n at io n b uild in g Demokrati i Mellemøsten? Droner Iran Velkommen til Atlantsammenslutningens udenrigs- og sikkerhedspolitiske seminar

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "n at io n b uild in g Demokrati i Mellemøsten? Droner Iran Velkommen til Atlantsammenslutningens udenrigs- og sikkerhedspolitiske seminar"

Transkript

1 LIBYEN Forsvarspolitik n at io n b uild in g krig EU Det Danske Forsvar ARKTIS samarbejde Demokrati i Mellemøsten? missilforsvar smart defence NATO Droner Syrien FAILED STATES finanskrise SUVERÆNITET Responsibility to Protect Værnepligt Iran KINA Exit Afghanistan? Velkommen til Atlantsammenslutningens udenrigs- og sikkerhedspolitiske seminar oktober 2012, KolleKolle Konferencecenter Atlantsammenslutningen takker foredragsholdere samt vores bidragsyder

2 Program Tirsdag d. 23. oktober : Ankomst og indkvartering : Velkommen ved Troels Frøling, generalsekretær Atlantsammenslutningen : Åbningstale Danmarks forsvarspolitiske prioriteringer Ved Forsvarsminister Nick Hækkerup : Frokost : Udenrigs- og forsvarspolitiske udfordringer - hvor ligger fremtidens spændingsfelter? Lektor, Ph.d. Peter Viggo Jakobsen, Forsvarsakademiet : Første Session: : Kaffepause Arktis - en ny Kold Krig? Kontreadmiral Nils Christian Wang, Chef for Forsvarsakademiet Damien Degeorges, Ph.d. Exit Afghanistan - Hvordan og hvad så? Ole Kværnø, Chef for Institut for Strategi, Forsvarsakademiet Lektor Jens Ringsmose, Center for War Studies, Syddansk Universitet : Anden session Smart Defence - multinationalt samarbejde på et nyt plan Seniorforsker Henrik Breitenbauch, Center for Militære Studier, København Universitet Generalløjtnant Per Pugholm Olsen, Chef for Forsvarets Materieltjeneste Demokrati i Mellemøsten? Professor MSO Jakob Skovgaard-Petersen, Institut for Tværkulturelle og regionale studier, Københavns Universitet Seniorforsker Ph.d. Helle Malmvig, DIIS 19.00: Middag

3 Onsdag d. 24. oktober : Morgenmad Udfordringer for Danmark - hvor bevæger Forsvaret sig hen? Ved Forsvarschef general Peter Bartram : Kaffepause : Hvor skal Danmark i fremtiden bruge sine kræfter? Professor MSO, Mikkel Vedby Rasmussen, Center for Militære Studier, København Universitet Politikerpanel Ordstyrer Tage Baumann, Journalist DR Jakob Ellemann-Jensen, MF Venstre Marie Krarup, MF Dansk Folkeparti Rasmus Helveg Petersen, MF Radikale Venstre Frokost *Der tages forbehold for ændringer og afbud - Tak for denne gang

4 CV'er foredragsholdere Nick Hækkerup, Forsvarsminister, MF Socialdemokraterne Politisk karriere Forsvarsminister Medlem af Folketinget som kandidat for Socialdemokraterne i Egedalskredsen Socialdemokraternes skatteordfører Medlem af Folketingets Finansudvalg Medlem af Folketingets Skatteudvalg Medlem af Skatterådet Medlem af Folketingets Udvalg for Forretningsordenen Stedfortræder i Folketingets Retsudvalg Stedfortræder i Folketingets Kommunaludvalg Borgmester i Hillerød Kommune Medlem af byrådet i Hillerød Kommune for Socialdemokraterne Adjunkt ved Københavns Universitet Ph.d. i jura med en afhandling om kontrol og sanktioner i EF retten Fuldmægtig ved Landsskatteretten Cand.jur. fra Københavns Universitet. Aftjent værnepligt ved Søværnets Eksercerskole i Auderød. Valgt til landstalsmand. Tillidshverv Næstformand for Socialdemokraterne, Formand for Atlantsammenslutningens bestyrelse. Publikationer Forfatter af "Controls and Sanctions in the EU Law", DJØF Forlag, Medforfatter af "Udvikling i EU siden 1992 på de områder, der er omfattet af de danske forbehold", Dansk Udenrigspolitisk Institut (DUPI), Ph.d.-afhandling: "Kontrol og sanktioner i EF retten, bekæmpelser af uregelmæssigheder overfor EF's budget", 1998.

5 Peter Viggo Jakobsen, Lektor ved Forsvarsakademiet Lektor ved Forsvarsakademiet Leder af afdelingen for Konflikt og Sikkerhedsstudier og forskningsprogrammet De Forsvars- og Sikkerhedspolitiske Studier ved Dansk Institut for Internationale Studier (DIIS) Lektor ved Institut for Statskundskab, Københavns Universitet Ph.d., Institut for Statskundskab, Aarhus Universitet Cand.scient.pol., Institut for Statskundskab, Aarhus Universitet Special Student, Department of Political Science, Massachusetts Institute of Technology. Andet 1999: Årets underviser ved Institut for Statskundskab. Medlem af redaktionskommiteen for tidsskrifterne European Security (Taylor and Francis, London), International Peacekeeping (Routledge, London) og Politica (Århus). Uddrag af publikationer Good News: Libya and the Danish Way of War, i Nanna Hvidt og Hans Mouritzen (red) Danish Foreign Policy Yearbook 2012 (Copenhagen: Danish Institute for International Studies), pp (2012) Medforfatter: Karsten Jakob Møller (online version: Har Danmark råd til nye krige?, Ræson, nr. 11 (maj), pp (2012). Forsvarets deltagelse i farlige missioner giver prestige, indflydelse og sikkerhed. (2012), Den gode krig?, Udenrigs, Vol. 66, nr. 3 (december), pp (2011). Clear, Hold, Train: Denmark s Military Operations in Helmand , i Nanna Hvidt og Hans Mouritzen (red) Danish Foreign Policy Yearbook 2011 (Copenhagen: DIIS), pp (2011). Medforfatter: Peter Dahl Thruelsen (online version Fredsbevarende operationer, i John T. Lauridsen, Rasmus Mariager, Thorsten Borring Olesen, Poul Villaume (red.) Den kolde krig og Danmark (København: Gads Forlag), pp (2011). Danskere elsker krig - hvorfor er indsatsen i Afghanistan så populær?, Foreningen af Historielærere ved Handelsgymnasiet: FHH, nr. 61 (januar), pp (2011). Kan Danmark gøre en forskel i Mellemøsten?, Samfundsfagsnyt, nr 180 (december), pp (2010). Coercive diplomacy, i Alan Collins (red.) Contemporary Security Studies (Oxford: Oxford University Press, 2 edition), pp (2009).

6 Kontreadmiral Nils Christian Wang, Chef for Forsvarsakademiet Militær karriere 1982 Premierløjtnant 1985 Kaptajnløjtnant 1992 Orlogskaptajn 2000 Kommandørkaptajn 2002 Kommandør 2005 Kontreadmiral Militært tjenesteforløb Inspektionsskibet INGOLF, våbenofficer 1984 Kongeskibet DANNEBROG Chef for inspektionskutteren AGPA Inspektionsskibet HVIDBJØRNEN, Operationsofficer Chef for bevogtningsfartøjet HAVFRUEN Korvetten OLFERT FISCHER, Operationsofficer, Den Persiske Golf Forsvarsakademiet, Lærer og fung. faggruppeleder, Operationer og Logistik ved VUT-II Forsvarsstaben, Sagsbehandler i Forvaltningssektion/officerer Søværnet og Forsvarets Intendanturkorps samt værnepligtige Næstkommanderende korvetten OLFERT FISCHER Chef korvetten NIELS JUEL Forsvarsstaben, Sagsbehandler Planlægningssektionen, forligskoordinator STANAVFORLANT, Chief of Staff Officer Stabschef ved Søværnets Taktiske Stab Forsvarsstaben, Chef for Ledelsessekretariatet Chef for Søværnets Operative Kommando Chef for Forsvarsakademiet Militær uddannelse Søværnets Officersskole Integreret Operations- og Våbenofficerskursus 1988 Stabskursus I, Forsvarsakademiet Stabskursus II, Forsvarsakademiet 1992 Joint Warfare Course, England 1996 Maritime Tactical Course, England 1999 Maritime Warfare Command and Staff Course, Canada 2003 Forsvarschefens Sikkerhedspolitiske Kursus (SIKU) Kursus i Helhedsledelse Dekorationer Ridderkorset af 1. grad af Dannebrogordenen Hæderstegnet for god Tjeneste i Søetaten

7 Forsvarets Medalje Kuwait Liberation Medal Hjemmeværnets Fortjensttegn Damien Degeorges, Ph.D 2011 Ph.D i statskundskab, "The Role of Greenland in the Arctic", Paris Descartes University 2008 Kandidat i Nordiske Studier (dansk) fra Paris Sorbonne University Freelance udenrigskorrespondent for den grønlandske avis "AG/Grønlandsposten" Ole Kværnø, chef for Institut for Strategi, Forsvarsakademiet chef for Institut for Strategi, Forsvarsakademiet Leder af Institut for Forsvarsstudier og Dekan, Baltic Defence College Lektor i statskundskab, Forsvarsakademiet M.Phil i statskundskab fra Københavns Universitet Har desuden arbejdet som ekstern Lektor ved NATO Defence College i Italien, og Institut for International Humanitær Ret (IHL) i Italien Er uddannet Sprogofficer i Russisk Andet Medlem af PfP Consortium Editorial Board Medlemskab af Redaktørrådet på Militært Tidsskrift (Military Review) Medlemskab af Rådet for senior rådgivere, Baltic Defence College Jens Ringsmose, lektor, Center for War Studies, Syddansk Universitet Lektor, Center for War Studies, Syddansk Universitet Post.doc, Institut for Statskundskab Syddansk Universitet Forsker ved Dansk Institut for Militære studier (DIMS) 2007 Ekstern lektor ved Syddansk Universitet 2007 Ph.d. i International Politik ved Institut for Statskundskab, Syddansk Universitet 2005 Forsknings assistent, Syddansk Universitet 2002 Cand.mag. i historie ved Syddansk Universitet Andet 2010 Medlem af SACEUR, Admiral Stavridis Next Generation Advisory Panel 2009 Gæsteforsker, NATO Defence College, Rom 2009 Medlem af Editorial Board, Politica 2008 Medlem af repræsentantskabet, Atlantsammenslutningen

8 Uddrag af publikationer Hvad fik Danmark ud af det? Irak, Afghanistan og forholdet til Washington. Ringsmose, Jens ; Henriksen, Anders. (2011) NATO's New Strategic Concept : A Comprehensive Assessment. / Ringsmose, Jens (Redaktør); Rynning, Sten (Redaktør). DIIS Report; 2011:02 (online version på (2011) Obamas NATO. Rynning, Sten & Ringsmose, Jens, Berlingske Tidende ; 26. april Spillet om NATO : Det nye Strategiske Koncept og Alliancens Fremtid. Rynning, Sten; & Ringsmose, Jens. I: Fra Kold Krig til Krisestyring: Historien om NATO's Fremtid. København : Atlantsammenslutningen, s (2009) Come Home, NATO? : The Atlantic Alliance's New Strategic Concept. Rynning, Sten & Ringsmose, Jens. DIIS Report 2009:04 (online version diis.dk) (2009) Århundredets våbenhandel : De udenrigspolitiske overvejelser i forbindelse med købet af F- 16-flyene. Ringsmose, Jens & Schouenborg, Laust. København : Dansk Institut for Militære Studier, s. (2008) Obama vil skuffe Europa. Ringsmose, Jens & Skött, Jakob Sinding. I: Raeson, 2008, s Kedeligt har det i hvert fald ikke været... : Fremskridtspartiet Odense : Syddansk Universitetsforlag (2003) Henrik Ø. Breitenbauch, seniorforsker, Center for Militære Studier, Københavns Universitet Seniorforsker, Center for Militære Studier, Københavns Universitet Seniorforsker og konstitueret souschef ved Dansk Institut for Militære Studier 2008 Ph.d. i international politik fra Institut for Statskundskab, Københavns Universitet 2008 Udlånt fra DIMS til Forsvarskommandoen og derfra udsendt som nationalt bidrag til NATOs Allied Command Transformation. Lead writer ved kommandoens fremtidsstudie Multiple Futures Project Forsker ved Dansk Institut for Militære Studier (DIMS) Forskningsassistent ved Dansk Institut for Internationale Studiers afdeling for Forsvars- og Sikkerhedspolitiske Studier og ph.d.-stipendiat ved Institut for Statskundskab, KU Studies og auditeur libre ved Science Po's Ecole doctorale Visiting Research Fellow ved Brown University's Watson Institute for International Studies 2000 Cand.mag i Europæiske Studier fra Århus Universitet Andet Var med til at starte og drive Nyhedsmagasinet Ræson ( )

9 Uddrag af publikationer International Relations in France: Writing between Discipline and State. Routledge,Taylor & Francis Group. (2012) Kompas og kontrakt: For en dansk sikkerhedsstrategi. Dansk Institut for Militære Studier, Dansk Institut for Militære Studier (2008). Hvad nu hvis vi afskaffer værnepligten? Dansk Institut for Militære Studier (2008). Danmarks behov for kampfly: En strategisk analyse af det fremtidige behov for danske kampfly. Dansk Institut for Militære Studier (2007) Transition til statsbygning efter intervention - en ny strategisk udfordring: DIIS rapport. Institut for Internationale Studier / Dansk Center for Internationale Studier og Menneskerettigheder (2005) Generalløjtnant Per Pugholm Olsen, Chef for Forsvarets Materieltjeneste Militær karriere 1984 Løjtnant-R 1988 Premierløjtnant 1992 Kaptajn 1995 Major 1998 Oberstløjtnant 2002 Oberst 2005 Brigadegeneral, midlertidig 2008 Generalmajor 2011 Generalløjtnant Militært tjenesteforløb: Tactical Control Officer, HAWK Eskadrille Stabsofficer, Flyvertaktisk Kommandos Udviklingssektion Eskadrillechef, HAWK Eskadrille Sektionschef, Flyvertaktisk Kommandos Udviklingssektion Afdelingschef, Flyvertaktisk Kommandos Planlægnings- afdeling Afdelingschef, Forsvarskommandoens Udviklingsafdeling Stabschef, Flyvertaktisk Kommando Deputy Commander, Coalition Military Assistance Training Team (CMATT), Multinational Security Transition Command Iraq (MNSTC-I), Bagdad Stabschef, Flyvertaktisk Kommando Chef for Forsvarsstabens Planlægnings- og Driftsstab Chef for Forsvarsstabens Planlægningsstab Chef for Forsvarets Materieltjeneste Militær uddannelse Reserveofficersuddannelse på Flyvevåbnets Sergent- og Reserveofficersskole Officersgrunduddannelse på Flyvevåbnets Officersskole Stabskursus I på Forsvarsakademiet

10 Videreuddannelsestrin I/L på Flyvevåbnets Officersskole Stabskursus II på Forsvarsakademiet Air War College, Alabama, USA Master, Strategic Study, Air University, Alabama, USA Dekorationer Ridder af 1. grad af Dannebrogordenen Forsvarets Medalje Hæderstegn for god tjeneste ved flyvevåbnet, 25 år. Reserveofficersforeningen i Danmarks Hæderstegn US Legion of Merit, Officer Jakob Skovgaard-Petersen, professor MSO, Institut for Tværkulturelle og Regionale Studier, Københavns Universitet Professor, Institut for Tværkulturelle og Regionale Studier Direktør, Det Dansk-Egyptiske Dialoginstitut, Cairo Lektor, Carsten Niebuhr Afdelingen, Københavns Universitet 1997: Dr.phil Adjunkt, Carsten Niebuhr Afdelingen, Københavns Universitet Videregående studier i Beirut Stipendiat, Institut for Orientalsk Filologi, Københavns Universitet Videregående studier, Leiden, Holland Mag.art., Københavns Universitet Tillidserhverv Medlem af Videnskabernes Selskab Bestyrelsesmedlem, Nordisk Selskab for Mellemøst-studier Andet Forfatter til Defining Islam for the Egyptian State (Leiden, Brill, 1997) Helle Malmvig, Ph.d., Seniorforsker, Dansk Institut for Internationale Studier Uddannelse og Erhverv Seniorforsker, Dansk Institut for Internationale Studier Forskningsmedarbejder, Københavns Universitet 2000 Forskningsmedarbejder, Brown University Forskningsassistent, Copenhagen Business School 1998 Ph.d., Københavns Universitet MSc, International Politik i Mellemøsten, SOAS University of London

11 Uddrag af publikationer State Sovereignty and Intervention London & NY, Routledge, New International Relation Series (2011, paperback) 'The Israeli-Palestininian conflict the need for an international solution', DIIS policy Brief October 2011 (with Leila Stockmarr) Give the Minorities in Syria an international Security Guarantee, DIIS Comment With Fabrizio Tassanari, The Arab Spring and the External Actor s Role within the Euro- Mediterranean region (2012) in Euromed Survey of Experts and Actors: Euro- Mediterranean Policies in light of the Arab Spring, IEMED, Barcelona The Arab Uprisings and the New geopolitics of the Middle East, (2012) EuroMeSCo Brief, no. 33 General Peter Bartram, Forsvarschef Militær karriere: 1985 Premierløjtnant 1987 Kaptajn 1994 Major 1999 Oberstløjtnant 2002 Oberst (midlertidig) 2003 Oberstløjtnant 2005 Oberst 2008 Brigadegeneral 2012 General Tjenesteforløb: Næstkommanderende/Kampvognseskadron/Prinsens Livregiment Næstkommanderende/Stabseskadron/Prinsens Livregiment Næstkommanderende/Kampvognseskadron/Prinsens Livregiment Operationsofficer/Bataljon/Prinsens Livregiment Chef/Panserinfanterikompagni/Prinsens Livregiment Sagsbehandler/Opstillings- og Forvaltningssektionen/HOK Sagsbehandler/Forvaltningssektionen, Officerer Hæren/Forsvarsstaben Staff Officer/G-3 Division/HQ LANDJUT MA/COS/HQ/LANDJUT Chief Military Assistant/MNC NE Chef/bataljon/Prinsens Livregiment Chef/DANBN/MNB-N/KFOR Chef/Studie- og Udviklingssektionen/Stab/Hærens Operative Kommando Chef/Udviklingsafdelingen/Stab/Hærens Operative Kommando Chef for 1. Brigade Assistant Chief of Staff/Supreme Allied Command Transformation Forsvarschef

12 Militær uddannelse: Hærens Officersskole 1991: Føringskursus og Stabskursus I Operativ Føringsuddannelse og Stabskursus II Dekorationer: Ridderkorset af 1. grad af Dannebrogordenen Hæderstegnet for god tjeneste ved hæren, 25 år Mikkel Vedby Rasmussen, Professor MSO, Leder af Center for Militære Studier, Københavns Universitet Professor MSO og leder af Center for Militære Studier, Købehavns Universitet Leder af Dansk Institut for Militære Studier, Købehavns Universitet Lektor Københavns Universitet Projektleder og seniorforsker ved Dansk Institut for International Studier Forsker ved Dansk Udenrigspolitisk Institut Post.doc ved Københavns Universitet 2000 Ph.d. i International Politik, Købehavns Universitet Cand.scient.pol., Købehavns Universitet MSc, International Politik, London School of Economics and Political Science Andet 2008 Medlem af forsvarskommissionen af Medlem af Kommissionen vedrørende det statslige redningsberedskab 2004 Medforfatter til 'Bruun Rapporten' om de sikkerhedspolitiske rammer for dansk forsvar Uddrag af publikationer På sporet af den tabte tid: det danske forsvars politiske økonomi, I: Oekonomi og Politik, vol 84, nr. 3, s (2011) Fredstid: Udsigter for det danske forsvar I: Militaert Tidsskrift, nr. vol. 129, nr. 4, s (2000) Globale udfordringer og danske dilemmaer: sikkerheds- og forsvarspolitik i det 21. århundrede. Atlantsammenslutningen, Kbh. (2004) ' Fra sikkerhedsfællesskab til risikofællesskab: NATO efter 11. september '. K Møller Johansen & T Kunding (red), i: Atlantiske afstande: samfund, sikkerhed og samarbejde i bevægelse. Akademisk, Kbh., s (2004)

13 Tage Baumann, journalist ved DR DR, Orientering på P1 ( bosat i Berlin) DR, radioavisens udlandsredaktion Dagbladet Aktuelt (udlandsredaktionen) 1976 Uddannet journalist fra Journalisthøjskolen Andet Forfatter til bøgerne Europas tyske bygmester og Kriger i åbent landskab. Jakob Ellemann-Jensen, MF Venstre Politisk karriere Medlem af folketinget for Venstre Politiske hverv Udviklingsordfører og fungerende EU-ordfører (november-december 2011) Koncernjurist i GN Store Nord A/S Afdelingschef i IBM Danmark A/S Jurist i IBM Danmark A/S 2002 Cand.merc.jur. fra Copenhagen Business School Juridisk rådgiver i PwC Consulting A/S Kaptajn ved Den danske Bataljon i Bosnien-Hercegovina 1999 HA (jur.) fra Copenhagen Business School Premierløjtnant af reserven i Den internationale Brigade Løjtnant og kampvognsdelingsfører ved Sjællandske Livregiment 1994 Grundkursus til Officer af Reserven ved Hærens Kampskole 1993 Sergentskolen i Sønderborg Værnepligtig menig og sergent ved Den kongelige Livgarde Andet 2010 Harvard Negotiation Institute på Harvard Law School 2008-Bestyrelsesmedlem i VanAmeyde Denmark ApS Kurser i ledelse og forhandlingsteknik hos IBM

14 Marie Krarup, MF Dansk Folkeparti Politisk karriere Medlem af Folketinget for Dansk Folkeparti Politiske hverv Forsvarsordfører og gymnasieordfører Lektor ved Frederiksborg Gymnasium (samfundsfag, religion, erhvervsøkonomi) Pædagogikum ved Odsherred Gymnasium 2006 Sidefag i religion på Åbent Universitet, København Analytiker i Eksportkreditfonden, ekspert i Østeuropa og SNG 2003 HD1 samt fag på HD2 (finansiering), CBS Markedsanalytiker, House of Prince Assisterende Forsvarsattache, major, Den Danske Ambassade i Moskva Fuldmægtig i Forsvarsministeriets Internationale Afdeling Lærer på VUC Falster og Greve Gymnasium og Hærens Specialskole Cand.mag. i statskundskab, Københavns Universitet (hovedfag) og samfundsfag, Århus Universitet (bifag) Reserveofficer. Mange forskellige opgaver, bl.a. som tolk i russisk (CFEnedrustning, det baltiske forsvarssamarbejde, uddannelse af tolke) Reserveofficers grunduddannelse med russisk sprog, Svanemøllens Kaserne Rasmus Helveg Petersen, MF Radikale Venstre Politisk karriere Medlem af Folketinget for Radikale Venstre Politiske hverv Udenrigsordfører og Klima- og energiordfører Kommunikations- og marketingchef i WWF Verdensnaturfonden Lederskribent for Holbæk Amts Venstreblad Kommunikationschef, Gigtforeningen NGO-mellemlederuddannelse i Ankerhus-regi et uddannelsesforløb over et år med særlig fokus på ledelse og medarbejderudvikling Strategirådgiver, Folkekirkens Nødhjælp Politisk reporter, Morgenavisen Jyllandsposten Politisk reporter, Dagbladet Information Redaktør, Det Radikale Venstres Pressebureau Kommunikationsmedarbejder, Folketingets EU-Oplysning 1993 Journalist fra Danmarks Journalisthøjskole, praktik i 1½ år på Berlingske Tidende 1992 Europæisk journalistuddannelse i Utrecht, Holland 1992 Stagiaire i Europa-Kommissionens kommunikations-direktorat i Bruxelles

15 Atlantsammenslutningen Atlantsammenslutningen er en non-profit NGO, som siden 1950 har formidlet viden om og taget stilling til sikkerheds- og udenrigspolitik med betydning for Danmark med det mål at udvide og kvalificere den offentlige debat. Hvert år sender Atlantsammenslutningen medarbejdere ud på de danske gymnasier for at holde spændende oplæg om sikkerhedspolitiske emner, og dermed skabe debat i samfundsfagsundervisningen. Vi afholder desuden en række konferencer, udgiver vores publikation "Sikkerhedspolitisk INFO" og er hver sommer vært for et 7-dages ungdomsseminar i Aalborg. Vores ungdomsorganisation: YATA Youth Atlantic Treaty Association Denmark (YATA DK) er en tværpolitisk ungdomsorganisation, der beskæftiger sig med oplysning og debat om sikkerhedspolitik. I samarbejde med den danske Atlantsammenslutning arbejder de for at udbrede kendskabet til sikkerhedspolitik og engagere unge mennesker i den sikkerhedspolitiske debat. YATA Danmark er desuden repræsenteret i den internationale ungdomsorganisation, som samles to gange årligt i Bruxelles. Vores publikationer: Sikkerhedspolitisk INFO Atlantsammenslutningen udgiver løbende publikationer i serien Sikkerhedspolitisk INFO. Serien er tænkt som et oplæg til debat om udvalgte emner og er således oplagt at anvende i gymnasiet. De seneste udgaver omhandler Smart Defence, Situationen i Syrien og Tyrkiet rolle som regional sikkerhedspolitisk aktør. Alle publikationer kan bestilles i trykte versioner mod et mindre administrationsgebyr ved at ringe eller sende en mail til Atlantsammenslutningens sekretariat (se nedenfor). Foredrag: fra unge til unge Atlantsammenslutningen tilbyder løbende at afholde gratis foredrag med vægt på aktuelle udenrigs- og sikkerhedspolitiske problemstillinger. Foredragene kan bruges i forlængelse af undervisningen eller som et spændende afbræk fra det daglige pensum. Formålet med foredragene er, at danne grundlag for en sund og informeret debat. For mere information om efterårets udbud af foredrag eller bestil et foredrag ved enten at ringe eller skrive til Atlantsammenslutningens sekretariat (se vedlagte flyer). På vores hjemmeside kan du finde mere information og downloade eller bestille tidligere numre af Sikkerhedspolitisk INFO også som klassesæt. Du kan desuden tilmelde dig vores nyhedsbrev og modtage oplysninger om fremtidige arrangementer på: eller ringe og bestille foredrag til dit gymnasium på:

16

Sikkerhedspolitisk barometer: CMS Survey 2014

Sikkerhedspolitisk barometer: CMS Survey 2014 C E N T E R F O R M I L I T Æ R E S T U D I E R K Ø B E N H A V N S U N I V E R S I T E T Sikkerhedspolitisk barometer: CMS Survey 2014 Projektgruppe: Mikkel Vedby Rasmussen Kristian Søby Kristensen Henrik

Læs mere

Den udenrigspolitiske aktivisme: Hvorfor? Hvordan? Og hvad så?

Den udenrigspolitiske aktivisme: Hvorfor? Hvordan? Og hvad så? Den udenrigspolitiske aktivisme: Hvorfor? Hvordan? Og hvad så? Lektor, Jens Ringsmose Institut for Statskundskab Syddansk Universitet INSTITUT FOR STATSKUNDSKAB Plottet 1. Hvad er dansk udenrigspolitisk

Læs mere

Sikkerhedspolitisk barometer: CMS Survey 2015

Sikkerhedspolitisk barometer: CMS Survey 2015 C E N T E R F O R M I L I T Æ R E S T U D I E R K Ø B E N H A V N S U N I V E R S I T E T Sikkerhedspolitisk barometer: CMS Survey 2015 Projektgruppe: Kristian Søby Kristensen Henrik Ø. Breitenbauch Kristian

Læs mere

Workshop: EU og EU s rolle i verden

Workshop: EU og EU s rolle i verden Institut for Statskundskab Workshop: EU og EU s rolle i verden Anders Wivel, ph.d. Lektor, studieleder Institut for Statskundskab Københavns Universitet Dias 1 Anders Wivel Forsker i international politik,

Læs mere

Oplysninger om de særlige rådgivere

Oplysninger om de særlige rådgivere Februar 2014 Oplysninger om de særlige rådgivere Beskæftigelsesministeriet Martin Rossen Sparringspartner for ministeren i forhold til medierne og bistå ministeren med særlige formidlings- og rådgivningsopgaver

Læs mere

IP I PRAKSIS LIV ANDERSSON INTERNATIONAL POLITIK ET VÆRKTØJ TIL STUDIET AF DITTE FRIESE GORM KJÆR NIELSEN

IP I PRAKSIS LIV ANDERSSON INTERNATIONAL POLITIK ET VÆRKTØJ TIL STUDIET AF DITTE FRIESE GORM KJÆR NIELSEN STUDIER I GLOBA L POLITIK OG SIKK ER HED IP I PRAKSIS ET VÆRKTØJ TIL STUDIET AF LIV ANDERSSON INTERNATIONAL POLITIK DITTE FRIESE GORM KJÆR NIELSEN (RED.) J U R I S T- O G Ø K O N O M F O R B U N D E T

Læs mere

Oplysninger om de særlige rådgivere

Oplysninger om de særlige rådgivere Januar 2014 Oplysninger om de særlige rådgivere Beskæftigelsesministeriet Martin Rossen Sparringspartner for ministeren i forhold til medierne og bistå ministeren med særlige formidlings- og rådgivningsopgaver

Læs mere

Dansk udenrigspolitik i en verden i stadig forandring

Dansk udenrigspolitik i en verden i stadig forandring Dansk udenrigspolitik i en verden i stadig forandring Kursus arrangeret af Foreningen Af Lærere i Samfundsfag & Historielærerforeningen, Nordjylland i samarbejde med RÆSON Onsdag d. 16. december 2015 Hasseris

Læs mere

DANISH INSTITUTE FOR INTERNATIONAL STUDIES STRANDGADE 56 1401 Copenhagen K +45 32 69 87 87 diis@diis.dk www.diis.dk. NATO i Afghanistan

DANISH INSTITUTE FOR INTERNATIONAL STUDIES STRANDGADE 56 1401 Copenhagen K +45 32 69 87 87 diis@diis.dk www.diis.dk. NATO i Afghanistan DANISH INSTITUTE FOR INTERNATIONAL STUDIES STRANDGADE 56 1401 Copenhagen K +45 32 69 87 87 diis@diis.dk www.diis.dk DIIS Brief NATO i Afghanistan Hvad kan vi lære af missionen, og er vi villige til at

Læs mere

Hvad skal vi med forsvaret? Peter Viggo Jakobsen Institut for Strategi Forsvarsakademiet Ifs-71@fak.dk

Hvad skal vi med forsvaret? Peter Viggo Jakobsen Institut for Strategi Forsvarsakademiet Ifs-71@fak.dk Hvad skal vi med forsvaret? Peter Viggo Jakobsen Institut for Strategi Forsvarsakademiet Ifs-71@fak.dk 1 Krig historiens skraldespand? Antal krige mellem stater siden 1945 Stadig færre mennesker dør som

Læs mere

Hæderstegn 2013. Generalmajor Finn Winkler. HPRD Hæderstegn 2013 Side 1 af 7

Hæderstegn 2013. Generalmajor Finn Winkler. HPRD Hæderstegn 2013 Side 1 af 7 Hæderstegn 2013 Tildeling af Reserveofficersforeningen i Danmarks Hæderstegn torsdag den 24. april 2013. Reserveofficersforeningen i Danmarks Hæderstegn er indstiftet den 27. april 1950 efter at have opnået

Læs mere

Ekstern lektor ved Syddansk Universitet ( Cand.negot.studiet & Center for Kulturstudier)

Ekstern lektor ved Syddansk Universitet ( Cand.negot.studiet & Center for Kulturstudier) Lektor Kommunikation, Journalistik og Social Forandring Institut for Kommunikation, Virksomhed og Informationsteknologier Magt, Medier og Kommunikation Postaddresse: Universitetsvej 1 40.3 DK4000 Roskilde

Læs mere

CBS Maritime. Carsten Ørts Hansen/Henrik Sornn-Friese Skibsteknisk Selskab, 3. februar 2014

CBS Maritime. Carsten Ørts Hansen/Henrik Sornn-Friese Skibsteknisk Selskab, 3. februar 2014 CBS Maritime Carsten Ørts Hansen/Henrik Sornn-Friese Skibsteknisk Selskab, 3. februar 2014 CBS Overblik 20.000 studerende (3.100 internationale) 29 fuldtidsstudier (samt 17 linjer) 9 Executive master -programmer

Læs mere

Præsentation af. Flyvertaktisk Kommando Wing Reserve (FTK WRES)

Præsentation af. Flyvertaktisk Kommando Wing Reserve (FTK WRES) Præsentation af Flyvertaktisk Kommando Wing Reserve (FTK WRES) FLV har seks Wing Reserves Reserven i Flyvevåbnet er organiseret i syv Wings Reserves, som matcher moderwings: FW SKP, HW KAR, ATW AAL, ACW,

Læs mere

Fra Krig og Fred. Dansk Militærhistorisk Kommissions Tidsskrift 2014/1

Fra Krig og Fred. Dansk Militærhistorisk Kommissions Tidsskrift 2014/1 Fra Krig og Fred Dansk Militærhistorisk Kommissions Tidsskrift 2014/1 Bidragyderne Margit Bech Larsen Mag.art. i historie fra Københavns Universitet 2010, museumsinspektør og nu ph.d.-stipendiat. Før ansættelsen

Læs mere

FREMTIDENS DIGITALE UNDERSTØTTELSE AF POLITIKERE INNOVATION & DIGITAL VÆKST

FREMTIDENS DIGITALE UNDERSTØTTELSE AF POLITIKERE INNOVATION & DIGITAL VÆKST FREMTIDENS DIGITALE UNDERSTØTTELSE AF POLITIKERE INNOVATION & DIGITAL VÆKST IMPULS 2014 den 18. september på Admiral Hotel, København KLIK HER OG TILMELD DIG ONLINE TOPLEDERDEBAT Succesen fra de sidste

Læs mere

Invitation. Humanitært rum og militære operationer i perspektiv af menneskerettighederne og humanitær folkeret

Invitation. Humanitært rum og militære operationer i perspektiv af menneskerettighederne og humanitær folkeret Invitation Humanitært rum og militære operationer i perspektiv af menneskerettighederne og humanitær folkeret Et symposium organiseret af Institut for Menneskerettigheder, Dansk Røde Kors, Udenrigsministeriet

Læs mere

I ØSTEN STIGER SOLEN OP

I ØSTEN STIGER SOLEN OP VL DØGN 2012 I ØSTEN STIGER SOLEN OP ARRANGERES AF VL23 30. & 31. JANUAR 2012 TIVOLI CONGRESS CENTER VL DØGN 2012 ARRANGERES AF VL23 MARGRETHE VESTAGER ØKONOMI OG INDENRIGS MINISTER SØREN PIND MF (V) ORDFØRER

Læs mere

Oplysninger om de særlige rådgivere

Oplysninger om de særlige rådgivere December 2014 Oplysninger om de særlige rådgivere Beskæftigelsesministeriet Michael Hedelund Sparring og generel rådgivning ift. politik og presse Studier ved Københavns Universitet Politisk konsulent,

Læs mere

Forsvarsministerens tale på Harvard University, Belfers Center, den 3. november 2010

Forsvarsministerens tale på Harvard University, Belfers Center, den 3. november 2010 Forsvarsministerens tale på Harvard University, Belfers Center, den 3. november 2010 Talen følger efter et kort oplæg fra USA's tidligere ambassadør til NATO Professor Nicolas Burns og er en del af universitetets

Læs mere

Til brug for pressen: Økonomiske eksperter fra Syddansk Universitet. Listen, som er inddelt alfabetisk, vil løbende blive opdateret

Til brug for pressen: Økonomiske eksperter fra Syddansk Universitet. Listen, som er inddelt alfabetisk, vil løbende blive opdateret Til brug for pressen: Økonomiske eksperter fra Syddansk Universitet. Listen, som er inddelt alfabetisk, vil løbende blive opdateret Boligøkonomi Morten Skak, Lektor, Institut for Virksomhedsledelse & Økonomi

Læs mere

Fra Krig og Fred. Dansk Militærhistorisk Kommissions Tidsskrift 2015

Fra Krig og Fred. Dansk Militærhistorisk Kommissions Tidsskrift 2015 Fra Krig og Fred Dansk Militærhistorisk Kommissions Tidsskrift 2015 Fra Krig og Fred Dansk Militærhistorisk Kommissions Tidsskrift 2015 Forfatterne og Syddansk Universitetsforlag 2015 Sats og tryk: Specialtrykkeriet

Læs mere

CEPOS Universitet Foråret 2006

CEPOS Universitet Foråret 2006 CEPOS Universitet Foråret 2006 Program for lørdag-søndag d. 11. og 12. februar 2006 10.00-10.30 Velkomst og præsentation 10.30-11.00 Hvorfor CEPOS Universitet? Lars Seier Christensen, CEO og stifter af

Læs mere

Oplysninger om de særlige rådgivere

Oplysninger om de særlige rådgivere August 2014 Oplysninger om de særlige rådgivere Beskæftigelsesministeriet Martin Rossen Sparringspartner for ministeren i forhold til medierne og bistå ministeren med særlige formidlings- og rådgivningsopgaver

Læs mere

JACOB DAHL RENDTORFF ETIK FOR PSYKOLOGER. Jurist- og Økonomforbundets Forlag

JACOB DAHL RENDTORFF ETIK FOR PSYKOLOGER. Jurist- og Økonomforbundets Forlag JACOB DAHL RENDTORFF ETIK FOR PSYKOLOGER Jurist- og Økonomforbundets Forlag Etik for Psykologer Denne bog er tilegnet mine sønner Joachim og Elias Af samme forfatter Frihed og etik i Jean Paul Sartres

Læs mere

Foreløbigt program for Danske Medlemmer af NATO Parlamentariske Forsamlings besøg i Baltikum

Foreløbigt program for Danske Medlemmer af NATO Parlamentariske Forsamlings besøg i Baltikum Forsvarsudvalget 2014-15 FOU Alm.del Bilag 29 Offentligt 14. oktober 2014 Foreløbigt program for Danske Medlemmer af NATO Parlamentariske Forsamlings besøg i Baltikum Mandag, 2. marts 2015 12:08 Ankomst

Læs mere

RADIKALISEREDE UNGE VIDEN, INDSIGT OG REDSKABER TIL FOREBYGGELSE

RADIKALISEREDE UNGE VIDEN, INDSIGT OG REDSKABER TIL FOREBYGGELSE RADIKALISEREDE UNGE VIDEN, INDSIGT OG REDSKABER TIL FOREBYGGELSE KONFERENCE SCANDIC ROSKILDE 27.04.2015 PÆDAGOGIK & PSYKOLOGI KURSEROGKONFERENCER.DK RADIKALISEREDE UNGE VIDEN, INDSIGT OG REDSKABER TIL

Læs mere

InterForce derfor betyder støtten noget

InterForce derfor betyder støtten noget InterForce derfor betyder støtten noget Civil Kære virksomhed og medarbejder Hvad er InterForce? Din virksomhed er en af de ca. 1.700, der er medlem af InterForce. De InterForce er et samarbejde mellem

Læs mere

H VA D E R D E T FO R EU E N S T Ø R R E L S E?

H VA D E R D E T FO R EU E N S T Ø R R E L S E? 2 0 1 5 H VA D E R D E T FO R EU E N S T Ø R R E L S E? U g e 1 9 J y l l i n g e P r æ s t e g å r d L a d e n T i l m e l d i n g o g p r a k t i s k e i n f o r m a t i o n e r p å b a g s i d e n.

Læs mere

Bilag til nedenstående kan findes på www.ellesvinget18.dk/cb_cv. Periode Uddannelse Bemærkninger Bilag September 2007.

Bilag til nedenstående kan findes på www.ellesvinget18.dk/cb_cv. Periode Uddannelse Bemærkninger Bilag September 2007. CURRICULUM VITAE Navn: Christian Biering Adresse: Ellesvinget 18, 8600 Silkeborg Telefon: 24 49 08 02 E-mail: cb@ellesvinget18.dk Linkedin: www.linkedin.com/in/cbiering Født: 27. oktober 1970 Civilstand:

Læs mere

Strategi som fag på forsvarets uddannelser. af major Nicolai Stahlfest Møller Forsvarsakademiet. Fakultet for Strategi og Militære Operationer

Strategi som fag på forsvarets uddannelser. af major Nicolai Stahlfest Møller Forsvarsakademiet. Fakultet for Strategi og Militære Operationer Strategi som fag på forsvarets uddannelser af major Nicolai Stahlfest Møller Forsvarsakademiet Brief Fakultet for Strategi og Militære Operationer Forsvarsakademiet Ryvangs Allé 1 2100 København Ø www.fak.dk

Læs mere

Historie og samfundsvidenskab, SDU, forår 2005

Historie og samfundsvidenskab, SDU, forår 2005 Historie og samfundsvidenskab, SDU, forår 2005 1. Indledning Denne eksamensopgave vil diskutere og vurdere Danmarks udenrigspolitik i perioden fra 1949 til ca. 2004. Dette vil især ske på baggrund af Carsten

Læs mere

How to enhance the level of competences within the maritime sector

How to enhance the level of competences within the maritime sector How to enhance the level of competences within the maritime sector Henriette Dybkær, Projektleder Konference: Maritime competences in the future effects from the Danish Maritime Cluster Project København,

Læs mere

Aktivitet Dag Start Lektioner Uge BASP0_V1006U_International Human Resource Management/Lecture/BASP0V1006U.LA_E15onsdag 11:40 3 36 41

Aktivitet Dag Start Lektioner Uge BASP0_V1006U_International Human Resource Management/Lecture/BASP0V1006U.LA_E15onsdag 11:40 3 36 41 Aktivitet Dag Start Lektioner Uge BASP0_V1006U_International Human Resource Management/Lecture/BASP0V1006U.LA_E15onsdag 11:40 3 36 41 BASP0_V1006U_International Human Resource Management/Lecture/BASP0V1006U.LA_E15tirsdag

Læs mere

invitation til diversity lab eksperimenter og erfaringer med mangfoldighedsledelse konference den 24. november 2008 eigtveds pakhus, københavn

invitation til diversity lab eksperimenter og erfaringer med mangfoldighedsledelse konference den 24. november 2008 eigtveds pakhus, københavn invitation til diversity lab eksperimenter og erfaringer med mangfoldighedsledelse konference den 24. november 2008 eigtveds pakhus, københavn DIVERSITY LAB INVITERER TIL ÅBENT LAB - Få inspiration til

Læs mere

Coalitions and policy coordination

Coalitions and policy coordination Coalitions and policy coordination This page intentionally left blank Mikkel Mailand Coalitions and policy coordination Revision and impact of the European Employment Strategy DJØF Publishing Copenhagen

Læs mere

EU H VA D E R D E T F O R

EU H VA D E R D E T F O R 2015 EU H VA D E R D E T F O R EN STØRRELSE? Uge 19 Jyllinge Præstegård "Laden" Tilmelding og praktiske informationer på bagsiden. Årets tema: EU - hvad er det for en størrelse? Valget til Europa-Parlamentet

Læs mere

potentiale til at en sådan situation kan opstå inden CAOCF lukker og overgiver lead rollen til Poggio Renatico!!

potentiale til at en sådan situation kan opstå inden CAOCF lukker og overgiver lead rollen til Poggio Renatico!! Sidst i maj spurgte HIS om jeg ville skrive et lille Flyvevåben indlæg til LISBON Association og jeg spurgte kækt hvad terminen var. Senest med udgangen af juni var svaret. Det var jo i så god tid, at

Læs mere

II Bataljon. Gardehusarregimentet. HBU Hold AUG 06

II Bataljon. Gardehusarregimentet. HBU Hold AUG 06 Hærens Reaktionsstyrke Uddannelse Åbent Hus II Bataljon Gardehusarregimentet HBU Hold AUG 06 GARDEHUSARREGIMENTET II UDDANNELSESBATALJON Slagelse d. 1. september 2006 Kære Forældre og Pårørende Som chef

Læs mere

Generalforsamling RCE. Formandens beretning 13. Marts 2014

Generalforsamling RCE. Formandens beretning 13. Marts 2014 Generalforsamling RCE Formandens beretning 13. Marts 2014 Indgang RCE Danmark er et bud på, hvordan der kan netværkes i forhold El forankring, udvikling og forskning om uddannelse for bæredygeg udvikling

Læs mere

2. december 2009 kl. 9:00-16:00 Dansk Designcenter - København. Bag om stjernerne. Konference om EF-domstolen som regelsætter

2. december 2009 kl. 9:00-16:00 Dansk Designcenter - København. Bag om stjernerne. Konference om EF-domstolen som regelsætter 2. december 2009 kl. 9:00-16:00 Dansk Designcenter - København Bag om stjernerne Konference om EF-domstolen som regelsætter Sid med på første række Deltag, når førende eksperter i EU og dets betydning

Læs mere

Introduktion til NNIT

Introduktion til NNIT Introduktion til NNIT IT-kontraktsnetværk 18. august 2014 PUBLIC Kort fortalt En af Danmarks fire største leverandører af itservices Vi leverer udvikling, implementering og drift til life sciences, finanssektoren,

Læs mere

SPOTT trends & business inviterer dig til LIFESTYLE. business. Fra VIDEN til BUNDLINJE 24/11 HER + 27/11 KBH

SPOTT trends & business inviterer dig til LIFESTYLE. business. Fra VIDEN til BUNDLINJE 24/11 HER + 27/11 KBH SPOTT trends & business inviterer dig til LIFESTYLE business Fra VIDEN til BUNDLINJE 2015 2018 24/11 HER + 27/11 KBH SPOTT omsætter trends til business Anja Gaede Trendrådgiver + CO-founder Trend, kommunikation

Læs mere

Brug Mannaz i dit journalistiske arbejde. Kildebrug De gode historier

Brug Mannaz i dit journalistiske arbejde. Kildebrug De gode historier Brug Mannaz i dit journalistiske arbejde Kildebrug De gode historier www.mannaz.com/presseservice Vi er en kilde til den nyeste viden inden for ledelse, projektledelse og personlig udvikling. Har du brug

Læs mere

Digitalisering set i et borgerperspektiv og i lyset af kommunalvalg 2009. Roger Buch Lektor Ph.D, cand.scient.pol. Journalisthøjskolen

Digitalisering set i et borgerperspektiv og i lyset af kommunalvalg 2009. Roger Buch Lektor Ph.D, cand.scient.pol. Journalisthøjskolen Digitalisering set i et borgerperspektiv og i lyset af kommunalvalg 2009 Roger Buch Lektor Ph.D, cand.scient.pol. Journalisthøjskolen Hvem er han? Forsker siden 1993. Først ved Institut for Statskundskab,

Læs mere

Randers Kommune. Kan du høre mig! Ledelseskonference 2. november 2010

Randers Kommune. Kan du høre mig! Ledelseskonference 2. november 2010 Randers Kommune Kan du høre mig! Ledelseskonference 2. november 2010 Fra åbenmundede bureaukrater til primadonnaer. Årets lederkonference har temaet Kommunikation og ledelse. Temaet er valgt, fordi vi

Læs mere

FLAGDAG 2014 fredag 5. september

FLAGDAG 2014 fredag 5. september med forsvars- beredskabs- og sikkerhedspolitisk fokus Nyhedsbrev Juli 2014 FLAGDAG 2014 fredag 5. september Den nationale flagdag for Danmarks udsendte er indstiftet for at give det officielle Danmark

Læs mere

HR/ Personalerekruttering

HR/ Personalerekruttering HR/ Personalerekruttering VI HJÆLPER JER MED REKRUTTERING AF NYE MEDARBEJDERE Kandidatprofiler Et udvalg September 2010 Seite 1 von 6 VI HAR KANDIDATERNE! Søger I kvalificeret, flersproget personale i

Læs mere

Healthcare Apps. OUH Odense University Hospital & Svendborg Hospital. Kiel, Germany, November 2013 1 05/12/13

Healthcare Apps. OUH Odense University Hospital & Svendborg Hospital. Kiel, Germany, November 2013 1 05/12/13 Healthcare Apps OUH Odense University Hospital & Svendborg Hospital Kiel, Germany, November 2013 1 05/12/13 Jesper Lakman Senior Consultant Digital InnovaGon (4 employees) IT Department (140 employees)

Læs mere

Hærens Reaktionsstyrke Uddannelse Åbent Hus. II Uddannelsesbataljon. Gardehusarregimentet

Hærens Reaktionsstyrke Uddannelse Åbent Hus. II Uddannelsesbataljon. Gardehusarregimentet Hærens Reaktionsstyrke Uddannelse Åbent Hus II Uddannelsesbataljon Gardehusarregimentet Hærens Basis Uddannelse Hold Februar 2007 GARDEHUSARREGIMENTET II UDDANNELSESBATALJON Slagelse den 5. marts 2007

Læs mere

FSB foreningens debat og GF 2015 NIRAS

FSB foreningens debat og GF 2015 NIRAS FSB foreningens debat og GF 2015 NIRAS Nyt fra FSB Aktiviteter 2014 Udsendelser 2014 Kommende udsendelser 2015 Nye tiltag Orientering om FSB holdet 23/02/2015 PRESENTATION OF NIRAS 2 Aktiviteter 2014 (udover

Læs mere

CV er på de foreslåede medlemmer. Formand for mæglings- og klageinstitutionen: Mads Øvlisen (f. 1940)

CV er på de foreslåede medlemmer. Formand for mæglings- og klageinstitutionen: Mads Øvlisen (f. 1940) CV er på de foreslåede medlemmer 13. september 2012 /chrska Formand for mæglings- og klageinstitutionen: Mads Øvlisen (f. 1940) Ansættelser 1989-2000: Administrerende direktør for Novo Nordisk A/S 1981-1989:

Læs mere

En skole i særklasse

En skole i særklasse En skole i særklasse Konference 22.11.2012 TRE-FOR Park, Odense Generator foredrag, kursus og konferencer www.foredragogkonferencer.dk En skole i særklasse Verden er i forandring. Vi har vinket farvel

Læs mere

VidenForum Fokus på viden Viden i fokus

VidenForum Fokus på viden Viden i fokus VidenForum inviterer til seminarrække - Learn how to improve your intelligence and market analysis capabilities VidenForum har fornøjelsen at præsentere en række spændende seminarer i samarbejde med Novintel

Læs mere

MMT3000 Efterårskonference 2012 NÅR DANMARK FLYTTER TILBAGE?

MMT3000 Efterårskonference 2012 NÅR DANMARK FLYTTER TILBAGE? MMT3000 Efterårskonference 2012 Torsdag 25. oktober 2012 Comwell Kongebrogaarden, Middelfart NÅR DANMARK FLYTTER TILBAGE? Bestyrelsesformand Asger Aamund Professor John Johansen Cheføkonom Jens Nyholm

Læs mere

Team Europe-foredragsholdere

Team Europe-foredragsholdere Team Europe-foredragsholdere Team Europe er et netværk af uafhængige foredragsholdere, som har til formål at udbrede information om EU samt øge danskernes lyst til debat om EU-politikområder f.eks i foreninger,

Læs mere

Arbejdsgruppen vedr. justering af forsvarets personelog uddannelsesstruktur 09-02-2007. Bilag 14. Delrapport vedrørende kontraktofficerer i forsvaret

Arbejdsgruppen vedr. justering af forsvarets personelog uddannelsesstruktur 09-02-2007. Bilag 14. Delrapport vedrørende kontraktofficerer i forsvaret Arbejdsgruppen vedr. justering af forsvarets personelog uddannelsesstruktur 09-02-2007 Bilag 14 Delrapport vedrørende kontraktofficerer i forsvaret Indholdsfortegnelse Indledning 2 Kompetencebaseret tilgang

Læs mere

REFERAT. Sagsbehandler: Stine Kjerckebye J.nr.: 6.kt. 2008/000590 27. januar 2009 MØDE I TURNUSUDVALGET 15. DECEMBER 2008

REFERAT. Sagsbehandler: Stine Kjerckebye J.nr.: 6.kt. 2008/000590 27. januar 2009 MØDE I TURNUSUDVALGET 15. DECEMBER 2008 REFERAT Sagsbehandler: Stine Kjerckebye J.nr.: 6.kt. 2008/000590 27. januar 2009 MØDE I TURNUSUDVALGET 15. DECEMBER 2008 Dagsorden: 1. Godkendelse af referat fra mødet den 25. juni 2008 2. Orientering

Læs mere

Medier 180Grader.dk 24timer Advokaten Aktionæren Appetize ArbejdsMarkedPolitisk Agenda AuClock AutoUpdate.dk Avisen.dk B.T. Benzin & kiosk Berlingske

Medier 180Grader.dk 24timer Advokaten Aktionæren Appetize ArbejdsMarkedPolitisk Agenda AuClock AutoUpdate.dk Avisen.dk B.T. Benzin & kiosk Berlingske Medier 180Grader.dk 24timer Advokaten Aktionæren Appetize ArbejdsMarkedPolitisk Agenda AuClock AutoUpdate.dk Avisen.dk B.T. Benzin & kiosk Berlingske Tidende - Business Berlingske Tidendes Nyhedsmagasin

Læs mere

PROGRAM Konference om kronisk sygdom med fokus på lighed i sundhed. Den 18. marts 2015 Kl. 9.00-16.00 DGI-Byen, København

PROGRAM Konference om kronisk sygdom med fokus på lighed i sundhed. Den 18. marts 2015 Kl. 9.00-16.00 DGI-Byen, København PROGRAM Konference om kronisk sygdom med fokus på lighed i sundhed Den 18. marts 2015 Kl. 9.00-16.00 DGI-Byen, København PROGRAM Kl. 8.15-9.00 Registrering og morgenmad Kl. 9.00-9.15 Velkomst v. Sophie

Læs mere

Bestyrelsesmøde i Jurforsk.

Bestyrelsesmøde i Jurforsk. Bestyrelsesmøde i Jurforsk. Tidspunkt: 8. maj 2013, kl. 10.30-13.30. Sted: Syddansk Universitet, Odense. Deltagere: Julia Ballaschk (KU), Louise Hauberg Wilhelmsen (CBS), Peter Nick Stausholm- Møller (AU),

Læs mere

Statskundskab. Studieleder: Lektor, Ph.D. Uffe Jakobsen

Statskundskab. Studieleder: Lektor, Ph.D. Uffe Jakobsen Statskundskab Studieleder: Lektor, Ph.D. Uffe Jakobsen På spørgsmålet: Hvad er "politologi"? kan der meget kort svares, at politologi er "læren om politik" eller det videnskabelige studium af politik.

Læs mere

Bilag B. Præsentation af de interviewede soldater

Bilag B. Præsentation af de interviewede soldater Bilag B Præsentation af de interviewede soldater Sprogofficer A (SOA) Alder: 28 Tidligere uddannelser og beskæftigelse: Gymnasiet. Aftjente 3 måneders værnepligt i Garderhusarregimentet i 2002. Efterfølgende

Læs mere

Før topmødet: NATO har ikke taget skridtet ind i den post-vestlige verden

Før topmødet: NATO har ikke taget skridtet ind i den post-vestlige verden 15. May, 2012 Før topmødet: NATO har ikke taget skridtet ind i den post-vestlige verden Der er ét altafgørende spørgsmål, NATO ikke tør stille sig selv: Har verden stadig brug for os? Hvis alliancen skal

Læs mere

FreelanceGruppen bestyrelsesmøde. Onsdag d. 4. september 2013 kl. 10-17 Fiskergade 41,4, Århus C

FreelanceGruppen bestyrelsesmøde. Onsdag d. 4. september 2013 kl. 10-17 Fiskergade 41,4, Århus C FreelanceGruppen bestyrelsesmøde Onsdag d. 4. september 2013 kl. 10-17 Fiskergade 41,4, Århus C Dagsorden Deltagelse: Referat fra sidste møde Godkendelse af dagsorden Vi konstituerer ny sekretær og mødeleder,

Læs mere

Indfødsretsprøven. Tid: 45 minutter. Hjælpemidler: Ingen. 3. juni 2010. Prøvenummer

Indfødsretsprøven. Tid: 45 minutter. Hjælpemidler: Ingen. 3. juni 2010. Prøvenummer Indfødsretsprøven 3. juni 2010 Hjælpemidler: Ingen Tid: 45 minutter Navn CPR-nummer Dato Prøvenummer Prøveafholder Tilsynsførendes underskrift SPØRGSMÅL TIL INDFØDSRETSPRØVE Indfødsretsprøven er en prøve,

Læs mere

Maj Dragon info nr. 1 2013

Maj Dragon info nr. 1 2013 1 DRAGON INFO No. 1 Maj Dragon info nr. 1 2013 Dragon-info er et elektronisk nyhedsbrev tiltænkt reservepersonel ved Jydske Dragonregiment (JDR) og sammenlagte regimenter, tjenstgørende dragoner ved skoler

Læs mere

Lærebogsmateriale til vej- og trafikfagene. Struktur, fremstilling og publicering

Lærebogsmateriale til vej- og trafikfagene. Struktur, fremstilling og publicering Lærebogsmateriale til vej- og trafikfagene f Struktur, fremstilling og publicering Program faggruppen 10.00 - Lærebogsmateriale Præsentation af idé Status t for lærebøger Diskussion af målgruppe og indhold

Læs mere

Organiseringen af ledelsen af forsvaret og tillæg til aftale på forsvarsområdet 2013-2017

Organiseringen af ledelsen af forsvaret og tillæg til aftale på forsvarsområdet 2013-2017 10. april 2014 Organiseringen af ledelsen af forsvaret og tillæg til aftale på forsvarsområdet 2013-2017 En ændret organisering af den øverste ledelse skal bidrage til den yderligere effektivisering af

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin JUNI 2015 Institution HF I NØRRE NISSUM VIA UC Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold HF SAMFUNDSFAG B HANS

Læs mere

Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser

Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Institution Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold Termin hvori undervisningen afsluttes: maj-juni 2014 Marie Kruses Skole Stx Samfundsfag

Læs mere

Forstå hjernen. Fokus på teenagehjernen, kønsforskelle, psykisk sårbarhed og hjernevenlig undervisning. Konference Hotel Scandic Odense 23.09.

Forstå hjernen. Fokus på teenagehjernen, kønsforskelle, psykisk sårbarhed og hjernevenlig undervisning. Konference Hotel Scandic Odense 23.09. Forstå hjernen Fokus på teenagehjernen, kønsforskelle, psykisk sårbarhed og hjernevenlig undervisning Konference Hotel Scandic Odense 23.09.2013 Generator foredrag, kurser og konferencer www.foredragogkonferencer.dk

Læs mere

Konference den 27.-28. oktober 2005, Hotel Nyborg Strand

Konference den 27.-28. oktober 2005, Hotel Nyborg Strand 1 of 8 3/21/2012 9:09 PM Nr. 2. 8. Årgang September 2005 ISSN 1604-0228 www.dpsa.dk Indhold Invitation & Program for årsmøde 2005: Medier, eksperter og politologien Indkaldelse til generalforsamling Forslag

Læs mere

Beredskabsstyrelsens Internationale Opgaver - en introduktion. Snorre Chr. Andersen sektionsleder, operativt beredskab

Beredskabsstyrelsens Internationale Opgaver - en introduktion. Snorre Chr. Andersen sektionsleder, operativt beredskab Beredskabsstyrelsens Internationale Opgaver - en introduktion Snorre Chr. Andersen sektionsleder, operativt beredskab Det lovmæssige grundlag Beredskabsloven 3 Forsvarsministeren kan bestemme, at redningsberedskabet

Læs mere

RELATIONEL KOORDINATION I PRAKSIS

RELATIONEL KOORDINATION I PRAKSIS RELATIONEL KOORDINATION I PRAKSIS KONFERENCE ODENSE CONGRESS CENTER 12.05.2014 LEDELSE WWW.KURSEROGKONFERENCER.DK RELATIONEL KOORDINATION I PRAKSIS Offentlige institutioner oplever i disse år et stigende

Læs mere

FKO PSF2 UM 0206262-029 2005-01-11 FORSVARSKOMMANDOEN

FKO PSF2 UM 0206262-029 2005-01-11 FORSVARSKOMMANDOEN FORSVARSKOMMANDOEN FKO PSF2 UM 323.11 0206262-029 2005-01-11 (Bedes anført ved henvendelser) Til Forsvarsministeriet Hærens Operative Kommando Søværnets Operative Kommando Flyvertaktisk Kommando Centralforeningen

Læs mere

Fra ferie til flagskib. forsvaret og de internationale operationer

Fra ferie til flagskib. forsvaret og de internationale operationer Fra ferie til flagskib forsvaret og de internationale operationer af Peter Viggo Jakobsen, lektor, Institut for Statskundskab, Københavns Universitet Research Paper Fakultet for Strategi og Militære Operationer

Læs mere

Forsvarschefen har ansvar for opstillingen af de militærfaglige krav til nyt materiel og dermed indflydelse på beslutninger om materielanskaffelser.

Forsvarschefen har ansvar for opstillingen af de militærfaglige krav til nyt materiel og dermed indflydelse på beslutninger om materielanskaffelser. Bilag 1 Forsvarschefens rolle og ansvar i forhold til materielplanlægning Forsvarschefen er ansvarlig for og godkender det såkaldte prioriteringsdirektiv på materielområdet, som prioriterer erstatningsanskaffelser

Læs mere

Perspektiver for fremmedsprog i gymnasiet. Konference 14. december 2011

Perspektiver for fremmedsprog i gymnasiet. Konference 14. december 2011 Perspektiver for fremmedsprog i gymnasiet Konference 14. december 2011 Hvem er vi? Dorthe Jensen Lundqvist Rektor Handelsgymnasiet i Ballerup (hhx) Fransk og retorik Mette Andersen Rektor Handelsgymnasiet

Læs mere

Hæderstegn 2012. Afdelingschef Laila Reenberg. HPRD Hæderstegn 2012 Side 1 af 8

Hæderstegn 2012. Afdelingschef Laila Reenberg. HPRD Hæderstegn 2012 Side 1 af 8 Hæderstegn 2012 Tildeling af Reserveofficersforeningen i Danmarks Hæderstegn torsdag den 26. april 2012. Reserveofficersforeningen i Danmarks Hæderstegn er indstiftet den 27. april 1950 efter at have opnået

Læs mere

Kunden i Fokus INVITATION

Kunden i Fokus INVITATION KLIMADEBAT Kunden i Fokus INVITATION DBDH Årsmøde 1. afdeling: Cool it or Too Cool? 2. afdeling: Kunden i Fokus - Design Thinking og CSR som løftestang København, 25. august 2011 DBDH inviterer til åbent

Læs mere

Forsvars- og Sikkerhedspolitisk Konference 2012

Forsvars- og Sikkerhedspolitisk Konference 2012 Orientering Maj 2012 Forsvars- og Sikkerhedspolitisk Konference 2012 Program 09.30 10.00 Ankomst udlevering af navneskilte 10.00 Velkomst ved formanden direktør Frank E. Andersen 10.15 10.45 Forsvarsminister

Læs mere

Med et BUM! DTHS. Indbydelse til konference om Strukturreformen og Kommunikationscentrene

Med et BUM! DTHS. Indbydelse til konference om Strukturreformen og Kommunikationscentrene Med et BUM! Indbydelse til konference om Strukturreformen og Kommunikationscentrene Konferencen, der foregår den 30. marts 2009, sætter fokus på vilkårene for kommunikationscentrenes rehabilitering af

Læs mere

100-dages talen januar 2012 Solidaritet (Center for Militære Studier) Tak fordi jeg måtte komme.

100-dages talen januar 2012 Solidaritet (Center for Militære Studier) Tak fordi jeg måtte komme. 1 100-dages talen januar 2012 Solidaritet (Center for Militære Studier) Tak fordi jeg måtte komme. Det er ikke tilfældigt, jeg holder netop denne tale i dag. Og for jer, her på Center for Militære Studier.

Læs mere

Kontraktforhandling der lykkes!

Kontraktforhandling der lykkes! Kontraktforhandling der lykkes! Målrettet uddannelse i jura og forhandlingsteknik for alle, der forhandler kontrakter Få det maksimale udbytte af dine kontraktforhandlinger Kontraktforhandleruddannelsen.

Læs mere

Det Tekniske Fakultet på Syddansk Universitet. Kort sagt 28. maj 2013

Det Tekniske Fakultet på Syddansk Universitet. Kort sagt 28. maj 2013 Det Tekniske Fakultet på Syddansk Universitet Kort sagt 28. maj 2013 Syddansk Universitet Facts Oprettet i 1966 Indtægter: 2.800 mill. kr. 5 fakulteter: Det Tekniske Fakultet Det Naturvidenskabelige Fakultet

Læs mere

Dansk forsvar Globalt engagement Beretning fra Forsvarskommissionen af 2008

Dansk forsvar Globalt engagement Beretning fra Forsvarskommissionen af 2008 Hovedbind Dansk forsvar Globalt engagement Beretning fra Forsvarskommissionen af 2008 Hovedbind Beretning fra Forsvarskommissionen af 2008 Dansk forsvar Globalt engagement Forsvarskommissionens beretning,

Læs mere

Københavns Kongres- og mødestrategi

Københavns Kongres- og mødestrategi Københavns Kongres- og mødestrategi København skal være i kongresbyernes superliga Placering By Antal kongresser 1 Vienna 195 2 Paris 181 3 Berlin 172 4 Madrid 164 5 Barcelona 154 6 London 150 7 Singapore

Læs mere

DEN GLOBALE UDFORDRING FN MELLEM RELEVANS, CARSTEN STAUR LEGITIMITET OG HANDLEKRAFT

DEN GLOBALE UDFORDRING FN MELLEM RELEVANS, CARSTEN STAUR LEGITIMITET OG HANDLEKRAFT STUDIER I GLOBA L POLITIK OG SIKK ER HED DEN GLOBALE UDFORDRING FN MELLEM RELEVANS, CARSTEN STAUR LEGITIMITET OG HANDLEKRAFT J U R I S T- O G Ø K O N O M F O R B U N D E T S F O R L A G Den globale udfordring

Læs mere

Hvad sker lige nu inden for projektledelsesforskning i Danmark?

Hvad sker lige nu inden for projektledelsesforskning i Danmark? Hvad sker lige nu inden for projektledelsesforskning i Danmark? Eva Riis Ekstern lektor SDU Hvad sker på universiteterne? Aalborg Universitet Aarhus Universitet Syddansk Universitet Roskilde Universitet

Læs mere

16.15 16.30 Registrering og efterfølgende ordstyrer ved vort arrangement hos Nykredit

16.15 16.30 Registrering og efterfølgende ordstyrer ved vort arrangement hos Nykredit 16.15 16.30 Registrering og efterfølgende ordstyrer ved vort arrangement hos Nykredit Vi er gæster hos v./ Niels-Jørgen Schelde, Formand for DAF København City Nykredit, Otto Mønsteds Plads 9, 4.sal, 1780

Læs mere

Kampen om Arktis De strategiske interesser i Arktis

Kampen om Arktis De strategiske interesser i Arktis Kampen om Arktis De strategiske interesser i Arktis Jacob Petersen Atlantsammenslutningen, Svanemøllens Kaserne, den 15. november 2012 Hvem er jeg? Jacob Petersen Cand. scient. pol. Speciale om Kongeriget

Læs mere

GCRC-projektorganisation og -samarbejde

GCRC-projektorganisation og -samarbejde Greenland Climate Research Centre c/o Greenland Institute of Natural Resources P.O. Box 570, DK-3900 Nuuk, Greenland Aftale GCRC-projektorganisation og -samarbejde mellem Greenland Climate Research Centre

Læs mere

En frivillig samfundspligt skaber det robuste samfund

En frivillig samfundspligt skaber det robuste samfund med forsvars- beredskabs- og sikkerhedspolitisk fokus Nyhedsbrev November 2013 En frivillig samfundspligt skaber det robuste samfund Af Johnny G. Larsen, formand for Folk & Sikkerhed på Bornholm Folk &

Læs mere

LEVERANDØR AF DET GODE MØDE INDHOLD

LEVERANDØR AF DET GODE MØDE INDHOLD LEVERANDØR AF DET GODE MØDE INDHOLD OM TELETECH HURTIG LEVERING I SKANDINAVIEN TOLKEANLÆG TIL MØDER & KONFERENCER AV-UDSTYR TIL DIT MØDE ELLER EVENT AFSTEMNINGSUDSTYR VIDEOKONFERENCE VIL DU HØRE MERE REFERENCER

Læs mere

Hanne Nybo Johansen, Atkins Formand for BaneBranchen. RailTech DTU

Hanne Nybo Johansen, Atkins Formand for BaneBranchen. RailTech DTU Hanne Nybo Johansen, Atkins Formand for BaneBranchen RailTech DTU Historie om BaneBranchen Tidligere stod DSB skole for uddannelse indenfor jernbanen. Situationen i slutningen af 2007: Spredning af kompetencer

Læs mere

IT-UNIVERSITETET I KØBENHAVN

IT-UNIVERSITETET I KØBENHAVN IT-UNIVERSITETET I KØBENHAVN KANDIDAT I IT & BUSINESS (E-Business) ITU.dk/uddannelser IT & BUSINESS (CAND.IT I E-BUSINESS) Kunne du tænke dig at arbejde i krydsfeltet mellem it og forretningsudvikling?

Læs mere

Totalforsvar på tværs af landegrænser

Totalforsvar på tværs af landegrænser DANISH INSTITUTE FOR INTERNATIONAL STUDIES STRANDGADE 56 1401 Copenhagen K +45 32 69 87 87 diis@diis.dk www.diis.dk DIIS Brief Totalforsvar på tværs af landegrænser Kristoffer Astrup Oktober 2006 Dette

Læs mere