TOPPS projektet. Vandmiljøet kan holdes rent med en beskeden indsats. TOPPS fokusområder. Aktiviteter i TOPPS projektet.

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "TOPPS projektet. Vandmiljøet kan holdes rent med en beskeden indsats. TOPPS fokusområder. Aktiviteter i TOPPS projektet. www.topps-life."

Transkript

1

2 TOPPS projektet TOPPS er et 3-årigt projekt i 15 EU-lande med deltagelse af en lang række interessenter. TOPPS er en forkortelse af den engelske projekttitel Train the Operators to prevent Pollution from Point Sources, som kan oversættes til Uddannelse af sprøjteførere med henblik på at undgå punktkilder. TOPPS finansieres af EU Kommissionens Life program og bekæmpelsesmiddelindustrien via ECPA, European Crop Protection Association. TOPPS projektet har til formål at reducere risikoen for forurening af vand med pesticider fra punktkilder. Med baggrund i tilgængelig viden om håndtering af bekæmpelsesmidler i 15 medlemslande er der udarbejdet en række råd om god praksis, som gennem rådgivning, kurser og demonstrationer bliver formidlet til brugerne af bekæmpelsesmidler. TOPPS fokusområder Projektet fokuserer på brugerens opmærksomhed, teknik og faste anlæg. Der indgår følgende emner: transport opbevaring før, under og efter sprøjtning samt håndtering af rester Aktiviteter i TOPPS projektet Netværk af eksperter i Europa Informationsdatabase Publikationer, artikler mm. Rådgivnings- og undervisningsmaterialer Seminarer/kurser Udstillinger 0 demonstrationsejendomme i Danmark er det Bygholm Landbrugskoles landbrug 6 testområder i Danmark Bygholm Å oplandet Vandmiljøet kan holdes rent med en beskeden indsats Bekæmpelsesmidler er ikke en risiko for vandmiljøet, hvis de håndteres korrekt Blot få dråber af et bekæmpelsesmiddel kan føre til, at grænseværdien for pesticider i drikkevand overskrides Tænk på: 50 til 70 % af pesticidfund i overfladevand kommer fra punktkilder og kan undgås Punktkilder skyldes hovedsageligt spild i forbindelse med fyldning og udledning af rester i forbindelse med rengøring af sprøjten Spild kan stort set undgås ved korrekt håndtering på en egnet fylde- og vaskeplads Omtanke kan reducere risikoen for at skabe punktkilder. Tænk på vandmiljøet, når du håndterer bekæmpelsesmidler. Start her! Beskyt vores vand hold det rent! Pas på dine afgrøder undgå afgrødeskader! Tænk langsigtet beskyttelse af miljøet er forudsætning for bæredygtig landbrugsdrift! Anvend plantebeskyttelsesmidler med omtanke det sikrer, at landbruget fortsat vil have midlerne til rådighed!

3 God praksis ved håndtering er vigtig for at undgå punktkilder. Det gælder: Transport Opbevaring Arbejdsgange før, under og efter sprøjtning Håndtering af rester af sprøjtevæske Planlæg transport Få produkterne leveret af forhandleren Anvend en tæt transportkasse, der kan tilbageholde spild Kald 112 i tilfælde af uheld Transport Medbring sugende materiale (savsmuld/kattegrus), så spild kan opsamles, hvis uheldet er ude Opbevaring Opbevar bekæmpelsesmidler sikkert i forhold til mennesker, dyr og miljø Opbevar bekæmpelsesmidler under lås i et skiltet rum med fast bund uden afløb Før sprøjtning Overvejelser før sprøjtning: Planlæg sprøjtearbejdet og vær opmærksom på at holde afstand til vandmiljø og boringer Anvendelse af bekæmpelsesmidler Vær opmærksom på afstandskrav til vandmiljø Giv instruktion om sprøjtefrie randzoner til sprøjteføreren Fyld og rengør aldrig sprøjten på grusbelagte arealer eller hvor der kan ske afløb til dræn Læs altid etiketten Passer mængden af sprøjtevæske altid til arealet? Sprøjteudstyr Sørg for at sprøjten er kalibreret Tjek slanger og dyser for utætheder Et beredskab bestående af ildslukker, sugende materiale og oversigt over konktaktmuligheder bør være tilgængeligt Opsaml spild og bortskaf det efter forskrifterne normalt ved aflevering på modtagepladsen 5

4 Før sprøjtning Undgå spild under påfyldning Transport Vælg en sikker rute til marken, så risikoen for trafikuheld minimeres Sørg for at traktor og sprøjte opfylder sikkerhedskravene Vand En vandslange med direkte forbindelse til vandforsyningen må aldrig være nede i sprøjtevæsken Buffertank, vandur eller sprøjtecomputer er velegnet til at sikre mod overløb ved påfyldning Overvåg altid sprøjten under påfyldning Tænk på vandmiljøet, når du håndterer bekæmpelsesmidler! Påfyldning af bekæmpelsesmidler: Påfyldning på ejendommen Bør ske på et egnet areal nye regler er på vej Kemikaliepåfyld med spuledyse til rengøring af emballage kan anbefales Påfyld kemikalier, hvor spild kan opsamles Større spild bør straks opsamles med et sugende materiale Påfyldning i marken Medbring bekæmpelsesmidlerne i en sikker transportkasse Anbring aldrig bekæmpelsesmidler, hvor de er tilgængelige for uvedkommende Skift sted fra gang til gang Jordens mikroorganismer vil sørge for nedbrydning af eventuelle spild i marken 6 7

5 Under sprøjtning Undgå at sprøjtevæske kommer på afveje! Undgå direkte forurening Undgå at sprøjtevæsken kan ramme sprøjten direkte Hold ikke stille mens sprøjtevæsken fylder slangesystemet, når en ny sprøjteopgave påbegyndes Luk altid dyserne ved vending Tjek jævnligt sprøjten for utætheder og få straks udbedret eventuelle fejl og mangler Sprøjt aldrig over vandløb, boringer og drænbrønde Undgå afdrift Overhold krav om sprøjtefrie randzoner Afpas sprøjteteknikken efter vindforholdene Undgå overfladeafstrømning Undgå sprøjtning ved udsigt til kraftig regn Sprøjt ikke på frossen jord, hvis der er risiko for overfladeafstrømning Tip: Eftermontering af skyllevandstank er mulig på ældre sprøjter. En god løsning vil ofte være montering af en fronttank, som også kan anvendes til at medbringe ekstra vand og dermed øge kapaciteten. Brug ikke fronttanken til sprøjtevæske. Efter sprøjtning Medbring skyllevand, så rengøring kan begynde i marken Indvendig rengøring Fortynd altid restsprøjtevæsken og udbring den på det areal, der er sprøjtet Brug skyllevandet ad mindst 2-3 gange jo flere gange mængden af skyllevand opdeles, des højere fortynding opnår du Udtøm den fortyndede sprøjterest i marken Udvendig rengøring Udvendig rengøring i marken medvirker til at undgå punktkilder Vask et nyt sted fra gang til gang, så der ikke opbygges en punktkilde i marken Rengør aldrig sprøjten på grus eller en plads med afløb til dræn eller kloak Parker sprøjten indendørs eller på plads med opsamling af spildevand, så rester af bekæmpelsesmidler på ydersiden ikke kommer på afveje i regnvejr

6 Affaldshåndtering Bortskaffelse af emballage Følg etikettens anvisninger for bortskaffelse Rengjort emballage kan normalt bortskaffes via dagrenovationen Brænd aldrig tom emballage Bortskaf uanvendelige rester af bekæmpelsesmidler Bortskaf uanvendelige rester af bekæmpelsesmidler via den kommunale modtageordning Udled aldrig rester af bekæmpelsesmidler i kloak eller dræn Rester af sprøjtevæske Omrør sprøjtevæsken et par gange i døgnet, hvis sprøjtearbejdet midlertidigt må indstilles Gem aldrig sprøjtevæske i beholdere til senere brug Tøm aldrig en sprøjte med en ufortyndet rest af sprøjtevæske ved at trække bundproppen, men anvend den på et areal, hvor anvendelsen er godkendt Kontakt Dansk Landbrugsrådgivning, Landscentret er koordinator for arbejdet i de nordiske lande. En række konsulenter i Dansk Landbrugsrådgivning er efteruddannet til at rådgive om håndtering af plantebeskyttelsesmidler. Kontakt dit lokale landbrugscenter. Du kan evt. også kontakte producenten af de plantebeskyttelsesmidler, du anvender, eller Dansk Planteværn. Læs mere om håndtering af bekæmpelsesmidler på > Planteavl > Planteværn > Pesticidhåndtering Dansk Landbrugsrådgivning, Landscentret Udkærsvej 12 DK-8200 Århus N Telefon: Dansk Planteværn Amalievej Frederiksberg C Telefon: Kontaktoplysninger Affald med indhold af bekæmpelsesmidler Bortskaf opsamlet spild via den kommunale modtageplads. Søg eventuelt information hos leverandøren eller din konsulent God praksis hos dig sikrer en god beskyttelse af vandmiljøet! Tak for din opmærksomhed! 10 11

7 Dansk Landbrugsrådgivning, Landscentret Udkærsvej 12 DK-8200 Århus N Telefon: Dansk Planteværn Amalievej Frederiksberg C Telefon:

L140520 DENM/11L. Insektmiddel Må kun anvendes til indendørs bekæmpelse af kakerlakker og andre insekter 1 L

L140520 DENM/11L. Insektmiddel Må kun anvendes til indendørs bekæmpelse af kakerlakker og andre insekter 1 L L140520 DENM/11L Insektmiddel Må kun anvendes til indendørs bekæmpelse af kakerlakker og andre insekter Product names marked or, the SYNGENTA Logo and the CP FRAME are Trademarks of a Syngenta Group Company

Læs mere

Vejledning for god produktionspraksis i primærproduktionen en branchekode

Vejledning for god produktionspraksis i primærproduktionen en branchekode Vejledning for god produktionspraksis i primærproduktionen en branchekode November 2010 2. udgave Side 1 Indhold Forord 4 Afsnit 1. Dyrkning af afgrøder 5 1.0 Dyrkning af afgrøder, herunder afgræsning

Læs mere

Ukrudtsmiddel Må kun anvendes til bekæmpelse af ukrudt i rødsvingel og stivbladet svingel, buskfrugt, læhegn, skov og planteskoler.

Ukrudtsmiddel Må kun anvendes til bekæmpelse af ukrudt i rødsvingel og stivbladet svingel, buskfrugt, læhegn, skov og planteskoler. L158922 DENM/6P PPE 343311 Ukrudtsmiddel Må kun anvendes til bekæmpelse af ukrudt i rødsvingel og stivbladet svingel, buskfrugt, læhegn, skov og planteskoler. Læs altid etiket og brugsanvisning grundigt

Læs mere

Udvikling af et plantebeskyttelsesmiddel - fra opfindelse til anvendelse

Udvikling af et plantebeskyttelsesmiddel - fra opfindelse til anvendelse Udvikling af et plantebeskyttelsesmiddel - fra opfindelse til anvendelse Evaluering i drivhuset af midlernes virkning. (BCS Imagebank 00044351) 10 år efter opfindelsen og omfattende forskning kan midlet

Læs mere

Kloakering i det åbne land

Kloakering i det åbne land Kloakering i det åbne land Vi forsøger at skabe mindst mulige gener for trafikken og de berørte ejendomme. Effektiv rensning af spildevandet Lolland Kommune har besluttet, at udpegede ejendomme i det åbne

Læs mere

Svampemiddel Må kun anvendes til bejdsning af læggekartofler. Læs altid etiket og brugsanvisning grundigt før anvendelse. L154812 DENM/2P PPE 325288

Svampemiddel Må kun anvendes til bejdsning af læggekartofler. Læs altid etiket og brugsanvisning grundigt før anvendelse. L154812 DENM/2P PPE 325288 L154812 DENM/2P PPE 325288 Svampemiddel Må kun anvendes til bejdsning af læggekartofler. Læs altid etiket og brugsanvisning grundigt før anvendelse. Product names marked or, the ALLIANCE FRAME the SYNGENTA

Læs mere

vi arbejder for miljøet miljøstyrelsen stiller skarpt

vi arbejder for miljøet miljøstyrelsen stiller skarpt vi arbejder for miljøet miljøstyrelsen stiller skarpt indhold forord 3 miljøstyrelsens opgaver 4 en organisation i udvikling 6 pejlemærker for fremtiden 8 erhvervsudvikling 10 miljøteknologi 12 kemikalier

Læs mere

Sundere rengøringsjob. Arbejdsmiljø - en investering, der kan betale sig

Sundere rengøringsjob. Arbejdsmiljø - en investering, der kan betale sig Sundere rengøringsjob Arbejdsmiljø - en investering, der kan betale sig Indholdsfortegnelse Forord... 3 Velkomst... 4 Oplæring, instruktion og uddannelse... 6 Rengøringsmetoder... 10 Rengøringsprodukter...

Læs mere

Branchevejledning om smitte og risiko for smittespredning ved rengøring

Branchevejledning om smitte og risiko for smittespredning ved rengøring Branchevejledning om smitte og risiko for smittespredning ved rengøring Side 2 Side 3 Indholdsfortegnelse 1 Forord... 4 2 Indledning... 5 3 Smitterisiko og spredning af infektionssygdomme i forbindelse

Læs mere

Ny fødevarevirksomhed kom godt i gang!

Ny fødevarevirksomhed kom godt i gang! Ny fødevarevirksomhed kom godt i gang! For detailvirksomheder Tillykke med din nye fødevarevirksomhed For at sikre en høj fødevaresikkerhed er der en række forhold, du skal have styr på i din nye fødevarevirksomhed.

Læs mere

Biprodukter som foder? Tag den rigtige beslutning

Biprodukter som foder? Tag den rigtige beslutning Biprodukter som foder? Tag den rigtige beslutning En guide til landmanden Hvad er biprodukter? Biprodukter er rester fra fødevare- og nonfoodindustrien. Der er biprodukter fra produktionen af fødevarer,

Læs mere

Kvalitetsprogrammet Arlagården

Kvalitetsprogrammet Arlagården Kvalitetsprogrammet Arlagården Version 4.4 Gældende i Danmark fra januar 2015 Sprog: Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 2 Til andelshaveren... 4 Arla Foods kvalitetspolitik for gården... 4 Arlagården

Læs mere

Vejledning om hovedlus

Vejledning om hovedlus Vejledning om hovedlus Vejledningen er lavet i samarbejde mellem Sundhedsstyrelsen og Aarhus Universitet og erstatter tidligere udsendte vejledninger om hovedlus. Den henvender sig især til de kommunale

Læs mere

Faskine - brug dit regnvand!

Faskine - brug dit regnvand! Faskine - brug dit regnvand! Faskine brug dit regnvand! Skal du etablere en faskine til nedsivning af regnvand fra tagflader, er der en række regler og forhold, du skal være opmærksom på. Denne vejledning

Læs mere

Håndbog for bygningsmalere. Regler og retningslinjer på arbejdsmiljøområdet på byggepladsen

Håndbog for bygningsmalere. Regler og retningslinjer på arbejdsmiljøområdet på byggepladsen Håndbog for bygningsmalere Regler og retningslinjer på arbejdsmiljøområdet på byggepladsen Telefonliste Alarm 112 Politi 114 Arbejdstilsynet 70 12 12 88 ARBEJDSMILJØHUSET 44 85 02 20 Indholdet i denne

Læs mere

Vil du være et hak bedre?

Vil du være et hak bedre? Vil du være et hak bedre? Plantebeskyttelse - med omtanke EU har vedtaget rammedirektivet for bæredygtig anvendelse af pesticider, hvor IPM (integreret plantebeskyttelse) skal være en del af lovgivningen

Læs mere

Lærervejledning til Er du el-tjekket?

Lærervejledning til Er du el-tjekket? Er du el-tjekket? - et undervisningsmateriale til fysik i folkeskolens 7. til 9. klasse Indhold Forord hvorfor arbejde med el-sikkerhed i skolen? side 2 Undervisningstemaer side 3 Den spænding man dør

Læs mere

God forebyggelsesadfærd november 2013. Undgå kræft i arbejdet som brandmand

God forebyggelsesadfærd november 2013. Undgå kræft i arbejdet som brandmand God forebyggelsesadfærd november 2013 Undgå kræft i arbejdet som brandmand Udgivet af: Københavns Brandvæsen, Beredskabscenter Aalborg, Odense Brandvæsen, Aarhus Brandvæsen, Falck Danmark, Foreningen af

Læs mere

Skal du bygge om? Forbered din kloak til fremtiden I DENNE PJECE FINDER DU OPLYSNINGER OM:

Skal du bygge om? Forbered din kloak til fremtiden I DENNE PJECE FINDER DU OPLYSNINGER OM: Skal du bygge om? Forbered din kloak til fremtiden I DENNE PJECE FINDER DU OPLYSNINGER OM: > Hvorfor ændre din kloak nu? > Hvad skal du selv gøre og betale? > Hvornår og hvordan foregår separering af kloak?

Læs mere

6/2014. Branchevejledning om HÅNDTERING AF BLY I BYGNINGER

6/2014. Branchevejledning om HÅNDTERING AF BLY I BYGNINGER 6/2014 Branchevejledning om HÅNDTERING AF BLY I BYGNINGER Indhold InDhold Side Indledning... 7 Del 1 Hvor finder du bly... 8 Hvorfor er bly farligt?...10 Hvordan optages bly?...10 Forundersøgelser...

Læs mere

Danmark uden affald. Genanvend mere forbrænd mindre

Danmark uden affald. Genanvend mere forbrænd mindre Danmark uden affald Genanvend mere forbrænd mindre Oktober 2013 Danmark uden affald Genanvend mere forbrænd mindre Oktober 2013 Danmark uden affald 5 Indhold Forord... 7 Danmark uden affald... 9 Danmark

Læs mere

Du kan gøre en forskel for naturen. få gode råd i denne pjece

Du kan gøre en forskel for naturen. få gode råd i denne pjece Du kan gøre en forskel for naturen få gode råd i denne pjece Rent vand er en forudsætning for alt Vi drikker naturens vand, og derfor skal det være helt rent og fri for gift. Næsten Vi drikker naturens

Læs mere

Dyrkningsvejledning for juletræer dyrket efter tankegangen om Integreret Produktion (IP) PAF J.nr. 2005-0001

Dyrkningsvejledning for juletræer dyrket efter tankegangen om Integreret Produktion (IP) PAF J.nr. 2005-0001 Dyrkningsvejledning for juletræer dyrket efter tankegangen om Integreret Produktion (IP) PAF J.nr. 2005-0001 Claus Jerram Christensen, Anne Frahm, Bent K. Christensen, Ivan Damgaard, Kenneth Klausen, Kristian

Læs mere

SIKKER PÅ NETTET - TRYG SELVBETJENING

SIKKER PÅ NETTET - TRYG SELVBETJENING SIKKER PÅ NETTET - TRYG SELVBETJENING Din kontakt med det offentlige starter på nettet www.borger.dk DET OFFENTLIGE BLIVER MERE DIGITALT Oplysninger om folkepension og andre offentlige ydelser, ændringer

Læs mere

Separatkloakering. på privat grund eksempelsamling

Separatkloakering. på privat grund eksempelsamling Separatkloakering på privat grund eksempelsamling den gamle fælleskloak i vejen skiftes ud 2/3 eksempler på separatkloakering Derfor separatkloakerer vi tre gode grunde Separatkloakering betyder, at vi

Læs mere

ARBEJDSMILJØHÅNDBOG FOR DYREPASSERE

ARBEJDSMILJØHÅNDBOG FOR DYREPASSERE ARBEJDSMILJØHÅNDBOG FOR DYREPASSERE Forord 1 Branchearbejdsmiljørådet for service- og tjenesteydelser vil med denne arbejdsmiljøhåndbog give et redskab til sikkerhedsorganisationen i zoologiske haver,

Læs mere

Gribvand Spildevand A/S. Håndbog i spildevandshåndtering Sikkerhed og sundhed ved arbejde med spildevand. Version 1.1

Gribvand Spildevand A/S. Håndbog i spildevandshåndtering Sikkerhed og sundhed ved arbejde med spildevand. Version 1.1 Gribvand Spildevand A/S Håndbog i spildevandshåndtering Sikkerhed og sundhed ved arbejde med spildevand Version 1.1 Februar 2014 1. Indledning... 3 Side 2 2. Spildevand og slam... 4 3. Redningsplan...

Læs mere

Vejledning for maskinstationer, transportvirksomheder m.v., der håndterer genetisk modificerede (GM) afgrøder

Vejledning for maskinstationer, transportvirksomheder m.v., der håndterer genetisk modificerede (GM) afgrøder Vejledning for maskinstationer, transportvirksomheder m.v., der håndterer genetisk modificerede (GM) afgrøder Marts 2008 Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri Plantedirektoratet Kolofon Vejledning

Læs mere

Nu skal du snart separatkloakere på din grund

Nu skal du snart separatkloakere på din grund Nu skal du snart separatkloakere på din grund KLAR PARAT KLOAKERING Hvorfor denne pjece? Esbjerg Kommune og Esbjerg Forsyning A/S er i fuld gang med at forbedre miljøet i vandløb, søer og havet. Det gør

Læs mere

(se her til højre angående en beskrivelse af ekstrafunktionerne)

(se her til højre angående en beskrivelse af ekstrafunktionerne) Hurtig oversigt Oversigt LÆS DENNE OVERSIGT SAMT INSTALLATIONSVEJLEDNINGEN OMHYGGELIGT, FØR MASKINEN TAGES I BRUG FØRSTE GANG! PROGRAMVÆLGERKNAP Tryk på knappen "Programmer" (flere gange), til kontrollampen

Læs mere