n at io n b uild in g Demokrati i Mellemøsten? Droner Iran Velkommen til Atlantsammenslutningens udenrigs- og sikkerhedspolitiske seminar

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "n at io n b uild in g Demokrati i Mellemøsten? Droner Iran Velkommen til Atlantsammenslutningens udenrigs- og sikkerhedspolitiske seminar"

Transkript

1 LIBYEN Forsvarspolitik n at io n b uild in g krig EU Det Danske Forsvar ARKTIS samarbejde Demokrati i Mellemøsten? missilforsvar smart defence NATO Droner Syrien FAILED STATES finanskrise SUVERÆNITET Responsibility to Protect Værnepligt Iran KINA Exit Afghanistan? Velkommen til Atlantsammenslutningens udenrigs- og sikkerhedspolitiske seminar oktober 2012, KolleKolle Konferencecenter Atlantsammenslutningen takker foredragsholdere samt vores bidragsyder

2 Program Tirsdag d. 23. oktober : Ankomst og indkvartering : Velkommen ved Troels Frøling, generalsekretær Atlantsammenslutningen : Åbningstale Danmarks forsvarspolitiske prioriteringer Ved Forsvarsminister Nick Hækkerup : Frokost : Udenrigs- og forsvarspolitiske udfordringer - hvor ligger fremtidens spændingsfelter? Lektor, Ph.d. Peter Viggo Jakobsen, Forsvarsakademiet : Første Session: : Kaffepause Arktis - en ny Kold Krig? Kontreadmiral Nils Christian Wang, Chef for Forsvarsakademiet Damien Degeorges, Ph.d. Exit Afghanistan - Hvordan og hvad så? Ole Kværnø, Chef for Institut for Strategi, Forsvarsakademiet Lektor Jens Ringsmose, Center for War Studies, Syddansk Universitet : Anden session Smart Defence - multinationalt samarbejde på et nyt plan Seniorforsker Henrik Breitenbauch, Center for Militære Studier, København Universitet Generalløjtnant Per Pugholm Olsen, Chef for Forsvarets Materieltjeneste Demokrati i Mellemøsten? Professor MSO Jakob Skovgaard-Petersen, Institut for Tværkulturelle og regionale studier, Københavns Universitet Seniorforsker Ph.d. Helle Malmvig, DIIS 19.00: Middag

3 Onsdag d. 24. oktober : Morgenmad Udfordringer for Danmark - hvor bevæger Forsvaret sig hen? Ved Forsvarschef general Peter Bartram : Kaffepause : Hvor skal Danmark i fremtiden bruge sine kræfter? Professor MSO, Mikkel Vedby Rasmussen, Center for Militære Studier, København Universitet Politikerpanel Ordstyrer Tage Baumann, Journalist DR Jakob Ellemann-Jensen, MF Venstre Marie Krarup, MF Dansk Folkeparti Rasmus Helveg Petersen, MF Radikale Venstre Frokost *Der tages forbehold for ændringer og afbud - Tak for denne gang

4 CV'er foredragsholdere Nick Hækkerup, Forsvarsminister, MF Socialdemokraterne Politisk karriere Forsvarsminister Medlem af Folketinget som kandidat for Socialdemokraterne i Egedalskredsen Socialdemokraternes skatteordfører Medlem af Folketingets Finansudvalg Medlem af Folketingets Skatteudvalg Medlem af Skatterådet Medlem af Folketingets Udvalg for Forretningsordenen Stedfortræder i Folketingets Retsudvalg Stedfortræder i Folketingets Kommunaludvalg Borgmester i Hillerød Kommune Medlem af byrådet i Hillerød Kommune for Socialdemokraterne Adjunkt ved Københavns Universitet Ph.d. i jura med en afhandling om kontrol og sanktioner i EF retten Fuldmægtig ved Landsskatteretten Cand.jur. fra Københavns Universitet. Aftjent værnepligt ved Søværnets Eksercerskole i Auderød. Valgt til landstalsmand. Tillidshverv Næstformand for Socialdemokraterne, Formand for Atlantsammenslutningens bestyrelse. Publikationer Forfatter af "Controls and Sanctions in the EU Law", DJØF Forlag, Medforfatter af "Udvikling i EU siden 1992 på de områder, der er omfattet af de danske forbehold", Dansk Udenrigspolitisk Institut (DUPI), Ph.d.-afhandling: "Kontrol og sanktioner i EF retten, bekæmpelser af uregelmæssigheder overfor EF's budget", 1998.

5 Peter Viggo Jakobsen, Lektor ved Forsvarsakademiet Lektor ved Forsvarsakademiet Leder af afdelingen for Konflikt og Sikkerhedsstudier og forskningsprogrammet De Forsvars- og Sikkerhedspolitiske Studier ved Dansk Institut for Internationale Studier (DIIS) Lektor ved Institut for Statskundskab, Københavns Universitet Ph.d., Institut for Statskundskab, Aarhus Universitet Cand.scient.pol., Institut for Statskundskab, Aarhus Universitet Special Student, Department of Political Science, Massachusetts Institute of Technology. Andet 1999: Årets underviser ved Institut for Statskundskab. Medlem af redaktionskommiteen for tidsskrifterne European Security (Taylor and Francis, London), International Peacekeeping (Routledge, London) og Politica (Århus). Uddrag af publikationer Good News: Libya and the Danish Way of War, i Nanna Hvidt og Hans Mouritzen (red) Danish Foreign Policy Yearbook 2012 (Copenhagen: Danish Institute for International Studies), pp (2012) Medforfatter: Karsten Jakob Møller (online version: Har Danmark råd til nye krige?, Ræson, nr. 11 (maj), pp (2012). Forsvarets deltagelse i farlige missioner giver prestige, indflydelse og sikkerhed. (2012), Den gode krig?, Udenrigs, Vol. 66, nr. 3 (december), pp (2011). Clear, Hold, Train: Denmark s Military Operations in Helmand , i Nanna Hvidt og Hans Mouritzen (red) Danish Foreign Policy Yearbook 2011 (Copenhagen: DIIS), pp (2011). Medforfatter: Peter Dahl Thruelsen (online version Fredsbevarende operationer, i John T. Lauridsen, Rasmus Mariager, Thorsten Borring Olesen, Poul Villaume (red.) Den kolde krig og Danmark (København: Gads Forlag), pp (2011). Danskere elsker krig - hvorfor er indsatsen i Afghanistan så populær?, Foreningen af Historielærere ved Handelsgymnasiet: FHH, nr. 61 (januar), pp (2011). Kan Danmark gøre en forskel i Mellemøsten?, Samfundsfagsnyt, nr 180 (december), pp (2010). Coercive diplomacy, i Alan Collins (red.) Contemporary Security Studies (Oxford: Oxford University Press, 2 edition), pp (2009).

6 Kontreadmiral Nils Christian Wang, Chef for Forsvarsakademiet Militær karriere 1982 Premierløjtnant 1985 Kaptajnløjtnant 1992 Orlogskaptajn 2000 Kommandørkaptajn 2002 Kommandør 2005 Kontreadmiral Militært tjenesteforløb Inspektionsskibet INGOLF, våbenofficer 1984 Kongeskibet DANNEBROG Chef for inspektionskutteren AGPA Inspektionsskibet HVIDBJØRNEN, Operationsofficer Chef for bevogtningsfartøjet HAVFRUEN Korvetten OLFERT FISCHER, Operationsofficer, Den Persiske Golf Forsvarsakademiet, Lærer og fung. faggruppeleder, Operationer og Logistik ved VUT-II Forsvarsstaben, Sagsbehandler i Forvaltningssektion/officerer Søværnet og Forsvarets Intendanturkorps samt værnepligtige Næstkommanderende korvetten OLFERT FISCHER Chef korvetten NIELS JUEL Forsvarsstaben, Sagsbehandler Planlægningssektionen, forligskoordinator STANAVFORLANT, Chief of Staff Officer Stabschef ved Søværnets Taktiske Stab Forsvarsstaben, Chef for Ledelsessekretariatet Chef for Søværnets Operative Kommando Chef for Forsvarsakademiet Militær uddannelse Søværnets Officersskole Integreret Operations- og Våbenofficerskursus 1988 Stabskursus I, Forsvarsakademiet Stabskursus II, Forsvarsakademiet 1992 Joint Warfare Course, England 1996 Maritime Tactical Course, England 1999 Maritime Warfare Command and Staff Course, Canada 2003 Forsvarschefens Sikkerhedspolitiske Kursus (SIKU) Kursus i Helhedsledelse Dekorationer Ridderkorset af 1. grad af Dannebrogordenen Hæderstegnet for god Tjeneste i Søetaten

7 Forsvarets Medalje Kuwait Liberation Medal Hjemmeværnets Fortjensttegn Damien Degeorges, Ph.D 2011 Ph.D i statskundskab, "The Role of Greenland in the Arctic", Paris Descartes University 2008 Kandidat i Nordiske Studier (dansk) fra Paris Sorbonne University Freelance udenrigskorrespondent for den grønlandske avis "AG/Grønlandsposten" Ole Kværnø, chef for Institut for Strategi, Forsvarsakademiet chef for Institut for Strategi, Forsvarsakademiet Leder af Institut for Forsvarsstudier og Dekan, Baltic Defence College Lektor i statskundskab, Forsvarsakademiet M.Phil i statskundskab fra Københavns Universitet Har desuden arbejdet som ekstern Lektor ved NATO Defence College i Italien, og Institut for International Humanitær Ret (IHL) i Italien Er uddannet Sprogofficer i Russisk Andet Medlem af PfP Consortium Editorial Board Medlemskab af Redaktørrådet på Militært Tidsskrift (Military Review) Medlemskab af Rådet for senior rådgivere, Baltic Defence College Jens Ringsmose, lektor, Center for War Studies, Syddansk Universitet Lektor, Center for War Studies, Syddansk Universitet Post.doc, Institut for Statskundskab Syddansk Universitet Forsker ved Dansk Institut for Militære studier (DIMS) 2007 Ekstern lektor ved Syddansk Universitet 2007 Ph.d. i International Politik ved Institut for Statskundskab, Syddansk Universitet 2005 Forsknings assistent, Syddansk Universitet 2002 Cand.mag. i historie ved Syddansk Universitet Andet 2010 Medlem af SACEUR, Admiral Stavridis Next Generation Advisory Panel 2009 Gæsteforsker, NATO Defence College, Rom 2009 Medlem af Editorial Board, Politica 2008 Medlem af repræsentantskabet, Atlantsammenslutningen

8 Uddrag af publikationer Hvad fik Danmark ud af det? Irak, Afghanistan og forholdet til Washington. Ringsmose, Jens ; Henriksen, Anders. (2011) NATO's New Strategic Concept : A Comprehensive Assessment. / Ringsmose, Jens (Redaktør); Rynning, Sten (Redaktør). DIIS Report; 2011:02 (online version på (2011) Obamas NATO. Rynning, Sten & Ringsmose, Jens, Berlingske Tidende ; 26. april Spillet om NATO : Det nye Strategiske Koncept og Alliancens Fremtid. Rynning, Sten; & Ringsmose, Jens. I: Fra Kold Krig til Krisestyring: Historien om NATO's Fremtid. København : Atlantsammenslutningen, s (2009) Come Home, NATO? : The Atlantic Alliance's New Strategic Concept. Rynning, Sten & Ringsmose, Jens. DIIS Report 2009:04 (online version diis.dk) (2009) Århundredets våbenhandel : De udenrigspolitiske overvejelser i forbindelse med købet af F- 16-flyene. Ringsmose, Jens & Schouenborg, Laust. København : Dansk Institut for Militære Studier, s. (2008) Obama vil skuffe Europa. Ringsmose, Jens & Skött, Jakob Sinding. I: Raeson, 2008, s Kedeligt har det i hvert fald ikke været... : Fremskridtspartiet Odense : Syddansk Universitetsforlag (2003) Henrik Ø. Breitenbauch, seniorforsker, Center for Militære Studier, Københavns Universitet Seniorforsker, Center for Militære Studier, Københavns Universitet Seniorforsker og konstitueret souschef ved Dansk Institut for Militære Studier 2008 Ph.d. i international politik fra Institut for Statskundskab, Københavns Universitet 2008 Udlånt fra DIMS til Forsvarskommandoen og derfra udsendt som nationalt bidrag til NATOs Allied Command Transformation. Lead writer ved kommandoens fremtidsstudie Multiple Futures Project Forsker ved Dansk Institut for Militære Studier (DIMS) Forskningsassistent ved Dansk Institut for Internationale Studiers afdeling for Forsvars- og Sikkerhedspolitiske Studier og ph.d.-stipendiat ved Institut for Statskundskab, KU Studies og auditeur libre ved Science Po's Ecole doctorale Visiting Research Fellow ved Brown University's Watson Institute for International Studies 2000 Cand.mag i Europæiske Studier fra Århus Universitet Andet Var med til at starte og drive Nyhedsmagasinet Ræson ( )

9 Uddrag af publikationer International Relations in France: Writing between Discipline and State. Routledge,Taylor & Francis Group. (2012) Kompas og kontrakt: For en dansk sikkerhedsstrategi. Dansk Institut for Militære Studier, Dansk Institut for Militære Studier (2008). Hvad nu hvis vi afskaffer værnepligten? Dansk Institut for Militære Studier (2008). Danmarks behov for kampfly: En strategisk analyse af det fremtidige behov for danske kampfly. Dansk Institut for Militære Studier (2007) Transition til statsbygning efter intervention - en ny strategisk udfordring: DIIS rapport. Institut for Internationale Studier / Dansk Center for Internationale Studier og Menneskerettigheder (2005) Generalløjtnant Per Pugholm Olsen, Chef for Forsvarets Materieltjeneste Militær karriere 1984 Løjtnant-R 1988 Premierløjtnant 1992 Kaptajn 1995 Major 1998 Oberstløjtnant 2002 Oberst 2005 Brigadegeneral, midlertidig 2008 Generalmajor 2011 Generalløjtnant Militært tjenesteforløb: Tactical Control Officer, HAWK Eskadrille Stabsofficer, Flyvertaktisk Kommandos Udviklingssektion Eskadrillechef, HAWK Eskadrille Sektionschef, Flyvertaktisk Kommandos Udviklingssektion Afdelingschef, Flyvertaktisk Kommandos Planlægnings- afdeling Afdelingschef, Forsvarskommandoens Udviklingsafdeling Stabschef, Flyvertaktisk Kommando Deputy Commander, Coalition Military Assistance Training Team (CMATT), Multinational Security Transition Command Iraq (MNSTC-I), Bagdad Stabschef, Flyvertaktisk Kommando Chef for Forsvarsstabens Planlægnings- og Driftsstab Chef for Forsvarsstabens Planlægningsstab Chef for Forsvarets Materieltjeneste Militær uddannelse Reserveofficersuddannelse på Flyvevåbnets Sergent- og Reserveofficersskole Officersgrunduddannelse på Flyvevåbnets Officersskole Stabskursus I på Forsvarsakademiet

10 Videreuddannelsestrin I/L på Flyvevåbnets Officersskole Stabskursus II på Forsvarsakademiet Air War College, Alabama, USA Master, Strategic Study, Air University, Alabama, USA Dekorationer Ridder af 1. grad af Dannebrogordenen Forsvarets Medalje Hæderstegn for god tjeneste ved flyvevåbnet, 25 år. Reserveofficersforeningen i Danmarks Hæderstegn US Legion of Merit, Officer Jakob Skovgaard-Petersen, professor MSO, Institut for Tværkulturelle og Regionale Studier, Københavns Universitet Professor, Institut for Tværkulturelle og Regionale Studier Direktør, Det Dansk-Egyptiske Dialoginstitut, Cairo Lektor, Carsten Niebuhr Afdelingen, Københavns Universitet 1997: Dr.phil Adjunkt, Carsten Niebuhr Afdelingen, Københavns Universitet Videregående studier i Beirut Stipendiat, Institut for Orientalsk Filologi, Københavns Universitet Videregående studier, Leiden, Holland Mag.art., Københavns Universitet Tillidserhverv Medlem af Videnskabernes Selskab Bestyrelsesmedlem, Nordisk Selskab for Mellemøst-studier Andet Forfatter til Defining Islam for the Egyptian State (Leiden, Brill, 1997) Helle Malmvig, Ph.d., Seniorforsker, Dansk Institut for Internationale Studier Uddannelse og Erhverv Seniorforsker, Dansk Institut for Internationale Studier Forskningsmedarbejder, Københavns Universitet 2000 Forskningsmedarbejder, Brown University Forskningsassistent, Copenhagen Business School 1998 Ph.d., Københavns Universitet MSc, International Politik i Mellemøsten, SOAS University of London

11 Uddrag af publikationer State Sovereignty and Intervention London & NY, Routledge, New International Relation Series (2011, paperback) 'The Israeli-Palestininian conflict the need for an international solution', DIIS policy Brief October 2011 (with Leila Stockmarr) Give the Minorities in Syria an international Security Guarantee, DIIS Comment With Fabrizio Tassanari, The Arab Spring and the External Actor s Role within the Euro- Mediterranean region (2012) in Euromed Survey of Experts and Actors: Euro- Mediterranean Policies in light of the Arab Spring, IEMED, Barcelona The Arab Uprisings and the New geopolitics of the Middle East, (2012) EuroMeSCo Brief, no. 33 General Peter Bartram, Forsvarschef Militær karriere: 1985 Premierløjtnant 1987 Kaptajn 1994 Major 1999 Oberstløjtnant 2002 Oberst (midlertidig) 2003 Oberstløjtnant 2005 Oberst 2008 Brigadegeneral 2012 General Tjenesteforløb: Næstkommanderende/Kampvognseskadron/Prinsens Livregiment Næstkommanderende/Stabseskadron/Prinsens Livregiment Næstkommanderende/Kampvognseskadron/Prinsens Livregiment Operationsofficer/Bataljon/Prinsens Livregiment Chef/Panserinfanterikompagni/Prinsens Livregiment Sagsbehandler/Opstillings- og Forvaltningssektionen/HOK Sagsbehandler/Forvaltningssektionen, Officerer Hæren/Forsvarsstaben Staff Officer/G-3 Division/HQ LANDJUT MA/COS/HQ/LANDJUT Chief Military Assistant/MNC NE Chef/bataljon/Prinsens Livregiment Chef/DANBN/MNB-N/KFOR Chef/Studie- og Udviklingssektionen/Stab/Hærens Operative Kommando Chef/Udviklingsafdelingen/Stab/Hærens Operative Kommando Chef for 1. Brigade Assistant Chief of Staff/Supreme Allied Command Transformation Forsvarschef

12 Militær uddannelse: Hærens Officersskole 1991: Føringskursus og Stabskursus I Operativ Føringsuddannelse og Stabskursus II Dekorationer: Ridderkorset af 1. grad af Dannebrogordenen Hæderstegnet for god tjeneste ved hæren, 25 år Mikkel Vedby Rasmussen, Professor MSO, Leder af Center for Militære Studier, Københavns Universitet Professor MSO og leder af Center for Militære Studier, Købehavns Universitet Leder af Dansk Institut for Militære Studier, Købehavns Universitet Lektor Københavns Universitet Projektleder og seniorforsker ved Dansk Institut for International Studier Forsker ved Dansk Udenrigspolitisk Institut Post.doc ved Københavns Universitet 2000 Ph.d. i International Politik, Købehavns Universitet Cand.scient.pol., Købehavns Universitet MSc, International Politik, London School of Economics and Political Science Andet 2008 Medlem af forsvarskommissionen af Medlem af Kommissionen vedrørende det statslige redningsberedskab 2004 Medforfatter til 'Bruun Rapporten' om de sikkerhedspolitiske rammer for dansk forsvar Uddrag af publikationer På sporet af den tabte tid: det danske forsvars politiske økonomi, I: Oekonomi og Politik, vol 84, nr. 3, s (2011) Fredstid: Udsigter for det danske forsvar I: Militaert Tidsskrift, nr. vol. 129, nr. 4, s (2000) Globale udfordringer og danske dilemmaer: sikkerheds- og forsvarspolitik i det 21. århundrede. Atlantsammenslutningen, Kbh. (2004) ' Fra sikkerhedsfællesskab til risikofællesskab: NATO efter 11. september '. K Møller Johansen & T Kunding (red), i: Atlantiske afstande: samfund, sikkerhed og samarbejde i bevægelse. Akademisk, Kbh., s (2004)

13 Tage Baumann, journalist ved DR DR, Orientering på P1 ( bosat i Berlin) DR, radioavisens udlandsredaktion Dagbladet Aktuelt (udlandsredaktionen) 1976 Uddannet journalist fra Journalisthøjskolen Andet Forfatter til bøgerne Europas tyske bygmester og Kriger i åbent landskab. Jakob Ellemann-Jensen, MF Venstre Politisk karriere Medlem af folketinget for Venstre Politiske hverv Udviklingsordfører og fungerende EU-ordfører (november-december 2011) Koncernjurist i GN Store Nord A/S Afdelingschef i IBM Danmark A/S Jurist i IBM Danmark A/S 2002 Cand.merc.jur. fra Copenhagen Business School Juridisk rådgiver i PwC Consulting A/S Kaptajn ved Den danske Bataljon i Bosnien-Hercegovina 1999 HA (jur.) fra Copenhagen Business School Premierløjtnant af reserven i Den internationale Brigade Løjtnant og kampvognsdelingsfører ved Sjællandske Livregiment 1994 Grundkursus til Officer af Reserven ved Hærens Kampskole 1993 Sergentskolen i Sønderborg Værnepligtig menig og sergent ved Den kongelige Livgarde Andet 2010 Harvard Negotiation Institute på Harvard Law School 2008-Bestyrelsesmedlem i VanAmeyde Denmark ApS Kurser i ledelse og forhandlingsteknik hos IBM

14 Marie Krarup, MF Dansk Folkeparti Politisk karriere Medlem af Folketinget for Dansk Folkeparti Politiske hverv Forsvarsordfører og gymnasieordfører Lektor ved Frederiksborg Gymnasium (samfundsfag, religion, erhvervsøkonomi) Pædagogikum ved Odsherred Gymnasium 2006 Sidefag i religion på Åbent Universitet, København Analytiker i Eksportkreditfonden, ekspert i Østeuropa og SNG 2003 HD1 samt fag på HD2 (finansiering), CBS Markedsanalytiker, House of Prince Assisterende Forsvarsattache, major, Den Danske Ambassade i Moskva Fuldmægtig i Forsvarsministeriets Internationale Afdeling Lærer på VUC Falster og Greve Gymnasium og Hærens Specialskole Cand.mag. i statskundskab, Københavns Universitet (hovedfag) og samfundsfag, Århus Universitet (bifag) Reserveofficer. Mange forskellige opgaver, bl.a. som tolk i russisk (CFEnedrustning, det baltiske forsvarssamarbejde, uddannelse af tolke) Reserveofficers grunduddannelse med russisk sprog, Svanemøllens Kaserne Rasmus Helveg Petersen, MF Radikale Venstre Politisk karriere Medlem af Folketinget for Radikale Venstre Politiske hverv Udenrigsordfører og Klima- og energiordfører Kommunikations- og marketingchef i WWF Verdensnaturfonden Lederskribent for Holbæk Amts Venstreblad Kommunikationschef, Gigtforeningen NGO-mellemlederuddannelse i Ankerhus-regi et uddannelsesforløb over et år med særlig fokus på ledelse og medarbejderudvikling Strategirådgiver, Folkekirkens Nødhjælp Politisk reporter, Morgenavisen Jyllandsposten Politisk reporter, Dagbladet Information Redaktør, Det Radikale Venstres Pressebureau Kommunikationsmedarbejder, Folketingets EU-Oplysning 1993 Journalist fra Danmarks Journalisthøjskole, praktik i 1½ år på Berlingske Tidende 1992 Europæisk journalistuddannelse i Utrecht, Holland 1992 Stagiaire i Europa-Kommissionens kommunikations-direktorat i Bruxelles

15 Atlantsammenslutningen Atlantsammenslutningen er en non-profit NGO, som siden 1950 har formidlet viden om og taget stilling til sikkerheds- og udenrigspolitik med betydning for Danmark med det mål at udvide og kvalificere den offentlige debat. Hvert år sender Atlantsammenslutningen medarbejdere ud på de danske gymnasier for at holde spændende oplæg om sikkerhedspolitiske emner, og dermed skabe debat i samfundsfagsundervisningen. Vi afholder desuden en række konferencer, udgiver vores publikation "Sikkerhedspolitisk INFO" og er hver sommer vært for et 7-dages ungdomsseminar i Aalborg. Vores ungdomsorganisation: YATA Youth Atlantic Treaty Association Denmark (YATA DK) er en tværpolitisk ungdomsorganisation, der beskæftiger sig med oplysning og debat om sikkerhedspolitik. I samarbejde med den danske Atlantsammenslutning arbejder de for at udbrede kendskabet til sikkerhedspolitik og engagere unge mennesker i den sikkerhedspolitiske debat. YATA Danmark er desuden repræsenteret i den internationale ungdomsorganisation, som samles to gange årligt i Bruxelles. Vores publikationer: Sikkerhedspolitisk INFO Atlantsammenslutningen udgiver løbende publikationer i serien Sikkerhedspolitisk INFO. Serien er tænkt som et oplæg til debat om udvalgte emner og er således oplagt at anvende i gymnasiet. De seneste udgaver omhandler Smart Defence, Situationen i Syrien og Tyrkiet rolle som regional sikkerhedspolitisk aktør. Alle publikationer kan bestilles i trykte versioner mod et mindre administrationsgebyr ved at ringe eller sende en mail til Atlantsammenslutningens sekretariat (se nedenfor). Foredrag: fra unge til unge Atlantsammenslutningen tilbyder løbende at afholde gratis foredrag med vægt på aktuelle udenrigs- og sikkerhedspolitiske problemstillinger. Foredragene kan bruges i forlængelse af undervisningen eller som et spændende afbræk fra det daglige pensum. Formålet med foredragene er, at danne grundlag for en sund og informeret debat. For mere information om efterårets udbud af foredrag eller bestil et foredrag ved enten at ringe eller skrive til Atlantsammenslutningens sekretariat (se vedlagte flyer). På vores hjemmeside kan du finde mere information og downloade eller bestille tidligere numre af Sikkerhedspolitisk INFO også som klassesæt. Du kan desuden tilmelde dig vores nyhedsbrev og modtage oplysninger om fremtidige arrangementer på: eller ringe og bestille foredrag til dit gymnasium på:

16

Indholdsfortegnelse. Temaartikler

Indholdsfortegnelse. Temaartikler Indholdsfortegnelse Temaartikler Forord 3 Forsvars og sikkerhedspolitisk forskning på DIIS Karsten Jakob Møller Forskningsreformer på Forsvarsakademiet Flemming Splidsboel Hansen Militær forskning i Danmark

Læs mere

Hæderstegn 2012. Afdelingschef Laila Reenberg. HPRD Hæderstegn 2012 Side 1 af 8

Hæderstegn 2012. Afdelingschef Laila Reenberg. HPRD Hæderstegn 2012 Side 1 af 8 Hæderstegn 2012 Tildeling af Reserveofficersforeningen i Danmarks Hæderstegn torsdag den 26. april 2012. Reserveofficersforeningen i Danmarks Hæderstegn er indstiftet den 27. april 1950 efter at have opnået

Læs mere

Fremtidens forsvar. Hovedbind

Fremtidens forsvar. Hovedbind Fremtidens forsvar Hovedbind Beretning fra Forsvarskommissionen af 1997 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse Indledning................................................5 Resumé..................................................15

Læs mere

Hæderstegn 2013. Generalmajor Finn Winkler. HPRD Hæderstegn 2013 Side 1 af 7

Hæderstegn 2013. Generalmajor Finn Winkler. HPRD Hæderstegn 2013 Side 1 af 7 Hæderstegn 2013 Tildeling af Reserveofficersforeningen i Danmarks Hæderstegn torsdag den 24. april 2013. Reserveofficersforeningen i Danmarks Hæderstegn er indstiftet den 27. april 1950 efter at have opnået

Læs mere

International aktivisme i dansk udenrigspolitik 2001-2011 En tværfaglig forskningsstatus

International aktivisme i dansk udenrigspolitik 2001-2011 En tværfaglig forskningsstatus International aktivisme i dansk udenrigspolitik 2001-2011 En tværfaglig forskningsstatus Paper præsenteret på Dansk Selskab for Statskundskabs Årsmøde 24. 25. Oktober 2013 Work in progress please do not

Læs mere

FN-forbundets aktivitetsoversigt for perioden oktober 2012 til oktober 2014. Aktiviteter 2012... 2 Presse- og medieomtale 2012...

FN-forbundets aktivitetsoversigt for perioden oktober 2012 til oktober 2014. Aktiviteter 2012... 2 Presse- og medieomtale 2012... Til punkt 3 FN-forbundets aktivitetsoversigt for perioden oktober 2012 til oktober 2014 Indhold Aktiviteter 2012... 2 Presse- og medieomtale 2012... 6 Aktiviteter 2013... 7 Presse- og medieomtale 2013...

Læs mere

FORSVARSCHEF PETER BARTRAM 0M 5-10 ÅR HAR DANSK FORSVAR STADIG EN MEGET HØJ PULS SELVOM VI ER SMÅ

FORSVARSCHEF PETER BARTRAM 0M 5-10 ÅR HAR DANSK FORSVAR STADIG EN MEGET HØJ PULS SELVOM VI ER SMÅ Nr. 1 Marts 2015 18 årgang DANMARKS STØRSTE FORSVARS- OG BEREDSKABSPOLITISKE ORGANISATION LEDER: HAR BEFOLKNINGEN GLEMT SIN EGEN FORSVARSVILJE? SIDE 2 RUNDT OM FOLK & SIKKERHED: 2014 BLEV ET SUCCESÅR SIDE

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Temaartikler

Indholdsfortegnelse. Temaartikler Indholdsfortegnelse Temaartikler Forord 151 Efter Muhammed: Handlerummet for den borgerlige udenrigspolitik Nikolaj Petersen 153 Den ufuldendte strategiske aktør: Danmark og sikkerhedspolitikken siden

Læs mere

Nr. 2/2014. From Russia with love. To unge løjtnanters rejseberetning. HPRD efter generalforsamlingen. Nyt fra HPRD kredse

Nr. 2/2014. From Russia with love. To unge løjtnanters rejseberetning. HPRD efter generalforsamlingen. Nyt fra HPRD kredse Leder: HPRD venter ikke Reserveentitet tager hul på fremtiden To dage for sundhedspersonel af reserven Status på konstabel- og sergentgruppen HPRD fødselsdag den 25. april Maj Nr. 2/2014 HPRD efter generalforsamlingen

Læs mere

Foreningen af Officerer uden for aktiv Tjeneste

Foreningen af Officerer uden for aktiv Tjeneste Foreningen af Officerer uden for aktiv Tjeneste Protektor: Hans Kongelige Højhed Prinsgemalen M E D D E L E L S E R Nr. 193 Januar-Februar 2014 Fra den officielle flagdag for Danmarks udsendte den 5. september

Læs mere

NATO SIKRER FREDEN. 16. december 1950 mødtes en gruppe. Atlantsammenslutningens. oprettelse og tidlige virke. Af Sarah von Essen

NATO SIKRER FREDEN. 16. december 1950 mødtes en gruppe. Atlantsammenslutningens. oprettelse og tidlige virke. Af Sarah von Essen 38 NATO SIKRER FREDEN 16. december 1950 mødtes en gruppe tidligere modstandsfolk i København for at stifte Sammenslutningen til Oplysning om Atlantpagt og Demokrati. De havde alle været samlet til et møde

Læs mere

avisen Landsforeningen af Patientrådgivere og Bistandsværger i Danmark

avisen Landsforeningen af Patientrådgivere og Bistandsværger i Danmark Marts 2014 Nr. 95 avisen Landsforeningen af Patientrådgivere og Bistandsværger i Danmark ISSN 1396-2620 Fagligt talt... Temadage / landsmøde Formandens beretning 2013 Folketingets 71-tilsyn Medicinering

Læs mere

Nyhedsbrev April 2008

Nyhedsbrev April 2008 Forsvarsudvalget (2. samling) FOU alm. del - Bilag 92 Offentligt Nyhedsbrev April 2008 Skal vi have flere værnepligtige? Af informationschef Claus Arboe-Rasmussen Folk & Forsvar udsendte i januar 2008

Læs mere

DIIS REPORT 2011:14 DIIS REPORT DIIS REPORT

DIIS REPORT 2011:14 DIIS REPORT DIIS REPORT DIIS 2011:14 DIIS REPORT DIIS REPORT HVAD FIK DANMARK UD AF DET? IRAK, AFGHANISTAN OG FORHOLDET TIL WASHINGTON Anders Henriksen og Jens Ringsmose DIIS REPORT 2011:14 DIIS. DANISH INSTITUTE FOR INTERNATIONAL

Læs mere

Flagdag for femte gang

Flagdag for femte gang www.hod.dk Officerernes Fagblad 05 oktober 2013 Flagdag for femte gang Hvor går man hen hvis man er whistleblower? Mange indlæg på debatsiderne 2 nr. 05/2012 Leder PROTECTION. MOBILITY. Pansret Mandskabsvogn

Læs mere

Akkrediteringsrapport NY UDDANNELSE DEN MILITÆRE DIPLOMUDDANNELSE FORSVARSAKADEMIET

Akkrediteringsrapport NY UDDANNELSE DEN MILITÆRE DIPLOMUDDANNELSE FORSVARSAKADEMIET Akkrediteringsrapport 2014 NY UDDANNELSE DEN MILITÆRE DIPLOMUDDANNELSE FORSVARSAKADEMIET Den militære diplomuddannelse, Forsvarsakademiet Side 2 Den militære diplomuddannelse Forsvarsakademiet 14/017062

Læs mere

Nyhedsbrevet Vedetten

Nyhedsbrevet Vedetten Nyhedsbrevet Vedetten Danske Soldaterforeningers Landsraad et bindeled i soldaterforeningsbevægelsen Nr. 4 2008 Præsidentens hjørne Landsrådets præsident, Bjarne G. Bagge: Tak for 8 dejlige år! Værnepligten

Læs mere

Biografi på DOL FUI -teoretikere:

Biografi på DOL FUI -teoretikere: Biografi på DOL FUI -teoretikere: Christian Bason Christian Bason er leder af MindLab. Han arbejdede i en årrække i Rambøll Management Consulting, hvor han senest var ansvarlig for virksomhedens rådgivning

Læs mere

De danske ressourcer til samarbejdet med Mellemøsten

De danske ressourcer til samarbejdet med Mellemøsten De danske ressourcer til samarbejdet med Mellemøsten Dansk Kommunikation Juni 2005 De danske ressourcer til samarbejdet med Mellemøsten Dansk Kommunikation har i perioden 25. februar til 2. juni 2005 kortlagt

Læs mere

NIGHT HAWK FORSVARSAVISEN 09 KORT NYT OM FORSVARET. Helikopter havareret. Nyt basiskrav. Buksevand til aktivister. Tre værn ét militærpoliti

NIGHT HAWK FORSVARSAVISEN 09 KORT NYT OM FORSVARET. Helikopter havareret. Nyt basiskrav. Buksevand til aktivister. Tre værn ét militærpoliti Tre værn ét militærpoliti ORGANISATION: De tre militærpolitikorps i Hæren, Søværnet og Flyvevåbnet bliver fra 1. januar 2015 slået sammen. Den største udfordring har været den geografiske samling i Aalborg.

Læs mere

Helikoptere ned på havnen

Helikoptere ned på havnen Stadig i Afghanistan helmand: Opgaven for Hold 16 er klar. Støt de afghanske sikkerhedsstyrker og sørg for, at flere tons materiel og udrustning kan hjemtages på ansvarlig vis. n Side 12-13 Helikoptere

Læs mere

Kandidatuddannelse i sikkerheds- og risikoledelse Københavns Universitet

Kandidatuddannelse i sikkerheds- og risikoledelse Københavns Universitet Kandidatuddannelse i sikkerheds- og risikoledelse Københavns Universitet Ny uddannelse, 2013 Ny uddannelse, 2013 Publikationen er udgivet elektronisk på www.akkr.dk 2 Indholdsfortegnelse Indledning...

Læs mere

hendes politiske engagement, men statskundskab er en god baggrund for en politisk aktør, mener hun: Jeg har været medlem af Folkebevægelsen

hendes politiske engagement, men statskundskab er en god baggrund for en politisk aktør, mener hun: Jeg har været medlem af Folkebevægelsen Forskerspirer springer ud 4 Regeringen vil have flere forskere ud i konkurrence 3 Vejen til vellykket vejledning 5 CAMPUS A A R H U S U N I V E R S I T E T 4 28.02.05 Lars Kruse/AU-foto Magtens rugekasse

Læs mere

www.hod.dk Officerernes Fagblad 02 Marts 2013 Højtat flyve Fokus på FAUK den militære anklagemyndighed Ophedet debat: Justitsmordet er fuldbyrdet

www.hod.dk Officerernes Fagblad 02 Marts 2013 Højtat flyve Fokus på FAUK den militære anklagemyndighed Ophedet debat: Justitsmordet er fuldbyrdet www.hod.dk Officerernes Fagblad 02 Marts 2013 Højtat flyve Fokus på FAUK den militære anklagemyndighed Ophedet debat: Justitsmordet er fuldbyrdet 2 nr. 05/2012 Leder WITH SOME THINGS YOU NEVER TAKE RISKS.

Læs mere

Hvad bringer fremtiden?

Hvad bringer fremtiden? Xxxxxxxxxxxx Beredskab MARTS 2015 FORECAST Hvad bringer fremtiden? Spørgsmålet kan ikke besvares konkret Men dog alligevel Fremtiden bringer en forudsigelig uforudsigelighed og netop den konklusion inviterer

Læs mere

August 2009 INDHOLD: Sidste nyt Aktuelle arrangementer Menneskerettigheder Kultur/ Ungdom Kultur Medier Sport Ungdom Forskning Stillingsopslag

August 2009 INDHOLD: Sidste nyt Aktuelle arrangementer Menneskerettigheder Kultur/ Ungdom Kultur Medier Sport Ungdom Forskning Stillingsopslag August 2009 INDHOLD: Sidste nyt Interview med den nye chef for MENA kontoret Aktuelle arrangementer Breaking the silence Menneskerettigheder RCT fik besøg fra Gaza Karama programmet til forebyggelse af

Læs mere

AFTALE OM KASERNER PÅ PLADS

AFTALE OM KASERNER PÅ PLADS Fra front til front MALI: Det danske Hercules transportfly i Mali følger med frontlinjerne, som de flytter sig. - Opgaven i Mali er meget anderledes, end den vi løser i Afghanistan. Det føles mere operativt

Læs mere

OFFICERER. Danske. Hun lærer gidsler at overleve. Repræsentantskabsmøde og Formandsseminar Lukning af Camp Bastion

OFFICERER. Danske. Hun lærer gidsler at overleve. Repræsentantskabsmøde og Formandsseminar Lukning af Camp Bastion Danske OFFICERER OFFICERERNES FAGBLAD / 03 / JULI 2014 Hun lærer gidsler at overleve Repræsentantskabsmøde og Formandsseminar Lukning af Camp Bastion Nr. 3-2014 1 www.hod.dk ERFARING FRA MISSIONER I VBCIAFGHANISTAN

Læs mere

04 årgang 2 maj 2013. I sidste øjeblik / nyheder fra ind og udland. F.C. Granatchok. Øvelse Joint Warrior. Styr på økonomien. Iver Huitfeldt hjem

04 årgang 2 maj 2013. I sidste øjeblik / nyheder fra ind og udland. F.C. Granatchok. Øvelse Joint Warrior. Styr på økonomien. Iver Huitfeldt hjem Styr på økonomien årsrapport: Efter en årrække med hård kritik fra Rigsrevisionen har forsvaret fået bedre styr på økonomien. Årsrapport 2012 viser, at forsvaret for tredje år i træk bruger færre penge,

Læs mere

DET SAMFUNDSVIDENSKABELIGE FAKULTET

DET SAMFUNDSVIDENSKABELIGE FAKULTET DET SAMFUNDSVIDENSKABELIGE FAKULTET Under Det Samfundsvidenskabelige Fakultet hører følgende institutter og centre: Institut for Journalistik Juridisk Institut Institut for Marketing Institut for Miljø-

Læs mere