Betjeningsvejledning Papirhåndbog

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Betjeningsvejledning Papirhåndbog"

Transkript

1 Husk først at læse afsnittet Sikkerhedsoplysninger i "Læs dette først" for sikker og korrekt brug af maskinen. Betjeningsvejledning Papirhåndbog

2

3 INDHOLDSFORTEGNELSE Introduktion Papirets egenskaber og tilstand Papiregenskaber...5 Papirsammensætning... 5 Friktionsegenskaber... 5 Overfladeglathed...5 Varmebestandighed...6 Fugtindhold... 6 Clark-stivhed...7 Bøjemodstand...7 Overflademodstand...7 Papirspecifikationer...8 Papirets tilstand...10 Rifter og folder...10 Buet papir Kanter på papiret...12 Fiberretning Håndtering af papir Ilægning af papir Håndtering af papir...17 Ilægning af papir Opbevaring af papir...19 Sikkerhedsforanstaltninger under transport Brug af specielle papirtyper Bestrøget papir...21 Genbrugspapir...21 Fortrykt papir Farvet papir Hullet papir...22 Transparenter Labelark og trykfølsomt papir Tillæg Tabel til omregning af papirvægt

4 Egnet hullet papir INDEKS

5 Introduktion Denne vejledning indeholder oplysninger om papiregenskaber samt anbefalinger om korrekt papirhåndtering, der vil sikre en optimal papirfremføring og udskriftskvalitet. Oplysninger om understøttede gramvægte og papirformater findes i de medfølgende vejledninger til maskinen. Maskinen understøtter almindeligt og bestrøget papir samt en række andre papirtyper. Visse papirtypers egenskaber og tilstand kan imidlertid bevirke forringet udskriftskvalitet. Desuden kan papiregenskaberne variere, selv for det samme produkt. Vi anbefaler derfor, at papirkvaliteten vurderes, inden papiret anvendes i maskinen. Kontakt en salgskonsulent eller tekniker for yderligere oplysninger. 3

6 4

7 1. Papirets egenskaber og tilstand Dette kapitel indeholder oplysninger om papirets egenskaber og tilstand. Papiregenskaber I dette afsnit beskrives, hvordan papiregenskaberne påvirker udskriftskvaliteten samt papirets fremføring gennem maskinen. Der findes mange papirtyper. Det papir, du anvender, bør opfylde de anførte betingelser under S.8 "Papirspecifikationer". Papirsammensætning Der må ikke bruges syreholdigt papir, da det fremskynder nedbrydning af PCU'en og omkringliggende dele. Papir af træmasse og bomuld indeholder kalciumkarbonat (CaCO 3 ) og andre naturlige urenheder. Der må ikke bruges papir med et højt indhold af kalciumkarbonat, da dette reducerer OPC-tromlens og varmeenhedens levetid. Se mere om værdierne for kalciumkarbonatindholdet under S.8 "Papirspecifikationer". Der må ikke bruges papir med en belægning, der indeholder komponenter, som opløses eller fordamper, når de udsættes for høje temperaturer. Friktionsegenskaber Papirets friktionsegenskaber er vigtige for at transportere papiret korrekt fra papirkassetten og gennem maskinen. Hvis friktionskoefficienten er for stor eller lille, kan papiret muligvis ikke fremføres korrekt. Hvis friktionskoefficienten ikke er ensartet, vil der sandsynligvis blive indført flere ark ad gangen. Brug printpapir med ensartede friktionsegenskaber til udskrivning fra maskinen. Se mere om værdierne for friktionskoefficienten under S.8 "Papirspecifikationer". Overfladeglathed Papirets overfladeglathed er vigtig for at sikre en høj udskriftskvalitet og stabil papirfremføring. Områder med massiv farve kan blive uensartede, hvis der anvendes papir med en ru overflade. På den anden side kan en for glat overflade betyde, at toneren ikke hæfter korrekt på papiret. Meget glatte 5

8 1. Papirets egenskaber og tilstand overflader kan desuden bevirke, at arkene klæber sammen, så papiret ikke kan transporteres korrekt gennem maskinen. Brug af præget papir kan resultere i uregelmæssig udskriftskvalitet eller ringe tonerhæfteevne. Desuden kan det ske, at papiret ikke indføres korrekt i maskinen. Se mere om værdierne for overfladeglatheden under S.8 "Papirspecifikationer". Varmebestandighed Papir udsættes for høje temperaturer inde i maskinen, når toneren smeltes fast på papiret. På grund af dette er det vigtigt at bruge varmebestandigt papir. Brug papir, der ikke opløses, fordamper, skifter farve eller forårsager skævheder, når det udsættes for høje temperaturer under fusingprocessen. Brug heller ikke papir bestående af mange lag. Fugtindhold Papirets fugtindhold påvirker papirets tilstand og udskriftskvalitet. Hvis fugtindholdet er for høj, kan papirets kanter bue eller blive bølgede. Desuden kan papiret krølle under udskrivningen, så billedkvaliteten forringes. Bølget papir Hvis der er høj luftfugtighed på det sted, hvor papiret opbevares, kan papiret blive fugtigt, og kanterne kan blive bølgede. Det kan betyde, at papiret ikke kan indføres eller at det indføres skævt, da højden på papirstakken ikke er ensartet. Papiret kan også blive krøllet og buet under udskrivningen. Når det maksimale antal ark er lagt i maskinen, må højdeforskellen på papirstakkens højeste og laveste punkt ikke overstige 2 mm. 1 CEL mm eller mindre 6

9 Papiregenskaber Buet papir Hvis luftfugtigheden er for lav på det sted, hvor papiret opbevares, kan papirkanterne krympe. Papir med bølgede kanter indføres skævt og kan forårsage papirstop. Når det maksimale antal ark er lagt i maskinen, må højdeforskellen på papirstakkens midterste del og kanten ikke overstige 6 mm. 1 CEL mm eller mindre Se mere om værdierne for papirets fugtindhold under S.8 "Papirspecifikationer". Clark-stivhed Angiver papirets fleksibilitet. Hvis Clark-stivheden er lav, er papiret nemt at bøje. Da det også er følsomt over for fugtindhold og varme, kan papir med en lav Clark-stivhed krympe i kanterne eller krølle, når det udskrives. Blødt papir kan desuden sno sig om papirrullerne eller -bælterne og forårsage papirstop. Se mere om værdierne for Clark-stivhed under S.8 "Papirspecifikationer". Bøjemodstand Angiver papirets fleksibilitet. Hårdt papir har en høj bøjemodstand. Hvis papiret har en høj bøjemodstand, vil det have svært ved at komme rundt om papirrullerne og gennem papirgangen i maskinen, hvilket kan forårsage papirstop. Se mere om værdierne for bøjemodstanden under S.8 "Papirspecifikationer". Overflademodstand Angiver den elektriske modstand på papirets overflade. Dette kan påvirke udskriftskvaliteten og papirets fremføring gennem maskinen. 7

10 1. Papirets egenskaber og tilstand Se mere om værdierne for overflademodstanden under S.8 "Papirspecifikationer". Papirspecifikationer Brug angivelserne i følgende tabeller som retningslinje, når du skal vælge papir. Ubestrøget papir Emne Specifikationer Askeindhold (%) *1 Kalciumkarbonatindhold (CaCO 3 ) (%) Skærekant Beskæringstolerance Clark-stivhed 15 % eller mindre 15 % eller mindre Graternes højde: 0,05 mm eller mindre Længde: ± 0,5 mm Vinkel: 90 ± 0,1 40 eller mere Bøjestivhed Mindre end 1800 Glathed (s) 80 eller mere Statisk friktionskoefficient 0,35 til 0,67 Fugtindhold (%) 3,7 til 5,5 % Overflademodstand ( ) til *1 Målt ved en forbrænding på 900 C Bestrøget papir Emne Specifikationer Askeindhold (%) *1 Kalciumkarbonatindhold (CaCO 3 ) (%) Skærekant Beskæringstolerance Clark-stivhed 22 % eller mindre 20 % eller mindre Graternes højde: 0,05 mm eller mindre Længde: ± 0,5 mm Vinkel: 90 ± 0,1 40 eller mere 8

11 Papiregenskaber Emne Specifikationer Bøjestivhed Mindre end 1800 Luftpermeabilitet (s) 5000 eller mindre Statisk friktionskoefficient 0,35 til 0,67 Fugtindhold (%) 3,7 til 5,5 % Overflademodstand ( ) til *1 Målt ved en forbrænding på 900 C 9

12 1. Papirets egenskaber og tilstand Papirets tilstand Ud over papirets sammensætning og egenskaber påvirker tilstanden i høj grad udskriftsresultatet. Rifter og folder Brug rent papir i en god stand uden rifter eller folder. Kontrollér papirets tilstand, inden du lægger det i kassetten, og fjern beskadigede ark. Rifter, folder og bukkede hjørner Brug papir uden rifter, folder eller bukkede hjørner. Hvis der er rifter eller folder på arkene, kan der opstå papirstop i papirvalserne eller de omkringliggende dele, eller papiret kan blive indført skævt CEL Rift Buet kant 2. Bukket hjørne 3. Fold Når papiret lægges på lager, kan papirkanterne i toppen eller bunden blive buede, når de stables. Dette kaldes buede kanter. Brug af sådant papir kan medføre papirstop eller bevirke, at papiret indføres skævt. 1 CEL004 10

13 Papirets tilstand 1. Buede kanter Buet papir Papir, der buer meget, har stor betydning for udskriftskvaliteten. Buet papir kan blandt andet medføre, at papiret sætter sig fast eller krøller. Desuden vil det udskrevne papir muligvis ikke kunne stakkes korrekt i modtagebakken. Hvis papiret bliver varmt under udskrivningsprocessen, kan hele papirarket blive buet. Vær ekstra forsigtig med fortrykt papir, da det sandsynligvis vil blive buet. Papir kan også begynde at bue, når det er udskrevet, hvis fugtindholdet ikke er fordelt ligeligt. Desuden kan buens omfang variere afhængigt af papirets overflade. Hvis papiret bliver buet efter udskrivning, skal du vende det om i papirkassetten og prøve igen. Måling af buet papir Du skal måle omfanget af buen på papiret, inden der udskrives på det. Brug kun papiret, hvis buen ikke er højere end 10 mm. 1 CEL mm eller mindre 1. Følgende typer udskrivning kan anvendes: En-sidet udskrivning Udskriv 10 ark Papiret skal leveres med den udskrevne side nedad. 2. Anbring det buede papir på et bord eller en plan flade med buen opad. 3. Mål højden på buens spids i hvert hjørne af papirstakken. Foretag denne måling højst et minut efter udskrivningen. Hvis gramvægten er 221 g/m 2 eller mere, skal du måle ét ark papir. 11

14 1. Papirets egenskaber og tilstand Kanter på papiret Måden, hvorpå papirstakken er afskåret, påvirker udskrivningen. Brug papir, der ikke har ru kanter. Afskåret papir fremstilles ved at stable et stort antal ark og derefter skære gennem hele stakken. Hvis papirstakken er skåret med et skarpt skær, er kanten lige og glat, men hvis skæret har været sløvt, er kanten ru og ujævn. 1 2 CEL Kant skåret med et sløvt skær. 2. Kant skåret med et skarpt skær. Ru kanter på papiret kan bevirke, at papiret bliver indført skævt, at der indføres flere ark ad gangen, eller at der opstår papirstop i maskinen. De kan også forårsage papirstop i maskinen og reducere varmeenhedens levetid. Hvis der opstår papirstop, skal papirstakken i kassetten vendes. Ved at vende papiret og retningen af den ru kant reduceres risikoen for papirstop. Fjern så mange støvpartikler og papirstumper som muligt, da disse kan forringe udskriftskvaliteten. Fiberretning Papir, der bruges til udskrivning, fremstilles med fibrene i én retning. Fiberretningen påvirker papirets fremføring gennem maskinen, samt hvordan papiret buer eller ændrer form. Papir kan lægges i kassetterne uanset fiberretningen. Hvis papiret buer, ændrer form eller sætter sig fast, skal du tage papiret ud, dreje det i forhold til fremføringsretningen, og lægge det i igen. Dette kan afhjælpe problemet. Riv et papirark over for at kontrollere fiberretningen. Riften er lige, hvis retningen er den samme som fiberretningen. Riften er skæv, hvis retningen er modsat fiberretningen. 12

15 Papirets tilstand 1 1 CEL Fiberretning 13

16 14 1. Papirets egenskaber og tilstand

17 2. Håndtering af papir I dette kapitel beskrives sikkerhedsforanstaltninger vedrørende ilægning og opbevaring af papir samt vigtige punkter om brug af specielle papirtyper. Ilægning af papir Bemærk følgende punkter til forebyggelse af problemer som f.eks. skæv papirindføring eller papirstop. Åbn pakken, og tag papiret ud umiddelbart før brug. Papiret må ikke opbevares i en åben pakke i lang tid. Pakken er fugtighedsbestandig for at forhindre papiret i at absorbere fugt. Hvis du ilægger papir, når der kun er få ark tilbage i kassetten, kan flere ark blive indført samtidig. Fjern eventuelt tilbageværende papir, læg dem på den nye stak, og vift hele stakken, inden den lægges i kassetten. Hvis der ilægges en stak papir, hvor top- og bundkanten af arkene buer, skal den ilægges med buerne nedad. Hvis venstre og højre kant af arkene buer, skal stakken ilægges med buerne opad. Top- og bundkanten af arkene buer. Venstre og højre kant af arkene buer. CEL010 CEL009 Hvis de udskrevne ark er buede, skal papirstakken i kassetten vendes om. Det kan sansynligvis løse problemet. 15

18 2. Håndtering af papir Formen på papirstakken i kassetten kan ændre sig, hvis airconditionanlægget er slukket i lang tid, f.eks. om natten eller i weekender. Kontrollér papirets tilstand, inden maskinen bruges. Hvis papiret er blevet buet eller bølget, skal du ilægge papiret korrekt eller fjerne det, der er beskadiget. Kontrollér, at temperaturen og luftfugtigheden i lokalet, hvor maskinen befinder sig, er så konstant som muligt. Hvis den maskine, du bruger, har en funktion til udglatning af buet papir, kan du indstille denne funktion på maskinen. Se de medfølgende vejledninger til maskinen for yderligere oplysninger om, hvordan denne indstilling konfigureres. Sådan viftes papirstakken Papirark, der klæber sammen, kan medføre papirstop, eller at flere ark indføres ad gangen. Vift papirstakken, inden den lægges i kassetten. Hold papirstakken med begge hænder, så du kan bladre arkene igennem. Alternativt kan du anbringe papirstakken på en plan flade, holde på den ene side af papiret og bladre stakken igennem med den anden hånd. CEL011 CEL012 Vælg den metode, der egner sig bedst til den papirtype og det papirformat, du vil ilægge. Se de medfølgende vejledninger til maskinen for yderligere oplysninger om ilægning af papir. 16

19 Ilægning af papir Håndtering af papir Når du håndterer store mængder papir, bør du inddele det i stakke à 200 til 500 ark. Hvis du tager en stor mængde papir op ad gangen, kan papirstakken forskubbe sig, eller ark kan stikke ud. Der kan komme folder på disse ark, når stakken lægges i kassetten, hvilket kan medføre papirstop. CEL013 Ilægning af papir Når du ilægger papir, skal du sænke det lodret og placere det forsigtigt i kassetten. Læg ikke for store mængder i ad gangen, og undlad at lade stakken glide ned langs kanten af kassetten. Arkene kan blive bukkede og forårsage papirstop. CEL014 Når du har lagt papiret i kassetten, skal du kontrollere, at det er ilagt korrekt. Fjern papir, der er iturevet eller foldet. Kontrollér, at der ikke stikker ark ud af stakken. Hvis der stikker ark ud, skal de fjernes. 17

20 2. Håndtering af papir CEL Rift 2. Bukket hjørne 3. Fold på midten 4. Forskubbet ark 18

21 Opbevaring af papir Opbevaring af papir Papirets tilstand påvirkes af temperaturen, luftfugtigheden, andre miljøfaktorer samt opbevaringsmetoden. Papirets fugtighedsindhold kan ændre sig ved udsving i temperaturen og bevirke, at papiret buer eller bølger. Ændringerne i papirets tilstand kan medføre papirstop og give krøllede udskrifter. Vær opmærksom på følgende ved opbevaring af papir: Temperaturen i opbevaringsområdet skal være mellem 20 og 25 C (68 og 77 F), og luftfugtigheden skal være mellem 30 og 65 %. Hvis der er stor temperaturforskel mellem opbevaringsstedet og området i nærheden af maskinen, skal du opbevare noget af papir i nærheden af maskinen i et par dage, inden du bruger det, så det kan tilpasse sig temperaturen i rummet. Når en pakke papir er åben, bør den opbevares i en forseglet plastikpose eller dækkes af fugtighedsbestandigt papir for at forhindre, at papiret absorberer fugt fra luften. Papiret må ikke udsættes for direkte sollys. Hvis der er stakningsanvisninger på kasserne med papiret, skal de stakkes i henhold til anvisningerne. Arkene må ikke stakkes lodret, selv hvis papiret stadig ligger i kassen. Papir må ikke anbringes på gulvet. Opbevar papiret på en flade som f.eks. en palle, et bord eller skab i et rum med kontrolleret temperatur og luftfugtighed. 19

22 2. Håndtering af papir Sikkerhedsforanstaltninger under transport Bemærk følgende punkter ved transport af papir: Brug en palle, hvis du skal transportere mange kasser. Der må ikke kastes med eller stødes til kasserne under transporten. Stakning af mange kasser kan forringe papirets tilstand, idet formen på de nederste kasser kan ændre sig, eller de øverste kasser kan vælte og blive beskadiget. Kasserne bør derfor ikke stakkes højere end nødvendigt. Hvis du bruger indpakningspapir, skal du anvende en god kvalitet, så det ikke revner under transporten. Vi anbefaler, at der bruges fugtighedsbestandigt indpakningspapir. 20

23 Brug af specielle papirtyper Brug af specielle papirtyper Se anbefalingerne i tabellerne under S.8 "Papirspecifikationer", hvis du skal bruge specielle papirtyper med maskinen. Selvom denne maskine understøtter bestrøget og specielle typer papir, kan visse papirtypers egenskaber og tilstand medføre forringet udskriftskvalitet. Vi anbefaler, at papirtyperne vurderes, inden de anvendes i maskinen. Det er umuligt at vurdere, hvor stabil fremføringen af en bestemt type papir vil være, samt hvordan forbrugsstoffer og maskinens komponenter påvirker denne uden langvarige test, men du kan teste papirets grundlæggende egenskaber, f.eks. udskriftskvaliteten og tonerens klæbeevne, ved at udskrive cirka 500 ark. Papirtyperne, der kan bruges, afhænger af maskinen. Yderligere oplysninger findes i de medfølgende vejledninger til maskinen. Bestrøget papir Bestrøget papir er meget forskelligt fra almindeligt papir, når det gælder overfladen og klæbeevnen. Bestrøget papir kan have svært ved at blive indført korrekt, og den forringede tonerklæbeevne kan påvirke udskrifts- og billedkvaliteten. Se mere om egnede typer bestrøget papir under S.8 "Papirspecifikationer". Tynde belægninger kan forårsage papirstop, og kraftige belægninger kan bevirke, at toneren ikke binder til papiret og at maskinen derved bliver beskadiget. Desuden kan mange bestrøgede papirtyper ikke tåle den varme og det tryk, der opstår under udskrivning, og udskrifterne kan derfor blive krøllede. Vift papiret, før du lægger det i papirkassetten. Yderligere oplysninger om viftning af bestrøget papir findes i de medfølgende vejledninger til maskinen. Genbrugspapir Genbrugspapir er fremstillet af en blanding af ny masse og masse fra gammelt papir, som f.eks. aviser og ugeblade. Derfor er der stor forskel på kvaliteten af genbrugspapir, afhængigt af mærke og producent. Vi anbefaler, at genbrugspapiret vurderes inden brug. Fortrykt papir Hvis du vil udskrive på fortrykt papir med en ramme eller et firmanavn, skal du kontakte en salgskonsulent eller servicetekniker. 21

24 2. Håndtering af papir Bemærk følgende ved udskrivning på fortrykt papir: Toneren kan muligvis ikke binde til fortrykte billeder på samme måde som på almindeligt, ubrugt papir. Kontrollér udskriftskvaliteten på forhånd. Inden du bruger fortrykt papir, skal du kontrollere, at blækket er helt tørt. Sørg desuden for, at blækket ikke overføres til valserne og tilsmudser maskinens dele. Maskinen understøtter ikke fortrykt papir med billeder og/eller tekst, der er fremstillet ved brug af toner. Hvis du vil udskrive på papir med en trykt ramme, skal udskriftsbilledet have en afstand på 2,5 mm eller mere fra rammen. Vigtige sikkerhedsforanstaltninger ved udskrivning på fortrykt papir: Brug oliebaseret og varmebestandigt blæk til fortrykt papir. Brug ikke blæk, der smelter, fordamper, opløses eller delamineres, når det udsættes for varme. Se mere om dette under S.6 "Varmebestandighed". Brug en minimale mængde blæk til fortrykt papir. Brug serigrafi til udskrivning på store områder. Brug ikke pulver som f.eks. majsstivelse, kolofonium (harpiks) eller talkum til tørring af blæk på fortrykt papir. Brug ikke følgende blæktyper på fortrykt papir: Hurtigtbindende blæk Blæk, der tørrer ved fordampning Blæk, der bindes ved lave temperaturer Blæk, der tørrer ved udskilning Blæk, der tørrer ved absorbering Sojablæk Farvet papir Farvet papir er papir, der er gennemfarvet. Visse farver kan ikke bruges. Kontakt en salgskonsulent eller tekniker for yderligere oplysninger. Hullet papir Hullet papir skal være glat og fladt for at kunne bruges i maskinen. Hullet papir, der er buet eller iturevet, kan ikke bruges. Inden der udskrives på hullet papir, skal du fjerne støv og papirstumper, der stammer fra hulningsprocessen. Kanten på udskriftsområdet skal have en afstand på 3 mm (0,12 tommer) eller mere fra kanten af hullerne. 22

25 Brug af specielle papirtyper Hullerne på papiret skal opfylde følgende betingelser: CEL mm (0,20") eller mere 2. 8 mm (0,31") eller mindre 3. 3 mm (0,12") eller mere 4. Anbefalet udskriftsområde Betingelserne for brug af hullet papir afhænger af maskinen og konfigurationerne. Se mere om emnet under S.27 "Egnet hullet papir". Transparenter Transparenter er fremstillet af polyester og har en belægning, som binder toneren. Der kan udskrives på den ene side af transparenter. Der kan ikke udskrives på begge sider. Vift transparenter, inden de lægges i papirkassetten, så arkene ikke klæber sammen. Se mere om viftning af papir under S.15 "Ilægning af papir". Labelark og trykfølsomt papir Visse typer labelark og trykfølsomt papir har udløbsdatoer. Køb kun den mængde, du kan nå at bruge inden udløbsdatoen. Kontakt din papirforhandler for oplysninger om udløbsdatoer og opbevaringsmetoder. 23

26 24 2. Håndtering af papir

27 3. Tillæg Dette kapitel indeholder specifikationer for hullet papir samt en tabel for omregning af papirvægt. Tabel til omregning af papirvægt Papirets vægt måles som gramvægt eller i ris. Gramvægten er vægten af en kvadratmeter papir målt i enheder à g/m 2. Et ris er vægten af 500 ark papir i pund. Basisformatet varierer afhængigt af papirtypen (kvaliteten). Basisformatet for de enkelte kvaliteter er som følger: Bond, Ledger: 17" 22" Offset, Text: 25" 38" Cover: 20" 26" Index: 25 1 / 2 " 30 1 / 2 " Følgende tabel viser forholdet mellem gramvægten og vægten i ris. Vægt i ris Gramvægt Bond / Ledger Offset / Text Cover Index (g/m 2 ) (lb.) (lb. text) (lb. cover) (lb. index) * 40 * * 50 * * 60 * * 70 * * * * 90 * 25

28 3. Tillæg Vægt i ris Gramvægt Bond / Ledger Offset / Text Cover Index (g/m 2 ) (lb.) (lb. text) (lb. cover) (lb. index) * * * * * * * Stjerner (*) angiver den mest almindelige vægt for en bestemt kategori. 26

29 Egnet hullet papir Egnet hullet papir Følgende betingelser skal være opfyldt, hvis du vil bruge hullet papir i maskinen. Kontakt en servicetekniker, hvis du vil bruge hullet papir, der ikke er beskrevet nedenfor. Europa (2/4 huller) og Nordeuropa (4 huller) CEL Europa: 240 mm / Nordeuropa: 112 mm 2. Europa: 80 mm /Nordeuropa: 70 mm 3. Europa: 6 mm / Nordeuropa: 6,5 mm mm 5. Huller 6. Papirkant Nordamerika (2/3/7 huller) CEL mm mm mm mm 5. 8 mm 27

30 3. Tillæg 6. 2 huller: 12 mm / 3 og 7 huller: 9,5 mm 7. Huller 8. Papirkant 28

31 INDEKS B Bestrøget papir...8, 21 Buede kanter...10 Buet papir... 6, 11 Bøjemodstand... 7 Bølget papir... 6 C Clark-stivhed... 7 F Farvet papir...22 Fiberretning...12 Fibre...12 Folder Fortrykt papir Friktionsegenskaber...5 Fugtindhold... 6 G Genbrugspapir Gramvægt...25 H Hullet papir...22, 27 Håndtering af papir I Papirets tilstand...10 Papirsammensætning... 5 Papirspecifikationer... 8 R Rifter...10 Ru kanter S Sikkerhedsforanstaltninger under transport...20 Specielt papir...21 Specifikationer... 8 T Tabel til omregning af papirvægt Transparenter...23 Transport af papir...20 Trykfølsomt papir...23 U Ubestrøget papir...8 V Varmebestandighed... 6 Viftning af papir...15 Vægt i ris Ilægning af papir... 15, 17 Introduktion... 3 K Kalciumkarbonat... 5 Kanter på papiret L Labelark...23 O Opbevaring af papir...19 Overfladeglathed... 5 Overflademodstand... 7 P Papiregenskaber

32 30 MEMO

33 MEMO 31

34 MEMO 32 DA DK D

35

36 DA DK D

Valg af fortrykte formularer og brevpapir. Valg af for-hullet papir

Valg af fortrykte formularer og brevpapir. Valg af for-hullet papir Printerens og dens optioners udskriftskvalitet og indføringsstabilitet afhænger af den type og størrelse udskriftsmateriale, du bruger. Dette afsnit indeholder en vejledning i valg af udskriftsmateriale.

Læs mere

Valg af fortrykte formularer og brevpapir

Valg af fortrykte formularer og brevpapir Printerens og dens optioners udskriftskvalitet og indføringsstabilitet afhænger af den type og størrelse udskriftsmedie, du anvender. Dette afsnit indeholder en vejledning i valg af udskriftsmedie. Oplysninger

Læs mere

HP LaserJet P2050 Series-printer Vejledning til papir og udskriftsmedier

HP LaserJet P2050 Series-printer Vejledning til papir og udskriftsmedier HP LaserJet P2050 Series-printer Vejledning til papir og udskriftsmedier Copyright og licens 2008 Copyright Hewlett-Packard Development Company, L.P. Reproduktion, tilpasning eller oversættelse er, uden

Læs mere

Udskrivningsvejledning

Udskrivningsvejledning Side 1 af 19 Ilægning af papir i bakken til 250 ark eller 550 ark FORSIGTIG! RISIKO FOR SKADE: Isæt hver enkelt bakke separat for at reducere risikoen for, at udstyret bliver ustabilt. Sørg for, at alle

Læs mere

Opdatering af brugermanual til instrumentet RAM195ADA

Opdatering af brugermanual til instrumentet RAM195ADA Opdatering af brugermanual til instrumentet ABX Pentra 60C+, Pentra 80, Pentra XL 80, Pentra 400, ABC Vet OKI B4350 Printer Vær opmærksom på ændringerne, der er beskrevet på de følgende sider. Overstreg

Læs mere

Din brugermanual EPSON FX-890 http://da.yourpdfguides.com/dref/1120381

Din brugermanual EPSON FX-890 http://da.yourpdfguides.com/dref/1120381 Du kan læse anbefalingerne i brugervejledningen, den tekniske guide eller i installationsguiden. Du finder svarene til alle dine spørgsmål i i brugermanualen (information, specifikationer, sikkerhedsråd,

Læs mere

Vejledning til udskriftskvalitet

Vejledning til udskriftskvalitet Side 1 af 7 Vejledning til udskriftskvalitet Mange problemer med udskriftskvaliteten kan løses ved at udskifte et forbrugsstof eller vedligeholdelseselement, der snart skal udskiftes. Kontroller, om der

Læs mere

ZappBug Oven 2. Brugermanual. Vigtigt! Læs Advarsler før ovnen tages i brug SIKKER, GENNEMPRØVET BEKÆMPELSE

ZappBug Oven 2. Brugermanual. Vigtigt! Læs Advarsler før ovnen tages i brug SIKKER, GENNEMPRØVET BEKÆMPELSE ZappBug Oven 2 Brugermanual Vigtigt! Læs Advarsler før ovnen tages i brug SIKKER, GENNEMPRØVET BEKÆMPELSE 1 ! Vigtige oplysninger om sikkerhed Information Alle sikkerhedsoplysninger skal overholdes, når

Læs mere

Ilægning i standardskuffen til 250 ark

Ilægning i standardskuffen til 250 ark Oversigtsvejledning Ilægning af papir og specialmedier Denne sektion forklarer hvorledes man ilægger skufferne til 250 og 550 ark, og den manuelle arkføder. Det indeholder også oplysninger om indstilling

Læs mere

ZappBug Room. Brugermanual. VIGTIGT: Læs manualen før brug

ZappBug Room. Brugermanual. VIGTIGT: Læs manualen før brug ZappBug Room Brugermanual VIGTIGT: Læs manualen før brug Tanaco Danmark A/S Glentevej 11 6705 Esbjerg Ø tlf.: +45 75144800 tanaco@tanaco.dk www.tanaco.dk1 Vigtig sikkerhedsinformation Alle sikkerhedsforskrifter

Læs mere

Løsning af problemer med udskriftskvalitet

Løsning af problemer med udskriftskvalitet 1 Det udskrevne er for lyst, eller udskrevne billeder eller tegn har tomme områder eller udfald. Kontroller, at du bruger det anbefalede papir eller andet medie. Brug medier fra en ny pakke. Se Retningslinjer

Læs mere

Vejledning til udskriftskvalitet

Vejledning til udskriftskvalitet Side 1 af 10 Vejledning til udskriftskvalitet Mange problemer med udskriftskvaliteten kan løses ved at udskifte et forbrugsstof eller vedligeholdelseselement, der snart skal udskiftes. Kontroller, om der

Læs mere

Afsendelse af fax. Afsendelse af en fax. Brug af kontrolpanelet. 1 Læg originaldokumentet i den automatiske dokumentføder eller på scannerglaspladen.

Afsendelse af fax. Afsendelse af en fax. Brug af kontrolpanelet. 1 Læg originaldokumentet i den automatiske dokumentføder eller på scannerglaspladen. Oversigtsvejledning Kopiering Kopiering 1 Læg et originaldokument i den automatiske dokumentføder Bemærkninger: For at undgå et beskåret billede, skal du kontrollere, at størrelsen af originaldokumentet

Læs mere

HP Color LaserJet CP1510 Series-printer Vejledning til papir og udskriftsmedier

HP Color LaserJet CP1510 Series-printer Vejledning til papir og udskriftsmedier HP Color LaserJet CP1510 Series-printer Vejledning til papir og udskriftsmedier Copyright og licens 2007 Copyright Hewlett-Packard Development Company, L.P. Reproduktion, tilpasning eller oversættelse

Læs mere

Beklædning af skelettet efter G-SOF metoden Del 1. SOFbyg skin1

Beklædning af skelettet efter G-SOF metoden Del 1. SOFbyg skin1 Beklædning af skelettet efter G-SOF metoden Del 1. SOFbyg skin1 Når skellettet er klar til beklædning, dvs. skelettet er høvlet så der ikke er nogle skarpe kanterskelettet er lakeret med fortyndet lak

Læs mere

Brugervejledning. Maskinens egenskaber. Sådan kommer du i gang. Web Image Monitor. Påfyldning af papir og toner. Problemløsning

Brugervejledning. Maskinens egenskaber. Sådan kommer du i gang. Web Image Monitor. Påfyldning af papir og toner. Problemløsning Brugervejledning Maskinens egenskaber Sådan kommer du i gang Web Image Monitor Påfyldning af papir og toner Problemløsning Oplysninger om denne maskine Se HTML-/PDF-filerne på den medfølgende cd-rom for

Læs mere

VELKOMMEN TIL PEARL. Pearl er en ny måde at fjerne uønsket hår på. Det er en anderledes metode end de traditionelle, du allerede kender.

VELKOMMEN TIL PEARL. Pearl er en ny måde at fjerne uønsket hår på. Det er en anderledes metode end de traditionelle, du allerede kender. 1 VELKOMMEN TIL PEARL DK Pearl er en ny måde at fjerne uønsket hår på. Det er en anderledes metode end de traditionelle, du allerede kender. Indtil du har vænnet dig til at bruge produktet, kan det i starten

Læs mere

HP Color LaserJet CP1210 Series-printer

HP Color LaserJet CP1210 Series-printer HP Color LaserJet CP1210 Series-printer Vejledning til papir og udskriftsmedier Copyright og licens 2007 Copyright Hewlett-Packard Development Company, L.P. Reproduktion, tilpasning eller oversættelse

Læs mere

Din brugermanual LEXMARK T620 http://da.yourpdfguides.com/dref/1260526

Din brugermanual LEXMARK T620 http://da.yourpdfguides.com/dref/1260526 Du kan læse anbefalingerne i brugervejledningen, den tekniske guide eller i installationsguiden. Du finder svarene til alle dine spørgsmål i LEXMARK T620 i brugermanualen (information, specifikationer,

Læs mere

Brug menuen Finishing til at angive, hvordan printeren skal levere udskrifter. Vælg et menupunkt for at få yderligere oplysninger: Menuer

Brug menuen Finishing til at angive, hvordan printeren skal levere udskrifter. Vælg et menupunkt for at få yderligere oplysninger: Menuer Brug menuen Finishing til at angive, hvordan printeren skal levere udskrifter. Vælg et menupunkt for at få yderligere oplysninger: Tomme sider Udskr. fl. sider 1 Sortering Kopier Duplex Duplexindbind.

Læs mere

Brugsanvisning K2365W. Køleskab

Brugsanvisning K2365W. Køleskab Brugsanvisning K2365W Køleskab General beskrivelse af køleskabet 1. Top-panel 2. Køleskabshylde 3. Grøntsags-skuffe 4. Justerbare fødder 5. Termostatenhed 6. Øvre flaskeholder 7. Mellemste flaskeholder

Læs mere

HP Color LaserJet CM1312 MFP Series Vejledning til papir og udskriftsmedier

HP Color LaserJet CM1312 MFP Series Vejledning til papir og udskriftsmedier HP Color LaserJet CM1312 MFP Series Vejledning til papir og udskriftsmedier Copyright og licens 2008 Copyright Hewlett-Packard Development Company, L.P. Reproduktion, tilpasning eller oversættelse er,

Læs mere

Aluproff I Midtager 9-11 I 2605 Brøndby I Tlf: +45 43600063 I Email: aluproff@aluproff.dk I www.aluproff.dk 2/2

Aluproff I Midtager 9-11 I 2605 Brøndby I Tlf: +45 43600063 I Email: aluproff@aluproff.dk I www.aluproff.dk 2/2 SB 3001 Stoffet klippes (husk sømrum) og 2 cm sidesømme syes Velcrobåndet påsyes foroven på gardinet, og der syes en 2,5 cm løbegang forneden. Lommebånd påsyes med ca. 20-25 cm afstand på tværs af gardinet.

Læs mere

Ilægning af papir. Udskrivning I skuffe 1. 1 Træk den bageste papirstøtte ud, indtil du hører et klik. Papirhåndtering. Vedligeholdelse.

Ilægning af papir. Udskrivning I skuffe 1. 1 Træk den bageste papirstøtte ud, indtil du hører et klik. Papirhåndtering. Vedligeholdelse. I skuffe 1 1 1 Træk den bageste papirstøtte ud, indtil du hører et klik. 2 Bøj arkene frem og tilbage for at løsne dem, og luft dem. 3 Hvis du ilægger brevpapir, skal du indføre brevpapiret, så toppen

Læs mere

Kvikreference. Kvikreference 2013. 5 - 1 -

Kvikreference. Kvikreference 2013. 5 - 1 - Kvikreference 2013. 5-1 - Indhold 1 Lær om printeren... 3 Brug af printerkontrolpanelet... 3 Forståelse af rækkefølgen af lys på printerkontrolpanelet... 4 2 Påfyldning af papir og specielt medie... 9

Læs mere

DX-C200P. Hardwarevejledning. Betjeningsvejledning

DX-C200P. Hardwarevejledning. Betjeningsvejledning DX-C200P Betjeningsvejledning Hardwarevejledning 1 Vejledning til printeren 2 Installation af printer og ekstraudstyr 3 Tilslutning af printeren 4 Konfiguration 5 Papir og andre medier 6 Udskiftning af

Læs mere

Brødrene Hartmann A/S - Lærervejledning

Brødrene Hartmann A/S - Lærervejledning Brødrene Hartmann A/S - Lærervejledning Dette er lærervejledningen til det virtuelle virksomhedsbesøg på Brødrene Hartmann A/S (herefter Hartmann), som du finder på. Lærervejledningen er skrevet til undervisere

Læs mere

Brugsanvisning til REAL serien RE-CIC/RE-CIC-TR

Brugsanvisning til REAL serien RE-CIC/RE-CIC-TR Brugsanvisning til REAL serien RE-CIC/RE-CIC-TR I denne brugsanvisning kan høreapparat, renseudstyr og lignende se anderledes ud end det, du har. Ret til ændringer forbeholdes. Høreapparater, tilbehør

Læs mere

Hurtig installationsvejledning

Hurtig installationsvejledning FAX-1840C Før du kan bruge maskinen, skal du opsætte hardwaren. Husk at læse denne Hurtig installationsanvisning, som indeholder de relevante instruktioner i opsætning. Opsætning af maskinen Opsætning

Læs mere

Udskiftning af overførselsbæltet

Udskiftning af overførselsbæltet Printeren overvåger overførselsbæltets levetid. Når overførselsbæltet er opbrugt, viser printeren 80 Bælte opbrugt. Denne meddelelse angiver, at det er på tide at udskifte overførselsbæltet. Hvis du vil

Læs mere

HP Color LaserJet CM2320 MFP Series Vejledning til papir og udskriftsmedier

HP Color LaserJet CM2320 MFP Series Vejledning til papir og udskriftsmedier HP Color LaserJet CM2320 MFP Series Vejledning til papir og udskriftsmedier Copyright og licens 2008 Copyright Hewlett-Packard Development Company, L.P. Reproduktion, tilpasning eller oversættelse er,

Læs mere

Gasgrill - Model Midi Brugermanual

Gasgrill - Model Midi Brugermanual 1. udgave: 12. marts 2010 2010 Gasgrill - Model Midi Brugermanual Vigtigt: Læs disse instruktioner nøje for at få kendskab til gasgrillen inden brug. Gem denne manual til fremtidig brug. 1 Stykliste Tjek

Læs mere

Betjeningsvejledning

Betjeningsvejledning Betjeningsvejledning 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Sådan kommer du i gang Placering af originaler Kopiering Brugerfunktioner Problemløsning Andre funktioner Bemærkninger Sikkerhed Specifikationer Læs denne vejledning

Læs mere

KØLESKAB MED ENKELT DØR MODEL NR.:K73

KØLESKAB MED ENKELT DØR MODEL NR.:K73 KØLESKAB MED ENKELT DØR MODEL NR.:K73 INDHOLDSFORTEGNELSE Generel beskrivelse ------------------------------------------------------------------------------------------ 1 Transport og håndtering ------------------------------------------------------------------------------------

Læs mere

MONTERING AF DINE QUICKSTEP-FLISER

MONTERING AF DINE QUICKSTEP-FLISER MONTERING AF DINE QUICKSTEP-FLISER 1) GENERELT QUICKSTEP UNICLIC er et revolutionerende system til lægning af laminatgulve uden brug af lim. Det praktiske not-/ferdesign betyder, at fliserne klikkes sammen.

Læs mere

Dansk. Lexmark Forms Printer 2400 Serien: Opsætning / Oversigt. Pakkens indhold. Printeropsætning/ oversigt. Brugervejledning.

Dansk. Lexmark Forms Printer 2400 Serien: Opsætning / Oversigt. Pakkens indhold. Printeropsætning/ oversigt. Brugervejledning. Lexmark Forms Printer 2400 Serien: Opsætning / Oversigt Pakkens indhold Printeropsætning/ oversigt Brugervejledning Registreringskort Dansk Netledning Farvebåndskassette 1 Printeropsætning 1 b a c 2 a

Læs mere

Brugsanvisning VAL 6

Brugsanvisning VAL 6 Brugsanvisning VAL 6 Betjeningsvejledning Vigtigt! Den Infrarøde oliebrænder VAL 6 må ikke placeres i nærheden af eksplosive eller let antændelige materialer. Ydermere er det ikke tilladt at opstille VAL

Læs mere

Hvorfor er det nødvendigt at have standarder for sidekapacitet?

Hvorfor er det nødvendigt at have standarder for sidekapacitet? Indledning Hvorfor er det nødvendigt at have standarder for sidekapacitet? Sidekapaciteten angiver det anslåede antal sider, der kan udskrives med en bestemt tonerpatron. Tidligere har producenterne af

Læs mere

LÆS OG GEM DISSE ANVISNINGER

LÆS OG GEM DISSE ANVISNINGER Instruktioner til brug og vedligeholdelse af SousVide Supreme -vakuumforsegler LÆS OG GEM DISSE ANVISNINGER For yderligere oplysninger bedes du besøge vores hjemmeside på SousVideSupreme.com Dette apparat

Læs mere

Emhætte Type: STANDARD W

Emhætte Type: STANDARD W Manual Emhætte Type: STANDARD W [2] NB: Producenten påtager sig intet ansvar for skader forårsaget af installation foretaget uden om denne guide. INDHOLD I Karakteristika II Komponenter III Tekniske data

Læs mere

Vejledning til udskrivning

Vejledning til udskrivning Side 1 af 10 Vejledning til udskrivning Denne sektion forklarer hvorledes man ilægger papir i skufferne til 250 og 550 ark, og i den manuelle arkføder. Det indeholder også oplysninger om papirretning,

Læs mere

Tørretumblerens tilslutningsmuligheder. Indhold. Anvisninger om installation

Tørretumblerens tilslutningsmuligheder. Indhold. Anvisninger om installation Indhold Tørretumblerens tilslutningsmuligheder Anvisninger om installation Installationsmuligheder Sikkerhedsanvisninger...1 Tørretumblerens tilslutningsmuligheder... 2 Anvisninger om installation... 3

Læs mere

Sikkerhedsinstruktioner og gode råd om brug

Sikkerhedsinstruktioner og gode råd om brug 1 Sikkerhedsinstruktioner og gode råd om brug Indledning Dækket udgør den eneste kontakt mellem køretøjet og underlaget. Derfor er det vigtigt, at brugerne sørger for at bevare dækkenes kvalitet og præstationer.

Læs mere

Betjeningsvejledning. Forhandler:

Betjeningsvejledning. Forhandler: Forhandler: Kunde: Denne betjeningsvejledning skal udleveres til kunden. Kontrollér, at brugeren af Rolko- AIRpad puden forstår produktoplysningerne Læs denne betjeningsvejledning omhyggeligt for at få

Læs mere

Kvikreference. Kvikreference 2013. 5 - 1 -

Kvikreference. Kvikreference 2013. 5 - 1 - Kvikreference 2013. 5-1 - Indhold 1 Lær at bruge printeren... 3 Brug af printerkontrolpanelet... 3 Det betyder farverne på indikatoren og lysene på knappen Standby... 4 Indstilling af papirformat og type...

Læs mere

Kopireference. Betjeningsvejledning. Placering af originaler Kopiering Appendiks

Kopireference. Betjeningsvejledning. Placering af originaler Kopiering Appendiks Betjeningsvejledning Kopireference 1 3 Placering af originaler Kopiering Appendiks Denne vejledning bør læses omhyggeligt inden maskinen tages i brug og opbevares et praktisk sted i nærheden. For sikker

Læs mere

Din brugermanual DELONGHI EO 1831.A http://da.yourpdfguides.com/dref/3384026

Din brugermanual DELONGHI EO 1831.A http://da.yourpdfguides.com/dref/3384026 Du kan læse anbefalingerne i brugervejledningen, den tekniske guide eller i installationsguiden. Du finder svarene til alle dine spørgsmål i i brugermanualen (information, specifikationer, sikkerhedsråd,

Læs mere

HP Deskjet D1300 series. Hjælp til HP Photosmart-software

HP Deskjet D1300 series. Hjælp til HP Photosmart-software HP Deskjet D1300 series Hjælp til HP Photosmart-software 2006 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Meddelelser fra Hewlett- Packard Company Oplysningerne i dette dokument kan ændre uden varsel. Alle

Læs mere

Januar 2001 708P86014. Bemærkning til leveringsfolk: Åbn denne vejledning, og gennemgå den side-for-side sammen med kunden.

Januar 2001 708P86014. Bemærkning til leveringsfolk: Åbn denne vejledning, og gennemgå den side-for-side sammen med kunden. Januar 00 708P8604 Bemærkning til leveringsfolk: Åbn denne vejledning, og gennemgå den side-for-side sammen med kunden. Udarbejdet af: Xerox Corporation Xerox Customer Education Services Xerox Square XRX-8B

Læs mere

Brugsanvisning QL-700. Labelprinter

Brugsanvisning QL-700. Labelprinter Brugsanvisning Labelprinter QL-700 Sørg for at læse og forstå denne vejledning, inden du bruger maskinen. Vi anbefaler, at du gemmer denne vejledning, så du har den til fremtidig reference. www.brother.com

Læs mere

Installationsvejledning COMBI E. Læs denne vejledning før installation

Installationsvejledning COMBI E. Læs denne vejledning før installation Installationsvejledning COMBI E Læs denne vejledning før installation Indledning Sådan fungerer Quooker COMBI E Quooker COMBI E er en kogende- og varmtvandsforsyning, som består af en sikkerhedsventil,

Læs mere

Lexmark 5400 Series All-In-One (Alt-i-en) Brugervejledning

Lexmark 5400 Series All-In-One (Alt-i-en) Brugervejledning Lexmark 5400 Series All-In-One (Alt-i-en) Brugervejledning Januar 2007 www.lexmark.com Indhold Udskrivning...5 Introduktion...5 Udførelse af udskrivning og relaterede opgaver...8 Håndtering af udskriftsjob...15

Læs mere

Mini-overflødighedshorn

Mini-overflødighedshorn Mini-overflødighedshorn 10 pers. (9 ringe) Ingredienser Kransekagemasse 150 g flormelis 30 g past. æggehvider 500 g ren, rå marcipan Sprøjteglasur 75 g sigtet flormelis ca. 30 g past. æggehvider Pynt 200

Læs mere

Betjeningsvejledning Brugervejledning

Betjeningsvejledning Brugervejledning Husk først at læse afsnittet Sikkerhedsoplysninger for sikker og korrekt brug af maskinen. Betjeningsvejledning Brugervejledning INDHOLDSFORTEGNELSE 1. Vejledning til maskinen Sådan læses denne vejledning...5

Læs mere

Papirmenu 1. Udskrivning. Papirhåndtering. Vedligeholdelse. Fejlfinding. Administration. Stikordsregister

Papirmenu 1. Udskrivning. Papirhåndtering. Vedligeholdelse. Fejlfinding. Administration. Stikordsregister 1 Brug til at definere det papir, der er lagt i hver papirskuffe og standardpapirkilden. Vælg et menupunkt for at få flere oplysninger: Konfigurer MP Papirstruktur Specialtyper Papirtype Kuvertforbedring

Læs mere

Løsning af udskrivningsproblemer

Løsning af udskrivningsproblemer Kontakt serviceudbyderen, hvis den foreslåede løsning ikke løser problemet. 1 Et job er ikke udskrevet, eller der udskrives forkerte tegn. Kontroller, at der står Klar i kontrolpanelet, inden jobbet sendes

Læs mere

Information til forældre. Modermælkserstatning. Om flaskeernæring til spædbørn

Information til forældre. Modermælkserstatning. Om flaskeernæring til spædbørn Information til forældre Modermælkserstatning Om flaskeernæring til spædbørn Kvalitet Døgnet Rundt Gynækologisk/obstetrisk afdeling At give mad på flaske Hvorfor flaske? At skulle give sit barn modermælkserstatning

Læs mere

HP Deskjet D1300 series. Hjælp til HP Photosmart-software

HP Deskjet D1300 series. Hjælp til HP Photosmart-software HP Deskjet D1300 series Hjælp til HP Photosmart-software 2006 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Meddelelser fra Hewlett- Packard Company Oplysningerne i dette dokument kan ændre uden varsel. Alle

Læs mere

Din brugermanual ZANUSSI ZV230MR http://da.yourpdfguides.com/dref/665675

Din brugermanual ZANUSSI ZV230MR http://da.yourpdfguides.com/dref/665675 Du kan læse anbefalingerne i brugervejledningen, den tekniske guide eller i installationsguiden. Du finder svarene til alle dine spørgsmål i ZANUSSI ZV230MR i brugermanualen (information, specifikationer,

Læs mere

MW-100 Mobile Printer

MW-100 Mobile Printer Brugsanvisning Generel beskrivelse Betjeningsprocedurer Appendiks, osv. MW-100 Mobile Printer l Læs denne Brugsanvisning, før du bruger printeren. l Vi foreslår, at du opbevarer denne Brugsanvisning på

Læs mere

Fibertex AM-2 asfaltdug for spændingsudligning

Fibertex AM-2 asfaltdug for spændingsudligning C O N S T R U C T I O N 210.08 Fibertex AM-2 asfaltdug for spændingsudligning C O N S T R Fibertex AM-2 asfaltdug for spændingsabsorbering For at undgå reflekterende revner i det nye asfaltslidlag For

Læs mere

Introduktion til montering og lodning af komponenter

Introduktion til montering og lodning af komponenter Introduktion til montering og lodning af komponenter René Gadkjær DTU Elektro 22 01 2016 Loddekolben og det tilhørende værktøj. Hovedformålet med at lodde komponenter sammen, er at sammenføje 2 materialer

Læs mere

Zoomax Snow. Brugsvejledning. Lys og lup ApS Erhvervsvej 30 2610 Rødovre Tlf. 43 451 451 www.lysoglup.dk lysoglup@lysoglup.dk

Zoomax Snow. Brugsvejledning. Lys og lup ApS Erhvervsvej 30 2610 Rødovre Tlf. 43 451 451 www.lysoglup.dk lysoglup@lysoglup.dk Zoomax Snow Brugsvejledning Lys og lup ApS Erhvervsvej 30 2610 Rødovre Tlf. 43 451 451 www.lysoglup.dk lysoglup@lysoglup.dk BL-04 Beskrivelse Zoomax Snow er en letvægts elektronisk lup med en 4,3 tommer

Læs mere

Effektive pakkeløsninger. -til dine forsendelser

Effektive pakkeløsninger. -til dine forsendelser Effektive pakkeløsninger -til dine forsendelser Boblepose Luft beskytter og vejer minimalt, hvilket er grunden til, at bobleposer er populær til forsendelse. Det luftpolstrede og vandafvisende indre beskytter

Læs mere

Din brugermanual KONICA MINOLTA DI1610 http://da.yourpdfguides.com/dref/589785

Din brugermanual KONICA MINOLTA DI1610 http://da.yourpdfguides.com/dref/589785 Du kan læse anbefalingerne i brugervejledningen, den tekniske guide eller i installationsguiden. Du finder svarene til alle dine spørgsmål i KONICA MINOLTA DI1610 i brugermanualen (information, specifikationer,

Læs mere

Isiteek er et gør-det-selv produkt primært rettet mod skibsmarkedet, og er hovedsageligt udviklet til at lave mindre paneler.

Isiteek er et gør-det-selv produkt primært rettet mod skibsmarkedet, og er hovedsageligt udviklet til at lave mindre paneler. Isiteek er et gør-det-selv produkt primært rettet mod skibsmarkedet, og er hovedsageligt udviklet til at lave mindre paneler. Du skal bruge følgende værktøjer: En arbejdsbænk med en lige kant Nogle vægte

Læs mere

Agrifab_A4_Lawn_sweeper.book Seite 1 Freitag, 4. März 2005 5:30 17. Printed in U.S.A. Form 48882

Agrifab_A4_Lawn_sweeper.book Seite 1 Freitag, 4. März 2005 5:30 17. Printed in U.S.A. Form 48882 Agrifab_A4_Lawn_sweeper.book Seite 1 Freitag, 4. März 2005 5:30 17 GR DK Printed in U.S.A. Form 48882 Agrifab_A4_Lawn_sweeper.book Seite 31 Freitag, 4. März 2005 5:30 17 Betjeningsvejledning - græs- og

Læs mere

Ace binax. Brugsanvisning. www.bestsound-technology.dk. Livet lyder fantastisk.

Ace binax. Brugsanvisning. www.bestsound-technology.dk. Livet lyder fantastisk. Ace binax Brugsanvisning www.bestsound-technology.dk Livet lyder fantastisk. Indhold Velkommen 4 Dine høreapparater 5 Apparattype 5 Lær dine høreapparater at kende 5 Dele og betegnelser 6 Brugerkontroller

Læs mere

STIGA ST 1200 8219-3204-08

STIGA ST 1200 8219-3204-08 STIGA ST 1200 8219-3204-08 B A D C 1. 2 E F 2. 3. H I 4. G M J 5. 6. 3 K 7. 8. L 9. 10. 11. 12. 4 DK DANSK SIKKERHEDSFORSKRIFTER Maskinen er udstyret med følgende symboler for at huske Dem på, at der skal

Læs mere

Brugervejledning. Sådan kommer du i gang. Ilægning af papir. Problemløsning

Brugervejledning. Sådan kommer du i gang. Ilægning af papir. Problemløsning Brugervejledning Sådan kommer du i gang Ilægning af papir Problemløsning Husk først at læse afsnittet Sikkerhedsoplysninger i "Læs dette først" for sikker og korrekt brug af maskinen. INDHOLDSFORTEGNELSE

Læs mere

Unifrigor. Unibar- køleborde

Unifrigor. Unibar- køleborde Unifrigor Unibar- køleborde Betjeningsvejledning Dæncker/lw Rev. 01 08/11 DK Indholdsfortegnelse Almindelig betjenings- og vedligeholdelsesvejledning... 3 VIGTIGT... 3 1 Inspektion af kabinettet... 3 2

Læs mere

Rechaud 5. Original-Gebrauchsanleitung V2/0116

Rechaud 5. Original-Gebrauchsanleitung V2/0116 Rechaud 5 120803 Original-Gebrauchsanleitung V2/0116 DK DANSK Indholdsfortegnelse 1. Sikkerhed... 100 1.1 Sikkerhedshenvisninger... 100 1.2 Symbolerklæring... 103 1.3 Anvendelsen som tilsigtet... 104 2.

Læs mere

Brug menuen Finishing til at angive, hvordan printeren skal levere udskrifter. Vælg et menupunkt for at få yderligere oplysninger:

Brug menuen Finishing til at angive, hvordan printeren skal levere udskrifter. Vælg et menupunkt for at få yderligere oplysninger: Brug menuen Finishing til at angive, hvordan printeren skal levere udskrifter. Vælg et menupunkt for at få yderligere oplysninger: Tomme sider Multisiderkflg. 1 Sortering Kopier Duplex Duplexindbind. Multisideramme

Læs mere

Patientinformation. om øjenproteser af glas

Patientinformation. om øjenproteser af glas Dansk SIDEN 1860 F. AD. MÜLLER SÖHNE Specialist i øjenproteser Patientinformation om øjenproteser af glas Kære patient At det er nødvendigt at få bortopereret et øje kan være en rystende oplevelse og svært

Læs mere

Her skal vi se lidt på de kræfter, der påvirker en pil når den affyres og rammer sit mål.

Her skal vi se lidt på de kræfter, der påvirker en pil når den affyres og rammer sit mål. a. Buens opbygning Her skal vi se lidt på de kræfter, der påvirker en pil når den affyres og rammer sit mål. Buen påvirker pilen med en varierende kraft, der afhænger meget af buens opbygning. For det

Læs mere

Temperaturen i det objekt, som skal fjernes, skal ligge på mellem 0 og +20 C.

Temperaturen i det objekt, som skal fjernes, skal ligge på mellem 0 og +20 C. BRUGSANVISNING TROLLKRAFT Cement til sprængning af fjeld og beton. Beskrivelse og egenskaber TROLLKRAFT er en specialcement, som efter opblanding med vand udvikler et enormt ekspansionstryk - op til 8000

Læs mere

Aktiviteter 0.-2. klasse

Aktiviteter 0.-2. klasse Sorter affald Engangshandsker En pose affald 3 kasser til sortering af affald, fx papkasser Lim Et stort stykke plastik eller en voksdug Tag 3 stykker papir. Skriv genbrug på det ene stykke papir, forbrænding

Læs mere

www.sproejtepudser.dk

www.sproejtepudser.dk SPRØJTEPUDSER VEJLEDNING I BRUG OG VEDLIGEHOLDELSE Indholdsfortegnelse. 1. Vejledningens formål 2. Forhandler samt produktbeskrivelse 2.1. Forhandler 2.2. Produkt 2.3. Produktbeskrivelse 2.4. CE-mærket

Læs mere

SAFTPRESSER. Model Nr.: 1925 BETJENINGSVEJLEDNING

SAFTPRESSER. Model Nr.: 1925 BETJENINGSVEJLEDNING SAFTPRESSER Model Nr.: 1925 BETJENINGSVEJLEDNING VIGTIGE SIKKERHEDSANVISNINGER LÆS SIKKERHEDSANVISNINGERNE OMHYGGELIGT, OG GEM DEM TIL FREMTIDIG BRUG 1 Læs denne vejledning omhyggeligt, inden du bruger

Læs mere

Manual DK EMHÆTTE TYPE S-X

Manual DK EMHÆTTE TYPE S-X Manual DK EMHÆTTE TYPE S-X [2] NB: Producenten påtager sig intet ansvar for skader forårsaget af installation foretaget uden om denne guide. INDHOLDSFORTEGNELSE I. Karakteristika 4 II. Egenskaber 4 III.

Læs mere

Oversigtsvejledning. Printeroversigt. Oversigtsvejledning

Oversigtsvejledning. Printeroversigt. Oversigtsvejledning Oversigtsvejledning Printeroversigt 7 6 5 4 1 1 Udskriftsbakke til 150 ark 2 Skuffe til 250 ark (til påsætning) 3 Skuffeoption til 250 ark eller skuffeoption til 550 ark (ekstraudstyr) 4 Manuel arkføder

Læs mere

Vedligeholdelsesvejledning

Vedligeholdelsesvejledning Vedligeholdelsesvejledning Læs dette først Varemærker...3 Sådan læser du denne vejledning...4 Papir og andre medier Papir og andre medier, der kan anvendes i printeren...5 Anbefalet papir...9 Ilægning

Læs mere

Opstillings- og betjeningsvejledning / Installation and Operating Instructions. Morsø 1540

Opstillings- og betjeningsvejledning / Installation and Operating Instructions. Morsø 1540 Opstillings- og betjeningsvejledning / Installation and Operating Instructions Morsø 1540 MORSØ JERNSTØBERI A/S. DK-7900 NYKØBING MORS E-Mail: stoves@morsoe.com Website: www.morsoe.com 1 2 Til lykke med

Læs mere

Udgave 1.0 Februar 2013. Xerox Color J75 Press Hurtig startvejledning

Udgave 1.0 Februar 2013. Xerox Color J75 Press Hurtig startvejledning Udgave 1.0 Februar 2013 2012 Xerox Corporation. Alle rettigheder forbeholdt. Xerox og Xerox og figurmærket er varemærker tilhørende Xerox Corporation i USA og/eller andre lande. BR4008 Indholdsfortegnelse

Læs mere

Denne brugervejledning er et redskab til alle, som skal hjælpe børn, der bruger NF-Walker som et stå og ganghjælpemiddel.

Denne brugervejledning er et redskab til alle, som skal hjælpe børn, der bruger NF-Walker som et stå og ganghjælpemiddel. Information 2 Denne brugervejledning er et redskab til alle, som skal hjælpe børn, der bruger NF-Walker som et stå og ganghjælpemiddel. Man skal på forhånd have modtaget en oplæring omkring nedenstående

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Vi passer på miljøet

Indholdsfortegnelse. Vi passer på miljøet DK Indholdsfortegnelse Vi passer på miljøet Beskrivelse af varmeskuffen Sikkerhedsanvisninger Montering Indbygning Brug af varmeskuffen Rengøring og vedligehold Vi passer på miljøet De anvendte emballagematerialer

Læs mere

Prøveudtagning i forbindelse med bestemmelse af fugt i materialer

Prøveudtagning i forbindelse med bestemmelse af fugt i materialer Prøveudtagning i forbindelse med bestemmelse af fugt i materialer Når du skal indsende prøver af materiale til analyse i Teknologisk Instituts fugtlaboratorium, er det vigtigt, at du har udtaget prøverne

Læs mere

BETJENINGSVEJLEDNING. Cod. Q600020020 - Rev. A 10/06

BETJENINGSVEJLEDNING. Cod. Q600020020 - Rev. A 10/06 BETJENINGSVEJLEDNING Cod. Q600020020 - Rev. A 10/06 Den rette afskaffelse af dette produkt (elektrisk og elektronisk affald) (Anvendes i den Europæiske Union og andre Europæiske lande med separat genbrugsanordninger)

Læs mere

Amphora model : VK80 VK120 VK160 VK160S VK200 VK200S VK300 VK400. Version: 2014-01-31

Amphora model : VK80 VK120 VK160 VK160S VK200 VK200S VK300 VK400. Version: 2014-01-31 Amphora model : VK80 VK120 VK160 VK160S VK200 VK200S VK300 VK400 Version: 2014-01-31 Tak fordi du valgte et nyt vinskab fra Amphora. Bemærk at brugsanvisningen gælder for flere Amphora vinskabe. Illustrationer

Læs mere

Z700 Series Color Jetprinter P700 Series Photo Jetprinter

Z700 Series Color Jetprinter P700 Series Photo Jetprinter Z700 Series Color Jetprinter P700 Series Photo Jetprinter Brugervejledning til Mac OS 9 Fejlfinding af installationsprogrammet En kontrolliste til brug ved løsning af almindelige installationsproblemer.

Læs mere

STARLYF CYCLONIC VAC

STARLYF CYCLONIC VAC STARLYF CYCLONIC VAC Tak for købet af en Starlyf Cyclonic Vac. Læs disse sikkerhedsvejledninger omhyggeligt før brug af støvsugeren, da de er udarbejdet for at gøre det lettere for dig at bruge din Starlyf

Læs mere

GUMMIBÅD FISHMAN. Instruktions manual

GUMMIBÅD FISHMAN. Instruktions manual GUMMIBÅD FISHMAN Instruktions manual Vigtige sikkerhedsretningslinjer for brug af gummibåden. Læs og forstå disse retningslinjer, før båden tages i brug. ISO 6185-1 Båd Type I/II Båden er konstrueret til

Læs mere

Identificerer områder med papirstop

Identificerer områder med papirstop Ved omhyggeligt at udvælge udskriftsmateriale og ilægge det korrekt burde du kunne undgå de fleste papirstop. (Se forslag i Tip til undgåelse af papirstop.) Følg trinene i dette afsnit, hvis der opstår

Læs mere

Brugsanvisning Frithiof SOPRA. Manual. Frithiof. Sopra 150. Sopra 250. Centralstøvsugere

Brugsanvisning Frithiof SOPRA. Manual. Frithiof. Sopra 150. Sopra 250. Centralstøvsugere Manual Frithiof Sopra 150 Sopra 250 Centralstøvsugere Må ikke anvendes til fi nstøv. Kun til husholdningsstøv. (Garantien bortfalder ved misbrug) Indhold Håndtering af maskinen før og under udpakningen

Læs mere

Betjeningsvejledning. Prestige. Generelle instruktioner for installation, brug og vedligeholdelse

Betjeningsvejledning. Prestige. Generelle instruktioner for installation, brug og vedligeholdelse Prestige Generelle instruktioner for installation, brug og vedligeholdelse Indholdsfortegnelse: Emballering...3 Udpakning...3 Opbevaring ubrugt...3 Opstillingsstedet...4 Installation...4 Håndtering...5

Læs mere

Brugervejledning. Kom godt i gang. Ilægning af papir. Problemløsning

Brugervejledning. Kom godt i gang. Ilægning af papir. Problemløsning Brugervejledning Kom godt i gang Ilægning af papir Problemløsning Se HTML-/PDF-filerne på den medfølgende cd-rom for oplysninger, som ikke fremgår af denne vejledning. Læs denne vejledning grundigt, inden

Læs mere

HP Deskjet D730 Printer. Windows Hjælp

HP Deskjet D730 Printer. Windows Hjælp HP Deskjet D730 Printer Windows Hjælp HP Deskjet D730 Printer Hjælp til HP Photosmart-software 2007 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Meddelelser fra Hewlett- Packard Company Oplysningerne i dette

Læs mere

CMT650. Fræseskabelon til bordsamling BRUGERMANUAL

CMT650. Fræseskabelon til bordsamling BRUGERMANUAL CMT650 Fræseskabelon til bordsamling BRUGERMANUAL Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse....side 2 Hvad indeholder sættet.....side 3 Hvad skal man ellers bruge......side 4 Generelle sikkerheds forskrifter

Læs mere

Klargøring FORBINDELSE AF EN BALLEPRESSER TIL EN TRAKTOR - EUROPÆISK FORBINDELSE. Gør dette først. Typer af kraftudtag

Klargøring FORBINDELSE AF EN BALLEPRESSER TIL EN TRAKTOR - EUROPÆISK FORBINDELSE. Gør dette først. Typer af kraftudtag FORBINDELSE AF EN BALLEPRESSER TIL EN TRAKTOR - EUROPÆISK FORBINDELSE Gør dette først Ballepresseren leveres komplet med alle de nødvendige beslag til at forbinde en europæisk trækkrogskonsol eller en

Læs mere

HD7872, HD7870 Brugervejledning

HD7872, HD7870 Brugervejledning HD7872, HD7870 Brugervejledning For more support go to: www.philips.com/senseo-twist/support Indholdsfortegnelse 1 Introduktion 22 2 Generel beskrivelse 22 3 Vigtigt 23 4 Gennemskylning af maskinen

Læs mere