Tun nr DK - Brugervejledning Garageportåbner S - Bruksanvisning Garageportsöppnare N - Bruksanvisning Garasjeportåpner

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "63.002. Tun nr. 1247824. DK - Brugervejledning Garageportåbner S - Bruksanvisning Garageportsöppnare N - Bruksanvisning Garasjeportåpner"

Transkript

1 Tun nr DK - Brugervejledning Garageportåbner S - Bruksanvisning Garageportsöppnare N - Bruksanvisning Garasjeportåpner FI - Käyttöohje Autotallinoven avaaja UK - User manual Garage Door Opener

2 DK - Brugervejledning Sikkerhedsanvisninger Vi takker for Deres tillid til valget af dette produkt. For at opnå et tilfredsstillende resultat, bør denne vejledning nøje gennemlæses førend produktet tages i brug. Opbevar altid vejledningen sammen med produktet. VIGTIGT! Ved brug af garageport åbneren skal følgende grundlæggende sikkerhedsregler nøje overholdes. Sikkert arbejde med produktet forudsætter, at brugervejledningen og sikkerhedsforskrifterne læses igennem og anvisninger overholdes, førend produktet tages i brug. Desuden skal de almindelige sikkerhedsforskrifter følges. Få eventuelt en sagkyndig person til at vise Dem, hvordan produktet fungerer, førend den benyttes første gang. Denne garageport åbner må udelukkende anvendes: Til automatisk åbning og lukning af garageporte. I den private sektor. I overensstemmelse med de beskrivelser og sikkerhedsanvisninger, der er beskrevet i denne brugervejleding. Udvendig nødåbning - Vigtigt! Hvis der ikke er nogen alternativ adgang til garagen, skal der altid monteres en udvendig nødåbningsmulighed. Portlåsning - Vigtigt! Garageportåbneren låser porten, når den er lukket. Eksisterende låseanordninger på porten skal fjernes eller sættes ud af funktion. Gennemfør de enkelte arbejdstrin i den beskrevne rækkefølge og gør dem fortrolig med betjeningen Sørg for, at alle brugere sættes nøje ind i garageportens funktion og betjening efter idrifttagelsen. Ved garageportens lukkende kanter og mekanik er der fare for klem- og skæreskader. Porten bør kun åbnes og lukkes, når man har fuldt overblik over dens bevægelsesområde og der ikke opholder sig personer her. Brug udelukkende de vedlagte eller anbefalede befæstigelsesmaterialer, originale reservedele og -tilbehør. Få omgående udskiftet beskadigede netkabler (skal foretages af autoriseret el-installatør) Opbevar fjernbetetjeningen på en sådan måde, at utilsigtet drift, f.eks. gennem legende børn, er udelukket. Portdrevet må kun monteres på korrekt oprettede og afbalancerede garageporte. En forkert oprettet port kan forårsage personskader Tag altid stikket ud, inden der foretages arbejde på port eller portdrev Grib aldrig ind i en port, der er under bevægelse eller i bevægelige dele. Ved defekt maskine, opsøg da altid forhandler eller Millarco s serviceafd. på tlf. nr eller pr. mail:

3 Udpakning af produktet Pak forsigtigt produktet ud, og kontroller at alle dele er kommet ud af emballagen. Indhold: Motor - Fuld monteringssæt - 3 x skinner 2 x muffer til skinne - Komplet kædetræk - 2 x fjernbetjeninger - Brugervejledning Funktioner Funktioner: Automatisk lys Lyset er tændt i 3 min. efter aktivering af åbning og slukker automatisk. Reduceret hastighed ved afslutning af hæve/sænke Støjsvag og blød start samt langsom standsning, der beskytter motoren og sikrer den en lang levetid Automatisk stop Garageportens bevægelse stoppes, hvis den støder på en forhidring og fører porten et kort stykke tilbage. Programmerbar hæve/sænke trækkraft og længde Trækkraften kan reguleres i en skala 1-9, hvor 9 er det maksimale (800N). Under programering kan træklængden efter ønske. Programmerbar automatisk lukke funktion Garageportåbneren kan indstilles til at lukke automatisk efter en given periode. Mulighed for eftermontering af manuel hæve/sænke kontakt (Ekstra udstyr - se særskilt punkt) Fjernbetjeninger x 2 stk. Én knap til åbning, standsning og lukning af porten Samlevejledning Inden montering skal afstanden fra portblad til loft kontrolleres, der skal minimum være 5 cm. fri plads over porten i hele portens arbejdsområde. Ved en afstand til loft, hvor der er mere end 14 cm. skal garage åbneren monteres nedhængt fra loft ved hjælp af de medfølgende beslag. Ved afstand til loft mindre end 5 cm kontakt da Millarco s service afdeling.

4 Kædetrækket trækkes nu gennem skinnen til den anden ende. Placeres kædetrækket, så de passer i de udstandsede huller i skinnen Monter derefter de 2 medfølgende skruer. Ledeskinne Kædehjul Kædedrevshjul Selvlåsende Lige trækstang Stødsikker skrue Løbevogn Fastgørelse til ledeskinne Belastningsskrue Samling og brug af løbevognen Endedup til træksnor Manuel træksnor Løbevognens opbygning Stang Pløk Selvlåsende tunge Bemærk! Det tre skruer skal spændes; ellers vil det påvirke selvlåsningsfunktionen, når strømmen er slukket. Løbevognens funktion A. Lukning: Når du løsner træksnoren, vil løbevognens låsegang automatisk flytte sig ud, og porten vil gå op og ned. Dette er den automatiske nulstilling af løbevognen. B. Åbning: Når styrearmen bevæger sig ind i løbevognen, skal du trække helt i snoren for at adskille løbevognens låsegang og styrearmen, så porten kan trækkes op og ned manuelt. C. Selvlåsning: Når løbevognen adskilles med kædens styrearm, vil porten være låst.

5 Beskrivelse af produktet Lampedæksel Mainframe-beklædning Betjenings- og indkatorvindue Mainframe-bundbeklædning GND KEY Indikatorlamper (otte) Indstillingsknap Funktionsknap (knappen P ) Fjernbetjening Funktionsknap Betjeningsrækkefølge: Åbne - stoppe - lukke Montering af motor og ledeskinne M6 x 12 skrue med flange Samlestykke U Låse tap Bøj låsetapperne nedad for at fastgøre

6 Fastgørelse og hejsning af portåbneren Dele til fastgørelse på væggen Ekspansionsbolt Loftsophæng i stål Akse på lang stift Dørbeslag Ledeskinne M6x25 Påspændingsbolte Ekspansionsbolt Samlestykke II Akse på kort stift Krum dørstang i stål M6x20 bolte Programmering Forberedelse af garageporten til åbneren Først skal du åbne og lukke porten manuelt for at kontrollere, at porten glider problemfrit og er velafbalanceret. Du må ikke installere åbneren på garageporten, medmindre porten glider problemfrit ved manuel betjening. Vejledning Lysdiodernes tilstand: Knappernes tilstand: Lyser Lyser Lyser ikke Tryk ikke Tryk Hold nede uafbrudt Programmeringsproces Indstilling af portens åbningsposition Tryk på knappen P Lysdiode nr. 2 blinker. Tryk på knappen +, og hold den nede for at bringe porten til den ønskede Tryk én gang på knappen P, og lås ØVER- STE grænse. Imens blinker lysdiode nr. 4 og åbner næste program.

7 Indstilling af den nedre grænse for lukning af porten Lysdiode nr. 4 blinker. Tryk på knappen, og hold den nede for at bringe døren til den ønskede NEDERSTE position. Tryk derefter én gang på knappen P. Døren bevæger sig til ØVERSTE position og derefter tilbage til NEDERSTE position. Denne cyklus indstiller automatisk åbnerens åbnings- og lukkekraft. Lysdiode nr. 3 vil blive ved med at lyse, når programmeringen er færdig. BEMÆRKNING: Når du indstiller grænserne for ØVERSTE eller NEDERSTE position, kan knapperne + eller anvendes til finjustering, inden du trykker på knappen P for at bekræfte. Indstilling af trækkraften til (manuel) åbning og lukning af porten. 1. Tryk tre gange på knappen P, indtil lysdiode nr. 6 blinker. Du kan indstille kraften til åbning af porten. Tryk på knapperne + eller for at øge eller mindske kraften. Lysdiode nr. 8 er den maksimale kraft. Tryk derefter på knappen P for at bekræfte indstillingen. 2. Tryk på knappen P, indtil lysdiode nr. 1 blinker. Du kan indstille trækkraften til lukning af porten. Tryk på knapperne + og. 3. Lysdiode nr. 8 er maksimum, og lysdiode nr. 1 er minimum. Tryk derefter på knappen P for at bekræfte indstillingen. Tryk P indtil lysdiode nr. 3 lyser og programmering er afsluttet. Valg af den automatiske lukkefunktion Tryk fem gange på knappen P, indtil lysdiode nr. 8 blinker. Tryk på knappen + for at vælge den som funktion til åbning af porten. Tryk på knappen for at vælge den til funktion til lukning af porten. Tryk på knappen P, og gem dataene. Bemærk! Den automatiske lukke- og åbningsfunktion er ikke aktiveret fra fabrikken.

8 Tilføjelse eller sletning af (håndholdte) fjernbetjeninger For at tilføje ekstra fjernbetjeninger skal du trykke på knappen P og holde den nede, indtil lysdiode nr. 7 blinker. Tryk på knappen +, indtil lysdiode nr. 7 lyser uafbrudt. C) Tryk på den ønskede knap på den ekstra håndholdte fjernbetjening i 3 sek., tryk på samme knap igen, lys nr. 7 vil igen blinke for at bekræfte programmering. Tryk P for at afslutte og lys 3 lyser konstant. Gentag ovenstående for indkodning af flere. Sletning af koder på håndholdte fjernbetjeninger Tryk på knappen P, og hold den nede, indtil lysdiode nr. 7 blinker. Tryk på knappen, og hold den nede i 3 sekunder. Kodehukommelsen er hermed slettet. Ingen af de håndholdte fjernbetjeninger vil nu kunne betjene portåbneren. Udskiftning af batteriet i fjernbetjeningen Forsigtig! Fare ved ukorrekt udskiftning af batteri. Må kun udskiftes med samme batteritype. Brug udløbsikre batterier. Løsn skruerne på bagsiden af fejlbetjeningen og tag dækslet af. Udskift batteriet. Kontroller at polerne vender rigtigt (+/-). Placer - polen på fjederen Sæt dækslet på igen og stram skruerne. Vedligeholdelse & kontrol Af sikkerhedshensyn skal følgende kontrol gennemføres inden første idrifttagelse samt mindst en gang om måneden. Placer en egnet genstand med min. 40 cm. højde i portåbningen Aktiver lukning af port. Når bunden af porten rammer genstanden skal porten stoppe og åbne helt. Hvis dette ikke er tilfældet kontakt da Millarco s service afdeling. Træk stikket ud, når der arbejdes på garageport åbneren. Produktet er udviklet til at fungere længe uden problemer med et minimum af vedligeholdelse. Ved at rengøre produktet regelmæssigt og behandle den korrekt, forlænger det produktets levetid. Produktet skal renses, rengøres og skinnen skal smøres med jævne mellemrum. Med jævne mellemrum skal porten aktiveres under observation for eventuelle fejl. Kontrollere at alle skruer og møtrikker er spændt.

9 Miljøbeskyttelse Genbrug af råstoffer i stedet for bortskaffelse af affald. Når din maskine er slidt op, beskyt da naturen ved ikke at kaste den bort sammen med almindeligt affald. Maskine tilbehør og emballage skal genbruges på en miljøvenlig måde. Aflever den til et opsamligssted i din kommune eller til et serviceværksted. Informationstekst til elektriske og elektroniske produkter Elektrisk og elektronisk udstyr indeholder materialer, komponenter og stoffer, der kan være skadelige for menneskers sundhed og for miljøet, hvis kasseret elektrisk og elektronisk udstyr ikke håndteres korrekt. Elektrisk og elektronisk udstyr er mærket med nedenstående overkrydsede skraldespand. Den symboliserer, at elektrisk og elektronisk udstyr ikke må bortskaffes sammen med usorteret husholdningsaffald, men skal indsamles særskilt. Alle kommuner har etableret indsamlingsordninger, hvor elektrisk og elektronisk udstyr gratis kan afleveres af borgerne på genbrugsstationer og andre indsamlingssteder eller bliver afhentet direkte fra husholdningerne. Nærmere information kan fås hos kommunens tekniske forvaltning. Service & reperation Vi yder garanti på vores produkter i henhold til de lovbestemmelser, som gælder i det enkelte land. (Købebevis skal fremlægges/medsendes) Service og reparation uden beregning ydes indenfor garantiperioden iflg. dansk købelov under følgende forudsætninger. 1. Fejlen er en konstruktions- eller materialefejl (normal slitage og misbrug er undtaget) 2. Reparation har ikke være forsøgt, af andre end Millarco s godkendte serviceværksteder 3. Der har ikke været anvendt uoriginale dele til produktet Serviceydelser uden beregning omfatter udskiftning af defekte samt arbejdsløn. Produktet indleveres hvor De har købt det og forretningen sørger for videre forsendelse. Vi modtager ikke reparationer eller garantiforpligtelser direkte fra kunden. Såfremt der skulle opstå tekniske spørgsmål, er De naturligvis velkommen til at kontakte vore serviceværksted: Millarco International A/S, Rokhøj 26, DK Lystrup Service telefon:

10 Fejlfinding Problem Årsag Løsning Motoren fungerer ikke Efter indstilling af åbnings- og lukkeposition fungerer motoren ikke Dårlig forbindelse eller sprunget sikring Møtrikker anvendt til montering af motordelen på skinnen er løse. Programmeringsfejl Kontroller forbindelsen. Udskift sikringen. Stram møtrikkerne. Indstil åbnings- og lukkeposition igen. Vægkontakten fungerer, men fjernbetjeningen fungerer ikke Fjernbetjeningen har ikke foretaget selvlæring. Fjernbetjeningens batteri er fladt Indkod garageport åbneren i fjernbetjeningen - se punkt Selvlærende fjernbetjening Skift batteri i fjernbetjeningen Fjernbetjeningen virker kun på meget kort afstand Garageporten stopper under drift Garageporten fungere ikke ved aktivering af fjernbetjening eller vægkontakt Garageport åbneren åbner ikke helt Fjernbetjeningens batteri er ved at være fladt Sikkerhedsanordning er udløst eller vægkontakt aktiveret Garageporten detekterer ved selvtest en intern fejl og displayet blinker Programmering ikke korrekt foretaget Skade på porten Vejrforhold - f.eks. regn og sne har øget portens vægt Skift batteri i fjernbetjeningen Fjern forhindringen Træk stikket ud og sæt det ind igen efter 5 sekunder. Hvis fejlen vedvarer, kontakt Millarco s serviceafdeling Gennemfør ny programmering Kontakt reperatør for at udbedre skader. Garageporten opfatter situationen som en forhindring. Indstil trækkræften til højere niveau. Fjern sne fra porten Lampen lyser ikke Pære defekt Udskift pære

11 Tekniske data Garageportåbner Model ZTGD(I)-800 Indgangseffekt: V AC 50Hz Modtagerfrekvens: 433,92 MHz Motor: 24 V DC - 12 watt Kode: Rullekode Driftstemperatur: Fjernbetjeningseffekt: 27 A 12 V-batteri Relativ luftfugtighed: 90 % Pære: 230V 15W Åbnings- og lukkekraft: Maks. 800 N Max port højde: 2,40 meter Lys: 3 minutter Kraftig Træk skinne: 3 meter Støj: <60DD Standbyforbrug: 8 watt Til denne garageportåbner kan følgende ekstra udstyr tilkøbes: Beskrivelse Millarco varenr. Fjernbetjening Tastatur - Trådløs, digital til udvendig brug Nødåbner til garageportåbner til udvendig betjening Forlængerskinne 50 cm CE - Overensstemmelseserklæring Manual version 2/Marts 2013 EU-Importør Millarco International A/S Erklærer herved at Materiel: Garageportåbner - model ZTGD(I)-800 Er fremstillet i overensstemmelse med følgende direktiver: 98/37/EC, 2006/95/EEC, 89/336/EEC, Maskindirektivet Lavspændingsdirektivet EMC direktivet DK-8520 Lystrup Place & Date: Lystrup, 5. marts 2013 Signeret: Lars Bærentsen Materiellet er udført i henhold til følgende Standarder: EN EN

12 Säkerhetsanvisningar SE Bruksanvisning Vi tackar för ditt förtroende och för att du valt denna produkt. För att få ett tillfredsställande resultat bör du läsa igenom denna bruksanvisning noga innan du börjar använda produkten. Förvara alltid bruksanvisningen tillsammans med produkten. VIKTIGT! När garageportöppnaren används måste följande grundläggande säkerhetsföreskrifter noga beaktas. Säkert arbete med produkten förutsätter att man läser igenom bruksanvisningen och säkerhetsföreskrifterna samt beaktar instruktionerna innan produkten tas i bruk. Dessutom måste de allmänna säkerhetsföreskrifterna följas. Eventuellt kan du be en sakkunnig person att visa dig hur produkten fungerar, innan du använder den för första gången. Denna garageportöppnare får endast användas: För automatisk öppning och stängning av garageport. För privat bruk. I enlighet med de beskrivningar och säkerhetsanvisningar som beskrivs i denna bruksanvisning. Utvändig nödöppning - Viktigt! Om det inte finns någon alternativ ingång till garaget, ska man alltid montera en utvändig nödöppningsmöjlighet. Portlåsning - Viktigt! Garageportöppnaren låser porten, när den är stängd. Befintliga låsanordningar på porten ska tas bort eller sättas ur funktion. Genomför de enskilda arbetsstegen i angiven ordningsföljd och sätt dig in i användningen. Se till att alla användare sätter sig ordentligt in i garageportens funktion och användning när den tagits i bruk. Vid garageportens låsande kanter och mekanik är det risk för kläm- och skärskador. Porten bör endast öppnas och stängas när man har full överblick över dess rörelse område och inga personer vistas där. Använd endast medföljande eller rekommenderade fästmaterial, originalreservdelar och -tillbehör. Byt omgående ut skadade strömslad dar (ska göras av behörig elektriker). Förvara fjärrkontrollen på ett sådant sätt att oavsiktlig användning, t.ex. av lekande barn, är omöjligt. Portdrevet får endast monteras på en korrekt uppsatt och balanserad garageport. En fel uppsatt port kan orsaka personskador. Dra alltid ut strömkontakten innan det görs något arbete på port eller portdrev. Fatta aldrig tag i en port som befinner sig i rörelse eller i de rörliga delarna. Om produkten är defekt ska du alltid kontakta din återförsäljare eller Millarcos serviceavdelning på tel: eller per e-post:

13 Uppackning av produkten Packa försiktigt upp produkten och kontrollera att inga delar ligger kvar i kartongen. Innehåll: Motor - Komplett monteringssats - 3 x skenor 2 x muffar till skenorna - Komplett kedjedrag - 2 x fjärrkontroller - Bruksanvisning Funktioner Funktioner: Automatisk belysning Belysningen är tänd i 3 min. efter aktivering av öppning och släcks automatiskt. Minskad hastighet vid slutet av lyft/sänk. Stötdämpad och mjuk start samt långsamt stopp som skyddar motor och säkerställer att den håller länge. Automatiskt stopp Garageportens rörelse stoppas om den stöter på ett hinder och porten förs en liten bit bakåt. Programmerbar lyft/sänkdragkraft och längd. Dragkraften kan regleres enligt skalan 1-9, där 9 är max. dragkraft (800N). Under programmering kan draglängden ställas in efter önskemål. Programmerbar automatisk låsfunktion. Garageportöppnaren kan ställas in på att stängas automatiskt efter en given period. Möjlighet till eftermontering av manuell lyft/sänk-kontakt. (Extrautrustning - se särskild punkt) Fjärrkontroller x 2 st. En knapp för att öppna, stoppa och låsa porten Monteringsvägledning Före montering skal avståndet från portblad till tak kontrolleras. Det ska finnas min. 5 cm fritt utrymme över porten i hela portens arbetsområde. Om avståndet till taket överstiger 14 cm, ska garageportöppnaren monteras hängande från taket med hjälp av de medföljande beslagen. Om avståndet till taket är mindre än 5 cm, kontakta Millarcos serviceavdelning.

14 Nu dras kedjedraget genom skenan till den andra änden. Placera kedjedraget så att det passar in i de utstansade hålen i skenan. Montera därefter de 2 medföljande skruvarna. Styrskena Kedjedrivhjul Självlåsande anordning Rak dragstång Stötsäker skruv Kedjehjul Släde Spännskruv Fästanordning för styrskena Montera och använda släden Manuell dragknopp Manuellt dragsnöre Slädens konstruktion Stång Stift Självlåsande tunga Observera: de tre skruvarna måste dras åt ordentligt. Självlåsningsfunktionen påverkas annars om strömmen är avstängd. Slädens funktion A. Stängning: I neutralt läge låses självlåsningstungan fast i kedjans manöverarm och porten öppnas och stängs automatiskt. På så sätt återställs släden automatiskt. B. Öppning: Dra i snöret på den självlåsande tungan så att den frigörs från manöverarmen. Porten kan nu öppnas och stängas manuellt. C. Självlåsning: Porten låses när kedjans manöverarm håller släden öppen.

15 Beskrivning av produkten Lampkåpa Huvudkåpa Drift- och indikatorfönster Underkåpa GND KEY Indikatorlampor (8 st) Inställningsknappar Funktionsknapp ( P -knappen) Fjärrkontroll Funktionsknapp Användningsföljd: Öppna - stoppa - stänga Montering av motor och släde M6 *12 flänsskruvar U -beslag Låstapp Vik ned låstapparna för att säkra

16 Fastsättning och upphissning av portöppnaren Väggbeslag Expanderskruv Takbeslag i stål Axel på lång bult Portbeslag Styrskena M6x25 Spännskruv Expanderskruv U -beslag Axel på kort bult Lyftarmens böjda ände i stål M6x20 bult Programmering Förberedelse av garageporten för öppnare Öppna och stäng porten manuellt för att kontrollera att porten rör sig problemfritt och är välbalanserad. Montera inte öppnaren på garageporten om porten inte rör sig problemfritt vid manuell manövrering. Instruktioner Lampstatus: Knappstatus: Lyser Lyser konstant Lyser inte Tryck inte Tryck Håll ned Programmering Ställ in läget för Port öppen Tryck ner P i 2 sekunder. Lampa nr 2 börjar blinka. Tryck och håll ned knappen + för att ställa porten i önskat Öppet läge. Tryck en gång på P och lås Öppet läge. Lampa 4 blinkar och nästa program öppnas.

17 Ställ in läget för Port stängd Lampa 4 blinkar. Tryck och håll ned knappen - för att ställa porten i önskat Stängt läge. Tryck en gång på P. Porten går till Öppet läge och sedan tillbaka till Stängt läge. Denna cykel ställer automatiskt in öppnarens dragkraft för öppning och stängning. Lampa 3 förblir tänd när programmeringen är klar. Anm.: När du ställer in gränserna för Öppet och Stäng läge kan knapparna + och användas för finjustering. Tryck sedan på P för att spara. Inställning av dragkraften för (manuell) öppning och stängning av porten. 1. Tryck på P tre gånger tills lampa 6 blinkar. Du kan justera dragkraften för öppning av porten. Tryck på + eller - för att öka eller minska dragkraften. Lampa nr 8 är max. dragkraft. Tryck på P för att spara inställningen. 2. Tryck på knappen P tills lysdiod nr. 1 blinkar. Du kan justera dragkraften för stängning av porten. Tryck på + eller Lampa nr 8 är max. dragkraft och lampa nr 1 är minsta dragkraft. Tryck på P för att spara inställningen. Tryck på P tills lysdiod nr. 3 lyser och programmeringen är avslutad. Inställning av automatisk stängning Tryck på P fem gånger tills lampa nr 8 blinkar. Tryck på + för att välja den som öppningsfunktion. Tryck på - för att välja den som stängningsfunktion. Tryck på P för att spara inställningarna. Observera: Den automatiska stängnings- och öppningsfunktionen är inte aktiverad vid leverans från tillverkaren.

18 Lägg till eller ta bort (hand)fjärrkontroller Lägg till fler fjärrkontroller genom att hålla P -knappen nedtryckt tills lampa nr 7 blinkar. Tryck på + tills lampa nr 7 lyser konstant. C) Tryck på den önskade knappen på den extra, handhållna fjärrkontrollen i 3 sek, tryck på samma knapp igen, lampa nr. 7 kommer att blinka igen för att bekräfta programmeringen. Tryck på P för att avsluta. Lampa 3 lyser konstant. Upprepa ovanstående för kodning mer. Radera koder för fjärrkontroller Tryck på P och håll den nedtryckt tills lampa nr 7 blinkar. Tryck på - och håll den nedtryckt i 3 sekunder. Kodminnet har nu raderats. Ingen av fjärrkontrollerna kan nu användas för att manövrera portöppnaren. Byta batteri i fjärrkontrollen Försiktighet! Fara vid felaktigt byte av batteri. Får endast ersättas med samma batterityp. Använd läcksäkra batterier. Lossa skruvarna baktill på fjärrkontrollen och ta av luckan. Byt batteriet. Kontrollera att polerna är rättvända (+/-). Placera minuspolen (-) på fjädern. Sätt på luckan igen och spänn skruvarna. Underhåll & kontroll Av säkerhetsskäl ska följande kontroll genomföras innan produkten tas i bruk för första gången, och därefter minst en gång i månaden. Placera ett lämpligt föremål som är minst 40 cm högt i portöppningen. Aktivera stängning av port. När portens botten når föremålet ska porten stanna och öppna helt. Om så inte sker, kontakta Millarcos serviceavdelning. Dra ut strömkontakten när du arbetar med garageportöppnaren. Produkten är konstruerad för att under lång tid fungera problemfritt med minimalt underhåll. Genom att regelbundet rengöra produkten och hantera den korrekt, förlänger du produktens livstid. Produkten ska rensas och rengöras och skenan ska smörjas med jämna mellanrum. Porten ska regelbundet aktiveras under observation för eventuella fel. Kontrollera att alla skruvar och muttrar är åtdragna.

19 Miljöhänsyn Återanvändning av råmaterial i stället för kassering av avfall. När maskinen är utsliten ska du skydda miljön genom att inte kasta maskinen i den vanliga soptunnan. Maskin, tillbehör och emballage ska återanvändas på ett miljövänligt sätt. Lämna in maskinen på närmaste återvinningscentral eller till en serviceverkstad. Informationstext för elektriska och elektroniska produkter Elektrisk och elektronisk utrustning innehåller material, komponenter och ämnen som kan vara skadliga för människors hälsa eller för miljön, om den elektriska och elektroniska utrustningen inte hanteras korrekt. Elektrisk och elektronisk utrustning är märkt med nedanstående överkorsade soptunna. Den anger att elektrisk och elektronisk utrustning inte får avfallshanteras tillsammans med osorterat hushållsavfall, utan ska samlas in separat. Alla kommuner har etablerat insamlingssystem för kostnadsfri inlämning av elektrisk och elektronisk utrustning via återvinningsstationer och andra insamlingsplatser. Utrustningen kan även hämtas direkt från hushållen. Mer information finns hos den tekniska förvaltningen i din kommun. Service och reparation Vi lämnar garanti på våra produkter i enlighet med de lagar som gäller i det land där produkten används. (Inköpsbevis ska visas upp/bifogas.) Kostnadsfri service och reparation erbjuds under garantiperioden enligt svensk konsumentlag under följande förutsättningar: 1. Felet är ett konstruktions- eller materialfel (normalt slitage och felaktig användning undantas) 2. Reparationsförsök inte har utförts av någon annan än Millarcos godkända serviceverkstäder 3. Inga reservdelar som inte är original har använts till produkten Kostnadsfri garantiservice omfattar utbyte av defekta delar samt arbetskostnad. Produkten ska lämnas in där den köptes och affären ansvarar för vidare transport. Vi tar inte emot reparationer eller garantiärenden direkt från kunden. Vid tekniska frågor är du naturligtvis välkommen att kontakta vår serviceverkstad: Millarco International A/S, Rokhøj 26, DK Lystrup Servicetelefon: E-post:

20 Felsökning Problem Orsak Lösning Motorn fungerar inte. Efter inställning av öppnings- och stängningsposition fungerar inte motorn. Dålig anslutning eller utlöst säkring. Muttrar som används för montering av motordelen på skenan sitter löst. Programmeringsfel. Kontrollera anslutningen. Byt säkring. Spänn muttrarna. Ställ in öppnings- och stängningsposition på nytt. Väggkontakten fungerar, men fjärrkontrollen fungerar inte. Fjärrkontrollen har inte utfört självinlärning. Fjärrkontrollens batteri är tömt. Koda garageportöppnaren i fjärrkontrollen - se punkten Självinlärande fjärrkontroll. Byt batteri i fjärrkontrollen. Fjärrkontrollen har en mycket begränsad räckvidd. Garageporten stoppar under drift. Garageporten fungerar inte vid aktivering av fjärrkontroll eller vägkontakt. Garageportöppnaren öppnar och stänger inte helt. Fjärrkontrollens batteri håller på att bli tomt. Säkerhetsanordning har utlösts eller så har väggkontakten aktiverats. Garageporten detekterar genom självtest ett internt fel och displayen blinkar. Programmering felaktigt utförd. Skada på porten. Väderleksförhållanden - t.ex. att regn och snö har ökat portens vikt. Byt batteri i fjärrkontrollen. Avlägsna hindret. Dra ut kontakten och sätt in den igen efter 5 sekunder. Om felet kvarstår, kontakta Millarcos serviceavdelning. Genomför ny programmering. Kontakta reperatör för reparation av skador. Garageporten uppfattar situationen som ett hinder. Ställ in dragkraften på en högre nivå. Ta bort snö från porten. Belysningen lyser inte. Trasig glödlampa. Byt glödlampa.

21 Tekniska data Garageportöppnare Modell ZTGD(I)-800 Ingångseffekt: V växelström 50Hz Mottagarfrekvens: 433,92 MHz Motor: 24 V likström watt Kod: Rullkode Driftstemperatur: Fjärrkontrolleffekt: 27 A 12 V-batteri Relativ luftfuktighet: 90 % Glödlampa: 24 V 5 W Öppnings- och stängningskraft: Max. 800 N Max. porthöjd: 2,40 meter Belysning: 3 minuter Kraftig dragskena: 3 meter Bullernivå: <60DB Standby: 800 watt Till den här garageportsöppnaren går det att köpa följande extrautrustning: Beskrivning Millarco varu-nr. Fjärrkontroll Knappsats trådlös, digital för utomhusanvändning Nödöppnare till garageportsöppnare för utvändig manövrering Förlängningsskena, 50 cm CE Överensstämmelseförklaring Bruksanvisning version 2/Marts 2013 EU-importör Millarco International A/S deklarerar härmed att material: Garageportöppnare - modell ZTGD(I)-800 är tillverkad i överensstämmelse med följande direktiv: 98/37/EC, Maskindirektivet 2006/95/EEC, Lågspänningsdirektivet 89/336/EEC, EMC-direktivet DK-8520 Lystrup Ort och datum: Lystrup, 5. marts 2013 Undertecknat: Lars Bærentsen Materialet är utfört i enlighet med följande standarder: EN EN

22 Sikkerhetsanvisninger N - Bruksanvisning Takk for den tilliten du har vist ved å velge denne garasjedøråpneren. Du får de beste resultatene ved å lese denne veiledningen nøye før enheten tas i bruk. Brukerveiledningen skal alltid oppbevares sammen med enheten. VIKTIGT! Ved bruk må nedenstående grunnleggende sikkerhetsregler alltid følges. Sikker betjening av enheten krever at du leser brukerveiledningen og sikkerhetsanvisningene og følger dem før enheten brukes første gang. Du må også alltid følge generelle sikkerhetsregler. Hvis det er mulig, få en kyndig person til å vise deg hvordan enheten fungerer før du bruker den første gang. Bare for bruk: til automatisk åpning og lukking av garasjeport til private formål i samsvar med beskrivelsene og sikkerhetsanvisningene i denne brukerveiledningen Utvendig nødåpning - viktig! Hvis ikke det er noen annen tilgang til garasjen, må det alltid finnes en måte å åpne porten på fra utsiden. Låsing - viktig! Garasjeporten blir låst når den blir lukket. Fjern eller deaktiver alle eksisterende låser på porten. Utfør hvert trinn i den rekkefølgen som beskrives, og påse at du er kjent med betjeningen. Påse at alle andre brukere er kjent med portfunksjonen og betjeningen når den er i bruk. Under- og sidekantene på porten samt mekanismen utgjør en fare ved at man kan klemme eller skjære seg. Ikke betjen porten før du kan se hele bevegelsesområdet og er sikker på at ingen er i veien. Bruk bare de leverte eller anbefalte delene, originale reservedeler og tilbehør. Skift slitte eller skadde strømkabler straks (må gjøres av en autorisert elektriker). Oppbevar fjernkontrollen på et sikkert sted der utilsiktet aktivering ikke kan skje (f.eks. av barn). Bare egnet for montering på riktig monterte og balanserte garasjeporter. En feilmontert port kan føre til personskader. Kople alltid fra strømnettet før du arbeider på porten eller portmotoren. Ikke prøv å stoppe port eller deler som er i bevegelse. Hvis enheten er defekt, ta alltid kontakt med forhandleren eller Millarcos serviceavdeling på tlf.: (+45) eller via e-post:

Tun nr. 5173528 ART nr. 60.556

Tun nr. 5173528 ART nr. 60.556 Tun nr. 5173528 ART nr. 60.556 DK Brugsanvisning Slagboremaskine 710W 1. Sikkerhedsanvisninger Vi takker for Deres tillid til valget af denne maskine. For at opnå et tilfredsstillende resultat, bør denne

Læs mere

DK - Brugervejledning Garageportåbner S - Bruksanvisning Garageportsöppnare N - Bruksanvisning Garasjeportåpner

DK - Brugervejledning Garageportåbner S - Bruksanvisning Garageportsöppnare N - Bruksanvisning Garasjeportåpner 63.002 + 63.003 DB nr. 1247824 / 1761655 DK - Brugervejledning Garageportåbner S - Bruksanvisning Garageportsöppnare N - Bruksanvisning Garasjeportåpner FI - Käyttöohje Autotallinoven avaaja UK - User

Læs mere

DB nr.:

DB nr.: 58.604 DB nr.: 1672095 DK - Brugervejledning Gasvarmeovn Sikkerhedsanvisninger DK - Brugervejledning Vi takker for Deres tillid til valget af denne maskine. For at opnå et tilfredsstillende resultat, bør

Læs mere

Art nr. 60.528. DK Brugsanvisning Rystepudser 170W

Art nr. 60.528. DK Brugsanvisning Rystepudser 170W Art nr. 60.528 DK Brugsanvisning Rystepudser 170W 1. Sikkerhedsanvisninger Vi takker for Deres tillid til valget af denne maskine. For at opnå et tilfredsstillende resultat, bør denne vejledning nøje gennemlæses.

Læs mere

Halogenramp Halogenarmatur Halogeeniramppi Halogenskinne

Halogenramp Halogenarmatur Halogeeniramppi Halogenskinne Halogenramp Halogenarmatur Halogeeniramppi Halogenskinne Art. 35-568 2 x 20 W max 3 x 20 W max Halogenramp BRUKSANVISNING 1. Slå av strömmen innan installation. 2. Armaturen får inte vara öppen vid installation.

Læs mere

IP54. Halogenstrålkastare med stativ Halogenlyskaster med stativ Halogeenivalonheitin ja teline Halogenspot med stativ 500 W. 1,0 m. Art.

IP54. Halogenstrålkastare med stativ Halogenlyskaster med stativ Halogeenivalonheitin ja teline Halogenspot med stativ 500 W. 1,0 m. Art. Halogenstrålkastare med stativ Halogenlyskaster med stativ Halogeenivalonheitin ja teline Halogenspot med stativ 500 W 1,0 m 1 SE Halogenstrålkastare med stativ Max 500 W 230 V Viktig information före

Læs mere

2a. Montering av väggfästet (betong eller tegel) Montera väggfästet på väggen med hjälp av medföljande tre skruvar och tre brickor (se fig. 2a).

2a. Montering av väggfästet (betong eller tegel) Montera väggfästet på väggen med hjälp av medföljande tre skruvar och tre brickor (se fig. 2a). IR-värmare, 1300 W MONTERINGSINSTRUKTIONER 1a. Montering av fästbygeln Med hjälp av två 5 mm bultar, två gummibrickor och två stålbrickor monteras fästbygeln på lamphuset (se fig.1a). Fig. 1a 2a. Montering

Læs mere

INSTALLATIONSMANUAL TIL GARAGEPORT ÅBNER

INSTALLATIONSMANUAL TIL GARAGEPORT ÅBNER INSTALLATIONSMANUAL TIL GARAGEPORT ÅBNER INSTALLATIONS MANUALEN SKAL GENNEMLÆSES OMHYGGELIG FØR IBRUGTAGNING ADVARSEL FOR SIKKER INSTALLATION Inden installation af automatikken skal balance fjederen på

Læs mere

DANSK 4 NORSK 6 SUOMI 8 SVENSKA 10

DANSK 4 NORSK 6 SUOMI 8 SVENSKA 10 SY DANSK 4 NORSK 6 SUOMI 8 SVENSKA 10 DANSK Sådan smøres symaskinen ADVARSEL! Sluk altid for symaskinen, og træk stikket ud af stikkontakten, før du smører den. 1 Brug altid smøreolie til symaskinen.

Læs mere

Elektronisk brandskab

Elektronisk brandskab MODEL L 81090 90 1 ELEKTRONISK BRANDSKAB INSTRUCTION MANUAL DK 2 Brugsanvisning NO Elektronisk brannskap 3 Bruksanvisning Elektronisk Bruksanvisning brannskap Fremstillet i P.R.C. EU-Importør SE 4 SF 5

Læs mere

Bänkplåtsax 5" BRUKSANVISNING Läs denna anvisning noggrant före användning.

Bänkplåtsax 5 BRUKSANVISNING Läs denna anvisning noggrant före användning. SE Bänkplåtsax 5" BRUKSANVISNING Läs denna anvisning noggrant före användning. 1. Användning Denna bänkplåtsax är avsedd för klippning av stålplåt och rundstål. Den kan även användas för klippning av icke-järnmetall

Læs mere

INSTALLATIONSMANUAL TIL GARAGEPORT ÅBNER GA 1000

INSTALLATIONSMANUAL TIL GARAGEPORT ÅBNER GA 1000 INSTALLATIONSMANUAL TIL GARAGEPORT ÅBNER GA 1000 INSTALLATIONS MANUALEN SKAL GENNEMLÆSES OMHYGGELIG FØR IBRUGTAGNING ADVARSEL FOR SIKKER INSTALLATION Inden installation af automatikken skal balance fjederen

Læs mere

Fjäderspännare Fjærspenner Jousenpuristin Fjederspænder

Fjäderspännare Fjærspenner Jousenpuristin Fjederspænder 19-1555 Manual 130815.indd 2013-08-15, 11.38.45 Art. 19-1555 Fjäderspännare Fjærspenner Jousenpuristin Fjederspænder Tillverkat för Biltema Sweden AB, Garnisonsgatan 26, 254 66 Helsingborg. Tel: +46-42

Læs mere

TRÄDGÅRDSBELYSNING LED HAGEBELYSNING LED PUUTARHAVALAISTUS, LED HAVEBELYSNING LED

TRÄDGÅRDSBELYSNING LED HAGEBELYSNING LED PUUTARHAVALAISTUS, LED HAVEBELYSNING LED TRÄDGÅRDSBELYSNING LED HAGEBELYSNING LED PUUTARHAVALAISTUS, LED HAVEBELYSNING LED Tillverkat för Biltema Sweden AB, Garnisonsgatan 26, 254 66 Helsingborg. Tel: +46-42 600 45 00. Importør: Biltema Norge

Læs mere

91.420. Tun nr. 1486449. S - Bruksanvisning Frukt pressar 12L

91.420. Tun nr. 1486449. S - Bruksanvisning Frukt pressar 12L 91.420 Tun nr. 1486449 DK - Brugervejledning Frugtpresser 12L S - Bruksanvisning Frukt pressar 12L N - Bruksanvisning Frukt presser 12L UK - User manual Fruit Press 12L Sikkerhedsanvisninger Vi takker

Læs mere

Klipning af plæne De bedste klipperesultater får du ved at overlappe på den afklippede bane.

Klipning af plæne De bedste klipperesultater får du ved at overlappe på den afklippede bane. Cylinderplæneklipper SELEKTA 38 brugervejledning Læs denne manual omhyggelig før brug. Følg sikkerhedsinstruktionerne. Opbevar denne manual til senere brug/reference. Sikkerhed - Pas på klipperens skarpe

Læs mere

GOKART. Brugsanvisning Bruksanvisning. Importeret af Harald Nyborg A/S. Model: CT008 Best.nr. 8197

GOKART. Brugsanvisning Bruksanvisning. Importeret af Harald Nyborg A/S. Model: CT008 Best.nr. 8197 GOKART Importeret af Harald Nyborg A/S Brugsanvisning Bruksanvisning Model: CT008 Best.nr. 8197 Tillykke med deres nye gokart! De bedes læse denne brugsanvisning grundigt, før De samler gokarten eller

Læs mere

zense DIN-modul for svagstrøms input Model MIR-2130 Dansk - Svenska DK Ver 1.1 Zense MIR2130 ID110024000 1 - ANVENDELSE 6 - TILSLUTNINGSDIAGRAM

zense DIN-modul for svagstrøms input Model MIR-2130 Dansk - Svenska DK Ver 1.1 Zense MIR2130 ID110024000 1 - ANVENDELSE 6 - TILSLUTNINGSDIAGRAM Dansk - Svenska zense DIN-modul for svagstrøms input Model MIR-2130 DK Ver 1.1 1 - ANVENDELSE DIN-modulet er en zense enhed som benyttes til at modtage input fra svagstrøms tryk eller egnet sensor. Enheden

Læs mere

96138 DK - Brugervejledning Rygsprøjte med pumpe S - Bruksanvisning Tryckspruta med pump UK - User manual Knapsack pressure Sprayer with pump

96138 DK - Brugervejledning Rygsprøjte med pumpe S - Bruksanvisning Tryckspruta med pump UK - User manual Knapsack pressure Sprayer with pump 96138 DK - Brugervejledning S - Bruksanvisning UK - User manual Rygsprøjte med pumpe Tryckspruta med pump Knapsack pressure Sprayer with pump DK - Brugervejledning Vi takker for Deres tillid til valget

Læs mere

TRÅDLÖST TANGENTBORD OCH MUS TRÅDLØST TASTATUR OG MUS LANGATON NÄPPÄIMISTÖ JA HIIRI TRÅDLØST TASTATUR OG MUS

TRÅDLÖST TANGENTBORD OCH MUS TRÅDLØST TASTATUR OG MUS LANGATON NÄPPÄIMISTÖ JA HIIRI TRÅDLØST TASTATUR OG MUS TRÅDLÖST TANGENTBORD OCH MUS LANGATON NÄPPÄIMISTÖ JA HIIRI Tillverkat för Biltema Sweden AB, Garnisonsgatan 26, 254 66 Helsingborg. Tel: +46-42 600 45 00. Importør: Biltema Norge AS, Postboks 74, 3401

Læs mere

91.422. Tun nr. 1577180. S - Bruksanvisning Fruktkvarn 7L

91.422. Tun nr. 1577180. S - Bruksanvisning Fruktkvarn 7L 91.422 Tun nr. 1577180 DK - Brugervejledning Frugtkværn 7L S - Bruksanvisning Fruktkvarn 7L N - Bruksanvisning Fruktkvern 7L UK - User manual Fruit Mill 7L Sikkerhedsanvisninger Vi takker for Deres tillid

Læs mere

MEN-001-B GARAGEPORTÅBNER MONTERINGSVEJLEDNING

MEN-001-B GARAGEPORTÅBNER MONTERINGSVEJLEDNING MEN-001-B GARAGEPORTÅBNER MONTERINGSVEJLEDNING INDHOLDSFORTEGNELSE Sikkerhedsforanstaltninger.....1 Nødvendigt værktøj...1 Montering af garageportåbneren...2-6 Montering af skinnerne..7-8 Stramning af

Læs mere

G5800 G7800 DK v1.10.2

G5800 G7800 DK v1.10.2 A. General advarselsbeskrivelse til installatøren ALMINDELIGE Sikkerhedsmæssige forpligtelser Inden du installerer automatikken, bør Torsion fjederen være afbalanceret med vægten af porten. Porten skal

Læs mere

MARKIS MARKISE MARKIISI

MARKIS MARKISE MARKIISI 14-360_361_manual.indd 2011-10-12, 11.25.13 Art. 14-360, 14-361 MARKIS MARKISE MARKIISI Original manual 2011 Biltema Nordic Services AB MARKIS OBS! Markisen är ett solskydd och bör rullas in vid regn och

Læs mere

Skärmaskin, liten Skjæremaskin, liten Leikkuri, pieni Skæremaskine, lille

Skärmaskin, liten Skjæremaskin, liten Leikkuri, pieni Skæremaskine, lille 28-380 manual.indd 2012-05-4, 16.43.55 Art. 28-380 Skärmaskin, liten Skjæremaskin, liten Leikkuri, pieni Skæremaskine, lille Original manual 2012-05-04 Biltema Nordic Services AB Skärmaskin, liten 1. Förvaring

Læs mere

Arbetsbelysning, lågenergi Arbeidslampe, lavenergi. Arbejdsbelysning,

Arbetsbelysning, lågenergi Arbeidslampe, lavenergi. Arbejdsbelysning, rbetsbelysning, lågenergi rbeidslampe, lavenergi Työvalaisin energiansäästölampulla rbejdsbelysning, lavenergi 1 2008 iltema Nordic Services rbetsbelysning, lågenergi Säkerhetsföreskrifter Läs instruktionerna

Læs mere

Automatisk slangeopruller. Automaattinen letkukela

Automatisk slangeopruller. Automaattinen letkukela Automatisk slangupprullare Automatisk slangeoppruller Automaattinen letkukela Automatisk slangeopruller 2009 Biltema Nordic Services AB SE Automatisk slangupprullare OBS! Läs och förstå hela manualen före

Læs mere

Art. 25-960 Art. 25-961

Art. 25-960 Art. 25-961 Bruksanvisning Svart kabel (-) Röd kabel (+) IN Vit kabel (-) UT LED UPP UPP-knapp LED NER NER-knapp Ett lätt tryck på UPP-knappen gör att ljuset i lampan ökar till den senast valda ljusstyrkan. LED UPP

Læs mere

TRÅDLÖST TANGENTBORD OCH MUS TRÅDLØST TASTATUR OG MUS LANGATON NÄPPÄIMISTÖ JA HIIRI TRÅDLØST TASTATUR OG MUS

TRÅDLÖST TANGENTBORD OCH MUS TRÅDLØST TASTATUR OG MUS LANGATON NÄPPÄIMISTÖ JA HIIRI TRÅDLØST TASTATUR OG MUS TRÅDLÖST TANGENTBORD OCH MUS LANGATON NÄPPÄIMISTÖ JA HIIRI Tillverkat för Biltema, Garnisonsgatan 26, 2nd FL, SE-254 66 Helsingborg. www.biltema.com Originalmanual 1 2016-03-01 Biltema Nordic Services

Læs mere

TERRASSTVÄTT PC 3 TERRASSEVASKER PC 3 TERASSINPESULAITE PC 3 TERRASSERENSER PC 3

TERRASSTVÄTT PC 3 TERRASSEVASKER PC 3 TERASSINPESULAITE PC 3 TERRASSERENSER PC 3 TERRASSTVÄTT TERRASSEVASKER TERASSINPESULAITE TERRASSERENSER Original manual 2009 Biltema Nordic Services AB TERRASSTVÄTT MONTERING INTRODUKTION Läs manualen före användning och förvara den på en säker

Læs mere

Väggfäste, tunt Veggfeste, tynt Seinäkiinnitin, ohut Vægbeslag, tyndt

Väggfäste, tunt Veggfeste, tynt Seinäkiinnitin, ohut Vægbeslag, tyndt Art. -709 Väggfäste, tunt Veggfeste, tynt Seinäkiinnitin, ohut Vægbeslag, tyndt LCD/plasma nestekide/plasma 6 50" 009 Biltema Nordic Services AB Art. -709 Väggfäste LCD/plasma 6 50" tunt Medföljande delar

Læs mere

Utomhusbelysning Utendørsbelysning Ulkovalaisin Udendørsbelysning

Utomhusbelysning Utendørsbelysning Ulkovalaisin Udendørsbelysning 49-423-424 Manual.indd 2011-02-17, 10.19.24 Art. 49-423-424 Utomhusbelysning Utendørsbelysning Ulkovalaisin Udendørsbelysning Original manual 2011 Biltema Nordic Services AB Utomhusbelysning OBS! Läs och

Læs mere

STIGA FREECLIP 8211-2204-02

STIGA FREECLIP 8211-2204-02 STIG FREECLIP 82-2204-02 S SVENSK 6 5 3 4 4 2 2 2 2 E B C B C. 9x (M6) 2. 4x(M6x30mm) 3. x(m6x35mm) 4. 2x(M6x28mm) 5. x(m6x73mm) 6. x(m6x63mm) 2 DNSK DK SIKKERHEDSFORSKRIFTER Læs instruktionerne omhyggeligt

Læs mere

GARAGEPORTÅBNER MED 2 FJERNBETJENINGER. Brugervejledning. Modelnr. 10725/10726

GARAGEPORTÅBNER MED 2 FJERNBETJENINGER. Brugervejledning. Modelnr. 10725/10726 GARAGEPORTÅBNER MED FJERNBETJENINGER Brugervejledning Modelnr. 075/076 INDHOLD:. Vigtige sikkerhedskrav og forskrifter. Egenskaber og specifikationer 3. Produktegenskaber 3. Produktspecifikationer 3 Model

Læs mere

Elektrisk & Automatisk kædeslibeanlæg

Elektrisk & Automatisk kædeslibeanlæg Elektrisk & Automatisk kædeslibeanlæg Art nr: 75700675 EAN nr: 5709133750688 1 af 9 230 / 50Hz / 85Watt 5300 Diameter.108mm Huldiameter.23mm 35 til højre og venstre 1/4 + 3/8 Ca. 2,1kg Øvrige Sikkerhedsforanstaltninger

Læs mere

LED-BLIXTLJUS LED-BLITSLYS LED-VILKKUVA VALO LED-BLINKLYS

LED-BLIXTLJUS LED-BLITSLYS LED-VILKKUVA VALO LED-BLINKLYS LED-BLIXTLJUS LED-BLITSLYS LED-VILKKUVA VALO LED-BLINKLYS Tillverkat för Biltema Sweden AB, Garnisonsgatan 26, 254 66 Helsingborg. Tel: +46-42 600 45 00. Importør: Biltema Norge AS, Postboks 74, 3401 Lier.

Læs mere

Enhjuling 20" Yksipyöräinen 20"

Enhjuling 20 Yksipyöräinen 20 Yksipyöräinen 20" Ethjulet cykel 20" Original manual 2010 Biltema Nordic Services AB Rekommenderad kroppslängd: 145 180 cm. Delar Innan du monterar din enhjuling, se till att förpackningen innehåller delarna

Læs mere

Model 77737. Brugsanvisning Bruksanvisning

Model 77737. Brugsanvisning Bruksanvisning Model 77737 Brugsanvisning Bruksanvisning HÅNLIPPER Introduktion For at du kan få mest mulig glæde af din nye håndklipper, beder vi dig gennemlæse denne brugsanvisning og de vedlagte sikkerhedsforskrifter,

Læs mere

S26 MOTOR Original brugermanual

S26 MOTOR Original brugermanual S26 MOTOR Original brugermanual Indhold 1. Indledning 1 2. Liste over nødvendigt værktøj 1 3. Sikkerhedspåbud 1 4. Motor montering 2 4.1. Instruktion før montering 2 4.2. Samling af skinne 3 4.3. Opsætning

Læs mere

VÄGGFÄSTE LCD VEGGFESTE LCD SEINÄKIINNITIN NESTEKIDE VÆGBESLAG LCD

VÄGGFÄSTE LCD VEGGFESTE LCD SEINÄKIINNITIN NESTEKIDE VÆGBESLAG LCD VÄGGFÄST LCD VGGFST LCD SINÄKIINNITIN NSTKID VÆGBSLAG LCD 10 24" Tillverkat för Biltema Sweden AB, Garnisonsgatan 26, 254 66 Helsingborg. Tel: +46-42 600 45 00. Importør: Biltema Norge AS, Postboks 74,

Læs mere

TVÄTTSTÄLLSBLANDARE SERVANTBATTERI PESUALLASHANA HÅNDVASKARMATUR

TVÄTTSTÄLLSBLANDARE SERVANTBATTERI PESUALLASHANA HÅNDVASKARMATUR 86-568 manual 121213.indd 2012-12-13, 09.55.19 Art. 86-568 TVÄTTSTÄLLSBLANDARE SERVANTBATTERI PESUALLASHANA HÅNDVASKARMATUR VTT-RTH-00096-10 SC 0856-12 VA 1.42/18583 PS 1379 2012-12-13 Biltema Nordic Services

Læs mere

VERKTYGSSATS VERKTØYSETT TYÖKALUSARJA VÆRKTØJSSÆT

VERKTYGSSATS VERKTØYSETT TYÖKALUSARJA VÆRKTØJSSÆT VERKTYGSSATS kompakthjullager VERKTØYSETT kompakthjullager TYÖKALUSARJA kompaktilaakereita varten VÆRKTØJSSÆT kompakthjullejer Tillverkat för Biltema Sweden AB, Garnisonsgatan 6, 54 66 Helsingborg. Tel:

Læs mere

LASERVATERPAS LASERVATERPAS. Brugsanvisning LASERVATERPASS. Bruksanvisning. Bruksanvisning LASERVATTENPASS LASERVESIVAAKA. Käyttöohje LASERVESIVAAKA

LASERVATERPAS LASERVATERPAS. Brugsanvisning LASERVATERPASS. Bruksanvisning. Bruksanvisning LASERVATTENPASS LASERVESIVAAKA. Käyttöohje LASERVESIVAAKA MODEL 53592 LASER ANGEL LEVEL INSTRUCTION MANUAL DK Brugsanvisning S N Bruksanvisning 2 3 Bruksanvisning Fremstillet i P.R.C. EU-Importør Produsert i P.R.C. EU-importør Tillverkad i P.R.C. EU-importör

Læs mere

TRAKTOR TRAKTORI med lastare/med laster/jossa etukuormaaja. Art. 37-056

TRAKTOR TRAKTORI med lastare/med laster/jossa etukuormaaja. Art. 37-056 TRAKTOR TRAKTORI med lastare/med laster/jossa etukuormaaja SE TRAKTOR MED LASTARE OBS! Innan traktorlastaren börjar användas, läs noga igenom denna manual. Den visar hur du skall montera och leka med traktorlastaren

Læs mere

BLIXTLJUSRAMP VARSELLYSBJELKE VAROITUSVALORAMPPI BLITZ LYSBRO

BLIXTLJUSRAMP VARSELLYSBJELKE VAROITUSVALORAMPPI BLITZ LYSBRO BLIXTLJUSRAMP VARSELLYSBJELKE VAROITUSVALORAMPPI BLITZ LYSBRO Tillverkat för Biltema Sweden AB, Garnisonsgatan 26, 254 66 Helsingborg. Tel: +46-42 600 45 00. Importør: Biltema Norge AS, Postboks 74, 3401

Læs mere

PARAPLYVAGN PARAPLYTRILLE SATEENVARJORATTAAT PARAPLYVOGN

PARAPLYVAGN PARAPLYTRILLE SATEENVARJORATTAAT PARAPLYVOGN PARAPLYVAGN PARAPLYTRILLE SATEENVARJORATTAAT PARAPLYVOGN Biltema, Garnisonsgatan 26, 2nd FL, SE-254 66 Helsingborg. www.biltema.com 2017-08-24 Biltema Nordic Services AB SE PARAPLYVAGN VARNING! Plocka

Læs mere

Termostatblandare dusch cc 160. dusj cc 160. suihku cc 160. bruser cc 160

Termostatblandare dusch cc 160. dusj cc 160. suihku cc 160. bruser cc 160 Termostatblandare dusch cc 160 Termostatbatteri dusj cc 160 Termostaattihana suihku cc 160 Termostatblandingsbatteri bruser cc 160 SC 0419-09 1 2012-12-13 Biltema Nordic Services AB Installation OBS! Termostatblandaren

Læs mere

TRÄDGÅRDSBELYSNING HAGEBELYSNING PUUTARHAVALAISTUS HAVEBELYSNING

TRÄDGÅRDSBELYSNING HAGEBELYSNING PUUTARHAVALAISTUS HAVEBELYSNING TRÄDGÅRDSBELYSNING HAGEBELYSNING PUUTARHAVALAISTUS HAVEBELYSNING Original manual 2011 Biltema Nordic Services AB TRÄDGÅRDSBELYSNING SPECIFIKATIONER Lampa: G4, max 10 W Kabellängd: 10 m Kapslingsklass transformator:

Læs mere

Luxaflex Lamel/Lamell/ Lamelli

Luxaflex Lamel/Lamell/ Lamelli Luxaflex Lamel/Lamell/ Lamelli Monterings- og brugervejledning Monterings- och bruksanvisning Monterings- og brukerveiledning Asennus- ja käyttöohjeet 2012 Monterings- og brugervejledning 2012 Monterings-

Læs mere

Art. 45-612 SE - ARMRINGAR FI - KÄSIVARSIKELLUKKEET

Art. 45-612 SE - ARMRINGAR FI - KÄSIVARSIKELLUKKEET rt. 45-612 SE - RMRINGR OBS! För barn över 3 år som väger 18 30 kg. Ska sitta på överarmarna som stöd vid simträning. nvänd endast under vuxens konstanta överseende. Skölj av och torka efter användning.

Læs mere

/ 8 59 / 000608 S FI DK N INJUSTERING AV LUFTFLÖDEN ILMAVIRTOJE SÄÄTÖ INDREGULERING AF LUFTMÆNGDEN INJUSTERING AV LUFTSTRØMMEN / 8 59 / 000608 Injustering av luftflöden / Ilmavirtausten säätö 6 5 4 3 C

Læs mere

Ghibli SB-133 og SB-143 DANSK BRUGSANVISNING. Gulvplejemaskiner SB-143 SB-133 V. BRØNDUM A/S VIGTIGT!

Ghibli SB-133 og SB-143 DANSK BRUGSANVISNING. Gulvplejemaskiner SB-143 SB-133 V. BRØNDUM A/S VIGTIGT! V. BRØNDUM A/S A0.80.0161 DANSK BRUGSANVISNING SB-143 SB-133 Ghibli SB-133 og SB-143 Gulvplejemaskiner VIGTIGT! Læs brugsanvisningen inden maskinen tages i brug. Ghibli SB-133 og SB-143 Gulvplejemaskiner

Læs mere

DUMPER KIPPIAUTO LASTBIL MED TIPPELAD. Art. 37-055

DUMPER KIPPIAUTO LASTBIL MED TIPPELAD. Art. 37-055 DUMPER KIPPIAUTO LASTBIL MED TIPPELAD SE DUMPER OBS! Innan dumpern börjar användas, läs noga igenom denna manual. Den visar hur du skall montera och leka med dumpern på rätt sätt, för att undvika skador.

Læs mere

ELEKTRISK KONVEKTOR RADIATOR 2000 W

ELEKTRISK KONVEKTOR RADIATOR 2000 W ELEKTRISK KONVEKTOR RADIATOR 2000 W ART NR 330340 EAN NR 5709133330309 LÆS BRUGERMANUAL FØR BRUG. SIKKERHEDSANVISNINGER Læs brugermanualen grundigt igennem før brug. Radiatoren er ikke beregnet til brug

Læs mere

Décor 600 FH. Dansk Norsk Svenska. - ret effektiv

Décor 600 FH. Dansk Norsk Svenska. - ret effektiv Décor 00 FH Dansk Norsk Svenska - ret effektiv Décor 00 FH Monterings- og betjeningsvejledning Ø10mm Ø170mm 1 4 1 3 b 4 7 5 a a 8 8 8 8 Fig. 1 Fig. Dansk + Emhætte beregnet til montage i loft, evt. over

Læs mere

2006/1. Golfvogn G180-F. DK Betjeningsvejledning. Texas A/S - Knullen 2 - DK-5260 Odense S - Denmark Tel. +45 6395 5555 - www.texas.dk - post@texas.

2006/1. Golfvogn G180-F. DK Betjeningsvejledning. Texas A/S - Knullen 2 - DK-5260 Odense S - Denmark Tel. +45 6395 5555 - www.texas.dk - post@texas. 2006/1 DK Betjeningsvejledning Golfvogn G180-F Texas A/S - Knullen 2 - DK-5260 Odense S - Denmark Tel. +45 6395 5555 - www.texas.dk - post@texas.dk 1. Indholdsfortegnelse 2. Sikkerhedsforeskrifter...3

Læs mere

DK: ADVARSEL! bruges i horisontal position. Må ikke tildækkes eller bruges i nærheden af letantændeligt materiale, da dette kan medføre brandfare.

DK: ADVARSEL! bruges i horisontal position. Må ikke tildækkes eller bruges i nærheden af letantændeligt materiale, da dette kan medføre brandfare. INFRAVARMER FOR UTE OG INNENDØRS BRUK INFRAVÄRMARE FÖR ANVÄNDNING UTOM- OCH INOMHUS INFRAVARMER TIL UDENDØRS OG INDENDØRS BRUG INFRAPUNALÄMMITIN ULKO- JA SISÄKÄYTTÖÖN NO: TEKNISK BESKRIVELSE & BRUKSANVISNING

Læs mere

Brugervejledning. Rørventilator. Artikel: 300115 EAN: 5709133910150

Brugervejledning. Rørventilator. Artikel: 300115 EAN: 5709133910150 Brugervejledning Rørventilator Artikel: 300115 EAN: 5709133910150 Læs venligst manualen grundigt igennem inden brug. Må kun installeres af en autoriseret elinstallatør. Sikkerheds instruktioner ADVARSEL

Læs mere

ELEKTRISK RADIATOR 1000 W

ELEKTRISK RADIATOR 1000 W ELEKTRISK RADIATOR 1000 W ART NR 330315 EAN NR 5709133330255 LÆS BRUGERMANUAL FØR BRUG. SIKKERHEDSANVISNINGER Læs brugermanualen grundigt igennem før brug. Radiatoren er ikke beregnet til brug udendørs.

Læs mere

HAVESPRØJTE HAVESPRØJTE HAVESPRØJTE HAVESPRØJTE

HAVESPRØJTE HAVESPRØJTE HAVESPRØJTE HAVESPRØJTE MODEL NR. 5000 GARDEN 1 SPRAYER INSTRUCTION MANUAL DK Havesprøjte 2 Brugsanvisning NO Hagesprøyte 4 Bruksanvisning Fremstillet i P.R.C. EU-Importør H.P. Værktøj A/S 7080 Børkop Danmark. SE Trädgårdsspruta

Læs mere

Fogskumspistol Fugeskumpistol Saumausvaahtopistooli Fugeskumpistol

Fogskumspistol Fugeskumpistol Saumausvaahtopistooli Fugeskumpistol Fogskumspistol Saumausvaahtopistooli PRO Tillverkat för Biltema Sweden AB, Garnisonsgatan 6, 66 Helsingborg. Tel: +6-600 00. Importør: Biltema Norge AS, Postboks 7, 0 Lier. Tlf: +7-8 9 0. Maahantuoja/Importör:

Læs mere

VENTILATOR PRO S Ø100 STANDARD

VENTILATOR PRO S Ø100 STANDARD VENTILATOR PRO S Ø100 STANDARD INSTRUKTIONSMANUAL Art nr 300210 EAN nr 5709133300333 Læs venligst denne manual grundigt igennem inden brug af ventilatoren. MÅ KUN INSTALLERES AF EN AUTORISERET ELINSTALLATØR!

Læs mere

Hellukket kassette markise

Hellukket kassette markise Hellukket kassette markise Del oversigt... 2 Beskrivelse... 3 Montering... 4 Indstilling af hældningsvinkel... 7 Motor... 8 Vedligeholdelse... 9 1 Vi anbefaler at midst 2-3 personer arbejder sammen om

Læs mere

KÖKSBLANDARE KJØKKENBATTERI KEITTIÖHANA KØKKENARMATUR

KÖKSBLANDARE KJØKKENBATTERI KEITTIÖHANA KØKKENARMATUR KÖKSBLANDARE KJØKKENBATTERI KEITTIÖHANA KØKKENARMATUR VTT-RTH-00096-10 SC 0852-12 VA 1.42/18586 PS 1380 1 2012-12-13 Biltema Nordic Services AB SE KÖKSBLANDARE ÖVERSIKTSBILD 2012-12-13 Biltema Nordic Services

Læs mere

Introduktion. 5 års ombytningsgaranti

Introduktion. 5 års ombytningsgaranti Limpistol Limpistol Introduktion For at du kan få mest mulig glæde af dit nye værktøj, beder vi dig gennemlæse denne brugsanvisning og de vedlagte sikkerhedsforskrifter, før du tager det i brug. Vi anbefaler

Læs mere

KÖKSBLANDARE KJØKKENBATTERI KEITTIÖHANA KØKKENARMATUR

KÖKSBLANDARE KJØKKENBATTERI KEITTIÖHANA KØKKENARMATUR KÖKSBLANDARE KJØKKENBATTERI KEITTIÖHANA KØKKENARMATUR VTT-RTH-00096-10 SC 0854-09 VA 1.42/18585 PS 1380 1 2012-12-12 Biltema Nordic Services AB SE KÖKSBLANDARE ÖVERSIKTSBILD 2012-12-12 Biltema Nordic Services

Læs mere

DK - Brugervejledning

DK - Brugervejledning Sikkerhedsanvisninger DK - Brugervejledning Vi takker for Deres tillid til valget af denne maskine. For at opnå et tilfredsstillende resultat, bør denne vejledning nøje gennemlæses førend maskinen tages

Læs mere

DENVER SBT-10BLACK. Bluetooth Selfie Stick

DENVER SBT-10BLACK. Bluetooth Selfie Stick DENVER SBT-10BLACK Bluetooth Selfie Stick Læs denne vejledning grundigt før brug, og gem den til fremtidig brug. Erklæring om ansvarsfraskrivelse Denver Electronics A/S vil under ingen omstændigheder tage

Læs mere

DEKORATIONSBRASA DEKORASJONSPEIS KORISTETAKKA DEKORATIONSPEJS

DEKORATIONSBRASA DEKORASJONSPEIS KORISTETAKKA DEKORATIONSPEJS 44-2020_manual.indd 2011-10-5, 12.56.07 Art. 44-2020 DEKORATIONSBRASA DEKORASJONSPEIS KORISTETAKKA DEKORATIONSPEJS 900/1800 W 2011 Biltema Nordic Services AB DEKORATIONSBRASA BRUKSANVISNING Dekorationsbrasan

Læs mere

KITCHEN CHEF. Coffee Mill - Type 2393

KITCHEN CHEF. Coffee Mill - Type 2393 KITCHEN CHEF Coffee Mill - Type 2393 Brugsanvisning - dansk... side 3 Bruksanvisning - svenska... side 4 Bruksanvisning - norsk... side 5 Käyttöohjeet - suomi... side 6 2 OBH NORDICA Coffee Mill Før brug

Læs mere

RTY 1 8798 XX01. Portier nøglekontaktmodul Beskrivelse Montering. Portier nyckelbrytarmodul Beskrivning Montering

RTY 1 8798 XX01. Portier nøglekontaktmodul Beskrivelse Montering. Portier nyckelbrytarmodul Beskrivning Montering 400480_DK_S_N_FIN.book Seite Donnerstag,. Juli 009 : 07/009 / Id.-Nr. 400 4 80 RTY 8798 XX0 0009-0 Portier nøglekontaktmodul Beskrivelse Montering Portier nyckelbrytarmodul Beskrivning Montering Portier

Læs mere

VÄGGFÄSTE VEGGFESTE SEINÄKIINNIKE VÆGBESLAG

VÄGGFÄSTE VEGGFESTE SEINÄKIINNIKE VÆGBESLAG VÄGGFÄSTE VEGGFESTE SEINÄKIINNIKE VÆGBESLAG 32" 65" Tillverkat för Biltema Sweden AB, Garnisonsgatan 26, 254 66 Helsingborg. Tel: +46-42 600 45 00. Importør: Biltema Norge AS, Postboks 74, 3401 Lier. Tlf:

Læs mere

If your Washer has an LCD screen, go to Settings, and select and activate Easy Connection. Smart Control On NOTE

If your Washer has an LCD screen, go to Settings, and select and activate Easy Connection. Smart Control On NOTE Smart Control Guide Usage of Smart Control Smart Control by app 1. Register Device Before run the app, Samsung Account is required. Set AP & Run App AP must be connected to the external Internet. (check

Læs mere

Model Brugsanvisning Bruksanvisning

Model Brugsanvisning Bruksanvisning Model 69608 Brugsanvisning Bruksanvisning VARMEBLÆR Introduktion For at du kan få mest mulig glæde af din nye varmeblæser, beder vi dig gennemlæse denne brugsanvisning og de vedlagte sikkerhedsforskrifter,

Læs mere

HOO B00 - B01 HOO B20 - B24

HOO B00 - B01 HOO B20 - B24 31833137.fm Page 1 Friday, July 9, 2004 2:37 PM ITALLATIOBLAD Minsta tillåtna avstånd från olika typer av spisar: 65 cm (elektrisk spis), 75 cm (gasspis, gasolspis eller koleldad spis). Följ givna anvisningar

Læs mere

DENVER CR-918BLACK DANSK KNAPPER OG KONTROLLER

DENVER CR-918BLACK DANSK KNAPPER OG KONTROLLER DENVER CR-918BLACK DANSK 14 15 KNAPPER OG KONTROLLER 1. / TUNE - (tilbage / fast station ned) 2. TIME SET MEM/MEMORY+ (indstil ur / hukommelse) 3. SNOOZE / SLEEP (autosluk) 4. ON / OFF (tænd / sluk) 5.

Læs mere

Slangupprullare 1/4" Slangeoppruller 1/4" Letkukela, 1/4" Slangeopruller 1/4"

Slangupprullare 1/4 Slangeoppruller 1/4 Letkukela, 1/4 Slangeopruller 1/4 Slangupprullare 1/4" Slangeoppruller 1/4" Letkukela, 1/4" Slangeopruller 1/4" 2009 Biltema Nordic Services AB SE Slangupprullare 1/4" Tekniska data Modell: Slangupprullare 1/4" Montering: Vägg Svängbar:

Læs mere

ELFORBRUGSMÅLER 230 V til stikkontakt uden jord BRUGERVEJLEDNING. Art nr 540120 EAN nr 5709133540173

ELFORBRUGSMÅLER 230 V til stikkontakt uden jord BRUGERVEJLEDNING. Art nr 540120 EAN nr 5709133540173 ELFORBRUGSMÅLER 230 V til stikkontakt uden jord BRUGERVEJLEDNING Art nr 540120 EAN nr 5709133540173 Læs venligst denne manual grundigt igennem inden brug af elforbrugsmåleren. ADVARSEL! Forbind IKKE 2

Læs mere

ASKSUG TEKNISKA SPECIFIKATIONER:

ASKSUG TEKNISKA SPECIFIKATIONER: SE ASKSUG TEKNISKA SPECIFIKATIONER: Effekt:....................1200 W Spänningsmatning:.........230 V,50 Hz Skyddsklass:..............Klass II, IPX0 Sugkraft:..................>15 kpa Volym:....................18

Læs mere

Manual. Daray MS70C. - et godt sted at handle. Kirudan varenummer: 61-89-822

Manual. Daray MS70C. - et godt sted at handle. Kirudan varenummer: 61-89-822 Manual Daray MS70C Kirudan varenummer: 61-89-822 - et godt sted at handle Indholdsfortegnelse 1. Generel beskrivelse... 2 2. Teknisk specifikation... 2 3. Installation... 3 4. Betjening... 10 5. Vedligeholdelse...

Læs mere

Skruemaskine Skruvdragare

Skruemaskine Skruvdragare Skruemaskine Skruvdragare Introduktion For at du kan få mest mulig glæde af dit nye værktøj, beder vi dig gennemlæse denne brugsanvisning og de vedlagte sikkerhedsforskrifter, før du tager det i brug.

Læs mere

VentilationAlarm EP1 ES 966

VentilationAlarm EP1 ES 966 VentilationAlarm EP1 ES 966 Tryk, signal eller temperatur-vagt Giver brugeren sikkerhed om anlæggets driftsituation Overordnet beskrivelse VentilationAlarm EP1 er en multfuntionsalarm, der kan overvåge

Læs mere

Monterings og brugervejledning Portautomatik K 19 samt tilbehør www.nordiskportimport.com 50 250 260

Monterings og brugervejledning Portautomatik K 19 samt tilbehør www.nordiskportimport.com 50 250 260 Monterings og brugervejledning Portautomatik K 19 samt tilbehør www.nordiskportimport.com 50 250 260 Montering af Automatik K19 Klargøring af stangtrækket: Anbring stangen på et par bukke og monter Det

Læs mere

ODSIF BRUGSANVISNING TIL MOTORISERET RULLEGARDIN MED FJERNBETJENING. Model: CL-338H

ODSIF BRUGSANVISNING TIL MOTORISERET RULLEGARDIN MED FJERNBETJENING. Model: CL-338H ODSIF BRUGSANVISNING TIL MOTORISERET RULLEGARDIN MED FJERNBETJENING Model: CL-338H 1 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. Beskrivelse af det motoriserede rullegardin med fjernbetjening... 3 1.1 Generelle egenskaber...

Læs mere

LIMENTE Smart 100 asennusohje, assembling instructions, monteringsanvisning, monteringsvejledning, monteringsveiledning

LIMENTE Smart 100 asennusohje, assembling instructions, monteringsanvisning, monteringsvejledning, monteringsveiledning 07 LIMENTE asennusohje, assembling instructions, monteringsanvisning, monteringsvejledning, monteringsveiledning Tekniset tiedot ovat paketin päällä Technical data is printed on package Teknisk information

Læs mere

oncrete BETONBLANDER 125 lt Mixer ART NR 90000035 EAN NR 5709133900236 LÆS BRUGERMANUAL FØR BRUG.

oncrete BETONBLANDER 125 lt Mixer ART NR 90000035 EAN NR 5709133900236 LÆS BRUGERMANUAL FØR BRUG. oncrete Mixer BETONBLANDER 5 lt ART NR 90000035 EAN NR 57093390036 LÆS BRUGERMANUAL FØR BRUG. Læs venligst hele instruktions manualen omhyggeligt igennem og følg anvisningerne nøje. Ved at gøre dette

Læs mere

2008/2. Clean Mate 365. DK Betjeningsvejledning. Texas A/S - Knullen 2 - DK-5260 Odense S - Denmark Tel. +45 6395 5555 - www.texas.dk - post@texas.

2008/2. Clean Mate 365. DK Betjeningsvejledning. Texas A/S - Knullen 2 - DK-5260 Odense S - Denmark Tel. +45 6395 5555 - www.texas.dk - post@texas. 2008/2 DK Betjeningsvejledning Clean Mate 365 Texas A/S - Knullen 2 - DK-5260 Odense S - Denmark Tel. +45 6395 5555 - - post@texas.dk 1. Indholdsfortegnelse 2. Sikkerhedsforskrifter... 3 3. Identifikation...

Læs mere

MOD 60-00. MONTEringsveJLEDNING MONTASJEANVISNIG SE FIN MONTERINGSINSTRUKTION ASENNUSOHJEET

MOD 60-00. MONTEringsveJLEDNING MONTASJEANVISNIG SE FIN MONTERINGSINSTRUKTION ASENNUSOHJEET MOD 60-00 MONTEringsveJLEDNING MONTASJEANVISNIG MONTERINGSINSTRUKTION ASENNUSOHJEET DK NO SE FIN 2 MIKROOVNSLÅGE DK ANVENDELSE Denne låge kan anvendes til elegant indbygning af f.eks. mikroovn i et køkkenmodul.

Læs mere

Brugsanvisning. Bure. Gangborde. Bure XL 56-315

Brugsanvisning. Bure. Gangborde. Bure XL 56-315 Brugsanvisning Bure Gangborde Bure XL 56-315 Kære Bruger Bruksanvisning Bure Tillykke! Du har anskaffet et Bure Gangbord. I denne brugsanvisning får du vigtige oplysninger om, hvordan du benytter Bure

Læs mere

VentilationAlarm EP1 ES 966

VentilationAlarm EP1 ES 966 VentilationAlarm EP1 ES 966 Tryk, signal eller temperatur-vagt Giver brugeren sikkerhed om anlæggets driftsituation Overordnet beskrivelse VentilationAlarm EP1 er en multfuntionsalarm, der kan overvåge

Læs mere

justeringer kan være farlige og bør udføres af kvalificeret/uddannet personer.

justeringer kan være farlige og bør udføres af kvalificeret/uddannet personer. Side 1 Side 1-2 Side 4 Vedlagt SIKKERHED INSTALLATIONSVEJLEDNING VEDLIGEHOLDELSESPLAN BORTSKAFFELSE EF OVERENSTEMMELSESERKLÆRING MOTOR INSTALLATIONSVEJLEDNING - Stykliste på motorindhold - Brugervejledning

Læs mere

Brændesav m/hårdmetalklinge

Brændesav m/hårdmetalklinge MODEL: LOG SAW 400 Art.: 75107625 Brændesav m/hårdmetalklinge LÆS VENLIGST DENNE VEJLEDNING OMHYGGELIGT IGENNEM INDEN MASKINEN ANVENDES 1. Indholdsfortegnelse 2. Sikkerhedsinstruktioner...2 3. Saven i

Læs mere

OLIERADIATOR 2000 W. med termostat, timer og blæser (400W) 9 ribber ART NR 330118 EAN NR 5709133311186 LÆS BRUGERMANUAL FØR BRUG.

OLIERADIATOR 2000 W. med termostat, timer og blæser (400W) 9 ribber ART NR 330118 EAN NR 5709133311186 LÆS BRUGERMANUAL FØR BRUG. LÆS BRUGERMANUAL FØR BRUG. VEND ALDRIG OLIERADIATOREN PÅ HOVEDET NÅR DEN ER I DRIFT! OLIERADIATOR 2000 W med termostat, timer og blæser (400W) 9 ribber ART NR 330118 EAN NR 5709133311186 1 SIKKERHEDSANVISNINGER

Læs mere

WASHING MACHINE User Manual ES-FA7123W1-EE ES-FA7103W1-EE

WASHING MACHINE User Manual ES-FA7123W1-EE ES-FA7103W1-EE NO Bruksanvisning VASKEMASKIN SV Bruksanvisning DK Brugervejledning VASKEMASKINE SR БГ EL WASHING MACHINE User Manual ES-FA7123W1-EE ES-FA7103W1-EE If you want to view advanced functions for your product,

Læs mere

Spelbord 4-i-1 Spillebord 4-i-1 Pelipöytä, 4 yhdessä

Spelbord 4-i-1 Spillebord 4-i-1 Pelipöytä, 4 yhdessä Spelbord 4-i-1 Spillebord 4-i-1 Pelipöytä, 4 yhdessä Tillverkat för Biltema Sweden AB, Garnisonsgatan 26, 254 66 Helsingborg. Tel: +46-42 600 45 00. Importør: Biltema Norge AS, Postboks 74, 3401 Lier.

Læs mere

vägledning / vejledning / veiledning Rutmönstrad merinoull Merino-uld i tern/rutemønstret merinoull

vägledning / vejledning / veiledning Rutmönstrad merinoull Merino-uld i tern/rutemønstret merinoull vägledning / vejledning / veiledning 600313 Rutmönstrad merinoull Merino-uld i tern/rutemønstret merinoull Du behöver Konstsiden (fodertyg) Merinoull Gammal handduk Resårband Dänkflaska Torktumlare Börja

Læs mere

trådløs dørklokke brugervejledning yderligere information på www.phonicear.dk

trådløs dørklokke brugervejledning yderligere information på www.phonicear.dk trådløs dørklokke DK brugervejledning yderligere information på www.phonicear.dk indholdsfortegnelse DETECT DOOR funktion.......................... 1 DETECT DOOR indstillinger....................... 2

Læs mere

A. Forsigtig. B. Introduktion til Shufflefunktionen

A. Forsigtig. B. Introduktion til Shufflefunktionen Tak fordi du valgte at købe vor digitale MP3-afspiller. Før du tager afspilleren i brug, bør du læse denne betjeningsvejledning grundigt igennem og sætte dig ind i afspillerens betjening. A. Forsigtig

Læs mere

Easy Clean 370/470 Støvsuger til oprejst støvsugning

Easy Clean 370/470 Støvsuger til oprejst støvsugning Easy Clean 370/470 Støvsuger til oprejst støvsugning Tillykke med din nye Easy Clean 370/470 støvsuger til oprejst støvsugning. Denne brugsanvisning gælder for både Easy Clean 370 og Easy Clean 470. Maskinbeskrivelse:

Læs mere

Brugsvejledning For Frithængende emhætte

Brugsvejledning For Frithængende emhætte Brugsvejledning For Frithængende emhætte MODEL EN 6335-2-31 Kære kunde, Vi er overbeviste om I vil blive glade for Jeres nye emhætte og det bliver en fornøjelse at bruge denne. Dette produkt er produceret

Læs mere