nr. 86 maj 05 Roskilde Golf Klub VÆRS GO Tag det nye klubblad HUSK Ryder Cup med Steen Tinning lørdag den 11. juni

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "nr. 86 maj 05 Roskilde Golf Klub VÆRS GO Tag det nye klubblad HUSK Ryder Cup med Steen Tinning lørdag den 11. juni"

Transkript

1 Roskilde Golf Klub nr. 86 maj 05 VÆRS GO Tag det nye klubblad med hjem HUSK Ryder Cup med Steen Tinning lørdag den 11. juni

2 Nyt blad af Redaktionen Du sidder lige nu med Roskilde Golf Klubs nye klubblad i hånden. Vi har brugt meget tid og energi på at lave et nyt medlemsblad, hvor vi føler, vi har taget de gode elementer fra det gamle blad og tilføjet en række nye. Bladet vil udkomme oftere i løbet af sæsonen. På den måde håber vi, at informationer og nyheder kommer hurtigere frem til alle medlemmer. Men ikke kun i klubbladet. Informationsudvalget vil i samarbejde med sekretariatet styrke informationsstrømmen i alle medier. Her tænker vi særligt på nettet, hvor vores hjemmeside bliver vigtigere og vigtigere. Derfor vil vi endnu engang opfordre alle til jævnligt at kigge forbi I år vil vore trænere Mads & Madsen i hvert nummer give os alle sammen en lille illustreret golfl ektion, som vi alle forhåbentlig kan lære noget af. Et blad som kommer oftere end før, kræver også noget af medlemmerne. Vi håber at de tættere deadlines og udgivelses datoer, giver alle lyst til at bidrage med stof. Det kan være færdige artikler, idéer til historier, input eller debatindlæg. Send en mail til informationsudvalget, eller tag en snak med os i klubhuset. Bladet er hele klubbens blad. Ikke kun informationsudvalget. God læselyst ONE HOLE IN Den 11. april lavede Morten Lund Solgaard hole in one på hul 7. Morten brugte sit 9-jern. Få træning af Steen Tinning Som led i det samarbejde Roskilde Golf Klub har indledt med Steen Tinning, får medlemmerne nu mulighed for at købe en clinic med den tidligere Europatour spiller. Fem gange i løbet af sæsonen afholder Steen clinic med følgende indhold: 1½ times fællestræning. Sandwich med øl/vand kombineret med smalltalk med Steen. Spil i tre hold, hvor Steen spiller tre huller med hvert hold Holdene har plads til ni spillere, og prisen pr. deltager er 500 kr. Clinic en afholdes på fl g. dage: Torsdag d. 19. maj kl Tirsdag d. 24. maj kl Tirsdag d. 7. juni kl Torsdag d. 9. juni kl Onsdag d. 3. august kl Tilmelding og betaling foregår i sekretariatet eller på ADVOKATFIRMAET ROAR ALLEHELGENSGADE ROSKILDE NIELS KRÜGER. JØRGEN V. LINDELIUS THOMAS FOGT. OLE BUSCK-RASMUSSEN MIKAEL ERNTOFT KRÜGER

3 Joan stopper i sekretariatet Efter syv år har Joan Christiansen valgt at opsige sin stilling i klubbens sekretariat pr. 31. august Roskilde Golf Klub beklager Joans beslutning og benytter lejligheden til at takke Joan for den store indsats hun har ydet for klubben i de seneste syv år. Samtidig håber vi Joan vil nyde den tid der nu bliver til rådighed for spillet på golfbanen. RoGK møder Tinnings All Stars Som led i samarbejdet med Steen Tinning møder 12 spillere fra Roskilde Golfklub Steen Tinning og 11 af hans venner. I skrivende stund er navnene på de 11 ikke bekræftet, men det er tidligere sportsstjerner og tv personer. Matchen bliver spillet som en mini Ryder Cup med seks fourballs. Roskilde stiller op med spillende kaptajn Klaus Truesen, vinderne fra A- og B-rækken ved årets to første matcher, samt syv wild card spillere, som er udvalgt i samarbejde med Steen Tinning. Matchen bliver spillet lørdag den 11. juni, med præsentation af holdene kl Der er selvfølgelig gratis adgang, og alle er mere end velkomne til at komme og bakke op om arrangementet. Golf & ferie af Lisbeth, Cafe 19 Jeg afholdte en uges ferie i sommeren 2004 dette kunne heldigvis lade sig gøre i kraft af gode medarbejdere og sikke en ferie! Jeg blev lokket til at deltage i et højskoleophold på Sønderborg Idrætshøjskole (www.ihs.dk) det har jeg ikke et øjeblik fortrudt! Opholdet var rigtig godt tilrettelagt, med skema fra 8 morgen til sen aften. Hver eftermiddag var vi på Benniksgaard Golf Klubs bane, hvor vi havde undervisning ca. 1 ½ time og derefter var der forskellige former for matcher på 9 huller. Om fredagen spillede vi 18 huller på Sønderjyllands Golf Klubs bane som afslutning på kurset og med efterfølgende fest på højskolen. Jeg fandt ud af, at denne form for ferie er meget givende og afstressende, da man ikke har tid til andet end at følge skemaet. Meget socialt - du møder en masse søde og spændende mennesker. Der er god forplejning og masser af motion (og ikke mindst endelig en ferie uden at skulle på kur bagefter!). En oplevelse et sted i Danmark, som er så utroligt smukt, så der går lang tid, før man er kommet ned på jorden igen. En sådan ferie kan kun anbefales. Samtidig ønsker vi i Café 19 medlemmerne velkommen til sæsonen 2005 og siger tak for jeres altid søde og venlige tone overfor mig og mine medarbejdere forhåbentlig lang tid fremover. Jeg tager gerne imod bestillinger til private såvel som fi rmarelaterede fester/begivenheder, også ud af huset Om aftenen vil der blive afholdt en klubfest med grillmad fra Café 19. Tilmelding og pris på aftenens fest og spisning bliver meddelt på hjemmesiden, samt ved opslag i klubhuset. Statsautoriserede revisorer Jesper Falk, Finn Lyngvig, Palle Sundstrøm, Palle Kubach, Lissen Fagerlin Hammer Ro s Torv 33, 4000 Roskilde, telefon

4 Nyt fra baneudvalget af Baneudvalget Greens kom godt igennem vinteren uden sygdomsangreb. Nattefrosten var længe om at slippe sit greb, hvilket bevirkede meget lav græsvækst grundet de lave temperaturer og manglende nedbør i hele april måned. Men nu er forhåbelig en god sæson i gang. Hul 4 er færdigt, der er plantet nye træer, fairwaybunker er etableret og greenbunker er erstattet af en sø. Der er etableret toilet med træk og slip i den gamle værkstedsbygning - det samlede indtryk af hullet er blevet rigtig fl ot. og dermed skal sagen til videre behandling i amtet. På den baggrund har vi holdt møde med Botanisk Forening om sagen. Vi afventer nu en forhåbelig hurtig og positiv afgørelse fra amtet. STØRRE ARBEJDER I MAJ: Vandproblemerne omkring 150 m mærket på drivingrange løses med en stor faskine, som skal opsamle vandet i området og føre det videre i drænet ned til det lille vandhul på naboejendommen. Herfra etablerer vi i samarbejde med kommunen rør- og drænledning ned til og over fairway på hul 18, hvor vi ligeledes har vandproblemer (om vinteren). Søen vest for klubhuset vil blive renset op; herefter bliver der opsat springvand i den lille sø samt beplantet med rhododendron på søkanten. Vis hensyn Den er igen gal med respekten for greenkeepernes arbejde, siger Hans Henrik Hagelund efter en kedelig episode på en damedag sidst i april. Husk, at når en greenkeeper kører eller går og arbejder i nærheden af os, så, skal vi vente til han er så langt væk, at vi under ingen omstændigheder kan nå ham, eller vi skal vente med at slå, til han har givet os tegn til at spille bolden. Lake Matas Der arbejdes som bekendt med at fl ytte 11. tee ud på tangen mellem vand-bassinerne, så teestedet kommer tilbage til den oprindelige placering fra banens anlæggelse. Vi skal vente, vente og atter vente. Hvis greenkeeperen ikke giver os tegn til at spille bolden, skal vi ganske enkelt vente, til han er færdig med sit arbejde. Greenkeeperne skal have fred til at passe deres arbejde (og vores golfbane). De er fredet i klasse A. Der har været høringsperiode i april på projektet samt et positivt møde med Danmarks Naturfredningsforening, som efter mødet ikke havde indvendinger mod fl ytningen af teestederne; men dagen før høringsperiodens udløb kom der en indsigelse fra Dansk Botanisk Forening, Skomagergade 26. telefon Algade 39. telefon

5 Golfregler i praksis - Hul 3 af Olaf Irgens for to køllelængder til siden, eller bag bolden på en linie fra fl aget, eller gå tilbage og slå en ny bold fra det sted, hvor hans drive lå. I alle tilfælde med et straffeslag. Og koglen skal blive liggende, indtil der er slået. (Regel 28) B prøvede at slå bolden på højre side for at undgå træerne, men opdager, da han kommer frem, at bolden ligger næsten i vanddammen og inden for de gule pæle, men dog spilbar. Husk nu at du ikke må berøre noget i hazarden med køllen, siger A. Det kan du tro, svarer den regelkyndige, jeg skal ikke have noget straffeslag. ( 13-4/b) Ja, selv med hcp-nøgle 12 kan hul 3 volde problemer, også selv om vi ikke taler om puttning fra greenens øverste del! Vores tre venner A, B og C er nu kommet til hul 3. A s drive ender i bunkeren i venstre side, B s bold havner inde blandt træerne til højre, mens C klarer frisag og ligger midt på fairway. Nede ved bunkeren kan A ikke se sin bold. Bunkeren er nemlig fuld af løv. Det svarer til tabt bold siger C. Du må slå en ny. Men B, som kender golfreglerne, kan forklare A, at han kan stikke, skrabe eller rive med en kølle så meget han vil for at fi nde bolden, og selv om han derved kommer til at fl ytte bolden, er der ingen straf. Når bolden er fundet, skal den, hvis den har fl yttet sig, genplaceres og dækkes med løv igen, således at kun toppen af bolden er synlig. (Regel 12-1). ONE HOLE IN Den 30. april lavede Annette F. Larsen hole in one på hul 5. Annette brugte sin 7-kølle. B s bold ligger helt tæt ind til et træ, så han ikke kan komme til at slå til den. Han kan heller ikke komme fri af træerne ved at gå to køllelængder ud til siden. Han må derfor droppe bolden bag træerne, på en linie fra fl aget, over det sted hvor bolden lå, men så langt bagud han ønsker med et straffeslag. (Regel 28) C s andet slag havner i venstre greenbunker, hvilket vel ikke skulle være det store problem. Men da C kommer frem, kan han se en stor kogle lige bag bolden, hvilket vil gøre hans slag nærmest umuligt. Jeg erklærer bolden uspillelig, siger C og vil til at droppe bolden bag bunkeren. Men den regelkyndige B stopper ham og forklarer, at han skam skal droppe i bunkeren, enten inden Danske Golfbaner 2005 kan afhentes i sekretariatet. LYS. KRAFT. ELVARME EDB & SVAGSTRØMINST. DØGNSERVICE

6 Tips pro erne fra Bestil tid til træning telefon: Korrekt opstilling OPSTILLING SET FRA SIDEN For at opnå den rigtige opstilling skal knæene være bøjet akkurat så meget at en linie trukket fra knæ til hofteben er paralel med skaftet på jernet. Armene er løsthængende og peger lige ned i jorden. EN LINIE TRUKKET fra hælen og op gennem knæet vil ved korrekt opstilling være paralel med rygsøjlen. BOLDENS PLACERING I OPSTILLING Ved slag med køller placeres bolden ud for ventre hæl. Ved slag med jern fl yttes bolden gradvist fra ventre hæl og tilbage i stancen, hvor de længste jern spilles lidt indenfor venstre hæl og korteste jern spilles fra midten af stancen. OPSTILLING SET FORFRA Vægten er fordelt ligeligt på højre og venstre ben og hovedet holdes en smule bag bolden. Læg mærke til at højre skulder er lavere end venstre, fordi højre hånd er under den venstre. POSITION VED IMPACT Vægten er skiftet over til venstre og hænderne er lidt foran bolden ved impact. Højre hæl er løftet en smule fra jorden. telefon ::: Statsautoriserede revisorer Ahlgade Holbæk. tele:

7 Johanne Søndag den 1. maj blev årets første turnering spillet i Roskilde Golfklub. BG Bank og Ernst & Young var sponsorer for en velbesøgt turnering med hele 112 deltagere. Vejret var perfekt, og der var rigtig mange gode scores. Den fl otteste af dem alle stod 12-årige Johanne Heidebo Svendsen for. Hun vandt suverænt A-rækken med en imponerende score på bare 67 slag. Johanne startede med at spille golf i RoGK, Johanne Heidebo Svendsen da hun var 8 år, og året efter blev hun årets junior i klubbens juniorafdeling. I 2004 vandt hun den landsdækkende Juniorcup i rækken for piger under 12 år. Johanne har overvintret i hcp. 15,4, men er vokset et godt stykke i vinterens løb, hvor hun med stort udbytte både golfmæssigt og socialt har deltaget i DGU s talentpige samlinger for årige piger. På juniordagen torsdag før åbningsmatchen spillede hun sig således ned i hcp. 13,3 og i søndags blev der trukket yderligere fra til hcp. 11,8. Johannes målsætning for sæsonen er at stabilisere sit spil omkring hcp. 10 og spille godt på nogle af de mindre ranglisteturneringer for juniorer - og så selvfølgelig at vinde Juniorcuppen igen i år! Ud over præmierne, sikrede Johanne sig, sammen med vinderen af B-rækken, Per Hansen en plads på RoGKs Ryder Cup, der møder Steen Tinnings udvalgte den 11. juni. Tillykke til dem begge to. RESULTATET AF TURNERINGEN: A-rækken slagspil: 1 Johanne Heidebo Svendsen 67, 2 Frederik Hammerich 70, 3 Rene Christiansen 71, 4 Bente Skive 71, 5 Anders Sigdal 72, 6 Tage Sørensen 72, 7 Hanne Møller 72, 8 Christian Holt 72, B-rækken stableford: 1 Per Hansen 45, 2 Kurt Nielsen 41, 3 Claus Møller 40, 4 Lill Heidebo 39, 5 Michael Olsen 38 C-rækken stableford: 1 Henrik Lyngkjær 40, 2 Solveig Esmann 37, 3 Poul Erik Pyndt 32 Følgende var tættest på hullet på de tre par 3 huller: - hul 5 Jan B. Nielsen, - hul 7 Lars Carlsen, - hul 13 Ulrik Wesselhoff, - hul 17 Lisbeth Jonstrup Længste drive, herrer: Tage Sørensen Længste drive, damer: Johanne Heidebo Svendsen Blandet start for eliten I weekenden den 30. april/ 1. maj spillede RoGKs tre elitehold deres første kampe. Formatet i Danmarksturnering er ændret op til denne sæson, så man nu spiller både ude og hjemme mod alle hold i puljen. Begge herrehold begyndte sæsonen med to udekampe, og to sejre. 1. holdet i 3. division vandt 8-6 over Køge, mens 2. holdet slog Albertslund hele 11-3 i Danmarksserien. Deværre kunne ingen af holdene leve op til de fl otte resultater om søndagen. Her blev det til to nederlag. Albertslunds 1. hold slog RoGKs 1. hold med 11-3, mens Harekær sendte 2. holdet hjem med et 10-4 nederlag. Næste gang de to skal i aktion er i weekenden den 4./5. juni. Her spiller begge hold på hjemmebane, så kig forbi klubben, hvis du vil se vores bedste spillere i aktion. PIGERNE TABTE Sidste år rykkede elitepigerne op i 2. division. Desværre fi k de en svær start på den nye turnering. På hjemmebane mod Storstrømmen tabte holdet 7-2, mens det i søndagens opgør i Odsherred også blev til et 7-2 nederlag. Pigerne skal også i aktion i den første weekend i juni. De har dog to udekampe foran sig ALGADE ROSKILDE.

8 Aktivitetskalender maj & juni 2005 kalenderen er vejledende, tjek opslag og MAJ 15. PINSEMATCH Matchen er spilles som 18 hullers greensome stableford og er for A/B/C/D rækken. Danish FOOD Company A/S Bødkervej Holbæk 22. FINN J. POULSEN MATCH A rækken slagspil, B +C rækken stableford. JUNI 4. ELITEHERRERNES 1. og 2. hold spiller i Roskilde, Tee off kl ELITEHERRERNES 1. og 2. hold spiller i Roskilde, Tee off kl MATCH PÅ PAR 3 BANEN for passive medlemmer. 11. RYDER CUP MOD STEEN TINNING Allstars kl Grillfest om aftenen. 12. ROSKILDE BANK MATCH A-rækken slagspil, B +C rækken stableford. 15. DEADLINE på næste klubblad MATAS MATCH 36 hullers holdmatch for A, B og C rækken. Roskilde Bilcenter Københavnsvej Roskilde KLUBMESTERSKABER i hulspil. 16 herrer og damer. Højeste hcp. udgår.

9 Var der nogen der talte om handicap? ROSKILDE GOLF KLUB Margrethehåbsvej 116, 4000 Roskilde FORMAND: Lis Reisby BESTYRELSESMEDLEMMER: Klaus Truesen Niels Yde Willy Heidemann Finn Lyngvig Jan Grønbech Anders Sigdal TRÆNER / PROSHOP: Mads Flindt & Alex Madsen ÅBNINGSTIDER: Mandag-fredag kl Weekend kl Matchdage åbent 1/2 time før første start. SEKRETARIATET: mail: Sekretariatet er åbent alle hverdage kl Golfbilens Venner Klubhuset Cafe REDAKTION: Anders Sigdal Roskilde Golf Klubs medlemsblad er et offi cielt blad, der udkommer seks gange årligt til alle medlemmer og samtlige golfklubber samt annoncører og sponsorer. Meninger, der gives til kende i dette blad, er ikke nødvendigvis i overensstemmelse med klubbens offi cielle synspunkter. Redaktionen forbeholder sig ret til at afkorte og redigere de modtagne indlæg. Eftertryk er tilladt med angivelse af kilde. Oplag: eksemplarer Design & tryk: ltenplus.com Foto: Stine Larsen Vi har fået et nyt medlem Vi har fået fl ere, men nu er det Hans Ole Nielsen, det drejer sig om. For han er blind. Han mistede synet for cirka 20 år siden som godt 30-årig. Hans kone Lone Krogsdahl er også blevet medlem i år, og det er godt, for hun er hans øjne. De har stået på venteliste i tre år, men har i mellemtiden været fl ittige brugere af par 3-banen i Hedeland, så fl ittige, at Alex allerede har indstillet dem til kaninprøver her i maj måned. Hvordan kan man spille golf, når man er blind? Ja, hvorfor skulle man ikke kunne spille golf som blind, når man som Hans Ole har deltaget i OL for handicappede i styrtløb og slorslalom i 1988 og i VM i de samme to discipliner i Sälen i 1986? Men hvorfor netop golf? For 4-5 år siden deltog parret i et golf-arrangement i Fredericia arrangeret af Dansk Blindesamfund, og det gav blod på tanden hos dem begge. Men det stiller jo særlige krav til både spiller, caddie og udstyr. Alle Hans Oles køller har en snor monteret på bagsiden, så han ved, han holder den rigtigt. Sålerne på jernene er mærket med blindskrift, og samme mærker fi ndes på de 14 rum i baggen. Jern og køller har deres faste pladser, så han altid hurtigt kan fi nde det våben han vil bruge. Det kunne mange af os tage ved lære af. På 1. teested sikrer caddien sig at spillerens stance er i orden, og så går det ellers videre med caddien i hånden frem til bolden, oplysning om lejets Lone & Hans Ole beskaffenhed, hjælp til opstilling, besked om afstande, bunkere, åer etc. etc. Én ting er meget vigtig: spilleren må ikke slå til bolden, før caddien er uden for rækkevidde og har sagt værs go. Når spilleren er nået op på green, vil det optimale for ham være at kunne gå hen til fl aget for på den måde at få et indtryk af fald og stigning. Men Hans Ole er godt klar over, at det vil tage for megen tid og er indstillet på at nøjes med en kort forklaring fra caddien, der stiller sig op tæt ved hullet, så han ved præcis, hvor han skal sigte. Forhåbentlig varer det ikke så længe, før vi ser de to ude på banen med hinanden i hånden og en bag til deling. Så ved vi også, hvorfor de opfører sig lidt anderledes end vi er vant til. Og hvis der er nogen der synes det måske af og til går lidt langsomt, så skal man huske på, at de om vinteren drøner ned ad de østrigske Alper med 30 km i timen, hun foran og han en skilængde bagved. Deadline for næste blad er den 15. juni 2005

Roskilde Golf Klub. nr. 88 sept 05. Læs om Klubmesterskabet

Roskilde Golf Klub. nr. 88 sept 05. Læs om Klubmesterskabet Roskilde Golf Klub nr. 88 sept 05 Læs om Klubmesterskabet Visioner for Roskilde Golf Klub Som bekendt blev der opholdt et visionsseminar i januar i år. Seminaret var initieret af det visionsudvalg, som

Læs mere

Par-3 banen G O LFK LU B. Baneguide

Par-3 banen G O LFK LU B. Baneguide Par-3 banen 3 2 4 5 1 GILLELEJE G O LFK LU B Baneguide 60 56 m fra tee Hul 1 68 m til midt-green 86 60 m herfra til midt-green Hul 2 102 m 91 72 Hul 3 105 m 53 Hul 4 60 m 51 41 45 Hul 5 63 m 1) Tidsbestilling

Læs mere

Nyheder 2005 1. Tee kursus og Thomas Bjørn Short Game Test

Nyheder 2005 1. Tee kursus og Thomas Bjørn Short Game Test Nyheder 2005 1. Tee kursus og Thomas Bjørn Short Game Test Lørdag, den 15. oktober indledte 15 juniorer efterårsferien med en dag på træningsbanen. De fleste af dem deltog for at få bevis på, at de har

Læs mere

Roskilde Golf Klub. nr. 92 September 06

Roskilde Golf Klub. nr. 92 September 06 Roskilde Golf Klub nr. 92 September 06 Nyt fra Baneudvalget I øjeblikket lider banen under mangel på vand, men sammenlignet med så mange andre baner rundt omkring står den sig efter vor mening godt. Vi

Læs mere

Teestedet. 1. Teestedet. Regel 11 Tee op indenfor 2 køllelængder. Slag udenfor teestedets grænse tæller ikke. Man får to straffeslag.

Teestedet. 1. Teestedet. Regel 11 Tee op indenfor 2 køllelængder. Slag udenfor teestedets grænse tæller ikke. Man får to straffeslag. Teestedet 0. Teestedet. Regel Tee op indenfor køllelængder. Slag udenfor teestedets grænse tæller ikke. Man får to straffeslag.. Teestedet. Tabt bold. Uspillelig bold. På fairway. Gul vandhazard 0. Areal

Læs mere

Regelquiz. Hvor godt kender du reglerne i golf??

Regelquiz. Hvor godt kender du reglerne i golf?? Regelquiz Hvor godt kender du reglerne i golf?? Hvis du i løbet af sommeren bliver forhindret i at spille golf pga ferie eller dårligt vejr, kan du bruge lidt tid på at løse denne regelquiz og måske få

Læs mere

Nyhedsbrev fra Roskilde Golf Klub

Nyhedsbrev fra Roskilde Golf Klub oktober 2012 Nyhedsbrev fra Roskilde Golf Klub DM til klubbens junior U19A hold Roskilde Golfklub har fået sit første danske mesterskab for juniorhold, da vores U19A i weekenden slog Svendborg ved finalestævnet

Læs mere

Roskilde Golf Klub. nr. 93 Oktober 06

Roskilde Golf Klub. nr. 93 Oktober 06 Roskilde Golf Klub nr. 93 Oktober 06 Nyt fra Baneudvalget I udvalget arbejder vi videre med hvordan vi skal gøre fairways bedre, og vi har i klubben to forsøg i gang. På hul 1 har vi topdresset med sand

Læs mere

REGELPRØVE. Aarhus Golf Club. Regelmæssigt Rundt Regel- og Handicapudvalget

REGELPRØVE. Aarhus Golf Club. Regelmæssigt Rundt Regel- og Handicapudvalget REGELPRØVE arhus Golf lub Regelmæssigt Rundt Regel- og Handicapudvalget Den store blå regelprøve Prøven (PDF) består af 17 spørgsmål med et separat svarark (Word) og et scorekort med et fiktivt handicap.

Læs mere

1. Hvad siger reglerne om det tilfælde, hvor du rammer dig selv eller dit udstyr (i parmatcher tillige din makker) med din egen bold i slagspil?

1. Hvad siger reglerne om det tilfælde, hvor du rammer dig selv eller dit udstyr (i parmatcher tillige din makker) med din egen bold i slagspil? Teoriprøve Prøven er bestået, såfremt der er højest 2 fejl i golfregel spørgsmålene og højest 1 fejl i etikette spørgsmålene. Der er en time til besvarelsen, og der må bruges golfregler og andet kaninlitteratur

Læs mere

Turneringsbestemmelser

Turneringsbestemmelser Turneringsbestemmelser Turneringsbestemmelserne er udarbejdet af Turneringsudvalget og fastlægger retningslinjer for, hvorledes turneringer planlægges og afholdes i Søhøjlandet Golf. Definitioner Turneringer

Læs mere

En Hurtig Guide til Golfreglerne

En Hurtig Guide til Golfreglerne En Hurtig Guide til Golfreglerne Regelkomiteen Regelkomiteen Ret til ændringer forbeholdes indtil endelig godkendelse fra The R&A, St. Andrews foreligger. En Hurtig Guide til Golfreglerne Da golfspillet

Læs mere

Vinter 4-kølleturnering 2017.

Vinter 4-kølleturnering 2017. Fra: Breinholtgård golfklub Sendt: 13. februar 2017 15:32 Emne: Breinholtgård Golfklub - Nyhedsbrev Vinter 4-kølleturnering 2017. I anledning af at Proshoppen og Restauranten er på plads og klar til sæsonen

Læs mere

Beretning for Marielyst Golf Klub april 2012

Beretning for Marielyst Golf Klub april 2012 Beretning for Marielyst Golf Klub april 2012 Økonomi Økonomien i Marielyst Golf Klub ser fornuftig ud. Vi kommer ud med et overskud. Det kunne være succes kriteriet, med den sommer vi havde. 6 ugers banelukning

Læs mere

VELKOMMEN GOLFREGLER

VELKOMMEN GOLFREGLER VELKOMMEN GOLFREGLER ET GOLFHUL FORTRINSRET PÅ BANEN Fortrinsret på banen afgøres af gruppens spilletempo Hvis en bold ikke kan findes på få sekunder, når der ledes, bør gruppen bagved vinkes igennem En

Læs mere

SYDSJÆLLANDS GOLFKLUB

SYDSJÆLLANDS GOLFKLUB MOGENSTRU UP SYDSJÆLLANDS GOLFKLUB MOGENSTRUP Banen Flotte resultater af klubbens juniorer 3 Hole in One på 3 dage Resultater fra SuperSenior 14. NYHEDSBREV 22. september 2011 Banen Banen skal klippes

Læs mere

Referat fra bestyrelsesmødet den 3. november 2014. Sted: Kanehøjgaard Tid: kl. 19:00. Indkaldt:

Referat fra bestyrelsesmødet den 3. november 2014. Sted: Kanehøjgaard Tid: kl. 19:00. Indkaldt: Referat fra bestyrelsesmødet den 3. november 2014 Sted: Kanehøjgaard Tid: kl. 19:00 Indkaldt: Klaus Gundertofte (KG) Torben Rydiander (TR) Peter Bundgaard Hansen (PBH) Jesper R. Hørning (JRH) Peter Langballe

Læs mere

KALUNDBORG GOLFKLUB. 29/ PLANLAGTE MATCHER 2016.

KALUNDBORG GOLFKLUB. 29/ PLANLAGTE MATCHER 2016. KALUNDBORG GOLFKLUB. 29/1 2016 PLANLAGTE MATCHER 2016. 3 Apr. ÅBNINGS-MATCH. Intersport / Sport Outlet Kalundborg Matchen 2016. Sponsor: SPORT OUTLET / INTER SPORT KALUNDBORG. Matchform: Greensome høj/lav

Læs mere

KALUNDBORG GOLFKLUB.

KALUNDBORG GOLFKLUB. KALUNDBORG GOLFKLUB. MATCHER 2015. 12 Apr. ÅBNINGSNMATCH 2015. Sponsor: SPAR NORD HOLBÆK. Matchform: Greensome høj/lav 18 huller. Max. HCP. 44,0 gunstart. Mødetid: Kl. 9:00 Turneringsleder: Max Anthoni

Læs mere

Nyhedsbrev fra Roskilde Golf Klub

Nyhedsbrev fra Roskilde Golf Klub juni 2012 Nyhedsbrev fra Roskilde Golf Klub Nyt fra bestyrelsen I forbindelse med ændringer i klubbens organisation har bestyrelsen besluttet at oprette et markedsføringsudvalg og at flytte aktiviteterne

Læs mere

Golfregler. Vi følger John og Maria rundt på 18 hullers slagspil (stableford)

Golfregler. Vi følger John og Maria rundt på 18 hullers slagspil (stableford) Golfregler Vi følger John og Maria rundt på 18 hullers slagspil (stableford) SPØRGSMÅL 1: Maria driver ud på hul 1 og lægger sig langt ud til venstre. Hun er bange for, at bolden er out of bounds, så hun

Læs mere

Velkommen til Søllerød Golfklub

Velkommen til Søllerød Golfklub Velkommen til Søllerød Golfklub 2015 Klubbens vision: Søllerød Golfklub er en dynamisk sportsklub, som danner rammen for et godt klubliv for alle medlemmer - hele året. Klubben vil med udgangspunkt i glæden

Læs mere

Herreklubben. Referat. Generalforsamlingen 2016

Herreklubben. Referat. Generalforsamlingen 2016 Referat. Generalforsamlingen 2016 1. Valg af dirigent Jens Jepsen udeblev og Asger S. Schmidt foreslog selv at tage hvervet som dirigent. Der blev ikke foreslået andre emner. Dirigenten Bekræftede, at

Læs mere

KALUNDBORG GOLFKLUB. PLANLAGTE MATCHER 2017.

KALUNDBORG GOLFKLUB. PLANLAGTE MATCHER 2017. KALUNDBORG GOLFKLUB. PLANLAGTE MATCHER 2017. 2 Apr. ÅBNINGSNMATCH 2017. Sponsor: SPORT OUTLET / INTER SPORT KALUNDBORG. Matchform: Greensome Høj / Lav. Max. HCP. 44,0 Mødetid: Kl. 9:00 Gunstart Kl. 10:00

Læs mere

Birdie - Regelprøve for Søllerød Juniorer. Spørgsmålene besvares ved at sætte kryds ud for det rigtige svar. Der kan være flere svar til spørgsmålene.

Birdie - Regelprøve for Søllerød Juniorer. Spørgsmålene besvares ved at sætte kryds ud for det rigtige svar. Der kan være flere svar til spørgsmålene. Birdie - Regelprøve for Søllerød Juniorer Vejledning til birdie prøve: Prøven består af 25 spørgsmål. Spørgsmålene besvares ved at sætte kryds ud for det rigtige svar. Der kan være flere svar til spørgsmålene.

Læs mere

DRIVING RANGE KLUB HUS A R T - W O R K

DRIVING RANGE KLUB HUS A R T - W O R K Baneguide 2012 4 7 3 5 8 2 6 DRIVING RANGE 9 1 1 KLUB HUS 6 7 5 4 2 9 18 10 P 3 8 17 12 11 14 16 13 15 A R T - W O R K Velkommen til Køge Golf Klub Banens første 9 huller er anlagt i 1970 og de sidste

Læs mere

Velkommen til Søllerød Golfklub

Velkommen til Søllerød Golfklub Velkommen til Søllerød Golfklub 2016 Klubbens vision: Søllerød Golfklub er en dynamisk sportsklub, som danner rammen for et godt klubliv for alle medlemmer - hele året. Klubben vil med udgangspunkt i glæden

Læs mere

Kalø Golf Clubs herrehold klarede oprykningsspillet. Nyhedsbrev September 2010 Nr. 6. Generalforsamling. Har du også besøgt vores nye hjemmeside?

Kalø Golf Clubs herrehold klarede oprykningsspillet. Nyhedsbrev September 2010 Nr. 6. Generalforsamling. Har du også besøgt vores nye hjemmeside? Kalø Golf Club Club Golf Kalø Nyhedsbrev September 2010 Nr. 6 Generalforsamling Årets Generalforsamling finder sted onsdag d. 24/11 kl. 19.00 i Møllerens Hus Har du også besøgt vores nye hjemmeside? Hjemmesiden

Læs mere

Dagens program er: Regler for spil på. Tee sted. Green. Andre småting.

Dagens program er: Regler for spil på. Tee sted. Green. Andre småting. Dagens program er: Regler for spil på Tee sted. Green. Andre småting. SPIL på Tee sted Man skal slå ud mellem Teemarkeringerne og højst 2 køllelængder bagud. 2 køllelængder Spilleren må stå hvor han vil!

Læs mere

1. REGIONSGOLF !!!!

1. REGIONSGOLF !!!! 1. Regionsgolf 2015 2016!! 2. Undervisere søges! 3. Indspil v. Jørn Anderson 4. Hole in one 5. Herreklubben 6. HCA-G3 7. Parmatchklubben 8. Mandagspigerne 9 Suppegolf 10. Åben vintergolf 11. Begynderudvalget

Læs mere

BEGYNDERUDVALGET BEGYNDERMAPPE. Din guide til golfkørekortet

BEGYNDERUDVALGET BEGYNDERMAPPE. Din guide til golfkørekortet BEGYNDERMAPPE Din guide til golfkørekortet 1 Begynderudvalget 2016 Torben Schütt 50551045 tortov@webspeed.dk Henrik Mortensen 47333036/2532 2203 hmort@frederikssund.dk Preben Rasmussen 46733179/30253179

Læs mere

Velkommen til. Kr.995,- Prøvemedlem skab. Yngling/senior GODE OPLEVELSER RELATIONER - UDVIKLING

Velkommen til. Kr.995,- Prøvemedlem skab. Yngling/senior GODE OPLEVELSER RELATIONER - UDVIKLING Velkommen til Prøvemedlem skab. Yngling/senior 2017 Kr.995,- GODE OPLEVELSER RELATIONER - UDVIKLING Sådan kommer du i gang med at spille golf som YNGLING eller SENIOR i Viborg Golfklub. 2 Kig op til Kjeld

Læs mere

Mandagspigerne afholder ordinær generalforsamling

Mandagspigerne afholder ordinær generalforsamling 1. Generalforsamling 2. Mandagspigerne 3. Bagskabe 4. Begynderafdelingen 5. Parmatchklubben 6. Kaninklubben 7. HCA-G3 8. Herreklubben 9. Regionsgolf 10. Vi spiller golf 11. Juniorudvalget 1. GENERALFORSAMLING

Læs mere

Turneringskalender 2015

Turneringskalender 2015 APRIL Tirsdag 7 12.30-19.00 Gunstart 1-12 Herredag Åbningsturnering Herredag max 84 Texas Herredagsudvalg Torsdag 9 10.00-19.00 Gunstart 18 Damedag Åbningsturnering Damedag max 72 Stableford Damedagsudvalg

Læs mere

Turneringsform T.leder Bemærkninger. Margot. Sten. Kirsten S. Preben

Turneringsform T.leder Bemærkninger. Margot. Sten. Kirsten S. Preben Side 1 Dragsholm Golf Seniorklub Program 2014 Udg.1E Dato Mød e tid Turneringsform T.leder Bemærkninger 8.apr 15.apr Foursome, stableford note 3 og 11 Puttekonkurrence note 6 og 11 22.apr Hulspil:Københavner

Læs mere

Åbent Hus. Brugt udstyr søges. Resultater fra SuperSenior. Resultater fra Åbningsturneringen

Åbent Hus. Brugt udstyr søges. Resultater fra SuperSenior. Resultater fra Åbningsturneringen MOGENSTRU UP SYDSJÆLLANDS GOLFKLUB MOGENSTRUP Åbent Hus Brugt udstyr søges Resultater fra SuperSenior Resultater fra Åbningsturneringen Gahrn-Jensen Cup søndag den 17. april - sidste tilmelding torsdag

Læs mere

SYDSJÆLLANDS GOLFKLUB

SYDSJÆLLANDS GOLFKLUB MOGENSTRU UP SYDSJÆLLANDS GOLFKLUB MOGENSTRUP Vand på banen Generationsturnering 14. august Greensome 120 spillere Matas Elite Am/Am den 20. og 21. august Tilmelding i klubhuset eller til sekretariatet

Læs mere

D A N S K G O L F U N I O N. Golfkørekortet. Så er der ikke langt til 1. tee

D A N S K G O L F U N I O N. Golfkørekortet. Så er der ikke langt til 1. tee D A N S K G O L F U N I O N Golfkørekortet Så er der ikke langt til 1. tee Teori spil indhold til regelmøder teorispørgsmål H O V E D S P O N S O R Golfkørekortet Det skal du igennem Så er der ikke langt

Læs mere

Mvh. Kenneth. Tlf

Mvh. Kenneth. Tlf Tlf. 58 50 52 00 Medlemsnyt August 2016 Nyt fra formanden Kære medlemmer. Jeg vil gerne takke for opbakningen og beklage for den turbulente tid omkring min formandspost, jeg er utroligt glad for de mange

Læs mere

Waw for en weekend lige ved og langt fra

Waw for en weekend lige ved og langt fra Waw for en weekend lige ved og langt fra Her kommer der lidt ord omkring vores weekend på Rømø hvor vi spillet slutspil om DM i år Som i nok ved så måtte vi desværre nøjes med sølv i denne sæson men f

Læs mere

Nyhedsbrev April 2007

Nyhedsbrev April 2007 Nyhedsbrev April 2007 Sæsonen er i fuld gang husk Golfens dag! Nu er foråret kommet og der er gang i rigtig mange aktiviteter i Greve Golf Center. Vores næste store projekt bliver Golfens dag, hvor vi

Læs mere

Generel orientering af sekretariatet m.fl.:

Generel orientering af sekretariatet m.fl.: Til stede ved bestyrelsesmødet den 1. juni 2011: Bestyrelsen: Sekretariatet: Bjarne Freund-Poulsen (BFP) Claus Pedersen (CP) Karsten Skogstad (KS) Sussie Hørlyk (SH) Niels Rasmussen (NR) Johnny Poulsen

Læs mere

Dansk Baneguide

Dansk Baneguide Dansk Baneguide 009-00 Danish Air Photo Velkommen til Solrød Golf Klub Solrød Golf klub går nu ind i sin. fulde sæson som 8 huls golfbane. Og der er sket mangt og meget på de år som er gået, siden klubben

Læs mere

Generelle turneringsbetingelser for KM Sport Cup (Kvalifikation + Slutspil)

Generelle turneringsbetingelser for KM Sport Cup (Kvalifikation + Slutspil) Betingelser for deltagelse E-rækken: Rækken er for aktive fuldtidsmedlemmer med hjemmeklub i AGC, som af Klubbens Elitetræner, er vurderet egnet til at spille på et af klubbens hold i Danmarksturneringen.

Læs mere

Nyhedsbrev. Hedens golfklub Sponsorer i Klubben. Formanden har ordet. Nyhedsbrev

Nyhedsbrev. Hedens golfklub Sponsorer i Klubben. Formanden har ordet. Nyhedsbrev Hedens Golfklub juni. 2017 Hedens Golfklub xx. måned år Hedens golfklub 2017 Formanden har ordet Foråret er gået på held, og vi er nu godt på vej ind i sommerperioden. Vi håber derfor på mere stabilt vejr

Læs mere

Roskilde Golf Klub Nr. 83 September 2004

Roskilde Golf Klub Nr. 83 September 2004 Roskilde Golf Klub Nr. 83 September 2004 ROSKILDE GOLF KLUB Margrethehåbsvej 116 4000 Roskilde Formand: Lis Reisby 46 35 03 44 Bestyrelsesmedlemmer: Klaus Truesen..........46 37 25 75 Niels Yde.............46

Læs mere

Velkommen til. Derfor kan vi byde dig på en spændende golfrunde, hvor især indspil til greens skal være nøjagtige. God fornøjelse!

Velkommen til. Derfor kan vi byde dig på en spændende golfrunde, hvor især indspil til greens skal være nøjagtige. God fornøjelse! Baneguide H U L P L A C E R I N G E R Velkommen til Det er med stor glæde, vi kan præsentere dig for denne baneguide, til gavn for førstegangsbesøgende og som arbejdsredskab for spillere, der ønsker større

Læs mere

Orientering af sekretariatet:

Orientering af sekretariatet: Til stede ved bestyrelsesmødet den 2. december 2009: Bestyrelsen: Bjarne Freund-Poulsen (BFP) Christa Brandt Poulsen (CBP) Johnny Poulsen (JP) Karsten Skogstad (KS) Claus Pedersen (CP) Hans Kofod-Andersen

Læs mere

Velkommen til Odsherred Golfklub og rigtig god tur.

Velkommen til Odsherred Golfklub og rigtig god tur. Baneguide 2016 Velkommen til Odsherred Golfklub og rigtig god tur. Praktiske bemærkninger: Toiletfaciliteter findes efter 4. og 12. hul, samt i omklædningsrum i klubhuset (efter hul 9). Drikkevand findes

Læs mere

Dansk Baneguide 2013

Dansk Baneguide 2013 Dansk Baneguide 0 Golfklubben Hvide Klit Ønsker gæster og medlemmer velkommen til en god runde golf. Du kan selv gøre noget for at runden bliver god for dig selv og dine medspillere. Start til tiden og

Læs mere

Velkommen til. Derfor kan vi byde dig på en spændende golfrunde, hvor især indspil til greens skal være nøjagtige. God fornøjelse!

Velkommen til. Derfor kan vi byde dig på en spændende golfrunde, hvor især indspil til greens skal være nøjagtige. God fornøjelse! Baneguide Velkommen til Det er med stor glæde, vi kan præsentere dig for denne baneguide, til gavn for førstegangsbesøgende og som arbejdsredskab for spillere, der ønsker større udbytte af runder eller

Læs mere

Bestyrelsens beretning over året 2016

Bestyrelsens beretning over året 2016 Bestyrelsens beretning over året 2016 Velkommen til generalforsamling, hvor vi aflægger beretning for 2016. Vi indleder med at mindes de af vores medlemmer, som er gået bort i det forløbne år med et minuts

Læs mere

Norddjurs Golfklub Formandsmøde Dato: 19.02.13 Tidspunkt: Kl. 18.00. Dagsorden:

Norddjurs Golfklub Formandsmøde Dato: 19.02.13 Tidspunkt: Kl. 18.00. Dagsorden: Norddjurs Golfklub Formandsmøde Dato: 19.02.13 Tidspunkt: Kl. 18.00 Sted: klubhuset Ordstyrer. PM Dagsorden: Referent: RK Deltagere: bestyrelsen, formænd for de faste udvalg, formænd for klubber i klubben,

Læs mere

NÆSTVED GOLFKLUB - ÅRSBERETNINGER/REGNSKAB. Årsberetninger. fra udvalgene i Næstved Golfklub 2011. Samt Årsregnskab

NÆSTVED GOLFKLUB - ÅRSBERETNINGER/REGNSKAB. Årsberetninger. fra udvalgene i Næstved Golfklub 2011. Samt Årsregnskab NÆSTVED GOLFKLUB - ÅRSBERETNINGER/REGNSKAB Årsberetninger 2012 fra udvalgene i Næstved Golfklub 2011 Samt Årsregnskab NÆSTVED GOLFKLUB - ÅRSBERETNINGER/REGNSKAB Årsberetning fra Sponsorudvalget 2012 Netop

Læs mere

Medlemsnyt September 2017

Medlemsnyt September 2017 Medlemsnyt September 2017 Åbningstider i sekretariatet: Mandag OBS NY TID kl. 13.00 17.00 Tirsdag til torsdag kl. 8.00 16.00 Fredag kl. 8.00 15.00 Lørdag og søndag kl. 8.00 13.00 Åbningstider i proshoppen:

Læs mere

Lokale regler for 18-huls bane

Lokale regler for 18-huls bane Baneguide 2014 Lokale regler for 18-huls bane 1. Banemarkeringer kan være pæle, plader eller spraymaling. Hvide pæle : Out of bounds. Gule markeringer : Vandhazard. Røde markeringer : Parallel vandhazard.

Læs mere

ÅRET DER GIK. Og lidt om det kommende år

ÅRET DER GIK. Og lidt om det kommende år ÅRET DER GIK Og lidt om det kommende år INDHOLD 3 Passebækgård A/S 5 Greenkeeperen 6 Sponsormatch 2017 7 Klubmestre 2016 8 Hole-in-on 2016 9 Tak til vores sponsorer ÅRET DER GIK side 2 PASSEBÆKGÅRD A/S

Læs mere

MANNEKLUBBEN. GENERALFORSAMLING ONSDAG DEN 25. OKTOBER 2017 (beretningen af formand Finn Kørvel)

MANNEKLUBBEN. GENERALFORSAMLING ONSDAG DEN 25. OKTOBER 2017 (beretningen af formand Finn Kørvel) MANNEKLUBBEN GENERALFORSAMLING ONSDAG DEN 25. OKTOBER 2017 (beretningen af formand Finn Kørvel) VELKOMST: Velkommen til Manneklubbens generalforsamlingen. Klubben består i dag af 86 medlemmer. VI MINDES

Læs mere

Søllerød Golfklub. 18 huls banen

Søllerød Golfklub. 18 huls banen Søllerød Golfklub 18 huls banen Søllerød Golfklub - 18 huls banen Velkommen Velkommen til Søllerød Golfklub! Hjertelig velkommen til en af Nordsjællands smukkeste og mest varierede golfbaner beliggende

Læs mere

VELKOMMEN TIL DEN 34. UDGAVE AF KOKKEDAL UGEN

VELKOMMEN TIL DEN 34. UDGAVE AF KOKKEDAL UGEN VELKOMMEN TIL DEN 34. UDGAVE AF KOKKEDAL UGEN VI GLÆDER OS TIL AT BYDE DIG PÅ EN UGE MED SJOVE GOLFOPLEVELSER I MUNTERT, SOCIALT SAMVÆR.. TILSAT KULINARISKE INDSLAG, LIFLIGE DRIKKE OG EN HERLIG AFSLUTNINGSAFTEN.

Læs mere

MOLLERUP GOLF CLUB. Bestyrelsesmøde 16. juni 2008

MOLLERUP GOLF CLUB. Bestyrelsesmøde 16. juni 2008 MOLLERUP GOLF CLUB Bestyrelsesmøde 16. juni 2008 Der var indkaldt til bestyrelsesmøde for MOLLERUP GOLF CLUB kl. 17.00 den 16. JUNI 2008 i klubbens lokaler Mollerupvej 7 Risskov. Til stede: var bestyrelsen

Læs mere

Nordea Fyn Tour. Oktober Turneringsbetingelser for 2012: Sponsor: Nordea Fonden. Benævnes i daglig tale Nordea.

Nordea Fyn Tour. Oktober Turneringsbetingelser for 2012: Sponsor: Nordea Fonden. Benævnes i daglig tale Nordea. Nordea Fyn Tour Oktober 2011 Turneringsbetingelser for 2012: Sponsor: Nordea Fonden. Benævnes i daglig tale Nordea. Fyn Tour er et samarbejde mellem de fynske golfklubbers, Langelands Golfklubs og Ærø

Læs mere

Information til nye golfspillere

Information til nye golfspillere Odder Golfklub Information til nye golfspillere Odder Golfklub byder dig velkommen som ny golfspiller Vi håber, du får den samme fornøjelse af golf som alle vi andre Med denne folder, vil vi gerne byde

Læs mere

Turneringsprogram 2017

Turneringsprogram 2017 Turneringsprogram 2017 Information fra turneringsudvalget om aktiviteter for året 2017. Der sker en del forandringer i forhold til sidste års turneringsplan. Der er ikke så mange turneringer. Vi gentager

Læs mere

Agenda. Hvem er juniorafdelingen Protræner Træning Turneringer Lillebrorlotteri Sponsorer Pigegolf Danmarksturneringen Hjemmesiden Afslutning

Agenda. Hvem er juniorafdelingen Protræner Træning Turneringer Lillebrorlotteri Sponsorer Pigegolf Danmarksturneringen Hjemmesiden Afslutning Agenda Hvem er juniorafdelingen Protræner Træning Turneringer Lillebrorlotteri Sponsorer Pigegolf Danmarksturneringen Hjemmesiden Afslutning Juniorafdelingen Juniorer pr. 1.3.2015 162 juniormedlemmer 46

Læs mere

SYDSJÆLLANDS GOLFKLUB

SYDSJÆLLANDS GOLFKLUB MOGENSTRU UP SYDSJÆLLANDS GOLFKLUB MOGENSTRUP Resultater fra Matas Elite Am/Am den 20. og 21. august Parmatchturnering Bridgeklubben Medlemsundersøgelse er på trapperne...kommer i denne uge 12. NYHEDSBREV

Læs mere

Husketavlen. Specielle begivenheder 2013. http://www.benniksgaardgolf.dk/dameklubben

Husketavlen. Specielle begivenheder 2013. http://www.benniksgaardgolf.dk/dameklubben Husketavlen Vi spiller med teeoff fra kl. 15:00 til kl. 16:30, dog har vi i år givet tilladelse til teeoff fra kl. 06:00 til 16:30. Vi spiller i 2 serier fordelt med lige antal deltager pr. serie på selve

Læs mere

Nystrup Start Thisted Forsikring

Nystrup Start Thisted Forsikring Nystrup Start Thisted Forsikring De spillere kom nærmest flaget på par3-hullerne 4, 8 og 11. Det er fra venstre mod højre Else Thomsen, Mikkel T. Pedersen, Sigurd Skovborg, Thora Nielsen, Grethe Nystrup

Læs mere

OPFORDRING/BØN FRA GREENKEEPERNE

OPFORDRING/BØN FRA GREENKEEPERNE Redaktion: Kommunikationsudvalget * Indlæg mailes til nyt@norddjursgolf.dk * Deadline den. 30. i md. Dette er 3. udgave af Nyhedsmailen for Norddjurs Golfklub maj udgivelsen. Vi vil bestræbe os på at bringe

Læs mere

De seneste års forbedringer.

De seneste års forbedringer. INDLEDNING Albertslund Golfbane placeret i et gammelt kulturområde, tæt ved Store Vejleå og afgrænset mod sydøst af motorring 4, og mod vest en cykel/gangsti der støder op til kommunegrænsen til Høje-Taastrup.

Læs mere

Ungdomsundervisning 2012

Ungdomsundervisning 2012 1 Ungdomsundervisning 2012 Sådan kommer du i gang med ungdomsgolf på Lyngbygaard Lyngbygårdsvej 29, 8220 Brabrand. Tlf 8744 1070 info@lyg.dk www.lyg.dk Kære junior / ungdomsspiller Velkommen på Lyngbygaard

Læs mere

Månedsmagasinet Cross Court

Månedsmagasinet Cross Court Månedsmagasinet Cross Court SIDSTE NYT Hygge på lørdag Årgang 3 Udgave 12 1.holdet debuterer i 1.division... Motionist camp søndag 10.00-13.00 1.holdet debuterer lørdag den 28.oktober kl. 10.00 hjemme...

Læs mere

Allerførst vil bestyrelsen gerne ønske alle et godt nytår med håbet om en super sæson for alle.

Allerførst vil bestyrelsen gerne ønske alle et godt nytår med håbet om en super sæson for alle. Til stede ved bestyrelsesmødet den 6. januar 2010: Bestyrelsen: Bjarne Freund-Poulsen (BFP) Christa Brandt Poulsen (CBP) Johnny Poulsen (JP) Karsten Skogstad (KS) Claus Pedersen (CP) Hans Kofod-Andersen

Læs mere

Generelle turneringsbetingelser

Generelle turneringsbetingelser Generelle turneringsbetingelser i Generelle turneringsbetingelser i Viborg Golfklub 1 1.1. Tilmelding Der åbnes op for tilmelding senest 2 uger før turneringen afholdes, og fristen for tilmelding udløber

Læs mere

1. Valg af dirigent Preben Bagger blev valgt som dirigent og konstaterede, at generalforsamlingen var lovligt indvarslet og beslutningsdygtig.

1. Valg af dirigent Preben Bagger blev valgt som dirigent og konstaterede, at generalforsamlingen var lovligt indvarslet og beslutningsdygtig. Mødereferat Dato: 2. marts 2006 Referent: Henning Parbo Generalforsamling i Birkemose Golf Club Tid: Onsdag, den 1. marts 2006, kl. 19:00-20:00 Sted: Restaurant Birkemose Dagsorden: 1. Valg af dirigent

Læs mere

Golf i Brønderslev En tur ned ad Memory Lane" en golffamilies 40 års tilbageblik.

Golf i Brønderslev En tur ned ad Memory Lane en golffamilies 40 års tilbageblik. Golf i Brønderslev En tur ned ad Memory Lane" en golffamilies 40 års tilbageblik. I 1972 kom der en golfbane til byen, og så med den en ENGLÆNDER!!! som træner - Det var noget underligt noget! Men efter

Læs mere

VELKOMMEN til informationsmøde i Juniorafdelingen

VELKOMMEN til informationsmøde i Juniorafdelingen VELKOMMEN til informationsmøde i Juniorafdelingen Program: 1. Velkomst 2. MGC junior afdeling / hjemmeside 3. MGC juniorudvalg 4. Visioner for juniorafdelingen 5. MGC Pro er / Golfudstyr 6. Træning / Træningshold

Læs mere

Velkommen. Herreklubben Nivå Golf Klub. Generalforsamling 2013

Velkommen. Herreklubben Nivå Golf Klub. Generalforsamling 2013 Velkommen Herreklubben Nivå Golf Klub Generalforsamling 2013 NCC 2013-04-18 1 Agenda Velkommen & Indskrivning Generalforsamling Spisning NCC 2013-04-18 2 Dirigent / Beretning 1. Valg af dirigent 2. Beretning

Læs mere

Nyheder 2004 Afslutningsmatch

Nyheder 2004 Afslutningsmatch Nyheder 2004 Afslutningsmatch Dagens vindere : Torsdag den 30. september afholdtes Afslutningsmatch for Juniorer. Vi spiller en social stableford holdmatch over 9-huller, hvorefter der er spisning med

Læs mere

Velkommen til sæson 2018

Velkommen til sæson 2018 Klub 37 2018 Velkommen til sæson 2018 Klub 37 vil gerne byde alle både gamle Begyndere og ikke mindst nye Klub 37 medlemmer velkommen til en fantastisk og frisk golf sæson. Her får du et hurtigt overblik

Læs mere

Nyhedsbrev fra MIK fodbold

Nyhedsbrev fra MIK fodbold Nyhedsbrev fra MIK fodbold Sommeren er i fuld gang og for en stund er fodbolden erstattet af ferie og afslapning. Dette skal dog ikke forhindre MIK fodbold i at gøre status over forårets bedrifter og kigge

Læs mere

Orientering af sekretariatet:

Orientering af sekretariatet: Til stede ved bestyrelsesmødet den 4. november 2009: Bestyrelsen: Sekretariatet: Fraværende: Bjarne Freund-Poulsen (BFP) Christa Brandt Poulsen (CBP) Johnny Poulsen (JP) Karsten Skogstad (KS) Claus Pedersen

Læs mere

Indslag om golfregler i forbindelse med damedag på Simons

Indslag om golfregler i forbindelse med damedag på Simons Tirsdag den 19. april 2016 Indslag om golfregler i forbindelse med damedag på Simons Klager over aftenens indslag afleveres her ved regelentusiast Flemming Engelhardt J 1 PROGRAM Et par konkrete regler,

Læs mere

PROGRAM 2009 T R E H Ø J E G O L F K L U B

PROGRAM 2009 T R E H Ø J E G O L F K L U B PROGRAM 2009 T R E H Ø J E G O L F K L U B MEDLEMSBETINGELSER Alle kvindelige medlemmer af Trehøje Golfklub, der er over 18 år, og har hcp 40 eller derunder kan være medlem af Trehøje-Pigerne. Vi spiller

Læs mere

Nyhedsbrev marts 2014

Nyhedsbrev marts 2014 Nyhedsbrev marts 2014 marts 2014 Ny leder i Roskilde Golf Klub Det er med stor glæde, at bestyrelsen kan præsentere Thomas Wichmann som klubbens ny forretningsfører. Thomas har de seneste 5 år været ansat

Læs mere

Referat Bestyrelsesmøde d. 12. juni Dagsorden. Sted: Kanehøjgaard, Ishøj Golfklub Tid: kl

Referat Bestyrelsesmøde d. 12. juni Dagsorden. Sted: Kanehøjgaard, Ishøj Golfklub Tid: kl Referat Bestyrelsesmøde d. 12. juni 2017 Sted: Kanehøjgaard, Ishøj Golfklub Tid: kl. 19.00 21.00 Indkaldt Klaus Gundertofte (KG) Jesper R. Hørning (JRH) Peter Langballe Sørensen (PLS) Peter Bundgaard Hansen

Læs mere

Du spiller primært mod dig selv, men alligevel er Golf en meget social sport

Du spiller primært mod dig selv, men alligevel er Golf en meget social sport Regelundervisning 1 Oversigt 1. Introduktion 2. Regelbøgerne 3. Gennemgang af et golfhul 4. Fore 5. Påklædning. 6. Kaninprøve 7. Begynderkort 1 / prøvemedlemskort. 8. Begynderprogram 2. 9. Begynderturneringer

Læs mere

Juniorafdelingen Sæson 2014

Juniorafdelingen Sæson 2014 Juniorafdelingen Sæson 2014 Velkommen til endnu en golfsæson i Odsherred Golfklub Så er det tid til at planlægge sæsonens golfaktiviteter, og denne folder er et godt redskab for dig og din familie så sørg

Læs mere

Nyt fra Roskilde Golf Klub

Nyt fra Roskilde Golf Klub Nyt fra Roskilde Golf Klub April 2015 Dette nyhedsbrev blev sendt ud på mail med billeder og links. Her er informationen samlet i ét dokument. Kære medlemmer, Generalforsamlingen måtte af sikkerhedsmæssige

Læs mere

Interview med chefgreenkeeper Adam Evans

Interview med chefgreenkeeper Adam Evans Interview med chefgreenkeeper Adam Evans v/mogens Damm Dette interview blev lavet d. 21.januar, 2016, nogle dage før Adam tiltræder sit nye arbejde som chefgreenkeeper i Frederikshavn Golf Klub. Adam Evans

Læs mere

Referat fra bestyrelsesmødet den 27. maj Sted: Kanehøjgaard Tid: kl. 19:00. Indkaldt:

Referat fra bestyrelsesmødet den 27. maj Sted: Kanehøjgaard Tid: kl. 19:00. Indkaldt: Referat fra bestyrelsesmødet den 27. maj 2013 Sted: Kanehøjgaard Tid: kl. 19:00 Indkaldt: Klaus Gundertofte (KG) Torben Rydiander (TR) Peter Bundgaard Hansen (PBH) Jesper R. Hørning (JRH) Peter Langballe

Læs mere

Dansk Militært Idrætsforbund JUN 2015 KAPITEL 18 GOLF. Der henvises generelt til DMI bestemmelser for stævnevirksomhed, jf. kap. 3.

Dansk Militært Idrætsforbund JUN 2015 KAPITEL 18 GOLF. Der henvises generelt til DMI bestemmelser for stævnevirksomhed, jf. kap. 3. KAPITEL 18 GOLF Der henvises generelt til DMI bestemmelser for stævnevirksomhed, jf. kap. 3. Yderligere henvises der til stævnemanualen. A. GENERELT Forbundsmesterskabet i golf, er en golfturneringen der

Læs mere

Bestyrelsens beretning 2013

Bestyrelsens beretning 2013 Bestyrelsens beretning 2013 Økonomi Golfklubberne i Danmark har det svært i disse tider, klubber går konkurs og der kæmpes om medlemmerne. I vores nærområde gik Greve Golf Klub konkurs i foråret 2012,

Læs mere

Vi er i år 31 juniorer. 4 nye har meldt sig ind. Det er jo bare herligt. Et stort velkommen til de nye Juniorer. Ta godt i mod dem.

Vi er i år 31 juniorer. 4 nye har meldt sig ind. Det er jo bare herligt. Et stort velkommen til de nye Juniorer. Ta godt i mod dem. Kære alle, Hermed får I et forårs-nyhedsbrev. Sæsonen er kommet rigtig godt i gang. Der har været fuld aktivitet på træningsanlægget og flere af jer har fået spillet en del runder og øvet svinget så det

Læs mere

Kære medlem. Dan Berthelin Formand Golfafdelingen

Kære medlem. Dan Berthelin Formand Golfafdelingen Kære medlem. Det er mig en fornøjelse at kunne byde velkommen til Golfafdelingens Klubmesterskab 2010, som er vores 10-års-jubilæumsmatch. Klubmesterskabet er et af de vigtigste elementer i bestyrelsens

Læs mere

Herreklubben. Jens takkede for valget, og kunne bekræfte, at der var rettidigt og lovligt indkaldt til generalforsamlingen.

Herreklubben. Jens takkede for valget, og kunne bekræfte, at der var rettidigt og lovligt indkaldt til generalforsamlingen. Herreklubben Referat Ordinær Generalforsamling Lørdag den 31. oktober 2015 kl. 19.00. på Æ Knapp. Deltager: 41 medlemmer af Herreklubben. Velkomst ved Herreklubbens formand: Asger S. Schmidt Dagsorden:

Læs mere

Generalforsamling 2008. Velkommen til generalforsamling 2008. Baneomlægning:

Generalforsamling 2008. Velkommen til generalforsamling 2008. Baneomlægning: 1 Generalforsamling 2008 Velkommen til generalforsamling 2008. Baneomlægning: Bestyrelsen har i lang tid beskæftiget sig med tanken om en baneomlægning som allerede udtrykt i klubbens værdigrundlag fra

Læs mere

Dansk Baneguide 2013/2014. Midtsjællands Golfcenter

Dansk Baneguide 2013/2014. Midtsjællands Golfcenter Dansk Baneguide 2013/2014 Midtsjællands Golfcenter Velkommen til Midtsjællands Golfklub! Midtsjællands Golfklub er en unik klub, der går nye veje og tilbyder medlemskab til en attraktiv pris, så flest

Læs mere

Dansk Politiidrætsforbund. Nordsjælland Open. den 12. september Arrangør: PI Nordsjælland

Dansk Politiidrætsforbund. Nordsjælland Open. den 12. september Arrangør: PI Nordsjælland Dansk Politiidrætsforbund Nordsjælland Open den 12. september 2014 Arrangør: PI Nordsjælland Velkommen til Nordsjælland Open i golf 2014 Det er en stor glæde at byde kollegaer, sportsudøvere, dommere,

Læs mere

Nielsens Fødselsdagsturnering. Giv en ven en gratis golfoplevelse. FritspilsAftale med Korsør. SuperSenior

Nielsens Fødselsdagsturnering. Giv en ven en gratis golfoplevelse. FritspilsAftale med Korsør. SuperSenior MOGENSTRU UP SYDSJÆLLANDS GOLFKLUB MOGENSTRUP Nielsens Fødselsdagsturnering Giv en ven en gratis golfoplevelse FritspilsAftale med Korsør Hvordan gør du når du kommer til Korsør? SuperSenior 9. NYHEDSBREV

Læs mere