Terapeuter med nye kompetencer i akutmodtagelserne

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Terapeuter med nye kompetencer i akutmodtagelserne"

Transkript

1 NYHEDS BREVET mıdtnyt Terapeuter med nye kompetencer i akutmodtagelserne side 2 Stram økonomi i budget 2015 side 4 Budget 2015 ingen plads til begejstring Regionen rundt Nr september 2014 side 6 side 7 Mette Frank Fenger er en af de første 18 ergoterapeuter og fysioterapeuter, som har taget en videreuddannelse indenfor akutområdet. Målet er at give patienterne det bedste behandlingsforløb og understøtte at de kommer hurtigere og bedre igennem hospitalsforløbet. ARBEJDS LIV Terapeuter med nye kompetencer i akutmodtagelserne BAGSIDEN: Kom på det rene med den konference side 10 Fortsættes næste side Fagligt skulderklap til Randers side 10 Foto: Jørn Gade Koncern Kommunikation

2 Terapeuter med nye kompetencer i akutmodtagelserne ARBEJDS LIV Terapeuter med nye kompetencer i akutmodtagelserne Mange udenforstående ser nok et hospitals akutmodtagelse, som et sted, hvor der i hast skal ske en afklaring og behandling af en patient med læger og sygeplejersker som eneste aktører. Men i nogle år har der på flere af regionens akutmodtagelser og skadestuer også været fysioterapeuter og ergoterapeuter tilstede. Nu Vi har med akutuddannelsen fået en ny og bredere viden og er blevet mere kompetente teamspillere, siger Mette Frank Fenger kvalificeres disse faggruppers tilstedeværelse endnu mere til akutopgaven. Tættere på problemløsningen Jeg er en af de 18 terapeuter, som var på det første efteruddannelseshold. Alle regionens akutmodtagelser var repræsenteret plus en fra Region Nordjylland, fortæller Mette Frank Fenger. Hun har været fysioterapeut i ni år, og haft sin gang på skadestuen på Aarhus Universitetshospital, AUH, siden august I foråret deltog hun i videreuddannelsen, der med teori og praktik skal gøre hende og hendes kolleger endnu mere integrerede og kvalificerede i en akut modtageafdeling. Jeg skal være med til at give den akut syge patient det bedste behandlingsforløb, hvilket blandt andet kan være ved at hjælpe vedkommende hurtigt videre i systemet på den rette måde. Det kan være til en medicinsk afdeling eller måske direkte hjem. Vi har gennem vores arbejde et blik for patienternes vej videre. Via akutuddannelsen er vi kommet tættere på læger og sygeplejersker og fået en indsigt, så vi bedre kan tale med og har et fælles sprog, fortæller Mette Frank Fenger. Videre med rette støtte Terapeuterne har et blik for, hvad patienterne efter en udredning og behandling skal videre til. Det kan være det håndledsbrud, som skal lægges i gips, men hvor det ikke er lige meget, hvordan gipsen placeres, når patienten skal hjem og fungere i dagligdagen, og for den sags skyld når patienten skal træne sin bevægelighed. Det er ikke kun vigtigt, at knoglen vokser rigtigt sammen. Det er også vigtigt at vedligeholde smidighed og muskelstyrke. Og dette er kun et af talrige eksempler på, hvor terapeuterne kan gøre en forskel. Mellem de mange patienter, som de ser, er en række ældre med knoglebrud, og hvor den gode hjemsendelse og optræning er vigtig for at vedkommende ikke får nye problemer og nye indlæggelser. Det kan dreje sig om at sikre, En del af teamet bag den nye akutmodtagelse. Fra venstre Lene Røge Aagaard, Helle Kruuse-Andersen, Mette Frank Fenger og Ulf Grue Hørlyk. Foto: Jørn Gade Nyhedsbrevet Midtnyt Nr september

3 Terapeuter med nye kompetencer i akutmodtagelserne at kommunen tilbyder den helt rette indsats, som gør en hjemsendelse mulig og sikker for patienten. Også at fortælle patienten om, hvad der skal undgås og at indøve de første øvelser inden den kommunale genoptræninger går i gang. En anden og yngre patientgruppe kan være de børn, der har brækket benet ved fald fra trampolinen, hvor fokus er på, hvad den unge skal gøre for at kunne opretholde sit hverdagsliv med en funktionsnedsættelse, eller patienten med stærke rygsmerter som har behov for vejledning for at kunne være tryg i forbindelse med en udskrivelse. En helt tredje gruppe kan være patienter med vejrtrækningsproblemer, hvor terapeuterne kan hjælpe med instruktion til patient og fagpersonale, så der ikke opstår problemer med eksempelvis sekret i lungerne, eller fejlsynkning, der kan give lungebetændelse. Lægen: - Vigtig faglighed Jeg ved ikke alt om håndkirurgi, så når der nu ikke er en lægefaglig specialist på vagt den dag, så er det uhyre vigtigt for mig, at have ergoterapeuterne og fysioterapeuterne med. Jeg kan bruge deres viden. Med akutuddannelsen er de blevet klart bedre til at komme med løsninger. For os læger er det vigtigt, at vide hvordan eksempelvis bandagen lægges bedst, fortæller Ulf Grue Hørlyk, overlæge ved AUHs fælles akutafdeling og uddannelsesansvarlig læge ved Præhospitalet. Han er som akutlæge glad for ordningen. Sammen med Lene Røge Aagaard, uddannelsesansvarlig sygeplejerske ved den fælles akutafdeling og Helle Kruuse-Andersen, terapifaglig chef ved Fysioterapi- og ergoterapiafdelingen på AUH har de været med til at skræddersy den nye akutuddannelse, som snart gentages med et nyt hold terapeuter. Med terapeuterne bliver der mere opmærksomhed på patienten. Vi taler sammen og får en bedre overlevering, mener Lene Røge. Og terapeuterne er blevet en del af akutklinikkens store værktøjskasse, tilføjer Ulf Hørlyk. Det er klart, at det koster ressourcer, så vi har omorganiseret i vores afdeling Spares der? At have ergoterapeuter og fysioterapeuter i akutafsnittet er ikke gratis: Det er klart, at det koster ressourcer, så vi har omorganiseret i vores afdeling. Vi har prioriteret, at terapeuterne er til stede i dagtimerne både hverdage og weekender, fortæller Helle Kruuse-Andersen. Hvis der om aftenen har været en patient i skadestuen, gennemgår terapeuterne dagen efter henvisningerne og kontakter derefter patienten. Vi ville gerne kunne lave en analyse, der viser, at vores indsats løfter, og at der spares tilsvarende andetsteds i systemet. Det er dog et meget vanskeligt projekt at sætte op, så for nuværende læner vi os op ad de meget positive faglige og patientmæssige tilbagemeldinger, siger Helle Kruuse-Andersen. Men udover det økonomiske blik, skal der også ses på hele hospitalsudviklingen, hvor patientflowet er speedet op. Patienterne udskrives hurtigere, hvorved der kan opstå en risiko for at nogle patienter og deres pårørende ikke er helt parate. Terapeuterne er her med til at løfte patientsikkerheden. Både Ulf Hørlyk og Lene Røge mener, at terapeuterne ved deres aktive tilstedeværelse har været med til at udvikle afdelingen positivt, så den nye faglighed også er til stede, når terapeuterne ikke er på vagt. Styrkede kompetencer Gennem akutuddannelsen har vi fået de kompetencer, som vi skal bruge i akutarbejdet. Vi ved nu, hvad vi skal holde øje med, hvornår vi skal hente hjælp, og hvad vi skal fortælle videre til lægen og sygeplejersken, så de får det rette billede af patienten. Vi er blevet bedre til at kommunikere tværfagligt og tør gøre det! Det er helt sikkert personligt tilfredsstillende for mig. Den nye teoretiske og praktiske viden fra akutuddannelsen og fra vores praktik i akutafsnittet betyder også noget for os, når vi er tilbage på arbejde i vores vante afdelinger. Vi har fået en ny og bredere viden og er blevet mere kompetente teamspillere, slutter Mette Frank Fenger. På Aarhus Universitetshospital er der ca. 175 ergoterapeuter og fysioterapeuter ud af en samlet medarbejderstab på ca ARBEJDS LIV Nyhedsbrevet Midtnyt Nr september

4 Stram økonomi i budget 2015 Foto: Nicklas Vognsen ØKONOMI Regionsrådets 41 medlemmer indgik forrige mandag forlig om budgettet for Budgettets udgiftsramme er ca. 22,4 mia. kroner. Den aftale som regionsrådet har indgået harmonerer med den økonomiaftale, som før ferien blev forhandlet med regeringen: Nøgleordene er afdæmpet vækst, omprioriteringer, effektiviseringer og implementering af udrednings- og behandlingsretten, kræftplanerne samt udviklingen af det sammenhængende sundhedsvæsen. Der var naturligvis mange flere ønsker end penge. Alligevel er det lykkedes at samle alle rådets partier i en bred aftale. Det synes jeg er rigtig flot, siger regionsrådsformand Bent Hansen (S). Jeg vil især gerne kvittere for, at alle partier med aftalen tager ansvar for de meget store krav, vi stiller til regionens ansatte. Vi beder også i år om forbedringer, der ikke kommer uden forandringer. For nogle medarbejdere er det en hård tid og alle fortjener rådets tak, siger Bent Hansen. Nyt smertetilbud Politisk er der prioriteret i alt yderligere 22,35 mio. kr. til ambulancer (7,7 mio. kr.), paramedicinere i udkantsområder (1,35 mio. kr.), behandling af patienter med grå stær (2 mio. kr.), urologiske lidelser (6 mio. kr.), øre-, næse- halsområdet (1 mio. kr.), de mindste akuthospitaler (2 mio. kr.) og Familieambulatoriet (1,3 mio. kr. + 0,5 mio. kr. til tværgående rådgivning af sårbare familier). Nyt i 2015 bliver også et smertetilbud til patienter med kroniske smerter, som ikke skyldes kræftsygdom. Tilbuddet placeres ved Regionshospitalet Silkeborg i samarbejde med Aarhus Universitetshospital. (Sparede udgifter til andre regioner + 1 mio.kr.) Ingen uforudsete udgifter Aftalen om budgettet for 2015 lægger afgørende vægt på, at de afsatte udgiftsrammer ikke overskrides hverken i budget eller i regnskab. Der er en stram økonomi i budget 2015 i Region Midtjylland, hvor især budgettet til tilskudsmedicin og sygehusmedicin er forbundet med usikkerhed. Dertil kommer, at der ikke er puljer til uforudsete udgifter eller udsigt til, at udgiftspresset letter i de kommende år. Stor udfordring Regionsrådet anerkender, at hospitalernes økonomi er kraftigt udfordret på grund af dels udgiftspresset til blandt andet sygehusmedicin, dels ekstraordinære store produktivitetskrav og dels udfordringer med implementering af udrednings- og POLITIK ARBEJDS LIV Nyhedsbrevet Midtnyt Nr september

5 Stram økonomi i budget 2015 behandlingsretten, kræftpakkerne og akutplanen. Udfordringerne understreger behovet for at udvikle økonomistyringen i Region Midtjylland, og dermed sikre en stabil økonomisk udvikling og en sund prioritering i sundhedsvæsenet. Psykiatri og Social og Regional Udvikling Satspuljeaftalen for psykiatri sikrer psykiatrien i Region Midtjylland et løft på 51 mio. kr. i Aftalen skal være med til at sikre, at mennesker med psykiske lidelser har samme ret til hurtig diagnostik, udredning og behandling af høj kvalitet, som mennesker med fysiske sygdomme. Regionsrådet vedtog i 2013 en strategi for regionens arbejde på og videreudvikling af det specialiserede socialområde. Regionsrådet følger også i 2015 arbejdet med realisering af den sociale strategi. Budgetaftalen indeholder ingen realændringer vedrørende Regional Udvikling. Ambitiøs investeringsplan Region Midtjylland har en ambitiøs investeringsplan, der skal sikre effektiv drift, større patienttilfredshed og høj kvalitet i sundhedsvæsenet i Region Midtjylland. Med yderligere 53 mio. kroner i budget 2015 fastholdes investeringsplanen, og de samlede udgifter til partikelterapi på Aarhus Universitetshospitalet indarbejdes i planen. Partikelterapicentret giver en enestående mulighed for at forbedre og udvikle kræftbehandlingen i Danmark. Ud over gennemførelse af de tre kvalitetsfondsprojekter i Skejby, Gødstrup og Viborg sikrer investeringsplanen en væsentlig modernisering og udbygning af regionshospitalerne i Randers, Horsens, Silkeborg samt etablering af et psykiatrisk afsnit i Gødstrup og psykiatrisk center i DNU. Produktivitet For de somatiske hospitaler og psykiatrien fastsættes et produktivitetskrav på 2,75 % i For de somatiske hospitaler består produktivitetskrav af et aktivitetskrav på 2,4 % og et besparelseskrav på 0,35 %. For psykiatrien består produktivitetskravet af et aktivitetskrav på 2,5 % og et besparelseskrav på 0,25 %. For Aarhus Universitetshospital og Hospitalsenhed Midt er der i budget 2015 et yderligere produktivitetskrav på 60 mio. kr. Produktivitetsundersøgelsen for 2012 viste, at produktiviteten for Aarhus Universitetshospital og Hospitalsenhed Midt var lavere end sammenlignelige hospitaler. På den baggrund har de pågældende hospitaler fået et yderligere produktivitetskrav. For administrationen fastsættes et produktivitetskrav på 2 % i 2015, der er gennemført ved en besparelse på 2 % af lønudgifterne på de administrative stabe. Mere kvalitet i 2015 Foruden mål for kroner og ører, rummer budget 2015 også kvalitetsmål og en række hensigtserklæringer. Se budgetaftalens fulde ordlyd: Foto: Nicklas Vognsen Nyhedsbrevet Midtnyt Nr september

6 Budget 2015 ingen plads til begejstring ØKONOMI POLITIK Anja Laursen, RMUnæstformand. Foto: DSR Jeg vil ikke lægge skjul på, at vi vurderer det vedtagne budgetforlig som endog særdeles stramt; det levner ikke nogen plads til begejstring overhovedet, siger Anja Laursen, næstformand i Regions- MEDudvalget (RMU) og formand for de midtjyske sygeplejersker. Fokus på medarbejdernes faglighed, dvs. at der gives medarbejderne relevante muligheder for at udøve deres faglige viden og kunnen, og kompetenceudvikling, som er helt afgørende for, at alle faggrupper kan sikre kvalitet i ydelserne, er ikke prioriteret. Og så er der ingen tvivl om, at et samlet krav om øgede aktiviteter og besparelser på 2,75 pct. selvfølgelig vil belaste arbejdsforholdene betydeligt, mener Anja Laursen, der fremhæver en af formuleringerne i budgetaftalen om, at: Sammenhængene mellem produktivitet og arbejdsmiljø skal fortsat være i fokus i MED- og Arbejdsmiljøsystemet og i den jævnlige dialog mellem forretningsudvalget og Regions-MEDudvalget om bl.a. budgettets konsekvenser for personaleforholdene. Forligspartierne opfordrer til fortsat stærkt fokus på og erfaringsudveksling om, hvordan man i praksis kan håndtere evt. krav om produktivitetsudvikling uden at det får negative konsekvenser for arbejdsmiljøet. På den ene side er det et udmærket signal, at politikerne SER en sammenhæng mellem produktivitetskrav og arbejdsmiljø. Men det er at stikke sig selv blår i øjnene, hvis man tror, forliget ikke får negative konsekvenser for arbejdsmiljøet. Det vil presse et i forvejen ganske hårdt presset arbejdsmiljø og få konsekvenser i dagligdagen både for patienter og ansatte. På den anden side vil vi selvfølgelig som medarbejderrepræsentanter gribe den tilkendegivelse, forliget indeholder, og løbende melde konsekvenserne tilbage til alle ledelsesnivauer også det politiske, understreger Anja Laursen. Medarbejderne i Regions-Medudvalget har både i juli og september sendt deres kommentarer til budget I begge høringssvar pegede medarbejderne især på, at regionsrådet burde prioritere særlige midler til forbedring af medarbejdernes arbejdsvilkår og arbejdsmiljø for dermed at understøtte fagligheden. Medarbejderne beder regionsrådet om at holde fast i den særlige økonomiske prioritering af det medicinske område og andre områder, hvor der stadig forekommer betydelige belægningsproblemer. Links: Udtalelsen fra medarbejderne i RMU, 1.sept.: RMU-medarbejdernes kommentar til Budget 2015, 3. juli: RMU Nyhedsbrevet Midtnyt Nr september

7 NAVNE Anne Jastrup har søgt nye udfordringer Regionens koncerndirektør Anne Jastrup forlader 31. oktober koncernen til fordel for et nyt job som underdirektør i TrygFonden. Anne Jastrup, der er den ene af regionens tre personer store direktion, har søgt nye udfordringer. Hun fratræder stillingen som koncerndirektør, hvor hun har haft ansvaret for psykiatri, det specialiserede socialområde, Nære Sundhedstilbud, samarbejdet med praksissektoren, Folkesundhed og Kvalitet samt koncern HR. Det er en omhyggelig og særdeles velorienteret direktør, vi tager afsked med. Jeg vil gerne kvittere for, at Anne Jastrup på bedste vis har varetaget ansvaret for en bred og meget mangfoldig del af Region Midtjyllands opgaver, siger regionsrådsformand Bent Hansen om Anne Jastrups farvel. Det er besluttet at konstituere nuværende vicedirektør Christian Boel som ny koncerndirektør i stedet for Anne Jastrup. Christian Boel, der i dag er stedfortræder for koncerndirektør Ole Thomsen og ansvarlig for Sundhedsplanlægning, skal bestride posten som koncerndirektør, indtil en varig løsning er fundet. Danske Regioner henter inspiration i Horsens Patienter i sammenhængende, sikre og effektive behandlingsforløb. Sådan lød overskriften, da 35 repræsentanter fra Center for Sundhedsteknologi, Erhvervssamarbejde og Regional Udvikling under Danske Regioner i mandags besøgte Hospitalsenheden Horsens 15. september. Hospitalets ansatte fortalte om de nyeste resultater og projekter inden for bl.a. telemedicin, logistik og sundheds-it. Det har krævet og kræver fortsat nye og innovative løsninger, når vores mål er at fremme både patientsikkerheden, kvaliteten og effektiviteten i hospitalets drift, fortalte hospitalsdirektør Lisbeth Holsteen Jessen. En af vores vigtigste opgaver er derfor at udbrede og videreudvikle den innovationskultur, som allerede findes på hospitalet. Vi vil fortsætte med løbende at tænke i nye udviklingsmuligheder til gavn for både patienter og personale, siger Lisbeth Holsteen Jessen. Personalet i Horsens har bl.a. brugt it- og kommunikationssystemet Klinisk Logistik til udviklingen af patientsikkerheden og kvaliteten på stedet. Samtlige hospitalets afdelinger har siden sommeren 2013 været koblet på logistiksystemet, som giver personalet et bedre overblik over patienterne, en bedre koordination og kommunikation på tværs af hospitalet. Besøget fra Danske Regioner er først og fremmest et skulderklap til personalet, som får tingene til at ske i det daglige, siger Inge Pia Christensen, sygeplejefaglig direktør. Læs mere på: Mere digital post til ansatte i Region Midtjylland Fra den 1. november vil endnu flere breve, som sendes til ansatte i Region Midtjylland fra HR Løn og Personale, blive sendt til den ansattes e-boks eller til den digitale postkasse på Borger.dk. Det vil ske på den samme måde som med lønsedlerne. De nye digitale medarbejderbreve er: Ansættelsesbreve, Lønaftaler / Lønaftale-tillæg til ansættelsesbrev, Forlængelser af ansættelsen, Overgang til fastansættelse, Orlovsmeddelelser, Ændring af arbejdstid I løbet af foråret i år er løsningen i en mindre skala afprøvet på nogle få udvalgte afdelinger. Nu vil HR begynde at sende de nævnte typer breve som digital post til ansatte i Region Midtjylland. Der er dog en undtagelse, idet de medarbejdere, der har fået fritagelse fra at modtage digital post fra det offentlige, forsat vil modtage deres breve i kuvert på bopælsadressen. Partshøringsbreve bliver fortsat sendt både som papirbrev og elektronisk indtil 1. november. Fra denne dato det er fastsat ved lov, at al kommunikation fra det offentlige skal ske digitalt. Og så kan det for ansatte i regionen som for andre borgere anbefales, at man krydser sig af, så man automatisk får en påmindelse om modtaget digital post som sms på mobiltelefonen eller på mail. Ny TAK-kampagne om Digital Post Mere end halvdelen af borgerne i Region Midtjylland mellem 25 og 74 år har nu tilmeldt sig Digital Post. De kan dermed modtage breve fra eksempelvis sygehuset, kommunen og Skat digitalt. Fra den 1. november i år skal alle danskere kunne modtage post fra det offentlige digitalt, med mindre de har grund til blive fritaget. Regioner og kommuner arbejder derfor på højtryk for at få danskerne til at logge sig ind på og tilmelde sig Digital Post. I denne uge lancerer Region Midtjylland i samarbejde med ti kommuner en kampagne, der opfordrer os alle til at hjælpe hinanden med Digital Post. Omdrejningspunktet i kampagnen, der hedder #DigitaltSammenhold, er en film med budskabet, at vi kommer meget længere, når vi hjælper hinanden. Se filmen: Nyhedsbrevet Midtnyt Nr september

8 Rejsegilde for det kommende Gudenå Hospice Nu rejser det kommende hospice sig i Brædstrup. Mandag den 15. september blev der holdt officielt rejsegilde på Gudenå Hospice, der efter planen står klar den 1. april 2015 med ni pladser. I foråret tog vi de første spadestik. Nu er der rejst mure og vi har en driftsoverenskomst og fået ansat en hospicechef, så projektet er i den grad godt på vej, siger Hans Jørgen Hørning, formand for bestyrelsen for den selvejende institution, der står som ejer af hospicet. Undervejs er der sket et skifte, idet de første tanker om at flytte ind i bygningerne fra det tidligere hospital i Brædstrup måtte opgives. I stedet bygges der nyt, der er fuldstændigt tilpasset den kommende funktion. Jeg glæder mig over nybyggeriet, som vi ser det her i dag, og skal takke håndværkere og alle, der har gjort det muligt, siger bestyrelsesformanden. Tilstede ved rejsegildet var også Kirsten Ørum Larsen, der den 1. oktober tiltræder som leder af Gudenå Hospice. Hun kommer fra en stilling som afdelingssygeplejerske ved Hammel Neurocenter og har desuden erfaringer fra Hospice Søholm i Aarhus, hvor hun var sygeplejerske. I det kommende halve år skal der ansættes en souschef, aftales indretning og indkøb af nødvendigt udstyr. Læs mere på: På billedet ses regionsformand Bent Hansen, formanden for støtteforeningen Thorkild Skifter, hospicechef Kirsten Ørum Larsen samt bestyrelsesformand Hans Jørgen Hørning. OPLEVELSER Museum Ovartci tror på fremtiden Museum Ovartaci, der har til huse ved Aarhus Universitetshospital i Risskov, har måske alligevel en fremtid. Det tror og håber museets ledelse i hvert fald efter, at Aarhus Kommune nu har nedsat en arbejdsgruppe for at afklare museets fremtid. De mere positive toner blev omtalt i Jyllands-Posten i går onsdag. Museet, der rummer både psykiatrihistorie og en enestående samling af kunstværker fra psykisk syge, har længe svævet mellem liv og død, da ingen ved, hvad der skal ske efter 2015, når det eksisterende budget udløber, og en ny placering skal findes. Museet er placeret i de hospitalsbygninger som forlades, når psykiatrien flytter til Det Nye Universitetshospital i Skejby. En arbejdsgruppe skal kigge på fremtidsmulighederne for museet. En repræsentant fra hver af de tre magistratsafdelinger Kultur og Borgerservice, Sundhed og Omsorg og Sociale Forhold og Beskæftigelse deltager i arbejdsgruppen og herudover en repræsentant fra Region Midtjylland. Her og nu er Museum Ovartaci aktuel med en udstilling af Jens Jørgen Boje. Selv kalder museet udstillingen for vild og upoleret. På næste torsdag den 25. september bydes der i hospitalets flotte gamle festsal på et foredrag om den norske maler Edvard Munch, der udover maleriet også kæmpede med sine dæmoner. Edvard Munch Læs mere på: Tjek hvad ordet hedder på engelsk Hvis du sidder ved en regionspc, har du også adgang til Det er en online-ordbog som regionen har købt adgang til. Du kan gå ind på www. ordbogen.com via en browser, eller du kan klikke på Start > Alle programmer > Fælles links og finde den der. OPLEVELSER Film om fælles grænser og samarbejde Region Midtjylland ligger i Danmark som igen ligger midt i den gruppe lande, der har Nordsøen tilfælles. EUprogrammerne INTERACT og Nordsøprogrammet, der har kontor i Viborg og som samarbejder med Regional Udvikling ved Region Midtjylland, er aktiv i det europæiske samarbejde omkring erhvervsliv, udvikling, miljø, innovation og meget mere. Søndag den 21. september er udnævnt til Den Europæiske Dag for Samarbejde. Dagen fejres i en lang række europæiske byer. Her i regionen markeres dagen med en mini-filmfestival i Øst for Paradis fra kl. 12 til 18. Der vises fire film om temaet fælles grænser tættere forbindelser. Der er kulturforskelle, men også ligheder. Styrken og udviklingen opstår, når der samarbejdes bredt. Udover filmene vil der være underholdning/et vanligt skævt oplæg af Huxi Bach, diverse snacks samt mulighed for at møde repræsentanter fra forskellige konkrete EUsamarbejdsprojekter. Bestilling af billetter (5,- kr) sker via biografens hjemmeside: Læs mere om Interact: Nyhedsbrevet Midtnyt Nr september

9 Vær OBS på bruttolønstilbuddet for 2015 Som medarbejder ved Region Midtjylland tilbydes du igen i år bruttolønsordninger. Der kan vælges mellem aviser, bus- og togkort, bredbånd/fiberbredbånd og bredbåndstelefoni samt parkeringskort til parkeringshusene i Randers og Horsens. Der kan der ikke vælges computere, tablets og mobiltelefoner. Ordningerne træder i kraft ved årsskiftet. Det er en forudsætning, at man er månedslønnet, fast ansat eller midlertidigt ansat i minimum 12 måneder fra 1. januar Det er skattereglerne, der sætter rammerne for, hvad der kan vælges, og hvor fordelagtige de mulige valg er for dig. Tilbuddet udsendes pr. mail i morgen, fredag den 18. september til medarbejdernes regionsmailadresse. Der kan vælges frem til den 20. oktober. Hvis ikke du kan deltage, modtager du en mail med en mulig forklaring på, hvorfor du desværre ikke kan deltage. Hvis man vil vide mere om ordningen kan man gå ind på Det er vigtigt at huske, at man skal genvælge sine ønsker, hvis man også i det kommende år ønsker at udnytte bruttolønsordningerne, da de nuværende ordninger for i år ophører automatisk ved årets udgang Læs mere på: OPLEVELSER Magasinet Midt sætter spot på de frivillige Intergen leverer indmaden til Gødstrup Regionens genbrugsvirksomhed Intergen, der har hovedkvarter i Viborg, leverer året rundt en række overskudsvarer rundt til hele verden. Ikke mindst til kriges brændpunkter, hvor der er uhyggelig stort behov for de selv de mest simple ting, som tæpper, senge, medicin og udtjent operationsudstyr. I den seneste tid har Intergen fået en ny kunde: Gødstrup. Det skal anføres, at det, som i denne tid leveres til byggepladsen ved det kommende storsygehus, ikke er hospitalsudstyr, men møblement og kontorsager til byggepladsens fællesrum. En af Intergens ikke-regionale givere i det nordjyske havde 150 stole og 75 borde i overskud. Det er blevet pakket i en flyttevogn og sammen med paller fyldt med service, glas, termokander, skraldespande og meget mere sendt af sted til byggepladsen, hvor bygningsarbejdere vil kunne gøre brug af materialerne. Sådan bliver overskud pludselig til en besparelse for regionen. I Intergens store pakkehal vokser tonsstore dynger af hel- og halvslidt hospitalstøj og sengetøj fra midtvask til et u-land i Afrika. Et andet sted står 30 pc ere klar til afsendelse til Congo. Computerne, der ikke helt klarer normen for regionens programmer, er klargjort og renset. Og så står der en del medicoteknisk udstyr som røntgenanlæg og andet, der savner en specialists kyndige øje. En medarbejder med styr på den slags må gerne kigge forbi Erik Glippingsvej i Viborg. Vågekone, førstehjælper, vejviser og terapihund(!). De frivillige i Region Midtjylland har mange ansigter. Magasinet Midt udkommer derfor med hele fem forskellige forsider denne gang. Indholdet er dog det samme - uanset forside - og inde i bladet kan du møde fem mennesker - og en hund - som alle yder en frivillig indsats i regionen. Du kan også læse om Johnny, som efter et ophold på regionens sikrede døgninstitution Grenen har skiftet image fra rod til rollemodel. Og så kan du møde Helle og Flemming, der forelskede sig i hinanden på et psykiatrisk hospital. Magasinet Midt findes også elektronisk på Dialogmøde om den frygtede ebola Foto: Bo Elbæk Der er for tiden stor fokus på Ebola-udbruddet i Afrika. Frygten for at den dødelige sygdom skal komme til Europa, får medierne til at spørge, hvad de danske hospitaler vil stille op, hvis der en dag kommer melding om en smittet person her i landet. I den vestlige del af Danmark er det Infektionsmedicinsk Afdeling Q på Aarhus Universitetshospital, der vil modtage patienten. Afdelingen har fremvist afskærmede hospitalsstuer og til personalet. Men hvad med det apparat, trykdraget som kommer i sving forud for indlæggelsen? Et halvt hundrede repræsentanter fra regionens beredskabsparter var den 5. september samlet i Aarhus for at diskutere det operationelle samarbejde, hvis der opstår en mistanke om ebola. Indbydere til mødet var Præhospitalet i regionen og Afdeling Q. Gennem en række planspil fik de operative- og procedureansvarlige ledere afklaret, hvad der skal gøres og hvor der måtte kunne være usikkerhed, som skal afklares. Konklusionen på mødet var, at alarmklokkerne ikke nødvendigvis ringer, fordi man får et opkald omkring en potentiel patient med feber, næseblod eller lignende. Det er vigtigt, at der sikres en række oplysninger om vedkommendes færden. Præhospitalets vagtcentral AMK kontaktes og får det overordnede ansvar med et inddrager Afdeling Q og Politi. Der er pt. 120 danskere udsendt til randområderne op mod udbrudslandene. Nyhedsbrevet Midtnyt Nr september

10 KURSER Kom på det rene med den konference ARBEJDS LIV Fagligt skulderklap til Randers Under overskriften Fælles fodslaw hvordan skaber vi det, og hvad bidrager jeg med? vil Koncern HR, Fysisk Arbejdsmiljø bl.a. sætter fokus på, hvordan vi som medarbejdere og afdelinger kan skabe fælles fodslaw i en hverdag, der er præget af mange forandringer og udfordringer. Det sker ved den årlige Service- og rengøringskonference, som i år afholdes den 12. november i Tinghallen, Viborg. Der vil være oplæg med koncerndirektør Ole Thomsen, ligesom der kommer oplæg fra praksis. I et forumteater levendegøres konkrete cases fra rengørings- og servicemedarbejdernes hverdag. I pauserne kan deltagerne besøge stande fra forskellige leverandører, som regionen har indkøbsaftaler med indenfor rengøringsartikler. Konferencens afsluttende oplæg kommer fra Jan Gintberg, der gennem et af sine På kanten -programmer på DR fik en fornemmelse af rengøringsområdet på et hospital. Målgruppen for konferencen er medarbejdere og deres ledere på service- og rengøringsområdet i Region Midtjylland. Når der for fjerde gang skal uddeles en CSR Peoples Pris vil Serviceafdelingen ved Regionshospitalet Randers være blandt de mulige vindere. Det er fem faglige organisationer og uddannelsessteder, der indstiller hospitalet. CSR kan oversættes til virksomhedernes sociale, miljømæssige og samfundsmæssige ansvar. I fire år har større danske virksomheder mødtes i Holstebro for at tale om ansvarlighed og ofte haft store internationale personligheder som trækplastre. I 2013 var det FN s tidligere generalsekretær Kofi Annan. Årets CSR-arrangement, der støttes af Region Midtjylland, gennemføres den oktober. Serviceafddelingen indstilles for deres sociale ansvar: I fortjener at vinde prisen fordi, I i de seneste tre år hvert år har ansat mellem 15 og 18 ledige som rotationsvikarer i ét år og derefter har ansat dem som elever, så de efter yderligere ét år er blevet uddannede hospitalsserviceassistenter og derefter i ordinært arbejde enten på Regionshospitalet Randers eller på et andet hospital. På den måde har Regionshospitalet Randers indsluset og fastholdt mellem 45 og 50 ledige på arbejdsmarkedet, lyder det blandt andet i indstillingen, som også nævner andre positive, sociale initiativer, som serviceafdelinger har været aktive med. Læs mere på Tilmelding via Plan2learn: NYHEDS BREVET mıdtnyt er et nyhedsbrev for medarbejdere i Region Midtjylland Nyhedsbrevet Midtnyt udgives af Region Midtjylland, Koncern Kommunikation, Skottenborg 26, 8800 Viborg. Næste ordinære udgave af Midtnyt udkommer den 2. oktober Kontakt Nyhedsbrevet Midtnyt på Ansvarshavende redaktør: Birgitte Thingholm, Redaktion: Jørn Gade, tlf

Budget 2015. Budget 2015

Budget 2015. Budget 2015 Budget 2015 Budget 2015 budgetoverslagsår 2016-2018 Forord Region Midtjyllands Budget 2015 er udarbejdet på grundlag af Lov om Regioner m.v. og Økonomi og Indenrigsministeriets regler for udarbejdelse

Læs mere

Konturerne af en ny hospitalsplan tegner sig

Konturerne af en ny hospitalsplan tegner sig Konkurrence Vind en uge i et feriehus. Region Hovedstadens Feriefond råder over 49 feriehuse og du kan vinde en uges gratis ophold. Medarbejderklubber Idrætsforeningen på Bispebjerg Hospital er en kæmpesucces

Læs mere

ER DU KLÆDT PÅ TIL AT AFSKEDIGE? SYGEPLEJEFAGLIG LEDELSE ÆNDRER KULTUREN MILITÆRDIKTATUR & MEDICINMANGEL LEDELSE I SUNDHEDSVÆSENET 4 DECEMBER 2013

ER DU KLÆDT PÅ TIL AT AFSKEDIGE? SYGEPLEJEFAGLIG LEDELSE ÆNDRER KULTUREN MILITÆRDIKTATUR & MEDICINMANGEL LEDELSE I SUNDHEDSVÆSENET 4 DECEMBER 2013 LEDELSE I SUNDHEDSVÆSENET 4 DECEMBER 2013 ER DU KLÆDT PÅ TIL AT AFSKEDIGE? En af de sværeste lederopgaver 10 SYGEPLEJEFAGLIG LEDELSE ÆNDRER KULTUREN Ledende sygeplejersker stærkt involveret i nyt sygehusbyggeri

Læs mere

Dagsorden. Regions-MEDudvalget (RMU) - Region Midtjylland den 2. december 2010 kl. 13.00 17.00

Dagsorden. Regions-MEDudvalget (RMU) - Region Midtjylland den 2. december 2010 kl. 13.00 17.00 Dagsorden Regions-MEDudvalget (RMU) - Region Midtjylland den 2. december 2010 kl. 13.00 17.00 (Mødested: Regionshuset Viborg, konference 1) (Formøde for ledelsessiden kl. 11.00-12.00, lokale C3) (Formøde

Læs mere

midt nyt Udvid rammerne for innovation - Flyt dig! Nr. 5 11. marts 2009 X-factor-dommeren Thomas Blachman var blandt oplægsholderne

midt nyt Udvid rammerne for innovation - Flyt dig! Nr. 5 11. marts 2009 X-factor-dommeren Thomas Blachman var blandt oplægsholderne Nr. 5 11. marts 2009 midt nyt FOTOS: JØRN GADE, KOMMUNIKATION Udvid rammerne for innovation - Flyt dig! X-factor-dommeren Thomas Blachman var blandt oplægsholderne ved MidtLab s konference om innovation.

Læs mere

midt nyt Dialog, dygtighed og dristighed er forudsætninger for innovation og kreativitet FOTO: JØRN GADE, KONCERN KOMMUNIKATION Regionens udsendte:

midt nyt Dialog, dygtighed og dristighed er forudsætninger for innovation og kreativitet FOTO: JØRN GADE, KONCERN KOMMUNIKATION Regionens udsendte: midt nyt Nr. 02 27. januar 2010 Regionens udsendte: Dialog, dygtighed og dristighed er forudsætninger for innovation og kreativitet FOTO: JØRN GADE, KONCERN KOMMUNIKATION Tema: Udvikling af hospitalernes

Læs mere

Det sidste blad? side 8. Fremtidens arbejdsplads side 14. Bager på hospitalet side 20 Der er krummer i Holstebro. juni 2014 Nr. 02

Det sidste blad? side 8. Fremtidens arbejdsplads side 14. Bager på hospitalet side 20 Der er krummer i Holstebro. juni 2014 Nr. 02 juni 2014 Nr. 02 Det sidste blad? side 8 Fremtidens arbejdsplads side 14 Bager på hospitalet side 20 Der er krummer i Holstebro Medarbejderblad Hospitalsenheden Vest 1 Under Vesten leder Redaktion Kommunikationschef

Læs mere

nr. 28 - September 2012 medarbejderbladet Sygefravær: Nedsat med 30% Giv tid: Når tale tager lang tid Digitalisering: Den levende politik

nr. 28 - September 2012 medarbejderbladet Sygefravær: Nedsat med 30% Giv tid: Når tale tager lang tid Digitalisering: Den levende politik nr. 28 - September 2012 medarbejderbladet Sygefravær: Nedsat med 30% Giv tid: Når tale tager lang tid Digitalisering: Den levende politik Rosendahls Ansvarshavende redaktør: Kommunikationschef Thomas Reil

Læs mere

Esset. Akutsygeplejersker på skolebænken DE LØBER TIL PARIS. Med ekspresfart mod akkreditering. Høj kvalitet i højhuset. »Tag bladet med hjem«

Esset. Akutsygeplejersker på skolebænken DE LØBER TIL PARIS. Med ekspresfart mod akkreditering. Høj kvalitet i højhuset. »Tag bladet med hjem« Esset For medarbejdere i Region Sjælland 4. årgang, april 2011»Tag bladet med hjem«akutsygeplejersker på skolebænken DE LØBER TIL PARIS Med ekspresfart mod akkreditering Høj kvalitet i højhuset Bakkegården

Læs mere

LEDELSE I SUNDHEDSVÆSENET

LEDELSE I SUNDHEDSVÆSENET LEDELSE I SUNDHEDSVÆSENET 1 MARTS 2015 10 TEMA: SKAL DE HA PISK ELLER GULEROD Nye tider for medarbejdermotivation 32 ÆLDREPLEJEN RYKKER Apps, brugertest og faglighed på plejehjemmene 40 BLIVER FLERE MÆND

Læs mere

Juni 2011. Valg til kredsbestyrelsen - Medicinsk område - Psykiatrien. Sygeplejens År skudt i gang

Juni 2011. Valg til kredsbestyrelsen - Medicinsk område - Psykiatrien. Sygeplejens År skudt i gang Juni 2011 M A G A S I N F O R M E D L E M M E R I K R E D S N O R D J Y L L A N D Valg til kredsbestyrelsen - Medicinsk område - Psykiatrien Sygeplejens År skudt i gang 4 Af kredsformand Jytte Wester Rammer

Læs mere

Socialministeren om effektmåling: Det kommer vi til at se meget mere af

Socialministeren om effektmåling: Det kommer vi til at se meget mere af # 11 2010 SocialIT Nyt Socialministeren om effektmåling: Det kommer vi til at se meget mere af Margrethe Vestager om offentlig/privat samarbejde: Her ligger nøglen til innovation Implementering i Region

Læs mere

Udkommer i månederne januar - april - juli - oktober

Udkommer i månederne januar - april - juli - oktober MEDLEMSBLAD FOR FOA-PSYKIATRI Hjemmesiden: www.foa-psykiatri.dk NUMMER 2 - APRIL 2012 Næstformand Britt Graabæk vil prioriterer sin tid mere i forhold til det kommunale som fællestillidsrepræsentant. Se

Læs mere

Udkommer i månederne januar - april - juli - oktober

Udkommer i månederne januar - april - juli - oktober MEDLEMSBLAD FOR FOA-PSYKIATRI Hjemmesiden: www.foa-psykiatri.dk NUMMER 1- JANUAR 2006 FOA PSYKIATRI Psykiatriklubben arrangerede besøg på Ceres Bryggerierne - eller som det hedder i dag: ROYAL UNIBREW.

Læs mere

Beretning 3-31 ORDINÆR GENERALFORSAMLING. September 2012 MAGASIN FOR MEDLEMMER I KREDS NORDJYLLAND. Tilmelding læs side

Beretning 3-31 ORDINÆR GENERALFORSAMLING. September 2012 MAGASIN FOR MEDLEMMER I KREDS NORDJYLLAND. Tilmelding læs side September 2012 MAGASIN FOR MEDLEMMER I KREDS NORDJYLLAND Beretning 3-31 Dansk Sygeplejeråd Kreds Nordjylland indbyder til ORDINÆR GENERALFORSAMLING Torsdag 25. oktober 2012 kl. 17.30 i Aalborg Kongres

Læs mere

GNIST. Spar masser af penge på indkøb. TV fra Skive om Skive. Gratis billetter til musical. Personaleblad for Skive Kommune nr.

GNIST. Spar masser af penge på indkøb. TV fra Skive om Skive. Gratis billetter til musical. Personaleblad for Skive Kommune nr. GNIST Personaleblad for Skive Kommune nr. 1 februar 2010 Spar masser af penge på indkøb TV fra Skive om Skive Gratis billetter til musical medarbejder.skivekommune.dk 2 Gnist Leder Indhold 3: Politiker

Læs mere

attraktive arbejdspladser

attraktive arbejdspladser Kommentaren attraktive arbejdspladser 2 Forord Haves: Masser af know-how Søges: Fælles OAO-vision for rekruttering og fastholdelse OAO repræsenterer alle offentligt ansatte i LO. Det er en bred og mangfoldig

Læs mere

DEBATOPLÆG OM DEN KOMMENDE FÆLLES- OFFENTLIGE STRATEGI FOR DIGITAL VELFÆRD DIGITAL VELFÆRD NYE MULIGHEDER FOR VELFÆRDSSAMFUNDET

DEBATOPLÆG OM DEN KOMMENDE FÆLLES- OFFENTLIGE STRATEGI FOR DIGITAL VELFÆRD DIGITAL VELFÆRD NYE MULIGHEDER FOR VELFÆRDSSAMFUNDET DEBATOPLÆG OM DEN KOMMENDE FÆLLES- OFFENTLIGE STRATEGI FOR DIGITAL VELFÆRD DIGITAL VELFÆRD NYE MULIGHEDER FOR VELFÆRDSSAMFUNDET REGERINGEN / KL / DANSKE REGIONER MARTS 2013 FORORD 3 DANSKERNE ER DIGITALE

Læs mere

FORSIKRING. Lokalt. Personaleforeningen er DFL i dit selskab. Personaleforeningen forhandler din lokale overenskomst [side 6]

FORSIKRING. Lokalt. Personaleforeningen er DFL i dit selskab. Personaleforeningen forhandler din lokale overenskomst [side 6] Nr. 2 / 2014 DFL - foreningen for ansatte i forsikring FORSIKRING Personaleforeningen er DFL i dit selskab [ TEMA 4-12 ] Lokalt Personaleforeningen forhandler din lokale overenskomst [side 6] Med far på

Læs mere

KRISECENTER HAR SUCCES MED PARLØB BETTINA STOPPER HAR NÅET SINE MÅL 6 LANGT FRA GUL TIL RØD FÅR VEJLEGÅRDEN KONSEKVENSER? 10

KRISECENTER HAR SUCCES MED PARLØB BETTINA STOPPER HAR NÅET SINE MÅL 6 LANGT FRA GUL TIL RØD FÅR VEJLEGÅRDEN KONSEKVENSER? 10 12 23. august 2012 KRISECENTER HAR SUCCES MED PARLØB BETTINA STOPPER HAR NÅET SINE MÅL 6 LANGT FRA GUL TIL RØD FÅR VEJLEGÅRDEN KONSEKVENSER? 10 DE HOLDER ÉN I ØRERNE JOBCENTER RYKKER IND PÅ ERHVERVSSKOLE

Læs mere

foreningen af unge med gigt

foreningen af unge med gigt foreningen af unge med gigt medlemsblad nr. 148 marts 2013 29. årgang temaaction! Er du ny redaktør til FNUGbladet? SIDE 7 FNUG på adventure SIDE 12 Lyder jeg dum? SIDE 17 REDAKTIONELT FORENINGEN AF UNGE

Læs mere

MEDLEMSBLAD FOR FOA-PSYKIATRI. Godt nytår til alle! Udkommer i månederne januar - april - juli - oktober

MEDLEMSBLAD FOR FOA-PSYKIATRI. Godt nytår til alle! Udkommer i månederne januar - april - juli - oktober MEDLEMSBLAD FOR FOA-PSYKIATRI Hjemmesiden: www.foa-psykiatri.dk NUMMER 1 - JANUAR 2013 Godt nytår til alle! Udkommer i månederne januar - april - juli - oktober 1 Vingefanget januar 2013 Nyt fra redaktionen

Læs mere

Plug-in SYGEPLEJERSKEN. til fremtidens. Praktiske studerende forlader sygeplejeskolerne 4

Plug-in SYGEPLEJERSKEN. til fremtidens. Praktiske studerende forlader sygeplejeskolerne 4 Praktiske studerende forlader sygeplejeskolerne 4 Sygeplejerske driver privat klinik for flygtninge og indvandrere 18 Mere sundhed koster flere penge 26 Opkvalificering af sygeplejersker nødvendig ved

Læs mere

tema Ledelsesværdier

tema Ledelsesværdier Indblik Juni 2007 tema Ledelsesværdier #04 Årgang 2 Juni 2007 Leder Nr. 4, juni 2007 Ledelse baseret på gode værdier Det skal være sjovt at gå på arbejde! Ambitionerne fejler ikke noget i vores nye ledelsesværdier,

Læs mere

#34 December 2010. Hjemløse og socialt udsatte får ordnet tænderne i bus. Hjemtag borgerne digitalt. bostednyt.dk. Rullende tandklinik i Randers:

#34 December 2010. Hjemløse og socialt udsatte får ordnet tænderne i bus. Hjemtag borgerne digitalt. bostednyt.dk. Rullende tandklinik i Randers: #34 December 2010 Rullende tandklinik i Randers: Hjemløse og socialt udsatte får ordnet tænderne i bus 18 Centerchef i Assens Kommune: Hjemtag borgerne digitalt 6 8 Socialministerens planer for næste år:

Læs mere

OmKreds H. Psykiatri i rampelyset TEMA: Dansk Sygeplejeråd Kreds Hovedstaden NR. 4 2013 PRIS TIL BØRNESMERTE- SYGEPLEJERSKE

OmKreds H. Psykiatri i rampelyset TEMA: Dansk Sygeplejeråd Kreds Hovedstaden NR. 4 2013 PRIS TIL BØRNESMERTE- SYGEPLEJERSKE NR. 4 2013 OMKREDS H 04 13 OmKreds H Dansk Sygeplejeråd Kreds Hovedstaden TEMA: Psykiatri i rampelyset PRIS TIL BØRNESMERTE- SYGEPLEJERSKE GENERALFORSAMLING OG NYVALGT KREDSBESTYRELSE OmKreds H NR. 4/2013

Læs mere

BRANDVÆSEN. Deltidsbrandmand i knibe nu kommer hjælpen. Udgivet af Foreningen af Kommunale Beredskabschefer. Side 10-11 og 16-17. NR.

BRANDVÆSEN. Deltidsbrandmand i knibe nu kommer hjælpen. Udgivet af Foreningen af Kommunale Beredskabschefer. Side 10-11 og 16-17. NR. NR. 1 februar 2011 BRANDVÆSEN Udgivet af Foreningen af Kommunale Beredskabschefer Deltidsbrandmand i knibe nu kommer hjælpen Side 10-11 og 16-17 BRANDVÆSEN NR. 1 februar 2011 9. ÅRGANG ISSN1603-0362 Udgiver

Læs mere

Syv interview om brugerinddragelse som begreb, som udfordring og som mulighed for udvikling i sundhedsvæsenet

Syv interview om brugerinddragelse som begreb, som udfordring og som mulighed for udvikling i sundhedsvæsenet Syv interview om brugerinddragelse som begreb, som udfordring og som mulighed for udvikling i sundhedsvæsenet Hvad er brugerinddragelse i sundhedsvæsenet? VIDENSCENTER FOR BRUGERINDDRAGELSE i sundhedsvæsenet

Læs mere

SOMMERLEJR EFTERÅR 2012 NR.3 ÅRGANG 14. landsforeningen af nuværende og tidligere psykiatribrugere

SOMMERLEJR EFTERÅR 2012 NR.3 ÅRGANG 14. landsforeningen af nuværende og tidligere psykiatribrugere SOMMERLEJR 2012 EFTERÅR 2012 NR.3 ÅRGANG 14 landsforeningen af nuværende og tidligere psykiatribrugere KOLOFON MEDLEMSBLADET LAP ER MEDLEMSBLAD FOR: LAP Landsforeningen Af nuværende og tidligere Psykiatribrugere

Læs mere