PWS NYT. Nr. 3 / 2010 AUGUST ÅRGANG 24

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "PWS NYT. Nr. 3 / 2010 AUGUST ÅRGANG 24"

Transkript

1 PWS NYT Indkaldelse til generalforsamling Årsregnskab 2009 Invitation til temadag for pædagoger/lærere Invitation til kursus om førskolebørn Invitation til samtalegrupper Billeder fra sommerlejr og ridelejr Nr. 3 / 2010 AUGUST ÅRGANG 24

2 INDHOLD Indkaldelse til generalforsamling...3 Resultatopgørelse Balance International konference i Taiwan...6 IPWSO - den internationale PWS-forening...8 Familiefest på Fejø...9 Refleksioner fra en glad farfar...10 Temadag for lærere og pædagoger...11 Kursus om førskolebørn...12 Invitation til samtalegrupper...13 Ridelejr i maj...14 Fotos fra ridelejr...15 Ledige pladser på Kirstinelund...16 En heldig vinder siger tak...16 Reportage fra sommerlejr...17 Ny hjemmeside om og for søskende...21 Fagrådet for PWS...22 Materiale og litteratur om PWS...23 Adresser...24 PWS NYT udgives af Landsforeningen for Prader-Willi Syndrom og sendes gratis til alle medlemmer 4 gange om året. PWS NYT er talerør for medlemmer og bestyrelse samt formidler af informationer om PWS fra ind- og udland. Indholdet i de artikler, der offentliggøres i bladet, afspejler de respektive forfatteres holdninger og meninger og dækker ikke nødvendigvis Landsforeningens synspunkter. Foreningens medlemmer opfordres til at sende indlæg og fotos til redaktionen for PWS NYT: Jytte Helgogaard Heibergs Have Holbæk Tlf Birgitte Jensen Kildetoften Silkeborg Tlf Sidste frist for indlæg til næste nr. af PWS NYT: 1. oktober

3 I henhold til foreningens vedtægter indkaldes hermed til ordinær G E N E R A L F O R S A M L I N G i Landsforeningen for Prader-Willi Syndrom Generalforsamlingen afholdes i forbindelse med foreningens landsmøde søndag den 26. september 2010 kl på Kursuscenter Brogården, Abelonelundvej 40, Strib, Middelfart DAGSORDEN med følgende 1. Valg af dirigent. 2. Formandens beretning. 3. Kassererens beretning om det reviderede regnskab. 4. Fastsættelse af kontingent for Indkomne forslag. 6. Valg af 4 bestyrelsesmedlemmer. Efter tur afgår Martin Raabjerg, Jytte Helgogaard, Robert Justesen og Kristina Bartholin. Robert Justesen ønsker ikke genvalg. 7. Valg af 2 revisorer og 1 revisorsuppleant. 8. Eventuelt. På bestyrelsens vegne Kristina Bartholin 3

4 RESULTATOPGØRELSE FOR INDTÆGTER Medlemskontingenter Modtagne gaver og tilskud fra private og legater Modtaget tilskud Velfærdsministeriet, Handicappuljen Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse, Tipsog lottomidler driftspuljen Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse, Tipsog lottomidler aktivitetspuljen Deltagerbetalinger m.v Tilskud tidligere år frigivet af ministeriet INDTÆGTER I ALT UDGIFTER Ferie-, koloni- og kursusudgifter Informationsmateriale UDGIFTER I ALT BRUTTORESULTAT KAPACITETSOMKOSTNINGER Møde- og arrangementsudgifter Administrationsudgifter Kapacitetsomkostninger i alt Resultat af primær drift Finansieringsudgifter ÅRETS RESULTAT

5 BALANCE PR. 31. DECEMBER 2009 AKTIVER ANLÆGSAKTIVER Obligationer til anskaffelsessum (kursværdi ) Anlægsaktiver i alt OMSÆTNINGSAKTIVER Periodeafgrænsningsposter (rente oktober kvartal) Andre tilgodehavende Likvide beholdninger Omsætningsaktiver i alt AKTIVER I ALT PASSIVER EGENKAPITAL Egenkapital HENSÆTTELSER Den Sociale Sikringsstyrelse, Handicappuljen Velfærdsministeriet, Handicappuljen, J.nr , ej anvendt pr Tips- og lottomidler driftspuljen Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse, Tips- og lottomidler aktivitetspuljen 2009/10, anvendes senest 30/6 2010, J.nr Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse, Tips- og lottomidler aktivitetspuljen 2008/ J. nr , søges overført til GÆLDSFORPLIGTELSER Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse, Tips- og lottomidler aktivitetspuljen Kreditorer PASSIVER I ALT

6 INTERNATIONAL KONFERENCE OM PRADER-WILLI SYNDROM I TAIWAN MAJ 2010 Den 7. internationale konference om PWS blev afholdt i Taipei, Taiwans hovedstad d maj i år. Den første internationale konference om PWS var i 1991 i Holland, og disse konferencer har siden været afholdt ca. hvert 3. år. I 2007 var det i Rumænien. Konferencerne har hver gang bestået af først en videnskabelig konference primært for læger og forskere, og derpå en parent & professional del, hvor der indledes med en oversigt over aktuel videnskabelig viden efterfulgt af indlæg fra forældre og fagpersoner, der arbejder med PWS, og hvor foredrag sigter mod at give både viden og råd til dem, der står med det daglige ansvar for personer med PWS. Det er blevet en tradition, at der er tæt kontakt mellem forældre og fagpersoner ved de internationale PWS-kongresser, og mange kender hinanden fra tidligere. Som noget nyt var der denne gang yderligere en caregivers conference for dem, der arbejder med voksne med PWS - både hjemmeboende og i bofællesskaber. De fleste deltagere her var pædagogisk personale. Herudover var der arrangeret et dagprogram for børn og unge med PWS. Der var mange indlæg ved alle 3 konferencer om alle mulige aspekter ved PWS: væksthormonbehandling til både børn og voksne, store individuelle forskelle ved PWS, og det blev også nævnt, at PWS flere gange er set hos personer, der samtidig har andre sygdomme og kromosomfejl, hvilket er vigtigt at have for øje, hvis en 6 person med PWS synes at adskille sig fra andre med PWS. Der var megen fokus på hormonet ghrelin, som spiller en rolle for vores appetit. Det er tidligere vist, at der ved PWS er et højt ghrelin-niveau i blodet som udtryk for øget appetit. Niveauet falder, når man er mæt, men ved PWS sker dette på et senere tidspunkt i måltidet. Nyere undersøgelser peger på, at ghrelin-niveauet især ligger højt (= stor appetit) ved PWS, når det ikke er aftalt, hvor meget der skal spises, hvorimod ghrelin-niveauet ligger lavere, når personen ved, hvor meget han/hun har at spise. Det underbygges af erfaringer fra det praktiske liv: når en person med PWS føler sig sikker på og ved, hvad der at spise ved et måltid, så er der mere ro - måske fordi personen faktisk ikke føler så megen sult. Det blev nævnt, at man kan betegne ghrelin som et forventningshormon. Forskningen omkring betydningen af ghrelin ved PWS var blot et af mange emner, der blev diskuteret. Vigtigheden af fysisk aktivitet hele livet blev igen pointeret, samtidig med at det også blev understreget, at vægtøgning sker, når der bliver spist flere kalorier, end kroppen forbruger. Vi kender fortsat ikke svaret på gåden om, hvorfor alle de mange træk og symptomer, vi kender ved PWS, netop ses ved de genetiske forandringer, der kan konstateres ved PWS, dvs. linket fra genfejl til symptomer er fortsat en gåde. Den dag, man mere præcist ved, hvad de involverede gener ved PWS bevirker, kan

7 man muligvis nærme sig en helbredende behandling. Indtil videre må vi behandle symptomerne bedst muligt. Det allervigtigste er fortsat en tidlig diagnose, så man kan sætte ind med den rigtige kost og stimulation så hurtigt som muligt. Den største helbredsrisiko er udvikling af overvægt og de følgesygdomme, dette giver. Der var i alt 244 deltagere, både fagpersoner og familier, heraf 26 med PWS. 33 lande var repræsenteret. De største grupper var fra Taiwan og Japan, der var en del fra Kina, og 24 fra Australien. Vi var 6 fra Danmark: 4 fra Center for Sjældne Sygdomme, Skejby Hospital, Djanik Gade fra landsforeningens bestyrelse samt undertegnede. I forhold til vort lands størrelse en flot deltagelse. Vi havde fra Danmark 3 videnskabelige foredrag: læge Rasmus Sode-Carlsen, Skejby Hospital fortalte om effekten af væksthormonbehandling af voksne med PWS, specielt med opmærksomhed på personernes kropsbygning. Overlæge Stense Farholt, Skejby Hospital fortalte om undersøgelse for binyrebarkhormonmangel ved PWS (som der ved undersøgelsen i Skejby ikke er blevet fundet tegn på), og jeg fortalte om symptomer hos nyfødte med PWS, specielt med fokus på hvornår muskelslapheden registreres efter fødslen. Derudover holdt jeg oplæg ved parent and professional konferencedelen om general health, dvs. om særlige helbredsmæssige forhold hos børn og voksne med PWS, og så var jeg med i et panel, hvor vi holdt oplæg om forskellige aspekter hos voksne med PWS med efterfølgende spørgsmål fra salen. Hele det samlede konferenceforløb var meget fint organiseret. Der var en aften med forskellige optrædener, både en traditionel taiwanesisk maskekunstner, en stigeklatrer og musik- og sanggrupper, hvor deltagerne var børn og unge med sjældne sygdomme fra organisationen Rare Diseases, som er meget aktiv i Taiwan. Der var desuden en festaften i et stort gammelt kinesisk hus, igen med optræden både fra Taiwan og deltagende lande. Alle, der kom fra udlandet, følte sig meget velkomne. Det var interessant og også imponerende i Taiwan at se det arbejde, der gøres for mennesker med sjældne sygdomme i denne del af verden. I næste nr. af PWS NYT vil der blive refereret mere fra konferencens forskellige foredrag, og ved weekendmødet på Brogården til september vil der også blive fortalt om den nyeste viden om PWS. Susanne Blichfeldt 8. Internationale PWS-konference 2013 Næste internationale PWS-konference vil blive afholdt fra d juli 2013 i Cambridge, England. 7

8 IPWSO - den internationale PWS-forening Fra 7. internationale PWS-kongres i Taiwan. Forrest medlemmer fra musikgruppen fra organisationen Rare Diseases, børn og unge med forskellige kroniske sygdomme i Taiwan. Stående er en stor del af dem, der har været med til at planlægge og organisere konferencen og nogle foredragsholdere: fra højre ses (1. gruppe) Linda Thornton, New Zealand, Susanne Blichfeldt, DK, Janalee Heinemann USA (bag hende Dick Swaab, NL), en repræsentant fra PWS-Taiwan, Giorgio Fornasier, Italien, Jackie Waters, England og bag hende en læge fra Cuba. Den anden gruppe er fra højre: formanden for PWS Taiwan, Huei-Chu Helen Chin, mor til voksen søn m. PWS, Tiina Silvast, Finland, Tony Holland, England, Shuan- Pei Lin, Formand IPWSO og fra Taiwan (børnelæge) og hovedkraften bag konferencen i Taiwan, Anne Tsai, USA, Janice Forster, USA, Hubert Soyer, Tyskland, Jackie Mallow og Mary Ziccardi, begge USA og Jan Håness, Norge (kasserer i IPWSO). Den internationale PWS-forening, IPWSO, blev officielt stiftet i 1991 repræsenterende 22 nationale landsforeninger. I dag repræsenterer IPWSO 76 nationale PWSforeninger fra hele verden. For at blive medlem af IPWSO skal et land stille med 1 professionel repræsentant og 1 forældrerepræsentant. Fra Danmark er overlæge Susanne Blichfeldt og næstformand Jytte Helgogaard repræsenteret. Det kan være et problem i nogle lande at finde en læge, der ved noget om PWS, og i et sådant tilfælde træder IPWSO til med opsøgende arbejde. Foreningen ledes af en bestyrelse, der vælges hvert 3. år i forbindelse med den internationale kongres, og består i dag af følgende: Præsident Suzanne Cassidy, USA, 8 vicepræsident Janalee Heinemann, USA, sekretær Linda Thornton, New Zealand, kasserer Barry Greensmith Australien, Tiina Silvast, Finland, Dorica Dan, Rumænien og Jackie Waters, England. Herudover har IPW- SO et fagligt rådgivningsorgan, hvor bl.a. overlæge Susanne Blichfeldt er medlem. IPWSO s overordnede mål er at forbedre livskvaliteten for alle personer med PWS samt disses familier i overensstemmelse med de rammer, der er udstukket i FN s Menneskerettighedserklæring. Dette mål søges opfyldt ved bl.a. afholdelse af en international kongres hvert 3. år samt ved udgivelse af nyhedsbrevet Wavelength, der udkommer 2 gange om året og kan læses ved at klikke ind på hvor yderligere oplysninger om medlemslande, aktiviteter m.m. også kan ses.

9 Familiefest på Fejø På Fejø er der to bosteder: Marienlund og Solvang, hvor der bor voksne personer med PWS. Marienlund har 4 beboere, og Solvang har 5. Søndag d. 30. maj havde personalet inviteret til fest for alle beboere og deres familier. Det blev til 47 personer i alderen 10 måneder til midt i halvfjerdserne - plus 6 hunde. Dagen startede med skyer og blæst, men da mødetidspunktet - klokken 11 - nærmede sig, lagde blæsten sig, og solen begyndte at skinne varmt. Alle mødtes på Marienlund i den store gamle præstegårdshave. Der var en dejlig stemning. Mange af forældrene kender jo hinanden, så der var hjertelig gensynsglæde. Der var dækket op udenfor og ved 12-tiden var der tagselvbord med lækre retter: grillspyd med kinarejer, frikadeller, tærter, salater m.m. Snakken gik højt, mens hundene glammede, bundet til hvert sit træ. Herefter var der mulighed for at deltage i forskellige udendørsspil. Der var bl.a. hestevæddeløb og kroket. Efter kaffebordet var det tid til at tage videre. Da vi forlod Marienlund, blev vi fulgt af mange hesteøjne på vej ud ad alleen. Da vi nåede næste bestemmelsessted, Solvang, blev vi modtaget først af to heste på vejen ind til bostedet og derefter af tre heste, der har en fold helt tæt på beboernes huse. Nu var der tid til afslapning, hyggesnak og rideture for de små. Da vejrguderne ikke har været så positivt indstillet i maj måned, havde personalet for en sikkerheds skyld sat et stort telt op. Her spiste vi aftensmad: nyfangede pilleselv-rejer og grillmad m.m. Der var høj stemning med megen snak om bordene. Da vi var færdige med at spise, kom aftenens overraskelse: Fejøs bakkepiger kom og underholdt med sjo ve sange. Det satte lige temperaturen i teltet endnu en tand op. Afslutningsvis havde Dorthe og Karina skrevet en takketale. En del familier tog nu af sted, da der var lang hjemtransporttid. Dermed sluttede festen nu ikke. Nu var det tid til snobrød over bålet. Her gik hyggesnakken til midnatstid. Det var et fantastisk arrangement, som vi takker meget for. Vi havde alle en dejlig dag fuld af hygge og gode oplevelser. Vores familier var med, og via et sådant tiltag bliver tilhørsforholdet for søskende og andre i familien styrket til den del af deres familie, som er bosat på Fejø. Hanne Lorentzen 9

10 Refleksioner fra en glad farfar! Jeg er Laurits` farfar. Laurits blev født Efter 2 uger fik han diagnosen PWS. I dag er han en glad og kærlig dreng, der gør store fremskridt hele familiens øjesten. PWS-foreningen har i hele perioden været en god hjælp og støtte for hele familien. Som noget nyt blev alle vi bedsteforældre inviteret til temadag søndag den Farmor var meget begejstret for indbydelsen. Jeg var skeptisk, meget skeptisk, af mange forskellige årsager. Dagen oprandt og allerede ved dagens start havde min skepsis rigtig dårlige betingelser. Alle fremmødte, bedsteforældre, bestyrelsesmedlemmer og foredragsholdere var søde, rare og ikke mindst smilende. - En god dag var begyndt. Marianne Engel skulle lede os igennem dagens program. Hun startede med en rørende og gribende beretning om sin egen handicappede datter Cecilie. Alle lyttede i tavshed, vi genkendte mange af bekymringerne og sorgerne - men også glæderne. Dagens højdepunkt var foredraget med overlæge Susanne Blichfeldt. Susanne har selv en 30-årig søn med Prader-Willi. Hun gennemgik Prader-Willi syndromet med alle dets symptomer, omfanget af de enkelte symptomer og mulige afhjælpninger. For os alle et alvorligt emne, men det blev forelagt på en så indlevende og kærlig måde, at vi alle var fulde af fortrøstning ved foredragets slutning. Der var naturligvis mange spørgsmål til Susanne, og de blev alle besvaret yderst sagligt og ærligt. Her var virkelig tale om kompetence. Dagen sluttede med gruppearbejde, hvor opdelingen var: farmødre, mormødre osv. I grupperne diskuterede vi dagens program og kom med ideer til evt. kommende arrangementer. Der var gode samtaler i alle grupperne, som fremkom med mange ideer, men frem for alt var der bred enighed om, at denne temadag gerne måtte blive en årlig tradition til glæde for nuværende og kommende bedsteforældre. Jeg glemmer helt at fortælle, at vi blev trakteret hele dagen på fornemmeste vis. Vi kørte fra Fyn efter en god dag med mere mod på fremtiden. TAK til PWS-foreningen for initiativet tak for en god dag. Laurits` farfar, Bjørn Tranholm Jensen Søtoften Allerød Bedsteforældrekurset d. 30. maj på Fyn havde deltagelse af 24 bedsteforældre. Det er første gang, Landsforeningen for Prader-Willi Syndrom har arrangeret et kursus for bedsteforældre. 10

11 Landsforeningen for Prader-Willi Syndrom afholder temadag om Adfærd, psyke og sygdomme hos større børn, unge og voksne med PWS Kurset henvender sig til pædagoger og lærere og afholdes Tirsdag d. 28. september 2010 kl på MarselisborgCentret, P.P. Ørumsgade 11, 8000 Århus C (bygn. 8, 1.sal.) Oplæg v. overlæge Susanne Blichfeldt, lægelig konsulent for Landsforeningen for Prader-Willi Syndrom og Børge Troelsen, tidl. formand for landsforeningen: Hvad er kendetegnende for adfærden hos personer med PWS? Hvilke psykiske problemer ses ved PWS, og hvilke sygdomme kan opstå? Risikofaktorer og særlige problemer ved psykiske sygdomstilstande og medicinsk behandling. Eftermiddagsprogrammet er tilrettelagt som gruppedrøftelser og erfaringsudveksling mellem deltagerne om de rejste problemstillinger. Kurset er en opfølgning på temadage om omsorg og etik afholdt i Deltagelse i disse arrangementer er dog ingen forudsætning for deltagelse i dette kursus : kaffe m. rundstykker : frokost 14.30: kaffe Pris: 250 kr., som kan betales ved kurset eller overføres til Danske Bank, reg.nr. 4001, kontonr I meddelelsesfeltet bedes angivet Ønskes elektronisk faktura tilsendt, bedes man ved tilmelding oplyse EAN-nummer. Tilmelding inden d. 3. sept. (med angivelse af navn og adresse på arbejdsplads) til Børge Troelsen, tlf eller 11

12 Landsforeningen for Prader-Willi Syndrom inviterer til Kursus om førskolebørn med PWS stimulation, kommunikation og tidlig udvikling Torsdag d. 11. november 2010 kl på Danhostel Roskilde (Roskilde Vandrerhjem) Vindeboder 7, Roskilde Havn, 4000 Roskilde Målgruppe: Forældre, pædagoger, dagplejere og andre, der arbejder med børn med PWS i førskolealderen. Undervisere: Småbørnskonsulent Inge Bigum og overlæge og konsulent for Landsforeningen for Prader-Willi Syndrom, Susanne Blichfeldt. Der vil være oplæg fra underviserne og god tid til spørgsmål og diskussion. Der serveres formiddags- og eftermiddagskaffe samt frokost. Pris: 150 kr. Betales ved tilmelding ved overførsel til Danske Bank, reg.nr. 4001, kontonr I meddelelsesfeltet bedes angivet Hvis man ønsker elektronisk faktura, bedes EAN-nr. oplyst samtidig med tilmeldingen. Tilmelding inden 11. oktober (med angivelse af navn og adresse) til: Jytte Helgogaard, tlf Bemærk: Tilmelding er kun gyldig, når de 150 kr. er betalt. Spørgsmål til underviserne er MEGET velkomne inden kurset. Hvis der er særlige emner, der ønskes belyst, vil vi bede om at få dem tilsendt via senest 11. oktober meget gerne før: Inge Bigum: Susanne Blichfeldt: 12

13 Samtalegruppe for forældre til børn med Prader-Willi Syndrom 0-12 år Har du/i lyst til at møde forældre, der ligesom du/jer selv har et barn med PWS? Har du/i lyst til at udveksle erfaringer, høre hvordan andre klarer sig i denne situation? Vil du/i dele glæder og sorger med andre ligestillede, og har du/i lyst til at mødes med andre forældre? Så er her muligheden. PWS-foreningen vil gerne tilbyde forældre, som har børn med PWS, at mødes i en samtalegruppe. Der afholdes møder for en gruppe på Sjælland og i Jylland. Er der stor tilmelding og stor geografisk afstand mellem de tilmeldte i Jylland, opretter vi gerne en gruppe mere. Leder af samtalegrupperne er Anne Hartvig Nielsen, som er pædagogisk konsulent, og som tidligere har haft samtalegrupper/kurser m.m. for forældre til børn med forskellige handicap. Samtalerne vil tage udgangspunkt i jeres erfaringer og historie. Der vil desværre ikke være mulighed for børnepasning. Jyllandsgruppen mødes torsdag d. 14. oktober 2010 kl og torsdag d. 28. oktober 2010 kl i MarselisborgCentret P.P.Ørumsgade 11, bygning 8, 1. sal, mødelokale 1, 8000 Århus C Sjællandsgruppen mødes mandag d. 1. november 2010 kl og mandag d. 15. november 2010 kl i DSI s (De Samvirkende Invalideorganisationers) lokaler Kløverprisvej 10, 2650 Hvidovre Der vil være kaffe, te, vand og en let anretning til møderne. Tilmelding til gruppen og eventuelle spørgsmål rettes til Anne Hartvig Nielsen, tlf eller til Kristina Bartholin Henrichsen, tlf eller senest 1. oktober

14 Pernilles fortælling fra rideweekenden i juni 2010 Fra venstre: Ellen, Laura, Louise, Mikkel, Mia og Pernille Fredag eftermiddag kom Dorthe, Mie og Vibeke og hentede os ved Roskilde på en P-plads. Vi var Laura, Mikkel, Louise og mig selv. Vi satte os ind i bussen og kørte til Fyn til en spejderhytte, hvor vi skulle bo. Lidt senere kom Ellen og Mia fra Jylland, dem havde Hanne hentet. Vi piger sov sammen, det var nogle lidt mærkelige senge, der sad sammen nærmest på kryds og tværs, det var rigtig svært at komme i seng og i soveposen, men det lykkedes for os alle sammen. Mikkel havde eneværelse, fordi han var en dreng, og Dorthe, Mie, Vibeke og Hanne sov på gulvet i stuen. Om aftenen spiste vi aftensmad på Ørbæk kro, det var dejligt. Lørdag morgen spiste vi morgenmad udenfor i det dejlige vejr, og kl. 10 skulle vi være på rideskolen, hvor Henrik og hans hjælpere tog imod os. Her striglede vi heste, rensede hove og vi så også 2 føl og så var vi ude og ride, både i ridehuset og udenfor på markerne. Madpakkerne hentede vi på kroen og så kørte vi tilbage til hytten og spiste. Efter vi havde slået mave tog vi tilbage til rideskolen, hvor vi øvede voltigering, vi sad bl.a. 2 på en hest, og nogle stod ovenpå hesten. Da vi kom tilbage til hytten gik vi på skift i bad og gjorde os pæne inden vi skulle på kroen og spise aftensmad. Om aftenen fik vi massage, det var dejligt. Vi fik også en P bøde, vi håber Dorthe kan tale sig fra den, vi sad på græsset lige ved siden af bilen og så slet ikke de skrev os!! Vi havde en dejlig tur syntes jeg. Mange hilsener fra Pernille 14

15 Fotos fra rideweekend 15

16 Ledige pladser på Kirstinelund Kirstinelund, der er et bosted for voksne med Prader-Willi Syndrom beliggende i Vejen Kommune, planlægger at udvide med 3 pladser i Vi forventer, at pladserne er til rådighed pr. 1. januar P.t. bor der 3 voksne med PWS alle over 18 år. Endvidere rummer stedet 1 borger med PWS under 18 år. Yderligere oplysninger om Kirstinelund kan ses på eller ved henvendelse til Kirsten Moltke Pedersen på telefon eller Kære læsere af PWS NYT En heldig vinder siger tak Stor glæde i familien da jeg fik at vide, at jeg havde vundet 1 måneds forbrug af frugt og grønt for indsendelse af opskrifter (timiangulerødder, laks bagt i ovn med grøntsager og ris og kyllingefilet i ovn). Jeg håber, at nogle allerede har haft glæde af at lave opskrifterne. Her i familien hører de til favoritterne. Det var superdejligt at få leveret en kasse hver uge. Fantasien blev sat i sving, og vi fik lavet rigtig god og sund mad. Det nød vi alle i familien. Jeg håber, det vil inspirere andre til at sende opskrifter ind til PWS NYT og deltage i konkurrencen. Med venlig hilsen Lis Skovgaard (mor til Louise med PWS) Vi håber stadig, at der blandt medlemmerne er nogle, der har lyst til at dele sunde og inspirerende opskrifter med andre. Præmien er 1 måneds forbrug af frugt og grønt fra aarstiderne.com Opskrifterne sendes til 16

17 Sommerlejr på Frijsenborg Ungdomsskole Sommerlejren 2010 gik efter sidste år at have været en tur i Balle ved Vejle tilbage til Frijsenborg Ungdomsskole ved Hammel. Dejligt og genkendeligt for alle. Vi var alt i alt omkring 70 deltagere - personer med PWS, pædagoger, hjælpere og pårørende. Programmet var også genkendeligt med punkter som stjerneløb, tur ud af huset (denne gang til Kattegatcentret), bålaften, banko, værksted, boldspil og så selvfølgelig den store festaften med diskotek med høj musik og denne gang i røg og damp, der skabte den helt rigtige stemning. Det blev en vellykket sommerlejr, hvor der indimellem programpunkterne også blev tid til puslespil, mandalas, spil og hyggeligt samvær i fællesopholdsrummet. Deltagerne slappede af, og vi nød de faste spisetider, trygheden og forudsigeligheden. På denne og følgende sider bringes fotos fra sommerlejren. På tur til Kattegatcentret, hvor vi bl.a. så hajerne blive fodret og deres næsten nyfødte sælunge Anders mellem hajer Smykkefabrikation i værkstedet 17

18 Fotos fra sommerlejr Puslespil En meget tæt rundboldkamp på plænen! Kirsten og Dorthe morer sig til bålaften og gør klar til snobrødsbagning Festmiddag Der gøres klar til fest torsdag aften 18

19 DISKOTEK FZ lyd og lys til festaften 19

20 Deltagere på sommerlejren

21 Ny hjemmeside om og for søskende til handicappede børn SOCIALT UDVIKLINGSCENTER (SUS) står bag en ny hjemmeside, der sætter fokus på søskende til børn med handicap eller fysisk og psykisk sygdom. Hjemmesiden er blevet til på baggrund af filmen»så himmelsk anderledes«, som skildrer den 12-årige Rebecka og hendes lillebror Jonathan, der har en svær hjerneskade. Rebecka kæmper med skolekammeraternes stirrende blikke, voksenverdenens medlidenhed og sine egne modstridende følelser. Som hun selv siger: Jeg elsker min lillebror, som han er, men samtidig hader jeg, at vores familie er så himmelsk anderledes. Filmen er skrevet og instrueret af René Bo Hansen og Katarina Boberg. Katarina er mor til Rebecka og Jonathan. Hjemmesiden indeholder masser af erfaringer og iagttagelser fra søskende, forældre og fagfolk i form af filmklip og interview. Herudover behandles undertemaer som savn og sorg, vrede, overansvarlige søskende, teenagere, søskendes sorg og skyldfølelse, oplevelsen af at være pinlig i andres øjne osv. Skal man fx som lærer eller pædagog holde oplæg eller undervise i temaet, kan man ud af materialet strikke et kvalificeret og livligt oplæg sammen til ethvert publikum. Man kan bl.a. også hente viden om, hvordan man kan hjælpe og støtte børnene, og hvordan man kan oprette søskendegrupper. Der er materiale til at understøtte diskussioner på forældremøder, og endelig er der mange links til centrale hjemmesider og litteratur m.v. Overgange for unge med handicap Servicestyrelsen har udgivet en håndbog for sagsbehandlere om overgange for unge med handicap, der tager fat på koordinationsproblematikken fra barn/ung til voksen med henblik på en forbedring heraf, ligesom samarbejdet på tværs i kommunen behandles. Håndbogen bygger på erfaringer fra kommunerne og indeholder en række konkrete værktøjer til, hvordan man kan skabe rammerne for et godt samarbejde og en god koordination på tværs i kommunen. Bogen kan downloades som pdf-fil på 21

22 Fagrådet for PWS Fagrådet vejleder private, institutioner, kommuner etc. Fagrådets medlemmer kan forlange honorarer for rådgivning til f.eks. kommuner og amter. I begrænset omfang kan honorar for særlige opgaver ydes fra Landsforeningen for Prader-Willi Syndrom til foreningens medlemmer. Enkel telefonisk rådgivning ydes vederlagsfrit. Overlæge Anette Løwert Psykiatrisk Afdeling Vejle Sygehus 7100 Vejle Tlf (kl. 8-9) Overlæge Stense Farholt Center for Sjældne Sygdomme Afd. A, Skejby Sygehus 8200 Århus N Tlf , fax Fysioterapeut Kirsten Iversen Børneterapien Bank Mikkelsensvej Gentofte Tlf , fax Socialpædagog Karin Juul Pedersen Karlbystrandvej Grenå Socialkonsulent Anne Marie Rasmussen Fejøvænget Tilst Afd.læge Hanne Hove Klinik for Sjældne Handicap 5003 Rigshospitalet Blegdamsvej Kbh. Ø Tlf rh.regionh.dk Speciallæge i pædiatri Astrid Schulze MSci Otte Rudsvej Odense SØ Tlf Specialsygeplejerske Inga Stenalt Klinik for Sjældne Handicap 5003 Rigshospitalet Blegdamsvej Kbh. Ø Tlf Sygeplejerske Helle Vinther Center for Sjældne Sygdomme Skejby Sygehus 8200 Århus N Tlf Socialrådgiver Jens Tamborg Spastikerforeningen Flintholm Allé Frederiksberg tlf el Overlæge John Østergaard Center for Sjældne Sygdomme Afd. A, Skejby Sygehus 8200 Århus N Tlf , fax Spec.pædagog Inge Bigum Skyttevej 6, 4000 Roskilde Tlf Klinisk diætist, NHH-kand. Klinisk ernæringsfysiolog Dorthe Wiuff Nielsen Pæd.Ernæringsenhed 4094 Rigshospitalet Blegdamsvej Kbh.Ø Tlf , fax rh.regionh.dk Børnelæge Dorte Hansen Børneafdelingen Odense Universitets Hospital Sdr. Boulevard Odense Overlæge Susanne Blichfeldt (Konsulent for Landsforeningen for PWS) Kildehusvej Roskilde Tlf

23 Materialer og udgivelser om Prader-Willi Syndrom Materialer og video/dvd rekvireres via bestillingslisten på eller ved henvendelse til foreningens sekretær: Lise Reimers, Damgårdsvej 24, 3460 Birkerød, tlf Bog om PWS (nr. 7) er gratis for foreningens medlemmer. Foldere 1. Prader-Willi Syndrom en medfødt sygdom. 2. Vigtige oplysninger til sundhedspersonale om PWS. 3. Prader-Willi Syndrom og beskæftigelse. 4. Gode råd i forbindelse med undervisning af børn med PWS. 5. Etablering af botilbud til voksne med PWS. 6. Kost ved PWS v/dorte Bierre Bøger 7. Bog om PWS udgivet af Landsf. for PWS. Pris for ikke-medlemmer: 90 kr. 8. Træning af børn med PWS. Oversat fra svensk. 9. Historien om et køleskab. Fås ved henvendelse til På vej til voksen v/anette Løwert og Karsten Løt. Seksualundervisning. Video/dvd returneres 14 dage efter modtagelse 11. Syv børn/voksne med PWS på forskellige alderstrin og med forskellige problemer. Holl./belg. film m. engelske undertekster. Ca. 40 minutter. 12. Vidste du det? 13. PWS bo alene. Norsk produktion. 14. Food, behaviour and beyond. Amerikansk produktion. 15. Understanding the Student with PWS. Inkl. vejledning. Amerikansk produktion. 16. Så sjældne er vi ikke at leve med PWS anno Hollandsk produktion. Bog om PWS samt folderne kan downloades via foreningens hjemmeside 23

PWS NYT. 2012 Årgang 26. Nummer. Sommerlejr på Frijsenborg Ungdomsskole

PWS NYT. 2012 Årgang 26. Nummer. Sommerlejr på Frijsenborg Ungdomsskole PWS NYT 2012 Årgang 26 Sommerlejr på Frijsenborg Ungdomsskole Nummer 03 Indhold Materialer og udgivelser om Prader-Willi Syndrom...2 Indkaldelse til generalforsamling...3 Regnskab 2011...4 3. Internationale

Læs mere

1. Information om medlemsweekend år 2010. Lørdag den 9. oktober kl. 14.00 og søndag den 10. oktober 2010 kl. 10.00

1. Information om medlemsweekend år 2010. Lørdag den 9. oktober kl. 14.00 og søndag den 10. oktober 2010 kl. 10.00 1. Information om medlemsweekend år 2010 Lørdag den 9. oktober kl. 14.00 og søndag den 10. oktober 2010 kl. 10.00 Så nærmer sig tiden som mange af os har glædet os til et helt år hvor vi skal mødes igen

Læs mere

Marts 2011. Kære alle WS ere med familie,

Marts 2011. Kære alle WS ere med familie, Nyhedsbrev Marts 2011 Kære alle WS ere med familie, Fastelavn er mit navn.. Fastelavn er just overstået og straks er tankerne i årsmøde planlægning. 2011 er for Dansk forening for Williams Syndrom et lidt

Læs mere

Referat af generalforsamling i Dansk Forening for Tuberøs Sclerose den 28.2.2009

Referat af generalforsamling i Dansk Forening for Tuberøs Sclerose den 28.2.2009 Referat af generalforsamling i Dansk Forening for Tuberøs Sclerose den 28.2.2009 Generalforsamlingen blev afholdt den 28. februar 2009 på Odense Danhostel kl. 13.00. 8 familier var repræsenteret. Dagsorden:

Læs mere

Hjerneskadeforeningen Vestsjælland. Der sker altid spændende ting her i Vestsjælland Her er vi på tur til Det Vilde Vesten til Texas Ranch

Hjerneskadeforeningen Vestsjælland. Der sker altid spændende ting her i Vestsjælland Her er vi på tur til Det Vilde Vesten til Texas Ranch Hjerneskadeforeningen Vestsjælland Der sker altid spændende ting her i Vestsjælland Her er vi på tur til Det Vilde Vesten til Texas Ranch Nyhedsbrev Januar 2017 Aktivitetskalender 1. kvartal 2017 Torsdagscafé

Læs mere

PWS NYT. Nr. 4 / 2010 NOVEMBER ÅRGANG 24

PWS NYT. Nr. 4 / 2010 NOVEMBER ÅRGANG 24 PWS NYT Referat fra generalforsamling Tysk besøg på Grankoglen og Fejø Foredrag fra international konference Gode råd fra neuropsykolog Ny folder om mad og PWS Nr. 4 / 2010 NOVEMBER ÅRGANG 24 INDHOLD Betalingskommune

Læs mere

PWS NYT PWS. Nr. 3 / 2007 AUGUST ÅRGANG 21

PWS NYT PWS. Nr. 3 / 2007 AUGUST ÅRGANG 21 PWS NYT LANDSFORENINGEN FOR PWS PRADER-WILLI SYNDROM Regnskab for 2006 Fagrådet for PWS Landsmøde på Nyborg Strand Orientering fra International Konference Ferie med PWS Billeder fra sommerlejr 2007 Nr.

Læs mere

PWS NYT. Nr. 3 / 2009 AUGUST ÅRGANG 23

PWS NYT. Nr. 3 / 2009 AUGUST ÅRGANG 23 PWS NYT Regnskab for 2008 Program for børn og unge til landsmødet Invitation til samtalegrupper Erfaringer vedr. botilbud og beskæftigelse Hvorfor kan man ikke bare spise? Billeder fra sommerlejr 2009

Læs mere

PWS NYT. Nr. 2 / 2010 MAJ ÅRGANG 24

PWS NYT. Nr. 2 / 2010 MAJ ÅRGANG 24 PWS NYT Indkaldelse til generalforsamling Invitation til weekendseminar 2010 Invitation til sommerlejr 2010 Blodprøver og helbredstjek ved PWS Ridelejr i Portugal Handleplaner Nr. 2 / 2010 MAJ ÅRGANG 24

Læs mere

PWS NYT. MAJ 2012 Årgang 26. Nummer. Foto: Solvang i Thailand 2012

PWS NYT. MAJ 2012 Årgang 26. Nummer. Foto: Solvang i Thailand 2012 PWS NYT MAJ 2012 Årgang 26 Foto: Solvang i Thailand 2012 Nummer 02 Indhold Materialer og udgivelser om Prader-Willi Syndrom... 2 Indkaldelse til generalforsamling... 3 Weekendseminar i Landsforeningen

Læs mere

PWS NYT. Nr. 2 / 2008 MAJ ÅRGANG 22

PWS NYT. Nr. 2 / 2008 MAJ ÅRGANG 22 PWS NYT Invitation til weekendseminar Medicinsk hæfte fra IPWSO Invitation til sommerlejr Kursus for lærere og pædagoger Nyhed: Folder om arbejde og PWS Fysioterapeutisk huskeliste Nr. 2 / 2008 MAJ ÅRGANG

Læs mere

BAUNEPOSTEN. April & maj

BAUNEPOSTEN. April & maj BAUNEPOSTEN April & maj 2015 Redaktionen Henriette Tranberg..40 24 99 80 Mail: htr@ltk.dk Karin Andersen 40 24 99 70 Mail: kaan@ltk.dk Indlæg til Bauneposten, løsning på krydsord og lign. kan afleveres

Læs mere

PWS NYT. Nr. 3 / 2008 AUGUST ÅRGANG 22

PWS NYT. Nr. 3 / 2008 AUGUST ÅRGANG 22 PWS NYT Indkaldelse til generalforsamling Årsregnskab for 2007 Netværksdannelse blandt pædagoger Invitation til samtalegrupper CoQ10 og PWS Stemningsreportage fra sommerlejr Nr. 3 / 2008 AUGUST ÅRGANG

Læs mere

PWS NYT. Nr. 3 / 2011 AUGUST ÅRGANG 25

PWS NYT. Nr. 3 / 2011 AUGUST ÅRGANG 25 PWS NYT Indkaldelse til generalforsamling Regnskab 2010 Louise gennemfører Ladywalk Nadja vinder åbent vand-prisen Fotos fra sommerlejr 2011 Nyt fra forskning i PWS Ny hjemmeside Nr. 3 / 2011 AUGUST ÅRGANG

Læs mere

MARTS 2014 NYHEDSBREV

MARTS 2014 NYHEDSBREV MARTS 2014 NYHEDSBREV Siden sidst: Her havde jeg håbet at kunne skrive en hel masse om vores arbejdsweekend. Desværre blev den aflyst på grund af sygdom blandt andet. Vi håber at vi snarest kan få arrangeret

Læs mere

CdL Foreningens nyhedsbrev

CdL Foreningens nyhedsbrev CdL Foreningens nyhedsbrev nr. 2-2015 Kære medlem af CdL Foreningen. Nu sidder du med CdL Foreningens nyhedsbrev. Det er sendt til dig som medlem eller hvis du har en tilknytning til foreningen. Det er

Læs mere

Aktivitetsfolder Østjylland

Aktivitetsfolder Østjylland Aktivitetsfolder Østjylland Dette nr. Efterår 2008 2 Polio og senfølger: side 2 Den nye hjælpeordning: side 3 Køretekninske kurser: side 4 Emailadresser/selvhjælpsgrupper side 5 Generalforsamling m. foredrag

Læs mere

PWS NYT. Nr. 4 / 2009 NOVEMBER ÅRGANG 23

PWS NYT. Nr. 4 / 2009 NOVEMBER ÅRGANG 23 PWS NYT Tak til Børge Troelsen Referat fra generalforsamling PWS og vaccine (inkl. H1N1) Vandforgiftning, vådliggere og PWS Ledsagerkort Nr. 4 / 2009 NOVEMBER ÅRGANG 23 INDHOLD Tak til Børge Troelsen...3

Læs mere

PWS NYT. 2013 Årgang 27. Nummer. Pernille og Laura på juleindkøb i Berlin

PWS NYT. 2013 Årgang 27. Nummer. Pernille og Laura på juleindkøb i Berlin PWS NYT 2013 Årgang 27 Pernille og Laura på juleindkøb i Berlin Nummer 01 Indhold Materialer og udgivelser om Prader-Willi Syndrom... 2 Nyt handicaphus i Tåstrup... 3 Ændring af 100 i Serviceloven... 3

Læs mere

protein nedbrydnings defekt foreningen Årsberetning 2011 Her er vi... cyberspace

protein nedbrydnings defekt foreningen Årsberetning 2011 Her er vi... cyberspace PND protein nedbrydnings defekt foreningen Årsberetning 2011 Her er vi... cyberspace Generalforsamling 2011 4 5 6 7 8 Indhold madlavningskursus Samarbejde med PKU Generalforsamlingen 2011 Sjældne Diagnoser

Læs mere

Iktyosisforeningens 10 års jubilæum

Iktyosisforeningens 10 års jubilæum IKTYOSISFORENINGEN Iktyosis en gruppe af arvelige hudsygdomme Iktyosisforeningens 10 års jubilæum sommerarrangement 1.-2. juni 2013 på Hvidbjerg Strand Iktyosisforeningen har i år eksisteret i 10 år. Det

Læs mere

NYHEDSBREV NYT FRA FORMANDEN JANUAR 2015 NYT FRA FORMANDEN

NYHEDSBREV NYT FRA FORMANDEN JANUAR 2015 NYT FRA FORMANDEN NYHEDSBREV JANUAR 2015 NYT FRA FORMANDEN GENERALFORSAMLINGEN NY CAFÈ +35 I ÅRS NY PÅRØRENDEGRUPPE FACEBOOKGRUPPER BØRN/UNGEGRUPPER HALVÅRLIGT PROGRAM NYT FRA FORMANDEN Kære medlemmer. Godt nytår til jer

Læs mere

Dus Mellervang. Årets Karneval i Aalborg Øst

Dus Mellervang. Årets Karneval i Aalborg Øst Årets Karneval i Aalborg Øst www.mellervangskolen.dk Nyhedsbrev Juni Læs om Årets karneval 3.klasse på koloni Legefidusen i hesteskoen 2.klasses overnatning i dus BEMÆRK DUS-avisen kan kun ses på Mellervangskolens

Læs mere

Personale nyt: Kirsten starter i jobtræning i klubben og skal være hos os i 9 uger med evt. forlængelse.

Personale nyt: Kirsten starter i jobtræning i klubben og skal være hos os i 9 uger med evt. forlængelse. Billede på forsiden: Rekordforsøg 30 piger på samme toilet i pige ugen. Personale nyt: Kirsten starter i jobtræning i klubben og skal være hos os i 9 uger med evt. forlængelse. Foredrag: Torsdag d. 17.

Læs mere

PWS NYT. 2013 Årgang 27. Nummer. Foto: Instruktør Christina og Dorthe fra Fejø på Ofelia

PWS NYT. 2013 Årgang 27. Nummer. Foto: Instruktør Christina og Dorthe fra Fejø på Ofelia PWS NYT 2013 Årgang 27 Foto: Instruktør Christina og Dorthe fra Fejø på Ofelia Nummer 02 Indhold Materialer og udgivelser om Prader-Willi Syndrom... 2 Indkaldelse til generalforsamling... 3 Livet i en

Læs mere

Kære pårørende på Højdevang Sogns Plejehjem

Kære pårørende på Højdevang Sogns Plejehjem Kære pårørende på Højdevang Sogns Plejehjem Sundbyvestervej 97 2300 København S 2015 Kære pårørende se her! Vi har brug for dig i Bruger-Pårørenderådet, dig som vil være talerør for dine kære Vi mødes

Læs mere

Kulturarrangementer September, Oktober, November og December 2014

Kulturarrangementer September, Oktober, November og December 2014 Side 12 Sindklubben: Fælleskab og store oplevelser. Sind klubben Nygade 2-4 7400 Herning T: 97220172 Vigtige meddelelser: Tilmeldinger/ Du er først tilmeldt et betaling: arrangement når du har betalt!

Læs mere

PARKINSON EXPRESSEN PARKINSONFORENINGEN BORNHOLM Juli kvartal 2012

PARKINSON EXPRESSEN PARKINSONFORENINGEN BORNHOLM Juli kvartal 2012 PARKINSON EXPRESSEN PARKINSONFORENINGEN BORNHOLM Juli kvartal 2012 PARKINSON-EXPRESSEN juli kvartal 2012 Oplag: 150 REDAKTION: Bent Folkmann Fabrksvej 4 3700 Rønne 56 97 44 79 jbfolkmann@mail.dk Husk at

Læs mere

Nyhedsbrev. uge 45 2014

Nyhedsbrev. uge 45 2014 Nyhedsbrev uge 45 2014 Så er det blevet efterår, bladene har fået en anden farve og falder af træerne. Klokken er sat 1 time tilbage, og det betyde, at vi for en kort tid får lysere morgener men tidligere

Læs mere

Referat af bestyrelsesmøde i TS-foreningen 20/5 2006

Referat af bestyrelsesmøde i TS-foreningen 20/5 2006 Referat af bestyrelsesmøde i TS-foreningen 20/5 2006 Deltagere: Liselotte W. Andersen, Pia Damgaard, Pia-Merethe Jacobsen, Randi V. Jensen, Kirsten Bertel, Susanne Pedersen og Dines Hansen Liselotte bød

Læs mere

PWS NYT PWS. Nr. 1 / 2008 FEBRUAR ÅRGANG 22. Ødem ved PWS Erfaringsudveksling søges Kursus for lærere og pædagoger Samtalegrupper for forældre

PWS NYT PWS. Nr. 1 / 2008 FEBRUAR ÅRGANG 22. Ødem ved PWS Erfaringsudveksling søges Kursus for lærere og pædagoger Samtalegrupper for forældre PWS NYT LANDSFORENINGEN FOR PWS PRADER-WILLI SYNDROM Ødem ved PWS Erfaringsudveksling søges Kursus for lærere og pædagoger Samtalegrupper for forældre Nr. 1 / 2008 FEBRUAR ÅRGANG 22 INDHOLD Medlemskontakt...

Læs mere

PWS NYT. 2012 Årgang 26. Nummer. Foto: Oscar og Henriette, Brogården

PWS NYT. 2012 Årgang 26. Nummer. Foto: Oscar og Henriette, Brogården PWS NYT 2012 Årgang 26 Foto: Oscar og Henriette, Brogården Nummer 04 Indhold Materialer og udgivelser om Prader-Willi Syndrom... 2 Referat fra generalforsamling d. 30. september 2012... 3 Nyt bestyrelsesmedlem

Læs mere

Hele familiens nyhedsbrev April 2015 Så er vi startet i TAK.

Hele familiens nyhedsbrev April 2015 Så er vi startet i TAK. Hele familiens nyhedsbrev April 2015 Så er vi startet i TAK. Der er gang i alle vores hold og vi er ret godt fyldt op. Der tegner sig en god klubånd som der plejer og vi håber at alle nye som gamle medlemmer

Læs mere

PWS NYT. Nr. 4 / 2011 NOVEMBER ÅRGANG 25

PWS NYT. Nr. 4 / 2011 NOVEMBER ÅRGANG 25 PWS NYT Referat fra generalforsamling Taler i anledning af 25-års jubilæum Kursus for personale til førskolebørn Temadag om PWS og psykiatri Ledige pladser på Kirstinelund Den daglige gåtur Sjældne-dagen

Læs mere

Nyhedsbrev Foreningen for ATAKSI / HSP

Nyhedsbrev Foreningen for ATAKSI / HSP Nyhedsbrev 05-10 Kontingent: Kontingent for 2010 er 175,00 kr. Kontingent for 2011 er 175,00 kr. Man kan fra 2010 tilmelde sig betalingsservice (BS) Betalingsservice. Bestyrelsen foreslår, at kontingentet

Læs mere

Forslag til rosende/anerkendende sætninger

Forslag til rosende/anerkendende sætninger 1. Jeg elsker dig for den, du er, ikke kun for det, du gør 2. Jeg elsker din form for humor, ingen får mig til at grine som dig 3. Du har sådan et godt hjerte 4. Jeg elsker at være sammen med dig! 5. Du

Læs mere

PWS NYT FEBRUAR 2012. Årgang 24. Nummer. Foto: Ridelejr for voksne udeboende 2011

PWS NYT FEBRUAR 2012. Årgang 24. Nummer. Foto: Ridelejr for voksne udeboende 2011 PWS NYT FEBRUAR 2012 Årgang 24 Foto: Ridelejr for voksne udeboende 2011 Nummer 01 Indhold Materialer og udgivelser om Prader-Willi Syndrom... 2 Temadag om psykiatri og adfærd... 3 Kursusdag i Stockholm

Læs mere

SFO-Lederne ved Danmarks Privatskoleforening. Generalforsamling samt kursusdag

SFO-Lederne ved Danmarks Privatskoleforening. Generalforsamling samt kursusdag Generalforsamling samt kursusdag Program: SFO-lederne ved Danmarks Privatskoleforening. Inviterer til generalforsamling og kursusdag på Hornstrup Kursuscenter Torsdag d. 10. november 2016: - kl. 12:00-13:00

Læs mere

Nr. 1, Januar 2012 Medlemsblad for OZ6HR - EDR Horsens Afdeling

Nr. 1, Januar 2012 Medlemsblad for OZ6HR - EDR Horsens Afdeling Nr. 1, Januar 2012 Medlemsblad for OZ6HR - EDR Horsens Afdeling Juleafslutningen var som sædvanlig hyggelig 2 OZ6HR nyt, Januar 2012 OZ6HR nyt Nr. 1, Januar 2012 Medlemsblad for OZ6HR - EDR Horsens Afdeling

Læs mere

Vallekilde-Hørve Friskole.

Vallekilde-Hørve Friskole. Vallekilde-Hørve Friskole. 23. januar 2015 Fredagsbrev nr. 808 Næste uge: 26. januar 26.januar 29.januar 30.januar 31.januar Projektuge 6-7.kl. (hele ugen) Thomas Fri Musikaften kl.18.00-19.30 Tandpleje

Læs mere

Helenenyt. Nr. 7 (juli - årgang 24) Plejehjemmet Helenesminde Lersø Parkallé 28 2100 København Ø Tlf 39105650

Helenenyt. Nr. 7 (juli - årgang 24) Plejehjemmet Helenesminde Lersø Parkallé 28 2100 København Ø Tlf 39105650 nr 7 - juli 2013 Helenenyt Nr. 7 (juli - årgang 24) Plejehjemmet Helenesminde Lersø Parkallé 28 2100 København Ø Tlf 39105650 Ansvarshavende: Maj Greifenstein tlf: 29347195 eller 39105651 email: mgr@ok-helenesminde.dk

Læs mere

om at have en mor med en psykisk sygdom Socialt Udviklingscenter SUS1

om at have en mor med en psykisk sygdom Socialt Udviklingscenter SUS1 om at have en mor med en psykisk sygdom Socialt Udviklingscenter SUS1 KARL OG EMMAS MOR ER BLEVET RUNDTOSSET Forfatter: Susanna Gerstorff Thidemann ISBN: 87-89814-89-6 Tekstbearbejdning og layout: Qivi

Læs mere

Ry, 01.10.2013. Kære pårørende

Ry, 01.10.2013. Kære pårørende Ry, 01.10.2013 Kære pårørende Siden 2007 har der eksisteret et pårørenderåd ved Bostederne i Skanderborg. Ved fusionen i 2012 blev flere bo enheder i kommunen samlet under Bostederne i Skanderborg og antallet

Læs mere

Accent Bladet Bladet for danske Accent 26 sejlere Januar 2013. DEN279 Von til onsdagssejlads i Roskilde 16. maj 2012

Accent Bladet Bladet for danske Accent 26 sejlere Januar 2013. DEN279 Von til onsdagssejlads i Roskilde 16. maj 2012 Accent Bladet Bladet for danske Accent 26 sejlere Januar 2013 DEN279 Von til onsdagssejlads i Roskilde 16. maj 2012 Billede taget og udlånt af Sejlfoto.dk Besøg Dansk Accent Klub på internettet www.accent26.dk

Læs mere

Hjerneskadeforeningen - Lokalforening SYDFYN Referat af Generalforsamling 21. januar 2008

Hjerneskadeforeningen - Lokalforening SYDFYN Referat af Generalforsamling 21. januar 2008 Hjerneskadeforeningen - Lokalforening SYDFYN Referat af Generalforsamling 21. januar 2008 Dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. Bestyrelsens beretning til godkendelse 3. Forelæggelse af regnskab a. regnskabet

Læs mere

Hjemstavnsfolkedansernes Medlemsblad 41. årgang nr. 4 Marts 2015. Fastelavnsholdet 2015. Indkaldelse til generalforsamling findes inde i bladet!

Hjemstavnsfolkedansernes Medlemsblad 41. årgang nr. 4 Marts 2015. Fastelavnsholdet 2015. Indkaldelse til generalforsamling findes inde i bladet! Hjemstavnsfolkedansernes Medlemsblad 41. årgang nr. 4 Marts 2015 Fastelavnsholdet 2015 Indkaldelse til generalforsamling findes inde i bladet! 2 Hjemstavns Folkedanserne på Frederiksberg Hjemstavns Folkedanserne

Læs mere

Lysglimt Himmelev gl Præstegård

Lysglimt Himmelev gl Præstegård Lysglimt Himmelev gl Præstegård 8. årgang nr 43 mar-apr 2011 Lysglimt-redaktionen Lizzi Klargaard, beboer på Afd B Anne-Lise Sørensen, frivillig i Oasen Lene Buchwald, Økonoma Rikke Søder, Aktivitetsleder

Læs mere

Landsforeningen Lænken. Nyhedsbrev sommer 2015

Landsforeningen Lænken. Nyhedsbrev sommer 2015 Landsforeningen Lænken Nyhedsbrev sommer 2015 Lænkens sommertræf 2015 Så blev det endelig UGE 27, hvor over 80 glade voksne og børn tog afsted til Laugesens Haver nær Herning for at hygge sig i en lille

Læs mere

NYHEDSBREVET. Nyhedsbrevet september 2017

NYHEDSBREVET. Nyhedsbrevet september 2017 NYHEDSBREVET Nyhedsbrevet september 2017 Formand, HB, Regionaludvalg, redaktør: Kent Thomsen Koldingvej 78 6760 Ribe Tlf.: 23 64 99 82/ 73 60 82 82 E-mail: kentoglene@hotmail.com Næstformand, sekretær,

Læs mere

Februar 2011. Der deltog i alt ca. 20 medlemmer i generalforsamlingen

Februar 2011. Der deltog i alt ca. 20 medlemmer i generalforsamlingen Februar 2011 REFERAT AF GENERALFORSAMLING I FORBINDELSE MED SELSKABETS ÅRSKURSUS Fredag den 28. januar 2011, kl. 16.30 Hotel Nyborg Strand, Østerøvej 2, 5800 Nyborg Dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. Formandens

Læs mere

TIL FRIVILLIGE PÅ HOSPICE SJÆLLAND NYHEDSBREV MAJ 2015

TIL FRIVILLIGE PÅ HOSPICE SJÆLLAND NYHEDSBREV MAJ 2015 TIL FRIVILLIGE PÅ HOSPICE SJÆLLAND NYHEDSBREV MAJ 2015 Kære alle, Med disse smukke blomstrende grene plukket af Lena Løbner - vil jeg ønske jer en god maj måned. Så kan jeg fortælle jer, at jeg er blevet

Læs mere

Nyhedsbrev Juni 2015. Fælles. Vuggestuen. Sommerfest torsdag den 25. juni kl 18 er der fælles sommerfest for hele børnehuset og skolen.

Nyhedsbrev Juni 2015. Fælles. Vuggestuen. Sommerfest torsdag den 25. juni kl 18 er der fælles sommerfest for hele børnehuset og skolen. Nyhedsbrev Juni 2015 Fælles Det var en rigtig hyggelig afslutning vi havde den 29.maj. Og sikke et fremmøde. Vi havde løbende besøg fra skolen. Om eftermiddagen fik vi besøg, af bedsteforældre og andre

Læs mere

Husk Sæsonafslutning tirsdag den 31. marts kl. 19.00 Udflugt til Fugleparken søndag den 10. maj

Husk Sæsonafslutning tirsdag den 31. marts kl. 19.00 Udflugt til Fugleparken søndag den 10. maj www. blistrup-graested-folkedansere.dk Marts 2015 Nr. 1 28. årgang Indhold: Formandens indlæg side 2 Referat fra generalforsamling side 2 Bestyrelse og udvalg side 3 Sæsonprogram forår/sommer 2015 side

Læs mere

PWS NYT. Referat fra generalforsamling Nyrevideret folder om botilbud Arve- og værgelov Livshistorier Fotos fra weekendseminar

PWS NYT. Referat fra generalforsamling Nyrevideret folder om botilbud Arve- og værgelov Livshistorier Fotos fra weekendseminar PWS NYT Referat fra generalforsamling Nyrevideret folder om botilbud Arve- og værgelov Livshistorier Fotos fra weekendseminar Nr. 4 / 2008 November ÅRGANG 22 INDHOLD Hospitalscentrenes tilbud til patienter

Læs mere

Dansk Folkehjælp Viborg-Skive afdelingen december 2011 Orientering fra formanden

Dansk Folkehjælp Viborg-Skive afdelingen december 2011 Orientering fra formanden Orientering fra formanden Hård debat om fattigdom i Danmark rammer skævt (uddrag fra Medlemsforum, pressemeddelelse 02.12.11) Blandt de frivillige sociale organisationer har vi en oplevelse af mistænkeliggørelse

Læs mere

Nyhedsbrev - Lotte Friis Februar - 2014

Nyhedsbrev - Lotte Friis Februar - 2014 Nyhedsbrev - Lotte Friis Februar - 2014 EM i Herning MIT 2013 Baltimore Jeg sidder på min seng her i Baltimore en solrig søndag formiddag, Det er min første rigtige fridag i 2014, ingen træning, ingen

Læs mere

Bliv frivillig og gør en forskel for børn og unge med og uden handicap!

Bliv frivillig og gør en forskel for børn og unge med og uden handicap! Bliv frivillig og gør en forskel for børn og unge med og uden handicap! Brænder du for at lave nogle sjove og spændende aktiviteter med børn og unge med og uden handicap, og har du lyst til personlig udvikling,

Læs mere

Slægtsforskerforeningen for Vordingborg og Omegn

Slægtsforskerforeningen for Vordingborg og Omegn Referat fra SVOO generalforsamling onsdag den 21. marts 2012 kl. 19:00 Formand Per Sørensen bød velkommen og udtrykke sin glæde over det store fremmøde til årets generalforsamling. Ad 1: Ad 2: Valg af

Læs mere

Morgenmaden sådan cirka: Æg, bacon og pølser Forskellige slags brød Yoghurt Müsli Havregrød Frugt

Morgenmaden sådan cirka: Æg, bacon og pølser Forskellige slags brød Yoghurt Müsli Havregrød Frugt Mandag d. 26. september kl. 20:10 fløj 9.Q, og ankom i Finland kl. 22:40. Der skete ikke noget særligt på flyveturen, de fleste sad bare og snakkede eller hørte musik. Vi boede i hytter. Meget fine hytter.

Læs mere

8) Behandling af indkomne forslag. Eventuelle forslag skal være bestyrelsen i hænde senest den 24. april 2014.

8) Behandling af indkomne forslag. Eventuelle forslag skal være bestyrelsen i hænde senest den 24. april 2014. CONTRA DANCE PARTNERS Referat af generalforsamling afholdt torsdag den 8. maj 2014 kl. 19.00 på Roskilde Kro, Albertslund Dagsorden ifølge vedtægterne: 1) Valg af dirigent 2) Valg af referent 3) Formandens

Læs mere

PWS NYT. Nr. 2 / 2009 MAJ ÅRGANG 23

PWS NYT. Nr. 2 / 2009 MAJ ÅRGANG 23 PWS NYT Indkaldelse til generalforsamling Invitation til landsmøde i Korsør PWS og kost/glykæmisk index Tilsyn af sociale tilbud Invitation og program til sommerlejr Vind en måneds forbrug af frugt og

Læs mere

PATIENTOPLEVET KVALITET 2013

PATIENTOPLEVET KVALITET 2013 Patientoplevet kvalitet Antal besvarelser: 65 Svarprocent: 50% PATIENTOPLEVET KVALITET 2013 TIDSBESTILLING OG KONTAKT MED 01 13. Har du kommentarer til tidsbestilling og kontakt med klinikken? Altid god

Læs mere

Nyhedsbrev 11-09. Telefon: Foreningens telefonnummer er nu kun et nummer, nemlig 2627 5913.

Nyhedsbrev 11-09. Telefon: Foreningens telefonnummer er nu kun et nummer, nemlig 2627 5913. Nyhedsbrev 11-09 Kontingent: Kontingent for 2010 er 175,00 kr. Man kan fra 2010 tilmelde sig betalingsservice (BS) Betalingsservice. I 2011 og 2012 foreslår bestyrelsen et kontingent på 200,00 pr. år Bestyrelsen:

Læs mere

Dagbog på årsbasis for Egtved Mediecenter 2011. Tekst og layout N.M. Schaiffel-Nielsen

Dagbog på årsbasis for Egtved Mediecenter 2011. Tekst og layout N.M. Schaiffel-Nielsen Dagbog på årsbasis for Egtved Mediecenter 2011 Tekst og layout N.M. Schaiffel-Nielsen Generalforsamling i Mediecentret. Forårslyset så at sige buldrer ind i det propfyldte lokale. De var der fra hele gamle

Læs mere

16 Årgang Nummer 2 Oktober 2010

16 Årgang Nummer 2 Oktober 2010 16 Årgang Nummer 2 Oktober 2010 Bestyrelsen Formand: Jytte Holt Nielsen, Bornholmsvej 8, 7400 Herning Tlf 20714010 j-k-hansen@mail.dk Kasserer: John F. Nielsen, jagtvej 10, 7400 Herning Tlf. 97118541 60738720

Læs mere

NYHEDSBREVET. Nyhedsbrevet januar 2018

NYHEDSBREVET. Nyhedsbrevet januar 2018 NYHEDSBREVET Nyhedsbrevet januar 2018 Formand, HB, Regionaludvalg, redaktør: Kent Thomsen Koldingvej 78 6760 Ribe Tlf.: 23 64 99 82 E-mail: kentoglene@hotmail.com Næstformand, sekretær, HB: Poul Erik Henriksen

Læs mere

Generalforsamling den 23. februar 2015 kl. 20.10 Vindrosens Lokaler Esbjerg

Generalforsamling den 23. februar 2015 kl. 20.10 Vindrosens Lokaler Esbjerg 23. februar 2015 Generalforsamling den 23. februar 2015 kl. 20.10 Vindrosens Lokaler Esbjerg Fremmødte: 23 medlemmer 1. Valg af dirigent Alex Jensen blev af bestyrelsen forslået og blev enstemmigt valgt.

Læs mere

Ferietur Slettestrand uge 30 2010 --- ooo 0 ooo ---

Ferietur Slettestrand uge 30 2010 --- ooo 0 ooo --- Deltagere: Michelle, Marianne R, Pernille, Michael og Ove Personale: Rita, Karen og Kurt Mandag den 26. juli. Dagen begyndte tidligt med bad og morgenmad. Kurt pakkede bussen medens der blev spist morgenmad.

Læs mere

Bliv frivillig og gør en forskel for børn og unge med og uden handicap!

Bliv frivillig og gør en forskel for børn og unge med og uden handicap! Bliv frivillig og gør en forskel for børn og unge med og uden handicap! Brænder du for at lave sjove og spændende aktiviteter med børn og unge med og uden handicap, og har du lyst til personlig udvikling

Læs mere

DANSK EPILEPSIFORENING ARRANGEMENTSKALENDER 2014

DANSK EPILEPSIFORENING ARRANGEMENTSKALENDER 2014 DANSK EPILEPSIFORENING ARRANGEMENTSKALENDER 2014 I denne folder får du overblikket over nogle af arrangementerne i Dansk Epilepsiforening i 2014. Du kan allerede nu begynde at planlægge, hvilke arrangementer

Læs mere

D H F V E S T E G N E N B L A D N R. 2 M A J

D H F V E S T E G N E N B L A D N R. 2 M A J DHF VESTEGNEN BLAD NR. 2 MAJ 2016 AKTIVITETSOVERSIGT Onsdag den 25. maj FOLKETINGET Onsdag den 8. juni ZOO Lørdag den 9. juli HANDICAP STRAND Lørdag den 30. juli SKOVTUR Torsdag den 25. august LØVFALDSTUR

Læs mere

Hjerneskadeforeningen Vestsjælland

Hjerneskadeforeningen Vestsjælland Hjerneskadeforeningen Vestsjælland Hjerneskadeforeningen Vestsjælland kan med glæde og stolthed fortælle, at vi har modtaget Handicapprisen 2014 uddelt af Handicaprådet i Sorø Nyhedsbrev Januar 2015 Aktivitetskalender

Læs mere

Klub 60+ Pensionistforening for tidligere medarbejdere i Fødevareministeriet og for nuværende 60+ medarbejdere

Klub 60+ Pensionistforening for tidligere medarbejdere i Fødevareministeriet og for nuværende 60+ medarbejdere Klub 60+ Pensionistforening for tidligere medarbejdere i Fødevareministeriet og for nuværende 60+ medarbejdere Dato: 17. september 2017 Til medlemmerne af Klub 60+ Indkaldelse til ordinær generalforsamling

Læs mere

FRISTEDET. Dumpen 5A, st. 8800 Viborg. Tlf. 86100806

FRISTEDET. Dumpen 5A, st. 8800 Viborg. Tlf. 86100806 HER FRISTEDET Dumpen 5A, st. 8800 Viborg Tlf. 86100806 Åbningstider: Mandag - Fredag 10.00-20.00 Tirsdag 10.00-16.00 Lørdag - Søndag og helligdage 10.00-20.00 Tirsdag Sind Ungdom 16.00-21.00 Alle dage

Læs mere

OPSLAGSTAVLEN. www.scthanserne.dk

OPSLAGSTAVLEN. www.scthanserne.dk Februar 2007 2 OPSLAGSTAVLEN www.scthanserne.dk Sidste tilmelding til Foredrag onsdag den 28. februar FOREDRAG Kostkompasset mandag den 5. marts kl. 19.00 Generalforsamling torsdag den 15. marts kl. 19.30

Læs mere

Torsdag den 29. oktober 2015 kl. 17.00 i Werner (kantinen) Borupvang 9, i Ballerup.

Torsdag den 29. oktober 2015 kl. 17.00 i Werner (kantinen) Borupvang 9, i Ballerup. Projekt/Tema Tid og sted Fordeler Generalforsamling Torsdag den 29. oktober 2015 kl. 17.00 i Werner (kantinen) Borupvang 9, i Ballerup. Medlemmer af Siemens Vinklub Dagsorden: 1. Valg af dirigent og referent

Læs mere

PWS NYT. 2013 Årgang 27. Nummer. Naja, Jesper og Clara på familieweekend med far Thomas i baggrunden

PWS NYT. 2013 Årgang 27. Nummer. Naja, Jesper og Clara på familieweekend med far Thomas i baggrunden PWS NYT 2013 Årgang 27 Naja, Jesper og Clara på familieweekend med far Thomas i baggrunden Nummer 03 Indhold Indkaldelse til generalforsamling... 3 Flot opbakning fra foreningens medlemmer... 3 Gerne flere

Læs mere

Som I ved, døde vores ven Cornel fredag aften.

Som I ved, døde vores ven Cornel fredag aften. Jeg har glædet mig rigtig meget, til at fortælle jer om den forgangne uges oplevelser. Selvom den også har været præget af dårlige oplevelser, da vi f.eks. har været til begravelse, må den absolut største

Læs mere

Hjerneskadeforeningen Vestsjælland

Hjerneskadeforeningen Vestsjælland Hjerneskadeforeningen Vestsjælland Hjerneskadeforeningen Vestsjælland har været på minicuíse med DFDS til Oslo i november. Her ser du et smukt billede fra busturen til Holmekollen. Efter, at vi havde kørt

Læs mere

PWS NYT. Nr. 2 / 2011 MAJ ÅRGANG 25

PWS NYT. Nr. 2 / 2011 MAJ ÅRGANG 25 PWS NYT Indkaldelse til generalforsamling Invitation til landsmøde og jubilæum Sommerlejr 2011 Invitation til aktivitetsweekend for børnefamilier Prader-Willi Syndrom og adfærd Den nye madpyramide Nr.

Læs mere

Rejsebrev fra udvekslingsophold marts 2013.

Rejsebrev fra udvekslingsophold marts 2013. Rejsebrev fra udvekslingsophold marts 2013. Mit navn er Helle Maria Geertsen og fra den 4 marts til den 15 marts, var jeg sammen med, min hold kammeret Line Hansen, i Baskerlandet i praktik. Vi var 2 dage

Læs mere

med Hjerneskadeforeningen og Vestsjælland

med Hjerneskadeforeningen og Vestsjælland Hjerneskadeforeningen Vestsjælland Billedet er fra "En anderledes handicapkonference" med Hjerneskadeforeningen og DFDS. Billedet er fra Oslo i maj 2013. Nyhedsbrev Januar 2014 Aktivitetskalender 1. kvartal

Læs mere

Scleroseforeningens Lokalafdeling Aarhus/Skanderborg

Scleroseforeningens Lokalafdeling Aarhus/Skanderborg Scleroseforeningens Lokalafdeling Aarhus/Skanderborg Forårsprogram 2016 Arrangementer i foråret: MS kost og livsstil METAsundhed hvofor bliver vi syge? Ensomhed - et foredrag Stavgang ved Tangkrogen Årsmøde

Læs mere

Gl. Roskilde Amts Grænseforening. Årsprogram

Gl. Roskilde Amts Grænseforening. Årsprogram Gl. Roskilde Amts Grænseforening 2010 Årsprogram 1 Gl. Roskilde Amts Grænseforening 2010 Årsprogram Forårsmøde. Tirsdag d. 2. marts 2010 kl. 19.00 i Syv Sognegård, Skolevej 17, 4130 Viby Sj. Formanden

Læs mere

Fredagsbrev Århus Friskole fredag d. 30/3 2012

Fredagsbrev Århus Friskole fredag d. 30/3 2012 Anette blev hyldet i anledningen af de 25 år! Både børn og voksne mødte i går eftermiddags talstærkt op for at hylde Anette, der nu har rundet de 25 somre - som lærer på Århus Friskole. Og sikken en hyldest!

Læs mere

Granbohus, Birkerød Anmeldt tilsyn/brugerundersøgelse

Granbohus, Birkerød Anmeldt tilsyn/brugerundersøgelse Granbohus, Birkerød Anmeldt tilsyn/brugerundersøgelse CareGroup 07-11-2010 2 1. Indledning... 3 1.1 Læsevejledning... 3 2. Indhold og metoder... 3 3. Samlet vurdering og anbefaling... 3 3.1. vurdering...

Læs mere

Nyhedsbrev. Velkommen. De gode historier MG- U D V I K L I N G

Nyhedsbrev. Velkommen. De gode historier MG- U D V I K L I N G MG- U D V I K L I N G - C e n t e r f o r s a m t a l e r, d e r v i r k e r E - m a i l : v r. m g u @ v i r k e r. d k w w w. v i r k e r. d k Nyhedsbrev N u m m e r 1 2 J u l i 2 0 1 4 Velkommen I d

Læs mere

GENERALFORSAMLING. De bedste hilsner og på gensyn. Merete Behrndt Stoltz Formand for Garderhøjfortets venner Telefon 26164576 kbhloppe@post.tele.

GENERALFORSAMLING. De bedste hilsner og på gensyn. Merete Behrndt Stoltz Formand for Garderhøjfortets venner Telefon 26164576 kbhloppe@post.tele. GENERALFORSAMLING Tiden for årets generalforsamling nærmer sig og på grund af Påsken og andre helligdage, bliver Generalforsamlingen afholdt sent i år. Vi har valgt søndag den 19. april. Jeg skal opfordre

Læs mere

Nyhedsbrev Oktober / November 2014. Kære forældre

Nyhedsbrev Oktober / November 2014. Kære forældre Nyhedsbrev Oktober / November 2014 Kære forældre Vi vil alle gerne takke jer for den store fremmøde ved vores forældremøde. Det er dejligt at se så mange engagerede og deltagende forældre. Vi vil lige

Læs mere

OSTEN P FALKE aug ust 2017 Figur 1

OSTEN P FALKE aug ust 2017 Figur 1 FALKEPOSTEN august 2017 HJÆLP OS MED AT BEVARE BUSSEN Med bussen kører vi ture ud i det blå, til havet, stranden, skoven og byen. En tur med bussen fremkalder glæde, følelse af frihed og vi får en fornemmelse

Læs mere

Lederforeningen Lokalafdelingen

Lederforeningen Lokalafdelingen Lederforeningen Lokalafdelingen Vends Herreds Lærerkreds Nyhedsbrev 4 8. August 2005 Velkommen tilbage. Indbydelse konference Ansvarshavende: Jørgen Troelsen HUSK Tilmelding til konference senest 15. august

Læs mere

Referat fra ordinær generalforsamling den 3/2-2013

Referat fra ordinær generalforsamling den 3/2-2013 Referat fra ordinær generalforsamling den 3/2-2013 Den ordinære generalforsamling 2013 for Dansk Accent Klub blev afholdt søndag den 3. februar kl. 11.00 i Roskilde Sejlklubs klubhus i Roskilde havn. 1.

Læs mere

DAGSORDEN FOR GENERALFORSAMLING I Allerød Ju-Jitsu. Mandag den 23. marts 2015 kl. 19:30 På Skovvangskolen, Allerød

DAGSORDEN FOR GENERALFORSAMLING I Allerød Ju-Jitsu. Mandag den 23. marts 2015 kl. 19:30 På Skovvangskolen, Allerød - 1- DAGSORDEN FOR GENERALFORSAMLING I Allerød Ju-Jitsu Mandag den 23. marts 2015 kl. 19:30 På Skovvangskolen, Allerød 1. Valg af dirigent. 2. Bestyrelsens beretning for det forløbne år. 3. Forelæggelse

Læs mere

Februar 2013 BESTYRELSEN PÅSKELEJR 2013 SOMMERENS HOLD

Februar 2013 BESTYRELSEN PÅSKELEJR 2013 SOMMERENS HOLD Februar 2013 BESTYRELSEN PÅSKELEJR 2013 SOMMERENS HOLD BESTYRELSEN FORMAND Birgitte Holm Petersen 39565841 NÆSTFORMAND Mikael Gajhede 30257403 KASSERER Torben Aagaard 32555612 SEKRETÆR Jan Mouritsen 31905161

Læs mere

DAGSORDEN FOR GENERALFORSAMLING I Allerød Ju-Jitsu. Onsdag den 26. marts 2014 kl. 19:30 På Skovvangskolen, Allerød

DAGSORDEN FOR GENERALFORSAMLING I Allerød Ju-Jitsu. Onsdag den 26. marts 2014 kl. 19:30 På Skovvangskolen, Allerød - 1- DAGSORDEN FOR GENERALFORSAMLING I Allerød Ju-Jitsu Onsdag den 26. marts 2014 kl. 19:30 På Skovvangskolen, Allerød 1. Valg af dirigent. 2. Bestyrelsens beretning for det forløbne år. 3. Forelæggelse

Læs mere

Gentofte-Vangede IF seniorklubs generalforsamling.

Gentofte-Vangede IF seniorklubs generalforsamling. Gentofte-Vangede IF seniorklubs generalforsamling. Referat af ordinær generalforsamling den 23 juni 2016 Sted : Gentofte-Vangede IF`s lokaler Mosebuen 28B 2820 Gentofte Fremmødte : 17 deltagere plus bestyrelse

Læs mere

HERMOD-NYT NYHEDSBREV NR. 4, 2015. Velkommen til 4. udgave af Hermod-Nyt, som formidler nyheder og info, der ikke er at finde på hjemmesiden.

HERMOD-NYT NYHEDSBREV NR. 4, 2015. Velkommen til 4. udgave af Hermod-Nyt, som formidler nyheder og info, der ikke er at finde på hjemmesiden. Velkommen til 4. udgave af Hermod-Nyt, som formidler nyheder og info, der ikke er at finde på hjemmesiden. Bestyrelsen håber at Hermods medlemmer vil benytte sig af muligheden for at være med til at fylde

Læs mere

Velkommen i Hesselager Børnehus

Velkommen i Hesselager Børnehus Velkommen i Hesselager Børnehus Informationsfolder til nye børn og forældre Hesselager Børnehus er et børnehus for børn fra 3-6 år. Vi er en del af Østerdalen, som er et kommunalt dagtilbud i Svendborg

Læs mere

Nyhedsbrev April. Sjov og fart. Dus Mellervang. Dus Mellervang Frøstrupvej 4 9220 Aalborg Øst www.mellervangskolen.dk - 1 -

Nyhedsbrev April. Sjov og fart. Dus Mellervang. Dus Mellervang Frøstrupvej 4 9220 Aalborg Øst www.mellervangskolen.dk - 1 - Sjov og fart Dus Mellervang Frøstrupvej 4 9220 Aalborg Øst www.mellervangskolen.dk Nyhedsbrev April BEMÆRK DUS-avisen kan også ses på Mellervangskolens hjemmeside under DUS, hvor alle månedens billeder

Læs mere

LYLE Patientforening for Lymfekræft & Leukæmi

LYLE Patientforening for Lymfekræft & Leukæmi Nyheder fra LYLE: FOKUS PÅ LYMFEKRÆFT & LEUKÆMI 15. SEPTEMBER 15. september er den dag, vi i Danmark sætter særlig fokus på LYMFEKRÆFT & LEUKÆMI. 15. september er den internationale dag for lymfekræft

Læs mere