Nyhedsbrev for februar

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Nyhedsbrev for februar"

Transkript

1 Nyhedsbrev for februar Kære forældre Jeg vil først og fremmest indlede med, at fortælle hvor glad jeg er for, at være blevet pædagogisk leder i Spirrevippen. Jeg glæder mig over, at se og mærke engagerede personaler, der brænder for deres fag og Jeres børns hverdag. Nysgerrige og glade børn og ikke mindst imødekommende forældre som hilser på hinanden, sludrer i garderoben og er nysgerrige, når I møder ny dokumentation og nye projekter i huset. Jeg har efterhånden fået hilst på Jer alle sammen og ved hvilke børn, der hører til hvilke forældre. Det er altså en god ting. Jeg sætter stor pris på, at flere af Jer er kommet ind forbi mit kontor og har kommenteret på de tiltag, der sker i huset, men også at I bidrager med Jeres undren, når den opstår. Bliv endelig ved med det. Det giver en god dynamik og er med til, at sikre dialogen og nærværet i vores praksis. Jeg vil gerne sige tak til Jer, der har hjulpet med at skifte pærer i loftet, hængt nye spande op til vores blå futter, kommet med legetøj, der ikke længere blev brugt derhjemme osv. Det er dejligt, at mærke den store opbakning til huset. I december har vi budt velkommen til Yusuf og Sofija og i januar måned har vi budt velkommen til Emil og Balder som alle er startet hos Tumlingerne. Vi håber at I og Jeres forældre vil blive glade for, at være hos os i Spirrevippen Vi har også budt velkommen til vores nye medhjælper Sofie, som er blevet ansat på 25t ugentligt i en fast stilling. Sofie har også tidligere arbejdet i daginstitution og erfaring med både store og små børn. Sofie er primært i børnehaven, men er torsdag eftermiddag hos Krudtuglerne i vuggestuen. Dette ser vi som en fordel for børnene ift. til hun vil være en kendt voksen for de ældste vuggestuebørn, når de rykker i børnehaven. I denne uge byder vi velkommen til Anita som er pædagogstuderende og starter hos Tumlingerne i vuggestuen. Anita skal være hos os frem til slut juli og det er hendes 3. og sidste praktik inden hun er færdiguddannet som pædagog. Vi er meget glade for at byde hende velkommen i vores Børnehus. Den 1. marts byder vi Christina velkommen tilbage fra sin barsel. Vi glæder os naturligvis til, at have Christina tilbage krudtuglerne, men skal dermed også sige farvel til Zarah, som har været ansat i hendes barselvikariat. Vi har været utrolige glade for Zarah, som har bidraget med en fantastisk ro, indlevelse og engagement i hendes arbejde med børnene. Vi ønsker Zarah alt godt fremover! I denne tid har vi særligt fokus på vores daglige struktur og måden vi organiserer vores pædagogiske praksis i Børnehuset.

2 Det betyder at vi har lavet et Årshjul, i forhold til hvilke læreplanstemaer vi har fokus på i årets måneder f.eks. børnenes sociale kompetencer. Derudover et Skema, hvor hver stue beskriver deres læringsmål for hvad børnene skal lære, når de arbejder med det aktuelle læreplanstema. Samt det vi kalder for Ugeplanen, hvor hver gruppe skriver de aktiviteter, der arbejdes med inde for det aktuelle projekt. I Ugeplanen vil de voksnes rollefordeling i løbet af ugen også være visualiseret. Alle stuer vil anvende forskellige former for Pædagogisk dokumentation. Herunder foto, video og samt de forskellige udtryk børnene skaber, til at synliggøre den læring, der er finder sted. Dokumentationen vil ligeledes blive anvendt, som en del af personalets refleksion over, hvad børnene viser de er optaget af samt hvordan de voksne fortsat kan understøtte børnenes nysgerrighed og læring i det videre forløb. Når I ser Ugeplanen foran de enkelte stuer vil I blive opmærksomme på, at vi har navngivet 4 forskellige funktioner, de voksne varetager, således det er synligt, hvem der har hvilke opgaver i det konkrete tidsrum. Det betyder at der vil være en Modtager voksen, der tager imod børn og beskeder fra Jer forældre om morgen. En Projekt voksen, der sammen med børnene fordyber sig i det aktuelle projekt og kan være nærværende, uden at blive afbrudt. En Fokus voksen som er sammen med de børn, der evt. ikke deltager i den givne aktivitet og som viser behov for noget andet, herunder fokus på at støtte børnene i deres initiativer og relationer til hinanden. En Praktisk voksen, som bl.a. dækker bord sammen med nogle af børnene og hjælper de børn der skal skiftes eller på toilettet. Den der er Praktisk voksen vil have fokus på, at inddrage børnene i de praktiske opgaver og at der for børnene er læring i alle dagens gøremål. Hensigten med at skabe en synlig struktur for vores pædagogiske praksis er, at vi ønsker nogle gode betingelser for, at kunne arbejde målrettet med vores kerneopgave. Nemlig børnenes trivsel, udvikling og læring ud fra vores værdier om nærvær, læring og dialog. Denne måde at strukturere vores pædagogiske praksis på, er i sin spæde opstart. Personalet arbejder med, at udfylde Ugeplanen på deres stuemøder hver uge. Hver anden uge holder hver stue refleksionsmøde, hvor jeg også deltager. Her anvender vi teoretiske modeller til bl.a. at reflektere over, hvad børnene gennem deres adfærd og initiativer, viser at de er optaget af. Herunder: Hvad kunne være relevant at introducere for børnene i det aktuelle projekt? Hvordan er læringsmiljøet samt børnenes trivsel på stuen? Hvilke legestationer skal vi skabe, således de understøtter børnenes nysgerrighed og den læring vi ønsker børnene skal opnå? Hvilke tegn på læring kan vi se hos børnene i forhold til det Læringsmål, der er beskrevet for den aktuelle periode? mm. Jeg er godt klar over, at ovenstående kan virke som lidt af en mundfuld, at beskrive i et Nyhedsbrev. Når jeg gør det alligevel, er det fordi jeg mener, at det er vigtigt I har indsigt i hvordan vi tilrettelægger vores praksis og de værdifulde timer vi har sammen med Jeres børn. I er

3 som altid meget velkomne til, at komme til mig eller personalet, hvis der er noget i undrer Jer over eller som I kunne have brug for at få uddybet. Nyt fra stuerne Tumlingerne: Som I allerede ved har der været nogle forandringer hos Tumlingerne. Dorte (pædagog) er startet hos os og Mette er rykket i børnehaven. I januar måned har vi ligeledes haft hjælp fra Sofie, som har været her fast hver torsdag, når Dorte har haft sin fridag. Dorte er pr. 1. februar tilbage på fuld tid. Samtidig har vi fået to nye børn på stuen Emil H. og Balder. Dette har betydet at vi alle, både børn og voksne, har brugt meget af tiden på at lære hinanden og de nye børn at kende. Vi har bl.a. valgt at opdele børnene når vi spiser således, at de store børn sidder ved det lave bord sammen med Dorte, og de øvrige børn er fordelt ved de høje borde mellem Louise og Lilian. Dette er med til, at skabe mere ro omkring spisesituationerne. Samtidig giver det bedre mulighed for, at arbejde med børnenes selvhjulpenhed hos de store, når de sidder ved det lave bord, hvor de selv kan bevæge sig rundt, hælde/øse op osv. Vi har også valgt at rykke rundt på stuen for, at skabe mere ro omkring de små, der stadig er ved at blive kørt ind. Derfor er der nu legerum med mulighed for fordybelse i det lille rum, hvor vi tidligere spiste. Det store rum, som også er et gennemgangsrum, er blevet til vores spiserum. I denne måned arbejder vi fortsat med børnenes sociale kompetencer og deres alsidige personlige udvikling. I forlængelse heraf skal vi som noget nyt til at benytte et skema, hvor vi på stuen beskriver nogle læringsmål, som vi ønsker at arbejde med ift. børnene. Dette Skema vil komme til at hænge på væggen ved siden af køkkenet, hvor der også vil blive dokumenteret med fotos, hvordan vi arbejder med børnene. Ligeledes skal vi benytte os af en Ugeplan så både vi og Jer forældre, har et overblik over hvordan den kommende uge ser ud for Jeres børn samt hvilke personaler, der er til rådighed den pågældende uge. Vi vil de kommende måneder modtage flere nye børn på stuen, hvilket også betyder at vi skal sende nogle børn videre til Krudtuglerne. De børn vi sender videre, mener vi, er klar til nye udfordringer og det miljø der venter dem på den anden stue. Liv rykker den 1. marts og Alfred rykker den 1. april Afslutningsvis kan vi fortælle at de bøger (m. fotos osv.), som nogle af jer forældre har lavet til jeres børn, har skabt stor glæde blandt børnene. De kan godt lide at kigge i dem og særligt når de er lidt kede af det, er gensynet af mor og far dejligt for dem. Derfor vil vi opfordre jer, der endnu ikke har lavet en bog til jeres barn, til at lave den så jeres barn har sin egen bog at kigge i og ikke skal låne de

4 andres bøger. Hvis I har nogle spørgsmål til det eller har brug for flere stykker papir må i sige til. Krudtuglerne: Vi har i denne tid fokus på barnets alsidige personlige udvikling og sociale kompetencer. Dette vil vi arbejde med gennem lege, sanglege, spil og andre aktiviteter, hvor vi sammen øver det, at vente på hinanden, hjælpe hinanden, lytte til hinanden samt mærke og være opmærksom på sig selv og andres grænser og behov. Vi bruger tavlen samt væggen overfor tavlen til, at dokumentere vores projekter med børnene. Både for børnene selv, men også for at I kan følge med i Jeres barns læring og hverdag i vuggestuen. I den kommende tid vil vi bl.a. have fokus på fastelavn. Vi skal klippe, klistre og lege med masser af glimmer og vi pynter et fælles fastelavnsris på stuen. I forbindelse med fastelavn, har vi oplevet at børnene synes det er sjovt at klæde sig ud. Det er småt med udklædningstøj i huset, så hvis I forældre ligger inde med aflagt tøj, sko eller en sjov hat, som I ikke længere bruger, så modtager vi det gerne Børnehaven: I denne periode arbejder vi med børnenes personlige og sociale kompetencer. Det betyder at vi taler om, hvordan vi opfører os over for hinanden og støtter børnene i, at kunne mærke og udtrykke egne behov samt at kunne få øje på de andres behov. Vi ligger især vægt på, at italesætte når nogen har gjort noget, der viser at man er en god kammerat. Det er der heldigvis rigtig mange eksempler på. Alle grupper holder samling hver formiddag. Her taler vi om dagen og hvad der skal foregå. Vi sætter billeder op vores tavle, som viser dagens rytme og aktiviteter. Efter samlingen går vi i gang med vores aktiviteter. Som I nok har bemærket har vi flyttet rundt i børnehaven og vi er ikke helt færdige. Vores mål med dette er, at skabe nogle kroge og legestationer, hvor børnene kan lege i små grupper. Det giver ro og bedre mulighed for fordybelse for børnene. Mindste gruppe: Arbejder med sanser. Det vil sige, at give hinanden fodbad og massage som kan være med til, at styrke børnenes indbyrdes relationer. Der arbejdes med forskellige materialer som modellervoks og kartoffelmel. Mellemst gruppe: Arbejder med, at konstruerer/bygge af forskellige ting. Dette skal børnene samarbejde omkring. Vi har for eksempel bygget med brædder og kasser. Senest har vi bygget to drager som er afprøvet i forskelligt slags vejr. Udfordringen her har også været at gruppen skulle deles om dragerne.

5 Store gruppen: Arbejder med bogstaver og årstider og hvad disse indebærer. Der snakkes om fastelavn og gruppen går snart i gang med fastelavnsris. De store er begyndt at dække bord til frokost. Det kan være spændende, at tælle hvor mange børn der sidder ved de forskellige borde og sørge for, at der kommer tallerkener og kopper i samme antal. Nyt fra køkkenet: Vi startede op i december med, at registrere vores madspild, det fortsatte vi med i januar måned. Da vi startede op med at måle/veje vores madspild, kasserede vi ca. 6-7kg. mad om dagen. Med madspild menes mad som kunne være spist = penge direkte i skraldespanden. Madspildet er mad som har været på børnenes tallerkner, eller fade som børnene selv har taget af. Vi har i de to måneder vi har vejet/målt madspildet formindsket spildet til ca. 4-5kg pr. dag. Mit store håb er at vi kan formindske spildet til under 3 kg. Pr. dag. Dette prøver vi ved at der bliver øst mindre mængde mad på fade og i skåle. Samt ved at hjælpe børnene med at vurdere, hvor meget mad de reelt kan spise, dette er ikke fordi børnene ikke må få 2-3 portioner mad, men i håbet om at børnene lærer at mærke efter om de reelt er mere sultne. Vores håb med at formindske madspildet, er at hjælpe vores børn til at blive bevidste om hvor meget de kan spise, så de får et sundt forhold til madportioner. I køkkenet vil jeg fortsætte med at en grøntsag og en frugt er gennemgående hele ugen. Det vil sige at vi smager på grøntsagen og frugten rå, stegt, bagt, kogt osv. Hilsen Anette. Sygdom Vi har de sidste tre ugers tid været ramt af en del sygdom blandt børnene. Der er mange som har været syge med feber og vi har tilfælde af både Skarlagensfeber og 3 dages feber. Vi vil bede Jer om, at være opmærksomme på, at Jeres barn skal have været feberfri et døgn inden det kommer i institution igen. Nogle af Jer har oplevet at vi har ringet Jeres barn hjem, selvom der ikke har været feber. Dette skyldes at det som udgangspunkt er barnets almene tilstand vi vurderer og hvis barnet er klynkende, virker træt og sløj og ikke kan deltage i de daglige rutiner og aktiviteter, vurderer vi at det ikke er barnets tarv, at være i institutionen. Vi har ligeledes mange børn, der er forkølede og vi er derfor særligt opmærksomme på, at både vores og børnenes håndhygiejne er god, for at undgå yderligere smitte.

6 Vigtige datoer Vi holder fastelavnsfest for børnene fredag den 13. februar kl (se opslaget foran stuerne) Forældrekontaktudvalget har efterlyst at de årlige arrangementer for forældre meldes ud i god tid. Der vil i år være tre arrangementer for forældre og et for bedsteforældre. Datoerne vil også stå på hjemmesiden under kommende arrangementer. Der vil i 2015 være følgende 4 arrangementer: Bedsteforældredag den 5. maj kl : Bedsteforældre kommer med en medbragt sommerblomst, som de planter sammen med børnene i krukker på legepladsen. Sommerfest for børn og forældre den 21. august kl : Sjove aktiviteter på legepladsen og fællesspisning. Lygtefest for børn og forældre den 2. oktober kl : Lygteværksted og vandretur på legepladsen til vores lygtesang. Julehygge for børn og forældre den 27. november kl : Vi klipper og klistrer og glimter så vi sammen kan pynte juletræet.

7

Distriktet ved Tuse Næs

Distriktet ved Tuse Næs Distriktet ved Tuse Næs Årsplan 2014 I Distriktet ved Tuse Næs, udarbejder hver afdeling en gang om året en årsplan som følger skoleåret. Den er tænkt som et arbejdsredskab for os selv og en oversigt for

Læs mere

Forældreinformation for: Josva - vuggestue og børnehave på Hasselvej Og Børnehuset Kaleb 3-6 år på Lerpyttervej Redigeret: april 15

Forældreinformation for: Josva - vuggestue og børnehave på Hasselvej Og Børnehuset Kaleb 3-6 år på Lerpyttervej Redigeret: april 15 Forældreinformation for: Josva - vuggestue og børnehave på Hasselvej Og Børnehuset Kaleb 3-6 år på Lerpyttervej Redigeret: april 15 Josva og Børnehuset Kaleb Hasselvej 8 Lerpyttervej 25 7700 Thisted 7700

Læs mere

VELKOMMEN TIL BØRNEHUSET De syv Have

VELKOMMEN TIL BØRNEHUSET De syv Have VELKOMMEN TIL BØRNEHUSET De syv Have Gerlevvej 3 2700 Brønshøj Tlf. 38 28 10 01 E-mail: 37344@buf.kk.dk 1 Inholdsfortegnelse Inholdsfortegnelse... 2 Kære forældre... 3 Børnehusets ansatte... 4 Børnehusets

Læs mere

Vuggestuen Sydvesten. - En del af dagtilbud Sofiendal. Pædagogisk profil og læreplaner.

Vuggestuen Sydvesten. - En del af dagtilbud Sofiendal. Pædagogisk profil og læreplaner. Vuggestuen Sydvesten - En del af dagtilbud Sofiendal isk profil og læreplaner. 2012 PÆDAGOGISK PROFIL VUGGESTUEN SYDVESTEN 2012 Organisering og normering Vuggestuen Sydvesten er en del af dagtilbud Sofiendal,

Læs mere

Vi vil gerne byde jer hjertelig velkommen til Vuggestuen Pilehuset. Vi glæder os til at skal begynde på.. fra den..

Vi vil gerne byde jer hjertelig velkommen til Vuggestuen Pilehuset. Vi glæder os til at skal begynde på.. fra den.. Kære.. Vi vil gerne byde jer hjertelig velkommen til Vuggestuen Pilehuset. Vi glæder os til at skal begynde på.. fra den.. Vi vil gerne invitere jer til en samtale Samtalen vil vare ca. ½ time, hvor I

Læs mere

Indhold: Velkommen 4 Om os 5 Privat 8 Opstart 10 Hverdagen 13 Goddag og farvel 18. Velkommen til Børnehuset Sommerfuglen

Indhold: Velkommen 4 Om os 5 Privat 8 Opstart 10 Hverdagen 13 Goddag og farvel 18. Velkommen til Børnehuset Sommerfuglen Velkommen til Børnehuset Sommerfuglen Indhold: Velkommen 4 Om os 5 Privat 8 Opstart 10 Hverdagen 13 Goddag og farvel 18 2 Garderoben 20 Mad og drikke 23 Fest 26 Ferie og fri 28 Sygdom 29 Forældresamarbejde

Læs mere

Velkommen til Børnehuset Påfuglen

Velkommen til Børnehuset Påfuglen Velkommen til Børnehuset Påfuglen Kære Du skal gå på: Velkommen i Påfuglen. Blå stue: Rød stue: Gul stue: Når du starter, er det: som tager imod dig og viser dig rundt. De andre voksne i vuggestuen er:

Læs mere

Børn der har brug for særlig opmærksomhed... 12 Mål for særlig indsats med sprogstimulering af tosprogede børn... 12

Børn der har brug for særlig opmærksomhed... 12 Mål for særlig indsats med sprogstimulering af tosprogede børn... 12 BØRNEJUNGLEN ÅRSPLAN 2005-2007 2 Indholdsfortegnelse Principdel Velkommen til BørneJunglen... 4 BørneJunglen er en institution, der rummer mange forskellige kulturer... 4 BørneJunglens grundlæggende værdier...

Læs mere

Velkommen i Smilehullet

Velkommen i Smilehullet Velkommen i Smilehullet Vi ønsker kommende børn og deres forældre velkommen til Den Integrerede Institution Smilehullet Denne pjece vil give et lille indblik i Smilehullets hverdag, værdier, traditioner,

Læs mere

VELKOMMEN TIL HAVEN FORÆLDREPJECE

VELKOMMEN TIL HAVEN FORÆLDREPJECE VELKOMMEN TIL HAVEN FORÆLDREPJECE 1 Indholdsfortegnelse Kære forældre... 3 Dagtilbuddet Christiansbjerg.... 4 Bodøgården... 4 De ydre rammer... 4 Haven... 5 Havens pædagogiske målsætning... 5 Tryghed,

Læs mere

Tøjhushavens Børnehus åbnede 1. august 1997 som en puljeordning under Randers kommune. 1. juli 2011 blev Tøjhushavens Børnehus privatinstitution.

Tøjhushavens Børnehus åbnede 1. august 1997 som en puljeordning under Randers kommune. 1. juli 2011 blev Tøjhushavens Børnehus privatinstitution. Indhold Velkommen... 2 Tøjhushavens Børnehus... 2 Ansatte i Tøjhushavens Børnehus... 2 Åbningstider... 2 Økonomi... 2 Barnets start... 3 Aflevering og afhentning... 3 Forældresamtaler... 3 Samarbejde:...

Læs mere

LÆREPLAN PÆDAGOGISKE MÅL FOR DE 6 LÆRINGSOMRÅDER I LÆREPLANEN FOR BØRN I ALDEREN 0 TIL 6 ÅR. SPROG

LÆREPLAN PÆDAGOGISKE MÅL FOR DE 6 LÆRINGSOMRÅDER I LÆREPLANEN FOR BØRN I ALDEREN 0 TIL 6 ÅR. SPROG 1 LÆREPLAN Vores formål med det pædagogiske arbejde i henhold til læreplanerne, er at alle barnets potentialer og kompetencer udvikles og, at barnet rustes til at begå sig videre i livet. Vi mener, at

Læs mere

Indledning... 4 Det frie institutions valg... 4 Serviceloven... 5 8 Formålsbestemmelsen... 5 BUPL`s Pædagogiske profil... 5 Institutioner for børn og

Indledning... 4 Det frie institutions valg... 4 Serviceloven... 5 8 Formålsbestemmelsen... 5 BUPL`s Pædagogiske profil... 5 Institutioner for børn og Indledning... 4 Det frie institutions valg... 4 Serviceloven... 5 8 Formålsbestemmelsen... 5 BUPL`s Pædagogiske profil... 5 Institutioner for børn og unge... 6 Den pædagogiske opgave og pædagogernes ansvar...

Læs mere

Evaluerings rapport af Askelundens ressource person og nuværende struktur.

Evaluerings rapport af Askelundens ressource person og nuværende struktur. Evaluerings rapport af Askelundens ressource person og nuværende struktur. Forord: Denne rapport, eller lille historie, som det måske nok er blevet til, er en fortælling om Askelundens forandringsproces,

Læs mere

E-Mail birst@aarhus.dk Denne adresse kan ikke bruges til akutte beskeder, da den kun tjekkes ca. 1 gang dagligt.

E-Mail birst@aarhus.dk Denne adresse kan ikke bruges til akutte beskeder, da den kun tjekkes ca. 1 gang dagligt. Velkommen til Trekløveret Med denne pjece ønsker vi at give jer et billede af livet i Trekløveret samt nogle praktiske informationer. Trekløveret er en integreret institution med børn i alderen 0-6 år

Læs mere

Idrætsbørnehaven Ta Fat Læreplan

Idrætsbørnehaven Ta Fat Læreplan 2011 Idrætsbørnehaven Ta Fat Læreplan Indholdsfortegnelse Fakta om Ta Fat Side 1 Værdier og pædagogisk målsætning Side 2 Læreplansmodel Side 3 Definition og det formelle og uformelle rum Side 4 Læsestrategi,

Læs mere

Klar til skole og fritidshjem

Klar til skole og fritidshjem Klar til skole og fritidshjem Læringsparathed og motivation inden skolestart Center for skoler og dagtilbud Indholdsfortegnelse Klar til skole og fritidshjem 4 Sociale kompetencer 5 Krop og Bevægelse 6

Læs mere

Pædagogiske læreplaner

Pædagogiske læreplaner Pædagogiske læreplaner Vision for børneområdet i Hellested Børnelivet i Hellested tager udgangspunkt i de unikke muligheder vores nærområde tilbyder. Naturen og idrætsfaciliterne har en stor plads i børnenes

Læs mere

Spotlightdans fra projekt Lysleg

Spotlightdans fra projekt Lysleg Spotlightdans fra projekt Lysleg Der er to måder at være kreativ på. Man kan synge og danse, eller man kan skabe omgivelser, hvor sangere og dansere blomstrer. Warren G. Bennis Tusind tak til BUPL for

Læs mere

D.I.I. Kælkebakken. Klokkeskovvej 13 Stavtrup 8260 Viby J Tlf: 87 13 84 79. Dagtilbudsleder: Annamarie Dahlgaard Tlf: 29 20 44 47 anda@bu.aarhus.

D.I.I. Kælkebakken. Klokkeskovvej 13 Stavtrup 8260 Viby J Tlf: 87 13 84 79. Dagtilbudsleder: Annamarie Dahlgaard Tlf: 29 20 44 47 anda@bu.aarhus. D.I.I. Kælkebakken. 0 3 år Klokkeskovvej 13 Stavtrup 8260 Viby J Tlf: 87 13 84 79 Email: Hjemmeside: lrz@aarhus.dk www.dagtilbudaarhus.dk Dagtilbudsleder: Annamarie Dahlgaard Tlf: 29 20 44 47 Email: anda@bu.aarhus.dk

Læs mere

Grundlæggende pædagogiske mål

Grundlæggende pædagogiske mål Grundlæggende pædagogiske mål Alsidig personlig udvikling I Spiren lægger vi op til at være et omsorgsfuldt og pædagogisk supplement til hjemmet. Vi vil skabe en tryg base for barnet, der kan være udgangspunkt

Læs mere

At se og høre børn for alvor

At se og høre børn for alvor Reference nummer 42. Aalborg Kommune: Pædagogisk Kvalitetsevaluering. Her kan du læse evalueringen af et udviklingsforløb i Småbørnsområde Nord i Aalborg Kommune. At se og høre børn for alvor Evaluering

Læs mere

Virksomhedsplan 2013

Virksomhedsplan 2013 Virksomhedsplan 2013 0 Indholdsfortegnelse: 2. Præsentation af børnehaven... side 2 Åbningstider... side 2 Vi kan træffes på... side 2 Personale... side 3 En typisk dag i børnehaven... side 3-4 Sikkerhedsregler...

Læs mere

Velkommen til Børnehuset Mælkevejen

Velkommen til Børnehuset Mælkevejen Velkommen til Børnehuset I Børnehuset er der ansat 14 pædagoger og 7 medhjælpere. Vi har i perioder nogle personer i løntilskud. Leder er: Maiken Toftholm Afdelingsleder er: Pia Kammersgaard Vi er en ny

Læs mere

Virksomhedsplan for Børnehuset Ådalen

Virksomhedsplan for Børnehuset Ådalen Virksomhedsplan for Børnehuset Ådalen 1. Indledning og formål Virksomhedsplan, pædagogisk læreplan og udviklingsplan for den integrerede institution Børnehuset Ådalen Vores virksomhedsplan er en ramme

Læs mere

Udvikling i jobfunktioner og opgaver på dagtilbudsområdet. Analyse af kompetencekrav til EPOS-målgrupperne

Udvikling i jobfunktioner og opgaver på dagtilbudsområdet. Analyse af kompetencekrav til EPOS-målgrupperne Udvikling i jobfunktioner og opgaver på dagtilbudsområdet Analyse af kompetencekrav til EPOS-målgrupperne 2013 Udvikling i jobfunktioner og opgaver på dagtilbudsområdet Analyse af kompetencekrav til EPOS-målgrupperne

Læs mere

Læreplan Egernhuset 2012

Læreplan Egernhuset 2012 Læreplan Egernhuset 2012 Indholdsfortegnelse Indledning 3-4 Tema 1: Alsidig personlige udvikling 5-9 Tema 2: Sociale kompetencer 10-13 Tema 3: Sproglig udvikling 14-17 Tema 4: Krop og bevægelse 18-21 Tema

Læs mere

Nyhedsbrev Oktober. Dus Mellervang. Cykeltur til Hesteskoen. Dus Mellervang Frøstrupvej 4 9220 Aalborg Øst www.mellervangskolen.

Nyhedsbrev Oktober. Dus Mellervang. Cykeltur til Hesteskoen. Dus Mellervang Frøstrupvej 4 9220 Aalborg Øst www.mellervangskolen. Cykeltur til Hesteskoen Dus Mellervang Frøstrupvej 4 9220 Aalborg Øst www.mellervangskolen.dk Nyhedsbrev Oktober BEMÆRK DUS-avisen kan også ses på Mellervangskolens hjemmeside under DUS, hvor alle månedens

Læs mere

bakspejlet 14 Det føles som at flyve ud i verdensrummet Er tiden løbet fra samling? skridt til mere matematik i børnehøjde uderum inderum

bakspejlet 14 Det føles som at flyve ud i verdensrummet Er tiden løbet fra samling? skridt til mere matematik i børnehøjde uderum inderum SKAb rum Med IdeNtItet SIde 18 børn lærer AF HINANdeN SIde 28 brug MUSIKKeN SoM redskab SIde 38 bakspejlet 14 ForSKNING og Ny VIdeN om dagtilbud, danmarks evalueringsinstitut Er tiden løbet fra samling?

Læs mere

Børnehuset Hesselholt - TILLÆG

Børnehuset Hesselholt - TILLÆG Børnehuset Hesselholt - TILLÆG Adresse; Børnehuset Hesselholt Rugmarken 3-5 9510 Arden Tlf; 97 11 43 94/ 23 33 50 98 Åbningstider; Mandag til torsdag; 6.15-16.45 Fredag, 6.15-15.30 Nu nærmer sig tiden,

Læs mere