Brugsvejledning for M-880 digitalt vildtkamera

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Brugsvejledning for M-880 digitalt vildtkamera"

Transkript

1 CAMERA OVERVIEW (cont.) Instructions for M-880 Brugsvejledning for M-880 GameSpy digitalt vildtkamera Digital Camera TAK THANK for dit køb YOU af Grenes for your digital purchase vildtkamera. of the Læs M-880 venligst GameSpy denne brochure, Digital før Camera. du tager Please kameraet i brug. Hvis read du har this spørgsmål booklet before vedrørende using dette the produkt unit. If eller you andre should Moultrie-produkter, have any questions bedes about du kontakte this os ved product hjælp af oplysningerne or any other Moultrie på bagsiden product, af denne please brochure. contact us using the information on I Vildtkamera oversigt Set forfra LED-blitz Kameralinse Lyssensor Sekundær lyssensor Aim LED Bevægelses sensor AIM/OFF/ON Mode-knap Enter-knap LCD Display Navigations-knapper Set fra siden Mikrofon Låsemekanisme til batteriskuffe USB port Port til SD-kort Strømforsyning

2 I Vildtkamera oversigt (fortsat) ON / OFF / AIM-omskifter Anvendes til at tænde, slukke eller indstille kameraet. Når kameraet er i AIM-position, vil den røde LED-lampe på forsiden af kameraet lyse. For at finde centrum for kameraets optagevinkel skal du stille dig foran kameraet og flytte dig til venstre eller højre, mens du observerer AIM LED-lampen. Når du bevæger dig væk fra centrum, vil LED-lampen lyse svagere. Når du bevæger dig mod centrum, vil LED-lampen lyse stærkere. MODE-knap Med [MODE]-knappen kan du vælge mellem Camera Setup (Indstilling) eller Main Screen (Hovedskærm). Når omskifteren er indstillet til Setup, kan du navigere gennem menupunkterne ved hjælp af [UP] og [DOWN]-knapperne. [MODE]-knappen bruges også til at aktivere kameraet og tænde for displayet, når kameraet er i strømbesparende tilstand. ENTER, UP/DOWN og LEFT/RIGHT - knapperne [ENTER]-knappen vælger det punkt, der skal ændres. [UP]/[DOWN] og [LEFT]/[RIGHT]-knapperne anvendes til at gå gennem menupunkterne. Ved at trykke på [ENTER]-knappen igen vælges den indstilling, som er vist på displayet. Du skal også anvende [ENTER]-knappen, hvis du vil tage et billede manuelt. BATTERISKUFFE Kameraet bruger otte (8) AA-Alkaline batterier eller litiumbatterier. Skub låsemekanismen til højre og tag fat i det lille håndtag under afbryderen for at trække batteriskuffen ud. Bemærk: Det anbefales at bruge litiumbatterier for at opnå den bedste ydeevne. PORT TIL SD KORT Anvend SD-kort op til 32 GB til lagring af foto og video. Bemærk: Der skal være installeret et SD-kort for at kameraet kan fungere (sælges separat). USB PORT Download billeder og video til din computer ved at tilslutte det medfølgende kabel (sælges separat) til USB-porten. STRØMFORSYNING Kan udelukkende anvendes med Moultrie PowerPanel- eller Moultrie Battery Box-tilbehør (sælges separat). Bemærk: Brug af andre strømforsyningskilder vil gøre din garanti ugyldig og muligvis skade dit kamera. Side 2

3 II TRIN 1 TRIN 2 TRIN 3 TRIN 4 TRIN 5 TRIN 6 TRIN 7 TRIN 8 TRIN 9 LYNGUIDE Åbn frontlågen med de 2 clips på siden. Skub til låsemekanismen i kameraets bund og træk batteriskuffen ud samtidig. Læg otte (8) AA alkaline eller litiumbatterier i skuffen med polerne som angivet. Skub batteriskuffen på plads igen (batterier medfølger ikke). Indsæt SD-kort (SD-kort medfølger ikke). Træk den medfølgende monteringsrem gennem stropholderne på kameraets bagside og fastgør til et træ eller en pæl ca. 90 cm fra jorden som vist. Tænd kameraet ved at skubbe [ON/OFF/AIM]-omskifteren til ON-position. Stropholder Tryk på [MODE]-knappen én gang for at få kameraets opsætningsmenu. Indstil klokkeslæt og dato ved at trykke på [ENTER]. Anvend [UP/DOWN]-knapperne for at ændre det valgte felt, [LEFT/RIGHT] for at gå til næste felt og [ENTER], når du er færdig. Tryk på pil ned indtil TEMPERATURE vises. Tryk på [ENTER] og tryk på pil ned for at ændre til Celcius. Afslut med [ENTER]. Tryk på [MODE]-knappen og du har 30 sekunder, inden dit kamera tager et billede. Dit kamera vil nu automatisk tage billeder, når der er dyr i området baseret på fabriksindstillingerne nedenfor. Monteringsrem III STANDARDINDSTILLINGER Capture mode (Optagelsesfunktioner) Photo quality (Billedkvalitet) Photo Delay after each photo is taken (Billedforsinkelse efter hvert billede er taget) Motion Freeze (Billedfastfrysning) Multi Shot Count (Multi-foto) Digital Zoom Video Resolution (Videopløsning) Video lenght (Videolængde) Video Audio (Videolyd) Camera name (Kameranavn) Temperature (Temperatur) Informationsbanner trykt på billeder Plot Frequency (Sekvens-frekvens) Plot Duration (Sekvensvarighed) Default Setting (Fabriksindstilling) Delete All? (Slet alt?) MOTION DETECT MODE (stillbillede) HIGH (HØJ) 5 SECONDS 1 MINUT ON OFF NO ZOOM (Ingen zoom) HIGH (HØJ) 5 SEK ON MYCAMERA Fahrenheit ON 15 SECONDS (15 sekunder) 3 HOURS (3 timer) NO (Nej) NO (Nej) Side 3

4 IV OPTAGEFUNKTION Kameraet har fire optagefunktioner, som beskrevet nedenfor. Kameraet er fabriksindstillet til Motion Detect. MOTION DETECT MODE Der tages stillbilleder, når der registreres et dyr. Antallet af billeder, der tages, når der registreres et dyr, kan indstilles i Settings. Billeder gemmes i DCIM/100-mappen på SD-kortet. TIME LAPSE DURATION Kameraet tager billeder med et bestemt interval i løbet af dagen og lægger dem sammen for at skabe en sekvensvideo (*.MTL fil), som kan ses på den medfølgende Moultrie -software. Kameraet tager en billedsekvens to gange om dagen; en gang om morgenen og en gang om aftenen. Sekvensen om morgenen starter 15 minutter før solopgang. Sekvensen om aftenen slutter 15 minutter efter solnedgang. Se nedenstående oversigt. Varigheden af hver sekvens-video kan indstilles i Duration Setting i kameramenuen. Kameraet registrerer automatisk den korrekte tid for solopgang og solnedgang og justerer sig selv i overensstemmelse hermed. Sekvenserne gemmes i :/-mappen på SD-kortet. VIGTIGT: Det tager kameraet 24 timer at indstille sig til det korrekte solopgang- og solnedgangstidspunkt. Som standardindstilling vil kameraet starte sekvens om morgenen kl. 05:45 og afslutte aftenvideoen kl. 18:15. For at stille solopgangs- og solnedgangstiderne tilbage til fabriksindstillingen skal du vælge Default Settings i menuen. 15 minnutter 15 minnutter { Solopgang Solnedgang { Morgen sekvens Aften sekvens BEMÆRK: Kameraet kan stadig udløses, så der kan tages billede i bestemte indstillinger, mens kameraet er i sekvens-tilstand. Se venligst Frequency -indstillingerne i kameraets opsætning. HYBRID CAM MODE Kameraet fungerer i Time Lapse Duration -tilstand i løbet af dagen og Motion Detect -tilstand i løbet af natten. Tredive minutter efter solnedgang vil kameraet gå i Motion Detect -tilstand og tage natbilleder, når PIR-sensoren (Passiv Infrarød Sensor) udløses. VIDEO MODE Kameraet optager en video, når et dyr opfanges af bevægelsessensoren. I dagtimerne vil kameraet optage en video på 5, 15 eller 30 sekunder. I nattetimerne vil kameraet optage en video med en maksimal længde på 10 sekunder. Længden af videoen kan indstilles i SETTINGS. Side 4

5 V KAMERAOPSÆTNING Setup Menu (Opsætningsmenu): [UP/DOWN]-knapperne bruges til at navigere gennem de tilgængelige indstillingsmuligheder. [UP/ DOWN] går til det næste menupunkt, og [ENTER] vælger det punkt, der skal ændres. Yderligere valgmuligheder i menuen bliver tilgængelige ved at trykke på [UP/DOWN]-knappen, når enten den første eller sidste mulighed er fremhævet. setup DATE/TIME MM/DD/YY HH:MMAM Date/Time (Dato/Tid) Indstil dato/tid på SETUP DATE/TIME -skærmbilledet. Anvend [UP/DOWN]-knapperne for at ændre måneden. Tryk på [LEFT/RIGTH]-knapperne for at gå til næste felt. Tryk på [ENTER]-knappen igen for at gemme dine valg. Indstillingen af tid og dato bevares under batteriskift. Tiden justeres ikke automatisk ved skift mellem sommer- og vintertid. CAPTURE MODE motion detect Capture mode (Optagelsestilstand) (fabriksindstilling stillbillede). Tryk på [UP/DOWN]-knapperne for at fremhæve den ønskede indstilling. Tryk på [ENTER]-knappen for at gemme indstillingen og vende tilbage til kameraets opsætningsmenu. Der er fire indstillinger for optagelse MOTION DETECT, TIME LAPSE, HYBRID CAM eller VIDEO. For detaljer henvises der til denne brugsvejlednings afsnit vedrørende kameraets optagefunktion (CAPTURE MODE). PHOTO QUALITY (high)4.o MP Photo Quality (Billedkvalitet) (fabriksindstilling Høj) jo højere foto-/billedkvalitet, jo mere hukommelse bruger billedet. Dog har billeder i høj kvalitet højere opløsning, hvilket resulterer i mere klare billeder - særligt når du zoomer ind. Der er fire foto/billedkvalitetsindstillinger ENHANCED, HIGH, MEDIUM og LOW. Tryk på [UP/ DOWN]-knapperne for at fremhæve den ønskede indstilling. Tryk på [UP/DOWN]-knapperne for at gemme indstillingen og vende tilbage til kameraets opsætningsmenu. Der henvises til afsnittet SPECIFIKATIONER i denne brugsvejledning for detaljer vedrørende antal billeder, der kan gemmes baseret på billedkvaliteten. PHOTO DELAY 5 SEC Photo Delay (Billedforsinkelse) (Fabriksindstilling 5 sek) Billedforsinkelsesfunktionen fastsætter tidsrummet mellem billederne, Side 5

6 V KAMERAOPSÆTNING når der registreres et dyr, som forbliver inden for kameravinklen. For at ændre billedforsinkelsestiden skal du trykke på [UP/DOWN]-knapperne for at markere den ønskede indstilling. Tryk på [EN- TER]-knappen for at gemme indstillingen og vende tilbage til kameraets opsætningsmenu. Yderligere valgmuligheder bliver tilgængelig på menuen ved at trykke på [UP/DOWN]-knapperne, når den første/sidste mulighed er markeret. Billedforsinkelse kan indstilles til 5, 15 og 30 sekunder samt 1, 5, 10, 30 og 60 minutter. MOTION FREEZE ON Motion Freeze (billedfastfrysning) (Fabriksindstilling ON) - Denne funktion maksimerer billedskarpheden ved optagelse om natten. Når funktionen er slået til, vil kameraet bruge en maksimal eksponeringstid på 1/20 sek. ved nattebilleder. Andre justeringer foretages for at øge billedets lysstyrke og skarphed. Når funktionen er slået fra, vil kameraet bruge en maximal eksponeringstid på 1/8 sek. ved nattefotos. MULTI-SHOT OFF Multi-Shot (Multi-foto) (Fabriksindstilling OFF) Når kameraet er indstillet til MOTION DETECT i optagelsestilstand, kan kameraet tage 2 Shot Standard (2 Billeder Standard) eller 3 Shot Standard (3 Billeder Standard), 2 Shot Fast (2 Billeder Hurtig), 3 Shot Fast (3 Billeder Hurtig) og 4 Shot Fast (4 Billeder Hurtig), hver gang kameraet opfanger et dyr. Der er dermed cirka 3-4 sekunders forsinkelse mellem billederne, når indstillingen 2 Shot Standard eller 3 Shot Standard vælges. Hvis du vælger 2 Shot Fast, 3 Shot Fast eller 4 Shot Fast, vil kameraet tage det valgte antal billeder inden for 1-2 sekunder. For at vælge den ønskede indstilling, skal du trykke på [ENTER]-knappen for at gå til Multi-Shot Settings. Tryk på [UP] eller [DOWN]-knappen for at vælge det ønskede antal billeder. Tryk herefter på [ENTER] igen for at vende tilbage til kameraets opsætningsmenu. VIDEO RESOLUTION VGA Video Resolution (Video-opløsning) - (Fabriksindstilling High) Video-opløsning kan indstilles til VGA (lav) eller HD (høj). Jo højere kvalitet videoen har, jo mere hukommelse bruger videoen. Videoer i høj kvalitet har dog højere opløsning. Lav: 848 x 24 fps Høj: 1280 x 24 fps Tryk på [UP/DOWN]-knapperne for at markere den ønskede indstilling. Tryk på [ENTER]-knappen for at gemme indstillingen og vende tilbage til kameraets opsætningsmenu. Side 6

7 V KAMERAOPSÆTNING VIDEO length 10 sec Videolængde (Fabriksindstilling 10 sekunder) - Når kameraet er indstillet til VIDEO i optagelsestilstand, vil kameraet optage video i et bestemt tidsrum, hver gang der registreres et dyr. For at ændre længden af den video (5, 10, 30, 60, 90 sekunder), der optages, skal du trykke på [UP/DOWN]-knapperne for at markere den ønskede indstilling. Tryk på [ENTER]-knappen for at gemme indstillingen og vende tilbage til kameraets opsætningsmenu. Den maksimale videolængde for IR video om natten er 10 sekunder. VIDEO audio on Video audio (Videolyd) (Fabriksindstilling ON) - Denne funktion giver brugeren mulighed for at slå lyden under videooptagelsen til (ON) eller fra (OFF). Når dette er valgt, og kameraet er indstillet til VIDEO i optagelsestilstand, vil kameraet optage lyd sammen med videoen, hver gang kameraet opfanger et dyr. Tryk på [ENTER]-knappen for at gemme indstillingen og vende tilbage til kameraets opsætningsmenu. camera name moultriecam Camera name (Kameranavn) - (Fabriksindstilling MYCAMERA). Kameranavnet bliver vist på billederne og giver dermed et referencepunkt, når flere kameraer anvendes. For at ændre kameranavnet skal du anvende [LEFT/RIGHT]-knapperne for at markere det bogstav eller tegn, der skal ændres. Tryk på [UP/DOWN]-knappen for at vælge det ønskede tegn (A til Z, 0 til 9, bindestreg eller mellemrum). Tryk på [LEFT/RIGHT]-knappen for at gå til det næste bogstav. Tryk på [ENTER]-knappen for at gemme det nye kameranavn og vende tilbage til kameraets opsætningsmenu. temperature fahrenheit Temperature (Temperatur) - (Fabriksindstilling Fahrenheit). Temperaturen står mærket på hvert billede. Temperatuen kan angives i graderne Fahrenheit eller Celsius. For at ændre temperaturenhederne skal du trykke på [UP/DOWN]-knapperne for at markere den ønskede indstilling. Tryk på [ENTER]-knappen for at gemme indstillingen og vende tilbage til kameraets opsætningsmenu. Side 7

8 V KAMERAOPSÆTNING info strip on Info Strip (informations-banner) - (Fabriksindstilling ON) Når Info Strip er indstillet til ON, vil informationsbanneret, som beskrevet i afsnittet Avanceret Opsætning i denne brugsvejledning, stå mærket på billederne. Temperatur, månefase, dato, kameranavn & Moultrie-logo vil blive vist i bunden af hvert billede. Hvis Info Strip er indstillet til OFF, vil billederne ikke indeholde informationsbanner. For at ændre på Info Strip -indstillingen skal du trykke på [LEFT/RIGHT]-knapperne for at markere den ønskede indstilling. Tryk på [ENTER]-knappen for at gemme indstillingen og vende tilbage til kameraets opsætningsmenu. TIME frequency 30 seconds Plot Frequency (Sekvens-frekvens): (Fabriksindstilling 30 sekunder) Anvendes til at indstille tidsfrekvensen mellem hvert billede i Time -tilstand. For at ændre frekvensen skal du trykke på [UP/DOWN]-knapperne for at markere den ønskede indstilling. Tryk på [ENTER]-knappen for at gemme indstillingen og vende tilbage til kameraets opsætningsmenu. Sekvens-frekvensen kan indstilles til 5, 10, 15, 30 og 60 sekunder eller 2 og 5 minutter. BEMÆRK: Forøgelse af frekvensen vil reducere batteriets levetid. Det anbefales at anvende litiumbatterier, når der optages sekvens-videoer. BEMÆRK: Når sekvens-frekvensen er indstillet til 60 sekunder, 2 minutter eller 5 minutter, kan kameraets bevægelsessensor stadig aktiveres ind imellem billederne. Når dette sker, vil der blive taget et billede, som føjes til sekvens-videoen. TIME duration 3 hours Time Duration (Sekvens-varighed) (Fabriksindstilling 3 timer) Time Duration bruges til at begrænse de tidspunkter, hvor kameraet er aktivt. For at ændre sekvens-varigheden skal du trykke på [UP/DOWN]-knapperne for at markere den ønskede indstilling. Tryk på [ENTER]-knappen for at gemme indstillingen og vende tilbage til kameraets opsætningsmenu. Time Duration kan indstilles til hele dagen (All Day), 1, 2, 3 eller 4 timer. All Day - Plot-kameraet tager billeder hele dagen 1 Hour Plot-kameraet tager billeder i 1 time 2 gange om dagen 2 Hour Plot-kameraet tager billeder i 2 timer 2 gange om dagen 3 Hour Plot-kameraet tager billeder i 3 timer 2 gange om dagen 4 Hour Plot-kameraet tager billeder i 4 timer 2 gange om dagen BEMÆRK: Forøgelse af sekvens-varigheden vil reducere batteriets levetid. Det anbefales at anvende litiumbatterier, når der optages sekvens-videoer. Side 8

9 V KAMERAOPSÆTNING battery life 205 days Battery life (Batterilevetid) Denne funktion giver en anslået levetid på kameraets batteri. Batteriets levetid er udtrykt som ### Days. Tryk på [MODE]-knappen for at vende tilbage til kameraets opsætningsmenu. BEMÆRK: Det viste antal dage er baseret på, at der anvendes 8 AA alkaline-batterier med 5 dagsog 5 natbilleder pr. dag. Den faktiske batterilevetid varierer afhængigt af batteritype, vejrforhold og brug af kameraet. Det anbefales at anvende litiumbatterier for at opnå den bedste ydeevne. OBS: Vær meget forsigtig, når du aktiverer GEOTAGGING i dit kamera og uploader billeder til Internettet. Dette kan give andre oplysninger om den nøjagtige placering af dit kamera. Anvendelse af kameraets GEOTAGGING-funktioner er for egen risiko. Hverken Moultrie eller personer med tilknytning til Moultrie giver nogen garanti eller erklæringer med hensyn til datasikkerheden i forbindelse med billeder, som uploades til Internettet. Under ingen omstændigheder vil Moultrie eller dets datterselskaber kunne holdes erstatningsansvarlig for skader af nogen art, som opstår på grund af eller i forbindelse med dit brug af kameraet, kameraets GEOTAGGING-funktioner eller andre af dette kameras funktioner. gps latitude n GPS Latitude (GPS Breddegrad) Denne GPS-funktion giver brugeren mulighed for manuelt at indtaste brugerens position fra N eller S til N eller S for kunne spore vildt bedre og mere strategisk. Denne information vil stå i billedets EXIF-data. For at indtaste position skal du anvende [UP]- eller [DOWN]-navigationstasterne for at markere feltet og [RIGHT] eller [LEFT]-navigationstasterne for at vælge det ønskede felt. gps longitude w GPS Longitude (GPS Længdegrad) Denne GPS-funktion giver brugeren mulighed for manuelt at indtaste brugerens position fra Ø eller V til E eller W for at kunne spore vildt bedre og mere strategisk. Denne information vil stå i billedets EXIF-data. For at indtaste position skal du anvende [UP]- eller [DOWN]-navigationsknapperne for at markere feltet og [RIGHT] eller [LEFT]-navigationsknapperne for at vælge det ønskede felt. Side 9

10 V KAMERAOPSÆTNING default settings no Default settings (fabriksindstillinger) (Fabriksindstilling NO) For at gendanne fabriksindstillinger skal du trykke på [LEFT/RIGHT]-knapperne for at markere indstillingen YES. Tryk på [ENTER]-knappen for at gendanne fabriksindstillingerne og vende tilbage til kameraets opsætningsmenu. delete all NO Delete All Photos (Slet alle billeder) (Fabriksindstilling NO) For at slette alt indhold på SD-kortet skal du trykke på [LEFT/RIGHT]-knapperne for at markere indstillingen YES. Tryk på [ENTER]-knappen for at slette billeder og vende tilbage til kameraets opsætningsmenu. security code Security code (sikkerhedskode) Denne funktion forhindrer uautoriseret brug af kameraet, hvis det bliver væk eller stjålet. For at låse kameraet op, skal der indtastes en sikkerhedskode. Sikkerhedskoden er 5-cifret, og hvert ciffer er et tal mellem 0-9. Standardkoden er Så snart koden er ændret fra standardkoden, vil kameraet bede dig indtaste den korrekte kode hver gang: Kameraet tændes Kameraet vækkes fra dvaletilstand Kameraet er tilsluttet USB FCC-Meddelelse Moultrie Products, LLC MCG Bemærk: ændringer eller modifikationer, som ikke udtrykkeligt er godkendt af den ansvarlige part, kan ugyldiggøre brugerens ret til at betjene dette udstyr. Denne enhed overholder afsnit 15 i FCC-reglerne. Funktion er underlagt følgende to betingelser: (1) Enheden må ikke forårsage skadelig interferens, og (2) denne enhed skal acceptere ethvert modtaget interferens, herunder interferens der kan forårsage uønsket drift. BEMÆRK: PRODUCENTEN ER IKKE ANSVARLIG FOR RADIO- ELLER TV-INTERFERENS, DER SKYLDES UAUTORISEREDE ÆNDRINGER AF DETTE UDSTYR. SÅDANNE ÆNDRINGER KAN UGYLDIGGØRE BRUGERENS RET TIL AT BRUGE UDSTYRET. BEMÆRK: Dette udstyr er blevet testet og fundet at overholde grænserne for en Klasse B digital enhed, i henhold til afsnit 15 i FCC-reglerne. Disse grænser er designet til at yde rimelig beskyttelse mod skadelig interferens i boliginstallationer. Dette udstyr genererer, bruger og kan udstråle radiofrekvensenergi, og hvis det ikke installeres og anvendes i overensstemmelse med instruktionerne, kan det forårsage skadelig interferens for radiokommunikation. Der er dog ingen garanti for, at der ikke vil opstå interferens i en bestemt installation. Hvis dette udstyr forårsager skadelig interferens for radio-eller tv-modtagelse, hvilket kan fastslås ved at tænde og slukke for udstyret, opfordres brugeren til at forsøge at udbedre forholdene på en eller flere af følgende forholdsregler: Juster, eller flyt modtagerantennen. Øg afstanden mellem udstyret og modtageren Tilslut udstyret til en stikkontakt i et andet kredsløb end det, modtageren er tilsluttet. Kontakt forhandleren eller en erfaren radio/tv-tekniker for at få hjælp. Side 10

11 VI ADVANCERET INFORMATION VISNING AF BILLEDER PÅ COMPUTEREN VIA USB 1. Sæt det medfølgende USB-kabel i USB-porten på din Windows 7/Vista/XP-computer. 2. Sæt den anden ende af USB-kablet i kameraets USB-port. 3. For at få adgang til JPG-billeder og AVI-filmfiler skal du gå til My Computer og dobbeltklikke på Moultrie CAM drevet. Billedfilerne vil blive gemt i mappen DCIM/100_MDGC; videofiler vil blive gemt i mappen DCIM. 4. For at gå ud af USB-tilstand skal du følge Windows vejledning til at afbryde et flytbart drev korrekt VI VIADVANCED INFORMATION (cont.) og derefter tage kablet ud. ADVANCED INFORMATION (cont.) INFORMATION ON PICTURE ON PICTURE Billedinformation: Info-banneret The nedenfor info The strip vil info blive below strip vist i bunden will below appear af will billedet/videoen. at appear the bottom at the of the bottom photo/video: of the photo/video: 75 o F 01/01/13 12:00 AM MOULTRIECAM p Temp. Moon Date Time Camera Name Temp. Moon Date Time Camera Name Temperatur Måne Dato Tid Kameranavn Moon Phase The icons Moon for Phase the moon phase are as follows: Moon Phase (Månefase). The icons for the moon phase are as follows: Ikonerne for månefasen er som følger: Nymåne New Moon Tiltagende Waxing Crescet halvmåne Første First Quarter kvarter Tiltagende Waxing Gibbons fuldmåne Fuldmåne Full Moon Aftagende Waning Gibbons fuldmåne Sidste Last Quarter kvarter Aftagende Waning Crescet halvmåne Side 11

12 VII VILDTKAMERA SPECIFIKATIONER Billedkvalitet 0,5 MP 854 x 480 2,0 MP 1920 x ,0 MP 2560 x ,0 MP 3840 x 2160 Videokvalitet HD 1280 X 24 fps VGA 848 x 24 fps Anslået antal billeder gemt 4 GB SD-kort 0,5 MP ,0 MP ,0 MP ,0 MP Anslået videotid gemt 4GB SD-kort HD 45 minutter VGA 75 minutter SD Hukommelseskort 32 GB max. Optisk synsfelt 50 grader Batterier Alkaline AA-celler eller Litium AA-celler Anslået detekteringsområde 12 m. +/- 1,5 m. Vigtig information om batteri brug - Brug kun Alkaline eller lithium batterier, vi foreslår GP batterier - Bland aldrig gamle og nye batterier, skift altid alle batterier på samme tid. - Tag alle batterier ud af kameraet når kameraet ikke bruges i længere tid. Side 12

13 s g In time-lapse photography a series of still Aphotos PLOTSTALKER are taken at regular SOFTWARE INTRO Atime intervals. PLOTSTALKER The PlotStalker SOFTWARE INTRO Software INTRODUCTION allows you to load the SOFTWARE time In lapse time-lapse file INSTALLATION that photography was captured a series Download from of your still gratis Moultrie photos PlotStaker-software are Game taken at Camera regular på and scroll time intervals. backward The and PlotStalker forward Software A PLOTSTALKER allows you to load the SOFTWARE INTRO through your photos, single step, INTRODUKTION time lapse file that was captured search Ved tidsforskudt from for INTRODUCTION your activity fotografering Moultrie in a Game designated tages Camera en række area, stillbilleder and and In time-lapse med scroll save regelmæssige backward the files. photography and tidsintervaller. forward a series PlotStalker through of still software photos your giver photos, are dig taken mulighed single at regular step, SYSTEM REQUIREMENTS for at indlæse search time tidsforskydningsfilen, intervals. activity The in PlotStalker a der designated blev hentet fra > dit Moultrie area, Computer: Software and vildtkamera, save Intel allows the you files. og Pentium scrolle frem 4 or AMD Athlon 64 processor or above; 1GB to load the og tilbage gennem dine billeder, trinvist, søge time RAM lapse minimum; file that was 100 captured MB hard disk space minimum. efter aktivitet SYSTEM i et bestemt REQUIREMENTS område og gemme > filerne. from Operating your Moultrie System: Game Microsoft Camera Windows 32 bit - XP with Service Pack 2 or > and later; Computer: scroll Windows Intel backward Vista Pentium and forward Home 4 Premium, or AMD Athlon Business, 64 Ultimate, processor or or above; Enterprise 1GB with RAM minimum; 100 MB hard disk space minimum. through Service your Pack photos, 1; or single Windows step, 7 > Operating System: Microsoft Windows 32 bit - XP with Service Pack 2 or search for activity in a designated SYSTEMKRAV SOFTWARE later; area, and save INSTALLATION Windows Vista Home Premium, Business, Ultimate, or Enterprise with the files. Service Pack 1; or Windows 7 Computer: > SYSTEM Insert the Intel REQUIREMENTS PlotStalker Pentium 4 eller CD AMD into Athlon your computer 64 processor and eller follow højere; on-screen 1GB RAM minimum: instructions. SOFTWARE 100 MB INSTALLATION harddiskplads minimum. Operativsystem: LOADING > Computer: Microsoft Intel Windows Pentium 32 bit 4 XP or med AMD Service Athlon Pack 264 eller processor nyere; Windows or above; Vista, 1GB Insert PLOT the PlotStalker FILES > CD into your computer and follow on-screen instructions. RAM Home minimum; Premium, 100 Business, MB hard Ultimate, disk Enterprise space minimum. med Service Pack 1 eller Windows 7. 1 Using standard Microsoft utilities (ex. File Explorer My Computer), LOADING > Operating PLOT System: FILESMicrosoft Windows 32 bit - XP with Service Pack 2 or copy INDLÆSNING later; the PlotFiles AF Windows (extension PLOT-FILER Vista Home is.mlt) Premium, from Business, the PLOT Ultimate, directory Enterprise on the with 1SD card Using Hvis du bruger Service to standard the standard Pack hard Microsoft Microsoft-hjælpeprogrammer 1; or disk Windows drive utilities in 7 your (ex. computer. File Explorer Note My the Computer), location stored copy the PlotFiles (extension is.mlt)(f.eks. from File the Explorer PLOT directory - My Computer), on the skal du on the hard disk drive. kopiere fra PLOT -mappen på SD-kortet til harddisken på din computer (. MTL-filer). Bemærk placeringen 2 gemt Open på harddisken. the PlotStalker software application from the Windows Start Button SOFTWARE SD card to INSTALLATION the hard disk drive in your computer. Note the location stored on the disk drive. > Insert the PlotStalker CD into your computer and follow on-screen instructions. Åben PlotStalker-softwareprogrammet 2menu. Open Once the in the PlotStalker software software, fra Windows-startknapmenuen. application click from on the the Windows File Button Når du står Start i Button PlotStalker-softwaren, 3 Browse LOADING menu. to Once the PLOT klik location på in File FILES the Button PlotStalker in which Browse software, you for have at gå click til saved det on sted, the hvor File Plot Button du file(s) har gemt sekvens (plot)-fil(erne) 3(.MLT) Browse in step to (.MLT) the 1 location i above, trin 1 ovenfor. select in which Vælg the you file den have of ønskede interest saved fil the og and klik Plot click på file(s) Open. Open. 1 Using standard Microsoft utilities (ex. File Explorer My Computer), (.MLT) in step 1 above, select the file of interest and click Open. BEGIN/END copy the PlotFiles (extension is.mlt) from the PLOT directory on the BEGIN/END SD card to the hard disk drive in your computer. Note the location stored BEGIN/END Goes to the on (START/SLUT) first or last photo in the Plot File. Goes to the the first hard or last disk photo drive. in the Plot File. Går til første 2 eller Open sidste the foto PlotStalker i sekvens-filen. software application from the Windows Start Button FRAME BY FRAME FRAME BY FRAME menu. FRAME BY FRAME Once SEARCH in SEARCH the SEARCH (BILLED PlotStalker EFTER software, BILLED-SØGNING) click on the File Button Individually 3 Browse step forward to the location or backward in which through you have each saved photo. the Plot file(s) Gå enkeltvis Individually frem eller step tilbage forward gennem or backward hvert foto. through each photo. (.MLT) in step 1 above, select the file of interest and click Open. REWIND/PAUSE/PLAY REWIND/PAUSE/PLAY Play BEGIN/END (FREM- OG TILBAGESPOLING/PAUSE/PLAY) Play photos photos in sequence, in pause, or or play the photos in reverse order. Afspil These billederne Goes to i the rækkefølge, first or last sæt photo på pause in the eller Plot afspil File. These functions simulate a video a and are useful billederne for manually i omvendt searching rækkefølge. Disse funktioner simulerer video og er nyttige, når du vil søge manuelt efter changes changes in the in the photos. When a a sequence is being played, press ændringer FRAME i billederne. BY FRAME Når en sekvens SEARCH afspilles, kan du trykke på fast forward-knap- or pen fast-forward eller Individually rewind-knappen or fast-rewind step forward flere multiple gange or backward for times at øge through to hastigheden. increase each photo. speed. (1x-5x).(1x-5x) REWIND/PAUSE/PLAY PlotStalker Software Page 13 Play photos in sequence, pause, Plot Stalker or play Software the photos in reverse order. Side 13 These functions simulate a video and are useful for manually searching PlotStalker Software Page 13

14 ACTIVITY SEARCH B PLOTSTALKER AKTIVITETSSØGNING The BSearch PLOTSTALKER Feature will scan through ACTIVITY your photos SEARCH and automatically ACTIVITY look for SEARCH changes (AKTIVITETSSØGNING) in regions that you identify in Setup. ACTIVITY SEARCH Søgefunktionen vil scanne dine fotos igennem og automatisk se efter ændringer i de In search The The Search mode, Feature the will will PlotStalker scan scan through software your your photos scans and and automatically through the.mlt photo file, områder, look du definerer for i Setup. in that you in Når on kameraet a look photo for changes er i søge-tilstand, when in changes regions that vil PlotStalker-softwaren are you found identify in in scanne your Setup..mtl identified fotofilen igennem, stoppe In på et billede, the når der registreres ændringer i et defineret the område,.mlt og markere file, stops region, and then hig the In changes search mode, in blue. the PlotStalker You can software click anywhere scans through the the.mlt video photo file, viewing stops ændringerne med on on blåt. a photo Du kan when klikke changes hvor som are are found helst i in videoens in your your identified visningsområde region, for and and at then fjerne then highlights de blå marke- area to r ringer. the the blue the highlights. changes in in blue. blue. You You can can click click anywhere in in the the video viewing area area to to remove the the blue blue highlights. ACTIVITY SEARCH SEARCH SETUP (OPSÆT- SETUP NING AKTIVITETSSØGNING) ACTIVITY SEARCH Click the Settings button SETUP to activate the to Tryk på Click knappen the Settings for button at aktivere to activate the the Region and Sensitivity settings indstillingerne the Region Region and og Sensitivity Sensivity settings til aktivitetssøgningen. for for the for the the Activity Search DEFINE SEARCH REGION Provides SEARCH the the REGION ability to to (DEFINER search for for DEFINE in SEARCH the in REGION SØGEOMRÅDER) changes in the photo in a specific Provides Giver mulighed region rather the ability than for at søge than the efter the to entire search ændringer photo. for i billedet changes i et bestemt in the område photo i stedet in a for specific hele billedet. region rather than the entire photo. 1 Click on on the the Set Set Motion Search Area Area Button. 1. Klik på knappen [Set Motion Search Area]. 2. Brug musen Use til the at vælge og to trække et and rødt drag omrids the red omkring det område, the hvor area du you ønsker want at to 2 Use the mouse to select and drag the red outline around the area you want søge to efter bevægelse. search for Dette for movement. giver dig mulighed This This allows for at you you fokusere to to focus på on et meget a very very præcist precise område, area area if if hvis dette ønskes. 1 Click on the Set Motion Search Area Button. required. 3. Klik på knappen [OK] i pop-up-vinduet Settings for at bekræfte dine indstillinger og gå ud af menuen. 2 OK on the to your and 3Use Click the OK mouse button to on select the Settings and Popup drag window the red to outline confirm your around settings the and area you w exit the search exit the for menu. movement. This allows you to focus on a very precise area SENSITIVITY (FØLSOMHED) SENSITIVITY required. 1. Indstil til High Set to (høj), Medium eller or Low Low (lav) - This dette sets sætter the level niveauet of pixel for de pixelændringer, the som programmet 1 Set to High, Medium or Low - This sets the level of pixel change the program will vil opdage. BEMÆRK: pixel En pixelændring will vil forekomme with sammen med en farve, belysning 3 eller Click bevægelse, will OK detect. button så Note; denne a on indstilling pixel the change Settings er afgørende will occur Popup for with at opnå window a color, det resultat, intensity, to confirm du ønsker. lighting your or settin movement so so this this setting is is critical to to obtain the the desired results. or exit the menu. FABRIKSINDSTILLINGER DEFAULT SETTINGS 1 Click on on Default button to to return to to the the default values for for Search Area Area and and 1. SENSITIVITY Tryk på knappen [Default] for at gå tilbage til fabriksindstillingerne for Search Area og Sensitivity. Sensitivity settings. 1 Set GPS GPS to Latitude High, Medium or NLow - This sets the level of pixel change the will GPS GPS detect. Longitude Note; a pixel Wchange will occur with a color, intensity, li movement so this setting is critical to obtain the desired results. Side 14 Page PlotStalker Software DEFAULT SETTINGS

15 C PLOTSTALKER gem fil C PLOTSTALKER SAVE FILE OVERSIGT LAGRING AF FIL Brug PlotStalker-softwarens Save File -funktioner til at SAVING FILES OVERVIEW skabe et enkelt foto, reducere den samlede størrelse af.mtl-filen, Use the udelukke Save File uønskede features billeder of the PlotStalker i front eller oprette software en video, to create der kan a ses single ved photo, hjælp af reduce en standard the medieafspiller. overall size of the.mlt file, exclude unwanted photos in the front, or create a video that can EKSPORT be viewed AF BILLEDE/FOTO using a standard media player. 1. På hovedskærmen kan du vælge et startbillede/ foto EXPORTING ved hjælp af rullepanelet AN IMAGE/PHOTO i bunden af skærmen eller 1 On the frame-by-frame - main screen, choose søgefunktionen. a starting image/ 2. Tryk på photo SAVE -knappen. (frame) by using the scroll bar on the 3. Tryk på bottom Current of Image the display (*.jpg) - or the radioknappen. frame-by-frame 4. Tryk på Change. for at gå til mappen og filnavnet og gemme billedet. search feature. 5. Tryk 2 på Press Export the SAVE for at gemme button filen. 3 Select the Current Image (*.jpg) radio button 4 Press Change... to enter the directory and filename to save the image EKSPORT 5 Press AF Export MLT-FIL to save the file 1. Vælg EXPORTING den relevante MLT 50, 100 FILE eller 200-billeders videoklip-radioknap. 2. Vælg 1 Change -knappen Select the appropriate for at 50, vælge 100, det or sted, 200 du images video clip radio button. ønsker This at gemme will create eksportfilen. a MLT format file from the starting frame plus the 3. Indtast next mappe- 50, 100, og filnavn or 200 for frames. at gemme filen. 4. Vælg 2 Export -knappen Select the Change for button at gemme to select filen. Disse the desired filer kan location ses med to PlotStalker save the export Software. file. 3 Enter the directory and filename to save the file 4 Select the Export button to save the file. These files are viewable with EKSPORT AF WMV-FIL Plot Stalker Software. 1. Vælg den relevante 50, 100 eller 200-billeders videoklip-radioknap. Dette vil skabe en.wmw formatfil EXPORTING af startbilledet WMV plus FILE de næste 50, 100 eller 200 billeder. 2. Vælg Change -knappen for at vælge det sted, du ønsker at gemme eksportfilen. 3. Indtast 1 Select mappethe og appropriate filnavn for at 50, gemme 100, or filen. 200 images video clip radio button. This will 4. Vælg knappen create a Export.wmv format gemme file of filen. the starting Programmet frame vil plus konvertere the next til 50, video 100, baserede or 200 frames. billeder udfra 2 de Select valgte the indstillinger. Change button.wmv-filen to select kan the ses desired ved hjælp location af en standard-medieafspiller. to save the export file. Og er fremragende 3 Enter the når directory du skal uploade and filename til internettet to save eller the e. file 4 Select the Export button to save the file. The program will convert the images to video based on the chosen settings. The.wmv file can be viewed using a standard media player. Great for uploading to the internet or ing. Plot Stalker Software Side 15 PlotStalker Software Page 15

16 Grene Agro tilbyder salg, service og rådgivning. Grene Agro Danmark er en division i Grene koncernen, der har datterselskaber samt salgs- og indkøbskontorer over hele verden. Grenes mission og aktiviteter er baseret på gensidig respekt og partnerskaber, hvor Grene tager initiativet til at sikre værdi for alle parter: medarbejdere, leverandører, forhandlere og slutbrugere. Hele koncernen arbejder målrettet for at sikre, at alle samarbejdspartnere føler sig i trygge hænder hos Grene. Grene Agro Kobbervej Skjern Tlf grene.com/agro Varenr. AA grene.com/agro - så er du i trygge hænder

digitalt vildtkamera CAMERA OVERVIEW Brugsvejledning (cont.) for M-880 Vildtkamera oversigt

digitalt vildtkamera CAMERA OVERVIEW Brugsvejledning (cont.) for M-880 Vildtkamera oversigt CAMERA OVERVIEW Brugsvejledning (cont.) for M-880 digitalt vildtkamera TAK for dit køb af Grenes digital vildtkamera. Læs venligst denne brochure, før du tager kameraet i brug. Hvis du har spørgsmål vedrørende

Læs mere

digitalt GameSpy vildtkamera

digitalt GameSpy vildtkamera CAMERA OVERVIEW (cont.) Brugsvejledning Instructions for for M990i M-990i digitalt GameSpy vildtkamera Digital Camera TAK for THANK THANK dit køb YOU af YOU Grenes for for your your digital purchase vildtkamera.

Læs mere

RYOM Vildtkamera. Premium med MMS/data. Manual Nr. 218-328

RYOM Vildtkamera. Premium med MMS/data. Manual Nr. 218-328 RYOM Vildtkamera Premium med MMS/data Manual Nr. 218-328 Vildtkamera Premium - nr. 218-328 ACORN LTL-5310MM KAMERA MENU OG KNAPPER: På bagsiden af kameraet er der et LCD display, 4 retningsknapper, menu

Læs mere

Vildtkamera DTC-530V.

Vildtkamera DTC-530V. Vildtkamera DTC-530V. Indhold fortegnelse......... 1 Kom godt i gang.........2 Information......... 2 Anvendelse......... 3 Fjernbetjening...... 3 Hukommelse kort......... 4 Quick Start...... 4 Isæt batterier.........

Læs mere

BRUGER VEJLEDNING DK 8MP wildview ir / KAMERA JK 020 / Åtelkamera 801/Albecom Justerbar 3 / 5 eller 8 mp.

BRUGER VEJLEDNING DK 8MP wildview ir / KAMERA JK 020 / Åtelkamera 801/Albecom Justerbar 3 / 5 eller 8 mp. BRUGER VEJLEDNING DK 8MP wildview ir / KAMERA JK 020 / Åtelkamera 801/Albecom Justerbar 3 / 5 eller 8 mp. Funktioner: 1. 5 cm TFT LCD-skærm med angivelse af optage tilstand, hukommelse på kort og batteri

Læs mere

BRUGERVEJLEDNING BUSHNELL TRAIL SCOUT DIGITALT KAMERA

BRUGERVEJLEDNING BUSHNELL TRAIL SCOUT DIGITALT KAMERA BRUGERVEJLEDNING BUSHNELL TRAIL SCOUT DIGITALT KAMERA DIGITAL TRAIL SCOUT SPECIFIKATIONER BILLEDSENSOR ½ CMOS, 2,1 mill. pixels (119800/119900) LINSE BLITZ F/3.5 effektiv brændvidde 42 mm. Synsvidde 45

Læs mere

QUICK MANUAL BRUGERNAVN: ADMIN PASSWORD: 00000 APP: SMARTEYES PRO PORT: 50100. SecVision - Quick Manual v1.0

QUICK MANUAL BRUGERNAVN: ADMIN PASSWORD: 00000 APP: SMARTEYES PRO PORT: 50100. SecVision - Quick Manual v1.0 QUICK MANUAL BRUGERNAVN: ADMIN PASSWORD: 00000 APP: SMARTEYES PRO PORT: 50100 SecVision - Quick Manual v1.0 1. System Login 1.1. Bruger Login ID: admin Password: 00000 1.2. Indstilling af dato/tid og harddisk

Læs mere

Bolyguard SG520. Brugervejledning

Bolyguard SG520. Brugervejledning Bolyguard SG520 Brugervejledning www.specialkamera.dk Vigtige tips Spændingen på kameraet er 6 volt. Du skal bruge enten 4 eller 8 stk. AA batterier i en god kvalitet eller en ekstern 6 volt DC strømforsyning.

Læs mere

Sådan får du e-bøger på læseren

Sådan får du e-bøger på læseren Sådan får du e-bøger på læseren 2010 Sony Corporation 4-259-024-11(1) Få e-bøger Få e-bøger e-boghandel Reader Library-software Læser Med Sony Reader Library-softwaren (Reader Library) kan du indkøbe og

Læs mere

BRUGERVEJLEDNING DENVER MPG-4054 NR Medie-afspiller

BRUGERVEJLEDNING DENVER MPG-4054 NR Medie-afspiller BRUGERVEJLEDNING DENVER MPG-4054 NR Medie-afspiller Denne MP4-afspiller er en fuld multimedie-afspiller. Det betyder, at den kan vise fotos og e-bøger i tekstformat, optage og afspille live audio og afspille

Læs mere

BRUGERVEJLEDNING TIL HP WEBKAMERA HD

BRUGERVEJLEDNING TIL HP WEBKAMERA HD BRUGERVEJLEDNING TIL HP WEBKAMERA HD Copyright 2012 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Microsoft, Windows og Windows Vista er amerikanske registrerede varemærker tilhørende Microsoft Corporation.

Læs mere

Wildgame ST041 MMS opsætning.

Wildgame ST041 MMS opsætning. Wildgame ST041 MMS opsætning. Med MMS opsætningen kan man sende MMS til Mail eller MMS til telefon. Der skal bruges et MMS abonnement. Vi anbefaler MMS opsætningen, det giver det bedste resultat for modtagelse

Læs mere

Brugsvejledning Copyright: Maj 2011

Brugsvejledning Copyright: Maj 2011 Brugsvejledning Copyright: Maj 2011 RECONYX HC600 Oversigt Tillykke med dit køb af et RECONYX VILDTKAMERA. RECONYX TM har været førende indenfor vildtkamera siden 2002. Dit HyperFire kamera er et state-of-the-art

Læs mere

Vejledning til at tjekke om du har sat manuel IP på din computer.

Vejledning til at tjekke om du har sat manuel IP på din computer. Indhold Vejledning til at, komme på nettet. (DANSK)... 2 Gælder alle systemer.... 2 Vejledning til at tjekke om du har sat manuel IP på din computer.... 2 Windows 7... 2 Windows Vista... 2 Windows XP...

Læs mere

Brugermanual 3D Webcam

Brugermanual 3D Webcam Brugermanual 3D Webcam 2 Indholdsfortegnelse Kort introduktion... 4 Installation... 4 Hardware Installation... 4 Software Installation... 5 Forklaring til knapper... 6 Linse Focus... 6 3D Justering...

Læs mere

Quick-guide til harddiskoptager

Quick-guide til harddiskoptager Quick-guide til harddiskoptager Beckersberg DVR400, Beckersberg DVR800 og Beckersberg DVR1600 Læs venligst quick-guiden grundigt, før du tager din Beckersberg harddiskoptager i brug. 1 Indholdsfortegnelse

Læs mere

HunterEye. SC522E Brugermanual

HunterEye. SC522E Brugermanual HunterEye SC522E Brugermanual 1 Indholdsfortegnelse 1. Introduktion... 3 2. Kameraspecifikationer... 4 3. Funktionsoversigt... 5 4. Pakkens indhold... 6 5. Batteri og SD kort Installation... 7 6. Installering

Læs mere

Podium View Dokument Kamera Billede Software Brugermanual (MAC)

Podium View Dokument Kamera Billede Software Brugermanual (MAC) Podium View Dokument Kamera Billede Software Brugermanual (MAC) Indholdsfortegnelse 1. Introduktion... 2 2. Systemkrav... 2 3. Installation af Podium View... 3 4. Forbind til hardware... 8 5. Begynd at

Læs mere

Tour Mate. Page 1 of 7

Tour Mate. Page 1 of 7 Tour Mate Page 1 of 7 Tour Mate Manual 1. Beskrivelse Tour Mate er et nyt skud på stammen af GPS produkter. Modellen har 4 innovative funktioner.. Find et punkt: Med 8 LED pile, vise Tour Mate dig vej

Læs mere

Divar - Archive Player. Betjeningsvejledning

Divar - Archive Player. Betjeningsvejledning Divar - Archive Player DA Betjeningsvejledning Divar Archive Player Betjeningsvejledning DA 1 Dansk Divar Digital Versatile Recorder Divar Archive Player Operation manual Contents Getting started................................................

Læs mere

Brugermanual. Action kamera

Brugermanual. Action kamera Brugermanual Action kamera Importør: Accession ApS, Nibevej 54.1, 9200 Aalborg SV 2 INDHOLD FORORD... 4 INTRODUKTION... 4 BETJENING... 5 1. Opladning... 5 2. Optag video... 6 3. Lydkontrol video... 7 4.

Læs mere

Quick-guide til harddiskoptager

Quick-guide til harddiskoptager Quick-guide til harddiskoptager Beckersberg DVR400, Beckersberg DVR800 og Beckersberg DVR1600 Læs venligst quick-guiden grundigt, før du tager din Beckersberg harddiskoptager i brug. 1 Indholdsfortegnelse

Læs mere

Manual. Trail Cam Basic

Manual. Trail Cam Basic Manual Trail Cam Basic 1 Laserstråle til kamera orientering 7 infrarød blitz LED "Batteristatus" LED Hægter 2 LED lyser orange for at advare om lav batteristyrke 8 3 "Driftsstatus" LED. LED lyser rødt,

Læs mere

DET KONGELIGE BIBLIOTEK NATIONALBIBLIOTEK OG KØBENHAVNS UNIVERSITETS- BIBLIOTEK. Index

DET KONGELIGE BIBLIOTEK NATIONALBIBLIOTEK OG KØBENHAVNS UNIVERSITETS- BIBLIOTEK. Index DET KONGELIGE Index Download driver... 2 Find the Windows 7 version.... 2 Download the Windows Vista driver.... 4 Extract driver... 5 Windows Vista installation of a printer.... 7 Side 1 af 12 DET KONGELIGE

Læs mere

Billedvideo med Photo Story

Billedvideo med Photo Story Billedvideo med Photo Story Programmer: Microsoft Photo Story 3 Microsoft Windows XP Microsoft Internet Explorer Anvendelse: Edb informatik - Almen Voksenuddannelse September 2006 Billedvideo med Photo

Læs mere

Overvågningskamera Model 2472

Overvågningskamera Model 2472 Overvågningskamera Model 2472 Januar 2010 Indhold: A. Pakkens indhold 3 B. Beskrivelse af produktet 4 C. Forklaring til produktet 6 D. Montering 13 E. Ibrugtagen - indstilling 14 F. Indstilling valg af

Læs mere

DENVER DPF 742 Betjeningsvejledning. Digital Fotoramme ADVARSEL. Sørg for, at der altid er fri adgang til den stikkontakt, apparatet er tilsluttet.

DENVER DPF 742 Betjeningsvejledning. Digital Fotoramme ADVARSEL. Sørg for, at der altid er fri adgang til den stikkontakt, apparatet er tilsluttet. DENVER DPF 742 Betjeningsvejledning Digital Fotoramme ADVARSEL Sørg for, at der altid er fri adgang til den stikkontakt, apparatet er tilsluttet. 1 Introduktion Tillykke med købet af din nye Digitale Fotoramme.

Læs mere

Beskrivelse. 1.Objektiv 2.Knap til optagelse 3.Knap til fotografering _ DEN 01

Beskrivelse. 1.Objektiv 2.Knap til optagelse 3.Knap til fotografering _ DEN 01 Beskrivelse 3 2 1 1.Objektiv 2.Knap til optagelse 3.Knap til fotografering DEN 01 13 4.Micro USB-port 10 12 11 6 7 8 9 4 5 5.Tænd/sluk-knap til batteri 6.Knap til side op 7.Tænd/sluk-knap 8.Knappen OK

Læs mere

Generel vejledning Indendørs kamera

Generel vejledning Indendørs kamera Generel vejledning Indendørs kamera 1 Indhold 2 3 6 13 14 15 16 17 Generel vejledning til App Profil Indstillinger (Settings) Se live video Playback Alert Alarm Hjælp til trådløs opsætning Tekniske specifikationer

Læs mere

Brugermanual. 4GB MP3/ MP4 afspiller

Brugermanual. 4GB MP3/ MP4 afspiller Brugermanual 4GB MP3/ MP4 afspiller Mail: aldi@feiyue.dk 1 VIGTIGT! For optimal brugertilfredshed foreslår vi, at du bruger en pen eller negl, når du betjener skærmen. Mail: aldi@feiyue.dk 2 INDHOLD KNAP

Læs mere

Hurtig Start Guide 1

Hurtig Start Guide 1 Hurtig Start Guide 1 Kamera Tilslutnings Diagram Telefon Tablet OBS: I den indledende opsætning, tilslut kameraet til routeren med Ethernet kablet, følg derefter de næste trin 2 1. Installer Reolink APP

Læs mere

Dansk MULTIFUNKTIONELT. Digitalkamera. Brugervejledning

Dansk MULTIFUNKTIONELT. Digitalkamera. Brugervejledning Dansk MULTIFUNKTIONELT Digitalkamera Brugervejledning INDHOLD OVERSIGT OVER KNAPPER OG FUNKTIONER... 1 IKONER PÅ LCD-DISPLAYET... 2 FORBEREDELSE... 2 Isætning af batterier... 2 Isætning af SD/MMC-kortet...

Læs mere

Status på det trådløse netværk

Status på det trådløse netværk Status på det trådløse netværk Der er stadig problemer med det trådløse netværk, se status her: http://driftstatus.sdu.dk/?f=&antal=200&driftid=1671#1671 IT-service arbejder stadig med at løse problemerne

Læs mere

Brugermanual. 2GB MP3 afspiller

Brugermanual. 2GB MP3 afspiller Brugermanual 2GB MP3 afspiller Indhold 1. Knappe funktioner og fremgagnsmåde... 4 2. Instruktioner... 4 2.1 Tænd og sluk... 4 2.2 Upload Music to the Player... 5 2.3 Afspil musik... 6 2.4 Normal or shuffle

Læs mere

Dansk. Multifunktionelt. Zoom Digitalkamera. Betjeningsvejledning

Dansk. Multifunktionelt. Zoom Digitalkamera. Betjeningsvejledning Dansk Multifunktionelt Zoom Digitalkamera Betjeningsvejledning ii INDHOLD Oversigt over knapper og funktioner... 1 Ikoner på LCD-displayet... 2 Klargøring... 2 Isætning af batterier... 2 Isætning af SD/MMC-kort...

Læs mere

Help / Hjælp

Help / Hjælp Home page Lisa & Petur www.lisapetur.dk Help / Hjælp Help / Hjælp General The purpose of our Homepage is to allow external access to pictures and videos taken/made by the Gunnarsson family. The Association

Læs mere

LW313 Sweex Wireless 300N Adapter USB

LW313 Sweex Wireless 300N Adapter USB LW313 Sweex Wireless 300N Adapter USB Bemærk venligst! Udsæt ikke Sweex Wireless 300N Adapter USB for ekstreme temperaturer. Placér ikke adapteren i direkte sollys eller i nærheden af radiatorer eller

Læs mere

Mini DVB-T USB stik S6

Mini DVB-T USB stik S6 Technaxx Mini DVB-T USB stik S6 Brugermanual Find venligst Overensstemmelseserklæring for denne enhed under følgende internetadresse-link: www.technaxx.de/konformitätserklärung/mini_dvbt_stick_s6 Denne

Læs mere

BRUGER VEJLEDNING BOLYGUARD SG 560 K. Model: SG560

BRUGER VEJLEDNING BOLYGUARD SG 560 K. Model: SG560 BRUGER VEJLEDNING BOLYGUARD SG 560 K Model: SG560 Tak fordi du har købt SG560K, Et digital vildt kamera, for bedst mulige udnyttelse af alle funktionerne i dette vildtkamera, skal du læse alle anvisningerne

Læs mere

Wildgame ST042 MMS opsætning.

Wildgame ST042 MMS opsætning. Wildgame ST042 MMS opsætning. Med MMS opsætningen kan man sende MMS til Mail eller MMS til telefon. Der skal bruges et MMS abonnement. Vi anbefaler MMS opsætningen, det giver det bedste resultat for modtagelse

Læs mere

Brugsanvisning. Installation af App:

Brugsanvisning. Installation af App: Brugsanvisning Installation af App: Download og installer App en Eye4 fra Apple Store(Iphone), Play Butik(Android telefon) eller Windows Phone Store (Windows telefon) Alternativt scan QR koden nedenfor.

Læs mere

Guide til opdatering af Parrot CK3100 LCD, 3200LS Color, 3200LS+ og MK6100 med en Parrot Dongle

Guide til opdatering af Parrot CK3100 LCD, 3200LS Color, 3200LS+ og MK6100 med en Parrot Dongle Hvis man bruger en Bluetooth dongle fra Parrot (Parrot Dongle), så skal man følge nedenstående guide. Guiden er baseret med opdateringssoftware, version 3.4.1.0, til Microsoft Windows XP. For at kunne

Læs mere

Autoriseret forhandler Quick Guide DLC Covert Special OPS

Autoriseret forhandler Quick Guide DLC Covert Special OPS Autoriseret forhandler Quick Guide DLC Covert Special OPS Når du modtager dit nye DLC Covert Special Ops mms kamera Anbefaler vi du følger vejledning i opstarten af kameraet. Du sikre dig kameraet er SLUKKET

Læs mere

Brugervejledning til Mini DVR Alarm

Brugervejledning til Mini DVR Alarm Brugervejledning til Mini DVR Alarm Indholdsfortegnelse Information om kameraet... 3 Grundlæggende funktioner.... 3 Diagram over kameraet.. 3 Kameraets tilslutninger samt indikatorer... 4 Knapper på kameraets

Læs mere

StarWars-videointro. Start din video på den nørdede måde! Version: August 2012

StarWars-videointro. Start din video på den nørdede måde! Version: August 2012 StarWars-videointro Start din video på den nørdede måde! Version: August 2012 Indholdsfortegnelse StarWars-effekt til videointro!...4 Hent programmet...4 Indtast din tekst...5 Export til film...6 Avanceret

Læs mere

Bruger Manual PC Valtronics Udendørs Kamera - Windows system

Bruger Manual PC Valtronics Udendørs Kamera - Windows system Bruger Manual PC Valtronics Udendørs Kamera - Windows system Brugervejledning til PC (windows) 1. Installation af kamera Vejledningen er almen for alle Valtronics kameraer, og derfor kan billederne af

Læs mere

Instruktioner i installation og afinstallation af Windows PostScript- og PCLprinterdrivere

Instruktioner i installation og afinstallation af Windows PostScript- og PCLprinterdrivere Instruktioner i installation og afinstallation af Windows PostScript- og PCLprinterdrivere version 8 Denne fil med vigtige oplysninger indeholder en vejledning til installation af Custom PostScript- og

Læs mere

The purpose of our Homepage is to allow external access to pictures and videos taken/made by the Gunnarsson family.

The purpose of our Homepage is to allow external access to pictures and videos taken/made by the Gunnarsson family. General The purpose of our Homepage is to allow external access to pictures and videos taken/made by the Gunnarsson family. Formålet med vores hjemmesiden er at gøre billeder og video som vi (Gunnarsson)

Læs mere

Ladibug TM Visual Presenter Billede Software Brugermanual

Ladibug TM Visual Presenter Billede Software Brugermanual Ladibug TM Visual Presenter Billede Software Brugermanual Indhold 1. Introduktion... 2 2. Systemkrav... 2 3. Installér Ladibug... 3 4. Forbindelse... 6 5. Begynd at bruge Ladibug... 7 6. Anvendelse...

Læs mere

Dangate Brugermanual Bolyguard JK-10 og JK-15

Dangate Brugermanual Bolyguard JK-10 og JK-15 Dangate Brugermanual Bolyguard JK-10 og JK-15 Tak fordi du valgte at købe et vildtkamera fra Dangate. Vi har lavet denne danske manual, så du får optimal udnyttelse og mest mulig glæde af dit nye Bolyguard

Læs mere

Digitalvideo. Brugervejledning

Digitalvideo. Brugervejledning Digitalvideo Brugervejledning Dk 2 Indhold Introduktion Oversigt over digitalvideo... 3 Brug af betjeningspanelet... 4 Strømtilslutning... 5 Funktioner... 6 Funktionsskifter... 8 Filmfunktion Optagelse

Læs mere

Hurtig start. 2. Indsæt SD-kortet (32 GB eller mindre) og et aktivt SIM kort uden PIN-kode.

Hurtig start. 2. Indsæt SD-kortet (32 GB eller mindre) og et aktivt SIM kort uden PIN-kode. Hurtig start 1. Indsæt 12 stk. nye eller fuldt opladede AA batterier (kan opstarte på 4 batterier i nødstilfælde), eller tilslut ekstern 6 Volt strømforsyning, som er kompatibelt med kameraet. 2. Indsæt

Læs mere

4/8/16 kanals DVR. Forbind strøm- og datakabel til harddisken som vist på det venstre billede herunder.

4/8/16 kanals DVR. Forbind strøm- og datakabel til harddisken som vist på det venstre billede herunder. 1. Installer harddisk Bemærk: Vær sikker på, at du kun bruger en kompatibel harddisk (kan købes på www.cinema-shop.dk). Beregn størrelsen på harddisken ud fra hvor længe du ønsker at kunne gå tilbage og

Læs mere

HUMANWARE BRAILLIANT INSTALLATIONSVEJLEDNING

HUMANWARE BRAILLIANT INSTALLATIONSVEJLEDNING HUMANWARE BRAILLIANT INSTALLATIONSVEJLEDNING KOMMANDOOVERSIGT TIL BRUG PÅ WINDOWS COMPUTERE MED JAWS INTRODUKTION: Brailliant displays har indbygget BlueTooth og USB. BlueTooth anvendes til at forbinde

Læs mere

Oversigt.: LED Indikator Optag / Stop Button Lince MIC Nulstil Hul USB Plug

Oversigt.: LED Indikator Optag / Stop Button Lince MIC Nulstil Hul USB Plug 1. Brugervejledning 2. Tak for dit køb af vores pen-optager. Læs venligst denne manual omhyggeligt og grundigt før ethvert forsøg på at betjene dette produkt og beholde den for din fremtids reference.

Læs mere

Forstørrelses og skærmforbedringssoftware for lindring af øjebelastning. Hurtig Start Guide

Forstørrelses og skærmforbedringssoftware for lindring af øjebelastning. Hurtig Start Guide Forstørrelses og skærmforbedringssoftware for lindring af øjebelastning Hurtig Start Guide Velkommen til ZoomText Express ZoomText Express er et billigt og enkelt forstørrelsesprogram til din computer,

Læs mere

HP WEBKAMERA 2100 BRUGERVEJLEDNING

HP WEBKAMERA 2100 BRUGERVEJLEDNING HP WEBKAMERA 2100 BRUGERVEJLEDNING Version 1.0.DA Copyright 2010 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Oplysningerne i dette dokument kan ændres uden varsel. De eneste garantier for HP-produkter og

Læs mere

Quickguide. Dansk quickguide til Nexus IP opsætning

Quickguide. Dansk quickguide til Nexus IP opsætning Quickguide Dansk quickguide til Nexus IP opsætning Contents NVR guide... 3 1.0 Optageren:... 3 1.1 Tilslutning... 3 1.2 Installation af harddisk:... 3 2.0 Først gang din optager bliver startet:... 4 3.0

Læs mere

Laser printer HL-1030/1240/1250/1270N. Kvik Setup Guide. Du skal udføre følgende hardware opsætning og driverinstallation.

Laser printer HL-1030/1240/1250/1270N. Kvik Setup Guide. Du skal udføre følgende hardware opsætning og driverinstallation. Laser printer HL-1030/1240/1250/1270N Kvik Setup Guide Du skal udføre følgende hardware opsætning og driverinstallation. Find ud af hvilket operativsystem du har (Windows 3.1/95/98/NT 4.0 eller Macintosh),

Læs mere

Udlæsning af stregkodefil til scanneren 1. Opret mappen pdt på C-drevet (c:\pdt).

Udlæsning af stregkodefil til scanneren 1. Opret mappen pdt på C-drevet (c:\pdt). Indholdsfortegnelse Introduktion... 2 Udlæsning af stregkodefil til scanneren... 3 Installation af scanneren... 5 Indlæsning af datafil i scanneren... 7 Brug af scanneren... 8 Sådan scanner du... 8 Sådan

Læs mere

Boligsøgning / Search for accommodation!

Boligsøgning / Search for accommodation! Boligsøgning / Search for accommodation! For at guide dig frem til den rigtige vejledning, skal du lige svare på et par spørgsmål: To make sure you are using the correct guide for applying you must answer

Læs mere

Hjælpeprogrammet Setup (Opsætning) Brugervejledning

Hjælpeprogrammet Setup (Opsætning) Brugervejledning Hjælpeprogrammet Setup (Opsætning) Brugervejledning Copyright 2007, 2008 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Windows er et amerikansk-registreret varemærke tilhørende Microsoft Corporation. Oplysningerne

Læs mere

Opsætning af Bolyguard/Scoutguard MG982 til GPRS

Opsætning af Bolyguard/Scoutguard MG982 til GPRS Opsætning af Bolyguard/Scoutguard MG982 til GPRS Med GPRS opsætningen kan man via datanetværket sende billeder til sin mail. Indsæt SD kortet i din PC eller forbind kameraet med PC en vha. USB stikket.

Læs mere

Oversigt over service og support

Oversigt over service og support Oversigt over service og support QuickRestore Compaq gør det muligt til hver en tid at gendanne systemet med QuickRestore. Der er fem gendannelsesfunktioner i QuickRestore. Disse beskrives i nedenstående

Læs mere

Brugermanual. EnVivo Cassette Converter

Brugermanual. EnVivo Cassette Converter Brugermanual EnVivo Cassette Converter INDHOLD Introduktion... 3 Produktegenskaber... 3 Udpakning af Cassette Converter... 3 Isætning / udskiftning af batterier... 4 Installation af software... 4 Beskrivelse

Læs mere

hjælpsomme team på cspolaroid@camarketing.com.

hjælpsomme team på cspolaroid@camarketing.com. Polaroid ZIP Blækfri fotoudskrifter Brugsanvisning {General Product Image} Hej! Velkommen til Polaroid -familien. I denne brugsanvisning giver vi dig en kort gennemgang af din nye miniprinter. For yderligere

Læs mere

OS Update. Program. Brugsvejledning. (ClassPad OS version 3.03) http://edu.casio.com. http://edu.casio.com/products/classpad/ http://edu.casio.

OS Update. Program. Brugsvejledning. (ClassPad OS version 3.03) http://edu.casio.com. http://edu.casio.com/products/classpad/ http://edu.casio. Til ClassPad 330 De OS Update (ClassPad OS version 3.03) Program Brugsvejledning CASIO uddannelses-webside URL http://edu.casio.com ClassPad webside URL http://edu.casio.com/products/classpad/ ClassPad

Læs mere

Wahlberg Surtitle Display

Wahlberg Surtitle Display Wahlberg Surtitle Display (Copyright by WAHLBERG ApS) Bruger manual Software version - 1.88 Produktindhold: Strømkabel USB to RS232 Converter. Undertekst lysavis 2,8 Meter lang / 0,3 Meter høj. Wahlberg

Læs mere

Printer Driver. Installationsvejledning. I denne vejledning beskrives, hvordan du installerer printerdriveren til Windows Vista.

Printer Driver. Installationsvejledning. I denne vejledning beskrives, hvordan du installerer printerdriveren til Windows Vista. 3-876-169-11 (1) Printer Driver Installationsvejledning I denne vejledning beskrives, hvordan du installerer printerdriveren til Windows Vista. Før softwaren tages i brug Læs "ReadMe"-filen, før du tager

Læs mere

Forbindelsesvejledning (for KeyMission 80)

Forbindelsesvejledning (for KeyMission 80) Forbindelsesvejledning (for KeyMission 80) Indholdsfortegnelse Installation af appen SnapBridge...2 Forbindelse af kameraet og en smartenhed... 3 Billedoverførsel og fjernstyret fotografering... 7 Fejlfinding...

Læs mere

DMX styring med USB-interface

DMX styring med USB-interface DMX styring med USB-interface Introduktion...2 DMX bibliotek...3 Programmering af kanaler...7 Sådan skabes et show/en lyssekvens...11 Introduktion DMX LightPlayer er en avanceret men meget brugervenlig

Læs mere

MultiProgrammer Manual

MultiProgrammer Manual MultiProgrammer Manual MultiProgrammeren bruges til at læse og skrive værdier til ModBus register i LS Controls frekvensomformer E 1045. Dansk Version side 2 til 4 The MultiProgrammer is used for the writing

Læs mere

Infrarød Digital jagtkamera. Brugermanual SG560-8M

Infrarød Digital jagtkamera. Brugermanual SG560-8M Infrarød Digital jagtkamera Brugermanual SG560-8M Indhold 1. Instruktion 1.1 General beskrivelse.. 3 1.2 Kamerahuset s eksterne forbindelse... 3 1.3 Kameraets display...... 4 1.4 Understøttet format......

Læs mere

Overvågningskamera Model 2470-2471

Overvågningskamera Model 2470-2471 Overvågningskamera Model 2470-2471 Vi takker Dem for købet af dette L-protect overvågningskamera, som ved rigtig brug kan give Dem og Deres familie tryghed i mange år fremover. For at sikre dette er det

Læs mere

ELCANIC A/S. ENERGY METER Type ENG110. Version 3.00. Inkl. PC program: ENG110. Version 3.00. Betjeningsvejledning

ELCANIC A/S. ENERGY METER Type ENG110. Version 3.00. Inkl. PC program: ENG110. Version 3.00. Betjeningsvejledning ELCANIC A/S ENERGY METER Type ENG110 Version 3.00 Inkl. PC program: ENG110 Version 3.00 Betjeningsvejledning 1/11 Generelt: ELCANIC A/S ENERGY METER Type ENG110 er et microprocessor styret instrument til

Læs mere

GEM. Brugervejledning DANSK OVERSÆTTELSE AF INSTRULOG A/S. Freedom Scientific, Inc. 440640-001 Rev. A

GEM. Brugervejledning DANSK OVERSÆTTELSE AF INSTRULOG A/S. Freedom Scientific, Inc. 440640-001 Rev. A GEM Brugervejledning DANSK OVERSÆTTELSE AF INSTRULOG A/S Freedom Scientific, Inc. 440640-001 Rev. A UDGIVET AF Freedom Scientific - www.freedomscientific.com Dansk udgave af Instrulog A/S www.instrulog.dk

Læs mere

FitLight Trainer brugsvejledning. Tablet controller. version 1.7

FitLight Trainer brugsvejledning. Tablet controller. version 1.7 FitLight Trainer brugsvejledning Tablet controller version.7 Indhold Opbevaring og opladning... Opret brugere... Forbind lamper... 4 Kørsel af tilfældig sekvens - bestemt tidsrum... 5 Kørsel af tilfældig

Læs mere

Digital trådløst HD videoovervågning MODEL:SV-5200. www.secvision.dk

Digital trådløst HD videoovervågning MODEL:SV-5200. www.secvision.dk Digital trådløst HD videoovervågning MODEL:SV-5200 www.secvision.dk Funktioner : HD kameraer med indbygget IR lys op til 10 meter IR lys. 9 TFT LCD Minotor (800 x 480) To vejs lyd funktion Scan funktion

Læs mere

8: A/V udgangsforbindelse 9: LED indikator 10: LCD On/Off knap 11: CF-kort eject-knap 12: Søger 13: LCD-display

8: A/V udgangsforbindelse 9: LED indikator 10: LCD On/Off knap 11: CF-kort eject-knap 12: Søger 13: LCD-display Produktinformation : Udløserknap : Optage- (video) knap 3: Op-knap (zoom ind) ( ) 4: Ned-knap (zoom ud) ( ) 5: MENU/OK knapafbryderknap 6: USB-port 7: Plads til kort 8: A/V udgangsforbindelse 9: LED indikator

Læs mere

QUICK MANUAL - HUAWEI E3276

QUICK MANUAL - HUAWEI E3276 Indhold Forberedelse af mobile WiFi... 3 Fejlfinding... 5 Hvis installationen mislykkes... 5 Hvis du ikke kan oprette forbindelse til internettet via dit modem... 5 Hvis det tager lang tid, før modemmet

Læs mere

Opsætning af Bolyguard/Scoutguard MG983 til MMS

Opsætning af Bolyguard/Scoutguard MG983 til MMS Opsætning af Bolyguard/Scoutguard MG983 til MMS Med MMS opsætningen kan man sende MMS til Mail eller MMS til telefon. Der skal bruges et MMS abonnement. Vi anbefaler MMS opsætningen, det giver det bedste

Læs mere

WiseCam. Driftsmanual. Hanger. Styreboks. Håndtag Stop Kontol lampe Run. Kamera

WiseCam. Driftsmanual. Hanger. Styreboks. Håndtag Stop Kontol lampe Run. Kamera WiseCam Driftsmanual Hanger Håndtag Stop Kontol lampe Run Styreboks Kamera Indledning.... 3 Tekniske data.... 4 Sikkerhed.... 5 Skift Mini SD kort... 6 Skift batteri... 7 Montage af WiseCam... 8 Installation

Læs mere

Dansk. Multifuktionelt Digitalkamera Brugervejledning

Dansk. Multifuktionelt Digitalkamera Brugervejledning Dansk Multifuktionelt Digitalkamera Brugervejledning ii Dansk Digitalkamera - betjeningsvejledning INDHOLD OVERSIGT OVER KNAPPER OG FUNKTIONER... 1 IKONER PÅ LCD-DISPLAYET... 2 FORBEREDELSE... 2 Isætning

Læs mere

DIGITAL OPTAGER OG MULTI-AFSPILLER MP-122/222/522/1022 BETJENINGSVEJLEDNING

DIGITAL OPTAGER OG MULTI-AFSPILLER MP-122/222/522/1022 BETJENINGSVEJLEDNING DIGITAL OPTAGER OG MULTI-AFSPILLER MP-122/222/522/1022 BETJENINGSVEJLEDNING 1: KNAPPER OG KONTROLLER S1. LCD display S2. REW / søg tilbage / MENU / FF / søg frem S3. Volumen ned - S4. Volumen op + S5.

Læs mere

1. Få dit kamera at kende. 2. Funktionelle dele

1. Få dit kamera at kende. 2. Funktionelle dele VIGTIGT - Undlad at åbne dækslet under vand. - Luk batteridækslet ordentligt for bedste vand forsegling. - Skyl med rent vand efter brugte og holde det tørt til opbevaring. 1. Få dit kamera at kende 3M

Læs mere

DENVER DPF-537 Betjeningsvejledning. Digital Fotoramme ADVARSEL. Sørg for, at der altid er fri adgang til den stikkontakt, apparatet er tilsluttet.

DENVER DPF-537 Betjeningsvejledning. Digital Fotoramme ADVARSEL. Sørg for, at der altid er fri adgang til den stikkontakt, apparatet er tilsluttet. DENVER DPF-537 Betjeningsvejledning Digital Fotoramme ADVARSEL Sørg for, at der altid er fri adgang til den stikkontakt, apparatet er tilsluttet. 1 Introduktion Tillykke med købet af din nye Digitale Fotoramme.

Læs mere

MM030 Sweex-videograbber med USB-stik

MM030 Sweex-videograbber med USB-stik MM030 Sweex-videograbber med USB-stik Tak, fordi du har købt dette Sweex-produkt. Her hos Sweex bestræber vi os altid på at udvikle pålidelige, funktionelle, driftsikre og brugervenlige produkter af høj

Læs mere

PDA-KAMERA BRUGERVEJLEDNING PDA-KAMERA

PDA-KAMERA BRUGERVEJLEDNING PDA-KAMERA PDA-KAMERA BRUGERVEJLEDNING PDA-KAMERA Dansk Brugervejledning Indhold Forberedelse... 2 Pakkens indhold... 2 Systemkrav... 2 Oversigt over PDA-kameraet... 3 Dele til PDA-kameraet... 3 Installation... 4

Læs mere

IT OG TELEFONI TIL ERHVERVSLIVET

IT OG TELEFONI TIL ERHVERVSLIVET Forberedelse af Mobile WiFi:... 3 Fejlfinding... 5 Mere information om dit 4G-modem... 6 Specifikationer... 7 1. Indsæt dit SIM-kort. Kontrollér, at du indsætter SIM-kortet i den rigtige retning. Se illustrationen.

Læs mere

Opsætning af Backup. Hvis programmet registreres korrekt vises nedenstående skærmbillede. Genstart herefter programmet.

Opsætning af Backup. Hvis programmet registreres korrekt vises nedenstående skærmbillede. Genstart herefter programmet. Opsætning af Backup Dette er en guide til opsætning af backup med Octopus File Synchronizer. Det første der skal ske er, at programmet skal registreres (programmet kan dog bruges i 30 dage, hvis det ikke

Læs mere

Brugervejledning Bearbejdet af ScanDis A/S. ClearNote +

Brugervejledning Bearbejdet af ScanDis A/S. ClearNote + Brugervejledning Bearbejdet af ScanDis A/S + + Vejledning til + Brugervejledning version 7.2.1 Copyright 2006 by Optelec, The Netherlands og ScanDis A/S All rights reserved. Alle rettigheder forbeholdes.

Læs mere

Archive Player Divar Series. Betjeningsvejledning

Archive Player Divar Series. Betjeningsvejledning Archive Player Divar Series da Betjeningsvejledning Archive Player Indholdsfortegnelse da 3 Indholdsfortegnelse 1 Indledning 4 2 Drift 5 2.1 Sådan startes programmet 5 2.2 Præsentation af hovedvinduet

Læs mere

tube tube Brugermanual Internet Radio Digital Radio OXX Digital 2010 1 Follow OXX DIGITAL on twitter Follow OXX DIGITAL Scandinavian

tube tube Brugermanual Internet Radio Digital Radio OXX Digital 2010 1 Follow OXX DIGITAL on twitter Follow OXX DIGITAL Scandinavian N E X T G E N E R A T I O N R A D I O tube Brugermanual Internet Radio tube OXX Digital 2010 1 Follow OXX DIGITAL on twitter Follow OXX DIGITAL Scandinavian on facebook Design Indhold Oversigt...3 Front

Læs mere

Manual for VALTRONICS IP kamera Android APP

Manual for VALTRONICS IP kamera Android APP Manual for VALTRONICS IP kamera Android APP Herunder vises forskellige måder hvorpå man kan installere sin Android APP for Valtronics undendørs kamera. 1) Søg og installer din Android mobil APP via Play

Læs mere

EnVivo 4GB MP3 afspiller

EnVivo 4GB MP3 afspiller Brugervejledning EnVivo 4GB MP3 afspiller Med OLED skærm & Voice Recording Elektrisk og elektronisk udstyr (EEE) indeholder materialer, komponenter og stoffer, der kan være farlige og skadelige for menneskers

Læs mere

Dansk. Multifuktionelt Digitalkamera Brugervejledning

Dansk. Multifuktionelt Digitalkamera Brugervejledning Dansk Multifuktionelt Digitalkamera Brugervejledning INDHOLD OVERSIGT OVER KNAPPER OG FUNKTIONER... 1 IKONER PÅ LCD-DISPLAYET... 2 FORBEREDELSE... 2 Isætning af batterier... 2 Isætning af SD/MMC-kortet...

Læs mere

Foscam FI9853P og FI9851P med Fibaro Home Center

Foscam FI9853P og FI9851P med Fibaro Home Center Foscam FI9853P og FI9851P med Fibaro Home Center Køb FI9853P Udendørs Camara Klik Her Køb FI9851P Indendørs Camara Klik Her Der er 3 Stik / Ledninger på dit Camara: 1 : Til Strømforsyning 2: Til Netværk

Læs mere

Special Ops Live. Dansk Quick Guide. Kamera indstillinger ved Foto mode. Nu kan du styre dit kamera live via sms

Special Ops Live. Dansk Quick Guide. Kamera indstillinger ved Foto mode. Nu kan du styre dit kamera live via sms Dansk Quick Guide Nu kan du styre dit kamera live via sms Når du modtager dit kamera pakkes det ud, du finder 12 Stk. NYE batterier, finder dit Sandisk SD Kort og dit nye simkort fra det teleselskab du

Læs mere

Brugermanual MP3 afspiller

Brugermanual MP3 afspiller Brugermanual MP3 afspiller Du kan downloade manualen via følgende link: http://www.accessionx.com/dow nload/manual_links/1331.pdf Importør: Accession ApS, Vandmanden 34, 9200 Aalborg SV 2 Indholdsfortegnelse

Læs mere

Hjælpeprogrammet Setup (Opsætning)

Hjælpeprogrammet Setup (Opsætning) Hjælpeprogrammet Setup (Opsætning) Dokumentets bestillingsnr.: 389194-082 December 2005 Indholdsfortegnelse 1 Adgang til hjælpeprogrammet Setup (Opsætning) 2 Sprog i hjælpeprogrammet Setup (Opsætning)

Læs mere