EU forordning om ulovligt træ

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "EU forordning om ulovligt træ"

Transkript

1 EU forordning om ulovligt træ

2 Problemet Ulovlig Skovhugst Skovrydning & tab af resourcer Unfair konkurrence Tab af indtægter Social ustabilitet Organiseret kriminalitet Korruption

3 Et omfattande problem Illegal timber accounts for 15-30% of global industrial wood production 50-90% in key tropical countries Value of illegal logging production $ billion a year, 10-30% global wood trade Source: UNEP, Interpol

4 Definition af lovlighed Relevant lovgivning i oprindelseslandet: Skovningsrettigheder Skatter og afgifter Lovgivning vedr. skovning Tredjeparters rettigheder Handels- og toldbestemmelser relateret til skovsektoren

5 Et komplekst problem

6 Privatsektor-initiativer The only way to continue growing and continue being a successful business is to treat sustainabilty as a key business lever in the same way that you treat marketing, finance, culture, HR or supply chain Santiago Gowland, Vice President, Unilever Kilde: MITSloan Management Review 2011

7 Myndigheds-initiativer Politikker EU FLEGT National timber procurement policies Lovgivning US Lacey Act EU Timber Regulation Australian Illegal Logging Bill

8 EU s rolle Cirka 20% af alt ulovligt skovet træ ender i EU Andel af træprodukter der eksporteres til EU: Rusland: 30% Kina: 30% Brasilien: 46% Indonesien: 28% Kilder: EU and UN Comtrade Database/LEI of Wagening University and Research Centre

9 FLEGT Action Plan & VPA FLEGT License FLEGT License HUSK: VPA aftale FLEGT Licens

10 Skovforvaltning, VPA og Skovcertificering

11 Skovforvaltning, VPA og Skovcertificering

12 VPA & EU Timber Regulation Efterspørgsel efter lovligt træ Udbud af lovligt træ

13 The EU Timber Regulation - 995/2010

14 "With this, we are sending a signal to the world that the EU will no longer serve as a market for illegally harvested timber" European Environment Commissioner Janez Potocnik

15 EU Timber Regulation (No 995/2010) 20 October 2010 Delegated Regulation (23 Feb 2012) Recognition of Monitoring organizations Implementing Regulation (6 Jul 2012) Due Diligence, Cert systems Checking Mos Guidance Document (Draft) Guidance on specific issues and topics of the EUTR

16 EU tømmerloven kort 1. Forbud mod at omsætte ulovligt fældet tømmer på EU markedet 2. Krav om at opeartors implementerer Due Diligence 3. Fortegnelse over leverandører og kunder

17 Aktører i Handelskæden

18 Placing on the market Bringe i omsætning på det indre marked Første gang Som led i kommerciel aktivitet Alle EU og ikke-eu operators er omfattet af forordningen

19 Håndhævelse og Monitorering EC

20

21 Medlemslandenes rolle Fastsætte straframmer Håndhæve forordningen Identificere competent authority Føre tilsyn med Operators Føre tilsyn med MO er Risikobaseret tilgang Vejledende og regulerende rolle

22 Operators forpligtelser Hovedansvar for opfyldelse af lovgivning Skal ikke placere ulovligt træ på EU s marked Kan retsforfølges iht lovgivning Skal implementere og opretholde Due Diligence system

23 Monitoring Oganizations rolle Ansøge kommissionen om godkendelse Opretholde due diligence system og stille til rådighed for virksomheder Assistere virksomheder med implementering af Due Diligence Monitorere implementering af Due Diligence blandt virksomheder

24 Hvilke produkter er omfattet?

25 Produkter der IKKE er omfattet Genanvendt materiale completed their lifecycle Emballage anvendt I forbindelse transport af produkter Trykt materiale (bøger og magasiner)

26 Hvem har bevisbyrden? I tilfælde af sager imod virksomheder er det den kompetente myndighed der har bevisbyrden.

27 Strafferammer Den kompetente myndighed i hvert medlemsland vil definere straframmer Mulige straffe inkluderer: Bøde, fængsel, konfiskation, inddragelse af retten til at drive virksomhed

28 Tidshorisont 2 December 2010: Regulativet blev offentligtgjort 3 Juni 2012: detaljerede regler for due diligence 3 Marts 2013: Implementeres

29 HVAD TILFØJER DEN DANSKE LOVGIVNING? EU-forordningerne gælder umiddelbart i Danmark og er direkte anvendelige. Det er i disse de egentlige forpligtelser for virksomhederne er fastlagt / fastlægges. Den danske lovgivning har primært til formål at etablere det fornødne hjemmelsgrundlag for at administrere EUreglerne og fastlægge bestemmelser om kontrol og sanktioner, herunder vedrørende konfiskation og strafferammer.

30 Status for dansk lovgivning Bekendtgørelse nr. 364 af 30. marts 2012 om FLEGTlicensordningen for import af træ (28. april 2012). Fastlægger bl.a.: Naturstyrelsen påser overholdelse af reglerne, Naturstyrelsen og SKAT forestår verfikation af FLEGTlicensernes gyldighed FLEGT-licenser skal være modtaget i Naturstyrelsen senest 1 arbejdsdag før fortoldning FLEGT-licenser skal fremvises for SKAT ved fortoldning Vilkår for bødestraf Vilkår for fængelsstraf (ved forsætlig overtrædelse eller grov uagtsomhed) og rammen herfor (1 år) Regler for meddelelse af påbud, forbud og konfiskation

31 Status for dansk lovgivning Lov om administration af Den Europæiske Unions forordninger om handel med træ og træprodukter med henblik på bekæmpelse af handel med ulovligt fældet træ (Fremsat 4. oktober 2012) Sikrer hjemmel for: administration af FLEGT-licensordningen og EUTR udøvelse af kontrol med overvågningsorganer og virksomheder fastlægge strafferammer og straffebestemmelser for forordninger. Straframmer: Bøde, Fængsel op til 1 år, Konfiskation Tidsplan: Primo juni 2012: Lovudkast sendt i høring 4. oktober 2012: Lovforslag i høring Primo januar 2013: Ikrafttrædelse af ny lov

32 EU Tømmerforordning Due Diligence

33 Denne situation er ikke acceptabel Hugst- Land/Region EU?

34 Due Diligence proces Information Risk assessment Risk mitigation

35 Adgang til information Produkttype Træart (handel/videnskabeligt) Leverandør Mængde Lovlighed (dokument el. information) Oprindelse Land, og hvis nødvendigt Region Skov

36 Dokumentation Indsamling og evaluering af dokumentation tjener ikke i sig selv noget formål! Indsamling og evaluering af dokumentation skal ske med henblik på at kunne foretage riskovurdering!

37 Due Diligence proces Information Risk assessment Risk mitigation

38 Risk assessment Oprindelsesland Træart Leverandørkæde

39 Key: = Flow of material = LS compliant = Not LS compliant Product 1 Forest risks Product 2 certified certified high risk high risk Secondary manufacturer Secondary manufacturer Secondary manufacturer Secondary manufacturer certified certified low risk high risk high risk Primary processor Primary processor Primary processor Unknown processor certified low risk high risk high risk Unknown forest known country Known forest operation Unknown forest low risk country Known forest operation Unknown forest operation

40 Key: = Flow of material = LS compliant = Not LS compliant Product 1 Supply chain risks Product 2 certified certified high risk high risk Secondary manufacturer Secondary manufacturer Secondary manufacturer Secondary manufacturer certified certified low risk high risk high risk Primary processor Primary processor Primary processor Unknown processor certified low risk high risk high risk Unknown forest known country Known forest operation Unknown forest low risk country Known forest operation Unknown forest operation

41 Key: = Flow of material = LS compliant = Not LS compliant Product 1 CoC risks Product 2 certified certified high risk high risk Secondary manufacturer Secondary manufacturer Secondary manufacturer Secondary manufacturer certified certified low risk high risk high risk Primary processor Primary processor Primary processor Unknown processor certified low risk high risk high risk Unknown forest known country Known forest operation Unknown forest low risk country Known forest operation Unknown forest operation

42 Konklusion af risikovurdering Negligible risk eller Non-negligible risk

43 Negligible risk Kun produkter med Negligible Risk må placeres på EU s marked Lav Risko for at træet er skovet ulovligt Lav Risiko for utilstrækkelig lovhåndhævelse Lav Risiko for komplex leverandørkæde Lav Risiko vurderet på baggrund af relevant dokumentation Lav risiko for Ulovlige aktiviteter I leverandørkæden

44 Due Diligence proces Information Risk assessment Risk mitigation

45 Risiko begrænsning Skal adressere den identificerede risiko Supplerende information og dokumentation Evaluere leverandørkæde Evaluere skovdrift Udskifte leverandør Købe tredjeparts certificerede produkter

46 Key: = Flow of material = LS compliant = Not LS compliant Product 1 Product 2 certified certified high risk high risk Secondary manufacturer Secondary manufacturer Secondary manufacturer Secondary manufacturer certified certified low risk high risk high risk Primary processor Primary processor Primary processor Unknown processor certified low risk high risk high risk Unknown forest known country Known forest operation Unknown forest low risk country Known forest operation Unknown forest operation

47 Green Pass EU Green Pass FLEGT Licensed Green Pass CITES Licensed Green Pass Recycled material

48 Leverandørevaluering EU Supply chain verification

49 Tredjeparts certificeret leverandørkæder EU Legal verification Certified Sustainable

50

51 Program Baggrund & introduktion Ulovlig skovhugst, EU Tømmerfordningen & andre tiltag mod ulovlig skovhugst EU Tømmerforordningen Hovedkravene, rollefordeling, ansvar og de konkrete krav til Due Diligence Pause (omkring kl ) Due Diligence i praksis Konkrete eksempler på Due Diligence systemer Hvordan sikres tilstrækkelig information om oprindelse og materiales lovlighed? Hvordan gennemføres risikovurdering & risikominimering, og hvad er nok?

52 Tak Michael K Jakobsen Customer Relations Manager FSC-SECR-0047 PEFC/ Presentation NEPCon NEPCon works to ensure responsible use of natural resources and secure sustainable livelihoods by transforming land-use, business practises and consumer behaviour.

Samlet FSC/PEFC sporbarhedskravliste. i henhold til FSC-STD-40-004V2 og PEFC ST 2002:2010 NEPCon februar 2011

Samlet FSC/PEFC sporbarhedskravliste. i henhold til FSC-STD-40-004V2 og PEFC ST 2002:2010 NEPCon februar 2011 1 0 Fortegnelser Samlet FSC/PEFC sporbarhedskravliste i henhold til FSC-STD-40-004V2 og PEFC ST 2002:2010 NEPCon februar 2011 1 1 Organisationen skal opretholde komplette og opdaterede fortegnelser som

Læs mere

92-gruppen Forum for Bæredygtig Udvikling

92-gruppen Forum for Bæredygtig Udvikling 92-gruppen Forum for Bæredygtig Udvikling Høringssvar fra 92-gruppen 1 Forum for Bæredygtig og udvikling og Globalt Fokus 2 Folkelige organisationers udviklingssamarbejde vedr. Udkast til forslag til Lov

Læs mere

Værd at vide om FSC sporbarhedscertificering

Værd at vide om FSC sporbarhedscertificering Værd at vide om FSC sporbarhedscertificering NEPCon InfoGuide nr.1 September 2012 Version Indhold Indhold... 2 Introduktion til denne guide... 3 1: Hvad er FSC sporbarhedscertificering?... 4 2: Hvem gør

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af varemærkeloven, straffeloven, lov om radio- og fjernsynsvirksomhed

Forslag. Lov om ændring af varemærkeloven, straffeloven, lov om radio- og fjernsynsvirksomhed Lovforslag nr. L xx Folketinget 2008-09 Fremsat den {FREMSAT} af økonomi- og erhvervsministeren (Bendt Bendtsen) Forslag til Lov om ændring af varemærkeloven, straffeloven, lov om radio- og fjernsynsvirksomhed

Læs mere

FSC er den eneste globale træmærkningsordning, som sikrer, at der ikke bliver fældet mere træ, end skoven kan nå at reproducere.

FSC er den eneste globale træmærkningsordning, som sikrer, at der ikke bliver fældet mere træ, end skoven kan nå at reproducere. FSC GØR EN FORSKEL Overalt i verden er ulovlig tømmerhugst og overudnyttelse af skovene et problem, der truer med at udrydde skovens dyr og planter. FSC gør noget ved problemerne. FSC er den eneste globale

Læs mere

STANDARDER Udviklingssurvey no. 1 2013 Fokus: Standarder for medicinsk udstyr

STANDARDER Udviklingssurvey no. 1 2013 Fokus: Standarder for medicinsk udstyr STANDARDER Udviklingssurvey no. 1 2013 Fokus: Standarder for medicinsk udstyr Senior Teknologi Specialist Jørn Johansen, DELTA 1719.1.13 We help ideas meet the real world / MADEBYDELTA.COM DELTA DELTA

Læs mere

POLICY PAPER NR 04. Den private sektor. Transparency International Danmark - Fælledvej 12, 2200 København N

POLICY PAPER NR 04. Den private sektor. Transparency International Danmark - Fælledvej 12, 2200 København N NR 04 Den private sektor Transparency International Danmark - Fælledvej 12, 2200 København N Transparency International (TI) er den globale civilsamfundsorganisation, der står i spidsen for kampen mod

Læs mere

MENNESKE- HANDEL STATUS 2013

MENNESKE- HANDEL STATUS 2013 MENNESKE- HANDEL STATUS 2013 MENNESKE-HANDEL STATUS 2013 Dette kapitel er en del af Institut for Menneskerettigheders rapport Menneskerettigheder i Danmark, Status 2013. Rapporten behandler udvalgte menneskeretlige

Læs mere

MiFID II. Kontakt Claus A. Herschend Telefon: 3945 3061 Mobil: 3038 0350 E-mail: che@pwc.dk. Af Claus A. Herschend, januar 2013

MiFID II. Kontakt Claus A. Herschend Telefon: 3945 3061 Mobil: 3038 0350 E-mail: che@pwc.dk. Af Claus A. Herschend, januar 2013 MiFID II Har du styr på det forventede regelsæt i MiFID II (forslag til revision af Markets in Financial Instruments Directive )? Her får du et samlet overblik over MiFID II s målgruppe og bestemmelser.

Læs mere

Samlenotat til rådsmøde for Beskæftigelse og Sociale Anliggender (EPSCO) den 15. oktober 2013

Samlenotat til rådsmøde for Beskæftigelse og Sociale Anliggender (EPSCO) den 15. oktober 2013 Europaudvalget 2013 Rådsmøde 3263 - beskæftigelse m.v. Bilag 2 Offentligt N O T A T Samlenotat til rådsmøde for Beskæftigelse og Sociale Anliggender (EPSCO) den 15. oktober 2013 3. oktober 2013 J.nr. 2013-6458

Læs mere

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2010-0021019 (Michael Ellehauge, Kaj Kjærsgaard, Suzanne Helsteen) 7. juni 2010

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2010-0021019 (Michael Ellehauge, Kaj Kjærsgaard, Suzanne Helsteen) 7. juni 2010 Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2010-0021019 (Michael Ellehauge, Kaj Kjærsgaard, Suzanne Helsteen) 7. juni 2010 K E N D E L S E PlayTech Limited (advokat Martin André Dittmer, København) mod Danske Spil A/S

Læs mere

Bekendtgørelse om udenlandske investeringsinstitutters markedsføring

Bekendtgørelse om udenlandske investeringsinstitutters markedsføring Bekendtgørelse om udenlandske investeringsinstitutters markedsføring i Danmark1) I medfør af 18, stk. 2, 19, stk. 3 og 221, stk. 3, i lovbekendtgørelse nr. 935 af 17. september 2012 om investeringsforeninger

Læs mere

ASSOCIATION OF NORDIC ENGINEERS (ANE)

ASSOCIATION OF NORDIC ENGINEERS (ANE) Liste over aktuelle EU-initiativer af interesse for ANE (senest opdateret den 24. februar 2015 seneste ændringer er kursiverede) Arbejdsvilkår Ændring af direktivet om arbejdstid Kommissionen fremsatte

Læs mere

G R U N D - O G N Æ R H E D S N O T A T

G R U N D - O G N Æ R H E D S N O T A T Europaudvalget 2012 KOM (2012) 0131 Bilag 1 Offentligt G R U N D - O G N Æ R H E D S N O T A T April 2012 Forslag til Europa-parlamentets og Rådets direktiv om håndhævelse af direktiv 96/71/EF om udstationering

Læs mere

Kom godt i gang. - etiske offentlige indkøb En guide til kommuner

Kom godt i gang. - etiske offentlige indkøb En guide til kommuner Dansk Initiativ for Etisk Handel Bredgade 26, 2. sal Postboks 9042 DK-1022 København K Tel. +45 9942 1453 info@dieh.dk www.dieh.dk Foto: Lotte La Cour Kom godt i gang - etiske offentlige indkøb En guide

Læs mere

Forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS FORORDNING. om en fælles EU-købelov. {SEK(2011) 1165 endelig} {SEK(2011) 1166 endelig}

Forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS FORORDNING. om en fælles EU-købelov. {SEK(2011) 1165 endelig} {SEK(2011) 1166 endelig} EUROPA-KOMMISSIONEN Bruxelles, den 11.10.2011 KOM(2011) 635 endelig 2011/0284 (COD) Forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS FORORDNING om en fælles EU-købelov {SEK(2011) 1165 endelig} {SEK(2011) 1166

Læs mere

Fremtidens revisionsbranche i Danmark efter indførsel af firmarotation

Fremtidens revisionsbranche i Danmark efter indførsel af firmarotation Fremtidens revisionsbranche i Danmark efter indførsel af firmarotation Forfatter: Louise Rosgaard Birknow Vejleder: Hans Henrik Berthing Aalborg Universitet Kandidatafhandling - Juni 2014 Cand.merc.aud

Læs mere

Europaudvalget 2013 Rådsmøde 3242 - konkurrenceevne Bilag 2 Offentligt

Europaudvalget 2013 Rådsmøde 3242 - konkurrenceevne Bilag 2 Offentligt Europaudvalget 2013 Rådsmøde 3242 - konkurrenceevne Bilag 2 Offentligt NOTAT TIL FOLKETINGETS EUROPAUDVALG 15. maj 2013 Samlenotat vedr. rådsmødet (konkurrenceevne) den 29. maj 2013 Indholdsfortegnelse:

Læs mere

Compliance360. Undgå ubehagelige overraskelser - Compliance360 minimerer din risiko og giver din virksomhed et forspring

Compliance360. Undgå ubehagelige overraskelser - Compliance360 minimerer din risiko og giver din virksomhed et forspring Compliance360 Undgå ubehagelige overraskelser - Compliance360 minimerer din risiko og giver din virksomhed et forspring 2 3 Fra begrænsning til nye muligheder Af Thomas Brun og Anne Mette Christiansen

Læs mere

Meggitt Etik og Forretningsførelse. Vi guider dig på vej

Meggitt Etik og Forretningsførelse. Vi guider dig på vej Meggitt Etik og Forretningsførelse Vi guider dig på vej Indhold 1 Brev fra the Chief Executive 2 Guiding-principper 4 Politik om etik og forretningsførelse 8 Etisk kodeks 12 Politik om bekæmpelse af korruption

Læs mere

Samlenotat om EPSCO-rådsmødet den 20. juni 2013 - Beskæftigelsesministeriets punkter

Samlenotat om EPSCO-rådsmødet den 20. juni 2013 - Beskæftigelsesministeriets punkter Europaudvalget 2013 Rådsmøde 3247 - beskæftigelse m.v. Bilag 1 Offentligt N O T A T Samlenotat om EPSCO-rådsmødet den 20. juni 2013 - Beskæftigelsesministeriets punkter 29. maj 2013 J.nr. 2013-3459 JAIC/rmh,

Læs mere

Spillemyndighedens Årsberetning for 2012 The Danish Gambling Authority Annual Report 2012

Spillemyndighedens Årsberetning for 2012 The Danish Gambling Authority Annual Report 2012 Spillemyndighedens Årsberetning for 2012 The Danish Gambling Authority Annual Report 2012 Marts 2013 March 2013 Udgivet af Spillemyndigheden Marts 2013 ISBN 978 87 7121 629 5 Tryk Rosendahls Schults Grafisk

Læs mere

Den nye revisorlovs påvirkning på kontrollen af revisors arbejde

Den nye revisorlovs påvirkning på kontrollen af revisors arbejde Copenhagen Business School 13. januar 2009 Institut for regnskab og revision Cand. Merc. Aud-studiet Kandidatafhandling Den nye revisorlovs påvirkning på kontrollen af revisors arbejde Opgaven er udarbejdet

Læs mere

Kandidatafhandling Cand.Merc.aud CSR RAPPORTERING. Vejleder: Hans Vistisen. Kathja Christina Sørensen Tillebeck. Lisa Lewis Pedersen

Kandidatafhandling Cand.Merc.aud CSR RAPPORTERING. Vejleder: Hans Vistisen. Kathja Christina Sørensen Tillebeck. Lisa Lewis Pedersen Kandidatafhandling Cand.Merc.aud CSR RAPPORTERING Vejleder: Hans Vistisen Kathja Christina Sørensen Tillebeck Aalborg Universitet Den 15. juni 2011 Titelblad Vejleder: Hans Vistisen Emne: CSR rapportering

Læs mere

Kom godt i gang med FSC Chain of Custody certificering. 1 Kom godt i gang med FSC Chain of Custody certificering Oktober 2014

Kom godt i gang med FSC Chain of Custody certificering. 1 Kom godt i gang med FSC Chain of Custody certificering Oktober 2014 Kom godt i gang med FSC Chain of Custody certificering 1 Kom godt i gang med FSC Chain of Custody certificering Oktober 2014 NEPCon guide Oktober 2014 Om denne guide Denne vejledning er til dig, der skal

Læs mere

Rapport om Social Dumping/Regelshopping. luftfart

Rapport om Social Dumping/Regelshopping. luftfart Rapport om Social indenfor luftfart Status marts 2015 3 Rapport om Social Forord Transportministeren nedsatte i juni 2013 en bredt sammensat arbejdsgruppe med repræsentanter fra luftfartserhvervet, de

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om arbejdsmiljø

Forslag. Lov om ændring af lov om arbejdsmiljø Lovforslag nr. L 177 Folketinget 2010-11 Fremsat den 30. marts 2011 af beskæftigelsesministeren (Inger Støjberg) Forslag til Lov om ændring af lov om arbejdsmiljø (Risikobaseret tilsyn, differentierede

Læs mere

1997-06-06: Danske virksomheders muligheder ved offentlige EU-udbud i udlandet

1997-06-06: Danske virksomheders muligheder ved offentlige EU-udbud i udlandet 1997-06-06: Danske virksomheders muligheder ved offentlige EU-udbud i udlandet Konkurrencestyrelsen: Danske virksomheders muligheder ved offentlige EU-udbud i udlandet Indholdsfortegnelse Executive Summary

Læs mere

Dalhoff Larsen & Horneman A/S

Dalhoff Larsen & Horneman A/S Dalhoff Larsen & Horneman A/S (et aktieselskab registreret i Danmark, CVR-nr. 34 41 19 13) Udbud af minimum 34.967.742 og maksimum 35.710.998 stk. nye B-aktier à nom. DKK 5 til DKK 7,75 pr. ny aktie med

Læs mere

Dansk Producentansvars System ÅRSRAPPORT CVR 29 02 88 42

Dansk Producentansvars System ÅRSRAPPORT CVR 29 02 88 42 Dansk Producentansvars System ÅRSRAPPORT 2013 DPA-System 04-04-2014 CVR 29 02 88 42 Dansk Producentansvars-System Vesterbrogade 6 D, 4. sal DK 1780 København V Telefon: +45 3377 9191 Fax: +45 3377 9100

Læs mere