Grøn Gren. KFUM-Spejderne i Lystrup/Elsted/Elev Marts 2008 Maj 2008

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Grøn Gren. KFUM-Spejderne i Lystrup/Elsted/Elev Marts 2008 Maj 2008"

Transkript

1 Grøn Gren KFUM-Spejderne i Lystrup/Elsted/Elev Marts 2008 Maj 2008

2 Grøn Gren Grøn Gren er medlemsblad for KFUM-Spejderne i Lystrup/Elsted/Elev Trykkeri Grøn Gren er trykt i 100 eksemplarer af One Way Tryk a/s Redaktion Gitte Kjær Petersen Johannes Damsgaard-Madsen (ansvh.) Indlæg sendes til Johannes Damsgaard-Madsen Oslogade 14, st.tv Århus C Tlf Deadline for næste nummer er fredag den 2. maj Det kommende nummer findes i Spejderhuset fra mandag den 25. februar 2008 Indhold Hvor er lederne?... 3 Gruppemødet Regnskab Bævere på vildfart... 9 Livet i Bæverdammen! Programsider kan tages ud!. Bæverne Ulvene Troppen Nisserne Bævernes Lucia Bævernes Lucia Ulvene lærer om førstehjælp Kort om Karen Dobbeltagent på fri fod Ny i grupperådet Søen Rundt Hemmelige koder Sådan bliver du spejder Adresseliste. Grupperådet Lederne Annoncører Djurslands Bank Nordea SuperBrugsen Forside Spejderne i flot parade fra spejderhuset ned til Lystrup Kirke. 2 Grøn Gren KFUM-Spejderne i Lystrup Forår 2008

3 Hvor er lederne? Vi har verdens dejligste, sjoveste, klogeste, smarteste og modigste spejdere! Vi du være med til at lave spejderarbejde for dem? Af Johannes Damsgaard-Madsen Lige nu ser det rigtigt fornuftigt ud med antallet af ledere i Lystrup Gruppe. Men efter sommerferien ser det måske ikke så godt ud længere, og det gælder så godt som alle enhederne. Status i enhederne er lige nu, at der er: fem bæverledere fem ulveledere tre tropledere en seniorleder Men efter sommerferien kan det meget vel se sådan ud: fem bæverledere to ulveledere en tropledere ingen seniorleder Som enhver kan se, så er der ikke nok ledere til at videreføre spejderarbejdet i Lystrup Gruppe med mindre vi får hjælp af flere hænder! Så derfor, hvis du har en spejderleder i maven, så er det nu, den kan komme ud og få lidt luft. Og det er slet ikke så farligt. Vi bider næsten ikke... Fat telefonen og ring til en af enhedslederne, hvis du vil være med. Jo flere vi er, jo sjovere og bedre spejderarbejde kan vi lave for børnene. Vi ses til spejder! KFUM-Spejderne i Lystrup er et kirkeligt arbejde, hvis formål bl.a. er at oplære til selvstændighed, medansvar og demokratisk livsholdning. Formålene søges bl.a. virkeliggjort gennem et varieret udbud af aktiviteter; herunder spejdersport og friluftsliv. Vil du være med, eller har du blot lyst til at høre mere, er du velkommen til at kontakte Gruppeleder Lisbet Mejlgaard på tlf Hvor holder vi til? Spejderhuset Elsted Skolevej Lystrup Grøn Gren KFUM-Spejderne i Lystrup Forår

4 Gruppemødet 2008 De flittige grupperødder lavede lækker mad til alle de fremmødte. Finn bød velkommen til dette års gruppemøde, som på vanlig vis blev holdt i lokalerne ved Lystrup Kirke, hvorefter han gav ordet til Jan, der som dirigent ledte os gennem mødet. af Dorte Henriksen. Finn orienterede kort om aktiviteterne i 2007: det forrygende gode lodseddelsalg i det tidlige forår med efterfølgende gruppeweekend. De tre sommerlejre, hvor bæverne var i Bjørnebo, ulvene på Nybyggerlejr i Søften og troppen på Foerlev Spejdercenter ved Skanderborg.I august var der igen Maskot a lot i Friheden. Det er et kæmpearbejde at indkalde så mange børn, unge og voksne til at deltage, men det var et par sjove dage. Med hensyn til medlemstallet af spejdere ser det ok ud for tiden. Måske kunne vi godt tænke os lidt flere bævere. De enkelte en- 4 Grøn Gren KFUM-Spejderne i Lystrup Forår 2008

5 Gruppemødet 2008 heder er ved at lave brochurer om sig selv. Det er så givende at være spejder: foruden frisk luft og gode kammerater har de mulighed for at komme på et af de 20 planlagte Rolandkurser allerede fra de er 13 år. Gruppen betaler for kurset, og efter kurset er de klædt på til at kunne træde til som patruljeledere og assistenter. Spejderhuset Vi har nu fået spejderlokalerne for os selv igen. Gerda varetager den daglige rengøring. I løbet af kort tid bliver det muligt at komme på internettet (det er nu muligt. Se seddel i lederlokalet om, hvordan du kommer på, red.). Vi havde også en hyggelig arbejdslørdag i Skovhytten. Der blev gjort rent i hele hytten, revet skabe ned samt malet i lederrummet. Nye arbejdsopgaver i år bliver algebehandling af nordgavlen, reparation af shelter og bunden i raftegård, rengøring af hytten. En af de lidt dyrere poster er at få lagt vand ind i Hytten. Finn sluttede derefter sin beretning med at takke alle, der var mødt op samt alle der er med til at bage kage og boller og til at køre til lejre og andet. Tak til annoncører og sponsorer og ikke mindst en stor tak til alle lederne. Regnskabet Egon gennemgik regnskabet for Der var et mindre underskud på ca. 1700,00 kr. Lystrup Sognestøtte har givet 4500,00 kr. til nye stole til lederrummet. Egon vil gerne have at sådanne ansøgninger går igennem kassereren. Regnskabet blev godkendt, hvorefter budgettet for 2008 blev fremlagt. Egon havde undersøgt om Lystrup Kirkeblad kunne omdeles af spejderne for en mindre betaling. Menighedsrådet mente ikke, at vi ville kunne varetage jobbet i flere år, så de har derfor takket nej. Hvad sker der i 2008 Lisbet orienterede om aktiviteterne i det kommende år: næste lodseddelsalg den 23. februar med gratis frokost til alle, der deltager, børn som unge og voksne. Gruppen tager på weekend bagefter. Der er Fastelavnsgudstjeneste den 3. februar med efterføl- Grøn Gren KFUM-Spejderne i Lystrup Forår

6 gende tøndeslagning. Distriktsturnering for bæver og ulve den 1. maj fra Troppen og seniorer afholder turnering til efteråret. Nærmere information følger. Bæverne tager igen i år til Bjørnebo juni. Ulvene tager på Centerlejr i Nordjylland juni. Troppen, seniorerne og klanen flyver til Island i uge 27. Oprykningsweekend uge 33. BUSK-dag i oktober. Næste Nytårsparade den 18. januar Fremtidens ledersituation. Johannes fortalte lidt om ledersituationen her og nu og hvordan den muligvis vil se ud efter sommerferien. En del ledere forlader os på grund af studieophør, nyt arbejde og meget andet. Der er desuden en leder, der vil være vinbonde på Fyn. Johannes opfordrede til, at hvis der var nogen der havde lyst til at prøve at være leder, assistent eller bare komme og hjælpe til, så var muligheden der nu. Hvis ikke der bliver fundet nye lederemner kommer vi til at mangle blandt andet en materiale- og nøgleansvarlig. Gruppemødet 2008 Søen Rundt Susanne fortalte om projektet Søen Rundt 2008 den 25. maj. Formålet er at synliggøre KFUM- Spejderne i Lystrup samt at gøre det til en årlig aktivitet og begivenhed. Desuden skulle der gerne komme lidt penge ind til den daglige drift af gruppen samt til det gode formål at støtte hospitalsklovnene Petunia og Fru Ib. Der bliver brug for rigtig meget hjælp til de fem udvalg. Kender vi nogen der kan og vil hjælpe, så giv Susanne besked. Indtjeningen skal primært komme fra annoncørerne. Der er møde i Spejderhuset den 24. januar. Valg af medlemmer til grupperådet På valg var Jørgen, Susanne og Ole, som alle genopstillede og blev valgt. Dorte genopstillede ikke. Egon, Finn, Mette og Ramona var ikke på valg. Jane Mumm Thomsen blev nyvalgt til grupperådet.nye revisorer blev Erik Bendix Jensen og Dorte Henriksen. Eventuelt Johannes fortalte kort om deres planer for Islandsturen. Det kan 6 Grøn Gren KFUM-Spejderne i Lystrup Forår 2008

7 gøres for kr. 5000,00 pr. person. Der regnes med en egenbetaling på 1000,00 kr. Resten skal komme fra Korpset, der allerede har lagt kr ,00 til det, samt ansøgning ved Fonde for eksempel Lions, Y mens Club, Nordisk Råd og mange andre (se mere på island.lystrupgruppe.dk, red.). Indtjeningen fra salg af julemærker indgår også i budgettet. Der vil blive et forældremøde i februar med endelig tilmelding sidst i februar. Gruppemødet 2008 Spejdere og forældre er nogle sultne nogen, så selv grupperådsformanden må tage fat. Grøn Gren KFUM-Spejderne i Lystrup Forår

8 Regnskab 2007 Lystrup - Elsted gruppe, Gruppemøde 13. Januar 2008 Regnskab Indtægter Indtægter Regnskab Budget 2007 Budget 2008 Kontingent indbetalinger Aktivitetsstøtte Lokaletilskud Rengøringstilskud Annoncetilskud Tilskud kurser Vagter ved cykelløb / Gaver Loppemarked eftersalg Tivolitur Anden indtægtsgivende aktivet Omdeling tryksager (kirkeblad mm) Renter, udbytte & aktiesalg Lodseddelsalg TOTAL indtægter Regnskab Udgifter Udgifter Regnskab Budget 2007 Budget 2008 Afgift Korps, distrikt Forsikringer Lejre Hensættelse til næste korpslejr Enhederne Fællesudgifter Vedligehold Skovhytten, vand, rafter, mm Rengøring Trykning Grøn gren Kurser, transport EDB labtop + regnskprg + printer + net Kontingenter Porto, administration, gebyrer, renteudg TOTAL Udgifter Regnskab Balance TOTAL indtægter Beholdninger BALANCE TOTAL Udgifter Bankbeholdninger Girobeholdning Aktiebeholdning Kassebeholdning BALANCE Grøn Gren KFUM-Spejderne i Lystrup Forår 2008

9 Her er hvad de stakkels bævere blev udsat for den 27.november Af Gerda Damsgaard-Madsen Vi blev kørt op til præstens parkeringsplads og gik, til tider kravlede, op på den store høj. Den er bare stejl! Der hørte vi en englehistorie om dengang vi begyndte at tage et juletræ ind i stuen og så kom det spændende at lyse med lommelygter og finde kandisstænger i træerne.det var godt nok mørkt. Og så gik vi vild... Bævere på vildfart Er det ikke Elev? Vi kunne ikke finde den rigtige sti.på et tidspunkt siger en af de voksne: "Derover er der da lys", men det var fra Elev kunne en se. Tilbage igen og så fandt vi da op til vejen. I præstens have fandt alle bævere en fin diamant, der kan hænges op et godt sted.vi var hjemme ved spejderhust Lasse siger: "Det var sjovt". Sebastian siger: "Det var ikke sjovt, for jeg har aldrig prøvet at fare vild. Heldigvis holdt den gamle bæver ham i hånden". Viktor siger: "Det var herresjovt!" Thomas og Amalie og og Nanna siger: "Det var lidt uhyggeligt men også sjovt". Grøn Gren KFUM-Spejderne i Lystrup Forår

10 Livet i Bæverdammen! Siden sidst har vi i Lystrup gruppe afholdt Nytårsparade, hvor vores opgave var at lave de flotte vinduesmosaikker, der pyntede i kirken samt bære lys ind ved selve gudstjenesten. Af Susanne Petersen I januar har bæverne taget aktivitetsmærket Kirkemærket. Vi lærte et par salmer, besøgte Elsted Kirke, hvor vi ved hjælp af nogle flotte tegninger spillede nogle små historier fra biblen, nemlig Jonas og Hvalen samt Den barmhjertige Samaritaner - se tegninger og billeder på Gerda overrakte Kirkemærket til alle bæverne og Kirkediplomet til Lasse og Victor, som har været med os så længe, at de havde mærket i forvejen. Fastelavnstøndemaling Det er en efterhånden en fast tradition at bæverne maler nogle flotte tønder til Fastelavnsgudstjenesten i Elsted Kirke. Så det gjorde vi selvfølgelig også i år! Det blev godt nok et lidt kaotisk møde, da vi pludselig opdagede, at vi manglede både ledere, forklæder og pensler. Men med hjælp fra Hanne, en tidligere bæverleder, blev forklæder og pensler i al hast fremskaffet hos Elsted Børnehave. Og tusind tak til Marias mor, Jane, som blev og hjalp os med at servere fastelavnsboller. Vi nåede det vi skulle og der blev gået til tønderne med stor kunstnerisk iver både pensler og håndflader blev flittigt brugt! Sanser I løbet af vinteren og foråret vil vi arbejde med vores sanser. Vi skal se på, hvad vi bruger vores sanser til, og hvordan det er at undvære dem. Vi skal blandt andet finde ud af, hvordan en blind person smører mad, hvordan man bærer en lam person, hvor gode vi er til at gætte lyde og så skal vi lege nogle kims-lege. Det er jo ingen hemmelighed, at vi bævere elsker at være ude og især gerne vil hygge os ved bålet, så det vil vi gøre så tit som overhovedet muligt. Vi skal på et par små ture til Ellebækken og Sønderskoven. Og så kan i godt glæde jer til at skal vi på en spændende tur sammen 10 Grøn Gren KFUM-Spejderne i Lystrup Forår 2008

11 De stolte bævere viser deres mesterværker frem. Flotte, det er de! med bæverne fra Kalø Vig og deres ledere. Dem skal vi også holde sommerlejr med, så det bliver sjovt at møde dem! Nye og gamle assistenter Vores søde bæverassistent Stinne holder en pause, da hun har meget travlt med at passe sine lektier. Vi håber, at hun får tid til at besøge os lidt engang imellem. Men vi har heldigvis fået en anden frisk bæverassistent. Han hedder Christian, er 16 år og er ligesom Christina med i Seniortroppen. Ham glæder vi os meget til at holde møder sammen med! Har du en kammerat eller veninde, der er blevet nysgerrig og har lyst til at se, hvad det er for noget du går til, så er du altid velkommen til at tager ham eller hende med til et par møder. Bæverhilsen fra Gerda, Susanne, Inge, Christina og Christian Grøn Gren KFUM-Spejderne i Lystrup Forår

12 Få råd til mere......end pasta med ketchup PERSONLIG RÅDGIVNING Du kan bruge banken til meget - også når du er ung. Kom ind og hør om dine fordele som kunde i Djurslands Bank. Lystrup Ny Center 8520 Lystrup

13 Program for Bæverne Marts 4. Arbejde med vores sanser følesans og førlighed. 11. Vi finder påskehumøret frem og triller æg på bakken. 18. Påskeferie intet møde. 25. Lucky Luke løb. April 1. Tur til Sønderskoven v. Lystrup Kirke. 8. Vi laver vores eget bævermærke og tænder bål i haven. 15. Vi går på jagt mon der bor skovsvin i Lystrup? 22. Turen går til Ellebækken, hvor vi søsætter små både husk gummistøvler. 29. Poster i haven og hygge ved bålet. Maj 1. Distriktsturnering for alle bævere og ulve seddel følger bemærk, er en torsdag! 6. Kæmpe bål-møde. 13. Knob-møde. 17. På tur med bæverne fra Kalø Vig - seddel følger bemærk, er en lørdag! 20. Intet møde! 25. Søen Rundt - seddel følger bemærk, er en søndag! 27. Vi forbereder os til vores sommerlejr og øver os til lejrbålet. Juni: 3. Vi forbereder os endnu mere til sommerlejren hvad skal man ha' med på lejr? 10. Sidste møde inden sommerferien. Vi holder afslutning og vil gerne hentes hjemme hos Gerda, Elleparken Sommerlejr-weekend i Bjørnebo ved Hørning sammen ved vores venskabsbævere fra Kaløvig Gruppe. Grøn Gren KFUM-Spejderne i Lystrup Forår

14 Marts 17. Påskeferie 24. Påskeferie 31. De fire elementer: Ild Program for Ulvene April 7 De fire elementer: Luft Vi tager på eventyrweekend nærmere besked følger. 14. Intet møde!! 21. De fire elementer: Vand 28. De fire elementer: Jord Maj 1. Distriktsturnering nærmere besked følger. 5. Vi skriver og tegner til Grøn Gren, og derefter holder vi Fuldmånemøde ved bålet. 12. Pinseferie klasse tager dolkebevis klasse har spilleaften 25. Søen Rundt - hele gruppen deltager! klasse tager dolkebevis klasse skal på cykelløb Juni 2. På besøg hos lederne nærmere besked følger. 9. Vi tjekker, om lejrudstyret er i orden 16. Sidste møde på denne side af sommerferien Vi tager på lejr på Thorup Spejdercenter ved Dronninglund. 14 Grøn Gren KFUM-Spejderne i Lystrup Forår 2008

15 Februar 26. Tropmøde: Netspejd Program for Troppen Marts 4. Tropmøde: Orientering. 11. Patruljemøde. 18. Påskeferie. 25. Patruljemøde April 1. Tropmøde: Aprilsnarløb Weekendtur: X 8. Tjeck hjemmesiden for program 15. Tjeck hjemmesiden for program 22. Tjeck hjemmesiden for program 29. Tjeck hjemmesiden for program Maj 6. Tjeck hjemmesiden for program 13. Tjeck hjemmesiden for program 20. Tjeck hjemmesiden for program 25. Søen Rundt - hele gruppen deltager! 27. Tjeck hjemmesiden for program Husk sommerlejr på Island fra lørdag den 28. juni til søndag den 6. juli! Grøn Gren KFUM-Spejderne i Lystrup Forår

16 Program for Nisserne Februar 5. Biograf med troppen. Forældremøde om Island 12. Vinterferie! 19. Intet møde! 26. Juleaften - risengrød - planlægge resten af året Marts 4. Musikvideo (Kathrine og Christian) 11. Musikvideo (Kathrine og Christian) 18. Påskeferie! 25. Planlægge løb for troppen April 1. Aprilnarsløb for troppen! Weekendtur: X 8. Bolsjer (Kathrine) 15. Sejle (Julle) 22. Hmm hvad skal vi lave her? 29. Goormetmad om bål kl Maj 6. Lasergame 13. Spilleaften (Anders og Victor) BYTTES?! 20. Hmm hvad skal vi lave her? 25. Søen rundt! Juni 3. Stinne giver kage! 10. Hmm hvad skal vi lave her? 18. Hmm hvad skal vi lave her? 16 Grøn Gren KFUM-Spejderne i Lystrup Forår 2008

17 Bævernes Lucia 2007 Det var så spændende, den gamle bævermor fik hjertebanken. For ville der komme nogen, når tidspunktet var ændret fra tirsdag kl. 17 til søndag kl 15? Af Gerda Damsgaard-Madsen Kl (mødetidspunktet) var vi kun 3 bævere, men pludselig strømmede børn og forældre ind, så der i alt var 17 bævere og ulve, der gik Lucia. Det gik så fint og jeg tror vi alle, både store og små, havde sådan en dejlig lille før-jul stjernestund. Bagefter fik vi sodavand og flødeboller som tak for vores Luciaoptog. Tak til alle bævere, ulve og forældre! Grøn Gren KFUM-Spejderne i Lystrup Forår

18 Bævernes Lucia 2007 Er du mellem 18 og 28 år behøver du kun et dankort med Visa for at få en lang række fordele. Med Check-in-pakken er der penge at spare. Fx er renten høj på din lønkonto. Til gengæld er den lav på en kassekredit op til kr. og på et lån op til kr. Alt i alt en lang række økonomiske fordele, der gør livet lettere for dig. Læs mere, og tilmeld dig på eller kom ind til os. 18 Grøn Gren KFUM-Spejderne i Lystrup Forår 2008

19 Ulvene lærer om førstehjælp Hos ulvene vil vi gerne være klar til at hjælpe i enhver situation. Vi har hørt beretningen fra Bibelen om Den barmhjertige samaritan og har talt om, at der også i dag er noget, der hedder en samarit nemlig én, der kan hjælpe nogen, der er kommet til skade. Af Lisbet Mejlgaard Nu er det jo nemmest at hjælpe, hvis man har lidt forstand på det, man gør, og derfor har vi brugt nogle møder til at lære, hvordan man giver førstehjælp i forskellige situationer, og hvad man selv kan gøre for at undgå, at ulykker opstår. Alle ulve fik lavet deres egen lille førstehjælpskasse med lidt plaster, forbinding, hostebolcher og lignende. Vi skulle have sluttet med at pakke Leif ind i plaster, men vi var for sent ude, for han var allerede blevet så syg, at han slet ikke kunne komme til det møde. Derfor pakkede ulvene for en sikkerheds skyld alle de øvrige ledere ind, så de ikke skulle lide samme skæbne. Grøn Gren KFUM-Spejderne i Lystrup Forår

20 Hjemme i mit skab hænger en lyseblå FDF skjorte... - og der hænger den godt, for jeg er mest til grøn! Af Karen Bruhn Udover det halve år jeg var FDF leder her jeg da også været KFUM-Spejder siden jeg var 8 år gammel. Ja, faktisk så meget, at jeg på efterskole og gymnasiet gik under navnet Spejder-Karen. Kort om Karen Jeg kommer fra en lille landsby, hvor Flyndersø Gruppe hører til og det var her, jeg fandt ud af, hvor fedt det er at være spejder. Fåretyvene hed min patrulje og vi lavede mange sære ting. Da jeg flyttede til Århus kom jeg med i Klan Viklaros, som er for spejdere over 18 år og faktisk en Lystrup-klan, selvom vi holder mest til i Århus midtby. Kort om Karen: Spejdernavn: Har både gået under navnet Kvik og Flipper. Bedste spejderoplevelse: Hmm, den er svær... korpslejrene, specielt Guldborgsund, og landslejr på Grønland. Yndlingsspejdermad: Grubesteg og saltdejskartofler eller trommestikker. Yndlingspejder: Julle Bedste spejderakt: Løb med sære poster blandet med almindelige spejderfærdigheder. Yndlingsbeskæftigelse: Sidde ved et lejrbål med guitarspil og sang. Yndlingssketch: Abe-flystyrtsketchen. Andet: Arbejder på Skejby Sygehus som ergoterapeut, kan godt lide at tegne, filte og male. 20 Grøn Gren KFUM-Spejderne i Lystrup Forår 2008

21 Dobbeltagent på fri fod En mørk tirsdag aften mødtes stabspatruljen og seniorerne med Agent 002. Af Agent 003 Hemmelige oplysninger var blevet mailet til hovedkontoret fra en agent i en fjendtlig efterretningstjeneste. "Vi har en dobbeltagent. Sender info" lød beskeden. De to hold fik udleveret beskeden og skulle pågribe dobbeltagent. Desværre mislykkedes missionen. Dobbeltagenten er stadig på fri fod. Vi kan ikke tillade, at hemmelige oplysninger falder i de forkerte hænder. I næste nummer af GG vil der være nye spor i sagen om dobbeltagenten. Info følger... Ny i grupperådet Som det fremgår af referatet fra gruppemødet blev Jane Mumm Thomsen valgt som nyt medlem i grupperådet. Vi byder Jane velkommen i grupperådet og glæder os til at samarbejde med hende. Af Finn Kallestrup Jane fortæller om sig selv: Jeg er gift med Claus og har pigerne, Caroline, Maria og Camilla (ulveunge). Jeg arbejder på Jyllands- Posten som salgssupporter i vores annonceafdeling. Jeg sælger jobannoncer, profilannoncer, dødsannoncer med videre. Her er jeg også udlært, jeg har arbejdet her siden Mit spejderliv startede som smutte hos KFUK spejderne i Lystrup. Her var jeg til gruppen blev nedlagt efter landslejren i 1987, så flyttede jeg til Egå Trop. Her var jeg både patrujlefører og tropsassistent. Jeg var i Egå Trop til Jeg var også med som senior og i klanen med KFUM erne. Vi arbejdede tæt sammen med Kaløvig Gruppe (KFUM spejderne), med hvem vi også var på lejre bl.a. Korpslejren 1990 i Holbæk. Herefter var jeg knap et år i England, hvor jeg arbejdede på et spejdercenter/træningscenter for ledere (og erhvervsfolk), Foxlease i Lyndhurst (Sydengland). Det var spændende at se forskellen på dansk og engelsk spejderarbejde og organiseringen. Grøn Gren KFUM-Spejderne i Lystrup Forår

22 Søen Rundt Så er starten gået og vi er godt i gang med at planlægge vores arrangement Søen Rundt. Af Susanne Petersen Vi er grupperådet, lederne, klanen og et antal friske forældre, der ved Nytårsparaden meldte sig under fanen til at være med i et af vores arbejdende udvalg. Vi er lige nu ved at udarbejde en flot annoncefolder, der skal husstandsomdeles i Lystrup, Elsted og Elev. Vi håber, at så mange som muligt fra hele lokalområdet får lyst til at deltage i vores arrangement. Formål At være synlige i lokalområdet: kendskab giver venskab, som igen skaber goodwill. At skabe en årlig tilbagevende aktivitet ved Egå Engsø, som er til inspiration og glæde for vores spejdere og lokalområdet At skaffe et økonomisk tilskud til gruppens daglige drift og sommerlejre. At give et økonomisk tilskud 22 Grøn Gren KFUM-Spejderne i Lystrup Forår 2008

23 Søen Rundt til et godt socialt formål. I 2008 er det hospitalsklovnene Petunia og Fru Ib. Dato og sted Søndag den 25. maj 2008, kl Indhold Vandretur søen rundt på ca. 5,5 km. Spændende opgaveløb på ruten bemandet af spejdere og forældre. Spejder for en dag ved naturlegepladsen. Besøg af hospitalsklovnene Petunia og Fru Ib. Boder med salg af kaffe, the, juice, frugt, kage, pølsehorn med mere. Bål med snobrød, pølser, popcorn. Naturvejledning. Hyggeligt samvær med glade mennesker. og meget mere... Hvad kan du gøre Sørg for alledere nu at reservere dagen og meld dig som praktisk hjælp. Inviter så mange som muligt med: familie, venner, naboer, kollegaer med mere. Giv mig besked, hvis du kan skaffe præmier til vores opgaveløb. Alt har interesse! Giv mig besked, hvis du kender nogen, du tror kunne være interesseret i at købe en annonce i vores hustandsomdelte folder vedrørende arrangementet. Giv mig besked, hvis du kender nogen, du tror vil være villig til at sponsorere varer såsom kaffe, te, krus, juice, saftevand, kuglepenne, pølser, snobrødsdej ja, stort set hvad som helst! Giv mig besked, hvis du kender en ornitolog, arkæolog, biolog eller andre spændende personer, der kunne komme og fortælle noget interessant om området. Giv mig besked, hvis du har gode kontakter ved medierne. Giv mig besked, hvis du er en habil fotograf og kan tage nogle gode billeder på selve dagen til vores hjemmeside Giv mig besked, hvis du får en god idé. Giv mig besked, hvis... Jeg kan kontaktes på eller på tlf Grøn Gren KFUM-Spejderne i Lystrup Forår

24 /- // -/-- / /- /-//-- / / -/ / - // -/ - /-/ /- //---/ -- //---/-- // - / - /- --/-- /-/ / - // / / - / - / / - / // /- /- // -/-//-/ -/-- / //- -/ -/--/ -- / /- //---/ -- // /- // -/-- / /- /-//-- / / -/ / - // -/ - /-/ /- //---/ -- //---/-- // - / - /- --/-- /-/ / - // / / - / - / / - / // /- /- // -/-//-/ -/-- / //- -/ -/--/ -- / /- //---/ -- // Hemmelige koder Er du en haj til koder? Kan du knække den vildeste kode med øjenbrynene? Snakker du i morse, når du går i søvne? Kan du svare ja til det, så kig lige her! Af Redaktionen I forbindelse med stabspatruljen og seniorernes forsøg på at pågribe dobbeltagenten, har Hemmelig Afdeling sendt os følgende koder, som de gerne vil have knækket. Hvis du kan løse en eller flere af koderne, så send løsningen på mail til dk senest fredag den 2. maj og deltag i konkurrencen om lækre præmier. Husk at skriv størrelse på t-shirten! 1. præmie: En spejder t-shirt 2. præmie: En pose spejderhagl 3. præmie: Fem chokopadder Kode 2 Ypaapåzoyevpq smo pq ogv mopqr pt mr djtp brzååp bga pq ømr go yttrzo bga dzqvpq. Måvtzo al amq såzdp gevmopr go mårzv bømå amq djtp el dmor. Agent Kode 3 Rødspætter smager godt med citron og remoulade. Lad dig aldrig friste over evne af små trolde, der sælger slik i kassevis. Og hold dig fra næsvise bønner, der hellere vil spille bold end pille næse. Derfor skal du altid lytte efter hundens vræl over engen, når smølferne hopper i takt til træskonæbets sjove trin på stedet. Og skulle juletræet være uden smør, så steg det ganske sagte over kæmpe flammende gæs. Undlad aldrig at trille i gear med chokoladefyldte pastiller af græs, som bedst bruges af en cykel på baghjul eller sidelæns. Kode 1 D i l r e r l t g f s e k g e r u o b l k l i e r o o r e å s g b m r a t e e d n a g r r r o e b ø i l a r t k t b. 24 Grøn Gren KFUM-Spejderne i Lystrup Forår 2008

25 Sådan bliver du spejder Bæverflokken Går du i børnehaveklasse, 0. eller 1. klasse er Bæverflokken lige noget for dig. Vi holder møder tirsdage kl Hvis du vil være med, så mød op i Spejderhuset eller kontakt Gerda på , hvis du vil høre nærmere. Ulveflokken I Ulveflokken finder du ulve, der går i klasse. Vi mødes i Spejderhuset mandage kl Mød op og vær med eller ring til Lisbet på , hvis du vil vide mere. Troppen I Troppen finder du de store spejdere. Spejderne i Troppen går i klasse. Vi mødes tirsdage kl i Spejderhuset. Kom og vær med, eller ring til Morten på for yderligere information. Seniortroppen I Seniortroppen finder du de store spejdere. Spejderne i Seniortroppen går i klasse og holder møde hver tirsdag kl Ring til Johannes på for yderligere information. Klanen Klan Viklaros -Vi garanterer ikke for grin og men næsten! Klan Viklaros er for spejdere fra 17 år og opefter -også dem over 30! Programmet skiftes vi til at stå for. Vi mødes hver anden torsdag kl , forskellige steder i Århus alt efter program. Interesseret så ring til klanleder Rasmus på Grøn Gren KFUM-Spejderne i Lystrup Forår

26 Adresseliste Grupperådet Finn Kallestrup, Formand Elleparken Egon Rasmussen, Kasserer Ørnehøjen Jane Mumm Thomsen Bjørnholt Jørgen Andersen, Hytteansv. Elsted skolevej Mette Munch Elleparken Ole Bjerggaard Dannevang Susanne K. Petersen Elstedvænge Ramona Römisch Vikner Bygmarken Øvrige Alfred Andersen, Skovhytten Elevvej Adresseliste - Lederne Gruppeledelse Lisbet Mejlgaard, GL Rugmarken Per Hoffmann, GA Spergelbakken Bæverleder Gerda Damsgaard Madsen Elleparken Bæverassistenter Christina Blomstrøm Per Kjaelsvej Inge Bissenbakker Hæstvej 20A, Todbjerg Susanne K. Petersen Elstedvænge Grøn Gren KFUM-Spejderne i Lystrup Forår 2008

27 Adresseliste - Lederne Ulveleder Lisbet Mejlgaard Rugmarken Ulveassistenter Christoffer L. Nedergaard Kirsebærhaven 63 D Claus G. Therkildsen Egehaven Daniel Bentzen Slåenbakken Gitte Kjær Petersen Hindbærhaven Leif Petersen Hindbærhaven Tropsleder Morten Højbjerg Jacobsen Mosegårdsparken 65, Trige Tropsassistenter Karen Bruhn Oslogade 14, st.tv., Århus N Poul Høg Nordlandsvej 60 G st. 3, Risskov Seniorleder Johannes Damsgaard-Madsen Oslogade 14, st.tv., Århus N Klanleder Rasmus Lundegaard Høeg Guldbergsgade 141, 4. tv., Århus C Klanassistent Karen Bruhn Oslogade 14, st.tv., Århus N Grøn Gren KFUM-Spejderne i Lystrup Forår

Grøn Gren. KFUM-Spejderne i Lystrup/Elsted/Elev Februar 2007 April 2007

Grøn Gren. KFUM-Spejderne i Lystrup/Elsted/Elev Februar 2007 April 2007 Grøn Gren KFUM-Spejderne i Lystrup/Elsted/Elev Februar 2007 April 2007 Grøn Gren Grøn Gren er medlemsblad for KFUM-Spejderne i. Lystrup/Elsted/Elev Trykkeri Grøn Gren er trykt i. 150 eksemplarer af. One

Læs mere

KFUM-Spejderne i Kølstrup Q1 2011

KFUM-Spejderne i Kølstrup Q1 2011 KFUM-Spejderne i Kølstrup Q1 2011 7. Feb Bæver: Troen på? Ulve: Fuldmånemøde 14. Feb Bålhygge 21. Feb Spejderfri 28. Feb Bæver: Kims Ulve: Kort og godt 28. Feb Ordinært gruppemøde Junior/Trop hjælper med

Læs mere

Fellowposten. Januar - Februar 2006. Greve Gruppe www.spejdernet.dk/greve

Fellowposten. Januar - Februar 2006. Greve Gruppe www.spejdernet.dk/greve Fellowposten Januar - Februar 2006 Greve Gruppe www.spejdernet.dk/greve Adresseliste LEDERNE Gruppeleder Morten Nilsson, Haderslevgade 28, 1671 København V 26 32 29 36 Gruppeass. Steen Mærkelund, Karlslunde

Læs mere

KFUM-spejderne I Danmark Aabybro Gruppe

KFUM-spejderne I Danmark Aabybro Gruppe KFUM-spejderne I Danmark Aabybro Gruppe Beretning for spejderåret 2012 KFUM-Spejderne, Aabybro Gruppe ved gruppemødet den 20. marts 2013 Aabybro marts 2013 Endnu et spejderår er gået, hvor gruppens medlemmer

Læs mere

Grøn Gren. KFUM-Spejderne i Lystrup/Elsted/Elev Marts Maj 2011

Grøn Gren. KFUM-Spejderne i Lystrup/Elsted/Elev Marts Maj 2011 Grøn Gren KFUM-Spejderne i Lystrup/Elsted/Elev Marts Maj 2011 Grøn Gren Grøn Gren er medlemsblad for KFUM-Spejderne i Lystrup/Elsted/Elev Trykkeri Grøn Gren er trykt i 75 eksemplarer af One Way Tryk A/S

Læs mere

Nyt fra gruppelederen

Nyt fra gruppelederen Nyt fra gruppelederen Efteråret er kommet med kulde, blæst og flotte farver i naturen, alle afdelinger er kommet godt i gang efter sommerferien, og alle har været på tur eller løb her i efteråret. Siden

Læs mere

SPEJDERNYT. September 2012. 35.000 spejdere og en oplevelse for livet, det var hvad der mødte flere spejdere fra Esbønderup gruppe i sommers.

SPEJDERNYT. September 2012. 35.000 spejdere og en oplevelse for livet, det var hvad der mødte flere spejdere fra Esbønderup gruppe i sommers. SPEJDERNYT Nyhedsbrev fra KFUM-Spejderne, Esbønderup gruppe September 2012 Årgang. 02 NR. 07 www.spejdernet.dk/esb Spejdernes Lejr 2012 35.000 spejdere og en oplevelse for livet, det var hvad der mødte

Læs mere

Julehilsen fra gruppelederen

Julehilsen fra gruppelederen News Rådsklippen Julehilsen fra gruppelederen Så er året 2011 ved at være gået. Dog er spejderåret kun 4 måneder gammelt. Vi kan snart begynde at glæde os til den helt store spejderoplevelse, nemlig den

Læs mere

KFUM Spejderne, Ballerup Gruppe årgang 52 nr. 2

KFUM Spejderne, Ballerup Gruppe årgang 52 nr. 2 KFUM Spejderne, Ballerup Gruppe årgang 52 nr. 2 Find os på facebook, og vores hjemmeside se mere på side 2... Jacob har været i Ballerup Gruppe i 25 år Tillykke! Køb Dine Spejderting hos 55 grader nord.

Læs mere

Ledermøde. tirsdag d. 10. august 2010 kl. 19 senest 22 i Spejderhuset, Erritsø Bygade 6

Ledermøde. tirsdag d. 10. august 2010 kl. 19 senest 22 i Spejderhuset, Erritsø Bygade 6 Ledermøde tirsdag d. 10. august 2010 kl. 19 senest 22 i Spejderhuset, Erritsø Bygade 6 Dagsorden 1. Indledning v. Birthe i. Velkommen til Helene, som har meldt sig som leder. Hun starter i første omgang

Læs mere

Nyt Fra Huset. Nr. 02 årgang 07. Velkommen Til Jerslev gruppe. Her ser i husets nye indgangsportal, senior troppens seneste projekt.

Nyt Fra Huset. Nr. 02 årgang 07. Velkommen Til Jerslev gruppe. Her ser i husets nye indgangsportal, senior troppens seneste projekt. Nyt Fra Huset Nr. 02 årgang 07 Velkommen Til Jerslev gruppe Her ser i husets nye indgangsportal, senior troppens seneste projekt. Konkurrence Nyt fra huset har brug for et nyt navn og det skal vi bruge

Læs mere

Spejdere i 101 år. Januar Årgang

Spejdere i 101 år. Januar Årgang Så er endnu et år gået, og Grupperådet vil gerne ønske alle i Vigar Stamme et rigtigt godt nytår!! Vi starter igen i uge 2 Spejdere i 101 år Januar 2009 17. Årgang Vigars Stemme Side 2 Nu skal i bare hører

Læs mere

Grøn Gren. KFUM-Spejderne i Lystrup/Elsted/Elev Marts - Maj 2009

Grøn Gren. KFUM-Spejderne i Lystrup/Elsted/Elev Marts - Maj 2009 Grøn Gren KFUM-Spejderne i Lystrup/Elsted/Elev Marts - Maj 2009 Grøn Gren Grøn Gren er medlemsblad for KFUM-Spejderne i Lystrup/Elsted/Elev Trykkeri Grøn Gren er trykt i 100 eksemplarer af prinfoaarhus

Læs mere

Grøn Gren. KFUM-Spejderne i Lystrup/Elsted/Elev December 2007 Februar 2008

Grøn Gren. KFUM-Spejderne i Lystrup/Elsted/Elev December 2007 Februar 2008 Grøn Gren KFUM-Spejderne i Lystrup/Elsted/Elev December 2007 Februar 2008 Grøn Gren Grøn Gren er medlemsblad for KFUM-Spejderne i Lystrup/Elsted/Elev Trykkeri Grøn Gren er trykt i 100 eksemplarer af One

Læs mere

Grøn Gren. KFUM-Spejderne i Lystrup/Elsted/Elev Juni 2008 August 2008

Grøn Gren. KFUM-Spejderne i Lystrup/Elsted/Elev Juni 2008 August 2008 Grøn Gren KFUM-Spejderne i Lystrup/Elsted/Elev Juni 2008 August 2008 Grøn Gren Grøn Gren er medlemsblad for KFUM-Spejderne i Lystrup/Elsted/Elev Trykkeri Grøn Gren er trykt i 100 eksemplarer af prinfoaarhus

Læs mere

55 nord butikken kommer til Ballerup D. 30 november, 19 21... Se side 3.

55 nord butikken kommer til Ballerup D. 30 november, 19 21... Se side 3. KFUM Spejderne, Ballerup Gruppe årgang 53 nr. 4 55 nord butikken kommer til Ballerup D. 30 november, 19 21... Se side 3. Indholdsfortegnelse Side 3: Side 4: Side 5: Side 6: Side 7: Side 8: Side 9: Side

Læs mere

Sommerlejr i Holstebro

Sommerlejr i Holstebro KFUM Spejderne, Ballerup Gruppe årgang 53 nr. 3 Sommerlejr i Holstebro Ipod mangler se mere på side 5. Indholdsfortegnelse Side 3: Side 4: Side 5: Side 6: Side 7: Side 8: Side 9: Side 10: Side 11: Side

Læs mere

gruppebladet Skallerup Vennebjerg gruppe 8. årgang nr. 1/2011

gruppebladet Skallerup Vennebjerg gruppe 8. årgang nr. 1/2011 gruppebladet Skallerup Vennebjerg gruppe 8. årgang nr. 1/2011 ******************************************************** Udgivelsesdato : torsdag, den 17. februar 2011 Senior KOLDTUR Skagen 2010 bæverdammen

Læs mere

3 styks flotte luciaoptog

3 styks flotte luciaoptog KFUM-Spejderne i Kalvehave, Sankt Eriks Hytte, Viemosegade 7b, 4771 Kalvehave ÅRGANG 5, JANUAR 2013 WWW.KFUM-KALVEHAVE.DK 3 styks flotte luciaoptog Dejligt at være sammen med jer om denne årlige tradition

Læs mere

Grupperådsmødet - Beretning 2015

Grupperådsmødet - Beretning 2015 Grupperådsmødet - Beretning 2015 Fælles aktiviteter: Gruppens sommerlejr gik til Fur fantastik tur med masser af glade spejdere der fik set øen. Se mere pr. gren. Klatretårnet er næsten fjernet kun stolper

Læs mere

Beretning fra forløbne år herunder orientering om arrangementer tilknyttet Rolands gruppe

Beretning fra forløbne år herunder orientering om arrangementer tilknyttet Rolands gruppe Valg af dirigent og referent Dirigent Uffe Beck Referent Lene Beck Mødet konstateres lovligt varslet og indkaldt. Beretning fra forløbne år herunder orientering om arrangementer tilknyttet Rolands gruppe

Læs mere

Nyt fra gruppelederen

Nyt fra gruppelederen Nyt fra gruppelederen Siden sidst har vi haft Grupperådsmøde. Mødet startede med fællesspisning, mange tak for mad til René Timm. Derefter arrangerede troppen aktiviteter for de øvrige spejdere og søskende,

Læs mere

Velkommen i FDF Særslev

Velkommen i FDF Særslev Velkommen i FDF Særslev Gode oplysninger til dine forældre om FDF Særslev Kort om FDF Frivilligt Drenge- og Pige-Forbund, FDF, er en af Danmarks største folkekirkelige børne- og ungdomsorganisationer med

Læs mere

Referat af bestyrelsesmøde i Bagsværd Gruppe

Referat af bestyrelsesmøde i Bagsværd Gruppe Referat af bestyrelsesmøde i Bagsværd Gruppe Dato & Tid: Sted: Til: Tirsdag d. 2. december 2014 kl. 20:00 22:00 Sambo Bagsværd Gruppes Bestyrelse: Tilstede: Anders Theilgaard Madsen (Trops- og Gruppeleder)

Læs mere

Referat fra Grupperådsmøde i Erik den Røde 2014 Tirsdag d. 25. februar, kl. 17.30 i hytten. Tilstede: 38 stk. (forældre og ledere)

Referat fra Grupperådsmøde i Erik den Røde 2014 Tirsdag d. 25. februar, kl. 17.30 i hytten. Tilstede: 38 stk. (forældre og ledere) Referat fra Grupperådsmøde i Erik den Røde 2014 Tirsdag d. 25. februar, kl. 17.30 i hytten. Tilstede: 38 stk. (forældre og ledere) A. Valg af dirigent og referent. Dirigent: Jannie Karlsen Referent: Dagmar

Læs mere

Årsberetning 2008 - KFUM-Spejderne i Lund

Årsberetning 2008 - KFUM-Spejderne i Lund Årsberetning 2008 - KFUM-Spejderne i Lund 17. februar 2009 Årsberetning ved GL Annoncering Gruppemødet er annonceret i Staldtips nr. 70 (nov. jan.). Historie, hus og grund Gruppen er nu 18 år gammel: Vi

Læs mere

Nyhedsbrev. Indhold. Den store fødselsdagsfest 4. september sidste chance! Regionslejr i 2011. August 2010 De grønne pigespejdere Region Kattegat

Nyhedsbrev. Indhold. Den store fødselsdagsfest 4. september sidste chance! Regionslejr i 2011. August 2010 De grønne pigespejdere Region Kattegat August 2010 De grønne pigespejdere Region Kattegat Nyhedsbrev Velkommen tilbage fra en velfortjent sommerferie. Vi håber I alle har haft en begivenhedsrig ferie med vellykkede sommerlejre for store og

Læs mere

Nyt fra gruppelederen

Nyt fra gruppelederen Nyt fra gruppelederen Et nyt spejderår er startet, teltene er lagt på plads, og vi kan se tilbage på de mange gode oplevelser fra sommerens lejre på Næsbycentret og i Østrig. Se billeder på hjemmesiden

Læs mere

26. Årgang. Maj Juni Juli. Fødselsdage: Maj. Tillykke. Tillykke. Juni. Juli. Anne Sofie 14.07

26. Årgang. Maj Juni Juli. Fødselsdage: Maj. Tillykke. Tillykke. Juni. Juli. Anne Sofie 14.07 26 Årgang 2010 Maj Juni Juli Fødselsdage: Maj Heidi Kasper Nicholai Anders D 0605 1305 1405 2405 Juni Jørn Christian Anders R Tobias Sebastian 1206 1406 1606 2306 2706 Juli Kristian 1207 Anne Sofie 1407

Læs mere

Velkommen i FDF Særslev

Velkommen i FDF Særslev Velkommen i FDF Særslev Gode oplysninger til dine forældre om FDF Særslev Kort om FDF Frivilligt Drenge- og Pige-Forbund, FDF, er en af Danmarks største folkekirkelige børne- og ungdomsorganisationer med

Læs mere

Forslag til rosende/anerkendende sætninger

Forslag til rosende/anerkendende sætninger 1. Jeg elsker dig for den, du er, ikke kun for det, du gør 2. Jeg elsker din form for humor, ingen får mig til at grine som dig 3. Du har sådan et godt hjerte 4. Jeg elsker at være sammen med dig! 5. Du

Læs mere

Referat af Grupperådsmøde De Vilde Svaner, Nivå Søndag, den 24. februar 2013 kl på Gurredam

Referat af Grupperådsmøde De Vilde Svaner, Nivå Søndag, den 24. februar 2013 kl på Gurredam Referat af Grupperådsmøde De Vilde Svaner, Nivå Søndag, den 24. februar 2013 kl. 11-12 på Gurredam Tilstede: ca. 20-25 forældre, unge og ledere. Formand for bestyrelsen Bente Rasmussen åbnede mødet og

Læs mere

Tillykke med at du er blevet bæver

Tillykke med at du er blevet bæver Tillykke med at du er blevet bæver Tillykke med at du er blevet bæver Nu skal du til at være bæver og komme til spejder helt uden dine forældre. Som bæver hos KFUM-Spejderne får du en masse spændende nye

Læs mere

KNUDEN august 2012 KNUDEN 1 August 2012

KNUDEN august 2012 KNUDEN 1 August 2012 KNUDEN august 2012 KNUDEN August 2012 1 Sikken en grisefest! Sommerferien og Spejdernes Lejr er nu veloverstået og Broager Drenge trækker igen i arbejdstøjet klar til en spændende efterårssæson. Grisefesten

Læs mere

Myreslugeren. Nr. 40 Januar til Juli 2016. Lystrup-Elev

Myreslugeren. Nr. 40 Januar til Juli 2016. Lystrup-Elev Myreslugeren Nr. 40 Januar til Juli 2016 Lystrup-Elev Info Vi håber I har haft en god jul, og et godt nytår. Vi glæder os til at komme i gang med FDF sammen med Jer. I dette blad kan I bl.a. se hvad vi

Læs mere

Bestilling af Alugod T-shirts i små størrelser! Har du et barn i alderen 8-12 år som skal af sted på sommerlejr og som ikke har en Alugod T- shirts? Så skal du læse videre! T-shirts i størrelserne 8 10

Læs mere

Velkommen som KFUM-spejder i Ans. Her lidt info om hvad det vil sige at være spejder og lidt praktiske informationer som du får brug for i fremtiden.

Velkommen som KFUM-spejder i Ans. Her lidt info om hvad det vil sige at være spejder og lidt praktiske informationer som du får brug for i fremtiden. Spejderne i Ans Velkommen som KFUM-spejder i Ans Her lidt info om hvad det vil sige at være spejder og lidt praktiske informationer som du får brug for i fremtiden. Formål: For over 100år siden grundlagde

Læs mere

Formandens beretning 2014

Formandens beretning 2014 Formandens beretning 2014 Generelt Året 2014 i n Fastelavnstur 1. -2. februar Årsberetningen er udformet således, at den forhåbentligt giver et indtryk af det arbejde, der sker såvel blandt spejderne som

Læs mere

Teltdugen. Grejs/Lindved gruppe. 2014 Nr. 1

Teltdugen. Grejs/Lindved gruppe. 2014 Nr. 1 Teltdugen Grejs/Lindved gruppe 2014 Nr. 1 Lederen Siden sidste udgave af Teltdugen er vi i Grejs / Lindved Gruppe kommet godt i gang med et endnu et spejder-år; vi er dog lige nu i en mørk periode af året

Læs mere

VELKOMMEN TIL BREDBALLE GRUPPE

VELKOMMEN TIL BREDBALLE GRUPPE VELKOMMEN TIL BREDBALLE GRUPPE -En del af KFUM-spejderne i Danmark KFUM-Spejderne i Bredballe, Ekkodalen 2,Bredballe, 7120 Vejle Ø KÆRE FORÆLDER Dit barn er nu Spejder hos KFUM i Bredballe. Vi har i dette

Læs mere

Ulvene på forårstur. Maj 2013 45. årgang. Klatretur for troppen side 5 Endelig info om sommerlejren side 6 Tilmeldingsblanket til sommerlejren side 7

Ulvene på forårstur. Maj 2013 45. årgang. Klatretur for troppen side 5 Endelig info om sommerlejren side 6 Tilmeldingsblanket til sommerlejren side 7 Maj 2013 45. årgang Ulvene på forårstur Klatretur for troppen side 5 Endelig info om sommerlejren side 6 Tilmeldingsblanket til sommerlejren side 7 MADTANTER SØGES! HJÆLP OS! side 6 Gruppelederne: Lederne

Læs mere

November 2009 41. årgang. Månedens program. Shelterbyggeri Side 1 Korpslejr info Side 2 Husk at se Knivetillægget!!

November 2009 41. årgang. Månedens program. Shelterbyggeri Side 1 Korpslejr info Side 2 Husk at se Knivetillægget!! Du er altid velkommen til at tage en ven med til mødet! November 2009 41. årgang Månedens program Shelterbyggeri Side 1 Korpslejr info Side 2 Husk at se Knivetillægget!! Gruppelederne: Lederne i gruppen

Læs mere

Grøn Gren. KFUM-Spejderne i Lystrup/Elsted/Elev September November 2009

Grøn Gren. KFUM-Spejderne i Lystrup/Elsted/Elev September November 2009 Grøn Gren KFUM-Spejderne i Lystrup/Elsted/Elev September November 2009 Grøn Gren Grøn Gren er medlemsblad for KFUM-Spejderne i Lystrup/Elsted/Elev Trykkeri Grøn Gren er trykt i 100 eksemplarer af prinfoaarhus

Læs mere

KOMMENDE ARRANGEMENTER

KOMMENDE ARRANGEMENTER Program nr. 1. 2011 (1. januar - 30. april) KOMMENDE ARRANGEMENTER FASTELAVNSFEST TØSEFEST GENERALFORSAMLING VIRKSOMHEDSBESØG VANDHULSDAG SANKT HANS LÆS MERE INDE I BLADET SIDEN SIDST Vi har taget hul

Læs mere

Den Grønne Gruppe Nyhedsbrev juni 2006

Den Grønne Gruppe Nyhedsbrev juni 2006 Nyhedsbrev juni 2006 Kære medlem af Den Grønne Gruppe! Vi har herved fornøjelsen at invitere dig og din ægtefælle til Den Grønne Gruppes årlige stævne på Houens Odde Spejdercenter 29. 30 september Stævnet

Læs mere

Formandens beretning på generalforsamlingen den 28. februar 2012

Formandens beretning på generalforsamlingen den 28. februar 2012 Formandens beretning på generalforsamlingen den 28. februar 2012 Tøj-sponsor: Velkomst: Velkommen til generalforsamling i HGC - Hammerum Gjellerup Cykel Klub foreningens 12. ordinære generalforsamling.

Læs mere

Mafia-bryllup på Natteravnen. December 2011 44. årgang

Mafia-bryllup på Natteravnen. December 2011 44. årgang December 2011 44. årgang Mafia-bryllup på Natteravnen Vores nye hjemmeside er LIVE Side 1+9 Manglende kontingent indbetalinger Side 2 Tak til hjemmesideholdet Side 7 klan-konkurrence Side 7 Lederne i Gruppelederne:

Læs mere

D E T D A N S K E S P E J D E R K O R P S. Det Der Sker. Nr. 1 2011. PS: Motivet skal ikke ses som en opfordring til spejderne

D E T D A N S K E S P E J D E R K O R P S. Det Der Sker. Nr. 1 2011. PS: Motivet skal ikke ses som en opfordring til spejderne D E T D A N S K E S P E J D E R K O R P S Det Der Sker Nr. 1 2011 PS: Motivet skal ikke ses som en opfordring til spejderne D E T D A N S K E S P E J D E R K O R P S Kære spejdere og forældre Vintertiden

Læs mere

Dekorationsfremstilling Til julemarkedet. Julemarked 29/11 1/12. Juletræssalg Trop og Juniortroppen

Dekorationsfremstilling Til julemarkedet. Julemarked 29/11 1/12. Juletræssalg Trop og Juniortroppen KFUM-Spejderne i Kalvehave, Spejderhytten, Viemosegade 7b, ÅRGANG 6, OKTOBER 2013 Dekorationsfremstilling Til julemarkedet I forbindelse med julemarkedet skal vi have fremstillet vores varer og her er

Læs mere

23. oktober. Lystrup-Elsted-Elev Gruppe. Elsted Skolevej Lystrup.

23. oktober. Lystrup-Elsted-Elev Gruppe. Elsted Skolevej Lystrup. Referat fra grupperådsmøde 3/10 2011 Tilstede: Johannes, Mette, Susanne, Frank, Gerda, Rasmus, Anette og Jane 1 Indledning og sang Dette punkt sprang vi over, da vi havde haft evaluering af søen rundt

Læs mere

Konfirmand i Mølholm kirke

Konfirmand i Mølholm kirke Konfirmand i Mølholm kirke Udfordringer til unge på livets veje 2017-18 Indbydelse til konfirmandforberedelse Som 7. klasses elev vil jeg gerne indbyde dig til at deltage i konfirmandforberedelse og konfirmation

Læs mere

KFUM-Spejderne i Kalvehave, Spejderhytten, Viemosegade 7b, 4771 Kalvehave ÅRGANG 6, JANUAR 2014 WWW.KFUM-KALVEHAVE.DK. Lodseddelsalg 2013

KFUM-Spejderne i Kalvehave, Spejderhytten, Viemosegade 7b, 4771 Kalvehave ÅRGANG 6, JANUAR 2014 WWW.KFUM-KALVEHAVE.DK. Lodseddelsalg 2013 KFUM-Spejderne i Kalvehave, Spejderhytten, Viemosegade 7b, ÅRGANG 6, JANUAR 2014 WWW.KFUM-KALVEHAVE.DK Lodseddelsalg 2013 Den 29. januar går startskuddet for årets lodseddelsalg. Lodsedlerne må sælges

Læs mere

D E T D A N S K E S P E J D E R K O R P S

D E T D A N S K E S P E J D E R K O R P S D E T D A N S K E S P E J D E R K O R P S - 1 - Indhold: Side 3 Lodsedler 4 Mikro-/Mini, Mærkedage mikro/mini 5 Afbud og mødeknapper 6 Mikro-/Miniprogram 7 Mikro/mini: Vigtige datoer 8 Juniorprogram 9

Læs mere

Referat fra rådsmøde

Referat fra rådsmøde Referat fra rådsmøde mandag den 27.5 13 kl. 19.30 Hos Olaf Rye Til stede: Afbud: 1. Valg af dirigent 2. Godkendelse af referat 3. Nye punkter til dagsordenen 4. Nyt fra korpset Anne Marie (Brejning), Mogens

Læs mere

Referat fra rådsmøde

Referat fra rådsmøde Til stede: Afbud: 1. Valg af dirigent 2. Godkendelse af referat 3. Nye punkter til dagsordenen 4. Nyt fra korpset Mogens Bahnsen, Carsten (Højen), Michael (Højen), Bo (DTA), Marianne (DTA, Kasser), Martin

Læs mere

KFUM-Spejderne i Danmark Roskilde Gruppe

KFUM-Spejderne i Danmark Roskilde Gruppe Grupperådsmøde tirsdag d. 22. maj kl. 19.00 Mødet afholdes i hytten på Eriksvej. Afbud: Tina, Anders, Kent, Harry, Karina og Annette Tilstede: Mads, Max, Kenneth, Inge, Mikael, Ole, Lars, Louise, Elsebeth,

Læs mere

Leder- og grupperådsmøde d. 11. august 2014

Leder- og grupperådsmøde d. 11. august 2014 Leder- og grupperådsmøde d. 11. august 2014 Afbud Kirsten, Erling BP, Jens og Annette Fabricius 19.00: Grupperådsmøde 19.00: Ledermøde. 1. Godkendelse af referat. Uklarhed om, hvem der udarbejdede brochure

Læs mere

Grøn Gren. KFUM-Spejderne i Lystrup/Elsted/Elev December 2005 Februar 2006. Grøn gren KFUM-Spejderne i Lystrup Vinter 2005/06 1

Grøn Gren. KFUM-Spejderne i Lystrup/Elsted/Elev December 2005 Februar 2006. Grøn gren KFUM-Spejderne i Lystrup Vinter 2005/06 1 Grøn Gren KFUM-Spejderne i Lystrup/Elsted/Elev December 2005 Februar 2006 Grøn gren KFUM-Spejderne i Lystrup Vinter 2005/06 1 2 Grøn gren Grøn gren er medlemsblad for KFUM-Spejderne i Lystrup/Elsted/Elev

Læs mere

JUBILÆUM - 40 ÅR DÉT SKAL FEJRES!

JUBILÆUM - 40 ÅR DÉT SKAL FEJRES! PROGRAM For dit nærmiljø i 2014 Gundersted Borgerforening Michael, Sanne, Svend Erik, Ulrik og Åse JUBILÆUM - 40 ÅR DÉT SKAL FEJRES! KOM OG VÆR MED! 40 år - men ej fed og færdig! I år er det 40 år siden

Læs mere

Bladet Hawerthi-1. Rødovre Jan-marts 2011-1 -

Bladet Hawerthi-1. Rødovre Jan-marts 2011-1 - Bladet HawerthiHawerthi-1. Rødovre JanJan-marts 2011-1- Indhold Side 3 Grupperådsmøde 4 Mikro-/Mini, 4 Mærkedage mikro/mini 5 Mikro-/Miniprogram 6 Datoer til dine forældres planlægning 7 Juniorprogram

Læs mere

Årsprogram 2015/2016. Ulveflokken. 1. Næstved Trop og Flok

Årsprogram 2015/2016. Ulveflokken. 1. Næstved Trop og Flok Årsprogram 2015/2016 Ulveflokken 1. Næstved Trop og Flok De Gule Spejdere i Danmark: Korpset er en børne og ungdomsorganisation, som arbejder efter den internationale spejderbevægelses grundlæggende ide.

Læs mere

Grøn Gren. KFUM-Spejderne i Lystrup/Elsted/Elev Juni August 2010

Grøn Gren. KFUM-Spejderne i Lystrup/Elsted/Elev Juni August 2010 Grøn Gren KFUM-Spejderne i Lystrup/Elsted/Elev Juni August 2010 Grøn Gren Grøn Gren er medlemsblad for KFUM-Spejderne i Lystrup/Elsted/Elev Trykkeri Grøn Gren er trykt i 100 eksemplarer af One Way Tryk

Læs mere

Ole har set til containeren mandag, men der var ikke meget at tømme. Der var mere til udsmidning.

Ole har set til containeren mandag, men der var ikke meget at tømme. Der var mere til udsmidning. Referat af ledermøde Sted / tid: Rudelen, tirsdag 6. september 2011 kl. 19.00 21.30 Tilstede: Jacob, Anders Pingo, Elmer, Janus, Drejer, Ane, Ole, Bo Fraværende:.. Referat baseret på noter fra Drejer og

Læs mere

Lektiebogen. Samtaler med børn og voksne om lektielæsning

Lektiebogen. Samtaler med børn og voksne om lektielæsning Lektiebogen Samtaler med børn og voksne om lektielæsning Forord Herværende pjece er produceret med støtte fra Undervisningsministeriets tips- og lottomidler. Pjecen er blevet til via samtaler med børn,

Læs mere

Til efterårets oprykning sendte vi 6 spejdere til minigrenen. Heldigvis er der efterfølgende kommet nye mikrospejdere til så vi p.t. er 12 spejder.

Til efterårets oprykning sendte vi 6 spejdere til minigrenen. Heldigvis er der efterfølgende kommet nye mikrospejdere til så vi p.t. er 12 spejder. Mikro spejder 2014 I foråret 2015 havde vi besøg fra Waingunga stammen og havde et forlænget spejdermøde sammen med dem. Her lavede vi fælles aftenmad og havde mulighed på at hilse på hinanden. På årets

Læs mere

DET DANSKE SPEJDERKORPS

DET DANSKE SPEJDERKORPS PLOKKEN Kllarup Gruppe DET DANSKE SPEJDERKORPS Forår 2013 1 Redaktion DET DANSKE SPEJDERKORPS Klarup Gruppe - Klarup Skolevej 17. Hjemmeside: klarup.gruppe.dds.dk Deadline for næste nummer: 10. april 2013

Læs mere

Le Klan qui Rit havde bagt flotte særprægskager til forældredagen. Februar 2009

Le Klan qui Rit havde bagt flotte særprægskager til forældredagen. Februar 2009 Februar 2009 Le Klan qui Rit havde bagt flotte særprægskager til forældredagen Shelterbyggeri på Frydenborg Side 1 Side 2 Rabat til alle hos Megalipperne Side 3 Gruppelederne: Lederne i gruppen Grupperåd:

Læs mere

D E T D A N S K E S P E J D E R K O R P S

D E T D A N S K E S P E J D E R K O R P S GRUPPERÅDSMØDET d. 28. FEBRUAR 2013 Sted: Dirigent: Referent: Baldersborgen, Baldersbuen 16c, 2640 Hedehusene Kjeld Vestergaard Jens Zoëga Hansen DAGSORDEN a) Valg af dirigent og referent. b) Beretning

Læs mere

D E T D A N S K E S P E J D E R K O R P S. Det Der Sker. Nr. 1 2012

D E T D A N S K E S P E J D E R K O R P S. Det Der Sker. Nr. 1 2012 D E T D A N S K E S P E J D E R K O R P S Det Der Sker Nr. 1 2012 D E T D A N S K E S P E J D E R K O R P S Kære spejdere og forældre Spejderliv er friluftsliv og det har Troppen taget alvorligt. De holder

Læs mere

November 2011 44. årgang. Jagten på årets rævehale går ind. Vores nye hjemmeside er LIVE Side 1+9 Salg af julekalendere Side 8

November 2011 44. årgang. Jagten på årets rævehale går ind. Vores nye hjemmeside er LIVE Side 1+9 Salg af julekalendere Side 8 Du er altid velkommen til at tage en ven med! November 2011 44. årgang Jagten på årets rævehale går ind Vores nye hjemmeside er LIVE Side 1+9 Salg af julekalendere Side 8 Gruppelederne: Lederne i gruppen

Læs mere

Konfirmand i Mølholm kirke

Konfirmand i Mølholm kirke Konfirmand i Mølholm kirke Udfordringer til unge på livets veje 2015-16 Indbydelse til konfirmandforberedelse Som 7. klasses elev vil jeg gerne indbyde dig til at deltage i konfirmandforberedelse og konfirmation

Læs mere

Grupperådsmøde 1. Marts 2015 kl. 11.00. Grevespejderne

Grupperådsmøde 1. Marts 2015 kl. 11.00. Grevespejderne Grupperådsmøde 1. Marts 2015 kl. 11.00 Grevespejderne Indhold Invitation..3 Dagsorden.4 Giv en hånd.......5 Datoplan.6 Udviklingsplan...7 Grevespejderne 2 Bøgehegnet 103 kld. DK-2670 Greve mail@grevespejderne.dk

Læs mere

Vandreforeningen Strejferne GENERALFORSAMLING 2015

Vandreforeningen Strejferne GENERALFORSAMLING 2015 Vandreforeningen Strejferne GENERALFORSAMLING 2015 Mandag den 18 januar 2016 Dagsorden 1. Valg af Dirigent 2. Bestyrelsesberetning 3. Kasserens beretning 4. Indkommende forslag 5. Fastsættelse af kontingent

Læs mere

Med dette indikerer jeg også at vi er en solid klub med faste traditioner. De fleste medlemmer har været medlemmer i rigtig mange år.

Med dette indikerer jeg også at vi er en solid klub med faste traditioner. De fleste medlemmer har været medlemmer i rigtig mange år. Beretning 2014-15 Vi har netop sluttet sæson nr. 21 og alle hold er afsluttet. Sjovt nok har vi en slags 50 års jubilæum, idet Hanne har været instruktør i 21 år, Hans i 19 år, og Birthe i 10 år. Det er

Læs mere

Udsagn til konflikt trappen. Konflikt 1:

Udsagn til konflikt trappen. Konflikt 1: Udsagn til konflikt trappen. Konflikt 1: Beskrivelse: Intern konflikt i patruljen. Simple og klare udsagn som skal placeres på konflikttrappen. Slutter med påvirkning af konflikten udefra hvor TL er et

Læs mere

Vallekilde-Hørve Friskole.

Vallekilde-Hørve Friskole. Vallekilde-Hørve Friskole. 20. juni 2014 Fredagsbrev nr. 786 Næste uge: 23. juni 24. juni 25. juni 26. juni 27. juni 28. juni Hjemgruppeuge 4.kl. på tur til København Farvel-fest for Erwin LM besøger 6.kl.

Læs mere

D E T D A N S K E S P E J D E R K O R P S

D E T D A N S K E S P E J D E R K O R P S Mødereferat Grupperådsmøde d. 22. februar 2012 Dagsorden 1. Velkommen og valg af dirigent og referent 2. Tilbageblik på alt det sjove (og sure) i 2011 3. Gennemgang af regnskab for 2011 4. Gruppens fremtid

Læs mere

Personale nyt: Kirsten starter i jobtræning i klubben og skal være hos os i 9 uger med evt. forlængelse.

Personale nyt: Kirsten starter i jobtræning i klubben og skal være hos os i 9 uger med evt. forlængelse. Billede på forsiden: Rekordforsøg 30 piger på samme toilet i pige ugen. Personale nyt: Kirsten starter i jobtræning i klubben og skal være hos os i 9 uger med evt. forlængelse. Foredrag: Torsdag d. 17.

Læs mere

Minilederne Christine og Rune blev gift 1. august. Spejderne stod i espalier udenfor kirken. Stort tillykke til brudeparret.

Minilederne Christine og Rune blev gift 1. august. Spejderne stod i espalier udenfor kirken. Stort tillykke til brudeparret. Nyt fra gruppelederen Efter mange oplevelser på sommerens lejre, er vi klar til at starte på et nyt spejderår. Se billeder fra sommerlejrene her: www.trelleborg-spejderne.dk Vi siger farvel og mange tak

Læs mere

Mødte: Kurt, Henning L, Henrik, Knud, Carsten, Jesper, Lene, Arly, Tanja, Lone, Marianne, Henning, Hanne, Marianne M, Henriette.

Mødte: Kurt, Henning L, Henrik, Knud, Carsten, Jesper, Lene, Arly, Tanja, Lone, Marianne, Henning, Hanne, Marianne M, Henriette. KFUM Falke Starup Ledere + Grupperåd Referat fra Planlægningsweekend 2-3 April Vilstrup FDF kredshus Referent: Henry Referatet er skrevet ud fra dagsorden - så godt jeg kunne Mødte: Kurt, Henning L, Henrik,

Læs mere

* Grenkursus for Børneledere. * Grenkursus for Ungdomsledere. * Grenkursus for Voksenledere. * Praktisk kursus

* Grenkursus for Børneledere. * Grenkursus for Ungdomsledere. * Grenkursus for Voksenledere. * Praktisk kursus * Grenkursus for Ungdomsledere Et kursus for trop-, seniortrop- eller klanledere, med fokus på: Hvorfor er temaer godt, oplevelser, inspiration, hvordan fanger man aldersgruppen. -Gerne vil lære mere om

Læs mere

September, oktober & november 2011 23. ÅRGANG

September, oktober & november 2011 23. ÅRGANG September, oktober & november 2011 23. ÅRGANG Kredsleder Søren W. Nielsen...26 83 50 01 Formand Jørgen Bæk...75 82 48 65 Puslinge Tove Pedersen...75 82 59 13 Tumlinge Ann R. Nielsen...40 54 05 61 Pilte

Læs mere

KFUM Spejderne, Ballerup Gruppe årgang 53 nr. 1. Nyt fra enhederne!! Nyt om sommerlejren!!

KFUM Spejderne, Ballerup Gruppe årgang 53 nr. 1. Nyt fra enhederne!! Nyt om sommerlejren!! KFUM Spejderne, Ballerup Gruppe årgang 53 nr. 1 Nyt fra enhederne!! Nyt om sommerlejren!! Køb Dine Spejderting hos 55 grader nord. Bestil det hos din leder. NÆSTE BESTILLING DATO ER: D. 23 April. Se mere

Læs mere

Grøn Gren. KFUM-Spejderne i Lystrup/Elsted/Elev September 2007 November 2007

Grøn Gren. KFUM-Spejderne i Lystrup/Elsted/Elev September 2007 November 2007 Grøn Gren KFUM-Spejderne i Lystrup/Elsted/Elev September 2007 November 2007 Grøn Gren Grøn Gren er medlemsblad for KFUM-Spejderne i Lystrup/Elsted/Elev Trykkeri Grøn Gren er trykt i 100 eksemplarer af

Læs mere

Grøn Gren KFUM-Spejderne i Lystrup/Elsted/Elev December Februar 2010

Grøn Gren KFUM-Spejderne i Lystrup/Elsted/Elev December Februar 2010 Grøn Gren KFUM-Spejderne i Lystrup/Elsted/Elev December Februar 2010 Grøn Gren Grøn Gren er medlemsblad for KFUM-Spejderne i Lystrup/Elsted/Elev Trykkeri Grøn Gren er trykt i 75 eksemplarer af One Way

Læs mere

Troppen på sommerlejr i Irland i 2008. April 2009 40. årgang

Troppen på sommerlejr i Irland i 2008. April 2009 40. årgang April 2009 40. årgang Troppen på sommerlejr i Irland i 2008 Tilmelding til sommerlejr Side 1 Distriktsturnering (junior+trop) Side 2 Sct. Georgsløb (flok) Side 2 Shelterbyggeri Side 3 Gruppelederne: Lederne

Læs mere

Sofie bliver døbt og får sit ulvenavn. Du er altid velkommen til at tage en ven med! Marts 2012 44. årgang

Sofie bliver døbt og får sit ulvenavn. Du er altid velkommen til at tage en ven med! Marts 2012 44. årgang Du er altid velkommen til at tage en ven med! Marts 2012 44. årgang Sofie bliver døbt og får sit ulvenavn Arbejdsdag på Frydenborg Side 1 LINIEN UD Side 2 Endelig tilmelding til Spejderneslejr Side 3 Gruppelederne:

Læs mere

SpejderNyt Bangsbostrand Gruppe. Februar - marts 2014

SpejderNyt Bangsbostrand Gruppe. Februar - marts 2014 SpejderNyt Bangsbostrand Gruppe Spejdermøde hver mandag 18:30-20:00 i Ungdomsborgen Februar - marts 2014 Program Forældrecafé Fastelavnslejr Ny dato: 1.-2. marts Sådan køber du en rygsæk til sommerlejren

Læs mere

Sted / tid: Rudelen, tirsdag 3. maj 2011 kl. 19.00 21.45 Tilstede: Jacob, Anders, Janus, Jonas, Drejer, Johanne Ane, Ole, Bo, Kir Fraværende: Resten..

Sted / tid: Rudelen, tirsdag 3. maj 2011 kl. 19.00 21.45 Tilstede: Jacob, Anders, Janus, Jonas, Drejer, Johanne Ane, Ole, Bo, Kir Fraværende: Resten.. Referat af ledermøde Sted / tid: Rudelen, tirsdag 3. maj 2011 kl. 19.00 21.45 Tilstede: Jacob, Anders,, Jonas, Drejer, Johanne Ane, Ole,, Kir Fraværende: Resten.. Status i grenene Mini: 26 minier, åbner

Læs mere

Kom og få en hyggelig dag. Ta nabo, venner, og familie med til en sjov dag i Forsamlingshuset. Dagens program:

Kom og få en hyggelig dag. Ta nabo, venner, og familie med til en sjov dag i Forsamlingshuset. Dagens program: Kom og få en hyggelig dag. Ta nabo, venner, og familie med til en sjov dag i Forsamlingshuset. Dagens program: Kl. 14.00 Kaffe og kage kan købes i Onsdagsklubbens store kaffebod. Kl. 14.30 Aktiviteter:

Læs mere

Grøn Gren. KFUM-Spejderne i Lystrup/Elsted/Elev Februar April 2006

Grøn Gren. KFUM-Spejderne i Lystrup/Elsted/Elev Februar April 2006 Grøn Gren KFUM-Spejderne i Lystrup/Elsted/Elev Februar April 2006 Grøn Gren Grøn Gren er medlemsblad for KFUM-Spejderne i Lystrup/Elsted/Elev Trykkeri Grøn Gren er trykt i 150 eksemplarer af One Way Tryk

Læs mere

AUGUST 2. HELLIG ANDERS GRUPPE

AUGUST 2. HELLIG ANDERS GRUPPE DOBBELTHAGEN http://2hag.dk/ Morgensamlig på InterSpejd Nr. 3 2014 AUGUST 2. HELLIG ANDERS GRUPPE DET DANSKE SPEJDERKORPS Side Indlæg sendes til : Leif Toft Jakobsen E-mail: leif@toftjakobsen.dk Velkommen

Læs mere

SFO Bladet. SFO Buddinge ~ Oktober 2012 ~ side 1

SFO Bladet. SFO Buddinge ~ Oktober 2012 ~ side 1 SFO Bladet SFO Buddinge ~ Oktober 2012 ~ side 1 Kære børn og forældre i SFO Buddinge Rigtig glædelig efterår det er nu, man skal gennemgå børnenes garderober, og sikre sig, at regntøjet og gummistøvlerne

Læs mere

REFERAT FRA GRUPPERÅDSMØDE

REFERAT FRA GRUPPERÅDSMØDE REFERAT FRA GRUPPERÅDSMØDE Fremmødte: Benny, Susanne, Kathrin, René, Henriette, Lene, Hans Henrik Afbud: Annegrete Udeblev: Steffen PROGRAM: KL. 19:05 20:05: GRUPPEUDVIKLING Der sættes i denne omgang fokus

Læs mere

Nyhedsbrev FDF SÆRSLEV. Forår er lig med bål, snobrød, leg, løb og andre udendørsaktiviteter. varme op til sommerlejren! Maj - Juni - Juli 2012

Nyhedsbrev FDF SÆRSLEV. Forår er lig med bål, snobrød, leg, løb og andre udendørsaktiviteter. varme op til sommerlejren! Maj - Juni - Juli 2012 yhedsbrev Maj - Juni - Juli 2012 Forår er lig med bål, snobrød, leg, løb og andre udendørsaktiviteter - og så er vi ved at varme op til sommerlejren! FDF SÆSLV Foto + forsidefoto: Heidi ielsen Indhold

Læs mere

Referat af Grupperådsmøde i Hawerthi-1. Rødovre Lørdag den 31. januar 2015

Referat af Grupperådsmøde i Hawerthi-1. Rødovre Lørdag den 31. januar 2015 Referat af Grupperådsmøde i Hawerthi-1. Rødovre Lørdag den 31. januar 2015 Stemmeberettige deltagere: Jørgen Skorstensgaard, kassér, Vestskov Division Ledere til stede: Lene Hansen, Dan Norén, Charlotte

Læs mere

Teltdugen. Grejs/Lindved gruppe. 2013 Nr. 1

Teltdugen. Grejs/Lindved gruppe. 2013 Nr. 1 Teltdugen Grejs/Lindved gruppe 2013 Nr. 1 Lederen Siden sidste udgave af Teltdugen er vi i Grejs / Lindved Gruppe kommet godt i gang med et nyt spejder-år. Vi forsøgte os med at ændre på vores traditionelle

Læs mere

Budget og udviklingsplan

Budget og udviklingsplan 2010 Regnskab og beretning 2011 Budget og udviklingsplan Indhold Nibe Spejdernes DDS værdier og mål 3 Beretning for år 2010 4 Regnskab 2010 5 Budget 2011 9 Børneattester 10 Udviklingsplan for Nibe Spejderne

Læs mere

Anita og Ruth var venner jeg siger var, fordi der skete så meget i deres forhold siden hen, så. Og det er bl.a. noget af det, som det her handler om.

Anita og Ruth var venner jeg siger var, fordi der skete så meget i deres forhold siden hen, så. Og det er bl.a. noget af det, som det her handler om. Historien om Anita og Ruth Anita og Ruth var venner jeg siger var, fordi der skete så meget i deres forhold siden hen, så. Og det er bl.a. noget af det, som det her handler om. Anita og Ruth. Da de var

Læs mere