LANDSGILDENYHEDSBREV nr. 13 juni 2014

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "LANDSGILDENYHEDSBREV nr. 13 juni 2014"

Transkript

1 LANDSGILDENYHEDSBREV nr. 13 juni 2014 Danske Baptistspejderes Landsgilde, stiftet 1954 Indhold: 1. Referat fra førerstævnet (s. 1 2) 2. Husk at tilmelde dig landsgildeweekenden (s. 2) 3. Landsgildeweekendens program (s. 3) 4. Landsgildets dagsorden (s.4) 5. Landsgildets regnskab og budget (s. 5-7) 6. Støttekontoens regnskab (s.8-9) 7. Meddelelser fra gilderne (s. 10) 8. Redaktøren har ordet (s.11) 9. Kolofon (s. 11) Førerstævne 2014 i Rebild Det er altid dejligt at finde både spejderuniform, gildetrøje og gildetørklæde frem og tage til førerstævne. Det blev så allerede fra fredag eftermiddag, da landsgildet havde lovet at stå for salg af slik og sodavand. Vi, Eva og Carl Peter Bylund, Jytte og Boe Kjølby, havde også lovet at hjælpe med sandwich til de spejdere, som ankom fredag. Jeg var også med som gæst for at repræsentere landsgildet. Det var bare at vende kasketten et par gange i løbet af weekenden. Lørdag formiddag gik med åbning, konstituering, beretning, regnskab og budget samt markedsboder. Efter frokost skulle man ud i naturen, og man fik et oplæg til debat med. Der var flere valgmuligheder for friluftsliv: klatring, mountainbike, naturtur og kanosejlads. Lørdag aften var der lejrbål med underholdning og nadverstund ved bålet. Det var lidt koldt, så de vafler gildespejderne hjalp med at bage forsvandt lige så hurtigt de blev bagt. Søndag gik med opsamling fra markedsboderne og debat. Det blev vedtaget at afholde lotteri i Der var også personvalg i år. Niels Dam blev genvalgt som spejderchef. Kathrine Færløv Christensen blev nyvalgt som vicespejderchef og Sarah Basnov blev ny korpsrådsformand. Connie Schneider og Christine Strøm blev genvalgt som henholdsvis kasserer og IC. Korpsrådet er nu næsten fuldtalligt med Annette Olesen, Bruno Friis, Side 1

2 Klaus Agerskov, Majvi Weiss, Mikkel Nilsson, Teresa Kildelund som medlemmer. Dette års førerstævne var planlagt af korpsrådet og en projektgruppe fra Vendelbo division. Holbæk-Regstrup spejderne vil gerne stille med en projektgruppe til planlægning af næste års førerstævne sammen med korpsrådet. Det blev vedtaget, så næste år skal vi til Holbæk. Jeg fik lejlighed til at bringe en hilsen fra landsgildet, og uddelte et gavebrev til Vrå/Hjørring spejderne til GPSére til kredsen på kr ,-. Jeg har en hilsen med tilbage til landsgildet fra førerstævnet. De er glade for den hjælp, vi yder korpset både i form af kontanter og arbejdskraft. Tak fordi I sendte mig. Med venstre Jytte Landsgildeweekend august Gyldenløves Gildet byder velkommen på Øksedal Der er god plads til telte og campingvogne, de der ikke har det må sove inde i hytten, vi håber, der bliver plads til alle. Husk at medbringe sovepose eller dyne. Deltagergebyr er også i år 450 kr. pr. person Beløbet kan indbetales på konto Indmeldelse senest 3. august Indmeldelse til gildemester Lis Jensen Mailadr: telefon Vi glæder os til at se jer alle sammen Adresse: Øksedalvej 4, Barmer, 9240 Nibe Gyldenløves Gildet Bemærk, NY ændring i mailadr. Side 2

3 Landsgildeweekenden august på Øksedal Program: Fredag den 29. Vi mødes ved grillen fra kl. 18 Hyggeligt samvær med mad og senere kaffe Godnat Lørdag den 30. Kl Flaghejsning, derefter morgenmad Kl Tur med guide i området Kl Frokost Kl Gildehal Kl Gildeting med kaffepause Kl Festmiddag Kl Underholdning ved gilderne Kl Aftenkaffe Kl Aftensang og andagt Sov godt - godnat Søndag den 31. kl Flaghejsning og morgenmad Kl Gudstjeneste Kl Frokost, derefter opbrud og kaffe Farvel og tak for denne gang Side 3

4 Dagsorden for Landsgildetinget. Lørdag den 30. august (Dagsorden iflg. Landsgildeskråen) 0) Valg af referent vedrørende Weekenden (vælges ved weekendens åbning) 1) Valg af dirigent 2) Valg af stemmetællere 3) Godkendelse af dagsorden 4) Præsentation og optælling af tilstedeværende, stemmeberettigede og gilderne. 5) Protokol v/landsgildekansleren (se Nyhedsbrev nr. 11 December 2013) (Oplæses ikke) 6) Landsgildemesterens beretning 7) Regnskab v/landsgildeskatmesteren (2013/14) 8) Behandling af indkomne forslag og løbende sager a) Evt. indkomne forslag (fra præsidiet) b) Gedeprojektet c) Fællesprojektet d) Gildenyt v/redaktøren e) Hjemmesiden v/webmaster 9) Kontingentfastsættelse og budget 10) Landsgildets støttekontos generalforsamling. 1) Valg af dirigent 2) Protokol v/sekretæren (Se nyhedsbrev nr. 11 december 2013) (Oplæses ikke) 3) Formandens beretning 4) Regnskabsfremlæggelse 5) Indkomne forslag 6) Eventuelt Tilføjelse til 6 Stemmeret: Alle valg og vedtagelser er gyldige, når minimum halvdelen af de stemmeberettige har stemt herfor, dog særlige regler jvnf. 13 og ) Valg m.v. a) Landsgildemester b) Landsgildemedlemmer og deres suppleanter præsenteres c) Revisor og revisorsuppleant Søren Vestergaard og Nina Pilgaard er på valg. d) Andre valg jfr. 8e redaktør Kirsten Bøgsted er på valg. e) Præsentation af landsgildepræsidiets konstituering f) Godkendelse af suppleant for landsgildemesteren 12) Orientering og hilsener 13) Eventuelt Side 4

5 Landsgildets regnskab Resultatopgørelse til Indtægter: Budget Note Kr Kontingent Aktieudbytte Projektindtægter Indtægter i alt Udgifter: Gildenyt Præsidiemøder Administration og gaver 500 Gæster landsgildeweekend Tøj 540 Diverse Renter og gebyrer Udgifter i alt Resultat af daglig drift Ekstraordinære indt. Og udg. Overført til Støttekonto Kursregulering aktier og obligationer Ekstraordinære indtægter i alt Årets resultat Side 5

6 Balance pr Note Kr. Aktiver Kasse - Sydbank Aktier og obligationer Tilgode gilderne vedr. projekt Mellemregning Støttekontoen Aktiver i alt Passiver: Weekendkonto Mellemregninger i alt Kapital Landsgildets regnskab er revideret Steen Brændholt Landsgildeskamester Søren vestergaard Landsgilderevisor Side 6

7 Noter til regnskab : Kontingent: Antal Kr. Den Blå Lilje Ex-Voto Gyldenløvegildet Sirius Sysselgildet Ube Maso Landsgildegruppen : Obligationer og aktier: Kursværdi primo ultimo Kursregul. 100 stk. virksomhedsobligationer stk. Sydbankaktier I alt : Weekendkonto: Kr. Saldo Overskud/underskud af weekend 904 Depositum Øksedal Depositum hytte Saldo Kapital: Kapital Kursregulering på værdipapirer Overført til Støttekonto Resultat af daglig drift Kapital Side 7

8 Landsgildets støttekonto Resultatopgørelse Indtægter: Note Obligationsrenter 230 Rente og Gebyr -414 Til fordeling -184 Overført til 80 % kontoen -148 Overført til 20 % kontoen -37 Fordelt % kontoen: Saldo pr Overført fra støttekonto -148 Overført fra Landsgildet Afsat gavebrev Saldo % kontoen: Saldo pr Overført fra støttekontoen -37 Saldo Balance pr Aktiver: Note Bank Værdipapirer Aktiver i alt Pasiver: Skyldigt gavebrev Mellemregning Landsgildet % konto % konto Passiver i alt Formue pr Side 8

9 Regnskabet for Landsgildets Støttekonto er revideret Steen Brændholt Landsgildeskatmester Søren Vestergaard Landsgilderevisor Noter til Balancen 1. Værdipapirer: Beholdning primo Udtrukket Kursregulering Uddeling af gavebreve fra 80% kontoen: Afsat til Vrå - Hjørring Gaver i alt Formue: Formue iflg. Regnskab pr Kursregulering værdipapirer Formue pr Side 9

10 Meddelelser fra gilderne I sidste landsgildenyhedsbrev, skulle det have været med, at Sysselgildet har optaget 2 nye medlemmer, nemlig Jan og Annika Bylund. Desværre smuttede navnene i opsætning og korrektion, men selvfølgelig VELKOMMEN til jer i gildesammenhænge. Siden sidst er der kommet to nye landsgildegruppemedlemmer: Gunnar og Sinne Weiss Christensen, der bor i Skørping. Velkommen til jer vi håber også at I, i lighed med andre fra gilder og landsgildegruppen vil møde frem til landsgildets jubilæum på Øksedal den august. Elsebeth Holm Berntsen er overflyttet fra Ube-Maso gildet til Landsgildegruppen. Velkommen til fortsat at være tilknyttet landsgildet, hvor vi håber at se dig i landsgildesammenhænge Arne Pedersen, landsgildegruppen døde efter sygdom. Arne blev bisat fra Holstebro Baptistkirke. Arne var gift med Annie Pedersen, som fortsat er bosiddende i Holstebro og medlem af landsgildegruppen Annie og Arne har været med på flere landsgildeweekends, så længe deres helbred var til det. Æret været Arnes minde. Side 10

11 Redaktøren har ordet: (klippet fra BiD s nyhedsbrev) Prinsesse Benedikte fylder i år 70 år - vi siger tillykke! Hun har i mange år været dybt engageret i spejderbevægelsen og er blandt andet formand for Pigespejdernes Fællesråd i Danmark (siden 1965 (red.) ) I anledning af fødselsdagen har Post Danmark udgivet et frimærke. På mærket finder du spejdere fra alle de danske spejderkorps - også baptistspejderne (det er en fra Lyngby) Mærket er en hyldest til prinsessens arbejde og engagement i den danske spejderbevægelse. Frimærket sælges for 9 kr.pr. stk. + 1 kr. til støtte for spejderbevægelsen (dvs. 1 ark med 5 stk. = 50 kr.) Foto: Kurt Bøgsted, fra det ark han har købt Baptistspejdernes Landsgilde Landsgildemester: Jytte Kjølby Løkkenvej 358, Stenum 9700 Brønderslev Tlf Mobil: Vicelandsgildemester: Kurt Bøgsted Glødelampen 7, 3. tv 2730 Herlev Mobil: Landsgildekansler: Carl Peter Bylund Tlf.: Landsgildeskatmester: Steen Brændholt mobil: Landsgildets bank konto: ordensmester Ulla Lauritsen Tlf.: mobil: ordensmester: Kirsten Pilgaard Tlf Mobil: ordensmester: Alice Johansen-Stolt Tlf.: mobil Arkivar: Karl Heilesen Tlf Gildenyt/Landsgildenyhedsbrev Kirsten Bøgsted Glødelampen 7, 3 sal tv 2730 Herlev Tryk: telau aps, Hedehusene Landsgildets hjemmeside: webmaster: Carl Peter Bylund Side 11

februar 2010 RET & SKEL Velkommen til årsmøde 2010 Information for hegnsyn Foreningen af Hegnsyn i Danmark

februar 2010 RET & SKEL Velkommen til årsmøde 2010 Information for hegnsyn Foreningen af Hegnsyn i Danmark 121 februar 2010 Velkommen til årsmøde 2010 RET & SKEL Information for hegnsyn Foreningen af Hegnsyn i Danmark RET & SKEL, Information for Hegnsyn Udgives af Foreningen af Hegnsyn i Danmark og udkommer

Læs mere

FØRERSTÆVNEHÆFTE 2011 Danske Baptisters Spejderkorps

FØRERSTÆVNEHÆFTE 2011 Danske Baptisters Spejderkorps FØRERSTÆVNEHÆFTE 2011 Danske Baptisters Spejderkorps FØRERSTÆVNEHÆFTE Førerstævnet 2011 - Rebild Efterskole Udgivet af Danske Baptisters Spejderkorps Sats og layout Stine Suhr Skovgård Print Korpskontoret

Læs mere

VIGTIGE ADRESSER!!! PMF AARHUS Bank: Regnr. 9004 Kontonr. 0006818501 CVR-nr.: 29987343 www.postens-mf.dk

VIGTIGE ADRESSER!!! PMF AARHUS Bank: Regnr. 9004 Kontonr. 0006818501 CVR-nr.: 29987343 www.postens-mf.dk VIGTIGE ADRESSER!!! PMF AARHUS Bank: Regnr. 9004 Kontonr. 0006818501 CVR-nr.: 29987343 www.postens-mf.dk Nr. 3 April 2015 Formand: Ernst B. Larsen, Eskebækparken 62, 2.tv, 8660 Skanderborg Tlf. 86 51 00

Læs mere

Foreningen fylder 40 i år FEBRUAR 2013 RET & SKEL. Information for Hegnsyn. Foreningen af Hegnsyn i Danmark

Foreningen fylder 40 i år FEBRUAR 2013 RET & SKEL. Information for Hegnsyn. Foreningen af Hegnsyn i Danmark Foreningen fylder 40 i år 133 FEBRUAR 2013 RET & SKEL Information for Hegnsyn Foreningen af Hegnsyn i Danmark RET & SKEL, Information for Hegnsyn Udgives af Foreningen af Hegnsyn i Danmark og udkommer

Læs mere

Referat for MCV generalforsamling 19.02.2013 kl. 1900 i klublokalerne

Referat for MCV generalforsamling 19.02.2013 kl. 1900 i klublokalerne Referat for MCV generalforsamling 19.02.2013 kl. 1900 i klublokalerne 1. Valg af dirigent. Søren Opstiller Søren Valgt 28 stemmeberettige er til stede til denne generalforsamling Afbud fra 8 medlemmer

Læs mere

TIRSDAG 10. MARTS 2015. Generalforsamling i Holbæk Gangsport i Foreningshuset ved Bjergmarkskolen, Bispehøjen 2, Holbæk kl. 19.00

TIRSDAG 10. MARTS 2015. Generalforsamling i Holbæk Gangsport i Foreningshuset ved Bjergmarkskolen, Bispehøjen 2, Holbæk kl. 19.00 medlems- nyt Nr. 1 FEB. - MAR. 2015 35. årgan g TIRSDAG 10. MARTS 2015 Generalforsamling i Holbæk Gangsport i Foreningshuset ved Bjergmarkskolen, Bispehøjen 2, Holbæk kl. 19.00 Spisning kl. 18.00. Tilmelding

Læs mere

NYHEDSBREV GREVE GANGSPORT MEDLEMMERNES HJØRNE BESTYRELSENS HJØRNE. Holdtilmelding ÅRGANG NUMMER 3. I denne udgave

NYHEDSBREV GREVE GANGSPORT MEDLEMMERNES HJØRNE BESTYRELSENS HJØRNE. Holdtilmelding ÅRGANG NUMMER 3. I denne udgave NYHEDSBREV DATO GREVE GANGSPORT ÅRGANG NUMMER 3 MARTS 2013 I denne udgave Bestyrelsens hjørne Medlemmernes hjørne Omtale af generalforsamlingen Kommende aktiviteter Tillæg med referat og vedtægter BESTYRELSENS

Læs mere

Generalforsamling. Sødring d. 24 juli 2010. Ekstraordinær Generalforsamling. Sødring d. 16 okt. 2010. Bestyrelsesmøde. Sødring d. 23 april 2011.

Generalforsamling. Sødring d. 24 juli 2010. Ekstraordinær Generalforsamling. Sødring d. 16 okt. 2010. Bestyrelsesmøde. Sødring d. 23 april 2011. 2010 Generalforsamling. Sødring d. 24 juli 2010. Da referatet ikke gengiver generalforsamlingen som den var, har ordstyrer Lars Frengler valgt at annullere referatet. Referatet vil først blive offentliggjort

Læs mere

SILKEBORG Årgang 62 APRIL 2013 Nr. 8

SILKEBORG Årgang 62 APRIL 2013 Nr. 8 SCT. GEORGS GILDERNE I SILKEBORG Årgang 62 APRIL 2013 Nr. 8 ARRANGEMENTER I APRIL/MAJ 2013 ALLE Onsdag den 15. maj kl. 19:00 på Poulholm i Viborg: Distriktsgildeting. 1. GILDE Mandag den 22. april kl.

Læs mere

Referat af årsmøde i Zaxsez d. 29/3 2015 i Sjølunds hytte i Vordingborg

Referat af årsmøde i Zaxsez d. 29/3 2015 i Sjølunds hytte i Vordingborg Referat af årsmøde i Zaxsez d. 29/3 2015 i Sjølunds hytte i Vordingborg Velkomst af formanden Indkaldelsen udsendt rettidigt konstaterede dirigenten Dagsorden: 1. Valg af referent og dirigent (sidstnævnte

Læs mere

K L E M Å. "E-Holdet klar til FM" 2

K L E M Å. E-Holdet klar til FM 2 K L E M Å "E-Holdet klar til FM" 2 Maj 2009 2 Redaktionen. Opsætning og div. Mogens Jensen, Hertug Valdemarsvej 25, St. 6100 Haderslev. Telefon: 74 53 03 68. Medredaktør. Kurt Koch. Distribution. Mogens

Læs mere

Referat fra generalforsamling i Petanqueklubben Nordjylland

Referat fra generalforsamling i Petanqueklubben Nordjylland Referat fra generalforsamling i Petanqueklubben Nordjylland Tirsdag d. 28.02.2012 kl. 19.00 Deltagere: 17 stemmeberettigede medlemmer deltog + et nyt medlem uden stemmeret. Dagsorden. Der var jf. vedtægterne

Læs mere

Århus Julemærkesamler Forening. Caritas. 25-års Jubilæum 1981-2006

Århus Julemærkesamler Forening. Caritas. 25-års Jubilæum 1981-2006 Århus Julemærkesamler Forening Caritas 25-års Jubilæum 1981-2006 Nr. 10 / August 2006 Formand: Århus Julemærkesamler Forening Caritas Stiftet 16.7.1981 Bestyrelse / Telefon / Adresseliste / Bankkonto Peter

Læs mere

NYHEDSBREV BESTYRELSENS HJØRNE

NYHEDSBREV BESTYRELSENS HJØRNE NYHEDSBREV DATO APRIL 2015 ÅRGANG 3 NUMMER 13 GREVE GANGSPORT I denne udgave Bestyrelsens hjørne. Medlemmernes hjørne. Omtale af Ishøj og Rødovre turene Referat generalforsamling ned formandens beretning

Læs mere

129 FEB 2012 RET & SKEL. Information for Hegnsyn. Foreningen af Hegnsyn i Danmark

129 FEB 2012 RET & SKEL. Information for Hegnsyn. Foreningen af Hegnsyn i Danmark 129 FEB 2012 Udsigt til Årsmøde RET & SKEL Information for Hegnsyn Foreningen af Hegnsyn i Danmark RET & SKEL, Information for Hegnsyn Udgives af Foreningen af Hegnsyn i Danmark og udkommer 4 gange årligt

Læs mere

Betaling af kontingent

Betaling af kontingent Side 1 af Lis Göddert I dette nummer: Kalenderen Betaling af kontingent Referat af generalforsamlingen 1 2 3 Forårsfesten 2007 4 5 BESTYRELSEN: Formand: Erik Møller Jørgensen Tlf. 965 32 09 46 formand@dvktorrevieja.dk

Læs mere

Slægtsforskerforeningen for Vordingborg og Omegn

Slægtsforskerforeningen for Vordingborg og Omegn Referat fra SVOO generalforsamling onsdag den 21. marts 2012 kl. 19:00 Formand Per Sørensen bød velkommen og udtrykke sin glæde over det store fremmøde til årets generalforsamling. Ad 1: Ad 2: Valg af

Læs mere

Maj. Nr. 2 Sjællands Motor Veteraner 35. Årgang

Maj. Nr. 2 Sjællands Motor Veteraner 35. Årgang Maj Nr. 2 Sjællands Motor Veteraner 35. Årgang 2013 Formand Allan Larsen E-mail: smv1978@mail.dk Tlf.:3053 9635 Næstformand Lars Christiansen E-mail: info@larsvognmand.dk Tlf.: 2166 6987 Kasserer Mette

Læs mere

Årsberetning 2014. 3. Silkeborg Gruppe

Årsberetning 2014. 3. Silkeborg Gruppe Årsberetning 2014 3. Silkeborg Gruppe Fastelavnsfest og generalforsamling Dagsorden for generalforsamlingen Invitation til fastelavnsfest og generalforsamling Bestyrelsen i 3. Silkeborg vil gerne invitere

Læs mere

NYHEDSBREV. FEBRUAR/MARTS 2015 Siden sidst: Formanden har ordet: Generalforsamling den 23. januar 2015

NYHEDSBREV. FEBRUAR/MARTS 2015 Siden sidst: Formanden har ordet: Generalforsamling den 23. januar 2015 FEBRUAR/MARTS 2015 Siden sidst: NYHEDSBREV Generalforsamling den 23. januar 2015 Referat findes nederst i nyhedsbrevet og på hjemmesiden. Formanden har ordet: Kære Medlemmer Så er bestyrelsen blevet konstitueret.

Læs mere

Nyhedsbrev. Nr. 28. 10. årgang januar 2012. Et nyt år og foreningens jubilæumsår... af Helle Christiansen

Nyhedsbrev. Nr. 28. 10. årgang januar 2012. Et nyt år og foreningens jubilæumsår... af Helle Christiansen Nyhedsbrev Nr. 28. 10. årgang januar 2012 Foto: Helle Christiansen Et nyt år og foreningens jubilæumsår... af Helle Christiansen Så har vi taget hul på foreningens 10. år. Foreningen holdt stiftende generalforsamling

Læs mere

Beretning fra forløbne år herunder orientering om arrangementer tilknyttet Rolands gruppe

Beretning fra forløbne år herunder orientering om arrangementer tilknyttet Rolands gruppe Valg af dirigent og referent Dirigent Uffe Beck Referent Lene Beck Mødet konstateres lovligt varslet og indkaldt. Beretning fra forløbne år herunder orientering om arrangementer tilknyttet Rolands gruppe

Læs mere

Generalforsamling 2010

Generalforsamling 2010 Generalforsamling 2010 Generalforsamlingen i MINI Torsdag d. 4. Marts 2010 FORMANDENS BERETNING : --------- præsentation af bestyrelsen m. Suppleanter. Bestyrelsen har siden sidste generalforsamling afholdt

Læs mere

Generalforsamling. Torsdag 13/3 2014 kl. 19.00

Generalforsamling. Torsdag 13/3 2014 kl. 19.00 Generalforsamling Bjerringbro IF inviterede til generalforsamling Torsdag 13/3 2014 kl. 19.00 Generalforsamlingen blev liver afholdt i Bjerringbro IFs klubhus Dagsorden: 1) Valg af dirigent og referent

Læs mere

Kilden NYT FRA SCT. GEORGS GILDERNE I ROSKILDE. 62. årgang Nr.: 2 Februar 2015

Kilden NYT FRA SCT. GEORGS GILDERNE I ROSKILDE. 62. årgang Nr.: 2 Februar 2015 Kilden NYT FRA SCT. GEORGS GILDERNE I ROSKILDE 62. årgang Nr.: 2 Februar 2015 Der indkaldes herved til generalforsamling i Bygildet Torsdag d. 9. april 2015 kl. 19 i Gildehuset med følgende dagsorden:

Læs mere

Stadsgildeting d. 04. maj 2011 Referat

Stadsgildeting d. 04. maj 2011 Referat Aalborg d. 23. maj 2011 Stadsgildeting d. 04. maj 2011 Referat Stadsgildetinget blev afholdt med deltagelse af 33 gildebrødre. Dagsorden: 1. Valg af dirigent og protokolfører 2. Beretning fra stadsgildeledelsen

Læs mere

DIVISIONSLEDELSEN DIVISIONENS EJENDOM FLASKEPOSTEN. Marts 2013 Nr. 1

DIVISIONSLEDELSEN DIVISIONENS EJENDOM FLASKEPOSTEN. Marts 2013 Nr. 1 Marts 2013 Nr. 1 DIVISIONSLEDELSEN DC Martin Steenstrup, Torkilstrupvej 8,4863 Eskildstrup 25 882522 DK Susanne Graae, Nr. Alslev Vestergade 7, 4840 Nr.A. 28 639630 DA Martin Andersen, Sølvgade 26, 4840

Læs mere

Budstiken november 2008.

Budstiken november 2008. Budstiken november 2008. Sikken voldsom trængsel og alarm, det er koldt, og man må gå sig varm... Ledere og assistenter: Gruppeleder HER KAN DIT NAVN STÅ, Skriv eller ring til en af os på siden her, og

Læs mere

ordene er i spil spot på fremtiden korpsrådsmøde 2012 10.-11. november

ordene er i spil spot på fremtiden korpsrådsmøde 2012 10.-11. november !?!??!??! spot på ordene er i spil fremtiden korpsrådsmøde 2012 10.-11. november ordene er i spil indhold 05 Velkommen til Korpsrådsmødet 2012 06 Sæt spot på fremtiden 08 Årets tema Debat 10 Spot på Spejd

Læs mere