Dansk Sygeplejeråd Folkeuniversitetet i Herning og AArhus Vinter og forår Halv pris. for medlemmer af Dansk Sygeplejeråd, Kreds Midtjylland

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Dansk Sygeplejeråd Folkeuniversitetet i Herning og AArhus Vinter og forår 2011. Halv pris. for medlemmer af Dansk Sygeplejeråd, Kreds Midtjylland"

Transkript

1 Dansk Sygeplejeråd Folkeuniversitetet i Herning og AArhus Vinter og forår 2011 Halv pris for medlemmer af Dansk Sygeplejeråd, Kreds Midtjylland

2 Telefon Kære DSR-medlem Få ny viden og inspiration og bliv klogere på verden, dig selv og dit arbejde. I Dansk Sygeplejeråd, Kreds Midtjylland fortsætter vi det gode samarbejde med Folkeuniversitet i Aarhus og afdelingen i Herning, og vi er glade for at Folkeuniversitet har udvidet sine kursustilbud til gavn for medlemmerne af Dansk Sygeplejeråd. Dansk Sygeplejeråd, Kreds Midtjylland tilbyder alle sine medlemmer, at de kan tilmelde sig et udvalg af vinterens og forårets kurser til halv pris i Aarhus og Herning. Kredsen betaler halvdelen af holdprisen, og du betaler resten. Tilmeld dig på under Specialaftaler og brug aftalekoden DSR. Vi håber, mange vil benytte sig af tilbuddet rigtig god fornøjelse. Venlig hilsen Else Kayser Sådan tilmelder du dig: Tilmeld dig på under Specialaftaler, hvor du oplyser aftalekoden DSR. Efter tilmelding sendes adgangskort til din -adresse. Der er et begrænset antal pladser, som fordeles efter først til mølle -princippet. Se kort over og Handels- og Ingeniørhøjskolen i Herning under menupunktet Praktisk. 2

3 Folkeuniversitetet i Herning Ledelse i filosofisk og historisk perspektiv Der er gået mode i ledelse. Aldrig før har ledelsesbøger, ledelsesguruer, ledelsesfilosofier, ledelseskurser og ledelseskonsulenter tiltrukket så meget opmærksomhed som i dag. Denne opmærksomhed på ledelse danner grobund for øget forventning såvel som skuffelse. Denne foredragsrække inviterer til at opdage ledelse på ny. Foredragene giver historiske og filosofiske perspektiver på personaleledelse, samfundsledelse og virksomhedens samfundsrolle. Foredragsrækken giver stof til eftertanke snarere end hurtige praktiske råd. Men måske er det netop i mødet med ledelsens filosofi og historie, at nye tanker og ny inspiration opstår. Udgangspunktet er det idéhistoriske tidsskrift SLAGMARK nr. 56: Ledelse, som er inkluderet i prisen. 05/01: Ledelse og umyndiggørelse. Cand.mag. Cecilie Eriksen 12/01: Ledelse og tillid. Institutleder Anne Marie Pahuus, Filosofi og Idéhistorie, 19/01: Ingeniørstanden mellem teknokrati og teknokratisme. Lektor Michael F. Wagner, Historie, Aalborg Universitet 26/01: Virksomhedsetik som ideologi. Ph.d. Andreas Beck Holm, Handelshøjskolen, 02/02: Ledelse: Fra undertrykkelse til udtrykkelse. Postdoc Iben Krogsdal, Religionsvidenskab, 09/02: Coaching som ledelsesværktøj. Adjunkt Anne Marie Olesen, Filosofi, 16/02: Virksomhedens glemte kamp for legitimitet. Ph.d.-studerende Christian Olaf Christiansen, Idéhistorie, Tilrettelæggelse: Ph.d.-studerende Christian Olaf Christiansen, Idéhistorie, 7 onsdage kl Start 5/1 Pris 800 kr. DSR-pris 400 kr. inkl. bog (værdi 140 kr.) Den gode præsentation Kun den præsentation, som møder sin modtager i øjenhøjde, har succes. Det handler ikke alene om at have et vindende væsen eller at brænde for sin sag. For i salgstalen, undervisningen, den politiske tale eller informationsmødet er pointen den samme: Kun gennem metodisk forberedelse og indsigt i modtagers livsverden rykker præsentationen noget. Med udgangspunkt i kognitive teorier af bl.a. Andy Clark, retoriske teorier af Stephen Toulmin, Gareth Morgan og James McCroskey, i læringsteorier fra Benjamin Bloom, C. Otto Scharmer og Vygodzky samt case-interviews med landets bedste formidlere præsenterer foredragene det bedste af alle verdener. Foredragene giver det teoretiske fundament og de praktiske redskaber til at skabe gode præsentationer. Afsættet er bogen Den gode præsentation (Samfundslitteratur), som kan købes til nedsat pris til foredragene Retoriker og cand.theol. Linda Greve, Aarhus Entrepreneurship Centre 3 onsdage kl Start 12/1 Det meningsfulde liv Foredragsrækken stiller skarpt på ideen om et meningsfuldt liv. Hør om, hvordan en lang række overindividuelle forhold som filosofi, religion, litteratur, natur og sundhed er nødvendige for mening i livet hvordan det først er med disse forhold, at mennesker møder de horisonter, som et meningsfuldt liv kan udfolde sig igennem. Foredragene leverer samtidig en kritik af tidens jagt på højdepunktsoplevelser og individualistisk selvrealisering. Og foredragene viser, hvorfor denne jagt ikke kan lede os frem til mening og værdi i tilværelsen. Bogen Det meningsfulde liv (sforlag) er inkluderet i prisen. 09/03: Filosofien og det meningsfulde liv. Cand.mag. Cecilie L. Eriksen 16/03: Teologien og det meningsfulde liv. Sognepræst Birgitte G. Hjort 23/03: Lægevidenskaben og det meningsfulde liv. Cand.psyk.aut. Lise Andersen Trénel 30/03: Litteraturen og det meningsfulde liv. Ekstern lektor Anne-Marie Christensen, Filosofi, Syddansk Universitet 06/04: Naturvidenskaben og det meningsfulde liv. Forskningsassistent Hans Henrik Hjermitslev, Videnskabsstudier, onsdage kl Start 9/3 inkl. bog (værdi 198 kr.) Omsorg, integritet og etisk dømmekraft De klassiske omsorgsprofessioner som fx sygeplejen og visse pædagogiske professioner bygger på idealer som omsorg, integritet, etisk dømmekraft og den dydsetiske tradition. Foredragene belyser værdigrundlaget for omsorgsprofessionerne og diskuterer dette grundlag i forhold til bidrag af Aristoteles om dyderne, Søren Kierkegaard om hjælpekunst og K. E. Løgstrup om tillid. Afsættet er Jørgen Husteds bog Etik, moral og værdier (Forlaget Philosophia) og kopieret materiale af samme forfatter Lektor Jørgen Husted, Filosofi og Idéhistorie, Søndag 10/4 kl Pris 320 kr. DSR-pris 160 kr. Dansk sygeplejeråd Herning 3

4 Psykologi i praksis Psykologisk forskning og metode anvendes i mange sammenhænge. Mest kendt er områder som eksempelvis psykologisk diagnosticering og behandling inden for omsorgssektoren. Men psykologisk forskning anvendes også inden for forskning i blandt andet pædagogik, arbejdsliv og teknologi. Foredragsrækken præsenterer anvendelsesfelter for psykologien og inviterer til et kig ind i psykologiens mangfoldige verden. Bliv klogere på psykologiens mangfoldighed. 27/04: Sundhedspsykologi. Ph.d.-studerende Berit Kjærside Nielsen, Psykologi, 04/05: Neuropsykologi. Neuropsykolog Anders Degn Pedersen, Hammel Neurocenter 11/05: Pædagogisk psykologi. Adjunkt Frans Ørsted Andersen, DPU, 18/05: Arbejds-, organisations- og ledelsespsykologi. Cand.psych. og organisationskonsulent Lars Paludan-Müller 25/05: Design- og sikkerhedspsykologi. Cand.psych. Thomas Koester, FORCE Technology 01/06: Klinisk psykologi. Cand.psyk.aut. Tine Heede onsdage kl Start 27/4 Det personlige lederskab Verden forandrer sig i et stadigt stigende tempo, og forandringerne stiller krav om, at enhver selv må udvikle og tilpasse sig omverdenens ændrede betingelser og vilkår. Meget af den udvikling, der foregår i samfundet går så hurtigt, at de færdigheder og den viden, man var i besiddelse af for bare fem år siden, ikke længere er tilstrækkelig og tidssvarende. Der stilles med andre ord et krav om konstant faglig og personlig udvikling. Denne foredragsrække giver et indblik i personlig udvikling gennem nøglebegreber som synkronicitet, flow, følelsesmæssig intelligens, mening, biografi og gode vaner. Hensigten er at give deltageren mulighed for at forstå, hvordan en balance i arbejds- og fritidsliv kan skabes og vedligeholdes Lektor Michael Nørager og lektor Ole Friis, HIH, 4 onsdage kl Start 27/4 Alt hvad du bør vide om samfundet Vil du vide mere om, hvordan samfundet ser ud i dag, og hvordan det vil udvikle sig i fremtiden? Hør om Danmarks økonomi, velfærdssystem, retsvæsen, parlamentariske system, relationer til omverdenen og meget mere. Disse elementer vil blive perspektiveret af fortiden og ikke mindst fremtiden. Bliv præsenteret for centrale danske samfundsforskere, og bliv klædt på til at deltage i samfundsdebatten. 04/05: Danmarks moderne statshistorie. Lektor Claus Møller Jørgensen, Historie, 11/05: Danmarks parlamentariske system. Professor Palle Svensson, Statskundskab, 18/05: Økonomi. Professor Torben M. Andersen, Økonomi, 25/05: Samfundssociologi. Lektor Gitte Sommer Harrits, Statskundskab, 01/06: Dansk retsvæsen. Professor Gorm Toftegaard Nielsen, Jura, 08/06: Velfærdsstaten. Professor Jørgen Goul Andersen, Statskundskab, 15/06: Danmarks globale udfordringer. Professor Georg Sørensen, Statskundskab, onsdage kl Start 4/5 Pris 700 kr. DSR-pris 350 kr. Anerkendelse Anerkendelse er blevet et helt centralt begreb i dagens Danmark. Velfærdsprofessioner taler om tabet af anerkendelse. Anerkendende pædagogik er et hit over hele landet. Og forskning i arbejdsmiljø viser, at anerkendelse skaber glade medarbejdere og mindsker sygefravær. Vi vil alle erkendes som dem, vi er. Men hvad sker der, når vi ikke oplever den anerkendelse, vi søger? Hvorfor opstår konflikter på baggrund af manglende anerkendelse, og hvorfor jagter det moderne menneske anerkendelsen til det niveau, at det falder om af træthed? Med udgangspunkt i store sociologiske, filosofiske og litterære tænkere diskuterer foredragsrækken anerkendelsesbegrebets interessante perspek tiver og konsekvenser for det moderne menneske. 04/05: Anerkendelsesbegrebets mange betydninger. Adjunkt Anders Petersen, Sociologi, Aalborg Universitet 11/05: Selvrealisering og anerkendelse. Adjunkt Moritz Schramm, Tysk, Syddansk Universitet 18/05: Arbejdsliv og anerkendelse. Lektor Anita Mac, Kommunikation, Roskilde Universitet onsdage kl Start 4/5 Pris 320 kr. DSR-pris 160 kr. Dansk sygeplejeråd Herning 4

5 Folkeuniversitetet i Aarhus Indledningsforelæsning Den nydelsesfulde hjerne Hjernen er det anatomiske atlas mest gådefulde landskab. Vi ved forbløffende lidt om, hvordan den fungerer og hvordan den styrer de komplicerede processer, som er forudsætningen for vores følelsesliv og bevidsthed. Hjernen er ikke bare en fast, uforanderlig størrelse, men et dynamisk organ, der udvikler sig i vores sociale samspil med omgivelser og andre mennesker. De seneste landvindinger inden for hjernevidenskaben med dyb hjernestimulering og hjerneskanninger har åbnet for en ny forståelse. Med udgangspunkt i egen forskning indbyder professor Morten L. Kringelbach til en udflugt ind i hjernens labyrint og organets kulturhistorie. Han viser, hvordan forskningen i nydelse og begær kan være en nøgle til at forstå, hvordan vores hjerne er indrettet, og hvordan vores livskvalitet kan forbedres. Han fokuserer på, hvordan sanselig og social nydelse definerer vores liv, og hvordan manglen på nydelse har stor betydning for lidelser som depression og kronisk smerte. Foredraget tager afsæt i bogen Den nydelsesfulde hjerne (Gyldendal), som er inkluderet i prisen Professor Morten L. Kringelbach, University of Oxford Tirsdag 1/2 kl Søauditorierne, Wilhelm Meyers Allé, bygning 1250, auditorium 1 Pris 200 kr. DSR-pris 100 kr. inkl. bog (værdi 249 kr.) Det meningsfulde liv Foredragsrækken stiller skarpt på ideen om et meningsfuldt liv. Hør om, hvordan en lang række overindividuelle forhold som sprog, politik, teknologi, etik, natur og menneskelige fællesskaber er nødvendige for mening i livet hvordan det først er med disse forhold, at mennesker møder de horisonter, som et meningsfuldt liv kan udfolde sig igennem. Foredragene leverer samtidig en kritik af tidens jagt på højdepunktsoplevelser og individualistisk selvrealisering og viser, hvorfor denne jagt ikke kan lede os frem til mening og værdi i tilværelsen. Bogen Det meningsfulde liv (sforlag) er inkluderet i prisen. 08/03: Filosofien og det meningsfulde liv. Cand.mag. Cecilie Eriksen 15/03: Lægevidenskaben og det meningsfulde liv. Læge Lise Gormsen 22/03: Litteraturen og det meningsfulde liv. Ekstern lektor Anne-Marie Christensen, Filosofi, Syddansk Universitet 29/03: Teologien og det meningsfulde liv. Sognepræst Birgitte G. Hjort 05/04: Psykologien og det meningsfulde liv. Professor Svend Brinkmann, Psykologi, Aalborg Universitet 12/04: Naturvidenskaben og det meningsfulde liv. Ph.d. Hans Henrik Hjermitslev Tilrettelæggelse: Cand.mag. Cecilie Eriksen 6 tirsdage kl Start 8/3 Teologi, Fredrik Nielsens Vej, bygning 1441, auditorium 2 Pris 800 kr. DSR-pris 400 kr. inkl. bog (værdi 198 kr.) Humor mod krise Den anti-depressive æra er over os. Det viser sig ved, at vi patologiserer snart sagt ethvert tilløb til tristhed. Eller sagt på anden vis, så fordriver vi den lidelse, der siden antikken har været det melankolske temperaments tro følgesvend. I dag er det normen, at vi skal være opstemte, udadvendte og positive. Det høje humør bliver dermed et redskab og en ny type af høflighed, vi henviser hinanden til at bruge, når tingene bryder sammen for os: For eksempel når vi erfarer tab tab af ægtefælle, af job eller af kæreste. Det gode humør er kommet i høj kurs i det moderne velværesamfund. Det hænger sammen med, at vi er blevet mindre tålsomme over for fænomener som alenehed og sorg. Det er fænomener, som vi tidligere i historien anså for normale og private fænomener, som vi havde høflig omgang med. Kl : Melankoliens historie og om fordrivelse af sørgelige og nagende erindringer. Prodekan Claus Holm, DPU, Kl : Humoren som redskab og ny høflighed og om udvikling fra velfærd til velvære, fra nedtrykthed til depression, fra alenehed til ensomhed. Professor Lars-Henrik Schmidt, DPU, Aarhus Universitet Lørdag 9/4 kl Nobel, bygning 1481, lokale oplyses på stedet Pris 320 kr. DSR-pris 160 kr. Etik, moral og værdier Hvad er et godt liv? Mange mennesker længes efter et mere enkelt liv med bedre tid til familie, venner og fordybelse. Men trods økonomisk overflod er det gode liv svært at opnå. Livet opleves som stresset, hektisk og lider under manglede elskværdighed. Mennesket har værdier og er moralsk forpligtet, men det er langtfra indlysende, hvordan det skal forstås. Hvad er det rigtige og gode at gøre? Hvordan lever man moralsk forsvarligt? Hvilke hensyn skylder vi hinanden? Med eksempler fra dagligdagens situationer belyses de dominerende positioner inden for moralfilosofien fra antikken til i dag. Foredragene tager udgangspunkt i Jørgen Husteds bog Etik, moral og værdier (Philosophia), som er inkluderet i prisen Lektor Jørgen Husted, Filosofi, 6 mandage kl Start 31/1 Nobel, bygning 1451, lokale 120 Pris 840 kr. DSR-pris 420 kr. inkl. bog (værdi 298 kr.) Etik i sygeplejen Med udgangspunkt i danske og internationale sygeplejeetiske retningslinjer og kodeks diskuterer foredragsrækken sygeplejerskens ansvarsområder og professionelle mål samt grundværdierne omsorg, sundhed, værdighed og professionel integritet. Foredragene formulerer etiske principper for sygeplejen, stiller krav til en etisk forsvarlig praksis og fremlægger en model for professionsetisk beslutningstagning i sygeplejen. Jørgen Husteds bog Etik og værdier i socialt arbejde (Hans Reitzels Forlag) danner baggrund for foredragene Lektor Jørgen Husted, Filosofi, 6 mandage kl Start 14/3 Nobel, bygning 1451, lokale 120 5

6 Verdens store religioner Verdens religioner spiller en afgørende rolle i mange menneskers liv, og derfor ligger nøglen til forståelsen af verden i høj grad i indsigten i religioner. Hvordan startede de religiøse traditioner? Hvilken udvikling har de gennemgået? Og hvad står de for i dag? Religionerne har sat et uudsletteligt præg på historien. I disse år er de rykket hinanden nærmere end nogensinde før i dialog, men også i konfrontation. Få et indblik i fem religioners basale overbevisninger og værdier fra et historisk forankret, men nutidigt perspektiv. 15/02: Jødedom. Adjunkt Marianne Schleicher, Religionsvidenskab, 22/02: Kristendom. Lektor Else Marie Wiberg, Teologi, 01/03: Islam. Ekstern lektor John Møller Larsen, Religionsvidenskab, 08/03: Hinduisme. Lektor Marianne Qvortrup Fibiger, Religionsvidenskab, 15/03: Buddhisme. Adjunkt Jørn Borup, Religionsvidenskab, tirsdage kl Start 15/2 Teologi, Fredrik Nielsens Vej, bygning 1441, auditorium 1 Pris 500 kr. DSR-pris 250 kr. Livet efter døden Spørgsmålet om, hvad der sker med det enkelte menneske efter døden, har gennem hele historien optaget menneskene på tværs af tidsaldre og kulturer. Det har altid været et af de gådefulde spørgsmål, religionerne har skullet give svar på. Da ingen med sikkerhed ved, hvad døden indebærer, har den religiøse forestillingskraft haft frit spillerum til at skabe en rigdom af mytiske billeder om menneskenes skæbne efter døden. Disse billeder er stadig dybt fascinerende og kaster et ejendommeligt ophøjet skær tilbage over det liv, vi lever, ved at give det en ubetinget ansvars- og håbsdimension, der rækker ud over døden. Dette gælder, hvad enten religionerne forestiller sig livet efter døden i skikkelse af sjælens udødelighed i en himmelsk verden, et todimensionalt dødsrige, et paradis og helvede for frelste og fortabte, en uendelig sjælevandring frem imod forløsningen, alle illusioners ophævelse i intethedens nirvana eller som en opstandelse og dommedag, der radikalt ændrer forståelsen af livet før døden. 01/03: Hinduisme. Forfædre, reinkarnation og forløsning. Ph.d.-studerende Bjarne Wernicke Olesen, Religionsvidenskab, 08/03: Islam. Dommedag, himmel og helvede. Ph.d. Jean Butler 15/03: Jødedom. Fra dødens skyggerige til sjælens udødelighed. Videnskabelig assistent Trine Bjørnung Hasselbalch, Teologi, Københavns Universitet 22/03: Buddhisme. Fra nirvana til kosmisk paradis. Professor Olav Hammer, Religion, Syddansk Universitet 29/03: Kristendom. Livet før eller efter døden. Lektor Else Marie Wiberg Pedersen, Teologi, tirsdage kl Start 1/3 Teologi, Fredrik Nielsens Vej, bygning 1441, auditorium 3 Pris 500 kr. DSR-pris 250 kr. Alt hvad du bør vide om samfundet Vil du vide mere om, hvordan samfundet ser ud i dag, og hvordan det vil udvikle sig i fremtiden? Hør om Danmarks økonomi, velfærdssystem, parlamentariske system, retsvæsen, relationer til omverdenen og meget mere. Disse elementer vil blive set i perspektiv af fortiden og ikke mindst fremtiden. Bliv præsenteret for centrale danske samfundsforskere, og bliv klædt på til at deltage i samfundsdebatten. 28/04: Danmarks moderne statshistorie. Lektor Claus Møller Jørgensen, Historie, 05/05: Dansk retsvæsen. Professor Gorm Toftegaard Nielsen, Jura, 12/05: Velfærdsstaten. Professor Jørgen Goul Andersen, Statskundskab, 19/05: Økonomi. Professor Torben M. Andersen, Økonomi, 26/05: Danmarks parlamentariske system. Professor Palle Svensson, Statskundskab, 09/06: Samfundssociologi. Lektor Gitte Sommer Harrits, Statskundskab, 16/06: Danmarks globale udfordringer. Professor Georg Sørensen, Statskundskab, torsdage kl Start 28/4 Ingen undervisning 2/6 Teologi, Fredrik Nielsens vej, bygning 1441, auditorium 2 Pris 700 kr. DSR-pris 350 kr. Danmark og de fremmede Danmarks møde med den arabisk-muslimske verden har altid givet anledning til debat, både hvad angår den hjemlige integration og udenrigspolitikken. Denne foredragsrække åbner nye perspektiver på mødet med de fremmede : Hvem og hvad bestemmer den politiske dagsorden vedrørende flygtninge og indvandrere? Hvorfor har radikale varianter af Islam en tiltrækningskraft på muslimer i Danmark? Hvilke strategier virker bedst i forhold til integration og terrorforebyggelse? Hvordan er det at blive udsat for de-radikalisering? Hvor er frygten for de fremmede størst hos danskerne eller hos indvandrerne selv? Hvad er sammenhængen mellem religion og radikalisering? Skal Mellemøsten forstås politisk eller religiøst? Foredragene bygger på bogen Danmark og de fremmede (Academica/Hans Reitzel), som er inkluderet i prisen. 03/03: Flygtninge, indvandrere og fremmedfrygt. Hvad bestemmer den politiske dagsorden? Professor Christoffer Green-Pedersen, Statskundskab, 10/03: Religion og politik i det muslimske Mellemøsten. Adjunkt Morten Valbjørn, Statskundskab, 17/03: Forebyggelse af radikalisering. Hvorfor, hvordan og virker det? Adjunkt Lasse Lindekilde, Statskundskab, 24/03: Multikulturalisme og sekularisme. To vinkler på terrorforebyggelse og integration. Ph.d. Tina Magaard 31/03: Antijødiske holdninger i fem ikkevestlige indvandrergrupper i Danmark. Professor Peter Nannestad, Statskundskab, 07/04: Luther kontra Muhammed. Religion og radikalisering. Professor Svend Andersen, Teologi, 6

7 14/04: Den saudiske forbindelse. Islamisme, salafisme og jihadisme på nordlige bredde grader. Seniorforsker Manni Crone, Dansk Institut for Internationale Studier torsdage kl Start 3/3 Nobel, bygning 1481, auditorium 105 Pris 800 kr. DSR-pris 400 kr. inkl. bog (værdi 195 kr.) Politiske partier Senest 12. november skal der være Folketingsvalg. Få et aktuelt portræt af de politiske partier og deres ledere. På den ene side ligner partierne i dag hinanden i en sådan grad, at der er trafikprop på midten af dansk politik. På den anden side er der stadig grundlæggende forskelle mellem dem. Hør om de ideologiske forskelle, organisering og måde at vælge ledere på. Få et overblik over partiernes fødsel, udvikling og de udfordringer, de står overfor i dagens Danmark. 09/02: Venstre og Konservative 16/02: Socialdemokratiet og Socialistisk Folkeparti 23/02: Dansk Folkeparti og Det Radikale Venstre 02/03: Enhedslisten, Liberal Alliance og Kristendemokraterne Adjunkt Flemming Juul Christiansen, Statskundskab, 4 onsdage Start 9/2 Nobel, bygning 1453, lokale 229 Er det danske demokrati i krise? Internationale målinger placerer det danske demokrati i den globale top. Alligevel er vi i de senere år alvorligt begyndt at debattere, om vi oplever en krise for folkestyret. Eksperter tyer til nye begreber som stemningsdemokrati og postdemokrati for at forklare et påstået demokratisk forfald. Samtidig hævdes det, at kontraktpolitik, populisme og mediernes stigende indflydelse på den politiske dagsorden er i færd med at undergrave fundamentet for det repræsentative demokrati og forvandle vælgerne til passive politiske forbrugere. Med omdrejningspunkt i begrebet deliberativt demokrati, hvis tilhængere fremhæver betydningen af samtale, kompromis og inddragelse af borgerne i de politiske beslutningsprocesser, tages temperaturen på demokratiets tilstand i Danmark og den vestlige verden. 17/03: Dansk demokrati. Krise og fornyelse. Lektor Michael Böss, Engelsk, 24/03: Hvad lærte Magtudredningen os om dansk demokrati og holder det i dag? Professor Jørgen Goul Andersen, Statskundskab, 31/03: Eliternes demokrati. Lektor Johannes Andersen, Økonomi, Politik og Forvaltning, Aalborg Universitet 07/04: Fra folkestyre til markedsdemokrati. Professor Tim Knudsen, Statskundskab, Københavns Universitet 14/04: Demokratisk fornyelse. Lektor Mogens Herman Hansen, SAXO- Instituttet, Københavns Universitet torsdage kl Start 17/3 Nobel, bygning 1451, lokale 219 Pris 500 kr. DSR-pris 250 kr. Hjernens gåder 1½ kilo fedtvæv er placeret i kraniet på os alle, og denne masse har muliggjort, at mennesket har gået på månen, fostret mesterværker inden for filosofi, kunst, litteratur og musik og frembragt avanceret teknologi. Men hvor meget og hvad, hjernen er i stand til, er endnu uvist sikkert er det dog, at hjernen er den mest komplekse levende struktur, man kender til. Dette ene organ kontrollerer kropsaktiviteter lige fra hjerteslag og seksuelle funktioner til følelser, indlæring og hukommelse. Det er hjernen, der skaber vores tanker, drømme og fantasi. Med andre ord, er det hjernen, der gør os menneskelige. Hør om nogle af de mange fantastiske ting, forskerne ved om hjernen. 21/02: Hjernens evolutionære udvikling hos mennesket. Lektor Peter K.A. Jensen, Klinisk Institut, 28/02: Hjernen og sprog. Lektor Mikkel Wallentin, CFIN, 07/03: Hjernen og bevidstheden. Professor Albert Gjedde, Neurovidenskab og Farmakologi, Københavns Universitet 14/03: Hjernen og religion. Postdoc Uffe Schjødt, CFIN, 21/03: Hjernen og sindssygdom. Professor Raben Rosenberg, shospital 28/03: Den sociale hjerne. Postdoc Kristian Tylén, CFIN, 04/04: Den sunde hjerne om fysisk aktivitet og kost. Professor Jens Bo Nielsen, Københavns Universitet 11/04: Den lærende hjerne hjernegymnastik for alle aldre. Professor Charlotte Ringsmose, DPU, mandage kl Start 21/2 Nobel, bygning 1481, auditorium 105 Pris 800 kr. DSR-pris 400 kr. Supervision Hvordan udføres den gode supervision? Hvilke praktiske redskaber kan man ty til, så supervisionen til stadighed giver mening? Hvordan sikres et fagligt fundament for supervisionen? Få indblik i supervisionens mange facetter såvel den praktiske tilgang, som det teoretiske grundlag og bliv præsenteret for en vifte af tilgange og metoder til inspiration og fornyelse af din supervisionspraksis. Udgangspunktet er bogen Supervision i sundhedsprofessioner (Hans Reitzels Forlag). Foredragene henvender sig til alle faggrupper, hvor arbejdet med andre mennesker er i centrum, og foredragenes eksempler, der er hentet fra sundhedssektoren, kan overføres til andre professioner. 04/05: Sprogspil om følelser i supervision. Adjunkt Helle Merete Nordentoft, DPU, 11/05: Kognitiv supervision. Praktiserende psykolog, cand. pæd.psych. Annette Morsing 18/05: Supervisor som konfliktløser. Konsulent Marion Thorning, sundhedsplejerske og Master i Konfliktmægling 25/05: Kreative redskaber. Konsulent Anne Juutilainen, sygeplejerske og Master i Voksenuddannelse 01/06: Narrativ bevidning som refleksionsform. Konsulent Dorte Lund-Jacobsen, sygeplejerske, MARC, inpraxis 7

8 08/06: Gruppeprocesser i supervisionsgruppen. Ekstern lektor, ph.d. Eva Just, Uddannelse, Filosofi og Læring, VIA University College onsdage kl Start 4/5 Teologi, Fredrik Nielsens vej, bygning 1441, auditorium 2 Pris 700 kr. DSR-pris 350 kr. Fup og fakta om din sundhed Der bruges mange skattekroner på forskning i sygdomsbekæmpelse. Men hvor langt er vi nået i behandlingen af de store folkesygdomme og hvor langt kan man nå? Fem forskere stiller skarpt på fup og fakta i debatten om sygdomsbehandling og giver deres bud på, hvordan fremtidens sygdomsbe kæmpelse kan se ud. 22/02: Sukkersyge. Professor Thomas Ledet, Biokemisk patologi, 01/03: Gigt de syge led. Læge, ph.d. Ib Tønder Hansen, Århus Universitetshospital 08/03: Hjertet, hjernen og det høje blodtryk. Professor Hans Ibsen, 15/03: Kolesterol og åreforkalkning. Overlæge Mogens Lytken Larsen, Odense Universitetshospital 22/03: De skøre knogler. Overlæge Bente Langdahl, Århus Universitetshospital 29/03: Lungesygdomme. Professor Ronald Dahl, Folkesundhed, tirsdage kl Start 22/2 Nobel, bygning 1451, lokale 120 Ved livets afslutning Livets afslutning medfører ofte angst og lidelse, men kan også være forbundet med livsglæde og opmærksomhed på meningsgivende forhold i tilværelsen. I Danmark har især hospicebevægelsen brudt dødens tabu og skabt bedre betingelser for døende og deres pårørende, så de kan opleve livskvalitet og en værdig død. Den positive afslutning afhænger af både det enkelte menneske, af de personer, som tager vare på den døende, og af de rammer, samfundet tilbyder. Men også skønhed, tro og håb har betydning, som forløsere af livsmod og mening i en tilsyneladende meningsløs situation. Foredragsrækkens målgruppe er sygeplejersker, læger, præster, psykologer og andre faggrupper, der har med palliativ pleje at gøre, men alle vil kunne få udbytte af foredragenes perspektiver på livets afslutning. Bogen Ved livets afslutning (sforlag) er inkluderet i prisen. 24/02: Døden kulturhistorisk set. Professor Michael Hviid Jacobsen, Sociologi, Aalborg Universitet 03/03: Etiske dilemmaer i palliativ pleje og behandling. Lektor Jacob Birkler, University College Syddanmark 10/03: Hospicetanken. Hospicechef Kirsten Kopp, Sct. Maria Hospice Center 17/03: Det skønne en livsfornødenhed. Lektor Regner Birkelund, Folkesundhed, 24/03: Den meningsfulde død at sige livet ret farvel. Cand.mag. Cecilie Eriksen 31/03: Eutanasi eller palliativ omsorg og pleje? Overlæge Ole Hartling, Sygehus Lillebælt Tilrettelæggelse: Cecilie Eriksen i samarbejde med Støtteforeningen ved Hospice Søholm 6 torsdage kl Start 24/2 Nobel, bygning 1451, lokale 120 Pris 750 kr. DSR-pris 375 kr. inkl. bog (værdi 228 kr.) Sorgens mange udtryk Sorg er et universielt fænomen. Alle mennesker i alle kulturer kommer til at gøre erfaringer med sorg. Men hvordan sorgen gør indtryk på mennesker, og hvordan mennesker udtrykker deres sorg, varierer fra kultur til kultur og fra menneske til menneske. Foredragsrækken sætter fokus på sorgens mangfoldige indtryk og udtryk set i et psykologisk, et sansefilosofisk, et litteraturvidenskabeligt, et kunsthistorisk og et musikvidenskabeligt perspektiv. 14/02: Et psykologisk perspektiv. Ph.d.- studerende Mai-Britt Guldin, Forskningsenheden for Almen Praksis, 21/02: Et musikhistorisk perspektiv. Organist, ph.d. Eva Maria Jensen, Husumvold kirke 28/02: Et litteraturvidenskabeligt perspektiv. Professor Johan de Mylius, Litteratur, Kultur og Medier, Syddansk Universitet 07/03: Et kunsthistorisk perspektiv. Cand.mag. Mette Kyhl Nielsen 14/03: Et sansefilosofisk perspektiv. Hospitalspræst, cand.theol. Tom Andersen Kjær, Herlev Hospital mandage kl Start 14/2 Teologi, Fredrik Nielsens vej, bygning 1441, auditorium 3 Pris 500 kr. DSR-pris 250 kr. Hvad enhver bør vide om kroppen Alle kender kroppen til husbehov. Men hvem kender egentlig mere indgående til kroppens funktioner? Få indsigt i nogle af de mest grundlæggende elementer i kroppen, når foredragene går i dybden med nervesystemet og sanserne, kredsløbet, åndedrættet, fordøjelsen, fjernelse af affaldsstoffer samt kroppens reaktioner på muskelarbejde og andre belastninger. En basisviden, der angår os alle Cand.med. Ole Sonne 6 tirsdage kl Start 3/5 Nobel, bygning 1453, lokale 116 Mindfulness og arbejde Vil du gerne være bedre til at håndtere arbejdsrelateret stress, smerte og depression? Mindfulness-baseret Stress Reduktion er et veldokumenteret kursusprogram, der kan forbedre dit mentale helbred. Mindfulness betyder at være til stede i nuét på en måde, hvor man accepterer nuét som det er. Det er en færdighed, der kan trænes. Mindfulness har rødder i yoga, som en metode til at bringe sindet og sanserne under kontrol så man kan komme i kontakt med sin sande natur. Dette menes at kunne skabe større engagement og glæde. Foredraget vil være en teoretisk og praktisk introduktion til mindfulness, hvor der lægges specielt vægt på, hvordan metoderne kan anvendes i arbejdssituationer til at styrke koncentration, engagement, samarbejde og empati Psykiater Lone Overby Fjorback, mindfulnessforsker, Århus Universitetshospital Lørdag 26/2 kl Nobel, bygning 1481, lokale oplyses på stedet Pris 320 kr. DSR-pris 160 kr. 8

9 Teori U Personligt lederskab, organisationsudvikling og læreprocesser er vigtige fokuspunkter for fremtidens organisationer. Claus Otto Scharmers Teori U er den sidste nye gren på ledelsestænkningens træ, og mange har allerede fundet den frugtbar i det konkrete arbejde med udviklingen af medarbejdere og organisationer. Foredragsrækken, som er baseret på bogen Fortællinger fra U et (Dansk Psykologisk Forlag), giver indblik i Scharmers Teori U og i, hvad den kan bruges til. 09/03: Hvad er Teori U? Organisations- og ledelseskonsulent, cand.phil. Lone Belling 16/03: Kompetenceudvikling af medarbejdere. Uddannelseschef Hans Henning Nielsen, Århus Købmandsskole 23/03: Igennem U et. Billeder fra en ørkenvandring i Sinai. Proces- og ledelseskonsulent, cand.phil. Kirsten Mellor 30/03: Det personlige lederskab den indre rejse. Chefkonsulent, HD-O, Thomas Gerstrøm 06/04: Teori U. Transformationen fra det haltende industrisamfund til et bæredygtigt vidensamfund. Professor Steen Hildebrandt, Handelshøjskolen, onsdage kl Start 9/3 Teologi, Fredrik Nielsens vej, bygning 1441, auditorium 1 Ledelse i filosofisk og historisk perspektiv Der er gået mode i ledelse. Aldrig før har ledelsesbøger, ledelsesguruer, ledelsesfilosofier, ledelseskurser og ledelseskonsulenter tiltrukket så meget opmærksomhed som i dag. Det er imidlertid vigtigt at insistere på, at ledelse ikke er noget nyt. Alle samfund er karakteriseret ved, at nogen bestemmer over andre. Men det er meget forskelligt, hvordan og i hvilket omfang ledelsen, organiseringen og magten tematiseres, problematiseres og arrangeres. Foredragsrækken inviterer til at opdage ledelse på ny og giver historiske og filosofiske perspektiver på personaleledelse, samfundsledelse og virksomhedens samfundsrolle. Udgangspunktet er tidsskriftet SLAGMARK nr. 56: Ledelse, som er inkluderet i prisen. 31/01: Ledelse. Fra undertrykkelse til udtrykkelse. Postdoc Iben Krogsdal, Religionsvidenskab, 07/02: Virksomhedsetik som ideologi. Ph.d. Andreas Beck Holm, Handelshøjskolen, 14/02: Ledelse og umyndiggørelse. Cand.mag. Cecilie Eriksen 21/02: Ledelse og tillid. Institutleder Anne Marie Pahuus, Filosofi og Idéhistorie, 28/02: Virksomhedens glemte kamp for legitimitet. Ph.d.-studerende Christian Olaf Christiansen, Idéhistorie, 07/03: Coaching som ledelsesværktøj. Adjunkt Anne Marie Olesen, Filosofi, 14/03: Ingeniørstanden mellem teknokrati og teknokratisme. Lektor Michael F. Wagner, Historie, Aalborg Universitet mandage kl Start 31/1 Nobel, bygning 1481, lokale 328 Pris 800 kr. DSR-pris 400 kr. inkl. tidsskrift (værdi 140 kr.) Det nyeste om ledelse, kommunikation og innovation Hør om de nyeste teorier inden for ledelse, kommunikation og innovation. Vi har inviteret landets fremmeste formidlere og skarpeste hoveder til at fortælle om de væsentligste nye udviklingsretninger, teorier og begreber. 18/01: Ledelse. Professor Sten Hildebrandt, Handelshøjskolen, 25/01: Innovation. Professor Anders Drejer, Aalborg Universitet 01/02: Kommunikation. Professor Finn Frandsen, Handelshøjskolen, tirsdage kl Start 18/1 Matematisk Institut, Ny Munkegade, bygning 1530, auditorium E Projektledelse Står du som projektleder med ansvar for at strukturere og lede et projekt? Kan du overskue processen? Projektet vinder ind som den foretrukne arbejdsform. Men den stiller store krav til både leder og medarbejderens forståelse for organiseringen samt de muligheder og problemer, der er forbundet med at arbejde med projekter. Savner du overblik og handlekraft, og er du i tvivl om, hvad din rolle er som projektleder, kan du igennem fem foredrag blive introduceret til projektarbejdets univers. 07/02: Introduktion til projektarbejdets univers. Chefkonsulent Kurt Schurizek, Erhvervsakademi Århus 14/02: Agile metoder Scrum og Action- Learning Projekter i teori og praksis. Direktør, cand.oecon Jan Rosenmeier, Rosenmeiers Konsulenthus 21/02: Udvikling og resultater i projektarbejdet. Organisations- og ledelseskonsulent Bjarne Stark, Attractor 28/02: Systemisk projektledelse og koordineret handlekraft. Direktør, cand.oecon. Jan Rosenmeier, Rosenmeiers Konsulenthus 07/03: Teaterinspirerende projektledermetoder. Direktør Lone Thellesen, Dacapo mandage kl Start 7/2 Teologi, Fredrik Nielsens vej, bygning 1441, auditorium 1 Ledelse og innovation i det offentlige Den offentlige sektor står midt i en gigantisk forvandling. Det er en forvandling, der stiller krav til en helt ny ledelseskraft. Foredragene opstiller en række klare retningslinjer og pejlemærker for den offentlige leder, der tør tage ansvaret på sig og med vilje optræde som leder. Der stilles skarpt på de problemer og udfordringer, der møder lederen i spidsen for en fusion eller en anden større forandringsproces, og det diskuteres, hvordan man gennemfører succesfulde fusioner, hvordan man skaber en ny kultur, og hvordan man motiverer medarbejderne, så alle er med til at løse de nye op- 9

10 gaver. Endelig tages der fat i det luftige begreb innovation, så det bliver klart og brugbart. Annemette Digmann har bl.a. skrevet bøgerne Ledelse med vilje og Principper for offentlig innovation (Børsens Forlag), der danner grundlag for foredragene Afdelingschef, ph.d. Annemette Digmann, Innovation og Forskning, Region Midtjylland 3 onsdage kl Start 30/3 Nobel, bygning 1451, lokale 225 Den gode præsentation Kun den præsentation, som møder sin modtager i øjenhøjde, har succes. Men det handler ikke om at have et vindende væsen eller om at brænde for sin sag. For salgstalen, undervisningen, den politiske tale eller informationsmødet er pointen den samme: Kun gennem metodisk forberedelse og indsigt i modtagers livsverden rykker præsentationen noget. Med udgangspunkt i kognitive teorier af bl.a. Clark, retoriske teorier af Toulmin, Morgan og McCroskey, læringsteorier af Bloom, Scharmer og Vygodzky samt case-interviews med landets bedste formidlere, præsenterer foredragene det bedste af alle verdener. Få et solidt teoretisk fundament og praktiske redskaber til at skabe gode præsentationer. Afsættet er bogen Den gode præsentation (Samfundslitteratur), som kan købes til nedsat pris på holdet Udviklingskonsulent, retoriker, cand.theol. Linda Greve, Aarhus Entrepreneurship Centre 3 onsdage kl Start 27/4 Nobel, bygning 1451, lokale 120 Talens magt Tale er magt. Tænk eksempelvis på arbejdspladsen, hvor møder med kolleger, ledelse, kunder og samarbejdspartnere ofte består i mundtlige præsentationer. Her er det svært at opnå indflydelse, hvis man taler usammenhængende og ufokuseret. Langt de fleste mennesker oplever at stå i situationer, hvor det netop er gennem talen, man kan gøre sin mening gældende. For at kunne begå sig i disse situationer er det afgørende, at man kender talekunstens vigtigste principper og indsigter. Og at man ved, hvad der gør en god tale og en dårlig tale. Kun den, der forstår, hvordan man gennem talen udøver magt, har mulighed for at præge omgivelserne. Gennem en indføring i emner som den retoriske situation, argumentation, selvfremstilling, disposition og fremførelse sætter foredraget fokus på, hvilke faktorer der skal til for at blive en overbevisende taler. Udgangspunktet er bogen Talens magt (Academica), som er inkluderet i prisen Lektor Jonas Gabrielsen, Roskilde Universitet, CBIT og adjunkt Tanja Juul Christiansen, Copenhagen Business School Lørdag 9/4 kl Nobel, bygning 1481, lokale oplyses på stedet inkl. bog (værdi 248 kr.) Lederen som teamcoach Teamet vinder frem som resultatskabende organiseringsform inden for stort set alle arbejdsområder, og det kalder på nye positioner at være leder fra. Kurset præsenterer en af disse positioner; lederen som teamcoach, og ser på de redskaber, som lederen kan bringe i spil for at skabe et team, der kan levere gode og fleksible opgaveløsninger og samtidig opretholde et stort engagement og arbejdsglæde. Der stilles skarpt på de centrale fokuspunkter, der er forbundet med ledelsen af en teamorganiseret arbejdsplads, bl.a. udviklingsfaser, kommunikationsniveauer og teamledernes og teamets vigtigste færdigheder, roller og ansvarsområder. Det teoretiske afsæt er en systemisk ressourceorienteret forståelse af teams, der bygger på bl.a. Bateson, Maturana og Cooperrider Erhvervspsykolog, cand.psych. og BA Kasper Lorenzen Mandag 23/5 kl s konferencecenter, Studenternes Hus, Ndr. Ringgade 3, bygning 1420, mødelokale 1 (Fredrik Nielsens vej, bygning 1421 for parkering og indgang) Pris 1600 kr. DSR-pris 800 kr. inkl. materialer og forplejning Maks. 16 deltagere Styrkebaseret ledelse og arbejdsglæde Arbejdsglæde er uløseligt forbundet med evnen til at skabe et arbejdsmiljø, hvor både gode resultater og trivsel værdsættes på arbejdspladsen. Lederens evne til at pleje medarbejderens primære styrker samtidig med, at der fokuseres på organisering, der fremmer samarbejde og gode sociale relationer, bliver således en central ledelseskompetence. En styrkebaseret tilgang til ledelsesopgaven betyder, at man ikke blot tager udgangspunkt i, at medarbejderen er organisationens største aktiv, men dertil fokuserer på, at medarbejderens primære styrker er organisationens største aktiv. Det kan medføre en højnelse af kvalitet i grundydelsen samtidig med en større trivsel og arbejdsglæde blandt medarbejderne. Kurset præsenterer det videnskabsteoretiske grundlag for styrkebaseret ledelse og organisationsudvikling. Særligt fokuseres der på Buckinghams empiriske forskning, der teoretisk trækker på Bateson og på den senere Positive Psycology repræsenteret ved Seligmann Erhvervspsykolog, cand.psych. Kasper Lorenzen Tirsdag 7/6 kl s konferencecenter, Studenternes Hus, Ndr. Ringgade 3, bygning 1420, mødelokale 1 (Fredrik Nielsens vej, bygning 1421 for parkering og indgang) Pris 1600 kr. DSR-pris 800 kr. inkl. materialer og forplejning Maks. 16 deltagere 10

11 Folkeuniversitetet i Herning Handels- og Ingeniørhøjskolen i Herning Birk Centerpark Herning Midtjysk motorvej Højskolevej Industrivej Nord Carl Henning Pedersen og Else Alfelts Museum Silkeborgvej Industrivej Syd Carl Henning Pedersen og Else Alfelts Museum, Birk Centerpark Herning Birk Centerpark Handels- og Ingeniørhøjskolen i Herning Se kort til højre Kløvervej Folkeuniversitetet i Aarhus Uldjydevej Se adresser på kortet nedenfor Herningmotorvejen Forskerparken Paludan-Müllers Vej Æstetiske Fag Gustav Wieds Vej 1580 Kasernescenen Ærøgade Langelandsgade Ny Munkegade Vest re Ringgade 5 Biologi Statsbiblioteket Kemi Karl Verners Vej Med. Biokemi Matematik 1530 Kaserneboulevarden Niels Jensens Vej Fysik og Astronomi 1 Ole Worms Allé Biologi Statskundskab Molekylærbiologi 1130 Biologi1220 C. F. Møllers Allé Steno Museet Stakladen Vict or Albecks Vej 1120 Geologi Langelandsgade Antikmusee t Kollegier Danmarks Pæd. Universitet Biofysik Fysiologi Aula Fredrik Nielsens Vej Jura Wilhelm Meyers Allé Sygeplejerskehøjskolen Husholdning Zoologi Natu rhistorisk Museum Anatomi Geologi Tåsingegade Teologi Samfundsmedicin Bart holins Allé 1441 Økonomi 4 Kollegier Tandlægeskolen Kollegiekontor Vennelyst Boulevard 1325 Bartholin - bygningen Søauditorierne Victor Albeck- Bygningen Randersvej / Nordre Ringgade Nørrebrogade Jens Chr. Skous Vej Trøjborgvej Nobelparken Nobelparken, Jens Chr. Skous Vej, bygning 1451*, 1453*, 1455 og 1481 (Psykologi) (*indgang 1452) Teologi, Fredrik Nielsens Vej, bygning 1441 Nordre Ringgade, Bygning Indgang ved nordøsthjørnet Bartholins Allé, Bygning 1324 Matematisk Institut, Ny Munkegade, bygning 1530 Søauditoriet, Wilhelm Meyers Allé, bygning 1250 Høegh-Guldbergs Gade Kollegium Pressens Uddannelsescenter 11

LÆS OM DEN NYE UDDANNELSE SOM STRESS- OG TRIVSELS- AGENT KURSUS- PROGRAM. Efterår 2013 // Forår 2014 LINDHOLM ERHVERVS PSYKOLOGI

LÆS OM DEN NYE UDDANNELSE SOM STRESS- OG TRIVSELS- AGENT KURSUS- PROGRAM. Efterår 2013 // Forår 2014 LINDHOLM ERHVERVS PSYKOLOGI LÆS OM DEN NYE UDDANNELSE SOM STRESS- OG TRIVSELS- AGENT KURSUS- PROGRAM Efterår 2013 // Forår 2014 LINDHOLM ERHVERVS PSYKOLOGI INDHOLD Side 4: Side 8: Side 9: Side 10: Side 11: Side 12: Side 13: Side

Læs mere

Forstå hjernen. Fokus på teenagehjernen, kønsforskelle, psykisk sårbarhed og hjernevenlig undervisning. Konference Hotel Scandic Odense 23.09.

Forstå hjernen. Fokus på teenagehjernen, kønsforskelle, psykisk sårbarhed og hjernevenlig undervisning. Konference Hotel Scandic Odense 23.09. Forstå hjernen Fokus på teenagehjernen, kønsforskelle, psykisk sårbarhed og hjernevenlig undervisning Konference Hotel Scandic Odense 23.09.2013 Generator foredrag, kurser og konferencer www.foredragogkonferencer.dk

Læs mere

INSTRUKTØR UDDANNELSE. i meditation, mindfulness og anerkendende metode ved Henning Daverne

INSTRUKTØR UDDANNELSE. i meditation, mindfulness og anerkendende metode ved Henning Daverne INSTRUKTØR UDDANNELSE i meditation, mindfulness og anerkendende metode ved Henning Daverne GENERELT Hvem bør deltage? Denne uddannelse henvender sig til dig, der ønsker at styrke dine personlige og professionelle

Læs mere

EN SKOLE I FORANDRING

EN SKOLE I FORANDRING EN SKOLE I FORANDRING INKLUSION, FORANDRINGSLEDELSE OG VISIONER FOR GRUNDSKOLENS FREMTID KONFERENCE 10.03.2014 ODENSE CONGRESS CENTER GENERATOR KURSER OG KONFERENCER WWW.KURSEROGKONFERENCER.DK EN SKOLE

Læs mere

Teori U - Uddannelsen

Teori U - Uddannelsen Teori U - Uddannelsen Teori U Akademiet - frisætter mennesker, forløser energi og skaber transformativ udvikling! Det er i livet og i hverdagen, det skal gøre en forskel! Teori U - Uddannelsen - deep diving!

Læs mere

ETISK REFLEKSION I DEN FAGLIGE HVERDAG

ETISK REFLEKSION I DEN FAGLIGE HVERDAG ETISK REFLEKSION I DEN FAGLIGE HVERDAG FRA ETISK REFLEKSION TIL KONKRET HANDLING ved Rita Nielsen Foredrag ved SER s 20 års jubilæum maj 1 Etik ved Rita Nielsen ETIK: sæd/skik/sædvane/levelære HOLDNING/TEORI/ERKENDELSE

Læs mere

DEN STRESSEDE UNGDOM

DEN STRESSEDE UNGDOM DEN STRESSEDE UNGDOM HVOR STORT ER PROBLEMET? OG HVAD KAN VI GØRE VED DET? KONFERENCE ODENSE MØDECENTER GENERATOR KURSER OG KONFERENCER WWW.KURSEROGKONFERENCER.DK DEN STRESSEDE UNGDOM Jeg begyndte for

Læs mere

INVITATION TIL KONFERENCE OM KIRKENS SOCIALE ANSVAR

INVITATION TIL KONFERENCE OM KIRKENS SOCIALE ANSVAR KONFERENCE INVITATION TIL KONFERENCE OM KIRKENS SOCIALE ANSVAR Kirkens Korshær i Aarhus og Diakonhøjskolen indbyder til den årlige konference om kirkens sociale ansvar - i år med temaet empati. Konferencen

Læs mere

Randers Kommune. Kan du høre mig! Ledelseskonference 2. november 2010

Randers Kommune. Kan du høre mig! Ledelseskonference 2. november 2010 Randers Kommune Kan du høre mig! Ledelseskonference 2. november 2010 Fra åbenmundede bureaukrater til primadonnaer. Årets lederkonference har temaet Kommunikation og ledelse. Temaet er valgt, fordi vi

Læs mere

Du bliver hvad du tænker SELVVÆRD SELVINDSIGT SELVTILLID SUCCES

Du bliver hvad du tænker SELVVÆRD SELVINDSIGT SELVTILLID SUCCES Du bliver hvad du tænker SELVVÆRD SELVINDSIGT SELVTILLID SUCCES Indholdsfortegnelse Forord 4 1. Selvindsigt en gave du selv skal finde! 7 2. Mentale principper for dine tanker og handlinger 10 Princippet

Læs mere

Hjernecenter Syd. En organisation med fleksible styreformer og fleksible medarbejdere. Vi gi r os altid 100 procent!

Hjernecenter Syd. En organisation med fleksible styreformer og fleksible medarbejdere. Vi gi r os altid 100 procent! Hjernecenter Syd En organisation med fleksible styreformer og fleksible medarbejdere. Vi gi r os altid 100 procent! Vi sagde farvel til det private, den dag vi valgte at gå på arbejde Hjernecenter Syd

Læs mere

Folkeuniversitetet Herning og Aarhus Efterår og vinter 2011-12. Halv pris. for medlemmer af. dansk sygeplejeråd, kreds midtjylland

Folkeuniversitetet Herning og Aarhus Efterår og vinter 2011-12. Halv pris. for medlemmer af. dansk sygeplejeråd, kreds midtjylland Folkeuniversitetet Herning og Aarhus Efterår og vinter 2011-12 dansk sygeplejeråd, kreds midtjylland Halv pris for medlemmer af Dansk Sygeplejeråd, Kreds Midtjylland www.fuau.dk Telefon 8619 0566 Kære

Læs mere

Pædagogisk Superstjerne Program

Pædagogisk Superstjerne Program Vil du være pædagogisk mindfulness pioner på din arbejdsplads - og i dit eget liv i 2013? Pædagogisk Superstjerne Program - for dig, der brænder for at gøre en forskel og ønsker et (arbejds-)liv, funderet

Læs mere

Konferencen finder sted mandag den 16. september kl. 10-16 på Syddansk Universitet, Campusvej 55, Odense

Konferencen finder sted mandag den 16. september kl. 10-16 på Syddansk Universitet, Campusvej 55, Odense Invitation til konferencen VUC deler viden 2013 VUC Videnscenters første konference VUC deler viden 2013 viser resultater og deler viden om vigtige udviklingstendenser og projekter i og omkring VUC. Konferencen

Læs mere

OM MIG: Indehaver af virksomheden Gnist samt ekstern lektor ved Aarhus Universitet DPU (Master i positiv psykologi) BA scient pol.

OM MIG: Indehaver af virksomheden Gnist samt ekstern lektor ved Aarhus Universitet DPU (Master i positiv psykologi) BA scient pol. OM MIG: Indehaver af virksomheden Gnist samt ekstern lektor ved Aarhus Universitet DPU (Master i positiv psykologi) BA scient pol. og MSc i anvendt positiv psykologi fra University of East London Erfaringer

Læs mere

invitation til Palliationskurset 2015.

invitation til Palliationskurset 2015. Thisted den 20. maj 2015 invitation til Palliationskurset 2015. Kære samarbejdspartner Det Palliative Team i Thisted fremsender hermed invitation med program og tilmeldingsblanket for Palliationskurset

Læs mere

mindfulness i skolesammenhæng. 4. oktober 2011 i Aarhus Videreuddannelse og Kompetenceudvikling

mindfulness i skolesammenhæng. 4. oktober 2011 i Aarhus Videreuddannelse og Kompetenceudvikling Videreuddannelse og Kompetenceudvikling Nærvær, opmærksomhed, mindfulness i skolesammenhæng. 4. oktober 2011 i Aarhus Kan mindfulness være med til at skabe nærvær og opmærksomhed i skolen? Kan det bruges

Læs mere

Personalepolitik VÆRDIER I NÆSTVED KOMMUNE

Personalepolitik VÆRDIER I NÆSTVED KOMMUNE Personalepolitik VÆRDIER I NÆSTVED KOMMUNE Den fælles vision Denne personalepolitik er gældende fra den 1. januar 2008. Og da en personalepolitik aldrig må blive statisk, vil den blive evalueret og revurderet

Læs mere

Hvordan kommer jeg videre med mit liv og får livskvalitet ind i min hverdag

Hvordan kommer jeg videre med mit liv og får livskvalitet ind i min hverdag Hvordan kommer jeg videre med mit liv og får livskvalitet ind i min hverdag Lørdag den 29. november 2014 Bente Juul Neuropædagog PD psyk. Certf. Coach 04-12-2014 1 VISO- specialist Det drejer sig om: -

Læs mere

RADIKALISEREDE UNGE VIDEN, INDSIGT OG REDSKABER TIL FOREBYGGELSE

RADIKALISEREDE UNGE VIDEN, INDSIGT OG REDSKABER TIL FOREBYGGELSE RADIKALISEREDE UNGE VIDEN, INDSIGT OG REDSKABER TIL FOREBYGGELSE KONFERENCE SCANDIC ROSKILDE 27.04.2015 PÆDAGOGIK & PSYKOLOGI KURSEROGKONFERENCER.DK RADIKALISEREDE UNGE VIDEN, INDSIGT OG REDSKABER TIL

Læs mere

Essens Instituttet Bevidsthed, nærvær, lederskab

Essens Instituttet Bevidsthed, nærvær, lederskab Essens Instituttet Bevidsthed, nærvær, lederskab LEDERSKABETS ESSENS LEDERSKAB MED BEVIDSTHED, EMPATI OG KANT. PERSONLIGT LEDERSKAB 0G UDVIKLING GENNEM FØLELSESMÆSSIG INTELLIGENS & SOCIAL KOMPETENCE For

Læs mere

De Sygeplejeetiske Retningslinjer Vedtaget på Dansk Sygeplejeråds kongres 20. maj 2014

De Sygeplejeetiske Retningslinjer Vedtaget på Dansk Sygeplejeråds kongres 20. maj 2014 De Sygeplejeetiske Retningslinjer Vedtaget på Dansk Sygeplejeråds kongres 20. maj 2014 INDHOLD Baggrund... 3 Grundlag... 3 Formål... 4 Sygeplejeetiske grundværdier... 5 Grundlæggende sygeplejeetiske principper...

Læs mere

En skole i særklasse

En skole i særklasse En skole i særklasse Konference 22.11.2012 TRE-FOR Park, Odense Generator foredrag, kursus og konferencer www.foredragogkonferencer.dk En skole i særklasse Verden er i forandring. Vi har vinket farvel

Læs mere

Årskursus 2009 i personlig udvikling

Årskursus 2009 i personlig udvikling Årskursus 2009 i personlig udvikling 1. modul. 5 dage uge 33 fra onsdag den 12. august til søndag den 16. august 2009 2. modul. 5 dage uge 42 fra onsdag den 14. oktober til søndag den 18. oktober 2009

Læs mere

Diagnosticerede unge

Diagnosticerede unge Diagnosticerede unge fakta, perspektiver og redskaber til undervisningen Konference Odense Congress Center, 07.05.2013 foredrag & konferencer www.foredragogkonferencer.dk Diagnosticerede unge fakta, perspektiver

Læs mere

Indledning... 19 Om store og små bogstaver i fakulteternes navne... 22

Indledning... 19 Om store og små bogstaver i fakulteternes navne... 22 Indhold Rektors forord.................... 15 De to andre 75-års jubilæumsbøger......... 17 25-års jubilæumsbogen.............. 17 50-års jubilæumsbogen.............. 17 Indledning......................

Læs mere

Mental Sundhed en udfordring for folkeoplysningen!

Mental Sundhed en udfordring for folkeoplysningen! Mental Sundhed en udfordring for folkeoplysningen! Mental sundhed er langt fra er en selvfølge og desværre synes der at være en tendens til, at flere og flere danskere får vanskeligt ved selv at sikre

Læs mere

Vingstedkurset 2013. Fællesskabende didaktikker i læringsrummet. Specialpædagogik i praksis. Vejle Center Hotel 20. 21.

Vingstedkurset 2013. Fællesskabende didaktikker i læringsrummet. Specialpædagogik i praksis. Vejle Center Hotel 20. 21. Vingstedkurset 2013 Danmarks Specialpædagogiske Forening Specialpædagogik i praksis Fællesskabende didaktikker i læringsrummet Vejle Center Hotel 20. 21. november 2013 www.specialundervisere.dk kursus@specialundervisere.dk

Læs mere

Skolelederkursus efteråret 2012

Skolelederkursus efteråret 2012 Skolelederkursus efteråret 2012 Tema: Ledelse og coaching Vi fortsætter i sporet! Sidste års lederkursus om kvalitetsudvikling, kvalitetsstyring og evaluering blev et løft til en stor del af lederne på

Læs mere

Styrker skal frem i lyset

Styrker skal frem i lyset STYRKEVÆRKSTEDET 2013-2014 Styrker skal frem i lyset Kurser og redskaber til arbejdet med styrkebaseret pædagogik og ledelse Styrkebaserede teorier omsættes til praktisk anvendelige værktøjer Styrker er

Læs mere

Konflikthåndteringværdier

Konflikthåndteringværdier Danmarks Specialpædagogiske Forening Program for Vingstedkurset 2009 Konflikthåndteringværdier i hverdagen. Vingsted, den 4. 6. november 2009 www.specialundervisere.dk kursus@specialundervisere.dk Onsdag

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin JUNI 2015 Institution HF I NØRRE NISSUM VIA UC Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold HF SAMFUNDSFAG B HANS

Læs mere

Velkommen til CSA s. årsmøde 2014 på Århus Universitet i Emdrup. Ledelse og velfærdsprofessioner. Center for Studier i Arbejdsliv

Velkommen til CSA s. årsmøde 2014 på Århus Universitet i Emdrup. Ledelse og velfærdsprofessioner. Center for Studier i Arbejdsliv Velkommen til CSA s Ledelse og velfærdsprofessioner Faglighed ved en skillevej årsmøde 2014 på Århus Universitet i Emdrup Center for Studier i Arbejdsliv inviterer til Årsmøde 2014 Torsdag d. 27. marts

Læs mere

Forslag til revision af De Sygeplejeetiske Retningslinjer. Udarbejdet af Sygeplejeetisk Råd 2013

Forslag til revision af De Sygeplejeetiske Retningslinjer. Udarbejdet af Sygeplejeetisk Råd 2013 Forslag til revision af De Sygeplejeetiske Retningslinjer Udarbejdet af Sygeplejeetisk Råd 2013 INDHOLD Baggrund... 4 Grundlag... 4 Formål... 5 Sygeplejeetiske grundværdier... 6 Grundlæggende Sygeplejeetiske

Læs mere

BUSINESS CASE: STYRKEBASERET LEDELSE

BUSINESS CASE: STYRKEBASERET LEDELSE BUSINESS CASE: STYRKEBASERET LEDELSE..og hvordan I kommer i gang Den nyeste forskning inden for organisationsudvikling og psykologi viser stærke resultater med hensyn til, hvorfor en anderledes tilgang

Læs mere

Psykisk arbejdsmiljø Fremtidens ledelsesopgave

Psykisk arbejdsmiljø Fremtidens ledelsesopgave Psykisk arbejdsmiljø Fremtidens ledelsesopgave Slutkonference for VIPS-projektet Torsdag d. 3. april 2008, kl 13-16.30 Eigtveds Pakhus Virksomheders indsats for et bedre psykisk arbejdsmiljø - Præsentation

Læs mere

Folkeuniversitetet. HERNING og aarhus. Halv pris. for medlemmer af Dansk Sygeplejeråd, Kreds Midtjylland

Folkeuniversitetet. HERNING og aarhus. Halv pris. for medlemmer af Dansk Sygeplejeråd, Kreds Midtjylland Folkeuniversitetet HERNING og aarhus efterår og vinter 2012-2013 Halv pris for medlemmer af Dansk Sygeplejeråd, Kreds Midtjylland www.fuau.dk Telefon 8619 0566 Kære DSR-medlem Få ny viden og inspiration

Læs mere

PowerPoints i verdensklasse

PowerPoints i verdensklasse PowerPoints i verdensklasse PowerPoints i verdensklasse Lær at lave effektive og inspirerende præsentationer Effektiv formidling gennem PowerPointpræsentationer De fleste kan genkende, hvordan det føles

Læs mere

LÆRE OG FORSTÅ PERFORME OG BESTÅ

LÆRE OG FORSTÅ PERFORME OG BESTÅ LÆRE OG FORSTÅ PERFORME OG BESTÅ KONFERENCE SCANDIC ODENSE 17.03.2015 PÆDAGOGIK & PSYKOLOGI WWW.KURSEROGKONFERENCER.DK LÆRE OG FORSTÅ - PERFORME OG BESTÅ De unge får tudet ørerne fulde af, at de skal komme

Læs mere

PROGRAM Konference om kronisk sygdom med fokus på lighed i sundhed. Den 18. marts 2015 Kl. 9.00-16.00 DGI-Byen, København

PROGRAM Konference om kronisk sygdom med fokus på lighed i sundhed. Den 18. marts 2015 Kl. 9.00-16.00 DGI-Byen, København PROGRAM Konference om kronisk sygdom med fokus på lighed i sundhed Den 18. marts 2015 Kl. 9.00-16.00 DGI-Byen, København PROGRAM Kl. 8.15-9.00 Registrering og morgenmad Kl. 9.00-9.15 Velkomst v. Sophie

Læs mere

Statskundskab. Studieleder: Lektor, Ph.D. Uffe Jakobsen

Statskundskab. Studieleder: Lektor, Ph.D. Uffe Jakobsen Statskundskab Studieleder: Lektor, Ph.D. Uffe Jakobsen På spørgsmålet: Hvad er "politologi"? kan der meget kort svares, at politologi er "læren om politik" eller det videnskabelige studium af politik.

Læs mere

Lær at bruge dig selv på en ny måde

Lær at bruge dig selv på en ny måde Lær at bruge dig selv på en ny måde i din professionelle arbejdsproces Denne uddannelse vil give dig professionelle værktøjer, faglig viden og personlig forankring til at bruge dig selv med større indsigt,

Læs mere

Innovativ faglighed. en introduktion til Otto Scharmers Teori U. Af Michael Breum Jakobsen, chefkonsulent

Innovativ faglighed. en introduktion til Otto Scharmers Teori U. Af Michael Breum Jakobsen, chefkonsulent Innovativ faglighed en introduktion til Otto Scharmers Teori U Af Michael Breum Jakobsen, chefkonsulent Hvad er den særlige pædagogiske faglighed man som lærer skal besidde, hvis man vil være en innovativ

Læs mere

NGO-Konsulent Formidling Ledelse af frivillige Konfliktløsning Håndtering af partnerskaber Mødeledelse

NGO-Konsulent Formidling Ledelse af frivillige Konfliktløsning Håndtering af partnerskaber Mødeledelse NGO-Konsulent Formidling Ledelse af frivillige Konfliktløsning Håndtering af partnerskaber Mødeledelse Facilitering Flow og fremdrift af arbejdsprocesser NGO ere er medlems- og frivillighedsbaserede vidensorganisationer,

Læs mere

MENTAL ROBUSTHEDSTRÆNER

MENTAL ROBUSTHEDSTRÆNER MENTAL ROBUSTHEDSTRÆNER BLIV UDDANNET MRT TRÆNER MRT Træneruddannelse for professionelle, som arbejder inden for HR, undervisning, sundhed og stressforebyggelse på arbejdspladsen. MRT TRÆNERUDDANNELSE

Læs mere

Modulbeskrivelse. Modulets struktur og opbygning ECTS-point Teoretisk Klinisk Sygepleje 1 11. VIA, Sygeplejerskeuddannelsen i Silkeborg

Modulbeskrivelse. Modulets struktur og opbygning ECTS-point Teoretisk Klinisk Sygepleje 1 11. VIA, Sygeplejerskeuddannelsen i Silkeborg Modul 6 E13 Modulbetegnelse, tema og læringsudbytte Tema: Sygepleje, kronisk syge patienter og borgere i eget hjem Modulet retter sig mod folkesygdomme, patienter/borgere med kroniske sygdomme og kliniske

Læs mere

ARVELIG TARMKRÆFT OG GENTESTNING v/ Inge Bernstein, MD, Ph.d. - HNPCC-registret, Gastroenheden, Hvidovre Hospital. Hvordan tæmmer man tarmen?

ARVELIG TARMKRÆFT OG GENTESTNING v/ Inge Bernstein, MD, Ph.d. - HNPCC-registret, Gastroenheden, Hvidovre Hospital. Hvordan tæmmer man tarmen? DEN 25. MARTS 2009 - FRA KL. 18.30 21.00 I SUNDHEDSCENTRET FOR KRÆFTRAMTE ARVELIG TARMKRÆFT OG GENTESTNING v/ Inge Bernstein, MD, Ph.d. - HNPCC-registret, Gastroenheden, Hvidovre Hospital Til den yngre

Læs mere

Fælles Mål dækker over de to vigtigste sæt af faglige tekster til skolens fag og emner

Fælles Mål dækker over de to vigtigste sæt af faglige tekster til skolens fag og emner Hvad er Fælles Mål? Fælles Mål dækker over de to vigtigste sæt af faglige tekster til skolens fag og emner De bindende fælles nationale mål i form af fagformål, centrale kundskabs- og færdighedsområder

Læs mere

"I Danmark er jeg født"

I Danmark er jeg født "I Danmark er jeg født" Myten om den fejlslagne integration Medlemskonference Foreningen Center for Ungdomsforskning d. 1. november 2010 Festsalen Danmarks Pædagogiske Universitetsskole Med denne konference

Læs mere

Etik og ledelsesfilosofi (under finanskrisen)

Etik og ledelsesfilosofi (under finanskrisen) Etik og ledelsesfilosofi (under finanskrisen) Man bliver mere sikker men mindre skråsikker Finansforbundet - November 2009 Af Civilingeniør Master fra DPU (Filosofi og ledelse) Forfatter til: Samtalebogen

Læs mere

august 2009 Sygeplejerskeuddannelsen

august 2009 Sygeplejerskeuddannelsen Pædagogiske værdier august 2009 Sygeplejerskeuddannelsen Pædagogiske værdier for Sygeplejerskeuddannelsen UCN Den pædagogiske praksis i Sygeplejerskeuddannelsen UCN tilrettelægges med udgangspunkt i fem

Læs mere

Konference. Forskernetværket om seksuelle overgreb mod børn afholder sin 5. konference den 5. og 6. september 2011 på Hindsgavl Slot, Middelfart

Konference. Forskernetværket om seksuelle overgreb mod børn afholder sin 5. konference den 5. og 6. september 2011 på Hindsgavl Slot, Middelfart Konference Forskernetværket om seksuelle overgreb mod børn afholder sin 5. konference den 5. og 6. september 2011 på Hindsgavl Slot, Middelfart Konferencen sætter fokus på, hvad der aktuelt sker i en dansk

Læs mere

Bliv MasterMentor i Motivation

Bliv MasterMentor i Motivation Er du klar til at skabe overskud, motivation og målbare resultater? Bliv MasterMentor i Motivation Praksisuddannelsen for dig, der vil gøre en forskel for mennesker! JobEdu s MasterMentor uddannelse i

Læs mere

Innovation og arbejdsmiljøledelsej

Innovation og arbejdsmiljøledelsej Innovation og arbejdsmiljøledelsej Projektleder Nanna Eriksen Århus Kommune, Magistratsafdeling Kultur og Borgerservice Center for økonomi og personale (CØP) Mobil: 51576603 Mail: Nanna.s.eriksen@gmail.com

Læs mere

Systemisk leder- og konsulentuddannelse

Systemisk leder- og konsulentuddannelse Hold 45, København, 2016-2017 I særklasse den bedste lederuddannelse i mit meget lange lederliv. Mine møder er blevet langt mere effektive, og jeg har fået skærpet mine strategiske kompetencer. (Anker

Læs mere

Mundtlighed og Retorik i Dansk ugerne 47-51

Mundtlighed og Retorik i Dansk ugerne 47-51 Mundtlighed og Retorik i Dansk ugerne 47-51 Introduktion Det mundtlige i dansk fylder meget i den daglige undervisning rundt omkring på skolerne. Eleverne bliver bedt om at tage stilling, diskutere, analysere

Læs mere

Skabende kunstterapi. Hanne Stubbe teglbjærg. a arh u S u nivers itets forlag

Skabende kunstterapi. Hanne Stubbe teglbjærg. a arh u S u nivers itets forlag Skabende kunstterapi Hanne Stubbe teglbjærg a arh u S u nivers itets forlag SKABENDE KUNSTTERAPI Hanne Stubbe Teglbjærg SKABENDE KUNSTTERAPI Aarhus Universitetsforlag a Skabende kunstterapi Forfatteren

Læs mere

Invitation til konference om kirkens sociale ansvar

Invitation til konference om kirkens sociale ansvar Workshop Invitation til konference om kirkens sociale ansvar Kirkens Korshær i Aarhus og Diakonhøjskolen indbyder til en ny, årlig konference om kirkens sociale ansvar. Konferencen henvender sig til alle

Læs mere

Lederkurser og lederarrangementer på PUC 2008/09

Lederkurser og lederarrangementer på PUC 2008/09 Kursuskatalog Lederkurser og lederarrangementer på PUC 2008/09 PUC Pædagogisk Udviklingscenter, Køge Oversigt Titel Datoer Pris Kurser Coaching af lærer- og pædagogteam v/susanne Ploug Søresen Den 18.9,

Læs mere

DEN SUNDHEDSFAGLIGE COACHUDDANNELSE UDDANNELSESORDNING

DEN SUNDHEDSFAGLIGE COACHUDDANNELSE UDDANNELSESORDNING UDDANNELSESORDNING Baggrund Udviklingen i sundhedsvæsenet og øgede krav fra patienter til informationer omkring deres sygdomsforløb stiller et større og større krav til sundhedspersonalets kommunikative

Læs mere

DET PERFEKTE LIV - EN KONFERENCE OM UNGES

DET PERFEKTE LIV - EN KONFERENCE OM UNGES DET PERFEKTE LIV - EN KONFERENCE OM UNGES FORTÆLLINGER KONFERENCE SCANDIC ODENSE 29.01.2015 KURSER & KONFERENCER KURSEROGKONFERENCER.DK DET PERFEKTE LIV - EN KONFERENCE OM UNGES FORTÆLLINGER Ungdomslivet

Læs mere

PROCESLEDER / KONSULENT

PROCESLEDER / KONSULENT PROCESLEDER / KONSULENT UDFYLDER KRAVENE DOL & DIL / 10 ECTS For tilmelding eller yderligere BLIV PROCESKONSULENT MED KANT OG TEORETISK BALLAST Bliv klædt på til udvikling, fascilitering og evaluering

Læs mere

HD 2. del Finansiel Rådgivning. En efteruddannelse indenfor bank, pension, forsikring og realkredit

HD 2. del Finansiel Rådgivning. En efteruddannelse indenfor bank, pension, forsikring og realkredit HD 2. del Finansiel Rådgivning En efteruddannelse indenfor bank, pension, forsikring og realkredit Rådgiver inden for den finansielle sektor Hvem henvender uddannelsen sig til? Medarbejdere inden for bank

Læs mere

2. ÅRSMØDE FOR CHEFER OG LEDERE I DET KOMMUNALE SOCIAL OG SUNDHEDSOMRÅDE. Hotel Kronprinds Frederik i Fredericia Den 28. og 29.

2. ÅRSMØDE FOR CHEFER OG LEDERE I DET KOMMUNALE SOCIAL OG SUNDHEDSOMRÅDE. Hotel Kronprinds Frederik i Fredericia Den 28. og 29. 2. ÅRSMØDE FOR CHEFER OG LEDERE I DET KOMMUNALE SOCIAL OG SUNDHEDSOMRÅDE Hotel Kronprinds Frederik i Fredericia Den 28. og 29. april 2014 Ledelse og udvikling af velfærdsstatens sociale platform Ingen

Læs mere

10 praktiske tips når du skal udvikle dine medarbejdere 27.09.13

10 praktiske tips når du skal udvikle dine medarbejdere 27.09.13 10 praktiske tips når du skal udvikle dine medarbejdere 27.09.13 Ny forskning viser, at mænd og kvinder er tilbøjelige til at løse problemer på vidt forskellige måder. Det er en vigtig pointe, når du som

Læs mere

RESSOURCE KONSULENTER

RESSOURCE KONSULENTER RESSOURCE KONSULENTER Projekt sundhed på arbejdsmarked Formål med projektet Projektets overordnede formål er at borgere som er sygdomsramte pga stress, angst, depression vender tilbage på arbejdsmarkedet

Læs mere

Campus Bindslevs Plads 2015 Uge 38, Læringslaboratorium 2: Demokrati

Campus Bindslevs Plads 2015 Uge 38, Læringslaboratorium 2: Demokrati Campus Bindslevs Plads 2015 Uge 38, Læringslaboratorium 2: Demokrati Uge 38 2015 Kl. 08.00-14.00 Mandag 14.09.15, Kl. 08.00-10.00 Tirsdag 15.09.15,, Onsdag 16.09.15, Læringsforløb 9 Kl. 08.15-13.30 Demokrati

Læs mere

MINDFULNESS SOM PÆDAGOGISK VÆRKTØJ

MINDFULNESS SOM PÆDAGOGISK VÆRKTØJ MINDFULNESS SOM PÆDAGOGISK VÆRKTØJ LÆR UNGE AT FINDE DEN INDRE RO KURSUSCENTER BROGAARDEN APRIL/MAJ 2014 GENERATOR KURSER OG KONFERENCER WWW.KURSEROGKONFERENCER.DK MINDFULNESS SOM PÆDAGOGISK VÆRKTØJ Lær

Læs mere

Lærer med magt og kraft

Lærer med magt og kraft PÅ JAGT EFTER DET GODE LEDERSKAB Lærer med magt og kraft Af Astrid Kilt og Jeanette Svanholm www.ledelsesrummet.dk Afklar dit ledelsesrum og påtag dig lederskabet som lærer. Sådan lyder budskabet fra to

Læs mere

Unges onlineliv og redskaber til det pædagogiske arbejde. Konference Scandic Hvidovre, 05.03.2013 Scandic Kolding, 06.03.2013. foredrag & konferencer

Unges onlineliv og redskaber til det pædagogiske arbejde. Konference Scandic Hvidovre, 05.03.2013 Scandic Kolding, 06.03.2013. foredrag & konferencer Digital trivsel Unges onlineliv og redskaber til det pædagogiske arbejde Konference Scandic Hvidovre, 05.03.2013 Scandic Kolding, 06.03.2013 foredrag & konferencer www.foredragogkonferencer.dk DIGITAL

Læs mere

Studiebeskrivelse Kognitiv Coachinguddannelse

Studiebeskrivelse Kognitiv Coachinguddannelse Studiebeskrivelse Kognitiv Coachinguddannelse Wattar Gruppen, Kognitivt Psykologcenter 2014 Side 1 af 7 WATTAR GRUPPEN... 1 KOGNITIVT PSYKOLOGCENTER... 1 1. NAVN... 3 2. INTRODUKTION... 3 2.1 UDDANNELSENS

Læs mere

MUSKELSVINDFONDEN. Lederuddannelse. - med plads til forskelle

MUSKELSVINDFONDEN. Lederuddannelse. - med plads til forskelle MUSKELSVINDFONDEN Lederuddannelse - med plads til forskelle Lederuddannelse - med plads til forskelle Udviklingen af det eksemplariske lederskab er helt afgørende for at skabe trivsel, vækst og resultater

Læs mere

Kl. 10.30-11.15 Anders Flarup - Kl. 17.00-19.15 Hans Jørgen Jensen - Kl. 08.00-09.30 Anders Flarup -

Kl. 10.30-11.15 Anders Flarup - Kl. 17.00-19.15 Hans Jørgen Jensen - Kl. 08.00-09.30 Anders Flarup - Arena Nord 1 Fredag Vagt 1 Vagt 2 Bemærkninger Kl. 11.00-14.00 Mette Lambertsen Trine Andersen Kl. 14.45-18.15 Hans Jørgen Jensen - Kl. 18.15-21.15 Mette Lambertsen Trine Andersen Lørdag Vagt 1 Vagt 2

Læs mere

Præsentationsteknik med gennemslagskraft

Præsentationsteknik med gennemslagskraft Præsentationsteknik med gennemslagskraft Præsentationsteknik med gennemslagskraft Brænd igennem, og gør indtryk på dine tilhørere Kom igennem med dit budskab At få folk med sig og skabe opbakning er en

Læs mere

Behandling af børn, unge og deres familier

Behandling af børn, unge og deres familier Behandling af børn, unge og deres familier Navlestrengen er ligesom en sikkerhedssele, så barnet ikke falder ud af moderen. Nu er der kommet et ozonhul i himmelen. Så er Guds gulv ikke længere helt tæt,

Læs mere

Åbent KRAP kursus 8 dage i Middelfart med start i december 2015

Åbent KRAP kursus 8 dage i Middelfart med start i december 2015 Åbent KRAP kursus 8 dage i Middelfart med start i december 2015 Kognitiv, Ressourcefokuseret og Anerkendende Pædagogik for fagfolk, som arbejder med udsatte børn/unge eller med mennesker med særlige behov

Læs mere

Program for dagen 10.30 11.00: Velkomst og spændende nye trends inden for lungeområdet v. Danmarks Lungeforening

Program for dagen 10.30 11.00: Velkomst og spændende nye trends inden for lungeområdet v. Danmarks Lungeforening Nye muligheder med netværk for mennesker med lungesygdomme 1 Program for dagen 10.30 11.00: Velkomst og spændende nye trends inden for lungeområdet v. Danmarks Lungeforening 11.00 11.30: Vedligeholdende

Læs mere

Digital trivsel. Unges onlineliv og redskaber til det pædagogiske arbejde. Konference Scandic Odense, 23.05.2013. www.foredragogkonferencer.

Digital trivsel. Unges onlineliv og redskaber til det pædagogiske arbejde. Konference Scandic Odense, 23.05.2013. www.foredragogkonferencer. Digital trivsel Unges onlineliv og redskaber til det pædagogiske arbejde Konference Scandic Odense, 23.05.2013 foredrag & konferencer www.foredragogkonferencer.dk DIGITAL TRIVSEL Unges onlineliv og redskaber

Læs mere

stress Tilbage på job efter en sygemelding dm.dk

stress Tilbage på job efter en sygemelding dm.dk stress Tilbage på job efter en sygemelding dm.dk 2 Stress skal løses i fællesskab Fakta Ifølge tal fra Det Nationale Forskningscenter for Arbejdsmiljø er omkring 35.000 danskere dagligt sygemeldt på grund

Læs mere

Vil du være blandt verdens bedste ledere og teamcoaches?

Vil du være blandt verdens bedste ledere og teamcoaches? Det, der ligger før os, og det, der ligger efter os, er for intet at regne mod det, der ligger inden i os. - Oliver Wendell Holmes Vil du være blandt verdens bedste ledere og teamcoaches? Så er Mindjuice

Læs mere

Styrker skal frem i lyset

Styrker skal frem i lyset STYRKEVÆRKSTEDET 2013-2014 Styrker skal frem i lyset Kurser og redskaber til arbejdet med styrkebaseret pædagogik og ledelse Styrkebaserede teorier omsættes til praktisk anvendelige værktøjer Styrker er

Læs mere

Faglig konsulent: Mickey Gjerris, lektor i bioetik og medlem af Det Etiske Råd.

Faglig konsulent: Mickey Gjerris, lektor i bioetik og medlem af Det Etiske Råd. PLANLÆGNINGSGRUPPE Arne Ørtved, Grundtvigsk Forums Folkeoplysningsudvalg. Henrik Christensen, Dansk Friskoleforening. Ole Borgå, Efterskoleforeningen. Christian Schultz, Husholdnings- og Håndarbejdsskolerne.

Læs mere

CEPOS Universitet Foråret 2006

CEPOS Universitet Foråret 2006 CEPOS Universitet Foråret 2006 Program for lørdag-søndag d. 11. og 12. februar 2006 10.00-10.30 Velkomst og præsentation 10.30-11.00 Hvorfor CEPOS Universitet? Lars Seier Christensen, CEO og stifter af

Læs mere

Lektions- og pensumbeskrivelse

Lektions- og pensumbeskrivelse Lektions- og pensumbeskrivelse Mentaltræning og personligt udviklingsforløb for hørehæmmede Understøtter og udvikler hørehæmmedes menneskelige og personlige potentiale Indhold: 1. Overordnede udbytte af

Læs mere

Bliv proceskonsulent med kant og teoretisk ballast

Bliv proceskonsulent med kant og teoretisk ballast Bliv proceskonsulent med kant og teoretisk ballast Bliv klædt på til udvikling, facilitering og evaluering af målorienterede forandringsprocesser i organisationer - samt ipad som formidlingsværktøj. Proceskonsulentuddannelsen

Læs mere

UNGES ROBUSTHED KONFERENCE TREFOR PARK ODENSE 21.10.2015 KURSEROGKONFERENCER.DK PÆDAGOGIK & PSYKOLOGI

UNGES ROBUSTHED KONFERENCE TREFOR PARK ODENSE 21.10.2015 KURSEROGKONFERENCER.DK PÆDAGOGIK & PSYKOLOGI UNGES ROBUSTHED KONFERENCE TREFOR PARK ODENSE 21.10.2015 PÆDAGOGIK & PSYKOLOGI KURSEROGKONFERENCER.DK ROBUSTE UNGE De unge i Danmark har ikke fået det nemmere. Tværtimod er deres mentale trivsel kun gået

Læs mere

revideret udgave pr. 06-08-2015 Side 1 af 5

revideret udgave pr. 06-08-2015 Side 1 af 5 Lørdag d. 8. august 2015 min. 1 O Overordnet kl. 10.30-14.00 1 Ø Økonomi O Susanne Dalmose 1 5 2 F Fastbar Ø Tove Bach Pedersen 1 3 1 T Tappe T Karin Jespersen T1 1 4 1 R Rullebar F Lone Steen F1 R3 B2

Læs mere

Modul 3 - Ledelse og medarbejdere 1: Ledelse i dynamiske relationer (5 ECTS point)

Modul 3 - Ledelse og medarbejdere 1: Ledelse i dynamiske relationer (5 ECTS point) Modul 3 - Ledelse og medarbejdere 1: Ledelse i dynamiske relationer (5 ECTS point) Studievejledning for holdstart uge 35-2011 Studievejledningen er udarbejdet i henhold til bekendtgørelse om diplomuddannelsen

Læs mere

Hjernecenter Syd. Et attraktivt fællesskab. Det skal være sjovt at være her Vi er her ikke for sjov

Hjernecenter Syd. Et attraktivt fællesskab. Det skal være sjovt at være her Vi er her ikke for sjov Hjernecenter Syd Et attraktivt fællesskab Det skal være sjovt at være her Vi er her ikke for sjov Hjernecenter Syd er en attraktiv arbejdsplads med høj trivsel og arbejdsglæde. Medarbejdere og ledelse

Læs mere

Essens Instituttet Bevidsthed, nærvær, lederskab

Essens Instituttet Bevidsthed, nærvær, lederskab Essens Instituttet Bevidsthed, nærvær, lederskab PERSONLIGT LEDERSKAB 0G UDVIKLING GENNEM FØLELSESMÆSSIG INTELLIGENS & SOCIAL KOMPETENCE Essens Instituttet Bevidsthed, nærvær, lederskab Personligt lederskab

Læs mere

Mannaz Lederuddannelse med netværk

Mannaz Lederuddannelse med netværk Mannaz Lederuddannelse med netværk Mannaz Lederuddannelse med netværk Handlingsbaseret ledelse Få et godt overblik, effektive metoder og konkrete ledelsesværktøjer This player requires a modern web browser

Læs mere

Hospice et levende hus

Hospice et levende hus 78 Klinisk Sygepleje 28. årgang Nr. 1 2014 PH.D.-PRÆSENTATION Hospice et levende hus En analyse af levet liv og omsorg på hospice som bidrag til forståelse af åndelig omsorg Vibeke Østergaard Steenfeldt

Læs mere

KURSUSKATALOG. Amerikansk Fodbold DAFF DANSK AMERIKANSK FODBOLD FORBUND

KURSUSKATALOG. Amerikansk Fodbold DAFF DANSK AMERIKANSK FODBOLD FORBUND KURSUSKATALOG Amerikansk Fodbold 2014 DAFF DANSK AMERIKANSK FODBOLD FORBUND DAFF TRÆNERUDDANNELSER TRÆNERUDDANNELSER DAFF tilbyder hvert år træneruddannelser indenfor amerikansk fodbold. Uddannelserne

Læs mere

Modul 12. Gennemgående case. Arpil 2014 Lektor Grethe E. Nielsen. Ergoterapeutuddannelsen. University College Lillebælt 1

Modul 12. Gennemgående case. Arpil 2014 Lektor Grethe E. Nielsen. Ergoterapeutuddannelsen. University College Lillebælt 1 Modul 12 Ledelsesopgaven Ergoterapeutiske ydelser den samfundsmæssige ramme Placering og organisering af ergoterapeutiske ydelser og arbejdsopgaver Muliggørelse udviklingstankegang i CMCE (evt.) Gennemgående

Læs mere

NYHEDSBREV. En fremtid med virksomheder og ansatte som også skal have hjælp men FØR krisen og katastrofen indtræffer.

NYHEDSBREV. En fremtid med virksomheder og ansatte som også skal have hjælp men FØR krisen og katastrofen indtræffer. NYHEDSBREV 22. FEBRUAR 2010 Team Consult Development HJÆLP Alle ønsker at hjælpe!! Aldrig før kan vi mindes, at så megen hjælp er blevet givet. Måske skal vi til at indstille os på en fremtid, hvor naturkatastrofer

Læs mere

Kreativitet. løfter elevernes faglighed. Af Søren Hansen & Christian Byrge, Aalborg universitet

Kreativitet. løfter elevernes faglighed. Af Søren Hansen & Christian Byrge, Aalborg universitet Kreativitet løfter elevernes faglighed Af Søren Hansen & Christian Byrge, Aalborg universitet I en ny pædagogisk model fra Aalborg universitet tilrettelægges den faglige undervisning som kreative processer.

Læs mere

Mindfulness. Temadag for sundhedspersonale. V/ Silke Rowlin. www.center for mindfulness.dk. Tlf. 21 12 12 29

Mindfulness. Temadag for sundhedspersonale. V/ Silke Rowlin. www.center for mindfulness.dk. Tlf. 21 12 12 29 Mindfulness Temadag for sundhedspersonale V/ Silke Rowlin www.center for mindfulness.dk Tlf. 21 12 12 29 Dagens program: Hvad er Mindfulness Meditation? Mindfulness stressreduktion for sundhedspersonale

Læs mere

INDEKLIMA OG SUNDHED I BOLIGER 2014. CISBO Center for Indeklima og Sundhed i Boliger. Onsdag 17. september kl. 9.00 til 16.30

INDEKLIMA OG SUNDHED I BOLIGER 2014. CISBO Center for Indeklima og Sundhed i Boliger. Onsdag 17. september kl. 9.00 til 16.30 CISBO Center for Indeklima og Sundhed i Boliger Konference for virksomheder, institutioner, organisationer og myndigheder med interesser på indeklimaområdet INDEKLIMA OG SUNDHED I BOLIGER 2014 Onsdag 17.

Læs mere