nr. 86 maj 05 Roskilde Golf Klub VÆRS GO Tag det nye klubblad HUSK Ryder Cup med Steen Tinning lørdag den 11. juni

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "nr. 86 maj 05 Roskilde Golf Klub VÆRS GO Tag det nye klubblad HUSK Ryder Cup med Steen Tinning lørdag den 11. juni"

Transkript

1 Roskilde Golf Klub nr. 86 maj 05 VÆRS GO Tag det nye klubblad med hjem HUSK Ryder Cup med Steen Tinning lørdag den 11. juni

2 Nyt blad af Redaktionen Du sidder lige nu med Roskilde Golf Klubs nye klubblad i hånden. Vi har brugt meget tid og energi på at lave et nyt medlemsblad, hvor vi føler, vi har taget de gode elementer fra det gamle blad og tilføjet en række nye. Bladet vil udkomme oftere i løbet af sæsonen. På den måde håber vi, at informationer og nyheder kommer hurtigere frem til alle medlemmer. Men ikke kun i klubbladet. Informationsudvalget vil i samarbejde med sekretariatet styrke informationsstrømmen i alle medier. Her tænker vi særligt på nettet, hvor vores hjemmeside bliver vigtigere og vigtigere. Derfor vil vi endnu engang opfordre alle til jævnligt at kigge forbi I år vil vore trænere Mads & Madsen i hvert nummer give os alle sammen en lille illustreret golfl ektion, som vi alle forhåbentlig kan lære noget af. Et blad som kommer oftere end før, kræver også noget af medlemmerne. Vi håber at de tættere deadlines og udgivelses datoer, giver alle lyst til at bidrage med stof. Det kan være færdige artikler, idéer til historier, input eller debatindlæg. Send en mail til informationsudvalget, eller tag en snak med os i klubhuset. Bladet er hele klubbens blad. Ikke kun informationsudvalget. God læselyst ONE HOLE IN Den 11. april lavede Morten Lund Solgaard hole in one på hul 7. Morten brugte sit 9-jern. Få træning af Steen Tinning Som led i det samarbejde Roskilde Golf Klub har indledt med Steen Tinning, får medlemmerne nu mulighed for at købe en clinic med den tidligere Europatour spiller. Fem gange i løbet af sæsonen afholder Steen clinic med følgende indhold: 1½ times fællestræning. Sandwich med øl/vand kombineret med smalltalk med Steen. Spil i tre hold, hvor Steen spiller tre huller med hvert hold Holdene har plads til ni spillere, og prisen pr. deltager er 500 kr. Clinic en afholdes på fl g. dage: Torsdag d. 19. maj kl Tirsdag d. 24. maj kl Tirsdag d. 7. juni kl Torsdag d. 9. juni kl Onsdag d. 3. august kl Tilmelding og betaling foregår i sekretariatet eller på ADVOKATFIRMAET ROAR ALLEHELGENSGADE ROSKILDE NIELS KRÜGER. JØRGEN V. LINDELIUS THOMAS FOGT. OLE BUSCK-RASMUSSEN MIKAEL ERNTOFT KRÜGER

3 Joan stopper i sekretariatet Efter syv år har Joan Christiansen valgt at opsige sin stilling i klubbens sekretariat pr. 31. august Roskilde Golf Klub beklager Joans beslutning og benytter lejligheden til at takke Joan for den store indsats hun har ydet for klubben i de seneste syv år. Samtidig håber vi Joan vil nyde den tid der nu bliver til rådighed for spillet på golfbanen. RoGK møder Tinnings All Stars Som led i samarbejdet med Steen Tinning møder 12 spillere fra Roskilde Golfklub Steen Tinning og 11 af hans venner. I skrivende stund er navnene på de 11 ikke bekræftet, men det er tidligere sportsstjerner og tv personer. Matchen bliver spillet som en mini Ryder Cup med seks fourballs. Roskilde stiller op med spillende kaptajn Klaus Truesen, vinderne fra A- og B-rækken ved årets to første matcher, samt syv wild card spillere, som er udvalgt i samarbejde med Steen Tinning. Matchen bliver spillet lørdag den 11. juni, med præsentation af holdene kl Der er selvfølgelig gratis adgang, og alle er mere end velkomne til at komme og bakke op om arrangementet. Golf & ferie af Lisbeth, Cafe 19 Jeg afholdte en uges ferie i sommeren 2004 dette kunne heldigvis lade sig gøre i kraft af gode medarbejdere og sikke en ferie! Jeg blev lokket til at deltage i et højskoleophold på Sønderborg Idrætshøjskole (www.ihs.dk) det har jeg ikke et øjeblik fortrudt! Opholdet var rigtig godt tilrettelagt, med skema fra 8 morgen til sen aften. Hver eftermiddag var vi på Benniksgaard Golf Klubs bane, hvor vi havde undervisning ca. 1 ½ time og derefter var der forskellige former for matcher på 9 huller. Om fredagen spillede vi 18 huller på Sønderjyllands Golf Klubs bane som afslutning på kurset og med efterfølgende fest på højskolen. Jeg fandt ud af, at denne form for ferie er meget givende og afstressende, da man ikke har tid til andet end at følge skemaet. Meget socialt - du møder en masse søde og spændende mennesker. Der er god forplejning og masser af motion (og ikke mindst endelig en ferie uden at skulle på kur bagefter!). En oplevelse et sted i Danmark, som er så utroligt smukt, så der går lang tid, før man er kommet ned på jorden igen. En sådan ferie kan kun anbefales. Samtidig ønsker vi i Café 19 medlemmerne velkommen til sæsonen 2005 og siger tak for jeres altid søde og venlige tone overfor mig og mine medarbejdere forhåbentlig lang tid fremover. Jeg tager gerne imod bestillinger til private såvel som fi rmarelaterede fester/begivenheder, også ud af huset Om aftenen vil der blive afholdt en klubfest med grillmad fra Café 19. Tilmelding og pris på aftenens fest og spisning bliver meddelt på hjemmesiden, samt ved opslag i klubhuset. Statsautoriserede revisorer Jesper Falk, Finn Lyngvig, Palle Sundstrøm, Palle Kubach, Lissen Fagerlin Hammer Ro s Torv 33, 4000 Roskilde, telefon

4 Nyt fra baneudvalget af Baneudvalget Greens kom godt igennem vinteren uden sygdomsangreb. Nattefrosten var længe om at slippe sit greb, hvilket bevirkede meget lav græsvækst grundet de lave temperaturer og manglende nedbør i hele april måned. Men nu er forhåbelig en god sæson i gang. Hul 4 er færdigt, der er plantet nye træer, fairwaybunker er etableret og greenbunker er erstattet af en sø. Der er etableret toilet med træk og slip i den gamle værkstedsbygning - det samlede indtryk af hullet er blevet rigtig fl ot. og dermed skal sagen til videre behandling i amtet. På den baggrund har vi holdt møde med Botanisk Forening om sagen. Vi afventer nu en forhåbelig hurtig og positiv afgørelse fra amtet. STØRRE ARBEJDER I MAJ: Vandproblemerne omkring 150 m mærket på drivingrange løses med en stor faskine, som skal opsamle vandet i området og føre det videre i drænet ned til det lille vandhul på naboejendommen. Herfra etablerer vi i samarbejde med kommunen rør- og drænledning ned til og over fairway på hul 18, hvor vi ligeledes har vandproblemer (om vinteren). Søen vest for klubhuset vil blive renset op; herefter bliver der opsat springvand i den lille sø samt beplantet med rhododendron på søkanten. Vis hensyn Den er igen gal med respekten for greenkeepernes arbejde, siger Hans Henrik Hagelund efter en kedelig episode på en damedag sidst i april. Husk, at når en greenkeeper kører eller går og arbejder i nærheden af os, så, skal vi vente til han er så langt væk, at vi under ingen omstændigheder kan nå ham, eller vi skal vente med at slå, til han har givet os tegn til at spille bolden. Lake Matas Der arbejdes som bekendt med at fl ytte 11. tee ud på tangen mellem vand-bassinerne, så teestedet kommer tilbage til den oprindelige placering fra banens anlæggelse. Vi skal vente, vente og atter vente. Hvis greenkeeperen ikke giver os tegn til at spille bolden, skal vi ganske enkelt vente, til han er færdig med sit arbejde. Greenkeeperne skal have fred til at passe deres arbejde (og vores golfbane). De er fredet i klasse A. Der har været høringsperiode i april på projektet samt et positivt møde med Danmarks Naturfredningsforening, som efter mødet ikke havde indvendinger mod fl ytningen af teestederne; men dagen før høringsperiodens udløb kom der en indsigelse fra Dansk Botanisk Forening, Skomagergade 26. telefon Algade 39. telefon

5 Golfregler i praksis - Hul 3 af Olaf Irgens for to køllelængder til siden, eller bag bolden på en linie fra fl aget, eller gå tilbage og slå en ny bold fra det sted, hvor hans drive lå. I alle tilfælde med et straffeslag. Og koglen skal blive liggende, indtil der er slået. (Regel 28) B prøvede at slå bolden på højre side for at undgå træerne, men opdager, da han kommer frem, at bolden ligger næsten i vanddammen og inden for de gule pæle, men dog spilbar. Husk nu at du ikke må berøre noget i hazarden med køllen, siger A. Det kan du tro, svarer den regelkyndige, jeg skal ikke have noget straffeslag. ( 13-4/b) Ja, selv med hcp-nøgle 12 kan hul 3 volde problemer, også selv om vi ikke taler om puttning fra greenens øverste del! Vores tre venner A, B og C er nu kommet til hul 3. A s drive ender i bunkeren i venstre side, B s bold havner inde blandt træerne til højre, mens C klarer frisag og ligger midt på fairway. Nede ved bunkeren kan A ikke se sin bold. Bunkeren er nemlig fuld af løv. Det svarer til tabt bold siger C. Du må slå en ny. Men B, som kender golfreglerne, kan forklare A, at han kan stikke, skrabe eller rive med en kølle så meget han vil for at fi nde bolden, og selv om han derved kommer til at fl ytte bolden, er der ingen straf. Når bolden er fundet, skal den, hvis den har fl yttet sig, genplaceres og dækkes med løv igen, således at kun toppen af bolden er synlig. (Regel 12-1). ONE HOLE IN Den 30. april lavede Annette F. Larsen hole in one på hul 5. Annette brugte sin 7-kølle. B s bold ligger helt tæt ind til et træ, så han ikke kan komme til at slå til den. Han kan heller ikke komme fri af træerne ved at gå to køllelængder ud til siden. Han må derfor droppe bolden bag træerne, på en linie fra fl aget, over det sted hvor bolden lå, men så langt bagud han ønsker med et straffeslag. (Regel 28) C s andet slag havner i venstre greenbunker, hvilket vel ikke skulle være det store problem. Men da C kommer frem, kan han se en stor kogle lige bag bolden, hvilket vil gøre hans slag nærmest umuligt. Jeg erklærer bolden uspillelig, siger C og vil til at droppe bolden bag bunkeren. Men den regelkyndige B stopper ham og forklarer, at han skam skal droppe i bunkeren, enten inden Danske Golfbaner 2005 kan afhentes i sekretariatet. LYS. KRAFT. ELVARME EDB & SVAGSTRØMINST. DØGNSERVICE

6 Tips pro erne fra Bestil tid til træning telefon: Korrekt opstilling OPSTILLING SET FRA SIDEN For at opnå den rigtige opstilling skal knæene være bøjet akkurat så meget at en linie trukket fra knæ til hofteben er paralel med skaftet på jernet. Armene er løsthængende og peger lige ned i jorden. EN LINIE TRUKKET fra hælen og op gennem knæet vil ved korrekt opstilling være paralel med rygsøjlen. BOLDENS PLACERING I OPSTILLING Ved slag med køller placeres bolden ud for ventre hæl. Ved slag med jern fl yttes bolden gradvist fra ventre hæl og tilbage i stancen, hvor de længste jern spilles lidt indenfor venstre hæl og korteste jern spilles fra midten af stancen. OPSTILLING SET FORFRA Vægten er fordelt ligeligt på højre og venstre ben og hovedet holdes en smule bag bolden. Læg mærke til at højre skulder er lavere end venstre, fordi højre hånd er under den venstre. POSITION VED IMPACT Vægten er skiftet over til venstre og hænderne er lidt foran bolden ved impact. Højre hæl er løftet en smule fra jorden. telefon ::: Statsautoriserede revisorer Ahlgade Holbæk. tele:

7 Johanne Søndag den 1. maj blev årets første turnering spillet i Roskilde Golfklub. BG Bank og Ernst & Young var sponsorer for en velbesøgt turnering med hele 112 deltagere. Vejret var perfekt, og der var rigtig mange gode scores. Den fl otteste af dem alle stod 12-årige Johanne Heidebo Svendsen for. Hun vandt suverænt A-rækken med en imponerende score på bare 67 slag. Johanne startede med at spille golf i RoGK, Johanne Heidebo Svendsen da hun var 8 år, og året efter blev hun årets junior i klubbens juniorafdeling. I 2004 vandt hun den landsdækkende Juniorcup i rækken for piger under 12 år. Johanne har overvintret i hcp. 15,4, men er vokset et godt stykke i vinterens løb, hvor hun med stort udbytte både golfmæssigt og socialt har deltaget i DGU s talentpige samlinger for årige piger. På juniordagen torsdag før åbningsmatchen spillede hun sig således ned i hcp. 13,3 og i søndags blev der trukket yderligere fra til hcp. 11,8. Johannes målsætning for sæsonen er at stabilisere sit spil omkring hcp. 10 og spille godt på nogle af de mindre ranglisteturneringer for juniorer - og så selvfølgelig at vinde Juniorcuppen igen i år! Ud over præmierne, sikrede Johanne sig, sammen med vinderen af B-rækken, Per Hansen en plads på RoGKs Ryder Cup, der møder Steen Tinnings udvalgte den 11. juni. Tillykke til dem begge to. RESULTATET AF TURNERINGEN: A-rækken slagspil: 1 Johanne Heidebo Svendsen 67, 2 Frederik Hammerich 70, 3 Rene Christiansen 71, 4 Bente Skive 71, 5 Anders Sigdal 72, 6 Tage Sørensen 72, 7 Hanne Møller 72, 8 Christian Holt 72, B-rækken stableford: 1 Per Hansen 45, 2 Kurt Nielsen 41, 3 Claus Møller 40, 4 Lill Heidebo 39, 5 Michael Olsen 38 C-rækken stableford: 1 Henrik Lyngkjær 40, 2 Solveig Esmann 37, 3 Poul Erik Pyndt 32 Følgende var tættest på hullet på de tre par 3 huller: - hul 5 Jan B. Nielsen, - hul 7 Lars Carlsen, - hul 13 Ulrik Wesselhoff, - hul 17 Lisbeth Jonstrup Længste drive, herrer: Tage Sørensen Længste drive, damer: Johanne Heidebo Svendsen Blandet start for eliten I weekenden den 30. april/ 1. maj spillede RoGKs tre elitehold deres første kampe. Formatet i Danmarksturnering er ændret op til denne sæson, så man nu spiller både ude og hjemme mod alle hold i puljen. Begge herrehold begyndte sæsonen med to udekampe, og to sejre. 1. holdet i 3. division vandt 8-6 over Køge, mens 2. holdet slog Albertslund hele 11-3 i Danmarksserien. Deværre kunne ingen af holdene leve op til de fl otte resultater om søndagen. Her blev det til to nederlag. Albertslunds 1. hold slog RoGKs 1. hold med 11-3, mens Harekær sendte 2. holdet hjem med et 10-4 nederlag. Næste gang de to skal i aktion er i weekenden den 4./5. juni. Her spiller begge hold på hjemmebane, så kig forbi klubben, hvis du vil se vores bedste spillere i aktion. PIGERNE TABTE Sidste år rykkede elitepigerne op i 2. division. Desværre fi k de en svær start på den nye turnering. På hjemmebane mod Storstrømmen tabte holdet 7-2, mens det i søndagens opgør i Odsherred også blev til et 7-2 nederlag. Pigerne skal også i aktion i den første weekend i juni. De har dog to udekampe foran sig ALGADE ROSKILDE.

8 Aktivitetskalender maj & juni 2005 kalenderen er vejledende, tjek opslag og MAJ 15. PINSEMATCH Matchen er spilles som 18 hullers greensome stableford og er for A/B/C/D rækken. Danish FOOD Company A/S Bødkervej Holbæk 22. FINN J. POULSEN MATCH A rækken slagspil, B +C rækken stableford. JUNI 4. ELITEHERRERNES 1. og 2. hold spiller i Roskilde, Tee off kl ELITEHERRERNES 1. og 2. hold spiller i Roskilde, Tee off kl MATCH PÅ PAR 3 BANEN for passive medlemmer. 11. RYDER CUP MOD STEEN TINNING Allstars kl Grillfest om aftenen. 12. ROSKILDE BANK MATCH A-rækken slagspil, B +C rækken stableford. 15. DEADLINE på næste klubblad MATAS MATCH 36 hullers holdmatch for A, B og C rækken. Roskilde Bilcenter Københavnsvej Roskilde KLUBMESTERSKABER i hulspil. 16 herrer og damer. Højeste hcp. udgår.

9 Var der nogen der talte om handicap? ROSKILDE GOLF KLUB Margrethehåbsvej 116, 4000 Roskilde FORMAND: Lis Reisby BESTYRELSESMEDLEMMER: Klaus Truesen Niels Yde Willy Heidemann Finn Lyngvig Jan Grønbech Anders Sigdal TRÆNER / PROSHOP: Mads Flindt & Alex Madsen ÅBNINGSTIDER: Mandag-fredag kl Weekend kl Matchdage åbent 1/2 time før første start. SEKRETARIATET: mail: Sekretariatet er åbent alle hverdage kl Golfbilens Venner Klubhuset Cafe REDAKTION: Anders Sigdal Roskilde Golf Klubs medlemsblad er et offi cielt blad, der udkommer seks gange årligt til alle medlemmer og samtlige golfklubber samt annoncører og sponsorer. Meninger, der gives til kende i dette blad, er ikke nødvendigvis i overensstemmelse med klubbens offi cielle synspunkter. Redaktionen forbeholder sig ret til at afkorte og redigere de modtagne indlæg. Eftertryk er tilladt med angivelse af kilde. Oplag: eksemplarer Design & tryk: ltenplus.com Foto: Stine Larsen Vi har fået et nyt medlem Vi har fået fl ere, men nu er det Hans Ole Nielsen, det drejer sig om. For han er blind. Han mistede synet for cirka 20 år siden som godt 30-årig. Hans kone Lone Krogsdahl er også blevet medlem i år, og det er godt, for hun er hans øjne. De har stået på venteliste i tre år, men har i mellemtiden været fl ittige brugere af par 3-banen i Hedeland, så fl ittige, at Alex allerede har indstillet dem til kaninprøver her i maj måned. Hvordan kan man spille golf, når man er blind? Ja, hvorfor skulle man ikke kunne spille golf som blind, når man som Hans Ole har deltaget i OL for handicappede i styrtløb og slorslalom i 1988 og i VM i de samme to discipliner i Sälen i 1986? Men hvorfor netop golf? For 4-5 år siden deltog parret i et golf-arrangement i Fredericia arrangeret af Dansk Blindesamfund, og det gav blod på tanden hos dem begge. Men det stiller jo særlige krav til både spiller, caddie og udstyr. Alle Hans Oles køller har en snor monteret på bagsiden, så han ved, han holder den rigtigt. Sålerne på jernene er mærket med blindskrift, og samme mærker fi ndes på de 14 rum i baggen. Jern og køller har deres faste pladser, så han altid hurtigt kan fi nde det våben han vil bruge. Det kunne mange af os tage ved lære af. På 1. teested sikrer caddien sig at spillerens stance er i orden, og så går det ellers videre med caddien i hånden frem til bolden, oplysning om lejets Lone & Hans Ole beskaffenhed, hjælp til opstilling, besked om afstande, bunkere, åer etc. etc. Én ting er meget vigtig: spilleren må ikke slå til bolden, før caddien er uden for rækkevidde og har sagt værs go. Når spilleren er nået op på green, vil det optimale for ham være at kunne gå hen til fl aget for på den måde at få et indtryk af fald og stigning. Men Hans Ole er godt klar over, at det vil tage for megen tid og er indstillet på at nøjes med en kort forklaring fra caddien, der stiller sig op tæt ved hullet, så han ved præcis, hvor han skal sigte. Forhåbentlig varer det ikke så længe, før vi ser de to ude på banen med hinanden i hånden og en bag til deling. Så ved vi også, hvorfor de opfører sig lidt anderledes end vi er vant til. Og hvis der er nogen der synes det måske af og til går lidt langsomt, så skal man huske på, at de om vinteren drøner ned ad de østrigske Alper med 30 km i timen, hun foran og han en skilængde bagved. Deadline for næste blad er den 15. juni 2005

Roskilde Golf Klub Nr. 81 Marts 2004

Roskilde Golf Klub Nr. 81 Marts 2004 Roskilde Golf Klub Nr. 81 Marts 2004 ROSKILDE GOLF KLUB Margrethehåbsvej 116 4000 Roskilde Formand: Lis Reisby.............46 35 03 44 Bestyrelsesmedlemmer: Klaus Truesen..........46 37 25 75 Henning Olsen.........46

Læs mere

Marts måned var udsædvanlig tør og varm, og det gjorde, at vi allerede kunne åbne banen 20/3, det har aldrig tidligere været muligt.

Marts måned var udsædvanlig tør og varm, og det gjorde, at vi allerede kunne åbne banen 20/3, det har aldrig tidligere været muligt. BANEN Vejret i årets 3 første uger startede meget mildt. Den 20/1 kom frosten som varede til sidst i februar; den var så hård, at jorden frøs helt ned i 70-80 cm s dybde, og det forvoldte store frostsprængninger

Læs mere

LLIGAN. Med træning bliver man bedre... Medlemsblad for MOLLERUP. 17. årgang Nr. 1 April 2009. Læs om Medlemsundersøgelsen 2009 på side 16 B U C F L E

LLIGAN. Med træning bliver man bedre... Medlemsblad for MOLLERUP. 17. årgang Nr. 1 April 2009. Læs om Medlemsundersøgelsen 2009 på side 16 B U C F L E L Medlemsblad for MOLLERUP GOLF CLUB 17. årgang Nr. 1 April 2009 M LLIGAN M O L L E R U P O G B U C F L Med træning bliver man bedre... Læs om Medlemsundersøgelsen 2009 på side 16 Bestyrelsen/udvalg Sekretariatet:

Læs mere

MedlemsNyt Breinholtgård Golf Klub MedlemsNyt Nr. 1 Maj 2009

MedlemsNyt Breinholtgård Golf Klub MedlemsNyt Nr. 1 Maj 2009 MedlemsNyt Breinholtgård Golf Klub MedlemsNyt Nr. 1 Maj 2009 Breinholtgård Golf Klub Kokspangvej 17-19 6710 Esbjerg Tlf. 75 11 57 00 www.bggc.dk bgc@tiscali.dk Sekretariatet/ Golf Manager: Michael Klose

Læs mere

Maribo Sø Golfklub 25 års jubilæum 1989-2014 GOLF K LU B. Jubilæumsskrift

Maribo Sø Golfklub 25 års jubilæum 1989-2014 GOLF K LU B. Jubilæumsskrift MARIBO SØ 25 ÅR GOLF K LU B 1989-2014 Jubilæumsskrift 1 Golfklubben er en gave Borgmester Holger Schou Rasmussen Maribo Sø Golfklub bliver 25 år, og det skal selvfølgelig fejres. Klubben er en del af det

Læs mere

RGK Medlemsblad. En lunefuld sommer i jubilæumsåret. Juli 2012. Nummer 2. 35. Årgang HOVEDSPONSOR

RGK Medlemsblad. En lunefuld sommer i jubilæumsåret. Juli 2012. Nummer 2. 35. Årgang HOVEDSPONSOR RGK Medlemsblad Juli 2012. Nummer 2. 35. Årgang En lunefuld sommer i jubilæumsåret HOVEDSPONSOR Velkommen på Rungsted Bytorv Her er Danmarks bedste fiskeafdeling, Med de dygtigste fiskeeksperter. Velkommen

Læs mere

HOVEDSPONSOR. RGK Medlemsblad. April 2010. Nummer 1. 33. Årgang

HOVEDSPONSOR. RGK Medlemsblad. April 2010. Nummer 1. 33. Årgang HOVEDSPONSOR RGK Medlemsblad April 2010. Nummer 1. 33. Årgang Velkommen på Rungsted Bytorv Her er Danmarks bedste delikatesse, med de dygtigste delikatesseassistenter Velkommen på Rungsted Bytorv vi glæder

Læs mere

RGK Medlemsblad. Jeg vil - og jeg kan. Læs side 8. December 2012. Nummer 4. 35. Årgang HOVEDSPONSOR

RGK Medlemsblad. Jeg vil - og jeg kan. Læs side 8. December 2012. Nummer 4. 35. Årgang HOVEDSPONSOR RGK Medlemsblad December 2012. Nummer 4. 35. Årgang Jeg vil - og jeg kan Læs side 8 HOVEDSPONSOR Velkommen på Rungsted Bytorv Her er Danmarks bedste fiskeafdeling, Med de dygtigste fiskeeksperter. Velkommen

Læs mere

Rimmen. Medlemsblad for Hirtshals Golfklub. 2011-19. årgang nr. 1

Rimmen. Medlemsblad for Hirtshals Golfklub. 2011-19. årgang nr. 1 Rimmen Medlemsblad for Hirtshals Golfklub 2011-19. årgang nr. 1 Hirtshals Golfklub Bestyrelse og Udvalg 2011 Bestyrelse: Formand: Næstformand: Kasserer: Medlemmer: Redaktion: Bladudvalget: Redaktør: Jens

Læs mere

Læs inde i bladet. Indlæg fra Mark...side..30 Referat fra Generalforsamling..side..7 Taylormade Tourbus besøger FGK.side..29

Læs inde i bladet. Indlæg fra Mark...side..30 Referat fra Generalforsamling..side..7 Taylormade Tourbus besøger FGK.side..29 Læs inde i bladet Indlæg fra Mark...side..30 Referat fra Generalforsamling..side..7 Taylormade Tourbus besøger FGK.side..29 Blad Nr. 2 Maj 2013 Frederikssund Golfklub Egelundsgården Skovnæsvej 9 3630 Jægerspris

Læs mere

Eventyr Golf 2015. Årsmagasin. Klubinformation Kalender Kontakt

Eventyr Golf 2015. Årsmagasin. Klubinformation Kalender Kontakt Eventyr Golf 2015 Årsmagasin Klubinformation Kalender Kontakt Eventyr Golf 2015 Årsmagasin 2 INDHOLD : Formanden har ordet 5 Priser 2015 6 Eventyrligt samarbejde 7 Medlemsundersøgelsen 8 Arkitekten bag

Læs mere

MedlemsNyt Breinholtgård Golf Klub MedlemsNyt Nr. 13 April 2015

MedlemsNyt Breinholtgård Golf Klub MedlemsNyt Nr. 13 April 2015 MedlemsNyt Breinholtgård Golf Klub MedlemsNyt Nr. 13 April 2015 Breinholtgård Golf Klub Kokspangvej 17-19 6710 Esbjerg Tlf. 75 11 57 00 www.bggc.dk info@bggc.dk Kontoret/Golf Manager Carina Tranum 75 11

Læs mere

LLIGAN. Medlemsblad for MOLLERUP. 16. årgang Nr. 3 December 2008. Her er klubmestrene 2008 i Mollerup Golf Club! Læs mere på side 9 B U C F L E O G

LLIGAN. Medlemsblad for MOLLERUP. 16. årgang Nr. 3 December 2008. Her er klubmestrene 2008 i Mollerup Golf Club! Læs mere på side 9 B U C F L E O G L Medlemsblad for MOLLERUP GOLF CLUB 16. årgang Nr. 3 December 2008 M LLIGAN M O L L E R U P O G B U C F L Her er klubmestrene 2008 i Mollerup Golf Club! Læs mere på side 9 Bestyrelsen/udvalg Sekretariatet:

Læs mere

Juniormappe 2013. Den spillermappe, du nu holder i hånden, er vores samlede information fra juniorudvalget til juniormedlemmerne.

Juniormappe 2013. Den spillermappe, du nu holder i hånden, er vores samlede information fra juniorudvalget til juniormedlemmerne. Forord Den spillermappe, du nu holder i hånden, er vores samlede information fra juniorudvalget til juniormedlemmerne. Vores mål med mappen er at give dig og dine forældre svar på flest mulige spørgsmål,

Læs mere

Medlemsblad for MOLLERUP LLIGAN B U C F L E O G O L. 19. årgang Nr. 2 September 2011. en golfoplevelse rigere

Medlemsblad for MOLLERUP LLIGAN B U C F L E O G O L. 19. årgang Nr. 2 September 2011. en golfoplevelse rigere L Medlemsblad for MOLLERUP GOLF CLUB 19. årgang Nr. 2 September 2011 M LLIGAN M O L L E R U P O G B U C F L En glad golfspiller En glad golfspiller en golfoplevelse rigere Bestyrelsen/udvalg Mollerup Golf

Læs mere

RGK Medlemsblad. Juniorugen igen en succes. Juli 2010. Nummer 2. 33. Årgang HOVEDSPONSOR

RGK Medlemsblad. Juniorugen igen en succes. Juli 2010. Nummer 2. 33. Årgang HOVEDSPONSOR RGK Medlemsblad Juli 2010. Nummer 2. 33. Årgang HOVEDSPONSOR Juniorugen igen en succes Velkommen på Rungsted Bytorv Her er Danmarks flotteste bagerafdeling. Med de dygtigste bagerekspedienter. Velkommen

Læs mere

Medlemsblad for MOLLERUP LLIGAN B U C F L E O G O L. 18. årgang Nr. 2 September 2010

Medlemsblad for MOLLERUP LLIGAN B U C F L E O G O L. 18. årgang Nr. 2 September 2010 L Medlemsblad for MOLLERUP GOLF CLUB 18. årgang Nr. 2 September 2010 M LLIGAN M O L L E R U P O G B U C F L Nyt klubhus med gode rammer for klublivet Bestyrelsen/udvalg Mollerup Golf Club Mollerupvej 7

Læs mere

Nyhedsbrev maj - juni 2013

Nyhedsbrev maj - juni 2013 Nyhedsbrev maj - juni 2013 Nord 1 green Golf er det sjoveste, man kan foretage sig - uden at tage tøjet af Juan Antonio "Chi-Chi" Rodríguez (born October 23, 1935). A Puerto Rican professional golfer 1

Læs mere

Himmerland Golf & Country Club

Himmerland Golf & Country Club Himmerland Golf & Country Club Nr. 4 August 2008 Så lykkedes det! Judy Højbo besad den rette kombination af evne og timing, da hun lavede hole in one på 6. hul den første af slagsen i en klubarrangeret

Læs mere

EREMITAGEN. Som i gamle dage! Hvem er denne mand, der har haft så stor betydning for golfen? NR. 90. (se svaret på side 43)

EREMITAGEN. Som i gamle dage! Hvem er denne mand, der har haft så stor betydning for golfen? NR. 90. (se svaret på side 43) SEPTEMBER 2013 EREMITAGEN M E D L E M S B L A D F O R K Ø B E N H A V N S G O L F K L U B R O Y A L C O P E N H A G E N G O L F C L U B S K A N D I N A V I E N S Æ L D S T E G O L F K L U B S T I F T E

Læs mere

Eventyr Golf 2014. Årsmagasin. Klubinformation Kalender Kontakt

Eventyr Golf 2014. Årsmagasin. Klubinformation Kalender Kontakt Eventyr Golf 2014 Årsmagasin Klubinformation Kalender Kontakt 1993-2014 Velkommen til Eventyr Golf 2014 Årsmagasin 2 INDHOLD : Formanden har ordet 5 Klubsekretærens side 6 Centerkontoret - nyt i 2014 9

Læs mere

Glædelig Jul og Godt Nytår LÆS OM... Kære medlemmer

Glædelig Jul og Godt Nytår LÆS OM... Kære medlemmer Faaborg Golfklub December 2007 16. årg. nr. 5 LÆS OM... Kære medlemmer Valg til bestyrelsen Årsregnskab Indkaldelse til generalforsamling A/S Golf for "fine" mænd og kvinder Nyt fra Driverklubben Dameklubben

Læs mere

Pause mellem hul 9 og 10

Pause mellem hul 9 og 10 www.falster-golfklub.dk Kære medlemmer Så er nyhedsbrevet på banen med masser af nyt! Nyhedsbrev april 2014 Pause mellem hul 9 og 10 Så er vi kommet i gang med scorekort printeren. Som I nok har set, så

Læs mere

NR. 1 2015 23. ÅRG. Læs bl.a. om. Beretning 2014 s. 4. RingMaster 2015 s. 5. Golfens Dag 2015 s. 14. Nyt fra Kontoret s. 16

NR. 1 2015 23. ÅRG. Læs bl.a. om. Beretning 2014 s. 4. RingMaster 2015 s. 5. Golfens Dag 2015 s. 14. Nyt fra Kontoret s. 16 Læs bl.a. om Beretning 2014 s. 4 RingMaster 2015 s. 5 Golfens Dag 2015 s. 14 Nyt fra Kontoret s. 16 Nyt fra Handicapudvalget s. 20 Trænerskifte s. 29 NR. 1 2015 23. ÅRG. OPLEVELSER UDOVER DET SÆDVANLIGE...

Læs mere

Frederikssund Golfklub. Årgang 2011 Nummer 2. Klubbladet. April. Læs mere inde i bladet

Frederikssund Golfklub. Årgang 2011 Nummer 2. Klubbladet. April. Læs mere inde i bladet Årgang 2011 Nummer 2 April Frederikssund Golfklub Klubbladet Læs mere inde i bladet Nummer 2 - Årgang 2011 side 2 Indholdsfortegnelse Formanden har ordet... side...3 Generalforsamling Referat fra generalforsamlingen...

Læs mere

Golf. Nr. 2 December 2013. Medlemsblad for Golfklubben Maribo Sø

Golf. Nr. 2 December 2013. Medlemsblad for Golfklubben Maribo Sø Golf M A R I B O Nr. 2 December 2013 Medlemsblad for Golfklubben Maribo Sø 2 GOLFKLUBBEN MARIBO SØ Refshalegården Refshale Byvej 22, 4930 Maribo Telefon: 54 78 26 55 www.maribogolf.dk maribogolf@maribogolf.dk

Læs mere

døveidræt Mange EM og VM nyheder MEDLEMSBLAD FOR DANSK DØVE-IDRÆTSFORBUND www.deafsport.dk Nr. 5 Oktober 2014 48. årgang ISSN 1399-9966

døveidræt Mange EM og VM nyheder MEDLEMSBLAD FOR DANSK DØVE-IDRÆTSFORBUND www.deafsport.dk Nr. 5 Oktober 2014 48. årgang ISSN 1399-9966 døveidræt Nr. 5 Oktober 2014 48. årgang MEDLEMSBLAD FOR DANSK DØVE-IDRÆTSFORBUND www.deafsport.dk Mange EM ISSN 1399-9966 og VM nyheder Park Allé 373, 2605 Brøndby Tlf. 43 22 11 00 www.bravida.dk INDHOLD

Læs mere

Himmerland Golf & Country Club

Himmerland Golf & Country Club Himmerland Golf & Country Club Nr. 3 Juni 2008 Tvillingerne er landet! Golf og gastronomi går hånd i hånd i Himmerland. Den dynamiske duo, Flemming og Allan, sætter sanselighed og kreativitet i højsædet,

Læs mere

MEDLEMSBLAD FOR KFUM S BOLDKLUB, ROSKILDE NOVEMBER 2009 - ÅRGANG 39 - NR. 4

MEDLEMSBLAD FOR KFUM S BOLDKLUB, ROSKILDE NOVEMBER 2009 - ÅRGANG 39 - NR. 4 MEDLEMSBLAD FOR KFUM S BOLDKLUB, ROSKILDE NOVEMBER 2009 - ÅRGANG 39 - NR. 4 Vinder af U-17 3. division 2009 KFUM Roskilde LÆS MERE OM VORT SUCCESHOLD - SIDE 2 STOR INDSATS - IKKE BELØNNET EFTER FORTJENESTE

Læs mere

Sankthans aften i klubben

Sankthans aften i klubben Årgang 2011 Nummer 4 Juni Frederikssund Golfklub Klubbladet Sankthans aften i klubben Foto Henrik Helt Nummer 4 - Årgang 2011 side 2 Indholdsfortegnelse Formanden har ordet... side...3 Sekretariatet...

Læs mere