René Rasmussen SUBJEKTETS GENKOMST OG REALITETENS GRIMASSER

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "René Rasmussen SUBJEKTETS GENKOMST OG REALITETENS GRIMASSER"

Transkript

1 René Rasmussen SUBJEKTETS GENKOMST OG REALITETENS GRIMASSER om Dy Plambeck og Lars Skinnebachs digte Kontrol og terapisamfund Det er ikke stedet her at afgøre, om vi lever i en postdemokratisk tidsalder eller om totalitære regeringsformer vil dukke op i nærmeste fremtid, som mange taler om. Det er imidlertid sikkert, at der udvikles mere og mere kontrol med den enkelte borger i vestens såkaldt demokratiske lande. Det gælder ikke blot alle de mange overvågningskameraer, der er overalt, eller kontrol i lufthavne. Det gælder endvidere kontrol med f.eks., hvor meget medicin vi tager, hvor gode vi er til at tale vores nationalsprog, om vi søger tilstrækkeligt med jobs hvis vi er arbejdsløse, om vi yder nok på vores arbejdsplads hvis vi har et arbejde, om vi skriver vores opgaver hurtigt nok på universitetet osv. Ideen om kontrol bygger på en implicit forestilling om gennemsigtighed: Vi skal ikke alene kunne overvåges, men også kunne fortælle alt om os selv eller forstå os selv fuldt ud. Samfundet skal være transparent og dets individer helt synlige for hinanden. Det er bl.a. derfor, at der er sket et boom i alle mulige former for terapi: kognitiv terapi, coaching og positiv psykologi for blot at nævne en række af de nyeste og mest populære former for terapi. Vi skal gå i terapi hele livet for at holde os ajour med skolens, hjemmets, arbejdsmarkedets og andre instansers krav om effektivitet og fleksibilitet. Det hele synes at være bestemt ud fra de krav, der er på arbejdsmarkedet. Vi skal f.eks. gå i terapi for at justere vores emotioner, så vi fungerer i henhold til den form for teamarbejde, der er på arbejdspladsen. Et teamarbejde forudsætter nemlig, at vi er selvbevidste, ved hvad vi vil og kan indgå på ubesværet vis i temaet. I et sådant team er der ingen væsentlige forskelle på det, der tidligere hed arbejdsmand, mellemleder og direktør. Vi er alle dele af et team, hvor alle er ligestillede (i hvert fald ser det sådan ud). Hvor modsætningen før i tiden var arbejdsgiver versus arbejder eller kapital versus arbejderklasse, er vores tids modsætninger flyttet ind i os 37 spring 29 manus.indd :01:20

2 selv: Vi er selv vores største modstander, når det drejer sig om at fungere optimalt på arbejdet, på studier, i folkeskolen osv. Vi skal således gå i terapi for at kunne leve op til skolens, hjemmets, arbejdsmarkedets og andre instansers krav om transparens, hvilket viser, at denne form for terapi udgør en tilpasning til givne sociale vilkår. Terapi er socialtilpasning. Vi bliver tilmed nødt til at gå i terapi for at undgå de effekter, som selv samme terapi fremmer: tænk positivt, vær en god studerende eller medarbejder! Underforstået: Hvis du ikke tænker positivt, hvis du er stresset eller ikke er glad for dit arbejde, er du ikke dig selv eller bevidst om dine ideer og lyster. Du tænker tilmed negativt eller er stresset, fordi du ikke arbejder med din stress, og du arbejder ikke optimalt, eftersom du ikke ser din coach-terapeut. Når sådanne terapier fordrer, at du tænker positivt, ikke er stresset osv., fortæller den også, at du er syg, hvis du tænker negativt, er stresset osv. Disse terapier fungerer som varianter af overjeget, der, som Freud fremhævede det, altid fungerer som en grusom instans i det ubevidste. Ideen om at kommunikere alt er idealet herfor, og den opmuntrer til den gennemsigtighed, der står centralt i neoliberalismen og som ernærer sig af alle slags verbaliseringer (jf. storytelling, der introduceres nedenfor). neoliberalismen former på normativ vis individerne som entreprenøraktører og henvender sig på denne måde til dem på alle livets områder. Den repræsenterer individerne som rationelle og kalkulerende væsner (Wendy Brown: Les Habits neufs de la politique mondiale. Néolibéralisme og néo-conservatisme, s. 54) Det politiske alternativ og subjektets genkomst 38 Jeg startede med at anføre, at det er svært at afgøre, om vi lever i en postdemokratisk æra eller ej, men det synes mindre tvivlsomt, at vi lever i en særlig postpolitisk æra. Efter murens fald i Berlin er der ingen egentlige alternativer til den neoliberalistiske diskurs, der hersker i vesten. Der er ingen egentlige politiske alternativer til den neoliberalistiske diskurs, der i modsætning til forgængeren, den liberalistiske diskurs, ikke overlader det private erhvervsliv til sig selv. Arbejdsmarkedet får ikke lov til længere at passe sig selv, men vi skal tilpasses dets krav, behov og skiftende bevægelser. Det gør vi ved at være fleksible og effektive samt ved at tilpasse vores emotioner til de krav, der stilles, hvilket sker med adfærdstilpasning. Helbredelsestilstand og økonomisk vækst udgør derfor et væsentlig grundlag for statens legitimitet (jf. Brown, op. cit., s. 53). Michel Foucault karakteriserede denne form for tilpasning som biopolitik, hvis dominans falder sammen med manglen på politiske alternativer. Biopolitik er ikke noget, der bedrives af skiftende højre eller venstreorispring 29 manus.indd :01:20

3 enterede regeringer, men er en politik, der gennemsyrer hele vores liv fra fødsel til død. Skanning af fostre, sprogtest, medicinkontrol, psykiatriske diagnoser som AD HD eller OCD, boomet af psykofarmaka og livsvarige terapier er blot nogle eksempler på biopolitik, der skal sikre alliancen mellem industri, regering og biomedicin. En alliance, der opfatter borgerne som rationelle, økonomiske aktører på alle livets felter. Denne biopolitik er også forsøg på at tilsidesætte subjektet, der, som den franske psykoanalytiker Lacan anførte, er et delt subjekt (jf. René Rasmussen: Lacan, seksualitet og sprog en introduktion). Subjektet er ikke transparent, men delt mellem sprogets signifianter. Lacan definerede derfor subjektet som, at en signifiant repræsenterer subjektet for en anden signifiant (S1 -> $ -> S2). Subjektet eksisterer så at sige kun i intervallet mellem to signifianter. Det er aldrig nærværende som sådan i en eller flere signifianter, men udspændt mellem dem. Det betyder, at subjektet aldrig kan blive nærværende med sig selv i en eller anden form for transparens, som vores tids sociale overjegsterapier eller arbejdsmarkedet fordrer. Subjektet kan derfor heller ikke sige alt, men er underkastet sprogets mekanismer. Det er sprogets grænser, der definerer subjektets grænser, og det er sprogets særlige logik, der definerer subjektets mulighed for at fremsætte udsagn af den ene eller andet art, og som bekendt er sproget ikke der, hvor det, som sproget f.eks. benævner, er. Ordet hund er ikke en hund, ordet ungt er ikke ungt, ordet syntaks er ikke en syntaks osv. Ordet slår, med Hegels kendte metafor, tingen ihjel. Det har helt specielle effekter, når det drejer sig om subjektets kropslige nydelse, om seksualitet og drifter, som subjektet også er udelukket fra, eftersom subjektet kun eksisterer i kraft af og i det sprog, der samtidig deler det. Nydelsens felt falder uden for sproget hvorfor Lacan døbte det: Det reelle. Det reelle vedrører drifterne, seksualiteten og døden, som vi er udelukket fra at forstå. Vores tids overjegsterapier ignorerer imidlertid det reelles eksistens, idet de foregiver, at alt kan siges. De ignorerer frem for alt seksualitetens dimension og den seksuelle relation, der netop ikke kan siges eller gribes fuldt ud i sproget (jf. nedenfor). Hermed udelukker de også subjektets hemmeligheder, dets deling og dets særlige, ofte ømtålelige forhold til det reelle og det andet køn. Skinnebachs politiske alternativ 39 Men lad os se på litteraturens politiske position, der i dag er vidt forskellig fra 70ernes ideologikritiske diskurs, der ofte indeholdt en direkte, venstreorienteret samfundskritik. 70ernes litteratur rummede ofte alternative samfundsformer eller en direkte kritik af herskende forhold på f.eks. samspring 29 manus.indd :01:20

4 tidens arbejdspladser. En sådan politisk diskurs er ikke til stede i vores tids litteratur. Det udelukker ikke, at den er politisk, men dens ståsted er præget af et opgør med herskende politiske diskurser uden et egentligt alternativ. Den er samtidig et implicit opgør med den form for transparens og de forsøg på at afskaffe subjektet, der præger vores tids biopolitik. Den er et af de få steder, hvor subjektets forhold til det reelle tematiseres. Det er måske specielt tydeligt med digte. Digte står, så at sige, på subjektets, det reelles og det hemmeliges side, som det fremgår af Lars Skinnebach: I morgen findes systemerne igen. Men før vi ser nærmere herpå, vil jeg pointere, at hans digte ikke følger nogen bestemte mønstre af metrisk art, bestemte strofeopbygninger eller rim. De kaster os derimod lige ud i sprogets særlige form: De tager pis på dig politikerne som beskytter folkets følelser: Hip, hip, hurra! De tager pis på dig økonomerne når mennesket bliver økonomiernes redskab De tager pis på dig digterne når de siger at talentet er en særlig egenskab De tager pis på dig det er de privilegerede der forsvarer deres privilegier (s. 41) Det er derfor de mistænkeliggør dig Det er derfor de ignorerer dig Det er derfor de latterliggør dig Det er derfor de pisser på dig Det er derfor de hader synet af dig Det er derfor de foragter dig Det er derfor de ikke gider høre på dig Det er derfor skider på dig Det er derfor de nedgør dig Det er derfor de brækker sig over dig (s. 42) De tager pis på subjektet, de hader subjektet, hvem de nu end er. Når Skinnebach betoner det, giver han også plads til subjektet i et sprog, der ikke er semantisk (hvad intet sprog i øvrigt er, eftersom semantikken kun eksisterer som idé i diverse lektioner eller videnskabelige tekster). Digte som Skinnebachs repræsenterer subjektets genkomst, idet de er tættere på den måde, som det tænker og taler på. Ingen tænker og taler, som det 40 spring 29 manus.indd :01:20

5 fordres af terapeutiske overjeger, men i fragmenter, opsplittede sætninger eller pludselige indskud, der ikke følger semantikkens love. Skinnebachs digte vedrører i denne sammenhæng det reelle, der ikke må forveksles med det, som vi forstår som realiteten. Realitetens grimasser Det reelle bliver af Lacan defineret som det ubegribelige og uudholdelige (jf. Rasmussen, op. cit.). Det er umuligt for subjektet, der er i sproget, at opholde sig i det reelle, eftersom det reelle ligger uden for sproget. Det er den del af virkeligheden, der ikke kan gribes af sproget, samtidig med at den kun eksisterer, for så vidt som subjektet er givet via sproget. Uden sproget ville døden ikke have nogen vægtighed for os, kroppen ikke være et problem osv. På den anden side eksisterer sproget kun som sprog for os, for så vidt som det reelle eksisterer. Hvis alt var sprog, ville vi ikke kunne definere sproget og dets grænser, men næsten ethvert møde med det reelle skaber angst, der aldrig lyver. Angsten lyver ikke, hvad vi derimod kan i sproget. Derfor er et møde med det reelle mere virkeligt end den realitet, som vi indkredser og omtaler i sprog. Digte drejer sig om mødet med det reelle og den nydelse iblandet angst, der er forbundet hermed. Det reelle dukker op ved sprogets grænser, ved menings grænser: Hvorfor skal digtet være farligt? Giv mig i stedet en lænestol jeg kan sidde og nyde udsigten i til myrderierne i fjernsynet, alt er i alle Han omgav sig helst med en slags usikkerhed (Lars Skinnebach, op. cit., s. 30) Digte er farlige, fordi de introducerer det usikre. Normalt finder vi sikkerhed i vores realitet, dvs. den virkelighed, som vi er vant til og føler os trygge i. Realiteten er den del af virkeligheden, som vi har benævnt og sanser med en vis sikkerhed. Det er bordene, stolene, bøgerne, vores sidekammerater, tavlen, gulvet osv. i undervisningslokalet. Det er vores computer, skrivebord osv. i arbejdsværelset. Det er spejlbilledet i fotoene på væggen eller i spejlet i gangen. Det er morgenmaden i køkkenet med mor og far. Dette er imidlertid altid en skrøbelig realitet, der går i stykker, hver gang vi møder det reelle. Når vores roommate pludselig får konstateret kræft, vores storesøster bliver slået ned, vores bedste ven begår selvmord, vores bror mister en finger i et uheld, vores kæreste bryder sammen under et samleje eller efter indtagelsen af hash, kan vi ikke tro på det, som vi 41 spring 29 manus.indd :01:20

6 oplever. Det reelle udgør i den henseende realitetens grimasser, dvs. en realitet, der bryder sammen og som ikke længere er sikret af vores sprog eller vores krops spejlbillede, som Lacan også betegner som det imaginære (jf. Rasmussen, op. cit.). Digte nedbryder den måde, hvorpå vi via sproget opfatter vores realitet, idet de introducerer en ikke-mening i sproget. Lad os se et eks. herpå hos Skinnebach: Motorvejene ligner floder, som kun de døde kan krydse Er det dødsangsten der får os til at vedtage love som får vores liv til at imitere livet i de mest rigide dødsriger? Lovgiverne, regelmagerne og værdisætterne, lad dem administrere en forlystelsespark for døende. Jamen, det er jo det de gør. (op. cit., s. 15) Alle ved, at motorveje er meget farlige steder at køre, hvilket de fleste, der kører, ignorerer. Ellers kunne de ikke udholde tanken om at køre på motorvejen, men her tager Skinnebach angsten alvorlig med en særlig metafor: dødens flod. Dødsangsten er på motorvejene, selvom vi forsøger at gemme den af vejen, og den får os samtidig til at leve et liv, der ligner livet i et rigidt dødsrige. Alle de love, regler, kontrolforanstaltninger osv., som vores lovgivere og magthavere udsteder og fordrer, udgør en form for død i hvert fald er de forsøg på at tilsidesætte subjektet og dets begær, dvs. dets forhold til sproget. Subjektet er stivnet i regler, kontrolforanstaltninger eller tests og den dermed forbudne frygt for alle disse regler osv. Hvad er alternativet til stivnede regler eller et sprog levet i dødsriget? Skinnebachs alternativ er sproglige fragmenter, som han dog ikke tror på, men som alligevel styrter ud over Storebæltsbroen (ibid.). Han formulerer også alternativet sådan: Jeg må gøre alt, jeg må være det hele / At pisse skræmmer de onde ånder væk / At have en lyseblå skjorte på (ibid.) Der er, som anført, ikke noget egentligt politisk alternativ, ingen alternativ diskurs i hans særlige digtning, der på den måde glimrende afspejler vores politiske virkelighed. Alle og enhver ved tillige, at onde ånder ikke skræmmes af, at vi pisser eller bærer en lyseblå skjorte, men disse sætninger punkterer de gængse diskurser, de gængse sproglige eller terapeutiske kontrolforanstaltninger, samtidig med at de introducerer os til det reelle, der befinder sig ved sprogets grænser. Som der står i næste digt: En fisk sprættes op i køkkenet, han kender dens indvolde / de lover statens undergang og en stor lykke (s. 16) 42 spring 29 manus.indd :01:21

7 Storytelling og transparens I vores neoliberalistiske samtid står, som anført, kravet om transparens centralt. Alle skal fortælle alt om sig selv. Intet skal længere holdes skjult. Dette er det hemmeliges opløsning, der hænger nøje sammen med krav om storytelling. Alt skal fortælles i historier, sammenhængende og med tydeligt budskab. Det gælder f.eks. for terroristgidsler, der bliver sat foran et videokamera, arbejdsløse der skal redegøre for deres aktiviteter, mindreårige kriminelle og en række terapiformer (tænk blot på narrative terapier). Historikere, jurister, fysikere, økonomer, politikere og psykologer har opdaget den magt, som historier har, når de skaber en realitet. Historier skaber vores realitet. Der er sket en kolonisering af historier, og realiteten er blevet til en roman eller konstitueres ud fra en særlig romanhistorie, om end en dårlig roman. Storytelling udgør i den forstand en social diskurs eller et socialt overjeg, der er defineret af bestemte sproglige regler for socialt samvær. Storytelling udgør en sproglig maskine, der iscenesætter historier og som former vores mentale væren. Et filmisk eksempel herpå er Lars Von Triers film Direktøren for det hele (2006), der i øvrigt på glimrende vis også anskueliggør, hvordan direktør og ansatte indgår i et stort team. Direktøren tør ikke fortælle, at han er direktør for firmaet, og har hele tiden ladet som, at den sande direktør opholder sig et sted i udlandet, indtil det tidspunkt, hvor han vil sælge firmaet. Da direktøren blot foregiver at være en del af medarbejderteamet, lejer han en skuespiller til at spille den sande direktør, der skulle have opholdt sig i udlandet. Magten er fraværende i dette spil, samtidig med at filmen viser, hvordan den skuespiller, der spiller direktøren, må finde på en historie, der skal forklare (opdigte) realiteten for de ansatte og sikre salget af firmaet (jf. Christian Salmon: Storytelling, s. 83). Fortællinger, der ikke er storytelling (eller hvorfor den seksuelle relation ikke kan siges) Digte udgør et alternativ til dette. Her åbnes der for et ikke-tvangsbetonet sprog, som det fremgår af Skinnebachs digtsamling I morgen findes systemerne igen. Det fremgår også af Dy Plambeck: Buresø-fortællinger, der har form som knækprosa, dvs. en tekst, der kunne have stået som en normalprosatekst, hvis det ikke havde været for den typografiske opsætning med enjambement. Jeg vil ikke gå i detaljer med knækprosaen som genre, men det er klart, at den fordrer en helt anden læsning end en almen prosatekst. 43 spring 29 manus.indd :01:21

8 Disse digte handler om en pige, der har påfaldende lighed med Dy Plambeck selv og som hedder Mily. Mily er ligesom Plambeck vokset op i Buresø, skulle ligesom forfatteren have haft en forgyldt rotte hængt på væggen, har ligesom Dy ikke et kønsbestemt navn osv. Disse og en række andre træk etablerer en lighed mellem jeget i digtene og Dy. Alligevel er det ikke storytelling. Digtene etablerer ikke en historie, der fortæller os, hvordan vi skal leve eller fortolke vores realitet eller hvordan Dys realitet skal forstås. Den umiddelbare realisme, der gennemtrænger digtene, brydes på væsentlige punkter, både lokalt og overordnet i teksten. Lokalt ses det f.eks. i digtet om dragshowet, der bl.a. handler om de seksuelle forskelle. Mily er bange for transvestitter, også selvom hendes kæreste (formentlig Stig) holder hende i hånden. Dette fremgår bl.a., da hun sidder på bagsædet af sine forældres bil, da moren tager Jette op i bilen. Jette har taget mandlige hormoner i årevis i stedet for nervepiller og ser ud derefter. Hendes tilstedeværelse afføder følgende reaktion hos Mily: jeg genkender fornemmelsen af blodet der stiger op i kinderne som jeg står med dig i hånden og ser en drag hive sin pik frem og tisse på scenen mens han synger Der er ingen klitoris kun tis Der er ingen klitoris kun tis! (Plambeck, op. cit., s. 21) Hvad er det chokerende for hende? At dragen, som hun ved, er en mand, viser sit lem? Tisser? At der ikke er nogen klitoris, men kun et lem eller kun tis? Eller at dragen på denne måde spiller med hendes (subjektets) usikkerhed omkring sit køn? Under alle omstændigheder viser digtet, at det ikke eksisterer nogen entydig diskurs, der kan definere vores seksuelle virkelighed eller sikre grænserne for kønnets virkelighed. Derudover nedbryder digtet vores idé om, hvordan de to køn ser eller bør se ud under deres tøj. Det konfronterer os tilmed med det reelle i form af kønnets stupide og simple funktion: klitoris eller tis, orgasme eller urinvej. Lad os se yderligere på seksualiteten i digtsamlingen. Mily, hendes fader og en række andre personer har problemer med seksualiteten, hvad allerede fremgår af Milys kønsløse navn. Hendes navn hænger måske sammen med, at faderen gerne ville have haft, hun skulle have været en dreng: han fik ikke den dreng, som han havde ønsket sig. / Og så alligevel, næsten. (ibid., s. 35) Dette er måske en af forklaringerne på Milys 44 spring 29 manus.indd :01:21

9 skræk for transvestitter, dvs. personer, der optræder under det andet køns insignia. På et tidspunkt øver hun sig i øvrigt i at tisse som en dreng, idet hun presser sit tis så hårdt ud, at det lyder, som når hendes bror tisser. Det er desværre forgæves: Men for hver dag der gik kom jeg mere og mere til at ligne / en pige. (s. 48) Og da Bo med pisken i nakken kigger på hende i skolegården, føler hun det som om, at hun er en rigtig pige (s. 62) Denne følelse udelukker dog ikke problemet med at identificere sig som pige (eller dreng) i sproget. Sproget sikrer, som anført, ingen overensstemmelse mellem en benævnelse eller en ting, hvilket er specielt ømtåleligt, når det drejer sig om kønnet, der, som Freud opdagede det, udgør et traume i subjektets liv. Nydelsen knyttet til kønnet og drifterne udgør et traume, eftersom den pludselig dukker op som en mystisk kraft uden for sproget (det var i øvrigt pga. dette traume, at Freud opfandt psykoanalysen for at tilbyde en behandling, der stod mål med det). Mily ved godt, at de officielle diskurser omkring kønnet er håbløse: Jeg køber ALT for damerne og læser om at vi burde få en fælles hobby og blive liggende på sengen og sludre efter vi har haft sex sæbe hinanden ind i badet og blive ved med at finde på små sjove overraskelser for hinanden. Sikke noget lort! Jeg tænker at det er forståeligt hvis du hellere vil sove på sofaen. (s ) Kærligheden udgør, som ALT for damerne har forstået, et supplement til den seksuelle relation, der ikke eksisterer mellem de to køn. Der er, som Lacan anførte det, ingen seksuel relation, eftersom sproget ikke tilbyder en sikker identitet til de to køn for slet ikke at tale om et komplementært forhold. Men selvom ALT for damerne har forstået, at kærligheden udgør et supplement til den seksuelle relation, der ikke eksisterer, smovser ugebladet den seksuelle akt ind i sukkersød kærlighed, der ødelægger det hele. Milys fader har i øvrigt også problemer med sin seksuelle identitet. Han optræder således i kvindetøj i en sammenhæng (s. 28), smigres over at blive tilbudt at være buksestrømpemodel (s. 42) og deltager i et malekursus, hvor de mandlige elever sidder i underbukser, mens de maler et billede af Buresø (s. 52). Den problematiske seksualitet bevirker, at Plambecks digtsamling ligesom I morgen findes systemerne bevæger sig på sprogets kant og dermed introducerer det reelle. Det sker på andre præmisser end i Skinnebachs 45 spring 29 manus.indd :01:21

10 digtsamling, der i digterisk henseende ikke følger bestemte mønstre, mens Plambecks udgør en form for knækprosa. Plambecks bog udgør dog, som anført, et brud med Storytelling. Lokalt omkring seksualiteten, men også en række andre steder, hvoraf jeg blot vil fokusere på ydereligere to eksempler: Afføringen og negeren i Dar Es Salaam. Først om afføringen: Jeg har i hvert to gange hvor usandsynligt det end lyder svømmet ind i en menneskelort i havet det har jeg virkelig gjort og begge gange har lorten set så hård ud at jeg har taget om den i den tro at den var en pind (s. 16) Denne beskrivelse introducerer kroppens affaldsstoffer og driften, den anale drift. Afføringen optræder i øvrigt en række gange i digtsamlingen (s. 14 og s. 64). Men lad os se på negeren: Jeg har rejst op og ned ad Afrikas østkyst flere gange noget af det jeg husker tydeligst er albinoafrikaneren i Dar es Salaams gader. Hans kridhvide hår og øjnene der kørte rundt i hovedet på ham (s ) Dette er ikke en hvilken som helst neger, der i øvrigt er et politisk ukorrekt ord at benytte, men som Mily alligevel bruger i dette digt, da hun fortæller om, hvordan hun som barn reagerede, da hun så en afrikaner på gaden. Det er meget bemærkelsesværdigt, at hun netop benytter dette politisk ukorrekte ord og fortæller om, hvordan hendes moder korrigerede hende. Det er bemærkelsesværdigt, eftersom vores tids officielle politiske diskurser fordømmer brugen af dette ord, samtidig med at de profiterer vildt på den frygt, som medier, racisme osv. udvikler omkring alle de etniske grupper, som vi har i vores nordlige samfund. Hendes albinoafrikaner repræsenterer på ironisk vis et billede på det reelle, som andre etniske grupper udgør for dansk etniske grupper. Så meget om lokale eksempler på opløsningen af storytelling. To gennemgående figurer er Saddam Hussein og Otto. Først nogle ord om Saddam Hussein. 46 spring 29 manus.indd :01:21

11 Saddam Hussein Digtsamlingen udspiller sig i tiden for Saddam Husseins fald. Det er den samme historie, der fortælles igen og igen, / siger min mormor (s. 16) Denne historie, der fortælles igen og igen, er måske historien om hans diktatoriske styreform og nødvendigheden af at vælte ham pga. faren for atomvåben. I dag ved alle, at der ikke var noget atomvåben, selvom det tilsyneladende var frygten herfor, der fik os danskere og amerikanere til at gå i krig mod ham. Mily deler for en umiddelbar betragtning denne frygt: Min bror havde fortalt mig at Saddam Hussein havde en knap der hvis han trykkede på den kunne sprænge hele verden i luften bare et enkelt lille tryk og jeg tænkte at hvad nu hvis hvis nu han bare kom til at trykke på den knap. (s. 60) Det, der imidlertid er bemærkelsesværdigt i denne sentens, er, at hun forstørrer den frygt, som vi led af, og dermed fremstiller den på ironisk vis: Hvis han nu bare kom til at trykke på den knap. Denne ironi er med til at underminere den langtrukne og gentagne historie vores storytelling om Saddam Hussein. Otto En anden figur, der spiller en gennemgående og endnu større rolle i teksten, er Otto, der udgør et ideal for Mily og hendes familie, som altid taler om ham. Otto var fuldstændig (s. 22), Otto reddede en kvinde på Grønland (s. 45), Otto havde overnaturlige evner (s. 61) og alle elskede Otto i Grønland (s. 74). Historierne om Otto er en del af familiens historie og den realitet, som den støtter sig til, men som imidlertid ikke er så tryg, som det umiddelbart fremstår. Det fremgår især af de breve, som Mily til sidst i digtsamlingen skriver til Rasmus, der var den sidste, der så Otto i live. Man taler om Otto i min familie / som om man sidder og puster luft / i en oppustelig actionhelt / der bliver ved med vokse. (s. 79). Mily tror m.a.o. ikke på familiens storytelling, men dermed underminerer hun også sin egen fortælling om familien: 47 spring 29 manus.indd :01:22

12 Kære Rasmus Tukuma, skriver du var hans grønlandske navn. Du tror måske ikke jeg ved, hvad det betyder? Den, der har for travlt. Jeg spurgte min farfar hvad du kunne mene med dét. Han kunne ikke forstå hvorfor Otto blev kald Tukuma. Han sad længe og så ud i luften pludselig sagde han at Otto lovede for meget og sled sig selv op på gårdene i Buresø mens folk tog røven på ham og om natten rablede det for ham han kunne sidde oppe til det blev lyst og drikke ( ) Da han vågnede i morges fortalte han mig at han engang havde besøgt Otto i Grønland. Om natten blev de vækket af en mand der stod i døren og råbte: Rejs hjem! Der skal ikke være fremmede her! Jeg ved ikke om det var en drøm han talte om det tror jeg heller ikke han selv ved. (s. 82) Hendes digte fremstår som en historie om en historie, der ikke er en historie, og derfor heller ikke storytelling. Din misbruger Lad os vende tilbage til Skinnebach, denne gang Din misbruger. På dansk bruger vi ofte ordet din sammen et navneord som skældsord, selvom det markerer et ejendomsforhold og ikke en egenskab. Din idiot, din nar, din naive sjæl osv. er skældsord, men din misbruger synes at fungere som en form for positiv benævnelse. Du er ude af kontrol, misbruger / med hvilke af de veje du kom ad (s. 26). nogen måtte bære os / gennem identitet og kønsdrift / var du virkelig / ved at drukne / i misbrug og syner (s. 47). Misbrug, syner, tab af kontrol og galskab synes at hænge nøje sammen i disse digte, der dermed minder om en række modernistiske digte, der stiller galskaben op som et (politisk) alternativ til de herskende diskurser. Der kan i denne sammenhæng tænkes på antipsykiatrien og galebevægelsen, hvis digteriske parallel kan ses hos f.eks. den unge Peter Laugesen, men hos Skinnebach er der ikke tale om et egentligt alternativ, men om et brud med magtens sprog og storytelling. Det politiske magtsprog, terapiens og kontrollens sprog, nedbrydes i digtenes ord: Konformisme / er den 48 spring 29 manus.indd :01:22

13 sande revolution / den æder os op i lykkerus (s. 21). Husk barbarerne / de ligger på socialkontoret og / i ministeriernes skuffer (s. 27). Hjernen står som bekendt i centrum for vores tids biopolitik, idet man antager, at alt er styret af hjernen, vores homuculus. Ideen om hjernen står også for skud i Din misbruger: Du er lige vågnet, hjernen / er flad og tom, som en papkasse / der blev tilovers, da du flyttede / fra din fornuft. (ibid.) Eller som der står andet sted: og du vil gå om bord som en dronning / der siger farvel til hjernens / undersøgelser af sig selv. Kom med! (s. 30) Jeg vil imidlertid lade denne kritik af det politiske felt samt af ideen om hjernens forrang ligge og i stedet fokusere på sproget og kønnet i digtsamlingen. Om digte om digte i Din misbruger Digte er ikke blot sprog, men frem for alt en skrift, der er forskellig fra talen. Skriften sætter et fravær af subjektet, dvs. af subjektet sat i signifiantkæderne. Derfor er skriften tættere på det reelle, men digte forudsætter en læser, der evt. læser dem op for sig selv, eller også læser digteren selv sine digte op foran et publikum. Dvs. at digte ikke helt kan adskilles fra signifianterne og subjektet, selvom skriften udgør en tilnærmelse til det reelle, men det er netop i denne pendulfart mellem subjektet og det reelle, at digte lever. Det fremgår af dette digt: Mine digte er en musik du aldrig kommer til at høre ( ) Eller er de de svar på spørgsmål du aldrig kommer til at stille dig selv er det for umenneskeligt? Mine digte er svaret på ingen menneskers spørgsmål, hvor mange kan du samle, Profet? Ja, det er dig jeg taler til ( ) At det er tilladt at skrive lille gud, på det her sprog er en frihed vi må skampule ( ) Hvor meget kan man be sin læser om at gå? Jeg ber dig om at lade være med at læse mig og alligevel bliver du ved er det ikke uhøfligt? Tror du mere på henvendelsen, det lille du end på udsagnet? 49 spring 29 manus.indd :01:22

14 ( ) Jeg, sociale menneske, er et grundvilkår er født til at lære dit sprog fra fladlandet, forbandet er det mindste forlis i skriftens swimmingpool ( ) Altså er jeg dig, hvordan ellers lege med dig (s ) Digte er en musik, som vi aldrig kommer til at høre måske fordi de er en skrift, der ikke kan høres og som alligevel forudsætter en læsning, måske tilmed en oplæsning. Denne musik befinder sig på aftenens yderste, natten, der kan opfattes som en metafor for døden eller for sprogets ophør, dvs. for mødet med det reelle. Digte er endvidere, iflg. digtet, svar på spørgsmål, som vi aldrig kommer til at stille os selv, i hvert fald ikke når vi blot forholder os til vores realitet. Det forklarer deres umenneskelige træk: De drejer sig om det, der dukker op, når realiteten går i stykker. Det er tilladt at skrive alt i deres sprog, men det er samtidig en frihed, som vi må misbruge ( skampule ). Det er ikke en frihed til at skrive politiske manifester, til at fortælle velafrundede historier eller fremsætte positive, samfundsbevarende værdier, men en frihed, der sætter sig selv på spil. Digtet spiller endvidere på modsætningen mellem udsagn og udsigelsen, dvs. måden hvorpå udsagn fremsættes. Når vi bliver ved med at læse digtene, ignorerer vi nemlig, at jeget beder om, at vi ikke læser dets digte, der imidlertid fordrer en læsning for at blive til. Vi ignorerer jegets udsagn, men ikke digtenes udsigelse, der fortsat kræver en læsning for at være til. Dermed gør digtene også opmærksom på subjektets spaltning mellem udsagn og udsigelse. Subjektet er spændt ud mellem udsagn og udsigelse, idet udsigelsen altid rummer en anden dimension end udsagnet. Skinnebachs jeg mishandler eller misbruger her sin læser, idet læseren som en anden misbruger må fiksere sig til disse digte. Det sker også ved, at jeget qua digter opstiller sig som et socialt menneske, der er tvunget til at lære læserens fladlandede sprog. Normalt anser man digte for at udgøre et særligt sprogligt felt, der undslipper de alment udbredte sociale og politiske diskurser, men digtet vender på skrømt forholdet om her: Digte udgør et socialt felt, mens det fladlandede sprog udgør et forlis i skriftens pool. Digtet repræsenterer subjektet, mens læseren udgør de udbredte sociale diskursers fladlandede sprog. Alligevel skulle det tilbyde en belønning efter hver sætning, men vel at mærke en belønning, der består i øjnenes 50 spring 29 manus.indd :01:22

15 forvirring ved linjebruddets tydelighed, dvs. ved enjambement. Hermed går jeget også i opløsning, og den instans, der taler i digtet, er ikke længere et jeg. Udsagnets jeg opløses til fordel for udsagn, der stammer fra en kilde og som defineres af en udsigelse, der har lighed med det ubevidste. Der er noget, der taler i digtet, men digtets jeg ved ikke, hvad det er. Der er ikke tale om samlet lyrisk jeg, som man ofte taler om i forbindelse med digte og som skulle være ansvarligt for alle digtets ord. Derimod underminerer digtet denne nykritiske antagelse af et lyrisk jeg, der skulle formidle en stemning til en given læser. Der er snarere tale om en tilstand, der minder om subjektet, der italesættes fra et ubevidste, som det ikke selv behersker. Det betyder også, at kommunikationen mellem læseren og digterjeget, du et og jeget, går i stykker. Det fremgår tillige af, at du et, der læser digtet, befinder sig i en tidslig anden dimension end den, hvori digtet blev skrevet. Du og jeg er forskellige, men samtidig er du et det menneske, som jeget vil indoptages i ( drukne sig i ). Jeg ér dig, som der står (en omskrivning af Arthur Rimbauds kendte udsagn: Je est un autre ). Jeget skriver ikke blot til en tilfældig læser, men er selv den første læser af det, der står skrevet og er samtidig fraværende i det, der står skrevet. Dette er subjektets vilkår: At sige noget, som det ikke helt ved, hvorfra kommer og alligevel være i det, der siges, uden at være helt identisk med det sagte. Det er oplevelsen af den grundlæggende fremmedgørelse, som alle er ramt af i sproget, selvom det ignoreres af vores tids terapisamfund. Dette udgør endvidere en åbning mod det reelle og kroppens nydelse, som det også fremgår af inddragelsen af synsdriften og synet, objektet for synsdriften, også kaldet blikket. Der ville intet digt være uden det blik, der forvirres af tekstens enjambement, men kun forlis i fladlandede sprog. Digtet fortæller os samtidig, at det ikke så meget er båret af oplæsningens modus, eftersom en oplæsning glipper mht. enjambement, som af øjets bevægelser gennem digtets asemantiske vers. Seksualiteten Lad mig slutte af med nogle bemærkninger om seksualitetens betydning i Din misbruger. Først og fremmest kan det konstateres, at det er usikkert, hvilket køn jeget, der taler eller som italesættes i digtene, har. Nogle gange synes det at være knyttet til et mandligt køn, andre gange til et kvindeligt. F.eks. kan det antages, at jeget er kvinde, når det henvender sig til sin smukke mand (s. 6), mens det er en mand, når liderlighedens skæg skal barberes (s. 18). Hvor Plambecks digtsamling beskriver angsten i forhold til den usikre kønsidentitet, lever Skinnebachs digte den, så at sige, ud. 51 spring 29 manus.indd :01:22

16 Digtsamlingens sidste afsnit hedder: Læs mig! Jeg har store bryster. Dette afsnit kan naturligvis, som overskriften lægger op til og som dekonstruktionens Poul de Man gjorde til sit varemærke, læses som en allegori for selve digtsamlingen (det er specielt tydeligt med ordene social og skamrider (s. 58 og s. 60), der udgør en gentagelse af ord fra digtet, som er diskuteret ovenfor). Vi kan også læse overskriften, som om vi læser vores køn, men pointen er naturligvis, at vi ikke kan læse vores køn, da det tilhører det reelle. Læseren af digtene (eller du et) i det afsnit synes snart at være en magtperson (en mester, som der står nogle gange i digtsamlingen), snart en mulig læser og snart en mand, som kvinden har et forhold til. Dette fremgår også af følgende: Mens jeg tisser på dig er syv lande underlagt dine ønskers love men jeg jeg bryder alle love med dråber i en (i princip pet) uendelig deling af velfærdens goder og løfter jeg, statsløse rytterske! Jeg, sociale menneske! (s. 58) Vi kender vendingen sociale menneske fra digtet, som vi så ovenfor: Digteren/jeget/kvinden henvender sig til magtmennesket/læseren/manden og bryder dennes love ved at tisse på dem. Magtmennesket/manden/læseren får følgelig sin sag for: 52 spring 29 manus.indd :01:22

17 Jeg ved ikke hvad jeg skal foretrække når du får udløsning og bliver flov undskyldende medgørlig eller lige før når jeg har dig i munden og kan rive dig helt ud af dig selv (s. 61) Det er et smukt billede på, hvad der sker både i den seksuelle akt og når vi læser digte: Vi møder det reelle og bliver ude af os selv. Lad os slutte af med dette digt: To hvide hesteføl dier ved mit bryst det ene hænger lidt og er fyldt med sten det andet giver mælk forgivet af kokain og sprut jeg drømmer om sletter og bjerge og en hurtig død og børn der ligner uskadelige guder Hvis du vil kende mig må du sende mig et ribben fra din elskede og en forsikring om din lyst til faderskab (s. 64) Digtet forfører, indgyder syner, som kokain gør, og repræsenterer døden som stenene i kvindens bryst. Digtet fremskriver drømme om sletter og hurtig død, men også om børn, noget der affødes af dem, om børn der ligner uskadelige guder. Kvinden repræsenterer en farlig forførelse, en 53 spring 29 manus.indd :01:23

18 særlig død, samtidig med hun selv drømmer om en hurtig død. Hvis du et skal lære hende at kende, må det sende hende et ribben fra sin elskede. Ideen om faderskab lægger op til, at dette du har mandligt køn men fra hvem skal det da sende dette ribben? Fra den mand eller kvinde, som dette du elsker? Det er ikke noget entydigt svar på dette spørgsmål i digtet, der derimod slår et trekantsdrama an. Derimod er det klart, at digtet her genoptager den mytiske udveksling af fallos, som vi kender den fra Biblen. En mand (Adam) skal afgive sit ribben, sin fallos, til en kvinde (Eva), der dermed får fallos fra manden i Biblen formidlet af Gud. Senere får Adam sin fallos igen, da Eva har spist af kundskabens træ. Her er det manden, der skal tage fallos fra sin elskede og give den til denne kvinde, der opfordrer ham til det. Denne kvinde er imidlertid ikke kun forførende farlig, et uudholdeligt aspekt, men også umulig at fastholde og begribe som de digte, hvori hun optræder. Litteratur Brown, Wendy: Les Habits neufs de la politique mondiale. Néolibéralisme og néo-conservatisme. Paris: Les prairies ordinaires, Plambeck, Dy: Buresø-fortællinger. København: Gyldendal, Rasmussen, René: Lacan, seksualitet og sprog en introduktion. København: Forlaget Spring, Salmon, Christian: Storytelling. Paris: La Décourverte, Skinnebach, Lars: I morgen findes systemerne igen. København: Gyldendal, Skinnebach, Lars: Din misbruger. København: Gyldendal, spring 29 manus.indd :01:23

DE MENTALE LOVE MÅDEN SINDET FUNGERER PÅ

DE MENTALE LOVE MÅDEN SINDET FUNGERER PÅ 1 DE MENTALE LOVE MÅDEN SINDET FUNGERER PÅ af Barbara Berger (Copyright Barbara Berger 2000/2009) 2 Indhold Introduktion 3 De Mentale Love / Måden sindet fungerer på - Loven om at tanker opstår 4 - Loven

Læs mere

Narrativ pædagogik det handler om livskraft Mening

Narrativ pædagogik det handler om livskraft Mening Narrativ pædagogik det handler om livskraft Af Allan Holmgren Denne bog handler om narrativ praksis med særligt fokus på pædagogiske sammenhænge, både på almindelig pædagogik og på specialpædagogik. Selve

Læs mere

og for at have den menneskelige relation i mit arbejde

og for at have den menneskelige relation i mit arbejde Hvorfor ville I gerne være lærer? Det startede med min egen, da jeg ville være lærer. Jeg kom nok fra en familie der ikke var så struktureret, så havde jeg en lærer, som var meget god til at holde den

Læs mere

Lad Gud være i fred 26-02-2011 1. Lad Gud være i fred 26-02-2011 2

Lad Gud være i fred 26-02-2011 1. Lad Gud være i fred 26-02-2011 2 Egoet og verden er vores fælles skema... 3 Lyset og glæden... 4 Martha og Maria.... 8 Hvornår får vi fred?... 10 Troen... 13 Julen er enden på alle ofre.... 15 Der er ingenting at se. Maria.... 18 De,

Læs mere

Hvad venter vi på. Bachelorprojekt af Ellen Ravn Jakobsen Syddansk Universitet, Kolding Maj 2003

Hvad venter vi på. Bachelorprojekt af Ellen Ravn Jakobsen Syddansk Universitet, Kolding Maj 2003 Hvad venter vi på Bachelorprojekt af Ellen Ravn Jakobsen Syddansk Universitet, Kolding Maj 2003 Indholdsfortegnelse. 1. Indledning...2 2. Analyse af Mens vi venter på Godot...3 2.1. Genre...3 2.2. Sprog...4

Læs mere

Unge på kanten af livet. Spørgsmål og svar om selvmord. Bente Hjorth Madsen Center for Selvmordsforebyggelse, Risskov

Unge på kanten af livet. Spørgsmål og svar om selvmord. Bente Hjorth Madsen Center for Selvmordsforebyggelse, Risskov Unge på kanten af livet Spørgsmål og svar om selvmord Bente Hjorth Madsen Center for Selvmordsforebyggelse, Risskov 1 Indhold Brugervejledning 3 Hvad er problemet? Fup eller fakta 5 Metode 9 Piger/Drenge

Læs mere

Notat. Om årsager til frafald fra HF. - En pilotundersøgelse af frafaldne elever.

Notat. Om årsager til frafald fra HF. - En pilotundersøgelse af frafaldne elever. Notat Om årsager til frafald fra HF. - En pilotundersøgelse af frafaldne elever. Indholdsfortegnelse: Forord... s. 2 Metode s. 2 Sammenfatning/konklusion s. 2 Årsager til frafald s. 5 -Flytning på grund

Læs mere

Thomas Bobergs forfatterskab fra 1984-1999 med særlig vægt på Vor tids historie og Digte 1990

Thomas Bobergs forfatterskab fra 1984-1999 med særlig vægt på Vor tids historie og Digte 1990 Thomas Bobergs forfatterskab fra 1984-1999 med særlig vægt på Vor tids historie og Digte 1990 Speciale af Jens Thomas Rude Andersen Københavns Universitet Det Humanistiske Fakultet Institut for Nordiske

Læs mere

Jeg har bare lyst til at sove, til smerten er væk

Jeg har bare lyst til at sove, til smerten er væk 1 Jeg har bare lyst til at sove, til smerten er væk 21-årig mand, mor død af blodprop for tre uger siden Denne pjece er skrevet til dig, der er teenager eller i 20 erne, og som har mistet din far eller

Læs mere

Vold blandt unge mænd i nattelivet En interviewundersøgelse

Vold blandt unge mænd i nattelivet En interviewundersøgelse Vold blandt unge mænd i nattelivet En interviewundersøgelse Finansieret af Trygfonden I samarbejde med Det Kriminalpræventive Råd 2009 1 Indhold Resumé 3 Analysens hovedpointer 3 Kapitel 1 4 Introduktion

Læs mere

Når lærere samarbejder med forældre. billeder fra skolens praksis

Når lærere samarbejder med forældre. billeder fra skolens praksis Når lærere samarbejder med forældre billeder fra skolens praksis Indhold Indledning...3 Hvad foregår der i skole-hjemsamarbejdet? Hovedresultater fra et udviklingsarbejde...5 Hvad har vi gjort?...15 Scenen

Læs mere

Livet er dit Tag det, brug det, skab det!

Livet er dit Tag det, brug det, skab det! Livet er dit Tag det, brug det, skab det! Elevbog Søren Ventegodt Forskningscenter for Livskvalitet Version 5.0 REttet 30. oktober 1996 af IR for konsistens med opgavehæfte Stavekontrol er kørt. Endnu

Læs mere

Hvilken betydning har det at have en guide? En interviewundersøgelse blandt brugerne af GuideProjektet

Hvilken betydning har det at have en guide? En interviewundersøgelse blandt brugerne af GuideProjektet Hvilken betydning har det at have en guide? En interviewundersøgelse blandt brugerne af GuideProjektet Udarbejdet af Majken Gøtske Marts 2005 Indholdsfortegnelse Indledning...2 Fremgangsmåde...2 Kommentarer

Læs mere

LISE BALTZER HJERTET I INSTRUKTION COPYRIGHT LISE BALTZER / AUTENZ 2012 SÆRUDGAVE AF BOGEN: HJERTET I MINDFULNESS INSTRUKTION

LISE BALTZER HJERTET I INSTRUKTION COPYRIGHT LISE BALTZER / AUTENZ 2012 SÆRUDGAVE AF BOGEN: HJERTET I MINDFULNESS INSTRUKTION LISE BALTZER HJERTET I INSTRUKTION COPYRIGHT LISE BALTZER / AUTENZ 2012 SÆRUDGAVE AF BOGEN: HJERTET I MINDFULNESS INSTRUKTION INDHOLD 1 Indledning... 2 2 En model af bevidstheden... 13 3 4 5 At leve og

Læs mere

Familieformer og skilsmisse

Familieformer og skilsmisse BØRNERÅDETS BØRNE- OG UNGEPANEL Panelrapport nr. 1 / juni 2011 Familieformer og skilsmisse der er ikke noget bedre end at have den hele og rigtige familie BØRNERÅDETS BØRNE- OG UNGEPANEL BØRNERÅDETS BØRNE-

Læs mere

Alle unge har ret til et liv uden pres og trusler

Alle unge har ret til et liv uden pres og trusler Etnisk ung 1 Alle unge har ret til et liv uden pres og trusler Fortællinger om familiekonflikter fra unge med minoritetsbaggrund 2 Alle unge har ret til et liv uden pres og trusler Etnisk Ung Etnisk Ung

Læs mere

En guide for transkønnede

En guide for transkønnede En guide for transkønnede Indholdsfortegnelse OM EN GUIDE FOR TRANSKØNNEDE... 3 FORORD... 4 AFSNIT 1. TRANSKØNNET HVAD BETYDER DET?... 7 AFSNIT 2. SPRING UD FOR FAMILIE & VENNER?... 13 AFSNIT 3. HORMONBEHANDLING

Læs mere

DE PRØVER AT GØRE DET SÅ NORMALT SOM MULIGT ET INDBLIK I 113 ANBRAGTE BØRN OG UNGES LIV

DE PRØVER AT GØRE DET SÅ NORMALT SOM MULIGT ET INDBLIK I 113 ANBRAGTE BØRN OG UNGES LIV DE PRØVER AT GØRE DET SÅ NORMALT SOM MULIGT ET INDBLIK I 113 ANBRAGTE BØRN OG UNGES LIV 2 FORORD 4 INDDRAGELSE, MEDBESTEMMELSE OG RETTIGHEDER 8 SAGSBEHANDLERE OG TILSYN 14 PÆDAGOGER OG INSTITUTIONER 20

Læs mere

What doesn t kill you makes you stronger. Jamilas historie

What doesn t kill you makes you stronger. Jamilas historie 1 What doesn t kill you makes you stronger. Jamilas historie Nøgleord: Identitet, LGBT, ligebehandling, normer Indhold Øvelsen handler om identitet, normer og multidiskrimination. Den tager udgangspunkt

Læs mere

Kristuskransen forklaring på perlerne

Kristuskransen forklaring på perlerne Kristuskransen forklaring på perlerne Gudsperlen Guds perlen, er Kristuskransens start. Guds perlen er den store guldfarvede perle. Guds perlen er Kristuskransens start og slutning. Du har måske allerede

Læs mere

Social arv i voldsramte familier

Social arv i voldsramte familier A R B E J D S P A P I R Social arv i voldsramte familier Else Christensen Arbejdspapir 15 om social arv August 1999 Socialforskningsinstituttet Herluf Trolles Gade 11 DK-1052 København K www.sfi.dk 1 Bidrag

Læs mere

Kroppens og hjertets sprog

Kroppens og hjertets sprog Kroppens og hjertets sprog Afdækning af non-verbale kommunikationsstrategier i arbejdet med sprogligt svage udviklingshæmmede. Aktivering af pædagogers tavse viden. Af Dorthe Møller Johnsen, cand. mag.

Læs mere

Efterladte forældre gør det godt

Efterladte forældre gør det godt Efterladte forældre gør det godt Af cand.psych.aut. Eva Helweg, faglig rådgivningschef i Børn Unge & Sorg Når et barn mister sin mor eller far, så slår det sikre fundament i deres tilværelse revner, og

Læs mere

Mobningog Ondskab. Et inspirationsoplæg fra Folkekirkens Skoletjeneste i Køge - for udskolingen!

Mobningog Ondskab. Et inspirationsoplæg fra Folkekirkens Skoletjeneste i Køge - for udskolingen! Mobningog Ondskab Et inspirationsoplæg fra Folkekirkens Skoletjeneste i Køge - for udskolingen! Mobning Mobning og Ondskab Indholdsfortegnelse Mobning og Ondskab Inspirationsoplæget er udarbejdet af Folkekirkens

Læs mere

Noemi Katznelson og Birgitte Simonsen. Udsatte unge i et landområde

Noemi Katznelson og Birgitte Simonsen. Udsatte unge i et landområde Noemi Katznelson og Birgitte Simonsen Udsatte unge i et landområde Center for Ungdomsforskning // Learning Lab Denmark Danmarks Pædagogiske Universitet Udsatte unge i et landområde Center for Ungdomsforskning

Læs mere

AT VÆRE SIG SELV 6. - 7. KLASSE TEMAMATERIALE TIL LÆRERNE

AT VÆRE SIG SELV 6. - 7. KLASSE TEMAMATERIALE TIL LÆRERNE AT VÆRE SIG SELV 6. - 7. KLASSE TEMAMATERIALE TIL LÆRERNE INDHOLD AT VÆRE SIG SELV. TEMAMATERIALE TIL 6.-7. KLASSE................................. 3 1. HVEM ER VI? ICEBREAKER.................................................

Læs mere

NYHEDSBLADET for Stærmosegården. Årgang 4. Nr. 1. Januar 2015.

NYHEDSBLADET for Stærmosegården. Årgang 4. Nr. 1. Januar 2015. NYHEDSBLADET - for Stærmosegården Årgang 4. Nr. 1. Januar 2015. 1 Hvorfor dette blad? Vi har lavet denne særudgave af nyhedsbladet for at give jer et indblik i, hvordan trivslen er i jeres boligområde

Læs mere

Hvad kan Fortælling? Louis Jensens Hundrede historier

Hvad kan Fortælling? Louis Jensens Hundrede historier Hvad kan Fortælling? En sjette gang var der et træ og en lille fugl. De var gode venner og talte tit sammen. Den lille fugl fløj op fra træets top, så sig omkring og fløj så ned igen og satte sig hos træet

Læs mere

Når vi kløjs i kommunikationen!! en introduktion til begrebet kontekst 1

Når vi kløjs i kommunikationen!! en introduktion til begrebet kontekst 1 Denne artikel har været bragt I Erhvervspsykologi, vol. 3, nr. 2, juni 2005 Når vi kløjs i kommunikationen!! en introduktion til begrebet kontekst 1 Af: Thorkild Olsen Det er fandeme uhyggeligt med det

Læs mere

Fortællinger om alkohol

Fortællinger om alkohol Fortællinger om alkohol erfaringer fra familieorienteret alkoholbehandling i Århus Kommune Alkoholbehandlingen Århus Kommune Forsorg og Misbrug Socialforvaltningen Familiefortællinger om alkohol - erfaringer

Læs mere