National Streetrace Association Denmark (NSAD) reglement 2011 Generelle bestemmelser

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "National Streetrace Association Denmark (NSAD) reglement 2011 Generelle bestemmelser"

Transkript

1 1. Løbsafvikling. National Streetrace Association Denmark (NSAD) reglement 2011 Generelle bestemmelser 1.1. Det påhviler samtlige deltagere og officials i et arrangement at overholde bestemmelserne i dette reglement, såvel som andre bestemmelser vedrørende tillægsregler med videre før, under og efter et arrangement Enhver deltagelse i arrangementet sker på deltagerens egen risiko og ansvar Streetrace er en accelerationskonkurrence på en opmålt strækning. Der køres med to biler fra stillestående start. Standard strækningerne er henholdsvis 1 / 4 engelsk mile (402,33 m) og 1 / 8 engelsk mile, eller en anden, på forhånd defineret strækning (se tillægsregler) 1.4. Konkurrencestrækningen skal have fast underlag som asfalt eller beton på hele strækningen inkl. bremselængden efter den opmålte strækning. (se tillægsregler) 1.5. Der deltages i en af følgende tre hovedklasser: Street, Outlaw og Unlimited. Inddelinger fremgår under tillægsreglerne for det pågældende arrangement Eventuelle finalers afvikling beskrives i tillægsreglerne for det pågældende arrangement Under kørsel kan hver kører have maksimalt en hjælper med i startområdet Deltagelse kræver gyldigt kørekort Al afmærkning foretages/godkendes af teknisk kontrol Ved deltagelse i konkurrence og træning, skal alle deltagende køretøjer være forsynet med korrekt startnummer (se tillægsregler) Startnumre skal fjernes fra køretøjet, når det forlader arrangementet, hvis disse fremføres af egen kraft Påvirkede deltagere som bliver taget i at køre bil under arrangementet, vil blive bortvist permanent, dette gælder over hele området og så længe arrangementet varer Aggressiv opførsel i pitten eller under kørsel kan medføre bortvisning Ved protest over andre kørere eller deres bil, lægges der et depositum på kr ved medhold i klagen, får man sine penge igen, ellers overgår pengene til premiepuljen. Protesten skal indgives skriftligt til løbsledelsen. (se tillægsregler) Burnouts må kun finde sted i startområdet, eller andre af arrangøren anviste steder. Overtrædelse kan medføre bortvisning Bilerne skal holdes i deres tildelte bane under kørsel, overskrides midterlinjen mellem bane start og bane slut (201/402 meter), gives første gang en advarsel, anden gang vil man blive udelukket fra kørsel resten af arrangementet, bemærk at denne overtrædelse i finalerne vil medføre diskvalifikation Ændringer på køretøjet, udført efter teknisk kontrol, som vedrører regler i den pågældende klasse man er tilmeldt, medfører diskvalifikation (såsom udtaget kabine, eller lignende.) Skift til andre dæk er i orden, forudsat at de nye dæk opfylder gældende regler for klassen Totalvægt for deltagende køretøjer. Max 3500 kg Klassetilmelding er bindende, medmindre der oprykkes til højere klasse. Oprykning kræver at bilen opfylder gældende krav for klassen Maksimum db (støj) krav kan forekomme og vil i givet fald influere på reglerne vedr. udformning af udstødning m.v. (se tillægsregler) Løse genstande må ikke forefindes i førerkabinen under kørsel I alle tilfælde hvor vurderinger om bilens udstyr, stand og udseende kan forekomme, vil teknisk kontrol have det afgørende ord Ved tvivlspørgsmål, kontakt en sagkyndig fra løbsledelsen Hvis arrangementet bliver aflyst pga. regn mm. er det de hurtigste kørte tider der er gældende til titlen DHB. 1

2 2. Tillægsregler. (skal udfyldes) 2.1. Tid og sted for arrangement: 2.2. Arrangementets navn: 2.3. Arrangørens navn: 2.4. Løbslederens navn: 2.5. Løbsledelsen består yderligere af: 2.6. Støjkrav for arrangementet: 2.7. Breakout for arrangementet: 2.8. Startnumres detaljer (antal, placering, størrelse og udseende): 2.9. Konkurrence strækningen Længde på konkurrencestrækning: Bremselængde efter mål: Returvej: (er der opsamling eller returvej ved baneslut): Underlag: (asfalt, beton, preppet og hvor langt etc.): Anmeldelses begrænsning?: Klasse inddeling (underinddelinger): Tilmeldelses frist: Antal gældende kvalifikations tider for deltagelse i finalen.: Finale afvikling (stige med de otte bedste i hver underklasse fra kval runderne): Præmier (antal, art, kategori og eller klasser): 3. Motor Udstødningssystem (se specifikation i tilmeldte klasse) 3.2. Støjbegrænsninger, se tillægsregler Brændstof Alt brændstof er tilladt, dog ikke Nitrometan/nitroblandinger. Brug af dette brændstof medfører bortvisning Benyttes der andet end benzin eller diesel, skal bilen mærkes med brændstoftypen tydeligt et synligt sted på bilen. (E85, Ethanol og lign. Betragtes ikke som almen benzin). Mærkning foretages af teknisk kontrol (se fig. 3) 3.4. Brændstofsystem Brændstofslanger skal være monteret forsvarligt så disse ikke hænger løst under bilen. Slangerne må ikke sidde for tæt på varme og roterende dele, ydermere må der ikke være utætheder. (vurderes suverænt af teknisk kontrol) Brændstofslanger og brændstofrør må ikke befinde sig uafdækket i kabinen (original placering dog undtaget), ved brug af egnede stålarmerede slanger eller metalrør samt heldækkende metalkappe i min. 0,6 mm jern eller 0,8 mm aluminium, er dette tilladt Ved udskiftning af originale brændstofslanger skal ny placering være uden for kabine, hvis punkt ikke kan overholdes Benyttes der anden end original tank, anbefales det at denne er FIA/SFI godkendt Hvis brændstoftank er placeret i bagagerummet/ førerkabinen, skal den være afskærmet af en stålplade på minimum 0,6 mm eller en aluminiumsplade på minimum 0,8 mm. Tanken skal have udluftning til yderside af bilen, sikkerheds 2

3 kontraventil skal i denne forbindelse benyttes. Ydermere skal der under arrangementet, til enhver tid være adgang tanken uden brug af nøgle Kølersystem Ingen del af kølersystemet må uafskærmet befinde sig i førerkabinen, herunder kølerør og køleslanger, (varmeapparat dog undtaget). Ved brug af egnede slanger eller metalrør samt heldækkende metalkappe i min. 0,6 mm jern eller 0,8 mm aluminium, er dette tilladt Ved placering af køler i bagagerum skal denne være afskærmet fra kører af heldækkende metalplade i min. 0,6 mm jern eller 0,8 mm aluminium Væskeoverskud fra kølersystemet, skal føres til opsamlingsbeholder, med minimum 0,5 liters volumen Væskespild er ikke tilladt Lattergas Lattergas er tilladt i Street, Outlaw og Unlimited Lattergas flasken skal være forsvarligt monteret og fastgjort med mindst 2 bånd af metal med dimensionen 25mm x 2,5mm og skal monteres med 4 stk. M10 bolte i kvaliteten minimum Udluftning af gassystemet føres ud til ydersiden af bilen Flasken skal have en overtryksventil, herfra føres et evakueringsrør ud til ydersiden af bilen Bilen skal mærkes, så det tydeligt kan ses udefra med et grønt rombeformet skilt på 100 x 100 mm med hvid skrift og kant. (Se fig. 1) Alle trykslanger/rør skal være egnet til formålet og samlet med passende fittings Trykslangerne skal være monteret forsvarligt så disse ikke hænger løst under bilen. Slangerne må ikke sidde for tæt på varme og roterende dele, ydermere må disse ikke føres sammen med strømførende ledninger Der må ikke være utætheder i slanger og fittings m.v Turbo/kompressor Trykladning er tilladt i Street, Outlaw og Unlimited Krumtapsudluftning Hvis krumtapsudluftningen ikke føres i indsugningen eller udstødningen, skal denne føres til opsamlingsbeholder, med minimum 0,5 liters volumen Intercooler Vandspray på Intercooler er ikke tilladt. 4. Kraftoverføring (transmission og drivline) 4.1. Svejste differentialer og Full spools frarådes Bakgear skal være virksomt i alle klasser Støbejerns svinghjul frarådes ved motoromdrejninger over 8000 o/min Alle automatgearkasser skal have neutralstarts kontakt og låseanordning til bakgear Hvor det er muligt, anbefales det at der benyttes SFI godkendte aksler ved tider hurtigere (6.40) sek Afskærmninger. 3

4 Svinghjuls- og flexpladeafskærmning er obligatorisk for alle biler hurtigere (6.40) sek For koblingsbiler gælder at den skal udføres i 6 mm stål eller hård aluminium og skal rage mindst 25 mm frem for svinghjulets forreste kant samt 25 mm bag forbi trykfodens bagkant, ringen skal omslutte koblingen 360 grader For automatgearsbiler gælder at den skal udføres i 6 mm stål eller hård aluminium og skal rage henholdsvis 25 mm frem og 25 mm bag for flexpladens forreste og bagerste kant, ringen skal omslutte flexpladen 270 grader. Åbning skal vende ned mod jorden. Ringen skal monteres i alle koblingshusets bolthuller med bolte i mindst 10.9 kvalitet Kardanring og trækakselringe er obligatorisk for alle biler hurtigere (6.40) sek Kardanring skal udføres i stål med dimensionen 51 mm x 6 mm og skal omslutte kardanakslen 360 grader samt monteres maksimalt 150 mm fra forreste kardankryds Trækakselringe skal udføres i stål med dimensionen 51 mm x 6 mm og skal omslutte trækakselrerne 360 grader samt monteres maksimalt 150 mm fra inderste knokkelled Gearkasseafskærmning anbefales hvor det er muligt, for alle biler hurtigere end (6.40) sek. (der henvises til gearkasseafskærmning/klæde SFI 4.1) 5. Bremser og hjulophæng Skal være i sikkerhedsmæssig forsvarlig stand. Vurdering vil blive lavet ud fra et sikkerhedsmæssigt synspunkt og afgøres suverænt af teknisk kontrol Bremseslanger skal være monteret forsvarligt så disse ikke hænger løst under bilen. Slangerne må ikke sidde for tæt på varme og roterende dele, ydermere må der ikke være utætheder Styretøj på køretøjet, skal være i forsvarlig stand og må ikke møde ujævn modstand eller have mislyde. 6. Chassis 6.1. Frihøjden skal være på mindst 75 mm fra front til forhjul samt mindst 50 mm for resten af bilen Udgangshastigheder over 240 km/t medfører krav om faldskærm Styrtbøjle udført efter forskrifterne, er obligatorisk på alle biler imellem (6.40) og (6.99) sek. samt alle åbne biler i Streetklassen med ET under sek. (det anbefales dog for klassen at alle biler er monteret med styrtbøjle). Alle åbne biler i Outlaw og Unlimited skal som minimum være udstyret med styrtbøjle uanset kørte tider Styrtbur udført efter forskrifterne, er obligatorisk på alle biler under (6.40) sek. samt alle åbne biler under (6.99) sek. 7. Dæk og fælge Dæk der skal benyttes til ræs skal fremvises til teknisk kontrol, hvis ikke de er monteret på bilen Dæk skal være i forsvarlig stand under hele arrangementet. Køres hjem på samme dæk som der køres ræs på, skal disse have minimum 1,6 mm sliddybde Slicksdæk skal have tydelige slidindikeringer under hele arrangementet. 4

5 7.4. Alle hjul skal være spændt fast med alle hjulbolte / møtrikker. Manglende bolte /møtrikker medfører udelukkelse fra kørsel indtil dette er bragt i orden. Bolte/ møtrikker skal som minimum have fat i gevindene med 1x gevind diameter 7.5. Hastigheds- og vægtindeks på benyttede dæk skal modsvare de kørte hastigheder og bilens vægt Motorcykeldæk som frontrunners er ikke tilladt. 8. Interiør 8.1. Vinduesnet anbefales på biler hurtigere end (6.40) sek Sædebefæstigelse udføres med minimum 4 stk. 8mm bolte. 9. Karosseri Fordøre skal være normalt virksomme, Lexan ruder, hvor dette er tilladt, behøver ikke at kunne rulles ned Lexanruder skal antage en mindste tykkelse på 3mm. 10. El system Batteri Bilen skal have batteri monteret og skal kunne starte ved egen kraft Hvis batteriet monteres i førerkabinen, skal det monteres i en væsketæt beholder beregnet til formålet, denne skal have udluftning til ydersiden af bilen, gel batterier er undtaget denne regel Pluspoler skal være afskærmet Fastgørelse skal udføres forsvarligt med metalbøjle(r) og minimum 10mm bolte (alternative forsvarlige løsninger kan evt. godkendes ved teknisk kontrol), ved montering i tyndplade, skal denne forstærkes på bagside med en 3 mm metalplade i størrelsen 20cm 2 pr. bolt. Ved standard montering kan originalt/originale beslag tillades Hovedstrømsafbrydere To godkendte (SFI/FIA) hovedstrømsafbrydere, er obligatorisk på alle biler der kører hurtigere end (6.40) sek Hovedstrømsafbryder af drejetype skal i stillingerne afmærkes med on/off Hovedstrømsafbryder af push/pull type skal altid være afbrudt i trykket stilling Ved brug af hovedstrømsrelæ skal dette placeres på pluspolens kabel i kortest mulige afstand fra batteriet, i denne forbindelse kan hovedstrømsafbryder(e) i kabinen være af industri type (paddehat/nødstopsafbryder) Hovedstrømafbryder skal ved batteri i front eller førerkabine monteres udvendigt ved forrudens fremkant i førersiden Hovedstrømsafbryder skal ved batteri i bagagerum monteres bagerst på bilen Indvendig hovedstrømsafbryder i kabine skal kunne betjenes af køreren fastspændt i H-sele Plasthåndtag og løse nøgler på hovedstrømsafbryder er ikke tilladt på ydersiden af bilen. 5

6 Hovedstrømsafbrydere (alle typer) skal udover, at lukke for hovedstrøm (pluskabel) også lukke for strøm til tænding og benzinpumpe(r). (ved kontrol skal motoren slukke, når en vilkårlig hovedstrømsafbryder påvirkes) Udvendige hovedstrømsafbrydere skal afmærkes med et blåt trekantet skilt med hvid kant og rødt lyn på 120 x 120 x 120 mm. (se fig. 2) 11. Hjælpemidler 12. Fører og førerudrustning Brug af minimum original 3 punkts sikkerhedssele ET under (6.40) sekunder medfører krav om minimum 4 punkts sele, godkendt af FIA. eller af lignende instans Montering af 4 punkts sele skal udføres således at skulderstroppernes vinkel fra vandret ikke må overstige 45 grader i nedadgående bevægelse. Hvis 45 graders reglen kan overholdes, anbefales det at bruge bilens dertil indrettede seleforankringspunkter; bagsædets seleforankringspunkter i gulvet til forsædets skulderstropper og forsædets til hoftestropperene. Ved egenkonstruerede forankringspunkter henvises til gældende motorsportsreglementers forklaringer (FIA.) Armremme skal af kørere i åbne biler, benyttes ved tider hurtigere end (6.99) Personlig udrustning: Godkendt hjelm er påbudt, såsom E, DOT, Snell samt BSI (eller af påviseligt samme standard) Føreren skal som minimum bære tøj af bomuld med lange ærmer og lange bukser. Shorts eller T-shirt medfører udelukkelse til dette er bragt i orden. Føreren skal benytte fastspændte sko med lukkede snuder, sider og hæl. Ved tider hurtigere end (6.40) sek. er FIA/SFI godkendt kørerdragt samt kørersko, undertøj, balakava (hjelmhue), handsker og nakkekrave obligatorisk. 6

7 13. Afmærkninger National Streetrace Association Denmark (NSAD) reglement

8 Street. Gadebiler, uden større modifikationer. 12 sek. Breakout. Inddeling i klassen findes i tillægsreglementet Nummerplader og indregistrering er gældende for klassen. Nummerplade, registreringsattest og forsikringspapir (samt evt. ny typegodkendelse ved buggy og kitcars) fremvises ved teknisk kontrol og skal kunne fremvises på foranledning under hele arrangementet. Nummerplader skal være påmonteret bilen på original placering, samt være synlige under hele arrangementet. Må dog afdækkes med tape el. lign. Bilen skal have Street appearance, indvendigt som udvendigt. Motorkomponenter såsom turboer, kaburatore, filtre m.v. må ikke uafskærmet rage ud fra karossen. Ekstreme scoops og udbygninger er i denne forbindelse ikke tilladt. Forsæder, dør og sidebeklædninger samt instrumentbræt må ikke fjernes. Bagsæder må tages ud, hvis det er for at gøre plads til styrtbøjle/bur. Forsæder må udskiftes til skålsæder, originale bolthuller i karossen skal i denne forbindelse benyttes. Alle ruder skal være af glas. Såfremt typegodkendelse siger andet, er dette tilladt. Lys/lygter skal være E-godkendte på de biler der er født med disse, bilen skal fremføres med begge forlygter monteret og de skal kunne lyse med almen lysstyrke for køretøjet. Horn, vinduesviskere og sprinklere skal være virksomme og må ikke fjernes. Motor må udskiftes men skal side på original plads. Køler skal sidde på original plads. Udstødning skal indeholde minimum en lyddæmper og exitsted skal være bag fører eller efter baghjul. Brug af VUS med afgang til det fri, er tilladt hvis afgang og ventil er efter første lyddæmper. Torpedo, inderskærme, kardantunnel og hjulkasser må ikke modificeres, buggyer, godkendte kitcars og lign. er undtaget denne regel, såfremt disse ombygninger overholder deres (nye) typegodkendelse. 4-link er tilladt hvor bilen er typegodkendt eller homologeret med dette. Opbygningen skal være udført i henhold til attesten og på forlangende skal denne kunne fremvises. Skærmkanter må ændres. Dækkenes slidbane må ikke rage ud fra skærmkanterne. DOT og/eller E mærkede gade dæk er obligatorisk. Frontrunners og dæk af dragradial typen, er ikke tilladt. Ved kørte tider under 12 (7.70) sek. oprykkes der automatisk til Outlaw såfremt bilen teknisk og sikkerhedsmæssigt overholder reglementet for klassen. Sker dette i finalen, medfører dette dog diskvalifikation. Wheelie bars er ikke tilladt. Se også generelle bestemmelser. 8

9 Outlaw. Ombyggede, biler med eller uden nummerplader og indregistrering. ET og udgangshastighed efter baneforhold og tilladelser. Breakout for klassen er 8.50 (5.45) sek. Inddeling i klassen findes i tillægsreglementet Bilen skal have Street appearance udvendigt. Passagerersæder, instrumentbræt og beklædninger, må fjernes. Alle ruder må udskiftes til Lexan el. lign. materiale (Polycarbonat) Horn og vinduesviskere må fjernes. Flermotors, biler, er tilladt såfremt opbygningen er udført forsvarligt 1. Instrumentbræt skal være originallignende, afstøbninger er tilladt. Dørbeklædninger i fordøre må udskiftes men ikke fjernes. Forreste passagerersæde må ikke fjernes. Forlygter og baglygter m.v. må udskiftes til lookalikes. Udstødning skal indeholde minimum en lyddæmper og exitsted skal være bag fører eller efter baghjul. Brug af VUS med afgang til det fri, er tilladt hvis afgang og ventil er efter første lyddæmper. 4 link og ladder bars tilladt. Inderskærme må modificeres eller bygges om for plads til større hjul. Inderskærme, vanger og låseplade i front må ikke fjernes eller udskiftes med rørkonstruktion. Original bund (gulv) samt topedoplade (brændvæg) og kardantunnel må modificeres men ikke fjernes, i denne forbindelse er røropbygninger (rørramme iht. DRT) heller ikke tilladt for klassen, styrtbur undtaget. Flipfront er ikke tilladt for klassen 2 Valg af dæktype er frit. Max dæk størrelse på 28 ved slicks/ dragdæk, og 30 ved Dot/ E mærkede dæk. Dæk bredde ved wrinklewall dæk må max. være 10,5. Wheelie bars er ikke tilladt. Glykol baseret (fedtet) kølervæske er ikke tilladt. (De fleste kølervæsker til ræs brug er ikke glykol baseret.) Se også generelle bestemmelser. 1 I forbindelse med tilmelding skal kører rette kontakt til arrangør for aftale om kontrollerende chassis besigtigelse, ved denne kontrol vil der ydermere blive fastlagt tilhørsforhold rent klassemæssigt ud fra ovennævnte regler. 2 Kitcars undtaget. 9

10 Unlimited. Rørfront samt delvis rørramme og i denne forbindelse flipfront biler. ET og udgangshastighed efter baneforhold og tilladelser. Inddeling i klassen findes i tillægsreglementet Bilen skal have en vis lighed med en gadebil, fuldt glasfiberkarosseri (funnycar m.v. og lign.) er ikke tilladt. Flermotors biler, er tilladt såfremt opbygningen er udført forsvarligt 3 Udstødningens exitsted og dæmpning er frit, såfremt baneforhold tillader dette. 4 link og ladder bars frit. Dækvalg frit. Wheelie bars tilladt. Glykol baseret (fedtet) kølervæske er ikke tilladt. (De fleste kølervæsker til ræs brug er ikke glykol baseret.) Se også generelle bestemmelser. 3 I forbindelse med tilmelding skal kører rette kontakt til arrangør for aftale om kontrollerende chassis besigtigelse, ved denne kontrol vil der ydermere blive fastlagt tilhørsforhold rent klassemæssigt ud fra ovennævnte regler. 10

Generelle bestemmelser

Generelle bestemmelser Generelle bestemmelser 1. Løbsafvikling. 1.1. Det påhviler samtlige deltagere og officials i et arrangement at overholde bestemmelserne i dette reglement, såvel som andre bestemmelser vedrørende tillægsregler

Læs mere

Reglement :: 2012 :: version 1.5 ::

Reglement :: 2012 :: version 1.5 :: 2012 Reglement :: 2012 :: version 1.5 :: 2012 Generelle bestemmelser 1. Løbsafvikling. 1.1. Det påhviler samtlige deltagere og officials i et arrangement at overholde bestemmelserne i dette reglement,

Læs mere

279B-1. GENERELT... 2 279B-1.1. Definitioner... 2 279B-1.2. Vægt... 2 279B-1.3. Udstødning... 2 279B-1.4. Brændstof... 2 279B-1.5. Hjul og Dæk...

279B-1. GENERELT... 2 279B-1.1. Definitioner... 2 279B-1.2. Vægt... 2 279B-1.3. Udstødning... 2 279B-1.4. Brændstof... 2 279B-1.5. Hjul og Dæk... DANSK AUTOMOBIL SPORTS UNION 279B RALLYCROSS 0-1600 Gr. N Indhold 279B-1. GENERELT... 2 279B-1.1. Definitioner... 2 279B-1.2. Vægt... 2 279B-1.3. Udstødning... 2 279B-1.4. Brændstof... 2 279B-1.5. Hjul

Læs mere

TEKNISK REGLEMENT AUTOSPEEDWAY

TEKNISK REGLEMENT AUTOSPEEDWAY Indhold 1. TEKNISKE BESTEMMELSER... 2 2. STARTNUMRE... 2 3. MOTORBESTEMMELSER... 2 4. BESKYTTELSESBUR... 3 5. FØRERSÆDE... 4 6. SIKKERHEDSSELE... 4 7. ILDSLUKKERE... 4 8. KAROSSERI OG CHASSIS... 5 9. STÆNKLAPPER...

Læs mere

TEKNISK REGLEMENT DANSK DRIFTING SERIE 2014. Reglementet er ikke åbent for tolkninger, står det ikke nævnt er det - som udgangspunkt - ikke tilladt.

TEKNISK REGLEMENT DANSK DRIFTING SERIE 2014. Reglementet er ikke åbent for tolkninger, står det ikke nævnt er det - som udgangspunkt - ikke tilladt. DANSK AUTOMOBIL SPORTS UNION DANSK DRIFTING SERIE TEKNISK REGLEMENT DANSK DRIFTING SERIE 2014 Reglementet er ikke åbent for tolkninger, står det ikke nævnt er det - som udgangspunkt - ikke tilladt. Indhold

Læs mere

TEKNISK REGLEMENT DANSK DRIFTING SERIE 2015. Reglementet er ikke åbent for tolkninger, står det ikke nævnt er det - som udgangspunkt - ikke tilladt.

TEKNISK REGLEMENT DANSK DRIFTING SERIE 2015. Reglementet er ikke åbent for tolkninger, står det ikke nævnt er det - som udgangspunkt - ikke tilladt. TEKNISK REGLEMENT DANSK DRIFTING SERIE 2015 Reglementet er ikke åbent for tolkninger, står det ikke nævnt er det - som udgangspunkt - ikke tilladt. Indhold 254T-1. BIL... 3 254T-2. MOTOR... 3 254T -2.1.

Læs mere

Reglement Legend Car 2013

Reglement Legend Car 2013 Reglement Legend Car 2013 1. Generelle bestemmelser og definitioner Legend Cup er åbent for Legend Car fra 600 Racing Inc USA købt igennem Padborg Park, Ved Flyvepladsen 10, 6330 Padborg. Legend Cup er

Læs mere

DANSK AUTOMOBIL SPORTS UNION. Teknisk reglement OK Mobil 1 Legends Car Cup

DANSK AUTOMOBIL SPORTS UNION. Teknisk reglement OK Mobil 1 Legends Car Cup Teknisk reglement OK Mobil 1 Legends Car Cup 1. Generelle bestemmelser og definitioner OK Mobil1 Legends Cup er åbent for Legend Car fra 600 Racing Inc USA købt igennem Padborg Park, Ved Flyvepladsen 10,

Læs mere

9.3REGLEMENT for YOUNGTIMER

9.3REGLEMENT for YOUNGTIMER DANSK AUTOMOBIL SPORTS UNION REGLEMENT 9 HISTORISKE BILER 9.3REGLEMENT for YOUNGTIMER 9.3.1.1 Introduktion Hensigten med Youngtimer klassen er at give motorsportsinteresserede en mulighed for at dyrke

Læs mere

Indhold. Februar 2009 Side 1

Indhold. Februar 2009 Side 1 DANSK AUTOMOBIL SPORTS UNION 279 D FOLKERACE Indhold 279D-1. TEKNISKE BESTEMMELSER... 2 279D-2. STARTNUMRE... 2 279D-3. MOTORBESTEMMELSER... 2 279D-4. BESKYTTELSESBUR... 3 279D-5. FØRERSÆDE... 4 279D-6.

Læs mere

Løbsreglement for 4x4 Trophy

Løbsreglement for 4x4 Trophy Løbsreglement for 4x4 Trophy TR. 1 Arrangementsbeskrivelse Trophy er en hold konkurrence, der består af et antal specialprøver. Formålet med Trophy er at teste holdets evne til løse specialprøver i svært

Læs mere

REGLEMENT FOR STREETRACE ALMINDELIGE BESTEMMELSER

REGLEMENT FOR STREETRACE ALMINDELIGE BESTEMMELSER DANSK DANSK AUTOMOBIL AUTOMOBIL SPORTS SPORTS UNION UNION REGLEMENT TEKNISKE REGLEMENT FOR STREETRACE DRAGRACING REGLEMENT FOR STREETRACE. ALMINDELIGE BESTEMMELSER REGLEMENT FOR STREETRACE ALMINDELIGE

Læs mere

279B-2. TILLADTE ÆNDRINGER OG FORSKRIFTER...

279B-2. TILLADTE ÆNDRINGER OG FORSKRIFTER... Indhold 279B-1. GENERELT... 2 279B-1.1. Definitioner...2 279B-1.2. Vægt...2 279B-1.3. Udstødning...2 279B-1.4. Brændstof...2 279B-1.5. Hjul og Dæk...2 279B-2. TILLADTE ÆNDRINGER OG FORSKRIFTER... 3 279B-2.1.

Læs mere

279D-1. TEKNISKE BESTEMMELSER... 2 279D-2. STARTNUMRE... 2 279D-3. MOTORBESTEMMELSER... 2 279D-4. BESKYTTELSESBUR...

279D-1. TEKNISKE BESTEMMELSER... 2 279D-2. STARTNUMRE... 2 279D-3. MOTORBESTEMMELSER... 2 279D-4. BESKYTTELSESBUR... DANSK AUTOMOBIL SPORTS UNION 279 D FOLKERACE Indhold 279D-1. TEKNISKE BESTEMMELSER... 2 279D-2. STARTNUMRE... 2 279D-3. MOTORBESTEMMELSER... 2 279D-4. BESKYTTELSESBUR... 3 279D -4.1. BURELEMENTER... 3

Læs mere

Regler for traktortræk i Farmklasse 2016

Regler for traktortræk i Farmklasse 2016 Regler for traktortræk i Farmklasse 2016 Regler gældende for perioden: Sæsonen 2016 med DM efteråret 2016 Røde markeringer slettes Grønne markeringer er tilføjelser 1. Dommer skal respekteres og har al

Læs mere

279B-2. TILLADTE ÆNDRINGER OG FORSKRIFTER...

279B-2. TILLADTE ÆNDRINGER OG FORSKRIFTER... Indhold 279B-1. GENERELT... 2 279B-1.1. Definitioner...2 279B-1.2. Vægt...2 279B-1.3. Udstødning...2 279B-1.4. Brændstof...2 279B-1.5. Hjul og Dæk...2 279B-2. TILLADTE ÆNDRINGER OG FORSKRIFTER... 3 279B-2.1.

Læs mere

TEKNISK REGLEMENT FOR Danish Endurance Championship 2012

TEKNISK REGLEMENT FOR Danish Endurance Championship 2012 DANSK AUTOMOBIL SPORTS UNION DANISH ENDURANCE CHAMPIONSHIP TEKNISK REGLEMENT FOR Danish Endurance Championship 2012 Indhold 5. TEKNISK REGLEMENT.... 2 5.1. Generelle bestemmelser og krav.... 2 5.2. Sikkerhed....

Læs mere

Teknisk Reglement 2016

Teknisk Reglement 2016 Teknisk Reglement 2016 DRIFTING Februar 2016 Side 1 Indholdsfortegnelse: 1. Tilladte Biler 2. Karosseri/Chassis 3. Bur 4. Kabine 5. Elektrisk 6. Undervogn 7. Bremser 8. Motor 9. Drivlinje Februar 2016

Læs mere

Dansk Mini Racing Union. Vognreglement. 1:24 Scaleauto

Dansk Mini Racing Union. Vognreglement. 1:24 Scaleauto Dansk Mini Racing Union 2016 Vognreglement 1:24 Scaleauto DMRU 2016 v.3-1 - GENERELLE REGLER VOGNREGLEMENT 1. TYPE SCALE-RACING Skalamodeller med metal- eller plastchassis, skumdæk, gummi dæk og hårde

Læs mere

INDHOLD. 279C-0. TILLADTE BILER... 2 279C-1. CHASSIS... 2 279C-2. UNDERVOGN... 2 279C-2.0. Hjul...2 279C-2.1. Affjedring...2 279C-2.2. Hjulophæng...

INDHOLD. 279C-0. TILLADTE BILER... 2 279C-1. CHASSIS... 2 279C-2. UNDERVOGN... 2 279C-2.0. Hjul...2 279C-2.1. Affjedring...2 279C-2.2. Hjulophæng... INDHOLD 279C-0. TILLADTE BILER... 2 279C-1. CHASSIS... 2 279C-2. UNDERVOGN... 2 279C-2.0. Hjul....2 279C-2.1. Affjedring....2 279C-2.2. Hjulophæng...2 279C-3. DRIVSYSTEM... 2 279C-3.0. Motor...2 279C-3.1.

Læs mere

TEKNISK REGLEMENT FOR Danish Endurance Championship 2014

TEKNISK REGLEMENT FOR Danish Endurance Championship 2014 DANSK AUTOMOBIL SPORTS UNION DANISH ENDURANCE CHAMPIONSHIP TEKNISK REGLEMENT FOR Danish Endurance Championship 2014 Indhold 1. TEKNISK REGLEMENT.... 2 1.1. GENERELLE BESTEMMELSER OG KRAV... 2 1.2. Sikkerhed....

Læs mere

Regler for traktortræk i Standardklasse 2010

Regler for traktortræk i Standardklasse 2010 Regler for traktortræk i Standardklasse 2010 Regler gældende for perioden: Sæsonen 2010 med DM efteråret 2010 De nye ændringer er markeret med grønt 1. Dommer skal respekteres og har al myndighed. Overholdes

Læs mere

5.2.SIKKERHED. Alle sikkerhedsbestemmelser i DASU s reglement 2 afsnit 253 gældende for gruppe A, skal overholdes.

5.2.SIKKERHED. Alle sikkerhedsbestemmelser i DASU s reglement 2 afsnit 253 gældende for gruppe A, skal overholdes. 5. TEKNISK REGLEMENT. 5.1.GENERELLE BESTEMMELSER OG KRAV De følgende regler er udarbejdet af Driftsforeningen Padborg Park og godkendt af DASU. DEC serien er åben for biler nævnt under de enkelte klasser

Læs mere

5 TEKNISK REGLEMENT UDKAST FOR DTC 2012 AF PETER RASMUSSEN

5 TEKNISK REGLEMENT UDKAST FOR DTC 2012 AF PETER RASMUSSEN 5 TEKNISK REGLEMENT UDKAST FOR DTC 2012 AF PETER RASMUSSEN 5.1 Introduktion 5.1.1 De følgende regler er udarbejdet af DTC organisationen samt DTC A/S. 5.1.2 DTC organisationen garanterer stabilitet i regelsættet

Læs mere

TEKNISK REGLEMENT FOR LEGEND CUP OFF ROAD 2012

TEKNISK REGLEMENT FOR LEGEND CUP OFF ROAD 2012 Indhold TEKNISK REGLEMENT FOR 2012 TEKNISK REGLEMENT FOR... 1 LEGEND CUP 2012... 1 1. LEGEND... 2 1.1. Godkendte biler til serien... 2 1.2. dæk... 3 1.3. specifikationer... 3 2. ÆNDRINGER... 4 3. HANDISÆT...

Læs mere

Tekniske Reglement 2017

Tekniske Reglement 2017 Tekniske Reglement 2017 1. Klasse og vægt indelling. 1.1 DEC er opdelt i 6 klasser. 1.2 Klasse 1 : 0 til 1600 ccm Vægt er ccm. gange 0,65 Tilladte biler : S. Klasse 2 : 0 til 2000 ccm Vægt er ccm. gange

Læs mere

3.50 Konkurrenceform... 2 3.51 Tilladte køretøjer... 2 3.52 Klasser... 4 3.53 Deltagere, licens... 4 3.54 Anmeldelse... 4

3.50 Konkurrenceform... 2 3.51 Tilladte køretøjer... 2 3.52 Klasser... 4 3.53 Deltagere, licens... 4 3.54 Anmeldelse... 4 Regler for Hill Climb, manøvre- og specialprøver Indhold 3.50 Konkurrenceform... 2 3.51 Tilladte køretøjer... 2 3.52 Klasser... 4 3.53 Deltagere, licens... 4 3.54 Anmeldelse... 4 3.55 Konkurrenceformen...

Læs mere

Teknisk Reglement 2015 DRIFTING

Teknisk Reglement 2015 DRIFTING MOTOR SPORT SØNDERJYLLAND Teknisk Reglement 2015 DRIFTING Indholdsfortegnelse: 1. Tilladte Biler 2. Karosseri/Chassis 3. Bur 4. Kabine 5. Elektrisk 6. Undervogn 7. Bremser 8. Motor 9. Drivlinje 1. Tilladte

Læs mere

TEKNISKE BESTEMMELSER

TEKNISKE BESTEMMELSER DANSK AUTOMOBIL SPORTS UNION 254S SÆRLIGE BESTEMMELSER FOR 1600 CHALLENGE TEKNISKE BESTEMMELSER 1600 Challenge afvikles efter FIA s Gruppe N reglement 254 og bestemmelserne i RA 2, pkt. 252, 253 samt de

Læs mere

279B-1. GENERELT... 2 279B-1.1. Definitioner... 2 279B-1.2. Vægt... 2 279B-1.3. Udstødning... 2 279B-1.4. Brændstof... 3 279B-1.5. Hjul og Dæk...

279B-1. GENERELT... 2 279B-1.1. Definitioner... 2 279B-1.2. Vægt... 2 279B-1.3. Udstødning... 2 279B-1.4. Brændstof... 3 279B-1.5. Hjul og Dæk... Indhold 279B-1. GENERELT... 2 279B-1.1. Definitioner... 2 279B-1.2. Vægt... 2 279B-1.3. Udstødning... 2 279B-1.4. Brændstof... 3 279B-1.5. Hjul og Dæk... 3 279B-2. TILLADTE ÆNDRINGER OG FORSKRIFTER...

Læs mere

OSCC Sæson 2012/2013 In-Linecup: Teknisk reglement:

OSCC Sæson 2012/2013 In-Linecup: Teknisk reglement: In-Linecup: Alm. Forekommende Le-Mans biler scala: 1:32 Samt GT-Biler og Prototyper fra andre Europæiske serier, ikke ældre end 1978 Fabrikat: Karosseri: Standard med fult interiør (Lexan cockpit er tilladt,

Læs mere

Teknisk reglement. OK Mobil 1Legend Car 2014

Teknisk reglement. OK Mobil 1Legend Car 2014 Teknisk reglement OK Mobil 1Legend Car 2014 Februar 2014 Side 1 DANSK AUTOMOBIL SPORTS UNION 1. Generelle bestemmelser og definitioner Legend OK Mobil1 Cup er åbent for Legend Car fra 600 Racing Inc USA

Læs mere

Regler for traktortræk i Standardklasse 2013

Regler for traktortræk i Standardklasse 2013 Regler for traktortræk i Standardklasse 2013 Regler gældende for perioden: Sæsonen 2013 med DM efteråret 2013 De nye ændringer er markeret med grønt 1. Dommer skal respekteres og har al myndighed. Overholdes

Læs mere

Afretter. Afretter. Fig. 1 Afretter Anvendelse At rette træet lige. At fjerne ujævnheder/skævheder, der naturligt er i materialet træ.

Afretter. Afretter. Fig. 1 Afretter Anvendelse At rette træet lige. At fjerne ujævnheder/skævheder, der naturligt er i materialet træ. Afretter Fig. 1 Afretter Anvendelse At rette træet lige. At fjerne ujævnheder/skævheder, der naturligt er i materialet træ. Opbygning På maskinen er der monteret et sideanslag, som kan indstilles sideværts

Læs mere

Vinduer, frit men af gennemsigtigt materiale, frontrude af minimum 5 mm polycarbonat (lexan), eller lamineret glas.

Vinduer, frit men af gennemsigtigt materiale, frontrude af minimum 5 mm polycarbonat (lexan), eller lamineret glas. 237.1 GENERELLE BESTEMMELSER OG KRAV... 2 237.1.1... 2 237.1.2 SIKKERHED... 2 237.2 GRUPPE/VÆGT-INDDELING... 2 237.2.1... 2 237.2.2 SUPER TOURING... 2 237.2.3 GT-B... 2 237.2.4 EXTREME... 3 237.2.5 GENERELT

Læs mere

El-ladcykel, Cargo9000 JL-48

El-ladcykel, Cargo9000 JL-48 Samlevejledning El-ladcykel, Cargo9000 JL-48 Arbejdstid: Cirka 2,5 time 1 Før du begynder at samle Tillykke med købet af din nye ladcykel! Din nye ladcykel er et fremragende stykke personlig transportudstyr,

Læs mere

SPORTSLIGT REGLEMENT FOR AUTOSPEEDWAY

SPORTSLIGT REGLEMENT FOR AUTOSPEEDWAY INDHOLD 1 Generelt 1. Motor Sporten 2. Officials 3. Deltagere 4. Løbs Datoer 5. Klasser og Point 6. Præmier 2 Sportsreglement 1. Afvikling 3 Løbsanmeldelse førermøde - løbsprocedure 1. Anmeldelse 2. Teknisk

Læs mere

Forslag til ændring af teknisk reglement for Crosskart 125 ccm klassen, gældende fra og med 2010.

Forslag til ændring af teknisk reglement for Crosskart 125 ccm klassen, gældende fra og med 2010. 25. august 2009 Forslag til ændring af teknisk reglement for Crosskart 125 ccm klassen, gældende fra og med 2010. Forslaget er forsynet med lodrette streger i venstre margen, så det er muligt at se ændringerne

Læs mere

Reglements punkt der bør ændres

Reglements punkt der bør ændres 279H Tilføjelse Motor 4 Motor 4.4 Alment Honda GX 270 4takt skal monteres som original enhed. Den skal benytte original tank, karburator, udstødning, tænd/sluk. Motoren som enhed må ikke bearbejdes eller

Læs mere

Sikkerhedsudrustning rally 2014 (Tidligere tillæg 13)

Sikkerhedsudrustning rally 2014 (Tidligere tillæg 13) 17. januar 2014 Kapitel 18 Sikkerhedsudrustning rally 2014 (Tidligere tillæg 13) KLUBRALLY og KLUBRALLY LIGHT: (gælder ikke klubrallykursus og klubrally light, for biler der ikke er rallysynede) Registreringsattest

Læs mere

Dansk Mini Racing Union. Vognreglement. 1:24 Hardbody GT

Dansk Mini Racing Union. Vognreglement. 1:24 Hardbody GT Dansk Mini Racing Union 2016 Vognreglement 1:24 Hardbody GT DMRU 2016 v.1-1 - GENERELLE REGLER VOGNREGLEMENT 1. TYPE SCALE-RACING Skalamodeller med metal- eller plastchassis, skumdæk, gummi dæk og hårde

Læs mere

Rallycross SPORTSLIGT REGLEMENT

Rallycross SPORTSLIGT REGLEMENT Rallycross SPORTSLIGT REGLEMENT 1.1 TITEL 1.1.1 Rallycrossmesterskabet er en løbsserie som er udskrevet af DASU og tilrettelægges og arrangeres af FSAS-Ørnedalsbanen, MNJ-Nysumbanen, NMKA- Nisseringen

Læs mere

Bekendtgørelse om køretøjers indretning og udstyr m.v. (* 1)

Bekendtgørelse om køretøjers indretning og udstyr m.v. (* 1) Bekendtgørelse om køretøjers indretning og udstyr m.v. (* 1) I henhold til 35, stk. 1,2 og 4, 68, stk. 1, 70, stk. 3, og 118, stk. 3, i færdselslov nr. 287 af 10. juni 1976 fastsættes: Kapitel 1. Bestemmelser

Læs mere

Vinduer, frit men af gennemsigtigt materiale, frontrude af minimum 5 mm. polycarbonat plast, eller lamineret glas.

Vinduer, frit men af gennemsigtigt materiale, frontrude af minimum 5 mm. polycarbonat plast, eller lamineret glas. 231.1 GENERELT... 3 231.1.1 GENERELLE BESTEMMELSER OG KRAV... 3 231.1.2 SIKKERHED... 3 231.1.3 SIKKERHEDSTANK/TANKSYSTEM... 3 231.1.4 BREMSESYSTEM... 3 231.1.5 KOMMUNIKATION/UDSYN/LYGTER... 3 231.1.6 ANDRE

Læs mere

279-2. FORSKRIFTER OG BESTEMMELSER FOR ÆNDRINGER I SUPERCARS /SUPER 1600/ TOURING BILER...

279-2. FORSKRIFTER OG BESTEMMELSER FOR ÆNDRINGER I SUPERCARS /SUPER 1600/ TOURING BILER... DANSK AUTOMOBIL SPORTS UNION 279 Rallycross SuperCars/Super 1600/Touring biler Indhold 279-1. GENERELT.... 3 279-1.1. Definitioner.... 3 279-1.2. Støj - udstødning.... 3 279-1.3. Brændstof.... 4 279-1.4.

Læs mere

279-2. FORSKRIFTER OG BESTEMMELSER FOR ÆNDRINGER I SUPERCARS /SUPER 1600/ TOURING BILER...

279-2. FORSKRIFTER OG BESTEMMELSER FOR ÆNDRINGER I SUPERCARS /SUPER 1600/ TOURING BILER... DANSK AUTOMOBIL SPORTS UNION 279 Rallycross SuperCars/Super 1600/Touring biler Indhold 279-1. GENERELT.... 3 279-1.1. Definitioner.... 3 279-1.2. Støj - udstødning.... 3 279-1.3. Brændstof.... 4 279-1.4.

Læs mere

Quad tillægsreglement

Quad tillægsreglement Quad tillægsreglement Side - 1 - 2011 Formålsparagraf for Dansk Moto Cross Union Unionens formål er at samle motocross interesserede personer, så de får mulighed for at dyrke deres fælles interesse under

Læs mere

SPORTS REGLEMENT Off-Road Large Scale (El-drevet)

SPORTS REGLEMENT Off-Road Large Scale (El-drevet) SPORTS REGLEMENT Off-Road Large Scale (El-drevet) 0.1 Kørertårn til min. 8 personer. 90 cm plads pr kører. (gerne til 12 hvis der er mulighed) Overdækket mekkergård med 220V til det antal kører der deltager.

Læs mere

Carbusters Autospeedway Club. TEKNISK REGLEMENT AUTOSPEEDWAY

Carbusters Autospeedway Club. TEKNISK REGLEMENT AUTOSPEEDWAY Indhold 1. TEKNISKE BESTEMMELSER... 2 2. STARTNUMRE... 2 3. MOTORBESTEMMELSER... 2/3 4. BESKYTTELSESBUR... 3/4 5. FØRERSÆDE... 4 6. SIKKERHEDSSELE... 5 7. ILDSLUKKERE... 5 8. KAROSSERI OG CHASSIS... 5/6

Læs mere

Indhold. Februar 2009 Side 1

Indhold. Februar 2009 Side 1 Indhold 279A-1. TILLADTE BILER... 2 279A-2. CHASSIS... 2 279A-3. UNDERVOGN... 3 279A-4. DRIVSYSTEM... 4 279A-5. BREMSESYSTEM... 10 279A-6. STYRETØJ... 10 279A-7. KAROSSERI... 11 279A-8. KOMMUNIKATION...

Læs mere

18. Sikkerhedsudrustning rally (Tidligere tillæg 13)

18. Sikkerhedsudrustning rally (Tidligere tillæg 13) 13. februar 2017 18. Sikkerhedsudrustning rally (Tidligere tillæg 13) KLUBRALLY og KLUBRALLY LIGHT: (gælder ikke klubrallykursus og klubrally light, for biler der ikke er rallysynede) Registreringsattest

Læs mere

Banen skal være godkendt af en fra DMSUs 1:8 offroad gruppen udvalgte personer.

Banen skal være godkendt af en fra DMSUs 1:8 offroad gruppen udvalgte personer. TEKNISK REGLEMENT 6. Off-Road 1:8 DANSK MODEL SPORTS UNION Bane Banes spor skal have en bredde på 4,0 meter dog må chikaner gerne indgå og en minimums længde på 250 meter. Banens overflade skal være af

Læs mere

TILLÆG TIL INSTRUKTIONSBOG

TILLÆG TIL INSTRUKTIONSBOG TILLÆG TIL INSTRUKTIONSBOG Følgende oplysninger skal læses sammen med instruktionsbogen for Range Rover (LRL 32 02 61 131). Disse oplysninger er ekstraoplysninger, der ikke var tilgængelige, da instruktionsbogen

Læs mere

justeringer kan være farlige og bør udføres af kvalificeret/uddannet personer.

justeringer kan være farlige og bør udføres af kvalificeret/uddannet personer. Side 1 Side 1-2 Side 4 Vedlagt SIKKERHED INSTALLATIONSVEJLEDNING VEDLIGEHOLDELSESPLAN BORTSKAFFELSE EF OVERENSTEMMELSESERKLÆRING MOTOR INSTALLATIONSVEJLEDNING - Stykliste på motorindhold - Brugervejledning

Læs mere

Regler for traktortræk i Standardklasse 2008 Gældende for perioden: Sæsonen 2008 med DM

Regler for traktortræk i Standardklasse 2008 Gældende for perioden: Sæsonen 2008 med DM Regler for traktortræk i Standardklasse 2008 Gældende for perioden: Sæsonen 2008 med DM 13. 9. 2008 1. Dommer skal respekteres og har al myndighed. Overholdes reglerne ikke, diskvalificeres føreren af

Læs mere

* * * VIGTIGT * * * VIGTIGT * * * VIGTIGT * * *

* * * VIGTIGT * * * VIGTIGT * * * VIGTIGT * * * * * * VIGTIGT * * * VIGTIGT * * * VIGTIGT * * * Læs denne brugsanvisning grundigt før du anvender duovognen første gang og gem den for fremtidigt brug. Dit barn kan komme til skade, hvis du ikke følger

Læs mere

Lambda/175. Badeleje. Brugermanual. Vigtig information. Brugermanualen skal læses inden produktet tages i brug.

Lambda/175. Badeleje. Brugermanual. Vigtig information. Brugermanualen skal læses inden produktet tages i brug. Lambda/175 Badeleje Brugermanual Vigtig information Brugermanualen skal læses inden produktet tages i brug. Denne brugermanual er udviklet til teknikere, installatører, ergoterapeuter og andet personel,

Læs mere

Manual til Dæk - 291 Nimalift.dk Manual, installations- og monteringsvejledning

Manual til Dæk - 291 Nimalift.dk Manual, installations- og monteringsvejledning Nimalift 2014 Manual til Dæk - 291 Nimalift.dk Manual, installations- og monteringsvejledning Nimalift.dk, Søgårdparken 20, 7250 Hejnsvig 2 FORSIKRING)OM)OVERENSSTEMMELSE)) Søgårdparken20 7250Hejnsvig

Læs mere

Quad tillægsreglement

Quad tillægsreglement Quad tillægsreglement Side - 1 - 2010 Formålsparagraf for Dansk Moto Cross Union Unionens formål er at samle motocross interesserede personer, så de får mulighed for at dyrke deres fælles interesse under

Læs mere

Indhold. 279E-1. ALMENT... 2 279E -1.1. Maskinkontrol...2 279E -1.2. Personlig udrustning...2 279E -1.3. Startnumrer...2 279E -1.4. Vognbog...

Indhold. 279E-1. ALMENT... 2 279E -1.1. Maskinkontrol...2 279E -1.2. Personlig udrustning...2 279E -1.3. Startnumrer...2 279E -1.4. Vognbog... Indhold 279E-1. ALMENT... 2 279E -1.1. Maskinkontrol....2 279E -1.2. Personlig udrustning....2 279E -1.3. Startnumrer...2 279E -1.4. Vognbog...2 279E-2. BÆRENDE DELE OG GATE.... 3 279E -2.1. Chassis...3

Læs mere

GAS KOGEPLADER BRUGS OG INSTALLATIONS- VEJLEDNING

GAS KOGEPLADER BRUGS OG INSTALLATIONS- VEJLEDNING GAS KOGEPLADER BRUGS OG INSTALLATIONS- VEJLEDNING 1 Indhold Indhold 2 General information 2 Garanti bestemmelser 3 Vigtin information vedrørende sikkerhed. 3 Sådan bruges apparatet 4 Rengøring og vedligeholdelse

Læs mere

DHB DRIFT CHALLENGE 2011 REGLEMENT

DHB DRIFT CHALLENGE 2011 REGLEMENT Program (forbehold for ændring) Fredag den 3. juni 12.00-18.00 Kørerindskrivning, anvisning i Pitten samt teknisk kontrol Lørdag den 4. juni 06.30 07.00 Official briefing. Last back-up for indskrivning

Læs mere

Klargøring FORBINDELSE AF EN BALLEPRESSER TIL EN TRAKTOR - EUROPÆISK FORBINDELSE. Gør dette først. Typer af kraftudtag

Klargøring FORBINDELSE AF EN BALLEPRESSER TIL EN TRAKTOR - EUROPÆISK FORBINDELSE. Gør dette først. Typer af kraftudtag FORBINDELSE AF EN BALLEPRESSER TIL EN TRAKTOR - EUROPÆISK FORBINDELSE Gør dette først Ballepresseren leveres komplet med alle de nødvendige beslag til at forbinde en europæisk trækkrogskonsol eller en

Læs mere

ROTAX MAX MICRO. Før en eventuel afgørelse om lovlighed skal alle eventuelle Rotax Bulletin efterses for eventuelle ændringer.

ROTAX MAX MICRO. Før en eventuel afgørelse om lovlighed skal alle eventuelle Rotax Bulletin efterses for eventuelle ændringer. Denne tekniske specifikation sætter den tekniske kontrollant og / eller det tekniske udvalg i stand til at bekræfte den originale stand af ROTAX motor type FR 125 Micro Max. Kun originale ROTAX komponenter

Læs mere

Bent Mikkelsen (BM), Hans Bruun (HB), Harry Laursen (HL), Henrik Pedersen (HP), Anni Andersen (AA).

Bent Mikkelsen (BM), Hans Bruun (HB), Harry Laursen (HL), Henrik Pedersen (HP), Anni Andersen (AA). Bestyrelsen Brøndby den 22. juni 2009 Protokol af bestyrelsesmøde 4-2009 Afholdt torsdag den 11. juni 2009 i Brøndby Tilstede: Afbud: Referent: Bent Mikkelsen (BM), Hans Bruun (HB), Harry Laursen (HL),

Læs mere

Brugervejledning Fun2Go

Brugervejledning Fun2Go Brugervejledning Fun2Go Jørn Iversen Rødekro ApS Hydevadvej 48 DK-6230 Rødekro Tlf: +45 74 66 92 42 iversen@ji.dk www.ji.dk Indholdsfortegnelse Bemærk Introduktion Tekniske data Inden første cykeltur Tilpasning

Læs mere

279C-0. TILLADTE BILER... 2 279C-1. CHASSIS... 2. 279C-2. UNDERVOGN... 2 279C-2.0. Hjul... 2 279C-2.1. Affjedring... 2 279C-2.2. Hjulophæng...

279C-0. TILLADTE BILER... 2 279C-1. CHASSIS... 2. 279C-2. UNDERVOGN... 2 279C-2.0. Hjul... 2 279C-2.1. Affjedring... 2 279C-2.2. Hjulophæng... INDHOLD 279C-0. TILLADTE BILER... 2 279C-1. CHASSIS... 2 279C-2. UNDERVOGN... 2 279C-2.0. Hjul.... 2 279C-2.1. Affjedring... 2 279C-2.2. Hjulophæng... 2 279C-3. DRIVSYSTEM... 2 279C-3.0. Motor... 2 279C-3.1.

Læs mere

Bekendtgørelse om cyklers indretning og udstyr m.v. 1)

Bekendtgørelse om cyklers indretning og udstyr m.v. 1) Bekendtgørelse om cyklers indretning og udstyr m.v. 1) I medfør af 50, stk. 2-3, 68, stk. 1 og 2, 70, stk. 3, 83, 84, stk. 1, 85, stk. 1 og 118, stk. 5, i færdselsloven, jf. lovbekendtgørelse nr. 735 af

Læs mere

Brugsanvisning. Flishugger, 13 HK benzin Varenr.: 90 35 973. Sdr. Ringvej 1 I 6600 Vejen I Tlf. 70 21 26 26 I Fax 70 21 26 30 I www.p-lindberg.

Brugsanvisning. Flishugger, 13 HK benzin Varenr.: 90 35 973. Sdr. Ringvej 1 I 6600 Vejen I Tlf. 70 21 26 26 I Fax 70 21 26 30 I www.p-lindberg. Brugsanvisning Flishugger, 13 HK benzin Varenr.: 90 35 973 Sdr. Ringvej 1 I 6600 Vejen I Tlf. 70 21 26 26 I Fax 70 21 26 30 I www.p-lindberg.dk Tillykke med dit produkt fra P. Lindberg! Inden installering

Læs mere

Crosskart Sportsligt Reglement 2015. Indhold. 1. Generelt 1.1 Titel 1.2 Officials 1.3 Løbsserie 1.4 Løbsregler 1.5 Startnummer 1.

Crosskart Sportsligt Reglement 2015. Indhold. 1. Generelt 1.1 Titel 1.2 Officials 1.3 Løbsserie 1.4 Løbsregler 1.5 Startnummer 1. DANSK AUTOMOBIL SPORTS UNION REGLEMENT FOR CROSSKART Crosskart Sportsligt Reglement 2015 Indhold 1. Generelt 1.1 Titel 1.2 Officials 1.3 Løbsserie 1.4 Løbsregler 1.5 Startnummer 1.6 Præmier 2. Løbsanmeldelse

Læs mere

Indbygningskarm. www.svalk.dk

Indbygningskarm. www.svalk.dk Indbygningskarm www.svalk.dk Indbygningskarm 70/95 Indbygningskarm 70/95 - træ/stål. Svalk indbygningskarm er en 1- fløjet karm med solidt rammeværk. Karmen er nem at montere. Indbygningskarmen leveres

Læs mere

Regler for traktortræk i Standardklasse 2015

Regler for traktortræk i Standardklasse 2015 Regler for traktortræk i Standardklasse 2015 Regler gældende for perioden: Sæsonen 2015 med DM efteråret 2015 Røde markeringer slettes Grønne markeringer er tilføjelser 1. Dommer skal respekteres og har

Læs mere

TEKNISKE REGLER 2012

TEKNISKE REGLER 2012 Læs følgende regler grundigt og glem ikke, at enhver form for modifikation eller ændring af motor eller dens tilbehør IKKE er tilladt, med mindre det er godkendt af X30 DK. X30 DK ser enhver form for modifikation

Læs mere

Tiden er nu snart kommet til hvad vi alle har glædet os til hele vinteren, nemlig DHB 2011.

Tiden er nu snart kommet til hvad vi alle har glædet os til hele vinteren, nemlig DHB 2011. Kære DHB2011 deltager! Tiden er nu snart kommet til hvad vi alle har glædet os til hele vinteren, nemlig DHB 2011. Vi har forberedt os rigtigt grundigt, og håber derfor at du vil gøre dig den samme umage,

Læs mere

Dansk Mini Racing Union. Vognreglement 1:24 White Point CanAm + 1:24 Retro Formel 1 DMRU 2015-1 -

Dansk Mini Racing Union. Vognreglement 1:24 White Point CanAm + 1:24 Retro Formel 1 DMRU 2015-1 - Dansk Mini Racing Union 2015 Vognreglement 1:24 White Point CanAm + 1:24 Retro Formel 1 DMRU 2015-1 - GENERELLE REGLER VOGNREGLEMENT 1. TYPER Der skelnes mellem følgende minracing-typer; A) SLOT-RACING

Læs mere

Monterings- og betjeningsvejledning RO 200 Serie

Monterings- og betjeningsvejledning RO 200 Serie Monterings- og betjeningsvejledning RO 200 Serie RO 253-C, RO 254-C, RO 257-C, RO 257-C/450 KEN A/S Brobyværk, DK-5672 Broby Tlf.: 62 63 10 91, fax: 62 63 16 07 Internet: www.ken.dk, e-mail: ken@ken.dk

Læs mere

Brugsanvisning for følgende modeller

Brugsanvisning for følgende modeller Brugsanvisning for følgende modeller System 10 / 153 System 10 / 107 Type 12 Type 14 Side 1 af 24 Indholdsfortegnelse INDHOLDSFORTEGNELSE 2 INDLEDNING. 3 1. PRODUKTIDENTIFIKATION 4 2. SIKKERHEDSFORANSTALTNINGER

Læs mere

Guide montering af og fejlfinding på ledningsnettet på Yamaha FS1-DX med tændingslås ved styret.

Guide montering af og fejlfinding på ledningsnettet på Yamaha FS1-DX med tændingslås ved styret. Guide montering af og fejlfinding på ledningsnettet på Yamaha FS1-DX med tændingslås ved styret. Denne guide omfatter også montering af omdrejnings tæller. Lednings nette på en Yamaha FS1 har grundlæggende

Læs mere

Indholdsfortegnelse. 1. Generelle regler for konkurrencepløjning SIDE

Indholdsfortegnelse. 1. Generelle regler for konkurrencepløjning SIDE 1 Indholdsfortegnelse 1. Generelle regler for konkurrencepløjning SIDE 1.1. Plove 2 1.2. Typer af pløjejord 2 1.3. Afsætning af pløjestykker 2 1.4. Pløjetid 4 1.5. Furestørrelse 5 1.6. Forseelser fradrag

Læs mere

S26 MOTOR Original brugermanual

S26 MOTOR Original brugermanual S26 MOTOR Original brugermanual Indhold 1. Indledning 1 2. Liste over nødvendigt værktøj 1 3. Sikkerhedspåbud 1 4. Motor montering 2 4.1. Instruktion før montering 2 4.2. Samling af skinne 3 4.3. Opsætning

Læs mere

Vinduer, frit men af gennemsigtigt materiale, frontrude af minimum 5 mm. polycarbonat plast, eller lamineret glas.

Vinduer, frit men af gennemsigtigt materiale, frontrude af minimum 5 mm. polycarbonat plast, eller lamineret glas. 231.1 GENERELT... 3 231.1.1 GENERELLE BESTEMMELSER OG KRAV... 3 231.1.2 SIKKERHED... 3 231.1.3 SIKKERHEDSTANK/TANKSYSTEM... 3 231.1.4 BREMSESYSTEM... 3 231.1.5 KOMMUNIKATION/UDSYN/LYGTER... 3 231.1.6 ANDRE

Læs mere

Husvandværk. DAVIDSENshop.dk. Industrivej 36 DK-6580 Vamdrup Tlf.: 78 77 48 00 e-mail: mail@davidsenshop.dk

Husvandværk. DAVIDSENshop.dk. Industrivej 36 DK-6580 Vamdrup Tlf.: 78 77 48 00 e-mail: mail@davidsenshop.dk Husvandværk 9135943 DAVIDSENshop.dk Industrivej 36 DK-6580 Vamdrup Tlf.: 78 77 48 00 e-mail: mail@davidsenshop.dk GARDEN PUM Kære kunde, Tak fordi du købte dette hus vandværk! Før installering skal du

Læs mere

Gennemlæs denne brugsanvisning og sikkerhedsforskrifter før brug. Vi anbefaler dig at gemme denne brugsanvisning til senere brug.

Gennemlæs denne brugsanvisning og sikkerhedsforskrifter før brug. Vi anbefaler dig at gemme denne brugsanvisning til senere brug. Sneslynge. Varenr.: 9043846 Beskrivelse: Selvkørende sneslynge med 212 ccm benzinmotor. Maskinen har 5 fremadgående gear, 2 bakgear og har en arbejdsbredde på 62 cm. Sneslyngen er forsynet med 220 V el-start

Læs mere

DANSK AUTOMOBIL SPORTS UNION

DANSK AUTOMOBIL SPORTS UNION DANSK AUTOMOBIL SPORTS UNION ADM CIR I 19.3 30.marts 2015 ADMINISTRATIVT CIRKULÆRE STØJMÅLING STANDMÅLING CROSSKART Indledning Dette cirkulære indeholder bestemmelser for støjmåling inden for DASU ansvarsområde

Læs mere

GOES 625 I og 625 I max

GOES 625 I og 625 I max GOES 625 I og 625 I max Vedligeholdelsesinformation og -foranstaltninger Definition: Ekstraordinær belasting af køretøjer Hyppig kørsel / kørsel i mudder, vand eller sand Racing eller racing-lignende kørsel

Læs mere

Arbejdsmiljøhåndbog Værktøj

Arbejdsmiljøhåndbog Værktøj Maskinsikkerhed, Specielt vedr. maskiner i sløjdlokaler: Nødstop Spændingsfaldsudløser Afskærmning Tvangsafbryder/ switch på skærm Bremse på klinge, bånd eller lign. Aflåsning af maskiner Processug Skiltning

Læs mere

FINA FACILITETSREGLER 2013-2017

FINA FACILITETSREGLER 2013-2017 INDHOLDSFORTEGNELSE REGEL EMNE SIDE Indholdsfortegnelse 1 Indledning 2 FR 1 Generelt 2 FR 2 Svømmebassiner 2 FR 3 Svømmebassiner til Olympiske Lege og VM 7 FR 4 El-tid 9 FR 5 Springanlæg 12 FR 6 Springanlæg

Læs mere

Bekendtgørelse om slæbning af køretøjer

Bekendtgørelse om slæbning af køretøjer UDKAST af 9. november 2015 J.nr.TS2060604-8 Bekendtgørelse om slæbning af køretøjer I medfør af 70, stk. 4, og 118, stk. 7, i færdselsloven, jf. lovbekendtgørelse nr.1386 af 11. december 2013, fastsættes

Læs mere

Karma 848 el-scooter. Hvis man skal køre langt og ønsker en komfortabel køreoplevelse på 4 hjul. Tekniske specifikationer:

Karma 848 el-scooter. Hvis man skal køre langt og ønsker en komfortabel køreoplevelse på 4 hjul. Tekniske specifikationer: Karma 848 el-scooter Hvis man skal køre langt og ønsker en komfortabel køreoplevelse på 4 hjul. Fuldt affejdret Programmerbar hastighed etc. Lys, blinklys, stoplys, katastrofeblink Lastevægt max. 180 kg

Læs mere

bilindretning Dansk samle- og montagevejledning - 1 -

bilindretning Dansk samle- og montagevejledning - 1 - bilindretning Dansk samle- og montagevejledning Download English version on www.raaco.com Download nederlandse versie op www.raaco.com Ladda ned den svenska versionen på www.raaco.com Last ned norsk versjon

Læs mere

- frihed og stil. P3 Knallert P3 Magnum

- frihed og stil. P3 Knallert P3 Magnum P3 Knallert P3 Magnum - frihed og stil Dybdalvej 11 Gudumholm DK-9280 Storvorde tel. +45 98 31 69 66 fax. +45 98 31 69 22 email@mediconord.dk www.mediconord.dk P3 Knallert Med den nye generation af trehjulede

Læs mere

AFFUGTER FOLKE-DRY 30 RAM-301C

AFFUGTER FOLKE-DRY 30 RAM-301C AFFUGTER FOLKE-DRY 30 RAM-301C Indhold Tag dig tid til at læse denne manual grundigt før brug og gem den til senere brug. Specifikation Hvordan den virker Hvor skal den opstilles Før brug Dele Montering

Læs mere

Indhold. 296-1. STØJGRÆNSER... 2 296-1.1. Off-road...2 296-1.2. Asfalt...2 296-1.3. Rally...2

Indhold. 296-1. STØJGRÆNSER... 2 296-1.1. Off-road...2 296-1.2. Asfalt...2 296-1.3. Rally...2 Indhold 296-1. STØJGRÆNSER... 2 296-1.1. Off-road...2 296-1.2. Asfalt...2 296-1.3. Rally...2 296-2. OFFICIALS... 2 296-3. STÆVNER... 2 296-4. INSTRUMENTER... 3 296-5. ANSVARSOMRÅDE FOR KLUBBEN... 4 296-5.1.

Læs mere

Dansk Mini Racing Union. Vognreglement. 1:24 Scaleauto

Dansk Mini Racing Union. Vognreglement. 1:24 Scaleauto Dansk Mini Racing Union 2015 Vognreglement 1:24 Scaleauto DMRU 2015-1 - GENERELLE REGLER VOGNREGLEMENT 1. TYPE SCALE-RACING Skalamodeller med metal- eller plastchassis, skumdæk, gummi dæk og hårde karrosserier

Læs mere

Brugervejledning Viki, Vik, Viktor & Viktoria

Brugervejledning Viki, Vik, Viktor & Viktoria Brugervejledning Viki, Vik, Viktor & Viktoria Jørn Iversen Rødekro ApS Hydevadvej 48 DK-6230 Rødekro Tlf: +45 74 66 92 42 iversen@ji.dk www.ji.dk Indholdsfortegnelse Værd at vide Side 4 Inden første cykeltur

Læs mere

Regelsæt for BGK Grand Prix/Klubmesterskab 2016

Regelsæt for BGK Grand Prix/Klubmesterskab 2016 1 Regelsæt for BGK Grand Prix/Klubmesterskab - 2016 Regelsæt for BGK Grand Prix/Klubmesterskab 2016 Side 1 af 12 2 Regelsæt for BGK Grand Prix/Klubmesterskab - 2016 Indholdsfortegnelse 1. Deltagelse...

Læs mere

Agrex SP. Model SP. Instruktionsbog. [Skriv forfatterens navn]

Agrex SP. Model SP. Instruktionsbog. [Skriv forfatterens navn] Agrex SP Model SP Instruktionsbog [Skriv forfatterens navn] Model SP Agrex SP MASKINTYPE: Gødningsspreder Modelserie: SP Serienummer... Forhandler: Leveringsdato:... Ejer:... INDHOLDSFORTEGNELSE 1 Forord...

Læs mere

Vejledende regler for åbne stævner og indledende skydninger til Internetskydning. Pistol 15 m

Vejledende regler for åbne stævner og indledende skydninger til Internetskydning. Pistol 15 m Vejledende regler for åbne stævner og indledende skydninger til Internetskydning Pistol 15 m Pistol 15 m Opdateret september 2014 Generelle bestemmelser 1. Tilmeldelse 1.1. Deltagerberettigede er alle,

Læs mere

Brugermanual og monteringsvejledning MODEL AEF607EX

Brugermanual og monteringsvejledning MODEL AEF607EX Brugermanual og monteringsvejledning MODEL AEF607EX Tak, fordi du valgte vores emhætte. Læs denne brugsanvisning grundigt, inden emhætten tages i brug. Monteringen skal foretages af en kvalificeret og

Læs mere

HØJVAKUUMANLÆG. Geovent har et stort udvalg af tilbehør til højvakuumanlæg, bl.a. slanger, ventiler og energisatelitter.

HØJVAKUUMANLÆG. Geovent har et stort udvalg af tilbehør til højvakuumanlæg, bl.a. slanger, ventiler og energisatelitter. HØJVAKUUMANLÆG GEOVENT højvakuum anlæg er en samlet enhed, der anvendes når partikler skal transporteres væk fra operatøren. Det kunne være sig støvsugnings- og slibeopgaver i industrien, bilværksteder

Læs mere