PWS NYT. Nr. 3 / 2010 AUGUST ÅRGANG 24

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "PWS NYT. Nr. 3 / 2010 AUGUST ÅRGANG 24"

Transkript

1 PWS NYT Indkaldelse til generalforsamling Årsregnskab 2009 Invitation til temadag for pædagoger/lærere Invitation til kursus om førskolebørn Invitation til samtalegrupper Billeder fra sommerlejr og ridelejr Nr. 3 / 2010 AUGUST ÅRGANG 24

2 INDHOLD Indkaldelse til generalforsamling...3 Resultatopgørelse Balance International konference i Taiwan...6 IPWSO - den internationale PWS-forening...8 Familiefest på Fejø...9 Refleksioner fra en glad farfar...10 Temadag for lærere og pædagoger...11 Kursus om førskolebørn...12 Invitation til samtalegrupper...13 Ridelejr i maj...14 Fotos fra ridelejr...15 Ledige pladser på Kirstinelund...16 En heldig vinder siger tak...16 Reportage fra sommerlejr...17 Ny hjemmeside om og for søskende...21 Fagrådet for PWS...22 Materiale og litteratur om PWS...23 Adresser...24 PWS NYT udgives af Landsforeningen for Prader-Willi Syndrom og sendes gratis til alle medlemmer 4 gange om året. PWS NYT er talerør for medlemmer og bestyrelse samt formidler af informationer om PWS fra ind- og udland. Indholdet i de artikler, der offentliggøres i bladet, afspejler de respektive forfatteres holdninger og meninger og dækker ikke nødvendigvis Landsforeningens synspunkter. Foreningens medlemmer opfordres til at sende indlæg og fotos til redaktionen for PWS NYT: Jytte Helgogaard Heibergs Have Holbæk Tlf Birgitte Jensen Kildetoften Silkeborg Tlf Sidste frist for indlæg til næste nr. af PWS NYT: 1. oktober

3 I henhold til foreningens vedtægter indkaldes hermed til ordinær G E N E R A L F O R S A M L I N G i Landsforeningen for Prader-Willi Syndrom Generalforsamlingen afholdes i forbindelse med foreningens landsmøde søndag den 26. september 2010 kl på Kursuscenter Brogården, Abelonelundvej 40, Strib, Middelfart DAGSORDEN med følgende 1. Valg af dirigent. 2. Formandens beretning. 3. Kassererens beretning om det reviderede regnskab. 4. Fastsættelse af kontingent for Indkomne forslag. 6. Valg af 4 bestyrelsesmedlemmer. Efter tur afgår Martin Raabjerg, Jytte Helgogaard, Robert Justesen og Kristina Bartholin. Robert Justesen ønsker ikke genvalg. 7. Valg af 2 revisorer og 1 revisorsuppleant. 8. Eventuelt. På bestyrelsens vegne Kristina Bartholin 3

4 RESULTATOPGØRELSE FOR INDTÆGTER Medlemskontingenter Modtagne gaver og tilskud fra private og legater Modtaget tilskud Velfærdsministeriet, Handicappuljen Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse, Tipsog lottomidler driftspuljen Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse, Tipsog lottomidler aktivitetspuljen Deltagerbetalinger m.v Tilskud tidligere år frigivet af ministeriet INDTÆGTER I ALT UDGIFTER Ferie-, koloni- og kursusudgifter Informationsmateriale UDGIFTER I ALT BRUTTORESULTAT KAPACITETSOMKOSTNINGER Møde- og arrangementsudgifter Administrationsudgifter Kapacitetsomkostninger i alt Resultat af primær drift Finansieringsudgifter ÅRETS RESULTAT

5 BALANCE PR. 31. DECEMBER 2009 AKTIVER ANLÆGSAKTIVER Obligationer til anskaffelsessum (kursværdi ) Anlægsaktiver i alt OMSÆTNINGSAKTIVER Periodeafgrænsningsposter (rente oktober kvartal) Andre tilgodehavende Likvide beholdninger Omsætningsaktiver i alt AKTIVER I ALT PASSIVER EGENKAPITAL Egenkapital HENSÆTTELSER Den Sociale Sikringsstyrelse, Handicappuljen Velfærdsministeriet, Handicappuljen, J.nr , ej anvendt pr Tips- og lottomidler driftspuljen Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse, Tips- og lottomidler aktivitetspuljen 2009/10, anvendes senest 30/6 2010, J.nr Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse, Tips- og lottomidler aktivitetspuljen 2008/ J. nr , søges overført til GÆLDSFORPLIGTELSER Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse, Tips- og lottomidler aktivitetspuljen Kreditorer PASSIVER I ALT

6 INTERNATIONAL KONFERENCE OM PRADER-WILLI SYNDROM I TAIWAN MAJ 2010 Den 7. internationale konference om PWS blev afholdt i Taipei, Taiwans hovedstad d maj i år. Den første internationale konference om PWS var i 1991 i Holland, og disse konferencer har siden været afholdt ca. hvert 3. år. I 2007 var det i Rumænien. Konferencerne har hver gang bestået af først en videnskabelig konference primært for læger og forskere, og derpå en parent & professional del, hvor der indledes med en oversigt over aktuel videnskabelig viden efterfulgt af indlæg fra forældre og fagpersoner, der arbejder med PWS, og hvor foredrag sigter mod at give både viden og råd til dem, der står med det daglige ansvar for personer med PWS. Det er blevet en tradition, at der er tæt kontakt mellem forældre og fagpersoner ved de internationale PWS-kongresser, og mange kender hinanden fra tidligere. Som noget nyt var der denne gang yderligere en caregivers conference for dem, der arbejder med voksne med PWS - både hjemmeboende og i bofællesskaber. De fleste deltagere her var pædagogisk personale. Herudover var der arrangeret et dagprogram for børn og unge med PWS. Der var mange indlæg ved alle 3 konferencer om alle mulige aspekter ved PWS: væksthormonbehandling til både børn og voksne, store individuelle forskelle ved PWS, og det blev også nævnt, at PWS flere gange er set hos personer, der samtidig har andre sygdomme og kromosomfejl, hvilket er vigtigt at have for øje, hvis en 6 person med PWS synes at adskille sig fra andre med PWS. Der var megen fokus på hormonet ghrelin, som spiller en rolle for vores appetit. Det er tidligere vist, at der ved PWS er et højt ghrelin-niveau i blodet som udtryk for øget appetit. Niveauet falder, når man er mæt, men ved PWS sker dette på et senere tidspunkt i måltidet. Nyere undersøgelser peger på, at ghrelin-niveauet især ligger højt (= stor appetit) ved PWS, når det ikke er aftalt, hvor meget der skal spises, hvorimod ghrelin-niveauet ligger lavere, når personen ved, hvor meget han/hun har at spise. Det underbygges af erfaringer fra det praktiske liv: når en person med PWS føler sig sikker på og ved, hvad der at spise ved et måltid, så er der mere ro - måske fordi personen faktisk ikke føler så megen sult. Det blev nævnt, at man kan betegne ghrelin som et forventningshormon. Forskningen omkring betydningen af ghrelin ved PWS var blot et af mange emner, der blev diskuteret. Vigtigheden af fysisk aktivitet hele livet blev igen pointeret, samtidig med at det også blev understreget, at vægtøgning sker, når der bliver spist flere kalorier, end kroppen forbruger. Vi kender fortsat ikke svaret på gåden om, hvorfor alle de mange træk og symptomer, vi kender ved PWS, netop ses ved de genetiske forandringer, der kan konstateres ved PWS, dvs. linket fra genfejl til symptomer er fortsat en gåde. Den dag, man mere præcist ved, hvad de involverede gener ved PWS bevirker, kan

7 man muligvis nærme sig en helbredende behandling. Indtil videre må vi behandle symptomerne bedst muligt. Det allervigtigste er fortsat en tidlig diagnose, så man kan sætte ind med den rigtige kost og stimulation så hurtigt som muligt. Den største helbredsrisiko er udvikling af overvægt og de følgesygdomme, dette giver. Der var i alt 244 deltagere, både fagpersoner og familier, heraf 26 med PWS. 33 lande var repræsenteret. De største grupper var fra Taiwan og Japan, der var en del fra Kina, og 24 fra Australien. Vi var 6 fra Danmark: 4 fra Center for Sjældne Sygdomme, Skejby Hospital, Djanik Gade fra landsforeningens bestyrelse samt undertegnede. I forhold til vort lands størrelse en flot deltagelse. Vi havde fra Danmark 3 videnskabelige foredrag: læge Rasmus Sode-Carlsen, Skejby Hospital fortalte om effekten af væksthormonbehandling af voksne med PWS, specielt med opmærksomhed på personernes kropsbygning. Overlæge Stense Farholt, Skejby Hospital fortalte om undersøgelse for binyrebarkhormonmangel ved PWS (som der ved undersøgelsen i Skejby ikke er blevet fundet tegn på), og jeg fortalte om symptomer hos nyfødte med PWS, specielt med fokus på hvornår muskelslapheden registreres efter fødslen. Derudover holdt jeg oplæg ved parent and professional konferencedelen om general health, dvs. om særlige helbredsmæssige forhold hos børn og voksne med PWS, og så var jeg med i et panel, hvor vi holdt oplæg om forskellige aspekter hos voksne med PWS med efterfølgende spørgsmål fra salen. Hele det samlede konferenceforløb var meget fint organiseret. Der var en aften med forskellige optrædener, både en traditionel taiwanesisk maskekunstner, en stigeklatrer og musik- og sanggrupper, hvor deltagerne var børn og unge med sjældne sygdomme fra organisationen Rare Diseases, som er meget aktiv i Taiwan. Der var desuden en festaften i et stort gammelt kinesisk hus, igen med optræden både fra Taiwan og deltagende lande. Alle, der kom fra udlandet, følte sig meget velkomne. Det var interessant og også imponerende i Taiwan at se det arbejde, der gøres for mennesker med sjældne sygdomme i denne del af verden. I næste nr. af PWS NYT vil der blive refereret mere fra konferencens forskellige foredrag, og ved weekendmødet på Brogården til september vil der også blive fortalt om den nyeste viden om PWS. Susanne Blichfeldt 8. Internationale PWS-konference 2013 Næste internationale PWS-konference vil blive afholdt fra d juli 2013 i Cambridge, England. 7

8 IPWSO - den internationale PWS-forening Fra 7. internationale PWS-kongres i Taiwan. Forrest medlemmer fra musikgruppen fra organisationen Rare Diseases, børn og unge med forskellige kroniske sygdomme i Taiwan. Stående er en stor del af dem, der har været med til at planlægge og organisere konferencen og nogle foredragsholdere: fra højre ses (1. gruppe) Linda Thornton, New Zealand, Susanne Blichfeldt, DK, Janalee Heinemann USA (bag hende Dick Swaab, NL), en repræsentant fra PWS-Taiwan, Giorgio Fornasier, Italien, Jackie Waters, England og bag hende en læge fra Cuba. Den anden gruppe er fra højre: formanden for PWS Taiwan, Huei-Chu Helen Chin, mor til voksen søn m. PWS, Tiina Silvast, Finland, Tony Holland, England, Shuan- Pei Lin, Formand IPWSO og fra Taiwan (børnelæge) og hovedkraften bag konferencen i Taiwan, Anne Tsai, USA, Janice Forster, USA, Hubert Soyer, Tyskland, Jackie Mallow og Mary Ziccardi, begge USA og Jan Håness, Norge (kasserer i IPWSO). Den internationale PWS-forening, IPWSO, blev officielt stiftet i 1991 repræsenterende 22 nationale landsforeninger. I dag repræsenterer IPWSO 76 nationale PWSforeninger fra hele verden. For at blive medlem af IPWSO skal et land stille med 1 professionel repræsentant og 1 forældrerepræsentant. Fra Danmark er overlæge Susanne Blichfeldt og næstformand Jytte Helgogaard repræsenteret. Det kan være et problem i nogle lande at finde en læge, der ved noget om PWS, og i et sådant tilfælde træder IPWSO til med opsøgende arbejde. Foreningen ledes af en bestyrelse, der vælges hvert 3. år i forbindelse med den internationale kongres, og består i dag af følgende: Præsident Suzanne Cassidy, USA, 8 vicepræsident Janalee Heinemann, USA, sekretær Linda Thornton, New Zealand, kasserer Barry Greensmith Australien, Tiina Silvast, Finland, Dorica Dan, Rumænien og Jackie Waters, England. Herudover har IPW- SO et fagligt rådgivningsorgan, hvor bl.a. overlæge Susanne Blichfeldt er medlem. IPWSO s overordnede mål er at forbedre livskvaliteten for alle personer med PWS samt disses familier i overensstemmelse med de rammer, der er udstukket i FN s Menneskerettighedserklæring. Dette mål søges opfyldt ved bl.a. afholdelse af en international kongres hvert 3. år samt ved udgivelse af nyhedsbrevet Wavelength, der udkommer 2 gange om året og kan læses ved at klikke ind på hvor yderligere oplysninger om medlemslande, aktiviteter m.m. også kan ses.

9 Familiefest på Fejø På Fejø er der to bosteder: Marienlund og Solvang, hvor der bor voksne personer med PWS. Marienlund har 4 beboere, og Solvang har 5. Søndag d. 30. maj havde personalet inviteret til fest for alle beboere og deres familier. Det blev til 47 personer i alderen 10 måneder til midt i halvfjerdserne - plus 6 hunde. Dagen startede med skyer og blæst, men da mødetidspunktet - klokken 11 - nærmede sig, lagde blæsten sig, og solen begyndte at skinne varmt. Alle mødtes på Marienlund i den store gamle præstegårdshave. Der var en dejlig stemning. Mange af forældrene kender jo hinanden, så der var hjertelig gensynsglæde. Der var dækket op udenfor og ved 12-tiden var der tagselvbord med lækre retter: grillspyd med kinarejer, frikadeller, tærter, salater m.m. Snakken gik højt, mens hundene glammede, bundet til hvert sit træ. Herefter var der mulighed for at deltage i forskellige udendørsspil. Der var bl.a. hestevæddeløb og kroket. Efter kaffebordet var det tid til at tage videre. Da vi forlod Marienlund, blev vi fulgt af mange hesteøjne på vej ud ad alleen. Da vi nåede næste bestemmelsessted, Solvang, blev vi modtaget først af to heste på vejen ind til bostedet og derefter af tre heste, der har en fold helt tæt på beboernes huse. Nu var der tid til afslapning, hyggesnak og rideture for de små. Da vejrguderne ikke har været så positivt indstillet i maj måned, havde personalet for en sikkerheds skyld sat et stort telt op. Her spiste vi aftensmad: nyfangede pilleselv-rejer og grillmad m.m. Der var høj stemning med megen snak om bordene. Da vi var færdige med at spise, kom aftenens overraskelse: Fejøs bakkepiger kom og underholdt med sjo ve sange. Det satte lige temperaturen i teltet endnu en tand op. Afslutningsvis havde Dorthe og Karina skrevet en takketale. En del familier tog nu af sted, da der var lang hjemtransporttid. Dermed sluttede festen nu ikke. Nu var det tid til snobrød over bålet. Her gik hyggesnakken til midnatstid. Det var et fantastisk arrangement, som vi takker meget for. Vi havde alle en dejlig dag fuld af hygge og gode oplevelser. Vores familier var med, og via et sådant tiltag bliver tilhørsforholdet for søskende og andre i familien styrket til den del af deres familie, som er bosat på Fejø. Hanne Lorentzen 9

10 Refleksioner fra en glad farfar! Jeg er Laurits` farfar. Laurits blev født Efter 2 uger fik han diagnosen PWS. I dag er han en glad og kærlig dreng, der gør store fremskridt hele familiens øjesten. PWS-foreningen har i hele perioden været en god hjælp og støtte for hele familien. Som noget nyt blev alle vi bedsteforældre inviteret til temadag søndag den Farmor var meget begejstret for indbydelsen. Jeg var skeptisk, meget skeptisk, af mange forskellige årsager. Dagen oprandt og allerede ved dagens start havde min skepsis rigtig dårlige betingelser. Alle fremmødte, bedsteforældre, bestyrelsesmedlemmer og foredragsholdere var søde, rare og ikke mindst smilende. - En god dag var begyndt. Marianne Engel skulle lede os igennem dagens program. Hun startede med en rørende og gribende beretning om sin egen handicappede datter Cecilie. Alle lyttede i tavshed, vi genkendte mange af bekymringerne og sorgerne - men også glæderne. Dagens højdepunkt var foredraget med overlæge Susanne Blichfeldt. Susanne har selv en 30-årig søn med Prader-Willi. Hun gennemgik Prader-Willi syndromet med alle dets symptomer, omfanget af de enkelte symptomer og mulige afhjælpninger. For os alle et alvorligt emne, men det blev forelagt på en så indlevende og kærlig måde, at vi alle var fulde af fortrøstning ved foredragets slutning. Der var naturligvis mange spørgsmål til Susanne, og de blev alle besvaret yderst sagligt og ærligt. Her var virkelig tale om kompetence. Dagen sluttede med gruppearbejde, hvor opdelingen var: farmødre, mormødre osv. I grupperne diskuterede vi dagens program og kom med ideer til evt. kommende arrangementer. Der var gode samtaler i alle grupperne, som fremkom med mange ideer, men frem for alt var der bred enighed om, at denne temadag gerne måtte blive en årlig tradition til glæde for nuværende og kommende bedsteforældre. Jeg glemmer helt at fortælle, at vi blev trakteret hele dagen på fornemmeste vis. Vi kørte fra Fyn efter en god dag med mere mod på fremtiden. TAK til PWS-foreningen for initiativet tak for en god dag. Laurits` farfar, Bjørn Tranholm Jensen Søtoften Allerød Bedsteforældrekurset d. 30. maj på Fyn havde deltagelse af 24 bedsteforældre. Det er første gang, Landsforeningen for Prader-Willi Syndrom har arrangeret et kursus for bedsteforældre. 10

11 Landsforeningen for Prader-Willi Syndrom afholder temadag om Adfærd, psyke og sygdomme hos større børn, unge og voksne med PWS Kurset henvender sig til pædagoger og lærere og afholdes Tirsdag d. 28. september 2010 kl på MarselisborgCentret, P.P. Ørumsgade 11, 8000 Århus C (bygn. 8, 1.sal.) Oplæg v. overlæge Susanne Blichfeldt, lægelig konsulent for Landsforeningen for Prader-Willi Syndrom og Børge Troelsen, tidl. formand for landsforeningen: Hvad er kendetegnende for adfærden hos personer med PWS? Hvilke psykiske problemer ses ved PWS, og hvilke sygdomme kan opstå? Risikofaktorer og særlige problemer ved psykiske sygdomstilstande og medicinsk behandling. Eftermiddagsprogrammet er tilrettelagt som gruppedrøftelser og erfaringsudveksling mellem deltagerne om de rejste problemstillinger. Kurset er en opfølgning på temadage om omsorg og etik afholdt i Deltagelse i disse arrangementer er dog ingen forudsætning for deltagelse i dette kursus : kaffe m. rundstykker : frokost 14.30: kaffe Pris: 250 kr., som kan betales ved kurset eller overføres til Danske Bank, reg.nr. 4001, kontonr I meddelelsesfeltet bedes angivet Ønskes elektronisk faktura tilsendt, bedes man ved tilmelding oplyse EAN-nummer. Tilmelding inden d. 3. sept. (med angivelse af navn og adresse på arbejdsplads) til Børge Troelsen, tlf eller 11

12 Landsforeningen for Prader-Willi Syndrom inviterer til Kursus om førskolebørn med PWS stimulation, kommunikation og tidlig udvikling Torsdag d. 11. november 2010 kl på Danhostel Roskilde (Roskilde Vandrerhjem) Vindeboder 7, Roskilde Havn, 4000 Roskilde Målgruppe: Forældre, pædagoger, dagplejere og andre, der arbejder med børn med PWS i førskolealderen. Undervisere: Småbørnskonsulent Inge Bigum og overlæge og konsulent for Landsforeningen for Prader-Willi Syndrom, Susanne Blichfeldt. Der vil være oplæg fra underviserne og god tid til spørgsmål og diskussion. Der serveres formiddags- og eftermiddagskaffe samt frokost. Pris: 150 kr. Betales ved tilmelding ved overførsel til Danske Bank, reg.nr. 4001, kontonr I meddelelsesfeltet bedes angivet Hvis man ønsker elektronisk faktura, bedes EAN-nr. oplyst samtidig med tilmeldingen. Tilmelding inden 11. oktober (med angivelse af navn og adresse) til: Jytte Helgogaard, tlf Bemærk: Tilmelding er kun gyldig, når de 150 kr. er betalt. Spørgsmål til underviserne er MEGET velkomne inden kurset. Hvis der er særlige emner, der ønskes belyst, vil vi bede om at få dem tilsendt via senest 11. oktober meget gerne før: Inge Bigum: Susanne Blichfeldt: 12

13 Samtalegruppe for forældre til børn med Prader-Willi Syndrom 0-12 år Har du/i lyst til at møde forældre, der ligesom du/jer selv har et barn med PWS? Har du/i lyst til at udveksle erfaringer, høre hvordan andre klarer sig i denne situation? Vil du/i dele glæder og sorger med andre ligestillede, og har du/i lyst til at mødes med andre forældre? Så er her muligheden. PWS-foreningen vil gerne tilbyde forældre, som har børn med PWS, at mødes i en samtalegruppe. Der afholdes møder for en gruppe på Sjælland og i Jylland. Er der stor tilmelding og stor geografisk afstand mellem de tilmeldte i Jylland, opretter vi gerne en gruppe mere. Leder af samtalegrupperne er Anne Hartvig Nielsen, som er pædagogisk konsulent, og som tidligere har haft samtalegrupper/kurser m.m. for forældre til børn med forskellige handicap. Samtalerne vil tage udgangspunkt i jeres erfaringer og historie. Der vil desværre ikke være mulighed for børnepasning. Jyllandsgruppen mødes torsdag d. 14. oktober 2010 kl og torsdag d. 28. oktober 2010 kl i MarselisborgCentret P.P.Ørumsgade 11, bygning 8, 1. sal, mødelokale 1, 8000 Århus C Sjællandsgruppen mødes mandag d. 1. november 2010 kl og mandag d. 15. november 2010 kl i DSI s (De Samvirkende Invalideorganisationers) lokaler Kløverprisvej 10, 2650 Hvidovre Der vil være kaffe, te, vand og en let anretning til møderne. Tilmelding til gruppen og eventuelle spørgsmål rettes til Anne Hartvig Nielsen, tlf eller til Kristina Bartholin Henrichsen, tlf eller senest 1. oktober

14 Pernilles fortælling fra rideweekenden i juni 2010 Fra venstre: Ellen, Laura, Louise, Mikkel, Mia og Pernille Fredag eftermiddag kom Dorthe, Mie og Vibeke og hentede os ved Roskilde på en P-plads. Vi var Laura, Mikkel, Louise og mig selv. Vi satte os ind i bussen og kørte til Fyn til en spejderhytte, hvor vi skulle bo. Lidt senere kom Ellen og Mia fra Jylland, dem havde Hanne hentet. Vi piger sov sammen, det var nogle lidt mærkelige senge, der sad sammen nærmest på kryds og tværs, det var rigtig svært at komme i seng og i soveposen, men det lykkedes for os alle sammen. Mikkel havde eneværelse, fordi han var en dreng, og Dorthe, Mie, Vibeke og Hanne sov på gulvet i stuen. Om aftenen spiste vi aftensmad på Ørbæk kro, det var dejligt. Lørdag morgen spiste vi morgenmad udenfor i det dejlige vejr, og kl. 10 skulle vi være på rideskolen, hvor Henrik og hans hjælpere tog imod os. Her striglede vi heste, rensede hove og vi så også 2 føl og så var vi ude og ride, både i ridehuset og udenfor på markerne. Madpakkerne hentede vi på kroen og så kørte vi tilbage til hytten og spiste. Efter vi havde slået mave tog vi tilbage til rideskolen, hvor vi øvede voltigering, vi sad bl.a. 2 på en hest, og nogle stod ovenpå hesten. Da vi kom tilbage til hytten gik vi på skift i bad og gjorde os pæne inden vi skulle på kroen og spise aftensmad. Om aftenen fik vi massage, det var dejligt. Vi fik også en P bøde, vi håber Dorthe kan tale sig fra den, vi sad på græsset lige ved siden af bilen og så slet ikke de skrev os!! Vi havde en dejlig tur syntes jeg. Mange hilsener fra Pernille 14

15 Fotos fra rideweekend 15

16 Ledige pladser på Kirstinelund Kirstinelund, der er et bosted for voksne med Prader-Willi Syndrom beliggende i Vejen Kommune, planlægger at udvide med 3 pladser i Vi forventer, at pladserne er til rådighed pr. 1. januar P.t. bor der 3 voksne med PWS alle over 18 år. Endvidere rummer stedet 1 borger med PWS under 18 år. Yderligere oplysninger om Kirstinelund kan ses på eller ved henvendelse til Kirsten Moltke Pedersen på telefon eller Kære læsere af PWS NYT En heldig vinder siger tak Stor glæde i familien da jeg fik at vide, at jeg havde vundet 1 måneds forbrug af frugt og grønt for indsendelse af opskrifter (timiangulerødder, laks bagt i ovn med grøntsager og ris og kyllingefilet i ovn). Jeg håber, at nogle allerede har haft glæde af at lave opskrifterne. Her i familien hører de til favoritterne. Det var superdejligt at få leveret en kasse hver uge. Fantasien blev sat i sving, og vi fik lavet rigtig god og sund mad. Det nød vi alle i familien. Jeg håber, det vil inspirere andre til at sende opskrifter ind til PWS NYT og deltage i konkurrencen. Med venlig hilsen Lis Skovgaard (mor til Louise med PWS) Vi håber stadig, at der blandt medlemmerne er nogle, der har lyst til at dele sunde og inspirerende opskrifter med andre. Præmien er 1 måneds forbrug af frugt og grønt fra aarstiderne.com Opskrifterne sendes til 16

17 Sommerlejr på Frijsenborg Ungdomsskole Sommerlejren 2010 gik efter sidste år at have været en tur i Balle ved Vejle tilbage til Frijsenborg Ungdomsskole ved Hammel. Dejligt og genkendeligt for alle. Vi var alt i alt omkring 70 deltagere - personer med PWS, pædagoger, hjælpere og pårørende. Programmet var også genkendeligt med punkter som stjerneløb, tur ud af huset (denne gang til Kattegatcentret), bålaften, banko, værksted, boldspil og så selvfølgelig den store festaften med diskotek med høj musik og denne gang i røg og damp, der skabte den helt rigtige stemning. Det blev en vellykket sommerlejr, hvor der indimellem programpunkterne også blev tid til puslespil, mandalas, spil og hyggeligt samvær i fællesopholdsrummet. Deltagerne slappede af, og vi nød de faste spisetider, trygheden og forudsigeligheden. På denne og følgende sider bringes fotos fra sommerlejren. På tur til Kattegatcentret, hvor vi bl.a. så hajerne blive fodret og deres næsten nyfødte sælunge Anders mellem hajer Smykkefabrikation i værkstedet 17

18 Fotos fra sommerlejr Puslespil En meget tæt rundboldkamp på plænen! Kirsten og Dorthe morer sig til bålaften og gør klar til snobrødsbagning Festmiddag Der gøres klar til fest torsdag aften 18

19 DISKOTEK FZ lyd og lys til festaften 19

20 Deltagere på sommerlejren

21 Ny hjemmeside om og for søskende til handicappede børn SOCIALT UDVIKLINGSCENTER (SUS) står bag en ny hjemmeside, der sætter fokus på søskende til børn med handicap eller fysisk og psykisk sygdom. Hjemmesiden er blevet til på baggrund af filmen»så himmelsk anderledes«, som skildrer den 12-årige Rebecka og hendes lillebror Jonathan, der har en svær hjerneskade. Rebecka kæmper med skolekammeraternes stirrende blikke, voksenverdenens medlidenhed og sine egne modstridende følelser. Som hun selv siger: Jeg elsker min lillebror, som han er, men samtidig hader jeg, at vores familie er så himmelsk anderledes. Filmen er skrevet og instrueret af René Bo Hansen og Katarina Boberg. Katarina er mor til Rebecka og Jonathan. Hjemmesiden indeholder masser af erfaringer og iagttagelser fra søskende, forældre og fagfolk i form af filmklip og interview. Herudover behandles undertemaer som savn og sorg, vrede, overansvarlige søskende, teenagere, søskendes sorg og skyldfølelse, oplevelsen af at være pinlig i andres øjne osv. Skal man fx som lærer eller pædagog holde oplæg eller undervise i temaet, kan man ud af materialet strikke et kvalificeret og livligt oplæg sammen til ethvert publikum. Man kan bl.a. også hente viden om, hvordan man kan hjælpe og støtte børnene, og hvordan man kan oprette søskendegrupper. Der er materiale til at understøtte diskussioner på forældremøder, og endelig er der mange links til centrale hjemmesider og litteratur m.v. Overgange for unge med handicap Servicestyrelsen har udgivet en håndbog for sagsbehandlere om overgange for unge med handicap, der tager fat på koordinationsproblematikken fra barn/ung til voksen med henblik på en forbedring heraf, ligesom samarbejdet på tværs i kommunen behandles. Håndbogen bygger på erfaringer fra kommunerne og indeholder en række konkrete værktøjer til, hvordan man kan skabe rammerne for et godt samarbejde og en god koordination på tværs i kommunen. Bogen kan downloades som pdf-fil på 21

22 Fagrådet for PWS Fagrådet vejleder private, institutioner, kommuner etc. Fagrådets medlemmer kan forlange honorarer for rådgivning til f.eks. kommuner og amter. I begrænset omfang kan honorar for særlige opgaver ydes fra Landsforeningen for Prader-Willi Syndrom til foreningens medlemmer. Enkel telefonisk rådgivning ydes vederlagsfrit. Overlæge Anette Løwert Psykiatrisk Afdeling Vejle Sygehus 7100 Vejle Tlf (kl. 8-9) Overlæge Stense Farholt Center for Sjældne Sygdomme Afd. A, Skejby Sygehus 8200 Århus N Tlf , fax Fysioterapeut Kirsten Iversen Børneterapien Bank Mikkelsensvej Gentofte Tlf , fax Socialpædagog Karin Juul Pedersen Karlbystrandvej Grenå Socialkonsulent Anne Marie Rasmussen Fejøvænget Tilst Afd.læge Hanne Hove Klinik for Sjældne Handicap 5003 Rigshospitalet Blegdamsvej Kbh. Ø Tlf rh.regionh.dk Speciallæge i pædiatri Astrid Schulze MSci Otte Rudsvej Odense SØ Tlf Specialsygeplejerske Inga Stenalt Klinik for Sjældne Handicap 5003 Rigshospitalet Blegdamsvej Kbh. Ø Tlf Sygeplejerske Helle Vinther Center for Sjældne Sygdomme Skejby Sygehus 8200 Århus N Tlf Socialrådgiver Jens Tamborg Spastikerforeningen Flintholm Allé Frederiksberg tlf el Overlæge John Østergaard Center for Sjældne Sygdomme Afd. A, Skejby Sygehus 8200 Århus N Tlf , fax Spec.pædagog Inge Bigum Skyttevej 6, 4000 Roskilde Tlf Klinisk diætist, NHH-kand. Klinisk ernæringsfysiolog Dorthe Wiuff Nielsen Pæd.Ernæringsenhed 4094 Rigshospitalet Blegdamsvej Kbh.Ø Tlf , fax rh.regionh.dk Børnelæge Dorte Hansen Børneafdelingen Odense Universitets Hospital Sdr. Boulevard Odense Overlæge Susanne Blichfeldt (Konsulent for Landsforeningen for PWS) Kildehusvej Roskilde Tlf

23 Materialer og udgivelser om Prader-Willi Syndrom Materialer og video/dvd rekvireres via bestillingslisten på eller ved henvendelse til foreningens sekretær: Lise Reimers, Damgårdsvej 24, 3460 Birkerød, tlf Bog om PWS (nr. 7) er gratis for foreningens medlemmer. Foldere 1. Prader-Willi Syndrom en medfødt sygdom. 2. Vigtige oplysninger til sundhedspersonale om PWS. 3. Prader-Willi Syndrom og beskæftigelse. 4. Gode råd i forbindelse med undervisning af børn med PWS. 5. Etablering af botilbud til voksne med PWS. 6. Kost ved PWS v/dorte Bierre Bøger 7. Bog om PWS udgivet af Landsf. for PWS. Pris for ikke-medlemmer: 90 kr. 8. Træning af børn med PWS. Oversat fra svensk. 9. Historien om et køleskab. Fås ved henvendelse til 10. På vej til voksen v/anette Løwert og Karsten Løt. Seksualundervisning. Video/dvd returneres 14 dage efter modtagelse 11. Syv børn/voksne med PWS på forskellige alderstrin og med forskellige problemer. Holl./belg. film m. engelske undertekster. Ca. 40 minutter. 12. Vidste du det? 13. PWS bo alene. Norsk produktion. 14. Food, behaviour and beyond. Amerikansk produktion. 15. Understanding the Student with PWS. Inkl. vejledning. Amerikansk produktion. 16. Så sjældne er vi ikke at leve med PWS anno Hollandsk produktion. Bog om PWS samt folderne kan downloades via foreningens hjemmeside 23

PWS NYT. Nr. 2 / 2010 MAJ ÅRGANG 24

PWS NYT. Nr. 2 / 2010 MAJ ÅRGANG 24 PWS NYT Indkaldelse til generalforsamling Invitation til weekendseminar 2010 Invitation til sommerlejr 2010 Blodprøver og helbredstjek ved PWS Ridelejr i Portugal Handleplaner Nr. 2 / 2010 MAJ ÅRGANG 24

Læs mere

PWS NYT. MAJ 2012 Årgang 26. Nummer. Foto: Solvang i Thailand 2012

PWS NYT. MAJ 2012 Årgang 26. Nummer. Foto: Solvang i Thailand 2012 PWS NYT MAJ 2012 Årgang 26 Foto: Solvang i Thailand 2012 Nummer 02 Indhold Materialer og udgivelser om Prader-Willi Syndrom... 2 Indkaldelse til generalforsamling... 3 Weekendseminar i Landsforeningen

Læs mere

PWS NYT. Nr. 2 / 2008 MAJ ÅRGANG 22

PWS NYT. Nr. 2 / 2008 MAJ ÅRGANG 22 PWS NYT Invitation til weekendseminar Medicinsk hæfte fra IPWSO Invitation til sommerlejr Kursus for lærere og pædagoger Nyhed: Folder om arbejde og PWS Fysioterapeutisk huskeliste Nr. 2 / 2008 MAJ ÅRGANG

Læs mere

PWS NYT. Nr. 4 / 2009 NOVEMBER ÅRGANG 23

PWS NYT. Nr. 4 / 2009 NOVEMBER ÅRGANG 23 PWS NYT Tak til Børge Troelsen Referat fra generalforsamling PWS og vaccine (inkl. H1N1) Vandforgiftning, vådliggere og PWS Ledsagerkort Nr. 4 / 2009 NOVEMBER ÅRGANG 23 INDHOLD Tak til Børge Troelsen...3

Læs mere

PWS NYT. Nr. 3 / 2011 AUGUST ÅRGANG 25

PWS NYT. Nr. 3 / 2011 AUGUST ÅRGANG 25 PWS NYT Indkaldelse til generalforsamling Regnskab 2010 Louise gennemfører Ladywalk Nadja vinder åbent vand-prisen Fotos fra sommerlejr 2011 Nyt fra forskning i PWS Ny hjemmeside Nr. 3 / 2011 AUGUST ÅRGANG

Læs mere

1. Information om medlemsweekend år 2010. Lørdag den 9. oktober kl. 14.00 og søndag den 10. oktober 2010 kl. 10.00

1. Information om medlemsweekend år 2010. Lørdag den 9. oktober kl. 14.00 og søndag den 10. oktober 2010 kl. 10.00 1. Information om medlemsweekend år 2010 Lørdag den 9. oktober kl. 14.00 og søndag den 10. oktober 2010 kl. 10.00 Så nærmer sig tiden som mange af os har glædet os til et helt år hvor vi skal mødes igen

Læs mere

PWS NYT. Referat fra generalforsamling Nyrevideret folder om botilbud Arve- og værgelov Livshistorier Fotos fra weekendseminar

PWS NYT. Referat fra generalforsamling Nyrevideret folder om botilbud Arve- og værgelov Livshistorier Fotos fra weekendseminar PWS NYT Referat fra generalforsamling Nyrevideret folder om botilbud Arve- og værgelov Livshistorier Fotos fra weekendseminar Nr. 4 / 2008 November ÅRGANG 22 INDHOLD Hospitalscentrenes tilbud til patienter

Læs mere

Referat af generalforsamling i Dansk Forening for Tuberøs Sclerose den 28.2.2009

Referat af generalforsamling i Dansk Forening for Tuberøs Sclerose den 28.2.2009 Referat af generalforsamling i Dansk Forening for Tuberøs Sclerose den 28.2.2009 Generalforsamlingen blev afholdt den 28. februar 2009 på Odense Danhostel kl. 13.00. 8 familier var repræsenteret. Dagsorden:

Læs mere

PWS NYT. Nr. 2 / 2011 MAJ ÅRGANG 25

PWS NYT. Nr. 2 / 2011 MAJ ÅRGANG 25 PWS NYT Indkaldelse til generalforsamling Invitation til landsmøde og jubilæum Sommerlejr 2011 Invitation til aktivitetsweekend for børnefamilier Prader-Willi Syndrom og adfærd Den nye madpyramide Nr.

Læs mere

PWS NYT. Nr. 2 / 2009 MAJ ÅRGANG 23

PWS NYT. Nr. 2 / 2009 MAJ ÅRGANG 23 PWS NYT Indkaldelse til generalforsamling Invitation til landsmøde i Korsør PWS og kost/glykæmisk index Tilsyn af sociale tilbud Invitation og program til sommerlejr Vind en måneds forbrug af frugt og

Læs mere

Marts 2011. Kære alle WS ere med familie,

Marts 2011. Kære alle WS ere med familie, Nyhedsbrev Marts 2011 Kære alle WS ere med familie, Fastelavn er mit navn.. Fastelavn er just overstået og straks er tankerne i årsmøde planlægning. 2011 er for Dansk forening for Williams Syndrom et lidt

Læs mere

Husk Sæsonafslutning tirsdag den 31. marts kl. 19.00 Udflugt til Fugleparken søndag den 10. maj

Husk Sæsonafslutning tirsdag den 31. marts kl. 19.00 Udflugt til Fugleparken søndag den 10. maj www. blistrup-graested-folkedansere.dk Marts 2015 Nr. 1 28. årgang Indhold: Formandens indlæg side 2 Referat fra generalforsamling side 2 Bestyrelse og udvalg side 3 Sæsonprogram forår/sommer 2015 side

Læs mere

PWS NYT. Nr. 1 / 2010 FEBRUAR ÅRGANG 24

PWS NYT. Nr. 1 / 2010 FEBRUAR ÅRGANG 24 PWS NYT Kursustilbud 2010 Pillen i hud og PWS Binyrebarkhormon og PWS Vinder af opskriftskonkurrence Fra førtidspension til folkepension Nr. 1 / 2010 FEBRUAR ÅRGANG 24 INDHOLD PWS NYT i mailboksen?...

Læs mere

DANSK EPILEPSIFORENING ARRANGEMENTSKALENDER 2014

DANSK EPILEPSIFORENING ARRANGEMENTSKALENDER 2014 DANSK EPILEPSIFORENING ARRANGEMENTSKALENDER 2014 I denne folder får du overblikket over nogle af arrangementerne i Dansk Epilepsiforening i 2014. Du kan allerede nu begynde at planlægge, hvilke arrangementer

Læs mere

PWS NYT. 2013 Årgang 27. Nummer. Tur til Island september 2013

PWS NYT. 2013 Årgang 27. Nummer. Tur til Island september 2013 PWS NYT 2013 Årgang 27 Tur til Island september 2013 Nummer 04 Indhold Referat fra generalforsamling d. 28. september 2013... 3 Nyt medlem af fagrådet... 6 Skolevalg og Prader-Willi Syndrom... 7 Tur til

Læs mere

MARTS 2014 NYHEDSBREV

MARTS 2014 NYHEDSBREV MARTS 2014 NYHEDSBREV Siden sidst: Her havde jeg håbet at kunne skrive en hel masse om vores arbejdsweekend. Desværre blev den aflyst på grund af sygdom blandt andet. Vi håber at vi snarest kan få arrangeret

Læs mere

Aktivitetsfolder Østjylland

Aktivitetsfolder Østjylland Aktivitetsfolder Østjylland Dette nr. Efterår 2008 2 Polio og senfølger: side 2 Den nye hjælpeordning: side 3 Køretekninske kurser: side 4 Emailadresser/selvhjælpsgrupper side 5 Generalforsamling m. foredrag

Læs mere

PWS NYT. 2013 Årgang 27. Nummer. Naja, Jesper og Clara på familieweekend med far Thomas i baggrunden

PWS NYT. 2013 Årgang 27. Nummer. Naja, Jesper og Clara på familieweekend med far Thomas i baggrunden PWS NYT 2013 Årgang 27 Naja, Jesper og Clara på familieweekend med far Thomas i baggrunden Nummer 03 Indhold Indkaldelse til generalforsamling... 3 Flot opbakning fra foreningens medlemmer... 3 Gerne flere

Læs mere

Nyhedsbrev 11-09. Telefon: Foreningens telefonnummer er nu kun et nummer, nemlig 2627 5913.

Nyhedsbrev 11-09. Telefon: Foreningens telefonnummer er nu kun et nummer, nemlig 2627 5913. Nyhedsbrev 11-09 Kontingent: Kontingent for 2010 er 175,00 kr. Man kan fra 2010 tilmelde sig betalingsservice (BS) Betalingsservice. I 2011 og 2012 foreslår bestyrelsen et kontingent på 200,00 pr. år Bestyrelsen:

Læs mere

PWS NYT PWS. Nr. 4 / 2007 NOVEMBER ÅRGANG 21

PWS NYT PWS. Nr. 4 / 2007 NOVEMBER ÅRGANG 21 PWS NYT LANDSFORENINGEN FOR PWS PRADER-WILLI SYNDROM Ny arvelov Referat fra generalforsamling Botilbud i Næstved At flytte hjemmefra Referat fra årsmøde i USA Nadja - en solstrålehistorie Nr. 4 / 2007

Læs mere

NY H E D S B R E V UniqueDanmark M A J 2008 N R . 1

NY H E D S B R E V UniqueDanmark M A J 2008  N R . 1 NYHEDSBREV DEN LANDSDÆKKENDE FORENING UniqueDanmark For forældre til børn med sjældne kromosomafvigelser MAJ 2008 Farvel. NR. 1 Så må vi desværre sige farvel til vores formand Jette Ziegler som efter 7

Læs mere

CdL Foreningens nyhedsbrev

CdL Foreningens nyhedsbrev CdL Foreningens nyhedsbrev nr. 2-2015 Kære medlem af CdL Foreningen. Nu sidder du med CdL Foreningens nyhedsbrev. Det er sendt til dig som medlem eller hvis du har en tilknytning til foreningen. Det er

Læs mere

PWS NYT PWS. Nr. 4 / 2006 NOVEMBER ÅRGANG 20

PWS NYT PWS. Nr. 4 / 2006 NOVEMBER ÅRGANG 20 PWS NYT LANDSFORENINGEN FOR PWS PRADER-WILLI SYNDROM Referat af generalforsamling Mindeord Christian Aashamar Rygning og PWS Brystforstørrelse og PWS del II 20 år med pasning af foreningens børn Nr. 4

Læs mere

om at have en mor med en psykisk sygdom Socialt Udviklingscenter SUS1

om at have en mor med en psykisk sygdom Socialt Udviklingscenter SUS1 om at have en mor med en psykisk sygdom Socialt Udviklingscenter SUS1 KARL OG EMMAS MOR ER BLEVET RUNDTOSSET Forfatter: Susanna Gerstorff Thidemann ISBN: 87-89814-89-6 Tekstbearbejdning og layout: Qivi

Læs mere

Forslag til rosende/anerkendende sætninger

Forslag til rosende/anerkendende sætninger 1. Jeg elsker dig for den, du er, ikke kun for det, du gør 2. Jeg elsker din form for humor, ingen får mig til at grine som dig 3. Du har sådan et godt hjerte 4. Jeg elsker at være sammen med dig! 5. Du

Læs mere

Dus Mellervang. Årets Karneval i Aalborg Øst

Dus Mellervang. Årets Karneval i Aalborg Øst Årets Karneval i Aalborg Øst www.mellervangskolen.dk Nyhedsbrev Juni Læs om Årets karneval 3.klasse på koloni Legefidusen i hesteskoen 2.klasses overnatning i dus BEMÆRK DUS-avisen kan kun ses på Mellervangskolens

Læs mere

Nyhedsbrev Biyun Qi Gong Foreningen i Danmark

Nyhedsbrev Biyun Qi Gong Foreningen i Danmark Januar 2014 Nyhedsbrev Biyun Qi Gong Foreningen i Danmark Årgang 2014 nummer 2 Redaktion Elsebeth Krogh Foredrag for Qi gong interesserede Mandag den 14. april kl. 18.30 20.00 ved Instruktør Inge Thegler

Læs mere

Hjerneskadeforeningen Århus/Østjylland

Hjerneskadeforeningen Århus/Østjylland Hjerneskadeforeningen Århus/Østjylland Nyhedsbrev Årgang 6 ~ Nr. 2. Marts 2007 Åbnings-/træffetider og tlf. nr. Formand Jette Sloth kan træffes personligt: Mandag kl. 9.00 13.00 samt efter nærmere aftale

Læs mere

Brugerkonferencen Lev dit liv Fredag 4. oktober og lørdag 5. oktober 2013 INVITATION

Brugerkonferencen Lev dit liv Fredag 4. oktober og lørdag 5. oktober 2013 INVITATION INVITATION Kom og få nogle hyggelige og inspirerende dage på årets brugerkonference. I år foregår den på Sjælland og byder på foredrag og syv forskellige workshop i dejlige omgivelser. Vi håber, at det

Læs mere

protein nedbrydnings defekt foreningen Årsberetning 2011 Her er vi... cyberspace

protein nedbrydnings defekt foreningen Årsberetning 2011 Her er vi... cyberspace PND protein nedbrydnings defekt foreningen Årsberetning 2011 Her er vi... cyberspace Generalforsamling 2011 4 5 6 7 8 Indhold madlavningskursus Samarbejde med PKU Generalforsamlingen 2011 Sjældne Diagnoser

Læs mere

Generalforsamlingen afholdes hos: Kontakt mellem Mennesker, Havnegade 3 a, 5700 Svendborg

Generalforsamlingen afholdes hos: Kontakt mellem Mennesker, Havnegade 3 a, 5700 Svendborg s generalforsamling Tirsdag d. 08. april 2014 kl. 19:00 21.00 Hermed indbydes til generalforsamling incl. bestyrelsens forslag til dagsorden. Generalforsamlingen afholdes hos: Kontakt mellem Mennesker,

Læs mere

Rantzausminde Bådelaug Stiftet 1973

Rantzausminde Bådelaug Stiftet 1973 Rantzausminde Bådelaug Stiftet 1973 Januar 2006 Rantzausminde Bådelaug s bestyrelse. Formand: Jens Ejner Petersen, Stenbukken 64B Tlf. 62 20 93 07 Mobil. 20 98 93 07 Næstformand & Bladudvalg: Leif Sølvason,

Læs mere

Nr. 1, Januar 2012 Medlemsblad for OZ6HR - EDR Horsens Afdeling

Nr. 1, Januar 2012 Medlemsblad for OZ6HR - EDR Horsens Afdeling Nr. 1, Januar 2012 Medlemsblad for OZ6HR - EDR Horsens Afdeling Juleafslutningen var som sædvanlig hyggelig 2 OZ6HR nyt, Januar 2012 OZ6HR nyt Nr. 1, Januar 2012 Medlemsblad for OZ6HR - EDR Horsens Afdeling

Læs mere

Det var et vildt år. Foto: Sanne Agatz. - En beretning om årets aktiviteter i Byggeforeningen af 1933

Det var et vildt år. Foto: Sanne Agatz. - En beretning om årets aktiviteter i Byggeforeningen af 1933 Det var et vildt år Foto: Sanne Agatz - En beretning om årets aktiviteter i Byggeforeningen af 1933 Ansvarlighed, demokrati og godt bomiljø Siden 2012 har vi i boligforeningen arbejdet målrettet med vores

Læs mere

Aktiv-Bo & beskæftigelse samt STU. Brugerråds bladet. Første udgave 2012 Nr 1.

Aktiv-Bo & beskæftigelse samt STU. Brugerråds bladet. Første udgave 2012 Nr 1. Aktiv-Bo & beskæftigelse samt STU Brugerråds bladet Første udgave 2012 Nr 1. Brugerrådets medlemmer er repræsentanter for alle i Aktiv-Bo & Beskæftigelse samt STU. Brugerrådet I må gerne komme med forslag

Læs mere

Hjerneskadeforeningen - Lokalforening SYDFYN Referat af Generalforsamling 21. januar 2008

Hjerneskadeforeningen - Lokalforening SYDFYN Referat af Generalforsamling 21. januar 2008 Hjerneskadeforeningen - Lokalforening SYDFYN Referat af Generalforsamling 21. januar 2008 Dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. Bestyrelsens beretning til godkendelse 3. Forelæggelse af regnskab a. regnskabet

Læs mere

Hjemstavnsfolkedansernes Medlemsblad 41. årgang nr. 4 Marts 2015. Fastelavnsholdet 2015. Indkaldelse til generalforsamling findes inde i bladet!

Hjemstavnsfolkedansernes Medlemsblad 41. årgang nr. 4 Marts 2015. Fastelavnsholdet 2015. Indkaldelse til generalforsamling findes inde i bladet! Hjemstavnsfolkedansernes Medlemsblad 41. årgang nr. 4 Marts 2015 Fastelavnsholdet 2015 Indkaldelse til generalforsamling findes inde i bladet! 2 Hjemstavns Folkedanserne på Frederiksberg Hjemstavns Folkedanserne

Læs mere

Slægtsforskerforeningen for Vordingborg og Omegn

Slægtsforskerforeningen for Vordingborg og Omegn Referat fra SVOO generalforsamling onsdag den 21. marts 2012 kl. 19:00 Formand Per Sørensen bød velkommen og udtrykke sin glæde over det store fremmøde til årets generalforsamling. Ad 1: Ad 2: Valg af

Læs mere

ta ud Epilepsi 2011 Tirsdag d. 31. maj kl. 9.00 17.45 Radisson Blu H.C. Andersen Hotel Claus Bergs Gade 7 Odense

ta ud Epilepsi 2011 Tirsdag d. 31. maj kl. 9.00 17.45 Radisson Blu H.C. Andersen Hotel Claus Bergs Gade 7 Odense ta ud og gem Epilepsi konferencen 2011 Tirsdag d. 31. maj kl. 9.00 17.45 Radisson Blu H.C. Andersen Hotel Claus Bergs Gade 7 Odense Dansk Epilepsiforening inviterer til Epilepsikonferencen 2011 Tirsdag

Læs mere

Indkaldelse til ordinær DM generalforsamling og DM Temadag

Indkaldelse til ordinær DM generalforsamling og DM Temadag TIL SAMTLIGE AKTIVE MEDLEMMER SAMT UDSALGSSTEDER Kolding den 7. oktober 2009 Indkaldelse til ordinær DM generalforsamling og DM Temadag Det vil glæde os rigtig meget at se alle vore medlemmer og ledende

Læs mere

Gl. Roskilde Amts Grænseforening. Årsprogram

Gl. Roskilde Amts Grænseforening. Årsprogram Gl. Roskilde Amts Grænseforening 2010 Årsprogram 1 Gl. Roskilde Amts Grænseforening 2010 Årsprogram Forårsmøde. Tirsdag d. 2. marts 2010 kl. 19.00 i Syv Sognegård, Skolevej 17, 4130 Viby Sj. Formanden

Læs mere

Landskursus. Familier med børn med høretab/ci 21.-22. september 2013 Castberggård v. Vejle

Landskursus. Familier med børn med høretab/ci 21.-22. september 2013 Castberggård v. Vejle Landskursus Familier med børn med høretab/ci 21.-22. september 2013 Castberggård v. Vejle Landskursus 2013 Landskursus er hele familiens mulighed for at få faglig viden, kompetencer, inspiration, netværk

Læs mere

Frørup Marts 2013. Påskeferie. Påskeferie. Påskeferie

Frørup Marts 2013. Påskeferie. Påskeferie. Påskeferie Smørhullet Skolen Fredag 1 Forældrekaffe Lørdag 2 Søndag 3 Mandag 4 Der arbejdes med perler i værkstedet DH omsorgsdag Tirsdag 5 Der arbejdes med perler i værkstedet 3.F: skole-hjem-samtaler Onsdag 6 Der

Læs mere

PWS NYT 2014 Årgang 28

PWS NYT 2014 Årgang 28 PWS NYT 2014 Årgang 28 Diskotek på weekendseminaret Nummer 04 Indhold Referat af generalforsamling d. 26. september 2014... 3 Den nyvalgte bestyrelse... 6 Nyt bestyrelsesmedlem... 7 Mikkel færdig med STU...

Læs mere

Ry, 01.10.2013. Kære pårørende

Ry, 01.10.2013. Kære pårørende Ry, 01.10.2013 Kære pårørende Siden 2007 har der eksisteret et pårørenderåd ved Bostederne i Skanderborg. Ved fusionen i 2012 blev flere bo enheder i kommunen samlet under Bostederne i Skanderborg og antallet

Læs mere

Åbent hus: Hver Tirsdag Klokken 13.00 16.00

Åbent hus: Hver Tirsdag Klokken 13.00 16.00 1. halvår 2014 Åbent hus: Hver Tirsdag Klokken 13.00 16.00 SAMVÆRdSHUSET Søndergade 27-3700 Rønne Kontakt: Formand: Ruth Kjær Hansen mob. 50 57 29 14 Kasserer: Kjeld Pedersen E-mail: pilgaarden@sol.dk

Læs mere

TIL FRIVILLIGE PÅ HOSPICE SJÆLLAND NYHEDSBREV MAJ 2015

TIL FRIVILLIGE PÅ HOSPICE SJÆLLAND NYHEDSBREV MAJ 2015 TIL FRIVILLIGE PÅ HOSPICE SJÆLLAND NYHEDSBREV MAJ 2015 Kære alle, Med disse smukke blomstrende grene plukket af Lena Løbner - vil jeg ønske jer en god maj måned. Så kan jeg fortælle jer, at jeg er blevet

Læs mere

PWS NYT. Nr. 1 / 2011 FEBRUAR ÅRGANG 25

PWS NYT. Nr. 1 / 2011 FEBRUAR ÅRGANG 25 PWS NYT Forskningsprojekt om tarmfunktion Pleje af sår Mere fra International Konference Temadag for bedsteforældre Kursus for hjemmeboende unge Samtalegrupper 0-12 år Marte Meo - et pædagogisk redskab

Læs mere

Virksomhedsbeskrivelse

Virksomhedsbeskrivelse Virksomhedsbeskrivelse Indhold 1. Virksomhedsbeskrivelse... Side 3 2. Grundlaget for Bofællesskabet Kirsten Marie... Side 4 3. Institutionens grundlæggende opgaver... Side 4 - Formål - Målgruppe 4. Institutionens

Læs mere

Goddag Kære Læser. NYT FRA SFO Læs i denne uge om forældrervikarefterlysning, ny praktitant og den længeventede beretning fra besøg på Plejehjemmet

Goddag Kære Læser. NYT FRA SFO Læs i denne uge om forældrervikarefterlysning, ny praktitant og den længeventede beretning fra besøg på Plejehjemmet Goddag Kære Læser Og velkommen til endnu et fredagsbrev. Men hov tænker De nok, I dag er det jo lørdag Og der Kære Læser har De en god pointe. Fredagsbrevet er simpelthen først blevet færdigt i dag. Vi

Læs mere

DAGSORDEN FOR GENERALFORSAMLING I Allerød Ju-Jitsu. Mandag den 23. marts 2015 kl. 19:30 På Skovvangskolen, Allerød

DAGSORDEN FOR GENERALFORSAMLING I Allerød Ju-Jitsu. Mandag den 23. marts 2015 kl. 19:30 På Skovvangskolen, Allerød - 1- DAGSORDEN FOR GENERALFORSAMLING I Allerød Ju-Jitsu Mandag den 23. marts 2015 kl. 19:30 På Skovvangskolen, Allerød 1. Valg af dirigent. 2. Bestyrelsens beretning for det forløbne år. 3. Forelæggelse

Læs mere

Ansøgning om støtte til frivilligt socialt arbejde i Fredericia Kommune (Lov om Social Service 18) Ansøgningen sendes til:

Ansøgning om støtte til frivilligt socialt arbejde i Fredericia Kommune (Lov om Social Service 18) Ansøgningen sendes til: 99S1t,91. 6 1. 0LOZ9 017 1. FREDERICIAKOMMUNE 11~IMMI~ffilt1 Ansøgning om støtte til frivilligt socialt arbejde i Fredericia Kommune (Lov om Social Service 18) Ansøgningen sendes til: Fredericia Kommune

Læs mere

www.danskcabby.dk Dansk Cabby Club Klubblad nr. 2. 2006 - Årgang 02 Indhold:

www.danskcabby.dk Dansk Cabby Club Klubblad nr. 2. 2006 - Årgang 02 Indhold: Klubblad nr. 2. 2006 - Årgang 02 Dansk Cabby Club www.danskcabby.dk Indhold: Cabby Club Danmark Cabby Clubbens formål Klub kontingent Kontakt Cabby Club Danmark En lille historie fra Vintertræf i Esbjerg

Læs mere

Hele familiens nyhedsbrev April 2015 Så er vi startet i TAK.

Hele familiens nyhedsbrev April 2015 Så er vi startet i TAK. Hele familiens nyhedsbrev April 2015 Så er vi startet i TAK. Der er gang i alle vores hold og vi er ret godt fyldt op. Der tegner sig en god klubånd som der plejer og vi håber at alle nye som gamle medlemmer

Læs mere

Astrid Krog Alberte Klessner Martin Hansen Grenaa Gymnasium Folkemødet 2014 28-06-14

Astrid Krog Alberte Klessner Martin Hansen Grenaa Gymnasium Folkemødet 2014 28-06-14 Folkemødet 2014 Folkemødet er en årlig politik festival, som finder sted på solrige Bornholm. Folkemødet er fyldt med spændende, indholdsrige debatter og events. Ved Folkemødet 2014 var vi 5 elever så

Læs mere

8) Behandling af indkomne forslag. Eventuelle forslag skal være bestyrelsen i hænde senest den 24. april 2014.

8) Behandling af indkomne forslag. Eventuelle forslag skal være bestyrelsen i hænde senest den 24. april 2014. CONTRA DANCE PARTNERS Referat af generalforsamling afholdt torsdag den 8. maj 2014 kl. 19.00 på Roskilde Kro, Albertslund Dagsorden ifølge vedtægterne: 1) Valg af dirigent 2) Valg af referent 3) Formandens

Læs mere

16 Årgang Nummer 2 Oktober 2010

16 Årgang Nummer 2 Oktober 2010 16 Årgang Nummer 2 Oktober 2010 Bestyrelsen Formand: Jytte Holt Nielsen, Bornholmsvej 8, 7400 Herning Tlf 20714010 j-k-hansen@mail.dk Kasserer: John F. Nielsen, jagtvej 10, 7400 Herning Tlf. 97118541 60738720

Læs mere

Generalforsamlingsreferat

Generalforsamlingsreferat Generalforsamlingsreferat The Danish Society for Biomedical Engineering Affiliate to: International Federation for Medical and Biological Engineering (IFMBE) and European Alliance for Medical and Biological

Læs mere

Ordinær generalforsamling. Sundhedscentret, Hvidovrevej 278 E Tirsdag 24. marts 2015

Ordinær generalforsamling. Sundhedscentret, Hvidovrevej 278 E Tirsdag 24. marts 2015 Ordinær generalforsamling Sundhedscentret, Hvidovrevej 278 E Tirsdag 24. marts 2015 Kalenderåret 2014 Grundejerforeningen Ny Hvidovre Hjemhørende i Hvidovre Kommune Stiftet 16. juni 1918 Titel Referat

Læs mere

Referat af generalforsamlingen torsdag den 5. marts 2015.

Referat af generalforsamlingen torsdag den 5. marts 2015. Generalforsamlingen blev åbnet af formand Joan Hansen, som bød velkommen til årets generalforsamling. Herefter begyndte den egentlige generalforsamling i henhold til dagordenen: 1. Valg af dirigent 2.

Læs mere

Vallekilde-Hørve Friskole.

Vallekilde-Hørve Friskole. Vallekilde-Hørve Friskole. 23. januar 2015 Fredagsbrev nr. 808 Næste uge: 26. januar 26.januar 29.januar 30.januar 31.januar Projektuge 6-7.kl. (hele ugen) Thomas Fri Musikaften kl.18.00-19.30 Tandpleje

Læs mere

PWS NYT. 2014 Årgang 28. Nummer. Bostedet Kirstinelund på ferie i Grønland

PWS NYT. 2014 Årgang 28. Nummer. Bostedet Kirstinelund på ferie i Grønland PWS NYT 2014 Årgang 28 Bostedet Kirstinelund på ferie i Grønland Nummer 02 Indhold Indkaldelse til generalforsamling... 3 Medlemmernes hjælp er vigtig for foreningen... 3 Weekendseminar på Kursuscenter

Læs mere

Foreningen af Vandværker i Danmark REGION SYD GENERALFORSAMLING LØRDAG DEN 30. MAJ 2015

Foreningen af Vandværker i Danmark REGION SYD GENERALFORSAMLING LØRDAG DEN 30. MAJ 2015 Foreningen af Vandværker i Danmark REGION SYD GENERALFORSAMLING LØRDAG DEN 30. MAJ 2015 PROGRAM KL. 14.00: Kaffe. KL. 14.30: Generalforsamling. KL. 14.00: Ledsagerarrangement: Blomsterdekorationer (egen

Læs mere

FLYTNING TIL NY ADRESSE

FLYTNING TIL NY ADRESSE FLYTNING TIL NY ADRESSE Kære medlemmer Så sker det! I oktober flytter vi til den nye adresse, Immerkær 42 i Hvidovre, til lokaler i Teleforeningen af 2003`s nye hus. Man kommer dertil med toget til Rødovre

Læs mere

Referat fra kredsgeneralforsamlingen tirsdag den 9. september 2014 kl. 19.00, Danhostel Lejrskolevej 4, 3400 Hillerød

Referat fra kredsgeneralforsamlingen tirsdag den 9. september 2014 kl. 19.00, Danhostel Lejrskolevej 4, 3400 Hillerød ABF s kreds Nordsjælland, den 9. september 2014 Referat fra kredsgeneralforsamlingen tirsdag den 9. september 2014 kl. 19.00, Danhostel Lejrskolevej 4, 3400 Hillerød Antal fremmødte foreninger: 11, som

Læs mere

Nyhedsbrev. uge 45 2014

Nyhedsbrev. uge 45 2014 Nyhedsbrev uge 45 2014 Så er det blevet efterår, bladene har fået en anden farve og falder af træerne. Klokken er sat 1 time tilbage, og det betyde, at vi for en kort tid får lysere morgener men tidligere

Læs mere

OPSLAGSTAVLEN. www.scthanserne.dk

OPSLAGSTAVLEN. www.scthanserne.dk Marts 2006 2 OPSLAGSTAVLEN www.scthanserne.dk Generalforsamling torsdag 16. marts kl. 19.30 Sidste tilmelding til Eventyrløbet søndag 23. april Teater & Natmad Fredag 19. maj kl. 19.30 Eventyrløbet torsdag

Læs mere

GENERALFORSAMLING. De bedste hilsner og på gensyn. Merete Behrndt Stoltz Formand for Garderhøjfortets venner Telefon 26164576 kbhloppe@post.tele.

GENERALFORSAMLING. De bedste hilsner og på gensyn. Merete Behrndt Stoltz Formand for Garderhøjfortets venner Telefon 26164576 kbhloppe@post.tele. GENERALFORSAMLING Tiden for årets generalforsamling nærmer sig og på grund af Påsken og andre helligdage, bliver Generalforsamlingen afholdt sent i år. Vi har valgt søndag den 19. april. Jeg skal opfordre

Læs mere

Accent Bladet Bladet for danske Accent 26 sejlere Januar 2013. DEN279 Von til onsdagssejlads i Roskilde 16. maj 2012

Accent Bladet Bladet for danske Accent 26 sejlere Januar 2013. DEN279 Von til onsdagssejlads i Roskilde 16. maj 2012 Accent Bladet Bladet for danske Accent 26 sejlere Januar 2013 DEN279 Von til onsdagssejlads i Roskilde 16. maj 2012 Billede taget og udlånt af Sejlfoto.dk Besøg Dansk Accent Klub på internettet www.accent26.dk

Læs mere

HJEMMET HJEMMET HJEMMET. Nyhedsbrev uge 10 2015

HJEMMET HJEMMET HJEMMET. Nyhedsbrev uge 10 2015 META Nyhedsbrev uge 10 2015 Dagene er blevet lysere og længere og vi glæder os til foråret, vel vidende at der sagtens kan komme meget mere vinter i marts måned. Vintergækkene står nu i fuldt flor, og

Læs mere

Referat af det ordinære repræsentantskabsmøde lørdag den 07. maj 2011 kl. 15:00 i Valby Kulturhus

Referat af det ordinære repræsentantskabsmøde lørdag den 07. maj 2011 kl. 15:00 i Valby Kulturhus Dato: 07-06-2011 Referat af det ordinære repræsentantskabsmøde lørdag den 07. maj 2011 kl. 15:00 i Valby Kulturhus Formanden, Bent R. Nielsen, bød velkommen til de 7 fremmødte fra i alt 3 foreninger. 1.

Læs mere

Indkaldelse til ordinær generalforsamling

Indkaldelse til ordinær generalforsamling 9. februar 2015 Indkaldelse til ordinær generalforsamling Iht. Grundejerforeningens vedtægter indkaldes hermed til ordinær generalforsamling. Tirsdag den 24. februar 2015 - kl. 19.00 Mødelokale 92 på Stengårdsskolen

Læs mere

DAGSORDEN FOR GENERALFORSAMLING I Allerød Ju-Jitsu. Onsdag den 26. marts 2014 kl. 19:30 På Skovvangskolen, Allerød

DAGSORDEN FOR GENERALFORSAMLING I Allerød Ju-Jitsu. Onsdag den 26. marts 2014 kl. 19:30 På Skovvangskolen, Allerød - 1- DAGSORDEN FOR GENERALFORSAMLING I Allerød Ju-Jitsu Onsdag den 26. marts 2014 kl. 19:30 På Skovvangskolen, Allerød 1. Valg af dirigent. 2. Bestyrelsens beretning for det forløbne år. 3. Forelæggelse

Læs mere

med Hjerneskadeforeningen og Vestsjælland

med Hjerneskadeforeningen og Vestsjælland Hjerneskadeforeningen Vestsjælland Billedet er fra "En anderledes handicapkonference" med Hjerneskadeforeningen og DFDS. Billedet er fra Oslo i maj 2013. Nyhedsbrev Januar 2014 Aktivitetskalender 1. kvartal

Læs mere

MEDLEMSBLAD NR. 35 AUGUST 2014 NORDSJÆLLANDS LOKALAFDELING

MEDLEMSBLAD NR. 35 AUGUST 2014 NORDSJÆLLANDS LOKALAFDELING ADHD MEDLEMSBLAD NR. 35 AUGUST 2014 NORDSJÆLLANDS LOKALAFDELING ADHDNORDSJÆLLAND SIDE 3 5 Nyt fra bestyrelsen 7 Fisketur med SKJOLD på Øresund 11 Café for voksne med ADHD 13 Besøg foreningens hjemmeside

Læs mere

NYHEDSBREV NOVEMBER 2013

NYHEDSBREV NOVEMBER 2013 NYHEDSBREV NOVEMBER 2013 Indhold: 1. maj i Fælledparken Tur til Heideruh maj 2013 22. juni i Horserød og Røde Blades Gadefest Nørrebro K-festival i Nørrebroparken 29. august 1943, 70-året Mini-festival

Læs mere

Aktiv weekend på Ærø med jeres hunde

Aktiv weekend på Ærø med jeres hunde 1 Aktiv weekend på Ærø med jeres hunde Kære alle, Vi vil gerne invitere Danmarks hundefolk til et eksklusivt ophold på vores dejlige ø under afslappede former, hvor I samtidig selv kan bestemme hvor aktiv

Læs mere

Så er vi allerede nået til september, jamen dog, hvor tiden løber. Dette sjove foto er oppe fra, hvor jeg bor. Sejerøbugten med Nekselø i baggrunden.

Så er vi allerede nået til september, jamen dog, hvor tiden løber. Dette sjove foto er oppe fra, hvor jeg bor. Sejerøbugten med Nekselø i baggrunden. TIL FRIVILLIGE PÅ HOSPICE SJÆLLAND NYHEDSBREV SEPTEMBER 2015 Kære alle, Så er vi allerede nået til september, jamen dog, hvor tiden løber. Dette sjove foto er oppe fra, hvor jeg bor. Sejerøbugten med Nekselø

Læs mere

Referat fra generalforsamlingen mandag den 9. maj 2011 kl. 17.30 for Foreningen for kræftoverlevere med senfølger.

Referat fra generalforsamlingen mandag den 9. maj 2011 kl. 17.30 for Foreningen for kræftoverlevere med senfølger. Referat fra generalforsamlingen mandag den 9. maj 2011 kl. 17.30 for Foreningen for kræftoverlevere med senfølger. Mødet blev holdt i Ryesgade 27 (Sundhedscenter for kræftramte), 2200 København N, i mødelokalet

Læs mere

Østjylland. AKTIVITETER Hospitalsbørn (film) Whiplash/piskesmæld Handicap og senfølger

Østjylland. AKTIVITETER Hospitalsbørn (film) Whiplash/piskesmæld Handicap og senfølger Østjylland Medlemsområde AKTIVITETER Hospitalsbørn (film) Whiplash/piskesmæld Handicap og senfølger Side 2 Side 3 Side 4 FORÅR 2009 Tilbud og oplysninger Tilbud - kor og EDB Oplysninger Her holdes aktiviteterne

Læs mere

Referat af Generalforsamling i Horsens Kajakklub Tirsdag d. 27. oktober 2009, kl. 19:00

Referat af Generalforsamling i Horsens Kajakklub Tirsdag d. 27. oktober 2009, kl. 19:00 Referat af Generalforsamling i Horsens Kajakklub Tirsdag d. 27. oktober 2009, kl. 19:00 36 medlemmer inkl. bestyrelsen deltog i generalforsamlingen. Bestyrelsesmedlemmer: Kenneth Bergenhagen, Pia Jørgensen,

Læs mere

Torsdag d. 19. april 2012 på Ungdomsskolen i Utterslev.

Torsdag d. 19. april 2012 på Ungdomsskolen i Utterslev. LEV Københavns Kommunekreds ordinære generalforsamling 2012. Torsdag d. 19. april 2012 på Ungdomsskolen i Utterslev. Vi var 20 mennesker til spisning i UIUs dejlige kantine. Efter den lækre mad blev vi

Læs mere

om præmature og andre sarte børn

om præmature og andre sarte børn efterår 2010 foredragskatalog om præmature og andre sarte børn foredragsholdere anne-marie aaen (psykolog & forfatter) anne olin (klinisk diætisk) hannah harboe (børnefysioterapeut) patricia egge (talehørepædagog)

Læs mere

NYHEDSBREV UNGE I VÆKST

NYHEDSBREV UNGE I VÆKST NYHEDSBREV UNGE I VÆKST JANUAR 2011 Godt Nytår og tak for godt samarbejde i det forgangne år Unge i Vækst er nu gået ind i den afsluttende fase. Derfor indeholder dette Nyhedsbrev både information om aktiviteter,

Læs mere

Hjerneskadeforeningen Århus/Østjylland. Nyhedsbrev

Hjerneskadeforeningen Århus/Østjylland. Nyhedsbrev Hjerneskadeforeningen Århus/Østjylland Nyhedsbrev Årgang 8 ~ Nr. 4 Juni 2009 Åbningstider, ferie og tlf. nr. Mandag: Jette Sloth kl. 8.00-10.00 Viggo Jonasen kl. 10.00-12.00 Ferie uge 28, 29, 30, 31 Tirsdag:

Læs mere

Den 2. April 2015 Referat af generalforsamling i EIF Håndbold den 25.3.2015 1. Valg af dirigent 2. Formandens beretning Aktiviteter:

Den 2. April 2015 Referat af generalforsamling i EIF Håndbold den 25.3.2015 1. Valg af dirigent 2. Formandens beretning Aktiviteter: Den 2. April 2015 Referat af generalforsamling i EIF Håndbold den 25.3.2015 Til stede fra bestyrelsen: Linnea Christensen (afgående formand), Susanne Skarby (kasserer), Peter Rask, Anne Erben. Afbud fra

Læs mere

Nyhedsbrev Oktober 2014

Nyhedsbrev Oktober 2014 Nyhedsbrev Oktober 2014 Kære medlemmer og læsere af Landsforeningens nyhedsbrev Dette er vores tredje nyhedsbrev i år. Siden sidst har der været sommerferie, og i dette kvartal har satspuljeprojektet haft

Læs mere

Læs disse sider og stem. Sammenligning af Forening og Diagnosenetværk

Læs disse sider og stem. Sammenligning af Forening og Diagnosenetværk Læs disse sider og stem Sammenligning af Forening og Diagnosenetværk Gældende bestemmelser vedrørende: Navn, formål og tilhørsforhold Medlemskab Forening Gigtforeningens kommentarer i nedenstående er tilføjet

Læs mere

Gruppeleder Charlie byder velkommen, og der er enighed om at generalforsamlingen er lovligt indvarslet.

Gruppeleder Charlie byder velkommen, og der er enighed om at generalforsamlingen er lovligt indvarslet. Referat af Grupperådsmøde lørdag d. 2. marts 2013 Hammermølle gruppe, DDS Pkt. 1; Gruppeleder Charlie byder velkommen, og der er enighed om at generalforsamlingen er lovligt indvarslet. Charlie vælges

Læs mere

April 2014. Et månedsblad for beboere, pårørende, personale, samt gæster på Plejecenter Lindehaven. Side 1

April 2014. Et månedsblad for beboere, pårørende, personale, samt gæster på Plejecenter Lindehaven. Side 1 April 2014 Et månedsblad for beboere, pårørende, personale, samt gæster på Plejecenter Lindehaven Side 1 Nyt fra lederen I forbindelse med at Plejecenterleder Gitte Jeppesen stopper sin ansættelse i Ballerup

Læs mere

LYLE- LYMFEKRÆFT & LEUKÆMI

LYLE- LYMFEKRÆFT & LEUKÆMI Nyhedsbrev januar 2008 Nyheder fra LYLE Dette nummer er blevet redigeret af Jytte Gamby. Louise Aagaard Nielsen skriver opgave i december og er til eksamen et par gange i januar. Indlæg uden underskrift

Læs mere

KHO-nyt. Marts 2011 Nummer 25. www.kho.dk

KHO-nyt. Marts 2011 Nummer 25. www.kho.dk KHO-nyt Medlemsblad for Københavns Harmoniorkester Årgang 10 Marts 2011 Nummer 25 Dagsorden. Regnskabet 2010 Resultatopgørelse i hovedtal Detaljeret Resultatopgørelse. Balance pr. 31.12.2010. Revisionspåtegning.

Læs mere

Nyhedsbrev SFO Fritterhøjen uge 33-34 2014

Nyhedsbrev SFO Fritterhøjen uge 33-34 2014 Velkommen tilbage. Så er vi i fuld gang igen. SFO og skole er i fuld sving igen. En særlig velkomst skal lyde til alle jer nye børn og forældre! Vi har set jer og mødt jer flere gange i foråret; nu er

Læs mere

Medlemsblad nr. 16 november 2009 n o r d s jæ l l a n d s lo k a l a f d e l i n g

Medlemsblad nr. 16 november 2009 n o r d s jæ l l a n d s lo k a l a f d e l i n g DHD Medlemsblad nr. 16 november 2009 n o r d s jæ l l a n d s lo k a l a f d e l i n g ndhold A D H D n o r d s j æ l l a n d 3 5 Nyt fra bestyrelsen 7 ADHD og komorbide lidelser 9 Bowlingtur for hele

Læs mere

December 2010 7. årgang, nr. 11

December 2010 7. årgang, nr. 11 Der er kommet nye billeder i nogle af vores fotomapper på reolen. Indtil videre kan man nu nyde og evt. genopleve de gode minder fra: December 2010 7. årgang, nr. 11 Fristedet Valby Søndergade 2 2630 Taastrup.

Læs mere

NYHEDSBREV. FEBRUAR/MARTS 2015 Siden sidst: Formanden har ordet: Generalforsamling den 23. januar 2015

NYHEDSBREV. FEBRUAR/MARTS 2015 Siden sidst: Formanden har ordet: Generalforsamling den 23. januar 2015 FEBRUAR/MARTS 2015 Siden sidst: NYHEDSBREV Generalforsamling den 23. januar 2015 Referat findes nederst i nyhedsbrevet og på hjemmesiden. Formanden har ordet: Kære Medlemmer Så er bestyrelsen blevet konstitueret.

Læs mere

TIRSDAG DEN 13. JANUAR 2015 KL. 13.00 Mødested: Seniorværkstedet, Kasernevej 19, 4700 Næstved

TIRSDAG DEN 13. JANUAR 2015 KL. 13.00 Mødested: Seniorværkstedet, Kasernevej 19, 4700 Næstved 1 TIRSDAG DEN 13. JANUAR 2015 KL. 13.00 Mødested: Seniorværkstedet, Kasernevej 19, 4700 Næstved INFORMATION OM / RUNDVISNING PÅ SENIOR VÆRKSTEDET SAMT UNDERHOLDNING AF SENIORKORET Seniorværkstedet i Næstved

Læs mere

Indbydelse til generalforsamling

Indbydelse til generalforsamling Indbydelse til generalforsamling Max Bank A/S holder ordinær generalforsamling torsdag 27. marts 2008 kl. 19.00 i Ny Ridehus, Grønnegades Kaserne, Grønnegade 10, Næstved. Dagsordenen er således: 1. Bestyrelsen

Læs mere

Velkommen. Herreklubben Nivå Golf Klub. Generalforsamling 2013

Velkommen. Herreklubben Nivå Golf Klub. Generalforsamling 2013 Velkommen Herreklubben Nivå Golf Klub Generalforsamling 2013 NCC 2013-04-18 1 Agenda Velkommen & Indskrivning Generalforsamling Spisning NCC 2013-04-18 2 Dirigent / Beretning 1. Valg af dirigent 2. Beretning

Læs mere

Referat Generalforsamling i Tribadernes Net den 2015.03.01

Referat Generalforsamling i Tribadernes Net den 2015.03.01 Dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. Valg af referent 3. Valg af stemmetællere 4. Koordinationsgruppens og øvrige gruppers beretning 5. Fremlæggelse og godkendelse af regnskab og budget 6. Visioner, aktiviteter

Læs mere