Brugsvejledning for M-880 digitalt vildtkamera

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Brugsvejledning for M-880 digitalt vildtkamera"

Transkript

1 CAMERA OVERVIEW (cont.) Instructions for M-880 Brugsvejledning for M-880 GameSpy digitalt vildtkamera Digital Camera TAK THANK for dit køb YOU af Grenes for your digital purchase vildtkamera. of the Læs M-880 venligst GameSpy denne brochure, Digital før Camera. du tager Please kameraet i brug. Hvis read du har this spørgsmål booklet before vedrørende using dette the produkt unit. If eller you andre should Moultrie-produkter, have any questions bedes about du kontakte this os ved product hjælp af oplysningerne or any other Moultrie på bagsiden product, af denne please brochure. contact us using the information on I Vildtkamera oversigt Set forfra LED-blitz Kameralinse Lyssensor Sekundær lyssensor Aim LED Bevægelses sensor AIM/OFF/ON Mode-knap Enter-knap LCD Display Navigations-knapper Set fra siden Mikrofon Låsemekanisme til batteriskuffe USB port Port til SD-kort Strømforsyning

2 I Vildtkamera oversigt (fortsat) ON / OFF / AIM-omskifter Anvendes til at tænde, slukke eller indstille kameraet. Når kameraet er i AIM-position, vil den røde LED-lampe på forsiden af kameraet lyse. For at finde centrum for kameraets optagevinkel skal du stille dig foran kameraet og flytte dig til venstre eller højre, mens du observerer AIM LED-lampen. Når du bevæger dig væk fra centrum, vil LED-lampen lyse svagere. Når du bevæger dig mod centrum, vil LED-lampen lyse stærkere. MODE-knap Med [MODE]-knappen kan du vælge mellem Camera Setup (Indstilling) eller Main Screen (Hovedskærm). Når omskifteren er indstillet til Setup, kan du navigere gennem menupunkterne ved hjælp af [UP] og [DOWN]-knapperne. [MODE]-knappen bruges også til at aktivere kameraet og tænde for displayet, når kameraet er i strømbesparende tilstand. ENTER, UP/DOWN og LEFT/RIGHT - knapperne [ENTER]-knappen vælger det punkt, der skal ændres. [UP]/[DOWN] og [LEFT]/[RIGHT]-knapperne anvendes til at gå gennem menupunkterne. Ved at trykke på [ENTER]-knappen igen vælges den indstilling, som er vist på displayet. Du skal også anvende [ENTER]-knappen, hvis du vil tage et billede manuelt. BATTERISKUFFE Kameraet bruger otte (8) AA-Alkaline batterier eller litiumbatterier. Skub låsemekanismen til højre og tag fat i det lille håndtag under afbryderen for at trække batteriskuffen ud. Bemærk: Det anbefales at bruge litiumbatterier for at opnå den bedste ydeevne. PORT TIL SD KORT Anvend SD-kort op til 32 GB til lagring af foto og video. Bemærk: Der skal være installeret et SD-kort for at kameraet kan fungere (sælges separat). USB PORT Download billeder og video til din computer ved at tilslutte det medfølgende kabel (sælges separat) til USB-porten. STRØMFORSYNING Kan udelukkende anvendes med Moultrie PowerPanel- eller Moultrie Battery Box-tilbehør (sælges separat). Bemærk: Brug af andre strømforsyningskilder vil gøre din garanti ugyldig og muligvis skade dit kamera. Side 2

3 II TRIN 1 TRIN 2 TRIN 3 TRIN 4 TRIN 5 TRIN 6 TRIN 7 TRIN 8 TRIN 9 LYNGUIDE Åbn frontlågen med de 2 clips på siden. Skub til låsemekanismen i kameraets bund og træk batteriskuffen ud samtidig. Læg otte (8) AA alkaline eller litiumbatterier i skuffen med polerne som angivet. Skub batteriskuffen på plads igen (batterier medfølger ikke). Indsæt SD-kort (SD-kort medfølger ikke). Træk den medfølgende monteringsrem gennem stropholderne på kameraets bagside og fastgør til et træ eller en pæl ca. 90 cm fra jorden som vist. Tænd kameraet ved at skubbe [ON/OFF/AIM]-omskifteren til ON-position. Stropholder Tryk på [MODE]-knappen én gang for at få kameraets opsætningsmenu. Indstil klokkeslæt og dato ved at trykke på [ENTER]. Anvend [UP/DOWN]-knapperne for at ændre det valgte felt, [LEFT/RIGHT] for at gå til næste felt og [ENTER], når du er færdig. Tryk på pil ned indtil TEMPERATURE vises. Tryk på [ENTER] og tryk på pil ned for at ændre til Celcius. Afslut med [ENTER]. Tryk på [MODE]-knappen og du har 30 sekunder, inden dit kamera tager et billede. Dit kamera vil nu automatisk tage billeder, når der er dyr i området baseret på fabriksindstillingerne nedenfor. Monteringsrem III STANDARDINDSTILLINGER Capture mode (Optagelsesfunktioner) Photo quality (Billedkvalitet) Photo Delay after each photo is taken (Billedforsinkelse efter hvert billede er taget) Motion Freeze (Billedfastfrysning) Multi Shot Count (Multi-foto) Digital Zoom Video Resolution (Videopløsning) Video lenght (Videolængde) Video Audio (Videolyd) Camera name (Kameranavn) Temperature (Temperatur) Informationsbanner trykt på billeder Plot Frequency (Sekvens-frekvens) Plot Duration (Sekvensvarighed) Default Setting (Fabriksindstilling) Delete All? (Slet alt?) MOTION DETECT MODE (stillbillede) HIGH (HØJ) 5 SECONDS 1 MINUT ON OFF NO ZOOM (Ingen zoom) HIGH (HØJ) 5 SEK ON MYCAMERA Fahrenheit ON 15 SECONDS (15 sekunder) 3 HOURS (3 timer) NO (Nej) NO (Nej) Side 3

4 IV OPTAGEFUNKTION Kameraet har fire optagefunktioner, som beskrevet nedenfor. Kameraet er fabriksindstillet til Motion Detect. MOTION DETECT MODE Der tages stillbilleder, når der registreres et dyr. Antallet af billeder, der tages, når der registreres et dyr, kan indstilles i Settings. Billeder gemmes i DCIM/100-mappen på SD-kortet. TIME LAPSE DURATION Kameraet tager billeder med et bestemt interval i løbet af dagen og lægger dem sammen for at skabe en sekvensvideo (*.MTL fil), som kan ses på den medfølgende Moultrie -software. Kameraet tager en billedsekvens to gange om dagen; en gang om morgenen og en gang om aftenen. Sekvensen om morgenen starter 15 minutter før solopgang. Sekvensen om aftenen slutter 15 minutter efter solnedgang. Se nedenstående oversigt. Varigheden af hver sekvens-video kan indstilles i Duration Setting i kameramenuen. Kameraet registrerer automatisk den korrekte tid for solopgang og solnedgang og justerer sig selv i overensstemmelse hermed. Sekvenserne gemmes i :/-mappen på SD-kortet. VIGTIGT: Det tager kameraet 24 timer at indstille sig til det korrekte solopgang- og solnedgangstidspunkt. Som standardindstilling vil kameraet starte sekvens om morgenen kl. 05:45 og afslutte aftenvideoen kl. 18:15. For at stille solopgangs- og solnedgangstiderne tilbage til fabriksindstillingen skal du vælge Default Settings i menuen. 15 minnutter 15 minnutter { Solopgang Solnedgang { Morgen sekvens Aften sekvens BEMÆRK: Kameraet kan stadig udløses, så der kan tages billede i bestemte indstillinger, mens kameraet er i sekvens-tilstand. Se venligst Frequency -indstillingerne i kameraets opsætning. HYBRID CAM MODE Kameraet fungerer i Time Lapse Duration -tilstand i løbet af dagen og Motion Detect -tilstand i løbet af natten. Tredive minutter efter solnedgang vil kameraet gå i Motion Detect -tilstand og tage natbilleder, når PIR-sensoren (Passiv Infrarød Sensor) udløses. VIDEO MODE Kameraet optager en video, når et dyr opfanges af bevægelsessensoren. I dagtimerne vil kameraet optage en video på 5, 15 eller 30 sekunder. I nattetimerne vil kameraet optage en video med en maksimal længde på 10 sekunder. Længden af videoen kan indstilles i SETTINGS. Side 4

5 V KAMERAOPSÆTNING Setup Menu (Opsætningsmenu): [UP/DOWN]-knapperne bruges til at navigere gennem de tilgængelige indstillingsmuligheder. [UP/ DOWN] går til det næste menupunkt, og [ENTER] vælger det punkt, der skal ændres. Yderligere valgmuligheder i menuen bliver tilgængelige ved at trykke på [UP/DOWN]-knappen, når enten den første eller sidste mulighed er fremhævet. setup DATE/TIME MM/DD/YY HH:MMAM Date/Time (Dato/Tid) Indstil dato/tid på SETUP DATE/TIME -skærmbilledet. Anvend [UP/DOWN]-knapperne for at ændre måneden. Tryk på [LEFT/RIGTH]-knapperne for at gå til næste felt. Tryk på [ENTER]-knappen igen for at gemme dine valg. Indstillingen af tid og dato bevares under batteriskift. Tiden justeres ikke automatisk ved skift mellem sommer- og vintertid. CAPTURE MODE motion detect Capture mode (Optagelsestilstand) (fabriksindstilling stillbillede). Tryk på [UP/DOWN]-knapperne for at fremhæve den ønskede indstilling. Tryk på [ENTER]-knappen for at gemme indstillingen og vende tilbage til kameraets opsætningsmenu. Der er fire indstillinger for optagelse MOTION DETECT, TIME LAPSE, HYBRID CAM eller VIDEO. For detaljer henvises der til denne brugsvejlednings afsnit vedrørende kameraets optagefunktion (CAPTURE MODE). PHOTO QUALITY (high)4.o MP Photo Quality (Billedkvalitet) (fabriksindstilling Høj) jo højere foto-/billedkvalitet, jo mere hukommelse bruger billedet. Dog har billeder i høj kvalitet højere opløsning, hvilket resulterer i mere klare billeder - særligt når du zoomer ind. Der er fire foto/billedkvalitetsindstillinger ENHANCED, HIGH, MEDIUM og LOW. Tryk på [UP/ DOWN]-knapperne for at fremhæve den ønskede indstilling. Tryk på [UP/DOWN]-knapperne for at gemme indstillingen og vende tilbage til kameraets opsætningsmenu. Der henvises til afsnittet SPECIFIKATIONER i denne brugsvejledning for detaljer vedrørende antal billeder, der kan gemmes baseret på billedkvaliteten. PHOTO DELAY 5 SEC Photo Delay (Billedforsinkelse) (Fabriksindstilling 5 sek) Billedforsinkelsesfunktionen fastsætter tidsrummet mellem billederne, Side 5

6 V KAMERAOPSÆTNING når der registreres et dyr, som forbliver inden for kameravinklen. For at ændre billedforsinkelsestiden skal du trykke på [UP/DOWN]-knapperne for at markere den ønskede indstilling. Tryk på [EN- TER]-knappen for at gemme indstillingen og vende tilbage til kameraets opsætningsmenu. Yderligere valgmuligheder bliver tilgængelig på menuen ved at trykke på [UP/DOWN]-knapperne, når den første/sidste mulighed er markeret. Billedforsinkelse kan indstilles til 5, 15 og 30 sekunder samt 1, 5, 10, 30 og 60 minutter. MOTION FREEZE ON Motion Freeze (billedfastfrysning) (Fabriksindstilling ON) - Denne funktion maksimerer billedskarpheden ved optagelse om natten. Når funktionen er slået til, vil kameraet bruge en maksimal eksponeringstid på 1/20 sek. ved nattebilleder. Andre justeringer foretages for at øge billedets lysstyrke og skarphed. Når funktionen er slået fra, vil kameraet bruge en maximal eksponeringstid på 1/8 sek. ved nattefotos. MULTI-SHOT OFF Multi-Shot (Multi-foto) (Fabriksindstilling OFF) Når kameraet er indstillet til MOTION DETECT i optagelsestilstand, kan kameraet tage 2 Shot Standard (2 Billeder Standard) eller 3 Shot Standard (3 Billeder Standard), 2 Shot Fast (2 Billeder Hurtig), 3 Shot Fast (3 Billeder Hurtig) og 4 Shot Fast (4 Billeder Hurtig), hver gang kameraet opfanger et dyr. Der er dermed cirka 3-4 sekunders forsinkelse mellem billederne, når indstillingen 2 Shot Standard eller 3 Shot Standard vælges. Hvis du vælger 2 Shot Fast, 3 Shot Fast eller 4 Shot Fast, vil kameraet tage det valgte antal billeder inden for 1-2 sekunder. For at vælge den ønskede indstilling, skal du trykke på [ENTER]-knappen for at gå til Multi-Shot Settings. Tryk på [UP] eller [DOWN]-knappen for at vælge det ønskede antal billeder. Tryk herefter på [ENTER] igen for at vende tilbage til kameraets opsætningsmenu. VIDEO RESOLUTION VGA Video Resolution (Video-opløsning) - (Fabriksindstilling High) Video-opløsning kan indstilles til VGA (lav) eller HD (høj). Jo højere kvalitet videoen har, jo mere hukommelse bruger videoen. Videoer i høj kvalitet har dog højere opløsning. Lav: 848 x 24 fps Høj: 1280 x 24 fps Tryk på [UP/DOWN]-knapperne for at markere den ønskede indstilling. Tryk på [ENTER]-knappen for at gemme indstillingen og vende tilbage til kameraets opsætningsmenu. Side 6

7 V KAMERAOPSÆTNING VIDEO length 10 sec Videolængde (Fabriksindstilling 10 sekunder) - Når kameraet er indstillet til VIDEO i optagelsestilstand, vil kameraet optage video i et bestemt tidsrum, hver gang der registreres et dyr. For at ændre længden af den video (5, 10, 30, 60, 90 sekunder), der optages, skal du trykke på [UP/DOWN]-knapperne for at markere den ønskede indstilling. Tryk på [ENTER]-knappen for at gemme indstillingen og vende tilbage til kameraets opsætningsmenu. Den maksimale videolængde for IR video om natten er 10 sekunder. VIDEO audio on Video audio (Videolyd) (Fabriksindstilling ON) - Denne funktion giver brugeren mulighed for at slå lyden under videooptagelsen til (ON) eller fra (OFF). Når dette er valgt, og kameraet er indstillet til VIDEO i optagelsestilstand, vil kameraet optage lyd sammen med videoen, hver gang kameraet opfanger et dyr. Tryk på [ENTER]-knappen for at gemme indstillingen og vende tilbage til kameraets opsætningsmenu. camera name moultriecam Camera name (Kameranavn) - (Fabriksindstilling MYCAMERA). Kameranavnet bliver vist på billederne og giver dermed et referencepunkt, når flere kameraer anvendes. For at ændre kameranavnet skal du anvende [LEFT/RIGHT]-knapperne for at markere det bogstav eller tegn, der skal ændres. Tryk på [UP/DOWN]-knappen for at vælge det ønskede tegn (A til Z, 0 til 9, bindestreg eller mellemrum). Tryk på [LEFT/RIGHT]-knappen for at gå til det næste bogstav. Tryk på [ENTER]-knappen for at gemme det nye kameranavn og vende tilbage til kameraets opsætningsmenu. temperature fahrenheit Temperature (Temperatur) - (Fabriksindstilling Fahrenheit). Temperaturen står mærket på hvert billede. Temperatuen kan angives i graderne Fahrenheit eller Celsius. For at ændre temperaturenhederne skal du trykke på [UP/DOWN]-knapperne for at markere den ønskede indstilling. Tryk på [ENTER]-knappen for at gemme indstillingen og vende tilbage til kameraets opsætningsmenu. Side 7

8 V KAMERAOPSÆTNING info strip on Info Strip (informations-banner) - (Fabriksindstilling ON) Når Info Strip er indstillet til ON, vil informationsbanneret, som beskrevet i afsnittet Avanceret Opsætning i denne brugsvejledning, stå mærket på billederne. Temperatur, månefase, dato, kameranavn & Moultrie-logo vil blive vist i bunden af hvert billede. Hvis Info Strip er indstillet til OFF, vil billederne ikke indeholde informationsbanner. For at ændre på Info Strip -indstillingen skal du trykke på [LEFT/RIGHT]-knapperne for at markere den ønskede indstilling. Tryk på [ENTER]-knappen for at gemme indstillingen og vende tilbage til kameraets opsætningsmenu. TIME frequency 30 seconds Plot Frequency (Sekvens-frekvens): (Fabriksindstilling 30 sekunder) Anvendes til at indstille tidsfrekvensen mellem hvert billede i Time -tilstand. For at ændre frekvensen skal du trykke på [UP/DOWN]-knapperne for at markere den ønskede indstilling. Tryk på [ENTER]-knappen for at gemme indstillingen og vende tilbage til kameraets opsætningsmenu. Sekvens-frekvensen kan indstilles til 5, 10, 15, 30 og 60 sekunder eller 2 og 5 minutter. BEMÆRK: Forøgelse af frekvensen vil reducere batteriets levetid. Det anbefales at anvende litiumbatterier, når der optages sekvens-videoer. BEMÆRK: Når sekvens-frekvensen er indstillet til 60 sekunder, 2 minutter eller 5 minutter, kan kameraets bevægelsessensor stadig aktiveres ind imellem billederne. Når dette sker, vil der blive taget et billede, som føjes til sekvens-videoen. TIME duration 3 hours Time Duration (Sekvens-varighed) (Fabriksindstilling 3 timer) Time Duration bruges til at begrænse de tidspunkter, hvor kameraet er aktivt. For at ændre sekvens-varigheden skal du trykke på [UP/DOWN]-knapperne for at markere den ønskede indstilling. Tryk på [ENTER]-knappen for at gemme indstillingen og vende tilbage til kameraets opsætningsmenu. Time Duration kan indstilles til hele dagen (All Day), 1, 2, 3 eller 4 timer. All Day - Plot-kameraet tager billeder hele dagen 1 Hour Plot-kameraet tager billeder i 1 time 2 gange om dagen 2 Hour Plot-kameraet tager billeder i 2 timer 2 gange om dagen 3 Hour Plot-kameraet tager billeder i 3 timer 2 gange om dagen 4 Hour Plot-kameraet tager billeder i 4 timer 2 gange om dagen BEMÆRK: Forøgelse af sekvens-varigheden vil reducere batteriets levetid. Det anbefales at anvende litiumbatterier, når der optages sekvens-videoer. Side 8

9 V KAMERAOPSÆTNING battery life 205 days Battery life (Batterilevetid) Denne funktion giver en anslået levetid på kameraets batteri. Batteriets levetid er udtrykt som ### Days. Tryk på [MODE]-knappen for at vende tilbage til kameraets opsætningsmenu. BEMÆRK: Det viste antal dage er baseret på, at der anvendes 8 AA alkaline-batterier med 5 dagsog 5 natbilleder pr. dag. Den faktiske batterilevetid varierer afhængigt af batteritype, vejrforhold og brug af kameraet. Det anbefales at anvende litiumbatterier for at opnå den bedste ydeevne. OBS: Vær meget forsigtig, når du aktiverer GEOTAGGING i dit kamera og uploader billeder til Internettet. Dette kan give andre oplysninger om den nøjagtige placering af dit kamera. Anvendelse af kameraets GEOTAGGING-funktioner er for egen risiko. Hverken Moultrie eller personer med tilknytning til Moultrie giver nogen garanti eller erklæringer med hensyn til datasikkerheden i forbindelse med billeder, som uploades til Internettet. Under ingen omstændigheder vil Moultrie eller dets datterselskaber kunne holdes erstatningsansvarlig for skader af nogen art, som opstår på grund af eller i forbindelse med dit brug af kameraet, kameraets GEOTAGGING-funktioner eller andre af dette kameras funktioner. gps latitude n GPS Latitude (GPS Breddegrad) Denne GPS-funktion giver brugeren mulighed for manuelt at indtaste brugerens position fra N eller S til N eller S for kunne spore vildt bedre og mere strategisk. Denne information vil stå i billedets EXIF-data. For at indtaste position skal du anvende [UP]- eller [DOWN]-navigationstasterne for at markere feltet og [RIGHT] eller [LEFT]-navigationstasterne for at vælge det ønskede felt. gps longitude w GPS Longitude (GPS Længdegrad) Denne GPS-funktion giver brugeren mulighed for manuelt at indtaste brugerens position fra Ø eller V til E eller W for at kunne spore vildt bedre og mere strategisk. Denne information vil stå i billedets EXIF-data. For at indtaste position skal du anvende [UP]- eller [DOWN]-navigationsknapperne for at markere feltet og [RIGHT] eller [LEFT]-navigationsknapperne for at vælge det ønskede felt. Side 9

10 V KAMERAOPSÆTNING default settings no Default settings (fabriksindstillinger) (Fabriksindstilling NO) For at gendanne fabriksindstillinger skal du trykke på [LEFT/RIGHT]-knapperne for at markere indstillingen YES. Tryk på [ENTER]-knappen for at gendanne fabriksindstillingerne og vende tilbage til kameraets opsætningsmenu. delete all NO Delete All Photos (Slet alle billeder) (Fabriksindstilling NO) For at slette alt indhold på SD-kortet skal du trykke på [LEFT/RIGHT]-knapperne for at markere indstillingen YES. Tryk på [ENTER]-knappen for at slette billeder og vende tilbage til kameraets opsætningsmenu. security code Security code (sikkerhedskode) Denne funktion forhindrer uautoriseret brug af kameraet, hvis det bliver væk eller stjålet. For at låse kameraet op, skal der indtastes en sikkerhedskode. Sikkerhedskoden er 5-cifret, og hvert ciffer er et tal mellem 0-9. Standardkoden er Så snart koden er ændret fra standardkoden, vil kameraet bede dig indtaste den korrekte kode hver gang: Kameraet tændes Kameraet vækkes fra dvaletilstand Kameraet er tilsluttet USB FCC-Meddelelse Moultrie Products, LLC MCG Bemærk: ændringer eller modifikationer, som ikke udtrykkeligt er godkendt af den ansvarlige part, kan ugyldiggøre brugerens ret til at betjene dette udstyr. Denne enhed overholder afsnit 15 i FCC-reglerne. Funktion er underlagt følgende to betingelser: (1) Enheden må ikke forårsage skadelig interferens, og (2) denne enhed skal acceptere ethvert modtaget interferens, herunder interferens der kan forårsage uønsket drift. BEMÆRK: PRODUCENTEN ER IKKE ANSVARLIG FOR RADIO- ELLER TV-INTERFERENS, DER SKYLDES UAUTORISEREDE ÆNDRINGER AF DETTE UDSTYR. SÅDANNE ÆNDRINGER KAN UGYLDIGGØRE BRUGERENS RET TIL AT BRUGE UDSTYRET. BEMÆRK: Dette udstyr er blevet testet og fundet at overholde grænserne for en Klasse B digital enhed, i henhold til afsnit 15 i FCC-reglerne. Disse grænser er designet til at yde rimelig beskyttelse mod skadelig interferens i boliginstallationer. Dette udstyr genererer, bruger og kan udstråle radiofrekvensenergi, og hvis det ikke installeres og anvendes i overensstemmelse med instruktionerne, kan det forårsage skadelig interferens for radiokommunikation. Der er dog ingen garanti for, at der ikke vil opstå interferens i en bestemt installation. Hvis dette udstyr forårsager skadelig interferens for radio-eller tv-modtagelse, hvilket kan fastslås ved at tænde og slukke for udstyret, opfordres brugeren til at forsøge at udbedre forholdene på en eller flere af følgende forholdsregler: Juster, eller flyt modtagerantennen. Øg afstanden mellem udstyret og modtageren Tilslut udstyret til en stikkontakt i et andet kredsløb end det, modtageren er tilsluttet. Kontakt forhandleren eller en erfaren radio/tv-tekniker for at få hjælp. Side 10

11 VI ADVANCERET INFORMATION VISNING AF BILLEDER PÅ COMPUTEREN VIA USB 1. Sæt det medfølgende USB-kabel i USB-porten på din Windows 7/Vista/XP-computer. 2. Sæt den anden ende af USB-kablet i kameraets USB-port. 3. For at få adgang til JPG-billeder og AVI-filmfiler skal du gå til My Computer og dobbeltklikke på Moultrie CAM drevet. Billedfilerne vil blive gemt i mappen DCIM/100_MDGC; videofiler vil blive gemt i mappen DCIM. 4. For at gå ud af USB-tilstand skal du følge Windows vejledning til at afbryde et flytbart drev korrekt VI VIADVANCED INFORMATION (cont.) og derefter tage kablet ud. ADVANCED INFORMATION (cont.) INFORMATION ON PICTURE ON PICTURE Billedinformation: Info-banneret The nedenfor info The strip vil info blive below strip vist i bunden will below appear af will billedet/videoen. at appear the bottom at the of the bottom photo/video: of the photo/video: 75 o F 01/01/13 12:00 AM MOULTRIECAM p Temp. Moon Date Time Camera Name Temp. Moon Date Time Camera Name Temperatur Måne Dato Tid Kameranavn Moon Phase The icons Moon for Phase the moon phase are as follows: Moon Phase (Månefase). The icons for the moon phase are as follows: Ikonerne for månefasen er som følger: Nymåne New Moon Tiltagende Waxing Crescet halvmåne Første First Quarter kvarter Tiltagende Waxing Gibbons fuldmåne Fuldmåne Full Moon Aftagende Waning Gibbons fuldmåne Sidste Last Quarter kvarter Aftagende Waning Crescet halvmåne Side 11

12 VII VILDTKAMERA SPECIFIKATIONER Billedkvalitet 0,5 MP 854 x 480 2,0 MP 1920 x ,0 MP 2560 x ,0 MP 3840 x 2160 Videokvalitet HD 1280 X 24 fps VGA 848 x 24 fps Anslået antal billeder gemt 4 GB SD-kort 0,5 MP ,0 MP ,0 MP ,0 MP Anslået videotid gemt 4GB SD-kort HD 45 minutter VGA 75 minutter SD Hukommelseskort 32 GB max. Optisk synsfelt 50 grader Batterier Alkaline AA-celler eller Litium AA-celler Anslået detekteringsområde 12 m. +/- 1,5 m. Vigtig information om batteri brug - Brug kun Alkaline eller lithium batterier, vi foreslår GP batterier - Bland aldrig gamle og nye batterier, skift altid alle batterier på samme tid. - Tag alle batterier ud af kameraet når kameraet ikke bruges i længere tid. Side 12

13 s g In time-lapse photography a series of still Aphotos PLOTSTALKER are taken at regular SOFTWARE INTRO Atime intervals. PLOTSTALKER The PlotStalker SOFTWARE INTRO Software INTRODUCTION allows you to load the SOFTWARE time In lapse time-lapse file INSTALLATION that photography was captured a series Download from of your still gratis Moultrie photos PlotStaker-software are Game taken at Camera regular på and scroll time intervals. backward The and PlotStalker forward Software A PLOTSTALKER allows you to load the SOFTWARE INTRO through your photos, single step, INTRODUKTION time lapse file that was captured search Ved tidsforskudt from for INTRODUCTION your activity fotografering Moultrie in a Game designated tages Camera en række area, stillbilleder and and In time-lapse med scroll save regelmæssige backward the files. photography and tidsintervaller. forward a series PlotStalker through of still software photos your giver photos, are dig taken mulighed single at regular step, SYSTEM REQUIREMENTS for at indlæse search time tidsforskydningsfilen, intervals. activity The in PlotStalker a der designated blev hentet fra > dit Moultrie area, Computer: Software and vildtkamera, save Intel allows the you files. og Pentium scrolle frem 4 or AMD Athlon 64 processor or above; 1GB to load the og tilbage gennem dine billeder, trinvist, søge time RAM lapse minimum; file that was 100 captured MB hard disk space minimum. efter aktivitet SYSTEM i et bestemt REQUIREMENTS område og gemme > filerne. from Operating your Moultrie System: Game Microsoft Camera Windows 32 bit - XP with Service Pack 2 or > and later; Computer: scroll Windows Intel backward Vista Pentium and forward Home 4 Premium, or AMD Athlon Business, 64 Ultimate, processor or or above; Enterprise 1GB with RAM minimum; 100 MB hard disk space minimum. through Service your Pack photos, 1; or single Windows step, 7 > Operating System: Microsoft Windows 32 bit - XP with Service Pack 2 or search for activity in a designated SYSTEMKRAV SOFTWARE later; area, and save INSTALLATION Windows Vista Home Premium, Business, Ultimate, or Enterprise with the files. Service Pack 1; or Windows 7 Computer: > SYSTEM Insert the Intel REQUIREMENTS PlotStalker Pentium 4 eller CD AMD into Athlon your computer 64 processor and eller follow højere; on-screen 1GB RAM minimum: instructions. SOFTWARE 100 MB INSTALLATION harddiskplads minimum. Operativsystem: LOADING > Computer: Microsoft Intel Windows Pentium 32 bit 4 XP or med AMD Service Athlon Pack 264 eller processor nyere; Windows or above; Vista, 1GB Insert PLOT the PlotStalker FILES > CD into your computer and follow on-screen instructions. RAM Home minimum; Premium, 100 Business, MB hard Ultimate, disk Enterprise space minimum. med Service Pack 1 eller Windows 7. 1 Using standard Microsoft utilities (ex. File Explorer My Computer), LOADING > Operating PLOT System: FILESMicrosoft Windows 32 bit - XP with Service Pack 2 or copy INDLÆSNING later; the PlotFiles AF Windows (extension PLOT-FILER Vista Home is.mlt) Premium, from Business, the PLOT Ultimate, directory Enterprise on the with 1SD card Using Hvis du bruger Service to standard the standard Pack hard Microsoft Microsoft-hjælpeprogrammer 1; or disk Windows drive utilities in 7 your (ex. computer. File Explorer Note My the Computer), location stored copy the PlotFiles (extension is.mlt)(f.eks. from File the Explorer PLOT directory - My Computer), on the skal du on the hard disk drive. kopiere fra PLOT -mappen på SD-kortet til harddisken på din computer (. MTL-filer). Bemærk placeringen 2 gemt Open på harddisken. the PlotStalker software application from the Windows Start Button SOFTWARE SD card to INSTALLATION the hard disk drive in your computer. Note the location stored on the disk drive. > Insert the PlotStalker CD into your computer and follow on-screen instructions. Åben PlotStalker-softwareprogrammet 2menu. Open Once the in the PlotStalker software software, fra Windows-startknapmenuen. application click from on the the Windows File Button Når du står Start i Button PlotStalker-softwaren, 3 Browse LOADING menu. to Once the PLOT klik location på in File FILES the Button PlotStalker in which Browse software, you for have at gå click til saved det on sted, the hvor File Plot Button du file(s) har gemt sekvens (plot)-fil(erne) 3(.MLT) Browse in step to (.MLT) the 1 location i above, trin 1 ovenfor. select in which Vælg the you file den have of ønskede interest saved fil the og and klik Plot click på file(s) Open. Open. 1 Using standard Microsoft utilities (ex. File Explorer My Computer), (.MLT) in step 1 above, select the file of interest and click Open. BEGIN/END copy the PlotFiles (extension is.mlt) from the PLOT directory on the BEGIN/END SD card to the hard disk drive in your computer. Note the location stored BEGIN/END Goes to the on (START/SLUT) first or last photo in the Plot File. Goes to the the first hard or last disk photo drive. in the Plot File. Går til første 2 eller Open sidste the foto PlotStalker i sekvens-filen. software application from the Windows Start Button FRAME BY FRAME FRAME BY FRAME menu. FRAME BY FRAME Once SEARCH in SEARCH the SEARCH (BILLED PlotStalker EFTER software, BILLED-SØGNING) click on the File Button Individually 3 Browse step forward to the location or backward in which through you have each saved photo. the Plot file(s) Gå enkeltvis Individually frem eller step tilbage forward gennem or backward hvert foto. through each photo. (.MLT) in step 1 above, select the file of interest and click Open. REWIND/PAUSE/PLAY REWIND/PAUSE/PLAY Play BEGIN/END (FREM- OG TILBAGESPOLING/PAUSE/PLAY) Play photos photos in sequence, in pause, or or play the photos in reverse order. Afspil These billederne Goes to i the rækkefølge, first or last sæt photo på pause in the eller Plot afspil File. These functions simulate a video a and are useful billederne for manually i omvendt searching rækkefølge. Disse funktioner simulerer video og er nyttige, når du vil søge manuelt efter changes changes in the in the photos. When a a sequence is being played, press ændringer FRAME i billederne. BY FRAME Når en sekvens SEARCH afspilles, kan du trykke på fast forward-knap- or pen fast-forward eller Individually rewind-knappen or fast-rewind step forward flere multiple gange or backward for times at øge through to hastigheden. increase each photo. speed. (1x-5x).(1x-5x) REWIND/PAUSE/PLAY PlotStalker Software Page 13 Play photos in sequence, pause, Plot Stalker or play Software the photos in reverse order. Side 13 These functions simulate a video and are useful for manually searching PlotStalker Software Page 13

14 ACTIVITY SEARCH B PLOTSTALKER AKTIVITETSSØGNING The BSearch PLOTSTALKER Feature will scan through ACTIVITY your photos SEARCH and automatically ACTIVITY look for SEARCH changes (AKTIVITETSSØGNING) in regions that you identify in Setup. ACTIVITY SEARCH Søgefunktionen vil scanne dine fotos igennem og automatisk se efter ændringer i de In search The The Search mode, Feature the will will PlotStalker scan scan through software your your photos scans and and automatically through the.mlt photo file, områder, look du definerer for i Setup. in that you in Når on kameraet a look photo for changes er i søge-tilstand, when in changes regions that vil PlotStalker-softwaren are you found identify in in scanne your Setup..mtl identified fotofilen igennem, stoppe In på et billede, the når der registreres ændringer i et defineret the område,.mlt og markere file, stops region, and then hig the In changes search mode, in blue. the PlotStalker You can software click anywhere scans through the the.mlt video photo file, viewing stops ændringerne med on on blåt. a photo Du kan when klikke changes hvor som are are found helst i in videoens in your your identified visningsområde region, for and and at then fjerne then highlights de blå marke- area to r ringer. the the blue the highlights. changes in in blue. blue. You You can can click click anywhere in in the the video viewing area area to to remove the the blue blue highlights. ACTIVITY SEARCH SEARCH SETUP (OPSÆT- SETUP NING AKTIVITETSSØGNING) ACTIVITY SEARCH Click the Settings button SETUP to activate the to Tryk på Click knappen the Settings for button at aktivere to activate the the Region and Sensitivity settings indstillingerne the Region Region and og Sensitivity Sensivity settings til aktivitetssøgningen. for for the for the the Activity Search DEFINE SEARCH REGION Provides SEARCH the the REGION ability to to (DEFINER search for for DEFINE in SEARCH the in REGION SØGEOMRÅDER) changes in the photo in a specific Provides Giver mulighed region rather the ability than for at søge than the efter the to entire search ændringer photo. for i billedet changes i et bestemt in the område photo i stedet in a for specific hele billedet. region rather than the entire photo. 1 Click on on the the Set Set Motion Search Area Area Button. 1. Klik på knappen [Set Motion Search Area]. 2. Brug musen Use til the at vælge og to trække et and rødt drag omrids the red omkring det område, the hvor area du you ønsker want at to 2 Use the mouse to select and drag the red outline around the area you want søge to efter bevægelse. search for Dette for movement. giver dig mulighed This This allows for at you you fokusere to to focus på on et meget a very very præcist precise område, area area if if hvis dette ønskes. 1 Click on the Set Motion Search Area Button. required. 3. Klik på knappen [OK] i pop-up-vinduet Settings for at bekræfte dine indstillinger og gå ud af menuen. 2 OK on the to your and 3Use Click the OK mouse button to on select the Settings and Popup drag window the red to outline confirm your around settings the and area you w exit the search exit the for menu. movement. This allows you to focus on a very precise area SENSITIVITY (FØLSOMHED) SENSITIVITY required. 1. Indstil til High Set to (høj), Medium eller or Low Low (lav) - This dette sets sætter the level niveauet of pixel for de pixelændringer, the som programmet 1 Set to High, Medium or Low - This sets the level of pixel change the program will vil opdage. BEMÆRK: pixel En pixelændring will vil forekomme with sammen med en farve, belysning 3 eller Click bevægelse, will OK detect. button så Note; denne a on indstilling pixel the change Settings er afgørende will occur Popup for with at opnå window a color, det resultat, intensity, to confirm du ønsker. lighting your or settin movement so so this this setting is is critical to to obtain the the desired results. or exit the menu. FABRIKSINDSTILLINGER DEFAULT SETTINGS 1 Click on on Default button to to return to to the the default values for for Search Area Area and and 1. SENSITIVITY Tryk på knappen [Default] for at gå tilbage til fabriksindstillingerne for Search Area og Sensitivity. Sensitivity settings. 1 Set GPS GPS to Latitude High, Medium or NLow - This sets the level of pixel change the will GPS GPS detect. Longitude Note; a pixel Wchange will occur with a color, intensity, li movement so this setting is critical to obtain the desired results. Side 14 Page PlotStalker Software DEFAULT SETTINGS

15 C PLOTSTALKER gem fil C PLOTSTALKER SAVE FILE OVERSIGT LAGRING AF FIL Brug PlotStalker-softwarens Save File -funktioner til at SAVING FILES OVERVIEW skabe et enkelt foto, reducere den samlede størrelse af.mtl-filen, Use the udelukke Save File uønskede features billeder of the PlotStalker i front eller oprette software en video, to create der kan a ses single ved photo, hjælp af reduce en standard the medieafspiller. overall size of the.mlt file, exclude unwanted photos in the front, or create a video that can EKSPORT be viewed AF BILLEDE/FOTO using a standard media player. 1. På hovedskærmen kan du vælge et startbillede/ foto EXPORTING ved hjælp af rullepanelet AN IMAGE/PHOTO i bunden af skærmen eller 1 On the frame-by-frame - main screen, choose søgefunktionen. a starting image/ 2. Tryk på photo SAVE -knappen. (frame) by using the scroll bar on the 3. Tryk på bottom Current of Image the display (*.jpg) - or the radioknappen. frame-by-frame 4. Tryk på Change. for at gå til mappen og filnavnet og gemme billedet. search feature. 5. Tryk 2 på Press Export the SAVE for at gemme button filen. 3 Select the Current Image (*.jpg) radio button 4 Press Change... to enter the directory and filename to save the image EKSPORT 5 Press AF Export MLT-FIL to save the file 1. Vælg EXPORTING den relevante MLT 50, 100 FILE eller 200-billeders videoklip-radioknap. 2. Vælg 1 Change -knappen Select the appropriate for at 50, vælge 100, det or sted, 200 du images video clip radio button. ønsker This at gemme will create eksportfilen. a MLT format file from the starting frame plus the 3. Indtast next mappe- 50, 100, og filnavn or 200 for frames. at gemme filen. 4. Vælg 2 Export -knappen Select the Change for button at gemme to select filen. Disse the desired filer kan location ses med to PlotStalker save the export Software. file. 3 Enter the directory and filename to save the file 4 Select the Export button to save the file. These files are viewable with EKSPORT AF WMV-FIL Plot Stalker Software. 1. Vælg den relevante 50, 100 eller 200-billeders videoklip-radioknap. Dette vil skabe en.wmw formatfil EXPORTING af startbilledet WMV plus FILE de næste 50, 100 eller 200 billeder. 2. Vælg Change -knappen for at vælge det sted, du ønsker at gemme eksportfilen. 3. Indtast 1 Select mappethe og appropriate filnavn for at 50, gemme 100, or filen. 200 images video clip radio button. This will 4. Vælg knappen create a Export.wmv format gemme file of filen. the starting Programmet frame vil plus konvertere the next til 50, video 100, baserede or 200 frames. billeder udfra 2 de Select valgte the indstillinger. Change button.wmv-filen to select kan the ses desired ved hjælp location af en standard-medieafspiller. to save the export file. Og er fremragende 3 Enter the når directory du skal uploade and filename til internettet to save eller the e. file 4 Select the Export button to save the file. The program will convert the images to video based on the chosen settings. The.wmv file can be viewed using a standard media player. Great for uploading to the internet or ing. Plot Stalker Software Side 15 PlotStalker Software Page 15

16 Grene Agro tilbyder salg, service og rådgivning. Grene Agro Danmark er en division i Grene koncernen, der har datterselskaber samt salgs- og indkøbskontorer over hele verden. Grenes mission og aktiviteter er baseret på gensidig respekt og partnerskaber, hvor Grene tager initiativet til at sikre værdi for alle parter: medarbejdere, leverandører, forhandlere og slutbrugere. Hele koncernen arbejder målrettet for at sikre, at alle samarbejdspartnere føler sig i trygge hænder hos Grene. Grene Agro Kobbervej Skjern Tlf grene.com/agro Varenr. AA grene.com/agro - så er du i trygge hænder

WildGame Hunting Camera ST042. Bruger-manual

WildGame Hunting Camera ST042. Bruger-manual WildGame Hunting Camera ST042 Bruger-manual Indholdsfortegnelse 1. Introduktion... 3 2. Digitalt vildt-kamera-specifikationer... 4 3. Oversigt over dele... 5 4. Indhold i emballage... 6 5. Isætning af

Læs mere

TRAKA32 OPSTARTS GUIDE

TRAKA32 OPSTARTS GUIDE TRAKA32 OPSTARTS GUIDE 14/03/2014 VERSION 5.1 [14/03/2014] Page 1 of 81 VERSIONS HISTORIK Version Date Who Description of Changes 3.0 16/11/12 AK Changed from old style document to official UD format and

Læs mere

Startvejledning til software

Startvejledning til software DANSK Startvejledning til software (Til brug sammen med cd-rom'en Canon Digital Camera Solution Disk Version 24) Du skal installere den software, der fulgte med på cd-rom'en Canon Digital Camera Solution

Læs mere

Copyright 2014 HomeAlarm ApS

Copyright 2014 HomeAlarm ApS 1 Introduktion... 4 1.1 Funktioner... 4 2 Kom Godt Igang... 5 2.1 Pakken Indeholder... 5 2.2 Oversigt over Kameraet... 6 2.3 Installation af Hardware... 6 3 Få Adgang til Kameraet... 7 3.1 Søgeværktøj...

Læs mere

WildGame HunterEye. TC5401NA Brugermanual

WildGame HunterEye. TC5401NA Brugermanual WildGame HunterEye TC5401NA Brugermanual Indholdsfortegnelse 1. Introduktion... 3 2. Digitalt vildt-kamera-specifikationer... 4 3. Oversigt over taster og dele... 5 4. Indhold i emballage... 6 5. Isætning

Læs mere

BRUGER MANUAL : Version 2.4

BRUGER MANUAL : Version 2.4 BRUGER MANUAL : Version 2.4 Indholdsfortegnelse 1 Introduktion 4 1.1 Om MyTobii 4 1.2 Support 4 1.3 Garanti 4 2 Installation af MyTobii 5 2.1 Montering og installation af MyTobii P10 5 2.2 Installation

Læs mere

OWNER S MANUAL. NetWorks+ Radio med DAB, FM og WiFi

OWNER S MANUAL. NetWorks+ Radio med DAB, FM og WiFi OWNER S MANUAL NetWorks+ Radio med DAB, FM og WiFi NetWorks+ Radio med DAB, FM og WiFi Indhold: Introduktion, Opsætning, WiFi-modtagelse...3 Knapper på toppen, Fjernbetjeningens funktioner...5 Knapper

Læs mere

DVB-T DVB-T2 DVB-C USB PVR* DVD*

DVB-T DVB-T2 DVB-C USB PVR* DVD* DVB-T DVB-T2 DVB-C USB PVR* DVD* Brugervejledning User guide * - optional / valgfri Inhold Tillykke... 4 Vigtige sikkerheds instruktioner... 5 Hvad medfølger i æsken... 7 Installation... 8 Startindstilling...

Læs mere

hp photosmart 945 digitalkamera med hp instant share

hp photosmart 945 digitalkamera med hp instant share hp photosmart 945 digitalkamera med hp instant share user's manual user's manual brugermanual Varemærker og copyright 2003 Copyright Hewlett-Packard Development Company, LP Gengivelse, tillempning eller

Læs mere

VEJLEDNING TIL. Nokia PC Suite 6.84

VEJLEDNING TIL. Nokia PC Suite 6.84 VEJLEDNING TIL Nokia PC Suite 6.84 Indholdsfortegnelse 1. Indledning...1 1.1 Nokia PC Suite-programmer...1 1.2 Nødvendige elementer...2 1.3 Yderligere oplysninger...4 2. Installation af Nokia PC Suite...5

Læs mere

BL-serien LCD-skærm Brugervejledning

BL-serien LCD-skærm Brugervejledning BL-serien LCD-skærm Brugervejledning Copyright Copyright 2014 af BenQ Corporation. Alle rettigheder forbeholdes. Ingen del af denne publikation må reproduceres, transmitteres, transskriberes, gemmes i

Læs mere

Betjeningsvejledning Blu-ray TM -diskafspiller

Betjeningsvejledning Blu-ray TM -diskafspiller Betjeningsvejledning Blu-ray TM -diskafspiller Model nr. DMP-BDT375 DMP-BDT374 DMP-BDT373 DMP-BDT371 DMP-BDT370 Firmware-opdatering Panasonic forbedrer løbende enhedens firmware for at sikre, at vores

Læs mere

Savi W745A. Trådløst headsetsystem med tilslutning til flere enheder. Brugervejledning

Savi W745A. Trådløst headsetsystem med tilslutning til flere enheder. Brugervejledning Savi W745A Trådløst headsetsystem med tilslutning til flere enheder Brugervejledning Indhold Velkommen 4 Systemkrav 4 DECT Enhanced Security 4 DECT-oplysninger 4 Hvad er der i æsken 6 Fakta om baseenhed

Læs mere

COBY KYROS INTERNET TABLET Quick Guide Læs venligst instruktionerne i denne manual før enheden benyttes

COBY KYROS INTERNET TABLET Quick Guide Læs venligst instruktionerne i denne manual før enheden benyttes COBY KYROS INTERNET TABLET Quick Guide Læs venligst instruktionerne i denne manual før enheden benyttes Indholdsfortegnelse Indsæt til dansk sprog 4 Mange tak 5 Pakkens indhold 5 Funktioner 6 Lær Coby

Læs mere

Jabra BIZ 2400 USB. www.jabra.com

Jabra BIZ 2400 USB. www.jabra.com Jabra BIZ 2400 USB Brugervejledning www.jabra.com 1 2011 GN Netcom A/S. Alle rettigheder forbeholdes. Denne brugervejledning er udgivet af GN Netcom A/S. Oplysningerne i denne brugervejledning er udelukkende

Læs mere

Dakota 10 og 20 brugervejledning

Dakota 10 og 20 brugervejledning Dakota 10 og 20 brugervejledning 2009 2010 Garmin Ltd. eller dets datterselskaber Garmin International, Inc. 1200 East 151st Street, Olathe, Kansas 66062, USA Tlf. (913) 397 8200 eller (800) 800 1020 Fax

Læs mere

Din brugermanual SAMSUNG SHR-6042P http://da.yourpdfguides.com/dref/2596293

Din brugermanual SAMSUNG SHR-6042P http://da.yourpdfguides.com/dref/2596293 Du kan læse anbefalingerne i brugervejledningen, den tekniske guide eller i installationsguiden. Du finder svarene til alle dine spørgsmål i i brugermanualen (information, specifikationer, sikkerhedsråd,

Læs mere

Aspire 9400/7100 Seriens. Brugervejledning

Aspire 9400/7100 Seriens. Brugervejledning Aspire 9400/7100 Seriens Brugervejledning Copyright 2006. Acer Incorporated. Alle Rettigheder Forbeholdes. Aspire 9400/7100 Seriens Brugervejledning Oprindeligt udgivet: 01/2006 Der kan foretages ændringer

Læs mere

Table of contents. Introduction... 3. Basic Operation... 5. Pages...11. Sonar Operation... 16. 1 Table of Contents Elite-5

Table of contents. Introduction... 3. Basic Operation... 5. Pages...11. Sonar Operation... 16. 1 Table of Contents Elite-5 Warning The user is cautioned that any changes or modifications not expressly approved by the party responsible for compliance could void the user s authority to operate the equipment. This equipment has

Læs mere

Vejledning til den grafiske grænseflade AK-EM 100 REFRIGERATION AND AIR CONDITIONING. Brugervejledning

Vejledning til den grafiske grænseflade AK-EM 100 REFRIGERATION AND AIR CONDITIONING. Brugervejledning Vejledning til den grafiske grænseflade AK-EM 100 REFRIGERATION AND AIR CONDITIONING Brugervejledning Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 2 AK-EM 100 Introduktion... 3 Beskrivelse af systemet...

Læs mere

Stora. Brugervejledning. 350 East Plumeria Drive San Jose, CA 95134 USA. Marts 2011 202-10797-02 v1.0

Stora. Brugervejledning. 350 East Plumeria Drive San Jose, CA 95134 USA. Marts 2011 202-10797-02 v1.0 Stora Brugervejledning 350 East Plumeria Drive San Jose, CA 95134 USA Marts 2011 202-10797-02 v1.0 2010-2011 NETGEAR, Inc. Alle rettigheder forbeholdes. Ingen dele af denne publikation må reproduceres,

Læs mere

Indhold. Dansk - 42 -

Indhold. Dansk - 42 - Indhold Funktioner... 44 Kære SHARP-kunde... 44 Indledning... 44 Klargøring... 44 Vigtige sikkerhedsforskrifter... 45 Sikkerhedsforskrifter... 46 Forbindelse til et TV-distributionssystem (kabel- TV etc.)

Læs mere

Trådløst 2.4G RF Micro Keyboard

Trådløst 2.4G RF Micro Keyboard Trådløst 2.4G RF Micro Keyboard Version 1.2 1 / 11 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. VELKOMMEN... 3 2. PRODUKT BESKRIVELSE... 3 3. PRODUKT INDHOLD... 3 4. PRODUKT OVERBLIK... 4 5. HARDWARE INSTALLATION... 5 5.1.

Læs mere

Quick Guide - Aplanner for Windows

Quick Guide - Aplanner for Windows Quick Guide - Aplanner for Windows Version 8.15.5 Indhold 1 Introduktion og oversigt... 5 1.1 Introduktion... 5 1.2 De vigtigste egenskaber for Aplanner for Windows... 5 1.3 Typiske brugere af Aplanner

Læs mere

Presario Bærbar Internet-pc Vejledningen Kom godt i gang 1200-serien

Presario Bærbar Internet-pc Vejledningen Kom godt i gang 1200-serien Presario Bærbar Internet-pc Vejledningen Kom godt i gang 1200-serien Om denne bog 2001 Compaq Computer Corporation COMPAQ, Presario og Compaq logoet er registeret hos U.S. Patent and Trademark Office.

Læs mere

DIGITALKAMERA. Komplet kameravejledning

DIGITALKAMERA. Komplet kameravejledning DIGITALKAMERA Komplet kameravejledning Dk Tak, fordi du har købt et Nikon digitalkamera. Læs alle anvisningerne nøje, så du får størst mulig glæde af kameraet, og opbevar brugervejledningen et sted, hvor

Læs mere

19 HD DIGITAL LCD TV/DVD 23 FULL HD DIGITAL LCD TV/DVD BRUGERVEJLEDNING

19 HD DIGITAL LCD TV/DVD 23 FULL HD DIGITAL LCD TV/DVD BRUGERVEJLEDNING 19 HD DIGITAL LCD TV/DVD 23 FULL HD DIGITAL LCD TV/DVD BRUGERVEJLEDNING 19'' Model B19F6D, B19F6 W19F6D, W19F6 23'' Model B23F6D, B23F6 W23F6D, W23F6 INdesign blan ADVARSLER Forsigtig Fjernsynet indeholder

Læs mere

Brugervejledning. Teknisk Support U.S.: 1-866-SANDISK (726-3475) Hele verden: www.sansa.com/support http://forums.sandisk.

Brugervejledning. Teknisk Support U.S.: 1-866-SANDISK (726-3475) Hele verden: www.sansa.com/support http://forums.sandisk. Brugervejledning Teknisk Support U.S.: 1-866-SANDISK (726-3475) Hele verden: www.sansa.com/support http://forums.sandisk.com/sansa For flere oplysninger om produktet, se www.sansa.com Clip-UM608-DAN Indholdsfortegnelse

Læs mere

LCX-15MT & LCX-16CT. Dansk Manual

LCX-15MT & LCX-16CT. Dansk Manual LCX-15MT & LCX-16CT Dansk Manual 1 Indhold Specifikationer 3 Tilbehør 3 Transducere 4 Installering 4 Tilslutning af ekstraudstyr 6 MMC hukommelseskort 7 Tastaturet 7 Betjening af ekkoloddet Sider/pages

Læs mere

Acer Aspire 1360 / 1520 Series. Brugervejledning

Acer Aspire 1360 / 1520 Series. Brugervejledning Acer Aspire 1360 / 1520 Series Brugervejledning Copyright 2004 Alle Rettigheder Forbeholdes. Brugervejledning til Acer Aspire 1360 / 1520 Series Notebookcomputer Oprindelig Udgave: August 2004 Der kan

Læs mere