Grundejerforeningen Phønix

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Grundejerforeningen Phønix www.gf-phoenix.dk"

Transkript

1 Grundejerforeningen Phønix Hvidovre, den 11. maj 2012 Til medlemmerne af Grundejerforeningen Phønix LOKALPLAN Generalforsamlingen vedtog sidste år at indgå i en dialog med kommunen omkring udarbejdelsen af en lokalplan. Teknisk Forvaltning deltager på generalforsamlingen med et oplæg om, hvad en lokalplan er og hvilke hensigter, der specifikt er med en lokalplan for os. ÅRLIG GENERALFORSAMLING Hermed indkaldes til grundejerforeningens årlige generalforsamling torsdag, den 7. juni kl. 18:30 i BiblioteksCafeen, Medborgerhuset. Til behandling på generalforsamlingen vedlægges: 1) Dagsorden. 2) Regnskab for 2011 godkendt af revisor og bestyrelse. 3) Formandens beretning for ) Brev fra Hvidovre Kommune angående udarbejdelse af lokalplan for Grundejerforeningens område. Referat for sidste års generalforsamling vedlægges, da det ikke blev udsendt, men kun udlagt på foreningens hjemmeside. Forslag der ønskes behandlet på generalforsamlingen under punkt 6, skal indgives skriftligt til formanden (Michael Dahlgaard, Brostykkevej 183) senest 8 dage før generalforsamlingen ( 5). Med venlig hilsen BESTYRELSEN Grundejerforeningen Phønix DELTAG AKTIVT I GRUNDEJERFORENINGEN! Der er i år blandt andet nyvalg til posten som formand og kasserer.

2 Grundejerforeningen Phønix GENERALFORSAMLING Torsdag, den 7. juni 2012 kl. 18:30 BiblioteksCafeen, Medborgerhuset 1. Valg af dirigent 2. Valg af referent 3. Udarbejdelse af lokalplan for Grundejerforeningen Phønix s område Oplæg af Teknisk Forvaltning, Hvidovre Kommune 4. Protokol og beretning v/formanden 5. Forelæggelse af regnskabet for 2011 v/kasseren 6. Fastlæggelse og opkrævning af kontingent for 2012 v/kasseren 7. Indkomne forslag v/formanden 8. Valg i henhold til vedtægternes 8 v/formanden Formand, Michael Dahlgaard (183) - på valg/modtager IKKE genvalg Bestyrelsesmedlem, Bo Falkedal (150) - på valg/modtager genvalg Bestyrelsesmedlem, Pece Angelowski (177) - ikke på valg Bestyrelsesmedlem, Steen Jacobsen (181) - ikke på valg Kasserer, Gitte Jacobsen (181) - på valg/modtager IKKE genvalg Revisor, Mette Petersen (154) - på valg Revisor, Marinanne Johansen (185) - ikke på valg Suppleant til bestyrelsen, Lorenzo Zabeo (160) - på valg Suppleant til bestyrelsen, Nicky Petersen (148) - på valg 9. Eventuelt

3 Grundejerforeningen Phønix - Årsregnskab 2011 DRIFTSREGNSKAB STATUS Debet Kredit Aktiver Debet Kredit. Noter Noter 1 Kontingentindtægter Kontant kasse Gebyrer, opkrævning, kontingent 0.00 Indestående Eik Bank 64, Renteindtægter Eik bank Driftsmateriel Øredifference 0.01 Manglende kontingentindb Indtægter i alt Aktiver i alt 66, Honorar, materialeforvalter Afskrivninger, 10 år for alustiger 1, Passiver Udgifter til bestyrelsesmøder 0.00 Gaver, afgående bestyrelsesmedlemmer 0.00 Egenkapital , Bankgebyrer 0.00 Årets resultat 2011 ovf. til egenkapital -2, Udgifter hjemmeside Egenkapital pr , Sommerfest 1, Indkøb af split Materielfond 10, Udgifter generalforsamling 7/ Assistancefond 10, Udgifter i alt 3, Fonde i alt 20, Årets resultat overført til egenkapital -2, Resultat , , Noter 1 58 medlemmer, jf. referat fra generalforsamling, hvor det blev besluttet at opkræve kontingent for Der er kun 5 grundejer der har indbetalt, da referatet "kun" har været lagt på hjemmesiden og ikke sendt ud til hver enkelt grundejer. Dette bør ændres i 2012 således at hver enkelt grundejer får referat, inkl. opkrævning på papir. 2+3 Specifikation af driftsmidler Saldo pr. Til og afgange AfskrivningerSaldo pr. Som generalforsamlingsvalg revisorer erklæres hermed, at regnskabet er revideret. Bilagene er gennemgået stikprøvevis. Rygstige, nr Bankkontoudskrift er forelagt. Bankens bogføring er konstateret i Alustige stor, nr overensstemmelse med foreningens bogføring. Rygstige lille, nr Vi mener således, at regnskabet giver et retvisende billed af Split stor, nr foreningens økonomiske aktiviteter i årets løb, samt et retvisende Split lille nr billed af foreningens økonomiske situation pr Alustige medium nr Renseskovel 2 stk. nr Godkendt af revisor den Alustige 3 meter nr Pælebor nr Godkendt af bestyrelsen den Rævefælde nr Flismaskine, nr FREMLAGT på generalforsamlingen den

4 Grundejerforeningen Phønix Formandens beretning for 2011 Grundejerforeningen havde sidste år atter en rigtig god sommefest. En stor tak til Marianne og Pece samt arrangementsgruppen! Dialogen med kommunen angående udarbejdelse af lokalplan har fået en langsom start, men Teknik og Miljøudvalget tiltrådte i oktober sidste år, at der udarbejdes en lokalplan sammen med os, hvilket også stod i Hvidovre Avis 1. Derefter var der stille et stykke tid grundet bemandningsmæssige forhold hos Teknisk Forvaltning. Dialogen blev genoptaget i februar, hvor vi blev anmodet om at lave en liste over vores ønsker. Naturligvis har vi en nagende bekymring for, at kommunen vælger at gå enegang, som det var tilfældet med forslag til lokalplan 218 for snart 10 år siden 2. Vi ser derfor frem til en god diskussion på generalforsamlingen, hvor Teknisk Forvaltning kommer med et oplæg om, hvad en lokalplan er og hvilke hensigter der er med en lokalplan for os. Vores individuelle travlhed kombineret med en vis udbrændthed, har forårsaget, at bestyrelsen kun har mødtes en gang i løbet af året. Samtidig har vi ikke fået opkrævet det vedtagne kontingent for Det er naturligvis ikke godt nok, så vi foreslår, at det opkræves sammen med det kontingent, som generalforsamlingen vedtager for Samarbejdet og dialogen om lokalplanen vil have godt af yderligere vinkler og engagement og kan komme til at kræve noget tid. Jeg har ikke tiden og tager samtidig ansvaret for, at generalforsamlingen atter afholdes for sent og for, at vi ikke har ageret tilstrækkeligt proaktivt på opkrævningen af kontingent. Derfor er det kun naturligt, at jeg træder tilbage og følgeligt ikke modtager genvalg. Desuden modtager Gitte (181) ikke genvalg til posten som kasserer. Bestyrelsen siger mange tak til hende for et godt stykke arbejde. Der er senere nyvalg til disse to poster. Bestyrelsen håber, at der er medlemmer, som har energi og lyst til aktivt at deltage i foreningsarbejdet. 1 phoenixhusene-er-noget-saerligt-/ /artikler/

5

6 Grundejerforeningen Phønix Referat generalforsamling 14 marts UllaThomsen (144) blev valgt til dirigent 2. Bjørn Momsen (144) valgt til referent Mødet indledes med en diskussion om et brev som enkelte grundejere har modtaget vedr. opdatering af fotodokumentation på deres huse de der ejer Phønixhuse der er erklæret bevaringsværdige inden for en bestemt klasse. Diskussionen gik på om der var nogen sammenhæng med det tilbud om at deltage i udarbejdelse af en lokalplan for vores område som vores grundejerforening har modtaget fra Hvidovre kommune og som blev behandlet under punkt 6 på Generalforsamlingens dagsorden. Konklusionen var at det er der ikke, blandt andet fordi det tilbud er rettet til alle grundejerforeninger i kommunens parcelhusområder. 3. Protokol og beretning v. formanden Michael Dahlgaard (183) - blev vedtaget uden bemærkninger 4. Regnskab for blev godkendt enstemmigt 5. Kontingent for 2011 Bestyrelsen forslog det uændret trods vores egenkapital på knap kr med begrundelsen at der kan blive brug for pengene til f.eks. advokat bistand såfremt kommunen skulle ville foretage drastiske ændringer på Brostykkevej som ikke harmonerer med vores ønsker. Forslaget om at kontingentet skal være uændret - blev godkendt enstemmigt 6. Mulig lokalplan for Grundejerforeningen Phønix s område Emnet debatteredes en tid. Ingen af de tilstedeværende ønskede en så restriktivt lokalplan som kommunen tidligere har fremlagt (og forkastet). Derimod var der enighed om at en lokalplan der på den ene side ikke hæmmer den enkelte grundejers udfoldelser væsentligt - og derved måske værdi forringer boligerne - men på den anden side også bevarer noget af Phønix husenes særpræg, nok var værd at arbejde med. General forsamlingen besluttede derfor at nedsætte et udvalg der skal arbejde med et udkast til en lokal plan for foreningens område. Lokal plans udvalget består af : Pece Angelowski (177), Lorenzo Zabeo (160) og Bjørn Momsen (144). Udvalget skal orientere kommunen om at vi er interesseret i at gøre brug af tilbudet og forsøge at have en præsentation klar til næste general forsamling i 2012.

7 Et endeligt lokal plan forslag skal under alle omstændigheder vedtages af en general forsamling eventuel ekstraordinær generalforsamling. 7. Indkommende forslag ingen forslag Generalforsamlingen debatterede dog de mange trafikuheld på Brostykkevej. Kommunen registrerer tilsyneladende kun de uheld hvor politiet optager rapport og måske end da kun hvis der er person skade. Så derfor betragtes vejen ikke som specielt uheldsramt. Et medlem stillede forslag om at grundejerne tager foto af de uheld de ser ske på vejen og sender / afleverer dem til formanden som dermed kan dokumentere over for kommunen at der er et problem med sikkerheden på vejen. Forslaget kom ikke til afstemning men generalforsamlingen besluttede at opfordre grundejerne til at følge forslaget. 8. Valg Bestyrelsesmedlem - Pece Angelowski (177) blev genvalgt Bestyrelsesmedlem - Steen Jakobsen (181) blev genvalgt Revisor Marianne Johansen (185) blev genvalgt Alle med applaus 9. Eventuelt Formanden opfordrede medlemmerne til at deltage i sommerfesten Det var også rigtigt hyggeligt i 2010 Det bliver som tidligere sidste lørdag i August og hos Angelowski i nr. 177.

8

9

2. Beretning fra bestyrelsen om foreningens virksomhed i det forløbne år

2. Beretning fra bestyrelsen om foreningens virksomhed i det forløbne år Referat af ordinær generalforsamling i G/F Tøpkilde Onsdag den 26. februar 2014 kl. 19.00 på Terslev Skole Formanden Ivan nr. 51 bød velkommen til de fremmødte. Til stede var følgende parceller og andelsboliger

Læs mere

Generalforsamling 2010

Generalforsamling 2010 Generalforsamling 2010 Generalforsamlingen i MINI Torsdag d. 4. Marts 2010 FORMANDENS BERETNING : --------- præsentation af bestyrelsen m. Suppleanter. Bestyrelsen har siden sidste generalforsamling afholdt

Læs mere

Indkaldelse. til ordinær generalforsamling 2014 i Grundejerforeningen Bellishaven. Torsdag den 3. April 2014 kl. 19.30 i mødelokalet på Pilehaveskolen

Indkaldelse. til ordinær generalforsamling 2014 i Grundejerforeningen Bellishaven. Torsdag den 3. April 2014 kl. 19.30 i mødelokalet på Pilehaveskolen Indkaldelse til ordinær generalforsamling 2014 i Grundejerforeningen Bellishaven Torsdag den 3. April 2014 kl. 19.30 i mødelokalet på Pilehaveskolen Dagsorden ifølge vedtægterne: 1. Valg af dirigent 2.

Læs mere

Referat af GENERALFORSAMLING for året 2012

Referat af GENERALFORSAMLING for året 2012 Grundejerforeningen "NY ØSTENGÅRD VILLABY" Valby 26. marts 2013 Referat af GENERALFORSAMLING for året 2012 Tid og sted: Onsdag den 20. februar 2013, kl. 19.00 - Afsluttet ca. kl. 22:15 3B s selskabslokaler

Læs mere

Generalforsamling 2012

Generalforsamling 2012 Generalforsamling 2012 Generalforsamlingen i MINI Torsdag. 15.marts 2012. FORMANDENS BERETNING : præsentation af bestyrelsen. Vi er nu oppe på at have afholdt 33 bestyrelsesmøder siden vi startede i 2006.

Læs mere

O M V E N D T A P R I L 2 0 1 3

O M V E N D T A P R I L 2 0 1 3 O M V E N D T A P R I L 2 0 1 3 April 2013 Til medlemmerne af Glostrup Grundejerforening Som tidligere sendes som orientering for foreningens medlemmer et referat fra generalforsamlingen den 13. marts

Læs mere

Referat af bestyrelsesmøde i Kajakklubben Strømmen

Referat af bestyrelsesmøde i Kajakklubben Strømmen Referat af bestyrelsesmøde i Kajakklubben Strømmen Mødegruppe Bestyrelsen sæson 2009/10 Dato Torsdag den19. november 2009 kl. 18.30-21.30 Sted Klubhuset, Østre Hougvej 104 Indkaldte Deltagere Mogens K

Læs mere

NYHEDSBREV GREVE GANGSPORT MEDLEMMERNES HJØRNE BESTYRELSENS HJØRNE. Holdtilmelding ÅRGANG NUMMER 3. I denne udgave

NYHEDSBREV GREVE GANGSPORT MEDLEMMERNES HJØRNE BESTYRELSENS HJØRNE. Holdtilmelding ÅRGANG NUMMER 3. I denne udgave NYHEDSBREV DATO GREVE GANGSPORT ÅRGANG NUMMER 3 MARTS 2013 I denne udgave Bestyrelsens hjørne Medlemmernes hjørne Omtale af generalforsamlingen Kommende aktiviteter Tillæg med referat og vedtægter BESTYRELSENS

Læs mere

Slægtshistorisk Forening Vestsjælland

Slægtshistorisk Forening Vestsjælland Slægtshistorisk Forening Vestsjælland Referat af GENERALFORSAMLING 2007 Den 14. februar 2007 Der deltog i alt 29 medlemmer. Dagsorden: 1. Valg af dirigent. Som dirigent valgtes Arne Olsen. 2. Formandens

Læs mere

Grundejerforeningen Torstorp

Grundejerforeningen Torstorp Side 1 af 13 Referat af generalforsamling i Grundejerforeningen Torstorp MANDAG DEN 12. NOVEMBER 2012 KL. 19.00 I TAB Nørrebys fælleshus, Timianhaven 3, 2630 Taastrup Side 2 af 13 Indholdsfortegnelse 1)

Læs mere

Torsdag den 14. marts kl. 19.00 fælleshuset på Kronosvej 142, 9210 Aalborg SØ

Torsdag den 14. marts kl. 19.00 fælleshuset på Kronosvej 142, 9210 Aalborg SØ Referat fra generalforsamling i Petanqueklubben Nordjylland Torsdag den 14. marts kl. 19.00 fælleshuset på Kronosvej 142, 9210 Aalborg SØ 1. Valg af dirigent, referent og 2 stemmetællere Referent: Margit

Læs mere

Rantzausminde Bådelaug Stiftet 1973

Rantzausminde Bådelaug Stiftet 1973 Rantzausminde Bådelaug Stiftet 1973 Januar 2006 Rantzausminde Bådelaug s bestyrelse. Formand: Jens Ejner Petersen, Stenbukken 64B Tlf. 62 20 93 07 Mobil. 20 98 93 07 Næstformand & Bladudvalg: Leif Sølvason,

Læs mere

Bjæverskov Grundejerforening Referat af Generalforsamling tirsdag den 22. marts 2011 kl. 19:30 i Bistroen Halvejen 2, Bjæverskov

Bjæverskov Grundejerforening Referat af Generalforsamling tirsdag den 22. marts 2011 kl. 19:30 i Bistroen Halvejen 2, Bjæverskov Bjæverskov Grundejerforening Referat af Generalforsamling tirsdag den 22. marts 2011 kl. 19:30 i Bistroen Halvejen 2, Bjæverskov Tilstede var der 37 stemmeberettede + 1 fuldmagt. ud af 364 medlemmer Bestyrelsen

Læs mere

Generalforsamling, onsdag den 6. maj 2015, kl. 18.00 på Hotel Vojens

Generalforsamling, onsdag den 6. maj 2015, kl. 18.00 på Hotel Vojens 16-67 Generalforsamling, onsdag den 6. maj 2015, kl. 18.00 på Hotel Vojens Dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. Aflæggelse af bestyrelsens årsberetning 3. Endelig godkendelse af årsregnskab samt forelæggelse

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling grundejerforeningen Guldagergårdsvej.

Referat af ordinær generalforsamling grundejerforeningen Guldagergårdsvej. Referat af ordinær generalforsamling grundejerforeningen Guldagergårdsvej. Generalforsamlingen blev afholdt: Søndag 25. marts 2012 i gymnastiksalen på Esbjerg International School. Antal fremmødte stemmeberettigede

Læs mere

Kære medlemmer Foreningens generalforsamling er som sædvanlig gennemført i slutningen af april måned, og vedlagt følger referatet.

Kære medlemmer Foreningens generalforsamling er som sædvanlig gennemført i slutningen af april måned, og vedlagt følger referatet. Karlslunde, juni 2005 Sommerhilsen 2005 fra bestyrelsen Kære medlemmer Foreningens generalforsamling er som sædvanlig gennemført i slutningen af april måned, og vedlagt følger referatet. Konstituering

Læs mere

Generalforsamling 2013 Afholdt den 17. august kl. 16.00 i parken i foreningens partytelt. 19 fremmødte (ca. 13 husstande).

Generalforsamling 2013 Afholdt den 17. august kl. 16.00 i parken i foreningens partytelt. 19 fremmødte (ca. 13 husstande). Generalforsamling 2013 Afholdt den 17. august kl. 16.00 i parken i foreningens partytelt. 19 fremmødte (ca. 13 husstande). Formanden, Simon Pinnau, bød alle medlemmer velkommen. 1) Valg af dirigent og

Læs mere

Vi har holdt 5 bestyrelsesmøder i løbet af året, og referaterne er lagt ind på hjemmesiden.

Vi har holdt 5 bestyrelsesmøder i løbet af året, og referaterne er lagt ind på hjemmesiden. Generalforsamling i SAS løb og motion Onsdag den 10. februar 2010. Dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. Åbning af mødet og godkendelse af indkaldelsen 3. Valg af mødesekretær 4. Beretning 5. Regnskab 6. Fremlæggelse

Læs mere

1 Foreningens navn er Grundejerforeningen Kollekolleparken. Dens hjemsted er Furesø Kommune.

1 Foreningens navn er Grundejerforeningen Kollekolleparken. Dens hjemsted er Furesø Kommune. Grundejerforeningen Kollekolleparken Side 1 af 5 Vedtægter I Navn, hjemsted og formål 1 Foreningens navn er Grundejerforeningen Kollekolleparken. Dens hjemsted er Furesø Kommune. 2 Foreningens formål er

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling torsdag 21. februar 2013 kl. 19.00

Referat af ordinær generalforsamling torsdag 21. februar 2013 kl. 19.00 Grundejerforeningen Melsted Referat af ordinær generalforsamling torsdag 21. februar 2013 kl. 19.00 Dagsorden: 1. Valg af dirigent bestyrelsen foreslår Jørgen Steen Jensen, Snorrebakken 15 2. Formandens

Læs mere

Referat fra generalforsamlingen den 17. juni 2015, kl. 14:00 afholdt ved CDV i Fredericia.

Referat fra generalforsamlingen den 17. juni 2015, kl. 14:00 afholdt ved CDV i Fredericia. Referat fra generalforsamlingen den 17. juni 2015, kl. 14:00 afholdt ved CDV i Fredericia. DAGSORDEN: Pkt. 1: Pkt. 2: Pkt. 3: Pkt. 4: Pkt. 5: Pkt. 6: Pkt. 7: Pkt. 8: Valg af dirigent Formandens beretning

Læs mere

Kan foreningens bestyrelse gå af midt i valgperioden?

Kan foreningens bestyrelse gå af midt i valgperioden? OM Foreninger: Kan foreningens bestyrelse gå af midt i valgperioden? Hvordan er reglerne for en forenings bestyrelse, som ønsker at gå af midt i en periode? Kan man overhovedet det? Hvad skal der til for

Læs mere

START EN FORENING. CVR-nummer og bankkonto. Bestyrelsens forretningsorden. Folkeoplysningsloven. Stiftende generalforsamling

START EN FORENING. CVR-nummer og bankkonto. Bestyrelsens forretningsorden. Folkeoplysningsloven. Stiftende generalforsamling CVR-nummer og bankkonto 09 i foreningen 10 Børneattester og STEP BY STEP GUIDE START EN FORENING Indholdsfortegnelse Indledning Folkeoplysningsloven CVR-nummer, bankkonto 24 26 Medlemskab af 31 32 34 38

Læs mere

Referat af årsmøde i Zaxsez d. 29/3 2015 i Sjølunds hytte i Vordingborg

Referat af årsmøde i Zaxsez d. 29/3 2015 i Sjølunds hytte i Vordingborg Referat af årsmøde i Zaxsez d. 29/3 2015 i Sjølunds hytte i Vordingborg Velkomst af formanden Indkaldelsen udsendt rettidigt konstaterede dirigenten Dagsorden: 1. Valg af referent og dirigent (sidstnævnte

Læs mere

Referat fra Bolilmark Grundejerforenings generalforsamling den 9. juni 2012 kl. 15.00 på Hotel Kommandørgården, Havnebyvej 201, Rømø.

Referat fra Bolilmark Grundejerforenings generalforsamling den 9. juni 2012 kl. 15.00 på Hotel Kommandørgården, Havnebyvej 201, Rømø. Referat fra Bolilmark Grundejerforenings generalforsamling den 9. juni 2012 kl. 15.00 på Hotel Kommandørgården, Havnebyvej 201, Rømø. (Tilstede 32 fremmødte + 3 bestyrelsesmedlemmer. Afbud fra Michael

Læs mere

Vedtægter for Grundejerforeningen Klintsø

Vedtægter for Grundejerforeningen Klintsø Foto: Nyrup Bugt, Michael Schmidt Nielsen Vedtægter for Grundejerforeningen Klintsø Indhold 1-2 Foreningens navn 3-4 Formål 5-8 Ejernes forpligtelser 9 Generalforsamlingen 10 Stemmeafgivelse 11 Foreningens

Læs mere

Indkaldelse. til ordinær generalforsamling 2015 i Grundejerforeningen Bellishaven

Indkaldelse. til ordinær generalforsamling 2015 i Grundejerforeningen Bellishaven Indkaldelse til ordinær generalforsamling 2015 i Grundejerforeningen Bellishaven Tirsdag den 3. Marts 2015 kl. 19.30 i Dramalokalet på Pilehaveskolen Dagsorden ifølge vedtægterne: 1. Valg af dirigent 2.

Læs mere

Sammenslutningen af grundejerforeninger for Sommerhusområder i SYDDJURS Kommune ½ Nr. 42 Medlemsblad november 2009

Sammenslutningen af grundejerforeninger for Sommerhusområder i SYDDJURS Kommune ½ Nr. 42 Medlemsblad november 2009 SAM s Sammenslutningen af grundejerforeninger for Sommerhusområder i SYDDJURS Kommune ½ Nr. 42 Medlemsblad november 2009 Til medlemsforeningernes kasserere: Husk: Kontingent senest 1. december 2009. Se

Læs mere

Referat af generalforsamlingen i Svendborg Cykle Club Lørdag d. 25. oktober 2014, kl. 17:00

Referat af generalforsamlingen i Svendborg Cykle Club Lørdag d. 25. oktober 2014, kl. 17:00 Referat af generalforsamlingen i Svendborg Cykle Club Lørdag d. 25. oktober 2014, kl. 17:00 1. Valg af dirigent og referent Niels Jensen blev valgt som dirigent. Ask Nørgaard blev valgt som referent. Dirigenten

Læs mere

Referat fra SFK Generalforsamling og møde lørdag den 22. marts 2014 kl.10.00 Rødovregaard, Kirkesvinget 1, 2610 Rødovre.

Referat fra SFK Generalforsamling og møde lørdag den 22. marts 2014 kl.10.00 Rødovregaard, Kirkesvinget 1, 2610 Rødovre. 1 Samarbejdende Frimærke Klubber Korsør den 13-04-2014 Referat fra SFK Generalforsamling og møde lørdag den 22. marts 2014 kl.10.00 Rødovregaard, Kirkesvinget 1, 2610 Rødovre. Rødovre Frimærkeklub afholder

Læs mere