Grøn Gren. KFUM-Spejderne i Lystrup/Elsted/Elev Marts 2008 Maj 2008

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Grøn Gren. KFUM-Spejderne i Lystrup/Elsted/Elev Marts 2008 Maj 2008"

Transkript

1 Grøn Gren KFUM-Spejderne i Lystrup/Elsted/Elev Marts 2008 Maj 2008

2 Grøn Gren Grøn Gren er medlemsblad for KFUM-Spejderne i Lystrup/Elsted/Elev Trykkeri Grøn Gren er trykt i 100 eksemplarer af One Way Tryk a/s Redaktion Gitte Kjær Petersen Johannes Damsgaard-Madsen (ansvh.) Indlæg sendes til Johannes Damsgaard-Madsen Oslogade 14, st.tv Århus C Tlf Deadline for næste nummer er fredag den 2. maj Det kommende nummer findes i Spejderhuset fra mandag den 25. februar 2008 Indhold Hvor er lederne?... 3 Gruppemødet Regnskab Bævere på vildfart... 9 Livet i Bæverdammen! Programsider kan tages ud!. Bæverne Ulvene Troppen Nisserne Bævernes Lucia Bævernes Lucia Ulvene lærer om førstehjælp Kort om Karen Dobbeltagent på fri fod Ny i grupperådet Søen Rundt Hemmelige koder Sådan bliver du spejder Adresseliste. Grupperådet Lederne Annoncører Djurslands Bank Nordea SuperBrugsen Forside Spejderne i flot parade fra spejderhuset ned til Lystrup Kirke. 2 Grøn Gren KFUM-Spejderne i Lystrup Forår 2008

3 Hvor er lederne? Vi har verdens dejligste, sjoveste, klogeste, smarteste og modigste spejdere! Vi du være med til at lave spejderarbejde for dem? Af Johannes Damsgaard-Madsen Lige nu ser det rigtigt fornuftigt ud med antallet af ledere i Lystrup Gruppe. Men efter sommerferien ser det måske ikke så godt ud længere, og det gælder så godt som alle enhederne. Status i enhederne er lige nu, at der er: fem bæverledere fem ulveledere tre tropledere en seniorleder Men efter sommerferien kan det meget vel se sådan ud: fem bæverledere to ulveledere en tropledere ingen seniorleder Som enhver kan se, så er der ikke nok ledere til at videreføre spejderarbejdet i Lystrup Gruppe med mindre vi får hjælp af flere hænder! Så derfor, hvis du har en spejderleder i maven, så er det nu, den kan komme ud og få lidt luft. Og det er slet ikke så farligt. Vi bider næsten ikke... Fat telefonen og ring til en af enhedslederne, hvis du vil være med. Jo flere vi er, jo sjovere og bedre spejderarbejde kan vi lave for børnene. Vi ses til spejder! KFUM-Spejderne i Lystrup er et kirkeligt arbejde, hvis formål bl.a. er at oplære til selvstændighed, medansvar og demokratisk livsholdning. Formålene søges bl.a. virkeliggjort gennem et varieret udbud af aktiviteter; herunder spejdersport og friluftsliv. Vil du være med, eller har du blot lyst til at høre mere, er du velkommen til at kontakte Gruppeleder Lisbet Mejlgaard på tlf Hvor holder vi til? Spejderhuset Elsted Skolevej Lystrup Grøn Gren KFUM-Spejderne i Lystrup Forår

4 Gruppemødet 2008 De flittige grupperødder lavede lækker mad til alle de fremmødte. Finn bød velkommen til dette års gruppemøde, som på vanlig vis blev holdt i lokalerne ved Lystrup Kirke, hvorefter han gav ordet til Jan, der som dirigent ledte os gennem mødet. af Dorte Henriksen. Finn orienterede kort om aktiviteterne i 2007: det forrygende gode lodseddelsalg i det tidlige forår med efterfølgende gruppeweekend. De tre sommerlejre, hvor bæverne var i Bjørnebo, ulvene på Nybyggerlejr i Søften og troppen på Foerlev Spejdercenter ved Skanderborg.I august var der igen Maskot a lot i Friheden. Det er et kæmpearbejde at indkalde så mange børn, unge og voksne til at deltage, men det var et par sjove dage. Med hensyn til medlemstallet af spejdere ser det ok ud for tiden. Måske kunne vi godt tænke os lidt flere bævere. De enkelte en- 4 Grøn Gren KFUM-Spejderne i Lystrup Forår 2008

5 Gruppemødet 2008 heder er ved at lave brochurer om sig selv. Det er så givende at være spejder: foruden frisk luft og gode kammerater har de mulighed for at komme på et af de 20 planlagte Rolandkurser allerede fra de er 13 år. Gruppen betaler for kurset, og efter kurset er de klædt på til at kunne træde til som patruljeledere og assistenter. Spejderhuset Vi har nu fået spejderlokalerne for os selv igen. Gerda varetager den daglige rengøring. I løbet af kort tid bliver det muligt at komme på internettet (det er nu muligt. Se seddel i lederlokalet om, hvordan du kommer på, red.). Vi havde også en hyggelig arbejdslørdag i Skovhytten. Der blev gjort rent i hele hytten, revet skabe ned samt malet i lederrummet. Nye arbejdsopgaver i år bliver algebehandling af nordgavlen, reparation af shelter og bunden i raftegård, rengøring af hytten. En af de lidt dyrere poster er at få lagt vand ind i Hytten. Finn sluttede derefter sin beretning med at takke alle, der var mødt op samt alle der er med til at bage kage og boller og til at køre til lejre og andet. Tak til annoncører og sponsorer og ikke mindst en stor tak til alle lederne. Regnskabet Egon gennemgik regnskabet for Der var et mindre underskud på ca. 1700,00 kr. Lystrup Sognestøtte har givet 4500,00 kr. til nye stole til lederrummet. Egon vil gerne have at sådanne ansøgninger går igennem kassereren. Regnskabet blev godkendt, hvorefter budgettet for 2008 blev fremlagt. Egon havde undersøgt om Lystrup Kirkeblad kunne omdeles af spejderne for en mindre betaling. Menighedsrådet mente ikke, at vi ville kunne varetage jobbet i flere år, så de har derfor takket nej. Hvad sker der i 2008 Lisbet orienterede om aktiviteterne i det kommende år: næste lodseddelsalg den 23. februar med gratis frokost til alle, der deltager, børn som unge og voksne. Gruppen tager på weekend bagefter. Der er Fastelavnsgudstjeneste den 3. februar med efterføl- Grøn Gren KFUM-Spejderne i Lystrup Forår

6 gende tøndeslagning. Distriktsturnering for bæver og ulve den 1. maj fra Troppen og seniorer afholder turnering til efteråret. Nærmere information følger. Bæverne tager igen i år til Bjørnebo juni. Ulvene tager på Centerlejr i Nordjylland juni. Troppen, seniorerne og klanen flyver til Island i uge 27. Oprykningsweekend uge 33. BUSK-dag i oktober. Næste Nytårsparade den 18. januar Fremtidens ledersituation. Johannes fortalte lidt om ledersituationen her og nu og hvordan den muligvis vil se ud efter sommerferien. En del ledere forlader os på grund af studieophør, nyt arbejde og meget andet. Der er desuden en leder, der vil være vinbonde på Fyn. Johannes opfordrede til, at hvis der var nogen der havde lyst til at prøve at være leder, assistent eller bare komme og hjælpe til, så var muligheden der nu. Hvis ikke der bliver fundet nye lederemner kommer vi til at mangle blandt andet en materiale- og nøgleansvarlig. Gruppemødet 2008 Søen Rundt Susanne fortalte om projektet Søen Rundt 2008 den 25. maj. Formålet er at synliggøre KFUM- Spejderne i Lystrup samt at gøre det til en årlig aktivitet og begivenhed. Desuden skulle der gerne komme lidt penge ind til den daglige drift af gruppen samt til det gode formål at støtte hospitalsklovnene Petunia og Fru Ib. Der bliver brug for rigtig meget hjælp til de fem udvalg. Kender vi nogen der kan og vil hjælpe, så giv Susanne besked. Indtjeningen skal primært komme fra annoncørerne. Der er møde i Spejderhuset den 24. januar. Valg af medlemmer til grupperådet På valg var Jørgen, Susanne og Ole, som alle genopstillede og blev valgt. Dorte genopstillede ikke. Egon, Finn, Mette og Ramona var ikke på valg. Jane Mumm Thomsen blev nyvalgt til grupperådet.nye revisorer blev Erik Bendix Jensen og Dorte Henriksen. Eventuelt Johannes fortalte kort om deres planer for Islandsturen. Det kan 6 Grøn Gren KFUM-Spejderne i Lystrup Forår 2008

7 gøres for kr. 5000,00 pr. person. Der regnes med en egenbetaling på 1000,00 kr. Resten skal komme fra Korpset, der allerede har lagt kr ,00 til det, samt ansøgning ved Fonde for eksempel Lions, Y mens Club, Nordisk Råd og mange andre (se mere på island.lystrupgruppe.dk, red.). Indtjeningen fra salg af julemærker indgår også i budgettet. Der vil blive et forældremøde i februar med endelig tilmelding sidst i februar. Gruppemødet 2008 Spejdere og forældre er nogle sultne nogen, så selv grupperådsformanden må tage fat. Grøn Gren KFUM-Spejderne i Lystrup Forår

8 Regnskab 2007 Lystrup - Elsted gruppe, Gruppemøde 13. Januar 2008 Regnskab Indtægter Indtægter Regnskab Budget 2007 Budget 2008 Kontingent indbetalinger Aktivitetsstøtte Lokaletilskud Rengøringstilskud Annoncetilskud Tilskud kurser Vagter ved cykelløb / Gaver Loppemarked eftersalg Tivolitur Anden indtægtsgivende aktivet Omdeling tryksager (kirkeblad mm) Renter, udbytte & aktiesalg Lodseddelsalg TOTAL indtægter Regnskab Udgifter Udgifter Regnskab Budget 2007 Budget 2008 Afgift Korps, distrikt Forsikringer Lejre Hensættelse til næste korpslejr Enhederne Fællesudgifter Vedligehold Skovhytten, vand, rafter, mm Rengøring Trykning Grøn gren Kurser, transport EDB labtop + regnskprg + printer + net Kontingenter Porto, administration, gebyrer, renteudg TOTAL Udgifter Regnskab Balance TOTAL indtægter Beholdninger BALANCE TOTAL Udgifter Bankbeholdninger Girobeholdning Aktiebeholdning Kassebeholdning BALANCE Grøn Gren KFUM-Spejderne i Lystrup Forår 2008

9 Her er hvad de stakkels bævere blev udsat for den 27.november Af Gerda Damsgaard-Madsen Vi blev kørt op til præstens parkeringsplads og gik, til tider kravlede, op på den store høj. Den er bare stejl! Der hørte vi en englehistorie om dengang vi begyndte at tage et juletræ ind i stuen og så kom det spændende at lyse med lommelygter og finde kandisstænger i træerne.det var godt nok mørkt. Og så gik vi vild... Bævere på vildfart Er det ikke Elev? Vi kunne ikke finde den rigtige sti.på et tidspunkt siger en af de voksne: "Derover er der da lys", men det var fra Elev kunne en se. Tilbage igen og så fandt vi da op til vejen. I præstens have fandt alle bævere en fin diamant, der kan hænges op et godt sted.vi var hjemme ved spejderhust Lasse siger: "Det var sjovt". Sebastian siger: "Det var ikke sjovt, for jeg har aldrig prøvet at fare vild. Heldigvis holdt den gamle bæver ham i hånden". Viktor siger: "Det var herresjovt!" Thomas og Amalie og og Nanna siger: "Det var lidt uhyggeligt men også sjovt". Grøn Gren KFUM-Spejderne i Lystrup Forår

10 Livet i Bæverdammen! Siden sidst har vi i Lystrup gruppe afholdt Nytårsparade, hvor vores opgave var at lave de flotte vinduesmosaikker, der pyntede i kirken samt bære lys ind ved selve gudstjenesten. Af Susanne Petersen I januar har bæverne taget aktivitetsmærket Kirkemærket. Vi lærte et par salmer, besøgte Elsted Kirke, hvor vi ved hjælp af nogle flotte tegninger spillede nogle små historier fra biblen, nemlig Jonas og Hvalen samt Den barmhjertige Samaritaner - se tegninger og billeder på Gerda overrakte Kirkemærket til alle bæverne og Kirkediplomet til Lasse og Victor, som har været med os så længe, at de havde mærket i forvejen. Fastelavnstøndemaling Det er en efterhånden en fast tradition at bæverne maler nogle flotte tønder til Fastelavnsgudstjenesten i Elsted Kirke. Så det gjorde vi selvfølgelig også i år! Det blev godt nok et lidt kaotisk møde, da vi pludselig opdagede, at vi manglede både ledere, forklæder og pensler. Men med hjælp fra Hanne, en tidligere bæverleder, blev forklæder og pensler i al hast fremskaffet hos Elsted Børnehave. Og tusind tak til Marias mor, Jane, som blev og hjalp os med at servere fastelavnsboller. Vi nåede det vi skulle og der blev gået til tønderne med stor kunstnerisk iver både pensler og håndflader blev flittigt brugt! Sanser I løbet af vinteren og foråret vil vi arbejde med vores sanser. Vi skal se på, hvad vi bruger vores sanser til, og hvordan det er at undvære dem. Vi skal blandt andet finde ud af, hvordan en blind person smører mad, hvordan man bærer en lam person, hvor gode vi er til at gætte lyde og så skal vi lege nogle kims-lege. Det er jo ingen hemmelighed, at vi bævere elsker at være ude og især gerne vil hygge os ved bålet, så det vil vi gøre så tit som overhovedet muligt. Vi skal på et par små ture til Ellebækken og Sønderskoven. Og så kan i godt glæde jer til at skal vi på en spændende tur sammen 10 Grøn Gren KFUM-Spejderne i Lystrup Forår 2008

11 De stolte bævere viser deres mesterværker frem. Flotte, det er de! med bæverne fra Kalø Vig og deres ledere. Dem skal vi også holde sommerlejr med, så det bliver sjovt at møde dem! Nye og gamle assistenter Vores søde bæverassistent Stinne holder en pause, da hun har meget travlt med at passe sine lektier. Vi håber, at hun får tid til at besøge os lidt engang imellem. Men vi har heldigvis fået en anden frisk bæverassistent. Han hedder Christian, er 16 år og er ligesom Christina med i Seniortroppen. Ham glæder vi os meget til at holde møder sammen med! Har du en kammerat eller veninde, der er blevet nysgerrig og har lyst til at se, hvad det er for noget du går til, så er du altid velkommen til at tager ham eller hende med til et par møder. Bæverhilsen fra Gerda, Susanne, Inge, Christina og Christian Grøn Gren KFUM-Spejderne i Lystrup Forår

12 Få råd til mere......end pasta med ketchup PERSONLIG RÅDGIVNING Du kan bruge banken til meget - også når du er ung. Kom ind og hør om dine fordele som kunde i Djurslands Bank. Lystrup Ny Center 8520 Lystrup

13 Program for Bæverne Marts 4. Arbejde med vores sanser følesans og førlighed. 11. Vi finder påskehumøret frem og triller æg på bakken. 18. Påskeferie intet møde. 25. Lucky Luke løb. April 1. Tur til Sønderskoven v. Lystrup Kirke. 8. Vi laver vores eget bævermærke og tænder bål i haven. 15. Vi går på jagt mon der bor skovsvin i Lystrup? 22. Turen går til Ellebækken, hvor vi søsætter små både husk gummistøvler. 29. Poster i haven og hygge ved bålet. Maj 1. Distriktsturnering for alle bævere og ulve seddel følger bemærk, er en torsdag! 6. Kæmpe bål-møde. 13. Knob-møde. 17. På tur med bæverne fra Kalø Vig - seddel følger bemærk, er en lørdag! 20. Intet møde! 25. Søen Rundt - seddel følger bemærk, er en søndag! 27. Vi forbereder os til vores sommerlejr og øver os til lejrbålet. Juni: 3. Vi forbereder os endnu mere til sommerlejren hvad skal man ha' med på lejr? 10. Sidste møde inden sommerferien. Vi holder afslutning og vil gerne hentes hjemme hos Gerda, Elleparken Sommerlejr-weekend i Bjørnebo ved Hørning sammen ved vores venskabsbævere fra Kaløvig Gruppe. Grøn Gren KFUM-Spejderne i Lystrup Forår

14 Marts 17. Påskeferie 24. Påskeferie 31. De fire elementer: Ild Program for Ulvene April 7 De fire elementer: Luft Vi tager på eventyrweekend nærmere besked følger. 14. Intet møde!! 21. De fire elementer: Vand 28. De fire elementer: Jord Maj 1. Distriktsturnering nærmere besked følger. 5. Vi skriver og tegner til Grøn Gren, og derefter holder vi Fuldmånemøde ved bålet. 12. Pinseferie klasse tager dolkebevis klasse har spilleaften 25. Søen Rundt - hele gruppen deltager! klasse tager dolkebevis klasse skal på cykelløb Juni 2. På besøg hos lederne nærmere besked følger. 9. Vi tjekker, om lejrudstyret er i orden 16. Sidste møde på denne side af sommerferien Vi tager på lejr på Thorup Spejdercenter ved Dronninglund. 14 Grøn Gren KFUM-Spejderne i Lystrup Forår 2008

15 Februar 26. Tropmøde: Netspejd Program for Troppen Marts 4. Tropmøde: Orientering. 11. Patruljemøde. 18. Påskeferie. 25. Patruljemøde April 1. Tropmøde: Aprilsnarløb Weekendtur: X 8. Tjeck hjemmesiden for program 15. Tjeck hjemmesiden for program 22. Tjeck hjemmesiden for program 29. Tjeck hjemmesiden for program Maj 6. Tjeck hjemmesiden for program 13. Tjeck hjemmesiden for program 20. Tjeck hjemmesiden for program 25. Søen Rundt - hele gruppen deltager! 27. Tjeck hjemmesiden for program Husk sommerlejr på Island fra lørdag den 28. juni til søndag den 6. juli! Grøn Gren KFUM-Spejderne i Lystrup Forår

16 Program for Nisserne Februar 5. Biograf med troppen. Forældremøde om Island 12. Vinterferie! 19. Intet møde! 26. Juleaften - risengrød - planlægge resten af året Marts 4. Musikvideo (Kathrine og Christian) 11. Musikvideo (Kathrine og Christian) 18. Påskeferie! 25. Planlægge løb for troppen April 1. Aprilnarsløb for troppen! Weekendtur: X 8. Bolsjer (Kathrine) 15. Sejle (Julle) 22. Hmm hvad skal vi lave her? 29. Goormetmad om bål kl Maj 6. Lasergame 13. Spilleaften (Anders og Victor) BYTTES?! 20. Hmm hvad skal vi lave her? 25. Søen rundt! Juni 3. Stinne giver kage! 10. Hmm hvad skal vi lave her? 18. Hmm hvad skal vi lave her? 16 Grøn Gren KFUM-Spejderne i Lystrup Forår 2008

17 Bævernes Lucia 2007 Det var så spændende, den gamle bævermor fik hjertebanken. For ville der komme nogen, når tidspunktet var ændret fra tirsdag kl. 17 til søndag kl 15? Af Gerda Damsgaard-Madsen Kl (mødetidspunktet) var vi kun 3 bævere, men pludselig strømmede børn og forældre ind, så der i alt var 17 bævere og ulve, der gik Lucia. Det gik så fint og jeg tror vi alle, både store og små, havde sådan en dejlig lille før-jul stjernestund. Bagefter fik vi sodavand og flødeboller som tak for vores Luciaoptog. Tak til alle bævere, ulve og forældre! Grøn Gren KFUM-Spejderne i Lystrup Forår

18 Bævernes Lucia 2007 Er du mellem 18 og 28 år behøver du kun et dankort med Visa for at få en lang række fordele. Med Check-in-pakken er der penge at spare. Fx er renten høj på din lønkonto. Til gengæld er den lav på en kassekredit op til kr. og på et lån op til kr. Alt i alt en lang række økonomiske fordele, der gør livet lettere for dig. Læs mere, og tilmeld dig på eller kom ind til os. 18 Grøn Gren KFUM-Spejderne i Lystrup Forår 2008

19 Ulvene lærer om førstehjælp Hos ulvene vil vi gerne være klar til at hjælpe i enhver situation. Vi har hørt beretningen fra Bibelen om Den barmhjertige samaritan og har talt om, at der også i dag er noget, der hedder en samarit nemlig én, der kan hjælpe nogen, der er kommet til skade. Af Lisbet Mejlgaard Nu er det jo nemmest at hjælpe, hvis man har lidt forstand på det, man gør, og derfor har vi brugt nogle møder til at lære, hvordan man giver førstehjælp i forskellige situationer, og hvad man selv kan gøre for at undgå, at ulykker opstår. Alle ulve fik lavet deres egen lille førstehjælpskasse med lidt plaster, forbinding, hostebolcher og lignende. Vi skulle have sluttet med at pakke Leif ind i plaster, men vi var for sent ude, for han var allerede blevet så syg, at han slet ikke kunne komme til det møde. Derfor pakkede ulvene for en sikkerheds skyld alle de øvrige ledere ind, så de ikke skulle lide samme skæbne. Grøn Gren KFUM-Spejderne i Lystrup Forår

20 Hjemme i mit skab hænger en lyseblå FDF skjorte... - og der hænger den godt, for jeg er mest til grøn! Af Karen Bruhn Udover det halve år jeg var FDF leder her jeg da også været KFUM-Spejder siden jeg var 8 år gammel. Ja, faktisk så meget, at jeg på efterskole og gymnasiet gik under navnet Spejder-Karen. Kort om Karen Jeg kommer fra en lille landsby, hvor Flyndersø Gruppe hører til og det var her, jeg fandt ud af, hvor fedt det er at være spejder. Fåretyvene hed min patrulje og vi lavede mange sære ting. Da jeg flyttede til Århus kom jeg med i Klan Viklaros, som er for spejdere over 18 år og faktisk en Lystrup-klan, selvom vi holder mest til i Århus midtby. Kort om Karen: Spejdernavn: Har både gået under navnet Kvik og Flipper. Bedste spejderoplevelse: Hmm, den er svær... korpslejrene, specielt Guldborgsund, og landslejr på Grønland. Yndlingsspejdermad: Grubesteg og saltdejskartofler eller trommestikker. Yndlingspejder: Julle Bedste spejderakt: Løb med sære poster blandet med almindelige spejderfærdigheder. Yndlingsbeskæftigelse: Sidde ved et lejrbål med guitarspil og sang. Yndlingssketch: Abe-flystyrtsketchen. Andet: Arbejder på Skejby Sygehus som ergoterapeut, kan godt lide at tegne, filte og male. 20 Grøn Gren KFUM-Spejderne i Lystrup Forår 2008

21 Dobbeltagent på fri fod En mørk tirsdag aften mødtes stabspatruljen og seniorerne med Agent 002. Af Agent 003 Hemmelige oplysninger var blevet mailet til hovedkontoret fra en agent i en fjendtlig efterretningstjeneste. "Vi har en dobbeltagent. Sender info" lød beskeden. De to hold fik udleveret beskeden og skulle pågribe dobbeltagent. Desværre mislykkedes missionen. Dobbeltagenten er stadig på fri fod. Vi kan ikke tillade, at hemmelige oplysninger falder i de forkerte hænder. I næste nummer af GG vil der være nye spor i sagen om dobbeltagenten. Info følger... Ny i grupperådet Som det fremgår af referatet fra gruppemødet blev Jane Mumm Thomsen valgt som nyt medlem i grupperådet. Vi byder Jane velkommen i grupperådet og glæder os til at samarbejde med hende. Af Finn Kallestrup Jane fortæller om sig selv: Jeg er gift med Claus og har pigerne, Caroline, Maria og Camilla (ulveunge). Jeg arbejder på Jyllands- Posten som salgssupporter i vores annonceafdeling. Jeg sælger jobannoncer, profilannoncer, dødsannoncer med videre. Her er jeg også udlært, jeg har arbejdet her siden Mit spejderliv startede som smutte hos KFUK spejderne i Lystrup. Her var jeg til gruppen blev nedlagt efter landslejren i 1987, så flyttede jeg til Egå Trop. Her var jeg både patrujlefører og tropsassistent. Jeg var i Egå Trop til Jeg var også med som senior og i klanen med KFUM erne. Vi arbejdede tæt sammen med Kaløvig Gruppe (KFUM spejderne), med hvem vi også var på lejre bl.a. Korpslejren 1990 i Holbæk. Herefter var jeg knap et år i England, hvor jeg arbejdede på et spejdercenter/træningscenter for ledere (og erhvervsfolk), Foxlease i Lyndhurst (Sydengland). Det var spændende at se forskellen på dansk og engelsk spejderarbejde og organiseringen. Grøn Gren KFUM-Spejderne i Lystrup Forår

22 Søen Rundt Så er starten gået og vi er godt i gang med at planlægge vores arrangement Søen Rundt. Af Susanne Petersen Vi er grupperådet, lederne, klanen og et antal friske forældre, der ved Nytårsparaden meldte sig under fanen til at være med i et af vores arbejdende udvalg. Vi er lige nu ved at udarbejde en flot annoncefolder, der skal husstandsomdeles i Lystrup, Elsted og Elev. Vi håber, at så mange som muligt fra hele lokalområdet får lyst til at deltage i vores arrangement. Formål At være synlige i lokalområdet: kendskab giver venskab, som igen skaber goodwill. At skabe en årlig tilbagevende aktivitet ved Egå Engsø, som er til inspiration og glæde for vores spejdere og lokalområdet At skaffe et økonomisk tilskud til gruppens daglige drift og sommerlejre. At give et økonomisk tilskud 22 Grøn Gren KFUM-Spejderne i Lystrup Forår 2008

23 Søen Rundt til et godt socialt formål. I 2008 er det hospitalsklovnene Petunia og Fru Ib. Dato og sted Søndag den 25. maj 2008, kl Indhold Vandretur søen rundt på ca. 5,5 km. Spændende opgaveløb på ruten bemandet af spejdere og forældre. Spejder for en dag ved naturlegepladsen. Besøg af hospitalsklovnene Petunia og Fru Ib. Boder med salg af kaffe, the, juice, frugt, kage, pølsehorn med mere. Bål med snobrød, pølser, popcorn. Naturvejledning. Hyggeligt samvær med glade mennesker. og meget mere... Hvad kan du gøre Sørg for alledere nu at reservere dagen og meld dig som praktisk hjælp. Inviter så mange som muligt med: familie, venner, naboer, kollegaer med mere. Giv mig besked, hvis du kan skaffe præmier til vores opgaveløb. Alt har interesse! Giv mig besked, hvis du kender nogen, du tror kunne være interesseret i at købe en annonce i vores hustandsomdelte folder vedrørende arrangementet. Giv mig besked, hvis du kender nogen, du tror vil være villig til at sponsorere varer såsom kaffe, te, krus, juice, saftevand, kuglepenne, pølser, snobrødsdej ja, stort set hvad som helst! Giv mig besked, hvis du kender en ornitolog, arkæolog, biolog eller andre spændende personer, der kunne komme og fortælle noget interessant om området. Giv mig besked, hvis du har gode kontakter ved medierne. Giv mig besked, hvis du er en habil fotograf og kan tage nogle gode billeder på selve dagen til vores hjemmeside Giv mig besked, hvis du får en god idé. Giv mig besked, hvis... Jeg kan kontaktes på eller på tlf Grøn Gren KFUM-Spejderne i Lystrup Forår

24 /- // -/-- / /- /-//-- / / -/ / - // -/ - /-/ /- //---/ -- //---/-- // - / - /- --/-- /-/ / - // / / - / - / / - / // /- /- // -/-//-/ -/-- / //- -/ -/--/ -- / /- //---/ -- // /- // -/-- / /- /-//-- / / -/ / - // -/ - /-/ /- //---/ -- //---/-- // - / - /- --/-- /-/ / - // / / - / - / / - / // /- /- // -/-//-/ -/-- / //- -/ -/--/ -- / /- //---/ -- // Hemmelige koder Er du en haj til koder? Kan du knække den vildeste kode med øjenbrynene? Snakker du i morse, når du går i søvne? Kan du svare ja til det, så kig lige her! Af Redaktionen I forbindelse med stabspatruljen og seniorernes forsøg på at pågribe dobbeltagenten, har Hemmelig Afdeling sendt os følgende koder, som de gerne vil have knækket. Hvis du kan løse en eller flere af koderne, så send løsningen på mail til dk senest fredag den 2. maj og deltag i konkurrencen om lækre præmier. Husk at skriv størrelse på t-shirten! 1. præmie: En spejder t-shirt 2. præmie: En pose spejderhagl 3. præmie: Fem chokopadder Kode 2 Ypaapåzoyevpq smo pq ogv mopqr pt mr djtp brzååp bga pq ømr go yttrzo bga dzqvpq. Måvtzo al amq såzdp gevmopr go mårzv bømå amq djtp el dmor. Agent Kode 3 Rødspætter smager godt med citron og remoulade. Lad dig aldrig friste over evne af små trolde, der sælger slik i kassevis. Og hold dig fra næsvise bønner, der hellere vil spille bold end pille næse. Derfor skal du altid lytte efter hundens vræl over engen, når smølferne hopper i takt til træskonæbets sjove trin på stedet. Og skulle juletræet være uden smør, så steg det ganske sagte over kæmpe flammende gæs. Undlad aldrig at trille i gear med chokoladefyldte pastiller af græs, som bedst bruges af en cykel på baghjul eller sidelæns. Kode 1 D i l r e r l t g f s e k g e r u o b l k l i e r o o r e å s g b m r a t e e d n a g r r r o e b ø i l a r t k t b. 24 Grøn Gren KFUM-Spejderne i Lystrup Forår 2008

25 Sådan bliver du spejder Bæverflokken Går du i børnehaveklasse, 0. eller 1. klasse er Bæverflokken lige noget for dig. Vi holder møder tirsdage kl Hvis du vil være med, så mød op i Spejderhuset eller kontakt Gerda på , hvis du vil høre nærmere. Ulveflokken I Ulveflokken finder du ulve, der går i klasse. Vi mødes i Spejderhuset mandage kl Mød op og vær med eller ring til Lisbet på , hvis du vil vide mere. Troppen I Troppen finder du de store spejdere. Spejderne i Troppen går i klasse. Vi mødes tirsdage kl i Spejderhuset. Kom og vær med, eller ring til Morten på for yderligere information. Seniortroppen I Seniortroppen finder du de store spejdere. Spejderne i Seniortroppen går i klasse og holder møde hver tirsdag kl Ring til Johannes på for yderligere information. Klanen Klan Viklaros -Vi garanterer ikke for grin og men næsten! Klan Viklaros er for spejdere fra 17 år og opefter -også dem over 30! Programmet skiftes vi til at stå for. Vi mødes hver anden torsdag kl , forskellige steder i Århus alt efter program. Interesseret så ring til klanleder Rasmus på Grøn Gren KFUM-Spejderne i Lystrup Forår

26 Adresseliste Grupperådet Finn Kallestrup, Formand Elleparken Egon Rasmussen, Kasserer Ørnehøjen Jane Mumm Thomsen Bjørnholt Jørgen Andersen, Hytteansv. Elsted skolevej Mette Munch Elleparken Ole Bjerggaard Dannevang Susanne K. Petersen Elstedvænge Ramona Römisch Vikner Bygmarken Øvrige Alfred Andersen, Skovhytten Elevvej Adresseliste - Lederne Gruppeledelse Lisbet Mejlgaard, GL Rugmarken Per Hoffmann, GA Spergelbakken Bæverleder Gerda Damsgaard Madsen Elleparken Bæverassistenter Christina Blomstrøm Per Kjaelsvej Inge Bissenbakker Hæstvej 20A, Todbjerg Susanne K. Petersen Elstedvænge Grøn Gren KFUM-Spejderne i Lystrup Forår 2008

27 Adresseliste - Lederne Ulveleder Lisbet Mejlgaard Rugmarken Ulveassistenter Christoffer L. Nedergaard Kirsebærhaven 63 D Claus G. Therkildsen Egehaven Daniel Bentzen Slåenbakken Gitte Kjær Petersen Hindbærhaven Leif Petersen Hindbærhaven Tropsleder Morten Højbjerg Jacobsen Mosegårdsparken 65, Trige Tropsassistenter Karen Bruhn Oslogade 14, st.tv., Århus N Poul Høg Nordlandsvej 60 G st. 3, Risskov Seniorleder Johannes Damsgaard-Madsen Oslogade 14, st.tv., Århus N Klanleder Rasmus Lundegaard Høeg Guldbergsgade 141, 4. tv., Århus C Klanassistent Karen Bruhn Oslogade 14, st.tv., Århus N Grøn Gren KFUM-Spejderne i Lystrup Forår

Grøn Gren. KFUM-Spejderne i Lystrup/Elsted/Elev December 2007 Februar 2008

Grøn Gren. KFUM-Spejderne i Lystrup/Elsted/Elev December 2007 Februar 2008 Grøn Gren KFUM-Spejderne i Lystrup/Elsted/Elev December 2007 Februar 2008 Grøn Gren Grøn Gren er medlemsblad for KFUM-Spejderne i Lystrup/Elsted/Elev Trykkeri Grøn Gren er trykt i 100 eksemplarer af One

Læs mere

Grøn Gren. KFUM-Spejderne i Lystrup/Elsted/Elev Juni 2008 August 2008

Grøn Gren. KFUM-Spejderne i Lystrup/Elsted/Elev Juni 2008 August 2008 Grøn Gren KFUM-Spejderne i Lystrup/Elsted/Elev Juni 2008 August 2008 Grøn Gren Grøn Gren er medlemsblad for KFUM-Spejderne i Lystrup/Elsted/Elev Trykkeri Grøn Gren er trykt i 100 eksemplarer af prinfoaarhus

Læs mere

KFUM-spejderne I Danmark Aabybro Gruppe

KFUM-spejderne I Danmark Aabybro Gruppe KFUM-spejderne I Danmark Aabybro Gruppe Beretning for spejderåret 2012 KFUM-Spejderne, Aabybro Gruppe ved gruppemødet den 20. marts 2013 Aabybro marts 2013 Endnu et spejderår er gået, hvor gruppens medlemmer

Læs mere

Ledermøde. tirsdag d. 10. august 2010 kl. 19 senest 22 i Spejderhuset, Erritsø Bygade 6

Ledermøde. tirsdag d. 10. august 2010 kl. 19 senest 22 i Spejderhuset, Erritsø Bygade 6 Ledermøde tirsdag d. 10. august 2010 kl. 19 senest 22 i Spejderhuset, Erritsø Bygade 6 Dagsorden 1. Indledning v. Birthe i. Velkommen til Helene, som har meldt sig som leder. Hun starter i første omgang

Læs mere

Nyhedsbrev. Indhold. Den store fødselsdagsfest 4. september sidste chance! Regionslejr i 2011. August 2010 De grønne pigespejdere Region Kattegat

Nyhedsbrev. Indhold. Den store fødselsdagsfest 4. september sidste chance! Regionslejr i 2011. August 2010 De grønne pigespejdere Region Kattegat August 2010 De grønne pigespejdere Region Kattegat Nyhedsbrev Velkommen tilbage fra en velfortjent sommerferie. Vi håber I alle har haft en begivenhedsrig ferie med vellykkede sommerlejre for store og

Læs mere

Grupperådsmødet - Beretning 2015

Grupperådsmødet - Beretning 2015 Grupperådsmødet - Beretning 2015 Fælles aktiviteter: Gruppens sommerlejr gik til Fur fantastik tur med masser af glade spejdere der fik set øen. Se mere pr. gren. Klatretårnet er næsten fjernet kun stolper

Læs mere

Referat af bestyrelsesmøde i Bagsværd Gruppe

Referat af bestyrelsesmøde i Bagsværd Gruppe Referat af bestyrelsesmøde i Bagsværd Gruppe Dato & Tid: Sted: Til: Tirsdag d. 2. december 2014 kl. 20:00 22:00 Sambo Bagsværd Gruppes Bestyrelse: Tilstede: Anders Theilgaard Madsen (Trops- og Gruppeleder)

Læs mere

Grøn Gren. KFUM-Spejderne i Lystrup/Elsted/Elev September 2008 November 2008

Grøn Gren. KFUM-Spejderne i Lystrup/Elsted/Elev September 2008 November 2008 Grøn Gren KFUM-Spejderne i Lystrup/Elsted/Elev September 2008 November 2008 Grøn Gren Grøn Gren er medlemsblad for KFUM-Spejderne i Lystrup/Elsted/Elev Trykkeri Grøn Gren er trykt i 100 eksemplarer af

Læs mere

Tillykke med at du er blevet bæver

Tillykke med at du er blevet bæver Tillykke med at du er blevet bæver Tillykke med at du er blevet bæver Nu skal du til at være bæver og komme til spejder helt uden dine forældre. Som bæver hos KFUM-Spejderne får du en masse spændende nye

Læs mere

November 2011 44. årgang. Jagten på årets rævehale går ind. Vores nye hjemmeside er LIVE Side 1+9 Salg af julekalendere Side 8

November 2011 44. årgang. Jagten på årets rævehale går ind. Vores nye hjemmeside er LIVE Side 1+9 Salg af julekalendere Side 8 Du er altid velkommen til at tage en ven med! November 2011 44. årgang Jagten på årets rævehale går ind Vores nye hjemmeside er LIVE Side 1+9 Salg af julekalendere Side 8 Gruppelederne: Lederne i gruppen

Læs mere

Referat af Grupperådsmøde i Hawerthi-1. Rødovre Lørdag den 31. januar 2015

Referat af Grupperådsmøde i Hawerthi-1. Rødovre Lørdag den 31. januar 2015 Referat af Grupperådsmøde i Hawerthi-1. Rødovre Lørdag den 31. januar 2015 Stemmeberettige deltagere: Jørgen Skorstensgaard, kassér, Vestskov Division Ledere til stede: Lene Hansen, Dan Norén, Charlotte

Læs mere

Mafia-bryllup på Natteravnen. December 2011 44. årgang

Mafia-bryllup på Natteravnen. December 2011 44. årgang December 2011 44. årgang Mafia-bryllup på Natteravnen Vores nye hjemmeside er LIVE Side 1+9 Manglende kontingent indbetalinger Side 2 Tak til hjemmesideholdet Side 7 klan-konkurrence Side 7 Lederne i Gruppelederne:

Læs mere

November 2009 41. årgang. Månedens program. Shelterbyggeri Side 1 Korpslejr info Side 2 Husk at se Knivetillægget!!

November 2009 41. årgang. Månedens program. Shelterbyggeri Side 1 Korpslejr info Side 2 Husk at se Knivetillægget!! Du er altid velkommen til at tage en ven med til mødet! November 2009 41. årgang Månedens program Shelterbyggeri Side 1 Korpslejr info Side 2 Husk at se Knivetillægget!! Gruppelederne: Lederne i gruppen

Læs mere

Referat fra Grupperådsmøde i Erik den Røde 2014 Tirsdag d. 25. februar, kl. 17.30 i hytten. Tilstede: 38 stk. (forældre og ledere)

Referat fra Grupperådsmøde i Erik den Røde 2014 Tirsdag d. 25. februar, kl. 17.30 i hytten. Tilstede: 38 stk. (forældre og ledere) Referat fra Grupperådsmøde i Erik den Røde 2014 Tirsdag d. 25. februar, kl. 17.30 i hytten. Tilstede: 38 stk. (forældre og ledere) A. Valg af dirigent og referent. Dirigent: Jannie Karlsen Referent: Dagmar

Læs mere

Grøn gren. KFUM-Spejderne i Lystrup/Elsted/Elev marts-maj 2004. Grøn gren KFUM-Spejderne i Lystrup Forår 2004 1

Grøn gren. KFUM-Spejderne i Lystrup/Elsted/Elev marts-maj 2004. Grøn gren KFUM-Spejderne i Lystrup Forår 2004 1 Grøn gren KFUM-Spejderne i Lystrup/Elsted/Elev marts-maj 2004 Grøn gren KFUM-Spejderne i Lystrup Forår 2004 1 Grøn gren Grøn gren er medlemsblad for KFUM-Spejderne i Lystrup/Elsted/Elev. Trykkeri Grøn

Læs mere

Den Frie Tænkebox April Juni 2015

Den Frie Tænkebox April Juni 2015 Den Frie Tænkebox April Juni 2015 I dette nummer: Lederen Pusling Tumling Sæsonafslutning Sommerlejr Billeder fra Kredsweekenden Pilt Væbner og seniorvæbner Senior Generalforsamling Kontaktoplysninger

Læs mere

Februar 2011 43. årgang. Månedens programmer. Indkaldelse til generalforsamling Side 2 Snart forår Side 6

Februar 2011 43. årgang. Månedens programmer. Indkaldelse til generalforsamling Side 2 Snart forår Side 6 Februar 2011 43. årgang Månedens programmer Indkaldelse til generalforsamling Side 2 Snart forår Side 6 Gruppelederne: Lederne i gruppen Grupperåd: Gruppeleder Lars Jensenius 4826 1127 LAJ@megalip.dk Gruppeassistent

Læs mere

Velkommen i FDF Særslev

Velkommen i FDF Særslev Velkommen i FDF Særslev Gode oplysninger til dine forældre om FDF Særslev Kort om FDF Frivilligt Drenge- og Pige-Forbund, FDF, er en af Danmarks største folkekirkelige børne- og ungdomsorganisationer med

Læs mere

Formandens beretning på generalforsamlingen den 28. februar 2012

Formandens beretning på generalforsamlingen den 28. februar 2012 Formandens beretning på generalforsamlingen den 28. februar 2012 Tøj-sponsor: Velkomst: Velkommen til generalforsamling i HGC - Hammerum Gjellerup Cykel Klub foreningens 12. ordinære generalforsamling.

Læs mere

Den Grønne Gruppe Nyhedsbrev juni 2006

Den Grønne Gruppe Nyhedsbrev juni 2006 Nyhedsbrev juni 2006 Kære medlem af Den Grønne Gruppe! Vi har herved fornøjelsen at invitere dig og din ægtefælle til Den Grønne Gruppes årlige stævne på Houens Odde Spejdercenter 29. 30 september Stævnet

Læs mere

Velkommen i FDF Særslev

Velkommen i FDF Særslev Velkommen i FDF Særslev Gode oplysninger til dine forældre om FDF Særslev Kort om FDF Frivilligt Drenge- og Pige-Forbund, FDF, er en af Danmarks største folkekirkelige børne- og ungdomsorganisationer med

Læs mere

Leder- og grupperådsmøde d. 11. august 2014

Leder- og grupperådsmøde d. 11. august 2014 Leder- og grupperådsmøde d. 11. august 2014 Afbud Kirsten, Erling BP, Jens og Annette Fabricius 19.00: Grupperådsmøde 19.00: Ledermøde. 1. Godkendelse af referat. Uklarhed om, hvem der udarbejdede brochure

Læs mere

November, December, 2011

November, December, 2011 PLOKKEN Kllarup Gruppe DET DANSKE SPEJDERKORPS November, December, 2011 Vigtige datoer: Dato Aktivitet Hvem 14. 16. juni MUS-lejr, Thorup Hede Mikro, mini & junior 23. juni Sct. Hans på Volden i Klarup

Læs mere

Sommerlejr i Holstebro

Sommerlejr i Holstebro KFUM Spejderne, Ballerup Gruppe årgang 53 nr. 3 Sommerlejr i Holstebro Ipod mangler se mere på side 5. Indholdsfortegnelse Side 3: Side 4: Side 5: Side 6: Side 7: Side 8: Side 9: Side 10: Side 11: Side

Læs mere

Referat af bestyrelsesmøde i Bagsværd Gruppe

Referat af bestyrelsesmøde i Bagsværd Gruppe Referat af bestyrelsesmøde i Bagsværd Gruppe Dato & Tid: Tirsdag d. 27. januar kl. 20:00 22:00 Sted: Til: Kopi: Dagsorden udarbejdet af: Dagsorden: Sambo Bagsværd Gruppes Bestyrelse: Anders Theilgaard

Læs mere

Referat fra rådsmøde

Referat fra rådsmøde Referat fra rådsmøde mandag den 27.5 13 kl. 19.30 Hos Olaf Rye Til stede: Afbud: 1. Valg af dirigent 2. Godkendelse af referat 3. Nye punkter til dagsordenen 4. Nyt fra korpset Anne Marie (Brejning), Mogens

Læs mere

Det Danske Spejderkorps III. Kolding Gruppe

Det Danske Spejderkorps III. Kolding Gruppe Det Danske Spejderkorps III. Kolding Gruppe Referat for Generalforsamling tirsdag den 25. februar 2015 Formanden startede med at byde velkommen og fortalte om aftenens program 1. Valg af dirigent & referent

Læs mere

Er det farligt at være spejder?

Er det farligt at være spejder? Er det farligt at være spejder? v/ aut. kloakmester, Jakob Broegaard Skårupørevej 9-11 5881 Skårup Tlf. 62 23 12 08 Fax. 62 23 19 04 NEJ - DET ER SJOVT!! Årgang 46 NR. 8 September 2006 Udgivet af KFUM-Spejderne

Læs mere

Budget og udviklingsplan

Budget og udviklingsplan 2010 Regnskab og beretning 2011 Budget og udviklingsplan Indhold Nibe Spejdernes DDS værdier og mål 3 Beretning for år 2010 4 Regnskab 2010 5 Budget 2011 9 Børneattester 10 Udviklingsplan for Nibe Spejderne

Læs mere

D E T D A S K E S P E J D E R K O R P S

D E T D A S K E S P E J D E R K O R P S D E T D A S K E S P E J D E R K O R P S Indhold: Side 3 Blå Sommer 4 Sjovt, vildt, skægt 5 Mikro-/Mini 6 Mikro-/Miniprogram 7 Mærkedage mikro/mini 8 Juniorprogram 9 Junior Nyt 10 Trop 11 Raftekunst 11

Læs mere

D E T D A N S K E S P E J D E R K O R P S

D E T D A N S K E S P E J D E R K O R P S D E T D A N S K E S P E J D E R K O R P S - 1 - Indhold: Side 3 Lodsedler 4 Mikro-/Mini, Mærkedage mikro/mini 5 Afbud og mødeknapper 6 Mikro-/Miniprogram 7 Mikro/mini: Vigtige datoer 8 Juniorprogram 9

Læs mere

Bestilling af Alugod T-shirts i små størrelser! Har du et barn i alderen 8-12 år som skal af sted på sommerlejr og som ikke har en Alugod T- shirts? Så skal du læse videre! T-shirts i størrelserne 8 10

Læs mere

efteråret. Så deltager flere af vores Senior/Rovere i Solarisløbet med stor success. Fælles arrangementer Traditionen tro havde vi igen vores faste

efteråret. Så deltager flere af vores Senior/Rovere i Solarisløbet med stor success. Fælles arrangementer Traditionen tro havde vi igen vores faste Gruppemøde 28. februar 2015 Dagsorden 1. Valg af dirigent og referent 2. Aflæggelse af årsberetning v/ grupperådsformand Britta Sivertsen 3. Godkendelse af regnskab v/ kasserer Lene Holm Gamborg 4. Forhandling

Læs mere

Beretning fra forløbne år herunder orientering om arrangementer tilknyttet Rolands gruppe

Beretning fra forløbne år herunder orientering om arrangementer tilknyttet Rolands gruppe Valg af dirigent og referent Dirigent Uffe Beck Referent Lene Beck Mødet konstateres lovligt varslet og indkaldt. Beretning fra forløbne år herunder orientering om arrangementer tilknyttet Rolands gruppe

Læs mere

RAMMEN. Islev Gruppe. Islev Gruppe. Årgang 52. www.islevpigespejder.dk www.pigespejder.dk. Juni - Juli 2015. islevpigespejder.dk pigespejder.

RAMMEN. Islev Gruppe. Islev Gruppe. Årgang 52. www.islevpigespejder.dk www.pigespejder.dk. Juni - Juli 2015. islevpigespejder.dk pigespejder. RAMMEN Islev Gruppe Juni - Juli 2015 Alle møder afholdes i Islev Kirkes Ungdomscenter Slotsherrensvej 321 2610 Rødovre Spirerne: Piger fra 5-7 år Mandag kl. 18.30-20.00 Smutterne: Piger fra 7-10 år Mandag

Læs mere

Nyt Fra Huset. Minim veniam. Duis nostrud exerci tation ullamcorper suscipit lobortis nisl ut aliquip ex ea d minim veniam, Se side 12

Nyt Fra Huset. Minim veniam. Duis nostrud exerci tation ullamcorper suscipit lobortis nisl ut aliquip ex ea d minim veniam, Se side 12 Nyt Fra Huset Nr. 01 årgang 07 Minim veniam Duis nostrud exerci tation ullamcorper suscipit lobortis nisl ut aliquip ex ea d minim veniam, quis. Se side 12 Velkommen til det første nummer af det nye spejderblad

Læs mere

Gruppeleder Charlie byder velkommen, og der er enighed om at generalforsamlingen er lovligt indvarslet.

Gruppeleder Charlie byder velkommen, og der er enighed om at generalforsamlingen er lovligt indvarslet. Referat af Grupperådsmøde lørdag d. 2. marts 2013 Hammermølle gruppe, DDS Pkt. 1; Gruppeleder Charlie byder velkommen, og der er enighed om at generalforsamlingen er lovligt indvarslet. Charlie vælges

Læs mere

Forord Dette hæfte er for såvel nye som erfarne grupperådsmedlemmer.

Forord Dette hæfte er for såvel nye som erfarne grupperådsmedlemmer. GRUPPERÅD - sådan Indholdsfortegnelse Spejderarbejde er mere end tidsfordriv! 3 Hvad er et grupperåd? 4 Forudsætninger for at være med i et grupperåd 4 Grupperådet som en kaffeklub eller et aktiv? 5 Grupperådets

Læs mere

Sct.Georgsløb for bævere, ulve og juniorspejdere Side 1 Visionsdag for lederne Side 3 Enhedsprogrammer Side 4-8

Sct.Georgsløb for bævere, ulve og juniorspejdere Side 1 Visionsdag for lederne Side 3 Enhedsprogrammer Side 4-8 Sct.Georgsløb for bævere, ulve og juniorspejdere Side 1 Visionsdag for lederne Side 3 Enhedsprogrammer Side 4-8 Gruppekalender/Opslagstavle Fing 5 fejl. Side 2 Nævenyttigt Side 3 Tilmeldinger Side 8 Lederne

Læs mere

- Nye spændende aktiviteter, som styrker sammenholdet.

- Nye spændende aktiviteter, som styrker sammenholdet. Grupperne i Ho Bugt Distrikt Referat af DT-rådsmøde d. 2 maj 2012 Afholdt ved: Ådal gruppens hytte, Susåvænget 5 i Esbjerg Tilstede: Jesper fra Fourfeld gruppe, Jens Erik Nielsen, Janni Vester Bjerrum,

Læs mere

Forslag til rosende/anerkendende sætninger

Forslag til rosende/anerkendende sætninger 1. Jeg elsker dig for den, du er, ikke kun for det, du gør 2. Jeg elsker din form for humor, ingen får mig til at grine som dig 3. Du har sådan et godt hjerte 4. Jeg elsker at være sammen med dig! 5. Du

Læs mere

* Grenkursus for Børneledere. * Grenkursus for Ungdomsledere. * Grenkursus for Voksenledere. * Praktisk kursus

* Grenkursus for Børneledere. * Grenkursus for Ungdomsledere. * Grenkursus for Voksenledere. * Praktisk kursus * Grenkursus for Ungdomsledere Et kursus for trop-, seniortrop- eller klanledere, med fokus på: Hvorfor er temaer godt, oplevelser, inspiration, hvordan fanger man aldersgruppen. -Gerne vil lære mere om

Læs mere

"Knald i låget"-hatten Side 1 "Mission Ulvekløft" Side 4 Korpslejr information Side 8-9

Knald i låget-hatten Side 1 Mission Ulvekløft Side 4 Korpslejr information Side 8-9 "Knald i låget"-hatten Side 1 "Mission Ulvekløft" Side 4 Korpslejr information Side 8-9 Flagfest Side 2 "Mission Ulvekløft" fortsat Side 6-7 Find 5 fejl Side 12 ederne i gruppen: Gruppelederne: Grupperåd:

Læs mere

Referat fra Mjølners Grupperådesmøde lørdag den 2. marts 2013

Referat fra Mjølners Grupperådesmøde lørdag den 2. marts 2013 Referat fra Mjølners Grupperådesmøde lørdag den 2. marts 2013 Formanden Annette Heydenreich byder velkommen til grupperådsmødet, og til det efterfølgende fødselsdags arrangement, hvor Mjølners 35 års fødselsdag,

Læs mere

Grøn Guide en håndbog om KFUM Spejderne i Danmark. - Love for KFUM-Spejderne i Danmark

Grøn Guide en håndbog om KFUM Spejderne i Danmark. - Love for KFUM-Spejderne i Danmark Grøn Guide en håndbog om KFUM Spejderne i Danmark. - Love for KFUM-Spejderne i Danmark 1 Navn Korpsets navn er "KFUM-Spejderne i Danmark". 2 Forhold til verdensspejderbevægelsen Korpset er en landsorganisation,

Læs mere

November, December, 2011

November, December, 2011 PLOKKEN Kllarup Gruppe DET DANSKE SPEJDERKORPS November, December, 2011 Spejderne har en facebook-side DDS Klarup Gruppe hvor der deles billeder fra ture og nyttig information. Bestil et benzinkort til

Læs mere

November 2007 39. årgang

November 2007 39. årgang Indsæt meddelelse her. Du opnår størst virkning ved kun at bruge to eller tre sætninger. November 2007 39. årgang Stort tillykke til SFH 42 (ungklanen) med sejren på årets Sct. Georgsløb. I tropskonkurrencen

Læs mere

SpejderNyt Bangsbostrand Gruppe. Februar - marts 2014

SpejderNyt Bangsbostrand Gruppe. Februar - marts 2014 SpejderNyt Bangsbostrand Gruppe Spejdermøde hver mandag 18:30-20:00 i Ungdomsborgen Februar - marts 2014 Program Forældrecafé Fastelavnslejr Ny dato: 1.-2. marts Sådan køber du en rygsæk til sommerlejren

Læs mere

Årsberetning 2014. 3. Silkeborg Gruppe

Årsberetning 2014. 3. Silkeborg Gruppe Årsberetning 2014 3. Silkeborg Gruppe Fastelavnsfest og generalforsamling Dagsorden for generalforsamlingen Invitation til fastelavnsfest og generalforsamling Bestyrelsen i 3. Silkeborg vil gerne invitere

Læs mere

RAMMEN April - Maj 2014

RAMMEN April - Maj 2014 Alle møder afholdes i Islev Kirkes Ungdomscenter Slotsherrensvej 321 2610 Rødovre Spirerne: Islev Gruppe Piger fra 5-7 år Mandag kl. 18.30-20.00 Smutterne: Piger fra 7-10 år Mandag kl. 18.30-20.00 Årgang

Læs mere

KFUM-Spejderne i Danmark Roskilde Gruppe

KFUM-Spejderne i Danmark Roskilde Gruppe Grupperådsmøde tirsdag d. 24. november kl. 19.00 Referat: 1. Indledning Sang: Regnvejrsdag i november. 2. Orientering: Enhedslederne fortæller om status i enhederne, afholdte og kommende arrangementer

Læs mere

Nyhedsbrev FDF SÆRSLEV. Denne gang kan du læse om lederne planer for det nye år! Læs om juleweekenden s. 10. December - Januar - Februar 2012

Nyhedsbrev FDF SÆRSLEV. Denne gang kan du læse om lederne planer for det nye år! Læs om juleweekenden s. 10. December - Januar - Februar 2012 yhedsbrev December - Januar - Februar 2012 Denne gang kan du læse om lederne planer for det nye år! Læs om juleweekenden s. 10 FDF SÆSLV Indhold FDF-Info Side 3 yt fra Kredslederen Side 4 yt fra Bestyrelsen

Læs mere

De Blå spejdere i Vestbjerg

De Blå spejdere i Vestbjerg oktober 2011 - Nr. 3-1. årgang side 1 Siden sidst Siden sidste nyhedsbrev har Flire Klan fået et navn og været på 20 km hike. Gruppen har været på sommerlejr OG der har været den store gruppetur. Alt sammen

Læs mere

Grupperådsmøde (generalforsamling) for De Blå Spejdere i Rårup den 16. februar 2015 kl. 17.00 i spejderhytten i Rårup.

Grupperådsmøde (generalforsamling) for De Blå Spejdere i Rårup den 16. februar 2015 kl. 17.00 i spejderhytten i Rårup. Referat af: Grupperådsmøde (generalforsamling) for De Blå Spejdere i Rårup den 16. februar 2015 kl. 17.00 i spejderhytten i Rårup. a) Valg af dirigent og referent Alex valgt til dirigent og Bettina valgt

Læs mere

Marts - April - Maj. 27. Årgang. ULVE NYT HUSK SE INDE I BLADET Invitation til ULVETURNERING 2011 13. 15. MAJ. Fødselsdage:

Marts - April - Maj. 27. Årgang. ULVE NYT HUSK SE INDE I BLADET Invitation til ULVETURNERING 2011 13. 15. MAJ. Fødselsdage: 27. Årgang 2011 Marts - April - Maj ULVE NYT HUSK SE INDE I BLADET Invitation til ULVETURNERING 2011 13. 15. MAJ Fødselsdage: Marts Mathias 05.03. Anne 08.03. Svend-Aage 22.03. April. Heidi Mathias Magnus

Læs mere

Jeg lå i min seng. Jeg kunne ikke sove. Jeg lå og vendte og drejede mig - vendte hovedpuden og vendte dynen.

Jeg lå i min seng. Jeg kunne ikke sove. Jeg lå og vendte og drejede mig - vendte hovedpuden og vendte dynen. 1. Søvnløs Jeg lå i min seng. Jeg kunne ikke sove. Jeg lå og vendte og drejede mig - vendte hovedpuden og vendte dynen. Jeg havde en mærkelig uro i mig - lidt kvalme og lidt ondt i maven. Det havde jeg

Læs mere

Familiespejder. Sådan kommer gruppen i gang!

Familiespejder. Sådan kommer gruppen i gang! Familiespejder Sådan kommer gruppen i gang! Indholdsfortegnelse Familie-spejd... 3 Hvorfor gør vi det?... 3 Familie spejder enhedens opbygning... 4 Enheden består af 3 dele:... 4 Lovene... 5 16. Familiespejd...

Læs mere

Gruppeleder Bodil Jensen Tuxensvej 43 7592 9487 tuxensvej@jensen.mail.dk

Gruppeleder Bodil Jensen Tuxensvej 43 7592 9487 tuxensvej@jensen.mail.dk Lån af Knuden Søren Christensen Albert Naursvej 9 7593 1162 Gruppeleder Bodil Jensen Tuxensvej 43 7592 9487 tuxensvej@jensen.mail.dk Gruppeass. Mette Holter Christensen Dronningensg. 22, 1. 7553 7919/4093

Læs mere

Konfirmand i Mølholm kirke

Konfirmand i Mølholm kirke Konfirmand i Mølholm kirke Udfordringer til unge på livets veje 2015-16 Indbydelse til konfirmandforberedelse Som 7. klasses elev vil jeg gerne indbyde dig til at deltage i konfirmandforberedelse og konfirmation

Læs mere

Indkaldelse til Generalforsamling i Stavnsholt Vikingerne Torsdag d. 23 februar 2012 kl. 18.30

Indkaldelse til Generalforsamling i Stavnsholt Vikingerne Torsdag d. 23 februar 2012 kl. 18.30 Indkaldelse til Generalforsamling i Stavnsholt Vikingerne Torsdag d. 23 februar 2012 kl. 18.30 Hermed følger indkaldelsen til vores generalforsamling i Stavnsholt Vikingerne. Det plejer at være rimelig

Læs mere

Troppen på Barskmandstur. Februar 2010 42. årgang

Troppen på Barskmandstur. Februar 2010 42. årgang Februar 2010 42. årgang Troppen på Barskmandstur Indlæg om Barskmandsturen Side 1 Vigtig meddelelse til alle Side 3 LINIEN UD Side 4 Shelterbyggeriet fortsætter Side 5 Tilmeldingsblanketter Side 11-12

Læs mere

Emilies sommerferieeventyr 2006

Emilies sommerferieeventyr 2006 Emilies sommerferieeventyr 2006 1. uge Min sommerferie startede faktisk en dag tidligere end forventet, da mormor kom om fredagen og passede Maria og mig. Det var rigtig hyggeligt og en god start på ferien.

Læs mere

Information: I uge 3 vil I møde flere vikarer, da vi har Dorthe og Karina på kursus i 3 dage samt Anni og Pernille i 2 dage.

Information: I uge 3 vil I møde flere vikarer, da vi har Dorthe og Karina på kursus i 3 dage samt Anni og Pernille i 2 dage. Billede på forsiden: fælles fødselsdagstur for okt., nov., og dec. børnene. Information: I uge 3 vil I møde flere vikarer, da vi har Dorthe og Karina på kursus i 3 dage samt Anni og Pernille i 2 dage.

Læs mere

Tillykke med 60 år til Svend Ole Tillip Trop leder Klan S/S Martha medlem

Tillykke med 60 år til Svend Ole Tillip Trop leder Klan S/S Martha medlem Tillykke med 60 år til Svend Ole Tillip Trop leder Klan S/S Martha medlem Wandalsvej 10 5700 Svendborg Telefon: 62220771 SUPER SPAR er supermarkeder med et stort sortiment af alle dagligvarer, specialiteter

Læs mere

Kong Knud Division. Divisionsrådsmøde 12. april 2012. Torsdag d. 12. april 2011, kl. 19.00-21.30 Bolbro Skole, Stadionvej 50, Indgang F, Odense V

Kong Knud Division. Divisionsrådsmøde 12. april 2012. Torsdag d. 12. april 2011, kl. 19.00-21.30 Bolbro Skole, Stadionvej 50, Indgang F, Odense V Kong Knud Division Divisionsrådsmøde 12. april 2012 Torsdag d. 12. april 2011, kl. 19.00-21.30 Bolbro Skole, Stadionvej 50, Indgang F, Odense V Dagsorden Beretninger Side Dagsorden 1. Valg af dirigent

Læs mere

Generalforsamling Herslev bylaug den 23. oktober 2014. Dagsorden. Referat

Generalforsamling Herslev bylaug den 23. oktober 2014. Dagsorden. Referat Generalforsamling Herslev bylaug den 23. oktober 2014 Dagsorden 1) Valg af dirigent 2) Formandens beretning 3) Regnskab og budget 4) Indkomne forlag 5) Valg af bestyrelse 6) Valg af suppleanter 7) Valg

Læs mere

Hjemstavnsfolkedansernes Medlemsblad 41. årgang nr. 4 Marts 2015. Fastelavnsholdet 2015. Indkaldelse til generalforsamling findes inde i bladet!

Hjemstavnsfolkedansernes Medlemsblad 41. årgang nr. 4 Marts 2015. Fastelavnsholdet 2015. Indkaldelse til generalforsamling findes inde i bladet! Hjemstavnsfolkedansernes Medlemsblad 41. årgang nr. 4 Marts 2015 Fastelavnsholdet 2015 Indkaldelse til generalforsamling findes inde i bladet! 2 Hjemstavns Folkedanserne på Frederiksberg Hjemstavns Folkedanserne

Læs mere

KORSLØKKE AFDELING OKTOBER KVARTAL 2014 www.dui.dk/korsloekke KOM OG VÆR MED!!!!!!!!! AFDELINGSADRESSER:

KORSLØKKE AFDELING OKTOBER KVARTAL 2014 www.dui.dk/korsloekke KOM OG VÆR MED!!!!!!!!! AFDELINGSADRESSER: AFDELINGSADRESSER: Formand: Jonna Ivarsen, Højvang 5, 5270 Odense N. Tlf.: 66 18 49 59 Kasserer: Arne B. Hansen, Hybenvej 75, 5260 Odense S. Tlf.: 66 12 14 59 MØDETIDER: Mandag: 18.00-20.00 Boldspil og

Læs mere

Vi vil gerne invitere forældre, ledere og spejdere i Brundurs Gruppe til grupperådsmøde (generalforsamling) onsdag den 15. februar kl. 19.00.

Vi vil gerne invitere forældre, ledere og spejdere i Brundurs Gruppe til grupperådsmøde (generalforsamling) onsdag den 15. februar kl. 19.00. GRUPPERÅDSMØDE BRUNDURS GRUPPE Onsdag den 15. februar 2012 Kl. 19.00 Spejderhytten, Jyllandsgade 61 i Brønderslev. Vi vil gerne invitere forældre, ledere og spejdere i Brundurs Gruppe til grupperådsmøde

Læs mere

MiniThai - En rejse tilbage

MiniThai - En rejse tilbage MiniThai - En rejse tilbage Juli August 2012 Rejseberetningen herunder er skrevet af Kevin, der er 10 år gammel. I 2004 blev Kevin adopteret af sine danske forældre Helle og Peter. De hentede ham på børnehjemmet

Læs mere

Seniorsommerlejr 2010 Uge 28-11. - 17. juli 2010

Seniorsommerlejr 2010 Uge 28-11. - 17. juli 2010 Seniorsommerlejr 2010 Uge 28-11. - 17. juli 2010 Mød os på PARADISE... Egemose Centret - Det Danske Spejderkorps - Hvad er en SeniorCentersommerlejr? SeniorCentersommerlejren er kun for seniorer. Vi laver

Læs mere

Mødereferat. Generalforsamling

Mødereferat. Generalforsamling Mødereferat Generalforsamling Tidspunkt: Sted: MAN 9 OKT 2006 kl.1900 Klubhuset Højdevangen 25 3480 Fredensborg Dagsorden 1. Valg af dirigent 2. Formandens beretning 3. Fremlæggelse af foreningens reviderede

Læs mere

Udsagn til konflikt trappen. Konflikt 1:

Udsagn til konflikt trappen. Konflikt 1: Udsagn til konflikt trappen. Konflikt 1: Beskrivelse: Intern konflikt i patruljen. Simple og klare udsagn som skal placeres på konflikttrappen. Slutter med påvirkning af konflikten udefra hvor TL er et

Læs mere

Grupperådsmøde 2015. Søndag 8. marts 2015

Grupperådsmøde 2015. Søndag 8. marts 2015 Grupperådsmøde 2015 Søndag 8. marts 2015 www.stjernespejder.dk/grupperaad2015 Stjernegruppens vision Stjernegruppen er et attraktivt og vidtfavnende mødested for alle med interesse i spejder- og friluftsliv.

Læs mere

Jeg håber, du har lyst til et PUF i år, for ellers kan det jo være du går glip af noget!

Jeg håber, du har lyst til et PUF i år, for ellers kan det jo være du går glip af noget! Hej spejder! Foto: Foto: Morten Gimm Kongsfelt, Morten Bjerrum Larsen, Morten Clausen og Henrik Weigelt Vi har lavet et helt nyt tilbud for dig og andre seje spejdere på mellem 11 og 12 år. Typisk de spejdere,

Læs mere

Sortebrødre Gruppe Årsrapport 2014 Nr. 1. Indkaldelse til generalforsamling

Sortebrødre Gruppe Årsrapport 2014 Nr. 1. Indkaldelse til generalforsamling Sortebrødre Gruppe Årsrapport 2014 Nr. 1 Indkaldelse til generalforsamling Dagsorden Formandens beretning Ledernes beretning 2015 kalender Gruppens visioner Øjebliksbilleder Regnskab 2014 Lidt sjov Budget

Læs mere

Erhverve kniv sikkerhedsbevis og lære at vedligeholde egen kniv.

Erhverve kniv sikkerhedsbevis og lære at vedligeholde egen kniv. Færdighed Mini Junior Trop Kniv Erhverve kniv sikkerhedsbevis. Knivens historie samt Erhverve kniv sikkerhedsbevis og lære at vedligeholde egen kniv. Erhverve kniv sikkerhedsbevis og lære at vedligeholde

Læs mere

ÅBENT TIRSDAG OG TORSDAG 18.30-21.30 ANLÆGSVEJ 7, 4100 RINGSTED. TLF: 57 62 71 80 / 28 19 65 35 MAIL: KLUBSVANEN@GMAIL.COM WWW.KLUBSVANEN.

ÅBENT TIRSDAG OG TORSDAG 18.30-21.30 ANLÆGSVEJ 7, 4100 RINGSTED. TLF: 57 62 71 80 / 28 19 65 35 MAIL: KLUBSVANEN@GMAIL.COM WWW.KLUBSVANEN. ÅBENT TIRSDAG OG TORSDAG 18.30-21.30 ANLÆGSVEJ 7, 4100 RINGSTED. TLF: 57 62 71 80 / 28 19 65 35 MAIL: KLUBSVANEN@GMAIL.COM WWW.KLUBSVANEN.DK Dag Dato Aktivitet Personale 1. jan Ki, Tr 6. jan Aftengymnastik

Læs mere

Meddelelser fra formanden... 4 Meddelelser fra kassereren... 4 Meddelelser fra gruppeledere... 4 Nyt fra hyttefædre... 5 Eventuelt...

Meddelelser fra formanden... 4 Meddelelser fra kassereren... 4 Meddelelser fra gruppeledere... 4 Nyt fra hyttefædre... 5 Eventuelt... Fremmødt Afmeldt Leon Sindberg, Maria Jensen, Jørgen Gammelgaard, Charlotte Thy, Lene Viberg Nielsen, Lis Bjerg Hermind, Michael Vestergaard, Birgitte Højland, Sissel Gammelgaard Steffen Brinch, Tanja

Læs mere

Referat af årsmøde i Zaxsez d. 29/3 2015 i Sjølunds hytte i Vordingborg

Referat af årsmøde i Zaxsez d. 29/3 2015 i Sjølunds hytte i Vordingborg Referat af årsmøde i Zaxsez d. 29/3 2015 i Sjølunds hytte i Vordingborg Velkomst af formanden Indkaldelsen udsendt rettidigt konstaterede dirigenten Dagsorden: 1. Valg af referent og dirigent (sidstnævnte

Læs mere

Hvordan bliver den store gruppe federe!?! Workshop II 14:30-15:45 Axel Lund Henriksen

Hvordan bliver den store gruppe federe!?! Workshop II 14:30-15:45 Axel Lund Henriksen Hvordan bliver den store gruppe federe!?! Workshop II 14:30-15:45 Axel Lund Henriksen Indgangsbøn Oplæg til debat, (provokation) og dialog. Spørg hvis noget skal uddybes. Bidrag med egne erfaringer. Hvordan

Læs mere

Gruppeblad - Pionererne 61. årg. August - September - Oktober Nr. 4 2012

Gruppeblad - Pionererne 61. årg. August - September - Oktober Nr. 4 2012 Fra sommerlejr på Spejdernes Lejr i Holstebro Gruppeblad - Pionererne 61. årg. August - September - Oktober Nr. 4 2012 Troppen EKKO Redaktionen Højsagervej 7, 5884 Gudme Tlf. 41 27 00 06 e-mail: ekko@pionererne.dk

Læs mere

INVITATION TIL NLD-LEJR 9. - 11. oktober 2015

INVITATION TIL NLD-LEJR 9. - 11. oktober 2015 INVITATION TIL NLD-LEJR 9. - 11. oktober 2015 Lejr for børn med diagnoser og deres familier NLD-lejren afholdes i naturskønne omgivelser i Fuglsø ved Mols Bjerge OPLEV Dejlige fællesrum Familieværelser

Læs mere

33. årgang december 2001

33. årgang december 2001 33. årgang december 2001 Megalipperne Hillerød gruppe KFUM-Spejderne Danmark Lederne i gruppen: Gruppelederne: Grupperåd: Gruppeleder Lars Jensenius 48261127 LAJ@sp...dk Gruppeassistent Søren Jensenius

Læs mere

Referat fra Grupperådsmøde 2015

Referat fra Grupperådsmøde 2015 Broager Drengegruppen Referat fra Grupperådsmøde 2015 Søndag 22. Februar 2015 Sted : Stevninghus Referatet indeholder yderligere informationer og beslutninger fra Grupperådsmøde, som ikke er indeholdt

Læs mere

Med dette indikerer jeg også at vi er en solid klub med faste traditioner. De fleste medlemmer har været medlemmer i rigtig mange år.

Med dette indikerer jeg også at vi er en solid klub med faste traditioner. De fleste medlemmer har været medlemmer i rigtig mange år. Beretning 2014-15 Vi har netop sluttet sæson nr. 21 og alle hold er afsluttet. Sjovt nok har vi en slags 50 års jubilæum, idet Hanne har været instruktør i 21 år, Hans i 19 år, og Birthe i 10 år. Det er

Læs mere

SGF s Sommer og Sportsfest 2014

SGF s Sommer og Sportsfest 2014 SGF s Sommer og Sportsfest 2014 Torsdag 14.august - søndag 17.august (program udsendes senere) Sponsorcykelløbet afholdes torsdag 14. august kl.18.30-20.30 N B! Nyt starttidspunkt og tilmelding. Cykelløb

Læs mere

KFUM Spejderne Brørup Harald Blåtand Trop

KFUM Spejderne Brørup Harald Blåtand Trop KFUM Spejderne Brørup Harald Blåtand Trop Spejderhyttens adresse: Vestre Maltvej 15, 6650 Brørup Grupperådet: Grupperådsformand; Iben Rosendal Hansen 22 57 29 77 Gruppeleder; Tina Dam Nielsen 23 27 39

Læs mere

Seglet Online. Vi har brug for ekstra hænder!! Til alle ledere i Absalon divison. Weekenden den 4.-6.november. I dette nummer

Seglet Online. Vi har brug for ekstra hænder!! Til alle ledere i Absalon divison. Weekenden den 4.-6.november. I dette nummer Årgang 4, nummer 5 Dato: 5. Oktober Vi har brug for ekstra hænder!! Weekenden den 4.-6.november. Opgaven er, at vi skal have malet trappeopgangen i forhuset på H.C. Ørstedsvej, samt køre nogle ting på

Læs mere

Samuelsgården. Skolevænget 19 6840 Oksbøl

Samuelsgården. Skolevænget 19 6840 Oksbøl Årgang 24. År 2011 Samuelsgården. Skolevænget 19 6840 Oksbøl Telefon: 79 94 73 44 3 kl. besked/telefonsvare 79 94 73 43 Fax nummer: 79 94 73 36 Hjemmeside: www.samuelsgaarden.dk E-mail: Samuelsgaarden@varde.dk

Læs mere

Lysglimt. Himmelev gl. Præstegård

Lysglimt. Himmelev gl. Præstegård Lysglimt Himmelev gl. Præstegård 5. Årgang nr. 30 januar / februar 2015 Lysglimt-redaktionen Anne-Lise Sørensen, frivillig i Oasen Rikke Søder, Aktivitetsleder Anni Hansen afd. B Avisen udkommer januar,

Læs mere

Oktober 2009 41. årgang. Årets kræmmermarked. Landstræf Side 3 Natteravnen 09 Side 5 BL & BA Kursus for ulvene Side 7 How to: Minestrimmel Side 13

Oktober 2009 41. årgang. Årets kræmmermarked. Landstræf Side 3 Natteravnen 09 Side 5 BL & BA Kursus for ulvene Side 7 How to: Minestrimmel Side 13 Du er altid velkommen til at tage en ven med til mødet! Oktober 2009 41. årgang Årets kræmmermarked Landstræf Side 3 Natteravnen 09 Side 5 BL & BA Kursus for ulvene Side 7 How to: Minestrimmel Side 13

Læs mere

Kompasset. Speed-kano-sejlads. - din vejviser. Lejravis nr. 6 Torsdag den 10. juli Spejderliv viser vej Øksedal 2014

Kompasset. Speed-kano-sejlads. - din vejviser. Lejravis nr. 6 Torsdag den 10. juli Spejderliv viser vej Øksedal 2014 Kompasset - din vejviser Lejravis nr. 6 Torsdag den 10. juli Spejderliv viser vej Øksedal 2014 Speed-kano-sejlads På kano-aktiviteten skal man ikke bare padle umotiveret rundt i en sø. Der var 12 poster,

Læs mere

D E T D A N S K E S P E J D E R K O R P S. Bjælken. 1. Otterup gruppe 1. halvår 2015. Bjælken 1. Otterup 1. halvår 2015 www.1otterup.

D E T D A N S K E S P E J D E R K O R P S. Bjælken. 1. Otterup gruppe 1. halvår 2015. Bjælken 1. Otterup 1. halvår 2015 www.1otterup. D E T D A N S K E S P E J D E R K O R P S Bjælken 1. Otterup gruppe 1. halvår 2015 1 Sådan bliver du spejder i 1. Otterup... Hvis du vil være spejder, skal du komme til et spejdermøde, du er meget velkommen.

Læs mere

3. Formandens beretning i Seniornet 2005.

3. Formandens beretning i Seniornet 2005. Generalforsamling Senior Net Nordfyn Mandag d. 20. marts 2006 Ca. 30 medlemmer var mødt frem, incl. bestyrelse. Generalforsamlingen blev indledt med, at deltagerne blev bud på kaffe med horn og lagkage

Læs mere

Siden generalforsamlingen har den nyvalgte bestyrelse konstitueret sig selv således:

Siden generalforsamlingen har den nyvalgte bestyrelse konstitueret sig selv således: Referat af møde i aktivgruppen mandag d. 8. november 2010 Tilstedeværende: 16 medlemmer af Gl. Egå Forsamlingshus Samt den nye bestyrelse; Den nye bestyrelse og suppleant leif: Siden generalforsamlingen

Læs mere

Afslutning d. 31. marts 2014

Afslutning d. 31. marts 2014 Struer Folkedanserforening Medlemsorientering marts. 2014 30. årgang NR. 3 www.struerfolkedanserforening.dk Afslutning d. 31. marts 2014 Vi mødes kl. 18.45 i Gimsing Sognegård, hvor vi holder Struer Folkedanserforening

Læs mere

UGEBREV nr. 77 uge 24

UGEBREV nr. 77 uge 24 UGEBREV nr. 77 uge 24 Årgang 5 Samlæsning På en lille friskole som vores, er det en grundbetingelse, at vi skal samlæse klasserne, så de forskellige årgange har undervisning sammen. Det er en fin ting,

Læs mere