Kvikreference. Kvikreference

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Kvikreference. Kvikreference 2013. 5 - 1 -"

Transkript

1 Kvikreference

2 Indhold 1 Lær om printeren... 3 Brug af printerkontrolpanelet... 3 Forståelse af rækkefølgen af lys på printerkontrolpanelet Påfyldning af papir og specielt medie... 9 Indstilling af papirformat og type... 9 Konfiguration af universalpapirindstilling... 9 Brug af standardbakke og papirstop Påfyldning af bakker Påfyldning af flerfunktionsføder Sammenkobling og ophævning af sammenkobling af bakker Sammenkobling og ophævning af sammenkobling af bakker Konfiguration af navn for brugerdefineret papirtype Konfiguration af brugerdefineret papirtype Tildeling af en brugerdefineret papirtype Udskrivning Udskriv dokumenter Udskrivning af et dokument Justering af tonermørkhed Annullering af et udskriftsjob Annullering af et udskriftsjob fra computeren Fjernelse af papirstop Adgang til områder med papirstop [x]-side papirstop, åbn frontlåge. [20y.xx] [x]-side papirstop, åbn den bagerste låge. [20y.xx] [x]-side papirstop, ryd standardbakke. [20y.xx] [x]-side papirstop, fjern bakke 1 for at rydde duplex. [23y.xx] [x]-side papirstop, fjern bakke [x]. [24y.xx] [x]-side papirstop, ryd den manuelle føder. [250.xx]

3 1 Lær om printeren Bemærk: Ved netværksprintere og printere tilsluttet til en printerserver kan du også kontrollere status for printeren via Embedded Web Server. Brug af printerkontrolpanelet Lys eller knap Farve Beskrivelse 1 Fejllys Gul Der er opstået en fejl. 2 Lys for papirstop Gul Der er opstået papirstop. 3 Ilæg papir, eller fjern papirlys Gul Der skal lægges papir i bakken eller fjernes papir fra bakken. 4 Lys for næsten ikke mere toner eller udskift billedenhed Gul Der er næsten ikke mere toner tilbage i tonerpatronen, eller også skal billedenheden skiftes

4 Lys eller knap Farve Beskrivelse 5 Klar- eller datalys Grøn Printeren er i klarstatus. 6 Standby-knap og lys Ravfarve Brug denne til at aktivere standbyfunktion eller dvalefunktion. 7 Startknap og lys Grøn Brug den til at starte et udskriftsjob. 8 Stop- eller annuller-knap Rød Brug den til at annullere et udskriftsjob. Forståelse af rækkefølgen af lys på printerkontrolpanelet Lysene på printerkontrolpanelet kan betyde noget forskelligt, afhængig af lysrækkefølgen. Lysene kan være tændt, fra, blinke eller blinke langsomt, der angiver en printerstatus, en advarsel eller en fejl. Følgende tabel viser lysenes udseende. Til Blinker Blinker langsomt Hvis lysrækkefølgen på printerkontrolpanelet matcher en lysrækkefølge i følgende tabel, kan du se meddelelsen i samme række

5 Lysrækkefølge Meddelelse Luk frontlågen Udskift billedenhed Udskift ikke-understøttet tonerpatron Udskift ikke-understøttet billedenhed Tonerpatron og billedenhed stemmer ikke overens Annullerer udskriftsjob Overfører buffer Formindsket opløsning Tonerpatron ikke fra printerfabrikant Billedenhed ikke fra printerfabrikant Printer var nødt til at genstarte Meget lidt toner i tonerpatron Meget lav billedenhed Tonerpatron næsten tom Billedenhed næsten tom Servicefejl - 5 -

6 Lysrækkefølge Meddelelse Ilæg papir Fjern papir fra standardbakke Skift papir Tonerpatron lav Billedenhed lav Klar Venter Optaget Ikke klar Hvis lysrækkefølgen på printerkontrolpanelet matcher med en lysrækkefølge i kolonnen "Primær lysrækkefølge" på følgende tabel, skal du trykke hurtigt to gange på printerkontrolpanelet. Søg efter en matchende lysrækkefølge i kolonnen "Supplerende lysrækkefølge og se derefter meddelelsen i samme række. Primær lysrækkefølge Supplerende lysrækkefølge Meddelelse Manglende tonerpatron eller tonerpatron der ikke svarer Udskift tonerpatron - 6 -

7 Primær lysrækkefølge Supplerende lysrækkefølge Meddelelse Tonerpatron og printerområde stemmer ikke overens Manglende billedenhed eller billedenhed der ikke svarer Softwarefejl på standardnetværk Softwarefejl på netværk [x] Utilstrækkelig hukommelse til at samie job sætvis Kompleks side Utilstrækkelig hukommelse til understøttelse af funktionen Ressource gem Standardparallelport deaktiveret Standard-USB-port deaktiveret For mange bakker monteret Forkert papirformat Hukommelse fuld Papirstop, ryd standardbakke Papirstop, fjern standardbakke, så du kan rydde duplex - 7 -

8 Primær lysrækkefølge Supplerende lysrækkefølge Meddelelse Papirstop, åbn bagerste låge Papirstop, fjern standardbakke, så du kan rydde duplex Papirstop, fjern standardbakke, så du kan rydde duplex Papirstop, åbn frontlåge Papirstop, fjern standardbakke Papirstop, fjern ekstra bakke Papirstop, manuel indføring - 8 -

9 2 Påfyldning af papir og specielt medie Indstilling af papirformat og type Brug af Embedded Web Server 1. Åbn en webbrowser, og skriv derefter printerens IP-adresse i adressefeltet. Noter: - Udskriv en side med netværksindstillinger eller menuindstillinger, og find derefter IP-adressen i TCP/IP-afsnittet. IP-adressen vises som fire sæt tal adskilt med punktummer, f.eks Hvis du bruger en proxyserver, skal du deaktivere den et øjeblik, så du kan indlæse websiden korrekt. 2. Klik på Settings >Paper Menu. Brug af printerindstillinger på computeren Afhængig af dit styresystem kan du få adgang til papirmenuen vha. det lokale papirindstillingsværktøj eller printerindstillingerne. Bemærk: Papirformat og typeindstillinger gemmes, indtil du nulstiller fabriksindstillingerne. Konfiguration af universalpapirindstilling Universalpapirformat er en brugerdefineret indstilling, hvor du kan udskrive på papirformater, der ikke er forudindstillet i printermenuerne. Noter: Det mindste universalformat der understøttes i flerfunktionsføderen er 76,2 x 127 mm (3 x 5 tommer). Det største universalformat der understøttes er 215,9 x 355,6 mm (8,5 x 14 tommer). Brug af Embedded Web Server 1. Åbn en webbrowser, og skriv derefter printerens IP-adresse i adressefeltet. 2. Klik på Settings >Paper Menu>Universal Setup. 3. Vælg måleenhed, eller klik på Print Width eller Print Length. 4. Skift indstillingen, og klik derefter på Submit. Brug af printerindstillingerne på computeren 1. Afhængig af dit styresystem kan du få adgang til papirmenuen vha. det lokale papirindstillingsværktøj eller printerindstillinger. 2. Vælg den bakke, der indeholder universalpapirformatet, og vælg derefter Universal som papirformat

10 Brug af standardbakke og papirstop Standardbakken indeholder op til 150 ark 80 g/m2-papir (20 lb). Den modtager udskrifterne med forsiden vendende nedad. Standardbakken indeholder et papirstop, der holder på papiret, så det ikke glider ud foran, når der føres papir til bakken. Hvis du vil åbne papirstoppet, skal du trække i det, så det vipper fremad. Bemærk: Luk papirstoppet, når du flytter printeren til en anden placering

11 Påfyldning af bakker ADVARSEL RISIKO FOR SKADE: Fyld hver enkelt bakke separat for at undgå, at udstyret bliver ustabilt. Hold alle de andre bakker lukkede, indtil de skal bruges. 1. Træk bakken helt ud. Bemærk: Fjern ikke bakkerne, mens der udskrives job, eller mens følgende lysrækkefølge vises på printerkontrolpanelet. Hvis du gør det, kan der opstå papirstop. Optaget - Blinker

12 2. Klem, og skub breddestyret til den korrekte position for det papirformat, du ilægger

13 3. Lås længdestyret op. Klem, og skub længdestyret til den korrekte position for det papirformat, du ilægger. Noter: - Ved nogle papirformater, som f.eks. kuvert, legal og A4, skal du klemme og skubbe længdestyret bagud for at tilpasse til længden. - Når du ilægger papir i legal-format, forlænges længdestyret uden for basis, så papiret udsættes for støv. Hvis du vil beskytte papiret mod støv, kan du købe et separat støvdæksel. - Hvis du lægger papir i A6-format i standardbakken, skal du klemme og skubbe længdestyret mod midten af bakken til positionen for A6-format. - Sørg for, at bredde- og længdestyrene er justeret i forhold til papirformatindikatorerne i bunden af bakken

14 4. Bøj arkene frem og tilbage for at løsne dem, og luft dem derefter. Du må ikke folde eller krølle papiret. Ret kanten af på en lige flade. 5. Ilæg papirstakken. Bemærk: Sørg for, at papiret er under indikatoren for maks. påfyldning på siden af breddestyret. Noter: - Når du bruger genbrugspapir eller fortrykt papir, skal papiret lægges med udskriftsområdet vendende nedad. - Forhullet papir lægges med hullerne foroven vendende mod fronten af bakken. - Brevhovedpapir skal vende med hovedet nedad, med øverste kant af arket vendende mod fronten af bakken. Ved tosidet udskrivning, lægges brevhovedet vendende opad med kanten af arket mod fronten af bakken

15 6. Isætning af bakke. 7. Du kan indstille papirformat og type i papirmenuen fra Embedded Web Server eller din computer så du kan matche det papir, der ligger i bakken. Noter: - Hvis printeren ikke er tilsluttet til et netværk, kan du få adgang til papirmenuen vha. det lokale papirindstillingsværktøj eller printerindstillingerne, afhængig af dit styresystem. - Indstil det korrekte papirformat og type for at undgå papirstop og problemer med udskriftskvaliteten. Påfyldning af flerfunktionsføder Brug flerfunktionsføderen, når du skal udskrive på forskellige papirformater og typer, eller specielt medie, som f.eks. karton, transparenter, papirlabels og kuverter. Du kan også bruge den til enkeltsideudskriftsjob på brevhovede. 1. Åbn flerfunktionsføderen

16 a. Træk forlængeren ud til flerfunktionsføderen. b. Træk forlængeren forsigtigt ud, så flerfunktionsføderen er trukket helt ud og åben. 2. Klem på tappen på venstre breddestyr, og flyt derefter styrene for det papir, du er ved at ilægge

17 3. Gør papiret eller det specielle medie klar til ilægning. - Bøj arkene frem og tilbage for at løsne dem, og luft dem derefter. Du må ikke folde eller krølle papiret. Ret kanten af på en lige flade. - Hold i hjørnerne på transparenterne. Bøj stakken af transparenter frem og tilbage for at løsne dem, og luft dem derefter. Ret kanten af på en lige flade. Bemærk: Undgå at røre ved den skrivbare side på transparenterne. Pas på ikke at ridse dem. - Bøj stakken af kuverter frem og tilbage for at løsne dem, og luft dem derefter. Ret kanten af på en lige flade. 4. Ilæg papir eller specielt medie. Noter: - Pres ikke papir ned i flerfunktionsføderen. Hvis der fyldes for meget i, kan der opstå papirstop. - Sørg for, at papiret eller det specielle medie er under indikatoren for maks. papir, der findes på papirstyrene

18 - Læg papir, transparenter og karton med den anbefalede udskrivbare side vendende opad, og topkanten skal vende, så den kommer ind i printeren først. Hvis du vil have flere oplysninger om hvordan du ilægger transparenter, kan du se på den pakke, som du fik transparenterne leveret i. - Læg brevhovedet vendende opad, så topkanten kommer ind i printeren først. Ved tosidet udskrivning (duplex) lægges brevhovedet vendende nedad, så den nederste kant af arket kommer ind i printeren først. - Læg kuverter, så flappen ligger til venstre og vendende nedad. Advarsel Risiko for skade: Brug aldrig kuverter med frimærker, hægter, ruder, foring eller klæbemidler. Disse kuverter kan gøre alvorlig skade på printeren

19 5. Du kan via Embedded Web Server eller fra din computer indstille papirformat og type i papirmenuen, så det matcher det papir, der er lagt i flerfunktionsføderen. Bemærk: Afhængig af dit styresystem kan du få adgang til papirmenuen vha. det lokale papirindstillingsværktøj eller printerindstillingerne. Sammenkobling og ophævning af sammenkobling af bakker Når papirformat og papirtype for nogle af bakkerne er de samme, så sammenkobler printeren til disse bakker. Når en sammenkoblet bakke bliver tom, indføres papir fra den næste sammenkoblede bakke. Det anbefales at give alle bakker med unikt papir, som f.eks. brevhovede og alm. papir i anden farve, et andet brugerdefineret typenavn, så der ikke sammenkobles automatisk til disse bakker. Sammenkobling og ophævning af sammenkobling af bakker Brug af Embedded Web Server 1. Åbn en webbrowser, og skriv derefter printerens IP-adresse i adressefeltet. Noter: - Udskriv en side med netværksindstillinger eller menuindstillinger, og find derefter IP-adressen i TCP/IP-afsnittet. IP-adressen vises som fire sæt tal adskilt med punktummer, f.eks Hvis du bruger en proxyserver, skal du deaktivere den et øjeblik, så du kan indlæse websiden korrekt. 2. Klik på Settings >Paper Menu. 3. Fra afsnittet Bakkekonfiguration kan du vælge en bakke og derefter ændre indstilling af papirformat og type. - Hvis du vil sammenkoble bakker, skal du sørge for, at papirformat og type for bakken matcher med den anden bakke. - Hvis du vil ophæve sammenkobling af bakker, skal du sørge for at papirformat og type ikke matcher med det fra den anden bakke. 4. Klik på Submit. Brug af printerindstillingerne på computeren Afhængig af dit styresystem kan du få adgang til papirmenuen vha. det lokale papirindstillingsværktøj eller printerindstillingerne

20 Advarsel Risiko for skade: Det papir, der er ilagt i bakken skal matche med den papirtype, der er tildelt i printeren. Temperaturen på fikseringsenheden varierer alt efter den angivne papirtype. Der kan opstå udskrivningsproblemer, hvis indstillingerne ikke er konfigureret korrekt. Konfiguration af navn for brugerdefineret papirtype Brug af Embedded Web Server 1. Åbn en webbrowser, og skriv derefter printerens IP-adresse i adressefeltet. Noter: - Udskriv en side med netværksindstillinger eller menuindstillinger, og find derefter IP-adressen i TCP/IP-afsnittet. IP-adressen vises som fire sæt tal adskilt med punktummer, f.eks Hvis du bruger en proxyserver, skal du deaktivere den et øjeblik, så du kan indlæse websiden korrekt. 2. Klik på Settings >Paper Menu >Custom Names. 3. Vælg et brugerdefineret navn, og skriv derefter et nyt navn for den brugerdefinerede papirtype. 4. Klik på Submit. 5. Klik på Custom Types, og kontrollér derefter, om det nye brugerdefinerede navn for papirtypen har erstattet det brugerdefinerede navn. Brug af printerindstillinger på computeren (kun Windows) Adgang til den brugerdefinerede menu vha. det lokale papirindstillingsværktøj. Konfiguration af brugerdefineret papirtype Brug af Embedded Web Server 1. Åbn en webbrowser, og skriv derefter printerens IP-adresse i adressefeltet. Noter: - Udskriv en side med netværksindstillinger eller menuindstillinger, og find derefter IP-adressen i TCP/IP-afsnittet. IP-adressen vises som fire sæt tal adskilt med punktummer, f.eks Hvis du bruger en proxyserver, skal du deaktivere den et øjeblik, så du kan indlæse websiden korrekt. 2. Klik på Settings >Paper Menu >Custom Types. 3. Vælg navn for en brugerdefineret papirtype, og vælg derefter en brugerdefineret papirtype. Bemærk: Almindeligt papir er den fabriksindstillede papirtype for alle brugerdefinerede navne. 4. Klik på Submit. Brug af printerindstillingerne på computeren Afhængig af dit styresystem kan du få adgang til den brugerdefinerede menu vha. det lokale papirindstillingsværktøj eller printerindstillingerne

21 Tildeling af en brugerdefineret papirtype Brug af Embedded Web Server 1. Åbn en webbrowser, og skriv derefter printerens IP-adresse i adressefeltet. Noter: - Udskriv en side med netværksindstillinger eller menuindstillinger, og find derefter IP-adressen i TCP/IP-afsnittet. IP-adressen vises som fire sæt tal adskilt med punktummer, f.eks Hvis du bruger en proxyserver, skal du deaktivere den et øjeblik, så du kan indlæse websiden korrekt. 2. Klik på Settings >Paper Menu. 3. Fra afsnittet Bakkekonfiguration vælges en papirkilde, og derefter vælges en brugerdefineret papirtype under papirtypekolonnen. 4. Klik på Submit. Brug af printerindstillingerne på computeren Afhængig af dit styresystem kan du få adgang til papirmenuen vha. det lokale papirindstillingsværktøj eller printerindstillingerne

22 3 Udskrivning Udskriv dokumenter Udskrivning af et dokument 1. Du kan indstille papirformat og type i papirmenuen fra Embedded Web Server eller din computer. så du kan matche det papir, der ligger i bakken. Bemærk: Hvis printeren ikke er tilsluttet et netværk, kan du få adgang til papirmenuen vha. det lokale papirindstillingsværktøj eller printerindstillingerne. 2. Send udskriftsjob. For Windows-brugere a. Med et åbent dokument klikkes på Fil >Udskriv. b. Klik på Egenskaber, Foretrukne, Valg eller Indstillinger. c. Juster evt. indstillingerne. d. Klik på OK >Udskriv. Bemærk: Hvis du vil have detaljer om indstilling af printerpræferencer, kan du se under Hjælp til driver

23 For Macintosh-brugere a. Brugertilpas indstillingerne i dialogen Sidelayout. 1. Med et åbent dokument klikkes på File >Page Setup. 2. Vælg et papirformat, eller opret et brugerdefineret format for at matche det papir, der er ilagt. 3. Klik OK. b. Brugertilpas indstillingerne i Udskriftsdialog. 1. Med et åbent dokument vælges File >Print. Om nødvendigt klikkes på infotrekanten for at se flere indstillinger. 2. Fra Udskriftsdialog og lokalmenuerne kan indstillingerne evt. justeres. Bemærk: Hvis du vil udskrive på en speciel papirtype, skal du justere indstilling af papirtype, så den matcher det papir, der er ilagt, eller vælge den relevante bakke eller føder. 3. Klik på Print. Justering af tonermørkhed Brug af Embedded Web Server 1. Åbn en webbrowser, og skriv derefter printerens IP-adresse i adressefeltet. Noter: - Udskriv en side med netværksindstillinger eller menuindstillinger, og find derefter IP-adressen i TCP/IP-afsnittet. IP-adressen vises som fire sæt tal adskilt med punktummer, f.eks Hvis du bruger en proxyserver, skal du deaktivere den et øjeblik, så du kan indlæse websiden korrekt. 2. Klik på Settings >Print Settings >Quality Menu. 3. Juster indstilling af tonermørkhed. 4. Klik på Submit. Brug af printerindstillingerne på computeren Afhængig af dit styresystem kan du justere indstilling af tonermørkhed vha. det lokale papirindstillingsværktøj eller printerindstillingerne

24 Annullering af et udskriftsjob Annullering af et udskriftsjob fra computeren For Windows-brugere 1. Åbn printermappen. a. Klik på, eller klik på Start, og klik derefter på Kør. b. I dialogen Start søgning eller Kør, skrives control printers. c. Tryk på Enter, eller klik på OK. 2. Dobbeltklik på printerikonet. 3. Vælg de udskriftsjob, du vil annullere. 4. Klik på Slet. For Macintosh-brugere 1. Fra Apple-menuen navigeres til en af følgende: - System Preferences >Print & Scan > vælg en printer >Open Print Queue - System Preferences >Print & Fax > vælg en printer >Open Print Queue 2. Fra printervinduet vælges det udskriftsjob, du vil annullere, og derefter klikkes på Delete

25 4 Fjernelse af papirstop Adgang til områder med papirstop Åbn lågerne, og træk bakkerne ud for at få adgang til områderne med papirstop. Adgangsområde Beskrivelse 1 Standardbakke 2 Bagerste låge 3 Standard 250-arks bakke (Bakke 1) 4 Ekstra 250- eller 550-arks bakke (Bakke 2) 5 Låge til flerfunktionsføder 6 Frontlåge Noter: Når Papirstophjælp er sat til TIL, fører printeren automatisk blanke sider ud eller sider med delvist tryk til standardbakken ud, efter en fastkørt side er fjernet. Kontroller stakken med udskrevne ark for kasserede sider. Når Papirstopgendannelse er sat til TIL eller Auto, genudskriver printeren de fastkørte sider. Men indstillingen Auto garanterer imidlertid ikke, at siden bliver udskrevet

26 [x]-side papirstop, åbn frontlåge. [20y.xx] Hvis lysrækkefølgen på printerkontrolpanelet matcher med lysrækkefølgen i foregående illustration, trykkes derefter hurtigt på to gange for at se den supplerende lysrækkefølge. Hvis den supplerende lysrækkefølge matcher med lysrækkefølgen i foregående illustration, skal du udføre følgende

27 ADVARSEL VARM OVERFLADE: Det indvendige i printeren kan være varmt. Sørg for, at overfladen afkøles, før du rører ved den, så risikoen for skade på grund af en varm komponent nedbringes. 1. Tryk på knappen på højre side af printeren, og åbn derefter frontlågen. 2. Træk tonerpatronen ud vha. håndtaget. 3. Løft det blå håndtag, og træk billedenheden ud af printeren. Advarsel Risiko for skade: Rør ikke ved fotoledertromlen. Hvis du gør det, kan det påvirke udskriftkvaliteten på fremtidige jobs

28 4. Sæt billedenheden til side på en flad, jævn overflade. Advarsel Risiko for skade: Udsæt ikke billedenheden for direkte lys i længere tid end 10 minutter. Længere tids eksponering for lys kan medføre problemer med udskriftskvaliteten. 5. Løft den grønne flap foran på printeren. 6. Tag godt fat i det fastkørte papir på hver side, og træk det forsigtigt ud. Bemærk: Sørg for, at alle papirdele fjernes

29 7. Placér billedenheden, idet pilene på sideskinnerne i enheden justeres med pilene på sideskinnerne indvendigt i printeren, og sæt derefter billedenheden i printeren. 8. Isæt tonerpatronen ved at justere sideskinnerne på patronen med pilene på sideskinnerne indvendigt i printeren, og sæt derefter patronen i printeren. 9. Luk frontlågen. 10. Fra printerkontrolpanelet trykkes på for at fjerne meddelelsen og fortsætte udskrivning. [x]-side papirstop, åbn den bagerste låge. [20y.xx]

30 Hvis lysrækkefølgen på printerkontrolpanelet matcher med lysrækkefølgen i foregående illustration, trykkes derefter hurtigt på to gange for at se den supplerende lysrækkefølge. Hvis den supplerende lysrækkefølge matcher med lysrækkefølgen i foregående illustration, skal du udføre følgende. 1. Tryk på knappen på højre side af printeren, og åbn derefter frontlågen

31 2. Skub forsigtigt den bagerste låge nedad. ADVARSEL VARM OVERFLADE: Det indvendige i printeren kan være varmt. Sørg for, at overfladen afkøles, før du rører ved den, så risikoen for skade på grund af en varm komponent nedbringes. 3. Tag godt fat i det fastkørte papir på hver side, og træk det forsigtigt ud. Bemærk: Sørg for, at alle papirdele fjernes. 4. Luk den bagerste låge og frontlågen. 5. Fra printerkontrolpanelet trykkes på for at fjerne meddelelsen og fortsætte udskrivning

32 [x]-side papirstop, ryd standardbakke. [20y.xx] Hvis lysrækkefølgen på printerkontrolpanelet matcher med lysrækkefølgen i foregående illustration, trykkes derefter hurtigt på to gange for at se den supplerende lysrækkefølge. Hvis den supplerende lysrækkefølge matcher med lysrækkefølgen i foregående illustration, skal du udføre følgende

33 1. Tag godt fat i det fastkørte papir på hver side, og træk det forsigtigt ud. Bemærk: Sørg for, at alle papirdele fjernes. 2. Fra printerkontrolpanelet trykkes på for at fjerne meddelelsen og fortsætte udskrivning. [x]-side papirstop, fjern bakke 1 for at rydde duplex. [23y.xx] Hvis lysrækkefølgen på printerkontrolpanelet matcher med lysrækkefølgen i foregående illustration, trykkes derefter hurtigt på to gange for at se den supplerende lysrækkefølge

34 Supplerende lysrækkefølge Lysrækkefølge - Blinker

35 Hvis den supplerende lysrækkefølge matcher med lysrækkefølgen i foregående illustration, skal du udføre følgende. ADVARSEL VARM OVERFLADE: Det indvendige i printeren kan være varmt. Sørg for, at overfladen afkøles, før du rører ved den, så risikoen for skade på grund af en varm komponent nedbringes. 1. Træk bakken helt ud. 2. Find det blå håndtag, og træk det nedad for at løsne papirstoppet. Bemærk: Hvis du ikke kun se det fastkørte papir i duplex-området, skal du åbne den bagerste låge og derefter forsigtig fjerne det fastkørte papir. Sørg for, at du får alle papirstykkerne fjernes

36 3. Tag godt fat i det fastkørte papir på hver side, og træk det forsigtigt ud. Bemærk: Sørg for, at alle papirdele fjernes. 4. Isætning af bakke. 5. Fra printerkontrolpanelet trykkes på for at fjerne meddelelsen og fortsætte udskrivning. [x]-side papirstop, fjern bakke [x]. [24y.xx] Hvis lysrækkefølgen på printerkontrolpanelet matcher med lysrækkefølgen i foregående illustration, trykkes derefter hurtigt på to gange for at se den supplerende lysrækkefølge

37 Supplerende lysrækkefølge Lysrækkefølge Hvis den supplerende lysrækkefølge matcher med lysrækkefølgen i foregående illustration, skal du udføre følgende

38 1. Træk bakken helt ud. 2. Tag godt fat i det fastkørte papir på hver side, og træk det forsigtigt ud. Bemærk: Sørg for, at alle papirdele fjernes. 3. Isætning af bakke. 4. Fra printerkontrolpanelet trykkes på for at fjerne meddelelsen og fortsætte udskrivning

39 [x]-side papirstop, ryd den manuelle føder. [250.xx] Hvis lysrækkefølgen på printerkontrolpanelet matcher med lysrækkefølgen i foregående illustration, trykkes derefter hurtigt på to gange for at se den supplerende lysrækkefølge

40 Hvis den supplerende lysrækkefølge matcher med lysrækkefølgen i foregående illustration, skal du udføre følgende. 1. Fra flerfunktionsføderen tages godt fast i det fastkørte papir på hver side, og træk det derefter forsigtigt ud. Bemærk: Sørg for, at alle papirdele fjernes. 2. Bøj papirarkende frem og tilbage for at løsne dem, og luft dem derefter. Du må ikke folde eller krølle papiret. Ret kanten af på en lige flade. 3. Læg papir tilbage i flerfunktionsføderen. Bemærk: Sørg for, at papirstyret hviler let på kanten af papiret. 4. Fra printerkontrolpanelet trykkes på for at fjerne meddelelsen og fortsætte udskrivning

CX310 Series. Brugervejledning. Maskintype(r): 7527 Model(ler): 211, 231

CX310 Series. Brugervejledning. Maskintype(r): 7527 Model(ler): 211, 231 CX310 Series Brugervejledning September 2014 www.lexmark.com Maskintype(r): 7527 Model(ler): 211, 231 Indhold 2 Indhold Sikkerhedsoplysninger...6 Lær om printeren...8 Sådan finder du oplysninger om printeren...8

Læs mere

MS810 Series. Brugervejledning. Vigtigt! Klik her før du bruger denne vejledning. Maskintype(r): 4063 Model(ler): 210, 230, 23E, 410, 430, 630, 63E

MS810 Series. Brugervejledning. Vigtigt! Klik her før du bruger denne vejledning. Maskintype(r): 4063 Model(ler): 210, 230, 23E, 410, 430, 630, 63E MS810 Series Brugervejledning Vigtigt! Klik her før du bruger denne vejledning. Oktober 2014 www.lexmark.com Maskintype(r): 4063 Model(ler): 210, 230, 23E, 410, 430, 630, 63E Indhold 2 Indhold Sikkerhedsoplysninger...5

Læs mere

Vedligeholdelsesvejledning

Vedligeholdelsesvejledning Vedligeholdelsesvejledning Læs dette først Varemærker...3 Sådan læser du denne vejledning...4 Papir og andre medier Papir og andre medier, der kan anvendes i printeren...5 Anbefalet papir...9 Ilægning

Læs mere

MX710 Series. Brugervejledning. Maskintype(r): 7463 Model(ler): 032, 036, 037, 232, 236, 237

MX710 Series. Brugervejledning. Maskintype(r): 7463 Model(ler): 032, 036, 037, 232, 236, 237 MX710 Series Brugervejledning August 2014 www.lexmark.com Maskintype(r): 7463 Model(ler): 032, 036, 037, 232, 236, 237 Indhold 2 Indhold Sikkerhedsoplysninger...7 Lær om printeren...9 Sådan finder du oplysninger

Læs mere

MX410 og MX510 Series

MX410 og MX510 Series MX410 og MX510 Series Brugervejledning Juni 2012 www.lexmark.com Maskintype(r): 7015 Model(ler): 470, 630, 670, 675, 679 Indhold 2 Indhold Sikkerhedsoplysninger...7 Lær om printeren...9 Sådan finder du

Læs mere

MODEL: MX-C300P MX-C300PE MX-C300PL DIGITAL FULDFARVEPRINTER BETJENINGSVEJLEDNING

MODEL: MX-C300P MX-C300PE MX-C300PL DIGITAL FULDFARVEPRINTER BETJENINGSVEJLEDNING MODEL: MX-C300P MX-C300PE MX-C300PL DIGITAL FULDFARVEPRINTER BETJENINGSVEJLEDNING INDLEDNING Denne brugervejledning beskriver MX-C300P/MX-C300PE/MX-C300PL digital fuldfarveprinter. Hvor "MX-XXXX" vises

Læs mere

X790 Series. Brugervejledning

X790 Series. Brugervejledning X790 Series Brugervejledning September 2011 www.lexmark.com Maskintype(r): 7562, 4917 Model(ler): 432, 436, dn1, dn2, gd1, gd2, dt1, dt2, gt1, gt2, df1, df2, gf1, gf2, d01, d02, g01, g02, t01, t02, g91,

Læs mere

Monolaser MFP. Brugervejledning. Juni 2011

Monolaser MFP. Brugervejledning. Juni 2011 Monolaser MFP Brugervejledning Juni 2011 Maskintype(r): 7014, 4569, 4570 Model(ler): 431, 636, 63W, n01, n02, g01, g02, n11, n12, g11, g12, hn1, hn2, wh1, wh2, 43K, 6K6, 6K7 Indhold Sikkerhedsinformation...14

Læs mere

CX510 Series. Brugervejledning. Maskintype(r): 7527 Model(ler): 636, 637

CX510 Series. Brugervejledning. Maskintype(r): 7527 Model(ler): 636, 637 CX510 Series Brugervejledning September 2014 www.lexmark.com Maskintype(r): 7527 Model(ler): 636, 637 Indhold 2 Indhold Sikkerhedsoplysninger...7 Lær om printeren...9 Sådan finder du oplysninger om printeren...9

Læs mere

Farvelaserprinter Brugervejledning

Farvelaserprinter Brugervejledning Farvelaserprinter Brugervejledning Maskintype(r): 5062, 4916 Model(ler): 210, 230, 235, n01, n02,dn1, dn2, dt1, dt2, dh1, dh2, gn1, gn2, gd1, gd2, gt1, gt2, gh1, gh2 Indhold Sikkerhedsoplysninger...11

Læs mere

Her finder du oplysningerne

Her finder du oplysningerne Her finder du oplysningerne Installationsvejledning Indeholder oplysninger om samling af printeren og installation af printersoftwaren. Brugervejledning (denne manual) Indeholder detaljerede oplysninger

Læs mere

LASERJET PRO MFP. Brugervejledning M521

LASERJET PRO MFP. Brugervejledning M521 LASERJET PRO MFP Brugervejledning 2 M521 HP LaserJet Pro MFP M521 Brugervejledning Copyright og licens 2013 Copyright Hewlett-Packard Development Company, L.P. Reproduktion, tilpasning eller oversættelse

Læs mere

5210n / 5310n Oversigtsguide

5210n / 5310n Oversigtsguide 5210n / 5310n Oversigtsguide 1 2 3 4 FORSIGTIG! Før du opsætter og bruger din Dell-printer, skal du læse og følge sikkerhedsreglerne i brugermanualen. 5 6 7 8 1 Outputexpander 2 Betjeningspanel 3 Skuffe

Læs mere

BRUGSANVISNING DCP-8085DN. Version B DAN

BRUGSANVISNING DCP-8085DN. Version B DAN BRUGSANVISNING DCP-8085DN Version B DAN Hvis du får brug for at kontakte vores kundeservice Udfyld følgende oplysninger til fremtidig brug: Modelnummer: DCP-8085DN Serienummer: 1 Købsdato: Købssted: 1

Læs mere

GRUNDLÆGGENDE BRUGSANVISNING

GRUNDLÆGGENDE BRUGSANVISNING GRUNDLÆGGENDE BRUGSANVISNING DCP-J125 DCP-J315W Version 0 DAN Hvis du har brug for at kontakte kundeservice Udfyld følgende oplysninger til senere brug: Modelnummer: DCP-J125 og DCP-J315W (Sæt en ring

Læs mere

Brugervejledning NPD4451-00 DA

Brugervejledning NPD4451-00 DA NPD4451-00 DA Ophavsret og varemærker Ophavsret og varemærker Ophavsret og varemærker Ingen dele af denne publikation må reproduceres, lagres i et søgesystem eller overføres i nogen form eller på nogen

Læs mere

hp LaserJet 1000 Brug

hp LaserJet 1000 Brug hp LaserJet 1000 Brug HP LaserJet 1000 Series Printer Brugerhåndbog Copyright Hewlett-Packard Company 2001 Alle rettigheder forbeholdes. Reproduktion, ændring eller oversættelse er ikke tilladt uden forudgående

Læs mere

BRUGSANVISNING HL-2130 HL-2132 HL-2135W HL-2220 HL-2230 HL-2240 HL-2240D HL-2242D HL-2250DN HL-2270DW. Brother-laserprinter. Svagtseende brugere

BRUGSANVISNING HL-2130 HL-2132 HL-2135W HL-2220 HL-2230 HL-2240 HL-2240D HL-2242D HL-2250DN HL-2270DW. Brother-laserprinter. Svagtseende brugere Brother-laserprinter BRUGSANVISNING Svagtseende brugere Du kan læse denne brugsanvisning med Skærmlæser tekst-til-tale - software. HL-2130 HL-2132 HL-2135W HL-2220 HL-2230 HL-2240 HL-2240D HL-2242D HL-2250DN

Læs mere

Pro900 Series Brugervejledning

Pro900 Series Brugervejledning Pro900 Series Brugervejledning November 2009 www.lexmark.com Maskintype(r): 4444 Model(ler): 301, 30E Indhold Sikkerhedsoplysninger...6 Om printeren...7 Tak, fordi du har valgt denne printer!...7 Minimering

Læs mere

Dell V725w brugervejledning

Dell V725w brugervejledning Dell V725w brugervejledning Januar 2012 www.dell.com support.dell.com Maskintype(r): 4449 Model(ler): 7d1, 7dE Indhold 2 Indhold Sikkerhedsoplysninger...6 Om printeren...7 Tak, fordi du har valgt denne

Læs mere

Denne brugerhåndbog indeholder oplysninger om installation, grundlæggende betjening og fejlfinding i Windows.

Denne brugerhåndbog indeholder oplysninger om installation, grundlæggende betjening og fejlfinding i Windows. Brugerhåndbog Dell B1160 Dell B1160w GRUNDLÆGGENDE Denne brugerhåndbog indeholder oplysninger om installation, grundlæggende betjening og fejlfinding i Windows. AVANCERET Denne håndbog indeholder oplysninger

Læs mere

Svagtseende brugere. Du kan læse denne brugsanvisning med Skærmlæser "tekst-til-tale"- software.

Svagtseende brugere. Du kan læse denne brugsanvisning med Skærmlæser tekst-til-tale- software. Brugsanvisning Brother laserprinter HL-1110 HL-111 Svagtseende brugere Du kan læse denne brugsanvisning med Skærmlæser "tekst-til-tale"- software. Før du kan bruge maskinen, skal du sætte hardwaren op

Læs mere

Brother laserprinter BRUGERVEJLEDNING

Brother laserprinter BRUGERVEJLEDNING Brother laserprinter HL-1230 HL-1440 HL-1450 HL-1470N BRUGERVEJLEDNING Læs denne brugsanvisning omhyggeligt før brug. Du kan til enhver tid udskrive eller læse denne manual fra cd-rom en. Opbevar altid

Læs mere

Lexmark 7500 Series All-In-One. Brugervejledning

Lexmark 7500 Series All-In-One. Brugervejledning Lexmark 7500 Series All-In-One Brugervejledning Maj 2007 www.lexmark.com Indhold Sikkerhedsoplysninger...5 Konfiguration af printeren på et netværk...6 Netværk generelt...6 Trådløst netværk...9 Avanceret

Læs mere

HP LaserJet P1000 og P1500 serien Brugervejledning

HP LaserJet P1000 og P1500 serien Brugervejledning HP LaserJet P1000 og P1500 serien Brugervejledning HP LaserJet P1000 og P1500 serien Brugervejledning Copyright og licens 2007 Copyright Hewlett-Packard Development Company, L.P. Reproduktion, tilpasning

Læs mere

Første udgave (juni 1999) Det følgende afsnit gælder ikke for lande, hvor sådanne bestemmelser ikke er i overensstemmelse med det pågældende lands

Første udgave (juni 1999) Det følgende afsnit gælder ikke for lande, hvor sådanne bestemmelser ikke er i overensstemmelse med det pågældende lands Første udgave (juni 1999) Det følgende afsnit gælder ikke for lande, hvor sådanne bestemmelser ikke er i overensstemmelse med det pågældende lands lovgivning: LEXMARK INTERNATIONAL, INC. UDSENDER DETTE

Læs mere

HP LaserJet P2030 Series-printer Brugervejledning

HP LaserJet P2030 Series-printer Brugervejledning HP LaserJet P2030 Series-printer Brugervejledning Copyright og licens 2008 Copyright Hewlett-Packard Development Company, L.P. Reproduktion, tilpasning eller oversættelse er, uden forudgående skriftlig

Læs mere

Dell V715w Brugervejledning

Dell V715w Brugervejledning Dell V715w Brugervejledning Maj 2009 www.dell.com support.dell.com Maskintype(r): 4444 Model(ler): 5 dw, 1 dw Indhold Sikkerhedsoplysninger...5 Om printeren...6 Tak, fordi du har valgt denne printer!...6

Læs mere

Betjeningsvejledning Printer-/scannerreference

Betjeningsvejledning Printer-/scannerreference Betjeningsvejledning Printer-/scannerreference Husk først at læse "Sikkerhedsoplysninger" i vejledningen "Kopireference" for sikker og korrekt brug af maskinen. Introduktion Denne vejledning indeholder

Læs mere

Betjeningsvejledning Brugervejledning

Betjeningsvejledning Brugervejledning Husk først at læse afsnittet Sikkerhedsoplysninger for sikker og korrekt brug af maskinen. Betjeningsvejledning Brugervejledning INDHOLDSFORTEGNELSE Sådan læses denne vejledning...6 Introduktion... 6

Læs mere