Hjernecenter Syd. En organisation med fleksible styreformer og fleksible medarbejdere. Vi gi r os altid 100 procent!

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Hjernecenter Syd. En organisation med fleksible styreformer og fleksible medarbejdere. Vi gi r os altid 100 procent!"

Transkript

1 Hjernecenter Syd En organisation med fleksible styreformer og fleksible medarbejdere. Vi gi r os altid 100 procent! Vi sagde farvel til det private, den dag vi valgte at gå på arbejde

2 Hjernecenter Syd Hjernecenter Syd rummer mange dygtige og engagerede medarbejdere. De har valgt Hjernecenter Syd som deres arbejdsplads. Dette sætter vi stor pris på og medarbejdernes personlige, faglige og relationelle kompetencer, er afgørende for kvaliteten i forhold til centerets kerneopgave. Hjernecenter Syds fælles referenceramme: Centerets arbejde og samarbejde, er funderet i neuropædagogikken og i 3 grundlæggende tilgange - Systemisk tænkning, Anerkendende og Værdsættende samarbejde og Narrativ praksis. Alle medarbejdere er medskabende, til at skabe konstruktive og meningsfulde relationer og foretrukne fortællinger. At fokusere på det der fungerer godt og i fællesskab deltage aktivt i at forme organisationens ønskede fremtid. Systemisk tilgang Grundantagelser Narrativ praksis Anerkendende og værdsættende samarbejde Om borgeren: Alle har en drøm om det gode liv og høj livskvalitet Alle uanset alder vil helst klare sig selv og tage ansvar for eget liv Ingen ønsker at blive afhængige af andre, før det er absolut nødvendigt. Om opgaven: Vi møder borgeren med: hvad vil du gerne kunne? Vi har fokus på at styrke og bevare borgerens ressourcer og borgerens ønske om at klare sig længst muligt uden hjælp. Vi løser opgaven sammen med borgeren Om os selv: Vi er til for borgeren vi udfordrer, støtter og aktiverer Vi tænker dynamisk vi handler proaktivt Vi vil forandre - vi kan gøre en forskel.

3 Hjernecenter Syds kerneopgave: At muliggøre mestring af eget liv for borgere tilknyttet Hjernecenter Syd. Rehabilitering: Hjernecenter syd arbejder rehabiliterende på et højt fagligt niveau, i relation til alle borgere tilknyttet centeret. Målet for den enkelte borger er at opnå så højt et funktionsniveau som muligt og centerets defineret kerneopgave er at muliggøre mestring af eget liv. Neuropædagogik En tværfaglig disciplin. I Hjernecenter syd arbejdes neuropædagogisk. Fundamentet for neuropædagogik er et samspil mellem: Viden om hjernens opbygning, udvikling og funktion. Viden om mulighederne i hjernens plasticitet og kompleksitet. Viden om pædagogik og læreprocesser Neuropsykologi og kognitiv psykologi. Praksiserfaringer. Det neuropædagogiske, udgangspunkt er: Neuropsykologi. Den aktuelle borgeres skade, omfang, placering og neuropsykologisk symptomer. eks. vågenhed, perception, kognition, motorik, hukommelse, følelsesliv, kommunikation og adfærd. Den neuropædagogiske tilgang er en individuel disciplin og afhænger bl.a. af borgerens: Tidligere erfaringer. Den præmorbide hjerne og livet før den erhvervet hjerneskade. Skadens lokalisation og omfang. Fysiske og neurologiske symptomer. Den aktuelle mestringsevne. Læringsstrategier. Kognitiv profil. Personlighed/temperament.

4 Hjernecenter Syds mission: Hjernecenter Syd driver og udvikler centeret med borgerne i centrum og som aktive aktører og eksperter i eget liv. Borgere tilknyttet centeret føler sig set, lyttet og mødt, af anerkendende, værdsættende og begejstrede medarbejdere. Centerets højt specialiserede vidensniveau, den tværfaglige og tværsektorielle koordineret tilgang, er central i mødet med borgeren. I det neuropædagogiske arbejde, er alle borgere maksimal deltagende i eget liv. Der ydes fysisk, personlig og socialtræning, med udvikling og fremme af den enkeltes kompetencer, sundhed, selvstændighed og livsglæde. Den enkelte borgers ressourcer, begrænsninger og mål er rettesnor, for tilrettelæggelse af de individuelle rehabiliteringsplaner. Centerets faglige platform består af en tæt kobling ml. teori og praksis. Den bygger på en høj grad af professionalisme med klare, italesatte og velbeskrevne værdier, der lægger vægt på den enkelte leder, medarbejder og borgers motivation, pligt og personlige ansvarsfølelse i relation til at leve værdierne i praksis. Hjernecenter Syds Vision: Nytænkende kompetent og effektiv Hjernecenter Syd er en proaktiv, sund og dialogbaseret organisation, hvor nytænkning, målrettethed, effektivitet og arbejdsglæde går hånd i hånd. Medarbejdere og ledere sikre optimale ydelser og arbejder aktivt for at borgere og omverden oplever os som et specialiseret rehabiliteringscenter, der leverer relevant service på et højt fagligt niveau. Hjernecenter Syd sikrer optimal ressourcestyring og ressourceudnyttelse. Innovation, fremsynethed og kompetenceudvikling er en forudsætning for vækst i fagligheden og udvikling af organisationen.

5 Hjernecenter Syds målsætning: Hjernecenter Syd er kendt i Danmark for den høje faglige kvalitet i rehabiliteringsarbejdet, den værdibaseret og innovative kultur og den mest attraktive arbejdsplads. Hjernecenter Syd bidrager borgere og samfund, med at sætte den faglige dagsorden indenfor rehabilitering af borgere med hjerneskader. Hjernecenter Syd tiltrækker de dygtigste og mest engagerede medarbejdere og ledere indenfor social og sundhedsområdet. Hjernecenter Syd anbefales af interne og eksterne samarbejdsparter, på grund af den høje kvalitet i relation til kerneydelsen, suppleret med en høj grad af seriøsitet, glæde og humor. Det skabende og hele menneske: I samarbejdet arbejdes ud fra tanken om det skabende og hele menneske. Vi tror at centerets målgruppe samt medarbejdere og ledere har behov for - og udbytte af at forholde sig til tre grundvilkår - eksistens, relationer og vækst. Eksistens: Hvordan skabes vilkår der bringer glæde og sundhed i hverdagen og gør den enkelte mest robust. Relationer: Hvordan skaber vi meningsfulde relationer. Indbyrdes på det personlige, faglige og sociale plan og i organisationen set i relation til vores omverden. Vækst: Hvordan finder vi udviklingsmuligheder og skaber grundlag for vækst både på det personlige, faglige, samarbejdsmæssige og organisatoriske plan.

6 Proaktivitet: Vi er optaget af den proaktive cirkel i vores arbejde for at bibeholde fokus på kerneopgaven og på det vi individuelt og sammen kan påvirke i hverdagen. Det jeg INGEN indflydelse har på! Det jeg KAN øve indflydelse på! Det jeg HAR indflydelse på! Hjernecenter Syds fælles værdier i relation til borgere og i samarbejdet Værdien faglighed: Med borgeren i centrum er der fokus på at skabe eksistensvilkår der bringer glæde og gør den enkelte mest muligt psykisk og fysisk robust. Vi sikrer udvikling, innovation og sammenhængskraft i rehabiliteringen via kompetente tværfaglige medarbejdere der motiverer borgerne til at udnytte deres ressourcer og muligheder optimalt. Borgerens aktive medvirken og selvbestemmelsesret er omdrejningspunktet i de ydelser, vi leverer. Der er overensstemmelse mellem opgaver, kompetencer og ressourcer. Borgere, pårørende og samarbejdsparter kan regne med den kvalitet vi levere.

7 Værdien ordentlighed: Ordentlighed, da tillid, værdighed, respekt og samarbejde er en forudsætning for professionalisme og skaber de bedste vilkår for borgere og samarbejdsparter. Værdien mangfoldighed: Vi prioriterer en mangfoldighed af medarbejderprofiler der udnytter deres potentiale, som forudsætning for at skabe høj kvalitet i arbejdet med borgerne og i samarbejdet. Et bredt sammensat medarbejderteam med et alsidigt spektrum af perspektiver formår at skabe flotte resultater. De fremmer et innovativt miljø og er i konstant bevægelse i forhold til samfundsudviklingens strømninger. Værdien stolthed: Stolthed fortæller om kvalitet og arbejdsglæde. Borgere, pårørende, og samarbejdsparters tilfredshed, er en påskønnelse af vores arbejde. Vi er stolte af vores fælles referenceramme neuropædagogikken, der udvikler borgerne til at møde fremtidens udfordringer. Klare mål, fællesskabsfølelse, glæde og begejstring er afgørende for at udvikle, kommunikere og styre en fascinerende fortælling om Hjernecenter Syd. For os er det vigtigt at være stolte Det fortjener vores borgere og samarbejdsparter. Medarbejdere, ledelse og borgere har igennem løbende dialog i 2011 og 2012, formuleret det fælles grundlag. Dialogen har taget udgangspunkt i forvaltningen Sundhed & Omsorg s defineret grundantagelser, mål, mission og vision. Vores personlige og faglige kompetencer er omdrejningspunktet i arbejdet.

8 For yderligere oplysninger: Ønskes yderligere oplysninger, er du velkommen til at kontakte Centerleder Dorthe Friedrichsen tlf eller mail Endvidere henvises til centerets hjemmeside: Hjernecenter Syd: Hjernecenter Syd Mads Clausensvej Tinglev Tlf

Bostøtteteamet Hjernecenter Syd

Bostøtteteamet Hjernecenter Syd Bostøtteteamet Hjernecenter Syd Bostøtte for borgere med erhvervet hjerneskade. Bostøtte for unge med psykosociale vanskeligheder. Vi omstiller os ud fra efterspørgsel. Bostøtteteamet i Hjernecenter Syd.

Læs mere

God ledelse i Psykiatrien Region H

God ledelse i Psykiatrien Region H God ledelse i Psykiatrien Region H Forord Psykiatrien i Region H er en stor virksomhed, hvor 5.300 engagerede medarbejdere hver dag stræber efter at indfri en fælles ambition om at være førende i forskning

Læs mere

Perspektiver på ledelse

Perspektiver på ledelse L Y N G B Y - TA A R B Æ K K O M M U N E Perspektiver på ledelse Ledelsesgrundlag for Lyngby-Taarbæk Kommune God ledelse gør forskellen Ledelse er et fag, og som alle andre fag skal ledelse, læres, udvikles

Læs mere

Slagelse Kommunes Personalepolitik

Slagelse Kommunes Personalepolitik Slagelse Kommunes Personalepolitik Side 2 Slagelse Kommunes Personalepolitik Forord Slagelse Kommune er en organisation, der med afsæt i værdigrundlaget, har fokus på at skabe attraktive arbejdspladser

Læs mere

FAGLIGHED ANSVAR RESPEKT UDVIKLING

FAGLIGHED ANSVAR RESPEKT UDVIKLING Psykiatri FAGLIGHED ANSVAR RESPEKT UDVIKLING Med mennesket i centrum - Fire værdier, der skal drive vores arbejde i Region Hovedstadens Psykiatri Kære medarbejder og ledere Her er vores nye værdigrundlag,

Læs mere

Ledelsesgrundlag Center for Akut- og Opsøgende Indsatser

Ledelsesgrundlag Center for Akut- og Opsøgende Indsatser Ledelsesgrundlag Center for Akut- og Opsøgende Indsatser 14 Hvorfor et ledelsesgrundlag? Center for Akut- og Opsøgende Indsatser består af flere forskellige afdelinger, som opererer under forskellige paragraffer

Læs mere

Strategier i Børn og Unge

Strategier i Børn og Unge Strategier i Børn og Unge Børn og Unge arbejder med strategier for at give ramme og retning, fordi vi tror på, at de bedste løsninger på hverdagens udfordringer bliver fundet, ved at ledere og medarbejdere

Læs mere

Lærings- og Trivselspolitik 2021

Lærings- og Trivselspolitik 2021 Lærings- og Trivselspolitik 2021 Indhold Indledning... 3 Læring... 5 Trivsel... 7 Samspil.... 9 Rammer for læring, trivsel og samspil... 11 2 Lærings- og trivselspolitik 2021 Indledning Vi ser læring og

Læs mere

Kompetencekoncept. Hospitalsenhed Midt

Kompetencekoncept. Hospitalsenhed Midt Kompetencekoncept Hospitalsenhed Midt - med hjerne, hjerte og vilje Hospitalsenhed Midt Administrationen HR INDHOLDSFORTEGNELSE Indledning...4 Del 1: Fælles ramme og fælles sprog for kompetenceudvikling.6

Læs mere

Børn og Unge. De 9 strategier

Børn og Unge. De 9 strategier Børn og Unge Børn og Unge De 9 strategier Århus Kommune Senest revideret februar 2010 Børn og Unge DE NI STRATEGIER Børn og Unge har opstillet ni strategier, der tilsammen skal sikre, at vi arbejder målrettet

Læs mere

Vi vil være bedre Skolepolitik 2014-2017

Vi vil være bedre Skolepolitik 2014-2017 Vi vil være bedre Skolepolitik 2014-2017 Indhold Vi vil være bedre Læring i fokus Læring, motivation og trivsel Hoved og hænder Hjertet med Form og fornyelse Viden og samarbejde Fordi verden venter 3 6

Læs mere

Koncern Personalepolitik

Koncern Personalepolitik Koncern Personalepolitik Personalepolitik med omtanke Et menneske er skabt ej for sig selv alene. Sådan lyder de allerførste ord i den første udgave af den avis, der 2. januar 1767 blev begyndelsen til

Læs mere

Aalborg Kommunes Fælles Ledelsesgrundlag Januar 2009

Aalborg Kommunes Fælles Ledelsesgrundlag Januar 2009 Aalborg Kommunes Fælles Ledelsesgrundlag Januar 2009 2 Aalborg Kommunes Fælles Ledelsesgrundlag Kære leder i Aalborg Kommune Der skrives og tales meget om nutidige og fremtidige krav til god ledelse. Samfundsudviklingen

Læs mere

God ledelse i Haderslev Kommune

God ledelse i Haderslev Kommune God ledelse i Haderslev Kommune God ledelse i Haderslev Kommune God ledelse i Haderslev Kommune handler om at sikre en attraktiv arbejdsplads. En arbejdsplads, som nu og i fremtiden, giver den enkelte

Læs mere

POLITIETS OG ANKLAGEMYNDIGHEDENS STRATEGI 2011-15

POLITIETS OG ANKLAGEMYNDIGHEDENS STRATEGI 2011-15 POLITIETS OG ANKLAGEMYNDIGHEDENS STRATEGI 2011-15 1 INDHOLD EN FÆLLES RETNING FORORD: EN FÆLLES RETNING... side 3 UDFORDRINGER... side 4 FORANDRINGER... side 6 POLITIET OG ANKLAGEMYNDIGHEDENS STRATEGI:

Læs mere

God ledelse i Solrød Kommune

God ledelse i Solrød Kommune SOLRØD KOMMUNE DIREKTIONEN God ledelse i Solrød Kommune Sådan leder vi i Solrød Kommune Marts 2014 Indledning God ledelse er en forudsætning for at skabe attraktive og effektive arbejdspladser - og god

Læs mere

Det Nordfynske Ledelsesgrundlag

Det Nordfynske Ledelsesgrundlag Det Nordfynske Ledelsesgrundlag Ledelsesgrundlag for Nordfyns Kommune Derfor et ledelsesgrundlag Nordfyns Kommune er en politisk ledet organisation i udvikling. Internt i form af nye innovative arbejdsformer,

Læs mere

Aalborg Kommunes HR-strategi

Aalborg Kommunes HR-strategi Aalborg Kommunes HR-strategi HR-strategien er en strategi, der fortæller, hvordan vi i Aalborg Kommune har fokus på udvikling og innovation gennem medarbejderudvikling, lederudvikling og udvikling af kommunens

Læs mere

LFS visioner for den pædagogiske faglighed

LFS visioner for den pædagogiske faglighed 1 LFS visioner for den pædagogiske faglighed Visioner for den pædagogiske faglighed udgør et fælles afsæt for LFS medlemmer samt foreningens ansatte og tillidsvalgte. Det danner baggrund for at navigere

Læs mere

Delpolitik for Dagtilbud i Vejle Kommune. Det er for børn. Trivsel og læring i de vigtigste år

Delpolitik for Dagtilbud i Vejle Kommune. Det er for børn. Trivsel og læring i de vigtigste år Delpolitik for Dagtilbud i Vejle Kommune Det er for børn Trivsel og læring i de vigtigste år Forord Det er for børn trivsel og læring i de vigtigste år er Vejle Kommunes delpolitik for dagtilbudsområdet

Læs mere

Skolens politikker skal imødekomme skolens mission og vision, afspejle værdigrundlaget samt give mulighed for, at der kan sættes spor hver dag.

Skolens politikker skal imødekomme skolens mission og vision, afspejle værdigrundlaget samt give mulighed for, at der kan sættes spor hver dag. Skolens politikker Indhold Uddannelsespolitik o Pædagogisk og didaktisk fundament o Læringsmiljø Sundhedspolitik Personalepolitik o Politik for trivsel o Politik for kompetenceudvikling o Politik for ansættelse

Læs mere

Direktionens Strategi 2012-2014

Direktionens Strategi 2012-2014 Direktionens Strategi 2012-2014 2. udgave September 2012 Direktionens Strategi 2012-2014 1. Baggrund for Direktionens Strategi 2012-2014 Direktionen i Aabenraa Kommune ønsker at arbejde strategisk, og

Læs mere

Beredskabsstyrelsens Personalepolitik

Beredskabsstyrelsens Personalepolitik Beredskabsstyrelsens Personalepolitik Udgivet af: Beredskabsstyrelsen Datavej 16 3460 Birkerød Telefon 45 90 60 00 Email: brs@brs.dk www.brs.dk 2 Beredskabsstyrelsens Personalepolitik 3 Forord Velkommen

Læs mere

HR-strategi 2011 2014

HR-strategi 2011 2014 HR-strategi 2011 2014 Forord...3 Indledning...3 Målgrupper...3 Hvordan arbejder Fødevarestyrelsen med HR...4 Værdiskabende HR...4 Innovativ HR...4 Effektiv HR...4 Indsats 2011-2014...6 Hvad skal Fødevarestyrelsen

Læs mere

LÆRING DER SÆTTER SPOR

LÆRING DER SÆTTER SPOR LÆRING DER SÆTTER SPOR Faglighed Relationer Bevægelse Kreativitet - Initiativ Min drømmeskole - tegnet af Viktor, 3.A. VISION FOR SKOLEN PÅ NYELANDSVEJ LÆRING DER SÆTTER SPOR Vi er stolte af den kvalitet

Læs mere

Hvordan børn og unge-politikken er blevet til?

Hvordan børn og unge-politikken er blevet til? Hvordan børn og unge-politikken er blevet til? Århus Kommune præsenterer UDGIVET AF: Århus Kommune Børn og Unge UDGIVET: December 2008 LAYOUT: U28 FOTO: Hartmann Schmidt Fotografi TRYK: Århus Kommunes

Læs mere

Ledelse når det er bedst. Ledelsesgrundlag for Glostrup Kommune

Ledelse når det er bedst. Ledelsesgrundlag for Glostrup Kommune Ledelse når det er bedst Ledelsesgrundlag for Glostrup Kommune INTRODUKTION hvad er et ledelsesgrundlag? Fælles principper for god ledelse Som ledere i Glostrup Kommune er vores fornemste opgave at bidrage

Læs mere

Dansk Cøliaki Forening. Strategi 2020. Større, stærkere, bedre vi vil så meget mere!

Dansk Cøliaki Forening. Strategi 2020. Større, stærkere, bedre vi vil så meget mere! Dansk Cøliaki Forening Strategi 2020 Større, stærkere, bedre vi vil så meget mere! STØRRE, STÆRKERE & BEDRE VI VIL SÅ MEGET MERE! Baggrund De sidste par år er der sket rigtig meget i Dansk Cøliaki Forening

Læs mere

1. Overordnede og bærende principper for personale- og ledelsespolitikken i Beredskabsstyrelsen

1. Overordnede og bærende principper for personale- og ledelsespolitikken i Beredskabsstyrelsen 1. Overordnede og bærende principper for personale- og ledelsespolitikken i Beredskabsstyrelsen "Det er spændende at være ansat i Beredskabsstyrelsen" Denne målsætning er udgangspunktet for personale-

Læs mere

Praktikstedsbeskrivelse

Praktikstedsbeskrivelse Praktikstedsbeskrivelse Ifølge Bekendtgørelse om uddannelsen til professionsbachelor som pædagog skal praktikstedet udarbejde en praktikstedsbeskrivelse med virkning fra 1. august 2007. Skabelon til praktikstedsbeskrivelse

Læs mere