Dansk Sygeplejeråd Folkeuniversitetet i Herning og AArhus Vinter og forår Halv pris. for medlemmer af Dansk Sygeplejeråd, Kreds Midtjylland

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Dansk Sygeplejeråd Folkeuniversitetet i Herning og AArhus Vinter og forår 2011. Halv pris. for medlemmer af Dansk Sygeplejeråd, Kreds Midtjylland"

Transkript

1 Dansk Sygeplejeråd Folkeuniversitetet i Herning og AArhus Vinter og forår 2011 Halv pris for medlemmer af Dansk Sygeplejeråd, Kreds Midtjylland

2 Telefon Kære DSR-medlem Få ny viden og inspiration og bliv klogere på verden, dig selv og dit arbejde. I Dansk Sygeplejeråd, Kreds Midtjylland fortsætter vi det gode samarbejde med Folkeuniversitet i Aarhus og afdelingen i Herning, og vi er glade for at Folkeuniversitet har udvidet sine kursustilbud til gavn for medlemmerne af Dansk Sygeplejeråd. Dansk Sygeplejeråd, Kreds Midtjylland tilbyder alle sine medlemmer, at de kan tilmelde sig et udvalg af vinterens og forårets kurser til halv pris i Aarhus og Herning. Kredsen betaler halvdelen af holdprisen, og du betaler resten. Tilmeld dig på under Specialaftaler og brug aftalekoden DSR. Vi håber, mange vil benytte sig af tilbuddet rigtig god fornøjelse. Venlig hilsen Else Kayser Sådan tilmelder du dig: Tilmeld dig på under Specialaftaler, hvor du oplyser aftalekoden DSR. Efter tilmelding sendes adgangskort til din -adresse. Der er et begrænset antal pladser, som fordeles efter først til mølle -princippet. Se kort over og Handels- og Ingeniørhøjskolen i Herning under menupunktet Praktisk. 2

3 Folkeuniversitetet i Herning Ledelse i filosofisk og historisk perspektiv Der er gået mode i ledelse. Aldrig før har ledelsesbøger, ledelsesguruer, ledelsesfilosofier, ledelseskurser og ledelseskonsulenter tiltrukket så meget opmærksomhed som i dag. Denne opmærksomhed på ledelse danner grobund for øget forventning såvel som skuffelse. Denne foredragsrække inviterer til at opdage ledelse på ny. Foredragene giver historiske og filosofiske perspektiver på personaleledelse, samfundsledelse og virksomhedens samfundsrolle. Foredragsrækken giver stof til eftertanke snarere end hurtige praktiske råd. Men måske er det netop i mødet med ledelsens filosofi og historie, at nye tanker og ny inspiration opstår. Udgangspunktet er det idéhistoriske tidsskrift SLAGMARK nr. 56: Ledelse, som er inkluderet i prisen. 05/01: Ledelse og umyndiggørelse. Cand.mag. Cecilie Eriksen 12/01: Ledelse og tillid. Institutleder Anne Marie Pahuus, Filosofi og Idéhistorie, 19/01: Ingeniørstanden mellem teknokrati og teknokratisme. Lektor Michael F. Wagner, Historie, Aalborg Universitet 26/01: Virksomhedsetik som ideologi. Ph.d. Andreas Beck Holm, Handelshøjskolen, 02/02: Ledelse: Fra undertrykkelse til udtrykkelse. Postdoc Iben Krogsdal, Religionsvidenskab, 09/02: Coaching som ledelsesværktøj. Adjunkt Anne Marie Olesen, Filosofi, 16/02: Virksomhedens glemte kamp for legitimitet. Ph.d.-studerende Christian Olaf Christiansen, Idéhistorie, Tilrettelæggelse: Ph.d.-studerende Christian Olaf Christiansen, Idéhistorie, 7 onsdage kl Start 5/1 Pris 800 kr. DSR-pris 400 kr. inkl. bog (værdi 140 kr.) Den gode præsentation Kun den præsentation, som møder sin modtager i øjenhøjde, har succes. Det handler ikke alene om at have et vindende væsen eller at brænde for sin sag. For i salgstalen, undervisningen, den politiske tale eller informationsmødet er pointen den samme: Kun gennem metodisk forberedelse og indsigt i modtagers livsverden rykker præsentationen noget. Med udgangspunkt i kognitive teorier af bl.a. Andy Clark, retoriske teorier af Stephen Toulmin, Gareth Morgan og James McCroskey, i læringsteorier fra Benjamin Bloom, C. Otto Scharmer og Vygodzky samt case-interviews med landets bedste formidlere præsenterer foredragene det bedste af alle verdener. Foredragene giver det teoretiske fundament og de praktiske redskaber til at skabe gode præsentationer. Afsættet er bogen Den gode præsentation (Samfundslitteratur), som kan købes til nedsat pris til foredragene Retoriker og cand.theol. Linda Greve, Aarhus Entrepreneurship Centre 3 onsdage kl Start 12/1 Det meningsfulde liv Foredragsrækken stiller skarpt på ideen om et meningsfuldt liv. Hør om, hvordan en lang række overindividuelle forhold som filosofi, religion, litteratur, natur og sundhed er nødvendige for mening i livet hvordan det først er med disse forhold, at mennesker møder de horisonter, som et meningsfuldt liv kan udfolde sig igennem. Foredragene leverer samtidig en kritik af tidens jagt på højdepunktsoplevelser og individualistisk selvrealisering. Og foredragene viser, hvorfor denne jagt ikke kan lede os frem til mening og værdi i tilværelsen. Bogen Det meningsfulde liv (sforlag) er inkluderet i prisen. 09/03: Filosofien og det meningsfulde liv. Cand.mag. Cecilie L. Eriksen 16/03: Teologien og det meningsfulde liv. Sognepræst Birgitte G. Hjort 23/03: Lægevidenskaben og det meningsfulde liv. Cand.psyk.aut. Lise Andersen Trénel 30/03: Litteraturen og det meningsfulde liv. Ekstern lektor Anne-Marie Christensen, Filosofi, Syddansk Universitet 06/04: Naturvidenskaben og det meningsfulde liv. Forskningsassistent Hans Henrik Hjermitslev, Videnskabsstudier, onsdage kl Start 9/3 inkl. bog (værdi 198 kr.) Omsorg, integritet og etisk dømmekraft De klassiske omsorgsprofessioner som fx sygeplejen og visse pædagogiske professioner bygger på idealer som omsorg, integritet, etisk dømmekraft og den dydsetiske tradition. Foredragene belyser værdigrundlaget for omsorgsprofessionerne og diskuterer dette grundlag i forhold til bidrag af Aristoteles om dyderne, Søren Kierkegaard om hjælpekunst og K. E. Løgstrup om tillid. Afsættet er Jørgen Husteds bog Etik, moral og værdier (Forlaget Philosophia) og kopieret materiale af samme forfatter Lektor Jørgen Husted, Filosofi og Idéhistorie, Søndag 10/4 kl Pris 320 kr. DSR-pris 160 kr. Dansk sygeplejeråd Herning 3

4 Psykologi i praksis Psykologisk forskning og metode anvendes i mange sammenhænge. Mest kendt er områder som eksempelvis psykologisk diagnosticering og behandling inden for omsorgssektoren. Men psykologisk forskning anvendes også inden for forskning i blandt andet pædagogik, arbejdsliv og teknologi. Foredragsrækken præsenterer anvendelsesfelter for psykologien og inviterer til et kig ind i psykologiens mangfoldige verden. Bliv klogere på psykologiens mangfoldighed. 27/04: Sundhedspsykologi. Ph.d.-studerende Berit Kjærside Nielsen, Psykologi, 04/05: Neuropsykologi. Neuropsykolog Anders Degn Pedersen, Hammel Neurocenter 11/05: Pædagogisk psykologi. Adjunkt Frans Ørsted Andersen, DPU, 18/05: Arbejds-, organisations- og ledelsespsykologi. Cand.psych. og organisationskonsulent Lars Paludan-Müller 25/05: Design- og sikkerhedspsykologi. Cand.psych. Thomas Koester, FORCE Technology 01/06: Klinisk psykologi. Cand.psyk.aut. Tine Heede onsdage kl Start 27/4 Det personlige lederskab Verden forandrer sig i et stadigt stigende tempo, og forandringerne stiller krav om, at enhver selv må udvikle og tilpasse sig omverdenens ændrede betingelser og vilkår. Meget af den udvikling, der foregår i samfundet går så hurtigt, at de færdigheder og den viden, man var i besiddelse af for bare fem år siden, ikke længere er tilstrækkelig og tidssvarende. Der stilles med andre ord et krav om konstant faglig og personlig udvikling. Denne foredragsrække giver et indblik i personlig udvikling gennem nøglebegreber som synkronicitet, flow, følelsesmæssig intelligens, mening, biografi og gode vaner. Hensigten er at give deltageren mulighed for at forstå, hvordan en balance i arbejds- og fritidsliv kan skabes og vedligeholdes Lektor Michael Nørager og lektor Ole Friis, HIH, 4 onsdage kl Start 27/4 Alt hvad du bør vide om samfundet Vil du vide mere om, hvordan samfundet ser ud i dag, og hvordan det vil udvikle sig i fremtiden? Hør om Danmarks økonomi, velfærdssystem, retsvæsen, parlamentariske system, relationer til omverdenen og meget mere. Disse elementer vil blive perspektiveret af fortiden og ikke mindst fremtiden. Bliv præsenteret for centrale danske samfundsforskere, og bliv klædt på til at deltage i samfundsdebatten. 04/05: Danmarks moderne statshistorie. Lektor Claus Møller Jørgensen, Historie, 11/05: Danmarks parlamentariske system. Professor Palle Svensson, Statskundskab, 18/05: Økonomi. Professor Torben M. Andersen, Økonomi, 25/05: Samfundssociologi. Lektor Gitte Sommer Harrits, Statskundskab, 01/06: Dansk retsvæsen. Professor Gorm Toftegaard Nielsen, Jura, 08/06: Velfærdsstaten. Professor Jørgen Goul Andersen, Statskundskab, 15/06: Danmarks globale udfordringer. Professor Georg Sørensen, Statskundskab, onsdage kl Start 4/5 Pris 700 kr. DSR-pris 350 kr. Anerkendelse Anerkendelse er blevet et helt centralt begreb i dagens Danmark. Velfærdsprofessioner taler om tabet af anerkendelse. Anerkendende pædagogik er et hit over hele landet. Og forskning i arbejdsmiljø viser, at anerkendelse skaber glade medarbejdere og mindsker sygefravær. Vi vil alle erkendes som dem, vi er. Men hvad sker der, når vi ikke oplever den anerkendelse, vi søger? Hvorfor opstår konflikter på baggrund af manglende anerkendelse, og hvorfor jagter det moderne menneske anerkendelsen til det niveau, at det falder om af træthed? Med udgangspunkt i store sociologiske, filosofiske og litterære tænkere diskuterer foredragsrækken anerkendelsesbegrebets interessante perspek tiver og konsekvenser for det moderne menneske. 04/05: Anerkendelsesbegrebets mange betydninger. Adjunkt Anders Petersen, Sociologi, Aalborg Universitet 11/05: Selvrealisering og anerkendelse. Adjunkt Moritz Schramm, Tysk, Syddansk Universitet 18/05: Arbejdsliv og anerkendelse. Lektor Anita Mac, Kommunikation, Roskilde Universitet onsdage kl Start 4/5 Pris 320 kr. DSR-pris 160 kr. Dansk sygeplejeråd Herning 4

5 Folkeuniversitetet i Aarhus Indledningsforelæsning Den nydelsesfulde hjerne Hjernen er det anatomiske atlas mest gådefulde landskab. Vi ved forbløffende lidt om, hvordan den fungerer og hvordan den styrer de komplicerede processer, som er forudsætningen for vores følelsesliv og bevidsthed. Hjernen er ikke bare en fast, uforanderlig størrelse, men et dynamisk organ, der udvikler sig i vores sociale samspil med omgivelser og andre mennesker. De seneste landvindinger inden for hjernevidenskaben med dyb hjernestimulering og hjerneskanninger har åbnet for en ny forståelse. Med udgangspunkt i egen forskning indbyder professor Morten L. Kringelbach til en udflugt ind i hjernens labyrint og organets kulturhistorie. Han viser, hvordan forskningen i nydelse og begær kan være en nøgle til at forstå, hvordan vores hjerne er indrettet, og hvordan vores livskvalitet kan forbedres. Han fokuserer på, hvordan sanselig og social nydelse definerer vores liv, og hvordan manglen på nydelse har stor betydning for lidelser som depression og kronisk smerte. Foredraget tager afsæt i bogen Den nydelsesfulde hjerne (Gyldendal), som er inkluderet i prisen Professor Morten L. Kringelbach, University of Oxford Tirsdag 1/2 kl Søauditorierne, Wilhelm Meyers Allé, bygning 1250, auditorium 1 Pris 200 kr. DSR-pris 100 kr. inkl. bog (værdi 249 kr.) Det meningsfulde liv Foredragsrækken stiller skarpt på ideen om et meningsfuldt liv. Hør om, hvordan en lang række overindividuelle forhold som sprog, politik, teknologi, etik, natur og menneskelige fællesskaber er nødvendige for mening i livet hvordan det først er med disse forhold, at mennesker møder de horisonter, som et meningsfuldt liv kan udfolde sig igennem. Foredragene leverer samtidig en kritik af tidens jagt på højdepunktsoplevelser og individualistisk selvrealisering og viser, hvorfor denne jagt ikke kan lede os frem til mening og værdi i tilværelsen. Bogen Det meningsfulde liv (sforlag) er inkluderet i prisen. 08/03: Filosofien og det meningsfulde liv. Cand.mag. Cecilie Eriksen 15/03: Lægevidenskaben og det meningsfulde liv. Læge Lise Gormsen 22/03: Litteraturen og det meningsfulde liv. Ekstern lektor Anne-Marie Christensen, Filosofi, Syddansk Universitet 29/03: Teologien og det meningsfulde liv. Sognepræst Birgitte G. Hjort 05/04: Psykologien og det meningsfulde liv. Professor Svend Brinkmann, Psykologi, Aalborg Universitet 12/04: Naturvidenskaben og det meningsfulde liv. Ph.d. Hans Henrik Hjermitslev Tilrettelæggelse: Cand.mag. Cecilie Eriksen 6 tirsdage kl Start 8/3 Teologi, Fredrik Nielsens Vej, bygning 1441, auditorium 2 Pris 800 kr. DSR-pris 400 kr. inkl. bog (værdi 198 kr.) Humor mod krise Den anti-depressive æra er over os. Det viser sig ved, at vi patologiserer snart sagt ethvert tilløb til tristhed. Eller sagt på anden vis, så fordriver vi den lidelse, der siden antikken har været det melankolske temperaments tro følgesvend. I dag er det normen, at vi skal være opstemte, udadvendte og positive. Det høje humør bliver dermed et redskab og en ny type af høflighed, vi henviser hinanden til at bruge, når tingene bryder sammen for os: For eksempel når vi erfarer tab tab af ægtefælle, af job eller af kæreste. Det gode humør er kommet i høj kurs i det moderne velværesamfund. Det hænger sammen med, at vi er blevet mindre tålsomme over for fænomener som alenehed og sorg. Det er fænomener, som vi tidligere i historien anså for normale og private fænomener, som vi havde høflig omgang med. Kl : Melankoliens historie og om fordrivelse af sørgelige og nagende erindringer. Prodekan Claus Holm, DPU, Kl : Humoren som redskab og ny høflighed og om udvikling fra velfærd til velvære, fra nedtrykthed til depression, fra alenehed til ensomhed. Professor Lars-Henrik Schmidt, DPU, Aarhus Universitet Lørdag 9/4 kl Nobel, bygning 1481, lokale oplyses på stedet Pris 320 kr. DSR-pris 160 kr. Etik, moral og værdier Hvad er et godt liv? Mange mennesker længes efter et mere enkelt liv med bedre tid til familie, venner og fordybelse. Men trods økonomisk overflod er det gode liv svært at opnå. Livet opleves som stresset, hektisk og lider under manglede elskværdighed. Mennesket har værdier og er moralsk forpligtet, men det er langtfra indlysende, hvordan det skal forstås. Hvad er det rigtige og gode at gøre? Hvordan lever man moralsk forsvarligt? Hvilke hensyn skylder vi hinanden? Med eksempler fra dagligdagens situationer belyses de dominerende positioner inden for moralfilosofien fra antikken til i dag. Foredragene tager udgangspunkt i Jørgen Husteds bog Etik, moral og værdier (Philosophia), som er inkluderet i prisen Lektor Jørgen Husted, Filosofi, 6 mandage kl Start 31/1 Nobel, bygning 1451, lokale 120 Pris 840 kr. DSR-pris 420 kr. inkl. bog (værdi 298 kr.) Etik i sygeplejen Med udgangspunkt i danske og internationale sygeplejeetiske retningslinjer og kodeks diskuterer foredragsrækken sygeplejerskens ansvarsområder og professionelle mål samt grundværdierne omsorg, sundhed, værdighed og professionel integritet. Foredragene formulerer etiske principper for sygeplejen, stiller krav til en etisk forsvarlig praksis og fremlægger en model for professionsetisk beslutningstagning i sygeplejen. Jørgen Husteds bog Etik og værdier i socialt arbejde (Hans Reitzels Forlag) danner baggrund for foredragene Lektor Jørgen Husted, Filosofi, 6 mandage kl Start 14/3 Nobel, bygning 1451, lokale 120 5

6 Verdens store religioner Verdens religioner spiller en afgørende rolle i mange menneskers liv, og derfor ligger nøglen til forståelsen af verden i høj grad i indsigten i religioner. Hvordan startede de religiøse traditioner? Hvilken udvikling har de gennemgået? Og hvad står de for i dag? Religionerne har sat et uudsletteligt præg på historien. I disse år er de rykket hinanden nærmere end nogensinde før i dialog, men også i konfrontation. Få et indblik i fem religioners basale overbevisninger og værdier fra et historisk forankret, men nutidigt perspektiv. 15/02: Jødedom. Adjunkt Marianne Schleicher, Religionsvidenskab, 22/02: Kristendom. Lektor Else Marie Wiberg, Teologi, 01/03: Islam. Ekstern lektor John Møller Larsen, Religionsvidenskab, 08/03: Hinduisme. Lektor Marianne Qvortrup Fibiger, Religionsvidenskab, 15/03: Buddhisme. Adjunkt Jørn Borup, Religionsvidenskab, tirsdage kl Start 15/2 Teologi, Fredrik Nielsens Vej, bygning 1441, auditorium 1 Pris 500 kr. DSR-pris 250 kr. Livet efter døden Spørgsmålet om, hvad der sker med det enkelte menneske efter døden, har gennem hele historien optaget menneskene på tværs af tidsaldre og kulturer. Det har altid været et af de gådefulde spørgsmål, religionerne har skullet give svar på. Da ingen med sikkerhed ved, hvad døden indebærer, har den religiøse forestillingskraft haft frit spillerum til at skabe en rigdom af mytiske billeder om menneskenes skæbne efter døden. Disse billeder er stadig dybt fascinerende og kaster et ejendommeligt ophøjet skær tilbage over det liv, vi lever, ved at give det en ubetinget ansvars- og håbsdimension, der rækker ud over døden. Dette gælder, hvad enten religionerne forestiller sig livet efter døden i skikkelse af sjælens udødelighed i en himmelsk verden, et todimensionalt dødsrige, et paradis og helvede for frelste og fortabte, en uendelig sjælevandring frem imod forløsningen, alle illusioners ophævelse i intethedens nirvana eller som en opstandelse og dommedag, der radikalt ændrer forståelsen af livet før døden. 01/03: Hinduisme. Forfædre, reinkarnation og forløsning. Ph.d.-studerende Bjarne Wernicke Olesen, Religionsvidenskab, 08/03: Islam. Dommedag, himmel og helvede. Ph.d. Jean Butler 15/03: Jødedom. Fra dødens skyggerige til sjælens udødelighed. Videnskabelig assistent Trine Bjørnung Hasselbalch, Teologi, Københavns Universitet 22/03: Buddhisme. Fra nirvana til kosmisk paradis. Professor Olav Hammer, Religion, Syddansk Universitet 29/03: Kristendom. Livet før eller efter døden. Lektor Else Marie Wiberg Pedersen, Teologi, tirsdage kl Start 1/3 Teologi, Fredrik Nielsens Vej, bygning 1441, auditorium 3 Pris 500 kr. DSR-pris 250 kr. Alt hvad du bør vide om samfundet Vil du vide mere om, hvordan samfundet ser ud i dag, og hvordan det vil udvikle sig i fremtiden? Hør om Danmarks økonomi, velfærdssystem, parlamentariske system, retsvæsen, relationer til omverdenen og meget mere. Disse elementer vil blive set i perspektiv af fortiden og ikke mindst fremtiden. Bliv præsenteret for centrale danske samfundsforskere, og bliv klædt på til at deltage i samfundsdebatten. 28/04: Danmarks moderne statshistorie. Lektor Claus Møller Jørgensen, Historie, 05/05: Dansk retsvæsen. Professor Gorm Toftegaard Nielsen, Jura, 12/05: Velfærdsstaten. Professor Jørgen Goul Andersen, Statskundskab, 19/05: Økonomi. Professor Torben M. Andersen, Økonomi, 26/05: Danmarks parlamentariske system. Professor Palle Svensson, Statskundskab, 09/06: Samfundssociologi. Lektor Gitte Sommer Harrits, Statskundskab, 16/06: Danmarks globale udfordringer. Professor Georg Sørensen, Statskundskab, torsdage kl Start 28/4 Ingen undervisning 2/6 Teologi, Fredrik Nielsens vej, bygning 1441, auditorium 2 Pris 700 kr. DSR-pris 350 kr. Danmark og de fremmede Danmarks møde med den arabisk-muslimske verden har altid givet anledning til debat, både hvad angår den hjemlige integration og udenrigspolitikken. Denne foredragsrække åbner nye perspektiver på mødet med de fremmede : Hvem og hvad bestemmer den politiske dagsorden vedrørende flygtninge og indvandrere? Hvorfor har radikale varianter af Islam en tiltrækningskraft på muslimer i Danmark? Hvilke strategier virker bedst i forhold til integration og terrorforebyggelse? Hvordan er det at blive udsat for de-radikalisering? Hvor er frygten for de fremmede størst hos danskerne eller hos indvandrerne selv? Hvad er sammenhængen mellem religion og radikalisering? Skal Mellemøsten forstås politisk eller religiøst? Foredragene bygger på bogen Danmark og de fremmede (Academica/Hans Reitzel), som er inkluderet i prisen. 03/03: Flygtninge, indvandrere og fremmedfrygt. Hvad bestemmer den politiske dagsorden? Professor Christoffer Green-Pedersen, Statskundskab, 10/03: Religion og politik i det muslimske Mellemøsten. Adjunkt Morten Valbjørn, Statskundskab, 17/03: Forebyggelse af radikalisering. Hvorfor, hvordan og virker det? Adjunkt Lasse Lindekilde, Statskundskab, 24/03: Multikulturalisme og sekularisme. To vinkler på terrorforebyggelse og integration. Ph.d. Tina Magaard 31/03: Antijødiske holdninger i fem ikkevestlige indvandrergrupper i Danmark. Professor Peter Nannestad, Statskundskab, 07/04: Luther kontra Muhammed. Religion og radikalisering. Professor Svend Andersen, Teologi, 6

7 14/04: Den saudiske forbindelse. Islamisme, salafisme og jihadisme på nordlige bredde grader. Seniorforsker Manni Crone, Dansk Institut for Internationale Studier torsdage kl Start 3/3 Nobel, bygning 1481, auditorium 105 Pris 800 kr. DSR-pris 400 kr. inkl. bog (værdi 195 kr.) Politiske partier Senest 12. november skal der være Folketingsvalg. Få et aktuelt portræt af de politiske partier og deres ledere. På den ene side ligner partierne i dag hinanden i en sådan grad, at der er trafikprop på midten af dansk politik. På den anden side er der stadig grundlæggende forskelle mellem dem. Hør om de ideologiske forskelle, organisering og måde at vælge ledere på. Få et overblik over partiernes fødsel, udvikling og de udfordringer, de står overfor i dagens Danmark. 09/02: Venstre og Konservative 16/02: Socialdemokratiet og Socialistisk Folkeparti 23/02: Dansk Folkeparti og Det Radikale Venstre 02/03: Enhedslisten, Liberal Alliance og Kristendemokraterne Adjunkt Flemming Juul Christiansen, Statskundskab, 4 onsdage Start 9/2 Nobel, bygning 1453, lokale 229 Er det danske demokrati i krise? Internationale målinger placerer det danske demokrati i den globale top. Alligevel er vi i de senere år alvorligt begyndt at debattere, om vi oplever en krise for folkestyret. Eksperter tyer til nye begreber som stemningsdemokrati og postdemokrati for at forklare et påstået demokratisk forfald. Samtidig hævdes det, at kontraktpolitik, populisme og mediernes stigende indflydelse på den politiske dagsorden er i færd med at undergrave fundamentet for det repræsentative demokrati og forvandle vælgerne til passive politiske forbrugere. Med omdrejningspunkt i begrebet deliberativt demokrati, hvis tilhængere fremhæver betydningen af samtale, kompromis og inddragelse af borgerne i de politiske beslutningsprocesser, tages temperaturen på demokratiets tilstand i Danmark og den vestlige verden. 17/03: Dansk demokrati. Krise og fornyelse. Lektor Michael Böss, Engelsk, 24/03: Hvad lærte Magtudredningen os om dansk demokrati og holder det i dag? Professor Jørgen Goul Andersen, Statskundskab, 31/03: Eliternes demokrati. Lektor Johannes Andersen, Økonomi, Politik og Forvaltning, Aalborg Universitet 07/04: Fra folkestyre til markedsdemokrati. Professor Tim Knudsen, Statskundskab, Københavns Universitet 14/04: Demokratisk fornyelse. Lektor Mogens Herman Hansen, SAXO- Instituttet, Københavns Universitet torsdage kl Start 17/3 Nobel, bygning 1451, lokale 219 Pris 500 kr. DSR-pris 250 kr. Hjernens gåder 1½ kilo fedtvæv er placeret i kraniet på os alle, og denne masse har muliggjort, at mennesket har gået på månen, fostret mesterværker inden for filosofi, kunst, litteratur og musik og frembragt avanceret teknologi. Men hvor meget og hvad, hjernen er i stand til, er endnu uvist sikkert er det dog, at hjernen er den mest komplekse levende struktur, man kender til. Dette ene organ kontrollerer kropsaktiviteter lige fra hjerteslag og seksuelle funktioner til følelser, indlæring og hukommelse. Det er hjernen, der skaber vores tanker, drømme og fantasi. Med andre ord, er det hjernen, der gør os menneskelige. Hør om nogle af de mange fantastiske ting, forskerne ved om hjernen. 21/02: Hjernens evolutionære udvikling hos mennesket. Lektor Peter K.A. Jensen, Klinisk Institut, 28/02: Hjernen og sprog. Lektor Mikkel Wallentin, CFIN, 07/03: Hjernen og bevidstheden. Professor Albert Gjedde, Neurovidenskab og Farmakologi, Københavns Universitet 14/03: Hjernen og religion. Postdoc Uffe Schjødt, CFIN, 21/03: Hjernen og sindssygdom. Professor Raben Rosenberg, shospital 28/03: Den sociale hjerne. Postdoc Kristian Tylén, CFIN, 04/04: Den sunde hjerne om fysisk aktivitet og kost. Professor Jens Bo Nielsen, Københavns Universitet 11/04: Den lærende hjerne hjernegymnastik for alle aldre. Professor Charlotte Ringsmose, DPU, mandage kl Start 21/2 Nobel, bygning 1481, auditorium 105 Pris 800 kr. DSR-pris 400 kr. Supervision Hvordan udføres den gode supervision? Hvilke praktiske redskaber kan man ty til, så supervisionen til stadighed giver mening? Hvordan sikres et fagligt fundament for supervisionen? Få indblik i supervisionens mange facetter såvel den praktiske tilgang, som det teoretiske grundlag og bliv præsenteret for en vifte af tilgange og metoder til inspiration og fornyelse af din supervisionspraksis. Udgangspunktet er bogen Supervision i sundhedsprofessioner (Hans Reitzels Forlag). Foredragene henvender sig til alle faggrupper, hvor arbejdet med andre mennesker er i centrum, og foredragenes eksempler, der er hentet fra sundhedssektoren, kan overføres til andre professioner. 04/05: Sprogspil om følelser i supervision. Adjunkt Helle Merete Nordentoft, DPU, 11/05: Kognitiv supervision. Praktiserende psykolog, cand. pæd.psych. Annette Morsing 18/05: Supervisor som konfliktløser. Konsulent Marion Thorning, sundhedsplejerske og Master i Konfliktmægling 25/05: Kreative redskaber. Konsulent Anne Juutilainen, sygeplejerske og Master i Voksenuddannelse 01/06: Narrativ bevidning som refleksionsform. Konsulent Dorte Lund-Jacobsen, sygeplejerske, MARC, inpraxis 7

8 08/06: Gruppeprocesser i supervisionsgruppen. Ekstern lektor, ph.d. Eva Just, Uddannelse, Filosofi og Læring, VIA University College onsdage kl Start 4/5 Teologi, Fredrik Nielsens vej, bygning 1441, auditorium 2 Pris 700 kr. DSR-pris 350 kr. Fup og fakta om din sundhed Der bruges mange skattekroner på forskning i sygdomsbekæmpelse. Men hvor langt er vi nået i behandlingen af de store folkesygdomme og hvor langt kan man nå? Fem forskere stiller skarpt på fup og fakta i debatten om sygdomsbehandling og giver deres bud på, hvordan fremtidens sygdomsbe kæmpelse kan se ud. 22/02: Sukkersyge. Professor Thomas Ledet, Biokemisk patologi, 01/03: Gigt de syge led. Læge, ph.d. Ib Tønder Hansen, Århus Universitetshospital 08/03: Hjertet, hjernen og det høje blodtryk. Professor Hans Ibsen, 15/03: Kolesterol og åreforkalkning. Overlæge Mogens Lytken Larsen, Odense Universitetshospital 22/03: De skøre knogler. Overlæge Bente Langdahl, Århus Universitetshospital 29/03: Lungesygdomme. Professor Ronald Dahl, Folkesundhed, tirsdage kl Start 22/2 Nobel, bygning 1451, lokale 120 Ved livets afslutning Livets afslutning medfører ofte angst og lidelse, men kan også være forbundet med livsglæde og opmærksomhed på meningsgivende forhold i tilværelsen. I Danmark har især hospicebevægelsen brudt dødens tabu og skabt bedre betingelser for døende og deres pårørende, så de kan opleve livskvalitet og en værdig død. Den positive afslutning afhænger af både det enkelte menneske, af de personer, som tager vare på den døende, og af de rammer, samfundet tilbyder. Men også skønhed, tro og håb har betydning, som forløsere af livsmod og mening i en tilsyneladende meningsløs situation. Foredragsrækkens målgruppe er sygeplejersker, læger, præster, psykologer og andre faggrupper, der har med palliativ pleje at gøre, men alle vil kunne få udbytte af foredragenes perspektiver på livets afslutning. Bogen Ved livets afslutning (sforlag) er inkluderet i prisen. 24/02: Døden kulturhistorisk set. Professor Michael Hviid Jacobsen, Sociologi, Aalborg Universitet 03/03: Etiske dilemmaer i palliativ pleje og behandling. Lektor Jacob Birkler, University College Syddanmark 10/03: Hospicetanken. Hospicechef Kirsten Kopp, Sct. Maria Hospice Center 17/03: Det skønne en livsfornødenhed. Lektor Regner Birkelund, Folkesundhed, 24/03: Den meningsfulde død at sige livet ret farvel. Cand.mag. Cecilie Eriksen 31/03: Eutanasi eller palliativ omsorg og pleje? Overlæge Ole Hartling, Sygehus Lillebælt Tilrettelæggelse: Cecilie Eriksen i samarbejde med Støtteforeningen ved Hospice Søholm 6 torsdage kl Start 24/2 Nobel, bygning 1451, lokale 120 Pris 750 kr. DSR-pris 375 kr. inkl. bog (værdi 228 kr.) Sorgens mange udtryk Sorg er et universielt fænomen. Alle mennesker i alle kulturer kommer til at gøre erfaringer med sorg. Men hvordan sorgen gør indtryk på mennesker, og hvordan mennesker udtrykker deres sorg, varierer fra kultur til kultur og fra menneske til menneske. Foredragsrækken sætter fokus på sorgens mangfoldige indtryk og udtryk set i et psykologisk, et sansefilosofisk, et litteraturvidenskabeligt, et kunsthistorisk og et musikvidenskabeligt perspektiv. 14/02: Et psykologisk perspektiv. Ph.d.- studerende Mai-Britt Guldin, Forskningsenheden for Almen Praksis, 21/02: Et musikhistorisk perspektiv. Organist, ph.d. Eva Maria Jensen, Husumvold kirke 28/02: Et litteraturvidenskabeligt perspektiv. Professor Johan de Mylius, Litteratur, Kultur og Medier, Syddansk Universitet 07/03: Et kunsthistorisk perspektiv. Cand.mag. Mette Kyhl Nielsen 14/03: Et sansefilosofisk perspektiv. Hospitalspræst, cand.theol. Tom Andersen Kjær, Herlev Hospital mandage kl Start 14/2 Teologi, Fredrik Nielsens vej, bygning 1441, auditorium 3 Pris 500 kr. DSR-pris 250 kr. Hvad enhver bør vide om kroppen Alle kender kroppen til husbehov. Men hvem kender egentlig mere indgående til kroppens funktioner? Få indsigt i nogle af de mest grundlæggende elementer i kroppen, når foredragene går i dybden med nervesystemet og sanserne, kredsløbet, åndedrættet, fordøjelsen, fjernelse af affaldsstoffer samt kroppens reaktioner på muskelarbejde og andre belastninger. En basisviden, der angår os alle Cand.med. Ole Sonne 6 tirsdage kl Start 3/5 Nobel, bygning 1453, lokale 116 Mindfulness og arbejde Vil du gerne være bedre til at håndtere arbejdsrelateret stress, smerte og depression? Mindfulness-baseret Stress Reduktion er et veldokumenteret kursusprogram, der kan forbedre dit mentale helbred. Mindfulness betyder at være til stede i nuét på en måde, hvor man accepterer nuét som det er. Det er en færdighed, der kan trænes. Mindfulness har rødder i yoga, som en metode til at bringe sindet og sanserne under kontrol så man kan komme i kontakt med sin sande natur. Dette menes at kunne skabe større engagement og glæde. Foredraget vil være en teoretisk og praktisk introduktion til mindfulness, hvor der lægges specielt vægt på, hvordan metoderne kan anvendes i arbejdssituationer til at styrke koncentration, engagement, samarbejde og empati Psykiater Lone Overby Fjorback, mindfulnessforsker, Århus Universitetshospital Lørdag 26/2 kl Nobel, bygning 1481, lokale oplyses på stedet Pris 320 kr. DSR-pris 160 kr. 8

9 Teori U Personligt lederskab, organisationsudvikling og læreprocesser er vigtige fokuspunkter for fremtidens organisationer. Claus Otto Scharmers Teori U er den sidste nye gren på ledelsestænkningens træ, og mange har allerede fundet den frugtbar i det konkrete arbejde med udviklingen af medarbejdere og organisationer. Foredragsrækken, som er baseret på bogen Fortællinger fra U et (Dansk Psykologisk Forlag), giver indblik i Scharmers Teori U og i, hvad den kan bruges til. 09/03: Hvad er Teori U? Organisations- og ledelseskonsulent, cand.phil. Lone Belling 16/03: Kompetenceudvikling af medarbejdere. Uddannelseschef Hans Henning Nielsen, Århus Købmandsskole 23/03: Igennem U et. Billeder fra en ørkenvandring i Sinai. Proces- og ledelseskonsulent, cand.phil. Kirsten Mellor 30/03: Det personlige lederskab den indre rejse. Chefkonsulent, HD-O, Thomas Gerstrøm 06/04: Teori U. Transformationen fra det haltende industrisamfund til et bæredygtigt vidensamfund. Professor Steen Hildebrandt, Handelshøjskolen, onsdage kl Start 9/3 Teologi, Fredrik Nielsens vej, bygning 1441, auditorium 1 Ledelse i filosofisk og historisk perspektiv Der er gået mode i ledelse. Aldrig før har ledelsesbøger, ledelsesguruer, ledelsesfilosofier, ledelseskurser og ledelseskonsulenter tiltrukket så meget opmærksomhed som i dag. Det er imidlertid vigtigt at insistere på, at ledelse ikke er noget nyt. Alle samfund er karakteriseret ved, at nogen bestemmer over andre. Men det er meget forskelligt, hvordan og i hvilket omfang ledelsen, organiseringen og magten tematiseres, problematiseres og arrangeres. Foredragsrækken inviterer til at opdage ledelse på ny og giver historiske og filosofiske perspektiver på personaleledelse, samfundsledelse og virksomhedens samfundsrolle. Udgangspunktet er tidsskriftet SLAGMARK nr. 56: Ledelse, som er inkluderet i prisen. 31/01: Ledelse. Fra undertrykkelse til udtrykkelse. Postdoc Iben Krogsdal, Religionsvidenskab, 07/02: Virksomhedsetik som ideologi. Ph.d. Andreas Beck Holm, Handelshøjskolen, 14/02: Ledelse og umyndiggørelse. Cand.mag. Cecilie Eriksen 21/02: Ledelse og tillid. Institutleder Anne Marie Pahuus, Filosofi og Idéhistorie, 28/02: Virksomhedens glemte kamp for legitimitet. Ph.d.-studerende Christian Olaf Christiansen, Idéhistorie, 07/03: Coaching som ledelsesværktøj. Adjunkt Anne Marie Olesen, Filosofi, 14/03: Ingeniørstanden mellem teknokrati og teknokratisme. Lektor Michael F. Wagner, Historie, Aalborg Universitet mandage kl Start 31/1 Nobel, bygning 1481, lokale 328 Pris 800 kr. DSR-pris 400 kr. inkl. tidsskrift (værdi 140 kr.) Det nyeste om ledelse, kommunikation og innovation Hør om de nyeste teorier inden for ledelse, kommunikation og innovation. Vi har inviteret landets fremmeste formidlere og skarpeste hoveder til at fortælle om de væsentligste nye udviklingsretninger, teorier og begreber. 18/01: Ledelse. Professor Sten Hildebrandt, Handelshøjskolen, 25/01: Innovation. Professor Anders Drejer, Aalborg Universitet 01/02: Kommunikation. Professor Finn Frandsen, Handelshøjskolen, tirsdage kl Start 18/1 Matematisk Institut, Ny Munkegade, bygning 1530, auditorium E Projektledelse Står du som projektleder med ansvar for at strukturere og lede et projekt? Kan du overskue processen? Projektet vinder ind som den foretrukne arbejdsform. Men den stiller store krav til både leder og medarbejderens forståelse for organiseringen samt de muligheder og problemer, der er forbundet med at arbejde med projekter. Savner du overblik og handlekraft, og er du i tvivl om, hvad din rolle er som projektleder, kan du igennem fem foredrag blive introduceret til projektarbejdets univers. 07/02: Introduktion til projektarbejdets univers. Chefkonsulent Kurt Schurizek, Erhvervsakademi Århus 14/02: Agile metoder Scrum og Action- Learning Projekter i teori og praksis. Direktør, cand.oecon Jan Rosenmeier, Rosenmeiers Konsulenthus 21/02: Udvikling og resultater i projektarbejdet. Organisations- og ledelseskonsulent Bjarne Stark, Attractor 28/02: Systemisk projektledelse og koordineret handlekraft. Direktør, cand.oecon. Jan Rosenmeier, Rosenmeiers Konsulenthus 07/03: Teaterinspirerende projektledermetoder. Direktør Lone Thellesen, Dacapo mandage kl Start 7/2 Teologi, Fredrik Nielsens vej, bygning 1441, auditorium 1 Ledelse og innovation i det offentlige Den offentlige sektor står midt i en gigantisk forvandling. Det er en forvandling, der stiller krav til en helt ny ledelseskraft. Foredragene opstiller en række klare retningslinjer og pejlemærker for den offentlige leder, der tør tage ansvaret på sig og med vilje optræde som leder. Der stilles skarpt på de problemer og udfordringer, der møder lederen i spidsen for en fusion eller en anden større forandringsproces, og det diskuteres, hvordan man gennemfører succesfulde fusioner, hvordan man skaber en ny kultur, og hvordan man motiverer medarbejderne, så alle er med til at løse de nye op- 9

10 gaver. Endelig tages der fat i det luftige begreb innovation, så det bliver klart og brugbart. Annemette Digmann har bl.a. skrevet bøgerne Ledelse med vilje og Principper for offentlig innovation (Børsens Forlag), der danner grundlag for foredragene Afdelingschef, ph.d. Annemette Digmann, Innovation og Forskning, Region Midtjylland 3 onsdage kl Start 30/3 Nobel, bygning 1451, lokale 225 Den gode præsentation Kun den præsentation, som møder sin modtager i øjenhøjde, har succes. Men det handler ikke om at have et vindende væsen eller om at brænde for sin sag. For salgstalen, undervisningen, den politiske tale eller informationsmødet er pointen den samme: Kun gennem metodisk forberedelse og indsigt i modtagers livsverden rykker præsentationen noget. Med udgangspunkt i kognitive teorier af bl.a. Clark, retoriske teorier af Toulmin, Morgan og McCroskey, læringsteorier af Bloom, Scharmer og Vygodzky samt case-interviews med landets bedste formidlere, præsenterer foredragene det bedste af alle verdener. Få et solidt teoretisk fundament og praktiske redskaber til at skabe gode præsentationer. Afsættet er bogen Den gode præsentation (Samfundslitteratur), som kan købes til nedsat pris på holdet Udviklingskonsulent, retoriker, cand.theol. Linda Greve, Aarhus Entrepreneurship Centre 3 onsdage kl Start 27/4 Nobel, bygning 1451, lokale 120 Talens magt Tale er magt. Tænk eksempelvis på arbejdspladsen, hvor møder med kolleger, ledelse, kunder og samarbejdspartnere ofte består i mundtlige præsentationer. Her er det svært at opnå indflydelse, hvis man taler usammenhængende og ufokuseret. Langt de fleste mennesker oplever at stå i situationer, hvor det netop er gennem talen, man kan gøre sin mening gældende. For at kunne begå sig i disse situationer er det afgørende, at man kender talekunstens vigtigste principper og indsigter. Og at man ved, hvad der gør en god tale og en dårlig tale. Kun den, der forstår, hvordan man gennem talen udøver magt, har mulighed for at præge omgivelserne. Gennem en indføring i emner som den retoriske situation, argumentation, selvfremstilling, disposition og fremførelse sætter foredraget fokus på, hvilke faktorer der skal til for at blive en overbevisende taler. Udgangspunktet er bogen Talens magt (Academica), som er inkluderet i prisen Lektor Jonas Gabrielsen, Roskilde Universitet, CBIT og adjunkt Tanja Juul Christiansen, Copenhagen Business School Lørdag 9/4 kl Nobel, bygning 1481, lokale oplyses på stedet inkl. bog (værdi 248 kr.) Lederen som teamcoach Teamet vinder frem som resultatskabende organiseringsform inden for stort set alle arbejdsområder, og det kalder på nye positioner at være leder fra. Kurset præsenterer en af disse positioner; lederen som teamcoach, og ser på de redskaber, som lederen kan bringe i spil for at skabe et team, der kan levere gode og fleksible opgaveløsninger og samtidig opretholde et stort engagement og arbejdsglæde. Der stilles skarpt på de centrale fokuspunkter, der er forbundet med ledelsen af en teamorganiseret arbejdsplads, bl.a. udviklingsfaser, kommunikationsniveauer og teamledernes og teamets vigtigste færdigheder, roller og ansvarsområder. Det teoretiske afsæt er en systemisk ressourceorienteret forståelse af teams, der bygger på bl.a. Bateson, Maturana og Cooperrider Erhvervspsykolog, cand.psych. og BA Kasper Lorenzen Mandag 23/5 kl s konferencecenter, Studenternes Hus, Ndr. Ringgade 3, bygning 1420, mødelokale 1 (Fredrik Nielsens vej, bygning 1421 for parkering og indgang) Pris 1600 kr. DSR-pris 800 kr. inkl. materialer og forplejning Maks. 16 deltagere Styrkebaseret ledelse og arbejdsglæde Arbejdsglæde er uløseligt forbundet med evnen til at skabe et arbejdsmiljø, hvor både gode resultater og trivsel værdsættes på arbejdspladsen. Lederens evne til at pleje medarbejderens primære styrker samtidig med, at der fokuseres på organisering, der fremmer samarbejde og gode sociale relationer, bliver således en central ledelseskompetence. En styrkebaseret tilgang til ledelsesopgaven betyder, at man ikke blot tager udgangspunkt i, at medarbejderen er organisationens største aktiv, men dertil fokuserer på, at medarbejderens primære styrker er organisationens største aktiv. Det kan medføre en højnelse af kvalitet i grundydelsen samtidig med en større trivsel og arbejdsglæde blandt medarbejderne. Kurset præsenterer det videnskabsteoretiske grundlag for styrkebaseret ledelse og organisationsudvikling. Særligt fokuseres der på Buckinghams empiriske forskning, der teoretisk trækker på Bateson og på den senere Positive Psycology repræsenteret ved Seligmann Erhvervspsykolog, cand.psych. Kasper Lorenzen Tirsdag 7/6 kl s konferencecenter, Studenternes Hus, Ndr. Ringgade 3, bygning 1420, mødelokale 1 (Fredrik Nielsens vej, bygning 1421 for parkering og indgang) Pris 1600 kr. DSR-pris 800 kr. inkl. materialer og forplejning Maks. 16 deltagere 10

11 Folkeuniversitetet i Herning Handels- og Ingeniørhøjskolen i Herning Birk Centerpark Herning Midtjysk motorvej Højskolevej Industrivej Nord Carl Henning Pedersen og Else Alfelts Museum Silkeborgvej Industrivej Syd Carl Henning Pedersen og Else Alfelts Museum, Birk Centerpark Herning Birk Centerpark Handels- og Ingeniørhøjskolen i Herning Se kort til højre Kløvervej Folkeuniversitetet i Aarhus Uldjydevej Se adresser på kortet nedenfor Herningmotorvejen Forskerparken Paludan-Müllers Vej Æstetiske Fag Gustav Wieds Vej 1580 Kasernescenen Ærøgade Langelandsgade Ny Munkegade Vest re Ringgade 5 Biologi Statsbiblioteket Kemi Karl Verners Vej Med. Biokemi Matematik 1530 Kaserneboulevarden Niels Jensens Vej Fysik og Astronomi 1 Ole Worms Allé Biologi Statskundskab Molekylærbiologi 1130 Biologi1220 C. F. Møllers Allé Steno Museet Stakladen Vict or Albecks Vej 1120 Geologi Langelandsgade Antikmusee t Kollegier Danmarks Pæd. Universitet Biofysik Fysiologi Aula Fredrik Nielsens Vej Jura Wilhelm Meyers Allé Sygeplejerskehøjskolen Husholdning Zoologi Natu rhistorisk Museum Anatomi Geologi Tåsingegade Teologi Samfundsmedicin Bart holins Allé 1441 Økonomi 4 Kollegier Tandlægeskolen Kollegiekontor Vennelyst Boulevard 1325 Bartholin - bygningen Søauditorierne Victor Albeck- Bygningen Randersvej / Nordre Ringgade Nørrebrogade Jens Chr. Skous Vej Trøjborgvej Nobelparken Nobelparken, Jens Chr. Skous Vej, bygning 1451*, 1453*, 1455 og 1481 (Psykologi) (*indgang 1452) Teologi, Fredrik Nielsens Vej, bygning 1441 Nordre Ringgade, Bygning Indgang ved nordøsthjørnet Bartholins Allé, Bygning 1324 Matematisk Institut, Ny Munkegade, bygning 1530 Søauditoriet, Wilhelm Meyers Allé, bygning 1250 Høegh-Guldbergs Gade Kollegium Pressens Uddannelsescenter 11

FÅ NY VIDEN OG INSPIRATION PÅ UNIVERSITETET FOR ALLE TILMELD DIG 1 HOLD PÅ FOLKEUNIVERSITETET MED 75% RABAT

FÅ NY VIDEN OG INSPIRATION PÅ UNIVERSITETET FOR ALLE TILMELD DIG 1 HOLD PÅ FOLKEUNIVERSITETET MED 75% RABAT FÅ NY VIDEN OG INSIRATION Å UNIVERSITETET FOR ALLE TILMELD DIG 1 HOLD Å FOLKEUNIVERSITETET MED 75% RABAT MEDARBEJDERTILBUD FORÅR 2015 REGION MIDTJYLLAND KÆRE MEDARBEJDERE I REGION MIDTJYLLAND Region Midtjylland

Læs mere

Få ny viden og inspiration. Tilmeld dig 1 hold på Folkeuniversitetet med 75 % rabat. Folkeuniversitetet

Få ny viden og inspiration. Tilmeld dig 1 hold på Folkeuniversitetet med 75 % rabat. Folkeuniversitetet Folkeuniversitetet Få ny viden og inspiration Tilmeld dig 1 hold på Folkeuniversitetet med 75 % rabat Medarbejdertilbud efterår 2015 for ansatte ved Region Midtjylland Kære medarbejdere i Region Midtjylland

Læs mere

program Halv pris! Dansk Sygeplejeråd for medlemmer af Dansk Sygeplejeråd, Kreds Syddanmark Efterår 2012

program Halv pris! Dansk Sygeplejeråd for medlemmer af Dansk Sygeplejeråd, Kreds Syddanmark Efterår 2012 program Halv pris! for medlemmer af Dansk Sygeplejeråd, Kreds Syddanmark Dansk Sygeplejeråd Efterår 2012 Folkeuniversiteterne i Esbjerg, Kolding og Odense Kære DSR-medlem Få ny viden og inspiration og

Læs mere

dm.dk fyraftensmøder, karriereworkshop, karriereworkshop, netværk, karriererådgivning, arbejdsmarkedskendskab,

dm.dk fyraftensmøder, karriereworkshop, karriereworkshop, netværk, karriererådgivning, arbejdsmarkedskendskab, fyraftensmøder, karriereworkshop, karrieresparring, netværk, karriererådgivning, kompetenceafklaring, arbejdsmarkedskendskab, netværk, job søgning, ansøgningstjek, cv-tjek, jobsamtalen, forhandling, karrieremål,

Læs mere

Anerkendende toner i arbejdsmiljøet. Værdsættende samtale som en vej til bedre psykisk arbejdsmiljø. anerkendende toner i arbejdsmiljøet 1

Anerkendende toner i arbejdsmiljøet. Værdsættende samtale som en vej til bedre psykisk arbejdsmiljø. anerkendende toner i arbejdsmiljøet 1 Anerkendende toner i arbejdsmiljøet Værdsættende samtale som en vej til bedre psykisk arbejdsmiljø anerkendende toner i arbejdsmiljøet 1 Indhold 3 Slå tonen an 4 Værdsættende samtale giver bedre arbejdsmiljø

Læs mere

KURSER Uddannelsespuljen Efterår 2013

KURSER Uddannelsespuljen Efterår 2013 KURSER Uddannelsespuljen Efterår 2013 Velkommen til en ny kursussæson! I dette katalog finder du Center for frivilligt socialt arbejdes åbne kurser og øvrige tilbud for efteråret 2013. Aktiviteterne er

Læs mere

PRAKTISKE OPLYSNINGER

PRAKTISKE OPLYSNINGER PRAKTISKE OPLYSNINGER ALLE kan deltage på Folkeuniversitetet og der stilles ingen krav om forkundskaber, eksaminer eller uddannelse Sekretariat Vi har sekretariat på Syddansk Universitet (SDU), Niels Bohrs

Læs mere

DSR-aftale - Esbjerg

DSR-aftale - Esbjerg DSR-aftale - Esbjerg Historie og åbningsforelæsning... 2 SOCIAL MOBILITET...2 Kommunikation og organisation... 2 COACHING (1)... 2 COACHING (2)... 3 COACHING (3)... 4 DET DANSKE SPROG ER MODERSMÅLET I

Læs mere

Kurser. Uddannelsespuljen Efterår 2010. Albanigade 54 E, 1. sal 5000 Odense C Telefon: 66 14 60 61 e-mail: info@frivillighed.dk www.frivillighed.

Kurser. Uddannelsespuljen Efterår 2010. Albanigade 54 E, 1. sal 5000 Odense C Telefon: 66 14 60 61 e-mail: info@frivillighed.dk www.frivillighed. Kurser Uddannelsespuljen Efterår 2010 Albanigade 54 E, 1. sal 5000 Odense C Telefon: 66 14 60 61 e-mail: info@frivillighed.dk www.frivillighed.dk Uddannelsespuljen Velkommen til en ny kursussæson! I dette

Læs mere

Mindfulness i Det Postmoderne Samfund

Mindfulness i Det Postmoderne Samfund Projektrapport udarbejdet af: 42130 Mette Dybvad 50941 Trine Hjorth Bonde 51129 Cecile Nielsen 51157 Camilla Kitt Jensen BA Projekt F2013 Mindfulness i Det Postmoderne Samfund Vejleder: Janni Hermansen

Læs mere

UDDANNELSE MAGASIN FOR OFFENTLIG OG PRIVAT LEDELSE I VIDENSSAMFUNDET

UDDANNELSE MAGASIN FOR OFFENTLIG OG PRIVAT LEDELSE I VIDENSSAMFUNDET www.ledelseoguddannelse.dk UDDANNELSE MAGASIN FOR OFFENTLIG OG PRIVAT LEDELSE I VIDENSSAMFUNDET Nr. 2 Maj 2009 7. årgang ISSN Nr. 1604-4134 LÆS INDE I BLADET Lederuddannelser der virker i virkeligheden

Læs mere

ASTE R ISK NR. 59 SEPTEMBER 2011 INSTITUT FOR UDDANNELSE OG PÆDAGOGIK (DPU) ARTS, AARHUS UNIVERSITET

ASTE R ISK NR. 59 SEPTEMBER 2011 INSTITUT FOR UDDANNELSE OG PÆDAGOGIK (DPU) ARTS, AARHUS UNIVERSITET ASTE R ISK NR. 59 SEPTEMBER 2011 INSTITUT FOR UDDANNELSE OG PÆDAGOGIK (DPU) ARTS, AARHUS UNIVERSITET TEMA: Innovation SKAL VI LEVE AF INNOVATION, ELLER ER DET KEJSERENS NYE KLÆDER? Fremtidens skole Er

Læs mere

LEDELSE I SUNDHEDSVÆSENET

LEDELSE I SUNDHEDSVÆSENET LEDELSE I SUNDHEDSVÆSENET 1 MARTS 2015 10 TEMA: SKAL DE HA PISK ELLER GULEROD Nye tider for medarbejdermotivation 32 ÆLDREPLEJEN RYKKER Apps, brugertest og faglighed på plejehjemmene 40 BLIVER FLERE MÆND

Læs mere

DET PÆDAGOGISKE ARBEJDE MED MINDFULNESS

DET PÆDAGOGISKE ARBEJDE MED MINDFULNESS DET PÆDAGOGISKE ARBEJDE MED MINDFULNESS MED HENBLIK PÅ AT STYRKE BØRNEHAVEBARNETS SELVVÆRD OG IDENTITETSDANNELSE BACHELOR PROJEKT JUNI 2013 EKSTERN PRØVE VIA UNIVERSITY COLLEGE, PÆDAGOGUDDANNELSEN JYDSK

Læs mere

Offentlig. Kunsten at lande ét fly ad gangen. Mindfulness i ledelse modefænomen eller mirakelmiddel? Eksekvering i hverdagens hvirvelvind:

Offentlig. Kunsten at lande ét fly ad gangen. Mindfulness i ledelse modefænomen eller mirakelmiddel? Eksekvering i hverdagens hvirvelvind: Offentlig Ledelse04 Udgivet i samarbejde mellem HK Kommunal Socialpædagogerne Dansk Socialrådgiverforening 13 Eksekvering i hverdagens hvirvelvind: Kunsten at lande ét fly ad gangen Side 9 Det grænseløse

Læs mere

Ukritisk. på personlig udvikling. Selvrefleksion. er en nødvendighed. For- og bagsider af. selv-teknologi

Ukritisk. på personlig udvikling. Selvrefleksion. er en nødvendighed. For- og bagsider af. selv-teknologi Offentlig Ledelse 01 U d g i v e t i s a m a r b e j d e m e l l e m H K / Ko m m u n a l S o c i a l p æ da g o g e r n e Da n s k S o c i a l r å d g i v e r f o r e n i n g 10 Ukritisk fokus på personlig

Læs mere

Få tilsendt kataloget gratis skriv til info@dpf.dk

Få tilsendt kataloget gratis skriv til info@dpf.dk organisation 2013 KATALOG KONTAKT Dansk Psykologisk Forlag Knabrostræde 3, 1. sal 1210 København K Tlf. 4546 0050 Info@dpf.dk www.dpf.dk FORLAgETS åbningstider Mandag-torsdag 8.30-16.00 Fredag 8.30-15.00

Læs mere

Få tilsendt kataloget gratis skriv til info@dpf.dk

Få tilsendt kataloget gratis skriv til info@dpf.dk psykologi 2013 KATALOG KONTAKT Dansk Psykologisk Forlag Knabrostræde 3, 1. sal 1210 København K Tlf. 4546 0050 Info@dpf.dk www.dpf.dk FORLAgETS åbningstider Mandag-torsdag 8.30-16.00 Fredag 8.30-15.00

Læs mere

VEJE TIL RESSOURCE- DANMARK - et mere socialt og økonomisk bæredygtigt velfærdssamfund

VEJE TIL RESSOURCE- DANMARK - et mere socialt og økonomisk bæredygtigt velfærdssamfund VEJE TIL RESSOURCE- DANMARK - et mere socialt og økonomisk bæredygtigt velfærdssamfund Interview VEJE TIL RESSOURCEDANMARK - et mere socialt og økonomisk bæredygtigt velfærdssamfund VEJE TIL RESSOURCEDANMARK

Læs mere

KEMPLER INSTITUTTET THE KEMPLER INSTITUTE

KEMPLER INSTITUTTET THE KEMPLER INSTITUTE KEMPLER INSTITUTTET THE KEMPLER INSTITUTE TO BE IN RELATIONS Vi har en mission! I en tid med stort fokus på effektivitet og faglige kompetencer er networking blevet et begreb, som næsten alle taler om

Læs mere

BLIK FOR RESSOURCER. teori- og metodehæfte. Ressourcesyn: fokus på styrker frem for mangler

BLIK FOR RESSOURCER. teori- og metodehæfte. Ressourcesyn: fokus på styrker frem for mangler BLIK FOR RESSOURCER teori- og metodehæfte Ressourcesyn: fokus på styrker frem for mangler læsevejledning Hæftet indgår i hæfteserien blik for ressourcer blik for ressourcer inspiration til lærere i 0.-6.

Læs mere

Offentlig. Niveauet skal være højt. Hvorfor sidde i bilkø? Guide: Hold indbakken ren Side 12

Offentlig. Niveauet skal være højt. Hvorfor sidde i bilkø? Guide: Hold indbakken ren Side 12 Offentlig Ledelse01 Udgivet i samarbejde mellem HK/Kommunal Socialpædagogerne Dansk Socialrådgiverforening 12 Niveauet skal være højt Det har altid været Helle Christoffersens kæphest som leder. Hvad er

Læs mere

Hvidbog Ledelse i øjenhøjde mellemlederen i centrum. Hvidbog. centrum

Hvidbog Ledelse i øjenhøjde mellemlederen i centrum. Hvidbog. centrum Hvidbog Ledelse i øjenhøjde mellemlederen i centrum Hvidbog Ledelse i øjenhøjde mellemlederen i centrum 2 INDHOLDSFORTEGNELSE TÆNKETANK, REFERENCEGRUPPE OG SEKRETARIAT... 3 FORORD... 4 1. HVIDBOGENS FORMÅL

Læs mere

Kapitel 4. Samtalernes teoretiske bagland - systemteorien

Kapitel 4. Samtalernes teoretiske bagland - systemteorien Kapitel 4. Samtalernes teoretiske bagland - systemteorien Af Carsten Hornstrup og Jacob Storch Man kan betragte arbejdet med udviklingen af organisationer ud fra et tankerum eller et teoretisk rum og ud

Læs mere

DSR-aftale Kolding. Åbningsforelæsning... 2. Filosofi, religion og teologi... 2. Historie og samfund... 3

DSR-aftale Kolding. Åbningsforelæsning... 2. Filosofi, religion og teologi... 2. Historie og samfund... 3 DSR-aftale Kolding Åbningsforelæsning... 2 FOLK OG FRIHED - TID TIL 2 STORE TÆNKEPAUSER...2 Filosofi, religion og teologi... 2 TRÆTHED, KEDSOMHED OG LANGSOMHED...2 Historie og samfund... 3 NETVÆRKSSAMFUNDET

Læs mere

BEDSTEMOR, VI MÅ EKSPORTERE DIG

BEDSTEMOR, VI MÅ EKSPORTERE DIG LEDELSE I SUNDHEDSVÆSENET 3 SEPTEMBER 2013 HAR DU STYR PÅ DE FRIVILLIGE? Tema om ledelse af de ulønnede medarbejdere 10 FRA BILER TIL PATIENTER Lean rykker ind i psykiatrien 30 BEDSTEMOR, VI MÅ EKSPORTERE

Læs mere

Offentlig. Netværk baner vejen. Ledere i 17 kommuner løfter nu i flok i Danmarks største miljønetværk. Læs mere side 17

Offentlig. Netværk baner vejen. Ledere i 17 kommuner løfter nu i flok i Danmarks største miljønetværk. Læs mere side 17 Offentlig Ledelse03 Udgivet i samarbejde mellem HK/Kommunal Socialpædagogerne Dansk Socialrådgiverforening 11 Hanne og Anita i grønt makkerskab: Netværk baner vejen Ledere i 17 kommuner løfter nu i flok

Læs mere

Hvad er mariologi? Jakob Munck

Hvad er mariologi? Jakob Munck Hvad er mariologi? Jakob Munck - 2 - HVAD ER MARIOLOGI? *** INDLEDNING... - 4 - *** HVAD ER MARIOLOGI?... - 6 - *** MARIA OG DE STORE RELIGIONER... - 15 - *** HVIS MARIA VAR STATSMINISTER!... - 21 - ***

Læs mere

Tillid har været på den offentlige dagsorden i nogle år. Men rykker det? Der er både medvind og barrierer, siger de 300 ledere, vi har spurgt.

Tillid har været på den offentlige dagsorden i nogle år. Men rykker det? Der er både medvind og barrierer, siger de 300 ledere, vi har spurgt. Tema om tillidsbaseret ledelse Offentlig Ledelse01 15 Udgivet i samarbejde mellem HK Kommunal Socialpædagogerne Dansk Socialrådgiverforening Tillid 2.0 Tillid har været på den offentlige dagsorden i nogle

Læs mere

Mindfulness i arbejdslivet

Mindfulness i arbejdslivet FORTROLIGT Mindfulness i arbejdslivet Anja Bruun Kristensen, Katja Rosenfeld og Louise Kofoed Stampel Arbejdslivsstudier efterår 2011 5. semester Vejleder: Janne Gleerup Roskilde Universitet 20. december

Læs mere