Litteraturliste til forsknings- og studieveje til de to temaer dels mænds sundhed og sygdom, og dels maskulinitet.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Litteraturliste til forsknings- og studieveje til de to temaer dels mænds sundhed og sygdom, og dels maskulinitet."

Transkript

1 Litteraturliste til forsknings- og studieveje til de to temaer dels mænds sundhed og sygdom, og dels maskulinitet. Addis, M. E. & Mahalik, J. R.: Men, masculinity, and the context of help seeking. I American Pscychologist, 58(1), pp.5-14, Addis, M. E., Mahalik, J. R. & Mansfield A. K: Why Won t He Go to the Doctor: The Psychology of men s Help Seeking. I International Journal of Men s Health. Vol.1. no.2., pp , Agger N.P.: Psykologisk behandling ved somatisk sygdom. Komiteen for Sundhedsoplysning og Dansk Psykologforening, Andersen J. & Larsen J. E.: Køn, fattigdom og empowerment, pp i Dansk Sociologi nr.3, Arkin, W. & Dobrofsky L.: Military socialisation and masculinity. I Journal of Social Issues, 34,1 pp Steen Baagøe Nielsen: Mænd i kvindefag. I Jagten på den mandlige omsorgskompetence, pp , Roskilde Universitets Center, Barrett, F. J.: Hegemonic Masculinity: The US Navy. I The Masculinities Reader, red.: Stephen M. Whitehead & Frank J. Barret, 2001, Polity Press. Beauvoir, Simone de: Det andet køn, 1965, bind I-III, Gyldendal (franske udgave 1949). Bech, H.: Leisure Pursuits: Studies in Modernity, Masculinity, Homosexuality and Late Modernity. A Survey of Some Results. Sociologisk Rapportserie, nr. 3, 1999 Bittman, M.: Juggling Time: How Australian Families Use their Time. Canberra, Australien,

2 Bittman, M. & Lovejoy F.: Domestic power: negotiating an unequal division of labour within a framework of equality. I Australian and New Zeeland Journal of Family Issues. Nr. 12, pp Blaxter, M.: The cause of disease: women talking. I Social science and Medicine, nr. 17 (2), 1983, pp Blaxter, M.: Health and Lifestyles. Routledge, London, Bonde, H.: Mandighed og sport, Odense Universitets Forlag, 1991, Odense Bonde H.: Det tavse køn skal have mæle. I Nordens män en skiftende skare. Nord, Boorse C: Health as a Theoretical Concept. I Philosophy of Science, vol. 44, , Boorse C: A Rebuttal on Health. I What Is Disease? red. J. M. Humber & R. F. Almeder, 1997, pp Borchorst A. & Dahlerup D.: Ligestillingspolitik som diskurs og praksis, Samfundslitteratur, 2003, pp Bourdieu P.: Den maskuline dominans, Tiderne Skifter, 1999, (Fransk udgave 1998). Bowlby, J.: Attachment and Loss: Vol. 1 Attachment. Basic Books, Nev York, 1969 & Attachment and Loss: Vol. 2 Seperation: Anxiety and Anger. Basic Books, Nev York, Calnan M. og Johnson B.: Health, health risks and inequalities: an explanatory study of women s perceptions, p.57. I Sociology of Health and Illness, nr. 7 (1) pp Carneiro I.G., Knudsen L.B.: Fertillity and family surveys in countries in the ECE region, UN, Castagnetta, L. et al.: A role for sex steroids in autoimmune diseases: a working hypothesis and supporting data. I Ann N Y Acad Sci 2002; 966: Chitnis S. et al.: The role of X-chromosome inactivation in female predisposition to autoimmunity. I Arthritis Res 2000; 2(5):

3 Christensen, K.: Hvorfor ældes vi forskelligt? Gyldendal, Christensen K., Kristiansen M., Hagen-Larsen H., Skytthe A., Bathum L., Jeune B., Andersen-Ranberg K., Vaupel J. W., Ørstavik K. H.: X-linked genetic factors regulate hematopoietic stem-cell kinetics in females. I Blood 2000;95: Christiansen P. M., Møller B. & Togeby L.: Den Danske Elite, 2001, København: Hans Reitzels Forlag. Chodorow, N.: The Reproduction of Mothering: Pschoanalysis and the Sociology of Gender. University of Carlifornia Press. Berkeley, Cohen, L., Ardoen, R. C. & Sewpersad, K. S.: Type A behavior pattern as a risk factor after mycocardial infarction: a review. I Psychology and Health 12: , Connell R. W.: Masculinities, Polity Press, Connell R. W.: The Men and the boys, Allan & Unwin, Sydney, Cornwell J.: Hard Earned Lives. Tavistock, London, 1984, p.139. Courtney W. H.: Constructions of masculinity and their influence on men s well-being: a theory of gender and health, pp I Social Science & Medicine, vol. 50, nr.10, Courtney W. H.: Better to Die than Cry? A Longitudinal and Constructionist Study of Masculinity and the Health Risk Behaviour of Young American Men, Ph.d.-dissertation, Crawford D.: A Comparative Study of young and midlife men s perceptions of a dominant model of masculinity. PhD thesis. University of Western Sydney Folketinget: Danmarks Riges Grundlov. Schultz Information, Danmarks Statistik: Statistikbanken.dk. Statistikbanken indeholder i detaljeret form officiel statistik, som beskriver det danske samfund. Data opdateres løbende. Danmarks Statistik: Indkomster,

4 Danmarks Statistik: Statistiske efterretninger, 2001, nr.23. Danmarks Statistik: 50-års oversigten, Danmarks Statistik: Nyt fra Danmarks Statistik, nr.268, 21. juni 2001 Dødelighed og erhverv Danmarks Statistik: Statistiske Efterretninger, Arbejdsmarked, 2002, nr.17 Danmarks Statistik: Statistisk tiårsoversigt, Danmarks Statistik: Statistisk årbog, Elsass, P: Sundhedspsykologi. Gyldendal, 1999 (1992). Detels, R. et al.: Oxford textbook of public health. Vol Oxford Medical Publications, 1997, Oxford. Elverdam, B.: Fra tradition til institution - muslimske invandrerkvinders møde med dansk hospital og praksislæge. Århus Universitetsforlag. Århus, Fagot, B. I.: The influence of sex of child on parental reactions to toddler children. I Child Development nr. 49 pp , Ford, J. S.: Living with a history of heart attack: a human science investigation. I Journal Advanced Nursing 14, , Freud, S.: Some physical consequences of the anatomical distinction between sexes. I The Complete Psychological Works: Standard Editions (Vol. 18) red. J. Strachey, London, 1925, Friedman, M & Rosenman, R. H: Type A behavior and your heart. 1974, Knopf, New York. Fryer D.: Employment deprivation and personal agency during unemployment. I Soc Behav nr. 48, pp , Gilmore D. D.: Manhood in the making Cultural Concepts of Masculinity, Yale University Press, New Haven & London, Harrison J.: Warning: the male sex role may be dangerous to your health. I Journal of Social Issues vol. 34, no. 1, pp

5 Harrisons, Chins og Ficarrotto: Warning: Masculinity may be dangerous to your health. I Mens Lives, red. M. Kimmel & M. Messner, 1992 (1989), MacMillan Publishing Company, New York pp Hearn, J.: Men in the Public Eye: The Construction and Deconstruction of Public Men and Public Patriarchies, New York, Routledge, Helgeson, V. S.: The role of masculinity in coronary heart disease. PhD-afhandling. University of Denver. Denver Helgeson V. S.: Masculinity, Men s Roles, and Coronary Heart Disease. Pp i Men s Health and Illness, Donald Sabo & Frederick Gordon (redaktører) 1995, Sage Publications, Carlifornia, USA. Herdt, G.: Guardians of the Flutes: Idioms of Masculinity, McGraw-Hill, New York, Herzfeld, M.: The Poetics of Manhood: Contest and Identity in a Cretan Mountain Village, Princeton University Press, Holter, Ø. G.: Menn, Oslo, Holter, Ø. G.: Family theory reconsidered. I Labour of love: Beyond the Self-Evidence of Everyday Life, red. T. Borchgrevink & Ø. G. Holter, Avebury, Aldershot, Holter Ø. G.: Gender, Patriarchy and Capitalism, Oslo International Journal of Men s Health, Volume 1, number 1, January Harriman, USA, ISSN: Jacobsen B., Jørgensen S. D. og Jørgensen S. E.: Kræft og eksistens om at leve med kræft. Dansk Psykologisk Forlag, Jensen U. J.: Sygdomsbegreber i praksis, 1983, Munksgaard, København. Johnson, J. L. & Morse, J. M.: Regaining control: the process of adjustment after myocardial infrakt. I Heart and Lung 19(2), pp , Jørgensen S. E.: Mænd med kræft - en interviewundersøgelse, 1999, Kræftens Bekæmpelse. Kimmel M.: Manhood in America, Free Press, 1996, New York 140

6 Kraemer S.: The fragile Man. BMJ 2000; 321: Laing R. D.: The Self and Others, London. Tavistock Publications, Langlois, J. H & A. C. Downs: Mothers, fathers, and peers as socialisation agents of sex-typed play behaviors in young children. I Child Development nr. 51 pp , Lee C. & Owens G.: The Psychology of Men s Health, Open University Press, Philidelphia, USA, Levy R.: Tahitians: Mind and Experience in the Society Island. Chicago University Press, Chicago, Levy, S. M.: The experience of undergoing a heart attack: the construction of a new reality. I Journal of Phenomenological Pscychology 12, pp , Ligestillingsrådet: Årsberetning, Locker D.: Symptoms and Illness: The Cognitive Organisation of Disorder. Tacistock, London, Madsen S. A., Lind, D. og H. Munck.: Fædres tilknytning til spædbørn, Hans Reitzels Forlag, København, Meillier L.: Sundhedsoplysning og foranding. Mænd, oplysning og forandring af sundhedsvaner. Århus Universitet, Mellemgaard, S.: Kroppens natur - Sundhedsoplysning og naturidealer i 250 år. København, Museum Tusculanums Forlag, Meryn S. & Jadad A. R.: The Future of men and their health. I British Medical Journal 2001;323; Messerschmidt, J.: Masculinities and crime, Maryland, Messner, M.: Masculinities and athletic careers, pp I Gender and Society nr. 3, Mullen K.: A Healthy Balance Galsweigian men taltking about health, tabacco and alcohol, 1993, Avebury. 141

7 Nardi, B.: Review of Peggy Reeves Sandy s Female Power and Male Dominance, i Sex Roles 8(11), p Peterson B: Kønnet en vigtig parameter inden for lægevidenskaben. I Ugeskrift for Læger, 155 pp Pill R. & Stott N. C. H.:Concepts of illness causation and responsibility: some preliminary data from a sample of working class mothers. I Social science and Medicine, 1982, nr. 16, 1982, pp Pollard, T.: Sex, gender and cardio-vascular disease. I: Sex, Gender and Health. Redigeret af T. Pollard & S. Brin Hyatt. Cambridge University Press, Cambridge. Prieur, A.: Iscenesættelser av kjønn. Transvestitter og macho-menn i Mexico by,pax forlag, Oslo, Prochaska, J. O. & C. C. DiClemente: Transtheoretical therapy toward a more integrative model of change. Psychotherapy: Theory, Research and Practice, 19(3), , Prochaska, J. O., Norcross, J.C. & C. C. DiClemente: Changing for Good. New York, NY: William Morrow, Rheingold, H. F. & K. V. Cook: The content of boys and girls rooms as and index of parents behaviour. I Child Development nr. 46 pp , Roscoe, W.: Changing ones: Third and fourth genders in Native North America. New York Rosenman, R.H., Friedman, M, Brand, R. J., Jenkins, C. D., Straus, R. & Wrum, M.: Coronary heart disease in the western Collaborative Group Study: Final follow-up experience of 8-1/2 years. I Journal of the American medical association, 233, pp , Rosenstock, I. M. Strecher, V.J. & M. H. Becker: Social learning theory and health belief model. I Health Educ Quart 1988; 15, pp Sampath, N.: `Crabs in a Bucket : Reforming Male Identities in Trinidad, pp I The Masculinities Reader, red. Af S. M. Whitehead & F. J. Barrett, Polity Press, Shearer A.: Disability: Whose Handicap? Basil Blackwell, London,

8 Simonsen S. S.: Sundhedens filosofi. Klinisk videnskabsteori med særligt fokus på sundhedsvidenskabens metodeproblematik. Forlaget Klim, Århus, 2000 & Simonsen S. S.: Klinisk videnskabsteori - Grundkategorier i en disciplin mellem sundhed og sandhed. Kapitel 12 i: Filosofi. Etik. Videnskabsteori. Red. M. Bjerrum & K. L. Kristiansen. Akademisk Forlag, København, Simonsen S. S.: Den kvalitative sundhedsvidenskabs basis i det positivt målelige. Kapitel 13 i: Filosofi. Etik. Videnskabsteori. Red. M. Bjerrum & K. L. Kristiansen. Akademisk Forlag, København, Simonsen S. S.: Tre positivistiske traditioner inden for sundhedsvidenskaben. Kapitel 14 i: Filosofi. Etik. Videnskabsteori. Red. M. Bjerrum & K. L. Kristiansen. Akademisk Forlag, København, Simonsen S. S.: Den kvalitative sundhedsvidenskab - mellem konformisme og radikalitet. Kapitel 15 i: Filosofi. Etik. Videnskabsteori. Red. M. Bjerrum & K. L. Kristiansen. Akademisk Forlag, København, Simonsen S. S.: Mod en økologisk videnskabsteori. Kapitel 16 i: Filosofi. Etik. Videnskabsteori. Red. M. Bjerrum & K. L. Kristiansen. Akademisk Forlag, København, Simonsen S. S. & Lindø A.: An Ecolinguistic Reading of a Scientific Text on Psychoneuroimmunology. I: Alwinn Fill, Hermine Penz & Wilhelm Trampe, red.: Colourful Green Ideas, Peter Lang AG Europäischer Verlag der Wissenscahften, Berlin, 2002: Sapolsky, R.: The Trouble with Testosterone, Forlaget Simon and Schuster, New York, Stillion J.: Premature Death Among Males. Pp i Men s Health and Illness, Donald Sabo & Frederick Gordon (redaktører), 1995, Sage Publications, Carlifornia, USA Strathern, M.: The Achivement of sex: paradoxes in Hagen gender-thinking, pp I The Yearbook of Symbolic Anthropology, red. E. Schwimmer, London, Strickland B. R.: Sex-related differences in health and illness. I Psychology of Women Quaterly, 12, pp

9 Turner, B. S.: The body and society. 1996, 1997(1984). Sage Publications, London UNICEF: Proposals To Curb Ongoing Social Crises In Eastern Europe. Internet publikation, 20 apr Waldron, I.: Trends in gender differences in mortality: relationships to changing gender differences in behaviour and other causal factors. I Gender Inequalities in Health, redigeret af Ellen Annendale og Kate Hunt, Open University Press, Waldron, I.: Why do women live longer than men? I Journal of Human Stress. 1976, nr. 2, pp Waldron, I.: Contributions of Changig Gender Differences in Behavior and Social Roles to Changing Gender Differences in Mortality. Pp i Men s Health and Illness, Donald Sabo & Frederick Gordon (red.), 1995, Sage Publications, Carlifornia, USA. Wallace J. E.: Gender Differences in beliefs of why women live longer than men. Psychological Reports. Nr. 79, Wallston, K. A. &.B.S.Wallston: Health locus of control scales. In H. Lefcourt (Ed.). Research with the locus of control construct: Vol.1 (pp ). New York. NY: Academic Press, A. K. White: Men Making sense of their chest pain. PhDafhandling, University of Manchester, Wood, K. & R. Jewkes: Violence, rape, and sexual Coercion: Everdyday Love in a South African Township, pp I The Masculinities Reader, red. Af S. M. Whitehead & F. J. Barrett, Polity Press, Woods M.: Killing them Softly Social Determinants in Men s Health. Paper, Vale de Almeide, M.: Gender, masculinity and power in southern Portuga. Ipp nr. 5, 2 af Social Anthropology, Ølgod J.: Breve fra mænd med kræft, 1999, Kæftens Bekæmpelse. 144

Forsknings- og studieveje til klinikere og. behandlere der vil arbejde videre med

Forsknings- og studieveje til klinikere og. behandlere der vil arbejde videre med Forsknings- og studieveje til klinikere og behandlere der vil arbejde videre med maskulinitet Introduktion Hvis man som kliniker er interesseret i, at arbejde videre med temaet maskulinitet, kan man finde

Læs mere

Forsknings- og studieveje til klinikere og. behandlere der vil arbejde videre med mænds

Forsknings- og studieveje til klinikere og. behandlere der vil arbejde videre med mænds Forsknings- og studieveje til klinikere og behandlere der vil arbejde videre med mænds sundhed og sygdom Indledning Hvis man som kliniker, behandler eller studerende er interesseret i, at arbejde videre

Læs mere

Metoder i sprogpsykologiske undersøgelser

Metoder i sprogpsykologiske undersøgelser 1 Schutz, Alfred: Common sense og videnskabelig tolkning af menneskelig handling 1 Kilde: Hverdagslivets Sociologi Hans Reitzel, 2005 ISBN: 8741224272 2 Bryman, Alan: The nature and process of social research

Læs mere

Kultur- og samfundsteori for tværkulturelle og regionale studier. Bind 2

Kultur- og samfundsteori for tværkulturelle og regionale studier. Bind 2 1 Mauss, Marcel: "Af: Gaven: Gaveudvekslingens form og logik i akaiske samfund" 1 Kilde: Gaven: Gaveudvekslingens form og logik i akaiske samfund Spektrum, 2000 ISBN: 8777631803 2 Lévi-Strauss, Claude:

Læs mere

Kultur- og samfundsteori for tværkulturelle og regionale studier, bind 2

Kultur- og samfundsteori for tværkulturelle og regionale studier, bind 2 1 Bourdieu, Pierre: Marriage Strategies as Strategies of Social Reproduction 1 Kilde: Family and Society - Selections from the Annales, economies, sociétés, civilisations The Johns Hopkins Up, 1976 ISBN:

Læs mere

Arbejds- og Organisationspsykologi Læseplan

Arbejds- og Organisationspsykologi Læseplan Syddansk Universitet Master of Public Management Forårssemesteret 2008 Arbejds- og Organisationspsykologi Læseplan Underviser: Ekstern lektor, Cand.Psych. Aut. og MPM Hanne Klinge/Chefpsykolog LifeQuality

Læs mere

Domestic violence - violence against women by men

Domestic violence - violence against women by men ICASS 22 26 august 2008 Nuuk Domestic violence - violence against women by men Mariekathrine Poppel Email: mkp@ii.uni.gl Ilisimatusarfik University of Greenland Violence: : a concern in the Arctic? Artic

Læs mere

Metoder i sprogpsykologiske undersøgelser

Metoder i sprogpsykologiske undersøgelser 1 Schutz, Alfred: Common sense og videnskabelig tolkning af menneskelig handling 1 Kilde: Hverdagslivets Sociologi Hans Reitzel, 2005 ISBN: 8741224272 2 Bryman, Alan: The nature and process of social research

Læs mere

Roskilde Universitet Jeanette Lindholm PHD-.student

Roskilde Universitet Jeanette Lindholm PHD-.student Roskilde Universitet Jeanette Lindholm PHD-.student jeaneli@ruc.dk Recognition of Prior Learning in Health Educations JEANETTE LINDHOLM PHD-STUDENT Research question How do RPL students experience themselves

Læs mere

Psykotraumatologi: Seksuelle overgreb, voldtægt, vold mod kvinder, PTSD og sundhed Sundhedspsykologi: Overvægt, spiseforstyrrelser, brystkræft

Psykotraumatologi: Seksuelle overgreb, voldtægt, vold mod kvinder, PTSD og sundhed Sundhedspsykologi: Overvægt, spiseforstyrrelser, brystkræft Nina Beck Hansen Ph.d. studerende, Ph.d.-studerende Videnscenter for Psykotraumatologi Institut for Psykologi E-mail: nbeck@health.sdu.dk Telefon: 65502766 Akademiske kvalifikationer/uddannelse 2013: Ph.d.

Læs mere

Videnskabsteori - En tekstsamling

Videnskabsteori - En tekstsamling 1 Weber, Max: "Den socialvidenskabelige og socialpolitiske erkendelses 'objektivitet'" 1 Kilde: Max Weber. Udvalgte tekster Hans Reitzel, 2003 ISBN: 8741225546 2 Weber, Max: "Die "Objektivität" sozialwissenschaftlicher

Læs mere

Pensum for idræt bacheloråret/ overbygningen. Sommereksamen 2006 1. del (de fag der afsluttes med eksamen i uge12/13)

Pensum for idræt bacheloråret/ overbygningen. Sommereksamen 2006 1. del (de fag der afsluttes med eksamen i uge12/13) Pensum for idræt bacheloråret/ overbygningen Sommereksamen 2006 1. del (de fag der afsluttes med eksamen i uge12/13) Indholdsfortegnelse Idrætspsykologi 2... Humanistisk-samfundsvidenskabelig metode 2...

Læs mere

Anika Liversage. Tyrkiske skilsmisser i Danmark

Anika Liversage. Tyrkiske skilsmisser i Danmark Anika Liversage Tyrkiske skilsmisser i Danmark I indgår opløsning Anika Liversage Seniorforsker ved SFI Det Nationale Forskningscenter for Velfærd E-mail: ani@sfi.dk 1 Analysetilgang Arnetts begreber om

Læs mere

Positive faktorer - et perspektiv på psykosocialt arbejdsmiljø

Positive faktorer - et perspektiv på psykosocialt arbejdsmiljø faktorer - et perspektiv på psykosocialt Seniorforsker Thomas Clausen Det Nationale Forskningscenter for Arbejdsmiljø NFA Dagsorden 1. Baggrund - det moderne arbejdsliv og positive faktorer 2. Hvad er

Læs mere

The story of Friluftsfrämjandet a non-profit Outdoor association, educate group leaders 1892 Urbanisation Physical activities as healthcare, a ski organization 1900 Railway expansion Healthier children

Læs mere

Niels Buus 07102010. Litteratur til læsning af forskningsresultater: Kvantitativ forskning:

Niels Buus 07102010. Litteratur til læsning af forskningsresultater: Kvantitativ forskning: Niels Buus 07102010 Litteratur til læsning af forskningsresultater: Kvantitativ forskning: Gå ind på følgende hjemmesider og download og tjeklisterne: Observational cohort, case control and cross sectional

Læs mere

Pensum i Politisk teori, forår 2015

Pensum i Politisk teori, forår 2015 Pensum i Politisk teori, forår 2015 * Grundbog: Will Kymlicka (2002), Contemporary Political Philosophy: An Introduction, Oxford: Oxford University Press. Kan købes i Politologisk Bogformidling (locale

Læs mere

De nationale test som ny praksis i den danske folkeskole

De nationale test som ny praksis i den danske folkeskole Børne- og Undervisningsudvalget 205-6 (Omtryk - 27-09-206 - Bilag tilføjet) BUU Alm.del Bilag 274 Offentligt AARHUS De nationale test som ny praksis i den danske folkeskole Kristine Kousholt DPU, Aarhus

Læs mere

Mænds helbred i et nordisk perspektiv

Mænds helbred i et nordisk perspektiv Mænds helbred i et nordisk perspektiv Claus D. Hansen, sociolog Center for Maskulinitetsforskning, Institut for Sociologi og Socialt Arbejde, Aalborg Universitet Oplæg v. Hälsa, vård och jämställdhet Nordisk

Læs mere

Sport for the elderly

Sport for the elderly Sport for the elderly - Teenagers of the future Play the Game 2013 Aarhus, 29 October 2013 Ditte Toft Danish Institute for Sports Studies +45 3266 1037 ditte.toft@idan.dk A growing group in the population

Læs mere

Etik på grænsen mellem filosofi og sociologi

Etik på grænsen mellem filosofi og sociologi Etik på grænsen mellem filosofi og sociologi Formålet med kurset er at skærpe den studerendes evne til at betragte sociologiske problemstillinger og sociologien i det hele taget i et etisk perspektiv.

Læs mere

Lærer eller træner? Læremidler i læreruddannelsen. 27/03/15 Annemari Munk Svendsen

Lærer eller træner? Læremidler i læreruddannelsen. 27/03/15 Annemari Munk Svendsen Lærer eller træner? Læremidler i læreruddannelsen Lærer eller træner? Kontekst og baggrund En undersøgelse af læremidler i læreruddannelsen Opmærksomhedsfelter Diskussionspunkter Kontekst og baggrund En

Læs mere

For klimaets skyld? Gundelach, Peter; Hauge, Bettina

For klimaets skyld? Gundelach, Peter; Hauge, Bettina university of copenhagen For klimaets skyld? Gundelach, Peter; Hauge, Bettina Published in: Dansk Sociologi Publication date: 2012 Document Version Forlagets endelige version (ofte forlagets pdf) Citation

Læs mere

Hvordan måles sociale relationer ved surveymetode? Erfaringer fra danske kohortestudier

Hvordan måles sociale relationer ved surveymetode? Erfaringer fra danske kohortestudier Afdeling for Social Medicin, Institut for Folkesundhedsvidenskab Hvordan måles sociale relationer ved surveymetode? Erfaringer fra danske kohortestudier Lektor cand.med., ph.d. Rikke Lund Afdeling for

Læs mere

Risikoopfattelse læg og lærd. Tværfagligt Obstetrisk Forum 31. oktober 2015 Grit Niklasson

Risikoopfattelse læg og lærd. Tværfagligt Obstetrisk Forum 31. oktober 2015 Grit Niklasson Risikoopfattelse læg og lærd Tværfagligt Obstetrisk Forum 31. oktober 2015 Grit Niklasson 1 Disposition 1. Lidt om mit ph.d. projekt 2. Teorier om risikoforståelse - Douglas og Lupton 3. Fund i ph.d. projektet

Læs mere

INDUSTRIAL relations

INDUSTRIAL relations Carsten Strøby Jensen INDUSTRIAL relations indenmark - from conflict-based consensus to consensus-based conflict DJØF Publishing Industrial Relations in Denmark From conflict-based consensus to consensus-based

Læs mere

Forskning baseret på NAK: Arbejdsmiljøets helbredseffekter. Udvalgte resultater

Forskning baseret på NAK: Arbejdsmiljøets helbredseffekter. Udvalgte resultater Forskning baseret på NAK: Arbejdsmiljøets helbredseffekter Udvalgte resultater Årsag og virkning Årsag før virkning En kohorte: opfølgning af mennesker over tid I NAK: 1990, 1995, 2000, 2005. Udvalgte

Læs mere

Camilla van Deurs. Associate partner Arkitekt MAA PhD Lektor i Urban Design. Gehl Architects. Menneskevenlige byer er sunde byer!

Camilla van Deurs. Associate partner Arkitekt MAA PhD Lektor i Urban Design. Gehl Architects. Menneskevenlige byer er sunde byer! Menneskevenlige byer er sunde byer! Middelfart april 2013 Camilla van Deurs Associate partner Arkitekt MAA PhD Lektor i Urban Design Vores filosofi arbejder for at skabe byer som er - levende - sunde -

Læs mere

Turister og vagabonder. Tekster i kulturforståelse og interkulturel kommunikation

Turister og vagabonder. Tekster i kulturforståelse og interkulturel kommunikation 1 Liep, John; Olwig, Karen Fog: "Kulturel Kompleksitet" 1 Kilde: Komplekse liv Akademisk Forlag, 1994 ISBN: 8750032313 2 Sarangi, Srikant: "Culture" 16 Kilde: Culture and Language John Benjamins Pub. Company,

Læs mere

Identity and home when living with advanced cancer

Identity and home when living with advanced cancer Identity and home when living with advanced cancer Ved lektor ved UCSJ, ergoterapeut, cand. pæd. og ph.d. studerende ved Syddansk Universitet, Jesper Larsen Mærsk Disposition Præsentation af forskningsprojektet:

Læs mere

Betydningen af at være deltager på en Osteoporose skole

Betydningen af at være deltager på en Osteoporose skole Betydningen af at være deltager på en Osteoporose skole Odense Universitets Hospital Dorthe Nielsen Sygeplejerske, Ph.d. Gruppe baserede programmer Meget få studier (kvalitative såvel som kvantitative)

Læs mere

Vælg layout/design Nyt dias Fremhæv et eller flere ord i overskriften Bold Vis hjælpelinjer som hjælp ved placering af objekter

Vælg layout/design Nyt dias Fremhæv et eller flere ord i overskriften Bold Vis hjælpelinjer som hjælp ved placering af objekter Knud Juel Causes of social inequality Determinants of illness 80 Life expectancy in Denmark (years) 70 60 Women Men 50 40 30 1845 1855 1865 1875 1885 1895 1905 1915 1925 1935 1945 1955 1965 1975 1985 1995

Læs mere

Mordet på Kitty Genovese

Mordet på Kitty Genovese Prosocialitet Prosocialitet opstår som begreb inden for psykologien i starten af 1970 erne (Latane & Darley 1970; Macaulay & Berkowitz 1970; Bar-Tal 1976; Mussen & Eisenberg-Berg 1976). Ifølge en af pionererne

Læs mere

Videnskabsteori - En tekstsamling

Videnskabsteori - En tekstsamling 1 Weber, Max: "Den socialvidenskabelige og socialpolitiske erkendelses 'objektivitet'" 1 Kilde: Udvalgte tekster Hans Reitzel, 2003 ISBN: 8741225546 2 Weber, Max: "Die 'Objektivität' sozialwissenschaftlicher

Læs mere

HJERTET OG STOFFERNE AARHUS UNIVERSITET MORTEN HESSE 5. JUNI 2015

HJERTET OG STOFFERNE AARHUS UNIVERSITET MORTEN HESSE 5. JUNI 2015 HJERTET OG STOFFERNE BIRGITTE THYLSTRUP OG ER DET HÅRDT FOR HJERTET AT TAGE STOFFER? - og er det vigtigt? EKSISTERENDE FORSKNING Lille sammenhæng mellem amfetamin/kokain og alvorlig hjertesygdom Stor sammenhæng

Læs mere

Videnskabsteori og etik for fysikere 2008 Kursusmateriale

Videnskabsteori og etik for fysikere 2008 Kursusmateriale Videnskabsteori og etik for fysikere 2008 Kursusmateriale Kurt Møller Pedersen April 2008 Indhold Kursus-uge 1: Videnskabelige revolutioner og introduktion 1 1 Stig Andur Pedersen, Paradigmeskiftets fader,

Læs mere

Infertilitet sygdomme der ikke forebygges. Søren Ziebe Klinikchef Fertilitetsklinikken Rigshospitalet

Infertilitet sygdomme der ikke forebygges. Søren Ziebe Klinikchef Fertilitetsklinikken Rigshospitalet Infertilitet sygdomme der ikke forebygges Søren Ziebe Klinikchef Fertilitetsklinikken Rigshospitalet Politikkens prognose PS. Der er heldigvis en regnefejl på faktor 10 fødselstallet er 55.000 hvilket

Læs mere

Fysiske arbejdskrav og fitness

Fysiske arbejdskrav og fitness Fysiske arbejdskrav og fitness Betydning for hjertesygdom og dødelighed AMFF årskonference 2014 Andreas Holtermann Overordnede forskningsspørgsmål Øger høje fysiske krav i arbejde risiko for hjertesygdom

Læs mere

Forventer du at afslutte uddannelsen/har du afsluttet/ denne sommer?

Forventer du at afslutte uddannelsen/har du afsluttet/ denne sommer? Kandidatuddannelsen i Informationsvidenskab - Aalborg 2 respondenter 5 spørgeskemamodtagere Svarprocent: 40% Forventer du at afslutte uddannelsen/har du afsluttet/ denne sommer? I hvilken grad har uddannelsen

Læs mere

Kritisk matematikundervisning

Kritisk matematikundervisning Kritisk matematikundervisning SEMAT, 11-12 marts 2015 Ole Skovsmose osk@learning.aau.dk Nogle centrale begreber (1) Globalisering/ghettoisering (2) Elevers forgrund (3) Matematik som handling (4) Refleksion

Læs mere

How Al-Anon Works - for Families & Friends of Alcoholics. Pris: kr. 130,00 Ikke på lager i øjeblikket Vare nr. 74 Produktkode: B-22.

How Al-Anon Works - for Families & Friends of Alcoholics. Pris: kr. 130,00 Ikke på lager i øjeblikket Vare nr. 74 Produktkode: B-22. Bøger på engelsk How Al-Anon Works - for Families & Friends of Alcoholics Al-Anons grundbog på engelsk, der indfører os i Al- Anon programmet. Om Al-Anons historie, om forståelse af os selv og alkoholismen.

Læs mere

Vi arbejder ud fra den bio-psyko-sociale model

Vi arbejder ud fra den bio-psyko-sociale model Psykiatri Forskningsenheden, Psykiatrisk Center København Vi arbejder ud fra den bio-psyko-sociale model - Blot en tom frase? Forskningsoverlæge, ph.d. Lene Falgaard Eplov Den bio-psyko-sociale model The

Læs mere

Kultur & Sundhed Anita Jensen, Ph.d. studerende School of Health Sciences University of Nottingham

Kultur & Sundhed Anita Jensen, Ph.d. studerende School of Health Sciences University of Nottingham Sundheds- og Ældreudvalget, Kulturudvalget 2015-16 SUU Alm.del Bilag 444, KUU Alm.del Bilag 111 Offentligt Kultur & Sundhed Anita Jensen, Ph.d. studerende School of Health Sciences University of Nottingham,

Læs mere

Kort præsentation. Kvalifikationer. Publikationer

Kort præsentation. Kvalifikationer. Publikationer Mette Foged Postdoc Økonomisk Institut Postaddresse: Øster Farimagsgade 5, 1353 København K, 26 26.2.26 E-mail: mette.foged@econ.ku.dk Telefon: +45 35 32 35 82 Hjemmeside: econ.ku.dk/foged/default.htm

Læs mere

Den Nationale Arbejdsmiljøkohorte - design og resultater. Hermann Burr

Den Nationale Arbejdsmiljøkohorte - design og resultater. Hermann Burr Den Nationale Arbejdsmiljøkohorte - design og resultater Hermann Burr Indhold Formål Den Nationale Arbejdsmiljøkohorte (NAK) Design Resultater Overvågning Ætiologi Perspektiver Den nationale arbejdsmiljøkohortes

Læs mere

UDDANNELSE 2011 Påbegyndt specialistuddannelse psykoterapi med voksne

UDDANNELSE 2011 Påbegyndt specialistuddannelse psykoterapi med voksne UDDANNELSE 2011 Påbegyndt specialistuddannelse psykoterapi med voksne 2011 Autoriseret af Dansk Psykolognævn 2009-2011 Selskab for Adfærds- og Kognitiv Terapi (SAKT) 2-årigt efteruddannelsesforløb. 2006-2009

Læs mere

Kvant Eksamen December 2010 3 timer med hjælpemidler. 1 Hvad er en continuous variable? Giv 2 illustrationer.

Kvant Eksamen December 2010 3 timer med hjælpemidler. 1 Hvad er en continuous variable? Giv 2 illustrationer. Kvant Eksamen December 2010 3 timer med hjælpemidler 1 Hvad er en continuous variable? Giv 2 illustrationer. What is a continuous variable? Give two illustrations. 2 Hvorfor kan man bedre drage konklusioner

Læs mere

Back to basics. - systemic virtues for social work and clinical practise in future society. Jørn Nielsen, klinisk psykolog, ph.d., JN@kliniskpsyk.

Back to basics. - systemic virtues for social work and clinical practise in future society. Jørn Nielsen, klinisk psykolog, ph.d., JN@kliniskpsyk. Back to basics - systemic virtues for social work and clinical practise in future society Maturana: 100% of human existence is about love, all pain and suffering for which people search for help is of

Læs mere

Husstande og familier

Husstande og familier Husstande og familier Households and families ((Side 169)) 170 - Husstande og familier Tabel 89. Husstande 1. januar 1980-1998 Households 1 January 1980-1998 En enlig mand En enlig kvinde Husstande med

Læs mere

Charles Kromann, læge, ph.d.

Charles Kromann, læge, ph.d. Charles Kromann, læge, ph.d. Center for Klinisk Uddannelse Københavns Universitet, Region Hovedstaden og Rigshospitalet De næste 20 min Hvad er test- forstærket læring (TFL)? Anbefalinger Spørgsmål Herbert

Læs mere

Sygefraværets udvikling og dilemmaer

Sygefraværets udvikling og dilemmaer Sygefraværets udvikling og dilemmaer Hermann Burr Risikofaktorer i arbejdsmiljøet for langtidssygefravær Arbejdsmiljøets betydning for langtidssygefraværet Hvor farligt er langtidssygefravær? Arbejdsmiljøpåvirkninger

Læs mere

Husstande og familier. Households and families

Husstande og familier. Households and families Husstande og familier Households and families 172 - Husstande og familier Tabel 87. Husstande 1. januar 1980-2000 Households 1 January 1980-2000 En enlig mand med/uden En enlig kvinde med/uden Husstande

Læs mere

Plenumoplæg ved Nordisk Børneforsorgskongres2012 Professor Hanne Warming, Roskilde Universitet Kontakt: hannew@ruc.dk

Plenumoplæg ved Nordisk Børneforsorgskongres2012 Professor Hanne Warming, Roskilde Universitet Kontakt: hannew@ruc.dk Plenumoplæg ved Nordisk Børneforsorgskongres2012 Professor Hanne Warming, Roskilde Universitet Kontakt: hannew@ruc.dk Medborgerskabets fire dimensioner (ifølge G. Delanty, 2000) Rettigheder Pligter Deltagelse

Læs mere

Gleitman, Henry, Fridlund, Alan J. & Reisberg, Daniel: "Psychology" (5. udg.). New York: Norton, 1999, pp & (kap & 15).

Gleitman, Henry, Fridlund, Alan J. & Reisberg, Daniel: Psychology (5. udg.). New York: Norton, 1999, pp & (kap & 15). BA 1.2 Kognitions- og indlæringspsykologi Gleitman, Henry, Fridlund, Alan J. & Reisberg, Daniel: "Psychology" (5. udg.). New York: Norton, 1999, pp. 70-489 & 624-667 (kap. 3-11 & 15). Eysenck, Michael

Læs mere

IT og hygiejneadfærd i et ledelsesperspektiv Storkøkkener. Christian Coff cco@ucsj.dk UCSJ og VIFFOS Ankerhus, 30. Maj 2013

IT og hygiejneadfærd i et ledelsesperspektiv Storkøkkener. Christian Coff cco@ucsj.dk UCSJ og VIFFOS Ankerhus, 30. Maj 2013 IT og hygiejneadfærd i et ledelsesperspektiv Storkøkkener Christian Coff cco@ucsj.dk UCSJ og VIFFOS Ankerhus, 30. Maj 2013 Hvordan leder man egenkontrol? Michel Foucault Conduct of conduct Ledelse af selv-ledelse

Læs mere

Sociale relationers betydning for helbred

Sociale relationers betydning for helbred Sociale relationers betydning for helbred Rikke Lund, lektor, cand.med. ph.d. Dias 1 Hvad er sociale relationer? Typer roller (familie, venner, bekendte, naboer, professionelle (lægen fx) osv.) Struktur

Læs mere

Living with Statins. Final Symposium. University of Copenhagen

Living with Statins. Final Symposium. University of Copenhagen Living with Statins Final Symposium Monday 27 th Tuesday 28 th November 2017 University of Copenhagen Faculty of Faculty of Social Sciences Faculty Auditorium: Henrik Dam Blegdamsvej 3, 2200 Copenhagen

Læs mere

Specialisering i Sociale problemer og social kontrol

Specialisering i Sociale problemer og social kontrol Specialisering i Sociale problemer og social kontrol Kursusansvarlige: LeeAnn Iovanni, Annick Prieur, Lars Skov Henriksen Specialiseringens mål, indhold og opbygning Sociale problemer som for eksempel

Læs mere

Historisk samfundsanalyse og videnskabsteori

Historisk samfundsanalyse og videnskabsteori 1 Giddens, Anthony: The Development of Sociological Theory 1 Kilde: Sociology Polity Press, 1993 ISBN: 074561115X 2 Jacobsen, Bo; et al.: Metodologisk orienterede retninger 15 Kilde: Videnskabsteori Gyldendal,

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Maj juni 2010 Institution uch Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold Hhx Engelsk A Gurli Duedahl HH3F Oversigt

Læs mere

Passing on Power & Voice

Passing on Power & Voice e ordet(ene) Passing on Power & Voice Being inside the classroom observing and reflecting reversed roles among nursing students and nurse teachers ECER, Porto, 2014 Vibeke Røn Noer, MScN, Ph.d. Student

Læs mere

Forum for Mænds Sundhed

Forum for Mænds Sundhed Selskab for Mænds Sundhed Men's Health Society Forum for Mænds Sundhed et partnerskab der skaber lighed i sundhed I Danmark er den ulighed i sundhed, der især rammer mænd, blevet grundigt belyst, bl.a.

Læs mere

Forældres oplevelse af symptomer på stress i børneintensive afsnit en kvalitativ metasyntese

Forældres oplevelse af symptomer på stress i børneintensive afsnit en kvalitativ metasyntese Forældres oplevelse af symptomer på stress i børneintensive afsnit en kvalitativ metasyntese Præsentation af kandidatspeciale udarbejdet af intensivspecialsygeplejerske og cand. cur. Rikke Hessing Simonsen

Læs mere

Education: Dr. Merc. Copenhagen Business School 1996; PhD (Sociology): Copenhagen University 1983

Education: Dr. Merc. Copenhagen Business School 1996; PhD (Sociology): Copenhagen University 1983 Torben Bager Professor, Head of Centre, Professor IDEA Entrepreneurship Centre Department of Entrepreneurship and Relationship Management Postal address: Universitetsparken 1 6000 Kolding Denmark Postal

Læs mere

Program for sommerskole i Dansk forsvarspolitik og strategiske studier 2011

Program for sommerskole i Dansk forsvarspolitik og strategiske studier 2011 Program for sommerskole i Dansk forsvarspolitik og strategiske studier 2011 5. april, 2011 Mandag 15. august 2011 9 10 1.Velkomst og introduktion (MVR) 10 11 2. Strategiens historie og Clausewitz (MVR)

Læs mere

Marie Louise Schultz-Nielsen Curriculum Vitae. DK-1307 Copenhagen K +45 41 56 26 76 Denmark +45 33 34 48 99

Marie Louise Schultz-Nielsen Curriculum Vitae. DK-1307 Copenhagen K +45 41 56 26 76 Denmark +45 33 34 48 99 Marie Louise Schultz-Nielsen Curriculum Vitae Home Adress: Work Adress: Tordenskjoldsvej 39 The Rockwool Foundation Research Unit DK-3000 Elsingore Sølvgade 10, 2 tv. Denmark DK-1307 Copenhagen K +45 41

Læs mere

Metodekursus for kommunikation og medier

Metodekursus for kommunikation og medier 1 Krogstrup, Hanne Kathrine; Kristiansen, Søren: "Observationsmetoden og dens former" 1 Kilde: Deltagende observation. Introduktion til en samfundsvidenskabelig metode Hans Reitzel, 2004 ISBN: 8741227085

Læs mere

METASYNTESE. Living with the symptoms of ADHD in adulthood how do they manage? A meta synthesis. 13. september 2013 AARHUS UNIVERSITET

METASYNTESE. Living with the symptoms of ADHD in adulthood how do they manage? A meta synthesis. 13. september 2013 AARHUS UNIVERSITET METASYNTESE Living with the symptoms of ADHD in adulthood how do they manage? A meta synthesis 13. september 2013 1 METASYNTESE Arbejdet frem mod en metasyntese 2 ADHD METASYNTESE Kontekst og indledende

Læs mere

Brug af logbog i undervisning. Karen Lauterbach Center for Afrikastudier Adjunktpædagogikum 19. Juni 2013

Brug af logbog i undervisning. Karen Lauterbach Center for Afrikastudier Adjunktpædagogikum 19. Juni 2013 Brug af logbog i undervisning Karen Lauterbach Center for Afrikastudier Adjunktpædagogikum 19. Juni 2013 Motivation og projektidé Modsætning mellem undervisningsideal (deltagende og reflekterende studerende

Læs mere

Øjnene, der ser. - sanseintegration eller ADHD. Professionshøjskolen UCC, Psykomotorikuddannelsen

Øjnene, der ser. - sanseintegration eller ADHD. Professionshøjskolen UCC, Psykomotorikuddannelsen Øjnene, der ser - sanseintegration eller ADHD Professionshøjskolen UCC, Psykomotorikuddannelsen Professionsbachelorprojekt i afspændingspædagogik og psykomotorik af: Anne Marie Thureby Horn Sfp o623 Vejleder:

Læs mere

Curriculum. Publications

Curriculum. Publications Kirubakaran Balasubramaniam PhD Student Research Unit of General Practice J.B. Winsløws Vej 9, indgang B, 1. Sal 5000 Odense C Denmark E-mail: kiruba@health.sdu.dk Direct phone: 65503739 Curriculum Født

Læs mere

5S systemet. Nyttige links. PULL the Evidence strategier. Summaries. Elektronisk lærebøger

5S systemet. Nyttige links. PULL the Evidence strategier. Summaries. Elektronisk lærebøger 5S systemet Nyttige links PULL the Evidence strategier Summaries Elektronisk lærebøger Clinical Evidence evidensbaseret lærebog om terapeutiske interventioner kræver abonnement, men gratis adgang via Statsbiblioteket

Læs mere

Kapitel 4. Baggrundstabeller

Kapitel 4. Baggrundstabeller 69 Kapitel 4. Baggrundstabeller Tabel 4.1 Tilskadekomne efter ikke-ulykker fordelt efter skadested Distribution of injured from non-accidents according to place where the injury was sustained. Tabel 4.2

Læs mere

Lokalsamfundets modstandsevne

Lokalsamfundets modstandsevne Communityimmunology Introduktion. Idenneartikelvilvi: Lokalsamfundetsmodstandsevne Af: EvelynedeLeeuw,Professor(MSc,MPH,PhD)DeakinUniversitet,Australien FlemmingHolm,Journalist,SønderbroKulturhus,Sønderbro

Læs mere

Bilag. Resume. Side 1 af 12

Bilag. Resume. Side 1 af 12 Bilag Resume I denne opgave, lægges der fokus på unge og ensomhed gennem sociale medier. Vi har i denne opgave valgt at benytte Facebook som det sociale medie vi ligger fokus på, da det er det største

Læs mere

applies equally to HRT and tibolone this should be made clear by replacing HRT with HRT or tibolone in the tibolone SmPC.

applies equally to HRT and tibolone this should be made clear by replacing HRT with HRT or tibolone in the tibolone SmPC. Annex I English wording to be implemented SmPC The texts of the 3 rd revision of the Core SPC for HRT products, as published on the CMD(h) website, should be included in the SmPC. Where a statement in

Læs mere

ULEDSAGEDE (AFGHANSKE)

ULEDSAGEDE (AFGHANSKE) ULEDSAGEDE (AFGHANSKE) FLYGTNINGEBØRN Psykologisk forskning og viden om en sårbar gruppe v/ Cand. Psych. Karen-Inge Karstoft, Videnscenter for Psykotraumatologi Uledsagede flygtningebørn Definition: Et

Læs mere

Policy Analyse Læseplan

Policy Analyse Læseplan SDU Samfundsvidenskabeligt Fakultet Master i Evaluering Efterårssemestret 2008 Policy Analyse Læseplan Undervisere: Lektor Johannes Michelsen Professor Peter Munk Christiansen Fredag den 19. september,

Læs mere

Feedback Informed Treatment

Feedback Informed Treatment Feedback Informed Treatment Feedback Informed Treatment Principles: Couples, Families, Groups, and Mandated Clients Where is the distress? To whom does the feedback refer? Multiple voices in the room Systemic

Læs mere

Barnets navn: Børnehave: Kommune: Barnets modersmål (kan være mere end et)

Barnets navn: Børnehave: Kommune: Barnets modersmål (kan være mere end et) Forældreskema Barnets navn: Børnehave: Kommune: Barnets modersmål (kan være mere end et) Barnets alder: år og måneder Barnet begyndte at lære dansk da det var år Søg at besvare disse spørgsmål så godt

Læs mere

TEORI 2 ORGANISATION: 2013-2014. Oversigt over 2. års speciallitteratur for organisationslinjen

TEORI 2 ORGANISATION: 2013-2014. Oversigt over 2. års speciallitteratur for organisationslinjen TRÆNINGSPROGRAMMET TEORI 2 ORGANISATION: 2013-2014 Oversigt over 2. års speciallitteratur for organisationslinjen Formålet med 2. års organisationsteorikursus er at: Give kandidaterne kendskab til det

Læs mere

Netværksfokuseret sygepleje - involvering af patientens sociale netværk. Pia Riis Olsen Klinisk Sygeplejespecialist, cand.cur., ph.d.

Netværksfokuseret sygepleje - involvering af patientens sociale netværk. Pia Riis Olsen Klinisk Sygeplejespecialist, cand.cur., ph.d. Netværksfokuseret sygepleje - involvering af patientens sociale netværk Pia Riis Olsen Klinisk Sygeplejespecialist, cand.cur., ph.d. Kræftafdelingen Plan Baggrundsbegreber (social støtte og socialt netværk)

Læs mere

Eksempler på anvendelse af registre og surveys til forskning om social ulighed i middellevetid og forventet levetid med godt helbred

Eksempler på anvendelse af registre og surveys til forskning om social ulighed i middellevetid og forventet levetid med godt helbred Temadag om danske sundhedsregistre 28 juni 2012 Eksempler på anvendelse af registre og surveys til forskning om social ulighed i middellevetid og forventet levetid med godt helbred Henrik Brønnum-Hansen

Læs mere

Flag s on the move Gijon Spain - March 2010. Money makes the world go round How to encourage viable private investment

Flag s on the move Gijon Spain - March 2010. Money makes the world go round How to encourage viable private investment Flag s on the move Gijon Spain - March 2010 Money makes the world go round How to encourage viable private investment Local action groups in fisheries areas of Denmark Nordfyn The organization of FLAG

Læs mere

16/01/15. Forsøg med læring i bevægelse

16/01/15. Forsøg med læring i bevægelse WORKSHOP: EMBODIMENT NÅR KROPPEN ER MED I LÆREPROCESSEN Jørn Dam - Brian Olesen, Mona Petersen, Dorthe Kvetny, Lise Rasmussen Midtsjællands Gymnasium, Haslev 16/01/15 Embodiment - som pædagogisk, didaktisk

Læs mere

Hvorfor er det svært at tage en gymnasieuddannelse i Grønland? - En antropologisk undersøgelse af unge og uddannelse på GU- Aasiaat, efteråret 2007.

Hvorfor er det svært at tage en gymnasieuddannelse i Grønland? - En antropologisk undersøgelse af unge og uddannelse på GU- Aasiaat, efteråret 2007. Hvorfor er det svært at tage en gymnasieuddannelse i Grønland? - En antropologisk undersøgelse af unge og uddannelse på GU- Aasiaat, efteråret 2007. Disposition At gøre noget nyt Etnicitetskonstruktioner

Læs mere

Kristine Kousholt, post doc, ph.d. Evalueret Deltagelse i folkeskolens evalueringspraksis

Kristine Kousholt, post doc, ph.d. Evalueret Deltagelse i folkeskolens evalueringspraksis Kristine Kousholt, post doc, ph.d. Evalueret Deltagelse i folkeskolens evalueringspraksis Evalueringer mellem termometerhypotese og bivirkningshypotese (Kvale, 1980) Termometerhypotese den antagelse at

Læs mere

Peer-støtte: Historisk baggrund og videnskabelige perspektiver

Peer-støtte: Historisk baggrund og videnskabelige perspektiver Peer-støtte: Historisk baggrund og videnskabelige perspektiver Lisa Korsbek Seniorforsker Region Hovedstadens Psykiatri og styregruppemedlem Peer-Netværket Betydningen af peer-støtte fra et brugerperspektiv

Læs mere

Formidling af evidensbaseret viden til praksis. Åse Brandt Hjælpemiddelinstituttet

Formidling af evidensbaseret viden til praksis. Åse Brandt Hjælpemiddelinstituttet Formidling af evidensbaseret viden til praksis Åse Brandt Hjælpemiddelinstituttet 87 412 407 aab@hmi.dk Forskningsbaseret viden der kan understøtte praksis Evidens = hvad virker? Hvordan virker? Test af

Læs mere

At læse videnskabelige artikler viden og øvelse. Mette Kildevæld Simonsen Sygeplejerske, MPH, Ph.D- studerende

At læse videnskabelige artikler viden og øvelse. Mette Kildevæld Simonsen Sygeplejerske, MPH, Ph.D- studerende At læse videnskabelige artikler viden og øvelse Mette Kildevæld Simonsen Sygeplejerske, MPH, Ph.D- studerende SIG-gruppen d. 21.04 2010 1 Program 1. Hvordan er artikler opbygget 2. Hvordan læser man dem

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin August 2010 maj 2011 Institution Roskilde Handelsskole Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold Hhx Engelsk

Læs mere

Godkender modtagelse af donation. Kontoansvarlig hospitalsperson. Centerdirektør. Centerdirektør Johannes Jakobsen. Johannes Jakobsen.

Godkender modtagelse af donation. Kontoansvarlig hospitalsperson. Centerdirektør. Centerdirektør Johannes Jakobsen. Johannes Jakobsen. Aktivitet, projektnavn Fellow/Scolarship program hospital/ Projektansvarlig hospitalsperson Kontoansvarlig hospitalsperson Godkender modtagelse af donation Type af aktivitet/projekt/ udstyr/enhed Tidshorisont

Læs mere

Acceptance and Commitment Therapy (ACT) Worksshop PC Stolpegård, 26.10.12 Vibeke Hertz, Sasha Horn, Julia Rasmussen

Acceptance and Commitment Therapy (ACT) Worksshop PC Stolpegård, 26.10.12 Vibeke Hertz, Sasha Horn, Julia Rasmussen Acceptance and Commitment Therapy (ACT) Worksshop PC Stolpegård, 26.10.12 Vibeke Hertz, Sasha Horn, Julia Rasmussen Dagsorden 1. Mindfulness-øvelse 2. Teori 3. Oplevelsesorienterede øvelser Teoretisk baggrund

Læs mere

TEMA 2013 FAKTAARK. Mænds mentale sundhed og problemer

TEMA 2013 FAKTAARK. Mænds mentale sundhed og problemer DK TEMA 2013 FAKTAARK Mænds mentale sundhed og problemer 2 HVORFOR TEMA OM MÆNDS MENTALE SUNDHED? Alt for mange mænd med psykiske problemer får ikke behandling for det og kun halvdelen af de mænd, der

Læs mere

Marie Louise Schultz-Nielsen Curriculum Vitae

Marie Louise Schultz-Nielsen Curriculum Vitae Marie Louise Schultz-Nielsen Curriculum Vitae Home Adress: Work Adress: Tordenskjoldsvej 39 The Rockwool Foundation Research Unit DK-3000 Elsingore Sølvgade 10, 2 tv. Denmark DK-1307 Copenhagen K +45 41

Læs mere

MAD TIL ÆLDRE I ET SOCIOLOGISK PERSPEKTIV Hvilken betydning har maden for de ældre, og hvordan opfatter vi den mad de ældre tilbydes?

MAD TIL ÆLDRE I ET SOCIOLOGISK PERSPEKTIV Hvilken betydning har maden for de ældre, og hvordan opfatter vi den mad de ældre tilbydes? MAD TIL ÆLDRE I ET SOCIOLOGISK PERSPEKTIV Hvilken betydning har maden for de ældre, og hvordan opfatter vi den mad de ældre tilbydes? V. Lektor Jon Fuglsang, Ernæring og sundhedsuddannelsen Institut for

Læs mere

Coalitions and policy coordination

Coalitions and policy coordination Coalitions and policy coordination This page intentionally left blank Mikkel Mailand Coalitions and policy coordination Revision and impact of the European Employment Strategy DJØF Publishing Copenhagen

Læs mere

University of Copenhagen. Hvem læser på velfærdsprofessionsuddannelserne? Thomsen, Jens Peter; Dencker, Siri; Mørch Pedersen, Thomas

University of Copenhagen. Hvem læser på velfærdsprofessionsuddannelserne? Thomsen, Jens Peter; Dencker, Siri; Mørch Pedersen, Thomas university of copenhagen University of Copenhagen Hvem læser på velfærdsprofessionsuddannelserne? Thomsen, Jens Peter; Dencker, Siri; Mørch Pedersen, Thomas Published in: Dansk Sociologi Publication date:

Læs mere

Stress og søvn i projekt Sund start Nanna J. Olsen

Stress og søvn i projekt Sund start Nanna J. Olsen Stress og søvn i projekt Sund start Nanna J. Olsen Søvn 2 Baggrund søvn og fedme Prævalensen af overvægt og fedme blandt børn er stigende Stigningen kan ikke udelukkende forklares ved ændringer i traditionelle

Læs mere

USERTEC USER PRACTICES, TECHNOLOGIES AND RESIDENTIAL ENERGY CONSUMPTION

USERTEC USER PRACTICES, TECHNOLOGIES AND RESIDENTIAL ENERGY CONSUMPTION USERTEC USER PRACTICES, TECHNOLOGIES AND RESIDENTIAL ENERGY CONSUMPTION P E R H E I S E L BERG I N S T I T U T F OR BYGGERI OG A N L Æ G BEREGNEDE OG FAKTISKE FORBRUG I BOLIGER Fra SBi rapport 2016:09

Læs mere