Terapeuter med nye kompetencer i akutmodtagelserne

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Terapeuter med nye kompetencer i akutmodtagelserne"

Transkript

1 NYHEDS BREVET mıdtnyt Terapeuter med nye kompetencer i akutmodtagelserne side 2 Stram økonomi i budget 2015 side 4 Budget 2015 ingen plads til begejstring Regionen rundt Nr september 2014 side 6 side 7 Mette Frank Fenger er en af de første 18 ergoterapeuter og fysioterapeuter, som har taget en videreuddannelse indenfor akutområdet. Målet er at give patienterne det bedste behandlingsforløb og understøtte at de kommer hurtigere og bedre igennem hospitalsforløbet. ARBEJDS LIV Terapeuter med nye kompetencer i akutmodtagelserne BAGSIDEN: Kom på det rene med den konference side 10 Fortsættes næste side Fagligt skulderklap til Randers side 10 Foto: Jørn Gade Koncern Kommunikation

2 Terapeuter med nye kompetencer i akutmodtagelserne ARBEJDS LIV Terapeuter med nye kompetencer i akutmodtagelserne Mange udenforstående ser nok et hospitals akutmodtagelse, som et sted, hvor der i hast skal ske en afklaring og behandling af en patient med læger og sygeplejersker som eneste aktører. Men i nogle år har der på flere af regionens akutmodtagelser og skadestuer også været fysioterapeuter og ergoterapeuter tilstede. Nu Vi har med akutuddannelsen fået en ny og bredere viden og er blevet mere kompetente teamspillere, siger Mette Frank Fenger kvalificeres disse faggruppers tilstedeværelse endnu mere til akutopgaven. Tættere på problemløsningen Jeg er en af de 18 terapeuter, som var på det første efteruddannelseshold. Alle regionens akutmodtagelser var repræsenteret plus en fra Region Nordjylland, fortæller Mette Frank Fenger. Hun har været fysioterapeut i ni år, og haft sin gang på skadestuen på Aarhus Universitetshospital, AUH, siden august I foråret deltog hun i videreuddannelsen, der med teori og praktik skal gøre hende og hendes kolleger endnu mere integrerede og kvalificerede i en akut modtageafdeling. Jeg skal være med til at give den akut syge patient det bedste behandlingsforløb, hvilket blandt andet kan være ved at hjælpe vedkommende hurtigt videre i systemet på den rette måde. Det kan være til en medicinsk afdeling eller måske direkte hjem. Vi har gennem vores arbejde et blik for patienternes vej videre. Via akutuddannelsen er vi kommet tættere på læger og sygeplejersker og fået en indsigt, så vi bedre kan tale med og har et fælles sprog, fortæller Mette Frank Fenger. Videre med rette støtte Terapeuterne har et blik for, hvad patienterne efter en udredning og behandling skal videre til. Det kan være det håndledsbrud, som skal lægges i gips, men hvor det ikke er lige meget, hvordan gipsen placeres, når patienten skal hjem og fungere i dagligdagen, og for den sags skyld når patienten skal træne sin bevægelighed. Det er ikke kun vigtigt, at knoglen vokser rigtigt sammen. Det er også vigtigt at vedligeholde smidighed og muskelstyrke. Og dette er kun et af talrige eksempler på, hvor terapeuterne kan gøre en forskel. Mellem de mange patienter, som de ser, er en række ældre med knoglebrud, og hvor den gode hjemsendelse og optræning er vigtig for at vedkommende ikke får nye problemer og nye indlæggelser. Det kan dreje sig om at sikre, En del af teamet bag den nye akutmodtagelse. Fra venstre Lene Røge Aagaard, Helle Kruuse-Andersen, Mette Frank Fenger og Ulf Grue Hørlyk. Foto: Jørn Gade Nyhedsbrevet Midtnyt Nr september

3 Terapeuter med nye kompetencer i akutmodtagelserne at kommunen tilbyder den helt rette indsats, som gør en hjemsendelse mulig og sikker for patienten. Også at fortælle patienten om, hvad der skal undgås og at indøve de første øvelser inden den kommunale genoptræninger går i gang. En anden og yngre patientgruppe kan være de børn, der har brækket benet ved fald fra trampolinen, hvor fokus er på, hvad den unge skal gøre for at kunne opretholde sit hverdagsliv med en funktionsnedsættelse, eller patienten med stærke rygsmerter som har behov for vejledning for at kunne være tryg i forbindelse med en udskrivelse. En helt tredje gruppe kan være patienter med vejrtrækningsproblemer, hvor terapeuterne kan hjælpe med instruktion til patient og fagpersonale, så der ikke opstår problemer med eksempelvis sekret i lungerne, eller fejlsynkning, der kan give lungebetændelse. Lægen: - Vigtig faglighed Jeg ved ikke alt om håndkirurgi, så når der nu ikke er en lægefaglig specialist på vagt den dag, så er det uhyre vigtigt for mig, at have ergoterapeuterne og fysioterapeuterne med. Jeg kan bruge deres viden. Med akutuddannelsen er de blevet klart bedre til at komme med løsninger. For os læger er det vigtigt, at vide hvordan eksempelvis bandagen lægges bedst, fortæller Ulf Grue Hørlyk, overlæge ved AUHs fælles akutafdeling og uddannelsesansvarlig læge ved Præhospitalet. Han er som akutlæge glad for ordningen. Sammen med Lene Røge Aagaard, uddannelsesansvarlig sygeplejerske ved den fælles akutafdeling og Helle Kruuse-Andersen, terapifaglig chef ved Fysioterapi- og ergoterapiafdelingen på AUH har de været med til at skræddersy den nye akutuddannelse, som snart gentages med et nyt hold terapeuter. Med terapeuterne bliver der mere opmærksomhed på patienten. Vi taler sammen og får en bedre overlevering, mener Lene Røge. Og terapeuterne er blevet en del af akutklinikkens store værktøjskasse, tilføjer Ulf Hørlyk. Det er klart, at det koster ressourcer, så vi har omorganiseret i vores afdeling Spares der? At have ergoterapeuter og fysioterapeuter i akutafsnittet er ikke gratis: Det er klart, at det koster ressourcer, så vi har omorganiseret i vores afdeling. Vi har prioriteret, at terapeuterne er til stede i dagtimerne både hverdage og weekender, fortæller Helle Kruuse-Andersen. Hvis der om aftenen har været en patient i skadestuen, gennemgår terapeuterne dagen efter henvisningerne og kontakter derefter patienten. Vi ville gerne kunne lave en analyse, der viser, at vores indsats løfter, og at der spares tilsvarende andetsteds i systemet. Det er dog et meget vanskeligt projekt at sætte op, så for nuværende læner vi os op ad de meget positive faglige og patientmæssige tilbagemeldinger, siger Helle Kruuse-Andersen. Men udover det økonomiske blik, skal der også ses på hele hospitalsudviklingen, hvor patientflowet er speedet op. Patienterne udskrives hurtigere, hvorved der kan opstå en risiko for at nogle patienter og deres pårørende ikke er helt parate. Terapeuterne er her med til at løfte patientsikkerheden. Både Ulf Hørlyk og Lene Røge mener, at terapeuterne ved deres aktive tilstedeværelse har været med til at udvikle afdelingen positivt, så den nye faglighed også er til stede, når terapeuterne ikke er på vagt. Styrkede kompetencer Gennem akutuddannelsen har vi fået de kompetencer, som vi skal bruge i akutarbejdet. Vi ved nu, hvad vi skal holde øje med, hvornår vi skal hente hjælp, og hvad vi skal fortælle videre til lægen og sygeplejersken, så de får det rette billede af patienten. Vi er blevet bedre til at kommunikere tværfagligt og tør gøre det! Det er helt sikkert personligt tilfredsstillende for mig. Den nye teoretiske og praktiske viden fra akutuddannelsen og fra vores praktik i akutafsnittet betyder også noget for os, når vi er tilbage på arbejde i vores vante afdelinger. Vi har fået en ny og bredere viden og er blevet mere kompetente teamspillere, slutter Mette Frank Fenger. På Aarhus Universitetshospital er der ca. 175 ergoterapeuter og fysioterapeuter ud af en samlet medarbejderstab på ca ARBEJDS LIV Nyhedsbrevet Midtnyt Nr september

4 Stram økonomi i budget 2015 Foto: Nicklas Vognsen ØKONOMI Regionsrådets 41 medlemmer indgik forrige mandag forlig om budgettet for Budgettets udgiftsramme er ca. 22,4 mia. kroner. Den aftale som regionsrådet har indgået harmonerer med den økonomiaftale, som før ferien blev forhandlet med regeringen: Nøgleordene er afdæmpet vækst, omprioriteringer, effektiviseringer og implementering af udrednings- og behandlingsretten, kræftplanerne samt udviklingen af det sammenhængende sundhedsvæsen. Der var naturligvis mange flere ønsker end penge. Alligevel er det lykkedes at samle alle rådets partier i en bred aftale. Det synes jeg er rigtig flot, siger regionsrådsformand Bent Hansen (S). Jeg vil især gerne kvittere for, at alle partier med aftalen tager ansvar for de meget store krav, vi stiller til regionens ansatte. Vi beder også i år om forbedringer, der ikke kommer uden forandringer. For nogle medarbejdere er det en hård tid og alle fortjener rådets tak, siger Bent Hansen. Nyt smertetilbud Politisk er der prioriteret i alt yderligere 22,35 mio. kr. til ambulancer (7,7 mio. kr.), paramedicinere i udkantsområder (1,35 mio. kr.), behandling af patienter med grå stær (2 mio. kr.), urologiske lidelser (6 mio. kr.), øre-, næse- halsområdet (1 mio. kr.), de mindste akuthospitaler (2 mio. kr.) og Familieambulatoriet (1,3 mio. kr. + 0,5 mio. kr. til tværgående rådgivning af sårbare familier). Nyt i 2015 bliver også et smertetilbud til patienter med kroniske smerter, som ikke skyldes kræftsygdom. Tilbuddet placeres ved Regionshospitalet Silkeborg i samarbejde med Aarhus Universitetshospital. (Sparede udgifter til andre regioner + 1 mio.kr.) Ingen uforudsete udgifter Aftalen om budgettet for 2015 lægger afgørende vægt på, at de afsatte udgiftsrammer ikke overskrides hverken i budget eller i regnskab. Der er en stram økonomi i budget 2015 i Region Midtjylland, hvor især budgettet til tilskudsmedicin og sygehusmedicin er forbundet med usikkerhed. Dertil kommer, at der ikke er puljer til uforudsete udgifter eller udsigt til, at udgiftspresset letter i de kommende år. Stor udfordring Regionsrådet anerkender, at hospitalernes økonomi er kraftigt udfordret på grund af dels udgiftspresset til blandt andet sygehusmedicin, dels ekstraordinære store produktivitetskrav og dels udfordringer med implementering af udrednings- og POLITIK ARBEJDS LIV Nyhedsbrevet Midtnyt Nr september

5 Stram økonomi i budget 2015 behandlingsretten, kræftpakkerne og akutplanen. Udfordringerne understreger behovet for at udvikle økonomistyringen i Region Midtjylland, og dermed sikre en stabil økonomisk udvikling og en sund prioritering i sundhedsvæsenet. Psykiatri og Social og Regional Udvikling Satspuljeaftalen for psykiatri sikrer psykiatrien i Region Midtjylland et løft på 51 mio. kr. i Aftalen skal være med til at sikre, at mennesker med psykiske lidelser har samme ret til hurtig diagnostik, udredning og behandling af høj kvalitet, som mennesker med fysiske sygdomme. Regionsrådet vedtog i 2013 en strategi for regionens arbejde på og videreudvikling af det specialiserede socialområde. Regionsrådet følger også i 2015 arbejdet med realisering af den sociale strategi. Budgetaftalen indeholder ingen realændringer vedrørende Regional Udvikling. Ambitiøs investeringsplan Region Midtjylland har en ambitiøs investeringsplan, der skal sikre effektiv drift, større patienttilfredshed og høj kvalitet i sundhedsvæsenet i Region Midtjylland. Med yderligere 53 mio. kroner i budget 2015 fastholdes investeringsplanen, og de samlede udgifter til partikelterapi på Aarhus Universitetshospitalet indarbejdes i planen. Partikelterapicentret giver en enestående mulighed for at forbedre og udvikle kræftbehandlingen i Danmark. Ud over gennemførelse af de tre kvalitetsfondsprojekter i Skejby, Gødstrup og Viborg sikrer investeringsplanen en væsentlig modernisering og udbygning af regionshospitalerne i Randers, Horsens, Silkeborg samt etablering af et psykiatrisk afsnit i Gødstrup og psykiatrisk center i DNU. Produktivitet For de somatiske hospitaler og psykiatrien fastsættes et produktivitetskrav på 2,75 % i For de somatiske hospitaler består produktivitetskrav af et aktivitetskrav på 2,4 % og et besparelseskrav på 0,35 %. For psykiatrien består produktivitetskravet af et aktivitetskrav på 2,5 % og et besparelseskrav på 0,25 %. For Aarhus Universitetshospital og Hospitalsenhed Midt er der i budget 2015 et yderligere produktivitetskrav på 60 mio. kr. Produktivitetsundersøgelsen for 2012 viste, at produktiviteten for Aarhus Universitetshospital og Hospitalsenhed Midt var lavere end sammenlignelige hospitaler. På den baggrund har de pågældende hospitaler fået et yderligere produktivitetskrav. For administrationen fastsættes et produktivitetskrav på 2 % i 2015, der er gennemført ved en besparelse på 2 % af lønudgifterne på de administrative stabe. Mere kvalitet i 2015 Foruden mål for kroner og ører, rummer budget 2015 også kvalitetsmål og en række hensigtserklæringer. Se budgetaftalens fulde ordlyd: Foto: Nicklas Vognsen Nyhedsbrevet Midtnyt Nr september

6 Budget 2015 ingen plads til begejstring ØKONOMI POLITIK Anja Laursen, RMUnæstformand. Foto: DSR Jeg vil ikke lægge skjul på, at vi vurderer det vedtagne budgetforlig som endog særdeles stramt; det levner ikke nogen plads til begejstring overhovedet, siger Anja Laursen, næstformand i Regions- MEDudvalget (RMU) og formand for de midtjyske sygeplejersker. Fokus på medarbejdernes faglighed, dvs. at der gives medarbejderne relevante muligheder for at udøve deres faglige viden og kunnen, og kompetenceudvikling, som er helt afgørende for, at alle faggrupper kan sikre kvalitet i ydelserne, er ikke prioriteret. Og så er der ingen tvivl om, at et samlet krav om øgede aktiviteter og besparelser på 2,75 pct. selvfølgelig vil belaste arbejdsforholdene betydeligt, mener Anja Laursen, der fremhæver en af formuleringerne i budgetaftalen om, at: Sammenhængene mellem produktivitet og arbejdsmiljø skal fortsat være i fokus i MED- og Arbejdsmiljøsystemet og i den jævnlige dialog mellem forretningsudvalget og Regions-MEDudvalget om bl.a. budgettets konsekvenser for personaleforholdene. Forligspartierne opfordrer til fortsat stærkt fokus på og erfaringsudveksling om, hvordan man i praksis kan håndtere evt. krav om produktivitetsudvikling uden at det får negative konsekvenser for arbejdsmiljøet. På den ene side er det et udmærket signal, at politikerne SER en sammenhæng mellem produktivitetskrav og arbejdsmiljø. Men det er at stikke sig selv blår i øjnene, hvis man tror, forliget ikke får negative konsekvenser for arbejdsmiljøet. Det vil presse et i forvejen ganske hårdt presset arbejdsmiljø og få konsekvenser i dagligdagen både for patienter og ansatte. På den anden side vil vi selvfølgelig som medarbejderrepræsentanter gribe den tilkendegivelse, forliget indeholder, og løbende melde konsekvenserne tilbage til alle ledelsesnivauer også det politiske, understreger Anja Laursen. Medarbejderne i Regions-Medudvalget har både i juli og september sendt deres kommentarer til budget I begge høringssvar pegede medarbejderne især på, at regionsrådet burde prioritere særlige midler til forbedring af medarbejdernes arbejdsvilkår og arbejdsmiljø for dermed at understøtte fagligheden. Medarbejderne beder regionsrådet om at holde fast i den særlige økonomiske prioritering af det medicinske område og andre områder, hvor der stadig forekommer betydelige belægningsproblemer. Links: Udtalelsen fra medarbejderne i RMU, 1.sept.: RMU-medarbejdernes kommentar til Budget 2015, 3. juli: RMU Nyhedsbrevet Midtnyt Nr september

7 NAVNE Anne Jastrup har søgt nye udfordringer Regionens koncerndirektør Anne Jastrup forlader 31. oktober koncernen til fordel for et nyt job som underdirektør i TrygFonden. Anne Jastrup, der er den ene af regionens tre personer store direktion, har søgt nye udfordringer. Hun fratræder stillingen som koncerndirektør, hvor hun har haft ansvaret for psykiatri, det specialiserede socialområde, Nære Sundhedstilbud, samarbejdet med praksissektoren, Folkesundhed og Kvalitet samt koncern HR. Det er en omhyggelig og særdeles velorienteret direktør, vi tager afsked med. Jeg vil gerne kvittere for, at Anne Jastrup på bedste vis har varetaget ansvaret for en bred og meget mangfoldig del af Region Midtjyllands opgaver, siger regionsrådsformand Bent Hansen om Anne Jastrups farvel. Det er besluttet at konstituere nuværende vicedirektør Christian Boel som ny koncerndirektør i stedet for Anne Jastrup. Christian Boel, der i dag er stedfortræder for koncerndirektør Ole Thomsen og ansvarlig for Sundhedsplanlægning, skal bestride posten som koncerndirektør, indtil en varig løsning er fundet. Danske Regioner henter inspiration i Horsens Patienter i sammenhængende, sikre og effektive behandlingsforløb. Sådan lød overskriften, da 35 repræsentanter fra Center for Sundhedsteknologi, Erhvervssamarbejde og Regional Udvikling under Danske Regioner i mandags besøgte Hospitalsenheden Horsens 15. september. Hospitalets ansatte fortalte om de nyeste resultater og projekter inden for bl.a. telemedicin, logistik og sundheds-it. Det har krævet og kræver fortsat nye og innovative løsninger, når vores mål er at fremme både patientsikkerheden, kvaliteten og effektiviteten i hospitalets drift, fortalte hospitalsdirektør Lisbeth Holsteen Jessen. En af vores vigtigste opgaver er derfor at udbrede og videreudvikle den innovationskultur, som allerede findes på hospitalet. Vi vil fortsætte med løbende at tænke i nye udviklingsmuligheder til gavn for både patienter og personale, siger Lisbeth Holsteen Jessen. Personalet i Horsens har bl.a. brugt it- og kommunikationssystemet Klinisk Logistik til udviklingen af patientsikkerheden og kvaliteten på stedet. Samtlige hospitalets afdelinger har siden sommeren 2013 været koblet på logistiksystemet, som giver personalet et bedre overblik over patienterne, en bedre koordination og kommunikation på tværs af hospitalet. Besøget fra Danske Regioner er først og fremmest et skulderklap til personalet, som får tingene til at ske i det daglige, siger Inge Pia Christensen, sygeplejefaglig direktør. Læs mere på: Mere digital post til ansatte i Region Midtjylland Fra den 1. november vil endnu flere breve, som sendes til ansatte i Region Midtjylland fra HR Løn og Personale, blive sendt til den ansattes e-boks eller til den digitale postkasse på Borger.dk. Det vil ske på den samme måde som med lønsedlerne. De nye digitale medarbejderbreve er: Ansættelsesbreve, Lønaftaler / Lønaftale-tillæg til ansættelsesbrev, Forlængelser af ansættelsen, Overgang til fastansættelse, Orlovsmeddelelser, Ændring af arbejdstid I løbet af foråret i år er løsningen i en mindre skala afprøvet på nogle få udvalgte afdelinger. Nu vil HR begynde at sende de nævnte typer breve som digital post til ansatte i Region Midtjylland. Der er dog en undtagelse, idet de medarbejdere, der har fået fritagelse fra at modtage digital post fra det offentlige, forsat vil modtage deres breve i kuvert på bopælsadressen. Partshøringsbreve bliver fortsat sendt både som papirbrev og elektronisk indtil 1. november. Fra denne dato det er fastsat ved lov, at al kommunikation fra det offentlige skal ske digitalt. Og så kan det for ansatte i regionen som for andre borgere anbefales, at man krydser sig af, så man automatisk får en påmindelse om modtaget digital post som sms på mobiltelefonen eller på mail. Ny TAK-kampagne om Digital Post Mere end halvdelen af borgerne i Region Midtjylland mellem 25 og 74 år har nu tilmeldt sig Digital Post. De kan dermed modtage breve fra eksempelvis sygehuset, kommunen og Skat digitalt. Fra den 1. november i år skal alle danskere kunne modtage post fra det offentlige digitalt, med mindre de har grund til blive fritaget. Regioner og kommuner arbejder derfor på højtryk for at få danskerne til at logge sig ind på og tilmelde sig Digital Post. I denne uge lancerer Region Midtjylland i samarbejde med ti kommuner en kampagne, der opfordrer os alle til at hjælpe hinanden med Digital Post. Omdrejningspunktet i kampagnen, der hedder #DigitaltSammenhold, er en film med budskabet, at vi kommer meget længere, når vi hjælper hinanden. Se filmen: Nyhedsbrevet Midtnyt Nr september

8 Rejsegilde for det kommende Gudenå Hospice Nu rejser det kommende hospice sig i Brædstrup. Mandag den 15. september blev der holdt officielt rejsegilde på Gudenå Hospice, der efter planen står klar den 1. april 2015 med ni pladser. I foråret tog vi de første spadestik. Nu er der rejst mure og vi har en driftsoverenskomst og fået ansat en hospicechef, så projektet er i den grad godt på vej, siger Hans Jørgen Hørning, formand for bestyrelsen for den selvejende institution, der står som ejer af hospicet. Undervejs er der sket et skifte, idet de første tanker om at flytte ind i bygningerne fra det tidligere hospital i Brædstrup måtte opgives. I stedet bygges der nyt, der er fuldstændigt tilpasset den kommende funktion. Jeg glæder mig over nybyggeriet, som vi ser det her i dag, og skal takke håndværkere og alle, der har gjort det muligt, siger bestyrelsesformanden. Tilstede ved rejsegildet var også Kirsten Ørum Larsen, der den 1. oktober tiltræder som leder af Gudenå Hospice. Hun kommer fra en stilling som afdelingssygeplejerske ved Hammel Neurocenter og har desuden erfaringer fra Hospice Søholm i Aarhus, hvor hun var sygeplejerske. I det kommende halve år skal der ansættes en souschef, aftales indretning og indkøb af nødvendigt udstyr. Læs mere på: På billedet ses regionsformand Bent Hansen, formanden for støtteforeningen Thorkild Skifter, hospicechef Kirsten Ørum Larsen samt bestyrelsesformand Hans Jørgen Hørning. OPLEVELSER Museum Ovartci tror på fremtiden Museum Ovartaci, der har til huse ved Aarhus Universitetshospital i Risskov, har måske alligevel en fremtid. Det tror og håber museets ledelse i hvert fald efter, at Aarhus Kommune nu har nedsat en arbejdsgruppe for at afklare museets fremtid. De mere positive toner blev omtalt i Jyllands-Posten i går onsdag. Museet, der rummer både psykiatrihistorie og en enestående samling af kunstværker fra psykisk syge, har længe svævet mellem liv og død, da ingen ved, hvad der skal ske efter 2015, når det eksisterende budget udløber, og en ny placering skal findes. Museet er placeret i de hospitalsbygninger som forlades, når psykiatrien flytter til Det Nye Universitetshospital i Skejby. En arbejdsgruppe skal kigge på fremtidsmulighederne for museet. En repræsentant fra hver af de tre magistratsafdelinger Kultur og Borgerservice, Sundhed og Omsorg og Sociale Forhold og Beskæftigelse deltager i arbejdsgruppen og herudover en repræsentant fra Region Midtjylland. Her og nu er Museum Ovartaci aktuel med en udstilling af Jens Jørgen Boje. Selv kalder museet udstillingen for vild og upoleret. På næste torsdag den 25. september bydes der i hospitalets flotte gamle festsal på et foredrag om den norske maler Edvard Munch, der udover maleriet også kæmpede med sine dæmoner. Edvard Munch Læs mere på: Tjek hvad ordet hedder på engelsk Hvis du sidder ved en regionspc, har du også adgang til Det er en online-ordbog som regionen har købt adgang til. Du kan gå ind på www. ordbogen.com via en browser, eller du kan klikke på Start > Alle programmer > Fælles links og finde den der. OPLEVELSER Film om fælles grænser og samarbejde Region Midtjylland ligger i Danmark som igen ligger midt i den gruppe lande, der har Nordsøen tilfælles. EUprogrammerne INTERACT og Nordsøprogrammet, der har kontor i Viborg og som samarbejder med Regional Udvikling ved Region Midtjylland, er aktiv i det europæiske samarbejde omkring erhvervsliv, udvikling, miljø, innovation og meget mere. Søndag den 21. september er udnævnt til Den Europæiske Dag for Samarbejde. Dagen fejres i en lang række europæiske byer. Her i regionen markeres dagen med en mini-filmfestival i Øst for Paradis fra kl. 12 til 18. Der vises fire film om temaet fælles grænser tættere forbindelser. Der er kulturforskelle, men også ligheder. Styrken og udviklingen opstår, når der samarbejdes bredt. Udover filmene vil der være underholdning/et vanligt skævt oplæg af Huxi Bach, diverse snacks samt mulighed for at møde repræsentanter fra forskellige konkrete EUsamarbejdsprojekter. Bestilling af billetter (5,- kr) sker via biografens hjemmeside: Læs mere om Interact: Nyhedsbrevet Midtnyt Nr september

9 Vær OBS på bruttolønstilbuddet for 2015 Som medarbejder ved Region Midtjylland tilbydes du igen i år bruttolønsordninger. Der kan vælges mellem aviser, bus- og togkort, bredbånd/fiberbredbånd og bredbåndstelefoni samt parkeringskort til parkeringshusene i Randers og Horsens. Der kan der ikke vælges computere, tablets og mobiltelefoner. Ordningerne træder i kraft ved årsskiftet. Det er en forudsætning, at man er månedslønnet, fast ansat eller midlertidigt ansat i minimum 12 måneder fra 1. januar Det er skattereglerne, der sætter rammerne for, hvad der kan vælges, og hvor fordelagtige de mulige valg er for dig. Tilbuddet udsendes pr. mail i morgen, fredag den 18. september til medarbejdernes regionsmailadresse. Der kan vælges frem til den 20. oktober. Hvis ikke du kan deltage, modtager du en mail med en mulig forklaring på, hvorfor du desværre ikke kan deltage. Hvis man vil vide mere om ordningen kan man gå ind på Det er vigtigt at huske, at man skal genvælge sine ønsker, hvis man også i det kommende år ønsker at udnytte bruttolønsordningerne, da de nuværende ordninger for i år ophører automatisk ved årets udgang Læs mere på: OPLEVELSER Magasinet Midt sætter spot på de frivillige Intergen leverer indmaden til Gødstrup Regionens genbrugsvirksomhed Intergen, der har hovedkvarter i Viborg, leverer året rundt en række overskudsvarer rundt til hele verden. Ikke mindst til kriges brændpunkter, hvor der er uhyggelig stort behov for de selv de mest simple ting, som tæpper, senge, medicin og udtjent operationsudstyr. I den seneste tid har Intergen fået en ny kunde: Gødstrup. Det skal anføres, at det, som i denne tid leveres til byggepladsen ved det kommende storsygehus, ikke er hospitalsudstyr, men møblement og kontorsager til byggepladsens fællesrum. En af Intergens ikke-regionale givere i det nordjyske havde 150 stole og 75 borde i overskud. Det er blevet pakket i en flyttevogn og sammen med paller fyldt med service, glas, termokander, skraldespande og meget mere sendt af sted til byggepladsen, hvor bygningsarbejdere vil kunne gøre brug af materialerne. Sådan bliver overskud pludselig til en besparelse for regionen. I Intergens store pakkehal vokser tonsstore dynger af hel- og halvslidt hospitalstøj og sengetøj fra midtvask til et u-land i Afrika. Et andet sted står 30 pc ere klar til afsendelse til Congo. Computerne, der ikke helt klarer normen for regionens programmer, er klargjort og renset. Og så står der en del medicoteknisk udstyr som røntgenanlæg og andet, der savner en specialists kyndige øje. En medarbejder med styr på den slags må gerne kigge forbi Erik Glippingsvej i Viborg. Vågekone, førstehjælper, vejviser og terapihund(!). De frivillige i Region Midtjylland har mange ansigter. Magasinet Midt udkommer derfor med hele fem forskellige forsider denne gang. Indholdet er dog det samme - uanset forside - og inde i bladet kan du møde fem mennesker - og en hund - som alle yder en frivillig indsats i regionen. Du kan også læse om Johnny, som efter et ophold på regionens sikrede døgninstitution Grenen har skiftet image fra rod til rollemodel. Og så kan du møde Helle og Flemming, der forelskede sig i hinanden på et psykiatrisk hospital. Magasinet Midt findes også elektronisk på Dialogmøde om den frygtede ebola Foto: Bo Elbæk Der er for tiden stor fokus på Ebola-udbruddet i Afrika. Frygten for at den dødelige sygdom skal komme til Europa, får medierne til at spørge, hvad de danske hospitaler vil stille op, hvis der en dag kommer melding om en smittet person her i landet. I den vestlige del af Danmark er det Infektionsmedicinsk Afdeling Q på Aarhus Universitetshospital, der vil modtage patienten. Afdelingen har fremvist afskærmede hospitalsstuer og til personalet. Men hvad med det apparat, trykdraget som kommer i sving forud for indlæggelsen? Et halvt hundrede repræsentanter fra regionens beredskabsparter var den 5. september samlet i Aarhus for at diskutere det operationelle samarbejde, hvis der opstår en mistanke om ebola. Indbydere til mødet var Præhospitalet i regionen og Afdeling Q. Gennem en række planspil fik de operative- og procedureansvarlige ledere afklaret, hvad der skal gøres og hvor der måtte kunne være usikkerhed, som skal afklares. Konklusionen på mødet var, at alarmklokkerne ikke nødvendigvis ringer, fordi man får et opkald omkring en potentiel patient med feber, næseblod eller lignende. Det er vigtigt, at der sikres en række oplysninger om vedkommendes færden. Præhospitalets vagtcentral AMK kontaktes og får det overordnede ansvar med et inddrager Afdeling Q og Politi. Der er pt. 120 danskere udsendt til randområderne op mod udbrudslandene. Nyhedsbrevet Midtnyt Nr september

10 KURSER Kom på det rene med den konference ARBEJDS LIV Fagligt skulderklap til Randers Under overskriften Fælles fodslaw hvordan skaber vi det, og hvad bidrager jeg med? vil Koncern HR, Fysisk Arbejdsmiljø bl.a. sætter fokus på, hvordan vi som medarbejdere og afdelinger kan skabe fælles fodslaw i en hverdag, der er præget af mange forandringer og udfordringer. Det sker ved den årlige Service- og rengøringskonference, som i år afholdes den 12. november i Tinghallen, Viborg. Der vil være oplæg med koncerndirektør Ole Thomsen, ligesom der kommer oplæg fra praksis. I et forumteater levendegøres konkrete cases fra rengørings- og servicemedarbejdernes hverdag. I pauserne kan deltagerne besøge stande fra forskellige leverandører, som regionen har indkøbsaftaler med indenfor rengøringsartikler. Konferencens afsluttende oplæg kommer fra Jan Gintberg, der gennem et af sine På kanten -programmer på DR fik en fornemmelse af rengøringsområdet på et hospital. Målgruppen for konferencen er medarbejdere og deres ledere på service- og rengøringsområdet i Region Midtjylland. Når der for fjerde gang skal uddeles en CSR Peoples Pris vil Serviceafdelingen ved Regionshospitalet Randers være blandt de mulige vindere. Det er fem faglige organisationer og uddannelsessteder, der indstiller hospitalet. CSR kan oversættes til virksomhedernes sociale, miljømæssige og samfundsmæssige ansvar. I fire år har større danske virksomheder mødtes i Holstebro for at tale om ansvarlighed og ofte haft store internationale personligheder som trækplastre. I 2013 var det FN s tidligere generalsekretær Kofi Annan. Årets CSR-arrangement, der støttes af Region Midtjylland, gennemføres den oktober. Serviceafddelingen indstilles for deres sociale ansvar: I fortjener at vinde prisen fordi, I i de seneste tre år hvert år har ansat mellem 15 og 18 ledige som rotationsvikarer i ét år og derefter har ansat dem som elever, så de efter yderligere ét år er blevet uddannede hospitalsserviceassistenter og derefter i ordinært arbejde enten på Regionshospitalet Randers eller på et andet hospital. På den måde har Regionshospitalet Randers indsluset og fastholdt mellem 45 og 50 ledige på arbejdsmarkedet, lyder det blandt andet i indstillingen, som også nævner andre positive, sociale initiativer, som serviceafdelinger har været aktive med. Læs mere på Tilmelding via Plan2learn: NYHEDS BREVET mıdtnyt er et nyhedsbrev for medarbejdere i Region Midtjylland Nyhedsbrevet Midtnyt udgives af Region Midtjylland, Koncern Kommunikation, Skottenborg 26, 8800 Viborg. Næste ordinære udgave af Midtnyt udkommer den 2. oktober Kontakt Nyhedsbrevet Midtnyt på Ansvarshavende redaktør: Birgitte Thingholm, Redaktion: Jørn Gade, tlf

1. behandling af budgetforslag 2015 for Region Midtjylland Regionsrådsmødet d. 7. september 2015 Regionsrådsformand Bent Hansen

1. behandling af budgetforslag 2015 for Region Midtjylland Regionsrådsmødet d. 7. september 2015 Regionsrådsformand Bent Hansen 7.9.2015 1. behandling af budgetforslag 2015 for Region Midtjylland Regionsrådsmødet d. 7. september 2015 Regionsrådsformand Bent Hansen Indledning I dag førstebehandler regionsrådet budget 2016. På sundhedsområdet

Læs mere

Et stramt budget 2015

Et stramt budget 2015 Budget 2015 Et stramt budget 2015 Denne pjece indeholder en kort præsentation af Region Midtjyllands Budget 2015. Du kan få et hurtigt overblik over regionens hovedområder Sundhed, Social, Regional Udvikling

Læs mere

2. behandling af budget 2013 for Region Midtjylland Regionsrådsmødet 26. september 2012

2. behandling af budget 2013 for Region Midtjylland Regionsrådsmødet 26. september 2012 2. behandling af budget 2013 for Region Midtjylland Regionsrådsmødet 26. september 2012 Indledning Jeg vil gerne indlede 2. behandlingen af budget 2013 med at kvittere for den brede politiske opbakning.

Læs mere

Et stramt budget 2016

Et stramt budget 2016 Budget 2016 Et stramt budget 2016 Denne pjece indeholder en kort præsentation af Region Midtjyllands Budget 2016. Du kan få et hurtigt overblik over regionens hovedområder Sundhed, Social, Regional Udvikling

Læs mere

Et robust Budget 2014 med plads til nye initiativer

Et robust Budget 2014 med plads til nye initiativer Budget 2014 Et robust Budget 2014 med plads til nye initiativer Denne pjece indeholder en kort præsentation af Region Midtjyllands Budget 2014. Du kan få et hurtigt overblik over regionens hovedområder

Læs mere

Hospitalets budget for 2015 er på plads

Hospitalets budget for 2015 er på plads Nr. 30 12. september 2014 INDHOLD: Budget 2015 er på plads Tilfredse patienter Støtte til innovationsprojekter Unikt samarbejde mellem kommune og hospital Hospitalets budget for 2015 er på plads Mandag

Læs mere

Til Regionsrådet d. 11. juli 2013 ved regionsrådsformand Bent Hansen Regionshuset Viborg Skottenborg 26 8800 Viborg

Til Regionsrådet d. 11. juli 2013 ved regionsrådsformand Bent Hansen Regionshuset Viborg Skottenborg 26 8800 Viborg Til Regionsrådet d. 11. juli 2013 ved regionsrådsformand Bent Hansen Regionshuset Viborg Skottenborg 26 8800 Viborg Medarbejdernes kommentarer ved RMU til budget 2014 i Region Midtjylland Med udkastet

Læs mere

Plads til ambitioner. Venlig hilsen. Bent Hansen Formand for regionsrådet

Plads til ambitioner. Venlig hilsen. Bent Hansen Formand for regionsrådet Budget 2008 Plads til ambitioner I Region Midtjylland har vi ambitioner. Ambitioner om at udvikle et sundhedsvæsen på højt internationalt niveau. Ambitioner om at sikre tidssvarende og højt specialiserede

Læs mere

Oversigt over MEDudvalg i Region Midtjylland 2014

Oversigt over MEDudvalg i Region Midtjylland 2014 Oversigt over MEDudvalg i Region Midtjylland 2014 Koncern HR, Viborg, HH Juni 2014 Region Midtjylland i alt Udvalg ledelses medarbejder Regions-MEDudvalget 1 11 23 Hoved-MEDUdvalg 1 strengede 7 85 107

Læs mere

Høringssvar om Region Midtjyllands spareplan 2015-19

Høringssvar om Region Midtjyllands spareplan 2015-19 4. maj 2015 Høringssvar om Region Midtjyllands spareplan 2015-19 Silkeborg Kommune har læst Region Midtjyllands spareplan 2015-19, og vi takker for muligheden for at kunne afgive høringssvar herom forud

Læs mere

Spørgsmål og svar om inddragelse af pårørende

Spørgsmål og svar om inddragelse af pårørende Spørgsmål og svar om inddragelse af pårørende I Hej Sundhedsvæsen har vi arbejdet på at understøtte, at de pårørende inddrages i større omfang, når et familiemedlem eller en nær ven indlægges på sygehus.

Læs mere

Fremtidens akutstruktur

Fremtidens akutstruktur Oplæg d. 16. juni, DI. Nye hospitaler i Region Midtjylland. V. Kontorchef i Sundhedsplanlægning, Region Midtjylland, Flemming Bøgh. www.regionmidtjylland.dk Fremtidens akutstruktur 5 akuthospitaler 4 akutklinikker,

Læs mere

Et robust Budget 2012 med bred politisk opbakning og nye initiativer

Et robust Budget 2012 med bred politisk opbakning og nye initiativer Budget 2012 Et robust Budget 2012 med bred politisk opbakning og nye initiativer Denne pjece indeholder en kort præsentation af Region Midtjyllands opgaver og Budget 2012. Du kan få et hurtigt overblik

Læs mere

Forslag til besparelser i psykiatrien. Generelle plancher

Forslag til besparelser i psykiatrien. Generelle plancher Forslag til besparelser i psykiatrien Generelle plancher Psykiatri og Social Hvad vil jeg komme ind på? 1. Hvorfor og hvor meget skal der spares? 2. Hvordan er forslag til besparelser fundet? 3. Hvad betyder

Læs mere

Sygehusinvesteringer. Ved chefkonsulent Hanne Agerbak, Indenrigs- og Sundhedsministeriet

Sygehusinvesteringer. Ved chefkonsulent Hanne Agerbak, Indenrigs- og Sundhedsministeriet Sygehusinvesteringer Ved chefkonsulent Hanne Agerbak, Indenrigs- og Sundhedsministeriet Historik I Kommunalreformen 2007 5 regioner og flere muskler til Sundhedsstyrelsen Arbejdet med specialeplanen i

Læs mere

Akutuddannelse. Region Midtjylland og Region Nordjylland. Danske Regioner 24. maj 2011 Ole Mølgaard Ledende overlæge Fælles Akutmodtagelse

Akutuddannelse. Region Midtjylland og Region Nordjylland. Danske Regioner 24. maj 2011 Ole Mølgaard Ledende overlæge Fælles Akutmodtagelse Akutuddannelse og Region Nordjylland Danske Regioner 24. maj 2011 Ole Mølgaard Ledende overlæge Fælles Akutmodtagelse Århus Universitetshospital Århus Sygehus Fokus påp akutområdet Styrket akutberedskab

Læs mere

Hvordan sikrer vi tryg digital velfærd?

Hvordan sikrer vi tryg digital velfærd? NYHEDSBREVET DANSKE REGIONER UDKOMMER HVER 14. DAG NR 4 20. MARTS 2013 SUNDHEDS-IT Hvordan sikrer vi tryg digital velfærd? Regeringen, Danske Regioner og KL vil senere på året præsentere en samlet strategi

Læs mere

Vedr. Omstilling til fremtidens sundhedsvæsen i Region Midtjylland

Vedr. Omstilling til fremtidens sundhedsvæsen i Region Midtjylland Region Midtjylland Skottenborg 26 8800 Viborg j.nr. 7-203-05-92/1/KRSB Vedr. Omstilling til fremtidens sundhedsvæsen i Region Midtjylland Region Midtjylland har sendt Omstilling til fremtidens sundhedsvæsen

Læs mere

Omstilling til fremtidens sundhedsvæsen

Omstilling til fremtidens sundhedsvæsen Omstilling til fremtidens sundhedsvæsen Fælles HMU og AL-møde Mandag den 10. januar 2011 www.regionmidtjylland.dk Baggrund for arbejdet med omstillingsplanen Regionsrådet besluttede den 17. november 2010,

Læs mere

Udmøntning af 10,5 mio. kr. til sundhed.

Udmøntning af 10,5 mio. kr. til sundhed. Punkt 16. Udmøntning af 10,5 mio. kr. til sundhed. 2013-47476. Forvaltningerne indstiller, at Udvalget for Sundhed og Bæredygtig Udvikling og Ældre- og Handicapudvalget godkender fordeling af rammen for

Læs mere

Ekspertudvalget vedrørende sygehusinvesteringer

Ekspertudvalget vedrørende sygehusinvesteringer Regionshuset Viborg Ekspertudvalget vedrørende sygehusinvesteringer Sundhedsplanlægning Skottenborg 26 Postboks 21 DK-8800 Viborg Tel. +45 8728 5000 kontakt@rm.dk www.rm.dk Ansøgninger til foreløbigt tilsagn

Læs mere

Spareplan Ortopædkirurgi HEV LMU

Spareplan Ortopædkirurgi HEV LMU Spareplan 2015-2019 Ortopædkirurgi HEV LMU - 28.04.2015 www.regionmidtjylland.dk Hvorfor skal vi spare Stigende udgifter til medicin og nye behandlinger Effektiviseringskrav i forbindelse med byggerier

Læs mere

Sygeplejefaglige kompetencer Akutafdelingen, Hospitalsenheden Vest (HEV)

Sygeplejefaglige kompetencer Akutafdelingen, Hospitalsenheden Vest (HEV) Sygeplejefaglige kompetencer Akutafdelingen, (HEV) Denne skrivelse omfatter et bud på de kompetencer der skal være til stede fremover hos sygeplejersker i Akutafdelinger i Regionen. Det overordnede mål

Læs mere

Den gode udskrivelse for den ældre medicinske patient

Den gode udskrivelse for den ældre medicinske patient Den gode udskrivelse for den ældre medicinske patient BRO, November 2013, Gruppe 2 Susanne Jørgensen, Koordinerende visitator i Høje Taastrup Kommune. Uddannet sygeplejerske Steen Jensen, Social og Sundhedsassistent

Læs mere

Temamøde om nye forløbsprogrammer (kræftrehabilitering, depression, lænderygsmerter)

Temamøde om nye forløbsprogrammer (kræftrehabilitering, depression, lænderygsmerter) Temamøde om nye forløbsprogrammer (kræftrehabilitering, depression, lænderygsmerter) Sundhed og omsorgsudvalgsmøde 19. august 2013 v/ stabsleder Hanne Linnemann Eksisterende forløbsprogrammer På nuværende

Læs mere

Notat om forslag til Investeringsplan for 2011

Notat om forslag til Investeringsplan for 2011 Regionshuset Viborg Afdeling for Sundhedsplanlægning Aktivitets- og investeringsplanlægning Notat om forslag til Investeringsplan for 2011 Skottenborg 26 8800 Viborg www.regionmidtjylland.dk 0. Baggrund

Læs mere

Referat fra TR-møde i Region Midtjylland d. 23/4-2009.

Referat fra TR-møde i Region Midtjylland d. 23/4-2009. Referat fra TR-møde i Region Midtjylland d. 23/4-2009. Dagsorden for den fælles del: 1) Status på 3-partsforhandlingerne i region og kommunerne 2) Status på genoptræningsområdet 3) Danske fysioterapeuters

Læs mere

Region Midtjylland. Interne vikarkorps på regionens hospitaler. Bilag. til Regionsrådets møde den 26. september 2007. Punkt nr. 32

Region Midtjylland. Interne vikarkorps på regionens hospitaler. Bilag. til Regionsrådets møde den 26. september 2007. Punkt nr. 32 Region Midtjylland Interne vikarkorps på regionens hospitaler Bilag til Regionsrådets møde den 26. september 2007 Punkt nr. 32 Regionshuset Viborg Hensigtserklæring nr. 4 Sundhedssekretariatet Skottenborg

Læs mere

Budgetforlig 2014 Første udmøntning for sundhedsområdet og administration

Budgetforlig 2014 Første udmøntning for sundhedsområdet og administration Region Nordjylland Koncern Økonomi J.nr.: 2012-159287 Ref.: Christian Balthazar Møller Dato: 19. september 2013 Budgetforlig 2014 Første udmøntning for sundhedsområdet og administration Den 4. september

Læs mere

Foreningen af Kliniske Diætisters høringssvar vedrørende Vejledning om sundhedskoordinationsudvalg og sundhedsaftaler revision 2013.

Foreningen af Kliniske Diætisters høringssvar vedrørende Vejledning om sundhedskoordinationsudvalg og sundhedsaftaler revision 2013. København, den 25. november 2013 Foreningen af Kliniske Diætisters høringssvar vedrørende Vejledning om sundhedskoordinationsudvalg og sundhedsaftaler revision 2013. Foreningen af Kliniske Diætister (FaKD)

Læs mere

nyhedsbrev Afrapportering fra SIGNAL Hospitalsenheden Vest Staben Herning og Holstebro HR, Kvalitet og Udvikling, Ledelsessekretariatet og Økonomi

nyhedsbrev Afrapportering fra SIGNAL Hospitalsenheden Vest Staben Herning og Holstebro HR, Kvalitet og Udvikling, Ledelsessekretariatet og Økonomi nyhedsbrev Nr. 2 30. januar 2014:Nyhedsbrev fra Stabens ledelse Afrapportering fra SIGNAL Afrapportering fra SIGNAL Medarbejdernyt teknik Nyt arbejde Innovation fra teori til praksis Præsentations- Møde

Læs mere

Samarbejde på tværs af sektorer er vejen frem! D Temadag Fagligt selskab for Hygiejnesygeplejersker. Overskrifter :

Samarbejde på tværs af sektorer er vejen frem! D Temadag Fagligt selskab for Hygiejnesygeplejersker. Overskrifter : Samarbejde på tværs af sektorer er vejen frem! D. 31.5.2016 Temadag Fagligt selskab for Hygiejnesygeplejersker v/sundhed- og omsorgschef Kirstine Markvorsen Aarhus Kommune 1 Overskrifter : Kort præsentation

Læs mere

VALGPROGRAM. Region Nordjylland 2013. Din sundhed...også Venstres ansvar

VALGPROGRAM. Region Nordjylland 2013. Din sundhed...også Venstres ansvar VALGPROGRAM 2013 Din sundhed.....også Venstres ansvar Valget er dit Tirsdag den 19. november 2013 kan du være med til at bestemme, hvem der fra årsskiftet skal sidde i formandsstolen for Regionsrådet i

Læs mere

Bilag. Region Midtjylland. Orientering om udmøntning af 5 mio. kr. i budget 2008 til uddannelse af flere anæstesisygeplejersker i Region Midtjylland

Bilag. Region Midtjylland. Orientering om udmøntning af 5 mio. kr. i budget 2008 til uddannelse af flere anæstesisygeplejersker i Region Midtjylland Region Midtjylland Orientering om udmøntning af 5 mio. kr. i budget 2008 til uddannelse af flere anæstesisygeplejersker i Region Midtjylland Bilag til Forretningsudvalgets møde 8. januar 2008 Punkt nr.

Læs mere

Region Midtjylland Sundhed. Referat. til møde i Akutprogramstyregruppe 18. juni 2015 kl. 08:00 i F4, Regionshuset i Viborg

Region Midtjylland Sundhed. Referat. til møde i Akutprogramstyregruppe 18. juni 2015 kl. 08:00 i F4, Regionshuset i Viborg Region Midtjylland Sundhed 1922. juni 2015 /ANBROE Referat til møde i Akutprogramstyregruppe 18. juni 2015 kl. 08:00 i F4, Regionshuset i Viborg Indholdsfortegnelse Pkt. Tekst Side 1 Godkendelse af referat

Læs mere

Til Social- og sundhedsudvalget og Økonomiudvalget Ringkøbing-Skjern Kommune. Uddannelse koster men det betaler sig!

Til Social- og sundhedsudvalget og Økonomiudvalget Ringkøbing-Skjern Kommune. Uddannelse koster men det betaler sig! Til Social- og sundhedsudvalget og Økonomiudvalget Ringkøbing-Skjern Kommune Den 21. september 2012 Ref.: KES Medlems nr.: Sagsnr.: Uddannelse koster men det betaler sig! Der har i den seneste periode

Læs mere

Akut Kardiologi Hvordan?

Akut Kardiologi Hvordan? Akut Kardiologi Hvordan? Klinikermøde 13. december 2016 www.regionmidtjylland.dk Vision for de akutte patientforløb Rette hjælp på rette tidspunkt en fælles opgave! De akut syge patienter får den rette

Læs mere

Det offentlige sundhedsvæsen tilbyder stadig flere behandlinger, og efterspørgslen på sundhedsydelser stiger. Der er

Det offentlige sundhedsvæsen tilbyder stadig flere behandlinger, og efterspørgslen på sundhedsydelser stiger. Der er Oplæg til tema 1: Det offentlige sundhedsvæsen tilbyder stadig flere behandlinger, og efterspørgslen på sundhedsydelser stiger. Der er ikke penge til alt, hvad vi gerne vil have i sundhedsvæsenet. Men

Læs mere

Indhold Hospitalets budget for 2015 2

Indhold Hospitalets budget for 2015 2 Indhold Hospitalets budget for 2015 2 Strategimøde i kantinen 3 TrivselOP indsatsområder 3 Oplev Sundhedsplatformen 5 Kompetenceudviklingspuljen 6 DHL Stafet den 25. august 6 Side 1 / 6 Hospitalets budget

Læs mere

Kommissorium for tema 8: Arbejdsgange, kapacitetsudnyttelse og forenkling spareplan

Kommissorium for tema 8: Arbejdsgange, kapacitetsudnyttelse og forenkling spareplan Regionshuset Viborg Sundhedsplanlægning Skottenborg 26 Postboks 21 DK-8800 Viborg Tel. +45 7841 0000 kontakt@rm.dk www.rm.dk Kommissorium for tema 8: Arbejdsgange, kapacitetsudnyttelse og forenkling spareplan

Læs mere

Dagsorden til møde i Hoved-MEDudvalget for Psykiatri og Social

Dagsorden til møde i Hoved-MEDudvalget for Psykiatri og Social Psykiatri og Social Administrationen HR og Uddannelse Tingvej 15 A, 2. sal Postboks 36 DK-8800 Viborg Hoved-MEDudvalget for Psykiatri og Social Dagsorden til møde i Hoved-MEDudvalget for Psykiatri og Social

Læs mere

OVERVÅGNING? Læger og sygeplejersker skal spores med chip Af Cecilie Agertoft Mandag den 8. februar 2016, 05:00

OVERVÅGNING? Læger og sygeplejersker skal spores med chip Af Cecilie Agertoft Mandag den 8. februar 2016, 05:00 OVERVÅGNING? Læger og sygeplejersker skal spores med chip Af Cecilie Agertoft Mandag den 8. februar 2016, 05:00 Del: De nye supersygehuse skal være effektive. Derfor vil man indføre elektroniske systemer,

Læs mere

Region Midtjylland. Region Midtjylland har 1,28 millioner indbyggere Det svarer til 23 procent af den samlede befolkning i Danmark

Region Midtjylland. Region Midtjylland har 1,28 millioner indbyggere Det svarer til 23 procent af den samlede befolkning i Danmark Indkøb & Medicoteknik i Region Midtjylland V/Afdelingschef Frank Neidhardt www.regionmidtjylland.dk Region Midtjylland Region Midtjylland har 1,28 millioner indbyggere Det svarer til 23 procent af den

Læs mere

Spørgsmå l & Svår om EVA

Spørgsmå l & Svår om EVA Spørgsmå l & Svår om EVA Hvad betyder det, at Region Hovedstaden hjemtager lægevagten? Lægevagten i hovedstadsregionen har hidtil været drevet af privatpraktiserende læger. Når Region Hovedstaden fra 1.

Læs mere

Sundhedsaftale mellem Region Midtjylland og kommunerne i regionen

Sundhedsaftale mellem Region Midtjylland og kommunerne i regionen Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten Fra Sundhed og Omsorg Dato 22. december 2014 Sundhedsaftale 2015-2018 mellem Region Midtjylland og kommunerne i regionen 1. Resume Region Midtjylland og de

Læs mere

FÆLLES BUDSKABSMODEL FOR REGION MIDTJYLLAND

FÆLLES BUDSKABSMODEL FOR REGION MIDTJYLLAND FÆLLES BUDSKABSMODEL FOR REGION MIDTJYLLAND RM på tværs af de decentrale enheder og fag Sundhed Psykiatri og Social Regional Udvikling Stabsfunktioner BUDSKABSTEMAER via analysen > Indholdsrigt job > Modig

Læs mere

Region Midtjylland Regionshuset, Viborg Sundhedsplanlægning Hospitalsplanlægning Att.: louise.moeller@stab.rm.dk

Region Midtjylland Regionshuset, Viborg Sundhedsplanlægning Hospitalsplanlægning Att.: louise.moeller@stab.rm.dk Region Midtjylland Regionshuset, Viborg Sundhedsplanlægning Hospitalsplanlægning Att.: louise.moeller@stab.rm.dk Den Aarhus Kommune Magistratsafdelingen for Sundhed og Omsorg Høringssvar: Udkast til Sundhedsplan

Læs mere

Region Midtjylland Regionssekretariatet

Region Midtjylland Regionssekretariatet Region Midtjylland Regionssekretariatet Viborg, den 26. januar 2015 /SUBERG Referat fra møde i det midlertidige udvalg vedrørende borgerdialog den 16. januar 2015 Alle medlemmer var mødt undtagen Tilde

Læs mere

N O T A T. 18. juni 2007 j.nr /1/KRSB

N O T A T. 18. juni 2007 j.nr /1/KRSB N O T A T Administrationens forlag til akutplan Region Midtjylland Region Midtjylland har d. 31. maj 2007 sendt Administrationens forslag til akutplan Region Midtjylland til forud for den politiske beslutningsproces

Læs mere

NYHEDSBREV Fra Hospitalsledelsen Vest

NYHEDSBREV Fra Hospitalsledelsen Vest Uge 36-2008 NYHEDSBREV Fra Hospitalsledelsen Vest Nye lokaler til Urologi og Dialysen i Holstebro Regionsrådet ser på spareforslag Telemedicin redder hjerner Tilbud om støtte når besparelserne rammer Ny

Læs mere

Sundhedsaftaler - gør de en forskel for kvaliteten i det samlede patientforløb?

Sundhedsaftaler - gør de en forskel for kvaliteten i det samlede patientforløb? Sundhedsaftaler - gør de en forskel for kvaliteten i det samlede patientforløb? Oplæg på årsmøde i DSKS, 9. januar 2015 Oversygeplejerske Kirsten Rahbek, Geriatrisk Afdeling, Aarhus Universitetshospital

Læs mere

Sundhedsstyrelsen Islands Brygge 67 2300 København S. Overliggernotat til Region Midtjyllands ansøgning om specialfunktioner

Sundhedsstyrelsen Islands Brygge 67 2300 København S. Overliggernotat til Region Midtjyllands ansøgning om specialfunktioner Regionshuset Viborg Sundhedsstyrelsen Islands Brygge 67 2300 København S Sundhedsplanlægning Skottenborg 26 Postboks 21 DK-8800 Viborg Tel. +45 7841 0000 kontakt@rm.dk www.rm.dk Overliggernotat til Region

Læs mere

Spareplaner for sygehusene i 2017

Spareplaner for sygehusene i 2017 3. oktober 2017 Spareplaner for sygehusene i 2017 Regionerne skal finde besparelser for ca. 1,2 mia. kr. på sygehusenes budgetter i 2017. Det kan koste over 1200 stillinger, selvom en del af besparelserne

Læs mere

Regionernes budgetter for 2016

Regionernes budgetter for 2016 Notat vedrørende tendenser i regionernes budgetter for 2016 20. maj 2016 Regionernes budgetter for 2016 FOA har udarbejdet en gennemgang af de fem regioners budgetter for 2016 med fokus på de besparelser,

Læs mere

Referat. Handicaprådet. Handicaprådet Torsdag den 20. april 2017 Kl. 15:00 Konferencerummet Ebeltoft. Medlemmer. Øvrige indkaldte.

Referat. Handicaprådet. Handicaprådet Torsdag den 20. april 2017 Kl. 15:00 Konferencerummet Ebeltoft. Medlemmer. Øvrige indkaldte. Referat Handicaprådet Handicaprådet Torsdag den 20. april 2017 Kl. 15:00 Konferencerummet Ebeltoft Medlemmer Peer Laursen Henrik Rudolph Jens Rasmussen (F) Christian Haubuf (A) Uffe Thomsen Arne Gynther

Læs mere

Myndighedernes rolle som forandringsagenter

Myndighedernes rolle som forandringsagenter Myndighedernes rolle som forandringsagenter Overgang til Digital Post for borgerne v. Louise Palludan Kampmann 1 KAMPAGNE FOR DIGITAL POST TIL BORGERNE 18. AUGUST 31. JANUAR 2015 Lov om Offentlig Digital

Læs mere

Talen [Ny strategi for det sociale område] Nødvendig viden, målrettet indsats bedre liv - til flere [Evaluering af kommunalreformen]

Talen [Ny strategi for det sociale område] Nødvendig viden, målrettet indsats bedre liv - til flere [Evaluering af kommunalreformen] Talen Mit navn er Bente Nielsen, jeg er valgt for SF og jeg er første næstformand i regionsrådet i Region Midtjylland. Privat bor jeg i Silkeborg. Tak for invitationen til at komme her i dag og fortælle

Læs mere

Politikker. Psykiatri FAGLIGHED ANSVAR RESPEKT UDVIKLING PERSONALEPOLITIK FOR REGION HOVEDSTADENS PSYKIATRI

Politikker. Psykiatri FAGLIGHED ANSVAR RESPEKT UDVIKLING PERSONALEPOLITIK FOR REGION HOVEDSTADENS PSYKIATRI Politikker Psykiatri FAGLIGHED ANSVAR RESPEKT UDVIKLING PERSONALEPOLITIK FOR REGION HOVEDSTADENS PSYKIATRI KÆRE KOLLEGA Du sidder nu med personalepolitikken for Region Hovedstadens Psykiatri. Den bygger

Læs mere

Referat fra møde i Sikkerhedsorganisationen. Onsdag, den 29. september 2010 kl. 12.00 til 13.30. I kaffestuen i pavillonen i Herning.

Referat fra møde i Sikkerhedsorganisationen. Onsdag, den 29. september 2010 kl. 12.00 til 13.30. I kaffestuen i pavillonen i Herning. Hospitalsenheden Vest Akutafdelingen Gl. landevej 61 DK-7400 Herning Tel. +45 9927 2727 www.regionmidtjylland.dk Referat fra møde i Sikkerhedsorganisationen. Onsdag, den 29. september 2010 kl. 12.00 til

Læs mere

Klinisk Logistik som kommunikationsform på tværs af hospitalerne

Klinisk Logistik som kommunikationsform på tværs af hospitalerne Klinisk Logistik som kommunikationsform på tværs af hospitalerne v. Thea Boje Windfeldt, Innovationskonsulent Hospitalsenheden Horsens www.hospitalsenheden-horsens.dk Udfordringen Apopleksiomlægning (2012)

Læs mere

Dagsorden. Forretningsudvalget. 24. september 2012, Kl AAU mødelokale 1, Niels Jernes Vej 10 (NOVI), 9220 Aalborg Øst

Dagsorden. Forretningsudvalget. 24. september 2012, Kl AAU mødelokale 1, Niels Jernes Vej 10 (NOVI), 9220 Aalborg Øst Dagsorden Forretningsudvalget 24. september 2012, Kl. 09.00 AAU mødelokale 1, Niels Jernes Vej 10 (NOVI), 9220 Aalborg Øst INDHOLDSFORTEGNELSE 3 Orientering om akutudvalgets anbefalinger vedrørende ventetider

Læs mere

PSL Nyhedsbrev 10. oktober 2011

PSL Nyhedsbrev 10. oktober 2011 Ansættelsesstoppet videreføres på visse områder Det er pr. 7. oktober besluttet at videreføre det nuværende ansættelsesstop for visse områder af Psykiatri og Social. Beslutningen er truffet på baggrund

Læs mere

Høringssvar vedrørende psykiatriplan for Region Midtjylland.

Høringssvar vedrørende psykiatriplan for Region Midtjylland. ERGOTERAPEUTforeningen Region Midtjylland Psykiatri- og Socialstaben Skottenborg 26 8800 Viborg Region Midt-Nord Rundhøjtorvet 3,1. 8270 Højbjerg Tlf.: 8619 3053 Fax: 86266060 Email: midt-nord@etf.dk Cvr

Læs mere

Program for tværsektorielle kompetenceudviklingstilbud. i Region Hovedstaden

Program for tværsektorielle kompetenceudviklingstilbud. i Region Hovedstaden Program for tværsektorielle kompetenceudviklingstilbud i Region Hovedstaden Baggrunden for det tværsektorielle kompetenceudviklingsprogram Region Hovedstadens tværsektorielle kompetenceudviklingsprogram

Læs mere

Linda Jeffery: Det starter med farmaceuten. pharma januar 2013 5

Linda Jeffery: Det starter med farmaceuten. pharma januar 2013 5 »Virkeligheden er desværre, at nogle patienter cykler meget rundt i systemet. De er i behandling hos flere forskellige specialister, men de har det stadig skidt.,«fortæller Linda Jeffery, Klinik for Multisygdomme.

Læs mere

Indstilling. Velfærdsteknologisk Udviklingssekretariat. 1. Resumé. 2. Beslutningspunkter. 3. Baggrund

Indstilling. Velfærdsteknologisk Udviklingssekretariat. 1. Resumé. 2. Beslutningspunkter. 3. Baggrund Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten Sundhed og Omsorg Den 10. januar 2014 Velfærdsteknologisk Udviklingssekretariat 1. Resumé Det velfærdsteknologiske udviklingssekretariat skal udmønte byrådets

Læs mere

TALEPAPIR Det talte ord gælder. Sundheds- og ældreministerens tale til samråd AN om social ulighed i sundhed d. 24. juni 2016

TALEPAPIR Det talte ord gælder. Sundheds- og ældreministerens tale til samråd AN om social ulighed i sundhed d. 24. juni 2016 Sundheds- og Ældreudvalget 2015-16 SUU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 723 Offentligt TALEPAPIR Det talte ord gælder Sundheds- og ældreministerens tale til samråd AN om social ulighed i sundhed d. 24.

Læs mere

Ny vision for sundhedsvæsenet i Region Syddanmark

Ny vision for sundhedsvæsenet i Region Syddanmark Diskussionsoplæg 5. oktober 2010 Ny vision for sundhedsvæsenet i Region Syddanmark Der skal udarbejdes en ny vision for Region Syddanmarks sundhedsvæsen, der kan afløse den foreløbige vision, der blev

Læs mere

Kommunikationspolitik

Kommunikationspolitik Kommunikationspolitik Januar 2009 Hillerød Hospital Kommunikationsenheden Kommunikationspolitik Kommunikationsenheden Hillerød Hospital Kommunikationspolitik for Hillerød Hospital Indhold 1. Formål...

Læs mere

Temaer for mit oplæg:

Temaer for mit oplæg: Indsatser for den ældre medicinske patient Formand for Sundhedskoordinationsudvalget og regionsrådsmedlem Anders Kühnau www.regionmidtjylland.dk Temaer for mit oplæg: Hvad kendetegner sundhedsvæsenet i

Læs mere

Vedr.: Høringssvar om regeringens forslag til en national demenshandlingsplan 2025 Et trygt og værdigt liv med demens.

Vedr.: Høringssvar om regeringens forslag til en national demenshandlingsplan 2025 Et trygt og værdigt liv med demens. Sundheds og ældreministeriet Holbergsgade 6 1057 København K København, den 17. oktober 2016 Vedr.: Høringssvar om regeringens forslag til en national demenshandlingsplan 2025 Et trygt og værdigt liv med

Læs mere

PRIORITÉR SUNDHEDEN BEDRE SUNDHED FLERE ÆLDRE

PRIORITÉR SUNDHEDEN BEDRE SUNDHED FLERE ÆLDRE PRIORITÉR SUNDHEDEN BEDRE SUNDHED FLERE ÆLDRE PRIORITÉR SUNDHEDEN BEDRE SUNDHED FLERE ÆLDRE Et godt og trygt sundhedsvæsen er en af de vigtigste grundpiller i vores velfærdssamfund. Venstre ønsker et

Læs mere

Mål og Midler Sundhedsområdet

Mål og Midler Sundhedsområdet Fokusområder i 2014 Overskriften for fokus i 2014 er konsolideringen og fortsat udvikling af det nære sundhedsvæsen med sigte på et kommunalt sundhedsvæsen som et kompetent tredje ben i trekanten bestående

Læs mere

Bevillingsændringer Region Midtjylland

Bevillingsændringer Region Midtjylland Sundhedsoverblik pr. 28. februar 2015 Bevillingsændringer Region Midtjylland Indholdsfortegnelse 0. OVERBLIK... 3 1. SUNDHEDSOMRÅDET... 4 Skema 1: Regulering af budget 2015 og frem til hospitalsmedicin

Læs mere

Til regionsrådsmedlemmerne Region Midtjylland Skottenborg 26 8800 Viborg

Til regionsrådsmedlemmerne Region Midtjylland Skottenborg 26 8800 Viborg Til regionsrådsmedlemmerne Region Midtjylland Skottenborg 26 8800 Viborg Den 20. juli 2012 Ref.: KES Medlems nr.: Sagsnr.: 0802-0152 Dansk Sygeplejeråds forslag til struktur for den præhospitale indsats

Læs mere

DANSKE FYSIOTERAPEUTER Region Midtjylland Mindegade 10, 1. sal 8000 Århus C Tlf.: 86 18 36 66 E-mail: midtjylland@fysio.dk

DANSKE FYSIOTERAPEUTER Region Midtjylland Mindegade 10, 1. sal 8000 Århus C Tlf.: 86 18 36 66 E-mail: midtjylland@fysio.dk DANSKE FYSIOTERAPEUTER Region Midtjylland Mindegade 10, 1. sal 8000 Århus C Tlf.: 86 18 36 66 E-mail: midtjylland@fysio.dk Dagsorden Regionsbestyrelsesmøde Tidspunkt: Torsdag d. 19. august 2010 kl. 14-19.00

Læs mere

Workshop DSKS 09. januar 2015

Workshop DSKS 09. januar 2015 Workshop DSKS 09. januar 2015 Sundhedsaftalerne -gør de en forskel for kvaliteten i det samlede patientforløb? Fra nationalt perspektiv Bente Møller, Sundhedsstyrelsen Fra midtjysk perspektiv Oversygeplejerske

Læs mere

Visioner og værdier for sundhedsaftalen. - Udspil til det fælles politiske møde den 28. april 2014.

Visioner og værdier for sundhedsaftalen. - Udspil til det fælles politiske møde den 28. april 2014. Visioner og værdier for sundhedsaftalen 2015-2018 - Udspil til det fælles politiske møde den 28. april 2014. 25. april 2014 Visioner og værdier for sundhedsaftalen 2015-2018 1. Indledning Sundhedskoordinationsudvalget

Læs mere

Finansieringsmuligheder

Finansieringsmuligheder Besparelser Lighed i sundhed er for os ikke blot et spørgsmål lom, at der skal være lighed socialt og geografisk. Det handler også om, at psykiatrien skal ligestilles med somatikken. SF mener, at vi skal

Læs mere

Referat. Til Videreuddannelsesrådets medlemmer I Hospitalsenheden Vest

Referat. Til Videreuddannelsesrådets medlemmer I Hospitalsenheden Vest Hospitalsenheden Vest Administrationen HR Til Videreuddannelsesrådets medlemmer I Hospitalsenheden Vest Lægårdvej 12 DK-7500 Holstebro Tel. +45 9912 5000 Fax. +45 9912 5090 post@vest.rm.dk www.vest.rm.dk

Læs mere

Det giver en helt enorm respekt for lægernes arbejde at lære deres faglighed at kende

Det giver en helt enorm respekt for lægernes arbejde at lære deres faglighed at kende KOMPETENCEUDVIKLING VIA MOBILITET: EFTERUDDANNELSESFORLØB FOR DJØF ERE INTRODUKTION TIL DEN KLINISKE VERDEN INSPIRATION FRA REGION SYDDANMARK Det giver en helt enorm respekt for lægernes arbejde at lære

Læs mere

Kommissorium for tema 3: Praksisområdet spareplan Styregruppen har til opgave at finde forslag til besparelser inden for praksisområdet.

Kommissorium for tema 3: Praksisområdet spareplan Styregruppen har til opgave at finde forslag til besparelser inden for praksisområdet. Regionshuset Viborg Sundhedsplanlægning Skottenborg 26 Postboks 21 DK-8800 Viborg Tel. +45 7841 0000 kontakt@rm.dk www.rm.dk Kommissorium for tema 3: Praksisområdet spareplan 2015-2019 Styregruppen har

Læs mere

Kontorelev med speciale i offentlig administration

Kontorelev med speciale i offentlig administration Kontorelev med speciale i offentlig administration Kontorelev med hjerne, hjerte og vilje Hospitalsenhed Midt Administration Indhold Hospitalsenhed Midt...3 Antal ansatte...3 Administration...3 Antal elever...4

Læs mere

Gennemgang af regionernes budgetforlig for 2018

Gennemgang af regionernes budgetforlig for 2018 19. september 2017 Gennemgang af regionernes budgetforlig for 2018 Alle fem regioner har indgået budgetforlig for 2018 primo september. Dette notat beskriver de væsentligste elementer i forligene. 2% s

Læs mere

Status på implementering af pakkeforløb på hjerteområdet december 2011

Status på implementering af pakkeforløb på hjerteområdet december 2011 N O T A T 14-02-2012 Sag nr. 09/2995 Dokumentnr. 58242/11 Status på implementering af pakkeforløb på hjerteområdet december 2011 Pr. 1. januar 2010 implementerede regionerne pakkeforløb for fire hjertesygdomme:

Læs mere

Nyhedsbrev Juni 2014

Nyhedsbrev Juni 2014 Nyhedsbrev Juni 2014, Formand Metrologerne kalder månederne juni, juli og august for sommernånederne: I år kan vi også godt sige, at sommeren begyndte med juni måned, og snart er ferien over os alle. I

Læs mere

Referat af møde i LMU, den 15. juni Deltagere:

Referat af møde i LMU, den 15. juni Deltagere: Hospitalsenheden Vest Akutafdelingen Gl. landevej 61 DK-7400 Herning Tel. +45 9927 2727 www.regionmidtjylland.dk Referat af møde i LMU, den 15. juni 2010. Deltagere: Mette Norup Frøjk Britta Glintborg

Læs mere

Budskaber kommunikation til borgerne af Digital Post

Budskaber kommunikation til borgerne af Digital Post Budskaber kommunikation til borgerne af Digital Post 23. marts 2014 Formål Dette notat fastlægger budskaberne til brug for kommunikationen til borgerne af overgangen til obligatorisk Digital Post for borgerne

Læs mere

Region Midtjylland en attraktiv arbejdsplads. Personalepolitik for Region Midtjylland

Region Midtjylland en attraktiv arbejdsplads. Personalepolitik for Region Midtjylland Region Midtjylland en attraktiv arbejdsplads Personalepolitik for Region Midtjylland Vedtaget af regionsrådet 16. januar 2008 2 Forord Personalepolitikken er sammen med regionens Ledelses- og Styringsgrundlag

Læs mere

Strategi Regionshospitalet Randers

Strategi Regionshospitalet Randers Strategi 2017 2020 Regionshospitalet Randers Input fra medarbejdere og ledere til indholdet i strategi 2017-2020 Vi er ualmindeligt dygtige til det almindelige Vi leverer sundhedsydelser af høj kvalitet.

Læs mere

Tema 1: Hvad skal sundhedsvæsenet tilbyde?

Tema 1: Hvad skal sundhedsvæsenet tilbyde? Indledende afstemninger: Hvem er vi i salen? A. Hvad er dit køn 1. Kvinde 2. Mand 3. Kan / vil ikke svare B. Hvad er din alder 1. 6. Kan / vil ikke svare Tema 1:

Læs mere

Aarhus Kommune Budget og regnskab Borgmesterens Afdeling Rådhuset 8000 Aarhus C. Vedrørende Aarhus Kommune budget 2012.

Aarhus Kommune Budget og regnskab Borgmesterens Afdeling Rådhuset 8000 Aarhus C. Vedrørende Aarhus Kommune budget 2012. Aarhus Kommune Budget og regnskab Borgmesterens Afdeling Rådhuset 8000 Aarhus C Den 4. oktober 2011 Ref.: EW Medlems nr.: Sagsnr.: 1109-0071 Vedrørende Aarhus Kommune budget 2012 Aarhus Kommune har den

Læs mere

Vi bygger Fremtidens akuthospital i Viborg. Hospitalsenhed Midt

Vi bygger Fremtidens akuthospital i Viborg. Hospitalsenhed Midt Vi bygger Fremtidens akuthospital i Viborg Hospitalsenhed Midt Vi bygger for fremtiden Hospitalsenhed Midt bygger fremtidens akuthospital i Viborg. Frem mod 2020 bliver Regionshospitalet Viborg udvidet

Læs mere

Aarhus Byråd onsdag den 9. september 2015. Sag 5 - Rammeaftale for 2016 for det sociale område

Aarhus Byråd onsdag den 9. september 2015. Sag 5 - Rammeaftale for 2016 for det sociale område Sag 5 - Rammeaftale for 2016 for det sociale område Og vi kan gå videre til næste, og det er rammeaftale for 2016 på det sociale område. Hvem ønsker ordet til den? Hüseyin Arac, Socialdemokraterne. Værsgo.

Læs mere

Bevillingsændringer Region Midtjylland

Bevillingsændringer Region Midtjylland Sundhedsoverblik pr. 31. august 2014 Bevillingsændringer Region Midtjylland Indholdsfortegnelse 0. OVERBLIK... 3 1. SUNDHEDSOMRÅDET... 4 Skema 1: Udgifter til nye behandlinger... 4 Skema 2: Udmøntning

Læs mere

Sparekatalog. DKS 12. maj 2015 Konst. koncerndirektør Christian Boel og vicedirektør Kjeld Martinussen

Sparekatalog. DKS 12. maj 2015 Konst. koncerndirektør Christian Boel og vicedirektør Kjeld Martinussen Sparekatalog DKS 12. maj 2015 Konst. koncerndirektør Christian Boel og vicedirektør Kjeld Martinussen Baggrunden for sparemål 2016-2019 Stigende udgifter til medicin og nye behandlinger Effektiviseringskrav

Læs mere

Sundhedsplan - fælles ansvar for sundhed. Mennesket i centrum i et sammenhængende sundhedsvæsen

Sundhedsplan - fælles ansvar for sundhed. Mennesket i centrum i et sammenhængende sundhedsvæsen Regionsrådet Region Midtjylland Skottenborg 26 8800 Viborg Den 20. juni 2013 Ref.: EW/KES Medlems nr.: Sagsnr.: 1306-0006 Sundhedsplan - fælles ansvar for sundhed Regionsrådet har sendt forslag til Sundhedsplan-

Læs mere

Udkast til kommissorium for arbejdet med indsatsområde 2 Behandling og pleje

Udkast til kommissorium for arbejdet med indsatsområde 2 Behandling og pleje Udkast til kommissorium for arbejdet med indsatsområde 2 Behandling og pleje Generel indledning. I 2014 skal kommuner og regioner jfr. Sundhedslovens 205 indgå nye sundhedsaftaler, som skal fremsendes

Læs mere

Kære alle. Hermed fremsendes referat fra mødet den 1. november 2011.

Kære alle. Hermed fremsendes referat fra mødet den 1. november 2011. Regionshuset Viborg Regionalt Sundhedssamarbejde Skottenborg 26 Postboks 21 DK-8800 Viborg Tel. +45 7841 0000 kontakt@rm.dk www.rm.dk Referat fra møde den 1. november 2011 mellem HjerneSagen, Hjerneskadeforeningen,

Læs mere

Referat fra møde i Hoved-MEDudvalget for Psykiatri og Social

Referat fra møde i Hoved-MEDudvalget for Psykiatri og Social Psykiatri og Social Administrationen Ledelsessekretariatet Tingvej 15 Postboks 36 DK-8800 Viborg Tel. +45 7841 0000 Psykiatrisocial@rm.dk www.ps.rm.dk Referat fra møde i Hoved-MEDudvalget for Psykiatri

Læs mere