Terapeuter med nye kompetencer i akutmodtagelserne

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Terapeuter med nye kompetencer i akutmodtagelserne"

Transkript

1 NYHEDS BREVET mıdtnyt Terapeuter med nye kompetencer i akutmodtagelserne side 2 Stram økonomi i budget 2015 side 4 Budget 2015 ingen plads til begejstring Regionen rundt Nr september 2014 side 6 side 7 Mette Frank Fenger er en af de første 18 ergoterapeuter og fysioterapeuter, som har taget en videreuddannelse indenfor akutområdet. Målet er at give patienterne det bedste behandlingsforløb og understøtte at de kommer hurtigere og bedre igennem hospitalsforløbet. ARBEJDS LIV Terapeuter med nye kompetencer i akutmodtagelserne BAGSIDEN: Kom på det rene med den konference side 10 Fortsættes næste side Fagligt skulderklap til Randers side 10 Foto: Jørn Gade Koncern Kommunikation

2 Terapeuter med nye kompetencer i akutmodtagelserne ARBEJDS LIV Terapeuter med nye kompetencer i akutmodtagelserne Mange udenforstående ser nok et hospitals akutmodtagelse, som et sted, hvor der i hast skal ske en afklaring og behandling af en patient med læger og sygeplejersker som eneste aktører. Men i nogle år har der på flere af regionens akutmodtagelser og skadestuer også været fysioterapeuter og ergoterapeuter tilstede. Nu Vi har med akutuddannelsen fået en ny og bredere viden og er blevet mere kompetente teamspillere, siger Mette Frank Fenger kvalificeres disse faggruppers tilstedeværelse endnu mere til akutopgaven. Tættere på problemløsningen Jeg er en af de 18 terapeuter, som var på det første efteruddannelseshold. Alle regionens akutmodtagelser var repræsenteret plus en fra Region Nordjylland, fortæller Mette Frank Fenger. Hun har været fysioterapeut i ni år, og haft sin gang på skadestuen på Aarhus Universitetshospital, AUH, siden august I foråret deltog hun i videreuddannelsen, der med teori og praktik skal gøre hende og hendes kolleger endnu mere integrerede og kvalificerede i en akut modtageafdeling. Jeg skal være med til at give den akut syge patient det bedste behandlingsforløb, hvilket blandt andet kan være ved at hjælpe vedkommende hurtigt videre i systemet på den rette måde. Det kan være til en medicinsk afdeling eller måske direkte hjem. Vi har gennem vores arbejde et blik for patienternes vej videre. Via akutuddannelsen er vi kommet tættere på læger og sygeplejersker og fået en indsigt, så vi bedre kan tale med og har et fælles sprog, fortæller Mette Frank Fenger. Videre med rette støtte Terapeuterne har et blik for, hvad patienterne efter en udredning og behandling skal videre til. Det kan være det håndledsbrud, som skal lægges i gips, men hvor det ikke er lige meget, hvordan gipsen placeres, når patienten skal hjem og fungere i dagligdagen, og for den sags skyld når patienten skal træne sin bevægelighed. Det er ikke kun vigtigt, at knoglen vokser rigtigt sammen. Det er også vigtigt at vedligeholde smidighed og muskelstyrke. Og dette er kun et af talrige eksempler på, hvor terapeuterne kan gøre en forskel. Mellem de mange patienter, som de ser, er en række ældre med knoglebrud, og hvor den gode hjemsendelse og optræning er vigtig for at vedkommende ikke får nye problemer og nye indlæggelser. Det kan dreje sig om at sikre, En del af teamet bag den nye akutmodtagelse. Fra venstre Lene Røge Aagaard, Helle Kruuse-Andersen, Mette Frank Fenger og Ulf Grue Hørlyk. Foto: Jørn Gade Nyhedsbrevet Midtnyt Nr september

3 Terapeuter med nye kompetencer i akutmodtagelserne at kommunen tilbyder den helt rette indsats, som gør en hjemsendelse mulig og sikker for patienten. Også at fortælle patienten om, hvad der skal undgås og at indøve de første øvelser inden den kommunale genoptræninger går i gang. En anden og yngre patientgruppe kan være de børn, der har brækket benet ved fald fra trampolinen, hvor fokus er på, hvad den unge skal gøre for at kunne opretholde sit hverdagsliv med en funktionsnedsættelse, eller patienten med stærke rygsmerter som har behov for vejledning for at kunne være tryg i forbindelse med en udskrivelse. En helt tredje gruppe kan være patienter med vejrtrækningsproblemer, hvor terapeuterne kan hjælpe med instruktion til patient og fagpersonale, så der ikke opstår problemer med eksempelvis sekret i lungerne, eller fejlsynkning, der kan give lungebetændelse. Lægen: - Vigtig faglighed Jeg ved ikke alt om håndkirurgi, så når der nu ikke er en lægefaglig specialist på vagt den dag, så er det uhyre vigtigt for mig, at have ergoterapeuterne og fysioterapeuterne med. Jeg kan bruge deres viden. Med akutuddannelsen er de blevet klart bedre til at komme med løsninger. For os læger er det vigtigt, at vide hvordan eksempelvis bandagen lægges bedst, fortæller Ulf Grue Hørlyk, overlæge ved AUHs fælles akutafdeling og uddannelsesansvarlig læge ved Præhospitalet. Han er som akutlæge glad for ordningen. Sammen med Lene Røge Aagaard, uddannelsesansvarlig sygeplejerske ved den fælles akutafdeling og Helle Kruuse-Andersen, terapifaglig chef ved Fysioterapi- og ergoterapiafdelingen på AUH har de været med til at skræddersy den nye akutuddannelse, som snart gentages med et nyt hold terapeuter. Med terapeuterne bliver der mere opmærksomhed på patienten. Vi taler sammen og får en bedre overlevering, mener Lene Røge. Og terapeuterne er blevet en del af akutklinikkens store værktøjskasse, tilføjer Ulf Hørlyk. Det er klart, at det koster ressourcer, så vi har omorganiseret i vores afdeling Spares der? At have ergoterapeuter og fysioterapeuter i akutafsnittet er ikke gratis: Det er klart, at det koster ressourcer, så vi har omorganiseret i vores afdeling. Vi har prioriteret, at terapeuterne er til stede i dagtimerne både hverdage og weekender, fortæller Helle Kruuse-Andersen. Hvis der om aftenen har været en patient i skadestuen, gennemgår terapeuterne dagen efter henvisningerne og kontakter derefter patienten. Vi ville gerne kunne lave en analyse, der viser, at vores indsats løfter, og at der spares tilsvarende andetsteds i systemet. Det er dog et meget vanskeligt projekt at sætte op, så for nuværende læner vi os op ad de meget positive faglige og patientmæssige tilbagemeldinger, siger Helle Kruuse-Andersen. Men udover det økonomiske blik, skal der også ses på hele hospitalsudviklingen, hvor patientflowet er speedet op. Patienterne udskrives hurtigere, hvorved der kan opstå en risiko for at nogle patienter og deres pårørende ikke er helt parate. Terapeuterne er her med til at løfte patientsikkerheden. Både Ulf Hørlyk og Lene Røge mener, at terapeuterne ved deres aktive tilstedeværelse har været med til at udvikle afdelingen positivt, så den nye faglighed også er til stede, når terapeuterne ikke er på vagt. Styrkede kompetencer Gennem akutuddannelsen har vi fået de kompetencer, som vi skal bruge i akutarbejdet. Vi ved nu, hvad vi skal holde øje med, hvornår vi skal hente hjælp, og hvad vi skal fortælle videre til lægen og sygeplejersken, så de får det rette billede af patienten. Vi er blevet bedre til at kommunikere tværfagligt og tør gøre det! Det er helt sikkert personligt tilfredsstillende for mig. Den nye teoretiske og praktiske viden fra akutuddannelsen og fra vores praktik i akutafsnittet betyder også noget for os, når vi er tilbage på arbejde i vores vante afdelinger. Vi har fået en ny og bredere viden og er blevet mere kompetente teamspillere, slutter Mette Frank Fenger. På Aarhus Universitetshospital er der ca. 175 ergoterapeuter og fysioterapeuter ud af en samlet medarbejderstab på ca ARBEJDS LIV Nyhedsbrevet Midtnyt Nr september

4 Stram økonomi i budget 2015 Foto: Nicklas Vognsen ØKONOMI Regionsrådets 41 medlemmer indgik forrige mandag forlig om budgettet for Budgettets udgiftsramme er ca. 22,4 mia. kroner. Den aftale som regionsrådet har indgået harmonerer med den økonomiaftale, som før ferien blev forhandlet med regeringen: Nøgleordene er afdæmpet vækst, omprioriteringer, effektiviseringer og implementering af udrednings- og behandlingsretten, kræftplanerne samt udviklingen af det sammenhængende sundhedsvæsen. Der var naturligvis mange flere ønsker end penge. Alligevel er det lykkedes at samle alle rådets partier i en bred aftale. Det synes jeg er rigtig flot, siger regionsrådsformand Bent Hansen (S). Jeg vil især gerne kvittere for, at alle partier med aftalen tager ansvar for de meget store krav, vi stiller til regionens ansatte. Vi beder også i år om forbedringer, der ikke kommer uden forandringer. For nogle medarbejdere er det en hård tid og alle fortjener rådets tak, siger Bent Hansen. Nyt smertetilbud Politisk er der prioriteret i alt yderligere 22,35 mio. kr. til ambulancer (7,7 mio. kr.), paramedicinere i udkantsområder (1,35 mio. kr.), behandling af patienter med grå stær (2 mio. kr.), urologiske lidelser (6 mio. kr.), øre-, næse- halsområdet (1 mio. kr.), de mindste akuthospitaler (2 mio. kr.) og Familieambulatoriet (1,3 mio. kr. + 0,5 mio. kr. til tværgående rådgivning af sårbare familier). Nyt i 2015 bliver også et smertetilbud til patienter med kroniske smerter, som ikke skyldes kræftsygdom. Tilbuddet placeres ved Regionshospitalet Silkeborg i samarbejde med Aarhus Universitetshospital. (Sparede udgifter til andre regioner + 1 mio.kr.) Ingen uforudsete udgifter Aftalen om budgettet for 2015 lægger afgørende vægt på, at de afsatte udgiftsrammer ikke overskrides hverken i budget eller i regnskab. Der er en stram økonomi i budget 2015 i Region Midtjylland, hvor især budgettet til tilskudsmedicin og sygehusmedicin er forbundet med usikkerhed. Dertil kommer, at der ikke er puljer til uforudsete udgifter eller udsigt til, at udgiftspresset letter i de kommende år. Stor udfordring Regionsrådet anerkender, at hospitalernes økonomi er kraftigt udfordret på grund af dels udgiftspresset til blandt andet sygehusmedicin, dels ekstraordinære store produktivitetskrav og dels udfordringer med implementering af udrednings- og POLITIK ARBEJDS LIV Nyhedsbrevet Midtnyt Nr september

5 Stram økonomi i budget 2015 behandlingsretten, kræftpakkerne og akutplanen. Udfordringerne understreger behovet for at udvikle økonomistyringen i Region Midtjylland, og dermed sikre en stabil økonomisk udvikling og en sund prioritering i sundhedsvæsenet. Psykiatri og Social og Regional Udvikling Satspuljeaftalen for psykiatri sikrer psykiatrien i Region Midtjylland et løft på 51 mio. kr. i Aftalen skal være med til at sikre, at mennesker med psykiske lidelser har samme ret til hurtig diagnostik, udredning og behandling af høj kvalitet, som mennesker med fysiske sygdomme. Regionsrådet vedtog i 2013 en strategi for regionens arbejde på og videreudvikling af det specialiserede socialområde. Regionsrådet følger også i 2015 arbejdet med realisering af den sociale strategi. Budgetaftalen indeholder ingen realændringer vedrørende Regional Udvikling. Ambitiøs investeringsplan Region Midtjylland har en ambitiøs investeringsplan, der skal sikre effektiv drift, større patienttilfredshed og høj kvalitet i sundhedsvæsenet i Region Midtjylland. Med yderligere 53 mio. kroner i budget 2015 fastholdes investeringsplanen, og de samlede udgifter til partikelterapi på Aarhus Universitetshospitalet indarbejdes i planen. Partikelterapicentret giver en enestående mulighed for at forbedre og udvikle kræftbehandlingen i Danmark. Ud over gennemførelse af de tre kvalitetsfondsprojekter i Skejby, Gødstrup og Viborg sikrer investeringsplanen en væsentlig modernisering og udbygning af regionshospitalerne i Randers, Horsens, Silkeborg samt etablering af et psykiatrisk afsnit i Gødstrup og psykiatrisk center i DNU. Produktivitet For de somatiske hospitaler og psykiatrien fastsættes et produktivitetskrav på 2,75 % i For de somatiske hospitaler består produktivitetskrav af et aktivitetskrav på 2,4 % og et besparelseskrav på 0,35 %. For psykiatrien består produktivitetskravet af et aktivitetskrav på 2,5 % og et besparelseskrav på 0,25 %. For Aarhus Universitetshospital og Hospitalsenhed Midt er der i budget 2015 et yderligere produktivitetskrav på 60 mio. kr. Produktivitetsundersøgelsen for 2012 viste, at produktiviteten for Aarhus Universitetshospital og Hospitalsenhed Midt var lavere end sammenlignelige hospitaler. På den baggrund har de pågældende hospitaler fået et yderligere produktivitetskrav. For administrationen fastsættes et produktivitetskrav på 2 % i 2015, der er gennemført ved en besparelse på 2 % af lønudgifterne på de administrative stabe. Mere kvalitet i 2015 Foruden mål for kroner og ører, rummer budget 2015 også kvalitetsmål og en række hensigtserklæringer. Se budgetaftalens fulde ordlyd: Foto: Nicklas Vognsen Nyhedsbrevet Midtnyt Nr september

6 Budget 2015 ingen plads til begejstring ØKONOMI POLITIK Anja Laursen, RMUnæstformand. Foto: DSR Jeg vil ikke lægge skjul på, at vi vurderer det vedtagne budgetforlig som endog særdeles stramt; det levner ikke nogen plads til begejstring overhovedet, siger Anja Laursen, næstformand i Regions- MEDudvalget (RMU) og formand for de midtjyske sygeplejersker. Fokus på medarbejdernes faglighed, dvs. at der gives medarbejderne relevante muligheder for at udøve deres faglige viden og kunnen, og kompetenceudvikling, som er helt afgørende for, at alle faggrupper kan sikre kvalitet i ydelserne, er ikke prioriteret. Og så er der ingen tvivl om, at et samlet krav om øgede aktiviteter og besparelser på 2,75 pct. selvfølgelig vil belaste arbejdsforholdene betydeligt, mener Anja Laursen, der fremhæver en af formuleringerne i budgetaftalen om, at: Sammenhængene mellem produktivitet og arbejdsmiljø skal fortsat være i fokus i MED- og Arbejdsmiljøsystemet og i den jævnlige dialog mellem forretningsudvalget og Regions-MEDudvalget om bl.a. budgettets konsekvenser for personaleforholdene. Forligspartierne opfordrer til fortsat stærkt fokus på og erfaringsudveksling om, hvordan man i praksis kan håndtere evt. krav om produktivitetsudvikling uden at det får negative konsekvenser for arbejdsmiljøet. På den ene side er det et udmærket signal, at politikerne SER en sammenhæng mellem produktivitetskrav og arbejdsmiljø. Men det er at stikke sig selv blår i øjnene, hvis man tror, forliget ikke får negative konsekvenser for arbejdsmiljøet. Det vil presse et i forvejen ganske hårdt presset arbejdsmiljø og få konsekvenser i dagligdagen både for patienter og ansatte. På den anden side vil vi selvfølgelig som medarbejderrepræsentanter gribe den tilkendegivelse, forliget indeholder, og løbende melde konsekvenserne tilbage til alle ledelsesnivauer også det politiske, understreger Anja Laursen. Medarbejderne i Regions-Medudvalget har både i juli og september sendt deres kommentarer til budget I begge høringssvar pegede medarbejderne især på, at regionsrådet burde prioritere særlige midler til forbedring af medarbejdernes arbejdsvilkår og arbejdsmiljø for dermed at understøtte fagligheden. Medarbejderne beder regionsrådet om at holde fast i den særlige økonomiske prioritering af det medicinske område og andre områder, hvor der stadig forekommer betydelige belægningsproblemer. Links: Udtalelsen fra medarbejderne i RMU, 1.sept.: RMU-medarbejdernes kommentar til Budget 2015, 3. juli: RMU Nyhedsbrevet Midtnyt Nr september

7 NAVNE Anne Jastrup har søgt nye udfordringer Regionens koncerndirektør Anne Jastrup forlader 31. oktober koncernen til fordel for et nyt job som underdirektør i TrygFonden. Anne Jastrup, der er den ene af regionens tre personer store direktion, har søgt nye udfordringer. Hun fratræder stillingen som koncerndirektør, hvor hun har haft ansvaret for psykiatri, det specialiserede socialområde, Nære Sundhedstilbud, samarbejdet med praksissektoren, Folkesundhed og Kvalitet samt koncern HR. Det er en omhyggelig og særdeles velorienteret direktør, vi tager afsked med. Jeg vil gerne kvittere for, at Anne Jastrup på bedste vis har varetaget ansvaret for en bred og meget mangfoldig del af Region Midtjyllands opgaver, siger regionsrådsformand Bent Hansen om Anne Jastrups farvel. Det er besluttet at konstituere nuværende vicedirektør Christian Boel som ny koncerndirektør i stedet for Anne Jastrup. Christian Boel, der i dag er stedfortræder for koncerndirektør Ole Thomsen og ansvarlig for Sundhedsplanlægning, skal bestride posten som koncerndirektør, indtil en varig løsning er fundet. Danske Regioner henter inspiration i Horsens Patienter i sammenhængende, sikre og effektive behandlingsforløb. Sådan lød overskriften, da 35 repræsentanter fra Center for Sundhedsteknologi, Erhvervssamarbejde og Regional Udvikling under Danske Regioner i mandags besøgte Hospitalsenheden Horsens 15. september. Hospitalets ansatte fortalte om de nyeste resultater og projekter inden for bl.a. telemedicin, logistik og sundheds-it. Det har krævet og kræver fortsat nye og innovative løsninger, når vores mål er at fremme både patientsikkerheden, kvaliteten og effektiviteten i hospitalets drift, fortalte hospitalsdirektør Lisbeth Holsteen Jessen. En af vores vigtigste opgaver er derfor at udbrede og videreudvikle den innovationskultur, som allerede findes på hospitalet. Vi vil fortsætte med løbende at tænke i nye udviklingsmuligheder til gavn for både patienter og personale, siger Lisbeth Holsteen Jessen. Personalet i Horsens har bl.a. brugt it- og kommunikationssystemet Klinisk Logistik til udviklingen af patientsikkerheden og kvaliteten på stedet. Samtlige hospitalets afdelinger har siden sommeren 2013 været koblet på logistiksystemet, som giver personalet et bedre overblik over patienterne, en bedre koordination og kommunikation på tværs af hospitalet. Besøget fra Danske Regioner er først og fremmest et skulderklap til personalet, som får tingene til at ske i det daglige, siger Inge Pia Christensen, sygeplejefaglig direktør. Læs mere på: Mere digital post til ansatte i Region Midtjylland Fra den 1. november vil endnu flere breve, som sendes til ansatte i Region Midtjylland fra HR Løn og Personale, blive sendt til den ansattes e-boks eller til den digitale postkasse på Borger.dk. Det vil ske på den samme måde som med lønsedlerne. De nye digitale medarbejderbreve er: Ansættelsesbreve, Lønaftaler / Lønaftale-tillæg til ansættelsesbrev, Forlængelser af ansættelsen, Overgang til fastansættelse, Orlovsmeddelelser, Ændring af arbejdstid I løbet af foråret i år er løsningen i en mindre skala afprøvet på nogle få udvalgte afdelinger. Nu vil HR begynde at sende de nævnte typer breve som digital post til ansatte i Region Midtjylland. Der er dog en undtagelse, idet de medarbejdere, der har fået fritagelse fra at modtage digital post fra det offentlige, forsat vil modtage deres breve i kuvert på bopælsadressen. Partshøringsbreve bliver fortsat sendt både som papirbrev og elektronisk indtil 1. november. Fra denne dato det er fastsat ved lov, at al kommunikation fra det offentlige skal ske digitalt. Og så kan det for ansatte i regionen som for andre borgere anbefales, at man krydser sig af, så man automatisk får en påmindelse om modtaget digital post som sms på mobiltelefonen eller på mail. Ny TAK-kampagne om Digital Post Mere end halvdelen af borgerne i Region Midtjylland mellem 25 og 74 år har nu tilmeldt sig Digital Post. De kan dermed modtage breve fra eksempelvis sygehuset, kommunen og Skat digitalt. Fra den 1. november i år skal alle danskere kunne modtage post fra det offentlige digitalt, med mindre de har grund til blive fritaget. Regioner og kommuner arbejder derfor på højtryk for at få danskerne til at logge sig ind på og tilmelde sig Digital Post. I denne uge lancerer Region Midtjylland i samarbejde med ti kommuner en kampagne, der opfordrer os alle til at hjælpe hinanden med Digital Post. Omdrejningspunktet i kampagnen, der hedder #DigitaltSammenhold, er en film med budskabet, at vi kommer meget længere, når vi hjælper hinanden. Se filmen: Nyhedsbrevet Midtnyt Nr september

8 Rejsegilde for det kommende Gudenå Hospice Nu rejser det kommende hospice sig i Brædstrup. Mandag den 15. september blev der holdt officielt rejsegilde på Gudenå Hospice, der efter planen står klar den 1. april 2015 med ni pladser. I foråret tog vi de første spadestik. Nu er der rejst mure og vi har en driftsoverenskomst og fået ansat en hospicechef, så projektet er i den grad godt på vej, siger Hans Jørgen Hørning, formand for bestyrelsen for den selvejende institution, der står som ejer af hospicet. Undervejs er der sket et skifte, idet de første tanker om at flytte ind i bygningerne fra det tidligere hospital i Brædstrup måtte opgives. I stedet bygges der nyt, der er fuldstændigt tilpasset den kommende funktion. Jeg glæder mig over nybyggeriet, som vi ser det her i dag, og skal takke håndværkere og alle, der har gjort det muligt, siger bestyrelsesformanden. Tilstede ved rejsegildet var også Kirsten Ørum Larsen, der den 1. oktober tiltræder som leder af Gudenå Hospice. Hun kommer fra en stilling som afdelingssygeplejerske ved Hammel Neurocenter og har desuden erfaringer fra Hospice Søholm i Aarhus, hvor hun var sygeplejerske. I det kommende halve år skal der ansættes en souschef, aftales indretning og indkøb af nødvendigt udstyr. Læs mere på: På billedet ses regionsformand Bent Hansen, formanden for støtteforeningen Thorkild Skifter, hospicechef Kirsten Ørum Larsen samt bestyrelsesformand Hans Jørgen Hørning. OPLEVELSER Museum Ovartci tror på fremtiden Museum Ovartaci, der har til huse ved Aarhus Universitetshospital i Risskov, har måske alligevel en fremtid. Det tror og håber museets ledelse i hvert fald efter, at Aarhus Kommune nu har nedsat en arbejdsgruppe for at afklare museets fremtid. De mere positive toner blev omtalt i Jyllands-Posten i går onsdag. Museet, der rummer både psykiatrihistorie og en enestående samling af kunstværker fra psykisk syge, har længe svævet mellem liv og død, da ingen ved, hvad der skal ske efter 2015, når det eksisterende budget udløber, og en ny placering skal findes. Museet er placeret i de hospitalsbygninger som forlades, når psykiatrien flytter til Det Nye Universitetshospital i Skejby. En arbejdsgruppe skal kigge på fremtidsmulighederne for museet. En repræsentant fra hver af de tre magistratsafdelinger Kultur og Borgerservice, Sundhed og Omsorg og Sociale Forhold og Beskæftigelse deltager i arbejdsgruppen og herudover en repræsentant fra Region Midtjylland. Her og nu er Museum Ovartaci aktuel med en udstilling af Jens Jørgen Boje. Selv kalder museet udstillingen for vild og upoleret. På næste torsdag den 25. september bydes der i hospitalets flotte gamle festsal på et foredrag om den norske maler Edvard Munch, der udover maleriet også kæmpede med sine dæmoner. Edvard Munch Læs mere på: Tjek hvad ordet hedder på engelsk Hvis du sidder ved en regionspc, har du også adgang til Det er en online-ordbog som regionen har købt adgang til. Du kan gå ind på www. ordbogen.com via en browser, eller du kan klikke på Start > Alle programmer > Fælles links og finde den der. OPLEVELSER Film om fælles grænser og samarbejde Region Midtjylland ligger i Danmark som igen ligger midt i den gruppe lande, der har Nordsøen tilfælles. EUprogrammerne INTERACT og Nordsøprogrammet, der har kontor i Viborg og som samarbejder med Regional Udvikling ved Region Midtjylland, er aktiv i det europæiske samarbejde omkring erhvervsliv, udvikling, miljø, innovation og meget mere. Søndag den 21. september er udnævnt til Den Europæiske Dag for Samarbejde. Dagen fejres i en lang række europæiske byer. Her i regionen markeres dagen med en mini-filmfestival i Øst for Paradis fra kl. 12 til 18. Der vises fire film om temaet fælles grænser tættere forbindelser. Der er kulturforskelle, men også ligheder. Styrken og udviklingen opstår, når der samarbejdes bredt. Udover filmene vil der være underholdning/et vanligt skævt oplæg af Huxi Bach, diverse snacks samt mulighed for at møde repræsentanter fra forskellige konkrete EUsamarbejdsprojekter. Bestilling af billetter (5,- kr) sker via biografens hjemmeside: Læs mere om Interact: Nyhedsbrevet Midtnyt Nr september

9 Vær OBS på bruttolønstilbuddet for 2015 Som medarbejder ved Region Midtjylland tilbydes du igen i år bruttolønsordninger. Der kan vælges mellem aviser, bus- og togkort, bredbånd/fiberbredbånd og bredbåndstelefoni samt parkeringskort til parkeringshusene i Randers og Horsens. Der kan der ikke vælges computere, tablets og mobiltelefoner. Ordningerne træder i kraft ved årsskiftet. Det er en forudsætning, at man er månedslønnet, fast ansat eller midlertidigt ansat i minimum 12 måneder fra 1. januar Det er skattereglerne, der sætter rammerne for, hvad der kan vælges, og hvor fordelagtige de mulige valg er for dig. Tilbuddet udsendes pr. mail i morgen, fredag den 18. september til medarbejdernes regionsmailadresse. Der kan vælges frem til den 20. oktober. Hvis ikke du kan deltage, modtager du en mail med en mulig forklaring på, hvorfor du desværre ikke kan deltage. Hvis man vil vide mere om ordningen kan man gå ind på Det er vigtigt at huske, at man skal genvælge sine ønsker, hvis man også i det kommende år ønsker at udnytte bruttolønsordningerne, da de nuværende ordninger for i år ophører automatisk ved årets udgang Læs mere på: OPLEVELSER Magasinet Midt sætter spot på de frivillige Intergen leverer indmaden til Gødstrup Regionens genbrugsvirksomhed Intergen, der har hovedkvarter i Viborg, leverer året rundt en række overskudsvarer rundt til hele verden. Ikke mindst til kriges brændpunkter, hvor der er uhyggelig stort behov for de selv de mest simple ting, som tæpper, senge, medicin og udtjent operationsudstyr. I den seneste tid har Intergen fået en ny kunde: Gødstrup. Det skal anføres, at det, som i denne tid leveres til byggepladsen ved det kommende storsygehus, ikke er hospitalsudstyr, men møblement og kontorsager til byggepladsens fællesrum. En af Intergens ikke-regionale givere i det nordjyske havde 150 stole og 75 borde i overskud. Det er blevet pakket i en flyttevogn og sammen med paller fyldt med service, glas, termokander, skraldespande og meget mere sendt af sted til byggepladsen, hvor bygningsarbejdere vil kunne gøre brug af materialerne. Sådan bliver overskud pludselig til en besparelse for regionen. I Intergens store pakkehal vokser tonsstore dynger af hel- og halvslidt hospitalstøj og sengetøj fra midtvask til et u-land i Afrika. Et andet sted står 30 pc ere klar til afsendelse til Congo. Computerne, der ikke helt klarer normen for regionens programmer, er klargjort og renset. Og så står der en del medicoteknisk udstyr som røntgenanlæg og andet, der savner en specialists kyndige øje. En medarbejder med styr på den slags må gerne kigge forbi Erik Glippingsvej i Viborg. Vågekone, førstehjælper, vejviser og terapihund(!). De frivillige i Region Midtjylland har mange ansigter. Magasinet Midt udkommer derfor med hele fem forskellige forsider denne gang. Indholdet er dog det samme - uanset forside - og inde i bladet kan du møde fem mennesker - og en hund - som alle yder en frivillig indsats i regionen. Du kan også læse om Johnny, som efter et ophold på regionens sikrede døgninstitution Grenen har skiftet image fra rod til rollemodel. Og så kan du møde Helle og Flemming, der forelskede sig i hinanden på et psykiatrisk hospital. Magasinet Midt findes også elektronisk på Dialogmøde om den frygtede ebola Foto: Bo Elbæk Der er for tiden stor fokus på Ebola-udbruddet i Afrika. Frygten for at den dødelige sygdom skal komme til Europa, får medierne til at spørge, hvad de danske hospitaler vil stille op, hvis der en dag kommer melding om en smittet person her i landet. I den vestlige del af Danmark er det Infektionsmedicinsk Afdeling Q på Aarhus Universitetshospital, der vil modtage patienten. Afdelingen har fremvist afskærmede hospitalsstuer og til personalet. Men hvad med det apparat, trykdraget som kommer i sving forud for indlæggelsen? Et halvt hundrede repræsentanter fra regionens beredskabsparter var den 5. september samlet i Aarhus for at diskutere det operationelle samarbejde, hvis der opstår en mistanke om ebola. Indbydere til mødet var Præhospitalet i regionen og Afdeling Q. Gennem en række planspil fik de operative- og procedureansvarlige ledere afklaret, hvad der skal gøres og hvor der måtte kunne være usikkerhed, som skal afklares. Konklusionen på mødet var, at alarmklokkerne ikke nødvendigvis ringer, fordi man får et opkald omkring en potentiel patient med feber, næseblod eller lignende. Det er vigtigt, at der sikres en række oplysninger om vedkommendes færden. Præhospitalets vagtcentral AMK kontaktes og får det overordnede ansvar med et inddrager Afdeling Q og Politi. Der er pt. 120 danskere udsendt til randområderne op mod udbrudslandene. Nyhedsbrevet Midtnyt Nr september

10 KURSER Kom på det rene med den konference ARBEJDS LIV Fagligt skulderklap til Randers Under overskriften Fælles fodslaw hvordan skaber vi det, og hvad bidrager jeg med? vil Koncern HR, Fysisk Arbejdsmiljø bl.a. sætter fokus på, hvordan vi som medarbejdere og afdelinger kan skabe fælles fodslaw i en hverdag, der er præget af mange forandringer og udfordringer. Det sker ved den årlige Service- og rengøringskonference, som i år afholdes den 12. november i Tinghallen, Viborg. Der vil være oplæg med koncerndirektør Ole Thomsen, ligesom der kommer oplæg fra praksis. I et forumteater levendegøres konkrete cases fra rengørings- og servicemedarbejdernes hverdag. I pauserne kan deltagerne besøge stande fra forskellige leverandører, som regionen har indkøbsaftaler med indenfor rengøringsartikler. Konferencens afsluttende oplæg kommer fra Jan Gintberg, der gennem et af sine På kanten -programmer på DR fik en fornemmelse af rengøringsområdet på et hospital. Målgruppen for konferencen er medarbejdere og deres ledere på service- og rengøringsområdet i Region Midtjylland. Når der for fjerde gang skal uddeles en CSR Peoples Pris vil Serviceafdelingen ved Regionshospitalet Randers være blandt de mulige vindere. Det er fem faglige organisationer og uddannelsessteder, der indstiller hospitalet. CSR kan oversættes til virksomhedernes sociale, miljømæssige og samfundsmæssige ansvar. I fire år har større danske virksomheder mødtes i Holstebro for at tale om ansvarlighed og ofte haft store internationale personligheder som trækplastre. I 2013 var det FN s tidligere generalsekretær Kofi Annan. Årets CSR-arrangement, der støttes af Region Midtjylland, gennemføres den oktober. Serviceafddelingen indstilles for deres sociale ansvar: I fortjener at vinde prisen fordi, I i de seneste tre år hvert år har ansat mellem 15 og 18 ledige som rotationsvikarer i ét år og derefter har ansat dem som elever, så de efter yderligere ét år er blevet uddannede hospitalsserviceassistenter og derefter i ordinært arbejde enten på Regionshospitalet Randers eller på et andet hospital. På den måde har Regionshospitalet Randers indsluset og fastholdt mellem 45 og 50 ledige på arbejdsmarkedet, lyder det blandt andet i indstillingen, som også nævner andre positive, sociale initiativer, som serviceafdelinger har været aktive med. Læs mere på Tilmelding via Plan2learn: NYHEDS BREVET mıdtnyt er et nyhedsbrev for medarbejdere i Region Midtjylland Nyhedsbrevet Midtnyt udgives af Region Midtjylland, Koncern Kommunikation, Skottenborg 26, 8800 Viborg. Næste ordinære udgave af Midtnyt udkommer den 2. oktober Kontakt Nyhedsbrevet Midtnyt på Ansvarshavende redaktør: Birgitte Thingholm, Redaktion: Jørn Gade, tlf

Et stramt budget 2015

Et stramt budget 2015 Budget 2015 Et stramt budget 2015 Denne pjece indeholder en kort præsentation af Region Midtjyllands Budget 2015. Du kan få et hurtigt overblik over regionens hovedområder Sundhed, Social, Regional Udvikling

Læs mere

Notat om forslag til Investeringsplan for 2011

Notat om forslag til Investeringsplan for 2011 Regionshuset Viborg Afdeling for Sundhedsplanlægning Aktivitets- og investeringsplanlægning Notat om forslag til Investeringsplan for 2011 Skottenborg 26 8800 Viborg www.regionmidtjylland.dk 0. Baggrund

Læs mere

Plads til ambitioner. Venlig hilsen. Bent Hansen Formand for regionsrådet

Plads til ambitioner. Venlig hilsen. Bent Hansen Formand for regionsrådet Budget 2008 Plads til ambitioner I Region Midtjylland har vi ambitioner. Ambitioner om at udvikle et sundhedsvæsen på højt internationalt niveau. Ambitioner om at sikre tidssvarende og højt specialiserede

Læs mere

VALGPROGRAM. Region Nordjylland 2013. Din sundhed...også Venstres ansvar

VALGPROGRAM. Region Nordjylland 2013. Din sundhed...også Venstres ansvar VALGPROGRAM 2013 Din sundhed.....også Venstres ansvar Valget er dit Tirsdag den 19. november 2013 kan du være med til at bestemme, hvem der fra årsskiftet skal sidde i formandsstolen for Regionsrådet i

Læs mere

Region Midtjylland. Region Midtjylland har 1,28 millioner indbyggere Det svarer til 23 procent af den samlede befolkning i Danmark

Region Midtjylland. Region Midtjylland har 1,28 millioner indbyggere Det svarer til 23 procent af den samlede befolkning i Danmark Indkøb & Medicoteknik i Region Midtjylland V/Afdelingschef Frank Neidhardt www.regionmidtjylland.dk Region Midtjylland Region Midtjylland har 1,28 millioner indbyggere Det svarer til 23 procent af den

Læs mere

Fælles information lægevagten ny akutaftale 4. september 2012

Fælles information lægevagten ny akutaftale 4. september 2012 Fælles information lægevagten ny akutaftale 4. september 2012 Akutaftalens 2. del med enstrenget visitation og udvidet samarbejde i akutafdelinger implementeres nu. I denne information finder du generel

Læs mere

Den gode udskrivelse for den ældre medicinske patient

Den gode udskrivelse for den ældre medicinske patient Den gode udskrivelse for den ældre medicinske patient BRO, November 2013, Gruppe 2 Susanne Jørgensen, Koordinerende visitator i Høje Taastrup Kommune. Uddannet sygeplejerske Steen Jensen, Social og Sundhedsassistent

Læs mere

Endeligt udkast til politiske visioner og mål for Sundhedsaftalen 2015-2018

Endeligt udkast til politiske visioner og mål for Sundhedsaftalen 2015-2018 Endeligt udkast til politiske visioner og mål for Sundhedsaftalen 2015-2018 Godkendt af Sundhedskoordinationsudvalget 5. september 2014 Indledning Mange borgere, der er syge eller er i risiko for at blive

Læs mere

SUNDHED OG OMSORG Sundhed Aarhus Kommune

SUNDHED OG OMSORG Sundhed Aarhus Kommune Mulige investeringer i det nære sundhedsvæsen De udfordringer, vi som kommune står overfor, når det kommer til udviklingen af det nære sundhedsvæsen, kan overordnet inddeles i tre grupper: 1) Udviklingen

Læs mere

POLITIKERSPØRGSMÅL. Spørgsmål nr.: 070 Dato: 12. maj 2012 Stillet af: Henrik Thorup (O) Besvarelse udsendt den: 1. juni.2012.

POLITIKERSPØRGSMÅL. Spørgsmål nr.: 070 Dato: 12. maj 2012 Stillet af: Henrik Thorup (O) Besvarelse udsendt den: 1. juni.2012. Koncern Plan, Udvikling og Kvalitet POLITIKERSPØRGSMÅL Enhed for Hospitals- og Psykiatriplanlægning Kongens Vænge 2 3400 Hillerød Opgang Blok B Telefon 3866 6000 Direkte 3866 6012 Web www.regionh.dk Spørgsmål

Læs mere

nyhedsbrev Afrapportering fra SIGNAL Hospitalsenheden Vest Staben Herning og Holstebro HR, Kvalitet og Udvikling, Ledelsessekretariatet og Økonomi

nyhedsbrev Afrapportering fra SIGNAL Hospitalsenheden Vest Staben Herning og Holstebro HR, Kvalitet og Udvikling, Ledelsessekretariatet og Økonomi nyhedsbrev Nr. 2 30. januar 2014:Nyhedsbrev fra Stabens ledelse Afrapportering fra SIGNAL Afrapportering fra SIGNAL Medarbejdernyt teknik Nyt arbejde Innovation fra teori til praksis Præsentations- Møde

Læs mere

nyhedsbrev I eventyrlandet Røntgenafdelingens - sagde katten til Alice: Man kan ikke komme videre, hvis ikke man ved hvor man vil hen.

nyhedsbrev I eventyrlandet Røntgenafdelingens - sagde katten til Alice: Man kan ikke komme videre, hvis ikke man ved hvor man vil hen. Røntgenafdelingens nyhedsbrev Nr. 01 maj 2015 - Nyhedsbrev om lidt af hvert I eventyrlandet - sagde katten til Alice: Man kan ikke komme videre, hvis ikke man ved hvor man vil hen. - I eventyrlandet -

Læs mere

Det Sociale Kapitel. - i Region Midtjylland. Region Midtjylland. Det Sociale Kapitel

Det Sociale Kapitel. - i Region Midtjylland. Region Midtjylland. Det Sociale Kapitel Det Sociale Kapitel - i Region Midtjylland Region Midtjylland Det Sociale Kapitel 1. FORORD OG FORMÅL Region Midtjyllands Ledelses- og Styringsgrundlag, MED- og Arbejdsmiljøaftalen samt Personalepolitikken

Læs mere

Indhold Hospitalets budget for 2015 2

Indhold Hospitalets budget for 2015 2 Indhold Hospitalets budget for 2015 2 Strategimøde i kantinen 3 TrivselOP indsatsområder 3 Oplev Sundhedsplatformen 5 Kompetenceudviklingspuljen 6 DHL Stafet den 25. august 6 Side 1 / 6 Hospitalets budget

Læs mere

Baggrund for spareplanen

Baggrund for spareplanen Spareplan 2016-2019 Fælles ansvar for sundhed og økonomi - 5 års balance Baggrund for spareplanen Økonomiske udfordring i budget 2015 Stigende udgifter til medicin og nye behandlinger Effektiviseringskrav

Læs mere

Spørgsmå l & Svår om EVA

Spørgsmå l & Svår om EVA Spørgsmå l & Svår om EVA Hvad betyder det, at Region Hovedstaden hjemtager lægevagten? Lægevagten i hovedstadsregionen har hidtil været drevet af privatpraktiserende læger. Når Region Hovedstaden fra 1.

Læs mere

Akutflow opstartsmøde

Akutflow opstartsmøde Akutflow opstartsmøde Agenda Kort præsentation af projektet og status Brainstorm på nøgleudfordringer Sammensætning af projektgruppe jk og udformning af projektplan Eventuelt Afslutning med udenlandske

Læs mere

Danske Regioners oplæg til fremtidens akutberedskab bygger på følgende indsatsområder:

Danske Regioners oplæg til fremtidens akutberedskab bygger på følgende indsatsområder: N O T A T Debatoplæg: Fremtidens akutberedskab - fra vision til handling 20-04-2006 Sag nr. 06/398 Dokumentnr. 24261/06 Resume: Regionernes ambition er at skabe et sundhedsvæsen, som er internationalt

Læs mere

Ledelsesregulativ for Region Hovedstaden

Ledelsesregulativ for Region Hovedstaden Ledelsesregulativ for Region Hovedstaden 20. marts 2015 1. INDLEDNING... 3 2. OVERORDNET ADMINISTRATIV ORGANISERING... 4 2.1 Koncerndirektion... 4 2.2 Koncerncentre... 5 2.3 Hospitaler... 6 2.3.1 Hospitalsdirektioner...

Læs mere

PRIORITÉR SUNDHEDEN BEDRE SUNDHED FLERE ÆLDRE

PRIORITÉR SUNDHEDEN BEDRE SUNDHED FLERE ÆLDRE PRIORITÉR SUNDHEDEN BEDRE SUNDHED FLERE ÆLDRE PRIORITÉR SUNDHEDEN BEDRE SUNDHED FLERE ÆLDRE Et godt og trygt sundhedsvæsen er en af de vigtigste grundpiller i vores velfærdssamfund. Venstre ønsker et

Læs mere

Sammenhængende patientforløb. et udviklingsfelt

Sammenhængende patientforløb. et udviklingsfelt Sammenhængende patientforløb et udviklingsfelt F o r o r d Sammenhængende patientforløb er en afgørende forudsætning for kvalitet og effektivitet i sundhedsvæsenet. Det kræver, at den enkelte patient

Læs mere

Tal med patienten. Regionshuset Viborg. Koncern Kommunikation

Tal med patienten. Regionshuset Viborg. Koncern Kommunikation 7 Tal med patienten Regionshuset Viborg Koncern Kommunikation Indhold Forord... 3 Hvorfor er kommunikation vigtig?... 4 Målet med samtalen... 5 Hvordan er samtalen bygget op?... 6 Samtalens redskaber...

Læs mere

Spørgsmål og svar om inddragelse af pårørende

Spørgsmål og svar om inddragelse af pårørende Spørgsmål og svar om inddragelse af pårørende I Hej Sundhedsvæsen har vi arbejdet på at understøtte, at de pårørende inddrages i større omfang, når et familiemedlem eller en nær ven indlægges på sygehus.

Læs mere

Hvor meget kan en øget indsats flytte? COHERE Steen Rank Petersen, Chefkonsulent

Hvor meget kan en øget indsats flytte? COHERE Steen Rank Petersen, Chefkonsulent Hvor meget kan en øget indsats flytte? COHERE Steen Rank Petersen, Chefkonsulent Baggrund Større andel af ældre borgere i befolkningen, flere med kronisk sygdom Færre i den arbejdsdygtige alder Økonomisk

Læs mere

Tilsynsnotat af 28 november 2012.

Tilsynsnotat af 28 november 2012. Tilsynsnotat af 28 november 2012. Navn: Silkeborg Krisecenter Lovgrundlag: Midlertidigt botilbud efter SEL 109 Adresse: E-mail: Grønnegade 14, 8600 Silkeborg krisecenter@silkeborg.dk Telefon: Tlf. 89 70

Læs mere

Erfaringer og forbedringsforslag efter 15 år som pårørende v. Jens Jørgen Madsen, pårørende og tidl. koncernchef for Grundfos (Teatersalen)

Erfaringer og forbedringsforslag efter 15 år som pårørende v. Jens Jørgen Madsen, pårørende og tidl. koncernchef for Grundfos (Teatersalen) 31. august 2015 Program for læringsseminar 4 NB! Justeringer i programmet kan stadig forekomme! Dato: Onsdag d. 9. og torsdag d. 10. september 2015 Sted: Comwell Kolding, Skovbrynet 1, 6000 Kolding, tlf.

Læs mere

DANSKE FYSIOTERAPEUTER Region Midtjylland Mindegade 10, 1. sal 8000 Århus C Tlf.: 86 18 36 66 E-mail: midtjylland@fysio.dk

DANSKE FYSIOTERAPEUTER Region Midtjylland Mindegade 10, 1. sal 8000 Århus C Tlf.: 86 18 36 66 E-mail: midtjylland@fysio.dk DANSKE FYSIOTERAPEUTER Region Midtjylland Mindegade 10, 1. sal 8000 Århus C Tlf.: 86 18 36 66 E-mail: midtjylland@fysio.dk Dagsorden Regionsbestyrelsesmøde Tidspunkt: Torsdag d. 19. august 2010 kl. 14-19.00

Læs mere

områder, som selvfølgelig er fremadrettet Virksomhedsplan 2014-2015

områder, som selvfølgelig er fremadrettet Virksomhedsplan 2014-2015 områder, som selvfølgelig er fremadrettet Virksomhedsplan 2014-2015 41 42 43 S Strategiarbejde Indsats navn Fysioterapi til personer med psykisk sygdom Hovedansvarlig Fysioterapeut Helen Andersen Strategitema

Læs mere

Politik for grunduddannelse på Aarhus Universitetshospital

Politik for grunduddannelse på Aarhus Universitetshospital Politik for grunduddannelse på Aarhus Universitetshospital Aarhus Universitetshospital Uddannelsesrådet Indholdsfortegnelse Politik for grunduddannelsesområdet Aarhus Universitetshospital... 1 Formål med

Læs mere

Kommunikationspolitik

Kommunikationspolitik Kommunikationspolitik Januar 2009 Hillerød Hospital Kommunikationsenheden Kommunikationspolitik Kommunikationsenheden Hillerød Hospital Kommunikationspolitik for Hillerød Hospital Indhold 1. Formål...

Læs mere

med fokus på sundhedsteknologi, innovation og lederskab

med fokus på sundhedsteknologi, innovation og lederskab DEBAT: Hvor langt er vi med at implementere sundhedsteknologi, innovation og lederskab i Danmark? DEN LEDENDE SYGEPLEJERSKE 2014 med fokus på sundhedsteknologi, innovation og lederskab KONFERENCE DEN 26.

Læs mere

Forandring har været det gennemgående ord på Arresødal Hospice i 2013 Det vil denne korte årsrapport handle om

Forandring har været det gennemgående ord på Arresødal Hospice i 2013 Det vil denne korte årsrapport handle om Forandring har været det gennemgående ord på Arresødal Hospice i 2013 Det vil denne korte årsrapport handle om Forandring blev det først og fremmest for de mennesker, der har været tilknyttet hospice eller

Læs mere

Det Nye Universitetshospital i Århus (DNU)

Det Nye Universitetshospital i Århus (DNU) Det Nye Universitetshospital i Århus (DNU) DNU det skal nu nok blive helt godt! v/projektdirektør Frank Skriver Mikkelsen Sammenlægning af Aarhus Universitetshospital (Skejby, Nørrebrogade, Tage Hansens

Læs mere

Spareplan 2015-2019 Sundhedsområdet. Koncernledelsens oplæg 27. april 2015. Region Midtjylland Skottenborg 26 8800 Viborg

Spareplan 2015-2019 Sundhedsområdet. Koncernledelsens oplæg 27. april 2015. Region Midtjylland Skottenborg 26 8800 Viborg Spareplan 2015-2019 Sundhedsområdet Koncernledelsens oplæg 27. april 2015 Region Midtjylland Skottenborg 26 8800 Viborg Indholdsfortegnelse 1.0 Indledning...3 1.1 Baggrunden for spareplanen...3 1.2 Spareplanen

Læs mere

Nyhedsbrev September 2014

Nyhedsbrev September 2014 Nyhedsbrev September 2014, Formand Efter en rigtig god sommer er efteråret kommet over os Det betyder også mere indeliv, hvilket giver os mulighed for at løse nogle af de opgaver, vi har givet os selv.

Læs mere

Referat fra møde i kommunalt lægeligt udvalg den 18. maj 2015.

Referat fra møde i kommunalt lægeligt udvalg den 18. maj 2015. 6.5 Til repræsentanter for de praktiserende læger og repræsentanter fra direktionen i Holstebro Kommune Dato: 18.05.2015 J. nr.: 29.30.16-P35-1-15 Henv. til: Kirsten V. Løgsted Tlf.: 9611 4107 fra møde

Læs mere

AKTIVE PATIENTER FÅR DET BEDRE HURTIGERE

AKTIVE PATIENTER FÅR DET BEDRE HURTIGERE AKTIVE PATIENTER FÅR DET BEDRE HURTIGERE 10 eksempler på hvordan ergoterapeuter og fysioterapeuter kan medvirke til, at patienter bliver mere sunde, selvhjulpne og hurtigere kan udskrives. 10 GODE EKSEMPLER

Læs mere

Rådgivningscenter aarhus. Aktivitetsplan forår 2014

Rådgivningscenter aarhus. Aktivitetsplan forår 2014 Rådgivningscenter aarhus Aktivitetsplan forår 2014 1 indhold 3-5 Foredrag/temamøder 6-7 Kurser 8 Motion 9 Uderådgivning 10-11 Faste tilbud Bliv gratis medlem af Hjerteforeningen Meld dig ind via: www.hjerteforeningen.dk

Læs mere

Myndighedernes rolle som forandringsagenter

Myndighedernes rolle som forandringsagenter Myndighedernes rolle som forandringsagenter Overgang til Digital Post for borgerne v. Louise Palludan Kampmann 1 KAMPAGNE FOR DIGITAL POST TIL BORGERNE 18. AUGUST 31. JANUAR 2015 Lov om Offentlig Digital

Læs mere

Sikkert Patient Flow på Hospitalsenheden Horsens er et nyt tiltag som skal understøtte hospitalets overordnede Strategi 2013-2016

Sikkert Patient Flow på Hospitalsenheden Horsens er et nyt tiltag som skal understøtte hospitalets overordnede Strategi 2013-2016 Sikkert Patient Flow på Hospitalsenheden Horsens er et nyt tiltag som skal understøtte hospitalets overordnede Strategi 2013-2016 PROGRAM: - HVEM ER JEG - BAGGRUND FOR INDSATSEN - FORMÅLET MED INDSATSEN

Læs mere

Strategi for kommunikation om EPJ

Strategi for kommunikation om EPJ Regionshuset Viborg Koncern Kommunikation Skottenborg 26 DK-8800 Viborg Tel. +45 8728 5000 kommunikation@regionmidtjylland.dk www.regionmidtjylland.dk Strategi for kommunikation om EPJ I løbet af 2010

Læs mere

Borgerrettet kampagne for digital post. Erfaring fra Favrskov Kommune

Borgerrettet kampagne for digital post. Erfaring fra Favrskov Kommune Borgerrettet kampagne for digital post Erfaring fra Favrskov Kommune Indhold Kampagne for digital post Favrskov Kommune... 2 Målgruppe - at ramme bredt... 2 Konkurrencen... 2 ipad eller anden tablet...

Læs mere

Velkommen. til Roskilde Sygehus

Velkommen. til Roskilde Sygehus Velkommen til Roskilde Sygehus Indhold 3 Velkommen til Roskilde Sygehus 4 Til og fra sygehuset 5 Praktiske informationer 7 Når du skal behandles ambulant 8 Oversigtskort over Roskilde Sygehus 10 Når du

Læs mere

På spørgsmålet, om det har betydning for vurderingen af Region Midtjylland som en attraktiv arbejdsplads svarer 63 % ja, mens 24 % svarer nej.

På spørgsmålet, om det har betydning for vurderingen af Region Midtjylland som en attraktiv arbejdsplads svarer 63 % ja, mens 24 % svarer nej. Evallueriing aff spørgeskemaundersøgellse vedr.. bruttollønsordniinger majj 2011 Evaluering af spørgeskemaundersøgelse vedr. bruttolønsordninger. Maj 2011 Konklusioner Undersøgelsen er gennemført for at

Læs mere

FAKTAARK DIGITAL POST BORGERNE VERSION 1-2014. fra det offentlige til FAKTAARK

FAKTAARK DIGITAL POST BORGERNE VERSION 1-2014. fra det offentlige til FAKTAARK FAKTAARK DIGITAL POST fra det offentlige til BORGERNE VERSION 1-2014 Indholdsfortegnelse FAKTAARK... 1 DIGITAL POST... 1 fra det offentlige... 1 til... 1 BORGERNE... 1 VERSION 1-2014... 1 DIGITAL POST

Læs mere

Kontorelev med speciale i offentlig administration

Kontorelev med speciale i offentlig administration Kontorelev med speciale i offentlig administration Kontorelev med hjerne, hjerte og vilje Hospitalsenhed Midt Administration Indhold Hospitalsenhed Midt...3 Antal ansatte...3 Administration...3 Antal elever...4

Læs mere

2 www.regionmidtjylland.dk

2 www.regionmidtjylland.dk Plancher fra temamøde i regionsrådet om udarbejdelse af sparekatalog 23. februar 2015 www.regionmidtjylland.dk Oplæggene viser eksempler på, hvilke områder og muligheder styregrupperne for temaerne undersøger.

Læs mere

Nyhedsbrev! Mangfoldigheds- og ligestillingsindsatsen. Region Midtjylland. 2 Årgang 1 Oktober 2007

Nyhedsbrev! Mangfoldigheds- og ligestillingsindsatsen. Region Midtjylland. 2 Årgang 1 Oktober 2007 s Nyhedsbrev! Mangfoldigheds- og ligestillingsindsatsen Region Midtjylland 2 Årgang 1 Oktober 2007 I dette nummer bl.a.: Projekt - Indiske Specialæger Sprogundervisning Ligestillingsredegørelsen 2007 Aktuelle

Læs mere

Fakta om Region Midtjylland 4. Region Midtjyllands værdigrundlag 6. Energimærkning af bygninger 7. Forbruget af el, varme og vand 9

Fakta om Region Midtjylland 4. Region Midtjyllands værdigrundlag 6. Energimærkning af bygninger 7. Forbruget af el, varme og vand 9 Grønt regnskab 2011 Indholdsfortegnelse Indledning 3 Fakta om Region Midtjylland 4 Region Midtjyllands værdigrundlag 6 Indsatsområder 6 Energimærkning af bygninger 7 Forbruget af el, varme og vand 9 Forbrug

Læs mere

LYLE- LYMFEKRÆFT & LEUKÆMI

LYLE- LYMFEKRÆFT & LEUKÆMI Nyhedsbrev januar 2008 Nyheder fra LYLE Dette nummer er blevet redigeret af Jytte Gamby. Louise Aagaard Nielsen skriver opgave i december og er til eksamen et par gange i januar. Indlæg uden underskrift

Læs mere

Sikkert Patientflow. Læringsseminar 1 Storyboard fra Hospitalsenheden Horsens

Sikkert Patientflow. Læringsseminar 1 Storyboard fra Hospitalsenheden Horsens Sikkert Patientflow Læringsseminar 1 Storyboard fra Hospitalsenheden Horsens Forberedelse teamet fra Horsens Vores forbedringsteam er: Akutafdelingen: Oversygeplejerske Inge Henriksen Ledende overlæge

Læs mere

Denne drejebog er udarbejdet i april 2015 og erstatter en tidligere udarbejdet drejebog til ledere.

Denne drejebog er udarbejdet i april 2015 og erstatter en tidligere udarbejdet drejebog til ledere. Koncern HR, Stab April 2015 Generel drejebog Denne drejebog er udarbejdet i april 2015 og erstatter en tidligere udarbejdet drejebog til ledere. Drejebogen er tilrettet i lyset af de besparelser og omlægninger,

Læs mere

Budget 2015. Budget 2015

Budget 2015. Budget 2015 Budget 2015 Budget 2015 budgetoverslagsår 2016-2018 Forord Region Midtjyllands Budget 2015 er udarbejdet på grundlag af Lov om Regioner m.v. og Økonomi og Indenrigsministeriets regler for udarbejdelse

Læs mere

velkommen til Køge Sygehus

velkommen til Køge Sygehus velkommen til Køge Sygehus Indhold Velkommen til Køge Sygehus I denne folder kan du læse, hvad Køge Sygehus kan tilbyde, og hvad vi som personale kan hjælpe med. 3 Velkommen til Køge Sygehus 4 Til og fra

Læs mere

Rådgivning Region syd

Rådgivning Region syd Rådgivning Region syd Aktivitetsplan efterår 2015 Hjerteforeningens rådgivning kommer tættere på dig 1 INDHOLD 3-4 Få rådgivning 5-10 Aktiviteter i Rådgivning Odense 11 Aktiviteter i Rådgivning Varde 12

Læs mere

VISION 2020. Vision, mission og strategi for Nordsjællands Hospital 2020

VISION 2020. Vision, mission og strategi for Nordsjællands Hospital 2020 Vision, mission og strategi for Nordsjællands Hospital 2020 Introduktion Med etablering af Nordsjællands Hospital i 2013 har vi samlet den sundhedsfaglige ekspertise i Nordsjælland for at sikre den bedst

Læs mere

Hvad er den optimale modellen. for 112-sentraler? Dialogkonferense om felles nødnummer i Oslo, april 2009

Hvad er den optimale modellen. for 112-sentraler? Dialogkonferense om felles nødnummer i Oslo, april 2009 Hvad er den optimale modellen for 112-sentraler? Dialogkonferense om felles nødnummer i Oslo, april 2009 Freddy Lippert lippert @ regionh. dk Præhospital leder & Chef for Akut Medicin og Sundhedsberedskab

Læs mere

Uddannelse i Akutmedicin for læger

Uddannelse i Akutmedicin for læger Uddannelse i Akutmedicin for læger Generel beskrivelse Uddannelse i akutmedicin for læger skal bl.a. understøtte udvikling af faglighed, kvalitet, hensigtsmæssige patientforløb og ledelse i de fælles

Læs mere

HELHED OG INDIVID STRATEGI MED VISION, VÆRDIER OG FOKUSOMRÅDER FOR BISPEBJERG OG FREDERIKSBERG HOSPITALER 2012-2015

HELHED OG INDIVID STRATEGI MED VISION, VÆRDIER OG FOKUSOMRÅDER FOR BISPEBJERG OG FREDERIKSBERG HOSPITALER 2012-2015 Strategi 2012-2015 Bispebjerg Hospital Frederiksberg Hospital HELHED OG INDIVID STRATEGI MED VISION, VÆRDIER OG FOKUSOMRÅDER FOR BISPEBJERG OG FREDERIKSBERG HOSPITALER 2012-2015 Region Hovedstaden 2 FORORD

Læs mere

Er du stressramt? en vejledning. dm.dk

Er du stressramt? en vejledning. dm.dk 1 Er du stressramt? en vejledning dm.dk sygemeldt 2 sygemeldt med stress Har du gennem lang tid været udsat for store belastninger på arbejdet, kan du blive ramt af arbejdsbetinget stress. Efter en periode

Læs mere

Tema 1: Hvad skal sundhedsvæsenet tilbyde?

Tema 1: Hvad skal sundhedsvæsenet tilbyde? Indledende afstemninger: Hvem er vi i salen? A. Hvad er dit køn 1. Kvinde 2. Mand 3. Kan / vil ikke svare B. Hvad er din alder 1. 6. Kan / vil ikke svare Tema 1:

Læs mere

Resultater af enquete vedr. Innovation

Resultater af enquete vedr. Innovation Resultater af enquete vedr. Innovation 22 marts 15 april 2010 Hvordan? Vi udsendte en mail til alle 25.000 medarbejdere på hospitaler og i psykiatrien Der var over 2.500 kontakter til adressen Der indkom

Læs mere

Regionalpolitisk program

Regionalpolitisk program Regionalpolitisk program Tag ansvar Regionalpolitisk program Vedtaget af Radikale Venstres Hovedbestyrelse 2012. 1. Regionerne et vigtigt demokratisk organ Demokratiet hviler på den enkle regel, at alle

Læs mere

Til regionsrådsmedlemmerne Region Midtjylland Skottenborg 26 8800 Viborg

Til regionsrådsmedlemmerne Region Midtjylland Skottenborg 26 8800 Viborg Til regionsrådsmedlemmerne Region Midtjylland Skottenborg 26 8800 Viborg Den 20. juli 2012 Ref.: KES Medlems nr.: Sagsnr.: 0802-0152 Dansk Sygeplejeråds forslag til struktur for den præhospitale indsats

Læs mere

KØRSEL - HVEM SKAL KØRE

KØRSEL - HVEM SKAL KØRE KØRSEL - HVEM SKAL KØRE Kørselstype Praktiserende læge og speciallæge Leverandør af befordring Der er fri befordring af pensionister der ellers opfylder betingelserne for transporten til og fra egen læge,

Læs mere

Jeg vil sige noget om. Strukturreformen - Neurorehabilitering. Den nye struktur på sundhedsområdet. Målet er et smidigt sundhedsvæsen.

Jeg vil sige noget om. Strukturreformen - Neurorehabilitering. Den nye struktur på sundhedsområdet. Målet er et smidigt sundhedsvæsen. Jeg vil sige noget om Strukturreformen - Neurorehabilitering Konference Kurhus 13.-14 Marts 2008 Tóra H. Dahl, ergoterapeut, MPH Sundhedsstyrelsen Sundhedsplanlægning 1. Den nye struktur på sundhedsområdet

Læs mere

Kvalitetsstandard for genbrugshjæpemidler

Kvalitetsstandard for genbrugshjæpemidler Kvalitetsstandard for genbrugshjæpemidler Udarbejdet af: Sten Dokkedahl Dato: 10-10-2013 Sagsid.: 11578 Version nr.: 1 Kvalitetsstandard for genbrugshjælpemidler og forbrugsgoder jf. 112 og 113. Område

Læs mere

ET SUNDHEDSVÆSEN MED PATIENTEN I FOKUS

ET SUNDHEDSVÆSEN MED PATIENTEN I FOKUS ET SUNDHEDSVÆSEN MED PATIENTEN I FOKUS DSR S ANBEFALINGER TIL DE FÆLLES AKUTMODTAGELSER DSR S ANBEFALINGER TIL DE FÆLLES AKUTMODTAGELSER De fælles akutmodtagelser (FAM erne) er etableret for at højne kvaliteten

Læs mere

Kære alle. Hermed fremsendes referat fra mødet den 1. november 2011.

Kære alle. Hermed fremsendes referat fra mødet den 1. november 2011. Regionshuset Viborg Regionalt Sundhedssamarbejde Skottenborg 26 Postboks 21 DK-8800 Viborg Tel. +45 7841 0000 kontakt@rm.dk www.rm.dk Referat fra møde den 1. november 2011 mellem HjerneSagen, Hjerneskadeforeningen,

Læs mere

Rådg ivningsce n t e r Kø be nh av n. Aktivitetsplan efterår 2013

Rådg ivningsce n t e r Kø be nh av n. Aktivitetsplan efterår 2013 Rådg ivningsce n t e r Kø be nh av n Aktivitetsplan efterår 2013 1 indhold 3-4 Faste tilbud 5 Foredrag 6-8 Temamøder 9 Kurser 10 Hjertebilen, uderådgivning 11 Lad dig inspirere 12 Nyheder Bliv gratis medlem

Læs mere

Psykiatri og handicapudvalgets møde den 7. marts 2011. Emne: Opfølgning på udmøntning af 77 mio.kr.

Psykiatri og handicapudvalgets møde den 7. marts 2011. Emne: Opfølgning på udmøntning af 77 mio.kr. REGION HOVEDSTADEN Psykiatri og handicapudvalgets møde den 7. marts 2011 Sag nr. 4 Emne: Opfølgning på udmøntning af 77 mio.kr. Bilag 1 Til: Psykiatri og handicapudvalget Koncern Plan og Udvikling Enhed

Læs mere

Den kliniske basisuddannelse i Videreuddannelsesregion Nord - lægefaglig indstilling

Den kliniske basisuddannelse i Videreuddannelsesregion Nord - lægefaglig indstilling Den kliniske basisuddannelse i Videreuddannelsesregion Nord Lægefaglig indstilling Hospital/sygehus: Aarhus Universitetshospital: Skejby Sygehus, Psykiatrisk Hospital og Aarhus Sygehus. Sammensætning af

Læs mere

Projektevaluering. Caretech Innovation. Akutflow

Projektevaluering. Caretech Innovation. Akutflow 1 Projektevaluering Caretech Innovation Akutflow Deltagere/partnere: Aarhus Universitet Alexandra Instituttet Cetrea Regionshospitalet Horsens Regionshospitalet Herning Aarhus Universitetshospital Regionshospitalet

Læs mere

På Tværs Nr. 3 > 17. januar 2013

På Tværs Nr. 3 > 17. januar 2013 På Tværs Nr. 3 > 17. januar 2013 Nyhedsbrev for Hillerød, Helsingør og Frederikssund hospitaler Nyhedsbrevet indeholder Sundhedshuset Helsingør er åbnet E-mailkultur Forskningens nytårskur Kompetencekort

Læs mere

Alle pc er opgraderes til Windows 7

Alle pc er opgraderes til Windows 7 Nr. 26 19. august 2014 INDHOLD: Windows 7 udrulles på alle pc er Et år med patienthotellet Brugerproces om nyt hospital Kom til sundhedsdage Vicedirektør fratræder Alle pc er opgraderes til Windows 7 Nordsjællands

Læs mere

Det kommunale sundhedslandkort

Det kommunale sundhedslandkort Side / Det kommunale sundhedslandkort 2006 2012 Specialiseret træningscenter Forebyggelsescentre Center for Kræft og Sundhed Akut plejeenhed KØBENHAVNS KOMMUNE Sundheds- og Omsorgsforvaltningen Side /

Læs mere

Digital Postkasse/e-Boks

Digital Postkasse/e-Boks Nemt på nettet Digital Postkasse/e-Boks Horsens Kommunes Biblioteker Redigeret januar 2013 itborger@horsens.dk Indledning Mere og mere kommunikation med det offentlige foregår over nettet. Ting, som man

Læs mere

Region Hovedstaden Nyt Hospital Nordsjælland Dagsorden:

Region Hovedstaden Nyt Hospital Nordsjælland Dagsorden: Regionsældreråd Hovedstaden 12. september 2012 Projektdirektør, Henrik Schødts Dagsorden: Baggrunden: Hospitals- og Psykiatriplan 2020 og midler fra Kvalitetsfonden Store hospitalsbyggerier i Region Hovedstaden

Læs mere

MENTORKORPS STYRKER ARBEJDSMILJØET

MENTORKORPS STYRKER ARBEJDSMILJØET o Magasinet Arbejdsmiljø lderntet indhold eller funktionalitet. Bladnummer: 09 Årgang: 2006 arbejdsliv i udvikling MENTORKORPS STYRKER ARBEJDSMILJØET 23 medarbejdere på Medicinsk afdeling på Silkeborg

Læs mere

Notat. Aarhus Kommune. Emne Status på Århus Krisecenter oktober 2012 Til Socialudvalget Kopi til. Socialforvaltningen. Den 22.

Notat. Aarhus Kommune. Emne Status på Århus Krisecenter oktober 2012 Til Socialudvalget Kopi til. Socialforvaltningen. Den 22. Notat Emne Til Socialudvalget Kopi til Den 22. oktober 2012 Aarhus Kommune 1. Resume I nærværende notat præsenteres en status på Århus Krisecenter. Notatet behandler en række forhold, der har været rejst

Læs mere

De udadgående hospitalsfunktioner i Region Midtjylland

De udadgående hospitalsfunktioner i Region Midtjylland Anita Fogh Regionalt Sundhedssamarbejde Regionshuset i Viborg Tlf: 87 28 46 75 E-mail: anita.fogh@stab.rm.dk De udadgående hospitalsfunktioner i Region Midtjylland Revision af oversigt ifm. indgåelse af

Læs mere

Tværgående koordination og samordning - en kompliceret størrelse! DKDK ÅRSMØDE NYBORG 2015

Tværgående koordination og samordning - en kompliceret størrelse! DKDK ÅRSMØDE NYBORG 2015 Tværgående koordination og samordning - en kompliceret størrelse! DKDK ÅRSMØDE NYBORG 2015 Tværgående koordination og samordning - en kompliceret størrelse! Hvilke forskelligartede udfordringer giver tværgående

Læs mere

Tomas Joen Jakobsen konstitueret vicedirektør

Tomas Joen Jakobsen konstitueret vicedirektør Nr. 37 27. oktober 2014 INDHOLD: Tomas Joen Jakobsen konstitueret som vicedirektør To mio. kr. til motionstilbud til overvægtige børn Er du klar til Windows 7? Ny og forbedret kursusportal Ansættelsesstop

Læs mere

Region Midtjyllands akutplan

Region Midtjyllands akutplan Forslag til plan for akutberedskabet i Nordvestjylland Borgermøde i Ulfborg d. 14. april 2010 Direktør Leif Vestergaard Pedersen Region Midtjyllands akutplan Ønske om at nødvendige speciallæger er til

Læs mere

Grønt regnskab 2014. Foto: Mogens Bjørnlund

Grønt regnskab 2014. Foto: Mogens Bjørnlund Foto: Mogens Bjørnlund Indholdsfortegnelse Indledning 3 Fakta om Region Midtjylland 4 Region Midtjyllands værdigrundlag 6 Indsatsområder 6 Forbruget af el, varme og vand 7 - Totalforbrug hospitalerne 9

Læs mere

Amadeus Speciallægecenter ET SUNDT LIV - for dig eller din virksomhed

Amadeus Speciallægecenter ET SUNDT LIV - for dig eller din virksomhed Amadeus Speciallægecenter ET SUNDT LIV - for dig eller din virksomhed 0808_AMADEUS_brochure1.indd 1 9/16/08 10:55:13 AM Amadeus Speciallægecenter Amadeus er et speciallægecenter, som hjælper dig eller

Læs mere

Region Midtjylland Sundhed. Referat

Region Midtjylland Sundhed. Referat Region Midtjylland Sundhed 30. juni 2015 /ELSJOA Referat til møde i Koordinationsudvalg for hospitaler og universitet 26. maj 2015 kl. 15:30 i HL's mødelokale, Nørrebrogade 44 Indholdsfortegnelse Pkt.

Læs mere

PROGRAM Konference om kronisk sygdom med fokus på lighed i sundhed. Den 18. marts 2015 Kl. 9.00-16.00 DGI-Byen, København

PROGRAM Konference om kronisk sygdom med fokus på lighed i sundhed. Den 18. marts 2015 Kl. 9.00-16.00 DGI-Byen, København PROGRAM Konference om kronisk sygdom med fokus på lighed i sundhed Den 18. marts 2015 Kl. 9.00-16.00 DGI-Byen, København PROGRAM Kl. 8.15-9.00 Registrering og morgenmad Kl. 9.00-9.15 Velkomst v. Sophie

Læs mere

Visioner for sygehusvæsenet i Region Sjælland 2020. Vi skaber fremtidens sygehusvæsen gennem sammenhæng og udvikling

Visioner for sygehusvæsenet i Region Sjælland 2020. Vi skaber fremtidens sygehusvæsen gennem sammenhæng og udvikling Visioner for sygehusvæsenet i Region Sjælland 2020 Vi skaber fremtidens sygehusvæsen gennem sammenhæng og udvikling 4 6 20 22 Vi skaber fremtidens sygehusvæsen gennem sammenhæng og udvikling Visioner Vi

Læs mere

Notat vedr. Akuthuset i Lemvig, november 2014

Notat vedr. Akuthuset i Lemvig, november 2014 Regionshuset Viborg Sundhedsplanlægning Skottenborg 26 Postboks 21 DK-8800 Viborg Tel. +45 7841 0000 kontakt@rm.dk www.rm.dk Notat vedr. Akuthuset i Lemvig, november 2014 Baggrund Region Midtjylland og

Læs mere

Velkommen til Medicinsk Afsnit M1, M2 og M3 Praktiske oplysninger til patienter og pårørende. Regionshospitalet Silkeborg

Velkommen til Medicinsk Afsnit M1, M2 og M3 Praktiske oplysninger til patienter og pårørende. Regionshospitalet Silkeborg Velkommen til Medicinsk Afsnit M1, M2 og M3 Praktiske oplysninger til patienter og pårørende Regionshospitalet Silkeborg Diagnostisk Center Medicinsk Afsnit M1, M2 og M3 Indhold Velkommen til Medicinsk

Læs mere

Præsentation af planer i høring. Sundhedsfaglig direktør Jens Winther Jensen

Præsentation af planer i høring. Sundhedsfaglig direktør Jens Winther Jensen Præsentation af planer i høring Sundhedsfaglig direktør Jens Winther Jensen Først: Lidt om rammerne Nordjyske egne og yderområder Aalborg Vendsyssel Thy-Mors Himmerland Yderområder 2010 2011 2012 2013

Læs mere

26. 10 2012 kl. 9.00 til 27. 10 2012 kl. 12.00. Marie Trads Studentermedarbejder

26. 10 2012 kl. 9.00 til 27. 10 2012 kl. 12.00. Marie Trads Studentermedarbejder Dagsorden Dagsorden for møde i: Regionsbestyrelsen i Region Midtjylland Dato for møde: 26. 10 2012 kl. 9.00 til 27. 10 2012 kl. 12.00 Sted Viborg Vandrehjem (Danhostel) Vinkelvej 36 8800 Viborg Ordstyrer:

Læs mere

Stillings- og funktionsbeskrivelse for overlæge med speciale i kardiologi ved Medicinsk Afdeling, Regionshospitalet Horsens og Brædstrup

Stillings- og funktionsbeskrivelse for overlæge med speciale i kardiologi ved Medicinsk Afdeling, Regionshospitalet Horsens og Brædstrup 1 Stillings- og funktionsbeskrivelse for overlæge med speciale i kardiologi ved Medicinsk Afdeling, Regionshospitalet Horsens og Brædstrup Stillingens art, organisatoriske indplacering, kompetence og ansvar

Læs mere

Dansk Industri: Netværk for Sundhedsteknologi

Dansk Industri: Netværk for Sundhedsteknologi Dansk Industri: Netværk for Sundhedsteknologi Jens Andersen Adm. direktør Region Sjælland Formand for RSI s styregruppe Sundheds-it: Mere i fokus end nogen sinde Myter om hvad der er godt, skidt og galt

Læs mere

UDEVA UDannelsesEVAluering i Region Hovedstaden. Temaeftermiddag den 24. april 2012 i forbindelse med den første årlige afrapportering

UDEVA UDannelsesEVAluering i Region Hovedstaden. Temaeftermiddag den 24. april 2012 i forbindelse med den første årlige afrapportering UDEVA UDannelsesEVAluering i Region Hovedstaden Temaeftermiddag den 24. april 2012 i forbindelse med den første årlige afrapportering Program 11:30 Registrering og frokostsandwich 12:00 Velkomst og præsentation

Læs mere

Status på telemedicin i Danmark

Status på telemedicin i Danmark Status på telemedicin i Danmark Oplæg på Fokus på den nationale lungesatsning Herlev Hospital 25. august 2015 Susanne Duus Teamleder, Digitaliseringsstyrelsen Fællesoffentlig strategi for digital velfærd

Læs mere

Rådgivningscenter aalborg. Aktivitetsplan forår 2014

Rådgivningscenter aalborg. Aktivitetsplan forår 2014 Rådgivningscenter aalborg Aktivitetsplan forår 2014 1 indhold 3-6 Temamøder/fordrag 7 Kurser 8 Uderådgivning 9-11 Faste tilbud Bliv gratis medlem af Hjerteforeningen Meld dig ind via: www.hjerteforeningen.dk

Læs mere

Referat fra ordinær generalforsamling i Dansk Sygeplejeråd Kreds Nordjylland

Referat fra ordinær generalforsamling i Dansk Sygeplejeråd Kreds Nordjylland Referat fra ordinær generalforsamling i Dansk Sygeplejeråd Kreds Nordjylland Sted: Aalborg Kongres og Kulturcenter, Aalborg Hallen Dato: 28. oktober 2010 kl. 17.30 Ved indgangen Kontrol af medlemskab.

Læs mere