønskede indstilling. Tryk på [ENTER]-knappen for at gemme indstillingen og vende tilbage til kameraets opsætningsmenu. Der er fire indstillinger for optagelse MOTION DETECT, TIME LAPSE, HYBRID CAM eller VIDEO. For detaljer henvises der til denne brugsvejlednings afsnit vedrørende kameraets optagefunktion (CAPTURE MODE). PHOTO QUALITY (high)4.o MP Photo Quality (Billedkvalitet) (fabriksindstilling Høj) jo højere foto-/billedkvalitet, jo mere hukommelse bruger billedet. Dog har billeder i høj kvalitet højere opløsning, hvilket resulterer i mere klare billeder - særligt når du zoomer ind. Der er fire foto/billedkvalitetsindstillinger ENHANCED, HIGH, MEDIUM og LOW. Tryk på [UP/ DOWN]-knapperne for at fremhæve den ønskede indstilling. Tryk på [UP/DOWN]-knapperne for at gemme indstillingen og vende tilbage til kameraets opsætningsmenu. Der henvises til afsnittet SPECIFIKATIONER i denne brugsvejledning for detaljer vedrørende antal billeder, der kan gemmes baseret på billedkvaliteten. PHOTO DELAY 5 SEC Photo Delay (Billedforsinkelse) (Fabriksindstilling 5 sek) Billedforsinkelsesfunktionen fastsætter tidsrummet mellem billederne, Side 5

6 V KAMERAOPSÆTNING når der registreres et dyr, som forbliver inden for kameravinklen. For at ændre billedforsinkelsestiden skal du trykke på [UP/DOWN]-knapperne for at markere den ønskede indstilling. Tryk på [EN- TER]-knappen for at gemme indstillingen og vende tilbage til kameraets opsætningsmenu. Yderligere valgmuligheder bliver tilgængelig på menuen ved at trykke på [UP/DOWN]-knapperne, når den første/sidste mulighed er markeret. Billedforsinkelse kan indstilles til 5, 15 og 30 sekunder samt 1, 5, 10, 30 og 60 minutter. MOTION FREEZE ON Motion Freeze (billedfastfrysning) (Fabriksindstilling ON) - Denne funktion maksimerer billedskarpheden ved optagelse om natten. Når funktionen er slået til, vil kameraet bruge en maksimal eksponeringstid på 1/20 sek. ved nattebilleder. Andre justeringer foretages for at øge billedets lysstyrke og skarphed. Når funktionen er slået fra, vil kameraet bruge en maximal eksponeringstid på 1/8 sek. ved nattefotos. MULTI-SHOT OFF Multi-Shot (Multi-foto) (Fabriksindstilling OFF) Når kameraet er indstillet til MOTION DETECT i optagelsestilstand, kan kameraet tage 2 Shot Standard (2 Billeder Standard) eller 3 Shot Standard (3 Billeder Standard), 2 Shot Fast (2 Billeder Hurtig), 3 Shot Fast (3 Billeder Hurtig) og 4 Shot Fast (4 Billeder Hurtig), hver gang kameraet opfanger et dyr. Der er dermed cirka 3-4 sekunders forsinkelse mellem billederne, når indstillingen 2 Shot Standard eller 3 Shot Standard vælges. Hvis du vælger 2 Shot Fast, 3 Shot Fast eller 4 Shot Fast, vil kameraet tage det valgte antal billeder inden for 1-2 sekunder. For at vælge den ønskede indstilling, skal du trykke på [ENTER]-knappen for at gå til Multi-Shot Settings. Tryk på [UP] eller [DOWN]-knappen for at vælge det ønskede antal billeder. Tryk herefter på [ENTER] igen for at vende tilbage til kameraets opsætningsmenu. VIDEO RESOLUTION VGA Video Resolution (Video-opløsning) - (Fabriksindstilling High) Video-opløsning kan indstilles til VGA (lav) eller HD (høj). Jo højere kvalitet videoen har, jo mere hukommelse bruger videoen. Videoer i høj kvalitet har dog højere opløsning. Lav: 848 x 24 fps Høj: 1280 x 24 fps Tryk på [UP/DOWN]-knapperne for at markere den ønskede indstilling. Tryk på [ENTER]-knappen for at gemme indstillingen og vende tilbage til kameraets opsætningsmenu. Side 6

7 V KAMERAOPSÆTNING VIDEO length 10 sec Videolængde (Fabriksindstilling 10 sekunder) - Når kameraet er indstillet til VIDEO i optagelsestilstand, vil kameraet optage video i et bestemt tidsrum, hver gang der registreres et dyr. For at ændre længden af den video (5, 10, 30, 60, 90 sekunder), der optages, skal du trykke på [UP/DOWN]-knapperne for at markere den ønskede indstilling. Tryk på [ENTER]-knappen for at gemme indstillingen og vende tilbage til kameraets opsætningsmenu. Den maksimale videolængde for IR video om natten er 10 sekunder. VIDEO audio on Video audio (Videolyd) (Fabriksindstilling ON) - Denne funktion giver brugeren mulighed for at slå lyden under videooptagelsen til (ON) eller fra (OFF). Når dette er valgt, og kameraet er indstillet til VIDEO i optagelsestilstand, vil kameraet optage lyd sammen med videoen, hver gang kameraet opfanger et dyr. Tryk på [ENTER]-knappen for at gemme indstillingen og vende tilbage til kameraets opsætningsmenu. camera name moultriecam Camera name (Kameranavn) - (Fabriksindstilling MYCAMERA). Kameranavnet bliver vist på billederne og giver dermed et referencepunkt, når flere kameraer anvendes. For at ændre kameranavnet skal du anvende [LEFT/RIGHT]-knapperne for at markere det bogstav eller tegn, der skal ændres. Tryk på [UP/DOWN]-knappen for at vælge det ønskede tegn (A til Z, 0 til 9, bindestreg eller mellemrum). Tryk på [LEFT/RIGHT]-knappen for at gå til det næste bogstav. Tryk på [ENTER]-knappen for at gemme det nye kameranavn og vende tilbage til kameraets opsætningsmenu. temperature fahrenheit Temperature (Temperatur) - (Fabriksindstilling Fahrenheit). Temperaturen står mærket på hvert billede. Temperatuen kan angives i graderne Fahrenheit eller Celsius. For at ændre temperaturenhederne skal du trykke på [UP/DOWN]-knapperne for at markere den ønskede indstilling. Tryk på [ENTER]-knappen for at gemme indstillingen og vende tilbage til kameraets opsætningsmenu. Side 7

8 V KAMERAOPSÆTNING info strip on Info Strip (informations-banner) - (Fabriksindstilling ON) Når Info Strip er indstillet til ON, vil informationsbanneret, som beskrevet i afsnittet Avanceret Opsætning i denne brugsvejledning, stå mærket på billederne. Temperatur, månefase, dato, kameranavn & Moultrie-logo vil blive vist i bunden af hvert billede. Hvis Info Strip er indstillet til OFF, vil billederne ikke indeholde informationsbanner. For at ændre på Info Strip -indstillingen skal du trykke på [LEFT/RIGHT]-knapperne for at markere den ønskede indstilling. Tryk på [ENTER]-knappen for at gemme indstillingen og vende tilbage til kameraets opsætningsmenu. TIME frequency 30 seconds Plot Frequency (Sekvens-frekvens): (Fabriksindstilling 30 sekunder) Anvendes til at indstille tidsfrekvensen mellem hvert billede i Time -tilstand. For at ændre frekvensen skal du trykke på [UP/DOWN]-knapperne for at markere den ønskede indstilling. Tryk på [ENTER]-knappen for at gemme indstillingen og vende tilbage til kameraets opsætningsmenu. Sekvens-frekvensen kan indstilles til 5, 10, 15, 30 og 60 sekunder eller 2 og 5 minutter. BEMÆRK: Forøgelse af frekvensen vil reducere batteriets levetid. Det anbefales at anvende litiumbatterier, når der optages sekvens-videoer. BEMÆRK: Når sekvens-frekvensen er indstillet til 60 sekunder, 2 minutter eller 5 minutter, kan kameraets bevægelsessensor stadig aktiveres ind imellem billederne. Når dette sker, vil der blive taget et billede, som føjes til sekvens-videoen. TIME duration 3 hours Time Duration (Sekvens-varighed) (Fabriksindstilling 3 timer) Time Duration bruges til at begrænse de tidspunkter, hvor kameraet er aktivt. For at ændre sekvens-varigheden skal du trykke på [UP/DOWN]-knapperne for at markere den ønskede indstilling. Tryk på [ENTER]-knappen for at gemme indstillingen og vende tilbage til kameraets opsætningsmenu. Time Duration kan indstilles til hele dagen (All Day), 1, 2, 3 eller 4 timer. All Day - Plot-kameraet tager billeder hele dagen 1 Hour Plot-kameraet tager billeder i 1 time 2 gange om dagen 2 Hour Plot-kameraet tager billeder i 2 timer 2 gange om dagen 3 Hour Plot-kameraet tager billeder i 3 timer 2 gange om dagen 4 Hour Plot-kameraet tager billeder i 4 timer 2 gange om dagen BEMÆRK: Forøgelse af sekvens-varigheden vil reducere batteriets levetid. Det anbefales at anvende litiumbatterier, når der optages sekvens-videoer. Side 8

9 V KAMERAOPSÆTNING battery life 205 days Battery life (Batterilevetid) Denne funktion giver en anslået levetid på kameraets batteri. Batteriets levetid er udtrykt som ### Days. Tryk på [MODE]-knappen for at vende tilbage til kameraets opsætningsmenu. BEMÆRK: Det viste antal dage er baseret på, at der anvendes 8 AA alkaline-batterier med 5 dagsog 5 natbilleder pr. dag. Den faktiske batterilevetid varierer afhængigt af batteritype, vejrforhold og brug af kameraet. Det anbefales at anvende litiumbatterier for at opnå den bedste ydeevne. OBS: Vær meget forsigtig, når du aktiverer GEOTAGGING i dit kamera og uploader billeder til Internettet. Dette kan give andre oplysninger om den nøjagtige placering af dit kamera. Anvendelse af kameraets GEOTAGGING-funktioner er for egen risiko. Hverken Moultrie eller personer med tilknytning til Moultrie giver nogen garanti eller erklæringer med hensyn til datasikkerheden i forbindelse med billeder, som uploades til Internettet. Under ingen omstændigheder vil Moultrie eller dets datterselskaber kunne holdes erstatningsansvarlig for skader af nogen art, som opstår på grund af eller i forbindelse med dit brug af kameraet, kameraets GEOTAGGING-funktioner eller andre af dette kameras funktioner. gps latitude n GPS Latitude (GPS Breddegrad) Denne GPS-funktion giver brugeren mulighed for manuelt at indtaste brugerens position fra N eller S til N eller S for kunne spore vildt bedre og mere strategisk. Denne information vil stå i billedets EXIF-data. For at indtaste position skal du anvende [UP]- eller [DOWN]-navigationstasterne for at markere feltet og [RIGHT] eller [LEFT]-navigationstasterne for at vælge det ønskede felt. gps longitude w GPS Longitude (GPS Længdegrad) Denne GPS-funktion giver brugeren mulighed for manuelt at indtaste brugerens position fra Ø eller V til E eller W for at kunne spore vildt bedre og mere strategisk. Denne information vil stå i billedets EXIF-data. For at indtaste position skal du anvende [UP]- eller [DOWN]-navigationsknapperne for at markere feltet og [RIGHT] eller [LEFT]-navigationsknapperne for at vælge det ønskede felt. Side 9

10 V KAMERAOPSÆTNING default settings no Default settings (fabriksindstillinger) (Fabriksindstilling NO) For at gendanne fabriksindstillinger skal du trykke på [LEFT/RIGHT]-knapperne for at markere indstillingen YES. Tryk på [ENTER]-knappen for at gendanne fabriksindstillingerne og vende tilbage til kameraets opsætningsmenu. delete all NO Delete All Photos (Slet alle billeder) (Fabriksindstilling NO) For at slette alt indhold på SD-kortet skal du trykke på [LEFT/RIGHT]-knapperne for at markere indstillingen YES. Tryk på [ENTER]-knappen for at slette billeder og vende tilbage til kameraets opsætningsmenu. security code Security code (sikkerhedskode) Denne funktion forhindrer uautoriseret brug af kameraet, hvis det bliver væk eller stjålet. For at låse kameraet op, skal der indtastes en sikkerhedskode. Sikkerhedskoden er 5-cifret, og hvert ciffer er et tal mellem 0-9. Standardkoden er Så snart koden er ændret fra standardkoden, vil kameraet bede dig indtaste den korrekte kode hver gang: Kameraet tændes Kameraet vækkes fra dvaletilstand Kameraet er tilsluttet USB FCC-Meddelelse Moultrie Products, LLC MCG Bemærk: ændringer eller modifikationer, som ikke udtrykkeligt er godkendt af den ansvarlige part, kan ugyldiggøre brugerens ret til at betjene dette udstyr. Denne enhed overholder afsnit 15 i FCC-reglerne. Funktion er underlagt følgende to betingelser: (1) Enheden må ikke forårsage skadelig interferens, og (2) denne enhed skal acceptere ethvert modtaget interferens, herunder interferens der kan forårsage uønsket drift. BEMÆRK: PRODUCENTEN ER IKKE ANSVARLIG FOR RADIO- ELLER TV-INTERFERENS, DER SKYLDES UAUTORISEREDE ÆNDRINGER AF DETTE UDSTYR. SÅDANNE ÆNDRINGER KAN UGYLDIGGØRE BRUGERENS RET TIL AT BRUGE UDSTYRET. BEMÆRK: Dette udstyr er blevet testet og fundet at overholde grænserne for en Klasse B digital enhed, i henhold til afsnit 15 i FCC-reglerne. Disse grænser er designet til at yde rimelig beskyttelse mod skadelig interferens i boliginstallationer. Dette udstyr genererer, bruger og kan udstråle radiofrekvensenergi, og hvis det ikke installeres og anvendes i overensstemmelse med instruktionerne, kan det forårsage skadelig interferens for radiokommunikation. Der er dog ingen garanti for, at der ikke vil opstå interferens i en bestemt installation. Hvis dette udstyr forårsager skadelig interferens for radio-eller tv-modtagelse, hvilket kan fastslås ved at tænde og slukke for udstyret, opfordres brugeren til at forsøge at udbedre forholdene på en eller flere af følgende forholdsregler: Juster, eller flyt modtagerantennen. Øg afstanden mellem udstyret og modtageren Tilslut udstyret til en stikkontakt i et andet kredsløb end det, modtageren er tilsluttet. Kontakt forhandleren eller en erfaren radio/tv-tekniker for at få hjælp. Side 10

11 VI ADVANCERET INFORMATION VISNING AF BILLEDER PÅ COMPUTEREN VIA USB 1. Sæt det medfølgende USB-kabel i USB-porten på din Windows 7/Vista/XP-computer. 2. Sæt den anden ende af USB-kablet i kameraets USB-port. 3. For at få adgang til JPG-billeder og AVI-filmfiler skal du gå til My Computer og dobbeltklikke på Moultrie CAM drevet. Billedfilerne vil blive gemt i mappen DCIM/100_MDGC; videofiler vil blive gemt i mappen DCIM. 4. For at gå ud af USB-tilstand skal du følge Windows vejledning til at afbryde et flytbart drev korrekt VI VIADVANCED INFORMATION (cont.) og derefter tage kablet ud. ADVANCED INFORMATION (cont.) INFORMATION ON PICTURE ON PICTURE Billedinformation: Info-banneret The nedenfor info The strip vil info blive below strip vist i bunden will below appear af will billedet/videoen. at appear the bottom at the of the bottom photo/video: of the photo/video: 75 o F 01/01/13 12:00 AM MOULTRIECAM p Temp. Moon Date Time Camera Name Temp. Moon Date Time Camera Name Temperatur Måne Dato Tid Kameranavn Moon Phase The icons Moon for Phase the moon phase are as follows: Moon Phase (Månefase). The icons for the moon phase are as follows: Ikonerne for månefasen er som følger: Nymåne New Moon Tiltagende Waxing Crescet halvmåne Første First Quarter kvarter Tiltagende Waxing Gibbons fuldmåne Fuldmåne Full Moon Aftagende Waning Gibbons fuldmåne Sidste Last Quarter kvarter Aftagende Waning Crescet halvmåne Side 11

12 VII VILDTKAMERA SPECIFIKATIONER Billedkvalitet 0,5 MP 854 x 480 2,0 MP 1920 x ,0 MP 2560 x ,0 MP 3840 x 2160 Videokvalitet HD 1280 X 24 fps VGA 848 x 24 fps Anslået antal billeder gemt 4 GB SD-kort 0,5 MP ,0 MP ,0 MP ,0 MP Anslået videotid gemt 4GB SD-kort HD 45 minutter VGA 75 minutter SD Hukommelseskort 32 GB max. Optisk synsfelt 50 grader Batterier Alkaline AA-celler eller Litium AA-celler Anslået detekteringsområde 12 m. +/- 1,5 m. Vigtig information om batteri brug - Brug kun Alkaline eller lithium batterier, vi foreslår GP batterier - Bland aldrig gamle og nye batterier, skift altid alle batterier på samme tid. - Tag alle batterier ud af kameraet når kameraet ikke bruges i længere tid. Side 12

13 s g In time-lapse photography a series of still Aphotos PLOTSTALKER are taken at regular SOFTWARE INTRO Atime intervals. PLOTSTALKER The PlotStalker SOFTWARE INTRO Software INTRODUCTION allows you to load the SOFTWARE time In lapse time-lapse file INSTALLATION that photography was captured a series Download from of your still gratis Moultrie photos PlotStaker-software are Game taken at Camera regular på and scroll time intervals. backward The and PlotStalker forward Software A PLOTSTALKER allows you to load the SOFTWARE INTRO through your photos, single step, INTRODUKTION time lapse file that was captured search Ved tidsforskudt from for INTRODUCTION your activity fotografering Moultrie in a Game designated tages Camera en række area, stillbilleder and and In time-lapse med scroll save regelmæssige backward the files. photography and tidsintervaller. forward a series PlotStalker through of still software photos your giver photos, are dig taken mulighed single at regular step, SYSTEM REQUIREMENTS for at indlæse search time tidsforskydningsfilen, intervals. activity The in PlotStalker a der designated blev hentet fra > dit Moultrie area, Computer: Software and vildtkamera, save Intel allows the you files. og Pentium scrolle frem 4 or AMD Athlon 64 processor or above; 1GB to load the og tilbage gennem dine billeder, trinvist, søge time RAM lapse minimum; file that was 100 captured MB hard disk space minimum. efter aktivitet SYSTEM i et bestemt REQUIREMENTS område og gemme > filerne. from Operating your Moultrie System: Game Microsoft Camera Windows 32 bit - XP with Service Pack 2 or > and later; Computer: scroll Windows Intel backward Vista Pentium and forward Home 4 Premium, or AMD Athlon Business, 64 Ultimate, processor or or above; Enterprise 1GB with RAM minimum; 100 MB hard disk space minimum. through Service your Pack photos, 1; or single Windows step, 7 > Operating System: Microsoft Windows 32 bit - XP with Service Pack 2 or search for activity in a designated SYSTEMKRAV SOFTWARE later; area, and save INSTALLATION Windows Vista Home Premium, Business, Ultimate, or Enterprise with the files. Service Pack 1; or Windows 7 Computer: > SYSTEM Insert the Intel REQUIREMENTS PlotStalker Pentium 4 eller CD AMD into Athlon your computer 64 processor and eller follow højere; on-screen 1GB RAM minimum: instructions. SOFTWARE 100 MB INSTALLATION harddiskplads minimum. Operativsystem: LOADING > Computer: Microsoft Intel Windows Pentium 32 bit 4 XP or med AMD Service Athlon Pack 264 eller processor nyere; Windows or above; Vista, 1GB Insert PLOT the PlotStalker FILES > CD into your computer and follow on-screen instructions. RAM Home minimum; Premium, 100 Business, MB hard Ultimate, disk Enterprise space minimum. med Service Pack 1 eller Windows 7. 1 Using standard Microsoft utilities (ex. File Explorer My Computer), LOADING > Operating PLOT System: FILESMicrosoft Windows 32 bit - XP with Service Pack 2 or copy INDLÆSNING later; the PlotFiles AF Windows (extension PLOT-FILER Vista Home is.mlt) Premium, from Business, the PLOT Ultimate, directory Enterprise on the with 1SD card Using Hvis du bruger Service to standard the standard Pack hard Microsoft Microsoft-hjælpeprogrammer 1; or disk Windows drive utilities in 7 your (ex. computer. File Explorer Note My the Computer), location stored copy the PlotFiles (extension is.mlt)(f.eks. from File the Explorer PLOT directory - My Computer), on the skal du on the hard disk drive. kopiere fra PLOT -mappen på SD-kortet til harddisken på din computer (. MTL-filer). Bemærk placeringen 2 gemt Open på harddisken. the PlotStalker software application from the Windows Start Button SOFTWARE SD card to INSTALLATION the hard disk drive in your computer. Note the location stored on the disk drive. > Insert the PlotStalker CD into your computer and follow on-screen instructions. Åben PlotStalker-softwareprogrammet 2menu. Open Once the in the PlotStalker software software, fra Windows-startknapmenuen. application click from on the the Windows File Button Når du står Start i Button PlotStalker-softwaren, 3 Browse LOADING menu. to Once the PLOT klik location på in File FILES the Button PlotStalker in which Browse software, you for have at gå click til saved det on sted, the hvor File Plot Button du file(s) har gemt sekvens (plot)-fil(erne) 3(.MLT) Browse in step to (.MLT) the 1 location i above, trin 1 ovenfor. select in which Vælg the you file den have of ønskede interest saved fil the og and klik Plot click på file(s) Open. Open. 1 Using standard Microsoft utilities (ex. File Explorer My Computer), (.MLT) in step 1 above, select the file of interest and click Open. BEGIN/END copy the PlotFiles (extension is.mlt) from the PLOT directory on the BEGIN/END SD card to the hard disk drive in your computer. Note the location stored BEGIN/END Goes to the on (START/SLUT) first or last photo in the Plot File. Goes to the the first hard or last disk photo drive. in the Plot File. Går til første 2 eller Open sidste the foto PlotStalker i sekvens-filen. software application from the Windows Start Button FRAME BY FRAME FRAME BY FRAME menu. FRAME BY FRAME Once SEARCH in SEARCH the SEARCH (BILLED PlotStalker EFTER software, BILLED-SØGNING) click on the File Button Individually 3 Browse step forward to the location or backward in which through you have each saved photo. the Plot file(s) Gå enkeltvis Individually frem eller step tilbage forward gennem or backward hvert foto. through each photo. (.MLT) in step 1 above, select the file of interest and click Open. REWIND/PAUSE/PLAY REWIND/PAUSE/PLAY Play BEGIN/END (FREM- OG TILBAGESPOLING/PAUSE/PLAY) Play photos photos in sequence, in pause, or or play the photos in reverse order. Afspil These billederne Goes to i the rækkefølge, first or last sæt photo på pause in the eller Plot afspil File. These functions simulate a video a and are useful billederne for manually i omvendt searching rækkefølge. Disse funktioner simulerer video og er nyttige, når du vil søge manuelt efter changes changes in the in the photos. When a a sequence is being played, press ændringer FRAME i billederne. BY FRAME Når en sekvens SEARCH afspilles, kan du trykke på fast forward-knap- or pen fast-forward eller Individually rewind-knappen or fast-rewind step forward flere multiple gange or backward for times at øge through to hastigheden. increase each photo. speed. (1x-5x).(1x-5x) REWIND/PAUSE/PLAY PlotStalker Software Page 13 Play photos in sequence, pause, Plot Stalker or play Software the photos in reverse order. Side 13 These functions simulate a video and are useful for manually searching PlotStalker Software Page 13

14 ACTIVITY SEARCH B PLOTSTALKER AKTIVITETSSØGNING The BSearch PLOTSTALKER Feature will scan through ACTIVITY your photos SEARCH and automatically ACTIVITY look for SEARCH changes (AKTIVITETSSØGNING) in regions that you identify in Setup. ACTIVITY SEARCH Søgefunktionen vil scanne dine fotos igennem og automatisk se efter ændringer i de In search The The Search mode, Feature the will will PlotStalker scan scan through software your your photos scans and and automatically through the.mlt photo file, områder, look du definerer for i Setup. in that you in Når on kameraet a look photo for changes er i søge-tilstand, when in changes regions that vil PlotStalker-softwaren are you found identify in in scanne your Setup..mtl identified fotofilen igennem, stoppe In på et billede, the når der registreres ændringer i et defineret the område,.mlt og markere file, stops region, and then hig the In changes search mode, in blue. the PlotStalker You can software click anywhere scans through the the.mlt video photo file, viewing stops ændringerne med on on blåt. a photo Du kan when klikke changes hvor som are are found helst i in videoens in your your identified visningsområde region, for and and at then fjerne then highlights de blå marke- area to r ringer. the the blue the highlights. changes in in blue. blue. You You can can click click anywhere in in the the video viewing area area to to remove the the blue blue highlights. ACTIVITY SEARCH SEARCH SETUP (OPSÆT- SETUP NING AKTIVITETSSØGNING) ACTIVITY SEARCH Click the Settings button SETUP to activate the to Tryk på Click knappen the Settings for button at aktivere to activate the the Region and Sensitivity settings indstillingerne the Region Region and og Sensitivity Sensivity settings til aktivitetssøgningen. for for the for the the Activity Search DEFINE SEARCH REGION Provides SEARCH the the REGION ability to to (DEFINER search for for DEFINE in SEARCH the in REGION SØGEOMRÅDER) changes in the photo in a specific Provides Giver mulighed region rather the ability than for at søge than the efter the to entire search ændringer photo. for i billedet changes i et bestemt in the område photo i stedet in a for specific hele billedet. region rather than the entire photo. 1 Click on on the the Set Set Motion Search Area Area Button. 1. Klik på knappen [Set Motion Search Area]. 2. Brug musen Use til the at vælge og to trække et and rødt drag omrids the red omkring det område, the hvor area du you ønsker want at to 2 Use the mouse to select and drag the red outline around the area you want søge to efter bevægelse. search for Dette for movement. giver dig mulighed This This allows for at you you fokusere to to focus på on et meget a very very præcist precise område, area area if if hvis dette ønskes. 1 Click on the Set Motion Search Area Button. required. 3. Klik på knappen [OK] i pop-up-vinduet Settings for at bekræfte dine indstillinger og gå ud af menuen. 2 OK on the to your and 3Use Click the OK mouse button to on select the Settings and Popup drag window the red to outline confirm your around settings the and area you w exit the search exit the for menu. movement. This allows you to focus on a very precise area SENSITIVITY (FØLSOMHED) SENSITIVITY required. 1. Indstil til High Set to (høj), Medium eller or Low Low (lav) - This dette sets sætter the level niveauet of pixel for de pixelændringer, the som programmet 1 Set to High, Medium or Low - This sets the level of pixel change the program will vil opdage. BEMÆRK: pixel En pixelændring will vil forekomme with sammen med en farve, belysning 3 eller Click bevægelse, will OK detect. button så Note; denne a on indstilling pixel the change Settings er afgørende will occur Popup for with at opnå window a color, det resultat, intensity, to confirm du ønsker. lighting your or settin movement so so this this setting is is critical to to obtain the the desired results. or exit the menu. FABRIKSINDSTILLINGER DEFAULT SETTINGS 1 Click on on Default button to to return to to the the default values for for Search Area Area and and 1. SENSITIVITY Tryk på knappen [Default] for at gå tilbage til fabriksindstillingerne for Search Area og Sensitivity. Sensitivity settings. 1 Set GPS GPS to Latitude High, Medium or NLow - This sets the level of pixel change the will GPS GPS detect. Longitude Note; a pixel Wchange will occur with a color, intensity, li movement so this setting is critical to obtain the desired results. Side 14 Page PlotStalker Software DEFAULT SETTINGS

15 C PLOTSTALKER gem fil C PLOTSTALKER SAVE FILE OVERSIGT LAGRING AF FIL Brug PlotStalker-softwarens Save File -funktioner til at SAVING FILES OVERVIEW skabe et enkelt foto, reducere den samlede størrelse af.mtl-filen, Use the udelukke Save File uønskede features billeder of the PlotStalker i front eller oprette software en video, to create der kan a ses single ved photo, hjælp af reduce en standard the medieafspiller. overall size of the.mlt file, exclude unwanted photos in the front, or create a video that can EKSPORT be viewed AF BILLEDE/FOTO using a standard media player. 1. På hovedskærmen kan du vælge et startbillede/ foto EXPORTING ved hjælp af rullepanelet AN IMAGE/PHOTO i bunden af skærmen eller 1 On the frame-by-frame - main screen, choose søgefunktionen. a starting image/ 2. Tryk på photo SAVE -knappen. (frame) by using the scroll bar on the 3. Tryk på bottom Current of Image the display (*.jpg) - or the radioknappen. frame-by-frame 4. Tryk på Change. for at gå til mappen og filnavnet og gemme billedet. search feature. 5. Tryk 2 på Press Export the SAVE for at gemme button filen. 3 Select the Current Image (*.jpg) radio button 4 Press Change... to enter the directory and filename to save the image EKSPORT 5 Press AF Export MLT-FIL to save the file 1. Vælg EXPORTING den relevante MLT 50, 100 FILE eller 200-billeders videoklip-radioknap. 2. Vælg 1 Change -knappen Select the appropriate for at 50, vælge 100, det or sted, 200 du images video clip radio button. ønsker This at gemme will create eksportfilen. a MLT format file from the starting frame plus the 3. Indtast next mappe- 50, 100, og filnavn or 200 for frames. at gemme filen. 4. Vælg 2 Export -knappen Select the Change for button at gemme to select filen. Disse the desired filer kan location ses med to PlotStalker save the export Software. file. 3 Enter the directory and filename to save the file 4 Select the Export button to save the file. These files are viewable with EKSPORT AF WMV-FIL Plot Stalker Software. 1. Vælg den relevante 50, 100 eller 200-billeders videoklip-radioknap. Dette vil skabe en.wmw formatfil EXPORTING af startbilledet WMV plus FILE de næste 50, 100 eller 200 billeder. 2. Vælg Change -knappen for at vælge det sted, du ønsker at gemme eksportfilen. 3. Indtast 1 Select mappethe og appropriate filnavn for at 50, gemme 100, or filen. 200 images video clip radio button. This will 4. Vælg knappen create a Export.wmv format gemme file of filen. the starting Programmet frame vil plus konvertere the next til 50, video 100, baserede or 200 frames. billeder udfra 2 de Select valgte the indstillinger. Change button.wmv-filen to select kan the ses desired ved hjælp location af en standard-medieafspiller. to save the export file. Og er fremragende 3 Enter the når directory du skal uploade and filename til internettet to save eller the e. file 4 Select the Export button to save the file. The program will convert the images to video based on the chosen settings. The.wmv file can be viewed using a standard media player. Great for uploading to the internet or ing. Plot Stalker Software Side 15 PlotStalker Software Page 15

16 Grene Agro tilbyder salg, service og rådgivning. Grene Agro Danmark er en division i Grene koncernen, der har datterselskaber samt salgs- og indkøbskontorer over hele verden. Grenes mission og aktiviteter er baseret på gensidig respekt og partnerskaber, hvor Grene tager initiativet til at sikre værdi for alle parter: medarbejdere, leverandører, forhandlere og slutbrugere. Hele koncernen arbejder målrettet for at sikre, at alle samarbejdspartnere føler sig i trygge hænder hos Grene. Grene Agro Kobbervej Skjern Tlf grene.com/agro Varenr. AA grene.com/agro - så er du i trygge hænder

RYOM Vildtkamera. Premium med MMS/data. Manual Nr. 218-328

RYOM Vildtkamera. Premium med MMS/data. Manual Nr. 218-328 RYOM Vildtkamera Premium med MMS/data Manual Nr. 218-328 Vildtkamera Premium - nr. 218-328 ACORN LTL-5310MM KAMERA MENU OG KNAPPER: På bagsiden af kameraet er der et LCD display, 4 retningsknapper, menu

Læs mere

Sådan får du e-bøger på læseren

Sådan får du e-bøger på læseren Sådan får du e-bøger på læseren 2010 Sony Corporation 4-259-024-11(1) Få e-bøger Få e-bøger e-boghandel Reader Library-software Læser Med Sony Reader Library-softwaren (Reader Library) kan du indkøbe og

Læs mere

QUICK MANUAL BRUGERNAVN: ADMIN PASSWORD: 00000 APP: SMARTEYES PRO PORT: 50100. SecVision - Quick Manual v1.0

QUICK MANUAL BRUGERNAVN: ADMIN PASSWORD: 00000 APP: SMARTEYES PRO PORT: 50100. SecVision - Quick Manual v1.0 QUICK MANUAL BRUGERNAVN: ADMIN PASSWORD: 00000 APP: SMARTEYES PRO PORT: 50100 SecVision - Quick Manual v1.0 1. System Login 1.1. Bruger Login ID: admin Password: 00000 1.2. Indstilling af dato/tid og harddisk

Læs mere

HunterEye. SC522E Brugermanual

HunterEye. SC522E Brugermanual HunterEye SC522E Brugermanual 1 Indholdsfortegnelse 1. Introduktion... 3 2. Kameraspecifikationer... 4 3. Funktionsoversigt... 5 4. Pakkens indhold... 6 5. Batteri og SD kort Installation... 7 6. Installering

Læs mere

Vejledning til at tjekke om du har sat manuel IP på din computer.

Vejledning til at tjekke om du har sat manuel IP på din computer. Indhold Vejledning til at, komme på nettet. (DANSK)... 2 Gælder alle systemer.... 2 Vejledning til at tjekke om du har sat manuel IP på din computer.... 2 Windows 7... 2 Windows Vista... 2 Windows XP...

Læs mere

Overvågningskamera Model 2472

Overvågningskamera Model 2472 Overvågningskamera Model 2472 Januar 2010 Indhold: A. Pakkens indhold 3 B. Beskrivelse af produktet 4 C. Forklaring til produktet 6 D. Montering 13 E. Ibrugtagen - indstilling 14 F. Indstilling valg af

Læs mere

Billedvideo med Photo Story

Billedvideo med Photo Story Billedvideo med Photo Story Programmer: Microsoft Photo Story 3 Microsoft Windows XP Microsoft Internet Explorer Anvendelse: Edb informatik - Almen Voksenuddannelse September 2006 Billedvideo med Photo

Læs mere

Dansk. Multifunktionelt. Zoom Digitalkamera. Betjeningsvejledning

Dansk. Multifunktionelt. Zoom Digitalkamera. Betjeningsvejledning Dansk Multifunktionelt Zoom Digitalkamera Betjeningsvejledning ii INDHOLD Oversigt over knapper og funktioner... 1 Ikoner på LCD-displayet... 2 Klargøring... 2 Isætning af batterier... 2 Isætning af SD/MMC-kort...

Læs mere

Bruger Manual PC Valtronics Udendørs Kamera - Windows system

Bruger Manual PC Valtronics Udendørs Kamera - Windows system Bruger Manual PC Valtronics Udendørs Kamera - Windows system Brugervejledning til PC (windows) 1. Installation af kamera Vejledningen er almen for alle Valtronics kameraer, og derfor kan billederne af

Læs mere

Guide til opdatering af Parrot CK3100 LCD, 3200LS Color, 3200LS+ og MK6100 med en Parrot Dongle

Guide til opdatering af Parrot CK3100 LCD, 3200LS Color, 3200LS+ og MK6100 med en Parrot Dongle Hvis man bruger en Bluetooth dongle fra Parrot (Parrot Dongle), så skal man følge nedenstående guide. Guiden er baseret med opdateringssoftware, version 3.4.1.0, til Microsoft Windows XP. For at kunne

Læs mere

LW313 Sweex Wireless 300N Adapter USB

LW313 Sweex Wireless 300N Adapter USB LW313 Sweex Wireless 300N Adapter USB Bemærk venligst! Udsæt ikke Sweex Wireless 300N Adapter USB for ekstreme temperaturer. Placér ikke adapteren i direkte sollys eller i nærheden af radiatorer eller

Læs mere

Brugermanual. EnVivo Cassette Converter

Brugermanual. EnVivo Cassette Converter Brugermanual EnVivo Cassette Converter INDHOLD Introduktion... 3 Produktegenskaber... 3 Udpakning af Cassette Converter... 3 Isætning / udskiftning af batterier... 4 Installation af software... 4 Beskrivelse

Læs mere

Overvågningskamera Model 2470-2471

Overvågningskamera Model 2470-2471 Overvågningskamera Model 2470-2471 Vi takker Dem for købet af dette L-protect overvågningskamera, som ved rigtig brug kan give Dem og Deres familie tryghed i mange år fremover. For at sikre dette er det

Læs mere

Brugervejledning til Mini DVR Alarm

Brugervejledning til Mini DVR Alarm Brugervejledning til Mini DVR Alarm Indholdsfortegnelse Information om kameraet... 3 Grundlæggende funktioner.... 3 Diagram over kameraet.. 3 Kameraets tilslutninger samt indikatorer... 4 Knapper på kameraets

Læs mere

WildGame HunterEye. TC5101NA Brugermanual

WildGame HunterEye. TC5101NA Brugermanual WildGame HunterEye TC5101NA Brugermanual Indholdsfortegnelse 1. Introduktion... 3 2. Digital Trail Scout digitalt kamera specifikationer... 4 3. Oversigt over taster og dele... 5 4. Indhold i pakning...

Læs mere

MM030 Sweex-videograbber med USB-stik

MM030 Sweex-videograbber med USB-stik MM030 Sweex-videograbber med USB-stik Tak, fordi du har købt dette Sweex-produkt. Her hos Sweex bestræber vi os altid på at udvikle pålidelige, funktionelle, driftsikre og brugervenlige produkter af høj

Læs mere

HUMANWARE BRAILLIANT INSTALLATIONSVEJLEDNING

HUMANWARE BRAILLIANT INSTALLATIONSVEJLEDNING HUMANWARE BRAILLIANT INSTALLATIONSVEJLEDNING KOMMANDOOVERSIGT TIL BRUG PÅ WINDOWS COMPUTERE MED JAWS INTRODUKTION: Brailliant displays har indbygget BlueTooth og USB. BlueTooth anvendes til at forbinde

Læs mere

Digital trådløst HD videoovervågning MODEL:SV-5200. www.secvision.dk

Digital trådløst HD videoovervågning MODEL:SV-5200. www.secvision.dk Digital trådløst HD videoovervågning MODEL:SV-5200 www.secvision.dk Funktioner : HD kameraer med indbygget IR lys op til 10 meter IR lys. 9 TFT LCD Minotor (800 x 480) To vejs lyd funktion Scan funktion

Læs mere

IT OG TELEFONI TIL ERHVERVSLIVET

IT OG TELEFONI TIL ERHVERVSLIVET Forberedelse af Mobile WiFi:... 3 Fejlfinding... 5 Mere information om dit 4G-modem... 6 Specifikationer... 7 1. Indsæt dit SIM-kort. Kontrollér, at du indsætter SIM-kortet i den rigtige retning. Se illustrationen.

Læs mere

Bakkamerafunktionen er en medhjælper; Producenten er ikke ansvarlig for uheld

Bakkamerafunktionen er en medhjælper; Producenten er ikke ansvarlig for uheld Strømforsyningen af denne enhed er 12V eneste (negativ jord), skal du ikke slutte den til 24V, ellers vil det beskadige denne enhed. Brug ikke systemet under kørslen. Vær venlig ikke at se programmer eller

Læs mere

Quickguide. Dansk quickguide til Nexus IP opsætning

Quickguide. Dansk quickguide til Nexus IP opsætning Quickguide Dansk quickguide til Nexus IP opsætning Contents NVR guide... 3 1.0 Optageren:... 3 1.1 Tilslutning... 3 1.2 Installation af harddisk:... 3 2.0 Først gang din optager bliver startet:... 4 3.0

Læs mere

Brugervejledning Bearbejdet af ScanDis A/S. ClearNote +

Brugervejledning Bearbejdet af ScanDis A/S. ClearNote + Brugervejledning Bearbejdet af ScanDis A/S + + Vejledning til + Brugervejledning version 7.2.1 Copyright 2006 by Optelec, The Netherlands og ScanDis A/S All rights reserved. Alle rettigheder forbeholdes.

Læs mere

Opsætning af Bolyguard/Scoutguard MG982 til GPRS

Opsætning af Bolyguard/Scoutguard MG982 til GPRS Opsætning af Bolyguard/Scoutguard MG982 til GPRS Med GPRS opsætningen kan man via datanetværket sende billeder til sin mail. Indsæt SD kortet i din PC eller forbind kameraet med PC en vha. USB stikket.

Læs mere

HP WEBKAMERA BRUGERVEJLEDNING

HP WEBKAMERA BRUGERVEJLEDNING HP WEBKAMERA BRUGERVEJLEDNING v4.3.da Part number: 5992-4251 Copyright 2008 2009 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Oplysningerne indeholdt heri kan ændres uden varsel. De eneste garantier for HP-produkter

Læs mere

SG550M Vildtkamera / fotoalarm med mms brugsanvisning

SG550M Vildtkamera / fotoalarm med mms brugsanvisning SG550M Vildtkamera / fotoalarm med mms brugsanvisning 28.12.2011 Larixvej 3 8471 Sabro Denmark www.alarm import.dk Servicetelefon: 8748 6000 1.1 Generel beskrivelse af SG550M Digital Jagtkamera SG550 M

Læs mere

Manual for VALTRONICS IP kamera Android APP

Manual for VALTRONICS IP kamera Android APP Manual for VALTRONICS IP kamera Android APP Herunder vises forskellige måder hvorpå man kan installere sin Android APP for Valtronics undendørs kamera. 1) Søg og installer din Android mobil APP via Play

Læs mere

how to save excel as pdf

how to save excel as pdf 1 how to save excel as pdf This guide will show you how to save your Excel workbook as PDF files. Before you do so, you may want to copy several sheets from several documents into one document. To do so,

Læs mere

Opsætning af Backup. Hvis programmet registreres korrekt vises nedenstående skærmbillede. Genstart herefter programmet.

Opsætning af Backup. Hvis programmet registreres korrekt vises nedenstående skærmbillede. Genstart herefter programmet. Opsætning af Backup Dette er en guide til opsætning af backup med Octopus File Synchronizer. Det første der skal ske er, at programmet skal registreres (programmet kan dog bruges i 30 dage, hvis det ikke

Læs mere

Installation af Bilinfo på Windows

Installation af Bilinfo på Windows Installation af Bilinfo på Windows Eksempler i denne vejledning er taget fra Windows 7 og Internet Explorer 8 Download det nødvendige program. Gå ind på www.bilinfo.dk/download Klik på download ud for:

Læs mere

WiseCam. Driftmanual. High tech environmental friendly rodent control

WiseCam. Driftmanual. High tech environmental friendly rodent control WiseCam Driftmanual High tech environmental friendly rodent control Version 1 - Okt. 2014 Tak for dit køb af WiseCam. Læs altid driftsmanualen før montage og idriftsætning. For kundesupport kontakt din

Læs mere

Generel information ikke at installere

Generel information ikke at installere Quick Guide Indholdsfortegnelse Generel information...3 Hovedmenu...4 Kamera & Display funktioner...4 Optagelse...5 Fullscreen...6 Justering af lys & kontrast...7 Afspilning af Videosekvenser...8 Udskrivningspanelet...10

Læs mere

ZoomText 10.1 Hurtig Brugervejledning Tillæg

ZoomText 10.1 Hurtig Brugervejledning Tillæg ZoomText 10.1 Hurtig Brugervejledning Tillæg Dette tillæg til ZoomText 10 kortvejledning dækker de nye funktioner og andre ændringer er specifikke for ZoomText 10.1 til Windows 8.x. For primære instruktioner

Læs mere

WiseCam. Driftsmanual. Hanger. Håndtag Stop Kontol lampe Run

WiseCam. Driftsmanual. Hanger. Håndtag Stop Kontol lampe Run WiseCam Driftsmanual Hanger Håndtag Stop Kontol lampe Run 1 Indhold Indledning. 3 Tekniske data. 4 Sikkerhed. 5 Skift Mini SD kort 6 Skift batteri 7 Kontrol af Batter niveau 9 Installation af MemoCam ip

Læs mere

WildGame Hunting Camera ST042. Bruger-manual

WildGame Hunting Camera ST042. Bruger-manual WildGame Hunting Camera ST042 Bruger-manual Indholdsfortegnelse 1. Introduktion... 3 2. Digitalt vildt-kamera-specifikationer... 4 3. Oversigt over dele... 5 4. Indhold i emballage... 6 5. Isætning af

Læs mere

QUICK START Updated: 18. Febr. 2014

QUICK START Updated: 18. Febr. 2014 QUICK START Updated: 18. Febr. 2014 For at komme hurtigt og godt igang med dine nye Webstech produkter, anbefales at du downloader den senest opdaterede QuickStart fra vores hjemmeside: In order to get

Læs mere

Installation af Oracle 10g Release 2 database

Installation af Oracle 10g Release 2 database Installation af Oracle 10g Release 2 database Oracle 10g database indeholder databasesoftware, enterprise manager, SQL*Plus m.m., HTML DB (i dag kendt som Application Express) og tilhørende HTTP Server

Læs mere

tube tube Brugermanual Internet Radio Digital Radio OXX Digital 2010 1 Follow OXX DIGITAL on twitter Follow OXX DIGITAL Scandinavian

tube tube Brugermanual Internet Radio Digital Radio OXX Digital 2010 1 Follow OXX DIGITAL on twitter Follow OXX DIGITAL Scandinavian N E X T G E N E R A T I O N R A D I O tube Brugermanual Internet Radio tube OXX Digital 2010 1 Follow OXX DIGITAL on twitter Follow OXX DIGITAL Scandinavian on facebook Design Indhold Oversigt...3 Front

Læs mere

Kursus i Panasonic AJ-HPX2100E

Kursus i Panasonic AJ-HPX2100E Kursus i Panasonic AJ-HPX2100E HD/SD DVCPRO P2 camcorder Kameraet Kamera ind- og udgange Gennemgang af menuerne Tjek af SD/HD indstillinger, MODE CHECK Filterhjul Kort om P2-kort SD-kort med indstillinger

Læs mere

Kom godt igang med DS-101g+ Disk Station. (installations vejledning)

Kom godt igang med DS-101g+ Disk Station. (installations vejledning) Kom godt igang med DS-101g+ Disk Station (installations vejledning) Bemærk Venligst se Chapter 2 Get to Know the Hardware i den engelske User s Guide for detaljeret beskrivelse af knapperne samt LEDs funktioner.

Læs mere

Bruger manual. Indholdsfortegnelse

Bruger manual. Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse System Krav 1. Installation... 3 2. Option Menu... 7 2.1 Indstillinger... 8 2.2 Gendan Tilstand... 9 2.3 Kodeord... 12 2.4 BIOS Gendannelse Setup... 13 2.5 Advanceret Indstillinger...

Læs mere

Brugervejledning. ComX brugervejledning version 4.1

Brugervejledning. ComX brugervejledning version 4.1 Brugervejledning ComX brugervejledning version 4.1 1 INDHOLD PAKKENS INDHOLD Pakkens indhold side 2 Fjernbetjening side 2 Tilslutning af Settop-boksen side 3 Introduktion til Bredbånds-TV side 4 Tilslutning

Læs mere

www.velleman.be http://forum.velleman.be/

www.velleman.be http://forum.velleman.be/ www.velleman.be http://forum.velleman.be/ Hardware opsætning... 5 Software installation... 6 Opstart af software... 7 Oscilloskop... 8 Spectrum analyser... 9 Periodisk recorder... 10 Funktionsgenerator...

Læs mere

Mobiltelefonen som videokamera i undervisningen. Steen Grønbæk Mercantec Viborg

Mobiltelefonen som videokamera i undervisningen. Steen Grønbæk Mercantec Viborg Mobiltelefonen som videokamera i Steen Grønbæk Mercantec Viborg 1 Video i - Lærer-/skoleproduceret video Typer Barfodsoptagelse fra en undervisningssituation Ved barfodsmetoden anvendes der ikke tid på

Læs mere

Special Ops Live. Dansk Quick Guide. Kamera indstillinger ved Foto mode. Nu kan du styre dit kamera live via sms

Special Ops Live. Dansk Quick Guide. Kamera indstillinger ved Foto mode. Nu kan du styre dit kamera live via sms Dansk Quick Guide Nu kan du styre dit kamera live via sms Når du modtager dit kamera pakkes det ud, du finder 12 Stk. NYE batterier, finder dit Sandisk SD Kort og dit nye simkort fra det teleselskab du

Læs mere

Brugere af USB-kabel: Forbind ikke USB-kablet før trin A2. 4 x 6" (10 x 15 cm) fotopapir. Klistermærke til kontrolpanelet (kan være påsat i forvejen)

Brugere af USB-kabel: Forbind ikke USB-kablet før trin A2. 4 x 6 (10 x 15 cm) fotopapir. Klistermærke til kontrolpanelet (kan være påsat i forvejen) Start her 1 Vigtige oplysninger om opsætning Brugere af trådløst eller kablet netværk: du skal følge instruktionerne i denne vejledning til opsætning for at tilføje HP All-in-One til dit netværk. Brugere

Læs mere

Det er muligt at opdatere kittet når det er installeret i bilen eller før det installeres, som dog kræver at man f.eks. tilslutter det et demopodie.

Det er muligt at opdatere kittet når det er installeret i bilen eller før det installeres, som dog kræver at man f.eks. tilslutter det et demopodie. Parrot s produkter kan opdateres med ny software, som i visse tilfælde kan være nødvendigt eller i fremtiden når man har købt en ny telefon som kræver nyeste software version. Det er muligt at opdatere

Læs mere

PDFmaps på smartphones

PDFmaps på smartphones PDFmaps på smartphones Kort udbyder - en enkel og (gratis) mulighed for at stille orienteringskort til rådighed på iphone/ipad og Android Bruger - en enkel og (gratis) mulighed for at downloade og anvende

Læs mere

PDFmaps på smartphones

PDFmaps på smartphones PDFmaps på smartphones Kort udbyder - en enkel og (gratis) mulighed for at stille orienteringskort til rådighed på iphone/ipad og Android Bruger - en enkel og (gratis) mulighed for at downloade og anvende

Læs mere

NVR Client system. Bruger Manual. SuperVision Alarmteknik ApS Cedervej 2, 8462 Harlev J +45 70 23 93 10 www.supervision-alarm.dk

NVR Client system. Bruger Manual. SuperVision Alarmteknik ApS Cedervej 2, 8462 Harlev J +45 70 23 93 10 www.supervision-alarm.dk NVR Client system Bruger Manual SuperVision Alarmteknik ApS Cedervej 2, 8462 Harlev J +45 70 23 93 10 www.supervision-alarm.dk 1 Indholdsfortegnelse. Side 3: Side 4-5: Side 6: Side 8: Side 10: Side 11:

Læs mere

SnapShot Extra / Extra black SnapShot Mobil / Mobil black 5.1

SnapShot Extra / Extra black SnapShot Mobil / Mobil black 5.1 Flash Infrarød SIM kort Linse Tænd/Sluk Ekstern V-forbindelse SD kort Batterikasse 1) Åbn kameraet ved hjælp af sidebeslagende 2) Sørg for at kameraet altid er slukket ( OFF ), når du skifter batterier

Læs mere

Carry it Easy Brugermanual

Carry it Easy Brugermanual Carry it Easy Brugermanual Brugermanual Version 2.0 2004-2006 CoSoSys SRL Carry it Easy Brugermanual Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse...I 1. Introduktion...1 2. Systemkrav...2 3. Installation...2

Læs mere

Viditronic NDVR Quick Guide. Ver. 2.0

Viditronic NDVR Quick Guide. Ver. 2.0 Viditronic NDVR Quick Guide Ver. 2.0 1 Indholdsfortegnelse 1. HOVEDMENU 3 1.1 START 5 1.2 AKTIVITETSINDIKATOR: 7 1.3 INFORMATIONS VINDUE: 7 1.4 PTZ KAMERA KONTROL: 7 1.5 SKÆRMMENU 8 1.5.1 AKTIVER BEVÆGELSE:

Læs mere

Stealth Cam Limited Warranty

Stealth Cam Limited Warranty Stealth Cam Limited Warranty Dit Stealth Cam er omfattet af en 90 dages begrænsede garanti på reservedele og arbejdskraft fra datoen for den oprindelige køber, og købet skal være foregået via en autoriseret

Læs mere

Udlæsning af opslagsfil til scanneren 1. Opret mappen pdt på C-drevet (c:\pdt).

Udlæsning af opslagsfil til scanneren 1. Opret mappen pdt på C-drevet (c:\pdt). Indholdsfortegnelse Introduktion... 2 Udlæsning af opslagsfil til scanneren... 3 Installation af scanneren... 4 Indlæsning af datafil i scanneren... 6 Brug af scanneren... 7 Sådan scanner du... 7 Tømning

Læs mere

Softwaremanual. HP SimpleSave. Backup-software Brugsanvisning. SimpleSave

Softwaremanual. HP SimpleSave. Backup-software Brugsanvisning. SimpleSave HP SimpleSave Backup-software Brugsanvisning Softwaremanual SimpleSave Sådan får du hjælp For yderligere hjælp med dit drev, installation af det samt softwaren, kan du kontakte en af følgende: HP Kundeservice

Læs mere

WildGame Hunting Camera. ST041 - med hvide LED dioder ST041N med sorte LED dioder. Bruger-manual

WildGame Hunting Camera. ST041 - med hvide LED dioder ST041N med sorte LED dioder. Bruger-manual WildGame Hunting Camera ST041 - med hvide LED dioder ST041N med sorte LED dioder Bruger-manual Indholdsfortegnelse 1. Introduktion... 3 2. Digitalt vildt-kamera-specifikationer... 4 3. Oversigt over dele...

Læs mere

WT-1011RC Programmer User Guide

WT-1011RC Programmer User Guide WT-1011RC Programmer User Guide Firmware Version 1.9 Note: 1. Information in this manual is subject to change without notice and does not represent a commitment of manufacturer. 2. Manufacturer shall not

Læs mere

ZoomText 10.1 for Windows 8 Hurtig Brugervejledning Tillæg

ZoomText 10.1 for Windows 8 Hurtig Brugervejledning Tillæg ZoomText 10.1 for Windows 8 Hurtig Brugervejledning Tillæg Dette tillæg til ZoomText 10 kortvejledning dækker de nye funktioner og andre ændringer er specifikke for ZoomText 10.1 til Windows 8. For primære

Læs mere

1. Detaljeret beskrivelse

1. Detaljeret beskrivelse Digital Diktafon Indhold 1. Detaljeret beskrivelse... 3 2. Specifikation... 4 3. Sæt batterier i... 4 4. Anvendelse... 6 4.1. Tænd/Sluk... 6 4.2. Optagelse... 6 4.4.1 Vælg optagelsestilstand... 6 4.4.2

Læs mere

Brugervejledning. LED Alarm

Brugervejledning. LED Alarm Brugervejledning LED Alarm 2 INHOLD 1. FUNKTIONER... 4 2. OPSÆTNING... 4 3. 12/24 TIMERS VISNING... 5 4. CELSIUS OR FAHRENHEIT FORMAT... 5 5. AFLÆS TEMPERATUR, DATO, ALARM og UDSÆT ALARM INTERVAL... 5

Læs mere

Quick Guide V8.0 - 1 -

Quick Guide V8.0 - 1 - Quick Guide V8.0-1 - Indholdsfortegnelse Generel information...3 Liveview...4 Optagelse af Videosekvenser...5 Afspilning af Videosekvenser...6 Menupanelet...7 Backup...11 Webcam...16 Trouble Shooting...21

Læs mere

BACKUP HD-SERIEN - BRUGERVEJLEDNING

BACKUP HD-SERIEN - BRUGERVEJLEDNING BACKUP HD-SERIEN - BRUGERVEJLEDNING TAK fordi du har købt ClickFree Backup. Denne vejledning er udarbejdet for at hjælpe dig med at bruge produktet, men generelt håber vi at produktet er intuitivt og at

Læs mere

Manual til at arbejde med POI på Garmin GPS.

Manual til at arbejde med POI på Garmin GPS. Manual til at arbejde med POI på Garmin GPS. Michael Pedersen (mike42dk) mike42dk@gratispoi.dk Juli 2009 Version 2.1 Jeg fralægger mig alt ansvar for den skade du kan komme til at forsage ved din GPS,

Læs mere

Kvikguide Starter System 3.2

Kvikguide Starter System 3.2 3.2 Indholdsfortegnelse ii / 12 Indholdsfortegnelse 1 Leverancen omfatter... 3 2 Forudsætninger... 4 3 De første trin... 5 4 Information og hjælp... 12 1 Leverancen omfatter 3 / 12 1 Leverancen omfatter

Læs mere

VEJLEDNING FOR SOFTWARE INSTALLATION OG USB TILSLUTNING

VEJLEDNING FOR SOFTWARE INSTALLATION OG USB TILSLUTNING VEJLEDNING FOR SOFTWARE INSTALLATION OG USB TILSLUTNING LYT1254-007A COPYRIGHT 2004 VICTOR COMPANY OF JAPAN, LTD. M4D3 DSC DANSK Trykt i Tyskland 0104HOH-ID-VE Dette dokument indeholder grundlæggende oplysninger

Læs mere

Digitalkamera Softwarevejledning

Digitalkamera Softwarevejledning EPSON Digitalkamera / Digitalkamera Softwarevejledning Dansk Alle rettigheder forbeholdt. Uden forudgående skriftlig tilladelse fra SEIKO EPSON CORPORATION må ingen del af denne publikation reproduceres,

Læs mere

Quick Guide. BEMÆRK: Hvis du allerede har Fitbit Connect installeret på din computer, skal du at hente den nyeste version for at oprette din One.

Quick Guide. BEMÆRK: Hvis du allerede har Fitbit Connect installeret på din computer, skal du at hente den nyeste version for at oprette din One. Kom godt i gang Hvad er inkluderet Din Fitbit One pakke indeholder: 1. Fitbit One Wireless Activity + Sleep Tracker 2. Holder 3. Trådløs synkroniserings dongle 4. Armbånd til at sove med 5. Opladning kabel

Læs mere

KORT VEJLEDNING TIL. Installation af Nokia Connectivity Cable Drivers

KORT VEJLEDNING TIL. Installation af Nokia Connectivity Cable Drivers KORT VEJLEDNING TIL Installation af Nokia Connectivity Cable Drivers Indholdsfortegnelse 1. Indledning...1 2. Nødvendige elementer...1 3. Installation af Nokia Connectivity Cable Drivers...2 3.1 Inden

Læs mere

Brugermanual MP3 afspiller

Brugermanual MP3 afspiller Brugermanual MP3 afspiller Du kan downloade manualen via følgende link: http://www.accessionx.com/dow nload/manual_links/1331.pdf Importør: Accession ApS, Vandmanden 34, 9200 Aalborg SV 2 Indholdsfortegnelse

Læs mere

HD 2850-ST. Kom hurtigt i gang. med din HD Entertain Mini. Endnu bedre tv. 15930_DK Quick Guide ADB 2850.indd 1 23/05/14 15.49

HD 2850-ST. Kom hurtigt i gang. med din HD Entertain Mini. Endnu bedre tv. 15930_DK Quick Guide ADB 2850.indd 1 23/05/14 15.49 HD 2850-ST Kom hurtigt i gang med din HD Entertain Mini Endnu bedre tv 15930_DK Quick Guide ADB 2850.indd 1 23/05/14 15.49 resolution 2850 manual 1 Pakkens indhold Kontroller, at pakkens indhold er komplet,

Læs mere

Mac OS X 10.6 Snow Leopard Installerings- og indstillingsvejledning

Mac OS X 10.6 Snow Leopard Installerings- og indstillingsvejledning Mac OS X 10.6 Snow Leopard Installerings- og indstillingsvejledning Læs dette dokument, før du installerer Mac OS X. Det indeholder vigtige oplysninger om installering af Mac OS X. Systemkrav Når du skal

Læs mere

Video Projector Controller. Brugermanual

Video Projector Controller. Brugermanual Jægergårdsgade 152/05A DK-8000 Aarhus C DENMARK WWW.WAHLBERG.DK l Video Projector Controller Brugermanual WWW.WAHLBERG.DK TELEPHONE +45 86 18 14 20 CELL PHONE +45 40 52 20 88 EMAIL: mads@wahlberg.dk Feb

Læs mere

RentCalC V2.0. 2012 Soft-Solutions

RentCalC V2.0. 2012 Soft-Solutions Udlejnings software Vores udvikling er ikke stoppet!! by Soft-Solutions RentCalC, som er danmarks ubetinget bedste udlejnings software, kan hjælpe dig med på en hurtigt og simple måde, at holde styr på

Læs mere

AVERMEDIA Quick Guide CMS3000

AVERMEDIA Quick Guide CMS3000 AVERMEDIA Quick Guide CMS3000-1 - CM3000 Software...3 Monitor...5 Afspilning...6 Lokal afspilning...7 Fjernafspilning i RealTime...9 Backup...10 Support...14-2 - CM3000 Software For at starte applikationen

Læs mere

WildGame HunterEye. TC5401NA Brugermanual

WildGame HunterEye. TC5401NA Brugermanual WildGame HunterEye TC5401NA Brugermanual Indholdsfortegnelse 1. Introduktion... 3 2. Digitalt vildt-kamera-specifikationer... 4 3. Oversigt over taster og dele... 5 4. Indhold i emballage... 6 5. Isætning

Læs mere

Kvik guide Bærbar, trådløs EKG-monitor

Kvik guide Bærbar, trådløs EKG-monitor Læs venligst hele manualen før ibrugtagning, og det er selvsagt vigtigt at instruktionerne følges meget nøje. Modellen kan også leveres med løse pads, med hvilke det er muligt at foretage kontinuerlige

Læs mere

EKSPORTER DIN FÆRDIGE FILM

EKSPORTER DIN FÆRDIGE FILM EKSPORTER DIN FÆRDIGE FILM Målet med en film er som regel at andre skal se den. Derfor skal ens sekvens altså det der er klippet sammen på tidslinjen også ud af AVID en igen. Der er grundlæggende to måder

Læs mere

Arbejde med forskellige video filtyper i Vegas Pro

Arbejde med forskellige video filtyper i Vegas Pro Arbejde med forskellige video filtyper i Vegas Pro Gary Rebholz Vegas Pro har altid støttet mange forskellige filformater. Fra begyndelsen for omkring 10 år siden, har Vegas Pro-brugere haft muligheden

Læs mere

Indhold. Installation af Cloudco HOME...1. Minimums systemkrav - Windows...1. Minimums Systemkrav - MAC...1. Minimums Systemkrav - MAC...

Indhold. Installation af Cloudco HOME...1. Minimums systemkrav - Windows...1. Minimums Systemkrav - MAC...1. Minimums Systemkrav - MAC... Manual cloudco HOME 01. feb, 2014 Indhold Installation af Cloudco HOME...1 Minimums systemkrav - Windows...1 Minimums Systemkrav - MAC...1 Minimums Systemkrav - MAC...1 Installation af Cloudco HOME - Windows...2

Læs mere

High Speed Kamera og Redigering

High Speed Kamera og Redigering digital Vejledning High Speed Kamera og Redigering Vejledning til læreren: Fra high speed optagelser til slowmotion film 2013 TEMA: BESKYT DIN HJERNE Introduktion Xciters Digital er et undervisningsforløb,

Læs mere

BRUGERVEJLEDNING VIDEOKAMERA

BRUGERVEJLEDNING VIDEOKAMERA BRUGERVEJLEDNING VIDEOKAMERA Side 2 til nyt videokamera Introduktion Det nye videokamera er et IP-videokamera, der tilsluttes trådløst til din router. Videokameraet fungerer sådan, at du kan se videooptagelser

Læs mere

Hyper-V på Windows 8 64 Bit. Indhold. Vejledning i brug af Hyper-V på en Windows 8 maskine

Hyper-V på Windows 8 64 Bit. Indhold. Vejledning i brug af Hyper-V på en Windows 8 maskine Hyper-V på Windows 8 64 Bit Vejledning i brug af Hyper-V på en Windows 8 maskine Indhold Hyper-V på Windows 8 64 Bit... 1 Installation... 2 Vejledning trin for trin... 2 Etablering af Netværk... 5 Opret

Læs mere

LEOGICS Pen-tablet. Hurtig installationsguide

LEOGICS Pen-tablet. Hurtig installationsguide LEOGICS Pen-tablet Hurtig installationsguide Velkommen Tak for købet af LEOGICS PT-1001 Pen-tablet. Du vil opdage hvor nemt det er at styre din computer ved brug af en digital pen i stedet for en mus.

Læs mere

Installation Aesiras 2009

Installation Aesiras 2009 Installation Aesiras 2009 Installationsvejledning Denne vejledning guider dig igennem installation af systemet. Hvis du kun har behov for økonomi- og handelsdelen, skal du kun anvende denne installationsvejledning.

Læs mere

BRUGERMANUAL DAB DIGITAL RADIO

BRUGERMANUAL DAB DIGITAL RADIO BRUGERMANUAL DAB DIGITAL RADIO INDHOLD Funktioner... 3 Produkt beskrivelse... 4 DAB Tilstand... 4 FM Tilstand... 7 Alarm indstilling... 8 Standby... 10 2 Funktioner 1 STAND BY Tænd / Sluk radioen ON or

Læs mere

Windows 7 Instruktionsvideo

Windows 7 Instruktionsvideo 1. Mus og tastatur (4:17) Du lærer vigtige taster på tastaturet at kende, samt hvordan du skal anvende musen i Windows 7. 2. Skrivebordet (4:39) Du lærer at arbejde med Skrivebordet i Windows 7 og kommer

Læs mere

Sådan kommer du i gang

Sådan kommer du i gang Sådan kommer du i gang Support Tak, fordi du har valgt et NETGEAR-produkt. Når du har installeret enheden, skal du finde serienummeret på etiketten på produktet og bruge det til at registrere dit produkt

Læs mere

Skitsering og rendering med Revit - BIM workflow fra skitse til præsentation

Skitsering og rendering med Revit - BIM workflow fra skitse til præsentation BIM University 2012 Skitsering og rendering med Revit - BIM workflow fra skitse til præsentation v/ André Andersen, Supporter, Arkitekt Indhold i Building Design Suites Workflow i Building Design Suite

Læs mere

Windows 8 trinvis opgraderingsvejledning FORTROLIG 1/53

Windows 8 trinvis opgraderingsvejledning FORTROLIG 1/53 Windows 8 trinvis opgraderingsvejledning FORTROLIG 1/53 Indhold 1. 1. Windows 8 installationsproces 2. Systemkrav 3. Forberedelser 2. 3. 4. 5. Ren 6. 1. Personlige indstillinger 2. Trådløst 3. Brugerdefinerede

Læs mere

Sådan redigerer du en hjemmeside i Umbraco

Sådan redigerer du en hjemmeside i Umbraco Brugermanual til din boligafdelings hjemmeside Sådan redigerer du en hjemmeside i Umbraco Indhold Introduktion... 2 Log på Umbraco og redigér din hjemmeside... 3 Opret ny side... 7 Gem side uden at udgive/publicere

Læs mere

Video-kikkert. Brugervejledning

Video-kikkert. Brugervejledning Video-kikkert Brugervejledning ADVARSEL: Den monterede video-kikkert kan aldrig bruges som erstatning for en almindelig video eller et kamera, da det kan medføre, at du uforsætligt peger på en anden person

Læs mere

1 Pakke. Installationsvejledning. Farvestyring af LCD-farveskærm. Vigtigt

1 Pakke. Installationsvejledning. Farvestyring af LCD-farveskærm. Vigtigt Installationsvejledning Farvestyring af LCD-farveskærm Vigtigt Læs PRECAUTIONS (FORHOLDSREGLER), denne installationsvejledning og brugervejledningen på cd-rommen omhyggeligt for at blive fortrolig med

Læs mere

Brugervejledning til Avery Wizard for Microsoft Office. Dansk version til www.avery.dk - www.avery.no

Brugervejledning til Avery Wizard for Microsoft Office. Dansk version til www.avery.dk - www.avery.no Brugervejledning til Avery Wizard for Microsoft Office Dansk version til www.avery.dk - www.avery.no Indholdsfortegnelse 1. Systemkrav 1. Systemkrav for at anvende Avery Wizard 2. Installering af Wizard

Læs mere

Funktion Spændvidde Nøjagtighed Luftfugtighed 0,0 til 100 % RF ± 3,0 % RF (40-60 %) ± 5,0 % RF (0-20 % og 80-100 %)

Funktion Spændvidde Nøjagtighed Luftfugtighed 0,0 til 100 % RF ± 3,0 % RF (40-60 %) ± 5,0 % RF (0-20 % og 80-100 %) Brugsanvisning Datalogger Model RHT10 Dataloggeren måler og gemmer op til 16.000 luftfugt- og temperaturmålinger fra 0-100 % RF og i temperaturområdet fra -40 til 70 ºC. Målefrekvens, alarm og start indstilles

Læs mere

Rollei DF-S100 SE. Brugermanual

Rollei DF-S100 SE. Brugermanual Rollei DF-S100 SE Brugermanual Version 1.06 2014.06 Indhold I. Pak Rollei DF-S100 SE scanneren ud...2 II. Sæt film ind i filmholderen...3 III. Hurtig start...7 IV. Betjeningsmanual...12 V. Specifikationer...37

Læs mere

Du har nu en genvej på dit skrivebord hen til den mappe hvor dine filer med bøgerne kommer til at ligge, den virkelige sti = c:\bøger.

Du har nu en genvej på dit skrivebord hen til den mappe hvor dine filer med bøgerne kommer til at ligge, den virkelige sti = c:\bøger. Download af bøger i MP3 format Side 1 af 6 Forudsætninger for at kunne benytte denne mulighed er: En computer med rimelig diskplads (hvert bog fylder små 200 MB). En god Internetforbindelse, for ikke at

Læs mere

Del dine gode oplevelser online med mobilt HD Snap-kamera fra Sony

Del dine gode oplevelser online med mobilt HD Snap-kamera fra Sony Pressemeddelelse 3. september 2009 Del dine gode oplevelser online med mobilt HD Snap-kamera fra Sony Med det ultra-kompakte MHS-PM1 kamera fra Sony er det nemt at tage billeder og videoer til hurtig upload

Læs mere

smart-house Web-Server Manual smart-house Web-Server Manual 1 of 15

smart-house Web-Server Manual smart-house Web-Server Manual 1 of 15 smart-house Web-Server Manual CARLO GAVAZZI AS, PB 215, NO-3901 Porsgrunn Telefon: 35 93 08 00 Telefax: 35 93 08 01 Internet: http://www.carlogavazzi.no E-Mail: gavazzi@carlogavazzi.no 1 of 15 Indholdsfortegnelse

Læs mere

Typo3 Manual TDC Landsklub Kommunikations setup version 2010.03.21

Typo3 Manual TDC Landsklub Kommunikations setup version 2010.03.21 Typo3 Manual TDC Landsklub Kommunikations setup version 2010.03.21 Der findes yderligere hjælp på www.typo3support.com Copyright Vision Team ApS 1 www.visionteam.dk Content Page 1 Log ind på intranettet...

Læs mere

Installation og brug af DMUs VPN klient Installation and use of DMU s VPN client

Installation og brug af DMUs VPN klient Installation and use of DMU s VPN client Installation og brug af DMUs VPN klient Installation and use of DMU s VPN client Bernhard Fabricius, IT-afdelingen Version 0.1, 2009-05-23 Tilmelding For at få adgang til VPN klienten skal der udfyldes

Læs mere