RTY XX01. Portier nøglekontaktmodul Beskrivelse Montering. Portier nyckelbrytarmodul Beskrivning Montering

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "RTY 1 8798 XX01. Portier nøglekontaktmodul Beskrivelse Montering. Portier nyckelbrytarmodul Beskrivning Montering"

Transkript

1 400480_DK_S_N_FIN.book Seite Donnerstag,. Juli 009 : 07/009 / Id.-Nr RTY 8798 XX Portier nøglekontaktmodul Beskrivelse Montering Portier nyckelbrytarmodul Beskrivning Montering Portier nøkkelbrytermodul Beskrivelse Montering Portier-avainkytkinmoduuli Selostus Asentaminen

2 400480_DK_S_N_FIN.book Seite Donnerstag,. Juli 009 : Portier nøglekontaktmodul Portier nøglekontaktmodul Oplysninger vedr. artikelnummer Artikelnummeret på titelsiden er sat sammen af fire oplysninger: RTY Produktionsidentifikation 8798 Apparatnummer XX Farveidentifikation 0 Landeidentifkation I det følgende bruges kun apparatnummeret. Produktbeskrivelse Nøglekontaktmodulet 8798 anvendes som adgangskontrolsystem til Portier ramme- og postkassesystemer. Nøglekontaktmodulet er forberedt til indbygning af en profil-halvcylinderlås (PHZ 0/0 DIN 85) på monteringsstedet med en samlet længde på 40 mm. Der kan styres to integrerede sluttekontakter med nøglekontaktmodulet. Nøglekontaktmodulet byder derudover på muligheden for at tilslutte en uafhængig alarmsløjfe. Leveringsomfang. Nøglemodul. Busforbinder. Fastgørelsesskrue 05-0 Tekniske data Mål (B H D) mm Spændingsforsyning over nettransformator 6477 Strømoptagelse TwinBus 5 ma Maks. kontaktholdbarhed 50 ma/0 V ~ Omgivelsestemperatur 0 C til +60 C Fugtighedsbeskyttelse stænkvandsbeskyttet Forudsætninger for montage Monteringsmåde Montering i ramme Krævet tilbehør Montering Nøglekontaktmodulet 8798 er egnet til indbygning i Portier rammesystemer. Tag TwinBus apparatet og de medleverede dele ud af emballagen.

3 400480_DK_S_N_FIN.book Seite Donnerstag,. Juli 009 : Portier nøglekontaktmodul Indbyg profil-halvcylinderlåsen og fastgør den med en skrue Kontrollér profil-halvcylinderlåsens koblingsveje før indbygning ved at dreje i begge retninger Tilslutning L N 4 a b a b a b 757 L N 6477 LT / M S M S 8798 S M S M S 8798 S05-0 Forbindelsesplan: Tilslutning nøglekontaktmodul i et TwinBus-anlæg. * Valgfri ved 8760, ved 8759 uden funktion ** Koblingsudgang drejeretning til højre *** Koblingsudgang drejeretning til venstre Forbindelsesplan: Tilslutning af nøglekontaktmodulet som enkeltapparat. Henvisning: Koblingsfunktionen skal enten tilsluttes direkte (maks. 4 V/ A) eller der skal indlæres TwinBus-ordre i TwinBus-fjernomskifteren.

4 400480_DK_S_N_FIN.book Seite 4 Donnerstag,. Juli 009 : Portier nyckelbrytarmodul Portier nyckelbrytarmodul Uppgifter om artikelnummer Artikelnumret på titelsidan är sammansatt av fyra uppgifter: RTY Modellbeteckning 8798 Apparatnummer XX Färgmarkering 0 Landsbeteckning I fortsättningen anges endast apparatnumret. Apparatbeskrivning Nyckelbrytarmodulen 8798 används som åtkomstkontrollsystem för Portier ram- och brevlådesystem. Nyckelbrytarmodulen är förberett för inbyggnad i befintliga profil-halvcylinderlås (PHZ 0/0 DIN 85) med en totallängd av 40 mm. Med nyckelbrytarmodulen kan två integrerade stängningskontakter väljas. Dessutom ger nyckelbrytarmodulen möjlighet till anslutning av en oberoende larmslinga. Leveransomfång. Nyckelbrytarmodul. Busförbindelse. Fästskruv 05-0 Tekniska data Dimensioner (B H D) mm Spänningsförsörjning via nättransformator 6477 Strömupptagning TwinBus 5 ma Max kontaktbelastning 50 ma/0 V ~ Omgivningstemperatur 0 C till +60 C Fuktskydd stänkvattenskyddad Förutsättningar för montering Monteringssätt Montering i ram erforderliga tillbehör Montering Nyckelbrytarmodulen 8798 är lämplig för inbyggnad i Portier ramsystem. Plocka upp TwinBus aggregatet och alla medföljande komponenter ur förpackningen. 4

5 400480_DK_S_N_FIN.book Seite 5 Donnerstag,. Juli 009 : Portier nyckelbrytarmodul Bygg in profil-halvcylinderlåset och fixera med skruven Kontrollera profil-halvcylinderlåsets kopplingsvägar före inbyggnaden genom att vrida nyckeln åt båda håll Anslutning L N 4 a b a b a b 757 L N 6477 LT / M S M S 8798 S M S M S 8798 S05-0 Kopplingsschema: Anslutning av nyckelbrytarmodulen i en TwinBus-anläggning. * Option vid 8760, vid 8759 utan funktion ** Kopplingsutgång rotationsriktning höger *** Kopplingsutgång rotationsriktning vänster Kopplingsschema: Anslutning av nyckelbrytarmodulen som enskild apparat. Hänvisning: Antingen ansluts kopplingsfunktionerna direkt (max 4 V/ A) eller TwinBus kommandon i TwinBus kopplingsaggregatet måste läras in. 5

6 400480_DK_S_N_FIN.book Seite 6 Donnerstag,. Juli 009 : Portier nøkkelbrytermodul Portier nøkkelbrytermodul Forklaring til artikkelnummeret Artikkelnummeret på forsiden inneholder fire opplysninger: RTY Produksjonsidentifikasjon 8798 Apparatnummer XX Fargeidentifikasjon 0 Landidentifikasjon I det følgende oppgis kun apparatnummere. Apparatbeskrivelse Nøkkelkoblingsmodulen 8798 brukes som tilgangskontrollsystem for Portier ramme- og postkassesystemer. Nøkkelkoblingsmodulen er forberedt for innbygning i en profil-halvsylinderlås på byggesiden (PHZ 0/0 DIN 85) med en total lengde på 40 mm. Med nøkkelkoblingsmodulen kan to integrerte lukkekontakter styres. Nøkkelkoblingsmodulen tilbyr i tillegg muligheten til å tilkoble en uavhengig alarmsløyfe. Leveringsomfang. Nøkkelkoblingsmodul. Busskoblingsstykke. Festeskrue 05-0 Tekniske data Mål (b h d) mm Spenningsforsyning via nettrafo 6477 Strømopptak TwinBus 5 ma Maks. kontaktbelastning 50 ma/0 V ~ Omgivelsestemperatur 0 C til +60 C Fuktighetsbeskyttelse beskyttet mot vannsprut Forutsetninger for monteringen Monteringsart Montering i rammer nødvendig tilbehør Montering Nøkkelkoblingsmodulen 8798 er egnet for innbygning i Portier rammesystemer. Ta TwinBus-apparatet og de medleverte komponentene ut av emballasjen. 6

7 400480_DK_S_N_FIN.book Seite 7 Donnerstag,. Juli 009 : Portier nøkkelbrytermodul Profil-halvsylinderlås monteres og festes med skrue Profil-halvsylinderlåsens koblingsveier testes ved dreining i begge retninger før montering Tilkobling L N 4 a b a b a b 757 L N 6477 LT / M S M S 8798 S M S M S 8798 S05-0 Koblingsskjema: Tilkobling av nøkkelkoblingsmodulen til et TwinBus anlegg. * Opsjonalt ved 8760, ved 8759 uten funksjon ** Koblingsutgang dreieretning høyre *** Koblingsutgang dreieretning venstre Koblingsskjema: Tilkobling av nøkkelkoblingsmodulen som enkeltapparat. Henvisning: Koblingsfunksjonen tilkobles enten direkte (max. 4 V/ A) eller TwinBus kommando innlæres i TwinBus koblingsapparatet. 7

8 400480_DK_S_N_FIN.book Seite 8 Donnerstag,. Juli 009 : Portier-avainkytkinmoduuli Portier-avainkytkinmoduuli Artikkelinumero Alkusivun artikkelinumero koostuu neljästä osasta: RTY Valmistustunnus 8798 Laitteen numero XX Väritunnus 0 Maatunnus Jäljempänä ilmoitetaan vain laitteen numero. Laitteen selostus Avainkytkinmoduulia 8798 käytetään Portier-kehys- ja postilaatikkojärjestelmien kulunvalvontajärjestelmänä. Avainkytkinmoduuliin voidaan asentaa asiakkaan hankkiman Profil-puolisylinterilukko (PHZ 0/0 DIN 85), jonka kokonaispituus on 40 mm. Avainkytkinmoduulilla voidaan ohjata kahta integroitua sulkeutuvaa kosketinta. Avainkytkinmoduulin voidaan myös liittää riippumaton hälytyssilmukka. Toimituksen sisältö. Avainkytkinmoduuli. Väyläliitin. Kiinnitysruuvi 05-0 Tekniset tiedot Mitat (l k s) mm Jännitteensyöttö verkkolaitteella 6477 Ottovirta TwinBus 5 ma Koskettimen enimmäiskuorma 50 ma/0 V ~ Ympäristön lämpötila 0 C +60 C Kosteussuojaus roiskevesisuojattu Asennusedellytykset Asennustapa Asennus kehykseen Tarvittavat varusteet Asentaminen Avainkytkinmoduuli 8798 voidaan asentaa Portier-kehysjärjestelmiin. Ota TwinBus-laite ja mukana toimitettava osat pakkauksesta. 8

9 400480_DK_S_N_FIN.book Seite 9 Donnerstag,. Juli 009 : Portier-avainkytkinmoduuli Asenna Profil-puolisylinterilukko ja kiinnitä ruuvilla Tarkasta lukon kytkentäliike kumpaankin suuntaan kääntämällä ennen asennusta Liittäminen L N 4 a b a b a b 757 L N 6477 LT / M S M S 8798 S M S M S 8798 S05-0 Kytkentäkaavio: Avainkytkinmoduuli liittäminen TwinBus-järjestelmään * Vlinnainen 8760 kanssa, 8759 kanssa ei toimintoa ** Kytkentälähtö kääntö oikealle *** Kytkentälähtö kääntö vasemmalle Kytkentäkaavio: Yksittäisen avainkytkinmoduulin liittäminen Ohje: Liitä kytkentätoiminnot (max. 4 V/ A) suoraan tai opeta TwinBus-käskyt TwinBuskytkentälaitteelle. 9

10 400480_DK_S_N_FIN.book Seite 0 Donnerstag,. Juli 009 : 0

11 400480_DK_S_N_FIN.book Seite Donnerstag,. Juli 009 :

12 400480_DK_S_N_FIN.book Seite Donnerstag,. Juli 009 : 07/009 Stand bei Drucklegung. Technische Änderungen vorbehalten. Copyright 009 by Schneider Electric

Støjdæmpnings-kondensator Fejlbillede Foranstaltning

Støjdæmpnings-kondensator Fejlbillede Foranstaltning Kondensator.book Seite 1 Mittwoch, 1. April 2009 5:41 17 02/2008 / Id.-Nr. 400 234 534 01079-0 Støjdæmpnings-kondensator Fejlbillede Foranstaltning Störningsskydd Störningsbild Åtgärder Støyfjernings-kondensator

Læs mere

Trådløs signalapparat Beskrivelse Montage Idrifttagning Betjening. Radiosignalapparat Beskrivning Montage Idrifttagning Manövrering

Trådløs signalapparat Beskrivelse Montage Idrifttagning Betjening. Radiosignalapparat Beskrivning Montage Idrifttagning Manövrering Funk_Signalgeraet_7950_dk.book Seite 1 Montag, 2. Juni 2008 6:27 18 04/2008 / Id.-Nr. 400 233 380 RTY 1 7950 7001 Trådløs signalapparat Beskrivelse Montage Idrifttagning Betjening 01024-0 Radiosignalapparat

Læs mere

IP54. Halogenstrålkastare med stativ Halogenlyskaster med stativ Halogeenivalonheitin ja teline Halogenspot med stativ 500 W. 1,0 m. Art.

IP54. Halogenstrålkastare med stativ Halogenlyskaster med stativ Halogeenivalonheitin ja teline Halogenspot med stativ 500 W. 1,0 m. Art. Halogenstrålkastare med stativ Halogenlyskaster med stativ Halogeenivalonheitin ja teline Halogenspot med stativ 500 W 1,0 m 1 SE Halogenstrålkastare med stativ Max 500 W 230 V Viktig information före

Læs mere

2a. Montering av väggfästet (betong eller tegel) Montera väggfästet på väggen med hjälp av medföljande tre skruvar och tre brickor (se fig. 2a).

2a. Montering av väggfästet (betong eller tegel) Montera väggfästet på väggen med hjälp av medföljande tre skruvar och tre brickor (se fig. 2a). IR-värmare, 1300 W MONTERINGSINSTRUKTIONER 1a. Montering av fästbygeln Med hjälp av två 5 mm bultar, två gummibrickor och två stålbrickor monteras fästbygeln på lamphuset (se fig.1a). Fig. 1a 2a. Montering

Læs mere

MOD 60-00. MONTEringsveJLEDNING MONTASJEANVISNIG SE FIN MONTERINGSINSTRUKTION ASENNUSOHJEET

MOD 60-00. MONTEringsveJLEDNING MONTASJEANVISNIG SE FIN MONTERINGSINSTRUKTION ASENNUSOHJEET MOD 60-00 MONTEringsveJLEDNING MONTASJEANVISNIG MONTERINGSINSTRUKTION ASENNUSOHJEET DK NO SE FIN 2 MIKROOVNSLÅGE DK ANVENDELSE Denne låge kan anvendes til elegant indbygning af f.eks. mikroovn i et køkkenmodul.

Læs mere

Enhjuling 20" Yksipyöräinen 20"

Enhjuling 20 Yksipyöräinen 20 Yksipyöräinen 20" Ethjulet cykel 20" Original manual 2010 Biltema Nordic Services AB Rekommenderad kroppslängd: 145 180 cm. Delar Innan du monterar din enhjuling, se till att förpackningen innehåller delarna

Læs mere

Automatisk slangeopruller. Automaattinen letkukela

Automatisk slangeopruller. Automaattinen letkukela Automatisk slangupprullare Automatisk slangeoppruller Automaattinen letkukela Automatisk slangeopruller 2009 Biltema Nordic Services AB SE Automatisk slangupprullare OBS! Läs och förstå hela manualen före

Læs mere

Bänkplåtsax 5" BRUKSANVISNING Läs denna anvisning noggrant före användning.

Bänkplåtsax 5 BRUKSANVISNING Läs denna anvisning noggrant före användning. SE Bänkplåtsax 5" BRUKSANVISNING Läs denna anvisning noggrant före användning. 1. Användning Denna bänkplåtsax är avsedd för klippning av stålplåt och rundstål. Den kan även användas för klippning av icke-järnmetall

Læs mere

Installation_Kompakt_Sprechstelle_7132_dk.book Seite 1 Donnerstag, 29. Mai 2008 12:26 12. Kompakt-vægapparat Beskrivelse Montage Idrifttagning

Installation_Kompakt_Sprechstelle_7132_dk.book Seite 1 Donnerstag, 29. Mai 2008 12:26 12. Kompakt-vægapparat Beskrivelse Montage Idrifttagning Installation_Kompakt_Sprechstelle_713_dk.book Seite 1 Donnerstag, 9. Mai 008 1:6 1 04/008 / Id.-Nr. 400 33 397 RTY 1 713 7001 Kompakt-vægapparat Beskrivelse Montage Idrifttagning 00563-0 Kompakt-porttelefonstation

Læs mere

Skärmaskin, liten Skjæremaskin, liten Leikkuri, pieni Skæremaskine, lille

Skärmaskin, liten Skjæremaskin, liten Leikkuri, pieni Skæremaskine, lille 28-380 manual.indd 2012-05-4, 16.43.55 Art. 28-380 Skärmaskin, liten Skjæremaskin, liten Leikkuri, pieni Skæremaskine, lille Original manual 2012-05-04 Biltema Nordic Services AB Skärmaskin, liten 1. Förvaring

Læs mere

Tasteadapter Beskrivelse Montage Idrifttagning. Tryckknappsadapter Beskrivning Montage Idrifttagning. Tasteadapter Beskrivelse Montering Igangkjøring

Tasteadapter Beskrivelse Montage Idrifttagning. Tryckknappsadapter Beskrivning Montage Idrifttagning. Tasteadapter Beskrivelse Montering Igangkjøring Tastenadapter_4645_SE_Buch_dk.book Seite 1 Montag, 29. März 2010 4:29 16 02/2010 / Id.-Nr. 400 235 351 RTY 1 4645 0001 00106-0 Beskrivelse Montage Idrifttagning Tryckknappsadapter Beskrivning Montage Idrifttagning

Læs mere

Slangupprullare 1/4" Slangeoppruller 1/4" Letkukela, 1/4" Slangeopruller 1/4"

Slangupprullare 1/4 Slangeoppruller 1/4 Letkukela, 1/4 Slangeopruller 1/4 Slangupprullare 1/4" Slangeoppruller 1/4" Letkukela, 1/4" Slangeopruller 1/4" 2009 Biltema Nordic Services AB SE Slangupprullare 1/4" Tekniska data Modell: Slangupprullare 1/4" Montering: Vägg Svängbar:

Læs mere

VÄGGFÄSTE LCD VEGGFESTE LCD SEINÄKIINNITIN NESTEKIDE VÆGBESLAG LCD

VÄGGFÄSTE LCD VEGGFESTE LCD SEINÄKIINNITIN NESTEKIDE VÆGBESLAG LCD VÄGGFÄST LCD VGGFST LCD SINÄKIINNITIN NSTKID VÆGBSLAG LCD 10 24" Tillverkat för Biltema Sweden AB, Garnisonsgatan 26, 254 66 Helsingborg. Tel: +46-42 600 45 00. Importør: Biltema Norge AS, Postboks 74,

Læs mere

Malmbergs LED Downlights

Malmbergs LED Downlights Malmbergs LED Downlights DK Malmbergs Elektriska AB, PO Box 144, -692 23 Kumla, Sweden info@malmbergs.com www.malmbergs.com DK Dæmpbare LED-downlights Energibesparende Lav varmeudvikling i forhold til

Læs mere

LASERVATERPAS LASERVATERPAS. Brugsanvisning LASERVATERPASS. Bruksanvisning. Bruksanvisning LASERVATTENPASS LASERVESIVAAKA. Käyttöohje LASERVESIVAAKA

LASERVATERPAS LASERVATERPAS. Brugsanvisning LASERVATERPASS. Bruksanvisning. Bruksanvisning LASERVATTENPASS LASERVESIVAAKA. Käyttöohje LASERVESIVAAKA MODEL 53592 LASER ANGEL LEVEL INSTRUCTION MANUAL DK Brugsanvisning S N Bruksanvisning 2 3 Bruksanvisning Fremstillet i P.R.C. EU-Importør Produsert i P.R.C. EU-importør Tillverkad i P.R.C. EU-importör

Læs mere

MARKIS MARKISE MARKIISI

MARKIS MARKISE MARKIISI 14-360_361_manual.indd 2011-10-12, 11.25.13 Art. 14-360, 14-361 MARKIS MARKISE MARKIISI Original manual 2011 Biltema Nordic Services AB MARKIS OBS! Markisen är ett solskydd och bör rullas in vid regn och

Læs mere

KÖKSBLANDARE KJØKKENBATTERI KEITTIÖHANA KØKKENARMATUR

KÖKSBLANDARE KJØKKENBATTERI KEITTIÖHANA KØKKENARMATUR KÖKSBLANDARE KJØKKENBATTERI KEITTIÖHANA KØKKENARMATUR VTT-RTH-00096-10 SC 0852-12 VA 1.42/18586 PS 1380 1 2012-12-13 Biltema Nordic Services AB SE KÖKSBLANDARE ÖVERSIKTSBILD 2012-12-13 Biltema Nordic Services

Læs mere

KÖKSBLANDARE KJØKKENBATTERI KEITTIÖHANA KØKKENARMATUR

KÖKSBLANDARE KJØKKENBATTERI KEITTIÖHANA KØKKENARMATUR KÖKSBLANDARE KJØKKENBATTERI KEITTIÖHANA KØKKENARMATUR VTT-RTH-00096-10 SC 0854-09 VA 1.42/18585 PS 1380 1 2012-12-12 Biltema Nordic Services AB SE KÖKSBLANDARE ÖVERSIKTSBILD 2012-12-12 Biltema Nordic Services

Læs mere

vägledning / vejledning / veiledning Rutmönstrad merinoull Merino-uld i tern/rutemønstret merinoull

vägledning / vejledning / veiledning Rutmönstrad merinoull Merino-uld i tern/rutemønstret merinoull vägledning / vejledning / veiledning 600313 Rutmönstrad merinoull Merino-uld i tern/rutemønstret merinoull Du behöver Konstsiden (fodertyg) Merinoull Gammal handduk Resårband Dänkflaska Torktumlare Börja

Læs mere

Installation_Freisprechstelle_7230_dk.book Seite 1 Freitag, 30. Mai 2008 9:40 09. Vægapparat Beskrivelse Montage Idrifttagning

Installation_Freisprechstelle_7230_dk.book Seite 1 Freitag, 30. Mai 2008 9:40 09. Vægapparat Beskrivelse Montage Idrifttagning Installation_Freisprechstelle_7230_dk.book Seite 1 Freitag, 30. Mai 2008 9:40 09 04/2008 / Id.-Nr. 400 233 403 RTY 1 7230 7001 Vægapparat Beskrivelse Montage Idrifttagning 00563-0 Handsfree telefon Beskrivning

Læs mere

BLIXTLJUSRAMP VARSELLYSBJELKE VAROITUSVALORAMPPI BLITZ LYSBRO

BLIXTLJUSRAMP VARSELLYSBJELKE VAROITUSVALORAMPPI BLITZ LYSBRO BLIXTLJUSRAMP VARSELLYSBJELKE VAROITUSVALORAMPPI BLITZ LYSBRO Tillverkat för Biltema Sweden AB, Garnisonsgatan 26, 254 66 Helsingborg. Tel: +46-42 600 45 00. Importør: Biltema Norge AS, Postboks 74, 3401

Læs mere

Frostfri bandkabel Varmekabel, frostvakt Sulanapitokaapeli Frostfrit båndkabel

Frostfri bandkabel Varmekabel, frostvakt Sulanapitokaapeli Frostfrit båndkabel Frostfri bandkabel Varmekabel, frostvakt Sulanapitokaapeli Frostfrit båndkabel 1 10 m 2009 Biltema Nordic Services AB Frostfri bandkabel Applikationer För montering på utsidan av vattenledningar. Avstängningskranar

Læs mere

RTY Farve monitor-telefon Betjening. Video-fastighetsstation Color Manövrering. Video-husstasjon Color Betjening. Video-ovipuhelin Color

RTY Farve monitor-telefon Betjening. Video-fastighetsstation Color Manövrering. Video-husstasjon Color Betjening. Video-ovipuhelin Color Bedienung_Hausstation_7857_dk.book Seite 1 Dienstag, 3. Juni 2008 3:12 15 04/2008 / Id.-Nr. 400 233 415 RTY 1 7857 7001 Farve monitor-telefon Betjening 01021-0 Video-fastighetsstation Color Manövrering

Læs mere

Montageanvisning. devi-pipeheat / devi-flexheat Konfektionering mellem tilledning og selvregulerende varmekabel

Montageanvisning. devi-pipeheat / devi-flexheat Konfektionering mellem tilledning og selvregulerende varmekabel DK/SE Montageanvisning devi-pipeheat / devi-flexheat Konfektionering mellem tilledning og selvregulerende varmekabel Art. nr. 19806415 An och Avslutningssats för devi-pipeheat DPH-10 devi-flexheat DFH-15

Læs mere

ARBETSSTRÅLKASTARE ARBEIDSLYSKASTER TYÖVALAISIN ARBEJDSPROJEKTØR

ARBETSSTRÅLKASTARE ARBEIDSLYSKASTER TYÖVALAISIN ARBEJDSPROJEKTØR ARBETSSTRÅLKASTARE Batteridriven ARBEIDSLYSKASTER TYÖVALAISIN Akkukäyttöinen ARBEJDSPROJEKTØR Tillverkat för Biltema Sweden AB, Garnisonsgatan 26, 254 66 Helsingborg. Tel: +46-42 600 45 00. Importør: Biltema

Læs mere

Halogenramp Halogenarmatur Halogeeniramppi Halogenskinne

Halogenramp Halogenarmatur Halogeeniramppi Halogenskinne Halogenramp Halogenarmatur Halogeeniramppi Halogenskinne Art. 35-568 2 x 20 W max 3 x 20 W max Halogenramp BRUKSANVISNING 1. Slå av strömmen innan installation. 2. Armaturen får inte vara öppen vid installation.

Læs mere

TP 20 96-15. www.ifosanitar.com

TP 20 96-15. www.ifosanitar.com TP 20 96-15 0392983 SE Pump DK Pumpe 1670318 www.ifosanitar.com SE Montering av elpump för Ifö Solid duschkabiner. Karet Bestäm enl. fig på vilket ben pumpenheten skall fästas för att dess avlopp skall

Læs mere

Assembly Instructions

Assembly Instructions EN Assembly instructions EN Assembly Instructions DA Montagevejledning FR Notice de Montage SV Monteringsanvisning NL Montage Instructies NO Montasjeveiledning Gaia Jumbo Item No. Part Sect. Ref. Size

Læs mere

Termostatblandare dusch cc 160. dusj cc 160. suihku cc 160. bruser cc 160

Termostatblandare dusch cc 160. dusj cc 160. suihku cc 160. bruser cc 160 Termostatblandare dusch cc 160 Termostatbatteri dusj cc 160 Termostaattihana suihku cc 160 Termostatblandingsbatteri bruser cc 160 SC 0419-09 1 2012-12-13 Biltema Nordic Services AB Installation OBS! Termostatblandaren

Læs mere

LED-BLIXTLJUS LED-BLITSLYS LED-VILKKUVA VALO LED-BLINKLYS

LED-BLIXTLJUS LED-BLITSLYS LED-VILKKUVA VALO LED-BLINKLYS LED-BLIXTLJUS LED-BLITSLYS LED-VILKKUVA VALO LED-BLINKLYS Tillverkat för Biltema Sweden AB, Garnisonsgatan 26, 254 66 Helsingborg. Tel: +46-42 600 45 00. Importør: Biltema Norge AS, Postboks 74, 3401 Lier.

Læs mere

Fogskumspistol Fugeskumpistol Saumausvaahtopistooli Fugeskumpistol

Fogskumspistol Fugeskumpistol Saumausvaahtopistooli Fugeskumpistol Fogskumspistol Saumausvaahtopistooli PRO Tillverkat för Biltema Sweden AB, Garnisonsgatan 6, 66 Helsingborg. Tel: +6-600 00. Importør: Biltema Norge AS, Postboks 7, 0 Lier. Tlf: +7-8 9 0. Maahantuoja/Importör:

Læs mere

TRÄDGÅRDSBELYSNING HAGEBELYSNING PUUTARHAVALAISTUS HAVEBELYSNING

TRÄDGÅRDSBELYSNING HAGEBELYSNING PUUTARHAVALAISTUS HAVEBELYSNING TRÄDGÅRDSBELYSNING HAGEBELYSNING PUUTARHAVALAISTUS HAVEBELYSNING Original manual 2011 Biltema Nordic Services AB TRÄDGÅRDSBELYSNING SPECIFIKATIONER Lampa: G4, max 10 W Kabellängd: 10 m Kapslingsklass transformator:

Læs mere

SVENSKA. Instruktion SVENSKA SVENSKA. 28651 CMC TUMORTOS Läs noga igenom dessa instruktioner före användning!

SVENSKA. Instruktion SVENSKA SVENSKA. 28651 CMC TUMORTOS Läs noga igenom dessa instruktioner före användning! CMC 28561 SVENSKA SVENSKA Användningsområden/Indikationer Posttraumatiskt, reumatologiska sjukdomar och instabilitet. Kontraindikationer Inga kända. Justering Ändringar av denna produkt får enbart göras

Læs mere

TRÅDLÖST TANGENTBORD OCH MUS TRÅDLØST TASTATUR OG MUS LANGATON NÄPPÄIMISTÖ JA HIIRI TRÅDLØST TASTATUR OG MUS

TRÅDLÖST TANGENTBORD OCH MUS TRÅDLØST TASTATUR OG MUS LANGATON NÄPPÄIMISTÖ JA HIIRI TRÅDLØST TASTATUR OG MUS TRÅDLÖST TANGENTBORD OCH MUS LANGATON NÄPPÄIMISTÖ JA HIIRI Tillverkat för Biltema Sweden AB, Garnisonsgatan 26, 254 66 Helsingborg. Tel: +46-42 600 45 00. Importør: Biltema Norge AS, Postboks 74, 3401

Læs mere

LIMENTE Smart 100 asennusohje, assembling instructions, monteringsanvisning, monteringsvejledning, monteringsveiledning

LIMENTE Smart 100 asennusohje, assembling instructions, monteringsanvisning, monteringsvejledning, monteringsveiledning 07 LIMENTE asennusohje, assembling instructions, monteringsanvisning, monteringsvejledning, monteringsveiledning Tekniset tiedot ovat paketin päällä Technical data is printed on package Teknisk information

Læs mere

Arbetsbelysning, lågenergi Arbeidslampe, lavenergi. Arbejdsbelysning,

Arbetsbelysning, lågenergi Arbeidslampe, lavenergi. Arbejdsbelysning, rbetsbelysning, lågenergi rbeidslampe, lavenergi Työvalaisin energiansäästölampulla rbejdsbelysning, lavenergi 1 2008 iltema Nordic Services rbetsbelysning, lågenergi Säkerhetsföreskrifter Läs instruktionerna

Læs mere

zense DIN-modul for svagstrøms input Model MIR-2130 Dansk - Svenska DK Ver 1.1 Zense MIR2130 ID110024000 1 - ANVENDELSE 6 - TILSLUTNINGSDIAGRAM

zense DIN-modul for svagstrøms input Model MIR-2130 Dansk - Svenska DK Ver 1.1 Zense MIR2130 ID110024000 1 - ANVENDELSE 6 - TILSLUTNINGSDIAGRAM Dansk - Svenska zense DIN-modul for svagstrøms input Model MIR-2130 DK Ver 1.1 1 - ANVENDELSE DIN-modulet er en zense enhed som benyttes til at modtage input fra svagstrøms tryk eller egnet sensor. Enheden

Læs mere

Neotherm Unishunt. Monteringsanvisning

Neotherm Unishunt. Monteringsanvisning Neotherm Unishunt S Monteringsanvisning a : 1 brystnippel m/packning...2 stk. b : Förlängningsrör...1 stk. c : Framlednings-t-rör...1 stk. d : Returlednings-t-rör...1 stk. e : T-rör...1 stk. f : Backventil...1

Læs mere

TwinBus forstærker Beskrivelse Montage Idrifttagning. TwinBus förstärkare Beskrivning Montage Idrifttagning

TwinBus forstærker Beskrivelse Montage Idrifttagning. TwinBus förstärkare Beskrivning Montage Idrifttagning Verstaerker_7575_SE_Buch_dk.book Seite 1 Montag, 29. März 2010 4:49 16 02/2010 / Id.-Nr. 400 235 363 RTY 1 7575 0001 00671-0 TwinBus forstærker Beskrivelse Montage Idrifttagning TwinBus förstärkare Beskrivning

Læs mere

GOKART. Brugsanvisning Bruksanvisning. Importeret af Harald Nyborg A/S. Model: CT008 Best.nr. 8197

GOKART. Brugsanvisning Bruksanvisning. Importeret af Harald Nyborg A/S. Model: CT008 Best.nr. 8197 GOKART Importeret af Harald Nyborg A/S Brugsanvisning Bruksanvisning Model: CT008 Best.nr. 8197 Tillykke med deres nye gokart! De bedes læse denne brugsanvisning grundigt, før De samler gokarten eller

Læs mere

VERKTYGSSATS VERKTØYSETT TYÖKALUSARJA VÆRKTØJSSÆT

VERKTYGSSATS VERKTØYSETT TYÖKALUSARJA VÆRKTØJSSÆT VERKTYGSSATS kompakthjullager VERKTØYSETT kompakthjullager TYÖKALUSARJA kompaktilaakereita varten VÆRKTØJSSÆT kompakthjullejer Tillverkat för Biltema Sweden AB, Garnisonsgatan 6, 54 66 Helsingborg. Tel:

Læs mere

Fjäderspännare Fjærspenner Jousenpuristin Fjederspænder

Fjäderspännare Fjærspenner Jousenpuristin Fjederspænder 19-1555 Manual 130815.indd 2013-08-15, 11.38.45 Art. 19-1555 Fjäderspännare Fjærspenner Jousenpuristin Fjederspænder Tillverkat för Biltema Sweden AB, Garnisonsgatan 26, 254 66 Helsingborg. Tel: +46-42

Læs mere

LED DRL OCH BLINKERS LED DRL OG BLINKLYS LED DRL-VALOT JA -VILKUT LED DRL OG BLINKLYS

LED DRL OCH BLINKERS LED DRL OG BLINKLYS LED DRL-VALOT JA -VILKUT LED DRL OG BLINKLYS LED DRL OCH BLINKERS LED DRL-VALOT JA -VILKUT Biltema, Garnisonsgatan 26, 2nd FL, SE-254 66 Helsingborg. www.biltema.com Original manual 2016-07-13 Biltema Nordic Services AB SE LED DRL OCH BLINKERS TEKNISKA

Læs mere

HWAM 3630 HWAM 3640 HWAM 3650 HWAM 3660

HWAM 3630 HWAM 3640 HWAM 3650 HWAM 3660 Ydeevnedeklaration... 2 Prestandadeklaration.... 6 Yteevnedeklarasjon.... 10 DK SE NO HWAM 3630 HWAM 3640 HWAM 3650 HWAM 3660 02.09.2013 / 53-4003 www.hwam.com 1. Byggevaretype: HWAM 3630 IHS, HWAM 3650

Læs mere

R-sign Spiral og Glatrør

R-sign Spiral og Glatrør August 2014 R-sign Spiral og Glatrør 1 og Glatrør Indholdsfortegnelse R-sign Spiral Produktbeskrivelse s.3 R-sign Glatrør Produktbeskrivelse s.13 R-sign Spiral Tekniske data s.4 R-sign Glatrør Ydelsestabeller

Læs mere

Assembly instructions

Assembly instructions EN Assembly instructions DE Montageanleitung DA Montagevejledning FR Notice de Montage SV Monteringsanvisning NL Montage Instructies NO Montasjeveiledning FI Kokoonpanoohjeet Mars 6700, 800, 9900, 11500

Læs mere

Dörrklocka, trådlös, modell 3. Dørklokke, trådløs, model 3. Ovikello, langaton, malli 3

Dörrklocka, trådlös, modell 3. Dørklokke, trådløs, model 3. Ovikello, langaton, malli 3 Dörrklocka, trådlös, modell 3 Dørklokke, trådløs, modell 3 Ovikello, langaton, malli 3 Dørklokke, trådløs, model 3 1 Art. 46-248 Dörrklocka, trådlös, modell 3 Trådlös dörrklocka med 32 olika ljudsignaler

Læs mere

POWERPACK MED SOLCELL POWERPACK MED SOLCELLE AURINKOKENNOVIRTAPANKKI POWERPACK MED SOLCELLE

POWERPACK MED SOLCELL POWERPACK MED SOLCELLE AURINKOKENNOVIRTAPANKKI POWERPACK MED SOLCELLE Art. -0 POWERPACK MED SOLCELL AURINKOKENNOVIRTAPANKKI Tillverkat för Biltema Sweden AB, Garnisonsgatan, Helsingborg. Tel: +- 00 00. Importør: Biltema Norge AS, Postboks, 0 Lier. Tlf: +- 9 0. Maahantuoja/Importör:

Læs mere

Monteringsanvisning dusch- och badkarsbladare. Monteringvejledning brusere og badekar. Monteringsanvisning dusj og badekarbatteri

Monteringsanvisning dusch- och badkarsbladare. Monteringvejledning brusere og badekar. Monteringsanvisning dusj og badekarbatteri Monteringsanvisning dusch- och badkarsbladare Monteringvejledning brusere og badekar Monteringsanvisning dusj og badekarbatteri Asennusohje suihku- ja kylpyammesekoittimille Hafa AB Svarvaregatan 5, Box

Læs mere

ROLLATOR FJORDEN RULLATOR FJORDEN. Betjeningsvejledning. Bruksanvisning. Made in China. Vare nummer/art nr: 4278

ROLLATOR FJORDEN RULLATOR FJORDEN. Betjeningsvejledning. Bruksanvisning. Made in China. Vare nummer/art nr: 4278 Made in China Vare nummer/art nr: 4278 Fremstillet for/ Tillverkad för: ASPIRIA NONFOOD GMBH HARKSHEIDER STRASSE 3 D-22399 HAMBURG ROLLATOR FJORDEN Betjeningsvejledning RULLATOR FJORDEN Bruksanvisning

Læs mere

EASY USE REMOTE CONTROL

EASY USE REMOTE CONTROL EASY USE REMOTE CONTROL G-VRC-01 DA NO FI SV AUS GUTEM GRUND Indhold 3 SIKKERHED OG OPSÆTNING 3 Sikkerhed 3 Bemærkninger til produktemballage 3 Tilslutning af ladestationen til tv-apparatet 4 SIKKERHED

Læs mere

Roth ShuntUnit. Living full of energy. Installation 1/6

Roth ShuntUnit. Living full of energy. Installation 1/6 Roth ShuntUnit Installation Living full of energy 1/6 Installation ShuntUnit Tekniske data Tekniske data ShuntUnit med 1 afgren. VVS nr. 466212.110 ShuntUnit med 2 afgren. VVS nr. 466212.120 ShuntUnit

Læs mere

SVENSKA. SVENSKA Användningsområden/Indikationer Patellar tendinitis, Osgood-Schlatters sjukdom, Chondromalacia Patella.

SVENSKA. SVENSKA Användningsområden/Indikationer Patellar tendinitis, Osgood-Schlatters sjukdom, Chondromalacia Patella. PatellaVator SVENSKA Användningsområden/Indikationer Patellar tendinitis, Osgood-Schlatters sjukdom, Chondromalacia Patella. Kontraindikationer Inga kända. PATELLAVATOR KNÄORTOS Läs noga igenom dessa

Læs mere

Logitech Multimedia Speaker System z333 Product Manual

Logitech Multimedia Speaker System z333 Product Manual Logitech Multimedia Speaker System z Product Manual Dansk...................5 Norsk................... 9 Suomi.................. 4 2 Kassens indhold 1 2 4 1. Venstre satellithøjtaler 2. Højre satellithøjtaler.

Læs mere

TRÄDGÅRDSBELYSNING LED HAGEBELYSNING LED PUUTARHAVALAISTUS, LED HAVEBELYSNING LED

TRÄDGÅRDSBELYSNING LED HAGEBELYSNING LED PUUTARHAVALAISTUS, LED HAVEBELYSNING LED TRÄDGÅRDSBELYSNING LED HAGEBELYSNING LED PUUTARHAVALAISTUS, LED HAVEBELYSNING LED Tillverkat för Biltema Sweden AB, Garnisonsgatan 26, 254 66 Helsingborg. Tel: +46-42 600 45 00. Importør: Biltema Norge

Læs mere

TRÅDLÖST TANGENTBORD OCH MUS TRÅDLØST TASTATUR OG MUS LANGATON NÄPPÄIMISTÖ JA HIIRI TRÅDLØST TASTATUR OG MUS

TRÅDLÖST TANGENTBORD OCH MUS TRÅDLØST TASTATUR OG MUS LANGATON NÄPPÄIMISTÖ JA HIIRI TRÅDLØST TASTATUR OG MUS TRÅDLÖST TANGENTBORD OCH MUS LANGATON NÄPPÄIMISTÖ JA HIIRI Tillverkat för Biltema, Garnisonsgatan 26, 2nd FL, SE-254 66 Helsingborg. www.biltema.com Originalmanual 1 2016-03-01 Biltema Nordic Services

Læs mere

R-sign Spiral og Glatrør

R-sign Spiral og Glatrør Maj 2016 R-sign Spiral og Glatrør 1 og Glatrør Indholdsfortegnelse R-sign Spiral Produktbeskrivelse s.3 R-sign Glatrør Produktbeskrivelse s.27 R-sign Spiral Tekniske data s.4 R-sign Glatrør Ydelsestabeller

Læs mere

HOO B00 - B01 HOO B20 - B24

HOO B00 - B01 HOO B20 - B24 31833137.fm Page 1 Friday, July 9, 2004 2:37 PM ITALLATIOBLAD Minsta tillåtna avstånd från olika typer av spisar: 65 cm (elektrisk spis), 75 cm (gasspis, gasolspis eller koleldad spis). Följ givna anvisningar

Læs mere

KT-M14AD Frostsikringstermostat

KT-M14AD Frostsikringstermostat Installationsvejledning KT-M14AD Frostsikringstermostat Revision 1.0 Indhold Beskrivelse af KT-M14AD... 2 Indikatorer... 2 Kompensering af kabelmodstand... 3 Tilslutning... 4 Specifikationer... 5 1 Beskrivelse

Læs mere

2014-05-05 version 15

2014-05-05 version 15 2014-05-05 version 15 MicroVent Indhold 1. Systemoversigt... 3 2. Generelle informationer... 4 3. Servicepunkt... 6 4. Forbindelsesdiagram LON-Bus og 230V... 7 5. Forbindelsesdiagram sensorer og styring...

Læs mere

Sandberg USB 1.1 Boost

Sandberg USB 1.1 Boost Sandberg USB 1.1 Boost System requirements Pentium PC or compatible 1 available PCI slot PCI 2.1 compliancy CD-ROM drive or Internet connection Windows 98/Me/2000/XP [130-00] Rev. 14.11.03 SUOMEN SVENSKA

Læs mere

Optisk glykol- och vätskeprovare Optisk glykol- og væskemåler Optinen glykoli- ja nestekoetin Optisk glykol- og væskeprøver

Optisk glykol- och vätskeprovare Optisk glykol- og væskemåler Optinen glykoli- ja nestekoetin Optisk glykol- og væskeprøver Art. 3-200 Optisk glykol- och vätskeprovare Optisk glykol- og væskemåler Optinen glykoli- ja nestekoetin Optisk glykol- og væskeprøver SE Art. 3-200 Optisk glykol- och vätskeprovare Detaljbeskrivning.

Læs mere

Art. 45-612 SE - ARMRINGAR FI - KÄSIVARSIKELLUKKEET

Art. 45-612 SE - ARMRINGAR FI - KÄSIVARSIKELLUKKEET rt. 45-612 SE - RMRINGR OBS! För barn över 3 år som väger 18 30 kg. Ska sitta på överarmarna som stöd vid simträning. nvänd endast under vuxens konstanta överseende. Skölj av och torka efter användning.

Læs mere

CHSPK100 USER MANUAL. EN - English SE - Svenska DK - Danske NO - Norsk FI - Suomi. Read this Manual carefully before use

CHSPK100 USER MANUAL. EN - English SE - Svenska DK - Danske NO - Norsk FI - Suomi. Read this Manual carefully before use CHSPK100 USER MANUAL EN - English SE - Svenska DK - Danske NO - Norsk FI - Suomi Read this Manual carefully before use Battery Powered Salt/Pepper Mill EN User instructions 1. Twist and lift the top cover

Læs mere

Introduktion. 5 års ombytningsgaranti

Introduktion. 5 års ombytningsgaranti Limpistol Limpistol Introduktion For at du kan få mest mulig glæde af dit nye værktøj, beder vi dig gennemlæse denne brugsanvisning og de vedlagte sikkerhedsforskrifter, før du tager det i brug. Vi anbefaler

Læs mere

Skruemaskine Skruvdragare

Skruemaskine Skruvdragare Skruemaskine Skruvdragare Introduktion For at du kan få mest mulig glæde af dit nye værktøj, beder vi dig gennemlæse denne brugsanvisning og de vedlagte sikkerhedsforskrifter, før du tager det i brug.

Læs mere

600207 Tips & Idéer. Smycken av metall- och wiretråd Smykker af metal- og wiretråd/smykker av metall- og wiretråd

600207 Tips & Idéer. Smycken av metall- och wiretråd Smykker af metal- og wiretråd/smykker av metall- og wiretråd 600207 Tips & Idéer Smycken av metall- och wiretråd Smykker af metal- og wiretråd/smykker av metall- og wiretråd SV Stelt halsband med pärlor, 38 cm 150 cm lackerad koppartråd eller silvertråd 925, diam.

Læs mere

Brugsanvisning. Bure. Gangborde. Bure Standard EL 56-312 Bure S EL 56-302

Brugsanvisning. Bure. Gangborde. Bure Standard EL 56-312 Bure S EL 56-302 Brugsanvisning Bure Gangborde Bure Standard EL 56-312 Bure S EL 56-302 Kære Bruger Bruksanvisning Bure Tillykke! Du har anskaffet et Bure Gangbord. I denne brugsanvisning får du vigtige oplysninger om,

Læs mere

TERRASSTVÄTT PC 3 TERRASSEVASKER PC 3 TERASSINPESULAITE PC 3 TERRASSERENSER PC 3

TERRASSTVÄTT PC 3 TERRASSEVASKER PC 3 TERASSINPESULAITE PC 3 TERRASSERENSER PC 3 TERRASSTVÄTT TERRASSEVASKER TERASSINPESULAITE TERRASSERENSER Original manual 2009 Biltema Nordic Services AB TERRASSTVÄTT MONTERING INTRODUKTION Läs manualen före användning och förvara den på en säker

Læs mere

Anvisning till servostyrningssats ANV209 SV

Anvisning till servostyrningssats ANV209 SV Anvisning till servostyrningssats SV 1. Montera oljetank/behållare. 2. Montera hydraulpump tillsammans med o-ring. 3. Montera infästningskonsol mot motorkropp. 4. Montera styrcylinder (ventil och cylinder)

Læs mere

Diagram. Luxaflex El-diagram Plisségardiner

Diagram. Luxaflex El-diagram Plisségardiner l - Diagram Luxaflex El-diagram Plisségardiner Indhold El-diagram Plisségardiner Vigtig information om programmering - af Module D RTS for styring af 24VD motorer Strømforsyning til motor med kontakter

Læs mere

Testboy 70 Dansk/norsk manual Side 3-4 Svensk manual Sida 5-6

Testboy 70 Dansk/norsk manual Side 3-4 Svensk manual Sida 5-6 Testboy 70 Dansk/norsk manual Side 3-4 Svensk manual Sida 5-6 El-nummer: 6398402149 EAN-nummer: 5706445620067 Indhold Dansk/Norsk manual... 3 Indledning... 3 Kendetegn... 3 Måleprocedure/Måleprossedyre...

Læs mere

Halogen Spot HS50 (50 watt) HS100 (100 watt)

Halogen Spot HS50 (50 watt) HS100 (100 watt) Brugsanvisning / Bruksanvisning Halogen Spot HS50 (50 watt) HS100 (100 watt) Halogen Spot HS50 og HS100 Læs venligst denne brugsanvisning omhyggeligt igennem inden halogen spotten tages i brug. Anvendelse:

Læs mere

Tips & Idéer. Ullfigurer/Uldfigurer

Tips & Idéer. Ullfigurer/Uldfigurer Tips & Idéer Ullfigurer/Uldfigurer 603056 SE Du behöver filtnålar och nålplatta. Den vita nålplattan används som underlag för att skydda bordet och nålen. Tänk på att nålarna är vassa. Längst ut på nålspetsen

Læs mere

EVO QUATRO. ASO_EVO_QUATRO_28192.indd 1 2014-07-01 09:53:04

EVO QUATRO. ASO_EVO_QUATRO_28192.indd 1 2014-07-01 09:53:04 EVO QUATRO 28192 ASO_EVO_QUATRO_28192.indd 1 2014-07-01 09:53:04 ASO_EVO_QUATRO_28192.indd 2 2014-07-01 09:53:04 SVENSKA Användningsområden/Indikationer Akut eller långvarig fotledsinstabilitet, preventivt

Læs mere

TVÄTTSTÄLLSBLANDARE SERVANTBATTERI PESUALLASHANA HÅNDVASKARMATUR

TVÄTTSTÄLLSBLANDARE SERVANTBATTERI PESUALLASHANA HÅNDVASKARMATUR 86-568 manual 121213.indd 2012-12-13, 09.55.19 Art. 86-568 TVÄTTSTÄLLSBLANDARE SERVANTBATTERI PESUALLASHANA HÅNDVASKARMATUR VTT-RTH-00096-10 SC 0856-12 VA 1.42/18583 PS 1379 2012-12-13 Biltema Nordic Services

Læs mere

KAKSIOVINEN OHJAUSPANEELI. SULATUS ja PAKASTUS

KAKSIOVINEN OHJAUSPANEELI. SULATUS ja PAKASTUS CFD2461 E KAKSIOVINEN Ennen laitteen käynnistämistä on suositeltavaa odottaa vähintään kaksi tuntia, jotta odottaa vähintään kaksi tuntia, jotta OHJAUSPANEELI Laitteen säätöön tarkoitettu termostaattilaatikko

Læs mere

Installation guide 1a

Installation guide 1a Installation guide 1a Prelude 24 / Prelude Sixty 2 + Mineral board Edge A / E24 / D2 (FI) Asennusopas. (SE) Monteringsanvisningar. (NO) Monteringsveiledning. (DK) Monteringsvejledning. Summary 1 Tools

Læs mere

FUMK50020 Secvest trådløs mini-åbningsføler

FUMK50020 Secvest trådløs mini-åbningsføler FUMK50020 Secvest trådløs mini-åbningsføler DK Installationsvejledning trådløs mini-åbningsføler 14 Version 1.0 390350 09-2014 - 58 - Indhold Forord...- 60 - Advarsler vedr. batteriet...- 61 - Sikkerhedshenvisninger...-

Læs mere

KITCHEN CHEF. Coffee Mill - Type 2393

KITCHEN CHEF. Coffee Mill - Type 2393 KITCHEN CHEF Coffee Mill - Type 2393 Brugsanvisning - dansk... side 3 Bruksanvisning - svenska... side 4 Bruksanvisning - norsk... side 5 Käyttöohjeet - suomi... side 6 2 OBH NORDICA Coffee Mill Før brug

Læs mere

V_X_5_59_444. Ungdomsboliger - Poul Paghs Gade V_X_5_59_444. Sanitetsliste 2016-05-26. 1:1 Målestok

V_X_5_59_444. Ungdomsboliger - Poul Paghs Gade V_X_5_59_444. Sanitetsliste 2016-05-26. 1:1 Målestok V_X_5_59_444 1:1 Målestok 1 cm 5 cm 10 cm C.F. Møller Danmark A/S Strandvejen 17 9000 Aalborg +45 9632 9797 aalborg@cfmoller.com NIRAS A/S Vestre Havnepromenade 9 9000 Aalborg +45 Bygherre: Plus Bolig

Læs mere

Ara. Varmluftsborste Varmlufkrøllejern Varmluftsbørste MANUAL BRUGSVEJLEDNING BRUKERMANUAL

Ara. Varmluftsborste Varmlufkrøllejern Varmluftsbørste MANUAL BRUGSVEJLEDNING BRUKERMANUAL Ara Varmluftsborste Varmlufkrøllejern Varmluftsbørste MANUAL BRUGSVEJLEDNING BRUKERMANUAL Svenska Svenska INSTRUKTIONER FÖR VARMLUFTSSTYLER ALLMÄN BESKRIVNING INSTRUKTIONER FÖR DIN SÄKERHET Försiktighet:

Læs mere

POWERPACK MED SOLCELL POWERPACK MED SOLCELLE AURINKOKENNOVIRTAPANKKI POWERPACK MED SOLCELLE

POWERPACK MED SOLCELL POWERPACK MED SOLCELLE AURINKOKENNOVIRTAPANKKI POWERPACK MED SOLCELLE Art. -0 POWERPACK MED SOLCELL AURINKOKENNOVIRTAPANKKI Tillverkat för Biltema, Garnisonsgatan, nd FL, SE- Helsingborg. www.biltema.com Originalmanual 0-0- Biltema Nordic Services AB Art. -0 POWERPACK MED

Læs mere

POLFERRIES TIDTABELL OCH PRISER PRISLISTE OG FARTPLAN 2013. Prisvärda Polenresor med... giltig t.o.m. 31.01.2014 gyldig t.o.m. 31.01.

POLFERRIES TIDTABELL OCH PRISER PRISLISTE OG FARTPLAN 2013. Prisvärda Polenresor med... giltig t.o.m. 31.01.2014 gyldig t.o.m. 31.01. Prisvärda Polenresor med... POLFERRIES TIDTABELL OCH PRISER PRISLISTE OG FARTPLAN 2013 giltig t.o.m. 31.01.2014 gyldig t.o.m. 31.01.2014 Stockholm København POLISH BALTIC SHIPPING Co. YSTAD - ŚWINOUJŚCIE

Læs mere

Märklin Transformator 6000 / 6001 / 6002 / 6003 / 6647 / 6645 / 6646 / 6648 Dansk vejledning

Märklin Transformator 6000 / 6001 / 6002 / 6003 / 6647 / 6645 / 6646 / 6648 Dansk vejledning Märklin Transformator 6000 / 6001 / 6002 / 6003 / 6647 / 6645 / 6646 / 6648 Dansk vejledning Indholdsfortegnelse 1 kørselsregulator 2 Nettilslutning 3 Tilslutningsklemme gul ( L = Belysningsstrøm) 4 Tilslutningsklemme

Læs mere

S INSTALLATION OCH ANVÄNDNING

S INSTALLATION OCH ANVÄNDNING S N INSTALLATION OCH ANVÄNDNING Notering för installation: Avståndet mellan kokkärl och nedre delen av fläkten får inte vara under 50 cm för elektriska plattor, och minst 65 cm för gasplattor, eller blandade

Læs mere

BRUGERVEJLEDNING. SKINNEBESAT-MELDER for 8 Spor-afsnit. Side 1. Vigtige henvisninger 2 2. Indledning 2 3. Funktions-måde 3 4.

BRUGERVEJLEDNING. SKINNEBESAT-MELDER for 8 Spor-afsnit. Side 1. Vigtige henvisninger 2 2. Indledning 2 3. Funktions-måde 3 4. BRUGERVEJLEDNING 5206 SKINNEBESAT-MELDER for 8 Spor-afsnit Side 1. Vigtige henvisninger 2 2. Indledning 2 3. Funktions-måde 3 4. Montage 3 5. Tilslutning 4 6. Hyppige Spørgsmål & Tips 6 7. Fejlsøgning

Læs mere

Roth ShuntUnit. Living full of energy. Installation 1/6

Roth ShuntUnit. Living full of energy. Installation 1/6 Roth ShuntUnit Installation Living full of energy 1/6 Installation ShuntUnit (DK) Tekniske data ShuntUnit med 1 afgren. VVS-nr. 4661.110 ShuntUnit med afgren. VVS-nr. 4661.10 ShuntUnit med afgren. VVS-nr.

Læs mere

Luxaflex Lamel/Lamell/ Lamelli

Luxaflex Lamel/Lamell/ Lamelli Luxaflex Lamel/Lamell/ Lamelli Monterings- og brugervejledning Monterings- och bruksanvisning Monterings- og brukerveiledning Asennus- ja käyttöohjeet 2012 Monterings- og brugervejledning 2012 Monterings-

Læs mere

12.5-18 MPT 12.5-20 MPT 325 / 70-18 AS Inpressningsdjup. Bredd maskin / vänd Bredde maskine / drejet mm. Offset

12.5-18 MPT 12.5-20 MPT 325 / 70-18 AS Inpressningsdjup. Bredd maskin / vänd Bredde maskine / drejet mm. Offset 12.5-18 MPT 12.5-20 MPT 325 / 70-18 AS e e e 1140 (Axel / aksel K75) 1140 (Axel / aksel K90) 1160 (Axel / aksel K80, T80) 1160 (Axel / aksel T94) 1240 CX35 LP (Axel / aksel K80, T80) (Axel / aksel K90)

Læs mere

HP-LIGHT SYSTEM BRUGERVEJLEDNING HAVE - GÅRDLAMPE

HP-LIGHT SYSTEM BRUGERVEJLEDNING HAVE - GÅRDLAMPE BRUGERVEJLEDNING HAVE - GÅRDLAMPE Side 2 Indholdsfortegnelse Forside 1 Indholdsfortegnelse 2 Dansk 3-4 Suomi 5-6 Svenska 7-8 Ce-erklæring 9 Ã Side 3 DANSK Have gårdlampe. Installering og ibrugtagning af

Læs mere

Exklusiv-Hauben GUTMANN GmbH Mühlacker Straße 77 D-75417 Mühlacker Tel +49 (0)7041-882 0 Fax +49 (0)7041-468 82 info@gutmann-exklusiv.

Exklusiv-Hauben GUTMANN GmbH Mühlacker Straße 77 D-75417 Mühlacker Tel +49 (0)7041-882 0 Fax +49 (0)7041-468 82 info@gutmann-exklusiv. Exklusiv-Hauben GUTMANN GmbH Mühlacker Straße 77 D-75417 Mühlacker Tel +49 (0)7041-882 0 Fax +49 (0)7041-468 82 info@gutmann-exklusiv.eu www.gutmann-exklusiv.eu Ceiling Der findes emfang - og så findes

Læs mere

Bimetal-temperaturswitch

Bimetal-temperaturswitch Side 1/6 Bimetal-temperaturswitch Bemærkninger Elektromekanisk temperaturswitch med fast setpunkt Beskyttelsesklasse max. IP67 Nem montering Brydeevne op til 2,5 kva Kort beskrivelse Bimetal-temperaturswitchen

Læs mere

DEKORATIONSBRASA DEKORASJONSPEIS KORISTETAKKA DEKORATIONSPEJS

DEKORATIONSBRASA DEKORASJONSPEIS KORISTETAKKA DEKORATIONSPEJS 44-2020_manual.indd 2011-10-5, 12.56.07 Art. 44-2020 DEKORATIONSBRASA DEKORASJONSPEIS KORISTETAKKA DEKORATIONSPEJS 900/1800 W 2011 Biltema Nordic Services AB DEKORATIONSBRASA BRUKSANVISNING Dekorationsbrasan

Læs mere

CRPc/CRTc ---------------------------------------------

CRPc/CRTc --------------------------------------------- --------------------------------------------- ---------------------------------------------------------------------- Indreguleringsspjæld/Afspærringsspjæld Tæthedsklasse 0/4 FUNKTION CRPc er et cirkulært

Læs mere

Land 1. Aktuellt läge 2. Kort historik 3. Statistik över åldersgrupper 4. Tillgänglighet 1

Land 1. Aktuellt läge 2. Kort historik 3. Statistik över åldersgrupper 4. Tillgänglighet 1 Land 1. Aktuellt läge 2. Kort historik 3. Statistik över åldersgrupper 4. Tillgänglighet 1 Danmark Finland Begrebet fritidsinstitution benyttes her som fælles betegnelse for fritidshjem og skolefritidsordninger

Læs mere

LÄNSPUMP LENSEPUMPE PILSSIPUMPPU LÆNSEPUMPE

LÄNSPUMP LENSEPUMPE PILSSIPUMPPU LÆNSEPUMPE LÄNSPUMP med inbyggd nivåvakt LENSEPUMPE med innebyggd nivåvakt PILSSIPUMPPU sisäinen tasovahti LÆNSEPUMPE med indbygget niveauovervågning Tillverkat för Biltema Sweden AB, Garnisonsgatan 26, 254 66 Helsingborg.

Læs mere

TECOS GARANTi: Full garanti på material- och produktionsfel. Med undantag av missbruk och normalt slitage. TECOS GARANTI: Fuld garanti på materiale-

TECOS GARANTi: Full garanti på material- och produktionsfel. Med undantag av missbruk och normalt slitage. TECOS GARANTI: Fuld garanti på materiale- 83 Mejslar/Skruetrækkere Tecos Phillps mejsel typ 401 /skruetrækker type 401 Mejsel med Phillips-spår. Handtag i solid slagfast polypropylen, precision. Ergonomiskt handtag för bästa kraftöverföring till

Læs mere

EasyControl Bordstander

EasyControl Bordstander Monterings- og betjeningsvejledning EasyControl Bordstander DS-1 6720889392 (2018/11) da Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse 1 Symbolforklaring og sikkerhedsanvisninger 1 Symbolforklaring og sikkerhedsanvisninger..............

Læs mere

TECOS GARANTi: Full garanti på material- och produktionsfel. Med undantag av missbruk och normalt slitage. TECOS GARANTI: Fuld garanti på materiale-

TECOS GARANTi: Full garanti på material- och produktionsfel. Med undantag av missbruk och normalt slitage. TECOS GARANTI: Fuld garanti på materiale- 1 Mejslar/Skruetrækkere Tecos Phillps mejsel typ 401 /skruetrækker type 401 Mejsel med Phillips-spår. Handtag i solid slagfast polypropylen, precision. Ergonomiskt handtag för bästa kraftöverföring till

Læs mere